Graco 308553ab , Husky 307 Paineilmakäyttöiset kalvopumput Omaniku manuaal | Manualzz
Käyttöohjeet – Osaluettelo
ASETAALI JA POLYPROPEENI
Husky 307 Paineilmakäyttöiset
kalvopumput
Nesteen suurin käyttöpaine 0,7 MPa (7 baaria)
Ilman suurin sisääntulopaine 0,7 MPa (7 baaria)
*Malli nro D31____
*Malli nro D32____
*Malli nro D3A____
*Malli nro D3B____
308553B
AB-versio
Asetaalipumput, E-sarja
Polypropeenipumput, E-sarja
BSPT-asetaalipumput, E-sarja
BSPT-polypropeenipumput, E-sarja
Katso sisällysluettelosta muita malleja.
Patenttinro
CN ZL94102643.4
EU 0942171
US 5 860 794
AR AR006617B1
Lue varoitukset ja ohjeet.
Katso pumpun mallinumero sivulla 26
olevasta pumpputaulukosta.
01428B
TAATTUA LAATUA, JOHTAVAA TEKNOLOGIAA
GRACO N.V.; Industrieterrein — Oude Bunders;
Slakweidestraat 31, 3630 Maasmechelen, Belgium
Tel.: 32 89 770 700 – Fax: 32 89 770 777
ECOPYRIGHT 1995, GRACO INC.
Sisällysluettelo
Turvallisuusvaroituksia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Vianetsintä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Kunnossapito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Huolto
Ilmaventtiilin vaihto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Ilmaventtiilin korjaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Pallovastaventtiilit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Kalvon korjaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Pumpputaulukko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Lisäkalvopumput . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Korjaussarjojen taulukko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Osat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Tekniset tiedot ja tehotaulukot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Mitat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Gracon normaalitakuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Merkit
Vaaran merkki
VAARA
Tällä merkillä varoitetaan vakavasta tapaturmasta tai
hengenvaarasta, jos ohjeita ei noudateta.
Varoituksen merkki
VAROITUS
Tällä merkillä varoitetaan laitevauriosta tai laitteiden
tuhoutumisvaarasta, jos ohjeita ei noudateta.
VAARA
VAARA
LAITTEIDEN VÄÄRINKÄYTÖN VAARA
Laitteiston väärinkäyttö voi rikkoa laitteet tai saada ne epäkuntoon ja johtaa vakavaan tapaturmaan.
KÄYTTÖOHJEET
2
D
Tämä laite on tarkoitettu vain ammattikäyttöön.
D
Lue kaikki käyttöohjeet, tarrat ja kyltit ennen laitteen käyttöä.
D
Käytä laitetta vain sille määrättyyn tarkoitukseen. Jos et ole asiasta varma, ota yhteys jälleenmyyjään.
D
Älä muuta tätä laitetta millään tavoin. Käytä vain alkuperäisiä Gracon osia ja lisävarusteita.
D
Tarkasta laite päivittäin. Korjaa tai vaihda kuluneet tai vaurioituneet osat välittömästi.
D
Älä ylitä alimman nimellispaineen kestävän järjestelmäkomponentin suurinta käyttöpainetta. Tämän laitteen
suurin käyttöpaine on 0,7 MPa (7 bar) suurimmalla tuloilman paineella, joka on 0,7 MPa (7 bar).
D
Käytä nesteitä ja liuottimia, jotka sopivat laitteen kastuville osille. Katso kaikkien laitteiden käyttöoppaiden
tekniset tiedot. Lue nesteiden ja liuottimien valmistajien varoitukset.
D
Älä vedä laitteita letkuista.
D
Reititä letkut kauaksi kulkuväyliltä, terävistä nurkista, liikkuvista osista ja kuumilta pinnoilta. Älä jätä Gracoletkuja alttiiksi yli 82_ C tai alle –40_ C lämpötiloille.
D
Älä nosta paineistettua laitetta.
D
Noudata kaikkia paikallisia ja kansallisia palo-, sähkö- ja turvallisuusmääräyksiä.
308553
VAARA
VAARA
MYRKYLLISTEN NESTEIDEN VAARA
Vaaralliset nesteet tai myrkylliset huurut voivat aiheuttaa vakavan tapaturman tai kuoleman hengitettynä tai
nieltynä, tai jos niitä roiskuu silmiin tai iholle.
D
Tunne käyttämäsi nesteen erikoisvaarat.
D
Säilytä vaarallista nestettä hyväksytyssä säiliössä. Hävitä vaarallinen neste noudattaen paikallisia
määräyksiä.
D
Käytä aina nesteen ja liuotinaineen valmistajan suosittelemia silmä- ja hengityssuojaimia, suojakäsineitä ja
suojavaatetusta.
D
Johda poistoilma putkia pitkin turvallisesti kauas ihmisistä, eläimistä ja elintarvikkeiden käsittelyalueilta. Jos
kalvo rikkoutuu, nestettä pääsee ulos poistoilman mukana. Katso Poistoilman tuuletus sivulta 10.
D Jos pumppaat happoja, käytä aina polypropeenipumppua. Ryhdy varotoimiin, jotteivät happo ja happohuurut
pääse kosketuksiin pumpun ulkokuoren kanssa. Ruostumattomat teräsosat vaurioituvat joutuessaan
tekemisiin happoroiskeiden ja happohuurujen kanssa. Älä koskaan pumppaa happoja asetaalipumpulla.
TULIPALON JA RÄJÄHDYKSEN VAARA
Huono maadoitus, heikko ilmanvaihto, avotuli tai kipinät voivat aiheuttaa vaarallisen tilanteen ja johtaa
tulipaloon tai räjähdykseen ja aiheuttaa vakavan tapaturman.
D
Maadoita laite. Katso Maadoitus sivulta 5.
D
Älä koskaan käytä polypropeenipumppua sähköä johtamattomien syttyvien nesteiden kanssa (ks. paikalliset
palomääräykset). Katso lisätietoja kohdasta Maadoitus sivulta 5. Ota yhteys nesteen toimittajaan
saadaksesi tietoa käytetyn nesteen sähkönjohtavuudesta tai ominaisvastuksesta.
D Jos ilmenee staattista kipinöintiä tai tunnet sähköiskun laitteen käytön aikana, lopeta pumppaus
välittömästi. Älä käytä laitetta ennen kuin ongelma on löydetty ja korjattu.
D
Järjestä raittiin ilman tuuletus, jottei pumpattavista liuottimista tai nesteistä keräänny syttyviä huuruja.
D
Johda poistoilma putkia pitkin turvallisesti kauaksi kaikista sytytyslähteistä. Jos kalvo rikkoutuu, nestettä
pääsee ulos poistoilman mukana. Katso Poistoilman tuuletus sivulta 10.
D
Pidä roskat, liuottimet, rätit ja bensiini poissa ruiskutusalueelta.
D
Irrota kaikki ruiskutusalueen laitteet pistorasioista.
D
Sammuta avotuli tai sytytysliekit ruiskutusalueelta.
D
Älä tupakoi ruiskutusalueella.
D
Älä käytä valokatkaisimia ruiskutusalueella laitteen käytön aikana tai jos ilmassa on huuruja.
D
Älä käytä bensiinimoottoria ruiskutusalueella.
308553
3
Asennus
Yleistietoja
D
VAROITUS
Kuvien 4–7 tyypilliset asennukset ovat vain viitteellisiä
järjestelmäkomponenttien valintaa ja asennusta varten.
Ota yhteys Graco-jälleenmyyjään tai Gracon tekniseen
neuvontaan, kun haluat apua omiin tarpeisiisi sopivan
järjestelmän suunnitteluun.
D
Käytä aina alkuperäisiä Gracon osia ja lisävarusteita, joita
on saatavissa Graco-jälleenmyyjältä. Katso pumppujen
tuotetietoja, lomake nro 305528 (asetaalipumput) tai
305543 (polypropeenipumput). Jos käytät omia lisävarusteita, varmista, että niiden koko ja nimellispaine riittää
järjestelmään.
D
Käytä sopivaa nestemäistä kierrelukitetta tai PTFE-nauhaa kaikissa ulkokierteissä. Kiristä kaikki liitokset tiukasti
ilma-tai nestevuotojen välttämiseksi. Älä kiristä muovikierteitä liikaa.
D
Sulkeissa olevat viitenumerot ja -kirjaimet viittaavat kuvien kuvateksteihin ja sivuilla 28–29 oleviin osaluetteloihin.
VAARA
MYRKYLLISTEN NESTEIDEN VAARA
Turvallinen käyttölämpötila
Vähintään: 4,4 _C; enintään: 66 _C.
Laitteen käyttö näiden lämpötilarajojen ulkopuolella
vaikuttaa haitallisesti pumppukotelon lujuuteen. Tietyt
kemikaalit saattavat edelleen pienentää käyttölämpötilaaluetta. Tutustu kemiallista yhteensopivuutta käsitteleviin
oppaisiin tai ota yhteys Graco-jälleenmyyjään.
Kierrekiinnittimien kiristys ennen
ensimmäistä käyttöä
Kun pumppu on purettu pakkauksestaan ja ennen kuin sitä
käytetään ensimmäistä kertaa, tarkasta ja kiristä kaikki
ulkoiset kiinnittimet. Katso kiristysmomentit kohdasta Huolto.
Kiristä kaikki kiinnittimet ensimmäisen käyttöpäivän jälkeen
uudelleen. Vaikka kiinnittimien suositellut kiristysvälit
vaihtelevat pumpun käytön mukaan, yleisohjeena on
kiinnittimien kiristys kahden kuukauden välein.
Kiinnitykset
D
Varmista, että kiinnitys kestää pumpun, letkujen ja lisävarusteiden painon sekä käytön aiheuttaman rasituksen.
D
Husky 307-pumppua voidaan käyttää erilaisissa
asennuksissa, joista on esimerkkejä kuvissa 4–7.
Saatavissa on pumpun muunnospakkauksia. Katso
pumppujen tuotetietoja, lomake nro 305528
(asetaalipumput) tai 305543 (polypropeenipumput).
D
Varmista pumpun riittävä kiinnitys kaikissa muissa
asennuksissa.
Vaaralliset nesteet tai myrkylliset huurut
voivat aiheuttaa vakavan tapaturman tai
kuoleman hengitettynä tai nieltynä, tai jos
niitä roiskuu silmiin tai iholle.
1.
Lue MYRKYLLISTEN NESTEIDEN VAARA
sivulta 3.
2.
Käytä nesteitä ja liuottimia, jotka sopivat laitteen
kastuville osille. Katso kaikkien laitteiden käyttöoppaiden tekniset tiedot. Lue nesteiden ja liuottimien
valmistajien varoitukset.
4
308553
Kaksoisyhdysputket
Saatavissa on kaksoisyhdysputkisarjoja, joilla voidaan
pumpata kahta nestettä samanaikaisesti tai sekoittaa kahta
nestettä pumpussa. Asetaalipumppujen tilausnumero
on 237211 ja polypropeenipumppujen tilausnumero 237210.
Asennus
Maadoita tämä laite kokonaisuudessaan:
Maadoitus
VAARA
D
TULIPALON JA RÄJÄHDYKSEN
VAARA
Tämä pumppu täytyy maadoittaa. Ennen kuin
käytät pumppua, maadoita järjestelmä
oikealla esitetyllä tavalla. Lue myös jakso
TULIPALON JA RÄJÄHDYKSEN VAARA
sivulta 3.
Asetaalipumppu sisältää ruostumattomia teräskuituja,
jotka tekevät märistä osista sähköä johtavia. Maadoitusjohdon kiinnittäminen maadoitusliuskaan maadoittaa
ilmamoottorin ja kastuvat osat.
Pumppu: kiinnitä maadoitusjohto (Y) maadoitusliuskaan
(112) ruuvilla (28), varmistuslaatalla (29) ja mutterilla (27)
kuvan 1 mukaisesti. Yhdistä maadoitusjohtimen liitin sähköiseen maahan. Tilausnumero 222011, maadoitusjohto
ja liitin.
HUOM: Pumpattaessa sähköä johtavia, tulenarkoja nesteitä
polypropeenipumpulla maadoita aina
nestejärjestelmä. Katso VAARA-teksti vasemmalta.
Kuvissa 4–7 näkyvät tulenarkoja nesteitä sisältävien
astioiden suositellut maadoitusmenetelmät täytön
aikana.
Polypropeenipumppu ei ole sähköä johtava.
27
29
Pumpattaessa sähköä johtavia tulenarkoja nesteitä,
maadoita aina koko nestejärjestelmä ja varmista, että
järjestelmällä on sähköinen yhteys todelliseen maahan
(ks. kuvat 4–7). Älä koskaan käytä polypropeenipumppua sähköä johtamattomien, tulenarkojen nesteiden
kanssa (ks. paikalliset palomääräykset).
USA:n staattista sähköä koskevissa määräyksissä
(NFPA 77 Static Electricity) suositellaan sähkönjohtavuudeksi yli 50 x 10–12 Siemans/metri (mhos/metri)
käyttölämpötila-alueella tulipalovaaran vähentämiseksi.
Ota yhteys nesteen toimittajaan saadaksesi tietoa
käytetyn nesteen sähkönjohtavuudesta tai
ominaisvastuksesta. Ominaisvastuksen tulee olla alle
2 x 1012 ohmisenttimetriä.
Staattisen kipinöintivaaran vähentämiseksi pumppu ja kaikki
muut pumppausalueella käytettävät tai sijaitsevat laitteet on
maadoitettava. Tarkista laitetyyppiä koskevat yksityiskohtaiset maadoitusohjeet paikallisista sähkömääräyksistä.
Y
112
28
01432B
kuva 1
D
Ilma- ja nesteletkut: käytä vain sähköä johtavia letkuja.
D
Ilmakompressori: noudata valmistajan suosituksia.
D
Liuotinastiat huuhtelun aikana: noudata paikallisia
määräyksiä. Käytä vain sähköä johtavia metalliastioita.
Älä aseta astiaa johtamattomalle alustalle, kuten paperin
tai pahvin päälle, joka katkaisee maadoitusyhteyden.
D
Nesteen syöttöastia: noudata paikallisia määräyksiä.
308553
5
Asennus
Ilmajohto
Nesteen imujohto
VAARA
Järjestelmään tarvitaan ilman pääventtiili (B), josta tämän
venttiilin ja pumpun välille jäänyt ilma saadaan ulos. Ks.
kuvat 4–7. Välille jäänyt ilma voi saada pumpun toimimaan odottamatta, mistä voi olla seurauksena vakava
tapaturma, mukaan lukien nesteen roiskuminen silmiin tai
iholle, liikkuvien osien aiheuttamat vammat tai altistuminen vaarallisille nesteille.
VAROITUS
Pumpun poistoilma voi sisältää epäpuhtauksia. Järjestä
poistoilman tuuletus kauemmaksi, jos epäpuhtaudet
voivat vaikuttaa nesteen syöttöön. Katso poistoilman
tuuletus sivulta 10.
1.
Asenna ilmajohdon lisävarusteet kuvissa 4–7 esitetyllä
tavalla. Kiinnitä lisävarusteet seinään tai kannattimelle.
Varmista, että lisävarusteille paineilmaa syöttävä
ilmajohto on maadoitettu.
a.
b.
c.
2.
6
D
Jos käytetään sähköä johtavaa (asetaali)pumppua, käytä
sähköä johtavia letkuja. Jos käytetään sähköä johtamatonta (polypropeeni)pumppua, maadoita nestejärjestelmä.
Ks. Maadoitus sivulta 5.
D
Pumpussa oleva nesteen tuloaukko on 3/8 npt(f). Ks.
kuva 2. Kierrä nesteliitin tiukasti pumpun tuloaukkoon.
Käytä sopivaa nestemäistä kierrelukitetta tai PTFEteippiä liitoksiin, jottei ilmaa pääse ainejohtoon.
D
Yli 0,1 MPa:n (1 barin) nesteen tulopaineilla kalvon
käyttöikä lyhenee.
D
Katso suurinta imukorkeutta ja virtaaman häviötä
koskevia arvoja erilaisilla nostokorkeuksilla kohdasta
tekniset tiedot sivuilta 32 ja 33.
Nesteen ulostulojohto
VAARA
Nestepainetta voidaan säätää kahdella tavalla. Jos
sitä halutaan säätää paineilmapuolelta, asennetaan
ilmansäädin (H). Jos sitä halutaan säätää nestepuolelta, asennetaan nestesäädin (M) lähelle pumpussa
olevaa nesteen ulostuloaukkoa (ks. kuva 5).
Paikallista toinen tyhjentävistä ilman pääventtiileistä
(B), joka on lähellä pumppua, ja poista sen avulla
sisään jäänyt ilma. Katso yllä olevaa VAARAohjetta. Paikallista toinen ilman pääventtiili (E), joka
on ennen kaikkia ilmajohdon lisävarusteita, ja
katkaise sillä lisävarusteiden ilmansaanti
puhdistuksen ja korjauksen ajaksi.
Järjestelmään tarvitaan nesteen poistoventtiili (J) poistamaan paine letkusta, jos se tukkeutuu. Ks. kuvat 4–7.
Poistoventtiili vähentää vakavan tapaturman vaaraa,
mukaan lukien nesteen roiskuminen silmiin tai iholle, tai
altistuminen vaarallisille nesteille painetta poistettaessa.
Asenna venttiili lähelle pumpun ulostuloaukkoa.
D
Käytä sähköä johtavia nesteletkuja (N). Pumpun
ulostuloaukko on 3/8 npt(f). Ks. kuva 2. Ruuvaa nesteliitin
tiukasti pumpun ulostuloaukkoon.
D
Asenna nestesäädin (M) pumpun ulostuloaukkoon
nestepaineen säätöä varten, jos se on tarpeen
(ks. kuva 5). Katso toista paineensäätötapaa otsikosta
ilmajohto, kohta 1a.
D
Asenna nesteen poistoventtiili (J) lähelle nesteen
ulostuloaukkoa. Katso yllä olevaa VAARA-ohjetta.
Ilmajohdon suodatin (F) poistaa haitallista likaa ja
kosteutta paineilmasta.
Asenna sähköä johtava, taipuisa ilmaletku (C) lisävarusteiden ja pumpun 1/4 npt(f) ilmantuloaukon välille (ks.
kuva 2). Käytä sisähalkaisijaltaan vähintään 6,3 mm
(1/4”) ilmaletkua. Ruuvaa ilmajohdon pikaliitin (D)
ilmaletkun (C) päähän, ja ruuvaa vastaliitin tiukasti
pumpun ilmanottoon. Älä yhdistä vielä pikaliitintä (D)
vastaliittimeen.
308553
Asennus
Nesteen tulo-ja poistoaukkojen suunnan
muuttaminen
Nesteen paineenpoistoventtiili
VAROITUS
Pumppu toimitetaan siten, että nesteen tulo-ja poistoaukot
osoittavat samaan suuntaan. Ks. kuva 2. Tarvittaessa
molempien aukkojen suuntaa voidaan muuttaa erikseen.
Irrota putket pumpusta kohtien 1, 2 ja 4 mukaisesti sivulta 21.
Kiinnitä aukko osoittamaan haluttuun suuntaan. Älä kiristä
liikaa.
Eräissä järjestelmissä saatetaan joutua asentamaan
paineenpoistoventtiili pumpun ulostuloaukkoon
ylipaineistuksen sekä pumpun tai letkun rikkoutumisen
estämiseksi. Ks. kuva 3.
Nesteen lämpölaajeneminen ulostulolinjassa saattaa
aiheuttaa ylipaineen. Tämä voi tapahtua käytettäessä
auringonpaisteelle tai ympäristön kuumuudelle alttiina
olevia pitkiä nestelinjoja tai pumpattaessa ainetta
kylmästä tilasta lämpimään (esimerkiksi maanalaisesta
säiliöstä).
Kuvassa asetaalipumppu
1
Käytä kierrevoiteluainetta ja kiristä 5,6–6,8 N.m:iin. Älä kiristä liikaa.
2
1/4 npt(f) Ilmantulo
3
3/8 npt(f) Nesteen sisääntulo
4
3/8 npt(f) Nesteen ulostulo
5
3/8 npt(f) Poistoilman aukko
Ylipaine voi syntyä myös silloin, jos Husky-pumpulla
syötetään nestettä mäntäpumppuun, ja mäntäpumpun
imuventtiili ei sulkeudu, jolloin neste iskee takaisin
ulostulolinjaan.
1
2
4
SELITE
A
Nesteen 3/8 npt(f) sisääntuloaukko
B
Nesteen 3/8 npt(f) ulostuloaukko
C
Paineenpoistoventtiili, osa nro 110134 (alumiini)
Osa nro 112119 (ruostumaton teräs)
1
Asenna venttiili nesteen imu- ja poistoaukkojen väliin.
2
Liitä nesteen sisääntulojohto tähän. Käytä liitoksessa sopivaa
nestemäistä kierrelukitetta tai PTFE-teippiä estämään ilman pääsy
ainejohtoon.
3
3
Yhdistä nesteen ulostulolinja tähän.
5
kuva 2
B
01459B
C
3
1
1
A
2
01539B
kuva 3
308553
7
Asennus
TELINEELLE KIINNITETYN ILMARUISKUN ASENNUS
SELITE
E
F
A
B
C
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
P
R
S
Y
M
D
P
R
N
H
G
A
Y
J
K
S
Husky 307 -pumppu
Tyhjentävä ilman pääventtiili
(vaaditaan pumppua varten)
Ilmansyöttöletku
Ilmalinjan pikaliitin
Ilman pääventtiili (lisävarusteille)
Ilmajohdon suodatin
Pistoolin ilmansäädin
Pumpun ilmansäädin
Nesteen poistoventtiili (vaaditaan)
Nesteen kierrätysputki
Nesteen imuputki
Vaimennussäiliö ja suodatin
Nesteen syöttöletku
Pistoolin ilmansyöttöletku
Ilmaruiskupistooli
Lattiateline
Maadoitusjohto (vaaditaan;
ks. asennusohjeet sivulta 5)
L
kuva 4
01433B
ASTIAAN KIINNITETYN HVLP-ILMARUISKUN ASENNUS
SELITE
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
P
R
S
Y
Husky 307 -pumppu
Tyhjentävä ilman pääventtiili
(vaaditaan pumppua varten)
Ilmansyöttölinja
Ilmalinjan pikaliitin
Ilman pääventtiili (lisävarusteille)
Ilmajohdon suodatin
Pistoolin ilmansäädin
Pumpun ilmansäädin
Nesteen poistoventtiili (vaaditaan)
Sekoitin
Nesteen imuputki
Nestesäädin
Nesteen syöttöletku
Pistoolin ilmansyöttöletku
HVLP-ilmaruiskutuspistooli
Astian kansi
Maadoitusjohto (vaaditaan;
ks. asennusohjeet sivulta 5)
B
F
E
C
H
Y
D
G
A
M
R
P
N
K
S
J
L
kuva 5
8
308553
01434B
Asennus
SEINÄÄN KIINNITETTY SIIRTOASENNUS
TYNNYRIN KANTEEN KIINNITETTY
SIIRTOASENNUS
SELITE
SELITE
A
B
A
B
Husky 307 -pumppu
Tyhjentävä ilman pääventtiili
(vaaditaan pumppua varten)
Ilmansyöttölinja
Ilmalinjan pikaliitin
Ilman pääventtiili (lisävarusteille)
Ilmajohdon suodatin
Pumpun ilmansäädin
Nesteen poistoventtiili (vaaditaan)
Nesteen imuputki
Nesteen imusuodatin
Nesteen syöttöletku
Maadoitusjohto (vaaditaan;
ks. asennusohjeet sivulta 5)
C
D
E
F
H
J
L
M
N
Y
E
F
H
B
C
D
E
F
H
J
L
N
S
T
Y
C
E
F
Husky 307 -pumppu
Tyhjentävä ilman pääventtiili
(vaaditaan pumppua varten)
Ilmansyöttölinja
Ilmalinjan pikaliitin
Ilman pääventtiili (lisävarusteille)
Ilmajohdon suodatin
Pumpun ilmansäädin
Nesteen poistoventtiili (vaaditaan)
Nesteen imuputki
Nesteen syöttöletku
Seinäkannatin
Korkin liitin
Maadoitusjohto (vaaditaan;
ks. asennusohjeet sivulta 5)
H
B
C N
A
D
D
N
A
J
M
J
Y
T
Y
S
L
L
kuva 6
01444B
01457B
kuva 7
308553
9
Asennus
Ilma poistetaan kauas seuraavasti:
Poistoilman tuuletus
VAARA
1.
Irrota äänenvaimennin (11) pumpun poistoilman aukosta.
VAARA
TULIPALON JA RÄJÄHDYKSEN
VAARA
Muista lukea TULIPALON JA
RÄJÄHDYKSEN VAARA sekä
MYRKYLLISTEN NESTEIDEN VAARA
sivulta 3 ennen tämän pumpun käyttöä.
Varmista, että järjestelmän tuuletus on riittävä
kyseistä asennustyyppiä varten. Poistoilma
on johdettava turvalliseen paikkaan kauas
ihmisistä, eläimistä, elintarvikkeiden
käsittelyalueilta ja kaikista sytytyslähteistä
pumpattaessa herkästi syttyviä tai vaarallisia
nesteitä.
Kalvon rikkoutuminen aiheuttaa nesteen
pumppautumisen poistoilman mukaan. Aseta sopiva
säiliö poistoilmalinjan päähän keräämään nestettä.
Ks. kuva 8.
Poistoilman aukko on 3/8 npt(f). Älä pienennä poistoilmaaukkoa. Liiallinen poistoilman rajoittaminen saattaa saada
pumpun toimimaan arvaamattomasti.
PAINEISTETUN LAITTEEN
AIHEUTTAMA VAARA
Vähentääksesi jäähiukkasten aiheuttamien
vakavien silmävammojen vaaraa älä koskaan
käytä pumppua ilmanpoistoaukon ollessa
avoinna. Pumpun toiminnan aikana voi muodostua jäätä,
ja jäähiukkaset sinkoavat aukosta poistoilman mukana.
Jos äänenvaimennin (11) on poistettu, liitä aina
poistoilmaletku poistoilma-aukkoon.
2.
Asenna sähköä johtava poistoilmaletku (X) ja liitä
äänenvaimennin letkun toiseen päähän. Poistoilmaletkun sisähalkaisijan tulee olla vähintään 10 mm (3/8 in.).
Jos tarvitaan 4,57 metriä pitempi letku, käytetään
halkaisijaltaan suurempaa letkua. Varo, ettei letkuun tule
teräviä mutkia tai kiertymiä.
3.
Aseta säiliö (Z) poistoilmalinjan päähän keräämään
nestettä mahdollisen kalvon rikkoutumisen varalta. Jos
neste on herkästi syttyvää, maadoita säiliö. Ks. kuva 8.
POISTOILMAN TUULETUS (kuvassa upoksissa oleva asennus)
Ks. lisävarusteet kuvasta 4
Nesteeseen upotetussa asennuksessa (kuten kuvassa) kaikkien kastuvien
ja kuivana pysyvien pumpun osien tulee olla yhteensopivia pumpattavan
nesteen kanssa.
Z
11
kuva 8
10
308553
X
01445A
Käyttö
Paineenpoistotoimet
VAARA
PAINEISTETUN LAITTEEN AIHEUTTAMA
VAARA
Järjestelmän paine täytyy poistaa käsin, jotta estetään
vahingossa tapahtuva järjestelmän käynnistyminen ja
ruiskuttaminen. Vähentääksesi ruiskupistoolista lähtevän
suihkun tai nesteen roiskumisen tai liikkuvien osien
aiheuttamaa vakavan tapaturman vaaraa noudata
paineenpoistotoimia aina kun:
D ohjeissa kehotetaan poistamaan paine
D lopetat ruiskutuksen
D tarkistat tai huollat järjestelmän laitteita
D asennat tai puhdistat ruiskutussuuttimia
1.
Katkaise pumpun ilmantulo.
2.
Avaa ruiskutusventtiili, jos se on ollut käytössä.
3.
Avaa nesteen poistoventtiili poistaaksesi kaiken
nestepaineen ja pidä astiaa valmiina nestettä varten.
Huuhtele pumppu ennen ensimmäistä
käyttökertaa
Pumppu on testattu vedessä. Jos vettä ei haluta
pumpattavien nesteiden sekaan, huuhtele pumppu
perusteellisesti sopivalla liuottimella. Noudata ohjeita, joita on
annettu kohdassa pumpun käynnistys ja säätö.
Pumpun käynnistys ja säätö
VAARA
MYRKYLLISTEN NESTEIDEN VAARA
Vaaralliset nesteet tai myrkylliset huurut
saattavat aiheuttaa vakavan tapaturman tai
kuoleman, jos niitä roiskuu silmiin tai iholle tai
jos niitä joutuu hengityselimiin tai ruoansulatuskanavaan.
Älä nosta paineenalaisena olevaa pumppua. Jos se
putoaa, nestettä sisältävä osa saattaa rikkoutua. Noudata
aina yllä esitettyjä paineenpoistotoimia ennen pumpun
nostamista.
1.
Varmista, että pumppu on kunnolla maadoitettu. Lue
TULIPALON JA RÄJÄHDYKSEN VAARA sivulta 3.
2.
Tarkasta, että kaikki liittimet ovat tiukalla. Käytä sopivaa
nestemäistä kierrelukitetta tai PTFE-nauhaa kaikissa
urosliitinten kierteissä. Kiristä nesteen tulo-ja lähtöliittimet
tiukasti. Älä kiristä pumpun liittimiä liikaa.
3.
Laita imuputki (jos sellaista käytetään) pumpattavaan
nesteeseen.
4.
Aseta nesteletkun (N) pää sopivaan säiliöön. Sulje
nesteen poistoventtiili (J).
5.
Kun pumpun ilmansäädin (H) on kiinni, avaa kaikki ilman
pääventtiilit (B, E).
6.
Jos nesteletkussa on ruiskutuslaite, pidä sitä avoinna
samalla kun jatkat seuraavaan kohtaan. Avaa hitaasti
ilmansäädintä (H), kunnes pumppu alkaa käydä. Anna
pumpun käydä hitaasti, kunnes kaikki ilma on poistunut
linjoista ja pumppu on täyttynyt nesteellä.
Jos olet huuhtelemassa, käytä pumppua riittävän
pitkään, jotta pumppu ja letkut puhdistuvat perusteellisesti. Sulje ilmansäädin. Poista imuputki liuotinaineesta
ja aseta se pumpattavaan nesteeseen.
Pumpun sammutus
VAARA
Vähennä vakavan tapaturman vaaraa aina kun ohjeissa
kehotetaan poistamaan paine, noudattamalla vasemmalla olevia Paineenpoistotoimia.
Kun työvuoro on päättynyt, poista paine.
308553
11
Vianetsintä
VAARA
1.
Poista paine ennen laitteen tarkastusta tai huoltoa.
2.
Tarkasta kaikki mahdolliset ongelmat ja syyt ennen
pumpun purkamista.
Vähennä paineenpoistoon liittyvää vakavan tapaturman
vaaraa noudattamalla aina paineenpoistotoimia
sivulta 11.
ONGELMA
SYY
RATKAISU
Pumppu ei syki, tai sykkii kerran ja
pysähtyy.
Ilmaventtiili on jumissa tai likainen.
Kierrä nollausakselia (21).
Pura ja puhdista ilmaventtiili.
Ks. sivut 18, 19.
Käytä suodatettua ilmaa.
Pumppu käy, vaikka ilmantarvetta ei ole,
tai se ei pidä painetta pysähtyneenä.
Poistoaukosta vuotaa liikaa ilmaa.
Pumppu toimii epäsäännöllisesti.
12
308553
Vastinlevy (22) on kulunut tai
rikkoutunut.
Vaihda vastinlevy (22) ja kuula (8).
Ks. sivut 18, 19.
Jouset (3, 6) ja/tai venttiilikuppi (5) ja
levy (13) kuluneet tai vaurioituneet.
Vaihda nämä osat. Ks. sivut 18, 19.
Vastaventtiilit tai O-renkaat (108)
vuotavat.
Vaihda nämä osat.
Ks. sivu 21.
Vastaventtiilin kuulat (301) tai
kuulapesä (201) ovat kuluneet.
Vaihda nämä osat. Ks. sivu 21.
Venttiilin kuula (301) on juuttunut
ohjaimeen (201).
Vaihda kuula.
Ks. sivu 21.
Ilmaventtiilin kuppi (5) tai levy (13) on
kulunut.
Vaihda nämä osat.
Ks. sivut 18, 19.
Akselin tiivisteet (30}) ovat kuluneet.
Vaihda tiivisteet.
Ks. sivu 23.
Imuletku on tukkeutunut.
Tarkista; selvitä linja.
Vastaventtiilin kuulat (301) takertelevat
tai vuotavat.
Puhdista tai vaihda kuulat.
Ks. sivu 21.
Kalvo (401) on murtunut.
Vaihda kalvo.
Ks. sivu 23.
Vianetsintä
ONGELMA
SYY
RATKAISU
Nesteessä on ilmakuplia.
Imujohto on löysällä tai kierteen tiivistys
puuttuu.
Kiristä imujohto. Käytä liitoksiin sopivaa
nestemäistä kierrelukitetta tai PTFEteippiä.
Kalvo (401) on murtunut.
Vaihda kalvo.
Ks. sivu 23.
Yhdysputket (102) ovat löysällä tai
O-renkaat (108) vaurioituneet.
Kiristä yhdysputken pultit (104) tai
mutterit (106); vaihda O-renkaat (108).
Ks. sivu 21.
Ulommat kalvolevyt (103) ovat löysällä.
Kiristä levyt. Ks. sivu 23.
Kalvo (401*) on murtunut.
Vaihda kalvo.
Ks. sivu 23.
Ulommat kalvolevyt (103) ovat löysällä.
Kiristä levyt. Ks. sivu 23.
Ilmaventtiilin kuppi (5) tai levy (13) on
kulunut.
Vaihda nämä osat.
Ks. sivut 18, 19.
Akselin tiivisteet (30}) ovat kuluneet.
Vaihda tiivisteet.
Ks. sivu 23.
Pumppu vuotaa ilmaa pidikkeistä.
Pidikkeet (111) ovat löysällä.
Kiristä pidikemutterit (113).
Ks. sivu 14.
Pumpusta vuotaa ilmaa ilmaventtiilin
läheltä.
Ilmaventtiilin ruuvit (15) ovat löysällä.
Kiristä ruuvit.
Ks. sivu 16.
Ilmaventtiilin O-rengas (19) on
vaurioitunut.
Tarkista; vaihda O-rengas.
Ks. sivut 18, 19.
O-renkaat (108) ovat kuluneet tai
vaurioituneet.
Tarkista; vaihda O-renkaat.
Ks. sivu 21.
Poistoilmassa on nestettä.
Pumppu päästää ilmaa pysähdyksissä.
Pumpun vastaventtiileistä vuotaa
nestettä.
308553
13
Kunnossapito
Voitelu
Pidikkeiden kiristys
Ilmaventtiili toimii voitelematta; jos kuitenkin voitelu on
tarpeen, 500 käyttötunnin välein (tai kuukausittain), poista
letku pumpun ilmanotosta ja lisää kaksi tippaa koneöljyä
ilmanottoon.
Laita pidikkeitä (111) kiristettäessä kierrevoiteluainetta pultteihin ja pidä huoli, että kiristät mutterit (113) 5,6–6,8 Nm:iin.
Ks. kuva 9.
VAROITUS
Älä voitele pumppua liikaa. Öljy poistuu äänenvaimentimen kautta, jolloin nesteensyöttö tai muut laitteet voivat
likaantua. Liiallinen voitelu voi myös saada pumpun
epäkuntoon.
1
Laita kierrevoiteluainetta ja kiristä mutterit 5,6–6,8 Nm:iin.
111
Huuhtelu ja säilytys
VAARA
Vähennä paineenpoistoon liittyvää vakavan tapaturman
vaaraa noudattamalla aina paineenpoistotoimia
sivulta 11.
113
Huuhtele pumppu tarpeen mukaan, jottei pumpattava neste
kuivu tai jäädy pumppuun ja vaurioita sitä. Käytä sopivaa
liuotinta.
Huuhtele aina pumppu ennen varastointia ja poista siitä
paine.
kuva 9
1
01446B
Kierreliitosten kiristys
Tarkasta kaikki letkut kulumisen ja vaurioiden varalta ennen
jokaista käyttökertaa ja vaihda tarvittaessa. Varmista, että
kaikki kierreliitokset ovat tiukalla ja vuotamattomia.
Kiinnittimien suositellut kiristysvälit vaihtelevat pumpun käytön mukaan, mutta yleisenä ohjeena on kiristää kiinnittimet
joka toinen kuukausi.
14
308553
Ennaltaehkäisevä kunnossapito
Laadi ennaltaehkäisevän kunnossapidon aikataulu, joka
perustuu pumpun aikaisempiin huoltoihin. Tämä on erityisen
tärkeää kalvon rikkoutumisesta johtuvien vuotojen
estämiseksi.
Muistiinpanoja
308553
15
Huolto
Ilmaventtiilin vaihto
3.
Katso venttiililevyn lähikuvaa kuvasta 10. Irrota kaksi
ruuvia (10), jotka pitävät venttiililevyä (13) kiinni
pumpussa. Irrota venttiililevy, tiiviste (12) ja laakeri (9)
käyttäen O-rengaspuikkoa.
4.
Levitä rasvaa (26{) laakeriin (9{). Asenna laakeri ja
tiiviste (12) pumppukoteloon (1). Asenna venttiililevy (13)
ja kiinnitä se kahdella ruuvilla (10{) kuvan mukaisesti.
Kiristä ruuvit 0,6–0,8 Nm:iin.
5.
Varmista, että O-rengas (19{) on paikallaan ilmaventtiilin
kannessa (2{).
6.
Levitä rasvaa (26{) kuvassa 10 esitetyille alueille.
7.
Kohdista uusi ilmaventtiilikokoonpano siten, että
nollausakseli (21{) on ylhäällä. Asenna venttiili
pumppuun ja varmista, että venttiilisatula (14{) tarttuu
kalvon akselin (23) kavennettuun kohtaan. Asenna kuusi
ruuvia (15) ja kiristä vastakkain ja tasaisesti
0,9–1,6 Nm:iin.
Tarvittavat työkalut
D
Momenttiavain
D
Philips-ruuvitaltta
D
O-rengaspuikko
HUOM: Saatavissa on ilmaventtiilisarja 239952. Sarjaan
sisältyvät osat on merkitty “ristillä”, esimerkiksi (2{).
Sarjassa on putkilo yleisrasvaa (26{). Asenna sarja
seuraavasti.
VAARA
Vähennä paineenpoistoon liittyvää vakavan tapaturman
vaaraa noudattamalla aina paineenpoistotoimia
sivulta 11.
1.
Poista paine.
2.
Irrota kuusi kiinnitysruuvia (15) ja poista ilmaventtiili (A)
pumpusta. Ks. kuva 10.
16
308553
Huolto
KOHTA VENTTIILILEVYSTÄ
12
19{
{21
4
13
A
2
10
1
9{
1
01458
RASVAN LEVITYS
15
4
3
112
01436B
{16
3
21{
3
{14
19{
1
Kiristä vastakkain ja tasaisesti 0,9–1,6 Nm:iin.
2
Kiristä 0,6–0,8 Nm:iin.
3
Levitä rasvaa (26{).
3
3
03412A
kuva 10
308553
17
Huolto
Ilmaventtiilin korjaus
1.
Poista paine.
Tarvittavat työkalut
2.
Irrota ilmaventtiili pumpusta (ks. sivu 16).
3.
Irrota ruuvi (15) ja siirtosatula (14). Ks. kuva 11.
4.
Pura levykokoonpano, joka koostuu toimielimen
levystä (16), välilevystä (17), vastinlevystä (22),
jousesta (3), stopparista (4) ja venttiilikupista (5).
5.
Irrota vastinkuula (8) ja jousi (6). Vastinkaulus (7) on
puristussovitteella eikä sen poisto liene tarpeen; jos se
on vaihdettava, silloin on vaihdettava myös kansi (2).
6.
Irrota nollausakseli (21), O-rengas (20) ja aluslaatta (18).
7.
Puhdista kaikki osat ja tarkista kulumisen tai vaurioiden
varalta. Vaihda tarvittaessa. Ks. kokoonpano sivulta 19.
D
Momenttiavain
D
Philips-ruuvitaltta
D
O-rengaspuikko
D
Kuminuija
Purkaminen
VAARA
Vähennä paineenpoistoon liittyvää vakavan tapaturman
vaaraa noudattamalla aina paineenpoistotoimia
sivulta 11.
HUOM: KAIKKI KUVAN OSAT SISÄLTYVÄT
ILMAVENTTIILISARJAAN 239952.
{20
{2
{18
{21
{22
{17
{16
{14
7{
{15
6{
8{
19{
5{
{3
kuva 11
18
308553
{4
01431A
Huolto
Kokoonpano
1.
Jos vastinkaulus (7) irrotettiin, asenna uusi kaulus
uuteen kanteen (2) huolellisesti kuminuijan avulla.
Ks. kuva 12.
2.
Rasvaa jousi (6) ja aseta se kaulukseen (7). Rasvaa
kuula (8) ja laita se jouselle.
3.
Rasvaa O-rengas (20) ja asenna se kannen (2) reikään
(H). Ks. kuva 12. Työnnä aluslaatta (18) nollausakselin
(21) tylppään päähän. Työnnä akseli kannen (2) läpi
paikalleen.
4.
Rasvaa jousi (3). Aseta stoppari (4) jousen sisään.
1
Levitä rasvaa (26{).
2
Tee puristussovite kuminuijalla.
1
{8
6{
6.
Purista jousi (3) kokoon ja asenna se sekä stoppari (4)
levykokoonpanoon. Jousen jännitys pitää kaikki osat
yhdessä. Rasvaa venttiilikuppi (5) ja asenna se
levykokoonpanoon kuvan mukaisesti.
7.
Asenna levykokoonpano ilmaventtiilin kanteen (2) siten,
että nollausakselin (21) terävä kärki menee levyjen
reikään ja akselin neliömäinen osa osuu vastinlevyn (22)
neliömäiseen reikään. Varmista, että vastinlevyn
kohoumat kiinnittävät vastinkuulan (8).
1
Levitä rasvaa (26{).
2
Kohoumat ylöspäin.
3
Nollausakselin neliön tulee osua neliöreikään.
2
1
2
7{
{21
1
2
{18
5{
1
{16
1
{17
1
{22
4{
8{
{20
1
3
1
H
2{
{3
01437
kuva 12
5.
Rasvaa vastinlevy (22) ja välilevy (17). Kokoa vastinlevy,
välilevy ja toimielimen levy (16) kuvan 13 mukaisesti.
Levyjen kohoumien (22 ja 16) tulee olla ylöspäin.
2{
7505A
kuva 13
308553
19
Huolto
8.
Rasvaa siirtosatulan (14) sisäpinnat ja asenna se kuvan
14 mukaisesti. Pidä levykokoonpano tukevasti
paikallaan ja asenna ruuvi (15). Kiristä 0,8–1,0 N.m:iin.
Asenna O-rengas (19) kanteen (2).
1
9.
Asenna ilmaventtiili paikalleen sivulla 16 esitettyjen
ohjeiden mukaisesti.
Levitä rasvaa (26{).
15{
2
2
Kiristä 0,8–1,0 Nm:iin.
1
{14
19{
1
1
{5
{22
21{
1
{2
7506A
kuva 14
VAROITUS
Älä kiristä putkien pultteja (104) liikaa. Se voi saada
mutterit (106) pyörimään koteloissa, jolloin kansi
vaurioituu (101).
20
308553
Huolto
Pallovastaventtiilit
Tarvittavat työkalut
D
Momenttiavain
D
13 mm hylsyavain
D
O-rengaspuikko
HUOM: Saatavissa on nestepuolen korjaussarja. Ks. oikea
sarja sivulta 27. Sarjaan sisältyvät osat on merkitty
tähdellä, esimerkiksi (301*). Saat parhaat tulokset
käyttämällä kaikki sarjan osat. Vaihda aina O-renkaat
(108) uusiin, jos irrotat vanhat jostakin syystä.
VAARA
Vähennä paineenpoistoon liittyvää vakavan tapaturman
vaaraa noudattamalla aina paineenpoistotoimia
sivulta 11.
1.
Poista paine. Irrota kaikki letkut. Irrota pumppu
kiinnityksestään.
2.
Käytä 13 mm:n hylsyavainta ja irrota mutterit (106), jotka
pitävät yläputkea (102) kiinni kansissa (101). Nosta putki
pois pumpusta. Ks. kuva 15.
3.
Poista ulompi O-rengas (108), kuulaohjain (202), kuula
(301), kuulapesä (201) ja sisempi O-rengas (108)
kummastakin kannesta.
4.
Käännä pumppu ympäri. Vedä kiinnitystangot (104) pois
pumpusta jättäen neljä mutteria (106) tankoihin. Poista
kuulapesä (107) ja alaputki (102).
5.
Poista ulompi O-rengas (108), kuulapesä (201), kuula
(301), kuulaohjain (202) ja sisempi O-rengas (108)
kummastakin kannesta (101).
6.
Puhdista kaikki osat ja tarkista kulumien ja vaurioiden
varalta. Vaihda osat tarvittaessa.
7.
Kokoa sisääntulopuolen kuulan osat pumpun alaosaan
noudattaen kaikkia kuvan 15 huomautuksia. Varmista,
että kuulaan liittyvät osat kootaan täsmälleen kuvan
osoittamalla tavalla.
8.
Aseta alaputki (102) ja jalat (107) paikalleen pumpun
alaosaan.
9.
Työnnä kiinnitystankojen (104) pitkä kierrepää jalkojen ja
alaputken läpi. Työnnä tangot kansien (101) läpi, kunnes
tangon päässä oleva mutteri (106) on kiinni jalassa.
Varmista, että tangot menevät kunnolla perille saakka.
Käännä pumppu oikein päin (tangoissa on hiukan
puristussovitetta, joten ne pitävät pumpun osat
turvallisesti paikallaan).
10. Kiinnitä ulostulopuolen pallovastaventtiilit pumpun
yläosaan noudattaen kaikkia kuvan 15 huomautuksia.
Varmista, että pallovastaventtiilit asennetaan täsmälleen
kuvan mukaisesti. Vuotojen välttämiseksi sivele sormella
O-renkaiden päältä (108), jotta tunnet niiden olevan
kunnolla paikoillaan.
11. Asenna yläputki (102) ja neljä mutteria (106).
Kiristä 5,6–6,8 Nm:iin. Älä kiristä liikaa.
308553
21
Huolto
106
4
5
104
1
6
102
108*
202*
3
301*
201*
2
108*
101
108*
202*
3
301*
201*
2
108*
102
1
Levitä kierrevoiteluainetta.
2
Tasainen puoli kuulaa kohti.
3
Viistottu pää ylöspäin.
4
Kiristä 5,6–6,8 Nm:iin.
5
Älä kiristä liikaa.
6
Pitkä kierrepää ylöspäin.
107
106
4
5
02457C
kuva 15
22
308553
Huolto
Kalvon korjaus
Tarvittavat työkalut
D
Momenttiavain
D
Yksi 11 mm ja kaksi 13 mm hylsyavainta
D
Philips-ruuvitaltta
D
O-rengaspuikko
D
13/32” EZY-OUT laakerin ulosvedin
D
Kuminuija
D
Pehmeäleukainen ruuvipuristin
3.
Irrota putket (102) ja pura pallovastaventtiili sivuilla 21
esitetyllä tavalla. Vaihda aina O-renkaat (108) uusiin.
4.
Irrota pidikemutterit (113) ja maadoitusliuska (112)
11 mm hylsyavaimella. Löysää pidikkeitä (111) ja pujota
ne kotelon yli (1). Vedä kannet (101) pois pumpusta ja
irrota sitten pidikkeet kotelosta. Katso lähikuvaa
kuvasta 16.
5.
Pitäen 13 mm hylsyavaimella kiinni kumpaakin ulompaa
kalvolevyä (103), ruuvaa toinen levy irti kalvon akselista
(23). Poista toinen kalvo (401), sisempi kalvolevy (118) ja
O-rengas (404). Vedä toisen puolen kalvokokoonpano ja
kalvon akseli pois pumppukotelosta (1). Ks. kuva 16.
Kiinnitä akseli pehmeäleukaiseen puristimeen ja ruuvaa
ulompi levy (103) irti ja pura sitten loput kalvokokoonpanosta.
6.
Tarkista kalvon akseli (23}) kulumisen ja naarmujen
varalta. Jos se on vaurioitunut, tarkasta myös laakerit
(31}). Vaihda osat tarvittaessa. Irrota laakerit asettamalla
13/32 EZY-OUT-vedin puristimeen. Aseta pumppukotelo
(1) EZY-OUT-vetimeen (ks. kuva 16). Laakeri irtoaa
kiertämällä koteloa nuolten osoittamaan suuntaan.
7.
Irrota akselitiivisteet (30}) O-rengaspuikolla ja vedä ne
pois kotelosta (1).
8.
Puhdista kaikki osat ja tarkista kulumisen ja vaurioiden
varalta. Vaihda osat tarvittaessa.
Purkaminen
HUOM: Saatavissa on nestepuolen korjausarja. Ks. oikea
sarja sivulta 27. Sarjaan sisältyvät osat on merkitty
tähdellä, esimerkiksi (401*). Saat parhaat tulokset
käyttämällä kaikki sarjan osat.
VAARA
Vähennä paineenpoistoon liittyvää vakavan tapaturman
vaaraa noudattamalla aina paineenpoistotoimia
sivulta 11.
1.
Poista paine. Irrota kaikki letkut.
2.
Irrota ilmaventtiili pumpusta (ks. sivu 16).
308553
23
Huolto
Kokoonpano
1.
Asenna akselitiivisteet (30}) koteloon (1). Asenna
kuminuijan avulla laakerit (31}) varovasti samalle tasolle
kotelon kanssa siten, että reiät ovat ulospäin.
Ks. kuva 16.
2.
Rasvaa kalvoakseli (23}) ja työnnä se koteloon (1).
Asenna O-renkaat (404*) kotelon uriin.
3.
Kokoa sisemmät kalvolevyt (118), kalvot (401*) ja
ulommat kalvolevyt (103) kuvan 16 mukaisesti. Laita
keskivahvaa (sinistä) LoctiteaR tai vastaavaa
nestepuolen levyjen (103) kierteisiin ja kiristä levyt
8,5–9,6 Nm:iin enintään 100 kierr/min. käyttämällä
13 mm hylsyavainta. Älä kiristä liikaa. Nämä osat
täytyy asentaa oikein.
4.
Kun asennat kansia (101), pujota pidikkeet (111) kotelon
yli (1) ennen kansien asettamista paikoilleen. Katso
osakuvaa kuvasta 16. Kohdista kansien lovet kotelon
tappeihin ja aseta sitten pidikkeet kummankin osan
päälle. Pidikepulttien tulee olla kotelon ilmaventtiilin
puolella ja osoittaa pumpun alaosaa kohti. Asenna
maadoitusliuska pultteihin. Levitä kierrevoiteluainetta
pultteihin ja asenna sitten pidikkeiden mutterit (113).
Kiristä 11 mm hylsyavaimella mutterit 5,6–6,8 Nm:iin.
5.
Kokoa pallovastaventtiilit ja putket sivuilla 21 esitetyllä
tavalla. Asenna aina uudet O-renkaat (108*) ja varmista,
että ne menevät kunnolla paikoilleen.
6.
Asenna ilmaventtiili paikalleen kuudella kiinnitysruuvilla (15). Ks. kuva 10.
VAROITUS
Älä kiristä ulompia kalvolevyjä (103) liikaa. Se vaurioittaa
kuusiokantoja.
24
308553
Huolto
1
Rasvaa akseli.
2
Levitä kierrevoiteluainetta.
3
Tasainen puoli kuulaa kohti.
4
Viistottu pää ylöspäin.
6
Pyöreän puolen täytyy olla kalvoon päin.
7
Käytä keskivahvaa (sinistä) LoctiteaR tai
vastaavaa. Kiristä 8,5–9,6 Nm:iin enintään
100 kierr/min käyttäen 13 mm hylsyavainta.
8
Kiristä 5,6–6,8 Nm:iin.
9
Älä kiristä liikaa.
10
Lovet tappien kohdalle.
106
104
2
7
9
1
102
202*
*108
4
301*
201*
101
3
101
*404
112
23}
10
113
1
118
*401
106
8
111
2
111
8
113
202*
1
301*
*108
201*
2
01440
KOHTA PIDIKKEISTÄ JA KANSISTA
4
103
1
7
102
Kuvassa asetaalimalli
404*
3
107
106
30}
NESTEPUOLI
ILMAPUOLI
01441C
31}
1
403*
103
7
5
9
402*
*401
13/32” EZY-OUT
118
6
23
1
LEIKKAUSKUVA KALVOJEN
KOKOONPANOISTA PUMPPUKOTELOSSA
01443
01442
KOHTA LAAKERIN POISTOSTA KÄYTTÄEN
EZY-OUT-VEDINTÄ
308553
25
Pumpputaulukko
Husky 307 asetaali-ja polypropeenipumput, E-sarja
Mallinumero on merkitty pumpun tyyppikilpeen. Saadaksesi selville pumpun sarjanumeron seuraavasta taulukosta, valitse
pumppua kuvaavat kuusi merkkiä edeten vasemmalta oikealle. Ensimmäinen merkki on aina D, osoittaen kyseessä olevan
Husky-kalvopumpun. Loput viisi merkkiä määrittelevät rakenteen materiaalit. Esimerkkinä pumppu, jossa ilmamoottori on
polypropeenista, nesteosa asetaalista, kuulapesät asetaalista, kuulat PTFE ja kalvot PTFE, on malli D 3 1 2 1 1. Varaosia
tilataan viittaamalla sivujen 28–29 osaluetteloihin. Taulukon merkit eivät vastaa osapiirustusten ja-luetteloiden viitenumeroita.
Kalvopumppu
Ilmamoottori
Nesteosa
–
Kuulapesät
Kuulat
Kalvot
D (kaikki pumput)
3 (polypropeeni)
1 (asetaali)
–
1 (ei käytössä)
1 (PTFE)
1 (PTFE)
2 (polypropeeni)
–
2 (asetaali)
2 (ei käytössä)
2 (ei käytössä)
A (asetaali BSPT)
–
3 (316 rst)
3 (316 rst)
3 (ei käytössä)
B (polypropeeni
BSPT)
–
4 (ei käytössä)
4 (ei käytössä)
4 (ei käytössä)
–
5 (ei käytössä)
5 (Hytrelr)
5 (Hytrelr)
–
6 (ei käytössä)
6 (Santoprener)
6 (Santoprener)
–
7 (ei käytössä)
7 (Buna-N)
7 (Buna-N)
–
8 (ei käytössä)
8 (ei käytössä)
8 (ei käytössä)
–
9 (polypropeeni)
9 (ei käytössä)
9 (ei käytössä)
Malli 248167
Sama kuin D31277 paitsi varustettu jaetuilla imu-/poistoputkilla.
Malli 248168
Sama kuin D31255 paitsi varustettu jaetuilla imu-/poistoputkilla.
Malli 246169
Sama kuin D32255 paitsi varustettu jaetuilla imu-/poistoputkilla.
Malli 248170
Sama kuin D32977 paitsi varustettu jaetuilla imu-/poistoputkilla.
26
308553
Korjaussarjojen taulukko
Husky 307 asetaali- ja polypropeenipumpuille, E-sarja
Korjausarjoja voi tilata erikseen. Tilaa ilmaventtiilin korjausta varten Osa Nro 239952 (ks. sivu 28). Ilmaventtiilin korjaussarjaan
sisältyvät osat on merkitty osaluetteloissa symbolilla, esim. (2{).
Kun korjaat pumppua, valitse pumppua kuvaavat kuusi merkkiä seuraavasta taulukosta edeten vasemmalta oikealle.
Ensimmäinen merkki on aina D, toinen merkki on aina 0 (nolla) ja kolmas on aina 3. Loput kolme merkkiä määrittelevät rakenteen
materiaalit. Sarjaan sisältyvät osat on merkitty tähdellä osaluetteloihin, esim. (201*). Jos pumpussa on esimerkiksi kuulapesät
asetaalista, PTFE-kuulat ja PTFE-kalvot, tilaa korjaussarja D 0 3 2 1 1. Jos vain tietyt osat on korjattava (esim. kalvot), käytä
0 (nollaa) kuulapesien ja kuulien osalta ja tilaa korjaussarja D 0 3 0 0 1. Taulukon merkit eivät vastaa osapiirustusten
ja-luetteloiden viitenumeroita sivuilta 28–29.
Kalvopumppu
Tyhjä
O-renkaat
–
Kuulapesät
Kuulat
Kalvot
D (kaikki pumput)
0 (kaikki pumput)
3 (PTFE)
–
0 (tyhjä)
0 (tyhjä)
0 (tyhjä)
–
1 (ei käytössä)
1 (PTFE)
1 (PTFE)
–
2 (asetaali)
2 (ei käytössä)
2 (ei käytössä)
–
3 (316 rst)
3 (316 rst)
3 (ei käytössä)
–
4 (ei käytössä)
4 (ei käytössä)
4 (ei käytössä)
–
5 (ei käytössä)
5 (Hytrelr)
5 (Hytrelr)
–
6 (ei käytössä)
6 (Santoprener)
6 (Santoprener)
–
7 (ei käytössä)
7 (Buna-N)
7 (Buna-N)
–
8 (ei käytössä)
8 (ei käytössä)
8 (ei käytössä)
–
9 (polypropeeni)
9 (ei käytössä)
9 (ei käytössä)
308553
27
Osat
Ilmamoottorin osaluettelo (taulukon sarake 2)
ViiOsa
Merkki tenro nro
3
Kuvaus
Kpl
1
187705
KOTELO, keskus;
polypropeeni;
ks. sivu 29
1
2{
187706
KANSI, ilmaventtiili;
polypropeeni
1
3{
187722
JOUSI, puristus; rst
1
4{
187853
STOPPARI, vastinlevy;
asetaali
1
5{
192675
KUPPI, venttiili; asetaali
6{
187728
7{
ViiOsa
Merkki tenro nro
Kuvaus
Kpl
16{
187724
VASTINLEVY, toimilaite;
rst
1
17{
188175
VÄLIKAPPALE,
vastinlevy; asetaali
1
18{
111750
ALUSLAATTA, tavall.; rst
1
19{
111624
O-RENGAS; Buna-N
1
20{
111625
O-RENGAS; Buna-N
1
1
21{
187727
AKSELI, nollaus; rst
1
JOUSI, puristus; rst
1
22{
192526
VASTINLEVY; rst
1
187730
KAULUS, vastinlevy; rst
1
23}
191781
AKSELI, kalvo; rst;
ks. sivu 29
1
8{
111629
KUULA, vastinlevy; karbidi
1
26{
111920
1
9{
187726
LAAKERI, vastinlevy;
asetaali; ks. sivu 29
1
RASVA, yleiskäyttöinen;
10,5 g; ei kuvassa
27
100179
1
RUUVI, kierrettävä;
1/4–20; 9,5 mm pitkä;
ks. sivu 29
2
MUTTERI, kuusio; 10–24;
ks. sivu 29
28
102790
RUUVI; 10–24;
19 mm pitkä; ks. sivu 29
1
29
100718
VARMISTUSLAATTA,
sisäp. hammas; nro 10;
ks. sivu 29
1
30}
113704
TIIVISTE, U-kuppi;
VitonR
2
31}
191779
LAAKERI; asetaali
2
10
111631
11
112933
ÄÄNENVAIMENNIN;
ks. sivu 29
1
12
187719
TIIVISTE, levy, venttiili;
Buna-N; ks. sivu 29
1
LEVY, venttiili; rst;
ks. sivu 29
1
13
187720
14{
187718
SATULA, siirto; asetaali
1
15{
111630
RUUVI, kierrettävä;
koko 10–14; 19 mm pitkä;
ks. alla ja sivu 29
7
{ Nämä osat sisältyvät ilmaventtiilisarjaan 239952, joka
voidaan ostaa erikseen. Sarja sisältää vain yhden ruuvin
(15), näkyy alla, sekä rasvaputkilon (26).
} Nämä osat sisältyvät kalvoakselisarjaan 239014, joka
voidaan ostaa erikseen.
{20
{2
{18
{21
{22
{17
{16
{14
7{
{15
6{
8{
{3
28
308553
{4
5{
19{
01431A
Osat
Kuvassa asetaalimalli
106
104
11
1
102
Y109
23}
108*
202*
401* 103
301*
10
12
9{
201*
31}
108*
30}
13
101
118
15
*404
27[
{
Yksityiskohta polypropeenimalleista
29[
106
105
106
28[
108*
104
202*
112[
301*
113
201*
108*
102
102
101
107
106
01429E
102
* Sisältyvät pumpun korjaussarjaan, joka voidaan ostaa
erikseen. Ks. sivu 27.
{ Sisältyvät ilmaventtiilisarjaan 239952, joka voidaan
ostaa erikseen. Ks. osaluetteloita sivulta 28.
107
Y Hengenvaaran ja vaaran varakylttejä, -tarroja ja -kortteja
on saatavissa veloituksetta.
106
} Sisältyy kalvoakselisarjaan 239014, joka voidaan ostaa
erikseen.
[ Ei toimiteta polypropeenipumppuun.
308553
29
Osat
Nesteosan osaluettelo (taulukon sarake 3)
ViiOsa
Merkki tenro nro
1
2
Kpl
ViiOsa
Merkki tenro nro
A
101
187701
KANSI, neste; asetaalia
ja sähköä johtavat
ruostum. teräskuidut
2
102
235337
PUTKI; asetaali ja sähköä
johtavat ruostum.
teräskuidut
2
103
187711
LEVY, nestepuoli; asetaali
2
104
188999
KIINNITYSTANKO;
5/16–18
4
106
117233
MUTTERI; 5/16–18
8
107
187721
JALAT
2
108
111603
O-RENGAS; PTFE
8
109
Y
187732
KYLTTI, vaara
1
111
187820
PIDIKE
2
113
112499
MUTTERI, pidike; 1/4–28
2
118
191741
LEVY, ilmapuoli; rst
2
119
183901
TARRA, uudelleenkiristys
(ei kuvassa)
1
KANSI, neste;
polypropyleeni
2
PUTKI;
polypropyleeni
2
LEVY, nestepuoli;
polypropyleeni
2
KIINNITYSTANKO;
5/16–18
4
101
102
103
104
30
Kuvaus
187702
235338
187712
188999
B
106
117233
MUTTERI; 5/16–18
8
107
187721
JALAT
2
108
111603
O-RENGAS; PTFE
8
109
Y
187732
KYLTTI, vaara
1
111
187820
PIDIKE
2
112
191079
LEVY, maadoitus
1
113
112499
MUTTERI, pidike; 1/4–28
2
118
191741
LEVY, ilmapuoli; rst
2
119
183901
TARRA, uudelleenkiristys
(ei kuvassa)
1
308553
Kuvaus
Kpl
101
187701
KANSI, neste; asetaalia
ja sähköä johtavat
ruostum. teräskuidut
2
102
239146
PUTKI; asetaali ja sähköä
johtavat ruostum.
teräskuidut;
BSPT
2
103
187711
LEVY, nestepuoli; asetaali
2
104
188999
KIINNITYSTANKO;
5/16–18
4
106
117233
MUTTERI; 5/16–18
8
107
187721
JALAT
2
108
111603
O-RENGAS; PTFE
8
109
Y
187732
KYLTTI, vaara
1
111
187820
PIDIKE
2
113
112499
MUTTERI, pidike; 1/4–28
2
118
191741
LEVY, ilmapuoli; rst
2
119
183901
TARRA, uudelleenkiristys
(ei kuvassa)
1
101
187702
KANSI, neste;
polypropyleeni
2
102
239147
PUTKI;
polypropeeni; BSPT
2
103
187712
LEVY, nestepuoli;
polypropyleeni
2
104
188999
KIINNITYSTANKO;
5/16–18
4
106
117233
MUTTERI; 5/16–18
8
107
187721
JALAT
2
108
111603
O-RENGAS; PTFE
8
109
Y
187732
KYLTTI, vaara
1
111
187820
PIDIKE
2
112
191079
LEVY, maadoitus
1
113
112499
MUTTERI, pidike; 1/4–28
2
119
183901
TARRA, uudelleenkiristys
(ei kuvassa)
1
Osat
Kuulapesien osaluettelo
(taulukon sarake 4)
Kalvojen osaluettelo (taulukon sarake 6)
ViiOsa
Merkki tenro nro
Kuvaus
Kpl
2
3
9
201*
187709
KUULAPESÄ; asetaali
4
202*
187707
OHJAIN; asetaali
4
201*
190245
KUULAPESÄ; 316
ruostumaton teräs
4
202*
187707
OHJAIN; asetaali
4
201*
187710
KUULAPESÄ;
polypropeeni
4
202*
187708
OHJAIN; polypropeeni
4
ViiOsa
Merkki tenro nro
Kuvaus
Kpl
1
5
6
7
401*
187716
KALVO; PTFE
2
404*
166071
O-RENGAS; Buna-N
2
401*
187715
KALVO; Hytrelr
2
404*
166071
O-RENGAS; Buna-N
2
401*
190754
KALVO;
Santoprener
2
404*
166071
O-RENGAS; Buna-N
2
401*
190209
KALVO; Buna-N
2
404*
166071
O-RENGAS; Buna-N
2
Kuulien osaluettelo (taulukon sarake 5)
ViiOsa
Merkki tenro nro
Kuvaus
Kpl
1
301*
111626
KUULA; PTFE
4
3
301*
112926
KUULA; 316 ruostumaton
teräs
4
5
301*
111627
KUULA; HytrelR
4
6
301*
113221
KUULA; SantopreneR
4
7
301*
112884
KUULA; Buna-N
4
308553
31
Tekniset tiedot
PTFE-kalvoilla varustetut pumput
Asetaalimalleissa on asetaalia ja sähköä johtavia,
ruostumattomia teräskuituja.
Kuivana pysyvät ulkoiset osat . . . . asetaali, polyesteri (kyltit),
lasivahvisteinen polypropeeni ja sähköä johtavat rst-kuidut,
303, 304 ja 316 ruostumaton teräs
Paino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . asetaalipumput: 2,4 kg
polypropeenipumput: 2,2 kg
Suurin nestepaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,7 MPa (7 bar)
Ilmanpaineen käyttöalue . . . . . . . . . 0,14–0,7 MPa (1,4–7 bar)
Suurin ilmankulutus . . . . . . . . . . . . . . 0,14 m#/min (ks. kaavio)
Suurin vapaan virtauksen tuotto . . . . . . . . . . . . . . . . 24,6 l/min
Suurin pumpun nopeus . . . . . . . . . . . . . . . 330 työjaksoa/min
Suurin imukorkeus . . . . . . . . . . . . . . 2,1 m kuiva; 3,7 m märkä
Pumpattavien kiintoaineiden suurin koko . . . . . . . . . . . 1,6 mm
Ääniteho,
täydellä virtauksella: 0,7 MPa (7 bar) . . . . . . . . . . . . 85 dBa
Äänitehon taso,
0,48 MPa:n (4,8 bar) paineella ja 3,8 l/min . . . . . . . 78 dBa
Käyttölämpötila-alue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,4–65,5 _C
Ilmantuloaukon koko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/4 npt(f)
Nesteen sisääntulon ja ulostulon koko. . . . . . . . . . . 3/8 npt(f)
Kastuvat osat . . . . . . vaihtelevat malleittain. Ks. sivut 28–30.
Vitonr ovat DuPont Co:n rekisteröimiä tavaramerkkejä.
Loctiter on Loctite Corporationin rekisteröimä tavaramerkki.
Santoprener
tavaramerkki.
on
Monsanto
Companyn
rekisteröimä
Esimerkki pumpun ilmankulutuksen ja ilmanpaineen määrittelystä tietyllä
nestetuotolla ja antopaineella: 11,4 litran nestevirtauksen (vaaka-akseli)
syöttäminen 3,5 barin antopaineella (pystyakseli) kuluttaa 0,084 m#/min ilmaa
4,9 barin ilmatulopaineella.
metriä
bar
85,3
* Ääniteho mitattu ISO-standardin 9614–2 mukaan.
8,4
73,2
7,0
PUMPUN ANTOPAINE
7 bar ilmaa
61,0
0,084 m#/min
5,6
0,14 m#/min
48,8
4,9 bar ilmaa
4,2
36,6
2,8
24,4
2,8 bar ilmaa
1,4
12,2
1,4 bar ilmaa
0
0
0
3,8
7,6
11,4
15,2
19,0
22,7
26,5
30,3
NESTEVIRTAAMA l/min
TESTIOLOT
Pumppu testattu vedessä imuaukko pinnan alla.
SELITE
NESTEPAINE JA VIRTAUS
M3/MIN ILMANKULUTUS
PUMPPAUSNOPEUDEN VÄHENNYS ERI IMUKORKEUKSILLA
VIRTAUKSEN
VÄHENNYSPROSENTTEINA
ESIMERKKI: 3,05 m imukorkeudella pumpun virtausnopeus hidastuu 20 %.
100
80
60
40
20
0
0
1,52
3,05
4,57
IMUKORKEUS METREISSÄ
32
308553
6,1
7,62
Tekniset tiedot
Hytrelr tai Buna-N -kalvoilla varustetut pumput
ruostumattomia teräskuituja.
Kuivana pysyvät ulkoiset osat . . . . asetaali, polyesteri (kyltit),
Lasivahvisteinen polypropeeni ja sähköä johtavat rst-kuidut,
303, 304 ja 316 ruostumaton teräs
Paino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . asetaalipumput: 2,4 kg
polypropeenipumput: 2,2 kg
Suurin nestepaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,7 MPa (7 bar)
Ilmanpaineen käyttöalue . . . . . . . . . 0,14–0,7 MPa (1,4–7 bar)
Suurin ilmankulutus . . . . . . . . . . . . . . 0,14 m#/min (ks. kaavio)
Suurin vapaan virtauksen tuotto . . . . . . . . . . . . . . . . 26,5 l/min
Suurin pumpun nopeus . . . . . . . . . . . . . . . 330 työjaksoa/min
Suurin imukorkeus . . . . . . . . . . . . . . 3,7 m kuiva; 6,4 m märkä
Pumpattavien kiintoaineiden suurin koko . . . . . . . . . . . 1,6 mm
Äänitehon taso,
täydellä virtauksella: 0,7 MPa (7 ba)r . . . . . . . . . . . . 85 dBa
Äänitehon taso,
0,48 MPa:n (4,8 bar) paineella ja 3,8 l/min . . . . . . . 78 dBa
Käyttölämpötila-alue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,4–65,5 _C
Ilmantuloaukon koko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/4 npt(f)
Nesteen sisääntulon ja ulostulon koko. . . . . . . . . . . 3/8 npt(f)
Kastuvat osat . . . . . vaihtelevat malleittain. Ks. sivut 28 ja 30.
Asetaalimalleissa on asetaalia ja sähköä johtavia,
Esimerkki pumpun ilmankulutuksen ja ilmanpaineen määrittelystä tietyllä
nestetuotolla ja antopaineella: 11,4 litran nestevirtauksen (vaaka-akseli) syöttäminen
3,5 barin antopaineella (pystyakseli) kuluttaa 0,084 m#/min ilmaa 4,9 barin
ilmatulopaineella.
metriä
bar
85,3
* Ääniteho mitattu ISO-standardin 9614–2 mukaan.Vitonr ja Hytrelr ovat DuPont Co:n rekisteröimiä tavaramerkkejä.
Loctiter on Loctite Corporationin rekisteröimä tavaramerkki.
Santoprener on Monsanto Companyn rekisteröimä
tavaramerkki.
8,4
73,2
7 bar ilmaa
61,0
0,084 m#/min
5,6
0,14 m#/min
48,8
4,9 bar ilmaa
4,2
36,6
2,8
24,4
2,8 bar ilmaa
1,4
12,2
1,4 bar ilmaa
0
0
0
3,8
7,6
11,4
15,2
19,0
22,7
26,5
30,3
NESTEVIRTAAMA l/min
TESTIOLOT
Pumppu testattu vedessä imuaukko pinnan alla.
NESTEPAINE JA VIRTAUS
M3/MIN ILMANKULUTUS
SELITE
PUMPPAUSNOPEUDEN VÄHENNYS ERI IMUKORKEUKSILLA
ESIMERKKI: 3,05 m imukorkeudella pumpun virtausnopeus hidastuu 20 %.
VIRTAUKSEN
VÄHENNYSPROSENTTEINA
PUMPUN ANTOPAINE
7,0
100
80
60
40
20
0
0
1,52
3,05
4,57
6,1
7,62
IMUKORKEUS METREISSÄ
308553
33
Mitat
EDESTÄ
SIVULTA
64,5 mm
1/4 npt(f)
Ilmantulo
3/8 npt(f)
Nesteen ulostulo
157 mm
206,5 mm
184 mm
153,5 mm
27 mm
3/8 npt(f)
Poistoilma-aukko
(äänenvaim.
sisältyy)
128,5 mm
17 mm
134,5 mm
80 mm
3/8 npt(f)
Nesteen sisääntulo
206,5 mm
SEINÄKANNATIN 224-835
PUMPUN KIINNITYSREIKÄKUVIO
228,6 mm
7 mm
(0,28”)
halkaisija (4)
89 mm
203 mm
(SEINÄSTÄ KATSOEN)
127 mm
160 mm
0654
171,2 mm
Neljä halk. 11 mm (0,438 in.) reikää
(kannattimen kiinnittämiseksi seinään)
07316B
34
308553
Muistiinpanoja
308553
35
Gracon normaalitakuu
Graco takaa, että kaikki tässä käyttöoppaassa mainitut Gracon valmistamat ja sen nimellä varustetut laitteet ovat materiaalin ja työn
osalta virheettömiä sinä päivänä, jolloin ne on myyty alkuperäisen ostajan käyttöön. Lukuun ottamatta Gracon myöntämiä erityisiä,
jatkettuja tai rajoitettuja takuita Graco korjaa tai vaihtaa vialliseksi toteamansa laitteen osan yhden (1) vuoden aikana myyntipäivämäärästä. Tämä takuu on voimassa vain silloin kun laitteen asennuksessa, käytössä ja kunnossapidossa noudatetaan Gracon kirjallisia suosituksia.
Tämä takuu ei koske normaalia kulumista eikä sellaista vikaa, vauriota tai kulumista, joka johtuu virheellisestä asennuksesta,
väärästä käytöstä, hankauksesta, korroosiosta, riittämättömästä tai sopimattomasta kunnossapidosta, laiminlyönnistä,
onnettomuudesta, laitteen muuttamisesta tai osien vaihtamisesta muihin kuin Gracon osiin, eikä Graco ole näistä vastuussa. Graco ei
myöskään ole vastuussa viasta, vauriosta tai kulumisesta, joka johtuu Gracon laitteiden ja muiden kuin Gracon toimittamien
rakenteiden, lisävarusteiden tai materiaalien välisestä yhteensopimattomuudesta, tai muiden kuin Gracon toimittamien rakenteiden,
lisävarusteiden tai materiaalien sopimattomasta suunnittelusta, valmistuksesta, asennuksesta, käytöstä tai kunnossapidosta.
Tämän takuun ehtona on vialliseksi väitetyn laitteen palauttaminen asiakkaan kustannuksella valtuutetulle Graco-jälleenmyyjälle
väitetyn vian varmistamista varten. Jos väitetty vika todetaan, Graco korjaa tai vaihtaa veloituksetta vialliset osat. Laite palautetaan
alkuperäiselle ostajalle ilman kuljetuskustannuksia. Jos laitteen tarkistuksessa ei löydetä materiaali- tai työvirhettä, korjaus tehdään
kohtuullista maksua vastaan, johon voi sisältyä kustannukset osista, työstä ja kuljetuksesta.
TÄMÄ TAKUU ON YKSINOMAINEN JA KORVAA KAIKKI MUUT ILMAISTUT TAI OLETETUT TAKUUT, MUKAAN LUKIEN MUUN
MUASSA TAKUU MARKKINOITAVUUDESTA TAI SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN.
Gracon ainoa velvoite ja ostajan ainoa korvaus takuukysymyksissä on yllä esitetyn mukainen. Ostaja suostuu siihen, että mitään
muuta korvausta (mukaan lukien mm. satunnaiset tai välilliset vahingonkorvaukset menetetyistä voitoista, menetetystä myynnistä,
henkilö- tai omaisuusvahingoista tai muista satunnaisista tai välillisistä menetyksistä) ei ole saatavissa. Takuuvaade on nostettava
kahden (2) vuoden kuluessa myyntipäiväyksestä.
Graco ei myönnä mitään takuuta ja torjuu kaikki oletetut takuut markkinoitavuudesta ja sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen sellaisten
lisävarusteiden, laitteiden, materiaalien tai osien yhteydessä, jotka Graco on myynyt muttei valmistanut. Tällaisiin osiin, jotka Graco
on myynyt muttei valmistanut (kuten sähkömoottorit, kytkimet, letkut, jne.), sovelletaan näiden valmistajien mahdollisesti antamia
takuita. Graco tarjoaa ostajalle kohtuullisessa määrin apua takuuvaateen nostamisessa.
Missään tapauksessa Graco ei ole vastuussa epäsuorista, satunnaisista, erityisistä tai välillisistä vahingonkorvauksista, jotka
aiheutuvat Gracon laitetoimituksista tai niihin myytyjen tuotteiden tai muiden tavaroiden hankkimisesta, toimivuudesta tai käytöstä,
olipa kyseessä sopimusrikkomus, takuunalainen virhe, Gracon laiminlyönti tai jokin muu syy.
FOR GRACO CANADA CUSTOMERS
The parties acknowledge that they have required that the present document, as well as all documents, notices and legal proceedings
entered into, given or instituted pursuant hereto or relating directly or indirectly hereto, be drawn up in English. Les parties
reconnaissent avoir convenu que la rédaction du présente document sera en Anglais, ainsi que tous documents, avis et procédures
judiciaires exécutés, donnés ou intentés à la suite de ou en rapport, directement ou indirectement, avec les procedures concernées.
Kaikki tämän asiakirjan kirjoitetut ja kuvalliset tiedot vastaavat julkaisuhetkellä tiedossa olevia viimeisimpiä tuotetietoja.
Graco pidättää itselleen oikeuden muutoksiin.
USA:n myyntipisteet: Minneapolis, MN; Plymouth.
Ulkomaiset toimistot: Belgia; Kiina; Japani; Korea
GRACO N.V.; Industrieterrein — Oude Bunders;
Slakweidestraat 31, 3630 Maasmechelen, Belgium
Tel.: 32 89 770 700 – Fax: 32 89 770 777
PAINETTU BELGIASSA 308553 11/2004
36
308553
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement