Graco 3A3256K, ProMix 2KS Monikomponenttiannostelija, Käyttö, Suomi Omaniku manuaal

Add to my manuals
150 Pages

advertisement

Graco 3A3256K, ProMix 2KS Monikomponenttiannostelija, Käyttö, Suomi Omaniku manuaal | Manualzz

Käyttö

ProMix

®

2KS

Monikomponenttiannostelija

3A3256K

FI

Automaattinen järjestelmä monikomponenttipinnoitteiden annostelusekoitukseen seinäkiinnitteisellä nesteasemalla tai RoboMix -nesteasemalla. Vain ammattikäyttöön.

Sallittu käyttöön räjähdysvaarallisissa tiloissa (lukuun ottamatta EasyKey-näyttöä).

Tärkeitä turvaohjeita

Lue kaikki tämän käyttöohjeen varoitukset ja ohjeet. Säilytä nämä ohjeet.

Katso mallin tiedot, mukaan lukien suurin käyttöpaine,

sivuilta 4-7. Varustehyväksyntätarrat ovat sivulla 3.

Jotkin osat eivät sisälly kaikkiin järjestelmiin.

RoboMix -Nesteasemalla varustettu automaattinen järjestelmä

Seinäkiinnitteisellä nesteasemalla varustettu automaattinen järjestelmä

TI12552a

TI12553a

0359

# 53

34II 2 G

2

Sisältö

Muut käyttöohjeet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Varustehyväksynnät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Järjestelmän kokoonpano ja osanumerot . . . . . . . . . . . . 4

Lisävarusteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

2KS-lisävarusteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

2KS-happoyhteensopivat lisävarusteet . . . . . . . . . . . . 8

Varoitukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Tärkeää tietoa kaksikomponenttisista aineista . . . . . . . 11

Isosyanaattiolosuhteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Materiaalien itsesyttyminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Pidä komponentti A ja komponentti B erillään toisistaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Isosyanaattien kosteusherkkyys . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Materiaalien vaihto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Tärkeää tietoa happokatalyyteistä . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Happokatalyyttiset olosuhteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Happokatalyyttinen kosteusherkkyys . . . . . . . . . . . . . 13

Käsitehakemisto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Yleiskatsaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

EasyKey -näyttö ja -näppäimistö . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Näyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Näppäimistö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Vaihtovirtakytkin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

I/S-virta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Äänihälytys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Graco -verkkokäyttöliittymäportti . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Ethernet-liitäntä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Toimintatilanäytöt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Käynnistysnäyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Tilanäyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Manuaalisen ohituksen näyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Kokonaismäärien näyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Työssä käytettyjen määrien nollausnäyttö . . . . . . . . . 29

Reset Solvent -näyttö (liuotusaineen nollaus) . . . . . . 29

Hälytykset-näyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Tasonhallinta-näyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Asetustila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Salasananäyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Asetusten aloitusnäyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Valinnat-näytöt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Lisäasetusnäytöt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Sekoitusohjeen asetusnäytöt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Kalibrointinäyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

ProMix Integroinnin tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Järjestelmän asettaminen automaattista käyttöä varten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Automaattisen toiminnan tilan varmennus . . . . . . . . . 57

Erillinen I/O vs. verkkoyhteys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Erillinen I/O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Modbus- ja I/O-tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Sekoitusprosessin käynnistäminen . . . . . . . . . . . . . . 73

Sekoitusprosessin pysäyttäminen . . . . . . . . . . . . . . . 73

Värinvaihtoprosessi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Huuhteluprosessi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Tyypilliset PLC-ohjaimen ja ProMix-laitteen väliset toiminnot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Integroitu virtauksen ohjaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

Flow Control -toiminnon kuvaus . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

Flow Control -yksikön osat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

Neste- ja ilmanpainevaatimukset . . . . . . . . . . . . . . . . 86

Flow Control -ohjauksen toiminta . . . . . . . . . . . . . . . . 86

Flow Control -yksikön asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

Flow Control -yksikön käynnistys . . . . . . . . . . . . . . . . 90

Nopea oppiminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

Flow Control -yksikön kalibrointi . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

Paineohjattu Flow Control -tila . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

System Operation (järjestelmän käyttö) . . . . . . . . . . . . 98

Käyttötilat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Sequential Dosing -toiminto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Dynaaminen annostelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Sekoitussuhteen (värin) vaihtaminen . . . . . . . . . . . . . 98

Solvent Push . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Tavanomainen käyttösykli, Sequential

Dosing -toiminto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Pysäytys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

Paineenpoistotoimet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

Tyhjennys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

Solvent Push-toiminto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

Mittarin kalibrointi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

Värinvaihto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

Värinvaihtotoimenpiteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

Värinvaihtojaksot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

Hälytykset ja varoitukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

Järjestelmän hälytykset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

Järjestelmän varoitukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

Hälytysten vianetsintä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

Kaaviokuvat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

Mittarin suoritustiedot (G3000 A:lla ja B:llä) . . . . . . . . 147

Mittarin suoritustiedot (G3000 A:lla, Coriolis B:llä) . . 148

Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

Gracon normaali takuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

Gracon tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

3A3256K

Muut käyttöohjeet

Englanninkieliset komponenttioppaat

Käyttöopas Kuvaus

312778

312780

312781

312782

312783

312787

312784

310745

312786

312785

308778

313599

313212

313290

313542

313386

406800

ProMix 2KS-automaattisen järjestelmän asennus

ProMix 2KS-automaattisen järjestelmän varaosat

Nesteen sekoituskammio

Annosteluventtiili

Värinvaihtoventtiiliryhmät

Värinvaihtomoduulin sarja

Pistoolin huuhtelusäiliön sarja

Pistoolin ilmansyötön katkaisusarja

Tyhjennysventtiilin ja kolmannen huuhteluventtiilin sarja

Verkkoyhteyssarjat

G3000/G3000HR/G250/G250HRvirtausmittari

Coriolis-virtausmittari

Pistoolin huuhtelusäiliön integrointisarja

Jalustasarja

Merkkivalosarja

Perusverkkokäyttöliittymä/

Edistynyt verkkokäyttöliittymä

15V825 Erillinen I/O-korttisarja

Muut käyttöohjeet

Varustehyväksynnät

Varustehyväksynnät näkyvät seuraavissa nesteasemaan jaEasyKey

-näyttöön kiinnitetyistä tarroista. Katso tarrojen sijainnit sivulta K UVA 1 sivulta 4 ja K UVA 2 sivulta 6.

EasyKey-näytön ja nesteaseman tarrat

ATEX-sertifikaatti on mainittu tässä

!"#$" %#$!

(

78

3

4

$#$+" , +-!

!./%0!$# - ( ++ 1

2 1 3/% 1 4

5 6'( # &'(

&'( )'*

!"#$#%%

& '(

( )*

+ )

,-

(

+. /+01%

2* 3

3 :

3( (

9 88

$$!% +1

&&88

Nesteaseman tarra

C

PART NO.

US

Intrinsically safe equipment for Class I, Div 1, Group D, T3

Ta = -20°C to 50°C

Install per 289833

Artwork No. 293538

SERIES SERIAL MFG. YR.

FLUID PANEL

MAX AIR WPR

FM08ATEX0073

II 2 G

Ex ia IIA T3

.7

7

MPa

100 bar PSI

GRACO INC.

P.O. Box 1441

Minneapolis, MN

55440 U.S.A.

TI13581a

ATEX-sertifikaatti on mainittu tässä

EasyKey -tarra

POWER REQUIREMENTS

PART NO.

SERIES NO. MFG. YR.

GRACO INC.

P.O. Box 1441

Minneapolis, MN

55440 U.S.A.

C

VOLTS

AMPS

85-250 ~

2 AMPS MAX

US

Intrinsically safe connections for Class I, Div 1, Group D

Ta = -20°C to 50°C

Install per 289833

Um: 250 V

50/60 Hz

II (2) G

[Ex ia] IIA

FM08ATEX0072

TI13582a

ATEX-sertifikaatti on mainittu tässä

3A3256K 3

Järjestelmän kokoonpano ja osanumerot

Järjestelmän kokoonpano ja osanumerot

Seinäkiinnitteisen nesteaseman kokoonpanomerkkien selitykset

Laitteesi kokoonpanon osanumero on tulostettu varustetunnistetarroihin. Kuvassa K

UVA

1 näkyvät tunnistetarrojen sijainnit. Osanumerossa on yksi numero kustakin seuraavista kuudesta luokasta laitteesi kokoonpanosta riippuen.

Automaattinen järjestelmä

Hallinta ja näyttö

A D = EasyKey

-nestekidenäytöllä

A

(happomallit)

E = EasyKey

-nestekidenäytöllä

A- ja B-mittarit Värinventtiilit

0 = Ei mittareita 0 = Ei venttiilejä

(yksi väri)

1 = G3000 (A ja B)

2 = G3000HR (A ja B)

1 = Kaksi venttiiliä

(matala paine)

3 = 1/8 in. Coriolis (A) ja G3000 (B)

2 = Neljä venttiiliä

(matala paine)

4 = G3000 (A) ja 1/8 in.

Coriolis (B)

3 = Seitsemän venttiiliä

(matala paine) 5 = 1/8 in. Coriolis (A) ja G3000HR (B)

6 = G3000HR (A) ja

1/8 in. Coriolis (B)

4 = Kaksitoista venttiiliä

(matala paine)

7 = 1/8 in. Coriolis

(A ja B)

1 = G3000 (A) ja G3000A

(B)

0 = Ei venttiilejä

(ei väriä; tilaa happosarja

26A096-26A100;

katso sivu 8)

Katalyyttiventtiilit Virtauksen ohjaus

0 = Ei venttiileitä

(yksi katalyytti)

1 = Kaksi venttiiliä

(matala paine)

2 = Neljä venttiiliä

(matala paine)

N = ei

Y = kyllä

0 = Ei venttiileitä

(yksi katalyytti)

N = ei

Nesteaseman tarran sijainti

TI12423a

Nesteen enimmäistyöpaine on mainittu tässä

!"#$" %#$!

(

78

3

4

$#$+" , +-!

!./%0!$# - ( ++ 1

2 1 3/% 1 4

5 6'( # &'(

!"#$#%%

& '(

( )*

+ )

,-

(

+. /+01%

2* 3

3 :

&'( )'*

K

UVA

1: Tunnistetarra, seinäkiinnitteiset nesteasemajärjestelmät

3( (

9 88

$$!% +1

&&88

EasyKey-näytön tarran sijainti

TI12418a

Kokoonpano-osanumero

4 3A3256K

Järjestelmän kokoonpano ja osanumerot

Voidaan käyttää vaarallisissa tiloissa

Mallit, jotka käyttävät G3000-, G3000HR-, G3000A- tai luonnostaan vaaratonta Coriolis-mittaria sekä A- että

B-mittarina, on hyväksytty asennettaviksi vaarallisiin tiloihin – Luokka I, osasto I, ryhmä D, T3 tai vyöhyke I, ryhmä IIA T3.

Suurin nesteen käyttöpaine

Nesteen suurin työpaine riippuu valituista nestekomponenttien vaihtoehdoista. Paineluokitus perustuu alhaisimman luokituksen omaavan nesteosan luokitukseen.

Tietoja osien paineluokituksista on jäljempänä.

Esimerkki: Mallin AD110Y suurin nesteen työpaine on 190 psi (1,31 MPa; 13,1 bar).

Tarkista järjestelmän enimmäistyöpaine EasyKey -näytön tai nesteaseman tunnistetarrasta. Katso K

UVA

1.

ProMix -nestekomponenttien enimmäistyöpaine

Perusjärjestelmä (ei mittareita [vaihtoehto 0], ei värin/katalyytin vaihtoa

[vaihtoehto 0] eikä virtauksen hallintaa [vaihtoehto N]) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4000 psi (27,58 MPa; 275,8 baaria)

Mittarivaihtoehdot 1 ja 2 (G3000 tai G3000HR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4000 psi (27,58 MPa; 275,8 baaria)

Mittarivaihtoehdot 3, 4, 5, 6 ja 7 (yksi tai useampi Coriolis-mittari) . . . . . . . . . 2300 psi (15,86 MPa; 158,6 baaria)

Mittarivaihtoehto 8 (G3000 ja G3000A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4000 psi (27,58 MPa; 275,8 baaria)

Värinvaihtovaihtoehdot 1, 2, 3 ja 4 sekä katalyytinvaihtovaihtoehdot 1 ja 2 (matalan paineen venttiilit) . . . . . . . . . . . . . . . . 300 psi (2,07 MPa; 20,6 baaria)

Virtauksenhallintavaihtoehto Y (Kyllä) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 psi (1,31 MPa; 13,1 baaria)

Virtausmittarin nesteen virtausnopeus

G3000 ja G3000A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75-3800 cm

3

/min. (0,02-1,0 gal./min.)

G3000HR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38-1900 cm

3

/min. (0,01-0,50 gal./min.)

Coriolis-mittari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-3800 cm

3

/min. (0,005-1,00 gal./min.)

S3000-liuotusainemittari (lisävaruste) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38–1900 cm

3

/min (0,01-0,50 gal./min.)

Vakio-ominaisuudet

Toiminto

EasyKey nestekidenäytöllä

Kuituoptiikka- ja virtajohdot, 15,25 m (50 jalkaa)

Seinään kiinnitettävä nesteasema, 50 cm

3 esisekoituskammio ja staattinen sekoitusputki

Erillinen I/O -kortti

A-puolen tyhjennysventtiili, jos väriventtiili(t) valittu

B-puolen tyhjennysventtiili, jos katalyyttiventtiili(t) valittu

Virtauksen hallinta 4,57 m (15 jalan) kaapelilla (jos valittu)

Perustasoinen verkkokäyttöliittymä

3A3256K 5

6

Järjestelmän kokoonpano ja osanumerot

RoboMix-nesteaseman kokoonpanomerkkien selitykset

Laitteesi kokoonpanon osanumero on tulostettu varustetunnistetarroihin. Kuvassa K UVA 2 näkyvät tunnistetarrojen sijainnit. Osanumerossa on yksi numero kustakin seuraavista kuudesta luokasta laitteesi kokoonpanosta riippuen.

Värinventtiilit RoboMixjärjestelmä

R

Hallinta ja näyttö A- ja B-mittarit

D = EasyKey -nestekidenäytöllä 0 = Ei mittareita

1 = G250 (A ja B)

2 = G250HR (A ja B)

0 = Ei venttiilejä

(yksi väri)

1 = Kaksi venttiiliä

(matala paine)

2 = Neljä venttiiliä

(matala paine)

3 = Seitsemän venttiiliä

(matala paine)

4 = Kaksitoista venttiiliä

(matala paine)

Katalyyttiventtiilit Virtauksen ohjaus

0 = Ei venttiileitä

(yksi katalyytti)

N = ei

Y = kyllä

1 = Kaksi venttiiliä

(matala paine)

2 = Neljä venttiiliä

(matala paine)

RoboMix-nesteaseman tarran sijainti

TI12512b

Nesteen enimmäistyöpaine on mainittu tässä

!"#$" %#$!

(

78

3

4

$#$+" , +-!

!./%0!$# - ( ++ 1

2 1 3/% 1 4

5 6'( # &'(

&'( )'*

!"#$#%%

& '(

( )*

+ )

,-

(

+. /+01%

2* 3

K UVA 2: Tunnistetarra, RoboMix-nesteasemajärjestelmät

3 :

3( (

9 88

$$!% +1

&&88

EasyKey-näytön tarran sijainti

TI12418a

Kokoonpano-osanumero

3A3256K

Järjestelmän kokoonpano ja osanumerot

Voidaan käyttää vaarallisissa tiloissa

Mallit, jotka käyttävät G250- tai G250HR-mittaria sekä A- että B-mittarina, on hyväksytty asennettaviksi vaarallisiin tiloihin – Luokka I, osasto I, ryhmä D, T3 tai vyöhyke I, ryhmä IIA T3.

Suurin nesteen käyttöpaine

RoboMix-järjestelmien enimmäistyöpaine on 190 psi (1,31 MPa; 13,1 baaria).

Tarkista järjestelmän enimmäistyöpaine EasyKey-näytön tai RoboMix-nesteaseman tunnistetarrasta.

Katso K

UVA

2.

ProMix RoboMix -järjestelmien enimmäistyöpaine

RoboMix -nesteaseman vaihtoehdot (kaikki) 190 psi (1,31 MPa; 13,1 baaria)

Virtausmittarin nesteen virtausnopeus

G250-mittari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75-3800 cm

3

/min. (0,02-1,0 gal./min.)

G250HR-mittari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38-1900 cm

3

/min. (0,01-0,50 gal./min.)

Vakio-ominaisuudet

Toiminto

EasyKey nestekidenäytöllä

RS 485 -verkkokaapeli 15,25 m (50 jalkaa)

Kuituoptiikka- ja virtajohdot, 15,25 m (50 jalkaa)

Etänesteasema, esisekoituskammio 25 cm

3

Erillinen I/O -kortti

A-puolen tyhjennysventtiili, jos väriventtiili(t) valittu

B-puolen tyhjennysventtiili, jos katalyyttiventtiili(t) valittu

Virtauksen hallinta 4,57 m (15 jalan) kaapelilla

(jos valittu)

Perustasoinen verkkokäyttöliittymä

3A3256K 7

8

Lisävarusteet

Lisävarusteet

2KS-lisävarusteet

Lisävaruste

15V354 Kolmannen huuhteluventtiilin sarja

15V202 Kolmannen huuhteluventtiilin sarja

15V536 Liuotusaineen virtauskytkinsarja

15V213 Virtajohto 30,5 m (100 jalkaa)

15G710 Kuituoptiikkakaapeli 30,5 m (100 jalkaa)

15G614 Virtauksenohjauksen jatkokaapeli

12,2 m (40 jalkaa)

15U955 Dynaamisen annostelun injektiosarja

15V034 Esisekoituskammiosarja 10 cm3

15V033 Esisekoituskammiosarja 25 cm3

15V021 Esisekoituskammiosarja 50 cm3

24B618 Esisekoituskammiosarja 100 cm3

15W034 Hälytysvalosarja

15V331 Ethernet-yhdyskäytävän viestintäsarja

15V963-yhdyskäytävän DeviceNet -viestintäsarja

15V964-yhdyskäytävän Profibus- viestintäsarja

15V337 Laajennettu verkkoliittymä

280555 S3000 liuotusaineen virtausmittarisarja

2KS-happoyhteensopivat lisävarusteet

Käytetään happokatalyyttisten aineiden kanssa.

Lisävaruste

26A096 Ei väriä /1 Katalyytin vaihtosarja

26A097 2 väriä/1 Katalyytin vaihtosarja

26A098 4 väriä/1 Katalyytin vaihtosarja

26A099 7 väriä/1 Katalyytin vaihtosarja

26A100 12 väriä/1 Katalyytin vaihtosarja

HUOMAUTUS : Tämä luettelo ei kata kaikkia saatavilla olevia lisävarusteita tai sarjoja. Saat lisätietoa tähän tuotteeseen liittyvistä lisävarusteista vierailemalla Gracon verkkosivuilla.

3A3256K

Varoitukset

Varoitukset

Seuraavat varoitukset koskevat laitteen asennusta, käyttöä, maadoitusta, kunnossapitoa ja korjausta. Huutomerkki tarkoittaa yleisluontoista varoitusta ja vaaran merkki toimenpidekohtaista vaaraa. Lue varoitukset, kun nämä symbolit ovat esillä tässä ohjeessa. Tästä osasta puuttuvat tuotekohtaiset vaara- ja varoitussymbolit saattavat esiintyä tarvittaessa muualla tässä käyttöohjekirjassa.

VAARA

TULIPALON JA RÄJÄHDYKSEN VAARA

Syttyvät höyryt, kuten liuotin- ja maalihöyryt, voivat syttyä tai räjähtää työskentelyalueella .

Estä tulipalo ja räjähdys seuraavasti:

• Käytä laitetta vain hyvin ilmastoiduissa tiloissa.

• Poista kaikki syttymislähteet, kuten sytytysliekit, savukkeet, kannettavat sähkövalaisimet ja muoviset suojaverhot (staattisen sähkön vaara).

• Pidä roskat, liuottimet, rätit ja bensiini poissa työskentelyalueelta.

• Älä liitä tai irrota virtajohtoja äläkä sytytä tai sammuta valoja, kun tiloissa on helposti syttyviä höyryjä.

• Maadoita kaikki työskentelyalueen laitteet. Katso Maadoitusohjeet järjestelmäsi asennusohjeesta.

• Käytä vain maadoitettuja letkuja.

• Pidä pistoolia tukevasti maadoitettua astiaa vasten, kun vedät liipaisimesta.

• Jos laitetta käytettäessä syntyy kipinöitä tai tuntuu sähköisku, lopeta laitteen käyttö välittömästi.

Älä käytä laitetta, ennen kuin ongelma on tunnistettu ja korjattu.

• Pidä toimiva sammutin valmiina työskentelyalueella.

SÄHKÖISKUN VAARA

Laitteiston on oltava maadoitettu. Väärin tehty maadoitus, valmistelut tai järjestelmän käyttö väärällä tavalla voivat aiheuttaa sähköiskun.

• Kytke laite pois päältä ja sammuta virta pääkytkimestä, ennen kuin irrotat johtoja tai huollat laitetta.

• Liitä ainoastaan maadoitettuun sähköpistorasiaan.

• Kaikki sähkötyöt on annettava pätevän asentajan tehtäväksi ja niiden on täytettävä kaikki paikalliset säädökset ja määräykset.

LAITETURVALLISUUS

Mikäli luonnostaan turvallinen laite asennetaan väärin tai kytketään ei-luonnostaan turvalliseen laitteeseen, syntyy vaaratilanne ja voi johtaa tulipaloon, räjähdykseen tai sähköiskuun. Noudata paikallisia säädöksiä ja noudata turvavaatimuksia.

• Ainoastaan mallit, joissa on G3000-, G250-, G3000HR-, G250HR-, G3000A- tai luonnostaan vaaraton Coriolis-mittari, on hyväksytty asennettaviksi vaarallisiin tiloihin – Luokka I, osasto I, ryhmä D, T3 tai vyöhyke I, ryhmä IIA T3.

• Älä asenna vaarattomissa tiloissa käytettäväksi hyväksyttyjä laitteita vaarallisiin tiloihin. Katso mallin luonnostaan vaaratonta rakennetta koskeva turvallisuusluokitus tunnistetarrasta.

• Älä vaihda tai muokkaa järjestelmän osia, sillä se saattaa vaikuttaa laitteen luonnostaan vaarattomaan rakenteeseen.

3A3256K 9

Varoitukset

VAARA

NESTEEN TUNKEUTUMISVAARA

Korkeapaineinen neste pistoolista, vuotavasta letkusta tai murtuneesta osasta voi puhkaista ihon.

Vamma saattaa näyttää tavalliselta haavalta, mutta kyseessä on vakava vamma, joka saattaa johtaa amputointiin. Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.

• Kiristä kaikki nesteliitokset ennen laitteen käyttöä.

• Älä osoita pistoolilla ketään tai mitään kehon osaa kohti.

• Älä laita kättä ruiskutussuuttimen eteen.

• Älä pysäytä äläkä torju vuotoja kädellä, keholla, käsineellä tai rätillä.

• Noudata tämän käyttöohjeen paineenpoistotoimia koskevia ohjeita lopettaessasi ruiskutuksen sekä ennen laitteen puhdistamista, tarkastamista tai huoltamista.

LAITTEIDEN VÄÄRINKÄYTÖN VAARA

Väärinkäyttö voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan henkilövahingon.

• Älä käytä yksikköä väsyneenä tai huumaavien aineiden tai alkoholin vaikutuksen alaisena.

• Älä ylitä alimman nimellispaineen kestävän osan suurinta käyttöpainetta tai huonoiten kuumuutta sietävän osan lämpötilaluokitusta. Katso lisätietoja kaikkien laitteiden käyttöoppaiden kohdasta

Tekniset tiedot .

• Käytä nesteitä ja liuottimia, jotka ovat yhteensopivia laitteen märkien osien kanssa. Katso lisätietoja kaikkien laitteiden käyttöoppaiden kohdasta Tekniset tiedot . Lue neste- ja liuotinvalmistajien varoitukset. Halutessasi täydelliset tiedot aineista pyydä käyttöturvallisuustiedotteet toimittajalta tai jälleenmyyjältä.

• Tarkista laite päivittäin. Korjaa kuluneet ja vaurioituneet osat välittömästi tai vaihda ne alkuperäisiin valmistajan varaosiin.

• Älä muuta laitetta millään tavalla.

• Käytä laitetta ainoastaan sille määrättyyn tarkoitukseen. Kysy lisätietoja jälleenmyyjältä.

• Pidä letkut ja kaapelit poissa kulkuväylien, terävien kulmien, liikkuvien osien tai kuumien pintojen läheisyydestä.

• Älä kierrä tai taivuta letkuja äläkä siirrä laitetta letkuista vetämällä.

• Pidä lapset ja eläimet poissa työskentelyalueelta.

• Kaikkia voimassa olevia turvamääräyksiä on noudatettava.

MYRKYLLISTEN NESTEIDEN TAI HÖYRYJEN AIHEUTTAMA VAARA

Myrkylliset nesteet tai höyryt voivat aiheuttaa vaarallisen tapaturman tai hengenvaaran jos niitä roiskuu silmiin tai iholle, sisään hengitettynä tai nieltynä.

• Lue läpi käyttöturvallisuustiedote (MSDS), jotta tiedät käyttämiisi nesteisiin liittyvät erityiset vaarat.

• Säilytä vaarallista nestettä hyväksytyissä astioissa. Hävitä vaarallinen neste sovellettavien ohjeiden mukaisesti.

• Käytä aina kemikaaleja kestäviä käsineitä, kun ruiskutat aineita tai puhdistat laitteita.

HENKILÖKOHTAISET SUOJAVARUSTEET

Käytä asianmukaisia suojavälineitä aina käytön ja huollon aikana tai oleskellessasi laitteen työskentelyalueella. Ne suojaavat vakavilta vammoilta kuten silmävammoilta, myrkyllisten höyryjen hengittämiseltä, palovammoilta ja kuulovammoilta. Suojavarusteisiin kuuluvat muun muassa seuraavat:

• Suojalasit

• Neste- ja liuotinvalmistajan suosittelemat hengityssuojaimet ja suojavaatteet

• Käsineet

• Kuulosuojaimet

10 3A3256K

Tärkeää tietoa kaksikomponenttisista aineista

Tärkeää tietoa kaksikomponenttisista aineista

Isosyanaatit (ISO) ovat katalyytteja, joita käytetään kaksikomponenttimateriaaleissa.

Materiaalien itsesyttyminen

Isosyanaattiolosuhteet

Joistakin materiaaleista saattaa tulla itsesyttyviä, mikäli levitettävä materiaali on liian paksua.

Lue materiaalivalmistajan varoitukset ja käyttöturvallisuustiedote.

Isosyanaatteja sisältävien nesteiden ruiskuttaminen tai levitys aiheuttaa potentiaalisesti haitallisia sumuja, huuruja ja hajoavia hiukkasia.

• Lue tarkkaan nestevalmistajan varoitukset ja käyttöturvallisuustiedotteen sisältö tietääksesi isosyanaatteihin liittyvät erityiset vaarat ja turvatoimet.

• Isosyanaattien käyttöön liittyy mahdollisesti vaarallisia toimenpiteitä. Älä ruiskuta tällä laitteella mikäli et ole saanut koulutusta, pätevöitynyt tai lukenut huolellisesti tässä käyttöoppaassa olevat tiedot ja perehtynyt nesteen valmistajan käyttöohjeisiin ja käyttöturvalisuustiedotteeseen.

• Väärin huolletun tai säädetyn laitteen käytön tuloksena materiaali saattaa olla väärin kovettunut. Laite on huollettava ja säädettävä huolellisesti käyttöohjekirjan ohjeiden mukaisesti.

• Isosyanaattisumujen, höyryjen ja hajoavien hiukkasten hengittämisen estämiseksi, jokaisen työskentelyalueella olevan on käytettävä asianmukaista hengityssuojainta. Käytä aina kunnolla istuvaa hengityssuojainta, johon voi kuulua happilaite. Tuuleta työskentelyalue nesteen valmistajan käyttöturvallisuustiedotteen ohjeiden mukaisesti.

• Estä isosyanaattien pääsy iholle. Kaikkien työskentelyalueella olevien on käytettävä kemikaaleja läpäisemättömiä käsineitä, suojavaatetusta ja kenkäsuojuksia nestevalmistajan suositusten ja paikallisen työsuojeluviranomaisen määräysten mukaisesti.

Noudata kaikkia nestevalmistajan suosituksia, myös saastuneen vaatetuksen käsittelyä koskevia ohjeita. Pese kätesi ja kasvosi ruiskuttamisen jälkeen, ennen kuin syöt tai juot mitään.

Pidä komponentti A ja komponentti B erillään toisistaan

Ristikontaminaatio saattaa johtaa materiaalin kovettumiseen nesteputkissa ja aiheuttaa vakavan vammautumisen tai laitteiston vaurioitumisen.

Ristikontaminaation estämiseksi:

• Älä koskaan vaihda komponentin A ja komponentin B kastuvia osia keskenään.

• Älä koskaan käytä liuotinta yhdellä puolella jos se on kontaminoitunut toisella puolella.

3A3256K 11

Tärkeää tietoa kaksikomponenttisista aineista

Isosyanaattien kosteusherkkyys

Altistuminen kosteudelle (kuten esimerkiksi ilmankosteudelle) aiheuttaa isosyanaattien osittaista kovettumista, jolloin syntyy pieniä, kovia, hankaavia kristallikiteitä, jotka leviävät nesteen mukana. Pinnalle syntyy lopulta kalvo ja isosyanaatti alkaa hyytelöityä ja sen viskositeetti kasvaa.

HUOMAUTUS

Osittain kovettunut isosyanaatti heikentää kaikkien kostuvien osien toimintaa ja käyttöikää.

• Käytä aina suljettua säiliötä, jonka venttiilissä on absorptiokuivain tai säilytä typpipitoisissa olosuhteissa. Älä koskaan säilytä isosyanaattia avoimessa astiassa.

• Pidä isosyanaattipumpun nestekuppi tai säiliö

(mikäli sellainen on asennettu) täynnä soveltuvaa voiteluainetta. Voiteluaine muodostaa esteen isosyanaatin ja ympäristön väliin.

• Käytä vain kosteudenpitäviä letkuja, jotka ovat isosyanaattiyhteensopivia.

• Älä koskaan käytä regeneroituja liuotusaineita, joissa saattaa olla kosteutta. Pidä liuotusainesäiliöt aina suljettuina kun ne eivät ole käytössä.

• Voitele kierteitetyt osat aina sopivalla voiteluaineella kootessasi laitetta.

HUOMAUTUS: Kalvon muodostumisen määrä ja kiteytymisnopeus vaihtelee isosyanaatin, ilmankosteuden ja lämpötilan sekoittumisasteen mukaisesti.

Materiaalien vaihto

HUOMAUTUS

Laitteessa käytettävien materiaalityyppien vaihtaminen vaatii erityistä tarkkaavaisuutta jotta vältytään laitevaurioilta ja seisonta-ajoilta.

• Vaihtaessasi materiaaleja, huuhdo laite useaan kertaan varmistaaksesi, että se on läpikotaisin puhdas.

• Käytä aina huuhtomisen jälkeen puhtaita nesteen syöttöaukon siivilöitä.

• Tarkista kemiallinen yhteensopivuus materiaalin valmistajalta.

• Vaihdettaessa epokseja ja uretaaneja tai polyureoita, pura ja puhdista kaikki nestekomponentit ja vaihda letkut. Epokseissa on usein amiineja B (kovettimen) puolella.

Polyureoissa on A (hartsi) -puolella useimmiten amiineja.

12 3A3256K

Tärkeää tietoa happokatalyyteistä

Tärkeää tietoa happokatalyyteistä

2KE monikomponentti annostelija on tarkoitettu happokatalyyttejä (”happo”) varten, joita käytetään nykyään kaksoiskomponenttisissa puunkäsittelymateriaaleissa. Nykyiset käytettävät hapot (joiden pH-taso on vain 1), ovat syövyttävämpiä kuin aikaisemmat hapot. Rakennusaineiden on oltava paremmin ruostetta kestäviä eikä niiden sijasta voida käyttää muita materiaaleja ja jotta ne kestäisivät paremmin näiden happojen syövyttäviä ominaisuuksia.

Happokatalyyttiset olosuhteet

Happo on helposti syttyvää ja näiden happojen ruiskutus voi aiheuttaa vaarallisia sumuja, kaasuja ja hiukkasia. Näin voit estää tulipalon, räjähdyksen ja sähköiskun vaaran:

• Lue tarkkaan nestevalmistajan varoitukset ja käyttöturvallisuustiedotteen sisältö tietääksesi happoihin liittyvät erityiset vaarat ja turvatoimet.

• Käytä katalyyttijärjestelmässä vain valmistajan suosittelemia, happokestäviä osia (letkut, sovittimet jne.)

Korvattavien osien ja hapon välillä saattaa syntyä reaktio.

• Happosumujen, höyryjen ja hajoavien hiukkasten hengittämisen estämiseksi, jokaisen työskentelyalueella olevan on käytettävä asianmukaista hengityssuojainta. Käytä aina kunnolla istuvaa hengityssuojainta, johon voi kuulua happilaite. Tuuleta työskentelyalue hapon valmistajan käyttöturvallisuustiedotteen ohjeiden mukaisesti.

• Vältä ihokontaktin syntyä hapon kanssa. Kaikkien työskentelyalueella olevien on pidettävä haponkestäviä käsineitä, suojavaatetusta, kenkäsuojia, esiliinoja ja kasvosuojuksia hapon valmistajan suositusten ja paikallisen työsuojeluviranomaisen määräysten mukaisesti. Noudata kaikkia nestevalmistajan suosituksia, myös saastuneen vaatetuksen käsittelyä koskevia ohjeita. Pese kätesi ja kasvosi ennen kuin syöt tai juot mitään.

• Tarkista välineet säännöllisesti mahdollisten vuotojen varalta ja poista roiskeet välittömästi ja kokonaan voidaksesi välttää suoran kosketuksen tai hapon ja sen höyryjen sisään hengittämisen.

• Pidä happo poissa kuumuuden, kipinöiden tai avotulen läheltä. Älä tupakoi ruiskutusalueella.

Poista kaikki sytytyslähteet.

• Säilytä happo alkuperäisastiassa viileässä, kuivassa ja hyvin ilmastoidussa paikassa, poissa suoran auringonvalon vaikutukselta ja muista kemikaaleista hapon valmistajan suositusten mukaisesti.

Välttääksesi astioiden ruostumisen, älä säilytä happoa muissa kuin alkuperäisissä astioissa.

Sulje alkuperäisastia tiiviisti jotteivät höyryt pääse saastuttamaan varastointitilaa ja ympäristöä.

Happokatalyyttinen kosteusherkkyys

Happokatalyytit voivat reagoida ympäröivään kosteuteen ja muihin epäpuhtauksiin. On suositeltavaa, että katalyyttipumppu ja venttiilitiivisteen alue, jotka ovat kosketuksissa ilman kanssa, kastellaan ISO-öljyyn,

TSL:ään tai vastaaviin aineisiin, jotka estävät hapon syntyä ja ennenaikaisia tiivistevauriota ja rikkoutumisia.

HUOMAUTUS

Hapon synty vaurioittaa venttiilitiivisteitä ja vähentää katalyyttipumpun suorituskykyä ja elinikää.

Ehkäise hapon altistuminen kosteudelle näin:

• Käytä aina suljettua säiliötä, jonka venttiilissä on absorptiokuivain tai säilytä typpipitoisissa olosuhteissa. Älä koskaan säilytä happoja avoimessa säiliössä.

• Pidä katalyyttipumppu ja venttiilitiivisteet täynnä soveltuvaa voiteluainetta. Voiteluaine luo esteen hapon ja ilman välille.

• Käytä vain kosteuden kestäviä, happojen kanssa yhteensopivia letkuja.

• Voitele kierteitetyt osat aina sopivalla voiteluaineella kootessasi laitetta.

3A3256K 13

Käsitehakemisto

Käsitehakemisto

Advanced Web Interface (AWI) - Laajennetun verkkoliittymän avulla ProMix-laitetta voidaan etäkäyttää varmuuskopiointi-, palauttamis-, asetus-, sisäänkirjautumis- ja ohjelmiston päivitystoimintojen suorittamiseen.

Air Chop Time, ilman sekoitusaika - jokaisen ilmahuuhteluventtiilin aktivaation kesto sekoitussyklin aikana. Käyttäjä voi asettaa kestoksi 0,0-99,9 sekuntia.

Air Chop, ilman sekoitus prosessi, jossa ilmaa ja liuotusainetta sekoitetaan toisiinsa huuhtelusyklin aikana linjojen puhdistamiseksi ja liuotusaineen käytön vähentämiseksi.

Analog, analoginen - käytetään yhteyksissä, joissa viitataan laitteeseen, jonka tiedot esitetään portaattomina, mitattavina, fyysisinä määrinä, kuten pituutena, leveytenä, jännitteenä tai paineena.

B Purge After Chop, sekoituksen jälkeinen

B-huuhtelu - Valinnainen kahden sekunnin

B-liuotusaineen venttiilin aktivointi sekoitusjakson jälkeen. Sen tarkoitus on pitää sekoitemateriaali erillään lopullisesta huuhtelumateriaalista, jotta ne eivät sekoittuisi tahattomasti.

Basic Web Interface (BWI) , perusverkkoliittymä

(BWI - Perusverkkoliittymän avulla ProMix-laitetta voidaan etäkäyttää varmuuskopiointi., palauttamis-, sisäänkirjautumis- ja ohjelmiston päivitystoimintojen suorittamiseen.

Bootloader, esilataaja - Apuohjelma, joka käsittelee ProMix-pääsovelluksen järjestelmän käynnistyksenaikaisen uudelleen ohjelmoinnin.

Chop Time, sekoitusaika- viittaa huuhtelun aikana tapahtuvan sekoitusjakson kokonaispituuteen.

Käyttäjä voi asettaa kestoksi 0-999 sekuntia.

Closed Loop Flow Control, suljettu virtauksen hallintajärjestelmä – viittaa prosessiin, jossa virtausnopeuden säätö on automaattinen, jotta jatkuva virtaus pysyy yllä.

Color/Catalyst Fill, värin/katalyytin täyttö - viittaa värin tai katalyytin vaihtomoduulin ja sekoitusputken välisten linjojen täyttöön tarvittavaan aikaan.

Command Holdoff, komennon lykkäys -

Aika, jona virtausnopeuden oppimista ei sallita asetuspisteen muutoksen jälkeen, jotta virtausnopeus pääsee tasaantumaan.

Coriolis-mittari tunkeutumaton virtausmittari, jota käytetään usein matalan virtauksen sovelluksissa tai mitattaessa materiaaleja, joilla on matala viskositeetti tai jotka ovat leikkausherkkiä tai happokatalysoituja.

Mittari käyttää virtauksen mittaamiseen värähtelyä.

Custom Language, mukautettu kieli Menetelmä, jonka avulla ProMix-laitteeseen voi ladata käännöstiedoston muiden kuin laitteessa jo olevien kielien näyttämiseksi. Tuetaan ainoastaan

Unicode-merkkejä 0x00FF-merkistön kautta.

Digital Input and Output, digitaalinen tulo ja lähtö kuvaus datasta, jota siirretään erillisten merkkien sekvenssinä, yleisimmin tällä tarkoitetaan binaaridataa, joka esitetään sähköisillä tai sähkömagneettisilla signaaleilla.

Discrete I/O, erillinen I/O - viittaa dataan, joka muodostaa erillisen kokonaisuuden ja joka viestii suoraan toiseen ohjaimeen.

Dose Size, annoskoko - hartsin (A) ja katalyytin (B) määrä, joka annostellaan esisekoituskammioon.

Dose Time Alarm, annosteluajan hälytys - annostelun sallittu kestoaika ennen hälytystä. Hälytyksen estämiseksi vaaditaan yli 30 aktiivisen annosventtiilin virtausmittarin sykäystä, kun pistoolin liipaisin on päällä.

Dynamic Dosing, dynaaminen annostelu - komponenttia A annostellaan jatkuvasti. Komponenttia B annostellaan sysäyksittäin sopivissa määrin oikean sekoitussuhteen saavuttamiseksi.

Ethernet, Ethernet menetelmä, jolla tietokone liitetään verkkoon tai laitteeseen samassa fyysisessä sijainnissa.

ExtSP - ulkoinen asetuspiste - Ulkoinen asetuspistevalinta virtausnopeuden asetuspisteen

PLC-tulolle, kun käytetään virtauksenhallinnan ohitustilaa.

Fiber Optic Communication, kuituoptiikkaviestintä valon käyttäminen viestintäsignaalien välitykseen.

Sininen on lähettäjä ja musta on vastaanottaja. Nämä on kytkettävä ristiin EasyKey -näytön ja nestepaneelin välillä, jotta viestintä toimii. Kuituoptiikkakaapelissa on sininen juova osoittamassa oikeaa liitäntää.

Final Purge Source, viimeisen huuhtelun lähde - viimeisessä huuhtelusyklissä käytettävän väliaineen lähde. Käyttäjän valinnan mukaan ilmahuuhteluventtiili, liuotusainehuuhteluventtiili tai 3. huuhteluventtiili.

14 3A3256K

Final Purge Time, viimeisen huuhtelun kesto viimeisen huuhtelusyklin kesto. Käyttäjä voi asettaa kestoksi 0-999 sekuntia.

First Purge Source, ensimmäinen huuhtelulähde - ensimmäisessä huuhtelusyklissä käytettävän väliaineen lähde. Käyttäjän valinnan mukaan ilmahuuhteluventtiili, liuotusainehuuhteluventtiili tai 3. huuhteluventtiili.

First Purge Time, ensimmäisen huuhtelun kesto - ensimmäisen huuhtelusyklin kesto. Käyttäjä voi asettaa kestoksi 0-999 sekuntia.

Flow Control Resolution, virtauksen hallinnan tarkkuus - asetettava arvo, jonka avulla virtauksen hallintajärjestelmä voi maksimoida suorituskykynsä.

Arvo perustuu haluttuihin enimmäisvirtausnopeuksiin.

Flow Rate Analog Signal, virtausnopeuden analoginen signaali - viestintäsignaali, jota voidaan käyttää ProControl-moduulissa.

Flow Rate Tolerance, virtausnopeuden sallittu vaihteluväli - asetettava hyväksytyn vaihtelun prosenttiluku, jonka järjestelmä sallii ennen virtausnopeuden hälytyksen antamista.

Flow Set Point, virtauksen asetuspiste - ennalta määritelty virtausnopeuden tavoite.

Flush Volume Check , huuhtelutilavuuden tarkistus järjestelmä valvoo huuhtelutilavuutta. E-11-hälytys laukeaa, jos vähimmäistilavuutta ei saavuteta. Käyttäjä voi asettaa vähimmäishuuhtelutilavuuden (0–999 cm3).

Globaail, globaali kertoo, että näytön arvot koskevat kaikkia sekoitusohjeita 1–60.

Grand Total, kokonaissumma ei palautettava arvo, joka osoittaa järjestelmän kautta annostellun aineen kokonaismäärän.

GT-Off Drive Time, liipaisimen kiinniolon paineviive - aika, joka kuluu nestepaineen säätelemiseen virtausnopeuden asetuspisteen mukaisesti, kun pistoolin liipaisin on suljettu.

GT-Off Target Rise, liipaisimen kiinniolon lisäaika - lisäaika, joka kuluu nestepaineen säätelemiseen virtausnopeuden asetuspisteen mukaisesti, kun pistoolin liipaisin on suljettu.

Gun Trigger Holdoff, pistoolin liipaisimen lykkäys -

Aika, jona virtausnopeuden oppimista ei sallita pistoolin liipaisimen avaamisen jälkeen, jotta virtausnopeus pääsee tasaantumaan.

Käsitehakemisto

Gun Trigger Input Signal, pistoolin liipaisimen tulosignaali käytetään hallinnoimaan suhteen varmistamisen annosteluaikoja ja virtauksen hallintaprosesseja.

Idle, tyhjäkäynti mikäli pistoolia ei ole liipaistu kahden minuutin kuluessa, järjestelmä siirtyy tyhjäkäyntitilaan.

Liipaise pistooli palataksesi toimintaan.

Intrinsically Safe (IS), luonnostaan vaaraton - viittaa tiettyihin komponentteihin, jotka voidaan sijoittaa vaarallisiin tiloihin.

Job Total, työn kokonaismäärä nollattava arvo, joka näyttää järjestelmän läpi kulkeneen materiaalin määrän yhdessä työssä. Työ on valmis, kun tapahtuu värin vaihtaminen tai koko järjestelmän huuhtelu.

Kd - viittaa määrään jota vähemmän nesteenvirtausjärjestelmä pyrkii ylittämään tavoiteasetuspisteen.

K-factor, K-arvo - arvo, joka viittaa mittarin läpi kulkevan materiaalin määrään. Annettu arvo viittaa materiaaliin sykäyksittäiseen määrään.

Ki - viittaa nesteenvirtauksen asetuspisteen ylitysmäärään.

Kp viittaa nopeuteen, jolla nesteenvirtaus saavuttaa asetuspisteensä.

Learn Strength, oppimisvahvuus kuinka paljon ja kuinka nopeasti otetaan käyttöön virtausnopeuden asetuspisteen ja mitatun virtausnopeuden ero, kun virtauksen hallinnan datataulukkoa päivitetään.

Manual Mode, manuaalinen tila - kun annostelu tai virtauksen hallintajärjestelmä säätää syöttöjä ilman ulkopuolista säätöä.

Minimum Material Fill Volume , materiaalin täytön vähimmäistilavuus - järjestelmä valvoo materiaalin täytön tilavuutta. E-21-hälytys laukeaa, jos vähimmäistilavuutta ei saavuteta. Käyttäjä voi asettaa materiaalin täytön tilavuuden (0–9999 cm3).

Mix Fill Push, sekoitustäytön työntö - automaattisen tyhjennyksen valinta, joka nollaa automaattisesti käyttöaikahälytyksen, jos pistooli on pistoolin huuhtelulaatikossa, ajamalla uutta sekoitettua materiaalia pistoolin läpi.

Mix Input Signal, sekoituksen tulosignaali - viittaa järjestelmän toimintatilaan, jossa järjestelmä aloittaa annostelujakson joka kerta, kun sekoituksen signaali on ”korkea”.

3A3256K 15

Käsitehakemisto

Mix, seos - kun hartsin (A) ja katalyytin (B) ristisitominen tapahtuu.

Mixed Material Fill Time, sekoitetun materiaalin täyttöaika - aika, joka kuluu sekoitetun materiaalin lataamiseen annosteluventtiileistä levittimeen/pistooliin.

Modbus/TCP - yhteyskäytäntötyyppi, jota käytetään digitaalisten I/O-signaalien välittämiseen ethernetissä.

Network Station, verkkoasema menetelmä, jolla tunnistetaan tietty yksittäinen annostelu tai virtauksen hallintajärjestelmä.

One-Point Learning, yksipisteinen oppiminen - virtauksenhallintataulukon kalibrointimenetelmä, joka käyttää määritellyn virtausnopeuden yläpuolella olevia opittuja pisteitä laskemaan väliarvoja taulukkoon matalille virtausnopeuksille lyhyillä pistoolin liipaisuajoilla.

Overdose (A, B, C), Alarm, yliannostushälytys

(A, B, C) - kun joko hartsi (A), katalyytti (B) tai ohenne

(C) syöttää liian paljon materiaalia eikä järjestelmä voi käsitellä ylimääräistä materiaalia.

Potlife time, käyttöaika - aika, jonka jälkeen aineesta tulee ruiskutuskelvotonta

Potlife Volume, käyttömäärä aineen määrä, joka vaaditaan kulkemaan seoksen imusarjan, letkun ja applikaattorin läpi, ennen kuin käyttöajan ajastin nollautuu.

Purge Drive, huuhtelun käyttövoima - huuhtelujakson aikainen käyttöjännite, enimmäismäärä 3300 mV.

V/P-säätimen vastekäyrä ei ole lineaarinen, joten voi olla tarpeellista kokeilla vastetta käyttämällä manuaalista ohitustilaa.

Purge time, tyhjennysaika vaadittu aika, jolloin kaikki seosmateriaali on suihkutettu pois järjestelmästä.

Purge Volume Alarm, huuhtelutilavuuden hälytys -

E-11-hälytys laukeaa, jos vähimmäishuuhtelutilavuutta ei saavuteta.

Purge, tyhjennys - kun kaikki seosmateriaali on suihkutettu pois järjestelmästä.

Ratio Tolerance, muuntosuhteen toleranssi muuttuva prosenttiosuus hyväksyttävästä vaihtelusta, jonka järjestelmä hyväksyy, ennen muuntosuhteen hälytystä.

Sequential Color Change, jaksottainen värin vaihtaminen - värin vaihtamisen aloituksesta alkava prosessi, jossa järjestelmä huuhtelee automaattisesti vanhan värin ja lataa uuden värin.

Sequential Dosing, jaksottainen annostelu -

Komponentteja A ja B annostellaan jaksoittain tarvittavissa määrin, jotta sekoitussuhde säilyy oikeana.

Solvent Fill, liuotusaineen täyttö aika, joka vaaditaan sekoitetun materiaalin linjan täyttämiseen liuotusaineella.

Solvent Push, liuotusaineen työntö antaa mahdollisuuden säästää sekoitettua materiaalia työntämällä sitä pistooliin liuotusaineella. Käyttö vaatii lisävarusteena saatavan liuotusainemittarin.

Solvent/3rd Purge Valve Chop Time, liuotusaineen /

3. huuhteluventtiilin sekoitusaika jokaisen liuotusaineventtiilin tai 3. huuhteluventtiilin aktivaation kesto sekoitusjakson aikana. Käyttäjä voi asettaa kestoksi 0,0-99,9 sekuntia.

Standby, valmiustila viittaa järjestelmän tilaan.

System Idle, järjestelmä valmiustilassa Tämä varoitus ilmenee, jos ProMix -laitteesta on valittu toiminnoksi ”Mix” (Sekoitus), ja järjestelmän virtausmittarin impulssin vastaanottamisesta on kulunut kaksi minuuttia.

Third Purge Valve, kolmas huuhteluventtiili - viittaa kolmen huuhteluventtiilin käyttöön huuhdeltaessa joitakin vesipohjaisia materiaaleja. Venttiilejä käytetään vedellä, ilmalla ja liuotusaineella huuhteluun.

V/P viittaa laitteeseen, joka muuttaa jännitteen (V) paineeksi (P) virtauksenhallintamoduulissa.

Valve Holdoff Maximum, venttiilin enimmäislykkäys -

Enimmäisaika, jona virtauksen nopeuden oppimista ei sallita annosteluventtiilin syklien jälkeen. Järjestelmä voi sisäisesti käyttää vähemmän aikaa kuin mitä perustuu nestemittarin sykäysvirran vakauteen.

Värin/katalyytin huuhtelu - viittaa värin tai katalyytin vaihtomoduulin ja sekoitusputken välisten linjojen huuhteluun tarvittavaan aikaan värin tai katalyytin vaihdon aikana.

16 3A3256K

Yleiskatsaus

Yleiskatsaus

Käyttö

Graco ProMix on elektroninen kaksikomponenttisten maalien annostelija. Se soveltuu erinomaisesti useimpien kaksikomponenttisten liuotusaine- ja vesipohjaisten epoksimaalien, polyuretaanien ja happokovetteisten maalien sekoittamiseen. Sitä ei voi käyttää nopeasti kuivuvien maalien kanssa (maalien, joiden käyttöaika on alle 15 minuuttia).

Voi annostella seossuhteita 0,1:1–50:1, 0,1:n askelin.

Järjestelmä säilyttää asetetun sekoitussuhteen asetettujen rajojen mukaisesti, jopa +/- 1%:n tarkkuudella materiaaleista ja käyttöolosuhteista riippuen.

• Mallit soveltuvat ilmaruiskutukseen tai ilma-avusteiseen käyttöön ja niiden kapasiteetti on enintään 3800 cm3/min.

• Värinvaihtomahdollisuuksia on saatavana matalapaineiseen (300 psi [2,1 MPa; 21 baaria]) ilmaruiskutukseen ja korkeapaineisiin (3000 psi

[21 MPa; 210 baaria]) järjestelmiin jopa

30 värinvaihtoventtiilillä ja neljällä katalyyttiventtiilillä.

HUOMAUTUS: Valinnaisia lisävarusteita on saatavilla, jotta kenttäasennuksessa voidaan käyttää 30 väriä.

Osat ja niiden toiminta

Kohdissa Taulukko 1 ja K UVA

3 näkyvät seinäkiinnitteisen järjestelmän osat ja kohdassa K UVA 5 näkyvät

RoboMix-järjestelmän osat.

Osa

EasyKey (EK)

Taulukko 1: Osien kuvaukset

Kuvaus

Järjestelmän käynnistämiseen sekä seuraamiseen, käyttöön ja valvontaan. EasyKey

-näytössä voidaan käyttää 85–250 VAC:n, 50/60 Hz:n virtaa ja muuntaa virta riittävän alhaiselle jännitteelle ja optisiksi signaaleiksi, joita muut järjestelmän osat käyttävät.

Sisältää kaikki ilmanohjaussolenoidit, virtauskytkimet ja kiinnikkeet nesteen virtausmittareille sekä nestesarjakokoonpanolle. Sen ohjaustaulu hallinnoi kaikkia annostelutoimintoja.

Seinäkiinniteinen nesteasema

(ST, ainoastaan

ADxxxx- ja

AExxxx-malleissa)

RoboMix

-nesteasema

(RS, ainoastaan

RDxxxx- ja

RExxxx-malleissa)

Nestesarja (FM)

Sisältää ilmaohjaussolenoidit, virtauskytkimet, nesteenvirtausmittarit, ja nestesarjakokoonpanon nesteen annostelun ohjausta ja valvontaa varten.

Sen ohjaustaulu hallinnoi kaikkia annostelutoimintoja.

• Paineilmakäyttöiset annosteluventtiilit komponenteille A ja B

• Huuhteluventtiilit ilma- ja liuotusainehuuhteluun

• Näyteventtiilit virtausmittarien kalibrointia ja suhdetarkistusten tekemistä varten

(Ainoastaan seinäkiinnitteinen paneeli)

• Sulkuventtiilit komponentteihin A ja B sulkemaan niiden nesteen kulku sekoituskammioon, jotta kalibrointi ja suhdetarkistukset ovat tarkkoja

(ainoastaan seinäkiinnitteinen paneeli)

• Sekoituskammio , joka sisältää esisekoituskammion ja staattisen sekoitusputken.

 Esisekoituskammio on kammio, jossa komponentit A ja B tasataan valitun suhteen mukaan ja niiden sekoitus aloitetaan.

 Staattisessa sekoitinputkessa on 24 elementtiä, jotka sekoittavat materiaalit tasaisesti esisekoituskammiosta myötäsuuntaan.

3A3256K 17

Yleiskatsaus

Taulukko 1: Osien kuvaukset

Osa

Virtausmittarit

(MA, MB, MS)

Kuvaus

Seuraavat valinnaiset virtausmittarit kuuluvat Graco:n valikoimaan:

• G3000 on yleiskäyttöinen hammaspyörämittari, jota käytetään yleensä virtausalueella 75-3800 cm

3

/min, paine enint. (0,02–1,0 gal/min.), 4000 psi

(28 MPa; 276 bar) ja viskositeetti 20–3000 senttipoisia. K-tekijä on noin

0,119 cm3/impulssi.

• G3000A on hammaspyörämittari, jota käytetään happokatalyyttinesteille. Sitä käytetään yleensä virtausalueella 75-3800 cm

3

/min, paine enint. (0,02–1,0 gal/min.),

4000 psi (28 MPa; 276 bar) ja viskositeetti 20–3000 senttipoisia. K-tekijä on noin

0,119 cm

3

/impulssi.

• G3000HR on korkearesoluutioinen versio G3000-mittarista. Sitä käytetään yleensä virtausalueella 38-1900 cm

3

/min, paine enint. (0,01–0,5 gal/min.), 4000 psi (28 MPa;

276 bar) ja viskositeetti 20–3000 senttipoisia. K-tekijä on noin 0,061 cm

3

/impulssi.

• G250 on yleismittari, jota käytetään RoboMix-järjestelmissä. Sitä käytetään yleensä virtausalueella 75-3800 cm

3

/min, paine enint. (0,02–1,0 gal/min.), 300 psi (2,1 MPa;

21 bar) ja viskositeetti 20–3000 senttipoisia. K-tekijä on noin 0,119 cm

3

/impulssi.

• G250HR on korkearesoluutioinen versio G250-mittarista, ja sitä käytetään RoboMix

-järjestelmissä. Sitä käytetään yleensä virtausalueella 38-1900 cm

3

/min, paine enint.

(0,01–0,5 gal/min.), 300 psi (2,1 MPa; 21 bar) ja viskositeetti 20–3000 senttipoisia.

K-tekijä on noin 0,061 cm

3

/impulssi.

• S3000 on hammaspyörämittari, jota käytetään yleensä nesteille, jöiden virtausalue on 38-1900 cm

3

/min, paine enint. (0,01-0,50 gal/min.), 3000 psi (21 MPa; 210 bar) ja viskositeetti 20-50 senttipoisia. K-tekijä on noin 0,021 cm

3

/impulssi.

Vaaditaan liuotusaineen työntötoiminnon käyttöön.

• Coriolis on erityismittari, jolla voidaan mitata lukuisia eri virtausnopeuksia ja viskositeetteja. Mittari on saatavilla 1/8" tai 3/8" nestekanavalla. Saat lisätietoja

Coriolis-mittarista ohjekirjasta 313599.

K-tekijä on itse asetettavissa. Käytä alhaisempaa K-tekijää alhaisemmissa virtausnopeuksissa.

 1/8 tuuman nestekanavissa aseta K-tekijäksi 0,020 tai 0,061.

 3/8 tuuman nestekanavissa aseta K-tekijäksi 0,061 tai 0,119

Valinnainen komponentti. Saatavilla värinvaihtoventtiiliryhmänä joko matala- tai korkeapainekäyttöön jopa 30 värinvaihtoventtiilillä. Jokaisessa ryhmässä on yksi lisäventtiili liuotusainetta varten, jotta nestelinja voidaan puhdistaa värinvaihtojen välillä.

Värinvaihtoventtiili

(AVC) ja värinvaihtomoduuli

(CCM)

Katalyytinvaihtoven ttiilit (BCV)

Valinnainen komponentti. Saatavilla katalyytinvaihtoventtiiliryhmänä joko matala- tai korkeapainekäyttöön jopa neljällä katalyytinvaihtoventtiilillä. Jokaisessa ryhmässä on yksi lisäventtiili liuotusainetta varten, jotta nestelinja voidaan puhdistaa katalyytinvaihtojen välillä.

Optinen kaksoiskuitukaapeli

(FO)

Nesteaseman virtajohto (PS)

Virtauksenhallinnan säätökokoonpano

(Flow Control, FC)

Happokatalyyttijärjestelmissä käytetään erilaista katalyytin vaihtoventtiiliä.

Käytetään EasyKey-näytön and seinäkiinnitteisen nesteaseman tai RoboMix-laitteen väliseen yhteysliikenteeseen.

Käytetään virran johtamiseen seinäkiinnitteiselle nesteasemalle tai RoboMix-laitteeseen.

Sisältää ilmakäyttöisen nestepaineen säätimen, nestepaineanturin, jännite-ilmanpainemuuntimen ja piirilevyn. Tämä yksikkö vastaanottaa virtauksen analogista signaalia ja ohjaa haluttua virtausnopeutta.

18 3A3256K

Yleiskatsaus

Seinäkiinnitteisen järjestelmän osat

EK ACV

CCM

PS*

BCV

FO*

ST

MA

MS

MB

BCV - happomalli

FM

* Katso ProMix -varaosien ohjekirjasta vaihtoehtoiset kaapeleiden pituudet.

K UVA 3. Seinäkiinnitteinen järjestelmä G3000-mittareilla, värin/katalyytinvaihdolla, liuotusainemittari-lisävarusteella ja virtauksenhallinnalla

FC

TI29654a

3A3256K 19

Yleiskatsaus

DVA FI DVB

MA

MB

MS

RVB

AT

APV

RVA SVA

K UVA 4. Seinälle kiinnitettävä nesteyksikkö

Selitys:

MA Aineen A mittari

DVA Komponentin A annosteluventtiili

RVA Komponentin A näyteventtiili

SVA Komponentin A sulkuventtiili

MB Aineen B mittari

DVB Komponentin B annosteluventtiili

RVB Komponentin B näyteventtiili

SVB Komponentin B sulkuventtiili

MS Liuotusainemittari (lisälaite)

SPV Liuotusaineen tyhjennysventtiili

APV Ilmahuuhteluventtiili

SM Staattinen sekoitusputki

FI Esisekoituskammio

AT Huuhteluilmaventtiilin ilmansyöttöputki

SM SVB SPV

TI12556b

20 3A3256K

RoboMix-järjestelmän osat

EK

ACV

CCM

FO*

RS

PS*

* Katso ProMix -varaosien ohjekirjasta vaihtoehtoiset kaapeleiden pituudet.

K UVA 5. RoboMix -järjestelmä värin-/katalyytinvaihdolla ja virtauksenhallinnalla

TI12552a

Yleiskatsaus

BCV

Ilmansäätimet

FC

Tyhjennysilma

RoboMix säätöilma

3A3256K 21

Yleiskatsaus

Kaapelin reitti

B-syöttö (1/4 npt)

Maadoitusruuvi

Kansi on poistettu paremman näkymän saamiseksi

Ilmalogiikka sisääntulo

A-syöttö (1/4 npt)

Ilmahuuhtelu

Liuotusaineen syöttö (1/4 npt)

A-poiston ulostulo

B-poiston ulostulo

TI12511b

MB

DVB

MA

K UVA 6: RoboMix -nesteaseman yksityiskohtaiset tiedot

DVA

22

TI12579b

3A3256K

EasyKey -näyttö ja -näppäimistö

Nestekidenäyttö

EasyKey -näyttö ja -näppäimistö

Näppäimistö

TI11630A

Navigointinäppäimet

K

UVA

7. EasyKey -näyttö ja -näppäimistö

Hälytyksen nollausnäppäin

Näyttö

Näyttää asetuksiin ja ruiskutustoimenpiteisiin liittyviä kuva- ja tekstitietoja. Taustavalo sammuu 10 minuutin kuluttua, jos näppäimiä ei paineta. Valo syttyy uudestaan minkä tahansa näppäimen painalluksesta.

HUOMAUTUS : Näppäimen painaminen valon sytyttämiseksi suorittaa myös näppäimen toiminnon.

Jos et ole varma, vaikuttaako näppäimen painaminen käynnissä olevaan toimintaan, käytä asetus- tai nuolinäppäimiä näytön valon sytyttämiseen.

Näppäimistö

Käytetään numerotietojen syöttämiseen, asetusnäyttöjen käyttämiseen, vierittämiseen näytöstä toiseen ja asetusarvojen valitsemiseen.

Asetusten arvojen antamiseen käytettyjen numeronäppäinten lisäksi EasyKey -näppäimistössä on näppäimet, joilla voi siirtyä näytön sisällä kohdasta toiseen tai näytöstä toiseen ja tallentaa antamasi arvot.

Katso Taulukko 2.

Taulukko 2: EasyKey -näppäimistön toiminnot

(katso K UVA 7)

Selite Toiminto

Setup: paina, kun haluat siirtyä

Asetus-tilaan tai poistua siitä.

Enter: jos kohdistin on valikkolaatikossa, paina Enter-näppäintä näyttääksesi valikon. Paina Enter, kun haluat tallentaa arvon, joka annetaan näppäimistön avulla tai valitaan valikosta.

Up Arrow: liiku edelliseen kenttään tai valikon kohtaan tai edelliseen näyttöön ryhmän sisällä.

Down Arrow: liiku seuraavaan kenttään tai valikon kohtaan tai seuraavaan näyttöön ryhmän sisällä.

Left Arrow: siirry edelliseen näyttöryhmään.

Right Arrow: siirry seuraavaan näyttöryhmään.

Hälytyksen nollaus: nollaa hälytyksen.

Jos näyttö ei reagoi, alusta näyttö uudelleen painamalla tätä näppäintä neljä kertaa peräkäin.

3A3256K 23

EasyKey -näyttö ja -näppäimistö

Kuituoptiikan jännityksenpäästöportti

Äänihälytys

Vaihtovirtakytkin

Päävirran käyttöportti

Maadoitusruuvi I/S-virta Gracon verkkokäyttöliittymä

Erillisen I/O-kaapelin liitosportit

TI12638a

K UVA 8. EasyKey -liitokset ja vaihtovirtakytkin

TI12657a

Vaihtovirtakytkin

Kytkee järjestelmän vaihtovirran päälle tai pois päältä.

I/S-virta

Nesteaseman virtapiiri.

Äänihälytys

Varoittaa käyttäjää hälytyksestä. Äänihälytyksen aiheuttavien hälytysten asetukset on selitetty kohdassa

Asetusnäyttö 1 , sivulla 35.

Nollaa äänihälytys painamalla hälytyksen nollaus

-näppäintä.

Käyttöajan ylityshälytys näkyy näytöllä vielä hälytyksen nollaus -näppäimen painamisen jälkeen niin kauan, kunnes riittävä määrä sekoitettua materiaalia on annosteltu, jotta vanhentunut materiaali on varmasti poistunut.

Graco -verkkokäyttöliittymäportti

Käytetään ProMix-laitteen ja tietokoneen väliseen viestintään seuraavissa tilanteissa:

 ohjelmiston päivitys

 ohjelmistoversion tarkastelu

 lataaminen

• työ- ja hälytyslokit

• materiaalinkäyttöraportti

• asetusarvot (voidaan myös siirtää tietokoneelle)

 työ-, hälytys- ja materiaalinkäyttöraporttien kuittaus

 oman kielen lataus näyttökieleksi

 tehdasasetusten palautus

 tehtaalla asetetun salasanan palautus.

Lisätietoja saa käyttöoppaasta 313386

HUOMAUTUS: Jos käytät järjestelmässäsi Graco

Gateway -yhdyskäytävä-yhdyskäytävää irrota sen kaapeli EasyKey-näytöstä ennen ProMix -ohjelmiston päivitystä.

Ethernet-liitäntä

Voit päästä toimisto- tai teollisuusverkon tietoihin käsiksi

Internetin kautta, jos asetukset ovat asianmukaiset.

Lisätietoja saa käyttöoppaasta 313386

24 3A3256K

Toimintatilanäytöt

HUOMAUTUS: Kohdassa K UVA 11 on esitetty kartta käyttötilanäytöistä. Näyttöjen yksityiskohtaiset kuvaukset ovat sitä seuraavilla sivuilla.

Käynnistysnäyttö

Kun laite käynnistetään, näytöllä näkyy Graco-logo ja ohjelmistoversio noin 5 sekunnin ajan, minkä jälkeen

näytölle tulee Tilanäyttö (katso sivu 27).

K UVA 9. Käynnistysnäyttö

Käynnistysnäytössä näkyy hetken ajan teksti

”Establishing Communication” (yhteyden muodostaminen käynnissä). Jos tämä näyttö jää päälle yli minuutin ajaksi, tarkista että nesteaseman piirilevyssä on virta päällä

(LED-valo palaa) ja että kuituoptiikkakaapeli on oikein liitetty (katso asennusohje).

HUOMAUTUS: Jos nestelevyn ohjelmistoversio ei vastaa EasyKey-näytön ohjelmistoversiota, EasyKey

-näyttö päivittää nestelevyn ja näytöllä näkyy nestelevyn ohjelmointinäyttö, kunnes päivitys on valmis.

.

K

UVA

10. Nestelevyn ohjelmointinäyttö

3A3256K

Toimintatilanäytöt

25

Toimintatilanäytöt

Paina Asetus -näppäintä siirtyäksesi Asetus-tilaan.

K UVA 11. Käyttötilanäyttöjen kartta

26

TI12802a

3A3256K

Tilanäyttö

• Käytä nuolinäppäimiä Up tai Down siirtyäksesi käyttötilanäytöltä toiselle.

Paina Asetus

Asetus-näyttöön.

1

2

3

-näppäintä siirtyäksesi tilanäytöltä

Tällä tilanäytöllä muilla näppäimillä ei ole toimintoja.

4

5

K UVA 12. Tilanäyttö

7

11

10

6

10

8

9

Kuvan K UVA 12 selitys:

1 Aktiivinen sekoitusohje: näyttää aktiivisen sekoitusohjeen.

HUOMAUTUS: Käynnistyessään laite valitsee sekoitusohjeeksi automaattisesti sekoitusohjeen 61, joka ei ole kelvollinen sekoitusohje.

2 Tavoitesuhde: aktiiviselle sekoitusohjeelle.

Ratio (suhde) voi olla 0,0:1–50,0:1, 0,1:n askelin.

3 Nykyinen suhde: sadasosina, jokaisen A- ja B-annoksen jälkeen laskettuna.

4 Käyttöajan ajastin: näyttää aineen jäljellä olevan käyttöajan minuutteina. Jos pistooleita on kaksi, myös aikoja näytetään kaksi (vain manuaaliset tai puoliautomaattiset mallit).

5 Tilapalkki: näyttää nykyisen hälytyksen tai toimintatilan (valmiustila, sekoitus, huuhtelu, sekoitusohjeen muutos tai nykyinen hälytys).

HUOMAUTUS: Jos automaattinen näppäimistö poistetaan EasyKey -näyttötaululta, tilapalkissa lukee

”Auto key not found” (automaattista näppäimistöä ei löydy”) Tämä tarkoittaa, ettei automaattinen tila ole käytettävissä.

Toimintatilanäytöt

6 Tavoitevirtausnopeus ja nykyinen virtausnopeus: ilmoitettu cm

3

/min.

7 Animointi: kun pistoolin liipaisin on painettu pohjaan, pistooli näyttää ruiskuttavan ja A- tai

B-aineen letku syttyy ja osoittaa siten, mikä annosteluventtiili on auki.

8 Nykyinen päivämäärä ja aika

9 Näytön numero ja vieritysnuolet: näyttää nykyisen näytön numeron ja ryhmän näyttöjen kokonaismäärän. Oikean reunan ylös- ja alaspäin osoittavat nuolet viittaavat vieritystoimintoon.

Joidenkin ryhmien näyttöjen kokonaismäärä voi vaihdella järjestelmän asetusvalintojen mukaan.

10 Nykyiset virtauksen hallinnan tiedot: nesteen ulostulopaine ja analogisen signaalin jännite, joita käytetään jännite-painesäätimen ohjaukseen.

Nesteen tavoitepaine näkyy, jos virtauksen hallinnan

asetukseksi Asetusnäyttö 5 -näytöllä sivulla 38

on valittu ”On: Setup” (päällä: asetukset).

11 Lukkomerkki: tarkoittaa, että Asetus-näytöt ovat

salasanasuojattuja. Katso sivu 32.

3A3256K 27

Toimintatilanäytöt

Manuaalisen ohituksen näyttö

K UVA 13. Manuaalisen ohituksen näyttö

Tämä näyttö näytetään, jos

Lisäasetusnäyttö 1

-näytöllä

(sivu 42) kohdan ”Manual Override” (manuaalinen ohitus)

asetukseksi on valittu ”On” (päällä). Siinä näkyvät aktiivinen sekoitusohje, uusi/seuraava sekoitusohje ja manuaalisen ohituksen tila.

Jos Asetusnäyttö 5 -näytöltä, sivu 38, kohdan Virtauksen

hallinta asetukseksi on valittu ”On” (päällä), tämä näyttö näyttää myös kohdat ”Flow Rate Range”, ”Flow Set

Point”, ”Flow Control Calibration (Start/Abort)” ja

”Global Flow Control Data Copy (Start/Abort)”.

Manual Override -valikko

(manuaalinen ohitus)

Tässä kentässä voit asettaa toimintatilan

EasyKey-näytössä. Paina Enter -näppäintä nähdäksesi valikon ja valitse sitten haluttu tila

(Standby/valmiustila, Mix/sekoitus, Purge/huuhtelu tai

Recipe Change / sekoitusohjeen vaihto). Katso K UVA 14.

Flow Rate Range (virtausnopeusalue)

Näyttö näyttää

Lisäasetusnäyttö 5 (katso sivu 44)

valitun virtausnopeusalueen.

Flow Set Point (virtauksen asetuspiste)

Käyttäjä voi asettaa virtauksen asetuspisteen.

Jos kohdan ”Flow Control Override” (virtauksen hallinnan ohitus) asetukseksi on valittu ”Off” (pois päältä) tai

”Pressure” (paine)

Lisäasetusnäyttö 1 sivulla 42,

virtauksen asetuspiste näkyy muodossa ”cm

3

/min”. Aseta haluttu asetuspiste alueen sisällä. Syötä haluttu asetuspiste alueen sisällä.

Jos ”Flow Control Override” -kohdan asetus on

”% Open”, virtauksen asetuspiste näkyy muodossa

”% Open”. Tämä prosenttiluku viittaa virtauksen hallinnan jännite/paine-suhteeseen, joka merkitsee nesteen virtausnopeutta. Aseta prosentiksi aluksi 35 % ja korota tarvittaessa halutun virtausnopeuden saavuttamiseksi.

Flow Control -yksikön kalibrointi

Kentässä voi kalibroida jokaisen sekoitusohjeen virtauksenhallinnan. Järjestelmän on oltava sekoitustilassa ja vastaanotettava signaalia pistoolin liipaisimesta. Paina Enter -näppäintä nähdäksesi valikon ja valitse sitten ”Start” (aloita) tai ”Abort”

(keskeytä). Katso K UVA 15.

Virtausnopeus laskee 0:aan ja nousee sitten askelittain, kunnes se saavuttaa enimmäisvirtausnopeuden.

Voit seurata edistymistä Tilanäyttö -näytöltä, sivulla 27.

Järjestelmä päivittää tiedot nykyiselle sekoitusohjeelle.

Voit kopioida nämä tiedot kaikkiin sekoitusohjeisiin

kohdassa Globaalien virtauksenhallintatietojen kopiointi , sivulla 29 annettujen ohjeiden mukaisesti.

K UVA 14. Manual Override -valikko

(manuaalinen ohitus)

28

K

UVA

15. Flow Control -yksikön kalibrointi

3A3256K

Globaalien virtauksenhallintatietojen kopiointi

Tässä kentässä voit kopioida aktiivisen sekoitusohjeiden virtauksenhallintatiedot kaikkiin sekoitusohjeisiin. Paina

Enter -näppäintä nähdäksesi valikon ja valitse sitten

”Start” (aloita) tai ”Abort” (keskeytä). Katso K UVA 16.

Toimintatilanäytöt

HUOMAUTUS: ”Grand Totals” -lukemaa (kokonaismäärä yhteensä) ei voi nollata.

Työssä käytettyjen määrien nollausnäyttö

K UVA 16. Globaali sekoitustietokopio

Kokonaismäärien näyttö

K UVA 18. Työssä käytettyjen määrien nollausnäyttö

Jos työ nollataan, työn numero kasvaa yhdellä automaattisesti.

Reset Solvent -näyttö

(liuotusaineen nollaus)

K UVA 17. Kokonaismäärien näyttö

Tällä näytöllä näkyvät työn ja täytön käytetyt määrät, käytetty kokonaismäärä ja työn numero. Käytä välilehtiä työn käytettyjen määrien nollaamiseen (Job Complete), liuotusaineen kokonaismäärän nollaamiseen (Rst

Solvent) tai siirry

Tasonhallinta-näyttö -näytölle, sivu 30.

”Job Totals” viittaa sekoitustilassa annosteltuun materiaalin määrään. Tämä on luultavasti pistoolin liipaisimen ”On”-asetuksen (päällä) aikana atomisoitua ja ruiskutettua materiaalia.

”Fill Totals” viittaa yleisesti sekoitus-täyttö-tilassa annosteltuun materiaaliin värinvaihdon tai huuhtelun jälkeen. Tämä ei luultavasti ole ruiskutettua tai atomisoitua vaan huuhtelusäiliöön annosteltua materiaalia.

”Solvent Totals” -kohta (liuotusaineen kokonaismäärä) ja ”Rst Solvent” -välilehti ovat näkyvillä vain, jos kohdan

”Solvent Monitor” (liuotusaineen valvonta) asetukseksi

on valittu ”Meter” (mittari) Asetusnäyttö 5 -näytöllä sivulla 38.

3A3256K

K UVA 19. Liuotusaineen kokonaismäärän nollausnäyttö

Näyttö kysyy, haluatko nollata liuotusaineen kokonaismäärän. Valitse ”Yes” (kyllä) tai ”No” (ei).

29

Toimintatilanäytöt

Hälytykset-näyttö

Katso K UVA 22. Jos säiliön tilavuus saavuttaa määritellyn

alarajan, EasyKey-näyttö näyttää ”Tank Level Low”

-hälytyksen (säiliö tyhjenemässä) ja kehottaa käyttäjää tekemään yhden seuraavista:

1.

Täytä säiliö hälytyksen nollaamiseksi.

2.

Jatka sekoittamista valitsemalla ”Spray 25% of Remainder” (ruiskuta 25 % jäljellä olevasta).

Jos valitset jälkimmäisen toimenpiteen, järjestelmä tuottaa uuden varoituksen, kun 25 % jäljellä olevasta ainemäärästä on sekoitettu. Täytä säiliö hälytyksen nollaamiseksi.

K UVA 20. Hälytykset-näyttö

Kahdella näytöllä näkyvät 10 viimeisintä hälytystä.

Käytä nuolinäppäimiä Up tai Down siirtyäksesi näytöltä toiselle.

Katso kohdasta Taulukko 19, sivu 131 nähdäksesi hälytyskoodien selitykset.

Tasonhallinta-näyttö

K UVA 22. Säiliö tyhjenemässä-näyttö (kuvassa säiliö A)

K UVA 21. Tasonhallinta-näyttö

Tällä näytöllä näkyy jokaisen nesteen nykyinen tilavuus.

Tällä näytöllä voit säätää nykyisiä tilavuuksia tai siirtyä tarkastelemaan käyttöä ”Usage”-välilehden (käyttö) kautta (

Kokonaismäärien näyttö -näyttö, sivu 29).

Hälytystasojen arvoja voidaan säätää käyttämällä laajennettua verkkokäyttöliittymää.

30 3A3256K

Asetustila

Asetustila

Paina Asetus -näppäintä siirtyäksesi Asetus-tilaan.

HUOMAUTUS: Kohdassa K UVA 23 on esitetty kartta Asetus-näytöistä. Näyttöjen yksityiskohtaiset kuvaukset ovat sitä seuraavilla sivuilla.

Paina Asetus -näppäintä siirtyäksesi Asetus-tilaan.

Tämä näyttö näkyy vain, jos salasana on aktivoitu.

Käytä

Lisäasetusnäytöt -näyttöjä, sivu 41 ja

Sekoitusohjeen asetusnäytöt -näyttöjä, sivu 47.

Käytä Järjestelmän asetukset-näytöt -näyttöjä, sivu 34.

Paina Asetus -näppäintä poistuaksesi Asetus-tilasta ja palataksesi Asetus-näytölle.

Tämä näyttö näkyy hetkellisesti, jos salasana on aktivoitu.

TI12784a

K

UVA

23. Asetusnäyttöjen kartta

3A3256K 31

Asetustila

Salasananäyttö

Jos salasana on aktivoitu (katso

Asetusnäyttö 1

,

sivu 35), salasananäyttö tulee näkyviin. Sinun on

annettava salasana, jotta pääset käyttämään

Asetusten aloitusnäyttö

-näyttöä. Väärän salasanan antaminen

palauttaa näytön Tilanäyttö -näytölle.

HUOMAUTUS: Jos unohdat salasanan, voit nollata salasanan käyttämällä ProMix-verkkokäyttöliittymää

(katso käyttöohjekirja 313386).

Asetusten aloitusnäyttö

K UVA 24. Salasananäyttö

HUOMAUTUS: Jos salasana on aktivoituna Setup

Locked (asetus lukittu) tulee näkyviin hetkeksi, kun olet poistunut Asetus-näytöstä ja palaamassa

Tilanäyttö -näytölle. Lukko

-merkki näkyy

Tilanäyttö -näytöllä.

K UVA 26. Asetusten aloitusnäyttö

Tämä näyttö tulee näkyviin, kun siirryt Asetus-tilaan.

Voit siirtyä siltä

Recipe and Lisäasetusnäytöt

(sivut 41-51) tai Järjestelmän asetukset-näytöt

(sivut 34-40). Paina Enter

valittuun näyttöryhmään.

-näppäintä siirtyäksesi

Näytöllä näkyvät myös ohjelmistoversiot ja eri

komponenttien internetosoitteet. Kuvassa K UVA 26

näytetyt arvot ovat vain esimerkkejä ja voivat toisia omalla näytölläsi. Katso lisätietoja kohdasta Taulukko 3.

K UVA 25. Asetus lukittu -näyttö

32 3A3256K

Asetustila

Taulukko 3: Osien ohjelmistoversiot

Osa

Näyttö

(voi erota näytety istä esimerkeistä) Kuvaus

EK (EasyKey)

FP (Nestelevy)

BC (Maalauskaapin ohjaus)

3.01.001

3.01.001

-.-

1.XX

2.XX

C1/C2

(Värinvaihtomoduulit 1 ja 2)

-.-

1.XX

2.XX

AK (Autokey-kortti) No Key

XP (XPORT)

MC (mikro-ohjain)

Axx By Cz

IP (internetosoite)

MAC (MAC-osoite)

2K-Auto

3K-Auto

V6.6.0.2

1042,0198

A30 B4 Cx

192.168.178.3

00204AAD1810

EasyKey-ohjelmistoversio.

Nestelevyn ohjelmistoversio.

Maalauskaappia ei asennettu, ei havaittu, ei käytössä.

Maalauskaapin ohjelmistoversio 1.00 tai 1.01.

Maalauskaapin ohjelmistoversio 2.XX.

Värinvaihtomoduulia 1/2 ei asennettu, ei havaittu, ei käytössä.

Värinvaihtomoduulin ohjelmistoversio 1.00 tai 1.01.

Värinvaihtomoduulin ohjelmistoversio 2.XX.

Ei AutoKey-korttia asennettu tai havaittu. Järjestelmä toimii vain manuaalisessa 2K-tilassa

2K-AutoKey-kortti havaittu. Järjestelmä voi toimia manuaalisessa

2K-tilassa, puoliautomaattisessa tai automaattisessa tilassa.

3K-AutoKey-kortti havaittu. Järjestelmä voi toimia manuaalisessa

3K-tilassa, puoliautomaattisessa tai automaattisessa tilassa.

Esimerkki XPORT-verkkomoduulin ohjelmistoversiosta. Myös muut versiot ovat hyväksyttyjä.

Esimerkki nestelevyn mikro-ohjainversiosta. Myös muut versiot ovat hyväksyttyjä.

Värinvaihtokortin venttiiliasennus. Näyttää jokaiselle osalle saatavilla oleva venttiilien määrän. Tämän asettaa järjestelmään liitettyjen värinvaihtokorttien kokoonpanokytkimet.

x

1

Koodi

-

4-30

Kuvaus

Osaa ei ole saatavilla tähän laitekokoonpanoon.

Osaa ei käytetä tämän laitekokoonpanon kanssa.

Osa saatavilla, muttei vaihtoventtiiliryhmää.

Osa saatavilla vaihtoventtiiliryhmällä.

Liuotusaineventtiilillä huuhdeltavien venttiilien lukumäärä.

Esimerkki osoitteesta EasyKey, johon on asetettu perustasoista ja laajennettua verkkokäyttöliittymäraportointia varten.

Esimerkki MAC-internetosoitteesta. Jokaisella EasyKey -näytöllä on erilainen arvo tässä formaatissa.

3A3256K 33

Asetustila

Järjestelmän asetukset-näytöt

HUOMAUTUS: Katso K UVA 27 nähdäksesi kartan

Järjestelmän asetukset-näytöt

-näytöistä. Näyttöjen yksityiskohtaiset kuvaukset ovat sitä seuraavilla sivuilla.

HUOMAUTUS: Jokainen näyttö näyttää nykyisen näytön numeron ja ryhmän näyttöjen kokonaismäärän.

K UVA 27. Järjestelmän kokoonpano- ja valintanäyttöjen kartta

34

TI12804a

3A3256K

Asetusnäyttö 1

Näytön aikakatkaisu

Valitse haluamasi näytön aikakatkaisun pituus minuutteina (0-99). Oletusarvo on 5.

Asetusnäyttö 2

Asetustila

K UVA 28. Asetusnäyttö 1

Kieli

Tässä asetetaan näyttötekstin kieli Valitse englanti

(oletus), espanja, ranska, saksa, italia, hollanti, japani

(kanji), korea, kiina (yksinkertaistettu) tai mukautettu.

HUOMAUTUS : Katso asiakirjasta 313386 ohjeet mukautetun kieliominaisuuden käyttöön muokataksesi näyttöjä tukemaan määrittämättömiä kieliä.

Salasana

Salasanaa käytetään vain Asetus-tilassa. Oletus on 0 eli salasanaa ei tarvita asetustilaan siirryttäessä. Mikäli salasanaa halutaan käyttää, syötä jokin nelinumeroinen luku 1:n ja 9999:n väliltä.

HUOMAUTUS: Kirjoita salasana muistiin ja säilytä sitä turvallisessa paikassa.

Näytön yksiköt

Valitse haluamasi näytön yksiköt:

• cm

• cm

3

3

/litra (oletus)

/gallona

Summerihälytykset

Hälytyssummerin oletusasetus on ”Potlife Only”

(vain käyttöaikahälytys), jolloin se soi vain käyttöaikahälytyksestä (E-2).

Asetus ”All Alarms” soittaa summeria jokaisesta hälytyksestä.

Asetus ”All Except Potlife” soittaa summeria jokaisesta hälytyksestä paitsi käyttöaikahälytyksestä (E2).

Tätä asetusta ei suositella, ellei käytössä ole jokin toinen aktiivinen menetelmä käyttöaikahälytyksen käsittelemiseen.

K UVA 29. Asetusnäyttö 2

Kuukausi

Syötä nykyinen kuukausi.

Päivä

Syötä nykyinen päivä.

Vuosi

Syötä nykyinen vuosi (neljä numeroa).

Aika

Syötä nykyinen aika tunteina (24 tunnin kello), minuutteina ja sekunteina. Sekunteja ei voi säätää.

Päivämäärämuoto

Valitse ”MM-DD-YYYY”, ”DD-MM-YYYY”, tai

”YYYY-MM-DD”.

3A3256K 35

Asetustila

Asetusnäyttö 3

K UVA 30. Asetusnäyttö 3

1K, 2K, 3K

Aseta arvo, joka vastaa järjestelmän suoritustason merkintää. Muun kuin asennetun järjestelmätason valitseminen johtaa rajoitettuun toimintakykyyn.

Käyttötila

HUOMAUTUS : Jos Autokey on asennettu, lisävalinnat

”Semi-Automatic” (puoliautomaattinen) ja ”Automatic”

(automaattinen) ovat saatavilla.

Valitse käyttötilan sovellus alasvetovalikosta:

”Automatic”, ”Semi-Automatic” (käyttää manuaalista ruiskutuspistoolia) tai ”Manual” (manuaalinen).

HUOMAUTUS: ProControl 1KS on myös saatavilla valinnoissa. Saat lisätietoja ProControl 1KS -ohjekirjasta

3A1080.

Poistoventtiili A

Tämä kenttä on näkyvillä vain, jos värinvaihtovaihtoehto on havaittu cc-kortilta. Valitse ”On” (päällä), jos valinnainen tyhjennysventtiili A on asennettu ja sitä halutaan käyttää.

Poistoventtiili B

Tämä kenttä on näkyvillä vain, jos katalyytinvaihtovaihtoehto on havaittu cc-kortilta, mikä tarkoittaa, että tyhjennysventtiili B on olemassa.

”On” (päällä) on ainoa asetus.

3. huuhteluventtiili

”Off” (pois päältä) on oletusasento. Jos valinnaista 3. huuhteluventtiiliä käytetään, valitse asetukseksi ”On”

(päällä).

36 3A3256K

Asetusnäyttö 4

Asetustila

Järjestelmän aikakatkaisu

Järjestelmän odotusaika ennen sen siirtymistä valmiustilaan, kun se on sekoitustilassa eikä pistoolia käytetä. Väli on 2–99 minuuttia.

K UVA 31. Asetusnäyttö 4

Annosteluaikahälytys

Syötä annosteluaika (1–99 sekuntia).

Tämä on annoksen ilmestymiselle annettava aika ennen kuin annosteluaikahälytys laukeaa.

Annoskoko

Valitse annoksen kokonaiskoko (cm

3

) alasvetovalikosta:

100, 50, 25, 10, tai valitse DD, jos haluat laittaa

dynaamisen annostelun päälle. Katso sivu 100.

Katso myös K UVA 32 ja K UVA 33.

Esimerkki:

Kokonaisannosmäärälle 50 cm

3 annoskoko on 40 cm

3

suhteella 4,0:1, aineen A

ja aineen B annoskoko on 10 cm

3

.

HUOMAUTUS: Kasvata annoskokoa sovelluksissa, joissa on suuremmat virtausnopeudet tai laajemmat suhteet. Pienennä annoskokoa paremman seoksen aikaansaamiseksi alhaisen virtauksen olosuhteissa.

Pistoolien lukumäärä

Tätä kenttää voi muuttaa vain, jos käyttötilaksi on asetettu ”Manual” tai ”Semi-Automatic”

Asetusnäyttö 3 -näytöllä, sivu 36. Syötä

ruiskutuspistoolien lukumäärä (1 tai 2).

HUOMAUTUS: Automaattisessa tilassa pistooleita voi olla vain 1. Tässä näytetty arvo on vain tiedoksi eikä sitä voi valita.

Pistoolin huuhtelusäiliö

HUOMAUTUS : Tämä kenttä näytetään vain, jos järjestelmää käytetään manuaalisessa tai puoliautomaattisessa tilassa. Anna pistoolin huuhtelusäiliöiden lukumäärä (Off, 1 tai 2).

On suositeltavaa, että kaksipistooliseen järjestelmään asennetaan kaksi pistoolin huuhtelusäiliötä värin vaihtamisen ja huuhtelun helpottamiseksi.

K UVA 32. Asetusnäyttö 4, dynaaminen annostelu valittuna

K UVA 33. Asetusnäyttö 4, dynaamisen annostelun asetustila valittuna

DD Setup Mode (DD-asetustila)

Valitsemalla kohdan ”Dose Size” (annoskoko) asetukseksi ”DD” näkyviin tulee ”Dynamic Dosing Setup

Mode” -kenttä (dynaamisen annostelun asetustila).

Valinta ”On” (päällä) ottaa käyttöön asetustilan ja

”Off” (pois päältä) ottaa sen pois käytöstä. Sivulta 101 saat lisätietoja.

Pistoolin huuhtelusäiliö, manuaalinen tai puoliautomaattinen tila

Tämä kenttä näkyy vain, jos käyttötilaksi on asetettu

”Manual” tai ”Semi-Automatic”

Asetusnäyttö 3

-näytöllä,

sivu 36. Anna pistoolin huuhtelusäiliöiden lukumäärä

(Off, 1 tai 2).

3A3256K 37

Asetustila

Asetusnäyttö 5 Asetusnäyttö 6

K UVA 34. Asetusnäyttö 5 K UVA 35. Asetusnäyttö 6

(automaattinen tila näkyvillä)

Virtauksen ohjaus

Tämä kenttä näkyy vain, jos käyttötilaksi on asetettu

”Automatic” Asetusnäyttö 3 -sivulla, sivu 36. Valitse ”On”

(päällä), ”Off” (pois päältä) tai ”On: Setup” (päällä: asetukset).

Jos asetus on ”On”

Lisäasetusnäyttö 5 -näyttö, sivu 44

ja

Lisäasetusnäyttö 6 -näyttö, sivu 45 lisätään.

Jos asetus on ”On: Setup” Lisäasetusnäyttö 5

-näyttö,

sivu 44 ja

Lisäasetusnäyttö 6 -näyttö, sivu 45, ja

Lisäasetusnäyttö 7 -näyttö, sivu 45 lisätään.

Erikoistuotot

Valitse erikoistuotot (0–4 tai 3 + GFB on #4). Valinta ”0” poistaa erikoistuotot käytöstä. Jos valittuna on vaihtoehto

”3 + GFB on #4”, muita kolmea erikoistuottoa (1–3) voidaan käyttää käyttäjän määrittelemiin toimintoihin ja erikoistuotto #4 -asetukset toistavat pistoolin huuhtelusäiliölle määritellyt asetukset.

Jokaisella tuotolla on kaksi eri aloitusaikaa ja kestoa, jotka on määritelty sekoitusohjeen asetusnäytöllä

(”Flush and Fill Input” -kohdan asetus on ”Recipe”

Valinnat-näyttö 1 -näytöllä, sivu 39),tai laajennetut

asetukset -näytöllä (”Flush and Fill Input”

Valinnat-näyttö 1 -näytöllä, sivu 39).

HUOMAUTUS : Järjestelmän käynnistyessä erikoistuottojen aktivointiin voi kulua 1/4 sekunti.

Solvent Monitor (liuotusainemittari)

Valitse liuotusainemittarin asetus (”Off” – pois päältä,

”Flow Switch” – virtauskytkin, tai ”Meter” – mittari).

Web Browser IP (verkkoselaimen IP)

Verkkoselaimen IP-osoitteen oletusetuliite on

192.168.178.__ Anna yksilöllinen numero jokaiselle

EasyKey-näytöllesi (1–99) ja syötä se tähän.

Virtauksen asetuslähde

Tämä kenttä näkyy vain, jos käyttötilaksi on asetettu

”Automatic”

Asetusnäyttö 3 -näytöllä, sivu 36

ja ”Flow Control” -kohdan asetus on ”On”

Asetusnäyttö 5 -näytöllä, sivu 38. Valitse ”Discrete”

(erillinen) tai ”Network” (verkko).

Annostelu

Valitse ”Discrete” (erillinen) tai ”Network” (verkko).

Gun 1 Trigger (pistoolin 1 liipaisin)

Valitse ”Discrete”, ”Network” tai ”AFS 1”, jos käyttötilaksi on asetettu ”Automatic” tai ”Semi-Automatic”

Asetusnäyttö 3 -näytöllä, sivu 36.

Pistoolin 2 liipaisin

Näyttää AFS:än, jos pistoolien lukumääräksi on asetettu

”2” Asetusnäyttö 4 -näytöllä, sivu 37.

Control Network ID (hallintaverkon tunnus)

Käytetään Graco Gateway

-yhdyskäytävä-verkkojärjestelmään. Katso lisätietoja

Graco Gateway -yhdyskäytävä-ohjekirjasta 312785.

38 3A3256K

Valinnat-näytöt

HUOMAUTUS: Katso K UVA 27 sivulla 34 nähdäksesi kartan

Valinnat-näytöt -näytöistä. Näyttöjen

yksityiskohtaiset kuvaukset ovat sitä seuraavilla sivuilla.

HUOMAUTUS: Jokainen näyttö näyttää nykyisen näytön numeron ja ryhmän näyttöjen kokonaismäärän.

Valinnat-näyttö 1

Materiaalin vähimmäistäytön tilavuus

Anna arvo välillä 0–9999 cm

3

.

Varmistusnäyttö

Asetustila

K UVA 36. Valinnat-näyttö 1

Huuhtelun tilavuuden tarkistus

Tämä kenttä näkyy vain, jos liuotusaineen valvonnaksi on asetettu ”Meter”

Asetusnäyttö 5 -näytöllä, sivu 38.

Jos asetus on ”On”, vähimmäishuuhtelutilavuus tulee

näkyviin Sekoitusohjeen asetusnäyttö 2

-näytöllä,

sivu 48.

Huuhtelun ja täytön syötöt

Jos asetuksena on ”Global” (globaali), väri-/katalyyttihuuhtelu ja väri-/katalyyttitäyttö lisätään

Lisäasetusnäyttö 1 -näytölle, sivu 42.

Lisäasetusnäyttö

2

ja 3

tulevat näkyviin. Katso sivut 43-46.

Jos asetuksena on ”Recipe” (sekoitusohje), väri-/ katalyyttihuuhtelu ja väri-/katalyyttitäyttö lisätään

Sekoitusohjeen asetusnäyttö 2 -näytölle, sivu 48.

Sekoitusohjeen asetusnäyttö 3, 4, ja 7

tulevat näkyviin.

Katso sivut 49-51.

K-factor Input (K-tekijän syöttö)

Globaali tila on käytännöllinen silloin, kun materiaalin ominaisuudet, huuhtelu- ja täyttöominaisuudet tai K-tekijät ovat samat kaikille järjestelmän käyttämille materiaaleille.

Jos asetus on ”Global” (globaali)

Lisäasetusnäyttö 4 näyttö, sivu 44 tulee näkyviin.

Jos asetus on ”Recipe” (sekoitusohje),

Sekoitusohjeen asetusnäyttö 5 -näyttö, sivu 50 tulee näkyviin.

K UVA 37. Varmistusnäyttö

Varmistus

Tämä näyttö tulee näkyviin, jos huuhtelun ja täytön syöttö tai K-tekijän syöttö muutetaan asetuksesta ”Recipe”

asetukseen ”Global” Valinnat-näyttö 1 -näytöllä.

3A3256K 39

Asetustila

Valinnat-näyttö 2

K UVA 38. Valinnat-näyttö 2

External Color Change (ulkoinen värinvaihto)

Jos asetuksena on ”Off” (pois päältä), Color/Catalyst Purge

Time (värin/katalyytin huuhteluaika) ja Color/Catalyst Fill

Time (värin/katalyytin täyttöaika) näkyvät

Lisäasetusnäyttö 1

-näytöllä, sivu 42 tai Sekoitusohjeen asetusnäyttö 2 -näytöllä, sivu 48 (riippuen siitä, onko

huuhtelun ja täytön asetuksena ”Global” vai ”Recipe”).

Jos asetuksena on ”On” (päällä), näitä kenttiä ei näytetä näytöillä.

Automaattinen tyhjennys

Jos automaattista tyhjennysominaisuutta käytetään, valitse asetukseksi ”On” (päällä). Kun automaattinen tyhjennys on otettu käyttöön, pistoolin huuhtelusäiliö on käytössä ja käyttöajan hälytys on aktiivinen 2 minuutin ajan. Järjestelmä huuhtoo automaattisesti vanhan materiaalin pois.

Tämä ominaisuus on saatavilla vain puoliautomaattisiin malleihin, joihin on asennettu pistoolin huuhtelusäiliö.

Virtausnopeuden valvonta

Tämä kenttä näkyy vain, jos Flow Control -kentän asetukseksi on valittu ”Off”

Asetusnäyttö 5

-näytöllä,

sivu 38.

Jos asetus on ”On” (päällä)” Sekoitusohjeen asetusnäyttö 6 -näytöllä sivu 50 tulee näkyviin.

Sillä voi asettaa virtauksen ylä- ja alarajat.

Jos asetus on ”Off” (pois päältä) virtausnopeuden valvonta otetaan pois käytöstä eikä

Sekoitusohjeen asetusnäyttö 6 sivu 50 tule näkyviin.

Liuotusainetyönnön käyttöönotto

HUOMAUTUS : Katso lisätietoja kohdasta

Solvent

Push-toiminto , sivu 114.

Ottaaksesi liuotusainetyöntöominaisuuden käyttöön valitse ”Solvent” (liuotusaine) tai ”3rd Valve” (3. venttiili)

(saatavilla, jos ”3. huuhteluventtiili” Asetusnäyttö 3

-kentän asetukseksi, sivu 36, on valittu ”On”).

40

Ota liuotusainetyöntöominaisuus pois käytöstä valitsemalla asetukseksi ”Off” (pois päältä).

Sekoituksen jälkeinen B-huuhteluventtiilien nupit

HUOMAUTUS : Tätä käytetään sekoitussyklin erottamiseen viimeisestä huuhtelusyklistä, jotta voidaan välttää reaktio-ongelmat, kun työskennellään tietyntyyppisten materiaalien kanssa.

Valinnainen B-huuhteluventtiilin 2 sekunnin purkaustoiminto (2 s B) esisekoituskammioon sekoitussyklin jälkeen.

Katso Värinvaihtojaksot , sivu 117 nähdäksesi

värinmuutoskaaviot ja ajoitustiedot.

3A3256K

Asetustila

Lisäasetusnäytöt

HUOMAUTUS: Katso K UVA

39 nähdäksesi kartan Lisäasetusnäytöt -näytöistä. Näyttöjen yksityiskohtaiset kuvaukset

ovat sitä seuraavilla sivuilla.

Lisäasetusnäytöt 2, 3, 4 ja 10 tulevat näkyviin

Valinta-näytöillä 1 ja 2 tehdyistä valinnoista riippuen. Näytöt 5 ja 6 tulevat näkyviin vain, jos

”Flow Control” -kentän asetukseksi on valittu

”On” näytöllä 5. Näytöt 5, 6 ja 7 tulevat näkyviin vain, jos ”Flow Control” -kentän asetukseksi on valittu ”On”. Setup” Asetusnäytöllä 5.

TI12805b

K UVA 39. Advanced Setup -näyttöjen (lisäasetukset) kartta

3A3256K 41

Asetustila

HUOMAUTUS: Jokainen näyttö näyttää nykyisen näytön numeron ja ryhmän näyttöjen kokonaismäärän. Näyttöjen kokonaismäärä ja jokaisella näytöllä näkyvien kenttien määrä voi vaihdella riippuen näytöillä

Järjestelmän asetukset-näytöt

ja Valinnat-näytöt

tehdyistä valinnoista. Lisäasetusnäyttöjen otsikossa on merkintä

”Global” (globaali), kun huuhtelu ja täyttö Valinnat-näyttö

1

-

näytöllä, sivu 39 asetuksena on “Global”.

Lisäasetusnäyttö 1

Manuaalinen ohitus

Tämä kenttä näkyy vain, jos käyttötilaksi on asetettu

”Automatic” tai ”Semi-Automatic”

Asetusnäyttö 3 -näytöllä, sivu 36. Valitse asetukseksi

”On: EK”, jos haluat ohittaa kaiken ulkopuolisen hallinnan käyttämällä manuaalisen ohituksen ”Flow Set Point”

-asetusta (virtauksen asetuspiste) virtausnopeuden säätämiseen. Valitse asetukseksi ”On: EXT”, jos haluat käyttää ”Flow Set Source” -kenttää näytöllä

Asetusnäyttö 6 , sivu 38 sen määrittämiseen

asetetaanko virtausnopeus erillisestä vai verkkosyötöstä.

Jos tämä valitaan

Manuaalisen ohituksen näyttö -näyttö

(sivu 28) tulee näkyviin ja ”Flow Control Override” -kenttä

(virtauksen hallinnan ohitus) ilmestyy (katso kuva yllä).

Pistoolin 1/2 käyttöaikatilavuus

Syötä käyttöaikatilavuus (1–1999 cm

3

) kummallekin pistoolille. Tämä on materiaalin määrä, jonka täytyy kulkea sekoitusputken, letkun ja levittimen/pistoolin läpi ennen kuin käyttöaika-ajastin nollautuu.

Määritä aineen käyttöajan likimääräinen tilavuus (PLV) kuutiosenttimetreinä (cm³) seuraavien tietojen avulla:

K UVA 40. Lisäasetusnäyttö 1

Virtauksenhallinnan ohitus

Tämä kenttä näkyy vain, jos ”Flow Control” -kentän asetukseksi on valittu ”On”

Asetusnäyttö 5

-näytöllä,

sivu 38. Tehdyt valinnat vaikuttavat näyttöön

Manuaalisen ohituksen näyttö sivu 28.

Valitse haluttu asetus alla määritellyn mukaisesti:

Valintasi

Pois

% Open

(avoin %)

Paine

ExtSP

Kuvaus

Normaali toiminta

Flow Control -säädin avautuu syötetyn prosenttiluvun mukaisesti.

Flow Control -säädin avautuu kalibroidun paineen ohjaamana.

Ulkoinen asetuspiste. Säätimen ulostulojännite on asetettu täysitehoiseen prosenttilukuun.

Vaihteluväli on 0–10000, jonka vastaavuus on 0–100,00%.

Tälle asetukselle käytetty rekisteri on setup.RegManualPercent osoitteessa 40120.

Letkun sisähalkaisija

(tuumaa)

3/16

1/4

3/8

Tilavuus

(cm

3

/jalkaa)*

5,43

9,648

21,71

Esisekoituskammion ja sekoittimen tilavuus = 75 cm³

Ruiskutuspistoolin tilavuus = 20 cm³

(Letkun tilavuus* x letkun pituus jalkoina) + 75 + 20 =

PLV

Värin/katalyytin huuhtelu

Tämä kenttä tulee näkyviin, jos järjestelmässä on värinvaihtomoduuli ja ”Flush and Fill Input”

-kentän asetukseksi on valittu ”Global” Valinnat-näyttö 1 näytöllä, sivu 39. Syötä huuhteluaika (0–99 sekuntia).

Se viittaa aikaan, joka vaaditaan linjojen huuhtelun väri- tai katalyyttimoduulin ja annosteluventtiilin tai tyhjennysventtiilin välillä.

Color/Catalyst Fill (värin/katalyytin täyttö)

Tämä kenttä tulee näkyviin, jos järjestelmässä on värinvaihtomoduuli ja ”Flush and Fill Input” -kentän asetukseksi on valittu ”Global”

Valinnat-näyttö 1 näytöllä, sivu 39. Syötä täyttöaika (0–99 sekuntia).

Se viittaa aikaan, joka vaaditaan linjojen täyttöön väri- tai katalyyttimoduulin ja annosteluventtiilin tai tyhjennysventtiilin välillä.

42 3A3256K

Lisäasetusnäyttö 3

Asetustila

Lisäasetusnäyttö 2

K UVA

41. Lisäasetusnäyttö 2

K UVA 42. Lisäasetusnäyttö 3

Tämä näyttö tulee näkyviin, jos ”Flush and Fill

Input” -kentän asetukseksi on valittu ”Global”

Valinnat-näyttö 1 -näytöllä, sivu 39.

Ensimmäisen huuhtelun lähde

Valitse ”Air” (ilma), ”Solvent” (liuotusaine) tai ”3rd Flush

Valve” (3. huuhteluventtiili, saatavilla vain, jos ”3rd Flush

Valve” -kentän asetukseksi on valittu ”On”

Asetusnäyttö 3 -näytöllä, sivu 36).

Sekoituksen tyyppi

Valitse ”Air/Solvent” (ilma/liuotusaine) tai ”Air/3rd Flush

Valve” (ilma / 3. huuhteluventtiili), (saatavilla vain, jos

”3rd Flush Valve” -kentän asetukseksi on valittu ”On”

Asetusnäyttö 3 -näytöllä, sivu 36). Tämä viittaa

prosessiin, jossa ilmaa ja liuotusainetta (tai ilmaa ja 3. huuhteluventtiilin nestettä) sekoitetaan toisiinsa huuhtelusyklin aikana linjojen puhdistamiseksi ja liuotusaineen käytön vähentämiseksi.

Viimeisen huuhtelun lähde

Valitse ”Air” (ilma), ”Solvent” (liuotusaine) tai ”3rd Flush

Valve” (3. huuhteluventtiili, saatavilla vain, jos ”3rd Flush

Valve” -kentän asetukseksi on valittu ”On”

Asetusnäyttö 3 -näytöllä, sivu 36).

Ilman sekoituksen aika

Syötä ilman sekoitusaika (0,0–99,9 sekuntia).

Liuotusaineen sekoitusaika / 3. huuhteluventtiilin sekoitusaika

Syötä liuotusaineen tai 3. huuhteluventtiilin sekoitusaika

(0,0–99,9 sekuntia).

Tämä näyttö tulee näkyviin, jos ”Flush and Fill

Input” -kentän asetukseksi on valittu ”Global”

Valinnat-näyttö 1 -näytöllä, sivu 39.

Jos pistoolien lukumääräksi on valittu 2

Asetusnäyttö 4 ,-näytöllä, sivu 37, tällä näytöllä

näkyy sarake ”Gun 2” (pistooli 2).

Ensimmäisen huuhtelun aika

Syötä ensimmäisen huuhtelun aika (0–999 sekuntia).

Total Chop Time (kokonaissekoituksen aika)

Syötä kokonaissekoitusaika (0–999 sekuntia).

Viimeisen huuhtelun aika

Syötä viimeisen huuhtelun aika (0–999 sekuntia).

Sekoitetun materiaalin täyttöaika

Syötä sekoitetun materiaalin täyttöaika (0–999 sekuntia).

Tämä viittaa aikaan, joka kuluu sekoitetun materiaalin lataamiseen annosteluventtiileistä levittimeen/pistooliin.

3A3256K 43

Asetustila

Lisäasetusnäyttö 4 Lisäasetusnäyttö 5

K UVA 43. Lisäasetusnäyttö 4

K UVA 44. Lisäasetusnäyttö 5 (automaattinen tila ainoastaan virtauksen hallinnassa)

Tämä näyttö tulee näkyviin, jos ”K-factor

Input” -kentän asetukseksi on valittu ”Global”

Valinnat-näyttö 1 -näytöllä, sivu 39.

K-tekijä A-mittari

Syötä k-tekijä (cm

3

/pulssi) virtausmittarille A. Tämä on pulssin aikana (sähköinen pulssisignaali) virtausmittarin läpi kulkevan materiaalin määrä.

K-tekijä B-mittari

Syötä k-tekijä (cm

3

/pulssi) virtausmittarille B.

K-tekijä liuotusainemittari

Tämä kenttä näkyy vain, jos ”Solvent Monitor”

Asetusnäyttö 5 -kentän, sivu 38, asetukseksi

on valittu “Meter.” Syötä k-tekijä (cm

3

/pulssi) liuotusainevirtausmittarille.

Tämä näyttö tulee näkyviin, jos ”Flow Control”

-kentän asetukseksi on valittu joko ”On” tai ”On: asetus”

Asetusnäyttö 5 -näytöllä, sivu 38.

Alue

Syötä virtausnopeuden alue (0–300, 0–600 tai 0–1200).

Tämä määrittelee virtauksenhallinnan PID-silmukan resoluution.

Toleranssi

Anna virtausnopeuden toleranssi (1–99%). Tämä on hyväksytyn vaihtelun prosenttiluku, jonka järjestelmä sallii ennen virtausnopeuden hälytyksen antamista.

Hälytysaika

Syötä virtausnopeuden hälytysaika (1–99 sekuntia).

Ki

Anna virtausnopeuden Ki (virtauksenhallinnan

PID-silmukan sisäinen arvo). Tuotonhallinnan määrä, joka perustuu komentopaineen ja mitatun paineen väliseen kertymävirheeseen skaalattuna lähtömuuntimelle.

Kp

Anna virtausnopeuden Kp (virtauksenhallinnan

PID-silmukan suhteellinen arvo). Tuotonhallinnan määrä, joka perustuu komentopaineen ja mitatun paineen väliseen hetkelliseen virheeseen skaalattuna lähtömuuntimelle.

Kd

Anna virtausnopeuden Kd (virtauksenhallinnan

PID-silmukan derivointiarvo). Tuotonhallinnan määrä, joka perustuu komentopaineen ja mitatun paineen välisen virheen muutokseen skaalattuna lähtömuuntimelle.

44 3A3256K

Lisäasetusnäyttö 7

Asetustila

Lisäasetusnäyttö 6

K UVA 45. Lisäasetusnäyttö 6

K UVA 46. Lisäasetusnäyttö 7

Tämä näyttö tulee näkyviin, jos ”Flow Control” -kentän asetukseksi on valittu joko ”On” tai ”On: asetus”

Asetusnäyttö 5 -näytöllä, sivu 38.

Nopean oppimisen kynnysarvo

Virtauksenhallinta käy painetilassa tätä arvoa pienemmillä virtauksen asetuspisteillä. Jos asetuspiste on sama tai suurempi kuin tämä arvo, tehdään lineaarinen kalibrointi (0, 0):sta siihen pisteeseen.

Oppimisen vahvuus

Tämä säätää sitä, kuinka paljon virtauksen virhesignaalia käytetään, kun säädetään Paine-virtaus-käyrää. Sen tavoitteena on aina sama virtaus. Koska virtauksenhallinta pyrkii kuormittamaan, raportoitu virtausnopeus voi vaihdella. Jos materiaali on kuitenkin tasalaatuista ja paine on tasainen, varsinainen virtaus on oikein.

Nollapaineen poikkeama

Nollapaineen kalibroinnin säätö paineanturille.

Käytetään pääasiassa painetilan tarkan virtausnopeuden laskemiseen. Tämä lisätään painelukemaan siten, että negatiivinen arvo nolla positiivisen poikkeaman.

Pressure intercept (paineen leikkaus)

Paine-virtaus-käyrän paineakselin leikkaus, jotta käyrän jyrkkyys täsmäisi varsinaisen vasteen kanssa.

Tämä näyttö näkyy vain, jos ”Flow Control” -kentän

asetukseksi on valittu ”On” Asetusnäyttö 5 -näytöllä, sivu 38.

Command holdoff (komennon lykkäys)

Oppimisen tyhjennysaika asetuspisteen komentomuutoksen jälkeen. Tämän intervallin aikana virtauksen oppiminen sammutetaan. Aikaa voidaan vähentää järjestelmissä, joissa on enimmäispaineen asetuspisteet ovat alle kaksinkertaiset vähimmäispaineen asetuspisteisiin nähden. Aikaa saatetaan joutua lisäämään järjestelmissä, joissa paineen vaihtelut ovat suurempia.

Gun trigger holdoff (pistoolin liipaisinlukko)

Oppimisen tyhjennysaika pistoolin liipaisimen avaamisen jälkeen. Tämän intervallin aikana virtauksen oppiminen sammutetaan. Aikaa voidaan vähentää korkeapaineisissa järjestelmissä. Aikaa saatetaan joutua lisäämään matalapaineisissa järjestelmissä.

GT-Off drive time (Liipaisimen kiinniolon paineviive)

Aika paineen ajamiseen, kun pistoolin liipaisin on pois päältä.

GT-Off target rise (Liipaisimen kiinniolon lisäaika)

Säädettävä lisäpaine, joka perustuu virtausnopeuden asetuspisteeseen, kun pistooli on kiinni. Tämän ansiosta järjestelmä on lähellä tavoitepainetta, kun pistooli avataan.

Purge drive (huuhtelun käyttövoima)

Huuhtelujakson aikainen lähtökäyttö. Maksimi 3300 mV.

Valve holdoff maximum (venttiilin enimmäislykkäys)

Annosteluventtiilin vaihtamisen jälkeinen oppimisen maksimiestoaika. Tätä säädetään sen perusteella, kuinka paljon oppimista annoksen vaihto on vaatinut tähän enimmäisarvoon saakka.

3A3256K 45

Asetustila

Lisäasetusnäyttö 8 Lisäasetusnäyttö 10

K UVA 49. Lisäasetusnäyttö 10

K UVA 47. Lisäasetusnäyttö 8

Tämä näyttö näyttää digitaalisten tulojen ja lähtöjen sekä virtauksenhallinnan jännitesyötön tilan. Jos laatikko on tummennettu, tulo on aktiivinen. Jos ei, tulo ei ole päällä.

Katso sivut 59–61 saadaksesi lisätietoa tuloista ja

lähdöistä.

Lisäasetusnäyttö 9

K

UVA

48. Lisäasetusnäyttö 9

Tämä näyttö näyttää digitaalisten tulojen ja lähtöjen tilan.

Jos laatikko on tummennettu, tulo on aktiivinen. Jos ei,

tulo ei ole päällä. Katso sivut 59–61 saadaksesi lisätietoa

tuloista ja lähdöistä.

Tämä näyttö näkyy vain, jos ”Flush and Fill Input” -kentän asetukseksi on valittu ”Global”

Valinnat-näyttö 1 näytöllä, sivu 39

ja Special Outputs asetus on 1, 2, 3, 4, tai 3 + GFB on #4 in

Asetusnäyttö 5 -näytöllä, sivu 38.

I/O-kortissa on neljä ohjelmoitavaa lähtöä.

HUOMAUTUS : Jos ”3 + GFB on #4” on valittu, tämä näyttö näyttää vain ”Special”-sarakkeet 1, 2, ja 3.

Saraketta 4 ei näytetä, sillä tämä lähtö olettaa, että voimassa ovat samat asetukset kuin pistoolin huuhtelusäiliölle 1.

On-Purge

Huuhtelusyklin alkamisen viive ennen erikoislähdön kytkeytymistä päälle.

Pituus

Erikoislähdön aktiivisuuden kesto huuhtelusyklin aikana.

On-Fill

Täyttösyklin alkamisen viive ennen erikoislähdön kytkeytymistä päälle.

Pituus

Erikoislähdön aktiivisuuden kesto täyttösyklin aikana.

46 3A3256K

Asetustila

Sekoitusohjeen asetusnäytöt

HUOMAUTUS: Katso K UVA 50 nähdäksesi kartan sekoitusohje-näytöistä. Näyttöjen yksityiskohtaiset kuvaukset ovat sitä seuraavilla sivuilla.

Sekoitusohje 0 -näytöt

K UVA 50: Sekoitusohjenäyttöjen kartta

3A3256K

Sekoitusohjenäytöt 3, 4, 5, 6 ja 7 tulevat näkyviin

Valinta-näytöillä 1 ja 2 tehdyistä valinnoista riippuen.

TI12806a

47

Asetustila

HUOMAUTUS: Jokainen näyttö näyttää nykyisen näytön numeron ja ryhmän näyttöjen kokonaismäärän. Näyttöjen kokonaismäärä ja jokaisella näytöllä näkyvien kenttien määrä voi vaihdella riippuen näytöillä

Järjestelmän asetukset-näytöt

ja Valinnat-näytöt

tehdyistä valinnoista.

Sekoitusohjeen asetusnäyttö 1

Sekoitusohjeen asetusnäyttö 2

K UVA 51. Sekoitusohjeen asetusnäyttö 1

Suhde

Syötä aineen A suhde aineeseen B (0,0:1–50:1).

Suhdeluku 0,0:1 aktivoi ainoastaan A-aineen

1K-toimintoon.

Muuntosuhteen toleranssi

Anna suhteen toleranssi (1–99 %). Tämä viittaa järjestelmän sallimaan prosentuaaliseen vaihteluun ennen suhdehälytyksen antamista.

Color Valve (aineen A venttiili / väriventtiili, jos käytössä)

Tämä kenttä on näkyvillä vain, jos järjestelmässä on värinvaihtomoduuli. Anna väriventtiilin numero (1–30).

Catalyst Valve (aineen B venttiili / katalyyttiventtiili, jos käytössä)

Tämä kenttä on näkyvillä vain, jos järjestelmässä on värinvaihtomoduuli. Anna katalyyttiventtiilin numero

(1–4).

K UVA 52. Sekoitusohjeen asetusnäyttö 2

Minimum Flush Volume (huuhtelun vähimmäistilavuus)

Tämä kenttä näkyy vain, jos ”Flush Volume Check”

-kentän asetukseksi on valittu ”On”

Valinnat-näyttö 1 näytöllä, sivu 39. Syötä vähimmäishuutelutilavuus (0–

9999 cm

3

). Tämä toiminto otetaan pois käytöstä syöttämällä arvoksi 0.

Käyttöaika

Anna käyttöaika (0 - 999 minuuttia). Tämä toiminto otetaan pois käytöstä syöttämällä arvoksi 0.

Värin/katalyytin huuhtelu

Tämä kenttä tulee näkyviin, jos järjestelmässä on värinvaihtomoduuli ja ”Flush and Fill Input” -kentän

asetukseksi on valittu ”Recipe” Valinnat-näyttö 1

-

näytöllä, sivu 39. Syötä huuhteluaika (0–99 sekuntia).

Se viittaa aikaan, joka vaaditaan linjojen huuhtelun väri- tai katalyyttimoduulin ja annosteluventtiilin tai tyhjennysventtiilin välillä.

Color/Catalyst Fill (värin/katalyytin täyttö)

Tämä kenttä tulee näkyviin, jos järjestelmässä on värinvaihtomoduuli ja ”Flush and Fill Input” -kentän

asetukseksi on valittu ”Recipe” Valinnat-näyttö 1

-

näytöllä, sivu 39. Syötä täyttöaika (0–99 sekuntia).

Se viittaa aikaan, joka vaaditaan linjojen täyttöön väri- tai katalyyttimoduulin ja annosteluventtiilin tai tyhjennysventtiilin välillä.

48 3A3256K

Sekoitusohjeen asetusnäyttö 3 Sekoitusohjeen asetusnäyttö 4

Asetustila

K UVA 53. Sekoitusohjeen asetusnäyttö 3 K UVA 54. Sekoitusohjeen asetusnäyttö 4

Tämä näyttö tulee näkyviin, jos ”Flush and Fill

Input” -kentän asetukseksi on valittu ”Recipe”

Valinnat-näyttö 1 -näytöllä, sivu 39.

Ensimmäisen huuhtelun lähde

Valitse ”Air” (ilma), ”Solvent” (liuotusaine) tai ”3rd Flush

Valve” (3. huuhteluventtiili, saatavilla vain, jos ”3rd Flush

Valve” -kentän asetukseksi on valittu ”On”

Asetusnäyttö 3 -näytöllä, sivu 36).

Sekoituksen tyyppi

Valitse ”Air/Solvent” (ilma/liuotusaine) tai ”Air/3rd Flush

Valve” (ilma / 3. huuhteluventtiili), (saatavilla vain, jos

”3rd Flush Valve” -kentän asetukseksi on valittu ”On”

Asetusnäyttö 3 -näytöllä, sivu 36). Tämä viittaa

prosessiin, jossa ilmaa ja liuotusainetta (tai ilmaa ja 3. huuhteluventtiilin nestettä) sekoitetaan toisiinsa huuhtelusyklin aikana linjojen puhdistamiseksi ja liuotusaineen käytön vähentämiseksi.

Viimeisen huuhtelun lähde

Valitse ”Air” (ilma), ”Solvent” (liuotusaine) tai ”3rd Flush

Valve” (3. huuhteluventtiili, saatavilla vain, jos ”3rd Flush

Valve” -kentän asetukseksi on valittu ”On”

Asetusnäyttö 3 -näytöllä, sivu 36).

Ilman sekoituksen aika

Syötä ilman sekoitusaika (0,0–99,9 sekuntia).

Liuotusaineen sekoitusaika / 3. huuhteluventtiilin sekoitusaika

Syötä liuotusaineen tai 3. huuhteluventtiilin sekoitusaika

(0,0–99,9 sekuntia).

Tämä näyttö tulee näkyviin, jos ”Flush and Fill

Input” -kentän asetukseksi on valittu ”Recipe”

Valinnat-näyttö 1 -näytöllä, sivu 39.

Automaattisessa tilassa voidaan käyttää vain yhtä pistoolia. Puoliautomaattisessa tilassa voidaan käyttää kahta pistoolia. Jos pistoolien lukumääräksi on valittu 2

Asetusnäyttö 4 ,-näytöllä, sivu 37, tällä näytöllä näkyy

sarake ”Gun 2” (pistooli 2).

Ensimmäisen huuhtelun aika

Syötä ensimmäisen huuhtelun aika (0–999 sekuntia).

Total Chop Time (kokonaissekoituksen aika)

Syötä kokonaissekoitusaika (0–999 sekuntia).

Viimeisen huuhtelun aika

Syötä viimeisen huuhtelun aika (0–999 sekuntia).

Sekoitetun materiaalin täyttöaika

Syötä sekoitetun materiaalin täyttöaika (0–999 sekuntia).

Tämä viittaa aikaan, joka kuluu sekoitetun materiaalin lataamiseen annosteluventtiileistä levittimeen/pistooliin.

3A3256K 49

Asetustila

Sekoitusohjeen asetusnäyttö 5 Sekoitusohjeen asetusnäyttö 6

K UVA 55. Sekoitusohjeen asetusnäyttö 5

K UVA 56. Sekoitusohjeen asetusnäyttö 6

Tämä näyttö tulee näkyviin, jos ”K-factor Input” -kentän

asetukseksi on valittu ”Recipe” Valinnat-näyttö 1

-

näytöllä, sivu 39.

K-tekijä A-mittari

Syötä k-tekijä (cm

3

/pulssi) virtausmittarille A. Tämä on pulssin aikana (sähköinen pulssisignaali) virtausmittarin läpi kulkevan materiaalin määrä.

K-tekijä B-mittari

Syötä k-tekijä (cm

3

/pulssi) virtausmittarille B.

K-tekijä liuotusainemittari

Tämä kenttä näkyy vain, jos liuotusaineen valvonnaksi on asetettu ”Meter”

Asetusnäyttö 5 -näytöllä, sivu 38.

Syötä k-tekijä (cm

3

/pulssi) liuotusainevirtausmittarille.

Tämä näyttö näkyy vain, jos ”Flow Rate Monitor” -kentän asetukseksi on valittu ”On”

Valinnat-näyttö 2

-näytöllä,

sivu 40.

Virtausnopeuden valvonta

Valitse haluttu virtausnopeuden valvonta-asetus

(Off/pois päältä, Warning/varoitus tai Alarm/hälytys).

Low Flow Limit (virtauksen alaraja)

Syötä virtausnopeuden alaraja (1–3999 cm

3

/min).

High Flow Limit (virtauksen yläraja)

Syötä virtausnopeuden yläraja (1–3999 cm

3

/min).

50 3A3256K

Sekoitusohjeen asetusnäyttö 7

K UVA 57. Sekoitusohjenäyttö 7

Tämä näyttö näkyy vain, jos ”Flush and Fill Input” -kentän

asetukseksi on valittu ”Recipe” Valinnat-näyttö 1 -näytöllä, sivu 39

ja ”Special Outputs” -kohdan asetus on 1, 2, 3,

tai 4 Asetusnäyttö 5 -näytöllä, sivu 38. I/O-kortissa on

neljä ohjelmoitavaa lähtöä.

On-Purge

Huuhtelusyklin alkamisen viive ennen erikoislähdön kytkeytymistä päälle.

Pituus

Erikoislähdön aktiivisuuden kesto huuhtelusyklin aikana.

On-Fill

Täyttösyklin alkamisen viive ennen erikoislähdön kytkeytymistä päälle.

Pituus

Erikoislähdön aktiivisuuden kesto täyttösyklin aikana.

Asetustila

3A3256K 51

Asetustila

Sekoitusohje 0 -näytöt

HUOMAUTUS: Katso K UVA 50 sivulla 47 nähdäksesi kartan Sekoitusohje 0 -näytöistä Näyttöjen yksityiskohtaiset kuvaukset ovat sitä seuraavilla sivuilla.

Sekoitusohjetta 0 käytetään yleensä:

• monivärijärjestelmissä, kun materiaaliletkuja tyhjennetään lataamatta uutta väriä

• vuoron lopussa, jotta katalysoidun materiaalin kovettuminen voidaan estää.

HUOMAUTUS: Jokainen näyttö näyttää nykyisen näytön numeron ja ryhmän näyttöjen kokonaismäärän. Näyttöjen kokonaismäärä ja jokaisella näytöllä näkyvien kenttien määrä voi vaihdella riippuen näytöillä

Järjestelmän asetukset-näytöt

ja Valinnat-näytöt

tehdyistä valinnoista.

Sekoitusohje 0 -näyttö 1

Viimeisen huuhtelun lähde

Valitse ”Air” (ilma), ”Solvent” (liuotusaine) tai ”3rd Flush

Valve” (3. huuhteluventtiili, saatavilla vain, jos ”3rd Flush

Valve” -kentän asetukseksi on valittu ”On”

Asetusnäyttö 3 -näytöllä, sivu 36).

Ilman sekoituksen aika

Syötä ilman sekoitusaika (0,0–99,9 sekuntia).

Liuotusaineen sekoitusaika / 3. huuhteluventtiilin sekoitusaika

Syötä liuotusaineen tai 3. huuhteluventtiilin sekoitusaika

(0,0–99,9 sekuntia).

Sekoitusohje 0 -näyttö 2

K UVA 59. Sekoitusohje 0 -näyttö 2

K UVA 58. Sekoitusohje 0 -näyttö 1

Ensimmäisen huuhtelun lähde

Valitse ”Air” (ilma), ”Solvent” (liuotusaine) tai ”3rd Flush

Valve” (3. huuhteluventtiili, saatavilla vain, jos ”3rd Flush

Valve” -kentän asetukseksi on valittu ”On”

Asetusnäyttö 3 -näytöllä, sivu 36).

Sekoituksen tyyppi

Valitse ”Air/Solvent” (ilma/liuotusaine) tai ”Air/3rd Flush

Valve” (ilma / 3. huuhteluventtiili), (saatavilla vain, jos

”3rd Flush Valve” -kentän asetukseksi on valittu ”On”

Asetusnäyttö 3 -näytöllä, sivu 36). Tämä viittaa

prosessiin, jossa ilmaa ja liuotusainetta (tai ilmaa ja 3. huuhteluventtiilin nestettä) sekoitetaan toisiinsa huuhtelusyklin aikana linjojen puhdistamiseksi ja liuotusaineen käytön vähentämiseksi.

Jos pistoolien lukumääräksi on valittu 2

Asetusnäyttö 4 ,

-näytöllä, sivu 37, tällä näytöllä näkyy sarake ”Gun 2”

(pistooli 2).

Color/Catalyst Purge Time (värin/katalyytin huuhteluaika)

Tämä kenttä on näkyvillä vain, jos järjestelmässä on värinvaihtomoduuli. Se viittaa aikaan, joka vaaditaan linjojen huuhtelun väri- tai katalyyttimoduulin ja annosteluventtiilin tai tyhjennysventtiilin välillä.

Syötä huuhteluaika (0–999 sekuntia).

Ensimmäisen huuhtelun aika

Syötä ensimmäisen huuhtelun aika (0–999 sekuntia).

Total Chop Time (kokonaissekoituksen aika)

Syötä kokonaissekoitusaika (0–999 sekuntia).

Viimeisen huuhtelun aika

Syötä viimeisen huuhtelun aika (0–999 sekuntia).

52 3A3256K

Sekoitusohje 0 -näyttö 3 Sekoitusohje 0 -näyttö 4

Asetustila

K UVA 61. Sekoitusohje 0 -näyttö 4

K UVA 60. Sekoitusohje 0 -näyttö 3

Tämä näyttö tulee näkyville, jos ”Solvent Monitor” -kentän asetukseksi on valittu ”Meter”

Asetusnäyttö 5

-näytöllä,

sivu 38

ja ”Flush Volume Check” -kentän asetukseksi

on valittu ”On” Valinnat-näyttö 1 -näytöllä, sivu 39

tai

3rd Flush Valve -kentän asetukseksi on valittu ”On”

Asetusnäyttö 3 -näytöllä, sivu 36.

Minimum Flush Volume (huuhtelun vähimmäistilavuus)

Tämä kenttä näkyy vain, jos ”Flush Volume Check”

-kentän asetukseksi on valittu ”On”

Valinnat-näyttö 1 näytöllä, sivu 39. Syötä vähimmäishuutelutilavuus (0–

9999 cm

3

).

Exiting Fill Source (poistuvan täytön lähde)

Tämä kenttä näkyy vain, jos ”3rd Flush Valve” -kentän asetukseksi on valittu ”On”

Asetusnäyttö 3

-näytöllä,

sivulla 36. Valitse ”Off” (pois päältä), ”Air” (ilma),

”Solvent” (liuotusaine) tai ”3rd Valve” (3. venttiili).

Exiting Fill Time (poistuvan täytön aika)

Tämä kenttä näkyy vain, jos ”Exiting Fill Source”

-kentän asetukseksi on valittu ”Air”, ”Solvent” tai ”3rd Valve”. Anna aika sekunteina.

Tämä näyttö näkyy vain, jos ”Flush and Fill Input”

-kentän asetukseksi on valittu ”Recipe” Valinnat-näyttö

1 näytöllä, sivu 39

ja ”Special Outputs” -kohdan asetus on 1,

2, 3, tai 4

Asetusnäyttö 5 -näytöllä, sivu 38. I/O-kortissa

on neljä ohjelmoitavaa lähtöä.

On-Purge

Huuhtelusyklin alkamisen viive ennen erikoislähdön kytkeytymistä päälle.

Pituus

Erikoislähdön aktiivisuuden kesto huuhtelusyklin aikana.

On-Fill

Täyttösyklin alkamisen viive ennen erikoislähdön kytkeytymistä päälle.

Pituus

Erikoislähdön aktiivisuuden kesto täyttösyklin aikana.

3A3256K 53

Asetustila

Kalibrointinäyttö

K UVA 62. Kalibrointinäyttö

Käytä tätä näyttöä mittarin kalibrointiin. Valitse asetukseksi ”Meter A” (A-mittari), ”Meter B” (B-mittari) tai ”Solvent Meter” (liuotusainemittari) (saatavilla, jos ”Solvent Monitor-kentän asetukseksi on valittu

”Meter”

Asetusnäyttö 5 -näytöllä, sivulla 38).

• Start aloita kalibrointi

• Abort lopeta kalibrointi

• Purge huuhtele näyteventtiilit kalibroinnin jälkeen

Katso kohta Mittarin kalibrointi sivulla 115, niin näet,

milloin mittarin kalibrointi tehdään ja miten.

54 3A3256K

Asetustila

3A3256K 55

ProMix Integroinnin tiedot

ProMix Integroinnin tiedot

Järjestelmän asettaminen automaattista käyttöä varten

Valintojen asetukset ProMix -laitteen automaattista käyttöä varten tehdään asetusnäytöllä. Virheiden poistoon ja varmistukseen on myös saatavilla useita yleisnäyttöjä.

Aseta ensin ProMix automaattiseen tilaan:

K UVA 63. Asetusnäyttö 3

Jos virtauksenhallinta on käytössä, laita se päälle.

Aktivointivaihtoehtoja on kaksi: ”On” (päällä), ja ”On:

Setup” (päällä: asetukset). Ainoa eroavaisuus on siinä, että ”On: Setup” mahdollistaa ”Flow Control Tuning”

-näytön (virtauksenhallinnan hienosäätö) näyttämisen.

K UVA 64. Asetusnäyttö 5

Automaattista tilaa käytettäessä on saatavilla useita hallintakäyttöliittymävaihtoehtoja.

K UVA 65. Asetusnäyttö 6

Virtauksen asetuslähde

Tämä tulee näkyviin vain, jos virtauksenhallinta on päällä.

Valitse ”Discrete” (erillinen) tai ”Network” (verkko).

Erillisessä tilassa säätö ajetaan analogisen jännitesyötön kautta. Verkkotilassa säätö ajetaan Modbus-rekisterin kautta.

Annostelu

Valitse ”Discrete” (erillinen) tai ”Network” (verkko).

Erillisessä tilassa säätö ajetaan erillisen I/O-kortin kautta.

Verkkotilassa säätö ajetaan Modbus-rekisterin kautta.

HUOMAUTUS : Aktiivista sekoitusohjenumeroa ei ole mahdollista lukea käyttämällä erillistä I/O-käyttöliittymää.

Gun 1 Trigger (pistoolin 1 liipaisin)

Valitse ”Discrete”, ”Network” tai ”AFS 1”.

Erillisessä tilassa EasyKey:n digitaalinen tulo lukee pistoolin liipaisimen säädön. Tulosignaali lähetetään nestepaneeliin. Verkkotilassa se kirjoitetaan

EasyKey-näppäimistölle Modbus-käyttöliittymän kautta.

AFS 1 -tilassa sitä sovelletaan nestepaneeliin vaarallisessa tilassa.

HUOMAUTUS : Erillinen I/O on suositus. Se on helppoa kytkeä tavallisissa olosuhteissa PLC:hen. AFS 1 -tilaa käytetään erikoistapauksissa, joissa pistoolin liipaisimen ajoitus on ratkaisevan tärkeää.

HUOMAUTUS : Verkkotilan pistoolin liipaisimessa virtauksen hallinnalla on pitkä aikaviive, joka johtuu

PLC:n ja ProMix-laitteen välisestä yhteysrakenteesta.

Tämä vaikuttaa negatiivisesti virtauksenhallinnan toimintaan.

56 3A3256K

Control Network ID (hallintaverkon tunnus)

Valitse ProMix-laitteen Modbus-osoite. Vaihteluväli on 1–

247.

Modbus-yhteys tietojen lukemiseen on käytettävissä myös silloin, kun erillinen I/O-säätö on käytössä.

Automaattisen toiminnan tilan varmennus

Hallintakäyttöliittymän tilatietoja voi tarkastella useilta näytöiltä.

ProMix-laitteessa käytetyt Diskreetit I/O-bitit

ovat nähtävissä Lisäasetusnäyttö 8

-näytöllä ja

Lisäasetusnäyttö 9 -näytöllä. Jos säätö tapahtuu

verkkokäyttöliittymän kautta, tilatiedot tulevat näistä rekistereistä.

Tiedot päivittyvät reaaliajassa.

ProMix Integroinnin tiedot

Erillinen I/O vs. verkkoyhteys

Automaattisessa ProMix-järjestelmässä ei ole maalikaappiohjausta. Sen sijaan se käyttää erillistä

I/O - tai verkkoviestintää järjestelmän ohjaamisen.

Kumpaakin menetelmää voidaan käyttää erikseen tai molempia yhtä aikaa.

Automaattisessa tilassa seuraavien kenttien asetukseksi voidaan valita joko ”Discrete” tai ”Network”

(katso

Asetusnäyttö 6 -näyttö, sivu 38):

• Virtauksen ohjaus

• Annostelu

• Gun 1 Trigger (pistoolin 1 liipaisin)

HUOMAUTUS: Puoliautomaattisessa tilassa ainoastaan annostelukenttä on käytettävissä.

HUOMAUTUS: Manuaalisen ohituksen toiminto antaa mahdollisuuden käyttää järjestelmää ennen kuin automaatio (PLC) on käytettävissä. Manuaalinen ohitus vaatii kuitenkin jonkin verran tiedonsiirtoa diskreetin I/O:n tai verkkoviestinnän välityksellä. Vaikka manuaalista ohitusta ei ole tarkoitettu ohjauksen päätilaksi, sitä voidaan käyttää, jos oikea pistoolin liipaisimen syöttö on saatavilla.

K UVA 66. Lisäasetusnäyttö 8

K UVA 67. Lisäasetusnäyttö 9

3A3256K 57

ProMix Integroinnin tiedot

Erillinen I/O

Erillinen I/O vaatii 24 V:n tasavirtalähteen, joka on toimitettava paikan päällä. ProMix-järjestelmä ei toimita virtaa erilliselle I/O:lle.

Katso Taulukko 4 sivulla 61, K

UVA 76 sivulla 70 ja

Taulukko 9 sivulla 71 nähdäksesi tulot ja lähdöt. Näiden

tulojen ja lähtöjen ymmärtäminen on välttämätöntä, jotta ProMix voidaan integroida automaatioon.

Tulojen ja lähtöjen liitokset tehdään erillisen I/O:n riviliittimeen (K UVA

69) ja erillinen I/O -kortti (K UVA 70)

EasyKey-näppäimistön sisälle. Katso myös

Sähköjärjestelmän kaaviokuva sivulla 144.

Näyttökortti Estokortti

Tarkista värinvaihtokaaviot (K UVA

122-K UVA 131).

Värinvaihtojakson täydellinen ymmärtäminen on välttämätöntä tulojen ohjaukseen ja lähtöjen valvontaan.

Katso

Lisäasetusnäyttö 9 , sivu 46. Tämä näyttö näyttää

kaikkien tulojen ja lähtöjen varsinaisen tilan. On tärkeää varmistaa, että jokainen paikallisen automaation tulo

(PLC) vastaanotetaan EasyKey:ssä ja varmentaa, että ProMix lähettää lähtöjä automaatioon.

Seuraavissa kappaleissa kuvataan jokaisen diskreetin

I/O:n toiminta tarkemmin.

Riviliittimet

(katso K UVA 69)

K UVA 68: EasyKey Ohjauskortit

Erillinen I/O (katso K

UVA

70)

TI12496a

58 3A3256K

ProMix Integroinnin tiedot

Digitaaliset syötöt

Katso Automaation vuokaaviot

, sivut 62-66.

Sekoituksen aloitus: Tämä on ylläpidetty tulo.

Kun se on voimakas ProMix yrittää siirtyä sekoitustilaan.

Sekoituksen aloitus -tuloa ei pidä yrittää, ellei

Mix_Ready-lähtöä ole tunnistettu. Tämä varmistaa, ettei hälytyksiä ole ja että Sekoituksen aloitus -tulo on asiaankuuluva.

Tämä tulosignaali pysyy voimakkaana aina, kun vaaditaan tosiaikaista sekoitusta. Kun signaali on heikko, tarkoitus on lopettaa sekoittaminen ja suorittaa huuhtelu tai sekoitusohjeen vaihto.

Älä muuta tätä tuloa asettaaksesi yksikön valmiustilaan lyhyiden työn keskeytysten aikana. ProMix siirtyy automaattisesti valmiustilaan 2 minuutin käyttämättömyyden jälkeen. Kun pistoolin liipaisimen tulosignaali havaitaan ProMix poistuu automaattisesti valmiustilasta ja jatkaa materiaalin sekoitusta siitä, mihin se jäi.

Huuhtelun aloitus: Tämä on ylläpidetty tulo. Kun ProMix tunnistaa tämän, huuhtelujakso alkaa käyttäen aktiivisen sekoitusohjeen huuhteluaikaa. Tämä sisältää myös liuotusaineen täyttöajan. Huuhtelun/värinvaihdon lähdön asianmukainen valvonta on tarpeen, jotta voidaan varmistaa, että tämä toiminto on alkanut. Kun lähtö poistetaan, järjestelmä siirtyy automaattisesti valmiustilaan.

Värinvaihdon aloitus: Tämä on hetkellinen tulosignaali, vähimmäiskesto 100 ms. Kun ProMix tunnistaa tämän, värinvaihtojakso alkaa värin/katalyytin poistosta.

HUOMAUTUS: Jos uudessa sekoitusohjeessa on sama väri kuin aktiivisessa sekoitusohjeessa, värin/katalyytin poisto ja värin/katalyytin täyttö -ajat ohitetaan ja värinvaihtojakso alkaa huuhtelulla. Lisäksi sekoitusohjeen bittikonfiguraatio värinvaihtoa varten on ladattava vähintään 100 ms ennen kuin värinvaihdon aloitustulo laitetaan päälle. Uuden sekoitusohjeen bittikonfiguraation täytyy odottaa, kunnes värinvaihdon aloitustulo poistetaan. Graco suosittelee, että sekoitusohjebitit pysyvät aktiivisina eivätkä vaihdu ennen kuin tarvitaan uutta väriä. PLC:n pitää valvoa huuhtelun/värinvaihdon lähtöä sekä täytön aktiivista lähtöä, jotta varmistetaan prosessin vaadittu eteneminen.

Kokonainen värinvaihto ilman virheitä (jotka johtuvat Mix

Ready -lähdön tilasta) on valmis värinvaihto.

HUOMAUTUS: Tämä soveltuu myös

Modbus-rekistereihin (katso Modbus-karttataulukko käyttöohjekirjasta 312785).

Pistoolin liipaisin: Kun tämä on voimakas, tulosignaali ilmoittaa ProMix-ohjelmalle että pistooli on todella laukaistu. Se pitää lähettää joka kerta, kun pistooli laukaistaan. Tämä tulo antaa ajoituksen hälytystoiminnoille ja ohjaa virtauksenhallintatoimintoja.

Ilman sitä virtauksenhallintatoiminnot eivät käynnisty.

Työ valmis: Tämä on hetkellinen tulosignaali, vähimmäiskesto 100 ms. Kun ProMix tunnistaa tämän, töiden yhteismäärät tyhjennetään ja aika/päivämääräleima lisätään palautusta varten.

Etäpysäytys: Käytä tätä tuloa, kun järjestelmän pysäyttämiseen käytetään ulkoista laitetta. Nollaa kaikki hälytykset ennen tulon käyttöä. Saat lisätietoja tämän tulon käytöstä Gracon jälleenmyyjältä.

Hälytyksen nollaus: Tämä on hetkellinen tulosignaali, vähimmäiskesto 100 ms. Kun ProMix tunnistaa tämän, se tyhjentää kaikki aktiiviset hälytykset ja antaa automaation huolehtia seuraavasta vaiheesta.

Yleinen: Tämä ei ole tulo, vaan ProMix edellyttää,

että 24 Vdc:n virtajohdon COM-puoli on liitetty Taulukko

9 esittämällä tavalla. Tämä varmistaa sekä tulon että

lähdön oikeanlaisen toiminnan.

I/O-riviliittimen yksityiskohdat

Nasta

1

Nasta

1

RS485-Integrointi A

RS485-Integrointi B

RS485-Integrointi maa

RS485 Verkko A (käyttämätön)

RS485 Verkko B (käyttämätön)

RS485 Verkko maa (käyttämätön)

Flow Control yksikön kalibrointi

Pistoolin liipaisin

Digitaalinen yleinen

Etäpysäytys

Hälytyksen nollaus

Yleishälytys

TULOT

Digitaalinen yleinen

Käyttöaikahälytys

LÄHDÖT

Virtausnopeus analoginen sisään

Virtausnopeus analoginen yleinen

TI12958a

K UVA 69: EasyKey Riviliittimet

3A3256K 59

ProMix Integroinnin tiedot

JLS

Digitaalinen lähtö yleinen/virta

Virtausnopeuden hälytyksen lähtö

Flow Control -yksikön kalibrointi aktiivinen

Täyttö aktiivinen

Sekoitus valmis -lähtö

SEKOITUS KÄYNNISSÄ -lähtö

Huuhtelun/sekoitusohjeen vaihdon aktiivinen lähtö

Digitaalinen lähtö yleinen/virta

Sekoitusohjeen vaihdon tulo

Sekoitusohjebitti 5 -tulo

Sekoitusohjebitti 4 -tulo

Sekoitusohjebitti 3 -tulo

Sekoitusohjebitti 2 -tulo

Sekoitusohjebitti 1 -tulo

Sekoitusohjebitti 0 -tulo

Digitaalinen tulo Yleinen

K

UVA

70: 255766 Erillinen I/O -kortti

60 3A3256K

ProMix Integroinnin tiedot

Digitaaliset lähdöt

Katso Automaation vuokaaviot

, sivut 62-66.

Purge_CC_Active: Tämä lähtösignaali pysyy voimakkaana manuaalisen huuhtelujakson tai värinvaihtohuuhtelujakson aikana. Katso lisätietoja

värinvaihtokaavioista (K UVA

122-K UVA 131).

Fill_Active: Tämä lähtösignaali pysyy voimakkaana kun ProMix on sekoitetun materiaalin täyttövaiheessa tyypillisen värinvaihtojakson loppuvaiheessa.

Mix_Active: Tämä lähtösignaali pysyy voimakkaana, kun ProMix on sekoitustilassa. Kun lähtösignaali on voimakas, voi olla hälytyslähtöjä, tyypillisesti voimakas/heikko virtaus -varoituksia. Valvo aina tätä lähtöä ja hälytyslähtöjä saadaksesi palautetta ProMix:in varsinaisesta tilasta. (Katso Modbus-kaaviot Graco

Gateway -yhdyskäytävä-käyttöohjekirjasta 312785.)

Mix_Ready: Tämä lähtösignaali pysyy voimakkaana, kun hälytyksiä ei ole ja ProMix on valmis siirtymään sekoitustilaan.

General Alarm: Tämä lähtösignaali pysyy voimakkaana, kun jokin hälytys on aktiivinen. Katso Taulukko 19 sivulla 131 nähdäksesi kaikkien hälytysten luettelon.

HUOMAUTUS: On tärkeää valvoa tätä lähtöä sekä

Mix_Active-lähtöä, jotta hälytyksen oikea merkitys on ymmärrettävissä.

Alarm_Potlife: Tämä lähtösignaali pysyy voimakkaana yhdessä hälytyslähdön kanssa, kun aktiivisen sekoitusohjeen käyttöaika on päättynyt. Mix_Active-lähtö laskee heikoksi, vaikka Mix_Start-tulo olisi voimakas.

Tämä lähtösignaali pysyy voimakkaana, kunnes käyttöajan tilavuus on annosteltu tai ProMix suorittaa huuhtelun tai värin vaihdon loppuun. Hälytyksen nollauksen tulosignaali ei pysäytä tätä lähtösignaalia, vaan hiljentää EasyKey:n äänihälytyksen.

Analogiset syötöt

Flow Command: Tämä on 0 – 10 Vdc-signaalin positiivinen puoli. (Katso Yleinen

kohdassa Digitaaliset syötöt

, sivu 59.) Tulo vastaa Lisäasetusnäyttö 5

-

näytöltä, sivu 44 valittua virtausnopeusaluetta.

Esimerkiksi, jos asetus on 0 – 300 cm

3

/min, 0 Vdc:n analoginen tulo on 0 cm

3

/min, siksi 10 Vdc:n analoginen tulo on 300 cm

3

/min.

6

7

8

6

7

8

Taulukko 4: Jännitteelliset/maadoitetut tulot ja lähdöt

Tulot (automaatiojännite)

1

2

Flow Control -yksikön kalibrointi Musta

Pistoolin liipaisin Valkoinen

+

+

3

4

5

Digitaalinen sisään yleinen

Etäpysäytys

Hälytyksen nollaus

Punainen -

Vihreä +

Ruskea

Lähdöt (automaatiojännite)

+

9

10

Hälytyslähtö

Digitaalinen ulos yleinen

Sininen

Oranssi

Käyttöaika Keltainen +

Lähdöt (automaatiomaadoitus)

+

-

Hälytyslähtö

+24 volttia

Käyttöaika

Automaatio

Virtausnopeus analoginen sisään

Virtausnopeus analoginen yleinen

Sininen

Oranssi

Keltainen -

-

+

Violetti

Harmaa

+

-

HUOMAUTUS: Hälytyksen nollaus nollaa myös äänihälytyksen. näppäin

Käyttöajan tilavuuden annostelemiseksi ProMix-laitteen

Mix_Start-tulo on suljettava ja sitten palautettava voimakkaaksi materiaalin ruiskuttamiseksi. Tässä vaiheessa Mix_Active-, Alarm- ja Alarm_Potlife-lähdöt ovat korkealla siihen saakka, kunnes käyttöajan tilavuus on ruiskutettu.

Digital Out Supply: Tämä on digitaalisten lähtöjen syöttö. Se on sama syöttö digitaalisille tuloille.

(Katso Yleinen kohdassa

Digitaaliset syötöt , sivu 59.)

3A3256K 61

ProMix Integroinnin tiedot

Automaation vuokaaviot

Aloita sekoitustilan prosessi

Katso K

UVA

71, Taulukko 5 ja Taulukko 6.

Aloita sekoitustilan prosessi

On oltava hälytysehto tai aktiivinen sekoitusohje

61. Katso kohta

Hälytyksen käsittely sivulla 66, tai käynnistä

sekoitusohjeesta 61

(katso HUOMAUTUS alla).

EI

Onko Mix

Ready -bitti = 1?

KYLLÄ

Aseta Mix-bitti = 1

EI

Onko Mix

Active -bitti = 1?

KYLLÄ

HUOMAUTUS: Käynnistyessään laite valitsee sekoitusohjeeksi automaattisesti sekoitusohjeen 61, joka ei ole kelvollinen sekoitusohje.

Aloita värinvaihto sekoitusohjeeseen 0 tai anna kelvollinen sekoitusohjenumero

(1–60).

ProMix sekoitustilassa

(valmis) Mix Active = 1, kun ProMix on sekoitustilassa

K UVA 71. Aloita sekoitustilan prosessi -vuokaavio

62 3A3256K

ProMix Integroinnin tiedot

Sekoitustilan prosessi

Katso K UVA

72, Taulukko 5 ja Taulukko 6.

Sekoitustilan prosessi

Sekoitustila on haluttu.

PLC pollaa varmistaakseen sekoitustilan ylläpidon.

Tarkista hälytys ehto: onko hälytys_ yleinen bit = 1?

EI

KYLLÄ

K UVA 72. Sekoitustilan prosessi -vuokaavio

EI

Onko Mix

Active -bitti = 1?

KYLLÄ

Sekoitusprosessi aktiivinen

Siirry kohtaan

Aloita sekoitustilan prosessi , sivu 62

Siirry kohtaan

Hälytyksen käsittely

,

sivu 66

3A3256K 63

ProMix Integroinnin tiedot

Huuhtelutilan prosessi

Katso K UVA

73, Taulukko 5 ja Taulukko 6.

Aloitus

EI

Onko Mix

Ready -bitti = 1?

KYLLÄ

On oltava hälytysehto tai aktiivinen sekoitusohje

61. Katso kohta

Hälytyksen käsittely sivulla 66, tai käynnistä

sekoitusohjeesta 61

(katso HUOMAUTUS alla).

Aseta

Purge-bitti = 1?

EI (Odota Mix Readya)

Onko Mix

Ready -bitti = 1?

HUOMAUTUS: Käynnistyessään laite valitsee sekoitusohjeeksi automaattisesti sekoitusohjeen 61, joka ei ole kelvollinen sekoitusohje.

Aloita värinvaihto sekoitusohjeeseen 0 tai anna kelvollinen sekoitusohjenumero (1–60).

KYLLÄ

K UVA 73. Huuhtelutilan prosessi -vuokaavio

EI Onko

Purge_CC_Active-bitti

= 1?

KYLLÄ

ProMix

Purge_CC-tilassa

(prosessi aloitettu)

ProMix

Huuhteluprosessi

(valmis)

64 3A3256K

ProMix Integroinnin tiedot

Värinvaihtotilan prosessi

Katso K UVA

74, Taulukko 5 ja Taulukko 6.

Värinvaihtoprosessi

(perus)

Älä tee mitään.

Ruiskutus halutulla sekoitusohjeella.

KYLLÄ

Onko Aktiivinen sekoitusohje = haluttu sekoitusohje?

(Rekisteri 40005).

Varmista, että

ProMix havaitsee

ColorChange-bitin

EI

Onko

Purge_CC_Active-bitti = 1?

EI

Lataa ccNewRecipe

(rekisteri 40046) sekoitusohjenumerolla kohtaan Color Change to

(numerot 0–60 ovat kelvollisia).

Aseta ColorChange (CC)

-bitti = 1.

KYLLÄ

Tyhjennä ColorChange

(CC) -bitti (hetkellinen tulo).

CC-prosessi aloitettu.

EI

EI

Tarkista hälytysehto: onko hälytys_yleinen bit = 1?

(Odota Mix Readya)

Onko Mix Ready

-bitti = 1?

KYLLÄ

KYLLÄ

Prosessihälytys. Katso

Hälytyksen käsittely , sivu 66.

ProMix

-värinvaihtoprosessi

(valmis)

K UVA 74. Värinvaihtoprosessin vuokaavio

3A3256K 65

ProMix Integroinnin tiedot

Hälytyksen käsittely

Katso K UVA

75, Taulukko 5, Taulukko 6, ja Taulukko 7 ja Taulukko 8.

Hälytyksen käsittely

Hälytystila on havaittu aiemmin.

Alarm_General = 1.

Nollaa hälytys.

Reset_Alarm = 1.

EI

Määrittele hälytyksen tarkka syy taulukon

Taulukko 7 tai Taulukko 8, sivu 69 ja selvitä, mikä

aiheutti hälytyksen.

Tarkista hälytysehto: onko hälytys_käyttöaik a bit = 1?

KYLLÄ

Kaksi vaihtoehtoa:

• Huuhtele tai vaihda väri sekoitetun materiaalin poistamiseksi linjasta.

• Aseta sekoitustilaan ja ruiskuta käyttöajan tilavuus, joka on asetettu

ProMix:iin.

HUOMAUTUS: Nollausnäppäin ainoastaan hiljentää hälytyksen.

Tyhjentääksesi hälytyksen sinun on käytettävä toista näistä vaihtoehdoista.

EI

Onko Mix Ready

-bitti = 1?

KYLLÄ

K

UVA

75. Hälytyksen käsittelyn vuokaavio

Siirry seuraavaan haluttuun prosessiin.

66 3A3256K

ProMix Integroinnin tiedot

Taulukko 5: ProMix Digitaaliset tulot (Modbus-rekisteri 40040)

Bitti Digitaalinen tulo binaarinen Nimi Yksityiskohdat

0:5

6

7

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X X X X X X Ohje Binaaribitit vain digitaalisten tulojen tarkasteluun.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Color Change (CC) Aseta bitti kohtaan ”1” käynnistääksesi värinvaihdon (lyhytkestoinen asetus)

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Sekoitus Aseta bitti aloittamaan sekoitustila (pysyvä asetus)

8

9

10

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Tyhjennys

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Job_Complete

Aseta bitti kohtaan ”1” käynnistääksesi huuhtelun (pysyvä asetus)

Aseta bitti kohtaan ”1” aloittaaksesi Tehtävä valmis -tiedon syöttämisen (lyhytkestoinen asetus)

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 External CC Ready Aseta bitti kohtaan ”1” käynnistääksesi ulkoisen värinvaihdon (lyhytkestoinen asetus)

11

12

13

14

15

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Liuotusainetyönnön käyttöönotto

Aseta bitti kohtaan ”1” käynnistääksesi Solvent

Push -toiminnon

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 FC _Calibrate

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gun_Trigger

Aseta bitiksi ”1” Flow Control -yksikön kalibrointitulon aloittamiseksi (lyhytkestoinen asetus)

Aseta bitiksi ”1” merkitsemään, että pistooli on laukaistu (ylläpidä kun liipaisinta painetaan, poista, kun pistooli suljetaan)

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Reset_Alarm

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Etäpysäytys

Aseta bitti kohtaan ”1” aktiivisen hälytyksen nollaamiseksi (lyhytkestoinen asetus)

Aseta bitti yksikön etäpysäytyksen tekemiseksi

(lyhytkestoinen asetus)

HUOMAUTUS:

Varjostetut solut viittaavat vuokaavioihin sivuilla 62-66.

3A3256K 67

ProMix Integroinnin tiedot

Taulukko 6: ProMix Digitaaliset lähdöt (Modbus-rekisteri 40041)

1

2

10

11

12

Bitti Digitaalinen lähtö binaarinen

0

3

4

5

6

7

8

9

13

14

15

Nimi

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Purge_CC_Active

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Mix_Active

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Mix_Ready

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 CC_Fill_Active

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 FCalActive

Yksityiskohdat

”1” tarkoittaa, että huuhtelu tai värinvaihto on käynnissä

”1” tarkoittaa, että sekoitus on käynnissä

”1” tarkoittaa, ettei hälytyksiä ole ja sekoittamisen voi aloittaa

”1” tarkoittaa, että värinvaihdon täyttövaihe on käynnissä

”1” tarkoittaa, että Flow Control -yksikön kalibrointi on käynnissä

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 Flow_Rate_Alarm ”1” tarkoittaa, että virtausnopeushälytys/-varoitus on aktiivinen

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Special_1 ”1” tarkoittaa, että Special_1-lähtö on päällä

(vain valvonta)

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Special_2

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Special_3

”1” tarkoittaa, että Special_2-lähtö on päällä

(vain valvonta)

”1” tarkoittaa, että Special_3-lähtö on päällä

(vain valvonta)

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Special_4

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GFB _1_Copy

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GFB _2_Copy

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alarm_General

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alarm_Potlife

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 AFS _1_Copy

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 AFS _2_Copy

”1” tarkoittaa, että Special_4-lähtö on päällä

(vain valvonta)

”1” tarkoittaa, että GFB 1 -lähtö on päällä

”1” tarkoittaa, että GFB 2 -lähtö on päällä

”1” tarkoittaa, että yleishälytys on käynnissä.

(Jos Mix_Active on yhä korkealla, silloin vain varoitus.) Näet tyypin tiedot Graco Gateway

-yhdyskäytävä -käyttöohjekirjan 312785

Modbus-kaavioista.

”1” tarkoittaa, että käyttöaikahälytys on käynnissä.

”1” tarkoittaa, että AFS 1 -tulo nestepaneeliin on päällä

”1” tarkoittaa, että AFS 2 -tulo nestepaneeliin on päällä

HUOMAUTUS:

Varjostetut solut viittaavat vuokaavioihin sivuilla 62-66.

68 3A3256K

ProMix Integroinnin tiedot

Taulukko 7: ProMix Matalan sanan aktiiviset hälytykset (Modbus-rekisteri 40010)

Koodi Hex

Ei ole 0000

E-1 0001

E-2 0002

E-11

E-12

E-13

E-14

E-15

E-16

E-3

E-4

E-5

E-6

E-7

E-8

E-9

E-10

0400

0800

1000

2000

4000

8000

0004

0008

0010

0020

0040

0080

0100

0200

Binaarikoodi

0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0001

0000 0000 0000 0010

0000 0000 0000 0100

0000 0000 0000 1000

0000 0000 0001 0000

0000 0000 0010 0000

0000 0000 0100 0000

0000 0000 1000 0000

0000 0001 0000 0000

0000 0010 0000 0000

0000 0100 0000 0000

0000 1000 0000 0000

0001 0000 0000 0000

0010 0000 0000 0000

0100 0000 0000 0000

1000 0000 0000 0000

Nimi

Ei asetettua bittiä / ei aktiivista heikko-sanan hälytystä

Tiedonsiirtovirhehälytys

Käyttöaikahälytys

Korkea suhde -hälytys

Matala suhde -hälytys

Yliannostus A/B:n annos liian pieni -hälytys

Yliannostus B/A:n annos liian pieni -hälytys

Annostusaika A -hälytys

Annostusaika B -hälytys

Ei käytössä

Etäpysäytyshälytys

Huuhtelumäärähälytys

CAN-verkon viestintävirhe

Voimakas virtaus -hälytys

Heikko virtaus -hälytys

Järjestelmä valmiustilassa -varoitus

Asetusmuutosvaroitus

Taulukko 8: ProMix Korkean sanan aktiiviset hälytykset (Modbus-rekisteri 40010)

Koodi Hex

E-23

E-24

E-25

E-26

E-27

E-28

E-29

E-30

E-31

E-32

Ei ole 0000

E-17

E-18

0001

0002

E-19

E-20

E-21

E-22

0004

0008

0010

0020

0040

0080

0100

0200

0400

0800

1000

2000

4000

8000

Binaarikoodi

0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0001

0000 0000 0000 0010

0000 0000 0000 0100

0000 0000 0000 1000

0000 0000 0001 0000

0000 0000 0010 0000

0000 0000 0100 0000

0000 0000 1000 0000

0000 0001 0000 0000

0000 0010 0000 0000

0000 0100 0000 0000

0000 1000 0000 0000

0001 0000 0000 0000

0010 0000 0000 0000

0100 0000 0000 0000

1000 0000 0000 0000

Nimi

Ei asetettua bittiä / ei aktiivista korkean sanan hälytystä

Virta päällä -varoitus

Oletukset ladattu -varoitus

I/O-hälytys. Katso

Hälytysten vianetsintä , sivu 132.

Huuhtelu aloitettu -hälytys

Aineen täyttö -hälytys

Säiliö A tyhjenemässä -hälytys

Säiliö B tyhjenemässä -hälytys

Säiliö S tyhjenemässä -hälytys

Automaattinen tyhjennys valmis -hälytys

Värin/katalyytin huuhtelu -hälytys

Värin/katalyytin täyttö -hälytys

Aineen täyttö valmis

Säiliö C tyhjenemässä -hälytys

Yliannostus C -hälytys

Annostusaika C -hälytys

Kuuluva summeri päällä

3A3256K 69

ProMix Integroinnin tiedot

ProMix EasyKey

Digitaalinen tulo

Tulo

Yleinen

Tulo

PLC-lähtö (Ulos)

Teho

24

VDC

Yleinen

ProMix EasyKey

Digitaalinen lähtö

Lähtö

Yleinen

Teho

ProMix EasyKey

Digitaalinen lähtö

Lähtö

Yleinen

Teho

K UVA 76. Automaatio 24 VDC, lähdetulojen kaavio

24

VDC

PLC-tulo (Sisään)

Tulo

Yleinen

PLC-tulo (Lähde)

Tulo

24

VDC

Yleinen

70 3A3256K

ProMix Integroinnin tiedot

Nasta Portti Nimi

Taulukko 9: Liitännät erillisille I/O-päätelaitteille

Tiedot (katso myös sivut 67 ja 68)

1

2

3

4

5

6*

J2

J2

J2

J2

J2

J2

Digitaaliset tulot ja erillinen I/O-piirilevy annostelua varten

Sekoitus

Tyhjennys

Job_Complete

External CC Ready

Aseta bitti kytkeäksesi Sekoitustilan päälle (pysyvä asetus)

Aseta bitti kohtaan ”1” käynnistääksesi huuhtelun (pysyvä asetus)

Aseta bitti kohtaan ”1” aloittaaksesi Tehtävä valmis -tiedon syöttämisen (lyhytkestoinen asetus)

Aseta bitti kohtaan ”1” käynnistääksesi ulkoisen värinvaihdon

(pysyvä asetus)

Aseta bitti kohtaan ”1” käynnistääksesi Solvent Push -toiminnon Liuotusainetyönnön käyttöönotto

Digitaalinen tulo Yleinen Aseta binääribitit vaihtaaksesi sekoitusohjeeksi

(pidä pohjassa uuteen vaihtoon asti)

Digitaaliset tulot ja erillinen I/O-piirilevy värinvaihtoa varten

1*

2

3

4

5

6

7

8

J3

J3

J3

J3

J3

J3

J3

J3

Digitaalinen tulo Yleinen

Sekoitusohjebitti 0

Sekoitusohjebitti 1

Sekoitusohjebitti 2

Sekoitusohjebitti 3

Sekoitusohjebitti 4

Sekoitusohjebitti 5

Color Change (CC)

Aseta binääribitit vaihtaaksesi sekoitusohjeeksi

(pidä pohjassa uuteen vaihtoon asti)

Aseta binääribitit vaihtaaksesi sekoitusohjeeksi

(pidä pohjassa uuteen vaihtoon asti)

Aseta binääribitit vaihtaaksesi sekoitusohjeeksi

(pidä pohjassa uuteen vaihtoon asti)

Aseta binääribitit vaihtaaksesi sekoitusohjeeksi

(pidä pohjassa uuteen vaihtoon asti)

Aseta binääribitit vaihtaaksesi sekoitusohjeeksi

(pidä pohjassa uuteen vaihtoon asti)

Aseta binääribitit vaihtaaksesi sekoitusohjeeksi

(pidä pohjassa uuteen vaihtoon asti)

Aseta bitti kohtaan ”1” käynnistääksesi värinvaihdon

(lyhytkestoinen asetus)

Digitaaliset tulot EasyKey-laitteen 10-nastaiseen riviliittimeen pistoolin liipaisinta ja hälytyksien prosessointia varten

1

2

J5

J5

Flow Control -yksikön kalibrointi

Pistoolin liipaisin

Aseta bitti kohtaan ”1” aloittaaksesi Flow Control -yksikön kalibroinnin

(lyhytkestoinen asetus)

Aseta bitti kohtaan ”1” ilmoittaaksesi, että pistooli on liipaistu

(neste valmis virtaamaan)

3†

4

5

J5

J5

J5

Digitaalinen tulo Yleinen

Etäpysäytys

Reset_Alarm

Aseta bitti kohtaan ”1” käynnistääksesi etäpysäytyksen

(lyhytkestoinen asetus)

Aseta bitti kohtaan ”1” aktiivisen hälytyksen nollaamiseksi

(lyhytkestoinen asetus)

*

I/O-piirilevyssä yhteen liitetyt digitaaliset tulot (kts. K UVA 70).

† EasyKey -näytön piirilevyssä yhteen liitetyt digitaaliset tulot.

Useita liitäntäpisteitä kytkemisen helpottamiseksi.

3A3256K 71

ProMix Integroinnin tiedot

Nasta Portti Nimi

Taulukko 9: Liitännät erillisille I/O-päätelaitteille (Jatkuu)

Tiedot (katso myös sivut 67 ja 68)

1 

4

5

2

3

6

7

8 

J4

J4

J4

J4

J4

J4

J4

J4

Digitaaliset lähdöt erillisestä I/O-piirilevystä annostelua varten

Digitaalinen lähtö yleinen/virta

Huuhtelu tai CC käynnissä ”1” tarkoittaa, että huuhtelu tai värinvaihto on käynnissä

Sekoitus käynnissä ”1” tarkoittaa, että sekoitus on käynnissä

Sekoitus valmis

CC-täyttö käynnissä

FC-kal. käynnissä

Virtausnopeus

Digitaalinen lähtö yleinen/virta

”1” tarkoittaa, ettei hälytyksiä ole ja sekoittamisen voi aloittaa

”1” tarkoittaa, että värinvaihdon täyttövaihe on käynnissä

”1” tarkoittaa, että Flow Control -yksikön kalibrointi on käynnissä

”1” tarkoittaa, että virtausnopeushälytys/-varoitus on aktiivinen

Digitaaliset lähdöt erillisestä I/O-piirilevystä erikoislähtöjä varten

2

3

4

5

6 

1  J5

J5

J5

J5

J5

J5

Digitaalinen lähtö yleinen/virta

Special_1

Special_2

Special_3

Special_4

Digitaalinen lähtö yleinen/virta

”1” tarkoittaa lähdön Erikoislähtö_1 olevan päällä

”1” tarkoittaa lähdön Erikoislähtö_2 olevan päällä

”1” tarkoittaa lähdön Erikoislähtö_3 olevan päällä

”1” tarkoittaa lähdön Erikoislähtö_4 olevan päällä

Digitaaliset lähdöt EasyKey -laitteen 10-nastaiseen riviliittimeen hälytys- ja käyttöaikailmoituksia varten

6

7 

8

J5

J5

J5

Yleishälytyksen lähtö

Digitaalinen lähtö yleinen/virta

Käyttöaikahälytys

”1” tarkoittaa yleishälytyksen lähdön olevan päällä

”1” tarkoittaa käyttöaikahälytyksen lähdön olevan päällä

9

10

Analoginen tulo EasyKey-laitteen 10-nastaiseen riviliittimeen virtausnopeusohjearvoa varten

J5

J5

Virtausnopeusohjearvon analoginen sisääntulo

(0–10 VDC)

Virtausalue Yleinen nastaan 9

0–10 VDC sisääntulo 2KS-virtausaluenäytössä asetettuun virtausalueeseen liittyvää virtausohjearvoa varten.

Päätelaitteesta 9 tulevan virtausohjearvon yhteispuoli

Modbus-verkon tiedonsiirto EasyKey-laitteen 6-nastaisessa riviliittimessä

1

2

J10

J10

RS485-Integrointi A

RS485-Integrointi B

Tiedonsiirto ulkoiseen PLC:hen/säätimeen

3 J10 RS485-Integrointisuoja/ maadoitus

RS485-verkko A 4 J10

5 J10 RS485-verkko B

Ei käytössä

6 J10 RS485-verkon suoja/maadoitus

I/O-piirilevyssä yhteen liitetyt digitaaliset lähdöt (kts. K UVA 70).

 EasyKey-näytön piirilevyssä yhteen liitetyt digitaaliset lähdöt.

Useita liitäntäpisteitä kytkemisen helpottamiseksi.

72 3A3256K

Modbus- ja I/O-tiedot

Modbus- ja I/O-tiedot

Katso Taulukko 10 ja Taulukko 11

Modbus-rekisteriosoitteet ja tulojen/lähtöjen tiedot.

Tarkista kaikkien erillisten tulojen ja lähtöjen I/O-tiedot

(kts. sivu 75). Varmista, että ymmärrät ne täysin.

Verkkotiedonsiirtoprotokolla ja erillinen I/O toteutetaan samoja ohjeita noudattaen.

Esimerkiksi: Pistoolin liipaisimen tuloksi määritetään tietty bitti Modbus-rekisteristä 40040. Tulon erityisiä tilatietoja pitää valvoa Modbus-rekisteristä 40041 ProMix

-käyttöohjeen kohdassa Ulkoinen I/O esitettyjen ohjeiden mukaan. PLC:n pitää lukea kyseiset bitit ja joidenkin kohdalla (esim. 40040 ja 40041) lisäksi poistaa peitteet tiettyjen bittien asennoista erillisten tulo- ja lähtötilojen selvittämiseksi. Tämän toimenpiteen toteuttaminen edellyttää kokemusta, eikä siihen tule ryhtyä esim. työmaalla. Toimenpide edellyttää värinvaihtoprosessin ja erinäisiin tuloihin ja lähtöihin liittyvien ajoitusten hyvää tuntemusta.

HUOMAUTUS: Virtaussäädön ohjearvon analoginen tulo asetetaan Modbus-rekisteriin. Haluttu virtausnopeus

(esim. 125 cm

3

/min) pitää määritellä rekisteriin 40137.

Luku on haluttu virtausnopeus, ei jännitelukema.

siitä, mihin se aiemmin jäi. Älä muuta Sekoitus-bitin asetusta; se saa laitteen aloittamaan sekoitusprosessin uudelleen alusta.

Värinvaihtoprosessi

Katso K UVA

74, Taulukko 5 ja Taulukko 6.

1.

Varmista, että sekoitusvalmius on kytketty päälle.

Tämä varmistaa, ettei hälytyksiä ei ole päällä, ja että järjestelmä on valmis ottamaan vastaan seuraavan komennon.

2.

Lataa ccNewRecipe (Modbus 40046) yhdessä uuden värin sekoitusohjenumeron kanssa.

3.

Aseta värinvaihto (40040 bitti 6).

4.

Varmista, että Purge_CC_Active näkyy (40041 bitti 0).

5.

Nollaa värinvaihdon bitti (lyhytaikainen).

6.

Älä muuta ccNewRecipe kohdan arvoa ennen kuin laite pyytää uutta sekoitusohjetta.

7.

Värinvaihtoprosessi pysähtyy automaattisesti ohjelmoinnin mukaisella tavalla. Varmista prosessin päättyminen Huuhtelu_CC_Päällä -bitistä.

Sekoitusprosessin käynnistäminen

Katso K UVA

71, Taulukko 5 ja Taulukko 6.

1.

Varmista, että Sekoitusvalmius-bitti (bitti 2/40041) on päällä.

2.

Kytke Sekoitus-bitti (bitti 7/40040) päälle.

3.

Tarkista, että Sekoitus päällä -bitti (bitti 1/40041) on päällä, jotta sekoituspyyntö tulee perille.

Sekoitusprosessin pysäyttäminen

Katso K UVA

72, Taulukko 5 ja Taulukko 6.

1.

Nollaa Sekoitus-bitti.

2.

Sekoitus päällä -tulon pitäisi nollautua ja

Sekoitusvalmiuden kytkeytyä päälle.

HUOMAUTUS: ProMix siirtyy automaattisesti valmiustilaan 2 minuutin käyttämättömyyden jälkeen.

Yleishälytys kytkeytyy päälle ja Sekoitus päällä -signaali pysyy voimakkaana. Hälytysbitti (40010) antaa valmiustilahälytyksen. Kun pistolin liipaisin lähettää uuden tulosignaalin, ProMix jatkaa aineiden sekoitusta

Huuhteluprosessi

Katso K UVA

73, Taulukko 5 ja Taulukko 6.

1.

Varmista, että sekoitusvalmius on kytketty päälle.

Tämä varmistaa, ettei hälytyksiä ei ole päällä, ja että järjestelmä on valmis ottamaan vastaan seuraavan komennon.

2.

Aseta huuhtelu (40040 bitti 8).

3.

Varmista, että Purge_CC_Active näkyy (40041 bitti 0).

4.

Kun Purge_CC_Active-bitti nollautuu, nollaa

Purge_Start-bitti. Jos nollaat tämän bitin huuhtelun ollessa käynnissä, huuhteluprosessi keskeytyy.

HUOMAUTUS : PLC:n ja ProMix-laitteen välinen tiedonsiirto edellyttää vain kolmen Modbus-rekisterin käyttöä. Kaikki muut rekisterit ovat ainoastaan tarkkailua varten.

40040 Digirobotin tulo (lähetä/muokkaa arvoja

ProMix-laitteessa)

40041 Digirobotin lähtö (READ ONLY - aktiiviset arvot)

40046 Siirry seuraavan ProMix-sekoitusohjeen sekoitusohjearvoon

3A3256K 73

Modbus- ja I/O-tiedot

Taulukko 10: ProMix Modbus-/TCP-arvojen taulukko

* Luku-/ kirjoitustila

Vain luku

Vain luku

Vain luku

Vain luku

EasyKey

Modbusrekisteri Kuvaus Koko

40003 Nykyinen virtausnopeus 16 bittiä cm

3

/min

Yksiköt

40004 Nykyinen suhde

40005 Nykyinen ohje

40006 Käyttöaikaa 1 jäljellä

16 bittiä ei ole

16 bittiä ei ole

16 bittiä sek

Luku/kirjoitus 40007 Työ valmis

Luku/kirjoitus 40008 Nollaa suoritetut työt

Vain luku

Vain luku

40009

40010

Käyttöaikaa 2 jäljellä

Aktiivinen vika

Vain luku 40032 Ohjauksen muoto

Luku/kirjoitus 40040 Digirobotin tulo

Vain luku 40041 Digirobotin lähtö

Luku/kirjoitus 40046 CC Uusi sekoitusohje

16 bittiä ei ole

16 bittiä ei ole

16 bittiä sek

32 bittiä ei ole

32 bittiä ei ole

16 bittiä ei ole

16 bittiä ei ole

16 bittiä ei ole

Vain luku

Vain luku

40048 Nykyinen nestepaine

40049 V/P ulostulo prosenttia

16 bittiä 1/100 psi

16 bittiä %

Vain luku **40056 Todellisen suhdeluvun pienennys

40114 Virtaussäädön valinta

16 bittiä ei ole

Vain luku

Luku/kirjoitus 40115 Virtausohjearvotiedon lähde

Luku/kirjoitus 40120 Manuaalisen prosent. ohituksen ajo

Luku/kirjoitus 40125 ***FC:n alue

16 bittiä 0=vain annostelu

1=1K virtauksen ohjaus

(tuleva)

2=2K virtauksen ohjaus

3=Paineen ohitus

4=manuaalinen prosent. ohitus

16 bittiä 0=erillinen

1=verkko

16 bittiä %

Luku/kirjoitus 40126 FC:n toleranssi

16 bittiä 0=0-300 cm

1=0-600 cm

3

/min

3

/min

2=0-1200 cm

3

/min

16 bittiä %

Luku/kirjoitus 40127 FC suhteellinen kasvu Kp 16 bittiä oletus=400

Luku/kirjoitus 40128 FC integraalin kasvu Ki 16 bittiä oletus=40

Luku/kirjoitus 40129 FC-hälytysaika

Luku/kirjoitus 40137 FC-ohjearvo

16 bittiä sek

16 bittiä cm

3

/min

Luku/kirjoitus 40159 FC-oppimisvahvuus

Luku/kirjoitus

Luku/kirjoitus

Luku/kirjoitus

40171

43123

43141

FC-oppimisraja

FC-ohitustila

FC päällä

16 bittiä %

16 bittiä cm

3

/min

16 bittiä 0=ei käytössä (normaali)

1=% auki

2=painetila

16 bittiä 0 = ei käytössä

1=käytössä

Alaraja

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0x0000

0x0000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Yläraja

5000

9999

60

9999

0xFFFF

9

9999

0xFFFF FFFF

0xFFFF FFFF

0xFFFF

0xFFFF

60

50000

100

9999

4

1

100

2

99

9999

9999

99

1200

100

1200

2

1

* Automaatio toteuttaa tässä sarakkeessa ilmoitetun säännön. Vain luku -määrityksellä varustettuihin rekistereihin kirjoittamista on vältettävä.

**AinoastaanProMix 3KS-järjestelmät

***Flow Control -yksikkö

74 3A3256K

Sekoitusohjebitit

5 4 3 2 1 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 1 1

0 0 0 1 0 0

0 0 0 1 0 1

0 0 0 1 1 0

0 0 0 1 1 1

0 0 1 0 0 0

0 0 1 0 0 1

0 0 1 0 1 0

0 0 1 0 1 1

0 0 1 1 0 0

0 0 1 1 0 1

0 0 1 1 1 0

0 0 1 1 1 1

0 1 0 0 0 0

0 1 0 0 0 1

0 1 0 0 1 0

0 1 0 0 1 1

0 1 0 1 0 0

0 1 0 1 0 1

0 1 0 1 1 0

0 1 0 1 1 1

0 1 1 0 0 0

0 1 1 0 0 1

0 1 1 0 1 0

0 1 1 0 1 1

0 1 1 1 0 0

0 1 1 1 0 1

0 1 1 1 1 0

0 1 1 1 1 1

1 0 0 0 0 0

24

25

26

27

18

19

20

21

22

23

28

29

30

31

32

14

15

16

17

10

11

12

13

8

9

6

7

4

5

0

1

2

3

Taulukko 11: ProMix Sekoitusohjebitit

Numero Sekoitusohjebitit

5 4 3 2 1 0

1 0 0 0 0 1

1 0 0 0 1 0

1 0 0 0 1 1

1 0 0 1 0 0

1 0 0 1 0 1

1 0 0 1 1 0

1 0 0 1 1 1

1 0 1 0 0 0

1 0 1 0 0 1

1 0 1 0 1 0

1 0 1 0 1 1

1 0 1 1 0 0

1 0 1 1 0 1

1 0 1 1 1 0

1 0 1 1 1 1

1 1 0 0 0 0

1 1 0 0 0 1

1 1 0 0 1 0

1 1 0 0 1 1

1 1 0 1 0 0

1 1 0 1 0 1

1 1 0 1 1 0

1 1 0 1 1 1

1 1 1 0 0 0

1 1 1 0 0 1

1 1 1 0 1 0

1 1 1 0 1 1

1 1 1 1 0 0

Numero

47

48

49

50

41

42

43

44

45

46

37

38

39

40

33

34

35

36

57

58

59

60

51

52

53

54

55

56

Modbus- ja I/O-tiedot

3A3256K 75

Modbus- ja I/O-tiedot

Tyypilliset PLC-ohjaimen ja

ProMix-laitteen väliset toiminnot

Tässä osioissa kuvataan tyypillisiä toimintoja, joita voidaan suorittaa yhdistämällä ulkoinen PLC-ohjain johonkin ProMix-laitteen erillisille I/O-yhteyksille tarkoitetuista liitännöistä.

Katso tarkat tulo- ja lähtökytkentöjä koskevat tiedot

kohdasta ProMix Integroinnin tiedot sivulla 56.

HUOMAUTUS:

Asetusnäyttö 6

-näytön tiedonsiirtoa koskeviin kenttiin on valittava asetus DISCRETE

(ERILLINEN) (kts. sivu 38).

Sekoituksen aloittaminen

Ennen sekoituksen aloittamista PLC-ohjain varmistaa, että Mix_Ready-tulosignaali on voimakas. Tämä takaa sen, että laite on valmis aloittamaan sekoittamisen.

PLC-ohjain ohjaa Mix_Start-tulosignaalin voimakkaaksi, pitää sen tällaisena ja valvoo Mix_Active-signaalia varmistaakseen ProMix toteuttaa sen lähettämät pyynnöt.

Sekoituksen lopetus

Kun haluat lopettaa sekoituksen (tai suorittaaksesi huuhtelun tai värinvaihdon), poista

Sekoituksen_Aloitus-tulosignaali EasyKey-laitteen tilapalkissa näkyy teksti VALMIUSTILA). Varmista

Sekoitus_Valmiina -tulosta, että Sekoitus_Aktiivinen tulosignaali muuttuu heikoksi.

Värinvaihto

Kun haluat suorittaa värinvaihdon, varmista aluksi, ettei hälytyksiä ole päällä (käyttöaikahälytystä lukuun ottamatta). Mikäli hälytyksiä on päällä, ne pitää nollata lähettämällä lyhytkestoinen Hälytysten_Nollaus -signaali

(>100 msek).

HUOMAUTUS: Alarm_Reset-signaali ei nollaa käyttöaikahälytystä. Ainoastaan aineen loppuminen tai täydellinen huuhtelu/värinvaihto nollaa käyttöaikahälytyksen.

Hälytyksen nollaussignaali hiljentää äänihälytyksen.

Käännä Color_Change_Start-signaali hetkeksi päälle

(>100 msec) sekoitusohjebittejä asettaessasi.

HUOMAUTUS: Sekoitusohjebitit on asetettava vähintään

100 msek ennen värinvaihdon aloitus -signaalin päälle kytkemistä ja niiden on oltava päällä siihen asti, kunnes laite pyytää uutta sekoitusohjetta.

76

Lyhyen päällä olon aikana laite lukee sekoitusohjeen esitetystä binäärijonosta, jonka jälkeen EasyKeylaitteen tilajonossa näkyy teksti COLOR CHANGE XX

(VÄRINVAIHTO XX). Purge_CC_Active-tulosignaali on voimakas koko värinvaihto-/huuhteluprosessin ajan.

Laitteen ladatessa sekoitettua ainetta värinvaihtoprosessin lopussa Fill_Active-signaali kytkeytyy päälle sen merkiksi, että värinvaihdon täyttövaihe on käynnissä.

Eri signaalit eivät ole päällä samanaikaisesti.

Kun Mix_Ready-tulosignaalin vahvuus vaihtuu voimakkaaksi ja hälytyksiä ei ole päällä, PLC-ohjain saa vahvistuksen siitä, että pyydetty värinvaihto on suoritettu ja että pyydetty sekoitusohje on nyt käytössä.

Mikäli prosessin aikana tapahtuu virhe, pyydetty sekoitusohje ei lataudu ja aiemmin valittuna ollut sekoitusohje jää käyttöön.

HUOMAUTUS: Käytössä olevaa sekoitusohjetta ei voi lukea yksinomaan erillisen I/O-laitteen välityksellä.

Käytössä oleva sekoitus on mahdollista saada selville ainoastaan valvomalla yhteydessä olevia rekistereitä yhdyskäytävän välityksellä. Ainoastaan valvomalla värinvaihtoprosessin aikaisia hälytyssignaaleita käyttäjä voi varmistua siitä, ettei käytössä oleva sekoitus poikkea odotetusta.

Tyhjennys

Kun haluat aloittaa huuhtelun (ilman värinvaihtoa), ohjaa Purge_Start-tulosignaali (pysyvästi) voimakkaaksi ja varmista samalla myös, että Mix_Ready-tulosignaali on asetettu voimakkaaksi. Jos hälytyksiä on päällä, huomioi yllä esitetty käyttöaikahälytystä koskeva poikkeus

(kts. kohta

Värinvaihto

yläpuolella.)

Purge_CC_Active-tulosignaali on voimakas koko huuhteluprosessin ajan. Varmista, että kaikki hälytykset on kytketty pois päältä prosessin ajaksi. Fill_Active-signaali on voimakas sekoituksen ollessa käynnissä. Kun prosessi on valmis, Mix _Ready-signaali on voimakas sen merkiksi, että huuhtelu on suoritettu loppuun.

HUOMAUTUS: Käytössä oleva sekoitus ei vaihdu tai muutu millään tavalla.

Pistoolin liipaisimen syöttö

Pistoolista pitäisi saapua tulosignaali joka kerralla, kun se liipaistaan. Tämä signaali on poissa päältä aina paitsi pistoolin laukaisuhetkellä. Älä koskaan kytke tämän signaalin tuloa yhteen toisen signaalin tulon kanssa.

Ilman tätä tulosignaalia useat kriittisen tärkeät sekoitusvaroitukset eivät toimi.

TÄRKEÄÄ: Tämän tulosignaalin on tultava integroituja virtaussäätösovelluksia käytettäessä erillisen I/O-laitteen kautta virtaussäätöprosessin virheettömän toiminnan varmistamiseksi. Sellaiset sovellukset, jotka eivät vaikuta virtaussäätöön, voidaan kytkeä verkkotiedonsiirron tai erillisten I/O-laitteiden liipaisintuloon.

HUOMAUTUS: Pistoolin liipaisimen tulosignaalilla on sama vaikutus kuin manuaalisten ProMix -järjestelmien ilmavirtakytkimellä.

3A3256K

Modbus- ja I/O-tiedot

Hälytysten valvonta/nollaus (Erillinen I/O)

Aina kun hälytys laukeaa, hälytysten nollaus -tulosignaali nollaa hälytykset, jolloin prosessin seuraava vaihe toteutuu automaattisesti, Poikkeuksen tälle säännölle muodostavat seuraavat hälytykset/tilanteet:

• Käyttöaikahälytyksiä ei voida nollata hälytysten nollaus -tulosignaalin kautta tai EasyKey -laitteen

Hälytysten nollaus -painikkeella.

Ainoastaan huuhtelu/värinvaihto tai aineen käyttö loppuun nollaa käyttöaikahälytyksen.

(Kts. Hälytys_Käyttöaika-lähdön tiedot sivulta 61.)

• Kun Flow Control -yksikkö on päällä

(kts

Asetusnäyttö 5 sivulla 38), Flow_Rate_Alarm

-lähtösignaali on voimakas aina silloin, kun hetkellinen virtausnopeus ylittää tai alittaa virtausnopeuden toleranssille asetetut rajat. (Hälytyksen aiheuttaja – korkea virtausnopeus tai matala virtausnopeus – näkyy

EasyKey-laitteen tilapalkissa.) Tämä lähtösignaali on voimakas myös Mix_Active-lähtösignaalin yhteydessä.

PLC-ohjaimen pitää valvoa tämän tilan kestoaikaa ja käynnistää toimenpiteitä etukäteen määritetyn ajan kuluessa. Flow Control -yksikkö saattaa aiheuttaa

(esim. virtausnopeuksien muuttuessa) satunnaisia voimakkaita yllä kuvatun kaltaisia yleishälytysignaaleja

(yleensä lyhytkestoisia). PLC-ohjaimen pitää lukea tällaisen hälytyksen tulosignaali (ts. että kyseessä on yleishälytys) ja varmistaa, että Mix_Active-signaali on voimakas. Mikäli näin on, ohjaimen tulee käynnistää ajastin. Tyypillinen esimerkkitilanne on sellainen, jossa käyttäjä haluaa varmistaa, että kaikki ruiskutettavat osat ruiskutetaan voimakkuudella, joka on tietyn virtausnopeusalueen sisällä. Tällöin ohjaimeen asetetaan etukäteen määritelty enimmäisaika, jonka virtaus saa yhtäjaksoisesti pysyä korkeana tai matalana.

• Virtausnopeudelle ajastetun ajan päätyttyä laite sammuu tai siirtyy valmiustilaan.

Job_Complete-tulosignaali

Aina kun ProMix vastaanottaa

Job_Complete-tulosignaalin, se muodostaa kyseistä työtä koskevan lokimerkinnän, joka sisältää A ja B aineiden määrät (cm

3

) ja aika- ja päiväleiman.

Määrälaskurit nollautuvat. (Kokonaismäärät lasketaan yhteen edellisestä nollauksesta.)

HUOMAUTUS: Värinvaihto saa aikaan samat nollautumiset kuin Työ valmis -nollaus. Job_Complete-tulosignaalia käytetään usein silloin, kun halutaan tallentaa tiettyihin osiin käytettyjä ainemääriä. Näissä tapauksissa ainemäärä tarkoittaa ruiskutetun aineen määrää.

Tyhjennysventtiilillä varustetut sovellukset

(nopeaa, pistoolissa tai sen lähellä tapahtuvaa huuhtelua/värinvaihtoa varten):

ProMix -laitteessa on neljä erikoisliitäntää, joista jokainen voidaan kytkeä päälle ja pois kaksi kertaa yhden värinvaihtojakson aikana. Katso

Lisäasetusnäyttö 8

sivulla 46 tai Sekoitusohjeen asetusnäyttö 7 sivulla 51.

Esimerkiksi, robotissa tai pistoolissa oleva tyhjennysventtiili on mahdollista avata haluttuun aikaan, mikä mahdollistaa nopean värinvaihdon. Toista lähtöä voidaan käyttää ohjaamaan ilma-avusteisen nesteensäätimen teho korkeaksi huuhtelu- tai värinvaihtoprosessin aikana.

HUOMAUTUS: Integroitua Flow Control -laitetta käytettäessä virtauksensäätimen teho ohjautuu automaattisesti korkeaksi. Kts. lisätietoja näiden arvojen määritystä varten kohdasta

Lisäasetusnäyttö 5 sivu 44

Kaikkia näitä erikoisliitäntöjä on mahdollista valvoa, mutta niitä voidaan ohjata ainoastaan EasyKey -laitteen asetusnäyttöihin syötettävien aikamääritysten tai verkon asianmukaisten rekistereiden kautta.

Seuraavien ProMix tulosignaalien ei pitäisi koskaan olla voimakkaita samaan aikaan:

• Mix_Start

• Purge_Start

• Color_Change_Start

Sekoitusohjebitit (0–6) ovat aina päällä samaan aikaan.

Laite huomioi nämä bitit ainoastaan silloin, kun

Värinvaihdon_Aloitus-tulosignaali on voimakas. Käytössä oleva sekoitusohje pitää ladata sekoitusohjebitteihin pysyvästi . Älä koske näihin bitteihin ennen seuraavaa värinvaihtoa. Mikäli et noudata tätä ohjetta, laite saattaa toimia odottamattomalla tavalla.

Integrointien ajoituskaaviot

Kuvissa K UVA

77 - K UVA 83 on esitetty integrointien

ajoituskaaviot.

3A3256K 77

K UVA 77. Integroitu ohjaus: sekoitusohjeen vaihto X - Y

K UVA 78. Integroitu ohjaus: sekoitusohjeen vaihto X - Y, ulkoinen värinvaihto

K UVA 79. Integroitu ohjaus: huuhtelu Y

K UVA 80. Integroitu ohjaus: täyttö Y

K UVA 81. Integroitu ohjaus: huuhtelu ja täyttö Y

K UVA 82. Integroitu ohjaus: sekoitusvaiheiden ohjaus

K

UVA

83. Integroitu ohjaus: hälytyksen prosessointi

Integroitu virtauksen ohjaus

Integroitu virtauksen ohjaus

Flow Control -toiminnon kuvaus

Flow Control on lisätoiminto, joka toteutetaan ProMix

-laitteeseen yhdistettävän, luonnostaan vaarattoman säädin-/ohjausyksikön avulla. Flow Control -toiminto säätelee manuaaliseen tai automaattiseen ilmaruiskutuspistooliin tulevan aineen määrää tarkasti, mikä auttaa varmistamaan että käsittelytulos on peittävä ja ettei siinä ole valumia tai epätasaisuuksia.

HUOMAUTUS: Flow Control -toimintoa ei voi käyttää yhdessä Dynamic Dosing -toiminnon kanssa. Sitä ei myöskään tule käyttää yhdessä ilma-avusteisten tai ilmattomien ruiskupistoolien kanssa.

Flow Control -toiminto käyttää hyväkseen seinälle asennetun nesteyksikön tai RoboMix -nesteyksikön virtausmittareita. Sekoitetun aineen syöttölinjassa ei ole virtausmittaria.

Ilma-avusteinen nesteensäädin

1/8 npt(f) nesteen sisääntuloaukko

Virta- ja signaalikaapelin sisääntulo

Nestepainemitt arin portti

Nestepaineanturi

1/8 npt(f) nesteen lähtöaukko

Flow Control -yksikön osat

Flow Control -yksikkö 249849

Katso K UVA 84. Flow Control -yksikköön 249849 kuuluu

ilma-avusteinen nestepaineen säädin, nestepaineanturi, ilmanpainetta jännitteen mukaan säätävä venttiili ja piirilevy. Kts. Käyttöohjekirja 3A2097. Tämä yksikkö vastaanottaa virtauksen analogista signaalia ja ohjaa haluttua virtausnopeutta.

Flow Control -yksikkö 24H989

Katso K UVA 85. Flow Control -yksikkö 24H989 on

tarkoitettu käytettäväksi yhdessä käyttäjän erikseen hankkiman ja erilliseen paikkaan asentaman, ilma-avusteisen nestepaineen säätimen kanssa.

Yksikköön kuuluu yhdyskaapelilla varustettu nestepaineanturi, ilmanpainetta jännitteen mukaan säätävä venttiili ja piirilevy. Kts. Käyttöohjekirja 3A2097.

Tämä yksikkö vastaanottaa virtauksen analogista signaalia ja ohjaa haluttua virtausnopeutta.

HUOMAUTUS: Parhaiden tulosten varmistamiseksi suosittelemme, että asetat laitteen mukana toimitettavan paineanturin niin lähelle erillistä nestepaineensäädintä kuin mahdollista.

Tuloilman sovite, putken ulkohalkaisija

6 mm (1/4 tuumaa)

Piirilevy

V/P (Jännite/Ilmanpaine) -venttiili

K UVA 84. Poikkileikkauspiirros: Flow Control

-yksikkö 249849

TI17116a

Ulostuloilman sovite, putken ulkohalkaisija 6 mm (1/4 tuumaa)

Erillinen nestepaineanturi

Ilmanpainemittari

(hankittava erikseen)

Virta- ja signaalikaapelin sisääntulo

V/P

(Jännite/Ilmanpaine)

-venttiili

Piirilevy

(ei näkyvissä)

Tuloilman sovite, putken ulkohalkaisija

6 mm (1/4 tuumaa) TI18956a

K UVA 85. Poikkileikkauspiirros: Flow Control

-yksikkö 24H989

3A3256K 85

Integroitu virtauksen ohjaus

Neste- ja ilmanpainevaatimukset

Nestesäätimeen sisään tulevan nestepaineen on oltava sellainen, että virtauksen ollessa säädettynä voimakkaimmilleen säätimeen sisään tulevan ja siitä ulos tulevan virtauksen paineen erotus on 15–20 psi

(0,1–0,14 MPa; 1,0–1,4 bar). Esimerkiksi, jos virtauksen ylärajaksi on asetettu 280 cm

3

/min ja tämän aikaansaamiseksi vaaditaan 35 psi:n ulostulopaine, sisääntulopaineen on oltava 50–55 psi.

Flow Control -yksikköön tulevan ilmanpaineen on oltava välillä 70–100 psi (0,35–0,7 MPa; 3,5–7,0 bar).

HUOMAUTUS:

• Mikäli Flow Control -yksikköä 249849 tai 24H989 käytetään yhdessä 1:1 -nesteensäätimen kanssa, säätimestä ulostulevan nestepaineen on oltava kaikkien virtausohjearvojen osalta välillä 5–75 psi

(0,034–0,52 MPa; 0,34–5,2 bar). Tämän painealueen ulkopuolella olevaa painearvoa edellyttävät virtausohjearvot eivät ole mahdollisia. Pienin käytön mahdollistava virtausnopeus edellyttää vähintään

5 psi (0,034 MPa:n; 0,34 bar) nestepaineen.

• Mikäli Flow Control -yksikköä 24H989 käytetään yhdessä nestesäätimen kanssa siten, että painesuhde on suurempi kuin 1:1, on erityisen tärkeää tarkkailla ilmanpaineen ja nesteen ulostulopaineen välistä suhdetta. V/P-venttiilin alin suositeltava ulostulopaine on 5 psi (0,034 MPa;

0,34 bar). Vastapaine saattaa olla tarpeen matalan nestepaineen varmistamiseksi matalimmilla virtausnopeusohjearvoilla.

Tyypillisen nestesäätimen maksimi- ja minimivirtauksen välinen suhde on käytetystä aineesta ja viskositeetista riippuen 3:1 tai 4:1. Esimerkiksi, jos matalin sallittu virtausnopeus on 100 cm

3

, ylin mahdollinen virtausnopeus saattaa olla 300–400 cm

3

/min.

HUOMAUTUS: Ylin virtausnopeus ei ole sama asia kuin asetettavan virtausalueen yläraja.

Flow Control -ohjauksen toiminta

Yksikköön 249849 liittyen kts. K UVA 86 ja yksikköön

24H989 liittyen kts. K UVA 87. Flow Control -järjestelmään

kuuluu kaksi tietosilmukkaa:

• Laitteen painesilmukka valvoo nestepainetta yksikön paineanturin avulla. Tämän avulla järjestelmä kykenee reagoimaan ohjearvojen muutoksiin hyvin nopeasti.

Vaikka pistoolia ei liipaistaisi, laite ohjaa paineen arvotaulukon mukaiseen virtausohjearvoon. Laite pitää paineen ohjattuna tähän lukemaan Advanced Screen

-näytön (Lisäasetusnäyttö) ”Gt-Off drive time”-kohdassa ilmoitettuun aikarajaan asti. Pääset tähän näyttöön ja muuttamaan kyseistä aikarajaa silloin kun Flow

Control -toiminnon asetuksena on ”On: asetus”

Asetusnäyttö 5 -näytöllä, sivu 38.

Sitä tavoitepainetta, johon järjestelmä pyrkii pistoolin liipaisimen ollessa poissa päältä, on mahdollista säätää kohdassa ”GT-Off target rise”.Katso lisätietoja kohdasta

Lisäasetusnäyttö 7 , sivulla 45. Tämä määrä lisätään

arvotaulukosta saatavaan arvoon. Lisäyksen tarkoituksena on paikata pistoolissa liipaisimen avaamisen seurauksena mahdollisesti tapahtuva paineenlasku. Määritä tämä pistoolin liipaisinta koskeva arvo matalimpien virtausnopeuksien mukaisesti.

• Virtaussilmukka valvoo nesteen virtaamista virtausmittarin impulssien perusteella, mikä varmistaa valvonnan tarkkuuden. Virtaussilmukan käyttö edellyttää pistoolin liipaisemista.

Flow Control -järjestelmä luo arvotaulukon, jonka tarkoituksena on saada aikaan nestepaineen kannalta paras mahdollinen virtausnopeus. Tässä onnistuttuaan järjestelmä ylläpitää kyseistä virtausnopeutta virtaussilmukkaa valvomalla.

Arvotaulukon päivittymistä voi säätää näytöllä

”Oppimisvahvuus”-arvoa muuttamalla. Katso lisätietoja kohdasta

Lisäasetusnäyttö 6 , sivulla 45. Tämä arvo

määrittää sen, miten paljon taulukon päivittämisessä käytetään Hetkellinen virtausvirhe -arvoa. Mikäli valittu arvo on korkea, järjestelmä oppii nopeammin, mutta seurauksena saattaa olla oskillaatiota. Mikäli arvo on matala, järjestelmä oppii hitaammin, ja säätöajat saattavat venyä liian pitkiksi.

86 3A3256K

Integroitu virtauksen ohjaus

Virtauksen tulosignaali:

Palaute mittareista A ja B

Mittari B

Sekoitetun aineen syöttölinja

Ilma-avusteinen nesteensäädin

Nestepaineanturi

Nesteenohjaustaulu

Mittari A

Analogisignaali V/P-venttiiliin

Ilmajohto

Paineen sisääntulo: Palaute nestepaineanturista

K UVA 86. ProMix Flow Control: kaaviokuva (yksikkö 249849)

Ilmasignaali säätimeen

V/P (Jännite/Ilmanpaine) -venttiili

TI17118a

Virtauksen tulosignaali:

Palaute mittareista A ja B

Mittari B

Sekoitetun aineen syöttölinja

Nesteenohjaustaulu

Erillinen Ilma-avusteinen nesteensäädin

Nestepaineanturi

Ilmasignaali säätimeen

Paineen sisääntulo:

Palaute nestepaineanturista

Mittari A

Analogisignaali V/P-venttiiliin

Ilmajohto

K UVA 87. ProMix Flow Control: kaaviokuva (yksikkö 24H989)

V/P (Jännite/Ilmanpaine) -venttiili

TI18958a

3A3256K 87

Integroitu virtauksen ohjaus

Flow Control -yksikön esimerkkikäyttö

Käyttöalueet

Flow Control -yksikön käyttöalueet muodostuvat suhteuttamalla haluttu virtausnopeus tulevan virtauksen ohjearvosignaaliin (kts. tiedot alta). Käyttöalueet ovat:

• 0 - 300 cm

3

/min

• 0 - 600 cm

3

/min

• 0 - 1200 cm

3

/min

• 0 - 100% (avoimen osan prosenttiosuus manuaalisen ohituksen ollessa päällä)

Tässä esimerkissä käyttöalueeksi on valittu 0–

300 cm

3

/min ja tavoiteltava virtausnopeus on 150 cm

3

/min.

Vaihe 1: Virtausohjearvon tulosignaali

Ulkoinen tulosignaali

Ulkoisen tulosignaalin vahvuus on 0–10 VDC.

Signaalin voimakkuus korreloi lineaarisesti asetetun käyttöalueen kanssa. Esim. mikäli asetettu käyttöalue on

0–300 cm

3

/min ja tavoiteltu virtausnopeus 150 cm

3

/min,

ProMix vastaanottaa virtausohjearvon (5VDC-signaalin)

PLC-ohjaimelta tai robotilta.

Verkkoyhteyden tulosignaali

Verkkoyhteyden tulosignaali on joko tavoiteltu virtausnopeus (tässä tapauksessa 150 cm

3

/min) tai avoimen alueen %.

Vaihe 2: Painesilmukka

HUOMAUTUS: Painesilmukan käyttö edellyttää pistoolin liipaisemista.

Yksikköön 249849 liittyen kts. K

UVA

88 ja yksikköön

24H989 liittyen kts. K

UVA

89. ProMix ohjaa järjestelmän

paineen tavoitellun virtausnopeuden (150 cm

3

/min) edellyttämälle tasolle. Yksikön paineanturi tarkistaa todellisen paineen ja lähettää lukeman

ProMix-laitteeseen.

Vaihe 3: Virtaussilmukka

HUOMAUTUS: Virtaussilmukan käyttö edellyttää pistoolin liipaisemista.

Virtausmittari tarkistaa, että tavoiteltu virtausnopeus on saavutettu ja lähettää tätä koskevan tiedon

ProMix-laitteeseen. ProMix säätää jännitettä V/P-suhteen mukaan tavoitellun virtauksen ylläpitämiseksi.

Vaiheet 2 ja 3 toistetaan jatkuvasti paineen ja virtauksen ylläpitämiseksi.

88 3A3256K

Integroitu virtauksen ohjaus

Vaihe 3: Virtauksen tulosignaali

Nestepaineanturi

Vaihe 1:

ProMix vastaanottaa virtausohjearvon

PLC-ohjaimesta/ robotista

Analogisignaali V/P-venttiiliin

Ilmajohto

Vaihe 2: Paineen sisääntulo

K UVA 88. ProMix Flow Control: painesilmukka ja virtaussilmukka (yksikkö 249849)

V/P (Jännite/Ilmanpaine)

-venttiili

TI17118a

Vaihe 3: Virtauksen tulosignaali

Vaihe 1:

ProMix vastaanottaa virtausohjearvon

PLC-ohjaimesta/ robotista

Ilmajohto erilliseen nesteensäätimeen

Analogisignaali V/P-venttiiliin

Vaihe 2: Paineen sisääntulo

Ilmajohto

V/P (Jännite/Ilmanpaine) -venttiili

K UVA 89. ProMix Flow Control: painesilmukka ja virtaussilmukka (yksikkö 24H989)

Nestepaineanturi

TI18958a

3A3256K 89

Integroitu virtauksen ohjaus

Flow Control -yksikön asennus

1.

Asenna luonnostaan vaaraton virtauksensäädin (VS)

ProMix -laitteen ohjekirjassa esitetyn ohjeen mukaan.

2.

Varmista, että analogisignaalin vahvuus on 0–

10 VDC tai että laitteeseen tulee asianmukainen signaali verkkoyhteyden välityksellä.

3.

Kalibroi järjestelmän virtausmittarit, ohje sivulla 115.

Näin toimimalla varmistat, että K-tekijät vastaavat käytettyjä aineita.

4.

Varmista, että I/O-tulot toimivat asianmukaisesti.

Jos käytät erillistä I/O-laitetta, varmista niiden toiminta näytöistä

Lisäasetusnäyttö 6 ja

Lisäasetusnäyttö 7 , sivu 45. Jos käytät

verkkoyhteyttä, varmista, että komennot tulevat lähetetyiksi tarkistamalla tulosignaalit näytöistä

Tilanäyttö , sivu 27, ja

Lisäasetusnäyttö 6

ja

Lisäasetusnäyttö 7 , sivu 45.

HUOMAUTUS: Tarkista Flow Control -yksikön

Modbus-osoitteet Graco Gateway -yhdyskäytävä

-oppaasta.

5.

Katso Flow Control -yksikön käynnistys .

on tarkoitettu niihin tilanteisiin, joissa ohjaus tapahtuu osin PLC-robotin avulla.

K UVA 91. Lisäasetusnäyttö 1

3.

Aseta Flow Control -toiminto tilaan % auki: Katso

K UVA

92 ja Taulukko 12. Manuaalisen ohituksen näyttö -näytössä, Flow Set Point (Virtauksen

ohjearvo) -kenttä näkyy muodossa % auki

(kts. K UVA 93).

Flow Control -yksikön käynnistys

1.

Aseta Flow Control -toiminto päälle: ”On: Setup” kts.

Asetusnäyttö 5 .

K UVA 92. Flow Control -toiminnon ohitusvalikko

K UVA 90. Asetusnäyttö 5

2.

Näytössä

Lisäasetusnäyttö 1 , käännä

manuaaliohituksen valinnaksi ”On: EK”. Tämä valitsee ohituksen lähteeksi EasyKey-laitteen.

Flow Control -toiminnon ohituskenttä tulee näkyviin.

Toinen valittavista vaihtoehdoista - ”On: Ext” -

ExtSP

Taulukko 12: Flow Control -toiminnon ohitusvaihtoehdot

Valintasi

Pois

% Open

(avoin %)

Paine

Kuvaus

Normaali toiminta

Flow Control -säädin avautuu syötetyn prosenttiluvun mukaisesti.

Flow Control -säädin avautuu kalibroidun paineen ohjaamana.

Ohjausarvon määrittää ulkoinen

PLC-ohjain

HUOMAUTUS: Valitse Flow Control -toiminnon

ohitusvalinnaksi ”Paine” käyttääksesi Paineohjattu Flow

Control -tila -toimintoa (kts.sivu 95).

90 3A3256K

Integroitu virtauksen ohjaus

K UVA 93. Virtauksen ohjearvo prosenttiluvun muodossa

4.

Manuaalisen ohituksen näyttö -näytössä, ohjaa

säädin sellaiseen prosenttilukuun, jossa neste alkaa virtaamaan. Nestepaineen tulee olla yli 5 psi

(0,034 MPa; 0,34 bar) [kts. Tilanäyttö

]. Tarkista nesteen virtausnopeus tällä paineella. Tämä on alin mahdollinen virtausnopeus, jolla järjestelmä voi nykyisillä rajoituksilla toimia. Jos haluat laskea virtausnopeutta tätä alemmas, sinun pitää lisätä virtauksensäätimen ja pistoolin välille asetettua rajoitusta.

HUOMAUTUS: Jos saat aikaan virtauksen, jossa paine on reilusti alle 5 psi (0,034 MPa:ta; 0,34 bar), lisää rajoitin, jotta nestepaine nousee lähemmäs kyseisiä arvoja. Alle 5 psi:n paine saattaa olla epävakaa.

5.

Ohjaa säätimen arvoksi 100 % auki. Tämä on suurin mahdollinen virtausnopeus, jonka järjestelmä voi tuottaa ottaen huomioon hidasta virtausta koskevat vaatimukset ja virtauksensäätimen toiminta-alueen.

6.

Kun olet saanut aikaan haluamasi toiminta-alueen, kytke virtauksenhallinnan ohitus pois päältä.

Nopea oppiminen

Niissä tilanteissa joissa pistoolia liipaistaan nopeasti

(alle 2 sekunnin ajan), virtauksesta saatavat tiedot eivät välttämättä riitä virtaussilmukan muuttamiseen.

Näin etenkin silloin jos virtausnopeus on hyvin matala

(alle 100 cm

3

/min).

Jos työskentelyjaksoon kuuluu vaiheita, joissa pistoolia liipaistaan pidempiä aikoja, järjestelmä kykenee keräämään tietoa yksittäisten virtausnopeuksien sijaan vain niistä nopeuksista, jotka nousevat etukäteen määritellyn virtausnopeuden yläpuolelle. Tiedot kerättyään järjestelmä kykenee interpoloimaan näiden arvojen ja arvotaulukon lähtöarvojen (paine 0, virtaus 0) väliset arvot.

Esimerkki nopeasta oppimisesta

Oletetaan, että jotakin osaa ruiskutetaan seuraavalla tavalla:

Taulukko 13: Ruiskutusjaksoesimerkki:

Vaihe Virtausnopeus Pistoolin liipaisuaika

1

2

3

4

50

65

50

150

1 s

1/2 s

1 s

4 s

Järjestelmä ei voi oppia 50:n ja 65 cm

3

/min nopeudella.

Tietoja on kuitenkin tarpeeksi jotta se voi oppia

150 cm

3

/min:n asetusnopeudella.

Mikäli -näytön Lisäasetusnäyttö 6 , sivu 45 One-Point

threshold” -arvoksi (Nopean oppimisen kynnysarvo) on asetettu esim. 100 cm

3

/min, tämä tarkoittaa, ettei järjestelmä kykene oppimaan mitään virtauksen ollessa tätä hitaampi. Jos järjestelmään on kuitenkin määritelty myös 150 cm

3

/min nopean oppimisen mahdollistava lisäasetus, saatuaan tätä virtausnopeutta koskevat tiedot laite kykenee interpoloimaan näistä kaikki koko virtausnopeusalueen tiedot.

K UVA 94. Lisäasetusnäyttö 1

7.

Käynnistä

Flow Control -yksikön kalibrointi

,

sivu 92.

3A3256K 91

Integroitu virtauksen ohjaus

Flow Control -yksikön kalibrointi

Flow Control -yksikön kalibrointi on automaattinen toimenpide, jossa järjestelmä laatii heikkojen ja voimakkaiden virtausnopeuksien välisen paine vs. virtaus

-profiilin. Katso K UVA 99. Profiili saattaa koskea vain yhtä

sekoitusohjetta tai se saattaa olla kopioitavissa globaalisti käytettävään sekoitusohjeeseen.

HUOMAUTUS: Kalibrointia ei voi tehdä sekoitusohjeille

0 tai 61.

1.

Lataa väri.

2.

Mene kohtaan Lisäasetusnäyttö 5

(kts.K

UVA

95).

Valitse sellainen virtausnopeus, joka parhaiten kattaa suurimman sovelluksesi tarvitseman virtausalueen

(esim. 0–1200).

K

UVA

97. Manuaalisen ohituksen näyttö

5.

Palaa kohtaan

Tilanäyttö (kts.K

UVA

98). Ruudun alalaidassa olevassa tilapalkissa näkyy teksti

Mix Calibration (Sekoituksen kalibrointi).

7

K UVA 95. Lisäasetusnäyttö 5 (automaattinen tila ainoastaan virtauksen hallinnassa)

Mix Calibration

K UVA 98. Tilanäyttö

3.

Mene kohtaan Lisäasetusnäyttö 1

(kts.K

UVA

96).

Kytke Manual override -toiminto (Manuaalinen ohitus

-toiminto) päälle

.

K UVA 96. Lisäasetusnäyttö 1

4.

Mene kohtaan Manuaalisen ohituksen näyttö

(kts.K

UVA 97). Valitse Manual Override (Manuaalinen ohitus) -kohtaan vaihtoehto Mix (sekoitus) ja käynnistä Flow Control -kalibrointi kohdasta Start.

6.

Liipaise pistoolia ja varmista, että pistoolin tulosignaali on voimakas.

7.

Näytössä

Tilanäyttö

(kts. K UVA 98), jännite lähtee nollasta ja nousee portaittain lukemaan 3,3 V.

Myös virtausnopeus nousee kalibroinnin aikana, joskin tämä ei välttämättä näy ruudulla ennen kuin jännite on noussut jonkin verran.

8.

Kun kalibrointi on suoritettu loppuun,

Tilanäyttö

-näytössä olevan Mix Calibration (sekoituksen kalibrointi) -tekstin tilalle vaihtuu sana Mix (sekoitus).

Laite on nyt laatinut kohdassa 2valittua virtausaluetta

koskevan arvotaulukon.

HUOMAUTUS: Mikäli jännite nousi lukemaan 3,3 V

(virtauksenhallinta täysin auki), mutta laite ei saavuttanut asetetun virtausalueen ylärajaa, asentamasi syöttöjärjestelmä ei kykene syöttämään järjestelmään riittävästi ainetta. Tässä tilanteessa voit valita jonkin seuraavista vaihtoehdoista:

• Mikäli aineen määrä on riittävä, muuta virtausalueen ylärajaa alemmas.

92 3A3256K

• Mikäli aineen määrä ei ole riittävä, lisää syöttöpainetta. Paineen lisäys saattaa vaikuttaa asettamaasi matalaa virtausnopeutta koskevaan asetukseen.

9.

Poista pistoolin lataus.

10. Aseta manuaalinen ohitus valmiustilaan.

Integroitu virtauksen ohjaus

11. Kopioidaksesi arvotaulukon kaikkiin

sekoitusohjeisiin, kts. kohta Globaali sekoitustietokopio , sivulta 93. Tällä toiminnolla voit

luoda aloitustiedot jokaista sekoitusohjetta varten, ja

Jatkuva oppiminen -toiminto luo uuden arvotaulukon aina, kun kyseistä sekoitusohjetta käytetään.

HUOMAUTUS: Jos haluat suorittaa virtauksen kalibroinnin jokaiselle sekoitusohjeelle, älä suorita

Globaali sekoitustietokopio

-toimintoa.

30

(0,21, 2,1)

25

(0,17, 1,7)

20

(0,14, 1,4)

15

(0,10, 1,0)

10

(0,07, 07)

5

(0,035, 0,35)

0

0 50 100 150 200 250 300

Virtaus (cm

3

/min)

K UVA 99. Tyypillinen virtauskalibrointi (alue 0–300 cm

3

/min)

350

Globaali sekoitustietokopio

Käynnistä globaalin sekoitustietokopion luominen

kohdassa Manuaalisen ohituksen näyttö

(kts. K UVA 100). Tällä toiminnolla voit luoda aloitustiedot

jokaista sekoitusohjetta varten, ja mahdollistaa Jatkuva oppiminen -toiminto -toiminnon kokonaisvaltaisen hyödyntämisen (kts.sivu 94).

Globaali kopio -toiminto sopii hyvin useiden värien sekoituksessa, mikäli käytettävien aineiden viskositeetit eivät eroa toisistaan merkittävästi. Usein pelkkä kalibrointi ja globaali kopio riittävät laitteen uudelleensäätöön silloin, kun jonkin säätimistä vaihdetaan tai säätimestä edempänä olevaa rajoitusta muutetaan.

K UVA 100. Manuaalisen ohituksen näyttö

3A3256K 93

Integroitu virtauksen ohjaus

Jatkuva oppiminen -toiminto

Virtausprofiili muuttuu tarvittaessa automaattisesti viskositeetissa tai järjestelmän toiminnassa (mukaan lukien säätimestä edempänä olevat rajoittimet) havaittujen muutosten mukaan, mikä takaa, että virtaus pysyy asetetussa ohjearvossa.

Kun sekoitusohje vaihdetaan, laite tallentaa profiilin automaattisesti käytössä olevan sekoitusohjeen tietoihin.

Myös Työ valmis -tulosignaali tallentaa profiilin käytössä olevan sekoitusohjeen tietoihin.

Ki ja Kp -arvojen asettaminen

K UVA 102 näyttää Ki- ja Kp-arvojen määritteet ja näiden

välisen suhteen.

• Ki:n oletusarvo on 40.

• Kp:n oletusarvo on 400.

Tavanomaisessa käytössä Ki- ja Kp-arvoja ei ole tarpeen muuttaa. Älä muuta näitä arvoja ilman pätevää syytä.

Ennen arvojen muuttamista varmista, ettei sisääntulolinjan nesteenpaineessa ole pulsaatioita ja että ulostulolinjan paine on kaikkien virtausohjearvojen kohdalla korkeampi kuin 12 psi (0,08 MPa; 0,84 bar).

Jos käyttöaineiden viskositeetti on alle 20 tai yli 300 cps:ää, Ki ja Kp-arvoja saattaa olla tarpeen muuttaa.

Tee kuitenkin vain pieniä muutoksia

Lisäasetusnäyttö

5

näytön arvoihin. Katso K UVA 101.

K UVA 101. Lisäasetusnäyttö 5 (automaattinen tila ainoastaan virtauksen hallinnassa)

94 3A3256K

Paineohjattu Flow Control -tila

Kun Flow Control ohituksen asetukseksi on valittu

”Pressure” (paine), järjestelmä ohjaa paineen vain tallennetun kalibrointitaulukon virtausnopeuspyynnössä ilmoitettuun lukemaan. Järjestelmä ei tällöin sulje virtaussilmukkaa mittareiden avulla.

Integroitu virtauksen ohjaus

Tämä tila voidaan kytkeä päälle sellaisissa ProMix

-laitteissa, joihin on kytketty sekä virtaussäätimellä varustettu robotti että manuaalinen pistooli. Koska virtausreittejä on kaksi, mittareita ei voida käyttää virtaussilmukan sulkemiseen. Robotti voi tästä syystä suorittaa kalibroinnin itsenäisesti. Kun kalibrointi on valmis, valitse ”Pressure” (”Paine”). Robotti toimii tällöin avoin silmukka -tilassa, ja manuaalista pistoolia voidaan käyttää samanaikaisesti.

Kp tarkoittaa nopeutta, jolla nesteen virtaus saavuttaa asetetun ohjearvon.

Kp

Tavoiteltava virtausnopeus

Ki

Ki tarkoittaa sitä nestevirtauksen osuutta, joka virtaa ohjearvoa nopeammin.

HUOMAUTUS: Ki- ja Kp-arvo ovat keskinäisriippuvaisia. Mikäli yksi muuttuu, myös toisen on muututtava.

TI17119a

K UVA

102. Kp/Ki-kuvaaja

3A3256K 95

Integroitu virtauksen ohjaus

Flow Control -yksikön vianetsintä

Ongelma: Flow Control -yksikkö ei saa aikaan nesteensyöttöä.

Testaa laitetta seuraavan ohjeen mukaan, jotta saat selville, onko kyseessä mekaaninen vika vai sähkövika.

1.

Asenna 0–100 psi (0–0,7 MPa:n; 0–7,0 bar)

1/8 npt(m):n ilmanpainemittari seuraavan ohjeen mukaan.

a.

Yksikkö 249849: Irrota 1/8 npt(f)

-ilmamittariportin liitin, ja asenna mittari porttiin.

Katso K UVA 84 sivulla 85.

b.

Yksikkö 24H989: Asenna 1/8 npt(m) x 1/8 npt

(fbe) T-kappale ilman ulostuloporttiin. Asenna mittari T-kappaleen toiseen aukkoon ja

ilmatulostulosovite toiseen. Katso K UVA 85 sivulla 85.

2.

Aseta manuaalinen ohitus ja % Auki -asetukset

päälle; kts. vaiheet 2-5

Flow Control -yksikön käynnistys

-kohdasta sivuilta 90-91.

3.

Aseta % Auki -arvoksi 50. Katso K UVA 103.

Aseta %

Auki

50

K UVA 103. Aseta % Auki arvoksi 50 prosenttia

4.

Varmista, että pistooli on liipaistuna. Korota %

Auki -arvoa ja laske sitä EasyKey-näytöstä.

Mittarin lukeman pitäisi nousta ja laskea näytön arvoja vastaavalla tavalla.

96 3A3256K

Integroitu virtauksen ohjaus

Testin tulos

Mittarin lukema muuttuu %

Auki -arvoa vastaavalla tavalla eikä nestevirtaus muutu, tai sitä ei ole lainkaan.

Syy

Ongelma on mekaaninen:

Rajoitus/letku tukossa.

Pistoolin suutin on tukossa.

1.

Ratkaisu

Poista tukokset.

2.

Poista rajoitukset.

3.

Puhdista ja/tai korjaa nesteensäädin.

Mittarin lukema ei nouse ja laske %

Auki -arvoa muutettaessa.

• Nesteensäädin on vioittunut.

Ongelma on sähköinen:

• Sulake F2 on palanut.

• Johdot tai kaapelit ovat irronneet

Paineensäätö on vioittunut.

V/P-venttiili on viallinen.

Virransäädön ohjaustaulu on viallinen.

1.

Mittaa säätimeen tuleva jännite kahdesta paikasta:

• Nesteensäädön ohjaustaulun kohdassa J5, mittaa valkoisen (nasta 1) ja mustan

(nasta 6) johdon liitäntäkohdat. Jännitteen pitäisi olla 0–3,3 VDC %

Auki-asetuksen ollessa 0 % –

100 % (noin 1,65 VDC %

Auki -asetuksen ollessa

50 %).

• Nesteensäädön ohjaustaulun kohdassa J2, mittaa punaisen (nasta 1) ja mustan

(nasta 2) johdon liitännät.

Jännitteen pitäisi olla

0-21 VDC % Auki-asetuksen ollessa 0 % – 100 % (noin

12 VDC % Auki -asetuksen ollessa 50 %).

2.

Jos et havaitse jännitettä, tarkista onko nesteensäädön ohjaustaulun sulake F2 palanut.

3.

Jos havaitset jännitteen, varmista, että yksikön piirilevyn kaapeli on kytketty kunnolla.

4.

Jos kaapeli on kytketty kunnolla, vaihda paineenhallinta,

VP-venttiili ja virtauksenhallinnan ohjaustaulu tässä järjestyksessä vian löytämiseksi. Kts.

Käyttöohjekirja 3A2097.

3A3256K 97

System Operation (järjestelmän käyttö)

System Operation (järjestelmän käyttö)

Käyttötilat

Sekoitus

Järjestelmä sekoittaa ja annostelee ainetta

(kytke Sekoitus-tulo).

Valmiustila

Pysäyttää järjestelmän (irrota Sekoitus-tulo).

Tyhjennys

Huuhtelee järjestelmän ilman ja liuotusaineen avulla (kytke Huuhtelu-tulo).

Sequential Dosing -toiminto

Laite annostelee aineita A ja B vaiheittain ja vaadittavina määrinä halutun sekoitussuhteen saavuttamiseksi.

Dynaaminen annostelu

Tyypillisissä toiminnoissa (suhteet 1:1 ja yllä) osa A annostelee jatkuvasti. Komponenttia B annostellaan sysäyksittäin sopivissa määrin oikean sekoitussuhteen saavuttamiseksi.

Sekoitussuhteen (värin) vaihtaminen

Tässä prosessissa järjestelmä huuhtelee vanhan värin automaattisesti ulos ja vaihtaa sen tilalle uuden värin.

Katso sivut 117-129.

Solvent Push

Solvent Push -toiminnon avulla käyttäjä voi säästää sekoitettuja aineita syöttämällä niitä pistooliin liuotusaineen avulla. Toiminto edellyttää erillisen liuotusainemittarin käyttöä. Kts. täydelliset ohjeet

sivulta 114.

Tavanomainen käyttösykli,

Sequential Dosing -toiminto

1.

Järjestelmään syötetään haluttu väri ja se latautuu.

2.

Järjestelmä siirtyy Sekoitus-tilaan ja käynnistää sekoituksen.

3.

ProMix-laitteen säädin lähettää viestejä solenoidiventtiilien aktivoimiseksi. Solenoidiventtiilit aktivoivat annosteluventtiilit A ja B. Nesteen virtaus alkaa, kun laite havaitsee pistoolin liipaisimen tulosignaalin.

4.

Aineet A ja B syötetään esisekoituskammioon yksi kerrallaan, seuraavalla tavalla: a.

Annosteluventtiili A (DVA) avautuu ja neste alkaa virrata esisekoituskammioon. b.

Virtausmittari A (MA) valvoo jakelun nestemääriä ja lähettää sähköimpulsseja ProMix -laitteen säätimeen. Säädin tarkkailee näitä impulsseja ja viestejä. c.

Tavoitteeksi asetetun määrän annosteluvaiheessa annosteluventtiili A sulkeutuu.

HUOMAUTUS: Aineiden A ja B annostelumäärät perustuvat sekoitussuhteeseen ja annoskokoon, jotka ProMix säädin laskee käyttäjän asettamien määrityksien mukaan.

d.

Annosteluventtiili B (DVB) avautuu, neste virtaa esisekoituskammioon, ja se tasataan suhteessa aineeseen A. e.

Virtausmittari B (MB) valvoo jakelun nestemääriä ja lähettää sähköimpulsseja ProMix -laitteen säätimelle.

f.

Kun tavoitteeksi asetettu määrä on annosteltu, annosteluventtiili B sulkeutuu.

5.

Komponentit esisekoitetaan esisekoituskammiossa, jonka jälkeen ne sekoitetaan tasaiseksi staattisessa sekoitusputkessa (SM).

HUOMAUTUS: Jos haluat säätää staattisesta sekoitusputkesta pistooliin tulevaa virtausta, sinun pitää asentaa järjestelmään erillinen nestepaineen säädin.

6.

Komponentteja A ja B syötetään vuoroin esisekoituskammioon niin kauan kunnes pistoolin liipaisimen tulosignaali havaitaan.

98 3A3256K

System Operation (järjestelmän käyttö)

7.

Jos järjestelmä ei havaitse pistoolin liipaisimen tulosignaalia kahden minuutin kuluessa, se siirtyy joutokäynnille, jolloin sekoituskammion annosteluventtiilit sulkeutuvat.

8.

Kun pistooli liipaistaan uudelleen ProMix jatkaa prosessia siitä, mihin se jäi.

HUOMAUTUS: Käyttö voidaan keskeyttää milloin tahansa siirtymällä valmiustilaan

(irrota Sekoitus-tulo).

Taulukko 14: Sequential Dosing -toiminnon käyttö

Sekoitussuhde

= 2,0:1

A = 2

B = 1

Annos 1 Annos 2 Annos 3

DVA FI DVB

MA

MB

MS

RVB

AT

APV

RVA SVA SM SVB SPV

Selitys:

MA Aineen A mittari

DVA Komponentin A annosteluventtiili

RVA Komponentin A näyteventtiili

SVA Komponentin A sulkuventtiili

MB Aineen B mittari

DVB Komponentin B annosteluventtiili

RVB Komponentin B näyteventtiili

SVB Komponentin B sulkuventtiili

MS Liuotusainemittari (lisälaite)

SPV Liuotusaineen tyhjennysventtiili

APV Ilmahuuhteluventtiili

SM Staattinen sekoitusputki

FI Esisekoituskammio

AT Huuhteluilmaventtiilin ilmansyöttöputki

K

UVA

104. Seinään kiinnitettävä nesteyksikkö, Sequential Dosing -toiminto

TI12556b

3A3256K 99

System Operation (järjestelmän käyttö)

Yleinen toimintasykli, Dynaaminen annostelu

Yleiskatsaus

Dynaamisen annostelun ansiosta esisekoituskammiota ei tarvita ja annostelussa voidaan minimoida kontakti ei toivottuun aineeseen. Tämä ominaisuus on erityisen käytännöllinen leikkausherkillä ja vesiohenteisilla aineilla.

Rajoitin ruiskuttaa komponenttia B komponentin

A jatkuvaan virtaan. Ohjelmisto ohjaa jokaisen ruiskutuksen kestoa ja taajuutta. Katso prosessikaavio

kuvasta K

UVA

105.

Dynaamisen annostelujärjestelmän parametrit

Seuraavat parametrit vaikuttavat dynaamiseen annosteluun:

• Komponentin A virtaus: Varmista, että syöttöpumppu on mitoitettu antamaan sopivan ja katkeamattoman virtauksen. Huomaa, että komponentista A muodostuu järjestelmän suurin virtaus korkeammilla sekoitussuhteilla.

• Komponentin B virtaus: Varmista, että syöttöpumppu on mitoitettu antamaan sopivan ja katkeamattoman virtauksen.

• Komponentin A paine: Varmista tarkka paineensäätely. On suositeltavaa, että komponentin

A paine on 5-15 % alhaisempi kuin komponentin B paine.

• Komponentin B paine: Varmista tarkka paineensäätely. On suositeltavaa, että komponentin

B paine on 5-15% korkeampi kuin komponentin A paine.

HUOMAUTUS: Kun käytetään dynaamista annostelua, on erittäin tärkeää pitää yllä jatkuvaa, hyvin säännösteltyä nesteensyöttöä. Jotta saavutetaan sopiva paineohjaus ja minimoidaan pumpun paineenvaihtelu, asennetaan nesteen säätelijä A ja B syöttöletkuihin mittareiden yläpuolelle. Värinvaihdon mahdollistavissa järjestelmissä säädin pitäisi asentaa väri-/ katalyyttiventtiiliryhmää pidemmällä sijaitsevaan kohtaan.

Komponentti A (jatkuva virtaus) Annosteltu aine

Staattiseen sekoittimeen

Komponentti B

(sykäyksittäinen ruiskutus)

K UVA 105. Dynaamisen annostelun prosessikaavio

100 3A3256K

System Operation (järjestelmän käyttö)

Valitse komponentin B rajoittimen koko

Asenna Syöttösarja 15U955 laitteen nestesarjaan ProMix

-käyttöoppaassa esitetyn ohjeen mukaan. Katso käyttöoppaassa olevista taulukoista, minkä kokoinen rajoitin vastaa kutakin virtausnopeutta ja sekoitussuhdetta.

Kytke Dynamic Dosing -toiminto päälle

1.

Paina EasyKey-laitteen Asetukset -painiketta siirtyäksesi asennuksen aloitusnäyttöön. Valitse kohta ”System Configuration” (Järjestelmän

asetukset) siirtyäksesi asetusnäyttöihin. K UVA 106.

3.

Järjestelmän asetusnäytöstä 4 valittava vaihtoehto

“DD” kytkee DD-asetustilan päälle. Katso K UVA 108.

Kytkeäksesi DD-asetustilan päälle valitse

DD-asetustilan pudotusluettelosta vaihtoehto ”On”.

Tämä kytkee sekoitussuhdehälytykset E-3 ja E-4 pois päältä, minkä myötä asennus- ja säätötoimenpiteet voidaan suorittaa ilman keskeytyksiä.

HUOMAUTUS: Älä käytä työprosesseissasi sellaisia aineita, jotka on sekoitettu DD-asennustilan ollessa päällä, sillä hälytysten poiskytkennän vuoksi tällaisten aineiden sekoitussuhteet saattavat olla virheellisiä.

HUOMAUTUS: Mikäli DD-asennustilaa ei ole kytketty pois päältä asennuksen päätteeksi, laite tekee poiskytkennän automaattisesti 3 minuutin kuluttua

Sekoitus-komennon antamisesta.

K UVA 106. Asetusten aloitusnäyttö

2.

Navigoi asetusnäyttöön 4. Valitse vaihtoehto ”DD”

”Dose Size” -pudotusluettelosta. K UVA 107.

K UVA 108. Asetusnäyttö 4, dynaamisen annostelun asetustila valittuna

K

UVA

107. Asetusnäyttö 4, dynaaminen annostelu valittuna

3A3256K 101

System Operation (järjestelmän käyttö)

A/B paineentasaus

Jos komponentin B paine on liian korkealla, se työntää komponentin A virtauksen sivuun B:n ruiskutuksen aikana. Lisäksi venttiili ei aukea riittävän pitkäksi aikaa, mikä aiheuttaa Korkea sekoitussuhde -hälytyksen.

Jos komponentin B paine on liian matala, se ei ruiskutu riittävällä voimakkuudella. Lisäksi venttiili aukeaa liian pitkäksi aikaa, mikä aiheuttaa Matala sekoitussuhde

-hälytyksen.

Komponentin B oikean rajoittimen koon valinta sekä A/B paineiden tasapainotus pitävät järjestelmän sopivalla painealueella saaden aikaan yhdenmukaisen sekoitussuhteen.

K UVA 110 osoittaa A:n ja B:n paineiden suhteen, joka

ilmenee annostelijan sisääntulosta. On suositeltavaa, että komponentin B paine olisi 5-15 % korkeampi kuin komponentin A paine, jotta järjestelmä pysyisi hallinta-alueella, sopiva sekoitussuhde pysyisi ja saavutettaisiin sopivasti sekoittunut aine. Mikäli paineet eivät ole tasapainossa (B:n paine on liian korkea tai matala), järjestelmä ei välttämättä kykene ylläpitämään oikeita sekoitussuhteita. Järjestelmä luo väärän sekoitussuhteen hälytyksen ja lopettaa toiminnan.

HUOMAUTUS: Monivirtauksisissa järjestelmissä on suositeltavaa, että asetat järjestelmän toimimaan moitteettomasti korkeimmalla virtausnopeudella varmistaaksesi sopivan nesteensyötön virtausalueeseen nähden.

Dynaamisessa annostelussa komponentin A annosteluventtiili on jatkuvasti auki. Komponentin B annosteluventtiili avautuu ja sulkeutuu sykleissä, yksi sykli joka 0,5-1,0 sekunnin välein osoittaa sopivaa tasapainoa.

Valvo järjestelmän toimintaa EasyKey -näytön välityksellä.

Järjestelmän paineita pitää säätää tähän näyttöön tulevien, järjestelmän toimintaa koskevien varoitusviestien perusteella. Katso Taulukko 15 sivulla 103.

B paine liian korkea

Ha llin taalu e

B paine liian matala

A paine B paine

K UVA 110. A/B hallinta-alue ja oikein mitoitettu rajoitin

B paine liian korkea

Hal lint a-al ue ieni

)

(liia n p

B paine liian matala

A paine B paine

HUOMAUTUS: Jos rajoitin on liian pieni, voi olla tarpeellista syöttää enemmän differentiaalipainetta, kuin mitä järjestelmässä on käytössä.

K UVA 111. A/B hallinta-alue ja liian suuri rajoitin

K UVA 109. EasyKey -viesti, joka ilmoittaa, että B:n paine on liian matala.

102 3A3256K

System Operation (järjestelmän käyttö)

Taulukko 15: Dynaamisen annostelun vianetsintäopas

(koko järjestelmän vianetsinnälle, katso Taulukko 20 alkaen sivulta 132)

Varoitus-/hälytysviesti

B:n paine on liian matala

(kts K

UVA

109)

B paine liian korkea

Matala sekoitussuhde

Korkea sekoitussuhde

Ratkaisu

• Nosta painetta B.

• Puhdista rajoitin tai käytä suurempaa kokoa.

• Tarkista, että venttiili B aukeaa asianmukaisesti.

• Nosta painetta A tai laske painetta B.

• Käytä pienempää rajoitinta.

• Nosta painetta A tai laske painetta B.

• Käytä pienempää rajoitinta.

• Nosta painetta B.

• Puhdista rajoitin tai käytä suurempaa kokoa.

• Tarkista, että venttiili B aukeaa asianmukaisesti.

Sekoituskammion venttiilien asetukset

Kun haluat avata annostelu- tai huuhteluventtiilit, käännä niiden kuusiomutteria (E) vastapäivään .

Kun haluat sulkea ne, käännä mutteria myötäpäivään.

Katso Taulukko 16 ja K UVA 112.

E

3A3256K

K UVA 112. Venttiilin säätö

Venttiili

Annostelu

(katso K UVA

112)

Huuhtelu

(katso K UVA

112)

Sulku (SVA ja SVB, kts.

K UVA 104)

Näyte (SVA ja SVB, kts.

K UVA 104)

Taulukko 16: Sekoituskammion venttiilien asetukset

Asetus

Kuusiomutteri (E)

1–1/4 kierrosta auki täysin suljetusta

Kuusiomutteri (E)

1–1/4 kierrosta auki täysin suljetusta

Täysin auki

Käyttö-/Sekoita-toiminnon aikana

Täysin kiinni

Käyttö-/Sekoitus-toiminnon aikana

Toiminto

Rajoittaa esisekoituskammioon menevän nesteen suurinta virtausnopeutta ja lyhentää venttiilin vasteaikaa.

Rajoittaa esisekoituskammioon menevän nesteen suurinta virtausnopeutta ja lyhentää venttiilin vasteaikaa.

Sulkee A- ja B-komponenttien portit esisekoituskammioon sekoitussuhteen tarkistuksen tai mittarien kalibroinnin aikana.

Avaa portit Käyttö-/Sekoitus-toiminnon aikana.

Avaa venttiili A- ja B-aineen annostelua varten mittarien kalibroinnin aikana. Älä avaa näyteventtiilejä, jos sulkuventtiilit eivät ole kiinni.

TI11581a

103

System Operation (järjestelmän käyttö)

Käynnistys

1.

Käy läpi etukäteistoimintojen tarkistusluettelo kohteessa Taulukko 17.

Taulukko 17: Etukäteistoimintojen tarkistusluettelo

 Tarkistusluettelo

Järjestelmän maadoitettu

Tarkista, että kaikki maadoituskytkennät on tehty.

Katso tarkemmat ohjeet asennusoppaasta.

Kaikki liitännät tiukalla ja oikein kytketty.

Tarkista että kaikki sähkö-, neste- ilma- ja järjestelmäkytkennät ovat tiukalla ja että ne on tehty asennusoppaan ohjeiden mukaisesti.

Tarkista ilmantyhjennysventtiilin letku

Tarkista ilmantyhjennysventtiilin putki päivittäin näkyvien liuotusainekertymien varalta.

Jos havaitset liuotusainetta, ilmoita asiasta esimiehellesi.

Nesteensyöttösäiliöt täytetty

Tarkista komponenttien A ja B ja liuotusaineen syöttösäiliöt.

Sekoituskammion venttiilit asetettu

Tarkista, että sekoituskammion venttiilit on asetettu oikein. Aloita suositelluista asetuksista kohteessa

Sekoituskammion venttiilien asetukset , sivu 103, säädä sitten tarvittaessa.

Nesteen syöttöventtiilit auki ja paine asetettu

A- ja B-komponenttien nesteensyöttöpaineiden tulee olla yhtä suuret, ellei toinen komponentti ole jähmeämpi ja vaadi siten suurempaa paineasetusta.

Solenoidin paine asetettu

75–100 psi:n syöttöilma (0,5–0,7 MPa; 5,2–7 bar)

2.

Kytke vaihtovirtakytkin PÄÄLLE I=PÄÄLLÄ, 0=POIS).

I = PÄÄLLÄ

TI12656a

K

UVA

113. Virtakytkin

 Ruudussa näkyy aluksi Graco -logo, ohjelmiston versiotunnus sekä “Establishing Communication”

-teksti, minkä jälkeen järjestelmä lataa

Tilaruudun. Katso sivu 25.

 Käynnistyessään laite valitsee sekoitusohjeeksi automaattisesti sekoitusohjeen 61, joka ei ole kelvollinen sekoitusohje. Aloita värinvaihto sekoitusohjeeseen 0 tai anna kelvollinen sekoitusohjenumero (1–60).

 Vasemmassa alakulmassa näkyy järjestelmän tila, joka voi olla Standby (valmiustila),

Mix (sekoitus), Purge (huuhtelu), tai jokin hälytysilmoitus.

104

K

UVA

114. Tilanäyttö

3.

Varmista, että EasyKey -laite toimii. Ruudussa pitäisi näkyä käytössä olevan sekoitusohjeen numero ja teksti, joka kertoo laitteen olevan valmiustilassa.

4.

Mikäli käytät laitetta ensimmäistä kertaa, huuhtele se

ohjeen Nesteen syöttöjärjestelmän tyhjennys

,

sivu 111mukaisella tavalla. Laite on testattu kevyellä

öljyllä, joka tulisi huuhdella ensin pois, jotta se ei pilaa materiaalia.

5.

Varmista, että EasyKey -laite on valmiustilassa

(irrota Sekoitus-tulo) .

3A3256K

System Operation (järjestelmän käyttö)

6.

Säädä A- ja B-aineen nestesyöttöä käyttösovelluksen vaatimalla tavalla.

Käytä alhaisinta mahdollista painetta.

7.

Älä ylitä minkään järjestelmässä käytettävän komponentin suurinta käyttöpainetta.

Katso suurimmat käyttöpaineet järjestelmän

ID-merkistä tai alhaisimman luokituksen omaavasta järjestelmän osasta.

8.

Avaa järjestelmään menevät nesteensyöttöventtiilit.

9.

Säädä ilmanpaine. Useimmat sovellukset vaativat noin 80 psi:n

(552 kPa; 5,5 bar) ilmanpaineen toimiakseen moitteettomasti. Älä käytä alle 75 psi:n ilmanpainetta

(517 kPa; 5,2 bar).

10. Tyhjennä ilma nesteletkuista.

a.

Sulje pistooliin menevän ilman syöttö sulkemalla ilmansäädin tai pistoolin hajotusilman sulkuventtiili.

b.

Liipaise (manuaalinen tai automaattinen) pistooli maadoitettuun metalliastiaan.

Kuvassa manuaalinen pistooli.

c.

Siirry sekoitustilaan.

d.

Jos virtausmittarit ylikuumenevat järjestelmässä olevan ilman vuoksi, tapahtuu hälytys ja toiminta pysähtyy. Paina Hälytyksen nollaus

-painiketta hälytyksen kuittaamiseksi.

e.

Siirry sekoitustilaan.

11. Säädä virtausnopeutta.

EasyKey-laitteen Tila-näytössä näkyvä nesteen virtausnopeus viittaa joko A- tai B-aineeseen riippuen siitä, kumpi annosteluventtiili on auki.

Nesteensyöttöletkut korostuvat näytössä sen mukaan, kumpi annosteluventtiili on auki.

K UVA 115. Tila-näytön Virtausnopeus-osio

Seuraa Tila-näytössä näkyvää nesteen virtausnopeutta, joka näkyy, kun pistooli on kokonaan auki. Varmista, että A- ja

B-komponenttien virtausnopeudet ovat alle 10 prosentin päässä toisistaan.

Mikäli nesteen virtausnopeus on liian alhainen: lisää komponenttien A ja B nesteensyöttöön tulevaa ilmanpainetta, jotta säädettävä nesteenpaine nousee.

Mikäli nesteen virtausnopeus on liian suuri: vähennä ilmanpainetta, säädä nesteen sekoituskammion venttiileitä pienemmälle tai muuta nestepaineen säätimen asetuksia.

HUOMAUTUS: Kummankin komponentin painesäädöt vaihtelevat nesteen viskositeetin mukaan. Aloita samoilla

A- ja B-komponentin nestepaineilla ja säädä tarpeen mukaan.

HUOMAUTUS: Älä käytä ensimmäistä 120–150:tä kuutiosenttimetriä järjestelmästä tulevasta aineesta, sillä se ei ehkä ole sekoittunut läpikotaisin johtuen hälytyksistä järjestelmää esitäytettäessä.

12. Käynnistä pistoolin hajotusilmatoiminto. Tarkista ruiskutuskuvio ruiskutuspistoolin käyttöohjekirjassa neuvotulla tavalla.

HUOMAUTUS: Älä anna nesteen syöttösäiliön käydä tyhjänä. Syöttölinjassa oleva ilma voi vaikuttaa kojemittareihin samalla tavalla kuin neste. Se voi johtaa nesteen ja ilman suhteeseen, joka vastaa laitteen toleranssiasetuksia ja -suhdetta. Sen lisäksi seurauksena saattaa olla että ruiskutetaan katalyytitonta tai huonosti katalysoitua materiaalia.

3A3256K 105

System Operation (järjestelmän käyttö)

Pysäytys

Poiskytkeminen yön ajaksi

1.

Jätä laitteen virta päälle.

2.

Vaihda laitteeseen sekoitusohje 0 puhdistaaksesi mittarit ja pistoolin liuotusaineella.

Poiskytkeminen huollon ajaksi

1.

Noudata kohdan Paineenpoistotoimet ohjetta, sivu 106.

2.

Sulje ilman pääsulkuventtiili ilmansyöttöjohdosta ja ProMix-laitteesta.

3.

Sammuta ProMix -laite (aseta virtakytkin

0-asentoon). K UVA

116.

4.

Jos aiot huoltaa EasyKey -laitetta, sammuta virta lisäksi laitteen pääkatkaisimesta.

K UVA 116. Virtakytkin

0 = POIS

TI12657a

Paineenpoistotoimet

HUOMAUTUS: Seuraavat toimenpiteet poistavat

ProMix-järjestelmästä kaiken neste- ja ilmanpaineen.

Noudata omaa järjestelmääsi koskevia ohjeita.

Poista järjestelmän paineet, kun lopetat ruiskutuksen, ennen ruiskutussuutinten vaihtamista sekä ennen järjestelmän huuhtelemista, tarkistamista tai huoltamista.

Yhden värin järjestelmät

1.

Sekoitus-tilan ollessa päällä (pistooli liipaistuna), sulje A:n ja B:n nesteensyöttöpumput/paineastiat.

Sulje kaikki nesteiden sulkuventtiilit ja pumppujen ulostulot.

2.

Pistoolin ollessa liipaistuna, paina A ja B

-annosteluventtiileiden solenoideissa olevia manuaalinen ohitus -painikkeita paineen laskemiseksi. Katso K UVA 117.

HUOMAUTUS: Mikäli Annostelu-hälytys (E-7, E-8) laukeaa, kuittaa se.

3.

Suorita järjestelmän täydellinen huuhtelu noudattamalla kohdassa

Huuhtelu käyttäen sekoitusohjetta 0 , sivu 111 annettuja ohjeita.

4.

Sulje liuotusaineen huuhteluventtiiliin (SPV) tuleva nesteensyöttö ja ilmantyhjennysventtiilin (APV) ilmansyöttö, K UVA

119.

5.

Pistoolin ollessa liipaistuna, paina A ja B

-huuhteluventtiileiden solenoideissa olevia manuaalinen ohitus -painikkeita ilman- ja liuotusainepaineen laskemiseksi. Katso K UVA 117.

Varmista, että liuotusainepaine laskee nollaan.

HUOMAUTUS: Mikäli Huuhtelumäärä-hälytys (E-11) laukeaa, kuittaa se.

106 3A3256K

System Operation (järjestelmän käyttö)

Värinvaihdolla varustetut järjestelmät, joissa ei ole tyhjennysventtiileitä

HUOMAUTUS: Tämä toimenpide poistaa painetta näyteventtiilin kautta.

1.

Suorita kaikki kohdassa Yhden värin järjestelmät , sivu 106esitetyt toimenpiteet.

2.

Sulje A-puolen sulkuventtiili (SVA), K UVA 119.

Avaa A-puolen näyteventtiili (RVA).

3.

Ohjaa A-puolen näyteputki jäteastiaan.

4.

Katso K UVA 118. Avaa värinvaihtoyksikkö.

Solenoidien tunnistetietoja apunasi käyttäen, etsi kunkin värin solenoidi ja pidä sen vieressä olevaan ohituspainiketta pohjassa, kunnes näyteventtiilistä ei enää tule nestettä.

5.

Pidä liuotusainesolenoidin ohituspainiketta pohjassa, kunnes näyteventtiilistä tulee puhdasta liuotusainetta.

6.

Sulje liuotusaineen tulo värinvaihtoryhmän liuotusaineventtiiliin.

7.

Pidä liuotusainesolenoidin ohituspainiketta pohjassa, kunnes näyteventtiilistä ei enää tule liuotusainetta.

8.

Avaa A-puolen sulkuventtiili (SVA), K UVA 119. Sulje

A-puolen näyteventtiili (RVA).

Värin-/katalyytinvaihdolla ja tyhjennysventtiilillä varustetut järjestelmät

HUOMAUTUS: Tämä toimenpide poistaa painetta poistoventtiilin kautta.

1.

Suorita kaikki kohdassa Yhden värin järjestelmät , sivu 106esitetyt toimenpiteet.

2.

Sulje kaikki venttiiliryhmiin tulevat väri- ja katalyyttisyötöt.

3.

Pidä tyhjennysventtiilin A solenoidin ohituspainiketta pohjassa, K UVA 117.

4.

Katso K UVA 118. Avaa värinvaihtoyksikkö.

Solenoidien tunnistetietoja apunasi käyttäen etsi kunkin värin solenoidi ja pidä sen vieressä olevaan ohituspainiketta pohjassa, kunnes tyhjennysventtiilistä A ei enää tule nestettä.

5.

Pidä tyhjennysventtiilin B solenoidin ohituspainiketta pohjassa, K UVA 117.

6.

Katso K UVA 118. Solenoidien tunnistetietoja apunasi käyttäen etsi kunkin värin solenoidi ja pidä sen vieressä olevaan ohituspainiketta pohjassa, kunnes tyhjennysventtiilistä B ei enää tule nestettä.

7.

Pidä tyhjennysventtiilin A solenoidin ohituspainiketta pohjassa, K UVA 117.

8.

Pidä A-puolen (väri-) liuotusianesolenoidin ohituspainiketta pohjassa, kunnes tyhjennysventtiilistä tulee puhdasta liuotusainetta.

9.

Pidä tyhjennysventtiilin B solenoidin ohituspainiketta pohjassa, K UVA 117.

10. Pidä B-puolen (katalyytti-) liuotusainesolenoidin ohituspainiketta pohjassa, kunnes tyhjennysventtiilistä tulee puhdasta liuotusainetta.

11. Sulje liuotusaineen tulo värin-/katalyytinvaihtoryhmän liuotusaineventtiiliin.

12. Pidä liuotusaineen A- ja B-liuotusainesolenoidien ohituspainikkeita pohjassa, kunnes tyhjennysventtiileistä ei enää tule liuotusainetta.

3A3256K 107

System Operation (järjestelmän käyttö)

RoboMix -nesteyksikkö Annosteluventtiili B:n ohituspainike

Annosteluventtiili

A:n ohituspainike

TI12655a

Seinälle kiinnitettävä nesteyksikkö

J1

F1 F2

J13

J12

Venttiilien ohitukset Annostelu A

Annostelu B

J3

1

J9

1

J14

1

J15

1

J8

Virta

Valokuitu

CAN

CAN

Annosteluventtiilin

A solenoidi

Annosteluventtiilin

B solenoidi

Huuhteluventtiilin

A solenoidi

K UVA 117. Nesteiden solenoidit

Huuhteluventtiilin

B solenoidi

Poistoventtiili A

Poistoventtiili B

GFB 1

GFB 2

3. huuhteluventtiilin solenoidi

Lisäsolenoidien sijainnit

TI12652b

108 3A3256K

System Operation (järjestelmän käyttö)

Solenoidin tunnistetarra

Solenoidin tunnistetarra

TI12826a

Liuotusainesolenoidien ohitukset

K

UVA

118: Värinvaihdon solenoidit

MA

AT

DVA FI DVB

APV

RVA

SVA SM

K UVA 119. Seinälle kiinnitettävä nesteyksikkö

SVB SPV

MB

MS

RVB

TI12556b

Selitys:

MA Aineen A mittari

DVA Komponentin A annosteluventtiili

RVA Komponentin A näyteventtiili

SVA Komponentin A sulkuventtiili

MB Aineen B mittari

DVB Komponentin B annosteluventtiili

RVB Komponentin B näyteventtiili

SVB Komponentin B sulkuventtiili

MS Liuotusainemittari

(lisälaite)

SPV Liuotusaineen tyhjennysventtiili

APV Ilmahuuhteluventtiili

SM Staattinen sekoitusputki

FI Esisekoituskammio

AT Huuhteluilmaventtiilin ilmansyöttöputki

3A3256K 109

System Operation (järjestelmän käyttö)

Tyhjennys

Lue

Varoitukset , sivulta 9. Noudata järjestelmän

asennusoppaassa annettuja maadoitusohjeita .

Käytä suojalaseja, jotta vältät nesteen roiskumisen silmiin.

Tässä oppaassa on neljä huuhtelutoimenpidettä:

Sekoitetun materiaalin tyhjennys

(alla)

Huuhtelu käyttäen sekoitusohjetta 0 (sivu 111)

Nesteen syöttöjärjestelmän tyhjennys (sivu 111)

Näyteventtiilien ja letkujen huuhteleminen

(sivu 112)

Käytä toimenpiteissä lueteltuja kriteerejä päättäessäsi, mitä toimenpidettä käytät.

Sekoitetun materiaalin tyhjennys

Joissakin tapauksissa tarvitsee tyhjentää ainoastaan nestesarja. Tällaisia tapauksia ovat esimerkiksi:

• käyttöaika on loppunut

• katkot, jotka kestävät kauemmin kuin käyttöaika

• poiskytkeminen yön ajaksi

• ennen nestesarjakokoonpanon, letkun tai pistoolin huoltamista.

Liuotusaine huuhtelee sekoituskammion B-aineen

(katalyytti, oikea) puolen ja esisekoituskammion sisäputken. Ilma huuhtelee A-aineen (hartsi, vasen) puolen ja esisekoituskammion ulkoputken.

1.

Aseta laite valmiustilaan (irrota Sekoitus-tulo).

2.

Valitse liuotinsyötön paineensäätimen paineeksi riittävän korkea paine, jotta se tyhjentää järjestelmän perusteellisesti riittävän nopeasti, mutta tarpeeksi alhainen, jottei roiskumista tai tunkeutumisvammoja pääse syntymään. Yleensä 100 psi:n (0,7 MPa;

7 bar) paine on riittävä.

3.

Jos käytät pistoolin huuhtelusäiliötä, aseta pistooli säiliöön ja sulje kansi. Siirry Huuhtelu-tilaan.

Tyhjennysjakso alkaa automaattisesti.

Jos käytössäsi ei ole pistoolinhuuhtelusäiliötä, liipaise

(manuaalista tai automaattista) pistoolia maadoitettuun metalliastiaan, kunnes huuhtelujakso on suoritettu loppuun.

Kun huuhtelu on valmis, EasyKey -laite siirtyy automaattisesti valmiustilaan.

4.

Jos järjestelmä ei ole täysin puhdas, toista vaihe 3.

HUOMAUTUS: Säädä tarvittaessa huuhtelujaksoa siten, että tarvitaan ainoastaan yksi sykli.

Liipaise pistoolia paineen poistamiseksi. Lukitse liipaisimen lukko.

5.

Jos olet irrottanut ruiskutussuuttimen, asenna se takaisin paikalleen.

6.

Aseta liuotusaineen syöttöpaineen säätimeen sen normaali käyttöpaine.

Liipaise pistoolia paineen poistamiseksi.

Mikäli käytät korkeapainepistoolia, lukitse liipaisimen lukko. Irrota ruiskutussuutin ja puhdista se erikseen.

Jos käytät sähköstaattista pistoolia, kytke sähköstaattisuus pois päältä ennen huuhtelua.

110 3A3256K

Huuhtelu käyttäen sekoitusohjetta 0

Sekoitusohjetta 0 käytetään yleensä:

• monivärijärjestelmissä, kun materiaaliletkuja tyhjennetään lataamatta uutta väriä

• vuoron lopussa, jotta katalysoidun materiaalin kovettuminen voidaan estää.

Jos haluat ottaa käyttöön sekoitusohjeen 0, siirry lisäasetuksiin. Valitse Sekoitusohje-välilehti ja vaihda sekoitusohjeeksi ohje nro. 0. Tämä avaa Sekoitusohje 0

-asetusikkunan. Voit valita iskuväliksi 0–999 sekuntia yhden sekunnin askelin.

1.

Aseta laite valmiustilaan (irrota Sekoitus-tulo).

System Operation (järjestelmän käyttö)

Nesteen syöttöjärjestelmän tyhjennys

Noudata näitä toimintoja ennen kuin:

• jonkin aineen syöttämistä ensi kertaa laitteeseen

• huoltoa

• laite sammutetaan pidemmäksi ajaksi

• laitteen varastointia

* Jotkin vaiheet eivät ole tarpeellisia alkuhuuhtelussa, koska järjestelmään ei ole vielä lisätty mitään ainetta.

1.

Aseta laite valmiustilaan (irrota Sekoitus-tulo).

Liipaise pistoolia paineen poistamiseksi.

Mikäli käytät korkeapainepistoolia, lukitse liipaisimen lukko. Irrota ruiskutussuutin ja puhdista se erikseen.

Liipaise pistoolia paineen poistamiseksi.

Mikäli käytät korkeapainepistoolia, lukitse liipaisimen lukko. Irrota ruiskutussuutin ja puhdista se erikseen.

Jos käytät sähköstaattista pistoolia, kytke sähköstaattisuus pois päältä ennen huuhtelua.

Jos käytät sähköstaattista pistoolia, kytke sähköstaattisuus pois päältä ennen huuhtelua.

2.

Jos käytät pistoolin huuhtelusäiliötä, aseta pistooli säiliöön ja sulje kansi.

3.

Valitse Sekoitusohje 0 ja paina Enter

4.

Jos käytössäsi ei ole pistoolinhuuhtelusäiliötä, liipaise pistoolia maadoitettuun metalliastiaan, kunnes huuhtelujakso on suoritettu loppuun.

.

5.

Värinvaihdon LED-valo vilkkuu, kun sekoitusohjetta 0 ladataan, ja jää palamaan, kun huuhtelujakso on suoritettu loppuun.

6.

Jos järjestelmä ei ole täysin puhdas, voit valita sekoitusohjeen 0 uudelleen painamalla Enter .

2.

Kytke liuotusaineen syöttöletkut seuraavalla tavalla:

• Yksiväri-/yksikatalyyttijärjestelmät: irrota virtausmittarin sisääntulosta A- ja B-komponentin nestesyötöt ja liitä säätimellä varustetut liuottimen syöttöletkut paikoilleen.

• Moniväri-/yksikatalyyttijärjestelmät: irrota virtausmittarin sisääntulosta vain B-komponentin nestesyöttö ja liitä säätimellä varustettu liuottimen syöttöletku paikalleen.

• Moniväri-/monikatalyyttijärjestelmät: liitä liuotusaineen syöttöletkut asianmukaisiin väri- ja katalyyttiventtiiliryhmissä oleviin liuotusaineventtiileihin. Älä liitä liuotusainesyöttöletkua kumpaankaan virtausmittariin.

3A3256K 111

System Operation (järjestelmän käyttö)

3.

Säädä liuottimen syöttöpainetta. Käytä mahdollisimman pientä painetta roiskumisen välttämiseksi.

4.

Irrota nesteyksikön kansi, jotta pääset käsiksi solenoidiventtiileihin. Katso K UVA 117 sivulla 108.

5.

Tyhjennä seuraavasti:

• Yksiväri-/yksikatalyyttijärjestelmät: Tyhjennä

A-komponentin puoli. Paina annosteluventtiilin A solenoidiventtiilin manuaalista ohituspainiketta ja liipaise pistoolia maadoitettuun metalliastiaan.

B-komponentin puolen tyhjennys. Paina annosteluventtiilin B solenoidiventtiilin manuaalista ohituspainiketta ja liipaise pistoolia maadoitettuun metalliastiaan, kunnes pistoolista virtaa kirkasta nestettä.

Puhdista esisekoituskammio perusteellisesti toistamalla vaiheet.

• Moniväri-/yksikatalyyttijärjestelmät: Valitse sekoitusohje 0 ja paina Enter puhdistaaksesi A-aineen puolen. Värinvaihdon

LED-valo vilkkuu, kun sekoitusohjetta 0 ladataan, ja jää palamaan, kun huuhtelujakso on suoritettu loppuun.

B-komponentin puolen tyhjennys. Paina annosteluventtiilin B solenoidiventtiilin manuaalista ohituspainiketta ja liipaise pistoolia maadoitettuun metalliastiaan, kunnes pistoolista virtaa kirkasta nestettä.

Puhdista esisekoituskammio perusteellisesti toistamalla vaiheet.

• Moniväri-/monikatalyyttijärjestelmät: Valitse sekoitusohje 0 ja paina Enter puhdistaaksesi

A- ja B-komponenttien puolet. Värinvaihdon

LED-valo vilkkuu, kun sekoitusohjetta 0 ladataan, ja jää palamaan, kun huuhtelujakso on suoritettu loppuun.

Puhdista esisekoituskammio perusteellisesti toistamalla vaiheet.

6.

Aseta nesteyksikön kansi takaisin paikalleen.

7.

Kytke liuottimen syöttö pois päältä.

8.

Irrota liuottimen syöttöletkut ja liitä A- ja

B-komponentin nestesyötöt takaisin paikalleen.

9.

Katso sivulta 104 kohta Käynnistys

.

Näyteventtiilien ja letkujen huuhteleminen

Toimi mittarin kalibroinnin jälkeen näiden ohjeiden mukaisesti.

1.

Aseta laite valmiustilaan (irrota Sekoitus-tulo).

2.

Katso K UVA 119, sivu 109. Sulje molemmat nesteensulku- ja näyteventtiilit.

3.

Reititä näyteletkut maadoitettuun jäteastiaan.

4.

Yksivärijärjestelmässä, liitä liuotusaineen syöttöletku virtausmittari A:n sisääntuloon.

5.

Paina EasyKey-laitteen Asetukset -painiketta siirtyäksesi lisäasetusvalikoihin.

6.

Paina Oikea nuoli -painiketta siirtyäksesi

Kalibrointinäyttöön. Paina Nuoli alas -painiketta valitaksesi valikosta Huuhtelu-vaihtoehdon.

Paina Enter -painiketta .

Annostelu A, liuotusaineen tyhjennysventtiili

(B-puoli) ja värinvaihtoliuotusaineventtiilit

(jos käytössä) avautuvat.

K UVA 120. Kalibrointinäyttö

112 3A3256K

7.

Vältä roiskuminen avaamalla näyteventtiilit hitaasti ja annostele liuotusainetta, kunnes venttiilit ja letkut ovat puhtaat.

HUOMAUTUS: Kalibrointihuuhtelun ollessa käynnissä liuotusaineventtiili tai -venttiilit sulkeutuvat automaattisesti kahden minuutin kuluttua siitä, kun huuhtelu on peruutettu ruudun Peruuta-toiminnolla.

8.

Sulje näytehanat.

HUOMAUTUS: Valitse Kalibrointinäytön

Peruuta-toiminto, jos haluat peruuttaa valitun kalibroinnin ja sulkea annostelu- tai huuhteluventtiilit.

9.

Avaa molemmat nesteensulkuventtiilit kokonaan.

10.

Yksivärijärjestelmässä, liitä aineen nestesyöttöletku takaisin virtausmittariin A.

HUOMAUTUS: Kalibroinnin jälkeen järjestelmästä pitää poistaa pilalle menneet sekoitetut aineet.

Suorita manuaalinen huuhtelu ja jatka testatun sekoituksen käyttöä tai valitse ensin sekoitusohje 0 ja tämän jälkeen haluamasi uusi sekoitusohje.

System Operation (järjestelmän käyttö)

3A3256K 113

System Operation (järjestelmän käyttö)

Solvent Push-toiminto

Solvent Push -toiminnon avulla käyttäjä voi säästää sekoitettuja aineita syöttämällä niitä pistooliin liuotusaineen avulla. Toiminnon avulla on mahdollista säästää 50% näytöllä syötetystä käyttömäärästä

(kts.

Lisäasetusnäyttö 1 sivu 42. Mikäli käytössä

on kaksi pistoolia, laite suorittaa toiminnon sille, jonka käyttämä aine on lähempänä loppumista.

Solvent Push -toiminto edellyttää erillisen liuotusainemittarin (MS) käyttöä. Saatavilla Gracon osanumerolla 16D329 S3000 (Solvent Meter Kit).

Katso käyttöopas 308778

1.

Katso K UVA 121. Asenna liuotusainemittari (MS) nesteyksikön sivulle, ProMix -käyttöoppaassa esitetyn ohjeen mukaan.

2.

Ottaaksesi toiminnon käyttöön valitse tarpeesi mukaan liuotusaine- tai 3. venttiili. Katso

Valinnat-näyttö 2 , sivu 40.

HUOMAUTUS: Jos suoritat Solvent Push -toimenpiteen liuotusaineen huuhteluventtiilin sijaan 3. huuhtelu

-venttiilin kautta, sinun pitää yhdistää liuotusaineen syöttöletku liuotusainemittarista 3. huuhtelu -venttiiliin.

HUOMAUTUS : Laitteen on oltava Sekoitus-tilassa, jotta Solvent Push -toiminto voidaan käynnistää.

3.

Pidä sekoitus -painiketta pohjassa

5 sekunnin ajan käynnistääksesi Solvent Push

-toiminnon. Sekoituksen vihreä LED-valo syttyy ja Sekoitusohjeen LED-valo alkaa vilkkumaan.

Järjestelmä sulkee annosteluventtiilit (DVA, DVB) ja avaa liuotusainehuuhtelu-venttiilin (SPV).

4.

Järjestelmä syöttää liuotusainetta sisään, joka puolestaan työntää sekoitetun aineen pistooliin.

Maalauskaapin ohjausnäytössä näkyy vuorotellen viivoja ja prosenttiluku (0–99%), joka ilmoittaa miten paljon aineen käyttömäärän 50%:a vastaavasta määrästä järjestelmään on syötetty.

HUOMAUTUS: Jos haluat keskeyttää Solvent Push

-toiminnon manuaalisesti, paina Valmiustila

-painiketta Liuotusainehuuhteluventtiili (SPV) tai 3. huuhtelu -venttiili sulkeutuu. Jos haluat käynnistää

Solvent Push -toiminnon uudelleen, paina Sekoitus

-painiketta.

5.

Kun järjestelmään on syötetty määrä, joka vastaa yli 50%:a aineen käyttömäärästä, järjestelmä siirtyy

valmiustilaan.

6.

Järjestelmään tämän jälkeen jäävä aine pitää huuhdella pois manuaalisesti tai sekoitusohjetta vaihtamalla. Tämä päättää Solvent Push

-toimenpiteen, minkä jälkeen voit jatkaa

Sekoitus-tilassa.

HUOMAUTUS: Kun järjestelmä on havainnut, että liuotusaineen määrä vastaa yli 50%:a käytettävän aineen määrästä, Solvent Push -toiminnon uudelleenkäynnistäminen aiheuttaa Overdose_A/B

-hälytyksen (E-5, E-6).

Selitys:

DVA Komponentin A annosteluventtiili

DVB Komponentin B annosteluventtiili

MS Liuotusainemittari

(vaaditaan)

SPV Liuotusaineen tyhjennysventtiili

APV Ilmahuuhteluventtiili

SMC Liuotusainemittarin kaapeli

SS Liuotusaineen syöttöletku

DVA on kiinni DVB on kiinni

MS

SMC

K UVA 121. Solvent Push -toiminnon asennus

114

SS

TI12556b

SPV on auki

3A3256K

Mittarin kalibrointi

Mittarin kalibrointi

Käytä suojalaseja, jotta vältät nesteen roiskumisen silmiin. Nesteen sulkuventtiilit ja suhteentarkistusventtiilit pidätetään käyttämällä mekaanisia pysäyttimiä, jotka estävät venttiilin varren irrottamisen vahingossa, kun sarjaa paineistetaan.

Jos et pysty kääntämään venttiilin varsia käsin, vapauta järjestelmän paine ja pura ja puhdista venttiili vastuksen poistamiseksi.

Kalibroi mittari:

• Kun järjestelmää käytetään ensimmäistä kertaa.

• Aina kun järjestelmässä käytetään uusia materiaaleja, erityisesti mikäli käytettävien materiaalien viskositeetit poikkeavat toisistaan merkittävästi.

• Vähintään kerran kuukaudessa osana säännöllistä huoltoa.

• Aina kun virtausmittaria huolletaan tai se vaihdetaan.

HUOMAUTUS:

Kalibrointinäyttö -näytön K-tekijät päivitetään

automaattisesti, kun kalibrointitoimenpide on suoritettu loppuun.

• Näytön K-tekijät on tarkoitettu vain katseltaviksi.

Voit tarvittaessa muuttaa K-tekijöitä

Lisäasetusnäyttö 4 -näytössä (ks. sivu 44)

tai

Sekoitusohjeen asetusnäyttö 5 -näytössä

(sivu 50).

• Kaikki näissä ruuduissa näkyvät arvot ovat mitassa cm

3

, riippumatta Asetusnäyttö

1

-näytössä määritetyistä arvoista.

• Säädin käyttää käytössä olevan sekoitusohjeen

K-tekijöitä mittareiden kalibrointiin. Aktiivisen sekoitusohjeen on jokin sekoitusohjeista

1-60. Sekoitusohjeilla 0 ja 61 ei ole

K-tekijäarvoja .

1.

Ennen kuin kalibroit mittareita A tai B, esitäytä järjestelmä aineella. Värin-/katalyytinvaihdolla varustetuissa järjestelmissä sinun pitää varmistaa, että väri-/katalyyttiventtiili on auki.

2.

Sammuta kaikki ProMix -laitteeseen liitetyt ruiskutus- tai annostelulaitteet.

3.

Sulje molemmat nesteensulku- ja näyteventtiilit.

(Vain seinälle asennettavat nesteyksiköt.)

4.

Aseta lasit (vähimmäiskoko 250 cm

3

) pidikkeisiin.

Aseta näyteletkut laseihin. (Vain seinälle asennettavat nesteyksiköt.)

HUOMAUTUS: Jos letkut on vaihdettava, käytä letkuja, joiden ulkohalkaisija on 5/32 tuumaa tai 4 mm.

5.

Paina EasyKey-laitteen Asetukset -painiketta siirtyäksesi asetusvalikoihin.

6.

Valitse sekoitusohje ja lisäasetukset ja paina

Enter -painiketta.

7.

Paina Oikea nuoli -paina Oikea nuoli -painiketta

siirtyäksesi Kalibrointinäyttö

-näyttöön. Paina Enter

-painiketta valitaksesi A- tai B-mittarin. Paina

Nuoli alas -painiketta ja valitse Aloita. Voit käynnistää vain yhden prosessin kerrallaan.

3A3256K 115

Mittarin kalibrointi

8.

Annostele A- tai B-ainetta lasiin.

a.

Vältä roiskuminen avaamalla näyteventtiilit hitaasti.

b.

Jotta kalibrointi olisi tarkempi, säädä venttiiliä siten, että se annostelee samanlaisella virtausnopeudella kuin tuotannon ruiskutuksen virtausnopeus.

c.

Annostele ainetta vähintään 250 cm

3

. Varmista, että sitä on annosteltu riittävästi, jotta lasissa oleva määrä pystytään lukemaan oikein. A- ja

B-määrien ei tarvitse olla samat tai missään tietyssä suhteessa toisiinsa.

d.

Sulje näyteventtiilit tiukasti.

9.

ProMix-laitteen saama mittaustulos näkyy

EasyKey-laitteen näytössä.

10. Vertaa EasyKey -laitteen ilmoittamia määriä laseissa oleviin määriin.

HUOMAUTUS: Päästäksesi mahdollisimman tarkkaan tulokseen, käytä gravimetristä (massa) menetelmää määritelläksesi todelliset annostelumäärät.

11. Jos näytössä näkyvät määrät ja todelliset määrät eroavat toisistaan, syötä todellinen annosteltu määrä kuutiosenttimetreinä A- ja B- määrä-kenttiin ja paina

Enter -painiketta .

Jos määrät eroavat toisistaan huomattavasti, toista kalibrointitoimenpide.

HUOMAUTUS: Jos näytössä näkyvät ja todelliset määrät ovat samat tai haluat jostain syystä peruuttaa kalibrointitoimenpiteen, vieritä osoitin

Kalibrointinäyttö

-näytön pudotusluettelossa Abort

(keskeytys) -kohtaan ja paina Enter -painiketta.

12. Kun A- tai B-aineen tai liuotusaineen määrä on syötetty, ProMix -säädin laskee virtausmittarin uuden

K-tekijän ja esittää sen

Kalibrointinäyttö -näytössä.

HUOMAUTUS: Näytön K-tekijät on tarkoitettu vain katseltaviksi. Voit tarvittaessa muuttaa K-tekijöitä

Lisäasetusnäyttö 4 -näytössä (sivu 44) tai

Sekoitusohjeen asetusnäyttö 5 -näytössä (sivu 50).

13. Huuhtele näyteventtiilit aina mittareiden kalibroinnin jälkeen. Tee huuhtelu toisella seuraavista tavoista:

Noudata kohdassa Näyteventtiilien ja letkujen huuhteleminen annettuja ohjeita, sivu 112.

• Aseta näyteventtiilien nesteletkut yhteensopivaan puhdistusaineeseen (TSL tai liuotusaine) tai peitä ne.

HUOMAUTUS: Jos neste kovettuu näyteletkuihin, vaihda niiden tilalle letkut, joiden ulkohalkaisija on 5/32 tuumaa tai 4 mm.

14. Varmista, että molemmat näyteventtiilit ovat kiinni ja molemmat nesteiden sulkuventtiilit kokonaan auki.

15. Ennen tuotannon aloittamista tyhjennä järjestelmä liuottimesta ja esitäytä se materiaalilla.

a.

Siirry sekoitustilaan.

b.

Osoita pistoolilla maadoitettuun metalliastiaan ja vedä liipaisimesta, kunnes pistoolin suuttimesta virtaa sekoitettua ainetta.

c.

Aloittaaksesi käytön, katso kohta

Käynnistys

,

sivulta 104.

116 3A3256K

Värinvaihto

Värinvaihto

Värinvaihtotoimenpiteet

Monivärijärjestelmät

1.

Kytke pistoolin ilma pois päältä.

2.

Aseta pistooli pistoolinhuuhtelusäiliöön, jos sellainen on käytössä, ja sulje säiliön kansi.

3.

Aseta laite valmiustilaan (irrota Sekoitus-tulo).

4.

Valitse uusi sekoitusohje. Aloita värinvaihtojakso.

5.

Jos pistoolinhuuhtelusäiliötä ei käytetä, liipaise (manuaalista tai automaattista) pistoolia maadoitettuun metalliastiaan, kunnes värinvaihtojakso on suoritettu loppuun.

HUOMAUTUS: Värinvaihtoajastin ei käynnisty ennen kuin pistoolin liipaisimen tulosignaali näkyy ja nestevirtaus on havaittu. Jos virtausta ei havaita kahden minuutin kuluessa, värinvaihtotoiminto keskeytyy. Järjestelmä siirtyy valmiustilaan

(irrota Sekoitus-tulo) ja ottaa käyttöön edellisen sekoitusohjeen.

6.

Kun olet valmis ruiskuttamaan, poista pistooli huuhtelusäiliöstä, ja sulje säiliön kansi (jos tarpeen; koskee vain manuaalisia ja puoliautomaattisia järjestelmiä).

HUOMAUTUS: Pistoolinhuuhtelusäiliön luukun on oltava kiinni, jotta hajotusilmaventtiili voi avautua.

7.

Siirry Sekoitus aloittamiseksi.

-tilaan ruiskuttamisen

Yhden värin järjestelmät

1.

Noudata kohdassa Nesteen syöttöjärjestelmän tyhjennys , sivu 111 annettuja ohjeita.

2.

Lataa uusi väri. Katso Käynnistys , sivu 104.

3.

Siirry Sekoitus aloittamiseksi.

-tilaan ruiskuttamisen

Värinvaihtojaksot

Kuvat K UVA 122 - K

UVA 131 esittävät kaikki erilaiset

värinvaihtojaksot. Katso Taulukko 18 nähdäksesi, mitä kuvaa sinun tulee seurata. Tämä riippuu värinvaihdon yksityiskohdista ja järjestelmäsi ominaisuuksista.

HUOMAUTUS: Mikäli käytössä oleva ohjelmistoversio on 2.04.xxx tai tätä vanhempi, laitteen järjestelmä käyttää uuden sekoitusohjeen värin/katalyytin huuhtelu- ja täyttöaikoja koskevia tietoja.

HUOMAUTUS:

Kts. kohta Asetustila sivu 31 valitaksesi

huuhtelulähteet ja asettaaksesi haluamasi huuhtelu-, isku- ja täyttöajat.

HUOMAUTUKSIA:

• Järjestelmä käyttää huuhtelusykliin vanhan sekoitusohjeen tietoja. Väri-/katalyyttiventtiilin se avaa kuitenkin uudessa sekoitusohjeessa olevien tietojen perusteella.

• Järjestelmä käyttää täyttösykliin uuden sekoitusohjeen tietoja.

• Kun käytät yhden pistoolin huuhtelusäiliötä (GFB), huomaa, että ruiskutuspistooli on laitettava sen sisään koko värinvaihtosyklin ajaksi (ts. huuhtelun ja täytön ajaksi). GFB:n liipaisinulostulo on päällä sekoitusohjeen vaihtosyklin ajan.

• Kun käytät kahden pistoolin huuhtelusäiliötä (GFB), huomaa, että molemmat ruiskutuspistoolit on laitettava sen sisään koko värinvaihtosyklin ajaksi

(ts. huuhtelun ja täytön ajaksi). Järjestelmä kytkee kummatkin GFB-liipaisinulostulot päälle ja pois päältä niitä koskevien etukäteisajastusten mukaan.

• Järjestelmä kytkee erikoislähdöt päälle ja pois päältä niitä koskevien etukäteisajastusten mukaan. Kullekin erikoislähdölle on kaksi eri aloitusaika- ja kestoaikavaihtoehtoa.

• Niissä järjestelmissä joissa ei ole tyhjennysventtiileitä ensimmäinen huuhtelu alkaa sen jälkeen, kun värin-/katalyytinvaihtoprosessi on valmis.

• Katalyytinvaihdolla varustetussa järjestelmässä on oltava Tyhjennysventtiili B.

• Vaihdettaessa sekoitusohjeesta X sekoitusohjeeseen 0 järjestelmä käyttää ainoastaan sekoitusohjeen 0 huuhtelusyklitietoja.

• Vaihdettaessa sekoitusohjeesta 0 sekoitusohjeeseen

Y järjestelmä käyttää ainoastaan sekoitusohjeen Y huuhtelusyklitietoja.

3A3256K 117

Värinvaihto

Värin huuhtelu/tyhjennys

• Tämä toiminto huuhtelee värin pois järjestelmästä liuotusaineen avulla. Liuotusaine syötetään sisään väriventtiilistä, ja se tulee ulos Poisto A -venttiilin kautta.

• Värinvaihtoventtiilin ja Poisto A -venttiilin on oltava auki huuhtelun ajan.

• Huuhteluajan päättyessä värinvaihtoventtiili sulkeutuu.

Värin täyttö

• Tämä toiminto täyttää syöttöletkun täyteen uutta väriä aina Poisto A -venttiiliin asti.

• Uuden värin venttiilin ja Poisto A -venttiilin on oltava auki täytön ajan.

• Täyttöajan päättyessä uuden värin venttiili ja Poisto

A -venttiili sulkeutuvat.

Katalyytin huuhtelu/tyhjennys

• Tämä toiminto huuhtelee katalyytin pois järjestelmästä liuotusaineen avulla. Liuotusaine syötetään sisään katalyyttiventtiilistä, ja se tulee ulos Poisto B -venttiilin kautta.

• Katalyytinvaihdon liuotusaineventtiilin ja Poisto B

-venttiilin on oltava auki huuhtelun ajan.

• Huuhteluajan päättyessä katalyytinvaihdon liuotusaineventtiili sulkeutuu.

Katalyytin täyttö

• Tämä toiminto täyttää syöttöletkun täyteen uutta katalyyttia aina Poisto B -venttiiliin asti.

• Uuden katalyytin venttiilin ja Poisto B -venttiilin on oltava auki täytön ajan.

• Täyttöajan päättyessä uuden katalyytin venttiili ja Poisto B -venttiili sulkeutuvat.

Ensimmäinen huuhtelu

Valitse ensin ensimmäisen huuhtelun lähde

(ilma, liuotusaine tai 3. venttiili) ja aika. Useimmissa sovelluksissa lähde on ilma.

Järjestelmä huuhtelee vanhan aineen annosteluventtiilien ja pistoolin väliltä käyttäen ainoastaan valittua ainetta (yleensä ilmaa). Valittu huuhteluventtiili aukeaa ensimmäisen huuhtelun ajaksi, ja sulkeutuu sille määrätyn ajan päättyessä.

Iskusykli

Valitse iskun tyyppi (ilma/liuotusaine tai ilma / 3. venttiili) ja iskuajat.

Huuhteluilmaventtiili aukeaa ainoastaan ilmaiskusyklin ajaksi ja liuotusaineventtiili (tai 3. venttiili) ainoastaan liuotusaineiskusyklin ajaksi. Iskusyklien lukumäärä määräytyy jakamalla iskujen kokonaisaika ilma- ja liuotusaineiskuajoilla.

Viimeinen huuhtelu

Valitse ensin lopullisen huuhtelun lähde (ilma, liuotusaine tai 3. venttiili) ja aika. Useimmissa sovelluksissa lähde on liuotusaine.

Järjestelmä huuhtelee vanhan aineen annosteluventtiilien ja pistoolin väliltä käyttäen ainoastaan valittua ainetta (yleensä liuotusainetta).

Valittu huuhteluventtiili aukeaa lopullisen huuhtelun ajaksi, ja sulkeutuu sille määrätyn ajan päättyessä.

Täyttö

Tässä toiminnossa järjestelmä täyttää syöttöletkun annosteluventtiileiltä pistooliin asti. Toimenpiteestä käytetään myös nimitystä Sekoitetun aineen täyttö.

Järjestelmä alkaa sekoittamaan komponentteja A ja B, kunnes täyttöaika päättyy.

118 3A3256K

Sekoitusohje aloitettaessa

Sekoitusohje lopetettaessa

X

X

0

0

0

0

0

0

X

X

0

0

Y

Y

0

0

Y

Y

Y

Y

Taulukko 18: Värinvaihdon tietotaulukko

Vaihdon tyyppi

Vaihto

Vaihto

Täyttö

Täyttö

Täyttö

Täyttö

Tyhjennys

Tyhjennys

Tyhjennys

Tyhjennys

Poisto A

Kyllä

Ei

Kyllä

Kyllä

Ei

Ei

Kyllä

Ei

Kyllä

Ei

Pois täytöstä?

Kts. kuva.

ei saatavilla K UVA 122

ei saatavilla K UVA 123

Kyllä

Ei

K

K

UVA

UVA

124

125

Kyllä

Ei

K UVA 126

K UVA 127

ei saatavilla K UVA 128

ei saatavilla K UVA 129

ei saatavilla K UVA 130

ei saatavilla K UVA 131

Värinvaihto

3A3256K 119

K UVA 122: ProMix 2KS -sekoitusohjeen muutoskaavio #1 X – Y

K UVA 123: ProMix 2KS -sekoitusohjeen muutoskaavio #2 X – Y

K UVA 124: ProMix 2KS -sekoitusohjeen täyttökaavio #3 0 – Y

K UVA 125: ProMix 2KS -sekoitusohjeen täyttökaavio #4 0 – Y

K UVA 126: ProMix 2KS -sekoitusohjeen täyttökaavio #5 0 – Y

K UVA 127: ProMix 2KS -sekoitusohjeen täyttökaavio #6 0 – Y

K UVA 128: ProMix 2KS -sekoitusohjeen huuhtelukaavio #7 X – 0

K UVA 129: ProMix 2KS -sekoitusohjeen huuhtelukaavio #8 X – 0

K UVA 130: ProMix 2KS -sekoitusohjeen tyhjennyskaavio #9 0 – 0

K UVA 131: ProMix 2KS -sekoitusohjeen tyhjennyskaavio #10 0 – 0

Värinvaihto

130 3A3256K

Hälytykset ja varoitukset

HUOMAUTUS: Älä käytä nestettä letkussa, jonka annostelusuhde oli väärä, sillä se ei välttämättä toimi kunnolla.

Järjestelmän hälytykset

Järjestelmän hälytykset hälyttävät ongelmista ja auttavat ehkäisemään väärän annostelusuhteen -ruiskutusta.

Jos hälytys käynnistyy, toiminta loppuu ja tapahtuu seuraavaa:

Summeri soi (vain E-2; kts. sivu 35 jos haluat kytkeä

muille hälytyksille).

• EasyKey -näytön tilapalkissa näkyy hälytyksen

E-koodi ja kuvaus (kts. Taulukko 19).

Järjestelmän varoitukset

Taulukko 19 listaa kaikki järjestelmävaroituskoodit.

Varoitukset eivät pysäytä toimintaa tai aiheuta hälytystä.

Ne tallennetaan päivämäärä-/aikakirjattuun lokiin, jota voit tarkastella tietokoneella käyttämällä ProMix -laitteen verkkoliittymää (kts. Käyttöohjekirja 313386).

Hälytyksen kuittaaminen ja uudelleenkäynnistäminen

HUOMAUTUS: Kun tapahtuu hälytys, tarkista E-koodi ennen kuin kuittaat sen. Katso Taulukko 19. Jos unohdat mikä E-koodi oli kyseessä, näet kymmenen viimeksi tapahtunutta hälytystä laitteen

Hälytykset-näyttö -näytöstä (sivu 30).Tiedoissa on

mukana päivämäärä- ja aikatiedot.

Hälytysten kuittaamisohjeet näet kohdasta Taulukko 20.

Saat kuitattua monet hälytykset painamalla Hälytyksen kuittaus -painiketta.

Hälytykset ja varoitukset

Taulukko 19: Järjestelmän hälytys-/varoituskoodit

Koodi Kuvaus Yksityiskohdat

E-1

E-2

E-3

E-4

E-5

E-6

E-7

E-8

E-9

E-10

E-11

Tiedonsiirtovirhehälytys

Käyttöaikahälytys

Korkea suhde -hälytys

Matala suhde -hälytys

Sivu 132

Sivu 132

Sivu 133

Sivu 134

Yliannostus A/B:n annos liian pieni -hälytys

Sivu 135

Yliannostus B/A:n annos liian pieni -hälytys

Sivu 135

Annostusaika A -hälytys

Annostusaika B -hälytys

Ei käytössä

Etäpysäytyshälytys

Huuhtelumäärähälytys

E-12 CAN-verkon tiedonsiirtovirhe

-hälytys

E-13 Voimakas virtaus -hälytys

E-14 Heikko virtaus -hälytys

E-15 Järjestelmä valmiustilassa

-varoitus

E-16 Asetusmuutosvaroitus

E-17 Virta päällä -varoitus

E-18 Oletukset ladattu -varoitus

E-19 I/O-hälytys

E-20 Huuhtelu aloitettu -hälytys

E-21 Aineen täyttö -hälytys

E-22 Säiliö A tyhjenemässä

-hälytys

E-23 Säiliö B tyhjenemässä

-hälytys

Sivu 136

Sivu 136

Ei saatavilla

Sivu 137

Sivu 137

Sivu 138

Sivu 139

Sivu 139

Sivu 139

Sivu 139

Sivu 139

Sivu 139

Sivu 140

Sivu 141

Sivu 141

Sivu 141

Sivu 141

E-24 Säiliö S tyhjenemässä

-hälytys

E-25 Automaattinen tyhjennys valmis -hälytys

Sivu 141

Sivu 142

E-26 Värin/katalyytin huuhtelu

-hälytys

Sivu 142

E-27 Värin/katalyytin täyttö -hälytys Sivu 142

E-28 Sekoituksen täyttöajo valmis

Sivu 142

E-29 Säiliö C tyhjenemässä

-hälytys

Sivu 142

E-30 Yliannostus C -hälytys

E-31 Annostusaika C -hälytys

Sivu 142

Sivu 142

3A3256K 131

Hälytysten vianetsintä

Hälytysten vianetsintä

Taulukko 20. Hälytysten vianetsintä

E-1: COMM ERROR

Syy

EasyKey-laitteessa ei ole virtaa.

Nesteyksikössä ei ole virtaa. EasyKey-laitteen ja nesteyksikön välinen luonnostaan vaaraton kaapeli ei ole kytkettynä.

Nesteyksikössä ei ole virtaa.

Nesteyksikön ohjaustaulun sulake on palanut.

EasyKey -laitteen ja nesteyksikön välinen optinen kuitukaapeli ei ole kytkettynä.

Optinen kuitukaapeli on poikki tai taittunut.

Optisen kuitukaapelin päät ovat likaiset.

Ratkaisu

Kytke virta EasyKey-laitteeseen.

Varmista, että kaapeli on kytketty oikein.

Katso tarkemmat ohjeet asennusoppaasta.

Tarkista sulakkeen kunto, ja vaihda sulake, mikäli tämä on tarpeen. Katso tarkemmat ohjeet varaosaoppaasta.

Varmista, että kaapeli on kytketty oikein.

Katso tarkemmat ohjeet asennusoppaasta.

Varmista, että kaapeli ei ole katkennut tai taipunut alle 40 mm:n (1,6 tuuman) säteeltä.

Irrota optisen kuitukaapelin päät ja puhdista ne nukkaamattomalla liinalla.

Vaihda kaapeli.

Tietoliikennekaapelissa tai -liittimessä on vika.

E-2: KÄYTTÖAIKAHÄLYTYS

Syy

Sekoitetun aineen käyttöaika on kulunut loppuun.

Ratkaisu

Sammuta äänihälytys painamalla Hälytyksen

HUOMAUTUS

Estä sekoitettuja aineita kovettumasta laitteeseen,

älä kytke virtaa pois päältä. Seuraa yhtä oikealla puolella annetuista ratkaisuista.

kuittaus -painiketta. Huuhtele järjestelmä liuotusaineella, uudella sekoitetulla aineella tai uudella värillä:

• Liuotinaineen tyhjennys Katso

Sekoitetun materiaalin tyhjennys sivulla

110. Järjestelmä tyhjentyy, kunnes ajastettu

tyhjennysaika on kulunut.

• Uusi sekoitetun aineen huuhtelu -

Siirry sekoitustilaan ja ruiskuta tarvittava määrä, jotta ajastin käynnistyy uudelleen.

• Värinvaihto Suorita värinvaihto,

kts. sivu 117.

132 3A3256K

Hälytysten vianetsintä

E-3: KORKEA SUHDE -HÄLYTYS

Sequential Dosing -järjestelmä

Taulukko 20. Hälytysten vianetsintä (Jatkuu)

Sekoitussuhde on korkeampi kuin edelliselle annostelusyklille asetettu toleranssi.

Dynamic Dosing -järjestelmä

Sekoitussuhde on korkeampi kuin A- ja B-komponenttimäärien väliselle suhteelle asetettu toleranssi.

Syy Ratkaisu

Järjestelmässä on liian vähän rajoitusta.

• Tarkista, että järjestelmä on täysin kuormitettu aineella.

• Varmista, että syöttöpumpun syklitahti on asetettu oikein.

• Tarkista, että ruiskuttimen suutin/nokka on luokiteltu oikein sovelluksen ja virtauksen mukaan, ja että se ei ole kulunut.

Jos hälytys tulee järjestelmää käynnistettäessä, tyhjennyksen jälkeen, virtausnopeus on todennäköisesti liian suuri.

• Nestepaine on korkea ja ilmanpaine matala.

• Tarkista, että nesteen säätelijä on asetettu asianmukaisesti.

Rajoita pistoolin neulan liikematkaa hidastaaksesi aineen tuottoa, kunnes nesteletkut ovat täyttyneet aineesta.

Jos hälytys tulee ruiskutuksen oltua jonkin aikaa käynnissä, ainesyöttöjen paineet voivat olla epätasapainossa.

A- tai B-komponentin venttiilien hidas toiminta. Syynä saattaa olla: Tarkista Annostelu A- ja Annostelu B solenoidiventtiilien toiminta manuaalisesti

ProMix -laitteen varaosaoppaassa annettujen ohjeiden mukaan.

• Venttiilin toimilaitteisiin menevä ilmanpaine on liian pieni.

S äädä A- ja B-komponentin nesteensyötön säätimen paineita, kunnes ne ovat suunnilleen yhtä suuret. Jos paineet ovat jo valmiiksi lähes yhtä suuret, varmista, että A- ja B-komponentin annosteluventtiilit toimivat kunnolla.

• Lisää ilmanpainetta. Ilmanpaineen tulee olla

75-120 psi (0,52-0,84 MPa; 5,2-8,4 bar);

120 psi on suositeltu arvo.

• Jokin rajoittaa solenoidia tai letkuja ja häiritsee venttiilin ilmankäyttöä.

• Annosteluventtiiliä on kierretty liikaa.

• Ilmansyötössä saattaa olla likaa tai kosteutta. Suodata asianmukaisella tavalla.

• Katso säätämisohjeet kohdasta Taulukko

16: Sekoituskammion venttiilien asetukset , sivu 104.

• Säädä ilmanpainetta ja nestepainetta.

Katso suositeltu ilmanpaine ylhäältä.

3A3256K 133

Hälytysten vianetsintä

E-4: MATALA SUHDE -HÄLYTYS

Sequential Dosing -järjestelmä

Taulukko 20. Hälytysten vianetsintä (Jatkuu)

Sekoitussuhde on matalampi kuin edelliselle annostelusyklille asetettu toleranssi.

Dynamic Dosing -järjestelmä

Sekoitussuhde on matalampi kuin A- ja B-komponenttimäärien väliselle suhteelle asetettu toleranssi.

Syy Ratkaisu

Järjestelmässä on liikaa rajoituksia.

• Tarkista, että järjestelmä on täysin kuormitettu aineella.

• Varmista, että syöttöpumpun syklitahti on asetettu oikein.

• Tarkista, että ruiskuttimen suutin/nokka on luokiteltu oikein sovelluksen ja virtauksen mukaan, ja että se ei ole tukkeutunut.

Jos hälytys tulee järjestelmää käynnistettäessä, tyhjennyksen jälkeen, virtausnopeus on todennäköisesti liian suuri.

• Nestepaine on korkea ja ilmanpaine matala.

• Tarkista, että nesteen säätelijä on asetettu asianmukaisesti.

Rajoita pistoolin neulan liikematkaa hidastaaksesi aineen tuottoa, kunnes nesteletkut ovat täyttyneet aineesta.

Jos hälytys tulee ruiskutuksen oltua jonkin aikaa käynnissä, ainesyöttöjen paineet voivat olla epätasapainossa.

A- tai B-komponentin venttiilien hidas toiminta. Syynä saattaa olla: Tarkista Annostelu A- ja Annostelu B solenoidiventtiilien toiminta manuaalisesti

ProMix -laitteen varaosaoppaassa annettujen ohjeiden mukaan.

• Venttiilin toimilaitteisiin menevä ilmanpaine on liian pieni.

S äädä A- ja B-komponentin nesteensyötön säätimen paineita, kunnes ne ovat suunnilleen yhtä suuret. Jos paineet ovat jo valmiiksi lähes yhtä suuret, varmista, että A- ja B-komponentin annosteluventtiilit toimivat kunnolla.

• Lisää ilmanpainetta. Ilmanpaineen tulee olla

75-120 psi (0,52-0,84 MPa; 5,2-8,4 bar);

120 psi on suositeltu arvo.

• Jokin rajoittaa solenoidia tai letkuja ja häiritsee venttiilin ilmankäyttöä.

• Annosteluventtiiliä on kierretty liikaa.

• Ilmansyötössä saattaa olla likaa tai kosteutta. Suodata asianmukaisella tavalla.

• Katso säätämisohjeet kohdasta Taulukko

16: Sekoituskammion venttiilien asetukset , sivu 104.

• Säädä ilmanpainetta ja nestepainetta.

Katso suositeltu ilmanpaine ylhäältä.

134 3A3256K

Hälytysten vianetsintä

Taulukko 20. Hälytysten vianetsintä (Jatkuu)

E-5: YLIANNOSTUS A/B:n ANNOS LIIAN PIENI -HÄLYTYS ja

E-6: YLIANNOSTUS B/A:N ANNOS LIIAN PIENI -HÄLYTYS

E-5: A:n annos on liian suuri, ja kun se yhdistyy B:n kanssa, näiden sekoitus ei mahdu kammioon.

E-6: B:n annos on liian suuri, ja kun se yhdistyy A:n kanssa, näiden sekoitus ei mahdu kammioon.

Syy Ratkaisu

Venttiilin tiiviste tai neula/istukka vuotaa. Katso K UVA 17

Kokonaismäärien näyttö sivulla 29. Jos A:ta ja B:tä annostellaan

samanaikaisesti (vain Sequential Dosing -toiminto), järjestelmässä on vuoto.

Näyteventtiili vuotaa.

Painepulssit ovat aiheuttaneet virtausmittarin vaihteluita.

Korjaa venttiili (kts. venttiiliopas 312782).

Kiristä venttiiliä tai vaihda se.

Tarkista painepulssit:

1.

Sulje kaikki sekoituskammion venttiilit.

2.

Kytke kiertopumput ja kaikki maalauskaapin laitteet päälle (kuten puhaltimet ja kuljettimet).

3.

Tarkista, havaitseeko ProMix -laite nestevirtausta.

4.

Jos ProMix-laite näyttää nestettä virtaavan eikä vuotoa ole pistoolista tai muista tiivisteistä ja sovittimista, tällöin painepulssit todennäköisesti vaikuttavat virtausmittareihin.

5.

Sulje aineen sulkuventtiili syöttöjärjestelmän ja virtausmittarin väliltä.

Virtausilmaisimen pitää pysähtyä.

A- tai B-komponentin venttiilien hidas toiminta.

6.

Asenna tarvittaessa painesäätimet tai paineentasaussäiliö ProMix-laitteessa oleviin nesteen sisääntuloihin vähentämään nesteen syöttöpainetta. Kysy lisätietoja

Graco -jälleenmyyjältä.

Katso

E-3: KORKEA SUHDE -HÄLYTYS

ja

E-4: MATALA SUHDE -HÄLYTYS , sivut 133-134.

Korkean sekoitussuhteen käyttäminen korkealla virtausnopeudella. Virtausnopeutta on mahdollisesti rajoitettava

B-aineen annosteluventtiilin avulla säätämällä

sen kuusiomutteria (E). Katso sivu 103.

3A3256K 135

Hälytysten vianetsintä

Taulukko 20. Hälytysten vianetsintä (Jatkuu)

E-7: ANNOSTUSAIKA A -HÄLYTYS ja E-8: ANNOSTUSAIKA B -HÄLYTYS

E-7: Pistoolin liipaisimen tulosignaali on aktiivinen (AFS tai integroitu) ja valitun annosteluajan aikana havaittiin vähemmän kuin 31 A-mittarin impulssia.

E-8: Pistoolin liipaisimen tulosignaali on aktiivinen (AFS tai integroitu) ja valitun annosteluajan aikana havaittiin vähemmän kuin 31 B-mittarin impulssia.

Syy Ratkaisu

Järjestelmä on Sekoitus-tilassa ja pistooli on vain osittain liipaistu niin, että vain ilmaa (mutta ei nestettä) pääsee kulkemaan pistoolin läpi.

Nesteen virtausnopeus on liian alhainen.

Annosteluajan asetus on liian lyhyt nykyiselle virtausnopeudelle.

Virtausmittari tai kaapeli on vioittunut tai virtausmittari on tukkeutunut.

Liipaise pistooli kokonaan.

Lisää virtausnopeutta.

Lisää annosteluajan asetusta.

Tarkistaaksesi, että mittarin anturi toimii, ota se näkyviin poistamalla mittarin suojus. Pidä rautametallista työkalua anturin vierellä.

TI12792a

Jos on tapahtunut mittari- tai kaapelivirhe, annostellun nesteen ja EasyKey näytössä näkyvän virtausmittarin tilavuuden määrät eroavat toistaan huomattavasti. Puhdista tai vaihda mittari tarvittaessa. Kts. lisätietoja mittarin käyttöoppaasta no. 308778.

A- tai B-komponentin venttiilien hidas toiminta.

Syöttöpumppu ei ole päällä.

Järjestelmä on Sekoitus-tilassa, ainetäytön minimimääräksi on

valittu 0 (kts.

Valinnat-näyttö 1 , sivulla 39), ja sulake F1 on palanut.

Suorita kohdassa Mittarin kalibrointi sivu 115

esitetyt toimenpiteet.

Katso

E-3: KORKEA SUHDE -HÄLYTYS

ja

E-4: MATALA SUHDE -HÄLYTYS , sivut 133-134.

Kytke syöttöpumppu päälle.

Tarkista sulakkeen kunto, ja vaihda sulake, mikäli tämä on tarpeen. Katso tarkemmat ohjeet varaosaoppaasta.

136 3A3256K

Hälytysten vianetsintä

Taulukko 20. Hälytysten vianetsintä (Jatkuu)

E-9: Ei käytössä

E-10: ETÄPYSÄYTYSHÄLYTYS

Syy

Automaatio on pyytänyt, että järjestelmä keskeyttää kaikki toiminnot.

E-11: HUUHTELUMÄÄRÄHÄLYTYS

Syy

ProMix -laitteen liuotusainevirtauskytkin ei ole päällä huuhtelun aikana.

Ratkaisu

Keskeytä kaikki toiminnot. Etsi vikoja automaatiojärjestelmästä.

Huuhteluaineen määrä jää vaaditun vähimmäismäärän alle.

Värin/katalyytin poiston aikana ei havaita mittaripulsseja.

Ratkaisu

Varmista, ettei pistooli ole poissa päältä ja että liuotusainevirtauskytkin on päällä huuhtelun ollessa käynnissä.

Lisää järjestelmään syötettävän liuotusaineen määrää tai laske sen määrää koskevaa vähimmäisvaatimusta.

Värinvaihdon aikaista liuotusaineen syöttöä ei ole asennettu tai se ei toimi. Tarkista

Värinvaihto-asetukset.

3A3256K 137

Hälytysten vianetsintä

Taulukko 20. Hälytysten vianetsintä (Jatkuu)

E-12: CAN COMM ERROR -HÄLYTYS

Syy

Värinvaihto- ja nesteyksikön välinen tiedonsiirto on keskeytynyt.

Värinvaihto- ja nesteyksikön välinen tiedonsiirto on keskeytynyt.

Nesteyksikön ohjaustaulun sulake on palanut.

Ratkaisu

• Varmista, että kaikki kaapelit on kytketty kunnolla ja että värinvaihdon virran

LED-valo syttyy. Mikäli virran LED-valo ei syty, ongelma johtuu todennäköisesti viallisista kytkennöistä. Liittimen mutteria on kierrettävä vähintään 5 täyttä kierrosta toimivan yhteyden varmistamiseksi. Mikäli virran LED-valo ei edelleenkään syty, kaapeli tai laitteen piirilevy on viallinen.

• Tarkista värinvaihdon piirilevyssä olevan

DIP-kytkimen asetukset. Katso tarkemmat ohjeet asennusoppaasta.

• Tarkista nestelevyn piirilevyssä olevan

DIP-kytkimen asetukset. Väärä asetus ei aiheuta E-12 -hälytystä, mutta oikean asetuksen avulla vältät sähkökohinasta aiheutuvat E-12 -hälytykset. Katso tarkemmat ohjeet asennusoppaasta.

• Tarkista EasyKey -ohjelmiston versio

(näkyy käynnistettäessä kaikissa versioissa ja lukkopainiketta painamalla mikäli versio on 2.02.000 tai uudempi ). Mikäli ohjelmiston versio on vanhempi kuin

1.06.002, päivitä ohjelmisto. Varmista, että tallennat asetukset BWI:n tai AWI:n kautta ennen päivittämistä, sillä päivityksen aikana vanhat asetukset poistetaan.

• Värinvaihtoyksikön piirilevyn tarraan on merkitty ohjelmiston osa- ja versionumero, esim. 15T270 1.01. Mikäli versionumero on pienempi kuin 1.01, vaihda piirilevy.

• Mikäli ohjelmistot ovat ajan tasalla ja

DIP-kytkinten asetukset ovat oikein, mutta laite tuottaa edelleen E-12 -hälytyksiä, järjestelmässä on viallinen yhteys, kaapeli tai piirilevy. Tutki CAN-yhteyksiä yleismittarin avulla testataksesi järjestelmien väliset yhteydet. Mikäli yhteydet toimivat, jokin piirilevyistä on viallinen. Mikäli ne eivät toimi, jokin yhteyksistä, liittimistä tai kaapeleista on viallinen.

• EasyKey -laitteen näytössä näkyy tämä ilmoitus, mikäli laite on manuaalitilassa ja jokin maalauskaapin ohjauskytkennöistä on irti.

• Värinvaihdon ohjausyksikön DIP-kytkimen asetuksia (kts. käyttöohjekirja 312787) muutettiin laitteen ollessa päällä. Käynnistä laite uudelleen hälytyksen kuittaamiseksi.

• Värinvaihdon ohjausyksikön DIP-kytkimen asetukset (kts. käyttöohjekirja 312787) on määritelty väärin.

Tarkista sulakkeen kunto, ja vaihda sulake, mikäli tämä on tarpeen. Katso tarkemmat ohjeet varaosaoppaasta.

138 3A3256K

Hälytysten vianetsintä

Taulukko 20. Hälytysten vianetsintä (Jatkuu)

E-13: VOIMAKAS VIRTAUS -HÄLYTYS tai E-14: HEIKKO VIRTAUS -HÄLYTYS

(voidaan asettaa myös varoitukseksi)

Syy

Nestejärjestelmä tuottaa liian voimakkaan tai liian heikon virtauksen.

Ratkaisu

Tarkista onko nestejärjestelmässä vikoja, esim. onko neste loppunut, onko asetukset tehty väärin tai onko siinä rajoituksia tai vuotoja, tms.

Lisää/vähennä virtausta tarpeen mukaan.

E-15: JÄRJESTELMÄ VALMIUSTILASSA -VAROITUS

Syy

Sekoituksen tulosignaali on voimakas, vaikka pistoolia ei ole liipaistu 2 minuuttiin.

Ratkaisu

Mikäli maalaustyö ei ole kesken, nollaa hälytys ja jatka laitteen käyttöä.

Mikäli maalaustyö on kesken, sammuta laite ja tutki nestemittaria.

E-16: ASETUSMUUTOSVAROITUS

Syy

Järjestelmän asennusparametreja on muutettu.

E-18: OLETUKSET LADATTU -VAROITUS

Syy

Järjestelmään on asennettu tehdasasetukset.

Ratkaisu

Ei edellytä toimenpiteitä. Tutki verkkokäyttöliittymän tapahtumalokia.

E-17: VIRTA PÄÄLLÄ -VAROITUS

Laite on käynnistetty uudelleen.

Syy

Heikosta virtalähteestä johtuen jännite on liian matala.

Laitteen virtajohdot ovat irti, tai ne on yhdistetty huonosti.

Käyttäjä on painanut Nollaus-painiketta (EasyKey -näytön painike

S1, Autokey-laitteen painike S3).

Ohjelmistopäivitys on käynnistetty EasyKey-laitteesta.

Ratkaisu

Ei edellytä toimenpiteitä. Tutki verkkokäyttöliittymän tapahtumalokia.

Vaihda virtalähde. Katso tarkemmat ohjeet varaosaoppaasta.

Varmista, että kaikki johdot on kytketty tiukasti.

Tarkista, ettei johtoja ole venytetty liian tiukalle.

Ei edellytä toimenpiteitä. Tutki verkkokäyttöliittymän tapahtumalokia.

Ei edellytä toimenpiteitä. Tutki verkkokäyttöliittymän tapahtumalokia.

Ratkaisu

Ei edellytä toimenpiteitä. Tutki verkkokäyttöliittymän tapahtumalokia.

3A3256K 139

Hälytysten vianetsintä

Taulukko 20. Hälytysten vianetsintä (Jatkuu)

E-19: I/O-HÄLYTYS

Syy Ratkaisu

Sekoitus- ja Huuhtelu-tulot on kytketty päälle samaan aikaan.

Varmista, että vain yksi tulo on kytkettynä kerrallaan. Vaihdettaessa kytkentää

Sekoituksesta Huuhteluun tai toisin päin kytkemisen väliin pitää jättää vähintään

1 sekunti.

HUOMAUTUS: I/O-hälytyksen syynä voi olla usea erilainen sisäiseen tiedonkäsittelyyn liittyvä, järjestelmän sisällä tarkemmin määritelty hälytys. Lisätiedot näistä löydät alta. Hälytyksen tarkempi määritelmä näkyy hälytyslokissa tai

BWI:n tai AWI:n välityksellä. Niitä ei ilmene kaikissa ohjelmistoversioissa.

FP-Reboot (Fluid Plate Reboot; Nestelevyn uudelleenkäynnistys): Tämä hälytys ilmenee silloin, kun järjestelmä havaitsee nestelevyn ohjaustaulun uudelleenkäynnistyksen tai sellaisen laitteen uudelleenkäynnistyksen, jota ei ole tehty EasyKey-laitteesta käsin.

Laite ottaa käyttöön sekoitusohjeen 61; sekoitettua ainetta saattaa olla syöttölinjoissa.

Huuhtele järjestelmä tai suorita värinvaihto.

Jos mahdollista, selvitä, mistä uudelleenkäynnistyminen on johtunut.

Asenna Autokey-laite uudelleen tai varmista, että se on asennettu oikein.

Autokey Lost (Autokey hävinnyt): Tämä hälytys ilmenee silloin, kun Autokey-laite on hävinnyt järjestelmästä tai sen tiedot ovat muuttuneet havaitsemisen jälkeen. (Laite ei reagoi Autokey-laitteen lyhyeen poissaoloon.) Osa järjestelmän toiminnoista saattaa lakata toimimasta. Esim. automaattinen järjestelmä ei reagoi

PLC-ohjaimesta tai robotista tuleviin ohjausviesteihin.

Illegal Source (Sopimaton lähde): Tämä hälytys ilmenee silloin, kun järjestelmä havaitsee globaalien sekoitusohjetietokopioiden lähteen olevan sellainen sekoitusohje, jonka järjestysnumero ei ole välillä 1–60. Tämä virhe on mahdollinen silloin, kun EasyKey

-laitteeseen on lähetetty väärä kokoonpanotiedosto.

Varmista, että lähteenä käytettävä sekoitusohje täyttää vaatimuksen (nro. 1–60).

Varmista, että Autokey-laite on asennettu oikea tai että kokoonpanotiedosto on asianmukainen.

2K/3K Error (2K/3K-virhe): Tämä hälytys ilmenee, jos sekoitusohjeen tiedot ovat yhteensopimattomia nykyisten

Autokey-asetusten kanssa (2K tai 3K). Tämä virhe on mahdollinen silloin, kun Autokey-laitetta on muutetta tai EasyKey-laitteeseen on lähetetty väärä kokoonpanotiedosto.

Init Error (Init-hälytys): Tämä hälytys ilmenee, jos sekoitusohjeen tiedoissa ilmoitetut, sekoitusohjeen valmistuslaitetta koskevat tiedot ovat epäloogiset. Esim. 3KS-laite vastaanottaa kokoonpanotiedoston, joka on valmistettu 2KS-laitteella.

Config Error (Kokoonpanovirhe): Tämä hälytys ilmenee, jos

EasyKey -laitteeseen lähetetyssä kokoonpanotiedostossa määritelty laite eroaa käytettävissä olevasta laitteesta. Esim. kokoonpanotiedostossa on määritelty, että laitteessa on kaksi värinvaihtopiirilevyä, mutta käytettävässä laitteessa näitä on vain yksi.

Range Error (Aluevirhe): Tämä hälytys ilmenee, jos sekoitusohjeessa mainittua venttiiliä ei löydy käytössä olevasta järjestelmästä. Esim. sekoitusohjeessa on mainittu venttiili nro. 30 mutta järjestelmässä niitä on vain 12.

Varmista, että kokoonpanotiedosto on asianmukainen.

Varmista, että kokoonpanotiedoston tiedot vastaavat käytettävissä olevaa järjestelmää.

Varmista, että sekoitusohjeen tiedot vastaavat käytettävissä olevaa järjestelmää.

LC ERROR (Level Control Error; Taso-ohjauksen virhe): Tämä hälytys ilmenee, jos EasyKey-laite vastaanottaa taso-ohjauksen tiedot, mutta Autokey-laiteen nykyisiä asetuksia (2K tai 3K) on muutettu sen jälkeen, kun kyseisiä taso-ohjauksen tietoja ensi kertaa alustettiin.

LC Range Error (Level Control Range Error;

Taso-ohjausalueen virhe): Tämä hälytys ilmenee, jos taso-ohjauksen tiedoissa on ilmoitettu sellainen venttiilien toiminta-alue, jota laite ei pysty toteuttamaan.

Varmista, että Autokey-laite on asennettu oikein.

Aseta taso-ohjauksen tiedot asianmukaisella tavalla.

Tarkista EasyKey-laitteen Modbus-protokollat.

MB Overflow (Modbus Overflow; Modbus-ylikuorma): Tämä hälytys ilmenee, jos Modbus-yhteydessä PLC-ohjaimeen ilmenee tiedon ylikuormitus.

140 3A3256K

Hälytysten vianetsintä

Taulukko 20. Hälytysten vianetsintä (Jatkuu)

E-20: HUUHTELU ALOITETTU -HÄLYTYS

Syy Ratkaisu

Järjestelmä havaitsee pistooliin kulkevaa hajotusilmaa huuhtelun ollessa valittuna.

Jos järjestelmässä on pistoolinhuuhtelusäiliö, pistoolia ei ole asetettu säiliöön huuhtelun alkaessa.

Jos järjestelmän automaattinen tyhjennys on päällä, pistoolia ei ole asetettu säiliöön automaattisen tyhjennyksen alkaessa.

Sulje ilmansyöttö pistooliin.

Aseta pistooli huuhtelusäiliöön. Varmista, että pistoolinhuuhtelusäiliö toimii asianmukaisesti.

Aseta pistooli huuhtelusäiliöön. Varmista, että pistoolinhuuhtelusäiliö toimii asianmukaisesti.

Jos järjestelmässä on pistoolinhuuhtelusäiliö, Sulake F2 on palanut. Tarkista sulakkeen kunto, ja vaihda sulake, mikäli tämä on tarpeen. Katso tarkemmat ohjeet varaosaoppaasta.

E-21: AINEEN TÄYTTÖ -HÄLYTYS

Syy Ratkaisu

Jos järjestelmälle on määritelty täytettävän aineen vähimmäismäärä, järjestelmä havaitsee, että sekoitettua ainetta on täytetty liian vähän.

Varmista, ettei nestesyöttöjärjestelmässä ole rajoituksia tai vuotoja.

Varmista, että täyttömäärän asetukset ovat oikein:

Jos järjestelmä on yksivärijärjestelmä ja sille on määritelty täytettävän aineen vähimmäismäärä, sulake F1 on palanut.

• Säädä täyttömäärää.

• Säädä täyttöaikaa.

Tarkista sulakkeen kunto, ja vaihda sulake, mikäli tämä on tarpeen. Katso tarkemmat ohjeet varaosaoppaasta.

E-22: SÄILIÖ A TYHJENEMÄSSÄ -HÄLYTYS, E-23: SÄILIÖ B TYHJENEMÄSSÄ -HÄLYTYS tai E-24: SÄILIÖ S

TYHJENEMÄSSÄ -HÄLYTYS

Syy Ratkaisu käyttäjää pyydetään suorittamaan jokin seuraavista toimenpiteistä:

• Täytä säiliö hälytyksen nollaamiseksi.

• Jatka sekoittamista valitsemalla ”Ruiskuta

25 % jäljellä olevasta ainemäärästä”.

Jos valitset jälkimmäisen toimenpiteen, järjestelmä tuottaa uuden varoituksen, kun 25 % jäljellä olevasta ainemäärästä on sekoitettu. Täytä säiliö hälytyksen nollaamiseksi.

3A3256K 141

Hälytysten vianetsintä

Taulukko 20. Hälytysten vianetsintä (Jatkuu)

E-25: AUTOMAATTINEN TYHJENNYS VALMIS -HÄLYTYS

Syy

Käyttöaikahälytys on ollut päällä yli 2 minuutin ajan, pistoolinhuuhtelulaatikko on käytössä ja pistooli sen sisällä ja automaattisen tyhjennyksen jakso on valmis.

E-26: VÄRIN/KATALYYTIN HUUHTELU -HÄLYTYS

Ratkaisu

Varmista, että ruiskutat kaiken jäljellä olevan aineen ennen käyttöajan umpeutumista.

Syy

Järjestelmä ei havaitse mittaripulsseja tai mittaripulssien väli on yli sekunnin koko värin/katalyytin huuhtelutoimenpiteen ajan.

Ratkaisu

Varmista, että mittarin kaapeli on kytkettynä.

Puhdista tai vaihda mittari.

E-27: VÄRIN/KATALYYTIN TÄYTTÖ -HÄLYTYS

Syy Ratkaisu

Järjestelmä ei havaitse mittaripulsseja. Järjestelmän on havaittava, että ainetta kulkee vähintään 10 cm

3

kummastakin syöttölinjasta värin/katalyytin täyttötoimenpiteen aikana.

Pistoolin syöttöletku, tyhjennysventtiili tai asianmukainen väri-/katalyyttiventtiili ei ole auki.

Neste on loppunut.

Värinvaihto-ohjaustaulun kytkinasetukset (S3–S6) eivät ole yhteensopivia järjestelmän osien kanssa.

Sulake F1 ja/tai F2 on palanut.

Varmista, että mittarin kaapeli on kytkettynä.

Puhdista tai vaihda mittari.

Avaa asianmukainen venttiili.

Tarkista nestetaso ja lisää nestettä tarvittaessa.

Varmista, että värinvaihto-ohjaustaulun kytkimet on asetettu oikein. Katso tarkemmat ohjeet asennusoppaasta.

Tarkista sulakkeiden kunto, ja vaihda sulakkeet, mikäli tämä on tarpeen. Katso tarkemmat ohjeet varaosaoppaasta.

E-28: SEKOITUKSEN TÄYTTÖAJO VALMIS

Ratkaisu

Vanha aine on huuhdeltu järjestelmästä.

Syy

Sekoitetun aineen käyttöaika on umpeutunut ja vanha aine on korvattu uudella.

E-29: SÄILIÖ C TYHJENEMÄSSÄ -HÄLYTYS

Syy

Ei koske tätä järjestelmätyyppiä.

E-30: YLIANNOSTUS C -HÄLYTYS

Syy

Ratkaisu

Ratkaisu

Ei koske tätä järjestelmätyyppiä.

E-31: ANNOSTUSAIKA C -HÄLYTYS

Ei koske tätä järjestelmätyyppiä.

Syy Ratkaisu

142 3A3256K

Kaaviokuvat

Kaaviokuvat

Paineilmajärjestelmän kaaviokuva

AIR INPUT

3/8 AIR FILTER

MANUAL DRAIN

5 MICRON

WALL MOUNT ONLY

05

AIR INPUT

MANIFOLD

AIR EXHAUST MUFFLER

12 VDC

4-WAY SOLENOID

A B

12 VDC

4-WAY SOLENOID

A B

12 VDC

4-WAY SOLENOID

A B

12 VDC

4-WAY SOLENOID

A B

12 VDC

4-WAY SOLENOID

AIR EXHAUST MUFFLER

12 VDC

3-WAY SOLENOID

A B

A

12 VDC

3-WAY SOLENOID

A

12 VDC

3-WAY SOLENOID

12 VDC

3-WAY SOLENOID

A

A

MANIFOLD

CLOSE

5/32 TUBE

OPEN

CLOSE

5/32 TUBE

OPEN

CLOSE

5/32 TUBE

OPEN

CLOSE

5/32 TUBE

OPEN

CLOSE

5/32 TUBE

OPEN

5/32 TUBE

OPEN

5/32 TUBE

OPEN

5/32 TUBE

OPEN

5/32 TUBE

OPEN

COLOR

CHANGE

CONTROL

COLOR

VALVE

STACKS

COLOR 1

COLOR 2

COLOR 3

COLOR 4

COLOR 5

COLOR 6

COLOR 7

COLOR 8

COLOR SOLVENT

COLOR 9

COLOR 10

COLOR 11

COLOR 12

CATALYST 1

CATALYST 2

CATALYST 3

CATALYST 4

CATALYST SOLVENT

COLOR 13

COLOR 14

COLOR 15

COLOR 16

COLOR 17

COLOR 18

COLOR 19

COLOR 20

COLOR 21

COLOR 22

COLOR 23

COLOR 24

COLOR 25

COLOR 26

COLOR 27

COLOR 28

COLOR 29

COLOR 30

MAC

36 SERIES SOLENOID VALVES

3A3256K 143

Kaaviokuvat

Sähköjärjestelmän kaaviokuva

HUOMAUTUS: Sähköjärjestelmän kaaviokuvassa on esitetty kaikki ProMix -järjestelmään kytkettävissä olevat lisäosat. Jotkin osat eivät sisälly kaikkiin järjestelmiin.

Vaaraton alue

MEMBRANE

SWITCH

WITH

RIBBON

CABLE

DISPLAY

POWER HARNESS

J2

13

14

15

16

9

10

11

12

17

18

19

20

8

7

6

5

4

3

2

1

J4

8

7

6

5

4

3

2

1

9

10

11

DISPLAY

BOARD

J6

RJ45

J9

4

3

2

1

RJ45

-

+

J5

8

7

6

5

4

3

2

1

9

10

J10

4

3

2

1

6

5

DC OK

+24 VDC

-

-

+

OPERATOR INTERFACE

POWER

SUPPLY

2

1

POWER DIST.

TERMINAL

BLOCKS

-

+

+

-

-

+

+

GUN TRIGGER (WHT)

DIGITAL IN COMMON (RED)

REMOTE STOP (GRN)

ALARM RESET (BRN)

ALARM OUTPUT (BLU)

DIGITAL OUTPUT COMMON (ORG)

POT LIFE (YEL)

FLOW RATE ANALOG IN (PUR)

FLOW RATE ANALOG COMMON (GRAY)

I/O HARNESSES

BARRIER

BOARD

J1

J5

4

3

5

2

1

2

1

3

J4 2

1

3

RS485 INTEGRATION A (WHT/BLU)

RS485 INTEGRATION B (BLU/WHT)

RS485 NETWORK A (WHT/ORG)

RS485 NETWORK B (ORG/WHT)

RS485 NETWORK GROUND (SHIELD)

NON-HAZARDOUS AREA

L1

N

85-250 VAC

L1

N

LINE

FILTER N

GND

N

GND

TERMINAL

BLOCK

L1

GND

UNUSED

UNUSED

UNUSED

UNUSED

HARNESS

COM (BLACK)

SHIELD

+24VDC

OPEN

COMMON

ALARM

-

+

3'

8

6

5

4

3

2

1

7

9

10

OPEN

OPEN

RJ45 RJ45

REMOTE

I/O

INTEGRATION

BOARD

J2

J3

J4

J5

4

3

2

1

6

5

8

7

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

8

7

2

1

6

5

4

3

2

1

2

1

3

2

1

1A

1B

2A

2B

GND LUG

POWER

ROCKER

SWITCH

CABLE

(50' STD.)/

(100' OPTION)

MIX INPUT

PURGE INPUT

JOB COMPLETE INPUT

EXTERNAL CLR CHG READY

RESET ALARM INPUT

DIGITAL INPUT COMMON

DIGITAL INPUT COMMON

RECIPE BIT 0 INPUT

RECIPE BIT 1 INPUT

RECIPE BIT 2 INPUT

RECIPE BIT 3 INPUT

RECIPE BIT 4 INPUT

RECIPE BIT 5 INPUT

RECIPE CHANGE INPUT

DIGITAL OUTPUT COMMON/POWER

PURGE/RECIPE CHG ACTIVE OUTPUT

MIX ACTIVE OUTPUT

MIX READY OUTPUT

FILL ACTIVE

FLOW CAL. ACTIVE

FLOW RATE ALARM OUTPUT

DIGITAL OUTPUT COMMON/POWER

DIGITAL OUTPUT COMMON/POWER

SPECIAL OUTPUT #1

SPECIAL OUTPUT #2

SPECIAL OUTPUT #3

SPECIAL OUTPUT #4

DIGITAL OUTPUT COMMON/POWER

GND N L1

85-250

VAC

(+24) YEL

(COM) GRAY

BRN

RED

BEACON

4

3

2

1

6

5

TERMINAL

BLOCKS

CABLE

P1

RJ45

J7

J8

RJ45

FO IN (BLK)

FO OUT (BLU)

3'

RJ45

BULKHEAD

3'

(25'-200' OPTIONS)

WEB SERVER

MODULE

144 3A3256K

Kaaviokuvat

Sähköjärjestelmän kaaviokuva

HUOMAUTUS: Sähköjärjestelmän kaaviokuvassa on esitetty kaikki ProMix -järjestelmään kytkettävissä olevat lisäosat. Jotkin osat eivät sisälly kaikkiin järjestelmiin.

Vaarallinen alue

FO OUT

(BLU)

FO IN

(BLK)

FLUID PANEL CONTROL BOX

FLUID

PANEL

CONTROL

BOARD

J3

4

5

6

1

2

J10

2

1

3

+12VDC I/S

COM

SHIELD

J12

J13

J5

MH2

3

4

1

2

5

6

3

4

1

2

5

6

3

4

1

2

5

6

UNUSED

UNUSED

UNUSED

UNUSED

UNUSED

HAZARDOUS AREA

3X CABLE

PWR (RED)

COM (BLACK)

SIG (WHITE)

SHIELD/GRN

PWR (RED)

COM (BLACK)

SIG (WHITE)

SHIELD/GRN

PWR (RED)

COM (BLACK)

SIG (WHITE)

SHIELD/GRN

GROUND

TERMINAL

(10')/

(40')

6' STD.

(3'-100' OPTIONS)

J11

5

4

3

2

1

J7

5

4

3

2

1

50' STD.

GRD (BLK)

+12VDC (RED)

CAN H (WHT)

CAN L (BLU)

+12VDC (RED)

SHIELD (BARE)

CAN H (WHT)

CAN L (BLU)

BOOTH

CONTROL

BOARD

4

1

2

5

J4

J6

J8

J15

J14

J9

J1

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

8

7

6

5

4

3

2

1

9

10

BLACK

RED

RED

BLACK

RED

RED

BLACK

RED

RED

BLACK

RED

BLACK

RED

BLACK

RED

RED

BLACK

RED

SIG

COM

SIG

COM

SIG

COM

COM

SIG

COM

MANIFOLD

MANIFOLD

DUMP B

GFB #1

GFB #2

DUMP A

NOT USED

PURGE C

PURGE B

PURGE A

NOT USED

NOT USED

DOSE B

DOSE A

AIR FLOW SWITCH 1

AIR FLOW SWITCH 2

SOLVENT FLOW SWITCH

GFB 1 PRESSURE SWITCH

GFB 2 PRESSURE SWITCH

FLOW METER A

FLOW METER B I.S. METERS

FLOW METER SOLVENT

V/P ANALOG OUT (WHT)

PRESS. (GRN)

GND (BLK)

CHASSIS (BARE)

J1

4

5

2

3

FLOW

CONTROL

BOARD

J2

SIG (RED)

COM (BLK)

4

5

1

2

J4

+ PRESSURE (GRN)

COM (RED)

EX+ (WHT)

- PRESSURE (BLK)

SHIELD (BARE)

CLR 8

CLR 7

CLR 6

CLR 5

CLR 4

CLR 3

MANIFOLD

CLR 2

CLR 1

SOL CLR

CLR 21

CLR 20

CLR 19

CLR 18

CLR 17

CLR 16

CLR 15

CLR 14

CLR 13

MANIFOLD

TECNO

V/P

FLUID

PRESS.

SENS.

+12VDC

COM

COM

+12VDC

COM

COM

+12VDC

COM

+12VDC

COM

+12VDC

COM

+12VDC

COM

+12VDC

COM

+12VDC

COM

+12VDC

COM

+12VDC

COM

COM

+12VDC

COM

+12VDC

COM

J7/J11

3

4

1

2

5

6

J8

3

4

1

2

5

6

J15

1 4 5 2 3

COLOR

BOARD 1

(COLORS

1 THRU 12,

CATALYST

1 THRU 4)

J9

J16

+12VDC

COM

+12VDC

COM

+12VDC

COM

3

4

1

2

J14 J10

1 4 5 2 3

J7/J11

6' STD.

4

3

6

5

2

1

4

3

6

5

2

1

4

3

6

5

2

1

J7/J11

1 4 5 2 3

COLOR

BOARD 2

(COLORS

13 THRU 30)

COM

+12VDC

+12VDC

COM

+12VDC

COM

+12VDC

COM

+12VDC

COM

+12VDC

COM

+12VDC

COM

+12VDC

COM

+12VDC

MANIFOLD

CLR 9

CLR 10

CLR 11

CLR 12

CAT 4

CAT 3

CAT 2

CAT 1

SOL CAT

3

4

1

2

5

6

3

4

1

2

5

6

J8

J15

3

4

1

2

5

6

J14

J9

J16

J10 4

3

6

5

2

1

4

3

6

5

2

1

4

3

6

5

COM

+12VDC

COM

+12VDC

COM

+12VDC

COM

+12VDC

COM

+12VDC

COM

+12VDC

COM

+12VDC

COM

+12VDC

MANIFOLD

CLR 22

CLR 23

CLR 24

CLR 25

CLR 26

CLR 27

CLR 28

CLR 29

CLR 30

3A3256K 145

Kaaviokuvat

EasyKey Sähkökaavio

- +

L L N N

HIGH VOL

24 VDC+ OUTPUT

- - + DC OK

GND L1 N

BROWN 16 A

GND L1 N

L1 N

BROWN 16 A

1 2

1A 2A

POWER ROCKER SWIT

BROWN 16 A

RED/BLA BLA RED 18 A

RED 18 A

J4-3 J4-2 J4-1 J1-5 J1-4 J1-3 J1-2 J1-1 J5-3 J5-2 J5-1

J4 24 VDC+ IN

IS POWER 12

146 3A3256K

Mittarin suoritustiedot (G3000 A:lla ja B:llä)

Mittarin suoritustiedot (G3000 A:lla ja B:llä)

3A3256K

/min)

3

Virtausnopeus (cm

147

Mittarin suoritustiedot (G3000 A:lla, Coriolis B:llä)

Mittarin suoritustiedot (G3000 A:lla, Coriolis B:llä)

148

/min)

3

Virtausnopeus (cm

3A3256K

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Nesteen enimmäistyöpaine:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Peruskokoonpano: 4000 psi (27,58 MPa; 275,8 baaria)

Matalapaineinen värinvaihto: 300 psi (2,07 MPa; 20,6 baaria)

Coriolis-mittari: 2300 psi (15,86 MPa; 158,6 baaria)

RoboMix -järjestelmä: 190 psi (1,31 MPa; 13,1 baaria)

Flow Control -toiminto: 190 psi (1,31 MPa; 13,1 baaria)

Ilman enimmäistyöpaine: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 psi (0,7 MPa; 7 baaria)

Ilmansyöttö. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 - 100 psi (0,5 - 0,7 MPa; 5,2 - 7 bar)

Ilmasuodattimen sisääntulon koko . . . . . . . . . . . . . . 3/8 npt(f)

Ilmalogiikan ja ilmanpoiston ilmansuodatus

(Gracon toimittama) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 mikronin (minimi) suodatus vaadittu; puhdas ja kuiva ilma

Sumutusilman ilmansuodatus (käyttäjän toimittama)' 30 mikronin (minimi) suodatus vaadittu; puhdas ja kuiva ilma

Sekoitussuhde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1:1- 50:1*

Suhdetarkkuus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . enint. + 1%,käyttäjän valittavissa

Käsiteltävät nesteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . yksi tai kaksi komponenttia:

• liuotusaine ja vesipohjaiset maalit

• polyuretaanit

• epoksit

• happokatalysoidut lakat

• kosteudelle herkät isosyanaatit

Nesteen viskositeetti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20–5000 cps*

Nesteensuodatus (käyttäjän toimittama) . . . . . . . . . Vähintään 100 mesh

Aineen virtausmäärä*

G3000-, G250-, G3000A-mittari. . . . . . . . . . . . .

G3000HR-, G250HR-mittari. . . . . . . . . . . . . . . .

Coriolis-mittari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S3000-liuotusainemittari (lisävaruste) . . . . . . . .

75 - 3800 cm

38 - 1900 cm

20 - 3800 cm

38 - 1900 cm

3

/min. (0,02-1,00 gal./min.)

3

/min. (0,01-0,50 gal./min.)

3

/min. (0,005-1,00 gal./min.)

3

/min. (0,01-0,50 gal./min.)

Nesteentulon koot

Virtausmittari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Annostelu-/väriventtiilien muuntimet . . . . . . . . .

1/4 npt(f)

1/4 npt(f)

Nesteen ulostulon koko (staattinen sekoitin) . . . . . . 1/4 npt(f)

Ulkoisen virtalähteen vaatimukset . . . . . . . . . . . . . . 85 - 250 Vac, 50/60 Hz, 2 tarve enintään 2 ampeeria

Vaaditaan vähintään15 ampeerin suojakatkaisin

Läpimitaltaan 8 -14 AWG virransyöttöjohto

Käyttölämpötila. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41- 122° F (5-50° C)

Ympäristöolosuhdeluokitus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sisäkäyttö, saastuttamisaste (2), asennusluokka II

Melutaso

Äänenpaineen taso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Äänitehon taso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . alle 70 dBA alle 85 dBA

Kastuvat osat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303, 304 SST, volframikarbidi (nikkelisideaine), perfluorielastomeeri; PTFE

Kostutettuja materiaaleja happomallissa 316, 17-4 SST; PEEK

(AE100N) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . perfluoroelastomeeri; PTFE

* Riippuu ohjelmoidusta K-tekijästä ja sovelluksesta. Suurin sallittu virtausmittarin pulssitaajuus on 425 Hz

(pulssia/s). Lisätietoja viskositeeteista, virtausnopeuksista ja sekoitussuhteista saat Graco -jälleenmyyjältäsi.

Katso lisää teknisiä tietoja erillisistä laitekäsikirjoista.

3A3256K 149

Gracon normaali takuu

Graco takaa, että kaikki tässä käyttöoppaassa mainitut Gracon valmistamat ja sen nimellä varustetut laitteet ovat materiaalin ja työn osalta virheettömiä sinä päivänä, jolloin ne on myyty alkuperäisen ostajan käyttöön. Lukuun ottamatta Gracon myöntämiä erityisiä, jatkettuja tai rajoitettuja takuita Graco korjaa tai vaihtaa vialliseksi toteamansa laitteen osan yhden vuoden ajan myyntipäiväyksestä. Tämä takuu on voimassa vain silloin, kun laitteen asennuksessa, käytössä ja kunnossapidossa noudatetaan Gracon kirjallisia suosituksia.

Tämä takuu ei koske yleistä kulumista tai sellaista vikaa, vauriota tai kulumista, joka johtuu virheellisestä asennuksesta, väärästä käytöstä, hankauksesta, korroosiosta, riittämättömästä tai sopimattomasta kunnossapidosta, laiminlyönnistä, onnettomuudesta, laitteen muuttamisesta tai osien vaihtamisesta muihin kuin Gracon osiin, eikä Graco ole näistä vastuussa. Graco ei myöskään ole vastuussa viasta, vauriosta tai kulumisesta, joka johtuu Gracon laitteiden ja muiden kuin Gracon toimittamien rakenteiden, lisävarusteiden tai materiaalien välisestä yhteensopimattomuudesta, tai muiden kuin Gracon toimittamien rakenteiden, lisävarusteiden tai materiaalien sopimattomasta suunnittelusta, valmistuksesta, asennuksesta, käytöstä tai kunnossapidosta.

Tämän takuun ehtona on vialliseksi väitetyn laitteen palauttaminen asiakkaan kustannuksella valtuutetulle Graco-jälleenmyyjälle väitetyn vian varmistamista varten. Jos väitetty vika todetaan, Graco korjaa tai vaihtaa veloituksetta vialliset osat. Laite palautetaan alkuperäiselle ostajalle ilman kuljetuskustannuksia. Jos laitteen tarkistuksessa ei löydetä materiaali- tai työvirhettä, korjaus tehdään kohtuullista maksua vastaan, johon voi sisältyä kustannukset osista, työstä ja kuljetuksesta.

TÄMÄ TAKUU ON YKSINOMAINEN JA KORVAA KAIKKI MUUT ILMAISTUT TAI OLETETUT TAKUUT, MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA

TAKUUN MARKKINOITAVUUDESTA TAI SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN .

Gracon ainoa velvoite ja ostajan ainoa korvaus takuukysymyksissä on yllä esitetyn mukainen. Ostaja suostuu siihen, että mitään muuta korvausta

(mukaan lukien mm. satunnaiset tai välilliset vahingonkorvaukset menetetyistä voitoista, menetetystä myynnistä, henkilö- tai omaisuusvahingoista tai muista satunnaisista tai välillisistä menetyksistä) ei ole saatavissa. Takuuvaade on nostettava kahden (2) vuoden kuluessa myyntipäiväyksestä.

GRACO EI MYÖNNÄ MITÄÄN TAKUUTA JA TORJUU KAIKKI OLETETUT TAKUUT MARKKINOITAVUUDESTA JA SOPIVUUDESTA

TIETTYYN TARKOITUKSEEN SELLAISTEN LISÄVARUSTEIDEN, LAITTEIDEN, MATERIAALIEN TAI OSIEN YHTEYDESSÄ, JOTKA

GRACO ON MYYNYT MUTTEI VALMISTANUT . Näitä Gracon myymiä, mutta ei valmistamia nimikkeitä (kuten sähkömoottorit, kytkimet, letku jne.) koskee niiden valmistajan mahdollinen takuu. Graco tarjoaa ostajalle kohtuullista tukea näiden takuiden rikkomisen vuoksi tehdyissä vaateissa.

Missään tapauksessa Graco ei ole vastuussa epäsuorista, satunnaisista, erityisistä tai välillisistä vahingonkorvauksista, jotka aiheutuvat Gracon laitetoimituksista tai niihin myytyjen tuotteiden tai muiden tavaroiden hankkimisesta, toimivuudesta tai käytöstä, olipa kyseessä sopimusrikkomus, takuunalainen virhe, Gracon laiminlyönti tai jokin muu syy.

Gracon tiedot

Uusimmat tiedot Gracon tuotteista löytyvät sivustolta www.graco.com

.

Katso patenttitiedot osoitteesta www.graco.com/patents .

TEE TILAUS ottamalla yhteyttä Graco-jälleenmyyjään tai tiedustele meiltä lähimmästä jälleenmyyjästä.

Puhelin: 612-623-6921 tai ilmaiseksi: 1-800-328-0211 Faksi: 612-378-3505

Kaikki tämän asiakirjan sisältämät tekstit ja kuvat ovat viimeisimpien painatushetkellä käytettävissä olevien tuotetietojen mukaiset.

Graco varaa oikeuden muutoksiin ilman eri ilmoitusta.

Käännös alkuperäisistä ohjeista. This manual contains Finnish. MM 312779

Graco pääkonttori: Minneapolis

Kansainväliset toimistot: Belgia, Kiina, Japani, Korea

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA

Copyright 2009, Graco Inc. Kaikki Gracon valmistuspaikat on ISO 9001-rekisteröity.

www.graco.com

Päivitys K, huhtikuu 2018

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals