Graco 334055J, ProMix® PD2K Elektronisch doseerapparaat de handleiding | Manualzz
Reparatie-Onderdelen
ProMix® PD2K Elektronisch
doseerapparaat
334055J
NL
Elektronische doseerder met positieve verplaatsing voor 2-componentenmaterialen. Handmatig systeem
met Geavanceerde displaymodule. Alleen voor professioneel gebruik.
Belangrijke veiligheidsinstructies
Lees alle waarschuwingen en instructies in deze handleiding.
Bewaar deze instructies.
Zie pagina 3 voor de modelonderdeelnummers en goedkeuringsinformatie.
PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.
Contents
Modellen ............................................................ 3
Gerelateerde handleidingen ................................ 6
Waarschuwingen ................................................ 7
Belangrijke informatie over isocyanaat
(ISO) .................................................... 10
Belangrijke informatie over zure
katalysator ............................................ 12
Aandachtspunten zure katalysator ................ 12
Vochtgevoeligheid van zure
katalysatoren.................................. 12
Opheffen van storingen ....................................... 13
Probleemoplossing systeem ......................... 13
Problemen oplossen met foutcodes............... 14
Probleemoplossing cabinebesturing .............. 29
Probleemoplossing
voedingsbarrièrekaart ..................... 30
Probleemoplossing isolatiekaart.................... 31
Probleemoplossing verbeterde
vloeistofregelmodule ....................... 32
Probleemoplossing pompmodule .................. 33
Probleemoplossing geavanceerde
displaymodule ................................ 34
Elektrische schema's .......................................... 35
Standaardmodellen (MC1000, MC2000,
MC3000, MC4000) ......................... 35
Modellen met twee panelen (MC1002,
MC2002, MC3002, MC4002) ........... 42
Optionele kabels en modules ........................ 48
Communicatieopties (voor PLC en
AWI) .............................................. 49
2
Reparatie ........................................................... 50
Vóór u aan het onderhoud begint .................. 50
Drukontlastingsprocedure ............................. 51
De geavanceerde displaymodule (ADM)
repareren ....................................... 52
Onderhoud aan de bedieningskast ................ 53
Onderhoud aan het vloeistofgedeelte ............ 62
Onderdelen ........................................................ 67
Onderdelen doseerder
(standaardmodellen) ....................... 67
Onderdelen doseerder (modellen met
dubbel paneel) ............................... 70
Onderdelen bedieningskast
(standaardmodellen) ....................... 73
Onderdelen bedieningskast (modellen met
dubbel paneel) ............................... 76
Onderdelen spoelspruitstuk .......................... 79
Reparatiesets en toebehoren............................... 80
Slangenbundels ........................................... 80
Riemmenger-spruitstukkits ........................... 81
Intrinsiek veilige kits voor kleurverandering
op afstand ...................................... 81
Kleur- en katalysatorwisselsets ..................... 82
Spuitpistolen................................................ 82
Pompuitbreidingssets ................................... 83
Communicatiekits......................................... 83
Upgrade-kits ................................................ 83
Technische gegevens ......................................... 84
334055J
Modellen
Modellen
Zie Fig. 1-7 voor onderdeelidentificatielabels, inclusief informatie over goedkeuring en certificering.
Onderdeelnr.
Serie
Maximale luchtwerkdruk
Maximale materiaalwerkdruk
MC0500
MC0502
A
100 psi (0,7 MPa; 7,0 bar)
Met lagedrukpompen:
300 psi (2,068 MPa;
20,68 bar)
Locatie van de labels van
de PD2K en elektrische
bedieningskast
Met hogedrukpompen:
1500 psi (10,34 MPa;
103,4 bar)
MC1000
MC1002
A
100 psi (0,7 MPa; 7,0 bar)
300 psi (2,068 MPa;
20,68 bar)
A
100 psi (0,7 MPa; 7,0 bar)
1500 psi (10,34 MPa;
103,4 bar)
MC3000
Op zuur
gebaseerd
materiaal
MC2000
MC2002
MC4000
MC4002
Op zuur
gebaseerd
materiaal
0359
II 2 G
®
ProMix PD
Electronic Proportioner
II 2 G
Ex ia IIA T3
FM13 ATEX 0026
IECEx FMG 13.0011
FM16US0241
FM16CA0129
Intrinsically safe
equipment for Class I,
Div 1, Group D, T3
Ta = 2°C to 50°C
.7
7
100
MPa
bar
PSI
MAX FLUID WPR
2.068 20.68
MPa
bar
300
PSI
MAX TEMP 50°C (122°F)
Artwork No. 294021 Rev. G
MAX AIR WPR
Intrinsically Safe (IS) System. Install
per IS Control Drawing No. 16P577.
Control Box IS Associated
Apparatus for use in non hazardous
location, with IS Connection to color
change and booth control modules
Apparatus for use in:
Class I, Division 1, Group D T3
Hazardous Locations
Read Instruction Manual
Warning: Substitution of components
may impair intrinsic safety.
PART NO.
MFG. YR.
SERIES
SERIAL
GRACO INC.
P.O. Box 1441
Minneapolis, MN
55440 U.S.A.
Figure 1 Identificatielabel model MC1000, MC1002
& MC3000 (lage druk)
334055J
3
®
POWER REQUIREMENTS
ProMix PD
PART NO. SERIES NO. MFG. YR.
90-250 ~
VOLTS
AMPS 7 AMPS MAX
Intrinsically safe connections
for Class I, Div 1, Group D
GRACO INC.
Ta = 2°C to 50°C
P.O. Box 1441
II (2) G
Install per 16P577
[Ex ia] IIA Gb
Minneapolis, MN FM16US0241
FM13 ATEX 0026
55440 U.S.A.
FM16CA0129 Um: 250 V
IECEx FMG 13.0011
50/60 Hz
Artwork No. 294024 Rev. E
Modellen
Figure 2 Identificatielabel bedieningskast 24M672 &
26A188
®
ProMix PD
Electronic Proportioner
II 2 G
Ex ia IIA T3
FM13 ATEX 0026
IECEx FMG 13.0011
FM16US0241
FM16CA0129
Intrinsically safe
equipment for Class I,
Div 1, Group D, T3
Ta = 2°C to 50°C
.7
7
100
MPa
bar
PSI
MAX FLUID WPR
10.34 103.4 1500
MPa
bar
PSI
MAX TEMP 50°C (122°F)
Artwork No. 294022 Rev. G
MAX AIR WPR
Intrinsically Safe (IS) System. Install
per IS Control Drawing No. 16P577.
Control Box IS Associated
Apparatus for use in non hazardous
location, with IS Connection to color
change and booth control modules
Apparatus for use in:
Class I, Division 1, Group D T3
Hazardous Locations
Read Instruction Manual
Warning: Substitution of components
may impair intrinsic safety.
PART NO.
SERIES
MFG. YR.
SERIAL
GRACO INC.
P.O. Box 1441
Minneapolis, MN
55440 U.S.A.
Figure 3 Identificatielabel model MC2000 & MC2002
(hoge druk)
ProMix® PD
PART NO.
SERIES
COLOR CHANGE CONTROL
MAX AIR WPR
SERIAL MFG. YR.
.7
7
MPa
bar
GRACO INC.
P.O. Box 1441
Minneapolis, MN
55440 U.S.A.
100
PSI
294057d
Figure 4 Identificatielabel niet-intrinsiek veilige
kleurwisselregeling (toebehoren)
ProMix® PD
PART NO.
SERIES
COLOR CHANGE CONTROL
MAX AIR WPR
SERIAL MFG. YR.
Intrinsically safe equipment
for Class I, Div 1, Group D, T3
Ta = 2°C to 50°C
Install per 16P577
FM16US0241 FM16CA0129
Artwork No. 294055 Rev. D
II 2 G
Ex ia IIA T3 Gb
FM13 ATEX 0026
IECEx FMG 13.0011
.7
7
MPa
bar
100
PSI
GRACO INC.
P.O. Box 1441
Minneapolis, MN
55440 U.S.A.
Figure 5 Identificatielabel intrinsiek veilige
kleurwisselregeling (toebehoren)
4
334055J
Modellen
www.graco.com/patents
12 VDC FM16US0241
FM16CA0129
II 2 G
Ex ia IIA T3 Gb
FM13 ATEX 0026
IECEx FMG 13.0011
Intrinsically safe
equipment for
Class I, Div 1,
Group D, T3
Install per 16P577
Ta = 2°C to 50°C
Figure 6 Identificatielabel cabinebesturing
ProMix® PD
PART NO.
SERIES
GRACO INC.
P.O. Box 1441
Minneapolis, MN
55440 U.S.A.
EXPANSION PUMP
MAX AIR WPR
SERIAL MFG. YR.
MAX TEMP
50°C (122°F)
294116d
.7
7
MPa
bar
100
PSI
MAX FLUID WPR
10.34 103.4 1500
MPa
bar
PSI
Figure 7 Identificatielabel pompuitbreidingsset
(toebehoren)
334055J
5
Gerelateerde handleidingen
Gerelateerde handleidingen
Handleiding
nr.
Beschrijving
Handleiding
nr.
Beschrijving
332457
Installatiehandleiding
PD2K-doseerapparaat,
handmatige systemen
332339
Reparatie-/onderdelenhandleiding
pomp
332454
332562
Bedieningshandleiding
PD2K-doseerapparaat,
handmatige systemen
Reparatie-/onderdelenhandleiding
kleurwisselventiel
332455
Instructie-/onderdelenhandleiding
kleurwisselsets
332456
Derde en vierde pompsets
Instructie-/onderdelenhandleiding
334512
Instructie-/onderdelenhandleiding
kleurwisselsets Sets expansie
PD1K-pompen
3A4497
Instructiehandleiding Set
luchtregelmodule
3A4186
PD2K-doseerder met dubbel
paneel, Bedieningshandleiding,
handmatige systemen
3A2801
Mengmodule Instructie/onderdelenhandleiding
3A6237
Bedieningshandleiding
ProMix PD3K+ elektronische
doseerapparaat
6
334055J
Waarschuwingen
Waarschuwingen
De onderstaande waarschuwingen betreffen de installatie, het gebruik, de aarding, het onderhoud en de reparatie van
deze apparatuur. Het symbool met het uitroepteken in de tekst van deze handleiding verwijst naar een waarschuwing
en het gevarensymbool verwijst naar procedurespecifieke risico's. Als u deze symbolen in de handleiding of op
de waarschuwingslabels ziet, raadpleeg dan deze Waarschuwingen. Productspecifieke gevaarsymbolen en
waarschuwingen die niet in dit hoofdstuk staan beschreven, staan vermeld in de gehele handleiding waar deze
van toepassing zijn.
WAARSCHUWING
BRAND-- EN EXPLOSIEGEVAAR
BRAND
werkgebied, zoals die van oplosmiddelen en verf, kunnen ontbranden of
Ontvlambare dampen in het werkgebied
exploderen. Ter voorkoming van brand en explosies:
• Gebruik de apparatuur alleen in goed geventileerde ruimtes.
• Zorg dat er geen ontstekingsbronnen zijn, zoals waakvlammen, sigaretten, draagbare elektrische
lampen en kunststof druppelvangers (deze kunnen statische vonkoverslag geven).
Aarding.
• Aard alle apparatuur in de werkomgeving. Zie de instructies onder Aarding
• Spuit of spoel nooit oplosmiddelen onder hoge druk
• Houd het werkgebied vrij van afval, inclusief oplosmiddelen, poetslappen en benzine.
• Haal geen stekkers uit stopcontacten, steek geen stekkers in stopcontacten en doe geen lampen
aan of uit als er brandbare dampen aanwezig zijn.
• Gebruik alleen geaarde slangen.
• Houd het pistool stevig tegen de zijkant van een geaarde emmer gedrukt terwijl u in de emmer
spuit. Gebruik geen gevoerde emmers, tenzij ze antistatisch of geleidend zijn.
• Stop onmiddellijk met werken als er statische elektriciteit ontstaat of als u een schok voelt. Gebruik
de apparatuur pas weer als u de oorzaak van het probleem kent en het probleem hebt verholpen.
• Zorg dat er altijd een werkend brandblusapparaat op de werkplek aanwezig is.
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN
Deze apparatuur moet worden geaard. Slechte aarding, onjuiste installatie of onjuist gebruik van het
systeem kan elektrische schokken veroorzaken.
• Zet het toestel uit via de stroomschakelaar en haal de stekker uit het stopcontact voordat u kabels
loskoppelt of onderhoud aan de apparatuur uitvoert.
• Sluit alleen aan op een geaard stopcontact.
• Alle elektrische bedrading moet worden verzorgd door een gediplomeerd elektricien en moet
voldoen aan alle ter plaatse geldende verordeningen en voorschriften.
334055J
7
Waarschuwingen
WAARSCHUWING
INTRINSIEKE VEILIGHEID
Intrinsiek veilige apparatuur die onjuist wordt geïnstalleerd of wordt aangesloten op niet-intrinsiek
veilige apparatuur leidt tot een gevaarlijke toestand en kan brand, explosie of elektrische schokken
veroorzaken. Volg de lokale voorschriften en de volgende veiligheidsvereisten.
• Zorg dat uw installatie voldoet aan de nationale, regionale en lokale verordeningen voor de
installatie van elektrische apparaten op een gevaarlijke locatie van Klasse I, Groep D, Divisie 1
(Noord-Amerika) of Klasse I, Zone 1 en 2 (Europa), inclusief alle lokale verordeningen inzake
brandveiligheid (bijvoorbeeld NFPA 33, NEC 500 en 516, OSHA 1910.107 enz.).
• Ter voorkoming van brand en explosies:
• Installeer apparatuur die alleen is goedgekeurd voor niet-gevaarlijke plaatsen niet op een
gevaarlijke plaats. Zie het identificatielabel voor de intrinsieke veiligheidscategorie van uw
model.
• Vervang de systeemcomponenten niet, aangezien dit een negatieve uitwerking kan hebben
op de intrinsieke veiligheid.
• Apparatuur die in contact komt met de intrinsiek veilige aansluitklemmen moet zijn aangemerkt
als intrinsiek veilig. Hieronder vallen gelijkspanningsmeters, ohmmeters, kabels en aansluitingen.
Verwijder het apparaat tijdens het opsporen en oplossen van problemen uit het gevaarlijke gebied.
GEVAAR VOOR INJECTIE DOOR DE HUID
Vloeistof dat onder hoge druk uit het pistool, uit lekkende slangen of uit beschadigde onderdelen
komt, dringt door de huid naar binnen in het lichaam. Dit kan eruitzien als een gewone snijwond,
maar er is sprake van ernstig letsel dat kan leiden tot amputatie. Raadpleeg onmiddellijk een
chirurgisch specialist.
•
•
•
•
•
Spuit niet als de spuittipbeveiliging en veiligheidspal van de trekker niet zijn aangebracht.
Vergrendel altijd de veiligheidspal van de trekker wanneer u niet aan het spuiten bent.
Richt het pistool nooit op iemand of een lichaamsdeel.
Plaats uw hand nooit op de spuittip.
Probeer nooit lekkages te stoppen of af te buigen met uw handen, uw lichaam, handschoenen of
een doek.
• Volg altijd de Drukontlastingsprocedure wanneer u ophoudt met spuiten/doseren en vóór reiniging,
controle of onderhoud aan de apparatuur.
• Draai steeds eerst alle vloeistofkoppelingen goed vast voordat u de apparatuur gaat bedienen.
• Kijk slangen en koppelingen elke dag na. Vervang versleten of beschadigde onderdelen
onmiddellijk.
GEVAAR VOOR BEWEGENDE ONDERDELEN
Bewegende onderdelen kunnen vingers en andere lichaamsdelen afknellen, amputeren of snijwonden
veroorzaken.
• Blijf uit de buurt van bewegende onderdelen.
• Bedien de apparatuur niet als de beschermwanden of -kappen zijn verwijderd.
• Apparatuur die onder druk staat, kan zonder waarschuwing starten. Voordat u de apparatuur
controleert, verplaatst of er onderhoud aan uitvoert, voert u eerst de Drukontlastingsprocedure uit
en koppelt u alle voedingsbronnen los.
8
334055J
Waarschuwingen
WAARSCHUWING
GIFTIGE VLOEISTOFFEN OF DAMPEN
Giftige vloeistoffen of dampen kunnen ernstig letsel of zelfs de dood veroorzaken als deze in de ogen
of op de huid spatten of ingeademd of ingeslikt worden.
• Lees de veiligheidsinformatiebladen (VIB of MSDS) voor informatie over de specifieke gevaren
van de gebruikte vloeistoffen.
• Bewaar gevaarlijk vloeistof in goedgekeurde vaten en voer ze af conform alle geldende richtlijnen.
• Draag steeds chemisch ondoorlatende handschoenen bij het spuiten, doseren of het reinigen van
de apparatuur.
PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN
Draag de juiste beschermingsmiddelen als u in het werkgebied aanwezig bent, om ernstig letsel,
zoals oogletsel, gehoorbeschadiging, inademing van giftige dampen en brandwonden te voorkomen.
Deze beschermingsmiddelen bestaan onder andere uit:
• Gezichts- en gehoorbescherming.
• Ademhalingstoestellen, beschermende kleding en handschoenen, zoals aanbevolen door de
fabrikant van de vloeistof en oplosmiddelen.
GEVAREN BIJ VERKEERD GEBRUIK VAN DE APPARATUUR
Verkeerd gebruik kan leiden tot dodelijke ongevallen of ernstig letsel.
• Bedien het systeem niet als u moe bent of onder invloed bent van alcohol of geneesmiddelen.
• Overschrijd nooit de maximale werkdruk en de maximale bedrijfstemperatuur van het zwakste
onderdeel in uw systeem. Zie de Technische gegevens in alle apparatuurhandleidingen.
• Gebruik vloeistoffen en oplosmiddelen die geschikt zijn voor de bevochtigde onderdelen
van de apparatuur. Zie de Technische gegevens in alle apparatuurhandleidingen. Lees de
waarschuwingen van de fabrikant van de vloeistoffen en oplosmiddelen. Vraag de leverancier of de
verkoper van het materiaal om het veiligheidsinformatieblad (VIB of MSDS) voor alle informatie
over het materiaal dat u gebruikt.
• Verlaat de werkplaats niet als de apparatuur in werking is of onder druk staat.
• Schakel alle apparatuur uit en volg de Drukontlastingsprocedure wanneer de apparatuur niet
wordt gebruikt.
• Controleer de apparatuur dagelijks. Repareer of vervang versleten of beschadigde onderdelen
onmiddellijk en vervang ze uitsluitend door originele reserveonderdelen van de fabrikant.
• Breng geen veranderingen of wijzigingen in de apparatuur aan. Veranderingen of aanpassingen
kunnen veiligheidsrisico's inhouden en ertoe leiden dat de goedkeuringen van agentschappen
ongeldig worden.
• Zorg dat alle apparatuur is gekeurd en goedgekeurd voor de omgeving waarin u ze gebruikt.
• Gebruik apparatuur alleen voor het beoogde doel. Neem contact op met uw leverancier voor
meer informatie.
• Houd slangen en kabels uit de buurt van plaatsen met druk verkeer, scherpe randen, bewegende
onderdelen en hete oppervlakken.
• Zorg dat er geen kink in de slangen komt en buig ze niet te ver door; verplaats het apparaat niet
door aan de slang te trekken.
• Houd kinderen en dieren weg uit het werkgebied.
• Houd u aan alle geldende veiligheidsvoorschriften.
334055J
9
Belangrijke informatie over isocyanaat (ISO)
Belangrijke informatie over isocyanaat (ISO)
Isocyanaten (ISO) zijn katalysatoren die worden
gebruikt in tweecomponentenmateriaal.
Zelfontbranding van materialen
Toestanden van isocyanaat
Bij het spuiten of afgeven van materiaal dat
isocyanaat bevat, kunnen schadelijke nevels,
dampen of zwevende deeltjes ontstaan
• Lees en begrijp de waarschuwingen en
het Veiligheidsgegevensblad (SDS - Safety
Data Sheet) van de fabrikant, zodat u op de
hoogte bent van de specifieke gevaren en
voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van
isocyanaten.
Bepaalde materialen worden zelfontbrandend
wanneer ze te dik aangebracht worden. Lees
de waarschuwingen van de fabrikant en de
veiligheidsinformatiebladen (VIB of MSDS) voor
het materiaal.
Houd componenten A en B apart
• Het gebruik van isocyanaten brengt potentieel
gevaarlijke procedures met zich mee. Spuit
niet met deze apparatuur als u niet getraind
en gekwalificeerd bent, en de informatie in
deze handleidingen hebt gelezen en begrepen,
evenals die in de toepassingsinstructies en VIB
van de fabrikant.
Door kruisbesmetting kan er materiaal uitharden
in vloeistofleidingen, waardoor ernstig persoonlijk
letsel en schade aan de apparatuur kunnen
ontstaan. Voorkom kruisbesmetting:
• Het gebruik van onjuist onderhouden of
verkeerd afgestelde apparatuur kan leiden tot
onvoldoende uitgehard materiaal. De apparatuur
moet zorgvuldig worden onderhouden
en afgesteld volgens de instructies in de
handleiding.
• Gebruik nooit oplosmiddel aan de ene kant als
het verontreinigd is vanaf de andere kant.
• Verwissel nooit de bevochtigde onderdelen voor
component A en B.
• Om inademing van nevels, dampen of zwevende
deeltjes met isocyanaat te voorkomen,
moet iedereen in het werkgebied geschikte
ademhalingsbescherming dragen. Draag altijd
een goed passende ademhalingsbescherming,
zo nodig ook van een aangeblazen type.
Ventileer de werkruimte in overeenstemming
met de instructies in de SDS van de fabrikant.
• Vermijd elk huidcontact met isocyanaten.
Iedereen in de werkruimte moet chemisch
ondoordringbare handschoenen dragen, evenals
beschermende kleding en voetafdekking zoals
aanbevolen door de fabrikant van het materiaal
en de regelgevende autoriteit ter plekke. Volg
alle aanbevelingen van de fabrikant, ook die
voor de omgang met vervuilde kleding. Was na
het spuiten eerst handen en gezicht, voordat u
gaat eten of drinken.
10
334055J
Belangrijke informatie over isocyanaat (ISO)
Vochtgevoeligheid van isocyanaat
Blootstelling aan vocht (zoals vochtigheid) zal
ISO gedeeltelijk doen uitharden en kleine, harde,
schurende kristallen doen vormen die in de vloeistof
zullen zweven. Na verloop van tijd vormt zich
een laag op het oppervlak en zal de ISO geleren,
waardoor de viscositeit toeneemt.
KENNISGEVING
OPMERKING: de dikte van de aangebrachte laag
en de kristallisatiesnelheid variëren naargelang de
samenstelling van het ISO, de vochtigheid en de
temperatuur.
Van materiaal wisselen
KENNISGEVING
Gedeeltelijk uitgehard ISO zal de prestaties en
levensduur van alle bevochtigde onderdelen
verminderen.
Het wisselen van materiaal dat in uw apparatuur
wordt gebruikt, vereist speciale aandacht om
schade en verloren tijd te voorkomen.
• Gebruik altijd een afgesloten container met
een absorptiedroger in het luchtgat of een
stikstofomgeving. Sla ISO nooit op in een open
container.
• Wanneer u van materiaal wisselt, spoel de
apparatuur dan meerdere malen door totdat u er
zeker van bent dat alles grondig schoon is.
• Zorg dat het oliereservoir van de ISO-pomp
(indien geïnstalleerd) gevuld blijft met een
geschikt smeermiddel. Het smeermiddel zorgt
voor een barrière tussen ISO en de atmosfeer.
• Gebruik alleen vochtbestendige slangen die
compatibel zijn met ISO.
• Gebruik nooit teruggewonnen oplosmiddelen,
aangezien deze vocht kunnen bevatten. Laat
de vaten met oplosmiddelen altijd dicht als deze
niet worden gebruikt.
• Reinig de zeven van de vloeistofinlaat altijd na
een spoelcyclus.
• Vraag de fabrikant van het materiaal naar de
chemische compatibiliteit.
• Haal alle vloeistofcomponenten uit elkaar en
reinig ze en vervang slangsets wanneer u wisselt
van epoxyhars naar urethaan of polyurea.
Epoxyharsen hebben vaak aminen aan de
B-zijde (verharder). Polyurea heeft vaak aminen
aan de A-zijde (hars).
• Gebruik altijd geschroefde onderdelen met een
geschikt smeermiddel bij de herassemblage.
334055J
11
Belangrijke informatie over zure katalysator
Belangrijke informatie over zure katalysator
De 26A048 pompuitbreidingsset is ontworpen voor zure katalysatoren (‘zuur’), zoals tegenwoordig gebruikt bij
tweecomponenten-houtafwerkingsmaterialen. Tegenwoordig gebruikte zuren (met een pH-waarde tot wel 1) zijn
corrosiever dan eerder toegepaste zuren. Bevochtigde delen moeten daarom een nog grotere corrosiebestendigheid
hebben om de inwerking van deze zuren te weerstaan. Deze onderdelen mogen niet vervangen worden door
andere typen.
Aandachtspunten zure katalysator
Zuur is brandbaar. Bij spuiten of afgeven van zuur kunnen schadelijke nevels, dampen en fijne deeltjes ontstaan.
Voorkom brand, explosies en ernstig letsel:
• Lees en begrijp de waarschuwingen en het veiligheidsinformatieblad (VIB) van de fabrikant, zodat u op de hoogte
bent van de specifieke gevaren en voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van het zuur.
• Gebruik in het katalysatorsysteem alleen originele onderdelen van de fabrikant (slangen, fittingen, etc.). Tussen
vervangen onderdelen en het zuur kunnen chemische reacties optreden.
• Om inademing van zure nevels, dampen of zwevende deeltjes te voorkomen, moet iedereen in het werkgebied
geschikte ademhalingsbescherming dragen. Draag altijd een goed passende ademhalingsbescherming,
zo nodig ook van een aangeblazen type. Ventileer de werkruimte in overeenstemming met de instructies in
de SDS van de fabrikant van het zuur.
• Voorkom altijd dat zuur in contact komt met de huid. Iedereen in de werkruimte moet chemisch ondoordringbare
handschoenen dragen, evenals beschermende kleding, voetafdekking en een schort, zoals aanbevolen door de
fabrikant van het zuur en de regelgevende autoriteit ter plekke. Volg alle aanbevelingen van de fabrikant van het
zuur, ook die voor de omgang met vervuilde kleding. Was eerst handen en gezicht, voordat u gaat eten of drinken.
• Controleer apparatuur regelmatig op potentiële lekken. Als zuur gemorst is, moet dit meteen grondig opgeruimd
worden, om direct contact met zuur of inademing van zure dampen te voorkomen.
• Houd zuur uit de buurt van hitte, vonken en open vuur. Roken in de werkruimte is verboden. Alle
ontstekingsbronnen verwijderen.
• Bewaar het zuur in de originele verpakking op een koele, droge en goed geventileerde plek uit de buurt van
direct zonlicht en van andere chemicaliën in overeenstemming met de aanbevelingen van de fabrikant van het
BPO. Om corrosie te voorkomen mag zuur niet worden bewaard in andere opslagvaten dan die geleverd of
voorgeschreven zijn. Sluit het originele opslagvat na gebruik weer goed af, om te voorkomen dat zure dampen
de opslagruimte en omgeving daarvan vervuilen.
Vochtgevoeligheid van zure
katalysatoren
Zure katalysatoren kunnen gevoelig zijn voor vocht
uit de lucht en andere stoffen. Aan te raden is dat
de katalysatorpomp en de afdichting van ventielen
steeds rijkelijk voorzien blijven van ISO-olie, TSL of
een ander geschikt materiaal. Dit voorkomt dat zich
zuur ophoopt en afdichtingen voortijdig beschadigd
raken of doorslaan.
KENNISGEVING
Zuur dat zich ophoopt is schadelijk voor de
afdichting van kleppen en kranen. De levensduur
en prestaties van de katalysatorpomp nemen
daardoor af. Zo voorkomt u dat zuur wordt
blootgesteld aan vocht:
• Gebruik altijd een afgesloten container met
een absorptiedroger in het luchtgat of een
stikstofomgeving. Bewaar zuren nooit in een
open vat.
• Houd de katalysatorpomp en de
ventielafdichtingen gevuld met het geschikte
smeermiddel. Het smeermiddel zorgt een
barrière tussen het zuur en de atmosfeer.
• Gebruik alleen vochtbestendige slangen die
geschikt zijn voor het werken met zuren.
• Gebruik altijd geschroefde onderdelen met een
geschikt smeermiddel bij de herassemblage.
12
334055J
Opheffen van storingen
Opheffen van storingen
OPMERKING: bekijk eerst alle mogelijke oplossingen voordat u het systeem uit elkaar haalt.
Probleemoplossing systeem
Probleem
Oorzaak
Oplossing
Het apparaat werkt niet.
Ongeschikte stroomvoorziening.
Zie Technische gegevens, page 84.
De hoofdschakelaar is niet
ingeschakeld.
Zet de schakelaar aan.
De netspanning is afgesloten.
Zet de hoofdschakelaar aan.
Geen materiaalaanvoer meer.
Vul materiaal bij en vul de pomp.
Verstopte materiaaluitlaatleiding,
ventielen etc.
Reinigen.
Er is materiaal opgedroogd op de
zuigerstang.
Haal de pomp uit elkaar en reinig
hem. Zie de pomphandleiding. Stop
voortaan de pomp onderaan de slag.
Ongeschikte stroomvoorziening.
Zie Technische gegevens, page 84.
Geen materiaalaanvoer meer.
Vul materiaal bij en vul de pomp.
Verstopte materiaaluitlaatleiding,
ventielen etc.
Reinigen.
Versleten zuigerpakkingen.
Vervangen. Zie de pomphandleiding
Openstaande of versleten
doseerventielen.
Controleren en repareren. Zie de
ventielhandleiding.
Versleten zuigerpakkingen.
Vervangen. Zie de pomphandleiding
Geen uitvoer.
Onjuist geïnstalleerde
doseerventielen.
Controleer de spoelaansluitingen
op de ventielen. Zie de
pomphandleiding.
De pomp werkt onregelmatig.
Geen materiaalaanvoer meer.
Vul materiaal bij en vul de pomp.
Openstaande of versleten
doseerventielen.
Controleren en repareren. Zie de
pomphandleiding.
Versleten zuigerpakkingen.
Vervangen. Zie de pomphandleiding
Lage uitvoer van de pomp bij beide
slagen.
Lage uitvoer van de pomp bij slechts
één slag.
334055J
13
Opheffen van storingen
Problemen oplossen met foutcodes
Systeemfouten maken u attent op een probleem
en helpen te voorkomen dat er met een verkeerde
doseerverhouding wordt gespoten. Er zijn drie
soorten: Advies, afwijking en alarm
OPMERKING: Systemen met dubbel paneel
(MC0502, MC1002, MC2002, MC4002)
hebben over het algemeen dezelfde foutcodes,
maar veel codes zijn ook specifiek voor
een van de twee mengeenheden. Zie de
bedieningshandleiding PD2K-doseerder met
dubbel paneel voor de specifieke foutcodes. Zie
Gerelateerde handleidingen, page 6 .
Een advies registreert een gebeurtenis in het systeem
en wordt na 60 seconden automatisch gewist. De
viercijferige code wordt gevolgd door een “-V”.
Een afwijking registreert een fout in het systeem,
maar schakelt de apparatuur niet uit. De afwijking
moet door de gebruiker worden bevestigd. De
viercijferige code wordt gevolgd door een “-D”.
Als er een alarm optreedt, wordt de apparatuur
stopgezet. De viercijferige code wordt gevolgd door
een “-A”.
Figure 8 Alarmpop-upscherm
Alle alarmen zijn voorzien van een QR-code. Met
een mobiel apparaat voorzien van een QR-lezer kunt
u op internet aanvullende informatie ophalen van de
site help.graco.com.
Als een van deze drie fouttypes voor het systeem
wordt weergegeven:
• klinkt de alarmzoemer (tenzij de stille modus is
ingeschakeld).
• toont een pop-upscherm de actieve alarmcode.
• toont de statusbalk op de geavanceerde
displaymodule de actieve alarmcode.
• Het alarm wordt met datum en tijd opgeslagen in
het logboek.
OPMERKING: Een Registratie slaat relevante
systeemgebeurtenissen op de achtergrond op. Deze
zijn alleen ter informatie en kunnen worden bekeken
op het scherm Gebeurtenissen, waarop de laatste
200 gebeurtenissen met datum, tijd en beschrijving
staan.
OPMERKING: als er een fout optreedt, zorg dan dat
u de foutcode vaststelt voordat u het alarm reset.
Als u de foutcode vergeten bent, ga dan naar het
Foutenscherm om de 200 meest recente fouten
inclusief datum, tijdstip en beschrijving te bekijken.
OPMERKING: bij sommige van de onderstaande
foutcodes is het laatste cijfer een #-symbool. Dit
symbool staat voor het toepasselijke pompnummer,
dat kan verschillen. De display van het apparaat
toont het toepasselijke pompnummer als het laatste
cijfer van de code.
Figure 9 Foutscherm met QR-code
De alarmen die bij normaal gebruik het vaakst
voorkomen, zijn voorzien van gedetailleerde
hulpschermen om problemen op te lossen. Het
hulpscherm neemt de plaats in van de QR-code,
hoewel QR-code nog is op te roepen met de toets
.
Hulpschermen
Als een alarm optreedt, is een hulpscherm
beschikbaar zodat de gebruiker snel relevante
informatie ontvangt om het probleem op te lossen.
het
Op het alarmpop-upscherm kunt u met
hulpscherm oproepen. De hulpschermen zijn ook
gericht op te roepen door naar het foutenscherm te
gaan en daar een alarm in het logboek te selecteren.
Figure 10 Scherm storingen verhelpen
Doorspoelfouten
14
334055J
Opheffen van storingen
Code
Type
Beschrijving
Probleem
Oorzaak
ETD1
Afwijking
Kleur
Autodump
(A)
gepasseerd
Het systeem heeft een
Autodump van de inhoud
van de pomp helemaal
tot het pistool voltooid.
De houdbaarheid is
Geen actie vereist.
verstreken en het
systeem is niet gespoeld,
dus het systeem wordt
weer met kleur gevuld.
ETE0
Vastleggen
Spoelen niet
voltooid
Het systeem kan geen
doorspoelprocedure
uitvoeren.
Een indicatie dat
het systeem een
pistoolspoelprocedure
niet kon voltooien of was
onderbroken voordat de
procedure was voltooid.
Geen actie vereist.
ET01
Alarm
Autodump
mislukt
De houdbaarheid is verstreken en het systeem
heeft geprobeerd om de
inhoud met gemengd
materiaal uit het pistool
te spoelen. De oplosmiddelstroommeter of
oplosmiddelstromingsschakelaar geeft niet aan
dat er een stroom bezig
is tijdens de poging tot
spoelen.
De oplosmiddelstromingsschakelaar werkt
niet.
Vervang de schakelaar.
Het pistool bevindt
zich niet in de
pistoolspoelkast.
Controleer of het
pistool weer in de
pistoolspoelkast is
geplaatst en het deksel
is gesloten wanneer het
niet in gebruik is.
Oplossing
ETS1
Afwijking
Autodump
oplosmiddel
gepasseerd
Het systeem heeft een
autodump van alleen de
inhoud van het pistool
uitgevoerd.
De houdbaarheid is
Geen actie vereist.
verstreken en het
systeem is niet gespoeld,
dus het systeem heeft
een autodump met
oplosmiddel uitgevoerd.
F7P1
Alarm
Luchtstromingsschakelaar
aan
De luchtstromingsschakelaar geeft een
onverwachte verstuivingsluchtstroom aan.
De luchtstromingsschakelaar zit vast in de
stroompositie.
Reinig of vervang de
schakelaar.
Stroomafwaartse
lekkage in de luchtleiding
of fitting.
Controleer op lekkage en
draai de fittingen aan.
Schommelende
luchttoevoerdruk.
Los de drukschommelingen op.
Het pistool bevindt
zich niet in de
pistoolspoelkast.
Controleer of het
pistool weer in de
pistoolspoelkast is
geplaatst en het deksel
is gesloten wanneer het
niet in gebruik is.
Drukschakelaar
pistoolspoelkast niet
bedraad/werkt niet.
Controleer nog een keer
of de drukschakelaar
goed is bedraad naar de
EFCM.
De oplosmiddelstromingsschakelaar werkt
niet.
Vervang de schakelaar.
Het oplosmiddeldebiet
is te laag om de
oplosmiddelschakelaar
te activeren.
Verhoog de
oplosmiddeldruk
voor een hoog
doorspoeldebiet
SGD1
SPD1
334055J
Alarm
Alarm
Pistoolspoelkast
open
Pistooldoorspoeling niet
voltooid
De pistoolspoelkast is
open gelaten toen het
systeem probeerde te
spoelen.
Er trad een time-out in
het systeem op zonder
dat het door de gebruiker
gespecificeerde volume
oplosmiddel voor een
doorspoelbeurt werd
bereikt.
15
Opheffen van storingen
Code
16
Type
Beschrijving
Probleem
Oorzaak
Oplossing
Trekker van het pistool
niet ingedrukt.
De bediener moet
gedurende de ingestelde
tijd blijven spoelen, totdat
de cabinebesturing
aangeeft dat de
doorspoeling voltooid
is.
Het mengspruitstuk werd
niet in de spoelstand
gezet, waardoor de
oplosmiddelstroom naar
het spuitpistool werd
geblokkeerd.
Zet het spruitstuk in de
spoelstand.
334055J
Opheffen van storingen
Mengfouten
Code
Type
Beschrijving Probleem
F7S1
Alarm
Stroming
gedetecteerd,
oplosmiddelpistool
De oplosmiddelstromingsschakelaar geeft
een onverwachte oplosmiddelstroom aan.
Stroming
oplosmiddelmengsel
gedetecteerd
De oplosmiddelstromingsschakelaars geven
aan dat beide oplosmiddel tegelijkertijd laten
stromen.
*Dit geldt alleen voor
systemen die aan de
wand mengen.
Alarm,
daarna
afwijking
Verwerkingstijd verstreken
QP##
Afwijking
SND1
Alarm
F7S2
QPD1
334055J
Alarm
Oorzaak
Oplossing
De oplosmiddelstromingsschakelaar zit vast
in de stroompositie.
Reinig of vervang de
schakelaar.
Er is sprake van
lekkage via het
oplosmiddelafsluitventiel.
Controleer op lekkage en
repareer het ventiel.
Een of beide oplosmiddelstromingsschakelaar
zitten vast in de stroompositie.
Reinig of vervang de
schakelaar(s).
Er is sprake van lekkage
door een of beide
oplosmiddelafsluiters.
Controleer op lekkage en
repareer de afsluiter(s).
De houdbaarheid is
verstreken voordat het
systeem de vereiste
hoeveelheid materiaal
(houdbaarheidsvolume)
door de
mengmateriaalleiding
kon verplaatsen.
Het doorspoelproces is
niet voltooid.
Zorg dat het
doorspoelproces wordt
voltooid.
De oplosmiddeltoevoer
is afgesloten of leeg.
Controleer of de
oplosmiddeltoevoer
beschikbaar en
ingeschakeld is en of
de toevoerventielen
geopend zijn.
Houdbaarheid
recept ##
verlopen
De houdbaarheid is
verstreken voordat het
systeem de vereiste
hoeveelheid materiaal
(houdbaarheidsvolume)
door de
mengmateriaalleiding
kon verplaatsen in een
niet-actief pistool met
recept ##.
*Dit geldt alleen voor
systemen met meerdere
pistolen.
Een niet-actief pistool
heeft gemengd materiaal
voor recept ## geladen
en doseert niet genoeg
materiaal in de vereiste
hoeveelheid tijd.
Spoel het niet-actieve
pistool.
Vullen met
mengsel
niet voltooid
Er trad een time-out in
het systeem op voordat
de mengselvulcyclus het
pistool kon vullen met het
gemengde materiaal.
Het mengspruitstuk staat
niet in de spuitstand.
Zet het mengspruitstuk in
de spuitstand.
De trekker van het
spuitpistool werd niet
ingedrukt.
Laat het materiaal tijdens
het vullen door het
pistool stromen tot de
'vullen voltooid'-led stopt
met knipperen.
Begrenzingen in de
menger, het spruitstuk of
het spuitpistool.
Verwijder de
begrenzingen.
17
Opheffen van storingen
Pompfouten
OPMERKING: bij sommige van de onderstaande foutcodes is het laatste cijfer een #-symbool. Dit symbool staat
voor het toepasselijke onderdeelnummer, dat kan verschillen. De display van het apparaat toont het toepasselijke
nummer als het laatste cijfer van de code. De code F1S# in deze tabel wordt bijvoorbeeld weergegeven als F1S1
als het betreffende onderdeel pomp 1 is, F1S2 voor pomp 2, enzovoorts.
Code
Type
Beschrijving
Probleem
Oorzaak
DA0#
Alarm
Overschrijding van maximaal debiet
pomp #
De pomp heeft de
maximaal toegestane
snelheid bereikt.
Inspecteer het systeem
Het systeem heeft een
op lekken.
lek of open ventiel dat
onbegrensde doorstroom
mogelijk maakt.
DE0#
Alarm
Lek
opgespoord
in pomp #
Dit duidt op een mislukte
handmatige blokkeertest
wanneer de pomp de
druk niet kan opbouwen
tot de standaard
'blokkeertestdruk'.
Wordt na 30 seconden
afgebroken.
Oplossing
De pomp caviteert, draait
onbegrensd.
Controleer of er materiaal
aan de pomp wordt
geleverd.
De viscositeit van het
materiaal is te laag voor
het formaat mondstuk.
Kies voor een kleiner
mondstuk om de
vloeistofstroom te
beperken. Verlaag de
verfdruk om het debiet te
verlagen.
De systeemdruk of
instelpunt stroom is te
hoog (waardoor de pomp
te hard werkt).
Verlaag de druk of het
stroominstelpunt.
Geen materiaal in de
pomp of leiding.
Controleer of er materiaal
aanwezig is in de pomp
en stroomafwaartse
kleurleiding.
Lekkage in het systeem.
Controleer of het een
inwendig of uitwendig lek
betreft door het systeem
visueel te inspecteren
op vloeistoflekkage.
Repareer of bevestig alle
loszittende of versleten
slangen, fittingen en
afdichtingen. Inspecteer
alle ventielzittingen en
naalden op slijtage en
vervang versleten zuigerof halsafdichtingen.
DF0#
Alarm
Geen
blokkering
opwaartse
slag pomp #
De pomp is niet geslaagd Defect ventiel, defecte
voor de blokkeertest;
afdichting, versleten
geen blokkering bij de
stang of cilinder.
opwaartse slag.
Vervang het inlaaten uitlaatventiel en
de afdichting voor
de opwaartse slag.
Vervang de zuigeren halsafdichtingen.
Vervang eventueel de
stang en cilinder.
DG0#
Alarm
Geen
blokkering
neergaande
slag pomp #
De pomp is niet geslaagd Defect ventiel, defecte
voor de blokkeertest;
afdichting, versleten
geen blokkering bij de
stang of cilinder.
neergaande slag.
Vervang het inlaaten uitlaatventiel en
de afdichting voor
de neergaande slag.
Vervang de zuigeren halsafdichtingen.
Vervang eventueel de
stang en cilinder.
18
334055J
Opheffen van storingen
Code
Type
Beschrijving
Probleem
DH0#
Alarm
Geen
blokkering
pomp #
De pomp is niet geslaagd Defect ventiel, defecte
voor de blokkeertest;
afdichting, versleten
geen blokkering bij de
stang of cilinder.
opgaande of neergaande
slag.
DKD#
Alarm
Positie
defecte
pomp #
Pomp kon aandrijfpositie
niet bereiken.
Oorzaak
Oplossing
Vervang het inlaaten uitlaatventiel en
de afdichting voor
de opgaande en
neergaande slag.
Vervang de zuigeren halsafdichtingen.
Vervang eventueel de
stang en cilinder.
Er werd onvoldoende
lucht naar de
doseerventielen
gevoerd.
Zorg ervoor dat er
minimaal 85 PSI naar de
doseerventielen wordt
gevoerd.
De druk bij de
pompuitlaat is te hoog.
Controleer op
verstoppingen
benedenstrooms van
de pomp, waardoor
de druk kan stijgen.
Zorg ervoor dat de
toevoerdruk tussen 1/2 –
1/3 van de doeldruk ligt.
DKF#
Alarm
Positie pomp
met te hoog
toerental #
De pomp staat verder
dan de aandrijfpositie.
De pomp is uit positie
getikt.
Er is geen materiaaldruk
bij de uitlaat van de
pomp, laat de pomp
met een lagere druk
werken om de leidingen
te vullen. Controleer of
de toevoerdruk niet meer
dan 1/2 – 1/3 hoger dan
de doeldruk is.
EBH#
Vastleggen
Terugkeer
naar
nulpositie
voltooid voor
pomp #
Terugkeer naar
nulpositie van pomp
is voltooid.
Een indicatie op de
display dat de pomp is
teruggekeerd naar de
nulpositie.
Geen actie vereist.
EF0#
Alarm
Time-out
opstarten
pomp #
De pomp heeft
geprobeerd terug
te keren naar de
uitgangspositie, maar
slaagde hier niet in
binnen de daarvoor
gespecificeerde tijd.
De pompdoseerventielen Controleer de
werden niet geactiveerd. luchtdruk naar de
magneetventielen.
Controleer of de
ventielen worden
geactiveerd.
De motor kon de pompen Controleer of de motor
en lineaire actuator niet
de pomp aandrijft.
aandrijven.
De pompslaglengte
wordt verkort door
de mechanische
systeemtolerantie.
334055J
Controleer of de
zuigerstangen van de
lineaire actuator en pomp
juist zijn gemonteerd. Zie
de pomphandleiding.
19
Opheffen van storingen
Code
Type
Beschrijving
Probleem
Oorzaak
EF1#
Alarm
Time-out
afsluiten
pomp #
De pomp heeft
geprobeerd terug
te keren naar de
parkeerstand, maar
slaagde hier niet in
binnen de daarvoor
gespecificeerde tijd.
De pompdoseerventielen Inspecteer de ventielen
werden niet geactiveerd. visueel om te
waarborgen dat ze goed
functioneren; controleer
of ze worden voorzien
van een luchtdruk hoger
dan 0,6 MPa (6,0 bar; 85
psi).
Oplossing
De pomp is gevuld met
dikke verf en kon de
zuiger niet naar het einde
van de slag krijgen. De
motor of aandrijving is
versleten of beschadigd.
Observeer de motor- en
aandrijfconstructie om te
controleren of de motor
kracht genereert.
ETD#
Vastleggen
Automatische drukontlasting, pomp
#
Vastlegging dat bij
de pomp de druk
automatisch ontlast
is.
De pompuitlaatdruk was
boven het maximum
gekomen.
Geen actie vereist.
F1D#
Alarm
Stroom laag
bij mengen
pomp #
De pomp kan de
doelstroomsnelheid
niet handhaven.
Er zit een verstopping in
de slang of het pistool
waardoor de pomp niet
met de doelsnelheid kan
doseren.
Controleer of het pistool
wordt geactiveerd en
op verstoppingen in de
slang.
F1F#
Alarm
Debiet laag
tijdens vullen
pomp #
Er is een begrenzing aan Zorg dat er geen
Er was geen debiet of
de uitlaatzijde van de
begrenzingen aanwezig
een laag debiet tijdens
het vullen van een pomp. pomp of het kleurenstel. zijn in het kleurenstel en
dat het stortventiel werkt.
Verf met een hoge
viscositeit vereist een
hogere pompdruk.
Verhoog indien nodig
de niet-mengdruk om
stroming te creëren
tijdens het vullen.
De pompen hoeven niet
te bewegen om ervoor te
zorgen dat het systeem
voldoende druk opbouwt
om aan het instelpunt te
voldoen.
Verhoog indien nodig
de niet-mengdruk om
stroming te creëren
tijdens het vullen.
F1S#
Alarm
Debiet
laag tijdens
doorspoelen
pomp #
Er was geen debiet of
een laag debiet tijdens
het doorspoelen van een
pomp.
Er is een obstakel aan
de uitlaatzijde van de
pomp of het kleurenstel,
waardoor de stroom van
het oplosmiddel te laag
is.
Zorg dat er geen
begrenzingen aanwezig
zijn in het systeem.
Verhoog indien nodig
de niet-mengdruk om
stroming te creëren
tijdens het doorspoelen.
F7D#
Alarm
Debiet
gedetecteerd
pomp #
Het pompdebiet
overschreed de 20
cc/min. bij het bereiken
van de Stationaire
modus.
Er is een lek in het
systeem of het pistool
was geopend toen het
systeem de Stationaire
modus bereikte.
Controleer of geen lekkage in het systeem
aanwezig is. Zorg dat de
luchtstromingsschakelaar naar behoren wordt
geactiveerd. Druk de
trekker van het pistool
niet in zonder verstuivingslucht.
F8D1
Alarm
Debiet niet
gedetecteerd
Geen debiet tijdens het
mengen.
Er is een begrenzing aan Zorg dat er geen
de uitlaatzijde van de
begrenzingen aanwezig
pomp of het kleurenstel. zijn in het systeem.
20
334055J
Opheffen van storingen
Code
Type
Beschrijving
Probleem
Oorzaak
Oplossing
F9D#
Alarm
Debiet
instabiel
pomp #
Het pompdebiet was niet
correct bij het bereiken
van de Stationaire
modus.
Mogelijk lek in het
systeem.
Controleer het systeem
op lekkage en voer een
handmatige blokkeertest
uit.
SAD1
Alarm
Verstuiving
van
oplosmiddel
De luchtstromingsschakelaar is actief wanneer er oplosmiddel,
verdund materiaal of
onbekend materiaal in
het pistool aanwezig is.
De toevoer van
verstuivingslucht werd
niet afgesloten vóór het
doorspoelen of vullen
van het spuitpistool.
Zorg dat de
verstuivingslucht is
afgesloten voordat u het
spuitpistool doorspoelt
of vult. Gebruik een
AA-afsluitventiel op de
verstuivingsluchttoevoer.
Fouten in de druk
OPMERKING: bij sommige van de onderstaande foutcodes is het laatste cijfer een #-symbool. Dit symbool staat
voor het toepasselijke onderdeelnummer, dat kan verschillen. De display van het apparaat toont het toepasselijke
nummer als het laatste cijfer van de code. De code P6F# in deze tabel wordt bijvoorbeeld weergegeven als P6F1
als het betreffende onderdeel pomp 1 is, P6F2 voor pomp 2, enzovoorts.
Code
Type
Beschrijving
Probleem
P1F#
Alarm
Lage druk
inlaat pomp
#
De inlaatdruk op
pomp # is lager dan
de alarmlimiet die
de gebruiker heeft
ingevoerd.
Verhoog de inlaatdruk.
P2F#
Afwijking
Lage druk
inlaat pomp
#
De inlaatdruk op pomp
# is lager dan de
afwijkingslimiet die
de gebruiker heeft
ingevoerd.
Verhoog de inlaatdruk.
P3D#
Afwijking
Hoge druk
uitlaat pomp
#
De uitlaatdruk op pomp
# is hoger dan de
afwijkingslimiet die
de gebruiker heeft
ingevoerd.
Ontlast de systeemdruk.
P3F#
Afwijking
Hoge druk
inlaat pomp
#
De inlaatdruk op pomp
# is hoger dan de
afwijkingslimiet die
de gebruiker heeft
ingevoerd.
Verlaag de inlaatdruk.
P4D#
Alarm
Hoge druk
uitlaat pomp
#
De uitlaatdruk op
pomp # is hoger dan
de alarmlimiet die
de gebruiker heeft
ingevoerd.
Ontlast de systeemdruk.
P4F#
Alarm
Hoge druk
inlaat pomp
#
De inlaatdruk op
pomp # is hoger dan
de alarmlimiet die
de gebruiker heeft
ingevoerd.
Verlaag de inlaatdruk.
P4P#
Alarm
Druk hoge
toevoer
pomp #
De materiaaldruk van
de toevoerpomp voor
pomp # is meer dan 90%
hoger dan de door de
gebruiker ingevoerde
blokkeertestdruk.
De druk van de
toevoerpomp is te hoog.
Controleer de toevoer
voor pomp #, verlaag de
toevoerdruk.
P6D#
Alarm
DrukSensor
Verwijderde
uitlaat #
Er wordt geen
drukomvormer op de
uitlaat gedetecteerd
wanneer het systeem er
een verwacht.
Ontkoppelde omvormer.
Controleer of de
omvormer goed is
aangesloten. Vervang de
omvormer als opnieuw
aansluiten niet leidt tot
verdwijnen van het alarm.
334055J
Oorzaak
Oplossing
21
Opheffen van storingen
Code
Type
Beschrijving
Probleem
Oorzaak
Oplossing
P6F#
Alarm
DrukSensor
Verwijderde
inlaat #
Er wordt geen
drukomvormer op de
inlaat gedetecteerd
wanneer het systeem er
een verwacht.
Ontkoppelde omvormer.
Controleer of de
omvormer goed is
aangesloten. Vervang
de omvormer als
opnieuw aansluiten
niet leidt tot verdwijnen
van het alarm.
P9D#
Alarm
DrukSensor
Mislukte
uitlaat #
De uitlaatdrukomvormer
werkt niet.
De uitlaatdrukomvormer
is defect of de druk is
hoger dan het leesbare
bereik.
Ontlast de systeemdruk.
Controleer de
aansluitingen of vervang
de omvormer als
opnieuw aansluiten
niet leidt tot verdwijnen
van het alarm.
P9F#
Alarm
DrukSensor
Mislukte
inlaat #
De inlaatdrukomvormer
werkt niet.
De inlaatdrukomvormer
is defect of de druk is
hoger dan het leesbare
bereik.
Ontlast de systeemdruk.
Controleer de
aansluitingen of vervang
de omvormer als
opnieuw aansluiten
niet leidt tot verdwijnen
van het alarm.
QADX
Alarm
Drukverschil
A boven B
Laag drukverschil. Dit
alarm is alleen actief
tijdens de Mengmodus.
Er is sprake van lekkage
aan de B-zijde.
Controleer het systeem op inwendige en
uitwendige lekkage bij
alle katalysatorverdeelstukken en leidingen.
De pomp aan de B-zijde
caviteert.
Controleer de verftoevoer
aan de B-zijde, verhoog
de verftoevoerdruk.
Er is sprake van lekkage
aan de A-zijde.
Controleer het systeem
op inwendige en
uitwendige lekkage
bij alle kleurspruitstukken
en leidingen.
De pomp aan de A-zijde
caviteert.
Controleer de verftoevoer
aan de A-zijde, verhoog
de verftoevoerdruk.
QBDX
22
Alarm
Drukverschil
B boven A
Hoog drukverschil. Dit
alarm is alleen actief
tijdens de Mengmodus.
334055J
Opheffen van storingen
Systeemfouten
Code
Type
Beschrijving
Probleem
Oorzaak
Oplossing
EB00
Vastleggen
Stopknop
ingedrukt
Melding van indrukken
stopknop.
Geeft aan dat de
systeemstoptoets op
de ADM is ingedrukt.
N.v.t.
EBIX
Vastleggen
Aan-/uitknop
ingedrukt
Vastlegging van pompen
die zijn uitgeschakeld
door de knop in te
drukken.
De elektrische voeding
van de pomp is uitgezet
met de aan-uit-knop op
de ADM.
Geen actie vereist.
EC00
Vastleggen
Instelwaarde(n)
veranderd
Melding van
veranderende
instelvariabelen.
Geeft de datum en
het tijdstip aan waarop
de instelwaarden zijn
veranderd.
N.v.t.
EL00
Vastleggen
Systeemvoeding
aan
Melding van
voedingscyclus (AAN).
Geeft de datum en het
tijdstip aan waarop het
systeem werd gestart.
N.v.t.
EM00
Vastleggen
Systeemvoeding
uit
Melding van
voedingscyclus (UIT).
Geeft de datum en het
tijdstip aan waarop
het systeem werd
uitgeschakeld.
N.v.t.
EMIX
Waarschuwing
Pomp uit
De pompen staan niet
onder spanning en
kunnen niet bewegen.
De pompspanning werd
uitgeschakeld of er is
een fout opgetreden.
Start de pompen
door op de startknop
voor de pompen op
de geavanceerde
displaymodule te
drukken.
EP0X
Vastleggen
Pomp
automatisch
geparkeerd
Vastlegging van
automatisch parkeren
van pompen.
Het autoparkeren is
voltooid.
Geen actie vereist.
ES00
Waarschuwing
Fabrieksinstellingen
Overzicht van
standaardinstellingen
wordt geladen.
WSN1
Alarm
Config Error
Color
Een kleur gedefinieerd
voor het systeem is
niet aan een pistool
toegewezen.
*Dit geldt alleen voor
systemen met meerdere
pistolen.
Er mist een geldige
Zorg ervoor dat er een
pistooltoewijzing voor
pistool voor alle kleuren
een of meerdere kleuren. voor alle kleurpompen
is aangewezen op
Pompscherm 4.
WSN2
Alarm
Config Error
Catalyst
Een katalysator
gedefinieerd voor
het systeem heeft
een ongeldige
pistooltoewijzing.
*Dit geldt alleen voor
systemen met meerdere
pistolen.
Er mist een geldige
pistooltoewijzing voor
een of meerdere
katalysatoren.
Zorg ervoor dat er
een pistool voor alle
kleuren voor alle
katalyatorpompen
is aangewezen op
Pompscherm 4.
Er zijn te veel
pistooltoewijzingen voor
de katalysatoren.
Het totaal aantal
pistooltoewijzingen voor
de katalysatoren voor het
systeem mag maximaal
vier zijn.
334055J
N.v.t.
23
Opheffen van storingen
Communicatiefouten
OPMERKING: bij sommige van de onderstaande foutcodes is het laatste cijfer een #-symbool. Dit symbool staat voor
het toepasselijke onderdeelnummer, dat kan verschillen. De display van het apparaat toont het toepasselijke nummer
als het laatste cijfer van de code. De code CAC# in deze tabel wordt bijvoorbeeld weergegeven als CAC1 als het
betreffende onderdeel kleurwisselkaart 1 is, CAC2 voor kaart 2, enzovoorts.
Code
Type
Beschrijving
Probleem
Oorzaak
CA0X
Alarm
Comm. fout
ADM
Het systeem neemt
de geavanceerde
displaymodule (ADM)
niet waar.
Deze communiControleer de
catiefout duidt aan dat CAN-kabel tussen
het netwerk het contact de ADM en de EFCM.
met de geavanceerde
displaymodule heeft
verloren.
CAC#
Alarm
Comm. fout
kleurwisseling
#
Het systeem neemt
kleurwisselmodule #
niet waar.
Deze communicatiefout duidt aan
dat het netwerk het
contact met de kleurwisselmodule # heeft
verloren.
Controleer de CANkabelaansluitingen
met kleurwisselmodule
# en alle onderling
verbonden modules.
CADX
Alarm
Comm. fout
vloeistofmodule
Het systeem neemt
de verbeterde
vloeistofregelmodule
(EFCM) niet waar.
Deze communicatiefout duidt aan
dat het netwerk het
contact met de EFCM
heeft verloren.
Controleer de
CAN-kabels tussen
de ADM en de EFCM.
Vervang de kabel of
EFCM indien nodig.
CAGX
Alarm
Comm. Error
Gateway
Het systeem detecteert
geen CGM die was
geregistreerd als
aangesloten tijdens
het opstarten.
CAG#
Alarm
Comm. Error
Modbus
Gateway
Het systeem detecteert
geen Modbus-CGM die
was geregistreerd als
aangesloten tijdens het
opstarten.
De knop voor het adres
van de Modbus-CGM
was gewijzigd terwijl
het systeem bezig was
met opstarten.
Haal de Modbus-CGM
los van het
CAN-netwerk en sluit
deze weer aan om
het nieuwe adres te
registreren.
De Modbus-CGM is
niet aangesloten/werkt
niet.
Controleer of de
Modbus-CGM goed
op het CAN-netwerk
is aangesloten en dat
de lampjes aangeven
dat er voeding wordt
gegeven.
Oplossing
CANX
Alarm
Comm. fout
cabinebesturing
Cabinebedieningsmodule niet gedetecteerd.
Deze communicatiefout duidt aan dat
het netwerk het contact
met de cabinebesturing
heeft verloren.
Controleer de
CAN-kabel tussen
de cabinebesturing en
het netwerk.
CDC#
Alarm
Dubbele kleurwisselmodule #
Het systeem neemt
twee of meer identieke
kleurwisselmodules
waar.
Er is meer dan één
kleurwisselmodule met
hetzelfde adres in het
systeem aangesloten.
Controleer het systeem
en verwijder de extra
kleurwisselmodule.
CDDX
Alarm
Dubbele
vloeistofmodule
Het systeem neemt
twee of meer identieke
EFCM (geavanceerde
materiaalregelmodules) waar.
Er is meer dan één
EFCM in het systeem
aangesloten.
Controleer het systeem
en verwijder de extra
EFCM.
CDNX
Alarm
Dubbele cabinebesturing
Het systeem neemt
twee of meer identieke
cabinebesturingsmodules waar.
Er is meer dan één
cabinebesturingsmodule aangesloten in het
systeem.
Verwijder de overtollige
cabinebesturing.
24
334055J
Opheffen van storingen
USB-fouten
Code
Type
Beschrijving
Probleem
Oorzaak
Oplossing
EAUX
Waarschuwing
USB bezig
USB-station is
geplaatst, bezig met
downloaden.
Geeft aan dat de
USB-poort bezig is
met het uploaden
of downloaden van
gegevens.
Wacht op de melding
'USB niet actief'.
EBUX
Vastleggen
USB-station
verwijderd
USB-station werd
verwijderd tijdens
het downloaden of
uploaden.
Het downloaden/uploaden op USB is
onderbroken doordat
het USB-apparaat
werd verwijderd.
Plaats het
USB-apparaat terug
en herstart het proces.
EQU0
Waarschuwing
USB niet actief
USB-download
voltooid, station mag
worden verwijderd.
De gegevensoverdracht naar het
USB-apparaat is
voltooid.
Verwijder het
USB-apparaat uit de
ADM.
EQU1
Vastleggen
USB sys.
instellingen
gedownload
Instellingen zijn
gedownload op
USB-station.
De gebruiker heeft
een USB-apparaat in
de USB-poort van de
ADM geplaatst.
N.v.t.
EQU2
Vastleggen
USB sys.
instellingen
geüpload
De instellingen zijn
geüpload vanaf het
USB-station.
De gebruiker heeft
een USB-apparaat in
de USB-poort van de
ADM geplaatst.
N.v.t.
EQU3
Vastleggen
USB
aangepaste
taal
gedownload
Er is een aangepaste
De gebruiker heeft
taal gedownload op het een USB-apparaat in
USB-station.
de USB-poort van de
ADM geplaatst.
N.v.t.
EQU4
Vastleggen
USB
aangepaste
taal geüpload
Er is een aangepaste
taal geüpload vanaf het
USB-station.
De gebruiker heeft
een USB-apparaat in
de USB-poort van de
ADM geplaatst.
N.v.t.
EQU5
Vastleggen
USBlogboeken
gedownload
Er zijn datalogboeken
gedownload naar het
USB-station.
De gebruiker heeft
een USB-apparaat in
de USB-poort van de
ADM geplaatst.
N.v.t.
EVUX
Waarschuwing
USB
uitgeschakeld
Het USB-station is
geplaatst, downloaden
is uitgeschakeld.
De systeemconfiguratie blokkeert de
gegevensoverdracht.
Verander de
configuratie om de
USB-downloadfunctie
in te schakelen.
MMUX
Waarschuwing
Ond. USBlogboeken vol
USB-geheugen is voor
meer dan 90% vol.
De configuratieparameter op het systeem is
ingeschakeld om dit
advies te tonen.
Voltooi de download
om te zorgen dat
u geen gegevens
verliest.
WSUX
Waarschuwing
USB config.
fout
Het USBconfiguratiebestand
komt niet overeen
met de verwachtingen
zoals gecontroleerd bij
het opstarten.
Een software-update
is niet succesvol
afgerond.
Installeer de software
opnieuw.
WXUD
Waarschuwing
USBdownloadfout
Er is een fout
opgetreden tijdens
het downloaden naar
het USB-station.
De gebruiker heeft
een niet-compatibel
USB-apparaat in de
USB-poort van de
ADM geplaatst.
Herhaal het proces
met een compatibel
USB-apparaat.
WXUU
Waarschuwing
USBuploadfout
Er is een fout
opgetreden tijdens
het uploaden vanaf het
USB-station.
De gebruiker heeft
een niet-compatibel
USB-apparaat in de
USB-poort van de
ADM geplaatst.
Herhaal het proces
met een compatibel
USB-apparaat.
334055J
25
Opheffen van storingen
Diverse fouten
OPMERKING: bij sommige van de onderstaande foutcodes is het laatste cijfer een #-symbool. Dit symbool staat
voor het toepasselijke onderdeelnummer, dat kan verschillen. De display van het apparaat toont het toepasselijke
nummer als het laatste cijfer van de code. De code B9D# in deze tabel wordt bijvoorbeeld weergegeven als B9D1
als het betreffende onderdeel pomp 1 is, B9D2 voor pomp 2, enzovoorts.
Code
Type
Beschrijving
Probleem
Oorzaak
Oplossing
B9A0
Waarschuwing
Volume
roll-over A
huidig
Batchteller voor
materiaal A
doorgedraaid.
De totalisator heeft
de maximale waarde
bereikt en is weer bij
nul begonnen.
N.v.t.
B9AX
Waarschuwing
Volume
roll-over A
levensduur
Eindtotaalteller
voor materiaal A
doorgedraaid.
De totalisator heeft
de maximale waarde
bereikt en is weer bij
nul begonnen.
N.v.t.
B9B0
Waarschuwing
Volume
roll-over B
huidig
Batchteller voor
materiaal B
doorgedraaid.
De totalisator heeft
de maximale waarde
bereikt en is weer bij
nul begonnen.
N.v.t.
B9BX
Waarschuwing
Volume
roll-over B
levensduur
Eindtotaalteller
voor materiaal B
doorgedraaid.
De totalisator heeft
de maximale waarde
bereikt en is weer bij
nul begonnen.
N.v.t.
B9D#
Waarschuwing
Volume
roll-over pomp
#
Eindtotaalteller voor
pomp # doorgedraaid.
De totalisator heeft
de maximale waarde
bereikt en is weer bij
nul begonnen.
N.v.t.
B9S0
Waarschuwing
Volume
roll-over
oplosmiddel
huidig
Batchteller voor
oplosmiddel
doorgedraaid.
De totalisator heeft
de maximale waarde
bereikt en is weer bij
nul begonnen.
N.v.t.
B9SX
Waarschuwing
Volume
roll-over
oplosmiddel
levensduur
Eindtotaalteller
voor oplosmiddel
doorgedraaid.
De totalisator heeft
de maximale waarde
bereikt en is weer bij
nul begonnen.
N.v.t.
WX00
Alarm
Softwarefouten
Er is een onverwachte
softwarefout
opgetreden.
Bel de technische
ondersteuningsdienst
van Graco.
Kalibratiefouten
OPMERKING: bij sommige van de onderstaande foutcodes is het laatste cijfer een #-symbool. Dit symbool staat
voor het toepasselijke onderdeelnummer, dat kan verschillen. De display van het apparaat toont het toepasselijke
nummer als het laatste cijfer van de code. De code ENT# in deze tabel wordt bijvoorbeeld weergegeven als ENT1
als het betreffende onderdeel pomp 1 is, ENT2 voor pomp 2, enzovoorts.
Code
Type
Naam
Beschrijving
END#
Vastleggen
Kalibratie pomp #
Er is een kalibratietest op de pomp
uitgevoerd.
ENS0
Vastleggen
Kalibratie oplosmiddelmeter
Er is een kalibratietest op de
oplosmiddelmeter uitgevoerd.
ENT#
Vastleggen
Kalibratie blokkeertest pomp
#
Er is met succes een blokkeertest
uitgevoerd op pomp #.
26
334055J
Opheffen van storingen
Onderhoudsfouten
OPMERKING: bij sommige van de onderstaande foutcodes is het laatste cijfer een #-symbool. Dit symbool staat
voor het toepasselijke onderdeelnummer, dat kan verschillen. De code MAD# in deze tabel wordt bijvoorbeeld
weergegeven als MAD1 als het betreffende onderdeel pomp 1 is, MAD2 voor pomp 2, enzovoorts.
Aan sommige onderdelen is een nummer van 2 cijfers toegewezen. Daarom wordt het laatste cijfer van de code
weergegeven als een alfanumeriek teken. De tweede tabel hieronder vermeldt deze alfanumerieke tekens met het
bijbehorende onderdeelnummer. De code MEDZ staat bijvoorbeeld voor uitlaatventiel 30.
Code
Type
Naam
Beschrijving
MAD#
Waarschuwing
Ond. uitlaat pomp #
Er moet onderhoud aan de pomp worden uitgevoerd.
MAT#
Waarschuwing
Ond. blokkeertest
pomp #
Er moet een blokkeertest voor onderhoud worden
uitgevoerd op de pomp.
MEB#
Waarschuwing
Ond. ventiel
katalysator (B) #
Er moet onderhoud worden uitgevoerd aan het
katalysatorventiel.
MED#
Waarschuwing
Ond. ventiel uitlaat #
Er moet onderhoud worden uitgevoerd aan het
uitlaatventiel.
MEF#
Waarschuwing
Ond. ventiel inlaat #
Er moet onderhoud worden uitgevoerd aan het
inlaatventiel.
MEG#
Waarschuwing
Ond. ventiel pistool #
Er moet onderhoud worden uitgevoerd aan het
pistoolventiel.
MEN#
Advies
Ond. hulpventiel
Onderhoud is nodig aan hulpventiel.
MES#
Waarschuwing
Ond. ventiel
oplosmiddel #
Er moet onderhoud worden uitgevoerd aan het
oplosmiddelventiel.
MFF#
Waarschuwing
Ond. meter debiet #
Er moet onderhoud worden uitgevoerd aan de
debietmeter.
MFS0
Waarschuwing
Ond. meter
oplosmiddel
Er moet een blokkeertest voor onderhoud worden
uitgevoerd op de oplosmiddelmeter.
MGH0
Waarschuwing
Ond. filter vloeistof
Er moet onderhoud worden uitgevoerd aan het
vloeistoffilter.
MGP0
Waarschuwing
Ond. filter lucht
Er moet onderhoud worden uitgevoerd aan het luchtfilter.
MJP#
Advies
Ond. luchtventiel
Onderhoud is nodig aan luchtventiel.
Laatste tekens, alfanumeriek
Alfanumeriek teken
Onderdeelnummer
Alfanumeriek teken
Onderdeelnummer
1
1
F
15
2
2
G
16
3
3
H
17
4
4
J
18
5
5
K
19
6
6
L
20
7
7
M
21
8
8
N
22
9
9
P
23
A
10
R
24
B
11
T
25
C
12
U
26
D
13
V
27
E
14
W
28
334055J
27
Opheffen van storingen
Alfanumeriek teken
Onderdeelnummer
Y
29
Z
30
28
334055J
Opheffen van storingen
Probleemoplossing cabinebesturing
Figure 12 Onderaanzicht van de cabinebesturing
Figure 11 Cabinebesturing
Table 1 . Diagnose van de cabinebesturing
Controlelampje
Beschrijving
Diagnose
Mengmodus (groen)
Led brandt wanneer de Mengmodus is ingeschakeld.
Led knippert wanneer de Mengsel vullen-modus is
ingeschakeld. Knippert ook in de 'Mengen stationair'-modus
(tegelijk met de stand-byled).
Doorspoelmodus (groen)
Led brandt wanneer de Doorspoelmodus is ingeschakeld.
De led knippert wanneer er moet worden doorgespoeld.
Druk wijzigen-modus (groen)
Led knippert wanneer de Druk wijzigen-modus is ingeschakeld.
Alarm (rood)
De led brandt zonder knipperen wanneer een gebeurtenis is
bevestigd.
De led knippert wanneer een gebeurtenis niet is bevestigd.
De led wordt uitgeschakeld zodra de gebeurtenis is gewist.
Stand-bymodus (groen)
De led brandt wanneer de Stand-bymodus is ingeschakeld.
De led knippert tijdens: kleurwisseling, opstarten, uitschakelen,
pomp voorvullen, vullen, kalibreren, onderhoud en tijdens de
pompdruktest. Knippert ook in de 'Mengen stationair'-modus
(tegelijk met de stand-byled).
D8
Hartslag (groen)
De led knippert tijdens een normale bediening.
D9
Communicatie (geel)
De led gaat branden wanneer de kaart communiceert met de
isolatiekaart in de elektronische besturing.
D10
Spanning (groen)
Led gaat branden wanneer er stroom wordt geleverd aan de
kaart (connector J11).
J11
Connector
Voedings-/CAN-connector
334055J
29
Opheffen van storingen
Probleemoplossing voedingsbarrièrekaart
Figure 13 Voedingsbarrièrekaart
Table 2 . Diagnose voedingsbarrièrekaart
Onderdeel of
controlelampje
Beschrijving
Diagnose
D4
Led (groen)
IS spanning
D5
Led (groen)
Elektrische voeding
F3
Zekering, 400 mA, 250 V
F4
Zekering, 400 mA, 250 V
Als F3 of F4 is gesprongen, is er geen spanning
op de IS locatie. D4 is uit.
J4
Connector
24 V DC voedingsingang
J5
Connector
+12 V DC intrinsiek veilige voedingsuitgang
30
334055J
Opheffen van storingen
Probleemoplossing isolatiekaart
Figure 14 Isolatiekaart
Table 3 . Diagnose van de isolatiekaart
Onderdeel of
controlelampje
Beschrijving
Diagnose
D6
Led (geel)
IS communicatie
D7
Led (groen)
IS spanning
D8
Led (groen)
Niet-IS spanning
D14
Led (geel)
Niet-IS communicatie
J1
Connector
Niet-IS, Optionele Gateway
J2
Connector
Niet-IS, Optionele kleurwisselmodule
J3
Connector
Intrinsiek veilig, barrièrekaart
J4
Connector
Intrinsiek veilig, Optionele kleurwisselmodule
S1
Drukknopschakelaar
Voor niet-IS connectoren. Indien schakelaar S1 is uitgeschakeld,
brandt de gele led (D14) zonder te knipperen. Druk op de schakelaar
om deze in te schakelen.
S2
Drukknopschakelaar
Voor intrinsiek veilige connectoren. Als schakelaar S2 is
uitgeschakeld, brandt de gele led (D6) zonder te knipperen. Druk op
de schakelaar om deze in te schakelen.
334055J
31
Opheffen van storingen
Probleemoplossing verbeterde vloeistofregelmodule
Figure 15 Verbeterde vloeistofregelmodule
Table 4 . Diagnose verbeterde vloeistofregelmodule
Connector of
controlelampje
Beschrijving
Diagnose
1
25-pins connector
Pomp 1-module
2
25-pins connector
Pomp 2-module
3
25-pins connector
Pomp 3-module (toebehoren)
4
25-pins connector
Pomp 4-module (toebehoren)
5
12-pins connector
Multifunctionele I/O
6
12-pins connector
Multifunctionele I/O
7
12-pins connector
Multifunctionele I/O
8
5-pins connector
24 VDC Voeding/CAN (communicatiebarrière)
9
5-pins connector
Geavanceerde displaymodule
10
5-pins connector
Invoer 24 VDC
CPLD (D37)
Led (oranje)
Hartslag
POW (D19)
Led (groen)
Elektrische voeding
CAN (D69)
Led (geel)
Communicatie.
ERR (D38)
Led (rood)
Knippert een foutcode. Als de led brandt zonder
te knipperen, is het systeem buiten dienst.
Schakel de spanning in en uit.
32
334055J
Opheffen van storingen
Probleemoplossing pompmodule
Figure 16 Pompmodule
Table 5 . Diagnose pompmodule
Onderdeel of
controlelampje
Beschrijving
Diagnose
1
25-pins connector
Invoer vanaf EFCM
2
5-pins connector
Pompaansluiting
3
5-pins connector
Aansluiting codeerder
4
5-pins connector
Omvormer pompinlaat
5
5-pins connector
Omvormer pompuitlaat
6
4-pins connector
Systeem met dubbel paneel: Voedingsregeling
voor motor
7
8-pins connector
Doseerventielspoelen
8
4-pins connector
48 VDC ingaande spanning en ventilatoraansluiting
9
Led (rood)
Pomp boven ventieluitvoer
10
Led (rood)
Pomp beneden ventieluitvoer
11
Led (rood)
Niet in gebruik
24V
Led (groen)
24 VDC stroom geleverd
48V
Led (groen)
48 VDC stroom geleverd
334055J
33
Opheffen van storingen
Probleemoplossing geavanceerde displaymodule
Figure 17 Geavanceerde displaymodule
Table 6 . Diagnose geavanceerde displaymodule
Connector of
controlelampje
Beschrijving
Diagnose
D1
Led (geel/groen)
Groen: USB geplaatst
Geel: USB-communicatie
D6
Led (rood/geel/groen)
Groen: Spanning
Geel: Communicatie
Rood: Fout
J1
8-pins connector
Tokenpoort
J2
8-pins connector
USB-poort
J3
5-pins connector
Lichtmast (toebehoren)
J7
5-pins connector
CAN-voedings-/communicatiepoort
34
334055J
Elektrische schema's
Elektrische schema's
Standaardmodellen (MC1000,
MC2000, MC3000, MC4000)
OPMERKING: Het elektrisch schema illustreert
alle mogelijke kabeluitbreidingen in een ProMix
PD2K-systeem; modellen MC1000, MC2000 en
MC4000. Sommige afgebeelde onderdelen zijn niet
met alle systemen meegeleverd.
OPMERKING: Zie
Optionele kabels en modules, page 48 voor een lijst
met kabelopties.
Figure 18 Elektrisch schema, blad 1
334055J
35
Elektrische schema's
Figure 19 Elektrisch schema, blad 2, deel 1
VERVOLG OP DE VOLGENDE PAGINA
36
334055J
Elektrische schema's
Figure 20 Elektrisch schema, blad 2, deel 2
VERVOLG OP DE VOLGENDE PAGINA
334055J
37
Elektrische schema's
Figure 21 Elektrisch schema, blad 3
* Wordt mogelijk niet gebruikt in sommige
configuraties.
VERVOLG OP DE VOLGENDE PAGINA
38
334055J
Elektrische schema's
Figure 22 Elektrisch schema, blad 3, alternatieve
configuratie voor katalysatorwisselregeling
VERVOLG OP DE VOLGENDE PAGINA
334055J
39
Elektrische schema's
Figure 23 Elektrisch schema, blad 3, gevaarlijke
locatie
VERVOLG OP DE VOLGENDE PAGINA
40
334055J
Elektrische schema's
Figure 24 Elektrisch schema, blad 4
334055J
41
Elektrische schema's
Modellen met twee panelen (MC1002,
MC2002, MC3002, MC4002)
OPMERKING:het elektrische schema geeft alle
OPMERKING:
mogelijke kabeluitbreidingen aan in een ProMix
PD2K-systeem; modellen MC1002, MC2002,
MC3002 en MC4002. Sommige afgebeelde
onderdelen zijn niet met alle systemen meegeleverd.
OPMERKING: Zie
Optionele kabels en modules, page 48 voor een lijst
met kabelopties.
CABLE
16H078
16W159
SOLVENT
METER 1
(258718)
UP
DOWN
ENCODER ANDMOTOR
(16P036, 16P037)
WIREHARNESS
(24P684, 24P685)
ENCODER ANDMOTOR
(16P036, 16P037)
WIREHARNESS
(24P684, 24P685)
UP
DOWN
FLOW SENSOR
(120278)
OR G3000 METER
(239716, 258718
16M510, 16M519)
PUMP INLET
TRANSDUCER
(16P289, 16P290)
PUMP OUTLET
TRANSDUCER
(16P289, 16P290)
PUMPV/P FOR
FLUID REG
.
MAC SERIES 46
SOLENOID
(16P812)
MAC SERIES 46
SOLENOID
(16P812)
PUMPV/P FOR
FLUID REG.
BREAKOUT MODULE PUMP 3
(24N527)
FAN
(24P658)
PUMP OUTLET
TRANSDUCER
(16P289, 16P290)
BARRIER
BOARD
(248192)
GCA
MODULE
EFCM
(24N913)
UP
DOWN
FLOW SENSOR
(120278)
OR G3000 METER
(239716, 258718
16M510, 16M519)
CATALYST CHANGE
MODULE 6
(24N935)
CATALYST CHANGE
MODULE 5
(24N935)
COLOR CHANGE
MODULE 4
(24N935)
COLOR CHANGE
MODULE 3
(24N935)
GFBPRESS. SW. 2 (121323)
SOLVENT CUTOFF VALVE (121324)
SOLVENT CUTOFF VALVE (121324)
SWITCH (120278)
SOLVENT
FLOW
INPUTS
SWITCH (120278)
SWITCH (120278)
SWITCH (120278)
SAFETY INTERLOCK SWITCH
CABLE
(121003)
SOLVENT
METER 2
(258718)
FAN
(24P658)
PUMP INLET
TRANSDUCER
(16P289, 16P290)
SPLITTER
(16P243)
17L058
AIR
CONTROL
MODULE
(26A231)
GFBPRESS. SW. 1 (121323)
GFBVALVE 1 (121324)
GFBVALVE 2 (121324)
CABLE (16T659)
CABLE (16V429)
PLC DISCRETE 4-20mAIN 2
UP
DOWN
CABLE 126232
OR 17N315
AIR FLOW SW. 2 (119159)
CABLE
15V819
PLC DISCRETE 4-20mAIN 1
MAC SERIES 46
SOLENOID
(16P812)
CABLE 126232
OR 17N315
PUMP OUTLET
TRANSDUCER
(16P289, 16P290)
BREAKOUT MODULE PUMP 4
(24N527)
PUMP OUTLET
TRANSDUCER
(16P289, 16P290)
PUMP INLET
TRANSDUCER
(16P289, 16P290)
MAC SERIES 46
SOLENOID
(16P812)
PUMP INLET
TRANSDUCER
(16P289, 16P290)
CABLE
(16T280)
ENCODER ANDMOTOR
(16P036, 16P037)
WIREHARNESS
(24P684, 24P685)
BREAKOUT MODULE PUMP 2
(24N527)
ENCODER ANDMOTOR
(16P036, 16P037)
WIREHARNESS
(24P684, 24P685)
BREAKOUT MODULE PUMP 1
(24N527)
FAN
(24P658)
AIR FLOW SW. 1 (119159)
16T072
CAN
IS BOARD
(24M485)
FAN
(24P658)
CABLE
(15V206)
CABLE
(15V206)
PLC DISCRETE 4-20mACOM2
16W159
16W159
16W159
TERMINAL BLOCK WITH FUSES
POWER IN
PLC DISCRETE 4-20mACOM1
TERMINAL
BLOCK
(114095)
CABLE
(15V206)
RELAY
CABLE
(121227)
RELAY
AWI
GATEWAY
(24R910)
COLOR CHANGE
MODULE 2
(24N935)
LINE F
ILTER
(16V446)
CABLE
(121001)
CABLE (15V206)
48V-10APOWER SUPPLY
(16U820)
CABLE
(121227)
24V
POWER
SUPPLY
(16T660)
COLOR CHANGE
MODULE 1
(24N935)
INTEGRATION
GATEWAY
2 POSITION
SWITCH
(16U725)
CABLE
16T658
CABLE
(15V206)
CABLE
(15V206)
POWERMODU
LE
(26A189)
ADV
ANCED DISPLAY MODULE
(24E451)
LIGHT
TOWER
(15X472)
COLOR CHANGE
MODULE 7
(24R219)
7
CABLE
(16V426)
BOOTH CONTROL
(24M731)
WITH SHUNT
(17M540)
COLOR CHANGE
MODULE 8
(24R219)
7
CABLE
(16V426)
BOOTH
CONTROL
(24M731)
HAZAR
DOUS LOCA
TION
NON-HAZARDO
US LOCATION
Figure 25 Elektrisch schema, blad 1
42
334055J
Elektrische schema's
CONTINUED ON PAGE 3
UNUSED
UNUSED
UNUSED
CABLE (121227)
CABLE
(15V206)
1
2
3
4
5
AWI
GATEWAY
(24R910)
CAN IS BO
ARD
2
4
SPLITTER
(16P243)
UNUSED
1
2
3
4
5
P4
(121001)
INTEGRA
TION
GATEWAY
3
CABLE
(16T280)
1
2
3
+12VDC
COM
+12VDC
SOLVENT CUTOFF VALVE 2 (121324)
COM
GREEN/BLACK
+12VDC
ORANGE/BLACK COM
GFB OUTPUT VALVE 1
BLUE/BLACK
+12VDC
RED/WHITE
COM
GFB OUTPUT VALVE 2
UNUSED
SIG
SAFETY INTERLOCK SWITCH
COM
UNUSED
1
2
3
4
5
8
J5
J4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
SOLVENT CUTOFF VALVE 1 (121324)
123
GCAMODULE
EFCM
(24N913)
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
9
1
2
3
4
5
5
1
4
3
2
BARRIER
BOARD
(248192)
UNUSED
54 3 2 1
UNUSED
UNUSED
(121227)
P3
12345
SPLITTER
(17L058)
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
10
3
(24M485)
12345
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
CABLE
1
(NON IS)
(IS)
UNUSED
UNUSED
2X CABLE (16V429)
16T072
12345
12345
P4
P3
CABLE
5
4
3
2
1
25 PIN D-SUB
CABLE (16T659)
GROUND
BAR
24V
POWER
SUPPLY
(16T660)
1
BREAKOUT
MODULE PUMP 1 (24N527)
3
2
12345
12345
12345
7
6
5
4
1234
1234
1
BREAKOUT
MODULE PUMP 2 (24N527)
12 34
8
12 34
5678
2
12345
3
4
1234
12345
7
6
5
12345
1234
12 34
8
12 34
5678
+48V
COM
+48V
COM
RED
BLACK
RED
BLACK
RED
PWR
WHITE
SIG
BLACK
COM
GRN SHIELD
FAN PUMP 2
(24P658)
UP
DOWN
+24VDC
COM
+24VDC
COM
UNUSED
UNUSED
BLUE
BLACK
PUMP 2
MANIFOLD
MAC SERIES 46
(16P812 QTY 2)
MAC SERIES 46
(16P812 QTY 2)
SOLVENT
METER 1
(258718)
CABLE (126232 OR 17N315)
OUTLET TRANSDUCER
PUMP 2
(16P289 OR 16P290)
FAN PUMP 1
(24P658)
INLET TRANSDUCER
PUMP 2
(16P289 OR 16P290)
+48V
COM
+48V
COM
RED
BLACK
RED
BLACK
RED
PWR
WHITE
SIG
BLACK
COM
GRN SHIELD
+24VDC
COM
+24VDC
COM
UP
SEE DETAILAOR B
PUMP 1
MANIFOLD
BLACK
LINE
FILTER
(16V446)
ENCODER/MOTOR
AND
WIRE HARNESS
PUMP 2
GND
SCREW
RED
N
RED
L
CABLE (126232 OR 17N315)
+-+-+-+4 3 2 1
RED
CABLE
(16T658)
BLACK
N04
WHITE
BLACK
N04
RED
2 POSITION
SWITCH
(16U725)
BLACK
N03
15 A1
RELA
Y1
18 A2
15 A1
RELA
Y2
18 A2
BLACK
N03
SEE DET
AILAOR B
POWER MODULE
(26A189)
N (BLUE)
L (BROWN)
--++
DOWN
ENCODER/M
OTOR
AND
WIRE HARNESS
PUMP 1
48V-10A
POWER SUPPLY
(16U280)
UNUSED
UNUSED
BLUE
BLACK
GRND
INLET TRANSDUCER
PUMP 1
(16P289 OR 16P290)
N L
OUTLET TRANSDUCER
PUMP 1
(16P289 OR 16P290)
GRND (GRN/YEL)
SOLVENT
METER 2
(258718)
GND
SCREW
TWISTED PAIR CABLE (16W159)
TWISTED PAIR CABLE (16W159)
MOTOR
MOUNTING
SCREW
123456789
PUMP ENCODER AND MOTOR
(16P037)
12
10
MOTOR
MOUNTING
SCREW
123456789
1011 12
UNUSED
UNUSED
UNUSED
DRAIN/F
OIL
UNUSED
UNUSED
DRAIN/FOIL
1011 12
UNUSED
UNUSED
123456789
DRAIN/F
OIL
UNUSED
UNUSED
UNUSED
UNUSED
DRAIN/FOIL
L N GND
3
1234
WIRE HARNESS
(24P685)
123456789
UNUSED
UNUSED
12345
1234
WIRE HARNESS
(24P684)
UNUSED
UNUSED
12345
BREAKOUT
MODULE
(24N527)
2
3
UNUSED
UNUSED
UNUSED
2
UNUSED
UNUSED
UNUSED
UNUSED
UNUSED
BREAKOUT
MODULE
(24N527)
TERMINAL
BLOCK
(114095)
UNUSED
L N GND
POWER IN
DETAIL B, HIGH PRESSURE
PUMPS (24M707, 24M715)
DETAILA, LOW PRESSURE
PUMPS (24M706, 24M714)
UNUSED
UNUSED
UNUSED
UNUSED
CABLE
(16H078)
WHITE
GRN
BLACK
L GND N
10
PUMP ENCODER AND MOTOR
(16P036)
Figure 26 Elektrisch schema, blad 2, deel 1
VERVOLG OP DE VOLGENDE PAGINA
334055J
43
Elektrische schema's
5
4
3
2
1
10
1
2
3
4
5
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
6
GCAMODULE
EFCM
(24N913)
7
SIG
COM
SIG
COM
SIG
COM
SIG
COM
SIG
COM
SIG
COM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
PLC DISCRETE 4-20mAINPUT 1
PLC DISCRETE 4-20mACOMMON 1
PLC DISCRETE 4-20mAINPUT 2
PLC DISCRETE 4-20mACOMMON 2
UNUSED
UNUSED
UNUSED
UNUSED
SIG
ORANGE
COM BLUE
SIG
WHITE/BLACK
COM RED/BLACK
5
9
1
2
3
4
AIR FLOW SWITCH 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
BLACK
WHITE
RED
GREEN
AIR FLOW SWITCH 2
SOLVENT FLOW SW. 1 (120278) LEFT BRKT
SOLVENT FLOW SW. 2 (120278) LEFT BRKT
SOLVENT FLOW SW. 3 (120278) RIGHT BRKT
AIR CONTROL MODULE (26A231)
SOLVENT FLOW SW. 4 (120278) RIGHT BRKT
TERMINAL
BLOCKS
GFB INPUT PRESSURE SWITCH 1
CABLE
1
2
3
4
5
(121003)
CABLE
15V819
GFB INPUT PRESSURE SWITCH 2
1
2
3
4
5
ADVANCED
DISPLAY MODULE
(24E451)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
BLACK
WHITE
RED
GREEN
ORANGE
BLUE
WHITE/BLACK
RED/BLACK
GREEN/BLACK
ORANGE/BLACK
BLUE/BLACK
RED/WHITE
LIGHT
TOWER
(15X472)
+ SIG
- COM
+ SIG
- COM
+ SIG
- COM
+ SIG
- COM
+ 12VDC
- COM
+ 12VDC
- COM
AIR FLOW SWITCH 1
119159
AIR FLOW SWITCH 2
119159
GFBINPUT PRESSURE SWITCH 1
121323
GFBINPUT PRESSURE SWITCH 2
121323
RED
BLACK
RED
BLACK
GFBOUTPUT VALVE 1
121324
GFBOUTPUT VALVE 2
121324
25 PIN D-SUB
CABLE (16T659)
1234
12345
12345
7
6
5
1234
12 34
8
12 34
5678
2
3
12345
1234
BREAKOUT MODULE PUMP 4 (24N527)
4
12345
5
12345
7
6
1234
12 34
8
12 34
5678
RED
PWR
WHITE
SIG
BLACK
COM
GRN SHIELD
+24VDC
COM
+24VDC
COM
UP
PUMP 4
MANIFOLD
PUMP 3
MANIFOLD
G3000
METER
PUMP 3
MAC SERIES 46
(16P812 QTY 2)
MAC SERIES 46
(16P812 QTY 2)
DOWN
V/P FOR FLUID REG.
PUMP 4
OUTLET TRANSDUCER
PUMP 4
(16P289 OR 16P290)
SEE DETAILAOR B
INLET TRANSDUCER
PUMP 4
(16P289 OR 16P290)
RED
BLACK
RED
BLACK
RED
PWR
WHITE
SIG
BLACK
COM
GRN SHIELD
ENCODER/MOTOR
AND
WIRE HARNESS
PUMP 4
FAN PUMP 3
(24P658)
UP
DOWN
V/P FOR FLUID REG.
PUMP 3
+24VDC
COM
+24VDC
COM
OUTLET TRANSDUCER
PUMP 3
(16P289 OR 16P290)
SEE DETAILAOR B
INLET TRANSDUCER
PUMP 3
(16P289 OR 16P290)
ENCODER/MOTOR
AND
WIRE HARNESS
PUMP 3
+48V
COM
+48V
COM
12345
4
RED
BLACK
RED
BLACK
3
+48V
COM
+48V
COM
2
1
BREAKOUT MODULE PUMP 3 (24N527)
FAN PUMP 4
(24P658)
1
(EITHER, 239716,
258718,16M510,
OR 16M519)
GND
SCREW
G3000
METER
PUMP 4
(EITHER, 239716,
258718,16M510,
OR 16M519)
GND
SCREW
TWISTED PAIR CABLE (16W159)
TWISTED PAIR CABLE (16W159)
Figure 27 Elektrisch schema, blad 2, deel 2
VERVOLG OP DE VOLGENDE PAGINA
44
334055J
Elektrische schema's
FROMCAN IS BOARD (24M485) ON PAGE 2
CABLE(15V206)
12 34 5
COLOR
CHANGE
MODULE 1
(COLORS
1 THRU 8)
MAN
IFOLD
FLUSH
COLOR 1
COLOR 2
COLOR 3
COLOR 4
COLOR 5
COLOR 6
COLOR 7
COLOR 8
+12VDC
COM
+12VDC
COM
+12VDC
COM
1
2
3
4
5
6
+12VDC
COM
+12VDC
COM
+12VDC
COM
1
2
3
4
5
6
+12VDC
COM
+12VDC
COM
+12VDC
COM
1
2
3
4
5
6
J8
J15
J14
MAN
IFOLD
J9
6
5
4
3
2
1
COM
+12VDC
COM
+12VDC
COM
+12VDC
J16
6
5
4
3
2
1
COM
+12VDC
COM
+12VDC
COM
+12VDC
J10
6
5
4
3
2
1
COM
+12VDC
COM
+12VDC
COM
+12VDC
DUMP
COLOR 1
COLOR 2
COLOR 3
COLOR 4
COLOR 5
COLOR 6
COLOR 7
COLOR 8
MAN
IFOLD
*FLUSH
COLOR 9
COLOR 10
COLOR 11
COLOR 12
COLOR 13
COLOR 14
COLOR 15
COLOR 16
12 34 5
COLOR
CHANGE
MODULE 2
(COLORS
9 THRU 16)
1
2
3
4
5
6
+12VDC
COM
+12VDC
COM
+12VDC
COM
1
2
3 J15
4
5
6
J16
+12VDC
COM
+12VDC
COM
+12VDC
COM
1
2
3
4
5
6
J10
J8
J14
MAN
IFOLD
MAN
IFOLD
+12VDC
COM
+12VDC
COM
+12VDC
COM
J9
6
5
4
3
2
1
COM
+12VDC
COM
+12VDC
COM
+12VDC
6
5
4
3
2
1
COM
+12VDC
COM
+12VDC
COM
+12VDC
6
5
4
3
2
1
COM
+12VDC
COM
+12VDC
COM
+12VDC
DUMP*
FLUSH
COLOR 9
CATALYST 1
COLOR 10
CATALYST 2
COLOR 11
CATALYST 3
COLOR 12
CATALYST 4
COLOR 13
COLOR 14
COLOR 15
COLOR 16
CATALYST
CHANGE
MODULE 5
(CATALYST
1 THRU 4)
+12VDC
COM
+12VDC
COM
+12VDC
COM
1
2
3
4
5
6
+12VDC
COM
+12VDC
COM
UNUSED
UNUSED
1
2
3
4
5
6
J15
UNUSED
UNUSED
UNUSED
UNUSED
UNUSED
UNUSED
1
2
3
4
5
6
J14
J8
COLOR 17
COLOR 18
COLOR 19
COLOR 20
COLOR 21
COLOR 22
COLOR 23
COLOR 24
12 34 5
COLOR
CHANGE
MODULE 3
(COLORS
17 THRU 24)
+12VDC
COM
+12VDC
COM
+12VDC
COM
1
2
3
4
5
6
J8
+12VDC
COM
+12VDC
COM
+12VDC
COM
1
2
3
4
5
6
J15
+12VDC
COM
+12VDC
COM
+12VDC
COM
1
2
3
4
5
6
J9
MAN
IFOLD
MAN
IFOLD
6
5
4
3
2
1
COM
+12VDC
COM
+12VDC
COM
+12VDC
6
5
COM
+12VDC
COM
+12VDC
COM
+12VDC
J16 43
2
1
J14
J16
6
5
4
3
2
1
COM
+12VDC
COM
+12VDC
UNUSED
UNUSED
J10
6
5
4
3
2
1
UNUSED
UNUSED
UNUSED
UNUSED
UNUSED
UNUSED
CABLE
(15V206)
CABLE
MAN
IFOLD
J9
COM
+12VDC
COM
+12VDC
COM
+12VDC
DUMP
CATALYST 1
CATALYST 2
CATALYST 3
CATALYST 4
12 34 5
12 34 5
*FLUSH
MAN
IFOLD
6
5
4
3
2
1
(15V206)
CABLE
(15V206)
12 34 5
6
5
4
J10 3
2
1
COM
+12VDC
COM
+12VDC
COM
+12VDC
*FLUSH
DUMP*
COLOR 17
COLOR 25
COLOR 18
COLOR 26
COLOR 19
COLOR 27
COLOR 20
COLOR 28
COLOR 21
COLOR 29
COLOR 22
COLOR 30
COLOR 23
COLOR 24
54 3 2 1
12 34 5
COLOR
CHANGE
MODULE 4
(COLORS
25 THRU 32)
+12VDC
COM
+12VDC
COM
+12VDC
COM
1
2
3
4
5
6
J8
+12VDC
COM
+12VDC
COM
+12VDC
COM
1
2
3
4
5
6
J15
+12VDC
COM
UNUSED
UNUSED
UNUSED
UNUSED
1
2
3
4
5
6
J14
J9
J16
J10
MAN
IFOLD
6
5
4
3
2
1
COM
+12VDC
COM
+12VDC
COM
+12VDC
6
5
4
3
2
1
COM
+12VDC
COM
+12VDC
COM
+12VDC
6
5
4
3
2
1
COM
+12VDC
UNUSED
UNUSED
UNUSED
UNUSED
DUMP*
COLOR 25
COLOR 26
COLOR 27
COLOR 28
COLOR 29
COLOR 30
12 34 5
CABLE(15V206)
Figure 28 Elektrisch schema, blad 3, deel 1
* Wordt mogelijk niet gebruikt in sommige
configuraties.
VERVOLG OP DE VOLGENDE PAGINA
334055J
45
Elektrische schema's
FROMCAN IS BOARD (24M485) ON PAGE 2
CABLE (16V429)
NON-HAZARDOUS LOCATION
HAZARDOUS LOCATION
MANI
FOLD
COLORFLUSH
COLOR1
COLOR2
COLOR3
COLOR4
COLOR5
COLOR6
COLOR7
COLOR8
12 34 5
COLOR
CHANG
E
MODULE 7
(COLORS
33 THRU 40)
RED
+12VDC
BLACK
COM
RED
+12VDC
BLACK
COM
RED
+12VDC
BLACK
COM
1
2
3
4
5
6
RED
+12VDC
BLACK
COM
RED
+12VDC
BLACK
COM
RED
+12VDC
BLACK
COM
1
2
3
4
5
6
J15
RED
+12VDC
BLACK
COM
RED
+12VDC
BLACK
COM
RED
+12VDC
BLACK
COM
1
2
3
4
5
6
J14
J8
MANIFOLD
COM BLACK
+12VDC
RED
COM BLACK
+12VDC
RED
COM BLACK
+12VDC
RED
CATALYST FLUSH
J9
6
5
4
3
2
1
COM BLACK
+12VDC
RED
COM BLACK
+12VDC
RED
COM BLACK
+12VDC
RED
CATALYST 3
J16
6
5
4
3
2
1
6
5
4
3
2
1
COM BLACK
+12VDC
RED
COM BLACK
+12VDC
RED
COM BLACK
+12VDC
RED
J10
CATALYST 1
CATALYST 2
CATALYST 4
COLOR 9
COLOR 10
COLOR 11
COLOR 12
CABLE
(16V426)
54 32 1
54 32 1
BOOTHCONTROL
(24M731)
WITH SHUNT
(17M540)
MANIFOLD
COLOR13
COLOR14
17M540
COLOR15
COLOR16
COLOR17
12 34 5
J1
COLOR18
COLOR19
COLOR20
COLOR21
RED
+12VDC
BLAC
K
COM
RED
+12VDC
BLAC
K
COM
RED
+12VDC
BLAC
K
COM
1
2
3
4
5
6
RED
+12VDC
BLAC
K
COM
RED
+12VDC
BLAC
K
COM
RED
+12VDC
BLAC
K
COM
1
2
3
4
5
6
RED
+12VDC
BLAC
K
COM
RED
+12VDC
BLAC
K
COM
RED
+12VDC
BLAC
K
COM
1
2
3
4
5
6
12 34 5
COLOR
CHANGE
MODULE 8
(COLORS
41 THRU 48)
J8
J15
J14
MANIFOLD
COM
BLAC
K
+12VDC
RED
COM
BLAC
K
+12VDC
RED
COM
BLAC
K
+12VDC
RED
COLOR 22
J9
6
5
4
3
2
1
COM
BLAC
K
+12VDC
RED
COM
BLAC
K
+12VDC
RED
COM
BLAC
K
+12VDC
RED
COLOR 25
J16
6
5
4
3
2
1
J10
6
5
4
3
2
1
COM
BLAC
K
+12VDC
RED
COM
BLAC
K
+12VDC
RED
COM
BLAC
K
+12VDC
RED
COLOR 23
COLOR 24
COLOR 26
COLOR 27
COLOR 28
COLOR 29
COLOR 30
CABLE
(16V426)
54 3 2 1
5 4 3 2 1
BOOTH CONTROL
(24M731)
Figure 29 Elektrisch schema, blad 3, deel 2
VERVOLG OP DE VOLGENDE PAGINA
46
334055J
Elektrische schema's
+12VDC
COM
+12VDC
COM
+12VDC
COM
CATALYST
CHANGE
MODUL
E6
1 (CATALYST
2 3 THRU 4)
3
J9
4 J8
5
6
6
5
4
3
2
1
COM
+12VDC
COM
+12VDC
COM
+12VDC
UNUSED
UNUSED
UNUSED
UNUSED
UNUSED
UNUSED
1
2
3
4
5
6
J16
6
5
4
3
2
1
UNUSED
UNUSED
UNUSED
UNUSED
UNUSED
UNUSED
UNUSED
UNUSED
UNUSED
UNUSED
UNUSED
UNUSED
1
2
3
4
5
6
J10
6
5
4
3
2
1
UNUSED
UNUSED
UNUSED
UNUSED
UNUSED
UNUSED
+12VDC
COM
+12VDC
COM
+12VDC
COM
54 3 2 1
CATALYST
CHANGE
MODULE 5
1 (CATALYST
2 1 THRU 2)
3
J9
4 J8
5
6
6
5
4
3
2
1
COM
+12VDC
COM
+12VDC
COM
+12VDC
UNUSED
UNUSED
UNUSED
UNUSED
UNUSED
UNUSED
1
2
3
4
5
6
J16
6
5
4
3
2
1
UNUSED
UNUSED
UNUSED
UNUSED
UNUSED
UNUSED
UNUSED
UNUSED
UNUSED
UNUSED
UNUSED
UNUSED
1
2
3
4
5
6
J10
6
5
4
3
2
1
UNUSED
UNUSED
UNUSED
UNUSED
UNUSED
UNUSED
MANIFO
LD
FLUSH
CATALYST 3
CATALYST 4
J15
J14
MANIFOLD
DUMP
CATALYST 3
CATALYST 4
CABLE
(15V206)
12 34 5
MANIFO
LD
FLUSH
CATALYST 1
CATALYST 2
J15
J14
MANIFOLD
DUMP
CATALYST 1
CATALYST 2
(15V206)
CABLE
12 34 5
12 34 5
COLOR
CHANGE
MODUL
E4
(COLORS
25 THRU 32)
ALTERNATE CONFIGURATION
FOR CATALYST CHANGE CONTROL
INNON-HAZA
RDOUS LOCATION
Figure 30 Elektrisch schema, blad 4, alternatieve
configuratie voor katalysatorwisselregeling
334055J
47
Elektrische schema's
Optionele kabels en modules
OPMERKING: de totale lengte van alle kabels die in het systeem worden gebruikt, mag niet meer dan 45 meter (150
ft) bedragen. Raadpleeg de Elektrische schema's, page 35.
Accessoire gereedschapskist
Beschrijving
25--pins D-SUB
SUB--kabels, alleen voor
25
niet--gevaarlijke locaties
niet
Onderdeelnr.
Module
25D980
ProMix PD Gereedschapskist
16T659
2.5 (0.8)
16V659
6.0 (1.8)
CAN--kabels voor gevaarlijke locaties
M12 CAN
OPMERKING: de totale lengte van alle kabels die
op de gevaarlijke locatie worden gebruikt, mag
niet meer dan 36 meter (120 ft) bedragen.
Onderdeelnr. kabel
Lengte m (ft)
16V423
2.0 (0.6)
16V424
3.0 (1.0)
16V425
6.0 (2.0)
16V426
10.0 (3.0)
16V427
15.0 (5.0)
16V428
25.0 (8.0)
16V429
50.0 (16.0)
16V430
100.0 (32.0)
CAN--kabels, alleen voor niet
niet-M12 CAN
gevaarlijke locaties
Alternatief voor kleurwisselmodules op
onderdeelnummer (fabrieksconfiguratie), alleen
voor niet
niet--gevaarlijke locaties
Beschrijving
Onderdeelnr. Module
24T557
2 kleur/2 katalysator
24T558
4 kleur/4 katalysator
24T559
6 kleur/6 katalysator
24T560
8 kleur/8 katalysator
Alternatief voor kleurwisselmodules op
onderdeelnummer (fabrieksconfiguratie), alleen
voor gevaarlijke locaties
24T571
2 kleur/2 katalysator
24T572
4 kleur/2 katalysator
24T573
6 kleur/2 katalysator
24T574
8 kleur/2 katalysator
24T774
12kleur/2 katalysatort,
13–24 kleur
15U531
2.0 (0.6)
15U532
3.0 (1.0)
15V205
6.0 (2.0)
24T775
4kleur/4 katalysator
15V206
10.0 (3.0)
24T776
6 kleur/4 katalysator
15V207
15.0 (5.0)
24T777
8 kleur/4 katalysator
15V208
25.0 (8.0)
24T778
15U533
50.0 (16.0)
12 kleur/4 katalysator,
13–30 kleur
15V213
100.0 (32.0)
24T779
13–18 kleur
CAN--kabels, alleen voor niet
niet--gevaarCAN
lijke locaties
Onderdeelnr. kabel
Lengte m (ft)
125306
1.0 (0.3)
123422
1.3 (0.4)
121000
1.6 (0.5)
121227
2.0 (0.6)
121001
3.0 (1.0)
121002
5.0 (1.5)
121003
10.0 (3.0)
120952
13.0 (4.0)
121201
20.0 (6.0)
121004
25.0 (8.0)
121228
50.0 (15.0)
48
334055J
Elektrische schema's
Communicatieopties (voor PLC en
AWI)
2. Als u een upgrade naar een automatisch systeem
EN AWI uitvoert:
a. Set 24W829, CGM voor PD2K
1. Als u een upgrade naar een automatisch systeem
uitvoert:
a. 24T803, Set Automatische upgrade
b. CGMEP0, Ethernet IP
CGMDN0, DeviceNet
CGMPN0, ProfiNet
24W462, Modbus TCP
334055J
b. 24W462, Modbus TCP
3. Wanneer UITSLUITEND AWI voor uw toepassing
nodig is:
a. 15V337, AWI-module
b. 24T805, Set AWI
49
Reparatie
Reparatie
Vóór u aan het onderhoud begint
Bij onderhoud aan de elektrische bedieningskast
wordt u blootgesteld aan hoge spanning. Voorkom
elektrische schokken:
• Bij onderhoud aan de elektrische bedieningskast
wordt u blootgesteld aan hoge spanning. Om
elektrische schokken te vermijden, dient u de
stroom bij de hoofdschakelaar af te sluiten
voordat u de behuizing opent.
1. Spoel het systeem zoals uitgelegd in
de bedieningshandleiding van uw PD2K
als het onderhoud langer zal duren
dan de houdbaarheidsduur. Volg de
Drukontlastingsprocedure, page 51 voordat u
onderhoud pleegt aan vloeistofonderdelen.
2. Sluit het hoofdluchtafsluitventiel op de
luchttoevoerleiding.
3. Schakel de stroomschakelaar (P) bij de
elektrische bedieningskast uit.
4. Als u onderhoud aan de elektrische
bedieningskast gaat plegen, dient u de spanning
bij de hoofdschakelaar af te sluiten voordat u de
behuizing opent.
• Alle elektrische bedrading moet worden
verzorgd door een gediplomeerd elektricien en
moet voldoen aan alle ter plaatse geldende
verordeningen en voorschriften.
• Vervang of wijzig geen systeemcomponenten
aangezien dit de intrinsieke veiligheid kan
aantasten.
KENNISGEVING
Om schade aan de printplaten te voorkomen
wanneer u onderhoud aan de bedieningskast
pleegt, dient u de aardband met onderdeelnr.
112190 om uw pols te dragen en voor een goede
aarding te zorgen.
Sluit de spanning op het systeem af voordat u
connectoren afsluit om schade aan elektrische
onderdelen te vermijden.
50
Figure 31 Stroomschakelaar van de bedieningskast
334055J
Reparatie
Drukontlastingsprocedure
Voer de Drukontlastingsprocedure altijd
uit wanneer u dit symbool ziet.
maak dan HEEL LANGZAAM een fitting los om de
druk geleidelijk te ontlasten.
Met kleurwissel
OPMERKING: de volgende procedure ontlast alle
vloeistof- en luchtdruk in het systeem.
1. Schakel de toevoerpompen uit. Open het
aftapventiel op het toevoerleiding-vloeistoffilter
om de druk in de toevoerleidingen te ontlasten.
Doe dit voor elke kleur.
OPMERKING: als uw systeem geen aftapkraan
op de toevoerleiding heeft, zet u het
mengverdeelstuk in de stand SPUITEN en drukt
Het systeem blijft onder druk staan totdat
deze handmatig wordt ontlast. Voorkom
ernstig letsel door materiaal onder druk, zoals
injectie door de huid, opspattend materiaal en
bewegende onderdelen, door de instructies onder
Drukontlastingsprocedure te volgen wanneer u
stopt met spuiten en voordat u de apparatuur
reinigt, controleert of er onderhoud aan pleegt.
. Laat de doseerpompen een
u op
aantal keer draaien om ze te legen. Herhaal dit
voor elke kleur.
2. Zet het trekkerslot aan als u een hoge drukpistool
gebruikt. Verwijder de spuittip en reinig deze
afzonderlijk.
3. Als u een elektrostatisch pistool gebruikt, schakel
dan de elektrostatica uit voordat u het pistool
doorspoelt.
Zonder kleurwissel
OPMERKING: de volgende procedure ontlast alle
vloeistof- en luchtdruk in het systeem.
1. Schakel de toevoerpompen uit. Open het
aftapventiel op het toevoerleiding-vloeistoffilter
om de druk in de toevoerleiding te ontlasten.
Voorkom brand en explosies door de
elektrostatica uit te schakelen voordat u gaat
spoelen.
OPMERKING: als uw systeem geen aftapkraan
op de toevoerleiding heeft, zet u het
mengverdeelstuk in de stand SPUITEN en drukt
4. Zet het mengspruitstuk in de stand SPRAY
(spuiten). Druk de trekker van het pistool in om
de druk te ontlasten. Herhaal dit voor elke kleur.
. Laat de doseerpompen een
u op
aantal keer draaien om ze te legen.
5. Druk op Spoelen
. Herhaal dit voor
elke kleur. Houd de trekker van het pistool na
het sluiten van het oplosmiddelventiel open om
de druk geheel te ontlasten.
2. Druk op Stand-by
. Druk de trekker
van het pistool in om de druk te ontlasten.
3. Zet het mengspruitstuk in de stand FLUSH
(spoelen). Spoel het mengspruitstuk en het
pistool. Zie Gemengd materiaal spoelen in de
bedieningshandleiding van uw PD2K.
4. Schakel de oplosmiddeltoevoerpomp uit. Ontlast
de druk door op Doorspoelen
te
drukken en de trekker van het pistool in te
wanneer
duwen. Druk op Stand-by
de druk is ontlast om te voorkomen dat u de
alarmmelding 'Doorspoelen niet klaar' krijgt.
5. Systemen met dubbel paneel: Herhaal voor
mengeenheid #2.
OPMERKING: als er druk aanwezig
blijft in de oplosmiddelleiding tussen de
oplosmiddeltoevoerpomp en het oplosmiddelventiel,
334055J
6. Stel het systeem in op recept 0 om het systeem
te spoelen vanaf de pompen tot het pistool.
Wanneer het spoelen voltooid is, gaat het
systeem in de Stand-bymodus.
7. Schakel de oplosmiddeltoevoerpomp uit. Ontlast
te
de druk door op Doorspoelen
drukken en de trekker van het pistool in te
duwen. Druk op Stand-by
wanneer
de druk is ontlast om te voorkomen dat u de
alarmmelding 'Doorspoelen niet klaar' krijgt.
8. Systemen met dubbel paneel: Herhaal voor
mengeenheid #2.
OPMERKING: als er druk aanwezig
blijft in de oplosmiddelleiding tussen de
oplosmiddeltoevoerpomp en het oplosmiddelventiel,
maak dan HEEL LANGZAAM een fitting los om de
druk geleidelijk te ontlasten.
51
Reparatie
De geavanceerde displaymodule (ADM) repareren
Om de geavanceerde displaymodule te vervangen,
koppelt u de kabel van de module los en haalt u
de module van de console af. Installeer de nieuwe
module op de console en sluit de kabel aan.
3. Steek de token (T) in de gleuf en druk er stevig
op.
OPMERKING: het maakt geen verschil in welke
richting de token wordt geplaatst.
Figure 34 Token plaatsen
4. Schakel de stroomschakelaar weer in. Het rode
controlelampje (L) zal knipperen tot de nieuwe
firmware volledig geladen is.
5. Verwijder de token (T).
6. Plaats het tokentoegangspaneel terug.
De batterij vervangen
Figure 32 De geavanceerde displaymodule
vervangen
De klok van de ADM werkt op een lithiumbatterij
wanneer het apparaat niet onder spanning staat.
Sleuteltoken installeren of token upgraden
1. Schakel de stroomschakelaar van de ProMix PD
uit.
2. Verwijder het tokentoegangspaneel.
Bij het vervangen van de batterij kunnen vonken
ontstaan. Vervang de batterij alleen op een
niet-gevaarlijke locatie, uit de buurt van brandbare
vloeistoffen of dampen.
1. Zet de stroomschakelaar van de ProMix PD uit.
2. Verwijder het toegangspaneel aan de achterzijde.
Figure 33 Tokentoegangspaneel verwijderen
Figure 35 Verwijder het batterijpaneel
3. Verwijder de oude batterij en vervang deze door
een nieuwe CR2032-batterij.
4. Plaats het toegangspaneel aan de achterzijde
terug.
5. Zet de stroomschakelaar weer aan.
6. Gooi de oude accu weg in overeenstemming met
nationale en plaatselijke afvalvoorschriften.
52
334055J
Reparatie
Onderhoud aan de bedieningskast
De isolatiekaart vervangen
KENNISGEVING
Om schade aan de printplaten te voorkomen
wanneer u onderhoud aan de bedieningskast
pleegt, dient u de aardband met onderdeelnr.
112190 om uw pols te dragen en voor een goede
aarding te zorgen.
Sluit de spanning op het systeem af voordat u
connectoren afsluit om schade aan elektrische
onderdelen te vermijden.
1. Volg de stappen in
Vóór u aan het onderhoud begint, page 50.
2. Draai de schroeven (124) los en verwijder de
deksel van de behuizing (117).
3. Noteer de positie van de kabels van de
isolatiekaart. Zie de volgende tabel en
Elektrische schema's, page 35. Ontkoppel de
kabels van de isolatiekaart (111). Verwijder de
console (110).
Connector
isolatiekaart
Bestemming kabel
J1 (niet-intrinsiek
veilig)
EFCM
J2 (niet-intrinsiek
veilig)
Optionele
kleurwisselmodule
J3 (intrinsiek veilig)
Barrièrekaart
J4 (intrinsiek veilig)
Cabinebesturing
Figure 36 De isolatiekaart vervangen
4. Verwijder de schroeven (128) waarmee de
isolatiekaart (111) vastzit aan de deksel van de
barrière (107). Verwijder de isolatiekaart.
5. Bevestig de nieuwe isolatiekaart met de
schroeven (128).
6. Installeer de consoles (110). Sluit de kabels weer
aan op de eerder genoteerde locaties.
7. Schakel de spanning in bij de hoofdschakelaar.
8. Schakel de stroomschakelaar van de
bedieningskast in. Controleer of de twee groene
leds (D7, D8) en de twee gele led (D6, D14)
branden.
9. Plaats de deksel (117) terug en draai de
schroeven (124) aan.
334055J
Figure 37 Detail van de kabelaansluitingen van de
isolatiekaart
53
Reparatie
De barrièrekaart vervangen
KENNISGEVING
Om schade aan de printplaten te voorkomen
wanneer u onderhoud aan de bedieningskast
pleegt, dient u de aardband met onderdeelnr.
112190 om uw pols te dragen en voor een goede
aarding te zorgen.
Sluit de spanning op het systeem af voordat u
connectoren afsluit om schade aan elektrische
onderdelen te vermijden.
1. Volg de stappen in
Vóór u aan het onderhoud begint, page 50.
2. Draai de schroeven (124) los en verwijder de
deksel van de behuizing (117).
Figure 38 De barrièrekaart vervangen
3. Draai de schroeven (125) los en verwijder
de deksel van de barrière (107). Laat de
isolatiekaart (111) vastzitten aan de deksel.
De zekeringen van de barrièrekaart
vervangen
4. Noteer de positie van de invoer- en
uitvoerkabels van de barrièrekaart. Zie
Elektrische schema's, page 35. Koppel de kabels
los van de barrièrekaart (106).
5. Verwijder de twee schroeven (108) en de drie
schroeven (109), afstandsstukken (105) en
sluitringen (104). Verwijder de barrièrekaart
(106).
6. Bevestig de nieuwe barrièrekaart met de
schroeven, afstandsstukken en sluitringen.
KENNISGEVING
Om schade aan de printplaten te voorkomen
wanneer u onderhoud aan de bedieningskast
pleegt, dient u de aardband met onderdeelnr.
112190 om uw pols te dragen en voor een goede
aarding te zorgen.
Sluit de spanning op het systeem af voordat u
connectoren afsluit om schade aan elektrische
onderdelen te vermijden.
7. Sluit de kabels weer aan op de barrièrekaart,
zoals eerder genoteerd.
1. Voer de stappen in
De barrièrekaart vervangen, page 54 uit.
8. Installeer de deksel van de barrière (107) en de
isolatiekaart (111).
2. Verwijder de zekering (F3 of F4) uit zijn
zekeringhouder.
9. Schakel de spanning in bij de hoofdschakelaar.
3. Klik de nieuwe zekering in de zekeringhouder.
10. Schakel de stroomschakelaar van de
bedieningskast in. Controleer of het systeem
goed werkt.
4. Voer stap 7–11 onder
De barrièrekaart vervangen, page 54uit.
OPMERKING: De twee groene leds (D4, D5) op
de barrièrekaart lichten op als de kaart onder
spanning staat.
11. Plaats de deksel (117) terug en draai de
schroeven (124) aan.
54
334055J
Reparatie
De EFCM regelmodule vervangen
KENNISGEVING
Om schade aan de printplaten te voorkomen
wanneer u onderhoud aan de bedieningskast
pleegt, dient u de aardband met onderdeelnr.
112190 om uw pols te dragen en voor een goede
aarding te zorgen.
Sluit de spanning op het systeem af voordat u
connectoren afsluit om schade aan elektrische
onderdelen te vermijden.
7. Schakel de spanning in bij de hoofdschakelaar.
8. Laad de software. Zie Sleuteltoken installeren of
token upgraden, page 52.
9. Schakel de stroomschakelaar van de
bedieningskast in. Controleer of de groene led
brandt, de oranje en gele leds knipperen en de
rode led uit is.
10. Plaats de deksel (117) terug en draai de
schroeven (124) aan.
1. Volg de stappen in
Vóór u aan het onderhoud begint, page 50.
2. Draai de schroeven (124) los en verwijder de
deksel (117, niet afgebeeld) van de behuizing.
3. Noteer de positie van de invoer- en uitvoerkabels
van de EFCM. Zie Elektrische schema's, page 35.
Ontkoppel de kabels van de EFCM (139).
4. Draai de schroeven (142) los waarmee de EFCM
vastzit aan de behuizing. Verwijder de module.
5. Bevestig de nieuwe EFCM met de schroeven
(142).
6. Sluit de kabels weer aan op de eerder genoteerde
locaties.
334055J
Figure 39 De EFCM regelmodule vervangen
55
Reparatie
VDC--voeding vervangen
De 24 VDC
KENNISGEVING
Om schade aan de printplaten te voorkomen
wanneer u onderhoud aan de bedieningskast
pleegt, dient u de aardband met onderdeelnr.
112190 om uw pols te dragen en voor een goede
aarding te zorgen.
9. Schakel de stroomschakelaar van de
bedieningskast in.
OPMERKING: De groene led op de barrièrekaart
(106), de groene spanningsled op de
EFCM-module (139) en de groene 24V-led op
elke pompbesturingsmodule (132) brandt tijdens
de bediening.
Sluit de spanning op het systeem af voordat u
connectoren afsluit om schade aan elektrische
onderdelen te vermijden.
1. Volg de stappen in
Vóór u aan het onderhoud begint, page 50.
2. Draai de schroeven (124) los en verwijder de
deksel (117, niet afgebeeld) van de behuizing.
3. Noteer de positie van de invoer- en
uitvoerkabels van de voeding. Zie
Elektrische schema's, page 35. Ontkoppel de
bedrading van de voeding (120).
4. Verwijder de schroeven (129) waarmee de
voeding vastzit aan de zijkant van de behuizing.
Verwijder de voeding.
5. Bevestig de nieuwe voeding met de schroeven
(129).
6. Sluit de bedrading aan op de wijze die eerder
is genoteerd.
7. Plaats de deksel (117) terug en draai de
schroeven (124) aan.
Figure 40 De 24 VDC-voeding vervangen
8. Schakel de spanning in bij de hoofdschakelaar.
56
334055J
Reparatie
VDC--pompvoeding vervangen
De 48 VDC
KENNISGEVING
Om schade aan de printplaten te voorkomen
wanneer u onderhoud aan de bedieningskast
pleegt, dient u de aardband met onderdeelnr.
112190 om uw pols te dragen en voor een goede
aarding te zorgen.
Sluit de spanning op het systeem af voordat u
connectoren afsluit om schade aan elektrische
onderdelen te vermijden.
8. Schakel de spanning in bij de hoofdschakelaar.
9. Schakel de stroomschakelaar van de
om de
bedieningskast in. Druk op
pompspanning weer in te schakelen.
OPMERKING: Tijdens de bediening brandt de
groene 48V-led van elke pompbesturingsmodule
(132).
1. Volg de stappen in
Vóór u aan het onderhoud begint, page 50.
2. Draai de schroeven (124) los en verwijder de
deksel van de behuizing (117).
3. Noteer de positie van de invoer- en
uitvoerkabels van de voeding. Zie
Elektrische schema's, page 35. Ontkoppel de
bedrading van de voeding (103).
4. Verwijder de schroeven (128) waarmee de
DIN-rail van de voeding vastzit aan de behuizing.
Verwijder de gehele constructie die op de DIN-rail
is gemonteerd.
5. Bevestig de nieuwe voedingsconstructie met de
schroeven (128).
6. Sluit de bedrading aan op de wijze die eerder
is genoteerd.
7. Plaats de deksel (117) terug en draai de
schroeven (124) aan.
334055J
Figure 41 De 48 VDC-pompvoeding vervangen
57
Reparatie
Een pompbesturingsmodule vervangen
KENNISGEVING
Om schade aan de printplaten te voorkomen
wanneer u onderhoud aan de bedieningskast
pleegt, dient u de aardband met onderdeelnr.
112190 om uw pols te dragen en voor een goede
aarding te zorgen.
8. Schakel de stroomschakelaar van de
bedieningskast in. Controleer of de groene
48V-led en de groene 24V-led op elk van de
pompbesturingsmodules (132) branden.
9. Plaats de deksel (117) terug en draai de
schroeven (124) aan.
Sluit de spanning op het systeem af voordat u
connectoren afsluit om schade aan elektrische
onderdelen te vermijden.
1. Volg de stappen in
Vóór u aan het onderhoud begint, page 50.
2. Draai de schroeven (124) los en verwijder de
deksel van de behuizing (117).
3. Noteer de positie van de invoer- en uitvoerkabels
van de pompbesturingsmodule. Zie
Elektrische schema's, page 35. Ontkoppel de
kabels van de pompbesturingsmodule (132).
4. Verwijder de schroeven (143) waarmee de
pompbesturingsmodule vastzit aan de behuizing.
Verwijder de pompbesturingsmodule.
5. Installeer de nieuwe pompbesturingsmodule met
de schroeven (143).
6. Sluit de kabels weer aan op de eerder genoteerde
locaties.
Figure 42 Een pompbesturingsmodule vervangen
7. Schakel de spanning in bij de hoofdschakelaar.
58
334055J
Reparatie
De leidingfilter vervangen
KENNISGEVING
Om schade aan de printplaten te voorkomen
wanneer u onderhoud aan de bedieningskast
pleegt, dient u de aardband met onderdeelnr.
112190 om uw pols te dragen en voor een goede
aarding te zorgen.
Sluit de spanning op het systeem af voordat u
connectoren afsluit om schade aan elektrische
onderdelen te vermijden.
1. Volg de stappen in
Vóór u aan het onderhoud begint, page 50.
2. Draai de schroeven (124) los en verwijder de
deksel van de behuizing (117).
3. Noteer de positie van de invoer- en
uitvoerdraden van de leidingfilter. Zie
Elektrische schema's, page 35. Ontkoppel de
draden van de leidingfilter (115).
Figure 43 De leidingfilter vervangen
4. Verwijder de schroeven (142) waarmee de
leidingfilter vastzit aan de behuizing. Verwijder
de leidingfilter.
5. Bevestig de nieuwe leidingfilter met de schroeven
(142).
6. Sluit de bedrading aan op de wijze die eerder
is genoteerd.
7. Plaats de deksel (117) terug en draai de
schroeven (124) aan.
8. Schakel de spanning in bij de hoofdschakelaar.
334055J
59
Reparatie
De stroomschakelaar vervangen
KENNISGEVING
Om schade aan de printplaten te voorkomen
wanneer u onderhoud aan de bedieningskast
pleegt, dient u de aardband met onderdeelnr.
112190 om uw pols te dragen en voor een goede
aarding te zorgen.
6. Sluit de bedrading aan op de wijze die eerder
is genoteerd.
7. Plaats de deksel (117) terug en draai de
schroeven (124) aan.
8. Schakel de spanning in bij de hoofdschakelaar.
Sluit de spanning op het systeem af voordat u
connectoren afsluit om schade aan elektrische
onderdelen te vermijden.
1. Volg de stappen in
Vóór u aan het onderhoud begint, page 50.
2. Draai de schroeven (124) los en verwijder de
deksel van de behuizing (117).
3. Noteer de positie van de invoer- en
uitvoerdraden van de stroomschakelaar. Zie
Elektrische schema's, page 35. Ontkoppel de
draden van de stroomschakelaar (112).
4. Verwijder de aansluitklemmen van de schakelaar,
schroef de opsluitmoer los en verwijder de
schakelaar.
5. Installeer de nieuwe schakelaar.
60
Figure 44 De stroomschakelaar vervangen
334055J
Reparatie
De luchtstromingsschakelaar vervangen
KENNISGEVING
Om schade aan de printplaten te voorkomen
wanneer u onderhoud aan de bedieningskast
pleegt, dient u de aardband met onderdeelnr.
112190 om uw pols te dragen en voor een goede
aarding te zorgen.
7. Plaats de deksel (117) terug en draai de
schroeven (124) aan.
8. Schakel de spanning in bij de hoofdschakelaar.
9. Schakel de stroomschakelaar van de
bedieningskast in.
Sluit de spanning op het systeem af voordat u
connectoren afsluit om schade aan elektrische
onderdelen te vermijden.
1. Volg de stappen in
Vóór u aan het onderhoud begint, page 50.
2. Draai de schroeven (124) los en verwijder de
deksel van de behuizing (117).
3. Koppel de bedrading van de
luchtstromingsschakelaar los van J6-pinnen 1-2
op de EFCM. Zie Elektrische schema's, page 35.
4. Ontkoppel de luchtleidingen.
5. Verwijder de luchtstromingsschakelaar (159) en
bijbehorende onderdelen van de zijkant van de
bedieningskast.
6. Installeer een nieuwe luchtstromingsschakelaar.
Sluit de bedrading aan op J6-pennen 1-2. Sluit
de luchtleidingen weer aan.
334055J
Figure 45 De luchtstromingsschakelaar vervangen
61
Reparatie
Onderhoud aan het vloeistofgedeelte
Een pomp verwijderen
Een pomp installeren
1. Schuif de pomp in de houder (4). Draai de
contramoeren vast om de pomp te bevestigen.
2. Installeer de pompconsole (7) en schroeven (15).
1. Volg de stappen in
Vóór u aan het onderhoud begint, page 50.
2. Verwijder de schroeven (56) waarmee de
deksel (8) aan de voorkant van het apparaat is
bevestigd.
3. Koppel de kabel los van de pompaandrijving
(101).
4. Koppel de luchtleidingen los van de
doseerventielen (V).
5. Koppel de vloeistofinlaat- en uitlaatleidingen los
van de pompspruitstukken (IN, UIT).
3. Sluit de vloeistofinlaat- en uitlaatleidingen aan op
de pompspruitstukken (IN, OUT).
4. Sluit de luchtleidingen aan op de doseerventielen
(V).
5. Sluit de kabel aan op de pompaandrijving (101).
6. Installeer het deksel (8) aan de voorkant van het
apparaat met de schroeven (56).
7. Open het hoofdluchtafsluitventiel op de
luchttoevoerleiding.
8. Zet het apparaat weer onder spanning.
Schakel de stroomschakelaar bij de elektrische
bedieningskast in.
6. Verwijder de schroeven (15) en de pompconsole
(7).
7. Draai de contramoeren los terwijl u de pomp
tegen de houder (4) drukt. Verwijder de pomp.
8. Zie handleiding 332339 om de pomp te
repareren.
Figure 46 Een pomp installeren
62
334055J
Reparatie
Een spoel vervangen
KENNISGEVING
Om schade aan de printplaten te voorkomen
wanneer u onderhoud aan de bedieningskast
pleegt, dient u de aardband met onderdeelnr.
112190 om uw pols te dragen en voor een goede
aarding te zorgen.
Sluit de spanning op het systeem af voordat u
connectoren afsluit om schade aan elektrische
onderdelen te vermijden.
1. Volg de stappen in
Vóór u aan het onderhoud begint, page 50.
2. Verwijder de schroeven (56) waarmee de
deksel (8) aan de voorkant van het apparaat is
bevestigd.
3. Draai de schroeven (124) los en verwijder de
deksel van de behuizing (117).
4. Koppel de twee spoeldraden los van
J1 op de pompbesturingsmodule. Zie
Elektrische schema's, page 35.
Figure 47 Spoel vervangen
5. Verwijder twee schroeven (303) en de spoel
(305).
6. Bevestig de nieuwe spoel (305) met de
schroeven (303).
7. Sluit de twee spoeldraden aan op J1
van de pompbesturingsmodule. Zie
Elektrische schema's, page 35.
8. Plaats de deksels (8, 117) terug.
334055J
63
Reparatie
Een ventilator vervangen
2. Verwijder de schroeven (56) waarmee de
deksel (8) aan de voorkant van het apparaat is
bevestigd.
3. Draai de schroeven (124) los en verwijder de
deksel van de behuizing (117).
KENNISGEVING
Om schade aan de printplaten te voorkomen
wanneer u onderhoud aan de bedieningskast
pleegt, dient u de aardband met onderdeelnr.
112190 om uw pols te dragen en voor een goede
aarding te zorgen.
Sluit de spanning op het systeem af voordat u
connectoren afsluit om schade aan elektrische
onderdelen te vermijden.
1. Voer de stappen in
Vóór u aan het onderhoud begint, page 50 uit.
4. Ontkoppel de twee ventilatordraden
van de pompbesturingsmodule. Zie
Elektrische schema's, page 35.
5. Verwijder de vier schroeven, moeren en
sluitringen.
6. Installeer de nieuwe ventilator en bijbehorende
onderdelen.
7. Sluit de twee ventilatordraden aan
op de pompbesturingsmodule. Zie
Elektrische schema's, page 35.
8. Plaats de deksels (8, 117) terug.
Figure 48 Een ventilator vervangen
64
334055J
Reparatie
De oplosmiddelstromingsschakelaar
vervangen
Oplosmiddelstromingsschakelaar 3:
Mengeenheid #2
Stekker J6 EFCM
Pennen 9-10
1. Voer de stappen in
Vóór u aan het onderhoud begint, page 50 uit.
Oplosmiddelstromingsschakelaar 4:
Mengeenheid #2 met
Mengen bij de wand
Stekker J6 EFCM
Pennen 11-12
2. Verwijder de schroeven (56) waarmee de
deksel (8) aan de voorkant van het apparaat is
bevestigd.
3. Koppel de draden van de oplosmiddelschakelaar
los van de J6-pinnen 11-12 op de EFCM. Zie
Elektrische schema's, page 35.*
4. Ontkoppel de oplosmiddelleidingen.
5. Schroef het verloopstuk (45) los van de
oplosmiddelstromingsschakelaar (19).
6. Schroef de oplosmiddelstromingsschakelaar los
van het kniestuk (18).
7. Verwijder de oplosmiddelstromingsschakelaar
(159).
8. Schroef de nieuwe
oplosmiddelstromingsschakelaar op het kniestuk
(18).
9. Schroef het verloopstuk (45) in de
oplosmiddelstromingsschakelaar (19).
OPMERKING: Een ProMix PD3K + -systeem kan
een combinatie van mengverdeler (Mengen aan de
riem en / of Mengen bij de wand) hebben die voor elk
onderdeel verschillende oplosmiddelaansluitingen
vereist.
Voor een of meer verdeler met Mengen aan de riem,
vertakt het oplosmiddel naar elk spruitstuk vanaf de
uitlaat van de oplosmiddelstroomschakelaar
en -klep zoals weergegeven in
Het oplosmiddelventiel vervangen, page 66.
Sluit deze oplosmiddelstroomschakelaar aan op
Solvent Flow Switch 4 op de EFCM.
Voor verdeler met Mengen bij de wand,
oplosmiddel moet worden geleid door een
unieke oplosmiddelstroomschakelaar en in de
externe oplosmiddelklep voor elk onderdeel.
Zie de onderstaande tabel voor de juiste
bedradingsterminals op de EFCM van elke
oplosmiddelstroomschakelaar op afstand.
10. Sluit de draden aan op de pennen 11-12 van J6.
Sluit de oplosmiddelleidingen weer aan.*
11. Installeer het deksel (8) aan de voorkant van het
apparaat met de schroeven (56).
12. Open het hoofdluchtafsluitventiel op de
luchttoevoerleiding.
13. Zet het apparaat weer onder spanning. Zet
de stroomschakelaar (P) bij de elektrische
bedieningskast aan.
* Als uw systeem Mengen bij de wand en twee
oplosmiddelschakelaars heeft, dan zijn de draden
van de tweede oplosmiddelstromingsschakelaar
aangesloten op pennen 9–10 van J7.
Table 7 Oplosmiddelstromingsschakelaars bij
systemen met dubbel paneel
Oplosmiddelstromingsschakelaar 1:
Mengeenheid #1
Stekker J6 EFCM
Pennen 5–6
Oplosmiddelstromingsschakelaar 2:
Mengeenheid #1 met
Mengen bij de wand
Stekker J6 EFCM
Pennen 7-8
334055J
Table 8 PD3K+ Oplosmiddelstromingsschakelaars
Oplosmiddelstromingsschakelaar 1:
Bestanddeel A Remote
Solvent
Stekker J6 EFCM
Pennen 11–12
Oplosmiddelstromingsschakelaar 2:
Bestanddeel B Remote
Solvent
Stekker J76 EFCM
Pennen 9–10
Oplosmiddelstromingsschakelaar 3:
Bestanddeel C Remote
Solvent
Stekker J6 EFCM
Pennen 7–8
Oplosmiddelstromingsschakelaar 4:
Solvent met Mengen
aan de riem/Bestanddeel D Remote Solvent
Stekker J6 EFCM
Pennen 9–10
65
Reparatie
Het oplosmiddelventiel vervangen
1. Voer de stappen in
Vóór u aan het onderhoud begint, page 50 uit.
2. Ontkoppel de luchtleidingen van het
oplosmiddelventiel (25).
3. Ontkoppel de oplosmiddelinlaat- en
uitlaatleidingen.
4. Schroef het oplosmiddelventiel (25) los van het
verloopstuk (21).
5. Verwijder de zitting (23) en O-ringen (22, 24).
6. zie handleiding 312782 om het ventiel te
repareren.
7. Zet alles in omgekeerde volgorde in elkaar.
Figure 49 Oplosmiddelventiel en
oplosmiddelstromingsschakelaar
66
334055J
Onderdelen
Onderdelen
Onderdelen doseerder (standaardmodellen)
Onderdeelnr. MC1000-doseerder lage druk
Onderdeelnr. MC2000-doseerder hoge druk
334055J
Onderdeelnr. MC3000-doseerder lage druk zuur
Onderdeelnr. MC4000-doseerder hoge druk zuur
67
Onderdelen
Onderdeelnr.
Onderdeelnr.
Onderdeelnr.
Onderdeelnr.
MC1000-doseerder lage druk
MC2000-doseerder hoge druk
MC3000-doseerder lage druk zuur
MC4000-doseerder hoge druk zuur
Ref
Onderdeel
Beschrijving
1
2
———
———
FRAME
3
4
5
———
———
24T790
24T791
6
24T788
24T789
24T819
24T818
7
———
8
24T771
9
10
11
24T770
277853
———
12
68
24U602
BEDIENINGSKAST,
elektrische; zie
Onderdelen bedieningskast (standaardmodellen), page 73
PANEEL, materiaal
BEUGEL, montagePOMP, 70 cc,
A-zijde, lage druk;
voor Model MC1000;
zie handleiding
332339
POMP, 70 cc,
A-zijde, hoge druk;
voor Modellen
MC2000 en MC4000;
zie handleiding
332339
POMP, 35 cc,
B-zijde, lage druk;
voor Model MC1000
en MC3000; zie
handleiding 332339
POMP, 35 cc,
B-zijde, hoge druk;
voor Model MC2000;
zie handleiding
332339
POMP, 35 cc,
B-zijde, hoge druk;
voor Model MC4000
Zuur; zie handleiding
332339
POMP, 35 cc,
B-zijde, lage druk;
voor Model MC3000
Zuur; zie handleiding
332339
BEUGEL, montage,
pomp
DEKSEL, bevat (2)
van onderdeel 56
SET, ventilator
BEUGEL, montageSCHROEF, kolom-,
bolcilinderkop; M5 x
0,8; 10 mm
MODULE, display-,
geavanceerde; bevat
onderdeel 12a
Aantal
1
1
Ref
Onderdeel
Beschrijving
12a
16X039
TOKEN;
meest recente
softwareversie voor
de geavanceerde
displaymodule; niet
afgebeeld
TOKEN;
meest recente
softwareversie
voor de PD3K; niet
afgebeeld
SET, reparatie
membraan
MODULE,
cabinebesturingsSET, reparatie
membraan
SPRUITSTUK,
spoel-, zie
Onderdelen
spoelspruitstuk, page
79
BOUT, inbus-; 1/4-20
x 10 mm (3/8 inch)
HOUDER, ventielFITTING, schotKNIESTUK; 1/4 npt
(mbe)
SCHAKELAAR,
oplosmiddelstromings-; 1/4 NPT(f)
poorten
VERLOOPSTUK,
oplosmiddelventiel(zuur)
VERLOOPSTUK,
oplosmiddelventielO-RING; ptfe
HOUDER, zitting-,
oplosmiddelventiel
O-RING; ptfe
VENTIEL,
oplosmiddel-; zie
handleiding 312782
VERSTERKINGSPLAAT
POOT, vloerstandaardPLUG, buis-, vierkant
26C283
1
2
1
12b
24X183
13
24M731
13b
26A312
14
24T772
15
C19798
16
17
18
16U655
104641
111763
19
24T787
21
15T717
1
1
1
1
1
17X718
2
1
2
2
2
1
22
23
111457
15T725
24
25
15Y627
15X303
27
———
28
———
29
———
Aantal
1
1
1
1
1
2
8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
2
6
334055J
Onderdelen
Ref
Onderdeel
Beschrijving
30
31
———
———
32
———
33
———
SLUITRING; 3/8
BOUT, moer-,
zeskant; 3/8–16 x
70 mm (2,75 inch)
BOUT, moer-,
zeskant; 3/8–16 x
22 mm (7/8 inch)
MOER,
vergrendelings-;
3/8-16
BOUT, moer-,
zeskant-; 3/8–16
x 76 mm (3 inch)
RING, borg-, 3/8
MOER, zeskant-,
3/8-16
KABELBOOM; voor
Model MC1000 (niet
afgebeeld)
KABELBOOM; voor
Model MC2000 (niet
afgebeeld)
WARTEL, 90°,
1/4 NPT(m) x 1/4
NPSM(f)
FITTING,
verloopstuk-; 1/4
NPT(m) x 1/4 NPT(f)
FITTING, Y-buis;
voor buizen met
buitendiameter 6 mm
(1/4 inch)
BUIS, polyethyleen;
buitendiam. 6 mm
(1/4 inch) x 3 ft
BUIS, nylon;
buitendiameter 4
mm (5/32 inch) x 3,5
ft
SLANG, nylon,
groen; voor
luchtregeling
om ventielen
aan te zetten;
buitendiameter 4 mm
(5/32 inch) x 6,1 m
(20 ft, moet op maat
worden gesneden)
34
———
35
36
———
———
43
———
———
44
155541
45
15F741
50
115287
51
———
52
———
53
———
334055J
Aantal
40
4
Ref
Onderdeel
Beschrijving
54
———
55
223547
———
SLANG, nylon, rood;
voor luchtregeling
om ventielen
uit te zetten;
buitendiameter 4 mm
(5/32 inch) x 6,1 m
(20 ft, moet op maat
worden gesneden)
MASSADRAAD
BOUT, inbus-;
1/4–20 x 19 mm
(3/4 inch)
DOORVOER, kabelKABEL, CAN-,
intrinsiek veilig;
5-pins; voor
cabinebesturing;
fbe; 15 m (50 ft)
SET, beker, TSL-;
bevat onderdeel
73a-73e
BEUGEL
SET, getande
fittingen; bevat
O-ringen, set van
12
BUIS, polyurethaan;
buitendiameter 6
mm (1/4 inch); 3,05
meter (10 ft); op maat
gesneden
SCHROEF,
sluit-; 10–32; ter
vervanging van
ongebruikt onderdeel
73b in TSL-beker;
niet afgebeeld
PAKKING; voor
onderdeel 73d; niet
afgebeeld
NIPPEL, buis-; 1/4
npt
10
10
56
8
8
8
69
70
———
73
24T302
73a
73b
———
73c
———
73d
———
73e
———
74
166421
16V429
2
2
1
1
24U617
1
A/R
A/R
A/R
Aantal
A/R
1
2
1
1
2
1
1
1
4
4
1
Onderdelen met de markering — — — zijn niet apart
verkrijgbaar.
69
Onderdelen
Onderdelen doseerder (modellen met dubbel paneel)
Onderdeelnr. MC1002-doseerder lage druk
Onderdeelnr. MC2002-doseerder hoge druk
Onderdeelnr. MC4002-doseerder hoge druk zuur
70
334055J
Onderdelen
Onderdeelnr. MC1002-doseerder lage druk
Onderdeelnr. MC2002-doseerder hoge druk
Onderdeelnr. MC4002-doseerder hoge druk zuur
Ref
Onderdeel
Beschrijving
201
202
———
———
FRAME
BEDIEN1
INGSKAST,
elektrische; zie
Onderdelen bedieningskast (standaardmodellen), page 73
PANEEL, materiaal 1
BEUGEL, montage- 2
203
204
205
———
———
24T790
24T791
206
24T788
24T789
24T819
207
———
208
24T771
209
210
211
24T770
277853
———
212
24U602
334055J
POMP, 70 cc,
A-zijde, lage
druk; voor Model
MC1000; zie
handleiding 332339
POMP, 70 cc,
A-zijde, hoge druk;
voor Modellen
MC2000 en
MC4000; zie
handleiding 332339
POMP, 35 cc,
B-zijde, lage
druk; voor Model
MC1000; zie
handleiding 332339
POMP, 35 cc,
B-zijde, hoge
druk; voor Model
MC2000; zie
handleiding 332339
POMP, 35 cc,
B-zijde, hoge
druk; voor Model
MC4000 Zuur; zie
handleiding 332339
BEUGEL, montage,
pomp
DEKSEL, bevat (2)
van onderdeel 56
SET, ventilator
BEUGEL, montageSCHROEF, kolom-,
bolcilinderkop; M5 x
0,8; 10 mm
MODULE, display-,
geavanceerde;
bevat onderdeel
12a
Aantal
1
1
1
Ref
Onderdeel
Beschrijving
212a
16X039
TOKEN;
meest recente
softwareversie voor
de geavanceerde
displaymodule; niet
afgebeeld
TOKEN;
meest recente
softwareversie
voor de PD3K; niet
afgebeeld
SET, reparatie
membraan
MODULE,
cabinebesturingsSET, reparatie
membraan
SPRUITSTUK,
spoel-, zie
Onderdelen
spoelspruitstuk,
page 79
BOUT, inbus-;
1/4-20 x 10 mm
(3/8 inch)
HOUDER, ventielFITTING, schotKNIESTUK; 1/4 npt
(mbe)
SCHAKELAAR,
oplosmiddelstromings-; 1/4 NPT(f)
poorten
VERLOOPSTUK,
oplosmiddelventiel(zuur)
VERLOOPSTUK,
oplosmiddelventielO-RING; ptfe
HOUDER, zitting-,
oplosmiddelventiel
O-RING; ptfe
VENTIEL,
oplosmiddel-; zie
handleiding 312782
VERSTERKINGSPLAAT
POOT,
vloerstandaardPLUG, buis-,
vierkant
17N631
212b
24X183
213
24M731
213b
26A312
214
24T772
215
C19798
216
217
218
16U655
104641
111763
219
24T787
221
15T717
1
1
2
17X718
1
2
2
2
222
223
111457
15T725
224
225
15Y627
15X303
227
———
228
———
229
———
1
Aantal
1
1
1
2
2
2
8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
2
6
71
Onderdelen
Ref
Onderdeel
Beschrijving
230
231
———
———
232
———
233
———
SLUITRING; 3/8
BOUT, moer-,
zeskant; 3/8–16
x 70 mm (2,75 inch)
BOUT, moer-,
zeskant; 3/8–16
x 22 mm (7/8 inch)
MOER,
vergrendelings-;
3/8-16
BOUT, moer-,
zeskant-; 3/8–16
x 76 mm (3 inch)
RING, borg-, 3/8
MOER, zeskant-,
3/8-16
KABELBOOM; voor
Model MC1000 (niet
afgebeeld)
KABELBOOM; voor
Model MC2000 (niet
afgebeeld)
WARTEL, 90°,
1/4 NPT(m) x 1/4
NPSM(f)
FITTING,
verloopstuk-; 1/4
NPT(m) x 1/4 NPT(f)
FITTING, Y-buis;
voor buizen met
buitendiameter 6
mm (1/4 inch)
BUIS, polyethyleen;
buitendiam. 6 mm
(1/4 inch) x 3 ft
BUIS, nylon;
buitendiameter 4
mm (5/32 inch) x 3,5
ft
SLANG, nylon,
groen; voor
luchtregeling
om ventielen
aan te zetten;
buitendiameter 4
mm (5/32 inch) x
6,1 m (20 ft, moet
op maat worden
gesneden)
234
———
235
236
———
———
243
———
———
244
155541
245
15F741
250
115287
251
———
252
———
253
———
72
Aantal
40
4
Ref
Onderdeel
254
———
255
256
223547
———
269
———
270
16V429
2
273
24T302
1
273a
273b
———
273c
———
273d
———
273e
———
274
166421
10
10
8
8
8
2
24U617
1
1
A/R
A/R
A/R
Beschrijving
Aantal
SLANG, nylon, rood; A/R
voor luchtregeling
om ventielen
uit te zetten;
buitendiameter 4
mm (5/32 inch) x
6,1 m (20 ft, moet
op maat worden
gesneden)
1
MASSADRAAD
2
BOUT, inbus-;
1/4–20 x 19 mm
(3/4 inch)
1
DOORVOER,
kabel1
KABEL, CAN-,
intrinsiek veilig;
5-pins; voor
cabinebesturing;
fbe; 15 m (50 ft)
2
SET, beker, TSL-;
bevat onderdeel
73a-73e
1
BEUGEL
SET, getande
fittingen; bevat
O-ringen, set van
12
BUIS, polyurethaan;
buitendiameter 6
mm (1/4 inch); 3,05
meter (10 ft); op
maat gesneden
SCHROEF,
sluit-; 10–32;
ter vervanging
van ongebruikt
onderdeel 73b in
TSL-beker; niet
afgebeeld
PAKKING; voor
onderdeel 73d; niet
afgebeeld
NIPPEL, buis-; 1/4
npt
1
1
4
4
1
Onderdelen met de markering — — — zijn niet apart
verkrijgbaar.
334055J
Onderdelen
Onderdelen bedieningskast (standaardmodellen)
Elektrische bedieningskast
334055J
73
Onderdelen
Elektrische bedieningskast (vervolg)
Ref
101
102
103
Onderdeel
———
———
24T769
104
105
106
———
———
106a
15D979
107
108
———
———
109
———
74
255786
Beschrijving
BEHUIZING
PANEEL, achterzijde
VOEDING, 48 VDC, 10
A, 480 W
RING, borg-; nr. 6
AFSTANDSHOUDER
KAART, barrière-, bevat
onderdeel 106a
ZEKERING, 400 mA,
snel
DEKSEL, barrièreSCHROEF, kolom-,
bolcilinderkop; 6–32 x
38 mm (1,5 inch)
SCHROEF, kolom-,
bolcilinderkop; 6–32 x
10 mm (0,375 inch)
Aantal
1
1
1
3
3
1
2
1
2
3
Ref
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
Onderdeel
———
24M485
16U725
———
———
16V446
———
———
———
———
16T660
Beschrijving
CONSOLE, kaartKAART, isolatie-, IS
SCHAKELAAR, keuze-,
2 standen
KANAAL, draadDEKSEL, kanaalFILTER, leiding-, 10 A
BLOK, aansluitDEKSEL, behuizing
DOORVOERTULE
LAMP
VOEDING; 24 VDC, 4
A, 96 W
Aantal
2
1
1
1
2
1
1
1
2
4
1
334055J
Onderdelen
Ref
121
Onderdeel
———
122
———
123
———
124
———
125
———
126
———
127
———
128
———
129
———
130
121003
131
132
133
134
135
———
136
———
24N527
16P243
———
121324
137
138
———
———
139
24T773
140
———
141
———
Beschrijving
CONNECTOR, staaf,
aardingsSCHROEF, aardings-;
M5 x 0,8
MOER, zeskant-, met
flenskop; 1/4-20
SCHROEF, met flens,
zeskantkop; 1/4-20 x 19
mm (0,75 inch)
SCHROEF, kolom-,
bolcilinderkop; 10-24 x
10 mm (0,375 inch)
SCHROEF, kolom-,
bolcilinderkop; 10-32 x
19 mm (0,75 inch)
FITTING, connector-;
1/8 NPT(m) x 6 mm (1/4
inch) buitendiameter
buis
SCHROEF, kolom-,
bolcilinderkop; 8–32 x 6
mm (0,25 inch)
SCHROEF, kolom-,
stelschroefkop; 6–32 x 6
mm (0,25 inch)
KABEL, CAN-, fbe; 3,0
m
VERDEELSTUK, lucht
MODULE, regel-, pomp
KABEL, gesplitst
GELUIDDEMPER
VENTIEL, magneet;
3-wegs
KNIESTUK, wartel, 1/8
NPT(m) x 4 mm (5/32
inch) buitendiameter
buis
PLUG, buis-; 1/8 npt(m)
TREKONTLASTING,
koord
MODULE, regel-,
verbeterde vloeistofSCHROEF, kolom-,
bolcilinderkop; 1/4–20 x
13 mm (0,5 inch)
BOUT, inbus-; 8–32 x
16 mm (0,625 inch)
Aantal
1
Ref
142
Onderdeel
———
143
———
144▲
172953
145
———
147▲
15W598
148
———
150
16T072
8
151
121227
4
152
153
154
———
———
155
159
———
159a
159b
104641
111763
159c
163
113029
16V429
168▲
169
16U600
———
170
———
173▲
15W776
3
4
4
2
3
1
1
1
2
1
1
1
1
3
4
16T659
15T632
1
2
2
Beschrijving
SCHROEF, kolom-,
bolcilinderkop; 10–32 x
6 mm (0,25 inch)
SCHROEF, kolom-,
bolcilinderkop; 10–32 x
38 mm (1,5 inch)
LABEL, aardingssymboolKLEM; voor kabel met
buitendiameter 10 mm
(3/8 inch)
ETIKET,
waarschuwingsKABELBOOM,
CAN-isolatie, voeding
(niet afgebeeld)
VERLOOPSTUK,
CAN-kabel, IS naar
niet-IS
KABEL, CAN-, fbe; 0,6
m
KABELBOOM, 3 draden
KABELBOOM, 2 draden
KABEL, D-SUB,
25-pins, 76,2 cm (2,5 ft)
SCHROEF, zelfdichtend
SET, luchtstromingsschakelaar-; bevat onderdeel 159a-159c
FITTING, schotKNIESTUK; 1/4 npt
(mbe)
NIPPEL, 1/4 npt
KABEL, CAN-, IS; fbe;
15,25 m (50 ft)
LABEL, isolatiekaartMOER, zeskant-,
zelfborgend; 1/4–20
SCHROEF, kolom-,
bolcilinderkop; 8–32 x 8
mm (0,312 inch)
ETIKET,
waarschuwings-
Aantal
10
8
1
4
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
4
4
1
Onderdelen met de markering — — — zijn niet apart
verkrijgbaar.
▲ Vervangende gevaren- en waarschuwingslabels, -plaatjes en -kaarten zijn gratis verkrijgbaar.
334055J
75
Onderdelen
Onderdelen bedieningskast (modellen met dubbel paneel)
Elektrische bedieningskast
76
334055J
Onderdelen
Elektrische bedieningskast (vervolg)
Ref
401
402
403
Onderdeel
———
———
Beschrijving
26A189
VOEDING, 48 VDC, 10
A, 480 W
RING, borg-; nr. 6
AFSTANDSHOUDER
KAART, barrière-, bevat
onderdeel 106a
ZEKERING, 400 mA,
snel
DEKSEL, barrièreSCHROEF, kolom-,
bolcilinderkop; 6–32 x
38 mm (1,5 inch)
SCHROEF, kolom-,
bolcilinderkop; 6–32 x
10 mm (0,375 inch)
404
405
406
———
———
406a
15D979
407
408
———
———
409
———
334055J
255786
BEHUIZING
PANEEL, achterzijde
Aantal
1
1
1
3
3
1
2
1
2
3
Ref
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
Onderdeel
———
24M485
16U725
———
———
16V446
———
———
———
———
16T660
Beschrijving
CONSOLE, kaartKAART, isolatie-, IS
SCHAKELAAR, keuze-,
2 standen
KANAAL, draadDEKSEL, kanaalFILTER, leiding-, 10 A
BLOK, aansluitDEKSEL, behuizing
DOORVOERTULE
LAMP
VOEDING; 24 VDC, 4
A, 96 W
Aantal
2
1
1
1
2
1
1
1
2
4
1
77
Onderdelen
Ref
421
Onderdeel
———
422
———
423
———
424
———
425
———
426
———
427
———
428
———
429
———
430
121003
431
432
433
434
435
———
436
———
24N527
16P243
———
121324
437
438
———
———
439
24T773
440
———
441
———
Beschrijving
CONNECTOR, staaf,
aardingsSCHROEF, aardings-;
M5 x 0,8
MOER, zeskant-, met
flenskop; 1/4-20
SCHROEF, met flens,
zeskantkop; 1/4-20 x 19
mm (0,75 inch)
SCHROEF, kolom-,
bolcilinderkop; 10-24 x
10 mm (0,375 inch)
SCHROEF, kolom-,
bolcilinderkop; 10-32 x
19 mm (0,75 inch)
FITTING, connector-;
1/8 NPT(m) x 6 mm (1/4
inch) buitendiameter
buis
SCHROEF, kolom-,
bolcilinderkop; 8–32 x 6
mm (0,25 inch)
SCHROEF, kolom-,
stelschroefkop; 6–32 x 6
mm (0,25 inch)
KABEL, CAN-, fbe; 3,0
m
VERDEELSTUK, lucht
MODULE, regel-, pomp
KABEL, gesplitst
GELUIDDEMPER
VENTIEL, magneet;
3-wegs
KNIESTUK, wartel, 1/8
NPT(m) x 4 mm (5/32
inch) buitendiameter
buis
PLUG, buis-; 1/8 npt(m)
TREKONTLASTING,
koord
MODULE, regel-,
verbeterde vloeistofSCHROEF, kolom-,
bolcilinderkop; 1/4–20 x
13 mm (0,5 inch)
BOUT, inbus-; 8–32 x 16
mm (0,625 inch)
Aantal
1
Ref
442
Onderdeel
———
443
———
444▲
172953
445
———
447▲
15W598
448
———
450
16T072
8
451
121227
4
452
453
454
———
———
455
459
———
459a
459b
104641
111763
459c
463
113029
16V429
468▲
469
16U600
———
470
———
473▲
15W776
3
4
4
2
3
1
1
1
2
1
1
1
1
3
4
16T659
15T632
1
2
2
Beschrijving
SCHROEF, kolom-,
bolcilinderkop; 10–32 x
6 mm (0,25 inch)
SCHROEF, kolom-,
bolcilinderkop; 10–32 x
38 mm (1,5 inch)
LABEL, aardingssymboolKLEM; voor kabel met
buitendiameter 10 mm
(3/8 inch)
ETIKET,
waarschuwingsKABELBOOM,
CAN-isolatie, voeding
(niet afgebeeld)
VERLOOPSTUK,
CAN-kabel, IS naar
niet-IS
KABEL, CAN-, fbe; 0,6
m
KABELBOOM, 3 draden
KABELBOOM, 2 draden
KABEL, D-SUB, 25-pins,
76,2 cm (2,5 ft)
SCHROEF, zelfdichtend
SET, luchtstromingsschakelaar-; bevat onderdeel 159a-159c
FITTING, schotKNIESTUK; 1/4 npt
(mbe)
NIPPEL, 1/4 npt
KABEL, CAN-, IS; fbe;
15,25 m (50 ft)
LABEL, isolatiekaartMOER, zeskant-,
zelfborgend; 1/4–20
SCHROEF, kolom-,
bolcilinderkop; 8–32 x 8
mm (0,312 inch)
ETIKET,
waarschuwings-
Aantal
10
8
1
4
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
4
4
1
Onderdelen met de markering — — — zijn niet apart
verkrijgbaar.
▲ Vervangende gevaren- en waarschuwingslabels, -plaatjes en -kaarten zijn gratis verkrijgbaar.
78
334055J
Onderdelen
Onderdelen spoelspruitstuk
Spoelspruitstuk, onderdeelnr. 24T772
Ref.
Onderdeel
301
302
303
———
———
———
304
115671
305
307
16P812
114151
308
114263
309
C06061
Beschrijving
Aantal
PLAAT
1
1
SPRUITSTUK
BOUT, inbus-; 1/4–20 4
x 10 mm (0,375 inch)
1
CONNECTOR; 1/8
NPT(m) x 6 mm (1/4
inch) buitendiameter
buis
VENTIEL, magneet2
FITTING, kniestuk,
wartel; 1/8 NPT(m)
x 4 mm (5/32 inch)
buitendiameter buis
FITTING, recht;
1/8 npt(m) x
buitendiameter buis
4 mm (5/32 inch)
GELUIDDEMPER
4
4
2
Onderdelen met de markering — — — zijn niet apart
verkrijgbaar.
334055J
79
Reparatiesets en toebehoren
Reparatiesets en toebehoren
Slangenbundels
Slangenbundels met binnendiameter 6 mm (1/4 inch)
Selecteer een slangenbundel in de volgende tabel. Gebruik altijd Graco-slangen.
Toepassing
Conventionele
luchtspray op lage
druk
Elektrostatische
luchtspray op lage
druk*
Onderdeelnr. Lengte
slangenbundel
24T140
25 ft
(7,6 m)
24T141
50 ft
(15,2 m)
24T138
25 ft
(7,6 m)
24T139
50 ft
(15,2 m)
24T247
Conventionele
25A524**
pneumatische spray
24T248
op hoge druk
25A525**
24T245
25A522**
Elektrostatische
pneumatische spray 24T246
op hoge druk*
25A523**
25 ft
(7,6 m)
50 ft
(15,2 m)
25 ft
(7,6 m)
50 ft
(15,2 m)
Materiaal en beschrijving
Maximale materiaalwerkdruk
Nylon (A-zijde en oplosmiddel, beide
zijn wit/doorschijnend, oplosmiddel is
gemarkeerd met een band zwarte tape),
vochtafscherming (B-zijde, rood), luchtslang
Nylon (A-zijde en oplosmiddel, beide
zijn wit/doorschijnend, oplosmiddel is
gemarkeerd met een band zwarte tape),
vochtafscherming (B-zijde, rood), geaarde
luchtslang met linkse schroefdraad
Nylon (A-zijde en oplosmiddel, beide zijn
blauw, oplosmiddel is gemarkeerd met
een band zwarte tape), vochtafscherming
(B-zijde, rood), luchtslang
225 psi (1,6
MPa; 16 bar)
225 psi (1,6
MPa; 16 bar)
2000 psi (13,8
MPa; 138 bar)
Nylon (A-zijde en oplosmiddel, beide zijn
blauw, oplosmiddel is gemarkeerd met
2000 psi (13,8
een band zwarte tape), vochtafscherming
MPa; 138 bar)
(B-zijde, rood), geaarde luchtslang met linkse
schroefdraad
* Zie de instructies in de Snelkoppelingskit voor elektrostatische luchtslang 24S004 voor gebruik van een
snelkoppeling op een bestaande elektrostatische luchtslang.
** Heeft een PTFE en RVS katalysatorslang voor zuurtoepassingen.
Vloeistofslangen met binnendiameter 10 mm (3/8 inch)
Als u voor uw toepassing een vloeistofslang van 10 mm (3/8 inch) nodig hebt, bestel dan één van de volgende
exemplaren om de slang van 6,3 mm (1/4 inch) in uw slangenbundel te vervangen. Gebruik altijd Graco-slangen.
Toepassing
Luchtspray op
lage druk
Onderdeelnr.
slang
24T763
Lengte
Materiaal
25 ft (7,6 m)
Nylon
24T764
50 ft (15,2 m)
Maximale materiaalwerkdruk
200 psi (1,4 MPa; 13,8 bar)
Vloeistofhulpslangen
Selecteer een vloeistofhulpslang in de volgende tabel. Gebruik altijd Graco-slangen.
Toepassing
Lage druk
Onderdeelnr.
slang
24N641
24N305
24N641
Hoge druk
80
24N348
Binnendiameter
slang
3 mm
(0,125 in.)
6 mm
(0,25 in.)
3 mm
(0,125 in.)
6 mm
(0,25 in.)
Lengte
Materiaal
6 ft (1,8 m)
Nylon
6 ft (1,8 m)
Nylon
6 ft (1,8 m)
Nylon
6 ft (1,8 m)
PTFE
Maximale
materiaalwerkdruk
3200 psi (22 MPa; 220
bar)
225 psi (1,6 MPa; 16 bar)
3200 psi (22 MPa; 220
bar)
3000 psi (20,7 MPa; 207
bar)
334055J
Reparatiesets en toebehoren
Riemmenger--spruitstukkits
Riemmenger
Mengspruitstuk
Omschrijving
Maximale werkdruk vloeistof
24R991
Mengspruitstuk, lage druk
2,1 MPa (21 bar, 300 psi)
24R992
Mengspruitstuk, hoge druk
10,5 MPa (105 bar, 1500 psi)
24T273
Mengspruitstuk op hoge druk, voor materialen 10,5 MPa (105 bar, 1500 psi)
die compatibel zijn met zuren
Zie handleiding 3A2801 voor meer informatie.
Intrinsiek veilige kits voor kleurverandering op afstand
Niet--circulerende sets met
Table 9 . Niet
kleurwisselverdeelstukken op afstand voor
lage druk (2,068 MPa [20,68 bar, 300 psi])
Aantal
kleur-- en
kleur
oplosmiddelventielen
katalysator-- en
Aantal katalysator
oplosmiddelventielen
1
24V157
2
24V158
24V331
4
24V159
24V332
6
24V160
8
Niet--circulerende sets met
Table 11 . Niet
kleurwisselverdeelstukken op afstand voor
hoge druk (10,34 MPa [103,4 bar, 1500 psi])
Aantal
kleur-- en
kleur
oplosmiddelventielen
katalysator-- en
Aantal katalysator
oplosmiddelventielen
1
24V359
2
24V360
24V381
24V343
4
24V361
24V382
24V396
24V333
24V344
6
24V362
24V383
24V397
24V161
24V334
24V345
8
24V363
24V384
24V398
12
24V162
24V335
24V346
12
24V364
24V385
24V399
13-18
24V163
13-18
24V365
13-24
24V164
13-24
24V366
13-30
24V165
13-30
24V367
1
2
4
Table 10 . Circulerende sets met kleurwisselverdeelstukken op afstand voor lage druk (2,068 MPa [20,68
bar, 300 psi])
Aantal
kleur-- en
kleur
oplosmiddelventielen
katalysator-- en
Aantal katalysator
oplosmiddelventielen
1
24V166
2
24V167
24V336
4
24V308
24V337
6
24V309
8
1
4
2
Table 12 . Circulerende sets met kleurwisselverdeelstukken op afstand voor hoge druk (10,34 MPa
[103,4 bar, 1500 psi])
Aantal
kleur-- en
kleur
oplosmiddelventielen
katalysator-- en
Aantal katalysator
oplosmiddelventielen
1
24V369
2
24V370
24V389
24V347
4
24V371
24V390
24V402
24V338
24V348
6
24V372
24V391
24V403
24V326
24V339
24V349
8
24V373
24V392
24V404
12
24V327
24V340
24V350
12
24V374
24V393
24V405
13-18
24V328
13-18
24V375
13-24
24V329
13-24
24V376
13-30
24V330
13-30
24V377
1
2
4
1
4
2
Zie handleiding 333282 voor meer informatie.
334055J
81
Reparatiesets en toebehoren
Kleur-- en katalysatorwisselsets
Kleur
Table 13 . Kleur/katalysatorwisselsets voor lage druk
(2,068 MPa [20,68 bar, 300 psi])
Onderdeelnr. set
Setbeschrijving
Niet--circulerende sets voor lage druk
Niet
24X316
24R915
24R916
Table 14 . Kleur/katalysatorwisselsets voor hoge
druk
(10,34 MPa [103,4 bar, 1500 psi])
Onderdeelnr. set
Setbeschrijving
Niet--circulerende sets voor hoge druk
Niet
1 kleur- of 1
katalysatorwisselventiel
24X318
2 kleur- of 2 katalysatorwisselventielen
1 kleur- of 1
katalysatorwisselventiel
24R959
4 kleur- of 4 katalysatorwisselventielen
2 kleur- of 2 katalysatorwisselventielen
24R960
4 kleur- of 4 katalysatorwisselventielen
24R961
6 kleurwisselventielen
24R962
8 kleurwisselventielen
24R917
6 kleurwisselventielen
24R918
8 kleurwisselventielen
Circulerende sets voor lage druk
24X317
1 kleur- of 1
katalysatorwisselventiel
24R919
2 kleur- of 2 katalysatorwisselventielen
24R920
4 kleur- of 4 katalysatorwisselventielen
24R921
6 kleurwisselventielen
24R922
8 kleurwisselventielen
Niet--circulerende sets voor hoge druk,
Niet
compatibel met zuren
24T579
2 katalysatorwisselventielen
24T580
4 katalysatorwisselventielen
Circulatiesets voor hoge druk
24X319
1 kleur- of 1
katalysatorwisselventiel
24R963
2 kleur- of 2 katalysatorwisselventielen
24R964
4 kleur- of 4 katalysatorwisselventielen
24R965
6 kleurwisselventielen
24R966
8 kleurwisselventielen
Zie handleiding 332455 voor meer informatie.
Spuitpistolen
Toepassing
Pistoolmodel
Pistoolhandleiding nr.
Maximale werkdruk
vloeistof
Conventionele luchtspray
AirPro
312414
2,1 MPa (21 bar, 300 psi)
Elektrostatische luchtspray
Pro Xp
3A2494
0,7 MPa (7 bar, 100 psi)
Conventionele
pneumatische spray
G15
3A0149
10,5 MPa (105 bar, 1500
psi)
Elektrostatische
pneumatische spray
Pro Xp AA
3A2495
21 MPa (210 bar, 3000 psi)
82
334055J
Reparatiesets en toebehoren
Pompuitbreidingssets
Onderdeelnr. set
Setomschrijving
Communicatiekits
Onderdeelnr. set
Setomschrijving
Lagedrukpompen (2,068 MPa [20,68 bar; 300 psi])
24T805
AWI-set voor PD2K
24R968
Hars voor lage druk, 70
cc-pomp
15V337
AWI-module
24R970
Katalysator voor lage
druk, 35 cc-pomp
Hogedrukpompen (10,34 MPa [103,4
bar; 1500 psi])
24R969
Hars voor hoge druk, 70
cc-pomp
24R971
Katalysator voor hoge
druk, 35 cc-pomp
26A048
Katalysator voor
hoge druk, 35 cc,
zuurcompatibel
Upgrade--kits
Upgrade
Kit onderdeelnummer
26C416
Kitbeschrijving
PD3K+ Upgrade-kit
OPMERKING: Deze zijn niet vereist voor
zuursystemen waarbij een enkele katalysator wordt
gebruikt, of systemen met dubbel paneel waarbij vier
pompen worden gebruikt.
Zie handleiding 332456 voor meer informatie.
334055J
83
Technische gegevens
Technische gegevens
Doseerapparaat met
positieve verplaatsing
VS
Metrisch
Systemen MC0500
en MC0502 met
lagedrukpompen
300 psi
2,1 MPa; 21 bar
Systemen MC0500
en MC0502 met
hogedrukpompen
1500 psi
10,5 MPa; 105 bar
Luchtspuitsysteem
MC1000, MC1002 en
MC3000
300 psi
2,1 MPa; 21 bar
Air-assisted spuitsystemen
MC2000, MC2002,
MC4000 en MC4002
1500 psi
10,5 MPa; 105 bar
Maximale luchtwerkdruk:
100 psi
0,7 MPa; 7,0 bar
85–100 psi
0,6–0,7 MPa; 6,0–7,0 bar)
Maximale
materiaalwerkdruk:
Luchttoevoer:
Inlaatgrootte luchtfilter:
3/8 npt(f)
Luchtfiltratie voor
luchtlogica (geleverd
door de gebruiker):
5 micron (minimum) filtratie vereist; schone en droge lucht
Luchtfiltratie voor
verstuivingslucht (geleverd
door de gebruiker):
30 micron (minimum) filtratie vereist; schone en droge lucht
Mengverhoudingsbereik:
Geschikte vloeistoffen
0.1:1 — 50:1, ±1%
een of twee componenten:
• verf op basis van oplosmiddel en op waterbasis
• polyurethanen
• epoxy's
• Vernissen met zure katalysator
• vochtgevoelige isocyanaten
Viscositeitsbereik voor
vloeistoffen:
20 - 5.000 centipoise
Vloeistoffiltratie (geleverd
door de gebruiker):
Minimaal 100 mesh
Maximaal vloeistofdebiet:
800 cc/minuut (afhankelijk van de viscositeit van het materiaal)
Afmetingen vloeistofuitlaat:
Vereisten externe
stroomvoorziening:
1/4 npt(m)
Trekt maximaal 90 - 250 V AC, 50/60 Hz, 7 A
Zekeren met 15 A is nodig
Voedingsdraaddikte tussen 8 en 14 AWG (8,5 en 2 mm2)
Bedrijfstemperatuurbereik:
36 ° tot 122 °F
2 tot 50°C
Opslagtemperatuurbereik:
-4 tot 158°F
-20 tot 70°C
Gewicht (bij benadering):
195 lb
Geluidsgegevens:
84
88 kg
Minder dan 75 dB(A)
334055J
Technische gegevens
Doseerapparaat met
positieve verplaatsing
Metrisch
VS
Bevochtigde delen:
MC0500 en MC0502
Pompen worden afzonderlijk verkocht; zie de handleiding van de geselecteerde
pomp voor informatie over bevochtigde onderdelen.
MC1000, MC1002,
MC2000 en MC2002
17–4PH, 303, 304 RVS, wolfraamcarbide (met binder van nikkel)
MC4000, MC3000 en
MC4002
316 RVS, 17–4PH RVS, PEEK,
334055J
perfluoroelastomeer; PTFE, PPS, UHMWPE
perfluoroelastomeer; PTFE, PPS, UHMWPE
85
Standaardgarantie van Graco
Graco garandeert dat alle in dit document genoemde en door Graco vervaardigde apparatuur waarop de
naam Graco vermeld staat, op de datum van verkoop voor gebruik door de oorspronkelijke koper vrij is
van materiaal- en fabricagefouten. Met uitzondering van speciale, uitgebreide, of beperkte garantie zoals
gepubliceerd door Graco, zal Graco, gedurende een periode van twaalf maanden na verkoopdatum, elk
onderdeel van de apparatuur dat naar het oordeel van Graco gebreken vertoont herstellen of vervangen.
Deze garantie is alleen van toepassing op voorwaarde dat de apparatuur conform de schriftelijke
aanbevelingen van Graco geïnstalleerd, bediend en onderhouden werd.
Normale slijtage en veroudering, of slecht functioneren, beschadiging of slijtage veroorzaakt door onjuiste
installatie, verkeerde toepassing, slijpend materiaal, corrosie, onvoldoende of onjuist uitgevoerd onderhoud,
nalatigheid, ongeval, eigenmachtige wijzigingen aan de apparatuur, of het vervangen van Graco-onderdelen
door onderdelen van andere herkomst, vallen niet onder de garantie en Graco is daarvoor niet aansprakelijk.
Graco is ook niet aansprakelijk voor slecht functioneren, beschadiging of slijtage veroorzaakt door de
onverenigbaarheid van Graco-apparatuur met constructies, toebehoren, apparatuur of materialen die niet
door Graco geleverd zijn, en ook niet voor fouten in het ontwerp, bij de fabricage of het onderhoud van
constructies, toebehoren, apparatuur of materialen die niet door Graco geleverd zijn.
Deze garantie wordt verleend onder de voorwaarde dat de apparatuur waarvan de koper stelt dat die een
defect vertoont gefrankeerd wordt verzonden naar een erkende Graco dealer opdat de aanwezigheid van
het beweerde defect kan worden geverifieerd. Indien het beweerde defect inderdaad wordt vastgesteld, zal
Graco de defecte onderdelen kosteloos herstellen of vervangen. De apparatuur zal gefrankeerd worden
teruggezonden naar de oorspronkelijke koper. Indien bij de inspectie geen materiaal- of fabricagefouten
worden geconstateerd, dan zullen de herstellingen worden uitgevoerd tegen een redelijke vergoeding, in
welke vergoeding de kosten van onderdelen, arbeid en vervoer begrepen kunnen zijn.
DEZE GARANTIE IS EXCLUSIEF, EN TREEDT IN DE PLAATS VAN ENIGE ANDERE GARANTIE,
UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, DAARONDER MEDEBEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT
GARANTIES BETREFFENDE VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALDE
TOEPASSING.
De enige verplichting van Graco en het enige verhaal van de klant bij schending van de garantie is zoals
hierboven bepaald is. De koper gaat ermee akkoord dat geen andere verhaalsmogelijkheid (waaronder,
maar niet beperkt tot vergoeding van incidentele schade of van vervolgschade door winstderving, gemiste
verkoopopbrengsten, letsel aan personen of materiële schade, of welke andere incidentele verliezen of
vervolgverliezen dan ook) aanwezig is. Elke klacht wegens inbreuk op de garantie moet binnen twee (2)
jaar na aankoopdatum kenbaar worden gemaakt.
GRACO GEEFT GEEN GARANTIE EN WIJST ELKE IMPLICIETE GARANTIE AF BETREFFENDE
VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALDE TOEPASSING, MET BETREKKING
TOT TOEBEHOREN, APPARATUUR, MATERIALEN OF COMPONENTEN DIE GRACO GELEVERD,
MAAR NIET VERVAARDIGD HEEFT. Deze items, die verkocht, maar niet vervaardigd worden door Graco
(zoals elektrische motoren, schakelaars, slangen, enz.) zijn, indien van toepassing, onderhevig aan de
garantie van de fabrikant. Graco zal aan de koper redelijke ondersteuning verlenen bij het aanspraak
maken op die garantie.
Graco is in geen geval aansprakelijk voor indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade die het gevolg is
van het feit dat Graco dergelijke apparatuur heeft geleverd, of van de uitrusting, de werking, of het gebruik
van producten of andere goederen op deze wijze verkocht, ongeacht of die ontstaat door inbreuk op een
contract, inbreuk op garantie, nalatigheid van Graco, of anderszins.
Graco--informatie
Graco
De meest recente informatie over de producten van Graco vindt u op www.graco.com.
Voor het plaatsen van een bestelling neemt u contact op met uw Graco-leverancier of belt u de
dichtstbijzijnde distributeur.
Telefoon:612-623-6921 of gratis: 1-800-328-0211 Fax: 612-378-3505
Telefoon:
Alle geschreven en afgebeelde gegevens in dit document geven de meest recente productinformatie weer zoals bekend op
het tijdstip van publicatie.
Graco behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving.
Zie www.graco.com/patents voor informatie over patenten.
Vertaling van de originele instructies. This manual contains Dutch. MM 3A2800
Hoofdkantoor Graco: Minneapolis
Kantoren in het buitenland: België, China, Japan, Korea
GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA
2013,, Graco Inc. Alle Graco-productielocaties zijn ISO 9001 gecertificeerd.
Copyright 2013
www.graco.com
Revisie J, augustus- 2018
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement