Graco 3A0447G, Käsikirja, G15/G40 Ruiskutuspistooli, Käyttöohjeet Kasutusjuhend

Add to my manuals
40 Pages

advertisement

Graco 3A0447G, Käsikirja, G15/G40 Ruiskutuspistooli, Käyttöohjeet Kasutusjuhend | Manualzz

Käyttöohjeet – osaluettelo

G15/G40

Ruiskutuspistooli

3A0447G

FI

Sarja kevyitä ilma-avusteisia ruiskutuspistooleja ruiskutukseen ja erilaisten maalien ja pinnoitteiden viimeistelyyn erityisesti levityksissä, jotka vaativat tasaista hajaantumista ja korkeaa kiinnitystehoa. Vain ammattimaiseen käyttöön.

Tärkeitä turvaohjeita:

Lue kaikki tämän käyttöohjeen varoitukset ja ohjeet. Säilytä

nämä ohjeet. Katso mallin tiedot ja suurin käyttöpaine sivulta 3.

Malli G15 TI6553A

Malli G40

TI6844A

Malli G40, jossa RAC-suutin

TI7204B

II 2 G

2

Sisältö

Mallit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Varoitukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Asentaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Tyypillinen asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Järjestä ruiskutuskaapin ilmanvaihto . . . . . . . . . 6

Maadoitus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Ilmajohto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Nestejohto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Valmistelut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Huuhtele laite ennen käyttöä . . . . . . . . . . . . . . . 8

Valitse ruiskutussuutin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Ilmasuuttimen kohdistustappi . . . . . . . . . . . . . . . 8

Asenna ruiskutussuutin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Säädä ilmasuuttimen asento . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Reverse-A-Clean

®

(RAC) -suutinkokoonpano . . 9

Käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Paineenpoistotoimet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Liipaisimen lukitus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Ilma-avusteisen ruiskutuspistoolin toiminta . . . . 11

Ruiskutuskuvionsäätö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

HVLP-toiminta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Nesteen levitys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Pistoolin päivittäinen hoito, huuhtelu ja puhdistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Järjestelmän yleinen kunnossapito . . . . . . . . . . 14

Nestesuodattimen kunnossapito . . . . . . . . . . . . 14

Huuhtelu ja puhdistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Reverse-A-Clean

®

(RAC) -suutin . . . . . . . . . . . 16

Vianetsintä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Korjaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Korjaussarjat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Suihkuventtiilin vaihto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Täydellinen pistoolin tiivisteen korjaus . . . . . . . 20

Osat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Ruiskutussuutinten valintataulukko . . . . . . . . . . 32

Ruiskutussuuttimet, käytetään ilmasuuttimen

G15/G40 kanssa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

RAC SwitchTips-suuttimet, käytetään G40

RAC-ilmasuutinten kanssa . . . . . . . . . . . . . 33

Lisävarusteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Osien vaihdettavuusopas . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Mitat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Gracon normaali takuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Gracon tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

3A0447G

Mallit

Mallit

Osa

24C853

24C854

26A826

24C855

24C856

24C857

Sarjat

A

A

A

A

A

A

Ilman enimmäiskäyttöpaine psi (MPa, bar)

100 (0.7, 7.0)

100 (0.7, 7.0)

100 (0.7, 7.0)

100 (0.7, 7.0)

100 (0.7, 7.0)

100 (0.7, 7.0)

Maksiminestepaine psi (MPa, bar)

1500

(10.5, 105)

1500

(10.5, 105)

1500

(10.5, 105)

4000 (28, 280)

4000 (28, 280)

4000 (28, 280)

Kuvaus

Keskipainekäyttöinen ilma-avusteinen

G15 ruiskutuspistooli, karbidipesä ja

-kuula

Keskipainekäyttöinen ilma-avusteinen

G15 ruiskutuspistooli, Muovipesä,

SST-kuula

Keskipainekäyttöinen ilma-avusteinen

G15 ruiskutuspistooli, karbidipesä ja

-kuula, Lakka Ilmakorkki

Korkeapainekäyttöinen ilma-avusteinen G40-ruiskutuspistooli, karbidipesä ja -kuula

Korkeapainekäyttöinen, suurivirtauksinen ilma-avusteinen G-40-ruiskutuspistooli, karbidipesä ja -kuula

Korkeapainekäyttöinen ilma-avusteinen G40-ruiskutuspistooli, karbidipesä ja -kuula, Reverse-A-Clean

®

(RAC) -suutin

Sisältää seuraavat osat:

24C866 ilmasuutin tapilla

26A824 ilmasuutin tapilla

249180 ilmasuutin ilman tappia

24C921

RAC-ilma suutin

3A0447G 3

4

Varoitukset

Varoitukset

Alla on esitetty yleisiä varoituksia, jotka liittyvät laitteen asennukseen, käyttöön, maadoitukseen, huoltoon ja korjaukseen. Lisäksi tämä käyttöohje saattaa sisältää tarkempia varoituksia soveltuvissa tekstikohdissa. Oppaassa mainitut symbolit viittaavat näihin yleisiin varoituksiin. Kun kohtaat näitä symboleita käyttöohjetta lukiessasi, lue kuvaus kyseessä olevasta vaarasta näiltä sivuilta.

VAARA

TULIPALON JA RÄJÄHDYKSEN VAARA

Syttyvät höyryt, kuten liuotin- ja maalihöyryt, voivat syttyä tai räjähtää. Estä tulipalo ja räjähdys seuraavasti:

• Käytä laitetta vain hyvin ilmastoiduissa tiloissa.

• Poista kaikki syttymislähteet, kuten sytytysliekit, savukkeet, kannettavat sähkövalaisimet ja muoviset suojaverhot (staattisen sähkön vaara).

• Pidä roskat, liuottimet, rätit ja bensiini poissa ruiskutusalueelta.

• Älä liitä tai irrota virtajohtoja äläkä kytke virta- tai valokytkimiä päälle tai pois, kun tiloissa on helposti syttyviä höyryjä.

• Maadoita kaikki työskentelyalueen laitteet. Katso maadoitusohjeet.

• Käytä ainoastaan maadoitettuja johtoja.

• Pidä pistoolia tukevasti maadoitettua astiaa vasten, kun vedät liipaisimesta.

• Jos laitetta käytettäessä syntyy kipinöitä tai tuntuu sähköisku, lopeta laitteen käyttö välittömästi.

Älä käytä laitetta, ennen kuin ongelma on tunnistettu ja korjattu.

• Pidä toimiva palonsammutin valmiina työskentelyalueella.

NESTEEN TUNKEUTUMISVAARA

Korkeapaineinen neste pistoolista, vuotavasta letkusta tai murtuneesta osasta voi puhkaista ihon.

Vamma saattaa näyttää tavalliselta haavalta, mutta kyseessä on vakava vamma, joka saattaa johtaa amputointiin. Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.

• Älä käytä ruiskua, jos suuttimen ja liipaisimen suojia ei ole asennettu.

• Lukitse aina liipaisimen lukko, kun et käytä ruiskua.

• Älä osoita pistoolilla ketään tai mitään kehon osaa kohti.

• Älä laita kättä ruiskutussuuttimen eteen.

• Älä pysäytä äläkä torju vuotoja kädellä, keholla, käsineellä tai rätillä.

• Noudata kohdan Paineenpoistotoimet ohjeita ruiskutuksen jälkeen ja ennen laitteen puhdistusta, tarkistusta tai huoltoa.

• Kiristä kaikki nesteliitokset ennen laitteen käyttöä.

• Tarkista letkut, putket ja liittimet päivittäin. Vaihda kuluneet tai vaurioituneet osat välittömästi.

3A0447G

3A0447G

Varoitukset

VAARA

LAITTEISTON VÄÄRINKÄYTÖN VAARA

Älä käytä yksikköä väsyneenä tai huumaavien aineiden tai alkoholin vaikutuksen alaisena.

• Älä poistu työaluelta, kun laite on virtaistettu tai paineistettu.

• Älä ylitä alimman nimellispaineen kestävän osan suurinta käyttöpainetta tai huonoiten kuumuutta sietävän osan lämpötilaluokitusta. Katso lisätietoja kaikkien laitteiden käyttöoppaiden kohdasta

Tekniset tiedot.

• Käytä nesteitä ja liuottimia, jotka ovat yhteensopivia laitteen kastuvien osien kanssa. Katso lisätietoja kaikkien laitteiden käyttöoppaiden kohdasta Tekniset tiedot. Lue nesteen ja liuottimen valmistajan varoitukset. Jos haluat kattavampia tietoja materiaalistasi, pyydä toimittajalta tai jälleenmyyjältä käyttöturvallisuustiedote.

• Älä jätä työaluetta, kun laite on virtaistettu tai paineistettu. Sammuta laite kokonaan ja noudata

paineenpoistotoimia, kun laite ei ole käytössä.

• Korjaa kuluneet ja vaurioituneet osat välittömästi tai vaihda ne alkuperäisiin valmistajan varaosiin.

Älä muuta laitetta millään tavalla.

• Käytä laitetta ainoastaan sille määrättyyn tarkoitukseen.

• Jos haluat lisätietoja, ota yhteys jälleenmyyjään. Pidä lapset ja eläimet poissa työskentelyalueelta.

• Pidä letkut ja kaapelit poissa kulkuväylien, terävien kulmien, liikkuvien osien tai kuumien pintojen läheisyydestä.

• Älä kierrä tai taivuta letkuja äläkä siirrä laitetta letkuista vetämällä.

• Noudata kaikkia turvallisuusmääräyksiä.

• Noudata työalueella turvaetäisyyksiä toisiin ihmisiin.

MYRKYLLISTEN NESTEIDEN JA HÖYRYJEN AIHEUTTAMA VAARA

Myrkylliset nesteet tai huurut voivat aiheuttaa vaarallisen tapaturman tai hengenvaaran sisään hengitettynä tai nieltynä tai jos niitä roiskuu silmiin tai iholle.

• Lue läpi käyttöturvallisuustiedote (MSDS), jotta tiedät käyttämiisi nesteisiin liittyvät erityiset vaarat.

• Säilytä vaarallista nestettä asianmukaisessa, hyväksytyssä astiassa. Hävitä vaarallinen neste noudattaen vaarallisille nesteille annettuja ohjeita.

HENKILÖKOHTAISET SUOJAVARUSTEET

Käytä asianmukaisia suojavälineitä aina käytön ja huollon aikana tai oleskellessasi laitteen työskentelyalueella. Ne suojaavat vakavilta vammoilta, kuten silmävammoilta, kuulovaurioilta, myrkyllisten höyryjen hengittämiseltä ja palovammoilta. Laitteiston mukana toimitetaan muun muassa seuraavaa:

• Suojalasit ja kuulosuojaimet.

• Neste- ja liuosvalmistajan suosittelemat hengityssuojaimet, suojavaatteet ja -käsineet

5

Asentaminen

Asentaminen

Tyypillinen asennus

HUOMAUTUS: Kuvassa K UVA 1 näkyvä tyypillinen

asennus on vain ohjeellinen ilma-avusteisten ruiskutusjärjestelmien valitsemiseksi ja asentamiseksi.

Ota yhteys Graco-jälleenmyyjään saadaksesi apua omiin tarpeisiisi sopivan järjestelmän suunnitteluun.

Järjestä ruiskutuskaapin ilmanvaihto

Maadoitus

• Tarkista laitetyyppiä koskevat yksityiskohtaiset maadoitusohjeet paikallisista sähkömääräyksistä.

Käytä ainoastaan sähköä johtavia letkuja.

• Maadoita ruiskutuspistooli kunnolla maadoitetun nesteletkun ja pumpun kautta.

• Estä myrkyllisten ja/tai syttyvien kaasujen vaarallisten pitoisuuksien muodostuminen ruiskuttamalla ainoastaan kunnolla tuuletetussa ruiskutuskaapissa. Älä koskaan käytä ruiskutuspistoolia, ellei ilmanvaihto ole toiminnassa.

• Tutustu poistoilman nopeutta koskeviin määräyksiin ja noudata niitä.

• Tutustu kaikkiin turvallisuus- ja palomääräyksiin ja noudata niitä.

E

D

A

C

B

G

F

TI6554A

K UVA 1: Tyypillinen asennus (kuvassa malli G15)

Selitys:

A Ilmansuodatin

B Ilman sulkuventtiili

C Pistoolin ilmanpaineen säädin

D Ilmajohto

E Ruiskutuspistooli

F Sähköä johtavat nesteletkut

G Pistoolin ilmansyöttöletku

6 3A0447G

Asentaminen

Ilmajohto

1.

Asenna ilmansuodatin (A) pistoolin ilmajohtoon varmistamaan kuivan ja puhtaan ilman tulo pistooliin. Lika ja kosteus saattavat pilata valmiin

työkappaleen ulkonäön. ks. K UVA 1.

2.

Asenna ilmanpainesäädin (C) pistoolin ilmajohtoon säätämään pistooliin tulevaa ilmanpainetta.

3.

Asenna ilman sulkuventtiili (B) pistoolin ilmajohtoon ja pumpun ilmajohtoon sulkemaan pistoolille menevä ilma.

4.

Käytä sisähalkaisijaltaan vähintään 5 mm:n (3/16“) ilmaletkua liiallisen painehäviön pienentämiseksi letkussa.

HUOMAUTUS: Pistoolin ilmanotossa on 1/4–18 npsm

(R1/4–19) ulkokierre, joka sopii sisäkierteellä varustettuihin NPSM- ja BSP-kiertoliittimiin.

5.

Liitä ilmaletku (G) pistoolin 1/4 npsm:n

ilmanottoaukkoon. ks. K UVA 2.

Nestejohto

• Ennen nestejohdon liittämistä puhalla se puhtaaksi

ilmalla ja huuhtele liuotinaineella. Katso Huuhtelu

ja puhdistus sivulta 14. Käytä ruiskutettavan

nesteen kanssa yhteensopivaa liuotinta.

• Jos tarvitaan parempaa nestepaineen säätöä, asenna nestesäädin nestejohtoon tasaamaan pistooliin tulevaa nestepainetta.

1.

Käytä nestesuodatinta karkeiden hiukkasten ja sakan poistamiseksi, jottei ruiskutussuutin tukkeudu ja aiheuta maalausvikoja.

HUOMAUTUS: Pistooli on varustettu sisäisellä 100 silmäkoon nestesuodattimella, joka huolehtii lopullisesta suodatuksesta juuri ennen ruiskutusta.

2.

Liitä nesteletku (F) pistoolin nesteen tuloliittimeen.

ks. K UVA 4. Asenna tarvittaessa nesteen kiertoliitin

(189018) pistoolin sisääntuloaukkoon liikuttelun hel-

pottamiseksi. Katso Lisävarusteet, sivu 35.

F

G

TI6556A

K UVA 2

6.

Liitä ilmaletkun (G) toinen pää ilman sulkuventtiilin

ulostuloaukkoon. ks. K UVA 3.

B

TI6846A

K UVA 4

3.

Liitä nesteletkun (F) toinen pää pumpun ulostuloaukkoon.

G

C

K UVA 3

A TI4838A

3A0447G 7

8

Valmistelut

Valmistelut

Huuhtele laite ennen käyttöä

1.

Laite on testattu kevytöljyllä, joka jätetään nestekanaviin osien suojaamiseksi. Jotta nesteeseen ei sekoitu öljyä, huuhtele laite sopivalla liuottimella

ennen sen käyttöä. Katso Huuhtelu ja puhdistus sivulta 14.

2.

Poista paine. Katso Paineenpoistotoimet sivulta 10.

Valitse ruiskutussuutin

Nestevirtaus ja kuvion leveys riippuvat ruiskutussuuttimen koosta, nesteen viskositeetista ja nestepaineesta.

Katso Ruiskutussuutinten valintataulukko sivulta 32.

Ota yhteys Graco-jälleenmyyjään saadaksesi apua omaan sovellukseesi sopivan ruiskutussuuttimen valintaan.

Lovi

Ilmasuuttimen vaakasuora asento (vakio)

Ilmasuuttimen pystysuora asento

Suuttimen kohdistustappi

TI6847A

K UVA 5

Asenna ruiskutussuutin

Asenna ruiskutussuutin ilmasuuttimeen. Varmista, että suuttimen kohdistustappi asettuu ilmasuuttimen loveen.

ks. K UVA 5.

Ilmasuuttimen kohdistustappi

Mallin G15 pistooleissa käytetään ilmasuuttimen kohdistustappia ilmasuuttimen asennon säätämiseksi.

Ilmasuuttimen kohdistustapin vakiosijainti on vaakasuorassa ilmasuuttimen asennossa.

Jos haluat muuttaa ruiskutuskuvion suuntaa, kierrä tappi irti kärkipihdeillä ja aseta se uudelleen haluttuun

asentoon. ks. s. K UVA 5. Asenna tappi uudelleen

löyhällä kierrelukituksella. Kiristä momenttiin

1,5-2,5 in-lb (0,2-0,3 N•m). ÄLÄ KIRISTÄ LIIKAA.

Ilmasuuttimen kohdistustappi voidaan halutessa poistaa. Ilmansuuttimen kohdistustapit eivät toimi mallin

G40 pistooleissa.

Säädä ilmasuuttimen asento

Kokoa ilmasuutin pistooliin. Ruiskutuskuvion suunta määräytyy ilmasuuttimen ja ruiskutussuuttimen asennon mukaan.

Kierrä ilmasuutinta (ruiskutussuutin kiertyy mukana) tarpeen mukaan, jotta saat ruiskutuskuvion haluttuun

suuntaan. ks. K UVA 6. G15 ilmasuutinmallissa

kohdistustappi pysäyttää kiertämisen oikeassa asennossa.

ILMOITUS

Nykyisten pistoolimallien kohdistustappi ja kiinnitysrengas ovat erilaisia kuin vanhemman mallisten pistooleiden. Ne eivät ole vaihdettavissa keskenään.

Väärän tapin käyttäminen johtaa nestevuotoon tai kohdistusominaisuuden menettämiseen. Väärän kiinnitysrenkaan käyttäminen vaurioittaa kiinnitysren-

gasta ja pistoolin kierteitä. Katso Osien

vaihdettavuusopas sivulta 37.

TI6558A

K UVA 6

Kiristä ilmasuuttimen kiinnitysrengas (6) tukevasti käsin, jotta suutin tiivistyy kunnolla suuttimen pesän ja hajottimen (5) väliin.

3A0447G

Valmistelut

Reverse-A-Clean

®

(RAC) -suutinkokoonpano

Mallin 24C857 pistooleissa käytetään Reverse-A-Clean

(RAC)-suutinta.

Kierrä RAC-suutin pistooliin ja kiristä tiukasti käsin.

Kokoa RAC-suutin asettamalla pesän kotelo ilmasuutinasennelmaan.

K UVA 7

Aseta paikalleen SwitchTip-suutin.

TI7196A

TI7199A

K UVA 10

ILMOITUS

Nykyisten pistoolimallien RAC-kokoonpano käyttää erilaista kuulapesää ja siinä on jyrkempi kierteen nousu kuin aikaisempien pistoolimallien

RAC-kokoonpanossa. Ne eivät ole vaihdetta-

vissa keskenään. Väärän RAC-kokoonpanon

käyttäminen vaurioittaa kierteitä. Katso Osien

vaihdettavuusopas sivulta 37.

K UVA 8

Aseta paikalleen tiivistepesä.

TI7197A

TI7198A

K

UVA

9

3A0447G 9

Käyttö

Käyttö

Lue Varoitukset sivuilta 4 ja 5 ja muualta tästä

käyttöoppaasta ja noudata niitä.

Pidä pistoolin mukana toimitettu taskukokoinen varoituskortti (222385) aina mukanasi, kun käytät tätä laitetta. Kortti sisältää tärkeitä hoito-ohjeita, mikäli nestettä pääsee tunkeutumaan ihoon. Lisäkortteja on veloituksetta saatavissa Gracolta.

Paineenpoistotoimet

Kerääntynyt ilma voi aiheuttaa pumpun odottamattoman sykäyksen, mikä saattaa johtaa roiskumiseen ja liikkuvien osien aiheuttamaan vakavaan vammaan.

Vähennä nesteen tunkeutumisen, roiskumisen tai liikkuvien osien aiheuttamaa tapaturmavaaraa noudattamalla Paineenpoistotoimia aina kun:

• ohjeissa kehotetaan poistamaan paine,

• lopetat ruiskutuksen,

• tarkastat tai huollat järjestelmän laitteita tai asennat tai puhdistat ruiskutuspäätä.

1.

Lukitse liipaisimen lukko. ks. K UVA 12.

2.

Sammuta pumppu. Katso pumpun käyttöohjetta.

3.

Katkaise pistoolin ilmansyöttö.

4.

Vapauta liipaisimen lukko. ks. K UVA 12.

5.

Pidä pistoolin metalliosaa tukevasti maadoitettua metalliastiaa vasten. Liipaise pistooli paineen

poistamiseksi. ks. K UVA 11.

TI6555A

K UVA 11

6.

Avaa järjestelmän kaikki nesteentyhjennysventtiilit ja varaa jäteastiat valmiiksi nesteen talteenottoa varten. Jätä venttiilit tyhjiksi, kunnes voit täyttää ne uudelleen.

7.

Lukitse liipaisimen lukko. ks. K UVA 12.

8.

Jos epäilet, että ruiskutussuutin tai letku on tukossa tai että paine ei ole täysin poistunut yllä esitettyjen toimien jälkeen, löysää ensin HYVIN HITAASTI suuttimen suojuksen kiinnitysrengasta tai letkuliitintä paineen poistamiseksi vähitellen ja löysää ne sitten kokonaan. Poista suuttimen tai letkun tukos.

Liipaisimen lukitus

Lukitse liipaisimen lukko aina, kun lopetat ruiskutuksen.

Se estää pistoolin liipaisemisen vahingossa kädellä tai esimerkiksi silloin, jos pistooli putoaa tai sitä tönäistään.

LUKITTU

K UVA 12

TI6581A

VAPAUTETTU

TI6582A

10 3A0447G

Käyttö

Ilma-avusteisen ruiskutuspistoolin toiminta

Ilma-avusteisessa ruiskutuspistoolissa yhdistyvät korkeapaine- ja ilmaruiskutuksen periaatteet.

Ruiskutussuutin muovaa nesteen viuhkakuvioksi samoin kuin tavanomainen korkeapainesuutin.

Ilmasuuttimesta tuleva ilma hajottaa nestettä lisää täydentäen maalihäntien hajotusta, jolloin ne yhtyvät ruiskutuskuvioon ja kuviosta tulee entistä tasaisempi.

Kuvion leveyttä voidaan säätää kuvionsäätöventtiilillä.

Ilma-avusteinen ruiskutuspistooli eroaa ilmaruiskutuspistoolista siten, että kuvion ilman lisääminen kaventaa kuviota. Kuviota levennetään vähentämällä ilmaa tai käyttämällä isompaa suutinta.

Ruiskutuspistoolissa on sisäinen ilman aloitus- ja lopetustoiminto. Kun liipaisimesta vedetään, pistoolista tulee ilmaa ennen nestettä. Kun liipaisin vapautetaan, nesteen tulo päättyy ennen kuin ilmavirtaus lakkaa.

Näin varmistetaan suihkun hajotus ja estetään nesteen kerääntyminen ilmasuuttimeen.

4.

Sulje kuvion säätöilma kiertämällä nuppi kokonaan

myötäpäivään (sisään). ks. K UVA 13. Näin pistooli

säädetään leveimmälle kuviolle.

AUKI

K UVA 13

KIINNI

TI6559A

Ruiskutuskuvionsäätö

Vähentääksesi osien rikkoutumisen ja vakavan tapaturman vaaraa, nesteen tunkeutuminen kehoon mukaan lukien, älä ylitä pistoolin suurinta käyttöpainetta tai alimman nimellispaineen kestävän järjestelmän osan suurinta käyttöpainetta.

5.

Säädä hajotusilman paine noin 0,35 bariin

(3,5 kPa), kun liipaisin on pohjassa. Tarkista ruiskutuskuvio ja nosta sitten ilmapainetta hitaasti, kunnes maalihännät hajoavat kokonaan ja yhtyvät

ruiskutuskuvioon. ks. K UVA 14. Noin 7–10 psi:n

(4,9–7,0 kPa, 0,49–0,7 bar) ilmanpaine on tyypillisesti riittävä hajottamaan maalihännät, erityisesti kun kyseessä on matalaviskoosiset materiaalit.

Ilmanpaineen asettaminen liian korkeaksi aiheuttaa materiaalin kertymistä ilmasuuttimeen, mikä laskee siirtotehokkuutta. Älä ylitä ilmanpainepainearvoa

100 psi (0,7 MPa, 7 bar) pistoolille.

Kavenna kuviota kiertämällä kuvion säätöventtiilin

nuppia vastapäivään (ulospäin). ks. K UVA 13. Jos

kuvio ei vieläkään ole riittävän kapea, lisää pistooliin menevää ilmanpainetta hieman tai käytä erikokoista suutinta. (Ei saatavana RAC-suutinpistooleihin.)

1.

Älä kytke pistoolin ilmansyöttöä vielä päälle. Säädä nestepaine pienelle käynnistyspaineelle. Jos nesteen painesäädin on asennettuna, suorita säädöt sen avulla.

Jos järjestelmässä ei ole nestesäädintä, nestepainetta säädetään pumppuun vaikuttavalla ilmansäätimellä alla olevan kaavan mukaan:

Pumppu

Suhdepaine x Pumpun ilmansäätimen asetus

= Neste

Paine

TI0792A ei ilmaa Liian vähän ilmaa

Oikea ilman määrä

2.

Tarkasta hajotus vetämällä liipaisimesta, mutta älä vielä kiinnitä huomiota kuvion muotoon.

3.

Lisää nestepainetta hitaasti vain siihen saakka, jossa nestepaineen lisäys ei enää merkittävästi paranna nesteen hajotusta.

K

UVA

14

3A0447G 11

Käyttö

HVLP-toiminta

HUOMAUTUS: Matalapaineisia ruiskutuspistooleita

(HVLP) käytettäessä hajotusilma ei saa ylittää 10 psi.

Käytä HVLP-tarkastussarjaa 24C788 ilman psi:n tarkistamiseksi.

HUOMAUTUS: Viuhkaa ei voida säätää käytettäessä

RAC-ruiskutussuuttimia ja -ilmasuuttimia.

Nesteen levitys

Pidä pistoolia aina suorassa kulmassa maalattavaan pintaan nähden. Älä heiluta pistoolia kaaressa, sillä

silloin nestepinnasta tulee epätasainen. ks. K UVA 15.

1.

Saat parhaat ruiskutustulokset pitämällä pistoolia kohtisuorassa maalattavaa pintaa kohti ja säilyttämällä koko ajan n. 200–300 mm:n etäisyyden ruiskutettavaan kohteeseen.

2.

Jotta saat aikaan tasaisen lopputuloksen, ruiskuta pehmein, tasaisin vedoin 50 % päällekkäin kohteen yli.

3.

Käytä yhdensuuntaisia vetoja. Tällä ruiskutuspistoolilla saadaan kaikilla pinnoitteilla tasainen lopputulos ilman ristiinmaalausta.

K UVA 15

VÄÄRIN

TI6561A

OIKEIN

TI6562A

12 3A0447G

Pistoolin päivittäinen hoito, huuhtelu ja puhdistus

Pistoolin päivittäinen hoito, huuhtelu ja puhdistus

ILMOITUS

Muurahais- tai propionihappoa sisältävää metyleenikloridia ei suositella tämän pistoolin huuhtelu- tai puhdistusliuottimeksi, koska se vaurioittaa laitteen alumiini- ja nailonosia.

ILMOITUS

Älä käytä mitään puhdistusmenetelmää, josta voi päästä liuotinta pistoolin ilmakanaviin. Pistoolin ilmakanaviin jäänyt liuotin saattaa heikentää maalipinnan laatua.

Älä osoita pistoolilla ylöspäin puhdistaessasi sitä.

Älä pyyhi pistoolia liuotinta valuvalla rätillä, vaan väännä liika pois.

TI6563A

Älä upota pistoolia liuottimeen.

TI4827A

Älä puhdista ilmasuuttimen reikiä metallisilla välineillä, sillä ne voivat naarmuttaa reikiä. Naarmut voivat vääristää ruiskutuskuviota.

3A0447G 13

Pistoolin päivittäinen hoito, huuhtelu ja puhdistus

Järjestelmän yleinen kunnossapito

1.

Poista paine, sivu 10.

2.

Puhdista neste- ja ilmajohtojen suodattimet päivittäin.

3.

Tarkasta, onko pistoolissa ja nesteletkuissa vuotoja.

Kiristä liittimet tai vaihda laitteet tarpeen mukaan.

4.

Huuhtele pistooli ennen värien vaihtamista ja aina kun lopetat pistoolin käytön.

Nestesuodattimen kunnossapito

1.

Kierrä nesteen tuloliitin (18) irti.

2.

Poista ja tarkista tulojohdon nestesuodatin (12).

Puhdista tai vaihda suodatin tarvittaessa.

Huuhtelu ja puhdistus

HUOMAUTUS:

• Huuhtele ennen värien vaihtamista ennen nesteen kuivumista laitteessa, työpäivän päätteeksi, ennen varastoimista ja ennen laitteiston korjaamista.

• Huuhtele mahdollisimman pienellä paineella.

Tarkista kytkennät vuotojen varalta ja kiristä tarvittaessa.

• Huuhtele käytettävän nesteen ja laitteen kastuvien osien kanssa yhteensopivalla nesteellä.

1.

Poista paine, sivu 10.

2.

Irrota ilmasuuttimen kiinnitysrengas (6), ilmasuutin

(21) ja ruiskutusuutin (33). Upota ruiskutussuutin sopivaan liuotinnesteeseen.

3.

Irrota nesteensyöttöletku (F) ja ilmansyöttöletku (G) pistoolista.

18

12

TI6735A

K

UVA

16

ILMOITUS

Uudemman mallisten pistoolien nesteen tuloliittimen kierteet ovat hieman hienommat

kuin vanhemman mallisten pistoolien kierteet.

Nesteen tuloliittimet eivät ole keskenään

vaihdettavissa. Väärän liittimen käyttäminen vahingoittaa kierteitä.

G

F

TI6566A

K UVA 17

4.

Liitä liuottimen syöttöletku (T) pistooliin.

TI6567A

T

TI6566A

K

UVA

18

14 3A0447G

5.

Lisää painetta hitaasti. Osoita pistoolia alaspäin maadoitettuun metalliastiaan ja huuhtele pistooli liuottimella, kunnes kaikki nestejäänteet ovat huuhtoutuneet pistoolin kanavista.

Pistoolin päivittäinen hoito, huuhtelu ja puhdistus

10. Kasta pehmeän harjan pää kevyesti sopivaan liuottimeen. Älä liota harjaa liuottimessa jatkuvasti

äläkä käytä teräsharjaa.

TI6729A

K UVA 19

6.

Sulje liuottimen syöttö.

7.

Poista paine.

8.

Irrota liuottimen syöttöletku (T) pistoolista.

K UVA 21

11. Pidä pistoolia alaspäin ja puhdista pistoolin suu pehmeällä harjalla ja liuottimella.

K UVA 20

T

TI6730A

ILMOITUS

Paina pistoolin liipaisin pohjaan aina kun kiristät tai irrotat hajotinta (5). Tämä estää neulan kuulaa koskettamasta suutinpesän pintaa, jolloin pesä ei pääse vaurioitumaan.

9.

Jos hajotin (5) on irrotettava puhdistusta varten, vedä liipaisin pohjaan samalla kun poistat hajotinta pistooliavaimella (30).

K UVA 22

12. Puhdista ilmasuuttimen kiinnitysrengas (6), ilmasuutin (21), hajotin (5) ja ruiskutussuutin (33) pehmeällä harjalla. Käytä ilmasuuttimen reikien puhdistukseen pehmeää työkalua, esimerkiksi hammastikkua, jottet vaurioita kriittisiä pintoja.

Puhalla ilmaa suuttimen kärjen läpi ja varmista, että aukko on esteetön. Puhdista ilma- ja ruiskutussuutin ainakin kerran päivässä. Eräissä sovelluksissa puhdistusta tarvitaan useammin.

3A0447G 15

Pistoolin päivittäinen hoito, huuhtelu ja puhdistus

16. Puhdistettuasi pistoolin voitele seuraavat osat viikoittain voiteluaineella 111265:

• Liipaisimen niveltappi (A)

• Voitele uloke pistoolin molemmilta puolilta kohdasta, jossa liipaisin koskettaa pistoolin runkoon (B)

• Neula-akseli liipaisimen (C) takana

A

B

TI6570A

K UVA 23

13. Jos poistit hajottimen, vedä liipaisimesta samalla kun asennat hajotinta (5) pistooliavaimella (30).

Kiristä hajotin kunnolla, jotta liitos on tiivis. Kiristä kiristysmomenttiin 155-165 in-lb (18-19 N•m).

Kunnolla kiristettynä laippa on pistoolin pohjassa.

14. Asenna ilmasuuttimen kiinnitysrengas (6), ilmasuutin (21) ja ruiskutussuutin (33).

C

K UVA 26

Reverse-A-Clean

®

(RAC) -suutin

HUOMAUTUS: Älä liota RAC-suuttimen pesän tiivistettä

(33a) liuottimessa pitkiä aikoja, koska muuten saattaa esiintyä turpoamista.

Tukkeutuneen RAC-suuttimen puhdistus

Vapauta liipaisin ja kytke liipaisimen lukko päälle.

TI6568A

K UVA 24

15. Kostuta pehmeä kangas liuottimeen ja väännä liika pois. Pidä pistoolia alaspäin ja pyyhi pistoolin ulkopinta.

K UVA 27

LUKITTU

TI6581A

K UVA 25

16 3A0447G

Pyöritä SwitchTip-suutinta.

Pistoolin päivittäinen hoito, huuhtelu ja puhdistus

Lukitse liipaisimen lukko.

K UVA 28

Vapauta liipaisimen lukko.

TI7200A

TI6581A

K UVA 31

LUKITTU

Palauta SwitchTip-suutin alkuperäiseen asentoonsa.

VAPAUTETTU TI6580A

K UVA 29

Liipaise pistooli astiaan tukkeuman poistamiseksi.

TI7201A

K UVA 32

Vapauta liipaisimen lukko ja jatka ruiskuttamista.

Älä osoita pistoolilla ketään tai mitään kehon osaa kohti.

TI6582A

K UVA 33

VAPAUTETTU

K UVA 30

3A0447G 17

Vianetsintä

Vianetsintä

HUOMAUTUS:

• Tarkista kaikki vianetsintätaulukoiden ratkaisuehdotukset ennen pistoolin purkamista.

• Eräät virheelliset ruiskutuskuviot johtuvat ilman ja nesteen välisestä epäsuhdasta.

Ongelma

Nestettä vuotaa tiivisteiden takaa.

Ilmavuoto pistoolista.

Nestettä vuotaa pistoolin etuosasta.

Nestettä ilmakanavissa.

Nesteen sulku toimii hitaasti.

Nestettä ei tule liipaisinta painettaessa.

Syy

Tiivisteet tai neula-akseli kuluneet.

Ilmaventtiili ei tiivistä kunnolla.

Neulan kuula kulunut tai vaurioitunut.

Pesän kokoonpano kulunut.

Ratkaisu

Vaihda neulan kokoonpano (2).

Puhdista tai vaihda ilmaventtiili (8).

Vaihda neula-asennelma (2) ja istukka (5c).

Vaihda pesä (5c) ja tiiviste (5b, vain karbidimallit). Tiiviste on vaihdettava aina kun pesän kokoonpano irrotetaan.

Nesteen viskositeetti on niin alhainen, ettei karbidipesä pysty tiivistämään oikein.

Ruiskutussuuttimen tiiviste vuotaa.

Vuotoa pesän ympäriltä.

Älä vaihda muovipesän (5c, vain mallin

24C854 pistoolissa) suuntaa, jos se on kulunut. Pesä on vaihdettava, jos se on kulunut.

Asenna muovipesä (5c).

Nesteen tuloliitin vuotaa.

Nestettä kerääntynyt neulan osiin.

Ruiskutussuutin tukossa.

Nestesuodatin tai nesteletku tukossa.

Kiristä kiinnitysrengas (6) tai vaihda ruiskutussuutin (33).

Vaihda tiiviste (5b, vain karbidimallit). Tiiviste on vaihdettava aina kun pesän kokoonpano irrotetaan.

Vaihda nesteputken tiiviste (22). Tiiviste on vaihdettava aina kun nesteputken liitin irrotetaan.

Irrota ja puhdista tai vaihda neulan kokoonpano (2).

Puhdista ruiskutussuutin. Katso sivu 14.

Kun suutin on poistettu (Katso yllä), löysää hyvin hitaasti letkuliitintä pistoolista ja poista paine vähitellen. Löysää se sitten kokonaan ja poista tukos. Puhdista tai vaihda suodatin (12).

18 3A0447G

Vianetsintä

Ongelma

Nestevirtaus on epätasainen tai katkeilee.

Viiruinen suihku.

Syy Ratkaisu

Nestesyöttö ei riitä.

Ilmaa maalin syöttöjohdossa.

Säädä nestesäädintä tai täytä nesteen syöttösäiliö.

Tarkasta ja kiristä pumpun imuletkun liitokset, poista ilma maalijohdosta.

Pistoolilla yritetään ”hunnuttaa”

(liipaisinta vedetään osittain).

AA-pistoolilla ei voi ”hunnuttaa”. Hunnutus aiheuttaa suuren paineenpudotuksen suuttimeen, jolloin seurauksena on huono hajotus ja/tai katkeileva ruiskutus.

Ruiskutussuutin osittain tukossa. Puhdista tai vaihda ruiskutussuutin. Katso

sivu 14.

Epäsäännöllinen kuvio.

Kuvio siirtynyt toiseen laitaan, sama puoli ilmasuuttimesta likaantuu.

Materiaalia kertynyt ilmasuuttimeen.

Nestettä kerääntynyt ruiskutussuuttimeen tai ruiskutussuutin osittain tukossa.

Ilmasuuttimen reiät ovat osittain tai kokonaan tukossa kuvion virheellisellä puolella.

Puhdista tai vaihda ruiskutussuutin. Katso

sivu 14.

Puhdista ilmasuuttimen reiät liuottimella ja

pehmeällä harjalla. Katso sivu 14.

Ilmasuuttimen reiät ovat osittain tai kokonaan tukossa.

Puhdista ilmasuuttimen reiät liuottimella ja pehmeällä harjalla tai hammastikulla. Katso

sivu 14.

Liian korkea ilmanpaineasetus.

Vähennä sisääntulevaa ilmanpainetta.

Laukaistaessa suositellaan 7–10 psi:n (4,9–

7,0 kPa, 0,49–0,7 bar) ilmanpainetta.

3A0447G 19

Korjaus

Korjaus

Täydellinen pistoolin tiivisteen korjaus

Korjaussarjat

HUOMAUTUS:

• Saatavissa on korjaussarja 249422. Kannattaa käyttää kaikki korjaussarjassa olevat uudet osat.

Sarjan osat on merkitty tähdellä, esimerkiksi (7*).

• Muovi-istukan korjaussarja 249424 ja karbidi-istukan korjaussarja 249456 ovat saatavilla ja niitä voidaan käyttää sekä G15-mallin ja G40-mallin pistooleissa. Saadaksesi parhaan mahdollisen tuloksen, käytä kaikki sarjaan kuuluvat uudet osat.

Sarjan osat on merkitty varaosaluettelossa symbolilla, esimerkiksi (5c†).

• Muovipesäsarja 249424 on tarkoitettu käytettäväksi pienellä paineella.

Purkaminen

Pesän korjaus

HUOMAUTUS:

Katso korjaussarjat, sivu 20.

• Puhdista osat liuottimella, joka on yhteensopiva osien ja ruiskutettavan nesteen kanssa.

1.

Poista paine, sivu 10. Irrota neste- ja ilmaletkut

pistoolista.

2.

Irrota ilmasuuttimen kiinnitysrengas (6), ilmasuutin

(21) ja ruiskutusuutin (33). ks. K UVA 35.

1

A

C

1 Kiristä momenttiin

90 in-lb (10,5 N•m).

6

Suihkuventtiilin vaihto

1.

Poista paine, sivu 10.

2.

Avaa suihkuventtiilin tiivistemutteri (A) pistoolin rungon (1) takaa. Työnnä suihkuventtiilin kokoonpano (4) ulos pistoolin rungosta.

ks. K UVA 34.

3.

Ennen uudelleen asennusta käännä vaihtosuihkuventtiilin kokoonpanon (4) kuvion säätöventtiiliä (C) täysin vastapäivään pesän (5c) vaurioitumisen estämiseksi. Asenna vaihtosuihkuventtiilin kokoonpano pistoolin runkoon (1). Ruuvaa tiivistemutteri (A) pistoolin runkoon ja kiristä kiristysmomenttiin

90 in-lb (10,5 N•m).

1 4

33

K UVA 35

21

TI6568A

3.

Vedä liipaisimesta, jotta neulan kuula vetäytyy pesästä kiertäessäsi hajotinta (5) irti pistoolin rungosta (1) pistooliavaimella (30).

4.

Tarkasta paikallaan olevat O-renkaat (5e*, 5f* ja

5g*). Poista O-renkaat varovasti hajottimen kotelosta (5a) ja vaihda tarvittaessa.

5.

Poista pesän mutteri (5d), pesä (5c) ja pesän tiiviste

(5b, vain karbidimallit) käyttäen 7/32 in. kuusioavainta.

6.

Tarkista pesä (5c) ja pesän tiiviste (5b) ja vaihda tarvittaessa.

TI6576A

K UVA 34

20 3A0447G

Korjaus

7.

Asenna uudelleen pesän tiiviste (5b, vain karbidimallit), pesä (5c) ja pesän mutteri (5d). Kiristä momenttiin 45-50 in-lb. Älä kiristä mutteria liikaa.

HUOMAUTUS:

• Kun asennat uudelleen karbidipesää (5c), pesän kartiomaisen pään (punainen puoli) on osoitettava pistoolin suutinta kohden.

• Muovipesä (5c, mallin 24C854 pistooleissa), voidaan asentaa uudelleen kumpaankin suuntaan.

Nestevuodon välttämiseksi älä käännä muovipesän

(5c) suuntaa, jos se on kulunut. Pesä on vaihdettava, jos se on kulunut.

5e*

5a

5g*

5c

5f*

1

5d

5b

(vain karbidi)

13

3

14

TI6574A

K

UVA

37

3.

Poista neulan kokoonpano (2) pistoolin etuosasta mutterinohjaimella (29). Jos neula on vääntynyt tai vahingoittunut tai tiiviste on kulunut tai vuotaa, vaihda koko neulan kokoonpano. Jos vaihto on tarpeen, muista poistaa O-rengas (2a*), koska se saattaa juuttua pistoolin rungon sisään.

ks. K

UVA

38.

1

30

29

2

2a*

TI6572A

K UVA 36

Neulan korjaus

1.

Poista hajotin, katso pesän korjaus, sivu 20.

2.

Poista liipaisimen niveltapin mutteri (14‡), niveltappi

(13‡) ja vedä liipaisimesta (3‡) pistooliavaimella

(30) ja mutterinohjaimella (29). K UVA 37.

K UVA 38

TI6575A

3A0447G 21

Korjaus

Ilmaventtiilin korjaus

1.

Ruuvaa irti jousisuojus (11) pistoolin rungon (1) takaosasta pistooliavaimella (30). Poista kaksi jousta (15 ja 19) sekä akseli (9).

2.

Työnnä ilmaventtiilin kokoonpano (8*) pistoolin

takaosan päälle. ks. K UVA 39.

3.

Tarkasta U-kuppi (7*) pistoolin rungossa (1). Jos

U-kuppi on kulunut tai vuotaa, poista se varovasti pistoolin rungon etuosasta piikillä.

7*

8*

15

1

Nesteputken vaihto

1.

Poista ilman tuloliitin (17) pistooliavaimella (30) ja poista ruuvi (20) 3/16 in. kuusioavaimella.

2.

Kierrä nesteen tuloliitin (18) irti. Irrota ja puhdista tai vaihda tulojohdon nestesuodatin (12).

3.

Kierrä nesteputken liitin (C) irti pistoolin nesteen tuloaukosta. Irrota tiiviste (22*) varovasti.

K UVA 39

9

19

11

TI6577B

22*

C

K UVA 40

12

17

20

18

TI6573A

22 3A0447G

Korjaus

3A0447G 23

Korjaus

Kokoonpano

HUOMAUTUS: Katso korjaussarjat, sivu 20.

1.

Asenna putken tiiviste (22*) pistooliin. Kiristä nesteputken liitin (C) käsin pistoolin nesteen tulojohtoon. Kiristä ilman tuloliitin (17) ja ruuvi (20) käsin. Kiristä nesteputken liitin momenttiin

150-160 in-lb (17-18 N•m). Kiristä ilman tuloliitin momenttiin 210-220 in-lb (24-25 N•m). Kiristä nesteputken kannakkeen ruuvi arvoon 50-60 in-lb

(6-7 N•m). ks. K UVA 43.

2.

Asenna tulojohdon nestesuodatin (12) nesteputken alaosaan. Kierrä nesteen tuloliitin (18) putken alaosaan. Kiristä momenttiin 175-185 in-lb

(20-21N•m). ks. K UVA 43.

3.

Laita uusi U-kuppi (7*) tiivisteen asennustyökaluun

(28*) siten, että U-kupin huulet ovat työkaluun päin

kuten kuvassa K UVA 41. Työnnä U-kuppi pistoolin

takaosaan, kunnes tuntuu selvä napsahdus.

8.

Työnnä neulan kokoonpano (2) pistoolin etuosaan.

Ruuvaa nesteneulan kokoonpano mutterinohjaimella (29) pistoolin runkoon (1) ja kiristä arvoon

50-60 in-lb (6-7 N•m). ks. K UVA 42.

1

29

K UVA 42

2

2a*

TI6575A

K

UVA

41

3 Voitele kevyesti.

8 3

7*

8 Huulet osoittavat pistoolin rungosta poispäin.

28*

TI6578A

9.

Asenna liipaisin (3), niveltappi (13) ja mutteri (14).

Käytä löyhää kierrelukitusta ja varmista, että neulan kokoonpanon (2) messinkiosa on liipaisimen

takana. ks. K UVA 43. Voitele niveltapin kummaltakin

puolelta kohdista, joissa liipaisin koskettaa tappia ja voitele uloke pistoolin kummaltakin puolelta kohdista, joissa liipaisin koskettaa pistoolin runkoa.

Kiristä mutteri arvoon 20-30 in-lb (2-3 N•m).

10. Vedä liipaisimesta, jotta neula vetäytyy taakse, kun kierrät hajotinkokoonpanoa (5) pistoolin runkoon (1) pistooliavaimella (30). Kiristä kiristysmomenttiin

155-165 in-lb (18-19 N•m). Kunnolla kiristettynä laippa on pistoolin pohjassa.

11. Kiinnitä kiinnitysrengas (6), ilmasuutin (21), ja ruiskutussuutin (33).

4.

Voitele ilmaventtiilin kokoonpanon (8*) etupää.

Liu'uta varovasti ilmaventtiilin kokoonpano pistoolin takaosaa kohden U-kupin (7*) läpi niin pitkälle, kuin se menee. Varo, ettet vahingoita

U-kuppia. ks. K

UVA

43.

5.

Työnnä varovasti akselin (9) ohuempi pää ilmaventtiiliin (8*).

6.

Asenna kaksi jousta (15 ja 19). Kierrä jousisuojus

(11) pistoolin rungon takaosaan. Kiristä momenttiin

210-220 in-lb (24-25 N•m).

7.

Voitele kevyesti neulan kokoonpanon O-renkaat ja akseli tiivisteen liukumakohdista. Varmista, että

O-rengas (2a*) on kunnolla paikoillaan pistoolin rungossa (1).

24 3A0447G

Korjaus

12 21a (vain G15)

 *6a (vain G40)

6 (vain G40)

 *6a

33

21

 *6b

6 *5e

4

5a

6 *5f

6

5b6 (vain karbidi)

*5g

5c† 

5d† 

11

4

*7 3 8

*8

13

3

6 (vain G15) 3

9

2

7

*2a 3

9

15

11

10

19

*22

1a

1

1 Kiristä momenttiin 150-160 in-lb

(17-18 N•m).

1

3 Voitele kevyesti.

4 Kiristä kiristysmomenttiin 155-165 in-lb

(18-19 N•m).

3

14

5

17

10

12

5 Kiristä momenttiin 20-30 in-lb

(2-3 N•m).

6 Älä voitele hajottimen O-renkaita.

7

8

Ulokeosan on oltava liipaisimen takana.

Huulet osoittavat pistoolin rungosta poispäin.

16

(24C856 ja

24C857)

9

20

12

(24C853, 24C854,

24C855 ja 26A826)

9 Kiristä momenttiin 50-60 in-lb

(6-7 N•m).

10 Kiristä momenttiin 210-220 in-lb

(24-25 N•m).

11 Kiristä momenttiin 45-50 in-lb

(5-6 N•m).

12 Käytä löyhästi lukitsevaa kierrelukitusta.

16

(vain 24C853, 24C854,

24C855 ja 26A826)

3

13

18

(24C853, 24C854, 24C855 ja 26A826)

13 Kiristä momenttiin 175-185 in-lb

(20-21 N•m).

K

UVA

43

TI6579D

3A0447G 25

Osat

Osat

Osanro 24C853, 24C854, ja 26A826, pistooli G15

Osanro 24C855, pistooli G40

Osanro 24C856, pistooli G40, suurivirtauksinen

12 21a (vain G15)

6 (vain G40)

 *6a (vain G40)

 *6a

33

21

 *6b

*5e

5a

*5f

5b6 (vain karbidi)

*5g

5c† 

5d† 

4

13‡

*7

*8

15

19

11

6 (vain G15)

2

*2a

*22

1a

1

9

3‡

16

(vain 24C856)

20

16

(vain 24C853, 24C854,

24C855 ja 26A826)

18

(vain 24C853, 24C854,

24C855 ja 26A826)

14‡

17

12 (vain 24C853, 24C854,

24C855 ja 26A826)

29

30

28*

26

TI6579D

3A0447G

Osat

Osanro 24C854, pistooli G15, jossa muovipesä

Osanro 28C853, pistooli G15, jossa karbidipesä

Osanro 28C853, pistooli G15, jossa karbidipesä, lakka ilmakorkki

Viitenumero.

Osanro Kuvaus

1

1a

2

4

5

2a* 

3‡

RUNKO, pistooli

249423 STOP, liipaisin

24B790 NEULA, kok.pano; 3/32 kuula; sst sisältää 2a (vain 24C854) ja 9

24B789 NEULA, kok.pano; 3/32 kuula; karbidi sisältää 2a

(vain 24C853 ja 26A826) ja 9

110004 TIIVISTE, o-rengas; PTFE

LIIPAISIN, pistooli

249135 VENTTIILI, viuhka, kok.pano

249132 HAJOTIN, kok.pano

5a

5b 

17

18

(vain 24C854)

249133 HAJOTIN, kok.pano

(vain 24C853 ja 26A826)

HAJOTIN, kotelo

288619 TIIVISTE, pesä; nailon

5c†

5c 

5d† 

5e*

5f* 

5g* 

6

(vain 24C853 ja 26A826)

PESÄ; muovi (vain 24C854)

PESÄ; karbidi

(vain 24C853 ja 26A826)

MUTTERI, pesä

111116 TIIVISTE, o-rengas; PTFE

109450 TIIVISTE, o-rengas; PTFE

111457 TIIVISTE, o-rengas; PTFE

24D438 RENGAS, kiinnitys; sisältää

6a:n ja 6b:n

6a*  109213 TIIVISTE, o-rengas; PTFE

6b*  15G320 ALUSLAATTA; PTFE

7*  188493 TIIVISTE, u-kuppi; UHMWPE

8* VENTTIILI, ilma, kok.pano

9

11

12

13‡

16A529 AKSELI, nestejousi

15F195 SUOJUS, jousi

224453 SUODATIN, suutin (5 pakk.)

15F739 TAPPI, nivel

14‡

15

16

15F740 TAPPI, nivel, mutteri

114069 PURISTUSJOUSI

24D436 PUTKI, kok.pano; sisältää osan 22

15F202 LIITIN, ilman sisääntulo

24D437 LIITIN, letku; katso liitäntätarvikkeet JIC-kierteillä

Lkm.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

22* 

28*

29

30

31 

32 

33

Viitenumero.

19

20

21

21a

33a

Osanro Kuvaus

119767 JOUSI, puristus

(vain 24C854 ja 26A826)

115141 JOUSI, puristus, (vain 24C853)

119996 RUUVI, suojus, pistoke hd;

1/4–20 x 3/8 in. (10 mm)

24C866 ILMASUUTIN, sisältää osan 21a (24C853 ja 24C854)

26A824 Lakka Ilmakorkki, sisältää kohdan 21a

24D627 TAPPI, ilmasuutin; kohdistus

(3-pakkaus)

115133 TIIVISTE, putki, asetaali

TYÖKALU, asennus; tiiviste

117642 TYÖKALU, mutterinohjain

15F446 AVAIN, pistooli

222385 KORTTI, varoitus (ei kuvassa)

172479 TARRA, varoitus (ei kuvassa)

RUISKUTUSSUUTIN, asiakkaan valitsema

183616 TIIVISTE, pää (ei kuvassa)

Lkm.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 Vaara- ja varoitustarroja, kilpiä ja kortteja on saatavana vaihto-osina ilman maksua.

* Sisältyvät tiivisteen korjaussarjaan 249422

(ostettava erikseen).

Sisältyy muovipesän korjaussarjaan 249424

(ostettava erikseen).

 Sisältyy karbidipesän korjaussarjaan 249456

(ostettava erikseen).

Sisältyy liipaisimen korjaussarjaan 249585

(ostettava erikseen).

 Sisältyy ilmasuuttimen tiivistyssarjaan 253032

(ostettava erikseen).

 Ei myydä erikseen.

3A0447G 27

Osat

Osanro 24C855, G40-pistooli, jossa vakiosuutin

Osanro 24C856, pistooli G40, suurivirtauksinen

Viitenumero.

Osanro Kuvaus

1

1a

2

2a* 

3‡

4

5

5a

5b 

5c 

5d 

5e*

5f* 

5g* 

6

RUNKO, pistooli

249423 STOP, liipaisin

24B789 NEULA, kok.pano; 3/32 kuula;

111116

109450

111457 karbidi sisältää osat 2a ja 9

110004 TIIVISTE, o-rengas; PTFE

LIIPAISIN, pistooli

249135 VENTTIILI, viuhka, kok.pano

249133 HAJOTIN, kok.pano

HAJOTIN, kotelo

288619 TIIVISTE, pesä; nailon

PESÄ; karbidi

MUTTERI, pesä

TIIVISTE, o-rengas; PTFE

TIIVISTE, o-rengas; PTFE

TIIVISTE, o-rengas; PTFE

24D439 SUUTTIMEN SUOJUS, sisältää osat 6a ja 6b

(vain 24C855 ja 24C856)

6a*  109213 TIIVISTE, o-rengas; PTFE

6b*  15G320 ALUSLAATTA; PTFE

7*  188493 TIIVISTE, u-kuppi; UHMWPE

8*

9

VENTTIILI, ilma, kok.pano

16A529 AKSELI, nestejousi

11

12

15F195 SUOJUS, jousi

224453 SUODATIN, suutin (5-pakkaus,

13‡

14‡

15

16

17 vain 24C855)

15F739 TAPPI, nivel

15F740 TAPPI, nivel, mutteri

114069 PURISTUSJOUSI

24D436 PUTKI, kok.pano, sisältää osan 22 (vain 24C855)

249317 PUTKI, kok.pano

(vain 24C856)

15F202 LIITIN, ilman sisääntulo

Lkm.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

21

22* 

28*

29

30

31 

32 

33

Viitenumero.

Osanro Kuvaus

18

19

20

33a

24D437 LIITIN, letku (vain 24C855); katso liitäntätarvikkeet

JIC-kierteillä.

115141 PURISTUSJOUSI

119996 RUUVI, suojus, pistoke-hd;

1/4–20 x 3/8 in. (10 mm)

(vain 24C855)

249180 Ilmasuutin

115133 TIIVISTE, putki, asetaali

TYÖKALU, asennus; tiiviste

117642 TYÖKALU, mutterinohjain

15F446 AVAIN, pistooli

222385 KORTTI, varoitus (ei kuvassa)

172479 TARRA, varoitus (ei kuvassa)

RUISKUTUSSUUTIN, asiakkaan valitsema

183616 TIIVISTE, pää (ei kuvassa)

Lkm.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 Vaara- ja varoitustarroja, kilpiä ja kortteja on saatavana vaihto-osina ilman maksua.

* Sisältyvät tiivisteen korjaussarjaan 249422

(ostettava erikseen).

 Sisältyy karbidipesän korjaussarjaan 249456

(ostettava erikseen).

‡ Sisältyy liipaisimen korjaussarjaan 249585

(ostettava erikseen).

 Sisältyy ilmasuuttimen tiivistyssarjaan 253032

(ostettava erikseen).

 Ei myydä erikseen.

28 3A0447G

Osat

3A0447G 29

Osat

Osanro 24C857, G40-pistooli, jossa RAC-suutin

 5a

 5b

5c 

 *5g

 *5f

5d 

13‡

*7

 4

 *6a

 35

33a

 6

*2a

2

*8

9

15

11

19

1a

1

33

*22

3‡

14‡

17

16

20

29

TI7203B

30

28*

TI6580A

30 3A0447G

Osat

Osanro 24C857, G40-pistooli, jossa RAC-suutin

Viitenumero.

Osanro Kuvaus

1

1a

2

RUNKO, pistooli

249423 STOP, liipaisin

24B789 NEULA, kok.pano; 3/32 kuula; karbidi sisältää osat 2a ja 9

2a*  110004 TIIVISTE, o-rengas; PTFE

3‡

4 

LIIPAISIN, pistooli

15G713 MUTTERI, ilmatulppa

5 

5a 

249877 HAJOTIN, kok.pano, RAC

HAJOTIN, kotelo

5b  288619 TIIVISTE, pesä; nailon

5c 

5d 

PESÄ; karbidi

MUTTERI, pesä

5e*  111116 TIIVISTE, o-rengas; PTFE

5f*  109450 TIIVISTE, o-rengas; PTFE

5g*  111457 TIIVISTE, o-rengas; PTFE

6  24C921 SUUTTIMEN SUOJUS/

ILMASUUTTIMEN KOK.PANO,

15

16

17

19

20 sisältää osan 35

6a*  109213 TIIVISTE, o-rengas, PTFE

7*  188493 TIIVISTE, u-kuppi; UHMWPE

8* VENTTIILI, ilma, kok.pano

9

11

13‡

14‡

16A529 AKSELI, nestejousi

15F195 SUOJUS, jousi

15F739 TAPPI, nivel

15F740 TAPPI, nivel, mutteri

114069 PURISTUSJOUSI

249317 PUTKI, kok.pano

15F202 LIITIN, ilman sisääntulo

115141 PURISTUSJOUSI

119996 RUUVI, suojus, pistoke hd; 1/4–

20 x 3/8 in. (10 mm)

Lkm.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Viitenumero.

Osanro Kuvaus

22*  115133 TIIVISTE, putki, asetaali

28* TYÖKALU, asennus; tiiviste

29

30

31 

32 

117642 TYÖKALU, mutterinohjain

15F446 AVAIN, pistooli

222385 KORTTI, varoitus (ei kuvassa)

172479 TARRA, varoitus (ei kuvassa)

33 RUISKUTUSSUUTIN, asiakkaan valitsema, katso

suuttimen valintakaavio, sivu 32,

33a

35  sisältää osan 33a

246453 RAC-TIIVISTE, vakio, musta

248936 RAC-TIIVISTE, liuottimia kestävä, oranssi

15F442 PESÄ, sylinteri

Lkm.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 Vaara- ja varoitustarroja, kilpiä ja kortteja on saatavana vaihto-osina ilman maksua.

* Osat sisältyvät tiivisteen korjaussarjaan 249422

(myydään erikseen).

 Karbidipesän korjaussarjaan 249456 sisältyvät osat

(ostettava erikseen).

Liipaisimen korjaussarjaan 249585 sisältyvät osat

(ostettava erikseen).

 RAC-muunnossarjaan 24C791 sisältyvät osat

(ostettava erikseen).

 Ei myydä erikseen.

3A0447G 31

Ruiskutussuutinten valintataulukko

Ruiskutussuutinten valintataulukko

Ruiskutussuuttimet, käytetään ilmasuuttimen G15/G40 kanssa

AAM Ruiskutussuuttimet hienoa viimeistelyä varten

Suositellaan korkeaa viimeistelylaatua edellyttäviin sovelluksiin matalalla ja keskipaineella.

Tilaa haluamasi suutin, osanro AAMxxx, jossa xxx = 3-numeroinen luku alla olevasta taulukosta.

GG4 Ruiskutussuuttimet teollisia sovelluksia varten

Suositellaan kovaa kulutusta vaativiin sovelluksiin korkealla paineella.

Tilaa haluttu suutin, osanro GG4xxx), jossa xxx = 3-numeroinen luku alla olevasta taulukosta.

HUOMAUTUS:

• Kaikkia ruiskutussuutinten valintataulukossa alla olevia suuttimia voi käyttää mallin G40 pistoolien kanssa. Käytä taulukon harmaalla varjostetulla alueella olevia suuttimia vain mallin G40 pistoolien kanssa.

• Älä käytä taulukon harmaalla varjostetulla alueella olevia suuttimia mallin G15 pistoolien kanssa.

Älä käytä suuttimia ruiskutussuutinten valintataulukon harmaalla varjostetulla alueella mallin G15 pistoolien kanssa. G15-pistooleja ei ole suunniteltu käytettäväksi korkealla paineella. Tämän varoituksen huomiotta jättäminen saattaa aiheuttaa vakavan tapaturman, mukaan lukien nesteen tunkeutuminen ihoon ja roiskuminen silmiin tai iholle.

* Nesteen tuotto fl oz/min (lpm)

Aukon koko tuumaa (mm)

600 psi:ssä

(4,1 MPa,

41 baria) kun 1000 psi

(7,0 MPa,

70 baria)

† 0.007 (0.178) 4.0 (0.1)

† 0.009 (0.229) 7.0 (0.2)

5.2 (0.15)

9.1 (0.27)

† 0.011 (0.279) 9.5 (0.28) 12.5 (0.37)

0.013 (0.330) 12.0 (0.35) 16.0 (0.47)

0.015 (0.381) 16.0 (0.47) 21.0 (0.62)

0.017 (0.432) 20.0 (0.59) 26.5 (0.78)

0.019 (0.483) 28.0 (0.8) 36.3 (1.09)

0.021 (0.533) 35.0 (1.0) 45.4 (1.36)

‡ 0.023 (0.584) 40.0 (1.2) 51.9 (1.56)

‡ 0.025 (0.635) 50.0 (1.5) 64.8 (1.94)

‡ 0.027 (0.686) 58.5 (1.7) 75.8 (2.27)

‡ 0.029 (0.737) 68.0 (1.9) 88.2 (2.65)

‡ 0.031 (0.787) 78.0 (2.2) 101.1 (3.03)

‡ 0.033 (0.838) 88.0 (2.5) 114.1 (3.42)

‡ 0.035 (0.889) 98.0 (2.8) 127.1 (3.81)

‡ 0.037 (0.940) 108.0 (3.1) 140.0 (4.20)

‡ 0.039 (0.991) 118.0 (3.4) 153.0 (4.59)

2–4

(100)

4–6

(150)

6–8

(200)

Suurin kuvion leveys 305 mm:ssä tuumaa (mm)

8–10

(250)

10–12

(300)

12–14

(350)

14–16

(400)

Ruiskutussuutin

 107 207 307

109 209 309 409

111 211 311 411

213 313 413

215 315 415

217 317 417

219 319 419

321 421

423

425

431

509

511

513

515

517

519

521

523

527

611

613

615

617

619

621

623

625

627

629

631

633

 711

713

715

717

719

721

723

725

435

737

539 639

* Suuttimet testataan vedessä.

Nestevirtaus (Q) muilla paineilla (P) voidaan laskea tästä kaavasta: Q = (0,041) (QT) P missä QT = nestevirtaus (fl oz/min) 600 psi:llä yllä olevasta taulukosta valitulla aukon koolla.

Nämä suuttimet sisältävät 150 silmäkoon suutinsuodattimen.

 vain GG4 suuttimet.

 Vain AAM-suuttimet.

‡ Älä käytä näitä suuttimia mallin G15 pistoolien kanssa.

16–18

(450)

18–20

(500)

815

817

819

821

825

827

 833

839

917

919

921

923

 925

32 3A0447G

Ruiskutussuutinten valintataulukko

AAF aukolliset ruiskutussuuttimet hienoon viimeistelyyn

Suositellaan korkeaa viimeistelylaatua edellyttäviin sovelluksiin matalalla ja keskipaineella. AAF-suuttimissa on aukko, joka auttaa hajottamaan läpinäkyviä ohennusaineita, mukaan lukien lakat.

Tilaa haluamasi suutin, osanro AAFxxx, jossa xxx = 3-numeroinen luku alla olevasta taulukosta.

* Nesteen tuotto fl oz/min (lpm)

Aukon koko tuumaa (mm)

600 psi:ssä

(4,1 MPa, 41 bar)

0.009 (0.229) 7.0 (0.21)

0.011 (0.279) 9.5 (0.28)

0.013 (0.330) 12.0 (0.35)

0.015 (0.381) 16.0 (0.47)

0.017 (0.432) 20.0 (0.59) kun 1000 psi

(7,0 MPa, 70 bar)

8.5 (0.25)

12.5 (0.37)

16.0 (0.47)

21.0 (0.62)

26.5 (0.78)

4-6

(150)

208

210

212

6-8

(200)

Suurin kuvion leveys 305 mm:ssä tuumaa (mm)

8–10

(250)

10–12

(300)

12–14

(350)

308

310

312

Ruiskutussuutin

408

410

412

414

416

510

512

514

516

610

612

614

616

* Suuttimet testataan vedessä.

Nestevirtaus (Q) muilla paineilla (P) voidaan laskea tästä kaavasta: Q = (0,041) (QT) P missä QT = nestevirtaus (fl oz/min) 600 psi:llä yllä olevasta taulukosta valitulla aukon koolla.

14–16

(400)

710

712

714

716

RAC SwitchTips-suuttimet, käytetään G40 RAC-ilmasuutinten kanssa

HUOMAUTUS: Kaikkia ruiskutussuutinten valintataulukoissa alla olevia suuttimia voi käyttää mallin G40 pistoolien kanssa, jos niissä on RAC-ilmasuutin 24C921.

HUOMAUTUS: Ruiskutussuuttimet on joskus pakattu yhteen muiden myyntiä edistävien osien kanssa, jotka on tarkoitettu korkeapainetuotteiden markkinoille. Älä huomioi ylimääräisiä osia.

LTX RAC -ruiskutussuuttimet

Tilaa haluamasi suutin, osanro LTxxx, jossa xxx = 3-numeroinen luku alla olevasta taulukosta.

 Kuvion suurin leveys 12 tuumassa (305 mm) tuumaa (mm)

Aukon koko mm:nä

* Nesteen tuotto,

2000 psi:ssä

(14,0 MPa, 140 bar) fl oz/min (lpm)

0.009 (0.229) 11.2 (0.33)

0.011 (0.279) 16.6 (0.49)

0.013 (0.330) 23.3 (0.69)

0.015 (0.381) 30.8 (0.91)

0.017 (0.432) 39.5 (1.17)

0.019 (0.483) 49.7 (1.47)

0.021 (0.533) 60.5 (1.79)

0.023 (0.584) 72.7 (2.15)

0.025 (0.635) 85.9 (2.54)

0.027 (0.686) 100.0 (2.96)

0.029 (0.737) 115.6 (3.42)

0.031 (0.787) 131.8 (3.90)

0.033 (0.838) 149.4 (4.42)

0.035 (0.889) 168.4 (4.98)

2–4

(100)

4–6

(150)

6–8

(200)

8–10

(250)

109 209 309 409

111 211 311 411

213 313 413

115 215 315 415

217 317 417

219 319 419

221 321 421

323 423

225 325 425

227 327 427

329 429

231 331 431

433

235 335 435

10–12

(300)

12–14

(350)

Ruiskutussuutin

525

527

529

531

533

535

509

511

513

515

517

519

521

523

625

627

629

631

633

635

611

613

615

617

619

621

623

14–16

(400)

721

723

729

735

16–18

(450)

817

819

821

827

831

833

835

* Suuttimet testataan vedessä.

Nestevirtaus (Q) muilla paineilla (P) voidaan laskea tästä kaavasta: Q = (0,041) (QT) missä QT = nestevirtaus (fl oz/min) yllä olevasta taulukosta valitulla aukon koolla.

 Mitattu ILMAN ilmavirtaa. Ilma-avusteinen pienentää kuvioiden pituuksia 1-2 tuumalla.

P

18–20

(500)

3A0447G 33

Ruiskutussuutinten valintataulukko

RAC SwitchTips, käytetään G40 RAC-ilmasuutinten kanssa, jatkuu

HUOMAUTUS: Kaikkia ruiskutussuutinten valintataulukoissa alla olevia suuttimia voi käyttää mallin G40 pistoolien kanssa, jos niissä on RAC-ilmasuutin 24C921.

FFT hienoon viimeistelyyn tarkoitetut

RAC-ruiskutussuuttimet

Tilaa haluamasi suutin, osanro FFTxxx, jossa xxx = 3-numeroinen luku alla olevasta taulukosta.

Aukon koko mm:nä

0.008 (0.203) 8.8 (0.26)

0.010 (0.254) 13.9 (0.41)

0.012 (0.305) 19.9 (0.59)

0.014 (0.356) 27.0 (0.80)

 Kuvion suurin leveys 12 tuumassa (305 mm) tuumaa (mm)

* Nestetuotos kun

2000 psi (14,0 MPa, 140 bar) fl oz/min (lpm)

4–6 (150) 6–8 (200)

8–10

(250)

Ruiskutussuutin

10–12

(300)

208

210

212

214

308

310

312

314

410

412

414

510

512

514

12–14

(350)

612

614

WRX WideRAC -ruiskutussuuttimet

Tilaa haluamasi suutin, osanro WRxxxx, jossa xxxx = 4-numeroinen luku alla olevasta taulukosta.

Aukon koko tuumaa (mm)

* Nestetuotos kun

2000 psi (14,0 MPa, 140 bar) fl oz/min (lpm)

0.021 (0.533) 60.5 (1.79)

0.023 (0.584) 72.7 (2.15)

0.025 (0.635) 85.9 (2.54)

0.027 (0.686) 100.0 (2.96)

0.029 (0.737) 115.6 (3.42)

0.031 (0.787) 131.8 (3.90)

0.033 (0.838) 149.4 (4.42)

0.035 (0.889) 168.3 (4.98)

0.037 (0.940) 187.9 (5.56)

0.039 (0.991) 208.9 (6.18)

 Kuvion suurin leveys 12 tuumassa (305 mm)

24 tuumaa (610 mm)

Ruiskutussuutin

1221

1223

1225

1227

1229

1231

1233

1235

1237

1239

* Suuttimet testataan vedessä.

Nestevirtaus (Q) muilla paineilla (P) voidaan laskea tästä kaavasta: Q = (0,041) (QT) missä QT = nestevirtaus (fl oz/min) yllä olevasta taulukosta valitulla aukon koolla.

P

 Mitattu ILMAN ilmavirtaa. Ilma-avusteinen pienentää kuvioiden pituuksia 1-2 tuumalla.

34 3A0447G

Lisävarusteet

Lisävarusteet

Käytä vain alkuperäisiä Gracon osia ja lisävarusteita

Ilmanoton liitin- ja letkusarja 249473

Vaihtoehtoinen liitin ilmanottoon ja letkulle. 3/8 in. -

1/4 npt(f) Push-to-Lock -liitin, 25 ft (7,62 m) pitkä, 3/8 in.

(9,5 mm) sisähalkaisija, nailon putkitus.

Ilmaletku 241811

Suurin käyttöpaine 100 psi (0,7 Mpa, 7 bar)

1/4-18 npsm(fbe), 1/4 in. (6 mm) sisähalkaisija, 25 ft

(7,62 m) pitkä polyuretaaniputkitus.

Ilmajohdon pikaliitin

208536 Ilmajohdon pikaliitin

169967 Ilmajohdon pikaliittimen tappi

Nestesuodatinsarjat

224453 100 silmäkoon (0,005 aukkojako) vaihtonestesuodattimet. 5 kpl.

238563 60 silmäkoon (0,009 aukkojako) vaihtonestesuodattimet karkeampien hiukkasten suodattamiseen vakiomallisten

100 silmäkoon suodatinten tilalle. 3 kpl.

Nesteletku 241812

Suurin käyttöpaine 3 500 psi (24 MPa, 242 bar)

1/4-18 npsm, (fbe) 3/16 in. (5 mm) sisähalkaisija, 7,62 m pitkä, polyuretaanipintaista nailonputkea.

Kiertoliitin 189018

Suurin käyttöpaine 5 800 psi (40 MPa, 400 bar)

Liitin pistoolin ja nesteletkun liikuttelun helpottamiseksi.

1/4–18 npsm. Kastuvat osat 17-4 PH SST.

Pistooliharja 101892

Käytä pistoolin puhdistamiseksi.

G15-pistoolin huuhtelusäiliön liitin 15G093

Liitin pistoolin huuhtelusäiliötä 244105 ja

G15-ruiskutuspistooleita varten.

G40-pistoolin huuhtelusäiliön liitin 15G346

Liitin pistoolin huuhtelusäiliötä 244105 ja

G40-ruiskutuspistooleita varten.

Pistoolin voiteluaine 111265

Yksi 113 gramman putkilo (ei-silikoni) voiteluainetta nestetiivisteiden ja kuluvien osien voiteluun.

Korkeapaineisen nesteen palloventtiili 238694

Suurin käyttöpaine 5 000 psi (35 MPa, 350 bar)

3/8 npt(mbe). Kastuvat osat SST, PEEK-pesät,

PTFE-tiivisteet. Yhteensopiva hapolla katalysoitujen materiaalien kanssa. Voidaan käyttää nesteen tyhjennysventtiilinä.

HVLP-tarkistussarja 24C788

Käytä ilmasuuttimen paineen tarkistamiseksi eri ilmansyöttöpaineilla. Älä käytä varsinaiseen ruiskutukseen.

HUOMAUTUS: Hajotusilmanpaine ei saa ylittää

10 psi:iä (70 kPa, 0,7), jotta se olisi HVLP-määräysten mukainen.

RAC-tiiviste 246453

Viiden vakiomallisen vaihto-RAC-tiivisteen pakkaus

(nimike 33a).

Asetaali-RAC-tiiviste 248936

Viiden muovisen (asetaali) vaihto-RAC-tiivisteen pakkaus (nimike 33a).

Suuttimen tiivisteen korjaussarja 26C713

Sisältää tiivistealuslaatat (kymmenen pakkaus).

G40 RAC-muunnossarja 24C791

Sarja sisältää osat, joilla voidaan muuntaa vakiomallinen G40-pistooli RAC-pistooliksi.

LTX-ruiskutussuutin ei kuulu sarjaan.

Ilmasuuttimen lakkasarja 289080

Sarja sisältää ruiskutettavalle lakalle sopivan ilmasuuttimen.

Ilmasuuttimen pesäsarja 253032

Viiden tiivisteen ja viiden o-renkaan sarja ilmasuutinasennelmalle.

Tiivisteen korjaussarja 249422

Sarja sisältää vaihtoa varten O-renkaat, tiivisteen,

U-kupin, ilmaventtiilin kokoonpanon ja tiivisteen asennustyökalun.

3A0447G 35

Lisävarusteet

Muovipesän korjaussarja 249424

Sarja sisältää vaihtoa varten muovipesän (10 pakkaus) ja pesän mutterin mallin G15-pistoolille.

SST-pesän korjaussarja 287962

Sarja sisältää kootun SST-pesällä varustetun hajottimen käytettäväksi pigmentoitujen happokatalysoitujen materiaalien kanssa. Käytetään vain pistoolin 24C854 kanssa.

Karbidipesän korjaussarja 249456

Sarja sisältää vaihtoa varten karbidipesän, pesän tiivisteen ja pesän mutterin mallin G40 pistoolille. Sarjaa voidaan käyttää myös mallin G15 pistoolien kanssa.

Karbidipesän tiivistesarja 288619

Sarja sisältää vaihtoa varten nailonpesän tiivisteet

(10 kpl) mallin G40-pistooleille ja G15-pistooleille, joissa on karbidipesät.

Suuttimen suodatinsarja 241804

Vaihtosuodattimia ruiskutussuuttimen aukkokokoihin

0,007, 0,009 ja 0,011. 10 kpl.

Liipaisimen korjaussarja 249585

Sarja sisältää vaihtoliipaisimen, niveltapit (5 kpl) ja niveltappien mutterit (5 kpl).

Liipaisimen pysäytyssarja 249423

Sarja sisältää vaihtoa varten liipaisimen pysäyttimen ja tapin.

Täydellinen pistoolin puhdistussarja 15C161

Sarja sisältää harjat ja työkalut pistoolin kunnossapitoa varten.

Neulojen irrotussarja 249598

Sarja sisältää piikit pistoolin suuttimen irrottamiseksi.

Tuuletinventtiilin säätösarja 289499

Sarjaan kuuluu tuuletinventtiilin vaihtosarja, jota voidaan säätää tarkemmin.

Nesteliitinsarja 24C356, JIC-kierteet

Sarja sisältää 1/2-20 JIC-kierteisen nesteen syöttöliitännän.

36 3A0447G

Lisävarusteet

Osien vaihdettavuusopas

Kuvaus

Nestejousen akseli

Osanumero uudet mallit

(24Cxxx)

16A529

24D627

Osanumero, vanhemmat mallit*

15F193

15F194

15G618

15F192

Vaihdettavuus?

Kyllä 16A529 yhdistää nestejousen akselin ja pesän yhdeksi osaksi. Suoraan vaihdettavissa.

Ei Uusi tappi on lyhyempi, jotta se sopii uuteen pistoolin runkoon. Uuden tappi/ilmasuutin -yhdistelmän käyttö vanhassa pistoolissa johtaa kohdistamisominaisuuden menetykseen. Vanhan tappi/ilmasuutin -yhdistelmän käyttö uudessa pistoolissa johtaa vuotoon väärän koon takia.

Ei Katso huomautus taulukossa alla.

Ohjaustappi

G15 kiinnitysrengassarja

Sisältää kiinnitysrenkaan, PFTE o-renkaan ja

PFTE-aluslaatan

G40-kiinnitysrengas/ suutinsuojussarja

Sisältää kiinnitysrenkaan suojuksella, PFTE o-renkaan ja PFTE-aluslaatan

24D438

24D439 249256 Ei Katso huomautus taulukossa alla

RAC-kuulapesä

AA RAC -suojussarja

Sisältää suojuskokoonpanon (pidäkerenkaalla) ja sopivan sylinteripesän.

Neula, karbidikuula,

G15 ja G40

Neula, ruostumaton teräs kuula, G15

HVLP-tarkistussarja

15F442

24C921

24B789

24B790

15J770

288465

288559

288558

Ei Toimii kunnolla vain RAC-suutinsuojuksen/ilmasuutinkokoonpanon 24C921 kanssa ja sisältyy siihen sarjaan. Pesä sopii vanhemman mallisiin kokoonpanoihin, mutta sillä on vaikutusta ruiskutustehoon.

Ei Katso huomautus taulukossa alla.

Kyllä Suoraan vaihdettavissa.

Kyllä Suoraan vaihdettavissa.

RAC-pistoolin muunnossarja

G15 ilmasuutin

Nesteputken kokoonpano

Nesteliitin, vakiokierteet

Nesteliitin,

JIC-kierteet

24C788

24C791

24C866

24D436

24D437

24C356

249140

287917

249596

249136

15F186

Ei saatavissa

Ei Katso huomautus taulukossa alla.

Ei Voidaan käyttää vain uudessa pistoolissa erilaisen RAC-suojuksen takia. Katso huomautus taulukossa alla.

Ei Käyttää uutta lyhyempää tappia. Katso huomautus kohdennustapista, tästä taulukosta.

Kyllä Uusi nesteputkikokoonpano sopii vanhoihin pistooleihin vain jos uusi nesteliitin on ostettu,

24D437 (vakiokierteet) tai 24C356

(JIC-kierteet).

Ei

Ei

Uusissa nesteliittimissä on erilaiset kierteet, jotka sopivat vain uuteen nesteputkikokoonpanoon (24D436).

Vaihtaminen keskenään vahingoittaa kierteitä.

HUOMAUTUS: Uusi pidätinrengas on musta ja siinä on karkeat kierteet, vanha pidätinrengas on hopeanvärinen ja siinä on hienommat kierteet. Vaihdokset keskenään vaurioittavat renkaan kierteitä ja pistoolin runkoa.

* Vanhempien mallien osanumeroissa on 288xxx, 287xxx, 249xxx.

3A0447G 37

Mitat

Mitat

Malli G15

8,0 tuumaa

(20,3 cm)

6,9 tuumaa

(17,5 cm)

5,0 tuumaa (12,7 cm)

6,1 tuumaa (15,5 cm)

Malli G40

TI6583A

8,0 tuumaa

(20,3 cm)

6,9 tuumaa

(17,5 cm)

5,8 tuumaa (14,7 cm)

6,9 tuumaa (17,5 cm) TI6845A

38 3A0447G

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Nimike Tiedot

Maksiminestepaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Malli G15: 1500 psi (10 MPa, 105 bar)

Malli G40: 4 000 psi (28 MPa, 280 bar)

Ilman enimmäiskäyttöpaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 psi (0,7 MPa, 7 bar)

Pistoolin tuloaukon suurin ilmanpaine HVLP-käytössä. . . 14 psi (0,098 MPa, 0,98 bar)

Nesteen korkein käyttölämpötila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

°

F (43

°

C)

Nesteen tuloaukko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/4-18 npsm

Ilman tuloaukko. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/4–18 npsm (R1/4–19) ulkokierre

Pistoolin paino. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 g

*Äänenpaine 20 psi (140 kPa, 1,4 bar) . . . . . . . . . . . . . . . 66,9 dBa

*Äänenpaine 100 psi (0,7 kPa, 7 bar) . . . . . . . . . . . . . . . . 80,0 dBa

*Äänenvoimakkuus 20 psi (140 kPa, 1,4 bar). . . . . . . . . . 76,8 dBa

*Äänenvoimakkuus 100 psi (0,7 kPa, 7 bar). . . . . . . . . . . 89,9 dBa

Kastuvat osat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ruostumaton teräs, karbidi, erittäin korkeatiheyksinen polyeteeni, tekninen muovi, PTFE, nailon, fluoroelastomeeri

* Kaikki lukemat on otettu suihkuventtiili täysin suljettuna (suihkuventtiilin täysi koko), 20 psi (140 kPa, 1,4 bar) ja 100 psi (0,7 kPa, 7 bar) käyttäjän oletetussa asennossa. Äänenvoimakkuutta on testattu ISO 9614-2:n mukaisesti.

Ilmavirtaus; vakioilmasuutin

12

10

10.6

8

Ilmavirtaus

(SCFM)

6

4

4.2

6.4

8.6

4.6

5.8

3.8

2

0

0

2.6

10 20 30

Pistoolin tuloaukon paine (psi)

Suihkuventtiili auki

40

Suihkuventtiili kiinni

50

3A0447G 39

Gracon normaali takuu

Graco takaa, että kaikki tässä käyttöoppaassa mainitut Gracon valmistamat ja sen nimellä varustetut laitteet ovat materiaalin ja työn osalta virheettömiä sinä päivänä, jolloin ne on myyty alkuperäisen ostajan käyttöön. Lukuun ottamatta Gracon myöntämiä erityisiä, jatkettuja tai rajoitettuja takuita Graco korjaa tai vaihtaa vialliseksi toteamansa laitteen osan yhden vuoden ajan myyntipäiväyksestä. Tämä takuu on voimassa vain silloin, kun laitteen asennuksessa, käytössä ja kunnossapidossa noudatetaan Gracon kirjallisia suosituksia.

Tämä takuu ei koske yleistä kulumista tai sellaista vikaa, vauriota tai kulumista, joka johtuu virheellisestä asennuksesta, väärästä käytöstä, hankauksesta, korroosiosta, riittämättömästä tai sopimattomasta kunnossapidosta, laiminlyönnistä, onnettomuudesta, laitteen muuttamisesta tai osien vaihtamisesta muihin kuin Gracon osiin, eikä Graco ole näistä vastuussa. Graco ei myöskään ole vastuussa viasta, vauriosta tai kulumisesta, joka johtuu Graco laitteiden ja muiden kuin Graco toimittamien rakenteiden, lisävarusteiden tai materiaalien välisestä yhteensopimattomuudesta, tai muiden kuin Graco toimittamien rakenteiden, lisävarusteiden tai materiaalien sopimattomasta suunnittelusta, valmistuksesta, asennuksesta, käytöstä tai kunnossapidosta.

Tämän takuun ehtona on vialliseksi väitetyn laitteen palauttaminen asiakkaan kustannuksella valtuutetulle Graco-jälleenmyyjälle väitetyn vian varmistamista varten. Jos väitetty vika todetaan, Graco korjaa tai vaihtaa veloituksetta vialliset osat. Laite palautetaan alkuperäiselle ostajalle ilman kuljetuskustannuksia. Jos laitteen tarkistuksessa ei löydetä materiaali- tai työvirhettä, korjaus tehdään kohtuullista maksua vastaan, johon voi sisältyä kustannukset osista, työstä ja kuljetuksesta.

TÄMÄ TAKUU ON YKSINOMAINEN JA KORVAA KAIKKI MUUT ILMAISTUT TAI OLETETUT TAKUUT, MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA

TAKUU MARKKINOITAVUUDESTA TAI SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN.

Gracon ainoa velvoite ja ostajan ainoa korvaus takuukysymyksissä on yllä esitetyn mukainen. Ostaja suostuu siihen, että mitään muuta korvausta

(mukaan lukien mm. satunnaiset tai välilliset vahingonkorvaukset menetetyistä voitoista, menetetystä myynnistä, henkilö- tai omaisuusvahingoista tai muista satunnaisista tai välillisistä menetyksistä) ei ole saatavissa. Takuuvaade on nostettava kahden (2) vuoden kuluessa myyntipäiväyksestä.

GRACO EI MYÖNNÄ MITÄÄN TAKUUTA JA TORJUU KAIKKI OLETETUT TAKUUT MARKKINOITAVUUDESTA JA SOPIVUUDESTA

TIETTYYN TARKOITUKSEEN SELLAISTEN LISÄVARUSTEIDEN, LAITTEIDEN, MATERIAALIEN TAI OSIEN YHTEYDESSÄ, JOTKA GRACO

ON MYYNYT MUTTEI VALMISTANUT. Näitä Gracon myymiä, mutta ei valmistamia nimikkeitä (kuten sähkömoottorit, kytkimet, letku jne.) koskee niiden valmistajan mahdollinen takuu. Graco tarjoaa ostajalle kohtuullista tukea näiden takuiden rikkomisen vuoksi tehdyissä vaateissa.

Missään tapauksessa Graco ei ole vastuussa epäsuorista, satunnaisista, erityisistä tai välillisistä vahingonkorvauksista, jotka aiheutuvat Gracon laitetoimituksista tai niihin myytyjen tuotteiden tai muiden tavaroiden hankkimisesta, toimivuudesta tai käytöstä, olipa kyseessä sopimusrikkomus, takuunalainen virhe, Gracon laiminlyönti tai jokin muu syy.

Gracon tiedot

Uusimmat tiedot Gracon tuotteista löytyvät sivustolta www.graco.com

.

Katso patenttitiedot osoitteesta www.graco.com/patents .

TILAUS TEHDÄÄN ottamalla yhteyttä Graco-jälleenmyyjään tai soittamalla lähimmän jälleenmyyjän selvittämiseksi.

Puhelin: 612-623-6921 tai ilmaiseksi: 1-800-328-0211, faksi: 612-378-3505

Kaikki tämän asiakirjan sisältämät tekstit ja kuvat ovat viimeisimpien painatushetkellä käytettävissä olevien tuotetietojen mukaiset.

Graco varaa oikeuden muutoksiin ilman eri ilmoitusta.

Käännös alkuperäisistä ohjeista. This manual contains Finnish. MM 3A0149

Gracon pääkonttori: Minneapolis

Kansainväliset toimistot: Belgia, Kiina, Japani, Korea

GRACO INC. P.O. BOX 1441 MINNEAPOLIS, MN 55440-1441

Copyright 2019, Graco Inc. Kaikki Gracon valmistuspaikat on ISO 9001 -rekisteröity.

www.graco.com

Revisio G - 01/2020

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals