Graco 313951B, ProMix 2KS Automatic Systems de handleiding | Manualzz
Toepassing
®
ProMix
2KS
313951B
NLD
Meercomponentendoseerapparaat
RoboMixAutomatisch systeem voor het proportioneel mengen van meerdere
componentlagen, met wandgemonteerd vloeistofstation of vloeistofstation.
Alleen voor professioneel gebruik.
Goedgekeurd voor gebruik in explosieve omgevingen (behalve de EasyKey).
Belangrijke veiligheidsinstructies
Lees alle waarschuwingen en instructies in
deze handleiding. Bewaar deze instructies.
Zie pagina’s 47 voor informatie over het model,
waaronder de maximale werkdruk. De goedkeurlabels
van de apparatuur bevinden zich op pagina 3. Sommige
afgebeelde onderdelen zijn niet met alle systemen
meegeleverd.
Automatische systemen met RoboMix vloeistofstation
Automatische systemen met wandgemonteerd vloeistofstation
TI12552a
TI12553a
#
53
II 2 G
Inhoudsopgave
Gerelateerde handleidingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Apparatuurgoedkeuringen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Systeemconfiguratie en onderdeelnummers . . . . 4
Configutatietoets wandgemonteerd
vloeistofstation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
RoboMix Configuratiesleutel vloeistofstation . . . 6
Toebehoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Waarschuwingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Woordenlijst van de gebruikte terminologie . . . . 12
Overzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Gebruik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
De onderdelen en de beschrijving ervan . . . . . 14
Onderdelen wandmontagesysteem . . . . . . . . . 16
RoboMixSysteemcomponenten . . . . . . . . . . . . 18
EasyKey display en toetsenbord . . . . . . . . . . . . . 20
Display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Toetsenbord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Hoofdschakelaar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
I/S stroom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Hoorbaar alarm levensduur vervallen . . . . . . . . 21
Graco Webinterfacepoort . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Ethernet-aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Schermen van de Bedrijfsmodus . . . . . . . . . . . . . 22
Logoscherm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Statusscherm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Manueel overnamescherm . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Totaalscherm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Reset totaalscherm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Reset oplosmiddelscherm . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Alarmschermen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Niveaucontrolescherm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Instelstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Wachtwoordscherm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Home-scherm instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Systeemconfiguratieschermen . . . . . . . . . . . . . 31
Optieschermen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Geavanceerde instelschermen . . . . . . . . . . . . . 37
Receptinstelschermen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Recept 0 schermen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Kalibratiescherm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
2
ProMix 2KS Integratiespecificaties . . . . . . . . . . . 50
Discrete I/O vs Netwerkcommunicaties . . . . . . . 50
Discrete I/O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Automatie stroomgrafieken . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Systeembediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Bedieningsstanden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Sequentiële dosering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Dynamische dosering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Recept (kleur) wissel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Doorloop-regeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Typische PLC-interactie met ProMix 2KS . . . . . 68
Algemene werkcyclus, sequentiële dosering . . . 70
Algemene werkcyclus, dynamische dosering . . . 72
Afstellingen mengstukkleppen . . . . . . . . . . . . . . 75
Opstarten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Drukontlastingsprocedure . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Doorspuiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
De meter kalibreren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Kleurwissel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Kleurwisselprocedures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Kleurwisselsequenties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Alarmsignalen en waarschuwingen . . . . . . . . . . 100
Systeemalarmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Systeemwaarschuwingen . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Alarm, foutopsporing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Schematische diagrammen . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Schema pneumatisch systeem . . . . . . . . . . . . 109
Schema elektrisch systeem . . . . . . . . . . . . . . . 110
EasyKey Elektrisch schema . . . . . . . . . . . . . . 112
Prestatiegegevens van de meter
(G3000 aan A en B) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Prestatiegegevens van de meter
(G3000 aan A, Coriolis aan B) . . . . . . . . . . . 114
Technische informatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Standaardgarantie van Graco . . . . . . . . . . . . . . . 116
Graco-informatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
313951B
Gerelateerde handleidingen
Onderdelenhandleidingen in het Engels
Handleiding
Omschrijving
313945
ProMix 2KS Automatisch systeem
Installatie
ProMix 2KS Herstelonderdelen
automatisch systeem
Mengverdeler voor de vloeistoffen
Kraan
Kleurwisselkleppakket
Kit kleurwisselmodule
Kits pistoolspoelkast
Luchtaflsuitkit pistool
Kits Afvoerkraan en derde
doorspuitklep
Kits netwerkcommunicatie
G3000/G3000HR/G250/
G250HR Debietmeter
Coriolis-stroommeter
Integratiekit pistoolspoelkast
Kit Vloerstand
Kit peilzender
Basis webinterface/geavanceerd
webinterface
15V825 Kit discrete I/O-kaart
313958
312781
312782
312783
312787
312784
310745
312786
312785
308778
313599
313212
313290
313542
3A0435
406800
Apparatuurgoedkeuringen
De apparatuursgoedkeuringen staan op de volgende
labels die aan het vloeistofstation en de EasyKey™ zitten.
Zie FIG. 1 op pagina 4 en FIG. 2 op pagina 6 voor
labellocaties.
EasyKey- en vloeistofstationslabel
ATEX-certificaat bevindt zich hier
tm
Intrinsically Safe (IS) System. Install
per IS Control Drawing No. 289833.
EasyKey Interface IS Associated
Apparatus for use in non hazardous
location, with IS Connection to Smart
Fluid Plate IS
Apparatus for use in:
Class I, Division 1, Group D T3 C
Hazardous Locations
ProMix 2KS
Electronic Proportioner
C
FM08ATEX0074
II 2 G
Ex ia IIA T3
US
Intrinsically safe
equipment for Class I,
Div 1, Group D, T3
Ta = -20°C to 50°C
Read Instruction Manual
MAX AIR WPR
.7
MPa
7
100
bar
PSI
Warning: Substitution of components
may impair intrinsic safety.
PART NO.
SERIES
SERIAL
MAX FLUID WPR
MPa
bar
PSI
MAX TEMP 50°C (122°F)
Artwork No.
Gerelateerde
handleidingen
MFG. YR.
GRACO INC.
P.O. Box 1441
Minneapolis, MN
55440 U.S.A.
TI12421a
Label vloeistofstation
ProMix® 2KS
PART NO.
C
SERIES
FLUID PANEL
MAX AIR WPR
SERIAL MFG. YR.
Intrinsically safe equipment
for Class I, Div 1, Group D, T3
US Ta = -20°C to 50°C
Install per 289833
.7
7
MPa
bar
100
PSI
GRACO INC.
P.O. Box 1441
Minneapolis, MN
55440 U.S.A.
FM08ATEX0073
II 2 G
Ex ia IIA T3
Artwork No. 293538
TI13581a
ATEX-certificaat bevindt zich hier
EasyKey-label
PART NO. SERIES NO. MFG. YR.
VOLTS
85-250 ~
AMPS 2 AMPS MAX
GRACO INC.
C
P.O. Box 1441
Minneapolis, MN
55440 U.S.A.
50/60 Hz
Intrinsically safe connections
for Class I, Div 1, Group D
US Ta = -20°C to 50°C
Install per 289833
II (2) G
[Ex ia] IIA
FM08ATEX0072
Artwork No. 293467
POWER REQUIREMENTS
ProMix® 2KS
Um: 250 V
TI13582a
ATEX-certificaat bevindt zich hier
313951B
3
Systeemconfiguratie en onderdeelnummers
Systeemconfiguratie en onderdeelnummers
Configutatietoets wandgemonteerd vloeistofstation
De geconfigureerde onderdeelnummers voor uw apparatuur staan op de identificatielabels geprint. Zie FIG. 1
voor de locatie van de identificatielabels. Het onderdeelnummer bevat een cijfer van een van de volgende
zes categorieën, afhankelijk van de configuratie van uw systeem.
Automatisch Bediening en Display A en B meter
systeem
Kleurkleppen
A
0 = Geen kleppen
0 = Geen kleppen
(een enkele kleur)
(een enkele
katalysator)
1 = Twee kleppen
(lage druk)
1 = Twee kleppen
(lage druk)
2 = Vier kleppen
(lage druk)
2 = Vier kleppen
(lage druk)
3 = Zeven kleppen
(lage druk)
D = EasyKey met
LCD-display
E = EasyKey zonder
LCD-display
0 = Geen meters
1 = G3000 (A en B)
2 = G3000HR (A en B)
3 = 1/8 in. Coriolis (A)
en G3000 (B)
4 = G3000 (A) en
1/8 in. Coriolis (B)
5 = 1/8 in. Coriolis (A)
en G3000HR (B)
Katalysatorkleppen Doorloopregeling
N = Nee
J = Ja
4 = Twaalf kleppen
(lage druk)
6 = G3000HR (A) en
1/8 in. Coriolis (B)
7 = 1/8 in. Coriolis (A en B)
tm
Intrinsically Safe (IS) System. Install
per IS Control Drawing No. 289833.
EasyKey Interface IS Associated
Apparatus for use in non hazardous
location, with IS Connection to Smart
Fluid Plate IS
Apparatus for use in:
Class I, Division 1, Group D T3 C
Hazardous Locations
ProMix 2KS
Electronic Proportioner
C
Labellocatie op het
vloeistofstation
FM08ATEX0074
II 2 G
Ex ia IIA T3
US
Intrinsically safe
equipment for Class I,
Div 1, Group D, T3
Ta = -20°C to 50°C
TI12423a
TI12418a
Read Instruction Manual
MAX AIR WPR
.7
7
100
MPa
bar
PSI
Warning: Substitution of components
may impair intrinsic safety.
PART NO.
SERIES
SERIAL
MAX FLUID WPR
MPa
bar
PSI
MAX TEMP 50°C (122°F)
Artwork No.
De maximale
bedrijfsdruk voor
de vloeistof wordt
hier weergegeven
Labellocatie
op de EasyKey
MFG. YR.
GRACO INC.
P.O. Box 1441
Minneapolis, MN
55440 U.S.A.
Geconfigureerd
onderdeelnummer
TI12421a
FIG. 1. Identificatielabel, wandgemonteerde vloeistofstationssystemen
4
313951B
Systeemconfiguratie en onderdeelnummers
Goedkeuring voor gevaarlijke locaties
Modellen die een G3000, G3000HR of intrinsiek veilige coriolismeter hebben voor zowel A en B meters zijn
goedgekeurd voor installatie op gevaarlijke locaties - Klasse I, Div. I, Groep D, T3 of Zone I Groep IIA T3.
Maximum werkdruk
De maximale bedrijfsdruk hangt af van de geselecteerde vloeistofcomponenten. De drukwaarde is gebaseerd op
de drukwaarde van het onderdeel in de vloeistofverdeler met de laagste drukwaarde. Zie de drukwaarden
van de componenten hieronder. Voorbeeld: Model AD110Y heeft een maximum werkdruk van 190 psi (1,31 MPa,
13,1 bar).
Controleer het indentificatielabel op de EasyKey of het vloeistofstation voor demaximale bedrijfsdruk van
het systeem. Zie FIG. 1.
ProMix Maximale bedrijfsdruk van de onderdelen van de vloeistofverdeler
Basissysteem (geen meters [optie 0], geen kleur/katalysatorverandering
[optie 0], en geen debietbesturing [optie N]) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4000 psi (27,58 Mpa, 275,8 bar)
Meteroptie 1 en 2 (G3000 of G3000HR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4000 psi (27,58 Mpa, 275,8 bar).
Meteroptie 3, 4, 5, 6 en 7 (een of twee coriolismeters) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2300 psi (15,85 Mpa, 158,6 bar)
Kleurwisseloptie 1, 2, 3 en 4 en
katalysatorwisseloptie 1 en 2 (lage drukkleppen). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 psi (2,07 Mpa, 20,6 bar)
Debietbesturingsoptie J (Ja). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190psi (1,31 Mpa, 13,1 bar)
Snelheidsbereik van vloeistofstroom in stroommeter
G3000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75-3800 cc/min. (0,02-1 gal./min.)
G3000HR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38-1900 cc/min. (0,01-0,5 gal./min.)
Coriolismeter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20-3800 cc/min. (0,005-1,00 gal./min.)
S3000 oplosmiddelmeter (accessoire) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38-1900 cc/min. (0,01-0,50 gal./min.)
Standaardfuncties
Kenmerk
EasyKey met LCD
AD
modellen
AE
modellen
✔
EasyKey zonder LCD
✔
RS 485 Netwerkkabel, 50 ft (15,25 m)
✔
Glazvezel- en stroomkabels, 50 ft (15,25 m)
✔
✔
Wandgemonteerd vloeistofstation, 50 cc Integrator en Statische menger
✔
✔
Discrete I/O-kaart
✔
✔
A-zijde afvoerkraan, indien kleurklep(pen) geselecteerd
✔
✔
B-zijde afvoerkraan, als katalysatorventiel(en) geselecteerd zijn
✔
✔
Kabel debietbesturing van 15 ft (4,57 m) (indien geselecteerd)
✔
✔
Basis webinterface
✔
✔
313951B
5
Systeemconfiguratie en onderdeelnummers
RoboMix Configuratiesleutel vloeistofstation
De geconfigureerde onderdeelnummers voor uw apparatuur staan op de identificatielabels geprint. Zie FIG. 2
voor de locatie van de identificatielabels. Het onderdeelnummer bevat een cijfer van een van de volgende
zes categorieën, afhankelijk van de configuratie van uw systeem.
RoboMix
Systeem
Bediening en Display A en B meter
Kleurkleppen
R
D = EasyKey met
LCD-display
0 = Geen kleppen
0 = Geen kleppen
(een enkele kleur)
(een enkele
katalysator)
1 = Twee kleppen
(lage druk)
1 = Twee kleppen
(lage druk)
2 = Vier kleppen
(lage druk)
2 = Vier kleppen
(lage druk)
3 = Zeven kleppen
(lage druk)
E = EasyKey zonder
LCD-display
0 = Geen meters
1 = G250 (A en B)
2 = G250HR (A en B)
Katalysatorkleppen Doorloopregeling
N = Nee
J = Ja
4 = Twaalf kleppen
(lage druk)
tm
Intrinsically Safe (IS) System. Install
per IS Control Drawing No. 289833.
EasyKey Interface IS Associated
Apparatus for use in non hazardous
location, with IS Connection to Smart
Fluid Plate IS
Apparatus for use in:
Class I, Division 1, Group D T3 C
Hazardous Locations
ProMix 2KS
Electronic Proportioner
C
FM08ATEX0074
II 2 G
Ex ia IIA T3
TI12512a
De maximale
bedrijfsdruk voor
de vloeistof wordt
hier weergegeven
US
Intrinsically safe
equipment for Class I,
Div 1, Group D, T3
Ta = -20°C to 50°C
Labellocatie
op de EasyKey
TI12418a
Read Instruction Manual
MAX AIR WPR
.7
MPa
7
100
bar
PSI
Warning: Substitution of components
may impair intrinsic safety.
PART NO.
SERIES
SERIAL
MAX FLUID WPR
MPa
bar
PSI
MAX TEMP 50°C (122°F)
Artwork No.
Labellocatie op het
RoboMix vloeistofstation
MFG. YR.
GRACO INC.
P.O. Box 1441
Minneapolis, MN
55440 U.S.A.
Geconfigureerd
onderdeelnummer
TI12421a
FIG. 2. Identificatielabel, RoboMix Vloeistofstationssystemen
6
313951B
Systeemconfiguratie en onderdeelnummers
Goedkeuring voor gevaarlijke locaties
Alleen modellen met een G250 of een G250HR op zowel de A als de B meter zijn goedgekeurd voor installatie
op gevaarlijke locaties Klasse I, Divisie I, Groep D, T3 of Zone I, Groep IIA T3.
Maximum werkdruk
Maximale bedrijfsdruk voor RoboMix systemen bedraagt 190 psi (1,31 Mpa of 13,1 bar).
Controleer het identificatielabel op de EasyKey of het RoboMix vloeistofstation voor de maximale
bedrijfsdruk van het systeem. Zie FIG. 2.
ProMix RoboMix Maximale bedrijfsdruk van het systeem
RoboMix Opties van het vloeistofstation (alle) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 psi (1,31 Mpa, 13,1 bar)
Snelheidsbereik van vloeistofstroom in stroommeter
G250 meter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75-3800 cc/min. (0,02-1,0 gal./min.)
G250HR meter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38-1900 cc/min (0,01-0,5 gal./min.)
Standaardfuncties
Kenmerk
EasyKey met LCD
RD
modellen
RE
modellen
✔
EasyKey zonder LCD
✔
RS 485 Netwerkkabel, 50 ft (15,25 m)
✔
Glazvezel- en stroomkabels, 50 ft (15,25 m)
✔
✔
Vloeistofstation op afstand, 25 cc integrator
✔
✔
Discrete I/O-kaart
✔
✔
A-zijde afvoerkraan, indien kleurklep(pen) geselecteerd
✔
✔
B-zijde afvoerkraan, als katalysatorventiel(en) geselecteerd zijn
✔
✔
Kabel debietbesturing van 15 ft (4,57 m) (indien geselecteerd)
✔
✔
Basis webinterface
✔
✔
313951B
7
Systeemconfiguratie en onderdeelnummers
8
313951B
Toebehoren
Toebehoren
Accessoire
15V354 Derde doorspuitklepkit
AD
modellen
AE
modellen
✔
✔
15V202 Derde doorspuitklepkit
RD
modellen
RE
modellen
✔
✔
15V536 Stroomschakelaarkit voor oplosmiddel
✔
✔
15V213 Stroomkabel, 100 ft (30,5 m)
✔
✔
✔
✔
15G710 Optische glasvezelkabel, 100 ft (30,5 m)
✔
✔
✔
✔
15G614 Verlengkabel voor de debietregeling, 40 ft (12,2 m)
✔
✔
✔
✔
15U955 Injectiekit voor dynamische dosering
✔
✔
✔
✔
15V034 10 cc integratorkit
✔
✔
✔
✔
15V033 25 cc integratorkit
✔
✔
✔
✔
15V021 50 cc integratorkit
✔
✔
✔
✔
24B618 100 cc integratorkit
✔
✔
15W034 Strobe lichtalarm indicatorkit
✔
✔
15V331 Ethernet gateway communicatiekit
✔
✔
✔
✔
15V963 Gateway DeviceNet communicatiekit
✔
✔
✔
✔
15V964 Gateway Profibus communicatiekit
✔
✔
✔
✔
15V337 Geavanceerd webinterface
✔
✔
✔
✔
313951B
9
Waarschuwingen
Waarschuwingen
Onderstaande waarschuwingen betreffen installatie, gebruik, aarding, onderhoud en reparatie van deze apparatuur.
Het uitroepteken verwijst naar een algemene waarschuwing en het gevarensymbool verwijst naar procedurespecifieke
risico’s. Lees deze waarschuwingen. Daarnaast zijn er procedurespecifieke waarschuwingen te vinden in de
handleiding, waar van toepassing.
WAARSCHUWING
BRAND- EN EXPLOSIEGEVAAR
Brandbare dampen in het werkgebied zoals die van oplosmiddelen en verf kunnen ontbranden
of exploderen. Om brand en explosie te helpen voorkomen:
• Gebruik de apparatuur alleen in goed geventileerde ruimtes.
• Zorg dat er geen ontstekingsbronnen zijn, zoals waakvlammen, sigaretten, draagbare elektrische
lampen en kunststof druppelvangers (deze kunnen statische vonkoverslag geven).
• Houd de werkruimte vrij van afval, ook oplosmiddelen, poetslappen en benzine.
• Haal geen stekkers uit stopcontacten, steek geen stekkers in stopcontacten en doe de verlichting
niet aan of uit met de schakelaars als er brandbare dampen aanwezig zijn.
• Aard alle apparatuur in de werkomgeving. Zie de Aardings instructies in de installatiehandleiding
van uw systeem.
• Alleen geaarde slangen gebruiken.
• Houd het pistool stevig tegen de zijkant van een geaarde emmer gedrukt terwijl u in de emmer spuit.
• Als u merkt dat er sprake is van statische elektriciteit of u voelt een schok, stop dan onmiddellijk met
werken. Gebruik het systeem pas weer als u de oorzaak van het probleem kent en het probleem is
verholpen.
• Zorg dat er altijd een werkend brandblusapparaat op de werkplek is.
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN
Deze apparatuur moet worden geaard. Slechte aarding, onjuiste installatie of onjuist gebruik van het
systeem kan elektrische schokken veroorzaken.
• Zet het toestel uit via de hoofdschakelaar en haal de stekker uit het stopcontact voordat u enige
kabel ontkoppelt en voor u onderhoud gaat plegen aan de apparatuur.
• Alleen aansluiten op een geaard stopcontact.
• Alle elektrische bedrading moet worden verzorgd door een gediplomeerd elektricien en moet voldoen
aan alle ter plaatse geldende verordeningen en regelgeving.
INTRINSIEKE VEILIGHEID
Enkel modellen die en G3000, G250, G3000HR, G250HR, of intrinsiek veilige coriolismeter hebben voor
zowel A en B meters zijn goedgekeurd voor installatie op gevaarlijke locaties - Klasse I, Div. I, Groep D,
T3 of Zone I Groep IIA T3. Om brand en explosie te helpen voorkomen:
• Apparatuur die alleen is goedgekeurd voor niet-gevaarlijke locaties niet op een gevaarlijke locatie
installeren. Zie het identificatielabel voor de intrinsieke veiligheidscategorie van uw model.
• Geen systeemcomponenten vervangen, aangezien dit de intrinsieke veiligheid kan aantasten.
GEVAAR VOOR INJECTIE DOOR DE HUID
Vloeistof dat onder hoge druk uit pistool, uit lekkende slangen of uit beschadigde onderdelen komt,
dringt door de huid naar binnen in het lichaam. Dit kan eruit zien als een gewone snijwond, maar er is
sprake van ernstig letsel, dat kan leiden tot amputatie. Onmiddellijk laten behandelen door een arts.
• Schakel steeds eerst alle materiaalkoppelingen goed vast, voordat u de apparatuur gaat bedienen.
• Het pistool nooit op iemand of op een lichaamsdeel richten.
• De hand nooit op de spuittip plaatsten.
• Nooit proberen lekkages te stoppen met uw handen, het lichaam, handschoenen of een doek.
• Volg altijd de Drukontlastingsprocedure in deze handleiding wanneer u ophoudt met spuiten,
vóór reiniging, controle, of onderhoud aan de apparatuur.
10
313951B
Waarschuwingen
WAARSCHUWING
GEVAREN VAN MISBRUIK VAN APPARATUUR
Verkeerd gebruik kan leiden tot dodelijke ongevallen of ernstige letsels.
• Het systeem niet bedienen als u moe bent of onder invloed bent van alcohol of geneesmiddelen.
• De maximum werkdruk en maximum bedrijfstemperatuur van het zwakste onderdeel in uw systeem
niet overschrijden. Zie de Technische gegevens van alle handleidingen.
• Gebruik vloeistoffen en solventen die compatibel zijn met de bevochtigde onderdelen van de
apparatuur. Zie de Technische gegevens van alle handleidingen. Lees de waarschuwingen van
de fabrikant van de gebruikte materialen en oplosmiddelen. Vraag de leverancier of winkelier naar
het MSDS (het veiligheidsinformatieblad voor het materiaal) voor de volledige informatie over uw
materiaal.
• Controleer de apparatuur dagelijks. Repareer of vervang versleten of beschadigde onderdelen
onmiddellijk; vervang ze enkel door originele Graco-reserveonderdelen.
• Geen veranderingen of wijzigingen in de apparatuur aanbrengen.
• De apparatuur alleen voor het beoogde doel gebruiken. Neem contact op met uw leverancier voor
meer informatie.
• Houd slangen en kabels uit de buurt van plaatsen waar gereden wordt, scherpe randen, bewegende
onderdelen en hete oppervlakken.
• Zorg dat er geen kink in slangen komt en buig ze niet te ver door; trek het apparaat nooit vooruit aan
de slang.
• Houd kinderen en dieren weg van het werkgebied.
• Houdt u aan alle geldende veiligheidsvoorschriften.
GEVAAR VAN GIFTIGE VLOEISTOF EN DAMPEN
Giftige materialen of giftige dampen kunnen ernstig letsel of zelfs de dood veroorzaken, als deze in de
ogen of op de huid spatten, ingeademd of ingeslikt worden.
• Lees de MSDS-veiligheidsbladen zodat u de specifieke gevaren kent van de gebruikte materialen.
• Bewaar gevaarlijk materiaal in goedgekeurde containers en voer ze af conform alle geldende
richtlijnen.
• Draag steeds ondoorlatende handschoenen bij het spuiten of het reinigen van de apparatuur.
PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN
U moet geschikte beschermingsmiddelen dragen als u de apparatuur bedient, onderhoudt en als u in het
werkgebied aanwezig bent – dit om u mede te beschermen tegen ernstig letsel, zoals oogletsel, inademing
van giftige dampen, brandwonden en gehoorverlies. Dergelijke uitrusting is o.a.:
• Een veiligheidsbril
• Kleding en een ademhalingsfilter, zoals aanbevolen door de fabrikant van de gebruikte vloeistoffen
en oplosmiddelen
• Handschoenen
• Gehoorbescherming
313951B
11
Woordenlijst van de gebruikte terminologie
Woordenlijst van de gebruikte terminologie
Spoelen met lucht - het proces waarbij lucht en
oplosmiddel samen worden gemengd tijdens de
doorspoelcyclus om de leidingen te reinigen en
het gebruik van oplosmiddel te verminderen.
Analoog - betreft of is een hulpapparaat waarin de
gegevens worden weergegeven als continu variabele,
meetbare fysieke hoeveelheden, zoals lengte, breedte,
spanning of druk.
Stroomregeling binnen gesloten circuit - verwijst naar
het proces waarbij de stroomsnelheid automatisch wordt
aangepast om een constante stroom aan te houden.
Afvoer kleur/katalysator - betreft de tijd die
nodig is om de leidingen tussen de kleur- of
katalysatorwisselmodule en de mengmodule te
spoelen tijdens een kleur- of katalysatorwissel.
Kleur/katalysator vullen - de tijd die nodig is om de
leidingen tussen de kleur- of katalysatorwisselmodule
en de mengmodule te vullen.
Coriolismeter - een niet uitstekende debietmeter
die vaak wordt gebruikt in toepassingen met een laag
debiet of met een lichte viscositeit, afschuifgevoelig,
of materialen die door een zuur worden gekatalyseerd.
Deze meter gebruikt trillingen om de stroming te meten.
Digitale invoer (input) en uitvoer (output) - een
beschrijving van data die worden verzonden als een
sequentie van discrete symbolen; dit zijn meestal
binaire data die worden weergegeven met behulp
van elektronische of elektromagnetische signalen.
Discrete I/O - betreft data die een afzonderlijke eenheid
vormen en rechtstreeks communiceren met een andere
besturingsfunctie.
Doseringsgrootte - de hoeveelheid hars (A) en
katalysator (B) die wordt ingebracht (gedoseerd)
in een mengkamer.
12
Doseertijdalarm - de hoeveelheid tijd die is toegestaan
voor de afgifte van een dosering voor er een alarm
optreedt.
Dynamische dosering - Component A sproeit
voortdurend. Component B sproeit het nodige volume
intermitterend om de correctemengverhouding
te bekomen.
Ethernet - een methode om een computer in dezelfde
fysische locatie rechtstreeks aan te sluiten op een
netwerk of op apparatuur.
Glasvezelcommunicatie - het gebruik van licht
om communicatiesignalen door te sturen.
Vultijd - de hoeveelheid tijd die nodig is om het
mengmateriaal in de mengkamer te laden.
Resolutie stroomregeling - een instelbare waarde
waarmee het stroomregelingssysteem de prestaties kan
optimaliseren. De waarde is gebaseerd op de maximaal
gewenste stroomsnelheden.
Analoog signaal voor de stroomsnelheid - het type
communicatiesignaal dat kan worden gebruikt op de
ProControl-module.
Tolerantie stroomsnelheid - het instelbare percentage
voor de toegestane variabele afwijking die het systeem
toelaat voordat er een waarschuwingssignaal klinkt met
betrekking tot de stroomsnelheid.
Instelpunt voor de stroom - voorgedefinieerd doel voor
de stroomsnelheid.
Totaal - een niet opnieuw instelbare waarde die de
totale hoeveelheid materiaal toont die door het systeem
is gedoseerd.
Ingangssignaal voor Pistooltrekker - gebruik dit om
de verhoudingsdoseertijden en stroomregelprocessen
te beheren.
313951B
Woordenlijst van de gebruikte terminologie
Intrinsiek veilig (IS) - betreft de mogelijkheid
om bepaalde componenten te plaatsen op een
gevaarlijke locatie.
Stationair - als de trekker van het pistool gedurende
2 minuten niet wordt ingedrukt gaat het systeem naar
de modus stationair. Dus de trekker van het pistool in
om terug te beginnen werken.
Werktotaal - een opnieuw instelbare waarde die der
hoeveelheid materiaal toont die door het systeem is
gedoseerd in één werk. Een werk is voltooid wanneer
er een kleurwissel, een spoeling of complete
systeemspoeling plaatsvindt.
K-factor - een waarde die aangeeft hoeveel materiaal
er door een meter gaat. De ingestelde waarde betreft
de hoeveelheid materiaal per doseringspuls.
Ki - geeft aan hoeveel vloeistof er meer wordt gedoseerd
dan het instelpunt.
Kp - geeft de snelheid aan waarmee de vloeistofstroom
het instelpunt bereikt.
Handbediening - wanneer het proportionerings- of het
stroomregelingssysteem de invoer controleert zonder
input vanuit een regelsysteem van buiten.
Mengen - wanneer onderlinge uitwisseling plaatsvindt
van de hars (A) en de katalysator (B).
Overdosisalarm - wanneer de component hars (A) of
katalysator (B) teveel materiaal doseert en het systeem
het aanvullende materiaal niet ter compensatie kan
aanvullen.
Houdbaarheid - de hoeveelheid tijd voordat een
bepaald materiaal niet langer spuitbaar is.
Houdbaarheidsvolume - de hoeveelheid materiaal
die nodig is om door de mengverdeler, de slang en de
mengkamer te gaan voor de houdbaarheidstimer weer
op de beginstand wordt gezet.
Doorspoeling - wanneer al het gemengde materiaal uit
het systeem is gespoeld.
Doorspoeltijd - de hoeveelheid tijd die nodig is om
al het gemengde materiaal uit het systeem te spoelen.
Verhoudingstolerantie - het instelbare percentage
voor de toegestane variabele afwijking die het systeem
toelaat voordat er een waarschuwingssignaal klinkt met
betrekking tot de verhouding.
Sequentiële kleurwissel - het proces waarbij
een kleurwissel wordt gestart en het systeem spuit
automatisch de oude kleur eruit en laadt een nieuwe kleur.
Sequentiële dosering - Componenten A en B
sproeien het nodige volume sequentieel om de
gewenste mengverhouding te bekomen.
Meng Ingangssignaal - verwijst naar de
systeemmodusstatus waarin het systeem een
doseersequentie begint telkens het mengsignaal
„Hoog” gemaakt is.
Vullen van oplosmiddel - de tijd die nodig is om leiding
voor het gemengde materiaal te vullen met oplosmiddel.
Modbus/TCP - een bepaald communicatieprotocol
dat wordt gebruikt om digitale I/O-signalen over een
ethernetverbinding te sturen.
Derde spoelventiel - betreft het gebruik van drie
spoelventielen die worden gebruikt om bepaalde
materialen op waterbasis te spoelen. De ventielen
worden gebruikt om te spoelen met water, lucht
en oplosmiddel.
Netwerkstation - een middel om een specifiek
afzonderlijk doseer- of stroomregelingssysteem
te identificeren.
313951B
Standby - betreft de status van het systeem.
V/P - betreft de spanning (voltage) naar het
drukapparaat in de debietregelingsmodule.
13
Overzicht
Overzicht
Gebruik
De Graco ProMix 2KS is een elektronisch tweecomponentendoseersysteem voor verf. Het kan de meeste
tweecomponenten epoxy’s op basis van oplosmiddel en op waterbasis, polyurethanen en verf op basis van
zuurkatalysator mengen. Het systeem is niet geschikt voor gebruik met snel uithardende verfsoorten (verf
met een houdbaarheid van minder dan 15 minuten).
• Kleurwisselopties zijn verkrijgbaar voor lagedruk
• Kan doseren op mengverhoudingen van 0,1:1 tot
luchtspuit- (300 psi [2,1 MPa, 21 bar]) en
50:1 in stappen van 0,1.
hogedruksystemen (3000 psi [21 MPa, 210 bar])
• De gebruiker kan zelf de mengzekerheid kiezen
met tot 30 kleurwisselkleppen en tot
en kan daarbij een nauwkeurigheid van +/-1%
4 katalysatorwisselkleppen.
aanhouden, afhankelijk van de materialen en de
bedieningsomstandigheden.
OPMERKING: Optionele accessoires zijn
• Er zijn modellen leverbaar voor het werken met
verkrijgbaar voor installatie ter plekke voor
luchtspuitsystemen, air-assisted systemen met
het verkrijgen van 30 kleuren.
een capaciteit tot maximaal 3800 cc/min.
De onderdelen en de beschrijving ervan
Zie Tabel 1 en FIG. 3 voor onderdelen van het wandmontagesysteem en FIG. 5 voor RoboMix systeemsonderdelen.
Tabel 1: Beschrijving van het onderdeel
Onderdeel
Omschrijving
EasyKey (EK)
Wordt gebruikt om het systeem te installeren, als scherm, voor de bediening en
voor de bewaking van het systeem. Het EasyKey-display werkt op een lijnvoeding
van 85-250 VAC, 50/60 Hz en zet de stroom om in aanvaardbare laagspanning en
optische signalen voor de andere systeemcomponenten.
Wandgemonteerd
vloeistofstation (ST, enkel
gebruikt bij ADxxxx en
AExxxx modellen)
Bevat luchtgestuurde magneetventielen, stroomschakelaars en montages voor
de vloeistof stroommeters en de vloeistofverdeelstukmontage. De besturingskaart
beheert alle doseerfuncties.
RoboMix vloeistofstation
(RS, enkel gebruikt
bij RDxxxx en
RExxxx modellen)
Is voorzien van o.a. luchtbestuurde magneetventielen, stroomschakelaars,
stroommeters voor de vloeistof en de vloeistofverdeler voor de regeling en
controle van het doseren. De besturingskaart beheert alle doseerfuncties.
Vloeistofverdeler (FM)
•
•
•
•
•
14
Pneumatische bediende doseerkranen voor componenten A en B
Doorspuitkleppen voor het doorspuiten met oplosmiddel en lucht
Monsterafnameventielen voor kalibratie van de stroommeters en het uitvoeren
van ratiochecks (enkel wandgemonteerd paneel)
Aflsuitventielen voor component A en B om de vloeistofstroom naar de
mengkraan af te sluiten om zo een accurate kalibratie en ratiochecks te
garanderen (enkel wandgemonteerd paneel).
Mengstuk, hierin bevinden zich o.a. de vloeistofmengkamer
en de statische mixer.
➜ De vloeistofmengkamer is de kamer waar componenten A en B bij
elkaar komen in de gekozen verhouding en het mengen begint.
➜ Statische mixer deze heeft 24 elementen om de vloeistoffen achter
de vloeistofmengkamer te mengen tot één uniforme consistentie.
313951B
Overzicht
Tabel 1: Beschrijving van het onderdeel
Onderdeel
Stroommeters
(MA, MB, MS)
Omschrijving
Er zijn vier optionele stroommeters verkrijgbaar bij Graco:
•
G3000 is een algemene meter die veelal wordt gebruikt bij debietbereiken
van 75-3800 cc/min. (0,02-1,0 gal/min.) en voor een druk tot 4000 psi (28 Mpa,
276 bar) en viscositeit van 20-3000 ctps. De K-factor is circa 0,119 cc/slag.
•
G3000HR is een hoog-resolutieversie van de G3000 meter. Hij wordt veelal
gebruikt bij debietbereiken van 38-1900 cc/min. (0,01-0,5 gal/min.), een druk tot
4000 psi (28 Mpa, 276 bar) en viscositeit van 20-3000 ctps. De K-factor is circa
0,061 cc/ slag.
•
S3000 deze meter wordt gebruikt voor oplosmiddelen met stroomdebieten van
38-1900 cc/min. (0,01-0,50 gal/min.), een druk tot 3000 psi (21 Mpa, 210 bar)
en viscositeit van 20-50 ctps. De K-factor is circa 0,021 cc/ slag.
•
Coriolis is een speciale meter die een groot bereik aan stroomsnelheden en
viscositeiten aankan. Deze meter is beschikbaar met vloeistofdoorgangdiameters
van 1/8 in. of 3/8 in. Voor meer informatie over de coriolismeter,
zie handleiding 313599.
De K-factor kan per gebruiker worden ingesteld; gebruik bij lage waarden een
lage K-factor.
➜ 1/8 in. Vloeistofdoorgangen: Zet de K-factor in op 0,020 of 0,061.
➜ 3/8 in. Vloeistofdoorgangen: Zet de K-factor in op 0,061 of 0,119.
Kleurwisselkleppen (ACV)
en Kleurwisselmodule
(CCM)
Een optioneel component. Het is leverbaar als kleurwisselkleppakket voor zowel
lage als hoge druk en tot 30 kleurwisselkleppen. Elke pakket bevat één extra klep
voor oplosmiddel om de vloeistofleiding tussen kleurwisselingen te reinigen.
Katalysatorwisselkleppen
(BCV)
Een optioneel component. Het is leverbaar als katalysatorwisselkleppakket voor
zowel lage als hoge druk en tot 4 katalysatorwisselkleppen. Elke pakket bevat één
extra klep voor oplosmiddel om de vloeistofleiding tussen katalysatorwisselingen
te reinigen.
Dubbele optische
glasvezelkabel (FO)
Gebruikt voor de communicatie tussen de EasyKey en het wandgemonteerde
vloeistofstation of de RoboMix.
Stroomtoevoerkabels
vloeistofstation (PS)
Wordt gebruikt voor de stroomvoorziening naar het wandgemonteerde
vloeistofstation of RoboMix.
Regulatormontage voor
Debietbesturing (FC)
Bevat een door lucht aangedreven regulator voor de vloeistofdruk, een vloeistofdruk,
een drukomzetter van spanning naar lucht en een printplaat. Deze unit dient voor
de ontvangst van het analoge stroomsignaal en op basis daarvan de gewenste
stroomsnelheid aan te drijven (te beheren).
313951B
15
Overzicht
Onderdelen wandmontagesysteem
EK
ACV
CCM
PS*
BCV
MS
FO*
FC
ST
MA
FM
MB
*
Zie de ProMix 2KS
herstel-onderdelenhandleiding
voor optionele kabellengtes.
TI12553a
FIG. 3. Wandgemonteerd systeem, afgebeeld met G3000 meters, kleur/katalysatorwissel, oplosmiddelmeter
en stroombesturing
16
313951B
Overzicht
DVA
FI
DVB
MB
MS
MA
RVB
RVA
APV
AT
SVA
SM
SVB
SPV
TI12556a
FIG. 4. Wandgemonteerd vloeistofstation
Verklaring:
MA
DVA
RVA
SVA
MB
DVB
RVB
SVB
MS
SPV
APV
SM
FI
AT
Component A Meter
Component A Doseerklep
Component A monsterafnameklep
Component A Afsluitklep
Component B Meter
Component B Doseerklep
Component B Mosterafnameklepklep
Component B Afsluitklep
Oplosmiddelmeter (accessoire)
Doorspuitklep, oplosmiddel
Doorspuitklep, lucht
Statische menger
Vloeistofintegrator
Luchtdoorspuitklep Luchttoevoerbuis
313951B
17
Overzicht
RoboMixSysteemcomponenten
EK
ACV
CCM
BCV
Luchtregelaars
PS*
Lucht voor het
doorspuiten
RoboMix
Controle lucht
FO*
FC
RS
*
Zie de ProMix 2KS
herstel-onderdelenhandleiding
voor optionele kabellengtes.
TI12552a
FIG. 5. RoboMix Systeem afgebeeld met Kleur/Katalysatorverandering en debietbesturing
18
313951B
Overzicht
Lucht Logic In
Kabelpad
B toevoer (1/4 npt)
A toevoer (1/4 npt)
Aardingsschroef.
Doorspuiten met lucht
Oplosmiddeltoe
voer (1/4 npt)
TI12511a
A-afvoer Uit
B-afvoer Uit
Ter verduidelijking zijn
de bekers verwijderd
MB
DVB
MA
TI12579a
DVA
FIG. 6. Details van RoboMix vloeistofstation
313951B
19
EasyKey display en toetsenbord
EasyKey display en toetsenbord
Toetsenbord
LCD-display
TI11630A
Navigatietoetsen
Resettoets alarmaanduidingen
FIG. 7. EasyKey display en toetsenbord
Display
Toont grafische en tekstinformatie met betrekking tot
de instelling en spuithandelingen. De schermverlichting
dooft na 10 minuten als er geen toetsbediening is. Als
u op een willekeurige toets drukt, gaat hij weer aan.
Toetsenbord
Wordt gebruikt om numerieke gegevens in te voeren,
om naar de instelschermen te gaan, om door de
schermen te bladeren en om instelwaarden te selecteren.
Naast de cijfertoetsen op het EasyKey-toetsenbord die
worden gebruikt om waarden in te voeren bij het instellen,
zijn er ook de volgende toetsen om te navigeren binnen
een scherm en van scherm tot scherm en om de
ingevoerde waarden te bewaren. Zie Tabel 2.
Tabel 2: EasyKey-toetsenbordfuncties (zie FIG. 7)
Verklaring Functie
Instelling: Indrukken om in de Instelmodus
te komen of deze te verlaten.
Enter: Als de cursor in de menubox staat drukt
u op Enter om het menu te bekijken. Druk op
Enter om een waarde te bewaren die op het
numerieke toetsenbord wordt ingetoetst of die
wordt geselecteerd uit het afrolmenu.
Pijltjestoets naar Boven: Beweeg naar het
vorige veld of menu-item of naar het vorige
scherm binnenin een groep.
Pijltjestoets naar Beneden: Beweeg naar het
volgende veld of menu-item, of naar het volgende
scherm binnenin een groep.
Pijltjestoets naar Links: Beweeg naar een vorige
schermgroep.
Pijltjestoets naar Rechts: Beweeg naar een
volgende schermgroep.
Alarm resetten: Alarmen resetten.
20
313951B
EasyKey display en toetsenbord
Spanningsontlastende poort
voor optische glasvezelkabel
Geluidsalarm
Hoofdsch
akelaar
Toegangspoor
t hoofdstroom
Aardingsschroef.
I/S stroom
Graco
webinterface
Poorten voor aansluiting
discrete I/O-kabel
TI12638a
TI12657a
FIG. 8. EasyKey Verbindingen en Stroomschakelaar (wisselstroom)
Hoofdschakelaar
Graco Webinterfacepoort
Hiermee schakelt u de stroom uit of in.
Wordt gebruikt om te communiceren met de ProMix
vanaf een PC om:
I/S stroom
Stroomcircuit naar vloeistofstation.
Hoorbaar alarm levensduur
vervallen
Laat de gebruiker weten wanneer de levensduur
vervallen is. Opheffen door op de Alarmreset
-toets te drukken.
➜ De software upgraden
➜ De softwareversie bekijken
➜ Het volgende te downloaden
• Werk- en alarmoverzichten
• Rapporten over het materiaalverbruik
• Instelwaarden (kunnen ook worden
geupload)
➜ Werk-, alarm- en
materiaalverbruikoverzichten wissen
➜ Een andere taal uploaden voor het bekijken
van het scherm
➜ De fabrieksinstellingen weer instellen
➜ Het wachtwoord voor het instellen weer
terughalen
Zie handleiding 3A0435 voor meer informatie.
OPMERKING: Als u de Graco Gateway in uw systeem
gebruikt haalt u de kabel uit de EasyKey voordat u de
ProMix 2KS software update.
Ethernet-aansluiting
U kunt via internet bij de gegevens komen vanuit een
kantoor- of industrieel netwerk voor de juiste configuratie.
Zie handleiding 3A0435 voor meer informatie.
313951B
21
Schermen van de Bedrijfsmodus
Schermen van de Bedrijfsmodus
OPMERKING: Zie FIG. 11 voor een kaart van de
Bedrijfsschermen. Gedetailleerde schermbeschrijving
hieronder.
.
Logoscherm
Bij het opstarten zullen het Graco-logo en de
softwarerevisie ongeveer 5 seconden worden
weergegeven, gevolgd door het Statusscherm
(zie pagina 24).
FIG. 9. Logoscherm
Het logoscherm zal ook tijdelijk „Communicatie
vaststellen” weergeven. Als deze weergave na één
minuut niet verdwijnt, controleert u of de circuitkaart
van het vloeistofstation aan staat (LED brandt) en
of de glasvezelkabel correct verbonden is (zie
installatiehandleiding).
OPMERKING: Als de softwareversie van de
vloeistofplaat niet overeenkomt met de versie van de
EasyKey, zal de EasyKey de vloeistofplaat updaten.
Het Programmeerscherm van de vloeistofplaat verschijnt
en verdwijnt terug wanneer de update voltooid is.
FIG. 10. Programmeerscherm van de vloeistofplaat
22
313951B
Schermen van de Bedrijfsmodus
Druk op de Instel
-toets
om naar de Instelmodus te gaan.
TI12802a
FIG. 11. Kaart van de Bedrijfsschermen
313951B
23
Schermen van de Bedrijfsmodus
Statusscherm
•
5 Statusbalk: toont de huidige alarm- of
Gebruikt de pijltjestoetsen naar Boven
Beneden
bladeren.
of naar
om door de Bedrijfsschermen te
•
Druk op de Enter
toets om een ander
vloeistofstation te selecteren.
•
Druk op de Instel
bediendingsmodus (stand-by, mengen, doorspuiten,
receptverandering of het huidige alarm).
OPMERKING: Als het auto toetsenbord verwijderd
werd uit de EasyKey displaykaart zal er „Autosleutel
niet gevonden” verschijnen in de statusbalk.
Dit betekent dat de automatische modus niet
gebruikt kan worden.
6 Doeldebietwaarde en huidige debietwaarde:
-toets om vanuit het
in cc/min.
statusscherm naar het instelscherm te gaan.
•
7 Animatie: als er sprake is van stroming, lijkt het
De andere toetsen hebben geen functie in dit
statusscherm.
1
11
8 Huidige datum en tijd
8
2
3
pistool te spuiten en licht de slang van component A
of B op, om aan te geven van welk component de
doseerkraan open is.
10
7
4
9 Schermnummer en Bladerpijlen: geeft het huidige
9
6
schermnummer en het totale aantal schermen in een
groep weer. De pijltjestoetsen naar Boven en naar
Beneden aan de rechterzijde van het scherm geven
de bladerfunctie weer. Het toale aantal schermen in
sommige groepen kan variëren afhankelijk van de
systeemsconfiguratieselecties.
5
FIG. 12. Statusscherm
10 Huidige debietregelingsgegevens: uitgangsdruk
vloeistof en percentage van het analoge signaalbereik
gebruikt om vloeistofregulator V/P te besturen.
Toets naar FIG. 12:
1 Actief recept: toont het actieve recept.
11 Slotsymbool: geeft aan dat de instelschermen
beschermd zijn met een wachtwoord. Zie blz. 29.
OPMERKING: Bij het opstarten gaat het systeem
standaard naar Recept 61, wat geen geldig
receptnummer is.
2 Doelverhouding: voor het actieve recept.
De verhouding bedraagt van 0,0:1-50,0:0,1
in stappen van 0,1.
3 Huidige verhouding: in honderden, berekend
na iedere dosis van A en B.
4 Houdbaarheidstijd: geeft de houdbaarheidstijd
weer in minuten. Het wordt twee keer getoond
als er twee pistolen zijn (enkel manuele of
half-automatische modus).
24
313951B
Schermen van de Bedrijfsmodus
Manueel overnamescherm
Debiet-bereik
Dit scherm geeft het op de Geavanceerd instelscherm 5
geselecteerde debietbereik weer (zie pagina 40).
Doorloop-setpoint
Het doorloopinstelpunt kan worden ingesteld door de
gebruiker. Als de debietbesturingsovername ingesteld
is op „Uit” of „Druk” in Geavanceerd instelscherm 1
op pagina 38 zal het debietinstelpunt cc/min weergeven.
Voer het gewenste debietinstelpunt in binnen het bereik.
FIG. 13. Manueel overnamescherm
Dit scherm verschijnt als de manuele overname
ingesteld is op „Aan” in Geavanceerd instelscherm 1
(pagina 38). Het toont het actieve recept, nieuw/ga
naar recept en de modus voor manuele overname.
Als de bedietbesturingsovername ingesteld is op
„%Open” zal het debietinstelpunt %Open weergeven.
Dit percentage komt overeen met de debietbesturing V/P
waarde die omgezet wordt in een vloeistofdebietwaarde.
Zet het beginpercentage in op 35% en verhoog dit
percentage indien nodig om de gewenste debietwaarde
te bereiken.
Debietbesturingskalibratie
Als de debietbesturing ingesteld is op „Aan” in
Configuratiescherm 5 op pagina 34, dit scherm
geeft ook het debietwaardebereik, het debietinstelpunt,
en de debietbesturingskalibratie (Start/Stop) en de
globale debietbesturingsgegevens (Start/Stop) weer.
Met dit veld kunt u de debietbesturing kalibreren voor
elk recept. Het systeem moet zich in de Meng-modus
bevinden en een pistooltrekkersignaal krijgen. Druk op
Manueel overnamemenu
instellen. Druk op de Enter
toets om het menu te
bekijken, selecteer dan de gewenste besturingsmodus
(Stand-by, Mengen, Doorspuiten of Verandering recept).
Zie FIG. 14.
De debietwaarde verlaagt naar 0 en wordt dan
stilletjesaan verhoogt totdat de maximale debietwaarde
bereikt is. Om de vooruitgang te bekijken gaat u naar het
Statusscherm, pagina 24. Het systeem zal de gegevens
voor het huidige recept oproepen. Om deze gegevens
naar alle recepten te kopiëren, zie Kopiëren alle
debietbesturingsgegevens, pagina 26.
FIG. 14. Manueel overnamemenu
FIG. 15. Debietbesturingskalibratie
Met dit veld kunt u de bedieningsmodus van de EasyKey
313951B
de Enter
toets om het menu te bekijken, selecteer
dan Start of Stop. Zie FIG. 15.
25
Schermen van de Bedrijfsmodus
Kopiëren alle debietbesturingsgegevens
Reset totaalscherm
Met dit veld kunt u debietbesturingsgegevens uit het
actieve recept naar alle andere recepten kopiëren.
Druk op de Enter
toets om het menu te bekijken,
selecteer dan Start of Stop. Zie FIG. 16.
FIG. 18. Reset totaalscherm
Als een taak gereset is zal het taaknummer standaard
met één worden verhoogd.
FIG. 16. Kopiëren alle FC-gegevens
Reset oplosmiddelscherm
Totaalscherm
FIG. 19. Reset totaalscherm voor oplosmiddel
FIG. 17. Totaalscherm
Dit scherm toont het totale aantal taken, volledige totalen,
en het taaknummer. Gebruik de tabs om de taaktotalen
(taak voltooid) te resetten, oplosmiddeltotalen
(Rst oplosmiddel) te resetten, of ga naar
Niveaucontrolescherm op pagina 27.
Het scherm zal u vragen of u de oplosmiddeltotalen wilt
resetten. Selecteer Ja of Nee.
De oplosmiddeltotalen en de tab Rst Oplosmiddel
verschijnen enkel als u bij oplosmiddelcontrole „Meter”
hebt geselecteerd, zie Configuratiescherm 5 op
pagina 34.
OPMERKING: Eindtotalen zijn niet resetbaar.
26
313951B
Schermen van de Bedrijfsmodus
Alarmschermen
Zie FIG. 22. Als het tankvolume de lage niveau-drempel
bereikt zal het EasyKey-scherm het alarm voor een laag
tankvolume weergeven en de gebruiker een van de
volgende keuzes laten:
1. Hervul tankvolume om het alarm om te heffen.
2. Het mengen hervatten door „Sproei 25% van het
Overblijvende” te selecteren. Als deze selectie
gekozen wordt zal er zich een tweede alarm
voordoen nadat de overblijvende 25% van het
volume werd gemengd. Hervul tankvolume om
het alarm om te heffen.
FIG. 20. Alarmschermen
Twee schermen geven de laatste 10 alarmen weer.
Gebruik de pijltjes naar boven
of naar beneden
om tussen de twee schermen te scrollen.
Zie Tabel 15 op pagina 100 voor een lijst met alarmcodes.
Niveaucontrolescherm
FIG. 22. Scherm tankniveau laag (Tank A afgebeeld)
FIG. 21. Niveaucontrolescherm
Dit scherm toont het huidige volume van elke vloeistof.
Pas de werkelijke volumes op dit scherm aan of gebruik
de tab om naar Gebruik te gaan (Totaalscherm,
op pagina 26).
313951B
27
Instelstand
Instelstand
Druk op de Instel
-toets om naar de Instelmodus
te gaan.
OPMERKING: Zie FIG. 23 voor een kaart van de
instelschermen. Gedetailleerde schermbeschrijving
hieronder.
Druk op de Instel
-toets om
naar de Instelmodus te gaan.
Dit scherm verschijnt enkel als het
wachtwoord geactiveerd werd.
Om toegang te krijgen tot de Geavanceerde
instelschermen, pagina 37 en
Receptinstelschermen, pagina 42.
Om toegang te krijgen tot de
Systeemconfiguratieschermen, pagina 31.
Druk op de Instel
-toets om de
Instelmodus te verlaten en terug te
keren naar het statusscherm.
Dit scherm verschijnt tijdelijk als een
wachtwoord geactiveerd werd.
TI12803a
FIG. 23. Kaart Instelschermen
28
313951B
Instelstand
Wachtwoordscherm
Home-scherm instellen
Als een wachtwoord geactiveerd werd
(zie Configuratiescherm 1, pagina 32) zal het
wachtwoordscherm verschijnen. U moet het wachtwoord
invoeren om toegang te krijgen tot het Home-scherm
instellen. Als u het verkeerde wachtwoord ingeeft wordt
er teruggegaan naar het Statusscherm.
OPMERKING: Als u het wachtwoord vergeet, kunt
u het opnieuw instellen (op 0) met behulp van het
ProMix-webinterface (zie handleiding 3A0435).
FIG. 26. Home-scherm instellen
Dit scherm verschijnt wanneer u naar de Instelmodus
gaat. Vanuit dit scherm kunt u naar Recept en naar
de Geavanceerde instelschermen (pagina’s 37-45)
gaan of naar de Systeemconfiguratieschermen
(pagina’s 31-36). Druk op de Enter
-toets om
naar de geselecteerde schermengroep te gaan.
FIG. 24. Wachtwoordscherm
OPMERKING: Als een wachtwoord wordt geactiveerd,
verschijnt even Instellen vergrendeld vlak na het
activeren van de Instel-functie en de terugkeer naar
het Statusscherm. Er verschijnt een slot
Dit scherm geeft ook softwareversies en internetadressen
van de verschillende componenten weer. De waarden
die afgebeeld staan in FIG. 26 zijn enkel voorbeelden
en kunnen anders zijn dan de waarden op uw scherm.
Zie Tabel 3 voor meer informatie.
-symbool
op het Statusscherm.
FIG. 25. Instellen vergrendeld-scherm
313951B
29
Instelstand
Tabel 3: Softwareversies van de componenten
Onderdeel
Display (kan
anders zijn dan
den afgebeelde
voorbeelden)
Omschrijving
EK (EasyKey)
2.00.012
EasyKey-softwareversies.
FP (Vloeistofplaat)
2.00.012
Softwareversie van de vloeistofplaat.
BC (Cabinebesturing)
-.-
Cabinebesturing niet geïnstalleerd, niet gedetecteerd
of niet operationeel.
1.XX
Softwareversie cabinebesturing 1.00 of 1.01.
2.XX
Softwareversie cabinebesturing 2.XX.
C1/C2
-.(Kleurwisselmodules 1 en 2)
1.XX
Kleurwisselmodule, softwareversie 1.00 of 1.01.
2.XX
Kleurwisselmodule, softwareversie 2.XX.
2K-handleiding
Geen AutoKey geïnstalleerd of gedetecteerd.
Systeem werkt enkel in 2K manuele modus.
2k-Auto
2k AutoKey gedetecteerd. Systeem kan werken in
2K manueel, half-automatisch of automatische modus.
3K-Auto
3K AutoKey gedetecteerd. Systeem kan werken in
3K manueel, half-automatisch of automatische modus.
XP (XPORT)
V6.6.0.2
Voorbeeld van softwareversie XPOORT-netwerkmodule.
Andere versies zijn aanvaardbaar.
MC (Micro-controller)
1042.0198
Voorbeeld van de softwareversie van de micro-controller
van de vloeistofplaat. Andere versies zijn aanvaardbaar.
IP (Internetadres)
192.168.178.5
Voorbeeld van het adres, EasyKey is ingesteld voor
basis en geavanceerde webinterfacerapportage.
MAC (MAC-adres)
00204AAD1810
Voorbeeld van Internet MAC-adres. Elke EasyKey zal
een verschillende waarde hebben in dit formaat.
AK (AutoKey)
30
Kleurwisselmodule 1/2 niet geïnstalleerd, niet
gedetecteerd of niet operationeel.
313951B
Instelstand
Systeemconfiguratieschermen
OPMERKING: Zie FIG. 27 voor een kaart van de
Systeemconfiguratieschermen. Gedetailleerde
schermbeschrijving hieronder.
OPMERKING: Elk scherm geeft het huidige
schermnummer en het totale aantal schermen
in de groep weer.
TI12804a
FIG. 27. Kaart van Systeemconfiguratie en Optieschermen
313951B
31
Instelstand
Configuratiescherm 1
Maand
Voer de huidige maand in.
Dag
Voer de huidige dag in.
Jaar
Voer het huidige jaar in (vier cijfers).
Tijd
FIG. 28. Configuratiescherm 1
Voer de huidige tijd in (24-uurs klok) alsmede de minuten.
De seconden zijn niet instelbaar.
Datumweergave
Taal
Selecteer mm/dd/jj of dd/mm/jj.
Definieert de taal van de schermtekst. Keuze uit Engels
(standaard), Spaans, Frans, Duits, Italiaans, Nederlands,
Japans (Kanji), Koreaans en Chinees (vereenvoudigd).
Configuratiescherm 3
Wachtwoord
Het wachtwoord wordt enkel gebruikt om naar de
instelmodus te gaan. Het standaard wachtwoord is 0,
hetgeen betekent dat er geen wachtwoord nodig is om
in de instelfunctie te komen. Als er een wachtwoord
vereist is geeft u een nummer in van 1 tot 9999.
OPMERKING: Schrijf het wachtwoord op en bewaar het
op een veilige plaats.
Weergave-eenheden
OF
Selecteer de gewenste display-units:
•
•
cc/liter (standaard)
cc/gallon
Configuratiescherm 2
FIG. 30. Configuratiescherm 3
Bedrijfsstand
Selecteer de Bedrijfsmodustoepassing uit het
keuzemenu: Automatisch (standaard), Half-automatisch
(gebruik een manueel sproeipistool) of Manueel.
FIG. 29. Configuratiescherm 2
32
313951B
Instelstand
Afvoerkraan A
DD-Instelstand
Dit veld verschijnt enkel wanneer het systeem een
optionele afvoerkraan A bezit. Als u afvoerkraan A
hebt zet u die op Aan.
Zie FIG. 32 en FIG. 33. Als u „DD” selecteert verschijnt het
veld voor de synamische doseringsinstelling. Selecteer
Aan om de DD-instelmodus te activeren, of Uit om hem
te deactiveren. Zie pagina 73 voor meer informatie.
Afvoerkraan B
Dit veld verschijnt enkel als de katalysatorwisseloptie
gedetecteerd werd door de cc-kaart, wat betekent dat
afvoerkraan B aanwezig is. Aan is de enige instelling.
3de spoelklep
Uit is de standaardwaarde. Als de optionele 3de
stortkraan gebruikt wordt zet u die op Aan.
Configuratiescherm 4
FIG. 32. Configuratiescherm 4, dynamische dosering
geselecteerd
FIG. 31. Configuratiescherm 4
Doseergrootte
Selecteer de totale dosisgrootte (cc) uit het afrolmenu:
100, 50, 25, 10, of selecteer DD om de dynamische
dosering aan te zetten. Zie blz. 72.
Voorbeeld:
Voor een totale doseergrootte van 50 cc en een
verhouding van 4,0:1 is de doseergrootte van
component A 40 cc en die van component B 10 cc.
FIG. 33. Configuratiescherm 4, instelmodus voor
dynamische dosering geactivceerd
Doseertijdalarm
Voer de doseertijd in (1 tot 99 seconden). Dit is de tijd
dat een dosering mag plaatsvinden voordat er zich een
doseertijdalarm voordoet.
Aantal pistolen
Voer het aantal sproeipistolen in (1 of 2).
OPMERKING: Er wordt maar 1 pistool gebruikt in de
automatische modus.
Stortbox van het pistool (manueel
of half-automatische modus)
Voer het aantal pistoolspoelkasten in (Uit, 1 of 2).
313951B
33
Instelstand
Configuratiescherm 5
Configureer scherm 6
FIG. 34. Configuratiescherm 5
FIG. 35. Configureer scherm 6 (Automatische modus
weergegeven)
Doorloop-regeling
Dit veld verschijnt enkel als de Bedrijfsmodus ingesteld
is op „Automatisch” in Configuratiescherm 3, pagina 32.
Selecteer Aan of Uit.
Indien ingesteld op „Aan”, Geavanceerd instelscherm 5,
pagina 40.
Speciale uitvoer
Selecteer speciale uitvoer (0-4). Iedere uitvoer heeft twee
verschillende starttijden en tijdsduren.
Oplosmiddelcontrole
Selecteer oplosmiddelcontrole (Uit, Stroomschakelaar
of Meter).
Doorloop-regeling
Dit veld verschijnt enkel als de Bedrijfsmodus ingesteld
is op „Automatisch” in Configuratiescherm 3, pagina 32.
Selecteer „Discreet” of „Netwerk”.
Doseren
Selecteer „Discreet” of „Netwerk”.
Pistool 1 trekker
Geeft AFS weer als de Bedrijfsmodus is ingesteld op
„Half-automatisch” in Configuratiescherm 3, pagina 32.
Selecteer „Discreet” of „Netwerk” als de Bedrijfsmodus
is ingesteld op „Automatisch” in Configuratiescherm 3,
pagina 32.
Webbrowser IP
De standaard IP-adresprefix van de web browser is
192.168.178._ Geef een uniek nummer voor iedere
EasyKey in uw systeem (1-99) en voer die hier in.
Pistool 2 trekker
Geeft AFS weer als het aantal pistolen is ingesteld
op „2” in Configuratiescherm 4, pagina 33.
Controlenetwerk-ID
Gebruikt voor het Graco Gateway-netwerksysteem.
Zie de Graco Gateway-handleiding 312785 voor meer
informatie.
34
313951B
Instelstand
Optieschermen
OPMERKING: Zie FIG. 27 op pagina 31 voor een
kaart van de Optieschermen. Gedetailleerde
schermbeschrijving hieronder.
OPMERKING: Elk scherm geeft het huidige
schermnummer en het totale aantal schermen
in de groep weer.
Invoer K-factor
Als ingesteld op „Globaal”, wordt Geavanceerd
instelscherm 4, pagina 40 toegevoegd.
Als ingesteld op „Recept”, dan wordt
Receptinstelscherm 5, pagina 45 toegevoegd.
Minimaal materiaalvullingsvolume
Voer een waarde in: 0-9999 cc.
Optiescherm 1
Verificatiescherm
FIG. 36. Optiescherm 1
FIG. 37. Verificatiescherm
Controle spoelvolume
Verificatie
Dit veld verschijnt enkel als Oplosmiddelbesturing
ingesteld is op „Meter” in Configuratiescherm 5
op pagina 34.
Dit scherm verschijnt wanneer de Spoel- en Vulinvoer
of de K-factorinvoer veranderd worden van „Recept”
in „Globaal” in Optiescherm 1.
Indien ingesteld op „Aan” zal het minimale spoelvolume
verschijnen in Receptinstelscherm 2, pagina 43.
Spoel- en Vulinvoer
Indien ingesteld op „Globaal” worden Kleur/katalysator
doorspuiten en Kleur/katalysator Vulling toegevoegd
aan Geavanceerd instelscherm 1, pagina 38.
Geavanceerd instelscherm 2 en 3 worden
toegevoegd. Zie pagina’s 39-41.
Als ingesteld op „Recept”, dan worden
Kleur/katalysator doorspoelen en Kleur/katalysator
vullen toegevoegd aan Receptinstelscherm 2,
pagina 43. Receptinstelscherm 3, 4 en 7 worden
toegevoegd. Zie pagina’s 44-45.
313951B
35
Instelstand
Optiescherm 2
FIG. 38. Optiescherm 2
Externe kleurwissel
Indien ingesteld op „Uit”, verschijnenKleur/katalysator
doorspuittijd en Kleur/katalysator vullingtijd in
Geavanceerd instelscherm 1, pagina 38 of
Receptinstelscherm 2, pagina 43 (afhankelijk of stort en
vullinginvoeren ingesteld staan op „Globaal” of „Recept”).
Indien ingesteld op „Aan” worden deze velden uit
de schermen gewist.
Autoafvoer
Als u de autoafvoerfunctie gebruikt zet u die op Aan.
Eens de autoafvoerfunctie geactiveerd is wordt de
pistoolpoelbak geactiveerd en is het levensduuralarm
actief voor 2 minuten. Het systeem zal daarna
automatisch het oude metriaal wegspoelen.
Monitor debietbereik
Dit scherm verschijnt enkel als de debietbesturing is
ingesteld op „Uit” in Configuratiescherm 5, pagina 34.
Als ingesteld op „Aan”, dan wordt Receptinstelscherm 6
op pagina 45 toegevoegd, waardoor u de hoge en lage
drempelwaarden kunt instellen.
Als ingesteld op „Uit”, dan wordt de controle van het
debietbereik gedeactiveerd en zal Receptinstelscherm 6
op pagina 45 niet verschijnen.
36
313951B
Instelstand
Geavanceerde instelschermen
OPMERKING: Zie FIG. 39 voor een kaart van de Geavanceerde instelschermen. Gedetailleerde schermbeschrijving
hieronder.
Geavanceerde instelschermen 2,
3, 4 en 8 verschijnen,
afhankelijk van de selecties
gemaakt in optieschermen 1
en 2. Scherm 5 verschijnt als
debietbesturing is ingesteld op
„Aan” in configuratiescherm 5.
TI12805a
FIG. 39. Kaart van de geavanceerde instelsschermen
313951B
37
Instelstand
OPMERKING: Elk scherm geeft het huidige
schermnummer en het totale aantal schermen in de
groep weer. Het totale aantal schermen in een groep
en de velden die op ieder scherm worden weergegeven
kunnen variëren, afhankelijk van de gemaakte selecties
in de Systeemconfiguratieschermen en de
Optieschermen.
Manuele overname
Geavanceerd instelscherm 1
Houdbaarheidsvolume van Pistool1/Pistool 2
Dit veld verschijnt enkel als de Bedrijfsmodus is
ingesteld op „Automatisch” of „Half-automatisch” in
Configuratiescherm 3, pagina 32. Stel in op „Aan”
om alle externe besturingen over te nemen. Indien
geselecteerd zal het Manueel overnamescherm
(pagina 25) worden toegevoegd.
Geef het houdbaarheidsvolume van ieder pistool in
(1 tot 1999 cc). Dit is de hoeveelheid materiaal die nodig
is om door de mengverdeler, de slang en de mengkamer
te gaan voor de houdbaarheidstimer weer op de
beginstand wordt gezet.
Bepaal aan de hand van de volgende informatie het
houdbaarheidsvolume bij benadering (HV) in cc:
FIG. 40. Geavanceerd instelscherm 1
Debietbesturing overname
Dit veld verschijnt enkel wanneer de debietbesturing
is ingesteld op „Aan” in Configuratiescherm 5 op
pagina 34. De gemaakte selecties zullen een invloed
hebben op de display in Manueel overnamescherm
op pagina 25. Maak de gewenste selectie zoals
hieronder gedefinieerd:
Selectie
Omschrijving
Uit
% open
Normale werking
Debietbesturingsregulator wordt tot
het gewenste percentage geopend.
De debietbesturingsregulator wordt
geopend tot een gekalibreerde druk.
Druk
Binnendiameter
van slang (inches)
Volume (cc/foot)*
3/16
1/4
3/8
5,43
9,648
21,71
Volume in mengkamerverdeler en mixer = 75 cc
Volume spuitpistool = 20 cc
(Slangvolume* x aantal voet slanglengte) + 75 + 20 = HV
Doorspuiten Kleur/katalysator
Dit veld verschijnt enkel als het systeem een
kleurwisselmodule bevat en als de spoel- en vulinvoer
ingesteld is op „Globaal” in Optiescherm 1, pagina 35.
Voer de doorspuittijd in (0 tot 99 seconden). Dit is de tijd
die vereist is om de slangen te spoelen van de kleur- of
katalysatormodule naar de dosserklep of afvoerklep.
Vullen Kleur/katalysator
Dit veld verschijnt enkel als het systeem een
kleurwisselmodule bevat en als de spoel- en vulinvoer
ingesteld is op „Globaal” in Optiescherm 1, pagina 35.
Voer de vultijd in (0 tot 99 seconden). Dit is de tijd die
vereist is om de slangen te vullen van de kleur- of
katalysatormodule naar de doseer- of de afvoerklep.
38
313951B
Instelstand
Geavanceerd instelscherm 2
Geavanceerd instelscherm 3
FIG. 41. Geavanceerd instelscherm 2
FIG. 42. Geavanceerd instelscherm 3
Dit scherm verschijnt enkel als de spoel- en vulinvoer
is ingesteld op „Globaal” in Optiescherm 1, pagina 35.
Dit scherm verschijnt enkel als de spoel- en vulinvoer
is ingesteld op „Globaal” in Optiescherm 1, pagina 35.
Eerste doorspuitbron
Selecteer „Lucht”, „Oplosmiddel” of „3de spoelklep”
(enkel beschikbaar als de 3de spoelklep is ingesteld
op „Aan” in Configuratiescherm 3 op pagina 32).
Als het aantal pistolen is ingesteld op „2” in
Configuratiescherm 4, pagina 33, zal er een twee
kolom voor Pistool 2 verschijnen op dit scherm.
Haktype
Eerste doorspuittijd
Selecteer „Lucht/Oplosmiddel” of „Lucht/3de spoelklep”
(enkel beschikbaar als de 3de spoelklep ingesteld is op
„aan” in Configuratiescherm 3 op pagina 32). Dit is het
proces waarbij lucht en oplosmiddel (of lucht en vloeistof
uit de 3de spoelklep) samen worden gemengd tijdens
de doorspoelcyclus om de leidingen te reinigen en het
gebruik van oplosmiddel te verminderen.
Voer de eerste doorspuittijd in (0 tot 999 seconden).
Laatste doorspuitbron
Selecteer „Lucht”, „Oplosmiddel” of „3de spoelklep”
(enkel beschikbaar als de 3de spoelklep is ingesteld
op „Aan” in Configuratiescherm 3 op pagina 32).
Luchthaktijd
Totale haktijd
Voer de totale haktijd in (0 tot 999 seconden).
Laatste doorspuittijdg
Voer de laatste doorspuittijd in (0 tot 999 seconden).
Vultijd gemengd materiaal
Voer de vultijd in voor het gemengd materiaal (0 tot
999 seconden). Dit is de hoeveelheid materiaal die
vereist is om de applicator/het pistool te vullen vanuit
de doseerkleppen.
Voer de luchthaktijd in (0,0 tot 99,9 seconden).
Haktijd oplosmiddel/haktijd 3de spoelklep
Voer de haktijd van het oplosmiddel of de 3de spoelklep
in (0,0 tot 99,9 seconden).
313951B
39
Instelstand
Geavanceerd instelscherm 4
Geavanceerd instelscherm 5
FIG. 43. Geavanceerd instelscherm 4
FIG. 44. Geavanceerd instellingsscherm 5
(Automatische modus met enkel debietbesturing).
Dit scherm verschijnt enkel als de K-factorinvoer is
ingesteld op „Globaal” in Optiescherm 1, pagina 35.
Dit scherm verschijnt enkel als de debietbesturing is
ingesteld op „Aan” in Configuratiescherm 5, pagina 34.
K-factor A Meter
Debietbereik
Voer de K-factorinvoer in voor debietmeter A (cc/puls).
Dit is de hoeveelheid materiaal dat door de debietmeter
passeert per puls (elektrisch pulssignaal).
Voer het debietbereik in (0-300, 0-600 of 0-1200).
Dit bepaald de debietbesturing PID lusresolutie.
K-factor B Meter
Voer de K-factor in (cc/puls) voor debietmeter B.
K-factor opslosmiddelmeter
Dit veld verschijnt enkel als oplosmiddelcontrole
in Configuratiescherm 5, pagina 34 is ingesteld
op „Meter”. Voer de k-factor in (cc/puls) voor de
oplosmiddelstroommeter.
Debietwaarde tolerantie
Voer de tolerantie voor de debietwaarde in (1 tot 99%).
Dit is het variatiepercentage dat het systeem toelaat
voordat er een waarschuwing/alarm voor de
debietwaarde verschijnt.
Debiet Ki
Geef de debietwaarde Ki in (debietbesturing PID lus
integrale waarde). Geeft aan hoeveel vloeistof er meer
wordt gedoseerd dan het instelpunt.
Debiet Kp
Voer de debietwaarde Kp in (debietbesturing PID
lus gain-waarde). Geeft de snelheid aan waarmee
de vloeistofstroom het instelpunt bereikt.
Alarmtijd debietwaarde
Voer de alarmtijd in voor de debietwaarde (1 tot
99 seconden).
40
313951B
Instelstand
Geavanceerd instelscherm 6
FIG. 45. Geavanceerd instelscherm 6
Dit scherm geeft de status van analoge en digitale
invoeren van het recept weer. Als het vakje grijs is,
dan is het invoerrecept actief.
Geavanceerd instelscherm 7
Geavanceerd instelscherm 8
FIG. 47. Geavanceerd instelscherm 8
Dit scherm verschijnt enkel als de spoel- en vulinvoer
ingesteld zijn op „Globaal” in Optiescherm 1, pagina 35
en de speciale uitvoer is ingesteld op 1, 2, 3 of 4 in
Configuratiescherm 5, pagina 34. De I/O-kaart heeft
vier programmeerbare outputs.
FIG. 46. Geavanceerd instelscherm 7
Dit scherm geeft de status van digitale in- en uitvoeren
weer. Als het vakje grijs is, dan is de invoer actief.
Zoniet, dan staat de invoer uit.
313951B
41
Instelstand
Receptinstelschermen
OPMERKING: Zie FIG. 48 voor een kaart van de receptschermen. Gedetailleerde schermbeschrijving hieronder.
Recept 0 schermen
Receptschermen 3, 4, 5, 6,
en 7 verschijnen, afhankelijk
van de gemaakte selecties
in optieschermen 1 en 2.
TI12806a
FIG. 48. Kaart van de receptschermen
42
313951B
Instelstand
OPMERKING: Elk scherm geeft het huidige
schermnummer en het totale aantal schermen in de
groep weer. Het totale aantal schermen in een groep
en de velden die op ieder scherm worden weergegeven
kunnen variëren, afhankelijk van de gemaakte selecties
in de Systeemconfiguratieschermen en de
Optieschermen.
Receptinstelscherm 2
Receptinstelscherm 1
FIG. 50. Receptinstelscherm 2
Minimaal spoelvolume
Dit veld verschijnt enkel als de spoelvolumecontrole
is ingesteld op „Aan” in Optiescherm 1 op pagina 35.
Voer het minimale spoelvolume in (0 tot 999 cc).
Als u 0 invoert wordt deze functie uitgeschakeld.
FIG. 49. Receptinstelscherm 1
Verhouding
Voer de mengverhouding in van component A en B
(0,0:1 tot 50:1).
Verhoudingstolerantie
Voer de verhoudingstolerantie in (1 tot 99%). Di is het
instelbare percentage voor de toegestane variabele
afwijking die het systeem toelaat voordat er een
waarschuwingssignaal klinkt met betrekking tot de
verhouding.
Component A (kleur) Klep (indien aanwezig)
Dit veld verschijnt enkel als het systeem een
kleurwisselmodule bevat. Voer het kleurklepnummer
in (1 tot 30).
Component B (katalysator) Klep (indien aanwezig)
Houdbaarheidstijd
Voer de houdbaarheidstijd is (0 tot 999 minuten).
Als u 0 invoert wordt deze functie uitgeschakeld.
Doorspuiten Kleur/katalysator
Dit veld verschijnt enkel als het systeem een
kleurwisselmodule bevat en de spoel- en vulinvoer
ingesteld is op „Recept” in Optiescherm 1, pagina 35.
Voer de doorspuittijd in (0 tot 99 seconden). Dit is de tijd
die vereist is om de slangen te spoelen van de kleur- of
katalysatormodule naar de doseerklep of afvoerklep.
Vullen Kleur/katalysator
Dit veld verschijnt enkel als het systeem een
kleurwisselmodule bevat en de spoel- en vulinvoer
ingesteld is op „Recept” in Optiescherm 1, pagina 35.
Voer de vultijd in (0 tot 99 seconden). Dit is de tijd die
vereist is om de slangen te vullen van de kleur- of
katalysatormodule naar de doseer- of de afvoerklep.
Dit veld verschijnt enkel als het systeem
een kleurwisselmodule bevat. Voer het
katalysatorklepnummer in (1 tot 4).
313951B
43
Instelstand
Receptinstelscherm 3
Receptinstelscherm 4
FIG. 51. Receptinstelscherm 3
FIG. 52. Receptinstelscherm 4
Dit scherm verschijnt enekel als de spoel- en vulinvoer
is ingesteld op „Recept” in Optiescherm 1, pagina 35.
Dit scherm verschijnt enekel als de spoel- en vulinvoer
is ingesteld op „Recept” in Optiescherm 1, pagina 35.
Eerste doorspuitbron
Als het aantal pistolen is ingesteld op „2” in
Configuratiescherm 4, pagina 33, zal er een twee
kolom voor Pistool 2 verschijnen op dit scherm.
Selecteer „Lucht”, „Oplosmiddel” of „3de spoelklep”
(enkel beschikbaar als de 3de spoelklep is ingesteld
op „Aan” in Configuratiescherm 3 op pagina 32).
Eerste doorspuittijd
Haktype
Voer de eerste doorspuittijd in (0 tot 999 seconden).
Selecteer „Lucht/Oplosmiddel” of „Lucht/3de spoelklep”
(enkel besschikbaar als de 3de spoelklep ingesteld is op
„aan” in Configuratiescherm 3 op pagina 32). Dit is het
proces waarbij lucht en oplosmiddel (of lucht en vloeistof
uit de 3de spoelklep) samen worden gemengd tijdens
de doorspoelcyclus om de leidingen te reinigen en het
gebruik van oplosmiddel te verminderen.
Totale haktijd
Laatste doorspuitbron
Selecteer „Lucht”, „Oplosmiddel” of „3de spoelklep”
(enkel beschikbaar als de 3de spoelklep is ingesteld
op „Aan” in Configuratiescherm 3 op pagina 32).
Voer de totale haktijd in (0 tot 999 seconden).
Laatste doorspuittijdg
Voer de laatste doorspuittijd in (0 tot 999 seconden).
Vultijd gemengd materiaal
Voer de vultijd in voorr het gemengd materiaal (0 tot
999 seconden). Dit is de hoeveelheid materiaal die
vereist is om de aplicator/het pistool te vullen vanuit
de doseerkleppen.
Luchthaktijd
Voer de luchthaktijd in (0,0 tot 99,9 seconden).
Haktijd oplosmiddel/haktijd 3de spoelklep
Voer de haktijd van het oplosmiddel of de 3de spoelklep
in (0,0 tot 99,9 seconden).
44
313951B
Instelstand
Receptinstelscherm 5
FIG. 53. Receptinstelscherm 5
Dit scherm verschijnt enkel als de K-factorinvoer is
ingesteld op „Recept” inOptiescherm 1, pagina 35.
K-factor A Meter
Voer de K-factorinvoer in voor debietmeter A (cc/puls).
Dit is de hoeveelheid materiaal dat door de debietmeter
passeert per puls (elektrisch pulssignaal).
K-factor B Meter
Voer de K-factor in (cc/puls) voor debietmeter B.
K-factor opslosmiddelmeter
Dit veld verschijnt enkel als Oplosmiddelbesturing
ingesteld is op „Meter” in Configuratiescherm 5
op pagina 34. Voer de k-factor in (cc/puls) voor
de oplosmiddelstroommeter.
Receptinstelscherm 6
FIG. 54. Receptinstelscherm 6
Dit scherm verschijnt enkel als de debietbereikcontrole
ingesteld is op „Aan” in Optiescherm 2 op pagina 36.
Monitor debietbereik
Selecteer de gewenste debietbereikcontrole
(Uit, Waarschuwing of Alarm).
Limiet laag debiet
Voer de limiet voor laag debiet in (1 tot 3999 cc/min).
Limiet Hoog debiet
Voer de limiet voor hoog debiet in (1 tot 3999 cc/min).
Receptinstelscherm 7
FIG. 55. Receptscherm 7.
Dit scherm verschijnt enkel als de spoel-en vulinvoer
is ingesteld op „Recept” in Optiescherm 1, pagina 35
en Speciale uitvoer is ingesteld op 1, 2, 3 of 4 in
Configuratiescherm 5, pagina 34. De I/O-kaart heeft
vier programmeerbare outputs.
313951B
45
Instelstand
Recept 0 schermen
OPMERKING: Zie FIG. 48 op pagina 42 voor een
kaart van de recept 0 schermen. Gedetailleerde
schermbeschrijving hieronder.
Kleur 0 wordt meestal gebruikt:
• om bij systemen met meerdere kleuren op het einde
van een verwisseling de materiaallijnen uit te
spoelen zonder een nieuwe kleur
• te laden om zo te voorkomen dat gekatalysseerd
materiaal verhardt.
OPMERKING: Elk scherm geeft het huidige
schermnummer en het totale aantal schermen in de
groep weer. Het totale aantal schermen in een groep
en de velden die op ieder scherm worden weergegeven
kunnen variëren, afhankelijk van de gemaakte selecties
in de Systeemconfiguratieschermen en de
Optieschermen.
Laatste doorspuitbron
Selecteer „Lucht”, „Oplosmiddel” of „3de spoelklep”
(enkel beschikbaar als de 3de spoelklep is ingesteld
op „Aan” in Configuratiescherm 3 op pagina 32).
Luchthaktijd
Voer de luchthaktijd in (0,0 tot 99,9 seconden).
Haktijd oplosmiddel/haktijd 3de spoelklep
Voer de haktijd van het oplosmiddel of de 3de spoelklep
in (0,0 tot 99,9 seconden).
Recept 0 scherm 2
Recept 0 scherm 1
FIG. 57. Recept 0 scherm 2
Als het aantal pistolen is ingesteld op „2” in
Configuratiescherm 4, pagina 33, zal er een twee
kolom voor Pistool 2 verschijnen op dit scherm.
FIG. 56. Recept 0 scherm 1
Doorspuittijd kleur/katalysator
Eerste doorspuitbron
Dit veld verschijnt enkel als het systeem een
kleurwisselmodule bevat. Voer de doorspuittijd
in (0 tot 999 seconden).
Selecteer „Lucht”, „Oplosmiddel” of „3de spoelklep”
(enkel beschikbaar als de 3de spoelklep is ingesteld
op „Aan” in Configuratiescherm 3 op pagina 32).
Eerste doorspuittijd
Voer de eerste doorspuittijd in (0 tot 999 seconden).
Haktype
Selecteer „Lucht/Oplosmiddel” of „Lucht/3de spoelklep”
(enkel beschikbaar als de 3de spoelklep ingesteld is op
„aan” in Configuratiescherm 3 op pagina 32). Dit is het
proces waarbij lucht en oplosmiddel (of lucht en vloeistof
uit de 3de spoelklep) samen worden gemengd tijdens
de doorspoelcyclus om de leidingen te reinigen en het
gebruik van oplosmiddel te verminderen.
46
Totale haktijd
Voer de totale haktijd in (0 tot 999 seconden).
Laatste doorspuittijdg
Voer de laatste doorspuittijd in (0 tot 999 seconden).
313951B
Instelstand
Recept 0 scherm 3
Recept 0 scherm 4
FIG. 58. Recept 0 scherm 3
FIG. 59. Recept 0 scherm 4
Dit scherm verschijnt enkel als oplosmiddelcontrole
is ingesteld op „Meter” in Configuratiescherm 5,
pagina 34 en de spoelvolumecontrole is ingesteld op
„Aan” in Optiescherm 1, pagina 35 of de 3de spoelklep
is ingesteld op „Aan” in Configuratiescherm 3 op
pagina 32.
Dit scherm verschijnt enkel als de spoel-en vulinvoer
is ingesteld op „Recept” in Optiescherm 1, pagina 35
en Speciale uitvoer is ingesteld op 1, 2, 3 of 4 in
Configuratiescherm 5, pagina 34. De I/O-kaart heeft
vier programmeerbare outputs.
Minimaal spoelvolume
Dit veld verschijnt enkel als de spoelvolumecontrole
is ingesteld op „Aan” in Optiescherm 1 op pagina 35.
Voer het minimale spoelvolume in (0 tot 999 cc).
Exiting vulbron
Dit veld verschijnt enkel als de 3de spoelklep is ingesteld
op „Aa” in Configuratiescherm 3 op pagina 32. Slecteer
„Uit”, „Lucht”, „Oplosmiddel” of „3de klep”.
Exiting vultijd
Dit veld verschijnt enkel als Exiting vultijd is ingesteld
op „Lucht”, „Oplosmiddel” of „3de klep”. Voer de tijd in
seconden in.
313951B
47
Instelstand
48
313951B
Instelstand
Kalibratiescherm
FIG. 60. Kalibratiescherm
Gebruik dit scherm om een meter te kalibreren. Stel in op
„Meter A”, „Meter B” of „Oplosmiddelmeter” (beschikbaar
als oplosmiddelmeter in Configuratiescherm 5,
pagina 34 is ingesteld op „Meter”).
•
Start - start het kalibreren
•
Stoppen - stop het kalibreren
•
Doorspoelen - spoel de monsterafnamekranen
door na het kalibreren
Zie De meter kalibreren op blz. 86, voor wanneer en
hoe de meter te kalibreren.
313951B
49
ProMix 2KS Integratiespecificaties
ProMix 2KS Integratiespecificaties
Discrete I/O vs
Netwerkcommunicaties
Het ProMix 2KS automatisch systeem gebruikt geen
operatorstation. Het gebruikt wel dicrete I/O of
netwerkcommunicaties om het systeem te besturen.
Elke methode kan exclusief worden gebruikt, of allebei
tegelijkertijd.
In de automatische modus kunnen de volgende
velden worden ingesteld op „Discreet” of „Netwerk”
(zie Configureer scherm 6 op pagina 34):
•
•
•
Doorloop-regeling
Doseren
Pistool 1 trekker
OPMERKING: In de half-automatische modus is enkel
het doseringsveld beschikbaar.
OPMERKING: Met de manuele overnamefunctie kunt
u het systeem besturen voordat de automatie (PLC)
beschikbaar is. Manuele overname vereist wel nog
steeds enige communicatie via het discrete I/O of
netwerkcommunicaties. Hoewel manuele overname
niet bedoeld is als hoofdzakelijkste besturingsmodus
kan het wel worden gebruikt als er een geschikte
pistooltrekkerinvoer wordt geleverd.
Displaykaart
Discrete I/O
Discrete I/O vereist een 24 V gelijkstroom die ter plaatse
moet worden geleverd. De ProMix 2KS levert geen
stroom voor de discrete I/O.
Zie Tabel 4 op pagina 54, FIG. 70 op pagina 63 en Tabel
8 op pagina 64 voor in- en uitvoeren. Het is noodzakelijk
dat u deze in- en uitvoeren begrijpt om de ProMix 2KS
naar behoren te integreren bij de automatie.
In- en uitvoerverbindingen worden bij de discrete I/O
klemmenborden gemaakt (FIG. 63) en bij de discrete
I/O-kaart (FIG. 64) binnenin de EasyKey. Zie ook het
Schema elektrisch systeem op pagina 110.
Reviseer de kleurwisselkaarten (FIG. 89-FIG. 106).
Het is noodzakelijk dat u de kleurwisselsequenties
volledig begrijpt om de invoeren te besturen en de
ouitvoeren te controleren.
Zie Geavanceerd instelscherm 7 op blz. 41. Dit scherm
geeft de werkelijke status weer van alle in- en uitvoeren.
Het is belangrijk dat u controleert of iedere invoer van
lokale automatie (PLC) wordt ontvangen door de
EasyKey en dat u verifieert of de ProMix 2KS uitvoeren
uitstuurt naar de automatie.
De volgende paragrafen beschrijven elke discrete
I/O-functie in detail.
Barrièrekaart
Klemmenborden
(zie FIG. 63)
Discrete I/O-kaart (zie FIG. 64)
TI12496a
FIG. 61. EasyKey Besturingskaarten
50
313951B
313951B
Kalibratie debietbesturing
Pistooltrekker
Gewone ingang
Externe stop
Alarm opheffen
Algemeen alarm
Gewone uitgang
Alarm houdbaarheid
Signaal analoge ingang
Gewone analoge ingang
RT1
B
A
GND
GND
B
A
ProMix 2KS Integratiespecificaties
Multi-station
TI12923a
Integratiebesturing
TI12924a
FIG. 62. 255767 EasyKey Displaykaart
51
ProMix 2KS Integratiespecificaties
Digitale invoeren
Zie Automatie stroomgrafieken op pagina’s 55-59.
Start van het mengen: Dit is een onderhoudsinvoer.
Wanneer hoog, zal de ProMix 2KS naar de Meng-modus
proberen te gaan. Deze Meng Start invoer mag niet
worden geprobeerd, tenzij de Mix_Ready uitvoer herkend
wordt. Dit verzekert dat er geen alarmen zijn en dat de
Meng Start invoer geschikt is.
Deze invoer blijft altijd hoog wanneer mengen op verzoek
is vereist. Wanneer laag, zal er geprobeerd worden
om materialen te mengen en een doorspoeling of
receptverandering worden doorgevoerd.
Verzet deze invoer niet om de unit in Stand-by-modus te
zetten tijdens korte werkonderbrekingen. De ProMix 2KS
zal automatisch naar stationair gaan na 2 minuten zonder
activiteit. Wanneer er een pistooltrekkerinvoer wordt
waargenomen zal de ProMix 2KS automatisch stationair
verlaten en het materiaal opnieuw beginnen te mengen.
Start doorspuiten: Dit is een onderhoudsinvoer.
Wanneer herkend door de ProMix 2KS zal de
dooerspuitsequentie beginnen en de doorspuittijd
van het actieve recept gebruiken. Dit bevat ook de
vullingstijd voor het oplosmiddel. Het is nodig dat
u de Doorspuit/kleurwissel output in het oog houdt
om er zeker van te zijn dat deze functie begonnen is.
Eens deze output verwijderd werd zal het systeem
onmiddellijk naar de stand-bymodus gaan.
Start kleurwissel: Dit is een tijdelijke invoer, minimum
100 msec. Wanneer herkend door de ProMix 2KS zal
de kleurwisselsequentie beginnen, beginnende met de
Kleur/katalysator afvoer.
OPMERKING: Als het nieuwe recept dezelfde kleur heeft
als het actieve recept, dan worden de Kleur/katalysator
afvoer en Kleur/katalysator vultijden overgeslaan en
begint de kleurwisselsequentie met het doorspuiten.
De receptbitconfiguratie voor de kleurwissel moet ook ten
minste 100 msec worden geladen voordat de kleurwissel
startinvoer zordt aangezet. De receptbitconfiguratie
moet aanblijven terwijl de kleurwissel startinvoer wordt
verwijderd. Graco raadt aan om de receptbits actief te
houden en niet veranderen totdat er een nieuwe kleur
wordt vereist. De PLC moet de Doorspuit/kleurwissel
output controleren, alsook de vulactief uitvoer om er zeker
van te zijn dat het proces naar behoren wordt uitgevoerd.
Een volledige kleurwissel zonder fouten (resulterend in
een Mengklaar uitvoerstatus) is een volledige kleurwissel.
OPMERKING: Dit is ook van toepassing als u de
Modbus-registers gebruikt (zie de Modbus map tabel
in handleiding 312785).
52
Pistooltrekker: Wanneer hoog signaliseert deze
invoer de ProMix 2KS dat het pistool werkelijk wordt
bediend. Dit signaal moet iedere keer worden verstuurd
wanneer het pistool wordt bediend. Deze invoer levert
de timing voor alarmfuncties en bestuurt ook de
debietsbesturingsfuncties. Zonder dit signaal zullen
er geen debietbesturingsfuncties starten.
Taak voltooid: Dit is een tijdelijke invoer, minimum
100 msec. Wanneer herkend door de ProMix 2KS
worden de taaktotalen gewist en wordt er ter informatie
een tijd/datum-stempel toegevoegd.
Stop op afstand: Gebruik deze invoer wanneer externe
apparatuur wordt gebruikt om het systeem te stoppen.
Wis alle alarms voordat u deze invoer gebruikt. Voor
meer informatie over deze invoer kunt u uw
Graco-verdeler benaderen.
Alarm resetten: Dit is een tijdelijke invoer, minimum
100msec. Wanneer herkend door de ProMix 2KS zal
hij alle actieve alarmen wissen en de automatie naar
de volgende stap laten gaan.
Gewoon: Dit is geen invoer, maar de ProMix 2KS
verwacht wel dat de COM-zijde van de 24 V gelijkstroom
verbonden is zoals weergegeven in Tabel 8. Dit zorgt
ervoor dat elke in- en uitvoer goed werkt.
I/O klemmenbord detail
Pen 1
RS485 Integratie A
RS485 Integratie B
RS485 Integratie Grond
RS485 Netwerk A
RS485 Netwerk B
RS485 Netwerk Grond
Pen 1
Kalibratie debietbesturing
Pistooltrekker
Digitaal gewoon
Externe stop
Alarm weer in de
beginstand zetten
Algemeen alarm
Digitaal gewoon
Alarm houdbaarheid
INVOER
UITVOER
Analoog debietbereik in
Analoog debietbereik gewoon
TI12958a
FIG. 63. EasyKey klemmenborden
313951B
Digitale uitvoer
Gewoon/Stroom
Speciale uitvoer #1
Speciale uitvoer #2
Speciale uitvoer #3
Digitale uitvoer
Gewoon/Stroom
Speciale uitvoer #4
ProMix 2KS Integratiespecificaties
JLS
Digitale uitvoer Gewoon/Stroomo
Debietbereik Alarmuitvoer
Debietbesturingskalibratie actief
Vul Actief
Meng Klaar uitvoer
Meng Actief uitvoer
Doorspuiten/Receptverandering
Actief uitvoer
Digitale uitvoer Gewoon/Stroom
Invoer receptverandering
Invoer Receptbit 5
Invoer Receptbit 4
Invoer Receptbit 3
Invoer Receptbit 2
Invoer Receptbit 1
Invoer Receptbit 0
Gewone digitale invoer
Reserve
Externe kleurwissel klaar
Invoer Taak voltooid
Doorspuitinvoer
Menginvoer
Gewone digitale invoer
FIG. 64. 255766 Discrete I/O-kaart
313951B
53
ProMix 2KS Integratiespecificaties
Digitale uitvoer
Analoge invoer
Zie Automatie stroomgrafieken op pagina’s 55-59.
Stroomcommando: Dit is de positieve zijde van het
0-10 V gelijkstroom signaal. (Zie Gewoon onder
Digitale invoeren op pagina 52). Deze invoer komt
overeen met de Debietwaarde-instelling in Geavanceerd
instelscherm 5, pagina 40. Bijvoorbeeld, als de
instelling 0-300 cc/min is de V enkelstroom analoge
invoer = 0 cc/min en daarom is de 10 V gelijkstroom
analoge invoer 300 cc/min.
Purge_CC_Active: Deze uitvoer zal hoog blijven tijdens
het manueel doorspuiten of de kleurwissel
doorspuitsequentie. Zie de kleurwisselgrafieken
(FIG. 89-FIG. 106) voor meer informatie.
Fill_Active: Deze uitvoer zal hoog blijven terwijl de
ProMix 2KS in het Vullen van gemengd materiaal zit
op het einde van een typische kleurwisselsequentie.
Mix_Active: Deze uitvoer zal hoog blijven terwijl
de ProMix 2KS in de mengmodus zit. Het is mogelijk
dat er alarmuitvoeren zijn terwijl deze uitvoer hoog is;
dit zijn typische Hoog/Laag-waarschuwingen. Houd
deze uitvoer en alarmuitvoeren steeds in de gaten
om feedback te leveren over de huidige status van
de ProMix 2KS. (Zie de Modbus grafiek in de Graco
Gateway handleiding 312785).
Mix_Ready: Deze uitvoer zal hoog blijven terwijl er geen
alarmen zijn en de ProMix 2KS klaar is om naar de
Meng-modus te gaan.
General Alarm: Deze uitvoer zal hoog blijven als er een
alarm actief is. Zie Tabel 15 op pagina 100 voor een
volledige lijst van alarmen.
Tabel 4: Sourcing/Sinking in- en uitvoeren
Invoeren (Automatie sourcing)
1
Debietbesturingskalibratie
Zwart
+
2
Pistooltrekker
WIT
+
3
Digitaal in Gewoon
ROOD
-
4
Externe stop
Groen
+
5
Alarm weer in de
beginstand zetten
BRUIN
+
Uitvoeren (Automatie sourcing)
6
Alarmuitvoer
Blauw
+
7
Digitaal uit Gewoon
Oranje
-
OPMERKING: Het is belangrijk om deze uitvoer
te controleren samen met Mix_Active om de ware
betekenis van het alarm te kunnen verstaan.
8
Houdbaarheid
Geel
+
Alarm_Potlife: Deze uitvoer zal hoog blijven samen met
de Alarmuitvoer wanneer de houdbaarheidstijd bereikt
werd voor het actieve recept. De Mix_Active uitvoer zal
naar sterk dalen, ook als de Mix_Start invoer hoog is.
Deze uitvoer zal hoog blijven totdat het profielvolume
wordt opgeheven of de ProMix 2KS het doorspuiten of
een kleurwissel voltooit. De alarm resetinvoer zal deze
uitvoer niet stoppen maar wel het hoorbare alarm van
de EasyKey.
6
Alarmuitvoer
Blauw
-
7
Meer dan 24 Volt
Oranje
+
8
Houdbaarheid
Geel
-
OPMERKING: De alarmreset
Uitvoeren (Automatie sinking)
Automatie
9
Analoog debietbereik in
Paars
+
10
Analoog debietbereik gewoon
Grijs
-
sleutel zal het
hoorbare alarm ook resetten.
Om het houdbaarheidsvolume te ontheffen moet de
ProMix 2KS Mix_Start invoer worden uitgeschakeld
en dan terug naar Hoog om materiaal te kunnen
sproeien. Op dit moment zullen de Mix_Active,
Alarm en Alarm_Potlife uitvoer hoog zijn totdat
het houdbaarheidsvolume uitgesproeid is.
Digitale uitgang voor toevoer: Dit is de toevoer voor
de digitale uitvoer. Het is dezelfde toevoer voor de
digitale invoer. (Zie Gewoon onder Digitale invoeren
op pagina 52.)
54
313951B
ProMix 2KS Integratiespecificaties
Automatie stroomgrafieken
Start Mengmodusproces
Zie FIG. 65, Tabel 5 en Tabel 6.
Start
Mengmodusproces
NEE
JA
Is Meng Klaar
bit = 1?
Moet Alarmconditie
of Actief recept 61 zijn.
Zie Alarm in bedrijf op
pagina 59 of opstarten
vanuit Recept 61
(zie OPMERKING
hieronder)
Stel Mengbit in op 1
NEE
Is Meng
Actief bit = 1?
OPMERKING: Bij opstarten gaat het
systeem standaard naar Recept 61,
wat geen geldig receptnummer is. Voer
een kleurwissel uit bij Recept 0 of geef
een geldig receptnummer in (1-60).
JA
ProMix 2KS in
Mengmodus (volledig)
Meng Actief = 1 terwijl
de ProMix 2KS in de
Mengmodus staat.
FIG. 65. Start Mengmodusproces Stroomgrafiek
313951B
55
ProMix 2KS Integratiespecificaties
Mengmodusproces
Zie FIG. 66, Tabel 5 en Tabel 6.
Mengmodusproces
Mengmodus vereist.
PLC is aan het verifiëren
of de Mengmodus
onderhouden is.
NEE
JA
Is Meng Actief
bit = 1?
Mengproces actief
Controleer Alarm
Conditie: is Alarm_
General bit = 1?
NEE
Ga naar Start
Mengmodusproces,
op pagina 55
JA
Ga naar Alarm in bedrijf,
op pagina 59
FIG. 66. Mengmodusproces stroomgrafiek
56
313951B
ProMix 2KS Integratiespecificaties
Doorspuitproces
Zie FIG. 67, Tabel 5 en Tabel 6.
Start
NEE
JA
Is Meng Klaar
bit = 1?
Moet alarm zijn Conditie
of Actief recept 61.
Zie Alarm in bedrijf
op pagina 59 of start
op vanuit Recept 61
(zie OPMERKING
hieronder).
Zet doorspuitbit = 1?
NEE
JA
Is Purge_CC_Active
bit = 1?
NEE
(Wachten op Mengen Klaar)
Is Meng Klaar
bit = 1?
OPMERKING: Bij opstarten gaat het
systeem standaard naar Recept 61,
wat geen geldig receptnummer is. Voer
een kleurwissel uit bij Recept 0 of geef
een geldig receptnummer in (1-60).
JA
ProMix 2KS in
Purge_CC Mode
(proces gestart)
ProMix 2KS Spoelen
(Doorspuiten)
Proces (Voltooid)
FIG. 67. Doorspuitmodusproces stroomgrafiek
313951B
57
ProMix 2KS Integratiespecificaties
Kleurwisselmodusproces
Zie FIG. 68, Tabel 5 en Tabel 6.
Kleurwisselproces
(basis)
JA
NEE
Doe niets. Sproeien
volgens gewenst
recept.
Is actief recept = gewenst
recept? (Register 40005).
Laad ccNieuwRecept
(Register 40046) met
receptnummer naar
Kleurwissel naar
(0 tot 60 is geldig).
NEE
Zorg ervoor dat
KleurWissel bit gezien
wordt door ProMix 2KS
Is Purge_CC_Active
bit = 1?
Stel Kleurwissel (CC)
bit in op 1.
JA
Wis KleurWissel (CC)
bit (tijdelijke invoer).
CC-proces gestart.
NEE
Wachten op Mengen Klaar)
Is Meng Klaar
bit = 1?
JA
NEE
Controleer Alarm Conditie:
is Alarm_General bit = 1?
ProMix 2KS
Kleurwisselproces (voltooid)
JA
Alarm in bedrijf. Zie Alarm
in bedrijf op blz. 59.
FIG. 68. Kleurwisselmodusproces stroomgrafiek
58
313951B
ProMix 2KS Integratiespecificaties
Alarm in bedrijf
Zie FIG. 69, Tabel 5, Tabel 6 en Tabel 7.
Alarm in bedrijf
Een alarmconditie werd
eerder gevonden.
Alarm_General = 1.
NEE
Controleer of
Houdbaarheidsalarm:
is Alarm_Potlife bit = 1?
JA
Twee opties:
Bepaal het exacte alarm uit de
Tabel 7 op pagina 62 en los
het probleem dat het alarm
veroorzaakt heeft op.
•
•
OPMERKING: De resettoets zet het
alarm alleen op stil. Om het alarm uit
te schakelen moet u een van de twee
bovenstaande opties uitvoeren.
Reset het alarm.
Reset_Alarm = 1.
NEE
JA
Is Meng Klaar
bit = 1?
Doorspuiten of Kleurwissel om het
gemengde materiaal in deze lijn te
verwijderen.
Zet in Mengmodus en sproei het
houdbaarheidsvolume ingesteld
in de ProMix 2KS.
Ga naar het volgende proces
indien gewenst.
FIG. 69. Alarmproces stroomgrafiek
313951B
59
ProMix 2KS Integratiespecificaties
Tabel 5: ProMix 2KS Digitale invoer (Modbus Register 40040)
Bit Digitale invoer binair
Naam
Details
0:5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X X X X X X Recept
Binaire bits enkel voor het bekijken van
dicrete invoer
6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Kleurwissel (CC)
Zet bit op „1” om de kleurwissel te straten
(tijdelijk)
7
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Mengen
Zet bit begin Mengmodus (onderhoud)
8
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Spoelen
Zet bit op „1” om de doorspuitsequentie
te beginnen (onderhoud)
9
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Job_Complete
Zet bit op „1” om de taak voltooien invoer
te beginnen (tijdelijk)
10 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Externe CC klaar
Zet bit op „1” om de externe kleurwissel
te beginnen (tijdelijk)
11 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NIET GEBRUIKT
12 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 FC_Calibrate
Zet de bit op „1” om de
Debietbesturingskalibratie-invoer
te beginnen (tijdelijk)
13 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gun_Trigger
Zet de bit op „1” om aan te geven dat het pistool
werkelijk wordt bediend (behoud terwijl het pistool
wordt bediend, verwijder wanneer pistool
gesloten is)
14 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Reset_Alarm
Zet bit op „1” om een actief alarm uit te schakelen
(tijdelijk)
15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Externe stop
Zet bit naar unit om te stoppen op afstand
OPMERKING: Cellen met schaduw komen overeen met de stroomgrafieken op pagina’s 55-59.
60
313951B
ProMix 2KS Integratiespecificaties
Tabel 6: ProMix 2KS Digitale uitvoer (Modbus Register 40041)
Bit Digitale invoer binair
Naam
Details
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Purge_CC_Active
„1” geeft aan dat doorspuiten of kleurwissel
wordt uitgevoerd
1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Mix_Active
(Mengen actief)
„1” geeft aan dat Mengen wordt uitgevoerd
2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Mix_Ready
(Mengen gereed)
„1” geeft aan dat er Geen Alarmen zijn en het
OK is om te Mengen
3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 CC_Fill_Active
„1” geeft aan dat er gevuld zordt bij een
kleurwissel
4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 FCalActief
„1” geeft aan dat de
debietbesturingskalibratieroutine
wordt uitgevoerd
5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 Flow_Rate_Alarm
„1” geeft aan dat de/het
debietwaardewaarschuwing/-alarm actief is
6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Special_1
„1” geeft aan dat de Special_1 uitvoer aan staat
(enkel controle)
7
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Special_2
„1” geeft aan dat de Special_2 uitvoer aan staat
(enkel controle)
8
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Special_3
„1” geeft aan dat de Special_3 uitvoer aan staat
(enkel controle)
9
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Special_4
„1” geeft aan dat de Special_4 uitvoer aan staat
(enkel controle)
10 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NIET GEBRUIKT
11 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NIET GEBRUIKT
12 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alarm_General
„1” geeft aan dat er een Algemeen alarm
aan staat. (Als Mix_Active nog steeds te
hoog is, enkel een waarschuwing). Zie de
Modbusgrafieken in de Graco Gateway
handleiding 312785 voor details over het type.
13 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alarm_Potlife
„1” geeft aan dat er een houdbaarheidsalarm
aan staat.
OPMERKING: Cellen met schaduw komen overeen met de stroomgrafieken op pagina’s 55-59.
313951B
61
ProMix 2KS Integratiespecificaties
Tabel 7: ProMix 2KS Actieve alarmen (Modbus Register 40010)
62
Bit
Digitale invoer binair
Naam
Details
Lage Byte: 0
0000 0000 0000 0000
Geen bits ingesteld
Geen actief alarm
Lage Byte: 0
0000 0000 0000 0001
Comm_Error
Lage Byte: 0
0000 0000 0000 0010
Potlife_Alarm
Lage Byte: 0
0000 0000 0000 0100
Ratio_High_Alarm
Lage Byte: 0
0000 0000 0000 1000
Ratio_Low_Alarm
Lage Byte: 0
0000 0000 0001 0000
Overdose_A_Alarm
Lage Byte: 0
0000 0000 0010 0000
Overdose_B_Alarm
Lage Byte: 0
0000 0000 0100 0000
Dose_Time_A_Alarm
Lage Byte: 0
0000 0000 1000 0000
Dose_Time_B_Alarm
Lage Byte: 0
0000 0001 0000 0000
Mix_In_Setup_Alarm
Lage Byte: 0
0000 0010 0000 0000
Remote_Stop_Alarm
Lage Byte: 0
0000 0100 0000 0000
Purge_Volume_Alarm
Lage Byte: 0
0000 1000 0000 0000
CAN_Comm_Error_Alarm
Lage Byte: 0
0001 0000 0000 0000
High_Flow_Alarm
Lage Byte: 0
0010 0000 0000 0000
Low_Flow_Alarm
Lage Byte: 0
0100 0000 0000 0000
System_Idle_Alarm
Lage Byte: 0
1000 0000 0000 0000
Setup_Change_Alarm
Hoge Byte: 0
0000 0000 0000 0001
Power_On_Alarm
Hoge Byte: 0
0000 0000 0000 0010
Defaults_Loaded_Alarm
Hoge Byte: 0
0000 0000 0000 0100
IO_Alarm
Hoge Byte: 0
0000 0000 0000 1000
Purge_Initiate_Error
Hoge Byte: 0
0000 0000 0001 0000
Material_Fill_Alarm
Hoge Byte: 0
0000 0000 0010 0000
Tank_A_Low_Alarm
Hoge Byte: 0
0000 0000 0100 0000
Tank_B_Low_Alarm
Hoge Byte: 0
0000 0000 1000 0000
Tank_S_Low_Alarm
Hoge Byte: 0
0000 0001 0000 0000
Auto_Dump_Complete
Hoge Byte: 0
0000 0010 0000 0000
Color/Catalyst_Purge_Alarm
Hoge Byte: 0
0000 0100 0000 0000
Color/Catalyst_Fill_Alarm
Hoge Byte: 0
0000 1000 0000 0000
Num_Alarm_Desc
Hoge Byte: 0
0001 0000 0000 0000
Spare3_Alarm
Hoge Byte: 0
0010 0000 0000 0000
Spare2_Alarm
Hoge Byte: 0
0100 0000 0000 0000
Spare1_Alarm
Hoge Byte: 0
1000 0000 0000 0000
Potlife_Buzzer
313951B
ProMix 2KS Integratiespecificaties
PLC uitvoer
(Sourcing)
ProMix 2KS EasyKey
Digitale invoer
Ingang
Gemeenschappelijk
Uitgang
Ingang
24
Vdc
ProMix 2KS EasyKey
Digitale uitvoer
Gemeenschappelijk
PLC invoer
(Sinking)
24
Vdc
Uitgang
Gemeenschappelijk
Ingang
Uitgang
Gemeenschappelijk
ProMix 2KS EasyKey
Digitale uitvoer
PLC invoer
(Sourcing)
Uitgang
Gemeenschappelijk
Uitgang
Ingang
24
Vdc
Gemeenschappelijk
FIG. 70. Automatie 24 V gelijkstroom sourcing invoer diagram
313951B
63
ProMix 2KS Integratiespecificaties
Tabel 8: Discrete I/O terminal verbindingen
Terminal Terminallokatie
Naam
Details (zie ook pagina’s 60 en 61)
Digitale invoeren
1
J2, I/O-kaart op afstand Mengen
Zet bit om Mengmodus te beginnen
(onderhoud)
2
J2, I/O-kaart op afstand Spoelen
Zet bit op „1” om de doorspuitsequentie
te beginnen (onderhoud)
3
J2, I/O-kaart op afstand Job_Complete
Zet bit op „1” om de taak voltooien invoer
te beginnen (tijdelijk)
4
J2, I/O-kaart op afstand Externe CC klaar
Zet Bit op „1” om Externe kleurwissel
te beginnen (onderhoud)
5
J2, I/O-kaart op afstand Reserve
6*
J2, I/O-kaart op afstand Gewone digitale invoer
1*
J3, I/O-kaart op afstand Gewone digitale invoer
2
J3, I/O-kaart op afstand Recept bit 0
Zet binaire bits voor te veranderen recept
(vasthouden totdat het terug verandert)
3
J3, I/O-kaart op afstand Recept bit 1
Zet binaire bits voor te veranderen recept
(vasthouden totdat het terug verandert)
4
J3, I/O-kaart op afstand Recept bit 2
Zet binaire bits voor te veranderen recept
(vasthouden totdat het terug verandert)
5
J3, I/O-kaart op afstand Recept bit 3
Zet binaire bits voor te veranderen recept
(vasthouden totdat het terug verandert)
6
J3, I/O-kaart op afstand Recept bit 4
Zet binaire bits voor te veranderen recept
(vasthouden totdat het terug verandert)
7
J3, I/O-kaart op afstand Recept bit 5
Zet binaire bits voor te veranderen recept
(vasthouden totdat het terug verandert)
8
J3, I/O-kaart op afstand Kleurwissel (CC)
Zet bit op „1” om de kleurwissel te starten
(tijdelijk)
1
10-pen Terminalblok
Kalibratie debietbesturing
Zet bit op „1” om de
debietbesturingskalibratie
te beginnen (tijdelijk)
2
10-pen Terminalblok
Pistooltrekker
Zet bit op „1” om aan te geven dat het pistool
wordt bediend (vloeistofstroom verwacht)
3†
10-pen Terminalblok
Gewone digitale invoer
4
10-pen Terminalblok
Externe stop
Zet Bit op „1” om de stop op afstand
te beginnen (tijdelijk)
5
10-pen Terminalblok
Reset_Alarm
Zet bit op „1” om een actief alarm uit
te schakelen (tijdelijk)
*
Digitale invoer samengebonden op de I/O-kaart (zie FIG. 64).
† Digitale invoer samengebonden op de EasyKey displaykaart (zie FIG. 62).
Meerdere verbindingspunten voor uw comfort.
64
313951B
ProMix 2KS Integratiespecificaties
Tabel 8: Discrete I/O terminal verbindingen
Terminal Terminallokatie
Naam
Details (zie ook pagina’s 60 en 61)
Digitale uitvoer
1★
J4, I/O-kaart op afstand
Digitale uitvoer Gewoon/Stroomo
2
J4, I/O-kaart op afstand
Purge_CC Active
„1” Geeft aan dat doorspuiten of kleurwissel
wordt uitgevoerd
3
J4, I/O-kaart op afstand
Mix_Active (Mengen actief)
„1” Geeft aan dat Mengen wordt uitgevoerd
4
J4, I/O-kaart op afstand
Mix_Ready (Mengen gereed)
„1” Geeft aan dat er Geen Alarmen zijn en het
OK is om te Mengen
5
J4, I/O-kaart op afstand
CC_Fill_Active
„1” Geeft aan dat er gevuld zordt bij een
kleurwissel
6
J4, I/O-kaart op afstand
FCalActief
„1” Geeft aan dat de
debietbesturingskalibratieroutine wordt uitgevoerd
7
J4, I/O-kaart op afstand
Flow_Rate
„1” Geeft aan dat de/het
debietwaardewaarschuwing /-alarm actief is
8★
J4, I/O-kaart op afstand
Digitale uitvoer Gewoon/Stroomo
1★
J5, I/O-kaart op afstand
Digitale uitvoer Gewoon/Stroomo
2
J5, I/O-kaart op afstand
Special_1
„1” geeft aan dat de Special_1 uitvoer aan staat
3
J5, I/O-kaart op afstand
Special_2
„1” geeft aan dat de Special_2 uitvoer aan staat
4
J5, I/O-kaart op afstand
Special_3
„1” geeft aan dat de Special_3 uitvoer aan staat
5
J5, I/O-kaart op afstand
Special_4
„1” geeft aan dat de Special_4 uitvoer aan staat
6★
J5, I/O-kaart op afstand
Digitale uitvoer Gewoon/Stroomo
6
10-pen Terminalblok
Algemeen alarmuitvoer
7◆
10-pen Terminalblok
Digitale uitvoer Gewoon/Stroomo
8
10-pen Terminalblok
Alarm houdbaarheid
„1” geeft aan dat de houdbaarheidsalarmuitvoer
aan staat
9
10-pen Terminalblok
Debietwaarde analoog
in (0-10 V gelijkstroom)
0-10 V gelijkstroom invoer voor Debietinstelpunt
met betrekking tot debietwaarde ingesteld in
2KS Debietwaardescherm
10
10-pen Terminalblok
Debietwaarde Gewoon voor Pen 9
Gewone zijde van Debietinstelpunt van
Terminal 9
„1” geeft aan dat de algemene alarmuitvoer
aan staat
Communicaties
1
6-pen Terminalblok
RS485 Integratie A
2
6-pen Terminalblok
RS485 Integratie B
3
6-pen Terminalblok
RS485 Integratieschild/Grond
4
6-pen Terminalblok
RS485 Netwerk A
5
6-pen Terminalblok
RS485 Netwerk B
6
6-pen Terminalblok
RS485Netwerkschild/Grond
Communicatie met externe PLC/controller
Enkel communicatie met meerdere EasyKeys
★ Digitale uitvoer samengebonden op de I/O-kaart (zie FIG. 64).
◆ Digitale uitvoer samengebonden op de EasyKey Displaykaart (zie FIG. 62).
Meerdere verbindingspunten voor uw comfort.
313951B
65
ProMix 2KS Integratiespecificaties
Tabel 9: ProMix 2KS Receptbits
Receptbits
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
66
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
Nummer
2
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Receptbits
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
2
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
Nummer
1
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
313951B
Systeembediening
Systeembediening
Bedieningsstanden
Recept (kleur) wissel
Het proces wanneer het systeem automatisch
de oude kleur wegspoelt en de nieuwe kleur laadt.
Zie pagina’s 88-99.
Mengen
Systeem mengt en spuit het materiaal uit (Menginvoer
toepassen).
Doorloop-regeling
OPMERKING: Debietbesturing is niet beschikbaar met
dynamische dosering.
Standby
Stopt het systeen (Verwijder Menginvoer).
Spoelen
Spoelt het systeem met behulp van lucht en oplosmiddel
(Doorspuitinvoer toepassen).
Zie FIG. 71. De debietregulator (FC) is vereist om
debietbesturing met uw systeem te gebruiken. Verbind
de vloeistofinlaat en uiltaatlijnen, luchtlijnen en kabels
zoals weergegeven.
Sequentiële dosering
Componenten A en B sproeien de nodige volumes
sequentieel om de mengverhouding te bekomen.
Zet de Debietbesturing op „Aan” in
Configuratiescherm 5 op pagina 34. Maak de
gewenste selecties in Geavanceerd instelscherm 5
op pagina 40.
Dynamische dosering
Bij typische operaties (verhouding 1:1 en daarboven)
sproeit component A voortdurend. Component B
sproeit het nodige volume intermitterend om de
correctemengverhouding te bekomen.
Vloeistofinlaat van
vloeistofstation
Luchtslang van
Vloeistofstation
Debietbesturing is een optionele functie van het ProMix
2KS automatische systeem. Debietbesturing regelt
de stroom van het materiaal naar een manueel of
automatisch luchtspuitpistool om te helpen de geschikte
hoeveelheid te gebruiken en om verzakkingen of
uitlopingen te voorkomen in de laag. Het mag niet
worden gebruikt met lucht-geholpen of luchtloze pistolen.
Zie de Graco Gateway handleiding 312785 voor
debietbesturing Modbusadressen.
FC
Vloeistofluitlaat naar pistool
Kabel van
Vloeistofstation
TI13656a
FIG. 71. Regulator besturingsregulator
313951B
67
Systeembediening
Typische PLC-interactie met
ProMix 2KS
Dit onderdeel beschrijft een typische interactie wanneer
een lokale PLC direct verbonden is met de discrete
I/O-verbindingen van de ProMix 2KS.
Zie ProMix 2KS Integratiespecificaties op pagina 50
voor een gedetailleerde uitleg over in- en uitvoer.
OPMERKING: Communicatievelden van Configureer
scherm 6 moeten ingesteld zijn op DISCREET
(zie pagina 34).
Start mengen
om het mengproces te starten zal de PLC contoleren en
ervoor zorgen dat de Mix_Ready uitvoer hoog is. Hierdoor
wordt gegarandeerd dat hij klaar is om te mengen.
PLC zal de Mix_Start invoer omhoog halen, hem hoog
houden en de Mix_Active uitvoer controleren en ervoor
zorgen dat de ProMix 2KS het verzoek cerder uitvoert.
Stop mengen
Om te stoppen met mengen (om te spoelen of om een
kleurwissel uit te voeren) verwijdert u de Mix_Start
invoer (de statusbalk op de EasyKey geeft STAND-BY
weer). Controleer de Mix_Ready uitvoer on zeker te zijn
dat de Mix_Active uitvoer laag staat.
Kleurwissel
Om een kleurwissel uit te voeren verzekert u zich
ervan dat er geen alarmen actief zijn (behalve het
houdbaarheidsalarm). Als er alarmen actief zijn moet
u tijdelijk de Alarm_Reset activeren om het alarm uit
te schakelen (>100 msec).
OPMERKING: Alarm_Reset zal het houdbaarheidsalarm
niet resetten. Alleen wanneer u het houdbaarheidsvolume
of een volledige Doorspuit/kleurwissel ontheft kunt u het
houdbaarheidsalarm resetten.
De Alarm resetinvoer zal de toon van het alarm stil zetten.
Zet de Color_Change_Start op tijdelijk (>100 msec) terwijl
de geschikte sequentie van receptbits wordt ingesteld.
OPMERKING: De receptbits moeten ten minste
100 msec worden gepresenteerd voordat de kleurwissel
startinvoer wordt aangezet en blijven totdat een nieuw
recept is vereist.
Tijdens dit proces zal het recept uit deze binaire sequentie
lezen en op de statusbalk van de EasyKey zal er
KLEURWISSEL XX verschijnen. De Purge_CC_Active
uitvoer zal hoog zijn tijdens het kleurwissel
doorspuitproces. Gedurende de Gemengd Materiaal
Laden, op het einde van de Kleurwisselsequentie,
zal de Fill_Active uitvoer aan staan en de dosering van
de kleurwissel weergeven. Deze zullen niet tegelijkertijd
aan staan. Eens de Mix_Ready uitvoer hoog staat
zonder alarm, zal de PLC garanderen dat de gevraagde
kleurwissel wordt uitgevoerd met het gewenst recept,
met name het huidige actieve recept. Als er zich een fout
zou voordoen tijdens dit proces zal het gevraagde recept
niet worden geladen en zal het oude recept actief blijven.
OPMERKING: Het is niet mogelijk om het actieve recept
alleen te lezen via discrete I/O. Het is enkel mogelijk
om het actieve recept te zien door de netwerkregisters
te controleren via de Gateway. Een goed beheer van
de alarmstatusuitvoer tijdens het kleurwisselproces zal
ervoor zorgen dat het actief recept is zoals verwacht.
Spoelen
Om het doorspoelen (geen kleurwissel) te beginnen,
zet u de Purge_Start invoer hoog (onderhoud) terwijl
u ervoor zorgt dat de Mix_Ready uitvoer hoog is (en zorg
ervoor dat er geen actieve alarmen zijn). Een uitzondering
is het houdbaarheidsalarm (zie Kleurwissel hierboven
als er alarmen zijn). De Purge_CC_Active uitvoer blijft
hoog gedurende het gehele doorspuitproces. Vergewis
u ervan dat er geen alarmen zijn tijdens het proces.
Fill_Active is hoog wanneer Mengen aan staat. Op het
einde zal de Mix_Ready uitvoer hoog zijn, wat erop wijst
dat het doorspuiten voltooid is.
OPMERKING: Er werd geen verandering gemaakt aan
het actieve recept.
Invoer voor pistooltrekker
Deze invoer wordt iedere keer wanneer de trekker
van het pistool wordt aangehaald verzonden en
verwacht en deze invoer wordt uitgeschakeld wanneer
het pistool niet wordt bediend. Bind deze invoer nooit
samen met een ander signaal. Zonder deze invoer
worden enkele kritische mengalarmen geëlimineerd.
Deze invoer moet worden voorzien via discrete I/O
voor stroombesturingstoepassingen om zo een
snelle coördinatie van het debietbesturingsproces
te garanderen. Toepassingen zonder geïntegreerde
debietbesturing kunnen de invoer van de pistooltrekker
gebruiken via Netwerkcommunicaties of Discrete I/O.
OPMERKING: Dit heeft hetzelfde effect als de
luchtstroomschakelaar op de manuele ProMix 2KS
systemen.
68
313951B
Systeembediening
Alarm Controle/Reset (Discrete I/O)
Wanneer er een alarm afgaat zal de alarmreset invoer
de alarmen resetten en via automatie naar de volgende
stap gaan, behalve in de volgende omstandigheden:
•
Houdbaarheidsalarmen kunnen niet worden
gereset met behulp van de alarmreset invoer of
via de EasyKey alarmreset
sleutel. Enkel
een doorspuit/kleurwissel of het sproeien van het
houdbaarheidsvolume kan een houdbaarheidsalarm
resetten. (Zie Alarm_Potlife utvoerinformatie op
pagia 54).
•
•
Wanneer de debietbesturing aan staat
(zie Configuratiescherm 5 op pagina 34),
zal de uitvoer van het Flow_Rate_Alarm hoog
zijn als de debietwaarde zich boven of onder de
tolerantie-instelling van de debietwaarde bevindt.
(Hoge debiet of lage debiet zal de omstandigheid
zijn die in de statusbalk van de EasyKey wordt
weergegeven). Deze invoer zal samen met de
Mix_Active uitvoer hoog zijn. De PLC moet de tijd
dat deze omstandigheid duurt controleren en op
een vooraf bepaald moment actie ondernemen.
Met de debietbesturing kan het soms (bijvoorbeeld
tijdensdebietwaardeveranderingen) gebeuren dat
het algemene alarm, zoals hier beschreven, hoog
is (normaal gezien tijdelijk). De PLC moet deze
alarmuitvoer lezen (algemeen alarm), zien of de
Mix_Active nog steeds hoog is en, in dat geval,
een timer starten. Een typisch voorbeeld is ervoor
zorgen dat alle delen besproeid worden binnen
een specifieke debietbereik. Een maximale vooraf
bepaalde tijd moet worden ingesteld om een laag
of hoog debiet constant toe te staan.
Nadat het debietwaardealarm vervalt moet
u afsluiten of naar de stand-bymodus gaan.
Voor toepassingen met afvoerkranen (voor snelle
doorspuit/kleurwissel veranderingen met of bij het
pistool):
ProMix 2KS heeft vier speciale functies die tijdens een
kleurwisselsequentie twee keer kunnen worden aan- of
uitgezet. Zie Geavanceerd instelscherm 8 op pagina 41
of Receptinstelscherm 7 op pagina 45.
Bijvoorbeeld: een afvoerkraan bij een pistool op een
robot kan op bepaalde momenten worden opengezet
om sneller kleurwissels te kunnen uitvoeren. Een andere
uitvoer kan worden gebruikt om automatisch een
luchtbediende vloeistofregulator te besturen tijdens
het doorspuit- of kleurwisselproces.
OPMERKING: Met de geïntegreerde debietbesturing
wordt de debietbesturingsregulator automatisch op
hoog bestuurd. Zie Geavanceerd instelscherm 5
op pagina 40 voor meer informatie over het instellen
van deze waarden. Iedere van deze speciale functies
kunnen worden gecontroleerd, maar enkel worden
bestuurd op de tijdstippen die werden ingesteld in de
instelschermen van de EasyKey of door de registers
op het netwerk te beheren.
De volgende ProMix 2KS invoeren mogen nooit
tegelijkertijd op (Hoog) staan:
•
Mix_Start
•
Purge_Start
•
Color_Change_Start
De Receptbits (0-6) staan altijd tegelijkertijd aan. Deze bits
worden enkel herkend wanneer de Color_Change_Start
invoer op hoog staat. De receptbits moeten worden
geladen en geladen blijven voor het huidige recept.
Verander de receptbits niet, tenzij een kleurwissel
vereist is. Het kan onconsequente resultaten tot gevolg
hebben als u deze richtlijnen niet volgt.
Invoer voor Job_Complete
Iedere keer als er door de ProMix 2KS een tijdelijke
invoer wordt waargenomen voor Job_Complete zal er
een taak worden vastgelegd en de A en B metervolumes
(cc) worden vastgelegd met een tijd- en datumstempel.
De volumes worden dan terug op 0 gezet. (Volumetotales
worden geaccumuleerd vanaf de laatste reset).
OPMERKING: Een kleurwissel voert dezelfde Taak
Voltooid resetfuncties uit. De Job_Complete invoer wordt
vaak gebruikt om materiaalgebruik voor een bepaalde
set van onderdelen vast te leggen. Deze volumes zijn
gesproeide materiaalvolumes.
313951B
69
Systeembediening
Algemene werkcyclus,
sequentiële dosering
1. Het systeem voert het gewenste kleur in en
laadt hem.
2. Het systeem gaat naar de Meng-modus om de
bediening te beginnen.
3. De ProMix 2KS controller verstuurt signalen om de
magneetventielen te activeren. De magneetventielen
activeren doseerkranen A en B. De vloeistofstroom
begint als de trekker van het pistool wordt ingedrukt.
4. Componenten A en B worden een per een als volgt
in de vloeistofintegrator (FI) gebracht.
a. Doseerklep A (DVA) gaat open en de vloeistof
stroomt in de integrator.
b.
c.
d. Doseerkraan B (DVB) gaat open en er
stroomt vloeistof in de integrator; deze wordt
proportioneel aangepast aan component A.
e. Stroommeter B (MB) meet en bewaakt de
gedoseerde hoeveelheid vloeistof en stuurt
elektrische pulsen naar de ProMix
2KS-controller.
f.
Wanneer het doelvolume is gedoseerd, sluit
doseerkraan B.
5. De componenten worden voorgemengd in de
integrator en vervolgens in de leiding van de
statische mixer (SM) gelijkmatig doorgemengd.
OPMERKING: Om de uitvoer van de statische
menger naar het pistool te controleren kunt u een
optionele vloeistofdrukregulator installeren.
Stroommeter A (MA) meet en bewaakt de
gedoseerde hoeveelheid vloeistof en stuurt
elektrische pulsen naar de ProMix 2KS controller.
De controller bewaakt deze pulsen en signalen.
6. Componenten A en B worden afwisselend in de
mengkamer geleid zolang de trekker van het pistool
wordt ingedrukt.
Wanneer het doelvolume is gedoseerd, sluit
doseerkraan A.
7. Als de trekker van het pistool twee minuten lang niet
wordt ingedrukt, schakelt het systeem over op
stationair; in dat geval sluiten de doseerkranen
van de mengverdeler.
OPMERKING: Het doseervolume van component A
en B is gebaseerd op de mengverhouding en de
dosering die door de gebruiker is ingesteld en wordt
berekend door de ProMix 2KS-controller.
8. Wanneer de trekker van het pistool weer wordt
ingedrukt, gaat de ProMix 2KS verder met het
proces vanaf het punt waarop werd gestopt.
OPMERKING: De bediening kan op ieder moment
worden gestopt door naar de stand-bymodus te gaan
(verwijder Meng invoer).
Tabel 10: Werking sequentiële dosering
Verhouding = 2,0:1
Dosis 1
Dosis 2
Dosis 3
A=2
B=1
70
313951B
Systeembediening
DVA
DVB
FI
MB
MS
MA
RVB
RVA
APV
TI12556a
AT
SVA
SM
SVB
SPV
Verklaring:
MA
DVA
RVA
SVA
MB
DVB
RVB
Component A Meter
Component A Doseerklep
Component A Monsterafnameklep
Component A Afsluitklep
Component B Meter
Component B Doseerklep
Component B Monsterafnameklep
SVB
MS
SPV
APV
SM
FI
AT
Component B Afsluitklep
Oplosmiddelmeter (accessoire)
Doorspuitklep oplosmiddel
Luchtdoorspuitklep
Statische menger
Vloeistofintegrator
Luchtdoorspuitklep van luchttoevoerbuis
FIG. 72. Wandgemonteerd vloeistofstation, sequentiële dosering
313951B
71
Systeembediening
Algemene werkcyclus, dynamische dosering
OVERZICHT
Dynamische dosering zorgt voor een dosering op
aanvraag, waardoor er geen nood is aan een integrator
en het contact met het materiaal geminimaliseerd wordt.
Deze functie is vooral handig met sheargevoelige
materialen en materialen op basis van water.
Systeemparameters voor dynamische
dosering
De volgende parameters hebben een invloed op de
prestaties van de dynamische dosering:
•
Stroom component A: Zorg ervoor dat de
toevoerpomp voldoende en een ononderbroken
stroom levert. Merk op dat Component A de
meerderheid van de systeemstroom levert aan
hogere mengverhoudingen.
•
Component B Stroom: Zorg ervoor dat de
toevoerpomp voldoende en een ononderbroken
stroom levert.
•
Component A Druk: Zorgt voor perfecte drukregeling.
Het is aangeraden om de druk van component A
tussen 5-15% lager te houden dan de druk van
component B.
•
Component B Druk: Zorgt voor perfecte drukregeling.
Het is aangeraden om de druk van component B
tussen 5-15% hoger te houden dan de druk van
component A.
Een restrictor injecteert component B met een
ononderbroken stroom in component A. De software
bestuurt de duur en frequentie van iedere injectie. Zie
FIG. 73 voor een schematisch diagram van het proces.
OPMERKING: Het is bij dynamische dosering heel
belangrijk dat er een ononderbroken, goed geregelde
vloeistoftoevoer is. Om een geschikte druk te verkrijgen
en pomppulsen te voorkomen kunt u beter een
vloeistofregulator op de A en B toevoerlijnen installeren,
boven de meters. Installeer bij systemen met
kleurwissel de regulator onder de
kleur/katalysatorkleppenpakket.
Component A (ononderbroken stroom)
Materiaal in verhouding
Naar
statische
menger
Component B (gepulste injectie)
FIG. 73. Schematisch diagram van de werking van dynamische dosering
72
313951B
Systeembediening
Selecteer een restrictorgrootte voor
component B
Installeer de 15U955 injectiekit in de vloeistofverdeler
zoals uitgelegd in de ProMix 2KS installatiehandleiding.
Gebruik de meegeleverde grafieken in die handleiding
om de geschikte restrictorgrootte te selecteren,
afhankelijk van het gewenste debiet en de gewenste
mengverhouding.
Zet de dynamische dosering aan
1. Druk op de EasyKey op de Instel
-toets
3. Als u „DD” selecteert in systeemconfiguratiescherm 4,
dan wordt de DD-instelmodus beschikbaar. Zie
FIG. 76. Om de DD-instelmodus te activeren selecteert
u Aan in het afrolmenu van de DD-instelmodus.
Hierdoor worden verhoudingsalarmen E-3 en E-4
gedeactiveerd waardoor u een ononderbroken
instelling en tuning kunt uitvoeren.
LET OP
Gebruik het gemengde materiaal niet wanneer u in de
DD-instelmodus zit, want het kan zijn dat de verhouding
niet juist is omdat de alarmen gedeactiveerd zijn.
om
toegang te krijgen tot het instel-home-scherm.
Selecteer „Systeemconfiguratie” om naar de
configuratieschermen te gaan. FIG. 74.
FIG. 74. Home-scherm instellen
OPMERKING: Als de DD-instelmodus niet uit staat op
het einde van de instelling, dan zal hij 3 minuten na het
beginnen van het mengcommando automatisch uit gaan.
FIG. 76. Configuratiescherm 4, instelmodus voor
dynamische dosering geactivceerd
2. Navigeer naar systeemconfiguratiescherm 4 en
selecteer de „DD”-optie uit het afrolmenu voor
„dosisgrootte”. FIG. 75.
FIG. 75. Configuratiescherm 4, dynamische dosering
geselecteerd
313951B
73
Systeembediening
Balanceren A/B Druk
Als de druk in component B te hoog is zal hij de stroom
van component A wegduwen tijdens de B-injectie. De klep
zal niet lang genoeg openen, wardoor er een alarm voor
hoge verhouding ontstaat.
Als de druk in component B te laag is zal er niet voldoende
volume geïnjecteerd worden. De klep zal te lang open
blijven waardoor er een alarm voor lage druk ontstaat.
U moet dus de correcte restrictorgrootte voor
component B kiezen en de druk tussen component A
en B in evenwicht houden om een consequente
mengverhouding te bekomen.
FIG. 78 toont het evenwicht tussen de druk in
component A en B bij de doseerinlaat. Het is aangeraden
om de druk van component B tussen 5-15% hoger te
houden dan de druk van component A om het systeem
bestuurbaar te houden, de geschikte mengverhouding te
bekomen en een goed gemengd materiaal te verkrijgen.
Als de druk niet in evenwicht is („Druk in B te hoog” of
„Druk in B te laag”), is het mogelijk dat de gewenste
mengverhouding niet wordt verkregen. Het systeem zal
in dat geval een alarm laten horen omdat de verhouding
niet klopt en de werking stopsetten.
FIG. 77. B Druk te laag, afgebeeld op EasyKey
di
Be
e
g sb
nin
er e
ik
B Druk
te hoog
A Druk
OPMERKING: Het is bij multistroom systemen
aangeraden dat u het systeem instelt om goed te
werken op het hoogste debietbereik zodat u er zeker
van bent dat er voldoende vloeistof wordt geleverd.
B Druk
FIG. 78. A/B bedieningsbereik met geschikte
restrictorgrootte
erei
g sb
n
i
n
ie
Be d t e k l e i n
Bij dynamische dosering staat de doseerklep van
component A voortduren aan. De doseerklep van
component B kent dan cycli van aan en uit, waarbij
een cyclus uit 0,5-1,0 seconden bestaat en een
geschikt evenwicht bewaart.
Controleer de prestaties van het systeem door naar de
waarschuwingsberichten op de EasyKey-display te
kijken die informatie geven over de systeemprestaties en
pas de druk aan indien nodig. Zie Tabel 11 op pagina 75.
B Druk
te laag
k
B Druk
te laag
B Druk
te hoog
A Druk
B Druk
OPMERKING: Als de restrictor te klein is kan
het nodig zijn om meer differentiële druk te
leveren dat wat er beschikbaar is in uw systeem.
FIG. 79. A/B bedieningsbereik met te grote restrictor
74
313951B
Systeembediening
Tabel 11: Gids voor probleemoplossing bij dynamische dosering
(Zie Tabel 16, beginnende op pagina 101 voor probleemoplossing van het volledige systeem)
Waarschuwings-/Alarmbericht
Oplossing
B Druk te laag (zie FIG. 77)
•
•
•
Verhoog de druk in B.
Reinig restrictor of gebruik een grotere.
Controleer of de B-klep correct open gaat.
B Druk te hoog
•
•
Verhoog de druk in A of verlaag de druk in B.
Gebruik een kleinere restrictor.
Uitsch.verh. hoog
•
•
Verhoog de druk in A of verlaag de druk in B.
Gebruik een kleinere restrictor.
Uitsch.verh. laag
•
•
•
Verhoog de druk in B.
Reinig restrictor of gebruik een grotere.
Controleer of de B-klep correct open gaat.
Afstellingen mengstukkleppen
De spuit- of doorspuitkleppen openen: draai de
zeskantmoer (E) linksom. De kleppen sluiten: draai de
moer rechtsom. Zie Tabel 12 en FIG. 80.
E
TI11581a
FIG. 80. Klepafstelling
Tabel 12: Afstellingen mengstukkleppen
ventiel
Instelling
FUNCTIE
Dosis
(zie FIG. 80)
Zeskantmoer (E) 1-1/4 slag
open vanaf volledig gesloten
Beperkt de maximum stroomsnelheid naar de mengkamer en
minimaliseert de klepresponstijd.
Doorspuiten
(zie FIG. 80)
Zeskantmoer (E) 1-1/4 slag
open vanaf volledig gesloten
Beperkt de maximum stroomsnelheid naar de mengkamer en
minimaliseert de klepresponstijd.
Afsluiten
(SVA en SVB,
zie FIG. 72)
Volledig open tijdens het
draaien of het mengen
Sluit de poorten van component A en B naar de mengkamer
tijdens de controle van de verhouding of het kalibreren van de
meter. Poorten open tijdens het draaien of het mengen.
Monsterafname
(RVA en RVB,
zie FIG. 72)
Volledig gesloten tijdens het
draaien of het mengen
Opent de poorten voor het spuiten van componenten A en B
tijdens het kalibreren van de meter. De
monsterafnamekranen gaan pas open als de
vloeistofafsluiters gesloten zijn.
313951B
75
Systeembediening
Opstarten
1. Ga door de pre-bedienings checklist in Tabel 13.
Tabel 13: Checklist vóór bediening
✓
Checklist
Is het systeem geaard
Controleer of alle aardeverbindingen worden
gemaakt. Zie de installatiehandleiding.
➜ Het Graco-logo, de softwarerevisie en
„Communicatie vestigen” worden weergegeven
op het statusscherm. Zie blz. 22.
➜ Bij het opstarten gaat het systeem standaard
naar Recept 61, wat geen geldig receptnummer
is. Voer een kleurwissel uit bij Recept 0 of geef
een geldig receptnummer in (1-60).
➜ In de hoek linksonder op het scherm is de
systeemstatus te zien. Dit kan Stand-by,
Mengen, Doorspuiten of een alarmmelding zijn.
Zijn alle aansluitingen strak en correct
Controleer of alle elektrische, vloeistof- en
luchtverbindingen strak zitten en overeenkomstig
de instructies in de installatiehandleiding zijn
geïnstalleerd.
Zijn de vloeistofhouders gevuld
Controleer de houders voor de toevoer van
componenten A en B en het oplosmiddel.
Zijn de kleppen van mengstuk goed afgesteld
Controleer of de kleppen van mengstuk goed zijn
afgesteld. Begin met de instellingen die aangeraden
zijn in Afstellingen mengstukkleppen, pagina
75, pas ze, indien nodig, daarna aan.
Zijn de kleppen voor de vloeistoftoevoer open
en is de druk goed ingesteld
De toevoerdruk voor component A en component
B moeten gelijk zijn, behalve als één component
viskeuzer is en een hogere drukinstelling vereist.
Is de relaisdruk ingesteld
75-100 psi inlaatluchtdruk (0,5-0,7 MPa, 5,2-7 bar).
2. Zet de stroomonderbreker aan (I = AAN, 0 = UIT).
I = Aan
FIG. 82. Statusscherm
3. Controleer of de EasyKey werkt. Het actieve recept
en de stand-bymodus moeten worden weergegeven.
4. Als u het systeem voor de eerste keer opstart,
spuit het dan door zoals wordt aangegeven in Het
vloeistoftoevoersysteem doorspuiten, pagina 83.
De apparatuur is getest met lichtgewicht olie die
moet worden uitgespoeld teneinde vervuiling van
uw materiaal te voorkomen.
5. Zorg ervoor dat de EasyKey in stand-by staat
(verwijder de Meng invoer).
6. Stel de toevoer van componenten A en B
in voor de gewenste toepassing. Gebruik
de laagst mogelijke druk.
7. Overschrijd de maximum bedrijfsdruk
van het systeem niet of de laagste component,
zoals aangegeven op het identificatiepaneel
van het systeem.
8. Draai de vloeistoftoevoerkleppen
naar het systeem open.
TI12656a
FIG. 81. Stroomschakelaar
76
9. Pas de luchtdruk aan. Voor de
meeste toepassingen is 80 psi
(552 kPa, 5,5 bar) luchtdruk nodig om goed
te kunnen functioneren. Niet minder dan 75 psi
(517 kPa, 5,2 bar) gebruiken.
313951B
Systeembediening
10. Verwijder de lucht uit de vloeistofleidingen.
a. Sluit de lucht naar het pistool
af door de luchtregelaar
of de afsluiter voor de
vernevelingslucht naar het
pistool dicht te draaien.
b.
c.
Duw de pistooltrekker
(manueel of
automatisch) in een
geaarde metalen
opvangbak.
Manueel pistool
weergegeven
De stroomsnelheid voor de vloeistof is te laag:
verhoog de luchtdruk op de vloeistoftoevoer van
componenten A en B of verhoog de gereguleerde
vloeistofdruk.
De stroomsnelheid voor de vloeistof is te laag:
verminder de luchtdruk, sluit de doseerkleppen van
de vloeistofverdeler verder of pas de regulator van
de vloeistofdruk aan.
Ga naar de Mengmodus.
d. Als de stroommeters te snel gaan draaien
vanwege lucht in het systeem, treedt een
alarmsituatie op en stopt het systeem. Druk
op de alarmreset
Houd de stroomsnelheid in de gaten die op het
statusscherm te zien is als het pistool volledig
open is. Controleer of de stroomsnelheid van
component A binnen een marge van 10% van
die van B is en omgekeerd.
knop om het alarm
uit te zetten.
e. Ga naar de Mengmodus.
OPMERKING: De drukafstellingen voor elk van
de componenten verschillen en zijn afhankelijk van
de viscositeit van de vloeistof. Start met een gelijke
vloeistofdruk voor component A en B en stel ze dan bij,
voor zover nodig.
LET OP
De eerste 4-5 ounce (120-150 cc) materiaal niet
gebruiken, aangezien dit mogelijk niet volledig is
gemengd als gevolg van alarmsituaties tijdens het
inspuiten van het systeem.
11. Stel de stroomsnelheid bij.
De stroomsnelheid van de vloeistof die te zien is
op het bedrijfsscherm van de EasyKey is die van
component A óf B, afhankelijk van welke doseerkraan
open is. De vloeistoftoevoerleidingen op het scherm
lichten op en tonen de doseerkraan die open is.
12. Draai de vernevelingslucht naar het pistool open.
Controleer het spuitpatroon zoals staat aangegeven
in de handleiding voor uw spuitpistool.
LET OP
Zorg ervoor dat de vloeistoftank niet leeg raakt. Mogelijk
kan een luchtstroom in de toevoerleiding ervoor zorgen
dat versnellingsmeters gelijkaardige metingen geven
als bij vloeistof. Hierdoor kan het vloeistof/luchtmengsel
conform zijn met de verhouding en de toleranties die
voor de uitrusting werden ingesteld. Dit kan voor gevolg
hebben dat niet-gekatalyseerd of slecht gekatalyseerd
materiaal wordt rondgesproeid.
FIG. 83. Statusscherm debietbereik
313951B
77
Systeembediening
Uitschakelen
Drukontlastingsprocedure
's Nachts uitschakelen
OPMERKING: Met de volgende procedures kunt u alle
vloeistof-en luchtdruk in het ProMix 2KS-systeem lossen.
Gebruik de procedure die geschikt is voor uw
systeemsconfiguratie.
1. Laat de stroom aan.
2. Ga naar Recept 0 om het oplosmiddel door
de meters en het pistool te spuiten.
Het systeem uitschakelen voor onderhoud
1. Volg Drukontlastingsprocedure op pagina 78.
2. Sluit de hoofdluchtafsluiter op de luchttoevoerleiding
en op het systeem ProMix 2KS.
3. Schakel de stroom van de ProMix 2KS uit naar
de 0-stand. FIG. 84.
4. Schakel bij onderhoud aan de EasyKey-display ook
de stroom uit bij de hoofdstroomonderbreker.
Laat de druk los als u ophoudt met spuiten, voordat
u spuittips gaat verwisselen en vóór reiniging, controle,
of onderhoud aan de apparatuur.
Eénkleursystemen
1. Sluit de A en B vloeistoftoevoerpompen/drukkamers
af terwijl het systeem in de Megmodus (pistooltrekker
ingedrukt) zit. Sluit alle vloeistofafsluitkleppen bij de
pompuitlaten.
2. Druk op de manuele overnameknop op de A en B
magnetische doseerkleppen terwijl u de pistooltrekker
ingedrukt houdt om de druk los te laten. Zie FIG. 85.
0 = UIT (OFF)
OPMERKING: Als er zich een doseertijdalarm
(E-7 of E-8) voordoet heft u dat alarm op.
3. Voer een volledige systeemspoeling uit door de
instructies te volgen in Doorspuiten in Recept 0,
pagina 83.
TI12657a
FIG. 84. Hoofdschakelaar
4. Sluit de vloeistoftoevoer naar de
oplosmiddeldoorspuitklep (SPV) af en de luchttoevoer
naar de luchtdoorspuitklep (APV) ook, FIG. 87.
5. Druk op de manuele overnameknop op de A
en B magnetische doorspuitkleppen terwijl u de
pistooltrekker ingedrukt houdt om de lucht- en
oplosmiddeldruk los te laten. Zie FIG. 85. Ga na
of de druk van het oplosmiddel tot 0 is verlaagd.
OPMERKING: Als het alarm voor het
doorspuitvolume (E-11) optreedt, schakel
dan het alarm uit.
78
313951B
Systeembediening
Systemen met kleurwissel en zonder
afvoerkranen
Systemen met kleur/katalysatorwissel
en afvoerkranen
OPMERKING: Met deze procedure laat u de druk in de
monsterafnameklep los.
OPMERKING: Met deze procedure laat u de druk los
via de afvoerkranen.
1. Volg alle stappen van Eénkleursystemen,
pagina 78.
1. Volg alle stappen van Eénkleursystemen,
pagina 78.
2. Sluit afsluitklep A (SVA), FIG. 87.
Open monsterafnameklep A (RVA).
2. Sluit alle kleur- en katalysatortoevoeren af.
3. Plaats de monsterafnamebuis van de A-zijde in de
afvalcontainer.
4. Zie FIG. 86. Open de kleurwisselmodule. Gebruik
de identificatielabels van de magneetventielen
als gids en houd de overnameknop ingedrukt bij
iedere kleurmagneetklep totdat de stroom uit de
monsterafnameklep stopt.
5. Houd de overnameknop van de
oplosmiddelmagneetklep ingedrukt totdat er schoon
oplosmiddel uit de monsterafnameklep komt.
Laat de knop dan los.
6. Sluit de oplosmiddeltoevoer naar de oplosmiddelklep
van de kleurwisselmodule af.
7. Houd de overnameknop van de
oplosmiddelmagneetklep ingedrukt totdat de
oplosmiddelstroom uit de monsterafnameklep stopt.
8. Open de A-zijde van de afsluitklep (SVA), FIG. 87.
Sluit de A-zijde van de monsterafnameklep (RVA).
3. Houd de overnameknop van afvoermagneetklep A
ingedrukt, FIG. 85.
4. Zie FIG. 86. Open de kleurwisselmodule. Gebruik
de identificatielabels van de magneetventielen
als gids en houd de overnameknop ingedrukt bij
iedere kleurmagneetklep totdat de stroom uit
afvoerkraan A stopt.
5. Houd de overnameknop van afvoermagneetklep B
ingedrukt, FIG. 85.
6. Zie FIG. 86. Gebruik de identificatielabels van de
magneetventielen als gids en houd de overnameknop
van iedere katalysatormagneetklep ingedrukt totdat
de stroom uit afvoerkraan B stopt.
7. Houd de overnameknop van afvoermagneetklep A
ingedrukt, FIG. 85.
8. Houd de overnameknop van A-zijde van de (kleur)
oplosmiddelklep ingedrukt totdat er schoon
oplosmiddel uit de afvoerkraan loopt: Laat dan
de knop los.
9. Houd de overnameknop van afvoermagneetklep B
ingedrukt, FIG. 85.
10. Houd de overnameknop van de B-zijde van de
(katalysator) oplosmiddelmagneetklep ingedrukt
totdat er schoon oplosmiddel uit de afvoerkraan
loopt. Laat de knop dan los.
11. Sluit de oplosmiddeltoevoer naar
de oplosmiddelkleppen van de
kleur/katalysatorwisselmodule af.
12. Houd de overnameknop van de A en B
oplosmiddelmagneetkleppen en die van
de afvoerkranen ingedrukt totdat de
oplosmiddelstroom uit de afvoerkranen stopt.
313951B
79
Systeembediening
Dosisventiel B
Overnameknop
RoboMix vloeistofstation
Dosisventiel A
Overnameknop
TI12655a
Wandgemonteerd vloeistofstation
1
AFS #1
AFS #2
SOLV SW
Elektrische
voeding
J1
Optische
Glasvezel
GFB 1 PS
GFB 2 PS
CAN
Dosis A
Reserve
Lucht
Overnameknoppen kleppen
Dosis B
Reserve
J9
1
+ + +
J14
1
+ + +
1
J15
+ +
Afvoeren B
Stroom B
GFB 1
Stroom A
CAN
3de Spoel
Spare
GFB 2
+1
G
s
+ J12
G
s
+1
G
s
+ J3
G
s
+1
+
+
Afvoeren A
Oplosm. Stroom
Reserve
J13
Oplosmiddel
Niet Gebruikt
+
J8
Afvoerkraan A
Afvoerkraan B
GFB 1
Optionele
magneetventiellocaties
GFB 2
Doseermagneetventiel A
3de doorspuitmagneetklep
Doseermagneetventiel B Doorspuitmagneetventiel A Doorspuitmagneetventiel B
TI12652a
FIG. 85. Vloeistofmagneetventielen
80
313951B
Systeembediening
Kleur
Identificatielabel
magneetventiel
Katalysat
Kleur
Identificatielabel
magneetventiel
TI12826a
Overnameknoppen
oplosmiddelmagneetventiel
FIG. 86. Kleurwisselmagneetventielen
DVA
FI
Verklaring:
DVB
MB
MS
MA
RVB
RVA
TI12556a
APV
SVA
SM
SVB
MA Component A Meter
DVA Component A
Doseerventiel
RVA Component A
Monsterafnamekraan
SVA Component A Afsluiter
MB Component B Meter
DVB Component B
Doseerventiel
RVB Component B
Monsterafnamekraan
SVB Component B Afsluiter
MS Oplosmiddelmeter
(accessoire)
SPV Doorspuitklep
oplosmiddel
APV Luchtdoorspuitklep
SM Statische menger
FI
Vloeistofintegrator
AT
Luchtdoorspuitklep
van luchttoevoerbuis
SPV
FIG. 87. Wandgemonteerd vloeistofstation
313951B
81
Systeembediening
Doorspuiten
Lees Waarschuwingen op blz. 10. Volg de Aardings
instructies in de installatiehandleiding van uw systeem.
Draag een veiligheidsbril om te voorkomen dat
er vloeistof in de ogen spat.
Er staan 4 doorspuitprocedures in deze handleiding:
•
•
•
•
Gemengd materiaal uit het systeem verwijderen
(hieronder)
Doorspuiten in Recept 0 (pagina 83)
Het vloeistoftoevoersysteem doorspuiten
(pagina 83)
De monsterafnamekranen en leidingen
doorspuiten (pagina 85)
Bepaal aan de hand van de criteria die bij elke procedure
staan welke procedure u gaat gebruiken.
Gemengd materiaal uit het systeem
verwijderen
Soms wilt u alleen de vloeistofverdeler doorspuiten,
bijvoorbeeld:
•
•
•
•
aan het einde van de houdbaarheid
spuitonderbrekingen waarbij u de houdbaarheid
overschrijdt
's nachts uitschakelen
voordat u de vloeistofverdeler, de slang of het
pistool een servicebeurt geeft.
De zijde van het mengstuk voor component B (katalysator,
rechts) en de binnenste leiding van de mengkamer worden
met oplosmiddel doorgespoten. De zijde van component A
(hars, links) en de buitenste leiding van de mengkamer
worden met lucht doorgespoten.
1. Ga naar de Stand-bymodus (verwijder menginvoer).
Als u een elektrostatisch pistool gebruikt, schakel dan
de elektrostatische aandrijving uit voordat u het pistool
doorspoelt.
2. Stel de drukregelaar voor de toevoer van het
oplosmiddel op een drukwaarde die hoog genoeg
is om het systeem volledig door te spuiten binnen
een redelijke tijd, maar laag genoeg om spatten
of letsel door injectie te voorkomen. Over het
algemeen is een instelling van 100 psi (0,7 MPa,
7 bar) voldoende.
3. Als u een pistoolspoelkast gebruikt plaatst u het
pistool in de kast en sluit u het deksel. Ga naar
de doorspuitmodus. De doorspuitprocedure start
automatisch.
Als u geen pistoolspoelkast gebruikt,
spuit dan (manueel of automatisch)
met het pistool in een geaarde
metalen opvangbak tot de
doorspuitprocedure is afgerond.
Als u klaar bent met spuiten, schakelt de
EasyKey-display automatisch over op stand-by.
4. Als het systeem niet volledig schoon is, herhaal
dan stap 3.
OPMERKING: Pas zonodig de doorspuitprocedure
aan, zodat er slechts één cyclus nodig is.
Druk de trekker van het pistool in om de druk te
ontlasten. Zet de trekker op de veiligheidspal.
5. Als de spuittip was verwijderd, breng hem dan
weer aan.
6. Zet de drukregelaar voor de aanvoer van het
oplosmiddel weer terug op de normale werkdruk.
Druk de trekker van het pistool in om de druk te ontlasten.
Zet het trekkerslot aan als u een hoge drukpistool
gebruikt. Verwijder de spuittip en reinig deze afzonderlijk.
82
313951B
Systeembediening
Doorspuiten in Recept 0
Het vloeistoftoevoersysteem doorspuiten
Kleur 0 wordt meestal gebruikt:
• in meerkleurensystemen voor het doorspuiten van
de materiaalleidingen zonder dat een nieuwe kleur
wordt geladen
• aan het einde van de werktijd om te voorkomen dat
gekatalyseerd materiaal uithardt.
Volg deze procedure:
• als u voor de eerste keer materiaal laadt in deze
apparatuur*
• servicewerkzaamheden
• wanneer u het systeem voor langere tijd uitschakelt
• als u de apparatuur in opslag plaatst
Om Recept 0 in te stellen gaat u naar de geavanceerde
instellingen. Selecteer de recepttab en verander het
receptnummer in 0. Het instelscherm voor recept 0
verschijnt nu. Stel de doorspoeltijd in op 0-999 seconden
in stappen van 1 seconde.
*
Bepaalde stappen zijn niet nodig voor de eerste
maal spoelen, aangezien er nog geen materiaal
in het systeem is geladen.
1. Ga naar de Stand-bymodus (verwijder menginvoer).
1. Ga naar de Stand-bymodus (verwijder menginvoer).
Druk de trekker van het pistool in om de druk te ontlasten.
Druk de trekker van het pistool in om de druk te ontlasten.
Zet het trekkerslot aan als u een hoge drukpistool
gebruikt. Verwijder de spuittip en reinig deze afzonderlijk.
Zet het trekkerslot aan als u een hoge drukpistool
gebruikt. Verwijder de spuittip en reinig deze afzonderlijk.
Als u een elektrostatisch pistool gebruikt, schakel dan
de elektrostatische aandrijving uit voordat u het pistool
doorspoelt.
2. Als u een pistoolspoelkast gebruikt plaatst u het
pistool in de kast en sluit u het deksel.
3. Kies Kleur 0 en druk op Enter
5. Het kleurwisseling-LED knippert terwijl kleur 0 draait
en blijft continu branden als de doorspuitprocedure
is afgerond.
6. Als het systeem niet volledig schoon is, kunt u de
Kleur 0 procedure herhalen door op Enter
313951B
2. Maak de toevoerlijnen voor het oplosmiddel als volgt
vast:
•
Systemen met één kleur en één katalysator:
ontkoppel de vloeistofleidingen voor
componenten A en B bij de stroommeterinlaat
en sluit gereguleerde toevoerleidingen voor
oplosmiddel aan.
•
Systemen met meerdere kleuren en een
enkele katalysator: ontkoppel alleen de
vloeistofleiding voor component B bij de
stroommeterinlaat en sluit een gereguleerde
aanvoerleiding voor oplosmiddel aan.
•
Systemen met meerdere kleuren
en katalysatoren: verbind de
oplosmiddeltoevoerlijnen met de daarvoor
voorziene oplosmiddelklep op de kleur- en
katalysatorkleppen. Verbind geen
oplosmiddeltoevoer met een stroommeter.
.
4. Als u geen pistoolspoelkast gebruikt,
spuit dan (manueel of automatisch)
met het pistool in een geaarde
metalen opvangbak totdat de
doorspuitprocedure is afgerond.
drukken.
Als u een elektrostatisch pistool gebruikt, schakel dan
de elektrostatische aandrijving uit voordat u het pistool
doorspoelt.
te
83
Systeembediening
3. Stel de druk in voor de toevoer van oplosmiddel.
Gebruik de laagst mogelijke druk om spatten te
voorkomen.
4. Verwijder de kap van het vloeistofstation om bij de
magneetkleppen te kunnen komen. Zie FIG. 85 op
pagina 80.
5. Doorspuiten als volgt:
•
Systemen met één kleur en één katalysator:
spuit de A-zijde van het component door. Druk
op de manuele overnameknop op dosserklep A
en duw de pistooltrekker in terwijl u in een
geaarde metalen opvangbak mikt.
Spuit de B-zijde van het component door. Spuit
de zijde van component B door. Druk op de
handmatige activeringsknop op de magneetklep
van kraan B en spuit met het pistool in een
geaarde metalen opvangbak tot er schoon
oplosmiddel uit het pistool stroomt.
Herhaal om de vloeistofmengkamer grondig
te reinigen.
•
Systemen met meerdere kleuren en een
enkele katalysator: selecteer Recept 0 en druk
op Enter
om de zijde van component A door
te spuiten. Het kleurwisseling-LED knippert
terwijl kleur 0 draait en blijft continu branden als
de doorspuitprocedure is afgerond.
Spuit de B-zijde van het component door. Spuit
de zijde van component B door. Druk op de
handmatige activeringsknop op de magneetklep
van kraan B en spuit met het pistool in een
geaarde metalen opvangbak tot er schoon
oplosmiddel uit het pistool stroomt.
Herhaal om de vloeistofmengkamer grondig
te reinigen.
•
Systemen met meerdere kleuren en
katalysatoren: selecteer Recept 0 en druk
op Enter
om de zijde van component A end
e zijde van component B door te spuiten. Het
kleurwisseling-LED knippert terwijl kleur 0 draait
en blijft continu branden als de
doorspuitprocedure is afgerond.
Herhaal om de vloeistofmengkamer grondig
te reinigen.
6. Breng de kap van het vloeistofstation weer aan.
7. Draai de toevoer van oplosmiddel dicht.
8. Ontkoppel de toevoerleidingen voor oplosmiddel en
sluit de toevoerleidingen voor componenten A en B
weer aan.
9. Zie pagina 76 voor de Opstarten-procedure.
84
313951B
Systeembediening
De monsterafnamekranen en leidingen
doorspuiten
Volg deze procedure na de kalibratie van de meter.
1. Ga naar de Stand-bymodus (verwijder menginvoer).
2. Zie FIG. 87 op blz. 81. Sluit beide vloeistofafsluiters
en monsterafnamekranen.
3. Leid de monsterafnameleidingen in een geaarde
afvalbak.
4. Bij een enkelkleursysteem, moet u de toevoerleiding
voor oplosmiddel verbinden aan de inlaat van
stroommeter A.
5. Druk op de EasyKey op de Instel
knop en ga naar
de geavanceerde instelschermen.
6. Druk op de rechter pijltjestoets
om het
kalibratiescherm te selecteren. Druk op de onderste
pijltjestoets
en selecteer doorspuiten uit het menu.
Druk op de Enter
toets.
7. Om spatten te voorkomen moet u de
monsterafnamekranen langzaam opendraaien
en oplosmiddel uit laten lopen tot de kranen en
de leidingen schoon zijn.
OPMERKING: Bij een kalibratiespoeling sluit(en) de
oplosmiddelklep(pen) automatisch na 2 minuten of
wanneer Afbreken op het scherm wordt geselecteerd.
8. Sluit de monsterafnamekranen.
OPMERKING: Kies Afbreken op het Kalibratiescherm
om de lopende kalibratie te annuleren en de
doorspuit- of doseerkleppen te sluiten.
9. Draai beide vloeistofafsluiters volledig open.
10. Sluit bij een enkelkleursysteem,
de vloeistoftoevoerleiding voor component A
weer aan op stroommeter A.
OPMERKING: Na de kalibratie is het nodig om de
gecontamineerde materiaalmengeling te reinigen.
Voer een manuele doorspuiting uit en ga verder met
het recept dat u net getest hebt, of ga naar Recept 0
en daarna naar het volgende recept.
Kraan A, de doorspuitklep voor oplosmiddel (aan de
B-zijde) en de kleppen voor het oplosmiddel voor
kleurwisseling (indien gebruikt) gaan open.
FIG. 88. Kalibratiescherm
313951B
85
De meter kalibreren
De meter kalibreren
1. Laad het systeem eerst met materiaal voordat
u meter A of B kalibreert. Zorg ervoor dat de
kleur-/katalysatorklep open staat bij een systeem
met kleur/katalysatorwissel.
Draag een veiligheidsbril om te voorkomen dat er
vloeistof in de ogen spat. De vloeistofafsluiters en
de controlekleppen voor de verhouding worden op
hun plaats gehouden door mechanische aanslagen
die voorkomen dat de klepsteel per ongeluk wordt
verwijderd terwijl er druk op het verdelerstaat. Als u de
klepsteel niet handmatig kunt draaien, haal dan de klep
uit elkaar en reinig hem om de weerstand weg te nemen.
Kalibreer de meter:
•
De eerste keer dat het systeem gaat werken.
•
Steeds als er nieuwe materialen worden gebruikt
in het systeem, met name als de materialen
viscositeitswaarden hebben die aanzienlijk verschillen.
•
•
Minimaal eenmaal per maand als onderdeel van het
reguliere onderhoud.
Steeds als een stroommeter wordt onderhouden
of vervangen.
OPMERKING:
• De K-factoren op het Kalibratiescherm worden
automatisch ge-updated na voltooiing van de
kalibratieprocedure.
86
•
De waarden voor de K-factoren op het scherm
kunt u enkel bekijken. Indien nodig kunt u ook
manueel de K-factoren in Geavanceerd
instelscherm 4 bewerken (zie pagina 40)
of Receptinstelscherm 5 (pagina 45).
•
Alle waarden op het scherm zijn aangegeven
in cc, ongeacht de maateenheid die is ingesteld
op Configuratiescherm 1.
•
De controller zal de k-factoren van het actieve
recept gebruiken voor de meterkalibratie. Het
actieve recept moet recept 1 tot recept 60 zijn.
Recept 0 en recept 61 hebben geen k-factoren.
2. Sluit alle spuitapparaten en afgiftekranen die zijn
aangesloten op de ProMix.
3. Sluit beide vloeistofafsluiters en
monsterafnamekranen (alleen
wandgemonteerd vloeistofstation.)
4. Plaats de bekers (minimum formaat - 250 cc) in
de houders. Plaats de monsterafnamebuisjes in de
bekers (alleen wandgemonteerd vloeistofstation.)
OPMERKING: Als de buizen moeten worden
vervangen, gebruik dan 5/32 in. Of 4 mm OD-buizen.
5. Druk op de EasyKey op de Instel
-toets en ga naar
de instelschermen.
6. Druk op de rechter pijltjestoets
en om
Kalibratiescherm te selecteren. Druk op de Enter
-knop om ofwel Doseerkraan A of B te selecteren.
Druk op de pijltjestoets naar beneden
en selecteer
Start uit het menu. Begin slechts één tegelijkertijd.
313951B
De meter kalibreren
11. Nadat het volume voor A en B is ingevoerd, berekent
de ProMix 2KS-controller de nieuwe K-factor voor de
stroommeter en toont deze op het Kalibratiescherm.
7. Spuit component A of B in de beker.
a. Draai de monsterafnamekranen langzaam open
om spatten te voorkomen.
b.
c.
Stel voor een nauwkeurigere kalibratie de
doseerkraan in op een stroomsnelheid die
ongeveer gelijk is aan de spuitsnelheid tijdens
de productie.
Doseer minimaal 250 cc; zorg ervoor dat
er voldoende materiaal is gedoseerd om
nauwkeurig het volume af te lezen met uw beker.
Volume A en volume B hoeven niet gelijk te zijn
of aan een bepaalde verhouding te voldoen.
d. Draai de monsterafnamekraan strak dicht.
8. Het volume dat de ProMix afgemeten heeft wordt
weergegeven op de EasyKey.
9. Vergelijk de hoeveelheden zoals aangegeven op de
EasyKey-display met de hoeveelheden in de beker.
OPMERKING: Om maximale nauwkeurigheid
te verkrijgen moet u een gravimetrische (massa)
methode gebruiken om de werkelijk gespoten
volumes te bepalen.
10. Als het volume op het scherm en het werkelijke
volume verschillend zijn, voer dan het in werkelijkheid
gedoseerde volume in cc in de volumevelden voor A
en B in en druk op Enter
.
OPMERKING: De waarden voor de K-factoren
op het scherm kunt u enkel bekijken. Indien nodig
kunt u de K-factoren manueel bewerken in het
Geavanceerd instelscherm 4 (pagina 40) of in
het Receptinstelscherm 5 (pagina 45).
12. Spuit de monsterafnamekranen altijd door na het
kalibreren van de meters. Doe dat conform een van
de volgende methoden.
•
Volg de De monsterafnamekranen en
leidingen doorspuiten-procedure op pagina 85.
• Plaats de vloeistofleidingen van de
monsterafnamekraan in een geschikte
reinigingsvloeistof (TSL of een oplosmiddel)
of plaats er een kapje op.
OPMERKING: Als er vloeistof uithardt in de
monsterafnamebuisjes, vervang ze dan door buisjes
met een buitenmaat van 5/32 in of 4 mm.
13. Zorg dat beide monsterafnamekranen dicht zijn
en beide vloeistofafsluiters volledig open zijn.
14. Voordat u met de productie begint, moet u het
oplosmiddel uit het systeem verwijderen en het
systeem voorspuiten met materiaal.
a. Ga naar de Mengmodus.
b.
Spuit met het pistool in een geaarde metalen
opvangbak tot er gemengd materiaal uit de
spuittuit van het pistool komt.
c.
Zie Opstarten om te beginnen met werken
op blz. 76.
Als de waarde aanmerkelijk verschilt, herhaal dan
het kalibreringsproces.
OPMERKING: Als het scherm en het werkelijke
volume gelijk zijn en als u om wat voor reden
dan ook de kalibratieprocedure wilt annuleren,
ga dan naar Afbreken in het afrolmenu van het
Kalibratiescherm en druk op Enter
313951B
.
87
Kleurwissel
Kleurwissel
Kleurwisselprocedures
Meerkleurensystemen
1. Sluit de lucht naar het pistool af.
2. Plaats het pistool in de pistoolspoelkast als u die
gebruikt en sluit de deur.
3. Ga naar de Stand-bymodus (verwijder menginvoer).
4. Selecteer nieuw recept. Begin
de kleurwisselsequentie.
Kleurwisselsequenties
FIG. 89 tot FIG. 106 illustreren verschillende
kleurwisselsequenties. Zie Tabel 14 om te bepalen
welk referentiecijfer u moet gebruiken, gebaseerd
op de receptverandering en systeemconfiguratie.
De tijdsequenties worden gedetailleerd weergegeven
in de volgende paragrafen.
OPMERKING: Zie Instelstand op pagina 28 om
de doorspuitbronnen te selecteren en de gewenste
doorspuit-, hak- en vultijden in te stellen.
OPMERKINGEN:
5. Als er geen pistoolspoelkast wordt
gebruikt, spuit dan (manueel of
automatisch) met het pistool in een
geaarde metalen opvangbak totdat
de kleurwisselprocedure voltooid is.
OPMERKING: De kleurwisseltimer start pas als
de trekker van het pistool wordt ingedrukt en er een
vloeistofstroom wordt gedetecteerd. Als er binnen
2 minuten geen stroming wordt aangetroffen, wordt
de kleurwisseling afgebroken. Het systeem gaat
naar de stand-by
•
Het systeem gebruikt oude receptgegevens voor
de doorspuitcyclus. Maar, het opent wel een nieuw
kleur/katalysatorklep op basis van nieuwe
receptgegevens.
•
Het systeem gebruikt de nieuwe receptgegevens
voor de vulcyclus.
•
Voor de pistoolspoelkast (GFB) optie 1 moet het
pistool in de GFB zitten gedurende de volledige
kleurwisselcyclus (doorspuiten en vullen).
De GFP-trekkeruitvoer staat aan tijdens de
receptveranderingscyclus.
•
Voor de twee pistoolspoelkasten (GFB) optie moeten
beide pistolen in de GFB’s zitten gedurende de
volledige kleurwisselcyclus (doorspuiten en vullen).
Het systeem zal iedere GFB-trekkeruitvoer op aan
en uit zetten naargelang de vooraf ingestelde tijden.
•
Voor speciale uitvoeropties zal het systeem iedere
uitvoer aan en uit zetten naargelang de vooraf
ingestelde tijden. Elke speciale uitvoer heeft twee
verschillende starttijden en tijdsduren.
•
Voor systemen zonder afvoerkranen begint de eerste
doorspuiting nadat de kleur/katalysatorwisselstappen
zijn voltooid.
•
Afvoerkraan B is vereist voor het
katalysatorwisselsysteem.
•
Wanneer u van Recept X naar Recept 0 gaat
worden enkel de doorspuitcyclusgegevens van
Recept 0 gebruikt.
•
Wanneer u van Recept 0 naar Recept X gaat worden
enkel de vulcyclusgegevens van Recept X gebruikt.
-modus (verwijder Meng
invoer) bij de vorige kleur.
6. Als u klaar bent om te sproeien verwijdert u het
pistool uit de pistoolspoelkast, indien aanwezig,
en sluit u de deur ervan (alleen manuele en
half-automatische systemen).
OPMERKING: De deur van de pistoolspoelkast
moet gesloten zijn om de vernevelingsluchtkraan
te kunnen openen.
7. Ga naar de Meng
met sproeien.
-modus om te beginnen
Eénkleursystemen
1. Volg de procedure voor Het
vloeistoftoevoersysteem
doorspuiten op pagina 83.
2. laad de nieuwe kleur. Zie Opstarten op blz. 76.
3. Ga naar de Meng
met sproeien.
88
-modus om te beginnen
313951B
Kleurwissel
Kleurdoorspuiten/afvoer
Stap P0-P1
•
Deze sequentie spoelt de kleur weg met oplosmiddel,
en dit van de kleurklep naar afvoerklep A.
•
De kleurwissel oplosmiddelklep en afvoerklep A gaan
open tijdens de doorspuittijd.
•
De kleurwissel oplosmiddelklep sluit wanneer
de doorspuittijd verstreken is.
Kleurvullen
Stap P1-P2
Eerste doorspuiting
Stap M0-M1
Selecteer de eerste doorspuitbron (lucht, oplosmiddel
of 3de klep) en de eerste doorspuittijd. Voor de meeste
toepassingen wordt lucht geselecteerd.
Het systeem spuit het oude materiaal van de
doseerkleppen naar het pistool, en dit enkel met het
geselecteerde materiaal (meestal lucht). De geselecteerde
doorspuitklep gaat open tijdens de eerse doorspuittijd
en sluit weer wanneer die tijd verstreken is.
Hakcyclus
Stap M1-M2
•
Deze sequentie vult de lijn met de nieuwe kleur tot
aan afvoerkraan A.
Selecteer het haktype (lucht/oplosmiddel of lucht/3de klep)
en haktijden.
•
De nieuwe kleurklep en afvoerklep A gaan open
tijdens de vultijd.
•
De nieuwe kleurklep en afvoerklep A sluiten weer
wanneer de vultijd verstreken is.
De luchtdoorspuitklep gaat enkel open tijdens de
luchthakcyclus, en het oplosmiddel (of de 3de klep) gaan
enkel open tijdens de oplosmiddelhaktijden. Het aantal
haktijden wordt bepaald door de totale haktijd te delen
door de som van de lucht- en oplosmiddelhaktijden.
Doorspuiten/afvoer van de katalysator
Stap P2-P3
Laatste doorspuiting
Stap M2-M3
•
Deze sequentie spoelt de katalysator weg met
oplosmiddel, en dit van de katalysatorklep naar
afvoerklep B.
Selecteer de laatste doorspuitbron (lucht, oplosmiddel
of 3de klep) en de laatste doorspuittijd. Voor de meeste
toepassingen wordt oplosmiddel geselecteerd.
•
De oplosmiddelklep van de katalysatorwissel en
afvoerklep B gaan open tijdens de doorspuittijd.
•
De oplosmiddelklep van de katalysatorwissel en
afvoerklep B sluiten weer wanneer de doorspuittijd
verstreken is.
Het systeem vult de lijn van de doseerkleppen naar het
pistool met oplosmiddel. De lijn wordt enkel gevuld met
het geselecteerde materiaal (meestal oplosmiddel). De
geselecteerde doorspuitklep gaat open tijdens de laatste
doorspuittijd en sluit weer wanneer die tijd verstreken is.
Vullen katalysator
Stap P3-P4
•
Deze sequentie vult de met de nieuwe katalysator
totaan afvoerkraan B.
•
De nieuwe katalysatorklep en afvoerklep B gaan
open tijdens de vultijd.
•
De nieuwe katalysatorklep en afvoerklep B sluiten
weer wanneer de vultijd verstreken is.
Vullen
Stap M3-M4
Deze sequentie vult de lijn van de doseerkleppen naar
het pistool, wat ook het vullen van het gemengd materiaal
wordt genoemd. Het systeem begint componenten A en
B te mengen totdat de vultijd verstreken is.
Spoelen in gang
Stap M0-M3
Het systeem zet de Doorspuiten Actief uitvoer voor de
doorspuit/receptverandering aan tijdens stap M0-M3.
Vul Actief
Stap M3-M4
Het systeem zet de Vul Actief uitvoer voor de
receptverandering aan tijdens stap M3-M4.
313951B
89
Kleurwissel
Tabel 14: Kaart kleurwissel ter referentie
Begin Einde
Wissel
3de
Aantal
recept recept Kleurwissel katalysator Afvoerkranen doorspuitklep pistoolspoelkasten
Zie Afb.
X
X
Ja
Ja
Ja
Ja
0
FIG. 90
X
X
Ja
Ja
Ja
Nee
0
FIG. 89
X
X
Ja
Nee
Nee
Nee
0
FIG. 92
X
X
Ja
Nee
Ja
Nee
0, 1 of 2
FIG. 91
X
X
Nee
Ja
Ja
Nee
0, 1 of 2
FIG. 93
X
X
Nee
Nee
Nee
Nee
0, 1 of 2
FIG. 103
X
X
Ja
Ja
Ja
Nee
1
FIG. 95
X
X
Ja
Nee
Nee
Nee
1
FIG. 97
X
X
Ja
Ja
Ja
Nee
2
FIG. 94
X
X
Ja
Nee
Nee
Nee
2
FIG. 96
X
0
Ja
Ja
Ja
Nee
0, 1 of 2
FIG. 98*
X
0
Ja
Nee
Ja
Nee
0, 1 of 2
FIG. 98*
X
0
Ja
Nee
Nee
Nee
0, 1 of 2
FIG. 100**
X
0
Nee
Ja
Ja
Nee
0, 1 of 2
FIG. 98*
X
0
Nee
Nee
Nee
Nee
0, 1 of 2
FIG. 100**
0 of 61
X
Ja
Ja
Ja
Nee
0, 1 of 2
FIG. 99*
0 of 61
X
Ja
Nee
Ja
Nee
0, 1 of 2
FIG. 99*
0 of 61
X
Ja
Nee
Nee
Nee
0, 1 of 2
FIG. 101**
0 of 61
X
Nee
Ja
Ja
Nee
0, 1 of 2
FIG. 99*
0 of 61
X
Nee
Nee
Nee
Nee
0, 1 of 2
FIG. 101**
0
0
Ja
Ja
Ja
Nee
0, 1 of 2
FIG. 98*
0
0
Ja
Nee
Ja
Nee
0, 1 of 2
FIG. 98*
0
0
Ja
Nee
Nee
Nee
0, 1 of 2
FIG. 100**
0
0
Nee
Ja
Ja
Nee
0, 1 of 2
FIG. 98*
0
0
Nee
Nee
Nee
Nee
0, 1 of 2
FIG. 100**
61
0
Ja of nee
Ja of nee
Ja of nee
Nee
0, 1 of 2
FIG. 98*
0
X
Ja
Ja
Ja
Ja
0, 1 of 2
FIG. 105
0
X
Ja
Nee
Ja
Ja
0, 1 of 2
FIG. 105
0
X
Ja
Nee
Nee
Ja
0, 1 of 2
FIG. 106
0
X
Nee
Ja
Ja
Ja
0, 1 of 2
FIG. 105
0
X
Nee
Nee
Nee
Ja
0, 1 of 2
FIG. 106
OPMERKINGEN:
*
FIG. 98 en FIG. 99 tonen zowel kleur- als katalysatorwissel. Als de kleur of katalysator niet worden gewisseld hoeft
u niet naar dit deel van de grafiek te kijken.
** FIG. 100 en FIG. 101 beelden kleurwissel af. Als de kleur niet wordt gewisseld hoeft u dit deel van de grafiek niet
te bekijken.
FIG. 102 (pagina 97) toont een receptverandering met speciale uitvoer.
FIG. 104 (pagina 98) toont een externe kleurwissel.
90
313951B
Kleurwissel
ProMix 2KS Recipe Change
Chart 1: A1 to A2, B1 to B2 with Dump Valves
Valve
Time-Sequence
Dump A
Dump B
A
B
Color Change Solvent
Catalyst Change Solvent
Color Change A
Catalyst Change B
A
B
A
B
P0
P1
P2
P3
P4
Color Purge Time P0->P1
Color Fill Time P1->P2
Catalyst Purge Time P2->P3
Catalyst Fill Time P3->P4
CC Purge/Fill Timers are independent
of Mixed Material Purge Timers. This
line defines when the Mixed Fill Time
begins. The longer of the two timers
defines when the Mixed Fill Time
begins.
Air Chop Time
Solvent Chop Time
3rd Flush Chop Time
First Purge (one of these)
Air Purge
Solvent Purge
3rd Flush Valve
Final Purge (one of these)
Dispense A
Dispense B
A
A
B
B
Gun Trigger(s) by Operator
M0
M1
M2
M3
M4
First Purge Time M0->M1
Chop Time (air/solvent or air/3rd flush) M1->M2
Final Purge Time M2->M3
Mixed Fill Time M3->M4
Notes:
Purge from old recipe
Fill from new recipe
Load tables from new recipe
FIG. 89. Grafiek 1 kleurwissel
ProMix 2KS Recipe Change
Chart 2: A1 to A2, B1 to B2 with Dump Valves and 3rd Flush Valve
Valve
Time-Sequence
A
Dump A
Dump B
B
Color Change Solvent
Catalyst Change Solvent
Color Change A
Catalyst Change B
A
A
B
B
P0
P1
P2
P3
P4
Color Purge Time P0->P1
Color Fill Time P1->P2
Catalyst Purge Time P2->P3
Catalyst Fill Time P3->P4
CC Purge/Fill Timers are independent
of Mixed Material Purge Timers. This
line defines when the Mixed Fill Time
begins. The longer of the two timers
defines when the Mixed Fill Time
begins.
Air Chop Time
Solvent Chop Time
3rd Flush Chop Time
First Purge (one of these)
Air Purge
Solvent Purge
3rd Flush Valve
Final Purge (one of these)
*Two Second Solvent Purge
Dispense A
Dispense B
A
A
B
B
Gun Trigger(s) by Operator
M0
M1
M2
M3
M4
M5
*Two Second Initial Purge Time M0->M1
First Purge Time M1->M2
Chop Time (air/solvent or air/3rd flush) M2->M3
Final Purge Time M3->M4
Mixed Fill Time M4->M5
Notes:
Purge from old recipe
Fill from new recipe
*Applies to ALL charts when 3rd Flush Valve is ON
Load tables from new recipe
FIG. 90. Grafiek 2 kleurwissel
313951B
91
Kleurwissel
ProMix 2KS Recipe Change
Chart 3: A1 to A2, same B with Dump Valves
Valve
Time-Sequence
A
Dump A
Dump B
Color Change Solvent
Catalyst Change Solvent
Color Change A
Catalyst Change B
A
P0
A
B
P1
P2
P3
P4
Color Purge Time P0->P1
Color Fill Time P1->P2
CC Purge/Fill Timers are independent
of Mixed Material Purge Timers. This
line defines when the Mixed Fill Time
begins. The longer of the two timers
defines when the Mixed Fill Time
begins.
Air Chop Time
Solvent Chop Time
3rd Flush Chop Time
First Purge (one of these)
Air Purge
Solvent Purge
3rd Flush Valve
Final Purge (one of these)
Dispense A
Dispense B
A
A
B
B
Gun Trigger(s) by Operator
M0
M1
M2
M3
M4
First Purge Time M0->M1
Chop Time (air/solvent or air/3rd flush) M1->M2
Final Purge Time M2->M3
Mixed Fill Time M3->M4
Notes:
Purge from old recipe
Fill from new recipe
Load tables from new recipe
FIG. 91. Grafiek 3 kleurwissel
ProMix 2KS Recipe Change
Chart 4: A1-A2, same B without Dump Valves
Valve
Time-Sequence
Dump A
Dump B
Color Change Solvent
Catalyst Change Solvent
Color Change A
Catalyst Change B
A
A
B
Air Chop Time
Solvent Chop Time
3rd Flush Chop Time
First Purge (one of these)
Air Purge
Solvent Purge
3rd Flush Valve
Final Purge (one of these)
Dispense A
Dispense B
A
A
A
B
B
Gun Trigger(s) by Operator
0
1
2
3
4
5
6
Color Purge Time 0->1
Color Fill Time 1->2
First Purge Time 2->3
Chop Time (air/solvent or air/3rd flush) 3->4
Final Purge Time 4->5
Mixed Fill Time 5->6
Notes:
Purge from old recipe
Fill from new recipe
Load tables from new recipe
FIG. 92. Grafiek 4 kleurwissel
92
313951B
Kleurwissel
ProMix 2KS Recipe Change
Chart 5: B1 to B2, same A with Dump Valves
Valve
Time-Sequence
Dump A
Dump B
B
Color Change Solvent
Catalyst Change Solvent
Color Change A
Catalyst Change B
A
B
B
P0
P1
P2
P3
P4
Catalyst Purge Time P0->P1
Catalyst Fill Time P1->P2
CC Purge/Fill Timers are independent
of Mixed Material Purge Timers. This
line defines when the Mixed Fill Time
begins. The longer of the two timers
defines when the Mixed Fill Time
begins.
Air Chop Time
Solvent Chop Time
3rd Flush Chop Time
First Purge (one of these)
Air Purge
Solvent Purge
3rd Flush Valve
Final Purge (one of these)
Dispense A
Dispense B
A
A
B
B
Gun Trigger(s) by Operator
M0
M1
M2
M3
M4
First Purge Time M0->M1
Chop Time (air/solvent or air/3rd flush) M1->M2
Final Purge Time M2->M3
Mixed Fill Time M3->M4
Notes:
Purge from old recipe
Fill from new recipe
Load tables from new recipe
FIG. 93. Grafiek 5 kleurwissel
ProMix 2KS Recipe Change
Chart 6: A1 to A2, B1 to B2 with Dump Valves, 2 GFBs
Valve
Time-Sequence
A
Dump A
Dump B
B
Color Change Solvent
Catalyst Change Solvent
Color Change A
Catalyst Change B
A
A
B
B
P0
P1
P2
P3
P4
Color Purge Time P0->P1
Color Fill Time P1->P2
Catalyst Purge Time P2->P3
Catalyst Fill Time P3->P4
CC Purge/Fill Timers are independent
of System Purge Timers. This line
defines when the System Fill Time
begins. The longer of the two timers
defines when the System Fill Time
begins.
Air Chop Time
Solvent Chop Time
3rd Flush Chop Time
First Purge (one of these)
Air Purge
Solvent Purge
3rd Flush Valve
Final Purge (one of these)
Dispense A
Dispense B
A
A
B
B
Gun Flush Box Output #1
Gun Flush Box Output #2
M0
M1
M2
M3
M4
First Purge Time M0->M1
Chop Time (air/solvent or air/3rd flush) M1->M2
Final Purge Time M2->M3
Mixed Fill Time M3->M4
Notes:
Purge from old recipe
Fill from new recipe
Load tables from new recipe
FIG. 94. Grafiek 6 kleurwissel
313951B
93
Kleurwissel
ProMix 2KS Recipe Change
Chart 7: A1 to A2, B1 to B2 with Dump Valves, 1 GFB
Valve
Time-Sequence
A
Dump A
Dump B
B
Color Change Solvent
Catalyst Change Solvent
Color Change A
Catalyst Change B
A
A
B
B
P0
P1
P2
P3
P4
Color Purge Time P0->P1
Color Fill Time P1->P2
Catalyst Purge Time P2->P3
Catalyst Fill Time P3->P4
CC Purge/Fill Timers are independent
of Mixed Material Purge Timers. This
line defines when the Mixed Fill Time
begins. The longer of the two timers
defines when the Mixed Fill Time
begins.
Air Chop Time
Solvent Chop Time
3rd Flush Chop Time
First Purge (one of these)
Air Purge
Solvent Purge
3rd Flush Valve
Final Purge (one of these)
Dispense A
Dispense B
A
A
B
B
Gun Flush Box Output #1
Gun Flush Box Output #2
M0
M1
M2
M3
M4
First Purge Time M0->M1
Chop Time (air/solvent or air/3rd flush) M1->M2
Final Purge Time M2->M3
Mixed Fill Time M3->M4
Notes:
Purge from old recipe
Fill from new recipe
Load tables from new recipe
FIG. 95. Grafiek 7 kleurwissel
ProMix 2KS Recipe Change
Chart 8: A1-A2, same B without Dump Valves, 2 GFBs
Valve
Time-Sequence
Dump A
Dump B
Color Change Solvent
Catalyst Change Solvent
Color Change A
Catalyst Change B
A
A
B
Air Chop Time
Solvent Chop Time
3rd Flush Chop Time
First Purge (one of these)
Air Purge
Solvent Purge
3rd Flush Valve
Final Purge (one of these)
Dispense A
Dispense B
A
A
A
B
B
Gun Flush Box Output #1
Gun Flush Box Output #2
0
1
2
3
4
5
6
Color Purge Time 0->1
Color Fill Time 1->2
First Purge Time 2->3
Chop Time (air/solvent or air/3rd flush) 3->4
Final Purge Time 4->5
Mixed Fill Time 5->6
Notes:
Purge from old recipe
Fill from new recipe
Load tables from new recipe
FIG. 96. Grafiek 8 kleurwissel
94
313951B
Kleurwissel
ProMix 2KS Recipe Change
Chart 9: A1-A2, same B without Dump Valves, 1 GFB
Valve
Time-Sequence
Dump A
Dump B
Color Change Solvent
Catalyst Change Solvent
Color Change A
Catalyst Change B
A
A
B
Air Chop Time
Solvent Chop Time
3rd Flush Chop Time
First Purge (one of these)
Air Purge
Solvent Purge
3rd Flush Valve
Final Purge (one of these)
Dispense A
Dispense B
A
A
A
B
B
Gun Flush Box Output #1
Gun Flush Box Output #2
0
1
2
3
4
5
6
Color Purge Time 0->1
Color Fill Time 1->2
First Purge Time 2->3
Chop Time (air/solvent or air/3rd flush) 3->4
Final Purge Time 4->5
Mixed Fill Time 5->6
Notes:
Purge from old recipe
Fill from new recipe
Load tables from new recipe
FIG. 97. Grafiek 9 kleurwissel
ProMix 2KS Recipe Change
Chart 10: Recipe X, 0, OR 61 to Recipe 0 with Dump Valves
Valve
Time-Sequence
Dump A
Dump B
A
B
Color Change Solvent
Catalyst Change Solvent
Color Change A
Catalyst Change B
P0
P1
P2
Color Purge Time P0->P1
Catalyst Purge Time P1->P2
Color/Catalyst Purge Timers are
independent of Mixed Material Purge
Timers.
Air Chop Time
Solvent Chop Time
3rd Flush Chop Time
First Purge (one of these)
Air Purge
Solvent Purge
3rd Flush Purge
Final Purge (one of these)
Dispense A
Dispense B
Gun Trigger(s) by Operator
M0
M1
M2
M3
First Purge Time M0->M1
Chop Time (air/solvent or air/3rd flush) M1->M2
Final Purge Time M2->M3
Notes:
All timing from Recipe 0
FIG. 98. Grafiek 10 kleurwissel
313951B
95
Kleurwissel
ProMix 2KS Recipe Change
Chart 11: Recipe 0 OR 61 to Recipe X with Dump Valves
Valve
Time-Sequence
Dump A
Dump B
A
B
Color Change Solvent
Catalyst Change Solvent
Color Change A
Catalyst Change B
A
A
B
B
Air Purge
Solvent Purge
3rd Flush Purge
Dispense A
Dispense B
A
A
B
B
Gun Trigger(s) by Operator
0
1
2
3
Color Fill Time 0->1
Catalyst Fill Time 1->2
Mixed Fill Time 2->3
Notes:
Purge from old recipe
Fill from new recipe
Load tables from new recipe
FIG. 99. Grafiek 11 kleurwissel
ProMix 2KS Recipe Change
Chart 12: Recipe X, 0, OR 61 to Recipe 0 without Dump Valves
Valve
Time-Sequence
Dump A
Dump B
Color Change Solvent
Catalyst Change Solvent
Color Change A
Catalyst Change B
Air Chop Time
Solvent Chop Time
3rd Flush Chop Time
First Purge (one of these)
Air Purge
Solvent Purge
3rd Flush Valve
Final Purge (one of these)
Dispense A
Dispense B
A
Gun Trigger(s) by Operator
0
1
2
3
4
Color Purge Time 0->1
First Purge Time 1->2
Chop Time (air/solvent or air/3rd flush) 2->3
Final Purge Time 3->4
Notes:
All timing from Recipe 0
FIG. 100. Grafiek 12 kleurwissel
96
313951B
Kleurwissel
ProMix 2KS Recipe Change
Chart 13: Recipe 0 OR 61 to Recipe X without Dump Valves
Valve
Time-Sequence
Dump A
Dump B
Color Change Solvent
Catalyst Change Solvent
Color Change A
Catalyst Change B
A
A
Air Purge
Solvent Purge
3rd Flush Purge
Dispense A
Dispense B
A
A
A
B
B
Gun Trigger(s) by Operator
0
1
2
Color Fill Time 0->1
Mixed Fill Time 1->2
Notes:
Purge from old recipe
Fill from new recipe
Load tables from new recipe
FIG. 101. Grafiek 13 kleurwissel
ProMix 2KS Recipe Change
Chart 14: A1 to A2, B1 to B2 with All
Valve
Time-Sequence
Dump A
Dump B
A
B
Color Change Solvent
Catalyst Change Solvent
Color Change A
Catalyst Change B
A
B
A
B
P0
P1
P2
P3
P4
CC Purge/Fill Timers are independent
of Mixed Material Purge Timers. This
line defines when the Mixed Fill Time
begins. The longer of the two timers
defines when the Mixed Fill Time
begins.
Color Purge Time P0->P1
Color Fill Time P1->P2
Catalyst Purge Time P2->P3
Catalyst Fill Time P3->P4
Air Chop Time
Solvent Chop Time
3rd Flush Chop Time
First Purge (one of these)
Air Purge
Solvent Purge
3rd Flush Valve
Final Purge (one of these)
Dispense A
Dispense B
A
A
B
B
Gun Trigger(s) by Operator
M0
M1
M2
M3
M4
First Purge Time M0->M1
Chop Time (air/solvent or air/3rd flush) M1->M2
Final Purge Time M2->M3
Mixed Fill Time M3->M4
Notes:
Purge from old recipe
Fill from new recipe
Load tables from new recipe
1st On/Start
1st On Length/Duration
2nd On/Start
2nd On Length
Special Output #1
Special Output #2
Special Output #3
Special Output #4
Recipe Change Purge Active Output
Recipe Change Fill Active Output
FIG. 102. Grafiek 14 kleurwissel
313951B
97
Kleurwissel
ProMix 2KS Recipe Change
Chart 15: Same A, Same B
Valve
Time-Sequence
Dump A
Dump B
Color Change Solvent
Catalyst Change Solvent
Color Change A
Catalyst Change B
A
B
Air Chop Time
Solvent Chop Time
3rd Flush Chop Time
First Purge (one of these)
Air Purge
Solvent Purge
3rd Flush Purge
Final Purge (one of these)
Dispense A
Dispense B
A
A
B
B
Gun Trigger(s) by Operator
0
1
2
3
4
First Purge Time 0->1
Chop Time (air/solvent or air/3rd flush) 1->2
Final Purge Time 2->3
Mixed Fill Time 3->4
Notes:
Purge from old recipe
Fill from new recipe
Load tables from new recipe
FIG. 103. Grafiek 15 kleurwissel
ProMix 2KS Recipe Change
Chart 16: External Color Change Option
Valve
Time-Sequence
Dump A
Dump B
Color Change Solvent
Catalyst Change Solvent
Color Change A
Catalyst Change B
Air Chop Time
Solvent Chop Time
3rd Flush Chop Time
First Purge (one of these)
Air Purge
Solvent Purge
3rd Flush Purge
Final Purge (one of these)
Dispense A
Dispense B
A
A
B
B
Gun Trigger(s) by Operator
0
1
2
3
4
5
First Purge Time 0->1
Chop Time (air/solvent or air/3rd flush) 1->2
Final Purge Time 2->3
Wait for External Color Change Ready signal
(before advance to step 4) 3->4
Mixed Fill Time 4->5
Notes:
Purge from old recipe
Fill from new recipe
Load tables from new recipe
Recipe Change Purge Active Output
Recipe Change Fill Active Output
FIG. 104. Grafiek 16 kleurwissel
98
313951B
Kleurwissel
ProMix 2KS Recipe Change
Chart 17: Recipe 0 OR 61 to Recipe X with Dump Valves and 3rd Flush Valve
Valve
Time-Sequence
Dump A
Dump B
A
B
Color Change Solvent
Catalyst Change Solvent
Color Change A
Catalyst Change B
A
A
B
B
Air Purge
Solvent Purge
3rd Flush Purge
Mixed Fill Time does not
begin until the Exiting Fill
Time and Color/Catalyst Fill
Time is complete.
*Exiting Fill
Dispense A
Dispense B
A
A
B
B
Gun Trigger(s) by Operator
0
1
2
3
*Exiting Fill Time 0->2
Color Fill Time 0->1
Catalyst Fill Time 1->2
Mixed Fill Time 2->3
Notes:
Mixed Material Purge Timers from old recipe
CC Purge/Fill Timers and Mixed Fill Time from new recipe
*Exiting Fill Source and Length are Programmable
Load tables from new recipe
FIG. 105. Grafiek 17 kleurwissel
ProMix 2KS Recipe Change
Chart 18: Recipe 0 OR 61 to Recipe X without Dump Valves and 3rd Flush Valve
Valve
Time-Sequence
Dump A
Dump B
A
Color Change Solvent
Catalyst Change Solvent
Color Change A
Catalyst Change B
A
A
A
A
Air Purge
Solvent Purge
3rd Flush Purge
*Exiting Fill
Dispense A
Dispense B
A
B
B
Gun Trigger(s) by Operator
0
1
2
3
*Exiting Fill Time 0->1
Color Fill Time 1->2
Mixed Fill Time 2->3
Notes:
Mixed Material Purge Timers from old recipe
CC Purge/Fill Timers and Mixed Fill Time from new recipe
*Exiting Fill Source and Length are Programmable
Load tables from new recipe
FIG. 106. Grafiek 18 kleurwissel
313951B
99
Alarmsignalen en waarschuwingen
Alarmsignalen en
waarschuwingen
Tabel 15: Systeemalarm/waarschuwingscodes
CODE Omschrijving
Details
E-1
Fout in de communicatie
blz.101
E-2
Alarm houdbaarheid
blz.101
E-3
Alarm, hoge mengverhouding
blz.102
E-4
Alarm, lage mengverhouding
blz.103
E-5
Overdosering A/B Dosering
te klein Alarm
blz.104
E-6
Overdosering B/A Dosering
te klein Alarm
blz.104
E-7
Alarm, doseertijd A
blz.105
E-8
Alarm, doseertijd B
blz.105
E-9
Alarm mengen in instelling
blz.106
E-10
Alarm, uitschakelen via
afstandsbediening
blz.106
E-11
Doorspuitvolume-alarm
blz.106
E-12
Alarm CAN-netwerkcommunicatiefout blz.106
E-13
Alarm hoog debiet
blz.106
E-14
Alarm laag debiet
blz.106
E-15
Waarschuwing systeem stationair
blz.107
E-16
Waarschuwing: Instellingen veranderd blz.107
E-17
Waarschuwing: Systeem ingeschakeld blz.107
E-18
Waarschuwing: Standaard
instellingen geladen
blz.107
E-19
IO-alarm
blz.107
Een alarmsituatie opheffen
en herstarten
E-20
Alarm doorspuiten beginnen
blz.107
E-21
Alarm Materiaalvullen
blz.108
E-22
Alarm Tank A laag
blz.108
OPMERKING: Als er zich een alarm voordoet, zorg
er dan voor dat u de E-code beppaald hebt voordat
u het alarm reset. Zie Tabel 15. Als u vergeten bent
welke E-code zich voorgedaan heeft gebruikt u de
Alarmschermen (pagina 27) om de laatste tien
alarmen met datum- en tijdstempels te bekijken.
E-23
Alarm Tank B laag
blz.108
E-24
Alarm Tank S laag
blz.108
E-25
Alarm, Autodump voltooid
blz.108
E-26
Alarm Kleur/katalysatordoorspuiten
blz.108
E-27
Alarm kleur/katalysatorvullen
blz.108
LET OP
De vloeistof niet gebruiken in de leiding die met een
verkeerde mengverhouding doseerde, aangezien hij
dan mogelijk niet goed uithardt.
Systeemalarmen
De waarschuwingssignalen maken u attent op een
probleem en helpen te voorkomen dat er met een
verkeerde doseerverhouding wordt gespoten.
Als een alarmsituatie optreedt, stopt het systeem
en gebeurt het volgende:
•
•
Er is een geluidssignaal te horen.
De Statusbalk op de EasyKey geeft de alarm E-code
weer met een beschrijving (zie Tabel 15).
Systeemwaarschuwingen
Tabel 15 is een lijst met de systeemwaarschuwingscodes.
Zij stoppen de operationele werkzaamheden niet en er
is geen alarm te horen. Ze worden in het overzicht met
de tijd en de datum erbij en kunnen worden bekeken op
een PC met behulp van het ProMix 2KS-webinterface
(zie handleiding 3A0435).
Om alarmen te resetten, zie Tabel 16. U kunt veel
alarmen resetten door gewoon op de Alarmreset
toets te drukken.
100
313951B
Alarm, foutopsporing
Alarm, foutopsporing
Tabel 16: Alarm, foutopsporing
E-1: COMM_ERROR
Oorzaak
Oplossing
Geen stroom naar de EasyKey.
Sluit de voedingskabel aan op de EasyKey.
Geen energiestroom naar vloeistofstation. De intrinsiek
veilige stroomkabel tussen de EasyKey en het
vloeistofstation is niet verbonden.
Controleer of alle kabels op de juiste wijze zijn
aangesloten. Zie de installatiehandleiding.
Geen energiestroom naar vloeistofstation. De zekering
van de vloeistofbesturingskaart is verbrand.
Controleer de staat van de zekering en vervang indien
nodig. Zie reparatie- en onderdelenhandleiding.
De glasvezekabel tussen de EasyKey en het
vloeistofstation is niet verbonden.
Controleer of alle kabels op de juiste wijze zijn
aangesloten. Zie de installatiehandleiding.
De optische glasvezelkabel is geknapt of verbogen.
Controleer of de kabels niet zijn geknapt of gebogen
in een straal die kleiner is dan 1,6 in. (40 mm).
Vuile uiteinden van de optische glasvezelkabel.
Haal de uiteinden van de optische glasvezelkabel los
en reinig ze met een niet pluizende doek.
Een communicatiekabel of connector is defect.
Vervang de kabel.
E-2: POTLIFE_ALARM
Oorzaak
De houdbaarheidsduur werd verstreken voor het
gemengd materiaal.
LET OP
Om ervoor te zorgen dat het gemengd materiaal niet
opdroogt in de apparatuur zet u de stroomschakelaar
niet uit. Volg een van de oplossingen aan de
rechter kant.
313951B
Oplossing
Druk op de toets Alarm
uitschakelen om het
geluidssignaal uit te schakelen. Spuit het systeem door met
oplosmiddel, vers gemengd materiaal of een nieuwe kleur.
•
Doorspuiten oplosmiddel - zie Gemengd
materiaal uit het systeem verwijderen op pagina
82. Het systeem wordt doorgespoten tot de
vooringestelde doorspuittijd voltooid is.
•
Doorspuiten nieuw gemengd materiaal - Ga naar
de Mengmodus en sproei het gewenste volume om
de timer te resetten.
•
Kleurwissel - Een kleurwissel uitvoeren,
zie pagina 88.
101
Alarm, foutopsporing
Tabel 16: Alarm, foutopsporing
E-3: RATIO_HIGH_ALARM
Systeem met sequentiële dosering
De mengverhouding is hoger dan de ingestelde tolerantie bij de vorige doseercyclus.
Systeem met dynamische dosering
De mengverhouding is hoger dan de ingestelde tolerantie voor een A naar B componentvolume.
Oorzaak
Er is te weinig beperking in het systeem.
Oplossing
•
Controleer of het systeem volledig geladen is met
materiaal.
•
Controleer of het cyclusbereik van de toevoerpomp
goed is ingesteld.
•
Controleer of de spuittip/-tuitje de correcte grootte
heeft voor de stroom en de toepassing en dat het
niet versleten is.
•
Controleer of de vloeistofregulator goed ingesteld is.
Als het alarm tijdens de start optreedt, na het
Beperk de beweging van de pistoolnaald om de eerste
doorspuiten, dan was de stroomsnelheid waarschijnlijk te vloeistofafgifte in te perken tot de vloeistofslangen
volledig zijn gevuld met materiaal.
hoog.
Als het alarm optreedt als u al enige tijd aan het spuiten Stel de druk van de regelaars van de vloeistoftoevoer
bent, is de druk van de vloeistoftoevoer op beide
naar componenten A en B zo in dat ze ongeveer gelijk
materialen mogelijk niet in balans.
zijn. Als de druk al ongeveer gelijk is, controleer dan
of de doseerkranen voor component A en B goed
functioneren.
Trage activering van de kleppen van componenten A
of B. Dit kan de oorzaak zijn:
Bedien de magneetkleppen van doseerkranen A en
B handmatig, zoals staat aangegeven in de ProMix
2KS-herstel-/onderdelenhandleiding om te kijken of
ze goed werken.
•
De luchtdruk naar de klepaandrijving is te laag.
•
Verhoog de luchtdruk. De luchtdruk moet tussen
75-120 psi (0,52-0,84 Mpa, 5,2-8,4 bar) bedragen,
120 psi (0,84 MPA, 8,4 bar) is aanbevolen.
•
Er is iets dat de relais van de leiding blokkeert en
in de weg zit van de lucht voor de aandrijving de
van de klep.
•
Er kan vuil of vocht in de luchttoevoer zitten.
Zorg voor geschikte filtratie.
•
Een doseerkraan is te ver dichtgedraaid.
•
Zie Tabel 12: Afstellingen mengstukkleppen,
pagina 76, voor aanpassingsrichtlijnen.
•
De vloeistofdruk is hoog en de luchtdruk is laag.
•
Stel de luchtdruk en de vloeistofdruk in.
Zie de aanbevolen luchtdruk hierboven.
102
313951B
Alarm, foutopsporing
Tabel 16: Alarm, foutopsporing
E-4: RATIO_LOW_ALARM
Systeem met sequentiële dosering
De mengverhouding is lager dan de ingestelde tolerantie bij de vorige doseercyclus.
Systeem met dynamische dosering
De mengverhouding is lager den de ingestelde tolerantie voor een A naar B componentvolume.
Oorzaak
Er is teveel beperking in het systeem.
Oplossing
•
Controleer of het systeem volledig geladen is met
materiaal.
•
Controleer of het cyclusbereik van de toevoerpomp
goed is ingesteld.
•
Controleer of de spuittip/-tuitje de correcte grootte
heeft voor de stroom en de toepassing, en dat het
niet verstopt zit.
•
Controleer of de vloeistofregulator goed ingesteld is.
Als het alarm tijdens de start optreedt, na het
Beperk de beweging van de pistoolnaald om de eerste
doorspuiten, dan was de stroomsnelheid waarschijnlijk te vloeistofafgifte in te perken tot de vloeistofslangen
volledig zijn gevuld met materiaal.
hoog.
Als het alarm optreedt als u al enige tijd aan het spuiten Stel de druk van de regelaars van de vloeistoftoevoer
bent, is de druk van de vloeistoftoevoer op beide
naar componenten A en B zo in dat ze ongeveer gelijk
materialen mogelijk niet in balans.
zijn. Als de druk al ongeveer gelijk is, controleer dan
of de doseerkranen voor component A en B goed
functioneren.
Trage activering van de kleppen van componenten A
of B. Dit kan de oorzaak zijn:
Bedien de magneetkleppen van doseerkranen A en
B handmatig, zoals staat aangegeven in de ProMix
2KS-herstel-/onderdelenhandleiding om te kijken of
ze goed werken.
•
De luchtdruk naar de klepaandrijving is te laag.
•
Verhoog de luchtdruk. De luchtdruk moet tussen
75-120 psi (0,52-0,84 Mpa, 5,2-8,4 bar) bedragen,
120 psi (0,84 MPA, 8,4 bar) is aanbevolen.
•
Er is iets dat de relais van de leiding blokkeert en
in de weg zit van de lucht voor de aandrijving de
van de klep.
•
Er kan vuil of vocht in de luchttoevoer zitten.
Zorg voor geschikte filtratie.
•
Een doseerkraan is te ver dichtgedraaid.
•
Zie Tabel 12: Afstellingen mengstukkleppen,
pagina 76, voor aanpassingsrichtlijnen.
•
De vloeistofdruk is hoog en de luchtdruk is laag.
•
Stel de luchtdruk en de vloeistofdruk in.
Zie de aanbevolen luchtdruk hierboven.
313951B
103
Alarm, foutopsporing
Tabel 16: Alarm, foutopsporing
E-5: OVERDOSE_A/B_DOSE_TOO_SHORT_ALARM en
E-6: OVERDOSE_B/A_DOSE_TOO_SHORT_ALARM
E-5: De dosering voor A is te groot, waardoor de hoeveelheid materiaal wanneer gemengd met B te groot is voor de
capaciteit van de mengkamer.
E-6: De dosering voor B is te groot, waardoor de hoeveelheid materiaal wanneer gemengd met A te groot is voor de
capaciteit van de mengkamer.
Oorzaak
Oplossing
De pakkingen van de klep(pen) van de naald/zitting
lekken. Controleer FIG. 17 Totaalscherm op pagina 26.
Als A en B simultaan worden gedoseerd (enkel bij
sequentële dosering) is er een lek.
Herstel het ventiel (zie de ventielhandleiding 312782).
De monsterafnamekraan lekt.
Draai de klep aan of vervang hem.
Stroommeterfluctuaties als gevolg van drukpulsatie.
Nakijken op drukpulsatie:
1. Sluit alle kleppen van het mengstuk.
2. Draai de circulatiepompen open en alle apparatuur
in de spuitcabine (zoals ventilatoren en lopende
banden).
3. Controleer of de ProMix 2KS een lage vloeistofstroom
aangeeft.
4. Als de ProMix 2KS aangeeft dat er een lage
vloeistofstroom is en er zijn geen lekkages bij het
pistool of bij enige pakking of fitting, dan hebben
de stroommeters waarschijnlijk te lijden van
drukpulsatie.
5. Sluit de vloeistofafsluiter tussen het
vloeistoftoevoersysteem en de stroommeter.
De stroomindicatie moet stoppen.
6. Installeer zonodig drukregelaars of een druktank
op de vloeistofinlaten naar de ProMix 2KS om de
toevoerdruk van de vloeistoftoevoer te verlagen.
Neem contact op met uw Graco-leverancier voor
meer informatie.
De aandrijving voor de kleppen van component A of B
is traag.
Zie E-3: RATIO_HIGH_ALARM en E-4:
RATIO_LOW_ALARM op pagina’s 102-103.
Er wordt met een hoge mengverhouding op hoge
stroomsnelheid gewerkt.
Het kan noodzakelijk zijn om de stroomsnelheid door
de doseerkraan voor component B te beperken door
de zeskantmoer ervan (E) af te stellen. Zie blz. 75.
104
313951B
Alarm, foutopsporing
Tabel 16: Alarm, foutopsporing
E-7: DOSE_TIME_A_ALARM en E-8: DOSE_TIME_B_ALARM
E-7: Pistooltrekkerinvoer is actief (AFS of integratie) en er worden geen A-meterpulsen gedetecteerd tijdens
de geslecteerde dossertijd.
E-8: Pistooltrekkerinvoer is actief (AFS of integratie) en er worden geen B-meterpulsen gedetecteerd tijdens
de geslecteerde dossertijd.
Oorzaak
Oplossing
Het systeem staat op Mengen en de trekker van het
pistool wordt slechts half ingedrukt waardoor er wel
lucht maar geen vloeistof door het pistool stroomt.
Duw de trekker van het pistool volledig in.
De stroomsnelheid voor de vloeistof is te laag.
Verhoog de stroomsnelheid.
instelling voor de doseertijd is te kort voor het huidige
debietbereik.
Verhoog de doseertijdinstelling.
De stroommeter of de kabel is defect of de stroommeter Om de werking van de metersensoren te controleren,
is verstopt.
verwijder de kap om de sensor bloot te leggen. Beweeg
met een metalen gereedschap voor de sensor.
TI12792a
Als er een meter- of kabelfout is zult u een groot verschil
zien tussen de hoeveelheid gespoten vloeistof en het
volume van de vloeistofmeter die op de EasyKey wordt
weergegeven. Reinig of vervang de meter indien nodig.
Zie ook de meterhandleiding 308778.
Volg de De meter kalibreren-procedure op pagina 86.
De aandrijving voor de kleppen van component A of B
is traag.
Zie E-3: RATIO_HIGH_ALARM en E-4:
RATIO_LOW_ALARM op pagina’s 102-103.
De toevoerpomp staat niet aan.
Zet de toevoerpomp aan.
313951B
105
Alarm, foutopsporing
Tabel 16: Alarm, foutopsporing
E-9: MIX_IN_SETUP_ALARM
Oorzaak
Probeer het systeem te bedienen in de instelmodus.
Oplossing
Het systeem moet in stand-by staan om het huidige
recept te veranderen en mag niet worden bediend.
E-10: REMOTE_STOP_ALARM
Oorzaak
Het automatiseringssysteem heeft aangegeven dat het
systeem alle operaties moet stoppen.
Oplossing
Operaties stopzetten. Probleemoplossing
automatiseringssysteem.
E-11: PURGE_VOLUME_ALARM
Oorzaak
Oplossing
De stroomschakelaar voor het ProMix 2KS
Auto-oplosmiddel is niet geactiveerd tijdens
het doorspuiten.
Controleer of het pistool niet uitgeschakeld is en dat de
stroomschakelaar voor het oplosmiddel is geactiveerd
tijdens het doorspuiten.
Het minimale spoelvolume staat te hoog.
Verhoog de oplosmiddeltoevoer of verminder
de instelling voor het minimale volume.
Geen meterpulses tijdens de kleur/katalysatorafvoer.
De aanvoer van het oplosmiddel voor de kleurwissel
is niet goed ingesteld of functioneert niet. Controleer
de instelling voor Kleurwissel.
E-12: CAN_COMM_ERROR_ALARM
Oorzaak
Oplossing
De communicatie tussen de kleurwisselmodule en het
vloeistofstation werd onderbroken.
Controleer of alle kabels op de juiste wijze zijn
aangesloten.
De communicatie tussen de kleurwisselmodule en het
vloeistofstation werd onderbroken. De zekering van de
vloeistofbesturingskaart is verbrand.
Controleer de staat van de zekering en vervang indien
nodig. Zie reparatie- en onderdelenhandleiding.
E-13: HIGH_FLOW_ALARM of E-14: LOW_FLOW_ALARM (kan ook ingesteld worden als waarschuwing)
Oorzaak
Het vloeistofsysteem produceert te veel of te weinig
vloeistof.
106
Oplossing
Controleer het vloeistofsysteem op beperkingen, lekken,
vloeistoftoevoer op, incorrecte instellingen, etc. Verhoog
of verminder zoals gewenst het debietbereik.
313951B
Alarm, foutopsporing
Tabel 16: Alarm, foutopsporing
E-15: SYSTEM_IDLE_WARNING
Oorzaak
Menginvoer is hoog, maar de pistooltrekker werd voor
2 minuten niet ingedrukt.
Oplossing
Als u niet aan het verven bent reset u het alarm en gaat
u verder met verven.
Als u verft, sluit dan af en controleer de vloeistofmeter.
E-16: SETUP_CHANGE_WARNING
Oorzaak
Oplossing
De instelparameters van het systeem werden veranderd. Geen actie vereist. Zie de log die beschikbaar is via het
geavanceerde webinterface.
E-17: POWER_ON_WARNING
Oorzaak
De voedingscyclus naar het systeem is in gang gezet.
Oplossing
Geen actie vereist. Zie de log die beschikbaar is via het
geavanceerde webinterface.
E-18: DEFAULTS_LOADED_WARNING
Oorzaak
De fabrieksinstelling zijn op het systeem geïnstalleerd.
Oplossing
Geen actie vereist. Zie de log die beschikbaar is via het
geavanceerde webinterface.
E-19: I/O_ALARM
Oorzaak
Oplossing
De digitale invoer van het Mengen en Doorspuiten staan Zorg ervoor dat maar één invoer tegelijkertijd aan staat.
alletwee aan.
Het duurt ten minste 1 sec. Om van Mengen naar
Doorspuiten ver te schakelen en vice versa.
E-20: PURGE_INITIATE_ALARM
Oorzaak
Oplossing
Het systeem detecteert verstuifde lucht naar het pistool
wanneer doorspuiten is geselecteerd.
Schakel de pistoollucht uit.
Voor systemen met een pistoolspoelkast: het pistool
bevindt zich niet in de spoelkast wanneer doorspuiten
werd geselecteerd.
Plaats het pistool in de pistoolspoelkast. Controleer
of de pistoolspoelkast correct functioneert.
Voor systemen met auto-afvoer aan: het pistool bevindt
zich niet in de kast wanneer de auto-afvoer werd
geselecteerd.
Plaats het pistool in de pistoolspoelkast. Controleer
of de pistoolspoelkast correct functioneert.
313951B
107
Alarm, foutopsporing
Tabel 16: Alarm, foutopsporing
E-21: MATERIAL_FILL_ALARM
Oorzaak
Voor systemen waarbij een minimaal vulvolume voor
gemengd materiaal werd ingevoerd: het systeem
detecteert dat het vulvolume niet bereikt wordt tijdens
het vullen van het gemengd materiaal.
Oplossing
Controleer op beperkingen of lekken in het
vloeistoftoevoersysteem.
Controleer of het vulvolume goed ingesteld is:
•
•
Pas het vulvolume aan.
Pas de vultijd aan.
E-22: TANK_A_LOW_ALARM, E-23: TANK_B_LOW_ALARM of E-24: TANK_S_LOW_ALARM
Oorzaak
Het tankvolume bereikt de drempelwaarde voor
laag niveau.
Oplossing
Het EasyKey-scherm zal het alarm weergeven en de
gebruikereen van de volgende dingen laten doen:
•
•
Hervul tankvolume om het alarm om te heffen.
Ga verder met mengen door „Spuit 25% van het
resterende volume” te selecteren. Als deze selectie
gekozen wordt zal er zich een tweede alarm voordoen
nadat de overblijvende 25% van het volume werd
gemengd. Hervul tankvolume om het alarm om
te heffen.
E-25: AUTO_DUMP_COMPLETE_ALARM
Oorzaak
Een houdbaarheidsalarm is meer dan 2 minuten actief,
de pistoolspoelkast is actief en het pistool zit in de
spoelkast en een auto-afvoerspoeling is voltooid.
Oplossing
Gebruik al het gemengd materiaal voordat
de houdbaarheid verstrijkt.
E-26: COLOR/CATALYST_PURGE_ALARM
Oorzaak
Het systeem detecteert geen meterimpulsen, of een
onderbreking in de meterpulsen bij de kleur/katalysator
doorspuittijd duurt langer dan 1 seconde.
Oplossing
Controleer of de meterkabel verbonden is.
Reinig of herstel de meter.
E-27: COLOR/CATALYST_FILL_ALARM
Oorzaak
Oplossing
Het systeem detecteert geen meterimpulsen, of het
systeem moet ten minste 10 cc materiaal van iedere
zeide door de kleur/katalysator vultijd detecteren.
Controleer of de meterkabel verbonden is.
Pistool, afvoerkraan of correcte kleur/katalysatorklep
niet open.
Draai de kraan open.
Het materiaal is op.
Controleer het vloeistofniveau en vul bij indien nodig.
108
Reinig of herstel de meter.
313951B
Schematische diagrammen
Schematische diagrammen
Schema pneumatisch systeem
COLOR
CHANGE
CONTROL
A B
E
BE
OS
CL 2 TU
5/3 N
E
OP
DOSE A
VALVE
12 VDC
4-WAY SOLENOID
A B
E
BE
OS
CL 2 TU
5/3 N
E
OP
A B
E
BE
OS
CL 2 TU
5/3 N
E
OP
DOSE B
VALVE
12 VDC
3/8 AIR FILTER
MANUAL DRAIN
5 MICRON
WALL MOUNT ONLY
AIR INPUT
4-WAY SOLENOID
LUCHTBESTURING
LUCHT VOOR HET DOORSPUITEN
05
PURGE A
VALVE
4-WAY SOLENOID
A B
12 VDC
A B
AIR EXHAUST MUFFLER
E
BE
OS
CL 2 TU
5/3 N
E
OP
PURGE B
VALVE
E
BE
OS
CL 2 TU
5/3 N
E
OP
PURGE C
VALVE
(OPTIONAL)
E
DUMP A
VALVE
(OPTIONAL)
E
DUMP B
VALVE
(OPTIONAL)
12 VDC
3-WAY SOLENOID
A
UB
2T
5/3 N
E
OP
A
UB
2T
5/3 N
E
OP
AIR INPUT
12 VDC
3-WAY SOLENOID
3-WAY SOLENOID
E
GFB 1
VALVE
(OPTIONAL)
E
GFB 2
VALVE
(OPTIONAL)
A
UB
2T
5/3 N
E
OP
A
UB
2T
5/3 N
E
OP
12 VDC
3-WAY SOLENOID
COLOR 13
COLOR 14
COLOR 15
COLOR 16
COLOR 17
COLOR 18
COLOR 19
COLOR 20
COLOR 21
COLOR 22
COLOR 23
COLOR 24
COLOR 25
COLOR 26
COLOR 27
COLOR 28
COLOR 29
COLOR 30
MAC
36 SERIES SOLENOID VALVES
12 VDC
313951B
COLOR 1
COLOR 2
COLOR 3
COLOR 4
COLOR 5
COLOR 6
COLOR 7
COLOR 8
COLOR SOLVENT
COLOR 9
COLOR 10
COLOR 11
COLOR 12
CATALYST 1
CATALYST 2
CATALYST 3
CATALYST 4
CATALYST SOLVENT
12 VDC
4-WAY SOLENOID
MANIFOLD
1/4 TUBE
12 VDC
4-WAY SOLENOID
TO MANIFOLD
MANIFOLD
FLUSH AIR TO FLUID INLET
1/4 TUBE
AIR EXHAUST MUFFLER
COLOR
VALVE
STACKS
109
Schematische diagrammen
Schema elektrisch systeem
OPMERKING: Het elektrisch schema illustreert alle mogelijke bedradingsuitbreidingen voor een ProMix 2KS-systeem.
Sommige afgebeelde onderdelen zijn niet met alle systemen meegeleverd.
Laag-risicogebied
NON-HAZARDOUS AREA
OPERATOR INTERFACE
DC OK
+24 VDC
COMMON
COMMON
+
+
-
1
2
POWER
SUPPLY
L1
N
L1 85-250 VAC
N
LINE
FILTER
L1
N
GND
1
2
3
POWER HARNESS
BARRIER
BOARD
J1
1
2
3
4
5
J5
1
2
3
J4
1
2
3
UNUSED
UNUSED
UNUSED
UNUSED
UNUSED
L1
N
GND
GND LUG
GND N L1
85-250
VAC
1 POWER
2 ROCKER
1A SWITCH
1B
2A
2B
OPEN
OPEN
HARNESS
L1 TERMINAL
N
BLOCK
GND
+12VDC I/S (RED)
COM (BLACK)
SHIELD
CABLE
+24VDC
OPEN
COMMON
(50' STD.)/
(100' OPTION)
ALARM
MEMBRANE
SWITCH
WITH
RIBBON
CABLE
J4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
DISPLAY
BOARD
J9
J6
RJ45
1
2
3
4
+
-
+
-
RJ45
3'
POWER DIST.
TERMINAL
BLOCKS
J2
+
-
+
-
+
-
+
RJ45
1
2
3
4
J5 5
6
7
8
9
10
J2
J3
REMOTE
I/O
INTEGRATION
BOARD
SHIELD
DISPLAY
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
-
RJ45
FLOW CONTROL CAL. (BLK)
GUN TRIGGER (WHT)
DIGITAL IN COMMON (RED)
REMOTE STOP (GRN)
ALARM RESET (BRN)
ALARM OUTPUT (BLU)
DIGITAL OUTPUT COMMON (ORG)
POT LIFE (YEL)
FLOW RATE ANALOG IN (PUR)
FLOW RATE ANALOG COMMON (GRAY)
J4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
MIX INPUT
PURGE INPUT
JOB COMPLETE INPUT
EXTERNAL CLR CHG READY
RESET ALARM INPUT
DIGITAL INPUT COMMON
DIGITAL INPUT COMMON
RECIPE BIT 0 INPUT
RECIPE BIT 1 INPUT
RECIPE BIT 2 INPUT
RECIPE BIT 3 INPUT
RECIPE BIT 4 INPUT
RECIPE BIT 5 INPUT
RECIPE CHANGE INPUT
1
2
3
4
5
6
7
8
DIGITAL OUTPUT COMMON/POWER
PURGE/RECIPE CHG ACTIVE OUTPUT
MIX ACTIVE OUTPUT
MIX READY OUTPUT
FILL ACTIVE
FLOW CAL. ACTIVE
FLOW RATE ALARM OUTPUT
DIGITAL OUTPUT COMMON/POWER
1
2
3
DIGITAL OUTPUT COMMON/POWER
SPECIAL OUTPUT #1
SPECIAL OUTPUT #2
SPECIAL OUTPUT #3
SPECIAL OUTPUT #4
DIGITAL OUTPUT COMMON/POWER
J5 4
5
6
I/O HARNESSES
J10
1
2
3
4
5
6
RS485 INTEGRATION A (WHT/BLU)
RS485 INTEGRATION B (BLU/WHT)
RS485 INTEGRATION GROUND (SHIELD)
RS485 NETWORK A (WHT/ORG)
RS485 NETWORK B (ORG/WHT)
RS485 NETWORK GROUND (SHIELD)
1
2
3
4
5
6
(+24) YEL
(COM) GRAY
ORG
BRN
RED
TERMINAL
BLOCKS
BEACON
CABLE
J7
J8
P1
RJ45
FO IN (BLK)
FO OUT (BLU)
RJ45
3'
RJ45
BULKHEAD
RJ45
RJ45
3'
(25'-200' OPTIONS)
110
WEB SERVER
MODULE
313951B
Schematische diagrammen
Schema elektrisch systeem
OPMERKING: Het elektrisch schema illustreert alle mogelijke bedradingsuitbreidingen voor een ProMix 2KS-systeem.
Sommige afgebeelde onderdelen zijn niet met alle systemen meegeleverd.
Hoog-risicogebied
HAZARDOUS AREA
FLUID PANEL CONTROL BOX
FLUID
PANEL
CONTROL
BOARD
J10
1 +12VDC I/S
2 COM
3 SHIELD
3X CABLE
J3
1
2
3
4
5
6
J12
1
2
3
4
5
6
J13
J5
MH2
J11
PWR (RED)
COM (BLACK)
SIG (WHITE)
SHIELD/GRN
PWR (RED)
COM (BLACK)
SIG (WHITE)
SHIELD/GRN
PWR (RED)
COM (BLACK)
SIG (WHITE)
SHIELD/GRN
UNUSED
UNUSED
UNUSED
UNUSED
UNUSED
UNUSED
1
2
3
4
5
6
FLOW METER A
FLOW METER SOLVENT
V/P ANALOG OUT (WHT)
PRESS. (GRN)
+12 V (RED)
GND (BLK)
CHASSIS (BARE)
GROUND
TERMINAL
(10')/
(40')
3
2
5
4
1
6' STD.
(3'-100' OPTIONS)
GRD (BLK)
+12VDC (RED)
SHIELD (BARE)
CAN H (WHT)
CAN L (BLU)
3
2
5
4
1
CLR 8
MANIFOLD
CLR 7
3
2
5
4
1
GRD (BLK)
+12VDC (RED)
SHIELD (BARE)
CAN H (WHT)
CAN L (BLU)
CLR 6
BOOTH
CONTROL
BOARD
CLR 5
CLR 4
CLR 3
J14
J9
313951B
FO OUT
(BLU)
J4
FO IN
(BLK)
J6
J1
BLACK
RED
BLACK
RED
BLACK
RED
BLACK
RED
BLACK
RED
BLACK
RED
6
5
4
3
2
1
6
5
4
3
2
1
BLACK
RED
BLACK
RED
BLACK
RED
BLACK
RED
BLACK
RED
BLACK
RED
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SIG
COM
SIG
COM
SIG
COM
SIG
COM
SIG
COM
MANIFOLD
CLR 1
DUMP B
GFB #1
GFB #2
DUMP A
MANIFOLD
NOT USED
SOL CLR
PURGE A
NOT USED
NOT USED
DOSE B
DOSE A
AIR FLOW SWITCH 1
AIR FLOW SWITCH 2
1
2
3
4
5
J2
J4
SIG (RED)
COM (BLK)
TECNO
V/P
+ PRESSURE (GRN)
COM (RED)
EX+ (WHT)
- PRESSURE (BLK)
SHIELD (BARE)
FLUID
PRESS.
SENS.
1 4 5 2 3
COLOR
BOARD 1
(COLORS
1 THRU 12,
CATALYST
1 THRU 4)
1
2
3
4
5
6
J8
J9
+12VDC
COM
+12VDC
COM
+12VDC
COM
1
2
3
4
5
6
J15
J16
+12VDC
COM
+12VDC
COM
+12VDC
COM
1
2
3
4
5
6
J7/J11
J14
J10
MANIFOLD
6
5
4
3
2
1
COM
+12VDC
COM
+12VDC
COM
+12VDC
6
5
4
3
2
1
COM
+12VDC
COM
+12VDC
COM
+12VDC
CLR 12
6
5
4
3
2
1
COM
+12VDC
COM
+12VDC
COM
+12VDC
CAT 2
CLR 9
CLR 10
CLR 11
CAT 4
CAT 3
CAT 1
SOL CAT
1 4 5 2 3
6' STD.
J7/J11
PURGE C
PURGE B
1
2
+12VDC
COM
+12VDC
COM
+12VDC
COM
12 VDC
3-WAY SOLENOID
6
5
4
3
2
1
6
5
4
3
2
1
12 VDC
4-WAY SOLENOID
J15
1 FLOW
2 CONTROL
3 BOARD
4
5
J7/J11
CLR 2
J8
J1
1
2
3
4
5
6
50' STD.
J7
I.S. METERS
FLOW METER B
CLR 21
CLR 20
CLR 19
CLR 18
CLR 17
CLR 16
CLR 15
CLR 14
CLR 13
MANIFOLD
+12VDC
COM
+12VDC
COM
+12VDC
COM
1
2
3
4
5
6
+12VDC
COM
+12VDC
COM
+12VDC
COM
1
2
3
4
5
6
+12VDC
COM
+12VDC
COM
+12VDC
COM
1
2
3
4
5
6
1 4 5 2 3
COLOR
BOARD 2
(COLORS
13 THRU 30)
J8
J15
J14
J9
J16
J10
MANIFOLD
6
5
4
3
2
1
COM
+12VDC
COM
+12VDC
COM
+12VDC
6
5
4
3
2
1
COM
+12VDC
COM
+12VDC
COM
+12VDC
CLR 25
6
5
4
3
2
1
COM
+12VDC
COM
+12VDC
COM
+12VDC
CLR 28
CLR 22
CLR 23
CLR 24
CLR 26
CLR 27
CLR 29
CLR 30
SOLVENT FLOW SWITCH
GFB 1 PRESSURE SWITCH
GFB 2 PRESSURE SWITCH
111
112
DISPLAY BOARD
P1
BARRIER BOARD
J9
1
2
3
4
RJ45
DISPLAY BOARD
RJ45
J5
J1
J4
24 VDC+
IN
RED 18 AWG
BLACK 18 AWG
RED/BLACK/WHITE 22 AWG
J5-1
J5-2
J5-3
SHIELD/GRND
COMMON (BLACK)
+12 VDC I/S (WHITE)
UNUSED
UNUSED
J1-2
J1-1
UNUSED
UNUSED
J1-4
J1-3
UNUSED
RED 18 AWG
BLACK 18 AWG
J1-5
J4-1
J4-2
J4-3
GREEN/BLACK/WHITE 22 AWG
IS POWER
12 VDC
+
+
+
+
-
RED 18 AWG
BLACK 18 AWG
DC OK
+
-
-
24 VDC+
HIGH
VOLTAGE
IN
POWER SUPPLY
24 VDC+
OUTPUT
GND LUG
COMMON
RJ45
BROWN 16 AWG
RED 16 AWG
RJ45 BULKHEAD
N
N
L
L
2
1
POWER
ROCKER SWITCH
2A
1A
+
-
BROWN 16 AWG
RED 16 AWG
ALARM
LINE FILTER
N
L1
N
L1
GND
N
L1
GND
TERMINAL BLOCKS
BROWN 16 AWG
RED 16 AWG
GRN/YEL 16 AWG
Schematische diagrammen
EasyKey Elektrisch schema
313951B
313951B
1:1
2:1
3:1
4:1
5:1
6:1
7:1
8:1
Dosering van 50 cc
Dosering van 25 cc
Verhouding
9:1 10:1 11:1 12:1 13:1 14:1 15:1 16:1 17:1 18:1 19:1 20:1 21:1 22:1 23:1 24:1 25:1 26:1 27:1 28:1 29:1 30:1
Dosering van
10 cc
Vloeistof: Hydraulisch olie
Viscositeit: 65,7 cps
Verhoudingstolerantie: 5%
Klepinstelling: 1,25 draait open (standaardinstelling)
A en B voedingsdruk: 300 psig
TESTOMSTANDIGHEDEN
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
3800
OPMERKING: De maximale stroom van het systeem is 3800 cc/min.
Prestatiegegevens van de meter (G3000 aan A en B)
Prestatiegegevens van de meter (G3000 aan A en B)
113
Stroomsnelheid (cc/min)
114
1:1
2:1
3:1
4:1
5:1
6:1
7:1
8:1
Dosering van 50 cc
Dosering van 25 cc
Verhouding
9:1 10:1 11:1 12:1 13:1 14:1 15:1 16:1 17:1 18:1 19:1 20:1 21:1 22:1 23:1 24:1 25:1 26:1 27:1 28:1 29:1 30:1
Dosering van 10 cc
Dosering van 25 cc
Dosering van 50 cc
Vloeistof: Hydraulisch olie
Viscositeit: 65,7 cps
Verhoudingstolerantie: 5%
Klepinstelling: 1,25 draait open (standaardinstelling)
A en B voedingsdruk: 300 psig
TESTOMSTANDIGHEDEN
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
3800
OPMERKING: De maximale stroom van het systeem is 3800 cc/min.
Prestatiegegevens van de meter (G3000 aan A, Coriolis aan B)
Prestatiegegevens van de meter (G3000 aan A, Coriolis aan B)
313951B
Stroomsnelheid (cc/min)
Technische informatie
Technische informatie
Maximale vloeistofwerkdruk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Basissysteem: 4000 psi (27,58 MPa, 275,8 bar)
Lagedruk-kleurwissel: 300 psi (2,07 MPa, 20,6 bar)
Coriolis-meterset: 2300 psi (15,86 MPa, 158,6 bar)
RoboMix systeem: 300 psi (2,07 MPa, 20,6 bar)
Debietbesturing: 190 psi (1,31 MPa, 13,1 bar)
Maximum werkdruk, lucht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 psi (0,7 MPa, 7 bar)
LUCHTTOEVOER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75-100 psi (0,5-0,7 MPa, 5,2-7 bar)
Inlaatgrootte luchtfilter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3/8 npt(i)
Luchtfiltratie voor luchtlogica en luchtdoorspuiten
(Meegeleverd door Graco) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 micron (minimum) filtratie vereist; schone en droge lucht.
Luchtfiltratie voor luchtverstuiving (niet meegeleverd)
30 micron (minimum) filtratie vereist; schone en droge lucht.
Mengverhoudingsbereik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1:1- 50:1*
Mengverhoudingsnauwkeurigheid . . . . . . . . . . . . . . maximaal + 1%, door gebruiker te kiezen
Geschikte vloeistoffen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . een of twee componenten:
• verf op basis van oplosmiddel en op waterbasis
• polyurethanen
• epoxy’s
• zuurgekatalyseerde vernis
• vochtgevoelige isocyanaten
Viscositeitsbereik van de vloeistof . . . . . . . . . . . . . . 20-5000 cps*
Vloeistoffiltratie (niet meegeleverd) . . . . . . . . . . . . . Minimaal maasgrootte 100
Bereik stroomsnelheid vloeistof*
75-3800 cc/min. (0,02-1,00 gal/min.)
G3000, G250 meter
38-1900 cc/min. (0,01-0,50 gal/min.)
G3000HR, G250HR Meter
20-3800 cc/min. (0,005-1,00 gal/min.)
Coriolis-meter
38-1900 cc/min. (0,01-0,50 gal/min.)
S3000 Oplosmiddelmeter (accessoire)
Afmetingen materiaalinlaat
Debietmeter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/4 npt(f)
Doseerklep/kleurklepadapters . . . . . . . . . . . . . . 1/4 npt(f)
Grootte vloeistofuitlaat (statische menger). . . . . . . . 1/4 npt(f)
Vereisten externe stroomvoorziening . . . . . . . . . . . . Trekt maximaal 85-250 V/AC, 50/60 Hz, 2 Amp
Een stroomonderbreker van maximaal 15 Amp vereistt
Maat 8 tot 14 AWG stroomdraad
Temperatuurbereik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41-122° F (5-50° C)
Omgevingsomstandigheden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . binnengebruik, vervuilingsgraad (2), installatiecategorie II
Geluidsniveau
Geluidsdrukniveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . onder 70 dBA
geluidsvermogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . onder 85 dBA
Bevochtigde delen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303, 304, SST, wolframcarbide (met binder van nikkel)
perfluoroelastomer, PTFE
*
Afhankelijk van de geprogrammeerde K-factor en toepassing. De maximaal toelaatbare pulsfrequentie van de
stroommeter is 425 Hz (pulsen/sec.). Raadpleeg voor nadere informatie over viscositeiten, stroomsnelheden
of mengverhoudingen uw Graco-leverancier.
Zie de handleidingen van de afzonderlijke onderdelen voor meer technische gegevens.
313951B
115
Standaardgarantie van Graco
Graco garandeert dat alle in dit document genoemde en door Graco vervaardigde apparatuur waarop de naam Graco vermeld staat, op de datum
van verkoop voor gebruik door de oorspronkelijke koper vrij is van materiaal- en fabricagefouten. Met uitzondering van speciale, uitgebreide,
of beperkte garantie zoals gepubliceerd door Graco, zal Graco, gedurende een periode van twaalf maanden na verkoopdatum, elk onderdeel van
de apparatuur dat naar het oordeel van Graco gebreken vertoont herstellen of vervangen. Deze garantie is alleen van toepassing op voorwaarde
dat de apparatuur conform de schriftelijke aanbevelingen van Graco geinstalleerd, bediend en onderhouden werd.
Normale slijtage en veroudering, of slecht functioneren, beschadiging of slijtage veroorzaakt door onjuiste installatie, verkeerde toepassing, slijpend
materiaal, corrosie, onvoldoende of onjuist uitgevoerd onderhoud, nalatigheid, ongeval, eigenmachtige wijzigingen aan de apparatuur, of het
vervangen van Graco-onderdelen door onderdelen van andere herkomst, vallen niet onder de garantie en Graco is daarvoor niet aansprakelijk.
Graco is ook niet aansprakelijk voor slecht functioneren, beschadiging of slijtage veroorzaakt door de onverenigbaarheid van Graco-apparatuur
met constructies, toebehoren, apparatuur of materialen die niet door Graco geleverd zijn, en ook niet voor fouten in het ontwerp, bij de fabricage of
het onderhoud van constructies, toebehoren, apparatuur of materialen die niet door Graco geleverd zijn.
Deze garantie wordt verleend onder de voorwaarde dat de apparatuur waarvan de koper stelt dat die een defect vertoont gefrankeerd wordt
verzonden naar een erkende Graco dealer opdat de aanwezigheid van het beweerde defect kan worden geverifieerd. Indien het beweerde
defect inderdaad wordt vastgesteld zal Graco de defecte onderdelen kosteloos herstellen of vervangen. De apparatuur zal gefrankeerd worden
teruggezonden naar de oorspronkelijke koper. Indien bij de inspectie geen materiaal- of fabricagefouten worden geconstateerd, dan zullen de
herstellingen worden uitgevoerd tegen een redelijke vergoeding, in welke vergoeding de kosten van onderdelen, arbeid en vervoer begrepen
kunnen zijn.
DEZE GARANTIE IS EXCLUSIEF, EN TREEDT IN DE PLAATS VAN ENIGE ANDERE GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET,
DAARONDER MEDEBEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES BETREFFENDE VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID
VOOR EEN BEPAALDE TOEPASSING.
De enige verplichting van Graco en het enige verhaal van de klant bij schending van de garantie is zoals hierboven bepaald is. De koper gaat ermee
akkoord dat geen andere verhaalsmogelijkheid (daarin medebegrepen, maar niet beperkt tot vergoeding van incidentele schade of van vervolgschade
door winstderving, gemiste verkoopopbrengsten, letsel aan personen of materiële schade, of welke andere incidentele verliezen of vervolgverliezen
dan ook) aanwezig is. Elke klacht wegens inbreuk op de garantie moet binnen twee (2) jaar na aankoopdatum kenbaar worden gemaakt.
GRACO GEEFT GEEN GARANTIE EN WIJST ELKE IMPLICIETE GARANTIE AF BETREFFENDE VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID
VOOR EEN BEPAALDE TOEPASSING, MET BETREKKING TOT TOEBEHOREN, APPARATUUR, MATERIALEN OF COMPONENTEN DIE
GRACO GELEVERD, MAAR NIET VERVAARDIGD HEEFT. Deze items, die verkocht, maar niet vervaardigd worden door Graco (zoals elektrische
motoren, schakelaren, slangen, etc.) zijn, indien van toepassing, onderhevig aan de garantie van de fabrikant. Graco zal aan de koper redelijke
ondersteuning verlenen bij het aanspraak maken op die garantie.
Graco is in geen geval aansprakelijk voor indirecte, incidentele of speciale schade of gevolgschade die het gevolg is van het feit dat Graco zulke
apparatuur heeft geleverd, of van de uitrusting, de werking, of het gebruik van producten of andere goederen op deze wijze verkocht, ongeacht
of die ontstaat door inbreuk op een contract, inbreuk op garantie, nalatigheid van Graco, of anderszins.
FOR GRACO CANADA CUSTOMERS
The Parties acknowledge that they have required that the present document, as well as all documents, notices and legal proceedings entered into,
given or instituted pursuant hereto or relating directly or indirectly hereto, be drawn up in English. Les parties reconnaissent avoir convenu que la
rédaction du présente document sera en Anglais, ainsi que tous documents, avis et procédures judiciaires exécutés, donnés ou intentés, à la suite
de ou en rapport, directement ou indirectement, avec les procédures concernées.
Graco-informatie
Voor de meest recente informatie over de producten van Graco, surf naar www.graco.com.
OM EEN BESTELLING TE PLAATSEN, neem contact op met uw Graco-dealer of bel met de dichtstbijzijnde dealer.
Telefoon: 612-623-6921 of gratis: 1-800-328-0211 Fax: 612-378-3505
Alle geschreven en afgebeelde gegevens in dit document geven de meest recente productinformatie weer zoals bekend op het tijdstip
van publicatie. Graco behoudt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen zonder bericht vooraf.
This manual contains Dutch. MM 312779
Hoofdkantoor Graco: Minneapolis
Kantoren in buitenland: België, China, Japan, Korea
GRACO INC. P.O. BOX 1441 MINNEAPOLIS, MN 55440-1441
Copyright 2009, Graco Inc. is geregistreerd overeenkomstig I.S. EN ISO 9001
www.graco.com
Herzien 12/2009.
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement