Graco 3A1675G - ProMix 2KE, Meter-Based Plural Component Proportioner de handleiding

Add to my manuals
78 Pages

advertisement

Graco 3A1675G - ProMix 2KE, Meter-Based Plural Component Proportioner de handleiding | Manualzz

Bediening

ProMix

®

2KE

Verhoudingsregelaar meercomponentenverf voor metersysteem

3A1675G

NL

Onafhankelijke, elektronische verhoudingsregelaar voor meercomponentenverf.

Alleen voor professioneel gebruik.

Belangrijke veiligheidsinstructies

Lees alle waarschuwingen en instructies in deze handleiding. Bewaar deze instructies.

Zie pagina 3 voor informatie over het model, waaronder

de maximale werkdruk en goedkeuringen.

ti15698a

2

Inhoudsopgave

Modellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Gerelateerde handleidingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Waarschuwingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Belangrijke informatie over tweecomponentenmaterialen . . . . . . . . . . . . . . 7

Toestanden van isocyanaat . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Zelfontbranding van materialen . . . . . . . . . . . . . . 7

Houd componenten A en B gescheiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Vochtgevoeligheid van isocyanaat . . . . . . . . . . . 7

Van materiaal wisselen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Verklarende woordenlijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Overzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Gebruik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Identificatie en definitie van componenten . . . . . . 9

Installatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Algemene informatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Vereisten voor een intrinsiek veilige installatie . 10

Displaymodule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Luchttoevoer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Vloeistoftoevoer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Leidingenoverzicht en schema’s . . . . . . . . . . . . 18

Elektrisch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Aarding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

De weerstand controleren . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Displaymodule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Knop voor pictogram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Schermoverzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Bereiken voor gebruikersinvoer . . . . . . . . . . . . . 26

Basisbediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Taken voorafgaand aan de bediening . . . . . . . . 31

Inschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Systeem voor het eerst instellen . . . . . . . . . . . . 31

Het systeem voorpompen . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Meterkalibratie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Spuiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Doorspoelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Kleurwissel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Details voor het doorspoelen/een kleurwissel met de ProMix 2KE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Drukontlastingsprocedure . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Vergrendelingsmodus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Ventielinstellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Gebruik van de optionele USB-module . . . . . . . . 39

USB-logboeken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Instellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Downloadprocedure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Aanbevolen USB-flashstations . . . . . . . . . . . . . . 41

Details bedrijfsmodus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Mengspuit uitvoeren (scherm 2) . . . . . . . . . . . . . 42

Startscherm uitvoeren

(scherm 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Mengbatch uitvoeren (scherm 3) . . . . . . . . . . . . 42

Mengtotalen uitvoeren

(scherm 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Taaknummer uitvoeren (scherm 38) . . . . . . . . . 43

Logboekfouten uitvoeren (scherm 5-14) . . . . . . 43

Details Instelmodus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Wachtwoord (scherm 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Startscherm Instellingen (scherm 17) . . . . . . . . 44

Configuratie 1-4 (scherm 18-21) . . . . . . . . . . . . 44

Recept 0 (scherm 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Recept 1-1 (scherm 28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Recept 1-2 (scherm 29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Onderhoud 1-3 (scherm 24-26) . . . . . . . . . . . . . 47

Aanbevelingen voor onderhoud . . . . . . . . . . . . . 47

Kalibratie 1 en 2

(scherm 22 en 23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Storingen opsporen en verhelpen

(scherm 35-37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Doseeropties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Sequentiële dosering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Dynamisch doseren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Systeemfouten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Systeemalarmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Systeemadvies-/registratiecodes . . . . . . . . . . . . 54

Fout wissen en opnieuw starten . . . . . . . . . . . . . 54

Functie Luchtstroomschakelaar (AFS) . . . . . . . . 54

Kennisgeving inactief systeem (IDLE) . . . . . . . . 55

Foutcodes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Alarmstoringen opsporen en verhelpen . . . . . . . 57

Selectiegrafieken dynamische doseringsrestrictor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Schema’s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Afmetingen en montage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Standaardgarantie van Graco . . . . . . . . . . . . . . . . 78

3A1675G

Modellen

Modellen

ProMix 2KE-systemen zijn niet goedgekeurd voor gebruik op gevaarlijke locaties, tenzij het basismodel, alle toebehoren, alle sets en alle bedrading voldoen aan de lokale, regionale en nationale normen.

Goedgekeurd voor gevaarlijke locatie*

Klasse I, Divisie 1, Groep D (Noord-Amerika); Klasse 1, Zones 1 en 2 (Europa)

Onderdeelnr.

24F084

24F085

24F086

24F087

Serie

A

A

A

A

Beschrijving

1 kleur/1 katalysator

3 kleuren/1 katalysator

1 kleur/1 katalysator

3 kleuren/1 katalysator

Goedkeuringen*

Maximale werkdruk

MPa (bar, psi)

27,58 (275,8, 3000)

27,58 (275,8, 3000)

27,58 (275,8, 3000)

27,58 (275,8, 3000)

USB-poort

II 2 G

# 53

Ex ia px IIA T3 Ta = 0°C tot 54°C

FM10 ATEX 0025 X

Intrinsiek veilige en doorgespoelde apparatuur voor Klasse I, Divisie 1,

Groep D, T3

Ta = 0°C tot 54°C

Zie Speciale voorwaarden voor veilig gebruik in

Waarschuwingen op pagina 4.

0359

* ProMix 2KE-apparatuur voor gevaarlijke locaties, vervaardigd in de Verenigde Staten, met serienummer beginnend met A of 01, beschikt over FM- en CE-goedkeuringen. Apparatuur vervaardigd in België, met serienummer beginnend met M of 38, beschikt over ATEX- en CE-goedkeuring, zoals aangegeven.

Onderdeelnr.

24F080

24F081

24F082

24F083

Serie

A

A

A

A

Goedgekeurd voor niet-gevaarlijke locatie

Beschrijving

Maximale werkdruk

MPa (bar, psi)

1 kleur/1 katalysator 27,58 (275,8, 3000)

3 kleuren/1 katalysator

1 kleur/1 katalysator

3 kleuren/1 katalysator

27,58 (275,8, 3000)

27.58 (275,8, 3000)

27,58 (275,8, 3000)

USB-poort Goedkeuringen*

# 53

* ProMix 2KE-apparatuur voor niet-gevaarlijke locaties, vervaardigd in de Verenigde Staten, met serienummer beginnend met A of 01, beschikt over FM- en CE-goedkeuringen. Apparatuur vervaardigd in België, met serienummer beginnend met M of 38, beschikt over CE-goedkeuring.

3A1675G 3

Gerelateerde handleidingen

Gerelateerde handleidingen

Handleiding Beschrijving

3A0870

313599

308778

312781

312782

312784

406714

406823

ProMix 2KE, Reparatie/Onderdelen

Cariolis-meter, Instructies/Onderdelen

G3000 Cariolis-debietmeter,

Instructies/Onderdelen

Vloeistofmengverdeler,

Instructies/Onderdelen

Doseerventiel, Instructies/Onderdelen

Pistoolspoelkast, set 15V826

Ombouwset voor hoge druk

Doseerventiel

Set met doseerventielzitting

Handleiding Beschrijving

3A1244

3A1323

3A1324

3A1325

3A1332

3A1333

313542

Graco-controlearchitectuur

Module programmeren

16G353 Ombouwset wisselstroomregelaar

16G351 Ombouwset elektrische voeding

ProMix 2KE-statiefsets

24H255 Ventieleenheid, set met

3 kleuren

24H253 USB-module, set

Waarschuwingsbaken

4

Waarschuwingen

Onderstaande waarschuwingen betreffen de installatie, het gebruik, de aarding, het onderhoud en de reparatie van deze apparatuur. Het symbool met het uitroepteken verwijst naar een algemene waarschuwing en het gevarensymbool verwijst naar procedurespecifieke risico’s. Als u deze symbolen in de handleiding tegenkomt, raadpleeg dan deze Waarschuwingen. Productspecifieke gevarensymbolen en waarschuwingen die niet in dit hoofdstuk worden beschreven, kunnen waar van toepassing door de hele handleiding vermeld worden.

WAARSCHUWING

BRAND- EN EXPLOSIEGEVAAR

Ontvlambare dampen in het werkgebied , zoals die van oplosmiddelen en verf, kunnen ontbranden of exploderen. Neem de volgende maatregelen om brand en explosies te helpen voorkomen:

• Gebruik de apparatuur alleen in goed geventileerde ruimtes.

• Zorg dat er geen ontstekingsbronnen zijn, zoals waakvlammen, sigaretten, draagbare elektrische lampen en kunststof druppelvangers (deze kunnen statische vonkoverslag geven).

• Houd het werkgebied vrij van afval, waaronder oplosmiddelen, poetslappen en benzine.

• Haal geen stekkers uit stopcontacten, steek geen stekkers in stopcontacten en bedien geen lichtschakelaars als er brandbare dampen aanwezig zijn.

• Aard alle apparatuur in de werkomgeving. Zie de instructies onder Aarding .

• Gebruik alleen geaarde slangen.

• Houd het pistool stevig tegen de zijkant van een geaarde emmer gedrukt terwijl u in de emmer spuit.

• Als u merkt dat er sprake is van statische elektriciteit of als u een schok voelt, staak de bediening dan onmiddellijk . Gebruik het systeem pas weer als u de oorzaak van het probleem kent en het probleem is verholpen.

• Zorg dat er altijd een werkend brandblusapparaat op de werkplek aanwezig is.

SPECIALE VOORWAARDEN VOOR VEILIG GEBRUIK

• Om het risico van elektrostatische vonken ter vermijden, mogen de niet-metalen onderdelen van de apparatuur alleen worden gereinigd met een vochtige doek.

3A1675G

3A1675G

Waarschuwingen

WAARSCHUWING

GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN

Deze apparatuur moet worden geaard. Slechte aarding, onjuiste installatie of onjuist gebruik van het systeem kan elektrische schokken veroorzaken.

• Schakel het toestel uit via de hoofdschakelaar en haal de stekker uit het stopcontact voordat u kabels ontkoppelt en voor u onderhoud gaat plegen aan de apparatuur.

• Alleen aansluiten op een geaard stopcontact.

• Alle elektrische bedrading moet worden verzorgd door een gediplomeerd elektricien en moet voldoen aan alle ter plaatse geldende verordeningen en regelgeving.

INTRINSIEKE VEILIGHEID

Intrinsiek veilige apparatuur die onjuist wordt geïnstalleerd of wordt aangesloten op niet-intrinsiek veilige apparatuur leidt tot een gevaarlijke toestand en kan brand, explosie of elektrische schokken veroorzaken.

Volg de lokale voorschriften en de volgende veiligheidsvereisten.

• Alleen de modellen met modelnummer 24F084-24F087, die gebruikmaken van de luchtgestuurde wisselstroomgenerator, zijn goedgekeurd voor installatie in een gevaarlijke locatie (explosieve atmosfeer). Zie Modellen

op pagina 3.

• Zorg dat uw installatie voldoet aan de nationale, regionale en lokale voorschriften voor de installatie van elektrische apparaten op een gevaarlijke locatie van Klasse I, Groep D, Divisie 1 (Noord-Amerika) of Klasse I, Zones 1 en 2 (Europa), inclusief alle lokale brandvoorschriften, NFPA 33, NEC 500 en

516 en OSHA 1910.107.

• Neem de volgende maatregelen om brand en explosies te helpen voorkomen:

• Installeer apparatuur die alleen is goedgekeurd voor niet-gevaarlijke locaties niet op een gevaarlijke locatie. Zie het identificatielabel voor de intrinsieke veiligheidscategorie van uw model.

• Vervang geen onderdelen van het systeem, aangezien dit een negatieve uitwerking kan hebben op de intrinsieke veiligheid.

• Apparatuur die in contact komt met de intrinsiek veilige aansluitklemmen, moet zijn aangemerkt als intrinsiek veilig. Hieronder vallen DC-spanningsmeters, ohmmeters, kabels en aansluitingen.

Verwijder de eenheid tijdens het opsporen en oplossen van storingen uit het gevaarlijke gebied.

• De apparatuur is intrinsiek veilig wanneer er geen externe elektrische onderdelen op zijn aangesloten.

• Niet aansluiten, downloaden of het USB-apparaat verwijderen tenzij de eenheid is verwijderd uit de gevaarlijke locatie (explosieve atmosfeer).

GEVAAR VOOR INJECTIE DOOR DE HUID

Vloeistof die onder hoge druk uit het pistool, uit lekkende slangen of uit beschadigde onderdelen komt, dringt het lichaam binnen via de huid. Dit kan eruit zien als een gewone snijwond, maar er is sprake van ernstig letsel dat kan leiden tot amputatie. Raadpleeg onmiddellijk een medisch specialist.

• Niet spuiten als de spuitpuntbeveiliging en veiligheidspal van de trekker niet zijn aangebracht.

• Vergrendel de veiligheidspal van de trekker altijd wanneer u niet een het spuiten bent.

• Richt het pistool nooit op personen of lichaamsdelen.

• Plaats uw hand nooit op de spuitpunt.

• Probeer nooit lekkages te stoppen met uw handen, uw lichaam, handschoenen of een doek.

• Volg altijd de Drukontlastingsprocedure wanneer u ophoudt met spuiten en vóór reiniging, controle of onderhoud aan de apparatuur.

• Draai steeds eerst alle vloeistofaansluitingen stevig vast voordat u de apparatuur gaat bedienen.

• Kijk slangen, buizen en koppelingen elke dag na. Vervang versleten of beschadigde onderdelen onmiddellijk.

5

6

Waarschuwingen

WAARSCHUWING

GEVAREN BIJ VERKEERD GEBRUIK VAN DE APPARATUUR

Verkeerd gebruik kan leiden tot dodelijke ongevallen of ernstig letsel.

• Bedien het systeem niet als u moe bent of onder invloed bent van alcohol of geneesmiddelen.

• Overschrijd nooit de maximale werkdruk en de maximale bedrijfstemperatuur van het zwakste onderdeel in uw systeem. Zie Technische gegevens in alle handleidingen.

• Gebruik vloeistoffen en oplosmiddelen die compatibel zijn met de bevochtigde onderdelen van de apparatuur. Zie Technische gegevens in alle handleidingen. Lees de waarschuwingen van de fabrikant van de gebruikte vloeistoffen en oplosmiddelen. Vraag de leverancier of de verkoper van het materiaal om het materiaalveiligheidsinformatieblad (MSDS) voor alle informatie over het materiaal dat u gebruikt.

• Verlaat het werkgebied niet wanneer de apparatuur in werking is of onder druk staat. Schakel alle apparatuur uit en volg de Drukontlastingsprocedure wanneer de apparatuur niet wordt gebruikt.

• Controleer de apparatuur dagelijks. Repareer of vervang versleten of beschadigde onderdelen onmiddellijk en vervang deze uitsluitend door originele reserveonderdelen van de fabrikant.

• Breng geen veranderingen of wijzigingen in de apparatuur aan.

• Gebruik de apparatuur alleen voor het beoogde doel. Neem contact op met uw leverancier voor meer informatie.

• Houd slangen en kabels uit de buurt van plaatsen met druk verkeer, scherpe randen, bewegende onderdelen en hete oppervlakken.

• Zorg dat er geen kink in slangen komt, buig slangen niet te ver door en trek het apparaat nooit voort aan de slang.

• Houd kinderen en dieren weg uit het werkgebied.

• Volg alle geldende veiligheidsvoorschriften op.

GEVAAR VAN GIFTIGE VLOEISTOFFEN EN DAMPEN

Giftige vloeistoffen of dampen kunnen ernstig letsel of zelfs de dood veroorzaken als deze in de ogen of op de huid spatten of ingeademd of ingeslikt worden.

• Lees de materiaalveiligheidsinformatiebladen (MSDS) voor informatie over de specifieke gevaren van de gebruikte vloeistoffen.

• Bewaar gevaarlijk materiaal in goedgekeurde containers en voer deze af conform alle geldende richtlijnen.

• Draag altijd chemisch ondoorlaatbare handschoenen tijdens het sproeien of doseren of het reinigen van apparatuur.

UITRUSTING VOOR PERSOONLIJKE BESCHERMING

U moet geschikte beschermingsmiddelen dragen als u de apparatuur bedient en onderhoudt en als u in het werkgebied aanwezig bent, om u te beschermen tegen ernstig letsel, waaronder oogletsel, inademing van giftige dampen en brandwonden. Een dergelijke uitrusting bestaat onder andere uit:

• Gezichts- en gehoorbescherming.

• Ademhalingsfilters, beschermende kleding en handschoenen, zoals aanbevolen door de fabrikant van de vloeistof en oplosmiddelen.

3A1675G

Belangrijke informatie over tweecomponentenmaterialen

Belangrijke informatie over tweecomponentenmaterialen

Toestanden van isocyanaat

Spuit- of doseermateriaal dat isocyanaten bevat, veroorzaakt mogelijk schadelijke gassen, dampen en vernevelde deeltjes.

Lees de waarschuwingen van de fabrikant en de materiaalveiligheidsinformatiebladen (MSDS) voor informatie over de specifieke gevaren en voorzorgsmaatregelen in verband met isocyanaten.

Voorkom het inademen van isocyanaatgassen, dampen en vernevelde deeltjes door het werkgebied voldoende te ventileren. Als het werkgebied onvoldoende wordt geventileerd, is een meegeleverd ademhalingsfilter vereist voor iedereen die het werkgebied betreedt.

Om contact met isocyanaten te vermijden moet iedereen in het werkgebied een gepaste persoonlijke beschermingsuitrusting dragen, waaronder chemisch ondoorlaatbare handschoenen, laarzen, een schort en een veiligheidsbril.

Zelfontbranding van materialen

Bepaalde materialen kunnen zelfontbrandend worden wanneer deze te dik worden aangebracht. Lees de waarschuwingen van de fabrikant en de materiaalveiligheidsinformatiebladen (MSDS).

Houd componenten A en B gescheiden

Door kruislingse contaminatie kan er materiaal uitharden in vloeistofleidingen, waardoor ernstig persoonlijk letsel en schade aan de apparatuur kan ontstaan. Om te voorkomen dat de bevochtigde onderdelen van de apparatuur verontreinigd worden door contact met beide materialen, mag u de onderdelen voor component A (hars) en component B

(isocyanaat) nooit onderling verwisselen.

Vochtgevoeligheid van isocyanaat

Isocyanaten (ISO) zijn katalysatoren die worden gebruikt in tweecomponentencoatings. ISO reageert met vocht

(zoals luchtvochtigheid) en vormt dan kleine, harde, schurende kristallen die in de vloeistof blijven hangen.

Na verloop van tijd vormt zich een laag op het oppervlak en de ISO zal geleren, waardoor de viscositeit toeneemt.

Bij gebruik zal deze deels uitgeharde ISO de prestaties en de levensduur van alle bevochtigde onderdelen verminderen.

OPMERKING: De dikte van de aangebrachte laag en de kristallisatiesnelheid verschilt en is afhankelijk van de samenstelling van het isocyanaat, de vochtigheid en de temperatuur.

Zo voorkomt u dat ISO wordt blootgesteld aan vocht:

• Gebruik altijd een afgesloten container met een drogend dehydratiemiddel in het luchtgat, of een stikstofomgeving. Sla ISO nooit op in een open container.

• Gebruik vochtbestendige slangen die speciaal zijn ontwikkeld voor isocyanaat, zoals de slangen die bij uw systeem zijn meegeleverd.

• Gebruik nooit teruggewonnen oplosmiddelen, aangezien deze vocht kunnen bevatten. Laat de containers met oplosmiddelen altijd dicht als deze niet worden gebruikt.

• Gebruik nooit oplosmiddel aan de ene kant als het verontreinigd is vanaf de andere kant.

• Smeer onderdelen met schroefdraad altijd met

ISO-pompolie, of vet deze in wanneer u deze opnieuw monteert.

Van materiaal wisselen

• Wanneer u van materiaal wisselt, spoel de apparatuur dan meerdere malen door totdat u er zeker van bent dat alles grondig schoon is.

• Reinig de filters van de vloeistofinlaat altijd na een spoelcyclus.

• Vraag de fabrikant van uw materiaal naar de chemische compatibiliteit.

3A1675G 7

8

Verklarende woordenlijst

Verklarende woordenlijst

Coriolis-meter - een gebruiksvriendelijke debietmeter die vaak wordt gebruikt in toepassingen met een laag debiet of materiaal met een lichte viscositeit, schuifgevoelig materiaal of materiaal dat door een zuur wordt gekatalyseerd. Deze meter gebruikt vibratie om het debiet te meten.

Doseergrootte - de hoeveelheid hars (A) en katalysator

(B) die in een integrator wordt gedoseerd.

Doseertijdalarm - de tijd gedurende welke een dosis mag plaatsvinden voordat er een optreedt.

Dynamisch doseren - Component A wordt continu gedoseerd. Component B wordt met tussenpozen in het benodigde volume gedoseerd om de juiste mengverhouding te verkrijgen.

Eindtotaal - een niet opnieuw instelbare waarde die de totale hoeveelheid materiaal aangeeft dat via het systeem wordt gedoseerd.

Intrinsiek veilig - verwijst naar het vermogen om bepaalde componenten op een gevaarlijke locatie te lokaliseren.

Inactief - als de pistooltrekker gedurende 2 minuten niet wordt ingedrukt, gaat het systeem over op de inactieve modus. Druk de trekker van het pistool in om de bediening te vervolgen.

Batchtotaal - een opnieuw instelbare waarde die de totale hoeveelheid materiaal aangeeft dat via het systeem wordt gedoseerd ten behoeve van één batch.

Een batch is voltooid wanneer de gebruiker de batchteller op nul instelt.

K-factor - een toegewezen waarde die aangeeft hoeveel materiaal per puls er door een meter stroomt.

Mengsel - wanneer kruiskoppeling van hars (A) en katalysator (B) optreedt.

Overdosisalarm - wanneer het component hars (A) of katalysator (B) te veel materiaal doseert en het systeem niet in staat is om dit te compenseren.

Houdbaarheidstijd - de tijd voordat een materiaal niet meer te spuiten wordt.

Houdbaarheidsvolume - de hoeveelheid materiaal dat is vereist om door de mengverdeler, slang en het aanbrenggereedschap vloeien voordat de houdbaarheidstimer wordt gereset.

Spoelen - wanneer al het gemengde materiaal uit het systeem wordt gespoeld.

Spoeltijd - de tijd die nodig is om al het gemengde materiaal uit het systeem te spoelen.

Verhoudingstolerantie - het instelbare percentage acceptabele variatie dat binnen het systeem is toegelaten voordat er een verhoudingsalarm optreedt.

Sequentiële kleurwissel - het proces waarbij een kleurwissel wordt gestart en het systeem automatisch de oude kleur eruit spoelt en een nieuwe kleur laadt.

Sequentiële dosering - Component A en B worden met tussenpozen in het benodigde volume gedoseerd om de juiste mengverhouding te verkrijgen.

Stand-by - verwijst naar de status van het systeem.

3A1675G

Overzicht

Overzicht

Gebruik

De ProMix 2KE is een elektronische verhoudingsregelaar voor tweecomponentenverf. Het apparaat kan de meeste soorten tweecomponentenverf mengen. Het apparaat is niet geschikt voor sneldrogende verfsoorten (met een houdbaarheid van minder dan

5 minuten).

• Het systeem beschikt over een dynamische doseerfunctie. Het doseert materiaal A, bewaakt het vloeistofdebiet en doseert materiaal B in doseringen zodat het mengsel de juiste verhouding behoudt.

• Het systeem kan verhoudingen leveren van

0,1:1 tot 30,0:1.

• Het systeem toont de laatste 50 fouten, voorzien van datum, tijd en gebeurtenis. De optionele

USB-upgradeset kan 500 fouten en maximaal

2000 taken vastleggen.

• Voor systemen met één pistool biedt een optionele pistoolspoelkast een geautomatiseerd spoelsysteem voor een handmatige spuitpistool.

Identificatie en definitie van componenten

Tabel 1: Omschrijving van componenten

Component Beschrijving

Bedieningskast • Geavanceerde vloeistofregelmodule

• Voeding of wisselstroomeenheid

• Magneetventielen

• Luchtstroomschakelaar(s)

• Optionele USB-module

• Alarmsignaal

• Optionele drukschakelaar voor pistoolspoelkast

Vloeistofmodule • Mengverdeler, inclusief de vloeistofintegrator en statische menger.

• Ventieleenheden voor kleur/katalysator, inclusief pneumatische doseerventielen voor materiaal A1 en B, aanvullende doseerventielen A2 en A3 (optioneel), evenals oplosmiddelventielen.

• Meters

Displaymodule Gebruikt voor het instellen, weergeven, bedienen en bewaken van het systeem. Gebruikt voor dagelijkse schilderfuncties zoals het kiezen van recepten, het aflezen/wissen van alarmen en het instellen van het systeem op de modus Spuiten, Stand-by of Spoelen.

Installatie

Algemene informatie

• Referentienummers en letters tussen haakjes in de tekst verwijzen naar de nummers en letters in de afbeeldingen.

• Zorg dat alle toebehoren de juiste maten hebben en dat deze voldoen aan de vereiste drukniveaus van het systeem.

• Er moet een afsluitventiel zitten tussen elke vloeistoftoevoerleiding en het ProMix 2KE-systeem.

• Er moet een vloeistoffilter met een minimale maasgrootte van 100 zijn geïnstalleerd in de toevoerleidingen voor componenten A en B.

• Om de schermen van de displaymodule te beschermen tegen verf en oplosmiddel zijn er beschermende schilden beschikbaar in pakketten van 10 (Onderdeelnr. 24G821). Reinig de schermen indien nodig met een droge doek.

3A1675G 9

Installatie

Vereisten voor een intrinsiek veilige installatie

Geen systeemcomponenten vervangen, aangezien dit de intrinsieke veiligheid kan aantasten. Lees de instructiehandleidingen met betrekking tot de installatie, het onderhoud en de bedieningsinstructies.

Apparatuur die alleen is goedgekeurd voor niet- gevaarlijke locaties niet op een gevaarlijke locatie installeren. Zie het identificatielabel voor de intrinsieke veiligheidscategorie van uw model.

1.

De installatie moet voldoen aan de Amerikaanse

National Electric Code, NFPA 70, Artikel 504 resp.,

Artikel 505 en ANSI/ISA 12.06.01.

2.

Meervoudige aarding van componenten is alleen toegestaan als er sprake is van een equipotentiaal systeem met een hoge integriteit tussen de verbonden punten.

3.

Voor ATEX: installeer volgens EN 60079-14 en volgens de toepasselijke plaatselijke en nationale normen.

Gevaarlijke (als zodanig geclassificeerde) locatie

Klasse 1, Divisie 1, Groep D, T3 (VS en Canada)

Klasse 1, Zone 1, Groep IIA, T3 (alleen ATEX)

USER INTERFACE

MODULE 10' CAN CABLE

50' OPTION

ALTERNATOR

MODULE

2' CAN CABLE

20" CAN CABLE

USB MODULE

FLUID

CONTROL

MODULE

CABLE ASSEMBLY

CABLE ASSEMBLY

FLOW

METER A

G3000

G3000HR

S3000

FLOW

METER B

G3000

G3000HR

S3000

A FB . 1. Installatie op gevaarlijke locatie

10 3A1675G

Niet-gevaarlijke locaties

10' CAN CABLE

50' OPTION

USER INTERFACE

MODULE

LINE POWER

FILTER

POWER

SUPPLY

CAN CABLE

USB MODULE

FLUID

CONTROL

MODULE

CABLE ASSEMBLY

CABLE ASSEMBLY

Installatie

FLOW

METER A

G3000

G3000HR

S3000

CORIOLIS

FLOW

METER B

G3000

G3000HR

S3000

CORIOLIS

A FB . 2. Installatie op niet-gevaarlijke locatie

3A1675G 11

Installatie

Displaymodule

1.

Gebruik de meegeleverde schroeven om de beugel voor de displaymodule naar wens voorop de bedieningskast of aan de wand te bevestigen.

2.

Klik de displaymodule in de beugel.

3.

Sluit het ene uiteinde van

CAN-kabel (meegeleverd) aan op J6 op de display- module (een van beide poorten). ti16672a ti16604a

J6

4.

Het andere uiteinde wordt in de fabriek reeds aangesloten, zoals afgebeeld, afhankelijk van de configuratie van uw systeem:

• Systemen met wandvoeding en

USB-module:

Sluit de CAN-kabel aan op P3 op de

USB-module.

P3 ti16580a

• Systemen met wisselstroomvoeding

(met of zonder

USB-module): Sluit de CAN-kabel aan op J3 op de wisselstroomeenheid.

Luchttoevoer

J3

Vereisten

• Druk van persluchttoevoer: 517-700 kPa

(5,2-7 bar, 75-100 psi).

ti16456a

• Luchtslangen: gebruik geaarde slangen met de juiste afmetingen voor uw systeem.

Door opgesloten lucht kan een pomp of een doseerventiel onverwachts gaan werken, hetgeen kan leiden tot ernstig letsel door spatten of bewegende onderdelen. Gebruik zelfontlastende afsluiters.

• Luchtregelaar en zelfontlastende afsluiter: in iedere luchtleiding naar de apparatuur voor vloeistoftoevoer. Installeer een extra afsluiter vóór alle toebehoren in de luchtleiding om deze voor onderhoud te kunnen isoleren.

• Systemen met wandvoeding zonder

USB-module: Sluit de

CAN-kabel aan op J8 op de geavanceerde vloeistofregelmodule.

J8 ti16579a

Als u een Graco elektrostatisch PRO

-pistool gebruikt, moet er een afsluiter in de luchtleiding van het pistool worden geïnstalleerd om de verstuifde en turbinelucht naar het pistool tegen te houden. Neem contact op met uw Graco-leverancier voor informatie over luchtafsluiters voor elektrostatische toepassingen.

• Luchtleidingsfilter: een luchtfilter van 10 micron of beter wordt aanbevolen om olie en water uit de luchttoevoer te filteren en mede vervuiling door verf en verstopte magneetventielen te helpen voorkomen.

12 3A1675G

Installatie

Luchtaansluitingen

Zie het Pneumatische schema van het systeem

op pagina 70 (gevaarlijke locatie) of pagina 71

(niet-gevaarlijke locatie).

1.

Draai alle verbindingen in de lucht- en vloeistofleidingen van het ProMix 2KE-systeem vast, aangezien deze tijdens het transport losser kunnen zijn komen te zitten.

2.

Sluit de hoofdluchttoevoerleiding aan op de hoofdluchtinlaat. Deze luchtleiding levert lucht aan de magneetventielen en alle pneumatische bedieningsventielen.

3.

Voor elke pistool in het systeem sluit u een apart toevoerleiding voor schone lucht aan op de luchtinlaat van de luchtstroomschakelaar. Deze luchtleiding voorziet het pistool van verstuifde lucht.

De luchtstroomschakelaar detecteert de luchtstroom naar het pistool en stuurt een signaal naar de regelkast als de trekker van het pistool wordt ingedrukt.

Uitlaten verstuifde lucht

Hoofdluchtinlaat

Inlaten verstuifde lucht

TI15729a

A FB . 3. Hoofdluchtaansluiting

Magneetventiel luchtinlaat

A FB . 4. Aansluiting voor verstuifde lucht

TI15709a

3A1675G 13

Installatie

Vloeistoftoevoer

Vereisten

• Overschrijd nooit de maximale werkdruk van het component met de laagste drukwaarde in uw systeem. Raadpleeg het identificatielabel.

• Om het risico van letsel te voorkomen, o.a. door vloeistofinjectie, moet u een afsluiter installeren tussen alle vloeistoftoevoerleidingen en de mengverdeler. Gebruik de ventielen om de vloeistof af te sluiten tijdens onderhoud en service.

Er zijn ProMix 2KE-modellen beschikbaar voor de bediening van systemen met luchtspuitsystemen of luchtgestuurde systemen met een capaciteit van maximaal 3800 cc/min.

• Voor de vloeistoftoevoer kunnen druktanks, toevoerpompen of circulatiesystemen worden gebruikt.

• Materialen kunnen worden verpompt van hun oorspronkelijke houders of vanuit een centrale verfhercirculatieleiding.

• Zie handleiding 313599 voor installatie- en bedieningsinstructies van de Coriolis-meter.

OPMERKING: De Coriolis-meter kan alleen worden gebruikt voor de niet-intrinsiek veilige systemen

24F080-24F083. Indien in deze systemen geïnstalleerd, vervalt de intrinsiek veilige status voor gevaarlijke locaties van de meter.

• Als u gebruik maakt van dynamisch doseren, zie

Vloeistofaansluitingen

op deze pagina. Zie ook

De vloeistofverdeler instellen voor dynamische dosering op pagina 16.

OPMERKING: Er mogen zich geen drukpieken voordoen in de vloeistoftoevoer. Deze pieken worden meestal veroorzaakt door pompslagovergangen.

Installeer indien nodig drukregelaars of een waterslot op de ProMix 2KE-vloeistofinlaten om deze pieken te voorkomen. Neem contact op met uw Graco-leverancier voor aanvullende informatie.

Vloeistofaansluitingen

1.

Zie A FB . 6. Sluit de toevoerleiding voor oplosmiddel

aan op de 1/4 npt(f) oplosmiddelinlaat (SVA en

SVB).

2.

Sluit de toevoerleiding(en) voor component A aan.

• Eénkleursysteem: sluit de toevoerleiding van het component aan op doseerventielinlaat A1 van (DVA1).

14

• Meerkleurensysteem: sluit de toevoerleidingen aan op doseerventielinlaten (DVA2, DVA3) van

component A2 en A3. Zie A

FB

. 6.

OPMERKING: Alleen verfhercirculatiesysteem

• Als u verf hercirculeert, gebruikt u de standaardinlaat op doseerventiel A1 (A2, A3) of doseerventiel B.

Verwijder de direct tegenoverliggende plug op de doseerventiel voor de hercirculatie-uitlaat. De tweede poort bevindt zich achterop het ventiel en kan worden bereikt vanaf de binnenkant van de bedieningskast.

Tweede poort ti16338a

A

FB

. 5. Verfhercirculatiepoort

• Een andere optie is het gebruik van een T-stuk voor de hercirculatie.

OPMERKING: Controleer of alle ongebruikte vloeistofpoorten op het kleurwisselventieleenheid zijn afgedicht, voordat het in gebruik wordt gesteld.

Uit een open poort zal vloeistof lekken.

3.

Sluit de leiding van component B aan op de doseerventielinlaat van component B (DVB).

OPMERKING: De vloeistofmeterinlaten van component

A en B hebben vloeistofkeerventielen om terugstromen als gevolg van drukwisselingen in de vloeistofleiding voorkomen. Terugstroming kan onnauwkeurige verhoudingen veroorzaken.

4.

Sluit de vloeistoftoevoerleiding voor het pistool

(SM) aan tussen de uitlaat en de vloeistofinlaat van het pistool.

3A1675G

Installatie

FI

SVA

DVA1

SVB

DVA2 en

DVA3 (achter)

CVA

MA

Verklaring:

MA Meter component A

DVA1 Doseerventiel component A

DVA2 Tweede kleur/katalysatorventiel

DVA3 Derde kleur/katalysatorventiel

SVA Oplosmiddelventiel A

CVA Keerventiel meter A

A FB . 6. Vloeistofregelaars, sequentieel doseren

CVB

MB ti15699a

SM

MB Meter component B

DVB Doseerventiel component B

SVB Oplosmiddelventiel B

CVB Keerventiel meter B

SM Statische menger

FI Vloeistofintegratoreenheid

DVB

3A1675G 15

Installatie

De vloeistofverdeler instellen voor dynamische dosering

OPMERKING:

Voor meer informatie over Dynamisch doseren , zie pagina 52.

OPMERKING: Wanneer u dynamisch doseren gebruikt, is het zeer belangrijk dat u voor een constante, goed gereguleerde vloeistoftoevoer zorgt. Voor het verkrijgen van de juiste drukregeling en een minimale pomppulsering installeert u een vloeistofregelaar op de toevoerleidingen A en B vóór de meters.

Als u dynamische dosering gebruikt moet de vloeistofverdeler goed ingesteld staan voor deze toepassing. Bestel de Injectieset 15U955 (accessoire).

1.

Zie A FB . 7. Verwijder de schroeven (A) en de

beugeleenheid van de statische menger (B).

2.

Maak de moer (N1) van de statische menger los. Verwijder de statische menger (SM) en bewaar deze.

3.

Maak de moeren van de U-buis los (N2 en N3).

Gooi het koppelstuk van de U-buis en de statische menger (D) weg.

4.

Verwijder het 1/4 npt(m) koppelstuk (F) en bewaar het. Verwijder de integrator (G) en gooi deze weg

5.

Zie A

FB

. 8. Verwijder de overblijvende onderdelen

uit de restrictorbehuizing (H). Bewaar de plug (J) en basis (K). Gooi alle gebruikte O-ringen weg.

6.

Draai de restrictorbehuizing (H) 180° zodanig dat de stelschroef (S) zich bovenaan links bevindt,

zoals afgebeeld in A FB . 8. Verwijder de twee

stelschroeven (S) en bewaar deze. De positie van deze schroeven wordt bij het terug in elkaar steken omgedraaid.

7.

Installeer een grotere O-ring (L1*) in de behuizing

(H). Schroef de injectiekap (M*) in de behuizing.

8.

Bepaal gewenste debietbereik voor uw toepassing. Selecteer de geschikte restrictorgrootte voor uw debiet en verhouding met behulp van de

Selectiegrafieken dynamische doseringsrestrictor

op pagina 65-69.

Installeer de restrictor (R*) in de basis (K).

9.

Plaats de kleinere O-ring (L2*), restrictor (R*) en basis (K), één grotere O-ring (L1*), en plug (J) zoals afgebeeld.

10. Installeer de twee stelschroeven. Installeer de lange stelschroef (S) aan de voorkant van de behuizing zodat u er gemakkelijk bij kunt.

.

A

N2

D

N1

SM

B

A FB . 7. Haal de integrator en statische menger uit elkaar

G ti16334a

C

N3

F

16 3A1675G

Installatie

11. Schroef de statische menger (SM) in de injectiekap

(M*). Installeer het achtergehouden koppelstuk (F) op de buis van de statische menger en maak het vast met de moer (N1).

* Deze onderdelen zijn inbegrepen bij Injectieset 15U955.

H

J

L1*

K

R*

L2*

S

L1*

M*

SM

N1

F ti16335a

A FB . 8. Installeer Injectieset 15U955

12. Volg de instructies van Vloeistofaansluitingen op pagina 14.

OPMERKING: Gebruik bij dynamische dosering een vloeistoftoevoerslang voor het pistool van minimaal

6,1 m (20 ft) x 6 mm (1/4 inch). Als het materiaal harder is gebruikt u een langere slang.

13. Stel de vloeistofdruk en het vloeistofdebiet af.

3A1675G 17

Installatie

Leidingenoverzicht en schema’s

Type Kleur Beschrijving Startpunt Eindpunt

Lucht

Lucht

Lucht

Lucht

Lucht

Lucht

Lucht

Lucht

Lucht

Lucht

Groen

Groen

Groen

Groen

Groen

Groen

Rood

Rood

Rood

Rood

Oplosmiddelventiel A Aan

Doseerventiel A1 Aan

Oplosmiddelventiel B Aan

Doseerventiel B Aan

Doseerventiel A2 Aan

Doseerventiel A3 Aan

Oplosmiddelventiel A Uit

Doseerventiel A1 Uit

Oplosmiddelventiel B Uit

Doseerventiel B Uit

Lucht

Lucht

Lucht

Rood

Rood

-----

Doseerventiel A2 Uit

Doseerventiel A3 Uit

Hoofdlucht naar drukmeter

5R

6R

A1

Lucht

Lucht

Natuurlijk Magneetventiel lucht

Natuurlijk Hoofdlucht naar filter

Vloeistof -----

A2

A3

Ventieleenheid A naar meter A A4

Vloeistof -----

Lucht

Lucht

Zwart

Natuurlijk

Ventieleenheid B naar meter B A5

Luchtuitlaat wisselstroomeenheid*

Luchtregelaar naar

Wisselstroomeenheid*

A6

A7

5G

6G

1R

2R

3R

4R

1G

2G

3G

4G

A6

A7

5G

6G

1R

2R

3R

4R

1G

2G

3G

4G

5R

6R

A1

A2

A3

A4

A5

12,7 (0,5)

9,5 (0,375)

Buitendiameter buis mm (in)

4,0 (0,156)

4,0 (0,156)

4,0 (0,156)

4,0 (0,156)

4,0 (0,156)

4,0 (0,156)

4,0 (0,156)

4,0 (0,156)

4,0 (0,156)

4,0 (0,156)

4,0 (0,156)

4,0 (0,156)

4,0 (0,156)

6,3 (0,25)

6,3 (0,25)

9,5 (0,375)

9,5 (0,375)

* Alleen gebruikt bij intrinsiek veilige modellen.

*

Intrinsiek veilige modellen

A1

18

A7*

A6* ti13861a

A3 ti16773a

GFB1-S

ATOM-1

GFB1-P

(Luchtleiding onder druk)

GFB1-A

1R 2R 3R 4R 5R 6R

GFB1-C

GFB1-S ti13863a ti16771a

1G 2G 3G 4G 5G 6G GFB1-C ti16770a

3A1675G

Installatie

Zie handleiding 312784 voor de volledige installatie-instructies van een pistoolspoelkast.

A4

A5

A-zijde

GFB1-A

ATOM-1

ATOM-2

A2

1G

2G

2R

5R

5G

A-zijde

6R 1R 6G

A5

3A1675G ti16768a

B-zijde ti16767a

4G

4R

B-zijde

3G

3R ti16769a

19

Installatie

Elektrisch

Stroomaansluiting (alleen niet-intrinsiek veilige eenheden)

Alle elektrische bedrading moet worden uitgevoerd door een gediplomeerd elektricien en moet voldoen aan alle ter plaatse geldende verordeningen en regelgeving.

Breng een kabelbeschermer aan om alle kabels die door de spuitcabine worden geleid en daar waar veel verkeer voorbijkomt, om beschadiging door verf, oplosmiddel en verkeer te voorkomen.

De ProMix 2KE werkt met 85-250 VAC, 50/60 Hz ingangsvermogen, en trekt maximaal 2 A stroom.

Het voedingscircuit moet worden beschermd met een stroomonderbreker van maximaal 15 A.

Niet bijgeleverd bij het systeem:

• Voedingskabel die compatibel is met de ter plekke gebruikte stroomconfiguratie. De stroomdraad moet

8-14 AWG zijn.

• De stroomtoevoerpoort heeft een diameter van 22,4 mm (0,88 inch). Er past een kopschot trekontlasting of kanaal in.

1.

Controleer of de elektrische stroom bij het hoofdpaneel is uitgeschakeld. Open het deksel van de bedieningskast.

2.

Sluit de elektriciteitskabel aan op het aansluitblok

zoals afgebeeld in A

FB

. 10.

3.

Sluit de bedieningskast. Schakel de stroom weer in.

4.

Volg de instructies in

Aarding op pagina 21.

Lijn

Neutraal Aarde

ti16391a

A FB . 9. Elektrische aansluiting van bedieningskast

T ERMINAL

BLOC K

L N GRND

L GRND N

LINE POWER

FIL T ER

L N

2A

2

SWI T CH

ROC K ER

1 A

1

POWER

SUPPLY

A FB . 10. Elektrisch schema

20 3A1675G

Installatie

Aarding

De apparatuur moet worden geaard. Aarding verlaagt de kans op statische en elektrische schokken omdat het een ontsnappingsdraad biedt voor de elektrische stroom die ontstaat als gevolg van statische elektriciteit en bij eventuele kortsluiting.

Sluit de aardingsdraad van de ProMix 2KE aan op de aardeschroef. Verbind de aardklem met een werkelijk geaarde massa. Als er een wandcontactdoos wordt gebruikt om de bediening van stroom te voorzien, aardt u de elektriciteitsaansluiting volgens de plaatselijke voorschriften.

AC-wisselstroom schakelaar

Aardeschroef

TI15712a

A FB . 11. Aardeschroef en stroomschakelaar

Pistoolspoelkast

Sluit het klemuiteinde van de massadraad van de pistoolspoelkast aan op een werkelijk geaarde massa.

Debietmeters

Controleer of de meterkabels zijn aangesloten zoals

afgebeeld in het Elektrisch schema voor gevaarlijke locaties

op pagina 72-73. Onjuiste aansluiting van het

schild kan tot onjuiste signalen leiden.

OPMERKING: De Coriolis-meter kan alleen worden gebruikt voor de niet-intrinsiek veilige systemen

24F080-24F083. Indien in deze systemen geïnstalleerd, vervalt de intrinsiek veilige status voor gevaarlijke locaties van de meter.

Toevoerpompen of drukvaten

Sluit een aardingsdraad en een klem aan vanaf een echt aardingspunt op de pompen of potten. Zie de handleiding van de pomp of het drukvat.

Lucht- en vloeistofslangen

Alleen geaarde slangen gebruiken.

Spuitpistool

• Niet-elektrostatisch: Aard het spuitpistool door aansluiting op een door Graco goedgekeurde geaarde materiaaltoevoerslang.

• Elektrostatisch: Aard het spuitpistool door middel van een aansluiting op een door Graco goedgekeurde geaarde luchttoevoerslang. Sluit de massadraad van de luchtslang aan op een echt aardingspunt.

Vloeistofhouder

Volg de plaatselijk geldende voorschriften.

Het te spuiten object

Volg de plaatselijk geldende voorschriften.

Alle emmers met oplosmiddel die worden gebruikt tijdens het spoelen

Volg de plaatselijk geldende voorschriften. Alleen geleidende metalen emmers/opvangbakken gebruiken; plaats deze op een geaarde ondergrond. Plaats de emmer/opvangbak niet op een niet-geleidende ondergrond, zoals papier of karton, aangezien daardoor de continuïteit van de aarding wordt onderbroken.

De weerstand controleren

Teneinde goede aarding te waarborgen moet de weerstand tussen de onderdelen en het werkelijke aardingspunt minder zijn dan 1 ohm.

3A1675G 21

Installatie

A FB . 12. Aarding

6

22

5

1

Verklaring:

1

Aardeschroef bedieningskast

2

Aardingsdraad bedieningskast

3

Aardeschroef pistoolspoelkast

4

Aardingsdraad pistoolspoelkast

5

Stroomkabel, displaymodule/ bedieningskast

6

Werkelijke aardgrond - controleer de plaatselijke voorschriften voor de vereisten.

2

3

4 ti16466a

3A1675G

Displaymodule

Displaymodule

Schermnummer

LCD-display

Verhouding

Houdbaarheidstimers

Foutcode Houdbaarheidstatus

Actief recept

Bedieningsmodus;

zie pagina 24 voor

legenda

Navigatietoetsen

Debiet

Enter-toets

Softwaretoetsen

Navigatietoetsen

Stand-bytoets Fout-resettoets

Insteltoets ti16319a

A FB . 13. Displaymodule

Display

Toont grafische en tekstinformatie met betrekking tot de instelling en spuithandelingen. De achtergrondverlichting van het scherm is standaard ingesteld om aan te blijven. De gebruiker kan een aantal minuten instellen dat het scherm inactief mag blijven voordat de achtergrondverlichting wordt gedimd.

Zie Configuratie 3 (scherm 20)

op pagina 45.

Druk op een toets om te verstellen.

OPMERKING: De displaymodule en beugel kunnen van het deksel van de elektrische kast worden verwijderd en indien gewenst op grotere afstand worden gemonteerd.

Toets Functie

Instellen:

Druk om de Instelmodus te openen of sluiten.

Enter:

Druk hierop als u een veld wilt selecteren om bij te werken, een selectie wilt maken of om een selectie of waarde wilt opslaan.

Pijlen naar links/rechts:

Gebruik deze om van het ene naar het andere scherm te gaan.

Pijlen omhoog/omlaag:

Gebruik deze om van het ene naar het andere veld op een scherm te springen, om items in een vervolgkeuzemenu te selecteren of om cijfers in een instelbaar veld te kiezen.

3A1675G

De toetsen worden gebruikt om numerieke gegevens in te voeren, instelschermen te openen, binnen een scherm te navigeren, door schermen te bladeren en instellingswaarden te selecteren.

LET OP

Om schade aan de softkeys te voorkomen, drukt u niet op de toetsen met scherpe voorwerpen zoals pennen, plastic kaarten of vingernagels.

Fouten resetten:

Gebruik deze toets om een alarm te wissen zodat de oorzaak kan worden hersteld.

Ook te gebruiken om een gegevensinvoerveld te annuleren.

Stand-by:

Hiermee stopt u de huidige bewerking en zet u het systeem in de stand-by.

Softwaretoetsen:

Druk hierop om het specifieke scherm of de bewerking te selecteren die direct boven elke toets op het display wordt weergegeven

.

23

Displaymodule

Knop voor pictogram

De volgende tabellen geven een printbare versie weer van de informatie op de ProMix 2KE pictogramkaart. Zie

Tabel 5, pagina 56, voor een printbare versie van de informatie over de foutcode aan de achterkant van de kaart.

I

IAlgemene pictogrammen

Pictogram Beschrijving

Pomp

I

Spuitpistoolstatussen

Pictogram Beschrijving

Mengen

I

Snelkoppeling scherm

Pictogram Beschrijving

Startscherm

Meter

Doseerventiel

Oplosmiddelventiel

Luchtfilter

Vloeistoffilter

Pistoolspoelkast

Pompen parkeren

Spoeltijd

Slanglengte

Slangdiameter

Verhouding

Houdbaarheid

Lengte

Volume

Druk

Debiet hoog/laag

Taaknummer

Gebruikersnummer

Mengspuit

In spoelkast

Spoelen

(Doorspuiten)

Spoelen (doorspuiten) in spoelkast

Standby

Stationair

Vergrendeld

I

Bedieningsstanden

Pictogram Beschrijving

Standby

Mengen

Spoelen

(Doorspuiten)

Kleurwissel

Doseren A

Doseren B

Batch

Kalibreren

Geforceerd

Parkeren

Vergrendeld

Spuiten

Alarmlog

Pompen laten draaien

Systeemconfiguratie

Recepten

Onderhoud

Kalibreren

I

Displaytoetsen

Pictogram Beschrijving

Mengen/Spuiten

Standby

Spoelen

(Doorspuiten)

Teller resetten

Start

Stop/Standby

24 3A1675G

Displaymodule

Schermoverzicht

OPMERKING: Dit overzicht is een gids van één pagina met uitleg over de schermen van de ProMix 2KE, gevolgd

door schermoverzichten. Voor bedieningsinstructies, zie Basisbediening , pagina 31. Voor meer informatie over

individuele schermen, zie

Details bedrijfsmodus , pagina 42 of

Details Instelmodus , pagina 44.

Bedrijfsmodus

De bedrijfsmodus kent twee schermonderdelen waarmee de mengfuncties worden bestuurd.

Mengen (scherm 2-4, 38)

• Spuiten (scherm 2) bestuurt de meeste mengfuncties.

• Batch (scherm 3) bestuurt de dosering van een ingesteld volume.

• Totalen (scherm 4) toont de eindtotalen en batchtotalen voor materiaal A1 (A2, A3) en B.

• Taaknummer (scherm 38) toont nummer van de taak, nummer van de gebruiker.

Foutenlogboek (scherm 5-14)

• 10 schermen, 5 fouten per pagina

• Toont de datum, tijd en fout

Instelmodus

De Instelmodus heeft vier schermonderdelen waarmee een geautoriseerde gebruiker de exacte instellingen voor het systeem kan selecteren:

Configuratie (scherm 18-21)

• Configuratie 1 (scherm 18) bepaalt het type systeem (pomp of meter), het doseertype

(sequentieel of dynamisch), het in-/uitschakelen van de pistoolspoelkast, het aantal pistolen

(1 of 2) en de systeemkleurconfiguratie (1 of 3).

• Configuratie 2 (scherm 19) bepaalt de slanglengte en -diameter voor een of twee pistolen en gebied van debiet voor dynamische dosering.

• Configuratie 3 (scherm 20) bepaalt de taal

(voor optionele USB-module), datumnotatie, datum, tijd, wachtwoordinstelling en timer voor achtergrondverlichting.

• Configuratie 4 (scherm 21) bepaalt de eenheden voor afstand en volume.

Recept (scherm 27-33)

• Recept 0 (scherm 27) bevat timers voor de eerste, tweede en derde systeemspoeling en de selectie van het derde spoelmateriaal.

• Recept 1-1 (scherm 28) en 1-2 (scherm 29) bepalen de parameters en Materiaal 1/

Kleur 1 parameters en het spoelen.

3A1675G

• Recept 2-1 (scherm 30) en 2-2 (scherm 31) bepalen de parameters en Materiaal 2/

Kleur 2 parameters en het spoelen.

• Recept 3-1 (scherm 32) en 3-2 (scherm 33) bepalen de parameters en Materiaal 3/

Kleur 3 parameters en het spoelen.

Onderhoud (scherm 24-26)

• Onderhoud 1 (scherm 24) bepaalt de actuele en beoogde onderhoudstimer voor Meter A,

Meter B, Oplosmiddelventiel A en

Oplosmiddelventiel B.

• Onderhoud 2 (scherm 25) bepaalt de onderhoudstimers voor doseerventielen A1 en

B, actueel en beoogd. Doseerventiel A2 en A3 zijn inbegrepen als er 3 kleuren worden geselecteerd bij Configuratie 1 (scherm 18).

• Onderhoud 3 (scherm 26) bepaalt de onderhoudstimers voor vloeistof en luchtfilter, actueel en beoogd.

Kalibratie (scherm 22 en 23)

1-kleur

• Kalibratie 1 (scherm 22) bepaalt de K-factoren

(cc/puls) voor Meter A en Meter B.

• Kalibratie 2 (scherm 23) biedt de gebruiker de mogelijkheid om een kalibratie uit te voeren.

3-kleuren

• Kalibratie 1 (scherm 22) bepaalt de K-factoren

(cc/puls) voor Meter B en Meter A met gebruik van kleur A1, A2 en A3.

• Kalibratie 2 (scherm 23) biedt de gebruiker de mogelijkheid om een kalibratie uit te voeren.

De modus Storingen opsporen en verhelpen

De modus Storingen opsporen en verhelpen heeft drie schermonderdelen waarmee een geautoriseerde gebruiker problemen met de bediening van het systeem

kan oplossen. Zie A FB . 17 op pagina 30.

Systeeminvoer (scherm 35)

Membraantest (scherm 36)

Systeemuitvoer en handmatige activering (scherm 37)

25

Displaymodule

Bereiken voor gebruikersinvoer

Deze tabel biedt een overzicht van het gegevensbereik die de gebruiker kan invoeren. Raadpleeg voor meer informatie over het scherm zo nodig de pagina die wordt aangegeven in de tabel.

Pag.

Scherm

42

43

Mengbatch uitvoeren (3)

Taaknummer uitvoeren

44

Wachtwoord (16)

Gebruikersinvoer

Doelvolume

45

Configuratie 1 (18)

45

Configuratie 1 (18)

45

Configuratie 1 (18)

45

Configuratie 1 (18)

45

Configuratie 1 (18)

45

Configuratie 2 (19)

45

Configuratie 2 (19)

45

Configuratie 2 (19)

45

Configuratie 3 (20)

45

Configuratie 3 (20)

45

Configuratie 3 (20)

45

Configuratie 3 (20)

45

Configuratie 3 (20)

Wachtwoord

Systeemtype

Doseertype

Pistoolspoelkast inschakelen

Aantal pistolen

Aantal kleuren

Slanglengte Pistool 1 of Pistool 2

Slangdiameter Pistool 1 of Pistool 2

Gebied van debiet

Taal USB-logboek

Datumweergave

Datum

Tijd

Wachtwoord

Timer achtergrondverlichting

Afstandseenheden

Volume-eenheden

Verhouding

0000 tot 9999 0000

(uitgeschakeld)

Meters Meters; 50 cc pomp; 75 cc pomp; 100 cc pomp; 125 cc pomp; 150 cc pomp

Dynamisch (A B)

50 cc Sequentieel (A-B 50 cc)

100 cc Sequentieel (A-B 100 cc)

Aan of Uit

1 of 2 pistolen

1 of 3 kleuren

0,1 tot 45,7 m / 0,3 tot 150 ft

50 cc sequentieel

Uit

1 pistool

1 kleur

1,53 m / 5,01 ft

0,25 inches

Hoog

0,1 tot 1 inch

Hoog (250 cc/min of hoger) of Laag (<250 cc/min)

Chinees; Nederlands; Engels; Frans; Duits;

Italiaans; Japans; Koreaans; Portugees;

Russisch; Spaans; Zweeds; mm/dd/jj; dd/mm/jj; jj/mm/dd

01/01/00 tot 12/31/99

Engels mm/dd/jj

Instellen in fabriek

00:00 tot 23:59

0000 tot 9999

0 tot 99 minuten

Feet/inches of Meter/cm

Liters; Gallons US; Gallons Imperial

0:1 tot 30:1

Opmerking: Voer 0 in om alleen A te doseren.

Instellen in fabriek

0000

(uitgeschakeld)

0 minuten

Feet/inches

Gallons US

1:1

45

Configuratie 3 (20)

45

Configuratie 4 (21)

45

Configuratie 4 (21)

46

46

46

46

Recept 1-1 (28)

Recept 2-1 (30)

Recept 3-1 (32)

Recept 1-1 (28)

Recept 2-1 (30)

Recept 3-1 (32)

Recept 1-1 (28)

Recept 2-1 (30)

Recept 3-1 (32)

Recept 0 (27)

Recept 1-2 (29)

Recept 2-2 (31)

Recept 3-2 (33)

47

Onderhoud 1 (24)

47

Onderhoud 1 (24)

47

Onderhoud 2 (25)

47

Onderhoud 3 (26)

48

Kalibratie 1 (22)

48

Kalibratie 2 (23)

Gebruikersnummer

Verhoudingstolerantie

Houdbaarheidstimer

Spoeltijden - Eerste (A spoelen),

Tweede (B spoelen) of Derde

(d.m.v. A of B, door de gebruiker te selecteren)

Meter A of Meter B

Oplosmiddelventiel A of B

Doseerventiel A1, A2, A3 of B

Vloeistoffilter A of B, of luchtfilter

Meter A1, A2, A3 of B K-factor

Daadwerkelijk gedoseerd volume

Bereik/Opties

1 tot 9999 cc

000000000 tot 999999999

1 tot 99 procent

0 tot 240 minuten

Opmerking: Indien ingesteld op 0, is het houdbaarheidsalarm uitgeschakeld.

0 tot 240 seconden

Opmerking: Indien ingesteld op 0, worden de ventielen niet gespoeld.

0 tot 2.000.000 L / 0 tot 528.344 gal

0 tot 9.999.999

0 tot 9.999.999

0 tot 9999 dagen

0 tot 0,873 cc/puls

0 tot 9999 cc

Standaard

0 cc

000000000

5 procent

60 minuten

60 seconden

0

0

0

0 dagen

0,119 cc/puls

0 cc

26 3A1675G

.

.

.

Displaymodule

A FB . 14. Schermoverzicht bedrijfsmodus

3A1675G 27

Displaymodule

A FB . 15. Schermoverzicht Instelmodus, pagina 1

28 3A1675G

Displaymodule

A FB . 16. Schermoverzicht Instelmodus, pagina 2

3A1675G 29

Displaymodule

Naar

Systeemuitvoer 1

membraantest

Wachtwoord

Startscherm

Instellingen

Stel het wachtwoord in op 9909

(zie Configuratie 3, scherm 20) en voer het vervolgens hier in.

Druk op om de Instelmodus te verlaten. Druk op om de

Instelmodus opnieuw te openen.

Startscherm Instellingen (scherm 17) wordt weergegeven, met opties voor het opsporen en verhelpen van storingen.

Systeeminvoer

Naar membraantest

Druk om de geforceerde modus de openen,

(Systeemuitvoer 2)

Naar membraantest

Systeemuitvoer 2

Naar Startscherm Instellingen

Membraantest

A FB . 17. Schermoverzicht storingen opsporen en verhelpen

30 3A1675G

Basisbediening

Basisbediening

Taken voorafgaand aan de bediening

Doorloop de controlelijst Voorafgaand aan

de bediening Tabel 2.

Tabel 2: Controlelijst Voorafgaand aan de bediening

Controlelijst

Is het systeem geaard

Controleer of alle aarde-aansluitingen tot stand

zijn gebracht. Zie Aarding op pagina 21.

Zitten alle aansluitingen stevig vast en zijn deze correct

Controleer of alle elektrische, vloeistof-, lucht en systeemaansluitingen stevig vast zitten en overeenkomstig de instructies in de handleiding zijn geïnstalleerd.

Zijn de vloeistofhouders gevuld

Controleer alle toevoerhouders - A1 (A2 en A3, indien aanwezig), B en oplosmiddel.

Zijn de doseerventielen afgesteld

Controleer of de doseerventielen goed zijn afgesteld. Begin met de aanbevolen instellingen in Ventielinstellingen

op pagina 38 en pas deze

zo nodig aan.

Zijn de vloeistoftoevoerventielen geopend en is de druk goed ingesteld

De toevoerdruk voor component A en component

B moeten gelijk zijn, behalve als één component viskeuzer is en een hogere drukinstelling vereist.

Is de druk van de magneetventielen ingesteld

75-100 psi inlaatluchtdruk (0,5-0,7 MPa, 5,2-7 bar)

Inschakelen

1.

Intrinsiek veilige systemen

(wisselstroomvoeding): Stel de pompluchtregelaars af op de minimale instelling.

Open de hoofdluchtventiel om de luchtgestuurde wisselstroomeenheid te starten. Hoofdluchtdruk wordt weergegeven op de meter. Scherm van displaymodule verdwijnt na vijf seconden.

Niet-intrinsiek veilige systemen

(stroomtoevoer via wandcontactdoos):

Schakel de AC-wisselstroomschakelaar in (I = AAN, 0 = UIT).

A FB . 18. Stroomschakelaar

I = AAN ti16336a

2.

Na vijf seconden wordt het Graco-logo weergegeven, gevolgd door Mengspuit uitvoeren (scherm 2).

A FB . 19. Mengspuit uitvoeren (scherm 2)

Systeem voor het eerst instellen

1.

Pas de optionele instellingskeuzes aan met de gewenste parameters, zoals beschreven in

Configuratie 1-4 (scherm 18-21)

op pagina 45.

2.

Stel de recept- en spoelgegevens in zoals

beschreven in Recept 0 (scherm 27) , Recept 1-1

(scherm 28) en Recept 1-2 (scherm 29) op pagina 46.

3.

Stel onderhoudstimers in voor meters, oplosmiddel- ventielen, doseerventielen, vloeistoffilters en luchtfilters, zoals beschreven in Onderhoud 1-3

(scherm 24-26)

op pagina 47.

3A1675G 31

Basisbediening

Het systeem voorpompen

OPMERKING: Zie

Details bedrijfsmodus

op pagina 42-43 voor meer informatie over

het scherm, indien nodig.

9.

Druk op . Het systeem spoelt en laadt vervolgens gemengd materiaal in het pistool.

Als u geen pistoolspoelkast gebruikt, spuit dan met het pistool in een geaarde metalen emmer totdat het systeem terugkeert naar de stand-bymodus.

1.

Pas de hoofdluchtdruk aan. Voor de meeste toepassingen is 552 kPa (5,5 bar, 80 psi) luchtdruk nodig om goed te kunnen functioneren. Gebruik niet minder dan 517 kPa (5,2 bar, 75 psi).

2.

Als dit de eerste keer is dat u het systeem opstart, of als de leidingen mogelijk lucht bevatten, spoelt u het systeem door zoals aangegeven in

Doorspoelen op pagina 34. De apparatuur is getest

met lichtgewicht olie die moet worden uitgespoeld teneinde vervuiling van uw materiaal te voorkomen.

3.

Druk vanuit Startscherm uitvoeren (scherm 1) op . Zorg dat het systeem stand-by staat.

Stand-by

Stand-by

4.

Pas de vloeistoftoevoer van component

A en B zo nodig aan voor uw toepassing.

Gebruik de laagst mogelijke druk.

OPMERKING: Overschrijd de maximale bedrijfsdruk van het systeem of de laagste component van het systeem niet, zoals aangegeven op het identificatiepaneel van het systeem.

5.

Draai de vloeistoftoevoerventielen naar het systeem open.

6.

Als u een elektrostatisch pistool gebruikt, schakel dan de elektrostatische aandrijving uit voordat u begint met spuiten.

7.

Als u een pistoolspoelkast gebruikt, plaatst u het pistool in de kast en sluit u het deksel.

Meterkalibratie

OPMERKING:

Zie Kalibratie 1 en 2 (scherm 22 en 23) op pagina 48 voor meer informatie over het scherm,

indien nodig.

Kalibreer de meter:

• De eerste keer dat het systeem wordt bediend.

• Steeds als er nieuwe materialen worden gebruikt in het systeem, met name als de materialen viscositeitswaarden hebben die aanzienlijk verschillen.

• Als onderdeel van regulier onderhoud om de meter nauwkeurig te houden.

• Steeds als een debietmeter wordt onderhouden of vervangen.

OPMERKING:

• De meterfactoren in Kalibratie 1 (scherm 22) worden automatisch bijgewerkt nadat de kalibratieprocedure is voltooid. U kunt deze indien gewenst ook handmatig bewerken.

• Alle waarden in dit scherm worden weergegeven in cc of cc/puls, ongeacht welke eenheden zijn ingesteld in Configuratie 4

(scherm 21).

1.

Voordat u meter A of B kalibreert, vult u het systeem voor met materiaal. Zie

Het systeem voorpompen op pagina 32.

2.

Als het display in een scherm Bedrijfsmodus zit, drukt u op voor toegang tot de instelschermen.

3.

Druk op om Kalibratie 1 (scherm 22) weer te geven. K-factoren worden getoond voor B en A1

(A2, A3 indien aanwezig).

8.

Gebruik te wijzigen.

32

om het gewenste kleurrecept

3A1675G

Basisbediening

4.

Druk op gaan.

om naar Kalibratie 2 (scherm 23) te

5.

Druk op om de meter te markeren die u wilt kalibreren. Druk op . Er wordt een X in het vak weergegeven.

6.

Druk op om de kalibratie op de gecontroleerde meter (A met vloeistof A1, A2 of A3, of B) te starten.

Druk op om de kalibratie te annuleren.

7.

Druk de trekker van het pistool en spuit in een maatcilinder. Doseer minimaal 200-300 cc materiaal.

OPMERKING: Stop met spuiten wanneer de gewenste hoeveelheid is bereikt. Druk niet op kalibratie hierdoor wordt geannuleerd.

omdat de

8.

Het volume dat door de ProMix 2KE is gemeten, wordt weergegeven op de displaymodule.

10. Nadat het volume voor A1 (a2, A3) of B is ingevoerd, berekent de ProMix 2KE-regelmodule de nieuwe K-factor en toont deze in Kalibratie 1

(scherm 22) en Kalibratie 2 (scherm 23).

11. Voordat u met de productie begint, moet u het oplosmiddel uit het systeem verwijderen en het systeem voorvullen met materiaal. a.

Ga naar de Mengmodus.

b.

Spuit met het pistool in een geaarde metalen emmer tot er gemengd materiaal uit de spuittuit van het pistool komt.

Spuiten

OPMERKING:

Zie Details bedrijfsmodus

op pagina 42-43 voor meer informatie over

het scherm, indien nodig.

Het door het systeem gemeten volume wordt hier weergegeven.

Voer hier het gedoseerde volume in.

A FB . 20. Vergelijking gedoseerd volume

9.

Vergelijk de hoeveelheid op de displaymodule met de hoeveelheid in de maatcilinder.

OPMERKING: Om maximale nauwkeurigheid te verkrijgen moet u een gravimetrische (massa) methode gebruiken om de werkelijk gespoten volumes te bepalen.

• Als het scherm en de actuele volumes verschillen, drukt u op om het veld doseervolume te activeren. Druk op . Druk op om van het ene naar het andere cijfer te gaan. Druk op om een cijfer te wijzigen. Druk op wanneer het veld correct is.

OPMERKING: Als de waarde substantieel afwijkt, herhaalt u de kalibratieprocedure totdat het doseervolume overeenkomt met het gemeten volume.

1.

Kalibreer de meters zoals beschreven in

Meterkalibratie op pagina 32. De K-factoren van de

meter worden automatisch bijgewerkt op basis van het kalibratieresultaat. Breng indien gewenst meer

wijzigingen aan, zoals beschreven in Kalibratie 1 en 2 (scherm 22 en 23) op pagina 48.

2.

Druk op . Het systeem laadt het juiste houdbaarheidsvolume op basis van de slanglengte en -diameter die is ingevoerd bij Configuratie 2

(scherm 19). Nadat het materiaal is geladen, keert het systeem terug naar de stand-bymodus. Druk opnieuw op om het actieve recept te spuiten.

3A1675G 33

Basisbediening

.

3.

Pas het debiet aan. Het vloeistofdebiet dat op het scherm van de displaymodule wordt weergegeven, is voor component A of B, afhankelijk van welk doseerventiel is geopend.

Actief recept

Debiet

Doorspoelen

OPMERKING:

Zie Details bedrijfsmodus

op pagina 42-43 voor meer informatie over

het scherm, indien nodig.

A FB . 21. Weergave debiet

Als het debiet voor de vloeistof te laag is: verhoog de luchtdruk op de vloeistoftoevoer van componenten A en B of verhoog de gereguleerde vloeistofdruk van gemengd materiaal.

Als het debiet voor de vloeistof te hoog is: verlaag de luchtdruk op de vloeistoftoevoer van componenten A en B, sluit de doseerventielen verder af, of verlaag de gereguleerde vloeistofdruk van gemengd materiaal.

4.

Draai de vernevelingslucht naar het pistool open.

Controleer het spuitpatroon zoals staat aangegeven in de handleiding voor uw spuitpistool.

OPMERKING:

• De drukafstellingen voor elk van de componenten verschillen en zijn afhankelijk van de viscositeit van de vloeistof. Start met een gelijke vloeistofdruk voor component A en B en stel deze dan bij, voor zover nodig.

• De eerste 4-5 ounce (120-150 cc) materiaal niet gebruiken, aangezien dit mogelijk niet volledig is gemengd als gevolg van fouten tijdens het voorvullen van het systeem.

LET OP

Zorg ervoor dat de vloeistoftank niet leeg raakt.

Mogelijk kan een luchtstroom in de toevoerleiding ervoor zorgen dat versnellingsmeters gelijkwaardige metingen geven als bij vloeistof. Hierdoor kunnen de meters beschadigd raken en kan het vloeistof/ luchtmengsel conform zijn met de verhouding en de toleranties die voor de uitrusting werden ingesteld.

Hierdoor kan bovendien leiden tot het spuiten van niet-gekatalyseerd of matig gekatalyseerd materiaal.

Spoel het systeem door:

• aan het einde van de houdbaarheid

• bij spuitonderbrekingen waarbij u de houdbaarheid overschrijdt

• bij uitschakeling’s nachts of aan het einde van de dienst

• wanneer u voor de eerste keer materiaal laadt in deze apparatuur

• bij onderhoudswerkzaamheden

• wanneer u het systeem voor langere tijd uitschakelt

1.

Druk op bij Mengspuit uitvoeren (scherm 2) of vanuit elk scherm om het systeem op stand-by te zetten.

2.

Druk de trekker van het pistool in om de druk te ontlasten.

3.

Zet de trekker op de veiligheidspal als u een hogedrukpistool gebruikt. Verwijder de spuitpunt en reinig deze afzonderlijk.

4.

Als u een elektrostatisch pistool gebruikt, schakel dan de elektrostatische aandrijving uit voordat u het pistool doorspoelt.

5.

Stel de drukregelaar voor de toevoer van het oplosmiddel in op een drukwaarde die hoog genoeg is om het systeem volledig en binnen een redelijke tijd door te spoelen, maar laag genoeg om spatten of letsel door injectie te voorkomen. Over het algemeen is een instelling van 0,7 MPa (7 bar,

100 psi) voldoende.

6.

Als u een pistoolspoelkast gebruikt, plaatst u het pistool in de kast en sluit u het deksel.

7.

Druk op bij Mengspuit uitvoeren (scherm 2).

De doorspoelprocedure start automatisch.

Als u geen pistoolspoelkast gebruikt, spuit dan met het pistool in een geaarde metalen emmer tot de doorspoelprocedure is afgerond.

Als u klaar bent met doorspoelen, schakelt het systeem automatisch over op stand-by.

34 3A1675G

Basisbediening

8.

Als het systeem niet volledig schoon is, herhaal dan stap 6.

OPMERKING: Pas zo nodig de doorspoeltijden aan, zodat er slechts één cyclus nodig is.

9.

Druk de trekker van het pistool in om de druk te ontlasten. Zet de trekker op de veiligheidspal.

10. Als de spuitpunt was verwijderd, brengt u deze opnieuw aan.

11. Zet de drukregelaar voor de aanvoer van het oplosmiddel weer terug op de normale werkdruk.

OPMERKING: Het systeem blijft vol oplosmiddel.

OPMERKING: Als uw systeem over 2 pistolen beschikt, moet u beide pistooltrekkers tijdens het doorspoelen tegelijkertijd indrukken om beide pistolen en leidingen door te spoelen. Ga na of er oplosmiddel uit elk pistool vloeit. Zo niet, dan herhaalt u het doorspoelen of verwijdert u de blokkade/verstopping uit het systeem.

Kleurwissel

Kleurwisselprocedure

Stap 1. Kleur spoelen. Het systeem spoelt de kleur eruit met behulp van oplosmiddel. De geselecteerde kleurwisselventiel wordt gedurende de spoeltijd geopend en sluit wanneer de tijd verstreken is.

Stap 2. Katalysator spoelen. Het systeem spoelt de katalysator eruit met behulp van oplosmiddel. De geselecteerde katalysatorwisselventiel wordt gedurende de Doorspoeltijd geopend en sluit wanneer de tijd verstreken is.

Stap 3. Laatste doorspoelronde. Het systeem vult de leiding met het geselecteerde spoelmedium (doorgaans oplosmiddel). De geselecteerde spoelventiel wordt gedurende de Laatste doorspoeltijd geopend en sluit wanneer de tijd verstreken is.

Stap 4. Katalysator vullen. Het systeem vult de leiding met nieuwe katalysator. De ventiel voor de nieuwe katalysator wordt gedurende de Vultijd geopend en sluit wanneer het vulvolume is bereikt.

Stap 5. Kleur vullen. Het systeem vult de leiding met nieuwe kleur. De ventiel voor de nieuwe kleur wordt gedurende de Vultijd geopend en sluit wanneer het vulvolume is bereikt.

Stap 6. Gemengd materiaal vullen. Het systeem vult de leiding met nieuwe gemengd materiaal. Het systeem begint met het mengen van component A en B totdat het vulvolume is bereikt.

3A1675G

Kleurwisselprocedures

1.

Plaat het pistool in de pistoolspoelkast, indien gebruikt, en sluit het deksel.

2.

Druk op bij Mengspuit uitvoeren (scherm 2) of vanuit elk scherm om het systeem op stand-by te zetten.

3.

Gebruik de bladertoetsen, or , om de nieuwe kleur te selecteren. Druk op om de kleurwisselprocedure te starten.

4.

Als er geen pistoolspoelkast wordt gebruikt, spuit dan met het pistool in een geaarde metalen emmer tot de kleurwisselprocedure is afgerond.

Als uw systeem over twee pistolen beschikt, drukt u beide pistooltrekkers tegelijkertijd in.

OPMERKING: De kleurwisseltimer start pas als de trekker van het pistool wordt ingedrukt en er een vloeistofstroom wordt gedetecteerd. Als er binnen

2 minuten geen stroming wordt aangetroffen, wordt de kleurwisseling afgebroken. De displaymodule gaat naar de stand-by vorige kleur.

modus bij het

Fout SG treedt op als de pistoolspoelkast is geopend.

Fout SAD1 of SAD2 treedt op als de AFS is ingeschakeld.

5.

Druk de pistooltrekker(s) in terwijl het systeem de huidige kleur uitspoelt, doorspoelt met oplosmiddel en de nieuwe kleur laadt.

OPMERKING: Als uw systeem over 2 pistolen beschikt, moet u beide pistooltrekkers tijdens de volledige procedure van kleur uitspoelen, doorspoelen met oplosmiddel en nieuwe kleur laden.

OPMERKING: Als u geen heldere stroom oplosmiddel ziet, is het systeem niet correct doorgespoeld. Stop de kleurwissel. Kijk of de leiding verstopt zit of verhoog de doorspoeltijd.

6.

Tijdens een kleurwissel, knippert het pictogram

Recept en ziet u het nummer van de huidige kleur en de nieuwe kleur. Wanneer de kleurwissel is voltooid, wordt Stand-by gemarkeerd.

7.

Wanneer u klaar bent op de spuiten, verwijdert u het pistool uit de pistoolspoelkast (indien gebruikt) en sluit u het deksel.

OPMERKING: De pistoolspoelkast moet worden gesloten, anders blijft het ventiel voor verstuifde lucht gesloten.

8.

Druk op om te beginnen met spuiten.

35

Basisbediening

Details voor het doorspoelen/een kleurwissel met de ProMix 2KE

Doorspoelen/spoelen

De doorspoelprocedure spoelt de leidingen van de A- en B-kleurenstellen, via het mengspruitstuk en zo naar het/de pisto(o)l(en).

A' heeft een vooraf toegewezen (niet instelbaar) ventiel.

B' heeft een vooraf toegewezen (niet instelbaar) ventiel.

Als u voor een derde spoeloptie kiest, kan dit 'A' of 'B' zijn (niet 'A' en 'B'). U beschikt niet over de optie om iets anders te kiezen dan het 'A'- of 'B'-ventiel. Als 'A' bijvoorbeeld water is en 'B' oplosmiddel. Dan zou de derde spoeloptie 'A' water of 'B' oplosmiddel moeten zijn. U zou geen derde optie zoals lucht kunnen toewijzen.

De volgende opties zouden de enige instelbare opties voor de spoelprocedure mogen zijn:

A, B, 0

A, 0, B

A, B, A

0, B, 0

A, B, B

0, B, A

A, 0, A

0, B, B

Hierna volgen 4 basisdoorspoelprocedures:

1.

De doorspoelknop op het bedieningspaneel kiezen.

De doorspoelprocedure van het recept dat momenteel actief is, wordt gebruikt. Het systeem zit nog vol oplosmiddel.

2.

Kleurwissel van A1, A2 of A3 naar A1, A2 of A3. De doorspoelprocedure van het recept vanwaar u overschakelt, wordt gebruikt. Nadat de doorspoelprocedure voltooid is, start het vullen van de premix vanaf het recept waarnaar u overschakelt

(knipperend receptnummer enz.).

3.

Kleurwissel van A1, A2 of A3 naar geen. Het recept voor geen doorspoelprocedure wordt gebruikt. Het systeem zit nog vol oplosmiddel.

4.

Kleurwissel van geen naar geen. Het recept voor geen doorspoelprocedure wordt gebruikt. Het systeem zit nog vol oplosmiddel.

OPMERKING: kleurwissel van geen naar A1, A2 of A3.

Het systeem voert geen doorspoelprocedure uit. De vulprocedure van de premix start onmiddellijk.

Er wordt een SPSA/SPSB-alarm (onvoldoende volume tijdens het doorspoelen) gegenereerd wanneer het einde van een doorspoelfase is bereikt (tijd gespecificeerd door gebruiker) en het systeem geen totaal geeft vastgesteld van minstens 10 cc materiaal.

Vullen van premix

De premix-vulprocedure (net na de doorspoelprocedure) laadt 60 cc van A1, A2 of A3 en

B1, vanuit het kleurenstel, naar het mengspruitstuk.

Er wordt een SFA1-/SFA2-/SFA3-/SFB1-alarm (vullen van premix, laag debiet) gegenereerd tijdens de premix-vulprocedure als er minder dan 10 cc in 60 seconden wordt vastgesteld.

Er wordt een SHA1-/SHA2-/SHA3-/SHB1-alarm

(onvoldoende vulvolume van premix) gegenereerd als er minder dan 50 cc in 60 seconden wordt vastgesteld.

OPMERKING: het vullen van de premix start altijd aan de 'B'-zijde.

Mengsel vullen

De mengselvulprocedure (net na het vullen van de premix) laadt A1, A2 of A3: gemengd materiaal uit B1

(verhouding gespecificeerd door gebruiker) naar het/de pisto(o)l(en). Er wordt 110% van het volume van de slangen plus het volume van het spruitstuk gevuld:

(slang 1 + slang 2 + spruitstuk) x 1,1

SM (laag debiet bij mengsel vullen) wordt gegenereerd tijdens een mengselvulprocedure als er minder dan 50 cc in 60 seconden wordt vastgesteld.

SN (onvoldoende mengselvulvolume) wordt gegenereerd tijdens een mengselvulprocedure als minder dan het mengselvulvolume wordt geladen in 5 minuten.

36 3A1675G

Basisbediening

Drukontlastingsprocedure

Om het risico van injectie door de huid te verminderen, ontlast u de druk wanneer u stopt met sproeien, voordat u de spuitpunten vervangt en voordat u de apparatuur reinigt, controleert of onderhoudt.

OPMERKING: Met de volgende procedures kunt u alle vloeistof- en luchtdruk in het ProMix 2KE-systeem opheffen.

1.

Druk op of

bij Mengspuit uitvoeren (scherm 2)

vanuit elk scherm om het systeem op stand-by te zetten.

2.

Sluit de vloeistoftoevoerpompen/drukvaten A1 (plus

A2 en A3 bij gebruik van meerdere kleuren) en B.

3.

Verwijder het deksel van de bedieningskast.

4.

Druk op de knop voor handmatige overname op de A1 (A2, A3) en B doseerventielen terwijl u de pistooltrekker ingedrukt houdt om de druk af te

laten. Zie A FB . 22.

5.

Volg de procedure Doorspoelen op pagina 34.

6.

Sluit de vloeistoftoevoer naar oplosmiddelventielen

A en B.

7.

Druk op de handmatige overnameknop op oplosmiddelventielen A en B terwijl u de pistooltrekker ingedrukt houdt om de

oplosmiddeldruk af te laten. Zie A

FB

. 22.

Ga na of de oplosmiddeldruk is verlaagd tot 0.

8.

Plaats het deksel van de bedieningskast terug.

Handmatige overname

Oplosmiddelmagneetventiel A

Doseermagneetventiel A1

Locatie pistoolspoelkastmagneetventiel, indien gebruikt.

Oplosmiddelmagneetventiel B

Doseermagneetventiel B

A FB . 22. Magneetventielen in bedieningskast

Locatie magneetventiel van doseerventiel A2 en A3, indien gebruikt ti15730a

3A1675G 37

Basisbediening

Vergrendelingsmodus

OPMERKING: Breng geen wijzigingen aan in het systeemtype, het aantal pistolen, de slanglengte of

-diameter of het aantal kleuren wanneer er materiaal in het systeem worden geladen. Wijzig deze invoer alleen als de hardware van het systeem is veranderd.

Als u een van deze gegevens aanpast, wordt het systeem vergrendeld zodat u niet meer kunt spuiten of mengen. De slotpictogrammen worden weergegeven.

Uitschakelen

1.

Volg Doorspoelen op pagina 34.

2.

Sluit de hoofdluchtafsluiter op de luchttoevoerleiding en op de ProMix 2KE.

3.

Niet-intrinsiek veilige systemen: Schakel de stroom naar de ProMix 2KE uit (0-positie).

OPMERKING: Het systeem wordt opnieuw gestart in Recept 0.

Slotpicto grammen

A FB . 23. Systeemvergrendelingsmodus

Schakel de stroom uit en weer in om het slotje te wissen en de nieuwe instellingen te activeren. Het slotje zorgt ervoor dat de selectie daadwerkelijk bedoeld was en voorkomt dat de gebruiker het systeem kan bedienen met onjuiste instellingen.

Ventielinstellingen

De doseerventielen en spoelventielen zijn in de fabriek ingesteld met de zeskantsmoer 1-1/4 draai naar buiten vanaf de volledig vergrendelde positie. Deze instelling beperkt het maximale vloeistofdebiet in de integrator en minimaliseert de ventielresponstijd. Om de doseer- of spoelventielen te openen (voor materialen met een hoge viscositeit), draait u de zeskantsmoer (E)

tegen de klok in

. Om de doseer- of spoelventielen te sluiten

(voor materialen met een lage viscositeit), draait u

met de klok mee.

Zie A FB . 24.

E

A FB . 24. Ventielafstelling

38

TI11581a

3A1675G

Gebruik van de optionele USB-module

Gebruik van de optionele USB-module

USB-logboeken

Takenlogboek 1

Zie voorbeeld in Fig. 25. Het takenlogboek registreert de totale volumes voor elke taak die het systeem uitvoert, tot 2000. Het registreert de datum, tijd, nummer van de gebruiker, nummer van de taak, totaal volume A, totaal volume B, mengverhouding en gebruikte recept. De totale volumes van de taak zijn in kubieke centimeter.

Een invoer in het logboek vindt plaats telkens wanneer een nieuwe taak wordt gestart, hetgeen gebeurt wanneer de totalen van de batches worden gewist, wanneer het taaknummer wordt verhoogd vanaf Taaknummer uitvoeren (scherm 38) of wanneer de kleur wordt veranderd. Informatie over de taak wordt enkel weergegeven in de weergavemodule door het gebruik van de optionele USB-module.

OPMERKING: Het nummer van de gebruiker, de verhouding en alarmen 1-5 worden weergegeven vanaf

2KE Systeemsoftware versie 1.03.001 (USB Cube

Software versie 1.10.001).

Foutenlogboek 2

Zie voorbeeld in Fig. 26. Het foutenlogboek registreert alle fouten die zijn gegenereerd door het systeem, tot

500. Het registreert de datum, tijd, foutnummer, foutcode en fouttype voor elke fout die plaatsvindt. Zonder de USB heeft de gebruiker via de displaymodule toegang tot de 50 meest recente fouten.

OPMERKING: Voor zowel het takenlogboek als het foutenlogboek geldt dat wanneer het logboek vol is, de oude gegevens automatisch worden overschreven door de nieuwe gegevens. Wanneer de gegevens in de logboeken via USB worden gedownload, blijven ze in de module aanwezig totdat ze worden overschreven.

A FB . 25. Voorbeeld van takenlogboek

3A1675G 39

Gebruik van de optionele USB-module

A FB . 26.Voorbeeld Foutlog

Instellingen

De enige instelling die is vereist is het selecteren van de taal waarin u de gedownloade gegevens wilt bekijken.

(De schermen maken gebruik van pictogrammen en wijzigen niet.) Ga naar Configuratie 3 (scherm 20).

Selecteer uw taal in het vervolgkeuzemenu met talen.

40

Vervolgke uzemenu met talen

A

FB

. 27. Selecteer de taal voor USB-logboeken

3A1675G

Gebruik van de optionele USB-module

.

Downloadprocedure

Houd de verhoudingsregelaar uit de buurt van gevaarlijke locaties voordat u het USB-flashstation plaatst, gaat downloaden of het USB-flashstation verwijdert.

1.

Druk op bij Mengspuit uitvoeren (scherm 2) of vanuit elk scherm om het systeem op stand-by te zetten.

OPMERKING: Het systeem functioneert niet met een

USB-flashstation in de poort. Als u het flashstation plaats tijdens het spuiten, zal het systeem stoppen en gaat er een alarm af.

2.

Plaats het USB-flashstation in de USB-poort.

Gebruik uitsluitend USB-flashstations die worden aanbevolen door Graco; zie

Aanbevolen

USB-flashstations op pagina 41.

3.

Het downloaden van gegevens start automatisch.

Er knippert een indicatielampje op het flashstation totdat het downloaden is voltooid.

OPMERKING: Als u een flashstation zonder indicatielampje gebruikt, opent u de bedieningskast.

Er knippert een indicatielampje nabij de USB-module totdat het downloaden is voltooid.

4.

Neem het USB-flashstation uit de USB-poort.

Laat het USB-flashstation nooit in de USB-poort zitten om brand- en explosiegevaar te vermijden.

5.

Plaats het USB-flashstation in de USB-poort van de computer.

6.

Er wordt automatisch een venster met het

USB- flashstation geopend. Als dit niet gebeurt, opent u het USB-flashstation vanuit de

Windows

®

Verkenner.

7.

Open de map Graco.

8.

Open de map van de spuiter. Als er gegevens van meer dan één spuiter worden gedownload, is er ook meer dan één map op het station aanwezig. Elke map wordt gekenmerkt met het overeenkomstige

USB-serienummer.

9.

Open de map DOWNLOAD.

10. Open de map met het hoogste nummer.

Het hoogste nummer geeft de recente gegevensdownload aan.

11. Open het logboekbestand. De logboekbestanden worden standaard geopend in Microsoft

®

Excel

®

.

Ze kunnen echter ook geopend worden in elke andere tekstverwerker of in Microsoft

®

Word.

OPMERKING: Alle USB-logboeken worden opgeslagen in de indeling Unicode (UTF-16). Wanneer u het logboekbestand in Microsoft Word opent, selecteert u Unicode-codering.

Aanbevolen USB-flashstations

Gebruikers worden aanbevolen om het 4GB USB- flashstation (16A004) te gebruiken dat afzonderlijk via

Graco kan worden aangeschaft. Indien gewenst kunnen gebruikers gebruikmaken van een van de volgende

USB-flashstations van 4 GB of minder (niet beschikbaar via Graco).

• Crucial Gizmo!

4GB USB-flashstation

(model JDO4GB-730)

• Transcend JetFlash

®

V30 4GB USB-flashstation

(model TS4GJFV30)

• OCZ Diesel

4GB USB-flashstation

(model OCZUSBDSL4G)

USB-poort

A FB . 28. USB-poort

3A1675G 41

Details bedrijfsmodus

Details bedrijfsmodus

Mengspuit uitvoeren (scherm 2)

Het scherm Mengspuit uitvoeren (scherm 2) wordt na het opstarten weergegeven of als wordt geselecteerd vanuit Startscherm uitvoeren (scherm 1).

Gebruik het scherm Mengspuit om de meeste mengfuncties te bedienen.

Doelverhouding

1 pistool Pistoolstatus

Materiaal

Actuele verhouding Debiet

Houdbaarheidstijd

Mengsel Stand-by Spoelen

2 pistolen

Startscherm

Startscherm uitvoeren

(scherm 1)

Schermnummer

Mengsel Fouten

A FB . 30. Startscherm uitvoeren (scherm 1)

• Druk op een soft-key om een van de hoofdschermonderdelen van de Bedrijfsmodus te selecteren: Mengen of Fouten .

• Druk op om naar de instelschermen te gaan.

Houdbaarheid voor elk pistool

A FB . 29. Mengspuit uitvoeren (scherm 2)

• Druk op op om te wisselen tussen Mengspuit uitvoeren (scherm 2), Mengbatch uitvoeren

(scherm 3), Mengtotalen uitvoeren (scherm 4) en

Taaknummer uitvoeren (scherm 38).

• Druk op voor toegang tot Startscherm uitvoeren (scherm 1).

Mengbatch uitvoeren (scherm 3)

Het scherm Mengbatch uitvoeren (scherm 3) wordt weergegeven als wordt geselecteerd vanuit het scherm Mengspuit uitvoeren (scherm 2). Gebruik het scherm Mengbatch om de ingestelde volumes te doseren. Het doelvolume kan worden ingesteld van 1 tot

9999 cc.

Doelverhouding

Actuele verhouding

Materiaal

Doelvolume

Actueel volume

Starten

Stoppen

A FB . 31. Mengbatch uitvoeren (scherm 3)

Startscherm

• Druk op om naar beoogde doseervolume in te stellen. Gebruik en vervolgens

om elk cijfer te wijzigen

om naar het volgende cijfer te gaan. Druk wanneer u gereed bent.

• Druk op om te schakelen tussen Mengspuit uitvoeren (scherm 2), Mengbatch uitvoeren

(scherm 3) en Mengtotalen uitvoeren (scherm 4).

42 3A1675G

Details bedrijfsmodus

Mengtotalen uitvoeren

(scherm 4)

Het scherm Mengtotalen uitvoeren (scherm 4) wordt weergegeven als wordt geselecteerd vanuit het scherm Mengbatch uitvoeren (scherm 3). Gebruik dit scherm voor het bekijken van de eindtotalen en batchtotalen voor materiaal A1, A2, A3 en materiaal B, en om indien gewenst de batchtotalen te wissen.

Batchtotaal

Eindtotaal

Numéro de l'opération

Gebruikersnummer

Taak verhogen Accueil

F IG . 34. Taaknummer uitvoeren (scherm 38)

• Druk op om het nummer van de gebruiker in te stellen. Gebruik om elk cijfer te veranderen, dan om naar het volgende cijfer te gaan. Druk na

afloop op

Batchtotalen wissen/ taak verhogen

A FB . 32. Mengtotalen uitvoeren (scherm 4)

Startscherm

• Druk op om het taaknummer te verhogen.

• Druk op om alle batchtotalen te wissen. Er verschijnt een bevestigingsscherm. Gebruik om te markeren en druk op op om de batchtotalen te wissen. Of druk op de om terug te keren naar Mengtotalen uitvoeren (scherm 4) zonder te wissen.

• Druk op op om te wisselen tussen Mengspuit uitvoeren (scherm 2), Mengbatch uitvoeren

(scherm 3), Mengtotalen uitvoeren (scherm 4) en

Taaknummer uitvoeren (scherm 38).

Logboekfouten uitvoeren

(scherm 5-14)

Het scherm Logboekfouten uitvoeren (scherm 5-14) wordt weergegeven als wordt geselecteerd vanuit

Startscherm uitvoeren (scherm 1). Het toont de laatste

50 fouten in het logboek. (Scherm 5 toont fout 1-5; scherm 6 toont fout 6-10, etc.).

A

FB

. 33. Het wissen van batchtotalen bevestigen

• Druk op op om te wisselen tussen Mengspuit uitvoeren (scherm 2), Mengbatch uitvoeren

(scherm 3), Mengtotalen uitvoeren (scherm 4) en

Taaknummer uitvoeren (scherm 38).

Foutcodes

Taaknummer uitvoeren (scherm

38)

Taaknummer uitvoeren (scherm 38) wordt getoond indien wordt geselecteerd op het scherm

Mengtotalen uitvoeren. Gebruik dit scherm om het taaknummer te bekijken en verhogen, alsook om een gebruikersnummer van 9 cijfers te bekijken en toe te wijzen aan de taak.

3A1675G

Foutpictogrammen

A FB . 35. Logboekfouten uitvoeren (scherm 5)

• Gebruik om naar de volgende pagina te

gaan. Zie A FB . 57 op pagina 54 voor een verklaring

van de verschillende foutpictogrammen. Zie

Tabel 5 op pagina 56 voor een verklaring van

de verschillende foutcodes.

43

Details Instelmodus

Details Instelmodus

Druk op een willekeurig scherm op om naar de instelschermen te gaan. Als het systeem is vergrendeld met een wachtwoord, wordt het scherm Wachtwoord

(scherm 16) weergegeven. Als het systeem niet is vergrendeld met een wachtwoord (wachtwoord is ingesteld op 0000), wordt het scherm Startscherm

Instellingen (scherm 17) weergegeven.

Wachtwoord (scherm 16)

Druk vanuit elk Uitvoeren-scherm op voor toegang tot het wachtwoordscherm. Wachtwoord (scherm 16) wordt weergegeven als er een wachtwoord is ingesteld.

Stel het wachtwoord in op 0000 om te voorkomen dat het scherm wachtwoordscherm wordt weergegeven.

Raadpleeg Configuratie 3 (scherm 20) op pagina 45

voor uitleg over het instellen of wijzigen van het wachtwoord.

Softwareversie:

Displaymodule

Vloeistofregelmodule

USB-module

Configuratie Recept Instellingen Kalibratie

A FB . 37. Startscherm Instellingen (scherm 17)

• Druk op een soft-key om een van de vier schermonderdelen van de Instelmodus te selecteren:

Configuratie , Recept , Onderhoud of Kalibratie .

• Druk op om te schakelen tussen de Bedrijfsmodus en de Instelmodus.

A FB . 36. Wachtwoord (scherm 16)

• Druk op om het wachtwoord in te voeren

(0000 tot 9999). Druk op om van het ene naar het andere cijfer te gaan. Druk op om een cijfer te wijzigen. Druk op wanneer het veld correct is. Startscherm Instellingen (scherm 17) wordt weergegeven.

• Druk op om te schakelen tussen de

Bedrijfsmodus en de Instelmodus.

• Selecteer om Startscherm uitvoeren

(scherm 1) weer te geven. Als u een onjuist wachtwoord invoert, wordt Startscherm uitvoeren

(scherm 1) ook weergegeven.

Startscherm Instellingen

(scherm 17)

Startscherm Instellingen (scherm 17) wordt weergegeven als is op een scherm geselecteerd en het systeem niet is vergrendeld, of wanneer er een correct wachtwoord wordt ingevoerd bij Wachtwoord

(scherm 16). Het Startscherm Instellingen toont de softwareversies van de borden in de displaymodule, de Geavanceerde vloeistofregelmodule en de USB- module (indien van toepassing).

44

Configuratie 1-4 (scherm 18-21)

Het scherm Configuratie 1 (scherm 18) wordt weergegeven als wordt geselecteerd op het

Startscherm uitvoeren (scherm 17). Via dit scherm kan de gebruiker het systeemtype (pomp of meter), het doseertype (sequentieel of dynamisch), het aantal pistolen (1 of 2) en de systeemkleurconfiguratie (1 of 3) instellen.

OPMERKING: Als er 1 pistool is geselecteerd, kunnen gebruikers een pistoolspoelkast inschakelen (

=ja;

X=nee). De pistoolspoelkastoptie is alleen beschikbaar bij systemen met 1 pistool.

OPMERKING: Als uw toepassing slechts 2 kleuren vereist, wordt het systeem toch geconfigureerd voor

3 kleuren. Selecteer 3 in het vervolgkeuzemenu.

Dynamisch vs. sequentieel doseren:

Zie pagina 50

en volgende voor een beschrijving van elk doseertype om u te helpen de beste keuze voor uw systeem te bepalen. De opties zijn:

• A-B 50 cc

(Selecteren voor sequentieel doseren, doseergrootte 50 cc.)

• A-B 100 cc

(Selecteren voor sequentieel doseren, doseergrootte 100 cc.)

• A B

(Selecteren voor dynamisch doseren.)

3A1675G

Details Instelmodus

Systeemtype

Doseertype

Pistoolsp oelkast

Aantal pistolen

Aantal kleuren

Startscherm

A

FB

. 38. Configuratie 1 (scherm 18)

• Druk op om het gewenste veld te markeren.

Druk op om het vervolgkeuzemenu voor dat veld weer te geven. Druk op om te kiezen uit de menuopties en om deze instellen. Druk op

om naar het volgende veld te gaan.

• Druk op om door te gaan naar Configuratie

2 (scherm 19), Configuratie 3 (scherm 20) en

Configuratie 4 (scherm 21).

OPMERKING: Als u het systeemtype (meter naar pomp), het aantal pistolen, het doseertype of het aantal kleuren wijzigt, wordt er een bevestigingsscherm getoond. Gebruik om te markeren en druk op

op om de wijziging aan te brengen. Of druk op de

om terug te keren naar Configuratie 1 (scherm 18) zonder iets te wijzigen. Als er iets is gewijzigd, wordt het systeem vergrendeld zodat u niet meer kunt spuiten of mengen. Schakel de stroom uit en weer in om het slotje te wissen en de nieuwe instellingen te activeren. Het slotje zorgt ervoor dat de selectie daadwerkelijk bedoeld was en voorkomt dat de gebruiker het systeem kan bedienen met onjuiste instellingen.

Slanglengte pistool 1

Slanglengte pistool 2

Slangdiameter pistool 1

Slangdiameter pistool 2

Startscherm

A FB . 40. Configuratie 2 (scherm 19)

In Configuratie 3 (scherm 20) kan de gebruiker de voorkeurstaal (voor optionele USB-module) instellen, evenals de datumnotatie, de datum, de tijd, het wachtwoord (0000 tot 9999) en het aantal minuten

(0 tot 99) van vereiste inactiviteit voordat de achtergrondverlichting wordt uitgeschakeld. In

Configuratie 4 (scherm 21) kan de gebruiker de gewenste eenheden instellen voor afstand en volume.

Datum notatie

Datum

Tijd

Configuratie 3

Taal

USB-logboek

Wachtwoord

Timer achtergrond verlichting

Afstandse enheden

Volumeeenheden

Configuratie 4

Startscherm

A

FB

. 41. Configuratie 3 (scherm 20) en Configuratie 4

(scherm 21)

A FB . 39. Wijziging van systeemtype bevestigen

In Configuratie 2 (scherm 19) kan de gebruiker voor elke pistool de slanglengte (0,1 tot 45,7 m, 0,3 tot 150 ft) en de slangdiameter (0,1 tot 1 inch) instellen. Het systeem gebruikt deze informatie om het houdbaarheidsvolume te berekenen. Het houdbaarheidsvolume vertelt het systeem hoeveel materiaal er moet worden verplaatst voordat de houdbaarheidstimer wordt gereset. Ook geeft het aan het systeem door welk vulvolume er nodig is tijdens een laadprocedure. Bij een wijziging in een van deze velden wordt het slot vergrendeld. Zie de

OPMERKING in de vorige alinea.

3A1675G 45

Details Instelmodus

Recept 0 (scherm 27)

In de receptschermen kan de gebruiker het basisrecept instellen. Het scherm Recept 0 (scherm 27) wordt weergegeven als wordt geselecteerd op het

Startscherm Instellingen (scherm 17). Met Recept 0 kan de gebruiker een volledige doorspoeling instellen, onafhankelijk van de receptspoeltimers, zonder dat er materiaal is geladen. Het scherm bevat timers voor de

eerste, tweede en derde spoeling. Zie Recept 1-2

(scherm 29) op pagina 46 voor meer informatie over

spoeltimers.

Receptnummer

Eerste spoeltijd

(spoeling A)

Derde spoeltijd

(gebruikt materiaal ingesteld in volgend veld)

Tweede spoeltijd

(spoeling B)

A

FB

. 42. Recept 0 (scherm 27)

Derde spoelbron

Recept 1-2 (scherm 29)

Opmerking met betrekking tot de instelling 0:

Als de Spoeltijd is ingesteld op 0, wordt het ventiel niet gespoeld.

Recept 1-2 (scherm 29) bevat timers voor de eerste, tweede en derde spoeling voor A1 (kleur 1). Bij

3-kleurensystemen, kan de gebruiker in Recept 2-2

(scherm 31) en Recept 3-2 (scherm 33) de spoeltimers instellen voor het aanvullende materiaal A2 en A3

(kleur 2 en 3).

• Eerste spoeling: Altijd een spoeling van de A-zijde, waarbij het spoelmateriaal van de A-zijde uit spoelventiel A wordt gebruikt.

• Tweede spoeling: Altijd een spoeling van de B-zijde, waarbij het spoelmateriaal van de B-zijde uit spoelventiel B wordt gebruikt.

• Derde spoeling: Door de gebruiker in te stellen om spoelventiel A of B te gebruiken voor een eventuele benodigde extra spoeling, te selecteren in en vervolgkeuzemenu voor de derde spoelbron (A of

B).

Alle spoeltijden kunnen worden ingesteld van 0 tot

240 seconden. Stel de spoeltijd in op 0 seconden om een spoeling in een bepaalde reeks over te slaan. Om de eerste spoeling (spoeling A-zijde) over te slaan, voert u bijvoorbeeld 0 seconden in. Het systeem gaat onmiddellijk door naar de tweede spoeling, gevolgd door de derde spoeling zoals ingesteld door de gebruiker.

Recept 1-1 (scherm 28)

Opmerking met betrekking tot de instelling 0: Als de

Verhouding wordt ingesteld op 0 doseert het systeem alleen materiaal A. Als de Houdbaarheid is ingesteld op 0, wordt het houdbaarheidsalarm uitgeschakeld.

Druk op om van het ene naar het andere receptenscherm te gaan. In de receptenschermen kan de gebruiker het basisrecept instellen: Recept 1-1

(scherm 28) is voor A1 (kleur 1) en B. Bij

3-kleurensystemen is Recept 2-1 (scherm 30) voor A2

(kleur 2) en B en is Recept 3-1 (scherm 32) voor A3

(kleur 3) en B. Deze schermen bevatten de verhouding van Materiaal A1 (A2, A3) tot Materiaal B (0 tot 30), de verhoudingstolerantie (1 tot 99 procent) en de houdbaarheidstijd (0 tot 240 minuten).

Receptnummer

Verhouding

Verhoudings tolerantie

A FB . 43. Recept 1-1 (scherm 28)

Receptnummer

Derde spoeltijd

(gebruikt materiaal ingesteld in volgend veld)

Houdbaarh eidstimer

Startscherm

Eerste spoeltijd

(spoeling A)

Tweede spoeltijd

(spoeling B)

A FB . 44. Recept 1-2 (scherm 29)

Derde spoelbron

• Druk op om het gewenste veld te markeren en druk op om te selecteren. Druk op om van het ene naar het andere cijfer te gaan. Druk op om een cijfer te wijzigen. Druk op wanneer het veld correct is.

• Druk op om van het ene naar het andere receptenscherm te gaan.

46 3A1675G

Details Instelmodus

Onderhoud 1-3 (scherm 24-26)

Het scherm Onderhoud 1 (scherm 24) wordt weergegeven als wordt geselecteerd op het Start- scherm uitvoeren (scherm 17). De onderhoudsschermen bevatten de actuele en beoogde onderhoudstimers voor meters en oplosmiddelventielen (Onderhoud 1, scherm

24), doseerventielen (Onderhoud 2, scherm 25) en vloeistoffilters en luchtfilters (Onderhoud 3, scherm 26).

De timers voor meters kunnen worden ingesteld van 0 tot 2.000.000 L of 0 tot 528.344 gallon. De timers voor ventielen kunnen worden ingesteld van 0 tot 9.999.999 tellen. De timers voor filters kunnen worden ingesteld van 0 tot 9999 dagen.

Oplosmiddelventielen

Meters

Aanbevelingen voor onderhoud

De volgende tabel toont de aanbevolen startwaarden voor onderhoud. De noodzaak van onderhoud varieert afhankelijk van de verschillende individuele toepassingen en materialen.

Component

Aanbevolen onderhoudsfrequentie

Oplosmiddelventielen

Vloeistoffilter

1.000.000 cycli

Luchtfilter

Pompen

5 dagen, dagelijkse controle wordt aanbevolen

30 dagen

250.000 cycli

Doseerventielen 1.000.000 cycli

Meters 18,9 liter (5000 gallon)

Onderhoud actueel en beoogd

Onderhoud 1 Startscherm

Totalen wissen

Dosis

Onderhoud 2

Vloeistoffilters

Luchtfilter

Dagen

Onderhoud 3

A FB . 45. Onderhoud instellen 1-3 (scherm 24-26)

• Druk op om van het ene naar het andere onderhoudsscherm te gaan.

• Druk op om het gemarkeerde onderhoudstotaal te wissen. Er verschijnt een bevestigingsscherm.

Gebruik om te markeren en druk op op

om de batchtotalen te wissen. De totalen kunnen niet met een andere knop worden gewist. Druk op

op om terug te keren naar het actieve onderhoudsscherm zonder iets te wissen.

3A1675G 47

Details Instelmodus

Kalibratie 1 en 2

(scherm 22 en 23)

OPMERKING: Zie

Meterkalibratie op pagina 32 voor

gedetailleerde instructies.

Het scherm Kalibratie 1 (scherm 22) wordt weergegeven als wordt geselecteerd op het Start- scherm uitvoeren (scherm 17). Dit scherm toont de

K-factor (cc/puls) voor Meter A met vloeistof A1

(A2 en A3, indien aanwezig) en Meter B. Het systeem start met de standaardfactor(en) voor de meters.

De factorwaarden worden indien nodig automatisch bijgewerkt op basis van de resultaten van Kalibratie 2

(scherm 23). Op dit scherm kunnen de factorwaarden worden ingesteld, van 0 tot 0,873 cc/puls.

• Druk op om de meter te markeren die u wilt kalibreren. Druk op . Er wordt een X in het vak weergegeven.

• Druk op om de kalibratie op de gecontroleerde meter (A met vloeistof A1, A2 of A3, of B) te starten.

Druk op om de kalibratie te annuleren.

• Druk op om het veld met het actuele doseervolume te markeren. Druk op om het volume in te stellen (0 tot 9999 cc). Druk op om van het ene naar het andere cijfer te gaan. Druk op om een cijfer te wijzigen. Druk op wanneer het veld correct is.

• Druk op om te schakelen tussen Kalibratie 2

(scherm 22) en Kalibratie 2 (scherm 23).

K-factoren meter

Startscherm

A FB . 46. Kalibratie 1 (scherm 22)

Druk op om Kalibratie 2 (scherm 23) weer te geven. Via dit scherm kan de gebruiker een kalibratie uitvoeren. Het scherm toont de K-factoren voor Meter A

(met vloeistof A1, A2 en A3) en Meter B, het beoogde doseervolume, het actuele doseervolume (instelbaar van 0 tot 9999 cc) en het te doseren materiaal.

Storingen opsporen en verhelpen (scherm 35-37)

De schermen voor het testen van de systeemregeling worden toegankelijk door het wachtwoord in te stellen op 9909. Raadpleeg Configuratie 3 (scherm 20) op

pagina 45 voor uitleg over het instellen of wijzigen van

het wachtwoord.

Nadat u het wachtwoord op 9909 hebt ingesteld, drukt u op om de instellingen te verlaten. Druk op om de Instelmodus opnieuw te openen. Startscherm

Instellingen (scherm 17) wordt weergegeven, met schermopties voor het opsporen en oplossen van storingen.

K-factoren meter A

K-factor meter B

Geselecteerd materiaal

Actief recept

Beoogd doseervolume

De schermopties voor het opsporen en oplossen van storingen verschijnen hier.

Start kalibratie meter A of meter B

Meterkalibratie annuleren

Actueel doseervolume

Startscherm

A FB . 47. Kalibratie 2 (scherm 23)

A FB . 48. Startscherm Instellingen opties voor het opsporen en verhelpen van storingen

48 3A1675G

Details Instelmodus

Opsporen en verhelpen van storingen met systeeminvoer (scherm 35)

Vanuit het Startscherm Instellingen (scherm 17) met probleemoplossing actief drukt u op om Opsporen en verhelpen van storingen met systeeminvoer

(scherm 35) weer te geven. Er wordt X in het vak weergegeven om aan te geven of

Luchtstroomschakelaar 1 of 2 aanstaat en of het pistool in de Pistoolspoelkast zit. Het scherm toont tevens de pulsen voor Meter A en Meter B. De velden die betrekking hebben op de pompfunctie kunnen worden genegeerd.

Pomp B omhoog of omlaag (niet gebruikt)

Luchtstroomschakelaar aan

Pompdrukken

(niet gebruikt)

Druk driemaal op om terug te keren naar het

Startscherm Instellen (scherm 17). Rechtstreekse toegang tot de andere schermen is niet mogelijk.

Opsporen en verhelpen van storingen met systeemuitvoer (scherm 37)

Vanuit het Startscherm Instellingen (scherm 17) met probleemoplossing actief drukt u op om Opsporen en verhelpen van storingen met systeemuitvoer

(scherm 37) weer te geven. Er wordt een X in het vak weergegeven om de elektrische Aan-status aan te geven voor de doseerventielen (B en A1, A2 en A3), oplosmiddelventielen (B en A), de pistooltrekker en het alarm. Druk op om de Geforceerde modus te starten. Er verschijnt een tweede reeks selectievakjes.

Bedien handmatig de ventielen, het alarm of de pistooltrekker. Bij correct functionerende componenten wordt er bij het bedienen een X in het overeenkomstige tweede vak weergegeven. Druk op om de

Geforceerde modus te verlaten. U verlaat de

Geforceerde modus ook wanneer u naar een ander scherm gaat.

Pistool in pistoolspoelkast

Pomp A omhoog of omlaag (niet gebruikt)

Meterpulsen

A

FB

. 49. Opsporen en verhelpen van storingen met systeeminvoer (

s

cherm 35)

• Druk op en vervolgens opnieuw op om naar Opsporen en verhelpen van storingen met systeeminvoer (scherm 37) te gaan. Druk op om naar de Membraantest (scherm 36) te gaan.

Membraantest (scherm 36)

Vanuit het Startscherm Instellingen (scherm 17) met probleemoplossing actief drukt u op en vervolgens opnieuw op . Membraantest (scherm 36) wordt weergegeven. U kunt ook op en daarna weer op drukken. Via dit scherm kan een geautoriseerde gebruiker de knoppen op het membraan van de displaymodule testen. Wanneer dit scherm is geopend, verliezen alle knoppen hun vooraf gedefinieerde functie en zijn de softkeys niet gedefinieerd. Wanneer er een correct functionerende knop wordt ingedrukt, verschijnt er een X in het vak.

Doseerventielen

Start geforceerde modus

Stop geforceerde modus

A FB . 51. Storingen opsporen en verhelpen met de systeemuitvoer (scherm 37)

Oplosmiddelventielen

Pistooltrekker

Alarm

A FB . 50. Membraantest (scherm 36)

3A1675G 49

Doseeropties

Doseeropties

Sequentiële dosering

Component A en B worden met tussenpozen in het benodigde volume gedoseerd om de juiste mengverhouding te verkrijgen.

1.

De operator drukt op te beginnen.

om met de bediening

2.

De ProMix 2KE-regelaar zendt signalen uit om de magneetventielen te activeren. De magneetventielen activeren Doseerventiel A1

(A2 of A3, afhankelijk van het geselecteerde recept) en B. De vloeistof begint te stromen wanneer de pistooltrekker wordt ingedrukt.

3.

Componenten A1 en B worden als volgt één voor

één in de vloeistofintegrator (FI) geïntroduceerd.

a.

De doseerventiel aan de A-zijde (DVA1, DAV2 of DVA3) wordt geopend en er stroomt vloeistof in de integrator. b.

Debietmeter A (MA) bewaakt het gedoseerde vloeistofvolume en zendt elektrische pulsen naar de ProMix 2KE-regeleenheid. De regeleenheid bewaakt deze pulsen en signalen. c.

Wanneer het doelvolume is gedoseerd, wordt

Doseerventiel A gesloten.

OPMERKING: Het doseervolume van component A en B is gebaseerd op de mengverhouding en de dosering die door de gebruiker is ingesteld en wordt berekend door de ProMix 2KE-regeleenheid.

d.

Doseerventiel B (DVB) gaat open en er stroomt vloeistof in de integrator; deze wordt proportioneel aangepast aan component A. e.

Debietmeter B (MB) meet en bewaakt de gedoseerde hoeveelheid vloeistof en stuurt elektrische pulsen naar de ProMix 2KE- regeleenheid.

f.

Wanneer het doelvolume is gedoseerd, wordt doseerventiel B gesloten.

4.

De componenten worden voorgemengd in de integrator en vervolgens in de leiding van de statische mixer (SM) gelijkmatig doorgemengd.

OPMERKING: Om de uitvoer van de statische menger naar het pistool te controleren kunt u een optionele vloeistofdrukregulator installeren.

5.

Componenten A en B worden afwisselend in de integrator geleid zolang de trekker van het pistool wordt ingedrukt.

6.

Als de trekker van het pistool twee minuten lang niet wordt ingedrukt, schakelt het systeem over op stationair; in dat geval worden de doseerventielen van de mengverdeler gesloten.

7.

Wanneer de trekker van het pistool weer wordt ingedrukt, gaat de ProMix 2KE verder met het proces vanaf het punt waarop werd gestopt.

OPMERKING: Het systeem kan op elk moment worden gestopt door op te drukken of door de hoofdstroomschakelaar uit te zetten.

Tabel 3: Werking sequentiële dosering

Dosis 1 Dosis 2 Dosis 3 Verhouding = 2,0:1

A = 2

B = 1

50 3A1675G

Doseeropties

FI

SVA

DVA1

DVA2 en

DVA3 (achter)

MA

Verklaring:

MA Meter component A

DVA1 Doseerventiel component A

DVA2 Tweede kleur/katalysatorventiel

DVA3 Derde kleur/katalysatorventiel

SVA Oplosmiddelventiel A

A FB . 52. Vloeistofmodule, sequentieel doseren

MB

SM

MB Meter component B

DVB Doseerventiel component B

SVB Oplosmiddelventiel B

SM

FI

Statische menger

Vloeistofintegrator ti15699a

SVB

DVB

3A1675G 51

Doseeropties

Dynamisch doseren

Overzicht

Dynamisch doseren zorgt voor het leveren van verhoudingen op aanvraag, waardoor het niet nodig is een integrator te gebruiken en zo ongewenst contact met het materiaal tot een minimum kan worden beperkt.

Deze functie is met name nuttig bij schuifgevoelige middelen en middelen op waterbasis.

Een restrictor injecteert component B met een ononderbroken stroom in component A. De software bepaalt de duur en frequentie van elke injectie. Zie

A FB . 55 voor een overzichtsschema van het proces.

Systeemparameters voor dynamisch doseren

De volgende parameters zijn van invloed op de prestatie van dynamisch doseren:

• Debiet component A: Zorg dat de toevoerpomp de juiste afmetingen heeft voor een voldoende en ononderbroken materiaalstroom. Let op dat component A voor de meeste materiaalstroom van het systeem zorgt bij hogere mengverhoudingen.

• Debiet component B: Zorg dat de toevoerpomp de juiste afmetingen heeft voor een voldoende en ononderbroken materiaalstroom.

• Druk component A: Zorg voor een precieze drukregeling. Aanbevolen wordt om de druk van component A zo’n 5-15% lager te houden dan de druk van component B.

• Druk component B: Zorg voor een precieze drukregeling. Aanbevolen wordt om de druk van component B zo’n 5-15% hoger te houden dan de druk van component A.

OPMERKING: Wanneer u dynamisch doseren gebruikt, is het zeer belangrijk dat u voor een constante, goed gereguleerde vloeistoftoevoer zorgt. Voor het verkrijgen van de juiste drukregeling en een minimale pomppulsering installeert u een vloeistofregelaar op de toevoerleidingen A en B vóór de meters. Installeer de regulator bij systemen met kleurwissel onder de kleur-/katalysatoreenheid.

Selecteer een restrictormaat voor component B

Zie De vloeistofverdeler instellen voor dynamische dosering op pagina 16. Gebruik de diagrammen

op pagina 65 t/m 69 om een geschikte restrictormaat

te selecteren voor de gewenste debiet- en mengverhouding.

Selecteer Dynamisch doseren

1.

Druk op de displaymodule op voor toegang tot het Startscherm Instellingen (scherm 17). Selecteer

om Configuratie 1 (scherm 18) weer te geven.

2.

Selecteer A B doseertype.

Uitbalancering A/B-druk

Als de druk van component B te hoog is, drukt deze de stroom van component A tijdens de injectie van B opzij.

De ventiel opent niet lang genoeg, wat resulteert in de fout Hoge verhouding.

Als de druk van component B te laag is, wordt deze in een onvoldoende volume geïnjecteerd. De ventiel blijft te lang open, wat resulteert in de fout Lage verhouding.

Het selecteren van de juiste restrictormaat voor component B en het uitbalanceren van de A/B-druk zorgt ervoor dat het systeem het juiste drukbereik aanhoudt, wat resulteert in een consistente mengverhouding.

A FB . 53 toont de drukbalans van A tot B, afgelezen

bij de inlaat van de verhoudingsregelaar. Het wordt aanbevolen om de druk van component B 5-15% hoger te houden dan de druk van component A, om het systeem binnen het bedieningsbereik te houden, de juiste mengverhouding vast te houden en een correct gemengd materiaal te verkrijgen. Als de druk niet is uitgebalanceerd (“B druk de hoog” of “B druk de laag”), is het misschien niet mogelijk om de gewenste mengverhouding vast te houden. Het systeem zal in dat geval een alarm laten horen omdat de verhouding niet klopt en de werking stopzetten.

OPMERKING: Bij multi-stroomsystemen wordt aanbevolen om het systeem zo in te stelen dat het correct functioneert bij het hoogste debiet, zodat u er zeker van bent dat er voldoende vloeistof wordt geleverd.

Bij dynamische dosering staat de doseerventiel van component A voortdurend open. De doseerventiel van component B kent dan cycli van aan en uit; een cyclus van 0,5-1,0 seconden geeft de juiste balans aan.

Bewaak de prestaties van het systeem door naar de waarschuwingsberichten op de displaymodule met informatie over de systeemprestaties te kijken en pas

de druk zo nodig aan. Zie Tabel 5 op pagina 56.

52 3A1675G

Be die nin gsb ere ik

B druk te hoog

A druk B druk

A FB . 53. Bedieningsbereik A/B met de juiste restrictormaat

B druk te laag

Doseeropties

B druk te hoog ngs ber

Bed ieni

(te klei n) eik

B druk te laag

A druk B druk

OPMERKING: Als de restrictor te klein is, kan het nodig zijn om meer differentiële druk te leveren dan er in uw systeem beschikbaar is.

A FB . 54. A/B bedieningsbereik met te grote restrictor

Component A (ononderbroken stroom) Materiaal in verhouding

Naar statische menger

Component B (gepulste injectie)

A

FB

. 55. Overzichtsschema van de werking van dynamische dosering

Tabel 4: Gids voor het opsporen en verhelpen van storingen met dynamische dosering

(voor uitgebreide informatie over het oplossen van problemen met het systeem, zie

Alarmstoringen opsporen en verhelpen beginnend op pagina 57)

Foutbericht

Fout - Lage verhouding (R1)

Fout - Hoge verhouding (R4)

Oplossing

• Verhoog de druk in A of verlaag de druk in B.

• Gebruik een kleinere restrictor.

• Verhoog de druk in B.

• Reinig de restrictor of gebruik een grotere maat.

• Controleer of ventiel B correct opent.

3A1675G 53

Systeemfouten

Systeemfouten

OPMERKING: Gebruik de vloeistof niet in de leiding die met een verkeerde mengverhouding doseerde, aangezien deze dan mogelijk niet goed uithardt.

Systeemalarmen

De systeemalarmen maken u attent op een probleem en helpen te voorkomen dat er met een onjuiste doseerverhouding wordt gespoten. Als een alarmsituatie optreedt, stopt het systeem en gebeurt het volgende:

• Het alarmsignaal klinkt.

• De statusbalk op de displaymodule toont het alarmpictogram en de alarmcode.

• Het alarm wordt met datum-/tijdstempel opgeslagen in het logboek.

Foutcode-indicator

A FB . 56. Alarmcodes displaymodule

Systeemadvies-/registratiecodes

Tabel 5 toont de advies- en registratiecodes. Adviezen

en registraties stoppen de werking van het systeem niet en laten geen alarm afgaan. Als er een advies wordt afgegeven, toont de statusbalk op de displaymodule het adviespictogram en de bijbehorende code.

Systeemregistraties worden niet in de statusbalk weergegeven. Beide adviezen en registraties worden met datum- en tijdstempel opgeslagen in het logboek, dat op het display kan worden bekeken of worden opgeslagen op een flashstation via de optionele

USB-poort.

Registratie - geen pictogram

Alarmpictogram

Adviespictogram

A FB . 57. Pictogrammen foutenlogboek

54

Fout wissen en opnieuw starten

OPMERKING: Als er een fout optreedt, zorg dan dat u de foutcode bepaalt voordat u het alarm reset. Als

u de foutcode vergeten bent, gebruikt u Logboekfouten uitvoeren (scherm 5-14) op pagina 43 om de laatste

50 fouten inclusief met datum- en tijdstempel te bekijken.

Voor het resetten van fouten, zie Alarmstoringen opsporen en verhelpen op pagina 57. Veel fouten

kunnen eenvoudig worden gewist door op drukken.

te

Functie Luchtstroomschakelaar

(AFS)

Lucht- of luchtgestuurde pistolen

De luchtstroomschakelaar (AFS) detecteert de luchtstroom naar het pistool en stuurt een signaal naar de ProMix 2KE-regelkast als de trekker van het pistool wordt ingedrukt. De AFS werkt in combinatie met de debietmeters om ervoor te zorgen dat de systeemcomponenten goed functioneren.

Als een debietmeter bijvoorbeeld niet werkt of verstopt raakt, kan er pure hars of katalysator oneindig doorspuiten als de ProMix 2KE deze toestand niet detecteert en stopt. Daarom is de luchtstroomschakelaar zo belangrijk.

Als de ProMix 2KE via het AFS-signaal detecteert dat de trekker van het pistool wordt ingedrukt, en er stroomt desondanks geen vloeistof door de meter, dan treedt na

40 seconden een doseertijdalarm op (QTA1 of QTB1) en schakelt het systeem zichzelf uit.

3A1675G

Systeemfouten

Het systeem bedienen zonder luchtstroomschakelaar

Het wordt niet aanbevolen om het systeem te gebruiken zonder luchtstroomschakelaar. Vervang een defecte schakelaar zo snel mogelijk.

Airless pistool

Het wordt niet aanbevolen om een Airless pistool te gebruiken met de ProMix 2KE. Er kunnen zich twee problemen voordoen als u geen luchtstroomschakelaar gebruikt:

• Zonder invoer van de pistooltrekker/ uchtstroomschakelaar weet de ProMix 2KE niet dat het pistool aan het sproeien is en zal er zich een

Doseertijdalarm voordoen. Dit betekent dat een defecte meter op geen enkele wijze kan worden gedetecteerd. U zou gedurende twee minuten pure hars of katalysator kunnen sproeien zonder dat u dit weet.

• Aangezien de ProMix 2KE niet weet dat u aan het sproeien bent, omdat er geen invoer van een pistooltrekker/luchtstroomschakelaar is, zal hij elke twee minuten stationair gaan draaien wanneer u in de mengmodus werkt.

Kennisgeving inactief systeem (IDLE)

Deze waarschuwing verschijnt als de ProMix 2KE is ingesteld op Mengen en er 2 minuten voorbij zijn gegaan sinds het systeem voor het laatst een signaal van schakeling luchtstroom heeft ontvangen (pistooltrekker). Het pictogram Pistool inactief weergegeven.

wordt

Bij toepassingen die gebruikmaken van de AFS,

zorgt het indrukken van de pistooltrekker ervoor dat de waarschuwing wordt gewist en u weer kunt spuiten.

Zonder de AFS

wordt het alarm niet gewist wanneer de pistooltrekker wordt ingedrukt. Om weer te kunnen spuiten, drukt u op , vervolgens op daarna de pistooltrekker indrukken.

en

3A1675G 55

Systeemfouten

Foutcodes

Tabel 5: Codes voor systeemalarmen/-adviezen/-registraties

Code Beschrijving Details

Alarmcodes - Het alarm gaat af, het systeem stopt en het pictogram wordt weergegeven totdat het probleem is opgelost en het alarm is gewist.

CA Communicatiefout

CAU1 USB-communicatiefout

43

43

43 EQU2 USB-station aangesloten gedurende niet in stand-by

Fout met pistoolspoelkast SG

SAD1

SAD2

Verstuifde lucht tijdens spoelen -

Pistool 1

Verstuifde lucht tijdens spoelen -

Pistool 2

SPSA

SPSB

SFA1

SFA2

SFA3

Spoelvolumefout A

Spoelvolumefout B

PreMix-fout - Kleur

43

43

43

SFB1

SHA1

SHA2

SHA3

PreMix-fout - Katalysator

PreFill-fout - Kleur 43

SHB1

SM

SN

QPD1

QPD2

R1

R4

QDA1

QDA2

QDA3

PreFill-fout - Katalysator

MixFill-startfout

MixFill complete fout

Houdbaarheidsfout - Pistool 1

Houdbaarheidsfout - Pistool 2

Fout - Lage verhouding

Fout - Hoge verhouding

Overdosis A, B Dosis te kort

44

44

44

44

45

46

QDB1

QTA1

QTA2

QTA3

Overdosis B, A Dosis te kort

Fout met Doseertijd A 47

QTB1

QLAX

QLBX

P6A1

P6B1

Fout met Doseertijd B

Lekkagefout A

Lekkagefout B

Drukomvormerfout A

Drukomvormerfout B

47

48

Adviescodes - Er gaat geen alarm af, het systeem blijft draaien en er wordt een pictogram op het actieve scherm weergegeven totdat de melding is gewist

MFA1 Meter A: onderhoud nodig

MFB1 Meter B: onderhoud nodig

N.v.t.

N.v.t.

MEA1 Mengventiel A1: onderhoud nodig

MEA2 Mengventiel A2: onderhoud nodig

MEA3 Mengventiel A3: onderhoud nodig

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

56

Tabel 5: Codes voor systeemalarmen/-adviezen/-registraties

Code Beschrijving Details

MEB1 Mengventiel B: onderhoud nodig N.v.t.

MESA Oplosmiddelventiel A: onderhoud nodig N.v.t.

MESB Oplosmiddelventiel B: onderhoud nodig N.v.t.

MGA1 Vloeistoffilter A: onderhoud nodig N.v.t.

MGB1 Vloeistoffilter B: onderhoud nodig

MGP1 Luchtfilter: onderhoud nodig

N.v.t.

N.v.t.

ES Standaardinstellingen systeem geladen N.v.t.

Registratiecodes - Er gaat geen alarm af, het systeem blijft draaien en er wordt geen pictogram op het actieve scherm weergegeven.

EL

EC

Systeem ingeschakeld

Systeeminstellingen gewijzigd

ET Systeem heeft automatische dump uitgevoerd na een houdbaarheid

EQU1 USB-station aangesloten gedurende stand-by

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

3A1675G

Systeemfouten

Alarmstoringen opsporen en verhelpen

Alarm en beschrijving

CA

Communicatiefout

De displaymodule communiceert niet met de

Geavanceerde vloeistofregel module.

Oorzaak Oplossing

De CAN-kabel tussen de displaymodule en de the Geavanceerde vloeistofregelmodule is niet aangesloten.

Controleer of de kabel correct is aangesloten.

De CAN-kabel is ingesneden of gebogen. Controleer of de kabel niet is gebogen of ingesneden tot een straal van minder dan 40 mm (1,6 inch).

De kabel of connector functioneert niet.

Vervang de kabel.

Systemen aangedreven door een generator:

Controleer of de geavanceerde vloeistofregelmodule (AFCM), de displaymodule

(DM) en de USB-module onder stroom staan (groene led) en communiceren

(amberkleurige led knippert)

1.

Koppel elke module die niet onder stroom staat, los en controleer de spanning op de kabel die wordt geproduceerd door de generatormodule (zie Uitgangsvermogen van de generatormodule). Als de juiste spanning niet wordt gedetecteerd, voert u de probleemoplossing uit voor de generatormodule.

2.

Als de juiste spanning wordt gedetecteerd, controleert u of de kabel die de twee modules verbindt, goed is.

Er zou een kortsluiting kunnen zijn in één van de kabels van de spoel/meter aangesloten op de AFCM.

De stroomvoorziening naar de AFCM kan slecht zijn, wat wordt aangegeven door de status-ledlampjes (rood, geel, groen) die niet branden. Controleer of de stroomvoorziening werkt door ze los te koppelen van de AFCM en ze aan te sluiten op een andere module: de displaymodule of de

USB-module.

The DM and the AFCM have different versions of software installed.

De rode led op de AFCM brandt.

3.

Als de kabel goed is, vervangt u de module.

Vervang de kabel (16E890)

Vervang de module.

Installeer de laatste software van de tokenset 16D922 op alle modules.

Als deze niet knippert, vervangt u de module.

Als deze knippert, neemt u contact op met uw leverancier.

OPMERKING:

1.

als de AFCM de verbinding verliest (geen knipperende amberkleurige led) maar vervolgens terug wordt hersteld, gaat het alarm automatisch weg en wordt het alarm niet geregistreerd in het logboek.

2.

Als de DM de verbinding verliest (geen knipperende amberkleurige led) maar vervolgens terug wordt hersteld, moet u het alarm handmatig verwijderen en wordt er een alarm geregistreerd in het logboek.

3.

Als de USB-module de verbinding verliest (geen knipperende amberkleurige led) maar vervolgens terug wordt hersteld, krijgt u geen alarm.

3A1675G 57

Systeemfouten

Alarm en beschrijving Oorzaak Oplossing

CAU1

USB-communicatiefout

Het systeem heeft tijdens de vorige systeeminschakeling een USB-module gedetecteerd maar detecteert deze momenteel niet.

EQU2

Fout met USB-station

Het USB-station is geplaatst toen het systeem niet op stand-by stond.

SG

Fout met pistoolspoelkast

Er is een pistoolspoelkast ingeschakeld, maar het systeem detecteert tijdens het spoelen, wisselen van kleur of tijdens auto-dump geen pistool in de pistoolspoelkast.

SPSA of SPSB

Spoelvolumefout

Onvoldoende volume tijdens eerste 10 seconden van de spoelprocedure van A of B.

De module is verwijderd.

De CAN-kabel is ontkoppeld of defect.

De USB-stations voldoen niet aan de

IS-normen en daarom is het gevaarlijk om deze te gebruiken terwijl het systeem actief is.

Zet het systeem op stand-by en installeer de USB-module.

Zet het systeem op stand-by en sluit de USB-kabel opnieuw aan of vervang deze.

Zet het systeem op Stand-by. Sluit het

USB-station alleen aan in een niet-gevaarlijke omgeving.

Het deksel van de pistoolspoelkast is niet gesloten.

Sluit het deksel en wis het cover alarm.

Voor systemen met een pistoolspoelkast bevindt de pistool zich niet in de kast wanneer het spoelen actief is.

Spoel het systeem door met oplosmiddel of vers gemengd materiaal:

• Spoelen met oplosmiddel Zie

Doorspoelen op pagina 34. Het

systeem spoelt totdat de vooraf ingestelde spoeltijd is verstreken.

LET OP

Om te voorkomen dat er materiaal in de apparatuur uithardt, mag u de stroom niet uitschakelen. Volg een van de oplossingen rechts.

Oplosmiddelleiding, -ventiel of -meter is verstopt of zit vast.

• Spoelen met nieuw gemengd materiaal Ga naar de modus

Mengen en spuit het vereiste volume om de houdbaarheidstimer te resetten.

Controleer de componenten en reinig, repareer of vervang deze waar nodig.

SAD1 of SAD2

Verstuifde lucht tijdens spoelen

Er is verstuifde lucht naar

Pistool 1 (SAD1) of Pistool 2

(SAD2) gedetecteerd toen spoelen werd geselecteerd of tijdens de spoelprocedure.

De oplosmiddelpomp werkt niet correct. Controleer en repareer pomp.

Raadpleeg de handleiding van de pomp voor reparatieprocedures en vervangende onderdelen.

Verstuifde lucht blijft aanwezig.

Vervang de luchtstroomschakelaar.

Pistool zit niet in pistoolspoelkast.

Plaats het pistool in de pistoolspoelkast.

Luchtafsluiter pistoolspoelkast functioneert niet.

Luchtlekkage in de leiding voor verstuifde lucht.

Test aan de hand van de schermen van

Storingen opsporen en verhelpen. Zie

pagina 48. Repareer/Vervang indien

nodig de luchtafsluitventiel.

Inspecteer de luchtleiding op kinken, schade of losse verbindingen. Repareer of vervang indien nodig.

58 3A1675G

Systeemfouten

Alarm en beschrijving

SFA1, SFA2, SFA3 of SFB1

PreMix-fout

Bij systemen met een pistoolspoelkast is er een ontoereikende hoeveelheid hars/kleur (SFA1, SFA2 of

SFA3) of katalysator (SFB1) gedetecteerd tijdens de

10 seconden durende

PreMix-procedure.

Oorzaak

Pistool, leiding, ventiel of meter is verstopt of zit vast.

Aanvoerpomp of oplosmiddelpomp is niet gedraaid of werkt niet.

De luchtleidingen of magneetventielen zijn onjuist aangesloten of de magneetventielen functioneren niet.

Oplossing

Controleer de componenten en reinig, repareer of vervang deze waar nodig.

Controleer en repareer pomp.

Raadpleeg de handleiding van de pomp voor reparatieprocedures en vervangende onderdelen.

Controleer het pad van de luchtleiding.

Zie het Pneumatische schema van het systeem

op pagina 70 of 71. Controleer

of de magneetventiel werkt.

Verhoog de vloeistofdruk.

SHA1, SHA2, SHA3 of SHB1

PreFill-fout

Het totale volume van de

PreFill-procedure is niet bereikt voor kleur (SHA1,

SHA2 of SHA3) of katalysator

(SHB1) gedurende 5 minuten durende PreFill-procedure.

SM

MixFill-startfout

Bij systemen met een pistoolspoelkast is er een ontoereikende hoeveelheid gemengd materiaal gedetecteerd tijdens de

10 seconden durende mengselvulprocedure.

Debiet is te laag.

Het pistool wordt niet door de pistoolspoelkastmagneetventiel geactiveerd.

De leiding of het pistool is verstopt of is begrensd.

Debiet is te laag.

Het ventiel zit vast.

SN

MixFill complete fout

Er is een ontoereikend volume gemengd materiaal gedetecteerd tijdens de

5 seconden durende mengselvulprocedure.

QPD1 of QPD2

Houdbaarheidsfout

De houdbaarheid van het gemengde materiaal voor

Pistool 1 (QPD1) of Pistool 2

(QPD2) is verstreken.

U hebt te weinig volume gespoten om het vloeistofmengsel in de mengverdeler, de slang en het pistool vers te houden.

Controleer of de trekker wordt ingedrukt.

Pas zo nodig aan.

Reinig de leiding, de tip of het filter.

Verhoog de vloeistofdruk of verlaag de begrenzing.

Reinig het ventiel of controleer of het ventiel correct door het magneetventiel wordt geactiveerd.

Spoel de leiding met gemengd materiaal

door. Zie pagina 34.

Controleer of de slanglengte en

-diameter correct zijn ingevoerd.

Zie Configuratie 2 (scherm 19)

op pagina 45.

Spuit het vereiste volume om de houdbaarheidstimer opnieuw te starten.

3A1675G 59

Systeemfouten

Alarm en beschrijving

R1

Fout - Lage verhouding

De mengverhouding is lager dan de ingestelde tolerantie voor een volumevergelijking van component A naar B.

Oorzaak

Er is te veel beperking in het systeem.

Oplossing

• Controleer of het systeem volledig geladen is met materiaal.

• Controleer of de cyclussnelheid van de toevoerpomp goed is ingesteld.

• Controleer of de spuitpunt/-tuit de correcte grootte heeft voor het debiet en de toepassing, en of deze niet verstopt zit.

Als het alarm tijdens de start optreedt, na het doorspoelen, dan was het debiet waarschijnlijk te hoog.

Als het alarm optreedt als u al enige tijd aan het spuiten bent, is de druk van de vloeistoftoevoer op beide materialen mogelijk niet in balans.

• Controleer of de vloeistofregelaar correct is ingesteld.

Beperk de beweging van de pistoolnaald om de eerste vloeistofafgifte in te perken totdat de vloeistofslangen volledig zijn gevuld met materiaal.

S

tel de druk van de vloeistofregelaars naar componenten A en B zo in dat deze voor beide componenten ongeveer gelijk is.

Als de druk al ongeveer gelijk is,

controleer dan of de doseerventielen voor component A en B goed functioneren.

Trage activering van de ventielen van component A of B. Dit kan de oorzaak zijn:

Bedien handmatig het doseerventiel A1,

(A2, A3) en solenoïdeventielen B door de knoppen voor overname van de solenoïdeventielen in te drukken en los te laten. De ventielen moeten snel open en dicht klikken.

• De luchtdruk naar de ventielaandrijving is te laag.

• Er is iets dat het magneetventiel of de slang blokkeert en voor een onderbreking in de lucht voor de ventielaandrijving zorgt.

Doseerventiel A1 (A2, A3) is te ver naar binnen gedraaid.

Doseerventiel B is te ver geopend.

De vloeistofdruk is te hoog en de luchtdruk is te laag.

• Verhoog de luchtdruk. De luchtdruk moet tussen 0,52-0,84 Mpa

(5,2-8,4 bar, 75-120 psi) bedragen,

0,84 MPa (8,4 bar, 120 psi) wordt aanbevolen.

• Er kan vuil of vocht in de luchttoevoer zitten. Zorg voor een geschikte filtratie.

Raadpleeg Ventielinstellingen op pagina 38 voor richtlijnen voor

aanpassing.

• Pas de luchtdruk en de vloeistofdruk aan. Zie de aanbevolen luchtdruk hierboven.

• Vloeistofafdichting in ventiel is defect. • Zie overeenkomstige ventielhandleiding voor informatie over de reparatie.

60 3A1675G

Systeemfouten

Alarm en beschrijving Oorzaak Oplossing

R4

Fout - Hoge verhouding

De mengverhouding is hoger dan de ingestelde tolerantie voor een volumevergelijking van component A naar B.

Er is te weinig beperking in het systeem.

• Controleer of het systeem volledig geladen is met materiaal.

• Controleer of de cyclussnelheid van de toevoerpomp goed is ingesteld.

• Controleer of de spuitpunt/-tuit de correcte grootte heeft voor het debiet en de toepassing, en of deze niet versleten is.

Als het alarm tijdens de start optreedt, na het doorspoelen, dan was het debiet waarschijnlijk te hoog.

Als het alarm optreedt als u al enige tijd aan het spuiten bent, is de druk van de vloeistoftoevoer op beide materialen mogelijk niet in balans.

Trage activering van de ventielen van component A of B. Dit kan de oorzaak zijn:

• De luchtdruk naar de ventielaandrijving is te laag.

• Controleer of de vloeistofregelaar correct is ingesteld.

Beperk de beweging van de pistoolnaald om de eerste vloeistofafgifte in te perken totdat de vloeistofslangen volledig zijn gevuld met materiaal.

S

tel de druk van de vloeistofregelaars naar componenten A en B zo in dat deze voor beide componenten ongeveer gelijk is.

Als de druk al ongeveer gelijk is,

controleer dan of de doseerventielen voor component A en B goed functioneren.

Bedien de magneetventielen van doseerventiel A1 (A2, A3) en B handmatig om te kijken of deze goed werken.

• Verhoog de luchtdruk. De luchtdruk moet tussen 0,52-0,84 Mpa

(5,2-8,4 bar, 75-120 psi) bedragen,

0,84 MPa (8,4 bar, 120 psi) wordt aanbevolen.

• Er kan vuil of vocht in de luchttoevoer zitten. Zorg voor een geschikte filtratie.

• Er is iets dat het magneetventiel of de slang blokkeert en voor een onderbreking in de lucht voor de ventielaandrijving zorgt.

• Doseerventiel B is te ver naar binnen gedraaid. Doseerventiel A1 (A2, A3) is te ver geopend.

• De vloeistofdruk is te hoog en de luchtdruk is te laag.

Raadpleeg Ventielinstellingen op pagina 38 voor richtlijnen voor

aanpassing.

• Pas de luchtdruk en de vloeistofdruk aan. Zie de aanbevolen luchtdruk hierboven.

3A1675G 61

Systeemfouten

Alarm en beschrijving

QDA1, QDA2, QDA3

Overdosis A

De dosering voor A is te hoog en is in combinatie met B te groot voor de capaciteit van de mengverdeler.

QDB1

Overdosis B

De dosering voor B is te hoog, waardoor er een dosering voor A wordt geforceerd die, in combinatie met B, te groot is voor de capaciteit van de mengverdeler.

Oorzaak

De afdichting of de naald/zitting lekt.

Debietmeterfluctuaties als gevolg van drukpulsatie.

De aandrijving voor de ventielen van component A of B is traag.

Er wordt met een hoge mengverhouding en een hoog debiet gewerkt.

Oplossing

Repareer het ventiel.

Controleren op drukpulsatie:

1.

Sluit alle ventielen van de mengverdeler.

2.

Schakel de circulatiepompen in en alle apparatuur in de spuitcabine

(zoals ventilatoren en lopende banden).

3.

Controleer of de ProMix 2KE een laag vloeistofdebiet aangeeft.

4.

Als de ProMix 2KE aangeeft dat er een laag vloeistofdebiet is, en er zijn geen lekkages bij het pistool of bij een pakking of koppelstuk, dan hebben de debietmeters waarschijnlijk te lijden van drukpulsatie.

5.

Sluit de vloeistofafsluiter tussen het vloeistoftoevoersysteem en de debietmeter. De debietindicatie moet stoppen.

6.

Installeer zo nodig drukregelaars of een druktank op de vloeistofinlaten naar de ProMix 2KE om de druk van de vloeistoftoevoer te verlagen.

Neem contact op met uw

Graco-leverancier voor informatie.

Zie Fout - Lage verhouding en Fout -

Hoge verhouding

op pagina 60-61.

Het kan nodig zijn om het debiet door de doseerventiel voor component B te beperken door de zeskantsmoer ervan af te stellen.

62 3A1675G

Systeemfouten

Alarm en beschrijving Oorzaak

QTA1, QTA2, QTA3 of QTB1

Fout met doseertijd

De pistooltrekker is actief maar er worden tijdens de geselecteerde doseertijd geen pulsen voor A (QTA1,

QTA2, QTA3) of B (QTB1) gedetecteerd.

Het systeem staat op Mengen en de trekker van het pistool wordt slechts half ingedrukt waardoor er wel lucht maar geen vloeistof door het pistool stroomt.

Het vloeistofdebiet is te laag.

De debietmeter of de kabel is defect of de debietmeter is verstopt.

Oplossing

Druk de trekker van het pistool volledig in.

Verhoog het debiet.

Om de werking van de metersensoren te controleren, verwijdert u de kap om de sensor bloot te leggen. Beweeg met een metalen gereedschap voor de sensor.

TI12792a

QLAX of QLBX

Lekkagefout

Meter A (QLAX) of Meter B

(QLBX) meet vloeistof met alle ventielen gesloten.

De aandrijving voor de ventielen van component A of B is traag.

De toevoerpomp is niet ingeschakeld.

Er zit een luchtlek na de luchtstroomschakelaar.

De luchtstroomschakelaar zit vast en staat open.

Als er een meter- of kabelfout is, zult u een groot verschil zien tussen de hoeveelheid gedoseerd vloeistof en het volume van de debietmeter die op de displaymodule wordt weergegeven.

Reinig of repareer zo nodig de meter.

Zie Fout - Lage verhouding en Fout -

Hoge verhouding

op pagina 60-61.

Schakel de toevoerpomp in.

Controleer de luchtleidingen op lekken en repareer deze.

Reinig of vervang de luchtstroomschakelaar.

De druk op het circulatiesysteem fluctueert en genereert meterpulsen.

Het ventiel lekt.

Vervang het keerventiel vóór de meter.

Vervang de ventielziting, ventiel of ventielafdichting.

Het pistool, de verdeler of de leiding lekt.

Repareer het lek ná de meters.

3A1675G 63

Selectiegrafieken dynamische doseringsrestrictor

Selectiegrafieken dynamische doseringsrestrictor

Gebruik de grafieken op pagina 65-69 als richtlijn om de

juiste restrictormaat te bepalen voor het gewenste

debiet en de gewenste materiaalviscositeit. Tabel 6

toont de beschikbare restrictormaten.

Voorbeeld:

Toepassing:

luchtspuitsysteem met mengverhouding 5:1

Vloeistoftoevoer:

1:1 pompen bij 0,7 MPa

(7 bar, 100 psi)

Debiet:

300 cc/min bij het pistool

Selecteer de restrictormaat:

kies de opening van

0,040 of 0,070 om ervoor te zorgen dat de druk niet hoger is dan 0,07-0,14 MPa (0,7-1,4 bar, 10-20 psi), vooropgesteld dat de vloeistofviscositeit gelijk is aan de geselecteerde viscositeit.

• Als de viscositeit van component B lager is dan de viscositeit uit het overzicht dat voor selectie wordt gebruikt, moet u mogelijk een kleinere restrictor gebruiken of het drukverschil verlagen.

• Als de viscositeit van component B hoger is dan de viscositeit uit het overzicht dat voor selectie wordt gebruikt, moet u mogelijk een grotere restrictor gebruiken of het drukverschil verhogen.

• Bij systemen met een luchtgestuurd pistool: als de viscositeit van component A hoger is dan de druk van component A in het overzicht, moet u mogelijk een grotere restrictor gebruiken of het drukverschil verhogen.

Maatcode

2*

3*

4*

5 ✓

6

7*

8

Tabel 6: Restrictormaten

Openingsgrootte Onderdeelnr.

0,020

0,030

0,040

0,050

0,060

0,070

0,080

15U936

15U937

15U938

15U939

15U940

15U941

16D554

* Deze restrictors zijn inbegrepen bij

Injectieset 15U955.

Deze restrictors betreffen optionele mate en zijn niet inbegrepen bij de Injectieset.

64 3A1675G

Selectiegrafieken dynamische doseringsrestrictor

MPa

(bar, psi)

27,6

(276, 4000)

24,1

(241, 3500)

20,7

(207, 3000)

17,2

(172, 2500)

13,8

(138, 2000)

10,3

(103, 1500)

6,9

(69, 1000)

3,4

(34, 500)

0

0

Toets

Restrictor #2

Restrictor #3

Restrictor #4

Restrictor #7

500 1000 1500 2000

Debiet (cc/min)

2500

Detailaanzicht

6,9

(69, 1000)

5,2

(52, 750)

3,4

(34, 500)

2,6

(26, 375)

1,7

(17, 250)

0,86

(8,6, 125)

0

0 500

3000 3500 4000

1000

A FB . 58. Prestatie dynamische dosering (verhouding 1:1, 90 centipoise vloeistof, 100 psi A zijdruk)

3A1675G 65

Selectiegrafieken dynamische doseringsrestrictor

MPa

(bar, psi)

27,6

(276, 4000)

8,3

(83, 1200)

6,9

(69, 1000)

5,5

(55, 800)

4,1

(41, 600)

2,8

(28, 400)

1,4

(14, 200)

0

0

Toets

Restrictor #2

Restrictor #3

Restrictor #4

Restrictor #7

500 1000 1500 2000

Debiet (cc/min)

2500

Detailaanzicht

3000 3500 4000

2,8

(28, 400)

2,1

(21, 300)

1,4

(14, 200)

0,7

(7, 100)

0,34

(3,4, 50)

0

0 500 1000

A FB . 59. Prestatie dynamische dosering (verhouding 5:1, 90 centipoise vloeistof, 100 psi A zijdruk)

66 3A1675G

Selectiegrafieken dynamische doseringsrestrictor

MPa

(bar, psi)

5,5

(55, 800)

4,8

(48, 700)

4,1

(41, 600)

3,4

(34, 500)

2,8

(28, 400)

2,1

(21, 300)

1,4

(14, 200)

0,7

(7, 100)

0

0

Toets

Restrictor #2

Restrictor #3

Restrictor #4

Restrictor #7

500 1000 1500 2000

Debiet (cc/min)

2500 3000 3500 4000

Detailaanzicht

1,4

(14, 200)

1,0

(10, 150)

0,7

(7, 100)

0,34

(3,4, 50)

0

0 500 1000

A FB . 60. Prestatie dynamische dosering (verhouding 10:1, 90 centipoise vloeistof, 100 psi A zijdruk)

3A1675G 67

Selectiegrafieken dynamische doseringsrestrictor

MPa

(bar, psi)

2,1

(21, 300)

1,72

(17,2, 250)

1,4

(14, 200)

1,03

(10,3, 150)

0,7

(7,0, 100)

0,34

(3,4, 50)

0

0

Toets

Restrictor #2

Restrictor #3

Restrictor #4

Restrictor #7

500 1000 1500 2000

Debiet (cc/min)

Detailaanzicht

2500 3000

0,7

(7, 100)

3500 4000

0,52

(5,2, 75)

0,34

(3,4, 50)

0,17

(1,7, 25)

0

0 500 1000

A FB . 61. Prestatie dynamische dosering (verhouding 20:1, 90 centipoise vloeistof, 100 psi A zijdruk)

68 3A1675G

Selectiegrafieken dynamische doseringsrestrictor

MPa

(bar, psi)

1,4

(14, 200)

1,2

(12,4, 180)

1,1

(11, 160)

0,9

(9,7, 140)

0,8

(8,3, 120)

0,7

(7, 100)

0,55

(5,5, 80)

0,41

(4,1, 60)

0,28

(2,8, 40)

0,14

(1,4, 20)

0

0

Toets

Restrictor #2

Restrictor #3

Restrictor #4

Restrictor #7

500 1000 1500 2000

Debiet (cc/min)

2500 3000 3500 4000

Detailaanzicht

0,28

(2,8, 40)

0,21

(2,1, 30)

0,14

(1,4, 20)

0,07

(0,7, 10)

0

0 500 1000

A

FB

. 62. Prestatie dynamische dosering (verhouding 30:1, 90 centipoise vloeistof, 100 psi A zijdruk)

3A1675G 69

Schema’s

Schema’s

Pneumatisch schema voor gevaarlijke locaties

PURGE A VA

CLOSE

OPEN5/32 TUBE

DOSE A1 VA

CLOSE

OPEN5/32 TUBE

PURGE B VA

CLOSE

OPEN5/32 TUBE

DOSE B VA

5/32 TUBE

CLOSE

OPEN

DOSE A2 VA

CLOSE

OPEN5/32 TUBE

DOSE A3 VA

CLOSE

OPEN5/32 TUBE

GFB #1 VA

OPEN5/32 TUBE

85/110 PSI (.58/.76 MP

5 MICRON 100 PSI (.7 MP

AIR REG. 18 PSI (.12 MP

AIR INPUT

70 3A1675G

Pneumatisch schema voor niet-gevaarlijke locaties

PURGE A VA

CLOSE

OPEN5/32 TUBE

DOSE A1 VA

CLOSE

OPEN5/32 TUBE

PURGE B VA

CLOSE

OPEN5/32 TUBE

DOSE B VA

5/32 TUBE

CLOSE

OPEN

DOSE A2 VA

CLOSE

OPEN5/32 TUBE

DOSE A3 VA

CLOSE

OPEN5/32 TUBE

GFB #1 VA

OPEN5/32 TUBE

Schema’s

3A1675G

3/8" AIR REG. AU 5 MICRON 100 PSI (.7 MP

85/110 PSI (.58/.76 MP

AIR INPUT

71

Schema’s

Elektrisch schema voor gevaarlijke locaties

18 PSI

1.5 FCM

(MIN)

GRND

ALTERNATOR

MODULE

4

3

5

2

1

J3

4

3

5

2

1

J2

4

3

5

2

1

J1

CAN_L

+V_CAN

V_CAN_RTN

CAN_H

SHIELD

CAN_L

+V_CAN

V_CAN_RTN

CAN_H

SHIELD

CAN_L

+V_CAN

V_CAN_RTN

CAN_H

SHIELD

MEMBRANE

CAN_L

+V_CAN

V_CAN_RTN

CAN_H

SHIELD

BUTTON_DOWNARW

BUTTON_UPARW

BUTTON_CLEAR

BUTTON_STOP

BUTTON_FUNC4

BUTTON_FUNC1

BUTTON_START

BUTTON_RIGHTARW

BUTTON_LEFTARW

BUTTON_ENTER

BUTTON_FUNC3

BUTTON_FUNC2

COM(BUTTONS)

SHIELD

LED_YELLOW

LED_BLUEA

LED_GREEN

UNUSED

LED_BLUEB

UNUSED

LED_RED

UNUSED

COM(LEDS)

UNUSED

UNUSED

UNUSED

UNUSED

J6

J1

9

10

11

12

13

14

8

7

6

5

4

3

2

1

J4

8

7

9

6

5

4

3

2

1

4

3

5

2

1

J2

4

3

2

1

USER INTERFACE

MODULE

CAN_L

+V_CAN

V_CAN_RTN

CAN_H

SHIELD

P3

4

3

5

2

1

USB BASE

MODULE

4

3

5

2

1

J7

UNUSED

UNUSED

UNUSED

UNUSED

UNUSED

ALARM

-

+

FLOW METER A

AIR FLOW SWITCH 1

GFB 1 PRESSURE SWITCH/

AIR FLOW SWITCH 2

MANIFOLD

PURGE A

DOSE A1

PURGE B

DOSE B

DOSE A2

DOSE A3

GFB #1

3X CABLE

PWR (RED)

COM (BLAC K )

SIG (WHITE)

SHIELD/GRN

SIG

COM

SIG

COM

BLAC K

RED

BLAC K

RED

BLAC K

RED

BLAC K

RED

BLAC K

RED

BLAC K

RED

BLAC K

RED

3X CABLE

FLOW METER B

PWR (RED)

COM (BLAC K )

SIG (WHITE)

SHIELD/GRN

4

3

5

2

1

P4

25

26

27

28

29

30

21

22

23

24

17

18

19

20

13

14

15

16

9

10

11

12

8

7

6

5

4

3

2

1

P1

UNUSED

UNUSED

UNUSED

UNUSED

UNUSED

/CS

V CAN

V CAN

V CAN

V CAN RTN

V CAN RTN

CAN L

CAN H

V CAN RTN

V CAN RTN

BIT 0

BIT 1

VTO K EN

LOFO

/HOLD

V CAN

V CAN

V CAN

V CAN RTN

V CAN RTN

CHASSIS GND

CHASSIS GND

V CAN RTN

V CAN RTN

BIT 3

BIT 2

GND

SC K

SO

SI

J2

25

26

27

28

29

30

21

22

23

24

17

18

19

20

13

14

15

16

9

10

11

12

8

7

6

5

4

3

2

1

USB COMPONENT

MODULE

9

10

11

12

13

14

7

8

5

6

3

4

1

2

9

10

11

12

13

14

7

8

5

6

3

4

1

2

GROUND

TERMINAL

72 3A1675G

Elektrisch schema voor gevaarlijke locaties (vervolg)

CAN_L

+V_CAN

V_CAN_RTN

CAN_H

SHIELD

UNUSED

ALARM (+)

COMMON

PURGE A (+)

DOSE A1 (+)

"A" PRESSURE

TRANSDUCER

+5 VDC

AI (-)

COMMON

AI (+)

SHIELD

LINEAR SENS "A" SIG.

UNUSED

REED SWITCH_BTM (DOWN)

REED SWITCH_TOP (UP)

REED SWITCH_COM

LINEAR SENS "A" +5 VDC

LINEAR SENS "A" COM

UNUSED

UNUSED

UNUSED

UNUSED

UNUSED

+12 VDC

FLOW METER A SIG

COMMON

DOSE A2 (+)

DOSE A3 (+)

UNUSED

UNUSED

UNUSED

UNUSED

J14

7

8

5

6

3

4

1

2

J25

3

4

1

2

J25

3

4

1

2

J12

3

4

1

2

5

J2

3

4

1

2

5

J8

3

4

1

2

5

J4

3

4

1

2

5

FLUID

CONTROL

MODULE

"A" REED

SWITCH

FERRITE

"A" LINEAR

SENSOR

3

4

1

2

5

J3

3

4

1

2

5

J13

7

8

5

6

3

4

1

2

J15

3

4

1

2

J11

3

4

1

2

J11

3

4

1

2

5

J7

3

4

1

2

5

J5

UNUSED

UNUSED

UNUSED

UNUSED

UNUSED

UNUSED

AFS #1 (+)

COMMON

PURGE B (+)

DOSE B (+)

+12 VDC

FLOW METER B SIG

COMMON

GFB INPUT/AFS #2 (+)

GFB OUTPUT

+5 VDC

AI (-)

COMMON

AI (+)

SHIELD

LINEAR SENS "B" SIG.

UNUSED

REED SWITCH_BTM (DOWN)

REED SWITCH_TOP (UP)

REED SWITCH_COM

LINEAR SENS "B" +5 VDC

LINEAR SENS "B" COM

UNUSED

"B" PRESSURE

TRANSDUCER

UNUSED

UNUSED

UNUSED

UNUSED

UNUSED

UNUSED

UNUSED

UNUSED

"B" REED

SWITCH

LINEAR SENSOR/ REED SWIT

"B" LINEAR

SENSOR

FERRITE

10

11

Schema’s

3A1675G 73

Schema’s

Elektrisch schema voor niet-gevaarlijke locaties

T ERMINAL

BLOC K

L N GRND

L GRND N

LINE

FIL T

POWER

ER

L N

2

2A SWI T CH

ROC K ER

1

1

A

POWER

SUPPLY

4

3

5

2

1

J 1

CAN _

+

V _

V _

L

CAN

CAN _

CAN _ H

SHIELD

R T N

MEMBRANE

CAN _ L

+ V

V _

_ CAN

CAN

CAN _ H

_ R

SHIELD

T N

BU

BU

BU

BU

BU

BU

BU

BU

BU

BU

BU

BU

TT

TT

TT

TT

TT

TT

TT

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

TT ON

_

_

TT ON _ LEF

TT ON _ EN

TT ON

COM(BU

SHIELD

_ RIGH

_

_

_

_

_

DOWNARW

S

UPARW

CLEAR

T OP

_ FUNC4

_ FUNC

S T AR

T

T

1

T ARW

T ARW

ER

FUNC3

FUNC2

TT ONS)

LED

LED

_

_

YELLOW

LED _

BLUEA

GREEN

UNUSED

LED _ BLUEB

UNUSED

LED _ RED

UNUSED

COM(LEDS)

UNUSED

UNUSED

UNUSED

UNUSED

J6

J 1

1

1

1

1

9

11

0

3

2

4

8

7

6

5

4

3

2

1

J4

8

7

9

6

5

4

3

2

1

4

3

5

2

1

J2

4

3

2

1

USER IN T ERFACE

MODULE

CAN

+ V

V _

_

_ L

CAN

CAN

CAN _ H

SHIELD

_ R T N

P3

4

3

5

2

1

USB BASE

MODULE

4

3

5

2

1

J7

UNUSED

UNUSED

UNUSED

UNUSED

UNUSED

ALARM

-

+

FLOW ME T ER A

AIR FLOW SWI T CH 1

GFB 1 PRESSURE SWI T CH/

AIR FLOW SWI T CH 2

MANIFOLD

PURGE A

DOSE A 1

PURGE B

DOSE B

DOSE A2

DOSE A3

GFB # 1

3X CABLE

PWR (RED)

COM (BLAC K )

SIG (WHI T E)

SHIELD/GRN

SIG

COM

SIG

COM

BLAC K

RED

BLAC K

BLAC K

RED

BLAC K

RED

BLAC K

RED

BLAC K

RED

BLAC K

RED

3X CABLE

FLOW ME T ER B

PWR (RED)

COM (BLAC K )

SIG (WHI T E)

SHIELD/GRN

4

3

5

2

1

P4

1 8

1 9

2

20

1

22

1 4

1 5

1 6

1 7

27

28

29

30

23

24

25

26

1

9

0

11

1 2

1 3

8

7

6

5

4

3

2

1

P 1

CAN

+ V

_ L

V _

_

CAN _

CAN _ H

SHIELD

R T N

V

H

CAN

V CAN

BI

BI

T

T 1

0

V T O K

LOFO

EN

/HOLD

/CS

V

V

V

V

V

V

BI

BI

GND

SC K

SO

SI

V

CAN

CAN

CAN

CAN

CAN

CHASSIS

V CAN

CAN

T

T

3

2

R

R

CHASSIS

R

R T

V

V

V

V

CAN

CAN

CAN

CAN

CAN

CAN

CAN

L

R

R T

T

T

T

T

N

N

GND

GND

N

N

N

N

R T N

R T N

J2

1 8

1 9

2

20

1

22

1 4

1 5

1 6

1 7

27

28

29

30

23

24

25

26

1

9

0

11

1 2

1 3

8

7

6

5

4

3

2

1

USB COMPONEN T

MODULE

9

1 0

11

1 2

1 3

1 4

7

8

5

3

4

1

2

9

1 0

11

1 2

1 3

1 4

7

5

6

3

4

1

2

GROUND

T ERMINAL

74 3A1675G

Elektrisch schema voor niet-gevaarlijke locaties (vervolg)

5

6

1

2

9

10

12

14

8

9

5

6

1

2

12

14

CAN_L

+V_CAN

V_CAN_RTN

CAN_H

SHIELD

UNUSED

ALARM (+)

COMMON

PURGE A (+)

DOSE A1 (+)

+12 VDC

FLOW METER A SIG

COMMON

DOSE A2 (+)

DOSE A3 (+)

"A" PRESSURE

TRANSDUCER

+5 VDC

AI (-)

COMMON

AI (+)

SHIELD

LINEAR SENS "A" SIG.

UNUSED

REED SWITCH_BTM (DOWN)

REED SWITCH_TOP (UP)

REED SWITCH_COM

LINEAR SENS "A" +5 VDC

LINEAR SENS "A" COM

UNUSED

UNUSED

UNUSED

UNUSED

UNUSED

UNUSED

UNUSED

UNUSED

UNUSED

J14

8

7

6

5

4

3

2

1

J25

4

3

2

1

J25

4

3

2

1

J8

J4

J12

4

3

5

2

1

4

3

5

2

1

4

3

5

2

1

J2

4

3

5

2

1

FLUID

CONTROL

MODULE

"A" REED

SWITCH

"A" LINEAR

SENSOR

J7

4

3

5

2

1

J5

4

3

5

2

1

4

3

5

2

1

J13

4

3

5

2

1

J3

8

7

6

5

4

3

2

1

J15

4

3

2

1

J11

4

3

2

1

J11

"B" REED

SWITCH

CAN_L

+V_CAN

V_CAN_RTN

CAN_H

SHIELD

UNUSED

AFS #1 (+)

COMMON

PURGE B (+)

DOSE B (+)

+12 VDC

FLOW METER B SIG

COMMON

GFB INPUT/AFS #2 (+)

GFB OUTPUT

+5 VDC

AI (-)

COMMON

AI (+)

SHIELD

LINEAR SENS "B" SIG.

UNUSED

REED SWITCH_BTM (DOWN)

REED SWITCH_TOP (UP)

REED SWITCH_COM

LINEAR SENS "B" +5 VDC

LINEAR SENS "B" COM

UNUSED

"B" PRESSURE

TRANSDUCER

UNUSED

UNUSED

UNUSED

UNUSED

UNUSED

UNUSED

UNUSED

UNUSED

LINEAR SENSOR/ REED SWIT

"B" LINEAR

SENSOR

Schema’s

3A1675G 75

Afmetingen en montage

Afmetingen en montage

1,4 cm

(0,55 inch)

37 cm

(14,74 inch)

32 cm

(12,74 inch)

2,5 cm

(1,0 inch)

Diepte:

38 cm

(14,8 inch)

92 cm

(36,1 inch)

85 cm

(33,5 inch)

90 cm

(35,5 inch)

51 cm

(20,1 inch)

76 3A1675G

Technische gegevens

Technische gegevens

ProMix 2KE, Verhoudingsregelaar meercomponentenverf voor metersysteem

Maximale werkvloeistofdruk

US Metric

Zie Modellen

op pagina 3.

Maximale werkluchtdruk

Luchttoevoer

Afmeting luchtfilterinlaat

100 psi

75 to 100 psi

0,7 MPa, 7 bar

0,5 to 0,7 MPa, 5,2 to 7 bar

Luchtfiltratie voor luchtlogica (geleverd door

Graco)

Luchtfiltratie voor verstuiving lucht

(geleverd door gebruiker)

3/8 npt(f)

5 micron (minimum) filtratie vereist; schone en droge lucht

30 micron (minimum) filtratie vereist; schone en droge lucht

Bereik mengverhouding

Nauwkeurigheid verhouding

Afmetingen vloeistofinlaat

Afmetingen vloeistofuitlaat (statische menger)

Vereisten externe stroomvoorziening

0,1:1 tot 30,0:1 tot ±1%, door gebruiker te selecteren

1/4 npt(f)

1/4 npt(f)

85-250 Vac, 50/60 Hz, 2 A maximale vraag

Stroomonderbreker maximaal 15 A vereist

Stroomdraadmeter 8 tot 14 AWG

Bereik werktemperatuur

Gewicht (benadering)

Categorie omgevingsomstandigheden

Gehanteerde vloeistoffen

41° to 122°F

200 lb

één- of tweecomponenten:

• oplosmiddel en verf op waterbasis

• polyurethaan

• epoxie

• zuurhardende vernis

5° to 50°C

91 kg gebruik binnen, vervuilingsgraad (2), installatiecategorie II

Bereik doorstroomsnelheid vloeistof

G3000, G250 Meter

G3000HR, G250HR Meter

Coriolis Meter

S3000 -oplosmiddelmeter (accessoire)

Geluidsniveau

0,02 to 1,00 gal/min

0,01 to 0,50 gal/min

0,005 to 1,00 gal/min

0,01 to 0,50 gal/min

75 to 3800 cc/min

38 to 1900 cc/min

20 to 3800 cc/min

38 to 1900 cc/min

Geluidsdrukniveau beneden 70 dBa

Geluidsvermogen

Materials of construction

Bevochtigde onderdelen beneden 85 dBa

303, 304 SST, wolfraamcarbide (met nikkel binder), perfluoroelastomeer; PTFE

3A1675G 77

Standaardgarantie van Graco

Graco garandeert dat alle in dit document genoemde en door Graco vervaardigde apparatuur waarop de naam Graco vermeld staat, op de datum van verkoop voor gebruik door de oorspronkelijke koper vrij is van materiaal- en fabricagefouten. Met uitzondering van speciale, uitgebreide, of beperkte garantie zoals gepubliceerd door Graco, zal Graco, gedurende een periode van twaalf maanden na verkoopdatum, elk onderdeel van de apparatuur dat naar het oordeel van Graco gebreken vertoont herstellen of vervangen. Deze garantie geldt alleen indien de apparatuur geïnstalleerd, gebruikt en onderhouden is in overeenstemming met de door Graco schriftelijk verstrekte aanbevelingen.

Normale slijtage en veroudering, of slecht functioneren, beschadiging of slijtage veroorzaakt door onjuiste installatie, verkeerde toepassing, afslijping, corrosie, onvoldoende of onjuist uitgevoerd onderhoud, nalatigheid, ongeval, eigenmachtige wijzigingen aan de apparatuur, of het vervangen van Graco-onderdelen door onderdelen van andere herkomst, vallen niet onder de garantie en Graco is daarvoor niet aansprakelijk.

Graco is ook niet aansprakelijk voor slecht functioneren, beschadiging of slijtage veroorzaakt door de onverenigbaarheid van Graco-apparatuur met constructies, toebehoren, apparatuur of materialen die niet door Graco geleverd zijn, en ook niet voor fouten in het ontwerp, bij de fabricage of het onderhoud van constructies, toebehoren, apparatuur of materialen die niet door Graco geleverd zijn.

Deze garantie wordt verleend onder de voorwaarde dat de apparatuur waarvan de koper stelt dat die een defect vertoont, gefrankeerd wordt verzonden naar een erkende Graco dealer opdat de aanwezigheid van het beweerde defect kan worden geverifieerd. Indien het beweerde defect inderdaad wordt vastgesteld, zal Graco de defecte onderdelen kosteloos herstellen of vervangen. De apparatuur zal gefrankeerd worden teruggezonden naar de oorspronkelijke koper. Indien bij de inspectie geen materiaal- of fabricagefouten worden geconstateerd, dan zullen de herstellingen worden uitgevoerd tegen een redelijke vergoeding, in welke vergoeding de kosten van onderdelen, arbeid en vervoer begrepen kunnen zijn.

DEZE GARANTIE IS EXCLUSIEF EN TREEDT IN DE PLAATS VAN ELKE ANDERE GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET

INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES BETREFFENDE VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN

BEPAALDE DOEL.

De enige verplichting van Graco en het enige verhaal van de klant bij schending van de garantie is zoals hierboven bepaald is. De koper gaat ermee akkoord dat geen andere verhaalsmogelijkheid (met inbegrip van maar niet beperkt tot vergoeding van incidentele schade of van vervolgschade door winstderving, gemiste omzet, letsel aan personen of materiële schade, of welke andere incidentele schade of vervolgschade dan ook) aanwezig is. Elke klacht wegens inbreuk op de garantie moet binnen twee (2) jaar na aankoopdatum kenbaar worden gemaakt.

GRACO GEEFT GEEN GARANTIE EN WIJST ELKE IMPLICIETE GARANTIE AF BETREFFENDE DE VERKOOPBAARHEID OF

GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, MET BETREKKING TOT TOEBEHOREN, APPARATUUR, MATERIALEN OF

COMPONENTEN DIE GRACO GELEVERD, MAAR NIET VERVAARDIGD HEEFT . Deze items, die verkocht maar niet vervaardigd worden door

Graco (zoals elektrische motoren, schakelaars, slangen, etc.) zijn, indien van toepassing, onderhevig aan de garantie van de fabrikant. Graco zal aan de koper redelijke ondersteuning verlenen bij het aanspraak maken op die garantie.

Graco is in geen geval aansprakelijk voor indirecte, incidentele of speciale schade of gevolgschade die het gevolg is van het feit dat Graco zulke apparatuur heeft geleverd, of van de uitrusting, de werking, of het gebruik van producten of andere goederen op deze wijze verkocht, ongeacht of die ontstaat door inbreuk op een contract, inbreuk op garantie, nalatigheid van Graco, of anderszins.

FOR GRACO CANADA CUSTOMERS

The Parties acknowledge that they have required that the present document, as well as all documents, notices and legal proceedings entered into, given or instituted pursuant hereto or relating directly or indirectly hereto, be drawn up in English. Les parties reconnaissent avoir convenu que la rédaction du présente document sera en Anglais, ainsi que tous documents, avis et procédures judiciaires exécutés, donnés ou intentés, à la suite de ou en rapport, directement ou indirectement, avec les procédures concernées.

Informatie over Graco

De meest recente informatie over de producten van Graco vindt u op www.graco.com

.

Zie www.graco.com/patents voor informatie over patenten.

OM EEN BESTELLING TE PLAATSEN,

dient u contact op te nemen met uw Graco-verdeler of te telefoneren om de dichtstbijzijnde verdeler te kennen.

Telefoonnummer: 612-623-6921 of gratis: 1-800-328-0211 Fax: 612-378-3505

Alle geschreven en afgebeelde gegevens in dit document weerspiegelen de meest recente productinformatie die beschikbaar is op het moment van publicatie.

Graco behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande aankondiging wijzigingen aan te brengen.

Vertaling van de originele instructies.

This manual contains Dutch. MM 3A0869

Graco-hoofdkantoor: Minneapolis

Internationale kantoren: België, China, Japan, Korea

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA

Copyright 2010, Graco Inc. All Graco manufacturing locations are registered to ISO 9001.

www.graco.com

Revisie G, juni 2014

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents