Graco 312646D High-Flo Pumps Omaniku manuaal

Graco 312646D High-Flo Pumps Omaniku manuaal | Manualzz
Käyttöohjeet – Osaluettelo
®
High-Flo -pumput
312646D
Suunniteltu alhaisille paineille ja viimeistelymateriaalien korkealle kierrolle. Älä käytä
huuhtelu- tai puhdistuslinjoissa, joissa käytetään emäksiä, happoja, hankaavia
kuorinta-aineita tai vastaavia liuoksia.
Tärkeitä turvaohjeita
Lue kaikki tämän käyttöohjeen varoitukset ja ohjeet.
Säilytä nämä ohjeet.
Sivulla 2 on sisällysluettelo, ja sivulla 3 on
malliluettelo ja maksimikäyttöpaineet.
Muita käyttöoppaita
Osan
numero
Kuvaus
312384
NXT –ilmamoottorin käyttöopas
308048
Viscount –hydraulimoottorin
käyttöopas
312636
High-Flo pumppuosan käyttöopas
Kuvassa NXT
–ilmakäyttöinen
pumppu
Patenttia haettu
TI8381a
II 2 G
Sisältö
Mallit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
NXT –ilmakäyttöiset pumput . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Viscount II hyrdaulikäyttöiset pumput . . . . . . . . . 3
Varoitukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Maadoitus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Pumpun asentaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Lisävarusteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Paineilmakäyttöiset pumput . . . . . . . . . . . . . 6
Hydraulikäyttöiset pumput . . . . . . . . . . . . . . 7
Kaikki pumput . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Viemäröinti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Tri-Clamp-sovittimet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Paineilmakäyttöiset pumput . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Hydraulikäyttöiset pumput . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Paineenpoistotoimet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Huuhtele laite ennen käyttöä . . . . . . . . . . . . . . 11
Liipaisimen lukitus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Pumpun toiminta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Kunnossapito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Määräaikaishuollon aikataulu . . . . . . . . . . . . . . 12
Huuhtelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Ilmansuodatin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Hydraulivirtalähteen tarkistus . . . . . . . . . . . 12
Sekoitussäiliön koko . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Tiivistemutterin kireys . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Kaulan ylimääräinen vuoto . . . . . . . . . . . . . 12
Pysäytä pumppu iskun pohjaan . . . . . . . . . . . . 12
Nestekupin huolto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2
Vianetsintä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Korjaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Pumppuosan irrottaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Pumppuosan uudelleenkytkeminen . . . . . . . . . . 14
Kiinnitysvarsien uudelleen asennus moottoriin . 15
Osat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
NXT-pumput . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Yhteiset osat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Malleittain vaihtuvat osat . . . . . . . . . . . . . . . 16
Viscount II -pumput . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Yhteiset osat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Malleittain vaihtuvat osat . . . . . . . . . . . . . . . 17
Mitat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Asennustelineen reikien sijainti . . . . . . . . . . . . . . 18
Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
NXT –ilmakäyttöiset pumput . . . . . . . . . . . . . . . 19
Suorituskykytaulukot . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Viscount II 300 -pumput
Mallit 243742, 243755, 243756, 248345,
248346 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Suorituskykytaulukot . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Viscount II 400 pumput
Mallit 243741, 243753, 243754, 248344,
& 248345 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Suorituskykytaulukot . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Viscount II 600 pumput
Mallit 243740, 243751, & 243752 . . . . . . . . 23
Suorituskykytaulukot . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Gracon normaali takuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Graco Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
312646D
Mallit
Mallit
NXT –ilmakäyttöiset pumput
Pumpun mallinumero on merkitty pumpun arvokilpeen ilmamoottorin taakse. Voit määritellä mallinumeron seuraavan
taulukon avulla valitsemalla kuusi merkkiä, jotka kuvaavat pumppua. Kiertopumppujen ensimmäinen kirjain on aina
J. Seuraavat viisi merkkiä kertovat rakenteesta. Esimerkiksi ruostumatonta terästä oleva kiertopumppu, painesuhde
3,3:1, hiljainen pakokaasumoottori, ei tiedonsiirtomahdollisuutta, npt-kiinnikkeet ja krominen varsi ja sylinteri saa
numerokseen J S 33 L 1. Varaosien tilausohjeet on annettu sivulla 16.
J
S
33
L
1
Ensimmäinen
merkki
Toinenmerkki
Kolmas ja neljäs merkki
Viides merkki
Kuudes merkki
Moottorin
koko
Pumppuosan
koko
C Hiiliteräksis 33
6500
4000
et
S Ruostumat
on teräs
44
6500
3000
60
6500
2000
Materiaali
J
(kaikki
kiertopum
put)
Suurin
nestepaine
psi (MPa,
bar)
330 (2,3,
23)
440 (2,8,
28)
500 (3,4,
34)
Poisto
Kiinnikkeet
Tiedonsiirto
L
Hiljainen
ei ole
1
npt
M
Hiljainen
DataTrak™
3
bspp
R
Etä
ei ole
S
Etä
DataTrak™
Varsi
Plasma
Coat
Plasma
Coat
Sylinteri
Kromi
Kromi
XX = X,X:1 suhde
Viscount II hyrdaulikäyttöiset pumput
Mallinro
Sarja
Enimmäiskäyttöpai
ne psi (MPa, bar)
243740
243741
243742
243751
243752
243753
243754
243755
243756
248343
248344
248345
248346
B
B
B
B
B
B
B
B
B
A
A
A
A
500 (3,5, 35)
400 (2,8, 28)
300 (2,1, 21)
500 (3,5, 35)
500 (3,5, 35)
400 (2,8, 28)
400 (2,8, 28)
300 (2,1, 21)
300 (2,1, 21)
400 (2,8, 28)
400 (2,8, 28)
300 (2,1, 21)
300 (2,1, 21)
312646D
Liitäntätapa
npt
npt
npt
npt
bspp
npt
bspp
npt
bspp
npt
bspp
npt
bspp
Materiaali
Varren
materiaali
Sylinterin
materiaali
High-Flo pumppuosa
(lue käyttöopas
312636)
CS
CS
CS
SST
SST
SST
SST
SST
SST
SST
SST
SST
SST
PlasmaCoat
PlasmaCoat
PlasmaCoat
PlasmaCoat
PlasmaCoat
PlasmaCoat
PlasmaCoat
PlasmaCoat
PlasmaCoat
Kromi
Kromi
Kromi
Kromi
Kromi
Kromi
Kromi
Kromi
Kromi
Kromi
Kromi
Kromi
Kromi
Kromi
Kromi
Kromi
Kromi
243731
243732
243733
243734
243734
243735
243735
243736
243736
248330
248330
248331
248331
3
Varoitukset
Varoitukset
Seuraavat varoitukset koskevat laitteen asennusta, käyttöä, maadoitusta, kunnossapitoa ja korjausta. Huutomerkki
tarkoittaa yleisluonteista varoitusta ja vaaran merkki toimenpidekohtaista vaaraa. Lue varoitukset aina tarvittaessa.
Lisäksi tämä käyttöohje voi sisältää tuotekohtaisia varoituksia.
VAARA
LAITTEIDEN VÄÄRINKÄYTÖN VAARA
Väärinkäyttö saattaa aiheuttaa kuoleman tai vakavia vammoja.
• Älä käytä yksikköä väsyneenä tai huumaavien aineiden tai alkoholin vaikutuksen alaisena.
• Älä ylitä alimman nimellispaineen kestävän osan suurinta käyttöpainetta tai huonoiten kuumuutta
sietävän osan lämpötilaluokitusta. Katso lisätietoja kaikkien laitteiden käyttöoppaiden kohdasta
Tekniset tiedot.
• Käytä nesteitä ja liuottimia, jotka ovat yhteensopivia laitteen kastuvien osien kanssa. Katso
lisätietoja kaikkien laitteiden käyttöoppaiden kohdasta Tekniset tiedot. Lue neste- ja
liuotinvalmistajien varoitukset. Halutessasi täydelliset tiedot aineista pyydä
käyttöturvallisuustiedotteet toimittajalta tai jälleenmyyjältä.
• Tarkasta laite päivittäin. Korjaa kuluneet ja vaurioituneet osat välittömästi tai vaihda ne alkuperäisiin
valmistajan varaosiin.
• Älä muuta laitetta millään tavalla.
• Käytä laitetta ainoastaan sille määrättyyn tarkoitukseen. Jos haluat lisätietoja, ota yhteys
jälleenmyyjään.
• Pidä letkut ja kaapelit poissa kulkuväylien, terävien kulmien, liikkuvien osien tai kuumien pintojen
läheisyydestä.
• Älä kierrä tai taivuta letkuja äläkä siirrä laitetta letkuista vetämällä.
• Pidä lapset ja eläimet poissa työskentelyalueelta.
• Noudata kaikkia turvallisuusmääräyksiä.
TULIPALON JA RÄJÄHDYKSEN VAARA
Syttyvät höyryt, kuten liuotin- ja maalihöyryt, voivat syttyä tai räjähtää. Estä tulipalo ja räjähdys
seuraavasti:
• Käytä laitetta vain hyvin ilmastoiduissa tiloissa.
• Poista kaikki syttymislähteet, kuten sytytysliekit, savukkeet, kannettavat sähkövalaisimet ja muoviset
suojaverhot (staattisen sähkön vaara).
• Pidä roskat, liuottimet, rätit ja bensiini poissa ruiskutusalueelta.
• Älä liitä tai irrota virtajohtoja äläkä kytke virta- tai valokytkimiä päälle tai pois, kun tiloissa on helposti
syttyviä höyryjä.
• Maadoita kaikki työskentelyalueen laitteet. Katso maadoitusohjeet.
• Käytä ainoastaan maadoitettuja johtoja.
• Pidä pistoolia tukevasti maadoitettua astiaa vasten, kun vedät liipaisimesta.
• Jos laitetta käytettäessä syntyy kipinöitä tai tuntuu sähköisku, lopeta laitteen käyttö välittömästi.
Älä käytä laitetta, ennen kuin ongelma on tunnistettu ja korjattu.
• Pidä toimiva palonsammutin valmiina työskentelyalueella.
MYRKYLLISTEN NESTEIDEN JA HÖYRYJEN AIHEUTTAMA VAARA
Myrkylliset nesteet tai huurut voivat aiheuttaa vaarallisen tapaturman tai hengenvaaran sisään
hengitettynä tai nieltynä tai jos niitä roiskuu silmiin tai iholle.
• Lue läpi käyttöturvallisuustiedote (MSDS), jotta tiedät käyttämiisi nesteisiin liittyvät erityiset vaarat.
• Säilytä vaarallista nestettä asianmukaisessa, hyväksytyssä astiassa. Hävitä vaarallinen neste
noudattaen vaarallisille nesteille annettuja ohjeita.
• Ruiskutettaessa ja laitetta puhdistettaessa on aina käytettävä vedenpitäviä käsineitä.
4
312646D
Varoitukset
VAARA
LIIKKUVIEN OSIEN AIHEUTTAMA VAARA
Liikkuvat osat voivat puristaa tai katkaista sormia tai muita ruumiinosia.
• Pysy etäällä liikkuvista osista.
• Älä käytä laitetta ilman suojuksia ja suojakansia.
• Paineistettu laite saattaa käynnistyä vahingossa. Noudata tämän käyttöohjeen paineenpoistotoimia
koskevia ohjeita ennen laitteen puhdistamista, tarkastamista tai huoltamista. Katkaise ilman tai
virran syöttö.
312646D
5
Asennus
Asennus
Maadoitus
Ruiskutettava kohde: noudata paikallisia ohjeita.
Huuhtelussa käytettävät liuotinastiat: noudata
paikallisia ohjeita. Käytä ainoastaan sähköä johtavia
metalliastioita, jotka asetetaan maadoitetulle alustalle.
Älä aseta astiaa eristävälle alustalle, kuten paperin tai
pahvin päälle, koska silloin maadoitus katkeaa.
Laitteisto pitää olla maadoitettu. Maadoitus pienentää
sähköiskun vaaraa johtimen avulla, sillä sen kautta
staattisesti kerääntynyt tai mahdollisessa
oikosulkutilanteessa syntyvä sähkövirta voi purkautua
turvallisesti.
Pumppu: käytä maajohtoa ja puristinta. Poista vihreä
maaruuvi (Z) ilmamoottorin pohjasta. Vie ruuvi silmukan
läpi maajohdon (Y) päässä ja kiinnitä ruuvi uudelleen
ilmamoottoriin. Liitä maadoitusjohdon pidike sähköiseen
maahan. Katso KUVA 1.
Säilytä maadoituksen jatkuvuus huuhtelun tai
paineenpoiston aikana: pitele ruiskutuspistoolin
metallista osaa metalliastiaa vasten ja paina pistoolin
liipaisinta.
Pumpun asentaminen
Asenna pumppu lisävarusteena saatavaan
pumpputelineeseen (A), osanumero 218742. Kiinnitä
teline lattiaan M19 (5/8 tuuman) pulteilla, jotka ulottuvat
vähintään 152 mm (6 tuumaa) betonilattiaan pumpun
kaatumisen estämiseksi.
Lisävarusteet
Asenna seuraavat lisävarusteet KUVA 3 ja KUVA 4
esitettyihin kohtiin, ja käytä liittimiä tarvittaessa:
Z
NXT-ilmamoottorille on saatavava ilmanohjauksen
lisävarustesarja. Sarjat sisältävät pääilmaventtiilin,
ilmansäätimen ja suodattimen. Sarja tilataan
erikseen. Sarja NXT031 sopii kevennetyille J_60__
pumpuille (maksimisyöttöpaine 75 psi). Lisätietoja
saa käyttöoppaasta 311239.
Y
TI8250a
KUVA 1
Ilma- ja nesteletkut: käytä vain sähköisesti johtavia
letkuja, joiden yhteispituus on enintään 150 m, jotta
riittävä maadoitus voidaan taata. Tarkista letkujen
sähköinen resistanssi. Jos kokonaisvastus
maadoitukseen päin ylittää 29 megaohmia, vaihda letku
välittömästi.
Paineilmakäyttöiset pumput
Tyypillinen asennus on esitetty KUVA 3 sivulla 9.
Ilmajohto
•
Ilmakompressori: noudata valmistajan suosituksia.
Hydraulivirtalähde: noudata valmistajan suosituksia.
Tyhjentävä pääilmaventtiili (M): tarvitaan
järjestelmässä poistamaan järjestelmän ja
ilmamoottorin väliin jäänyt ilma, kun venttiili on
kiinni.
Sykäyssäiliö: käytä maajohtoa ja puristinta.
Ruiskutuspistooli: maadoita liitoksen läpi kunnolla
maadoitettuun nesteletkuun ja pumppuun.
Nesteensyöttösäiliö: noudata paikallisia ohjeita.
6
Kerääntynyt ilma voi aiheuttaa pumpun
odottamattoman sykäyksen, mikä saattaa johtaa
roiskumisen ja liikkuvien osien aiheuttamaan vakavaan
vammaan.
312646D
Asennus
Varmista, että venttiiliin pääsee pumpusta helposti
käsiksi ja että se sijaitsee ilmasäätimen jälkeen.
Varmista, että ilmausaukko osoittaa poispäin
käyttäjästä.
Ilmamoottorin mitoitus on 100 psi (0,7 MPa, 7,0 bar).
Jos käytät suurempaa painetta kuin 100 psi (0,7 MPa,
7,0 bar), asenna tyhjentävän pääilmaventtiilin ja
ilmamoottorin väliin turvaventtiili.
•
Pumpun ilmasäädin (L): ohjaa pumpun nopeutta
ja ulostulopainetta. Sijoita se pumpun lähelle.
•
Ilmalinjan suodatin (K): poistaa haitallista likaa ja
kosteuttaa paineilmalinjasta.
•
Tyhjentävä apuilmaventtiili (M): eristää ilmalinjan
varusteet huollon ajaksi. Sijoita se ennen kaikkia
muita ilmajohdon lisävarusteita.
•
Hydaulinesteen painemittari (J): tarkkailee
hydrauliöljyn painetta moottorille moottorin tai
pumppuosan ylipaineen varalta.
•
Paine- ja lämpötilakompensoitu
nesteenohjausventtiili (K): estää moottoria
käymästä liian nopeasti ja mahdollisesti rikkomasta
itseään.
•
Paineenalennusventtiili (L), josta on
tyhjennysletku (M) paluuletkulle (S): ohjaa
hydraulipainetta moottorille.
Hydrauliikan paluuletku
Moottorin hydrauliikan ulostuloaukko on 1 tuuma
npt. Käytä vähintään 5/8 tuuman (16 mm) ID
hydraulipaluuletkua (S).
•
VAROITUS
Paluuletkun sulkuventtiiliä ei saa koskaan käyttää
hydraulivirtauksen ohjaamiseen pumpun
vaurioitumisen välttämiseksi. Älä asenna hydrauliikan
paluuletkuun mitään virtauksen ohjauslaitetta.
Hydraulikäyttöiset pumput
Tyypillinen asennus on esitetty KUVA 4 sivulla 10.
Hydraulivirtalähde
VAROITUS
Hydraulivirtalähde on pidettävä puhtaana kaikin ajoin
moottorivaurioiden ja hydraulivirtalähteen vaurioiden
välttämiseksi.
Paluuletkun sulkuventtiili (N): eristää moottorin
järjestelmän huollon ajaksi.
•
Paluunesteen suodatin (J): poistaa jäämät
hydraulinesteestä ja auttaa jäjrestelmää käymään
tasaisesti (koko 10 mikronia).
Kaikki pumput
1. Puhalla hydrauliletkut ilmalla ja huuhdo
perusteellisesti ennen niiden liittämistä moottoriin.
Nesteletku
2. Tulppaa hydrauliikan sisään- ja ulostuloaukot
sekä letkujen päät, kun irrotat ne mistä tahansa
syystä.
•
Nestesuodatin: ruostumattoman teräselementin
mesh-luku on 60 (250 mikronia), ja se suodattaa
partikkeleita nestestä sen poistuessa pumpusta.
Varmista, että virtalähde on riittävä moottoria ajatellen.
Varmista, että virtalähde on varustettu hydraulipumpun
imusuodattimella.
•
Nesteentyhjennysventtiili (T): tarvitaan
järjestelmässä alentamaan nestepainetta letkussa
ja pistoolissa.
•
Nesteen sulkuventtiili (D): sulkee nestevirtauksen.
•
Nestepaineen säädin: nestepaineen tarkempaan
säätämiseen.
•
Pistooli tai venttiili: nesteen annosteluun.
Hydrauliikan syöttöletku
Moottorin hydraulisyöttöaukko on ¾ tuuman npt.
Käytä vähintään 1/2 tuuman (13 mm) ID
hydraulisyöttöletkua (R).
•
Syöttöletkun sulkuventtiili (H): eristää moottorin
järjestelmän huollon ajaksi. Katso KUVA 4.
312646D
7
Asennus
•
Nestelinjan kääntövarsi: helpottaa pistoolin
liikettä.
Tri-Clamp-sovittimet
•
Imusarja: auttaa pumppua imemään nestettä
säiliöstä.
Saatavilla on Tri-clamp-sovittimia, joiden avulla
saniteettiputkisto voidaan liittää pumppuun bspp-sisäänja ulostuloon. Katso KUVA 2.
Viemäröinti
Pumppuosassa on 2 tuuman npt(f) nesteen sisääntulo
ja 2 tuuman npt(f) nesteen ulostulo tai 2 tuuman bspp(f)
ja 2 tuuman bspp(f) nesteen ulostulo.
Asenna 2 tuuman tiiviste (AA) sovittimen (BB) uraan.
Sovita tri-clamp-liitin saniteettiputkeen ja kiinnitä se
kahdella kiinnikkeellä (CC), pultilla (DD) ja mutterilla
(EE). Asenna pultit vastakkaisiin kohtiin.
Käytä halkaisijaltaan 2 tuuman (50 mm) putkitusta.
Asenna nesteen sulkuventtiili (D) jokaisen säiliön ja
pumpun väliin.
Kun käytössä on ruostumaton teräspumppu, käytä
ruostumatonta putkitusta korroosionkestävyyden
takaamiseksi.
EE
AA
1
BB
2
1
CC
DD
1
1
8689a
1
Tarvikkeet tulevat asiakkaalta.
2
Gracon liitin 193202. Tarvitsee tiivisteen 193424.
193424.
KUVA 2
8
312646D
Asennus
Paineilmakäyttöiset pumput
M
J
M
N
P
K
L
D
G
D
E
A
N
F
D
C
B
TI8435a
KUVA 3: Tyypillinen asennus
Key:
A
B
C
D
E
F
G
J
K
L
M
N
P
Sekoitussäiliö
Pumpputeline
Vähintään 2 tuuman (50 mm) nesteensyöttöletku.
Nesteen sulkuventtiili
Nesteletku
Sykäyssäiliön teline
Sykäyssäiliö
Ilmansyöttöjohto
Ilmansuodatin
Ilmansäädin ja mittari
Tyhjentävä pääilmaventtiili
Nesteen poistoventtiili
Ilmajohdon tyhjennysventtiili
312646D
9
Asennus
Hydraulikäyttöiset pumput
P
L J
H
Y
R
S
M
K
T
G
D
E
D
A
T
B
D
F
C
TI8436a
KUVA 4: Tyypillinen asennus
Key:
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
P
R
S
T
Y
10
Sekoitussäiliö
Pumpputeline
Vähintään 2 tuuman (50 mm) nesteensyöttöletku.
Nesteen sulkuventtiili
Nesteletku
Sykäyssäiliön teline
Sykäyssäiliö
Hydrauliöljyn syöttöjohdon sulkuventtiili
Hydaulipainemittari
Nesteenohjausventtiili
Paineenalennusventtiili
Tyhjennysletku
Hydrauliöljyn paluujohdon sulkuventtiili
Akku
Hydrauliikan paluuletku
Hydrauliikan syöttöletku
Nesteen poistoventtiili
Maadoitusjohto
312646D
Käyttö
Käyttö
Paineenpoistotoimet
Liipaisimen lukitus
Lukitse liipaisimen lukko aina, kun lopetat ruiskutuksen.
Se estää pistoolin liipaisemisen vahingossa kädellä tai
esimerkiksi silloin, jos pistooli putoaa tai sitä tönäistään.
1. Lukitse liipaisimen lukko.
Pumpun toiminta
2. Vain ilmakäyttöiset pumput: Sulje tyhjentävät
pääilmaventtiilit.
Vain hydraulikäyttöiset pumput: Sulje ensin
hydrauliikan syöttöletku (H) ja sitten paluuletkun
venttiili (N).
3. Vapauta liipaisimen lukko.
Kiertojärjestelmässä pumppu toimii jatkuvasti,
kunnes virtalähde suljetaan.
4. Pidä pistoolin metalliosaa tukevasti maadoitettua
metalliastiaa vasten. Vapauta paine painamalla
liipaisinta.
Suorasyöttöjärjestelmässä pumppu käynnistyy, kun
pistooli avataan, ja se sammuu, kun pistooli
sammutetaan.
5. Lukitse liipaisimen lukko.
6. Avaa järjestelmän nesteentyhjennysventtiilit ja
varaa jäteastiat valmiiksi nesteen talteenottoa
varten. Jätä poistoventtiili auki siihen saakka,
kunnes ruiskutus aloitetaan uudelleen.
7. Jos epäilet, että suutin tai letku on tukossa tai että
paine ei ole täysin poistunut yllä esitettyjen toimien
jälkeen, löysää hyvin hitaasti suuttimen suojuksen
kiinnitysmutteria tai letkuliitintä ja poista paine
vähitellen, ja löysää sitten osat kokonaan. Poista
suuttimen tai letkun tukos.
VAROITUS
Vain hydraulikäyttöiset pumput: Kun
hydraulijärjestelmää suljetaan, sulje ensin
hydrauliikan syöttöletku (H) ja sitten paluuletkun
venttiili (N), jotta mottori tai sen tiivisteet eivät joudu
liian suuren paineen alaisiksi. Kun käynnistät
hydraulijärjestemän, avaa ensin paluulinjan
sulkuventtiili.
Huuhtele laite ennen käyttöä
Laite on testattu kevytöljyllä, joka jätetään nestekanaviin
osien suojaamiseksi. Jotta nesteeseen ei sekoitu öljyä,
huuhtele laite sopivalla liuottimella ennen sen käyttöä.
Katso Huuhtelu sivulla 12.
312646D
Suorita testi säännöllisesti varmistaaksesi, että
männän tiiviste on hyvässä käyttökunnossa estäen
järjestelmän ylipaineistuksen:
Sulje pumppua lähinnä oleva nesteen sulkuventtiili
(D) iskun alapäässä ja varmista, että pumppu
pysähtyy. Käynnistä pumppu uudelleen avaamalla
nesteen sulkuventtiili. Sulje pumppua lähinnä oleva
nesteen sulkuventtiili (D) iskun yläpäässä ja
varmista, että pumppu pysähtyy.
VAROITUS
Älä anna pumpun käydä nopeasti pitkään, sillä se
saattaa vaurioittaa tiivisteitä.
Pysäytä pumppu iskun alapäässä ennen
ilmamoottorin vaihtumista.
VAROITUS
Jos pumppua ei pysäytetä iskun alapäässä, neste
kuivuu männänvarteen, mikä saattaa vahingoittaa
kaulan tiivisteitä pumppua käynnistettäessä.
Vain hydraulikäyttöiset pumput: Sulje aina ensin
hydrauliikan syöttöletku (H) ja sitten paluuletkun
venttiili (N). Näin estetään moottorin ja tiivisteiden
ylipaineistus.
11
Kunnossapito
Kunnossapito
Määräaikaishuollon aikataulu
Kunnossapidon tarve määräytyy oman järjestelmäsi
käyttöolojen mukaan. Laadi määräaikaishuollon
aikataulutaulukko kirjaamalla siihen, milloin ja millaista
kunnossapitoa tarvitaan, ja määritä sitten järjestelmän
tarkastusaikataulu. Huoltotaulukkoon tulee kuulua
seuraavaa:
Kaulan ylimääräinen vuoto
Jos havaitset kaulan ylimääräistä vuotoa, kiristä
tiivistemutteri (21), katso KUVA 5. Jos ongelma ei poistu,
vaihda kaulan tiivisteet, männänvarsi tai molemmat.
Katso käyttöopas 311845.
Huuhtelu
•
Kuvassa NXT
–ilmakäyttöinen
pumppu
Huuhtele vähän pidempään ennen järjestelmän
sulkemista.
•
Huuhtele ennen pumpun sulkemista, jos
mahdollista.
•
Huuhtele ennen nesteen kuivumista
laitteistoon.
21
1
Ilmansuodatin
1
Kiristä momenttiin 20–25 ft-lb
(27–34 N•m)
Huuhtele ja kuivaa tarvittaessa.
TI8381a
Hydraulivirtalähteen tarkistus
Noudata hydraulivirtalähteen valmistajan suosituksia
säiliön ja suodattimen puhdistuksesta ja
hydraulinesteen säännöllisestä vaihtamisesta.
KUVA 5
Pysäytä pumppu iskun pohjaan
Sekoitussäiliön koko
Älä päästä sekoitustankkia kuivumaan. Kun säiliö on
tyhjä, pumppu vaatii enemmän tehoa yrittäessään imeä
nestettä. Tämä aiheuttaa pumpun liikakäyntiä, mikä voi
vaurioittaa pumppua vakavasti.
Tiivistemutterin kireys
Tarkista tiivistemutterin (21) kireys muutaman päivän
välein käynnistettäessä ja sitten viikoittain koko
tiivisteen käyttöiän ajan. Tiivistemutterin pitää olla
riittävän kireällä vuotojen estämiseksi, muttei sen
kireämmällä. Katso KUVA 5.
Tarkista tiivistemutterin säätö pysäyttämällä pumppu ja
alentamalla nestepainetta. Löysää tiivistemutteria,
kunnes se liikkuu vapaasti. Kiristä tiivistemutteri tiukasti
ja käännä mutteria vielä ¼ kierrosta. Jos käytössä on
momenttiavain, kiristä tiivistemutteri momenttiin 20–25
ft-lb (27–34 N•m).
12
Poista paine, kun pysäytät pumpun jostain syystä.
Pysäytä pumppu iskun alapäässä ennen ilmamoottorin
vaihtumista.
VAROITUS
Jos pumppua ei pysäytetä iskun alapäässä, neste
kuivuu männänvarteen, mikä saattaa vahingoittaa
kaulan tiivisteitä pumppua käynnistettäessä.
Nestekupin huolto
Pidä nestekuppi/tiivistemutteri (12) puoliksi täynnä
Graco Throat Seal Liquid (TSL)-nestettä. Tarkista
nestepinta päivittäin.
312646D
Vianetsintä
Vianetsintä
1. Poista paine.
2. Tarkista kaikki mahdolliset ongelmat ja ratkaisut
ennen pumpun purkamista.
Painetta poistettaessa on aina noudatettava
paineenpoistosta sivulla 15 annettuja ohjeita vakavan
loukkaantumisen estämiseksi.
ONGELMA
Pumpun teho alhainen molemmilla
iskuilla.
Pumpun teho alhainen vain toisella
iskulla.
SYY
RATKAISU
Tukkeutunut ilma- tai hydraulisyöttöletku.
Poista tukkeumat, varmista, että
sulkuventtiili on auki, lisää painetta, mutta
älä ylitä maksimikäyttöpainetta.
Neste on loppunut.
Lisää maalia ja esitäytä pumppu.
Tukkeutunut nestelinja, venttiilit tms.
Selvitä.
Männäntiivisteet kuluneet.
Vaihda. Lue pumppuosan käyttöopas
312636.
Kuulan tarkastusventtiili auki tai kulunut.
Tarkasta ja korjaa.
Männäntiivisteet kuluneet.
Vaihda. Lue pumppuosan käyttöopas
312636.
Ei tuottoa.
Väärin asennettu kuulan tarkastusventtiili. Tarkasta ja korjaa.
Pumppu toimii epäsäännöllisesti.
Neste on loppunut.
Lisää maalia ja esitäytä pumppu.
Kuulan tarkastusventtiili auki tai kulunut.
Tarkasta ja korjaa.
Männäntiivisteet kuluneet.
Vaihda. Lue pumppuosan käyttöopas
312636.
Liian suuri hyrdaulinesteen syöttöpaine
Viscount-moottoriin.
Lue Viscount- moottorin käyttöopas
308048.
Tukkeutunut ilma- tai hydraulisyöttöletku.
Poista tukkeumat, varmista, että
sulkuventtiili on auki, lisää painetta, mutta
älä ylitä maksimikäyttöpainetta.
Neste on loppunut.
Lisää maalia ja esitäytä pumppu.
Tukkeutunut nestelinja, venttiilit tms.
Selvitä.
Viallinen ilmamoottori tai
hydraulimoottori.
Lue ilmamoottorin käyttöopas 312384 tai
hydraulimoottorin käyttöopas 308330.
Nestettä kuivunut männänvarteen (17).
Pura ja puhdista pumppu. Lue
pumppuosan käyttöopas 312636.
Pysäytä pumppu vastaisuudessa iskun
pohjassa.
Pumppu ei toimi.
312646D
13
Korjaus
Korjaus
•
Pumppuosan huolto: lue käyttöopas 312636.
•
Ilmamoottorin huolto: lue käyttöopas 312384.
•
Hydraulimoottorin huolto: lue käyttöopas
308048.
Pumppuosan irrottaminen
3. Vie pannat (G) liitosmutteriin (K). Kiristä liitosmutteri
männän varteen (H) ja kiristä momenttiin 145-155
ft-lb (196-210 N•m).
4. Huuhtele ja testaa pumppu ennen
uudelleenasennusta. Liitä letkut ja huuhtele
pumppu. Tarkista pumpun toiminta ja vuodot
paineistettuna. Säädä tai korjaa tarvittaessa ennen
järjestelmään asentamista. Kytke pumpun maajohto
takaisin ennen käyttöönottoa.
Pumppuosaa huollettaessa on noudatettava tämän
sivun ohjeita. pumppuosan purkaminen on kuvattu
käyttöoppaassa 312636.
Kuvassa NXT
–ilmakäyttöinen
pumppu
E
Teline- ja seinäasennuksissa koko pumppua ei
tarvitse poistaa kiinnikkeestä.
F
C
2
1. Paine poistetaan noudattamalla
paineenpoistotoimia koskevia ohjeita sivulla 11.
2. Irrota letkut pumppuosasta ja tulppaa niiden päät
estääksesi nesteen likaantumisen.
3. Löysää liitosmutteri (K) ja poista pannat (G).
Ruuvaa liitosmutteri irti männänvarresta (H).
Ruuvaa lukitusmutterit (B) irti liitosvarsista (C). Vedä
moottori (E) irti pumppuosasta (D). Katso KUVA 6 ja
KUVA 7.
1
Kiristä momenttiin
145-155 ft-lb
(196-210 N•m).
2
•Kiristä momenttiin
50-60 ft-lb (68-81
N•m).
3
Käytä voiteluainetta
ja PTFE-nauhaa.
3
K
H
3
2
G
1
B
D
Pumppuosan
uudelleenkytkeminen
Jos kiinnitysvarret (C) on irrotettu moottorista, lue
niiden uudelleenasennusohjeet sivulta 15.
TI8382b
KUVA 6
1. Liitä kiinnitysmutteri (K) männänvarteen (H),
2. Kohdista pumppuosa (D) moottoriin (E). Aseta
pumppuosa kiinnitysvarsille (C). Voitele liitosvarsien
kierteet. Ruuvaa varren lukitusmutterit (B)
kiinnitysvarsiin. Kiristä lukitusmutterit ja kiristä
momenttiin 50-60 ft-lb (68-81 N•m).
14
312646D
Korjaus
Kuvassa
Viscount II
-pumppu
E
F
H
1
G
K
C
3
3
B
1
Kiristä momenttiin
145-155 ft-lb (196-210
N•m).
2
Kiristä momenttiin
50-60 ft-lb (68-81
N•m).
3
Käytä voiteluainetta ja
PTFE-nauhaa.
2
D
TI8385a
KUVA 7
Kiinnitysvarsien uudelleen
asennus moottoriin
Toimi näin vain, jos kiinnitysvarret (C) on irrotettu
moottorista.
Ruuvaa kiinnitysvarret (C) moottorin alustaan ja kiristä
momenttiin 50-60 ft-lb (68-81 N•m).
312646D
15
Osat
Osat
NXT-pumput
Yhteiset osat
101
Viitenumero Kuvaus
101
MOTOR, NXT, see manual
312384
102
LOWER, High-Flo, see manual
311690
103
NUT, coupling
104
COLLAR, coupling
105
ADAPTER, coupling
106
TIE ROD, 19.307 in. (490.398
mm) between shoulders
107
NUT, lock, hex; 5/8-11
108
COVER, moisture
Osan
numero
Lkm.
see table,
1
below
see table,
1
below
186925
1
184129
2
15H370
1
15H600
3
102216
247362
Malleittain vaihtuvat osat
108
105
106
104
103
102
107
101
Paineilmakäyt
töiset pumput
(katso sivu 3)
JC33L1
JC33M1
JC44L1
JC44M1
JC60L1
JC60M1
JS33L1
JS33L3
JS33M1
JS33M3
JS33R1
JS33R3
JS33S1
JS33S3
JS44L1
JS44L3
JS44M1
JS44M3
JS44R1
JS44R3
JS44S1
JS44S3
JS60L1
JS60L3
JS60M1
JS60M3
JS60R1
JS60R3
JS60S1
JS60S3
102
NXT -ilmamoottori High-Flo pumppuosa
(lue käyttöopas
(lue käyttöopas
312384)
312636)
N65LNO
243733
N65LTO
243733
N65LNO
243732
N65LTO
243732
N65LNO
243731
N65LTO
243731
N65LN0
243773
N65LN0
243736
N65LT0
243773
N65LT0
243736
N65RN0
243773
N65RN0
243736
N65RT0
243773
N65RT0
243736
N65LN0
243772
N65LN0
243735
N65LT0
243772
N65LT0
243735
N65RN0
243772
N65RN0
243735
N65RT0
243772
N65RT0
243735
N65LN0
243771
N65LN0
243734
N65LT0
243771
N65LT0
243734
N65RN0
243771
N65RN0
243734
N65RT0
243771
N65RT0
243734
TI8382b
16
312646D
3
1
Osat
Viscount II -pumput
Yhteiset osat
101
Viitenumero Kuvaus
101
MOTOR, Viscount II, see
manual 308048
102
LOWER, High-Flo, see manual
312636
103
TIE ROD, 12.72 in. (323 mm)
between shoulders
104
NUT, lock, hex; 5/8-11
105
NUT, coupling
106
COLLAR, coupling
107
ADAPTER, coupling; 2 in. npt;
2 in. bspp
108
SEAL, 2 in. bspp
Osan
numero
223646
Lkm.
1
see table,
below
180487
1
102216
186925
184129
see table,
below
see table,
below
3
1
2
1
3
1
Malleittain vaihtuvat osat
102
106
105
103
107
108
102
104
High-Flo
pumppuosa
Hydraulikäytt
(lue
öiset pumput käyttöopas
(katso sivu 3)
312636)
243740
243731
243741
243732
243742
243733
243751
243734
243752
243734
243753
243735
243754
243735
243755
243736
243756
243736
248343
248330
248344
248330
248345
248331
248346
248331
107
108
Sovite
ei ole
ei ole
ei ole
196321
ei ole
196321
ei ole
196321
ei ole
196321
ei ole
196321
ei ole
Tiiviste
ei ole
ei ole
ei ole
193424
ei ole
193424
ei ole
193424
ei ole
193424
ei ole
193424
ei ole
108
107
TI8385a
312646D
17
Mitat
Mitat
Asennustelineen reikien
sijainti
160,2 mm
160,2 mm
(6,41 tuumaa) (6,41 tuumaa)
30û
A
30û
60û
277,5 mm
(11,1 tuum
B
185,0 mm
(7,4 tuumaa) säde
Kierteinen 17 mm
(0,68 tuumaa) reiät
TI8381a
Paineilmakäyttöiset pumput
Pumppumalli
NXT cs
NXT sst
NXT ruostumatonta terästä
raskaaseen käyttöön
A tuumaa (mm)
51,4 (1306)
51,4 (1306)
51,4 (1306)
B tuumaa (mm)
35,5 (901)
35,5 (901)
35,5 (901)
Likimääräinen paino
lb (kg)
180 (81,8)
180 (81,8)
180 (81,8)
A tuumaa (mm)
64,9 (1649)
64,9 (1649)
64,9 (1649)
B tuumaa (mm)
39,3 (998)
39,3 (998)
39,3 (998)
Likimääräinen paino
lb (kg)
217 (98,4)
217 (98,4)
217 (98,4)
Hydraulikäyttöiset pumput
Pumppumalli
Viscount I+ cst
Viscount I+ sst
Viscount I+ ruostumatonta
terästä raskaaseen käyttöön
18
312646D
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
NXT –ilmakäyttöiset pumput
Malli
JX33XX
JX44XX
JX60XX
Ilman
Enimmäistyöpaine enimmäissyöttöpa
psi (MPa, bar)
ine psi (MPa, bar)
330 (2,3, 23)
440 (3,0, 30)
500 (3,4, 34)
100 (0,7, 7,0)
100 (0,7, 7,0)
75 (0,52, 5,2)
Ilmankulutus
Katso suorituskykytaulukot
Nestevirtaus
60 iskulla
minuutissa, Pumpun sykli
Nesteen
gallonaa/min
gallonaa
maksimilämp
(litraa/min)
(litraa) kohti ötila °F (°C)
63 (237)
47 (178)
31 (118)
0,93 (0,24)
1,3 (0,34)
1,93 (0,5)
150° (66°)
Suorituskykytaulukot
Nesteen lähtöpaine (psi/MPa/bar) tietyllä
nestevirtauksella (US-gallonaa/min / litraa/min) ja
käyttöilmanpaineella (psi/MPa/bar):
1. Hae haluttu virtaus kaavion alareunasta.
2. Seuraa pystyviivaa valitun nesteen ulostulopaineen
käyrän (musta) risteyskohtaan asti. Vasemmalta
asteikolta voit lukea nesteen lähtöpaineen.
Selite
A
0,5 MPa, 4,9 bar (70 psi) ilmanpaine
B
0,37 MPa, 3,7 bar (55 psi) ilmanpaine
C
0,3 MPa, 2,8 bar (40 psi) ilmanpaine
Testineste: Nro 10 Weight Oil
NXT 6500 jossa 2000cc pumppuosa pumput (JX60XX)
psi (MPa, bar)
500 (3,44, 34,4)
450 (3,10, 31,0)
160
A
A
140
400 (2,75, 27,5)
B
B
C
Nestepaine
300 (2,06, 20,6)
250 (1,72, 17,2)
C
120
100
80
200 (1,37, 137)
60
Ilmavirta (SCFM)
350 (2,41, 24,1)
150 (1,03, 10,3)
40
100 (0,68, 68)
20
50 (0,34, 3,4)
0
5
(18,9)
10
15
(37,8) (56,7)
35
30
20
25
(75,7) (94,6) (113,5) (132,4)
Nestevirtaama gall/min (l/min)
312646D
19
Tekniset tiedot
Selite
A
0,7 MPa, 7 bar (100 psi) ilmanpaine
B
0,5 MPa, 4,9 bar (70 psi) ilmanpaine
C
0,3 MPa, 2,8 bar (40 psi) ilmanpaine
Testineste: Nro 10 Weight Oil
NXT 6500 jossa 3000cc pumppuosa pumput (JX44XX)
psi (MPa, bar)
450 (3,10, 31,0)
200
A
400 (2,75, 27,5)
180
A
160
350 (2,41, 24,1)
Nestepaine
B
120
250 (1,72, 17,2)
100
200 (1,37, 137)
C
80
C
150 (1,03, 10,3)
Ilmavirta (SCFM)
140
B
300 (2,06, 20,6)
60
100 (0,68, 68)
40
50 (0,34, 3,4)
20
0
10
(37,8)
20
(75,7)
30
(113,5)
40
(151,4)
Nestevirtaama gall/min (l/min)
NXT 6500 jossa 4000cc pumppuosa pumput (JX33XX)
psi (MPa, bar)
350 (2,41, 24,1)
180
A
A
300 (2,06, 20,6)
160
140
120
B
B
Nestepaine
200 (1,37, 137)
100
80
150 (1,03, 10,3)
C
60
Ilmavirta (SCFM)
250 (1,72, 17,2)
100 (0,68, 68)
C
40
50 (0,34, 3,4)
20
0
10
(37,8)
20
(75,7)
30
(113,5)
40
(151,4)
50
(189,2)
Nestevirtaama gall/min (l/min)
20
312646D
Tekniset tiedot
Viscount II 300 -pumput
Mallit 243742, 243755, 243756, 248345, 248346
Nimike
Tiedot
Nesteen suurin käyttöpaine
2,1 MPa 21 bar (300 psi)
Hydaulinesteen enimmäispaine
10,3 MPa, 103 bar (1500 psi)
Nestevirtaus 60 työjaksolla minuutissa
237 litraa/min (63 gallonaa/min)
Työjaksoa litraa (gallonaa) kohtia
0,24 (0.93)
Suurin suositeltu pumpun nopeus
60 työjaksolla/min
Moottorihydraulinesteen enimmäislämpötila
54°C (134°F)
Kastuvat osat
Malli 243742: Hiiliteräs, ruostumaton teräs, PTFE, Ultra High
Molecular Weight Polyethylene (UHMWPE)
Mallit 243755, 243756, 248345 ja 248346: Ruostumaton teräs,
PTFE, Ultra High Molecular Weight Polyethylene (UHMWPE)
Suorituskykytaulukot
Moottorin hydrauliöljyn kulutuksen määritys tietyllä
virtauksella (lpm/gpm):
Nesteen lähtöpaine (psi/MPa/bar) tietyllä
nestevirtauksella (US-gallonaa/min / litraa/min) ja
käyttöilmanpaineella (psi/MPa/bar):
1. Hae haluttu virtaus kaavion alareunasta.
1. Hae haluttu virtaus kaavion alareunasta.
2. Seuraa pystyviivaa valitun nesteen ulostulopaineen
käyrän (musta) risteyskohtaan asti. Vasemmalta
asteikolta voit lukea nesteen lähtöpaineen.
2. Seuraa pystyviivaa valitun hydrauliöljyn kulutuksen
käyrän (katkoviiva) risteyskohtaan asti. Seuraa
asteikkoa vasemmalle, josta voit lukea hydrauliöljyn
kulutuksen.
A 10,3 MPa, 103 bar (1500 psi) hydraulipaine
B 7,2 MPa, 72,4 bar (1050 psi) hydraulipaine
C 4,1 MPa, 41 bar (600 psi) hydraulipaine
PSI
-0A BAR
&,5)$ 02%3352%
CYCLES PER MINUTE
(YDRAULIC /IL #ONSUMPTION
!
"
#
GPM
LITERSMINUTE
&,5)$ &,/7 4%34 &,5)$ ./ 7%)'(4 /),
312646D
(9$2!5,)# /), #/.35-04)/.
&LUID /UTLET 0RESSURE
GPM
LMIN
CYCLES PER MINUTE
GPM
LITERSMINUTE
&,5)$ &,/7 4%34 &,5)$ ./ 7%)'(4 /),
21
Tekniset tiedot
Viscount II 400 pumput
Mallit 243741, 243753, 243754, 248344, & 248345
Nimike
Tiedot
Nesteen suurin käyttöpaine
2,8 MPa, 28 bar (400 psi)
Hydaulinesteen enimmäispaine
10,3 MPa, 103 bar (1500 psi)
Nestevirtaus 60 työjaksolla minuutissa
178 litraa/min (47 gpm)
Työjaksoa litraa (gallonaa) kohtia
0,34 (1,3)
Suurin suositeltu pumpun nopeus
60 työjaksolla/min
Moottorihydraulinesteen enimmäislämpötila
54°C (134°F)
Kastuvat osat
Malli 243741: Hiiliteräs, ruostumaton teräs, PTFE, Ultra High
Molecular Weight Polyethylene (UHMWPE)
Mallit 243753, 243754, 248344 ja 248345: Ruostumaton teräs,
PTFE, Ultra High Molecular Weight Polyethylene (UHMWPE)
Suorituskykytaulukot
Moottorin hydrauliöljyn kulutuksen määritys tietyllä
virtauksella (lpm/gpm):
Nesteen lähtöpaine (psi/MPa/bar) tietyllä
nestevirtauksella (US-gallonaa/min / litraa/min) ja
käyttöilmanpaineella (psi/MPa/bar):
1. Hae haluttu virtaus kaavion alareunasta.
1. Hae haluttu virtaus kaavion alareunasta.
2. Seuraa pystyviivaa valitun nesteen ulostulopaineen
käyrän (musta) risteyskohtaan asti. Vasemmalta
asteikolta voit lukea nesteen lähtöpaineen.
2. Seuraa pystyviivaa valitun hydrauliöljyn kulutuksen
käyrän (katkoviiva) risteyskohtaan asti. Seuraa
asteikkoa vasemmalle, josta voit lukea hydrauliöljyn
kulutuksen.
A 10,3 MPa, 103 bar (1500 psi) hydraulipaine
B 7,2 MPa, 72,4 bar (1050 psi) hydraulipaine
C 4,1 MPa, 41 bar (600 psi) hydraulipaine
&,5)$ 02%3352%
CYCLES PER MINUTE
(YDRAULIC /IL #ONSUMPTION
!
"
#
GPM
LITERSMINUTE
&,5)$ &,/7 4%34 &,5)$ ./ 7%)'(4 /),
22
(9$2!5,)# /), #/.35-04)/.
&LUID /UTLET 0RESSURE
PSI
-0A BAR
GPM
LMIN
CYCLES PER MINUTE
GPM
LITERSMINUTE
&,5)$ &,/7 4%34 &,5)$ ./ 7%)'(4 /),
312646D
Tekniset tiedot
Viscount II 600 pumput
Mallit 243740, 243751, & 243752
Nimike
Tiedot
Nesteen suurin käyttöpaine
4,1 MPa, 41 bar (600 psi)
Hydaulinesteen enimmäispaine
10,3 MPa, 103 bar (1500 psi)
Nestevirtaus 60 työjaksolla minuutissa
118 litraa/min (31 gpm)
Työjaksoa litraa (gallonaa) kohtia
0,5 (1,93)
Suurin suositeltu pumpun nopeus
60 työjaksolla/min
Moottorihydraulinesteen enimmäislämpötila
54°C (134°F)
Kastuvat osat
Malli 243740: Hiiliteräs, ruostumaton teräs, PTFE, Ultra High
Molecular Weight Polyethylene (UHMWPE)
Mallit 243751 ja 243752: Ruostumaton teräs, PTFE, Ultra High
Molecular Weight Polyethylene (UHMWPE)
Suorituskykytaulukot
Moottorin hydrauliöljyn kulutuksen määritys tietyllä
virtauksella (lpm/gpm):
Nesteen lähtöpaine (psi/MPa/bar) tietyllä
nestevirtauksella (US-gallonaa/min / litraa/min) ja
käyttöilmanpaineella (psi/MPa/bar):
1. Hae haluttu virtaus kaavion alareunasta.
1. Hae haluttu virtaus kaavion alareunasta.
2. Seuraa pystyviivaa valitun nesteen ulostulopaineen
käyrän (musta) risteyskohtaan asti. Vasemmalta
asteikolta voit lukea nesteen lähtöpaineen.
2. Seuraa pystyviivaa valitun hydrauliöljyn kulutuksen
käyrän (katkoviiva) risteyskohtaan asti. Seuraa
asteikkoa vasemmalle, josta voit lukea hydrauliöljyn
kulutuksen.
A 10,3 MPa, 103 bar (1500 psi) hydraulipaine
B 7,2 MPa, 72,4 bar (1050 psi) hydraulipaine
C 4,1 MPa, 41 bar (600 psi) hydraulipaine
PSI
-0A BAR
&,5)$ 02%3352%
CYCLES PER MINUTE
(YDRAULIC /IL #ONSUMPTION
!
"
#
GPM
LITERSMINUTE
&,5)$ &,/7 4%34 &,5)$ ./ 7%)'(4 /),
312646D
(9$2!5,)# /), #/.35-04)/.
&LUID /UTLET 0RESSURE
GPM
LMIN
CYCLES PER MINUTE
GPM
LITERSMINUTE
&,5)$ &,/7 4%34 &,5)$ ./ 7%)'(4 /),
23
Gracon normaali takuu
Graco warrants all equipment referenced in this document which is manufactured by Graco and bearing its name to be free from defects in
material and workmanship on the date of sale to the original purchaser for use. With the exception of any special, extended, or limited warranty
published by Graco, Graco will, for a period of twelve months from the date of sale, repair or replace any part of the equipment determined by
Graco to be defective. This warranty applies only when the equipment is installed, operated and maintained in accordance with Graco’s written
recommendations.
This warranty does not cover, and Graco shall not be liable for general wear and tear, or any malfunction, damage or wear caused by faulty
installation, misapplication, abrasion, corrosion, inadequate or improper maintenance, negligence, accident, tampering, or substitution of
non-Graco component parts. Nor shall Graco be liable for malfunction, damage or wear caused by the incompatibility of Graco equipment with
structures, accessories, equipment or materials not supplied by Graco, or the improper design, manufacture, installation, operation or
maintenance of structures, accessories, equipment or materials not supplied by Graco.
This warranty is conditioned upon the prepaid return of the equipment claimed to be defective to an authorized Graco distributor for verification of
the claimed defect. If the claimed defect is verified, Graco will repair or replace free of charge any defective parts. The equipment will be returned
to the original purchaser transportation prepaid. If inspection of the equipment does not disclose any defect in material or workmanship, repairs
will be made at a reasonable charge, which charges may include the costs of parts, labor, and transportation.
THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE, AND IS IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
Graco’s sole obligation and buyer’s sole remedy for any breach of warranty shall be as set forth above. The buyer agrees that no other remedy
(including, but not limited to, incidental or consequential damages for lost profits, lost sales, injury to person or property, or any other incidental or
consequential loss) shall be available. Any action for breach of warranty must be brought within two (2) years of the date of sale.
GRACO MAKES NO WARRANTY, AND DISCLAIMS ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE, IN CONNECTION WITH ACCESSORIES, EQUIPMENT, MATERIALS OR COMPONENTS SOLD BUT NOT
MANUFACTURED BY GRACO. These items sold, but not manufactured by Graco (such as electric motors, switches, hose, etc.), are subject to
the warranty, if any, of their manufacturer. Graco will provide purchaser with reasonable assistance in making any claim for breach of these
warranties.
In no event will Graco be liable for indirect, incidental, special or consequential damages resulting from Graco supplying equipment hereunder, or
the furnishing, performance, or use of any products or other goods sold hereto, whether due to a breach of contract, breach of warranty, the
negligence of Graco, or otherwise.
FOR GRACO CANADA CUSTOMERS
The Parties acknowledge that they have required that the present document, as well as all documents, notices and legal proceedings entered into,
given or instituted pursuant hereto or relating directly or indirectly hereto, be drawn up in English. Les parties reconnaissent avoir convenu que la
rédaction du présente document sera en Anglais, ainsi que tous documents, avis et procédures judiciaires exécutés, donnés ou intentés, à la suite
de ou en rapport, directement ou indirectement, avec les procédures concernées.
Graco Information
TO PLACE AN ORDER, contact your Graco distributor or call to identify the nearest distributor.
Phone: 612-623-6921 or Toll Free: 1-800-328-0211 Fax: 612-378-3505
All written and visual data contained in this document reflects the latest product information available at the time of publication.
Graco reserves the right to make changes at any time without notice.
This manual contains Finnish. MM 311831
Graco Headquarters: Minneapolis
International Offices: Belgium, China, Japan, Korea
GRACO INC. P.O. BOX 1441 MINNEAPOLIS, MN 55440-1441
Copyright 2006, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001
www.graco.com
Revised 7/2007
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement