Graco 308201f , Airgard Pumpun varoventtiili Omaniku manuaal | Manualzz
KÄYTTÖOHJEET–OSALUETTELO
Tämä käyttöohjekirja sisältää tärkeitä
varoituksia ja tietoja.
LUE JA SÄILYTÄ
308–201B
F-versio
Korvaa Cja PCN E-version
KÄYTTÖOHJEET
Airgardt
Pumpun varoventtiili
Suurin käyttöpaine 8,4 baria
Osanro 224–040, B-sarja
01341
Sisällysluettelo
Varoitukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vianetsintä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Huolto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Osat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Mitat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Takuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
GRACO N.V.; Industrieterrein — Oude Bunders;
Slakweidestraat 31, 3630 Maasmechelen, Belgium
Tel.: 32 89 770 700 – Fax: 32 89 770 777
ECOPYRIGHT 1995, GRACO INC.
VAARA
LAITTEISTON VÄÄRINKÄYTÖN VAARA
Laitteiston väärinkäyttö voi rikkoa laitteet tai saada ne epäkuntoon ja johtaa vakavaan taparturmaan.
KÄYTTÖOHJEET
D
Tämä laite on tarkoitettu vain ammattikäyttöön.
D
Lue kaikki käyttöohjeet, tarrat ja kyltit ennen laitteen käyttöä.
D
Tämä venttiili on tarkoitettu ainoastaan paineilmakäyttöön. Sitä ei ole suunniteltu käytettäväksi minkään muun
voimanlähteen kanssa. Älä käytä mitään muuta kaasua tai nestettä varoventtiilissä.
D
Käytä laitetta vain sille määrättyyn tarkoitukseen. Jos et ole asiasta varma, ota yhteys Gracon tekniseen
neuvontaan.
D
Älä muuta tätä laitetta millään tavoin.
D
Tarkasta laite päivittäin. Korjaa tai vaihda kuluneet tai vaurioituneet osat välittömästi.
D
Testaa varoventtiili säännöllisesti ja tee tavanomaiset kunnossapito- ja puhdistustoimet. Ks. sivu 6.
D
Älä ylitä minkään järjestelmässä käytettävän komponentin suurinta käyttöpainetta. Tämän laitteen suurin
käyttöpaine on 8,4 baria.
D
Pidä kuulosuojaimia käyttäessäsi tätä laitetta.
D
Noudata kaikkia palo-, sähkö- ja turvamääräyksiä.
LIIKKUVIEN OSIEN AIHEUTTAMA VAARA
Liikkuvat osat, kuten ilmamoottorin mäntä, voivat jättää sormet puristuksiin ja jopa katkaista ne.
2
D
Älä käytä varoventtiiliä pumpun sulkuventtiilinä. Normaalissa käytössä venttiilin lauetessa pumppu pysähtyy,
vaikka pieni ilmamäärä pääsee yhä virtaamaan. Jos venttiilissä kuitenkin on vuoto, pumppu voi jatkaa käyntiään hitaasti venttiilin laukeamisen jälkeen.
D
Pysy etäällä kaikista liikkuvista osista pumppua käynnistäessäsi ja käyttäessäsi.
D
Ennen laitteen huoltamista noudata paineenpoistotoimia sivulta 5 estääksesi laitteen odottamattoman
käynnistymisen.
308–201
Asennus
Tekstin viitekirjaimet ja -numerot viittaavat kuviin 1 ja 2 sekä
sivun 10 osapiirustukseen.
Varoventtiilin asennus Kingt, Bulldogr ja
Senatorr -moottoreihin
Asenna ilmansuodatin (A) poistamaan haitallinen lika ja
kosteus paineilmasta. Asenna ilman pääsulkuventtiili (B)
varoventtiilin eristämiseksi huoltoa varten. Jos käytät omia
lisälaitteita, varmista, että niiden mitat ja paineenkesto
vastaavat järjestelmän vaatimuksia.
Kuvan 1 yksityiskohta A esittää pyörätelineelle asennetun
Bulldogr-ilmamoottorin varoventtiiliä (D). Kiinnitys seinäkannattimelle tehdään samalla tavalla. Moottorin vaihdon aiheuttaman varoventtiilin aiheettoman laukeamisen estämiseksi
asennetaan ilmansäädin (F) ilmamoottorin ja varoventtiilin
väliin. Yhdistä varoventtiilin poistoaukko ilmansäätimen
sisääntuloaukkoon käyttämällä 90_ kääntönivelliitintä (G,
toimitetaan mukana).
Sivulla 4 esitetyt tyypilliset kokoonpanot ovat vain esimerkkejä. Ota yhteyttä Graco-jälleenmyyjään tai Gracon tekniseen
neuvontaan (ks. takasivu) halutessasi apua omia tarpeitasi
vastaavan järjestelmän suunnitteluun.
Asenna yksi varoventtiili jokaiselle pumpulle, sillä venttiili
säätelee vain yhtä pumppua.
VAARA
Ilman pääventtiili (C) vaaditaan järjestelmään. Ilman
pääventtiili poistaa tämän venttiilin ja pumpun välille
jääneen ilman sen jälkeen kun ilmantulo on suljettu.
Järjestelmään jäänyt ilma voi saada pumpun
pyörähtämään odottamatta. Sijoita venttiili pumpun
lähelle.
Varoventtiilin asennus Presidentr
-moottoreihin
Kuvan 1 yksityiskohdat B ja C esittävät seinäkannattimelle ja
pyörätelineelle asennetun Presidentr-ilmamoottorin varoventtiiliä (D). Käytettäessä pieniä ilmanvirtausmääriä, kuten
President-ilmamoottorissa on laita, varoventtiili toimii luotettavammin, kun se asennetaan ilmansäätimen (F) ja ilmamoottorin väliin. Yhdistä varoventtiilin poistoaukko ilmaletkuun
käyttämällä 90_ kääntönivelliitintä (G, toimitetaan mukana).
Signaaliaukko (ks. kuva 2)
Kun varoventtiili laukeaa, signaaliaukkoon (S) kohdistuu
paine. Tämä ilmanpaine ohjaa säätöventtiiliä, joka kytkee
etälaitteen päälle, kuten esimerkiksi merkkilampun tai
hälytyksen. Tähän aukkoon kohdistuva paine on 15 %
pienempi kuin sisääntuleva ilmanpaine. Aukon läpi kulkeva
ilmamäärä on pieni.
Ellei etäanturia käytetä, tämä aukko on suljettu ruuvilla (3).
308–201
3
Asennus
Yksityiskohta A (pyörätelineelle
asennettu Bulldog-ilmamoottori)
B
Pääilmajohto
A
SELITE
A
B
C
C
D
E
F
G
F
G
Ilmajohdon suodatin
Ilman pääsulkuventtiili
Ilman pääpoistoventtiili
(vaaditaan pumppua varten)
Pumpun varoventtiili
Ilman jakokappale
Ilmansäädin
Varoventtiilin kääntönivel (toimitetaan mukana)
Suositellut liittimet
D
175–013 Nippa: 3/4 npt
157–191 Supistusmuhvi; 3/4 npt x 1/2 npt
160–327 Kääntönivelliitin; 3/4 npt(m) x 3/4 npsm(f)
E
Ilmansyöttöletku
01266
B
Yksityiskohta B (seinäkannattimelle
asennettu President-ilmamoottori)
Yksityiskohta C (pyörätelineelle
asennettu President-ilmamoottori)
Pääilmajohto
G
B
A
E
A
Pääilmajohto
F
D
Ilmansyöttöletku
G
E
Ilmansyöttöletku
C
F
D
C
Kuva 1
4
308–201
01342
01267
Käyttö
Paineenpoistotoimet
VAARA
HUOM: Varoventtiili saattaa myös laueta, jos järjestelmään
tehdyt muutokset nostavat käyntinopeutta. Jos esimerkiksi suurennat pistoolista tulevaa määrää, myös
venttiili pitäisi säätää uudelleen vastaamaan lisääntynyttä käyntinopeutta.
PAINEENALAISEN LAITTEEN VAARA
Järjestelmän paine on poistettava käsin, jottei järjestelmä
käynnisty ja ala ruiskuttaa vahingossa. Vähentääksesi
pistoolin suihkusta, nesteen roiskumisesta tai liikkuvista
osista aiheutuvaa tapaturmavaaraa noudata paineenpoistotoimia aina kun:
D
D
D
D
ohjeissa kehotetaan poistamaan paine,
lopetat ruiskuttamisen,
tarkastat tai huollat jotakin järjestelmän laitetta,
tai asennat tai puhdistat ruiskutussuuttimia.
1.
Noudata erillisessä pumpun käsikirjassa esitettyjä
paineenpoistotoimia.
2.
Sulje pääilmaventtiili.
Pumpun ryntäämisen syitä
Pumpun ryntääminen tarkoittaa pumpun nopeuden nopeaa
kiihtymistä, mistä seuraava ylikuumeneminen ja naarmuuntuminen voi aiheuttaa vakavia vaurioita pumpun osiin. Pumpun
ryntääminen voi tapahtua seuraavista syistä:
D Nesteensyöttöastia on tyhjä tai nesteensyöttö on keskeytynyt.
D
Pumppu kavitoi, mikä tarkoittaa sitä, että se on
menettänyt imutehonsa, koska pumpun sisäänottoaukon
ympärille on muodostunut ilmatasku. Tämä tapahtuu
useimmiten ruiskutettaessa nesteitä, joiden viskositeetti
on suuri.
D
Pumpusta eteenpäin menevä nesteletku on revennyt
aiheuttaen pumpun käyntinopeuden kiihtymisen.
Ryntäämisen aikana pumppu tarvitsee paljon enemmän
ilmaa kuin normaalisti. Varoventtiili havaitsee nopean
lisäyksen käytettävän ilman määrässä ja pienentää huomattavasti ilman virtausta, mikä pysäyttää pumpun.
VAARA
LIIKKUVIEN OSIEN AIHEUTTAMA
VAARA
Vähentääksesi vakavan vammautumisen
vaaraa, kuten esimerkiksi sormien tai käsien
litistymisen tai katkeamisen, älä käytä
varoventtiiliä pumpun sulkuventtiilinä. Normaalikäytössä
venttiilin lauetessa pumppu pysähtyy, vaikka pieni
ilmamäärä pääsee yhä virtaamaan. Jos venttiilissä
kuitenkin on vuoto, pumppu voi jatkaa käyntiään hitaasti
venttiilin laukeamisen jälkeen. Ilmamoottorin mäntä (sijaitsee ilmamoottorin suojalevyjen tai -kilven takana) liikkuu,
kun ilmaa tulee moottoriin. Älä käytä pumppua, jos ilmamoottorin suojalevyt tai -kilpi on poistettu.
HUOM: Äkillinen ilmatulva pumppua käynnistettäessä
saattaa laukaista venttiilin. Käännä ilmantulo päälle
hitaasti tai säädä venttiili uudelleen.
308–201
5
Käyttö
Venttiilin säätö
1.
Löysää säädön lukkomutteria (24). Ks. kuva 2.
2.
Tarkista, että T-vipu (2) on kierretty kokonaan
vastapäivään.
3.
Avaa jakoventtiili tai liipaise ruiskutuspistooli.
4.
Avaa hitaasti ilman pääsulkuventtiiliä (B), ilmansäädintä (F) ja ilman pääpoistoventtiiliä (C). Ks.
kuva 1.
5.
Säädä pumppu halutulle ilmanpaineelle ja pyörimisnopeudelle.
6.
Kierrä T-vipua (2) myötäpäivään, kunnes varoventtiili
laukeaa. Paina RESET-venttiiliä (R) ja pidä sitä alhaalla,
jolloin RESET-venttiilissä tuntuu painetta. Kierrä
vipua (2) vastapäivään (noin 1–5 kierrosta), kunnes
RESET-venttiilissä tuntuva paine laskee. Päästä irti
RESET-venttiilistä.
HUOM: Paineen tai pyörimisnopeuden ollessa alhainen suorita kohta 6, ja kierrä sen jälkeen T-vipua (2)
myötäpäivään, kunnes tunnet heikon paineen
työntävän RESET-venttiiliä (R). (Kierrä sitä
vastapäivään suunnilleen puoleenväliin kohdassa 6
annetusta ohjeesta.) Säädön saaminen kohdalleen
voi vaatia useita yrityksiä.
Kuvassa tulpattu ruuvilla.
2
Ei näy.
Kiristä lukkomutteri (24).
8.
Testaa varoventtiilin toiminta seuraavan ohjeen
mukaisesti.
Venttiilin testaus
HUOM: Varoventtiilistä kuuluva heikko sihinä on normaalia.
Venttiili päästää pienen määrän ilmaa lautasventtiilin
ilma-aukosta (H) toiminnan aikana.
1
7.
Testaa varoventtiili säännöllisesti kunnollisen toiminnan
varmistamiseksi. Testaa painamalla TESTI-venttiiliä (T).
Varoventtiilin pitäisi laueta. Käynnistä pumppu painamalla
RESET-venttiiliä (R) ja pitämällä sitä alaspainettuna 5 sekunnin ajan.
Paineilmasyötössä olevat roskat voivat kerääntyä varoventtiiliin ja vaikuttaa sen toimintaan. Jos varoventtiili ei testattaessa toimi kunnolla, pura ja puhdista venttiili sivulla 8 esitettyjen ohjeiden mukaisesti.
Venttiilin nollaus
1.
Määritä tilanne, joka aiheutti varoventtiilin laukeamisen.
Korjaa tilanne.
2.
Jos ilmantulo oli suljettu, käännä se hitaasti päälle. Äkillinen ilmatulva voi aiheuttaa varoventtiilin laukeamisen.
3.
Paina RESET-venttiiliä (R) ja pidä sitä alaspainettuna
5 sekunnin ajan. Pumpun pitäisi käynnistyä uudelleen.
HUOM: Joissakin asennuksissa varsinkin pienellä ilmamäärällä voi olla välttämätöntä kääntää ilmantulo
kiinni, jotta venttiilin saa nollattua.
S
1
H
2
T
24
2
R
Kuva 2
6
308–201
01263
Vianetsintä
ONGELMA
SYY
RATKAISU
Venttiili ei kaikesta huoli- Venttiiliä ei ole säädetty kunnolla.
matta hidasta pumpun
kierroksia, pumppu ryntää.
Säädä venttiili uudelleen ja testaa. Ks. sivu 6.
Kalvo rikkoutunut. (Jos kalvo on rikkoutunut, Vaihda kalvo uuteen. Ks. sivu 8.
TESTI-napin käytöllä ei ole vaikutusta.)
Laskenut ilmanpaine on aiheuttanut pumpun Säädä venttiili uudelleen ja testaa. Ks. sivu 6.
nopeuden laskun.
Mäntä on juuttunut.
Pura ja puhdista venttiili. Vaihda O-renkaat uusiin.
Ks. sivu 8.
Lautasventtiili (11, 14, 15) on juuttunut kiinni.
Pura ja puhdista lautasventtiili. Ks. sivu 8.
Ilmaa puhaltaa koko ajan Lautasventtiili (11, 14, 15) on juuttunut auki.
ilma-aukosta ilmansyötön
ollessa päällä.
Pura ja puhdista lautasventtiili. Ks. sivu 8.
Venttiili sulkeutuu ilman Kohonnut ilmanpaine on aiheuttanut pumpun Säädä venttiili uudelleen ja testaa. Ks. sivu 6.
selvää syytä.
nopeuden kiihtymisen.
Nesteensyöttö
kokonaan.
keskeytynyt
tai
loppunut Tarkista nesteensyöttö ja varmista, että se pysyy vakaana.
Venttiiliä ei ole säädetty kunnolla.
Säädä venttiili uudelleen ja testaa. Ks. sivu 6.
Pumpun ulostulopaine laskenut.
Tarkista, että nesteen ulostulopaine on säädetty oikein.
Viallinen lautasventtiili.
Tarkasta ja korjaa. Ks. sivu 8.
Ilmansyöttö laitettu päälle liian nopeasti.
Paina RESET-venttiiliä.
Ilmavuoto TESTI-venttiilin kohdalla.
Vaihda TESTI-venttiili.
Venttiili ei nollaudu painet- Mäntä on juuttunut; ilmaa ei pääse venttiilistä. Pura ja puhdista varoventtiili. Ks. sivu 8.
taessa RESET-venttiiliä.
Ilmaa puhaltaa lautasventtiilin ilma-aukosta.
Irrota RESET-venttiili. Puhdista neula ja pesän alue.
Ks. sivu 8.
Venttiiliä ei ole säädetty kunnolla.
Säädä venttiili uudelleen ja testaa. Ks. sivu 6.
Lautasventtiilin aukko tukossa.
Pura ja puhdista lautasventtiili. Ks. sivu 8.
308–201
7
Huolto
Tarvittavat työkalut
D
10 mm hylsyavain
D
11/16” hylsyavain
D
Jakoavain
D
Momenttiavain
D
1” kukonjalka
D
13 mm messinkitanko tai puristin
D
Nuija
D
Pienet kärkipihdit
D
O-rengaspuikko
D
Kierrevoiteluainetta
D
Litiumpohjaista rasvaa
Purkaminen (ks. osapiirustus sivulta 10)
HUOM: Korjaussarja 224–937 on saatavissa kalvon ja
O-renkaiden huoltoon. Paras lopputulos saadaan
käyttämällä kaikki sarjan osat. Sarjaan kuuluvat osat
on merkitty tähdellä (esimerkiksi 4*).
VAARA
Vähennä vakavan tapaturman vaaraa paineen poistossa
noudattamalla aina paineenpoistotoimia sivulta 5.
1.
2.
3.
Tartu tasaisiin pintoihin jakoavaimella ja kierrä karan
ohjain (17) irti alapesästä (22). Säätöruuvi (21) vapautuu
yhdessä karan ohjaimen ja siihen liittyvien osien kanssa.
4.
Kurota venttiilin ulostuloaukkoon ja työnnä mäntä (18)
ulos. Irrota O-renkaat (6, 36) männästä.
5.
Työnnä messinkitanko venttiilin ulostuloaukkoon niin,
että se koskettaa venttiilin runkoon (16). Napauta tankoa
nuijalla venttiilin rungon irrottamiseksi. (Tämän voi myös
tehdä puristimella.) Työnnä venttiilin runko ulos
pesästä (22).
6.
Irrota O-renkaat (5, 7) venttiilin rungosta (16). Irrota
tiiviste (13) pesästä (22).
7.
Löysää tulppaa (25) käyttäen 11/16”:n hylsyavainta,
mutta älä irrota sitä yläpesästä (23).
8.
Kierrä venttiilin pesä (19) irti ja vedä RESET-venttiilin
kokoonpano irti yläpesästä (23).
HUOM: RESET-venttiilin kokoonpano on kiinnitetty puristussovitteella. Älä pura sitä, ellei neulaa (20) tai venttiilin
pesää (19) tarvitse uusia.
HUOM: TESTI-venttiilin kokoonpano (osat 11, 12, 32 ja 33)
on myös kiinnitetty puristussovitteella. Älä pura sitä,
ellei se vuoda ja ellei osia tarvitse uusia.
9.
Irrota neljä ruuvia (9) ja lukituslaatat (1) käyttäen
10 mm:n hylsyavainta. Vedä yläpesä (23) irti
alapesästä (22). Irrota kalvo (27).
10. Kierrä tulppa (25) irti yläpesästä (23). Irrota tiiviste (10)
tulpasta. Irrota lautasventtiilin jousi (11). Paina lautasta
alaspäin niin, että sokkatappi (8) työntyy pesän (23)
sisällä olevasta reiästä. Tartu sokkatappiin (8) kärkipihdeillä ja vedä se irti pesästä.
Poista paine. Kiristä lukkomutteri (24), jolla venttiili
lukitaan asetettuun säätöön. Irrota varoventtiili
ilmajohdosta.
11. Irrota lautanen (14), työntötappi (15) ja O-rengas (4) irti
yläpesästä (23).
Aseta venttiili ruuvipuristimeen siten, että T-vipu (2) osoittaa vasemmalle ja lautasventtiilin tulppa (25) ylöspäin.
Kierrä liitin (34) irti venttiilin ulostuloaukosta.
12. Puhdista kaikki osat ja tarkasta mahdolliset vauriot.
Muista puhdistaa kaikki ilmakäytävät, syvennykset ja
pinnat.
8
308–201
Huolto
Kokoaminen (ks. osapiirustus sivulta 10)
1.
Aseta alapesä (22) ruuvipuristimeen. Asenna kalvo (27*)
alapesään siten, että kalvon isompi keskuslevy tulee
ulospäin. Kohdista kalvon neljä isoa reikää pesän neljän
kierrereiän mukaan.
2.
Voitele sokkatappi (8). Toimien yläpesän (23) sisäpuolelta käsin työnnä tappi (8) pieneen keskusreikään. Työnnä
tappi kokonaan sisään pesän pinnan tasalle.
3.
Asenna yläpesä (23) niin, että suuntaat ulkoneman
(merkitty RESET) kuvan esittämällä tavalla ja kohdistat
neljä reikää kalvon (27) ja alapesän (22) reikien mukaan.
Kiinnitä molemmat pesät yhteen neljällä ruuvilla (9) ja
lukituslaatoilla (1). Kiristä 10 mm:n hylsyavaimella
5,6–7,9 N.m:iin.
4.
5.
Rasvaa O-rengas (4*) ja asenna se työntötapin (15)
päälle. Asenna venttiilin lautanen (14*) työntötapin
väkäspäähän. Työnnä nämä osat yläpesän (23)
keskusreikään siten, että lautanen (14) tulee ulospäin.
Asenna jousi (11*) yläpesään (23) ja aseta se tukevasti
lautasen (14) päälle. Asenna tiiviste (10*) jousen pidintulpan (25) päälle. Sivele litiumpohjaista rasvaa pidintulpan
kierteisiin. Kierrä tulppa pesään 11/16”:n hylsyavaimella
ja kiristä 5,6–7,9 N.m:iin.
6.
Asenna RESET-venttiili yläpesään. Kiinnitä kiristämällä
venttiilipesä (19).
7.
Asenna tiiviste (13*) alapesään (22) ja varmista, että se
on tiiviisti paikallaan sisäpuolen olakkeessa.
8.
Rasvaa molemmat O-renkaat (5*, 7*). Asenna isompi
O-rengas (5*) venttiilin rungon (16) ulkopuoliseen uraan
ja pienempi O-rengas (7*) sisäpuoliseen uraan. Liu’uta
venttiilin runko alapesään (22) niin, että O-renkailla
varustettu pää tulee pesään päin. Asenna venttiilin runko
tukevasti pesään messinkitankoa ja nuijaa (tai puristinta)
apuna käyttäen.
9.
Rasvaa männän iso O-rengas (6*), mutta älä pienempää (36*). Asenna molemmat O-renkaat männän (18)
uriin. Työnnä mäntä venttiilin runkoon (16) niin, että
kapea pää tulee sisäänpäin. Työnnä mäntä venttiilin
runkoon niin pitkälle kuin se menee.
10. Voitele kierteet ja kierrä säätöruuvi (21) täysin
vastapäivään. Asenna se sekä karan ohjain (17)
alapesään (22). Kiristä ohjain 1”:n kukonjalalla
14–20 N.m:iin siten, että olake on pesän pinnan tasalla.
11. Kierrä liitin (34) venttiilin ulostuloaukkoon. Asenna varoventtiili uudelleen ilmajohtoon. Säädä ja testaa venttiili
sivun 6 ohjeiden mukaisesti.
308–201
9
Osat
Malli 224–040, B-sarja
Sisältää osat 1–36
Viite
nro
1
2
3
Osanro
100–016
102–073
103–833
4*
5*
6*
7*
8
9
104–007
104–010
105–399
110–782
105–402
111–687
10*
11*
12
13*
14*
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26Y
27*
32
33
34
150–451
158–918
158–920
166–601
169–218
176–671
186–706
186–707
186–708
186–709
186–710
186–711
186–713
186–714
187–545
187–549
187–854
224–945
188–102
157–628
160–327
36*
111–027
Kuvaus
LUKITUSLAATTA, jousi; 1/4”
TAPPI, jousi, suora
KONERUUVI; 10–32 unf-2a; 9,5 mm
pitkä
O-RENGAS; buna-N
O-RENGAS; buna-N
O-RENGAS; nitriili
O-RENGAS; buna-N
SOKKATAPPI
KANSIRUUVI, kuusiok.;
M6 x 1; 20 mm pitkä
TIIVISTE; kupari
PURISTUSJOUSI
PAINIKE
TIIVISTE; PTFE
LAUTANEN, venttiili
TYÖNTÖTAPPI
RUNKO, venttiili
OHJAIN, kara
MÄNTÄ
PESÄ, venttiili
NEULA, venttiili
SÄÄTÖRUUVI
ALAPESÄ, venttiili
YLÄPESÄ, venttiili
MUTTERI, lukitus, kuusio; 3/4–32 un-2b
TULPPA, jousipidike
KYLTTI, vaara
KALVO
NEULA, venttiili
O-RENGAS
LIITIN, kääntönivel;
3/4 npt(m) x 3/4 npsm(f)
O-RENGAS; buna-N
Kpl
4
1
1
1
1
1
1
1
4
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
25
3
2
*10
*11
*14
15
4*
3
12
9
2
11
1
23
5
20
33
32
19
12
34
3
3
1
1
27*
8
Y26
*
Nämä osat sisältyvät korjaussarjaan 224–937, joka
voidaan ostaa erikseen.
Y Vaaran ja varoituksen vaihtokylttejä, tarroja ja kortteja on
saatavissa veloituksetta.
Ilmanpoistoaukko
Ilmantuloaukko
22
13*
5*
7*
1
3
3
16
17
36*
18
6*
21
4
1
Kiristä 14–20 N.m:iin.
2
Kiristä 5,6–7,9 N.m:iin.
3
Käytä litiumpohjaista rasvaa.
4
Käytä kierrevoiteluainetta.
5
Uloke (merkitty “RESET”).
3
2
01265
24
10
308–201
Mitat
valinnainen
3/4 npsm(f)
poistoaukko
enint.
165,1 mm
49 mm
3/4 npt(f) tuloaukko
49 mm
3/4 npt(f)
poistoaukko
01307
Tekniset tiedot
Suurin ilman sisääntulopaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,4 baria
Käytettävä ilmanpaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,4–8,4 baria
Käytettävä ilmamäärä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,14–7,0 m3/min
Korkein käyttölämpötila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65,5_C
* Ääniteho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . alle 70 dBa
Ilmansyöttöaukko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3/4 npt(f)
Ilmanpoistoaukko . . . . . . . . . . ilman kääntöniveltä: 3/4 npt(f);
kääntönivel kiinnitettynä: 3/4 npsm(f)
Paino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ilman kääntöniveltä: 1,05 kg;
kääntönivel kiinnitettynä: 1,36 kg
* Testattu ISO 3744:n mukaan.
Tiivistelmä käsikirjan muutoksista
Muuttunut kokoonpano
Osan tila
Viitenro
Osanro
Nimi
224–040
Varoventtiili,
B-sarjaan
Vanha
7
105–400
O-rengas
Uusi
7
110–782
O-rengas
Lisätty
26
187–854
Vaaran kyltti
308–201
11
Gracon takuu
Graco takaa, että tällä lomakkeella mainitut, Gracon valmistamat ja sen nimellä varustetut laitteet ovat materiaalien ja työn osalta virheettömiä sinä päivänä, kun valtuutettu Graco-jälleenmyyjä on ne myynyt alkuperäisen ostajan käyttöön. Graco korjaa tai vaihtaa
kahdentoista kuukauden aikana myyntipäivästä lukien laitteen osan, jonka Graco on todennut vialliseksi. Tämä takuu on voimassa
vain silloin, kun laitteen asennuksessa, käytössä ja kunnossapidossa on noudatettu Gracon kirjallisia ohjeita.
Tämä takuu ei koske normaalia kulumista eikä virheellisestä asennuksesta, väärästä käytöstä, hankautumisesta, korroosiosta,
riittämättömästä tai sopimattomasta kunnossapidosta, laiminlyönnistä, onnettomuudesta, osien muuttamisesta tai muiden kuin
Gracon osien käyttämisestä aiheutunutta toimintahäiriötä, vahinkoa tai kulumista, eikä Graco ole vastuussa edellä mainituista. Graco
ei myöskään ole vastuussa toimintahäiriöstä, vahingosta tai kulumisesta, joka aiheutuu Gracon laitteiden yhteensopimattomuudesta
kolmannen osapuolen toimittamiin rakenteisiin, lisävarusteisiin, laitteisiin tai materiaaleihin tai kolmannen osapuolen toimittamien
rakenteiden, lisävarusteiden, laitteiden tai materiaalien sopimattomasta suunnittelusta, valmistuksesta, asennuksesta, käytöstä tai
kunnossapidosta.
Tämän takuun ehtona on vialliseksi väitetyn laitteen palauttaminen lähettäjän kustannuksella valtuutetulle Graco-jälleenmyyjälle vian
toteamiseksi. Jos vika todetaan aiheelliseksi, Graco korjaa tai vaihtaa veloituksetta vialliset osat. Laite palautetaan alkuperäiselle
ostajalle rahtivapaasti. Jos laitteen tarkastuksessa ei löydetä mitään materiaali- tai työvirhettä, korjaukset tehdään kohtuullista veloitusta vastaan, joihin kuuluvat osiin, työhön ja kuljetukseen sisältyvät kustannukset.
Edellä mainittu muodostaa Gracon ainoan velvoitteen ja ostajan saaman ainoan korvauksen takuuvaatimuksen osalta. Ostaja
hyväksyy sen, ettei hän saa muuta korvausta (mukaan lukien satunnaiset tai välilliset vahingonkorvaukset menetetyistä voitoista,
menetetystä myynnistä, henkilö- tai omaisuusvahingoista tai muusta satunnaisesta tai välillisestä menetyksestä). Takuuta koskevat
vaateet on esitettävä kahden (2) vuoden kuluessa myyntipäiväyksestä.
Graco ei anna takuuta eikä vastaa lisävarusteista, laitteista, materiaaleista tai komponenteista, jotka Graco on myynyt mutta ei valmistanut. Näihin Gracon myymiin toisten valmistajien tuotteisiin sovelletaan asianomaisen valmistajan antamaa takuuta. Graco antaa
ostajalle kohtuullisessa määrin apua näitä koskevien takuuvaatimusten tekemisessä.
Seuraavat kohdat eivät kuulu Gracon takuuseen:
D
Kaulatiivisteen säätö
D
Normaalista kulumisesta johtuva tiivisteen vaihto.
Normaalia kulumista ei katsota materiaalin tai työn virheellisyydeksi.
VASTUUN RAJOITUS
Missään tapauksessa Graco ei vastaa epäsuorista, satunnaisista, erityisistä tai välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat laitteiden toimittamisesta tai myytyjen tuotteiden tai muiden tavaroiden hankkimisesta, suorituskyvystä tai käytöstä, olipa kyseessä sopimuksen
rikkominen, takuuvaatimus, Gracon laiminlyönti tai jokin muu syy.
USA:n myyntipisteet: Atlanta, Chicago, Dallas, Detroit, Los Angeles, Mt. Arlington (N.J.)
Ulkomaiset toimistot: Kanada; Englanti; Korea; Sveitsi; Ranska, Saksa; Hongkong; Japani
GRACO N.V.; Industrieterrein — Oude Bunders;
Slakweidestraat 31, 3630 Maasmechelen, Belgium
Tel.: 32 89 770 700 – Fax: 32 89 770 777
PAINETTU BELGIASSA 308–201 08/95
12
308–201
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement