Graco 310656a , Kleurwisselset te gebruiken met doseeraparaat ProMix II de handleiding

Graco 310656a , Kleurwisselset te gebruiken met doseeraparaat ProMix II de handleiding | Manualzz
Instructies
Kleurwisselset
310656H
Rev. A
Te gebruiken met doseeraparaat ProMix™ II
Lees de waarschuwingen in de bedieningshandleiding van de ProMix™ II
Zie blz. 8 en 10 voor de modelnummers en de
maximale werkdrukwaarden.
TI4880A
Hogedruk-kleurwissel
GRACO N.V.; Industrieterrein - Oude Bunders;
Slakweidestraat 31, 3630 Maasmechelen, Belgium
®COPYRIGHT 2004, Graco Inc.
TI4864A
Lagedruk-kleurwissel
BEWEZEN KWALITEIT, TOONAANGEVENDE
TECHNOLOGIE.
Installatie
Installatie
WAARSCHUWING
J10 J5 J3 J6 J4 J1
J9
Om het risico van ernstig letsel te voorkomen, o.a.
door vloeistofinjectie, moet u de druk ontlasten voor u
de set installeert. Volg de Drukontlastingsprocedure
in de bedienings- of onderhoudshandleiding van de
ProMix™ II.
Kleurwisselkleppen
J8
C
D
1. Ontlast de druk zoals staat beschreven in de
bedienings- of onderhoudshandleiding van
de ProMix™ II.
TI4886a
FIG. 2
6. Monteer het kleurwisselsysteem (E) met behulp
2. Sluit de hoofdluchtafsluiter op de
van de schroeven (G) uit de set en de bestaande
schroefgaten op de materiaalpaneelwand (F).
FIG. 3 of FIG. 4.
luchttoevoerleiding en op de ProMix™ II.
3. Schakel de stroom van de ProMix™ II uit.
4. Draai de 4 schroeven (A) los en verwijder
Kleurwissel op lage druk: Breng de
montageschroeven aan door de binnenzijde van
de paneelwand om het verdeelstuk voor de kleuren
aan de buitenwand (F) te bevestigen.
vervolgens het deksel van het slimme
vloeistofpaneel (B). FIG. 1.
E
B
A
G
TI4658A-2
FIG. 1
G
5. Schuif het paneel (C) tot de onderste sleuven (D)
uitlijnen op de bovenste schroefgaten en zet het
kastje op zijn plaats met de 2 schroeven. FIG. 2.
2
F
Hogedruk-kleurwissel
TI4879A
FIG. 3
310656
Installatie
De draden van de elektromagneten zijn gepolariseerd
(rood +, zwart –). Zie Elektrisch schema op blz. 7.
F
4. Sluit alle luchtleidingen tussen de kleurwisselkleppen
E
(E) en de poorten van de elektromagneetkleppen (L)
aan en leid ze door poort (M). FIG. 4. Zie de
Pneumatisch schema op blz. 6 en het
pneumatisch label in het materiaalpaneel.
Elektromagneet
(relais)
Activeert
Standaard
1
2
3
4
Optie
5
L
M
Doseerkraan A
Doseerkraan B
Doorspuitklep A, lucht
Doorspuitklep B, oplosmiddel
Stuurklep voor pistoolspoelkast
Klep voor oplosmiddel bij
kleurwisseling
Kleurwisselklep 1
Kleurwisselklep 2
Kleurwisselklep 3
Kleurwisselklep 4
Kleurwisselklep 5
Kleurwisselklep 6
6
7
8
9
10
11
12
TI4885A
Lagedruk-kleurwissel
FIG. 4
Elektromagneten (relais)
VOORZICHTIG
Om te voorkomen dat de elektronische kaart
beschadigt tijdens het werk moet u een aardingsband
om uw pols dragen en deze goed aarden.
K
C
Het slimme vloeistofpaneel heeft minimaal
4 elektromagneten. Het aantal elektromagneten
in de set hangt af van de hoeveelheid kleurwisselkleppen dat in de set zit. Zie de tabel met elektromagneten rechts.
J8
1. Verwijder de pluggen van het verdeelstuk van de
6
5
4
3
linker elektromagneet om elektromagneet nr. 6
te installeren voor de klep voor het oplosmiddel
bij de kleurwissel. Installeer de elektromagneet.
2. Installeer de elektromagneet uit de set (H) in het
2
1
materiaalpaneel (C).
3. Sluit de draadconnector (J8) van de
elektromagneet aan op de besturingskaart (K).
12
11
10
9
8
H
7
TI4875
FIG. 5
310656
3
Installatie
Materiaalleidingen
Verfhercirculatiesysteem
De kleurwisselkleppen hebben twee vloeistofpoorten voor elk van de kleppen. Als u verf
hercirculeert:
WAARSCHUWING
1. Verwijder het kleurwisselkleppakket van het
vloeistofpaneel en monteer het afzonderlijk.
Om het risico van letsel te voorkomen, o.a. door
vloeistofinjectie, moet u een afsluiter (P) installeren
tussen alle vloeistoftoevoerleidingen en de
vloeistofverdeler. FIG. 6. Gebruik de afsluiters om de
vloeistof af te sluiten tijdens onderhoud en service.
2. Breng de kleppen loodrecht aan in één poort
en laat ze uit de andere komen.
Een andere optie is het gebruik van een T-stuk
voor de hercirculatie.
VOORZICHTIG
Controleer of alle ongebruikte vloeistofpoorten op het
kleurwisselkleppakket zijn afgedicht, voordat het in
gebruik wordt gesteld. Uit een open poort zal vloeistof
lekken.
3. Sluit de toevoerleiding voor component A (T) vanaf
het kleurwisselspruitstuk aan op de stroommeterinlaat (R) van component A. FIG. 7.
P
N
6
5
3
E
4
2
1
FIG. 6
1. Sluit een aanvoerleiding voor oplosmiddel aan
op de kleurwisselklep (N) met de markering
“CC SOLVENT”. FIG. 7.
2. Sluit de toevoerleidingen voor component A aan
op de inlaten van het kleurwisselkleppakket (E).
FIG. 7. Het kleurnummer is gemarkeerd op de
luchttoevoerleiding van de klep.
4
T
R
TI4810A
FIG. 7
310656
Onderhoud
EEPROM
Richt de EEPROM (U25) zodanig dat de inkeping uitlijnt
op de inkeping (W) die is aangegeven op de besturingskaart voor het materiaal en instelleer hem op de kaart.
De draden van de EEPROM moeten mogelijk een stukje
naar binnen worden gebogen om in de houder te passen.
U25
W
Zet het materiaalpaneel weer
in elkaar
1. Verwijder de schroeven en schuif het paneel (C)
terug op zijn plaats.
2. Zet het deksel (B) vast met de 4 schroeven (A).
FIG. 9.
C
B
A
TI4658A-2
FIG. 9
FIG. 8
Onderhoud
Zie de volgende handleidingen voor het onderhoud van
de kleurwisselkleppen.
Handleiding
307731
307941
308977
308291
310656
Omschrijving
Kleurwisselklep compleet,
lage druk
Kleurwisselklep,
lage druk
Kleurwisselklep compleet,
hoge druk
Kleurwisselklep,
hoge druk
5
ProMix™ II, schematische overzichten
ProMix™ II, schematische overzichten
Pneumatisch schema
C
GUN
FLUSH
BOX
3/8 AIR FILTER
MANUAL DRAIN
5 MICRON
PRESS
SWITCH
S
AIR
FLOW
SWITCH
IN
A B
A B
A B
A B
A B
A B
AIR EXHAUST MUFFLER
12 VDC
SOLENOID
12 VDC
SOLENOID
12 VDC
SOLENOID
12 VDC
SOLENOID
12 VDC
SOLENOID
12 VDC
SOLENOID
MANIFOLD
CC SOLVENT OPEN
5/32 TUBE
COLOR
CHANGE
VALVE
TO GUN FLUSH BOX PILOT
5/32 TUBE
SOLVENT
PURGE
VALVE
AIR
PURGE
VALVE
DISPENSE
VALVE
B
DISPENSE
VALVE
A
CHECK VALVE
X
1/4 TUBE
FLUSH AIR TO FLUID INLET
AIR SUPPLY
1/4 TUBE
TO MANIFOLD
A B
A B
A B
A B
A B
A B
AIR EXHAUST MUFFLER
12 VDC
SOLENOID
12 VDC
SOLENOID
12 VDC
SOLENOID
12 VDC
SOLENOID
12 VDC
SOLENOID
12 VDC
SOLENOID
MANIFOLD
5/32 TUBE
CC 6 OPEN
5/32 TUBE
CC 6 OPEN
5/32 TUBE
CC 6 OPEN
5/32 TUBE
CC 6 OPEN
5/32 TUBE
CC 6 OPEN
5/32 TUBE
CC 6 OPEN
COLOR
CHANGE
VALVE 2
COLOR
CHANGE
VALVE 3
COLOR
CHANGE
VALVE 4
COLOR
CHANGE
VALVE 5
COLOR
CHANGE
VALVE 6
TI4894A
COLOR
CHANGE
VALVE 1
ti4894a
310656
6
OUT
A
A/A
SAFETY
SHUTOFF
TO GUN
AIR SUPPLY
P
FIG. 10
310656
DISPLAY
117769
MEMBRANE
SWITCH
WITH
RIBBON
CABLE
15D223
J3
J2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
DISPLAY
BOARD
248182
POWER
SUPPLY
AND
BARRIER
BOARD
248192
J5
J4
J5
J3
J1
OPEN
+24VDC
COMMON
+
-
FO OUT
FO IN
PRINTER
CONNECTOR
9-PIN D-SUB
119060
GRACO SHELL
COMMUNICATIONS
RJ12 CONNECTOR
15D255
POWER
ROCKER
SWITCH
116320
GND LUG
CABLE
15D320
CABLE
234453
1
2
1A
1B
2A
2B
1
2
3
TERMINAL 1
2
BLOCK
3
114095
FO IN
FO OUT
+12VDC I/S
COM
SHIELD
HARNESS
15D647
J10
L1 85-250 VAC
L2
GND
1
2
3
FLUID
PANEL
CONTROL
BOARD
248163
1
2
3
4
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
J1
J9
J8
J5
J3
SIG
COM
SIG
COM
BLACK
RED
BLACK
RED
BLACK
RED
BLACK
RED
BLACK
RED
BLACK
RED
BLACK
RED
BLACK
RED
BLACK
RED
BLACK
RED
BLACK
RED
BLACK
RED
MIX A
MIX B
FLUSH A
FLUSH B
G.F.B.
CC SOL
COLOR 1
COLOR 2
COLOR 3
COLOR 4
COLOR 5
J3
MEMBRANE
SWITCH
WITH
RIBBON
CABLE
15D187
12 VDC
SOLENOID
117356
12 VDC
SOLENOID
117356
1
1 OPERATOR 2
3
2 STATION
4
3 BOARD
5
4
6
248124
5
7
8
9
10
239716
FLOW METER B
239716
FLOW METER A
ti4895a
AIR FLOW SWITCH-119159
PRESSURE SWITCH-513937
MANIFOLD
MANIFOLD
J4
COLOR 6
CABLE
241799
CABLE
241799
B (GRN)
A (WHT)
PWR (RED)
COM (BLK)
SHIELD
HARNESS CABLE
234448
15D648
PWR (RED)
COM (BLACK)
SIG (WHITE)
SHIELD
PWR (RED)
COM (BLACK)
SIG (WHITE)
SHIELD
FLUID PANEL CONTROL BOX
HAZARDOUS AREA
Apparatuur die alleen is goedgekeurd voor niet-gevaarlijke locaties niet op een gevaarlijke locatie
installeren. Vervanging van onderdelen kan een negatieve uitwerking hebben op de intrinsieke
veiligheid.
WAARSCHUWING
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
ALARM
15D568
+12VDC I/S (WHITE)
COM (BLACK)
SHIELD
HARNESS
15D649
+24VDC
OPEN
COMMON
L1 85-250 VAC
OPEN
L2 ACC POWER OUTPUT
L1
L2
GND
J6-RS 232
1
TX (WHITE)
2
RX (BLACK)
3
CMN (RED)
4
TX
5
OPEN
6
CMN
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
1
2
1
2
3
OPERATOR INTERFACE
1
2
3
NON-HAZARDOUS AREA
ProMix™ II, schematische overzichten
Elektrisch schema
FIG. 11
TI4895A
7
ProMix™ II, schematische overzichten
Lagedruk-kleurwisselpakketten
Maximum werkdruk: 2,1 MPa (21 bar)
Onderdeelnr. 234568, 2 kleuren
Onderdeelnr. 234569, 4 kleuren
Onderdeelnr. 234570, 6 kleuren
Ref.
nr. Onderdeelnr. Omschrijving
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10†
11
12†
13†
14
15†
16
949796
220020
220022
552183
117356
100139
114263
C06061
112698
205324
114230
114669
112512
054172
598095
117369
166866
Kleurwisselkleppakket, 2 kleuren
Kleurwisselkleppakket, 4 kleuren
Kleurwisselkleppakket, 6 kleuren
Plaat
Magneetklep, 12 VDC (intrinsiek veilig)
Buisplug
Connector; buis van 1/8 npt x buitendiam. 5/32 in.
Geluiddemper
Wartelkniestuk; buis van 1/8 npt x buitendiam. 1/4 in.
Slang; 305 mm, 1/4 npsm
Verdeelstuk magneetklep
Kolomschroef
Draadoog, oranje
Buis; nylon; buitendiam. 6,35 mm; 152 mm
Buis; nylon; buitendiam. 5/32; 3,96 m
Plug, 12 stand; 3,81 mm
EEPROM, met software
Kniestuk; 1/4-18 npt (u x i)
*
Bestel de benodigde lengte.
†
Niet afgebeeld.
8
Aantal
234568
1
234569
234570
1
4
3
14
3
2
2
1
1
4
6
*
*
1
1
1
2
5
12
5
2
2
1
1
4
10
*
*
1
1
1
1
0
7
10
7
2
2
1
1
4
14
*
*
1
1
1
310656
ProMix™ II, schematische overzichten
1
16
6
2
5
4
3
2
1
3
6
12 ZWART
EINDE
1 ROOD
START
12
REF 14
5
4
3
2
1
6
1
5
4
14
11
9
7
8
Afgebeeld: 234570
310656
Magneetklep
Zijaanzicht
9
ProMix™ II, schematische overzichten
Hogedruk-kleurwisselsets
Maximum werkdruk: 21 MPa (207 bar)
Onderdeelnr. 234572, 2 kleuren
Onderdeelnr. 234573, 4 kleuren
Onderdeelnr. 234574, 6 kleuren
Ref.
nr. Onderdeelnr. Omschrijving
101
102
103
104
105†
106
107
108
109
110
111
112
113†
114†
115†
117†
118
119†
120
248619
248620
248621
552183
114263
117356
100139
112512
C06061
112698
117369
205324
054172
598095
166866
112925
114669
114230
Kleurwisselpakket, 2 kleuren
Kleurwisselpakket, 4 kleuren
Kleurwisselpakket, 6 kleuren
Plaat, elektromagneet
Connector; buis van 1/8 npt x buitendiam. 5/32 in.
Magneetklep, 12 VDC (intrinsiek veilig)
Buisplug; 1/8 -27 npt
Draadoog, oranje
Geluiddemper
Wartelkniestuk; buis van 1/8 npt x buitendiam. 1/4 in.
Plug, 12 stand; 3,81 mm
Slang; 305 mm; 6,35 mm npsm
Buis, nylon; buitendiam. 1/4; 152 mm
Buis, nylon; buitendiam. 5/32; 5,8 m
Kniestuk; 1/4-18 npt (u x i)
EEPROM met software
Kolomschroef; 1/4-20 UNC x 0,375 in.
Kolomschroef
Verdeelstuk magneetklep
*
Bestel de benodigde lengte.
†
Niet afgebeeld.
10
Aantal
234572
1
0
0
4
3
3
14
6
2
2
1
1
*
*
1
1
4
2
1
234573
0
1
0
2
5
5
12
10
2
2
1
1
*
*
1
1
4
2
1
234574
0
0
1
0
7
7
10
14
2
2
1
1
*
*
1
1
4
2
1
310656
ProMix™ II, schematische overzichten
104
Afgebeeld: 101, 102, 103
12 ZWART
EINDE
108
5
12
110
6
4
120
3
1
2
1 ROOD
START
1
DETAILTEKENING A
112
109
111
Zie
DETAILTEKENING A
105
107
Afgebeeld: 234574
310656
106
11
Standaard Graco-garantie
Graco garandeert dat alle door Graco vervaardigde apparatuur en waarop de naam Graco vermeld staat, op de datum van verkoop door een
erkende Graco-leverancier voor gebruik door de oorspronkelijke koper, vrij is van materiaal- en fabricagefouten. Met uitzondering van speciale,
uitgebreide, of beperkte garantie zoals gepubliceerd door Graco, zal Graco, gedurende een periode van twaalf maanden na verkoopdatum, elk
onderdeel van de apparatuur dat naar het oordeel van Graco gebreken vertoont herstellen of vervangen. Deze garantie geldt alleen indien de
apparatuur is geïnstalleerd, gebruikt en onderhouden in overeenstemming met de door Graco schriftelijk verstrekte aanbevelingen.
Normale slijtage en veroudering, of slecht functioneren, beschadiging of slijtage veroorzaakt door onjuiste installatie, verkeerde toepassing,
slijpend materiaal, corrosie, onvoldoende of onjuist uitgevoerd onderhoud, nalatigheid, ongeval, eigenmachtige wijzigingen aan de apparatuur, of
het vervangen van Graco-onderdelen door onderdelen van andere herkomst, vallen niet onder de garantie en Graco is daarvoor niet aansprakelijk.
Graco is ook niet aansprakelijk voor slecht functioneren, beschadiging of slijtage veroorzaakt door de onverenigbaarheid van Graco-apparatuur
met constructies, toebehoren, apparatuur of materialen die niet door Graco geleverd zijn, en ook niet voor fouten in het ontwerp, bij de fabricage of
het onderhoud van constructies, toebehoren, apparatuur of materialen die niet door Graco geleverd zijn.
Deze garantie wordt verleend onder de voorwaarde dat de apparatuur waarvan de koper stelt dat die een defect vertoont gefrankeerd wordt
verzonden naar een erkende Graco dealer opdat de aanwezigheid van het beweerde defect kan worden geverifieerd. Indien het beweerde defect
inderdaad wordt vastgesteld zal Graco de defecte onderdelen kosteloos herstellen of vervangen. De apparatuur zal gefrankeerd worden
teruggezonden naar de oorspronkelijke koper. Indien bij de inspectie geen materiaal- of fabricagefouten worden geconstateerd, dan zullen de
herstellingen worden uitgevoerd tegen een redelijke vergoeding, in welke vergoeding de kosten van onderdelen, arbeid en vervoer begrepen
kunnen zijn.
DEZE GARANTIE IS EXCLUSIEF, EN TREEDT IN DE PLAATS VAN ENIGE ANDERE GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET,
DAARONDER MEDEBEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES BETREFFENDE VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID
VOOR EEN BEPAALDE TOEPASSING.
Gracos enige verplichting en de enige verhaalsmogelijkheid van de koper in geval van een inbreuk op de garantie is hetgeen hierboven is
beschreven. De koper gaat ermee akkoord dat geen andere verhaalsmogelijkheid (daarin medebegrepen, maar niet beperkt tot vergoeding van
incidentele schade of van vervolgschade door winstderving, gemiste verkoopopbrengsten, letsel aan personen of materiële schade, of welke
andere incidentele verliezen of vervolgverliezen dan ook) aanwezig is. Elke klacht wegens inbreuk op de garantie moet binnen twee (2) jaar na
aankoopdatum kenbaar worden gemaakt.
GRACO GEEFT GEEN GARANTIE EN WIJST ELKE IMPLICIETE GARANTIE AF BETREFFENDE VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID
VOOR EEN BEPAALDE TOEPASSING, MET BETREKKING TOT TOEBEHOREN, APPARATUUR, MATERIALEN OF COMPONENTEN DIE
GRACO GELEVERD, MAAR NIET VERVAARDIGD HEEFT. Deze onderdelen die door Graco geleverd, maar niet vervaardigd zijn (zoals
elektromotoren, schakelaars, slangen, etc.), zijn onderworpen aan de garantie, indien verleend, van de fabrikant ervan. Graco zal aan de koper
redelijke ondersteuning verlenen bij het aanspraak maken op die garantie.
Graco is in geen geval aansprakelijk voor indirecte, incidentele of speciale schade of gevolgschade die het gevolg is van het feit dat Graco zulke
apparatuur heeft geleverd, of van de uitrusting, de werking, of het gebruik van producten of andere goederen op deze wijze verkocht, ongeacht of
die ontstaat door inbreuk op een contract, inbreuk op garantie, nalatigheid van Graco, of anderszins.
FOR GRACO CANADA CUSTOMERS (ALLEEN VOOR KLANTEN VAN GRACO CANADA)
The parties acknowledge that they have required that the present document, as well as all documents, notices and legal proceedings entered into,
given or instituted pursuant hereto or relating directly or indirectly hereto, be drawn up in English. Les parties reconnaissent avoir convenu que la
rédaction du présent document sera en Anglais, ainsi que tous documents, avis et procédures judiciaires exécutés, donnés ou intentés à la suite
de ou en rapport, directement ou indirectement, avec les procedures concernées.
Alle teksten en illustraties in dit document geven de laatst bekende productinformatie op het moment van publicatie weer.
Graco behoudt zich het recht voor om op ieder moment wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving.
Verkoopkantoor: Minneapolis
Internationale vestigingen: België, Korea, Hong Kong, Japan
GRACO N.V.; Industrieterrein - Oude Bunders;
Slakweidestraat 31, 3630 Maasmechelen, Belgium
Tel.: 32 89 770 700 - Fax: 32 89 770 777
Gedrukt in BELGIË 310656
4/2004
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement