Graco 313970B, ProMix 2KS de handleiding

Graco 313970B, ProMix 2KS de handleiding | Manualzz
Toepassing
®
ProMix 2KS
313970B
Meercomponentendoseerapparaat
NLD
Manueel systeem voor proportioneel mengen van meercomponentencoatings.
Alleen voor professioneel gebruik.
Goedgekeurd voor gebruik in explosieve omgevingen (behalve de EasyKey).
Belangrijke veiligheidsinstructies
Lees alle waarschuwingen en instructies
in deze handleiding. Bewaar deze instructies.
Zie pagina 4 voor informatie over het model, waaronder
de maximale werkdruk. De goedkeurlabels van de apparatuur
bevinden zich op pagina 3. Sommige afgebeelde onderdelen
zijn niet met alle systemen meegeleverd.
TI12504a
#
53
II 2 G
Inhoudsopgave
Gerelateerde handleidingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Apparatuurgoedkeuringen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Systeemconfiguratie en onderdeelnummers . . . . 4
Configuratietoets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Standaardfuncties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Toebehoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Waarschuwingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Woordenlijst van de gebruikte terminologie . . . . 10
Overzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Gebruik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
De onderdelen en de beschrijving ervan . . . . . . 12
Cabineregeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
EasyKey display en toetsenbord . . . . . . . . . . . . . 17
Display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Toetsenbord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Hoofdschakelaar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
I/S stroom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Hoorbaar alarm levensduur vervallen . . . . . . . . 18
Graco Webinterfacepoort . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Ethernet-aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Schermen van de Bedrijfsmodus . . . . . . . . . . . . . 19
Logoscherm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Statusscherm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Totaalscherm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Reset totaalscherm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Reset oplosmiddelscherm . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Alarmschermen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Niveaucontrolescherm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Instelstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Wachtwoordscherm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Home-scherm instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Systeemconfiguratieschermen . . . . . . . . . . . . . 27
Optieschermen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Geavanceerde instelschermen . . . . . . . . . . . . . 32
Receptinstelschermen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Recept 0 schermen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Kalibratiescherm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
2
Systeembediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Bedieningsstanden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Sequentiële dosering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Dynamische dosering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Recept (kleur) wissel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Algemene werkcyclus,
sequentiële dosering . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Algemene werkcyclus,
dynamische dosering . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Afstellingen mengstukkleppen . . . . . . . . . . . . . . 47
De functie van de schakelaar voor
de luchtstroom (AFS) . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Opstarten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Drukontlastingsprocedure . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Doorspuiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
De meter kalibreren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Kleurwissel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Kleurwisselprocedures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Kleurwisselsequenties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Alarmsignalen en waarschuwingen . . . . . . . . . . . 73
Systeemalarmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Systeemwaarschuwingen . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Alarm, foutopsporing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Schematische diagrammen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Schema pneumatisch systeem . . . . . . . . . . . . . 83
Schema elektrisch systeem . . . . . . . . . . . . . . . . 84
EasyKey Elektrisch schema . . . . . . . . . . . . . . . 86
Prestatiegegevens van de meter
(G3000 aan A en B) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Prestatiegegevens van de meter
(G3000 aan A, Coriolis aan B) . . . . . . . . . . . . . 88
Technische informatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Standaardgarantie van Graco . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Graco-informatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
313970B
Gerelateerde handleidingen
Onderdelenhandleidingen in het Engels
Handleiding
Omschrijving
312775
Installatie ProMix 2KS manueel
systeem
Herstel-onderdelen ProMix 2KS
manueel systeem
Mengverdeler voor de vloeistoffen
Kraan
Kleurwisselkleppakket
Kit kleurwisselmodule
Kits pistoolspoelkast
Luchtaflsuitkit pistool
Kits Afvoerkraan en derde
doorspuitklep
Kits netwerkcommunicatie
G3000/G3000HR-stroommeter
Coriolis-stroommeter
Kit Vloerstand
Kit peilzender
Basis webinterface/geavanceerd
webinterface
15V256 Upgradekit naar automatisch
systeem
15V825 Kit discrete I/O-kaart
312777
312781
312782
312783
312787
312784
310745
312786
312785
308778
313599
313290
313542
313386
406799
406800
Apparatuurgoedkeuringen
De apparatuursgoedkeuringen staan op de volgende
labels die aan het vloeistofstation en de EasyKey™
zitten. Zie FIG. 1 op pagina 4 voor de labellocaties.
EasyKey- en vloeistofstationslabel
ATEX-certificaat bevindt zich hier
tm
Intrinsically Safe (IS) System. Install
per IS Control Drawing No. 289833.
EasyKey Interface IS Associated
Apparatus for use in non hazardous
location, with IS Connection to Smart
Fluid Plate IS
Apparatus for use in:
Class I, Division 1, Group D T3 C
Hazardous Locations
ProMix 2KS
Electronic Proportioner
C
FM08ATEX0074
II 2 G
Ex ia IIA T3
US
Intrinsically safe
equipment for Class I,
Div 1, Group D, T3
Ta = -20°C to 50°C
Read Instruction Manual
MAX AIR WPR
.7
MPa
7
100
bar
PSI
Warning: Substitution of components
may impair intrinsic safety.
PART NO.
SERIES
SERIAL
MAX FLUID WPR
MPa
bar
PSI
MAX TEMP 50°C (122°F)
Artwork No.
Gerelateerde
handleidingen
MFG. YR.
GRACO INC.
P.O. Box 1441
Minneapolis, MN
55440 U.S.A.
TI12421a
Label vloeistofstation
ProMix® 2KS
PART NO.
C
SERIES
FLUID PANEL
MAX AIR WPR
SERIAL MFG. YR.
Intrinsically safe equipment
for Class I, Div 1, Group D, T3
US Ta = -20°C to 50°C
Install per 289833
.7
7
MPa
bar
100
PSI
GRACO INC.
P.O. Box 1441
Minneapolis, MN
55440 U.S.A.
FM08ATEX0073
II 2 G
Ex ia IIA T3
Artwork No. 293538
TI13581a
ATEX-certificaat bevindt zich hier
EasyKey-label
PART NO. SERIES NO. MFG. YR.
VOLTS
85-250 ~
AMPS 2 AMPS MAX
GRACO INC.
C
P.O. Box 1441
Minneapolis, MN
55440 U.S.A.
50/60 Hz
Intrinsically safe connections
for Class I, Div 1, Group D
US Ta = -20°C to 50°C
Install per 289833
II (2) G
[Ex ia] IIA
FM08ATEX0072
Artwork No. 293467
POWER REQUIREMENTS
ProMix® 2KS
Um: 250 V
TI13582a
ATEX-certificaat bevindt zich hier
313970B
3
Systeemconfiguratie en onderdeelnummers
Systeemconfiguratie en onderdeelnummers
Configuratietoets
De geconfigureerde onderdeelnummers voor uw apparatuur staan op de identificatielabels geprint. Zie FIG. 1
voor de locatie van de identificatielabels. Het onderdeelnummer bevat een cijfer van een van de volgende
zes categorieën, afhankelijk van de configuratie van uw systeem.
Manueel Bediening
systeem en Display
A en B meter
Kleurkleppen
Bediening van
Katalysatorkleppen de aplicator
M
0 = Geen meters
0 = Geen kleppen
(een enkele
kleur)
0 = Geen kleppen
(een enkele
katalysator)
1 = Twee kleppen
(lage druk)
1 = Twee kleppen
(lage druk)
D = EasyKey met
LCD-display
1 = G3000 (A en B)
E = EasyKey zonder
2 = G3000HR
LCD-display
(A en B)
3 = 1/8 in. Coriolis (A)
2 = Vier kleppen
2 = Vier kleppen
en G3000 (B)
(lage druk)
(lage druk)
4 = G3000 (A) en
3 = Zeven kleppen 3 = Twee kleppen
1/8 in. Coriolis (B)
(lage druk)
(hoge druk)
5 = 1/8 in. Coriolis (A)
4 = Twaalf kleppen
en G3000HR (B)
(lage druk)
6 = G3000HR (A) en
5 = Twee kleppen
1/8 in. Coriolis (B)
(hoge druk)
7 = 1/8 in. Coriolis
6 = Vier kleppen
(A en B)
(hoge druk)
tm
Intrinsically Safe (IS) System. Install
per IS Control Drawing No. 289833.
EasyKey Interface IS Associated
Apparatus for use in non hazardous
location, with IS Connection to Smart
Fluid Plate IS
Apparatus for use in:
Class I, Division 1, Group D T3 C
Hazardous Locations
ProMix 2KS
Electronic Proportioner
C
FM08ATEX0074
II 2 G
Ex ia IIA T3
TI12423a
De maximale
bedrijfsdruk voor de
vloeistof wordt hier
weergegeven
US
Intrinsically safe
equipment for Class I,
Div 1, Group D, T3
Ta = -20°C to 50°C
2 = Kit twee luchtstroomschakelaren
3 = Kit pistoolspoelkast
voor 1 pistool
4 = Kit pistoolspoelkast
voor 2 pistolen
Labellocatie op
de EasyKey
TI12418a
Read Instruction Manual
MAX AIR WPR
.7
7
100
MPa
bar
PSI
Warning: Substitution of components
may impair intrinsic safety.
PART NO.
SERIES
SERIAL
MAX FLUID WPR
MPa
bar
PSI
MAX TEMP 50°C (122°F)
Artwork No.
Labellocatie op het
vloeistofstation
1 = Kit één luchtstroomschakelaar
MFG. YR.
GRACO INC.
P.O. Box 1441
Minneapolis, MN
55440 U.S.A.
Geconfigureerd
onderdeelnummer
TI12421a
FIG. 1: Identificatielabel
4
313970B
Systeemconfiguratie en onderdeelnummers
Goedkeuring voor gevaarlijke locaties
Modellen die een G3000, G3000HR of intrinsiek veilige coriolismeter hebben voor zowel A en B meters zijn
goedgekeurd voor installatie op gevaarlijke locaties - Klasse I, Div. I, Groep D, T3 of Zone I Groep IIA T3.
Maximum werkdruk
De maximale bedrijfsdruk hangt af van de geselecteerde vloeistofcomponenten. De drukwaarde is gebaseerd
op de drukwaarde van het onderdeel in de vloeistofverdeler met de laagste drukwaarde. Zie de drukwaarden
van de componenten hieronder. Voorbeeld: Model MD2531 heeft een maximum werkdruk van 3000 psi
(21 MPa, 210 bar).
Controleer het indentificatielabel op de EasyKey of het vloeistofstation voor de maximale bedrijfsdruk van
het systeem. Zie FIG. 1.
Maximale bedrijfsdruk van de onderdelen van de ProMix vloeistofverdeler
Basissysteem (geen meters [optie 0], geen kleur/katalysatorwissel [optie 0]) . . . . . . 4000 psi (27,58 Mpa, 275,8 bar)
Meteroptie 1 en 2 (G3000 of G3000HR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4000 psi (27,58 Mpa, 275,8 bar)
Meteroptie 3, 4, 5, 6 en 7 (een of twee coriolismeters) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2300 psi (15,85 Mpa, 158,6 bar)
Kleurwisseloptie 1, 2, 3 en 4 en
katalysatorwisseloptie 1 en 2 (lage drukkleppen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 psi (2,07 Mpa, 20,6 bar)
Kleurwisseloptie 5 en 6 en
Katalysatorwisseloptie 3 (hoge drukkleppen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3000 psi (21 Mpa, 210 bar)
Snelheidsbereik van vloeistofstroom in stroommeter
G3000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75-3800 cc/min. (0,02-1 gal./min.)
G3000HR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38-1900 cc/min. (0,01-0,5 gal./min.)
Coriolismeter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-3800 cc/min. (0,005-1,00 gal./min.)
S3000 oplosmiddelmeter (accessoire) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38-1900 cc/min. (0,01-0,50 gal./min.)
Standaardfuncties
Kenmerk
EasyKey met LCD
MD-modellen
ME-modellen
✔
EasyKey zonder LCD
✔
RS 485 Netwerkkabel, 50 ft (15,25 m)
✔
Glazvezel- en stroomkabels, 50 ft (15,25 m)
✔
✔
Wandgemonteerd vloeistofstation, 50 cc Integrator
en statische menger
✔
✔
A-zijde afvoerkraan, indien kleurklep(pen) geselecteerd
✔
✔
B-zijde afvoerkraan, indien katalysatorklep(pen)
geselecteerd
✔
✔
Cabineregeling
✔
✔
Basis webinterface
✔
✔
313970B
5
Systeemconfiguratie en onderdeelnummers
6
313970B
Toebehoren
Toebehoren
Accessoire
MD-modellen
ME-modellen
Inserteerselectie pistoolspoelkast
✔
✔
15V354 Derde doorspuitklepkit
✔
✔
15V536 Stroomschakelaarkit voor oplosmiddel
✔
✔
15V213 Stroomkabel, 100 ft (30,5 m)
✔
✔
15G710 Optische glasvezelkabel, 100 ft (30,5 m)
✔
✔
15U955 Injectiekit voor dynamische dosering
✔
✔
15V034 10 cc integratorkit
✔
✔
15V033 25 cc integratorkit
✔
✔
15V021 50 cc integratorkit
✔
✔
24B618 100 cc integratorkit
✔
✔
15W034 Strobe lichtalarm indicatorkit
✔
✔
15V337 Geavanceerd webinterface
✔
✔
15V256 Upgradekit naar automatische modus
✔
✔
313970B
7
Waarschuwingen
Waarschuwingen
Onderstaande waarschuwingen betreffen installatie, gebruik, aarding, onderhoud en reparatie van deze apparatuur.
Het uitroepteken verwijst naar een algemene waarschuwing en het gevarensymbool verwijst naar procedurespecifieke
risico’s. Lees deze waarschuwingen. Daarnaast zijn er procedurespecifieke waarschuwingen te vinden in de handleiding,
waar van toepassing.
WAARSCHUWING
BRAND- EN EXPLOSIEGEVAAR
Brandbare dampen in het werkgebied zoals die van oplosmiddelen en verf kunnen ontbranden
of exploderen. Om brand en explosie te helpen voorkomen:
• Gebruik de apparatuur alleen in goed geventileerde ruimtes.
• Zorg dat er geen ontstekingsbronnen zijn, zoals waakvlammen, sigaretten, draagbare elektrische
lampen en kunststof druppelvangers (deze kunnen statische vonkoverslag geven).
• Houd de werkruimte vrij van afval, ook oplosmiddelen, poetslappen en benzine.
• Haal geen stekkers uit stopcontacten, steek geen stekkers in stopcontacten en doe de verlichting
niet aan of uit met de schakelaars als er brandbare dampen aanwezig zijn.
• Aard alle apparatuur in de werkomgeving. Zie de instructies onder Aarding.
• Alleen geaarde slangen gebruiken.
• Houd het pistool stevig tegen de zijkant van een geaarde emmer gedrukt terwijl u in de emmer spuit.
• Als u merkt dat er sprake is van statische elektriciteit of u voelt een schok, stop dan onmiddellijk
met werken. Gebruik het systeem pas weer als u de oorzaak van het probleem kent en het
probleem is verholpen.
• Zorg dat er altijd een werkend brandblusapparaat op de werkplek is.
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN
Deze apparatuur moet worden geaard. Slechte aarding, onjuiste installatie of onjuist gebruik van het
systeem kan elektrische schokken veroorzaken.
• Zet het toestel uit via de hoofdschakelaar en haal de stekker uit het stopcontact voordat u enige
kabel ontkoppelt en voor u onderhoud gaat plegen aan de apparatuur.
• Alleen aansluiten op een geaard stopcontact.
• Alle elektrische bedrading moet worden verzorgd door een gediplomeerd elektricien en moet
voldoen aan alle ter plaatse geldende verordeningen en regelgeving.
Intrinsieke veiligheid
Enkel modellen die en G3000, G250, G3000HR, G250HR of intrinsiek veilige coriolismeter hebben voor
zowel A en B meters zijn goedgekeurd voor installatie op gevaarlijke locaties - Klasse I, Div. I, Groep D,
T3 of Zone I Groep IIA T3. Om brand en explosie te helpen voorkomen:
• Apparatuur die alleen is goedgekeurd voor niet-gevaarlijke locaties niet op een gevaarlijke locatie
installeren. Zie het identificatielabel voor de intrinsieke veiligheidscategorie van uw model.
• Geen systeemcomponenten vervangen, aangezien dit de intrinsieke veiligheid kan aantasten.
GEVAAR VOOR INJECTIE DOOR DE HUID
Vloeistof dat onder hoge druk uit pistool, uit lekkende slangen of uit beschadigde onderdelen komt,
dringt door de huid naar binnen in het lichaam. Dit kan eruit zien als een gewone snijwond, maar er is
sprake van ernstig letsel, dat kan leiden tot amputatie. Onmiddellijk laten behandelen door een arts.
• Schakel steeds eerst alle materiaalkoppelingen goed vast, voordat u de apparatuur gaat bedienen.
• Het pistool nooit op iemand of op een lichaamsdeel richten.
• De hand nooit op de spuittip plaatsten.
• Nooit proberen lekkages te stoppen met uw handen, het lichaam, handschoenen of een doek.
• Volg altijd de Drukontlastingsprocedure in deze handleiding wanneer u ophoudt met spuiten,
vóór reiniging, controle, of onderhoud aan de apparatuur.
8
313970B
Waarschuwingen
WAARSCHUWING
GEVAREN VAN MISBRUIK VAN APPARATUUR
Verkeerd gebruik kan leiden tot dodelijke ongevallen of ernstige letsels.
• Het systeem niet bedienen als u moe bent of onder invloed bent van alcohol of geneesmiddelen.
• De maximum werkdruk en maximum bedrijfstemperatuur van het zwakste onderdeel in uw systeem
niet overschrijden. Zie de Technische gegevens van alle handleidingen.
• Gebruik vloeistoffen en solventen die compatibel zijn met de bevochtigde onderdelen van de apparatuur.
Zie de Technische gegevens van alle handleidingen. Lees de waarschuwingen van de fabrikant
van de gebruikte materialen en oplosmiddelen. Vraag de leverancier of winkelier naar het MSDS
(het veiligheidsinformatieblad voor het materiaal) voor de volledige informatie over uw materiaal.
• Controleer de apparatuur dagelijks. Repareer of vervang versleten of beschadigde onderdelen
onmiddellijk; vervang ze enkel door originele Graco-reserveonderdelen.
• Geen veranderingen of wijzigingen in de apparatuur aanbrengen.
• De apparatuur alleen voor het beoogde doel gebruiken. Neem contact op met uw leverancier voor
meer informatie.
• Houd slangen en kabels uit de buurt van plaatsen waar gereden wordt, scherpe randen, bewegende
onderdelen en hete oppervlakken.
• Zorg dat er geen kink in slangen komt en buig ze niet te ver door; trek het apparaat nooit vooruit aan
de slang.
• Houd kinderen en dieren weg van het werkgebied.
• Houdt u aan alle geldende veiligheidsvoorschriften.
GEVAAR VAN GIFTIGE VLOEISTOF EN DAMPEN
Giftige materialen of giftige dampen kunnen ernstig letsel of zelfs de dood veroorzaken, als deze
in de ogen of op de huid spatten, ingeademd of ingeslikt worden.
• Lees de MSDS-veiligheidsbladen zodat u de specifieke gevaren kent van de gebruikte materialen.
• Bewaar gevaarlijk materiaal in goedgekeurde containers en voer ze af conform alle geldende
richtlijnen.
• Draag steeds ondoorlatende handschoenen bij het spuiten of het reinigen van de apparatuur.
PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN
U moet geschikte beschermingsmiddelen dragen als u de apparatuur bedient, onderhoudt en als u in het
werkgebied aanwezig bent – dit om u mede te beschermen tegen ernstig letsel, zoals oogletsel, inademing
van giftige dampen, brandwonden en gehoorverlies. Dergelijke uitrusting is o.a.:
• Een veiligheidsbril
• Kleding en een ademhalingsfilter, zoals aanbevolen door de fabrikant van de gebruikte vloeistoffen
en oplosmiddelen
• Handschoenen
• Gehoorbescherming
313970B
9
Woordenlijst van de gebruikte terminologie
Woordenlijst van de gebruikte terminologie
Spoelen met lucht - het proces waarbij lucht
en oplosmiddel samen worden gemengd tijdens
de doorspoelcyclus om de leidingen te reinigen en
het gebruik van oplosmiddel te verminderen.
Analoog - betreft of is een hulpapparaat waarin
de gegevens worden weergegeven als continu
variabele, meetbare fysische hoeveelheden,
zoals lengte, breedte, spanning of druk.
Stroomregeling binnen gesloten circuit - verwijst
naar het proces waarbij de stroomsnelheid automatisch
wordt aangepast om een constante stroom aan
te houden.
Coriolismeter - een niet uitstekende debietmeter
die vaak wordt gebruikt in toepassingen met een laag
debiet of met een lichte viscositeit, afschuifgevoelig,
of materialen die door een zuur worden gekatalyseerd.
Deze meter gebruikt vibraties om de stroming te meten.
Digitale invoer (input) en uitvoer (output) - een
beschrijving van data die worden verzonden als een
sequentie van discrete symbolen; dit zijn meestal
binaire data die worden weergegeven met behulp
van elektronische of elektromagnetische signalen.
Discrete I/O - betreft data die een afzonderlijke eenheid
vormen en rechtstreeks communiceren met een andere
besturingsfunctie.
Doseringsgrootte - de hoeveelheid hars (A)
en katalysator (B) die wordt ingebracht (gedoseerd)
in een mengkamer.
Doseertijdalarm - de hoeveelheid tijd die is toegestaan
voor de afgifte van een dosering voor er een alarm optreedt.
Vultijd - de hoeveelheid tijd die nodig is om het
mengmateriaal in de mengkamer te laden.
Resolutie stroomregeling - een instelbare waarde
waarmee het stroomregelingssysteem de prestaties kan
optimaliseren. De waarde is gebaseerd op de maximaal
gewenste stroomsnelheden.
Analoog signaal voor de stroomsnelheid - het type
communicatiesignaal dat kan worden gebruikt op de
ProControl-module.
Tolerantie stroomsnelheid - het instelbare percentage
voor de toegestane variabele afwijking die het systeem
toelaat voordat er een waarschuwingssignaal klinkt met
betrekking tot de stroomsnelheid.
Instelpunt voor de stroom - voorgedefinieerd doel
voor de stroomsnelheid.
Totaal - een niet opnieuw instelbare waarde die
de totale hoeveelheid materiaal toont die door
het systeem is gedoseerd.
Ingangssignaal voor Pistooltrekker - gebruik dit om
de verhoudingsdoseertijden en stroomregelprocessen
te beheren.
Intrinsiek veilig (IS) - betreft de mogelijkheid om
bepaalde componenten te plaatsen op een
gevaarlijke locatie.
Stationair - Als de trekker van het pistool gedurende
2 minuten niet wordt ingedruit gaat het systeem naar
de modus stationair. Dus de trekker van het pistool
in om terug te beginnen werken.
Dynamische dosering - Component A sproeit
voortdurend. Component B sproeit het nodige volume
intermitterend om de correctemengverhouding
te bekomen.
Werktotaal - een opnieuw instelbare waarde die der
hoeveelheid materiaal toont die door het systeem
is gedoseerd in één werk. Een werk is voltooid
wanneer er een kleurwissel, een spoeling of
complete systeemspoeling plaatsvindt.
Ethernet - een methode om een computer in dezelfde
fysische locatie rechtstreeks aan te sluiten op een
netwerk of op apparatuur.
K-factor - een waarde die aangeeft hoeveel materiaal
er door een meter gaat. De ingestelde waarde betreft
de hoeveelheid materiaal per doseringspuls.
Glasvezelcommunicatie - het gebruik van licht
om communicatiesignalen door te sturen.
Ki - geeft aan hoeveel vloeistof er meer wordt
gedoseerd dan het instelpunt.
Kp - geeft de snelheid aan waarmee de vloeistofstroom
het instelpunt bereikt.
10
313970B
Woordenlijst van de gebruikte terminologie
Handbediening - wanneer het proportionerings- of het
stroomregelingssysteem de invoer controleert zonder
input vanuit een regelsysteem van buiten.
Mengen - wanneer onderlinge uitwisseling plaatsvindt
van de hars (A) en de katalysator (B).
Meng Ingangssignaal - verwijst naar de
systeemmodusstatus waarin het systeem een
doseersequentie begint telkens het mengsignaal
„Hoog” gemaakt is.
Doorspoeling - wanneer al het gemengde materiaal uit
het systeem is gespoeld.
Doorspoeltijd - de hoeveelheid tijd die nodig is om al
het gemengde materiaal uit het systeem te spoelen.
Verhoudingstolerantie - het instelbare percentage
voor de toegestane variabele afwijking die het systeem
toelaat voordat er een waarschuwingssignaal klinkt met
betrekking tot de verhouding.
Modbus/TCP - een bepaald communicatieprotocol
dat wordt gebruikt om digitale I/O-signalen over een
ethernetverbinding te sturen.
Sequentiële kleurwissel - het proces waarbij een
kleurwissel wordt gestart en het systeem spuit
automatisch de oude kleur eruit en laadt een
nieuwe kleur.
Netwerkstation - een middel om een specifiek
afzonderlijk doseer- of stroomregelingssysteem
te identificeren.
Sequentiële dosering - componenten A en B sproeien
het nodige volume sequentieel om de gewenste
mengverhouding te bekomen.
Overdosisalarm - wanneer de component hars (A)
of katalysator (B) teveel materiaal doseert en het
systeem het aanvullende materiaal niet ter
compensatie kan aanvullen.
Vullen van oplosmiddel - de tijd die nodig is om leiding
voor het gemengde materiaal te vullen met oplosmiddel.
Houdbaarheid - de hoeveelheid tijd voordat een
bepaald materiaal niet langer spuitbaar is.
Derde spoelventiel - betreft het gebruik van drie
spoelventielen die worden gebruikt om bepaalde
materialen op waterbasis te spoelen. De ventielen
worden gebruikt om te spoelen met water, lucht
en oplosmiddel.
Houdbaarheidsvolume - de hoeveelheid materiaal
die nodig is om door de mengverdeler, de slang en
de mengkamer te gaan voor de houdbaarheidstimer
weer op de beginstand wordt gezet.
Standby - betreft de status van het systeem.
V/P - betreft de spanning (voltage) naar het
drukapparaat in de stroomregelingsmodule.
Afvoer kleur/katalysator - betreft de tijd die
nodig is om de leidingen tussen de kleurof katalysatorwisselmodule en de mengmodule
te spoelen tijdens een kleur- of katalysatorwissel.
Kleur/katalysator vullen - de tijd die nodig is om de
leidingen tussen de kleur- of katalysatorwisselmodule
en de mengmodule te vullen.
313970B
11
Overzicht
Overzicht
Gebruik
De Graco ProMix 2KS is een elektronisch tweecomponentendoseersysteem voor verf. Het kan de meeste
tweecomponenten epoxy’s op basis van oplosmiddel en op waterbasis, polyurethanen en verf op basis van
zuurkatalysator mengen. Het systeem is niet geschikt voor gebruik met snel uithardende verfsoorten (verf met
een houdbaarheid van minder dan 15 minuten).
•
Kan met het wandgemonteerde vloeistofstation
doseren met verhoudingen van 0,1:1 tot 50:1 in
stappen van 0,1.
De gebruiker kan zelf de mengzekerheid kiezen
en kan daarbij een nauwkeurigheid van +/-1%
aanhouden, afhankelijk van de materialen en
de bedieningsomstandigheden.
Er zijn modellen leverbaar voor het werken met
luchtspuitsystemen, air-assisted systemen met een
capaciteit tot maximaal 3800 cc/min.
•
•
•
Kleurwisselopties zijn verkrijgbaar voor lagedruk
luchtspuit- (300 psi [2,1 MPa, 21 bar]) en
hogedruksystemen (3000 psi [21 MPa, 210 bar])
met tot 30 kleurwisselkleppen en tot
4 katalysatorwisselkleppen.
OPMERKING: Optionele accessoires zijn
verkrijgbaar voor installatie ter plekke voor
het verkrijgen van 30 kleuren.
De onderdelen en de beschrijving ervan
Zie Tabel 1, FIG. 2 en FIG. 3 voor de systeemcomponenten.
Tabel 1: Beschrijving van het onderdeel
Onderdeel
Omschrijving
EasyKey (EK)
Wordt gebruikt om het systeem te installeren, als scherm, voor de bediening en voor
de bewaking van het systeem. Het EasyKey-display werkt op een lijnvoeding van
85-250 VAC, 50/60 Hz en zet de stroom om in aanvaardbare laagspanning en
optische signalen voor de andere systeemcomponenten.
Operatorstation (BC)
Wordt dagelijks door de operator gebruikt voor verffuncties, waaronder: het kiezen
van recepten, taak voltooid beginnen, lezen/resetten van alarmen, het systeem
in stand-by, mengen of doorspuiten zetten. Meestal wordt het aangebracht aan
de binnenzijde van de spuitcabine of vlakbij de schilder.
Vloeistofstation (ST)
Bevat luchtstroommagneetkleppen, stroomschakelaars en montages voor
de vloeistofstroommeters en de vloeistofverdeler. De besturingskaart beheert
alle doseerfuncties.
Vloeistofverdeler (FM)
•
•
•
•
•
12
Pneumatische bediende doseerkranen voor componenten A en B
Doorspuitkleppen voor het doorspuiten met oplosmiddel en lucht
Monsterafnamekleppen voor kalibratie van de debietmeters en om de
verhoudingen te controleren
Afsluitkleppen zodat componenten A en B de vloeistofdoorgang naar het
mengverdeelstuk kunnen afsluiten zodat een accurate kalibratie en
vehoudingscontroles mogelijk worden.
Mengstuk, hierin bevinden zich o.a. de vloeistofmengkamer en de statische mixer.
➜ De vloeistofmengkamer is de kamer waar componenten A en B bij
elkaar komen in de gekozen verhouding en het mengen begint.
➜ Statische mixer, deze heeft 24 elementen om de vloeistoffen achter
de vloeistofmengkamer te mengen tot één uniforme consistentie.
313970B
Overzicht
Tabel 1: Beschrijving van het onderdeel
Onderdeel
Stroommeters
(MA, MB, MS)
Omschrijving
Er zijn drie optionele stroommeters verkrijgbaar bij Graco
•
G3000 is een algemene meter die veelal wordt gebruikt bij debietbereiken van
75-3800 cc/min. (0,02-1,0 gal/min.) en voor een druk tot 4000 psi (28 Mpa,
276 bar) en viscositeit van 20-3000 ctps. De K-factor is circa 0,119 cc/slag.
•
G3000HR is een hoog-resolutieversie van de G3000 meter. Hij wordt veelal
gebruikt bij debietbereiken van 38-1900 cc/min. (0,01-0,5 gal/min.), een druk tot
4000 psi (28 Mpa, 276 bar) en viscositeit van 20-3000 ctps. De K-factor is circa
0,061 cc/slag.
•
S3000 deze meter wordt gebruikt voor oplosmiddelen met stroomdebieten van
38-1900 cc/min. (0,01-0,50 gal/min.), een druk tot 3000 psi (21 Mpa, 210 bar)
en viscositeit van 20-50 ctps. De K-factor is circa 0,021 cc/slag.
•
Coriolis is een speciale meter die een groot bereik aan stroomsnelheden en
viscositeiten aankan. Deze meter is beschikbaar met vloeistofdoorgangdiameters van
1/8 in. of 3/8 in. Voor meer informatie over de coriolismeter, zie handleiding 313599.
De K-factor kan per gebruiker worden ingesteld; gebruik bij lage waarden een
lage K-factor.
➜ 1/8 in. Vloeistofdoorgangen: Zet de K-factor in op 0,020 of 0,061.
➜ 3/8 in. Vloeistofdoorgangen: Zet de K-factor in op 0,061 of 0,119.
Kleurwisselkleppen
(ACV) en Kleurwisselmodule (CCM)
Een optioneel component. Het is leverbaar als kleurwisselkleppakket voor zowel lage
als hoge druk en tot 30 kleurwisselkleppen. Elke pakket bevat één extra klep voor
oplosmiddel om de vloeistofleiding tussen kleurwisselingen te reinigen.
Katalysatorwisselkleppen (BCV)
Een optioneel component. Het is leverbaar als katalysatorwisselkleppakket voor zowel
lage als hoge druk en tot 4 katalysatorwisselkleppen. Elke pakket bevat één extra klep
voor oplosmiddel om de vloeistofleiding tussen katalysatorwisselingen te reinigen.
Dubbele optische
glasvezelkabel (FO)
Wordt gebruikt voor de communicatie tussen de EasyKey en het wandgemonteerd
vloeistofstation.
Stroomtoevoerkabels
vloeistofstation (PS)
Wordt gebruikt om stroom te leveren aan het wandgemonteerd vloeistofstation.
Bediening van
de applicator: gebruik
de luchtstroomschakelaar (AFS) of de
pistoolspoelkast
(GFB)
Luchtstroomschakelaar: De schakelaar voor de luchtstroom detecteert de luchtstroom
naar het pistool en stuurt een signaal naar de controller van de ProMix als de trekker
van het pistool wordt ingedrukt. De schakelaar werkt in combinatie met de stroommeters
om ervoor te zorgen dat de systeemcomponenten goed functioneren. Zie pagina 48
voor meer informatie.
313970B
Pistoolspoelkast: De pistoolspoelkastkit bevat een automatisch spoelsysteem voor
manuele sproeipistolen, alsook een luchtstroomschakelaar.
13
Overzicht
EK
CCM
PS
BC
BCV
FO
ACV
MS
ST
MA
MB
FM
GFB
TI12504a
FIG. 2. Manueel systeem, afgebeeld met G3000 meters, Kleur/katalysatorwissel, 1 pistoolspoelkast
en oplosmiddelstroommeter (accessoire).
14
313970B
Overzicht
DVA
DVB
FI
MB
MS
MA
RVB
RVA
APV
AT
SVA
SM
SVB
SPV
TI12556a
FIG. 3. Wandgemonteerd vloeistofstation
Verklaring:
MA
DVA
RVA
SVA
MB
DVB
RVB
SVB
MS
SPV
APV
SM
FI
AT
Component A Meter
Component A Doseerklep
Component A Monsterafnameklep
Component A Afsluitklep
Component B Meter
Component B Doseerklep
Component B Mosterafnameklepklep
Component B Afsluitklep
Oplosmiddelmeter (accessoire)
Doorspuitklep, oplosmiddel
Doorspuitklep, lucht
Statische menger
Vloeistofintegrator
Luchtdoorspuitklep Luchttoevoerbuis
313970B
15
Cabineregeling
Cabineregeling
Wordt dagelijks door de operator gebruikt voor verffcunties,
waaronder: Het veranderen van recepten, het signaliseren
dat een taak voltooid is, het lezen/ontheffen van alarmen
en het systeem in de Stand-by, Meng of Doorspuitmodus
zetten. Meestal wordt het aangebracht aan de binnenzijde
van de spuitcabine of vlakbij de schilder.
Tabel 2: Cabinebesturingstoets en indicatorfuncties
(zie FIG. 4)
Toets/indicator
Definitie en functie
Display
•
•
•
Receptindicator
•
•
Geeft het receptnummer weer
in de Bedrijfsmodus.
Als er zich een alarm voordoet
wordt de alarmcode (E1 tot
E27) weergegeven en knippert
de rode alarmindicator.
Receptnummer is te zien als
alarmsituatie is opgeheven.
Groen LED blijft aan zolang het
recept in gebruik is.
LED gaat uit wanneer de
Tabel 2: Cabinebesturingstoets en indicatorfuncties
(zie FIG. 4)
Toets/indicator
Definitie en functie
Enter-toets
Voert de geselecteerde kleur in
en start de kleurwisselsequentie.
Pijltjestoets naar Om naar boven te bladeren door
Boven
de receptnummers.
Pijltjestoets naar Om naar beneden te bladeren
Beneden
door de receptnummers.
Mengmodustoets •
•
Start de mengfunctie.
Groen LED blijft branden in de
Mengmodus of in Stationair.
Stand-bytoets
•
•
Start de stand-by-functie.
De groene LED blijft branden
in de stand-by-functie.
Doorspuittoets
•
•
Start de doorspoelfunctie.
De groene LED blijft branden
tijdens de doorspuitmodus.
pijltjestoets naar Boven
•
•
•
of naar Beneden
worden
ingedrukt of als er zich een
alarm voordoet.
LED knippert terwijl een nieuw
recept aan het laden is en blijft
branden wanneer het laden
voltooid is.
LED knippert tijdens het
doorspuiten.
Selecteer een nieuw recept
door op de pijltjestoetsen naar
Alarmindicator (rood)
Display
Boven
of naar Beneden
te drukken en daarna op de
Enter-toets te drukken
Alarmresettoets
en -indicator
•
•
Taak voltooid
•
toets en indicator •
.
Rode Led knippert wanneer
er zich een alarm voordoet.
Druk op de toets om het alarm
op te heffen. LED gaat uit als
het alarm is opgeheven.
A en B totalizers op.
De groene LED knippert
eenmaal nadat de toets
is ingedrukt.
Receptindicator (groen)
TI11614A
FIG. 4. Cabinebesturing (zie Tabel 2)
16
313970B
EasyKey display en toetsenbord
EasyKey display en toetsenbord
Toetsenbord
LCD-display
TI11630A
Navigatietoetsen
Resettoets alarmaanduidingen
FIG. 5: EasyKey display en toetsenbord
Display
Toont grafische en tekstinformatie met betrekking tot de
instelling en spuithandelingen. De schermverlichting dooft
na 10 minuten als er geen toetsbediening is. Als u op een
willekeurige toets drukt, gaat hij weer aan.
Toetsenbord
Wordt gebruikt om numerieke gegevens in te voeren,
om naar de instelschermen te gaan, om door
de schermen te bladeren en om instelwaarden
te selecteren.
Naast de cijfertoetsen op het EasyKey-toetsenbord
die worden gebruikt om waarden in te voeren bij het
instellen, zijn er ook de volgende toetsen om te
navigeren binnen een scherm en van scherm tot scherm
en om de ingevoerde waarden te bewaren. Zie Tabel 3.
Tabel 3: EasyKey-toetsenbordfuncties (zie FIG. 5)
Verklaring Functie
Instelling: Indrukken om in de Instelmodus
te komen of deze te verlaten.
Enter: Als de cursor in de menubox staat
drukt u op Enter om het menu te bekijken.
Druk op Enter om een waarde te bewaren
die op het numerieke toetsenbord wordt
ingetoetst of die wordt geselecteerd uit
het afrolmenu.
Pijltjestoets naar Boven: Beweeg naar het
vorige veld of menu-item of naar het vorige
scherm binnenin een groep.
Pijltjestoets naar Beneden: Beweeg naar
het volgende veld of menu-item, of naar
het volgende scherm binnenin een groep.
Pijltjestoets naar Links: Beweeg naar een
vorige schermgroep.
Pijltjestoets naar Rechts: Beweeg naar
een volgende schermgroep.
Alarm resetten: Alarmen resetten.
313970B
17
EasyKey display en toetsenbord
Spanningsontlastende poort
voor optische glasvezelkabel
Geluidsalarm
Hoofdschakelaar
Toegangspoort
hoofdstroom
Aardingsschroef
I/S stroom
Graco
webinterface
Poorten voor aansluiting
discrete I/O-kabel
TI12638a
TI12657a
FIG. 6. EasyKey Verbindingen en Stroomschakelaar (wisselstroom)
Hoofdschakelaar
Graco Webinterfacepoort
Hiermee schakelt u de stroom uit of in.
Wordt gebruikt om te communiceren tussen een PC en:
I/S stroom
Stroomcircuit naar vloeistofstation.
Hoorbaar alarm levensduur
vervallen
Laat de gebruiker weten wanneer de levensduur
vervallen is. Opheffen door op de Alarmreset
-toets te drukken.
➜ De software upgraden
➜ De softwareversie bekijken
➜ Het volgende te downloaden
• Werk- en alarmoverzichten
• Rapporten over het
materiaalverbruik
• Instelwaarden (kunnen ook
worden geupload)
➜ Werk-, alarm- en
materiaalverbruikoverzichten wissen
➜ Een andere taal uploaden voor het bekijken
van het scherm
➜ De fabrieksinstellingen weer instellen
➜ Het wachtwoord voor het instellen weer
terughalen
Zie handleiding 313386 voor meer informatie.
Ethernet-aansluiting
U kunt via internet bij de gegevens komen vanuit een
kantoor- of industrieel netwerk voor de juiste configuratie.
Zie handleiding 313386 voor meer informatie.
18
313970B
Schermen van de Bedrijfsmodus
Schermen van de Bedrijfsmodus
OPMERKING: Zie FIG. 9 voor een kaart van de
Bedrijfsschermen. Gedetailleerde schermbeschrijving
hieronder.
Logoscherm
Bij het opstarten zullen het Graco-logo en de
softwarerevisie ongeveer 5 seconden worden
weergegeven, gevolgd door het Statusscherm
(zie pagina 21).
FIG. 7. Logoscherm
Het logoscherm zal ook tijdelijk „Communicatie
vaststellen” weergeven. Als deze weergave na één
minuut niet verdwijnt, controleert u of de circuitkaart
van het vloeistofstation aan staat (LED brandt)
en of de glasvezelkabel correct verbonden is
(zie installatiehandleiding).
OPMERKING: Als de softwareversie van de vloeistofplaat
niet overeenkomt met de versie van de EasyKey,
zal de EasyKey de vloeistofplaat updaten. Het
programmeringsscherm van de vloeistofplaat verschijnt
en verdwijnt terug wanneer de update voltooid is.
FIG. 8. Programmeringsscherm van de vloeistofplaat
313970B
19
Schermen van de Bedrijfsmodus
Druk op de Instel
-toets om
naar de Instelmodus te gaan.
TI12783a
FIG. 9. Kaart van de Bedrijfsschermen
20
313970B
Schermen van de Bedrijfsmodus
Statusscherm
•
Gebruikt de pijltjestoetsen naar Boven
Beneden
•
4 Houdbaarheidstijd: Geeft de houdbaarheidstijd
of naar
om door de Bedrijfsschermen te bladeren.
Druk op de Instel
weer in minuten. Dit wordt twee keer weergegeven
als er twee pistolen zijn.
5 Statusbalk: toont de huidige alarm- of
bediendingsmodus (stand-by, mengen,
doorspuiten, receptverandering of het
huidige alarm).
-toets om vanuit het
statusscherm naar het instelscherm te gaan.
•
6
De andere toetsen hebben geen functie in dit
statusscherm.
Huidig debietbereik: in cc/min.
7 Animatie: als er sprake is van stroming, lijkt het
1
2
3
pistool te spuiten en licht de slang van component
A of B op, om aan te geven van welk component
de doseerkraan open is.
8
8 Huidige datum en tijd
7
4
9
6
5
FIG. 10. Statusscherm
9 Schermnummer en Bladerpijlen: geeft het huidige
schermnummer en het totale aantal schermen
in een groep weer. De pijltjestoetsen naar Boven
en naar Beneden aan de rechterzijde van het
scherm geven de bladerfunctie weer. Het toale
aantal schermen in sommige groepen kan variëren
afhankelijk van de systeemsconfiguratieselecties.
Toets naar FIG. 10:
1 Actief recept: toont het actieve recept.
OPMERKING: Bij het opstarten gaat het systeem
standaard naar Recept 61, wat geen geldig
receptnummer is.
2 Doelverhouding: voor het actieve recept.
De verhouding bedraagt van 0,0:1-50,0:0,1
in stappen van 0,1.
3 Huidige verhouding: in honderden, berekend
na iedere dosis van A en B.
313970B
21
Schermen van de Bedrijfsmodus
Totaalscherm
Reset oplosmiddelscherm
FIG. 11. Totaalscherm
FIG. 13. Reset totaalscherm voor oplosmiddel
Dit scherm toont het totale aantal taken, volledige
totalen, en het taaknummer. Gebruik de tabs
om de taaktotalen (taak voltooid) te resetten,
oplosmiddeltotalen (Rst oplosmiddel) te resetten,
of ga naar Niveaucontrolescherm op pagina 23.
Het scherm zal u vragen of u de oplosmiddeltotalen wilt
resetten. Selecteer Ja of Nee.
Alarmschermen
De oplosmiddeltotalen en de tab Rst Oplosmiddel
verschijnen enkel als u bij oplosmiddelcontrole „Meter”
hebt geselecteerd, zie Configuratiescherm 5 op
pagina 30.
OPMERKING: Eindtotalen zijn niet resetbaar.
Reset totaalscherm
FIG. 14. Alarmschermen
Twee schermen geven de laatste 10 alarmen weer.
Gebruik de pijltjestoets naar Boven en
Beneden
FIG. 12. Reset totaalscherm
of naar
om tussen de twee schermen te bladeren.
Zie Tabel 10 op pagina 73 voor een lijst met
alarmcodes.
Als een taak gereset is zal het taaknummer standaard
met één worden verhoogd.
22
313970B
Schermen van de Bedrijfsmodus
Niveaucontrolescherm
FIG. 15. Niveaucontrolescherm
Dit scherm toont het huidige volume van elke vloeistof.
Pas de werkelijke volumes op dit scherm aan of gebruik
de tab om naar Gebruik te gaan (Totaalscherm,
op pagina 22).
Zie FIG. 16. Als het tankvolume de lage.niveau-drempel
bereikt zal het EasyKey-scherm het alarm voor een laag
tankvolume weergeven en de gebruiker een van de
volgende keuzes laten:
1. Hervul tankvolume om het alarm om te heffen.
2. Het mengen hervatten door „Sproei 25% van het
Overblijvende” te selecteren. Als deze selectie
gekozen wordt zal er zich een tweede alarm
voordoen nadat de overblijvende 25% van het
volume werd gemengd. Hervul tankvolume om
het alarm om te heffen.
FIG. 16. Scherm tankniveau laag (Tank A afgebeeld)
313970B
23
Instelstand
Instelstand
Druk op de Instel
-toets om naar de Instelmodus
te gaan.
OPMERKING: Zie FIG. 17 voor een kaart van de
instelschermen. Gedetailleerde schermbeschrijving
hieronder.
Druk op de Instel
-toets om
naar de Instelmodus te gaan.
Dit scherm verschijnt enkel als het
wachtwoord geactiveerd werd.
Om toegang te krijgen tot de Geavanceerde
instelschermen, pagina 32 en
Receptinstelschermen, pagina 35.
Om toegang te krijgen tot de
Systeemconfiguratieschermen, pagina 27.
Druk op de Instel
-toets om
de Instelmodus te verlaten en terug
te keren naar het statusscherm.
Dit scherm verschijnt tijdelijk als een
wachtwoord geactiveerd werd.
TI12784a
FIG. 17. Kaart Instelschermen
24
313970B
Instelstand
Wachtwoordscherm
Home-scherm instellen
Als een wachtwoord geactiveerd werd (zie
Configuratiescherm 1, pagina 28) zal het
wachtwoordscherm verschijnen. U moet het wachtwoord
invoeren om toegang te krijgen tot het Home-scherm
instellen. Als u het verkeerde wachtwoord ingeeft wordt
er teruggegaan naar het Statusscherm.
OPMERKING: Als u het wachtwoord vergeet, kunt
u het opnieuw instellen (op 0) met behulp van het
ProMix 2KS-webinterface (zie handleiding 313386).
FIG. 20. Home-scherm instellen
Dit scherm verschijnt wanneer u naar de Instelmodus
gaat. Vanuit dit scherm kunt u naar Recept en naar
de Geavanceerde instelschermen (pagina's 32-38)
gaan of naar de Systeemconfiguratieschermen
(Pagina's 27-30). Druk op de Enter
-toets om naar
de geselecteerde schermengroep te gaan.
FIG. 18. Wachtwoordscherm
OPMERKING: Als een wachtwoord wordt geactiveerd,
verschijnt even Instellen vergrendeld vlak na het
activeren van de Instel-functie en de terugkeer naar het
Statusscherm. Er verschijnt een slot
Dit scherm geeft ook softwareversies en internetadressen
van de verschillende componenten weer. De waarden
die afgebeeld staan in FIG. 20 zijn enkel voorbeelden
en kunnen anders zijn dan de waarden op uw scherm.
Zie Tabel 4 voor meer informatie.
-symbool
op het Statusscherm.
FIG. 19. Instellen-vergrendeld scherm
313970B
25
Instelstand
Tabel 4: Softwareversies van de componenten
Onderdeel
Display (kan
anders zijn dan
den afgebeelde
voorbeelden)
Omschrijving
EK (EasyKey)
2.00.012
EasyKey-softwareversies.
FP (Vloeistofplaat)
2.00.012
Softwareversie van de vloeistofplaat.
BC (Cabinebesturing)
-.-
Cabinebesturing niet geïnstalleerd, niet gedetecteerd
of niet operationeel.
1.XX
Softwareversie cabinebesturing 1.00 of 1.01.
2.XX
Softwareversie cabinebesturing 2.XX.
C1/C2
-.(Kleurwisselmodules 1
en 2)
1.XX
Kleurwisselmodule, softwareversie 1.00 of 1.01.
2.XX
Kleurwisselmodule, softwareversie 2.XX.
2K-handleiding
Geen AutoKey geïnstalleerd of gedetecteerd.
Systeem werkt enkel in 2K manuele modus
2k-Auto
2k AutoKey gedetecteerd. Systeem kan werken in 2K
manueel, half-automatisch of automatische modus.
3K-Auto
3K AutoKey gedetecteerd. Systeem kan werken in 3K
manueel, half-automatisch of automatische modus.
XP (XPOORT)
V6.6.0.2
Voorbeeld van softwareversie XPOORT-netwerkmodule.
Andere versies zijn aanvaardbaar.
MC (Micro-controller)
1042.0198
Voorbeeld van de softwareversie van de
micro-controller van de vloeistofplaat. Andere versies
zijn aanvaardbaar.
IP (Internetadres)
192.168.178.5
Voorbeeld van het adres, EasyKey is ingesteld voor
basis en geavanceerde webinterfacerapportage.
MAC (MAC-adres)
00204AAD1810
Voorbeeld van Internet MAC-adres. Elke EasyKey zal
een verschillende waarde hebben in dit formaat.
AK (AutoKey)
26
Kleurwisselmodule 1/2 niet geïnstalleerd, niet
gedetecteerd of niet operationeel.
313970B
Instelstand
Systeemconfiguratieschermen
OPMERKING: Zie FIG. 21 voor een kaart van de
Systeemconfiguratieschermen. Gedetailleerde
schermbeschrijving hieronder.
OPMERKING: Elk scherm geeft het huidige
schermnummer en het totale aantal schermen
in de groep weer.
TI12785a
FIG. 21. Kaart van Systeemconfiguratie en Optieschermen
313970B
27
Instelstand
Configuratiescherm 1
Maand
Voer de huidige maand in.
Dag
Voer de huidige dag in.
Jaar
Voer het huidige jaar in (vier cijfers).
Tijd
FIG. 22. Configuratiescherm 1
Voer de huidige tijd in (24-uurs klok) alsmede de
minuten. De seconden zijn niet instelbaar.
Datumweergave
Taal
Definieert de taal van de schermtekst. Keuze uit
Engels (standaard), Spaans, Frans, Duits, Italiaans,
Nederlands, Japans (Kanji), Koreaans en Chinees
(vereenvoudigd).
Selecteer mm/dd/jj of dd/mm/jj.
Configuratiescherm 3
Wachtwoord
Het wachtwoord wordt enkel gebruikt om naar de
instelmodus te gaan. Het standaard wachtwoord is 0,
hetgeen betekent dat er geen wachtwoord nodig is
om in de instelfunctie te komen. Als er een wachtwoord
vereist is geeft u een nummer in van 1 tot 9999.
OPMERKING: Schrijf het wachtwoord op en bewaar
het op een veilige plaats.
FIG. 24. Configuratiescherm 3
Weergave-eenheden
Selecteer de gewenste display-units:
•
•
cc/liter (standaard)
cc/gallon
Configuratiescherm 2
Bedrijfsstand
Geeft aan dat dit een manueel systeem is.
Afvoerkraan A
Dit veld verschijnt enkel als het systeem een optionele
afvoerkraan A bezit. Als u een afvoerkraan A hebt zet
u die op Aan.
Afvoerkraan B
Dit veld verschijnt enkel als de katalysatorwisseloptie
gedetecteerd werd door de cc-kaart, wat betekent dat
afvoerkraan B aanwezig is. Aan is de enige instelling.
3de spoelklep
Uit is de standaardwaarde. Als het systeem een
optionele 3de spoelklep bezit zet u die op Aan.
FIG. 23. Configuratiescherm 2
28
313970B
Instelstand
Configuratiescherm 4
FIG. 25. Configuratiescherm 4
FIG. 27. Configuratiescherm 4, instelmodus voor
dynamische dosering geactivceerd
Doseergrootte
Selecteer de totale dosisgrootte (cc) uit het afrolmenu:
100, 50, 25, 10, of selecteer DD om de dynamische
dosering aan te zetten. Zie blz. 44.
Voorbeeld:
Voor een totale doseergrootte van 50 cc en een
verhouding van 4,0:1 is de doseergrootte van
component A 40 cc en die van component B 10 cc.
Doseertijdalarm
Voer de doseertijd in (1 tot 99 seconden). Dit is de tijd
dat een dosering mag plaatsvinden voordat er zich een
doseertijdalarm voordoet.
Aantal pistolen
Voer het aantal sproeipistolen in (1 of 2).
DD-Instelstand
Pistoolspoelkast
Zie Fig. 26 en Fig. 27. Als u „DD” selecteert verschijnt
het veld voor de synamische doseringsinstelling.
Selecteer Aan om de DD-instelmodus te activeren,
of Uit om hem te deactiveren. Zie pagina voor meer
informatie 45.
Voer het aantal pistoolspoelkasten in (Uit, 1 of 2).
FIG. 26. Configuratiescherm 4, dynamische dosering
geselecteerd
313970B
29
Instelstand
Configuratiescherm 5
FIG. 28. Configuratiescherm 5
Speciale uitvoer
Selecteer speciale uitvoer (0-4). Iedere uitvoer heeft
twee verschillende starttijden en tijdsduren.
Oplosmiddelcontrole
Selecteer oplosmiddelcontrole (Uit, Stroomschakelaar
of Meter).
Webbrowser IP
Het standaardprefix van het IP-adres van de webbrowser
is 192.168.178. Geef iedere EasyKey een uniek
nummer in uw systeem (1-99) en voer ze hier in.
Controlenetwerk-ID
Gebruikt voor het Graco Gateway-netwerksysteem.
Zie de Graco Gateway-handleiding 312785 voor meer
informatie.
30
313970B
Instelstand
Optieschermen
OPMERKING: Zie FIG. 21 op pagina 27 voor een
kaart van de Optieschermen. Gedetailleerde
schermbeschrijving hieronder.
Verificatiescherm
OPMERKING: Elk scherm geeft het huidige
schermnummer en het totale aantal schermen
in de groep weer.
Optiescherm 1
FIG. 30. Verificatiescherm
Verificatie
Dit scherm verschijnt wanneer de Speoel- en Vulinvoer
of de K-factorinvoer veranderd worden van „Recept”
in „Globaal” in Optiescherm 1.
FIG. 29. Optiescherm 1
Optiescherm 2
Controle spoelvolume
Dit veld verschijnt enkel als Oplosmiddelbesturing
ingesteld is op „Meter” in Configuratiescherm 5
op pagina 30.
Indien ingesteld op „Aan” zal het minimale spoelvolume
verschijnen in Receptinstelscherm 2, pagina 36.
Spoel- en Vulinvoer
Als ingesteld op „Globaal”, worden Kleur/katalysator
doorspoelen en Kleur/katalysator vullen toegevoegd
aan Geavanceerd instelscherm 1, pagina 33.
Geavanceerd instelscherm 2, 3, en 5 worden
toegevoegd. Zie pagina's 33-34.
Als ingesteld op „Recept”, dan worden Kleur/katalysator
doorspoelen en Kleur/katalysator vullen toegevoegd
aan Receptinstelscherm 2, pagina 36.
Receptinstelscherm 3, 4 en 7 worden toegevoegd.
Zie pagina's 37-38.
Invoer K-factor
Als ingesteld op „Globaal”, wordt Geavanceerd
instelscherm 4, pagina 34 toegevoegd.
Als ingesteld op „Recept”, dan wordt
Receptinstelscherm 5, pagina 38 toegevoegd.
Minimaal materiaalvullingsvolume.
Voer een waarde in: 0-9999 cc.
313970B
FIG. 31. Optiescherm 2
Autoafvoer
Als u de autoafvoerfunctie gebruikt zet u die op Aan.
Eens de autoafvoerfunctie geactiveerd is wordt de
pistoolpoelbak geactiveerd en is het levensduuralarm
actied voor 2 minuten. Het systeem zal daarna
automatisch het oude materiaal wegspoelen.
Monitor debietbereik
Als ingesteld op „Aan”, dan wordt Receptinstelscherm 6
op pagina 38 toegevoegd, waardoor u de hoge en lage
drempelwaarden kunt instellen.
Als ingesteld op „Uit”, dan wordt de controle van het
debietbereik gedeactiveerd en zal Receptinstelscherm 6
op pagina 38 niet verschijnen.
31
Instelstand
Geavanceerde instelschermen
OPMERKING: Zie FIG. 32 voor een kaart van
de Geavanceerde instelschermen. Gedetailleerde
schermbeschrijving hieronder.
Geavanceerde instelschermen 2,
3, 4 en 5 verschijnen, afhanleijk
van de gemaakte selecties in
optieschermen 1 en 2.
TI12786a
FIG. 32. Kaart van de geavanceerde instelsschermen
32
313970B
Instelstand
OPMERKING: Elk scherm geeft het huidige
schermnummer en het totale aantal schermen in de
groep weer. Het totale aantal schermen in een groep
en de velden die op ieder scherm worden weergegeven
kunnen variëren, afhankelijk van de gemaakte selecties
in de Systeemconfiguratieschermen en de
Optieschermen.
Geavanceerd instelscherm 1
FIG. 33. Geavanceerd instelscherm 1
Houdbaarheidsvolume van Pistool1/Pistool 2
Geef het houdbaarheidsvolume van ieder pistool in
(1 tot 1999 cc). Dit is de hoeveelheid materiaal die
nodig is om door de mengverdeler, de slang en de
mengkamer te gaan voor de houdbaarheidstimer weer
op de beginstand wordt gezet.
Bepaal aan de hand van de volgende informatie het
houdbaarheidsvolume bij benadering (HV) in cc:
Binnendiameter van
slang (inches)
Volume (cc/foot)*
3/16
1/4
3/8
5,43
9,648
21,71
Volume in mengkamerverdeler en mixer = 75 cc
Volume spuitpistool = 20 cc
(Slangvolume* x aantal voet slanglengte) + 75 + 20 = HV
Doorspuiten Kleur/katalysator
Dit veld verschijnt enkel als het systeem een
kleurwisselmodule bevat en als de spoel- en vulinvoer
ingesteld is op „Globaal” in Optiescherm 1, pagina 31.
Voer de doorspuittijd in (0 tot 99 seconden). Dit is de tijd
die vereist is om de slangen te spoelen van de kleur- of
katalysatormodule naar de dosserklep of afvoerklep.
313970B
Vullen Kleur/katalysator
Dit veld verschijnt enkel als het systeem een
kleurwisselmodule bevat en als de spoel- en vulinvoer
ingesteld is op „Globaal” in Optiescherm 1, pagina 31.
Voer de vultijd in (0 tot 99 seconden). Dit is de tijd die
vereist is om de slangen te vullen van de kleur- of
katalysatormodule naar de doseer- of de afvoerklep.
Geavanceerd instelscherm 2
FIG. 34. Geavanceerd instelscherm 2
Dit scherm verschijnt enkel als de spoel- en vulinvoer is
ingesteld op „Globaal” in Optiescherm 1, pagina 31.
Eerste doorspuitbron
Selecteer „Lucht”, „Oplosmiddel” of „3de spoelklep”
(enkel beschikbaar als de 3de spoelklep is ingesteld
op „Aan” in Configuratiescherm 3 op pagina 28).
Haktype
Selecteer „Lucht/Oplosmiddel” of „Lucht/3de spoelklep”
(enkel besschikbaar als de 3de spoelklep ingesteld is
op „aan” in Configuratiescherm 3 op pagina 28). Dit
is het proces waarbij lucht en oplosmiddel (of lucht en
vloeistof uit de 3de spoelklep) samen worden gemengd
tijdens de doorspoelcyclus om de leidingen te reinigen
en het gebruik van oplosmiddel te verminderen.
Laatste doorspuitbron
Selecteer „Lucht”, „Oplosmiddel” of „3de spoelklep”
(enkel beschikbaar als de 3de spoelklep is ingesteld
op „Aan” in Configuratiescherm 3 op pagina 28).
Luchthaktijd
Voer de luchthaktijd in (0,0 tot 99,9 seconden).
Haktijd oplosmiddel/haktijd 3de spoelklep
Voer de haktijd van het oplosmiddel of de 3de spoelklep
in (0,0 tot 99,9 seconden).
33
Instelstand
Geavanceerd instelscherm 3
Geavanceerd instelscherm 4
FIG. 35. Geavanceerd instelscherm 3
FIG. 36. Geavanceerd instelscherm 4
Dit scherm verschijnt enkel als de spoel- en vulinvoer is
ingesteld op „Globaal” in Optiescherm 1, pagina 31.
Dit scherm verschijnt enkel als de K-factorinvoer is
ingesteld op „Globaal” in Optiescherm 1, pagina 31.
Als het aantal pistolen is ingesteld op „2” in
Configuratiescherm 4, pagina 29, zal er een twee
kolom voor Pistool 2 verschijnen op dit scherm.
K-factor A Meter
Eerste doorspuittijd
Voer de K-factorinvoer in voor debietmeter A (cc/puls).
Dit is de hoeveelheid materiaal dat door de debietmeter
passeert per puls (elektrisch pulssignaal).
Voer de eerste doorspuittijd in (0 tot 999 seconden).
K-factor B Meter
Totale haktijd
Voer de K-factor in (cc/puls) voor debietmeter B.
Voer de totale haktijd in (0 tot 999 seconden).
K-factor opslosmiddelmeter
Laatste doorspuittijdg
Dit veld verschijnt enkel als oplosmiddelcontrole
in Configuratiescherm 5, pagina 30 is ingesteld
op „Meter”. Voer de k-factor in (cc/puls) voor
de oplosmiddelstroommeter.
Voer de laatste doorspuittijd in (0 tot 999 seconden).
Vultijd gemengd materiaal
Voer de vultijd in voorr het gemengd materiaal
(0 tot 999 seconden). Dit is de hoeveelheid materiaal
die vereist is om de aplicator/het pistool te vullen
vanuit de doseerkleppen.
Geavanceerd instelscherm 5
FIG. 37. Geavanceerd instelscherm 5
Dit scherm verschijnt enkel als de spoel- en vulinvoer
ingesteld zijn op „Globaal” in Optiescherm 1, pagina 31
en de speciale uitvoer is ingesteld op 1, 2, 3 of 4 in
Configuratiescherm 5, pagina 30. De I/O-kaart heeft
vier programmeerbare outputs.
34
313970B
Instelstand
Receptinstelschermen
OPMERKING: Zie FIG. 38 voor een kaart van de receptschermen. Gedetailleerde schermbeschrijving hieronder.
Recept 0 schermen
Receptschermen 3, 4, 5, 6, en
7 verschijnen, afhankelijk van
de gemaakte selecties in
optieschermen 1 en 2.
TI12787a
FIG. 38: Kaart van de receptschermen
313970B
35
Instelstand
OPMERKING: Elk scherm geeft het huidige
schermnummer en het totale aantal schermen in de
groep weer. Het totale aantal schermen in een groep
en de velden die op ieder scherm worden weergegeven
kunnen variëren, afhankelijk van de gemaakte selecties
in de Systeemconfiguratieschermen en de
Optieschermen.
Receptinstelscherm 2
Receptinstelscherm 1
FIG. 40. Receptinstelscherm 2
Minimaal spoelvolume.
Dit veld verschijnt enkel als de spoelvolumecontrole
is ingesteld op „Aan” in Optiescherm 1 op pagina 31.
Voer het minimale spoelvolume in (0 tot 999 cc).
Als u 0 invoert wordt deze functie uitgeschakeld.
FIG. 39. Receptinstelscherm 1
Verhouding
Voer de mengverhouding in van component A en B
(0,0:1 tot 50:1).
Verhoudingstolerantie
Voer de verhoudingstolerantie in (1 tot 99%). Di is het
instelbare percentage voor de toegestane variabele
afwijking die het systeem toelaat voordat er een
waarschuwingssignaal klinkt met betrekking tot de
verhouding.
Component A (kleur) Klep (indien aanwezig)
Dit veld verschijnt enkel als het systeem een
kleurwisselmodule bevat. Voer het kleurklepnummer
in (1 tot 30).
Houdbaarheidstijd
Voer de houdbaarheidstijd is (0 tot 999 minuten).
Als u 0 invoert wordt deze functie uitgeschakeld.
Doorspuiten Kleur/katalysator
Dit veld verschijnt enkel als het systeem een
kleurwisselmodule bevat en de spoel- en vulinvoer
ingesteld is op „Recept” in Optiescherm 1, pagina 31.
Voer de doorspuittijd in (0 tot 99 seconden). Dit is de tijd
die vereist is om de slangen te spoelen van de kleur- of
katalysatormodule naar de dosserklep of afvoerklep.
Vullen Kleur/katalysator
Dit veld verschijnt enkel als het systeem een
kleurwisselmodule bevat en de spoel- en vulinvoer
ingesteld is op „Recept” in Optiescherm 1, pagina 31.
Voer de vultijd in (0 tot 99 seconden). Dit is de tijd die
vereist is om de slangen te vullen van de kleur- of
katalysatormodule naar de doseer- of de afvoerklep.
Component B (katalysator) Klep (indien aanwezig)
Dit veld verschijnt enkel als het systeem
een kleurwisselmodule bevat. Voer het
katalysatorklepnummer in (1 tot 4).
36
313970B
Instelstand
Receptinstelscherm 3
Receptinstelscherm 4
FIG. 41. Receptinstelscherm 3
FIG. 42. Receptinstelscherm 4
Dit scherm verschijnt enkel als de spoel- en vulinvoer
is ingesteld op „Recept” in Optiescherm 1, pagina 31.
Dit scherm verschijnt enkel als de spoel- en vulinvoer
is ingesteld op „Recept” in Optiescherm 1, pagina 31.
Eerste doorspuitbron
Als het aantal pistolen is ingesteld op „2” in
Configuratiescherm 4, pagina 29, zal er een twee
kolom voor Pistool 2 verschijnen op dit scherm.
Selecteer „Lucht”, „Oplosmiddel” of „3de spoelklep”
(enkel beschikbaar als de 3de spoelklep is ingesteld
op „Aan” in Configuratiescherm 3 op pagina 28).
Eerste doorspuittijd
Haktype
Voer de eerste doorspuittijd in (0 tot 999 seconden).
Selecteer „Lucht/Oplosmiddel” of „Lucht/3de spoelklep”
(enkel beschikbaar als de 3de spoelklep ingesteld is op
„aan” in Configuratiescherm 3 op pagina 28). Dit is
het proces waarbij lucht en oplosmiddel (of lucht en
vloeistof uit de 3de spoelklep) samen worden gemengd
tijdens de doorspoelcyclus om de leidingen te reinigen
en het gebruik van oplosmiddel te verminderen.
Totale haktijd
Laatste doorspuitbron
Selecteer „Lucht”, „Oplosmiddel” of „3de spoelklep”
(enkel beschikbaar als 3de spoelklep ingesteld is op
„Aan” in Configuratiescherm 3 op pagina 28).
Voer de totale haktijd in (0 tot 999 seconden).
Laatste doorspuittijdg
Voer de laatste doorspuittijd in (0 tot 999 seconden).
Vultijd gemengd materiaal
Voer de vultijd in voorr het gemengd materiaal
(0 tot 999 seconden). Dit is de hoeveelheid materiaal
die vereist is om de aplicator/het pistool te vullen vanuit
de doseerkleppen.
Luchthaktijd
Voer de luchthaktijd in (0,0 tot 99,9 seconden).
Haktijd oplosmiddel/haktijd 3de spoelklep
Voer de haktijd van het oplosmiddel of de 3de spoelklep
in (0,0 tot 99,9 seconden).
313970B
37
Instelstand
Receptinstelscherm 5
FIG. 43. Receptinstelscherm 5
Dit scherm verschijnt enkel als de K-factorinvoer is
ingesteld op „Recept” in Optiescherm 1, pagina 31.
K-factor A Meter
Voer de K-factor in (cc/puls) voor debietmeter A. Dit
is de hoeveelheid materiaal die door de debietmeter
passeert per puls (elektrisch pulssignaal).
K-factor B Meter
Voer de K-factor in (cc/puls) voor debietmeter B.
K-factor opslosmiddelmeter
Dit veld verschijnt enkel als oplosmiddelcontrole in
Configuratiescherm 5, pagina 30 is ingesteld op
„Meter”. Voer de k-factor in (cc/puls) voor de
oplosmiddelstroommeter.
Receptinstelscherm 6
FIG. 44. Receptinstelscherm 6
Dit scherm verschijnt enkel als de debietbereikcontrole
ingesteld is op „Aan” in Optiescherm 2 op pagina 31.
Monitor debietbereik
Selecteer de gewenste debietbereikcontrole
(Uit, Waarschuwing of Alarm).
Limiet laag debiet
Voer de limiet voor laag debiet in (1 tot 3999 cc/min).
Limiet Hoog debiet
Voer de limiet voor hoog debiet in (1 tot 3999 cc/min).
Receptinstelscherm 7
FIG. 45. Receptscherm 7
Dit scherm verschijnt enkel als de spoel-en vulinvoer
is ingesteld op „Recept” in Optiescherm 1, pagina 31
Configuratiescherm 5 en 30 Speciale uitvoer is
ingesteld op 1, 2, 3 of 4 in , pagina . De I/O-kaart heeft
vier programmeerbare outputs.
38
313970B
Instelstand
Recept 0 schermen
OPMERKING: Zie FIG. 38 op pagina 35 voor een kaart
van de recept 0 schermen. Gedetailleerde
schermbeschrijving hieronder.
Kleur 0 wordt meestal gebruikt:
• in meerkleurensystemen voor het doorspuiten van
de materiaalleidingen zonder dat een nieuwe kleur
wordt geladen
• aan het einde van de werktijd om te voorkomen
dat gekatalyseerd materiaal uithardt.
OPMERKING: Elk scherm geeft het huidige
schermnummer en het totale aantal schermen in de
groep weer. Het totale aantal schermen in een groep
en de velden die op ieder scherm worden weergegeven
kunnen variëren, afhankelijk van de gemaakte selecties
in de Systeemconfiguratieschermen en de
Optieschermen.
Laatste doorspuitbron
Selecteer „Lucht”, „Oplosmiddel” of „3de spoelklep”
(enkel beschikbaar als 3de spoelklep ingesteld is
op „Aan” in Configuratiescherm 3 op pagina 28).
Luchthaktijd
Voer de luchthaktijd in (0,0 tot 99,9 seconden).
Haktijd oplosmiddel/haktijd 3de spoelklep
Voer de haktijd van het oplosmiddel of de 3de spoelklep
in (0,0 tot 99,9 seconden).
Recept 0 scherm 2
Recept 0 scherm 1
FIG. 47. Recept 0 scherm 2
Als het aantal pistolen is ingesteld op „2” in
Configuratiescherm 4, pagina 29, zal er een
kolom voor Pistool 2 verschijnen op dit scherm.
FIG. 46. Recept 0 scherm 1
Doorspuittijd kleur/katalysator
Eerste doorspuitbron
Dit veld verschijnt enkel als het systeem een
kleurwisselmodule bevat. Voer de doorspuittijd in
(0 tot 999 seconden).
Selecteer „Lucht”, „Oplosmiddel” of „3de spoelklep”
(enkel beschikbaar als de 3de spoelklep is ingesteld
op „Aan” in Configuratiescherm 3 op pagina 28).
Eerste doorspuittijd
Voer de eerste doorspuittijd in (0 tot 999 seconden).
Haktype
Selecteer „Lucht/Oplosmiddel” of „Lucht/3de spoelklep”
(enkel besschikbaar als de 3de spoelklep ingesteld is
op „aan” in Configuratiescherm 3 op pagina 28). Dit
is het proces waarbij lucht en oplosmiddel (of lucht en
vloeistof uit de 3de spoelklep) samen worden gemengd
tijdens de doorspoelcyclus om de leidingen te reinigen
en het gebruik van oplosmiddel te verminderen.
313970B
Totale haktijd
Voer de totale haktijd in (0 tot 999 seconden).
Laatste doorspuittijdg
Voer de laatste doorspuittijd in (0 tot 999 seconden).
39
Instelstand
Recept 0 scherm 3
Recept 0 scherm 4
FIG. 48. Recept 0 scherm 3
FIG. 49. Recept 0 scherm 4
Dit scherm verschijnt enkel als oplosmiddelcontrole
is ingesteld op „Meter” in Configuratiescherm 5,
pagina 30 en de spoelvolumecontrole is ingesteld
op „Aan” in Optiescherm 1, pagina 31 of de
3de spoelklep is ingesteld op „Aan” in
Configuratiescherm 3 op pagina 28.
Dit scherm verschijnt enkel als de spoel-en vulinvoer
is ingesteld op „Recept” in Optiescherm 1, pagina 31
en Speciale uitvoer is ingesteld op 1, 2, 3 of 4 in
Configuratiescherm 5, pagina 30. De I/O-kaart heeft
vier programmeerbare outputs.
Minimaal spoelvolume.
Dit veld verschijnt enkel als de spoelvolumecontrole
is ingesteld op „Aan” in Optiescherm 1 op pagina 31.
Voer het minimale spoelvolume in (0 tot 999 cc).
Exiting vulbron
Dit veld verschijnt enkel als de 3de spoelklep is ingesteld
op „Aa” in Configuratiescherm 3 op pagina 28.
Selecteer „Uit”, „Lucht”, „Oplosmiddel” of „3de klep”.
Exiting vultijd
Dit veld verschijnt enkel als Exiting vultijd is ingesteld
op „Lucht”, „Oplosmiddel” of „3de klep”. Voer de tijd
in seconden in.
40
313970B
Instelstand
Kalibratiescherm
FIG. 50. Kalibratiescherm
Gebruik dit scherm om een meter te kalibreren.
Stel in op „Meter A”, „Meter B” of „Oplosmiddelmeter”
(beschikbaar als oplosmiddelmeter in
Configuratiescherm 5, pagina 30 is ingesteld
op „Meter”).
•
Start - start het kalibreren
•
Stoppen - stop het kalibreren
•
Doorspoelen - spoel de monsterafnamekranen
door na het kalibreren
Zie De meter kalibreren op pagina 59 voor wanneer
en hoe de meter te kalibreren.
313970B
41
Systeembediening
Systeembediening
Bedieningsstanden
Mengen
Het systeem mengt en doseert materiaal.
Standby
Stopt het systeem.
Spoelen
Spoelt het systeem door met lucht en oplosmiddel.
Sequentiële dosering
Componenten A en B sproeien de nodige volumes
sequentieel om de mengverhouding te bekomen.
Dynamische dosering
Bij typische operaties (verhouding 1:1 en daarboven)
sproeit component A voortdurend. Component B
sproeit het nodige volume intermitterend om de
correctemengverhouding te bekomen.
Recept (kleur) wissel
Het proces wanneer het systeem automatisch de oude
kleur wegspoelt en de nieuwe kleur laadt.
Algemene werkcyclus,
sequentiële dosering
1. De sproeipistooloperator geeft het gewenst recept
in en laadt hem. De LED voor kleurwissel knippert
terwijl het recept laadt en blijft branden wanneer het
laden is voltooid.
2. De operator drukt op de meng
werk te starten.
knop om het
3. De ProMix 2KS controller verstuurt signalen om de
magneetventielen te activeren. De magneetventielen
activeren doseerkranen A en B. De vloeistofstroom
begint als de trekker van het pistool wordt ingedrukt.
4. Componenten A en B worden een per een als volgt
in de vloeistofintegrator (FI) gebracht.
a. Doseerklep A (DVA) gaat open en de vloeistof
stroomt in de integrator.
b. Stroommeter A (MA) meet en bewaakt de
gedoseerde hoeveelheid vloeistof en stuurt
elektrische pulsen naar de ProMix 2KS
controller. De controller bewaakt deze pulsen
en signalen.
c.
Wanneer het doelvolume is gedoseerd,
sluit doseerkraan A.
OPMERKING: Het doseervolume van component
A en B is gebaseerd op de mengverhouding en de
dosering die door de gebruiker is ingesteld en wordt
berekend door de ProMix 2KS-controller.
d. Doseerkraan B (DVB) gaat open en er stroomt
vloeistof in de integrator; deze wordt
proportioneel aangepast aan component A.
e. Stroommeter B (MB) meet en bewaakt de
gedoseerde hoeveelheid vloeistof en stuurt
elektrische pulsen naar de ProMix 2KS-controller.
f.
42
Wanneer het doelvolume is gedoseerd, sluit
doseerkraan B.
313970B
Systeembediening
7. Als de trekker van het pistool twee minuten lang niet
wordt ingedrukt, schakelt het systeem over op
stationair; in dat geval sluiten de doseerkranen
van de mengverdeler.
5. De componenten worden voorgemengd in de
integrator en vervolgens in de leiding van de
statische mixer (SM) gelijkmatig doorgemengd.
OPMERKING: Om de uitvoer van de statische
menger naar het pistool te controleren kunt u een
optionele vloeistofdrukregulator installeren.
8. Wanneer de trekker van het pistool weer wordt
ingedrukt, gaat de ProMix 2KS verder met het
proces vanaf het punt waarop werd gestopt.
6. Componenten A en B worden afwisselend in de
integrator geleid zolang de trekker van het pistool
wordt ingedrukt.
OPMERKING: Het systeem kan op elk moment
worden gestopt door op de stand-by
toets te
drukken of door de hoofdschakelaar op off te draaien.
Tabel 5: Werking sequentiële dosering
Verhouding = 2,0:1
Dosis 1
Dosis 2
Dosis 3
A=2
B=1
DVA
FI
DVB
MB
MS
MA
RVB
RVA
APV
AT
SVA
SM
SVB
SPV
TI12556a
Verklaring:
MA
DVA
RVA
SVA
MB
DVB
RVB
Component A Meter
Component A Doseerklep
Component A Monsterafnameklep
Component A Afsluitklep
Component B Meter
Component B Doseerklep
Component B Mosterafnameklepklep
SVB
MS
SPV
APV
SM
FI
AT
Component B Afsluitklep
Oplosmiddelmeter (accessoire)
Doorspuitklep, oplosmiddel
Doorspuitklep, lucht
Statische menger
Vloeistofintegrator
Luchtdoorspuitklep Luchttoevoerbuis
FIG. 51. Wandgemonteerd vloeistofstation, sequentiële dosering
313970B
43
Systeembediening
Algemene werkcyclus, dynamische dosering
Overzicht
Dynamische dosering zorgt voor een dosering op aanvraag,
waardoor er geen nood is aan een integrator en het
contact met het materiaal geminimaliseerd wordt. Deze
functie is vooral handig met shear-gevoelige materialen
en materialen op basis van water.
Systeemparameters voor dynamische
dosering
De volgende parameters hebben een invloed
op de prestaties van de dynamische dosering:
•
Stroom component A: Zorg ervoor dat de
toevoerpomp voldoende en een ononderbroken
stroom levert. Merk op dat Component A de
meerderheid van de systeemstroom levert aan
hogere mengverhoudingen.
•
Component B Stroom: Zorg ervoor dat de
toevoerpomp voldoende en een ononderbroken
stroom levert.
•
Component A Druk: Zorgt voor perfecte
drukregeling. Het is aangeraden om de druk van
component A tussen 5-15% lager te houden dan
de druk van component B.
•
Component B Druk: Zorgt voor perfecte
drukregeling. Het is aangeraden om de druk van
component B tussen 5-15% hoger te houden dan
de druk van component A.
Een restrictor injecteert met een voortdurende stroom
component B in component A. De software bestuurt de
tijdsduur en de frequentie van elke injectie. Zie FIG. 52
voor een schematische diagram van het proces.
OPMERKING: Het is bij dynamische dosering heel
belangrijk dat er een ononderbroken, goed geregelde
vloeistoftoevoer is. Om een geschikte druk te verkrijgen
en pomppulsen te voorkomen kunt u beter een
vloeistofregulator installeren, boven de meters.
Installeer bij systemen met kleurwissel de regulator
onder de kleur/katalysatorkleppenpakket.
Component A (ononderbroken stroom)
Materiaal in verhouding
Naar
statische
menger
Component B (gepulste injectie)
FIG. 52. Schematische diagram van de werking van dynamische dosering
44
313970B
Systeembediening
Selecteer een restrictorgrootte voor
component B
Installeer de 15U955 injectiekit in de vloeistofverdeler
zoals uitgelegd in de ProMix 2KS installatiehandleiding.
Gebruik de meegeleverde grafieken in die handleiding
om de geschikte restrictorgrootte te selecteren,
afhankelijk van het gewenste debiet en de gewenste
mengverhouding.
Zet de dynamische dosering aan
1. Druk op de EasyKey op de Instel
-toets
om toegang te krijgen tot het instel-home-scherm.
Selecteer „Systeemconfiguratie” om naar de
configuratieschermen te gaan. FIG. 53.
3. Als u „DD” selecteert in systeemconfiguratiescherm 4,
dan wordt de DD-instelmodus beschikbaar. Zie .FIG.
55 Om de DD-instelmodus te activeren selecteert
u Aan in het afrolmenu van de DD-instelmodus.
Hierdoor worden verhoudingsalarmen E-3 en E-4
gedeactiveerd waardoor u een ononderbroken
instelling en tuning kunt uitvoeren.
LET OP
Gebruik het gemengde materiaal niet wanneer
u in de DD-instelmodus zit, want het kan zijn
dat de verhouding niet juist is omdat de alarmen
gedeactiveerd zijn.
OPMERKING: Als de DD-instelmodus niet uit staat
op het einde van de instelling, dan zal hij 3 minuten
na het beginnen van het mengcommando automatisch
uit gaan.
FIG. 53. Home-scherm instellen
2. Navigeer naar systeemconfiguratiescherm 4 en
selecteer de „DD”-optie uit het afrolmenu voor
„dosisgrootte”. FIG. 54.
FIG. 55. Configuratiescherm 4, instelmodus voor
dynamische dosering geactivceerd
FIG. 54. Configuratiescherm 4, dynamische dosering
geselecteerd
313970B
45
Systeembediening
Balanceren A/B Druk
Als de druk in component B te hoog is zal hij de stroom
van component A wegduwen tijdens de B-injectie. De
klep zal niet lang genoeg openen, wardoor er een alarm
voor hoge verhouding ontstaat.
Als de druk in component B te laag is zal er niet voldoende
volume geïnjecteerd worden. De klep zal te lang open
blijven waardoor er een alarm voor lage druk ontstaat.
U moet dus de correcte restrictorgrootte voor component
B kiezen en de druk tussen component A en B in
evenwicht houden om een consequente
mengverhouding te verkrijgen.
FIG. 57 toont het evenwicht tussen de druk in component
A en B bij de doseerinlaat. Het is aangeraden om de druk
van component B tussen 5-15% hoger te houden dan de
druk van component A om het systeem bestuurbaar te
houden, de geschikte mengverhouding te bekomen en
een goed gemengd materiaal te verkrijgen. Als de druk
niet in evenwicht is („Druk in B te hoog” of „Druk in B te
laag”), is het mogelijk dat de gewenste mengverhouding
niet wordt verkregen. Het systeem zal in dat geval een
alarm laten horen omdat de verhouding niet klopt en de
werking stopsetten.
OPMERKING: Het is bij multistroom systemen
aangeraden dat u het systeem instelt om goed
te werken op het hoogste debietbereik zodat u er zeker
van bent dat er voldoende vloeistof wordt geleverd.
Bij dynamische dosering staat de doseerklep van
component A voortduren aan. De doseerklep van
component B kent dan cycli van aan en uit, waarbij een
cyclus uit 0,5-1,0 seconden bestaat en een geschikt
evenwicht bewaart.
di
Be
be
ngs
i
n
e
reik
B Druk
te laag
B Druk
te hoog
A Druk
B Druk
FIG. 57. A/B bedieningsbereik met geschikte
restrictorgrootte
bere
ngs
i
n
e
i
n
Be d t e k l e i
ik
B Druk
te laag
B Druk
te hoog
A Druk
B Druk
OPMERKING: Als de restrictor te klein is kan het
nodig zijn om meer differentiële druk te leveren
dat wat er beschikbaar is in uw systeem.
FIG. 58. A/B bedieningsbereik met te grote restrictor
Controleer de prestaties van het systeem door naar de
waarschuwingsberichten op de EasyKey-display te kijken
die informatie geven over de systeemprestaties en pas de
druk aan indien nodig. Tabel 6 Zie op pagina 47.
FIG. 56. B Druk te laag, afgebeeld op EasyKey
46
313970B
Systeembediening
Tabel 6: Gids voor probleemoplossing bij dynamische dosering
(Zie Tabel 11, beginnende op pagina 74 voor probleemoplossing van het volledige systeem)
Waarschuwings-/Alarmbericht
Oplossing
B Druk te laag (zie FIG. 56)
•
•
•
Verhoog de druk in B.
Reinig restrictor of gebruik een grotere.
Controleer of de B-klep correct open gaat.
B Druk te hoog
•
•
Verhoog de druk in A of verlaag de druk in B.
Gebruik een kleinere restrictor.
Uitsch.verh. hoog
•
•
Verhoog de druk in A of verlaag de druk in B.
Gebruik een kleinere restrictor.
Uitsch.verh. laag
•
•
•
Verhoog de druk in B.
Reinig restrictor of gebruik een grotere.
Controleer of de B-klep correct open gaat.
Afstellingen mengstukkleppen
De spuit- of doorspuitkleppen openen: draai de
zeskantmoer (E) linksom. De kleppen sluiten:
draai de moer rechtsom. Zie en Tabel 7 FIG. 59.
E
TI11581a
FIG. 59. Klepafstelling
Tabel 7: Afstellingen mengstukkleppen
Ventiel
Instelling
Functie
Dosis
(FIG. 59)
Zeskantmoer (E) 1-1/4 slag
open vanaf volledig gesloten.
Beperkt de maximum stroomsnelheid naar de
mengkamer en minimaliseert de klepresponstijd.
Spoelen
(FIG. 59)
Zeskantmoer (E) 1-1/4 slag
open vanaf volledig gesloten.
Beperkt de maximum stroomsnelheid naar de
mengkamer en minimaliseert de klepresponstijd.
Afsluiten
(SVA en SVB,
FIG. 67)
Volledig open tijdens het
draaien of het mengen.
Sluit de poorten van component A en B naar
de mengkamer tijdens de controle van de
verhouding of het kalibreren van de meter.
Poorten open tijdens het draaien of het mengen.
Monsterafname
(RVA en RVB,
FIG. 67).
Volledig gesloten tijdens het
draaien of het mengen.
Opent de poorten voor het spuiten van
componenten A en B tijdens het kalibreren van
de meter. De monsterafnamekranen gaan pas
open als de vloeistofafsluiters gesloten zijn.
313970B
47
Systeembediening
De functie van de schakelaar
voor de luchtstroom (AFS)
Het systeem laten draaien zonder
schakelaar voor de luchtstroom
Air of air-assisted pistolen
Het is niet aanbevolen om het systeem te gebruiken
zonder luchtstroomschakelaar. Vervang een defecte
schakelaar zo snel mogelijk.
De schakelaar voor de luchtstroom (AFS) detecteert
de luchtstroom naar het pistool en stuurt een signaal
naar de controller van de ProMix als de trekker van
het pistool wordt ingedrukt. De AFS werkt in combinatie
met de stroommeters om ervoor te zorgen dat de
systeemcomponenten goed functioneren.
Bijvoorbeeld, als een stroommeter niet werkt of verstopt
raakt kan er pure hars of katalysator oneindig
doorspuiten als de ProMix deze toestand niet detecteert
en stopt. Daarom is de schakelaar voor de luchtstroom
zo belangrijk.
Als de ProMix via het signaal van de schakelaar voor
de luchtstroom (AFS) detecteert dat de trekker van het
pistool wordt ingedrukt, en er stroomt desondanks geen
vloeistof door de meter, dan treedt na 40 seconden een
doseertijdalarm op (E-7 of E-8) en schakelt het systeem
zichzelf uit.
Airless pistool
Het is niet aanbevolen om een airless pistool te gebruiken
met de ProMix 2KS. ER kunnen zich twee problemen
voordoen als u geen luchtstroomschakelaar gebruikt:
•
Zonder pistooltrekker/luchtstroomschakelaarinvoer
weet de ProMix 2KS niet dat het pistool aan het
sproeien is en zal er zich een Doseertijdalarm
(E-7 of E-8) voordoen. Dit betekent dat een defecte
meter op geen enkele wijze kan worden
gedetecteerd. U zou gedurende 2 minuten pure
hars of katalysator kunnen sproeien zonder dat
u het weet.
•
Aangezien de ProMix 2KS niet weet dat
u aan het sproeien bent, omdat er geen
pistooltrekkker/luchtstroomschakelaarinvoer is,
zalhij iedere 2 minuten naar stationair gaan (E-15)
wanneer u in de mengmodus werkt.
Waarschuwing systeem stationair (E-15)
Deze waarschuwing treedt op als de ProMix wordt
AFS
ingesteld op Mengen
en er zijn 2 minuten
verstreken sinds het systeem een puls heeft ontvangen
van de stroommeter.
TI13350a
FIG. 60: Luchtstroomschakelaren
Als het pistool wordt geactiveerd in toepassingen die
gebruik maken van de schakelaar voor de luchtstroom
dan verdwijnt de waarschuwing en kan de operator
weer gaan spuiten.
Als het pistool wordt geactiveerd zonder de schakelaar
voor de luchtstroom verdwijnt het alarm niet. Om weer
te beginnen met spuiten moet u op Stand-by
drukken, dan op Mengen
van het pistool indrukken.
48
en daarna de trekker
313970B
Systeembediening
Opstarten
1. Ga door de pre-bedienings checklist in Tabel 8.
Tabel 8: Checklist vóór bediening
✓
Checklist
Is het systeem geaard?
Controleer of alle aardeverbindingen worden
gemaakt. Zie de installatiehandleiding.
Zijn alle aansluitingen strak en correct?
➜ Het Graco-logo, de softwarerevisie en
„Communicatie vestigen” worden weergegeven
op het statusscherm. Zie blz. 19.
➜ Bij het opstarten gaat het systeem standaard
naar Recept 61, wat geen geldig receptnummer
is. Voer een kleurwissel uit bij Recept 0 of geef
een geldig receptnummer in (1-60).
➜ In de hoek linksonder op het scherm is de
systeemstatus te zien. Dit kan Stand-by,
Mengen, Doorspuiten of een alarmmelding zijn.
Controleer of alle elektrische, vloeistof- en
luchtverbindingen strak zitten en overeenkomstig
de instructies in de installatiehandleiding zijn
geïnstalleerd.
Zijn de vloeistofhouders gevuld?
Controleer de houders voor de toevoer van
componenten A en B en het oplosmiddel.
Zijn de kleppen van mengstuk goed
afgesteld?
Controleer of de kleppen van mengstuk goed
zijn afgesteld. Begin met de instellingen
die aangeraden zijn in Afstellingen
mengstukkleppen, pagina 47, pas ze,
indien nodig, daarna aan.
Zijn de kleppen voor de vloeistoftoevoer open
en is de druk goed ingesteld?
De toevoerdruk voor component A en component
B moeten gelijk zijn, behalve als één component
viskeuzer is en een hogere drukinstelling vereist.
Is de relaisdruk ingesteld?
75-100 psi inlaatluchtdruk (0,5-0,7 MPa, 5, 2-7 bar)
2. Zet de stroomonderbreker aan (I = AAN, 0 = UIT).
FIG. 62. Statusscherm
3. Vergewis u ervan de de cabinebesturing werkt. Het
actieve receptnummer moet worden weergegeven
en het stand-by LED
moet branden.
4. Als u het systeem voor de eerste keer opstart, spuit
het dan door zoals wordt aangegeven in Het
vloeistoftoevoersysteem doorspuiten, pagina 56.
De apparatuur is getest met lichtgewicht olie die
moet worden uitgespoeld teneinde vervuiling van
uw materiaal te voorkomen.
5. Controleer of het cabinebediening op Stand-by
I = AAN
staat.
.
TI12656a
FIG. 61. Stroomschakelaar
313970B
49
Systeembediening
6. Stel de toevoer van componenten A en
B in voor de gewenste toepassing.
Gebruik de laagst mogelijke druk.
7. Overschrijd de maximum bedrijfsdruk van
het systeem of de laagste component van
het systeem niet, zoals aangegeven op het
identificatiepaneel van het systeem.
8. Draai de vloeistoftoevoerkleppen
naar het systeem open.
9. Pas de luchtdruk aan. Voor de
meeste toepassingen is 80 psi
(552 kPa, 5,5 bar) luchtdruk nodig om goed te
kunnen functioneren. Niet minder dan 75 psi
(517 kPa, 5,2 bar) gebruiken.
10. Als u een pistoolspoelkast gebruikt plaatst u het
pistool in de kast en sluit u het deksel. Druk op de
doosrpuit
-toets on de cabinebesturing.
De doorspuitprocedure start automatisch.
Als u geen pistoolspoelkast gebruikt,
spuit dan met het pistool in een
geaarde metalen opvangbak tot de
doorspuitprocedure is afgerond.
Als u klaar ben met spuiten, dan schakelt het
operatorstation automatisch over op stand-by.
11. Stel de stroomsnelheid bij.
De stroomsnelheid van de vloeistof die te zien
is op het bedrijfsscherm van de EasyKey is die
van component A óf B, afhankelijk van welke
doseerkraan open is. De vloeistoftoevoerleidingen
op het scherm lichten op en tonen de doseerkraan
die open is.
Houd de stroomsnelheid in de gaten die op het
statusscherm te zien is als het pistool volledig open is.
Controleer of de stroomsnelheid van component A
binnen een marge van 10% van die van B is en
omgekeerd.
De stroomsnelheid voor de vloeistof is te laag:
verhoog de luchtdruk op de vloeistoftoevoer van
componenten A en B of verhoog de gereguleerde
vloeistofdruk.
De stroomsnelheid voor de vloeistof is te hoog:
verminder de luchtdruk, sluit de doseerkleppen van
de vloeistofverdeler verder of pas de regulator van
de vloeistofdruk aan.
OPMERKING: De drukafstellingen voor elk van de
componenten verschillen en zijn afhankelijk van de
viscositeit van de vloeistof. Start met een gelijke
vloeistofdruk voor component A en B en stel ze dan
bij, voor zover nodig.
LET OP
De eerste 4-5 ounce (120-150 cc) materiaal niet
gebruiken, aangezien dit mogelijk niet volledig is
gemengd als gevolg van alarmsituaties tijdens het
inspuiten van het systeem.
12. Draai de vernevelingslucht naar het pistool open.
Controleer het spuitpatroon zoals staat aangegeven
in de handleiding voor uw spuitpistool.
LET OP
Zorg ervoor dat de vloeistoftank niet leeg raakt.
Mogelijk kan een luchtstroom in de toevoerleiding
ervoor zorgen dat versnellingsmeters gelijkaardige
metingen geven als bij vloeistof. Hierdoor kan het
vloeistof/luchtmengsel conform zijn met de
verhouding en de toleranties die voor de uitrusting
werden ingesteld. Dit kan voor gevolg hebben dat
niet-gekatalyseerd of slecht gekatalyseerd materiaal
wordt rondgesproeid.
FIG. 63. Statusscherm debietbereik
50
313970B
Systeembediening
Uitschakelen
Drukontlastingsprocedure
’s Nachts uitschakelen
OPMERKING: Met de volgende procedures kunt u alle
vloeistof-en luchtdruk in het ProMix 2KS-systeem
ontlasten. Gebruik de procedure die geschikt is voor
uw systeemsconfiguratie.
1. Laat de stroom aan.
2. Ga naar Recept 0 om het oplosmiddel door
de meters en het pistool te spuiten.
Het systeem uitschakelen voor onderhoud
1. Volg Drukontlastingsprocedure op pagina 51.
2. Sluit de hoofdluchtafsluiter op de luchttoevoerleiding
en op het systeem.ProMix
3. Schakel de stroom van de ProMix 2KS uit naar
de 0-stand. FIG. 64.
4. Schakel bij onderhoud aan de EasyKey-display ook
de stroom uit bij de hoofdstroomonderbreker.
0 = UIT
(OFF)
Laat de druk los als u ophoudt met spuiten, voordat u
spuittips gaat verwisselen en vóór reiniging, controle,
of onderhoud aan de apparatuur.
Eénkleursystemen
1. Sluit de A en B vloeistoftoevoerpompen/drukkamers
af terwijl het systeem in de Megmodus
(pistooltrekker ingedrukt) zit. Sluit alle
vloeistofafsluitkleppen bij de pompuitlaten.
2. Druk op de manuele overnameknop op de A en B
magnetische doseerkleppen terwijl u de
pistooltrekker ingedrukt houdt om de druk los
te laten. Zie FIG. 65.
OPMERKING: Als er zich een doseertijdalarm
(E-7 of E-8) voordoet heft u dat alarm op.
3. Voer een volledige systeemspoeling uit door de
instructies te volgen in Doorspuiten in Recept 0,
pagina 56.
TI12657a
FIG. 64. Hoofdschakelaar
4. Sluit de vloeistoftoevoer naar de
oplosmiddeldoorspuitklep (SPV) af en
de luchttoevoer naar de luchtdoorspuitklep
(APV) ook, FIG. 67.
5. Druk op de manuele overnameknop op de A en B
magnetische doorspuitkleppen terwijl u de
pistooltrekker ingedrukt houdt om de lucht- en
oplosmiddeldruk los te laten. Zie FIG. 65. Ga na
of de druk van het oplosmiddel tot 0 is verlaagd.
OPMERKING: Als het alarm voor het doorspuitvolume
(E-11) optreedt, schakel dan het alarm uit.
313970B
51
Systeembediening
Systemen met kleurwissel en zonder
afvoerkranen
Systemen met kleur/katalysatorwissel
en afvoerkranen
OPMERKING: Met deze procedure laat u de druk
in de monsterafnameklep los.
OPMERKING: Met deze procedure laat u de druk
los via de afvoerkranen.
1. Volg alle stappen van Eénkleursystemen,
pagina 51.
1. Volg alle stappen van Eénkleursystemen,
pagina 51.
2. Sluit afsluitklep A (SVA), FIG. 67. Open
monsterafnameklep A (RVA).
2. Sluit alle kleur- en katalysatortoevoeren af.
3. Plaats de monsterafnamebuis van de A-zijde
in de afvalcontainer.
4. Zie FIG. 66. Open de kleurwisselmodule. Gebruik
de identificatielabels van de magneetventielen
als gids en houd de overnameknop ingedrukt bij
iedere kleurmagneetklep totdat de stroom uit de
monsterafnameklep stopt.
5. Houd de overnameknop van de
oplosmiddelmagneetklep ingedrukt totdat er schoon
oplosmiddel uit de monsterafnameklep komt. Laat
de knop dan los.
6. Sluit de oplosmiddeltoevoer naar de
oplosmiddelklep van de kleurwisselmodule af.
7. Houd de overnameknop van de
oplosmiddelmagneetklep ingedrukt totdat de
oplosmiddelstroom uit de monsterafnameklep stopt.
8. Open de A-zijde van de afsluitklep (SVA), FIG. 67.
Sluit de A-zijde van de monsterafnameklep (RVA).
3. Houd de overnameknop van afvoermagneetklep
A ingedrukt, FIG. 65.
4. Zie FIG. 66. Open de kleurwisselmodule. Gebruik
de identificatielabels van de magneetventielen als
gids en houd de overnameknop ingedrukt bij iedere
kleurmagneetklep totdat de stroom uit afvoerkraan
A stopt.
5. Houd de overnameknop van afvoermagneetklep
B ingedrukt, FIG. 65.
6. Zie FIG. 66. Gebruik de identificatielabels van
de magneetventielen als gids en houd de
overnameknop van iedere katalysatormagneetklep
ingedrukt totdat de stroom uit afvoerkraan B stopt.
7. Houd de overnameknop van afvoermagneetklep
A ingedrukt, FIG. 65.
8. Houd de overnameknop van A-zijde van de (kleur)
oplosmiddelklep ingedrukt totdat er schoon
oplosmiddel uit de afvoerkraan loopt Laat dan
de knop los.
9. Houd de overnameknop van afvoermagneetklep
B ingedrukt, FIG. 65.
10. Houd de overnameknop van de B-zijde van de
(katalysator) oplosmiddelmagneetklep ingedrukt
totdat er schoon oplosmiddel uit de afvoerkraan
loopt. Laat de knop dan los.
11. Sluit de oplosmiddeltoevoer naar
deoplosmiddelkleppen van de
kleur/katalysatorwisselmodule af.
12. Houd de overnameknop van de A en B
oplosmiddelmagneetkleppen en die van de
afvoerkranen ingedrukt totdat de oplosmiddelstroom
uit de afvoerkranen stopt.
52
313970B
Systeembediening
1
AFS #1
AFS #2
OPLOSM SW
Elektrische
voeding
J1
Optische
Glasvezel
GFB 1 PS
GFB 2 PS
Overnameknoppen
kleppen
Dosis A
Dosis B
Reserve
J9
1
+ + +
J14
1
+ + +
J15
1
+ +
Afvoeren B
Stroom B
GFB 1
Stroom A
CAN
3de Spoel
Reserve
GFB 2
+ 1
G
s
+ J12
G
s
+ 1
G
s
+ J3
G
s
+1
+
+
Reserve
Afvoeren A
Oplosm. Stroom
CAN
Oplosmiddel
J13
Reserve
Lucht
Niet gebruikt
+
J8
Afvoerkraan A
Afvoerkraan B
GFB 1
Optionele
magneetventiellocaties
GFB 2
Doseermagne
etventiel A
Doseermagne
etventiel B
Doorspuitmagne
etventiel A
Doorspuitmagne
etventiel B
3de
doorspuitmagneetklep
TI12652a
FIG. 65. Vloeistofmagneetventielen
313970B
53
Systeembediening
Kleur
Identificatielabel
magneetventiel
Katalysat
Kleur
Identificatielabel
magneetventiel
TI12826a
Overnameknoppen
oplosmiddelmagneetventiel
FIG. 66: Kleurwisselmagneetventielen
DVA
FI
Verklaring:
DVB
MB
MS
MA
RVB
RVA
TI12556a
APV
AT
SVA
SM
SVB
SPV
MA Component A Meter
DVA Component A
Doseerventiel
RVA Component A
Monsterafnamekraan
SVA Component A
Afsluiter
MB Component B Meter
DVB Component B
Doseerventiel
RVB Component B
Monsterafnamekraan
SVB Component B
Afsluiter
MS Oplosmiddelmeter
SPV Doorspuitklep,
Oplosmiddel
APV Doorspuitklep, lucht
SM Statische menger
FI
Vloeistofintegrator
AT
Luchtdoorspuitklep
Luchttoevoerbuis
FIG. 67. Wandgemonteerd vloeistofstation
54
313970B
Systeembediening
Doorspuiten
Lees Waarschuwingen op blz. 8 Volg de Aardings
instructies in de installatiehandleiding van uw systeem.
Draag een veiligheidsbril om te voorkomen dat er
vloeistof in de ogen spat.
Er staan 4 doorspuitprocedures in deze handleiding:
•
•
•
•
Gemengd materiaal uit het systeem verwijderen
hieronder
Doorspuiten in Recept 0 (pagina 56).
Het vloeistoftoevoersysteem doorspuiten
(pagina 56).
De monsterafnamekranen en leidingen
doorspuiten (pagina 58).
Bepaal aan de hand van de criteria die bij elke
procedure staan welke procedure u gaat gebruiken.
Gemengd materiaal uit het systeem
verwijderen
Soms wilt u alleen de vloeistofverdeler doorspuiten,
bijvoorbeeld:
•
•
•
•
aan het einde van de houdbaarheid
spuitonderbrekingen waarbij u de houdbaarheid
overschrijdt
’s nachts uitzetten
voordat u de vloeistofverdeler, de slang of het
pistool een servicebeurt geeft.
De zijde van het mengstuk voor component B (katalysator,
rechts) en de binnenste leiding van de mengkamer
worden met oplosmiddel doorgespoten. De zijde van
component A (hars, links) en de buitenste leiding van
de mengkamer worden met lucht doorgespoten.
1. Druk op de stand-by
Als u een elektrostatisch pistool gebruikt, sluit dan
de elektrostatische aandrijving uit voordat u het
pistool doorspoelt.
2. Stel de drukregelaar voor de toevoer van het
oplosmiddel op een drukwaarde die hoog genoeg is
om het systeem volledig door te spuiten binnen een
redelijke tijd, maar laag genoeg om spatten of letsel
door injectie te voorkomen. Over het algemeen is
een instelling van 100 psi (0,7 MPa, 7 bar)
voldoende.
3. Als u een pistoolspoelkast gebruikt plaatst u het
pistool in de kast en sluit u het deksel. Druk op de
doosrpuit
-toets on de cabinebesturing.
De doorspuitprocedure start automatisch.
Als u geen pistoolspoelkast gebruikt,
spuit dan met het pistool in een
geaarde metalen opvangbak tot de
doorspuitprocedure is afgerond.
Als u klaar ben met spuiten, dan schakelt het
operatorstation automatisch over op stand-by.
4. Als het systeem niet volledig schoon is, herhaal
dan stap 3.
OPMERKING: Pas zonodig de doorspuitprocedure
aan, zodat er slechts één cyclus nodig is.
Druk de trekker van het pistool in om de druk te
ontlasten. Zet de trekker op de veiligheidspal.
toets op het
operatorstation.
5. Als de spuittip was verwijderd, breng hem dan
weer aan.
6. Zet de drukregelaar voor de aanvoer van het
oplosmiddel weer terug op de normale werkdruk.
Druk de trekker van het pistool in om de druk te ontlasten.
Zet het trekkerslot aan als u een hoge drukpistool
gebruikt. Verwijder de spuittip en reinig deze
afzonderlijk.
313970B
55
Systeembediening
Doorspuiten in Recept 0
Het vloeistoftoevoersysteem doorspuiten
Kleur 0 wordt meestal gebruikt:
• in meerkleurensystemen voor het doorspuiten van
de materiaalleidingen zonder dat een nieuwe kleur
wordt geladen
• aan het einde van de werktijd om te voorkomen dat
gekatalyseerd materiaal uithardt.
Volg deze procedure:
• als u voor de eerste keer materiaal laadt in deze
apparatuur*
• servicewerkzaamheden
• wanneer u het systeem voor langere tijd uitschakelt
• als u de apparatuur in opslag plaatst
Om Recept 0 in te stellen gaat u naar de geavanceerde
instellingen. Selecteer de recepttab en verander het
receptnummer in 0. Het instelscherm voor recept 0
verschijnt un. Stel de doorspoeltijd in op 0-999
seconden in stappen van 1 seconde.
* Bepaalde stappen zijn niet nodig voor de eerste
maal spoelen, aangezien er nog geen materiaal
in het systeem is geladen.
1. Druk op de stand-by
1. Druk op de stand-by
toets op het operatorstation.
Druk de trekker van het pistool in om de druk te ontlasten.
Zet het trekkerslot aan als u een hoge drukpistool
gebruikt. Verwijder de spuittip en reinig deze
afzonderlijk.
Als u een elektrostatisch pistool gebruikt, schakel dan
de elektrostatische aandrijving uit voordat u het pistool
doorspoelt.
2. Als u een pistoolspoelkast gebruikt plaatst u het
pistool in de kast en sluit u het deksel.
3. Kies Kleur 0 en druk op Enter
5. Het kleurwisseling-LED knippert terwijl kleur 0 draait
en blijft continu branden als de doorspuitprocedure
is afgerond.
6. Als het systeem niet volledig schoon is, kunt
u de Kleur 0 procedure herhalen door op Enter
te drukken.
56
operatorstation.
Druk de trekker van het pistool in om de druk te ontlasten.
Zet het trekkerslot aan als u een hoge drukpistool
gebruikt. Verwijder de spuittip en reinig deze
afzonderlijk.
Als u een elektrostatisch pistool gebruikt, schakel dan
de elektrostatische aandrijving uit voordat u het pistool
doorspoelt.
2. Maak de toevoerlijnen voor het oplosmiddel
als volgt vast:
•
Systemen met één kleur en één katalysator:
ontkoppel de vloeistofleidingen voor
componenten A en B bij de stroommeterinlaat
en sluit gereguleerde toevoerleidingen voor
oplosmiddel aan.
•
Systemen met meerdere kleuren en een
enkele katalysator: ontkoppel alleen
de vloeistofleiding voor component B bij
de stroommeterinlaat en sluit een gereguleerde
aanvoerleiding voor oplosmiddel aan.
•
Systemen met meerdere kleuren
en katalysatoren: verbind de
oplosmiddeltoevoerlijnen met de daarvoor
voorziene oplosmiddelklep op de kleuren katalysatorkleppen. Verbind geen
oplosmiddeltoevoer met een stroommeter.
.
4. Als u geen pistoolspoelkast gebruikt,
spuit dan met het pistool in een
geaarde metalen opvangbak tot de
doorspuitprocedure is afgerond.
toets op het
313970B
Systeembediening
3. Stel de druk in voor de toevoer van oplosmiddel.
Gebruik de laagst mogelijke druk om spatten te
voorkomen.
4. Verwijder de kap van het vloeistofstation om bij
de magneetkleppen te kunnen komen. Zie FIG. 65.
5. Doorspuiten als volgt:
•
Systemen met één kleur en één katalysator:
Spuit de A-zijde van het component door. Druk
op de manuele overnameknop op dosserklep A
en duw de pistooltrekker in terwijl u in een
geaarde metalen opvangbak mikt.
Spuit de B-zijde van het component door.
Spuit de zijde van component B door. Druk
op de handmatige activeringsknop op de
magneetklep van kraan B en spuit met het
pistool in een geaarde metalen opvangbak tot
er schoon oplosmiddel uit het pistool stroomt.
Herhaal om de vloeistofmengkamer grondig
te reinigen.
•
Systemen met meerdere kleuren en een
enkele katalysator: Selecteer Recept 0 en
druk op Enter
om de zijde van component
A door te spuiten. Het kleurwisseling-LED
knippert terwijl kleur 0 draait en blijft continu
branden als de doorspuitprocedure is afgerond.
Spuit de B-zijde van het component door. Spuit
de zijde van component B door. Druk op de
handmatige activeringsknop op de magneetklep
van kraan B en spuit met het pistool in een
geaarde metalen opvangbak tot er schoon
oplosmiddel uit het pistool stroomt.
Herhaal om de vloeistofmengkamer grondig
te reinigen.
•
Systemen met meerdere kleuren en
katalysatoren: Selecteer Recept 0 en druk
op Enter
om de zijde van component A
end e zijde van component B door te spuiten.
Het kleurwisseling-LED knippert terwijl kleur
0 draait en blijft continu branden als de
doorspuitprocedure is afgerond.
Herhaal om de vloeistofmengkamer grondig
te reinigen.
6. Breng de kap van het vloeistofstation weer aan.
7. Draai de toevoer van oplosmiddel dicht.
8. Ontkoppel de toevoerleidingen voor oplosmiddel en
sluit de toevoerleidingen voor componenten A en B
weer aan.
9. Zie pagina 49 voor de Opstarten-procedure.
313970B
57
Systeembediening
De monsterafnamekranen en leidingen
doorspuiten
Volg deze procedure na de kalibratie van de meter.
1. Druk op de stand-by
toets op het operatorstation.
2. Zie FIG. 67. Sluit beide vloeistofafsluiters
en monsterafnamekranen.
3. Leid de monsterafnameleidingen in een geaarde
afvalbak.
4. Bij een enkelkleursysteem, moet u de toevoerleiding
voor oplosmiddel verbinden aan de inlaat van
stroommeter A.
8. Sluit de monsterafnamekranen.
OPMERKING: Kies Afbreken op het Kalibratiescherm
om de lopende kalibratie te annuleren en de
doorspuit- of doseerkleppen te sluiten.
9. Draai beide vloeistofafsluiters volledig open.
10. Sluit bij een enkelkleursysteem,
de vloeistoftoevoerleiding voor component A
weer aan op stroommeter A.
OPMERKING: Na de kalibratie is het nodig om
de vervuild materiaalmengsel te reinigen. Voer een
manuele doorspuiting uit en ga verder met het recept
dat u net getest hebt, of ga naar Recept 0 en daarna
naar het volgende recept.
5. Druk op de EasyKey op de Instel
-toets en
ga naar de geavanceerde instelschermen.
6. Druk op de rechter pijltjestoets
om het
kalibratiescherm te selecteren. Druk op de onderste
pijltjestoets
en selecteer doorspuiten uit het
menu. Druk op de Enter
toets.
Kraan A, de doorspuitklep voor oplosmiddel
(aan de B-zijde) en de kleppen voor het oplosmiddel
voor kleurwisseling (indien gebruikt) gaan open.
FIG. 68. Kalibratiescherm
7. Om spatten te voorkomen moet u de
monsterafnamekranen langzaam opendraaien
en oplosmiddel uit laten lopen tot de kranen
en de leidingen schoon zijn.
OPMERKING: Bij een kalibratiespoeling sluit(en) de
oplosmiddelklep(pen) automatisch na 2 minuten of
wanneer Afbreken op het scherm wordt geselecteerd.
58
313970B
De meter kalibreren
De meter kalibreren
4. Plaats de bekers (minimum formaat - 250 cc)
in de houders. Plaats de monsterafnamebuisjes
in de bekers.
Draag een veiligheidsbril om te voorkomen dat er
vloeistof in de ogen spat. De vloeistofafsluiters en
de controlekleppen voor de verhouding worden op
hun plaats gehouden door mechanische aanslagen
die voorkomen dat de klepsteel per ongeluk wordt
verwijderd terwijl er druk op het verdelerstaat.
Als u de klepsteel niet handmatig kunt draaien,
haal dan de klep uit elkaar en reinig hem om
de weerstand weg te nemen.
Kalibreer de meter:
•
De eerste keer dat het systeem gaat werken.
•
Steeds als er nieuwe materialen worden gebruikt
in het systeem, met name als de materialen
viscositeitswaarden hebben die aanzienlijk verschillen.
•
Minimaal eenmaal per maand als onderdeel van het
reguliere onderhoud.
•
Steeds als een stroommeter wordt onderhouden
of vervangen.
OPMERKING: Als de buizen moeten worden
vervangen, gebruik dan 5/32 in. of 4 mm
OD-buizen.
5. Druk op de EasyKey op de Instel
naar de instelschermen.
-toets en ga
6. Druk op de rechter pijltjestoets
en om
Kalibratiescherm te selecteren. Druk op de
Enter
toets om ofwel doseerklep A, B of
oplosmiddelklep te selceteren. Druk op de onderste
pijltjestoets
en selecteer start uit het menu. Begin
slechts één tegelijkertijd.
OPMERKING:
• De K-factoren op het Kalibratiescherm worden
automatisch ge-updated na voltooiing van de
kalibratieprocedure.
•
De waarden voor de K-factoren op het scherm
kunt u enkel bekijken. Indien nodig kunt u
de K-factoren manueel bewerken in het
Geavanceerd instelscherm 4 (pagina 34)
of in het Receptinstelscherm 5 (pagina 38).
•
Alle waarden op het scherm zijn aangegeven
in cc, ongeacht de maateenheid die is ingesteld
op Configuratiescherm 1.
•
De controller zal de k-factoren van het actieve
recept gebruiken voor de meterkalibratie. Het
actieve recept moet recept 1 tot recept 60 zijn.
Recept 0 en recept 61 hebben geen k-factoren.
1. Laad het systeem eerst met materiaal voordat
u meter A of B kalibreert. Zorg ervoor dat de
kleur-/katalysatorklep open staat bij een systeem
met kleur/katalysatorwissel.
2. Sluit alle spuitapparaten en afgiftekranen die zijn
aangesloten op de ProMix.
3. Sluit beide vloeistofafsluiters en monsterafnamekranen.
313970B
7. Verwijder de inhoud van component A, B of het
oplosmiddel in een beker.
a. Draai de monsterafnamekranen langzaam open
om spatten te voorkomen.
b. Stel voor een nauwkeurigere kalibratie
de doseerkraan in op een stroomsnelheid
die ongeveer gelijk is aan de spuitsnelheid
tijdens de productie.
c.
Doseer minimaal 250 cc; zorg ervoor dat
er voldoende materiaal is gedoseerd om
nauwkeurig het volume af te lezen met uw
beker. Volume A en volume B hoeven niet gelijk
te zijn of aan een bepaalde verhouding te voldoen.
d. Draai de monsterafnamekraan strak dicht.
59
De meter kalibreren
8. Het volume dat wordt gemeten door de ProMix
is af te lezen op de EasyKey-display.
9. Vergelijk de hoeveelheden zoals aangegeven op de
EasyKey-display met de hoeveelheden in de beker.
OPMERKING: Om maximale nauwkeurigheid
te verkrijgen moet u een gravimetrische (massa)
methode gebruiken om de werkelijk gespoten
volumes te bepalen.
10. Als het volume op het scherm en het werkelijke
volume verschillend zijn, voer dan het in
werkelijkheid gedoseerde volume in cc in de
volumevelden voor A en B in en druk op Enter
•
Volg de De monsterafnamekranen en
leidingen doorspuiten-procedure op pagina 58.
•
Plaats de vloeistofleidingen van de
monsterafnamekraan in een geschikte
reinigingsvloeistof (TSL of een oplosmiddel)
of plaats er een kapje op.
OPMERKING: Als er vloeistof uithardt in de
monsterafnamebuisjes, vervang ze dan door
buisjes met een buitenmaat van 5/32 in of 4 mm.
Als de waarde aanmerkelijk verschilt, herhaal dan
het kalibreringsproces.
13. Zorg dat beide monsterafnamekranen dicht zijn
en beide vloeistofafsluiters volledig open zijn.
OPMERKING: Als het scherm- en het werkelijke
volume gelijk zijn en als u om wat voor reden
dan ook de kalibratieprocedure wilt annuleren,
ga dan naar Afbreken in het afrolmenu van het
14. Voordat u met de productie begint, moet u het
oplosmiddel uit het systeem verwijderen en het
systeem voorspuiten met materiaal.
Kalibratiescherm en druk op Enter.
11. Nadat het volume voor A en B is ingevoerd,
berekent de ProMix 2KS-controller de nieuwe
K-factor voor de stroommeter en toont deze
op het Kalibratiescherm.
OPMERKING: De waarden voor de K-factoren
op het scherm kunt u enkel bekijken. Indien nodig
kunt u de K-factoren manueel bewerken in het
Geavanceerd instelscherm 4 (pagina 34) of in
het Receptinstelscherm 5 (pagina 38).
60
.
12. Spuit de monsterafnamekranen altijd door na het
kalibreren van de meters. Doe dat conform een van
de volgende methoden.
a. Ga naar de Mengmodus.
b. Spuit met het pistool in een geaarde metalen
opvangbak tot er gemengd materiaal uit de
spuittuit van het pistool komt.
c.
Zie op Blz. 49 om te beginnen met werken
Opstarten.
313970B
Kleurwissel
Kleurwissel
Kleurwisselprocedures
Meerkleurensystemen
1. Sluit de lucht naar het pistool af.
2. Plaats het pistool in de pistoolspoelkast als
u die gebruikt en sluit de deur.
3. Ga naar de stand-by
modus bij
de cabinebesturing.
Kleurwisselsequenties
FIG. 69 tot FIG. 86 illustreren verschillende
kleurwisselsequenties. Zie Tabel 9 om te bepalen
welk referentiecijfer u moet gebruiken, gebaseerd
op de receptverandering en systeemconfiguratie.
De tijdsequenties worden gedetailleerd weergegeven
in de volgende paragrafen.
OPMERKING: Zie Instelstand op pagina 24 om
de doorspuitbronnen te selecteren en de gewenste
doorspuit-, hak- en vultijden in te stellen.
OPMERKINGEN:
4. Gebruik de bladertoetsen
of
om een nieuwe
•
Het systeem gebruikt oude receptgegevens voor
de doorspuitcyclus. Maar, het opent wel een nieuw
kleur/katalysatorklep op basis van nieuwe
receptgegevens.
•
Het systeem gebruikt de nieuwe receptgegevens
voor de vulcyclus.
•
Voor de pistoolspoelkast (GFB) optie 1 moet het
pistool in de GFB zitten gedurende de volledige
kleurwisselcyclus (doorspuiten en vullen).
De GFP-trekkeruitvoer staat aan tijdens
de receptveranderingscyclus.
•
Voor de twee pistoolspoelkasten (GFB) optie moeten
beide pistolen in de GFB's zitten gedurende de
volledige kleurwisselcyclus (doorspuiten en vullen).
Het systeem zal iedere GFB-trekkeruitvoer op aan
en uit zetten naargelang de vooraf ingestelde tijden.
•
Voor speciale uitvoeropties zal het systeem iedere
uitvoer aan en uit zetten naargelang de vooraf
ingestelde tijden. Elke speciale uitvoer heeft twee
verschillende starttijden en tijdsduren.
•
Voor systemen zonder afvoerkranen begint
de eerste doorspuiting nadat de kleur/
katalysatorwisselstappen zijn voltooid.
•
Afvoerkraan B is vereist voor het
katalysatorwisselsysteem.
•
Wanneer u van Recept X naar Recept 0 gaat
worden enkel de doorspuitcyclusgegevens van
Recept 0 gebruikt.
•
Wanneer u van Recept 0 naar Recept X gaat worden
enkel de vulcyclusgegevens van Recept X gebruikt.
kleur te selecteren. Druk op Enter
om
de kleurwisselsequentie te beginnen.
5. Als er geen pistoolspoelkast wordt
gebruikt, spuit dan met het pistool in
een geaarde opvangbak tot de
kleurwisselingsprocedure voltooid is.
6. Als de kleurwisselindicator stopt met knipperen op
het operatorstation, is de kleurwisselingsprocedure
afgerond.
OPMERKING: De kleurwisseltimer start pas als
de trekker van het pistool wordt ingedrukt en
er een vloeistofstroom wordt gedetecteerd.
Als er binnen 2 minuten geen stroming wordt
aangetroffen, wordt de kleurwisseling afgebroken.
Het opereatorstation gaat naar de stand-by
modus bij het vorige kleur.
7. Wanneer u klaar bent om te gaan spuiten, haal dan
het pistool uit de pistoolspoelkast als u een kast
gebruikt en sluit de deur.
OPMERKING: De deur van de pistoolspoelkast
moet gesloten zijn om de vernevelingsluchtkraan
te kunnen openen.
8. Druk op Mengen
om te beginnen met spuiten.
Eénkleursystemen
1. Volg de procedure voor Het vloeistoftoevoersysteem
doorspuiten op pagina 56.
2. laad de nieuwe kleur. Zie Opstarten op blz. 49.
3. Druk op Mengen
313970B
om te beginnen met spuiten.
61
Kleurwissel
Kleurdoorspuiten/afvoer
Stap P0-P1
•
Deze sequentie spoelt de kleur weg met
oplosmiddel, en dit van de kleurklep naar
afvoerklep A.
•
De kleurwissel oplosmiddelklep en afvoerklep A
gaan open tijdens de doorspuittijd.
•
De kleurwissel oplosmiddelklep sluiten wanneer
de doorspuittijd verstreken is.
Eerste doorspuiting
Stap M0-M1
Selecteer de eerste doorspuitbron (lucht, oplosmiddel
of 3de klep) en de eerste doorspuittijd. Voor de meeste
toepassingen wordt lucht geselecteerd.
Het systeem spuit het oude materiaal van de doseerkleppen
naar het pistool, en dit enkel met het geselecteerde
materiaal (meestal lucht). De geselecteerde doorspuitklep
gaat open tijdens de eerse doorspuittijd en sluit weer
wanneer die tijd verstreken is.
Hakcyclus
Kleurvullen
Stap M1-M2
Stap P1-P2
Selecteer het haktype (lucht/oplosmiddel of lucht/3de
klep) en haktijden.
•
Deze sequentie vult de lijn met de nieuwe kleur tot
aan afvoerkraan A.
•
De nieuwe kleurklep en afvoerklep A gaan open
tijdens de vultijd.
•
De nieuwe kleurklep en afvoerklep A sluiten weer
wanneer de vultijd verstreken is.
Doorspuiten/afvoer van de katalysator
Stap P2-P3
•
Deze sequentie spoelt de katalysator weg met
oplosmiddel, en dit van de katalysatorklep naar
afvoerklep B.
•
De oplosmiddelklep van de katalysatorwissel en
afvoerklep B gaan open tijdens de doorspuittijd.
•
De oplosmiddelklep van de katalysatorwissel en
afvoerklep B sluiten weer wanneer de doorspuittijd
verstreken is.
De luchtdorrspuitklep gaat enkel open tijdens de
luchthakcyclus, en het oplosmiddel (of de 3de klep)
gaan enkel open tijdens de oplosmiddelhaktijden.
Het aantal haktijden wordt bepaald door de totale
haktijd te delen door de som van de lucht- en
oplosmiddelhaktijden.
Laatste doorspuiting
Stap M2-M3
Selecteer de laatste doorspuitbron (lucht, oplosmiddel
of 3de klep) en de laatste doorspuittijd. Voor de meeste
toepassingen wordt oplosmiddel geselecteerd.
Het systeem vult de lijn van de doseerkleppen naar het
pistool met oplosmiddel. De lijn wordt enkel gevuld met
het geselecteerde materiaal (meestal oplosmiddel).
De geselecteerde doorspuitklep gaat open tijdens
de laatste doorspuittijd en sluit weer wanneer die tijd
verstreken is.
Vullen
Vullen katalysator
Stap M3-M4
Stap P3-P4
Deze sequentie vult de lijn van de doseerkleppen naar het
pistool, wat ook het vullen van het gemengd materiaal
wordt genoemd. Het systeem begint componenten A en B
te mengen totdat de vultijd verstreken is.
•
Deze sequentie vult de met de nieuwe katalysator
totaan afvoerkraan B.
•
De nieuwe katalysatorklep en afvoerklep B gaan
open tijdens de vultijd.
Spoelen in gang
De nieuwe katalysatorklep en afvoerklep B sluiten
weer wanneer de vultijd verstreken is.
Het systeem zet de Doorspuiten Actief uitvoer voor de
doorspuit/receptverandering aan tijdens stap M0-M3.
•
Stap M0-M3
Vul Actief
Stap M3-M4
Het systeem zet de Vul Actief uitvoer voor de
receptverandering aan tijdens stap M3-M4.
62
313970B
Kleurwissel
Tabel 9: Kaart kleurwissel ter referentie
Begin
recept
Einde
recept
Wissel
Kleurwissel katalysator
Afvoerkranen
3de doorspuitklep
Aantal pistoolspoelkasten
X
X
Ja
Ja
Ja
Ja
0
FIG. 70
X
X
Ja
Ja
Ja
Nee
0
FIG. 69
X
X
Ja
Nee
Nee
Nee
0
FIG. 72
X
X
Ja
Nee
Ja
Nee
0, 1 of 2
FIG. 71
X
X
Nee
Ja
Ja
Nee
0, 1 of 2
FIG. 73
X
X
Nee
Nee
Nee
Nee
0, 1 of 2
FIG. 83
X
X
Ja
Ja
Ja
Nee
1
FIG. 75
X
X
Ja
Nee
Nee
Nee
1
FIG. 77
X
X
Ja
Ja
Ja
Nee
2
FIG. 74
X
X
Ja
Nee
Nee
Nee
2
FIG. 76
X
0
Ja
Ja
Ja
Nee
0, 1 of 2
FIG. 78*
X
0
Ja
Nee
Ja
Nee
0, 1 of 2
FIG. 78*
X
0
Ja
Nee
Nee
Nee
0, 1 of 2
FIG. 80**
X
0
Nee
Ja
Ja
Nee
0, 1 of 2
FIG. 78*
X
0
Nee
Nee
Nee
Nee
0, 1 of 2
FIG. 80**
0 of 61
X
Ja
Ja
Ja
Nee
0, 1 of 2
FIG. 79*
0 of 61
X
Ja
Nee
Ja
Nee
0, 1 of 2
FIG. 79*
0 of 61
X
Ja
Nee
Nee
Nee
0, 1 of 2
FIG. 81**
0 of 61
X
Nee
Ja
Ja
Nee
0, 1 of 2
FIG. 79*
0 of 61
X
Nee
Nee
Nee
Nee
0, 1 of 2
FIG. 81**
0
0
Ja
Ja
Ja
Nee
0, 1 of 2
FIG. 78*
0
0
Ja
Nee
Ja
Nee
0, 1 of 2
FIG. 78*
0
0
Ja
Nee
Nee
Nee
0, 1 of 2
FIG. 80**
0
0
Nee
Ja
Ja
Nee
0, 1 of 2
FIG. 78*
0
0
Nee
Nee
Nee
Nee
0, 1 of 2
FIG. 80**
61
0
Ja of nee
Ja of nee
Ja of nee
Nee
0, 1 of 2
FIG. 78*
0
X
Ja
Ja
Ja
Ja
0, 1 of 2
FIG. 85
0
X
Ja
Nee
Ja
Ja
0, 1 of 2
FIG. 85
0
X
Ja
Nee
Nee
Ja
0, 1 of 2
FIG. 86
0
X
Nee
Ja
Ja
Ja
0, 1 of 2
FIG. 85
0
X
Nee
Nee
Nee
Ja
0, 1 of 2
FIG. 86
Zie Afb.
OPMERKINGEN:
*
FIG. 78 en FIG. 79 tonen zowel kleur- als katalysatorwissel. Als de kleur of katalysator niet worden gewisseld hoeft
u niet naar dit deel van de grafiek te kijken.
** FIG. 80 en FIG. 81 beelden kleurwissel af. Als de kleur niet wordt gewisseld hoeft u dit deel van de grafiek niet
te bekijken.
FIG. 82 (pagina 70) toont een receptverandering met speciale uitvoer.
FIG. 84 (pagina 71) toont een externe kleurwissel.
313970B
63
Kleurwissel
ProMix 2KS Recipe Change
Chart 1: A1 to A2, B1 to B2 with Dump Valves
Valve
Time-Sequence
Dump A
Dump B
A
B
Color Change Solvent
Catalyst Change Solvent
Color Change A
Catalyst Change B
A
B
A
B
P0
P1
P2
P3
P4
Color Purge Time P0->P1
Color Fill Time P1->P2
Catalyst Purge Time P2->P3
Catalyst Fill Time P3->P4
CC Purge/Fill Timers are independent
of Mixed Material Purge Timers. This
line defines when the Mixed Fill Time
begins. The longer of the two timers
defines when the Mixed Fill Time
begins.
Air Chop Time
Solvent Chop Time
3rd Flush Chop Time
First Purge (one of these)
Air Purge
Solvent Purge
3rd Flush Valve
Final Purge (one of these)
Dispense A
Dispense B
A
A
B
B
Gun Trigger(s) by Operator
M0
M1
M2
M3
M4
First Purge Time M0->M1
Chop Time (air/solvent or air/3rd flush) M1->M2
Final Purge Time M2->M3
Mixed Fill Time M3->M4
Notes:
Purge from old recipe
Fill from new recipe
Load tables from new recipe
FIG. 69. Grafiek 1 kleurwissel
ProMix 2KS Recipe Change
Chart 2: A1 to A2, B1 to B2 with Dump Valves and 3rd Flush Valve
Valve
Time-Sequence
A
Dump A
Dump B
B
Color Change Solvent
Catalyst Change Solvent
Color Change A
Catalyst Change B
A
A
B
B
P0
P1
P2
P3
P4
Color Purge Time P0->P1
Color Fill Time P1->P2
Catalyst Purge Time P2->P3
Catalyst Fill Time P3->P4
CC Purge/Fill Timers are independent
of Mixed Material Purge Timers. This
line defines when the Mixed Fill Time
begins. The longer of the two timers
defines when the Mixed Fill Time
begins.
Air Chop Time
Solvent Chop Time
3rd Flush Chop Time
First Purge (one of these)
Air Purge
Solvent Purge
3rd Flush Valve
Final Purge (one of these)
*Two Second Solvent Purge
Dispense A
Dispense B
A
A
B
B
Gun Trigger(s) by Operator
M0
M1
M2
M3
M4
M5
*Two Second Initial Purge Time M0->M1
First Purge Time M1->M2
Chop Time (air/solvent or air/3rd flush) M2->M3
Final Purge Time M3->M4
Mixed Fill Time M4->M5
Notes:
Purge from old recipe
Fill from new recipe
*Applies to ALL charts when 3rd Flush Valve is ON
Load tables from new recipe
FIG. 70. Grafiek 2 kleurwissel
64
313970B
Kleurwissel
ProMix 2KS Recipe Change
Chart 3: A1 to A2, same B with Dump Valves
Valve
Time-Sequence
A
Dump A
Dump B
Color Change Solvent
Catalyst Change Solvent
Color Change A
Catalyst Change B
A
P0
A
B
P1
P2
P3
P4
Color Purge Time P0->P1
Color Fill Time P1->P2
CC Purge/Fill Timers are independent
of Mixed Material Purge Timers. This
line defines when the Mixed Fill Time
begins. The longer of the two timers
defines when the Mixed Fill Time
begins.
Air Chop Time
Solvent Chop Time
3rd Flush Chop Time
First Purge (one of these)
Air Purge
Solvent Purge
3rd Flush Valve
Final Purge (one of these)
Dispense A
Dispense B
A
A
B
B
Gun Trigger(s) by Operator
M0
M1
M2
M3
M4
First Purge Time M0->M1
Chop Time (air/solvent or air/3rd flush) M1->M2
Final Purge Time M2->M3
Mixed Fill Time M3->M4
Notes:
Purge from old recipe
Fill from new recipe
Load tables from new recipe
FIG. 71. Grafiek 3 kleurwissel
ProMix 2KS Recipe Change
Chart 4: A1-A2, same B without Dump Valves
Valve
Time-Sequence
Dump A
Dump B
Color Change Solvent
Catalyst Change Solvent
Color Change A
Catalyst Change B
A
A
B
Air Chop Time
Solvent Chop Time
3rd Flush Chop Time
First Purge (one of these)
Air Purge
Solvent Purge
3rd Flush Valve
Final Purge (one of these)
Dispense A
Dispense B
A
A
A
B
B
Gun Trigger(s) by Operator
0
1
2
3
4
5
6
Color Purge Time 0->1
Color Fill Time 1->2
First Purge Time 2->3
Chop Time (air/solvent or air/3rd flush) 3->4
Final Purge Time 4->5
Mixed Fill Time 5->6
Notes:
Purge from old recipe
Fill from new recipe
Load tables from new recipe
FIG. 72. Grafiek 4 kleurwissel
313970B
65
Kleurwissel
ProMix 2KS Recipe Change
Chart 5: B1 to B2, same A with Dump Valves
Valve
Time-Sequence
Dump A
Dump B
B
Color Change Solvent
Catalyst Change Solvent
Color Change A
Catalyst Change B
A
B
B
P0
P1
P2
P3
P4
Catalyst Purge Time P0->P1
Catalyst Fill Time P1->P2
CC Purge/Fill Timers are independent
of Mixed Material Purge Timers. This
line defines when the Mixed Fill Time
begins. The longer of the two timers
defines when the Mixed Fill Time
begins.
Air Chop Time
Solvent Chop Time
3rd Flush Chop Time
First Purge (one of these)
Air Purge
Solvent Purge
3rd Flush Valve
Final Purge (one of these)
Dispense A
Dispense B
A
A
B
B
Gun Trigger(s) by Operator
M0
M1
M2
M3
M4
First Purge Time M0->M1
Chop Time (air/solvent or air/3rd flush) M1->M2
Final Purge Time M2->M3
Mixed Fill Time M3->M4
Notes:
Purge from old recipe
Fill from new recipe
Load tables from new recipe
FIG. 73. Grafiek 5 kleurwissel
ProMix 2KS Recipe Change
Chart 6: A1 to A2, B1 to B2 with Dump Valves, 2 GFBs
Valve
Time-Sequence
A
Dump A
Dump B
B
Color Change Solvent
Catalyst Change Solvent
Color Change A
Catalyst Change B
A
A
B
B
P0
P1
P2
P3
P4
Color Purge Time P0->P1
Color Fill Time P1->P2
Catalyst Purge Time P2->P3
Catalyst Fill Time P3->P4
CC Purge/Fill Timers are independent
of System Purge Timers. This line
defines when the System Fill Time
begins. The longer of the two timers
defines when the System Fill Time
begins.
Air Chop Time
Solvent Chop Time
3rd Flush Chop Time
First Purge (one of these)
Air Purge
Solvent Purge
3rd Flush Valve
Final Purge (one of these)
Dispense A
Dispense B
A
A
B
B
Gun Flush Box Output #1
Gun Flush Box Output #2
M0
M1
M2
M3
M4
First Purge Time M0->M1
Chop Time (air/solvent or air/3rd flush) M1->M2
Final Purge Time M2->M3
Mixed Fill Time M3->M4
Notes:
Purge from old recipe
Fill from new recipe
Load tables from new recipe
FIG. 74. Grafiek 6 kleurwissel
66
313970B
Kleurwissel
ProMix 2KS Recipe Change
Chart 7: A1 to A2, B1 to B2 with Dump Valves, 1 GFB
Valve
Time-Sequence
A
Dump A
Dump B
B
Color Change Solvent
Catalyst Change Solvent
Color Change A
Catalyst Change B
A
A
B
B
P0
P1
P2
P3
P4
Color Purge Time P0->P1
Color Fill Time P1->P2
Catalyst Purge Time P2->P3
Catalyst Fill Time P3->P4
CC Purge/Fill Timers are independent
of Mixed Material Purge Timers. This
line defines when the Mixed Fill Time
begins. The longer of the two timers
defines when the Mixed Fill Time
begins.
Air Chop Time
Solvent Chop Time
3rd Flush Chop Time
First Purge (one of these)
Air Purge
Solvent Purge
3rd Flush Valve
Final Purge (one of these)
Dispense A
Dispense B
A
A
B
B
Gun Flush Box Output #1
Gun Flush Box Output #2
M0
M1
M2
M3
M4
First Purge Time M0->M1
Chop Time (air/solvent or air/3rd flush) M1->M2
Final Purge Time M2->M3
Mixed Fill Time M3->M4
Notes:
Purge from old recipe
Fill from new recipe
Load tables from new recipe
FIG. 75. Grafiek 7 kleurwissel
ProMix 2KS Recipe Change
Chart 8: A1-A2, same B without Dump Valves, 2 GFBs
Valve
Time-Sequence
Dump A
Dump B
Color Change Solvent
Catalyst Change Solvent
Color Change A
Catalyst Change B
A
A
B
Air Chop Time
Solvent Chop Time
3rd Flush Chop Time
First Purge (one of these)
Air Purge
Solvent Purge
3rd Flush Valve
Final Purge (one of these)
Dispense A
Dispense B
A
A
A
B
B
Gun Flush Box Output #1
Gun Flush Box Output #2
0
1
2
3
4
5
6
Color Purge Time 0->1
Color Fill Time 1->2
First Purge Time 2->3
Chop Time (air/solvent or air/3rd flush) 3->4
Final Purge Time 4->5
Mixed Fill Time 5->6
Notes:
Purge from old recipe
Fill from new recipe
Load tables from new recipe
FIG. 76. Grafiek 8 kleurwissel
313970B
67
Kleurwissel
ProMix 2KS Recipe Change
Chart 9: A1-A2, same B without Dump Valves, 1 GFB
Valve
Time-Sequence
Dump A
Dump B
Color Change Solvent
Catalyst Change Solvent
Color Change A
Catalyst Change B
A
A
B
Air Chop Time
Solvent Chop Time
3rd Flush Chop Time
First Purge (one of these)
Air Purge
Solvent Purge
3rd Flush Valve
Final Purge (one of these)
Dispense A
Dispense B
A
A
A
B
B
Gun Flush Box Output #1
Gun Flush Box Output #2
0
1
2
3
4
5
6
Color Purge Time 0->1
Color Fill Time 1->2
First Purge Time 2->3
Chop Time (air/solvent or air/3rd flush) 3->4
Final Purge Time 4->5
Mixed Fill Time 5->6
Notes:
Purge from old recipe
Fill from new recipe
Load tables from new recipe
FIG. 77. Grafiek 9 kleurwissel
ProMix 2KS Recipe Change
Chart 10: Recipe X, 0, OR 61 to Recipe 0 with Dump Valves
Valve
Time-Sequence
Dump A
Dump B
A
B
Color Change Solvent
Catalyst Change Solvent
Color Change A
Catalyst Change B
P0
P1
P2
Color Purge Time P0->P1
Catalyst Purge Time P1->P2
Color/Catalyst Purge Timers are
independent of Mixed Material Purge
Timers.
Air Chop Time
Solvent Chop Time
3rd Flush Chop Time
First Purge (one of these)
Air Purge
Solvent Purge
3rd Flush Purge
Final Purge (one of these)
Dispense A
Dispense B
Gun Trigger(s) by Operator
M0
M1
M2
M3
First Purge Time M0->M1
Chop Time (air/solvent or air/3rd flush) M1->M2
Final Purge Time M2->M3
Notes:
All timing from Recipe 0
FIG. 78. Grafiek 10 kleurwissel
68
313970B
Kleurwissel
ProMix 2KS Recipe Change
Chart 11: Recipe 0 OR 61 to Recipe X with Dump Valves
Valve
Time-Sequence
Dump A
Dump B
A
B
Color Change Solvent
Catalyst Change Solvent
Color Change A
Catalyst Change B
A
A
B
B
Air Purge
Solvent Purge
3rd Flush Purge
Dispense A
Dispense B
A
A
B
B
Gun Trigger(s) by Operator
0
1
2
3
Color Fill Time 0->1
Catalyst Fill Time 1->2
Mixed Fill Time 2->3
Notes:
Purge from old recipe
Fill from new recipe
Load tables from new recipe
FIG. 79. Grafiek 11 kleurwissel
ProMix 2KS Recipe Change
Chart 12: Recipe X, 0, OR 61 to Recipe 0 without Dump Valves
Valve
Time-Sequence
Dump A
Dump B
Color Change Solvent
Catalyst Change Solvent
Color Change A
Catalyst Change B
Air Chop Time
Solvent Chop Time
3rd Flush Chop Time
First Purge (one of these)
Air Purge
Solvent Purge
3rd Flush Valve
Final Purge (one of these)
Dispense A
Dispense B
A
Gun Trigger(s) by Operator
0
1
2
3
4
Color Purge Time 0->1
First Purge Time 1->2
Chop Time (air/solvent or air/3rd flush) 2->3
Final Purge Time 3->4
Notes:
All timing from Recipe 0
FIG. 80. Grafiek 12 kleurwissel
313970B
69
Kleurwissel
ProMix 2KS Recipe Change
Chart 13: Recipe 0 OR 61 to Recipe X without Dump Valves
Valve
Time-Sequence
Dump A
Dump B
Color Change Solvent
Catalyst Change Solvent
Color Change A
Catalyst Change B
A
A
Air Purge
Solvent Purge
3rd Flush Purge
Dispense A
Dispense B
A
A
A
B
B
Gun Trigger(s) by Operator
0
1
2
Color Fill Time 0->1
Mixed Fill Time 1->2
Notes:
Purge from old recipe
Fill from new recipe
Load tables from new recipe
FIG. 81. Grafiek 13 kleurwissel
ProMix 2KS Recipe Change
Chart 14: A1 to A2, B1 to B2 with All
Valve
Time-Sequence
Dump A
Dump B
A
B
Color Change Solvent
Catalyst Change Solvent
Color Change A
Catalyst Change B
A
B
A
B
P0
P1
P2
P3
P4
CC Purge/Fill Timers are independent
of Mixed Material Purge Timers. This
line defines when the Mixed Fill Time
begins. The longer of the two timers
defines when the Mixed Fill Time
begins.
Color Purge Time P0->P1
Color Fill Time P1->P2
Catalyst Purge Time P2->P3
Catalyst Fill Time P3->P4
Air Chop Time
Solvent Chop Time
3rd Flush Chop Time
First Purge (one of these)
Air Purge
Solvent Purge
3rd Flush Valve
Final Purge (one of these)
Dispense A
Dispense B
A
A
B
B
Gun Trigger(s) by Operator
M0
M1
M2
M3
M4
First Purge Time M0->M1
Chop Time (air/solvent or air/3rd flush) M1->M2
Final Purge Time M2->M3
Mixed Fill Time M3->M4
Notes:
Purge from old recipe
Fill from new recipe
Load tables from new recipe
1st On/Start
1st On Length/Duration
2nd On/Start
2nd On Length
Special Output #1
Special Output #2
Special Output #3
Special Output #4
Recipe Change Purge Active Output
Recipe Change Fill Active Output
FIG. 82. Grafiek 14 kleurwissel
70
313970B
Kleurwissel
ProMix 2KS Recipe Change
Chart 15: Same A, Same B
Valve
Time-Sequence
Dump A
Dump B
Color Change Solvent
Catalyst Change Solvent
Color Change A
Catalyst Change B
A
B
Air Chop Time
Solvent Chop Time
3rd Flush Chop Time
First Purge (one of these)
Air Purge
Solvent Purge
3rd Flush Purge
Final Purge (one of these)
Dispense A
Dispense B
A
A
B
B
Gun Trigger(s) by Operator
0
1
2
3
4
First Purge Time 0->1
Chop Time (air/solvent or air/3rd flush) 1->2
Final Purge Time 2->3
Mixed Fill Time 3->4
Notes:
Purge from old recipe
Fill from new recipe
Load tables from new recipe
FIG. 83. Grafiek 15 kleurwissel
ProMix 2KS Recipe Change
Chart 16: External Color Change Option
Valve
Time-Sequence
Dump A
Dump B
Color Change Solvent
Catalyst Change Solvent
Color Change A
Catalyst Change B
Air Chop Time
Solvent Chop Time
3rd Flush Chop Time
First Purge (one of these)
Air Purge
Solvent Purge
3rd Flush Purge
Final Purge (one of these)
Dispense A
Dispense B
A
A
B
B
Gun Trigger(s) by Operator
0
1
2
3
4
5
First Purge Time 0->1
Chop Time (air/solvent or air/3rd flush) 1->2
Final Purge Time 2->3
Wait for External Color Change Ready signal
(before advance to step 4) 3->4
Mixed Fill Time 4->5
Notes:
Purge from old recipe
Fill from new recipe
Load tables from new recipe
Recipe Change Purge Active Output
Recipe Change Fill Active Output
FIG. 84. Grafiek 16 kleurwissel
313970B
71
Kleurwissel
ProMix 2KS Recipe Change
Chart 17: Recipe 0 OR 61 to Recipe X with Dump Valves and 3rd Flush Valve
Valve
Time-Sequence
Dump A
Dump B
A
B
Color Change Solvent
Catalyst Change Solvent
Color Change A
Catalyst Change B
A
A
B
B
Air Purge
Solvent Purge
3rd Flush Purge
Mixed Fill Time does not
begin until the Exiting Fill
Time and Color/Catalyst Fill
Time is complete.
*Exiting Fill
Dispense A
Dispense B
A
A
B
B
Gun Trigger(s) by Operator
0
1
2
3
*Exiting Fill Time 0->2
Color Fill Time 0->1
Catalyst Fill Time 1->2
Mixed Fill Time 2->3
Notes:
Mixed Material Purge Timers from old recipe
CC Purge/Fill Timers and Mixed Fill Time from new recipe
*Exiting Fill Source and Length are Programmable
Load tables from new recipe
FIG. 85. Grafiek 17 kleurwissel
ProMix 2KS Recipe Change
Chart 18: Recipe 0 OR 61 to Recipe X without Dump Valves and 3rd Flush Valve
Valve
Time-Sequence
Dump A
Dump B
A
Color Change Solvent
Catalyst Change Solvent
Color Change A
Catalyst Change B
A
A
A
A
Air Purge
Solvent Purge
3rd Flush Purge
*Exiting Fill
Dispense A
Dispense B
A
B
B
Gun Trigger(s) by Operator
0
1
2
3
*Exiting Fill Time 0->1
Color Fill Time 1->2
Mixed Fill Time 2->3
Notes:
Mixed Material Purge Timers from old recipe
CC Purge/Fill Timers and Mixed Fill Time from new recipe
*Exiting Fill Source and Length are Programmable
Load tables from new recipe
FIG. 86. Grafiek 18 kleurwissel
72
313970B
Alarmsignalen en waarschuwingen
Alarmsignalen en waarschuwingen
LET OP
De vloeistof niet gebruiken in de leiding die met een
verkeerde mengverhouding doseerde, aangezien hij
dan mogelijk niet goed uithardt.
Systeemalarmen
De waarschuwingssignalen maken u attent op een
probleem en helpen te voorkomen dat er met een
verkeerde doseerverhouding wordt gespoten. Als een
alarmsituatie optreedt, stopt het systeem en gebeurt het
volgende:
•
Een rode LED gaat branden of knippert op het
operatorstation.
• Het operatorstation geeft een alarm weer
(E-code, E-1 tot E-27), zie FIG. 87.
• Er is een geluidssignaal te horen.
• De statusbalk op de EasyKey-display toont de
alrmcode (E-code) met een beschrijving (zie Tabel 10).
Alarmindicator (rood)
Display
Receptindicator (groen)
TI11614A
Een alarmsituatie opheffen
en herstarten
OPMERKING: Als er zich een alarm voordoet, zorg
er dan voor dat u de E-code beppaald hebt voordat
u het alarm reset. Zie Tabel 10. Als u vergeten bent
welke E-code zich voorgedaan heeft gebruikt u de
Alarmschermen (pagina 22) om de laatste tien alarmen
met datum- en tijdstempels te bekijken.
Om alarmen te resetten, zie Tabel 11. U kunt veel
alarmen resetten door gewoon op de Alarmreset
toets te drukken.
Tabel 10: Systeemalarm/waarschuwingscodes
CODE Omschrijving
Details
E-1
Fout in de communicatie
blz.74
E-2
Alarm houdbaarheid
blz.74
E-3
Alarm, hoge mengverhouding
blz.75
E-4
Alarm, lage mengverhouding
blz.76
E-5
Overdosering A/B Dosering te klein Alarm
blz.77
E-6
Overdosering B/A Dosering te klein Alarm
blz.77
E-7
Alarm, doseertijd A
blz.78
E-8
Alarm, doseertijd B
blz.78
E-9
Alarm mengen in instelling
blz.79
E-10
Alarm, uitschakelen via afstandsbediening
blz.79
E-11
Doorspuitvolume-alarm
blz.79
E-12
Alarm CAN-netwerkcommunicatiefout
blz.79
E-13
Alarm hoog debiet
blz.79
E-14
Alarm laag debiet
blz.79
E-15
Waarschuwing systeem stationair
blz.80
E-16
Waarschuwing: Instellingen veranderd
blz.80
E-17
Waarschuwing: Systeem ingeschakeld
blz.80
FIG. 87. Operatorstation
E-18
Waarschuwing: Standaard
instellingen geladen
blz.80
Systeemwaarschuwingen
E-20
Alarm doorspuiten beginnen
blz.80
E-21
Alarm Materiaalvullen
blz.81
Tabel 10 is een lijst met de systeemwaarschuwingscodes.
Zij stoppen de operationele werkzaamheden niet en er
is geen alarm te horen. Ze worden in het overzicht met
de tijd en de datum erbij en kunnen worden bekeken op
een PC met behulp van het ProMix 2KS-webinterface
(zie handleiding 313386).
E-22
Alarm Tank A laag
blz.81
E-23
Alarm Tank B laag
blz.81
E-24
Alarm Tank S laag
blz.81
E-25
Alarm, Autodump voltooid
blz.81
E-26
Alarm Kleur/katalysatordoorspuiten
blz.81
E-27
Alarm kleur/katalysatorvullen
blz.81
313970B
73
Alarm, foutopsporing
Alarm, foutopsporing
Tabel 11. Alarm, foutopsporing
E-1: COMM_ERROR
Oorzaak
Oplossing
Geen stroom naar de EasyKey.
Sluit de voedingskabel aan op de EasyKey.
Geen energiestroom naar vloeistofstation. De intrinsiek
veilige stroomkabel tussen de EasyKey en het
vloeistofstation is niet verbonden.
Controleer of alle kabels op de juiste wijze zijn
aangesloten. Zie de installatiehandleiding.
Geen energiestroom naar vloeistofstation. De zekering
van de vloeistofbesturingskaart is verbrand.
Controleer de staat van de zekering en vervang indien
nodig. Zie reparatie- en onderdelenhandleiding.
De glasvezekabel tussen de EasyKey en het
vloeistofstation is niet verbonden.
Controleer of alle kabels op de juiste wijze zijn
aangesloten. Zie de installatiehandleiding.
De optische glasvezelkabel is geknapt of verbogen.
Controleer of de kabels niet zijn geknapt of gebogen
in een straal die kleiner is dan 1,6 in. (40 mm).
Vuile uiteinden van de optische glasvezelkabel.
Haal de uiteinden van de optische glasvezelkabel los
en reinig ze met een niet pluizende doek.
Een communicatiekabel of connector is defect.
Vervang de kabel.
E-2: POTLIFE_ALARM
Oorzaak
De houdbaarheidsduur werd verstreken voor het
gemengd materiaal.
LET OP
Om ervoor te zorgen dat het gemengd materiaal niet
opdroogt in de apparatuur zet u de stroomschakelaar
niet uit. Volg een van de oplossingen aan de rechter kant.
74
Oplossing
Druk op de toets Alarm
uitschakelen om het
geluidssignaal uit te schakelen. Spuit het systeem
door met oplosmiddel, vers gemengd materiaal
of een nieuwe kleur:
•
Doorspuiten oplosmiddel - zie Gemengd
materiaal uit het systeem verwijderen op
pagina 55. Het systeem wordt doorgespoten tot
de vooringestelde doorspuittijd voltooid is.
•
Doorspuiten nieuw gemengd materiaal - ga naar
de Mengmodus en sproei het gewenste volume om
de timer te resetten.
•
Kleurwissel - voer een kleurwissel uit, pagina 61.
313970B
Alarm, foutopsporing
Tabel 11. Alarm, foutopsporing
E-3: RATIO_HIGH_ALARM
Systeem met sequentiële dosering
De mengverhouding is hoger dan de ingestelde tolerantie bij de vorige doseercyclus.
Systeem met dynamische dosering
De mengverhouding is hoger dan de ingestelde tolerantie voor een A naar B componentvolume.
Oorzaak
Er is te weinig beperking in het systeem.
Oplossing
•
Controleer of het systeem volledig geladen is met
materiaal.
•
Controleer of het cyclusbereik van de toevoerpomp
goed is ingesteld.
•
Controleer of de spuittip/-tuitje de correcte grootte
heeft voor de stroom en de toepassing en dat het
niet versleten is.
•
Controleer of de vloeistofregulator goed ingesteld is.
Als het alarm tijdens de start optreedt, na het doorspuiten, Beperk de beweging van de pistoolnaald om de eerste
dan was de stroomsnelheid waarschijnlijk te hoog.
vloeistofafgifte in te perken tot de vloeistofslangen
volledig zijn gevuld met materiaal.
Als het alarm optreedt als u al enige tijd aan het spuiten
bent, is de druk van de vloeistoftoevoer op beide
materialen mogelijk niet in balans.
Stel de druk van de regelaars van de vloeistoftoevoer
naar componenten A en B zo in dat ze ongeveer gelijk
zijn. Als de druk al ongeveer gelijk is, controleer dan
of de doseerkranen voor component A en B goed
functioneren.
Trage activering van de kleppen van componenten A of B.
Dit kan de oorzaak zijn:
Bedien de magneetkleppen van doseerkranen A en B
handmatig, zoals staat aangegeven in de ProMix 2KSherstel-/onderdelenhandleiding om te kijken of ze goed
werken.
•
De luchtdruk naar de klepaandrijving is te laag.
•
Verhoog de luchtdruk. De luchtdruk moet tussen
75-120 psi (0,52-0,84 Mpa, 5,2-8,4 bar) bedragen,
120 psi (0,84 MPA, 8,4 bar) is aanbevolen.
•
Er is iets dat de relais van de leiding blokkeert en in
de weg zit van de lucht voor de aandrijving de van
de klep.
•
Er kan vuil of vocht in de luchttoevoer zitten. Zorg
voor geschikte filtratie.
•
Een doseerkraan is te ver dichtgedraaid.
•
Zie Tabel 7: Afstellingen mengstukkleppen,
pagina 49, voor aanpassingsrichtlijnen.
•
De vloeistofdruk is hoog en de luchtdruk is laag.
•
Stel de luchtdruk en de vloeistofdruk in. Zie de
aanbevolen luchtdruk hierboven.
313970B
75
Alarm, foutopsporing
Tabel 11. Alarm, foutopsporing
E-4: RATIO_LOW_ALARM
Systeem met sequentiële dosering
De mengverhouding is lager dan de ingestelde tolerantie bij de vorige doseercyclus.
Systeem met dynamische dosering
De mengverhouding is lager den de ingestelde tolerantie voor een A naar B componentvolume.
Oorzaak
Er is teveel beperking in het systeem.
Oplossing
•
Controleer of het systeem volledig geladen is met
materiaal.
•
Controleer of het cyclusbereik van de toevoerpomp
goed is ingesteld.
•
Controleer of de spuittip/-tuitje de correcte grootte
heeft voor de stroom en de toepassing, en dat het
niet verstopt zit.
•
Controleer of de vloeistofregulator goed ingesteld is.
Als het alarm tijdens de start optreedt, na het
doorspuiten, dan was de stroomsnelheid waarschijnlijk
te hoog.
Beperk de beweging van de pistoolnaald om de eerste
vloeistofafgifte in te perken tot de vloeistofslangen
volledig zijn gevuld met materiaal.
Als het alarm optreedt als u al enige tijd aan het spuiten
bent, is de druk van de vloeistoftoevoer op beide
materialen mogelijk niet in balans.
Stel de druk van de regelaars van de vloeistoftoevoer
naar componenten A en B zo in dat ze ongeveer gelijk
zijn. Als de druk al ongeveer gelijk is, controleer dan of
de doseerkranen voor component A en B goed
functioneren.
Trage activering van de kleppen van componenten A of B.
Dit kan de oorzaak zijn:
Bedien de magneetkleppen van doseerkranen A en B
handmatig, zoals staat aangegeven in de ProMix 2KSherstel-/onderdelenhandleiding om te kijken of ze goed
werken.
•
De luchtdruk naar de klepaandrijving is te laag.
•
Verhoog de luchtdruk. De luchtdruk moet tussen
75-120 psi (0,52-0,84 Mpa, 5,2-8,4 bar) bedragen,
120 psi (0,84 MPA, 8,4 bar) is aanbevolen.
•
Er is iets dat de relais van de leiding blokkeert
en in de weg zit van de lucht voor de aandrijving
de van de klep.
•
Er kan vuil of vocht in de luchttoevoer zitten.
Zorg voor geschikte filtratie.
•
Een doseerkraan is te ver dichtgedraaid.
•
Zie Tabel 7: Afstellingen mengstukkleppen,
pagina 49, voor aanpassingsrichtlijnen.
•
De vloeistofdruk is hoog en de luchtdruk is laag.
•
Stel de luchtdruk en de vloeistofdruk in. Zie de
aanbevolen luchtdruk hierboven.
76
313970B
Alarm, foutopsporing
Tabel 11. Alarm, foutopsporing
E-5: OVERDOSE_A/B_DOSE_TOO_SHORT_ALARM en
E-6: OVERDOSE_B/A_DOSE_TOO_SHORT_ALARM
E-5: De dosering voor A is te groot, waardoor de hoeveelheid materiaal wanneer gemengd met B te groot is voor
de capaciteit van de mengkamer.
E-6: De dosering voor B is te groot, waardoor de hoeveelheid materiaal wanneer gemengd met A te groot is voor
de capaciteit van de mengkamer.
Oorzaak
Oplossing
De pakkingen van de klep(pen) van de naald/zitting
lekken. Controleer FIG. 11 Totaalscherm op pagina 22.
Als A en B simultaan worden gedoseerd (enkel bij
sequentële dosering) is er een lek.
Herstel het ventiel (zie de ventielhandleiding 312782).
De monsterafnamekraan lekt.
Draai de klep aan of vervang hem.
Stroommeterfluctuaties als gevolg van drukpulsatie.
Nakijken op drukpulsatie:
1. Sluit alle kleppen van het mengstuk.
2. Draai de circulatiepompen open en alle apparatuur
in de spuitcabine (zoals ventilatoren en lopende
banden).
3. Controleer of de ProMix 2KS een lage
vloeistofstroom aangeeft.
4. Als de ProMix 2KS aangeeft dat er een lage
vloeistofstroom is en er zijn geen lekkages bij het
pistool of bij enige pakking of fitting, dan hebben
de stroommeters waarschijnlijk te lijden van
drukpulsatie.
5. Sluit de vloeistofafsluiter tussen het
vloeistoftoevoersysteem en de stroommeter.
De stroomindicatie moet stoppen.
6. Installeer zonodig drukregelaars of een druktank
op de vloeistofinlaten naar de ProMix 2KS om de
toevoerdruk van de vloeistoftoevoer te verlagen.
Neem contact op met uw Graco-leverancier voor
meer informatie.
De aandrijving voor de kleppen van component A of B
is traag.
Zie E-3: RATIO_HIGH_ALARM en E-4:
RATIO_LOW_ALARM op pagina's 75-76.
Er wordt met een hoge mengverhouding op hoge
stroomsnelheid gewerkt.
Het kan noodzakelijk zijn om de stroomsnelheid door
de doseerkraan voor component B te beperken door
de zeskantmoer ervan (E) af te stellen. Zie blz. 47.
313970B
77
Alarm, foutopsporing
Tabel 11. Alarm, foutopsporing
E-7: DOSE_TIME_A_ALARM en E-8: DOSE_TIME_B_ALARM
E-7: Pistooltrekkerinvoer is actief (AFS of integratie) en er worden geen A-meterpulsen gedetecteerd tijdens
de geslecteerde dossertijd.
E-8: Pistooltrekkerinvoer is actief (AFS of integratie) en er worden geen B-meterpulsen gedetecteerd tijdens
de geslecteerde dossertijd.
Oorzaak
Het systeem staat op Mengen
en de trekker van
het pistool wordt slechts half ingedrukt, waardoor er wel
lucht maar geen vloeistof door het pistool stroomt.
Oplossing
Duw de trekker van het pistool volledig in.
De stroomsnelheid voor de vloeistof is te laag.
Verhoog de stroomsnelheid.
instelling voor de doseertijd is te kort voor het huidige
debietbereik.
Verhoog de doseertijdinstelling.
De stroommeter of de kabel is defect of de stroommeter Om de werking van de metersensoren te controleren,
is verstopt.
verwijder de kap om de sensor bloot te leggen. Beweeg
met een metalen gereedschap voor de sensor.
TI12792a
Als er een meter- of kabelfout is zult u een groot verschil
zien tussen de hoeveelheid gespoten vloeistof en het
volume van de vloeistofmeter die op de EasyKey wordt
weergegeven. Reinig of vervang de meter indien nodig.
Zie ook de meterhandleiding 308778.
Volg de De meter kalibreren-procedure op pagina 59.
De aandrijving voor de kleppen van component A of B
is traag.
Zie E-3: RATIO_HIGH_ALARM en E-4:
RATIO_LOW_ALARM op pagina's 75-76.
De toevoerpomp staat niet aan.
Zet de toevoerpomp aan.
Er is een luchtlek onder de luchtstroomschakelaar.
Controleer de luchtslangen op lekken en herstel.
De schakelaar voor de luchtstroming zit vast
en staat open.
Reinig of vervang de luchtstroomschakelaar.
78
313970B
Alarm, foutopsporing
Tabel 11. Alarm, foutopsporing
E-9: MIX_IN_SETUP_ALARM
Oorzaak
Probeer het systeem te bedienen in de instelmodus.
Oplossing
Het systeem moet in stand-by staan om het huidige
recept te veranderen en mag niet worden bediend.
E-10: REMOTE_STOP_ALARM
Oorzaak
Het automatiseringssysteem heeft aangegeven dat het
systeem alle operaties moet stoppen.
Oplossing
Operaties stopzetten. Probleemoplossing
automatiseringssysteem.
E-11: PURGE_VOLUME_ALARM
Oorzaak
Oplossing
De stroomschakelaar voor het ProMix 2KS
Auto-oplosmiddel is niet geactiveerd tijdens
het doorspuiten.
Controleer of het pistool niet uitgeschakeld is en dat de
stroomschakelaar voor het oplosmiddel is geactiveerd
tijdens het doorspuiten.
Het minimale spoelvolume staat te hoog.
Verhoog de oplosmiddeltoevoer of verminder
de instelling voor het minimale volume.
Geen meterpulses tijdens de kleur/katalysatorafvoer.
De aanvoer van het oplosmiddel voor de kleurwissel
is niet goed ingesteld of functioneert niet. Controleer
de instelling voor Kleurwissel.
E-12: CAN_COMM_ERROR_ALARM
Oorzaak
Oplossing
De communicatie tussen de kleurwisselmodule en het
vloeistofstation werd onderbroken.
Controleer of alle kabels op de juiste wijze zijn aangesloten.
De communicatie tussen de kleurwisselmodule en het
vloeistofstation werd onderbroken. De zekering van
de vloeistofbesturingskaart is verbrand.
Controleer de staat van de zekering en vervang indien
nodig. Zie reparatie- en onderdelenhandleiding.
De communicatie tussen het operatorstation en het
vloeistofstation werd onderbroken.
Controleer of alle kabels op de juiste wijze zijn
aangesloten.
E-13: HIGH_FLOW_ALARM of E-14: LOW_FLOW_ALARM (kan ook ingesteld worden als waarschuwing)
Oorzaak
Het vloeistofsysteem produceert te veel of te weinig
vloeistof.
313970B
Oplossing
Controleer het vloeistofsysteen op beperkingen, lekken,
vloeistoftoevoer op, incorrecte instellingen, etc. Verhoog
of verminder zoals gewenst het debietbereik.
79
Alarm, foutopsporing
Tabel 11. Alarm, foutopsporing
E-15: SYSTEM_IDLE_WARNING
Oorzaak
Menginvoer is hoog, maar de pistooltrekker werd voor
2 minuten niet ingedrukt.
Oplossing
Als u niet aan het verven bent reset u het alarm en gaat
u verder met verven.
Als u aan het verven bent sluit u de luchtstroomschakelaar
van de vloeistofmeter uit en controleert u die.
E-16: SETUP_CHANGE_WARNING
Oorzaak
De instelparameters van het systeem werden veranderd.
Oplossing
Geen actie vereist. Zie de log die beschikbaar is via het
geavanceerde webinterface.
E-17: POWER_ON_WARNING
Oorzaak
De voedingscyclus naar het systeem is in gang gezet.
Oplossing
Geen actie vereist. Zie de log die beschikbaar is via het
geavanceerde webinterface.
E-18: DEFAULTS_LOADED_WARNING
Oorzaak
De fabrieksinstelling zijn op het systeem geïnstalleerd.
Oplossing
Geen actie vereist. Zie de log die beschikbaar is via het
geavanceerde webinterface.
E-20: PURGE_INITIATE_ALARM
Oorzaak
Oplossing
Het systeem detecteert verstuifde lucht naar het pistool
wanneer doorspuiten is geselecteerd.
Schakel de pistoollucht uit.
Voor systemen met een pistoolspoelkast: het pistool
bevindt zich niet in de spoelkast wanneer doorspuiten
werd geselecteerd.
Plaats het pistool in de pistoolspoelkast. Controleer of de
pistoolspoelkast correct functioneert.
Voor systemen met auto-afvoer aan: het pistool bevindt
zich niet in de kast wanneer de auto-afvoer werd
geselecteerd.
Plaats het pistool in de pistoolspoelkast. Controleer of de
pistoolspoelkast correct functioneert.
80
313970B
Alarm, foutopsporing
Tabel 11. Alarm, foutopsporing
E-21: MATERIAL_FILL_ALARM
Oorzaak
Voor systemen waarbij een minimaal vulvolume
voor gemengd materiaal werd ingevoerd: het systeem
detecteert dat het vulvolume niet bereikt wordt tijdens
het vullen van het gemengd materiaal.
Oplossing
Controleer op beperkingen of lekken in het
vloeistoftoevoersysteem.
Controleer of het vulvolume goed ingesteld is:
•
•
Pas het vulvolume aan.
Pas de vultijd aan.
E-22: TANK_A_LOW_ALARM, E-23: TANK_B_LOW_ALARM of E-24: TANK_S_LOW_ALARM
Oorzaak
Het tankvolume bereikt de drempelwaarde voor
laag niveau.
Oplossing
Het EasyKey-scherm zal het alarm weergeven en
de gebruiker een van de volgende dingen laten doen:
•
•
Hervul tankvolume om het alarm om te heffen.
Ga verder met mengen door „Spuit 25% van het
resterende volume” te selecteren. Als deze selectie
gekozen wordt zal er zich een tweede alarm
voordoen nadat de overblijvende 25% van het
volume werd gemengd. Hervul tankvolume om het
alarm om te heffen.
E-25: AUTO_DUMP_COMPLETE_ALARM
Oorzaak
Een houdbaarheidsalarm is meer dan 2 minuten actief,
de pistoolspoelkast is actief en het pistool zit in de
spoelkast en een auto-afvoerspoeling is voltooid.
Oplossing
Gebruik al het gemengd materiaal voordat
de houdbaarheid verstrijkt.
E-26: COLOR/CATALYST_PURGE_ALARM
Oorzaak
Het systeem detecteert geen meterimpulsen, of een
onderbreking in de meterpulsen bij de kleur/katalysator
doorspuittijd duurt langer dan 1 seconde.
Oplossing
Controleer of de meterkabel verbonden is.
Reinig of herstel de meter.
E-27: COLOR/CATALYST_FILL_ALARM
Oorzaak
Oplossing
Het systeem detecteert geen meterimpulsen, of het
systeem moet ten minste 10 cc materiaal van iedere
zeide door de kleur/katalysator vultijd detecteren.
Controleer of de meterkabel verbonden is.
Pistool, afvoerkraan of correcte kleur/katalysatorklep
niet open.
Draai de kraan open.
Het materiaal is op.
Controleer het vloeistofniveau en vul bij indien nodig.
313970B
Reinig of herstel de meter.
81
Alarm, foutopsporing
82
313970B
Schematische diagrammen
Schematische diagrammen
Schema pneumatisch systeem
COLOR
CHANGE
CONTROL
A B
SE BE
CLO 2 TU
5/3 N
E
OP
DOSE A
VALVE
12 VDC
4-WAY SOLENOID
A B
SE BE
CLO 2 TU
5/3 N
E
OP
DOSE B
VALVE
12 VDC
3/8 AIR FILTER
MANUAL DRAIN
5 MICRON
WALL MOUNT ONLY
AIR INPUT
4-WAY SOLENOID
LUCHTBESTURING
LUCHT VOOR HET DOORSPUITEN
05
A B
SE BE
CLO 2 TU
5/3 N
E
OP
PURGE A
VALVE
4-WAY SOLENOID
A B
12 VDC
A B
AIR EXHAUST MUFFLER
SE BE
CLO 2 TU
5/3 EN
OP
PURGE B
VALVE
SE BE
CLO 2 TU
5/3 N
E
OP
PURGE C
VALVE
(OPTIONAL)
E
DUMP A
VALVE
(OPTIONAL)
E
DUMP B
VALVE
(OPTIONAL)
12 VDC
3-WAY SOLENOID
A
UB
2T
5/3 N
E
OP
A
UB
2T
5/3 N
E
OP
AIR INPUT
12 VDC
3-WAY SOLENOID
3-WAY SOLENOID
A
E
UB
2T
5/3 N
E
OP
GFB 1
VALVE
(OPTIONAL)
UB
2T
5/3 N
E
OP
E
A
GFB 2
VALVE
(OPTIONAL)
12 VDC
3-WAY SOLENOID
COLOR 13
COLOR 14
COLOR 15
COLOR 16
COLOR 17
COLOR 18
COLOR 19
COLOR 20
COLOR 21
COLOR 22
COLOR 23
COLOR 24
COLOR 25
COLOR 26
COLOR 27
COLOR 28
COLOR 29
COLOR 30
MAC
36 SERIES SOLENOID VALVES
12 VDC
313970B
COLOR 1
COLOR 2
COLOR 3
COLOR 4
COLOR 5
COLOR 6
COLOR 7
COLOR 8
COLOR SOLVENT
COLOR 9
COLOR 10
COLOR 11
COLOR 12
CATALYST 1
CATALYST 2
CATALYST 3
CATALYST 4
CATALYST SOLVENT
12 VDC
4-WAY SOLENOID
MANIFOLD
1/4 TUBE
12 VDC
4-WAY SOLENOID
TO MANIFOLD
MANIFOLD
FLUSH AIR TO FLUID INLET
1/4 TUBE
AIR EXHAUST MUFFLER
COLOR
VALVE
STACKS
83
Schematische diagrammen
Schema elektrisch systeem
OPMERKING: Het elektrisch schema illustreert alle mogelijke bedradingsuitbreidingen voor een
ProMix 2KS-systeem. Sommige afgebeelde onderdelen zijn niet met alle systemen meegeleverd.
Laag-risicogebied
NON-HAZARDOUS AREA
OPERATOR INTERFACE
DC OK
+24 VDC
COMMON
COMMON
+
+
-
1
2
POWER
SUPPLY
L1
N
L1 85-250 VAC
N
LINE
FILTER
L1
N
GND
1
2
3
POWER HARNESS
BARRIER
BOARD
J1
1
2
3
4
5
J5
1
2
3
J4
1
2
3
UNUSED
UNUSED
UNUSED
UNUSED
UNUSED
L1
N
GND
GND LUG
GND N L1
85-250
VAC
1 POWER
2 ROCKER
1A SWITCH
1B
2A
2B
OPEN
OPEN
HARNESS
L1 TERMINAL
N
BLOCK
GND
+12VDC I/S (RED)
COM (BLACK)
SHIELD
CABLE
+24VDC
OPEN
COMMON
(50' STD.)/
(100' OPTION)
ALARM
MEMBRANE
SWITCH
WITH
RIBBON
CABLE
J4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
DISPLAY
BOARD
J9
J6
RJ45
1
2
3
4
+
-
+
-
RJ45
3'
POWER DIST.
TERMINAL
BLOCKS
J2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
+
-
+
-
+
-
+
RJ45
J3
REMOTE
I/O
INTEGRATION
BOARD
SHIELD
DISPLAY
-
RJ45
1
2
3
4
J5 5
6
7
8
9
10
J2
FLOW CONTROL CAL. (BLK)
GUN TRIGGER (WHT)
DIGITAL IN COMMON (RED)
REMOTE STOP (GRN)
ALARM RESET (BRN)
ALARM OUTPUT (BLU)
DIGITAL OUTPUT COMMON (ORG)
POT LIFE (YEL)
FLOW RATE ANALOG IN (PUR)
FLOW RATE ANALOG COMMON (GRAY)
J4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
MIX INPUT
PURGE INPUT
JOB COMPLETE INPUT
EXTERNAL CLR CHG READY
RESET ALARM INPUT
DIGITAL INPUT COMMON
DIGITAL INPUT COMMON
RECIPE BIT 0 INPUT
RECIPE BIT 1 INPUT
RECIPE BIT 2 INPUT
RECIPE BIT 3 INPUT
RECIPE BIT 4 INPUT
RECIPE BIT 5 INPUT
RECIPE CHANGE INPUT
1
2
3
4
5
6
7
8
DIGITAL OUTPUT COMMON/POWER
PURGE/RECIPE CHG ACTIVE OUTPUT
MIX ACTIVE OUTPUT
MIX READY OUTPUT
FILL ACTIVE
FLOW CAL. ACTIVE
FLOW RATE ALARM OUTPUT
DIGITAL OUTPUT COMMON/POWER
1
2
3
DIGITAL OUTPUT COMMON/POWER
SPECIAL OUTPUT #1
SPECIAL OUTPUT #2
SPECIAL OUTPUT #3
SPECIAL OUTPUT #4
DIGITAL OUTPUT COMMON/POWER
J5 4
5
6
I/O HARNESSES
J10
1
2
3
4
5
6
RS485 INTEGRATION A (WHT/BLU)
RS485 INTEGRATION B (BLU/WHT)
RS485 INTEGRATION GROUND (SHIELD)
RS485 NETWORK A (WHT/ORG)
RS485 NETWORK B (ORG/WHT)
RS485 NETWORK GROUND (SHIELD)
1
2
3
4
5
6
(+24) YEL
(COM) GRAY
ORG
BRN
RED
TERMINAL
BLOCKS
BEACON
CABLE
J7
J8
P1
RJ45
FO IN (BLK)
FO OUT (BLU)
RJ45
3'
RJ45
BULKHEAD
RJ45
RJ45
3'
(25'-200' OPTIONS)
84
WEB SERVER
MODULE
313970B
Schematische diagrammen
Schema elektrisch systeem
OPMERKING: Het elektrisch schema illustreert alle mogelijke bedradingsuitbreidingen voor een
ProMix 2KS-systeem. Sommige afgebeelde onderdelen zijn niet met alle systemen meegeleverd.
Hoog-risicogebied
HAZARDOUS AREA
FLUID PANEL CONTROL BOX
FLUID
PANEL
CONTROL
BOARD
J10
1 +12VDC I/S
2 COM
3 SHIELD
3X CABLE
J3
1
2
3
4
5
6
J12
1
2
3
4
5
6
J13
J5
MH2
J11
PWR (RED)
COM (BLACK)
SIG (WHITE)
SHIELD/GRN
PWR (RED)
COM (BLACK)
SIG (WHITE)
SHIELD/GRN
PWR (RED)
COM (BLACK)
SIG (WHITE)
SHIELD/GRN
UNUSED
UNUSED
UNUSED
UNUSED
UNUSED
UNUSED
1
2
3
4
5
6
FLOW METER A
FLOW METER SOLVENT
V/P ANALOG OUT (WHT)
PRESS. (GRN)
+12 V (RED)
GND (BLK)
CHASSIS (BARE)
GROUND
TERMINAL
(10')/
(40')
3
2
5
4
1
6' STD.
(3'-100' OPTIONS)
GRD (BLK)
+12VDC (RED)
SHIELD (BARE)
CAN H (WHT)
CAN L (BLU)
3
2
5
4
1
CLR 8
MANIFOLD
CLR 7
3
2
5
4
1
GRD (BLK)
+12VDC (RED)
SHIELD (BARE)
CAN H (WHT)
CAN L (BLU)
CLR 6
BOOTH
CONTROL
BOARD
CLR 5
CLR 4
CLR 3
J14
J9
313970B
FO OUT
(BLU)
J4
FO IN
(BLK)
J6
J1
BLACK
RED
BLACK
RED
BLACK
RED
BLACK
RED
BLACK
RED
BLACK
RED
6
5
4
3
2
1
6
5
4
3
2
1
BLACK
RED
BLACK
RED
BLACK
RED
BLACK
RED
BLACK
RED
BLACK
RED
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SIG
COM
SIG
COM
SIG
COM
SIG
COM
SIG
COM
MANIFOLD
CLR 1
DUMP B
GFB #1
GFB #2
DUMP A
MANIFOLD
NOT USED
SOL CLR
1
2
3
4
5
6
+12VDC
COM
+12VDC
COM
+12VDC
COM
1
2
3
4
5
6
+12VDC
COM
+12VDC
COM
+12VDC
COM
1
2
3
4
5
6
J7/J11
PURGE A
NOT USED
NOT USED
DOSE B
DOSE A
AIR FLOW SWITCH 1
AIR FLOW SWITCH 2
1
2
3
4
5
J2
J4
SIG (RED)
COM (BLK)
TECNO
V/P
+ PRESSURE (GRN)
COM (RED)
EX+ (WHT)
- PRESSURE (BLK)
SHIELD (BARE)
FLUID
PRESS.
SENS.
J8
J15
J14
J9
J16
J10
MANIFOLD
6
5
4
3
2
1
COM
+12VDC
COM
+12VDC
COM
+12VDC
6
5
4
3
2
1
COM
+12VDC
COM
+12VDC
COM
+12VDC
CLR 12
6
5
4
3
2
1
COM
+12VDC
COM
+12VDC
COM
+12VDC
CAT 2
CLR 9
CLR 10
CLR 11
CAT 4
CAT 3
CAT 1
SOL CAT
1 4 5 2 3
6' STD.
J7/J11
PURGE C
PURGE B
1
2
1 4 5 2 3
COLOR
BOARD 1
(COLORS
1 THRU 12,
CATALYST
1 THRU 4)
+12VDC
COM
+12VDC
COM
+12VDC
COM
12 VDC
3-WAY SOLENOID
6
5
4
3
2
1
6
5
4
3
2
1
12 VDC
4-WAY SOLENOID
J15
1 FLOW
2 CONTROL
3 BOARD
4
5
J7/J11
CLR 2
J8
J1
1
2
3
4
5
6
50' STD.
J7
I.S. METERS
FLOW METER B
CLR 21
CLR 20
CLR 19
CLR 18
CLR 17
CLR 16
CLR 15
CLR 14
CLR 13
MANIFOLD
+12VDC
COM
+12VDC
COM
+12VDC
COM
1
2
3
4
5
6
+12VDC
COM
+12VDC
COM
+12VDC
COM
1
2
3
4
5
6
+12VDC
COM
+12VDC
COM
+12VDC
COM
1
2
3
4
5
6
1 4 5 2 3
COLOR
BOARD 2
(COLORS
13 THRU 30)
J8
J15
J14
J9
J16
J10
MANIFOLD
6
5
4
3
2
1
COM
+12VDC
COM
+12VDC
COM
+12VDC
6
5
4
3
2
1
COM
+12VDC
COM
+12VDC
COM
+12VDC
CLR 25
6
5
4
3
2
1
COM
+12VDC
COM
+12VDC
COM
+12VDC
CLR 28
CLR 22
CLR 23
CLR 24
CLR 26
CLR 27
CLR 29
CLR 30
SOLVENT FLOW SWITCH
GFB 1 PRESSURE SWITCH
GFB 2 PRESSURE SWITCH
85
86
DISPLAY BOARD
P1
BARRIER BOARD
J9
1
2
3
4
RJ45
DISPLAY BOARD
RJ45
J5
J1
J4
24 VDC+
IN
RED 18 AWG
BLACK 18 AWG
RED/BLACK/WHITE 22 AWG
J5-1
J5-2
J5-3
SHIELD/GRND
COMMON (BLACK)
+12 VDC I/S (WHITE)
UNUSED
UNUSED
J1-1
UNUSED
J1-2
UNUSED
J1-4
J1-3
UNUSED
RED 18 AWG
BLACK 18 AWG
J1-5
J4-1
J4-2
J4-3
GREEN/BLACK/WHITE 22 AWG
IS POWER
12 VDC
+
+
+
+
-
RED 18 AWG
BLACK 18 AWG
DC OK
+
-
-
24 VDC+
HIGH
VOLTAGE
IN
POWER SUPPLY
24 VDC+
OUTPUT
GND LUG
COMMON
RJ45
BROWN 16 AWG
RED 16 AWG
RJ45 BULKHEAD
N
N
L
L
2
1
POWER
ROCKER SWITCH
2A
1A
+
-
BROWN 16 AWG
RED 16 AWG
ALARM
LINE FILTER
N
L1
N
L1
GND
N
L1
GND
TERMINAL BLOCKS
BROWN 16 AWG
RED 16 AWG
GRN/YEL 16 AWG
Schematische diagrammen
EasyKey Elektrisch schema
313970B
313970B
1:1
2:1
3:1
4:1
5:1
6:1
7:1
8:1
Dosering van 50 cc
Dosering van 25 cc
Verhouding
9:1 10:1 11:1 12:1 13:1 14:1 15:1 16:1 17:1 18:1 19:1 20:1 21:1 22:1 23:1 24:1 25:1 26:1 27:1 28:1 29:1 30:1
Dosering
van 10 cc
Vloeistof: Hydraulisch olie
Viscositeit: 65,7 cps
Verhoudingstolerantie: 5%
Klepinstelling: 1,25 draait open (standaardinstelling)
A en B voedingsdruk: 300 psig
TESTOMSTANDIGHEDEN
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
3800
OPMERKING: De maximale stroom van het systeem is 3800 cc/min.
Prestatiegegevens van de meter (G3000 aan A en B)
Prestatiegegevens van de meter (G3000 aan A en B)
87
Stroomsnelheid (cc/min)
88
1:1
2:1
3:1
4:1
5:1
6:1
7:1
8:1
Dosering van 50 cc
Dosering van 25 cc
Verhouding
9:1 10:1 11:1 12:1 13:1 14:1 15:1 16:1 17:1 18:1 19:1 20:1 21:1 22:1 23:1 24:1 25:1 26:1 27:1 28:1 29:1 30:1
Dosering van 10 cc
Dosering van 25 cc
Dosering van 50 cc
Vloeistof: Hydraulisch olie
Viscositeit: 65,7 cps
Verhoudingstolerantie: 5%
Klepinstelling: 1,25 draait open (standaardinstelling)
A en B voedingsdruk: 300 psig
TESTOMSTANDIGHEDEN
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
3800
OPMERKING: De maximale stroom van het systeem is 3800 cc/min.
Prestatiegegevens van de meter (G3000 aan A, Coriolis aan B)
Prestatiegegevens van de meter (G3000 aan A, Coriolis aan B)
313970B
Stroomsnelheid (cc/min)
Technische informatie
Technische informatie
Maximale vloeistofwerkdruk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Basissysteem: 4000 psi (28 MPa, 280 bar)
Lagedruk-kleurwissel: 300 psi (2,1 MPa, 21 bar)
Hogedruk-kleurwissel: 3000 psi (21 MPa, 210 bar)
Coriolis-meterset: 2300 psi (16,1 MPa, 161 bar)
Maximum werkdruk, lucht. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 psi (0,7 MPa, 7 bar)
Luchttoevoer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75-100 psi (0,5-0,7 MPa, 5,2-7 bar)
Inlaatgrootte luchtfilter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3/8 npt(i)
Luchtfiltratie voor air logic en luchtdoorspuiten
(meegeleverd door Graco) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 micron (minimum) filtratie vereist; schone en droge lucht.
Luchtfiltratie voor luchtverstuiving
(niet meegeleverd) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 micron (minimum) filtratie vereist; schone en droge lucht.
Mengverhoudingsbereik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1:1- 50:1*
Mengverhoudingsnauwkeurigheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . maximaal ± 1%, door gebruiker te kiezen
Geschikte vloeistoffen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . een of twee componenten:
• verf op basis van oplosmiddel en op waterbasis
• polyurethanen
• epoxy’s
• zuurgekatalyseerde vernis
• vochtgevoelige isocyanaten
Viscositeitsbereik van de vloeistof . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-5000 cps*
Vloeistoffiltratie (niet meegeleverd) . . . . . . . . . . . . . . . . . Minimaal maasgrootte 100
Bereik stroomsnelheid vloeistof*
G3000, G250 meter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75-3800 cc/min. (0,02-1,00 gal/min.)
G3000HR, G250HR Meter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38-1900 cc/min. (0,01-0,50 gal/min.)
Coriolis-meter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-3800 cc/min. (0,005-1,00 gal/min.)
S3000 Oplosmiddelmeter (accessoire) . . . . . . . . . . . 38-1900 cc/min. (0,01-0,50 gal/min.)
Afmetingen materiaalinlaat
Debietmeter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/4 npt(f)
Doseerklep/kleurklepadapters . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/4 npt(f)
Grootte vloeistofuitlaat (statische menger) . . . . . . . . . . . . 1/4 npt(f)
Vereisten externe stroomvoorziening . . . . . . . . . . . . . . . Trekt maximaal 85-250 V/AC, 50/60 Hz, 2 Amp
Een stroomonderbreker van maximaal 15 Amp vereist
Maat 8 tot 14 AWG stroomdraad
Temperatuurbereik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41-122 °F (5-50 ° C)
Omgevingsomstandigheden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . binnengebruik, vervuilingsgraad (2), installatiecategorie II
Geluidsniveau
Geluidsdrukniveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . onder 70 dBA
geluidsvermogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . onder 85 dBA
Bevochtigde delen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303, 304, SST, wolframcarbide (met binder van nikkel)
perfluoroelastomer, PTFE
*
Afhankelijk van de geprogrammeerde K-factor en toepassing. De maximaal toelaatbare pulsfrequentie van de
stroommeter is 425 Hz (pulsen/sec.). Raadpleeg voor nadere informatie over viscositeiten, stroomsnelheden of
mengverhoudingen uw Graco-leverancier.
Zie de handleidingen van de afzonderlijke onderdelen voor meer technische gegevens.
313970B
89
Standaardgarantie van Graco
Graco garandeert dat alle in dit document genoemde en door Graco vervaardigde apparatuur waarop de naam Graco vermeld staat, op de datum
van verkoop voor gebruik door de oorspronkelijke koper vrij is van materiaal- en fabricagefouten. Met uitzondering van speciale, uitgebreide,
of beperkte garantie zoals gepubliceerd door Graco, zal Graco, gedurende een periode van twaalf maanden na verkoopdatum, elk onderdeel van
de apparatuur dat naar het oordeel van Graco gebreken vertoont herstellen of vervangen. Deze garantie is alleen van toepassing op voorwaarde
dat de apparatuur conform de schriftelijke aanbevelingen van Graco geinstalleerd, bediend en onderhouden werd.
Normale slijtage en veroudering, of slecht functioneren, beschadiging of slijtage veroorzaakt door onjuiste installatie, verkeerde toepassing,
slijpend materiaal, corrosie, onvoldoende of onjuist uitgevoerd onderhoud, nalatigheid, ongeval, eigenmachtige wijzigingen aan de apparatuur,
of het vervangen van Graco-onderdelen door onderdelen van andere herkomst, vallen niet onder de garantie en Graco is daarvoor niet
aansprakelijk. Graco is ook niet aansprakelijk voor slecht functioneren, beschadiging of slijtage veroorzaakt door de onverenigbaarheid van
Graco-apparatuur met constructies, toebehoren, apparatuur of materialen die niet door Graco geleverd zijn, en ook niet voor fouten in het
ontwerp, bij de fabricage of het onderhoud van constructies, toebehoren, apparatuur of materialen die niet door Graco geleverd zijn.
Deze garantie wordt verleend onder de voorwaarde dat de apparatuur waarvan de koper stelt dat die een defect vertoont gefrankeerd wordt verzonden
naar een erkende Graco dealer opdat de aanwezigheid van het beweerde defect kan worden geverifieerd. Indien het beweerde defect inderdaad
wordt vastgesteld zal Graco de defecte onderdelen kosteloos herstellen of vervangen. De apparatuur zal gefrankeerd worden teruggezonden
naar de oorspronkelijke koper. Indien bij de inspectie geen materiaal- of fabricagefouten worden geconstateerd, dan zullen de herstellingen
worden uitgevoerd tegen een redelijke vergoeding, in welke vergoeding de kosten van onderdelen, arbeid en vervoer begrepen kunnen zijn.
DEZE GARANTIE IS EXCLUSIEF, EN TREEDT IN DE PLAATS VAN ENIGE ANDERE GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET,
DAARONDER MEDEBEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES BETREFFENDE VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID
VOOR EEN BEPAALDE TOEPASSING.
De enige verplichting van Graco en het enige verhaal van de klant bij schending van de garantie is zoals hierboven bepaald is. De koper gaat ermee
akkoord dat geen andere verhaalsmogelijkheid (daarin medebegrepen, maar niet beperkt tot vergoeding van incidentele schade of van vervolgschade
door winstderving, gemiste verkoopopbrengsten, letsel aan personen of materiële schade, of welke andere incidentele verliezen of vervolgverliezen
dan ook) aanwezig is. Elke klacht wegens inbreuk op de garantie moet binnen twee (2) jaar na aankoopdatum kenbaar worden gemaakt.
GRACO GEEFT GEEN GARANTIE EN WIJST ELKE IMPLICIETE GARANTIE AF BETREFFENDE VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID
VOOR EEN BEPAALDE TOEPASSING, MET BETREKKING TOT TOEBEHOREN, APPARATUUR, MATERIALEN OF COMPONENTEN
DIE GRACO GELEVERD, MAAR NIET VERVAARDIGD HEEFT. Deze items, die verkocht, maar niet vervaardigd worden door Graco (zoals
elektrische motoren, schakelaren, slangen, etc.) zijn, indien van toepassing, onderhevig aan de garantie van de fabrikant. Graco zal aan de koper
redelijke ondersteuning verlenen bij het aanspraak maken op die garantie.
Graco is in geen geval aansprakelijk voor indirecte, incidentele of speciale schade of gevolgschade die het gevolg is van het feit dat Graco zulke
apparatuur heeft geleverd, of van de uitrusting, de werking, of het gebruik van producten of andere goederen op deze wijze verkocht, ongeacht of
die ontstaat door inbreuk op een contract, inbreuk op garantie, nalatigheid van Graco, of anderszins.
FOR GRACO CANADA CUSTOMERS
The Parties acknowledge that they have required that the present document, as well as all documents, notices and legal proceedings entered into,
given or instituted pursuant hereto or relating directly or indirectly hereto, be drawn up in English. Les parties reconnaissent avoir convenu que
la rédaction du présente document sera en Anglais, ainsi que tous documents, avis et procédures judiciaires exécutés, donnés ou intentés,
à la suite de ou en rapport, directement ou indirectement, avec les procédures concernées.
Graco-informatie
Voor de meest recente informatie over de producten van Graco, surf naar www.graco.com.
OM EEN BESTELLING TE PLAATSEN, neem contact op met uw Graco-dealer of bel met de dichtstbijzijnde dealer.
Telefoon: 612-623-6921 of gratis: 1-800-328-0211 Fax: 612-378-3505
Alle geschreven en afgebeelde gegevens in dit document geven de meest recente productinformatie
weer zoals bekend op het tijdstip van publicatie.
Graco behoudt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen zonder bericht vooraf.
This manual contains Dutch. MM 312776
Hoofdkantoor Graco: Minneapolis
Kantoren in buitenland: Belgium, China, Japan, Korea
GRACO INC. P.O. BOX 1441 MINNEAPOLIS, MN 55440-1441
Copyright 2009, Graco Inc. is geregistreerd overeenkomstig I.S. EN ISO 9001
www.graco.com
Herzien 12/2009
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement