Graco 309018A, Nålesæt af plast TIL ALPHA® AA-SPRØJTEPISTOL, VEJLEDNING DELLISTE Brugervejledning


Add to my manuals
2 Pages

advertisement

Graco 309018A, Nålesæt af plast TIL ALPHA® AA-SPRØJTEPISTOL, VEJLEDNING DELLISTE Brugervejledning | Manualzz

VEJLEDNING – DELLISTE 309018D

Rev. A

VEJLEDNING

Denne håndbog indeholder vigtige advarsler og oplysninger.

LÆS HÅNDBOGEN, OG GEM DEN SOM

OPSLAGSBOG.

TIL ALPHA

T

AA-SPRØJTEPISTOL

Nålesæt af plast

Delnr. 241616 ombygningssæt

Til ombygning af pistolmodel 241508 og 241509 til nålekugle og sæde af plast

Delnr. 241603 udskiftningssæt

Til udskiftning af nålesamling

Kvalitet til fingerspidserne. t

Afmontering

1.

Reducér trykket.

2.

Skil pistolen ad som forklaret i pistolhåndbog 308993.

Kassér den gamle nålesamling (12) og sædepakningen (12b).

Samling

Montering

BEMÆRK: Brug altid en ny sædepakning (12b), når du udskifter sædesamlingen (13).

ADVARSEL

FARE FOR INJICERING

For at nedsætte risikoen for alvorlig personskade som følge af væskeinjicering skal den anviste Trykaflastningsprocedure i pistolhåndbog 308993 følges, før nogen del af systemudstyret undersøges eller repareres, og når du får instruks om at reducere trykket.

2.

Saml pistolen som forklaret i pistolhåndbog 308993.

Delliste

Delnr. 241616 ombygningssæt

Omfatter del 12 og 13

Delnr. 241603 udskiftningssæt

Omfatter del 12

Ref.

nr.

Delnr.

Beskrivelse

12

12a

12b

12c

13

13a*

13b

241603

111450

115134

194744

241482

194687

SÆT, nåle-; plast omfatter delene 12a til 12c

S O-RING

S PAKNING, sæde-; acetal

S

VÆRKTØJ, reparations-, pakning

SÆDESAMLING; plast omfatter delene 13a og 13b

S SÆDE; plast

S PATRON, kuglesæde

Antal

1

1

1

1

1

1

2

1.

Isæt den nye nålesamling af plast (12) og den nye sædepakning (12b). Hvis der anvendes ombygningssæt 241616, skal den nye sædesamling af plast (13) isættes. Se tegningen på bagsiden af dette ark.

* Ved udskiftning af plastsæde bestilles delnr. 241618

(indeholder 5 sæder).

GRACO N.V.; Industrieterrein — Oude Bunders;

Slakweidestraat 31, 3630 Maasmechelen, Belgium

Tel.: 32 89 770 700 – Fax: 32 89 770 777

E COPYRIGHT 1999, GRACO INC.

Montering

12

13

13a

8

13b

9

12b

10

12a

3

12

12c

ÎÎÎ ÎÎÎ

ÎÎÎ ÎÎÎ

ÎÎÎ ÎÎÎ

6 7

ÎÎÎ ÎÎÎ

ÎÎÎ

5

4

4

5

6

7

8

9

3 Smør let.

Tilspænd kun med fingrene.

Undgå at overspænde!

Tilspænd den med et moment på 14–15 N.m

Tilspænd den med et moment på 2,3–3,4 N.m.

Smør begge sider af drejestiften.

Plastsædet (13a) kan udskiftes.

Tilspænd den med et moment på 9,6–10,7 N.m.

10

Brug altid en ny sædepakning (12b), når du fjerner sædesamlingen (13).

12

Tilspænd med et moment på 14–15 N.m.

9213A

Dette dokument - såvel tekst som illustrationer - afspejler de senest tilgængelige produktoplysninger på tidspunktet for offentliggørelsen heraf. Graco forbeholder sig ret til at foretage ændringer uden forudgående varsel.

Salgskontorer (USA): Minneapolis, MN; Plymouth

Salgskontorer (udland): Belgien; Kina; Japan; Korea

GRACO N.V.; Industrieterrein — Oude Bunders;

Slakweidestraat 31, 3630 Maasmechelen, Belgium

Tel.: 32 89 770 700 – Fax: 32 89 770 777

TRYKT I BELGIEN 309018 06/99

2 309018

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement