Graco 313951E, ProMix 2KS Automatic Systems de handleiding | Manualzz
Toepassing
®
ProMix 2KS
313951E
Meercomponentendoseerapparaat
NL
Automatisch systeem voor het proportioneel mengen van meerdere componentlagen,
met wandgemonteerd vloeistofstation of RoboMix-vloeistofstation. Alleen voor
professioneel gebruik.
Goedgekeurd voor gebruik in explosieve omgevingen (behalve de EasyKey).
Belangrijke veiligheidsinstructies
Lees alle waarschuwingen en instructies in
deze handleiding. Bewaar deze instructies.
Zie pagina’s 4-7 voor informatie over het model,
waaronder de maximumwerkdruk. De
goedkeuringslabels van de apparatuur bevinden
zich op pagina 3. Sommige afgebeelde onderdelen
zijn niet met alle systemen meegeleverd.
Automatisch systeem met RoboMix-vloeistofstation
Automatische systemen met wandgemonteerd vloeistofstation
TI12552a
TI12553a
0359
#
53
II 2 G
Inhoudsopgave
Bijbehorende handleidingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Apparatuurgoedkeuringen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Systeemconfiguratie en onderdeelnummers . . . . . . . . . 4
Configuratietoets wandgemonteerd vloeistofstation . . . 4
Standaardfuncties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
RoboMix Configuratiesleutel vloeistofstation . . . . . . . . 6
Standaardfuncties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Toebehoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Waarschuwingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Belangrijke informatie over tweecomponentenmaterialen
11
Toestanden van isocyanaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Zelfontbranding van materialen . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Houd componenten A en B apart . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Vochtgevoeligheid van isocyanaten . . . . . . . . . . . . . . 11
Van materiaal wisselen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Woordenlijst van de gebruikte terminologie . . . . . . . . . 12
Overzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Gebruik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
De onderdelen en de beschrijving ervan . . . . . . . . . . 14
Onderdelen wandmontagesysteem . . . . . . . . . . . . . . 16
RoboMix-systeemcomponenten . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
EasyKey-display en -toetsenbord . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Toetsenbord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Hoofdschakelaar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
I/S stroom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Hoorbaar alarm levensduur vervallen . . . . . . . . . . . . . 21
Graco-webinterfacepoort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Ethernetaansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Schermen van de Bedrijfsmodus . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Logoscherm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Statusscherm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Manueel overnamescherm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Totaalscherm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Reset totaalscherm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Reset oplosmiddelscherm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Alarmschermen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Niveaucontrolescherm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Instelstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Wachtwoordscherm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Homescherm instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Systeemconfiguratieschermen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Optieschermen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Geavanceerde instelschermen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Receptinstelschermen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Recept 0 schermen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Kalibratiescherm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
ProMix 2KS Integratiespecificaties . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Discrete I/O vs Netwerkcommunicaties . . . . . . . . . . . 51
Discrete I/O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Automatie stroomgrafieken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
2
Ingebouwde debietregeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Beschrijving debietregeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Onderdelen voor de debietregeling . . . . . . . . . . . . . . 67
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Vloeistof- en luchtdrukvereisten . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Bediening Debietregelaar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Voorbeeld van de debietregeling van het bedrijfsproces
70
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Instelling debietregeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Opstarten van de debietregeling . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Debietregelingskalibratie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Druk debietregelingmodus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Probleemoplossing debietregeling . . . . . . . . . . . . . . . 78
Systeembediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Bedieningsstanden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Sequentiële dosering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Dynamische dosering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Receptwissel (kleurwissel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Oplosmiddelstoot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Typische PLC-interactie met ProMix 2KS . . . . . . . . . 81
Algemene werkcyclus, sequentiële dosering . . . . . . . 83
Algemene bedieningscyclus, dynamisch doseren . . . 85
Afstellingen mengstukkleppen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Opstarten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Uitzetten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Drukontlastingsprocedure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Doorspuiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Functie oplosmiddelstoot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
De meter kalibreren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Kleurwissel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Kleurwisselprocedures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Kleurwisselsequenties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Alarmsignalen en waarschuwingen . . . . . . . . . . . . . . . 115
Systeemalarmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Systeemwaarschuwingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Alarm, foutopsporing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Schematische diagrammen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Schema pneumatisch systeem . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Schema elektrisch systeem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
EasyKey Elektrisch schema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Prestatiegegevens van de meter (G3000 aan A en B) 131
Prestatiegegevens van de meter (G3000 aan A, Coriolis
aan B) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Standaardgarantiebepalingen van Graco . . . . . . . . . . 134
Graco-informatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
313951E
Bijbehorende handleidingen
Bijbehorende
handleidingen
Onderdelenhandleidingen in het Engels
Handleiding
Omschrijving
313945
ProMix 2KS
Installatie automatisch systeem
ProMix 2KS Herstel-onderdelen
automatisch systeem
Mengverdeler voor de vloeistoffen
Doseerkraan
Kleurwisselkleppakket
Set kleurwisselmodule
Sets pistoolspoelkast
Luchtafsluitset pistool
Sets afvoerkraan en derde
doorspuitklep
Netwerkcommunicatiesets
G3000-/G3000HR-/G250-/G250HRdebietmeter
Coriolis-debietmeter
Integratieset pistoolspoelkast
Vloerstandset
Peilzenderset
Basis webinterface/geavanceerde
webinterface
15V825 Kit discrete I/O-kaart
313958
312781
312782
312783
312787
312784
310745
312786
3A1562
308778
313599
313212
313290
313542
3A0435
406800
Apparatuurgoedkeuringen
De apparatuurgoedkeuringen staan op de volgende
labels die aan het vloeistofstation en de EasyKey™
zitten. Zie FIG. 1 op pagina 4 en FIG. 2 op pagina 6
voor de labellocaties.
EasyKey- en vloeistofstationlabel
Het ATEX-certificaat bevindt zich hier
¨
ProMix 2KS
Electronic Proportioner
C
FM08ATEX0074
II 2 G
Ex ia IIA T3
US
Intrinsically safe
equipment for Class I,
Div 1, Group D, T3
Ta = -20¡C to 50¡C
Intrinsically Safe (IS) System. Install
per IS Control Drawing No. 289833.
EasyKey Interface IS Associated
Apparatus for use in non hazardous
location, with IS Connection to Smart
Fluid Plate IS
Apparatus for use in:
Class I, Division 1, Group D T3
Hazardous Locations
Read Instruction Manual
MAX AIR WPR
.7
MPa
7
100
bar
PSI
Warning: Substitution of components
may impair intrinsic safety.
PART NO.
SERIES
SERIAL
MAX FLUID WPR
MFG. YR.
MPa
bar
GRACO INC.
P.O. Box 1441
Minneapolis, MN
55440 U.S.A.
PSI
MAX TEMP 50¡C (122¡F)
Label vloeistofstation
ProMix® 2KS
PART NO.
C
SERIES
FLUID PANEL
MAX AIR WPR
SERIAL MFG. YR.
Intrinsically safe equipment
for Class I, Div 1, Group D, T3
US Ta = -20°C to 50°C
Install per 289833
.7
7
MPa
bar
100
PSI
GRACO INC.
P.O. Box 1441
Minneapolis, MN
55440 U.S.A.
FM08ATEX0073
II 2 G
Ex ia IIA T3
Artwork No. 293538
TI13581a
Het ATEX-certificaat bevindt zich hier
EasyKey-label
PART NO. SERIES NO. MFG. YR.
VOLTS
85-250 ~
AMPS 2 AMPS MAX
GRACO INC.
C
P.O. Box 1441
Minneapolis, MN
55440 U.S.A.
50/60 Hz
Intrinsically safe connections
for Class I, Div 1, Group D
US Ta = -20°C to 50°C
Install per 289833
II (2) G
[Ex ia] IIA
FM08ATEX0072
Artwork No. 293467
POWER REQUIREMENTS
ProMix® 2KS
Um: 250 V
TI13582a
Het ATEX-certificaat bevindt zich hier
313951E
3
Systeemconfiguratie en onderdeelnummers
Systeemconfiguratie en onderdeelnummers
Configuratietoets wandgemonteerd vloeistofstation
De geconfigureerde onderdeelnummers voor uw apparatuur staan op de identificatielabels geprint.
Zie FIG. 1 voor de locatie van de identificatielabels. Het onderdeelnummer bevat een cijfer van een
van de volgende zes categorieën, afhankelijk van de configuratie van uw systeem.
Automatisch Bediening en Display A- en B-meter
systeem
Kleurkleppen
Katalysatorkleppen Debietregeling
A
0 = Geen kleppen
(één kleur)
1 = Twee kleppen
(lage druk)
0 = Geen kleppen
N = Nee
(één katalysator)
J = Ja
1 = Twee kleppen
(lage druk)
2 = Vier kleppen
(lage druk)
2 = Vier kleppen
(lage druk)
D = EasyKey met
LCD-display
0 = Geen meters
1 = G3000 (A en B)
2 = G3000HR (A en B)
3 = 1/8 in. Coriolis (A) en
G3000 (B)
4 = G3000 (A) en 1/8 in.
Coriolis (B)
3 = Zeven kleppen
(lage druk)
5 = 1/8 in. Coriolis (A) en
G3000HR (B)
4 = Twaalf kleppen
(lage druk)
6 = G3000HR (A) en 1/8 in.
Coriolis (B)
7 = 1/8 in. Coriolis (A en B)
¨
ProMix 2KS
Electronic Proportioner
C
Labellocatie op het
vloeistofstation
FM08ATEX0074
II 2 G
Ex ia IIA T3
Read Instruction Manual
TI12423a
De maximale
vloeistofwerkdruk
wordt hier
weergegeven
US
Intrinsically safe
equipment for Class I,
Div 1, Group D, T3
Ta = -20¡C to 50¡C
Intrinsically Safe (IS) System. Install
per IS Control Drawing No. 289833.
EasyKey Interface IS Associated
Apparatus for use in non hazardous
location, with IS Connection to Smart
Fluid Plate IS
Apparatus for use in:
Class I, Division 1, Group D T3
Hazardous Locations
MAX AIR WPR
.7
7
100
MPa
bar
PSI
Warning: Substitution of components
may impair intrinsic safety.
PART NO.
SERIES
MPa
bar
PSI
MAX TEMP 50¡C (122¡F)
TI12418a
SERIAL
MAX FLUID WPR
MFG. YR.
Labellocatie op
de EasyKey
GRACO INC.
P.O. Box 1441
Minneapolis, MN
55440 U.S.A.
Geconfigureerd
onderdeelnummer
FIG. 1. Identificatielabel, wandgemonteerde vloeistofstationsystemen
4
313951E
Systeemconfiguratie en onderdeelnummers
Goedkeuring voor gevaarlijke locaties
Modellen die een G3000, G3000HR of intrinsiek veilige coriolismeter hebben voor zowel A- en B-meters zijn
goedgekeurd voor installatie op gevaarlijke locaties - Klasse I, Divisie I, Groep D, T3 of Zone I Groep IIA T3.
Maximumwerkdruk
De maximumwerkdruk hangt af van de geselecteerde vloeistofcomponenten. De drukwaarde is gebaseerd op
de drukwaarde van het onderdeel in de vloeistofverdeler met de laagste drukwaarde. Zie de drukwaarden
van de componenten hieronder. Voorbeeld: Model AD110Y heeft een maximumwerkdruk van 1,31 MPa (13,1 bar,
190 psi).
Controleer het identificatielabel op de EasyKey of het vloeistofstation voor de maximumwerkdruk van het
systeem. Zie FIG. 1.
ProMix Maximumwerkdruk van de onderdelen van de vloeistofverdeler
Basissysteem (zonder meters [optie 0], geen kleur-/katalysatorwissel [optie 0],
en geen debietregeling [optie N]) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27,58 MPa (275,8 bar, 4000 psi)
Meteroptie 1 en 2 (G3000 of G3000HR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27,58 MPa (275,8 bar, 4000 psi)
Meteroptie 3, 4, 5, 6 en 7 (een of twee coriolismeters) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15,85 MPa (158,6 bar, 2300 psi)
Kleurwissel opties 1, 2, 3 en 4 en
katalysatorwissel opties 1 en 2 (lagedrukkleppen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,07 MPa (20,6 bar, 300 psi)
Debietregelingsoptie J (Ja) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,31 MPa (13,1 bar, 190 psi)
Snelheidsbereik van vloeistofstroom in debietmeter
G3000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75-3800 cc/min. (0,02-1,0 gal/min.)
G3000HR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38-1900 cc/min. (0,01-0,50 gal./min.)
Coriolismeter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-3800 cc/min. (0,005-1,00 gal./min.)
S3000 oplosmiddelmeter (accessoire) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38-1900 cc/min. (0,01-0,50 gal./min.)
Standaardfuncties
Functie
EasyKey met LCD
Glasvezel- en stroomkabels, 15,25 m (50 ft)
Wandgemonteerd vloeistofstation, integrator van 50 cc
en statische menger
Discrete I/O-kaart
A-zijde afvoerkraan, indien kleurklep(pen) geselecteerd
B-zijde afvoerkraan, indien katalysatorklep(pen)
geselecteerd
Kabel debietregeling van 4,57 m (15 ft) (indien geselecteerd)
Basis webinterface
313951E
5
Systeemconfiguratie en onderdeelnummers
RoboMix Configuratiesleutel vloeistofstation
De geconfigureerde onderdeelnummers voor uw apparatuur staan op de identificatielabels geprint.
Zie FIG. 2 voor de locatie van de identificatielabels. Het onderdeelnummer bevat een cijfer van een
van de volgende zes categorieën, afhankelijk van de configuratie van uw systeem.
RoboMix Bediening en Display
-systeem
R
A- en B-meter
D = EasyKey met LCD-display 0 = Geen meters
1 = G250 (A en B)
2 = G250HR (A en B)
Kleurkleppen
Katalysatorkleppen Debietregeling
0 = Geen kleppen
(één kleur)
1 = Twee kleppen
(lage druk)
0 = Geen kleppen
N = Nee
(één katalysator)
J = Ja
1 = Twee kleppen
(lage druk)
2 = Vier kleppen
(lage druk)
2 = Vier kleppen
(lage druk)
3 = Zeven kleppen
(lage druk)
4 = Twaalf kleppen
(lage druk)
¨
ProMix 2KS
Electronic Proportioner
Labellocatie op het
RoboMix-vloeistofstation
C
FM08ATEX0074
II 2 G
Ex ia IIA T3
TI12512b
De maximale
vloeistofwerkdruk
wordt hier
weergegeven
US
Intrinsically safe
equipment for Class I,
Div 1, Group D, T3
Ta = -20¡C to 50¡C
Intrinsically Safe (IS) System. Install
per IS Control Drawing No. 289833.
EasyKey Interface IS Associated
Apparatus for use in non hazardous
location, with IS Connection to Smart
Fluid Plate IS
Apparatus for use in:
Class I, Division 1, Group D T3
Hazardous Locations
Read Instruction Manual
MAX AIR WPR
.7
7
100
MPa
bar
PSI
PART NO.
MFG. YR.
bar
TI12418a
Warning: Substitution of components
may impair intrinsic safety.
SERIES
SERIAL
MAX FLUID WPR
MPa
Labellocatie op
de EasyKey
PSI
MAX TEMP 50¡C (122¡F)
Geconfigureerd
onderdeelnummer
GRACO INC.
P.O. Box 1441
Minneapolis, MN
55440 U.S.A.
FIG. 2. Identificatielabel, RoboMix-vloeistofstationsystemen
6
313951E
Systeemconfiguratie en onderdeelnummers
Goedkeuring voor gevaarlijke locaties
Alleen modellen met een G250 of een G250HR op zowel de A- als de B-meter zijn goedgekeurd voor installatie
op gevaarlijke locaties Klasse I, Divisie I, Groep D, T3 of Zone I, Groep IIA T3.
Maximumwerkdruk
Maximumwerkdruk voor RoboMix-systemen bedraagt 1,31 MPa (13,1 bar, 190 psi).
Controleer het identificatielabel op de EasyKey of het RoboMix-vloeistofstation voor de maximumwerkdruk van het systeem. Zie FIG. 2.
ProMix RoboMix Maximumwerkdruk van het systeem
RoboMix Opties van het vloeistofstation (alle) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,31 MPa (13,1 bar, 190 psi)
Snelheidsbereik van vloeistofstroom in debietmeter
G250-meter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75-3800 cc/min. (0,02-1,0 gal./min.)
G250HR-meter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38-1900 cc/min (0,01-0,50 gal./min.)
Standaardfuncties
Functie
EasyKey met LCD
RS 485 Netwerkkabel, 15,25 m (50 ft)
Glasvezel- en stroomkabels, 15,25 m (50 ft)
Vloeistofstation op afstand, integrator van 25 cc
Discrete I/O-kaart
A-zijde afvoerkraan, indien kleurklep(pen)
geselecteerd
B-zijde afvoerkraan, indien katalysatorklep (pen)
geselecteerd
Kabel debietregeling van 4,57 m (15 ft)
(indien geselecteerd)
Basis webinterface
313951E
7
Toebehoren
Toebehoren
Toebehoren
15V354 derde doorspuitklepset
15V202 derde doorspuitklepset
15V536 Set stroomschakelaar oplosmiddel
15V213 Stroomkabel, 30,5 m (100 ft)
15G710 Optische glasvezelkabel, 30,5 m (100 ft)
15G614 Verlengkabel voor de debietregeling, 12,2 m (40
ft)
15U955 Injectieset voor dynamische dosering
15V034 Integratorset van 10 cc
15V033 Integratorset van 25 cc
15V021 Integratorset van 50 cc
24B618 Integratorset van 100 cc
15W034 Strobe lichtalarmindicatorset
15V331 Gateway Ethernet communicatieset
15V963 Gateway DeviceNet-communicatieset
15V964 Gateway Profibus-communicatieset
15V337 Geavanceerde webinterface
280555 S3000 Debietmeterset oplosmiddel
8
313951E
Waarschuwingen
Waarschuwingen
Onderstaande waarschuwingen betreffen instelling, gebruik, aarding, onderhoud en reparatie van deze apparatuur.
Het symbool met het uitroepteken verwijst naar een algemene waarschuwing en het gevarensymbool verwijst naar
procedurespecifieke risico’s. Als u deze symbolen in de handleiding ziet, raadpleeg dan deze Waarschuwingen.
Productspecifieke gevaarsymbolen en waarschuwingen die niet in dit hoofdstuk staan beschreven, staan vermeld
in de gehele handleiding waar deze van toepassing zijn.
WAARSCHUWING
BRAND- EN EXPLOSIEGEVAAR
Brandbare dampen in het werkgebied zoals die van oplosmiddelen en verf kunnen ontbranden
of exploderen. Ter voorkoming van brand en explosies:
• Gebruik de apparatuur alleen in goed geventileerde ruimtes.
• Zorg dat er geen ontstekingsbronnen zijn, zoals waakvlammen, sigaretten, draagbare elektrische
lampen en kunststof druppelvangers (deze kunnen statische vonkoverslag geven).
• Houd het werkgebied vrij van afval, inclusief oplosmiddelen, poetslappen en benzine.
• Haal geen stekkers uit stopcontacten, steek geen stekkers in stopcontacten en doe de verlichting
niet aan of uit met de schakelaars als er brandbare dampen aanwezig zijn.
• Aard alle apparatuur in de werkomgeving. Zie de Aardingsinstructies in de installatiehandleiding
van uw systeem.
• Alleen geaarde slangen gebruiken.
• Houd het pistool stevig tegen de zijkant van een geaarde emmer gedrukt terwijl u in de emmer spuit.
• Als u merkt dat er sprake is van statische elektriciteit of u een schok voelt, stop dan onmiddellijk
met werken. Gebruik het systeem pas weer als u de oorzaak van het probleem kent en het
probleem is verholpen.
• Zorg dat er altijd een werkend brandblusapparaat op de werkplek is.
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN
Deze apparatuur moet worden geaard. Slechte aarding, onjuiste installatie of onjuist gebruik van het
systeem kan elektrische schokken veroorzaken.
• Zet het toestel uit via de hoofdschakelaar en haal de stekker uit het stopcontact voordat u enige
kabel ontkoppelt en voor u onderhoud gaat plegen aan de apparatuur.
• Alleen aansluiten op een geaard stopcontact.
• Alle elektrische bedrading moet worden verzorgd door een gediplomeerd elektricien en moet
voldoen aan alle ter plaatse geldende verordeningen en regelgeving.
INTRINSIEKE VEILIGHEID
Intrinsiek veilige apparatuur die onjuist wordt geïnstalleerd of wordt aangesloten op niet-intrinsiek
veilige apparatuur leidt tot een gevaarlijke toestand en kan brand, explosie of elektrische schokken
veroorzaken. Volg de lokale voorschriften en de volgende veiligheidsvereisten.
• Enkel modellen die een G3000, G250, G3000HR, G250HR, of intrinsiek veilige coriolismeter
hebben zijn goedgekeurd voor installatie op gevaarlijke locaties - Klasse I, Divisie I, Groep D, T3 of
Zone I Groep IIA T3.
• Apparatuur die alleen is goedgekeurd voor niet-gevaarlijke locaties niet op een gevaarlijke locatie
installeren. Zie het identificatielabel voor de intrinsieke veiligheidscategorie van uw model.
• Geen systeemcomponenten vervangen, aangezien dit de intrinsieke veiligheid kan aantasten.
313951E
9
Waarschuwingen
WAARSCHUWING
GEVAAR VOOR INJECTIE DOOR DE HUID
Vloeistof die onder hoge druk uit pistool, uit lekkende slangen of uit beschadigde onderdelen komt,
dringt door de huid het lichaam binnen. Dit kan eruit zien als een gewone snijwond, maar er is sprake
van ernstig letsel, dat kan leiden tot amputatie. Raadpleeg onmiddellijk een medisch specialist.
• Draai steeds eerst alle materiaalkoppelingen goed vast voordat u de apparatuur gaat bedienen.
• Richt het pistool nooit op personen of lichaamsdelen.
• Plaats uw hand nooit op de spuitpunt.
• Probeer nooit lekkages te stoppen met uw handen, uw lichaam, handschoenen of een doek.
• Volg altijd de Drukontlastingsprocedure in deze handleiding wanneer u ophoudt met spuiten,
vóór reiniging, controle, of onderhoud aan de apparatuur.
GEVAREN BIJ VERKEERD GEBRUIK VAN DE APPARATUUR
Verkeerd gebruik kan leiden tot dodelijke ongevallen of ernstig letsel.
• Bedien het systeem niet als u moe bent of onder invloed bent van alcohol of geneesmiddelen.
• Overschrijd nooit de maximale werkdruk en de maximale bedrijfstemperatuur van het zwakste
onderdeel in uw systeem. Zie de Technische gegevens van alle handleidingen.
• Gebruik vloeistoffen en oplosmiddelen die geschikt zijn voor de bevochtigde onderdelen van de
apparatuur. Raadpleeg de Technische gegevens van alle handleidingen. Lees de waarschuwingen
van de fabrikant van de gebruikte vloeistoffen en oplosmiddelen. Vraag de leverancier of winkelier
naar het MSDS (het veiligheidsinformatieblad voor het materiaal) voor de volledige informatie over
uw materiaal.
• Controleer de apparatuur dagelijks. Repareer of vervang versleten of beschadigde onderdelen
onmiddellijk en vervang ze uitsluitend door originele reserveonderdelen van de fabrikant.
• Breng geen veranderingen of wijzigingen in de apparatuur aan.
• Gebruik apparatuur alleen voor het beoogde doel. Neem contact op met uw leverancier voor
meer informatie.
• Houd slangen en kabels uit de buurt van plaatsen met druk verkeer, scherpe randen, bewegende
onderdelen en hete oppervlakken.
• Zorg dat er geen kink in slangen komt en buig ze niet te ver door; trek het apparaat nooit naar voren
door aan de slang te trekken.
• Houd kinderen en dieren weg uit het werkgebied.
• Houd u aan alle geldende veiligheidsvoorschriften.
GEVAAR VAN GIFTIGE VLOEISTOFFEN OF DAMPEN
Giftige vloeistoffen of dampen kunnen ernstig letsel of zelfs de dood veroorzaken als deze in de ogen
of op de huid spatten, of ingeademd of ingeslikt worden.
• Lees de MSDS-veiligheidsbladen zodat u de specifieke gevaren kent van de gebruikte vloeistoffen.
• Bewaar gevaarlijk materiaal in goedgekeurde containers en voer ze af conform alle geldende
richtlijnen.
• Draag altijd chemicaliëndichte handschoenen tijdens het sproeien of het reinigen van de apparatuur.
PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN
U moet geschikte beschermingsmiddelen dragen als u de apparatuur bedient, onderhoudt en als u in het
werkgebied aanwezig bent – dit om u mede te beschermen tegen ernstig letsel, zoals oogletsel,
inademing van giftige dampen, brandwonden en gehoorverlies. Een dergelijke uitrusting bestaat onder
andere uit:
• Een veiligheidsbril
• Kleding en een ademhalingsfilter, zoals aanbevolen door de fabrikant van de gebruikte vloeistoffen
en oplosmiddelen
• Handschoenen
• Gehoorbescherming
10
313951E
Belangrijke informatie over tweecomponentenmaterialen
Belangrijke informatie over
tweecomponentenmaterialen
Toestanden van isocyanaat
Spuit- of doseermateriaal dat isocyanaten bevat,
veroorzaakt mogelijk schadelijke gassen, dampen
en vernevelde deeltjes.
Lees de waarschuwingen van de fabrikant en de
materiaalveiligheidsinformatiebladen (MSDS)
voor informatie over de specifieke gevaren en
voorzorgsmaatregelen in verband met isocyanaten.
Voorkom het inademen van isocyanaatgassen,
dampen en vernevelde deeltjes door het
werkgebied voldoende te ventileren. Als de
ruimte onvoldoende wordt geventileerd, is een
ademhalingsfilter vereist voor iedereen die in
de ruimte werkt.
Om contact met isocyanaten te vermijden, dient
iedereen in het werkgebied gepaste persoonlijke
beschermingsuitrusting te dragen, waaronder
chemicaliëndichte handschoenen, laarzen,
een schort en een beschermingsbril.
Zelfontbranding van materialen
Vochtgevoeligheid van
isocyanaten
Isocyanaten (ISO) zijn katalysatoren die worden
gebruikt in tweecomponentencoatings. ISO reageert
met vocht (zoals luchtvochtigheid) en vormt dan kleine,
harde, schurende kristallen die in de vloeistof blijven
hangen. Na verloop van tijd vormt zich een laag op het
oppervlak en de ISO zal geleren, waardoor de viscositeit
toeneemt. Bij gebruik zal deze deels uitgeharde ISO
de prestaties en de levensduur van alle bevochtigde
onderdelen verminderen.
OPMERKING: De dikte van de aangebrachte laag en
de kristallisatiesnelheid verschilt en is afhankelijk van de
samenstelling van het isocyanaat, de vochtigheid en de
temperatuur.
Zo voorkomt u dat ISO wordt blootgesteld aan vocht:
•
•
•
•
•
Bepaalde materialen kunnen zelfontbrandend
worden wanneer ze te dik aangebracht worden.
Lees de waarschuwingen van de fabrikant en de
veiligheidsbladen (MSDS) voor het materiaal.
Houd componenten A en B apart
Door kruislingse contaminatie kan er materiaal
uitharden in vloeistofleidingen, waardoor ernstig
letsel en schade aan installatieonderdelen kan
ontstaan. Om te voorkomen dat de bevochtigde
onderdelen van de apparatuur verontreinigd worden
door contact met beide materialen, mag u de
onderdelen voor component A (isocyanaat) en
component B (hars) nooit onderling verwisselen.
313951E
Gebruik altijd een afgesloten container met een
drogend dehydratiemiddel in het luchtgat, of een
stikstofomgeving. Sla ISO nooit op in een open
container.
Gebruik vochtdichte slangen die speciaal zijn
ontwikkeld voor isocyanaat, zoals de slangen
die bij uw systeem zijn meegeleverd.
Gebruik nooit teruggewonnen oplosmiddelen,
aangezien deze vocht kunnen bevatten. Laat de
containers van de oplosmiddelen altijd dicht als
ze niet worden gebruikt.
Gebruik nooit oplosmiddel voor de ene kant als het
verontreinigd is vanuit de andere kant.
Smeer onderdelen met schroefdraad altijd met
isocyanaat-pompolie of vet deze in tijdens de
assemblage.
Van materiaal wisselen
•
Wanneer u van materiaal wisselt, spoel de
apparatuur dan meerdere malen door totdat
u er zeker van bent dat alles grondig schoon is.
•
Reinig de filters van de vloeistofinlaat altijd na een
spoelcyclus.
•
Vraag de fabrikant van uw materiaal naar de
chemische compatibiliteit.
•
Bij de meeste materialen wordt de ISO aan de
A-zijde gebruikt; sommige materialen gebruiken
de ISO aan de B-zijde.
11
Woordenlijst van de gebruikte terminologie
Woordenlijst van de gebruikte terminologie
Afvoer kleur/katalysator - betreft de tijd die
nodig is om de leidingen tussen de kleur- of
katalysatorwisselmodule en de mengmodule
te spoelen tijdens een kleur- of katalysatorwissel.
Alarm doorspuitvolume - Alarm E11 doet zich voor als
het minimale doorspuitvolume niet wordt bereikt.
Analoog - betreft of is een hulpapparaat waarin de
gegevens worden weergegeven als continu variabele,
meetbare fysieke hoeveelheden, zoals lengte, breedte,
spanning of druk.
Analoog signaal voor de stroomsnelheid - het type
communicatiesignaal dat kan worden gebruikt op de
ProControl-module.
Bron laatste doorspuiting - bron van het medium dat
in de laatste doorspuitcyclus word gebruikt. Door de
gebruiker in te stellen voor de luchtdoorspuitklep,
de oplosmiddeldoorspuitklep of de 3E doorspuitklep.
Controle op spoelvolume - het systeem bewaakt het
spoelvolume. Alarm E-11 doet zich voor wanneer het
minimumvolume niet wordt bereikt. Het minimale
spoelvolume kan door de gebruiker worden
ingesteld (0-999 cc).
Coriolismeter - een gebruiksvriendelijke debietmeter
die vaak wordt gebruikt in toepassingen met een
laag debiet of materiaal met een lichte viscositeit,
schuifgevoelig materiaal of materiaal dat door een
zuur wordt gekatalyseerd. Deze meter gebruikt
vibraties om de stroming te meten.
De stootduur - geeft de totale lengte van de sequentie
van stoten tijdens het doorspuiten aan. Door de
gebruiker in te stellen tussen 0,0 en 99,9 seconden.
Debietregeling binnen gesloten circuit - verwijst naar
het proces waarbij de stroomsnelheid automatisch
wordt aangepast om een constante stroom aan te
houden.
Derde doorspuitklep - betreft het gebruik van drie
spoelventielen die worden gebruikt om bepaalde
materialen op waterbasis te spoelen. De kleppen
worden gebruikt om te spoelen met water, lucht
en oplosmiddel.
Digitale invoer (input) en uitvoer (output) - een
beschrijving van data die wordt verzonden als een
sequentie van discrete symbolen; dit zijn meestal
binaire data die worden weergegeven met behulp van
elektronische of elektromagnetische signalen.
Discrete I/O - betreft data die een afzonderlijke eenheid
vormen en rechtstreeks communiceren met een andere
besturingsfunctie.
12
Doseergrootte - de hoeveelheid hars (A) en katalysator
(B) die in een integrator wordt gedoseerd.
Doseertijdalarm - de tijd gedurende welke een dosis
mag plaatsvinden voordat er een optreedt.
Duur laatste doorspuiting - duur van de laatste
doorspuitcyclus. Door de gebruiker in te stellen
tussen 0 en 999 seconden.
Duur luchtstoot - duur van elke activering van de
luchtdoorspuitklep tijdens een sequentie stoten. Door
de gebruiker in te stellen tussen 0,0 en 99,9 seconden.
Duur van de stoot oplosmiddel/3E doorspoelklep duur van elke activering van het oplosmiddel of 3E
doorspuitklep tijdens een sequentie van stoten. Door
de gebruiker in te stellen tussen 0,0 en 99,9 seconden.
Dynamisch doseren - Component A wordt continu
gedoseerd. Component B sproeit het nodige volume
intermitterend om de correcte mengverhouding
te verkrijgen.
Eerste doorspuitbron - bron van het medium voor de
eerste doorspuitcyclus. Door de gebruiker in te stellen
op luchtdoorspuitklep, oplosmiddeldoorspuitklep of 3E
doorspuitklep.
Eerste keer doorspuiten - duur van de eerste
doorspuitcyclus. Door de gebruiker in te stellen
tussen 0 en 999 seconden.
Eindtotaal - een niet opnieuw instelbare waarde die
de totale hoeveelheid materiaal aangeeft dat via het
systeem wordt gedoseerd.
Ethernet - een methode om een computer in dezelfde
fysieke locatie rechtstreeks aan te sluiten op een
netwerk of op apparatuur.
Glasvezelcommunicatie - het gebruik van licht om
communicatiesignalen door te sturen.
Handbediening - wanneer het proportionerings- of het
debietregelingssysteem de invoer controleert zonder
input vanuit een regelsysteem van buiten.
Houdbaarheidstijd - de tijd voordat een materiaal niet
meer te spuiten wordt.
Houdbaarheidsvolume - de hoeveelheid materiaal
dat is vereist om door de mengverdeler, slang en
het aanbrenggereedschap vloeien voordat de
houdbaarheidstimer wordt gereset.
Inactief - als de pistooltrekker gedurende 2 minuten niet
wordt ingedrukt, gaat het systeem over op de inactieve
modus. Dus de trekker van het pistool in om terug te
beginnen werken.
313951E
Woordenlijst van de gebruikte terminologie
Ingangssignaal voor Pistooltrekker - gebruik dit om
de verhoudingsdoseertijden en stroomregelprocessen
te beheren.
Instelpunt voor de stroom - voorgedefinieerd doel
voor de stroomsnelheid.
Intrinsiek veilig - verwijst naar het vermogen om
bepaalde componenten op een gevaarlijke locatie
te lokaliseren.
K-factor - een waarde die aangeeft hoeveel materiaal
er door een meter gaat. De ingestelde waarde betreft
de hoeveelheid materiaal per doseringspuls.
Ki - geeft aan hoeveel vloeistof er meer wordt
gedoseerd dan het instelpunt.
Resolutie debietregeling - een instelbare waarde
waarmee het debietregelingssysteem de prestaties
kan optimaliseren. De waarde is gebaseerd op de
maximaal gewenste stroomsnelheden.
Sequentiële dosering - Component A en B worden met
tussenpozen in het benodigde volume gedoseerd om de
juiste mengverhouding te verkrijgen.
Sequentiële kleurwissel - het proces waarbij een
kleurwissel wordt gestart en het systeem automatisch
de oude kleur eruit spoelt en een nieuwe kleur laadt.
Spoelen - wanneer al het gemengde materiaal uit het
systeem wordt gespoeld.
Spoeltijd - de tijd die nodig is om al het gemengde
materiaal uit het systeem te spoelen.
Kleur/katalysator vullen - de tijd die nodig is om de
leidingen tussen de kleur- of katalysatorwisselmodule
en de mengmodule te vullen.
Stand-by - verwijst naar de status van het systeem.
Kp - geeft de snelheid aan waarmee de vloeistofstroom
het instelpunt bereikt.
Tolerantie stroomsnelheid - het instelbare percentage
voor de toegestane variabele afwijking die het systeem
toelaat voordat er een waarschuwingssignaal klinkt met
betrekking tot de stroomsnelheid.
Luchtstoot - het proces waarbij lucht en oplosmiddel
samen worden gemengd tijdens de doorspoelcyclus om
de leidingen te reinigen en het gebruik van oplosmiddel
te verminderen.
V/P - betreft de spanning (voltage) naar het
drukapparaat in de debietregelingsmodule.
Meng Ingangssignaal - verwijst naar de
systeemmodusstatus waarin het systeem,
steeds nadat het mengsignaal op „Hoog”
wordt gezet, met een doseersequentie begint.
Mengsel - wanneer kruiskoppeling van hars (A)
en katalysator (B) optreedt.
Minimale vulvolume voor het materiaal - het systeem
bewaakt het vulvolume. Aalarm E-21 doet zich voor
wanneer het minimumvolume niet wordt bereikt. De
gebruiker kan het minimale vulvolume van het materiaal
instellen (0-9999 cc).
Modbus/TCP - een bepaald communicatieprotocol
dat wordt gebruikt om digitale I/O-signalen over
een ethernetverbinding te sturen.
Verhoudingstolerantie - het instelbare percentage
acceptabele variatie dat binnen het systeem is
toegelaten voordat er een verhoudingsalarm optreedt.
Vulduur voor gemengd materiaal - de tijdsduur die
benodigd is voor het overbrengen van gemengd
materiaal van de doseerkleppen naar de applicator/
het pistool.
Vullen van oplosmiddel - de tijd die nodig is om leiding
voor het gemengde materiaal te vullen met oplosmiddel.
Werktotaal - een opnieuw instelbare waarde die der
hoeveelheid materiaal toont die door het systeem is
gedoseerd in één werk. Een werk is voltooid wanneer
er een kleurwissel, een spoeling of complete
systeemspoeling plaatsvindt.
Netwerkstation - een middel om een specifiek
afzonderlijk doseer- of debietregelingssysteem
te identificeren.
Oplosmiddelstoot - de gebruiker kan daarmee iets
besparen op gemengd materiaal door het met
oplosmiddel uit het pistool te persen. Hiervoor is
als toebehoren een oplosmiddelmeter nodig.
Overdosisalarm - wanneer het component hars (A) of
katalysator (B) te veel materiaal doseert en het systeem
niet in staat is om dit te compenseren.
313951E
13
Overzicht
Overzicht
Gebruik
De Graco ProMix 2KS is een elektronisch tweecomponentendoseersysteem voor verf. Het kan de meeste
tweecomponenten epoxy’s op basis van oplosmiddel en op waterbasis, polyurethanen en verf op basis van
zuurkatalysator mengen. Hij is niet geschikt voor gebruik met „snel uithardende” verfsoorten (verf met een
houdbaarheid van minder dan 15 minuten).
• Kan doseren op mengverhoudingen van 0,1:1 tot
• Kleurwisselopties zijn verkrijgbaar voor lagedruk
50:1 in stappen van 0,1.
luchtspuit- (2,1 MPa [21 bar, 300 psi]) en
• De gebruiker kan zelf de mengzekerheid kiezen
hogedruksystemen (21 MPa [210 bar, 3000 psi])
en kan daarbij een nauwkeurigheid van +/-1%
met tot 30 kleurwisselkleppen en tot
aanhouden, afhankelijk van de materialen en de
4 katalysatorwisselkleppen.
bedieningsomstandigheden.
• Er zijn modellen leverbaar voor het werken met
OPMERKING: Optionele accessoires zijn
luchtspuitsystemen, luchtbediende systemen met
verkrijgbaar voor installatie ter plekke voor
een capaciteit tot maximaal 3800 cc/min.
het verkrijgen van 30 kleuren.
De onderdelen en de beschrijving ervan
Zie Tabel 1 en FIG. 3 voor onderdelen van het wandmontagesysteem en FIG. 5 voor de RoboMix-systeemonderdelen.
Tabel 1: Beschrijving van het onderdeel
Onderdeel
Omschrijving
EasyKey (EK)
Wordt gebruikt om het systeem te installeren, als scherm, voor de bediening en voor
de bewaking van het systeem. De EasyKey-display werkt op een lijnvoeding van
85-250 VAC, 50/60 Hz en zet de stroom om in aanvaardbare laagspanning en
optische signalen voor de andere systeemcomponenten.
Wandgemonteerd
vloeistofstation (ST,
enkel gebruikt bij de
modellen ADxxxx en
AExxxx)
Bevat luchtgestuurde solenoïdes, stroomschakelaars en montages voor de vloeistof
debietmeters en de vloeistofverdeelstukmontage. De besturingskaart beheert alle
doseerfuncties.
RoboMixvloeistofstation
(RS, enkel gebruikt
bij de modellen
RDxxxx en RExxxx)
Is voorzien van o.a. luchtbestuurde solenoïdes, stroomschakelaars, debietmeters voor
de vloeistof en de vloeistofverdeler voor de regeling en controle van het doseren.
De besturingskaart beheert alle doseerfuncties.
Vloeistofverdeler
(FM)
•
•
•
•
•
14
Pneumatisch bediende doseerkranen voor componenten A en B
Doorspuitkleppen voor het doorspuiten met oplosmiddel en lucht
Monsterafnameventielen voor kalibratie van de debietmeters en het uitvoeren van
verhoudingscontroles (enkel wandgemonteerd paneel)
Afsluitkleppen voor component A en B om de vloeistofstroom naar de mengkraan
af te sluiten om zo een accurate kalibratie en verhoudingscontroles te garanderen
(enkel wandgemonteerd paneel)
Mengstuk, hierin bevinden zich o.a. de vloeistofmengkamer en de statische mixer.
➜ Vloeistofmengkamer, dit is de kamer waar componenten A en B
bijeenkomen op basis van de gekozen mengverhouding en waar het
mengen begint.
➜ Statische mixer, deze heeft 24 elementen om de vloeistoffen achter
de vloeistofmengkamer te mengen tot één uniforme consistentie.
313951E
Overzicht
Tabel 1: Beschrijving van het onderdeel
Onderdeel
Debietmeters
(MA, MB, MS)
Omschrijving
De volgende optionele debietmeters zijn bij Graco verkrijgbaar:
•
G3000 is een algemene meter die veelal wordt gebruikt bij debietbereiken van
75-3800 cc/min. (0,02-1,0 gal/min.) en voor een druk tot 28 MPa (276 bar, 4000 psi)
en viscositeit van 20-3000 ctps. De K-factor is circa 0,119 cc/slag.
•
G3000HR is een hoge-resolutieversie van de G3000 meter. Hij wordt veelal
gebruikt bij debietbereiken van 38-1900 cc/min. (0,01-0,5 gal/min.), een druk tot
28 MPa (276 bar, 4000 psi) en viscositeit van 20-3000 ctps. De K-factor is circa
0,061 cc/ slag.
•
De G250 is een debietmeter voor algemene toepassingen die in RoboMixsystemen wordt gebruikt. Hij wordt veelal gebruikt bij debietbereiken van
75-3800 cc/min. (0,02-1,0 gal/min. (0,076-3,79 l/min.), een druk tot 2,1 MPa
(21 bar, 300 psi) en een viscositeit tussen 20-3000 centipoise. De K-factor
is circa 0,119 cc/slag.
•
De G250HR is een hoge-resolutieversie van de G250-meter, die voor RoboMixsystemen wordt gebruikt. Hij wordt veelal gebruikt bij debietbereiken van
38-1900 cc/min. (0,01-0,5 gal/min.), een druk tot 2,1 MPa (21 bar, 300 psi)
en een viscositeit tussen 20-3000 centipoise. De K-factor is circa 0,061 cc/slag.
•
S3000: deze meter wordt gebruikt voor oplosmiddelen met stroomdebieten van
38-1900 cc/min. (0,01-0,50 gal/min.), een druk tot 21 MPa (210 bar, 3000 psi) en
viscositeit van 20-50 centipoise. De K-factor is circa 0,021 cc/slag. Het gebruik
van de functie oplosmiddelstoot is vereist.
•
Coriolis is een speciale meter die een groot bereik aan stroomsnelheden en
viscositeiten aankan. Deze meter is beschikbaar met vloeistofdoorgangdiameters
van 1/8 in. of 3/8 in. Zie voor gedetailleerde informatie over de coriolismeter de
handleiding 313599.
De gebruiker kan de K-factor instellen; gebruik bij een lagere stroomsnelheid een
lagere K-factor.
➜ 1/8 in. vloeistofdoorgangen: Stel de K-factor in op 0,020 of 0,061.
➜ 3/8 in. vloeistofdoorgangen: Stel de K-factor in op 0,061 of 0,119.
Kleurwisselkleppen
(ACV) en
Kleurwisselmodule
(CCM)
Een optioneel component. Het is leverbaar als kleurwisselkleppakket voor zowel lage
als hoge druk en tot 30 kleurwisselkleppen. Elk pakket bevat één extra klep voor
oplosmiddel om de vloeistofleiding tussen kleurwisselingen te reinigen.
Katalysatorwisselkleppen (BCV)
Een optioneel component. Het is leverbaar als katalysatorwisselkleppakket voor zowel
lage als hoge druk en tot 4 katalysatorwisselkleppen. Elk pakket bevat één extra klep
voor oplosmiddel om de vloeistofleiding tussen katalysatorwisselingen te reinigen.
Dubbele optische
glasvezelkabel (FO)
Gebruikt voor de communicatie tussen de EasyKey en het wandgemonteerde
vloeistofstation of de RoboMix.
Stroomtoevoerkabels
vloeistofstation (PS)
Wordt gebruikt voor de stroomvoorziening naar het wandgemonteerde vloeistofstation
of RoboMix.
Regulatormontage
voor debietregeling
(FC)
Bevat een door lucht aangedreven regulator voor de vloeistofdruk, een vloeistofdruk,
een drukomzetter van spanning naar lucht en een printplaat. Deze unit dient voor de
ontvangst van het analoge stroomsignaal en op basis daarvan de gewenste
stroomsnelheid aan te drijven (te beheren).
313951E
15
Overzicht
Onderdelen wandmontagesysteem
EK
ACV
CCM
PS*
BCV
MS
FO*
FC
ST
MA
FM
MB
*
Zie de ProMix 2KS herstel-/
onderdelenhandleiding voor
optionele kabellengtes.
TI12553a
FIG. 3. Wandgemonteerd systeem, afgebeeld met G3000-meters, kleur-/katalysatorwissel, oplosmiddelmeter
en debietregeling
16
313951E
Overzicht
DVA
FI
DVB
MB
MS
MA
RVB
AT
APV
RVA
SVA
SM
SVB
SPV
TI12556b
FIG. 4. Wandgemonteerd vloeistofstation
Verklaring:
MA
DVA
RVA
SVA
MB
DVB
RVB
SVB
MS
SPV
APV
SM
FI
AT
Component A Meter
Component A Doseerklep
Component A Monsterafnameklep
Component A Afsluitklep
Component B Meter
Component B Doseerklep
Component B Monsterafnameklep
Component B Afsluitklep
Oplosmiddelmeter (toebehoren)
Doorspuitklep oplosmiddel
Luchtdoorspuitklep
Statische menger
Vloeistofintegrator
Luchtdoorspuitklep van luchttoevoerbuis
313951E
17
Overzicht
RoboMix-systeemcomponenten
EK
ACV
CCM
BCV
Luchtregelaars
PS*
Lucht voor het
doorspuiten
RoboMixluchtbesturing
FO*
FC
RS
*
Zie de herstel-/
onderdelenhandleiding
van de ProMix 2KS voor
optionele kabellengtes.
TI12552a
FIG. 5. RoboMix-systeem afgebeeld met kleur-/katalysatorwissel en debietregeling
18
313951E
Overzicht
Lucht Logic In
Kabelpad
B-toevoer (1/4 npt)
A-toevoer (1/4 npt)
Aardingsschroef
Doorspuiten met lucht
Oplosmiddeltoevoer (1/4 npt)
TI12511b
A-afvoer Uit
B-afvoer Uit
Ter verduidelijking is de
beschermkap verwijderd
MB
DVB
MA
TI12579b
DVA
FIG. 6. Details van RoboMix-vloeistofstation
313951E
19
EasyKey-display en -toetsenbord
EasyKey-display en -toetsenbord
Toetsenbord
LCD-display
TI11630A
Navigatietoetsen
Resettoets alarmaanduidingen
FIG. 7. EasyKey-display en -toetsenbord
Display
Toont grafische en tekstinformatie met betrekking tot de
instelling en spuithandelingen. De schermverlichting
dooft na 10 minuten als er geen toetsbediening is. Als
u op een willekeurige toets drukt, gaat hij weer aan.
Toetsenbord
Wordt gebruikt om numerieke gegevens in te voeren,
om naar de instelschermen te gaan, om door de
schermen te bladeren en om instelwaarden
te selecteren.
Naast de cijfertoetsen op het EasyKey-toetsenbord
die worden gebruikt om waarden in te voeren bij het
instellen, zijn er de volgende toetsen om te navigeren
binnen een scherm en van scherm tot scherm en om
de ingevoerde waarden te bewaren. Zie Tabel 2.
Tabel 2: EasyKey-toetsenbordfuncties (zie FIG. 7)
Toets
Functie
Instelling: indrukken om in de Instelmodus
te komen of deze te verlaten.
Enter: als de cursor in de menubox staat,
drukt u op Enter om het menu te bekijken.
Druk op Enter om een waarde te bewaren
die op het numerieke toetsenbord wordt
ingetoetst of die wordt geselecteerd uit
het afrolmenu.
Pijltjestoets naar Boven: beweeg naar het
vorige veld of menu-item of naar het vorige
scherm binnenin een groep.
Pijltjestoets naar Beneden: beweeg naar
het volgende veld of menu-item, of naar
het volgende scherm binnenin een groep.
Pijltjestoets naar Links: beweeg naar een
vorige schermgroep.
Pijltjestoets naar Rechts: beweeg naar een
volgende schermgroep.
Alarm resetten: alarmen resetten.
20
313951E
EasyKey-display en -toetsenbord
Spanningsontlastende poort
voor optische glasvezelkabel
Geluidsalarm
Hoofdschakelaar
Toegangspoort
hoofdstroom
Aardingsschroef
I/S stroom
Graco
webinterface
Poorten voor aansluiting
discrete I/O-kabel
TI12638a
TI12657a
FIG. 8. EasyKey-verbindingen en stroomschakelaar (wisselstroom)
Hoofdschakelaar
Graco-webinterfacepoort
Hiermee schakelt u de stroom uit of in.
Wordt gebruikt om te communiceren met de ProMix
vanaf een PC om:
I/S stroom
Stroomcircuit naar vloeistofstation.
Hoorbaar alarm levensduur
vervallen
Laat de gebruiker weten wanneer de levensduur
vervallen is. Wissen door op de Alarm reset
toets te drukken.
-
➜ De software te upgraden
➜ De softwareversie te bekijken
➜ Het volgende te downloaden
• Werk- en alarmoverzichten
• Rapporten over het
materiaalverbruik
• Instelwaarden (kunnen ook
worden geüpload)
➜ Werk-, alarm- en
materiaalverbruikoverzichten te wissen
➜ Een andere taal te uploaden voor het
bekijken van het scherm
➜ De fabrieksinstellingen terug in te stellen
➜ Het wachtwoord voor het in te stellen terug
te halen
Zie handleiding 3A0435 voor meer informatie.
OPMERKING: Als u de Graco Gateway in uw systeem
gebruikt, koppel de kabel dan los van de EasyKey
voordat u de ProMix 2KS-software updatet.
Ethernetaansluiting
U kunt via internet bij de gegevens komen vanuit
een kantoor- of industrieel netwerk voor de juiste
configuratie. Zie handleiding 3A0435 voor meer
informatie.
313951E
21
Schermen van de Bedrijfsmodus
Schermen van de Bedrijfsmodus
OPMERKING: Zie FIG. 11 voor een kaart van de
Bedrijfsschermen. Gedetailleerde schermbeschrijving
hieronder.
.
Logoscherm
Bij het opstarten, zullen het Graco-logo en de
softwarerevisie ongeveer 5 seconden worden
weergegeven, gevolgd door het Statusscherm
(zie pagina 24).
FIG. 9. Logoscherm
Het logoscherm zal ook tijdelijk „Communicatie wordt tot
stand gebracht” weergeven. Als deze weergave na één
minuut niet verdwijnt, controleert u of de circuitkaart
van het vloeistofstation aan staat (LED brandt)
en of de glasvezelkabel correct verbonden
is (zie installatiehandleiding).
OPMERKING: Als de softwareversie van de
vloeistofplaat niet overeenkomt met de versie van de
EasyKey, zal de EasyKey de vloeistofplaat updaten.
Het programmeringscherm van de vloeistofplaat
verschijnt en verdwijnt terug wanneer de update
voltooid is.
FIG. 10. Programmeringscherm van de vloeistofplaat
22
313951E
Schermen van de Bedrijfsmodus
Druk op de Insteltoets
om
naar de Instelmodus te gaan.
TI12802a
FIG. 11. Kaart van de Bedrijfsschermen
313951E
23
Schermen van de Bedrijfsmodus
Statusscherm
•
6 Doeldebietwaarde en huidige debietwaarde:
in cc/min.
Gebruik de pijltjestoetsen naar Boven
of naar
Beneden
om door de Bedrijfsschermen
te bladeren.
•
Druk op de Insteltoets
om vanuit het
statusscherm naar het instelscherm te gaan.
•
De andere toetsen hebben geen functie in dit
statusscherm.
1
11
8
2
10
3.3 V 9
7
3
7 Animatie: als er sprake is van stroming, lijkt het
pistool te spuiten en licht de slang van component
A of B op, om aan te geven van welk component
de doseerkraan open is.
8 Huidige datum en tijd
9
Schermnummer en Bladerpijlen: geeft het huidige
schermnummer en het totale aantal schermen in
een groep weer. De pijltjestoetsen naar Boven en
naar Beneden aan de rechterzijde van het scherm
geven de bladerfunctie weer. Het totale aantal
schermen in sommige groepen kan variëren
afhankelijk van de systeemconfiguratieselecties.
10 Huidige debietregelingsgegevens: uitgangsdruk
vloeistof en voltage van het analoge signaal dat
wordt gebruikt om vloeistofregulator V/P te
besturen.
6
4
11 Slotsymbool: geeft aan dat de instelschermen
beschermd zijn met een wachtwoord. Zie pagina 29.
5
FIG. 12. Statusscherm
Toets naar FIG. 12:
1 Actief recept: toont het actieve recept.
OPMERKING: Bij het opstarten, gaat het systeem
standaard naar Recept 61, wat geen geldig
receptnummer is.
2 Doelverhouding: voor het actieve recept.
De verhouding bedraagt van 0,0:1-50,0:0,1
in stappen van 0,1.
3 Huidige verhouding: in honderden, berekend na
iedere dosis van A en B.
4 Houdbaarheidstijd: Geeft de houdbaarheidstijd
weer in minuten. Het wordt twee keer getoond als
er twee pistolen zijn (enkel manuele of
halfautomatische modus).
5 Statusbalk: toont de huidige alarm- of bedienings-
modus (stand-by, mengen, doorspuiten,
receptverandering of het huidige alarm).
OPMERKING: Als de kaart met de automatische
sleutel verwijderd is uit de EasyKey-displaykaart,
zal er „Automatische sleutel niet gevonden”
verschijnen in de statusbalk. Dit betekent dat de
automatische modus niet gebruikt kan worden.
24
313951E
Schermen van de Bedrijfsmodus
Manueel overnamescherm
Debietbereik
Dit scherm geeft het op de Geavanceerd
instelscherm 5 geselecteerde debietbereik
weer (zie pagina 41).
Ingestelde debietwaarde
De ingestelde debietwaarde kan worden ingesteld
door de gebruiker. Als de debietregelingsovername
op „Uit” of „Druk” is ingesteld in het Geavanceerd
instelscherm 1 op pagina 39 zal het debietinstelpunt
cc/min weergeven. Voer het gewenste debietinstelpunt
binnen het bereik in.
FIG. 13. Manueel overnamescherm
Dit scherm verschijnt als de manuele overname
ingesteld is op „Aan” in Geavanceerd instelscherm 1
(pagina 39). Het toont het actieve recept, nieuw/ga
naar recept en de modus voor manuele overname.
Als de debietregeling ingesteld is op „Aan” in
Configuratiescherm 5 op pagina 34, geeft dit scherm
ook het debietwaardebereik, het debietinstelpunt, en
de debietregelingskalibratie (Start/Stop) en de globale
debietregelingsgegevens (Start/Stop) weer.
Manueel overnamemenu
Als de debietregelingsovername ingesteld is op
„% Open”, zal het debietinstelpunt % Open weergeven.
Dit percentage komt overeen met de debietregeling V/P
waarde die omgezet wordt in een
vloeistofdebietwaarde. Zet het beginpercentage in op
35% en verhoog dit percentage indien nodig om de
gewenste debietwaarde te bereiken.
Debietregelingskalibratie
Met dit veld kunt u de debietregeling kalibreren voor
elk recept. Het systeem moet zich in de Mengmodus
bevinden en een pistooltrekkersignaal krijgen. Druk op
de Enter-toets
om het menu te bekijken, selecteer
dan Start of Stop. Zie FIG. 15.
EasyKey instellen. Druk op de Enter-toets
om
het menu te bekijken, selecteer dan de gewenste
besturingsmodus (Stand-by, Mengen, Doorspuiten
of Verandering recept). Zie FIG. 14.
De debietwaarde verlaagt naar 0 en wordt dan stilletjes
aan verhoogd totdat de maximale debietwaarde bereikt
is. Om de vooruitgang te bekijken gaat u naar het
Statusscherm, pagina 24. Het systeem zal de
gegevens voor het huidige recept oproepen. Om deze
gegevens naar alle recepten te kopiëren, zie Kopiëren
alle debietregelingsgegevens, pagina 26.
FIG. 14. Manueel overnamemenu
FIG. 15. Debietregelingskalibratie
Met dit veld kunt u de bedieningsmodus van de
313951E
25
Schermen van de Bedrijfsmodus
Kopiëren alle debietregelingsgegevens
Reset totaalscherm
Met dit veld kunt u debietregelingsgegevens uit het
actieve recept naar alle andere recepten kopiëren.
Druk op de Enter-toets
om het menu te bekijken,
selecteer dan Start of Stop. Zie FIG. 16.
FIG. 18. Reset totaalscherm
FIG. 16. Alle FC-gegevens kopiëren
Totaalscherm
FIG. 17. Totaalscherm
Dit scherm toont het totale aantal taken, volledige
totalen, en het taaknummer. Gebruik de tabs
om de taaktotalen (taak voltooid) te resetten,
oplosmiddeltotalen (Rst oplosmiddel) te resetten ,
of ga naar Niveaucontrolescherm op pagina 27.
Als een taak gereset is, zal het taaknummer standaard
met één worden verhoogd.
Reset oplosmiddelscherm
FIG. 19. Reset totaalscherm voor oplosmiddel
Het scherm zal u vragen of u de oplosmiddeltotalen wilt
resetten. Selecteer Ja of Nee.
De oplosmiddeltotalen en de tab Rst Oplosmiddel
verschijnen enkel als u bij oplosmiddelcontrole „Meter”
hebt geselecteerd, zie Configuratiescherm 5 op
pagina 34.
OPMERKING: Eindtotalen zijn niet resetbaar.
26
313951E
Schermen van de Bedrijfsmodus
Alarmschermen
Zie FIG. 22. Als het tankvolume de lage niveaudrempel
bereikt, zal het EasyKey-scherm het alarm voor een
laag tankvolume weergeven en de gebruiker vragen
een van de volgende keuzes te maken:
1. Hervul tankvolume om het alarm om te heffen.
2. Hervat het mengen door „Sproei 25% van het
Overblijvende” te selecteren. Als deze selectie
gekozen wordt, zal er zich een tweede alarm
voordoen nadat de overblijvende 25% van het
volume werd gemengd. Hervul tankvolume om
het alarm om te heffen.
FIG. 20. Alarmschermen
Twee schermen geven de laatste 10 alarmen weer.
of naar beneden
Gebruik de pijltjes naar boven
om tussen de twee schermen te scrollen.
Zie Tabel 16 op pagina 115 voor een lijst met
alarmcodes.
Niveaucontrolescherm
FIG. 22. Scherm tankniveau laag (Tank A afgebeeld)
FIG. 21. Niveaucontrolescherm
Dit scherm toont het huidige volume van elke vloeistof.
Pas de werkelijke volumes op dit scherm aan of gebruik
de tab om naar Gebruik te gaan (Totaalscherm, op
pagina 26). De waarden voor de alarmniveaus kunnen
met behulp van de geavanceerde webinterface worden
aangepast.
313951E
27
Instelstand
Instelstand
Druk op de Insteltoets
te gaan.
om naar de Instelmodus
OPMERKING: Zie FIG. 23 voor een kaart van de
instelschermen. Gedetailleerde schermbeschrijving
hieronder.
Druk op de Insteltoets
om
naar de Instelmodus te gaan.
Dit scherm verschijnt enkel als het
wachtwoord geactiveerd werd.
Om toegang te krijgen tot de
Geavanceerde instelschermen, pagina 38
en Receptinstelschermen, pagina 43.
Om toegang te krijgen tot de
Systeemconfiguratieschermen,
pagina 31.
Druk op de Insteltoets
om de
Instelmodus te verlaten en terug te
keren naar het statusscherm.
Dit scherm verschijnt tijdelijk als
een wachtwoord geactiveerd
TI12803a
FIG. 23. Kaart Instelschermen
28
313951E
Instelstand
Wachtwoordscherm
Homescherm instellen
Als een wachtwoord geactiveerd werd
(zie Configuratiescherm 1, pagina 32), zal het
wachtwoordscherm verschijnen. U moet het
wachtwoord invoeren om toegang te krijgen tot
het Homescherm instellen. Als u het verkeerde
wachtwoord ingeeft, wordt er teruggegaan naar
het Statusscherm.
OPMERKING: Als u het wachtwoord vergeet, kunt u het
opnieuw instellen (op 0) met behulp van de
ProMix-webinterface (zie handleiding 3A0435).
FIG. 26. Homescherm instellen
Dit scherm verschijnt wanneer u naar de Instelmodus
gaat. Vanuit dit scherm kunt u naar Recept en naar
de Geavanceerde instelschermen (pagina’s 38-46)
gaan of naar de Systeemconfiguratieschermen
(pagina’s 31-37). Druk op de Enter-toets
om
naar de geselecteerde schermengroep te gaan.
FIG. 24. Wachtwoordscherm
OPMERKING: Als een wachtwoord wordt geactiveerd,
verschijnt even Instellen vergrendeld vlak na het
activeren van de Instelfunctie en de terugkeer naar
Dit scherm geeft ook softwareversies en
internetadressen van de verschillende componenten
weer. De waarden die afgebeeld staan in FIG. 26
zijn enkel voorbeelden en kunnen anders zijn dan
de waarden op uw scherm. Zie Tabel 3 voor
meer informatie.
het Statusscherm. Er verschijnt een slotsymbool
op het Statusscherm.
FIG. 25. Instellen vergrendeld scherm
313951E
29
Instelstand
Tabel 3: Softwareversies van de componenten
Onderdeel
Display (kan
anders zijn dan
de afgebeelde
voorbeelden)
Omschrijving
EK (EasyKey)
2.00.012
EasyKey-softwareversies.
FP (Vloeistofplaat)
2.00.012
Softwareversie van de vloeistofplaat.
BC (Cabinebesturing)
-.-
Cabinebesturing niet geïnstalleerd, niet gedetecteerd
of niet operationeel.
1.XX
Softwareversie cabinebesturing 1.00 of 1.01.
2.XX
Softwareversie cabinebesturing 2.XX.
C1/C2 (Kleurwisselmodules 1 en 2) -.-
Kleurwisselmodule 1/2 niet geïnstalleerd, niet
gedetecteerd of niet operationeel.
1.XX
Kleurwisselmodule, softwareversie 1.00 of 1.01.
2.XX
Kleurwisselmodule, softwareversie 2.XX.
2K-handleiding
Geen AutoKey geïnstalleerd of gedetecteerd.
Systeem werkt enkel in 2K manuele modus.
2k-Auto
2k AutoKey gedetecteerd. Systeem kan werken in
2K manueel, halfautomatisch of automatische modus.
3K-Auto
3K AutoKey gedetecteerd. Systeem kan werken in
3K manueel, halfautomatisch of automatische modus.
XP (XPOORT)
V6.6.0.2
Voorbeeld van softwareversie
XPOORT-netwerkmodule. Andere versies zijn
aanvaardbaar.
MC (Microcontroller)
1042.0198
Voorbeeld van de softwareversie van de
microcontroller van de vloeistofplaat. Andere versies
zijn aanvaardbaar.
IP (Internetadres)
192.168.178.5
Voorbeeld van het adres, EasyKey dat is ingesteld voor
basis en geavanceerde webinterfacerapportage.
MAC (MAC-adres)
00204AAD1810
Voorbeeld van Internet MAC-adres. Elke EasyKey zal
in dit formaat een verschillende waarde hebben.
AK (AutoKey)
30
313951E
Instelstand
Systeemconfiguratieschermen
OPMERKING: Zie FIG. 27 voor een kaart van de
Systeemconfiguratieschermen. Gedetailleerde
schermbeschrijving hieronder.
OPMERKING: Elk scherm geeft het huidige
schermnummer en het totale aantal schermen
in de groep weer.
TI12804a
FIG. 27. Kaart van Systeemconfiguratie en Optieschermen
313951E
31
Instelstand
Configuratiescherm 1
Configuratiescherm 2
FIG. 28. Configuratiescherm 1
FIG. 29. Configuratiescherm 2
Taal
Maand
Definieert de taal van de schermtekst. Keuze uit
Engels (standaard), Spaans, Frans, Duits, Italiaans,
Nederlands, Japans (Kanji), Koreaans en Chinees
(vereenvoudigd).
Voer de huidige maand in.
Wachtwoord
Het wachtwoord wordt enkel gebruikt om naar de
instelmodus te gaan. Het standaard wachtwoord is 0,
hetgeen betekent dat er geen wachtwoord nodig is om
in de instelfunctie te komen. Als er een wachtwoord
vereist is, geeft u een nummer in van 1 tot 9999.
OPMERKING: Schrijf het wachtwoord op en bewaar het
op een veilige plaats.
Weergave-eenheden
Dag
Voer de huidige dag in.
Jaar
Voer het huidige jaar in (vier cijfers).
Tijd
Voer de huidige tijd in (24-uurs klok) alsmede
de minuten. De seconden zijn niet instelbaar.
Datumweergave
Selecteer mm/dd/jj of dd/mm/jj.
Selecteer de gewenste displayunits:
•
•
cc/liter (standaard)
cc/gallon
Zoemer - Alle alarmmeldingen
Af fabriek zal de alarmzoemer alleen afgaan bij het
houdbaarheidsalarm (E2).
Uit is de standaardwaarde. Zet deze op „Aan” als de
zoemer voor elk alarm moet afgaan.
Scherm time-out
Kies de gewenste scherm time-out in minuten (0-99).
5 is de standaardwaarde.
32
313951E
Instelstand
Configuratiescherm 3
FIG. 30. Configuratiescherm 3
Bedrijfsstand
Selecteer de Bedrijfsmodustoepassing uit het
keuzemenu: Automatisch (standaard), Halfautomatisch
(gebruik een manueel sproeipistool) of Manueel.
OPMERKING: ProControl 1KS is ook als keuze
beschikbaar. Zie voor meer informatie handleiding
3A1080 voor de ProControl 1KS.
Afvoerkraan A
Dit veld verschijnt enkel wanneer het systeem een
optionele afvoerkraan A bezit. Als u afvoerkraan
A hebt, zet u die op Aan.
Configuratiescherm 4
FIG. 31. Configuratiescherm 4
Doseergrootte
Selecteer de totale dosisgrootte (cc) uit het afrolmenu:
100, 50, 25, 10, of selecteer DD om de dynamische
dosering aan te zetten. Zie pagina 85.
Voorbeeld:
Voor een totale doseergrootte van 50 cc en een
verhouding van 4,0:1 is de doseergrootte van
component A 40 cc en die van component B 10 cc.
OPMERKING: Verhoog de dosisomvang bij
toepassingen met een hogere stroomsnelheid of grotere
verhoudingen. Verlaag de dosisomvang voor een betere
menging onder omstandigheden met een lagere
stroomsnelheid.
Afvoerkraan B
Dit veld verschijnt enkel als de katalysatorwisseloptie
gedetecteerd werd door de cc-kaart, wat betekent dat
afvoerkraan B aanwezig is. Aan is de enige instelling.
3de spoelklep
Uit is de standaardwaarde. Als de optionele 3de
stortkraan gebruikt wordt, zet u die op Aan.
313951E
33
Instelstand
DD-instelmodus
Configuratiescherm 5
Zie FIG. 32 en FIG. 33. Als u „DD” selecteert, verschijnt
het veld voor dynamische doseringsinstelling. Selecteer
Aan om de DD-instelmodus te activeren, of Uit om hem
te deactiveren. Zie pagina 86 voor meer informatie.
FIG. 34. Configuratiescherm 5
FIG. 32. Configuratiescherm 4, dynamische dosering
geselecteerd
Debietregeling
Dit veld verschijnt enkel als de Bedrijfsmodus ingesteld
is op „Automatisch” in Configuratiescherm 3,
pagina 33. Selecteer Aan of Uit.
Indien ingesteld op „Aan”, Geavanceerd
instelscherm 5, wordt pagina 41 toegevoegd.
Speciale uitvoer
Selecteer speciale uitvoer (0-4). Iedere uitvoer heeft
twee verschillende starttijden en tijdsduren.
Oplosmiddelcontrole
Selecteer oplosmiddelcontrole (Uit, Stroomschakelaar
of Meter).
FIG. 33. Configuratiescherm 4, instelmodus voor
dynamische dosering geactiveerd
Doseertijdalarm
Webbrowser IP
De standaard IP-adresprefix van de webbrowser is
192.168.178.__ Geef een uniek nummer voor iedere
EasyKey in uw systeem (1-99) en voer die hier in.
Voer de doseertijd in (1 tot 99 seconden). Dit is de tijd
dat een dosering mag plaatsvinden voordat er zich een
doseertijdalarm voordoet.
Aantal pistolen
Dit veld verschijnt enkel als de Bedrijfsmodus is
ingesteld op „Handmatig” of „Halfautomatisch” in
Configuratiescherm 3, pagina 33. Voer het aantal
sproeipistolen in (1 of 2).
OPMERKING: Er wordt maar 1 pistool gebruikt in de
automatische modus.
Stortbox van het pistool
(manueel of halfautomatische modus)
Dit veld verschijnt enkel als de Bedrijfsmodus is
ingesteld op „Handmatig” of „Halfautomatisch” in
Configuratiescherm 3, pagina 33. Voer het aantal
pistoolspoelkasten in (Uit, 1 of 2).
34
313951E
Instelstand
Configureer scherm 6
FIG. 35. Configureer scherm 6 (Automatische modus
weergegeven)
Debietregeling
Dit veld verschijnt enkel als de Bedrijfsmodus in
Configuratiescherm 3, pagina 33 is ingesteld op
„Automatisch” en debietregeling op „Aan” is gezet
in Configuratiescherm 5, pagina 34. Selecteer
„Discrete” of „Netwerk”.
Doseren
Selecteer “Discrete” of “Netwerk.”
Pistool 1 trekker
Selecteer „Discreet” of „Netwerk” als de Bedrijfsmodus
is ingesteld op „Automatisch” in Configuratiescherm 3,
pagina 33. „AFS” wordt als selectie toegevoegd als de
Bedrijfsmodus in Configuratiescherm 3, pagina 33
op „Halfautomatisch” is ingesteld.
Pistool 2 trekker
Geeft AFS weer als het aantal pistolen is ingesteld
op „2” in Configuratiescherm 4, pagina 33.
Controlenetwerk-ID
Gebruikt voor het Graco Gateway-netwerksysteem.
Zie de Graco Gateway-handleiding 3A1562 voor
meer informatie
313951E
35
Instelstand
Optieschermen
Verificatiescherm
OPMERKING: Zie FIG. 27 op pagina 31 voor een kaart
van de Optieschermen. Gedetailleerde
schermbeschrijving hieronder.
OPMERKING: Elk scherm geeft het huidige
schermnummer en het totale aantal schermen
in de groep weer.
Optiescherm 1
FIG. 37. Verificatiescherm
Verificatie
Dit scherm verschijnt wanneer de Spoel- en Vulinvoer
of de K-factorinvoer veranderd worden van „Recept”
in „Globaal” in Optiescherm 1.
FIG. 36. Optiescherm 1
Controle spoelvolume
Dit veld verschijnt enkel als Oplosmiddelcontrole
ingesteld is op „Meter” in Configuratiescherm 5
op pagina 34.
Indien ingesteld op „Aan” zal het minimale spoelvolume
verschijnen in Receptinstelscherm 2, pagina 44.
Spoel- en Vulinvoer
Indien ingesteld op „Globaal” worden Kleur/katalysator
doorspuiten en Kleur/katalysator Vulling toegevoegd
aan Geavanceerd instelscherm 1, pagina 39.
Geavanceerd instelscherm 2 en 3 worden
toegevoegd. Zie pagina’s 40-42.
Als ze op „Recept” zijn ingesteld, worden
Kleur/katalysator doorspoelen en Kleur/katalysator
vullen toegevoegd aan Receptinstelscherm 2,
pagina 44. Receptinstelscherm 3, 4 en 7 worden
toegevoegd. Zie pagina’s 45-46.
Invoer K-factor
Als hij ingesteld is op „Globaal”, wordt Geavanceerd
instelscherm 4, pagina 41 toegevoegd.
Als hij ingesteld is op „Recept”, dan wordt
Receptinstelscherm 5, pagina 46 toegevoegd.
Minimaal materiaalvullingsvolume
Voer een waarde in: 0-9999 cc.
36
313951E
Instelstand
Optiescherm 2
FIG. 38. Optiescherm 2
Externe kleurwissel
Indien ingesteld op „Uit”, verschijnen Kleur/katalysator
doorspoeltijd en Kleur/katalysator vullingtijd in
Geavanceerd instelscherm 1, pagina 39 of
Receptinstelscherm 2, pagina 44 (afhankelijk of
spoel en vullinginvoeren ingesteld staan op „Globaal”
of „Recept”).
Indien ingesteld op „Aan”, verdwijnen deze velden uit
de schermen.
Autoafvoer
Als u de autoafvoerfunctie gebruikt, zet u die op Aan.
Eens de autoafvoerfunctie geactiveerd is, wordt de
pistoolspoelbak geactiveerd en is het levensduuralarm
actief voor 2 minuten. Het systeem zal daarna
automatisch het oude materiaal wegspoelen.
Monitor debietbereik
Dit scherm verschijnt enkel als de debietregeling is
ingesteld op „Uit” in Configuratiescherm 5, pagina 34.
Indien ingesteld op „Aan”, dan wordt
Receptinstelscherm 6 op pagina 46 toegevoegd,
waardoor u de hoge en lage drempelwaarden
kunt instellen.
Indien ingesteld op „Uit”, dan wordt de controle
van het debietbereik gedeactiveerd en zal
Receptinstelscherm 6 op pagina 46 niet
verschijnen.
Oplosmiddelstoot activeren
Om de Oplosmiddelstoot te activeren, selecteert
u „Oplosmiddel” of „3de klep” (beschikbaar als de
3de spoelklep in Configuratiescherm 3, pagina 33,
op „Aan” staat).
Om de Oplosmiddelstoot te deactiveren, zet u de functie
op „Uit”.
313951E
37
Instelstand
Geavanceerde instelschermen
OPMERKING: Zie FIG. 39 voor een kaart van de Geavanceerde instelschermen. Gedetailleerde
schermbeschrijving hieronder.
Geavanceerde instelschermen 2,
3, 4 en 8 verschijnen, afhankelijk
van de selecties gemaakt in
optieschermen 1 en 2.
Scherm 5 verschijnt als in
configuratiescherm 5 de
debietregeling op „Aan”
TI12805a
FIG. 39. Kaart van de geavanceerde instelschermen
38
313951E
Instelstand
OPMERKING: Elk scherm geeft het huidige
schermnummer en het totale aantal schermen in de
groep weer. Het totale aantal schermen in een groep,
en de velden die op ieder scherm worden weergegeven,
kunnen variëren, afhankelijk van de gemaakte selecties
in de Systeemconfiguratieschermen en de
Optieschermen.
Geavanceerd instelscherm 1
Manuele overname
Dit veld verschijnt enkel als de Bedrijfsmodus in
Configuratiescherm 3 pagina 33 is ingesteld op
„Automatisch” of „Halfautomatisch”. Op „Aan”
zetten om alle externe besturingen over te nemen.
Als het Manueel overnamescherm is geselecteerd
(pagina 25), wordt dit toegevoegd en wordt
Overname debietregeling weergegeven (zie boven).
Houdbaarheidsvolume van Pistool1/Pistool 2
Geef het houdbaarheidsvolume van ieder pistool in
(1 tot 1999 cc). Dit is de hoeveelheid materiaal die
nodig is om door de mengverdeler, de slang en de
mengkamer te gaan voor de houdbaarheidstimer
weer op de beginstand wordt gezet.
Bepaal aan de hand van de volgende informatie het
houdbaarheidsvolume bij benadering (HV) in cc:
FIG. 40. Geavanceerd instelscherm 1
Debietregeling overname
Dit veld wordt alleen weergegeven wanneer
Debietregeling in Configuratiescherm 5 op pagina 34
is ingesteld op „Aan”, en de handmatige overname
op „Aan” staat (zie verder). De gemaakte selecties
zullen invloed hebben op de display in Manueel
overnamescherm op pagina 25. Maak de gewenste
selectie zoals hieronder gedefinieerd:
Selectie
Omschrijving
Uit
% open
Normale werking
Debietregelingsregulator wordt tot het
gewenste percentage geopend.
De debietregelingsregulator wordt
geopend tot een gekalibreerde druk.
Druk
Binnendiameter van
slang (inches)
Volume (cc/foot)*
3/16
1/4
3/8
5,43
9,648
21,71
Volume in mengkamerverdeler en mixer = 75 cc
Volume spuitpistool = 20 cc
(Slangvolume* x aantal voet slanglengte) + 75 + 20 = HV
Doorspuiten Kleur/katalysator
Dit veld verschijnt enkel als het systeem een
kleurwisselmodule bevat en als de spoel- en vulinvoer
ingesteld is op „Globaal” in Optiescherm 1, pagina 36.
Voer de doorspuittijd in (0 tot 99 seconden). Dit is de tijd
die vereist is om de slangen te spoelen van de kleurof katalysatormodule naar de doseerklep of afvoerklep.
Vullen Kleur/katalysator
Dit veld verschijnt enkel als het systeem een
kleurwisselmodule bevat en als de spoel- en vulinvoer
ingesteld is op „Globaal” in Optiescherm 1, pagina 36.
Voer de vultijd in (0 tot 99 seconden). Dit is de tijd die
vereist is om de slangen te vullen van de kleur- of
katalysatormodule naar de doseer- of de afvoerklep.
FIG. 41. Menu Overname debietregeling
313951E
39
Instelstand
Geavanceerd instelscherm 2
Geavanceerd instelscherm 3
FIG. 42. Geavanceerd instelscherm 2
FIG. 43. Geavanceerd instelscherm 3
Dit scherm verschijnt enkel als de spoel- en vulinvoer is
ingesteld op „Globaal” in Optiescherm 1, pagina 36.
Eerste doorspuitbron
Dit scherm verschijnt enkel als de spoel- en vulinvoer is
ingesteld op „Globaal” in Optiescherm 1, pagina 36.
Selecteer „Lucht”, „Oplosmiddel” of „3de spoelklep”
(enkel beschikbaar als de 3de spoelklep ingesteld
is op „Aan” in Configuratiescherm 3 op pagina 33).
Als het aantal pistolen is ingesteld op „2” in
Configuratiescherm 4, pagina 33, verschijnt
er op dit scherm een kolom voor Pistool 2.
Stoottype
Eerste doorspuittijd
Selecteer „Lucht/Oplosmiddel” of „Lucht/3de spoelklep”
(enkel beschikbaar als de 3de spoelklep in
Configuratiescherm 3 op pagina 33) ingesteld is op
„Aan”. Dit is het proces waarbij lucht en oplosmiddel
(of lucht en vloeistof uit de 3de spoelklep) samen
worden gemengd tijdens de doorspoelcyclus om de
leidingen te reinigen en het gebruik van oplosmiddel
te verminderen.
Voer de eerste doorspuittijd in (0 tot 999 seconden).
Laatste doorspuitbron
Vultijd gemengd materiaal
Selecteer „Lucht”, „Oplosmiddel” of „3de spoelklep”
(enkel beschikbaar als de 3de spoelklep ingesteld
is op „Aan” in Configuratiescherm 3 op pagina 33).
Voer de vultijd in voor het gemengd materiaal (0 tot
999 seconden). Dit geeft de hoeveelheid materiaal
aan die vereist is om de applicator / het pistool
vanuit de doseerkleppen te vullen.
Totale stoottijd
Voer de totale stoottijd in (0 tot 999 seconden).
Laatste doorspuittijd
Voer de laatste doorspuittijd in (0 tot 999 seconden).
Luchtstoottijd
Voer de luchtstoottijd in (0,0 tot 99,9 seconden).
Stoottijd oplosmiddel/stoottijd 3de spoelklep
Voer de stoottijd van het oplosmiddel of de 3de
spoelklep in (0,0 tot 99,9 seconden).
40
313951E
Instelstand
Geavanceerd instelscherm 4
Geavanceerd instelscherm 5
FIG. 44. Geavanceerd instelscherm 4
FIG. 45. Geavanceerd instelscherm 5 (Automatische
modus met enkel debietregeling)
Dit scherm verschijnt enkel als de K-factorinvoer is
ingesteld op „Globaal” in Optiescherm 1, pagina 36.
K-factor A Meter
Dit scherm verschijnt enkel als de debietregeling
is ingesteld op „Aan” in Configuratiescherm 5,
pagina 34.
Voer de K-factorinvoer in voor debietmeter A (cc/puls).
Dit is de hoeveelheid materiaal dat door de debietmeter
passeert per puls (elektrisch pulssignaal).
Debietbereik
K-factor B Meter
Debietwaarde tolerantie
Voer de K-factor in (cc/puls) voor debietmeter B.
Voer de tolerantie voor de debietwaarde in (1 tot 99%).
Dit is het variatiepercentage dat het systeem toelaat
voordat er een waarschuwing/alarm voor de
debietwaarde verschijnt.
K-factor oplosmiddelmeter
Dit veld verschijnt enkel als oplosmiddelcontrole in
Configuratiescherm 5, pagina 34 is ingesteld op
„Meter”. Voer de K-factor in (cc/puls) voor de
oplosmiddeldebietmeter.
Voer het debietbereik in (0-300, 0-600 of 0-1200).
Dit bepaald de debietregeling PID lusresolutie.
Debiet Ki
Geef de debietwaarde Ki in (debietregeling PID lus
integrale waarde). Geeft aan hoeveel vloeistof
er meer wordt gedoseerd dan het instelpunt.
Debiet Kp
Voer de debietwaarde Kp in (debietregeling PID lus
versterkingswaarde). Geeft de snelheid aan waarmee
de vloeistofstroom het instelpunt bereikt.
Alarmtijd debietwaarde
Voer de alarmtijd in voor de debietwaarde
(1 tot 99 seconden).
313951E
41
Instelstand
Geavanceerd instelscherm 6
Geavanceerd instelscherm 8
FIG. 46. Geavanceerd instelscherm 6
FIG. 48. Geavanceerd instelscherm 8
Dit scherm geeft de status van analoge en digitale
invoeren van het recept weer. Als het vakje grijs is,
dan is het invoerrecept actief.
Dit scherm verschijnt alleen als de spoel- en vulinvoer
ingesteld zijn op „Globaal” in Optiescherm 1, pagina 36
en de speciale uitvoer is ingesteld op 1, 2, 3 of 4 in
Configuratiescherm 5, pagina 34. De I/O-kaart heeft
vier programmeerbare outputs.
Geavanceerd instelscherm 7
FIG. 47. Geavanceerd instelscherm 7
Dit scherm geeft de status van digitale in- en uitvoeren
weer. Als het vakje grijs is, dan is de invoer actief.
Zo niet, dan staat de invoer uit. Zie de pagina’s 52-54
voor bijzonderheden over de invoeren en uitvoeren.
42
313951E
Instelstand
Receptinstelschermen
OPMERKING: Zie FIG. 49 voor een kaart van de receptschermen. Gedetailleerde schermbeschrijving hieronder.
Recept 0 schermen
Receptschermen 3, 4, 5, 6,
en 7 verschijnen, afhankelijk
van de gemaakte selecties
in optieschermen 1 en 2
TI12806a
FIG. 49. Kaart van de receptschermen
313951E
43
Instelstand
OPMERKING: Elk scherm geeft het huidige
schermnummer en het totale aantal schermen in de
groep weer. Het totale aantal schermen in een groep
en de velden die op ieder scherm worden weergegeven,
kunnen variëren, afhankelijk van de, in de
Systeemconfiguratieschermen en de
Optieschermen, gemaakte selecties.
Receptinstelscherm 2
Receptinstelscherm 1
FIG. 51. Receptinstelscherm 2
Minimaal spoelvolume
Dit veld verschijnt alleen als de spoelvolumecontrole in
Optiescherm 1 op pagina 36 op „Aan” is ingesteld.
Voer het minimale spoelvolume in (0 tot 999 cc).
Als u 0 invoert, wordt deze functie uitgeschakeld.
FIG. 50. Receptinstelscherm 1
Verhouding
Voer de mengverhouding in van component A en B
(0,0:1 tot 50:1).
Verhoudingstolerantie
Voer de verhoudingstolerantie in (1 tot 99%). Di is het
instelbare percentage voor de toegestane variabele
afwijking die het systeem toelaat voordat er een
waarschuwingssignaal klinkt met betrekking tot
de verhouding.
Component A (kleur) Klep (indien aanwezig)
Dit veld verschijnt enkel als het systeem een
kleurwisselmodule bevat. Voer het kleurklepnummer
in (1 tot 30).
Component B (katalysator) Klep (indien aanwezig)
Houdbaarheidstijd
Voer de houdbaarheidstijd is (0 tot 999 minuten).
Als u 0 invoert, wordt deze functie uitgeschakeld.
Doorspuiten Kleur/katalysator
Dit veld verschijnt enkel als het systeem een
kleurwisselmodule bevat en de spoel- en vulinvoer
in Optiescherm 1, pagina 36 ingesteld is op „Recept”.
Voer de doorspuittijd in (0 tot 99 seconden). Dit is de tijd
die vereist is om de slangen te spoelen van de kleurof katalysatormodule naar de doseerklep of afvoerklep.
Vullen Kleur/katalysator
Dit veld verschijnt enkel als het systeem een
kleurwisselmodule bevat en de spoel- en vulinvoer
in Optiescherm 1, pagina 36 ingesteld is op „Recept”.
Voer de vultijd in (0 tot 99 seconden). Dit is de tijd die
vereist is om de slangen te vullen van de kleur- of
katalysatormodule naar de doseer- of de afvoerklep.
Dit veld verschijnt enkel als het systeem
een kleurwisselmodule bevat. Voer het
katalysatorklepnummer in (1 tot 4).
44
313951E
Instelstand
Receptinstelscherm 3
Receptinstelscherm 4
FIG. 52. Receptinstelscherm 3
FIG. 53. Receptinstelscherm 4
Dit scherm verschijnt enkel als de spoel- en vulinvoer in
Optiescherm 1, pagina 36 is ingesteld op „Recept”.
Dit scherm verschijnt enkel als de spoel- en vulinvoer
in Optiescherm 1, pagina 36 is ingesteld op „Recept”.
Eerste doorspuitbron
Als het aantal pistolen in Configuratiescherm 4,
pagina 33 is ingesteld op „2”, zal er op dit scherm
een kolom voor Pistool 2 verschijnen.
Selecteer „Lucht”, „Oplosmiddel” of „3de spoelklep”
(enkel beschikbaar als de 3de spoelklep in
Configuratiescherm 3 op pagina 33) ingesteld
is op „Aan”.
Eerste doorspuittijd
Voer de eerste doorspuittijd in (0 tot 999 seconden).
Stoottype
Selecteer „Lucht/Oplosmiddel” of „Lucht/3de spoelklep”
(enkel beschikbaar als de 3de spoelklep in
Configuratiescherm 3 op pagina 33) ingesteld is op
„Aan”. Dit is het proces waarbij lucht en oplosmiddel
(of lucht en vloeistof uit de 3de spoelklep) samen
worden gemengd tijdens de doorspoelcyclus om de
leidingen te reinigen en het gebruik van oplosmiddel
te verminderen.
Laatste doorspuitbron
Selecteer „Lucht”, „Oplosmiddel” of „3de spoelklep”
(enkel beschikbaar als de 3de spoelklep in
Configuratiescherm 3 op pagina 33) ingesteld
is op „Aan”.
Totale stoottijd
Voer de totale stoottijd in (0 tot 999 seconden).
Laatste doorspuittijd
Voer de laatste doorspuittijd in (0 tot 999 seconden).
Vultijd gemengd materiaal
Voer de vultijd in voor het gemengd materiaal (0 tot
999 seconden). Dit geeft de hoeveelheid materiaal
aan die vereist is om de applicator / het pistool
vanuit de doseerkleppen te vullen.
Luchtstoottijd
Voer de luchtstoottijd in (0,0 tot 99,9 seconden).
Stoottijd oplosmiddel/stoottijd 3de spoelklep
Voer de stoottijd van het oplosmiddel of de 3de
spoelklep in (0,0 tot 99,9 seconden).
313951E
45
Instelstand
Receptinstelscherm 5
Receptinstelscherm 6
FIG. 54. Receptinstelscherm 5
FIG. 55. Receptinstelscherm 6
Dit scherm verschijnt uitsluitend als de K-factorinvoer in
Optiescherm 1, pagina 36 is ingesteld op „Recept”.
Dit scherm verschijnt enkel als de debietbereikcontrole
in Optiescherm 2 op pagina 37 ingesteld is op „Aan”.
K-factor A Meter
Monitor debietbereik
Voer de K-factorinvoer in voor debietmeter A (cc/puls).
Dit is de hoeveelheid materiaal dat door de debietmeter
passeert per puls (elektrisch pulssignaal).
Selecteer de gewenste debietbereikcontrole
(Uit, Waarschuwing of Alarm).
Limiet laag debiet
K-factor B Meter
Voer de limiet voor laag debiet in (1 tot 3999 cc/min).
Voer de K-factor in (cc/puls) voor debietmeter B.
Limiet Hoog debiet
K-factor oplosmiddelmeter
Voer de limiet voor hoog debiet in (1 tot 3999 cc/min).
Dit veld verschijnt enkel als Oplosmiddelbesturing in
Configuratiescherm 5 op pagina 34 ingesteld is op
„Meter”. Voer de K-factor in (cc/puls) voor de
oplosmiddeldebietmeter.
Receptinstelscherm 7
FIG. 56. Receptscherm 7
Dit scherm verschijnt enkel als de spoel- en vulinvoer
in Optiescherm 1, pagina 36 op „Recept” en Speciale
uitvoer in Configuratiescherm 5 pagina 34 op
1, 2, 3, of 4 zijn ingesteld. De I/O-kaart heeft vier
programmeerbare outputs.
46
313951E
Instelstand
Recept 0 schermen
OPMERKING: Zie FIG. 49 op pagina 43 voor een
schema van de recept 0 schermen. Gedetailleerde
schermbeschrijving hieronder.
Kleur 0 wordt meestal gebruikt:
• in meerkleurensystemen voor het doorspuiten van
de materiaalleidingen zonder dat een nieuwe kleur
wordt geladen
• aan het einde van de werktijd om te voorkomen
dat gekatalyseerd materiaal uithardt.
OPMERKING: Elk scherm geeft het huidige
schermnummer en het totale aantal schermen in de
groep weer. Het totale aantal schermen in een groep
en de velden die op ieder scherm worden weergegeven,
kunnen variëren, afhankelijk van de in de
Systeemconfiguratieschermen en de
Optieschermen gemaakte selecties.
Laatste doorspuitbron
Selecteer „Lucht”, „Oplosmiddel” of „3de spoelklep”
(enkel beschikbaar als de 3de spoelklep in
Configuratiescherm 3 op pagina 33) ingesteld
is op „Aan”.
Luchtstoottijd
Voer de luchtstoottijd in (0,0 tot 99,9 seconden).
Stoottijd oplosmiddel/stoottijd 3de spoelklep
Voer de stoottijd van het oplosmiddel of de 3de
spoelklep in (0,0 tot 99,9 seconden).
Recept 0 scherm 2
Recept 0 scherm 1
FIG. 58. Recept 0 scherm 2
FIG. 57. Recept 0 scherm 1
Als het aantal pistolen is ingesteld op „2” in
Configuratiescherm 4, pagina 33, zal er op
dit scherm een kolom voor Pistool 2 verschijnen.
Doorspuittijd kleur/katalysator
Eerste doorspuitbron
Selecteer „Lucht”, „Oplosmiddel” of „3de spoelklep”
(enkel beschikbaar als de 3de spoelklep in
Configuratiescherm 3 op pagina 33)
ingesteld is op „Aan”.
Stoottype
Selecteer „Lucht/Oplosmiddel” of „Lucht/3de spoelklep”
(enkel beschikbaar als de 3de spoelklep ingesteld is op
„aan” in Configuratiescherm 3 op pagina 33). Dit is het
proces waarbij lucht en oplosmiddel (of lucht en
vloeistof uit de 3de spoelklep) samen worden gemengd
tijdens de doorspoelcyclus om de leidingen te reinigen
en het gebruik van oplosmiddel te verminderen.
313951E
Dit veld verschijnt enkel als het systeem een
kleurwisselmodule bevat. Voer de doorspuittijd
in (0 tot 999 seconden).
Eerste doorspuittijd
Voer de eerste doorspuittijd in (0 tot 999 seconden).
Totale stoottijd
Voer de totale stoottijd in (0 tot 999 seconden).
Laatste doorspuittijd
Voer de laatste doorspuittijd in (0 tot 999 seconden).
47
Instelstand
Recept 0 scherm 3
Recept 0 scherm 4
FIG. 60. Recept 0 scherm 4
FIG. 59. Recept 0 scherm 3
Dit scherm verschijnt alleen als oplosmiddelcontrole
in Configuratiescherm 5, pagina 34 is ingesteld op
„Meter” en de spoelvolumecontrole in Optiescherm 1
op pagina 36 is ingesteld op „Aan”, of de 3de Spoelklep
in Configuratiescherm 3 op pagina 33 op „Aan”
is gezet.
Dit scherm verschijnt enkel als de spoel- en vulinvoer
in Optiescherm 1, pagina 36 op „Recept” en Speciale
uitvoer in Configuratiescherm 5 pagina 34 op 1, 2, 3,
of 4 zijn ingesteld. De I/O-kaart heeft vier
programmeerbare outputs.
Minimaal spoelvolume
Dit veld verschijnt alleen als de spoelvolumecontrole
in Optiescherm 1 op pagina 36 op „Aan” is ingesteld.
Voer het minimale spoelvolume in (0 tot 999 cc).
Beëindiging vulbron
Dit veld verschijnt enkel als de 3de spoelklep in
Configuratiescherm 3 op pagina 33 is ingesteld op
„Aan”. Selecteer „Uit”, „Oplosmiddel” of „3de klep”.
Beëindiging vultijd
Dit veld verschijnt alleen als Beëindiging vulbron is
ingesteld op „Lucht”, „Oplosmiddel” of „3de klep”.
Voer de tijd in seconden in.
48
313951E
Instelstand
Kalibratiescherm
FIG. 61. Kalibratiescherm
Gebruik dit scherm om een meter te kalibreren. Stel in
op „Meter A”, „Meter B” of „Oplosmiddelmeter”
(beschikbaar als Oplosmiddelmeter in
Configuratiescherm 5, pagina 34 op „Meter” staat).
•
Start - start het kalibreren
•
Stoppen - stop het kalibreren
•
Doorspoelen - spoel de monsterafnamekranen
door na het kalibreren
Zie De meter kalibreren op pagina 100 voor wanneer
en hoe de meter te kalibreren.
313951E
49
Instelstand
50
313951E
ProMix 2KS Integratiespecificaties
ProMix 2KS Integratiespecificaties
Discrete I/O vs
Netwerkcommunicaties
Het ProMix 2KS automatisch systeem gebruikt geen
cabinebesturing. Het gebruikt wel discrete I/O of
netwerkcommunicaties om het systeem te besturen.
Elke methode kan exclusief worden gebruikt, of allebei
tegelijkertijd.
In de automatische modus kunnen de volgende
velden worden ingesteld op „Discreet” of „Netwerk”
(zie Configureer scherm 6 op pagina 35):
•
•
•
Debietregeling
Doseren
Pistool 1 trekker
Discrete I/O
Discrete I/O vereist een 24 V gelijkstroom die ter plaatse
moet worden geleverd. De ProMix 2KS levert geen
stroom voor de discrete I/O.
Zie Tabel 4 op pagina 54, FIG. 70 op pagina 63 en Tabel
8
op pagina 64 voor in- en uitvoeren. Het is noodzakelijk
dat u deze in- en uitvoeren begrijpt om de ProMix 2KS
naar behoren in de automatisering te integreren.
In- en uitvoerverbindingen worden bij de discrete I/O
klemmenborden gemaakt (FIG. 63) en bij de discrete
I/O-kaart (FIG. 64) binnenin de EasyKey. Zie ook het
Schema elektrisch systeem op pagina 128.
OPMERKING: In de halfautomatische modus is enkel
het doseringsveld beschikbaar,
Reviseer de kleurwisselkaarten (FIG. 109-FIG. 126). Het
is noodzakelijk dat u de kleurwisselsequenties volledig
begrijpt om de invoeren te besturen en de uitvoeren
te controleren.
OPMERKING: Met de manuele overnamefunctie kunt
u het systeem besturen voordat de automatie (PLC)
beschikbaar is. Manuele overname vereist wel nog
steeds enige communicatie via het discrete I/O of
netwerkcommunicaties. Hoewel manuele overname
niet bedoeld is als belangrijkste besturingsmodus
kan het wel worden gebruikt als er een geschikte
pistooltrekkerinvoer wordt geleverd.
Zie Geavanceerd instelscherm 7 op pagina 42. Dit
scherm geeft de werkelijke status weer van alle in- en
uitvoeren. Het is belangrijk dat u controleert of iedere
invoer van de lokale automatisering (PLC) door de
EasyKey wordt ontvangen en dat u verifieert of de
ProMix 2KS uitvoeren uitstuurt naar de automatisering.
De volgende paragrafen beschrijven elke discrete
I/O-functie in detail.
Displaykaart
Barrièrekaart
Klemmenborden (zie FIG. 63)
Discrete I/O-kaart (zie FIG. 64)
TI12496a
FIG. 62. EasyKey-besturingskaarten
313951E
51
ProMix 2KS Integratiespecificaties
Digitale invoeren
Zie Automatie stroomgrafieken op pagina’s 55-59.
Start van het mengen: Dit is een onderhoudsinvoer.
Bij Hoog, zal de ProMix 2KS naar de Mengmodus
proberen te gaan. Deze Meng Start invoer mag niet
worden geprobeerd, tenzij de Mix_Ready uitvoer erkend
wordt. Dit verzekert dat er geen alarmen zijn en dat de
Meng Start invoer geschikt is.
Deze invoer blijft altijd hoog wanneer mengen op
verzoek is vereist. Wanneer laag, zal er geprobeerd
worden om materialen te mengen en een doorspoeling
of receptverandering worden doorgevoerd.
Verzet deze invoer niet om de unit in Stand-by-modus
te zetten tijdens korte werkonderbrekingen.
De ProMix 2KS gaat na 2 minuten inactiviteit
automatisch in de inactieve modus. Wanneer
er een pistooltrekkerinvoer wordt waargenomen,
verlaat de ProMix 2KS automatisch de inactieve
modus en begint het materiaal opnieuw vanaf
het stoppunt te mengen.
Start doorspuiten: Dit is een onderhoudsinvoer.
Wanneer herkend door de ProMix 2KS zal de
doorspuitsequentie beginnen en de doorspuittijd
van het actieve recept gebruiken. Dit bevat ook de
vullingstijd voor het oplosmiddel. Het is nodig dat
u de Doorspuit/kleurwissel output in het oog houdt
om er zeker van te zijn dat deze functie begonnen is.
Eens deze output verwijderd werd zal het systeem
onmiddellijk naar de stand-by-modus gaan.
Start kleurwissel: Dit is een tijdelijke invoer, minimum
100 msec. Wanneer herkend door de ProMix 2KS, zal
de kleurwisselsequentie beginnen, beginnende met
de Kleur-/katalysatorafvoer.
OPMERKING: Als het nieuwe recept dezelfde kleur
heeft als het actieve recept, dan worden de Kleur/
katalysator afvoer en Kleur/katalysator vultijden
overgeslagen en begint de kleurwisselsequentie met
het doorspuiten. De receptbitconfiguratie voor de
kleurwissel moet ook ten minste 100 msec worden
geladen voordat de kleurwissel startinvoer wordt
aangezet. De receptbitconfiguratie moet aanblijven
terwijl de kleurwissel startinvoer wordt verwijderd.
Graco raadt aan om de receptbits actief te houden
en niet veranderen totdat er een nieuwe kleur wordt
vereist. De PLC moet de Doorspuit/kleurwissel output
controleren, alsmede de vulactief uitvoer om er zeker
van te zijn dat het proces naar behoren wordt
uitgevoerd. Een volledige kleurwissel zonder fouten
(resulterend in een Mengklaar uitvoerstatus)
is een volledige kleurwissel.
Pistooltrekker: Wanneer Hoog, geeft deze invoer de
ProMix 2KS het signaal dat het pistool werkelijk wordt
bediend. Dit signaal moet iedere keer worden verstuurd
wanneer het pistool wordt bediend. Deze invoer levert
de timing voor alarmfuncties en bestuurt ook de
debietsbesturingsfuncties. Zonder dit signaal zullen
er geen debietregelingsfuncties starten.
Taak voltooid: Dit is een tijdelijke invoer, minimum
100 msec. Wanneer herkend door de ProMix 2KS
worden de taaktotalen gewist en wordt er ter
informatie een tijd/datumstempel toegevoegd.
Stop op afstand: Gebruik deze invoer wanneer externe
apparatuur wordt gebruikt om het systeem te stoppen.
Wis alle alarmen voordat u deze invoer gebruikt.
Voor meer informatie over deze invoer kunt u uw
Graco-dealer benaderen.
Alarm resetten: Dit is een tijdelijke invoer, minimum
100 msec. Wanneer deze wordt herkend door de
ProMix 2KS, zal hij alle actieve alarmen wissen en
de automatisering naar de volgende stap laten gaan.
Gewoon: Dit is geen invoer, maar de ProMix 2KS
verwacht wel dat de COM-zijde van de 24 V
gelijkstroom aangesloten is, zoals weergegeven in
Tabel 8. Dit zorgt ervoor dat elke in- en uitvoer goed
werkt.
I/O klemmenbord detail
Pen
RS485 Integratie A
RS485 Integratie B
RS485 Integratie Grond
RS485 Netwerk A
RS485 Netwerk B
RS485 Netwerk Grond
Pen
Kalibratie
debietregeling
Pistooltrekker
Digitaal gewoon
Externe stop
Alarm weer in de
beginstand zetten
Algemeen alarm
Digitaal gewoon
Alarm houdbaarheid
INVOER
UITVOER
Analoog debietbereik in
Analoog debietbereik gewoon
TI12958a
FIG. 63. EasyKey-klemmenborden
OPMERKING: Dit is ook van toepassing als u de
Modbus-registers gebruikt (zie de Modbus map
tabel in handleiding 3A1562).
52
313951E
Digitale uitvoer
Gewoon/Stroom
Speciale uitvoer #1
Speciale uitvoer #2
Speciale uitvoer #3
Digitale uitvoer
Gewoon/Stroom
Speciale uitvoer #4
ProMix 2KS Integratiespecificaties
JLS
Digitale uitvoer Gewoon/Stroom
Debietbereik Alarmuitvoer
Debietregelingskalibratie actief
Vul Actief
Meng Klaar uitvoer
Meng Actief uitvoer
Doorspuiten/Receptverandering
Actief uitvoer
Digitale uitvoer Gewoon/Stroom
Invoer receptverandering
Invoer Receptbit 5
Invoer Receptbit 4
Invoer Receptbit 3
Invoer Receptbit 2
Invoer Receptbit 1
Invoer Receptbit 0
Gewone digitale invoer
Reserve
Externe kleurwissel klaar
Invoer Taak voltooid
Doorspuitinvoer
Menginvoer
Gewone digitale invoer
FIG. 64. 255766 Discrete I/O-kaart
313951E
53
ProMix 2KS Integratiespecificaties
Digitale uitvoer
Analoge invoer
Zie Automatie stroomgrafieken op pagina’s 55-59.
Stroomcommando: Dit is de positieve zijde van het
0-10 V gelijkstroom signaal. (Zie Gewoon onder
Digitale invoeren op pagina 52.) Deze invoer
komt overeen met de Debietwaarde-instelling
in Geavanceerd instelscherm 5, pagina 41.
Bijvoorbeeld, als de instelling 0-300 cc/min is de V
enkelstroom analoge invoer = 0 cc/min en daarom
is de 10 V gelijkstroom analoge invoer 300 cc/min.
Purge_CC_Active: Deze uitvoer zal hoog blijven
tijdens het manueel doorspuiten of de kleurwissel
doorspuitsequentie. Zie de kleurwisselgrafieken
(FIG. 109-FIG. 126) voor meer informatie.
Fill_Active: Deze uitvoer zal hoog blijven terwijl de
ProMix 2KS in het Vullen van gemengd materiaal zit
op het einde van een typische kleurwisselsequentie.
Mix_Active: Deze uitvoer blijft hoog zolang de ProMix
2KS zich in de mengmodus bevindt. Het is mogelijk dat
er alarmuitvoeren zijn terwijl deze uitvoer hoog is; dit zijn
typische Hoog/Laag-waarschuwingen. Houd deze
uitvoer en alarmuitvoeren steeds in de gaten om
feedback te leveren over de huidige status van de
ProMix 2KS. (Zie de Modbus-grafiek in de Graco
Gateway-handleiding 3A1562.)
Mix_Ready: Deze uitvoer zal hoog blijven zolang er
geen alarmen zijn en de ProMix 2KS klaar is om naar
de Mengmodus te gaan.
Algemeen alarm: Deze uitvoer zal hoog blijven als er
een alarm actief is. Zie Tabel 16 op pagina 115 voor een
volledige lijst van alarmen.
OPMERKING: Om de ware betekenis van het alarm te
begrijpen, is het belangrijk om deze uitvoer, samen met
Meng_Actief, te controleren.
Alarm_Potlife: Deze uitvoer zal hoog blijven samen
met de Alarmuitvoer wanneer de houdbaarheidstijd
bereikt werd voor het actieve recept. De Meng_Actief
uitvoer zal naar sterk dalen, ook als de Meng_Start
invoer hoog is. Deze uitvoer zal hoog blijven totdat het
houdbaarheidsdvolume wordt opgeheven of de
ProMix 2KS het doorspuiten of een kleurwissel voltooit.
De alarm resetinvoer zal deze uitvoer niet stoppen,
maar wel het hoorbare alarm van de EasyKey.
OPMERKING: De alarmreset
Tabel 4: Sourcing/Sinking in- en uitvoeren
Invoeren (Automatie sourcing)
1
Debietregelingskalibratie
Zwart
+
2
Pistooltrekker
Wit
+
3
Digitaal in Gewoon
Rood
-
4
Externe stop
Groen
+
5
Alarm weer in de beginstand zetten Bruin
+
Uitvoeren (Automatie sourcing)
6
Alarmuitvoer
Blauw
+
7
Digitaal uit Gewoon
Oranje
-
8
Houdbaarheid
Geel
+
Uitvoeren (Automatie Sinking)
6
Alarmuitvoer
Blauw
-
7
Meer dan 24 Volt
Oranje
+
8
Houdbaarheid
Geel
-
Automatie
9
Analoog debietbereik in
Paars
+
10
Analoog debietbereik gewoon
Grijs
-
-toets zal het
hoorbare alarm ook resetten.
Om het houdbaarheidsvolume op te heffen, moet de
ProMix 2KS Meng_Start invoer worden uitgeschakeld
en dan teruggezet op Hoog om materiaal te kunnen
spuiten. Op dit moment zullen de Meng_Actief, Alarm
en Houdbaarheids_Alarm uitvoer hoog zijn totdat het
houdbaarheidsvolume uitgesproeid is.
Digitale uitgang voor toevoer: Dit is de toevoer voor
de digitale uitvoer. Het is dezelfde toevoer voor de
digitale invoer. (Zie Gewoon onder Digitale invoeren
op pagina 52.)
54
313951E
ProMix 2KS Integratiespecificaties
Automatie stroomgrafieken
Start Mengmodusproces
Zie FIG. 65, Tabel 5, en Tabel 6.
Start
Mengmodusproces
NEE
JA
Is Meng Klaar
bit = 1?
Moet Alarmconditie of
Actief recept 61 zijn.
Zie Alarm in bedrijf
op pagina 59 of
opstarten vanuit
Recept 61 (zie
OPMERKING
hieronder)
Stel Mengbit in op 1
NEE
OPMERKING: Bij het opstarten gaat
het systeem standaard naar Recept 61,
wat geen geldig receptnummer is.
Voer een kleurwissel uit bij Recept 0
of geef een geldig receptnummer
in (1-60).
Is Meng
Actief bit = 1?
JA
ProMix 2KS in
Mengmodus (volledig)
Mengen Actief = 1
terwijl de ProMix 2KS
in de Mengmodus staat
FIG. 65. Stroomschema mengmodusproces starten
313951E
55
ProMix 2KS Integratiespecificaties
Mengmodusproces
Zie FIG. 66, Tabel 5, en Tabel 6.
Mengmodusproces
Mengmodus vereist.
PLC is aan het
verifiëren of de
Mengmodus
onderhouden is.
NEE
Is Meng Actief
bit = 1?
JA
Mengproces actief
Controleer Alarm
toestand: als het Alarm_
is het Algemene bit = 1?
NEE
Ga naar Start
Mengmodusproces,
op pagina 55
JA
Ga naar Alarm in
bedrijf, op pagina 59
FIG. 66. Stroomschema mengmodusproces
56
313951E
ProMix 2KS Integratiespecificaties
Doorspuitproces
Zie FIG. 67, Tabel 5, en Tabel 6.
Start
NEE
Is Meng Klaar
bit = 1?
Moet Alarmconditie
of Actief recept 61
zijn. Zie Alarm in
bedrijf op pagina 59
of opstarten vanuit
Recept 61 (zie
OPMERKING
hieronder).
Zet doorspuitbit = 1?
NEE
NEE
(Wachten op Mengen
Klaar)
Is Meng Klaar
bit = 1?
OPMERKING: Bij het opstarten gaat
het systeem standaard naar Recept 61,
wat geen geldig receptnummer is.
Voer een kleurwissel uit bij Recept 0
of geef een geldig receptnummer
in (1-60).
JA
JA
Is
Doorspuit_CC_Actief
bit = 1?
JA
ProMix 2KS in
Doorspuit_CC modus
(proces gestart)
ProMix 2KS-doorspuitproces (Voltooid)
FIG. 67. Stroomschema doorspuitmodusproces
313951E
57
ProMix 2KS Integratiespecificaties
Kleurwisselmodusproces
Zie FIG. 68, Tabel 5, en Tabel 6.
Kleurwisselproces (basis)
Doe niets.
Sproeien
volgens gewenst
recept.
JA
Is actief recept =
gewenst recept?
(Register 40005).
NEE
Laad ccNieuwRecept
(Register 40046) met
receptnummer naar
Kleurwissel naar
(0 tot 60 is geldig).
Zorg ervoor dat
KleurWissel bit
gezien wordt door
ProMix 2KS
Is
Doorspuit_CC_Act
ief bit = 1?
NEE
Stel Kleurwissel (CC)
bit in op 1.
JA
Wis KleurWissel (CC) bit
(tijdelijke invoer).
CC-proces gestart.
NEE
NEE
(Wachten op Mengen
Klaar)
Is Meng Klaar
bit = 1?
Controleer de Alarm
toestand: als het Alarm_
is het Algemene bit = 1?
JA
JA
ProMix
2KS-kleurwisselproces
(voltooid)
Alarm in bedrijf. Zie
Alarm in bedrijf op
pagina 59.
FIG. 68. Stroomschema kleurwisselmodusproces
58
313951E
ProMix 2KS Integratiespecificaties
Alarm in bedrijf
Zie FIG. 69, Tabel 5, Tabel 6, en Tabel 7.
Alarm in bedrijf
Er is al eerder een
alarmconditie
gevonden.
Alarm_General = 1.
Controleer of
Houdbaarheidsalarm: is Alarm_
Potlife bit = 1?
NEE
Twee opties:
Bepaal het exacte alarm in
Tabel 7 op pagina 62 en
los het probleem dat het
alarm veroorzaakt heeft
zoals vereist op.
• Doorspuiten of Kleurwissel om het
gemengde materiaal in deze lijn te
verwijderen.
• Plaats in Mengmodus en sproei het
houdbaarheidsvolume dat in de
ProMix 2KS ingesteld is.
OPMERKING: De resettoets zet het
alarm alleen op stil. Om het alarm uit
te schakelen, moet u een van de twee
bovenstaande opties uitvoeren.
Reset het alarm.
Reset_Alarm = 1.
NEE
Is Meng Klaar
bit = 1?
JA
JA
Ga naar het volgende
proces indien gewenst.
FIG. 69. Stroomschema alarmproces
313951E
59
ProMix 2KS Integratiespecificaties
Tabel 5: ProMix 2KS Digitale invoer (Modbus Register 40040)
Bit Digitale invoer binair
Naam
0:5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X X X X X X Recept
Details
Binaire bits enkel voor het bekijken van discrete
invoer.
6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Kleurwissel (CC) Stel bit op „1” in om kleurwissel te starten (tijdelijk)
7
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Mengen
Zet bit begin Mengmodus (onderhoud)
8
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Spoelen
Stel bit op „1” in om doorspuitreeks te starten
(gehandhaafd)
9
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Job_Complete
Stel bit op „1” in om taak voltooien invoer te starten
(tijdelijk)
10 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Externe CC klaar Stel bit op „1” in om externe kleurwissel te starten
(tijdelijk)
11 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Niet gebruikt
12 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 FC _Calibrate
Stel de bit op „1” in om
debietregelingkalibratie-invoer te starten (tijdelijk)
13 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gun_Trigger
Stel de bit op „1” in om aan te geven dat het pistool
werkelijk wordt bediend (handhaaf terwijl het pistool
wordt bediend, verwijder wanneer pistool wordt
gesloten)
14 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Reset_Alarm
Stel bit op „1” in om een actief alarm uit te schakelen
(tijdelijk)
15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Externe stop
Zet bit naar unit om te stoppen op afstand (tijdelijk)
OPMERKING: Cellen met schaduw komen overeen met de stroomgrafieken op pagina’s 55-59.
60
313951E
ProMix 2KS Integratiespecificaties
Tabel 6: ProMix 2KS Digitale uitvoer (Modbus Register 40041)
Bit
Digitale invoer binair
Naam
Details
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Purge_CC_Active
„1” geeft aan dat doorspuiten of kleurwissel
bezig is
1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Mix_Active
„1” geeft aan dat mengen bezig is
2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Mix_Ready
„1” geeft aan dat er geen alarmen zijn en het OK
is om te Mengen
3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 CC_Fill_Active
„1” geeft aan dat er gevuld wordt bij een
kleurwissel
4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 FCalActive
„1” geeft aan dat de
debietregelingkalibratie-routine bezig is
5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 Flow_Rate_Alarm
„1” geeft aan dat het/de
stroomsnelheidalarm/waarschuwing actief is
6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Special_1
„1” geeft aan dat de Special_1 uitvoer aan staat
(alleen controle)
7
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Special_2
„1” geeft aan dat de Special_2 uitvoer aan staat
(alleen controle)
8
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Special_3
„1” geeft aan dat de Special_3 uitvoer aan staat
(allen controle)
9
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Special_4
„1” geeft aan dat de Special_4 uitvoer aan staat
(alleen controle)
10
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Niet gebruikt
11
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Niet gebruikt
12
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alarm_General
„1” geeft aan dat er een algemeen alarm in
werking is. (Als Meng_Actief nog steeds te
hoog is, enkel een waarschuwing.) Zie de
Modbusgrafieken in de Graco Gatewayhandleiding 3A1562 voor details over het type.
13
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alarm_Potlife
„1” geeft aan dat er een Houdbaarheidsalarm
in werking is.
OPMERKING: Cellen met schaduw komen overeen met de stroomgrafieken op pagina’s 55-59.
313951E
61
ProMix 2KS Integratiespecificaties
Tabel 7: ProMix 2KS Actieve alarmen (Modbus Register 40010)
62
Bit
Digitale invoer binair
Naam
Details
Lage Byte: 0
0000 0000 0000 0000
Geen bits ingesteld
Geen actief alarm
Lage Byte: 0
0000 0000 0000 0001
Comm_Error
Lage Byte: 0
0000 0000 0000 0010
Potlife_Alarm
Lage Byte: 0
0000 0000 0000 0100
Ratio_High_Alarm
Lage Byte: 0
0000 0000 0000 1000
Ratio_Low_Alarm
Lage Byte: 0
0000 0000 0001 0000
Overdose_A_Alarm
Lage Byte: 0
0000 0000 0010 0000
Overdose_B_Alarm
Lage Byte: 0
0000 0000 0100 0000
Dose_Time_A_Alarm
Lage Byte: 0
0000 0000 1000 0000
Dose_Time_B_Alarm
Lage Byte: 0
0000 0001 0000 0000
Mix_In_Setup_Alarm
Lage Byte: 0
0000 0010 0000 0000
Remote_Stop_Alarm
Lage Byte: 0
0000 0100 0000 0000
Purge_Volume_Alarm
Lage Byte: 0
0000 1000 0000 0000
CAN_Comm_Error_Alarm
Lage Byte: 0
0001 0000 0000 0000
High_Flow_Alarm
Lage Byte: 0
0010 0000 0000 0000
Low_Flow_Alarm
Lage Byte: 0
0100 0000 0000 0000
System_Idle_Alarm
Lage Byte: 0
1000 0000 0000 0000
Setup_Change_Alarm
Hoge Byte: 0
0000 0000 0000 0001
Power_On_Alarm
Hoge Byte: 0
0000 0000 0000 0010
Defaults_Loaded_Alarm
Hoge Byte: 0
0000 0000 0000 0100
IO_Alarm
Hoge Byte: 0
0000 0000 0000 1000
Purge_Initiate_Error
Hoge Byte: 0
0000 0000 0001 0000
Material_Fill_Alarm
Hoge Byte: 0
0000 0000 0010 0000
Tank_A_Low_Alarm
Hoge Byte: 0
0000 0000 0100 0000
Tank_B_Low_Alarm
Hoge Byte: 0
0000 0000 1000 0000
Tank_S_Low_Alarm
Hoge Byte: 0
0000 0001 0000 0000
Auto_Dump_Complete
Hoge Byte: 0
0000 0010 0000 0000
Color/Catalyst_Purge_Alarm
Hoge Byte: 0
0000 0100 0000 0000
Color/Catalyst_Fill_Alarm
Hoge Byte: 0
0000 1000 0000 0000
Num_Alarm_Desc
Hoge Byte: 0
0001 0000 0000 0000
Spare3_Alarm
Hoge Byte: 0
0010 0000 0000 0000
Spare2_Alarm
Hoge Byte: 0
0100 0000 0000 0000
Spare1_Alarm
Hoge Byte: 0
1000 0000 0000 0000
Potlife_Buzzer
313951E
ProMix 2KS Integratiespecificaties
ProMix 2KS EasyKey
Digitale invoer
PLC Uitvoer
(Sourcing)
Invoer
Gewoon
Uitgang
Ingang
24
Vdc
ProMix 2KS EasyKey
Digitale uitvoer
Gewoon
PLC Invoer
(Dalend)
24
Vdc
Uitvoer
Gewoon
Ingang
Uitgang
Gewoon
ProMix 2KS EasyKey
Digitale uitvoer
PLC Invoer
(Sourcing)
Uitvoer
Gewoon
Uitgang
Ingang
24
Vdc
Gewoon
FIG. 70. Automatie 24 V gelijkstroom sourcing invoer diagram
313951E
63
ProMix 2KS Integratiespecificaties
Tabel 8: Discrete I/O terminal verbindingen
Terminal
Terminallocatie
Naam
Details (zie ook pagina’s 60 en 61)
Digitale invoeren
1
J2, I/O-kaart op afstand Mengen
2
J2, I/O-kaart op afstand Spoelen
3
J2, I/O-kaart op afstand Job_Complete
4
J2, I/O-kaart op afstand Externe CC klaar
5
6*
J2, I/O-kaart op afstand Reserve
J2, I/O-kaart op afstand Gewone digitale invoer
1*
2
J3, I/O-kaart op afstand Gewone digitale invoer
J3, I/O-kaart op afstand Recept bit 0
3
J3, I/O-kaart op afstand Recept bit 1
4
J3, I/O-kaart op afstand Recept bit 2
5
J3, I/O-kaart op afstand Recept bit 3
6
J3, I/O-kaart op afstand Recept bit 4
7
J3, I/O-kaart op afstand Recept bit 5
8
J3, I/O-kaart op afstand Kleurwissel (CC)
1
10-pen Terminalblok
Kalibratie debietregeling
2
10-pen Terminalblok
Pistooltrekker
3†
4
10-pen Terminalblok
10-pen Terminalblok
Gewone digitale invoer
Externe stop
5
10-pen Terminalblok
Reset_Alarm
Zet bit om Mengmodus te beginnen
(onderhoud)
Zet bit op „1” om doorspuitreeks te starten
(gehandhaafd)
Zet bit op „1” om taak voltooien invoer
te starten (tijdelijk)
Zet Bit op „1” om Externe kleurwissel
te beginnen (gehandhaafd)
Zet binaire bits voor te veranderen recept
(vasthouden totdat het terug verandert)
Zet binaire bits voor te veranderen recept
(vasthouden totdat het terug verandert)
Zet binaire bits voor te veranderen recept
(vasthouden totdat het terug verandert)
Zet binaire bits voor te veranderen recept
(vasthouden totdat het terug verandert)
Zet binaire bits voor te veranderen recept
(vasthouden totdat het terug verandert)
Zet binaire bits voor te veranderen recept
(vasthouden totdat het terug verandert)
Zet bit op „1” om kleurwissel te starten
(tijdelijk)
Zet bit op „1” om de debietregelingskalibratie
te beginnen (tijdelijk)
Zet bit op „1” om aan te geven dat het pistool
wordt bediend (vloeistofstroom verwacht)
Zet Bit op „1” om de stop op afstand te
beginnen (tijdelijk)
Zet bit op „1” om een actief alarm uit te
schakelen (tijdelijk)
* Digitale invoer samengebonden op de I/O-kaart (zie FIG. 64).
† Digitale invoer met elkaar verbonden op de EasyKey-displaykaart.
Meerdere verbindingspunten voor uw comfort.
64
313951E
ProMix 2KS Integratiespecificaties
Tabel 8: Discrete I/O terminal verbindingen
Terminal
Terminallocatie
Naam
Details (zie ook pagina’s 60 en 61)
Digitale uitvoer
1★
2
3
4
5
6
7
8★
1★
2
J4, I/O-kaart op afstand Digitale uitvoer Gewoon/Stroom
J4, I/O-kaart op afstand Purge_CC Active
„1” geeft aan dat doorspuiten of kleurwissel
bezig is
J4, I/O-kaart op afstand Mix_Active
„1” geeft aan dat mengen bezig is
J4, I/O-kaart op afstand Mix_Ready
„1” geeft aan dat er geen alarmen zijn en het
OK is om te Mengen
J4, I/O-kaart op afstand CC_Fill_Active
„1” geeft aan dat er gevuld wordt bij een
kleurwissel
J4, I/O-kaart op afstand FCalActief
„1” geeft aan dat de
debietregelingkalibratie-routine bezig is
J4, I/O-kaart op afstand Flow_Rate
„1” geeft aan dat het/de
stroomsnelheidalarm/waarschuwing actief is
J4, I/O-kaart op afstand Digitale uitvoer Gewoon/Stroom
6★
J5, I/O-kaart op afstand Digitale uitvoer Gewoon/Stroom
J5, I/O-kaart op afstand Special_1
„1” geeft aan dat de Special_1 uitvoer
aan staat
J5, I/O-kaart op afstand Special_2
„1” geeft aan dat de Special_2 uitvoer
aan staat
J5, I/O-kaart op afstand Special_3
„1” geeft aan dat de Special_3 uitvoer
aan staat
J5, I/O-kaart op afstand Special_4
„1” geeft aan dat de Special_4 uitvoer
aan staat
J5, I/O-kaart op afstand Digitale uitvoer Gewoon/Stroom
6
10-pen Terminalblok
Algemeen alarmuitvoer
7◆
8
10-pen Terminalblok
10-pen Terminalblok
9
10-pen Terminalblok
10
10-pen Terminalblok
Digitale uitvoer Gewoon/Stroom
Alarm houdbaarheid
„1” geeft aan dat de
houdbaarheidsalarmuitvoer aan staat
Debietwaarde analoog
0-10 V gelijkstroom invoer voor
in (0-10 V gelijkstroom)
Debietinstelpunt met betrekking tot
debietwaarde ingesteld in 2KS
Debietwaardescherm
Debietwaarde Gewoon voor
Gewone zijde van Debietinstelpunt
Pen 9
van Terminal 9
3
4
5
„1” geeft aan dat de algemene alarmuitvoer
aan staat
Communicaties
1
6-pen Terminalblok
RS485 Integratie A
2
6-pen Terminalblok
RS485 Integratie B
Communicatie met externe PLC/controller
3
6-pen Terminalblok
RS485 Integratieschild/Grond
4
6-pen Terminalblok
RS485 Netwerk A
Communicatie uitsluitend met Meerdere
5
6-pen Terminalblok
RS485 Netwerk B
EasyKeys
6
6-pen Terminalblok
RS485Netwerkschild/Grond
★ Digitale uitvoer samengebonden op de I/O-kaart (zie FIG. 64).
◆ Digitale uitvoer verbonden met elkaar op de EasyKey-displaykaart.
Meerdere verbindingspunten voor uw comfort.
313951E
65
ProMix 2KS Integratiespecificaties
Tabel 9: ProMix 2KS-receptbits
Receptbits
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
66
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
Nummer
2
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Receptbits
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
2
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
Nummer
1
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
313951E
Ingebouwde debietregeling
Ingebouwde debietregeling
Beschrijving debietregeling
De debietregeling is een optionele functie waarin
een intrinsieke veiligheidsregelingmodule met het
automatische ProMix 2KS-systeem is geïncorporeerd.
Debietregeling regelt nauwkeurig de toevoer van
het materiaal aan een manueel of automatisch
hogedrukspuitpistool en helpt zo de juiste hoeveelheid
voor een goede dekking te gebruiken en om zakkers
of uitlopers in de laag te voorkomen.
Luchtgestuurde
vloeistofregelaar
Vloeistofmanometer
Sensor
vloeistofdruk
1/8 npt(f)
Vloeistofinlaat
Elektriciteits- en
signaalkabelingang
1/8 npt(i)
Vloeistofuitlaat
OPMERKING: Debietregeling kan niet worden
geselecteerd bij dynamische dosering. Het mag niet
worden gebruikt met luchtbediende of luchtloze pistolen.
Debietregeling maakt gebruik van de bestaande
debietmeters in een wandgemonteerd vloeistofstation
of een RoboMix-vloeistofstation. In de lijn voor
gemengd materiaal bevindt zich geen debietmeter.
Onderdelen voor de
debietregeling
Luchtinlaatfitting, slang
met buitendiameter
van 6 mm (1/4 in.)
Printplaat
V/P-ventiel
(spanning-naar-luchtdruk)
TI17116a
Debietregelingsmodule 249849
Zie FIG. 71. De debietregelingsmodule 249849 bestaat
uit een pneumatische vloeistofdrukregelaar, een vloeistofdruksensor, een spanning-naar-luchtdrukventiel en
een printplaat. Zie handleiding 3A2097. Deze unit dient
voor de ontvangst van het analoge debietsignaal en op
basis daarvan de gewenste stroomsnelheid aan te
drijven (te beheren).
Debietregelingsmodule 24H989
Zie FIG. 72. De debietregelingsmodule 24H989 dient
voor gebruik met een door de gebruiker geleverde,
extern gemonteerde en pneumatische
vloeistofdrukregelaar. De module omvat een externe
vloeistofdruksensor en een verbindingskabel, een
spanning-naar- luchtdrukventiel en een printplaat. Zie
handleiding 3A2097. Deze unit dient voor de ontvangst
van het analoge debietsignaal en op basis daarvan de
gewenste stroomsnelheid aan te drijven (te beheren).
OPMERKING: plaats de bijgeleverde druksensor zo
dicht mogelijk bij de externe vloeistofregelaar voor het
beste resultaat.
FIG. 71. Opengewerkte tekening van
Debietregelingsmodule 249849
Luchtuitlaatfitting, buis met
buitendiameter van 6 mm (1/4 inch)
Externe
vloeistofdruksensor
Luchtdrukmeter
(niet inbegrepen)
Vermogen- en
signaalkabelingang
Printplaat
(verborgen)
V/P-ventiel
(spanning-naarluchtdrukventiel)
Luchtinlaatfitting, buis
met buitendiameter
van 6 mm (1/4 inch)
TI18956a
FIG. 72. Opengewerkte tekening van
Debietregelingsmodule 24H989
313951E
67
Ingebouwde debietregeling
Vloeistof- en luchtdrukvereisten
Bediening Debietregelaar
De ingangsdruk van de vloeistof naar de
vloeistofregelaar moet hoog genoeg zijn om bij de
hoogste debietinstelling, tussen in- en uitgang van
de regelaar een drukverschil van 0,1-0,14 MPa
(1,0-1,4 bar; 15-20 psi) in stand te houden. Als
bijvoorbeeld de maximale stroomsnelheid is ingesteld
op 280 cc/min. en er 0,24 MPa (35 psi) druk bij de
uitgang nodig is om dit debiet te behalen, moet de
ingangsdruk 0,34-0,38 MPa (50-55 psi) bedragen.
Zie FIG. 73 voor module 249849 en FIG. 74 voor module
24H989. Het systeem voor de debietregeling bevat twee
informatielussen:
De vereiste luchtdruk naar de module is 0,35-0,7 MPa
(3,5-7,0 bar, 70-100 psi).
OPMERKING:
•
Bij de debietregelingsmodules 249849 en 24H989
die met een vloeistofregelaar van 1:1 worden
gebruikt, moet de uitlaatdruk van de vloeistof van de
regelaar tussen 0,08-0,5 MPa (0,84-5,2 bar; 12 psi)
bedragen voor alle debietinstellingen. Instellingen
voor de stroomsnelheid met een druk buiten dit
bereik kunnen niet worden behaald. Er moet bij de
laagste stroomsnelheid minimaal 0,08 MPa
(0,84 bar; 12 psi) vloeistofdruk zijn.
•
Als de debietregelingsmodule 24H989 wordt
gebruikt met een vloeistofregelaar met een ratio van
meer dan 1:1, dan is de verhouding tussen de
luchtdruk en de vloeistofuitlaatdruk zeer belangrijk.
De laagst aanbevolen luchtdruk van de V/P is
0,07-0,08 MPa (0,70-0,84 bar; 10-12 psi). Er is
tegendruk vereist om bij het laagste debiet een
minimale vloeistofdruk te waarborgen.
•
De druklus bewaakt met de druksensor de
vloeistofdruk in de module. Hierdoor kan het
systeem zeer snel op de ingestelde wijzigingen
reageren. De trekker van het pistool moet tijdens de
druklus overgehaald worden.
•
De doorstroomlus bewaakt de materiaalstroom
met pulsen van de debietmeter, waarmee de
nauwkeurigheid is gegarandeerd. Het pistool
moet tijdens de doorstroomlus worden bediend.
Het systeem voor de debietregeling stelt een
gegevenstabel op die gericht is op een gewenste
doorstroomsnelheid op basis van de materiaaldruk.
Daarna bewaakt het de doorstroomlus om de
doorstroomsnelheid te handhaven.
De omzetratio van de typische vloeistofregelaar is bij
benadering 3:1 of 4:1, afhankelijk van het soort
materiaal en de viscositeit. Als de laagste vereiste
stroomsnelheid bijvoorbeeld 100 cc/min. is, dan kan de
maximaal te behalen stroomsnelheid 300-400 cc/min.
zijn.
OPMERKING: de maximale stroomsnelheid is niet het
geselecteerde maximale bereik van de stroomsnelheid.
68
313951E
Ingebouwde debietregeling
Stroominvoer: Feedback
van de Meters A en B
Luchtgestuurde
vloeistofregelaar
Lijn gemengd materiaal
Sensor vloeistofdruk
Meter B
Vloeistofregeling
skaart
Meter A
Luchtsignaal naar de
regelaar
Analoog signaal naar de V/P
Luchtleiding
V/P (Voltage/Luchtdruk) klep
Drukinvoer: Feedback van de vloeistofdruksensor
TI17118a
FIG. 73. ProMix 2KS-schema van de debietregeling (Module 249849)
Stroominvoer: feedback
van meters A en B
Lijn met gemengd materiaal
Pneumatische, externe
vloeistofregelaar
Meter B
Vloeistofregelingskaart
Vloeistofdruksensor
Luchtsignaal naar
regelaar
Meter A
Drukinvoer:
feedback van
vloeistofdruksensor
Analoog signaal naar V/P
Luchtleiding
V/P-ventiel
(spannings-naar-luchtdruk)
TI18958a
FIG. 74. Schematisch schema ProMix 2KS Debietregeling (Module 24H989)
313951E
69
Ingebouwde debietregeling
Voorbeeld van de debietregeling van het bedrijfsproces
Bedrijfsbereiken
Stap 2: Druklus
De bereiken voor de debietregeling correleren de
gewenste doorstroomsnelheid aan het signaal voor
het ingestelde punt voor de ingangsstroom.
De bedrijfsbereiken zijn:
OPMERKING: de trekker van het pistool moet tijdens
de druklus overgehaald worden.
•
•
•
•
0-300 cc/min
0-600 cc/min
0-1200 cc/min
0-100% (% open in handmatige overnamemodus)
In dit voorbeeld is het bereik ingesteld
op 0-300 cc/min en de te bereiken
doorstroomsnelheid is 150 cc/min.
Stap 1: Invoersignaal ingestelde
punt stroomsnelheid
Discrete invoer
Een discreet signaal is 0-10 V gelijkstroom, en komt
lineair overeen met het ingestelde bedrijfsbereik.
Is bijvoorbeeld het ingestelde bereik 0-300 cc/min.
en de gewenste doorstroomsnelheid 150 cc/min. dan
ontvangt de ProMix 2KS een signaal (5 V gelijkstroom)
voor het ingestelde punt van de PLC of de robot.
Zie FIG. 75 voor module 249849 en FIG. 76 voor module
24H989. De ProMix 2KS verhoogt de druk in het
systeem tot de druk die vereist is om de gewenste
doorstroomsnelheid te behalen (150 cc/min.). De
druksensor in de module stelt de huidige druk vast en
stuurt de waarde terug naar de ProMix 2KS.
Stap 3: Doorstroomlus
OPMERKING: Het pistool moet tijdens de
doorstroomlus worden bediend.
De debietmeters stellen vast dat de
doel-doorstroomsnelheid is bereikt en koppelt deze
informatie terug naar de ProMix 2KS. De ProMix 2KS
past het voltage naar de V/P aan om de bestaande
stroomsnelheid in stand te houden.
Stap 2 en stap 3 worden voortdurend herhaald om de
druk en de doorstroomsnelheid in stand te houden.
Invoer Netwerkcommunicatie
Een netwerkcommunicatiesignaal is of de gewenste
stroomsnelheid (in dit voorbeeld 150 cc/min) of het
% open.
70
313951E
Ingebouwde debietregeling
Stap 3: Stroominvoer
Sensor vloeistofdruk
Stap 1:
De ProMix 2KS
ontvangt een
instelpunt voor de
doorstroomsnelheid van de
PLC/Robot
Analoog signaal naar de V/P
Luchtleiding
V/P-ventiel (Spanning-naar-luchtdruk)
Stap 2: Drukinvoer
TI17118a
FIG. 75. De druklus van de debietregeling en de stroomlus van de ProMix 2KS (Module 249849)
Stap 3: Stroominvoer
Stap 1: ProMix
2KS ontvangt
een
debietinstelling
van PLC/robot
Vloeistofdruksensor
Luchtleiding
naar externe
vloeistofregelaar
Analoog signaal naar V/P
Stap 2: Drukinvoer
Air Line
V/P-ventiel
(spanning-naar-luchtdruk)
TI18958a
FIG. 76. De druklus en de stroomlus van de ProMix 2KS Debietregeling (Module 24H989)
313951E
71
Ingebouwde debietregeling
Instelling debietregeling
Opstarten van de debietregeling
1. Installeer de intrinsieke veilgheidsdebietregeling
(FC) zoals uitgelegd in het handboek van de
ProMix 2KS.
1. Zet de debietregeling in Configuratiescherm 5
op „Aan”.
2. Overtuig u ervan dat het analoge signaal 0-10 V
gelijkstroom is, of via de netwerkcommunicatie
correct wordt geleverd.
3. Kalibreer de debietmeters van het systeem,
zie pagina 100. Dit waarborgt dat de K-factoren
worden afgestemd op het bereik van de gebruikte
materialen.
4. Controleer of de I/O invoeren correct werken.
Controleer dit door bij gebruik van discrete I/O
Geavanceerd instelscherm 6 en Geavanceerd
instelscherm 7, pagina 42 te bekijken. Als
netwerkcommunicatie wordt gebruikt, overtuig u er
dan van dat de opdrachten worden verzonden door
op invoeren te letten op Statusscherm, pagina 24
en Geavanceerd instelscherm 6 en Geavanceerd
instelscherm 7 pagina 42.
FIG. 77. Configureer scherm 5
2. Zet handmatige overname in Geavanceerd
instelscherm 1 op „Aan”. Nu verschijnt het veld
Overname debietregeling.
OPMERKING: zie de Graco Gateway-handleiding voor
de debietregeling van Modbusadressen.
5. Zie Opstarten van de debietregeling.
FIG. 78. Geavanceerd instelscherm 1
72
313951E
Ingebouwde debietregeling
3. Zet de Overname debietregeling op % open.
Zie FIG. 79 en Tabel 10. Op het Manueel
overnamescherm wordt het instelpunt van
de doorstroming weergegeven als percentage
open (zie FIG. 80).
4. Verplaats de regulator in Manueel
overnamescherm, naar het percentage open
waarbij het materiaal begint te stromen. De
vloeistofdruk moet hoger zijn dan 0,08 MPa
(0,84 bar; 12 psi) [zie het Statusscherm]. Let op de
doorstroomsnelheid bij deze druk. Dit is de
bereikbare doorstroomsnelheid aan de lage zijde,
voor de, door het systeem bepaalde, beperking. Is
een lagere doorstroomsnelheid vereist, verhoog
dan de begrenzing tussen de debietregeling
en het spuitpistool.
OPMERKING: als het laagst behaalde debiet veel lager
is dan 0,08 MPa (0,84 bar; 12 psi), stel dan een
begrenzing in om een vloeistofdruk te behalen die
dichter bij 0,08 MPa ligt. Drukwaarden onder 0,08 MPa
zijn mogelijk inconsistent.
FIG. 79. Menu overname debietregeling
Tabel 10: Selecties overname debietregeling
Selectie
Omschrijving
Uit
% open
Normale werking
Debietregelingsregulator wordt tot het
gewenste percentage geopend.
De debietregelingsregulator wordt
geopend tot een gekalibreerde druk.
Druk
5. Verplaats de regulator naar 100% open. Dit is de
maximaal bereikbare doorstroomsnelheid op basis
van de lage doorstroombehoefte en het
werkingsbereik van de debietregelingsmodule.
6. Is een aanvaardbaar werkbereik bereikt, zet dan de
Overname debietregeling uit.
OPMERKING: Zet de overname doorstroomsnelheid
op „Druk” om de Druk debietregelingmodus
(zie pagina 77) te gebruiken.
FIG. 81. Geavanceerd instelscherm 1
7. Voer de debietregelingsijking uit, pagina 74.
FIG. 80. Instelpunt doorstroomsnelheid als
percentage
313951E
73
Ingebouwde debietregeling
Debietregelingskalibratie
3. Ga naar het scherm Geavanceerde instelling 1
(zie FIG. 83). Schakel handmatige overname in.
.
Het kalibreren van de debietregeling is een automatische
routine die een druk vs. doorstroomprofiel tot stand
brengt tussen lage en hoge bedrijfspunten. Zie FIG. 86.
Het profiel kan voor elk recept uniek zijn, of het kan
globaal voor alle recepten worden gekopieerd.
OPMERKING: de ijking kan niet worden uitgevoerd in
recept 0 of 61.
1. Laad een kleur.
2. Ga naar het scherm Geavanceerde instelling 5
(zie FIG. 82). Selecteer het debietbereik dat het
grootste stroombereik voor uw applicatie maximaal
dekt (bijvoorbeeld 0-1200).
FIG. 83. Geavanceerd instelscherm 1
4. Ga naar het scherm Handmatige overname (zie
FIG. 84). Stel Handmatige overname in op Mengen
en stel Debietregelingsijking in op Start.
Mengen
FIG. 82. Geavanceerd instelscherm 5 (Automatische
modus met enkel debietregeling)
FIG. 84. Manueel overnamescherm
74
313951E
Ingebouwde debietregeling
5. Keer terug naar het Statusscherm (zie FIG. 85). De
statusbalk onderaan het scherm geeft aan dat de
Mengijking bezig is.
8. Zodra de ijking is voltooid, verandert het Statusscherm
van Mengijking in Mengen. De unit zou een volledige
tabel moeten hebben opgebouwd voor het
debietbereik dat in stap 2 werd geselecteerd.
OPMERKING: indien de spanning 3,3 V heeft bereikt
(debietregelaar wijd open), maar de unit de top van het
geselecteerde debietbereik niet heeft bereikt, biedt het
toevoersysteem onvoldoende volume. Voer een van de
volgende handelingen uit:
7
3.3 V
Mengijking
FIG. 85. Statusscherm
•
Als het volume aanvaardbaar is, wijzigt u het
debietbereik dienovereenkomstig.
•
Als het volume niet aanvaardbaar is, verhoogt u de
toevoerdruk. De drukverhoging beïnvloedt mogelijk
uw lage debietinstelling.
9. Laat de trekker van het pistool los.
10. Stel Handmatige overname in op Stand-by.
6. Bedien het pistool en controleer dat de invoer ter
hoogte van de pistooltrekker hoog is.
7. Op het Statusscherm (zie FIG. 85) start de
spanning bij 0 om vervolgens geleidelijk tot 3,3 V te
stijgen. Het debiet begint ook te stijgen tijdens de
ijking, maar dit is mogelijk niet zichtbaar tijdens de
eerste spanningsstijgingen.
11. Om de datatabel naar alle recepten te kopiëren,
raadpleegt u Kopie van algemene
debietregelingsdata, pagina 76. Hiermee wordt
een startpunt voor elk recept geladen. Met
voortgezet leren wordt een unieke datatabel
gecreëerd wanneer het recept wordt uitgevoerd.
OPMERKING: als u voor elk recept een debietijking
wenst uit te voeren, maak dan geen Kopie van
algemene debietregelingsdata.
0,21
(2,1, 30)
Uitlaatdruk Regelaar, MPa (bar, psi)
0,17
(1,7, 25)
0,14
(1,4, 20)
0,10
(1,0, 15)
0,07
(0,7, 10)
0,035
(0,35, 5)
0
0
50
100
150
200
250
300
350
Doorstroomsnelheid (cc/min.)
FIG. 86. Gebruikelijke doorstroomsnelheidkalibratie (bereik 0-300 cc/min)
313951E
75
Ingebouwde debietregeling
Gegevenskopie Algemene FC
Instellen van Ki en Kp
Zet de Gegevenskopie Algemene FC in Manueel
overnamescherm op start (zie FIG. 87). De globale
kopie vormt een beginpunt voor alle recepten waarmee
Continu leren wordt geactiveerd (zie pagina 76)
voor het kopiëren.
In FIG. 89 wordt de definitie van, en het verband tussen
Ki en Kp weergegeven.
Globale kopieën functioneren goed met meerdere
kleuren als de viscositeiten vergelijkbaar zijn. Alleen
kunnen er, telkens wanneer een regelaar wordt
onderhouden of wanneer een begrenzing
stroomafwaarts van de regelaar wordt gewijzigd,
een kalibratie en een globale kopie zijn vereist.
Voor de meeste toepassingen hoeven ki en Kp niet
te worden gewijzigd. Verander deze waarden niet,
tenzij u zeker weet dat het nodig is.
Mengen
•
•
De standaardwaarde voor Ki is 40.
De standaardwaarde voor Kp is 400.
Overtuig u ervan, voordat u deze waarden aanpast,
dat de invoer materiaaldruk naar de regelaarmodule
vrij van pulsatie is en de uitvoerdruk hoger is dan
0,07 MPa (0,7 bar, 10 psi) voor ieder instelpunt van
de doorstroomsnelheid.
Voor toepassingen met viscositeiten van minder dan
20 cps of hoger dan 300 cps kan een aanpassing van
de Ki en Kp zijn vereist. Doe dit door kleine veranderlijke
wijzigingen in de waarden in het Geavanceerd
instelscherm 5 te maken. Zie FIG. 88.
FIG. 87. Manueel overnamescherm
Continu leren
Het doorstromingsprofiel wordt, als dat nodig is om naar
het vereiste instellingspunt op te voeren, automatisch
aangepast, waarbij de verschillen in viscositeit
of in systeemdynamiek van het materiaal worden
weerspiegeld (zoals begrenzingen stroomafwaarts
van de regelaarmodule).
FIG. 88. Geavanceerd instelscherm 5 (Automatische
modus met enkel debietregeling)
Bij het veranderen van recepten wordt het profiel
opgeslagen bij het huidige, actieve recept. Bij een
invoer als Taak voltooid, wordt het profiel ook
opgeslagen bij het huidige, actieve recept.
76
313951E
Ingebouwde debietregeling
Druk debietregelingmodus
Wanneer de Overname debietregeling op „Druk” staat,
wordt het systeem alleen opgevoerd tot de druk die
bij de verlangde stroomsnelheid van de opgeslagen
kalibratietabel behoort. De lus met de debietmeters
wordt niet gesloten.
Deze modus kan worden gebruikt met een ProMix 2KS
die aangesloten is op zowel een robot met debietregeling
als een handmatig spuitpistool. Omdat er twee
doorstroompaden zijn, kunnen de meters niet worden
gebruikt om de stroomlus te sluiten. De robot kan
daardoor een eigen kalibratie uitvoeren. Zet op „Druk”
wanneer de kalibratie is afgerond. De robot werkt nu in
de open lusmodus en het handmatige spuitpistool kan
tegelijkertijd spuiten.
Kp geeft de snelheid aan waarmee de materiaalstroom het instelpunt bereikt.
Kp
Doel debietsnelheid
Ki
Ki geeft de hoeveelheid vloeistof aan die meer wordt gedoseerd
dan het instelpunt.
OPMERKING: Ki en Kp zijn onderling afhankelijk. Wanneer de één verandert, moet de
ander ook veranderen.
FIG. 89. Grafiek van Kp/Ki
313951E
TI17119a
77
Ingebouwde debietregeling
Probleemoplossing debietregeling
Probleem: De opdracht doorstromen leidt niet tot de afgifte van materiaal
Test het systeem als volgt om te bepalen of het
probleem mechanisch of elektrisch van aard is.
1. Installeer als volgt een luchtdrukmeter van
0-0,7 MPa (0-7,0 bar; 0-100 psi), 1/8 npt(m)
(niet bijgeleverd).
a. Voor module 249849: Haal de plug uit de
luchtmeterpoort van 1/8 npt(f) en installeer de
meter. Zie FIG. 71 op pagina 67.
b. Voor module 24H989: Installeer een T-stuk van
1/8 npt(m) x 1/8 npt (fbe) in de luchtuitlaatpoort.
Installeer de meter in een arm van het T-stuk en
de luchtuitlaatfitting in de andere arm. Zie
FIG. 72 op pagina 67.
2. Stel het systeem in op Handmatige overname, %
Open-modus. Zie stappen 2-5 onder Start
debietregeling op pagina 72-73.
3. Stel de % Open-waarde in op 50. Zie FIG. 90.
Stel de % Openwaarde in op 50.
50
FIG. 90. Stel de % Open-waarde in op 50 procent.
4. Controleer dat de trekker van het pistool wordt
overgehaald. Verhoog de % Open-waarde op de
EasyKey (sneltoets) en verlaag vervolgens. De
meterwaarde zou ook moeten stijgen en vervolgens
dalen.
78
313951E
Ingebouwde debietregeling
Resultaat van de test
De meterwaarde stijgt en daalt
wanneer de % Open-waarde wordt
gewijzigd en het vloeistofdebiet blijft
ongewijzigd of is niet aanwezig.
De meterwaarde stijgt en daalt niet
wanneer de % Open-waarde wordt
gewijzigd.
Oorzaak
Het probleem is mechanisch van
aard:
•
verstopping/verstopte slang
•
verstopte pistooltip
•
defect aan vloeistofregelaar
Het probleem is elektrisch van aard:
•
Zekering F2 is doorgebrand
•
losgekoppelde draden of kabels
•
defect aan de drukregelaar
•
defect aan V/P-ventiel
•
defect aan debietregelingspaneel
Oplossing
1. Verwijder enige verstoppingen.
2. Zorg dat er geen belemmeringen
zijn.
3. Reinig en/of repareer de
vloeistofregelaar.
1. Meet de spanning naar de
regelaar op een of twee plaatsen:
•
Meet van de witte (pen 1) tot
de zwarte (pen 6)
draadaansluitingen bij J5 op
het vloeistofbedieningspaneel.
De spanning moet tussen
0-3,3 V DC bedragen voor
0%-100% Open commando
(ongeveer 1,65 V DC voor
50% Open).
•
Meet van de rode (pen 1) tot
de zwarte (pen 2)
draadaansluitingen bij J2 op
het vloeistofbedieningspaneel
van de module. De spanning
moet tussen 0-21 V DC
bedragen voor 0%-100%
Open commando (ongeveer
12 V DC voor 50% Open).
2. Als er geen spanning aanwezig
is, controleer dan of zekering F2
op het vloeistofregelingspaneel is
doorgebrand.
3. Als er spanning aanwezig is, zorg
er dan voor dat de kabel juist is
aangesloten op de printplaat van
de module.
4. Als de kabel correct is
aangesloten, vervang dan
achtereenvolgens de
drukregelaar, het VP-ventiel en
het vloeistofregelingspaneel om
het defect op te sporen. Zie
handleiding 3A2097.
313951E
79
Systeembediening
Systeembediening
Bedieningsstanden
Mengen
Systeem mengt en spuit het materiaal uit
(Menginvoer toepassen).
Stand-by
Stopt het systeem (Verwijder Menginvoer).
Doorspuiten
Doorspuit het systeem met behulp van lucht
en oplosmiddel (Doorspuitinvoer toepassen).
Sequentiële dosering
Componenten A en B sproeien de nodige volumes
sequentieel om de mengverhouding te verkrijgen.
Dynamische dosering
Bij typische operaties (verhouding 1:1 en daarboven)
sproeit component A voortdurend. Component B sproeit
het nodige volume intermitterend om de correcte
mengverhouding te verkrijgen.
Receptwissel (kleurwissel)
Het proces wanneer het systeem automatisch de
oude kleur wegspoelt en de nieuwe kleur laadt.
Zie pagina’s 102-113.
Oplosmiddelstoot
Met de functie oplosmiddelstoot kan de gebruiker iets
besparen op het gemengde materiaal door het met
oplosmiddel uit het pistool te duwen. Voor de functie
is een extra oplosmiddelmeter nodig. Zie pagina 99 voor
meer informatie.
80
313951E
Systeembediening
Typische PLC-interactie met
ProMix 2KS
Dit onderdeel beschrijft een typische interactie wanneer
een lokale PLC direct verbonden is met de discrete
I/O-verbindingen van de ProMix 2KS.
Zie ProMix 2KS Integratiespecificaties op pagina 51
voor een gedetailleerde uitleg over in- en uitvoer.
OPMERKING: Communicatievelden van Configureer
scherm 6 moeten ingesteld zijn op DISCREET
(zie pagina 35).
Start mengen
Om het mengproces te starten, zal de PLC contoleren
en ervoor zorgen dat de Meng_klaar uitvoer hoog is.
Hierdoor wordt gegarandeerd dat hij klaar is om te
mengen. De PLC zal de Meng_Start invoer opvoeren,
hem hoog houden en de Meng_Actief uitvoer regelen
en ervoor zorgen dat de ProMix 2KS het verzoek
verder uitvoert.
Stop mengen
Om te stoppen met mengen (om te spoelen of om een
kleurwissel uit te voeren), verwijdert u de Meng_Start
invoer (de statusbalk op de EasyKey geeft STANDBY weer). Controleer de Meng_Klaar uitvoer on zeker
te zijn dat de Meng_Actief uitvoer laag staat.
Kleurwissel
Om een kleurwissel uit te voeren, verzekert u zich
ervan dat er geen alarmen actief zijn (behalve het
houdbaarheidsalarm). Als er alarmen actief zijn,
moet u tijdelijk de Alarm_Reset activeren om het
alarm uit te schakelen (>100 msec).
OPMERKING: Alarm_Reset zal het
houdbaarheidsalarm niet resetten. Alleen wanneer u het
houdbaarheidsvolume of een volledige Doorspuit/
kleurwissel ontheft, kunt u het houdbaarheidsalarm
resetten.
De Alarm resetinvoer zal de toon van het alarm stil
zetten. Zet de Kleur_Wissel_Invoer op tijdelijk
(>100 msec) terwijl de geschikte sequentie van
receptbits wordt ingesteld.
OPMERKING: De receptbits moeten ten minste
100 msec worden gepresenteerd voordat de kleurwissel
startinvoer wordt aangezet en blijven totdat een nieuw
recept is vereist.
Tijdens dit proces zal het recept uit deze binaire
sequentie lezen en op de statusbalk van de EasyKey
zal er KLEURWISSEL XX verschijnen. De
Doorspuit_CC_Actief uitvoer zal hoog zijn tijdens
het kleurwissel doorspuitproces. Gedurende het deel
Gemengd Materiaal Laden, op het einde van de
Kleurwisselsequentie, zal de Vul_Actief uitvoer aan
staan en de dosering van de kleurwissel weergeven.
Deze zullen niet tegelijkertijd aan staan. Eens de
Meng_Klaar uitvoer hoog staat zonder alarm, zal de
PLC garanderen dat de gevraagde kleurwissel wordt
uitgevoerd met het gewenst recept, met name het
huidige actieve recept. Als er zich een fout zou
voordoen tijdens dit proces zal het gevraagde recept
niet worden geladen en zal het oude recept actief
blijven.
OPMERKING: Het is niet mogelijk om het actieve
recept alleen te lezen via discrete I/O. Het is enkel
mogelijk om het actieve recept te zien door de
netwerkregisters te controleren via de Gateway. Een
goed beheer van de alarmstatusuitvoer tijdens het
kleurwisselproces zal ervoor zorgen dat het actief recept
is zoals verwacht.
Spoelen
Om het doorspoelen (geen kleurwissel) te beginnen,
zet u de Doorspoel_Start invoer hoog (onderhoud)
terwijl u ervoor zorgt dat de Meng_Klaar uitvoer hoog
is (en zorg ervoor dat er geen actieve alarmen zijn).
Een uitzondering is het houdbaarheidsalarm
(zie Kleurwissel hierboven als er alarmen zijn.)
De Doorspuit_CC_Actief uitvoer blijft hoog gedurende
het gehele doorspuitproces. Vergewis u ervan dat er
geen alarmen zijn tijdens het proces. Vul_Actief is
hoog wanneer Mengen aan staat. Op het einde zal
de Meng_Klaar uitvoer hoog zijn, wat erop wijst dat
het doorspuiten voltooid is.
OPMERKING: Er werd geen verandering gemaakt aan
het actieve recept.
Invoer voor pistooltrekker
Deze invoer wordt iedere keer wanneer de trekker van
het pistool wordt aangehaald verzonden en verwacht en
deze invoer wordt uitgeschakeld wanneer het pistool
niet wordt bediend. Bind deze invoer nooit samen met
een ander signaal. Zonder deze invoer worden enkele
kritische mengalarmen geëlimineerd.
BELANGRIJK: Deze invoer moet worden
geleverd via discrete I/O voor geïntegreerde
debietregelingstoepassingen, om zo een snelle
coördinatie van het debietregelingsproces te
garanderen. Toepassingen zonder geïntegreerde
debietregeling kunnen de invoer van de pistooltrekker
gebruiken via Netwerkcommunicaties of Discrete I/O.
OPMERKING: Dit heeft hetzelfde effect als
de luchtstroomschakelaar op de manuele
ProMix 2KS-systemen.
313951E
81
Systeembediening
Alarm Controle/Reset (Discrete I/O)
Wanneer er een alarm afgaat, zal de alarmreset invoer
de alarmen resetten en via automatie naar de volgende
stap gaan, behalve in de volgende omstandigheden:
•
Houdbaarheidsalarmen kunnen niet worden
gereset met behulp van de alarmreset invoer
of via de EasyKey alarmreset
-toets.
Enkel een doorspuit/kleurwissel of het sproeien
van het houdbaarheidsvolume kan een
houdbaarheidsalarm resetten.
(Zie Houdbaarheids_Alarm uitvoerinformatie
op pagina 54.)
•
•
Wanneer de debietregeling aan staat (zie
Configuratiescherm 5 op pagina 34), zal de
uitvoer van het Debiet_Waarde_Alarm hoog zijn als
de debietwaarde zich op enig moment boven of
onder de tolerantie-instelling van de debietwaarde
bevindt. (Hoge debiet of lage debiet zal de
omstandigheid zijn die in de statusbalk van de
EasyKey wordt weergegeven.) Deze invoer zal
samen met de Meng_Actief uitvoer hoog zijn. De
PLC moet de tijd dat deze omstandigheid duurt
controleren en op een vooraf bepaald moment actie
ondernemen. Met de debietregeling kan het soms
(bijvoorbeeld tijdens debietwaardeveranderingen)
gebeuren dat het algemene alarm, zoals hier
beschreven, hoog is (normaal gezien tijdelijk). De
PLC moet deze alarmuitvoer lezen (algemeen
alarm), zien of de Meng_Actief nog steeds hoog is
en, in dat geval, een timer starten. Een typisch
voorbeeld is ervoor zorgen dat alle delen besproeid
worden binnen een specifieke debietbereik. Een
maximale vooraf bepaalde tijd moet worden
ingesteld om een laag of hoog debiet constant toe
te staan.
Nadat het debietwaardealarm vervalt, moet
u afsluiten of naar de stand-by-modus gaan.
Voor toepassingen met afvoerkranen (voor snelle
doorspuit/kleurwissel veranderingen met of bij
het pistool):
ProMix 2KS heeft vier speciale functies die tijdens een
kleurwisselsequentie twee keer kunnen worden aanof uitgezet. Zie Geavanceerd instelscherm 8 op
pagina 42 of Receptinstelscherm 7 op pagina 46.
Bijvoorbeeld: een afvoerkraan bij een pistool op een
robot kan op bepaalde momenten worden opengezet
om sneller kleurwissels te kunnen uitvoeren. Een
andere uitvoer kan worden gebruikt om automatisch een
luchtbediende vloeistofregulator te besturen tijdens het
doorspuit- of kleurwisselproces.
OPMERKING: Met de geïntegreerde debietregeling
wordt de debietregelingsregulator automatisch op
hoog bestuurd. Zie Geavanceerd instelscherm 5
op pagina 41 voor meer informatie over het instellen
van deze waarden. Iedere van deze speciale functies
kunnen worden bewaakt, maar uitsluitend worden
bestuurd op de tijdstippen die zijn ingesteld in
de instelschermen van de EasyKey of door de
bijbehorende registers op het netwerk te beheren.
De volgende ProMix 2KS invoeren mogen nooit
tegelijkertijd op (Hoog) staan:
•
Mix_Start
•
Purge_Start
•
Color_Change_Start
De Receptbits (0-6) staan altijd tegelijkertijd aan.
Deze bits worden enkel herkend wanneer de
Kleur_Wissel_Start invoer op hoog staat. De receptbits
moeten worden geladen en geladen blijven voor het
huidige recept. Verander de receptbits niet, tenzij een
kleurwissel vereist is. Het kan inconsequente resultaten
tot gevolg hebben als u deze richtlijnen niet volgt.
Invoer voor Taak_Voltooid
Iedere keer als er door de ProMix 2KS een tijdelijke
invoer wordt waargenomen voor Taak_Voltooid zal
er een taak worden vastgelegd en de A en B
metervolumes (cc) worden vastgelegd met een tijden datumstempel. De volumes worden dan terug op
0 gezet. (Volumetotalen worden geaccumuleerd vanaf
de laatste reset.)
OPMERKING: Een kleurwissel voert dezelfde Taak
Voltooid resetfuncties uit. De Taak_voltooid invoer
wordt vaak gebruikt om materiaalgebruik voor een
bepaalde set van onderdelen vast te leggen. Deze
volumes zijn gesproeide materiaalvolumes.
82
313951E
Systeembediening
Algemene werkcyclus,
sequentiële dosering
d. Doseerkraan B (DVB) gaat open en er stroomt
vloeistof in de integrator; deze wordt
proportioneel aangepast aan component A.
1. Het systeem voert het gewenste kleur in en
laadt hem.
e. Debietmeter B (MB) bewaakt de gedoseerde
hoeveelheid vloeistof en stuurt elektrische
pulsen naar de ProMix 2KS-controller.
2. Het systeem gaat naar de Mengmodus om de
bediening te beginnen.
3. De ProMix 2KS-controller verstuurt signalen
om de solenoïdekleppen te activeren. De
solenoïdekleppen activeren doseerkranen A en B.
De vloeistofstroom begint als de trekker van het
pistool wordt ingedrukt.
4. Componenten A en B worden een per een als volgt
in de vloeistofintegrator (FI) gebracht.
a. Doseerklep A (DVA) gaat open en de vloeistof
stroomt in de integrator.
b. Debietmeter A (MA) meet en bewaakt
de gedoseerde hoeveelheid vloeistof en
stuurt elektrische pulsen naar de ProMix
2KS-controller. De controller bewaakt
deze pulsen en signalen.
c.
Wanneer het doelvolume is gedoseerd,
sluit doseerkraan A.
OPMERKING: Het doseervolume van de
componenten A en B is gebaseerd op de
mengverhouding en de dosering die door de
gebruiker is ingesteld en wordt berekend door
de ProMix 2KS-controller.
f.
Wanneer het doelvolume is gedoseerd, sluit
doseerkraan B.
5. De componenten worden voorgemengd in de
integrator en vervolgens in de leiding van de
statische mixer (SM) gelijkmatig doorgemengd.
OPMERKING: Om de uitvoer van de statische
menger naar het pistool te controleren kunt
u een optionele vloeistofdrukregelaar installeren.
6. Componenten A en B worden afwisselend in de
mengkamer geleid zolang de trekker van het
pistool wordt ingedrukt.
7. Als de trekker van het pistool twee minuten lang
niet wordt ingedrukt, schakelt het systeem over
op inactief; in dat geval sluiten de doseerkranen
van de mengverdeler.
8. Wanneer weer wordt vastgesteld dat er invoer van
de pistooltrekker is, gaat de ProMix 2KS verder met
het proces vanaf het punt waarop dit werd gestopt.
OPMERKING: De bediening kan op ieder moment
worden gestopt door naar de stand-by-modus
te gaan (verwijder Meng invoer).
Tabel 11: Werking sequentiële dosering
Verhouding = 2,0:1
Dosis 1
Dosis 2
Dosis 3
A=2
B=1
313951E
83
Systeembediening
DVA
FI
DVB
MB
MS
MA
RVB
AT
APV
RVA
SVA
SM
SVB
SPV
TI12556b
Verklaring:
MA
DVA
RVA
SVA
MB
DVB
RVB
Component A Meter
Component A Doseerklep
Component A Monsterafnameklep
Component A Afsluitklep
Component B Meter
Component B Doseerklep
Component B Monsterafnameklep
SVB
MS
SPV
APV
SM
FI
AT
Component B afsluitklep
Oplosmiddelmeter (accessoire)
Doorspuitklep oplosmiddel
Luchtdoorspuitklep
Statische menger
Vloeistofintegrator
Luchtdoorspuitklep van luchttoevoerbuis
FIG. 91. Wandgemonteerd vloeistofstation, sequentiële dosering
84
313951E
Systeembediening
Algemene bedieningscyclus, dynamisch doseren
OVERZICHT
Dynamische dosering zorgt voor een dosering op
aanvraag, waardoor er geen nood is aan een integrator
en het contact met het materiaal geminimaliseerd wordt.
Deze functie is vooral handig met schuifgevoelige
materialen en materialen op basis van water.
Systeemparameters voor
dynamische dosering
De volgende parameters hebben een invloed
op de prestaties van de dynamische dosering:
•
Stroom component A: Zorg ervoor dat de
toevoerpomp voldoende en een ononderbroken
stroom levert. Merk op dat Component A de
meerderheid van de systeemstroom levert aan
hogere mengverhoudingen.
•
Component B Stroom: Zorg ervoor dat de
toevoerpomp voldoende en een ononderbroken
stroom levert.
•
Component A Druk: Zorgt voor perfecte
drukregeling. Aanbevolen wordt om de druk
van component A zo'n 5-15% lager te houden
dan de druk van component B.
•
Component B Druk: Zorgt voor perfecte
drukregeling. Aanbevolen wordt om de druk van
component B zo'n 5-15% hoger te houden dan
de druk van component A.
Een restrictor injecteert component B met een
ononderbroken stroom in component A. De software
bestuurt de duur en frequentie van iedere injectie.
Zie FIG. 92 voor een overzichtsschema van het proces.
OPMERKING: Het is bij dynamische dosering heel
belangrijk dat er een ononderbroken, goed geregelde
vloeistoftoevoer is. Om een geschikte druk te verkrijgen
en pomppulsen te voorkomen, kunt u beter een
vloeistofregulator op de A en B toevoerlijnen installeren,
boven de meters. Installeer bij systemen met
kleurwissel de regulator onder de
kleur-/katalysatorkleppenpakket.
Component A (ononderbroken stroom)
Materiaal in verhouding
Naar
statische
menger
Component B (gepulste injectie)
FIG. 92. Overzichtsschema van de werking van dynamische dosering
313951E
85
Systeembediening
Selecteer een restrictorgrootte
voor component B
Installeer de 15U955 injectieset in de vloeistofverdeler
zoals uitgelegd in de ProMix 2KS-installatiehandleiding.
Gebruik de meegeleverde grafieken in die handleiding
om de geschikte restrictorgrootte te selecteren,
afhankelijk van het gewenste debiet en de
gewenste mengverhouding.
3. Als u „DD” selecteert in systeemconfiguratiescherm
4, komt de DD-instelmodus beschikbaar. Zie FIG. 95.
Om de DD-instelmodus te activeren, selecteert
u Aan in het afrolmenu van de DD-instelmodus.
Hierdoor worden verhoudingsalarmen E-3 en E-4
gedeactiveerd waardoor u een ononderbroken
instelling en tuning kunt uitvoeren.
Zet de dynamische dosering aan
OPMERKING: Gebruik het gemengde materiaal niet
wanneer u in de DD-instelmodus zit, want het kan zijn
dat de verhouding niet juist is omdat de alarmen
gedeactiveerd zijn.
1. Druk op de EasyKey op de Insteltoets
om
toegang te krijgen tot homescherm instellen.
Selecteer „Systeemconfiguratie” om naar de
configuratieschermen te gaan. FIG. 93.
OPMERKING: Als de DD-instelmodus niet uit staat
op het einde van de instelling, dan zal hij 3 minuten
na het beginnen van het mengcommando automatisch
uit gaan.
FIG. 93. Homescherm instellen
FIG. 95. Configuratiescherm 4, instelmodus voor
dynamische dosering geactiveerd
2. Navigeer naar systeemconfiguratiescherm 4.
Selecteer de „DD”-optie uit het afrolmenu voor
„dosisgrootte”. FIG. 94.
FIG. 94. Configuratiescherm 4, dynamische dosering
geselecteerd
86
313951E
Systeembediening
Balanceren A/B Druk
Als de druk in component B te hoog is, zal hij de stroom
van component A wegduwen tijdens de B-injectie.
De klep zal niet lang genoeg openen, waardoor
er een alarm voor hoge verhouding ontstaat.
Als de druk in component B te laag is, zal er niet
voldoende volume geïnjecteerd worden. De klep
zal te lang open blijven waardoor er een alarm
voor lage druk ontstaat.
U moet dus de correcte restrictorgrootte voor
component B kiezen en de druk tussen component
A en B in evenwicht houden om een consequente
mengverhouding te verkrijgen.
FIG. 97 toont het evenwicht tussen de druk in
component A en B bij de doseerinlaat. Het is
aangeraden om de druk van component B tussen
5-15% hoger te houden dan de druk van component A
om het systeem bestuurbaar te houden, de geschikte
mengverhouding te verkrijgen en een goed gemengd
materiaal te verkrijgen. Als de drukken onderling niet in
balans zijn („B druk te hoog” of „B druk te laag”), kan de
gewenste mengverhouding mogelijk niet in stand
worden gehouden. Het systeem zal in dat geval een
alarm laten horen omdat de verhouding niet klopt en
de werking stopzetten.
OPMERKING: Het is bij multistroom systemen
aangeraden dat u het systeem instelt om goed te
werken op het hoogste debietbereik zodat u er zeker
van bent dat er voldoende vloeistof wordt geleverd.
Bij dynamische dosering staat de doseerklep van
component A voortduren aan. De doseerklep van
component B kent dan cycli van aan en uit, waarbij een
cyclus uit 0,5-1,0 seconden bestaat en een geschikt
evenwicht bewaart.
be r
ngs
i
n
ie
Bed
eik
B Druk
te laag
B Druk
te hoog
A Druk
B Druk
FIG. 97. Bedieningsbereik A/B met de juiste
restrictormaat
r ei
sb e
g
n
i
)
ie n
Bed (te klein
k
B Druk
te laag
B Druk
te hoog
A Druk
B Druk
OPMERKING: Als de restrictor te klein is, kan
het nodig zijn om meer differentiële druk te
leveren dan er in uw systeem beschikbaar is.
FIG. 98. A/B bedieningsbereik met te grote restrictor
Controleer de prestaties van het systeem door naar
de waarschuwingsberichten op de EasyKey-display te
kijken die informatie geven over de systeemprestaties
en pas de druk indien nodig aan. Zie Tabel 12 op
pagina 88.
11-9-2009
100%
FIG. 96. B Druk te laag, afgebeeld op EasyKey
313951E
87
Systeembediening
Tabel 12: Handleiding voor probleemoplossing bij dynamische dosering,
(zie Tabel 17 die begint op pagina 116 voor de volledige probleemoplossing van het systeem)
Waarschuwings-/Alarmbericht
Oplossing
B Druk te laag (zie FIG. 96)
•
•
•
Verhoog de druk in B.
Reinig restrictor of gebruik een grotere.
Controleer of de B-klep correct open gaat.
B Druk te hoog
•
•
Verhoog de druk in A of verlaag de druk in B.
Gebruik een kleinere restrictor.
Uitsch. verh. hoog
•
•
Verhoog de druk in A of verlaag de druk in B.
Gebruik een kleinere restrictor.
Uitsch. verh. laag
•
•
•
Verhoog de druk in B.
Reinig restrictor of gebruik een grotere.
Controleer of de B-klep correct open gaat.
Afstellingen mengstukkleppen
De spuit- of doorspuitkleppen openen: draai de
zeskantmoer (E) linksom. De kleppen sluiten:
draai de moer rechtsom. Zie Tabel 13 en FIG. 99.
E
TI11581a
FIG. 99. Ventielafstelling
Tabel 13: Afstellingen mengstukkleppen
88
Ventiel
Instelling
Functie
Dosis (zie FIG. 99)
Zeskantmoer (E) 1-1/4 slag
open vanaf volledig gesloten
Beperkt de maximum stroomsnelheid naar
de mengkamer en minimaliseert
de klepresponstijd.
Doorspuiten
(zie FIG. 99)
Zeskantmoer (E) 1-1/4 slag
open vanaf volledig gesloten
Beperkt de maximum stroomsnelheid naar
de mengkamer en minimaliseert
de klepresponstijd.
Afsluiten (SVA en
SVB, zie FIG. 91)
Volledig open tijdens het
draaien of het mengen
Sluit de poorten van component A en B naar
de mengkamer tijdens de controle van de
verhouding of het kalibreren van de meter.
Poorten open tijdens het draaien of het
mengen.
Monsterafname
(RVA en RVB,
zie FIG. 91)
Volledig gesloten tijdens het
draaien of het mengen
Opent de poorten voor het spuiten van
componenten A en B tijdens het kalibreren van
de meter. De monsterafnamekranen gaan pas
open als de vloeistofafsluiters gesloten zijn.
313951E
Systeembediening
Opstarten
1. Doorloop de controlelijst Voorafgaand aan
de bediening Tabel 14.
Tabel 14: Controlelijst Voorafgaand
aan de bediening
✓ Controlelijst
Is het systeem geaard?
Controleer of alle aardeverbindingen worden
gemaakt. Zie de installatiehandleiding.
Zijn alle aansluitingen strak en correct?
Controleer of alle elektrische, vloeistof- en
luchtverbindingen strak zitten en overeenkomstig
de instructies in de installatiehandleiding zijn
geïnstalleerd.
Controleer de slangen van de
luchtdoorspuitklep
Controleer dagelijks de toevoerslang van de
luchtdoorspuitklep op zichtbare opstuwing van
oplosmiddel. Meld het aan uw leidinggevende
als er oplosmiddel aanwezig is.
Zijn de vloeistofhouders gevuld?
Controleer de houders voor de toevoer van
componenten A en B en het oplosmiddel.
Zijn de kleppen van mengstuk goed afgesteld?
Controleer of de kleppen van mengstuk goed
zijn afgesteld. Begin met de instellingen
die aangeraden zijn in Afstellingen
mengstukkleppen, pagina 88, pas ze,
indien nodig, daarna aan.
Zijn de kleppen voor de vloeistoftoevoer open
en is de druk goed ingesteld?
De toevoerdruk voor component A en component B
moeten gelijk zijn, behalve als één component
viskeuzer is en een hogere drukinstelling vereist.
Is de solenoïdedruk ingesteld?
0,5-0,7 MPa inlaatluchtdruk (5,2-7 bar, 75-100 psi)
2. Zet de stroomonderbreker aan (I = AAN, 0 = UIT).
I = Aan
➜ Het Graco-logo, de softwarerevisie en
„Communicatie tot stand brengen” worden
weergegeven, gevolgd door het statusscherm.
Zie pagina 22.
➜ Bij het opstarten gaat het systeem standaard
naar Recept 61, wat geen geldig receptnummer
is. Voer een kleurwissel uit bij Recept 0 of geef
een geldig receptnummer in (1-60).
➜ In de hoek linksonder op het scherm is de
systeemstatus te zien. Dit kan Stand-by,
Mengen, Doorspuiten of een alarmmelding zijn.
3.3 V
FIG. 101. Statusscherm
3. Controleer of de EasyKey werkt. Het actieve recept
en de stand-by-modus moeten worden
weergegeven.
4. Als u het systeem voor de eerste keer opstart,
spuit het dan door zoals wordt aangegeven in
Het vloeistoftoevoersysteem doorspoelen,
pagina 96. De apparatuur is getest met
lichtgewicht olie die moet worden uitgespoeld
teneinde vervuiling van uw materiaal te voorkomen.
5. Zorg ervoor dat de EasyKey in stand-by staat
(verwijder de Meng invoer).
6. Stel de toevoer van componenten A en
B in voor de gewenste toepassing.
Gebruik de laagst mogelijke druk.
7. Overschrijd de maximumwerkdruk van
het systeem of de laagste component van
het systeem niet, zoals aangegeven op het
identificatiepaneel van het systeem.
8. Draai de vloeistoftoevoerkleppen
naar het systeem open.
TI12656a
9. Pas de luchtdruk aan. Voor de
meeste toepassingen is 552 kPa
(5,5 bar, 80 psi) luchtdruk nodig om goed te kunnen
functioneren. Niet minder dan 517 kPa (5,2 bar,
75 psi) gebruiken.
FIG. 100. Stroomschakelaar
313951E
89
Systeembediening
10. Verwijder de lucht uit de vloeistofleidingen.
a. Sluit de lucht naar het pistool
af door de luchtregelaar
of de afsluiter voor de
vernevelingslucht naar het
pistool dicht te draaien.
b. Duw de pistooltrekker
(manueel of automatisch)
in een geaarde metalen
opvangbak.
c.
Manueel
pistool
Als het debiet voor de vloeistof te laag is:
verhoog de luchtdruk op de vloeistoftoevoer van
componenten A en B of verhoog de gereguleerde
vloeistofdruk.
Als het debiet voor de vloeistof te hoog is:
verminder de luchtdruk, sluit de doseerkleppen van
de vloeistofverdeler verder of pas de regulator van
de vloeistofdruk aan.
Ga naar de Mengmodus.
d. Als de debietmeters te snel gaan draaien
vanwege lucht in het systeem, treedt een
alarmsituatie op en stopt het systeem.
Druk op de alarmreset
Houd de stroomsnelheid in de gaten die op het
statusscherm te zien is als het pistool volledig
open is. Controleer of de stroomsnelheid van
component A binnen een marge van 10% van
die van B is en omgekeerd.
-knop om het
alarm uit te zetten.
OPMERKING: De drukafstellingen voor elk van de
componenten verschillen en zijn afhankelijk van de
viscositeit van de vloeistof. Start met een gelijke
vloeistofdruk voor component A en B en stel ze dan bij,
voor zover nodig.
OPMERKING: De eerste 120-150 cc (4-5 ounce)
materiaal niet gebruiken, aangezien dit mogelijk niet
volledig is gemengd als gevolg van alarmsituaties
tijdens het inspuiten van het systeem.
e. Ga naar de Mengmodus.
11. Stel de stroomsnelheid bij.
De stroomsnelheid van de vloeistof die te zien
is op het bedrijfsscherm van de EasyKey is die
van component A of B, afhankelijk van welke
doseerkraan open is. De vloeistoftoevoerleidingen
op het scherm lichten op en tonen de doseerkraan
die open is.
12. Draai de vernevelingslucht naar het pistool open.
Controleer het spuitpatroon zoals staat aangegeven
in de handleiding voor uw spuitpistool.
OPMERKING: Zorg ervoor dat de vloeistoftank niet leeg
raakt. Mogelijk kan een luchtstroom in de toevoerleiding
ervoor zorgen dat versnellingsmeters gelijkwaardige
metingen geven als bij vloeistof. Hierdoor kan het
vloeistof/luchtmengsel conform zijn met de verhouding
en de toleranties die voor de uitrusting werden ingesteld.
Dit kan voor gevolg hebben dat niet-gekatalyseerd of
slecht gekatalyseerd materiaal wordt rondgesproeid.
3.3 V
FIG. 102. Statusscherm debietbereik
90
313951E
Systeembediening
Uitzetten
Drukontlastingsprocedure
OPMERKING: Met de volgende procedures kunt u alle
vloeistof- en luchtdruk in het ProMix 2KS-systeem
aflaten. Gebruik de procedure die geschikt is voor
uw systeemconfiguratie.
Nachts uitschakelen
1. Laat de stroom aan.
2. Ga naar Recept 0 om het oplosmiddel door
de meters en het pistool te spuiten.
Het systeem uitschakelen voor onderhoud
1. Volg Drukontlastingsprocedure op pagina 91.
Laat de druk los als u ophoudt met spuiten, voordat
u spuittips gaat verwisselen en vóór reiniging, controle,
of onderhoud aan de apparatuur.
2. Sluit de hoofdluchtafsluiter op de
luchttoevoerleiding en op het ProMix 2KS-systeem.
3. Schakel de stroom van de ProMix 2KS uit (0 stand).
FIG. 103.
4. Schakel bij onderhoud aan de EasyKey-display ook
de stroom uit bij de hoofdstroomonderbreker.
Eénkleursystemen
1. Sluit de A en B vloeistoftoevoerpompen/drukkamers
af terwijl het systeem in de Mengmodus
(pistooltrekker ingedrukt) zit. Sluit alle
vloeistofafsluitkleppen bij de pompuitlaten.
2. Druk op de manuele overnameknop op de A en B
magnetische doseerkleppen terwijl u de
pistooltrekker ingedrukt houdt om de druk
los te laten. Zie FIG. 104.
0 = UIT (OFF)
OPMERKING: Als er zich een doseertijdalarm
(E-7 of E-8) voordoet, heft u dat alarm op.
3. Voer een volledige systeemspoeling uit door de
instructies te volgen in Doorspuiten in Recept 0,
pagina 96.
TI12657a
FIG. 103. Hoofdschakelaar
4. Sluit de vloeistoftoevoer naar de oplosmiddeldoorspuitklep (SPV) af en de luchttoevoer naar
de luchtdoorspuitklep (APV) ook, FIG. 106.
5. Druk op de manuele overnameknop op de A en B
magnetische doorspuitkleppen terwijl u de
pistooltrekker ingedrukt houdt om de lucht- en
oplosmiddeldruk los te laten. Zie FIG. 104. Ga na
of de druk van het oplosmiddel tot 0 is verlaagd.
OPMERKING: Als het alarm voor het
doorspuitvolume (E-11) optreedt,
schakel dan het alarm uit.
313951E
91
Systeembediening
Systemen met kleurwissel en zonder
afvoerkranen
Systemen met kleur-/katalysatorwissel
en afvoerkranen
OPMERKING: Met deze procedure laat u de druk in de
monsterafnameklep los.
OPMERKING: Met deze procedure laat u de druk los
via de afvoerkranen.
1. Volg alle stappen van Eénkleursystemen,
pagina 91.
1. Volg alle stappen van Eénkleursystemen,
pagina 91.
2. Sluit afsluitklep A (SVA), FIG. 106. Open
monsterafnameklep A (RVA).
2. Sluit alle kleur- en katalysatortoevoeren af.
3. Plaats de monsterafnamebuis van de A-zijde in
de afvalcontainer.
4. Zie FIG. 105. Open de kleurwisselmodule. Gebruik
de identificatielabels van de solenoïdes als gids en
houd de overnameknop ingedrukt bij iedere
kleursolenoïde totdat de stroom uit de
monsterafnameklep stopt.
5. Houd de overnameknop van de
oplosmiddelsolenoïde ingedrukt totdat er schoon
oplosmiddel uit de monsterafnameklep komt.
Laat de knop dan los.
6. Sluit de oplosmiddeltoevoer naar de
oplosmiddelklep van de kleurwisselmodule af.
7. Houd de overnameknop van de
oplosmiddelsolenoïde ingedrukt totdat de
oplosmiddelstroom uit de monsterafnameklep stopt.
8. Open de A-zijde van de afsluitklep (SVA), FIG. 106.
Sluit de A-zijde van de monsterafnameklep (RVA).
3. Houd de overnameknop van afvoersolenoïde
A ingedrukt, FIG. 104.
4. Zie FIG. 105. Open de kleurwisselmodule. Gebruik
de identificatielabels van de solenoïdes als gids
en houd de overnameknop ingedrukt bij iedere
kleursolenoïde totdat de stroom uit afvoerkraan
A stopt.
5. Houd de overnameknop van afvoersolenoïde
B ingedrukt, FIG. 104.
6. Zie FIG. 105. Gebruik de identificatielabels van
de solenoïdes als gids en houd de overnameknop
van iedere katalysatorsolenoïde ingedrukt totdat
de stroom uit afvoerkraan B stopt.
7. Houd de overnameknop van afvoersolenoïde
A ingedrukt, FIG. 104.
8. Houd de overnameknop van A-zijde van de (kleur)
oplosmiddelklep ingedrukt totdat er schoon
oplosmiddel uit de afvoerkraan komt. Laat dan
de knop los.
9. Houd de overnameknop van afvoersolenoïde
B ingedrukt, FIG. 104.
10. Houd de overnameknop van de B-zijde van de
(katalysator) oplosmiddelsolenoïde ingedrukt totdat
er schoon oplosmiddel uit de afvoerkraan loopt.
Laat de knop dan los.
11. Sluit de oplosmiddeltoevoer naar
de oplosmiddelkleppen van de
kleur-/katalysatorwisselmodule af.
12. Houd de overnameknop van de A en B
oplosmiddelsolenoïdes en die van de afvoerkranen
ingedrukt totdat de oplosmiddelstroom uit de
afvoerkranen stopt.
92
313951E
Systeembediening
RoboMix-vloeistofstation
Doseerklep B
Overnameknop
Doseerklep A
Overnameknop
TI12655a
Wandgemonteerd vloeistofstation
F2
F1
J1
Elektrische
voeding
Optische
glasvezel
CAN
J13
CAN
J9
1
J14
1
J15
GFB 2
GFB 1
Afvoeren B
1
Afvoeren A
Dosis A
Dosis B
Doorspuiten B
Overnameknoppen kleppen
Doorspuiten A
J3
3de Doorspuiten
J12
1
J8
Afvoerkraan A
Afvoerkraan B
GFB 1
Optionele
solenoïdelocaties
GFB 2
Doseersolenoïde A
Doseersolenoïde B Doorspuitsolenoïde A
3de doorspuitsolenoïde
Doorspuitsolenoïde B
TI12652b
FIG. 104. Vloeistofsolenoïdes
313951E
93
Systeembediening
Kleur
Identificatielabel
solenoïde
Katalysat
Kleur
Identificatielabel
solenoïde
TI12826a
Overnameknoppen
oplosmiddelsolenoïde
FIG. 105. Kleurwisselsolenoïdes
DVA
FI
Verklaring:
DVB
MB
MS
MA
RVB
AT
TI12556b
APV
RVA
SVA
SM
SVB
SPV
MA Component A Meter
DVA Component A
Doseerklep
RVA Component A
Monsterafnameklep
SVA Component A
Afsluitklep
MB Component B Meter
DVB Component B
Doseerklep
RVB Component B
Monsterafnameklep
SVB Component B
Afsluitklep
MS Oplosmiddelmeter
(toebehoren)
SPV Doorspuitklep
oplosmiddel
APV Luchtdoorspuitklep
SM Statische menger
FI
Vloeistofintegrator
AT
Luchtdoorspuitklep
van luchttoevoerbuis
FIG. 106. Wandgemonteerd vloeistofstation
94
313951E
Systeembediening
Doorspuiten
Lees Waarschuwingen op pagina 9. Volg de
Aardingsinstructies in de installatiehandleiding
van uw systeem.
Draag een veiligheidsbril om te voorkomen dat
er vloeistof in de ogen spat.
Er staan 4 doorspuitprocedures in deze handleiding:
• Gemengd materiaal uit het systeem verwijderen
(onder)
• Doorspuiten in Recept 0 (pagina 96)
• Het vloeistoftoevoersysteem doorspoelen
(pagina 96)
• De monsterafnamekranen en leidingen
doorspuiten (pagina 98)
Bepaal aan de hand van de criteria die bij elke
procedure staan welke procedure u gaat gebruiken.
Gemengd materiaal uit het systeem
verwijderen
Soms wilt u alleen de vloeistofverdeler doorspuiten,
bijvoorbeeld:
•
•
•
•
aan het einde van de houdbaarheid
spuitonderbrekingen waarbij u de houdbaarheid
overschrijdt
uitschakeling’s nachts
voordat u de vloeistofverdeler, de slang of het
pistool een servicebeurt geeft.
De zijde van het mengstuk voor component B
(katalysator, rechts) en de binnenste leiding van de
mengkamer worden met oplosmiddel doorgespoten.
De zijde van component A (hars, links) en de buitenste
leiding van de mengkamer worden met lucht
doorgespoten.
1. Ga naar de Stand-by-modus (verwijder
menginvoer).
Als u een elektrostatisch pistool gebruikt, schakel dan
de elektrostatische aandrijving uit voordat u het pistool
doorspoelt.
2. Stel de drukregelaar voor de toevoer van het
oplosmiddel in op een drukwaarde die hoog genoeg
is om het systeem volledig en binnen een redelijke
tijd door te spoelen, maar laag genoeg om spatten
of letsel door injectie te voorkomen. Over het
algemeen is een instelling van 0,7 MPa (7 bar,
100 psi) voldoende.
3. Als u een pistoolspoelkast gebruikt, plaatst u het
pistool in de kast en sluit u het deksel. Ga naar
de doorspuitmodus. De doorspuitprocedure start
automatisch.
Als u geen pistoolspoelkast
gebruikt, spuit dan (manueel of
automatisch) met het pistool in een
geaarde metalen opvangbak tot de
doorspuitprocedure is afgerond.
Als het doorspuiten gereed is, schakelt de EasyKey
automatisch over op de stand-by-modus.
4. Als het systeem niet volledig schoon is, herhaal
dan stap 3.
OPMERKING: Pas zo nodig de doorspuitprocedure
aan, zodat er slechts één cyclus nodig is.
Druk de trekker van het pistool in om de druk te
ontlasten. Zet de trekker op de veiligheidspal.
5. Als de spuittip was verwijderd, breng hem dan
weer aan.
6. Zet de drukregelaar voor de aanvoer van het
oplosmiddel weer terug op de normale werkdruk.
Druk de trekker van het pistool in om de druk
te ontlasten.
Zet het trekkerslot aan als u een hoge drukpistool
gebruikt. Verwijder de spuittip en reinig deze
afzonderlijk.
313951E
95
Systeembediening
Doorspuiten in Recept 0
Het vloeistoftoevoersysteem doorspoelen
Kleur 0 wordt meestal gebruikt:
• in meerkleurensystemen voor het doorspuiten van
de materiaalleidingen zonder dat een nieuwe kleur
wordt geladen.
• aan het einde van de werktijd om te voorkomen dat
gekatalyseerd materiaal uithardt.
Volg deze procedure:
• als u voor de eerste keer materiaal laadt in deze
apparatuur*
• servicewerkzaamheden
• wanneer u het systeem voor langere tijd uitschakelt
• als u de apparatuur in opslag plaatst
Om Recept 0 in te stellen, gaat u naar de geavanceerde
instellingen. Selecteer de recepttab en verander het
receptnummer in 0. Het instelscherm voor recept
0 verschijnt nu. Stel de doorspoeltijd in op
0-999 seconden in stappen van 1 seconde.
1. Ga naar de Stand-by-modus (verwijder menginvoer).
Druk de trekker van het pistool in om de druk
te ontlasten.
Zet het trekkerslot aan als u een hoge drukpistool
gebruikt. Verwijder de spuittip en reinig deze
afzonderlijk.
Als u een elektrostatisch pistool gebruikt, schakel dan
de elektrostatische aandrijving uit voordat u het pistool
doorspoelt.
*
Bepaalde stappen zijn niet nodig voor de eerste
maal spoelen, aangezien er nog geen materiaal
in het systeem is geladen.
1. Ga naar de Stand-by-modus (verwijder
menginvoer).
Druk de trekker van het pistool in om de druk te
ontlasten.
Zet het trekkerslot aan als u een hoge drukpistool
gebruikt. Verwijder de spuittip en reinig deze
afzonderlijk.
Als u een elektrostatisch pistool gebruikt, schakel dan
de elektrostatische aandrijving uit voordat u het pistool
doorspoelt.
2. Maak de toevoerlijnen voor het oplosmiddel als
volgt vast:
2. Als u een pistoolspoelkast gebruikt, plaatst
u het pistool in de kast en sluit u het deksel.
3. Kies Kleur 0 en druk op Enter
5. Het kleurwisseling-LED knippert terwijl kleur 0 draait
en blijft continu branden als de doorspuitprocedure
is afgerond.
6. Als het systeem niet volledig schoon is, kunt u de
Kleur 0 procedure herhalen door op Enter
96
Systemen met één kleur en één katalysator:
ontkoppel de vloeistofleidingen voor
componenten A en B bij de debietmeterinlaat en
sluit gereguleerde toevoerleidingen voor
oplosmiddel aan.
•
Systemen met meerdere kleuren en een
enkele katalysator: ontkoppel alleen de
vloeistofleiding voor component B bij de
debietmeterinlaat en sluit een gereguleerde
aanvoerleiding voor oplosmiddel aan.
•
Systemen met meerdere kleuren
en katalysatoren: verbind de
oplosmiddeltoevoerlijnen met de daarvoor
voorziene oplosmiddelklep op de kleuren katalysatorkleppen. Verbind geen
oplosmiddeltoevoer met een debietmeter.
.
4. Als u geen pistoolspoelkast gebruikt,
spuit dan (manueel of automatisch)
met het pistool in een geaarde
metalen opvangbak totdat de
doorspuitprocedure is afgerond.
te drukken.
•
313951E
Systeembediening
3. Stel de druk in voor de toevoer van oplosmiddel.
Gebruik de laagst mogelijke druk om spatten
te voorkomen.
4. Verwijder de kap van het vloeistofstation om bij de
magneetkleppen te kunnen komen. Zie FIG. 104 op
pagina 93.
5. Doorspuiten als volgt:
•
Systemen met één kleur en één katalysator:
Spuit de A-zijde van het component door. Druk
op de manuele overnameknop op doseerklep
A en duw de pistooltrekker in terwijl u in
een geaarde metalen opvangbak mikt.
Spuit de B-zijde van het component door.
Spuit de zijde van component B door. Druk
op de handmatige activeringsknop op de
magneetklep van kraan B en spuit met het
pistool in een geaarde metalen opvangbak tot
er schoon oplosmiddel uit het pistool stroomt.
Herhaal om de vloeistofmengkamer grondig
te reinigen.
•
Systemen met meerdere kleuren en een
enkele katalysator: Selecteer Recept 0 en
druk op Enter
om de zijde van component
A door te spuiten. Het kleurwisseling-LED
knippert terwijl kleur 0 draait en blijft continu
branden als de doorspuitprocedure is afgerond.
Spuit de B-zijde van het component door. Spuit
de zijde van component B door. Druk op de
handmatige activeringsknop op de magneetklep
van kraan B en spuit met het pistool in een
geaarde metalen opvangbak tot er schoon
oplosmiddel uit het pistool stroomt.
Herhaal om de vloeistofmengkamer grondig
te reinigen.
•
Systemen met meerdere kleuren
en katalysatoren: Selecteer Recept 0 en druk
op Enter
om de zijde van component A
en de zijde van component B door te spuiten.
Het kleurwisseling-LED knippert terwijl kleur
0 draait en blijft continu branden als de
doorspuitprocedure is afgerond.
Herhaal om de vloeistofmengkamer
grondig te reinigen.
6. Breng de kap van het vloeistofstation weer aan.
7. Draai de toevoer van oplosmiddel dicht.
8. Ontkoppel de toevoerleidingen voor oplosmiddel en
sluit de toevoerleidingen voor componenten A en B
weer aan.
9. Zie pagina 89 voor de Opstarten-procedure.
313951E
97
Systeembediening
De monsterafnamekranen en leidingen
doorspuiten
Volg deze procedure na de kalibratie van de meter.
1. Ga naar de Stand-by-modus (verwijder menginvoer).
2. Zie FIG. 106 op pagina 94. Sluit beide
vloeistofafsluiters en monsterafnamekranen.
3. Leid de monsterafnameleidingen in een geaarde
afvalbak.
4. Bij een enkelkleursysteem, moet u de
toevoerleiding voor oplosmiddel verbinden
aan de inlaat van debietmeter A.
5. Druk op de EasyKey op de Instelknop
en
ga naar de geavanceerde instelschermen.
6. Druk op de rechterpijltjestoets
om het
kalibratiescherm te selecteren. Druk op de onderste
pijltjestoets
en selecteer doorspuiten uit het
menu. Druk op de Enter-
toets.
Kraan A, de doorspuitklep voor oplosmiddel (aan
de B-zijde) en de kleppen voor het oplosmiddel
voor kleurwisseling (indien gebruikt) gaan open.
7. Om spatten te voorkomen, moet u de
monsterafnamekranen langzaam opendraaien
en oplosmiddel uit laten lopen tot de kranen
en de leidingen schoon zijn.
OPMERKING: Bij een kalibratiespoeling sluit(en)
de oplosmiddelklep(pen) automatisch na 2 minuten
of wanneer Afbreken op het scherm wordt
geselecteerd.
8. Sluit de monsterafnamekranen.
OPMERKING: Kies Afbreken op het
Kalibratiescherm om de lopende kalibratie
te annuleren en de doorspuit- of doseerkleppen
te sluiten.
9. Draai beide vloeistofafsluiters volledig open.
10. Sluit bij een enkelkleursysteem, de
vloeistoftoevoerleiding voor component A
weer aan op debietmeter A.
OPMERKING: Na de kalibratie is het nodig om de
vervuild materiaalmengsel te reinigen. Voer een
manuele doorspuiting uit en ga verder met het recept
dat u net getest hebt, of ga naar Recept 0 en daarna
naar het volgende recept.
FIG. 107. Kalibratiescherm
98
313951E
Systeembediening
Functie oplosmiddelstoot
Met de functie Oplosmiddelstoot kan de gebruiker iets
besparen op het gemengde materiaal door het met
oplosmiddel uit het pistool te duwen. De te besparen
hoeveelheid is 50% van het houdbaarheidsvolume dat
is ingesteld in Geavanceerd instelscherm 1 op pagina
39. Als er 2 pistolen zijn, wordt het laagste
houdbaarheidsvolume genomen.
4. Het systeem doseert oplosmiddel om het gemengde
materiaal uit het pistool te duwen. De display van de
cabinebesturing toont afwisselend streepjes en het
resterende percentage (0-99%) van de 50% van het
houdbaarheidsvolume.
Voor de Oplosmiddelstoot is als extra toebehoren een
oplosmiddelmeter (MS) nodig. Bestel
Graco-onderdeelnr. 280555 S3000 Set
Oplosmiddelmeter. Zie handleiding 308778.
onderbreken, drukt u op de Stand-by
1. Zie FIG. 108. Installeer de oplosmiddelmeter (MS)
aan de zijde van het vloeistofstation zoals uitgelegd
in het Installatiehandboek van de ProMix 2KS.
2. Selecteer om de functie oplosmiddelstoot te
activeren naar wens: „Oplosmiddel” of „3de klep”.
Zie Optiescherm 2 op pagina 37.
OPMERKING: Gebruikt u een 3de doorspuitklep in
plaats van de oplosmiddeldoorspuitklep voor het
uitvoeren van de functie Oplosmiddelstoot, sluit
de toevoerlijn van het oplosmiddel dan vanaf de
oplosmiddelmeter aan op de inlaat van de 3de
doorspuitklep.
3. De mengtoets
indrukken en gedurende
5 seconden vasthouden om de oplosmiddelstoot
aan te zetten. Het groene LED Mengen brandt
en het LED Recept knippert. Het systeem sluit
de Doseerkleppen (DVA, DVB) en opent de
oplosmiddeldoorspuitklep (SPV).
Verklaring:
DVA
DVB
MS
SPV
APV
SMC
SS
OPMERKING: Om handmatig de oplosmiddelstoot te
-toets. De
oplosmiddeldoorspuitklep (SPV) en de 3de doorspuitklep
worden gesloten. Om terug te gaan naar de
oplosmiddelstoot, drukt u op de Mengen
-toets.
5. Zodra de gedoseerde hoeveelheid oplosmiddel de
50% van het houdbaarheidsvolume overschrijdt,
gaat het systeem in de stand-by-
modus.
6. Voer, om het resterende gemengde materiaal door
te spoelen, handmatig doorspoelen of een
receptwijziging uit. Hierdoor gaat het systeem
definitief uit de oplosmiddelstoot, en kunt u de
mengmodus voortzetten.
OPMERKING: Zodra het systeem heeft geconstateerd
dat het oplosmiddel de 50% van het houdbaarheidsvolume heeft overschreden, zullen pogingen om terug
te keren naar de oplosmiddelstoot een alarm
Overdosis_A/B (E5-E6) tot gevolg hebben.
DVA gesloten
DVB gesloten
Component A Doseerklep
Component B Doseerklep
Oplosmiddelmeter (vereist)
Doorspuitklep oplosmiddel
Luchtdoorspuitklep
Kabel Oplosmiddelmeter
Toevoerlijn oplosmiddel
MS
SMC
TI12556b
SS
SPV geopend
FIG. 108. Opbouw Oplosmiddelstoot
313951E
99
De meter kalibreren
De meter kalibreren
3. Sluit beide vloeistofafsluiters en monsterafnamekranen. (alleen wandgemonteerd vloeistofstation.)
4. Plaats de bekers (minimum formaat - 250 cc) in de
houders. Plaats de monsterafnamebuisjes in de
bekers. (alleen wandgemonteerd vloeistofstation.)
Draag een veiligheidsbril om te voorkomen dat er
vloeistof in de ogen spat. De vloeistofafsluiters en de
terugslagkleppen voor de verhouding worden op hun
plaats gehouden door mechanische aanslagen die
voorkomen dat de klepsteel per ongeluk wordt
verwijderd terwijl er druk op de verdeler staat. Als u de
klepsteel niet handmatig kunt draaien, haal dan de
klep uit elkaar en reinig hem om de weerstand weg
te nemen.
OPMERKING: Als de buizen moeten worden
vervangen, gebruik dan buizen met een
buitendiameter van 4 mm (5/32 inch).
5. Druk op de EasyKey op de Insteltoets
naar de instelschermen.
en ga
6. Selecteer Receptinstellingen en geavanceerde
Kalibreer de meter:
•
De eerste keer dat het systeem gaat werken.
•
Steeds als er nieuwe materialen worden gebruikt
in het systeem, met name als de materialen
viscositeitwaarden hebben die aanzienlijk
verschillen.
•
Minimaal eenmaal per maand als onderdeel van het
reguliere onderhoud.
•
Steeds als een debietmeter wordt onderhouden
of vervangen.
OPMERKING:
• De K-factoren op het Kalibratiescherm worden
automatisch geüpdatet na voltooiing van de
kalibratieprocedure.
•
De waarden voor de K-factoren op het scherm
kunt u alleen bekijken. Indien nodig kunt
u ook manueel de K-factoren bewerken in
Geavanceerd instelscherm 4 (zie pagina 41)
of Receptinstelscherm 5 (pagina 46).
•
Alle waarden op het scherm zijn aangegeven in
cc, ongeacht de maateenheid die is ingesteld
op Configuratiescherm 1.
•
De controller zal de K-factoren van het actieve
recept gebruiken voor de meterkalibratie. Het
actieve recept moet recept 1 tot recept 60 zijn.
Recept 0 en recept 61 hebben geen K-factoren.
instellingen en druk op de Enter
selectie te bevestigen.
-knop om de
7. Druk op de rechterpijltjestoets
om
Kalibratiescherm te selecteren. Druk op de
Enter
-knop om ofwel Doseerkraan A of B te
selecteren. Druk op de pijltjestoets naar beneden
en selecteer Start in het menu. Begin slechts één
tegelijkertijd.
1. Laad het systeem eerst met materiaal voordat
u meter A of B kalibreert. Zorg ervoor dat de
kleur-/katalysatorklep open staat bij een systeem
met kleur/katalysatorwissel.
2. Sluit alle spuitapparaten en afgiftekranen die zijn
aangesloten op de ProMix.
100
313951E
De meter kalibreren
8. Spuit component A of B in de beker.
12. Nadat het volume voor A en B, of voor oplosmiddel
is ingevoerd, berekent de ProMix 2KS-controller de
nieuwe K-factor voor de debietmeter en toont deze
op het Kalibratiescherm.
a. Draai de monsterafnamekranen langzaam open
om spatten te voorkomen.
b. Stel voor een nauwkeurigere kalibratie de
doseerkraan in op een stroomsnelheid die
ongeveer gelijk is aan de spuitsnelheid tijdens
de productie.
c.
Doseer minimaal 250 cc; zorg ervoor dat er
voldoende materiaal is gedoseerd om
nauwkeurig het volume af te lezen met uw
beker. Volume A en volume B hoeven niet
gelijk te zijn of aan een bepaalde verhouding
te voldoen.
OPMERKING: De waarden voor de K-factoren op
het scherm kunt u enkel bekijken. Indien nodig
kunt u de K-factoren manueel bewerken in het
Geavanceerd instelscherm 4 (pagina 41)
of in het Receptinstelscherm 5 (pagina 46).
13. Spuit de monsterafnamekranen altijd door na het
kalibreren van de meters. Doe dat conform een
van de volgende methoden.
•
Volg de De monsterafnamekranen en
leidingen doorspuiten-procedure op
pagina 98.
•
Plaats de vloeistofleidingen van de
monsterafnamekraan in een geschikte
reinigingsvloeistof (TSL of een oplosmiddel)
of plaats er een kapje op.
d. Draai de monsterafnamekraan strak dicht.
9. Het volume dat de ProMix afgemeten heeft,
wordt weergegeven op de EasyKey.
10. Vergelijk de hoeveelheden op de EasyKey met
de hoeveelheden in de bekers.
OPMERKING: Om maximale nauwkeurigheid te
verkrijgen, moet u een gravimetrische (massa)
methode gebruiken om de werkelijk gespoten
volumes te bepalen.
11. Als het volume op het scherm en het werkelijke
volume verschillend zijn, voer dan het in
werkelijkheid gedoseerde volume, in cc, in de
volumevelden voor A en B in en druk op de
OPMERKING: Als er vloeistof uithardt in de
monsterafnamebuisjes, vervang ze dan door
buisjes met een buitenmaat van 5/32 in of 4 mm.
14. Zorg dat beide monsterafnamekranen dicht zijn
en beide vloeistofafsluiters volledig open zijn.
15. Voordat u met de productie begint, moet u het
oplosmiddel uit het systeem verwijderen en het
systeem voorspuiten met materiaal.
a. Ga naar de Mengmodus.
b. Spuit met het pistool in een geaarde metalen
opvangbak tot er gemengd materiaal uit de
spuittuit van het pistool komt.
Enter-knop.
c.
Als de waarde aanmerkelijk verschilt, herhaal dan
het kalibreringsproces.
Zie Opstarten op pagina 89 om te beginnen
met werken.
OPMERKING: Als het scherm en het werkelijke
volume gelijk zijn en als u om wat voor reden dan
ook de kalibratieprocedure wilt annuleren, ga dan
naar Afbreken in het afrolmenu van het
Kalibratiescherm en druk op de
313951E
Enter-knop.
101
Kleurwissel
Kleurwissel
Kleurwisselprocedures
Meerkleurensystemen
1. Sluit de lucht naar het pistool af.
2. Plaats het pistool in de pistoolspoelkast als u die
gebruikt en sluit de deur.
3. Ga naar de Stand-by-modus (verwijder menginvoer).
4. Selecteer nieuw recept. Begin de
kleurwisselsequentie.
5. Als er geen pistoolspoelkast wordt
gebruikt, spuit dan (manueel of
automatisch) met het pistool in een
geaarde metalen opvangbak totdat
de kleurwisselprocedure voltooid is.
Kleurwisselsequenties
FIG. 109 tot FIG. 126 illustreren verschillende
kleurwisselsequenties. Zie Tabel 15 om te bepalen
welk referentiecijfer u moet gebruiken, uitgaande van
de recept- verandering en de systeemconfiguratie.
De tijdsequenties worden gedetailleerd weergegeven
in de volgende paragrafen.
OPMERKING: Voor softwareversies 2.04.xxx en ouder
gebruikt het systeem de Kleur/katalysator doorspuiten vultijdstippen uit het nieuwe recept.
OPMERKING: Zie Instelstand op pagina 28 om
de doorspuitbronnen te selecteren en de gewenste
doorspuit-, stoot- en vultijden in te stellen.
OPMERKINGEN:
•
Het systeem gebruikt oude receptgegevens voor
de doorspuitcyclus. Maar, het opent wel een nieuw
kleur/katalysatorklep op basis van nieuwe
receptgegevens.
•
Het systeem gebruikt de nieuwe receptgegevens
voor de vulcyclus.
•
Voor de pistoolspoelkast (GFB) optie 1 moet het
pistool in de GFB zitten gedurende de volledige
kleurwisselcyclus (doorspuiten en vullen).
De GFP-trekkeruitvoer staat aan tijdens
de receptveranderingscyclus.
•
Voor de twee pistoolspoelkasten (GFB) optie
moeten beide pistolen in de GFB’s zitten gedurende
de volledige kleurwisselcyclus (doorspuiten en
vullen). Het systeem zal iedere GFB-trekkeruitvoer
op aan en uit zetten naargelang de vooraf
ingestelde tijden.
•
Voor speciale uitvoeropties zal het systeem iedere
uitvoer aan en uit zetten naargelang de vooraf
ingestelde tijden. Elke speciale uitvoer heeft twee
verschillende starttijden en tijdsduren.
1. Volg de procedure voor Het
vloeistoftoevoersysteem doorspoelen
op pagina 96.
•
Voor systemen zonder afvoerkranen
begint de eerste doorspuiting nadat de
kleur-/katalysatorwisselstappen zijn voltooid.
2. Laad de nieuwe kleur. Zie Opstarten op pagina 89.
•
Afvoerkraan B is vereist voor het
katalysatorwisselsysteem.
•
Wanneer u van Recept X naar Recept 0 gaat,
worden enkel de doorspuitcyclusgegevens van
Recept 0 gebruikt.
•
Wanneer u van Recept 0 naar Recept X gaat,
worden enkel de vulcyclusgegevens van
Recept X gebruikt.
OPMERKING: De kleurwisseltimer start pas als de
trekker van het pistool wordt ingedrukt en er een
vloeistofstroom wordt gedetecteerd. Als er binnen
2 minuten geen stroming wordt aangetroffen, wordt
de kleurwisseling afgebroken. Het systeem gaat in
de stand-by
-modus (verwijder Meng invoer)
bij de vorige kleur.
6. Als u klaar bent om te sproeien, verwijdert u het
pistool uit de pistoolspoelkast, indien aanwezig,
en sluit u de deur ervan (alleen manuele en
halfautomatische systemen).
OPMERKING: De pistoolspoelkast moet worden
gesloten, anders blijft het ventiel voor verstoven
lucht gesloten.
7. Ga naar de Meng
met spuiten.
-modus om te beginnen
Eénkleursystemen
3. Ga naar de Meng
met spuiten.
102
-modus om te beginnen
313951E
Kleurwissel
Kleur doorspuiten/afvoeren
Stap P0-P1
•
Deze sequentie spoelt de kleur weg met
oplosmiddel, en dit van de kleurklep naar
afvoerklep A.
•
De kleurwissel oplosmiddelklep en afvoerklep A
gaan open tijdens de doorspuittijd.
•
De kleurwissel oplosmiddelklep sluiten wanneer
de doorspuittijd verstreken is.
Kleur vullen
Stap P1-P2
•
Deze sequentie vult de lijn met de nieuwe kleur tot
aan afvoerkraan A.
•
De nieuwe kleurklep en afvoerklep A gaan open
tijdens de vultijd.
•
De nieuwe kleurklep en afvoerklep A sluiten weer
wanneer de vultijd verstreken is.
Eerste doorspuiting
Stap M0-M1
Selecteer de eerste doorspuitbron (lucht, oplosmiddel
of 3de klep) en de eerste doorspuittijd. Voor de meeste
toepassingen wordt lucht geselecteerd.
Het systeem spuit het oude materiaal van de
doseerkleppen naar het pistool, en dit enkel met
het geselecteerde materiaal (meestal lucht). De
geselecteerde doorspuitklep gaat open tijdens de eerste
doorspuittijd en sluit weer wanneer die tijd verstreken is.
Stootcyclus
Stap M1-M2
Selecteer het stoottype (lucht/oplosmiddel of lucht/
3de klep) en stoottijden.
De luchtdoorspuitklep gaat enkel open tijdens de
luchtstootcyclus, en het oplosmiddel (of de 3de klep)
gaan enkel open tijdens de oplosmiddelstoottijden.
Het aantal stoottijden wordt bepaald door de totale
stoottijd te delen door de som van de luchten oplosmiddelstoottijden.
Doorspuiten/afvoer van de katalysator
Laatste doorspuiting
Stap P2-P3
Stap M2-M3
•
Deze sequentie spoelt de katalysator weg met
oplosmiddel, en dit van de katalysatorklep naar
afvoerklep B.
Selecteer de laatste doorspuitbron (lucht, oplosmiddel
of 3de klep) en de laatste doorspuittijd. Voor de meeste
toepassingen wordt oplosmiddel geselecteerd.
•
De oplosmiddelklep van de katalysatorwissel en
afvoerklep B gaan open tijdens de doorspuittijd.
•
De oplosmiddelklep van de katalysatorwissel en
afvoerklep B sluiten weer wanneer de doorspuittijd
verstreken is.
Het systeem vult de lijn van de doseerkleppen naar het
pistool met oplosmiddel. De lijn wordt enkel gevuld met
het geselecteerde materiaal (meestal oplosmiddel).
De geselecteerde doorspuitklep gaat open tijdens
de laatste doorspuittijd en sluit weer wanneer die
tijd verstreken is.
Vullen katalysator
Vullen
Stap P3-P4
Stap M3-M4
•
Deze sequentie vult de met de nieuwe katalysator
tot aan afvoerkraan B.
•
De nieuwe katalysatorklep en afvoerklep B gaan
open tijdens de vultijd.
Deze sequentie vult de lijn van de doseerkleppen
naar het pistool, wat ook het vullen van het gemengd
materiaal wordt genoemd. Het systeem begint
componenten A en B te mengen totdat de vultijd
verstreken is.
•
De nieuwe katalysatorklep en afvoerklep B sluiten
weer wanneer de vultijd verstreken is.
Spoelen in gang
Stap M0-M3
Het systeem zet de Doorspuiten Actief uitvoer voor de
doorspuit/receptverandering aan tijdens stap M0-M3.
Vul Actief
Stap M3-M4
Het systeem zet de Vul Actief uitvoer voor de
receptverandering aan tijdens stap M3-M4.
313951E
103
Kleurwissel
Tabel 15: Kaart kleurwissel ter referentie
Begin
recept
Einde
Wissel
recept Kleurwissel katalysator
3de
Aantal
Afvoerkranen doorspuitklep pistoolspoelkasten
Zie Fig.
X
X
Ja
Ja
Ja
Ja
0
FIG. 110
X
X
Ja
Ja
Ja
Nee
0
FIG. 109
X
X
Ja
Nee
Nee
Nee
0
FIG. 112
X
X
Ja
Nee
Ja
Nee
0, 1 of 2
FIG. 111
X
X
Nee
Ja
Ja
Nee
0, 1 of 2
FIG. 113
X
X
Nee
Nee
Nee
Nee
0, 1 of 2
FIG. 123
X
X
Ja
Ja
Ja
Nee
1
FIG. 115
X
X
Ja
Nee
Nee
Nee
1
FIG. 117
X
X
Ja
Ja
Ja
Nee
2
FIG. 114
X
X
Ja
Nee
Nee
Nee
2
FIG. 116
X
0
Ja
Ja
Ja
Nee
0, 1 of 2
FIG. 118*
X
0
Ja
Nee
Ja
Nee
0, 1 of 2
FIG. 118*
X
0
Ja
Nee
Nee
Nee
0, 1 of 2
FIG. 120**
X
0
Nee
Ja
Ja
Nee
0, 1 of 2
FIG. 118*
X
0
Nee
Nee
Nee
Nee
0, 1 of 2
FIG. 120**
0 of 61
X
Ja
Ja
Ja
Nee
0, 1 of 2
FIG. 119*
0 of 61
X
Ja
Nee
Ja
Nee
0, 1 of 2
FIG. 119*
0 of 61
X
Ja
Nee
Nee
Nee
0, 1 of 2
FIG. 121**
0 of 61
X
Nee
Ja
Ja
Nee
0, 1 of 2
FIG. 119*
0 of 61
X
Nee
Nee
Nee
Nee
0, 1 of 2
FIG. 121**
0
0
Ja
Ja
Ja
Nee
0, 1 of 2
FIG. 118*
0
0
Ja
Nee
Ja
Nee
0, 1 of 2
FIG. 118*
0
0
Ja
Nee
Nee
Nee
0, 1 of 2
FIG. 120**
0
0
Nee
Ja
Ja
Nee
0, 1 of 2
FIG. 118*
0
0
Nee
Nee
Nee
Nee
0, 1 of 2
FIG. 120**
61
0
Ja of nee
Ja of nee
Ja of nee
Nee
0, 1 of 2
FIG. 118*
0
X
Ja
Ja
Ja
Ja
0, 1 of 2
FIG. 125
0
X
Ja
Nee
Ja
Ja
0, 1 of 2
FIG. 125
0
X
Ja
Nee
Nee
Ja
0, 1 of 2
FIG. 126
0
X
Nee
Ja
Ja
Ja
0, 1 of 2
FIG. 125
0
X
Nee
Nee
Nee
Ja
0, 1 of 2
FIG. 126
OPMERKINGEN:
*
FIG. 118 en FIG. 119 tonen zowel kleur- als katalysatorwissel. Als de kleur of katalysator niet worden gewisseld,
hoeft u niet naar dit deel van de grafiek te kijken.
** FIG. 120 en FIG. 121 tonen de kleurwissel. Als de kleur niet wordt gewisseld, hoeft u dit deel van de grafiek niet
te bekijken.
FIG. 122, (pagina 111) toont een receptverandering met speciale uitvoer.
FIG. 124, (pagina 112) toont een externe kleurwissel.
104
313951E
Kleurwissel
Receptverandering ProMix 2KS
Grafiek 1: A1 tot A2, B1 tot B2 met afvoerventielen
Ventiel
Tijd/Sequentie
Afvoeren A
Afvoeren B
A
B
Kleurwissel solvent
Katalysatorwissel solvent
Kleurwissel A
Katalysatorwissel B
A
A
B
B
P0
P1
P2
P3
P4
Kleurspoeltijd P0->P1
Kleurvultijd P1->P2
Spoeltijd katalysator P2->P3
Vultijd katalysator P3->P4
De timers CC spoelen/vullen staan los van
de timers gemengd materiaal spoelen.
Deze lijn bepaalt w anneer de gemengde
vultijd begint. De langste van de tw ee
timers bepaalt w anneer de gemengde
vultijd begint.
Luchthaktijd
Solventhaktijd
3de spoelhaktijd
Eerste keer spoelen (een van deze)
Spoelen lucht
Spoelen solvent
3de spoelklep
Laatste keer spoelen (een van deze)
Doseren A
Doseren B
A
A
B
B
Pistooltrekker(s) door operator
M0
M1
M2
M3
M4
Eerste spoeltijd M0->M1
Haktijd (lucht/solvent of lucht/3de spoeling) M1->M2
Laatste spoeltijd M2->M3
Gemengde vultijd M3->M4
Opmerkingen:
Timers gemengd materiaal spoelen van oud recept
Timers CC spoelen/vullen en gemengde vultijd van nieuw recept
Laad tabellen van nieuw recept
FIG. 109. Grafiek 1 kleurwissel
Receptverandering ProMix 2KS
Grafiek 2: A1 tot A2, B1 tot B2 met afvoerventielen en 3de spoelventiel
Ventiel
Tijd/Sequentie
Afvoeren A
Afvoeren B
A
B
Kleurwissel solvent
Katalysatorwissel solvent
Kleurwissel A
Katalysatorwissel B
A
B
A
B
P0
P1
P2
P3
P4
Kleurspoeltijd P0->P1
Kleurvultijd P1->P2
Spoeltijd katalysator P2->P3
Vultijd katalysator P3->P4
De timers CC spoelen/vullen staan los van
de timers gemengd materiaal spoelen.
Deze lijn bepaalt w anneer de gemengde
vultijd begint. De langste van de tw ee
timers bepaalt w anneer de gemengde
vultijd begint.
Luchthaktijd
Solventhaktijd
3de spoelhaktijd
Eerste keer spoelen (een van deze)
Spoelen lucht
Spoelen solvent
3de spoelklep
Laatste keer spoelen (een van deze)
*Solventspoeling van twee seconden
Doseren A
Doseren B
A
A
B
B
Pistooltrekker(s) door operator
M0
M1
M2
M3
M4
M5
*Initiële spoeltijd van twee seconden M0->M1
Eerste spoeltijd M1->M2
Haktijd (lucht/solvent of lucht/3de spoeling) M2->M3
Laatste spoeltijd M3->M4
Gemengde vultijd M4->M5
Opmerkingen:
Timers gemengd materiaal spoelen van oud recept
Timers CC spoelen/vullen en gemengde vultijd van nieuw recept
*Geldt voor ALLE grafieken wanneer het 3de spoelventiel INGESCHAKELD is
Laad tabellen van nieuw recept
FIG. 110. Grafiek 2 kleurwissel
313951E
105
Kleurwissel
Receptverandering ProMix 2KS
Grafiek 3: A1 tot A2, dezelfde B met afvoerventielen
Ventiel
Tijd/Sequentie
A
Afvoeren A
Afvoeren B
Kleurwissel solvent
Katalysatorwissel solvent
Kleurwissel A
Katalysatorwissel B
A
P0
A
B
P1
P2
P3
P4
Kleurspoeltijd P0->P1
Kleurvultijd P1->P2
De timers CC spoelen/vullen staan los van
de timers gemengd materiaal spoelen.
Deze lijn bepaalt w anneer de gemengde
vultijd begint. De langste van de tw ee
timers bepaalt w anneer de gemengde
vultijd begint.
Luchthaktijd
Solventhaktijd
3de spoelhaktijd
Eerste keer spoelen (een van deze)
Spoelen lucht
Spoelen solvent
3de spoelklep
Laatste keer spoelen (een van deze)
Doseren A
Doseren B
A
A
B
B
Pistooltrekker(s) door operator
M0
M1
M2
M3
M4
Eerste spoeltijd M0->M1
Haktijd (lucht/solvent of lucht/3de spoeling) M1->M2
Laatste spoeltijd M2->M3
Gemengde vultijd M3->M4
Opmerkingen:
Timers gemengd materiaal spoelen van oud recept
Timers CC spoelen/vullen en gemengde vultijd van nieuw recept
Laad tabellen van nieuw recept
FIG. 111. Grafiek 3 kleurwissel
Receptverandering ProMix 2KS
Grafiek 4: A1-A2, dezelfde B zonder afvoerventielen
Ventiel
Tijd/Sequentie
Afvoeren A
Afvoeren B
Kleurwissel solvent
Katalysatorwissel solvent
Kleurwissel A
Katalysatorwissel B
A
A
B
Luchthaktijd
Solventhaktijd
3de spoelhaktijd
Eerste keer spoelen (een van deze)
Spoelen lucht
Spoelen solvent
3de spoelklep
Laatste keer spoelen (een van deze)
Doseren A
Doseren B
A
A
A
B
B
Pistooltrekker(s) door operator
0
1
2
3
4
5
6
Kleurspoeltijd 0->1
Kleurvultijd 1->2
Eerste spoeltijd 2->3
Haktijd (lucht/solvent of lucht/3de spoeling) 3->4
Laatste spoeltijd 4->5
Gemengde vultijd 5->6
Opmerkingen:
Timers gemengd materiaal spoelen van oud recept
Timers CC spoelen/vullen en gemengde vultijd van nieuw recept
Laad tabellen van nieuw recept
FIG. 112. Grafiek 4 kleurwissel
106
313951E
Kleurwissel
Receptverandering ProMix 2KS
Grafiek 5: B1 tot B2, dezelfde A met afvoerventielen
Ventiel
Tijd/Sequentie
Afvoeren A
Afvoeren B
B
Kleurwissel solvent
Katalysatorwissel solvent
Kleurwissel A
Katalysatorwissel B
A
B
B
P0
P1
P2
P3
P4
Spoeltijd katalysator P0->P1
Vultijd katalysator P1->P2
De timers CC spoelen/vullen staan los van
de timers gemengd materiaal spoelen.
Deze lijn bepaalt w anneer de gemengde
vultijd begint. De langste van de tw ee
timers bepaalt w anneer de gemengde
vultijd begint.
Luchthaktijd
Solventhaktijd
3de spoelhaktijd
Eerste keer spoelen (een van deze)
Spoelen lucht
Spoelen solvent
3de spoelklep
Laatste keer spoelen (een van deze)
Doseren A
Doseren B
A
A
B
B
Pistooltrekker(s) door operator
M0
M1
M2
M3
M4
Eerste spoeltijd M0->M1
Haktijd (lucht/solvent of lucht/3de spoeling) M1->M2
Laatste spoeltijd M2->M3
Gemengde vultijd M3->M4
Opmerkingen:
Timers gemengd materiaal spoelen van oud recept
Timers CC spoelen/vullen en gemengde vultijd van nieuw recept
Laad tabellen van nieuw recept
FIG. 113. Grafiek 5 kleurwissel
Receptverandering ProMix 2KS
Grafiek 6: A1 tot A2, B1 tot B2 met afvoerventielen, 2 pistoolspoelkasten
Ventiel
Tijd/Sequentie
Afvoeren A
Afvoeren B
A
B
Kleurwissel solvent
Katalysatorwissel solvent
Kleurwissel A
Katalysatorwissel B
A
B
A
B
P0
P1
P2
P3
P4
Kleurspoeltijd P0->P1
Kleurvultijd P1->P2
Spoeltijd katalysator P2->P3
Vultijd katalysator P3->P4
De timers CC spoelen/vullen staan
los van de timers systeem spoelen.
Deze lijn bepaalt wanneer de
systeemvultijd begint. De langste
van de twee timers bepaalt wanneer
de systeemvultijd begint.
Luchthaktijd
Solventhaktijd
3de spoelhaktijd
Eerste keer spoelen (een van deze)
Spoelen lucht
Spoelen solvent
3de spoelklep
Laatste keer spoelen (een van deze)
Doseren A
Doseren B
A
A
B
B
Uitvoer pistoolspoelkast nr. 1
Uitvoer pistoolspoelkast nr. 2
M0
M1
M2
M3
M4
Eerste spoeltijd M0->M1
Haktijd (lucht/solvent of lucht/3de spoeling) M1->M2
Laatste spoeltijd M2->M3
Gemengde vultijd M3->M4
Opmerkingen:
Timers gemengd materiaal spoelen van oud recept
Timers CC spoelen/vullen en gemengde vultijd van nieuw recept
Laad tabellen van nieuw recept
FIG. 114. Grafiek 6 kleurwissel
313951E
107
Kleurwissel
Receptverandering ProMix 2KS
Grafiek 7: A1 tot A2, B1 tot B2 met afvoerventielen, 1 pistoolspoelkast
Ventiel
Tijd/Sequentie
A
Afvoeren A
Afvoeren B
B
Kleurwissel solvent
Katalysatorwissel solvent
Kleurwissel A
Katalysatorwissel B
A
A
B
B
P0
P1
P2
P3
P4
Kleurspoeltijd P0->P1
Kleurvultijd P1->P2
Spoeltijd katalysator P2->P3
Vultijd katalysator P3->P4
De timers CC spoelen/vullen staan los van
de timers gemengd materiaal spoelen.
Deze lijn bepaalt w anneer de gemengde
vultijd begint. De langste van de tw ee
timers bepaalt w anneer de gemengde
vultijd begint.
Luchthaktijd
Solventhaktijd
3de spoelhaktijd
Eerste keer spoelen (een van deze)
Spoelen lucht
Spoelen solvent
3de spoelklep
Laatste keer spoelen (een van deze)
Doseren A
Doseren B
A
A
B
B
Uitvoer pistoolspoelkast nr. 1
Uitvoer pistoolspoelkast nr. 2
M0
M1
M2
M3
M4
Eerste spoeltijd M0->M1
Haktijd (lucht/solvent of lucht/3de spoeling) M1->M2
Laatste spoeltijd M2->M3
Gemengde vultijd M3->M4
Opmerkingen:
Timers gemengd materiaal spoelen van oud recept
Timers CC spoelen/vullen en gemengde vultijd van nieuw recept
Laad tabellen van nieuw recept
FIG. 115. Grafiek 7 kleurwissel
Receptverandering ProMix 2KS
Grafiek 8: A1-A2, dezelfde B zonder afvoerventielen, 2 pistoolspoelkasten
Ventiel
Tijd/Sequentie
Afvoeren A
Afvoeren B
Kleurwissel solvent
Katalysatorwissel solvent
Kleurwissel A
Katalysatorwissel B
A
A
B
Luchthaktijd
Solventhaktijd
3de spoelhaktijd
Eerste keer spoelen (een van deze)
Spoelen lucht
Spoelen solvent
3de spoelklep
Laatste keer spoelen (een van deze)
Doseren A
Doseren B
A
A
A
B
B
Uitvoer pistoolspoelkast nr. 1
Uitvoer pistoolspoelkast nr. 2
0
1
2
3
4
5
6
Kleurspoeltijd 0->1
Kleurvultijd 1->2
Eerste spoeltijd 2->3
Haktijd (lucht/solvent of lucht/3de spoeling) 3->4
Laatste spoeltijd 4->5
Gemengde vultijd 5->6
Opmerkingen:
Timers gemengd materiaal spoelen van oud recept
Timers CC spoelen/vullen en gemengde vultijd van nieuw recept
Laad tabellen van nieuw recept
FIG. 116. Grafiek 8 kleurwissel
108
313951E
Kleurwissel
Receptverandering ProMix 2KS
Grafiek 9: A1-A2, dezelfde B zonder afvoerventielen, 1 pistoolspoelkast
Ventiel
Tijd/Sequentie
Afvoeren A
Afvoeren B
Kleurwissel solvent
Katalysatorwissel solvent
Kleurwissel A
Katalysatorwissel B
A
A
B
Luchthaktijd
Solventhaktijd
3de spoelhaktijd
Eerste keer spoelen (een van deze)
Spoelen lucht
Spoelen solvent
3de spoelklep
Laatste keer spoelen (een van deze)
Doseren A
Doseren B
A
A
A
B
B
Uitvoer pistoolspoelkast nr. 1
Uitvoer pistoolspoelkast nr. 2
0
1
2
3
4
5
6
Kleurspoeltijd 0->1
Kleurvultijd 1->2
Eerste spoeltijd 2->3
Haktijd (lucht/solvent of lucht/3de spoeling) 3->4
Laatste spoeltijd 4->5
Gemengde vultijd 5->6
Opmerkingen:
Timers gemengd materiaal spoelen van oud recept
Timers CC spoelen/vullen en gemengde vultijd van nieuw recept
Laad tabellen van nieuw recept
FIG. 117. Grafiek 9 kleurwissel
Receptverandering ProMix 2KS
Grafiek 10: Recept X, 0 OF 61 naar recept 0 met afvoerventielen
Ventiel
Tijd/Sequentie
A
Afvoeren A
Afvoeren B
B
Kleurwissel solvent
Katalysatorwissel solvent
Kleurwissel A
Katalysatorwissel B
P0
P1
P2
Kleurspoeltijd P0->P1
Spoeltijd katalysator P1->P2
De timers kleur/katalysator spoelen
staan los van de timers gemengd
materiaal spoelen.
Luchthaktijd
Solventhaktijd
3de spoelhaktijd
Eerste keer spoelen (een van deze)
Spoelen lucht
Spoelen solvent
3de keer spoelen
Laatste keer spoelen (een van deze)
Doseren A
Doseren B
Pistooltrekker(s) door operator
M0
M1
M2
M3
Eerste spoeltijd M0->M1
Haktijd (lucht/solvent of lucht/3de spoeling) M1->M2
Laatste spoeltijd M2->M3
Opmerkingen:
Alle timers van recept 0
FIG. 118. Grafiek 10 kleurwissel
313951E
109
Kleurwissel
Receptverandering ProMix 2KS
Grafiek 11: Recept 0 OF 61 naar recept X met afvoerventielen
Ventiel
Tijd/Sequentie
Afvoeren A
Afvoeren B
A
B
Kleurwissel solvent
Katalysatorwissel solvent
Kleurwissel A
Katalysatorwissel B
A
A
B
B
Spoelen lucht
Spoelen solvent
3de keer spoelen
Doseren A
Doseren B
A
A
B
B
Pistooltrekker(s) door operator
0
1
2
3
Kleurvultijd 0->1
Vultijd katalysator 1->2
Gemengde vultijd 2->3
Opmerkingen:
Alle timers van nieuw recept
Laad tabellen van nieuw recept
FIG. 119. Grafiek 11 kleurwissel
Receptverandering ProMix 2KS
Grafiek 12: Recept X, 0 OF 61 naar recept 0 zonder afvoerventielen
Ventiel
Tijd/Sequentie
Afvoeren A
Afvoeren B
Kleurwissel solvent
Katalysatorwissel solvent
Kleurwissel A
Katalysatorwissel B
Luchthaktijd
Solventhaktijd
3de spoelhaktijd
Eerste keer spoelen (een van deze)
Spoelen lucht
Spoelen solvent
3de spoelklep
Laatste keer spoelen (een van deze)
Doseren A
Doseren B
A
Pistooltrekker(s) door operator
0
1
2
3
4
Kleurspoeltijd 0->1
Eerste spoeltijd 1->2
Haktijd (lucht/solvent of lucht/3de spoeling) 2->3
Laatste spoeltijd 3->4
Opmerkingen:
Alle timers van recept 0
FIG. 120. Grafiek 12 kleurwissel
110
313951E
Kleurwissel
Receptverandering ProMix 2KS
Grafiek 13: Recept 0 OF 61 naar recept X zonder afvoerventielen
Ventiel
Tijd/Sequentie
Afvoeren A
Afvoeren B
Kleurwissel solvent
Katalysatorwissel solvent
Kleurwissel A
Katalysatorwissel B
A
A
Spoelen lucht
Spoelen solvent
3de keer spoelen
Doseren A
Doseren B
A
A
A
B
B
Pistooltrekker(s) door operator
0
1
2
Kleurvultijd 0->1
Gemengde vultijd 1->2
Opmerkingen:
Alle timers van nieuw recept
Laad tabellen van nieuw recept
FIG. 121. Grafiek 13 kleurwissel
Receptverandering ProMix 2KS
Grafiek 14: A1 naar A2, B1 naar B2 met alle
Ventiel
Tijd/Sequentie
Afvoeren A
Afvoeren B
A
B
Kleurwissel solvent
Katalysatorwissel solvent
Kleurwissel A
Katalysatorwissel B
A
A
B
B
P0
P1
P2
P3
P4
Kleurspoeltijd P0->P1
De timers CC spoelen/vullen staan los van
de timers gemengd materiaal spoelen.
Deze lijn bepaalt w anneer de gemengde
vultijd begint. De langste van de tw ee
timers bepaalt w anneer de gemengde
vultijd begint.
Kleurvultijd P1->P2
Spoeltijd katalysator P2->P3
Vultijd katalysator P3->P4
Luchthaktijd
Solventhaktijd
3de spoelhaktijd
Eerste keer spoelen (een van deze)
Spoelen lucht
Spoelen solvent
3de spoelklep
Laatste keer spoelen (een van deze)
Doseren A
Doseren B
A
A
B
B
Pistooltrekker(s) door operator
M0
M1
M2
M3
M4
Eerste spoeltijd M0->M1
Haktijd (lucht/solvent of lucht/3de spoeling) M1->M2
Laatste spoeltijd M2->M3
Gemengde vultijd M3->M4
Opmerkingen:
Timers gemengd materiaal spoelen van oud recept
Timers CC spoelen/vullen en gemengde vultijd van nieuw recept
Laad tabellen van nieuw recept
1ste aan lengte/duur
2de aan/start
2de aan lengte
1ste aan/start
Speciale uitvoer nr. 1
Speciale uitvoer nr. 2
Speciale uitvoer nr. 3
Speciale uitvoer nr. 4
Receptverandering spoelen actieve uitvoer
Receptverandering vullen actieve uitvoer
FIG. 122. Grafiek 14 kleurwissel
313951E
111
Kleurwissel
Receptverandering ProMix 2KS
Grafiek 15: Dezelfde A, dezelfde B
Ventiel
Tijd/Sequentie
Afvoeren A
Afvoeren B
Kleurwissel solvent
Katalysatorwissel solvent
Kleurwissel A
Katalysatorwissel B
A
B
Luchthaktijd
Solventhaktijd
3de spoelhaktijd
Eerste keer spoelen (een van deze)
Spoelen lucht
Spoelen solvent
3de keer spoelen
Laatste keer spoelen (een van deze)
Doseren A
Doseren B
A
A
B
B
Pistooltrekker(s) door operator
0
1
2
3
4
Eerste spoeltijd 0->1
Haktijd (lucht/solvent of lucht/3de spoeling) 1->2
Laatste spoeltijd 2->3
Gemengde vultijd 3->4
Opmerkingen:
Timers gemengd materiaal spoelen van oud recept
Timers CC spoelen/vullen en gemengde vultijd van nieuw recept
Laad tabellen van nieuw recept
FIG. 123. Grafiek 15 kleurwissel
Receptverandering ProMix 2KS
Grafiek 16: Externe kleurwisseloptie
Ventiel
Tijd/Sequentie
Afvoeren A
Afvoeren B
Kleurwissel solvent
Katalysatorwissel solvent
Kleurwissel A
Katalysatorwissel B
Luchthaktijd
Solventhaktijd
3de spoelhaktijd
Eerste keer spoelen (een van deze)
Spoelen lucht
Spoelen solvent
3de keer spoelen
Laatste keer spoelen (een van deze)
Doseren A
Doseren B
A
A
B
B
Pistooltrekker(s) door operator
0
1
2
3
4
5
Eerste spoeltijd 0->1
Haktijd (lucht/solvent of lucht/3de spoeling) 1->2
Laatste spoeltijd 2->3
Wacht op het signaal externe kleurwissel
gereed (voordat u verdergaat naar stap 4) 3->4
Gemengde vultijd 4->5
Opmerkingen:
Timers gemengd materiaal spoelen van oud recept
Timers CC spoelen/vullen en gemengde vultijd van nieuw recept
Laad tabellen van nieuw recept
Receptverandering spoelen actieve uitvoer
Receptverandering vullen actieve uitvoer
FIG. 124. Grafiek 16 kleurwissel
112
313951E
Kleurwissel
Receptverandering ProMix 2KS
Grafiek 17: Recept 0 OF 61 naar recept X met afvoerventielen en 3de spoelventiel
Ventiel
Tijd/Sequentie
Afvoeren A
Afvoeren B
A
B
Kleurwissel solvent
Katalysatorwissel solvent
Kleurwissel A
Katalysatorwissel B
A
A
B
B
De gemengde vultijd start
niet voordat de uitgaande
vultijd en de kleur/katalysatorvultijd voltooid
zijn.
Spoelen lucht
Spoelen solvent
3de keer spoelen
*Uitgaande vulling
Doseren A
Doseren B
A
A
B
B
Pistooltrekker(s) door operator
0
1
2
3
*Uitgaande vultijd 0->2
Kleurvultijd 0->1
Vultijd katalysator 1->2
Gemengde vultijd 2->3
Opmerkingen:
Timers gemengd materiaal spoelen van oud recept
Timers CC spoelen/vullen en gemengde vultijd van nieuw recept
*De bron en lengte van de uitgaande vulling zijn programmeerbaar
Laad tabellen van nieuw recept
FIG. 125. Grafiek 17 kleurwissel
Receptverandering ProMix 2KS
Grafiek 18: Recept 0 OF 61 naar recept X zonder afvoerventielen en 3de spoelventiel
Ventiel
Tijd/Sequentie
Afvoeren A
Afvoeren B
A
Kleurwissel solvent
Katalysatorwissel solvent
Kleurwissel A
Katalysatorwissel B
A
A
A
A
Spoelen lucht
Spoelen solvent
3de keer spoelen
*Uitgaande vulling
Doseren A
Doseren B
A
B
B
Pistooltrekker(s) door operator
0
1
2
3
*Uitgaande vultijd 0->1
Kleurvultijd 1->2
Gemengde vultijd 2->3
Opmerkingen:
Timers gemengd materiaal spoelen van oud recept
Timers CC spoelen/vullen en gemengde vultijd van nieuw recept
*De bron en lengte van de uitgaande vulling zijn programmeerbaar
Laad tabellen van nieuw recept
FIG. 126. Grafiek 18 kleurwissel
313951E
113
Kleurwissel
114
313951E
Alarmsignalen en waarschuwingen
Alarmsignalen en
waarschuwingen
OPMERKING: Gebruik de vloeistof niet in de leiding die
met een verkeerde mengverhouding is gedoseerd,
aangezien deze dan mogelijk niet goed uithardt.
Systeemalarmen
De waarschuwingssignalen maken u attent op een
probleem en helpen te voorkomen dat er met een
verkeerde doseerverhouding wordt gespoten.
Als een alarmsituatie optreedt, stopt het systeem
en gebeurt het volgende:
•
•
Zoemergeluiden (alleen voor E-2, zie pagina 32
voor het instellen van alle alarmen).
De statusbalk op de EasyKey geeft de alarm E-code
weer met een beschrijving (zie Tabel 16).
Systeemwaarschuwingen
Tabel 16 is een lijst met de systeemwaarschuwingscodes. Zij stoppen de operationele werkzaamheden
niet en er is geen alarm te horen. Deze worden in
een logboek voorzien van tijd en datum opgeslagen
en kunnen worden bekeken op een PC met behulp van
de ProMix 2KS-webinterface (zie handleiding 3A0435).
Een alarmsituatie opheffen
en herstarten
OPMERKING: Als er zich een alarm voordoet, zorg er
dan voor dat u de E-code bepaald hebt voordat u het
alarm reset. Zie Tabel 16. Als u vergeten bent welke
E-code zich voorgedaan heeft, gebruikt u de
Alarmschermen (pagina 27) om de laatste tien alarmen
met datum- en tijdvermelding te bekijken.
Om alarmen te resetten, zie Tabel 17. U kunt veel
alarmen resetten door gewoon op de
Alarmreset
313951E
Tabel 16: Systeemalarm/waarschuwingscodes
Code Omschrijving
Details
E-1
E-2
E-3
E-4
E-5
Pagina 116
Pagina 116
Pagina 117
Pagina 118
Pagina 119
E-6
E-7
E-8
E-9
E-10
E-11
E-12
E-13
E-14
E-15
E-16
E-17
E-18
E-19
E-20
E-21
E-22
E-23
E-24
E-25
E-26
E-27
Fout in de communicatie
Alarm houdbaarheid
Alarm, hoge mengverhouding
Alarm, lage mengverhouding
Overdosering A/B Dosering
te klein Alarm
Overdosering B/A Dosering
te klein Alarm
Alarm, doseertijd A
Alarm, doseertijd B
Alarm mengen in instelling
Alarm, uitschakelen via
afstandsbediening
Doorspuitvolume-alarm
Alarm CAN-netwerkcommunicatiefout
Alarm hoog debiet
Alarm laag debiet
Waarschuwing systeem inactief
Waarschuwing: instellingen
veranderd
Waarschuwing: systeem
ingeschakeld
Waarschuwing:
standaardinstellingen geladen
IO-alarm
Alarm doorspuiten beginnen
Alarm Materiaal vullen
Alarm Tank A laag
Alarm Tank B laag
Alarm Tank S laag
Alarm, Autoafvoer voltooid
Alarm Kleur/katalysator doorspuiten
Alarm kleur/katalysator vullen
Pagina 119
Pagina 120
Pagina 120
Pagina 121
Pagina 121
Pagina 121
Pagina 122
Pagina 122
Pagina 122
Pagina 123
Pagina 123
Pagina 123
Pagina 123
Pagina 124
Pagina 125
Pagina 125
Pagina 125
Pagina 125
Pagina 125
Pagina 126
Pagina 126
Pagina 126
-toets te drukken.
115
Alarm, foutopsporing
Alarm, foutopsporing
Tabel 17. Alarm foutopsporing
E-1: ALG. FOUT
Oorzaak
Geen stroom naar de EasyKey.
Geen energiestroom naar vloeistofstation. De intrinsiek
veilige stroomkabel tussen de EasyKey en het
vloeistofstation is niet aangesloten.
Geen energiestroom naar vloeistofstation. De zekering
van de vloeistofbesturingskaart is doorgebrand.
De glasvezelkabel tussen de EasyKey en het
vloeistofstation is niet aangesloten.
De optische glasvezelkabel is geknapt of verbogen.
Vuile uiteinden van de optische glasvezelkabel.
Een communicatiekabel of connector is defect.
E-2: ALARM HOUDBAARHEID
Oplossing
Sluit de voedingskabel aan op de EasyKey.
Controleer of alle kabels op de juiste wijze zijn
aangesloten. Zie de installatiehandleiding.
Controleer de staat van de zekering en vervang indien
nodig. Zie herstel- en onderdelenhandleiding.
Controleer of alle kabels op de juiste wijze zijn
aangesloten. Zie de installatiehandleiding.
Controleer of de kabels niet zijn geknapt of gebogen
in een straal die kleiner is dan 40 mm (1,6 in.).
Haal de uiteinden van de optische glasvezelkabel
los en reinig ze met een niet pluizende doek.
Vervang de kabel.
Oorzaak
De houdbaarheidsduur is verstreken voor het
gemengd materiaal.
KENNISGEVING
Om ervoor te zorgen dat het gemengd materiaal niet
opdroogt in de apparatuur zet u de stroomschakelaar
niet uit. Volg een van de oplossingen aan de
rechterkant.
116
Oplossing
Druk op de toets Alarm
resetten om het
geluidssignaal uit te schakelen. Spuit het systeem
door met oplosmiddel, vers gemengd materiaal
of een nieuwe kleur:
•
Doorspuiten met oplosmiddel - Zie Gemengd
materiaal uit het systeem verwijderen op
pagina 95. Het systeem wordt doorgespoten
tot de vooringestelde doorspuittijd voltooid is.
•
Doorspuiten nieuw gemengd materiaal Ga naar de Mengmodus en sproei het
gewenste volume om de timer te resetten.
•
Kleurwissel - Een kleurwissel uitvoeren,
zie pagina 102.
313951E
Alarm, foutopsporing
Tabel 17. Alarm foutopsporing
E-3: ALARM HOGE MENGVERHOUDING
Systeem met sequentiële dosering
De mengverhouding is hoger dan de ingestelde tolerantie bij de vorige doseercyclus.
Systeem met dynamische dosering
De mengverhouding is hoger dan de ingestelde tolerantie voor een A naar B componentvolume.
Oorzaak
Er is te weinig beperking in het systeem.
Oplossing
•
Controleer of het systeem volledig geladen
is met materiaal.
•
Controleer of de cyclussnelheid van
de toevoerpomp goed is ingesteld.
•
Controleer of de spuittip/-tuitje de correcte grootte
heeft voor de stroom en de toepassing en dat het
niet versleten is.
•
Controleer of de vloeistofregulator goed
ingesteld is.
Als het alarm tijdens de start optreedt, na het doorspuiten, Beperk de beweging van de pistoolnaald om de eerste
dan was de stroomsnelheid waarschijnlijk te hoog.
vloeistofafgifte in te perken tot de vloeistofslangen
volledig zijn gevuld met materiaal.
Als het alarm optreedt als u al enige tijd aan het spuiten
Stel de druk van de vloeistofregelaars naar
bent, is de druk van de vloeistoftoevoer op beide
componenten A en B zo in dat deze voor beide
materialen mogelijk niet in balans.
componenten ongeveer gelijk is. Als de druk al
ongeveer gelijk is, controleer dan of de doseerventielen
voor component A en B goed functioneren.
Trage activering van de kleppen van componenten A of B. Bedien de solenoïdekleppen van doseerkranen A en B
Dit kan de oorzaak zijn:
handmatig, zoals staat aangegeven in de ProMix
2KS-herstel-/onderdelenhandleiding om te kijken
of ze goed werken.
• De luchtdruk naar de klepaandrijving is te laag.
• Verhoog de luchtdruk. De luchtdruk moet tussen
0,52-0,84 MPa (5,2-8,4 bar, 75-120 psi) bedragen,
0,84 MPa (8,4 bar, 120 psi) is aanbevolen.
• Er is iets dat de relais van de leiding blokkeert en in de • Er kan vuil of vocht in de luchttoevoer zitten.
weg zit van de lucht voor de aandrijving de van de
Zorg voor geschikte filtratie.
klep.
• Een doseerkraan is te ver dichtgedraaid.
• Zie Tabel 13: Afstellingen mengstukkleppen,
pagina 89, voor aanpassingsrichtlijnen.
• De vloeistofdruk is hoog en de luchtdruk is laag.
• Stel de luchtdruk en de vloeistofdruk in.
Zie de aanbevolen luchtdruk hierboven.
313951E
117
Alarm, foutopsporing
Tabel 17. Alarm foutopsporing
E-4: ALARM LAGE MENGVERHOUDING
Systeem met sequentiële dosering
De mengverhouding is lager dan de ingestelde tolerantie bij de vorige doseercyclus.
Systeem met dynamische dosering
De mengverhouding is lager dan de ingestelde tolerantie voor een A naar B componentvolume.
Oorzaak
Er is teveel beperking in het systeem.
Oplossing
•
Controleer of het systeem volledig geladen is met
materiaal.
•
Controleer of de cyclussnelheid van de
toevoerpomp goed is ingesteld.
•
Controleer of de spuittip/-tuitje de correcte grootte
heeft voor de stroom en de toepassing, en dat het
niet verstopt zit.
•
Controleer of de vloeistofregulator goed
ingesteld is.
Als het alarm tijdens de start optreedt, na het doorspuiten, Beperk de beweging van de pistoolnaald om de eerste
dan was de stroomsnelheid waarschijnlijk te hoog.
vloeistofafgifte in te perken tot de vloeistofslangen
volledig zijn gevuld met materiaal.
Als het alarm optreedt als u al enige tijd aan het spuiten
Stel de druk van de vloeistofregelaars naar
bent, is de druk van de vloeistoftoevoer op beide
componenten A en B zo in dat deze voor beide
materialen mogelijk niet in balans.
componenten ongeveer gelijk is. Als de druk al
ongeveer gelijk is, controleer dan of de doseerventielen
voor component A en B goed functioneren.
Trage activering van de kleppen van componenten A of B. Bedien de solenoïdekleppen van doseerkranen A en B
Dit kan de oorzaak zijn:
handmatig, zoals staat aangegeven in de ProMix
2KS-herstel-/onderdelenhandleiding om te kijken
of ze goed werken.
• De luchtdruk naar de klepaandrijving is te laag.
• Verhoog de luchtdruk. De luchtdruk moet tussen
0,52-0,84 MPa (5,2-8,4 bar, 75-120 psi) bedragen,
0,84 MPa (8,4 bar, 120 psi) is aanbevolen.
• Er is iets dat de relais van de leiding blokkeert en
• Er kan vuil of vocht in de luchttoevoer zitten.
in de weg zit van de lucht voor de aandrijving de
Zorg voor geschikte filtratie.
van de klep.
• Een doseerkraan is te ver dichtgedraaid.
• Zie Tabel 13: Afstellingen mengstukkleppen,
pagina 89, voor aanpassingsrichtlijnen.
• De vloeistofdruk is hoog en de luchtdruk is laag.
• Stel de luchtdruk en de vloeistofdruk in.
Zie de aanbevolen luchtdruk hierboven.
118
313951E
Alarm, foutopsporing
Tabel 17. Alarm foutopsporing
E-5: OVERDOSERING A/B DOSERING TE LAAG ALARM en
E-6: OVERDOSERING B/A DOSERING TE LAAG ALARM
E-5: De dosering voor A is te groot, waardoor de hoeveelheid materiaal wanneer gemengd met B te groot is voor
de capaciteit van de mengkamer.
E-6: De dosering voor B is te groot, waardoor de hoeveelheid materiaal wanneer gemengd met A te groot is voor
de capaciteit van de mengkamer.
Oorzaak
Oplossing
De pakkingen van de klep(pen) van de naald/zitting lekken. Herstel het ventiel (zie de ventielhandleiding 312782).
Controleer FIG. 17 Totaalscherm op pagina 26. Als A en B
simultaan worden gedoseerd (enkel bij sequentiële
dosering) is er een lek.
De monsterafnamekraan lekt.
Draai de klep aan of vervang hem.
Debietmeterfluctuaties als gevolg van drukpulsatie.
Nakijken op drukpulsatie:
1. Sluit alle kleppen van het mengstuk.
2. Draai de circulatiepompen open en alle apparatuur
in de spuitcabine (zoals ventilatoren en lopende
banden).
3. Controleer of de ProMix 2KS een
vloeistofstroom meet.
4. Als de ProMix 2KS aangeeft dat er een
vloeistofstroom is en er zijn geen lekkages
bij het pistool of bij enige pakking of fitting,
dan hebben de debietmeters waarschijnlijk
te lijden onder drukpulsatie.
5. Sluit de vloeistofafsluiter tussen het
vloeistoftoevoer- systeem en de debietmeter.
De stroomindicatie moet stoppen.
De aandrijving voor de kleppen van component A of B
is traag.
Er wordt met een hoge mengverhouding op hoge
stroomsnelheid gewerkt.
313951E
6. Installeer zo nodig drukregelaars of een overdrukvat
op de vloeistofinlaten naar de ProMix 2KS om de
druk van de toegevoerde vloeistof te verlagen.
Neem contact op met uw Graco-leverancier
voor informatie.
Zie E-3: ALARM HOGE MENGVERHOUDING and
E-4: ALARM LAGE MENGVERHOUDING op de
pagina’s 117-118.
Het kan noodzakelijk zijn om de stroomsnelheid door
de doseerkraan voor component B te beperken door
de zeskantmoer ervan (E) af te stellen. Zie pagina 88.
119
Alarm, foutopsporing
Tabel 17. Alarm foutopsporing
E-7: ALARM, DOSEERTIJD A en E-8: ALARM, DOSEERTIJD B
E-7: Pistooltrekkerinvoer is actief (AFS of integratie) en er worden geen A-meterpulsen gedetecteerd tijdens de
geselecteerde doseertijd.
E-8: Pistooltrekkerinvoer is actief (AFS of integratie) en er worden geen B-meterpulsen gedetecteerd tijdens de
geselecteerde doseertijd.
Oorzaak
Het systeem staat op Mengen en de trekker van het pistool
wordt slechts half ingedrukt waardoor er wel lucht maar
geen vloeistof door het pistool stroomt.
De stroomsnelheid voor de vloeistof is te laag.
Instelling voor de doseertijd is te kort voor het huidige
debietbereik.
De debietmeter of de kabel is defect of de debietmeter
is verstopt.
Oplossing
Duw de trekker van het pistool volledig in.
Verhoog de stroomsnelheid.
Verhoog de doseertijdinstelling.
Om de werking van de metersensoren te controleren,
verwijder de kap om de sensor bloot te leggen. Beweeg
met een metalen gereedschap voor de sensor.
TI12792a
Als er een meter- of kabelfout is, zult u een groot
verschil zien tussen de hoeveelheid gespoten vloeistof
en het volume van de vloeistofmeter die op de
EasyKey wordt weergegeven. Reinig of vervang de
meter indien nodig. Zie ook de meterhandleiding
308778.
De aandrijving voor de kleppen van component A of B
is traag.
De toevoerpomp staat niet aan.
Het systeem staat in de Mengmodus met een ingevoerd
volume van 0 voor het minimale materiaalvulvolume (zie
Optiescherm 1, pagina 36) en zekering F1 is
doorgebrand.
120
Volg de procedure De meter kalibreren op pagina
100.
Zie E-3: ALARM HOGE MENGVERHOUDING and
E-4: ALARM LAGE MENGVERHOUDING op
pagina’s 117-118.
Zet de toevoerpomp aan.
Controleer de staat van de zekering en vervang indien
nodig. Zie Herstel- en onderdelenhandleiding.
313951E
Alarm, foutopsporing
Tabel 17. Alarm foutopsporing
E-9: ALARM MENGEN IN INSTELLING
Oorzaak
Oplossing
Probeer het systeem te bedienen in de instelmodus.
Het systeem moet in stand-by staan om het huidige
recept te veranderen en mag niet worden bediend.
E-10: ALARM, UITSCHAKELEN VIA AFSTANDSBEDIENING
Oorzaak
Het automatiseringssysteem heeft aangegeven dat het
systeem alle operaties moet stoppen.
E-11: DOORSPUITVOLUME-ALARM
Oorzaak
De stroomschakelaar voor het ProMix 2KS
Auto-oplosmiddel is niet geactiveerd tijdens
het doorspuiten.
Het minimumspoelvolume is niet bereikt.
Geen meterpulsen tijdens de kleur-/katalysatorafvoer.
313951E
Oplossing
Operaties stopzetten. Probleemoplossing
automatiseringssysteem.
Oplossing
Controleer of het pistool niet uitgeschakeld is en dat de
stroomschakelaar voor het oplosmiddel is geactiveerd
tijdens het doorspuiten.
Verhoog de oplosmiddeltoevoer of verminder
de instelling voor het minimale volume.
De aanvoer van het oplosmiddel voor de kleurwissel
is niet goed ingesteld of functioneert niet. Controleer
de instelling voor Kleurwissel.
121
Alarm, foutopsporing
Tabel 17. Alarm foutopsporing
E-12: CAN ALG. FOUT ALARM
Oorzaak
De communicatie tussen de kleurwisselmodule en het
vloeistofstation werd onderbroken.
Oplossing
•
Controleer of alle kabels veilig zijn aangesloten en
dat de LED van de kleurwissel stroomvoorziening
brandt. Brandt de LED van de stroomvoorziening
niet dan wordt het probleem vermoedelijk
veroorzaakt door een slechte aansluiting. De moer
op de connector moet minstens 5 volledige slagen
maken om een goede aansluiting te waarborgen.
Brandt de LED van de stroomvoorziening dan nog
niet dan is of de kabel of de kaart defect.
• Controleer de instelling van de DIP-schakelaars op
de kleurwisselkaart. Zie de installatiehandleiding.
• Controleer de instelling van de DIP-schakelaars
op de vloeistofkaart. Een onjuiste instelling
veroorzaakt geen E-12-alarmmeldingen, maar
een goede instelling voorkomt een E-12 die
wordt veroorzaakt door elektrische ruis.
Zie de installatiehandleiding.
• Controleer de softwareversie van de EasyKey
(wordt bij alle versies weergegeven bij het
inschakelen van de stroom en bij versie
2.02.000 en hoger bij het indrukken van de
vergrendelingstoets). Is de versie ouder dan
1.06.002, voer dan een upgrade uit. Zorg ervoor
de instellingen met behulp van BWI of AWI op
te slaan, want deze worden gewist.
• Op het plaketiket op de kleurwisselkaart staan het
onderdeelnummer en de versie van de software,
bijvoorbeeld 15T270
1.01. Vervang de kaart
wanneer de versie ouder is dan 1.01.
• Zijn alle versies en instellingen van de
DIP-schakelaars juist en hebt u dan nog E-12
alarmmeldingen, dan heeft het systeem een
defecte aansluiting, defecte kabel of een defecte
printplaat. Gebruik een multimeter op de
CAN-connectoren om te testen of er een goede
verbinding tussen de systemen bestaat. Is dat het
geval dan is de printplaat defect. Zo niet, dan is er
een connector, een aansluiting of een kabel defect.
Controleer de staat van de zekering en vervang indien
nodig. Zie herstel- en onderdelenhandleiding.
De communicatie tussen de kleurwisselmodule en het
vloeistofstation werd onderbroken. De zekering van de
vloeistofbesturingskaart is doorgebrand.
E-13: ALARM HOOG DEBIET of E-14: ALARM LAAG DEBIET (kan ook als Waarschuwing zijn ingesteld)
Oorzaak
Het vloeistofsysteem produceert te veel of te weinig
vloeistof.
122
Oplossing
Controleer het vloeistofsysteem op beperkingen,
lekken, vloeistoftoevoer op, incorrecte instellingen, etc.
Verhoog of verminder zoals gewenst het debietbereik.
313951E
Alarm, foutopsporing
Tabel 17. Alarm foutopsporing
E-15: WAARSCHUWING SYSTEEM INACTIEF
Oorzaak
Menginvoer is hoog, maar de pistooltrekker werd voor
2 minuten niet ingedrukt.
Oplossing
Als u niet aan het verven bent, reset u het alarm en
gaat u verder met verven.
Als u verft, sluit dan af en controleer de vloeistofmeter.
E-16: WAARSCHUWING INSTELLINGEN VERANDERD
Oorzaak
De instelparameters van het systeem werden veranderd.
Oplossing
Geen actie vereist. Zie de log die beschikbaar is via het
geavanceerde webinterface.
E-17: WAARSCHUWING SYSTEEM INGESCHAKELD
Oorzaak
Oplossing
De voedingscyclus naar het systeem is in gang gezet.
Geen actie vereist. Zie de log die beschikbaar is via het
geavanceerde webinterface.
De spanning wordt te laag door een zwakke
Vervang de voedingsbron. Zie herstel- en
stroomvoorziening.
onderdelenhandleiding.
Stroomkabels zijn niet aangesloten of maken onderbroken Controleer of alle kabels en draden goed zijn
contact.
aangesloten. Zorg ervoor dat de kabels en draden niet
te strak zijn.
De Reset-knop is ingedrukt (S1 op de EasyKeyGeen actie vereist. Zie de log die beschikbaar is via het
displaykaart, S3 op de AutoKey).
geavanceerde webinterface.
Een software-update is gestart op de EasyKey.
Geen actie vereist. Zie de log die beschikbaar is via het
geavanceerde webinterface.
E-18: WAARSCHUWING STANDAARDINSTELLINGEN GELADEN
Oorzaak
De fabrieksinstelling zijn op het systeem geïnstalleerd.
313951E
Oplossing
Geen actie vereist. Zie de log die beschikbaar is via het
geavanceerde webinterface.
123
Alarm, foutopsporing
Tabel 17. Alarm foutopsporing
E-19: I/O-ALARM
Oorzaak
Oplossing
De digitale invoer van het Mengen en Doorspuiten staan
alle twee aan.
Zorg ervoor dat maar één invoer tegelijkertijd aan staat.
Het duurt ten minste 1 sec. om van Mengen naar
Doorspuiten over te schakelen en vice versa.
OPMERKING: in het IO-alarm zijn verschillende sub-alarmmeldingen ingebouwd die verband houden met interne
dataproblemen, zoals hieronder uitgebreid beschreven. Deze alarmmeldingen zijn enkel zichtbaar in het
alarmlogboek of via BWI of AWI en gelden mogelijk niet voor alle softwareversies.
FP Reboot (herstart vloeistofplaat): Treedt op als het
Spoel het systeem door of voer een kleurwissel uit.
systeem een herstart van de vloeistofplaat of een herstart Zo mogelijk de oorzaak van de herstart of de
van een stroomcyclus constateert, die niet door de
stroomcyclus vaststellen.
EasyKey is geactiveerd. Het systeem keert terug naar
Recept 61 en er kan nog gemengd materiaal in de lijnen
aanwezig zijn.
Ontbreken van de AutoKey: Treedt op als de
Herinstalleer de AutoKey of controleer of de AutoKey
AutoKey nadat hij is herkend ontbreekt of is gewijzigd.
goed is ingesteld.
(Het ontbreken van de AutoKey gedurende een korte
tijd wordt niet geregistreerd.) Bepaalde systeemfuncties
kunnen niet meer beschikbaar zijn. Een automatisch
systeem reageert bijv. niet meer op de PLC
of robotbesturing.
Illegale bron: Treedt op als een recept buiten het bereik Zorg ervoor dat de brongegevens afkomstig zijn van
van 1-60 wordt geïdentificeerd als de gegevensbron voor een geldig recept (1-60).
kopieën van globale recepten. Dit is mogelijk wanneer
een ongeldig configuratiebestand naar de EasyKey
is verstuurd.
2K/3K-fout: Treedt op als de receptgegevens niet
Zorg ervoor dat de AutoKey goed is ingesteld of dat het
compatibel zijn met de huidige instelling van de AutoKey
configuratiebestand geldig is.
(2K of 3K). Dit is mogelijk wanneer de AutoKey is gewijzigd
of wanneer een ongeldig configuratiebestand naar de
EasyKey is verstuurd.
Initialisatiefout: Treedt op wanneer de datacodes in
Zorg ervoor dat het configuratiebestand geldig is.
het recept, waarin het type machine waarmee ze zijn
aangemaakt is gespecificeerd, niet naar verwachting
zijn. Een 3KS-machine ontvangt bijvoorbeeld een
configuratiebestand dat oorspronkelijk op een
2KS-machine is gemaakt.
Configuratiefout: Treedt op wanneer een
Zorg ervoor dat de specificaties in het
configuratiebestand naar de EasyKey wordt gestuurd,
configuratiebestand en de hardware
waarin een andere hardwareconfiguratie dan de
met elkaar overeen komen.
bestaande is gespecificeerd. Het configuratiebestand
specificeert bijvoorbeeld twee kleurwisselkaarten,
maar er is er maar één aanwezig.
Bereikfout: Treedt op als een in een recept gebruikte klep Zorg ervoor dat de specificaties in het recept en de
in de huidige opstelling van de hardware niet voorkomt. Als hardware met elkaar overeen komen.
een recept bijvoorbeeld een klep 30 oproept, maar het
systeem maar over 12 kleppen beschikt.
LC Error (foutmelding niveauregeling): Treedt op
Zorg ervoor dat de AutoKey goed is ingesteld.
wanneer de door de EasyKey ontvangen besturingsdata
en de huidige instelling van de AutoKey (2k of 3K), zijn
veranderd sinds de oorspronkelijke initialisatie van de
besturingsdata voor de niveaus.
LC Range Error (foutmelding niveauregelingsbereik): Stel de besturingsdata voor het bereik goed in.
Treedt op wanneer de besturingsdata een kleppenbereik
bevatten dat buiten de mogelijkheden van de machine ligt.
MB Overflow (overloop Modbus): Treedt op wanneer de Controleer en zorg voor het juiste Modbus-protocol
Modbusverbinding naar de PLC een overloop aan data
naar de EasyKey.
bemerkt.
124
313951E
Alarm, foutopsporing
Tabel 17. Alarm foutopsporing
E-20: ALARM DOORSPUITEN BEGINNEN
Oorzaak
Het systeem detecteert verstoven lucht naar het pistool
wanneer doorspuiten is geselecteerd.
Voor systemen met een pistoolspoelkast: het pistool
bevindt zich niet in de spoelkast wanneer doorspuiten
werd geselecteerd.
Voor systemen met autoafvoer aan: het pistool bevindt
zich niet in de kast wanneer de autoafvoer werd
geselecteerd.
Bij systemen met een pistoolspoelbak is zekering F2
doorgebrand.
E-21: ALARM MATERIAAL VULLEN
Oplossing
Schakel de pistoollucht uit.
Plaats het pistool in de pistoolspoelkast. Controleer
of de pistoolspoelkast correct functioneert.
Plaats het pistool in de pistoolspoelkast. Controleer
of de pistoolspoelkast correct functioneert.
Controleer de staat van de zekering en vervang indien
nodig. Zie Herstel- en onderdelenhandleiding.
Oorzaak
Voor systemen waarbij een minimaal vulvolume voor
gemengd materiaal werd ingevoerd: het systeem
detecteert dat het vulvolume niet bereikt wordt tijdens
het vullen van het gemengd materiaal.
Oplossing
Controleer op beperkingen of lekken in het
vloeistoftoevoersysteem.
Controleer of het vulvolume goed ingesteld is:
• Pas het vulvolume aan.
• Pas de vultijd aan.
Bij systemen zonder kleurwijziging en met een ingevoerd Controleer de staat van de zekering en vervang indien
minimaal materiaalvulvolume is zekering F1 doorgebrand. nodig. Zie Herstel- en onderdelenhandleiding.
E-22: ALARM TANK A LAAG, E-23: ALARM TANK B LAAG, of E-24: ALARM TANK S LAAG
Oorzaak
Het tankvolume bereikt de drempelwaarde voor
laag niveau.
Oplossing
Het EasyKey-scherm zal het alarm weergeven
en de gebruiker oproepen een van de volgende
dingen te doen:
•
•
313951E
Hervul tankvolume om het alarm om te heffen.
Verder gaan met mengen door „Spuit 25% van het
resterende volume” te selecteren. Als deze selectie
gekozen wordt, zal er zich een tweede alarm
voordoen nadat de overblijvende 25% van het
volume werd gemengd. Hervul tankvolume om
het alarm om te heffen.
125
Alarm, foutopsporing
Tabel 17. Alarm foutopsporing
E-25: ALARM AUTOAFVOER VOLTOOID
Oorzaak
Oplossing
Een houdbaarheidsalarm is meer dan 2 minuten actief, de Gebruik al het gemengd materiaal voordat de
pistoolspoelkast is actief en het pistool zit in de spoelkast houdbaarheid verstrijkt.
en een autoafvoerspoeling is voltooid.
E-26: ALARM KLEUR/KATALYSATOR DOORSPUITEN
Oorzaak
Het systeem detecteert geen meterimpulsen, of een
onderbreking in de meterpulsen bij de kleur/katalysator
doorspuittijd duurt langer dan 1 seconde.
Oplossing
Controleer of de meterkabel verbonden is.
Reinig of herstel de meter.
E-27: ALARM KLEUR/KATALYSATOR VULLEN
Oorzaak
Het systeem detecteert geen meterimpulsen, of het
systeem moet ten minste 10 cc materiaal van iedere
zijde door de kleur/katalysator vultijd detecteren.
Pistool, afvoerkraan of correcte kleur-/katalysatorklep
niet open.
De vloeistof is op.
De instellingen van de schakelaars (S3-S6) op de
kleurwisselkaart komen niet overeen met de
hardwareconfiguratie.
Zekering F1, F2 of beide zijn doorgebrand.
126
Oplossing
Controleer of de meterkabel verbonden is.
Reinig of herstel de meter.
Draai de kraan open.
Controleer het vloeistofniveau en vul bij indien nodig.
Zorg ervoor dat de schakelaars op de kleurwisselkaart
juist zijn ingesteld. Zie de installatiehandleiding.
Controleer de staat van de zekering en vervang indien
nodig. Zie Herstel- en onderdelenhandleiding.
313951E
Schematische diagrammen
Schematische diagrammen
Schema pneumatisch systeem
COLOR
CHANGE
CONTROL
A B
E
BE
OS
CL 2 TU
5/3 N
E
OP
DOSE A
VALVE
12 VDC
4-WAY SOLENOID
A B
E
BE
OS
CL 2 TU
5/3 N
E
OP
A B
E
BE
OS
CL 2 TU
5/3 N
E
OP
DOSE B
VALVE
12 VDC
3/8 AIR FILTER
MANUAL DRAIN
5 MICRON
WALL MOUNT ONLY
AIR INPUT
4-WAY SOLENOID
LUCHTBESTURING
LUCHT VOOR HET DOORSPUITEN
05
1/4 TUBE
12 VDC
4-WAY SOLENOID
TO MANIFOLD
MANIFOLD
PURGE A
VALVE
FLUSH AIR TO FLUID INLET
1/4 TUBE
AIR EXHAUST MUFFLER
COLOR
VALVE
STACKS
COLOR 1
COLOR 2
COLOR 3
COLOR 4
COLOR 5
COLOR 6
COLOR 7
COLOR 8
COLOR SOLVENT
COLOR 9
COLOR 10
COLOR 11
COLOR 12
CATALYST 1
CATALYST 2
CATALYST 3
CATALYST 4
CATALYST SOLVENT
12 VDC
4-WAY SOLENOID
E
BE
OS
CL 2 TU
5/3 N
E
OP
PURGE B
VALVE
E
BE
OS
CL 2 TU
5/3 N
E
OP
PURGE C
VALVE
(OPTIONAL)
A
E
UB
2T
5/3 N
E
OP
DUMP A
VALVE
(OPTIONAL)
E
A
UB
2T
5/3 N
E
OP
DUMP B
VALVE
(OPTIONAL)
A B
12 VDC
4-WAY SOLENOID
A B
AIR EXHAUST MUFFLER
12 VDC
3-WAY SOLENOID
AIR INPUT
12 VDC
3-WAY SOLENOID
MAC
36 SERIES SOLENOID VALVES
12 VDC
3-WAY SOLENOID
COLOR 13
COLOR 14
COLOR 15
COLOR 16
COLOR 17
COLOR 18
COLOR 19
COLOR 20
COLOR 21
COLOR 22
COLOR 23
COLOR 24
COLOR 25
COLOR 26
COLOR 27
COLOR 28
COLOR 29
COLOR 30
E
GFB 1
VALVE
(OPTIONAL)
E
GFB 2
VALVE
(OPTIONAL)
A
UB
2T
5/3 N
E
OP
A
UB
2T
5/3 N
E
OP
12 VDC
3-WAY SOLENOID
MANIFOLD
313951E
127
Schematische diagrammen
Schema elektrisch systeem
OPMERKING: Het elektrische schema illustreert alle mogelijke bedradinguitbreidingen voor een
ProMix 2KS-systeem. Sommige afgebeelde onderdelen zijn niet met alle systemen meegeleverd.
Niet-gevaarlijk gebied
NON-HAZARDOUS AREA
OPERATOR INTERFACE
DC OK
+24 VDC
COMMON
COMMON
+
+
-
1
2
POWER
SUPPLY
L1
N
L1 85-250 VAC
N
LINE
FILTER
L1
N
GND
1
2
3
POWER HARNESS
J1
1
2
3
4
5
J5
1
2
3
J4
1
2
3
BARRIER
BOARD
UNUSED
UNUSED
UNUSED
UNUSED
UNUSED
L1 TERMINAL
N
BLOCK
GND
L1
N
GND
GND LUG
GND N L1
85-250
VAC
1 POWER
2 ROCKER
1A SWITCH
1B
2A
2B
OPEN
OPEN
HARNESS
+12VDC I/S (RED)
COM (BLACK)
SHIELD
CABLE
+24VDC
OPEN
COMMON
(50' STD.)/
(100' OPTION)
ALARM
J4
MEMBRANE
SWITCH
WITH
RIBBON
CABLE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
DISPLAY
BOARD
J9
RJ45
1
2
3
4
+
+
-
RJ45
3'
J6
POWER DIST.
TERMINAL
BLOCKS
J2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
-
+
-
+
-
+
-
+
RJ45
RJ45
J3
REMOTE
I/O
INTEGRATION
BOARD
SHIELD
DISPLAY
J2
1
2
3
4
J5 5
6
7
8
9
10
FLOW CONTROL CAL. (BLK)
GUN TRIGGER (WHT)
DIGITAL IN COMMON (RED)
REMOTE STOP (GRN)
ALARM RESET (BRN)
ALARM OUTPUT (BLU)
DIGITAL OUTPUT COMMON (ORG)
POT LIFE (YEL)
FLOW RATE ANALOG IN (PUR)
FLOW RATE ANALOG COMMON (GRAY)
J4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
MIX INPUT
PURGE INPUT
JOB COMPLETE INPUT
EXTERNAL CLR CHG READY
RESET ALARM INPUT
DIGITAL INPUT COMMON
DIGITAL INPUT COMMON
RECIPE BIT 0 INPUT
RECIPE BIT 1 INPUT
RECIPE BIT 2 INPUT
RECIPE BIT 3 INPUT
RECIPE BIT 4 INPUT
RECIPE BIT 5 INPUT
RECIPE CHANGE INPUT
1
2
3
4
5
6
7
8
DIGITAL OUTPUT COMMON/POWER
PURGE/RECIPE CHG ACTIVE OUTPUT
MIX ACTIVE OUTPUT
MIX READY OUTPUT
FILL ACTIVE
FLOW CAL. ACTIVE
FLOW RATE ALARM OUTPUT
DIGITAL OUTPUT COMMON/POWER
1
2
3
DIGITAL OUTPUT COMMON/POWER
SPECIAL OUTPUT #1
SPECIAL OUTPUT #2
SPECIAL OUTPUT #3
SPECIAL OUTPUT #4
DIGITAL OUTPUT COMMON/POWER
J5 4
5
6
I/O HARNESSES
J10
1
2
3
4
5
6
RS485 INTEGRATION A (WHT/BLU)
RS485 INTEGRATION B (BLU/WHT)
RS485 INTEGRATION GROUND (SHIELD)
RS485 NETWORK A (WHT/ORG)
RS485 NETWORK B (ORG/WHT)
RS485 NETWORK GROUND (SHIELD)
1
2
3
4
5
6
(+24) YEL
(COM) GRAY
ORG
BRN
RED
TERMINAL
BLOCKS
BEACON
CABLE
J7
J8
RJ45
P1
FO IN (BLK)
FO OUT (BLU)
RJ45
3'
RJ45
BULKHEAD
RJ45
RJ45
3'
(25'-200' OPTIONS)
128
WEB SERVER
MODULE
313951E
Schematische diagrammen
Schema elektrisch systeem
OPMERKING: Het elektrische schema illustreert alle mogelijke bedradinguitbreidingen voor een
ProMix 2KS-systeem. Sommige afgebeelde onderdelen zijn niet met alle systemen meegeleverd.
Hoogrisicogebied
HAZARDOUS AREA
FLUID PANEL CONTROL BOX
3X CABLE
FLUID
PANEL
CONTROL
BOARD
J10
J3
1
2
3
4
5
6
J12
1
2
3
4
5
6
J13
1 +12VDC I/S
2 COM
3 SHIELD
J5
PWR (RED)
COM (BLACK)
SIG (WHITE)
SHIELD/GRN
PWR (RED)
COM (BLACK)
SIG (WHITE)
SHIELD/GRN
PWR (RED)
COM (BLACK)
SIG (WHITE)
SHIELD/GRN
FLOW METER A
I.S. METERS
FLOW METER B
FLOW METER SOLVENT
J2
J1
GROUND
TERMINAL
UNUSED
UNUSED
UNUSED
UNUSED
UNUSED
UNUSED
1
2
3
4
5
6
1 FLOW
2 CONTROL
3 BOARD
4
5
V/P ANALOG OUT (WHT)
PRESS. (GRN)
+12 V (RED)
GND (BLK)
CHASSIS (BARE)
(10')/
(40')
1
2
SIG (RED)
COM (BLK)
TECNO
V/P
+ PRESSURE (GRN)
COM (RED)
EX+ (WHT)
- PRESSURE (BLK)
SHIELD (BARE)
FLUID
PRESS.
SENS.
J4
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
MH2
J7/J11
1 4 5 2 3
COLOR
BOARD 1
(COLORS
1 THRU 12,
CATALYST
1 THRU 4)
6' STD.
(3'-100' OPTIONS)
J11
3
2
5
4
1
GRD (BLK)
+12VDC (RED)
SHIELD (BARE)
CAN H (WHT)
CAN L (BLU)
CLR 7
50' STD.
J7
3
2
5
4
1
3
2
5
4
1
GRD (BLK)
+12VDC (RED)
SHIELD (BARE)
CAN H (WHT)
CAN L (BLU)
CLR 6
BOOTH
CONTROL
BOARD
CLR 5
CLR 4
CLR 3
CLR 2
MANIFOLD
J15
J14
J9
313951E
FO OUT
(BLU)
J4
FO IN
(BLK)
J6
J1
6
5
4
3
2
1
6
5
4
3
2
1
BLACK
RED
BLACK
RED
BLACK
RED
BLACK
RED
BLACK
RED
BLACK
RED
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SIG
COM
SIG
COM
SIG
COM
SIG
COM
SIG
COM
CLR 1
DUMP B
GFB #1
GFB #2
DUMP A
MANIFOLD
NOT USED
SOL CLR
+12VDC
COM
+12VDC
COM
+12VDC
COM
1
2
3
4
5
6
+12VDC
COM
+12VDC
COM
+12VDC
COM
1
2
3
4
5
6
+12VDC
COM
+12VDC
COM
+12VDC
COM
1
2
3
4
5
6
PURGE A
NOT USED
NOT USED
DOSE B
J10
6
5
4
3
2
1
COM
+12VDC
COM
+12VDC
COM
+12VDC
CLR 12
6
5
4
3
2
1
COM
+12VDC
COM
+12VDC
COM
+12VDC
CAT 2
CLR 10
CLR 11
CAT 4
CAT 3
CAT 1
SOL CAT
6' STD.
1 4 5 2 3
COLOR
BOARD 2
(COLORS
13 THRU 30)
MANIFOLD
CLR 21
CLR 20
CLR 19
CLR 18
CLR 17
CLR 16
CLR 15
CLR 14
CLR 13
AIR FLOW SWITCH 2
J14
J16
CLR 9
J7/J11
DOSE A
AIR FLOW SWITCH 1
J15
J9
COM
+12VDC
COM
+12VDC
COM
+12VDC
J7/J11
PURGE C
PURGE B
J8
6
5
4
3
2
1
1 4 5 2 3
12 VDC
3-WAY SOLENOID
BLACK
RED
BLACK
RED
BLACK
RED
BLACK
RED
BLACK
RED
BLACK
RED
12 VDC
4-WAY SOLENOID
J8
6
5
4
3
2
1
6
5
4
3
2
1
MANIFOLD
MANIFOLD
CLR 8
+12VDC
COM
+12VDC
COM
+12VDC
COM
1
2
3
4
5
6
+12VDC
COM
+12VDC
COM
+12VDC
COM
1
2
3
4
5
6
+12VDC
COM
+12VDC
COM
+12VDC
COM
1
2
3
4
5
6
MANIFOLD
J8
J15
J14
J9
J16
J10
6
5
4
3
2
1
COM
+12VDC
COM
+12VDC
COM
+12VDC
CLR 22
6
5
4
3
2
1
COM
+12VDC
COM
+12VDC
COM
+12VDC
CLR 25
6
5
4
3
2
1
COM
+12VDC
COM
+12VDC
COM
+12VDC
CLR 28
CLR 23
CLR 24
CLR 26
CLR 27
CLR 29
CLR 30
SOLVENT FLOW SWITCH
GFB 1 PRESSURE SWITCH
GFB 2 PRESSURE SWITCH
129
130
DISPLAY BOARD
P1
BARRIER BOARD
J9
1
2
3
4
RJ45
DISPLAY BOARD
RJ45
J5
J1
J4
24 VDC+
IN
RED 18 AWG
BLACK 18 AWG
RED/BLACK/WHITE 22 AWG
J5-1
J5-2
J5-3
SHIELD/GRND
COMMON (BLACK)
+12 VDC I/S (WHITE)
UNUSED
UNUSED
J1-2
J1-1
UNUSED
UNUSED
J1-4
J1-3
UNUSED
RED 18 AWG
BLACK 18 AWG
J1-5
J4-1
J4-2
J4-3
GREEN/BLACK/WHITE 22 AWG
IS POWER
12 VDC
+
+
+
+
-
RED 18 AWG
BLACK 18 AWG
DC OK
+
-
-
24 VDC+
HIGH
VOLTAGE
IN
POWER SUPPLY
24 VDC+
OUTPUT
GND LUG
COMMON
RJ45
BROWN 16 AWG
RED 16 AWG
RJ45 BULKHEAD
N
N
L
L
2
1
POWER
ROCKER SWITCH
2A
1A
+
-
BROWN 16 AWG
RED 16 AWG
ALARM
LINE FILTER
N
L1
N
L1
GND
N
L1
GND
TERMINAL BLOCKS
BROWN 16 AWG
RED 16 AWG
GRN/YEL 16 AWG
Schematische diagrammen
EasyKey Elektrisch schema
313951E
313951E
1:1
2:1
3:1
4:1
5:1
6:1
7:1
8:1
Dosering
van 25 cc
Dosering
van 50 cc
Verhouding
9:1 10:1 11:1 12:1 13:1 14:1 15:1 16:1 17:1 18:1 19:1 20:1 21:1 22:1 23:1 24:1 25:1 26:1 27:1 28:1 29:1 30:1
Dosering
van 10 cc
Vloeistof: Hydraulisch olie
Viscositeit: 65,7 cps
Verhoudingstolerantie: 5%
Klepinstelling: 1,25 draait open (standaardinstelling)
A en B voedingsdruk: 300 psig
Testomstandigheden
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
3800
OPMERKING: De maximale stroom van het systeem is 3800 cc/min.
Prestatiegegevens van de meter (G3000 aan A en B)
Prestatiegegevens van de meter (G3000 aan A en B)
131
Stroomsnelheid (cc/min)
132
1:1
2:1
3:1
4:1
5:1
6:1
7:1
8:1
Dosering van 25 cc
Dosering
van 50 cc
Verhouding
9:1 10:1 11:1 12:1 13:1 14:1 15:1 16:1 17:1 18:1 19:1 20:1 21:1 22:1 23:1 24:1 25:1 26:1 27:1 28:1 29:1 30:1
Dosering
van 10 cc
Dosering van 25 cc
Dosering van 50 cc
Vloeistof: Hydraulische olie
Viscositeit: 65,7 cps
Verhoudingstolerantie: 5%
Klepinstelling: 1,25 draait open (standaardinstelling)
A en B voedingsdruk: 300 psig
Testomstandigheden
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
3800
OPMERKING: De maximale stroom van het systeem is 3800 cc/min.
Prestatiegegevens van de meter (G3000 aan A, Coriolis aan B)
Prestatiegegevens van de meter (G3000 aan A,
Coriolis aan B)
313951E
Stroomsnelheid (cc/min)
Technische gegevens
Technische gegevens
Maximale vloeistofwerkdruk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Basissysteem: 27,58 MPa (275,8 bar, 4000 psi)
Lagedruk-kleurwissel: 2,07 MPa (20,6 bar, 300 psi)
Coriolismeterset: 15,86 MPa (158,6 bar, 2300 psi)
RoboMix systeem: 1,31 MPa (13,1 bar, 190 psi)
Debietregeling: 1,31 MPa (13,1 bar, 190 psi)
Maximumwerkdruk, lucht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,7 MPa (7 bar, 100 psi)
Luchttoevoer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5-0,7 MPa (5,2-7 bar, 75-100 psi)
Afmeting luchtfilterinlaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3/8 npt(f)
Luchtfiltratie voor air logic en luchtdoorspuiten
(meegeleverd door Graco) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 micron (minimum) filtratie vereist; schone en droge lucht
Luchtfiltratie voor verstuiving lucht (geleverd door
gebruiker) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 micron (minimum) filtratie vereist; schone en droge lucht
Bereik mengverhouding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1:1-50:1*
Nauwkeurigheid verhouding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tot + 1%, door gebruiker te selecteren
Gehanteerde vloeistoffen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . een of twee componenten:
• verf op basis van oplosmiddel en op waterbasis
• polyurethanen
• epoxy’s
• zuurgekatalyseerde vernis
• vochtgevoelige isocyanaten
Viscositeitsbereik van vloeistof . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-5000 cps*
Vloeistoffiltratie (geleverd door gebruiker) . . . . . . . . Minimale maasgrootte 100
Bereik stroomsnelheid vloeistof*
G3000-, G250-meter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75-3800 cc/min. (0,02-1,00 gal/min.)
G3000HR-, G250HR-meter . . . . . . . . . . . . . . . . 38-1900 cc/min. (0,01-0,50 gal/min.)
Coriolismeter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-3800 cc/min. (0,005-1,00 gal/min.)
S3000-oplosmiddelmeter (toebehoren) . . . . . . . 38-1900 cc/min. (0,01-0,50 gal/min.)
Afmetingen materiaalinlaat
Debietmeter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/4 npt(f)
Verloopstukken doseerklep/kleurenklep . . . . . . . 1/4 npt(f)
Afmetingen vloeistofuitlaat (statische menger) . . . . . 1/4 npt(f)
Vereisten externe stroomvoorziening . . . . . . . . . . . . Trekt maximaal 85-250 V/AC, 50/60 Hz, 2 A
Een stroomonderbreker van maximaal 15 A vereist
Maat 8 tot 14 AWG stroomdraad
Werktemperatuurbereik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-50° C (41-122° F)
Categorie omgevingsomstandigheden . . . . . . . . . . . binnengebruik, vervuilingsgraad (2), installatiecategorie II
Geluidsniveau
Geluidsdrukniveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . onder 70 dBa
Geluidsvermogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . onder 85 dBa
Bevochtigde delen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303, 304 rvs, wolfraamcarbide (met nikkel bindmiddel),
perfluoroelastomeer; PTFE
*
Afhankelijk van de geprogrammeerde K-factor en toepassing. De maximaal toelaatbare pulsfrequentie van de
debietmeter is 425 Hz (pulsen/sec.). Raadpleeg voor nadere informatie over viscositeiten, stroomsnelheden
of mengverhoudingen uw Graco-leverancier.
Zie de handleidingen van de afzonderlijke onderdelen voor meer technische gegevens.
313951E
133
Standaardgarantiebepalingen van Graco
Graco garandeert dat alle in dit document genoemde en door Graco vervaardigde apparatuur waarop de naam Graco vermeld staat, op de datum
van verkoop voor gebruik door de oorspronkelijke koper vrij is van materiaal- en fabricagefouten. Met uitzondering van speciale, uitgebreide,
of beperkte garantie zoals gepubliceerd door Graco, zal Graco, gedurende een periode van twaalf maanden na verkoopdatum, elk onderdeel van
de apparatuur dat naar het oordeel van Graco gebreken vertoont herstellen of vervangen. Deze garantie is alleen van toepassing op voorwaarde
dat de apparatuur conform de schriftelijke aanbevelingen van Graco geïnstalleerd, bediend en onderhouden werd.
Normale slijtage en veroudering, of slecht functioneren, beschadiging of slijtage veroorzaakt door onjuiste installatie, verkeerde toepassing,
slijtend materiaal, corrosie, onvoldoende of onjuist uitgevoerd onderhoud, nalatigheid, ongeval, eigenmachtige wijzigingen aan de apparatuur,
of het vervangen van Graco-onderdelen door onderdelen van andere herkomst, vallen niet onder de garantie en Graco is daarvoor niet
aansprakelijk. Graco is ook niet aansprakelijk voor slecht functioneren, beschadiging of slijtage veroorzaakt door de onverenigbaarheid van
Graco-apparatuur met constructies, toebehoren, apparatuur of materialen die niet door Graco geleverd zijn, en ook niet voor fouten in het
ontwerp, bij de fabricage of het onderhoud van constructies, toebehoren, apparatuur of materialen die niet door Graco geleverd zijn.
Deze garantie wordt verleend onder de voorwaarde dat de apparatuur waarvan de koper stelt dat die een defect vertoont, gefrankeerd wordt
verzonden naar een erkende Graco-dealer opdat de aanwezigheid van het beweerde defect kan worden geverifieerd. Indien het beweerde defect
inderdaad wordt vastgesteld, zal Graco de defecte onderdelen kosteloos herstellen of vervangen. De apparatuur zal gefrankeerd worden
teruggezonden naar de oorspronkelijke koper. Indien bij de inspectie geen materiaal- of fabricagefouten worden geconstateerd, dan zullen de
herstellingen worden uitgevoerd tegen een redelijke vergoeding, in welke vergoeding de kosten van onderdelen, arbeid en vervoer begrepen
kunnen zijn.
DEZE GARANTIE IS EXCLUSIEF, EN TREEDT IN DE PLAATS VAN ENIGE ANDERE GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET,
WAARONDER MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES BETREFFENDE VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN
BEPAALDE TOEPASSING.
De enige verplichting van Graco en het enige verhaal van de klant bij schending van de garantie is zoals hierboven bepaald is. De koper gaat
ermee akkoord dat geen andere verhaalsmogelijkheid (waaronder, maar niet beperkt tot vergoeding van incidentele schade of van vervolgschade
door winstderving, gemiste verkoopopbrengsten, letsel aan personen of materiële schade, of welke andere incidentele verliezen of
vervolgverliezen dan ook) aanwezig is. Elke klacht wegens inbreuk op de garantie moet binnen twee (2) jaar na aankoopdatum kenbaar
worden gemaakt.
GRACO GEEFT GEEN GARANTIE EN WIJST ELKE IMPLICIETE GARANTIE AF BETREFFENDE VERKOOPBAARHEID OF
GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALDE TOEPASSING, MET BETREKKING TOT TOEBEHOREN, APPARATUUR, MATERIALEN OF
COMPONENTEN DIE GRACO GELEVERD, MAAR NIET VERVAARDIGD HEEFT. Deze items, die verkocht, maar niet vervaardigd worden door
Graco (zoals elektrische motoren, schakelaars, slangen, enz.) zijn, indien van toepassing, onderhevig aan de garantie van de fabrikant.
Graco zal aan de koper redelijke ondersteuning verlenen bij het aanspraak maken op die garantie.
Graco is in geen geval aansprakelijk voor indirecte, incidentele of speciale schade of gevolgschade die het gevolg is van het feit dat Graco
dergelijke apparatuur heeft geleverd, of van de uitrusting, de werking, of het gebruik van producten of andere goederen op deze wijze verkocht,
ongeacht of die ontstaat door inbreuk op een contract, inbreuk op garantie, nalatigheid van Graco, of anderszins.
Graco-informatie
De meest recente informatie over de producten van Graco vindt u op www.graco.com.
Zie www.graco.com/patents voor informatie over patenten.
OM EEN BESTELLING TE PLAATSEN, dient u contact op te nemen met uw Graco-verdeler of te telefoneren om
de dichtstbijzijnde verdeler te kennen.
Telefoonnummer: 612-623-6921 of gratis: 1-800-328-0211 Fax: 612-378-3505
Alle geschreven en afgebeelde gegevens in dit document geven de meest recente productinformatie
weer zoals bekend op het tijdstip van publicatie.
Graco behoudt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving.
Vertaling van de originele instructies. This manual contains Dutch. MM 312779
Hoofdkantoor Graco: Minneapolis
Kantoren in buitenland: België, China, Japan, Korea
GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA
Auteursrecht 2009, Graco Inc. Alle productielocaties van Graco zijn ISO 9001 gecertificeerd.
www.graco.com
Herziening E, februari 2014
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement