Graco 3A6173E, LazerVac de handleiding

Graco 3A6173E, LazerVac de handleiding | Manualzz
Bediening, onderdelen
LazerVac™ en Cyclone
3A6173E
NL
Stofzuigers voor het verzamelen van droog beton- en asfaltstof.
Uitsluitend voor professioneel gebruik.
Stofzuigers
25M858
Omschrijving
LazerVac 230 (120 V)
25E237
LazerVac 330 (230V)
Scheiders
25M861
25M862
25R090
Cyclone 20 (20 gallon)
Cyclone 32 (32 gallon)
Cyclone LP
Goedkeuringen
Belangrijke veiligheidsinstructies
Lees alle waarschuwingen en instructies in deze handleiding voordat
u het apparaat gebruikt. Zorg dat u vertrouwd bent met de bediening
en het juiste gebruik van de apparatuur. Bewaar deze instructies.
LazerVac
Cyclone 20 en 32
??
??
www.graco.com/techsupport
Cyclone LP
Inhoudsopgave
Inhoudsopgave
Waarschuwingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
De onderdelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
LazerVac 230 en 330 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Cyclone 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Cyclone 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Cyclone LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Opstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Bediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Stofreservoirs en -zakken legen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Uitschakelen en opslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Opslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Recyclen en afdanken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Einde van de levensduur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Onderdelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Schema hoofdeenheid (LazerVac) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Belangrijkste onderdelen hoofdeenheid LazerVac (LazerVac) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Schema motorhuis (LazerVac 230) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Onderdelenlijst motorhuis (LazerVac 230) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Schema motorhuis (LazerVac 330) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Onderdelenlijst motorhuis (LazerVac 330) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Automatische filterreinigingseenheid (LazerVac) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Opmerkingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Eenheid en toebehoren Cyclone 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Onderdelenlijst eenheid en toebehoren Cyclone 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Eenheid en toebehoren Cyclone 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Onderdelenlijst eenheid en toebehoren Cyclone 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Eenheid en toebehoren Cyclone LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Onderdelenlijst eenheid en toebehoren Cyclone LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
California Proposition 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Standaard Graco-garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
2
3A6173E
Waarschuwingen
Waarschuwingen
De onderstaande waarschuwingen betreffen de installatie, het gebruik, de aarding, het onderhoud en de reparatie
van deze apparatuur. Het symbool met het uitroepteken verwijst naar een algemene waarschuwing en de
gevarensymbolen verwijzen naar procedurespecifieke risico’s. Als u deze symbolen in de handleiding of op
de waarschuwingsetiketten ziet, raadpleeg dan deze Waarschuwingen. Productspecifieke gevaarsymbolen
en waarschuwingen die niet in dit hoofdstuk staan beschreven, staan vermeld in de gehele handleiding waar
deze van toepassing zijn.
WAARSCHUWING
STOFGEVAAR
Het slijpen van beton en andere oppervlakten kan zorgen dat er schadelijk stof vrijkomt.
Verminder het risico van ernstig letsel:
• Houd het stof onder controle om aan alle toepasselijke arbeidsvoorschriften te voldoen.
• Draag een goedgekeurd ademhalingsfilter dat aantoonbaar goed past en dat geschikt is voor
het soort stof bij het legen van de stoftank of het uitvoeren van onderhoud.
• Niet gebruiken zonder dat de stofzak en filters zijn aangebracht.
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN
Deze apparatuur moet worden geaard. Slechte aarding, onjuiste installatie of onjuist gebruik van
het systeem kan elektrische schokken veroorzaken.
• Zet het apparaat uit en haal de voedingskabel uit het stopcontact voordat u onderhoud aan
de apparatuur uitvoert.
• Sluit het alleen op een geaard stopcontact aan.
• Gebruik alleen 3-aderige verlengsnoeren.
• Zorg ervoor dat de aardingspennen op de voedingskabel en de verlengsnoeren intact zijn.
• Stel niet bloot aan regen. Bewaar binnenshuis.
• Gebruik het snoer op de juiste manier. Gebruik het snoer nooit om de apparatuur te dragen,
eraan te trekken of de stekker uit het stopcontact te halen. Houd het snoer uit de buurt van hitte,
scherpe randen en bewegende onderdelen.
• Niet gebruiken op natte oppervlaktes.
PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN
U moet geschikte beschermingsmiddelen dragen als u de apparatuur bedient, onderhoudt en als
u in het werkgebied aanwezig bent; dit om u mede te beschermen tegen ernstig letsel, inademing
van stof of chemische producten en gehoorverlies. Deze beschermingsmiddelen bestaan onder
andere uit:
• Een veiligheidsbril.
• Gehoorbescherming.
• Een goedgekeurd ademhalingsfilter dat aantoonbaar goed past en dat geschikt is voor het soort
stof.
3A6173E
3
Waarschuwingen
WAARSCHUWING
AARDING
Dit product moet worden geaard. Bij elektrische kortsluiting vermindert aarding het risico op een
elektrische schok, doordat de elektrische stroom via de aarding kan ontsnappen. Dit product is
uitgerust met een kabel voorzien van een aardingsdraad en een geschikte aardingsstekker. De
stekker moet worden aangesloten op een goed geïnstalleerd stopcontact met randaarde, conform
alle plaatselijk geldende regels en voorschriften.
•
•
•
•
•
•
Wanneer de aardingsstekker niet goed wordt geïnstalleerd, bestaat het risico van elektrische
schokken.
Als de kabel of de stekker moet worden gerepareerd of vervangen, mag de aardingsdraad
niet worden aangesloten op een van de platte klemmen.
De draad met de isolatiemantel die van buiten groen met of zonder gele strepen is, is de
aardingsdraad.
Neem contact op met een gediplomeerde elektricien of servicemonteur als u de aardingsinstructies
niet volledig begrijpt, of als u twijfelt of het product naar behoren is geaard.
Pas de meegeleverde stekker niet aan. Als deze niet in het stopcontact past, laat een
gediplomeerde elektricien dan het juiste stopcontact installeren.
Dit product is bedoeld voor gebruik in een circuit van 120 V of 230 V nominaal en heeft een
aardingsstekker vergelijkbaar met de stekkers weergegeven in de onderstaande afbeelding.
120 V VS
230V
• Sluit het product alleen aan op een stopcontact dat dezelfde configuratie heeft als de stekker.
• Gebruik geen adapter in combinatie met dit product.
Verlengsnoeren:
• Gebruik alleen een 3-aderig verlengsnoer met een geaarde stekker en een contrastekker
waarin de stekker van het product past.
• Controleer of het verlengsnoer niet beschadigd is. Als een verlengsnoer nodig is, gebruik
dan minimaal 12 AWG (2,5 mm2) om de stroom die het product verbruikt te kunnen geleiden.
• Een te dunne kabel kan leiden tot een spanningsval, te weinig vermogen en oververhitting.
4
3A6173E
Waarschuwingen
WAARSCHUWING
GEVAREN VAN VERKEERD GEBRUIK VAN DE APPARATUUR
Verkeerd gebruik kan leiden tot ernstig of dodelijk letsel.
• Bedien het systeem niet als u moe, of onder invloed van drugs, alcohol of geneesmiddelen bent.
• Verlaat de werkplaats niet wanneer de apparatuur in werking is. Schakel alle apparatuur uit
wanneer deze niet wordt gebruikt.
• Controleer de apparatuur dagelijks. Repareer of vervang versleten of beschadigde onderdelen
onmiddellijk; vervang ze uitsluitend door originele reserveonderdelen van de fabrikant.
• Breng geen aanpassingen aan of wijzigingen in de apparatuur aan.
• Gebruik apparatuur alleen voor het beoogde doel. Neem contact op met uw leverancier voor
meer informatie.
• Houd kinderen en dieren weg uit het werkgebied.
• Houd u aan alle geldende veiligheidsvoorschriften.
• Blijf op een veilige afstand van andere mensen in het werkgebied.
GEVAAR VAN VASTRAKEN
Draaiende onderdelen kunnen ernstig letsel veroorzaken.
• Blijf uit de buurt van bewegende onderdelen.
• Laat de apparatuur niet werken als beschermkappen of panelen zijn weggehaald.
• Draag geen loszittende kleding, juwelen of lang haar los terwijl u de apparatuur bedient.
BRAND- EN EXPLOSIEGEVAAR
Ontvlambare dampen in het werkgebied kunnen ontbranden of exploderen. Voorkom brand
en explosies onder meer als volgt:
• Niet gebruiken voor verzameling om brandgevaarlijke of ontvlambare vloeistoffen, zoals
benzine, of gebruiken op plekken waar ze aanwezig kunnen zijn.
3A6173E
5
De onderdelen
De onderdelen
LazerVac 230 en 330
Cyclone 20 Cyclone 32
Onderdeel
Onderdeel
6
Cyclone LP
A
Hoofdschakelaar Automatische Filterreiniging
Q
Stofzak
B
Motorschakelaar Stofzuiger
R
Klittenband (voor bevestiging van de stofzak)
C
Motorschakelaar Stofzuiger
S
Trommelvergrendeling
D
Motorschakelaar Stofzuiger (alleen voor
LazerVac 330)
T
Aansluiting GrindLazer
U
Zakadapter
E
Montage Motorhuis
X
Middenhuis scheider
F
Koppelingshendel
Y
Onderhuis scheider
G
Filterhuis en Behuizing
Z
Wiel van 10”
H
Stoftank (Houder van de Stofzak bevindt zich in
de tank, niet weergegeven op de afbeelding)
AA
Wiel van 4”
J
Stofzuigeraansluiting
BB
Gereedschapskist
K
Stofzuigerinlaat
CC
Gereedschapstas
L
Stofzuigeruitlaat
N
Separatordeksel
O
Lange Slang (om de LazerVac of Cyclone aan
te sluiten op de GrindLazer)
P
Korte Slang (om de LazerVac aan te sluiten op
de Cyclone)
3A6173E
Opstellen
Opstellen
1. Plaats de stofzakken in de stoftanks.
a. Verwijder de Stoftank door de
Koppelingshendel naar boven te trekken en
breng de stofzak in de tank aan. Wind de zak
om de tuit van de tank en schuif de Houder
van de Stofzak over de zak heen. Zet de
tank terug in de onderkant van de LazerVac.
Vergrendel de tank door de koppelingshendel
omlaag te duwen.
b. Bij een Cyclone-separator moet het
Separatordeksel worden verwijderd en
vervolgens de stofzak in de tank worden
aangebracht. Schuif de Houder van de
Stofzak over de zak heen. Wind de zak
om de tuit van de tank en zet het deksel
van de scheider terug op de tank.
2. Sluit de slang aan.
Bij gebruik van een Cyclone-separator:
• Sluit een uiteinde van de Korte Stofzuigerslang aan
op de inlaat van de LazerVac. Sluit het andere
einde van de korte slang aan op de uitlaat van
de Cyclone-separator.
•
Sluit een uiteinde van de Lange Stofzuigerslang
aan op de inlaat van de Cyclone-separator. Sluit
het andere uiteinde van de lange slang aan op de
stofzuigeraansluiting van de GrindLazer.
Zonder gebruik van een Cyclone-separator:
• Sluit een uiteinde van de Lange Stofzuigerslang
aan op de inlaat van de LazerVac. Sluit het
andere uiteinde van de lange slang aan op
de stofzuigeraansluiting van de GrindLazer.
OPMERKING: Gebruik desgewenst de Y-Koppeling
(alleen bij LazerVac 330) om de 2 slangen op de
stofzuiger of de separator aan te sluiten.
3A6173E
7
Bediening
Bediening
1. Zorg dat alle motorschakelaars van de LazerVac
op OFF (UIT) staan. Steek de stekker van de
stofzuiger in een geaard stopcontact.
2. Zet de Hoofdschakelaar Automatische
Filterreiniging op ON (AAN). Controleer of het
geluid van de Filterreinigingsbalk die aansluit
op de binnenkant van de filter, te horen is. Zo
niet, vervang dan de Plastic Inzetdelen op de
reinigingsbalk. Zie pagina 18.
Stofreservoirs en -zakken
legen
STOFGEVAAR
Bij het slijpen van beton en andere oppervlakken kan
er gevaarlijk stof vrijkomen. Verminder het risico van
ernstig letsel:
• Er moet een ademhalingsfilter worden gedragen
bij het legen of schoonmaken van de stoftanks
of -zakken.
• Volg de lokale voorschriften en bepalingen voor
het weggooien.
LazerVac en Cyclone 20 en 32
1. Als de stoftanks vol zijn, kunnen de
stofzuigermotoren worden uitgeschakeld en
kan de hoofdschakelaar voor de automatische
filterreiniging op ON (AAN) blijven staan. Na
2 minuten schoonmaken van de stofzuigerfilters,
kan de reinigingsfunctie worden uitgezet en
stekker van de stofzuiger uit het stopcontact
worden gehaald.
2. Doe een ademhalingsfilter op.
3. Als de LazerVac vol is, verwijder dan de stoftank
door de koppelingshendel omhoog te trekken.
4. Als de Cyclone-separator vol is, verwijder dan
de Separatordeksel.
3. Schakel na 10 seconden een schakelaar
van de stofzuigermotor in. Schakel nog meer
stofzuigermotoren in als er meer vermogen
nodig is.
5. Verwijder de Houder van de Stofzak uit de tank.
6. Haal de bovenkant van de stofzak bij elkaar en
bind deze vast. Til de stofzak op, haal hem weg,
bind goed dicht en gooi hem daarna weg. Volg
de lokale voorschriften en bepalingen voor het
weggooien.
4. De LazerVac is nu klaar om stof te verzamelen van
de GrindLazer of andere opruimingsapparatuur.
5. Gebruik de toebehoren voor de stofzuiger uit
het deel Schema hoofdeenheid (LazerVac),
pagina 12 om stof van de grond op te zuigen
tussen het slijpen door.
8
3A6173E
Bediening
7. Plaats nieuwe zakken in de tank en schuif de
houder van de stofzak over de zak heen. Zet
de tanks terug in de Cyclone-separator en in de
onderkant van de LazerVac. Zorg dat de stoftank
stevig aan de behuizing van de stofzuiger vastzit
door de koppelingshendel omlaag te duwen.
Cyclone LP
1. Als de stofzak ongeveer 20 kg (45 lbs) stof heeft
verzameld, moet de zak worden vervangen.
2. Trek de permanente zak omlaag zodat 15 - 30 cm
(6 - 12”) van de nieuwe, ongebruikte zak zichtbaar
is.
4. Doe een ademhalingsfilter op. Snijd de zak door
tussen de twee kabelbinders.
5. Gooi de stofzak weg. Volg de lokale voorschriften
en bepalingen voor het weggooien.
6. Trek de nieuwe zak omlaag die aan de
zuigeenheid is bevestigd totdat de onderkant van
de zak op de bodem van de zuigeenheidswagen
rust. Zorg dat de bodem van de zak goed met de
kabelbinder is afgebonden.
3. Gebruik een kabelbinder om de bovenkant
van de zak dicht te binden. Bevestig een andere
kabelbinder 5 cm (2”) boven de eerste kabelbinder.
3A6173E
9
Uitschakelen en opslag
Uitschakelen en opslag
Uitschakelen
Opslag
1. Schakel alle stofzuigermotoren uit en laat
de hoofdschakelaar voor de automatische
filterreiniging op ON (AAN) staan.
Haal stekker van de voedingskabel uit het stopcontact
voor de opslag. Bewaar binnenshuis.
LET OP
Niet opslaan op een plek met hoge temperaturen
of vochtigheid om te voorkomen dat onderdelen
van uw LazerVac beschadigd raken.
2. Laat de automatische filterreiniging 2 minuten
draaien en schakel deze dan OFF (UIT).
3. Haal de stekker van de LazerVac uit het
stopcontact en verwijder de slangen uit
de stofzuiger.
10
3A6173E
Onderhoud
Onderhoud
Wekelijks
•
STOF- EN SCHOKGEVAAR
Verminder het risico van ernstig letsel:
• Bij al het onderhoud moet er een ademhalingsfilter
worden gedragen.
• Volg de lokale voorschriften en bepalingen
voor het weggooien van stof.
• Haal de stekker van de stofzuiger uit het
stopcontact voor het onderhoud.
Controleer de Afdichting van de Filterring op
beschadiging. Vervang de afdichting, als hij
beschadigd is. Zorg dat de afdichtingen goed
geïnstalleerd en juist afgedicht zijn.
De volgende stappen moeten uitgevoerd worden om
de correcte werking van de LazerVac te behouden
en voor een langere levensduur ervan.
Dagelijks
•
•
Motordeksel
Inspecteer alle slangen voor het gebruik op gaten.
Repareer of vervang beschadigde slangen.
Voor een blijvend goede prestatie en
stofbeheersing, moeten de filters worden
vervangen wanneer:
- De stofzuigerfilters scheuren hebben of
verstopt zijn.
- Er zijn zwevende stofdeeltjes zichtbaar
bij het gebruik van de LazerVac.
Afdichtingen
van filterring
Filter
Filtersteun
Filterhuis
•
Inspecteer de kunststof inzetdelen van de
filterreinigingseenheid op slijtage en beschadiging.
Vervang de inzetdelen regelmatig zodat de
prestatie en stofbeheersing op peil blijft.
Recyclen en afdanken
Einde van de levensduur
Aan het einde van de levensduur van het apparaat moet
het op een verantwoorde wijze worden gerecycled.
3A6173E
11
Onderdelen
Onderdelen
Schema hoofdeenheid (LazerVac)
12
3A6173E
Onderdelen
Belangrijkste onderdelen hoofdeenheid LazerVac (LazerVac)
Ref
Artikelnummer
1
Zie pagina 14-16
Motorhuis
1
2
Zie pagina 18
Automatische filterreinigingseenheid
1
3
17X185
Filter (bevat onderdeel 4)
1
4
17X197
Afdichtingsring van het filter
2
5
17X187
Hoofdframe
1
6
17X188
Stoftank
1
9*
17X156
Lange stofzuigerslang, standaard, 2” (bevat onderdeel 19)
1
10
17X158
Extensie stofzuiger (set à 2 stuks)
1
11
17X162
Grote stofzuigerborstel
1
12
17X161
Kleine stofzuigerborstel
1
13
17X160
Stofzuigerspuitmond voor vloer
1
14
17X159
Stofzuigerkniestuk
1
17X522
Waarschuwingslabel (Engels, Frans, Spaans)
1
17X523
Waarschuwingslabel (Engels, Chinees, Koreaans)
1
17X524
Waarschuwingslabel (pictogrammen)
1
16
17X696
Houder stofzak
1
17
17X695
Stofzak (set à 20 stuks)
1
18
17X163
Y-koppeling (alleen voor LazerVac 330)
1
19
17X164
Slangkoppeling 2”
2
15
(niet
afgebeeld)
Omschrijving
Aantal
 Vervangende waarschuwings- en veiligheidsetiketten, -plaatjes en -kaarten zijn gratis verkrijgbaar.
* Slang van 2” voor zwaar gebruik, bestand tegen hoge temperaturen: O/N 17X704
3A6173E
13
Onderdelen
Schema motorhuis (LazerVac 230)
14
3A6173E
Onderdelen
Onderdelenlijst motorhuis (LazerVac 230)
Artikelnummer
Omschrijving
Aantal
1
17X168
Dopmoer
6
2
17X382
Afdekking motorhuis (inclusies voedingskabel)
1
3
17X170
Zeskantig afstandsstuk, lang (niet in de afbeelding, in onderdeel 2)
6
4
17W092
Set van rubberen motorringen en plastic Net
2
6
17X381
Motor, 120 V
2
7
17X174
Zeskantig opvulstuk, kort
6
10
17W102
Motorplaat
1
11
17X178
Platte ring
6
12
17X179
Zeskantbout
6
3A6173E
15
Onderdelen
Schema motorhuis (LazerVac 330)
16
3A6173E
Onderdelen
Onderdelenlijst motorhuis (LazerVac 330)
Artikelnummer
Omschrijving
Aantal
1
17X168
Dopmoer
6
2
17X169
Afdekking behuizing motor (inclusies IEC-voedingskabel)
1
3
17X170
Zeskantig afstandsstuk, lang (niet in de afbeelding, in onderdeel 2)
6
4
17W092
Set van rubberen motorringen en plastic Net
3
6
17X173
Motor, 230V
3
7
17X174
Zeskantig opvulstuk, kort
6
10
17X177
Motorplaat
1
11
17X178
Platte ring
6
12
17X179
Zeskantbout
6
20
17Y218
Voedingskabel, IEC
1
21†
17Y089
Kabeladapter, US, NEMA
1
22†
17A242
Kabeladapter, Australië
1
23†
15G961
Kabeladapter, Zwitserland
1
24†
15G960
Kabeladapter, Denemarken
1
25†
15G959
Kabeladapter, Italië
1
26†
15G958
Kabeladapter, Europa, Schuko
1
27 (niet
afgebeeld)
121249
Kabelbevestiging voor kabeladapters
1
† Kabeladapters worden apart van de LazerVac 330 (25E237) verkocht
3A6173E
17
Onderdelen
Automatische filterreinigingseenheid (LazerVac)
‡
Artikelnummer
1
Omschrijving
Aantal
17X182
Motorsteun automatische filterreiniging
1
17X383
Motor filterreinigingseenheid 120 V (LazerVac)
1
17X181
Motor filterreinigingseenheid 230 V (LazerVac)
1
3*
17X180
Filterreinigingsbalk, steunplaatje (set à 2 stuks)
1
4†
17X183
Plastic inzetdelen voor filterreiniging
1
2
* Bij de LazerVac 230 en 330 wordt één vervangingsset voor onderdeel 3 meegeleverd
† Bij de LazerVac 230 en 330 worden drie vervangingsonderdelen van onderdeel 4 meegeleverd
18
3A6173E
Onderdelen
Opmerkingen
3A6173E
19
Onderdelen
Eenheid en toebehoren Cyclone 20
20
3A6173E
Onderdelen
Onderdelenlijst eenheid en toebehoren Cyclone 20
Artikelnummer
Omschrijving
Aantal
11*
17X693
Korte stofzuigerslang, standaard, 2” (voor aansluiting op LazerVac)
1
12
17X694
Gruistank
1
13
17X695
Stofzak (set à 20 stuks)
1
14
17X696
Houder stofzak
1
15
17X197
Afdichting Cyclone, rubber
1
16
17X196
Ring Cyclone, metaal
1
17
17X206
Kopstuk Cyclone
1
18
17X209
Drager voor deksel
1
* Slang van 2” voor zwaar gebruik, bestand tegen hoge temperaturen beschikbaar: O/N 17W154
3A6173E
21
Onderdelen
Eenheid en toebehoren Cyclone 32
22
3A6173E
Onderdelen
Onderdelenlijst eenheid en toebehoren Cyclone 32
Artikelnummer
Omschrijving
Aantal
1
17X206
Dekseltrechter
1
4
17X209
Drager voor deksel
1
8
17X196
Ring Cyclone, metaal
1
9
17X197
Afdichting Cyclone, rubber
1
10
17X215
Houder stofzak
1
11
17X216
Stofzak 89 x 119 cm (set à 20 stuks)
1
12
17X217
Hoofdframe van scheider
1
24*
17X693
Korte stofzuigerslang, standaard, 2” (voor aansluiting op LazerVac)
1
* Slang van 2” voor zwaar gebruik, bestand tegen hoge temperaturen beschikbaar: O/N 17W154
3A6173E
23
Onderdelen
Eenheid en toebehoren Cyclone LP
24
3A6173E
Onderdelen
Onderdelenlijst eenheid en toebehoren Cyclone LP
Artikelnummer
Omschrijving
Aantal
3
19B348
Gereedschapskist
1
4
19B345
Wiel van 10”
2
6
19B344
Onderhuis scheider
1
7
17X930
Zakadapter
1
8
19B350
Afdekking stofklep
1
9
19B346
Zwenkwiel van 4”
2
10
17X154
Band (voor bevestiging van de stofzak)
1
12
17W295
Plastic zak
1
13
17X196
Metalen ring (afdichting hoofdbehuizing)
1
14
17X197
Rubberen afdichting (hoofdbehuizing)
2
15
19B343
Middenhuis scheider
1
16
17X235
Basis trechter filter
1
17
19B342
Deksel
1
18
19B341
Slanginlaat
1
19*
17X693
Stofzuigerslang, kort
1
20
19B779
Gereedschapstas
1
21
17X205
Trommelvergrendeling
6
* Slang van 2” voor zwaar gebruik, bestand tegen hoge temperaturen beschikbaar: O/N 17W154
3A6173E
25
Technische gegevens
Technische gegevens
LazerVac 230 (25M858)
Stroomvereisten - 120 V AC, 60 Hz, 20 A, 1Ø
Luchtstroom (zonder slang) - 1 stofzuigermotor: 135 cfm, 2 stofzuigermotoren: 262 cfm
Luchtstroom (met slang van 5 x 76 cm) - 1 stofzuigermotor: 93 cfm, 2 stofzuigermotoren: 178 cfm
Filtratie - 99,3% bij deeltjesgrootte van 0,3 μm
Afmetingen/gewicht (onverpakt)
VS
Metrisch
Hoogte
43 inch
109 cm
Lengte
27 inch
69 cm
Breedte
27 inch
69 cm
Gewicht
175 lb
79 kg
LazerVac 330 (25E237)
Stroomvereisten - 230 V AC, 50/60 Hz, 16 A, 1Ø
Luchtstroom (zonder slang) - 1 stofzuigermotor: 139 cfm, 2 stofzuigermotoren: 263 cfm,
3 stofzuigermotoren: 386 cfm
Luchtstroom (met slang van 5 x 76 cm) - 1 stofzuigermotor: 77 cfm, 2 stofzuigermotoren: 147 cfm,
3 stofzuigermotoren: 202 cfm
Filtratie - 99,3% bij deeltjesgrootte van 0,3 μm
Geluidsniveau (dBa)
Geluidsvermogen
Geluidsdruk
100 dB(A), volgens ISO 3744
Afmetingen/gewicht (onverpakt)
Hoogte
Lengte
Breedte
Gewicht
83 dBa, gemeten op 1 m (3,1 voet)
VS
Metrisch
43 inch
109 cm
27 inch
69 cm
27 inch
69 cm
180 lb
81 kg
Cyclone 20 (25M861)
Afmetingen/gewicht (onverpakt)
Hoogte
Lengte
Breedte
Gewicht
VS
44 inch
23 inch
23 inch
50 lb
Metrisch
112 cm
58 cm
58 cm
23 kg
Cyclone 32 (25M862)
Afmetingen/gewicht (onverpakt)
Hoogte
Lengte
Breedte
Gewicht
VS
58 inch
(26 inch)
(26 inch)
90 lb
Metrisch
147 cm
66 cm
66 cm
41 kg
Cyclone LP(25R090)
Afmetingen/gewicht (onverpakt)
VS
Hoogte
62 inch
Lengte
28 inch
Breedte
32 inch
Gewicht
125 lb
Alle handelsmerken of geregistreerde handelsmerken behoren toe aan hun houders.
26
Metrisch
157 cm
71 cm
81 cm
57 kg
3A6173E
California Proposition 65
California Proposition 65
INWONERS VAN CALIFORNIA
WAARSCHUWING: Kanker en vruchtbaarheidsproblemen – www.P65warnings.ca.gov.
3A6173E
27
Standaard Graco-garantie
Graco garandeert dat alle in dit document genoemde en door Graco vervaardigde apparatuur waarop de naam Graco vermeld staat, op de datum van
verkoop voor gebruik door de oorspronkelijke koper vrij is van materiaal- en fabricagefouten. Met uitzondering van enige door Graco aangekondigde
speciale, verlengde of beperkte garantie, zal Graco voor een periode van twaalf maanden vanaf de verkoopdatum alle onderdelen van de apparatuur
vervangen of repareren waarvan Graco heeft vastgesteld dat zij defect zijn. Deze garantie is alleen van toepassing op voorwaarde dat de apparatuur
conform de schriftelijke aanbevelingen van Graco wordt geïnstalleerd, bediend en onderhouden.
Normale slijtage en veroudering, of slecht functioneren, beschadiging of slijtage veroorzaakt door onjuiste installatie, verkeerde toepassing, slijtend
materiaal, corrosie, onvoldoende of onjuist uitgevoerd onderhoud, nalatigheid, ongeval, eigenmachtige wijzigingen aan de apparatuur, of het
vervangen van Graco-onderdelen door onderdelen van andere herkomst, vallen niet onder de garantie en Graco is daarvoor niet aansprakelijk.
Graco is ook niet aansprakelijk voor slecht functioneren, beschadiging of slijtage veroorzaakt door de onverenigbaarheid van Graco-apparatuur
met constructies, toebehoren, apparatuur of materialen die niet door Graco geleverd zijn, en ook niet voor fouten in het ontwerp, bij de fabricage
of het onderhoud van constructies, toebehoren, apparatuur of materialen die niet door Graco geleverd zijn.
Deze garantie wordt verleend onder de voorwaarde dat de apparatuur, waarvan de koper stelt dat die een defect vertoont, gefrankeerd wordt
verzonden naar een erkende Graco-distributeur, zodat de aanwezigheid van het beweerde defect kan worden geverifieerd. Indien het beweerde
defect inderdaad wordt vastgesteld, zal Graco de defecte onderdelen kosteloos herstellen of vervangen. De apparatuur zal gefrankeerd worden
teruggezonden naar de oorspronkelijke koper. Wanneer er bij een inspectie van de apparatuur geen materiaal- of fabricagefouten worden
geconstateerd, dan worden de reparaties uitgevoerd tegen een redelijke vergoeding, waarin vergoeding van de kosten van onderdelen, arbeid en
vervoer kunnen zijn inbegrepen.
DEZE GARANTIE IS EXCLUSIEF, EN TREEDT IN DE PLAATS VAN ENIGE ANDERE GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET,
DAARONDER MEDE BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES BETREFFENDE VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID
VOOR EEN BEPAALDE TOEPASSING.
De enige verplichting van Graco en het enige verhaal van de klant bij inbreuk op de garantie worden vastgesteld zoals hierboven bepaald.
De koper gaat ermee akkoord dat geen andere verhaalmogelijkheid (waaronder, maar niet beperkt tot vergoeding van incidentele schade of van
vervolgschade door winstderving, gemiste verkoopopbrengsten, letsel aan personen of materiële schade, of welke andere incidentele verliezen of
vervolgverliezen dan ook) aanwezig is. Elke klacht wegens inbreuk op de garantie moet binnen twee (2) jaar na aankoopdatum kenbaar worden
gemaakt.
GRACO GEEFT GEEN GARANTIE EN WIJST ELKE IMPLICIETE GARANTIE AF BETREFFENDE VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID
VOOR EEN BEPAALDE TOEPASSING, MET BETREKKING TOT TOEBEHOREN, APPARATUUR, MATERIALEN OF COMPONENTEN DIE
GRACO GELEVERD, MAAR NIET VERVAARDIGD HEEFT. Deze items die wel verkocht, maar niet vervaardigd zijn door Graco (zoals elektrische
motoren, schakelaars en slangen) vallen, waar van toepassing, onder de garantie van de fabrikant. Graco zal aan de koper redelijke ondersteuning
verlenen bij het aanspraak maken op die garantie.
In geen geval stelt Graco zich aansprakelijk voor indirecte, incidentele of speciale schade of voor vervolgschade, die het gevolg zijn van de levering
van apparatuur door Graco onder deze voorwaarden of van de uitrusting, de werking of het gebruik van verkochte producten of goederen, ongeacht
het feit of daarbij sprake is van contractbreuk, inbreuk op de garantie, nalatigheid van Graco of anderszins.
Graco-informatie
De meest recente informatie over de producten van Graco vindt u op www.graco.com.
Kijk voor informatie over patenten op www.graco.com/patents.
VOOR HET PLAATSEN VAN EEN BESTELLING kunt u contact opnemen met uw Graco-distributeur
of belt u op het nummer 1-800-690-2894 voor meer informatie over het dichtstbijzijnde verkooppunt.
Alle geschreven en afgebeelde gegevens in dit document geven de meest
recente productinformatie weer zoals bekend op het tijdstip van publicatie.
Graco behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving.
Vertaling van de originele instructies. This manual contains Dutch. MM 3A5576
Hoofdkantoor Graco: Minneapolis
Kantoren in het buitenland: België, China, Japan, Korea
GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA
Copyright 2018, Graco Inc. All Graco manufacturing locations are registered to ISO 9001.
www.graco.com
Revisie E, november 2020
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement