Graco 313945B, ProMix 2KS Installation manual

Graco 313945B, ProMix 2KS Installation manual | Manualzz
Installatie
®
ProMix
2KS
313945B
NLD
Meercomponentendoseerapparaat
Automatisch systeem voor het proportioneel mengen van meerdere componentlagen, met
wandgemonteerd vloeistofstation of RoboMix vleoistofstation. Alleen voor professioneel
gebruik.
Goedgekeurd voor gebruik in explosieve omgevingen (behalve de) EasyKey.
BELANGRIJKE
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Lees alle waarschuwingen en instructies
in deze handleiding. Bewaar deze
instructies. Bewaar deze instructies.
Zie pagina’s 4-7 voor informatie over het model,
waaronder de maximale werkdruk. De goedkeurlabels
van de apparatuur bevinden zich op pagina 3. Sommige
afgebeelde onderdelen zijn niet met alle systemen
meegeleverd.
Automatische systemen met RoboMix vloeistofstation
Automatische systemen met wandgemonteerd vloeistofstation
TI12552a
TI12553a
#
53
II 2 G
Inhoudsopgave
Gerelateerde handleidingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
15V256 Automatische Upgradekit . . . . . . . . . . . . . 3
Apparatuurgoedkeuringen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Systeemconfiguratie en onderdeelnummers . . . . 4
Configutatietoets wandgemonteerd
vloeistofstation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
RoboMix Configuratietoets vloeistofstation . . . . . 6
Toebehoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Waarschuwingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
De onderdelen en de beschrijving ervan . . . . . . 12
Locatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Locatievereisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Vereisten voor een intrinsiek
veilige installatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Optionele kabels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Algemene informatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Wandmontage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Luchttoevoer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Vereisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Luchtaansluitingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Vloeistof- toevoer- systeem . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Vereisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Vloeistofverbindingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Stel de vloeistofverdel in voor
dynamische dosering . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2
Elektrisch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Vereisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Verbind de hoofdstroom . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Verbind de met de vloeistofstationbesturing
EasyKey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Verbind de kleurwisselmodule . . . . . . . . . . . . . . 27
Aarding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
De weerstand controleren . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Installeer automatische upgradekit 15V256 . . . . 32
15V256 Kitonderdelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Vóór de installatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Installeer de Auto Key-kaart . . . . . . . . . . . . . . . 32
Installeer de discrete I/O-kaart . . . . . . . . . . . . . 33
Installeer de I/O-klemmenborden . . . . . . . . . . . 33
Schematische diagrammen . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Schema pneumatisch systeem . . . . . . . . . . . . . 37
Schema elektrisch systeem . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Afmetingen en lay-out van montagegaten . . . . . 40
Selectiegrafieken voor de restrictor
bij dynamische dosering . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Technische informatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Standaardgarantie van Graco . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Graco-informatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
313945B
Gerelateerde handleidingen
Handleiding
Omschrijving
312779
ProMix 2KS Automatisch systeem
toepassing
ProMix 2KS Herstelonderdelen
automatisch systeem
Mengverdeler voor de vloeistoffen
Kraan
Kleurwisselkleppakket
Kit kleurwisselmodule
Kits pistoolspoelkast
Luchtaflsuitkit pistool
Kits Afvoerkraan en derde
doorspuitklep
Kits netwerkcommunicatie
G3000/G3000HR/G250/G250HR
stroommeter
Coriolis-stroommeter
Integratiekit pistoolspoelkast
Kit Vloerstand
Kit peilzender
Basis webinterface/geavanceerd
webinterface
15V825 Kit discrete I/O-kaart
312780
312781
312782
312783
312787
312784
310745
312786
312785
308778
313599
313212
313290
313542
313386
406800
De apparatuursgoedkeuringen staan op de volgende
labels die aan het vloeistofstation en de EasyKey zitten™.
Zie FIG. 1 op pagina 4 en FIG. 2 op pagina 6 voor
labellocaties.
EasyKey- en vloeistofstationslabel
ATEX-certificaat bevindt zich hier
tm
Intrinsically Safe (IS) System. Install
per IS Control Drawing No. 289833.
EasyKey Interface IS Associated
Apparatus for use in non hazardous
location, with IS Connection to Smart
Fluid Plate IS
Apparatus for use in:
Class I, Division 1, Group D T3 C
Hazardous Locations
ProMix 2KS
Electronic Proportioner
C
FM08ATEX0074
II 2 G
Ex ia IIA T3
US
Intrinsically safe
equipment for Class I,
Div 1, Group D, T3
Ta = -20°C to 50°C
Read Instruction Manual
MAX AIR WPR
.7
MPa
7
100
bar
PSI
Warning: Substitution of components
may impair intrinsic safety.
PART NO.
SERIES
MPa
bar
PSI
MAX TEMP 50°C (122°F)
MFG. YR.
GRACO INC.
P.O. Box 1441
Minneapolis, MN
55440 U.S.A.
TI12421a
Label vloeistofstation
ProMix® 2KS
PART NO.
C
SERIES
FLUID PANEL
MAX AIR WPR
SERIAL MFG. YR.
Intrinsically safe equipment
for Class I, Div 1, Group D, T3
US Ta = -20°C to 50°C
Install per 289833
.7
7
MPa
bar
100
PSI
GRACO INC.
P.O. Box 1441
Minneapolis, MN
55440 U.S.A.
FM08ATEX0073
II 2 G
Ex ia IIA T3
Artwork No. 293538
15V256 Automatische
Upgradekit
SERIAL
MAX FLUID WPR
TI13581a
ATEX-certificaat bevindt zich hier
Maakt een upgrade van een ProMix 2KS manueel
systeem naar een automatisch systeem. Bevat de
255766 discrete I/O-kaart. Zie blz. 32.
EasyKey-label
POWER REQUIREMENTS
ProMix® 2KS
PART NO. SERIES NO. MFG. YR.
VOLTS
85-250 ~
AMPS 2 AMPS MAX
GRACO INC.
C
P.O. Box 1441
Minneapolis, MN
55440 U.S.A.
50/60 Hz
Intrinsically safe connections
for Class I, Div 1, Group D
US Ta = -20°C to 50°C
Install per 289833
II (2) G
[Ex ia] IIA
FM08ATEX0072
Artwork No. 293467
Onderdelenhandleidingen in het Engels
Apparatuurgoedkeuringen
Artwork No.
Gerelateerde
handleidingen
Um: 250 V
TI13582a
ATEX-certificaat bevindt zich hier
313945B
3
Systeemconfiguratie en onderdeelnummers
Systeemconfiguratie en onderdeelnummers
Configutatietoets wandgemonteerd vloeistofstation
De geconfigureerde onderdeelnummers voor uw apparatuur staan op de identificatielabels geprint. Zie FIG. 1
voor de locatie van de identificatielabels. Het onderdeelnummer bevat een cijfer van een van de volgende
zes categorieën, afhankelijk van de configuratie van uw systeem.
Automatisch Bediening en Display
systeem
A en B meter
Kleurkleppen
A
0 = Geen meters
0 = Geen kleppen
0 = Geen kleppen
(een enkele kleur)
(een enkele
katalysator)
1 = Twee kleppen
(lage druk)
1 = Twee kleppen
(lage druk)
2 = Vier kleppen
(lage druk)
2 = Vier kleppen
(lage druk)
3 = Zeven kleppen
(lage druk)
D = EasyKey met
LCD-display
E = EasyKey zonder
LCD-display
1 = G3000 (A en B)
2 = G3000HR (A en B)
3 = 1/8 in. Coriolis (A)
en G3000 (B)
4 = G3000 (A) en 1/8 in.
Coriolis (B)
5 = 1/8 in. Coriolis (A)
en G3000HR (B)
6 = G3000HR (A) en 1/8 in.
Coriolis (B)
Katalysatorkleppen Doorloopregeling
N = Nee
J = Ja
4 = Twaalf kleppen
(lage druk)
7 = 1/8 in. Coriolis (A en B)
tm
Intrinsically Safe (IS) System. Install
per IS Control Drawing No. 289833.
EasyKey Interface IS Associated
Apparatus for use in non hazardous
location, with IS Connection to Smart
Fluid Plate IS
Apparatus for use in:
Class I, Division 1, Group D T3 C
Hazardous Locations
ProMix 2KS
Electronic Proportioner
C
Labellocatie op het
vloeistofstation
FM08ATEX0074
II 2 G
Ex ia IIA T3
US
Intrinsically safe
equipment for Class I,
Div 1, Group D, T3
Ta = -20°C to 50°C
TI12423a
TI12418a
Read Instruction Manual
MAX AIR WPR
.7
7
100
MPa
bar
PSI
Warning: Substitution of components
may impair intrinsic safety.
PART NO.
SERIES
SERIAL
MAX FLUID WPR
MPa
bar
PSI
MAX TEMP 50°C (122°F)
Artwork No.
De maximale
bedrijfsdruk voor de
vloeistof wordt hier
weergegeven
Labellocatie op
de EasyKey
MFG. YR.
GRACO INC.
P.O. Box 1441
Minneapolis, MN
55440 U.S.A.
Geconfigureerd
onderdeelnummer
TI12421a
FIG. 1: Identificatielabel, wandgemonteerde vloeistofstationssystemen
4
313945B
Systeemconfiguratie en onderdeelnummers
Goedkeuring voor gevaarlijke locaties
Modellen die een G3000, G3000HR of intrinsiek veilige coriolismeter hebben voor zowel A en B meters zijn
goedgekeurd voor installatie op gevaarlijke locaties - Klasse I, Div. I, Groep D, T3 of Zone I Groep IIA T3.
Maximum werkdruk
De maximale bedrijfsdruk hangt af van de geselecteerde vloeistofcomponenten. De drukwaarde is gebaseerd
op de drukwaarde van het onderdeel in de vloeistofverdeler met de laagste drukwaarde. Zie de drukwaarden
van de componenten hieronder. Voorbeeld: Model AD110Y heeft een maximum werkdruk van 190 psi (1,31 MPa,
13,1 bar).
Controleer het indentificatielabel op de EasyKey of het vloeistofstation voor de maximale bedrijfsdruk van
het systeem. Zie FIG. 1.
ProMix Maximale bedrijfsdruk van de onderdelen van de vloeistofverdeler
Basissysteem (geen meters [optie 0], geen kleur/katalysatorverandering [optie 0],
en geen debietbesturing [optie N] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4000 psi (27,58 Mpa, 275,8 bar)
Meteroptie 1 en 2 (G3000 of G3000HR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4000 psi (27,58 Mpa, 275,8 bar)
Meteroptie 3, 4, 5, 6 en 7 (een of twee coriolismeters) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2300 psi (15,85 Mpa, 158,6 bar)
Kleurwisseloptie 1, 2, 3 en 4 en
katalysatorwisseloptie 1 en 2 (lage drukkleppen). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 psi (2,07 Mpa, 20,6 bar)
Debietbesturingsoptie J (Ja). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 psi (1,31 Mpa, 13,1 bar)
Snelheidsbereik van vloeistofstroom in stroommeter
G3000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75-3800 cc/min. (0,02-1,0 gal./min.)
G3000HR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38-1900 cc/min. (0,01-0,50 gal./min.)
Coriolismeter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-3800 cc/min. (0,005-1,00 gal./min.)
S3000 oplosmiddelmeter (accessoire) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38-1900 cc/min. (0,01-0,50 gal./min.)
Standaardfuncties
Kenmerk
EasyKey met LCD
AD
modellen
AE
modellen
✔
EasyKey zonder LCD
✔
RS 485 Netwerkkabel, 50 ft (15,25 m)
✔
Glazvezel- en stroomkabels, 50 ft (15,25 m)
✔
✔
Wandgemonteerd vloeistofstation, 50 cc Integrator
en Statische menger
✔
✔
Discrete I/O-kaart
✔
✔
A-zijde afvoerkraan, indien kleurklep(pen) geselecteerd
✔
✔
B-zijde afvoerkraan, als katalysatorventiel(en)
geselecteerd zijn
✔
✔
Kabel debietbesturing van 15 ft (4,57 m)
(indien geselecteerd)
✔
✔
Basis webinterface
✔
✔
313945B
5
Systeemconfiguratie en onderdeelnummers
RoboMix Configuratietoets vloeistofstation
De geconfigureerde onderdeelnummers voor uw apparatuur staan op de identificatielabels geprint. Zie FIG. 2
voor de locatie van de identificatielabels. Het onderdeelnummer bevat een cijfer van een van de volgende
zes categorieën, afhankelijk van de configuratie van uw systeem.
RoboMix
Systeem
Bediening en Display
A en B meter
Kleurkleppen
Katalysatorkleppen
Doorloopregeling
R
D = EasyKey met
LCD-display
0 = Geen meters
0 = Geen kleppen
(een enkele kleur)
0 = Geen kleppen
(een enkele
katalysator)
N = Nee
E = EasyKey zonder
LCD-display
1 = G250 (A en B)
2 = G250HR (A en B)
1 = Twee kleppen
(lage druk)
2 = Vier kleppen
(lage druk)
3 = Zeven kleppen
(lage druk)
J = Ja
1 = Twee kleppen
(lage druk)
2 = Vier kleppen
(lage druk)
4 = Twaalf kleppen
(lage druk)
tm
Intrinsically Safe (IS) System. Install
per IS Control Drawing No. 289833.
EasyKey Interface IS Associated
Apparatus for use in non hazardous
location, with IS Connection to Smart
Fluid Plate IS
Apparatus for use in:
Class I, Division 1, Group D T3 C
Hazardous Locations
ProMix 2KS
Electronic Proportioner
C
Labellocatie op het
RoboMix vloeistofstation
FM08ATEX0074
II 2 G
Ex ia IIA T3
US
Intrinsically safe
equipment for Class I,
Div 1, Group D, T3
Ta = -20°C to 50°C
TI12512a
TI12418a
Read Instruction Manual
MAX AIR WPR
.7
MPa
7
100
bar
PSI
Warning: Substitution of components
may impair intrinsic safety.
PART NO.
SERIES
SERIAL
MAX FLUID WPR
MPa
bar
PSI
MAX TEMP 50°C (122°F)
Artwork No.
De maximale
bedrijfsdruk voor de
vloeistof wordt hier
weergegeven
Labellocatie op
de EasyKey
MFG. YR.
GRACO INC.
P.O. Box 1441
Minneapolis, MN
55440 U.S.A.
Geconfigureerd
onderdeelnummer
TI12421a
FIG. 2: Identificatielabel, RoboMix Vloeistofstationssystemen
6
313945B
Systeemconfiguratie en onderdeelnummers
Goedkeuring voor gevaarlijke locaties
Alleen modellen met een G250 of een G250HR op zowel de A als de B meter zijn goedgekeurd voor installatie op
gevaarlijke locaties Klasse I, Divisie I, Groep D, T3 of Zone I, Groep IIA T3.
Maximum werkdruk
Maximale bedrijfsdruk voor RoboMix systemen bedraagt 190 psi (1,31 Mpa of 13,1 bar).
Controleer het identificatielabel op de EasyKey of het RoboMix vloeistofstation voor de maximale
bedrijfsdruk van het systeem. Zie FIG. 2.
ProMix RoboMix Maximale bedrijfsdruk van het systeem
RoboMix Opties van het vloeistofstation (alle) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 psi (1,31 Mpa, 13,1 bar)
Snelheidsbereik van vloeistofstroom in stroommeter
G250 meter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75-3800 cc/min. (0,02-1,0 gal./min.)
G250HR meter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38-1900 cc/min. (0,01-0,5 gal./min.)
Standaardfuncties
Kenmerk
EasyKey met LCD
RD
modellen
RE
modellen
✔
EasyKey zonder LCD
✔
RS 485 Netwerkkabel, 50 ft (15,25 m)
✔
Glazvezel- en stroomkabels, 50 ft (15,25 m)
✔
✔
Vloeistofstation op afstand, 25 cc integrator
✔
✔
Discrete I/O-kaart
✔
✔
A-zijde afvoerkraan, indien kleurklep(pen)
geselecteerd
✔
✔
B-zijde afvoerkraan, als katalysatorventiel(en)
geselecteerd zijn
✔
✔
Kabel debietbesturing van 15 ft (4,57 m)
(indien geselecteerd)
✔
✔
Basis webinterface
✔
✔
313945B
7
Systeemconfiguratie en onderdeelnummers
8
313945B
Toebehoren
Toebehoren
Accessoire
15V354 Kit derde doorspoelklep
AD
modellen
AE
modellen
✔
✔
15V202 derde doorspuitklepkit
RD
modellen
RE
modellen
✔
✔
15V536 Kit stroomschakelaar oplosmiddel
✔
✔
15V213 Stroomsnoer, 100 ft (30,5 m)
✔
✔
✔
✔
15G710 Optische glasvezelkabel, 100 ft (30,5 m)
✔
✔
✔
✔
15G614 Verlengkabel voor de stroomregeling,
40 ft (12,2 m)
✔
✔
✔
✔
15U955 Injectiekit voor dynamische dosering
✔
✔
✔
✔
15V034 10 cc Integratorkit
✔
✔
✔
✔
15V033 25 cc Integratorkit
✔
✔
✔
✔
15V021 50 cc Integratorkit
✔
✔
✔
✔
24B618 100 cc Integratorkit
✔
✔
15W034 Strobe lichtalarmindicatorkit
✔
✔
15V331 Gateway Ethernet communicatiekit
✔
✔
✔
✔
15V963 Gateway DeviceNet communicatiekit
✔
✔
✔
✔
15V964 Gateway Profibus communicatiekit
✔
✔
✔
✔
15V337 Geavanceerd webinterface
✔
✔
✔
✔
313945B
9
Waarschuwingen
Waarschuwingen
Onderstaande waarschuwingen betreffen installatie, gebruik, aarding, onderhoud en reparatie van deze apparatuur.
Het uitroepteken verwijst naar een algemene waarschuwing en het gevarensymbool verwijst naar procedurespecifieke
risico’s. Lees deze waarschuwingen. Daarnaast zijn er procedurespecifieke waarschuwingen te vinden in de
handleiding, waar van toepassing.
WAARSCHUWING
BRAND- EN EXPLOSIEGEVAAR
Brandbare dampen in het werkgebied zoals die van oplosmiddelen en verf kunnen ontbranden of
exploderen. Om brand en explosie te helpen voorkomen:
• Gebruik de apparatuur alleen in goed geventileerde ruimtes.
• Zorg dat er geen ontstekingsbronnen zijn, zoals waakvlammen, sigaretten, draagbare elektrische
lampen en kunststof druppelvangers (deze kunnen statische vonkoverslag geven).
• Houd de werkruimte vrij van afval, ook oplosmiddelen, poetslappen en benzine.
• Haal geen stekkers uit stopcontacten, steek geen stekkers in stopcontacten en doe de verlichting
niet aan of uit met de schakelaars als er brandbare dampen aanwezig zijn.
• Aard alle apparatuur in de werkomgeving. Zie de instructies onder Aarding.
• Alleen geaarde slangen gebruiken.
• Houd het pistool stevig tegen de zijkant van een geaarde emmer gedrukt terwijl u in de emmer spuit.
• Als u merkt dat er sprake is van enige statische elektriciteit of u voelt een schok, stop dan
onmiddellijk met werken. Gebruik het systeem pas weer als u de oorzaak van het probleem kent
en het probleem is verholpen.
• Zorg dat er altijd een werkend brandblusapparaat op de werkplek is.
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN
Deze apparatuur moet worden geaard. Slechte aarding, onjuiste installatie of onjuist gebruik van het
systeem kan elektrische schokken veroorzaken.
• Zet het toestel uit via de hoofdschakelaar en haal de stekker uit het stopcontact voordat u enige
kabel ontkoppelt en voor u onderhoud gaat plegen aan de apparatuur.
• Alleen aansluiten op een geaard stopcontact.
• Alle elektrische bedrading moet worden verzorgd door een gediplomeerd elektricien en moet
voldoen aan alle ter plekkende geldende verordeningen en regelgeving.
Intrinsieke veiligheid
Enkel modellen die en G3000, G250, G3000HR, G250HR, of intrinsiek veilige coriolismeter hebben voor
zowel A en B meters zijn goedgekeurd voor installatie op gevaarlijke locaties - Klasse I, Div. I, Groep D,
T3 of Zone I Groep IIA T3. Om brand en explosie te helpen voorkomen:
• Apparatuur die alleen is goedgekeurd voor niet-gevaarlijke locaties niet op een gevaarlijke locatie
installeren. Zie het identificatielabel voor de intrinsieke veiligheidscategorie van uw model.
• Geen systeemcomponenten vervangen, aangezien dit de intrinsieke veiligheid kan aantasten.
GEVAAR VOOR INJECTIE DOOR DE HUID
Vloeistof dat onder hoge druk uit pistool, uit lekkende slangen of uit beschadigde onderdelen komt,
dringt door de huid naar binnen in het lichaam. Dit kan eruit zien als een gewone snijwond, maar er is
sprake van ernstig letsel, dat kan leiden tot amputatie. Onmiddellijk laten behandelen door een arts.
• Schakel steeds eerst alle materiaalkoppelingen goed vast, voordat u de apparatuur gaat bedienen.
• Het pistool nooit op iemand of op een lichaamsdeel richten.
• De hand nooit op de spuittip plaatsten.
• Nooit proberen lekkages te stoppen met uw handen, het lichaam, handschoenen of een doek.
• Volg altijd de Drukontlastingsprocedure in de bedieningshandleiding wanneer u ophoudt met
spuiten, vóór reiniging, controle, of onderhoud aan de apparatuur.
10
313945B
Waarschuwingen
WAARSCHUWING
GEVAREN VAN MISBRUIK VAN APPARATUUR
Verkeerd gebruik kan leiden tot dodelijke ongevallen of ernstige letsels.
• Het systeem niet bedienen als u moe bent of onder invloed bent van alcohol of geneesmiddelen.
• De maximum werkdruk en maximum bedrijfstemperatuur van het zwakste onderdeel in uw systeem
niet overschrijden. Zie de Technische gegevens van alle handleidingen.
• Gebruik vloeistoffen en solventen die compatibel zijn met de bevochtigde onderdelen van de
apparatuur. Zie de Technische gegevens van alle handleidingen. Lees de waarschuwingen van de
fabrikant van de gebruikte materialen en oplosmiddelen. Vraag de leverancier of winkelier naar het
MSDS (het veiligheidsinformatieblad voor het materiaal) voor de volledige informatie over uw materiaal.
• Controleer de apparatuur dagelijks. Repareer of vervang versleten of beschadigde onderdelen
onmiddellijk; vervang ze enkel door originele Graco-reserveonderdelen.
• Geen veranderingen of wijzigingen in de apparatuur aanbrengen.
• De apparatuur alleen voor het beoogde doel gebruiken. Neem contact op met uw leverancier voor
meer informatie.
• Houd slangen en kabels uit de buurt van plaatsen waar gereden wordt, scherpe randen, bewegende
onderdelen en hete oppervlakken.
• Zorg dat er geen kink in slangen komt en buig ze niet te ver door; trek het apparaat nooit vooruit aan
de slang.
• Houd kinderen en dieren weg van het werkgebied.
• Houdt u aan alle geldende veiligheidsvoorschriften.
GEVAAR VAN GIFTIGE VLOEISTOF EN DAMPEN
Giftige materialen of giftige dampen kunnen ernstig letsel of zelfs de dood veroorzaken, als deze in de
ogen of op de huid spatten, ingeademd of ingeslikt worden.
• Lees de MSDS-veiligheidsbladen zodat u de specifieke gevaren kent van de gebruikte materialen.
• Bewaar gevaarlijk materiaal in goedgekeurde containers en voer ze af conform alle geldende
richtlijnen.
• Draag steeds ondoorlatende handschoenen bij het spuiten of het reinigen van de apparatuur.
PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN
U moet geschikte beschermingsmiddelen dragen als u de apparatuur bedient, onderhoudt en als u in het
werkgebied aanwezig bent – dit om u mede te beschermen tegen ernstig letsel, zoals oogletsel, inademing
van giftige dampen, brandwonden en gehoorverlies. Dergelijke uitrusting is o.a.:
• Een veiligheidsbril
• Kleding en een ademhalingsfilter, zoals aanbevolen door de fabrikant van de gebruikte vloeistoffen
en oplosmiddelen
• Handschoenen
• Gehoorbescherming
313945B
11
De onderdelen en de beschrijving ervan
De onderdelen en de beschrijving ervan
Zie Tabel 1 en FIG. 3 voor de onderdelen van het wandmontagesysteem en FIG. 4 voor de onderdelen van het
RoboMix-systeem.
EK
ACV
Luchtregelingen/
Filter
CCM
PS*
BCV
MS
FO*
FC
ST
MA
FM
*
Zie de ProMix 2KS
herstel-onderdelenhandleidin
g voor optionele kabellengtes.
MB
TI12553a
FIG. 3: Wandgemonteerd systeem, afgebeeld met G3000 meters, kleur/katalysatorwissel, oplosmiddelmeter
en stroombesturing
Tabel 1: Beschrijving van het onderdeel
Onderdeel
Omschrijving
EasyKey (EK)
Wordt gebruikt om het systeem te installeren, als scherm, voor de bediening
en voor de bewaking van het systeem. Het EasyKey-display werkt op een
lijnvoeding van 85-250 VAC, 50/60 Hz en zet de stroom om in aanvaardbare
laagspanning en optische signalen voor de andere systeemcomponenten.
Wandgemonteerd
vloeistofstation
(ST, enkel gebruikt bij
ADxxxx en AExxxx modellen)
Bevat luchtgestuurde magneetventielen, stroomschakelaars en montages voor
de vloeistof stroommeters en de vloeistofverdeelstukmontage. De besturingskaart
beheert alle doseerfuncties.
RoboMix Vloeistofstation
(ST, enkel gebruikt bij
RDxxxx en RExxxx modellen)
Is voorzien van o.a. luchtbestuurde magneetventielen, stroomschakelaars,
stroommeters voor de vloeistof en de vloeistofverdeler voor de regeling en
controle van het doseren. De besturingskaart beheert alle doseerfuncties.
12
313945B
De onderdelen en de beschrijving ervan
Tabel 1: Beschrijving van het onderdeel
Onderdeel
Vloeistofverdeler (FM)
Omschrijving
•
•
•
•
•
Stroommeters (MA, MB, MS)
Pneumatisch bediende doseerkranen voor componenten A en B
Doorspuitkleppen voor het doorspuiten met oplosmiddel en lucht
Monsterafnameventielen voor kalibratie van de stroommeters en het
uitvoeren van ratiochecks (enkel wandgemonteers paneel)
Aflsuitventielen voor component A en B om de vloeistofstroom naar
de mengkraan af te sluiten om zo een accurate kalibratie en ratiochecks
te garanderen (enkel wandgemonteerd paneel).
Mengstuk, hierin bevinden zich o.a. de vloeistofmengkamer en de
statische mixer.
➜ De vloeistofmengkamer is de kamer waar componenten A en B
bij elkaar komen in de gekozen verhouding en het mengen begint.
➜ Statische mixer, deze heeft 24 elementen om de vloeistoffen achter
de vloeistofmengkamer te mengen tot één uniforme consistentie.
Er zijn vier optionele stroommeters verkrijgbaar bij Graco:
•
G3000 is een algemene meter die veelal wordt gebruikt bij debietbereiken
van 75-3800 cc/min. (0,02-1,0 gal/min.) en voor een druk tot 4000 psi
(28 Mpa, 276 bar) en viscositeit van 20-3000 ctps. De K-factor is circa
0,119 cc/slag.
•
G3000HR is een hoog-resolutieversie van de G3000 meter. Hij wordt
veelal gebruikt bij debietbereiken van 38-1900 cc/min. (0,01-0,5 gal/min.),
een druk tot 4000 psi (28 Mpa, 276 bar) en viscositeit van 20-3000 ctps.
De K-factor is circa 0,061 cc/ slag.
•
S3000 deze meter wordt gebruikt voor oplosmiddelen met stroomdebieten
van 38-1900 cc/min. (0,01-0,50 gal/min.), een druk tot 3000 psi (21 Mpa,
210 bar) en viscositeit van 20-50 ctps. De K-factor is circa 0,021 cc/ slag.
•
Coriolis is een speciale meter die een groot bereik aan stroomsnelheden
en viscositeiten aankan. Deze meter is beschikbaar met
vloeistofdoorgangdiameters van 1/8 in. of 3/8 in. Voor meer informatie over
de coriolismeter, zie handleiding 313599.
De K-factor kan per gebruiker worden ingesteld; gebruik bij lage waarden
een lage K-factor.
➜ 1/8 in. Vloeistofdoorgangen: Zet de K-factor in op 0,020 of 0,061.
➜ 3/8 in. Vloeistofdoorgangen: Zet de K-factor in op 0,061 of 0,119.
Kleurwisselkleppen (ACV)
en Kleurwisselmodule (CCM)
Een optioneel component. Het is leverbaar als kleurwisselkleppakket voor zowel
lage als hoge druk en tot 30 kleurwisselkleppen. Elke pakket bevat één extra
klep voor oplosmiddel om de vloeistofleiding tussen kleurwisselingen te reinigen.
Katalysatorwisselkleppen
(BCV)
Een optioneel component. Het is leverbaar als katalysatorwisselkleppakket voor
zowel lage als hoge druk en tot 4 katalysatorwisselkleppen. Elke pakket bevat
één extra klep voor oplosmiddel om de vloeistofleiding tussen
katalysatorwisselingen te reinigen.
Dubbele optische
glasvezelkabel (FO)
Gebruikt voor de communicatie tussen de EasyKey en het wandgemonteerde
vloeistofstation of de RoboMix.
Stroomtoevoerkabels
vloeistofstation (PS)
Wordt gebruikt voor de stroomvoorziening naar het wandgemonteerde
vloeistofstation of RoboMix.
Regulatormontage voor
Debietbesturing (FC)
Bevat een door lucht aangedreven regulator voor de vloeistofdruk, een
vloeistofdruk, een drukomzetter van spanning naar lucht en een printplaat.
Deze unit dient voor de ontvangst van het analoge stroomsignaal en op basis
daarvan de gewenste stroomsnelheid aan te drijven (te beheren).
313945B
13
De onderdelen en de beschrijving ervan
ACV
EK
CCM
BCV
Luchtregelingen/
Filters
PS*
LUCHT VOOR HET
DOORSPUITEN
RoboMix
Controle lucht
FO*
FC
ST
*
Zie de ProMix 2KS
herstel-onderdelenhandleiding
voor optionele kabellengtes.
TI12552a
FIG. 4: RoboMix Systeem afgebeeld met Kleur/Katalysatorverandering en debietbesturing
14
313945B
De onderdelen en de beschrijving ervan
Lucht Logic In
Kabelpad
B toevoer (1/4 npt)
A toevoer (1/4 npt)
Aardingsschroef
Doorspuiten met lucht
Oplosmiddeltoe
voer (1/4 npt)
TI12511a
A-afvoer Uit
B-afvoer Uit
Ter verduidelijking is de
beschermkap verwijderd
MB
MA
TI12579a
FIG. 5: Details van RoboMix vloeistofstation
313945B
15
Locatie
Locatie
Locatievereisten
Vereisten voor een intrinsiek
veilige installatie
Zie FIG. 6 op pagina 17.
Geen systeemcomponenten vervangen, aangezien
dit de intrinsieke veiligheid kan aantasten. Lees
de instructiehandleidingen met betrekking tot de
installatie, onderhoud en de bedieningsinstructies.
Apparatuur die alleen is goedgekeurd voor
niet-gevaarlijke locaties niet op een gevaarlijke locatie
installeren. Zie het identificatielabel FIG. 1 en FIG. 2 op
de EasyKey-display met betrekking tot de intrinsieke
veiligheid van uw model.
•
Monteer de EasyKey en het vloeistofstation
maximum 50 ft (15,2 m) uit elkaar met behulp
van de 15U533-kabel.
OPMERKING: Een optionele 15V213-kabel van
100 ft (30,5 m) is ook beschikbaar.
•
•
EasyKey: Installeer dit in het niet-gevaarlijke
gebied op een plaats waar de operator het
gemakkelijk kan zien en bedienen.
Vloeistofstation: Installeer dit conform de eisen
voor niet-intrinsiek veilige installatie () en op een
plaats waar het gemakkelijk kan worden aangesloten
op de toevoer van verf en oplosmiddel FIG. 6.
OPMERKING: Ten behoeve van een intrinsiek
veilige installatie mag het vloeistofstation zowel
binnen als buiten de gevaarlijke locatie worden
geplaatst. Installeer het conform de geldende
elektrische voorschriften.
1. Niet intrinsiek veilige klemmen (stroomrail) mogen
niet worden bevestigd aan een apparaat dat meer
dan 250 VRMS of gelijkstroom gebruikt of genereert,
tenzij is vastgesteld dat de spanning adequaat is
geïsoleerd.
2. De installatie moet voldoen aan de ter plaatse
geldende vereisten voor elektrische installaties
en/of aan de Amerikaanse National Electric Code,
de Canadese Electrical Code Deel I, NFPA 70,
Artikel 504 resp. Artikel 505 en ANSI/ISA 12.06.01.
3. Meervoudige aarding van componenten is alleen
toegestaan als er sprake is van een equipotentiaal
systeem met een hoge integriteit tussen de
verbonden punten.
4. Het systeem niet laten draaien als de beveiligingskap
is verwijderd.
5. Voor ATEX: installeer volgens EN 60079-14 en
volgens de toepasselijke plaatselijke en nationale
normen.
6. Installeer de coriolis stroommeters als explosieveilig
(V.S. en Canada)/vlammenvrij Ex d (ATEX) met
passieve intrinsiek veilige verbindingen volgens
de installatie-instructies van de fabrikant en de
toepasselijke codes.
7. Terminals 24 en 25 van de optionele
Endress+Hauser coriolismeters moeten worden
geïnstalleerd met intrinsiek veilige
bedradingsmethodes. Voor de Verenigde Staten
en Canada: Installeer alle andere bedrading voor
coriolis stroommeters met behulp van explosievrije
bedradingsmethodes voor Divisie I. Voor
ATEX-installaties: installeer alle andere bedrading
voor coriolis stroommeters met behulp van
brandvrije Ec d, bedradingsmethodes voor Zone 1.
Raadpleeg de instructies van de fabrikant voor
installatie en gebruik.
8. Voor ATEX-installaties: De verbindende
kabel die gespecificeerd is is Type A,-kabel,
in overeenstemming met EN 60079-14.
Optionele kabels
Optionele CAN-kabels en optische glasvezelkabels
zijn beschikbaar bij Graco. Zie de ProMix 2KS
Herstel-onderdelenhandleiding voor beschikbare
onderdeelnummers en lengtes.
16
313945B
Locatie
FM08ATEX0074
CERTIFICAAT SYSTEEMMONTAGE
ALLEEN VOOR NIET
GEVAARLIJKE LOCATIE
GEVAARLIJKE (ALS ZODANIG
GECLASSIFICEERDE) LOCATIE
KLASSE I, DIVISIE I, GROEP D, T3 (V.S. en Canada)
KLASSE I, ZONE I GROEP IIA T3 (ALLEEN ATEX)
TAUB = -20°C TOT 50°C
ProMix 2KS
EasyKey interface
(met of zonder display)
Veiligheidshek
50’ I/S Stroomkabel
(3’, 6’, 10’, 15’, 25’,
100’ opties)
ProMix 2KS Slim vloeistofpaneel
(Wandpaneel of RoboMix paneel)
FM08ATEX0073 INTRINSIEK
VEILIG APPARAAT
Kabelmontages
FM08ATEX0072
GEASSOCIEERD APPARAAT
Maximum voedingsstroom
250 VAC
50’ optische
glasvezel
communicatiekabel
(100’ optie)
Stroom
meter
A
10’ I/S Stroom- en
Module van de
communicatiekabel
(optie om 40’ te stroombedieningsr
egulator
verlengen)
FM08ATEX0073
3’ CAN
kleurwisselinterface
(6’,10’,15’, 25’, 50’,
100’ opties)
Kleur- &
katalysatorwissel
Module 1
FM08ATEX0073
Stroom
meter
B
Module 2
FM08ATEX0073
50’ CAN interface
operatorstation
(3’, 6’, 10’, 15’,
25’, 100’ opties)
OPMERKING: Zie Vereisten voor een
intrinsiek veilige installatie op pagina 16.
WAARSCHUWING: Vervanging van
onderdelen kan een negatieve uitwerking
hebben op de intrinsieke veiligheid. Lees
de instructiehandleidingen met betrekking
tot de installatie, onderhoud en de
bedieningsinstructies.
ADVERTISSEMENT: Vervanging van
onderdelen kan een negatieve uitwerking
hebben op de intrinsieke veiligheid.
Operatorstation
module
FM08ATEX0073
3’ CAN
Netwerkkabel
Coriolismeteropties, DMT 00 ATEX E 074 X (geen uitzonderingen):
Grootte
Graco P/N
Endress+Hauser P/N
1/8”
15T633*
80A-04-A-SVW-9-A-N-A-B-B-A-S
3/8”
15T634*
801-08-A-999-9-A-N-A-B-B-A-S
Elektrische voeding
EasyKey
+24 volt gelijkstroom
Gemeenschappelijk
Terminalblok Meter #
1
2
SIGNAAL
Vloeistofplaatkaart
J3 Terminal
Terminalblok Meter #
Meterpositie
A
B
Signaal
3
6
24
Gemeenschappelijk
2
5
25
* Voor P/N 15T633 bestel coriolismeterkit 258150.
Voor P/N 15T634 bestel coriolismeterkit 258151.
Tekening I/S-regeling 289833.
FIG. 6: Intrinsiek veilige installatie
313945B
17
Algemene informatie
Algemene informatie
•
Verwijsnummers en -letters tussen haakjes in de
tekst verwijzen naar de nummers en de letters in
de afbeeldingen.
•
FIG. 3 op pagina 12 toont de basisonderdelen van
een automatisch wandgemonteerd systeem. FIG. 4
op pagina 14 toont de basisonderdelen van een
automatische RoboMix systeem. Neem contact
op met uw Graco-leverancier voor bestaande
systeemconfiguraties.
•
Zorg dat alle toebehoren de juiste maten hebben
en dat ze voldoen aan de vereiste drukniveaus van
het systeem.
•
Er moet zich een afsluitklep bevinden tussen iedere
vloeistoftoevoerlijn en het -systeem ProMix.
•
Er moet een vloeistoffilter met een minimale
maasgrootte van 100 zijn geïnstalleerd in de
toevoerleidingen voor componenten A en B.
•
Om de EasyKey-schermen te beschermen tegen
verf en oplosmiddel zijn er beschermende schilden
beschikbaar in pakketten van 10 (Onderdeelnr.
197902). Reinig de schermen indien nodig met
een drode doek.
Wandmontage
1. Zie op blz. Afmetingen en lay-out van
montagegaten pagina 40.
2. Overtuig u ervan dat de wand en het
montagemateriaal sterk genoeg zijn om het gewicht
van de apparatuur te dragen, inclusief het gewicht
van de spuitvloeistof, slangen, en de mechanische
belasting tijdens de werking.
Luchttoevoer
Vereisten
•
Persluchtdruk: 75-100 psi (517-700 kPa, 5,2-7 bar).
•
Luchtslangen: gebruik geaarde slangen met de
juiste afmetingen voor uw systeem.
Door opgesloten lucht kan een pomp of een
doseerkraan onverwachts gaan werken, hetgeen kan
leiden tot ernstig letsel door spatten of bewegende
delen. Gebruik zelfontlastende afsluiters.
•
Luchtregulator en zelfontlastende afsluiters:
In iedere luchtlijn naar de apparatuur voor
vloeistoftoevoer. Installeer een extra afsluiter vóór
alle accessoires in de luchtleiding om ze voor
onderhoud te kunnen isoleren.
•
Filter in luchtleiding: Een luchtfilter van 10 micron
of beter om olie en water uit de luchttoevoer te
filteren en mede vervuiling door verf en verstopte
relais te helpen voorkomen. Zie FIG. 3 of FIG. 4.
Luchtaansluitingen
Zie de op Schema pneumatisch systeem pagina 37.
1. Draai alle verbindingen in de lucht- en
vloeistofleidingen van het ProMix-systeem vast,
aangezien deze tijdens het transport losser kunnen
zijn komen te zitten.
2. Installeer een zelfontlastende luchtkraan in de
luchtfilterinlaat. Zie FIG. 7 voor wandgemonteerde
systemen en FIG. 8 voor RoboMix systemen.
3. Gebruik de apparatuur als sjabloon om de
montagegaten te markeren op de wand; breng ze
aan op een hoogte waarop de operator prettig kan
werken en de apparatuur gemakkelijk bereikbaar
is voor onderhoud.
4. Boor de montagegaten in de wand. Installeer
ankers indien nodig.
5. Zet de apparatuur goed vast met bouten.
18
313945B
Luchttoevoer
LET OP
Gebruik afzonderlijke luchttoevoerleidingen voor de
volgende twee aansluitingen om te voorkomen dat
de doorspuitluchtleiding vervuild wordt met vloeistof
als de luchtdoorspuitklep en een reduceerventiel
defect raken.
Hoofdluch1 tinlaat
3. Sluit een schone luchttoevoerleiding aan op de
afsluiter. Deze luchtleiding voert de lucht aan om het
pistool, de relais en de doseerkranen te laten werken.
OPMERKING: Zie op Technische informatie, voor
meer informatie over de luchttoevoer en het luchtverbruik
pagina 49.
4. Installeer een zelfontlastende luchtkraan in de
inlaatlijn van de luchtdoorspuitklep.
5. Zie FIG. 9. Gebruik de buizen van de
luchtdoorspuitklep (AT, meegeleverd) om de inlaat
van de luchtdoorspuitklep (APV) met een propere,
droge luchttoevoer (installeer filters/drogers indien
nodig) te verbinden.
LET OP
De houdbaarheidstimer van de ProMix functioneert
niet correct als hij wordt gebruikt met meerdere
pistolen die tegelijkertijd worden gebruikt. Om te
voorkomen dat gemengd materiaal uithardt in de
apparatuur moet u de houdbaarheid zorgvuldig op
een ander manier bewaken.
Luchtfilter
1
Installeer hier een zelfontlastende
luchtafsluiter.
TI13069a
FIG. 7: Wandgemonteerde luchttoevoerinlaat
1
Installeer hier een
zelfontlastende luchtafsluiter.
1
Hoofdluchtinlaat
Voor lucht
Ontlastkraan
1
Voor lucht
Debietschakelaar
Voor
vloeistofstationsbesturing
Luchtfilters
TI11895a
FIG. 8: RoboMix Luchttoevoerregeling
Als u een Graco elektrostatisch PRO™ pistool gebruikt
moet er een afsluiter worden geïnstalleerd in de
luchtlijn van het pistool om de verstuifde en
turbinelucht naar het pistool tegen te houden. Neem
contact op met uw Graco-leverancier voor informatie
over luchtafsluiters voor elektrostatische toepassingen.
313945B
19
Vloeistof- toevoer- systeem
Vloeistof- toevoer- systeem
Vereisten
Vloeistofverbindingen
1. Sluit de toevoerleidingen voor oplosmiddel aan.
De maximum werkdruk van het onderdeel met de
laagste drukwaarde in uw systeem niet overschrijden.
Zie het identificatielabel (FIG. 1 op pagina 4 en FIG. 2
op pagina 6).
a. Sluit de toevoerleiding voor oplosmiddel (P)
aan op de 1/4 npt(i) inlaat voor de doorspuitklep
voor oplosmiddel. Zie FIG. 9.
b. Meerkleurensysteem: verbind ook een
toevoerlijn voor het oplosmiddel aan de
kleurwisselpakket (Q), bovenste klep 4 of 5.
Zie FIG. 10.
2. Sluit de toevoerleiding(en) voor component A aan.
Om het risico van letsel te voorkomen, o.a. door
vloeistofinjectie, moet u een afsluiter (T) installeren
tussen alle vloeistoftoevoerleidingen en de
vloeistofverdeler. Gebruik de afsluiters om de vloeistof
af te sluiten tijdens onderhoud en service.
Er zijn ProMix modellen leverbaar voor het werken met
luchtspuitsystemen, air-assisted systemen met een
capaciteit tot maximaal 3800 cc/min.
•
Voor de vloeistoftoevoer kunnen druktanks,
toevoerpompen of circulatiesystemen worden
gebruikt.
•
Materialen kunnen worden verpompt van hun
oorspronkelijke houders of vanuit een centrale
verfhercirculatieleiding.
•
Bij systemen zonder lucht moet de gebruiker een
pistooltrekkersignaal naar de ProMix 2KS sturen.
•
Zie handleiding 313599 voor installatie- en
bedieningsinstructies van de coriolismeter.
•
Als u dynamische dosering gebruikt, zie aan
de rechter kant en ook Vloeistofverbindingen
op Stel de vloeistofverdel in voor dynamische
dosering pagina 22.
OPMERKING: Er mogen zich geen drukpieken
voordoen in de vloeistoftoevoer. Deze pieken worden
meestal veroorzaakt door pompslagovergangen.
Installeer indien nodig drukregelaars of een waterslot op
de ProMix-vloeistofinlaten om deze pieken te voorkomen.
Neem contact op met uw Graco-leverancier voor
aanvullende informatie.
20
➜ Enkelkleursysteem: Sluit de
toevoerleiding voor het component aan op
de stroommeterinlaat van component A.
➜ Meerkleurensysteem: Sluit de
toevoerleidingen voor component A aan op
de inlaten van het kleurwisselkleppakket (S).
Zie FIG. 10. Het kleurnummer is gemarkeerd
op de luchttoevoerleiding van de klep.
OPMERKING: Enkel verfhercirculatiesysteem
• De kleurwisselkleppen hebben twee
vloeistofpoorten voor elk van de kleppen.
Als u verf hercirculeert, plombeer dan de
kleppen de ene poort in en de andere uit.
•
Een andere optie is het gebruik van een
T-stuk voor de hercirculatie.
LET OP
Controleer of alle ongebruikte vloeistofpoorten op het
kleurwisselkleppakket zijn afgedicht, voordat het in
gebruik wordt gesteld. Uit een open poort zal vloeistof
lekken.
3. Sluit de toevoerleiding voor component B aan op
de stroommeterinlaat van component B.
OPMERKING: De inlaten van de vloeistofmeter voor
componenten A en B hebben vloeistofreduceerkleppen
die terugstromen als gevolg van drukwisselingen in
de vloeistofleiding voorkomen. Terugstroming kan
onnauwkeurige verhoudingen veroorzaken.
4. Sluit de vloeistoftoevoerleiding voor het pistool (CC)
aan tussen de uitlaat van de statische mixer van de
vloeistofverdeler en de vloeistofinlaat van het pistool.
313945B
Vloeistof- toevoer- systeem
DVA
DVB
FI
MB
MS
MA
RVB
RVA
APV
TI12556a
AT
SVA
SM
SPV
SVB
Verklaring:
MA
DVA
RVA
SVA
MB
DVB
RVB
Component A Meter
Component A Doseerklep
Component A Monsterafnameklep
Component A Afsluitklep
Component B Meter
Component B Doseerklep
Component B Monsterafnameklep
SVB
MS
SPV
APV
SM
FI
AT
Component B afsluitklep
Oplosmiddelmeter (accessoire)
Doorspuitklep oplosmiddel
Luchtdoorspuitklep
Statische menger
Vloeistofintegrator
Luchtdoorspuitklep van luchttoevoerbuis
FIG. 9: Wandgemonteerd vloeistofstation, sequentiële dosering
Verbind de
oplosmiddelklepluchtlijn hier
Q
5
3
S
4
1
2
Vloeistofinlaatleidingen
Verbind de luchtleidingen
hier aan de kleppen
Magneetkleppen Kleurwisselkaart
Kleurwisselkaart en magneetventielen
TI12824a
Vloeistofinlaatleidingen
Vloeistofuitlaat
Kleurwisselkleppenpakket
TI11668a
FIG. 10: Lucht- en vloeistofverbindingen kleurwisselkleppen
313945B
21
Vloeistof- toevoer- systeem
Stel de vloeistofverdel in voor dynamische dosering
Als u dynamische dosering gebruikt moet de
vloeistofverdeler goed ingesteld staan voor deze
toepassing. Bestel de 15U955 injectiekit (accessoire).
7. Installeer een grotere O-ring (L1*) in de behuizing (H).
Schroef de injectiekap (M*) in de behuizing.
2. Maak de moer (N1) van de statische menger los.
Verwijder de statische menger (SM) en bewaar hem.
8. Bepaal gewenste debietbereik voor uw toepassing.
Selecteer de geschikte restrictorgrootte voor uw
debiet en verhouding met behulp van de
Selectiegrafieken voor de restrictor bij
dynamische dosering op pagina’s 42-47. installeer
de restrictor (R*) in de basis (K).
3. Maak de moeren van de U-buis los (N2 en N3).
Smijt de armatuur van de U-buis en de statische
menger (D) weg.
9. Steek de kleinere O-ring (L2*), restrictor (R*) en
basis (K), een grotere O-ring (L1*), en plug (J) in
elkaar zoals afgebeeld.
4. Verwijder de 1/4 npt(m) armatuur (F) en bewaar hem.
Verwijder de integrator (G) en smijt hem weg.
10. Installeer de twee slagbouten. Installeer de lange
slagbout (S) aan de voorkant van de behuizing
zodat u er gemakkelijk aan kunt.
1. Verwijder de schroeven (A) en de beugelmontage
van de statische menger (B). Zie FIG. 11.
N2
D
C
N3
F
11. Schroef de statische menger (SM) in de injectiekap
(M*). Installeer de bijgehouden armatuur (F) op de
buis van de statische menger en maak hem vast
met een moer (N1).
*
N1
SM
Deze onderdelen zitten
in injectiekit 15U955.
J
G
H
L1*
K
R*
L2*
B
A
S
L1*
M*
SM
TI15004a
FIG. 11: Haal de integrator en statische menger
uit elkaar
N1
5. Zie FIG. 12. Verwijder de overblijvende onderdelen
uit de restrictorbehuizing (H). Houd de plug (J) en
basis (K) bij. Gooi alle gebruikte O-ringen weg.
6. Draai de restrictorbehuizing (H) 180° zodat de
aanslagbout (S) zich bovenaan links bevindt,
zoals afgebeeld in FIG. 12. Verwijder de twee
aanslagbouten (S) en bewaar ze. De positie van
deze schroeven wordt bij het terug in elkaar steken
omgedraaid.
22
F
TI13360a
FIG. 12: Installeer injectiekit 15U955
313945B
Vloeistof- toevoer- systeem
12. Volg de instructies van op Vloeistofverbindingen
pagina 20.
OPMERKING: Gebruik bij dynamische dosering een
vloeistoftoevoerslang voor het pistool van minimum 20 ft
(6,1 m) x 1/4 in. (6 mm). Als het materiaal harder is
gebruikt u een langere slang.
OPMERKING: Het is bij dynamische dosering heel
belangrijk dat er een ononderbroken, goed geregelde
vloeistoftoevoer is. Om een geschikte druk te verkrijgen
en pomppulsen te voorkomen installeert u beter een
vloeistofreguulator op de A en B toevoerlijnen, boven
de meters. Installeer bij systemen met kleurwissel de
regulator onder de kleur/katalysatorkleppenpakket.
13. Stel de vloeistofdruk en het debiet in zoals uitgelegd
in de -bedieningshandleiding ProMix 2KS.
DVA
DVB
MB
MA
MS
RVB
RVA
Verklaring:
MA Component A Meter
DVA Component A Doseerklep
RVA Component A
Monsterafnameklep
SVA Component A Afsluitklep
MB Component B Meter
DVB Component B Doseerklep
RVB Component B
Monsterafnameklep
SVB Component B Afsluitklep
MS Oplosmiddelmeter (accessoire)
SPV Doorspuitklep oplosmiddel
APV Luchtdoorspuitklep
SM Statische menger
APV
SVA
SVB
SM
SPV
TI13874a
FIG. 13: Wandgemonteerd vloeistofstation, dynamische dosering
313945B
23
Elektrisch
Elektrisch
Vereisten
Verbind de hoofdstroom
1. Lever stroomtoevoer naar de EasyKey-display.
Installeer een bulkhead trekontlasting of conduit
door de EasyKey-poort
. Zie FIG. 15.
Alle elektrische bedrading moet volledig worden
verzorgd door een gediplomeerd elektricien en moet
voldoen aan alle ter plaatse geldende verordeningen
en regelgeving.
Breng een kabelbeschermer aan om alle kabels die
door de spuitcabine worden geleid en daar waar veel
verkeer voorbijkomt, om beschadiging door verf,
oplosmiddel en verkeer te voorkomen.
2. Zie FIG. 14 en het Schema elektrisch systeem
op pagina 38 voor de L1, N en aardingsbedrading
binnenin de EasyKey.
3. Aard de EasyKey op een echt aardpunt. Zie Aarding
op pagina 30.
OPMERKING: Alle opties die voor het ProMix-systeem
worden besteld, zijn elektrisch getest in de fabriek.
De ProMix werkt met 85-250 V wisselstroom, 50/60 Hz
ingaande stroom en trekt maximaal 2 Amp stroom.
Het voedingscircuit moet worden beschermd met
een stroomonderbreker van maximaal 15 Amp.
Niet bijgeleverd bij het systeem:
•
Voedingskabel die compatibel is met de ter plekke
gebruikte stroomconfiguratie. De stroomdraad moet
8-14 AWG zijn.
•
De stroomtoevoerpoort is 22,4 mm (0,88 in.)
in diameter
. Er past een bulkhead
trekontlasting of conduit in. Zie FIG. 15.
Invoerstroom
terminalblok
TI13349a
FIG. 14: Hoofdstroomverbinding
24
313945B
Elektrisch
Spanningsontlastende poort
voor optische glasvezelkabel
Geluidsalarm
Hoofdsch
akelaar
Toegangspoort
hoofdstroom
Aardingsschroef.
I/S stroom
Graco
webinterface
Poorten voor aansluiting
discrete I/O-kabel
TI12638a
TI12657a
FIG. 15: EasyKey-verbindingen en stroomschakelaar (wisselstroom)
Verbind de EasyKey met
de vloeistofstationbesturing
4. Leid het andere uiteinde van optische
glasvezelkabel door de spanningsontlastende
connector van het vloeistofstation
.
Er zijn twee kabels van 50 ft (15,2 m) voor de verbinding
tussen de EasyKey en de vloeistofstationbesturing:
de vloeistofstationkabel en de optische glasvezelkabel.
1. Sluit het betreffende uiteinde van de voedingskabel
voor het vloeistofstation aan op de connector van
de EasyKey-display
VDC
. Zie FIG. 15.
2. Sluit het andere kabeleinde aan op de connector
van de vloeistofstationbesturing (J10)
VDC
.
Zie FIG. 16.
3. De optische glasvezelkabel zit bij de verzending
vanuit de fabriek al aan de connector van
de EasyKey-display
. Zie FIG. 15.
OPMERKING: Als u de optische glasvezelkabel moet
loshalen van de EasyKey-display, let dan goed op hoe
de kabel binnen in de kast is aangelegd. Zorg ervoor dat
de deur open kan draaien en kan sluiten zonder dat hij
achter kabels blijft haken of deze lostrekt.
313945B
De kabel niet aanleggen met strakke bochten
of kinken.
OPMERKING: De minimum straal bij het buigen van
de optische glasvezelkabel is 1,6 in (40 mm).
5. Sluit de blauwe en de zwarte kabelconnector aan op
de bijbehorende contrastekkers op de circuitkaart
van het vloeistofstation. Zie FIG. 16. Breng de
kabelconnectoren in tot ze er aan de onderzijde
uitkomen (ongeveer ¼ in. [6 mm]), en draai dan
de schroefdraadstekker vast.
LET OP
De connector van de printplaat niet te strak aandraaien
en niet te veel druk op de plaat uitoefenen.
6. Draai de spanningsontlastende connector
vast
.
25
Elektrisch
J4
(galsvezelkabel uitvoer - blauw)
J6
(glasvezelkabel
invoer - zwart)
J10
(stroomingang)
VDC
J11
(Kleurwisselmodule)
J7
(Niet in Gebruik)
FIG. 16: Verbindingen van de vloeistofstationkaart
26
313945B
Elektrisch
Verbind de kleurwisselmodule
Zie handleiding 312787 voor informatie over de
installatie van de kleurwisselmodule(s).
Verbind een 5-pen elektrische kabel van de
gelabelde verbindingspoort (j11) op de besturingskaart
van het vloeistofstation met de kleurwisselkaart
.
Zie FIG. 17.
Zet schakelaren S3-S6 op de kleurwisselkaarten zoals
afgebeeld in en Tabel 2, afhankelijk van het aantal
kleurwisselkaarten en kleurwisselmodules die u voor
uw systeem gebruikt FIG. 17.
Voor de bedrading tussen de kleurwisselkaart en de
magneetventielen, zie het elektrisch schema van de
kleurwisselmodule, FIG. 18.
Als u twee twee kleurwisselmodules gebruikt om
kleuren toe te voegen verbindt u een 5-pen elektrische
kabel van de eerste kleurwisselkaart met de tweede
kleurwisselkaart.
Tabel 2: Schakelaarinstellingen kleurwisselkaart
Twee kleurwisselkaarten
Kleurwisselkaart 1
Kleurwisselkaart 2
S3
S6
S5
S4
S3
S6
S5
S4
Beëindiging
Resistor
kaart-ID
Katalysator
Aan/Uit
Kleur
Aan/Uit
Beëindiging
Resistor
kaart-ID
Katalysator
Aan/Uit
Kleur
Aan/Uit
UIT
AAN
AAN
AAN
AAN
UIT
UIT
AAN
UIT
AAN
AAN
UIT
NIET GEBRUIKT
Effect op systeem
4 katalysatorkleppen,
30 kleurkleppen
0 katalysatorkleppen,
30 kleurkleppen
Eén kleurwisselkaart
AAN
AAN
AAN
AAN
AAN
AAN
AAN
UIT
AAN
AAN
UIT
AAN
313945B
4 katalysatorkleppen,
12 kleurkleppen
NIET AANWEZIG
4 katalysatorkleppen,
0 kleurkleppen
0 katalysatorkleppen,
12 kleurkleppen
27
Elektrisch
Posities S3-S6
schakelaar
S4
S6
ON
ON
OFF
OFF
TI13661a
S5
J7
S3
J11
FIG. 17: S3-S6 schakelaren kleurwisselkaart
28
313945B
Elektrisch
WIRING DIAGRAM
COLOR 8 (21)
COLOR 7 (20)
COLOR 6 (19)
COLOR 5 (18)
COLOR 4 (17)
COLOR 3 (16)
COLOR 2 (15)
COLOR 1 (14)
COLOR FLUSH (13)
+12VDC
COM
+12VDC
COM
+12VDC
COM
+12VDC
COM
+12VDC
COM
+12VDC
COM
+12VDC
COM
+12VDC
COM
+12VDC
COM
J8
J15
J14
J9
J16
J10
COM
+12VDC
COM
+12VDC
COM
+12VDC
COM
+12VDC
COM
+12VDC
COM
+12VDC
COM
+12VDC
COM
+12VDC
COM
+12VDC
COLOR 9 (22)
COLOR 10 (23)
COLOR 11 (24)
COLOR 12 (25)
CATALYST 4 (26)
CATALYST 3 (27)
CATALYST 2 (28)
CATALYST 1 (29)
CATALYST FLUSH (30)
FIG. 18: Elektrisch schema kleurwisselmodule
313945B
29
Elektrisch
Aarding
Uw systeem moet worden geaard. Lees
Waarschuwingen, pagina 10. Voor de intrinsieke
veiligheid moeten de aardingen van de bedrading van
de EasyKey, het vloeistofstation en de pistoolspoelkast
allemaal verbonden zijn met dezelfde aarding. Zie
FIG. 19 op blz. 31.
Stroommeters
Sluit de meterkabels aan zoals staat aangegeven in het
Schema elektrisch systeem op Hoog-risicogebied
pagina 39. Als u de afscherming niet goed aansluit,
kan dat leiden tot onjuiste signalen.
Toevoerpompen of drukpotten
Sluit een aardingsdraad en een klem aan vanaf een
echt aardepunt op de pompen of potten. Zie de
handleiding van de pomp of de drukpot.
Lucht- en materiaalslangen
Aard het ProMix-systeem volgens de instructies,
die hier en in de handleidingen van de afzonderlijke
componenten gegeven worden. Er is een aardingsdraad
met klem (onderdeelnr. 223547) verkrijgbaar bij Graco.
Alleen geaarde slangen gebruiken.
Spuitpistool
Volg de aardingsinstructie in uw pistoolhandleiding op.
LET OP
Om elektrisch ruis door hoge voltages te voorkomen
verbindt u de robotaarding met hetzelfde aardingspunt
dat u gebruikt hebt voor deze ProMix 2KS-onderdelen.
De vloeistofhouder
Volg de plaatselijk geldende voorschriften.
Het te spuiten object
OPMERKING: Als er verschillende aardingspunten zijn
(ongelijk potentieel), kan er stroom gaan lopen door de
componentenkabels waardoor onjuiste signalen worden
gegenereerd.
Volg de plaatselijk geldende voorschriften.
EasyKey
Volg de plaatselijk geldende voorschriften. Alleen
geleidende metalen emmers/opvangbakken gebruiken;
plaats ze op een geaarde ondergrond. De emmer/
opvangbak niet op een niet-geleidende ondergrond
plaatsen, zoals papier of karton, aangezien daardoor
de continuïteit van de aarding wordt onderbroken.
Verbind een aarddraad van de -montageschroef aan
een echt aardepunt EasyKey. FIG. 19.
Pistoolspoelkast (Enkel Manuele
of Half-automatische stand)
Sluit een aardingsdraad aan vanaf het aardingslipje van
de pistoolspoelkast op een echt aardepunt. FIG. 19.
Alle emmers met oplosmiddel die worden
gebruikt tijdens het spoelen
De weerstand controleren
Wandgemonteerd vloeistofstation
Sluit een aardingsdraad aan vanaf het aardingslipje van
het wandgemonteerde vloeistofstation op een echt
aardepunt. FIG. 19.
RoboMix Vloeistofstation
Sluit een aardingsdraad aan vanaf het aardingslipje van
het RoboMix vloeistofstation op een echt aardepunt.
FIG. 19.
Kleurwisselmodule
Verbind een aardingsdraad van de grondschroef van de
kleurwisselmodule met een echt aardepunt. Er is een
aardingsdraad met klem (onderdeelnr. 223547)
verkrijgbaar bij Graco. FIG. 19.
30
Teneinde goede aarding te waarborgen moet de
weerstand tussen de onderdelen van de ProMix
en het echte aardepunt minder zijn dan 1 ohm. Lees
op Waarschuwingen blz. 10.
Laat een bevoegd elektricien de weerstand controleren
tussen elk onderdeel van de en het echte aardepunt
ProMix. Als de weerstand hoger is dan 1 ohm, dan moet
een andere aardeplaats worden gekozen. Het systeem
pas gaan gebruiken als het probleem is verholpen.
313945B
313945B
Grondschroef
kleurbesturingsmdule
7
Robot
Echt aardingspunt – kijk
wat de ter plaatse
geldende elektrische
voorschriften zijn
RoboMix Gronddraad
wandgemonteerd
vloeistofstation
6
12
RoboMix Grondschroef
wandgemonteerd
vloeistofstation
5
Gronddraad robot.
Verbind met een apart
grondpunt; zie
OPMERKING op
pagina 30.
Gronddraad
wandgemonteerd
vloeistofstation
4
11
Grondschroef
wandgemonteerd
vloeistofstation
3
Aardingsdraad van
pistoolspoelkast
Aansluitpunt voor de
aardingsdraad van de
pistoolspoelkast
9
EasyKey Aardingsdraad
2
10
Grondschroef
kleurbesturingsmodule
(onderdeelnummer
223547)
EasyKey Aardingsschroef 8
1
Verklaring:
11
1
12
2
EasyKey Display
6
5
RoboMix
Vloeistofstation
(indien gebruikt)
4
Wandgemonteerd
vloeistofstation
(indien gebruikt)
12
3
9
10
Pistoolspoelkast
(indien gebruikt)
Kleurwisselmodule
8
7
Elektrisch
TI13897a
FIG. 19: Aarding
31
Installeer automatische upgradekit 15V256
Installeer automatische upgradekit 15V256
Gebruik deze kit om van een ProMix 2KS manueel
systeem te upgraden naar een automatisch systeem.
15V256 Kitonderdelen
Installeer de Auto Key-kaart
1. Schakel de stroom van de ProMix 2KS uit naar
de (0-stand). FIG. 20. Sluit de stroom ook af bij
de hoofdcircuitschakelaar.
Ref.
Nr. Onderdeelnr. Omschrijving
Aantal
1
15V825
KIT, kaart, discrete I/O,
1
bevat 2, 3 en 4
2
n.v.t
STEUN, kaart
4
3
n.v.t
CONNECTOR, plug, 6 positie
2
4
n.v.t
CONNECTOR, plug, 8 positie
2
5
n.v.t
DRAADBUNDEL, bedrading
1
6
n.v.t
KAART, automatische toets
1
7
n.v.t
BOUT, machine, zeskantkop;
1
4-40 x 1-1/2 in. (38 mm)
Onderdelen die het label n.v.t. dragen zijn niet apart
verkrijgbaar.
Vóór de installatie
0 = UIT
(OFF)
TI12657a
FIG. 20: Stroom Uit
2. Ontgrendel en open de deur van de EasyKey met
de sleutel van de deur.
3. Plaats het displaykaart (C). FIG. 22.
•
•
•
•
•
Zet de stroomtoevoer uit voordat u onderhoud
uitvoert aan de EasyKey, dit om elektrische
schokken te voorkomen.
Bij onderhoud aan de EasyKey-display wordt
u blootgesteld aan hoge spanning. Schakel de
stroom uit bij de hoofdstroomonderbreker voor
u de kast opent.
Alle elektrische bedrading moet worden verzorgd
door een gediplomeerd elektricien en moet
voldoen aan alle ter plekkende geldende
verordeningen en regelgeving.
Geen systeemcomponenten vervangen, aangezien
dit de intrinsieke veiligheid kan aantasten.
Lees op Waarschuwingen blz. 10.
4. Verwijder één schroef (E) uit. FIG. 21.
5. Aligneer connector J4 aan de onderzijde van de
auto toetsenkaart (6) met J3 op de displaykaart.
Duw ze samen. FIG. 22.
6. Maak de Auto Key-kaart (6) vast met de schroef (7).
LET OP
Om te voorkomen dat de kaart voor het elektrisch
circuit beschadigd raakt, moet u een aardingspolsband
dragen en deze goed op de massa aansluiten.
32
313945B
Installeer automatische upgradekit 15V256
Installeer de discrete I/O-kaart
Installeer de discrete I/O-kaart (1) in positie zoals
afgebeeld in FIG. 22 met behulp van de vier
kaartsteunen (2) die meegeleverd werden in de kit.
Zie FIG. 23 voor de kaartoriëntatie.
Installeer de I/O-klemmenborden
1. Installeer de meegeleverde rail links van de
stroombron (PS) zoals afgebeeld in FIG. 22,
en dit met behulp van twee met de bedradingsharnas
meegeleverde 6-32 x 1/4 in. (6 mm)
machineschroeven (5).
2. Het meegeleverde bedradingsharnas bevat één 28 in.
(711 mm) kabel met een 10-pens klemmenbord,
één 28 in. (711 mm) kabel met een 6-pens
klemmenbord en een 3 ft (0,92 m) CAT 5 kabel.
a. Installeer de 6-pens klemmenbord strip (6T) en
de 10-pens klemmenbord strip (10T) op de rail.
Zie FIG. 22.
b. Verbind de Cat 5 kabel met J1 op de I/O-kaart.
c.
Voer de bedradingsharnaskabels door het
bedradingskanaal van de EasyKey met de
displaykaart (C).
d. Verbind de CAT 5 kabel met J6 op de
displaykaart.
e. Verbind de 6-pens kabel met J10 op de
displaykaart.
f.
Verbind de 10-pens kabel met J5 op de
displaykaart.
3. Zie het Schema elektrisch systeem op pagina 38
voor een uitgebreide bedradingsinformatie.
4. Sluit en vergrendel de EasyKey-deur.
313945B
33
Installeer automatische upgradekit 15V256
B
A
GND
GND
B
A
Multi-station
TI12923a
Integratiebesturing
J9 (stroominvoer/Alarm)
J10 (invoer/uitvoer)
J6
(I/O op
afstand)
J5 (invoer/uitvoer)
RT1
Algemeen alarm
Gewone uitgang
Alarm houdbaarheid
J4 (membraan
lintkabel)
Signaal analoge
ingang
Gewone analoge
ingang
J1 (grafische
weergave)
Kalibratie
debietbesturing
Pistooltrekker
J8 (F.O Uit - blauw)
Gewone ingang
J7 (F.O. In - zwart)
Externe stop
J3 (Auto Key
Kaartplug-in)
Alarm opheffen
Verwijder de
schroef (E).
TI12924a
FIG. 21: 255767 Displaykaartconnectoren
34
313945B
Installeer automatische upgradekit 15V256
I/O klemmenbord detail
Pen 1
RS485 Integratie A
RS485 Integratie B
RS485 Integratie Grond
RS485 Netwerk A
RS485 Netwerk B
RS485 Netwerk Grond
Pen 1
Kalibratie
debietbesturing
Pistooltrekker
Digitaal gewoon
INVOER
Externe stop
Alarm weer in de
beginstand zetten
Algemeen alarm
Digitaal gewoon
UITVOER
Alarm houdbaarheid
Analoog debietbereik in
Analoog debietbereik gewoon
TI12958a
C
5
6T en 10T (zie detail
hierboven)
PS
6
J4 (Aan onderzijde
van kaart 6)
1 (Zie FIG. 23)
TI12496a
FIG. 22: EasyKey Besturingskaart
313945B
35
Digitale uitvoer
Gewoon/Stroomo
Speciale uitvoer #1
Speciale uitvoer #2
Speciale uitvoer #3
Digitale uitvoer
Gewoon/Stroomo
Speciale uitvoer #4
Installeer automatische upgradekit 15V256
JLS
Digitale uitvoer Gewoon/Stroomo
Debietbereik Alarmuitvoer
Debietkalibratie Actief
Vul Actief
Meng Klaar uitvoer
LED D1
(groen)
Meng Actief uitvoer
Doorspuiten/Receptverandering
Actief uitvoer
Digitale uitvoer Gewoon/Stroom
Invoer receptverandering
Invoer Receptbit 5
Invoer Receptbit 4
Invoer Receptbit 3
Invoer Receptbit 2
Invoer Receptbit 1
Invoer Receptbit 0
Gewone digitale invoer
Reserve
Externe kleurwissel klaar
Invoer Taak voltooid
Doorspuitinvoer
Menginvoer
Gewone digitale invoer
FIG. 23: 255766 Discrete I/O-kaart
36
313945B
Schematische diagrammen
Schematische diagrammen
Schema pneumatisch systeem
COLOR
CHANGE
CONTROL
A B
E
BE
OS
CL 2 TU
5/3 N
E
OP
DOSE A
VALVE
12 VDC
4-WAY SOLENOID
A B
E
BE
OS
CL 2 TU
/
53 N
E
OP
A B
E
BE
OS
CL 2 TU
/
53 N
E
OP
DOSE B
VALVE
12 VDC
3/8 AIR FILTER
MANUAL DRAIN
5 MICRON
WALL MOUNT ONLY
AIR INPUT
4-WAY SOLENOID
LUCHTBESTURING
LUCHT VOOR HET DOORSPUITEN
05
PURGE A
VALVE
4-WAY SOLENOID
A B
12 VDC
4-WAY SOLENOID
A B
E
BE
OS
CL 2 TU
5/3 N
E
OP
PURGE B
VALVE
E
BE
OS
CL 2 TU
5/3 N
E
OP
PURGE C
VALVE
(OPTIONAL)
E
DUMP A
VALVE
(OPTIONAL)
E
DUMP B
VALVE
(OPTIONAL)
12 VDC
3-WAY SOLENOID
A
UB
2T
5/3 N
E
P
O
A
UB
2T
5/3 N
E
OP
AIR INPUT
12 VDC
3-WAY SOLENOID
3-WAY SOLENOID
E
GFB 1
VALVE
(OPTIONAL)
E
GFB 2
VALVE
(OPTIONAL)
A
UB
2T
5/3 N
E
OP
A
UB
2T
5/3 N
E
OP
12 VDC
3-WAY SOLENOID
COLOR 13
COLOR 14
COLOR 15
COLOR 16
COLOR 17
COLOR 18
COLOR 19
COLOR 20
COLOR 21
COLOR 22
COLOR 23
COLOR 24
COLOR 25
COLOR 26
COLOR 27
COLOR 28
COLOR 29
COLOR 30
MAC
36 SERIES SOLENOID VALVES
12 VDC
313945B
COLOR 1
COLOR 2
COLOR 3
COLOR 4
COLOR 5
COLOR 6
COLOR 7
COLOR 8
COLOR SOLVENT
COLOR 9
COLOR 10
COLOR 11
COLOR 12
CATALYST 1
CATALYST 2
CATALYST 3
CATALYST 4
CATALYST SOLVENT
12 VDC
AIR EXHAUST MUFFLER
MANIFOLD
1/4 TUBE
12 VDC
4-WAY SOLENOID
TO MANIFOLD
MANIFOLD
FLUSH AIR TO FLUID INLET
1/4 TUBE
AIR EXHAUST MUFFLER
COLOR
VALVE
STACKS
37
Schematische diagrammen
Schema elektrisch systeem
OPMERKING: Het elektrisch schema illustreert alle mogelijke bedradingsuitbreidingen voor een ProMix 2KS-systeem.
Sommige afgebeelde onderdelen zijn niet met alle systemen meegeleverd.
Laag-risicogebied
NON-HAZARDOUS AREA
OPERATOR INTERFACE
DC OK
+24 VDC
COMMON
COMMON
+
+
-
1
2
POWER
SUPPLY
L1
N
L1 85-250 VAC
N
LINE
FILTER
L1
N
GND
1
2
3
POWER HARNESS
BARRIER
BOARD
J1
1
2
3
4
5
J5
1
2
3
J4
1
2
3
UNUSED
UNUSED
UNUSED
UNUSED
UNUSED
L1
N
GND
GND LUG
GND N L1
85-250
VAC
1 POWER
2 ROCKER
1A SWITCH
1B
2A
2B
OPEN
OPEN
HARNESS
L1 TERMINAL
N
BLOCK
GND
+12VDC I/S (RED)
COM (BLACK)
SHIELD
CABLE
+24VDC
OPEN
COMMON
(50' STD.)/
(100' OPTION)
ALARM
MEMBRANE
SWITCH
WITH
RIBBON
CABLE
J4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
DISPLAY
BOARD
J9
J6
RJ45
1
2
3
4
+
-
+
-
RJ45
3'
POWER DIST.
TERMINAL
BLOCKS
J2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
+
-
+
-
+
-
+
RJ45
1
2
3
4
J5 5
6
7
8
9
10
J2
J3
REMOTE
I/O
INTEGRATION
BOARD
SHIELD
DISPLAY
-
RJ45
FLOW CONTROL CAL. (BLK)
GUN TRIGGER (WHT)
DIGITAL IN COMMON (RED)
REMOTE STOP (GRN)
ALARM RESET (BRN)
ALARM OUTPUT (BLU)
DIGITAL OUTPUT COMMON (ORG)
POT LIFE (YEL)
FLOW RATE ANALOG IN (PUR)
FLOW RATE ANALOG COMMON (GRAY)
J4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
MIX INPUT
PURGE INPUT
JOB COMPLETE INPUT
EXTERNAL CLR CHG READY
RESET ALARM INPUT
DIGITAL INPUT COMMON
DIGITAL INPUT COMMON
RECIPE BIT 0 INPUT
RECIPE BIT 1 INPUT
RECIPE BIT 2 INPUT
RECIPE BIT 3 INPUT
RECIPE BIT 4 INPUT
RECIPE BIT 5 INPUT
RECIPE CHANGE INPUT
1
2
3
4
5
6
7
8
DIGITAL OUTPUT COMMON/POWER
PURGE/RECIPE CHG ACTIVE OUTPUT
MIX ACTIVE OUTPUT
MIX READY OUTPUT
FILL ACTIVE
FLOW CAL. ACTIVE
FLOW RATE ALARM OUTPUT
DIGITAL OUTPUT COMMON/POWER
1
2
3
DIGITAL OUTPUT COMMON/POWER
SPECIAL OUTPUT #1
SPECIAL OUTPUT #2
SPECIAL OUTPUT #3
SPECIAL OUTPUT #4
DIGITAL OUTPUT COMMON/POWER
J5 4
5
6
I/O HARNESSES
J10
1
2
3
4
5
6
RS485 INTEGRATION A (WHT/BLU)
RS485 INTEGRATION B (BLU/WHT)
RS485 INTEGRATION GROUND (SHIELD)
RS485 NETWORK A (WHT/ORG)
RS485 NETWORK B (ORG/WHT)
RS485 NETWORK GROUND (SHIELD)
1
2
3
4
5
6
(+24) YEL
(COM) GRAY
ORG
BRN
RED
TERMINAL
BLOCKS
BEACON
CABLE
J7
J8
P1
RJ45
FO IN (BLK)
FO OUT (BLU)
RJ45
3'
RJ45
BULKHEAD
RJ45
RJ45
3'
(25'-200' OPTIONS)
38
WEB SERVER
MODULE
313945B
Schematische diagrammen
Schema elektrisch systeem
OPMERKING: Het elektrisch schema illustreert alle mogelijke bedradingsuitbreidingen voor een ProMix 2KS-systeem.
Sommige afgebeelde onderdelen zijn niet met alle systemen meegeleverd.
Hoog-risicogebied
HAZARDOUS AREA
FLUID PANEL CONTROL BOX
FLUID
PANEL
CONTROL
BOARD
J10
1 +12VDC I/S
2 COM
3 SHIELD
3X CABLE
J3
1
2
3
4
5
6
J12
1
2
3
4
5
6
J13
J5
MH2
J11
PWR (RED)
COM (BLACK)
SIG (WHITE)
SHIELD/GRN
PWR (RED)
COM (BLACK)
SIG (WHITE)
SHIELD/GRN
PWR (RED)
COM (BLACK)
SIG (WHITE)
SHIELD/GRN
UNUSED
UNUSED
UNUSED
UNUSED
UNUSED
UNUSED
1
2
3
4
5
6
FLOW METER A
FLOW METER SOLVENT
V/P ANALOG OUT (WHT)
PRESS. (GRN)
+12 V (RED)
GND (BLK)
CHASSIS (BARE)
GROUND
TERMINAL
(10')/
(40')
3
2
5
4
1
6' STD.
(3'-100' OPTIONS)
GRD (BLK)
+12VDC (RED)
SHIELD (BARE)
CAN H (WHT)
CAN L (BLU)
3
2
5
4
1
CLR 8
MANIFOLD
CLR 7
3
2
5
4
1
GRD (BLK)
+12VDC (RED)
SHIELD (BARE)
CAN H (WHT)
CAN L (BLU)
CLR 6
BOOTH
CONTROL
BOARD
CLR 5
CLR 4
CLR 3
J14
J9
313945B
FO OUT
(BLU)
J4
FO IN
(BLK)
J6
J1
BLACK
RED
BLACK
RED
BLACK
RED
BLACK
RED
BLACK
RED
BLACK
RED
6
5
4
3
2
1
6
5
4
3
2
1
BLACK
RED
BLACK
RED
BLACK
RED
BLACK
RED
BLACK
RED
BLACK
RED
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SIG
COM
SIG
COM
SIG
COM
SIG
COM
SIG
COM
MANIFOLD
CLR 1
DUMP B
GFB #1
GFB #2
DUMP A
MANIFOLD
NOT USED
SOL CLR
PURGE A
NOT USED
NOT USED
DOSE B
DOSE A
AIR FLOW SWITCH 1
AIR FLOW SWITCH 2
1
2
3
4
5
J2
J4
SIG (RED)
COM (BLK)
TECNO
V/P
+ PRESSURE (GRN)
COM (RED)
EX+ (WHT)
- PRESSURE (BLK)
SHIELD (BARE)
FLUID
PRESS.
SENS.
1 4 5 2 3
COLOR
BOARD 1
(COLORS
1 THRU 12,
CATALYST
1 THRU 4)
1
2
3
4
5
6
J8
J9
+12VDC
COM
+12VDC
COM
+12VDC
COM
1
2
3
4
5
6
J15
J16
+12VDC
COM
+12VDC
COM
+12VDC
COM
1
2
3
4
5
6
J7/J11
J14
J10
MANIFOLD
6
5
4
3
2
1
COM
+12VDC
COM
+12VDC
COM
+12VDC
6
5
4
3
2
1
COM
+12VDC
COM
+12VDC
COM
+12VDC
CLR 12
6
5
4
3
2
1
COM
+12VDC
COM
+12VDC
COM
+12VDC
CAT 2
CLR 9
CLR 10
CLR 11
CAT 4
CAT 3
CAT 1
SOL CAT
1 4 5 2 3
6' STD.
J7/J11
PURGE C
PURGE B
1
2
+12VDC
COM
+12VDC
COM
+12VDC
COM
12 VDC
3-WAY SOLENOID
6
5
4
3
2
1
6
5
4
3
2
1
12 VDC
4-WAY SOLENOID
J15
1 FLOW
2 CONTROL
3 BOARD
4
5
J7/J11
CLR 2
J8
J1
1
2
3
4
5
6
50' STD.
J7
I.S. METERS
FLOW METER B
CLR 21
CLR 20
CLR 19
CLR 18
CLR 17
CLR 16
CLR 15
CLR 14
CLR 13
MANIFOLD
+12VDC
COM
+12VDC
COM
+12VDC
COM
1
2
3
4
5
6
+12VDC
COM
+12VDC
COM
+12VDC
COM
1
2
3
4
5
6
+12VDC
COM
+12VDC
COM
+12VDC
COM
1
2
3
4
5
6
1 4 5 2 3
COLOR
BOARD 2
(COLORS
13 THRU 30)
J8
J15
J14
J9
J16
J10
MANIFOLD
6
5
4
3
2
1
COM
+12VDC
COM
+12VDC
COM
+12VDC
6
5
4
3
2
1
COM
+12VDC
COM
+12VDC
COM
+12VDC
CLR 25
6
5
4
3
2
1
COM
+12VDC
COM
+12VDC
COM
+12VDC
CLR 28
CLR 22
CLR 23
CLR 24
CLR 26
CLR 27
CLR 29
CLR 30
SOLVENT FLOW SWITCH
GFB 1 PRESSURE SWITCH
GFB 2 PRESSURE SWITCH
39
Afmetingen en lay-out van montagegaten
Afmetingen en lay-out van montagegaten
Wandgemonteerd vloeistofstation
Voor de duidelijkheid is alleen
de montageplaat afgebeeld
A
C
B
D
TI14134a
E
TI11894b
OPMERKING: De hoogte van het bovenste paneel naar de
vloeistofafsluitkleppen is afgebeeld en bevat niet het effect
van meerdere hoogtes van vloeistofintegrators. De breedte
van het paneel bevat niet de optionele kleur/katalysatorkleppen.
Module
A
Totale
breedte
in. (mm)
Totale
diepte
in. (mm)
B
Totale
hoogte
in. (mm)
Montageafmetingen,
Breedte (C) x Hoogte (D)
in. (mm)
E
Grootte
montagegaten
in. (mm)
Gewicht
lb (kg)
EasyKey
14,0 (355,6)
6,6 (167,6)
13,5 (342,9)
12,0 x 12,75 (304,8 x 323,9)
0,3 (7,6)
22,2 (10,1)
Wandpaneel
17,5 (444,5)
11,0 (279,4)
27,0 (685,8)
16,5 x 16,25 (419,1 x 412,8)
0,5 (12,7)
50 (22,7)
Luchttoevoer
Control
8,9 (226,1)
3,8 (96,5)
9,9 (251,5)
4,75 (120,7)
0,34 (8,73)
4,65 (2,12)
19,45
(494,0)
8,875
(225,4)
9,0 (228,6)
8,5 x 5,5 (215,9 x 139,7)
0,44 (11,1)
29,65
(13,46)
7,13 (181,1)
2,52 (64,0)
3,86 (98,0)
6,63 x 1,5 (168,4 x 38,1)
0,25 (6,3)
3,9 (1,78)
RoboMix
Debietbesturingsmodule
Kleurwissel
Module
40
Zie de handleiding voor de kleurwisselmodule, 312787.
313945B
Afmetingen en lay-out van montagegaten
EasyKey
C
B
Luchttoevoerregeling
C
E
E
D
TI11895a
TI11891a
A
RoboMix vloeistofstation
E
D
B
C
A
TI13658a
TI14133a
Debietbesturingsmodule
E
B
D
C
A
TI13659a
313945B
TI14135a
41
Selectiegrafieken voor de restrictor bij dynamische dosering
Selectiegrafieken voor de restrictor bij dynamische
dosering
Gebruik de grafieken op pagina’s 43-47 ter informatie
om de correcte restrictorgrootte te bepalen voor uw
gewenst debiet en materiaalviscositeit. Tabel 3 geeft
een lijst weer met de beschikbare restrictorgroottes.
Tabel 3: Restrictorgroottes
Voorbeeld:
Toepassing: Luchtsproeisysteem met een
mengverhouding van 5:1
Vloeistoftoevoer: 1:1 pompen met 100 psi (7 bar,
0,7 Mpa)
Stroomsnelheid: 300 cc/min bij het pistool
Selecteer de restrictorgrootte: Kies ofwel de 0,040
of 0,070 uitstroomopening om ervoor te zorgen
dat het drukdifferentieel niet meer bedraagt dan
10-20 psi (0,7-1,4 bar, 0,07-0,14 MPa), in het geval
dat de vloeistofviscositeit gelijkwaardig is met de
testwaarden.
•
Als de viscositeit van component B lager is dan de
viscositeit uit de tabel die u gebruikt hebt voor de
selectie hebt u waarschijnlijk een kleinere restrictor
nodig of moet u het drukverschil verlagen.
•
Als de viscositeit van component B lhoger is dan de
viscositeit uit de tabel die u gebruikt hebt voor de
selectie hebt u waarschijnlijk een grotere restrictor
nodig of moet u het drukverschil verhogen.
•
Als bij systemen met een air-assisted pistool de
vloeistofdruk van component A hoger is dan de
druk voor component A uit de tabel, dan hebt
u waarschijnlijk een grotere restrictor nodig of
moet u het drukverschil verhogen.
42
*
Formaatcode
Afmeting
opening
Onderdeelnr.
2*
3*
4*
5✓
6✓
7*
8✓
0,020
0,030
0,040
0,050
0,060
0,070
0,080
15U936
15U937
15U938
15U939
15U940
15U941
16D554
Deze restrictor zitten in injectiekit 15U955.
✓ Deze restrictors zijn van optionele groottes en zitten
dus niet in de injectiekit.
313945B
Selectiegrafieken voor de restrictor bij dynamische dosering
psi
(bar, Mpa)
4000
(276, 27,6)
Verkl
3500
(241, 24,1)
#2 Restrictor
#3 Restrictor
#4 Restrictor
#7 Restrictor
Drukverschil tussen A en B
3000
(207, 20,7)
2500
(172, 17,2)
2000
(138, 13,8)
1500
(103, 10,3)
1000
(69, 6,9)
500
(34, 3,4)
0
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
Stroomsnelheid (cc/min)
Detailoverzicht.
1000
(69, 6,9)
750
(52, 5,2)
500
(34, 3,4)
375
(26 2,6)
250
(17, 1,7)
125
(8.6, 0,86)
0
0
500
1000
FIG. 24: Prestaties bij dynamische dosering (1:1 verhouding, 90 centipoise vloeistof, 100 psi A-zijde druk)
313945B
43
Selectiegrafieken voor de restrictor bij dynamische dosering
psi
(bar, Mpa)
1400
(97, 9,7)
Verkl
1200
(83, 8,3)
#2 Restrictor
#3 Restrictor
#4 Restrictor
#7 Restrictor
Drukverschil tussen A en B
1000
(69, 6,9)
800
(55, 5,5)
600
(41, 4,1)
400
(28, 2,8)
200
(14, 1,4)
0
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
Stroomsnelheid (cc/min)
Detailoverzicht.
400
(28, 2,8)
300
(21, 2,1)
200
(14, 1,4)
100
(7, 0,7)
50
(3,4, 0,34)
0
0
500
1000
FIG. 25: Prestaties bij dynamische dosering (5:1 verhouding, 90 centipoise vloeistof, 100 psi A-zijde druk)
44
313945B
Selectiegrafieken voor de restrictor bij dynamische dosering
psi
(bar, Mpa)
800
(55, 5,5)
Verkl
700
(48, 4,8)
#2 Restrictor
#3 Restrictor
#4 Restrictor
#7 Restrictor
Drukverschil tussen A en B
600
(41, 4,1)
500
(34, 3,4)
400
(28, 2,8)
300
(21, 2,1)
200
(14, 1,4)
100
(7, 0,7)
0
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
Stroomsnelheid (cc/min)
Detailoverzicht.
200
(14, 1,4)
150
(10, 1,0)
100
(7, 0,7)
50
(3,4, 0,34)
0
0
500
1000
FIG. 26: Prestaties bij dynamische dosering (10:1 verhouding, 90 centipoise vloeistof, 100 psi A-zijde druk)
313945B
45
Selectiegrafieken voor de restrictor bij dynamische dosering
psi
(bar, Mpa)
300
(21, 2,1)
Drukverschil tussen A en B
250
(17,2, 1,72)
Verkl
#2 Restrictor
#3 Restrictor
#4 Restrictor
#7 Restrictor
200
(14, 1,4)
150
(10,3, 1,03)
100
(7,0, 0,7)
50
(3,4, 0,34)
0
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
Stroomsnelheid (cc/min)
Detailoverzicht.
100
(7, 0,7)
75
(5,2, 0,52)
50
(3,4, 0,34)
25
(1,7, 0,17)
0
0
500
1000
FIG. 27: Prestaties bij dynamische dosering (20:1 verhouding, 90 centipoise vloeistof, 100 psi A-zijde druk)
46
313945B
Selectiegrafieken voor de restrictor bij dynamische dosering
psi
(bar, Mpa)
200
(14, 1.4)
180
(12,4, 1,2)
Verkl
Drukverschil tussen A en B
160
(11, 1,1)
140
(9,7, 0,9)
#2 Restrictor
#3 Restrictor
#4 Restrictor
#7 Restrictor
120
(8,3, 0,8)
100
(7, 0,7)
80
(5,5, 0,55)
60
(4,1, 0,41)
40
(2,8, 0,28)
20
(1,4, 0,14)
0
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
Stroomsnelheid (cc/min)
Detailoverzicht.
40
(2,8, 0,28)
30
(2,1, 0,21)
20
(1,4, 0,14)
10
(0,7, 0,07)
0
0
500
1000
FIG. 28: Prestaties bij dynamische dosering (30:1 verhouding, 90 centipoise vloeistof, 100 psi A-zijde druk)
313945B
47
Selectiegrafieken voor de restrictor bij dynamische dosering
48
313945B
Technische informatie
Technische informatie
Maximale vloeistofwerkdruk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Basissysteem: 4000 psi (27,58 MPa, 275,8 bar)
Lagedruk-kleurwissel: 300 psi (2,07 MPa, 20,6 bar)
Hogedruk-kleurwissel: 3000 psi (21 MPa, 210 bar)
Coriolis-meterset: 2300 psi (15,86 MPa, 158,6 bar)
RoboMix systeem: 300 psi (2,07 MPa, 20,6 bar)
Debietbesturing: 190 psi (1,31 MPa, 13,1 bar)
Maximum werkdruk, lucht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 psi (0,7 MPa, 7 bar)
Luchttoevoer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75-100 psi (0,5-0,7 MPa, 5,2-7 bar)
Inlaatgrootte luchtfilter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3/8 npt(i)
Luchtfiltratie voor luchtlogica en luchtdoorspuiten
(Meegeleverd door Graco) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 micron (minimum) filtratie vereist; schone en droge lucht.
Luchtfiltratie voor luchtverstuiving
(niet meegeleverd) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 micron (minimum) filtratie vereist; schone en droge lucht.
Mengverhoudingsbereik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1:1-50:1*
Mengverhoudingsnauwkeurigheid . . . . . . . . . . . . . . maximaal + 1%, door gebruiker te kiezen
Geschikte vloeistoffen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . een of twee componenten:
• verf op basis van oplosmiddel en op waterbasis
• polyurethanen
• epoxy’s
• zuurgekatalyseerde vernis
• vochtgevoelige isocyanaten
Viscositeitsbereik van de vloeistof . . . . . . . . . . . . . . 20-5000 cps*
Vloeistoffiltratie (niet meegeleverd) . . . . . . . . . . . . . Minimaal maasgrootte 100
Bereik stroomsnelheid vloeistof*
75-3800 cc/min. (0,02-1,00 gal/min.)
G3000, G250 meter
38-1900 cc/min. (0,01-0,50 gal/min.)
G3000HR, G250HR Meter
20-3800 cc/min. (0,005-1,00 gal/min.)
Coriolis-meter
38-1900 cc/min. (0,01-0,50 gal/min.)
S3000 Oplosmiddelmeter (accessoire)
Afmetingen materiaalinlaat
Debietmeter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/4 npt(f)
Doseerklep/kleurklepadapters . . . . . . . . . . . . . . 1/4 npt(f)
Grootte vloeistofuitlaat (statische menger). . . . . . . . 1/4 npt(f)
Vereisten externe stroomvoorziening . . . . . . . . . . . Trekt maximaal 85 - 250 V/AC, 50/60 Hz, 2 Amp
Een stroomonderbreker van maximaal 15 Amp vereist
Maat 8 tot 14 AWG stroomdraad
Temperatuurbereik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41-122°F (5-50°C)
Omgevingsomstandigheden . . . . . . . . . . . . . . . . . . binnengebruik, vervuilingsgraad (2), installatiecategorie II
Geluidsniveau
Geluidsdrukniveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . onder 70 dBA
Geluidsvermogen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . onder 85 dBA
Bevochtigde delen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303, 304, SST, wolframcarbide (met binder van nikkel)
perfluoroelastomer, PTFE
*
Afhankelijk van de geprogrammeerde K-factor en toepassing. De maximale toelaatbaar pulsfrequentie van de
stroommeter is 425 Hz (pulsen/sec.). Raadpleeg voor nadere informatie over viscositeiten, stroomsnelheden
of mengverhoudingen uw Graco-leverancier.
Zie de handleidingen van de afzonderlijke onderdelen voor meer technische gegevens.
313945B
49
Standaardgarantie van Graco
Graco garandeert dat alle in dit document genoemde en door Graco vervaardigde apparatuur waarop de naam Graco vermeld staat, op de datum
van verkoop voor gebruik door de oorspronkelijke koper vrij is van materiaal- en fabricagefouten. Met uitzondering van speciale, uitgebreide,
of beperkte garantie zoals gepubliceerd door Graco, zal Graco, gedurende een periode van twaalf maanden na verkoopdatum, elk onderdeel van
de apparatuur dat naar het oordeel van Graco gebreken vertoont herstellen of vervangen. Deze garantie is alleen van toepassing op voorwaarde
dat de apparatuur conform de schriftelijke aanbevelingen van Graco geinstalleerd, bediend en onderhouden werd.
Normale slijtage en veroudering, of slecht functioneren, beschadiging of slijtage veroorzaakt door onjuiste installatie, verkeerde toepassing,
slijpend materiaal, corrosie, onvoldoende of onjuist uitgevoerd onderhoud, nalatigheid, ongeval, eigenmachtige wijzigingen aan de apparatuur,
of het vervangen van Graco-onderdelen door onderdelen van andere herkomst, vallen niet onder de garantie en Graco is daarvoor niet aansprakelijk.
Graco is ook niet aansprakelijk voor slecht functioneren, beschadiging of slijtage veroorzaakt door de onverenigbaarheid van Graco-apparatuur
met constructies, toebehoren, apparatuur of materialen die niet door Graco geleverd zijn, en ook niet voor fouten in het ontwerp, bij de fabricage
of het onderhoud van constructies, toebehoren, apparatuur of materialen die niet door Graco geleverd zijn.
Deze garantie wordt verleend onder de voorwaarde dat de apparatuur waarvan de koper stelt dat die een defect vertoont gefrankeerd wordt
verzonden naar een erkende Graco dealer opdat de aanwezigheid van het beweerde defect kan worden geverifieerd. Indien het beweerde
defect inderdaad wordt vastgesteld zal Graco de defecte onderdelen kosteloos herstellen of vervangen. De apparatuur zal gefrankeerd worden
teruggezonden naar de oorspronkelijke koper. Indien bij de inspectie geen materiaal- of fabricagefouten worden geconstateerd, dan zullen
de herstellingen worden uitgevoerd tegen een redelijke vergoeding, in welke vergoeding de kosten van onderdelen, arbeid en vervoer begrepen
kunnen zijn.
DEZE GARANTIE IS EXCLUSIEF, EN TREEDT IN DE PLAATS VAN ENIGE ANDERE GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET,
DAARONDER MEDEBEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES BETREFFENDE VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID
VOOR EEN BEPAALDE TOEPASSING.
De enige verplichting van Graco en het enige verhaal van de klant bij schending van de garantie is zoals hierboven bepaald is. De koper gaat
ermee akkoord dat geen andere verhaalsmogelijkheid (daarin medebegrepen, maar niet beperkt tot vergoeding van incidentele schade of van
vervolgschade door winstderving, gemiste verkoopopbrengsten, letsel aan personen of materiële schade, of welke andere incidentele verliezen
of vervolgverliezen dan ook) aanwezig is. Elke klacht wegens inbreuk op de garantie moet binnen twee (2) jaar na aankoopdatum kenbaar worden
gemaakt.
GRACO GEEFT GEEN GARANTIE EN WIJST ELKE IMPLICIETE GARANTIE AF BETREFFENDE VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID
VOOR EEN BEPAALDE TOEPASSING, MET BETREKKING TOT TOEBEHOREN, APPARATUUR, MATERIALEN OF COMPONENTEN DIE
GRACO GELEVERD, MAAR NIET VERVAARDIGD HEEFT. Deze items, die verkocht, maar niet vervaardigd worden door Graco (zoals elektrische
motoren, schakelaren, slangen, etc.) zijn, indien van toepassing, onderhevig aan de garantie van de fabrikant. Graco zal aan de koper redelijke
ondersteuning verlenen bij het aanspraak maken op die garantie.
Graco is in geen geval aansprakelijk voor indirecte, incidentele of speciale schade of gevolgschade die het gevolg is van het feit dat Graco zulke
apparatuur heeft geleverd, of van de uitrusting, de werking, of het gebruik van producten of andere goederen op deze wijze verkocht, ongeacht
of die ontstaat door inbreuk op een contract, inbreuk op garantie, nalatigheid van Graco, of anderszins.
FOR GRACO CANADA CUSTOMERS
The Parties acknowledge that they have required that the present document, as well as all documents, notices and legal proceedings entered into,
given or instituted pursuant hereto or relating directly or indirectly hereto, be drawn up in English. Les parties reconnaissent avoir convenu que la
rédaction du présente document sera en Anglais, ainsi que tous documents, avis et procédures judiciaires exécutés, donnés ou intentés, à la suite
de ou en rapport, directement ou indirectement, avec les procédures concernées.
Graco-informatie
Voor de meest recente informatie over de producten van Graco, surf naar www.graco.com.
OM EEN BESTELLING TE PLAATSEN, neem contact op met uw Graco-dealer of bel met de dichtstbijzijnde dealer.
Telefoon: 612-623-6921 of gratis: 1-800-328-0211 Fax: 612-378-3505
Alle geschreven en afgebeelde gegevens in dit document geven de meest recente
productinformatie weer zoals bekend op het tijdstip van publicatie.
Graco behoudt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen zonder bericht vooraf.
This manual contains Dutch. MM 312778
Hoofdkantoor Graco: Minneapolis
Kantoren in buitenland: België, China, Japan, Korea
GRACO INC. P.O. BOX 1441 MINNEAPOLIS, MN 55440-1441
Copyright 2009, Graco Inc. is geregistreerd overeenkomstig I.S. EN ISO 9001
www.graco.com
Herzien 12/2009.
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement