Graco 311640A, Automatic XT Spray Guns Omaniku manuaal

Graco 311640A, Automatic XT Spray Guns Omaniku manuaal | Manualzz
Käyttöohje – Osat
Automaattiset
XT-ruiskutuspistoolit
311640A
Ilmaruiskutuspistooli, suuren ilmamäärän matalapaineiset
ruiskutuspistoolit (HVLP) ja yhteensopivat pistoolit maaleille
ja pinnoitteille.
Katso sivulta 3 mallin tiedot.
Nesteen suurin käyttöpaine 100 psi (0,7 MPa, 7 bar)
Ilman suurin käyttöpaine 100 psi (0,7 MPa, 7 bar)
Tärkeitä turvaohjeita
Lue kaikki tämän käyttöohjeen varoitukset ja ohjeet.
Säilytä nämä ohjeet.
TI8169a
TI8085a
Osanumero 249377, ilmaruiskutuspistooli, jossa
nesteensäätö asennettu osanumeroon 288223,
jakoputki.
Ilmaruiskutuspistooli, osanumero 249369,
asennettuna jakoputkeen, osanumero 288221.
Graco Inc. P.O. Box 1441 Minneapolis, MN 55440-1441
Copyright 2006, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001
II 2 G c T6
Muita käyttöoppaita
Sisältö
Muita käyttöoppaita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Mallit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Varoitukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Valintataulukot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Oikean neulan/suuttimen valinta . . . . . . . . . . . . . 8
Pistoolin valinta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Ilmavirtaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Ruiskutuskaapin ilmanvaihdon
järjestäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Pistoolin ja jakoputken kokoonpano . . . . . . . . . 10
Asenna ilmaliittimet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Maadoita järjestelmä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Asenna pistooli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Valmistelut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Liitä ilmajohto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Liitä nesteletku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Huuhtele ruiskutuspistooli . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Säädä ilmasuutin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Säädä ruiskutuskuvio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Paineenpoistotoimet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Ruiskuttaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Pistoolin päivittäinen hoito . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Järjestelmän yleinen kunnossapito . . . . . . . . . . 19
Puhdista ja huuhtele pistooli . . . . . . . . . . . . . . . 19
Vianetsintä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Yleinen vianetsintä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Ruiskutuskuvion vianetsintä . . . . . . . . . . . . . . . 22
Huolto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Vaihda nestetiivisteet ja ilmatiivisteet . . . . . . . . 23
Kokoonpano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Osat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Lisävarusteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Mitat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Kiinnitysreikien sijainti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Kiinnitysreikien sijainti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Gracon normaali takuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Graco Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Muita käyttöoppaita
Automaattisten XT-ruiskutuspistoolien ohjekirja on saatavana myös seuraavilla kielillä. Valitse kieli ja vastaava
osanumero alla olevasta taulukosta.
2
Käyttöopas
Kieli
Käyttöopas
Kieli
311644
Japani
311051
Englanti
311645
Korea
311637
Kiina
311646
Norja
311638
Tanska
311647
Puola
311639
Hollanti
311648
Venäjä
311640
Suomeksi
311649
Espanja
311641
Ranska
311650
Ruotsi
311642
Saksa
311643
Italia
311640A
Mallit
Mallit
Jokaiselle asennettavalle pistoolille tarvitaan jakoputki.
Katso jakoputkea koskevat tiedot kohdasta Osat.
Aukon koko
tuumaa (mm)
HVLP
Yhteensopiva
Ilmaruiskutuspistooli
0,030 (0,75)
249388
249407
249369
0,042 (1,0)
249389
249408
249370
0,055 (1,4)
249390
249409
249371
0,070 (1,8)
249391
249410
249372
*0,042 (1,0) Karkaistu RST
249394
288049
249375
*0,055 (1,4) Karkaistu RST
249395
288050
249376
0,030 (0,75) nesteensäätönupin kanssa
249396
249411
249377
0,042 (1,0) nesteensäätönupin kanssa
249397
249412
249378
0,055 (1,4) nesteensäätönupin kanssa
249398
249413
249379
0,070 (1,8) nesteensäätönupin kanssa
249399
249414
249380
* Karkaistu RST-neulankärki/-suutin (ei suositella ohuille nesteille). Kaikissa muissa malleissa on PEEK-neulankärki.
311640A
3
Varoitukset
Varoitukset
Seuraavat varoitukset koskevat laitteen asennusta, käyttöä, maadoitusta, kunnossapitoa ja korjausta. Huutomerkki
tarkoittaa yleisluontoista varoitusta ja vaaran merkki toimenpidekohtaista vaaraa. Lue varoitukset. Lisäksi tämä
käyttöohje voi sisältää tuotekohtaisia varoituksia.
VAARA
LAITTEISTON VÄÄRINKÄYTÖN VAARA
Väärinkäyttö saattaa aiheuttaa kuoleman tai vakavia vammoja.
• Älä käytä yksikköä väsyneenä tai huumaavien aineiden tai alkoholin vaikutuksen alaisena.
• Älä ylitä alimman nimellispaineen kestävän osan suurinta käyttöpainetta tai huonoiten kuumuutta
sietävän osan lämpötilaluokitusta. Katso lisätietoja kaikkien laitteiden käyttöoppaiden kohdasta
Tekniset tiedot.
• Käytä laitteen kastuvien osien kanssa yhteensopivia nesteitä ja liuottimia. Lue tekniset tiedot
kaikkien laitteiden käyttöohjeista. Lue nesteen ja liuottimen valmistajan varoitukset. Halutessasi
täydelliset tiedot aineista pyydä käyttöturvallisuustiedotteet toimittajalta tai jälleenmyyjältä.
• Tarkista laitteet päivittäin. Korjaa kuluneet ja vaurioituneet osat välittömästi tai vaihda ne
alkuperäisiin valmistajan varaosiin.
• Älä muuta laitetta millään tavalla.
• Käytä laitetta ainoastaan sille määrättyyn tarkoitukseen. Jos haluat lisätietoja, ota yhteys
jälleenmyyjään.
• Pidä letkut ja kaapelit poissa kulkuväylien, terävien kulmien, liikkuvien osien tai kuumien pintojen
läheisyydestä.
• Älä kierrä tai taivuta letkuja äläkä siirrä laitetta letkuista vetämällä.
• Pidä lapset ja eläimet poissa työskentelyalueelta.
• Noudata kaikkia turvallisuusmääräyksiä.
TULIPALON JA RÄJÄHDYKSEN VAARA
Työskentelyalueella olevat syttyvät höyryt, kuten liuotin- ja maalihöyryt, voivat syttyä tai räjähtää.
Estä tulipalo ja räjähdys seuraavasti:
• Käytä laitetta vain hyvin ilmastoiduissa tiloissa.
• Poista kaikki sytytyslähteet, kuten sytytysliekit, savukkeet, kannettavat sähkövalaisimet ja muoviset
suojaverhot (staattisen sähkön vaara).
• Pidä roskat, liuottimet, rätit ja bensiini poissa ruiskutusalueelta.
• Älä liitä tai irrota virtajohtoja äläkä kytke virta- tai valokytkimiä päälle tai pois, kun tiloissa on helposti
syttyviä höyryjä.
• Maadoita kaikki työskentelyalueen laitteet. Katso maadoitusohjeet.
• Käytä ainoastaan maadoitettuja johtoja.
• Pidä pistoolia tukevasti maadoitettua astiaa vasten, kun vedät liipaisimesta.
• Jos laitetta käytettäessä syntyy kipinöitä tai tuntuu sähköisku, lopeta laitteen käyttö välittömästi.
Älä käytä laitetta, ennen kuin ongelma on tunnistettu ja korjattu.
• Pidä toimiva palonsammutin valmiina työskentelyalueella.
PAINEISTETUN LAITTEEN AIHEUTTAMA VAARA
Pistoolista/annosteluventtiilistä, vuotokohdista tai särkyneistä komponenteista voi roiskua nestettä
silmiin tai iholle ja aiheuttaa vakavan vamman.
• Noudata tämän käyttöohjeen paineenpoistotoimia koskevia ohjeita lopettaessasi ruiskutuksen
sekä ennen laitteen puhdistamista, tarkastamista tai huoltamista.
• Kiristä kaikki nesteliitokset ennen laitteen käyttöä.
• Tarkista letkut, putket ja liittimet päivittäin. Vaihda kuluneet tai vaurioituneet osat välittömästi.
4
311640A
Varoitukset
VAARA
MYRKYLLISTEN NESTEIDEN JA HÖYRYJEN AIHEUTTAMA VAARA
Myrkylliset nesteet tai huurut voivat aiheuttaa vaarallisen tapaturman tai hengenvaaran sisään
hengitettynä tai nieltynä tai jos niitä roiskuu silmiin tai iholle.
• Lue läpi käyttöturvallisuustiedote (MSDS), jotta tiedät käyttämiisi nesteisiin liittyvät erityiset vaarat.
• Säilytä vaarallista nestettä asianmukaisessa, hyväksytyssä astiassa. Hävitä vaarallinen neste
noudattaen vaarallisille nesteille annettuja ohjeita.
HENKILÖKOHTAISET SUOJAVARUSTEET
Käytä asianmukaisia suojavarusteita käyttäessäsi ja huoltaessasi laitetta ja ollessasi sen käyttöalueella.
Varusteet suojaavat sinua vakavilta vammoilta, kuten silmävammoilta, myrkkyhöyryjen hengittämiseltä
ja palovammoista johtuvilta vammoilta ja kuulovaurioilta. Suojavarusteisiin kuuluvat, niihin kuitenkaan
rajoittumatta, seuraavat varusteet:
• Suojalasit
• Käytä aina nesteen ja liuotinaineen valmistajan suosittelemia suojavaatteita ja hengityssuojaimia
• Käsineet
• Kuulosuojaimet
311640A
5
Valintataulukot
Valintataulukot
TERMEJÄ
Ohut neste: Enintään 18 sekuntia käytettäessä
Zahn-kuppia nro 2 (20 senttipoisia)
Keskipaksu neste: 19–28 sekuntia käytettäessä
Zahn-kuppia nro 2 (20–64 senttipoisia)
Paksu neste: Yli 28 sekuntia käytettäessä Zahn-kuppia
nro 2 (yli 64 senttipoisia) -- 2,8 haihtuvat orgaaniset
yhdisteet, erittäin tiiviit polyuretaanit, paksut
vesiohenteiset lakkamaalit
HVLP-ruiskutuspistoolien kokoonpanot
Sisältää:
Pistoolin
kok.pano
Neula-/ ja
suutinsarja
Osanro
Materiaalin käyttö
321 Ilmasuutin
Aukon koko
Viskositeetti
Virtaus
Osanro
Jälkitilaus
Osanro
tuumaa (mm)
249388
15F829
288134
0,030 (0,75)
ohut
4-10 (0,12-0,30)
249389
15F830
288134
0,042 (1,0)
ohut-keskipaksu
8-14 (0,24-0,42)
249390
15F831
288134
0,055 (1,4)
keskipaksu
12-18 (0,36-0,54)
unssia/min (l/min)
249391
15F832
288134
0,070 (1,8)
keskipaksu-paksu
16-20 (0,48-0,60)
249394*
15F835*
288134
0,042 (1,0)
ohut-keskipaksu
8-14 (0,24-0,42)
249395*
15F836*
288134
0,055 (1,4)
keskipaksu
12-18 (0,36-0,54)
249396†
15F829
288134
0,030 (0,75)
ohut
4-10 (0,12-0,30)
249397†
15F830
288134
0,042 (1,0)
ohut-keskipaksu
8-14 (0,24-0,42)
249398†
15F831
288134
0,055 (1,4)
keskipaksu
12-18 (0,36-0,54)
249399†
15F832
288134
0,070 (1,8)
keskipaksu-paksu
16-20 (0,48-0,60)
* Karkaistu RST-neulankärki/-suutin (ei suositella ohuille nesteille). Kaikissa muissa malleissa on PEEK-neulankärki.
† nesteensäätönupin kanssa (nestevirtauksen hienosäätö).
6
311640A
Valintataulukot
Yhteensopivat pistoolikokoonpanot
Sisältää:
Pistoolin
kok.pano
Neula-/ ja
suutinsarja
Osanro
Materiaalin käyttö
006 Ilmasuutin
Aukon koko
Osanro
Jälkitilaus
Osanro
tuumaa (mm)
249407
15F829
288132
0,030 (0,75)
ohut
4-10 (0,12-0,30)
249408
15F830
288132
0,042 (1,0)
ohut-keskipaksu
8-14 (0,24-0,42)
249409
15F831
288132
0,055 (1,4)
keskipaksu
12-18 (0,36-0,54)
Viskositeetti
Virtaus
unssia/min (l/min)
249410
15F832
288132
0,070 (1,8)
keskipaksu-paksu
16-20 (0,48-0,60)
288049*
15F835*
288132
0,042 (1,0)
ohut-keskipaksu
8-14 (0,24-0,42)
288050*
15F836*
288132
0,055 (1,4)
keskipaksu
12-18 (0,36-0,54)
249411†
15F829
288132
0,030 (0,75)
ohut
4-10 (0,12-0,30)
249412†
15F830
288132
0,042 (1,0)
ohut-keskipaksu
8-14 (0,24-0,42)
249413
15F831
288132
0,055 (1,4)
keskipaksu
12-18 (0,36-0,54)
249414†
15F832
288132
0,070 (1,8)
keskipaksu-paksu
16-20 (0,48-0,60)
* Karkaistu RST-neulankärki/-suutin (ei suositella ohuille nesteille). Kaikissa muissa malleissa on PEEK-neulankärki.
† nesteensäätönupin kanssa (nestevirtauksen hienosäätö).
Ilmaruiskutuspistoolien kokoonpanot
Sisältää:
Pistoolin
kok.pano
Neula-/ ja
suutinsarja
Osanro
Materiaalin käyttö
315 Ilmasuutin
Aukon koko
Viskositeetti
Virtaus
Osanro
Jälkitilaus
Osanro
tuumaa (mm)
249369
15F829
288133
0,030 (0,75)
ohut
249370
15F830
288133
0,042 (1,0)
ohut-keskipaksu
8-14 (0,24-0,42)
249371
15F831
288133
0,055 (1,4)
keskipaksu
12-18 (0,36-0,54)
249372
15F832
288133
0,070 (1,8)
keskipaksu-paksu
16-20 (0,48-0,60)
249375*
15F835*
288133
0,042 (1,0)
ohut-keskipaksu
8-14 (0,24-0,42)
unssia/min (l/min)
4-10 (0,12-0,30)
249376*
15F836*
288133
0,055 (1,4)
keskipaksu
12-18 (0,36-0,54)
249377†
15F829
288133
0,030 (0,75)
ohut
4-10 (0,12-0,30)
249378†
15F830
288133
0,042 (1,0)
ohut-keskipaksu
8-14 (0,24-0,42)
249379†
15F831
288133
0,055 (1,4)
keskipaksu
12-18 (0,36-0,54)
249380†
15F832
288133
0,070 (1,8)
keskipaksu-paksu
16-20 (0,48-0,60)
* Karkaistu RST-neulankärki/-suutin (ei suositella ohuille nesteille). Kaikissa muissa malleissa on PEEK-neulankärki.
† nesteensäätönupin kanssa (nestevirtauksen hienosäätö).
311640A
7
Valintataulukot
Oikean neulan/suuttimen valinta
Ruiskutuspistoolin erikokoisilla neula- ja suutinsarjoilla
saadaan erilaisia nesteen virtausmääriä.
Periaatteena on käyttää nestesuutinta, joka mahdollistaa
vaaditun virtauksen nesteen paineella 5–20 psi
(0,035 MPa, 3,5 bar–0,14 MPa, 14 bar) neulan
ollessa ääriasennossaan.
Valitse pieni suutinkoko, jos virtausmäärä tai nesteen
viskositeetti on alhainen.
Valitse suurempi suutinkoko, jos virtausmäärä tai
nesteen viskositeetti on suurempi.
Jos neste on paksua ja hankaavaa, on suositeltavaa
käyttää karkaistuja RST-neulankärkiä ja -suuttimia.
Pistoolin valinta
Suuren ilmamäärän matalapaineiset
ruiskutuspistoolit
Suuren ilmamäärän matalapaineinen ruiskutuspistooli
on tehokas pistooli, jonka ilmasuuttimen ilmanpaine on
enintään 10 psi (0,07 MPa, 0,7 bar). Joillakin alueilla
ympäristömääräykset edellyttävät suuren ilmamäärän
matalapaineisen ruiskutuspistoolin käyttöä.
Yhteensopivat pistoolit
Yhteensopiva pistooli on tehokas pistooli, jonka
kiinnitysteho on testien mukaan suurempi tai yhtä
suuri kuin suuren ilmamäärän matalapaineisen
ruiskutuspistoolin kiinnitysteho. Lisäksi yhteensopiva
ilmasuutin kuluttaa paljon vähemmän ilmaa kuin suuren
ilmamäärän matalapaineisen ruiskutuspistoolin ilmasuutin.
Gracon yhteensopivissa pistooleissa ilmasuuttimen
painetta ei ole rajoitettu, mutta pistoolin sisääntulopaineen
on oltava alle 30 psi (0,21 MPa, 2,1 bar), jotta pistooli on
yhteensopiva.
Ilmaruiskutuspistoolit
Hajotusilmapistoolit: Erinomainen hajotus ja suuri
tuotantonopeus, tavallisesti hieman heikompi siirtoteho.
8
311640A
Ilmavirtaus
Ilmavirtaus
Kaikki testit suoritettiin 0,055 tuuman (1,4 mm:n)
suuttimella ja kunkin pistoolimallin vakioilmasuuttimella.
HVLP:n
ilmasuuttimien paineet
+9/3$LUFDS3UHVVXUHV
$LUFDS3UHVVXUHLQSVL
Ilmasuuttimen
paine, psi
HVLP:n hajotusilmanpaine
+9/3$WRPL]DWLRQ$LU
suuttimessa
3UHVVXUHDW&DS
HVLP:n puhalluksen
+9/3)DQ$LU3UHVVXUHDW
ilmanpaine suuttimessa
&DS
Jakoputken
sisääntulopaine, psi
0DQLIROG,QOHW3UHVVXUHSVL
KUVA 1: Suuren ilmamäärän matalapaineisen ruiskutuspistoolin ilmasuuttimen paine
$XWRPDWLF*XQ$LU&RQVXPSWLRQ
Automaattisen
pistoolin ilmankulutus
Ilmasuuttimen
virtaus (SCFM)
$LU)ORZLQ6&)0
Ilmaruiskutuksen
$LUVSUD\$WRP)ORZ
hajotusvirtaus
+9/3$WRP)ORZ
HVLP:n hajotusvirtaus
Yhteensopiva hajotusvirtaus
&RPSOLDQW$WRP)ORZ
Ilmaruiskutuksen puhaltimen
$LUVSUD\)DQ)ORZ
virtaus
+9/3)DQ)ORZ
HVLP:n puhaltimen virtaus
Yhteensopiva ilmavirtaus
&RPSOLDQW)DQ$LU)ORZ
Jakoputken
sisääntulopaine, psi
0DQLIROG,QOHW3UHVVXUHSVL
KUVA 2: Automaattisen pistoolin ilmankulutus
311640A
9
Asennus
Asennus
Automaattiset XT-ruiskutuspistoolit on suunniteltu
aikaansaamaan laadultaan paras mahdollinen lopputulos
niin nykyisiä nesteitä kuin tulevaisuuden vähän haihtuvia
orgaanisia yhdisteitä sisältäviä nesteitä käytettäessä.
Tämä ruiskutuspistooli soveltuu useimpien autoteollisuudessa, teollisuudessa, ilmailussa, laiva-, metsä-,
muovi- ja rakennusteollisuudessa yleisesti käytettyjen
maalien ja pinnoitteiden ruiskuttamiseen, koska laitteisto
toimii helposti missä tahansa maalausjärjestelmässä,
jossa käytetään esimerkiksi eri kokoisia painesäiliöitä,
tai tuotantolinjoilla, joissa pumput sijaitsevat kauempana.
2. Asenna kulmaliittimet (107) jakoputken (101)
nesteportteihin.
3. Kytke nesteen syöttöletku toiseen kulmaliittimeen ja
nesteen paluuputki toiseen. Jakoputken nesteportit
ovat käännettävät.
4. Asenna pistooli jakoputkeen neljällä ruuvilla (13).
Ruuvaa ensin kaikkien ruuvien kierteet. Kiristä ensin
kaksi etumaista ruuvia ja sitten takimmaiset. Kiristä
kaikki ruuvit kiristysmomenttiin 65 in-lb (7,3 Nm).
Kierrättämätön järjestelmä
Ilmansäätimen ilmanvirtauskapasiteetin on oltava
vähintään 0,8 m3 100 psin (0,7 MPa, 7 bar)
ilmanpaineella.
Ruiskutuskaapin ilmanvaihdon
järjestäminen
1. Katso KUVA 3. Levitä jakoputken (101), tulpan (109)
ja kulmaliittimen (107) kierteisiin ja liitospintoihin
lukkiutumisen estävää voiteluainetta 222955.
2. Asenna kulmaliitin (107) jakoputken toiseen porttiin
(101) ja tulppa (109) toiseen.
3. Asenna sisäinen tulppa (5) pistoolin nesteporttiin
samalle puolelle kuin jakoputken tulppa.
4. Liitä nesteen syöttöletku nesteen tuloaukon
kulmaliittimeen (107).
Tutustu kaikkiin ilman poistonopeuksiin liittyviin
paikallisiin määräyksiin ja noudata niitä.
Tutustu kaikkiin turvallisuus- ja palomääräyksiin ja
noudata niitä.
5. Asenna pistooli jakoputkeen neljällä ruuvilla (13).
Ruuvaa ensin kaikkien ruuvien kierteet. Kiristä ensin
kaksi etumaista ruuvia ja sitten takimmaiset. Kiristä
kaikki ruuvit kiristysmomenttiin 65 in-lb (7,3 Nm).
Pistoolin ja jakoputken
kokoonpano
1
Irrota käytettäessä kiertojärjestelmissä.
2
Korvaa kiertojärjestelmissä kulmaliittimellä (107).
Pistoolissa on sisäinen nestetulppa ja tiivisteet (19, 20, 21).
Jos käytät pistoolia kiertojärjestelmässä, poista tulppa.
Jos käytät pistoolia kierrättämättömässä järjestelmässä,
jätä tulppa paikalleen huuhteluajan vähentämiseksi.
21
20
Kiertojärjestelmä
1. Levitä jakoputken (101) ja kulmaliittimen (107)
(toimitetaan irrallaan) kierteisiin ja liitospintoihin
lukkiutumisen estävää voiteluainetta.
1
2
19
109
101
107
TI8587b
KUVA 3: Kierrättämätön järjestelmä (leikkauskuva)
10
311640A
Asennus
Asenna ilmaliittimet
Maadoita pumppu/nestesyöttö
1. Asenna mukana toimitettu 1/4 tuuman putkiliitin
sylinterin (CYL) ilmaporttiin.
Maadoita pumppu liittämällä maadoitusjohto ja pidike
nestesyötön ja varsinaisen maadoituksen välille, kuten
erillisessä pumpun käyttöoppaassa on neuvottu.
2. Asenna 3/8 tuuman putkiliittimet hajotuksen (ATOM)
ilmaporttiin ja puhaltimen (FAN) ilmaporttiin.
Maadoita ilmakompressorit ja hydrauliset voimanlähteet
valmistajan suositusten mukaisesti.
CYL
Maadoita ruiskutuspistooli
ATOM
FAN
Maadoita ilmakompressorit ja hydrauliset
voimanlähteet
TI8211a
Maadoita ruiskutuspistooli asentamalla jakoputki oikein
maadoitettuun edestakaisin liikkuvaan vastakkeeseen,
robottiin tai kiinteään liitäntään. Tarkista jakoputken ja
maadoituksen välinen vastus. Vastuksen on oltava alle
1 megaohmia.
KUVA 4: Ilmaliittimet
Maadoita nesteen syöttöastia
Maadoita järjestelmä
Maadoita nesteen syöttöastia paikallisten määräysten
mukaan.
Maadoita ruiskutettava kohde
Seuraavat maadoitusohjeet ovat järjestelmän
minimivaatimuksia. Omassa järjestelmässäsi saattaa
olla muita laitteita tai kohteita, jotka on maadoitettava.
Tarkasta laitetyyppiä koskevat yksityiskohtaiset
maadoitusohjeet sähkömääräyksistä. Järjestelmä
on liitettävä varsinaiseen maadoitukseen.
311640A
Maadoita ruiskutettava kohde paikallisten määräysten
mukaan.
Maadoita liuotinastiat
Maadoita kaikki huuhtelun aikana käytettävät liuotinastiat
paikallisten määräysten mukaan. Käytä vain sähköä
johtavia metalliastioita. Älä aseta astiaa sähköä
johtamattomalle pinnalle, kuten paperin tai pahvin
päälle, joka katkaisee maadoitusyhteyden.
11
Asennus
Asenna pistooli
Asennus edestakaisin liikkuvaan varteen
2. Kiinnitä pistooli tukeen kahdella kantaruuvilla (C),
koko M5 x 0,8. Ruuvien on oltava niin pitkät, että
uppoavat pistoolin jakoputken kierteitettyihin reikiin
1/4 tuuman (6 mm) syvyyteen.
Pistoolin asennus edestakaisin liikkuvaan varteen,
[halkaisija enintään 0,5 tuumaa (13 mm)]:
1. Työnnä asennustanko (A) jakoputken reiästä kuvan
KUVA 5 osoittamalla tavalla.
Käytä pistoolin kohdistamiseen 1/8 tuuman
kohdistustappia (P).
2. Kiinnitä pistooli tankoon kiristämällä asennusruuvi (B).
C
B
TI8095 a
KUVA 6: Kiinteän tuen asennus
P
Jälkiasennuslevy
Jälkiasennuslevyn ansiosta jakoputki voidaan kiinnittää
erilaisiin pulttiasetelmiin.
Pistoolin asentaminen jälkiasennuslevyyn (sarja 288197):
TI8094a
A
KUVA 5: Asennus edestakaisin liikkuvaan varteen
1. Asenna levy jakoputkeen kolmella sarjan mukana
toimitetulla ruuvilla (KUVA 7).
Kiinteä tuki
2. Pulttaa levy asennuspintaan neljällä kantaruuvilla,
koko M5 x 0,8. Katso kohta Kiinnitysreikien
sijainti sivulla 36.
Pistoolin asentaminen kiinteään tukeen (katso KUVA 6 ja
Kiinnitysreikien sijainti sivulla 35):
1. Kohdista jakoputki kohdistustappien kanssa.
Kohdistustappien ja reikien sijainti näkyy kuvassa
Kiinnitysreikien sijainti sivulla 35.
TI8180a
KUVA 7: Asennus jälkiasennuslevyyn
12
311640A
Valmistelut
Valmistelut
Liitä ilmajohto
Liitä nesteletku
Ilmanpainesäädin (F) on asennettava pistoolin
ilmajohtoon säätämään kuhunkin pistooliin tulevaa
ilmanpainetta. Ks. KUVA 8.
Jos säätimellä varustetusta ilmalähteestä puuttuu
suodatin, asenna ilmansuodatin (G) jokaiseen
ilmaletkuun varmistamaan kuivan ja puhtaan ilman
tulo pistooliin. Lika ja kosteus saattavat pilata
valmiin työkappaleen ulkonäön. Ks. KUVA 8.
Asenna ilmavuotoventtiili (E) jokaiseen pistoolin
ilmansyöttöjohtoon pistoolin ilmansäätimen jälkeen
sulkemaan pistoolille menevä ilma.
1. Jos jakoputkessa on erillinen ATOM- ja FAN-portti,
pistoolin sylinteri, puhallin ja hajotusilma on liitettävä
ja säädeltävä erikseen. Tätä käsikäyttöistä
suihkuventtiilijakoputkea varten tarvitaan vain
yksi syöttöjohto hajotukselle ja puhallinilmalle.
Pistoolin hajotus- ja puhaltimen ilmanottoaukkojen
ulkohalkaisija on 3/8 tuumaa. Sylinterin
ilmanottoaukkoon sopii ulkohalkaisijaltaan 1/4 tuuman
letku (6,3 mm:n). Käytä puhaltimessa ja hajotuksessa
ulkohalkaisijaltaan 3/8 tuuman (9,5 mm:n) letkua
minimoidaksesi paineen laskun letkuissa.
Ennen nestejohdon liittämistä puhalla se puhtaaksi
ilmalla ja huuhtele liuotinaineella. Käytä liuotinainetta,
joka sopii yhteen ruiskutettavan nesteen kanssa.
Asenna nestesäädin (L) nestelinjaan säätämään
pistoolille menevää nestepainetta. Ks. KUVA 9.
Asenna sulkuventtiili (M), jotta nesteen syöttö
pistooliin voidaan katkaista. Katso KUVA 9.
Suodata nestejohdosta karkeat hiukkaset
ja saostumat nestesuuttimen tukosten ja
maalausvirheiden estämiseksi.
1. Liitä nesteen syöttöletku (J) pistoolissa olevan
nesteen sisääntuloaukon (S) 1/4 npsm:n kierteisiin.
Katso KUVA 10.
2. Liitä nesteletkun (J) toinen pää säätimellä
varustettuun nesteensyötön ulostuloaukkoon (M).
Katso KUVA 9.
3. Kiertojärjestelmä: liitä maadoitettu paluuletku pistooliin nesteen ulostuloaukkoon (T). Katso KUVA 10.
Kiertämätön järjestelmä: irrota pistoolin nesteen
ulostuloaukon liitin (T) ja tuki ulostuloaukko mukana
toimitetulla putkitulpalla. Katso KUVA 10.
2. Liitä kukin ilmaletku (D) säätimellä varustettuun
ilmansyöttöjohtoon (H).
F
L
K
D
H
M
J
G
E
TI01990
KUVA 8: Liitä ilmajohto
TI7016a
KUVA 9: Liitä nesteletku
311640A
13
Valmistelut
SELITE
N Sylinterin ilman sisääntuloaukko: ulkohalkaisijaltaan 1/4 tuuman
(6,3 mm:n) letkulle
P Hajotusilman sisääntuloaukko: sopii ulkohalkaisijaltaan 3/8 tuuman
(9,5 mm:n) letkulle
R Puhallusilman sisääntuloaukko: sopii ulkohalkaisijaltaan
3/8 tuuman (9,5 mm:n) letkulle
S Nesteen sisääntuloaukko: 1/4 npsm
T Nesteen ulostuloaukko (vain kiertopistooli): 1/4 npsm
Sivuun asennetut jakoputken portit
Huuhtele ruiskutuspistooli
Ennen kuin ruiskutat pistoolilla maalia:
1. Huuhtele pistooli ruiskutettavan nesteen kanssa
yhteensopivalla liuottimella käyttäen mahdollisimman
pientä nestepainetta ja maadoitettua metalliastiaa.
2. Suorita Paineenpoistotoimet; katso sivu 17.
Säädä ilmasuutin
N
T (tai S)
S (tai T)
FAN
ATOM
Kaikissa suuttimissa kohdistustappi (A) on säädetty
tehtaalla pystysuoraa ruiskutuskuviota varten. Jos haluat
vaakasuoran ruiskutuskuvion, kierrä kohdistustappi (A)
irti kärkipihdeillä ja aseta vaakasuoran ruiskutuskuvion
reikään. Käytä tappia siirtäessäsi löyhää kierrelukitusta.
Kiristä kiristysmomenttiin 1,5–2,5 in-lb (0,2–0,3 Nm).
Älä kiristä liikaa. Katso KUVA 11.
CYL
TI8096a
R
P
Pohjaan asennetut jakoputken portit
TI8171a
Pystysuora kuvio
A
TI8170a
N
TI8172a
Vaakasuora kuvio
KUVA 11: Säädä ilmasuutin
R
FAN
ATOM
P
CYL
T (tai S)
S (tai T)
TI8097a
14
311640A
Valmistelut
Säädä ruiskutuskuvio
Nesteensäätönuppi
Ruiskutuspistoolia säädellään nestepaineen säätimellä
ja nesteensäätönupilla. Nestepaineen säätimellä
säädellään yleistä nestevirtausta, nesteensäätönupilla
taas voidaan säätää nestevirtaus tarkasti.
Noudata seuraavia ohjeita säätääksesi nesteen ja ilman
virtauksen sopivaksi:
1. Saavuttaaksesi halutun virtauksen säädä
nestevirtausta pistoolin nestelinjaan asennetulla
nestepaineen säätimellä (L). Teollisuudessa tyypillinen
paine on 5–30 psi (34–210 kPa, 0,3–2,1 bar).
Jos nestepaine on halutulla virtausnopeudella
liian matala, asenna pienempi suutin. Jos nestepaine
on liian korkea, asenna suurempi suutin.
Jos ruiskutuspistoolissa on nesteensäätönuppi,
voit muuttaa ruiskutuspistoolin virtausnopeutta.
Virtausta voidaan vähentää kääntämällä nuppia
myötäpäivään. Katso KUVA 13.
Kiinni
Täysin auki
Napsautukset
Käännä 8 napsautusta tai vastetta = 1 täysi kierros
KUVA 13: Nesteensäätönuppi
2. Säädä puhaltimen ja hajotusilman syöttöpaine
ilmanpaineen säätimellä (F) taulukon 1 mukaan.
Käytä ehdotettuja asetuksia lähtökohtana.
Taulukko 1: Ehdotetut aloitusasetukset
Puhaltimen
ilma (psi)
Hajotusilma
(psi)
Ilmaruiskutuspistooli
35
35
HVLP
25
25
Yhteensopiva
18
25
HVLP-pistoolien ja yhteensopivien pistoolien
rajat
L
TI7019a
KUVA 12: Nestepaineen säädin
Sama virtausmäärä saadaan aikaan käyttämällä
isompaa nestesuutinta pienemmällä nestepaineella,
mutta nestevirtaus (nopeus) hidastuu. Ilmaa
käytettäessä se ehtii vaikuttamaan nesteeseen
kauemmin ja parantaa hajotusta.
311640A
Virtaus (prosenttia)
Älä ylitä 100 psin (0,7 MPa, 7 bar) suurinta nestepainetta
ja ilmanpainetta. Suuremmat paineet voivat rikkoa osat
ja johtaa vakavaan tapaturmaan.
HVLP-pistoolit: Paikallinen lainsäädäntö voi rajoittaa
suurimman paineen 10 psiin (70 kPa, 0,7 bar).
35 psin (25 kPa, 2,5 bar) sisääntuloilma tuottaa
ilmasuuttimessa 10 psin (70 kPa, 0,7 bar) paineen.
Mittaa ilmasuuttimen ilmanpaine käyttämällä
lisävarusteena saatavaa kierteitettyä ilmasuutinta.
Katso Lisävarusteet sivulla 33.
Yhteensopivat pistoolit: hajotusilman suurin sallittu
sisääntulopaine jakoputkeen on 30 psi.
15
Valmistelut
4. Jos ruiskutuskuvio on liian leveä tai hajallaan, laske
puhaltimen ilmanpainetta (tai sulje puhaltimen
säätöventtiiliä jakoputkessa 288223 hieman).
Jos haluat säätää ilmaruiskutuspistoolien
ruiskutuskuviota enemmän, käytä vaihtoehtoista
ilmasuutinta. Katso saatavilla olevien ilmasuuttimien
luetteloa kohdassa Lisävarusteet sivulla 33.
F
TI01997
KUVA 14: Ilmanpaineen säädin
Jos lasket puhaltimen ilmanpaineen 0 psiin
(tai suljet puhaltimen säätöventtiilin kokonaan),
kuviosta tulee pyöreä.
3. Testaa ruiskutuskuvion hajotusta pitämällä pistooli
koko ajan noin 150–200 mm:n etäisyydellä
testikohteesta.
Tarkista hajotuksen laatu. Lisää pistoolin
ilmansyöttöpainetta ilmanpaineen säätimestä 5 psi
(34 kPa, 0,3 bar) kerrallaan, kunnes hajotus on
toivotunlainen.
Jotta siirto tapahtuisi mahdollisimman tehokkaasti,
käytä alinta asetusta, joka vaaditaan halutun
laadun saavuttamiseksi.
16
311640A
Käyttö
Käyttö
Paineenpoistotoimet
Saat parhaat ruiskutustulokset toimimalla seuraavasti:
1. Sulje kaikki vuototyyppiset ilmaventtiilit ja muu
ilman- ja nesteensyöttö pistooliin.
•
Pidä pistoolia kohtisuorassa maalattavaa pintaa kohti
noin 150–200 mm:n etäisyydellä ruiskutettavasta
kohteesta.
•
Ruiskuta tasaisin, samansuuntaisin vedoin
ruiskutettavan pinnan poikki. Ruiskuta 50 %
edellisen päälle.
2. Liipaise pistooli maadoitettuun metalliastiaan
ilma- ja nestepaineen poistamiseksi.
Väärin
TI8174a
KUVA 15: Paineenpoisto
TI8098a
Ruiskuttaminen
Ruiskutuspistoolissa on sisäinen ilman aloitus- ja
lopetustoiminto. Kun liipaisimesta vedetään, pistoolista
tulee ilmaa ennen nestettä. Kun liipaisin vapautetaan,
nesteen tulo päättyy, ennen kuin ilmavirtaus lakkaa.
Näin varmistetaan suihkun hajotus ja estetään nesteen
kerääntyminen ilmasuuttimeen.
Oikein
Säädä järjestelmän säätölaitetta, jos se on automaattinen,
siten, että pistooli alkaa ruiskuttaa juuri ennen kohdatessaan osan ja lopettaa ruiskutuksen, kun osa on mennyt
ohi. Pidä pistoolia koko ajan 150–200 mm:n etäisyydellä
ruiskutettavasta kohteesta.
TI8099a
KUVA 16: Oikea ruiskutustapa
311640A
17
Pistoolin päivittäinen hoito
Pistoolin päivittäinen hoito
VAROITUS
Muurahais- tai propionihappoa sisältävää
metyleenikloridia ei suositella tämän pistoolin
huuhtelu- tai puhdistusliuottimeksi, koska se
vaurioittaa laitteen alumiini- ja nailonosia.
VAROITUS
Pistoolin ilmakanaviin jäänyt liuotin saattaa heikentää maalipinnan laatua. Älä käytä mitään puhdistusmenetelmää,
josta voi päästä liuotinta pistoolin ilmakanaviin.
Älä osoita pistoolilla ylöspäin puhdistaessasi sitä.
Älä pyyhi pistoolia liuotinta valuvalla rätillä, vaan
väännä liika pois.
TI8100a
TI4827a
Älä upota pistoolia liuottimeen.
Älä puhdista ilmasuuttimen reikiä metallisilla välineillä,
sillä ne voivat naarmuttaa reikiä. Naarmut voivat
vääristää ruiskutuskuviota.
TI8101a
TI8175a
18
311640A
Pistoolin päivittäinen hoito
Järjestelmän yleinen
kunnossapito
•
Suorita Paineenpoistotoimet sivulla 17.
•
Puhdista neste- ja ilmajohtojen suodattimet päivittäin.
•
Tarkasta, onko pistoolissa ja nesteletkuissa vuotoja.
Kiristä liittimet tai vaihda laitteet tarpeen mukaan.
•
Huuhtele pistooli ennen värien vaihtamista ja aina
kun lopetat pistoolin käytön.
9. Kasta pehmeän harjan pää kevyesti sopivaan
liuottimeen. Älä liota harjaa liuottimessa äläkä
käytä teräsharjaa.
TI4845a
Puhdista ja huuhtele pistooli
1. Suorita Paineenpoistotoimet sivulla 17.
2. Sammuta pistoolin puhallin ja hajotusilma.
3. Syötä pistoolin nesteen sisääntuloaukosta sisään
yhteensopivaa liuotinta.
4. Osoita pistoolilla alaspäin maadoitettuun
metalliastiaan ja huuhtele pistooli liuottimella,
kunnes kaikki maalinjäänteet ovat huuhtoutuneet
pistoolin kanavista.
KUVA 17
10. Pidä pistoolia alaspäin ja puhdista pistoolin suu
pehmeällä harjalla ja liuottimella.
11. Puhdista ilmasuuttimen kiinnitysrengas sekä ilmaja nestesuutin pehmeällä harjalla (katso KUVA 18).
Käytä ilmasuuttimen reikien puhdistukseen pehmeää
työkalua, esimerkiksi hammastikkua, jottet vaurioita
kriittisiä pintoja. Puhdista ilma- ja nestesuutin ainakin
kerran päivässä. Eräiden pinnoitteiden ruiskutus
vaatii puhdistusta useammin.
5. Suorita Paineenpoistotoimet sivulla 17.
6. Irrota liuottimen syöttöletku.
7. Poista ilmasuuttimen kiinnitysrengas ja ilmasuutin.
VAROITUS
Paina pistoolin liipaisin alas tai irrota männän suutin
aina, kun kiristät tai irrotat suutinta. Tämä estää
neulaa koskettamasta suutinpesän pintaan, jolloin
pesä ei pääse vaurioitumaan.
TI8176a
8. Puhdista ilmasuuttimen kiinnitysrengas, ilmasuutin
ja nestesuutin liuottimella.
KUVA 18
12. Asenna ilmasuuttimen kiinnitysrengas ja ilmasuutin.
13. Kostuta pehmeä kangas liuottimeen ja väännä
liika pois. Pidä pistoolia alaspäin ja pyyhi pistoolin
ulkopinta.
311640A
19
Vianetsintä
Vianetsintä
Tarkista kaikki vianetsintätaulukoiden
ratkaisuehdotukset ennen pistoolin purkamista.
Eräät virheelliset ruiskutuskuviot johtuvat ilman
ja nesteen välisestä epäsuhdasta. Katso kohta
Ruiskutuskuvion vianetsintä sivulla 22.
Yleinen vianetsintä
Ongelma
Syy
Ratkaisu
Nestevuoto tuuletusaukoista.
Tiiviste (17) tai neula-akseli (5)
kulunut.
Vaihda tiiviste tai neula-akseli.
Ilmavuoto tuuletusaukosta.
O-rengas (9) tai tiiviste (15) kulunut.
Tarkista ja vaihda osat tarvittaessa.
Nestevuoto pistoolin takaa.
O-renkaat (8 ja 9) kuluneet.
Vaihda O-renkaat.
Ilmaa ei tule.
Männän kanta on irronnut männän
kokoonpanosta (3).
Vaihda männän kokoonpano.
Sylinterin ilmanpaine on liian matala. Nosta sylinterin ilmanpaine arvoon
50 psi.
Ilmaa ei tule.
Männän kokoonpano ei ole paikallaan. Puhdista/huolla männän kokoonpano.
Vaihda kuluneet tai pullistuneet
O-renkaat.
Palautusjousi (7) rikkoutunut.
Vaihda palautusjousi.
O-rengas (8) pullistunut.
Vaihda O-renkaat.
Männän kannan O-renkaat (10 ja 11) Vaihda O-renkaat.
kuluneet.
Nestettä vuotaa pistoolin etuosasta.
Ilmasuuttimien rei’issä on nestettä.
20
Alatiiviste (12) rikkoutunut.
Vaihda tiiviste.
Nestesuuttimen kärki (5a) on
likainen, kulunut tai vaurioitunut.
Puhdista tai vaihda nestesuuttimen
kärki tai koko neula (5).
Suutin (23) likainen tai kulunut.
Puhdista tai vaihda suutin.
Suutinta (23) ei ole kiristetty riittävästi Kiristä tai vaihda O-rengas.
tai O-rengas (36) on vaurioitunut.
311640A
Vianetsintä
Ongelma
Neula-akseli ei laukea.
Syy
Ratkaisu
Neulan pysäytin (29) tai säätöruuvi
(30) löystynyt tai kadonnut.
Vaihda pysäytin tai kiristä säätöruuvi.
Ilmavuoto männän (3) ympärillä.
Vaihda O-rengas (8) tai mäntä.
Männän O-rengas (8) pullistunut.
Vaihda O-rengas. Älä upota mäntää
liuottimeen.
Riittämätön ilmanpaine liipaisimessa. Lisää ilmanpainetta hitaasti tai
puhdista ilmajohto.
Nesteen tulo ei katkea.
311640A
Tulppa (19) on väärässä
nesteportissa.
Siirrä tulppa oikeaan nesteporttiin
jakoputken putkituksessa, jollet käytä
pistoolia kiertojärjestelmässä. Jos
käytät, kaikkien pistoolin ja jakoputken
porttien on oltava auki.
O-rengas (11) tai (9) kulunut.
Vaihda O-rengas.
Männän suutin (4) ei ole täysin
kireällä.
Kiristä männän suojusta, kunnes se
tulee ulos.
Jousi (6) ei ole paikallaan.
Tarkista jousen asento.
Männän O-rengas (8) pullistunut.
Vaihda O-rengas. Älä upota mäntää
liuottimeen.
21
Vianetsintä
Ruiskutuskuvion vianetsintä
Ongelma
Nestevirtaama on epätasainen
ruiskutettaessa.
Syy
Ratkaisu
Nestesuutin ei ole tarpeeksi kireällä.
Kiristä nestesuutin kireyteen 60 in-lb
(6,8 Nm).
O-rengas (36) kadonnut tai
vaurioitunut.
Vaihda O-rengas.
Nestesuodatin on tukossa.
Tarkasta nestesuodatin.
Nestevirtaama vaimenee
ruiskutettaessa paksujuoksuisia
nesteitä.
Nestepaine liian alhainen, mistä
Lisää nestepainetta nesteensyötöstä
aiheutuu nesteen virtauksen
tai käytä pienempää nestesuutinta.
väheneminen pistoolia nostettaessa.
Kuvioon muodostuu ulkonemia
tai se on päistään raskas.
Ilmasuuttimen aukot tukossa
tai vaurioituneet.
Puhdista ilmasuuttimen aukot esim.
hammastikulla (ei metallisella
välineellä) tai vaihda ilmasuutin.
Nesteen paine on liian korkea
liipaisinta painettaessa.
Käytössä on liian pieniaukkoinen
neula- ja suutinsarja.
Käytä suuremmalla aukolla varustettua
neula- ja suutinsarjaa.
Nesteensäädin puuttuu tai
Nestejärjestelmä ei toimi tarpeeksi
alhaisella nestepaineella [alle 70 kPa painesäiliön ilmansäädin ei ole
(0,7 bar)].
tarpeeksi herkkä pienillä paineilla.
22
Asenna alhaisen paineen
nesteensäädin tai herkempi
ilmansäädin painesäiliöön.
311640A
Huolto
Huolto
Tarvittavat huoltovälineet
6. Vedä neula (5) ulos pistoolin takaosasta.
•
1/16 tuuman kuusioavain – mukana
•
3 mm:n kuusioavain
7. Tarkista, näkyykö nesteneulassa (5) vaurioitumisen
tai kulumisen merkkejä. Vaihda neulan kärki (5a) tai
koko neula tarvittaessa.
•
Jakoavain
•
4 mm:n kuusioavain
•
Pihdit
•
Voiteluaine osanro 111265; ks. tilaustiedot kohdasta
Lisävarusteet, sivulla 33.
•
Sopiva liuotinaine
8. Irrota suutin (23). Tarkista, näkyykö suuttimessa
tai O-renkaassa (36) vaurioitumisen merkkejä. Voit
tarvita piikkiä O-renkaan irrottamiseen pesästä (2).
Vaihda nestetiivisteet ja
ilmatiivisteet
36
TI8198a
KUVA 20
Saatavana on ilmaosan korjaussarja 288171 ja
nesteosan korjaussarja 288135. Osta sarjat
erikseen.
1. Suorita Paineenpoistotoimet sivulla 17.
9. Irrota mäntä. Vedä mäntä (3) männän pesästä (1)
pihdeillä. Katso KUVA 21.
10. Kierrä irti kaksi ruuvia (14) ja irrota nestesäiliö (2) ja
männän pesä (1) toisistaan. Irrota tiiviste (12) vain,
jos se on vaihdettava. Katso KUVA 21.
2. Avaa neljä ruuvia (13) ja irrota pistooli jakoputkesta.
14
3. Poista ilmasuuttimen kiinnitin (25) ja ilmasuutin (24).
Katso KUVA 19.
2
23
14
4
1
13
TI8173a
KUVA 21
24, 25
TI8102a
KUVA 19
4. Irrota männän suutin (4) männän pesästä (1). Irrota
jouset (6 ja 7).
5. Löysää nesteneulan säätöruuvia (30) 1/16 tuuman
kuusioavaimella. Irrota neulan pysäytin (29).
311640A
11. Irrota tiivistemutteri (16) avaimella.
12. Poista neulan tiiviste (17) mutterista (16). Hävitä
vanha nestetiiviste.
13. Irrota kaikki O-renkaat männästä (3) ja kannoista (T).
Tarkista, että kaikki kannat ovat kunnolla paikoillaan.
Jos ne ovat löysällä, vaihda koko männän
kokoonpano (3).
23
Huolto
b.
14. Suorita seuraava soveltuva vaihe:
a. Kierrättämättömät pistoolit: Irrota nesteen
ulostuloportin tulppa (19) ja tiiviste (22)
nestesäiliöstä (2). Irrota O-rengas (21)
ja varmistin (20) tulpasta.
Kiertopistoolit: Irrota tiiviste (22) nestesäiliöstä (2).
15. Puhdista kaikki osat ja vaihda kuluneet uusiin.
Voitele kierteet kokoamisen yhteydessä
lukkiutumisen estävällä voiteluaineella.
1
T
2
4
8* 3
2
4
6
11* 3
2
16
25
23
1
10*
2
3
8
2
7
24
29
30
9
5a
9
7
3
3
17
6
3
12*
TI8103a
3
5
Leikkauskuva:
Osanro 249388, pistooli,
kuvassa
36
HUOLTOA KOSKEVIA HUOMAUTUKSIA:
1
Kiristä kiristysmomenttiin 35–45 in-lb (4,0–5,1 Nm)
2
Voitele kierteet lukkiutumisen estävällä voiteluaineella
3
Voitele kevyellä öljyllä
4
Kiristä suutinta (4), kunnes se tulee ulos
6
Lisää puolikiinteää anaerobista tiivistysainetta
7
Kiristä kiristysmomenttiin 3,5–4,5 in-lb (0,4–0,51 Nm)
8
Kiristä kiristysmomenttiin 95–105 in-lb (10,7–11,8 Nm)
9
Lisää neulan varren päässä kahteen kierteeseen
puolikiinteää anaerobista tiivistysainetta
TI8199a
Kuvassa vaihtoehtoinen
nesteensäätö
KUVA 22
24
311640A
Huolto
Kokoonpano
1. Vain kierrättämättömät pistoolit: Voitele
varmistusrengas (20†) ja O-rengas (21†) ja asenna
ne nesteen ulostuloporttiin (19). Asenna tulppa
nestesäiliön nesteen ulostuloporttiin (2). Katso
KUVA 23.
2. Kaikki pistoolit: Asenna tiiviste (22) takaisin
nestesäiliöön (2).
3. Asenna O-renkaat (8* ja 9*) mäntään (3). Asenna
kaksi O-rengasta (10* ja 11*) männän kantoihin (T).
Voitele O-renkaat, mäntä ja männän kannat.
4. Irrota suojapaperi tiivisteen (12*) tarttuvalta puolelta
ja kiinnitä tiiviste männän pesän (1) pohjaan.
Varmista, että tiivisteen kolme reikää kohdistuvat
oikein kotelon reikiin.
5. Voitele uusi nestetiiviste (17†) ja pane se
tiivistemutteriin (16). Pane tiivistemutteri
nestesäiliöön (2) ja kiristä kiristysmomenttiin
95–105 in-lb (10,7–11,8 Nm).
6. Kohdista tiiviste (15*) räjäytyskuvassa KUVA 23
näkyvällä tavalla. Aseta tiiviste männän pesään (1)
ja asenna nestesäiliö (2) männän pesään. Kiristä
kaksi ruuvia (14) kiristysmomenttiin 30 in-lb (3,4 Nm).
a. Työnnä männänvarsi (3) männän koteloon (1).
b.
Varmista, että suuttimen tiivisteen O-rengas
(36) on asennettu nestesäiliöön (2).
311640A
7. Jotta nestesuuttimen istukka ei syöpyisi nestesäiliöön,
levitä kierteisiin ohut kerros voiteluainetta. Asenna
suutin nestesäiliöön. Kiristä suutin kiristysmomenttiin
60 in-lb (6,8 Nm).
Jos vaihdat neulan kärjen (5a), lisää neulanvarren
päässä kahteen kierteeseen puolikiinteää
anaerobista tiivistysainetta. Asenna neulan kärki
varteen ja kiristä käsin. Anna tiivistysaineen
jähmettyä, ennen kuin asennat neulan kokoonpanon
pistooliin.
8. Voitele neula (5) ja asenna se pistoolin taakse.
Työnnä se suoraan männän läpi.
9. Asenna neulan pysäytin (29) neulaan. Päällystä
säätöruuvi (30) puolikiinteällä anaerobisella
tiivistysaineella ja asenna ruuvi neulan pysäyttimeen.
Kiristä kiristysmomenttiin 4–5 in-lb (0,45–0,56 Nm).
Vedä neulaa varmistaaksesi, että se on kunnolla
paikallaan.
10. Asenna jouset (6 ja 7).
11. Voitele männän pesän (1) kierteet. Ruuvaa
suutinta (4) pesään, kunnes se tulee ulos.
12. Asenna ilmasuutin (24) ja sen kiinnitysrengas (25).
13. Asenna pistooli takaisin jakoputkeen neljällä ruuvilla
(13). Ruuvaa ensin kaikkienruuvien kierteet. Kiristä
ensin etumaiset kaksi ruuvia ja sen jälkeen
takimmaiset kaksi. Kiristä kaikki neljä ruuvia
kiristysmomenttiin 65 in-lb (7,3 Nm).
25
Osat
Osat
16
17†
8
15*
3
13
2
2
Vaihtoehtoinen
nesteen säätö
5
5a
23
1
21†
9
10
3
4
2
24
20†
39
25
10
3
10
6
19
7
6
22†
36†
8* 3
24a
30
7
T
25a
3
9*
29
13
5 (viite)
14
1
10*
3
11* 3
3
3
2
TI8086a
12*
HUOLTOA KOSKEVIA HUOMAUTUKSIA:
1
Kiristä kiristysmomenttiin 35–45 in-lb (4,0–5,1 Nm)
2
Voitele kierteet lukkiutumisen estävällä voiteluaineella
3
Voitele kevyellä öljyllä
4
Kiristä suutinta (4), kunnes se tulee ulos
6
Lisää puolikiinteää anaerobista tiivistysainetta
7
Kiristä kiristysmomenttiin 3,5–4,5 in-lb (0,4–0,51 Nm)
8
Kiristä kiristysmomenttiin 95–105 in-lb (10,7–11,8 Nm)
9
Lisää neulan varren päässä kahteen kierteeseen
puolikiinteää anaerobista tiivistysainetta
10
Käytetään vain kierrättämättömissä pistooleissa
Räjäytyskuva:
Osanro 249369, pistooli, kuvassa
KUVA 23
26
311640A
Osat
Osat
Ref.
No.
1
2
3
4
5★
5a★
6
7
8*
9*
10*
11*
12*
13
14
15*
16
17†
19
20†
21†
Part No. Description
Qty.
BODY
1
15H321 HOUSING, fluid
1
240895 PISTON, assy
1
CAP, piston
1
15H319 standard models
288091 fluid control models
NEEDLE, assy
1
TIP, needle
1
114139 SPRING, compression
1
114138 SPRING, compression
1
115066 PACKING, o-ring, fluoroelastomer
1
111450 PACKING, o-ring, fluoroelastomer
1
111504 PACKING, o-ring, fluoroelastomer
2
112319 PACKING, o-ring, fluoroelastomer
2
114134 GASKET, polyethylene (bottom)
1
15H317 SCREW, mounting manifold (M5)
4
15H318 SCREW, SHC
2
15H316 GASKET, polyethylene (front)
1
195222 NUT, packing
1
115347 PACKING, u-cup
1
192687 PLUG, fluid
1
114340 RING, back-up, PTFE
1
114244 PACKING, o-ring, fluoroelastomer
1
Ref.
No.
22†
23★
24★
24a
25
25a
29
30
34❄
36†
38❄
39
Part No. Description
192443 GASKET, fluid
NOZZLE, fluid, 0.030 in.
CAP, air
288133‡ Airspray (315 cap)
288134‡ HVLP (321 cap)
288132‡ Compliant (006 cap)
15G618 PIN, locating, threaded
239953 RETAINER, ring, assy
192760 PACKING, u-cup
192452 STOP, needle
114137 SCREW, set
114141 WRENCH, hex
113137 PACKING, o-ring
PIN, dowel
15H702 INSERT, plastic
Qty.
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
★ Katso osanumero ruiskutuspistoolikokoonpanojen
taulukosta (sivu 28).
† Sisältyvät nestetiivisteen korjaussarjaan 288135.
* Sisältyvät ilmatiivisteen korjaussarjaan 288171.
❄ Ei kuvassa.
Ilmasuuttimet
Aukon koko
Suuren
kuvion (315)
ilmaruiskutus
HVLP (320)
Yhteensopiva
(006)
Keskisuuren
kuvion (316)
ilmaruiskutus
Pienen
kuvion (313)
ilmaruiskutus
0,030-0,070 (0,8-1,8)
288133
288134
288132
234758
234756
0,086 (2,2)
234760
234754
ei sovellu
ei sovellu
ei sovellu
0,110 (2,8)
234761
234755
ei sovellu
ei sovellu
ei sovellu
311640A
27
Osat
Ruiskutuspistoolikokoonpanot (kaikki mallit)
Osa 23
Suutin
Osa 24
Suutin
Aukon koko
tuumaa (mm)
288183
234741
0,030 (0,75)
288176
288184
234742
0,042 (1,0)
15F831
288177
288185
234744
0,055 (1,4)
249391
249410
249372
249399†
249414†
249380†
15F832
288178
288187
234746
0,070 (1,8)
249394*
288049*
249375*
15F835
288181*
249395*
288050*
249376*
15F836
288182*
Neula-/ ja
suutinsarja
Sisältää
osat 5 ja 23
Osa 5
Neulan kok.pano
Osa 5a
Neulan kärki
Sisältää osan 5a
5 kpl:n pakkaus
249388
249407
249369
249396†
249411†
249377†
15F829
288175
249388
249407
249369
249397†
249412†
249378†
15F830
249390
249409
249371
249398†
249413†
249379†
Pistoolin
osanro
234781
(Lkm. 1)
243782
(Lkm. 1)
234749
234750
0,042 (1,0)
Karkaistu RST
0,055 (1,4)
Karkaistu RST
Muita suutinkokoja on saatavilla. Katso Lisävarusteet sivulla 33.
* Pistoolien neulan kärki ruostumatonta terästä, ei suositella ohuille nesteille.
† Pistoolit, joissa nesteensäätönuppi.
28
311640A
Osat
Osanro 288221
Jakoputki, jossa nesteportit pohjassa
Ref.
No.
101
103
Part No. Description
MANIFOLD, bottom fluid ports
120388 FITTING, tube, air inlet;
1/4 in. OD tube x 1/8 npt(m)
105 114246 SCREW, set; 5/16;0.437 in. long
107 162453 NIPPLE, SST; 1/4 npsm, straight
pipe thread x 1/4 npt
108 120389 FITTING, tube, air line;
3/8 in.OD tube x 1/4 npt
109❄ 101970 PLUG, pipe, SST; 1/4-18 ptf,
supplied to plug fluid outlet port
in non-circulating applications
2
Qty.
1
1
Levitä jakoputken (101) ja liitäntöjen ja/tai nesteporteissa
käytettävien tulppien kierteisiin ja liitospintoihin lukkiutumisen
estävää voiteluainetta (222955).
101
1
2
2
103
1
107
2
❄ Ei kuvassa.
108
105
TI9398b
KUVA 24: Jakoputki, jossa nesteportit pohjassa
311640A
29
Osat
Osanro 288217
Pohjois-Amerikan jakoputki, jossa nesteportit sivussa
Osanro 288218
Kansainvälinen jakoputki, jossa nesteportit sivussa
Ref.
No.
101
103
105
107
Part No.
Description
MANIFOLD, side fluid ports
120388❖ FITTING, tube, air inlet;
1/4 in. OD tube x 1/8 npt(m)
120538◆ FITTING, tube, air inlet;
6 mm OD tube x 1/8 npt(m)
114246
SCREW, set; 5/16;0.437 in. long
Qty.
1
1
120389❖ FITTING, tube, air line;
3/8 in.OD tube x 1/4 npt
120537◆ FITTING, tube, air line;
8 mm OD tube x 1/4 npt
109❄ 101970
PLUG, pipe, SST; 1/4-18 ptf,
supplied to plug fluid outlet port
in non-circulating applications
❄ Ei kuvassa.
Levitä jakoputken (101) ja liitäntöjen ja/tai nesteporteissa
käytettävien tulppien kierteisiin ja liitospintoihin lukkiutumisen
estävää voiteluainetta (222955).
107
1
2
115335❖ ELBOW, street, 1/4 in. npt
114247◆ FITTING, elbow, male;
#5 JIC x 1/4 npt
108
2
107
2
2
101
103
1
105
108
❖ Vain osanro 288217.
◆ Vain osanro 288218.
30
TI8148b
KUVA 25: Jakoputki, jossa nesteportit sivussa
311640A
Osat
Osanro 288223
Pohjois-Amerikan jakoputki, jossa nesteportit ja
puhaltimen säätöventtiili sivussa
Ref.
No.
101
102
103
Part No.
196559
243949
120388
104
120389
107 114246
108 114342
109❄ 101970
110❄ 120453
Description
Qty.
MANIFOLD, fan adjustable
1
VALVE, fan, assy.
1
FITTING, tube, air inlet;
1
1/4 in. OD tube x 1/8 npt(m)
FITTING, tube, air line;
1
3/8 in.OD tube x 1/4 npt
SCREW, set; 5/16;0.437 in. long
1
ELBOW, male, 1/4 - 18 npt
2
1
PLUG, pipe, SST; 1/4-18 ptf,
supplied to plug fluid outlet port
in non-circulating applications
SCREW, SCHS, M3 x 18
1
2
Levitä jakoputken (101) ja liitäntöjen ja/tai nesteporteissa
käytettävien tulppien kierteisiin ja liitospintoihin lukkiutumisen
estävää voiteluainetta (222955).
3
Asenna venttiilin kanssa käännettynä vastapäivään
ääriasentoon.
4
Kiristä kiristysmomenttiin 125–135 in-lb (14–15 Nm).
108
2
108
104
❄ Ei kuvassa.
101
3
103
TI0556b
107
KUVA 26: Nesteportit ja puhaltimen säätöventtiili
sivussa
102
4
311640A
31
Osat
Osanro 288160
Jakoputki, jossa takaportti, Pohjois-Amerikka
Osanro 288211
1
Levitä jakoputken (101) ja liitäntöjen ja/tai nesteporteissa
käytettävien tulppien kierteisiin ja liitospintoihin lukkiutumisen
estävää voiteluainetta.
2
Kiristä kiristysmomenttiin 30–42 in-lb (3,4–4,7 Nm).
3
Kiristä kiristysmomenttiin 110–130 in-lb (12,3–14,7 Nm).
Jakoputki, jossa takaportti, kansainvälinen
Ref.
No.
101
103
105
106
107
110
111
Part No.
Description
MANIFOLD, aluminum
FITTING, fluid path
15H521❖ 1/4 npsm
15J003◆ #5 JIC
116475
SCREW, SHCS, M4 x 12
120353
O-RING, PTFE
15J077
O-RING, PTFE
114246
SCREW, set, hex soc
Qty.
1
2
107
2
2
2
1
2
120389❖ FITTING, tube, air line;
3/8 in.OD tube x 1/4 npt
120537◆ FITTING, tube, air line;
8 mm OD tube x 1/4 npt
112
113
1
120388❖ FITTING, tube, air inlet;
1/4 in. OD tube x 1/8 npt(m)
120538◆ FITTING, tube, air inlet;
6 mm OD tube x 1/8 npt(m)
103253
SCREW, set
105
32
103
1
3
113
112
1
101
2
110
111
❖ Vain osanro 288160.
◆ Vain osanro 288211.
106
1
TI8200a
KUVA 27
311640A
Lisävarusteet
Lisävarusteet
Puhdistusharja 105749
HVLP:n ilmanpaineen mittaussarja
Pistoolin puhdistukseen
Käytetään tarkistettaessa ilmasuuttimen hajotuksen
tai kuvion ilmanpainetta erilaisilla syöttöilman paineilla.
Ei käytetä varsinaisessa ruiskutuksessa.
Voiteluaine 111265
Yksi 113 g putkilo saniteettivoiteluainetta (ei silikonia)
nestetiivisteisiin ja kulutukselle alttiisiin kohteisiin.
Asennetaan sarjan ilmasuutin pistooliin. Ilma kytketään
pistooliin, painetaan liipaisinta ja luetaan ilmanpaine
mittarista.
Nesteletkun osien erittely
Hajotusilmanpaine ei saa ylittää 10 psitä
(70 kPa, 0,7), jotta se olisi HVLP-määräysten
mukainen.
Osanro Kuvaus
239629 LIITIN, kiertoliitin
061345 LETKU, 305 m:n rulla
Vaihtoehtoiset suutinkoot
Neula-/ ja Neulan Neulan Suutin
Suutin
Aukon koko suutinsarja kok.pano kärki
tuumaa (mm)
Lkm. 1
0,059 (1,5)
ei sovellu
288177
234778
234745
0,086 (2,2)
15F833
288179
234779
234747
0,110 (2,8)
15F834
288180
234780
234748
0,070 (1,8)
Karkaistu RST
ei sovellu
288182
Osanro
234736
234737
234738
Aukko tuumaa (mm)
0,030 - 0,070 (0,8 - 1,8)
0,086 (2,2)
0,110 (2,8)
ei sovellu 234751
TI7637a
Jälkiasennuslevy 288197
Jälkiasennuslevyn ansiosta jakoputki voidaan kiinnittää
erilaisiin pulttiasetelmiin.
KUVA 28: HVLP:n ilmanpaineen mittaussarja
Nesteensäätönupin korjaussarja 288138
Sisältää jousen, kuulat ja kiinnikkeen.
311640A
33
Mitat
Mitat
2,0” (50,8 mm)
TI8104a
3,86” (98,0 m)
5,3” (134,6 mm)
6,41” (162,81 mm), nesteensäätönuppi
3,0” (76,2 mm)
1,395”
(35,43 mm)
TI8181a
2,76” (70,1 mm)
Osanro 249407, pistooli, kuvassa
KUVA 29
34
311640A
Kiinnitysreikien sijainti
Kiinnitysreikien sijainti
2,02”
(51,31 mm)
TI8181a
0,4”
(10,2 mm)
0,805” (20,5 mm)
0,187” (4,8 mm)
Kaksi M5 x 0,8 x 0,25 tuuman
(6,3 mm) reikää
1,375”
(35 mm)
2,125”
(54 mm)
1,750”
(44,5 mm)
Kaksi halkaisijaltaan
0,128 tuuman x 0,31 tuuman
(7,8 mm) reikää
Käytä kohdistuksessa
1/8 tuuman tappia
TI8107a
KUVA 30: Jakoputken kiinnitysreikien sijainti
311640A
35
Kiinnitysreikien sijainti
Kiinnitysreikien sijainti
Takaportilla varustettu jakoputki
0,205”
(5,21 mm)
1,010”
(25,65 mm)
1,375”
(34,93 mm)
TI8226a
0,875”
(22,23 mm)
0,400”
(10,16 mm)
Takaportilla varustettu jakoputki
3,200”
(81,28 mm)
1,765”
(44,83 mm)
2,710”
(68,83 mm)
Jälkiasennuslevy
3,730”
(94,74 mm)
2,325”
(59,06 mm)
TI8232a
Pistooli, jossa
jälkiasennuslevy
2,007”
(50,98 mm)
1,375”
(34,93 mm)
0,736”
(18,69 mm)
TI8178a
2,27”
(57,66 mm)
TI8177a
KUVA 31: Kiinnitysreikien sijainti
36
311640A
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Nesteen suurin käyttöpaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ilman suurin käyttöpaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HVLP:n ilman suurin sisääntulopaine . . . . . . . . . . . . . . .
Yhteensopivan pistoolin suurin sisääntulopaine . . . .
Nesteen korkein käyttölämpötila . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ilmasylinterin pienin käyttöpaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Paino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kastuvat osat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100 psi (0,7 MPa, 7 bar)
100 psi (0,7 MPa, 7 bar)
35 psi (25 kPa, 2,5 bar)
30 psi (21 kPa, 2,1 bar)
49 °C
50 psi (0,34 MPa, 3,4 bar)
992 g
ruostumaton teräs, erittäin suuren molekyylipainon
polyeteeni, kemiallisesti kestävä fluoroelastomeeri,
asetaali, PTFE, PEEK
Loctite® on Loctite Corporationin rekisteröimä tavaramerkki.
Liipaisunopeus
Nämä arvot pätevät uuteen pistooliin, jossa on 3,6 metrin, sylinterin ulkohalkaisijaltaan 1/4 tuuman (6,3 mm:n)
ilmajohto ja 0,055 tuuman suutin. Nämä arvot vaihtelevat hieman laitteen käytön ja muunnelmien mukaan.
Sylinterin ilmanpaine
psi (kPa, bar)
Nestepaine
psi (kPa, bar)
Ilmanpaine
psi (kPa, bar)
ms täysin avoimeksi
ms täysin suljetuksi
50 (0,35, 3,5)
50 (0,35, 3,5)
100 (0,7, 7,0)
58,4
50,4
Melutiedot (dBa)
Ilmasuuttimen
Suuttimen
Hajotusilman paine Puhaltimen ilmanpaine
osanro
osanumero ja koko
psi (kPa, bar)
psi (kPa, bar)
288134
234744,
0,055 tuumaa
35 (250, 2,5)
100 (0,7, 7,0)
35 (250, 2,5)
100 (0,7, 7,0)
Äänenpaine
dB(A)†
Ääniteho
dB(A)‡
85,9
97
86,7
92,8
† Äänenpaine mitattu 1 metrin etäisyydellä laitteesta.
‡ Äänitaso mitattu standardin ISO 9614-2 mukaan.
311640A
37
Gracon normaali takuu
Graco warrants all equipment referenced in this document which is manufactured by Graco and bearing its name to be free from defects in
material and workmanship on the date of sale to the original purchaser for use. With the exception of any special, extended, or limited warranty
published by Graco, Graco will, for a period of twelve months from the date of sale, repair or replace any part of the equipment determined by
Graco to be defective. This warranty applies only when the equipment is installed, operated and maintained in accordance with Graco’s written
recommendations.
This warranty does not cover, and Graco shall not be liable for general wear and tear, or any malfunction, damage or wear caused by faulty
installation, misapplication, abrasion, corrosion, inadequate or improper maintenance, negligence, accident, tampering, or substitution of
non-Graco component parts. Nor shall Graco be liable for malfunction, damage or wear caused by the incompatibility of Graco equipment
with structures, accessories, equipment or materials not supplied by Graco, or the improper design, manufacture, installation, operation or
maintenance of structures, accessories, equipment or materials not supplied by Graco.
This warranty is conditioned upon the prepaid return of the equipment claimed to be defective to an authorized Graco distributor for verification of
the claimed defect. If the claimed defect is verified, Graco will repair or replace free of charge any defective parts. The equipment will be returned
to the original purchaser transportation prepaid. If inspection of the equipment does not disclose any defect in material or workmanship, repairs will
be made at a reasonable charge, which charges may include the costs of parts, labor, and transportation.
THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE, AND IS IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
Graco’s sole obligation and buyer’s sole remedy for any breach of warranty shall be as set forth above. The buyer agrees that no other remedy
(including, but not limited to, incidental or consequential damages for lost profits, lost sales, injury to person or property, or any other incidental
or consequential loss) shall be available. Any action for breach of warranty must be brought within two (2) years of the date of sale.
GRACO MAKES NO WARRANTY, AND DISCLAIMS ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE, IN CONNECTION WITH ACCESSORIES, EQUIPMENT, MATERIALS OR COMPONENTS SOLD BUT NOT
MANUFACTURED BY GRACO. These items sold, but not manufactured by Graco (such as electric motors, switches, hose, etc.), are subject
to the warranty, if any, of their manufacturer. Graco will provide purchaser with reasonable assistance in making any claim for breach of these
warranties.
In no event will Graco be liable for indirect, incidental, special or consequential damages resulting from Graco supplying equipment hereunder,
or the furnishing, performance, or use of any products or other goods sold hereto, whether due to a breach of contract, breach of warranty, the
negligence of Graco, or otherwise.
GRACON SUOMEN ASIAKKAAT
Osapuolet myöntävät vaatineensa, että nykyinen asiakirja sekä kaikki siihen suoraan tai epäsuorasti liittyvät asiakirjat, tiedotukset ja
käynnistettyjen, tiedoksiannettujen tai vireille pantujen oikeustoimien asiakirjat laaditaan englanniksi.
Graco Information
TO PLACE AN ORDER, contact your Graco distributor or call to identify the nearest distributor.
Phone: 612-623-6928 or Toll Free: 1-800-533-9655, Fax: 612-378-3590
All written and visual data contained in this document reflects the latest product information available at the time of publication.
Graco reserves the right to make changes at any time without notice.
MM 311051
Graco Headquarters: Minneapolis
International Offices: Belgium, China, Japan, Korea
GRACO INC. P.O. BOX 1441 MINNEAPOLIS, MN 55440-1441
www.graco.com
311640A
9/2006
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement