Graco 311167d 395/495/595 Airless Sprayer Omaniku manuaal

Add to my manuals
22 Pages

advertisement

Graco 311167d 395/495/595 Airless Sprayer Omaniku manuaal | Manualzz

Korjaus

395/495/595

Ilmattomat maaliruiskut

Suurin käyttöpaine 3 300 psi (227 bar, 22,7 MPa)

311167

D-versio

VAC

120

395

495

595

233960 233961 233962

233966 233967 233968

234490 234435

240 CEE 7/7 395

Säiliö

395

495

595

395

240

495

233955

234176 248662

233956 233970 233971

248661 234437

233963 ti2399

233960

233957 234178

Muita käyttöoppaita

595 234438

395 233972 . . . . . . . 309709

. . . . . . . 309250

110 Iso-

495

595

233973 233975

234436

. . . . . . . 309365

. . . . . . . 309665

. . . . . . . 309640

. . . . . . . 309055

395 234180

240 Aasia

495 234183 234181 234182 . . . . . . . 309639

595 248660 234439

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309675

100 Aasia 495 234186 233974

. . . . . . . 309706, 309707

Kaikkia malleja ei myydä kaikissa maissa.

Sisällysluettelo

Osat ja niiden toiminta

Yleiset korjausohjeet

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

4

Maadoitus

Vianetsintä

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

5

Pyöritystesti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Moottorin hiilien vaihto . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

10

Virtakytkimen vaihto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Paineensäätimen korjaus

Vaihdekotelon vaihto

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

19

Moottorin vaihto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mäntäpumpun vaihto . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

21

Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Graco Phone Number . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22

22

GRACO INC.ąP.O. BOX 1441ąMINNEAPOLIS, MNą55440-1441

Copyright 2002, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001

VAARA

Tulipalon ja räjähdyksen vaara: Liuotin- ja maalihöyryt voivat syttyä tai räjähtää.

Ehkäise tulipalo- ja räjähdysvaara seuraavasti:

Käytä laitetta ainoastaan sellaisissa tiloissa, jossa on erittäin hyvä ilmanvaihto.

Poista kaikki sytytyslähteet, kuten sytytysliekit, savukkeet ja muovisten suojaverhojen staattinen sähkö. Älä kytke äläkä irrota virtajohtoja tai käytä valokatkaisimia ruiskutusalueella.

Maadoita maaliruisku, ruiskutettava kohde, maali- ja liuotinastiat.

Pidä pistoolia tukevasti maadoitettua astiaa vasten, kun vedät liipaisimesta.

Käytä ainoastaan sähköä johtavaa korkeapainemaalausletkua.

Älä käytä 1,1,1-rikloorietaania, metyleenikloridia, muita halogenoituja hiilivetyliuottimia tai tällaisia liuottimia sisältäviä nesteitä alumiinisessa paineastiassa. Niiden käyttö voi johtaa kemialliseen reaktioon ja mahdollisesti räjähdykseen.

Nesteen tunkeutumisen ja korkean paineen aiheuttama vaara:

Korkeapainesuihkusta tai vuodoista voi tunkeutua nestettä kehoon.

Ehkäise tunkeutumisvammat seuraavasti:

Lukitse liipaisimen varmistussalpa, kun lopetat ruiskutuksen.

Pysy kaukana suuttimesta ja vuodoista.

Älä koskaan ruiskuta ilman suuttimen suojusta.

Suorita PAINEENPOISTO , jos lopetat ruiskutuksen tai alat huoltaa maaliruiskua.

Älä käytä osia, joiden nimellinen paineenkesto on pienempi kuin maaliruiskun suurin käyttöpaine.

Älä anna tätä laitetta koskaan lasten käyttöön.

Jos korkeapaineinen neste lävistää ihon, vamma saattaa näyttää

“pelkältä haavalta”. Kyseessä on kuitenkin vakava vamma! Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.

2

311167

Osat ja niiden toiminta

H G

A

K

B

V

U

R P S ti2377a

J

T

N

F

M ti2399

E

D

Kuva 1

A

F

Moottori

B Vaihteen kokoonpano

D Mäntäpumppu

E Nesteen ulostuloaukko

Esitäyttöventtiili

Tasavirtamoottori, kestomagneetti, täysin koteloitu, tuuletinjäähdytteinen

Siirtää voiman tasavirtamoottorista mäntäpumppuun

Siirtää ruiskutettavan nesteen astiasta ruiskutuspistoolin läpi

Tähän kytketään ruiskutuspistooli

Avoinna ollessaan tämän kautta esitäytetään ja tyhjennetään maaliruisku

(sillä poistetaan myös nesteen ulostulopaine)

Viimeinen nestesuodatin ennen ruiskutuspistoolia

Säätää nesteen ulostulopainetta

G Nestesuodatin

H Paineensäätönuppi

J Paineensäädin

K Virtakytkin

M Pääletku (15 m)

N Ruiskutuspistooli

P Ruiskutussuutin

Ohjaa moottorin nopeutta pitäen yllä nestepainetta mäntäpumpun ulostulossa.

Toimii paineensäätönupin avulla

Tällä kytketään verkkovirta maaliruiskuun

Sisähalk. 1/4” maadoitettu nailonletku, jossa jousisuojukset molemmissa päissä

Korkeapaineruiskutuspistooli ja liipaisimen varmistussalpa

Poistaa suuttimen tukkeumat korkealla paineella suuttimen ollessa kiinnitettynä ruiskutuspistooliin

R Suuttimen

HandTite -suojus

Suuttimen suojus vähentää nesteen tunkeutumisvaaraa

S Pistoolin varmistussalpa Pistoolin varmistussalvan ansiosta ruiskutuspistoolia ei voi laukaista vahingossa.

Kuvassa näkyvä pistooli on Contactor II -ruiskutuspistooli. Katso pistoolin varmistussalvan viritysohjeet pistoolin käyttöohjeesta

T Virtajohdon teline Tässä säilytetään virtajohtovyyhteä

U Imuputki

V Tyhjennysputki

Siirtää ruiskutettavan nesteen astiasta pumppuun

Nesteen ulostuloaukko, josta maaliruisku tyhjennetään ja esitäytetään

311167

3

Yleiset korjausohjeet

Paineenpoistotoimet

VAARA

NESTEEN TUNKEUTUMISVAARA

Järjestelmän paine täytyy poistaa käsin, jottei järjestelmä käynnisty ja ala ruiskuttaa vahingossa. Korkeapaineinen neste voi tunkeutua ihoon ja aiheuttaa vakavan vamman. Vähennä nesteen tunkeutumisen, roiskumisen tai liikkuvien osien aiheuttamaa tapaturmavaaraa noudattamalla paineenpoistotoimia aina kun: paine kehotetaan poistamaan, lopetat ruiskutuksen, tarkastat tai huollat järjestelmän laitteita, tai asennat tai puhdistat ruiskutussuutinta.

1. Lukitse pistoolin varmistussalpa.

2. Käännä virtakytkin OFF-asentoon.

3. Irrota virtajohto pistorasiasta.

4.

Avaa pistoolin varmistussalpa. Pidä pistoolin metalliosaa tukevasti maadoitettua metalliastiaa vasten. Liipaise pistooli astiaan paineen poistamiseksi.

5. Lukitse pistoolin varmistussalpa.

6. Avaa paineenpoistoventtiili. Jätä se auki, kunnes aloitat ruiskutuksen uudelleen.

Jos epäilet, että suutin tai letku on aivan tukossa tai että paine ei ole täysin poistunut yllä esitettyjen toimien jälkeen, löysää HYVIN HITAASTI suuttimen suojuksen kiinnitysmutteria tai letkuliitintä paineen poistamiseksi vähitellen, ja löysää ne sitten kokonaan. Nyt suuttimen tai letkun tukos voidaan poistaa.

VAROITUS

Vähennä painesäätimen toimintahäiriöitä seuraavasti:

Irrota johdin kärkipihdeillä. Älä koskaan vedä johtimesta, vedä liittimestä.

Yhdistä johdinliittimet kunnolla. Keskitä eristetyn urosliittimen lattaliitin naarasliittimeen.

Kierrätä johdot huolellisesti, etteivät ne aiheuta häiriöitä muihin paineensäätimen liitäntöihin. Älä jätä johtoja puristuksiin kannen ja ohjainkotelon väliin.

1.

Säilytä kaikki korjauksen aikana irrotetut ruuvit, mutterit, aluslaatat, tiivisteet ja sähköliittimet .

Näitä osia ei normaalisti toimiteta korjaussarjojen mukana.

VAARA

SÄHKÖISKUN VAARA

LIIKKUVIEN OSIEN AIHEUTTAMA

VAARA

Vähentääksesi vakavan tapaturman vaaraa, muun muassa sähköiskujen vaaraa, älä kosketa mitään liikkuvaa osaa tai sähköistä osaa käsin tai työkalulla korjausta tarkistettaessa.

Sammuta maaliruisku ja irrota se pistorasiasta heti, kun tarkistus on tehty.

Asenna kaikki kannet, tiivisteet, ruuvit, aluslaatat ja moottorisuojus paikoilleen ennen maaliruiskun käyttöä.

2.

Testaa korjaus ongelman korjaamisen jälkeen.

3.

Jos maaliruisku ei toimi kunnolla , käy korjaustoimenpiteet läpi uudelleen varmistaaksesi, että kaikki on tehty oikein. Katso tarvittaessa muita mahdollisia ratkaisuja vianetsintäoppaasta sivuilta 5–9.

VAARA

KUUMIEN PINTOJEN AIHEUTTAMA

VAARA

RÄJÄHDYSVAARA

Käytön aikana moottorin kotelo saattaa tulla hyvin kuumaksi ja polttaa ihoa, jos sitä kosketetaan.

Kuuman, paljaan moottorin pinnalle roiskuneet herkästi syttyvät aineet saattavat aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen. Pidä moottorisuojus paikallaan käytön aikana vähentääksesi palamisvammojen, tulipalon tai räjähdyksen tai sormien katkeamisen vaaraa.

VAROITUS

Älä anna maaliruiskun käydä kuivana 30 sekuntia kauempaa, jotteivät pumpun tiivisteet vaurioidu.

4.

Asenna moottorisuojus ennen maaliruiskun käyttöä ja vaihda vaurioitunut suojus.

Moottorisuojus ohjaa jäähdytysilmaa moottoriin estäen sitä kuumenemasta liikaa. Se vähentää myös palovammojen, tulipalon tai räjähdyksen tai sormien katkeamisen vaaraa; ks. edeltävä kohta VAARA .

4

311167

Maadoitus

VAARA

Sopimaton asennus tai suojapistotulpan muuttaminen johtaa sähköisku-, tulipalo- tai räjähdysvaaraan, josta voi olla seurauksena vakava tapaturma tai hengenvaara.

Suojapistotulppa

Maadoitettu pistorasia

1.

220–240 V:n mallit vaativat 50 Hz, 10 A vaihtovirtaa ja maadoitetun pistorasian. 100–120 V:n mallit vaativat 50/60 Hz, 15 A vaihtovirtaa ja maadoitetun pistorasian. Ks. kuva 2.

Kuva 2

240 V:n malli kuvassa

2.

Älä muuta maadoitusta tai käytä adapteria.

3.

120 VAC: voidaan käyttää 3-johtimista, 12 AWG, maadoitusliittimellä varustettua 90 m:n jatkojohtoa.

220–240 VAC: Voidaan käyttää 3-johtimista,

(vähintään) 1,0 mm jatkojohtoa (12 AWG), joka on enintään 90 m pitkä. Liiallinen pituus heikentää maaliruiskun suorituskykyä.

Vianetsintä

Poista paine ; sivu 4.

MOOTTORI EI TOIMI

ONGELMAN TYYPPI TARKASTUSKOHDE

Jos kohta on OK, siirry seuraavaan

TOIMENPITEET

Jos kohde ei ole OK, katso tästä sarakkeesta

Yleiset nestepaineongelmat. 1. Paineensäätönupin asetus. Moottori ei käy, jos nuppi on käännetty pienelle (kokonaan vastapäivään).

1. Lisää hitaasti paineasetusta nähdäksesi lähteekö moottori käyntiin.

2. Ruiskutussuutin tai nestesuodatin saattaa olla tukossa.

2. Poista paine ja selvitä tukos tai puhdista suodatin; katso ohjeita erillisestä pistoolin tai ruiskutussuuttimen käyttöoppaasta.

Yleiset mekaaniset viat.

Yleiset sähköongelmat.

vesiohenteista maalia on jäätynyt sen sisään. Laita maaliruisku sulamaan lämpimään. Älä käynnistä maaliruiskua ennen kuin se on sulanut täysin. Jos maalia on kovettunut (kuivunut) maaliruiskuun, vaihda pumpun tiivisteet. Ks. sivu 21

( Mäntäpumpun vaihto ).

2. Mäntäpumpun kiertokangen tappi (9a). Sen täytyy olla täysin kiertokangen (9) sisällä ja pidätinjousen (9b) täytyy olla tukevasti pumpun tapin urassa. Ks. Kuva 14.

2. Työnnä tappi paikalleen ja lukitse pidätinjousella.

3. Moottori (54). Irrota vaihdekotelon kokoonpano

(42). Ks. sivu 19. Yritä pyörittää moottorin tuuletinta käsin.

3. Vaihda moottori (54), jos tuuletin ei pyöri.

Ks sivu 20.

1. Moottorin ohjauskortti. Kortti lopettaa toimintansa ja antaa virhekoodin.

1. Ks. Moottorin ohjauskortin vianmääritys , sivu 16.

2. Sähkön syöttö. Mittarin tulee näyttää:

210–255 V 220–240 V:n malleilla.

85–130 V 100–120 V:n malleilla.

2. Nollaa rakennuksen automaattivaroke; vaihda rakennuksen sulake. Kokeile toista pistorasiaa.

3. Jatkojohto. Tarkista jatkojohdon sähköinen jatkuvuus jännitemittarilla.

3. Vaihda jatkojohto.

4. Maaliruiskun virtajohto (56). Tarkista vaurioiden varalta, esim. rikkoutuneet eristeet tai johtimet.

4. Vaihda virtajohto.

311167

5

Vianetsintä

MOOTTORI EI TOIMI (jatkoa)

ONGELMAN TYYPPI

Yleiset sähköongelmat

(jatkoa).

TARKASTUSKOHDE

Jos kohta on OK, siirry seuraavaan

TOIMENPITEET

Jos kohde ei ole OK, katso tästä sarakkeesta

1 .

Tarkasta, että moottorin johdot on kiinnitetty ja liitetty kunnolla.

1. Vaihda löysät liittimet; purista ne johtimiin.

Varmista, että liittimet on liitetty toisiinsa tukevasti.

Puhdista piirikortin liittimet. Kytke johtimet kunnolla kiinni.

2. Tarkasta, ovatko moottorihiilien johdinten liitokset ja liittimet löysällä. Ks. sivu 10.

2. Kiristä liitinruuvit. Vaihda hiilet, jos johtimet ovat vahingoittuneet. Ks. sivu 10.

3. Hiilen pituus, jonka täytyy olla vähintään 13 mm.

Ks. sivu 10.

3. Vaihda hiilet. Ks. sivu 10.

HUOM.: Hiilet eivät kulu samalla tavoin moottorin eri puolilla. Tarkista kumpikin hiili.

4. Tarkasta, ovatko moottorin hiilien jouset rikki tai vinossa. Jousen valssatun osan tulee olla suoraan hiilen päällä. Ks. sivu 10.

4. Vaihda rikkoutunut jousi. Kohdista jousi hiilen kanssa. Ks. sivu 10.

5. Moottorin hiilet ovat saattaneet tarttua hiilien pitimiin. Ks. sivu 10.

5. Puhdista hiilien pitimet. Poista hiilipöly pienellä harjalla. Sovita hiilien johtimet hiilien pitimessä olevaa uraan, jotta hiili pääsee liikkumaan vapaasti pystysuorassa.

6. Tarkista moottorin kommutaattori palamisjälkien, kovertumisen ja liiallisen epätasaisuuden varalta. Ks. sivu 10.

6. Irrota moottori ja anna moottorikorjaamon pinnoittaa kommutaattori uudelleen, mikäli mahdollista. Ks. sivu 20.

7. Tarkasta moottorin ankkuri oikosulkujen varalta ankkuritesterillä tai tekemällä pyöritystesti.

Ks. sivu 10.

7. Vaihda moottori. Ks. sivu 20.

Katso testipisteet (TP) kytkentäkaaviosta kuvasta

10 tai 11.

1. Virtajohto (56). Kytke jännitemittari TP1:n

(neutraali) ja TP2:n (L2, 120 VAC) väliin. Kytke maaliruisku pistorasiaan. Mittarin lukeman tulee olla seuraavanlainen:

210–255 V 220–240 V:n malleissa

85–130 V 100–120 V:n malleissa.

Irrota maaliruisku pistorasiasta.

1. Vaihda virtajohto.

2. Virtakytkin (58). Kytke jännitemittari virtakytkimen L1- ja L2-liittimien väliin. Kytke maaliruisku pistorasiaan ja kytke virta päälle.

Mittarin lukeman tulee olla seuraavanlainen:

210–255 V 220–240 V:n malleissa

85–130 V 100–120 V:n malleissa.

2. Vaihda virtakytkin. Ks. sivu 13.

3. Tarkista kaikki liittimet vaurioiden ja löysyyden varalta.

3. Vaihda vaurioituneet liittimet ja liitä ne kunnolla.

6

311167

HEIKKO TAI VAIHTELEVA TUOTTO

Vianetsintä

ONGELMAN TYYPPI

Heikko tuotto.

TARKASTUSKOHDE

Jos kohta on OK, siirry seuraavaan

1. Kulunut suutin.

TOIMENPITEET

Jos kohde ei ole OK, katso tästä sarakkeesta

1. Noudata paineenpoistotoimia ja vaihda suutin. Ks. ohjeita erillisestä pistoolin tai suuttimen käyttöoppaasta.

2. Varmista, että pumppu ei jatka toimintaansa liipaisimen vapauttamisen jälkeen.

2. Huolla pumppu. Ks. sivu 21.

3. Suodatin tukossa.

3. Poista paine. Tarkista ja puhdista suodatin.

4. Esitäyttöventtiili vuotaa.

5. Imuletkun liitokset.

4. Poista paine. Korjaa esitäyttöventtiili.

5. Kiristä löysät liitokset.

6. Tarkista sähkönsyöttö jännitemittarilla.

Mittarin lukeman tulee olla seuraavanlainen:

210–255 V 220–240 V:n malleissa

85–130 V 100–120 V:n malleissa. Pieni jännite heikentää maaliruiskun suorituskykyä.

6. Nollaa rakennuksen automaattivaroke tai vaihda sulake. Korjaa pistorasia tai käytä toista pistorasiaa.

7. Jatkojohdon koko ja pituus; sen täytyy olla vähintään 1 mm2:n [12 gauge] johtoa ja enintään 90 m pitkä. Pitemmät johdot heikentävät maaliruiskun tehoa.

7. Vaihda oikeanlaiseen, maadoitettuun jatkojohtoon.

8. Tarkista moottorista paineensäätimen piirikorttiin (49) menevät johdot vaurioiden tai löysien johtimien tai liittimien varalta. Tarkista, onko eristeissä ja liittimissä merkkejä ylikuumenemisesta.

8. Varmista, että urosliitinten liuskat ovat keskellä ja kunnolla kiinni naarasliittimissä.

Vaihda löysät liittimet tai vaurioituneet johdot. Yhdistä liittimet uudelleen tiukasti.

9. Tarkista, ovatko moottorin hiilien johtimet ja liittimet löysällä. Ks. sivu 10.

9. Kiristä liitinruuvit. Vaihda hiilet, jos johtimet ovat vahingoittuneet. Ks. sivu 10.

10.Tarkista moottorin hiilet, joiden täytyy olla vähintään 13 mm. Ks. sivu 10.

10. Vaihda hiilet. Ks. sivu 10.

11. Tarkista, ovatko moottorin hiilien jouset poikki tai vinossa. Jousen valssatun osan tulee olla suoraan hiilen päällä.

11. Vaihda rikkoutunut jousi. Kohdista jousi hiilen kanssa. Ks. sivu 10.

12.Tarkista, ovatko moottorin hiilet tarttuneet hiilien pitimiin. Ks. sivu 10.

12.Puhdista hiilien pitimet. Poista hiilipöly pienellä harjalla. Sovita hiilien johtimet hiilien pitimessä olevaan uraan, jotta

13.Pieni nollavirtauksen paine.

pystysuorassa.

13.Tee jompikumpi tai molemmat seuraavista: a.

Käännä paineensäätönuppi kokonaan myötäpäivään. Varmista, että paineensäätönuppi on asennettu kunnolla, jotta se menee kokonaan

ääriasentoonsa myötäpäivään.

b.

Kokeile uutta muunninta.

14.Tarkista moottorin ankkuri oikosulkujen varalta käyttämällä ankkuritesteriä tai tekemällä pyöritystesti. Ks. sivu 10.

14.Vaihda moottori. Ks. sivu 20.

311167

7

HEIKKO TAI VAIHTELEVA TUOTTO

Vianetsintä

ONGELMAN TYYPPI TARKASTUSKOHDE

Jos kohta on OK, siirry seuraavaan

Moottori käy ja pumppu toimii.

1. Maalin syöttö.

2. Imusiivilä tukossa.

TOIMENPITEET

Jos kohde ei ole OK, katso tästä sarakkeesta

1. Lisää maalia ja esitäytä pumppu.

2. Irrota ja puhdista; asenna paikalleen.

3. Imuputki tai liittimet löysällä.

3. Kiristä; käytä kierretiivistysainetta tai tiivistysnauhaa kierteissä tarvittaessa.

4. Tarkista ovatko imuventtiilin kuula ja männän kuula kunnolla paikoillaan.

Ks. sivu 21.

4. Irrota ja puhdista imuventtiili. Tarkasta, onko kuulassa ja kuulapesässä koloja; vaihda tarvittaessa, sivu 21. Siivilöi maali ennen käyttöä poistaaksesi hiukkaset, jotka voivat tukkia pumpun.

5. Vuotoa kaulatiivistemutterin ympäriltä, mikä voi olla merkkinä kuluneista tai vaurioituneista tiivisteistä. Ks. sivu 21.

5. Vaihda tiivisteet, sivu 21. Tarkasta myös, onko männän venttiilin istukassa kovettunutta maalia tai koloja ja vaihda tarvittaessa. Kiristä tiivistemutteri/ nestekuppi.

6. Pumpun kiertokangen vaurio.

6. Korjaa pumppu, sivu 21.

Moottori käy, mutta pumppu ei toimi.

1. Mäntäpumpun tappi (32) (vaurioitunut tai puuttuu), sivu 21.

1. Asenna pumpun tappi, jos se puuttuu.

Varmista, että pidätinjousi (31) on täysin urassaan joka puolella kiertokankea, sivu 21.

2. Vaihda kiertokangen kokoonpano, sivu 19.

2. Tarkista kiertokangen kokoonpano (43) vaurioiden varalta, sivu 19.

3. Hammaspyörät tai vaihdekotelo, sivu 19.

3. Tarkista vaihdekotelon kokoonpano ja hammaspyörät vaurioiden varalta ja vaihda tarvittaessa, sivu 19.

8

311167

Vianetsintä

MOOTTORI ON KUUMA JA KÄY AJOITTAIN

ONGELMAN TYYPPI TARKASTUSKOHDE

Jos kohta on OK, siirry seuraavaan

TOIMENPITEET

Jos kohde ei ole OK, katso tästä sarakkeesta

Moottori on kuuma ja käy ajoittain.

1. Tarkista, käytettiinkö maaliruiskua suurella paineella ja pienellä suuttimella, mikä laskee kierrosnopeutta ja lisää voimakasta lämmöntuottoa.

1. Vähennä paineasetusta tai lisää suuttimen kokoa.

2. Varmista, ettei laitteen sijaintipaikan ympäristölämpötila ole enempää kuin 32 C ja ettei laite ole suorassa auringonpaisteessa.

2. Siirrä ruisku varjoon ja viileään, mikäli mahdollista.

OIKOSULKU

ONGELMAN TYYPPI

Rakennuksen automaattivaroke avautuu heti kun maaliruiskun virtakytkin kytketään päälle.

1. Tarkasta kaikki sähköjohdot eristevaurioiden varalta ja kaikki liittimet löysyyden tai vaurioiden varalta. Tarkasta myös paineensäätimen ja moottorin väliset johdot. Ks. sivu 20.

1. Korjaa tai vaihda vaurioituneet johdot tai liittimet. Kytke kaikki johdot takaisin paikalleen.

VAROITUS

Oikosulku missä tahansa moottorin virtapiirin osassa saa säätimen estämään maaliruiskun toiminnan. Etsi vika ja korjaa kaikki oikosulut ennen ohjainkortin tarkistusta ja vaihtoa.

TARKASTUSKOHDE

Jos kohta on OK, siirry seuraavaan

2. Puuttuva tarkistuslevyn tiiviste (ks. sivu 20), liitinhaarukoita taipunut tai metallisia kosketuskohtia, jotka voivat aiheuttaa oikosulun.

2. Korjaa viat.

3. Tarkasta moottorin ankkuri oikosulkujen varalta. Käytä ankkuritesteriä tai tee pyöritystesti. Ks. sivu 10. Tarkista, onko käämityksissä palamisjälkiä.

TOIMENPITEET

Jos kohde ei ole OK, katso tästä sarakkeesta

3. Vaihda moottori. Ks. sivu 20.

4. Tarkista moottorin ohjainkortti (49) tekemällä ohjainkortin vianmääritys sivulta 16. Jos vianmääritys antaa aihetta, vaihda kortti uuteen.

4. Vaihda paineensäätimen kortti (35) uuteen.

Ks. sivu 16.

Rakennuksen automaattivaroke laukeaa heti kun maaliruisku kytketään pistorasiaan ja ruiskua EI ole kytketty päälle.

Ruiskutus loppuu, kun maaliruisku on toiminut

5–10 minuuttia.

VAROITUS: Älä tee tätä tarkistusta, ennen kuin moottorin ankkuri on todettu toimivaksi.

Viallinen moottorin ankkuri voi polttaa ehjän kortin.

1. Yleiset sähköongelmat sivulta 5.

1. Suorita tarvittavat toimenpiteet.

2. Virtakytkin (58), ks. sivu 13. Varmista, että maaliruisku on irti pistorasiasta!

Irrota johtimet virtakytkimestä. Tarkista virtakytkin vastusmittarilla. Lukeman tulee olla ääretön virtakytkimen OFF-asennossa ja nolla kytkimen

ON-asennossa.

2. Vaihda virtakytkin. Ks. sivu 13.

3. Tarkasta ovatko paineensäätimen johdot vaurioituneet tai puristuksissa. Ks. sivu 16.

1. Yleiset sähköongelmat sivulta 5.

3. Vaihda vaurioituneet osat. Ks. sivu 16.

1. Suorita tarvittavat toimenpiteet.

2. Tarkasta sähkön syöttö jännitemittarilla.

Mittarin tulee näyttää:

210–255 V 220–240 V:n malleissa.

85–130 V 100–120 V:n malleissa.

2. Jos jännite on liian korkea, älä käytä maaliruiskua ennen tilanteen korjaamista.

3. Pumpun tiivistemutterin kireys. Liiallinen tiukkuus kiristää tiivisteet kiertokankeen, vaikeuttaa pumpun toimintaa ja vaurioittaa tiivisteitä.

3. Löysää tiivistemutteria. Tarkasta, onko kaulan ympärillä vuotoa. Vaihda pumpun tiivisteet tarvittaessa. Ks. sivu 21.

311167

9

1.

Valmistelut

Sähköiskun vaara; sivu 4.

Tarkista ankkuri, moottorin käämitys ja hiilien sähköinen jatkuvuus seuraavasti:

Poista paine ; sivu 4.

Pyöritystesti

Ankkurin, hiilien ja moottorikäämityksen avoimen piirin testi (jatkuvuus)

1.

Kytke moottorin punainen ja musta johdin yhteen testijohtimella. Pyöritä moottorin tuuletinta käsin noin kaksi kierrosta sekunnissa.

2.

Jos tuntuu epätasainen pyörimisvastus tai sitä ei tunnu lainkaan, tarkasta seuraavat: katkenneet hiilien jouset, hiilien johtimet, moottorin johtimet; löysät hiilien liitinruuvit, moottorin johtimien liittimet; kuluneet hiilet. Vaihda osat tarvittaessa; sivu 10.

3.

Jos pyörintä on yhä epätasaista tai pyörintävastusta ei ole lainkaan, vaihda moottori; sivu 20.

2.

Irrota vaihdekotelo; sivu 19.

3.

Kuva 3. Irrota paineensäätimen kansi (50). Irrota liitin (F).

4.

Kuva 4. Irrota moottorisuojus (23) ja tarkistusluukut (A).

Ankkurin oikosulkutesti

Pyöritä moottorin tuuletinta nopeasti käsin. Jos oikosulkua ei ole, moottori rullaa kaksi tai kolme kierrosta ennen kuin pysähtyy. Jos moottori ei pyöri vapaasti, ankkurissa on oikosulku. Vaihda moottori; sivu 20.

50

F

Kuva 3 ti2572a

Moottorin hiilien vaihto

395/495 Moottorin hiilien poistaminen

Vaihda hiilet, jotka ovat kuluneet alle 13 mm: iin.

Hiilet kuluvat eri tavalla moottorin eri puolilla; tarkista molemmat puolet. Saatavissa on hiilien korjaussarja

287016. Jousipidike, 112766, on ostettava erikseen.

23

1.

Lue Yleiset korjausohjeet ; sivu 4.

2.

Poista paine ; sivu 4.

3.

Kuva 4. Irrota moottorisuojus (23) ja kaksi tarkistusluukkua (A).

(jatkuu sivulla 11)

A

Kuva 4 ti2571a

10

311167

Moottorin hiilien vaihto

4.

Kuva 5. Työnnä jousipidikettä (A) sisään koukun

(B) irrottamiseksi hiilen pitimestä (C). Vedä jousipidike (A) ulos.

F

A

5.

Kuva 5. Vedä hiilen johdin (D) ulos liittimestä (E).

Irrota hiili (F).

ti4194a

1 Sisältyy hiilien korjaussarjaan.

2 Minimi 12,5 mm.

F

2

1

A

Kuva 5 ti4194a

B D E

C ti2542

6.

Tarkista kommutaattori liiallisen kuoppautumisen, palamisen tai kovertumisen varalta. Musta väri kommutaattorissa on normaalia. Pinnoituta kommutaattori moottorikorjaamossa, jos hiilet näyttävät kuluvan liian nopeasti.

C

D

Kuva 6

4.

Toista sama toiselle puolelle.

5.

Testaa hiilet.

E

03881 a.

Irrota pumppu (41). Mäntäpumpun vaihto , sivu 21.

b.

Maaliruiskun virtakytkimen ollessa OFFasennossa käännä paineensäätimen nuppi täysin vastapäivään paineen minimoimiseksi.

Kytke johto pistorasiaan.

c.

Laita maaliruiskun virtakytkin ON-asentoon.

Lisää painetta hitaasti, kunnes moottori käy täydellä nopeudella.

395/495 Moottorin hiilien asennus

VAROITUS

Noudata hiiliä asentaessasi kaikkia ohjeita huolellisesti, jottet vahingoita osia.

1.

Kuva 6. Asenna uusi hiili (F) ja laita sen johdin hiilen pitimeen (C).

2.

Kuva 5. Työnnä hiilen johdin (D) liittimeen (E).

3.

Kuva 6. Asenna jousipidike (A). Aseta alaspäin painamalla koukku (B) hiilen pitimeen (C).

VAROITUS

Älä käytä ruiskutuslaitetta kuivana hiiliä tarkistettaessa enempää kuin 30 sekuntia, jotta pumpun tiivisteet eivät vaurioituisi.

6.

Asenna hiilien tarkistusluukut ja tiivisteet paikoilleen.

7.

Suorita hiilien sisäänajo.

a.

Käytä maaliruiskua tunnin ajan ilman kuormaa.

b.

Asenna pumppu (41). Mäntäpumpun vaihto , sivu 21.

595 Moottorin hiilien poistaminen

Vaihda hiilet, jotka ovat kuluneet alle 13 mm:iin. Hiilet kuluvat eri tavalla moottorin eri puolilla; tarkista molemmat puolet. Saatavissa on hiilien korjaussarja

248186. Jousipidike, 118672, on ostettava erikseen.

1.

Lue Yleiset korjausohjeet ; sivu 4.

311167

11

2.

Poista paine ; sivu 4.

3.

Kuva 7. Irrota moottorisuojus (23) ja kaksi tarkistusluukkua (A).

23

595 Moottorin hiilien asennus

VAROITUS

Noudata hiiliä asentaessasi kaikkia ohjeita huolellisesti, jottet vahingoita osia.

1.

Kuva 9. Asenna uusi hiili (F) ja laita sen johdin hiilen pitimeen (C).

2.

Kuva 8. Työnnä hiilen johdin (D) liittimeen (E).

3.

Kuva 9. Asenna jousipidike (A). Aseta alaspäin painamalla koukku (B) hiilen pitimeen (C).

A

A ti2571a

Kuva 7

4.

Kuva 8. Työnnä jousipidikettä (A) sisään koukun (B) irrottamiseksi hiilen pitimestä (C). Vedä jousipidike (A) ulos.

5.

Kuva 8. Vedä hiilen johdin (D) ulos liittimestä (E).

Irrota hiili (F).

1 Moottorin johdin; älä irrota.

2 Minimi 12,5 mm.

3

Sisältyy hiilien korjaussarjaan.

A

B

F

C

E

1 ti4195a Kuva 9

D

4.

Toista sama toiselle puolelle.

5.

Testaa hiilet.

a.

Irrota pumppu (41). Mäntäpumpun vaihto , sivu 21.

b.

Maaliruiskun virtakytkimen ollessa OFFasennossa käännä paineensäätimen nuppi täysin vastapäivään paineen minimoimiseksi.

Kytke johto pistorasiaan.

c.

Laita maaliruiskun virtakytkin ON-asentoon.

Lisää painetta hitaasti, kunnes moottori käy täydellä nopeudella.

F

2

B

1

C

3 A D E ti4195a

Kuva 8

6.

Tarkista kommutaattori liiallisen kuoppautumisen, palamisen tai kovertumisen varalta. Musta väri kommutaattorissa on normaalia. Pinnoituta kommutaattori valtuutetussa moottorikorjaamossa, jos hiilet näyttävät kuluvan liian nopeasti.

VAROITUS

Älä käytä ruiskutuslaitetta kuivana hiiliä tarkistettaessa enempää kuin 30 sekuntia, jotta pumpun tiivisteet eivät vaurioituisi.

6.

Asenna hiilien tarkistusluukut ja tiivisteet paikoilleen.

7.

Suorita hiilien sisäänajo.

a.

Käytä maaliruiskua tunnin ajan ilman kuormaa.

b.

Asenna pumppu (41). Mäntäpumpun vaihto , sivu 21.

12

311167

1.

Virtakytkimen vaihto

100, 120 VAC (Ks. mallit sivulta 1)

Poistaminen

Poista paine ; sivu 4.

2.

Kuva 10. Irrota neljä ruuvia (12) ja paineensäätimen kansi (50).

3.

Irrota kaksi johtoa (A) virtakytkimestä (58).

4.

Irrota katkaisinvipu (30) ja lukitusrengas. Irrota virtakytkin (58).

Asennus

1.

Asenna uusi virtakytkin (58). Asenna lukitusrengas ja katkaisinvipu (30).

2.

Liitä kaksi johtoa (A) virtakytkimeen.

3.

Asenna paineensäätimen kansi (50) neljällä ruuvilla (12).

19

38

Pistotulppa, viite 56

Virtakytkin, viite 58

Musta

Musta

Potentiometri, viite 37

TP1

Musta

Vihreä

Punainen (+)

Valkoinen

Musta (–) ti2509b

Musta

2 x valkoinen

Kuva 10

Paineenmuunnin, viite 38 ti2471

311167

13

1.

Virtakytkimen vaihto

110, 240 VAC (Ks. mallit sivulta 1)

Poistaminen Asennus

Poista paine ; sivu 4.

1.

Asenna uusi virtakytkin (58). Asenna lukitusrengas ja katkaisinvipu (30).

2.

Kuva 11. Irrota neljä ruuvia (12) ja paineensäätimen kansi (50).

3.

Irrota näytön liitin (B) pistokkeesta (C).

4.

Irrota neljä johtoa (A) virtakytkimestä (58).

5.

Irrota katkaisinvipu (30) ja lukitusrengas.

Irrota virtakytkin (58).

2.

Liitä neljä johtoa (A) virtakytkimeen (58).

3.

Asenna näytön liitin (B) pistokkeeseen (C).

4.

Asenna paineensäätimen kansi (50) neljällä ruuvilla (12).

14

311167

11

37a

50

Kuva 11

30

A

58

37

12

B

19

20

6

C

49

47

D

E

38 ti2478a

Virtakytkin

VAROITUS

Suodatinkortin kelan aiheuttama lämpö saattaa kosketuksessa tuhota johdon eristyksen. Paljastuneet johdot voivat aiheuttaa oikosulkuja ja vaurioittaa osia.

Niputa ja sido kaikki irtonaiset johdot kiinni, jotteivät ne pääse koskettamaan suodatinkortin kelaa.

Musta

Sininen

Potentiometri

TP1 TP2

Ruskea

Pistotulppaan

Sininen

Kela

Moottorista

Vihreä

Ruskea

Punainen (+)

Musta/ valkoinen (–)

Suodatinkortti

2 x valkoinen

L2 L1

Digitaalinäyttö

Musta

Muunnin ti2478a

311167

15

Paineensäätimen korjaus

Moottorin ohjainkortti

Poistaminen

Ks. kuva 10 tai 11 maaliruiskun jännitteen mukaisesti.

Asennus

1.

Puhdista moottorin ohjainkortin takana oleva laatta. Laita vähän lämpötahnaa 073019 laatalle.

2.

Kuva 10. Asenna moottorin ohjainkortti (49) kuudella ruuvilla (6).

1.

Poista paine ; sivu 4.

2.

Irrota neljä ruuvia (12) ja kansi (50).

3.

Irrota kaikki moottorin ohjainkorttiin tulevat johdot (49).

3.

Kytke kaikki johdot moottorin ohjauskorttiin (49).

Katso kuva 10 100 ja 120 V:n malleille ja kuva 11

110 ja 240 V:n malleille.

4.

Niputa ja sido kaikki irtonaiset johdot kiinni, jotteivät ne pääse koskettamaan suodatinkortin kelaa (ei 120 V:n maaliruiskuissa). Ks.

Kytkentäkaavion VAROITUS , kuva 11.

5.

Asenna kansi (50) neljällä ruuvilla (12).

4.

Irrota kuusi ruuvia (6) ja piirikortti (49).

Moottorin ohjainkortin vianmääritys

Huom: Pidä uutta muunninta varalla testausta varten.

VAROITUS

Älä anna maaliruiskun kehittää nestepainetta ilman että muunnin on asennettuna. Jätä tyhjennysventtiili auki, jos käytät testimuunninta.

1.

Katso digitaalinäytöllä varustettujen maaliruiskujen osalta Digitaalinäytön ilmoitukset , sivu 17.

2.

Irrota neljä ruuvia (12) ja kansi (50). Ks. kuva 10.

3.

Laita virtakytkin ON-asentoon.

4.

Tarkastele merkkivalon toimintaa ja katso seuraavaa taulukkoa:

5.

Poista paine ja irrota maaliruisku pistorasiasta ennen ohjainkortin huoltoa ; sivu 4.

VALO

VILKKUU

Kerran.

Kaksi kertaa toistuvasti.

Kolme kertaa toistuvasti.

Neljä kertaa toistuvasti.

Viisi kertaa toistuvasti.

RUISKUN TOIMINTA

Ruisku käy.

Maaliruisku sammuu ja valo jatkaa vilkkumista kaksi kertaa toistuvasti.

Ruisku sammuu ja valo jatkaa vilkkumista kolme kertaa toistuvasti.

Ruisku sammuu ja valo jatkaa vilkkumista neljä kertaa toistuvasti.

Ruisku ei käynnisty tai se sammuu, ja

LED-valo jatkaa vilkkumista viisi kertaa toistuvasti.

MERKITYS TOIMENPITEET

Normaali toiminta.

Ryntäyspaine. Painetta yli

4 500 psi (310 bar, 31 MPa) tai vioittunut paineenmuunnin.

Paineenmuunnin on viallinen tai se puuttuu.

Älä tee mitään.

Vaihda moottorin ohjainkortti tai paineenmuunnin.

Tarkasta muuntimen liitäntä.

Avaa tyhjennysventtiili. Korvaa maaliruiskussa oleva muunnin uudella. Jos maaliruisku käy, vaihda muunnin.

Verkkojännite on liian korkea.

Tarkista jännitteen syöttöongelmat.

Moottorivika.

Tarkista, onko roottori jumissa, johdot oikosulussa tai moottori irronnut. Korjaa tai vaihda vialliset osat.

16

311167

Paineensäätimen korjaus

Digitaalisen näytön ilmoitukset

Tyhjä näyttö ei tarkoita etteikö maaliruisku olisi paineenalaisena. Poista paine ennen korjausta ; sivu 4.

NÄYTTÖ

Ei näyttöä psi bar

MPa

RUISKUN TOIMINTA

Maaliruisku pysähtyy. Virtaa ei ole.

Maaliruisku voi olla paineistettuna.

Maaliruisku on paineistettuna. Virta on päällä. (Paine vaihtelee suuttimen koon ja paineensäätimen asetuksen mukaan).

Maaliruisku saattaa jatkaa toimintaansa.

Virta on päällä.

MERKITYS

Virtaa ei tule.

Normaali toiminta

Painetta yli 4 500 psi

(310 bar, 31 MPa) tai viallinen paineenmuunnin .

.

TOIMENPITEET

Tarkasta virtalähde. Poista paine ennen korjausta tai purkamista.

Ruiskuta .

Vaihda paineensäätimen kortti tai paineenmuunnin.

Maaliruisku pysähtyy. Virta on päällä.

Paineenmuunnin viallinen, liitos huono tai johto rikkoutunut.

Tarkasta muuntimen liitos. Avaa tyhjennysventtiili. Korvaa maaliruiskussa oleva muunnin uudella. Jos maaliruisku käy, vaihda muunnin.

Tarkasta jännitteen syöttöongelma .

Maaliruisku pysähtyy. Virta on päällä.

Verkkojännite on liian korkea .

Moottorivika .

Maaliruisku ei käynnisty tai se pysähtyy.

Virta on päällä.

Tarkista, onko roottori jumissa, johdot oikosulussa tai moottori irronnut. Korjaa tai vaihda vialliset osat.

Lisää painetta tarpeen mukaan.

Tyhjennysventtiili saattaa olla auki.

Virta on päällä.

Painetta alle 200 psi

(14 bar, 1,4 MPa) .

Maaliruisku pysähtyy. Virta on päällä.

Paineensäätimen muunnin

Poistaminen

Ks. kuva 10 tai 11 maaliruiskun jännitteen mukaisesti.

Tyhjennä maaliastia.

Painehäviö.

Täytä maaliastia uudelleen. Tarkista, näkyykö vuotoja tai onko pumpun tuloaukko tukkeutunut. Toista kohdassa Käynnistys kuvatut toimet.

Paineensäätöpotentiometri

Poistaminen

Ks. kuva 10 tai 11 maaliruiskun jännitteen mukaisesti.

1.

Poista paine ; sivu 4.

2.

Irrota neljä ruuvia (12) ja kansi (50).

3.

Irrota johto (E) moottorin ohjainkortista (49).

4.

Irrota kaksi ruuvia (47) ja suodatinkotelo (15).

5.

Pujota muuntimen johdon muoviliitin alaspäin muuntimen läpivientiliittimen (20) läpi.

6.

Irrota paineensäätimen muunnin (38) ja tiivisteen

O-rengas (3) suodattimen kotelosta.

Asennus

1.

Asenna tiivisteen O-rengas (3) ja paineensäätimen muunnin (38) suodattimen koteloon (15). Kiristä

41–47 Nm:iin.

2.

Pujota muuntimen johdon muoviliitin ylöspäin muuntimen läpivientiliittimen (20) läpi.

3.

Asenna suodatinkotelo (15) kahdella ruuvilla (47).

4.

Liitä johto (E) moottorin ohjainkorttiin (49).

5.

Asenna kansi (50) neljällä ruuvilla (12).

1.

Poista paine ; sivu 4.

2.

Irrota neljä ruuvia (12) ja kansi (50).

3.

Irrota kaikki moottorin ohjainkortista lähtevät johdot (49).

4.

Irrota kuusi ruuvia (6) ja kortti (49).

5.

Irrota potentiometrin nuppi (11), mutteri (37a) ja paineensäätöpotentiometri (37).

Asennus

1.

Asenna paineensäätöpotentiometri (37), mutteri

(37a) ja potentiometrin nuppi (11).

a.

Kierrä potentiometri kokonaan myötäpäivään.

b.

Asenna nuppi tässä asennossa.

2.

Asenna kortti (49) kuuden ruuvin (6) avulla.

3.

Kytke kaikki johdot moottorin ohjauskorttiin (49).

Katso kuva 10 100 ja 120 V:n malleille ja kuva 11

110 ja 240 V:n malleille.

4.

Asenna kansi (50) neljällä ruuvilla (12).

311167

17

1.

Paineensäätimen korjaus

Tallennetut tiedot (ei ole saatavissa kaikkiin maaliruiskuihin)

SmartControl sisältää tallennettuja tietoja, jotka auttavat vianetsinnässä ja huollossa. Saat tallennetut tiedot digitaalinäyttöön seuraavasti:

Poista paine ; sivu 4.

Maaliruiskun mallinumero on näkyvissä (U395, U495) muutaman sekunnin ajan, jonka jälkeen näkyviin tulee ensimmäinen tieto.

2.

Kytke maaliruisku pistorasiaan.

3.

Pidä näyttöpainiketta alhaalla ja kytke virta maaliruiskuun.

4.

Tieto

1

2

3

4

Vapauta näyttöpainike noin 1 sekunnin kuluttua virran kytkemisestä.

5.

Näyttöpainiketta painamalla seuraava tieto tulee näkyviin.

6.

Katkaise virta maaliruiskusta ja kytke uudelleen päälle, jotta pääset tallennettujen tietojen toimintatilasta pois.

Määritys

Tuntimäärä, jonka virtakytkin on ollut päällä virta kytkettynä

Tuntimäärä, jonka moottori on ollut käynnissä

Edellinen virhekoodi. Poista edellinen virhekoodi E=00-asetukseen pitämällä näyttöpainiketta painettuna.

Ohjelmistoversio

18

311167

1.

Vaihdekotelon vaihto

VAROITUS

Älä pudota hammaspyörästöä (44) ja (40) vaihdekoteloa (42) poistettaessa. Hammaspyörästö saattaa jäädä kiinni moottorin päätylevyyn tai vaihdekoteloon.

Purkaminen

Poista paine ; sivu 4.

2.

Irrota kaksi ruuvia (12) ja pumpun varren kansi (70).

5.

Irrota kaksi ruuvia (12) ja kansi (22).

6.

Irrota neljä eturuuvia (47).

7.

Vedä vaihdekotelo (42) irti moottorista (54).

Kokoonpano

1.

Kuva 12. Työnnä vaihdekotelo (42) moottorin (54) päälle.

2.

Asenna neljä eturuuvia (47).

3.

Asenna kansi (22) ja sen kaksi ruuvia (12).

4.

Asenna moottorisuojus (23) kahdella ruuvilla (12).

3.

Irrota pumppu (41). Mäntäpumpun vaihto , sivu 21.

4.

Kuva 12. Irrota kaksi ruuvia (12) ja moottorisuojus (23).

5.

Asenna pumppu (41). Mäntäpumpun vaihto , sivu 21.

6.

Asenna pumpun varren kansi (70) ja sen kaksi ruuvia (12).

12

23

54

7

44

A

42

47

22

12

40 ti2570b

47

70

12

Kuva 12

311167

19

Purkaminen

1.

Moottorin vaihto

7.

Irrota kaksi ruuvia (47) ja säätimen kotelo (48).

8.

Irrota kaksi ruuvia (47) ja jakoputki (15).

Poista paine ; sivu 4.

2.

Irrota pumppu (13); Mäntäpumpun vaihto , sivu 21.

VAROITUS

Älä pudota hammaspyörästöä (44) ja (40) vaihdekoteloa (42) poistettaessa. Hammaspyörästö saattaa jäädä kiinni moottorin päätylevyyn tai vaihdekoteloon.

9.

Irrota neljä ruuvia (47) ja moottori (54) rungosta (59).

Kokoonpano

1.

Asenna uusi moottori (54) runkoon (59) neljällä ruuvilla (47).

2.

Asenna jakoputki (15) kahdella ruuvilla (47).

3.

Asenna ohjainkotelo (48) kahdella ruuvilla (47).

4.

Asenna jousisuojus (19; kuva 10, 11).

3.

Irrota vaihdekotelo (42). Vaihdekotelon vaihto , sivu 19.

4.

Irrota neljä ruuvia (12) ja kansi (50).

5.

Asenna ohjainkortti (49) kuudella ruuvilla (6). Kytke kaikki johtimet ohjainkorttiin. Katso kuva 10 100 ja

120 V:n malleille ja kuva 11 110 ja 240 V:n malleille.

6.

Asenna vaihdekotelo (42), Vaihdekotelon vaihto , sivu 19.

5.

Irrota kaikki johdot kortista (49). Irrota kuusi ruuvia (6) ja kortti.

6.

Irrota jousisuojus (19; kuva 10, 11).

7.

Asenna pumppu (13); Mäntäpumpun vaihto , sivu 21.

54

48

49

6

1

44

40

12

50

47

1

47

Kuva 13

47

1

15

Laita runsaasti rasvaa

59 ti2569b

20

311167

Mäntäpumpun vaihto

Katso pumpun korjausohjeet käyttöoppaasta 309053.

Katso maaliruiskun osat käyttöoppaasta 309057 tai 309058.

Poistaminen

1.

Huuhtele pumppu (13).

2.

Poista paine ; sivu 4.

3.

Kuva 14. Löysää kaksi ruuvia (10b) ja käännä kansi (10a) tieltä.

4.

Pyöritä pumppua, kunnes pumpun tappi (9a) on kohdassa, josta se voidaan poistaa. Irrota pumpun tappi (9a).

5.

Kuva 15. Irrota imuputki (78) ja letku (19).

6.

Löysää pumpun vastamutteria (12). Kierrä pumppu irti.

10b

10a

19

12

Kuva 14

9a

VAARA

Jos pumpun tappi löystyy, osia saattaa irrota pumppauksen voimasta. Osat voivat sinkoutua ilmaan ja aiheuttaa vakavan tapaturman tai omaisuusvahinkoja.

78 ti2568a ti2568a

Kuva 15

Asennus

4.

Kierrä pumppua, kunnes kierteet ovat vaihdekotelon aukon tasalla. Suuntaa pumpun ulostuloaukko taaksepäin.

5.

Kuva 15. Asenna imuputki (78) ja letku (19).

6.

Kuva 17. Kierrä vastamutteria (12) alas pumppua kohti, kunnes se pysähtyy. Kiristä vastamutteri käsin ja naputa sitä 1/8–1/4 kierrosta (enintään) 570 g:n vasaralla noin 102 N m:iin.

VAROITUS

Jos pumpun vastamutteri löystyy käytön aikana, vaihdekotelon kierteet vahingoittuvat.

1.

Kuva 16. Vedä pumpun männänvarsi täysin ulos.

Laita rasvaa pumpun varren (A) yläosaan tai kiertokangen sisäpuolelle.

Kuva 17

7.

Kuva 18. Täytä tiivistemutteri Gracon TSLkaulatiivistenesteellä, kunnes nestettä tulee tiivisteen päälle.

ti2568a

A

10b ti2615a ti2568a

Kuva 16

2.

Kuva 14. Asenna pumpun tappi (9a). Varmista, että pidätinjousi (9b) on pumpun tapin urassa.

3.

Työnnä pumppua ylöspäin, kunnes pumppu kytkeytyy kierteisiin.

10a

Kuva 18

8.

Kuva 14. Käännä kansi (10a) takaisin; kiristä ruuvit (10b).

311167 ti2568a

21

Tekniset tiedot

Malli

395

495

595

100–120 V,

, A, Hz

220–240 V,

, A, Hz

1, 13, 50/60 1, 7, 50/60

1, 15, 50/60 1, 7, 50/60

Generaattorin minimiteho

W

1, 11, 50/60 1, 5.5, 50/60 3000

3750

4000

Moottorin teho (W)

5/8 (466)

3/4 (560)

9/10 (671)

Perusmaaliruiskun kastuvat osat: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sinkitty hiiliteräs, nailon, ruostumaton teräs, PTFE ,

Delrin , kromaus, nahka, UHMWPE, alumiini, volframikarbidi

HUOM: Delrin on DuPont Co.:n rekisteröimä tavaramerkki.

Jaksoa/gallona

(litra)

680 (180)

680 (180)

585 (155)

Suurin tuotto g/min (l/min)

0,45 (1,7)

0,54 (2,0)

0,60 (2,3)

Suurin suutinkoko

0,021

0,023

0,026

Nesteen ulostuloaukko npsm

1/4 in

1/4 in

1/4 in

Melutaso

Ääniteho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Äänenpaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 dBa*

90 dBa*

*ISO 3744:n mukaisesti; mitattu yhden (1) metrin päästä

Mitat

Teline

Lo-boy

Hi–Boy

395

43 (20)

63 (29)

66 (30)

Paino naulaa (kg)

495

43 (20)

595 ei sovellu

63 (29)

66 (30)

69 (31)

72 (33)

(cm)

21 (53,3)

21 (53,3)

29,5 (74,9) Kahva alhaalla 39,5

(100,3) Kahva ylhäällä

Pituus tuumaa Leveys tuumaa

(cm) (cm)

15 (38,1)

26 (66,0)

21 (53,3)

14 (35,6)

20,5 (52,1)

20,5 (52,1)

Graco Phone Number

TO PLACE AN ORDER OR FOR SERVICE , contact your Graco distributor, or call 1–800–690–2894 to identify the nearest distributor.

All written and visual data contained in this document reflects the latest product information available at the time of publication.

Graco reserves the right to make changes at any time without notice.

Sales Offices: Minneapolis

International Offices: Belgium, Korea, Hong Kong, Japan www.graco.com

PRINTED IN USA 311167 12/2002, Revised 4/2004

22

311167

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement