Graco 313970J - ProMix 2KS Meercomponentendoseerapparaat, Gebruiken, Nederlands de handleiding

Graco 313970J - ProMix 2KS Meercomponentendoseerapparaat, Gebruiken, Nederlands de handleiding | Manualzz
Gebruiken
®
ProMix
2KS
313970J
NL
Meercomponentendoseerapparaat
Manueel systeem voor proportioneel mengen van meercomponentencoatings.
Alleen voor professioneel gebruik.
Goedgekeurd voor gebruik in explosieve omgevingen (behalve de EasyKey).
Belangrijke veiligheidsinstructies
Lees alle waarschuwingen en instructies in
deze handleiding. Bewaar deze instructies.
Zie pagina 4 voor informatie over het model, waaronder
de maximale werkdruk. De goedkeuringslabels van de
apparatuur bevinden zich op pagina 3. Sommige afgebeelde
onderdelen zijn niet met alle systemen meegeleverd.
TI12504a
0359
#
53
II 2 G
Inhoudsopgave
Gerelateerde handleidingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Apparatuurgoedkeuringen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Systeemconfiguratie en onderdeelnummers . . . . 4
Typecodering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Standaardvoorzieningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Accessoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2KS-accessoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Accessoires geschikt voor 2KS zuur. . . . . . . . . . 6
Waarschuwingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Belangrijke informatie over
tweecomponentenmaterialen . . . . . . . . . . . . . 9
Aandachtspunten isocyanaat . . . . . . . . . . . . . . . 9
Zelfontbranding van materialen . . . . . . . . . . . . . . 9
Houd componenten A en B gescheiden. . . . . . . 9
Vochtgevoeligheid van isocyanaten . . . . . . . . . 10
Van materiaal wisselen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Belangrijke informatie over zure katalysator . . . 11
Aandachtspunten zure katalysator . . . . . . . . . . 11
Vochtgevoeligheid van zure katalysatoren . . . . 11
Woordenlijst van de gebruikte terminologie . . . . 12
Overzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Gebruik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
De onderdelen en de beschrijving ervan . . . . . 15
Cabinebediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
EasyKey display en toetsenbord . . . . . . . . . . . . . 20
Display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Toetsenbord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Voedingsschakelaar AC . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
I/S-voeding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Geluidsalarm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Graco Webinterfacepoort . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Ethernet-aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Schermen van de bedrijfsmodus . . . . . . . . . . . . . 22
Welkomstscherm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Statusscherm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Totalenscherm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Reset totaalscherm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Reset oplosmiddelscherm . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Alarmschermen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Niveaucontrolescherm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
2
Instelstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Wachtwoordscherm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Instellingenstartscherm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Systeemconfiguratieschermen . . . . . . . . . . . . . 30
Optieschermen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Geavanceerde instelschermen . . . . . . . . . . . . . 36
Receptinstelschermen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Recept 0 schermen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Kalibratiescherm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Systeembediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Bedrijsmodi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Sequentiële dosering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Dynamische dosering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Recept (kleur)-wissel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Oplosmiddel-push . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Mengsel-push . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Algemene werkcyclus, sequentiële dosering . . . 48
Algemene werkcyclus, dynamische dosering . . 50
Afstellingen mengverdelerventielen . . . . . . . . . . 53
Functie luchtstroomschakelaar (AFS) . . . . . . . . 54
Opstarten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Stoppen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Drukontlastingsprocedure . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Doorspuiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Functie oplosmiddel-push . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Mengsel-push . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Meterkalibratie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Kleurwissel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Kleurwisselprocedures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Kleurwisselsequenties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Alarmen en waarschuwingen . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Systeemalarmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Systeemwaarschuwingen . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Alarm, foutopsporing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Schematische diagrammen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Schema pneumatisch systeem . . . . . . . . . . . . . 94
Schema elektrisch systeem . . . . . . . . . . . . . . . . 95
EasyKey Elektrisch schema . . . . . . . . . . . . . . . 97
Prestatiegegevens van de meter
(G3000 aan A en B) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Prestatiegegevens van de meter
(G3000 aan A, Coriolis aan B) . . . . . . . . . . . . 99
Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Standaardgarantievoorwaarden van Graco . . . . 102
Graco-informatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
313970J
Gerelateerde handleidingen
Gerelateerde
handleidingen
Onderdelenhandleidingen in het Engels
Handleiding
Beschrijving
312775
ProMix 2KS Installatie manueel
systeem
ProMix 2KS Herstelonderdelen
manueel systeem
Mengverdeler voor de vloeistoffen
Doseerventiel
Kleurwisselkleppakket
Set kleurwisselmodule
Sets pistoolspoelkast
Luchtafsluitset pistool
Sets lozingsventiel en derde
doorspuitventiel
Sets netwerkcommunicatie
G3000/G3000HR-debietmeter
Coriolis-debietmeter
Vloerstatiefset
Bakenset
Basis webinterface/geavanceerd
webinterface
15V256 Upgradeset naar
automatisch systeem
15V825 Set discrete I/O-kaart
312777
312781
312782
312783
312787
312784
310745
312786
312785
308778
313599
313290
313542
313386
406799
406800
Apparatuurgoedkeuringen
De apparatuurgoedkeuringen staan op de volgende
labels die aan het vloeistofstation en de EasyKey™ zitten.
Zie AFB. 1 op pagina 5 voor de labellocaties.
EasyKey- en vloeistofstationslabel
ATEX-certificaat bevindt zich hier
!"#$" %#$!
(
78
3
4
$#$+" , +-!
!./%0!$# - ( ++ 1
2 1 3/% 1 4
5 6'( # &'(
!"#$#%%
& ' ( ( )* + ) , - ( +. /+0 1%
2* 3 3 : 3 ( (
9 88
$$!% +1 &&88 &'( )'*
Label vloeistofstation
ProMix® 2KS
PART NO.
C
SERIES
FLUID PANEL
MAX AIR WPR
SERIAL MFG. YR.
Intrinsically safe equipment
for Class I, Div 1, Group D, T3
US Ta = -20°C to 50°C
Install per 289833
.7
7
MPa
bar
100
PSI
GRACO INC.
P.O. Box 1441
Minneapolis, MN
55440 U.S.A.
FM08ATEX0073
II 2 G
Ex ia IIA T3
Artwork No. 293538
TI13581a
ATEX-certificaat bevindt zich hier
EasyKey-label
VOLTS
85-250 ~
AMPS 2 AMPS MAX
GRACO INC.
C
P.O. Box 1441
Minneapolis, MN
55440 U.S.A.
50/60 Hz
Intrinsically safe connections
for Class I, Div 1, Group D
US Ta = -20°C to 50°C
Install per 289833
II (2) G
[Ex ia] IIA
FM08ATEX0072
Artwork No. 293467
POWER REQUIREMENTS
ProMix® 2KS
PART NO. SERIES NO. MFG. YR.
Um: 250 V
TI13582a
ATEX-certificaat bevindt zich hier
313970J
3
Systeemconfiguratie en onderdeelnummers
Systeemconfiguratie en onderdeelnummers
Typecodering
De gecodeerde onderdeelnummers voor uw apparatuur staan op de identificatielabels geprint. Zie AFB. 1
voor de locatie van de identificatielabels. Het onderdeelnummer bevat een cijfer van een van de volgende zes
categorieën, afhankelijk van de configuratie van uw systeem.
Manueel Bediening en
systeem display
A en B meter
Kleurventielen
M
0 = geen meters
0 = Geen ventielen 0 = Geen ventielen
(één kleur)
(één katalysator)
1 = Eén luchtstroomschakelaarset
1 = Twee ventielen 1 = Twee ventielen
(lage druk)
(lage druk)
2 = Twee luchtstroomschakelaarsets
D = EasyKey met lcd
1 = G3000 (A en B)
2 = G3000HR
(A en B)
Bediening van de
Katalysatorventielen applicator
2 = Vier ventielen
2 = Vier ventielen
3 = 1/8 inch coriolis
(lage druk)
(lage druk)
(A) en G3000
(B)
3 = Zeven ventielen 3 = Twee ventielen
(lage druk)
(hoge druk)
4 = G3000 (A) en
1/8 inch coriolis 4 = Twaalf ventielen
(B)
(lage druk)
5 = 1/8 inch coriolis 5 =
(A) en
G3000HR (B)
6=
6 = G3000HR (A)
en 1/8 inch
coriolis (B)
3 = Eén pistoolspoelkastset
4 = Twee pistoolspoelkastsets
Twee ventielen
(hoge druk)
Vier ventielen
(hoge druk)
7 = 1/8 inch coriolis
(A en B)
E = EasyKey met lcd
M
(modellen
voor
zuur)
1 = G3000 (A) en
G3000A (B)
0 = Geen ventielen 0 = Geen ventielen
(geen kleur;
(één katalysator)
bestel zuurset
26A096-26A10
0; zie pagina 6)
1 = Eén luchtstroomschakelaarset
2 = Twee luchtstroomschakelaarsets
3 = Eén pistoolspoelkastset
4 = Twee pistoolspoelkastsets
4
313970J
Systeemconfiguratie en onderdeelnummers
!"#$" %#$!
(
78
3
4
Labellocatie op het
vloeistofstation
5 6'( # &'(
TI12423a
De maximale
werkdruk voor de
vloeistof wordt hier
weergegeven
$#$+" , +-!
!./%0!$# - ( ++ 1
2 1 3/% 1 4
!"#$#%%
& ' ( ( )* + ) , - ( +. /+0 1%
2* 3 3 : &'( )'*
TI12418a
Labellocatie op
de EasyKey
3 ( (
9 88
$$!% +1 &&88 Gecodeerd
onderdeelnummer
AFB. 1: Identificatielabel
Goedkeuring voor gevaarlijke locaties
Modellen die een G3000, G3000HR, G3000A of intrinsiek veilige coriolismeter hebben voor zowel A en B meters,
zijn goedgekeurd voor installatie op gevaarlijke locaties - Klasse I, Div. I, Groep D, T3 of Zone I Groep IIA T3.
Maximale werkdruk
De maximale werkdruk hangt af van de geselecteerde vloeistofcomponenten. De drukwaarde is gebaseerd op
de drukwaarde van het onderdeel in de vloeistofverdeler met de laagste drukwaarde. Zie de drukwaarden
van de componenten hieronder. Voorbeeld: Model MD2531 heeft een maximum werkdruk van 3000 psi
(21 MPa; 210 bar).
Controleer het identificatielabel op de EasyKey of het vloeistofstation voor de maximale werkdruk
van het systeem. Zie AFB. 1.
ProMix Maximale werkdruk van de vloeistofcomponenten
Basissysteem (geen meters [optie 0], geen kleur-/katalysatorwissel [optie 0]) . . 4000 psi (27,58 MPa; 275,8 bar).
Meteroptie 1 en 2 (G3000 of G3000HR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4000 psi (27,58 MPa; 275,8 bar).
Meteroptie 3, 4, 5, 6 en 7 (een of twee coriolismeters) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2300 psi (15,86 MPa; 158,6 bar)
Meteroptie 8 (G3000 en G3000A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4000 psi (27,58 MPa; 275,8 bar)
Kleurwisseloptie 1, 2, 3 en 4 en katalysatorwisseloptie 1 en 2 (lagedrukventielen) . . 300 psi (2,07 MPa; 20,6 bar)
Kleurwisseloptie 5 en 6 katalysatorwisseloptie 3 (hogedrukventielen). . . . . . . . . . . . . 3000 psi (21 MPa; 207 bar)
Debietbereik van debietmeter
G3000 en G3000A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75-3800 cc/min. (0,02–1,0 gallon/min.)
G3000HR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38-1900 cc/min. (0,01–0,50 gallon/min.)
Coriolis meter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-3800 cc/min. (0,005–1,00 gallon/min.)
S3000 oplosmiddelmeter (accessoire) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38-1900 cc/min. (0,01–0,50 gallon/min.)
313970J
5
Accessoires
Standaardvoorzieningen
Accessoires
Voorziening
EasyKey met LCD
Glazvezel- en voedingskabels, 50 ft (15,25 m)
Wandgemonteerd vloeistofstation, 50 cc Integrator en
statische menger
2KS-accessoires
Accessoire
Inserteerselectie pistoolspoelkast
Lozingsventiel zijde B bij meer katalysatorventielen
15V354 Set derde doorspoelventiel
Cabinebediening
15V536 Set stroomschakelaar oplosmiddel
Basis webinterface
15V213 Voedingskabel, 100 ft (30,5 m)
15G710 Optische glasvezelkabel,
100 ft (30,5 m)
15U955 Injectieset voor dynamische dosering
15V034 10 cc Integratorset
15V033 25 cc Integratorset
15V021 50 cci integratorset
24B618 100 cc integratorset
15W034 Strobe lichtalarmindicatorset
15V337 Geavanceerde webinterface
15V256 Upgradeset naar automatische modus
16D329 S3000 Debietmeterset oplosmiddel
15V825 Set discrete I/O-integratiekaart
Accessoires geschikt voor 2KS
zuur.
Voor gebruik met een zure katalysator.
Accessoire
26A096 Geen kleur / 1 katalysatorwisselset
26A097 2 kleuren / 1 katalysatorwisselset
26A098 4 kleuren / 1 katalysatorwisselset
26A099 7 kleuren / 1 katalysatorwisselset
26A100 12 kleuren / 1 katalysatorwisselset
OPMERKING: Dit is slechts een greep uit de verkrijgbare
accessoires en sets. Raadpleeg de Graco website voor
meer informatie over de beschikbare accessoires voor dit
product.
6
313970J
Waarschuwingen
Waarschuwingen
De onderstaande waarschuwingen betreffen de installatie, het gebruik, de aarding, het onderhoud en de reparatie
van deze apparatuur. Het uitroepteken verwijst naar een algemene waarschuwing en het gevarensymbool verwijst
naar procedurespecifieke risico's. Als u deze symbolen in de handleiding ziet, raadpleeg dan deze Waarschuwingen.
U kunt productspecifieke gevarensymbolen en waarschuwingen die niet in dit hoofdstuk staan beschreven in de
hele handleiding, waar van toepassing, tegenkomen.
WAARSCHUWING
BRAND- EN EXPLOSIEGEVAAR
Brandbare dampen in het werkgebied, zoals die van oplosmiddelen en verf, kunnen ontbranden
of exploderen. Voorkom brand en explosies onder meer als volgt:
• Gebruik de apparatuur alleen in goed geventileerde ruimtes.
• Zorg dat er geen ontstekingsbronnen zijn, zoals waakvlammen, sigaretten, draagbare elektrische
lampen en kunststof druppelvangers (deze kunnen statische vonkoverslag geven).
• Houd het werkgebied vrij van afval, inclusief oplosmiddelen, poetslappen en benzine.
• Haal geen stekkers uit stopcontacten, steek geen stekkers in stopcontacten en doe de verlichting
niet aan of uit met de schakelaars als er brandbare dampen aanwezig zijn.
• Aard alle apparatuur in de werkomgeving. Zie de instructies onder Aarding.
• Gebruik alleen geaarde slangen.
• Houd het pistool stevig tegen de zijkant van een geaarde emmer gedrukt terwijl u in de emmer spuit.
• Als u merkt dat er sprake is van enige statische elektriciteit of een schok voelt, stop dan
onmiddellijk met werken. Gebruik het systeem pas weer als u de oorzaak van het probleem
kent en het probleem verholpen is.
• Zorg dat er altijd een werkend brandblusapparaat op de werkplek is.
GEVAAR VAN ELEKTRISCHE SCHOKKEN
Deze apparatuur moet worden geaard. Slechte aarding, onjuiste instelling of verkeerd gebruik van het
systeem kan elektrische schokken veroorzaken.
• Zet het toestel uit via de hoofdschakelaar en haal de stekker uit het stopcontact voordat u kabels
ontkoppelt of onderhoud aan de apparatuur uitvoert.
• Aansluiten mag alleen op een geaard stopcontact.
• Alle elektrische bedrading moet worden verzorgd door een gediplomeerd elektricien en moet
voldoen aan alle ter plaatse geldende verordeningen en regelgeving.
INTRINSIEKE VEILIGHEID
Als intrinsiek veilige apparatuur onjuist is geïnstalleerd of is aangesloten op niet intrinsiek veilige
apparatuur, ontstaat een gevaarlijke situatie waarin brand, explosies of elektrische schokken kunnen
optreden. Volg lokale voorschriften op en houdt u aan de volgende veiligheidseisen.
•
•
•
313970J
Alleen modellen die een G3000, G250, G3000HR, G250HR, G3000A of een intrinsiek veilige
coriolismeter hebben, zijn goedgekeurd voor installatie op gevaarlijke locaties - Klasse I, Divisie I,
Groep D, T3 of Zone I Groep IIA T3.
Apparatuur die alleen is goedgekeurd voor niet-gevaarlijke locaties niet op een gevaarlijke locatie
installeren. Zie het identificatielabel voor de intrinsieke veiligheidscategorie van uw model.
Vervang of wijzig geen systeemcomponenten, aangezien dit de intrinsieke veiligheid kan aantasten.
7
Waarschuwingen
WAARSCHUWING
GEVAAR VOOR INJECTIE DOOR DE HUID
Materiaal dat onder hoge druk uit pistool, uit lekkende slangen of uit beschadigde onderdelen komt,
dringt door de huid naar binnen in het lichaam. Dit kan eruitzien als een gewone snijwond, maar het gaat
om ernstig letsel dat zelfs kan leiden tot amputatie. Laat het onmiddellijk door een arts behandelen.
• Draai steeds eerst alle vloeistofkoppelingen goed vast voordat u de apparatuur gaat bedienen.
• Het pistool nooit op iemand of op enig lichaamsdeel richten.
• Houdt nooit een hand voor de spuittip.
• Probeer nooit lekkages te stoppen met uw handen, het lichaam, handschoenen of een doek.
• Volg altijd de Drukontlastingsprocedure in deze handleiding wanneer u ophoudt met spuiten, vóór
reiniging, controle, of onderhoud aan de apparatuur.
GEVAREN VAN VERKEERD GEBRUIK VAN DE APPARATUUR
Verkeerd gebruik kan leiden tot ernstig letsel of de dood.
• Bedien het systeem niet als u moe bent of onder invloed bent van alcohol of geneesmiddelen.
• Overschrijd nooit de maximale werkdruk en de maximale bedrijfstemperatuur van het zwakste
onderdeel in uw systeem. Zie de Technische gegevens van alle apparatuurhandleidingen.
• Gebruik vloeistoffen en oplosmiddelen die geschikt zijn voor de bevochtigde onderdelen van de
apparatuur. Zie Technische gegevens van alle apparatuurhandleidingen. Lees de waarschuwingen
van de fabrikant van de vloeistoffen en oplosmiddelen. Vraag de leverancier of verkoper van het
materiaal om het veiligheidsinformatieblad (VIB of MSDS) voor alle informatie over het materiaal
dat u gebruikt.
• Controleer de apparatuur dagelijks. Repareer of vervang versleten of beschadigde onderdelen
onmiddellijk en vervang ze uitsluitend door originele reserveonderdelen van de fabrikant.
• Breng geen veranderingen of wijzigingen in de apparatuur aan.
• Gebruik apparatuur alleen voor het beoogde doel. Neem contact op met uw leverancier voor meer
informatie.
• Houd slangen en kabels uit de buurt van plaatsen waar gereden wordt, scherpe randen, bewegende
delen en hete oppervlakken.
• Zorg dat er geen kink in slangen komt en buig ze niet te ver door; trek het apparaat nooit vooruit aan
de slang.
• Houd kinderen en dieren weg uit het werkgebied.
• Houd u aan alle geldende veiligheidsvoorschriften.
GEVAAR VAN GIFTIGE MATERIALEN OF DAMPEN
Giftige vloeistoffen of dampen kunnen ernstig letsel of zelfs de dood veroorzaken als deze in de ogen
of op de huid spatten, of ingeademd of ingeslikt worden.
• Lees de veiligheidsinformatiebladen zodat u de specifieke gevaren van de gebruikte vloeistoffen
kent.
• Bewaar gevaarlijke vloeistof in goedgekeurde houders en voer ze af conform alle geldende
richtlijnen.
• Draag altijd chemicaliëndichte handschoenen tijdens het sproeien of het reinigen van apparatuur.
PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN
U moet geschikte beschermingsmiddelen dragen als u de apparatuur bedient, onderhoudt en als u in het
werkgebied aanwezig is, om u mede te beschermen tegen ernstig letsel, zoals oogletsel, inademing van
giftige dampen, brandwonden en gehoorverlies. Dergelijke apparatuur is o.a. (maar is hier niet tot
beperkt):
• een veiligheidsbril;
• kleding en een ademhalingsfilter zoals aanbevolen door de fabrikant van de gebruikte vloeistoffen
en oplosmiddelen;
• handschoenen;
• Gehoorbescherming.
8
313970J
Belangrijke informatie over tweecomponentenmaterialen
Belangrijke informatie over tweecomponentenmaterialen
Stoffen met een isocyanaat-groep (ISO)
worden toegepast als katalysator in
tweecomponentenmaterialen.
Aandachtspunten isocyanaat
Bij het spuiten of afgeven van materiaal dat
isocyanaat bevat, kunnen schadelijke nevels,
dampen of zwevende deeltjes ontstaan.
• Lees en begrijp de waarschuwingen en het
Veiligheidsgegevensblad (SDS - Safety Data
Sheet) van de fabrikant, zodat u op de hoogte
bent van de specifieke gevaren en
voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van
isocyanaten.
• Het gebruik van isocyanaten brengt potentieel
gevaarlijke procedures met zich mee. Spuit niet
met deze apparatuur als u niet getraind en
gekwalificeerd bent, en de informatie in deze
handleiding hebt gelezen en begrepen, evenals
die in de toepassingsinstructies en SDS van de
fabrikant.
Zelfontbranding van materialen
Sommige materialen kunnen zelfontbrandend
worden als ze te dik wordt opgebracht. Lees de
waarschuwing van de materiaalfabrikant en de het
Veiligheidsgegevensblad (SDS - Safety Data Sheet).
Houd componenten A en B
gescheiden.
Kruisbesmetting kan leiden tot uitgehard materiaal
in materiaalleidingen, met als gevolg ernstig letsel
of schade aan apparatuur. Om kruisbesmetting
te voorkomen:
• Verwissel nooit de bevochtigde delen van
component A en component B.
• Gebruik nooit oplosmiddel van één kant als
het is verontreinigd vanaf de andere kant.
• Het gebruik van onjuist onderhouden of verkeerd
afgestelde apparatuur kan leiden tot onvoldoende
uitgehard materiaal. De apparatuur moet
zorgvuldig worden onderhouden en afgesteld
volgens de instructies in de handleiding.
• Om inademing van nevels, dampen of zwevende
deeltjes met isocyanaat te voorkomen, moet
iedereen in het werkgebied geschikte
ademhalingsbescherming dragen. Draag altijd
een goed passende ademhalingsbescherming,
zo nodig ook van een aangeblazen type. Ventileer
de werkruimte in overeenstemming met de
instructies in de SDS van de fabrikant.
• Vermijd elk huidcontact met isocyanaten.
Iedereen in de werkruimte moet chemisch
ondoordringbare handschoenen dragen, evenals
beschermende kleding en voetafdekking zoals
aanbevolen door de fabrikant van het materiaal
en de regelgevende autoriteit ter plekke. Volg alle
aanbevelingen van de fabrikant, ook die voor
de omgang met vervuilde kleding. Was na het
spuiten eerst handen en gezicht, voordat u gaat
eten of drinken.
313970J
9
Belangrijke informatie over tweecomponentenmaterialen
Vochtgevoeligheid
van isocyanaten
Blootstelling aan vocht (zoals vochtigheid) zal ISO
gedeeltelijk doen uitharden en kleine, harde, schurende
kristallen doen vormen die in de vloeistof zullen zweven.
Uiteindelijk ontstaat een film op het oppervlak en het
isocyanaat gaat een gel vormen, met een steeds
toenemende viscositeit.
LET OP
Gedeeltelijk uitgehard isocyanaat vermindert de
prestaties en levensduur van alle bevochtigde delen.
• Gebruik altijd een afgedichte verpakking met een
droogmiddel in de ontluchting, of pas een
stikstofatmosfeer toe. Bewaar isocyanaat nooit
in een open vat.
• Houd het smeerreservoir (indien geïnstalleerd)
van de ISO-pomp steeds gevuld met een
geschikt smeermiddel. Het smeermiddel creëert
een barrière tussen het isocyanaat en de
atmosfeer.
• Gebruik alleen vochtwerende slangen die
geschikt zijn voor isocyanaat.
OPMERKING: De dikte van de aangebrachte laag en de
kristallisatiesnelheid variëren naargelang de
samenstelling van het isocyanaat, de vochtigheid en de
temperatuur.
Van materiaal wisselen
LET OP
Het wisselen van materiaal dat in uw apparatuur
wordt gebruikt, vereist speciale aandacht om schade
en tijdverlies te voorkomen.
• Spoel voor een materiaalwissel de apparatuur
meerdere keren, zodat die grondig schoon is.
• Reinig na het spoelen altijd de zeven bij de
vloeistofinlaat.
• Raadpleeg de fabrikant over chemische
compatibiliteit.
• Bij een omschakeling tussen epoxy en urethaan
of polyurea is demontage en reiniging van alle
vloeistofcomponenten nodig. Vervang ook alle
slangen. Epoxy’s hebben vaak amines aan de
B-zijde (harder). Polyureum heeft vaak aminen
aan de A-zijde (hars).
• Gebruik nooit teruggewonnen oplosmiddel,
omdat daar vocht in kan zitten. Houd ongebruikte
containers met oplosmiddel steeds gesloten.
• Voorzie schroefdraad steeds van een geschikt
smeermiddel wanneer apparatuur opnieuw in
elkaar wordt gezet.
10
313970J
Belangrijke informatie over zure katalysator
Belangrijke informatie over zure katalysator
Het 2KS meercomponenten-doseerapparaat is ontworpen voor zure katalysatoren (verder aangeduid als ‘zuur’),
zoals tegenwoordig gebruikt bij materialen voor houtafwerking, in twee componenten. Tegenwoordig gebruikte zuren
(met een pH-waarde tot wel 1) zijn corrosiever dan eerder toegepaste zuren. Bevochtigde delen moeten daarom een
nog grotere corrosiebestendigheid hebben om de inwerking van deze zuren te weerstaan. Deze onderdelen mogen
niet vervangen worden door andere typen.
Aandachtspunten zure katalysator
Zuur is brandbaar. Bij spuiten of afgeven van zuur kunnen schadelijke nevels, dampen en fijne deeltjes ontstaan.
Voorkom brand, explosies en ernstig letsel:
• Lees en begrijp de waarschuwingen en het Veiligheidsgegevensblad (SDS - Safety Data Sheet) van de fabrikant,
zodat u op de hoogte bent van de specifieke gevaren en voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van het zuur.
• Gebruik in het katalysatorsysteem alleen originele onderdelen van de fabrikant (slangen, fittingen, etc). Tussen
vervangen onderdelen en het zuur kunnen chemische reacties optreden.
• Om inademing van zure nevels, dampen of zwevende deeltjes te voorkomen, moet iedereen in het werkgebied
geschikte ademhalingsbescherming dragen. Draag altijd een goed passende ademhalingsbescherming, zo
nodig ook van een aangeblazen type. Ventileer de werkruimte in overeenstemming met de instructies in de SDS
van de fabrikant van het zuur.
• Voorkom altijd dat zuur in contact komt met de huid. Iedereen in de werkruimte moet chemisch ondoordringbare
handschoenen dragen, evenals beschermende kleding, voetafdekking en een schort, zoals aanbevolen door de
fabrikant van het zuur en de regelgevende autoriteit ter plekke. Volg alle aanbevelingen van de fabrikant, ook die
voor de omgang met vervuilde kleding. Was eerst handen en gezicht, voordat u gaat eten of drinken.
• Controleer apparatuur regelmatig op potentiële lekken. Als zuur gemorst is, moet dit meteen grondig opgeruimd
worden, om direct contact met zuur of inademing van zure dampen te voorkomen.
• Houd zuur uit de buurt van hitte, vonken en open vuur. Rook niet in de werkruimte. Verwijder alle
ontstekingsbronnen.
• Bewaar het zuur in de originele verpakking op een koele, droge en goed geventileerde plek uit de buurt van
direct zonlicht en van andere chemicaliën in overeenstemming met de aanbevelingen van de fabrikant van het
BPO. Om corrosie te voorkomen mag zuur niet worden bewaard in andere opslagvaten dan die geleverd of
voorgeschreven zijn. Sluit het originele opslagvat na gebruik weer goed af, om te voorkomen dat zure dampen
de opslagruimte en omgeving daarvan vervuilen.
Vochtgevoeligheid van zure
katalysatoren
Zure katalysatoren kunnen gevoelig zijn voor vocht uit de
lucht en andere stoffen. Aan te raden is dat de
katalysatorpomp en de afdichting van ventielen steeds
rijkelijk voorzien blijven van ISO-olie, TSL of een ander
geschikt materiaal. Dit voorkomt dat zich zuur ophoopt en
afdichtingen voortijdig beschadigd raken of doorslaan.
LET OP
Zuur dat zich ophoopt is schadelijk voor de afdichting
van kleppen en kranen. De levensduur en prestaties
van de katalysatorpomp nemen daardoor af. Zo
voorkomt u dat zuur wordt blootgesteld aan vocht:
• Gebruik altijd een afgedichte verpakking met een
droogmiddel in de ontluchting, of pas een
stikstofatmosfeer toe. Bewaar zuren nooit
in een open vat.
• Houd de katalysatorpomp en de
ventielafdichtingen gevuld met het geschikte
smeermiddel. Het smeermiddel zorgt een
barrière tussen het zuur en de atmosfeer.
• Gebruik alleen vochtbestendige slangen die
geschikt zijn voor het werken met zuren.
• Voorzie schroefdraad steeds van een geschikt
smeermiddel wanneer apparatuur opnieuw
in elkaar wordt gezet.
313970J
11
Woordenlijst van de gebruikte terminologie
Woordenlijst van de gebruikte terminologie
Advanced Web Interface (AWI) - met deze
geavanceerde webinterface voor de ProMix is het
mogelijk op afstand back-ups te maken en die terug te
zetten, te configureren, te loggen en de software bij te
werken.
Afkoelingsperiode doseerventiel - De tijd na een
wijziging van een doseerventiel, waarin het
debietleerproces geblokkeerd blijft. Het systeem kan
intern een tijd gebruiken die korter is dan gebaseerd op
de stabiliteit van de pulsstroom van de debietmeter.
Afkoelingsperiode na wijziging instelpunt - De tijd na
een wijziging van het instelpunt, waarin het leerproces
geblokkeerd blijft, zodat het debiet zich kan stabiliseren.
Afkoelingsperiode pistooltrekker - De tijd na het
inknijpen van de pistooltrekker, waarin het leerproces
geblokkeerd blijft, zodat het debiet zich kan stabiliseren.
Afvoer kleur/katalysator - de tijd die nodig is om de
leidingen tussen de kleur- of katalysatorwisselaar en
de mengverdeler te spoelen tijdens een kleur- of
katalysatorwissel.
Alarm doorspuitvolume - Alarm E11 doet zich voor
als het minimale spoelvolume niet wordt bereikt.
Analoog – betreft of is een hulpapparaat waarin de
gegevens worden weergegeven als continu variabele,
meetbare fysieke hoeveelheden, zoals lengte, breedte,
spanning of druk.
Bron eindspoeling- bron van het medium dat wordt
gebruikt bij het doorspuiten aan het eind. Door de
gebruiker in te stellen voor de luchtdoorspuitklep, de
oplosmiddeldoorspuitklep of de 3E doorspuitklep.
Controle op spoelvolume - het systeem bewaakt
het spoelvolume. Alarm E-11 doet zich voor wanneer
het minimumvolume niet wordt bereikt. Het minimale
spoelvolume kan door de gebruiker worden ingesteld
(0-999 cc).
Coriolismeter – een niet-verstorende debietmeter die
vaak wordt gebruikt in toepassingen met een laag debiet
of met een lichte viscositeit, afschuifgevoelig, of
materialen die door een zuur worden gekatalyseerd.
Deze meter gebruikt vibraties om de stroming te meten.
De stootduur geeft de totale lengte van de sequentie
van stoten tijdens het doorspuiten aan. Door de gebruiker
in te stellen tussen 0 en 999 seconden.
Debietinstelpunt - vooringestelde streefwaarde voor
de stroomsnelheid.
Debietregeling binnen gesloten circuit - verwijst
naar het proces waarbij het debiet automatisch wordt
aangepast om een constante stroom te handhaven.
Debiettolerantie - instelbaar percentage aanvaardbare
afwijking voordat een debietwaarschuwing optreedt.
Analoog signaal voor debiet - het type
communicatiesignaal dat kan worden gebruikt op
de ProControl-module.
Derde spoelventiel – betreft het gebruik van drie
spoelventielen die worden gebruikt om bepaalde
materialen op waterbasis te spoelen. De ventielen
worden gebruikt om te spoelen met water, lucht en
oplosmiddel.
B doorspuiten na stoot - optioneel 2 seconden
B-oplosmiddel open na de stoot. Dit dient om het
stootmateriaal en het materiaal van de eindspoeling
gescheiden te houden, zodat geen ongewenste mening
optreedt.
Digitale ingang en uitgang - een beschrijving van data die
worden verzonden als een sequentie van discrete
symbolen; dit zijn meestal binaire data die worden
weergegeven met behulp van elektronische of
elektromagnetische signalen.
Basis webinterface (BWI) - met deze webinterface voor
de ProMix is het mogelijk op afstand back-ups te maken
en die terug te zetten, te loggen en de software bij te
werken.
Discrete I/O – betreft data die een afzonderlijke eenheid
vormen en rechtstreeks communiceren met een andere
besturingsfunctie.
Bootloader - Hulpprogramma voor het opstarten en
herprogrammeren van de ProMix-toepassingssoftware.
Bron eerste spoeling- bron van het medium voor de
eerste keer doorspuiten. Door de gebruiker in te stellen
op luchtdoorspuitklep, oplosmiddeldoorspuitklep of 3E
doorspuitklep
12
Doorspoelen – wanneer al het gemengde materiaal uit
het systeem wordt gespoeld.
Doorspoeltijd – de hoeveelheid tijd die nodig is om al
het gemengde materiaal uit het systeem te spoelen.
Doseertijdalarm – de hoeveelheid tijd die toegestaan is
voor de afgifte van een dosering voor er een alarm
optreedt. Meer dan 30 pulsen van de debietmeter of het
actieve doseerventiel zijn nodig terwijl de pistooltrekker is
ingeknepen om het alarm te voorkomen.
313970J
Woordenlijst van de gebruikte terminologie
Doseringsgrootte – de hoeveelheid hars (A) en
katalysator (B) die wordt ingebracht (gedoseerd) in een
integrator (mengkamer).
Handbediening – wanneer het proportionerings- of het
stroomregelingssysteem de invoer controleert zonder
input vanuit een regelsysteem van buiten.
Duur eerste spoeling- duur van de eerste
doorspuitcyclus. Door de gebruiker in te stellen tussen 0
en 999 seconden.
Houdbaarheidstijd – de hoeveelheid tijd voordat
een bepaald materiaal niet langer spuitbaar is.
Duur luchtstoot- duur van elke activering van de
luchtdoorspuitklep tijdens een sequentie stoten. Door de
gebruiker in te stellen tussen 0,0 en 99,9 seconden.
Duur van de stoot oplosmiddel/3E doorspoelklepduur van elke activering van het oplosmiddel of 3E
doorspuitklep tijdens een sequentie van stoten. Door de
gebruiker in te stellen tussen 0,0 en 99,9 seconden.
Duur van eindspoeling- duur van de laatste
doorspuitcyclus. Door de gebruiker in te stellen tussen 0
en 999 seconden.
Dynamische dosering – Component A wordt
doorlopend afgegeven. Component B sproeit het nodige
volume intermitterend om de correcte mengverhouding te
verkrijgen.
Eenpuntsleren - Kalibratiewijze van de debiettabel met
geleerde punten boven een gespecifieerd debiet, om bij
lage debieten met korte trekkertijden de tabel te
interpoleren.
Houdbaarheidsvolume – de hoeveelheid materiaal
die nodig is om door de mengverdeler, de slang en de
applicator te gaan voor de houdbaarheidstimer weer
op de beginstand wordt gezet.
Ingangssignaal pistooltrekker - gebruikt voor het
beheren van mengzekerheid, doseertijden en
debietregeling.
Intrinsiek veilig (IS) – geeft aan dat bepaalde
componenten in een gevaarlijke locatie geplaatst mogen
worden.
Kd - deze waarde bepaalt hoe sterk het systeem
probeert overschrijding van het debietinstelpunt te
voorkomen.
K-factor - een waarde die aangeeft hoeveel materiaal er
door een meter gaat. De ingestelde waarde betreft de
hoeveelheid materiaal per doseringspuls.
Ki – geeft aan hoeveel vloeistof er meer wordt gedoseerd
dan het instelpunt.
Ethernet - een methode om een computer in dezelfde
fysieke locatie rechtstreeks aan te sluiten op een netwerk
of op apparatuur.
Kleur/katalysator vullen - de tijd die nodig is om de
leidingen tussen de kleur- of katalysatorwisselmodule en
de mengverdeler te vullen.
Extra druk trekker los - De extra hoeveelheid druk die
bij niet-ingeknepen trekker wordt opgeteld bij de
druk-debiet-kalibratie, op basis van het debietinstelpunt.
Kp – geeft de snelheid aan waarmee de vloeistofstroom
het instelpunt bereikt.
Extra taalkeuze - Hiermee kan een extra taalbestand in
de Promix worden geladen, om talen te ondersteuenen
die niet standaard in het systeem zitten. Alleen
Unicode-tekens t/m codepunt 00FF (hexadecimaal)
worden ondersteund.
ExtSP - Externe sturing van het instelpunt (setpoint)
via een PLC-ingang, bij debietbesturing in de
overnamemodus.
Glasvezelcommunicatie – het gebruik van licht om
communicatiesignalen over te brengen. Blauw is de
zender, zwart is de ontvanger De kabel moet,
communicatie mogelijk te maken, kruisling aangesloten
zijn tussen de EasyKey en het vloeistofpaneel. De
glazvezelkabel is voorzien van een blauwe band om de
juiste aansluiting aan te geven.
Globaal - geeft aan dat waarden op het scherm gelden
voor alle recepten, 1 t/m 60.
313970J
Leersterkte - Hoe vaak en hoe sterk de gegevenstabel
voor de debietbesturing wordt bijgewerkt op basis van
het verschil tussen debietinstelpunt en gemeten debiet.
Luchtstoot – het proces waarbij lucht en oplosmiddel
worden gemengd tijdens de spoelcyclus om de leidingen
te reinigen en het gebruik van oplosmiddel te
verminderen.
Mengen – wanneer onderlinge uitwisseling plaatsvindt
van de hars (A) en de katalysator (B).
Mengsel-push - Een van de varianten van het
automatisch lozen (autodump). Een houdbaarheidsalarm
wordt dan automatisch opgeheven zodra het pistool in
de spoelkast is, door nieuw gemengd materiaal door
het pistool te voeren.
Mengsignaalingang – verwijst naar de
systeemmodus waarin het systeem een
doseersequentie begint telkens als het mengsignaal
"Hoog" gemaakt is.
13
Woordenlijst van de gebruikte terminologie
Minimale vulvolume voor het materiaal - het systeem
bewaakt het vulvolume. Alarm E-21 doet zich voor
wanneer het minimumvolume niet wordt bereikt.
De gebruiker kan het minimale vulvolume van het
materiaal instellen (0-9999 cc).
Taaktotaal - een resetbare waarde die de hoeveelheid
materiaal toont die voor één taak via het systeem is
gedoseerd. Een taak is voltooid wanneer er een
kleurwissel, een spoeling of complete systeemspoeling
plaatsvindt.
Modbus/TCP - een bepaald communicatieprotocol dat
wordt gebruikt om digitale I/O-signalen over een
ethernetverbinding te sturen.
Totaal generaal – een niet-resetbare waarde die de
totale hoeveelheid materiaal aangeeft die het systeem
heeft afgegeven.
Netwerkstation - een middel om een specifiek
afzonderlijk doseer- of debietregelsysteem te
identificeren.
V/P – slaat op het omzetten van elektrische spanning
(voltage) naar druk (pressure) in het debietregeling.
Oplosmiddel-push - de gebruiker kan daarmee iets
besparen op gemengd materiaal door het met
oplosmiddel uit het pistool te persen. Hiervoor is als
toebehoren een oplosmiddelmeter nodig.
Overdosisalarm (A, B, C) – wanneer van een van de
componenten hars (A), katalysator (B) of reductor (C) te
veel wordt gedoseerd en het systeem kan daarvoor niet
compenseren.
Verhoudingstolerantie – een instelbare percentage
voor de afwijking die het systeem toelaat voordat er een
verhoudingsalarm optreedt.
Vulduur voor gemengd materiaal- de tijdsduur die
benodigd is voor het overbrengen van gemengd
materiaal van de doseerventielen naar applicator of
pistool.
Vullen van oplosmiddel - de tijd die nodig is om leiding
voor het gemengde materiaal te vullen met oplosmiddel.
Regeltijd trekker los - De tijd waarover de vloeistofdruk
wordt geregeld, afhankelijk van het debietinstelpunt,
nadat de pistooltrekker is losgelaten.
Resolutie van debietregeling - een instelbare waarde
waarmee het debietregelsysteem de prestaties kan
optimaliseren. De waarde is gebaseerd op de maximaal
gewenste stroomsnelheden.
Ruststand – Als de trekker van het pistool gedurende 2
minuten niet wordt ingeknepen, gaat het systeem naar de
ruststand. Druk de trekker van het pistool in om het werk
te hervatten.
Sequentiële dosering – Componenten A en B sproeien
het nodige volume sequentieel om de gewenste
mengverhouding te verkrijgen.
Sequentiële kleurwissel – het proces waarbij een
kleurwissel wordt gestart en het systeem spuit
automatisch de oude kleur eruit en laadt een nieuwe
kleur.
Stand-by – betreft de status van het systeem.
Stuurspanning doorspoelen - De stuurspanning tijdens
het doorspuiten, maximaal 3300 mV. De responscurve
van de V/P-regelaar is niet lineair, dus het kan nodig zijn
de respons uit te proberen via 'Handmatige overname'.
Systeem in ruststand - Deze waarschuwing treedt op
als de ProMix op mengen is gezet, en 2 minuten zijn
verstreken sinds de laatste puls van een debietmeter.
14
313970J
Overzicht
Overzicht
Gebruik
De GracoProMix 2KS is een elektronisch tweecomponentendoseersysteem voor verf. Het kan de meeste
tweecomponenten epoxy's op basis van oplosmiddel en op waterbasis, polyurethanen en verf op basis van
zuurkatalysator mengen. Het systeem is niet geschikt voor gebruik met snel uithardende verfsoorten (verf met een
houdbaarheid van minder dan 15 minuten).
•
•
•
Kan met het wandgemonteerde vloeistofstation
doseren met verhoudingen van 0,1:1 tot 50:1 in
stappen van 0,1.
De gebruiker kan zelf de mengzekerheid kiezen
en kan daarbij een nauwkeurigheid van +/-1%
aanhouden, afhankelijk van de materialen en
de bedrijfsomstandigheden.
Modellen zijn verkrijgbaar voor het werken met
luchtspuitsystemen, air-assisted systemen of airless
systemen met een capaciteit tot maximaal 3800
cc/min.
•
Kleurwisselopties zijn verkrijgbaar voor lagedruk
luchtspuit- (300 psi [2,1 MPa, 21 bar]) en
hogedruksystemen (3000 psi [21 MPa, 210 bar])
met tot 30 kleurwisselkleppen en tot 4
katalysatorwisselkleppen.
OPMERKING: Optionele accessoires zijn
verkrijgbaar voor installatie ter plekke voor het
verkrijgen van 30 kleuren.
De onderdelen en de beschrijving ervan
Zie Tabel 1, AFB. 2 en AFB. 3 voor de systeemcomponenten.
Tabel 1: Onderdeelbeschrijvingen
Component
Beschrijving
EasyKey (EK)
Wordt gebruikt om het systeem te installeren, als scherm, voor de bediening en voor de
bewaking van het systeem. De EasyKey werkt op een netvoeding van 85-250 VAC bij
50/60 Hz, die voor andere systeemcomponenten wordt omgezet naar geschikte lagere
spanning en optische signalen.
Cabinebediening
(BC)
Dit wordt gebruikt door de operator voor de dagelijkse schilderfuncties, o.a. recepten
kiezen, aangeven dat een taak voltooid is, alarmsignalen aflezen/terugstellen en het
systeem op stand-by, mengen (Mix) of doorspuiten (Purge) zetten. Meestal wordt deze
binnenin de spuitcabine of vlak bij de spuiter gemonteerd.
Vloeistofstation
(ST)
Bestaat uit magneetventielen voor luchtregeling, stromingsschakelaars, en bevestigingen
voor de vloeistofdebietmeters en de vloeistofverdeler. De besturingskaart beheert alle
doseerfuncties.
Vloeistofverdeler
(FM)
•
•
•
•
•
313970J
Pneumatisch bediende doseerventielen voor componenten A en B
Doorspuitventielen voor het doorspuiten met oplosmiddel en lucht
Monsterafnameventielen voor kalibratie van de -debietmeters en om
verhoudingscontroles uit te voeren
Afsluiters om voor componenten A en B de vloeistofdoorgang naar het
mengverdeler te kunnen afsluiten, zodat een accurate kalibratie en
verhoudingscontroles mogelijk worden.
Mengverdeler, hierin bevinden zich o.a. de vloeistofintegrator en de statische
menger.
§ De vloeistofintegrator is de kamer waar componenten A en B bij elkaar
komen in de gekozen verhouding en het mengen begint.
§ Statische mixer, deze heeft 24 elementen om de vloeistoffen achter
de vloeistofintegrator te mengen tot één uniforme consistentie.
15
Overzicht
Tabel 1: Onderdeelbeschrijvingen
Component
Debietmeters
(MA, MB, MS)
Beschrijving
Optioneel zijn drie debietmeters verkrijgbaar bij Graco:
•
De G3000 is een tandwielmeter voor algemeen gebruik die meestal wordt gebruikt bij
een stroombereik van 75-3800 cc/min. (0,02–1,0 gal/min.), drukwaarden tot 4000 psi
(28 MPa, 276 bar) en een viscositeit van 20–3000 centipoise. De K-factor is circa
0,119 cc/puls.
•
De G3000A is een tandwielmeter geschikt voor zure katalysatorvloeistoffen.
Hij wordt meestal gebruikt bij een stroombereik van 75–3800 cc/min.
(0,02–1,0 gal/min.), drukwaarden tot 4000 psi (28 MPa, 276 bar) en een viscositeit
van 20–3000 centipoise. De K-factor is circa 0,119 cc/puls.
•
G3000HR is een hoge-resolutieversie van de G3000 meter. Hij wordt meestal
gebruikt bij een stroombereik van 38–1900 cc/min. (0,01–0,5 gal/min.), drukwaarden
tot 4000 psi (28 MPa, 276 bar) en een viscositeit van 20–3000 centipoise.
De K-factor is circa 0,061 cc/puls.
•
De S3000 is een tandwielmeter voor oplosmiddel, gebruikt bij een stroombereik van
38-1900 cc/min. (0,01–0,50 gal/min.), drukwaarden tot 3000 psi (21 MPa, 210 bar) en
een viscositeit van 20–50 centipoise. De K-factor is circa 0,021 cc/puls. Het gebruik
van de functie oplosmiddel-push is vereist.
•
Coriolis is een speciale meter die een groot bereik aan stroomsnelheden en
viscositeiten aankan. Deze meter is beschikbaar met vloeistofdoorgangdiameters
van 1/8 in. of 3/8 in. Voor meer informatie over de coriolismeter, zie handleiding
313599.
De K-factor kan per gebruiker worden ingesteld; gebruik bij lage waarden een lage
K-factor.
§ vloeistofdoorgang 1/8 inch: Zet de K-factor in op 0,020 of 0,061.
§ vloeistofdoorgang 3/8 inch: Zet de K-factor in op 0,061 of 0,119.
Kleurwisselventielen
(ACV) en
kleurwisselmodule
(CCM)
Een optionele component. Leverbaar als ventielpakket voor kleurwissel, voor zowel lage
als hoge druk en tot 30 kleurwisselventielen. Elke pakket bevat één extra ventiel voor
oplosmiddel om de vloeistofleiding tussen kleurwisselingen te reinigen.
Katalysatorwisselkleppen (BCV)
Een optionele component. Leverbaar als ventielpakket voor katalysatorwissel, voor zowel
lage als hoge druk en tot 4 katalysatorwisselventielen. Elk pakket bevat één extra ventiel
voor oplosmiddel om de vloeistofleiding tussen katalysatorwisselingen te reinigen.
Bij systemen voor zure katalysatoren wordt een ander katalysatorwisselventiel toegepast.
Dubbele
glasvezelkabel (FO)
Wordt gebruikt voor de communicatie tussen de EasyKey en het wandgemonteerd
vloeistofstation.
Voedingskabel
vloeistofstation
(PS)
Wordt gebruikt om stroom te leveren aan het wandgemonteerd vloeistofstation.
Bediening van
de applicator:
Gebruik de
luchtstroomschakelaar (AFS) of
de pistoolspoelkast
(GFB)
Luchtstroomschakelaar: De luchtstroomschakelaar detecteert de luchtstroom naar het
pistool en stuurt een signaal naar de ProMix-besturing als de trekker van het pistool
wordt ingedrukt. De schakelaar werkt in combinatie met de debietmeters om ervoor te
zorgen dat de systeemcomponenten goed functioneren. Zie pagina 54 voor nadere
informatie.
16
Pistoolspoelkast: De pistoolspoelkastset bevat een automatisch spoelsysteem voor
manuele sproeipistolen, alsmede een luchtstroomschakelaar.
313970J
Overzicht
EK
CCM
PS
BC
BCV
FO
ACV
MS
GFB
ST
MB
MA
FM
BCV - zuurmodellen
TI29655a
AFB. 2. Manueel systeem, afgebeeld met G3000 meters, kleur/katalysatorwissel,
1 pistoolspoelkast en oplosmiddeldebietmeter (accessoire)
313970J
17
Overzicht
DVA
FI
DVB
MB
MS
MA
RVB
AT
APV
RVA
SVA
SM
SVB
SPV
TI12556b
AFB. 3. Wandgemonteerd vloeistofstation
Verklaring:
MA
DVA
RVA
SVA
MB
DVB
RVB
SVB
MS
SPV
APV
SM
FI
AT
18
Meter component A
Doseerventiel component A
Monsterafnameklep component A
Afsluiter component A
Meter component B
Doseerventiel component B
Monsterafnameklep component B
Afsluiter component B
Oplosmiddelmeter (accessoire)
Doorspuitventiel voor oplosmiddel
Doorspuitventiel voor lucht
Statische menger
Vloeistofintegrator
Luchttoevoerbuis luchtdoorspuitventiel
313970J
Cabinebediening
Cabinebediening
Door de operator gebruikt voor de dagelijkse
verfwerkzaamheden, zoals: het veranderen van
recepten, het signaleren dat een taak voltooid is, het
lezen/uitschakelen van alarmen en het systeem in de
Stand-by-, Meng- of Doorspoelmodus zetten. Meestal
wordt deze binnenin de spuitcabine of vlak bij de spuiter
gemonteerd.
Tabel 2: Toetsen en indicatoren cabinebediening
(zie AFB. 4)
Toets/
Controlelampje Definitie en functie
Display
• Geeft het receptnummer weer in
de Bedrijfsmodus.
• Toont, als een alarm optreedt, de
alarmcode (E1 t/m E28) en laat
de rode alarmaanduiding
knipperen.
• Het receptnummer is te zien
nadat een alarm is gereset.
• Als Oplosmiddel-push is
ingeschakeld, geeft de display
afwisselend streepjes en het
resterende percentage weer
(zie pagina 65).
Recept• De groene led blijft aan zolang
het recept in gebruik is.
indicator
• De led gaat uit wanneer de
pijltjestoets omhoog
•
•
•
omlaag
Toets/
Controlelampje Definitie en functie
Entertoets
Voert het geselecteerde recept in en
start de kleurveranderingssequentie.
Pijltjestoets
naar boven
Om naar boven te bladeren door de
receptnummers.
Pijltjestoets
naar beneden
Om naar beneden te bladeren door
de receptnummers.
Mengmodustoets
•
•
•
Toets van
de Standbymodus
•
•
Start de mengfunctie.
De groene led blijft branden bij
het mengen en in de ruststand.
Indrukken en 5 seconden lang
vasthouden om de functie
oplosmiddel-push in te
schakelen.
Start de Stand-bymodus op.
De groene led blijft branden
terwijl de Stand-bymodus is
ingeschakeld.
om
omlaag
wordt gebruikt of als
een alarm optreedt.
De led knippert terwijl een nieuw
recept aan het laden is en blijft
branden wanneer het laden
voltooid is.
De led knippert tijdens het
doorspuiten.
Selecteer een nieuw recept met
de pijltjestoets omhoog
Tabel 2: Toetsen en indicatoren cabinebediening
(zie AFB. 4)
Doorspoeltoets •
•
Start de doorspoelfunctie.
De groene led blijft branden
tijdens de Doorspoelmodus.
Alarmindicator (rood)
Display
of
, druk dan op Enter
Alarmreset•
toets en
-controlelampje •
.
De rode Led knippert wanneer er
zich een alarm voordoet.
Druk op de toets om het alarm op
te heffen. De led gaat uit als het
alarm is opgeheven.
•
Toets en
controlelampje
•
voor 'taak
voltooid'
Geeft aan dat de taal voltooid is
en reset de A- en B-totalisators.
De groene led knippert eenmaal
nadat de toets is ingedrukt.
Receptindicator (groen)
TI11614A
AFB. 4. Cabinebediening (zie Tabel 2)
313970J
19
EasyKey display en toetsenbord
EasyKey display en toetsenbord
Toetsenbord
LCD Display
TI11630A
Navigatietoetsen
Alarmresettoets
AFB. 5. EasyKey display en toetsenbord
Display
Toont grafische en tekstinformatie met betrekking tot
de instelling en spuithandelingen. De schermverlichting
dooft na 10 minuten als er geen toetsbediening is. Als
u op een willekeurige toets drukt, gaat hij weer aan.
OPMERKING: Als u een toets indrukt om de
displayverlichting weer aan te krijgen, wordt ook
de functie van die toets uitgevoerd. Als u niet weet
of dat wel is wat wilt, kunt u de setup-toets of een
van de navigatietoetsen gebruiken om alleen de
displayverlichting weer in te schakelen.
Toetsenbord
Wordt gebruikt om numerieke gegevens in te voeren,
om naar de instelschermen te gaan, om door de
schermen te bladeren en om instelwaarden te selecteren.
Naast de cijfertoetsen op het EasyKey-toetsenbord, die
dienen om waarden in te voeren bij het instellen, zijn er
ook de volgende toetsen om te navigeren binnen een
scherm en van scherm tot scherm en om de ingevoerde
waarden te bewaren. Zie Tabel 3.
20
Tabel 3: EasyKey-toetsenbordfuncties (zie AFB. 5)
Verklaring Functie
Instellen (setup): Druk hierop om in de
instelfunctie te komen of deze te verlaten.
Enter: Als de cursor in het menuvak staat,
drukt u op Enter om het menu te bekijken.
Druk op Enter om een waarde te bewaren
die op het numerieke toetsenbord wordt
ingetoetst of die wordt geselecteerd uit het
afrolmenu.
Pijl omhoog: ga naar het vorige veld of
menu-item, of naar het vorige scherm
binnen een groep.
Pijl omlaag: ga naar het volgende veld of
menu-item, of naar het volgende scherm
binnen een groep.
Pijl naar links: ga naar een vorige
schermgroep.
Pijl naar rechts: ga naar een volgende
schermgroep.
Alarm resetten: dit stelt alle alarmen
terug. Als het scherm niet meer reageert,
kunt u vier keer op deze toets drukken om
de display te herstarten.
313970J
EasyKey display en toetsenbord
Glasvezelpoort
met trekontlasting
Geluidsalarm
Voedingsschakelaar
AC
Toegangspoort
hoofdstroom
Aardschroef
I/S-voeding
Graco
webinterface
Poorten voor aansluiting discrete
I/O-kabel
TI12638a
TI12657a
AFB. 6. EasyKey-aansluitingen en voedingsschakelaar
Voedingsschakelaar AC
Graco Webinterfacepoort
Hiermee schakelt u de stroom uit of in.
Wordt gebruikt om te communiceren tussen een PC en:
I/S-voeding
Stroomcircuit naar vloeistofstation.
Geluidsalarm
Waarschuwt de gebruiker als een alarm optreedt. In
Configuratescherm 1 op bladzijde 31 leest u hoe u kunt
instellen welke alarmen een hoorbaar signaal geven.
Een hoorbaar alarm is te stoppen met de alarmresettoets
.
Het Houdbaarheidsalarm blijft nog enige tijd zichtbaar
ook al is de alarmresettoets ingedrukt, totdat voldoende
gemengd materiaal is afgegeven zodat materiaal dat te
oud is geworden, verwijderd is.
§ De software upgraden
§ De softwareversie bekijken
§ Download
• Werk- en alarmoverzichten
• Rapporten over het
materiaalverbruik
• Instelwaarden (kunnen ook worden
geüpload)
§ Werk-, alarm- en
materiaalverbruikoverzichten wissen
§ Een andere taal uploaden voor het bekijken
van het scherm
§ De fabrieksinstellingen weer instellen
§ Het wachtwoord voor het instellen weer
terughalen
Zie handleiding 313386 voor meer informatie.
Ethernet-aansluiting
U kunt via internet bij de gegevens komen vanuit een
kantoor- of industrieel netwerk voor de juiste configuratie.
Zie handleiding 313386 voor meer informatie.
313970J
21
Schermen van de bedrijfsmodus
Schermen van de bedrijfsmodus
OPMERKING: Zie AFB. 9 voor een kaart van de
bedrijfsschermen. Gedetailleerde schermbeschrijving
hieronder.
Welkomstscherm
Bij het opstarten zullen het Graco-logo en de
softwarerevisie ongeveer 5 seconden worden
weergegeven, gevolgd door het Statusscherm
(zie pagina 24).
AFB. 7. Welkomstscherm
Het logoscherm zal ook tijdelijk "Communicatie
vaststellen" weergeven. Als deze weergave na één
minuut niet verdwijnt, controleert u of de circuitkaart
van het vloeistofstation aan staat (led brandt)
en of de glasvezelkabel correct is aangesloten
(zie installatiehandleiding).
OPMERKING: Als de softwareversie van de
vloeistofplaat niet overeenkomt met de versie van de
EasyKey, zal de EasyKey de vloeistofplaat updaten. Het
programmeringsscherm van de vloeistofplaat verschijnt,
om weer te verdwijnen als de update voltooid is.
AFB. 8. Programmeringsscherm van
de vloeistofplaat
22
313970J
Schermen van de bedrijfsmodus
Druk op de insteltoets
om
naar de instelmodus te gaan.
TI12783a
AFB. 9. Kaart van de bedrijfsschermen
313970J
23
Schermen van de bedrijfsmodus
Statusscherm
•
4 Houdbaarheidstimer: laat de nog resterende
Gebruik de pijltoetsen omhoog
of omlaag
door de bedrijfsschermen te scrollen.
om
houdbaarheid in minuten zien. Dit wordt twee keer
weergegeven als er twee pistolen zijn.
5 Statusbalk: toont de huidige alarm- of
•
Druk op de Instel-toets
werkingsmodus (stand-by, mengen, doorspuiten,
receptverandering, of het huidige alarm).
om vanuit het
statusscherm naar het instelscherm te gaan.
•
6 Huidig debiet: in cc/min.
De andere toetsen hebben geen functie in dit
statusscherm.
1
2
7 Animatie:als het pistool is ingeknepen, lijkt het
pistool te spuiten en licht de slang van component A
of B op, om aan te geven van welk component het
doseerventiel open is.
10
8
8 Huidige datum en tijd
3
7
9
4
6
5
9 Schermnummer en pijltoetsen: geeft het huidige
schermnummer en het totale aantal schermen in een
groep weer. De pijltjestoetsen naar Boven en naar
Beneden aan de rechterzijde van het scherm geven
de bladerfunctie weer. Het totale aantal schermen
in sommige groepen kan variëren afhankelijk van
de gekozen systeemconfiguratie.
AFB. 10. Statusscherm
10 Slotsymbool: geeft aan dat de instelschermen
Uitleg bij AFB. 10:
beschermd zijn met een wachtwoord. Zie pagina 28.
1 Actief recept: toont het actieve recept.
OPMERKING: Bij opstarten gaat het systeem
standaard naar Recept 61, wat geen geldig
receptnummer is.
2 Doel mengverhouding: voor het actieve recept.
De verhouding bedraagt van 0,0:1-50,0:0,1
in stappen van 0,1.
3 Huidige verhouding: in honderden,
berekend na iedere dosis van A en B.
24
313970J
Schermen van de bedrijfsmodus
Totalenscherm
Reset totaalscherm
AFB. 11. Totalenscherm
AFB. 12. Reset totaalscherm
Dit scherm toont totalen per taak, vultotalen, totalen
generaal en het taaknummer. Gebruik de tabs om de
taaktotalen (taak voltooid) te resetten, oplosmiddeltotalen
(Rst oplosmiddel) te resetten, of ga naar
Niveaucontrolescherm op pagina 26.
Als een taak gereset is zal het taaknummer standaard
met één worden verhoogd.
Reset oplosmiddelscherm
De taaktotalen hebben in het algemeen betrekking op
afgegeven materiaal in de mengmodus. Dit is meestal
verneveld en gespoten materiaal met de pistooltrekker
"Aan".
De vultotalen hebben in het algemeen betrekking op
afgegeven materiaal in de mengvulmodus, na een
kleurwissel of na doorspoelen. Dit is meestal niet
gespoten of verneveld, en is afgegeven naar een
doorspoelcontainer.
De oplosmiddeltotalen en de tab Rst Oplosmiddel
verschijnen enkel als u bij oplosmiddelcontrole "Meter"
hebt geselecteerd, zie Configuratiescherm 5 op pagina
33.
OPMERKING: Eindtotalen zijn niet resetbaar.
313970J
AFB. 13. Reset totaalscherm voor oplosmiddel
Het scherm zal u vragen of u de oplosmiddeltotalen
wilt resetten. Selecteer Ja of Nee.
25
Schermen van de bedrijfsmodus
Alarmschermen
volume werd gemengd. Vul de tank bij om het alarm
om te heffen.
AFB. 14. Alarmschermen
AFB. 16. Scherm tankniveau laag (tank A afgebeeld)
Twee schermen geven de laatste 10 alarmen weer.
Gebruik de pijltoetsen omhoog
of omlaag
tussen de twee schermen te scrollen.
om
Zie Tabel 10 op pagina 82 voor een lijst met alarmcodes.
Niveaucontrolescherm
AFB. 15. Niveaucontrolescherm
Dit scherm toont het huidige volume van elke vloeistof.
Pas de huidige volumes op dit scherm aan of gebruik
de tab om naar Gebruik te gaan (Totalenscherm op
pagina 25). De waarden voor de alarmniveaus kunnen
met behulp van de geavanceerde webinterface worden
aangepast.
Zie AFB. 16. Als het tankvolume de lage niveaudrempel
bereikt zal het EasyKey-scherm het alarm voor een laag
tankniveau tonen en de gebruiker een van de volgende
keuzes bieden:
1. Vul de tank bij om het alarm om te heffen.
2. Het mengen hervatten door "Sproei 25% van
het Overblijvende" te selecteren. Als deze selectie
gekozen wordt zal er zich een tweede alarm
voordoen nadat de overblijvende 25% van het
26
313970J
Instelstand
Instelstand
Druk op de Insteltoets
om naar de Instelmodus
te gaan.
OPMERKING: Zie AFB. 17 voor een kaart van de
instelschermen. Gedetailleerde schermbeschrijving
hieronder.
Druk op de insteltoets
om
naar de instelmodus te gaan.
Dit scherm verschijnt enkel als het
wachtwoord geactiveerd werd.
Om toegang te krijgen tot Geavanceerde instelschermen
op pagina 36 en Receptinstelschermen op pagina 40.
Om toegang te krijgen
tot Systeemconfiguratieschermen op pagina 30.
Druk op de insteltoets
om de
instelmodus te verlaten en terug te keren
naar het statusscherm.
Dit scherm verschijnt tijdelijk als een
wachtwoord geactiveerd werd.
TI12784a
AFB. 17. Kaart instelschermen
313970J
27
Instelstand
Wachtwoordscherm
Instellingenstartscherm
Als een wachtwoord geactiveerd is
(zie Configuratiescherm 1, pagina 31)
zal het wachtwoordscherm verschijnen. U moet het
wachtwoord invoeren om toegang te krijgen tot het
Instellingenstartscherm. Als u het verkeerde
wachtwoord ingeeft wordt er teruggegaan naar het
Statusscherm.
OPMERKING: Als u het wachtwoord vergeet, kunt u met
behulp van de ProMix 2KS-webinterface het wachtwoord
het terugzetten naar 0 (zie handleiding 313386).
AFB. 20. Instellingenstartscherm
Dit scherm verschijnt wanneer u naar de Instelmodus
gaat. Van hieruit kunt u naar Recept en Geavanceerde
instelschermen (bladzijden 36-44) of naar
Systeemconfiguratieschermen (bladzijden 30-33).
Druk op Enter
om naar de gewenste
schermengroep te gaan.
AFB. 18. Wachtwoordscherm
OPMERKING: Als een wachtwoord wordt geactiveerd,
verschijnt even Instellen vergrendeld vlak na het
activeren van de instelfunctie en de terugkeer naar
Dit scherm geeft ook softwareversies en
internetadressen van de verschillende componenten
weer. De weergegeven waarden in AFB. 20 zijn slechts
voorbeelden, ze kunnen anders zijn dan de waarden
op uw scherm. Zie Tabel 4 voor meer informatie.
het Statusscherm. Er verschijnt een slotsymbool
op het Statusscherm.
AFB. 19. Instellen vergrendeld-scherm
28
313970J
Instelstand
Tabel 4: Softwareversies van de componenten
Component
Display (kan
anders zijn dan
den afgebeelde
voorbeelden)
Beschrijving
EK (EasyKey)
3.01.001
EasyKey-softwareversie.
FP (Vloeistofplaat)
3.01.001
Softwareversie van de vloeistofplaat.
BC (cabinebediening)
-.-
Cabinebediening niet geïnstalleerd, niet gedetecteerd of niet
operationeel.
1.XX
Softwareversie cabinebediening 1.00 of 1.01.
2.XX
Softwareversie cabinebediening 2.XX.
C1/C2
-.(Kleurwisselmodules 1
en 2)
1.XX
Kleurwisselmodule 1/2 niet geïnstalleerd, niet gedetecteerd of
niet operationeel.
Kleurwisselmodule, softwareversie 1.00 of 1.01.
2.XX
Kleurwisselmodule, softwareversie 2.XX.
Geen AutoKey
Geen AutoKey geïnstalleerd of gedetecteerd. Systeem werkt
enkel in 2K manuele modus
2K-Auto
2K AutoKey gedetecteerd. Systeem kan werken in 2K
manueel, half-automatisch of automatische modus.
3K-Auto
3K AutoKey gedetecteerd. Het systeem kan werken in 3K
manueel, half-automatisch of automatisch.
XP (XPOORT)
V6.6.0.2
Voorbeeld van softwareversie XPOORT-netwerkmodule.
Andere versies zijn aanvaardbaar.
MC (Micro-controller)
1042.0198
Voorbeeld van de softwareversie van de micro-controller
van de vloeistofplaat. Andere versies zijn aanvaardbaar.
Axx By Cz
A30 B4 Cx
Kleurwisselventielen op de kaart. Hier ziet u het aantal
ventielen dat elke component beschikbaar is. Dit wordt
bepaald door de configuratieschakelaars om de
kleurwisselkaarten die op het systeem zijn aangesloten.
AK (AutoKey)
Code
Beschrijving
-
Component niet beschikbaar bij deze
machineconfiguratie.
x
Component niet gebruikt bij deze
machineconfiguratie.
1
Component beschikbaar, maar geen wisselpakket.
4-30
Component beschikbaar, met wisselpakket.
Aantal ventielen gespoeld met een
oplosmiddelventiel.
IP (Internetadres)
192.168.178.3
Voorbeeld van een adres voor de EasyKey voor basale
en geavanceerd webrapportage.
MAC (MAC-adres)
00204AAD1810
Voorbeeld van Internet MAC-adres. Elke EasyKey heeft
een andere, unieke waarde in dit veld staan.
313970J
29
Instelstand
Systeemconfiguratieschermen
OPMERKING: Zie AFB. 21 voor een kaart van
de Systeemconfiguratieschermen. Gedetailleerde
schermbeschrijving hieronder.
OPMERKING: Elk scherm geeft het huidige
schermnummer en het totale aantal schermen
in de groep weer.
TI12785a
AFB. 21. Kaart van systeemconfiguratie- en optieschermen
30
313970J
Instelstand
Configuratiescherm 1
Scherm time-out
Kies de gewenste scherm time-out in minuten (0-99).
5 is de standaardwaarde.
Configuratiescherm 2
AFB. 22. Configuratiescherm 1
Taal
Definieert de taal van de schermtekst. Keuze uit Engels
(standaard), Spaans, Frans, Duits, Italiaans, Nederlands,
Japans (Kanji), Koreaans, Chinees (vereenvoudigd), en
extra taalkeuze.
AFB. 23. Configuratiescherm 2
OPMERKING: Document 313386 geeft instructies voor
het gebruik van de Extra taalkeuze (Custom Language)
voor aangepaste teksten voor niet standaard
ondersteunde talen op de schermen te krijgen.
Voer de huidige maand in.
Wachtwoord
Jaar
Het wachtwoord wordt enkel gebruikt om naar de
Instelmodus te gaan. Het standaard wachtwoord is 0,
hetgeen betekent dat er geen wachtwoord nodig is om in
de instelfunctie te komen. Als er een wachtwoord vereist
is geeft u een getal in van 1 tot 9999.
Voer het huidige jaar in (vier cijfers).
OPMERKING: schrijf het wachtwoord op en bewaar het
op een veilige plaats.
Month
Dag
Voer de huidige dag in.
Tijd
Voer de huidige tijd in (24-uurs klok) alsmede de minuten
en seconden. De seconden zijn niet instelbaar.
Datumindeling
Kies MM-DD-JJJJ, DD-MM-JJJJ of JJJJ-MM-DD.
Weergave-eenheden
Kies de gewenste displayeenheden:
•
•
cc/liter (standaard)
cc/gallon
Zoemeralarmen
De zoemer is standaard ingesteld op “Alleen
houdbaarheidsalarm", zodat de zoemer alleen gaat bij
alarm E-2.
U kunt de zoemer instellen ook veranderen naar "Alle
alarmen", zodat die altijd gaat als een alarm optreedt.
Een andere mogelijkheid is "Alles behalve houdbaarheid".
Dan is de zoemer te horen bij alle alarmen maar juist niet bij
"Alarm houdbaarheid" (E-2). Dit is niet aan te raden tenzij er
een andere aanpak is doorgevoerd om met het
houdbaarheidsalarm om te gaan.
313970J
31
Instelstand
Configuratiescherm 3
Configuratiescherm 4
AFB. 24. Configuratiescherm 3
AFB. 25. Configuratiescherm 4
1K/2K/3K
Doseertijdalarm
Deze waarde geeft het beoogde prestatieniveau van het
systeem aan. Kiest u een waarde die anders is dan het
geïnstalleerde systeemniveau, dan zal de functionaliteit
beperkt zijn.
Voer de doseertijd in (1 tot 99 seconden). Dit is de tijd dat
een dosering mag plaatsvinden voordat er zich een
doseertijdalarm voordoet.
Doseergrootte
Bedrijfsmodus
OPMERKING: Als een AutoKey is geïnstalleerd, zijn als
extra keuzes halfautomatisch en automatisch
beschikbaar.
Geeft aan dat dit een manueel systeem is.
Lozingsventiel A
Dit veld verschijnt enkel als de kleurwisseloptie wordt
gedetecteerd vanaf de cc-kaart. Kies ‘On’ (aan) als een
optioneel lozingsventiel geïnstalleerd en het de bedoeling
is dat te gebruiken.
Lozingsventiel B
Selecteer de totale dosisgrootte (cc) uit het afrolmenu:
100, 50, 25, 10, of kies DD om de dynamische dosering
aan te zetten (zie pagina 50).
Voorbeeld:
Voor een totale doseergrootte van 50 cc en een
verhouding van 4,0:1 is de doseergrootte van component
A 40 cc en die van component B 10 cc.
OPMERKING: Verhoog de dosisomvang bij
toepassingen met een hogere stroomsnelheid of grotere
verhoudingen. Verlaag de dosisomvang voor een betere
menging onder omstandigheden met een lagere
stroomsnelheid.
Dit veld verschijnt enkel als de katalysatorwisseloptie
gedetecteerd is door de cc-kaart, wat betekent dat
lozingsventiel B aanwezig is. Aan is de enige instelling.
Aantal pistolen
3e spoelventiel
Pistoolspoelkast
Uit is de standaardwaarde. Als het systeem een optioneel
3e spoelventiel bezit zet u die op Aan.
Voer het aantal pistoolspoelkasten in (Uit, 1 of 2).
Voer het aantal sproeipistolen in (1 of 2).
OPMERKING: Voor kleurwissels en doorspoelen
is aan te raden twee pistoolspoelkasten te gebruiken
in een systeem met twee pistolen.
DD-instelstand
Zie Afb. 26 en Afb. 27 op bladzijde 33.
32
313970J
Instelstand
Speciale uitgangen
Om op een handmatig systeem speciale uitgangen te
kunnen gebruiken, is installatie van een integratiekaart
voor Discrete I/O nodig. Het Graco-bestelnummer is
15V825, Set discrete I/O-integratiekaart. Zie handleiding
406800.
OPMERKING: Bij het opstarten van het systeem kunnen
de speciale uitgangen gedurende 1/4 actief worden.
AFB. 26. Configuratiescherm 4, dynamische
dosering geselecteerd
Kies speciale uitgangen (0-4, of 3 + GFB op nr. 4).
De keuze “0” schakelt de speciale uitgangen uit. Bij de
keuze “3 + GFB op nr. 4” (met GFB = pistoolspoelkast),
kunnen de uitgangen 1-3 gebruikt worden voor door de
gebruiker te definiëren doeleinden. De speciale uitgang 4
dupliceert dan die instellingen voor de pistoolspoelkast.
Elke uitgang heeft twee verschillende starttijden en
tijdsduren, gedefinieerd op het instelscherm van de
recepten (als de ingang Spoelen en Vullen op "Recept"
staat in Optiescherm 1 op pagina 34), of op het
geavanceerde instelscherm (als de ingang Spoelen
en Vullen op "Globaal" staat in Optiescherm 1
op pagina 34).
Oplosmiddelcontrole
AFB. 27. Configuratiescherm 4, instelmodus voor
dynamische dosering geactiveerd
Selecteer oplosmiddelcontrole (Uit, Stroomschakelaar
of Meter).
DD-instelstand
Bij de keuze “Meter” zal het systeem de hoeveelheid
oplosmiddel bijhouden. Zie Totalenscherm op pagina 25
voor meer informatie over oplosmiddeltotalen.
Kies in het veld Doseergrootte “DD” om de instellingen
voor dynamisch doseren te laten verschijnen. Selecteer
Aan om de DD-instelmodus te activeren, of Uit om hem te
deactiveren. Zie pagina 51 voor nadere informatie.
Configuratiescherm 5
Webbrowser IP
De standaard IP-adressen voor de webbrowser beginnen
met 192.168.178. Vul als vierde getal in het adres voor
elke EasyKey een uniek nummer (1-99) in.
Regelnetwerk-ID
Gebruikt voor het Graco Gateway-netwerksysteem.
Zie de Graco Gateway-handleiding 312785 voor meer
informatie.
AFB. 28. Configuratiescherm 5
313970J
33
Instelstand
Optieschermen
OPMERKING: Zie AFB. 21 op pagina 30 voor een kaart
van de Optieschermen. Gedetailleerde
schermbeschrijving hieronder.
Minimaal materiaalvullingsvolume.
OPMERKING: Elk scherm geeft het huidige
schermnummer en het totale aantal schermen
in de groep weer.
Verificatiescherm
Voer een waarde in: 0-9999 cc.
Optiescherm 1
AFB. 30. Verificatiescherm
Verificatie
AFB. 29. Optiescherm 1
Dit scherm verschijnt wanneer in Optiescherm 1 de
Spoel- en Vulinvoer of de K-factorinvoer veranderd
worden van "Recept" naar "Globaal".
Controle spoelvolume
Dit veld verschijnt enkel als Oplosmiddelbesturing
ingesteld is op "Meter" in Configuratiescherm 5
op pagina 33.
Als dit op "Aan"staat, zal het minimale spoelvolume
verschijnen in Receptinstelscherm 2 op pagina 41.
Spoel- en vulinvoer
Als deze op "Globaal" staat, worden Kleur/katalysator
doorspoelen en Kleur/katalysator vullen toegevoegd aan
Geavanceerd instelscherm 1 op pagina 37.
Geavanceerd instelscherm 2, 3 en 5 worden
toegevoegd. Zie pagina's 37-39.
Als ingesteld op "Recept", dan worden Kleur/katalysator
doorspoelen en Kleur/katalysator vullen toegevoegd aan
Receptinstelscherm 2 op pagina 41.
Receptinstelscherm 3, 4 en 7 worden toegevoegd.
Zie pagina's 42-44.
Invoer K-factor
De Globale modus is nuttig als de
materiaaleigenschappen, spoel- en vulkarakteristieken,
of de K-factoren hetzelfde zijn voor alle door het systeem
te verwerken materialen.
Bij instellen op "Globaal" wordt Geavanceerd
instelscherm 4 op pagina 38 toegevoegd.
Als ingesteld op "Recept", dan wordt
Receptinstelscherm 5 op pagina 43 toegevoegd.
34
313970J
Instelstand
Optiescherm 2
B doorspuiten na stoot
OPMERKING: Hiermee wordt de stootcyclus gescheiden
van de eindspoeling met oplosmiddel, om chemische
reacties tussen bepaalde materialen te voorkomen.
Een optionele burst van 2 seconden (2 s B) van
doorspoelventiel B van de integrator, na de stootcyclus.
Zie Kleurwisselsequenties op bladzijde 69 voor
informatie over kleurwissels en timing.
AFB. 31. Optiescherm 2
Automatisch lozen (autodump)
Bij gebruik van Autodump is er de keuze tussen
"oplosmiddel-push" en "mengsel-push". Bij geactiveerde
Autodump is ook de pistoolspoelkast ingeschakeld.
Als het houdbaarheidsalarm 2 minuten actief is, zal het
systeem automatisch het oude materiaal eruit spoelen
of pushen, afhankelijk van de gemaakte keuze.
Bij “Oplosmiddel-push” wordt het niet meer houdbare
materiaal verwijderd met oplosmiddel. Zie Functie
oplosmiddel-push op pagina 65 voor meer informatie.
Bij “Mengsel-push” wordt het niet meer houdbare
materiaal verwijderd met nieuw mengsel. Zodra
voldoende materiaal is verwijderd, wordt het
houdbaarheidsalarm teruggesteld. Zie Mengsel-push
op pagina 66 voor meer informatie.
Debietmonitor
Bij instellen op "Aan" wordt Receptinstelscherm 6
op pagina 43 toegevoegd, waardoor u de hoge en lage
drempelwaarden kunt instellen.
Bij instellen op "Uit" wordt de monitoring van het
debietbereik uitgeschakeld en zal Receptinstelscherm 6
op pagina 43 niet verschijnen.
Oplosmiddel-push activeren
OPMERKING: Zie Functie oplosmiddel-push
op pagina 65 voor meer informatie.
Om Oplosmiddel-push te activeren, kiest u "Oplosmiddel"
of "3de ventiel" (beschikbaar als in Configuratiescherm 3
op pagina 32 het 3e spoelventiel is ingeschakeld).
Om de Oplosmiddelstoot te deactiveren, zet u de functie
op "Uit.”
313970J
35
Instelstand
Geavanceerde instelschermen
OPMERKING: Zie AFB. 32 voor een kaart van de
Geavanceerde instelschermen. Gedetailleerde
schermbeschrijving hieronder.
Geavanceerde
instelschermen 2, 3, 4 en 5
verschijnen, afhanleijk van de
gemaakte selecties in
optieschermen 1 en 2.
TI12786a
AFB. 32. Kaart van de geavanceerde instelsschermen
36
313970J
Instelstand
OPMERKING: Elk scherm geeft het huidige
schermnummer en het totale aantal schermen in de
groep weer. Het totale aantal schermen in een groep
en de velden die op ieder scherm worden weergegeven
kunnen variëren, afhankelijk van de gemaakte selecties
in de Systeemconfiguratieschermen en de
Optieschermen.
Geavanceerd instelscherm 1
AFB. 33. Geavanceerd instelscherm 1
Houdbaarheidsvolume van Pistool1/Pistool 2
Geef het houdbaarheidsvolume van ieder pistool in (1 tot
1999 cc). Dit is de hoeveelheid materiaal die nodig is om
door mengverdeler, slang en applicator of pistool te gaan,
voor de houdbaarheidstimer weer gereset wordt.
Bepaal aan de hand van de volgende informatie het
houdbaarheidsvolume bij benadering (HV) in cc:
Dit veld verschijnt enkel als het systeem een
kleurwisselmodule bevat en als de spoel- en vulinvoer
op "Globaal" staat in Optiescherm 1 op pagina 34.
Voer de vultijd in (0 tot 99 seconden). Dit is de tijd
die vereist is om de slangen te vullen van de kleur- of
katalysatormodule naar het doseer- of lozingsventiel.
Geavanceerd instelscherm 2
AFB. 34. Geavanceerd instelscherm 2
Dit scherm verschijnt enkel als de spoel- en vulinvoer in
Optiescherm 1 op pagina 34 is ingesteld op "Globaal".
Bron eerste spoeling
Selecteer "Lucht", "Oplosmiddel" of "3e spoelventiel"
(alleen beschikbaar als 3e spoelventiel op "Aan" is gezet
in Configuratiescherm 3 op pagina 32).
Stoottype
Binnendiameter
van slang
(inches)
Volume (cc/voet)*
3/16
1/4
3/8
5,43
9,648
21,71
Volume in integratorverdeler en menger = 75 cc
Volume spuitpistool = 20 cc
(Slangvolume* x aantal voet slanglengte) + 75 + 20 = HV
Doorspuiten Kleur/katalysator
Dit veld verschijnt enkel als het systeem een
kleurwisselmodule bevat en als de spoel- en vulinvoer op
"Globaal" staat in Optiescherm 1 op pagina 34. Voer de
doorspuittijd in (0 tot 99 seconden). Dit is de tijd die
vereist is om de slangen te spoelen van de kleur- of
katalysatormodule naar het doseer- of lozingsventiel.
313970J
Vullen kleur/katalysator
Selecteer "Lucht/oplosmiddel" of "Lucht/3e spoelventiel"
(alleen beschikbaar als het 3e spoelventiel op "Aan" is
gezet in Configuratiescherm 3 op pagina 32). Dit is het
proces waarbij lucht en oplosmiddel (of lucht en vloeistof
uit het 3e spoelventiel) samen worden gemengd tijdens
de doorspoelcyclus om de leidingen te reinigen en het
gebruik van oplosmiddel te verminderen.
Bron eindspoeling
Selecteer "Lucht", "Oplosmiddel" of "3e spoelventiel"
(alleen beschikbaar als 3e spoelventiel op "Aan" is gezet
in Configuratiescherm 3 op pagina 32).
Luchtstoottijd
Voer de luchtstoottijd in (0,0 tot 99,9 seconden).
Stoottijd oplosmiddel/stoottijd 3e spoelventiel
Voer de stoottijd van het oplosmiddel of het
3e spoelventiel in (0,0 tot 99,9 seconden).
37
Instelstand
Geavanceerd instelscherm 3
Geavanceerd instelscherm 4
AFB. 35. Geavanceerd instelscherm 3
AFB. 36. Geavanceerd instelscherm 4
Dit scherm verschijnt enkel als de spoel- en vulinvoer in
Optiescherm 1 op pagina 34 is ingesteld op "Globaal".
Dit scherm verschijnt enkel als de K-factorinvoer in
Optiescherm 1 op pagina 34 is ingesteld op "Globaal".
Als het aantal pistolen in Configuratiescherm 4
op pagina 32 is ingesteld op "2" zal er een kolom voor
Pistool 2 verschijnen op dit scherm.
K-factor A Meter
Duur eerste spoeling
Voer de k-factorinvoer in voor debietmeter A (cc/puls).
Dit is de hoeveelheid materiaal dat door de debietmeter
passeert per puls (elektrisch pulssignaal).
Voer de eerste doorspuittijd in (0 tot 999 seconden).
K-factor B Meter
Totale stoottijd
Voer de k-factor in (cc/puls) voor debietmeter B.
Voer de totale stoottijd in (0 tot 999 seconden).
K-factor oplosmiddelmeter
Duur van eindspoeling
Dit veld verschijnt enkel als oplosmiddelcontrole op
"Meter" staat in Configuratiescherm 5 op pagina 33.
Voer de k-factor in (cc/puls) voor de
oplosmiddeldebietmeter.
Voer de laatste doorspuittijd in (0 tot 999 seconden).
Vultijd gemengd materiaal
Voer de vultijd in voor het gemengd materiaal (0 tot 999
seconden). Dit geeft de hoeveelheid materiaal aan die
nodig is om applicator of pistool vanuit de
doseerventielen te vullen.
38
313970J
Instelstand
Geavanceerd instelscherm 5
AFB. 37. Geavanceerd instelscherm 5
Dit scherm verschijnt enkel als de spoel- en vulinvoer in
Optiescherm 1 op pagina 34 is ingesteld op "Globaal",
en de speciale uitgangen in Configuratiescherm 5 op
pagina 33 op 1, 2, 3 of 4. De I/O-kaart heeft vier
programmeerbare uitgangen.
Aan-Doorspoelen
Wachttijd aan het begin van het doorspoelen voordat
de speciale uitgang aan gaat.
Lengte
Bepaalt hoe lang de speciale uitgang actief blijft tijdens
het doorspoelen.
Aan-Vullen
Wachttijd aan het begin van het vullen voordat
de speciale uitgang aan gaat.
Lengte
Bepaalt hoe lang de speciale uitgang actief blijft tijdens
het vullen.
313970J
39
Instelstand
Receptinstelschermen
OPMERKING: Zie AFB. 38 voor een kaart van de receptschermen. Gedetailleerde schermbeschrijving hieronder.
Recept 0 schermen
Receptschermen 3, 4, 5, 6, en
7 verschijnen, afhankelijk van
de gemaakte selecties in
optieschermen 1 en 2.
TI12787a
AFB. 38: Kaart van de receptschermen
40
313970J
Instelstand
OPMERKING: Elk scherm geeft het huidige
schermnummer en het totale aantal schermen in de
groep weer. Het totale aantal schermen in een groep en
de velden die op ieder scherm worden weergegeven
kunnen variëren, afhankelijk van de gemaakte selecties
in de Systeemconfiguratieschermen en de
Optieschermen.
Receptinstelscherm 2
Receptinstelscherm 1
AFB. 40. Receptinstelscherm 2
Minimaal spoelvolume.
Dit veld verschijnt enkel als de spoelvolumecontrole op
"Aan" staat in Optiescherm 1 op pagina 34. Voer het
minimale spoelvolume in (0 tot 9999 cc). Als u 0 invoert,
wordt deze functie uitgeschakeld.
AFB. 39. Receptinstelscherm 1
Verhouding
Voer de mengverhouding in van component A en B
(0,0:1 tot 50:1).
Verhoudingstolerantie
Voer de verhoudingstolerantie in (1 tot 99%). Di is het
instelbare percentage voor de toegestane variabele
afwijking die het systeem toelaat voordat er een
waarschuwingssignaal klinkt met betrekking tot de
verhouding.
Component A (kleur) ventiel (indien aanwezig)
Dit veld verschijnt enkel als het systeem een
kleurwisselmodule bevat. Voer het kleurklepnummer in
(1 tot 30).
Houdbaarheidstijd
Voer de houdbaarheidstijd is (0 tot 999 minuten).
Als u 0 invoert, wordt deze functie uitgeschakeld.
Doorspuiten Kleur/katalysator
Dit veld verschijnt enkel als het systeem een
kleurwisselmodule bevat en de spoel- en vulinvoer
op "Recept" staat in Optiescherm 1 op pagina 34. Voer
de doorspuittijd in (0 tot 99 seconden). Dit is de tijd die
vereist is om de slangen te spoelen van de kleur- of
katalysatormodule naar het doseer- of lozingsventiel.
Vullen kleur/katalysator
Dit veld verschijnt enkel als het systeem een
kleurwisselmodule bevat en de spoel- en vulinvoer op
"Recept" staat in Optiescherm 1 op pagina 34. Voer de
vultijd in (0 tot 99 seconden). Dit is de tijd die vereist is
om de slangen te vullen van de kleur- of
katalysatormodule naar het doseer- of lozingsventiel.
Component B (katalysator) ventiel (indien aanwezig)
Dit veld verschijnt enkel als het systeem een
kleurwisselmodule bevat. Voer het
katalysatorklepnummer in (1 tot 4).
313970J
41
Instelstand
Receptinstelscherm 3
Receptinstelscherm 4
AFB. 41. Receptinstelscherm 3
AFB. 42. Receptinstelscherm 4
Dit scherm verschijnt enkel als de spoel- en vulinvoer in
Optiescherm 1 op pagina 34 is ingesteld op "Recept"
Dit scherm verschijnt enkel als de spoel- en vulinvoer in
Optiescherm 1 op pagina 34 is ingesteld op "Recept".
Bron eerste spoeling
Als het aantal pistolen in Configuratiescherm 4
op pagina 32 is ingesteld op "2" zal er een kolom
voor Pistool 2 verschijnen op dit scherm.
Selecteer "Lucht", "Oplosmiddel" of "3e spoelventiel"
(alleen beschikbaar als 3e spoelventiel op "Aan" is gezet
in Configuratiescherm 3 op pagina 32).
Duur eerste spoeling
Stoottype
Voer de eerste doorspuittijd in (0 tot 999 seconden).
Selecteer "Lucht/oplosmiddel" of "Lucht/3e spoelventiel"
(alleen beschikbaar als het 3e spoelventiel op "Aan" is
gezet in Configuratiescherm 3 op pagina 32). Dit is het
proces waarbij lucht en oplosmiddel (of lucht en vloeistof
uit het 3e spoelventiel) samen worden gemengd tijdens
de doorspoelcyclus om de leidingen te reinigen en het
gebruik van oplosmiddel te verminderen.
Totale stoottijd
Bron eindspoeling
Selecteer "Lucht", "Oplosmiddel" of "3e spoelventiel"
(alleen beschikbaar als 3e spoelventiel op "Aan" is gezet
in Configuratiescherm 3 op pagina 32).
Voer de totale stoottijd in (0 tot 999 seconden).
Duur van eindspoeling
Voer de laatste doorspuittijd in (0 tot 999 seconden).
Vultijd gemengd materiaal
Voer de vultijd in voor het gemengd materiaal
(0 tot 999 seconden). Dit geeft de hoeveelheid materiaal
aan die nodig is om applicator of pistool vanuit de
doseerventielen te vullen.
Luchtstoottijd
Voer de luchtstoottijd in (0,0 tot 99,9 seconden).
Stoottijd oplosmiddel/stoottijd 3e spoelventiel
Voer de stoottijd van het oplosmiddel of het
3e spoelventiel in (0,0 tot 99,9 seconden).
42
313970J
Instelstand
Receptinstelscherm 5
AFB. 43. Receptinstelscherm 5
Dit scherm verschijnt enkel als de K-factorinvoer in
Optiescherm 1 op pagina 34 is ingesteld op "Recept".
K-factor A Meter
Voer de k-factorinvoer in voor debietmeter A (cc/puls).
Dit is de hoeveelheid materiaal dat door de debietmeter
passeert per puls (elektrisch pulssignaal).
K-factor B Meter
Voer de k-factor in (cc/puls) voor debietmeter B.
K-factor oplosmiddelmeter
Dit veld verschijnt enkel als oplosmiddelcontrole op
"Meter" staat in Configuratiescherm 5 op pagina 33.
Voer de k-factor in (cc/puls) voor de
oplosmiddeldebietmeter.
313970J
Receptinstelscherm 6
AFB. 44. Receptinstelscherm 6
Dit scherm verschijnt enkel als de debietmonitor in
Optiescherm 2 op pagina 35 is ingesteld op "Aan".
Debietmonitor
Selecteer de gewenste debietmonitoring
(uit, waarschuwing of alarm).
Limiet laag debiet
Voer de lage debietlimiet in (1 tot 3999 cc/min).
Limiet Hoog debiet
Voer de hoge debietlimiet in (1 tot 3999 cc/min).
43
Instelstand
Receptinstelscherm 7
AFB. 45. Receptscherm 7
Dit scherm verschijnt enkel als de spoel- en vulinvoer in
Optiescherm 1 op pagina 34 is ingesteld op "Recept",
en "speciale uitgangen" in Configuratiescherm 5
op pagina 33 staat op 1, 2, 3 of 4, of , or "3 plus GFB
op nr. 4". De I/O-kaart heeft vier programmeerbare
uitgangen.
OPMERKING: Als voor de speciale uitgangen is
opgegeven “3 + GFB op nr. 4”, dan geeft scherm 4
van recept 0 niet de kolom voor speciale uitgang 4 weer.
Die uitgang neemt dan de waarden aan die zijn
toegewezen aan pistoolspoelkast (GFB) nr. 1.
Aan-Doorspoelen
Wachttijd aan het begin van het doorspoelen voordat
de speciale uitgang aan gaat.
Lengte
Bepaalt hoe lang de speciale uitgang actief blijft tijdens
het doorspoelen.
Aan-Vullen
Wachttijd aan het begin van het vullen voordat
de speciale uitgang aan gaat.
Lengte
Bepaalt hoe lang de speciale uitgang actief blijft tijdens
het vullen.
44
313970J
Instelstand
Recept 0 schermen
OPMERKING: Zie AFB. 38 op pagina 40 voor een kaart
van de recept 0 schermen. Gedetailleerde
schermbeschrijving hieronder.
Kleur 0 wordt meestal gebruikt:
• in meerkleurensystemen voor het doorspuiten van
de materiaalleidingen zonder dat een nieuwe kleur
wordt geladen
• aan het einde van de werktijd om te voorkomen
dat gekatalyseerd materiaal uithardt.
Luchtstoottijd
Voer de luchtstoottijd in (0,0 tot 99,9 seconden).
Stoottijd oplosmiddel/stoottijd 3e spoelventiel
Voer de stoottijd van het oplosmiddel of het 3e
spoelventiel in (0,0 tot 99,9 seconden).
Recept 0 scherm 2
OPMERKING: Elk scherm geeft het huidige
schermnummer en het totale aantal schermen in de
groep weer. Het totale aantal schermen in een groep
en de velden die op ieder scherm worden weergegeven
kunnen variëren, afhankelijk van de gemaakte selecties
in de Systeemconfiguratieschermen en de
Optieschermen.
Recept 0 scherm 1
AFB. 47. Recept 0 scherm 2
Als het aantal pistolen in Configuratiescherm 4
op pagina 32 is ingesteld op "2" zal er een kolom
voor Pistool 2 verschijnen op dit scherm.
Doorspuittijd kleur/katalysator
Dit veld verschijnt enkel als het systeem een
kleurwisselmodule bevat. Dit is de tijd die vereist is om
de slangen te spoelen van de kleur- of katalysatormodule
naar het doseer- of lozingsventiel. Voer de doorspuittijd in
(0 tot 999 seconden).
AFB. 46. Recept 0 scherm 1
Duur eerste spoeling
Voer de eerste doorspuittijd in (0 tot 999 seconden).
Bron eerste spoeling
Selecteer "Lucht", "Oplosmiddel" of "3e spoelventiel"
(alleen beschikbaar als 3e spoelventiel op "Aan" is gezet
in Configuratiescherm 3 op pagina 32).
Totale stoottijd
Voer de totale stoottijd in (0 tot 999 seconden).
Duur van eindspoeling
Stoottype
Voer de laatste doorspuittijd in (0 tot 999 seconden).
Selecteer "Lucht/oplosmiddel" of "Lucht/3e spoelventiel"
(alleen beschikbaar als het 3e spoelventiel op "Aan" is
gezet in Configuratiescherm 3 op pagina 32). Dit is het
proces waarbij lucht en oplosmiddel (of lucht en vloeistof
uit het 3e spoelventiel) samen worden gemengd tijdens
de doorspoelcyclus om de leidingen te reinigen en het
gebruik van oplosmiddel te verminderen.
Bron eindspoeling
Selecteer "Lucht", "Oplosmiddel" of "3e spoelventiel"
(alleen beschikbaar als 3e spoelventiel op "Aan" is gezet
in Configuratiescherm 3 op pagina 32).
313970J
45
Instelstand
Recept 0 scherm 3
Recept 0 scherm 4
AFB. 48. Recept 0 scherm 3
AFB. 49. Recept 0 scherm 4
Dit scherm verschijnt enkel als de oplosmiddelmonitor
is ingesteld op "Meter" in Configuratiescherm 5 op
pagina 33, en de spoelvolumemonitor is ingesteld
op "Aan" in Optiescherm 1 op pagina 34, of het 3e
spoelventiel is ingesteld op "Aan" in
Configuratiescherm 3 op pagina 32.
Dit scherm verschijnt enkel als de spoel- en vulinvoer
in Optiescherm 1 op pagina 34 is ingesteld op "Recept",
en "speciale uitgangen" in Configuratiescherm 5 op
pagina 33 staat op 1, 2, 3 of 4, of , or "3 plus GFB op
nr. 4". De I/O-kaart heeft vier programmeerbare
uitgangen.
Minimaal spoelvolume.
Dit veld verschijnt enkel als de spoelvolumecontrole
op "Aan" staat in Optiescherm 1 op pagina 34.
Voer het minimale spoelvolume in (0 tot 9999 cc).
OPMERKING: Als voor de speciale uitgangen is
opgegeven “3 + GFB op nr. 4”, dan geeft scherm 4
van recept 0 niet de kolom voor speciale uitgang 4 weer.
Die uitgang neemt dan de waarden aan die zijn
toegewezen aan pistoolspoelkast (GFB) nr. 1.
Exiting vulbron
Dit veld verschijnt enkel als het 3e spoelventiel op"Aan"
staat in Configuratiescherm 3 op pagina 32. Kies "Uit",
"Lucht", "Oplosmiddel" of "3e ventiel".
Aan-Doorspoelen
Wachttijd aan het begin van het doorspoelen voordat
de speciale uitgang aan gaat.
Lengte
Bepaalt hoe lang de speciale uitgang actief blijft tijdens
het doorspoelen.
Aan-Vullen
Wachttijd aan het begin van het vullen voordat de
speciale uitgang aan gaat.
Lengte
Bepaalt hoe lang de speciale uitgang actief blijft tijdens
het vullen.
46
313970J
Instelstand
Kalibratiescherm
AFB. 50. Kalibratiescherm
Gebruik dit scherm om een meter te kalibreren.
Instelbaar op "Meter A", "Meter B" of "Oplosmiddelmeter"
(beschikbaar als oplosmiddelmeter in
Configuratiescherm 5 op pagina 33 is ingesteld
op "Meter").
•
Start - start kalibreren
•
Afbreken - stop het kalibreren
•
Doorspoelen - spoel de monsterafnamekranen
door na het kalibreren
Zie Meterkalibratie op pagina 67 voor wanneer en hoe
de meter te kalibreren.
313970J
47
Systeembediening
Systeembediening
Bedrijsmodi
Menging
Het systeem mengt en doseert materiaal.
Stand-by
Stopt het systeem.
Doorspoelen
Spoelt het systeem door met lucht en oplosmiddel.
Sequentiële dosering
Componenten A en B sproeien de nodige volumes
sequentieel om de mengverhouding te verkrijgen.
Algemene werkcyclus,
sequentiële dosering
1. De sproeipistooloperator geeft het gewenst recept in
en laadt hem. De led voor kleurwissel knippert terwijl
het recept laadt en blijft branden wanneer het laden
is voltooid.
2. De operator drukt op de mengknop
om het werk te starten.
3. De ProMix 2KS-controller stuurt signalen om de
magneetventielen te activeren. De magneetventielen
activeren doseerkranen A en B. De vloeistofstroom
begint als de trekker van het pistool wordt ingedrukt.
4. Componenten A en B worden een per een als volgt in
de vloeistofintegrator (FI) gebracht.
a. Doseerventiel A (DVA) gaat open en de vloeistof
stroomt in de integrator.
b.
Debietmeter A (MA) meet en bewaakt de
gedoseerde hoeveelheid vloeistof en stuurt
elektrische pulsen naar de ProMix
2KS-controller. De controller bewaakt deze
pulsen en signalen.
c.
Wanneer het doelvolume is gedoseerd,
sluit u doseerkraan A.
Dynamische dosering
Bij typische operaties (verhouding 1:1 en daarboven)
sproeit component A voortdurend. Component B sproeit
het nodige volume intermitterend om de correcte
mengverhouding te verkrijgen.
Recept (kleur)-wissel
Het proces wanneer het systeem automatisch de oude
kleur wegspoelt en de nieuwe kleur laadt.
Oplosmiddel-push
Met de functie oplosmiddel-push kan de gebruiker iets
besparen op het gemengde materiaal door het met
oplosmiddel uit het pistool te duwen. Voor deze functie is
een extra oplosmiddelmeter nodig. Zie pagina 65 voor
volledige informatie.
Mengsel-push
OPMERKING: Het doseervolume van component A
en B is gebaseerd op de mengverhouding en de
dosering die door de gebruiker is ingesteld en wordt
berekend door de ProMix 2KS-controller.
d. Doseerventiel B (DVB) gaat open en er stroomt
vloeistof in de integrator; deze wordt
proportioneel aangepast aan component A.
e. Stroommeter B (MB) meet en bewaakt de
gedoseerde hoeveelheid vloeistof en stuurt
elektrische pulsen naar de ProMix
2KS-controller.
f.
Wanneer het doelvolume is gedoseerd,
sluit u doseerkraan B.
Met de functie Mengsel-push is te voorkomen dat
materiaal te lang blijft zitten en zo de houdbaarheid
overschrijdt, door nieuw gemengd materiaal door
de pistoolspoelkast te laten stromen. Zie pagina 66
voor volledige informatie.
48
313970J
Systeembediening
7. Als de trekker van het pistool twee minuten lang niet
wordt ingeknepen, gaat het systeem naar de
ruststand. Alle doseerventielen van de mengverdeler
worden dan gesloten.
5. De componenten worden voorgemengd in de
integrator en vervolgens in de leiding van de
statische menger (SM) gelijkmatig doorgemengd.
OPMERKING: Om de uitvoer van de statische
menger naar het pistool te controleren kunt u een
optionele vloeistofdrukregelaar installeren.
8. Wanneer de trekker van het pistool weer wordt
ingedrukt, gaat de ProMix 2KS verder met het proces
vanaf het punt waarop werd gestopt.
6. Componenten A en B worden afwisselend in de
integrator geleid zolang de trekker van het pistool
wordt ingedrukt.
OPMERKING: Het systeem kan op elk moment
worden gestopt door op de stand-bytoets
te
drukken of door de hoofdschakelaar op Uit te zetten.
Tabel 5: Werking sequentiële dosering
Verhouding =
2,0:1
Dosis 1
Dosis 2
Dosis 3
A=2
B=1
DVA
DVB
FI
MB
MS
MA
RVB
AT
APV
RVA
TI12556b
SVA
SM
SVB
SPV
Verklaring:
MA
DVA
RVA
SVA
MB
DVB
RVB
Meter component A
Doseerventiel component A
Monsterafnameklep component A
Afsluiter component A
Meter component B
Doseerventiel component B
Monsterafnameklep component B
SVB
MS
SPV
APV
SM
FI
AT
Afsluiter component B
Oplosmiddelmeter (accessoire)
Doorspuitventiel voor oplosmiddel
Doorspuitventiel voor lucht
Statische menger
Vloeistofintegrator
Luchttoevoerbuis luchtdoorspuitventiel
AFB. 51. Wandgemonteerd vloeistofstation, sequentiële dosering
313970J
49
Systeembediening
Algemene werkcyclus, dynamische dosering
Overzicht
Dynamische dosering zorgt voor een dosering op
aanvraag, waardoor een integrator niet nodig is en het
contact met het materiaal minimaal is. Deze functie is
vooral handig met afschuifgevoelige materialen en
materialen op basis van water.
Systeemparameters voor dynamische
dosering
De volgende parameters hebben een invloed
op de prestaties van de dynamische dosering:
•
Stroming component A: Zorg ervoor dat de
toevoerpomp voldoende en een ononderbroken
stroom levert. Merk op dat Component A de
meerderheid van de systeemstroom levert
aan hogere mengverhoudingen.
•
Stroming component B: Zorg ervoor dat de
toevoerpomp voldoende en een ononderbroken
stroom levert.
•
Druk component A: Zorgt voor perfecte drukregeling.
Het is aangeraden om de druk van component A
tussen 5-15% lager te houden dan de druk van
component B.
•
Druk component B: Zorgt voor perfecte drukregeling.
Het is aangeraden om de druk van component B
tussen 5-15% hoger te houden dan de druk van
component A.
Een restrictor injecteert component B met een
ononderbroken stroom in component A. De software
bestuurt de duur en frequentie van iedere injectie. Zie
AFB. 52 voor een schematisch diagram van het proces.
OPMERKING: Het is bij dynamische dosering heel
belangrijk dat er een ononderbroken, goed geregelde
vloeistoftoevoer is. Om een geschikte druk te verkrijgen
en pomppulsen te voorkomen kunt u beter een
vloeistofregelaar op de A en B toevoerlijnen installeren,
stroomopwaarts van de meters. Installeer bij systemen
met kleurwissel de regelaar stroomafwaarts van het
kleur-/katalysatorventielpakket.
Component A (ononderbroken stroom)
Materiaal in verhouding
Naar
statische
menger
Component B (gepulste injectie)
AFB. 52. Schema dynamisch doseren
50
313970J
Systeembediening
Selecteer een restrictormaat voor
component B
Installeer de 15U955 injectieset in de vloeistofverdeler
zoals uitgelegd in de installatiehandleiding van de
ProMix 2KS. Gebruik de meegeleverde grafieken
in die handleiding om de geschikte restrictorgrootte
te selecteren, afhankelijk van het gewenste debiet
en de gewenste mengverhouding.
Zet de dynamische dosering aan
1. Druk op de EasyKey op de Insteltoets
om
toegang te krijgen tot het instellingenstartscherm.
Selecteer "Systeemconfiguratie" om naar de
configuratieschermen te gaan. AFB. 53.
AFB. 53. Instellingenstartscherm
3. Als u "DD" selecteert in systeemconfiguratiescherm
4, dan wordt de DD-instelmodus beschikbaar.
(Zie AFB. 55. Om de DD-instelmodus te activeren
selecteert u Aan in het afrolmenu van de
DD-instelmodus. Hierdoor worden
verhoudingsalarmen E-3 en E-4 gedeactiveerd
waardoor u een ononderbroken instelling en tuning
kunt uitvoeren.
OPMERKING: Gebruik het gemengde materiaal niet
wanneer u in de DD-instelmodus zit, want het kan zijn dat
de verhouding niet juist is omdat de alarmen
gedeactiveerd zijn.
OPMERKING: Als de DD-instelmodus niet uit staat op
het einde van de instelling, dan zal hij 3 minuten na het
beginnen van het mengcommando automatisch uit gaan.
AFB. 55. Configuratiescherm 4, instelmodus voor
dynamische dosering geactiveerd
2. Ga naar scherm 4 van de systeemconfiguratie.
Kies voor de “Doseergrootte” de optie “DD”. AFB. 54.
AFB. 54. Configuratiescherm 4, dynamische
dosering geselecteerd
313970J
51
Systeembediening
Balanceren A/B-druk
Als de druk in component B te hoog is zal hij de stroom
van component A wegduwen tijdens de B-injectie.
De klep zal niet lang genoeg openen, wardoor er een
alarm voor hoge verhouding ontstaat.
Als de druk in component B te laag is zal er niet
voldoende volume geïnjecteerd worden. De klep zal te
lang open blijven waardoor er een alarm voor lage druk
ontstaat.
U moet dus de correcte restrictorgrootte voor component
B kiezen en de druk tussen component A en B in
evenwicht houden om een consequente mengverhouding
te verkrijgen.
AFB. 57 toont het evenwicht tussen de druk in component
A en B bij de doseerinlaat. Het is aangeraden om de druk
van component B tussen 5-15% hoger te houden dan de
druk van component A om het systeem bestuurbaar te
houden, de geschikte mengverhouding te verkrijgen en
een goed gemengd materiaal te verkrijgen. Als de druk
niet in evenwicht is ("Druk in B te hoog" of "Druk in B te
laag), is het mogelijk dat de gewenste mengverhouding
niet wordt verkregen. Het systeem zal in dat geval een
alarm laten horen omdat de verhouding niet klopt en het
systeem stopzetten.
OPMERKING: Het wordt bij multistroom systemen
aangeraden dat u het systeem instelt om goed te werken
op het hoogste debiet, zodat u er zeker van bent dat er
voldoende vloeistof wordt geleverd.
Bij dynamische dosering staat de doseerklep van
component A voortduren aan. De doseerklep van
component B kent dan cycli van aan en uit, waarbij een
cyclus uit 0,5-1,0 seconden bestaat en een geschikt
evenwicht bewaart.
Re
b er
g el
ei k
B druk te
laag
B druk te
hoog
A druk
B druk
AFB. 57. A/B bedieningsbereik met geschikte
restrictorgrootte
r e ik
e lb e )
g
e
R
le in
(te k
B druk te
laag
B druk te
hoog
A druk
B druk
OPMERKING: Als de restrictor te klein is kan het
nodig zijn om meer differentiële druk te leveren dat
wat er beschikbaar is in uw systeem.
AFB. 58. A/B bedieningsbereik met te grote
restrictor
Controleer de prestaties van het systeem door naar
de waarschuwingen op de EasyKey-display te kijken
die informatie geven over de systeemprestaties, en pas
de druk aan indien nodig. Zie Tabel 6 op pagina 53.
AFB. 56. B druk te laag, afgebeeld op EasyKey
52
313970J
Systeembediening
Tabel 6: Handleiding voor probleemoplossing bij dynamisch doseren
(zie Tabel 11 vanaf pagina 83 voor de complete storingenlijst van het systeem)
Waarschuwings-/Alarmbericht
Oplossing
B druk te laag (zie AFB. 56)
•
•
•
Verhoog de druk in B.
Reinig restrictor of gebruik een grotere.
Controleer of de B-klep correct open gaat.
B druk te hoog
•
•
Verhoog de druk in A of verlaag de druk inB.
Gebruik een kleinere restrictor.
Uit verhouding, laag
•
•
Verhoog de druk in A of verlaag de druk inB.
Gebruik een kleinere restrictor.
Uit verhouding, hoog
•
•
•
Verhoog de druk in B.
Reinig restrictor of gebruik een grotere.
Controleer of de B-klep correct open gaat.
Afstellingen mengverdelerventielen
Voor het openen van doseer- of doorspoelventielen,
draait u zeskantmoer (E) linksom (tegen de klok in) .
Sluiten gaat door rechtsom te draaien (met de klok mee).
Zie Tabel 7 en AFB. 59.
E
TI11581a
AFB. 59. Ventielafstelling
Tabel 7: Afstellingen mengverdelerventielen
313970J
Ventiel
Instellingen
Functie
Dosis
(AFB. 59)
Zeskantmoer (E) 1-1/4 slag
open vanaf volledig gesloten.
Beperkt het maximale vloeistofdebiet naar de
integrator en minimaliseert de
ventielresponstijd.
Doorspoelen
(AFB. 59)
Zeskantmoer (E) 1-1/4 slag
open vanaf volledig gesloten.
Beperkt het maximale vloeistofdebiet naar de
integrator en minimaliseert de
ventielresponstijd.
Afsluiters
(SVA en SVB,
AFB. 67)
Volledig open tijdens het
draaien of het mengen.
Sluit de poorten van component A en B naar
de integrator tijdens de controle van de
verhouding of het kalibreren van de meter.
Poorten open tijdens het draaien of het
mengen.
Monsterafname
(RVA en RVB,
AFB. 67)
Volledig gesloten tijdens het
draaien of het mengen
Opent de poorten voor het spuiten van
componenten A en B tijdens het kalibreren
van de meter. De monsterafnamekranen gaan
pas open als de vloeistofafsluiters gesloten
zijn.
53
Systeembediening
Functie luchtstroomschakelaar
(AFS)
Het systeem laten draaien zonder
luchtstroomschakelaar
Air of air-assisted pistolen
Het wordt niet aanbevolen om het systeem te gebruiken
zonder luchtstroomschakelaar. Vervang een defecte
schakelaar zo snel mogelijk.
De luchtstroomschakelaar (AFS) detecteert de
luchtstroom naar het pistool en stuurt een signaal naar
de ProMix-regelaar als de trekker van het pistool wordt
ingedrukt. De AFS werkt in combinatie met de
debietmeters om ervoor te zorgen dat de
systeemcomponenten goed functioneren.
Bijvoorbeeld, als een debietmeter niet werkt of verstopt
raakt kan er pure hars of katalysator oneindig
doorspuiten als de ProMix deze toestand niet detecteert
en stopt. Daarom is de schakelaar voor de luchtstroom
zo belangrijk.
Als de ProMix via het signaal van de
luchtstroomschakelaar (AFS) detecteert dat de trekker
van het pistool wordt ingedrukt, en er stroomt
desondanks geen vloeistof door de meter, dan treedt
na 40 seconden een doseertijdalarm op (E-7 of E-8)
en schakelt het systeem zichzelf uit.
Airless pistool
Het is niet aan te bevelen om een airless pistool te
gebruiken met de ProMix 2KS. ER kunnen zich twee
problemen voordoen als u geen luchtstroomschakelaar
gebruikt:
•
Zonder invoer van de pistooltrekker of
luchtstroomschakelaar weet de ProMix 2KS niet
dat het pistool aan het spuiten is en zal er zich een
Doseertijdalarm (E-7 of E-8) voordoen. Dit betekent
dat een defecte meter op geen enkele wijze kan
worden gedetecteerd. U zou gedurende 2 minuten
pure hars of katalysator kunnen sproeien zonder
dat u het weet.
•
Aangezien de ProMix 2KS niet weet dat er wordt
gespoten, als er geen ingangssignaal komt van een
pistooltrekker of luchtstroomschakelaar, gaat het
systeem bij het mengen elke 2 minuten in de
ruststand (E-15, system idle).
Waarschuwing systeem stationair (E-15)
Deze waarschuwing treedt op als de ProMix wordt
AFS
TI13350a
AFB. 60: Luchtstroomschakelaars (AFS)
ingesteld op Mengen
en er zijn 2 minuten
verstreken sinds het systeem een puls heeft ontvangen
van de debietmeter.
Als het pistool wordt geactiveerd in toepassingen die
gebruik maken van de schakelaar voor de luchtstroom,
dan verdwijnt de waarschuwing en kan de operator weer
gaan spuiten.
Als het pistool wordt geactiveerd zonder de schakelaar
voor de luchtstroom, dan verdwijnt het alarm niet.
Om weer te beginnen met spuiten moet u op Stand-by
drukken
, dan op Mengen
en daarna
de trekker van het pistool inknijpen.
54
313970J
Systeembediening
Opstarten
1. Doorloop de checklist vóór bediening in Tabel 8.
Tabel 8: Checklist vóór bediening
Checklist
Is het systeem geaard?
Controleer of alle aardverbindingen zijn
aangelegd. Zie de installatiehandleiding.
Zijn alle aansluitingen goed aangedraaid
en in orde?
§ Op het statusscherm verschijnt het Graco-logo,
de softwarerevisie en de melding "Communicatie
wordt tot stand gebracht". Zie pagina 22.
§ Bij opstarten gaat het systeem standaard naar
Recept 61, wat geen geldig receptnummer is.
Voer een kleurwissel uit bij Recept 0 of geef een
geldig receptnummer in (1-60).
§ In de hoek linksonder op het scherm is de
systeemstatus te zien. Dit kan Stand-by,
Mengen, Doorspuiten of een alarmmelding zijn.
Controleer of alle elektrische, vloeistof-, luchten systeemverbindingen goed zijn aangedraaid
en overeenkomstig de instructies in de
installatiehandleiding zijn geïnstalleerd.
Controleer de slangen van de
luchtdoorspuitklep
Controleer dagelijks de toevoerslang van de
luchtdoorspuitklep op zichtbare opstuwing van
oplosmiddel. Meld het aan uw leidinggevende als
er oplosmiddel aanwezig is.
Zijn de vloeistofhouders gevuld?
Controleer de houders voor de toevoer van
componenten A en B en het oplosmiddel.
Zijn de ventielen van de mengverdeler goed
afgesteld?
Controleer of de ventielen van de verdeler goed
zijn afgesteld. Begin met de instellingen die
aangeraden zijn in Afstellingen
mengverdelerventielenop pagina 53.
Pas ze zo nodig, daarna aan.
Zijn de ventielen voor de vloeistoftoevoer
open en is de druk goed ingesteld?
De toevoerdruk voor component A en component
B moeten gelijk zijn, behalve als één component
viskeuzer is en een hogere drukinstelling vereist.
Is de druk van de magneetventielen ingesteld?
AFB. 62. Statusscherm
3. Controleer of de cabinebediening het doet. Het
actieve receptnummer moet worden weergegeven
en de stand-by-led
moet branden.
4. Als u het systeem voor de eerste keer opstart, moet
het worden doorgespoeld zoals beschreven in Het
vloeistoftoevoersysteem doorspuiten op pagina
62. De apparatuur is getest met lichtgewicht olie
die moet worden uitgespoeld teneinde vervuiling
van uw materiaal te voorkomen.
5. Controleer dat de cabinebediening op stand-by
0,5-0,7 MPa inlaatluchtdruk (5,2-7 bar;
75-100 psi)
staat.
2. Zet de voedingsschakelaar op aan (I = AAN, 0 = UIT).
I = AAN
TI12656a
AFB. 61. Voedingsschakelaar
313970J
55
Systeembediening
6. Stel de toevoer van componenten A en B
in voor de gewenste toepassing. Gebruik
de laagst mogelijke druk.
7. Overschrijd de maximum werkdruk van
het systeem of de laagste component van
het systeem niet, zoals aangegeven op het
identificatielabel van het systeem.
8. Draai de vloeistoftoevoerkleppen
naar het systeem open.
9. Pas de luchtdruk aan. Voor de
meeste toepassingen is 80 psi (552
kPa; 5,5 bar) luchtdruk nodig om goed te kunnen
functioneren. Niet minder dan 75 psi (517 kPa;
5,2 bar) gebruiken.
10. Als u een pistoolspoelkast gebruikt plaatst u het
pistool in de kast en sluit u het deksel. Druk op
de doorspuittoets
van de cabinebediening.
De doorspoelprocedure start automatisch.
Als u geen pistoolspoelkast gebruikt,
spuit dan met het pistool in een
geaarde metalen opvangbak tot de
doorspuitprocedure is afgerond.
Als u klaar ben met spuiten, dan schakelt de
cabinebediening automatisch over op stand-by.
11. Stel het debiet bij.
Het vloeistofdebiet dat te zien is op het
bedrijfsscherm van de EasyKey is dat van
component A óf B, afhankelijk van welke
doseerkraan open is. De vloeistoftoevoerleidingen
op het scherm lichten op en tonen de doseerkraan
die open is.
Houd het debiet in de gaten die op het statusscherm
te zien is als het pistool volledig open is. Controleer
of het debiet van component A binnen een marge
van 10% van die van B is en omgekeerd.
Als het vloeistofdebiet te laag is: verhoog de
luchtdruk op de vloeistoftoevoer van componenten A
en B of verhoog de gereguleerde vloeistofdruk.
Als het vloeistofdebiet te hoog is: verminder
de luchtdruk, sluit de doseerventielen van de
vloeistofverdeler verder of pas de regelaar van
de vloeistofdruk aan.
OPMERKING: De drukafstellingen voor elk van de
componenten verschillen en zijn afhankelijk van de
viscositeit van de vloeistof. Start met een gelijke
vloeistofdruk voor component A en B en stel ze dan bij,
voor zover nodig.
OPMERKING: De eerste 4-5 ounce (120-150 cc)
materiaal niet gebruiken, aangezien dit mogelijk niet
volledig is gemengd als gevolg van alarmsituaties tijdens
het inspuiten van het systeem.
12. Draai de verstuivingslucht naar het pistool open.
Controleer het spuitpatroon zoals staat aangegeven
in de handleiding voor uw spuitpistool.
OPMERKING: Zorg ervoor dat de vloeistoftank niet leeg
raakt. Mogelijk kan een luchtstroom in de toevoerleiding
ervoor zorgen dat versnellingsmeters gelijkwaardige
metingen geven als bij vloeistof. Hierdoor kan het
vloeistof/luchtmengsel conform zijn met de verhouding en
de toleranties die voor de uitrusting werden ingesteld. Dit
kan tot gevolg hebben dat er niet-gekatalyseerd of slecht
gekatalyseerd materiaal wordt gespoten.
AFB. 63. Statusscherm debietdisplay
56
313970J
Systeembediening
Stoppen
Drukontlastingsprocedure
's Nachts uitschakelen
OPMERKING: Met de volgende procedures kunt u
alle vloeistof-en luchtdruk in het ProMix 2KS-systeem
ontlasten. Gebruik de procedure die geschikt is voor
uw systeemconfiguratie.
1. Laat de stroom aan.
2. Ga naar Recept 0 om het oplosmiddel door
de meters en het pistool te spuiten.
Het systeem uitschakelen voor onderhoud
1. Volg de Drukontlastingsprocedure op pagina 57.
2. Sluit de hoofdluchtafsluiter op de luchttoevoerleiding
en op de ProMix.
Laat de druk los als u ophoudt met spuiten, voordat u
spuittips gaat verwisselen en vóór reiniging, controle,
of onderhoud aan de apparatuur.
Eénkleursystemen
3. Schakel de netvoeding van de ProMix 2KS
uit (0-positie). AFB. 64.
4. Schakel bij onderhoud aan de EasyKey ook
de stroom uit bij de hoofdstroomonderbreker.
0 = UIT
1. Sluit de A en B vloeistoftoevoerpompen/drukkamers
af terwijl het systeem in de Mengmodus
(pistooltrekker ingedrukt) zit. Sluit alle
vloeistofafsluitkleppen bij de pompuitlaten.
2. Druk op de manuele overnameknop op de A en B
magnetische doseerkleppen terwijl u de
pistooltrekker ingedrukt houdt om de druk los
te laten. Zie AFB. 65.
OPMERKING: Als er zich een doseertijdalarm
(E-7 of E-8) voordoet heft u dat alarm op.
3. Voer een volledige systeemspoeling uit door de
instructies te volgen in Doorspuiten in recept 0
op pagina 62.
TI12657a
AFB. 64. Voedingsschakelaar
4. Sluit de vloeistoftoevoer naar de
oplosmiddeldoorspuitklep (SPV) af en de
luchttoevoer naar de luchtdoorspuitklep (APV) ook,
AFB. 67.
5. Druk op de manuele overnameknop op de A en B
magnetische doorspuitkleppen terwijl u de
pistooltrekker ingedrukt houdt om de lucht- en
oplosmiddeldruk los te laten. Zie AFB. 65. Ga na
of de druk van het oplosmiddel tot 0 is verlaagd.
OPMERKING: Als het alarm voor het
doorspuitvolume (E-11) optreedt, schakel
dan het alarm uit.
313970J
57
Systeembediening
Systemen met kleurwissel en zonder
lozingsventielen
Systemen met kleur/katalysatorwissel
en lozingsventielen
OPMERKING: Met deze procedure ontlast u de druk
via het monsterafnameventiel.
OPMERKING: Met deze procedure ontlast u de druk
via de lozingsventielen.
1. Volg alle stappen van Eénkleursystemen
op pagina 57.
1. Volg alle stappen van Eénkleursystemen
op pagina 57.
2. Sluit afsluiter A (SVA), AFB. 67 Open
monsterafnameklep A (RVA).
2. Sluit alle kleur- en katalysatortoevoeren af.
3. Plaats de monsterafnamebuis van de A-zijde
in de afvalcontainer.
4. Zie AFB. 66. Open de kleurwisselmodule. Gebruik
de identificatielabels van de magneetventielen als
gids en houd de overnameknop ingedrukt bij iedere
kleurmagneetklep totdat de stroom uit de
monsterafnameklep stopt.
5. Houd de overnameknop van de
oplosmiddelmagneetklep ingedrukt totdat er schoon
oplosmiddel uit de monsterafnameklep komt. Laat de
knop dan los.
6. Sluit de oplosmiddeltoevoer naar het
oplosmiddelventiel van de kleurwisselmodule af.
7. Houd de overnameknop van de
oplosmiddelmagneetklep ingedrukt totdat de
oplosmiddelstroom uit de monsterafnameklep stopt.
8. Open de afsluiter aan A-zijde (SVA), AFB. 67. Sluit de
A-zijde van de monsterafnameklep (RVA).
3. Houd de overnameknop van de magneetklep
van lozingsventiel A ingedrukt, AFB. 65.
4. Zie AFB. 66. Open de kleurwisselmodule. Gebruik
de identificatielabels van de magneetventielen als
gids en houd de overnameknop ingedrukt bij iedere
kleurmagneetklep totdat de stroom uit lozingsventiel
A stopt.
5. Houd de overnameknop van de magneetklep
van lozingsventiel B ingedrukt, AFB. 65.
6. Zie AFB. 66. Gebruik de identificatielabels
van de magneetventielen als gids en houd de
overnameknop van iedere katalysatormagneetklep
ingedrukt totdat de stroom uit lozingsventiel B stopt.
7. Houd de overnameknop van de magneetklep van
lozingsventiel A ingedrukt, AFB. 65.
8. Houd de overnameknop van A-zijde van de (kleur)
oplosmiddelklep ingedrukt totdat er schoon
oplosmiddel uit het lozingsventiel komt.
Laat dan de knop los.
9. Houd de overnameknop van de magneetklep
van lozingsventiel B ingedrukt, AFB. 65.
10. Houd de overnameknop van de B-zijde van de
(katalysator) oplosmiddelmagneetklep ingedrukt
totdat er schoon oplosmiddel uit het lozingsventiel
loopt. Laat de knop dan los.
11. Sluit de oplosmiddeltoevoer naar
de oplosmiddelventielen van de
kleur-/katalysatorwisselmodule af.
12. Houd de overnameknop van de A en B
oplosmiddelmagneetkleppen en die van
de lozingsventielen ingedrukt totdat de
oplosmiddelstroom uit de lozingsventielen stopt.
58
313970J
Systeembediening
F2
F1
J1
Elektrische
voeding
Glasvezel
CAN
J13
CAN
J12
1
J14
1
J15
GFB 2
GFB 1
Lozing B
J9
Lozing A
1
3e doorspuit
Dosis A
Dosis B
Doorspuiten B
Overnameknoppen
kleppen
Doorspuiten A
J3
1
J8
Lozingsventiel A
Lozingsventiel B
GFB 1
Optionele
magneetventiellocaties
GFB 2
Doseermagneetventiel A
3e doorspuitmagneetventiel
Doseermagneetventiel B
Doorspuitmagneetventiel B
Doorspuitmagneetventiel A
TI12652b
AFB. 65. Vloeistofmagneetventielen
313970J
59
Systeembediening
Kleur
Identificatielabel
magneetventiel
Katalysator
Kleur
Identificatielabel
magneetventiel
TI12826a
Overnameknoppen
oplosmiddelmagneetventiel
AFB. 66: Kleurwisselmagneetventielen
DVA
FI
Verklaring:
DVB
MB
MS
MA
RVB
AT
TI12556b
APV
RVA
SVA
SM
SVB
MA Meter component A
DVA Doseerventiel
component A
RVA Monsterafnameklep
component A
SVA Afsluiter component A
MB Meter component B
DVB Doseerventiel
component B
RVB Monsterafnameklep
component B
SVB Afsluiter component B
MS Oplosmiddelmeter
SPV Doorspuitventiel voor
oplosmiddel
APV Doorspuitventiel voor
lucht
SM Statische menger
FI
Vloeistofintegrator
AT
Luchttoevoerbuis
luchtdoorspuitventiel
SPV
AFB. 67. Wandgemonteerd vloeistofstation
60
313970J
Systeembediening
Doorspuiten
Lees Waarschuwingen, pagina 7. Volg de
Aardingsinstructies in de installatiehandleiding van
uw systeem.
Draag een veiligheidsbril om te voorkomen dat er
vloeistof in de ogen spat.
In deze handleiding worden vier doorspoelprocedures
behandeld:
•
•
•
•
Gemengd materiaal uit het systeem verwijderen
(hieronder)
Doorspuiten in recept 0 (pagina 62)
Het vloeistoftoevoersysteem doorspuiten (pagina
62)
De monsterafnameventielen en leidingen
doorspuiten (pagina 64)
Bepaal aan de hand van de criteria die bij elke procedure
staan welke procedure u gaat gebruiken.
Gemengd materiaal uit het systeem
verwijderen
Soms wilt u alleen de vloeistofverdeler doorspuiten,
bijvoorbeeld:
•
•
•
•
aan het eind van de houdbaarheid
spuitonderbrekingen waarbij u de houdbaarheidstijd
overschrijdt
bij stilstand ‘s nachts
voordat u de vloeistofverdeler, de slang of het pistool
een servicebeurt geeft.
De zijde van de mengverdeler voor component B
(katalysator, rechts) en de binnenste leiding van de
Integrator worden met oplosmiddel doorgespoten.
De zijde van component A (hars, links) en de buitenste
leiding van de integrator worden met lucht doorgespoten.
1. Druk op de stand-bytoets
van de
cabinebediening.
Als u een elektrostatisch pistool gebruikt, schakel dan
de elektrostatica uit voordat u het pistool doorspoelt.
2. Stel de drukregelaar voor de toevoer van het
oplosmiddel op een drukwaarde die hoog genoeg is
om het systeem volledig door te spuiten binnen een
redelijke tijd, maar laag genoeg om spatten of letsel
door injectie te voorkomen. Over het algemeen is een
instelling van 100 psi (0,7 MPa, 7 bar) voldoende.
3. Als u een pistoolspoelkast gebruikt plaatst u het
pistool in de kast en sluit u het deksel. Druk op de
doorspuittoets
van de cabinebediening.
De doorspoelprocedure start automatisch.
Als u geen pistoolspoelkast gebruikt,
spuit dan met het pistool in een
geaarde metalen opvangbak tot de
doorspuitprocedure is afgerond.
Als u klaar ben met spuiten, dan schakelt de
cabinebediening automatisch over op stand-by.
4. Als het systeem niet volledig schoon is, herhaal
dan stap 3.
OPMERKING: Pas zo nodig de doorspuitprocedure
aan, zodat er slechts één cyclus nodig is.
Druk de trekker van het pistool in om de druk te
ontlasten. Schakel de trekkervergrendeling in.
5. Als de spuittip was verwijderd, breng hem dan weer
aan.
6. Zet de drukregelaar voor de toevoer van het
oplosmiddel weer terug op de normale werkdruk.
Druk de trekker van het pistool in om de druk
te ontlasten.
Zet het trekkerslot aan als u een hoge drukpistool
gebruikt. Verwijder de spuittip en reinig deze
afzonderlijk.
313970J
61
Systeembediening
Doorspuiten in recept 0
Het vloeistoftoevoersysteem doorspuiten
Kleur 0 wordt meestal gebruikt:
• in meerkleurensystemen voor het doorspuiten van
de materiaalleidingen zonder dat een nieuwe kleur
wordt geladen
• aan het einde van de werktijd om te voorkomen dat
gekatalyseerd materiaal uithardt.
Volg deze procedure:
• als u voor de eerste keer materiaal laadt in deze
apparatuur*
• bij onderhoud en reparaties
• wanneer u het systeem voor langere tijd uitschakelt
• als u de apparatuur in opslag plaatst
Om Recept 0 in te stellen gaat u naar de geavanceerde
instellingen. Gebruik het tabblad Recept en zet het recept
op 0. Het instelscherm voor recept 0 verschijnt. Stel de
doorspoeltijd in op 0-999 seconden in stappen van 1
seconde.
* Bepaalde stappen zijn niet nodig voor de eerste
maal spoelen, aangezien er nog geen materiaal
in het systeem is geladen.
1. Druk op de stand-bytoets
1. Druk op de stand-bytoets
van de
van de
cabinebediening.
cabinebediening.
Druk de trekker van het pistool in om de druk te
ontlasten.
Zet het trekkerslot aan als u een hoge drukpistool
gebruikt. Verwijder de spuittip en reinig deze
afzonderlijk.
Druk de trekker van het pistool in om de druk te
ontlasten.
Zet het trekkerslot aan als u een hoge drukpistool
gebruikt. Verwijder de spuittip en reinig deze
afzonderlijk.
Als u een elektrostatisch pistool gebruikt, schakel dan
de elektrostatica uit voordat u het pistool doorspoelt.
Als u een elektrostatisch pistool gebruikt, schakel dan
de elektrostatica uit voordat u het pistool doorspoelt.
2. Als u een pistoolspoelkast gebruikt plaatst u het
pistool in de kast en sluit u het deksel.
3. Kies recept 0 en druk op Enter
5. De kleurwisselings-led knippert terwijl kleur 0 draait
en blijft continu branden als de doorspuitprocedure is
afgerond.
6. Als het systeem niet volledig schoon is, kunt u de
Kleur 0 procedure herhalen door op Enter te drukken
62
•
Systemen met één kleur/één katalysator:
ontkoppel de vloeistofleidingen voor
componenten A en B bij de debietmeterinlaten
en sluit gereguleerde toevoerleidingen voor
oplosmiddel aan.
•
Systemen voor meer kleuren / één
catalysator: ontkoppel alleen de vloeistofleiding
voor component B bij de debietmeterinlaat en
sluit een gereguleerde aanvoerleiding voor
oplosmiddel aan.
•
Systemen met meerdere kleuren en meerdere
katalysatoren: sluit de
oplosmiddeltoevoerleidingen aan op de daarvoor
voorziene oplosmiddelklep op de kleur- en
katalysatorkleppen. Verbind geen
oplosmiddeltoevoer met een debietmeter.
.
4. Als u geen pistoolspoelkast gebruikt,
spuit dan met het pistool in een
geaarde metalen opvangbak tot de
doorspuitprocedure is afgerond.
.
2. Maak de toevoerlijnen voor het oplosmiddel als volgt
vast:
313970J
Systeembediening
3. Stel de druk in voor de toevoer van oplosmiddel.
Gebruik de laagst mogelijke druk om spatten te
voorkomen.
4. Verwijder de kap van het vloeistofstation om bij de
magneetkleppen te kunnen komen. Zie AFB. 65.
5. Doorspuiten als volgt:
•
Systemen met één kleur en één katalysator:
Spuit de A-zijde van het component door. Druk
op de manuele overnameknop op doseerklep A
en duw de pistooltrekker in terwijl u in een
geaarde metalen opvangbak mikt.
Spuit de B-zijde van het component door. Spuit
de zijde van component B door. Druk op de
handmatige activeringsknop op de magneetklep
van kraan B en spuit met het pistool in een
geaarde metalen opvangbak tot er schoon
oplosmiddel uit het pistool stroomt.
Herhaal om de vloeistofintegrator grondig
te reinigen.
•
Systemen met meerdere kleuren en een
enkele katalysator: Selecteer Recept 0 en druk
op Enter
om de zijde van component A door
te spuiten. De kleurwisselings-led knippert terwijl
kleur 0 draait en blijft continu branden als de
doorspuitprocedure is afgerond.
Spuit de B-zijde van het component door. Spuit
de zijde van component B door. Druk op de
handmatige activeringsknop op de magneetklep
van kraan B en spuit met het pistool in een
geaarde metalen opvangbak tot er schoon
oplosmiddel uit het pistool stroomt.
Herhaal om de vloeistofintegrator grondig te
reinigen.
•
Systemen met meerdere kleuren en
katalysatoren: Selecteer Recept 0 en druk op
Enter
om de zijde van component A end e
zijde van component B door te spuiten. De
kleurwisselings-led knippert terwijl kleur 0 draait
en blijft continu branden als de
doorspuitprocedure is afgerond.
Herhaal om de vloeistofintegrator grondig
te reinigen.
6. Breng de kap van het vloeistofstation weer aan.
7. Draai de toevoer van oplosmiddel dicht.
8. Ontkoppel de toevoerleidingen voor oplosmiddel en
sluit de toevoerleidingen voor componenten A en B
weer aan.
9. Zie pagina 55 voor de Opstarten-procedure.
313970J
63
Systeembediening
De monsterafnameventielen en leidingen
doorspuiten
Volg deze procedure na de kalibratie van de meter.
1. Druk op de stand-bytoets
van de
cabinebediening.
8. Sluit de monsterafnamekleppen.
OPMERKING: Kies Afbreken op het
Kalibratiescherm om de lopende kalibratie
te annuleren en de doorspuit- of doseerkleppen
te sluiten.
9. Draai beide vloeistofafsluiters volledig open.
2. Zie AFB. 67. Sluit beide vloeistofafsluiters
en monsterafnamekranen.
3. Leid de monsterafnameleidingen in een geaarde
afvalbak.
4. Bij een enkelkleursysteem moet u de
toevoerleiding voor oplosmiddel aansluiten
op de inlaat van debietmeter A.
5. Druk op de EasyKey op de insteltoets
en ga naar
10. Sluit bij een enkelkleursysteem, de
vloeistoftoevoerleiding voor component A
weer aan op debietmeter A.
OPMERKING: Na de kalibratie is het nodig om de
vervuild materiaalmengsel te reinigen. Voer een manuele
doorspuiting uit en ga verder met het recept dat u net
getest hebt, of ga naar Recept 0 en daarna naar het
volgende recept.
de geavanceerde instelschermen.
6. Gebruik de pijl naar rechts
om naar het
kalibratiescherm te gaan. Druk op pijl omlaag
en kies uit het menu Doorspuiten (Purge). Druk
op Enter
.
Kraan A, de doorspuitklep voor oplosmiddel
(aan de B-zijde) en de kleppen voor het oplosmiddel
voor kleurwisseling (indien gebruikt) gaan open.
AFB. 68. Kalibratiescherm
7. Om spatten te voorkomen moet u de
monsterafnamekranen langzaam opendraaien
en oplosmiddel uit laten lopen tot de kranen en de
leidingen schoon zijn.
OPMERKING: Bij een kalibratiespoeling sluit(en)
de oplosmiddelklep(pen) automatisch na 2 minuten
of wanneer Afbreken op het scherm wordt
geselecteerd.
64
313970J
Systeembediening
Functie oplosmiddel-push
Met de functie oplosmiddel-push kan de gebruiker iets
besparen op het gemengde materiaal door het met
oplosmiddel uit het pistool te duwen. De te besparen
hoeveelheid is 50% van het houdbaarheidsvolume dat is
ingesteld in Geavanceerd instelscherm 1 op pagina 37.
Als er 2 pistolen zijn, wordt het laagste
houdbaarheidsvolume genomen.
systeem sluit de doseerventielen (DVA, DVB) en
opent het oplosmiddeldoorspuitventiel (SPV).
4. Het systeem geeft oplosmiddel af om het gemengde
materiaal uit het pistool te duwen. De display van de
cabinebediening toont afwisselend streepjes en het
resterende percentage (0-99%) van de 50% van het
houdbaarheidsvolume.
Voor de Oplosmiddel-push is als extra toebehoren een
oplosmiddelmeter (MS) nodig. Bestel Graco-onderdeelnr.
16D329 S3000 Set oplosmiddelmeter. Zie handleiding
308778.
OPMERKING: Om handmatig de oplosmiddel-push
1. Zie AFB. 69. Installeer de oplosmiddelmeter (MS) aan
de zijde van het vloeistofstation zoals uitgelegd in de
installatiehandleiding van de ProMix 2KS.
De oplosmiddeldoorspuitklep (SPV) en de 3de
doorspuitklep worden gesloten. Om terug te gaan naar
2. Selecteer om de functie oplosmiddel-push te
activeren naar wens: "Oplosmiddel" of "3de klep".
Zie Optiescherm 2 op pagina 35.
OPMERKING: Gebruikt u een 3e doorspuitventiel in
plaats van het oplosmiddeldoorspuitventiel voor het
uitvoeren van de functie Oplosmiddel-push, dan sluit
u de toevoerleiding van het oplosmiddel vanaf de
oplosmiddelmeter aan op de inlaat van het 3e
doorspuitventiel.
.
de oplosmiddel-push, drukt u op de mengtoets.
5. Zodra de gedoseerde hoeveelheid oplosmiddel
de 50% van het houdbaarheidsvolume overschrijdt,
gaat het systeem in de stand-by-modus.
6. Voer, om het resterende gemengde materiaal
door te spoelen, handmatig doorspoelen of een
receptwijziging uit. Hierdoor gaat het systeem
definitief uit de oplosmiddel-push, en kunt u het
mengen voortzetten.
OPMERKING: Het systeem moet in de mengmodus
zijn om oplosmiddel-push uit te kunnen voeren.
3. Houd de mengtoets
5 seconden ingedrukt
om de oplosmiddel-push te activeren. De groene led
"Mengen" brandt en de led "Recept" knippert. Het
Verklaring:
te onderbreken, drukt u op de stand-by-toets
OPMERKING: Zodra het systeem heeft
geconstateerd dat het oplosmiddel de 50% van het
houdbaarheidsvolume heeft overschreden, zullen
pogingen om terug te keren naar de oplosmiddel-push
een alarm Overdosis A/B (E-5, E-6) tot gevolg hebben.
DVA gesloten
DVB gesloten
DVA
DVB
MS
SPV
Doseerventiel component A
Doseerventiel component B
Oplosmiddelmeter (vereist)
Doorspuitventiel voor
oplosmiddel
APV Doorspuitventiel voor lucht
SMC Kabel voor
oplosmiddelmeter
SS Toevoerleiding voor
oplosmiddel
MS
SMC
TI12556b
SS
SPV geopend
AFB. 69. Instelling Oplosmiddel-push
313970J
65
Systeembediening
Mengsel-push
Met de functie Mengsel-push is te voorkomen dat
materiaal te lang blijft zitten en zo de houdbaarheid
overschrijdt, door nieuw gemengd materiaal door de
pistoolspoelkast te laten stromen.
Om Mengsel-push te kunnen toepassen moet
er voor elk pistool een pistoolspoelkast zijn. Bestel
Graco-onderdeelnr. 15V826 Set pistoolspoelkast.
Zie handleiding 312784.
OPMERKING: Als het pistool zich niet in de
pistoolspoelkast bevindt, werkt de functie Mengsel-push
niet.
OPMERKING: De functie Mengsel-push wordt telkens
uitgevoerd als het houdbaarheidsalarm optreedt en het
pistool is in de pistoolspoelkast. Niet-bewaakte systemen
kunnen daardoor deze actie herhaaldelijk uitvoeren, als
het Houdbaarheidsalarm blijft optreden.
Om Mengsel-push te kunnen toepassen moet er voor het
pistool een pistoolspoelkast zijn. Bij gebruik van twee
pistolen zijn ook twee pistoolspoelkasten nodig om deze
functie mogelijk te maken. De tweede pistoolspoelkast
moet worden geconfigureerd als een speciale uitgang.
Zie Configuratiescherm 5 op pagina 33.
Om Mengsel-push mogelijk te maken, moet u deze optie
kiezen voor het veld Autodump. Zie Optiescherm 2
op pagina 35.
1. Het systeem krijgt een houdbaarheidalarm.
2. De zoemer geeft elke 4 seconden een dubbele "tjilp",
om aan te geven dat er een Mengsel-push zit aan te
komen.
3. Nadat de Autodump-tijd van 2 minuten voorbij is, gaat
de Mengsel-push van start.
OPMERKING: Bij een systeem met één pistool moet het
pistool zich in de pistoolspoelkast bevinden. Bij een
systeem met twee pistolen moet die zich in de
pistoolspoelkasten bevinden.
4. Als een van de pistolen zich niet in de
pistoolspoelkast bevindt, wordt geen enkele
Mengsel-push of Autodump-actie uitgevoerd. Het
systeem doet elke 30 seconden een nieuwe poging,
voor het geval dat het pistool dan in de
pistoolspoelkast is.
5. Als de pistolen in de spoelkast zijn, voert het systeem
gemengd materiaal door de pistolen om het
houdbaarheidsvolume te vervangen.
6. Het alarm wordt gereset.
7. De gang van zaken wordt in de alarmlogging
vastgelegd als twee alarmen: E-5 overdosis A en E-6
overdosis B.
AFB. 70. Tijdschema van Mengsel-push
66
313970J
Meterkalibratie
Meterkalibratie
4. Plaats de bekers (minimum formaat - 250 cc) in
de houders. Plaats de monsterafnamebuisjes in
de bekers.
Draag een veiligheidsbril om te voorkomen dat er
vloeistof in de ogen spat. De vloeistofafsluiters en de
keerkleppen voor de verhouding worden op hun plaats
gehouden door mechanische aanslagen die
voorkomen dat de klepsteel per ongeluk wordt
verwijderd terwijl er druk op de verdeler staat. Als u de
klepsteel niet handmatig kunt draaien, haal dan de
klep uit elkaar en reinig hem om de weerstand weg te
nemen.
Kalibreer de meter:
•
De eerste keer dat het systeem gaat werken.
•
Steeds als er nieuwe materialen worden gebruikt
in het systeem, met name als de materialen
viscositeitswaarden hebben die aanzienlijk
verschillen.
•
Minimaal eenmaal per maand als onderdeel
van het reguliere onderhoud.
•
Telkens als een debietmeter een onderhoudsbeurt
krijgt of wordt vervangen.
OPMERKING: Als de buizen moeten worden
vervangen, gebruik dan 5/32 in. od 4 mm.
OD-buizen.
5. Druk op de EasyKey op de insteltoets
en ga naar
de instelschermen.
6. Selecteer Receptinstellingen en geavanceerde
instellingen en druk op Enter
te bevestigen.
om de selectie
OPMERKING:
•
•
De K-factoren op het Kalibratiescherm worden
automatisch bijgewerkt zodra de kalibratie
voltooid is.
De waarden voor de K-factoren op het scherm
kunt u enkel bekijken. Indien nodig kunt u de
K-factoren handmatig bewerken in Geavanceerd
instelscherm 4 (pagina 38) of in
Receptinstelscherm 5 (pagina 43).
•
Alle waarden op het scherm zijn aangegeven
in cc, ongeacht de maateenheid die is ingesteld
op Configuratiescherm 1.
•
De controller zal de k-factoren van het actieve
recept gebruiken voor de meterkalibratie. Het
actieve recept moet een van de recepten 1 t/m
60 zijn. De recepten 0 en 61 hebben geen
K-factoren.
7. Druk op pijl naar rechts
om naar het
Kalibratiescherm te gaan. Druk op Enter
om
te kiezen tussen meter A, meter B of oplosmiddel.
Druk op pijl omlaag
en kies Start uit het menu.
Start er slechts één tegelijk.
1. Laad het systeem eerst met materiaal voordat
u meter A of B kalibreert. Zorg ervoor dat de
kleur-/katalysatorklep open staat bij een systeem
met kleur/katalysatorwissel.
2. Sluit alle spuitapparaten en afgiftekranen
die zijn aangesloten op de ProMix.
3. Sluit beide vloeistofafsluiters en
monsterafnamekranen.
313970J
67
Meterkalibratie
8. Spuit component A, B of oplosmiddel in de beker.
a. Draai de monsterafnamekranen langzaam open
om spatten te voorkomen.
b.
c.
Stel voor een nauwkeurigere kalibratie de
doseerkraan in op een debiet dat ongeveer gelijk
is aan de spuitsnelheid tijdens de productie.
Doseer minimaal 250 cc; zorg ervoor dat er
voldoende materiaal is gedoseerd om
nauwkeurig het volume af te lezen met uw beker.
Volume A en volume B hoeven niet gelijk te zijn
of aan een bepaalde verhouding te voldoen.
12. Nadat het volume voor A, B of oplosmiddel is
ingevoerd, berekent de ProMix 2KS-besturing de
nieuwe K-factor voor de debietmeter en toont deze
op het Kalibratiescherm.
OPMERKING: De waarden voor de K-factoren op het
scherm kunt u enkel bekijken. Indien nodig kunt u de
K-factoren handmatig bewerken in Geavanceerd
instelscherm 4 (pagina 38) of in
Receptinstelscherm 5 (pagina 43).
13. Spuit de monsterafnamekranen altijd door na
het kalibreren van de meters. Doe dat conform
een van de volgende methoden.
•
Volg de De monsterafnameventielen en
leidingen doorspuiten-procedure op pagina 64.
•
Plaats de vloeistofleidingen van de
monsterafnamekraan in een geschikte
reinigingsvloeistof (TSL of een oplosmiddel)
of plaats er een kapje op.
d. Draai de monsterafnamekraan strak dicht.
9. Het volume dat de ProMix heeft gemeten verschijnt
op de EasyKey.
10. Vergelijk de hoeveelheden op de EasyKey
met die in de bekers.
OPMERKING: Om maximale nauwkeurigheid
te verkrijgen, moet u een gravimetrische (massa)
methode gebruiken om de werkelijk gedoseerde
volumes te bepalen.
11. Is er verschil tussen het volume op het scherm en het
werkelijke volume, voer dan het werkelijk gedoseerde
volume in cc in de volumevelden voor A, B of
oplosmiddel, en druk op Enter
.
Als de waarde aanmerkelijk verschilt, herhaal dan het
kalibreringsproces.
OPMERKING: Als het volume op het scherm en het
werkelijke volume gelijk zijn, of u wilt om welke reden
dan ook de kalibratie annuleren, dan gaat u in het
Kalibratiescherm-menu naar Afbreken en drukt u op
Enter
68
OPMERKING: Als er vloeistof uithardt in de
monsterafnamebuisjes, vervang ze dan door buisjes
met een buitenmaat van 5/32 in of 4 mm.
14. Zorg dat beide monsterafnamekranen dicht zijn
en beide vloeistofafsluiters volledig open zijn.
15. Voordat u met de productie begint, moet u het
oplosmiddel uit het systeem verwijderen en het
systeem voorpompen met materiaal.
a. Ga naar de Mengmodus.
b.
Spuit met het pistool in een geaarde metalen
opvangbak tot er gemengd materiaal uit de
spuittuit van het pistool komt.
c.
Zie Opstarten op bladzijde 55 om te beginnen
met werken.
.
313970J
Kleurwissel
Kleurwissel
Kleurwisselprocedures
Kleurwisselsequenties
Meerkleurensystemen
1. Sluit de lucht naar het pistool af.
2. Plaats het pistool in de pistoolspoelkast
als u die gebruikt en sluit het deksel.
3. Schakel met de cabinebediening naar stand-by.
4. Gebruik de bladertoetsen
of
, om een nieuwe
kleur te selecteren. Druk op Enter
de kleurwissel te beginnen.
om met
5. Als er geen pistoolspoelkast wordt
gebruikt, spuit dan met het pistool in
een geaarde opvangbak tot de
kleurwisselingsprocedure voltooid is.
6. Als de kleurwisselindicator op de cabinebediening
stopt met knipperen, dan is de
kleurwisselingsprocedure afgerond.
OPMERKING: De kleurwisseltimer start pas als
de trekker van het pistool wordt ingedrukt en er een
vloeistofstroom wordt gedetecteerd. Als er binnen 2
minuten geen stroming wordt aangetroffen, wordt de
kleurwisseling afgebroken. De cabinebediening gaat
naar stand-by
bij de vorige kleur.
AFB. 71 tot AFB. 80 illustreren verschillende
kleurwisselsequenties. Zie Tabel 9 om te bepalen
welk referentiecijfer u moet gebruiken, gebaseerd
op de receptverandering en systeemconfiguratie.
De tijdsequenties worden gedetailleerd weergegeven
in de volgende paragrafen.
OPMERKING: Voor softwareversies 2.04.xxx en ouder
gebruikt het systeem de kleur/katalysator doorspuiten vultijdstippen uit het nieuwe recept.
OPMERKING: Zie Instelstand op pagina 27 om
de doorspuitbronnen te selecteren en de gewenste
doorspuit-, stoot- en vultijden in te stellen.
OPMERKINGEN:
•
Het systeem gebruikt oude receptgegevens voor
de doorspuitcyclus. Maar, het opent wel een nieuw
kleur/katalysatorklep op basis van nieuwe
receptgegevens.
•
Het systeem gebruikt de nieuwe receptgegevens
voor de vulcyclus.
•
Voor de pistoolspoelkast (GFB) optie 1 moet het
pistool in de GFB zitten gedurende de volledige
kleurwisselcyclus (doorspuiten en vullen).
De GFP-trekkeruitvoer staat aan tijdens de
receptveranderingscyclus.
•
Voor de twee pistoolspoelkasten (GFB) optie moeten
beide pistolen in de GFB's zitten gedurende de
volledige kleurwisselcyclus (doorspuiten en vullen).
Het systeem zal iedere GFB-trekkeruitvoer op aan
en uit zetten naargelang de vooraf ingestelde tijden.
•
Voor speciale uitvoeropties zal het systeem iedere
uitvoer aan en uit zetten naargelang de vooraf
ingestelde tijden. Elke speciale uitvoer heeft twee
verschillende starttijden en tijdsduren.
•
Voor systemen zonder lozingsventielen begint de
eerste doorspuiting nadat de
kleur/katalysatorwisselstappen zijn voltooid.
•
Lozingsventiel B is vereist voor het
katalysatorwisselsysteem.
•
Wanneer u van Recept X naar Recept 0 gaat worden
enkel de doorspuitcyclusgegevens van Recept 0
gebruikt.
•
Wanneer u van Recept 0 naar Recept Y gaat, worden
alleen de vulcyclusgegevens van Recept Y gebruikt.
7. Wanneer u klaar bent om te gaan spuiten, haal dan
het pistool uit de pistoolspoelkast als u een kast
gebruikt en sluit de deur.
OPMERKING: De deur van de pistoolspoelkast moet
gesloten zijn om de vernevelingsluchtkraan te
kunnen openen.
8. Druk op de toets Mengen
met spuiten.
om te beginnen
Eénkleursystemen
1. Volg de procedure voor Het
vloeistoftoevoersysteem doorspuiten
op pagina 62.
2. Laad de nieuwe kleur in. Zie Opstarten op pagina 55.
3. Druk op de toets Mengen
met spuiten.
313970J
om te beginnen
69
Kleurwissel
Kleurdoorspuiten/afvoer
Eerste spoeling
•
Deze sequentie spoelt de kleur weg met oplosmiddel,
en dit van de kleurklep naar afvoerklep A.
Selecteer de eerste doorspuitbron (lucht, oplosmiddel
of 3e ventiel) en de eerste doorspuittijd. Voor de meeste
toepassingen wordt lucht geselecteerd.
•
De kleurwissel oplosmiddelklep en afvoerklep A gaan
open tijdens de doorspuittijd.
•
De kleurwissel oplosmiddelklep sluiten wanneer
de doorspuittijd verstreken is.
Het systeem spuit het oude materiaal van de
doseerkleppen naar het pistool, en dit enkel met het
geselecteerde materiaal (meestal lucht). De
geselecteerde doorspuitklep gaat open tijdens de eerse
doorspuittijd en sluit weer wanneer die tijd verstreken is.
Kleurvullen
•
•
•
Deze sequentie vult de lijn met de nieuwe
kleur tot aan afvoerkraan A.
De nieuwe kleurklep en afvoerklep A gaan open
tijdens de vultijd.
De nieuwe kleurklep en afvoerklep A sluiten weer
wanneer de vultijd verstreken is.
Doorspuiten/afvoer van de katalysator
•
Deze sequentie spoelt de katalysator weg met
oplosmiddel, en dit van de katalysatorklep naar
afvoerklep B.
•
De oplosmiddelklep van de katalysatorwissel en
afvoerklep B gaan open tijdens de doorspuittijd.
•
De oplosmiddelklep van de katalysatorwissel en
afvoerklep B sluiten weer wanneer de doorspuittijd
verstreken is.
Vullen katalysator
Stootcyclus
Kies het stoottype (lucht/oplosmiddel of lucht/3e ventiel)
en stoottijden.
De luchtdoorspuitklep gaat enkel open tijdens de
luchtstootcyclus, en het oplosmiddel (of de 3de klep)
gaan enkel open tijdens de oplosmiddelstoottijden. Het
aantal stoottijden wordt bepaald door de totale stoottijd te
delen door de som van de lucht- en
oplosmiddelstoottijden.
Eindspoeling
Selecteer de laatste doorspuitbron (lucht, oplosmiddel of
3e ventiel) en de laatste doorspuittijd. Voor de meeste
toepassingen wordt oplosmiddel geselecteerd.
Het systeem vult de lijn van de doseerkleppen naar het
pistool met oplosmiddel. De lijn wordt enkel gevuld
met het geselecteerde materiaal (meestal oplosmiddel).
De geselecteerde doorspuitklep gaat open tijdens de
laatste doorspuittijd en sluit weer wanneer die tijd
verstreken is.
•
Deze sequentie vult de met de nieuwe katalysator
totaan afvoerkraan B.
Vullen
•
De nieuwe katalysatorklep en afvoerklep B gaan
open tijdens de vultijd.
Deze sequentie vult de lijn van de doseerkleppen naar
het pistool, wat ook het vullen van het gemengd materiaal
wordt genoemd. Het systeem begint componenten A en
B te mengen totdat de vultijd verstreken is.
•
De nieuwe katalysatorklep en afvoerklep B sluiten
weer wanneer de vultijd verstreken is.
70
313970J
Kleurwissel
Tabel 9: Kleurwisseltabel
Begin
recept
Einde
recept
Soort
wisseling
Lozing A
Uitgaande
vulling
X
Y
Wisselen
Ja
n.v.t.
AFB. 71
X
Y
Wisselen
Nee
n.v.t.
AFB. 72
0
Y
Vullen
Ja
Ja
AFB. 73
0
Y
Vullen
Ja
Nee
AFB. 74
0
Y
Vullen
Nee
Ja
AFB. 75
0
Y
Vullen
Nee
Nee
AFB. 76
X
0
Doorspoelen
Ja
n.v.t.
AFB. 77
X
0
Doorspoelen
Nee
n.v.t.
AFB. 78
0
0
Doorspoelen
Ja
n.v.t.
AFB. 79
0
0
Doorspoelen
Nee
n.v.t.
AFB. 80
Zie Afb.
OPMERKING: Bij handmatige systemen stellen
de digitale I/O-signalen die staan aangegeven
in de kleurschema's op de volgende pagina's,
interne toestanden voor.
313970J
71
Kleurwissel
72
ProMix 2KS Recipe Change Chart #1 X to Y
Stack Valves A1 to A2, B1 to B2
Dump A Enabled, 3rd Flush Valve Enabled
Color/Catalyst/(Reducer)
Purge from X, Fill from Y -->
Stack Valves
Color Change Stack Purge and Fill Operations by Time
A Fill
B Purge
B Fill
Waiting
Color Change Stack Flush Sequence
Color Change Stack Components
If a component is not changing, that time segment is skipped
Flush out old color and fill with new color
A Purge
Solvent A
Dump A
Component A
Solvent B
Dump B
Component B
Flush out old catalyst and fill with new catalyst
Separate Gun 1 and Gun 2
Purge from X -->
Purge Valves
First Purge Selection
Purge A (Air)
Purge B (Solvent)
3rd Purge Valve on A
2 s B Purge after Chop
Final Purge Selection
First Purge
Dose Valve and Integrator Flush Purge and Chop Operations by Time
2sB
Total Chop
Final Purge
Dose Valve and Integrator Flush Sequence
Purge Operation Details
Select Purge A (Air), Purge B (Solvent), or 3rd Valve on A
Fixed for Purge A (Air)
If Chop Type is "Air/Solvent"
If Chop Type is "Air/3rd Purge"
Fixed Purge B. Enabled in Options Screen 2
Select Purge A (Air), Purge B (Solvent), or 3rd Valve on A
Separate Gun 1 and Gun 2
Dose Valve and Integrator Mix Fill Operations by Time
Fill from Y -->
Dose Valves
Mixed Fill Time using Sequential Dosing
Dose A
Dose B
Mixed Fill Time using Dynamic Dosing
GFB Outputs
If No Gun Flush Boxes
Gun Trigger(s) by Operator
Gun and Hose Flush Operations by Time
Gun and Hose Mix Material Fill Operations by Time
1 Gun
This happens on the same time scale as the Dose Valve and Integrator Flush Sequence
2 Guns
Each Integrator Flush Purge, Chop, and Mix Material Fill operation runs sequentially for Gun 1 then for Gun 2
Gun Flush Box Output 1
Gun Flush Box Output 2
Gun Flush Box Output 1
Gun Flush Box Output 2
Digital I/O
Color Change Input
Purge Active Output
Fill Active Output
Mix Ready Output
End of Color Change ->
Special Outputs
Special Output #1
Special Output #2
Special Output #3
Special Output #4
3 + GFB on #4
Discrete I/O Signals by Time
<- Start of Color Change
<- Start of On-Purge
<- Length ->
<- Length ->
<- Start of On-Fill
<- Length ->
<- Length ->
<- Length ->
<- Length ->
<- Length ->
<- Length ->
313970J
2KS X to Y K15
AFB. 71: ProMix 2KS-recept wisselschema nr. 1, X naar Y
313970J
ProMix 2KS Recipe Change Chart #2 X to Y
Stack Valves A1 to A2, B1 to B2
No Dump A, 3rd Flush Valve Enabled
Color/Catalyst/(Reducer)
Purge from X, Fill from Y -->
Stack Valves
Solvent A
Dump A
Component A
Solvent B
Dump B
Component B
Separate Gun 1 and Gun 2
Purge from X -->
Purge Valves
First Purge Selection
Purge A (Air)
Purge B (Solvent)
3rd Purge Valve on A
2 s B Purge after Chop
Final Purge Selection
A Purge
No Dump A
A Fill
Color Change Stack Purge and Fill Operations by Time
Waiting
B Purge
B Fill
Color Change Stack Flush Sequence
Color Change Stack Components
If a component is not changing, that time segment is skipped
Flush out old color and fill with new color
Flush out old catalyst and fill with new catalyst
Waiting
Dose Valve and Integrator Flush Purge and Chop Operations by Time
First Purge
Total Chop
2 s B Final Purge
Dose Valve and Integrator Flush Sequence
Purge Operation Details
Select Purge A (Air), Purge B (Solvent), or 3rd Valve on A
Fixed for Purge A (Air)
If Chop Type is "Air/Solvent"
If Chop Type is "Air/3rd Purge"
Fixed Purge B. Enabled in Options Screen 2
Select Purge A (Air), Purge B (Solvent), or 3rd Valve on A
Separate Gun 1 and Gun 2
Fill from Y -->
Dose Valves
Dose Valve and Integrator Mix Fill Operations by Time
Mixed Fill Time using Sequential Dosing
Dose A
Dose B
<- A Purge and A Fill through Dose A with no Dump A
Mixed Fill Time using Dynamic Dosing
Gun and Hose Flush Operations by Time
GFB Outputs
If No Gun Flush Boxes
Gun Trigger(s) by Operator
1 Gun
Gun Flush Box Output 1
Gun Flush Box Output 2
2 Guns
Gun Flush Box Output 1
Gun Flush Box Output 2
This happens on the same time scale as the Dose Valve and Integrator Flush Sequence
Each Integrator Flush Purge, Chop, and Mix Material Fill operation runs sequentially for Gun 1 then for Gun 2
GFB 1 Only
Discrete I/O Signals by Time
<- Start of Color Change
End of Color Change ->
<- Start of On-Purge
<- Length ->
<- Length ->
<- Start of On-Fill
<- Length ->
<- Length ->
<- Length ->
<- Length ->
<- Length ->
<- Length ->
2KS X to Y K13
73
AFB. 72: ProMix 2KS-recept wisselschema nr. 2, X naar Y
Kleurwissel
Digital I/O
Color Change Input
Purge Active Output
Fill Active Output
Mix Ready Output
Special Outputs
Special Output #1
Special Output #2
Special Output #3
Special Output #4
3 + GFB on #4
Gun and Hose Mix Material Fill Operations by Time
Kleurwissel
74
ProMix 2KS Recipe Fill Chart #3 0 to Y
Stack Valves A1, B1
Dump A Enabled, 3rd Flush Valve Enabled
Exiting Fill Enabled
Color/Catalyst/(Reducer)
No Purge, Fill from Y -->
Stack Valves
Color Change Stack Purge and Fill Operations by Time
A Fill
B Fill
Color Change Stack Fill Sequence
Color Change Stack Components
Only active components are filled
Push out solvent and fill with new color
Waiting
Solvent A
Dump A
Component A
Solvent B
Dump B
Component B
Separate Gun 1 and Gun 2
No Purge -->
Purge Valves
Exiting Fill Selection
First Purge Selection
Purge A (Air)
Purge B (Solvent)
3rd Purge Valve on A
2 s B Purge after Chop
Final Purge Selection
Push out solvent and fill with new catalyst
Exit. Fill
From Recipe 0
Dose Valve and Integrator Flush Purge and Chop Operations by Time
Waiting
Dose Valve and Integrator Flush Sequence
Purge Operation Details
Recipe 0: Purge A (Air), Purge B (Solvent), or 3rd Valve on A
Select Purge A (Air), Purge B (Solvent), or 3rd Valve on A
Fixed for Purge A (Air)
If Chop Type is "Air/Solvent"
If Chop Type is "Air/3rd Purge"
Fixed Purge B. Enabled in Options Screen 2
Select Purge A (Air), Purge B (Solvent), or 3rd Valve on A
Separate Gun 1 and Gun 2
Fill from Y -->
Dose Valves
Dose Valve and Integrator Mix Fill Operations by Time
Mixed Fill Time using Sequential Dosing
Dose A
Dose B
Mixed Fill Time using Dynamic Dosing
GFB Outputs
If No Gun Flush Boxes
Gun Trigger(s) by Operator
Gun and Hose Flush Operations by Time
Gun and Hose Mix Material Fill Operations by Time
1 Gun
Gun Flush Box Output 1
Gun Flush Box Output 2
This happens on the same time scale as the Dose Valve and Integrator Flush Sequence
2 Guns
Gun Flush Box Output 1
Gun Flush Box Output 2
Each Integrator Flush Purge, Chop, and Mix Material Fill operation runs sequentially for Gun 1 then for Gun 2
313970J
Digital I/O
Color Change Input
Purge Active Output
Fill Active Output
Mix Ready Output
Special Outputs
Special Output #1
Special Output #2
Special Output #3
Special Output #4
3 + GFB on #4
Discrete I/O Signals by Time
<- Start of Color Change
End of Color Change ->
<- Start of On-Purge
<- Length ->
<- Length ->
<- Start of On-Fill
<- Length ->
<- Length ->
<- Length ->
<- Length ->
<- Length ->
<- Length ->
2KS 0 to Y K15
AFB. 73: ProMix 2KS-recept vulschema nr. 3, 0 naar Y
313970J
ProMix 2KS Recipe Fill Chart #4 0 to Y
Stack Valves A1, B1
Dump A Enabled, 3rd Flush Valve Enabled
No Exiting Fill
Color/Catalyst/(Reducer)
No Purge, Fill from Y -->
Stack Valves
Color Change Stack Purge and Fill Operations by Time
B Fill
Color Change Stack Flush Sequence
Color Change Stack Components
Only active components are filled
Push out solvent and fill with new color
A Fill
Solvent A
Dump A
Component A
Solvent B
Dump B
Component B
Push out solvent and fill with new catalyst
Separate Gun 1 and Gun 2
No Purge -->
Purge Valves
First Purge Selection
Purge A (Air)
Purge B (Solvent)
3rd Purge Valve on A
2 s B Purge after Chop
Final Purge Selection
Dose Valve and Integrator Flush Purge and Chop Operations by Time
Waiting
Dose Valve and Integrator Flush Sequence
Purge Operation Details
Select Purge A (Air), Purge B (Solvent), or 3rd Valve on A
Fixed for Purge A (Air)
If Chop Type is "Air/Solvent"
If Chop Type is "Air/3rd Purge"
Fixed Purge B. Enabled in Options Screen 2
Select Purge A (Air), Purge B (Solvent), or 3rd Valve on A
Separate Gun 1 and Gun 2
Fill from Y -->
Dose Valves
Dose Valve and Integrator Mix Fill Operations by Time
Mixed Fill Time using Sequential Dosing
Dose A
Dose B
Mixed Fill Time using Dynamic Dosing
GFB Outputs
If No Gun Flush Boxes
Gun Trigger(s) by Operator
Gun and Hose Flush Operations by Time
Gun and Hose Mix Material Fill Operations by Time
1 Gun
Gun Flush Box Output 1
Gun Flush Box Output 2
This happens on the same time scale as the Dose Valve and Integrator Flush Sequence
2 Guns
Gun Flush Box Output 1
Gun Flush Box Output 2
Each Integrator Flush Purge, Chop, and Mix Material Fill operation runs sequentially for Gun 1 then for Gun 2
Discrete I/O Signals by Time
<- Start of Color Change
End of Color Change ->
<- Start of On-Purge
<- Length ->
<- Length ->
<- Start of On-Fill
<- Length ->
<- Length ->
<- Length ->
<- Length ->
<- Length ->
<- Length ->
2KS 0 to Y K14
75
AFB. 74: ProMix 2KS-recept vulschema nr. 4, 0 naar Y
Kleurwissel
Digital I/O
Color Change Input
Purge Active Output
Fill Active Output
Mix Ready Output
Special Outputs
Special Output #1
Special Output #2
Special Output #3
Special Output #4
3 + GFB on #4
Kleurwissel
76
ProMix 2KS Recipe Fill Chart #5 0 to Y
Stack Valves A1, B1
No Dump A, 3rd Flush Valve Enabled
Exiting Fill Enabled
Color/Catalyst/(Reducer)
No Purge, Fill from Y -->
Stack Valves
Color Change Stack Purge and Fill Operations by Time
A Fill
B Fill
Color Change Stack Fill Sequence
Color Change Stack Components
Only active components are filled
Push out solvent and fill with new color
No Dump A
Waiting
Solvent A
Dump A
Component A
Solvent B
Dump B
Component B
Separate Gun 1 and Gun 2
No Purge -->
Purge Valves
Exiting Fill Selection
First Purge Selection
Purge A (Air)
Purge B (Solvent)
3rd Purge Valve on A
2 s B Purge after Chop
Final Purge Selection
Push out solvent and fill with new catalyst
Exit. Fill
From Recipe 0
Dose Valve and Integrator Flush Purge and Chop Operations by Time
Waiting
Dose Valve and Integrator Flush Sequence
Purge Operation Details
Recipe 0: Purge A (Air), Purge B (Solvent), or 3rd Valve on A
Select Purge A (Air), Purge B (Solvent), or 3rd Valve on A
Fixed for Purge A (Air)
If Chop Type is "Air/Solvent"
If Chop Type is "Air/3rd Purge"
Fixed Purge B. Enabled in Options Screen 2
Select Purge A (Air), Purge B (Solvent), or 3rd Valve on A
Separate Gun 1 and Gun 2
Fill from Y -->
Dose Valves
Dose Valve and Integrator Mix Fill Operations by Time
Mixed Fill Time using Sequential Dosing
Dose A
Dose B
<- A Fill through Dose A with no Dump A
Mixed Fill Time using Dynamic Dosing
Gun and Hose Flush Operations by Time
GFB Outputs
If No Gun Flush Boxes
Gun Trigger(s) by Operator
1 Gun
Gun Flush Box Output 1
Gun Flush Box Output 2
This happens on the same time scale as the Dose Valve and Integrator Flush Sequence
2 Guns
Gun Flush Box Output 1
Gun Flush Box Output 2
Digital I/O
Color Change Input
Purge Active Output
Fill Active Output
Mix Ready Output
Special Outputs
Special Output #1
Special Output #2
Special Output #3
Special Output #4
3 + GFB on #4
Gun and Hose Mix Material Fill Operations by Time
Each Integrator Flush Purge, Chop, and Mix Material Fill operation runs sequentially for Gun 1 then for Gun 2
GFB 1 Only
Discrete I/O Signals by Time
<- Start of Color Change
End of Color Change ->
<- Start of On-Purge
<- Length ->
<- Length ->
<- Start of On-Fill
<- Length ->
<- Length ->
<- Length ->
<- Length ->
<- Length ->
<- Length ->
2KS 0 to Y K13
313970J
AFB. 75: ProMix 2KS-recept vulschema nr. 5, 0 naar Y
313970J
ProMix 2KS Recipe Fill Chart #6 0 to Y
Stack Valves A1, B1
No Dump A, 3rd Flush Valve Enabled
No Exiting Fill
Color/Catalyst/(Reducer)
No Purge, Fill from Y -->
Stack Valves
Solvent A
Dump A
Component A
Solvent B
Dump B
Component B
A Fill
No Dump A
Color Change Stack Purge and Fill Operations by Time
B Fill
Color Change Stack Flush Sequence
Color Change Stack Components
Only active components are filled
Push out solvent and fill with new color
Push out solvent and fill with new catalyst
Separate Gun 1 and Gun 2
No Purge -->
Purge Valves
First Purge Selection
Purge A (Air)
Purge B (Solvent)
3rd Purge Valve on A
2 s B Purge after Chop
Final Purge Selection
Dose Valve and Integrator Flush Purge and Chop Operations by Time
Waiting
Dose Valve and Integrator Flush Sequence
Purge Operation Details
Select Purge A (Air), Purge B (Solvent), or 3rd Valve on A
Fixed for Purge A (Air)
If Chop Type is "Air/Solvent"
If Chop Type is "Air/3rd Purge"
Fixed Purge B. Enabled in Options Screen 2
Select Purge A (Air), Purge B (Solvent), or 3rd Valve on A
Separate Gun 1 and Gun 2
Fill from Y -->
Dose Valves
Dose Valve and Integrator Mix Fill Operations by Time
Mixed Fill Time using Sequential Dosing
Dose A
Dose B
<- A Fill through Dose A with no Dump A
Mixed Fill Time using Dynamic Dosing
GFB Outputs
If No Gun Flush Boxes
Gun Trigger(s) by Operator
Gun and Hose Flush Operations by Time
1 Gun
Gun Flush Box Output 1
Gun Flush Box Output 2
2 Guns
Gun Flush Box Output 1
Gun Flush Box Output 2
This happens on the same time scale as the Dose Valve and Integrator Flush Sequence
Each Integrator Flush Purge, Chop, and Mix Material Fill operation runs sequentially for Gun 1 then for Gun 2
GFB 1 Only
Discrete I/O Signals by Time
<- Start of Color Change
End of Color Change ->
<- Start of On-Purge
<- Length ->
<- Length ->
<- Start of On-Fill
<- Length ->
<- Length ->
<- Length ->
<- Length ->
<- Length ->
<- Length ->
2KS 0 to X K12
77
AFB. 76: ProMix 2KS-recept vulschema nr. 6, 0 naar Y
Kleurwissel
Digital I/O
Color Change Input
Purge Active Output
Fill Active Output
Mix Ready Output
Special Outputs
Special Output #1
Special Output #2
Special Output #3
Special Output #4
3 + GFB on #4
Gun and Hose Mix Material Fill Operations by Time
Kleurwissel
78
ProMix 2KS Recipe Purge Chart #7 X to 0
Stack Valves Off
Dump A Enabled, 3rd Flush Valve Enabled
Color/Catalyst/(Reducer)
Purge from 0, No Fill -->
Stack Valves
Solvent A
Dump A
Component A
Solvent B
Dump B
Component B
Separate Gun 1 and Gun 2
Purge from 0 -->
Purge Valves
First Purge Selection
Purge A (Air)
Purge B (Solvent)
3rd Purge Valve on A
2 s B Purge after Chop
Final Purge Selection
A Purge
Color Change Stack Purge and Fill Operations by Time
B Purge
Color Change Stack Flush Sequence
Color Change Stack Components
Every recipe 0 entry will flush all components
Flush out old color
Flush out old catalyst
First Purge
Dose Valve and Integrator Flush Purge and Chop Operations by Time
Total Chop
Final Purge
2sB
Dose Valve and Integrator Flush Sequence
Purge Operation Details
Select Purge A (Air), Purge B (Solvent), or 3rd Valve on A
Fixed for Purge A (Air)
If Chop Type is "Air/Solvent"
If Chop Type is "Air/3rd Purge"
Fixed Purge B. Enabled in Options Screen 2
Select Purge A (Air), Purge B (Solvent), or 3rd Valve on A
Dose Valve and Integrator Mix Fill Operations by Time
Separate Gun 1 and Gun 2
No Fill -->
Dose Valves
Mixed Fill Time using Sequential Dosing
Dose A
Dose B
Mixed Fill Time using Dynamic Dosing
Gun and Hose Flush Operations by Time
GFB Outputs
If No Gun Flush Boxes
Gun Trigger(s) by Operator
Gun and Hose Mix Material Fill Operations by Time
1 Gun
Gun Flush Box Output 1
Gun Flush Box Output 2
This happens on the same time scale as the Dose Valve and Integrator Flush Sequence
2 Guns
Gun Flush Box Output 1
Gun Flush Box Output 2
Each Integrator Flush Purge, Chop, and Mix Material Fill operation runs sequentially for Gun 1 then for Gun 2
313970J
Digital I/O
Color Change Input
Purge Active Output
Fill Active Output
Mix Ready Output
Special Outputs
Special Output #1
Special Output #2
Special Output #3
Special Output #4
3 + GFB on #4
Discrete I/O Signals by Time
<- Start of Color Change
End of Color Change ->
<- Start of On-Purge
<- Length ->
<- Length ->
<- Length ->
<- Length ->
This activates for Autodump operations only
2KS X to 0 K15
AFB. 77: ProMix 2KS-recept, doorspoelschema nr. 7, X naar 0
313970J
ProMix 2KS Recipe Purge Chart #8 X to 0
Stack Valves Off
No Dump A, 3rd Flush Valve Enabled
Color/Catalyst/(Reducer)
Purge from X, Fill from Y -->
Stack Valves
Solvent A
Dump A
Component A
Solvent B
Dump B
Component B
A Purge
No Dump A
Color Change Stack Purge and Fill Operations by Time
Waiting
B Purge
Color Change Stack Flush Sequence
Color Change Stack Components
Every recipe 0 entry will flush all components
Flush out old color
Flush out old catalyst
Separate Gun 1 and Gun 2
Purge from 0 -->
Purge Valves
First Purge Selection
Purge A (Air)
Purge B (Solvent)
3rd Purge Valve on A
2 s B Purge after Chop
Final Purge Selection
Waiting
Dose Valve and Integrator Flush Purge and Chop Operations by Time
First Purge
Total Chop
2 s B Final Purge
Dose Valve and Integrator Flush Sequence
Purge Operation Details
Select Purge A (Air), Purge B (Solvent), or 3rd Valve on A
Fixed for Purge A (Air)
If Chop Type is "Air/Solvent"
If Chop Type is "Air/3rd Purge"
Fixed Purge B. Enabled in Options Screen 2
Select Purge A (Air), Purge B (Solvent), or 3rd Valve on A
Separate Gun 1 and Gun 2
Dose Valve and Integrator Mix Fill Operations by Time
No Fill -->
Dose Valves
Mixed Fill Time using Sequential Dosing
<- A Purge through Dose A with no Dump A
Dose A
Dose B
Mixed Fill Time using Dynamic Dosing
GFB Outputs
If No Gun Flush Boxes
Gun Trigger(s) by Operator
Gun and Hose Flush Operations by Time
1 Gun
Gun Flush Box Output 1
Gun Flush Box Output 2
2 Guns
Gun Flush Box Output 1
Gun Flush Box Output 2
This happens on the same time scale as the Dose Valve and Integrator Flush Sequence
Each Integrator Flush Purge, Chop, and Mix Material Fill operation runs sequentially for Gun 1 then for Gun 2
GFB 1 Only
Discrete I/O Signals by Time
<- Start of Color Change
End of Color Change ->
<- Start of On-Purge
<- Length ->
<- Length ->
<- Length ->
<- Length ->
This activates for Autodump operations only
2KS X to 0 K13
79
AFB. 78: ProMix 2KS-recept, doorspoelschema nr. 8, X naar 0
Kleurwissel
Digital I/O
Color Change Input
Purge Active Output
Fill Active Output
Mix Ready Output
Special Outputs
Special Output #1
Special Output #2
Special Output #3
Special Output #4
3 + GFB on #4
Gun and Hose Mix Material Fill Operations by Time
Kleurwissel
80
ProMix 2KS Recipe Purge Chart #9 0 to 0
Stack Valves Off
Dump A Enabled, 3rd Flush Valve Enabled
Exiting Fill Enabled
Color/Catalyst/(Reducer)
Purge from 0, No Fill -->
Stack Valves
Solvent A
Dump A
Component A
Solvent B
Dump B
Component B
Separate Gun 1 and Gun 2
Purge from 0 -->
Purge Valves
Exiting Fill Selection
First Purge Selection
Purge A (Air)
Purge B (Solvent)
3rd Purge Valve on A
2 s B Purge after Chop
Final Purge Selection
Waiting
Color Change Stack Purge and Fill Operations by Time - From Recipe 0
Waiting
A Purge
B Purge
Color Change Stack Flush Sequence
Color Change Stack Components
Every recipe 0 entry will flush all components
Flush out old color
Flush out old catalyst
Exit. Fill
From Recipe 0
Dose Valve and Integrator Flush Purge and Chop Operations by Time - From Recipe 0
First Purge
Final Purge
Total Chop
2sB
Dose Valve and Integrator Flush Sequence
Purge Operation Details
Recipe 0: Purge A (Air), Purge B (Solvent), or 3rd Valve on A
Select Purge A (Air), Purge B (Solvent), or 3rd Valve on A
Fixed for Purge A (Air)
If Chop Type is "Air/Solvent"
If Chop Type is "Air/3rd Purge"
Fixed Purge B. Enabled in Options Screen 2
Select Purge A (Air), Purge B (Solvent), or 3rd Valve on A
Separate Gun 1 and Gun 2
No Fill -->
Dose Valves
Dose Valve and Integrator Mix Fill Operations by Time
Mixed Fill Time using Sequential Dosing
Dose A
Dose B
Mixed Fill Time using Dynamic Dosing
GFB Outputs
If No Gun Flush Boxes
Gun Trigger(s) by Operator
Gun and Hose Flush Operations by Time
Gun and Hose Mix Material Fill Operations by Time
1 Gun
Gun Flush Box Output 1
Gun Flush Box Output 2
This happens on the same time scale as the Dose Valve and Integrator Flush Sequence
2 Guns
Gun Flush Box Output 1
Gun Flush Box Output 2
Each Integrator Flush Purge, Chop, and Mix Material Fill operation runs sequentially for Gun 1 then for Gun 2
313970J
Digital I/O
Color Change Input
Purge Active Output
Fill Active Output
Mix Ready Output
Special Outputs
Special Output #1
Special Output #2
Special Output #3
Special Output #4
3 + GFB on #4
Discrete I/O Signals by Time
<- Start of Color Change
End of Color Change ->
<- Start of On-Purge
<- Length ->
<- Length ->
<- Length ->
<- Length ->
2KS 0 to 0 K3
AFB. 79: ProMix 2KS-recept, doorspoelschema nr. 9, 0 naar 0
313970J
ProMix 2KS Recipe Purge Chart #10 0 to 0
Stack Valves Off
No Dump A, 3rd Flush Valve Enabled
Exiting Fill Enabled
Color/Catalyst/(Reducer)
Purge from 0, No Fill -->
Stack Valves
Solvent A
Dump A
Component A
Solvent B
Dump B
Component B
Separate Gun 1 and Gun 2
Purge from 0 -->
Purge Valves
Exiting Fill Selection
First Purge Selection
Purge A (Air)
Purge B (Solvent)
3rd Purge Valve on A
2 s B Purge after Chop
Final Purge Selection
Waiting
Color Change Stack Purge and Fill Operations by Time - From Recipe 0
A Purge
B Purge
Waiting
Color Change Stack Flush Sequence
Color Change Stack Components
Every recipe 0 entry will flush all components
Flush out old color
No Dump A
Flush out old catalyst
Exit. Fill
From Recipe 0
Dose Valve and Integrator Flush Purge and Chop Operations by Time - From Recipe 0
Waiting
First Purge
Total Chop
2sB
Final Purge
Dose Valve and Integrator Flush Sequence
Purge Operation Details
Recipe 0: Purge A (Air), Purge B (Solvent), or 3rd Valve on A
Select Purge A (Air), Purge B (Solvent), or 3rd Valve on A
Fixed for Purge A (Air)
If Chop Type is "Air/Solvent"
If Chop Type is "Air/3rd Purge"
Fixed Purge B. Enabled in Options Screen 2
Select Purge A (Air), Purge B (Solvent), or 3rd Valve on A
Separate Gun 1 and Gun 2
No Fill -->
Dose Valves
Dose Valve and Integrator Mix Fill Operations by Time
Mixed Fill Time using Sequential Dosing
Dose A
Dose B
<- A Purge through Dose A with no Dump A
Mixed Fill Time using Dynamic Dosing
GFB Outputs
If No Gun Flush Boxes
Gun Trigger(s) by Operator
Gun and Hose Flush Operations by Time
Gun and Hose Mix Material Fill Operations by Time
1 Gun
Gun Flush Box Output 1
Gun Flush Box Output 2
This happens on the same time scale as the Dose Valve and Integrator Flush Sequence
2 Guns
Gun Flush Box Output 1
Gun Flush Box Output 2
Each Integrator Flush Purge, Chop, and Mix Material Fill operation runs sequentially for Gun 1 then for Gun 2
Discrete I/O Signals by Time
<- Start of Color Change
End of Color Change ->
<- Start of On-Purge
<- Length ->
<- Length ->
<- Length ->
<- Length ->
2KS 0 to 0 K1
81
AFB. 80: ProMix 2KS-recept, doorspoelschema nr. 10, 0 naar 0
Kleurwissel
Digital I/O
Color Change Input
Purge Active Output
Fill Active Output
Mix Ready Output
Special Outputs
Special Output #1
Special Output #2
Special Output #3
Special Output #4
3 + GFB on #4
Alarmen en waarschuwingen
Alarmen en waarschuwingen
OPMERKING: De vloeistof niet gebruiken in de leiding
die met een verkeerde mengverhouding doseerde,
aangezien hij dan mogelijk niet goed uithardt.
Systeemalarmen
De waarschuwingssignalen maken u attent op een
probleem en helpen te voorkomen dat er met een
verkeerde doseerverhouding wordt gespoten. Als een
alarmsituatie optreedt, stopt het systeem en gebeurt het
volgende:
•
•
•
•
Een rode led gaat branden of knippert op de
cabinebediening.
De cabinebediening geeft E-code-alarm,
E-1 t/m E-28. Zie AFB. 81.
Zoemergeluiden (alleen voor E-2, zie pagina 31
voor het instellen van alle alarmen).
De statusbalk op de EasyKey-display toont
de alarmcode (E-code) met een beschrijving
(zie Tabel 10).
Alarmindicator (rood)
Display
Een alarmsituatie opheffen
en herstarten.
OPMERKING: Als er zich een alarm voordoet, zorg
er dan voor dat u de E-code beppaald hebt voordat
u het alarm reset. Zie Tabel 10. Als u vergeten bent
welke E-code zich voorgedaan heeft, gebruikt u de
Alarmschermen (pagina 26) om de laatste tien alarmen
met datum- en tijdstempels te bekijken.
Zie Tabel 11 voor het resetten van alarmen. U kunt veel
alarmen resetten door gewoon op de Alarmresettoets
te drukken.
Tabel 10: Systeemalarm/waarschuwingscodes
Code Beschrijving
Details
E-1
E-2
E-3
E-4
E-5
Pagina 83
Pagina 83
Pagina 84
Pagina 85
Pagina 86
E-6
E-7
E-8
E-9
E-10
E-11
E-12
E-13
E-14
E-15
E-16
E-17
E-18
Receptindicator (groen)
TI11614A
AFB. 81. Cabinebediening
Systeemwaarschuwingen
Tabel 10 is een lijst met de
systeemwaarschuwingscodes. Waarschuwing stoppen
het systeem niet en er is geen alarm te horen. Ze worden
gelogd met datum en tijd, voor uitlezing op een pc met
behulp van de ProMix 2KS-webinterface (zie handleiding
313386).
82
E-19
E-20
E-21
E-22
E-23
E-24
E-25
E-26
E-27
E-28
Alarm: fout in de communicatie
Houdbaarheidsalarm
Alarm, te hoge mengverhouding
Alarm, te lage mengverhouding
Overdosering A/B Dosering te klein
Alarm
Overdosering B/A Dosering te klein
Alarm
Alarm, doseertijd A
Alarm, doseertijd B
Niet in gebruik
Alarm, uitschakelen op afstand
Doorspuitvolume-alarm
Alarm CAN-netwerkcommunicatiefout
Alarm hoog debiet
Alarm laag debiet
Waarschuwing systeem stationair
Waarschuwing: Instellingen veranderd
Waarschuwing voeding aan en uit
Waarschuwing: standaard instellingen
geladen
IO-alarm
Alarm doorspuiten beginnen
Alarm materiaalvullen
Alarm Tank A laag
Alarm Tank B laag
Alarm Tank S laag
Alarm, autodump voltooid
Alarm kleur/katalysatordoorspuiten
Alarm kleur/katalysatorvullen
Mengsel-push voltooid
Pagina 86
Pagina 87
Pagina 87
n.v.t.
Pagina 88
Pagina 88
Pagina 89
Pagina 90
Pagina 90
Pagina 90
Pagina 90
Pagina 90
Pagina 90
Pagina 91
Pagina 92
Pagina 92
Pagina 92
Pagina 92
Pagina 92
Pagina 93
Pagina 93
Pagina 93
Pagina 93
313970J
Alarm, foutopsporing
Alarm, foutopsporing
Tabel 11. Alarm, foutopsporing
E-1: ALG. FOUT
Oorzaak
Geen elektrische voeding naar de EasyKey.
Geen energiestroom naar vloeistofstation.
De intrinsiek veilige voedingskabel tussen de EasyKey
en het vloeistofstation is niet aangesloten.
Geen energiestroom naar vloeistofstation. De zekering
van de vloeistofbesturingskaart is doorgebrand.
De glasvezekabel tussen de EasyKey en het
vloeistofstation is niet aangesloten.
De optische glasvezelkabel is geknapt of verbogen.
Vuile uiteinden van de optische glasvezelkabel.
Een communicatiekabel of connector is defect.
E-2: HOUDBAARHEIDSALARM
Oplossing
Sluit de elektrische voeding aan op de EasyKey.
Controleer of alle kabels op de juiste wijze zijn
aangesloten. Zie de installatiehandleiding.
Controleer de zekering en vervang deze zo nodig.
Zie reparatie- en onderdelenhandleiding.
Controleer of alle kabels op de juiste wijze zijn
aangesloten. Zie de installatiehandleiding.
Controleer of de kabel niet is gebogen of ingesneden
tot een straal van minder dan 1,6 inch (40 mm).
Haal de uiteinden van de optische glasvezelkabel
los en reinig ze met een niet pluizende doek.
Vervang de kabel.
Oorzaak
De houdbaarheidsduur voor het gemengd materiaal
is verstreken.
LET OP
Om ervoor te zorgen dat het gemengd materiaal niet
opdroogt in de apparatuur zet u de stroomschakelaar
niet uit. Gebruik een van de rechts vermelde
oplossingen.
313970J
Oplossing
Druk op de toets Alarm uitschakelen
om het
geluidssignaal uit te schakelen. Spuit het systeem door
met oplosmiddel, vers gemengd materiaal of een nieuwe
kleur.
•
Doorspoelen met oplosmiddel - zie Gemengd
materiaal uit het systeem verwijderen op
pagina 61. Het systeem wordt doorgespoeld
tot de vooringestelde doorspoeltijd voltooid is.
•
Doorspuiten nieuw gemengd materiaal Ga naar de Mengmodus en sproei het gewenste
volume om de timer te restarten.
•
Kleurwissel - Voer een kleurwissel uit, pagina 69.
83
Alarm, foutopsporing
Tabel 11. Alarm, foutopsporing
E-3: ALARM, TE HOGE MENGVERHOUDING
Systeem met sequentiële dosering
De mengverhouding is hoger dan de ingestelde tolerantie bij de vorige doseercyclus.
Systeem met dynamische dosering
De mengverhouding is hoger dan de ingestelde tolerantie voor een A naar B componentvolume.
Oorzaak
Er is te weinig beperking in het systeem.
Oplossing
•
Controleer of het systeem volledig geladen is met
materiaal.
•
Controleer of het cyclusbereik van de toevoerpomp
goed is ingesteld.
•
Controleer of de spuittip/-tuitje de correcte grootte
heeft voor de stroom en de toepassing en dat het
niet versleten is.
• Controleer of de vloeistofregelaar goed ingesteld is.
Beperk de beweging van de pistoolnaald om de eerste
vloeistofafgifte in te perken tot de vloeistofslangen
volledig zijn gevuld met materiaal.
Als het alarm optreedt als u al enige tijd aan het spuiten Stel de druk van de regelaars van de vloeistoftoevoer
bent, is de druk van de vloeistoftoevoer op beide
naar componenten A en B zo in dat ze ongeveer gelijk
zijn. Als de druk al ongeveer gelijk is, controleer dan of
materialen mogelijk niet in balans.
de doseerkranen voor component A en B goed
functioneren.
Trage activering van de kleppen van componenten A of Bedien de magneetkleppen van doseerventielen A en B
B. Dit kan de oorzaak zijn:
handmatig, zoals staat aangegeven in de ProMix
2KS-herstel-/onderdelenhandleiding om te kijken of ze
goed werken.
• De luchtdruk naar de ventielaandrijving is te laag.
• Verhoog de luchtdruk. De luchtdruk moet tussen
75-120 psi (0,52-0,84 MPa, 5,2-8,4 bar) bedragen,
120 psi (0,84 MPa, 8,4 bar) is aanbevolen.
• Er is iets dat het magneetventiel of de leidingen
• Er kan vuil of vocht in de luchttoevoer zitten.
blokkeert en in de weg zit van de lucht voor de
Zorg voor geschikte filtratie.
aandrijving de van de klep.
• Een doseerkraan is te ver dichtgedraaid.
• Zie Tabel 7: Afstellingen mengverdelerventielen
op pagina 55 voor aanpassingsrichtlijnen.
• De vloeistofdruk is hoog en de luchtdruk is laag.
• Stel de luchtdruk en de vloeistofdruk in.
Zie de aanbevolen luchtdruk hierboven.
Als het alarm tijdens de start optreedt, na het
doorspoelen, dan was het debiet waarschijnlijk te hoog.
84
313970J
Alarm, foutopsporing
Tabel 11. Alarm, foutopsporing
E-4: ALARM, TE LAGE MENGVERHOUDING
Systeem met sequentiële dosering
De mengverhouding is lager dan de ingestelde tolerantie bij de vorige doseercyclus.
Systeem met dynamische dosering
De mengverhouding is lager den de ingestelde tolerantie voor een A naar B componentvolume.
Oorzaak
Er is teveel beperking in het systeem.
Oplossing
•
Controleer of het systeem volledig geladen is met
materiaal.
•
Controleer of het cyclusbereik van de toevoerpomp
goed is ingesteld.
•
Controleer of de spuittip/-tuitje de correcte grootte
heeft voor de stroom en de toepassing, en dat het
niet verstopt zit.
• Controleer of de vloeistofregelaar goed ingesteld is.
Beperk de beweging van de pistoolnaald om de eerste
vloeistofafgifte in te perken tot de vloeistofslangen
volledig zijn gevuld met materiaal.
Als het alarm optreedt als u al enige tijd aan het spuiten Stel de druk van de regelaars van de vloeistoftoevoer
bent, is de druk van de vloeistoftoevoer op beide
naar componenten A en B zo in dat ze ongeveer gelijk
zijn. Als de druk al ongeveer gelijk is, controleer dan of
materialen mogelijk niet in balans.
de doseerventielen voor component A en B goed
functioneren.
Trage activering van de kleppen van componenten A of Bedien de magneetkleppen van doseerventielen A en B
B. Dit kan de oorzaak zijn:
handmatig, zoals staat aangegeven in de ProMix
2KS-herstel-/onderdelenhandleiding om te kijken of ze
goed werken.
• De luchtdruk naar de ventielaandrijving is te laag.
• Verhoog de luchtdruk. De luchtdruk moet tussen
75-120 psi (0,52-0,84 MPa, 5,2-8,4 bar) bedragen,
120 psi (0,84 MPa, 8,4 bar) is aanbevolen.
• Er is iets dat het magneetventiel of de leidingen
• Er kan vuil of vocht in de luchttoevoer zitten.
blokkeert en in de weg zit van de lucht voor de
Zorg voor geschikte filtratie.
aandrijving de van de klep.
• Een doseerkraan is te ver dichtgedraaid.
• Zie Tabel 7: Afstellingen mengverdelerventielen
op pagina 55 voor aanpassingsrichtlijnen.
• De vloeistofdruk is hoog en de luchtdruk is laag.
• Stel de luchtdruk en de vloeistofdruk in. Zie de
aanbevolen luchtdruk hierboven.
Als het alarm tijdens de start optreedt, na het
doorspoelen, dan was het debiet waarschijnlijk te hoog.
313970J
85
Alarm, foutopsporing
Tabel 11. Alarm, foutopsporing
E-5: OVERDOSERING A/B DOSERING TE KLEIN ALARM EN
E-6: OVERDOSERING B/A DOSERING TE KLEIN ALARM
E-5: De dosering voor A is te groot, waardoor de hoeveelheid materiaal wanneer gemengd met B te groot is voor
de capaciteit van de mengkamer.
E-6: De dosering voor B is te groot, waardoor de hoeveelheid materiaal wanneer gemengd met A te groot is voor
de capaciteit van de mengkamer.
Oorzaak
Oplossing
De pakkingen van de klep(pen) van de naald/zitting
Herstel het ventiel (zie de ventielhandleiding 312782).
lekken. ControleerAFB. 11 Totalenscherm op pagina 25.
Als A en B simultaan worden gedoseerd (enkel bij
sequentële dosering) is er een lek.
Het monsterafnameventiel lekt.
Draai ventiel beter vast of vervang het.
Debietmeterfluctuaties als gevolg van drukpulsatie.
Nakijken op drukpulsatie:
1. Sluit alle ventielen van de verdeler.
2. Draai de circulatiepompen open en alle apparatuur
in de spuitcabine (zoals ventilatoren en lopende
banden).
3. Controleer of de ProMix 2KS een vloeistofstroom
aangeeft.
4. Als de ProMix 2KS aangeeft dat er een lage
vloeistofstroom is en er zijn geen lekkages bij het
pistool of bij enige pakking of fitting, dan hebben
de Debietmeters waarschijnlijk te lijden van
drukpulsatie.
5. Sluit de vloeistofafsluiter tussen het
vloeistoftoevoersysteem en de debietmeter.
De stroomindicatie moet stoppen.
6. Installeer zonodig drukregelaars of een druktank
op de vloeistofinlaten naar de ProMix 2KS om de
toevoerdruk van de vloeistoftoevoer te verlagen.
Neem contact op met uw Graco-leverancier voor
meer informatie.
De aandrijving voor de kleppen van component A of B is Zie E-3: Alarm, te hoge mengverhouding en E-4:
traag.
Alarm, te lage mengverhouding op pagina's 84-85.
Er wordt gewerkt met een hoge mengverhouding en een Het kan noodzakelijk zijn om het debiet door de
hoog debiet.
doseerkraan voor component B te beperken door de
zeskantmoer ervan (E) af te stellen. Zie pagina 53.
86
313970J
Alarm, foutopsporing
Tabel 11. Alarm, foutopsporing
E-7: ALARM, DOSEERTIJD A EN E-8: ALARM, DOSEERTIJD B
E-7: Pistooltrekkerinvoer is actief (AFS of integratie) en er zijn minder dan 31 A-meterpulsen gedetecteerd tijdens
de geselecteerde doseertijd.
E-8: Pistooltrekkerinvoer is actief (AFS of integratie) en er zijn minder dan 31 B-meterpulsen gedetecteerd tijdens
de geselecteerde doseertijd.
Oorzaak
Het systeem staat op Mengen
en de trekker van
het pistool wordt slechts half ingedrukt waardoor er wel
lucht maar geen vloeistof door het pistool stroomt.
Het debiet voor de vloeistof is te laag.
De doseertijd is te kort ingesteld gezien het huidige
debietbereik.
De debietmeter of de kabel is defect of de debietmeter is
verstopt.
Oplossing
Duw de trekker van het pistool volledig in.
Verhoog het debiet.
Verhoog de doseertijdinstelling.
Om de werking van de metersensoren te controleren,
verwijder de kap om de sensor bloot te leggen. Beweeg
met een metalen gereedschap voor de sensor.
TI12792a
Als er een meter- of kabelfout is zult u een groot verschil
zien tussen de hoeveelheid gespoten vloeistof en het
volume van de vloeistofmeter die op de EasyKey wordt
weergegeven. Reinig of vervang de meter indien nodig.
Zie ook de meterhandleiding 308778.
De aandrijving voor de kleppen van component A of B is
traag.
De toevoerpomp staat niet aan.
Er is een luchtlek onder de luchtstroomschakelaar.
De schakelaar voor de luchtstroming zit vast en staat
open.
Het systeem staat in de Mengmodus met een ingevoerd
volume van 0 voor het minimale materiaalvulvolume
(zie Optiescherm 1 op pagina 34) en zekering F1
is doorgeslagen.
313970J
Volg de Meterkalibratie-procedure op pagina 67.
Zie E-3: Alarm, te hoge mengverhouding en E-4:
Alarm, te lage mengverhouding op pagina's 84-85.
Zet de toevoerpomp aan.
Controleer de luchtslangen op lekken en herstel.
Reinig of vervang de luchtstroomschakelaar.
Controleer de zekering en vervang deze zo nodig.
Zie reparatie- en onderdelenhandleiding.
87
Alarm, foutopsporing
Tabel 11. Alarm, foutopsporing
E-9: Niet in gebruik
E-10: ALARM, UITSCHAKELEN OP AFSTAND
Oorzaak
Het automatiseringssysteem heeft aangegeven dat het
systeem alle operaties moet stoppen.
E-11: DOORSPUITVOLUME-ALARM
Oorzaak
ProMix 2KS-stroomschakelaar voor het oplosmiddel is
niet geactiveerd tijdens het doorspuiten.
Het minimumspoelvolume is niet bereikt.
Geen meterpulses tijdens de kleur/katalysatorafvoer.
88
Oplossing
Operaties stopzetten. Probleemoplossing
automatiseringssysteem.
Oplossing
Controleer of het pistool niet uitgeschakeld is en dat de
stroomschakelaar voor het oplosmiddel is geactiveerd
tijdens het doorspuiten.
Verhoog de oplosmiddeltoevoer of verminder de
instelling voor het minimale volume.
De aanvoer van het oplosmiddel voor de kleurwissel
is niet goed ingesteld of functioneert niet.
Controleer de instelling voor Kleurwissel.
313970J
Alarm, foutopsporing
Tabel 11. Alarm, foutopsporing
E-12: CAN ALG. FOUT ALARM
Oorzaak
De communicatie tussen de kleurwisselmodule en het
vloeistofstation werd onderbroken.
De communicatie tussen de kleurwisselmodule en het
vloeistofstation werd onderbroken. De zekering van de
vloeistofbesturingskaart is doorgebrand.
De communicatie tussen de cabinebediening en het
vloeistofstation is onderbroken.
313970J
Oplossing
•
Controleer of alle kabels goed vast zitten en dat de
led van de kleurwissel en cabinebediening brandt.
Brandt de voedings-led niet, dan wordt het probleem
vermoedelijk veroorzaakt door een slechte
aansluiting. De moer op de connector moet minstens
5 volledige slagen maken om een goede aansluiting
te waarborgen. Brandt de voedings-led nog steeds
niet, dan is of de kabel of de kaart defect.
• Controleer de instelling van de DIP-schakelaars op
de kleurwisselkaart. Zie de installatiehandleiding.
• Controleer de instelling van de DIP-schakelaars op
de vloeistofkaart. Een onjuiste instelling veroorzaakt
geen E-12-alarmmeldingen, maar een goede
instelling voorkomt een E-12 die wordt veroorzaakt
door elektrische ruis. Zie de installatiehandleiding.
• Controleer de EasyKey-softwareversie (wordt bij alle
versies weergegeven bij het inschakelen van de
stroom en bij versie 2.02.000 en hoger bij het
indrukken van de vergrendeltoets). Is de versie
ouder dan 1.06.002, voer dan een upgrade uit.
Zorg ervoor de instellingen met behulp van BWI
of AWI op te slaan, want deze worden gewist.
• Op het plaketiket op de kleurwisselkaart staan het
onderdeelnummer en de versie van de software,
bijvoorbeeld 15T270
1.01. Vervang de kaart
wanneer de versie ouder is dan 1.01.
• Zijn alle versies en instellingen van de
DIP-schakelaars juist en hebt u dan nog E-12
alarmmeldingen, dan heeft het systeem een defecte
aansluiting, defecte kabel of een defecte printplaat.
Gebruik een multimeter op de CAN-connectoren
om te testen of er een goede verbinding tussen de
systemen bestaat. Is dat het geval dan is de
printplaat defect. Zo niet, dan is er een connector,
een aansluiting of een kabel defect.
• Verschijnt op de EasyKey-display als de unit is
geprogrameerd voor handbediening, en er geen
cabinebediening is aangesloten.
• Op de kleurwisselmodule zijn dipswitches omgezet
(zie handleiding 312787) terwijl de
voedingsspanning nog ingeschakeld was.
Zet de elektrische voeding en weer aan
om het alarm weg te krijgen.
• Op de kleurwisselmodule zijn de dipswitches
verkeerd gezet (zie handleiding 312787).
Controleer de zekering en vervang deze zo nodig.
Zie reparatie- en onderdelenhandleiding.
Controleer of alle kabels op de juiste wijze zijn
aangesloten.
89
Alarm, foutopsporing
Tabel 11. Alarm, foutopsporing
E-13: ALARM HOOG DEBIET of E-14: ALARM LAAG DEBIET (kan ook als Waarschuwing zijn ingesteld)
Oorzaak
Het vloeistofsysteem produceert te veel of te weinig
vloeistof.
Oplossing
Controleer het vloeistofsysteem op beperkingen, lekken,
vloeistoftoevoer op, incorrecte instellingen, etc. Verhoog
of verminder zoals gewenst het debiet.
E-15: WAARSCHUWING SYSTEEM STATIONAIR
Oorzaak
Oplossing
Menginvoer is hoog, maar de pistooltrekker werd voor 2
minuten niet ingedrukt.
Als u niet aan het verven bent reset u het alarm en gaat
u verder met verven.
Als u aan het verven bent sluit u de
luchtstroomschakelaar van de vloeistofmeter uit en
controleert u die.
E-16: WAARSCHUWING: INSTELLINGEN VERANDERD
Oorzaak
Oplossing
De instelparameters van het systeem werden veranderd. Geen actie vereist. Zie de log die beschikbaar is via het
geavanceerde webinterface.
E-17: WAARSCHUWING VOEDING AAN EN UIT
Oorzaak
Oplossing
De voedingsspanning is uitgevallen en weer
teruggekomen.
De spanning wordt te laag door een zwakke elektrische
voeding.
Voedingskabels zijn losgegaan of maken slecht contact.
Geen actie vereist. Zie de log die beschikbaar is via het
geavanceerde webinterface.
Vervang de voeding. Zie reparatie- en
onderdelenhandleiding.
Controleer of alle kabels en draden goed zijn
aangesloten. Zorg ervoor dat de kabels en draden niet te
strak zijn.
De Reset-knop is ingedrukt (S1 op de
Geen actie vereist. Zie de log die beschikbaar is via het
EasyKey-displaykaart, S3 op de AutoKey).
geavanceerde webinterface.
Een software-update is gestart op de EasyKey.
Geen actie vereist. Zie de log die beschikbaar is via het
geavanceerde webinterface.
E-18: WAARSCHUWING: STANDAARD INSTELLINGEN GELADEN
Oorzaak
De fabrieksinstelling zijn op het systeem geïnstalleerd.
90
Oplossing
Geen actie vereist. Zie de log die beschikbaar is via het
geavanceerde webinterface.
313970J
Alarm, foutopsporing
Tabel 11. Alarm, foutopsporing
E-19: IO-ALARM
Oorzaak
Oplossing
De digitale invoer van het Mengen en Doorspuiten staan Zorg ervoor dat maar één invoer tegelijkertijd aan staat.
alletwee aan.
Het duurt ten minste 1 sec. Om van Mengen naar
Doorspuiten ver te schakelen en vice versa.
OPMERKING: in het IO-alarm zijn verschillende sub-alarmmeldingen ingebouwd die verband houden met interne
dataproblemen, zoals hieronder uitgebreid beschreven. Deze alarmmeldingen zijn enkel zichtbaar in het
alarmlogboek of via BWI of AWI en gelden mogelijk niet voor alle softwareversies.
Vloeistofplaat herstart (FP herstart): Treedt op als het Spoel het systeem door of voer een kleurwissel uit.
Zo mogelijk de oorzaak van de herstart of de
systeem een herstart van de vloeistofplaat of een
herstart van een stroomcyclus constateert, die niet door stroomcyclus vaststellen.
de EasyKey is geactiveerd. Het systeem keert terug naar
Recept 61 en er kan nog gemengd materiaal in de lijnen
aanwezig zijn.
Herinstalleer de AutoKey of controleer of de AutoKey
Ontbreken van de AutoKey: Treedt op als de AutoKey
goed is ingesteld.
nadat hij is herkend ontbreekt of is gewijzigd. (Het
ontbreken van de Autokey gedurende een korte tijd wordt
niet geregistreerd.) Bepaalde systeemfuncties kunnen niet
meer beschikbaar zijn. Een automatisch systeem reageert
bijv. niet meer op de PLC of robotbesturing.
Illegale bron: Treedt op als een recept buiten het bereik Zorg ervoor dat de brongegevens afkomstig zijn van een
van 1-60 wordt geïdentificeerd als de gegevensbron voor geldig recept (1-60).
kopieën van globale recepten. Dit is mogelijk wanneer
een ongeldig configuratiebestand naar de EasyKey
wordt verstuurd.
Zorg ervoor dat de AutoKey goed is ingesteld of dat het
2K/3K-fout: Treedt op als de receptgegevens niet
compatibel zijn met de huidige instelling van de AutoKey configuratiebestand geldig is.
(2K of 3K). Dit is mogelijk wanneer de Autokey is
gewijzigd of wanneer een ongeldig configuratiebestand
naar de EasyKey wordt verstuurd.
Initialisatiefout: Treedt op wanneer de datacodes in het Zorg ervoor dat het configuratiebestand geldig is.
recept, waarin het type machine waarmee ze zijn
aangemaakt is gespecificeerd, niet naar verwachting
zijn. Een 3KS-machine ontvangt bijvoorbeeld een
configuratiebestand dat oorspronkelijk op een
2KS-machine is gemaakt.
Zorg ervoor dat de specificaties in het
Configuratiefout: Treedt op wanneer een
configuratiebestand en de hardware met elkaar overeen
configuratiebestand naar de EasyKey wordt gestuurd,
komen.
waarin een andere hardwareconfiguratie dan de
bestaande is gespecificeerd. Het configuratiebestand
specificeert bijvoorbeeld twee kleurwisselkaarten, maar
er is er maar één aanwezig.
Bereikfout: Treedt op als een in een recept gebruikte klep Zorg ervoor dat de specificaties in het recept en de
in de huidige opstelling van de hardware niet voorkomt. Als hardware met elkaar overeen komen.
een recept bijvoorbeeld een klep 30 oproept, maar het
systeem maar over 12 kleppen beschikt.
Fout Niveauregeling (LC): Treedt op wanneer de door Zorg ervoor dat de AutoKey goed is ingesteld.
de EasyKey ontvangen besturingsdata en de huidige
instelling van de AutoKey (2K of 3K), zijn veranderd
sinds de oorspronkelijke initialisatie van de
besturingsdata voor de niveaus.
Fout Bereik Niveauregeling (LC): Treedt op wanneer
Stel de besturingsdata voor het bereik goed in.
de besturingsdata een kleppenbereik bevatten dat buiten
de mogelijkheden van de machine ligt.
Modbus (MB) overloop: Treedt op wanneer de
Controleer en zorg voor het juiste Modbus-protocol naar
Modbusverbinding naar de PLC een overloop aan data de EasyKey.
bemerkt.
313970J
91
Alarm, foutopsporing
Tabel 11. Alarm, foutopsporing
E-20: ALARM DOORSPUITEN BEGINNEN
Oorzaak
Het systeem detecteert verstuifde lucht naar het pistool
wanneer doorspuiten is geselecteerd.
Voor systemen met een pistoolspoelkast: het pistool
bevindt zich niet in de spoelkast wanneer doorspuiten
werd geselecteerd.
Voor systemen met auto-afvoer aan: het pistool bevindt
zich niet in de kast wanneer de auto-afvoer werd
geselecteerd.
Bij systemen met een pistoolspoelkast is zekering F2
doorgebrand.
E-21: ALARM MATERIAALVULLEN
Oplossing
Schakel de pistoollucht uit.
Plaats het pistool in de pistoolspoelkast. Controleer of de
pistoolspoelkast correct functioneert.
Plaats het pistool in de pistoolspoelkast. Controleer of de
pistoolspoelkast correct functioneert.
Controleer de zekering en vervang deze zo nodig.
Zie reparatie- en onderdelenhandleiding.
Oorzaak
Voor systemen waarbij een minimaal vulvolume voor
gemengd materiaal werd ingevoerd: het systeem
detecteert dat het vulvolume niet bereikt wordt tijdens
het vullen van het gemengd materiaal.
Oplossing
Controleer op beperkingen of lekken in het
vloeistoftoevoersysteem.
Controleer of het vulvolume goed ingesteld is:
• Pas het vulvolume aan.
• Pas de vultijd aan.
Bij systemen zonder kleurwijziging en met een ingevoerd Controleer de zekering en vervang deze zo nodig.
minimaal materiaalvulvolume is zekering F1
Zie reparatie- en onderdelenhandleiding.
doorgebrand.
E-22: ALARM TANK A LAAG, E-23: ALARM TANK B LAAG, of E-24: ALARM TANK S LaaG
Oorzaak
Het tankvolume bereikt de drempelwaarde voor laag
niveau.
Oplossing
Het EasyKey-scherm zal het alarm weergeven en de
gebruiker een van de volgende dingen laten doen:
•
•
92
Vul de tank bij om het alarm om te heffen.
Ga verder met mengen door "Spuit 25% van het
resterende volume" te selecteren. Als deze selectie
gekozen wordt zal er zich een tweede alarm
voordoen nadat de overblijvende 25% van het
volume werd gemengd. Vul de tank bij om het alarm
om te heffen.
313970J
Alarm, foutopsporing
Tabel 11. Alarm, foutopsporing
E-25: ALARM, AUTODUMP VOLTOOID
Oorzaak
Oplossing
Een houdbaarheidsalarm is meer dan 2 minuten actief, Gebruik al het gemengd materiaal voordat de
de pistoolspoelkast is actief en het pistool zit in de
houdbaarheid verstrijkt.
spoelkast en een autodump is voltooid.
E-26: ALARM KLEUR/KATALYSATORDOORSPUITEN
Oorzaak
Het systeem detecteert geen meterpulsen, of een
onderbreking in de meterpulsen binnenj de
kleur/katalysator-doorspuittijd duurt langer dan 1
seconde.
E-27: ALARM KLEUR/KATALYSATORVULLEN
Oorzaak
Het systeem detecteert geen meterimpulsen, of het
systeem moet ten minste 10 cc materiaal van iedere
zeide door de kleur/katalysator vultijd detecteren.
Pistool, lozingsventiel of correcte
kleur-/katalysatorventiel is niet open.
De vloeistof is op.
De instellingen van de schakelaars (S3-S6) op de
kleurwisselkaart komen niet overeen met de
hardwareconfiguratie.
Zekering F1, F2 of beide zijn doorgebrand.
Oplossing
Controleer of de meterkabel verbonden is.
Reinig of herstel de meter.
Oplossing
Controleer of de meterkabel verbonden is.
Reinig of herstel de meter.
Draai de kraan open.
Controleer het vloeistofniveau en vul bij indien nodig.
Zorg ervoor dat de schakelaars op de kleurwisselkaart
juist zijn ingesteld. Zie de installatiehandleiding.
Controleer de zekeringen en vervang deze zo nodig.
Zie reparatie- en onderdelenhandleiding.
E-28: MENGSEL-PUSH VOLTOOID
Oorzaak
De actie Mengsel-push is volledig uitgevoerd.
313970J
Oplossing
Materiaal waarvan de houdbaarheid verstreken is,
is doorgespoten.
93
Schematische diagrammen
Schematische diagrammen
Schema pneumatisch systeem
COLOR
CHANGE
CONTROL
A B
SE BE
CLO 2 TU
5/3 N
E
OP
DOSE A
VALVE
12 VDC
4-WAY SOLENOID
A B
SE BE
CLO 2 TU
5/3 N
E
OP
DOSE B
VALVE
12 VDC
3/8 AIR FILTER
MANUAL DRAIN
5 MICRON
WALL MOUNT ONLY
AIR INPUT
4-WAY SOLENOID
LUCHT VOOR BESTURING
LUCHT VOOR HET DOORSPUITEN
05
A B
SE BE
CLO 2 TU
5/3 N
E
OP
PURGE A
VALVE
4-WAY SOLENOID
A B
12 VDC
4-WAY SOLENOID
A B
AIR EXHAUST MUFFLER
SE BE
CLO 2 TU
5/3 EN
OP
PURGE B
VALVE
SE BE
CLO 2 TU
5/3 N
E
OP
PURGE C
VALVE
(OPTIONAL)
3-WAY SOLENOID
BE
DUMP A
VALVE
(OPTIONAL)
BE
DUMP B
VALVE
(OPTIONAL)
A
U
2T
5/3 N
E
P
O
A
U
2T
5/3 N
E
P
O
AIR INPUT
12 VDC
3-WAY SOLENOID
3-WAY SOLENOID
E
GFB 1
VALVE
(OPTIONAL)
E
GFB 2
VALVE
(OPTIONAL)
A
UB
2T
5/3 N
E
P
O
A
UB
2T
5/3 N
E
OP
12 VDC
3-WAY SOLENOID
COLOR 13
COLOR 14
COLOR 15
COLOR 16
COLOR 17
COLOR 18
COLOR 19
COLOR 20
COLOR 21
COLOR 22
COLOR 23
COLOR 24
COLOR 25
COLOR 26
COLOR 27
COLOR 28
COLOR 29
COLOR 30
MAC
36 SERIES SOLENOID VALVES
12 VDC
94
COLOR 1
COLOR 2
COLOR 3
COLOR 4
COLOR 5
COLOR 6
COLOR 7
COLOR 8
COLOR SOLVENT
COLOR 9
COLOR 10
COLOR 11
COLOR 12
CATALYST 1
CATALYST 2
CATALYST 3
CATALYST 4
CATALYST SOLVENT
12 VDC
12 VDC
MANIFOLD
1/4 TUBE
12 VDC
4-WAY SOLENOID
TO MANIFOLD
MANIFOLD
FLUSH AIR TO FLUID INLET
1/4 TUBE
AIR EXHAUST MUFFLER
COLOR
VALVE
STACKS
313970J
Schematische diagrammen
Schema elektrisch systeem
OPMERKING: Het elektrisch schema illustreert alle mogelijke bedradingsuitbreidingen voor een ProMix 2KS-systeem.
Sommige afgebeelde onderdelen zijn niet met alle systemen meegeleverd.
Niet-gevaarlijke locatie
NON-HAZARDOUS AREA
OPERATOR INTERFACE
DC OK
+24 VDC
COMMON
COMMON
+
+
-
1
2
POWER
SUPPLY
L1
N
L1 85-250 VAC
N
LINE
FILTER
L1
N
GND
1
2
3
POWER HARNESS
BARRIER
BOARD
J1
1
2
3
4
5
J5
1
2
3
J4
1
2
3
UNUSED
UNUSED
UNUSED
UNUSED
UNUSED
L1
N
GND
GND LUG
GND N L1
85-250
VAC
1 POWER
2 ROCKER
1A SWITCH
1B
2A
2B
OPEN
OPEN
HARNESS
L1 TERMINAL
N
BLOCK
GND
+12VDC I/S (RED)
COM (BLACK)
SHIELD
CABLE
+24VDC
OPEN
COMMON
(50' STD.)/
(100' OPTION)
ALARM
MEMBRANE
SWITCH
WITH
RIBBON
CABLE
J4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
DISPLAY
BOARD
J9
J6
RJ45
1
2
3
4
+
-
+
-
RJ45
3'
POWER DIST.
TERMINAL
BLOCKS
J2
+
-
+
-
+
-
+
RJ45
1
2
3
4
J5 5
6
7
8
9
10
J2
J3
REMOTE
I/O
INTEGRATION
BOARD
SHIELD
DISPLAY
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
-
RJ45
FLOW CONTROL CAL. (BLK)
GUN TRIGGER (WHT)
DIGITAL IN COMMON (RED)
REMOTE STOP (GRN)
ALARM RESET (BRN)
ALARM OUTPUT (BLU)
DIGITAL OUTPUT COMMON (ORG)
POT LIFE (YEL)
FLOW RATE ANALOG IN (PUR)
FLOW RATE ANALOG COMMON (GRAY)
J4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
MIX INPUT
PURGE INPUT
JOB COMPLETE INPUT
EXTERNAL CLR CHG READY
RESET ALARM INPUT
DIGITAL INPUT COMMON
DIGITAL INPUT COMMON
RECIPE BIT 0 INPUT
RECIPE BIT 1 INPUT
RECIPE BIT 2 INPUT
RECIPE BIT 3 INPUT
RECIPE BIT 4 INPUT
RECIPE BIT 5 INPUT
RECIPE CHANGE INPUT
1
2
3
4
5
6
7
8
DIGITAL OUTPUT COMMON/POWER
PURGE/RECIPE CHG ACTIVE OUTPUT
MIX ACTIVE OUTPUT
MIX READY OUTPUT
FILL ACTIVE
FLOW CAL. ACTIVE
FLOW RATE ALARM OUTPUT
DIGITAL OUTPUT COMMON/POWER
1
2
3
DIGITAL OUTPUT COMMON/POWER
SPECIAL OUTPUT #1
SPECIAL OUTPUT #2
SPECIAL OUTPUT #3
SPECIAL OUTPUT #4
DIGITAL OUTPUT COMMON/POWER
J5 4
5
6
I/O HARNESSES
J10
1
2
3
4
5
6
RS485 INTEGRATION A (WHT/BLU)
RS485 INTEGRATION B (BLU/WHT)
RS485 INTEGRATION GROUND (SHIELD)
RS485 NETWORK A (WHT/ORG)
RS485 NETWORK B (ORG/WHT)
RS485 NETWORK GROUND (SHIELD)
1
2
3
4
5
6
(+24) YEL
(COM) GRAY
ORG
BRN
RED
TERMINAL
BLOCKS
BEACON
CABLE
J7
J8
P1
RJ45
FO IN (BLK)
FO OUT (BLU)
RJ45
3'
RJ45
BULKHEAD
RJ45
RJ45
3'
(25'-200' OPTIONS)
313970J
WEB SERVER
MODULE
95
Schematische diagrammen
Schema elektrisch systeem
OPMERKING: Het elektrisch schema illustreert alle mogelijke bedradingsuitbreidingen voor een ProMix 2KS-systeem.
Sommige afgebeelde onderdelen zijn niet met alle systemen meegeleverd.
Gevaarlijke locatie
HAZARDOUS AREA
FLUID PANEL CONTROL BOX
FLUID
PANEL
CONTROL
BOARD
J3
J12
J10
1 +12VDC I/S
2 COM
3 SHIELD
J13
J5
MH2
J11
3X CABLE
1
2
3
4
5
6
PWR (RED)
COM (BLACK)
SIG (WHITE)
SHIELD/GRN
PWR (RED)
COM (BLACK)
SIG (WHITE)
SHIELD/GRN
PWR (RED)
COM (BLACK)
SIG (WHITE)
SHIELD/GRN
1
2
3
4
5
6
UNUSED
UNUSED
UNUSED
UNUSED
UNUSED
UNUSED
1
2
3
4
5
6
FLOW METER A
FLOW METER SOLVENT
V/P ANALOG OUT (WHT)
PRESS. (GRN)
+12 V (RED)
GND (BLK)
CHASSIS (BARE)
GROUND
TERMINAL
(10')/
(40')
3
2
5
4
1
6' STD.
(3'-100' OPTIONS)
GRD (BLK)
+12VDC (RED)
SHIELD (BARE)
CAN H (WHT)
CAN L (BLU)
3
2
5
4
1
CLR 8
MANIFOLD
CLR 7
3
2
5
4
1
GRD (BLK)
+12VDC (RED)
SHIELD (BARE)
CAN H (WHT)
CAN L (BLU)
CLR 6
BOOTH
CONTROL
BOARD
CLR 5
CLR 4
CLR 3
J14
J9
96
FO OUT
(BLU)
J4
FO IN
(BLK)
J6
J1
BLACK
RED
BLACK
RED
BLACK
RED
BLACK
RED
BLACK
RED
BLACK
RED
6
5
4
3
2
1
6
5
4
3
2
1
BLACK
RED
BLACK
RED
BLACK
RED
BLACK
RED
BLACK
RED
BLACK
RED
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SIG
COM
SIG
COM
SIG
COM
SIG
COM
SIG
COM
MANIFOLD
CLR 1
DUMP B
GFB #1
GFB #2
DUMP A
MANIFOLD
NOT USED
SOL CLR
1
2
3
4
5
6
+12VDC
COM
+12VDC
COM
+12VDC
COM
1
2
3
4
5
6
+12VDC
COM
+12VDC
COM
+12VDC
COM
1
2
3
4
5
6
J7/J11
PURGE A
NOT USED
NOT USED
DOSE B
DOSE A
AIR FLOW SWITCH 1
AIR FLOW SWITCH 2
1
2
3
4
5
J2
J4
SIG (RED)
COM (BLK)
TECNO
V/P
+ PRESSURE (GRN)
COM (RED)
EX+ (WHT)
- PRESSURE (BLK)
SHIELD (BARE)
FLUID
PRESS.
SENS.
J8
J15
J14
J9
J16
J10
MANIFOLD
6
5
4
3
2
1
COM
+12VDC
COM
+12VDC
COM
+12VDC
6
5
4
3
2
1
COM
+12VDC
COM
+12VDC
COM
+12VDC
CLR 12
6
5
4
3
2
1
COM
+12VDC
COM
+12VDC
COM
+12VDC
CAT 2
CLR 9
CLR 10
CLR 11
CAT 4
CAT 3
CAT 1
SOL CAT
1 4 5 2 3
6' STD.
J7/J11
PURGE C
PURGE B
1
2
1 4 5 2 3
COLOR
BOARD 1
(COLORS
1 THRU 12,
CATALYST
1 THRU 4)
+12VDC
COM
+12VDC
COM
+12VDC
COM
12 VDC
3-WAY SOLENOID
6
5
4
3
2
1
6
5
4
3
2
1
12 VDC
4-WAY SOLENOID
J15
1 FLOW
2 CONTROL
3 BOARD
4
5
J7/J11
CLR 2
J8
J1
1
2
3
4
5
6
50' STD.
J7
I.S. METERS
FLOW METER B
CLR 21
CLR 20
CLR 19
CLR 18
CLR 17
CLR 16
CLR 15
CLR 14
CLR 13
MANIFOLD
1 4 5 2 3
COLOR
BOARD 2
(COLORS
13 THRU 30)
+12VDC
COM
+12VDC
COM
+12VDC
COM
1
2
3
4
5
6
J8
+12VDC
COM
+12VDC
COM
+12VDC
COM
1
2
3
4
5
6
J15
+12VDC
COM
+12VDC
COM
+12VDC
COM
1
2
3
4
5
6
J14
J9
J16
J10
MANIFOLD
6
5
4
3
2
1
COM
+12VDC
COM
+12VDC
COM
+12VDC
6
5
4
3
2
1
COM
+12VDC
COM
+12VDC
COM
+12VDC
CLR 25
6
5
4
3
2
1
COM
+12VDC
COM
+12VDC
COM
+12VDC
CLR 28
CLR 22
CLR 23
CLR 24
CLR 26
CLR 27
CLR 29
CLR 30
SOLVENT FLOW SWITCH
GFB 1 PRESSURE SWITCH
GFB 2 PRESSURE SWITCH
313970J
313970J
DISPLAY BOARD
P1
BARRIER BOARD
J9
1
2
3
4
RJ45
DISPLAY BOARD
RJ45
J5
J1
J4
24 VDC+
IN
RED 18 AWG
BLACK 18 AWG
RED/BLACK/WHITE 22 AWG
J5-1
J5-2
J5-3
SHIELD/GRND
COMMON (BLACK)
+12 VDC I/S (WHITE)
UNUSED
UNUSED
J1-2
J1-1
UNUSED
UNUSED
J1-4
J1-3
UNUSED
RED 18 AWG
BLACK 18 AWG
J1-5
J4-1
J4-2
J4-3
GREEN/BLACK/WHITE 22 AWG
IS POWER
12 VDC
+
+
+
+
-
RED 18 AWG
BLACK 18 AWG
DC OK
+
-
-
24 VDC+
HIGH
VOLTAGE
IN
POWER SUPPLY
24 VDC+
OUTPUT
GND LUG
COMMON
RJ45
BROWN 16 AWG
RED 16 AWG
RJ45 BULKHEAD
N
N
L
L
2
1
POWER
ROCKER SWITCH
2A
1A
+
-
BROWN 16 AWG
RED 16 AWG
ALARM
LINE FILTER
N
L1
N
L1
GND
N
L1
GND
TERMINAL BLOCKS
BROWN 16 AWG
RED 16 AWG
GRN/YEL 16 AWG
Schematische diagrammen
EasyKey Elektrisch schema
97
98
1:1
2:1
3:1
4:1
5:1
6:1
7:1
8:1
Dosering van 50 cc
Dosering van 25 cc
Verhouding
9:1 10:1 11:1 12:1 13:1 14:1 15:1 16:1 17:1 18:1 19:1 20:1 21:1 22:1 23:1 24:1 25:1 26:1 27:1 28:1 29:1 30:1
Dosering
van 10 cc
Vloeistof: Hydraulische olie
Viscositeit: 65,7 cps
Verhoudingstolerantie: 5%
Klepinstelling: 1,25 draait open (standaardinstelling)
A en B voedingsdruk: 300 psig
TESTOMSTANDIGHEDEN
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
3800
OPMERKING: De maximale stroom van het systeem is 3800 cc/min.
Prestatiegegevens van de meter (G3000 aan A en B)
Prestatiegegevens van de meter (G3000 aan A en B)
313970J
Debiet (cc/min)
313970J
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
3800
1:1
2:1
3:1
4:1
5:1
6:1
7:1
8:1
Dosering
van 50 cc
Verhouding
9:1 10:1 11:1 12:1 13:1 14:1 15:1 16:1 17:1 18:1 19:1 20:1 21:1 22:1 23:1 24:1 25:1 26:1 27:1 28:1 29:1 30:1
Dosering van 10 cc Dosering van 25 cc
Dosering van 25 cc
Dosering van 50 cc
Vloeistof: Hydraulische olie
Viscositeit: 65,7 cps
Verhoudingstolerantie: 5%
Klepinstelling: 1,25 draait open (standaardinstelling)
A en B voedingsdruk: 300 psig
TESTOMSTANDIGHEDEN
Debiet (cc/min)
OPMERKING: De maximale stroom van het systeem is 3800 cc/min.
Prestatiegegevens van de meter (G3000 aan A, Coriolis aan B)
Prestatiegegevens van de meter
(G3000 aan A, Coriolis aan B)
99
Prestatiegegevens van de meter (G3000 aan A, Coriolis aan B)
100
313970J
Prestatiegegevens van de meter (G3000 aan A, Coriolis aan B)
Technische gegevens
Maximale vloeistofwerkdruk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Basissysteem: 28 MPa (280 bar, 4000 psi)
Lagedruk-kleurwissel: 2,1 MPa (21 bar, 300 psi)
Hogedruk-kleurwissel: 21 MPa (210 bar, 3000 psi)
Coriolis-meter: 16 MPa (161 bar, 2300 psi)
Maximale luchtwerkdruk: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 psi (0,7 MPa, 7 bar)
Luchttoevoer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 - 100 psi (0,5 - 0,7 MPa, 5,2 - 7 bar)
Maat inlaat luchtfilter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3/8 npt(f)
Luchtfiltratie voor luchtlogica en luchtdoorspuiten
(meegeleverd door Graco) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 micron (minimum) filtratie vereist; schone en droge lucht
Luchtfiltratie voor verstuivingslucht
30 micron (minimum) filtratie vereist;
(geleverd door de gebruiker) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . schone en droge lucht
Mengverhoudingsbereik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1:1- 50:1*
Mengverhoudingsnauwkeurigheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . maximaal + 1%, door gebruiker te kiezen
Geschikte vloeistoffen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . een of twee componenten:
• verf op basis van oplosmiddel en op waterbasis
• polyurethanen
• epoxy's
• Vernissen met zure katalysator
• vochtgevoelige isocyanaten
Viscositeitsbereik van de vloeistof . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20–5000 cps*
Vloeistoffiltratie (geleverd door de gebruiker): . . . . . . . . . Minimaal 100 mesh
Debietbereik vloeistof*
Meters G3000, G250, G3000A . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 - 3800 cc/min. (0,02–1,00 gallon/min.)
Meters G3000HR, G250HR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38–1900 cc/min. (0,01–0,50 gallon/min.)
Coriolis-meter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20–3800 cc/min. (0,005–1,00 gallon/min.)
S3000 Oplosmiddelmeter (accessoire) . . . . . . . . . . . 38–1900 cc/min. (0,01–0,50 gallon/min.)
Maten vloeistofinlaat
Debietmeter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/4 npt(f)
Doseerventiel/kleurventieladapters . . . . . . . . . . . . . . 1/4 npt(f)
Maten vloeistofuitlaat (statische menger). . . . . . . . . . . . . 1/4 npt(f)
Eisen aan externe stroomvoorziening . . . . . . . . . . . . . . . Verbruikt max. 2 A bij 85 - 250 V AC, 50/60 Hz
Zekeren met 15 of 16 A is nodig
Voedingsdraaddikte tussen 8 en 14 AWG (8,5 en 2 mm2)
Bedrijfstemperatuurbereik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-50 °C (41-122 °F)
Omgevingsomstandigheden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . binnengebruik, vervuilingsgraad (2), installatiecategorie II
Geluidsniveau
Geluidsdrukniveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . onder 70 dBA
Niveau geluidsvermogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . onder 85 dBA
Bevochtigde onderdelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303, 304 RVS, wolfraamcarbide (met nikkel bindmiddel),
perfluoroelastomeer; PTFE
Bevochtigde materialen op zuurmodellen
316, 17-4 RVS; PEEK
(ME1001 - ME1004). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . perfluorelastomeer; PTFE
*
Afhankelijk van geprogrammeerde K-factor en toepassing. De maximaal toelaatbare pulsfrequentie
van de debietmeter is 425 Hz (pulsen/sec.). Raadpleeg voor nadere informatie over viscositeiten,
stroomsnelheden of mengverhoudingen uw Graco-leverancier.
Zie de handleidingen van de afzonderlijke onderdelen voor meer technische gegevens.
313970J
101
Standaardgarantievoorwaarden van Graco
Graco garandeert dat alle in dit document genoemde en door Graco vervaardigde apparatuur waarop de naam Graco vermeld staat, op de datum
van verkoop voor gebruik door de oorspronkelijke koper vrij is van materiaal- en fabricagefouten. Met uitzondering van speciale, uitgebreide, of
beperkte garantie zoals gepubliceerd door Graco, zal Graco, gedurende een periode van twaalf maanden na verkoopdatum, elk onderdeel van de
apparatuur dat naar het oordeel van Graco gebreken vertoont herstellen of vervangen. Deze garantie is alleen van toepassing op voorwaarde dat
de apparatuur volgens de schriftelijke aanbevelingen van Graco geïnstalleerd, bediend en onderhouden is.
Normale slijtage en veroudering, of slecht functioneren, beschadiging of slijtage veroorzaakt door onjuiste installatie, verkeerde toepassing,
slijpend materiaal, corrosie, onvoldoende of onjuist uitgevoerd onderhoud, nalatigheid, ongeval, eigenmachtige wijzigingen aan de apparatuur, of
het vervangen van Graco-onderdelen door onderdelen van andere herkomst, vallen niet onder de garantie en Graco is daarvoor niet
aansprakelijk. Graco is ook niet aansprakelijk voor slecht functioneren, beschadiging of slijtage veroorzaakt door de onverenigbaarheid van
Graco-apparatuur met constructies, toebehoren, apparatuur of materialen die niet door Graco geleverd zijn, en ook niet voor fouten in het ontwerp,
bij de fabricage of het onderhoud van constructies, toebehoren, apparatuur of materialen die niet door Graco geleverd zijn.
Deze garantie wordt verleend onder de voorwaarde dat de apparatuur waarvan de koper stelt dat die een defect vertoont gefrankeerd wordt
verzonden naar een erkende Graco dealer opdat de aanwezigheid van het beweerde defect kan worden geverifieerd. Indien het beweerde defect
inderdaad wordt vastgesteld, zal Graco de defecte onderdelen kosteloos herstellen of vervangen. De apparatuur zal gefrankeerd worden
teruggezonden naar de oorspronkelijke koper. Indien bij de inspectie geen materiaal- of fabricagefouten worden geconstateerd, dan zullen de
herstellingen worden uitgevoerd tegen een redelijke vergoeding, in welke vergoeding de kosten van onderdelen, arbeid en vervoer begrepen
kunnen zijn.
DEZE GARANTIE IS EXCLUSIEF, EN TREEDT IN DE PLAATS VAN ENIGE ANDERE GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET,
DAARONDER MEDEBEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES BETREFFENDE VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID
VOOR EEN BEPAALDE TOEPASSING.
De enige verplichting van Graco en het enige verhaal van de klant bij schending van de garantie is zoals hierboven bepaald is. De koper gaat
ermee akkoord dat geen andere verhaalmogelijkheid (waaronder, maar niet beperkt tot vergoeding van incidentele schade of van vervolgschade
door winstderving, gemiste verkoopopbrengsten, letsel aan personen of materiële schade, of welke andere incidentele verliezen of
vervolgverliezen dan ook) aanwezig is. Elke klacht wegens inbreuk op de garantie moet binnen twee (2) jaar na aankoopdatum kenbaar worden
gemaakt.
GRACO GEEFT GEEN GARANTIE EN WIJST ELKE IMPLICIETE GARANTIE AF BETREFFENDE VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID
VOOR EEN BEPAALDE TOEPASSING, MET BETREKKING TOT TOEBEHOREN, APPARATUUR, MATERIALEN OF COMPONENTEN DIE
GRACO GELEVERD, MAAR NIET VERVAARDIGD HEEFT. Deze items die wel verkocht worden, maar niet vervaardigd zijn door Graco (zoals
elektromotoren, schakelaars, slangen enz.) vallen, waar van toepassing, onder de garantie van de fabrikant. Graco zal aan de koper redelijke
ondersteuning verlenen bij het aanspraak maken op die garantie.
Graco is in geen geval aansprakelijk voor indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade die het gevolg is van het feit dat Graco dergelijke
apparatuur heeft geleverd, of van de uitrusting, de werking, of het gebruik van producten of andere goederen op deze wijze verkocht, ongeacht of
die ontstaat door inbreuk op een contract, inbreuk op garantie, nalatigheid van Graco, of anderszins.
Graco-informatie
De meest recente informatie over de producten van Graco vindt u op www.graco.com.
Kijk op www.graco.com/patents voor patentinformatie.
Voor het plaatsen van een bestelling neemt u contact op met uw Graco-leverancier of belt u de dichtstbijzijnde
distributeur.
Telefoon: 612-623-6921 of gratis: 1-800-328-0211 Fax: 612-378-3505
Alle geschreven en afgebeelde gegevens in dit document zijn een weergave van de meest recente
productinformatie die beschikbaar was op het moment van publicatie.
Graco behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving.
Vertaling van de originele instructies. This manual contains Dutch. MM 312776
Hoofdkantoor Graco: Minneapolis
Kantoren in buitenland: België, China, Japan, Korea
GRACO INC. EN VERBONDEN ONDERNEMINGEN • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA
Copyright 2008 Graco Inc. Alle Graco-productielocaties zijn ISO 9001 gecertificeerd.
www.graco.com
Revisie J, november 2016
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement