Graco 311654G, Automatic G40 Air-Assisted Spray Gun Kasutusjuhend

Add to my manuals
40 Pages

advertisement

Graco 311654G, Automatic G40 Air-Assisted Spray Gun Kasutusjuhend | Manualzz

Ohjeet - Osat

Automaattiset ilma-avusteiset

G40 -ruiskupistoolit

311654G

FI

Ilma-avusteiseen ruiskutukseen sekä maalausten ja pinnoitteiden viimeistelyyn.

Vain ammattikäyttöön.

Sopii käytettäväksi Euroopassa räjähdysherkissä paikoissa.

28 MPa, 280 bar (4.000 psi) nesteen enimmäiskäyttöpaine

0,7 MPa, 7 bar (100 psi) ilman enimmäiskäyttöpaine

Katso sivu 3 mallin tiedot.

Tärkeitä turvaohjeita

Lue kaikki tämän käyttöohjeen varoitukset ja ohjeet.

Säilytä nämä ohjeet.

Osanumero 288046 ruiskupistooli, asennettu osanumeroon 288217 jakoputki.

II 2 G c T6

TI8087b

2

Sisältö

Mallit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Varoitukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Asentaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Ruiskutuskaapin ilmanvaihdon järjestäminen . . . 6

Pistoolin ja jakoputken kokoonpano . . . . . . . . . . . 6

Ilmaliittimien asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Maadoitusjärjestelmä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Pistoolin asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Ilmajohdon liittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Nestejohdon liittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Asetus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Ruiskupistoolin huuhtelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Valitse ruiskutussuutin ja ilmasuutin . . . . . . . . . 11

Ruiskutussuuttimen asennus . . . . . . . . . . . . . . . 11

Ilmasuuttimen asennon säätö . . . . . . . . . . . . . . 11

Ilmasuuttimen kohdistustappi . . . . . . . . . . . . . . 11

Käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Paineenpoistotoimet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Ruiskutuskuvion säätö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Ruiskuttaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Kunnossapito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

Pistoolin päivittäinen hoito . . . . . . . . . . . . . . . . .14

Järjestelmän yleinen kunnossapito . . . . . . . . . .15

Huuhtelu ja puhdistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

Vianetsintä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

Yleinen vianetsintä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

Ruiskutuskuvion vianetsintä . . . . . . . . . . . . . . . .19

Huolto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

Purkaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

Hajotinpesän vaihto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

Kokoonpano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

Osat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

Muistiinpanoja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30

AAP-sarjan suutin ja ilmasuutinvalintataulukot . . . . . . . . . . . . . . . .31

LTX-sarjan RAC-suutinten valintataulukot . . . . . .32

RAC Switch Tip -suuttimet . . . . . . . . . . . . . . . . .33

Lisävarusteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34

Mitat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36

Kiinnitysreikien sijainti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37

Kiinnitysreikien sijainti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38

Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39

Gracon normaali takuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40

Gracon tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40

311654G

Mallit

Mallit

Jokaiselle asennettavalle pistoolille tarvitaan jakoputki. Katso jakoputkea koskevat tiedot

kohdasta Osat.

Perusmallin G40-ruiskupistooli, 288046, A-sarja

• Korkeapaineinen ruiskupistooli, jossa on karbidikuula ja -pesä.

• Mukana valinnan mukainen AAP-sarjan suutin.

Perusmallin G40-ruiskupistooli, 24F835, A-sarja

• Lakkamateriaaleille optimoitu ilmasuutin.

• Korkeapaineinen ruiskupistooli, jossa on karbidikuula ja -pesä.

• Mukana valinnan mukainen AAP-sarjan suutin.

G40-ruiskupistooli muovipesällä, 288044, B-sarja

• Keskipaineinen ruiskupistooli, jossa SST-kuula ja muovipesä; happokatalysoiduille tai ohuille nesteille.

• Paras lopputulos saavutetaan, kun käytetään hankaamattomia nesteitä ja alle 10,5 MPa:n,

105 baarin (1.500 psi) painetta.

• Mukana valinnan mukainen AAP-sarjan suutin.

RAC G40-ruiskupistooli, 288053, A-sarja

• Korkeapaineinen ruiskupistooli, jossa AA

Reverse-A-Clean (RAC) -kokoonpano; ja karbidikuula ja -pesä.

• Mukana valinnan mukainen LTX-sarjan RAC-suutin.

4

Varoitukset

Varoitukset

Seuraavat varoitukset koskevat laitteen asennusta, käyttöä, maadoitusta, kunnossapitoa ja korjausta. Huutomerkki tarkoittaa yleisluontoista varoitusta ja vaaran merkki toimenpidekohtaista vaaraa. Lue varoitukset aina tarvittaessa.

Lisäksi tämä käyttöohje voi sisältää tuotekohtaisia varoituksia.

VAARA

LAITTEISTON VÄÄRINKÄYTÖN VAARA

Väärinkäyttö voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan henkilövahingon.

• Älä käytä yksikköä väsyneenä tai huumaavien aineiden tai alkoholin vaikutuksen alaisena.

• Älä ylitä alimman nimellispaineen kestävän osan suurinta käyttöpainetta tai huonoiten kuumuutta sietävän osan lämpötilaluokitusta. Katso lisätietoja kaikkien laitteiden käyttöohjeiden kohdasta

Tekniset tiedot.

• Käytä nesteitä ja liuottimia, jotka ovat yhteensopivia laitteen märkien osien kanssa. Katso lisätietoja kohdasta Tekniset tiedot kaikkien laitteiden käyttöohjeista. Lue neste- ja liuotinvalmistajien varoitukset. Halutessasi täydelliset tiedot aineista pyydä käyttöturvallisuustiedotteet toimittajalta tai jälleenmyyjältä.

• Tarkista laite päivittäin. Korjaa kuluneet ja vaurioituneet osat välittömästi tai vaihda ne valmistajan alkuperäisiin varaosiin.

• Älä muuta laitetta millään tavalla.

• Käytä laitetta ainoastaan sille määrättyyn tarkoitukseen. Kysy lisätietoja jälleenmyyjältä.

• Pidä letkut ja kaapelit poissa kulkuväylien, terävien kulmien, liikkuvien osien tai kuumien pintojen läheisyydestä.

• Älä kierrä tai taivuta letkuja äläkä siirrä laitetta letkuista vetämällä.

• Pidä lapset ja eläimet poissa työskentelyalueelta.

• Kaikkia voimassa olevia turvamääräyksiä on noudatettava.

NESTEEN TUNKEUTUMISVAARA

Korkeapaineinen neste pistoolista, vuotavasta letkusta tai murtuneesta osasta voi puhkaista ihon.

Vamma saattaa näyttää tavalliselta haavalta, mutta kyseessä on vakava vamma, joka saattaa johtaa amputointiin. Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.

• Älä osoita pistoolilla ketään tai mitään kehon osaa kohti.

• Älä laita kättä ruiskutussuuttimen eteen.

• Älä pysäytä äläkä torju vuotoja kädellä, keholla, käsineellä tai rätillä.

• Noudata tämän käyttöohjeen Paineenpoistotoimia koskevia ohjeita lopettaessasi ruiskutuksen sekä ennen laitteen puhdistamista, tarkastamista tai huoltamista.

TULIPALON JA RÄJÄHDYKSEN VAARA

Syttyvät höyryt, kuten liuotin- ja maalihöyryt, voivat syttyä tai räjähtää työskentelyalueella. Estä tulipalo ja räjähdys seuraavasti:

• Käytä laitetta vain hyvin ilmastoiduissa tiloissa.

• Poista kaikki syttymislähteet, kuten sytytysliekit, savukkeet, kannettavat sähkövalaisimet ja muoviset suojaverhot (staattisen sähkön vaara).

• Pidä roskat, liuottimet, rätit ja bensiini poissa ruiskutusalueelta.

• Älä liitä tai irrota virtajohtoja äläkä kytke virta- tai valokytkimiä päälle tai pois, kun tiloissa on helposti syttyviä höyryjä.

• Maadoita kaikki työskentelyalueen laitteet. Katso Maadoitusohjeet (compound) ohjeet.

• Käytä ainoastaan maadoitettuja johtoja.

• Pidä pistoolia tukevasti maadoitettua astiaa vasten, kun vedät liipaisimesta.

• Jos laitetta käytettäessä syntyy kipinöitä tai tuntuu sähköisku, lopeta laitteen käyttö välittömästi.

Älä käytä laitetta, ennen kuin ongelma on tunnistettu ja korjattu.

• Pidä toimiva palosammutin valmiina työskentelyalueella.

311654G

Varoitukset

VAARA

PAINEISTETUN LAITTEEN AIHEUTTAMA VAARA

Pistoolista/annosteluventtiilistä, vuotokohdista tai särkyneistä komponenteista voi roiskua nestettä silmiin tai iholle ja aiheuttaa vakavan vamman.

• Noudata tämän käyttöohjeen Paineenpoistotoimia koskevia ohjeita lopettaessasi ruiskutuksen sekä ennen laitteen puhdistamista, tarkastamista tai huoltamista.

• Kiristä kaikki nesteliitokset ennen laitteen käyttöä.

• Tarkasta letkut, putket ja liittimet päivittäin. Vaihda kuluneet tai vaurioituneet osat välittömästi.

MYRKYLLISTEN NESTEIDEN JA HÖYRYJEN AIHEUTTAMA VAARA

Myrkylliset nesteet tai höyryt voivat aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran sisään hengitettynä tai nieltynä tai jos niitä roiskuu silmiin tai iholle.

• Lue läpi käyttöturvallisuustiedote (MSDS), jotta tiedät käyttämiisi nesteisiin liittyvät erityiset vaarat.

• Säilytä vaarallista nestettä asianmukaisessa, hyväksytyssä astiassa. Hävitä vaarallinen neste noudattaen vaarallisille nesteille annettuja ohjeita.

HENKILÖKOHTAISET SUOJAVARUSTEET

Käytä asianmukaisia suojavälineitä aina käytön ja huollon aikana tai oleskellessasi laitteen työskentelyalueella. Ne suojaavat vakavilta vammoilta kuten silmävammoilta, myrkyllisten höyryjen hengittämiseltä, palovammoilta ja kuulovammoilta. Laitteisto sisältää muun muassa seuraavaa:

• Suojalasit

• Neste- ja liuotinvalmistajan suosittelemat hengityssuojaimet ja suojavaatteet

• Käsineet

• Kuulosuojaimet

6

Asentaminen

Asentaminen

Ruiskutuskaapin ilmanvaihdon järjestäminen

Tutustu kaikkiin ilman poistonopeuksiin liittyviin paikallisiin määräyksiin ja noudata niitä.

Tutustu kaikkiin turvallisuus- ja palomääräyksiin ja noudata niitä.

Pistoolin ja jakoputken kokoonpano

Pistoolissa on sisäinen nestetulppa ja tiivisteet (5, 6, 7).

Jos käytät pistoolia kiertojärjestelmässä, poista tulppa.

Jos käytät pistoolia kierrättämättömässä järjestelmässä, jätä tulppa paikalleen huuhteluajan vähentämiseksi.

Kiertojärjestelmä

1.

Levitä jakoputken (101) ja kulmaliittimien (107)

(toimitetaan irrallaan) kierteisiin ja liitospintoihin lukkiutumisen estävää voiteluainetta 222955.

2.

Asenna kulmaliittimet (107) jakoputken (101) nesteportteihin.

3.

Kytke nesteen syöttöletku toiseen kulmaliittimeen ja nesteen paluuputki toiseen. Jakoputken nesteportit ovat käännettävät.

4.

Asenna pistooli jakoputkeen neljällä ruuvilla (17).

Aloita kaikkien neljän ruuvin kiertäminen ja kiristä sitten ensin kaksi eturuuvia, jonka jälkeen kaksi takaruuvia 7,3 N•m (65 in-lb).

Kierrättämätön järjestelmä

1.

Katso K UVA 1. Levitä jakoputken (101), tulpan (109)

ja kulmaliittimen (107) kierteisiin ja liitospintoihin lukkiutumisen estävää voiteluainetta 222955.

2.

Asenna kulmaliitin (107) jakoputken toiseen porttiin

(101) ja tulppa (109) toiseen.

3.

Asenna sisäinen tulppa (5) pistoolin nesteporttiin samalle puolelle kuin jakoputken tulppa.

4.

Kytke nesteen syöttöletku jakoputken kulmaliittimeen (107).

5.

Asenna pistooli jakoputkeen neljällä ruuvilla (17).

Aloita kaikkien neljän ruuvin kiertäminen ja kiristä sitten ensin kaksi eturuuvia, jonka jälkeen kaksi takaruuvia 7,3 N•m (65 in-lb).

1 Irrota kiertojärjestelmissä käytettäessä.

2 Korvaa kiertojärjestelmissä alennusnipalla (107).

3 Asenna lisävarusteena saatava suodatin nesteen

sisääntuloporttiin. Katso Lisävarusteet, sivu 34.

7

3

6

101

1

5

107

2

109

TI8587b

K UVA 1: Kierrättämätön järjestelmä (leikkauskuva)

311654G

Asentaminen

Ilmaliittimien asennus

1.

Asenna 1/4 tuuman syöttöputken liitin sylinterin

(CYL) ilmaporttiin.

2.

Asenna 3/8 tuuman putken liittimet hajotuksen

(ATOM) ilmaporttiin ja puhaltimen (FAN) ilmaporttiin.

CYL

Maadoita pumppuun liitetyt ilma-, neste- ja hydrauliletkut

Käytä maadoituksen jatkuvuuden varmistamiseksi vain sähköä johtavia letkuja, joiden yhteispituus on enintään

30,5 m. Tarkasta ilma- ja nesteletkujen sähkövastus vähintään kerran viikossa. Jos kokonaisvastus maadoitukseen päin ylittää 25 megaohmia, vaihda letku välittömästi.

Käytä sellaista mittaria, jolla tämäntasoinen vastus voidaan mitata.

ATOM

FAN

K UVA 2: Ilmaliittimet

Maadoitusjärjestelmä

TI8211a

Seuraavat maadoitusohjeet ovat järjestelmän minimivaatimuksia. Omassa järjestelmässäsi saattaa olla muita laitteita tai kohteita, jotka on maadoitettava.

Tarkista laitetyyppiä koskevat yksityiskohtaiset maadoitusohjeet paikallisista sähkömääräyksistä.

Järjestelmä on liitettävä varsinaiseen maadoitukseen.

Pumpun maadoitus

Maadoita pumppu liittämällä maadoitusjohto ja pidike nestesyötön ja varsinaisen maadoituksen välille, kuten erillisessä pumpun käyttöoppaassa on neuvottu.

Maadoita ilmakompressorit ja hydrauliset voimanlähteet

Maadoita ilmakompressorit ja hydrauliset voimanlähteet valmistajan suositusten mukaisesti.

Ruiskupistoolin maadoitus

Maadoita ruiskupistooli asentamalla se oikein maadoitettuun edestakaisin liikkuvaan vastakkeeseen ja kytkemällä se kunnolla maadoitettuun nesteletkuun ja pumppuun.

Nesteensyöttösäiliön maadoitus

Maadoita nesteen syöttöastia paikallisten määräysten mukaan.

Ruiskutettavan kohteen maadoitus

Maadoita ruiskutettava kohde paikallisten määräysten mukaan.

Liuotinastioiden maadoitus

Maadoita kaikki huuhtelun aikana käytettävät liuotinastiat paikallisten määräysten mukaan.

Käytä ainoastaan sähköä johtavia metalliastioita.

Älä aseta astiaa sähkö johtamattomalle alustalle, kuten paperin tai pahvin päälle, koska silloin maadoitus katkeaa.

8

Asentaminen

Pistoolin asennus

Asennus edestakaisin liikkuvaan varteen

Pistoolin asentaminen edestakaisin liikkuvaan varteen

[halkaisija enintään 13 mm (0,5 tuumaa)]:

1.

Työnnä asennustanko (A) jakoputken reiästä kuvan

osoittamalla tavalla. K UVA 3

Käytä 1/8 tuuman kohdistustappia (P) pistoolin suuntaukseen.

2.

Kiinnitä pistooli tukeen kahdella M5 x 0,8 kantaruuvilla (S). Ruuvien tulee olla tarpeeksi pitkiä kiinnittääkseen kierteiset reiät pistoolin jakoputkeen 6 mm:n (1/4 tuuman) syvyydeltä.

2.

Kiinnitä pistooli tankoon kiristämällä asennusruuvi (B).

B

P

A TI8120a

K UVA 3: Asennus edestakaisin liikkuvaan varteen

Kiinteä tuki

Pistoolin asentaminen kiinteään tukeen (katso ja sivu

K UVA

4 ja Kiinnitysreikien sijainti, sivu 37):

1.

Kohdista jakoputki kohdistustappien kanssa.

Kohdistustappien ja reikien sijainti näkyy kuvassa

Kiinnitysreikien sijainti, sivu 37.

TI8121a

K UVA 4: Kiinteän tuen asennus

S

Jälkiasennuslevy

Jälkiasennuslevyn ansiosta jakoputki voidaan kiinnittää erilaisiin pulttiasetelmiin.

Pistoolin asentaminen jälkiasennuslevyyn

(sarja 288197):

1.

Asenna levy jakoputkeen kolmella sarjan mukana

toimitetuilla kolmella ruuvilla. (K UVA 5).

2.

Pulttaa levy asennuspintaan neljällä kantaruuvilla,

koko M5 x 0,8. Katso kohta Kiinnitysreikien

sijainti, sivu 37.

K

UVA

5: Jälkiasennuslevy

TI8180a

311654G

Asentaminen

Ilmajohdon liittäminen

1.

Asenna ilman/veden erotin ja ilmajohdon suodatin, jotta pistooliin tuleva ilma pysyy puhtaana ja kuivana. Lika ja kosteus johdossa voivat pilata valmiin kappaleen ulkonäön.

2.

Asenna ilmanpainesäädin kuhunkin pumpun ilmansyöttöjohtoon.

3.

Jos jakoputkessa on erillinen puhallin- ja hajotusportti, pistoolin sylinteri, puhallin ja hajotusilma on liitettävä ja säädettävä erikseen.

Tätä käsikäyttöistä suihkuventtiilijakoputkea varten tarvitaan vain yksi syöttöjohto hajotukselle ja puhallinilmalle.

Asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi sylinteriin on tultava ilmaa vähintään 0,34 Mpa:n,

3,4 baarin (50 psi) paineella. Säädä hajotusilma tarpeen mukaan, jotta koko kuvio hajoaa.

Suuttimen koko on tärkein kuvion kokoa säätävä tekijä. Säädä puhaltimen ilmaa vain tarpeen mukaan kuvion koon säätämiseksi.

4.

Asenna varoventtiilityyppinen pääilmansulkuventtiili pääilmajohtoon. Asenna varoventtiilityyppinen lisäventtiili jokaisen pumpun ilmansyöttöjohtoon ilmansäätimen jälkeen poistamaan ilma, joka on jäänyt tämän venttiilin ja pumpun väliin sen jälkeen, kun ilmansäädin on suljettu.

Järjestelmään vaaditaan tyhjentävä ilmansulkuventtiili poistamaan tämän venttiilin ja pumpun väliin jäänyt ilma sen jälkeen kun ilmansäädin on suljettu. Väliin jäänyt ilma voi saada pumpun toimimaan odottamatta, mistä voi seurata vakava tapaturma.

5.

Asenna varovuototyyppinen venttiili jokaiseen pistoolin ilmansyöttöjohtoon pistoolin ilmansäätimen jälkeen sulkemaan pistoolille menevä ilma.

6.

Jos jakoputkessa on erillinen puhallin ja hajotusportit, liitä erillinen ilmansyöttöjohto pistoolin hajotusilman ottoaukkoon (D) ja sylinterin ilmanottoaukkoon (C).

Liitä ilmansyöttöjohto puhaltimen ilmanottoaukkoon

(E) näin halutessasi. Katso K UVA 6. Tätä

käsikäyttöistä suihkuventtiilijakoputkea varten tarvitaan vain yksi syöttöjohto hajotukselle ja puhallinilmalle.

Pistoolin hajotuksen ja puhallinilman aukot sopivat ulkohalkaisijaltaan 9,5 mm:n (3/8 tuuman) putkiin. Sylinterin ilma-aukkoon sopii 6,3 mm:n

(1/4 tuuman) putkiin.

Asentaminen

Nestejohdon liittäminen

Ennen nestejohdon liittämistä puhalla se puhtaaksi ilmalla ja huuhtele liuotinaineella.

Käytä liuotinainetta, joka sopii yhteen ruiskutettavan nesteen kanssa.

Nesteen poistoventtiili(t) tarvitaan järjestelmään poistamaan nestepaine mäntäpumpusta, letkusta ja pistoolista; pistoolin liipaiseminen paineen poistamiseksi ei ehkä riitä.

Järjestelmään on asennettava nestepaineen säädin, jos pumpun suurin käyttöpaine ylittää pistoolin suurimman nesteen käyttöpaineen

(katso etukantta).

G (tai F)

C

F (tai G)

FAN

CYL

ATOM

1.

Asenna nestesuodatin ja poistoventtiili(t) lähelle pumpussa olevaa nesteen ulostuloaukkoa.

2.

Asenna nestepaineen säädin tasaamaan pistooliin tulevaa nestepainetta.

Joissakin sovelluksissa nestepainetta on pystyttävä säätämään tarkkaan. Voit säätää nestepainetta tarkemmin nestepaineen säätimellä kuin säätämällä pumpun ilmanpainetta.

TI8113a

SELITYS

E

D

C

D

E

F

G

Sylinterin ilman sisääntuloaukko: sopii ulkohalkaisijaltaan

6,3 mm:n (1/4 tuuman) putkeen

Hajotuksen ilman sisääntuloaukko: 1/4-18,6 npsm

Puhaltimen ilman sisääntuloaukko: 1/4-18,6 npsm

Nesteen sisääntuloaukko: 1/4-18 nptf tai #5 JIC (1/2-20 unf)

Nesteen ulostuloaukko (vain kiertopistooli): 1/4-18 nptf tai

#5 JIC (1/2-20 unf)

3.

Asenna sulkuventtiili, jotta nesteen syöttö pistooliin voidaan katkaista.

4.

Asenna johdossa oleva nestesuodatin pistoolin nesteen sisääntuloaukkoon (F), jotta ruiskutussuutin ei tukkeudu nesteessä olevista hiukkasista.

Katso K UVA 6.

5.

Kiertojärjestelmä: liitä maadoitettu nesteensyöttöletku pistoolin nesteliitäntään.

Liitä maadoitettu paluuletku toiseen porttiin.

Poista kierrättämättömästä järjestelmästä pistoolin nesteen ulostuloaukon liitin (G) ja tiivistä ulostuloaukon portti mukana toimitetulla putken liittimellä (109).

K UVA 6: Sivuun asennetut jakoputken portit

10 311654G

Asetus

Asetus

Ruiskupistoolin huuhtelu Ilmasuuttimen asennon säätö

Ruiskutuskuvion suunta määräytyy ilma- ja ruiskutussuuttimen asennon mukaan.

Kierrä ilmasuutinta (ruiskutussuutin kiertyy mukana) tarpeen mukaan, jotta saat ruiskutuskuvion haluttuun

suuntaan. Katso K UVA 8.

Ennen kuin ruiskutat pistoolilla maalia:

1.

Huuhtele pistooli ruiskutettavan nesteen kanssa yhteensopivalla liuottimella käyttäen mahdollisimman pientä nestepainetta ja maadoitettua metalliastiaa.

2.

Katso Paineenpoistotoimet, sivu 12.

Valitse ruiskutussuutin ja ilmasuutin

Nestevirtaus ja kuvion leveys riippuvat ruiskutussuuttimen koosta, nesteen viskositeetista ja nestepaineesta. Katso ruiskutussuuttimen

valintataulukot, sivu 31 ja 32. Ota yhteys

Graco-jälleenmyyjään saadaksesi apua omaan sovellukseesi sopivan ruiskutussuuttimen valintaan.

Ruiskutussuuttimen asennus

1.

Katso Paineenpoistotoimet, sivu 12.

2.

Asenna ruiskutussuutin pistooliin.

3.

Kohdista kohdistustapin kärki ilmasuuttimen loven

kanssa. Katso K UVA 7.

4.

Kiristä ilmasuuttimen kiinnitysrengas (8) tukevasti käsin, jotta suutin tiivistyy kunnolla suuttimen pesän ja hajottimen (10) väliin.

K

UVA

8

TI6558A

Ilmasuuttimen kohdistustappi

Ilmasuutin on säädetty tehtaalla siten, että ilmasuuttimen kohdistustappi on kohdistettu ilmasuuttimeen. Ilmasuuttimen kohdistustapin vakiosijainti on pystysuorassa ruiskutuskuvioon nähden.

Jos haluat muuttaa ruiskutuskuvion suuntaa, kierrä tappi irti kärkipihdeillä ja aseta se uudelleen haluttuun

asentoon. Katso K

UVA

9. Asenna tappi uudelleen

löyhällä kierrelukituksella. Kiristä momenttiin

0,2-0,3 N•m (1,5-2,5 in-lb). Älä kiristä liikaa.

Vaakasuora ilmasuuttimen asento

(vakio)

Pystysuora ilmasuuttimen asento

TI6847A

K UVA 9

Lovi

Suuttimen kohdistustappi TI6847A

K

UVA

7

Käyttö

Käyttö

Paineenpoistotoimet

1.

Katkaise pistoolin ilma- ja nestesyöttö.

2.

Sulje tyhjentävä pääilmaventtiili (vaaditaan järjestelmään).

3.

Liipaise pistooli maadoitettuun metallijäteastiaan paineen poistamiseksi.

Ruiskutuskuvion säätö

Ilma-avusteisessa ruiskupistoolissa yhdistyvät korkeapaine- ja ilmaruiskutuksen periaatteet.

Ruiskutussuutin muovaa nesteen viuhkakuvioksi samoin kuin tavanomainen korkeapainesuutin.

Ilmasuuttimesta tuleva ilma hajottaa nestettä lisää täydentäen maalihäntien hajotusta, jolloin ne yhtyvät ruiskutuskuvioon ja kuviosta tulee entistä tasaisempi.

Kuvion kokoa voidaan säätää tarvittaessa hieman käyttämällä puhaltimen ilmaa.

Ilma-avusteiset ruiskupistoolit eroavat ilmaruiskupistoolista siten, että puhaltimen ilman lisääminen kaventaa kuviota. Kuviota levennetään vähentämällä ilmaa tai käyttämällä isompaa suutinta.

TI8174a

K UVA 10: Paineenpoisto

4.

Avaa pumpun tyhjennysventtiili (vaaditaan järjestelmään), joka auttaa nestepaineen poistumista mäntäpumpusta. Avaa lisäksi painemittariin liitetty tyhjennysventtiili (nesteen säädöllä varustetusta järjestelmästä), mikä auttaa nestepaineen poistumista letkusta ja pistoolista.

Pidä astia valmiina nestettä varten.

5.

Jätä tyhjennysventtiili(t) auki, kunnes jatkat ruiskuttamista.

6.

Jos epäilet, että ruiskutussuutin tai letku on täysin tukossa tai ettei paine ole täysin poistunut em. kohtien suorittamisen jälkeen, löysää hyvin hitaasti letkuliitintä ja vähennä painetta vähitellen ja löysää sitten liitin kokonaan. Seuraavaksi suuttimen tai letkun tukos voidaan poistaa.

1.

Säädä nestepaine nestesäätimellä paineelle

2,1 MPa, 21 bar (300 psi).

2.

Tarkasta hajotus vetämällä liipaisimesta, mutta älä vielä kiinnitä huomiota kuvion muotoon.

3.

Lisää nestepainetta hitaasti vain siihen saakka, että nestepaineen lisäys ei enää merkittävästi paranna nesteen hajotusta.

4.

Käännä hajotusilma päälle ja aseta ilmanpaine noin arvoon 70 kPa, 0,7 bar (10 psi). Tarkista ruiskutuskuvio ja säädä sitten ilmanpainetta, kunnes maalihännät hajoavat kokonaan ja

yhtyvät ruiskutuskuvioon. Katso K

UVA

11.

Älä ylitä ilmanpaineen painearvoa 0,7 MPa,

7 bar (100 psi) pistoolille.

Kun käytät HVLP-pistoolia, älä ylitä ilmasuuttimessa 10 psi:n painetta. Mittaa hajotuspaine ilmasuuttimessa käyttämällä

HVLP-tarkistussarjaa 249140.

12 311654G

Käyttö

Jos haluat kapeamman kuvion, syötä ilma pistoolin puhaltimen ilman sisääntuloaukkoon (tai avaa puhaltimen säätöventtiili jakoputkessa 288223).

Suuttimen koko on tärkein kuvion kokoa säätävä tekijä.

Säädä puhaltimen ilmaa vain tarpeen mukaan kuvion koon säätämiseksi.

Saat parhaat ruiskutustulokset toimimalla seuraavasti:

• Pidä pistoolia kohtisuorassa ja noin 200–250 mm:n

(8-10 tuuman) etäisyydellä ruiskutettavasta kohteesta.

• Ruiskuta tasaisin, samansuuntaisin vedoin ruiskutettavan pinnan poikki. Ruiskuta 50 %

edellisen päälle. Katso K UVA 12.

Väärin

ei ilmaa liian vähän ilmaa

K

UVA

11: Oikea ruiskutuskuvio

TI0792 oikea määrä ilmaa

Ruiskuttaminen

Ruiskupistoolissa on sisäinen ilman aloitus- ja lopetustoiminto. Kun liipaisimesta vedetään, pistoolista tulee ilmaa ennen nestettä. Kun liipaisin vapautetaan, nesteen tulo päättyy, ennen kuin ilmavirtaus lakkaa.

Näin varmistetaan suihkun hajotus ja estetään nesteen kerääntyminen ilmasuuttimeen.

Säädä järjestelmän säätölaitetta, jos se on automaattinen, siten, että pistooli alkaa ruiskuttaa juuri ennen kohdatessaan osan ja lopettaa ruiskutuksen, kun osa on mennyt ohi. Pidä pistoolia koko ajan 200–250 mm:n (8-10 tuuman) etäisyydellä ruiskutettavasta kohteesta.

Oikein

TI8098a

TI8099a

K UVA 12: Oikea ruiskutustapa

Kunnossapito

Kunnossapito

Pistoolin päivittäinen hoito

VAROITUS

Muurahais- tai propionihappoa sisältävää metyleenikloridia ei suositella tämän pistoolin huuhtelu- tai puhdistusliuottimeksi, koska se vaurioittaa laitteen alumiini- ja nailonosia.

VAROITUS

Pistoolin ilmakanaviin jäänyt liuotin saattaa heikentää maalipinnan laatua. Älä käytä mitään puhdistusmenetelmää, josta voi päästä liuotinta pistoolin ilmakanaviin.

Älä osoita pistoolilla ylöspäin puhdistaessasi sitä. Älä pyyhi pistoolia liuotinta valuvalla rätillä, vaan väännä liika pois.

TI8100a

Älä upota pistoolia liuottimeen.

TI4827a

Älä puhdista ilmasuuttimen reikiä metallisilla välineillä, sillä ne voivat naarmuttaa reikiä. Naarmut voivat vääristää ruiskutuskuviota.

TI8101a TI6565a

14 311654G

Kunnossapito

Järjestelmän yleinen kunnossapito

1.

Katso Paineenpoistotoimet, sivu 12.

2.

Puhdista neste- ja ilmajohtojen suodattimet päivittäin.

3.

Tarkasta, onko pistoolissa ja nesteletkuissa vuotoja.

Kiristä liittimet tai vaihda laitteet tarpeen mukaan.

4.

Huuhtele pistooli ennen värien vaihtamista ja aina kun lopetat pistoolin käytön.

1.

Katso Paineenpoistotoimet, sivu 12.

2.

Sammuta pistoolin puhallin ja hajotusilma.

3.

Irrota ilmasuuttimen kiinnitysrengas (8), ilmasuutin (30) ja ruiskutussuutin (9).

4.

Irrota nesteensyöttöletku ja ilmansyöttöletku pistoolista.

5.

Liitä liuottimen syöttöletku pistooliin.

6.

Lisää painetta hitaasti. Osoita pistoolia alaspäin maadoitettuun metalliastiaan ja huuhtele pistooli liuottimella, kunnes kaikki nestejäänteet ovat huuhtoutuneet pistoolin kanavista.

Huuhtelu ja puhdistus

Vähentääksesi vakavan vammautumisen vaaraa, mukaan lukien nesteen roiskuminen silmiin tai iholle, tai staattista sähköpurkausta huuhtelun aikana:

• Varmista, että koko järjestelmä huuhteluastiat mukaan lukien on kunnolla maadoitettu.

• Irrota ruiskutussuutin.

• Pidä metallinen kosketus pistoolin ja huuhteluastian välillä.

• Käytä mahdollisimman alhaista painetta.

K UVA 13

VAROITUS

Tämä pistooli ei ole säädettävä. Varmista oikea sammutus kiertämällä männän suutinta (27) koteloon (1), kunnes se tulee esiin.

• Huuhtele ennen värien vaihtamista, ennen nesteen kuivumista laitteessa, työpäivän päätteeksi, ennen varastoimista ja ennen laitteiston korjaamista.

• Huuhtele mahdollisimman pienellä paineella.

Tarkista kytkennät vuotojen varalta ja kiristä tarvittaessa.

• Käytä huuhteluun nestettä, joka on yhteensopiva annosteltavan nesteen ja laitteen kastuvien osien kanssa.

• Jos mahdollista, pumpun tai ruiskutuslaitteen mukana toimitettuja huuhteluohjeita on noudatettava näiden ohjeiden sijasta.

• Puhdista suuttimen edusta säännöllisesti päivän aikana, jottei siihen keräänny maalia.

TI8174a

Kunnossapito

7.

Sulje liuottimen syöttö.

8.

Katso Paineenpoistotoimet, sivu 12.

9.

Irrota liuottimen syöttöletku pistoolista

10. Kasta pehmeän harjan pää kevyesti sopivaan liuottimeen. Älä liota harjaa liuottimessa jatkuvasti

äläkä käytä teräsharjaa.

12. Puhdista ilmasuuttimen kiinnitysrengas (8), ilmasuutin (30) ja ruiskutussuutin (9) pehmeällä harjalla. Käytä ilmasuuttimen reikien puhdistukseen pehmeää työkalua, esimerkiksi hammastikkua, jottet vaurioita kriittisiä pintoja. Puhalla ilmaa suuttimen kärjen läpi ja varmista, että aukko on esteetön. Puhdista ilma- ja ruiskutussuutin ainakin kerran päivässä. Eräissä sovelluksissa puhdistusta tarvitaan useammin.

TI4845A

K UVA 14

11. Pidä pistoolia alaspäin ja puhdista pistoolin suu pehmeällä harjalla ja liuottimella.

TI6570A

K UVA 15

13. Asenna ilmasuuttimen kiinnitysrengas (8), ilmasuutin (30) ja ruiskutussuutin (9).

14. Kostuta pehmeä kangas liuottimeen ja väännä liika pois. Pidä pistoolia alaspäin ja pyyhi pistoolin ulkopinta.

16 311654G

Vianetsintä

Vianetsintä

Tarkista kaikki vianetsintätaulukoiden ratkaisuehdotukset ennen pistoolin purkamista.

Eräät virheelliset ruiskutuskuviot johtuvat ilman ja nesteen välisestä epäsuhdasta.

Katso Ruiskutuskuvion vianetsintä, sivu 19.

Yleinen vianetsintä

Ongelma

Nestevuoto tuuletusaukoista.

Ilmavuoto tuuletusaukoista.

Nestevuoto pistoolin takaa.

Ilmaa ei tule.

Ilmantulo ei katkea.

Syy Ratkaisu

Tiivisteet tai neulat kuluneet.

Vaihda neulakokoonpano. (14)

O-rengas (23) tai tiiviste (15) kulunut. Tarkista ja vaihda osat tarvittaessa.

Kuluneet O-renkaat (22, 23).

Männän kanta on irronnut männän kokoonpanosta (20).

Vaihda O-renkaat.

Vaihda mäntäkokoonpano.

Mäntäkokoonpano ei ole paikallaan.

Puhdista/huolla mäntäkokoonpano.

Vaihda kuluneet tai pullistuneet

O-renkaat.

Palautusjousi on rikkoutunut (29).

Pullistunut O-rengas (22).

Vaihda jousi.

Vaihda O-renkaat.

Kulunut männän kannan

O-rengas (25, 26).

Alatiiviste (16) rikkoutunut.

Nestettä vuotaa pistoolin etuosasta.

Nestesuutin (14) on likainen, kulunut tai vaurioitunut.

Vaihda O-renkaat.

Vaihda tiiviste.

Puhdista tai vaihda nesteneula.

Hajotinpesä (10) likainen tai kulunut.

Puhdista tai vaihda hajotinpesä.

Ilmasuuttimien rei’issä on nestettä.

Ruiskutussuutin vuotaa.

Hajotinpesää (10) ei ole kiristetty riittävästi.

Käytä lisävarusteena saatavaa

SST-kuulaa ja asetaalipesää parantaaksesi tiivistystä kevyitä materiaaleja ruiskuttaessasi ja pidentääksesi tiivisteen kestoikää ruiskuttaessasi happokatalysoituja materiaaleja.

Varmista, että pidätin (8) tai

RAC-ilmasuutinkokoonpano (30) on tiukassa. Jos näin on, vaihda ruiskutussuutin (9).

Kiristä hajotinpesä.

Vianetsintä

Ongelma

Nesteneula ei laukea.

Nesteentulo ei katkea.

Syy

Neulan pysäytin (21) tai säätöruuvi

(19) löystynyt tai kadonnut.

Nesteneula rikki (14).

Ilmavuoto männän (20) ympärillä.

Ratkaisu

Vaihda pysäytin tai kiristä säätöruuvi.

Vaihda nesteneula.

Vaihda O-rengas (22) tai mäntäkokoonpano (20).

Pullistunut männän O-rengas (22).

Riittämätön ilmanpaine liipaisimessa.

Lisää ilmanpainetta hitaasti tai puhdista ilmajohto.

Ruiskutussuutin (9) tukossa.

Vaihda O-rengas. Älä upota mäntää liuottimeen.

Puhdista ruiskutussuutin ja ilmasuutin (30).

Puhdista tai vaihda suodatin.

Nestesuodatin tukossa.

Tulppa (5) on väärässä nesteportissa.

Siirrä tulppa oikeaan nesteporttiin jakoputken putkituksessa, jollet käytä pistoolia kiertojärjestelmässä.

Jos käytät, kaikkien pistoolin ja jakoputken porttien on oltava auki.

Vaihda O-rengas.

Kulunut O-rengas (25).

Männän suutin (27) ei ole täysin kireällä.

Kiristä männän suojusta, kunnes se tulee ulos.

Tarkista jousen asento.

Jousi (28) ei ole paikallaan.

Pullistunut männän O-rengas (22).

Vaihda O-rengas. Älä upota pistoolia liuottimeen.

18 311654G

Vianetsintä

Ruiskutuskuvion vianetsintä

Ongelma

Ruiskutus on epätasainen.

Syy

Nestesyöttö ei riitä.

Ilmaa maalin syöttöjohdossa.

Ratkaisu

Säädä nestesäädintä tai täytä nesteen syöttösäiliö.

Tarkasta ja kiristä imuletkun liitokset, poista ilma maalijohdosta.

Ruiskutus katkeilee.

Hajotinpesä (10) tai neulan (14) kuula kulunut.

Epäsäännöllinen kuvio.

Likainen ruiskutussuutin (9) tai ilmasuutin (30).

Nestettä kerääntynyt ruiskutussuuttimeen tai se on osittain tukossa.

Kuvio siirtynyt toiseen laitaan, sama puoli ilmasuuttimesta likaantuu.

Ilmasuuttimen reiät ovat osittain tai kokonaan tukossa kuvion virheellisellä puolella.

Ilmasuuttimen reiät ovat osittain tai kokonaan tukossa.

Tarkasta, näkyykö suodatinpesässä tai neulassa kulumisen merkkejä.

Vaihda tarvittaessa.

Paranna tiivistystä kevyitä materiaaleja ruiskutettaessa ja pidentääksesi tiivisteen kestoikää käyttämällä neulaa (SST),

1/8 tuuman kuulaa ja hajotinpesää

(muovi) Katso Osat, sivu 25.

Puhdista.

Puhdista ruiskutussuutin.

Katso sivu 15.

Puhdista ilmasuuttimen reiät liuottimella ja pehmeällä harjalla.

Katso sivu 15.

Puhdista ilmasuuttimen reiät liuottimella ja pehmeällä harjalla.

Katso sivu 15.

Huolto

Huolto

Noudata huomautuksia kohdissa K UVA 17 ja

K UVA 18, kun kokoat pistoolia uudelleen.

Pistoolin korjaussarjoja on saatavana.

Katso sivu 34. Tähdellä (*) huolto-ohjeissa

merkityt viitenumerot sisältyvät ilmatiivisteen korjaussarjaan 288171. Symbolilla (†) huolto-ohjeissa merkityt viitenumerot sisältyvät nesteen korjaussarjaan 288136.

Tarvittavat huoltovälineet

• 1/16 tuuman kuusioavain - mukana

• 3 mm:n kuusioavain

• Jakoavain

• 4 mm:n kuusioavain

• 5/16 tuuman kuusiokoloavain

• Pihdit

• Voiteluaine osanro 111265; katso tilaustiedot

Lisävarusteet, sivu 34

• Sopiva liuotinaine

Purkaminen

1.

Katso Paineenpoistotoimet, sivu 12.

2.

Avaa neljä ruuvia (17) ja irrota pistooli jakoputkesta.

3.

Avaa ilmasuuttimen pidätin (8). Irrota ilmasuutin (30)

ja ruiskutussuutin (9). Katso K UVA 17.

Malli 288053: Irrota ilmasuutin (30). Irrota

RAC-ruiskutussuutin (9) ja RAC-kotelo (11).

Katso Osat, sivu 25.

4.

Tarkasta paikallaan oleva suuttimen tiiviste (9a).

Vaihda suuttimen tiiviste, jos se on vaurioitunut.

5.

Irrota suutin (27) männän pesästä (1). Irrota jouset

(28 ja 29).

6.

Löysää nesteneulan säätöruuvia (19) mukana toimitetulla avaimella (38). Irrota neulan pysäytin (21).

7.

Vedä liipaisimesta (tai irrota suutin (27) ja renkaat

(28, ja 29)) jotta neulan kuula vetäytyy pesästä kiertäessäsi hajotinta (10) irti pistoolin rungosta (1).

8.

Irrota neulakokoonpano (14) ja käytä 5/16 tuuman kuusiokoloavainta vetääksesi kokoonpanon suoraan ulos pistoolin etupäästä.

VAROITUS

Pidä neula suorassa irrottaessasi sitä pistoolista.

Jos neula taipuu, se on vaihdettava.

9.

Irrota mäntä. Vedä mäntä (20) männän pesästä (1)

pihdeillä. Katso K

UVA

16.

20 311654G

10. Jos tiiviste (15) on vaihdettava, kierrä auki kaksi ruuvia (18) ja irrota nestesäiliö (2) ja männän pesä

(1). Tarkasta tiiviste (16) ja vaihda tarvittaessa.

Tiiviste (16) kiinnitetään kokoonpanoon liimalla, joten jos vaihdat tiivisteen (16), varmista, että varatiiviste on saatavilla.

18

2

18

1

TI8173b

K UVA 16

11. Irrota suuri O-rengas (22) männästä ja pienempi

O-rengas (23) männän varresta. Irrota kaksi

O-rengasta (25 ja 26) kustakin männän kannasta.

Tarkista, että kannat ovat kunnolla paikoillaan. Jos ne ovat irti, vaihda koko mäntäkokoonpano (20).

12. Suorita seuraava soveltuva vaihe: a.

Kierrättämättömät pistoolit: Irrota nesteen ulostuloportin tulppa (5) ja tiiviste (4) nestesäiliöstä (2). Irrota O-rengas (6) ja varmistin (7) tulpasta.

b.

Kiertopistoolit: poista tiiviste (4) nestekotelosta (2).

13. Puhdista kaikki osat ja vaihda kuluneet uusiin.

Voitele kierteet kokoamisen yhteydessä lukkiutumisen estävällä voiteluaineella.

Huolto

Huolto

27

8

22*

8

9a

2

10a

5

10e

4

2

2

15*

26* 3

1 2

25* 3

30

28

14

2

16*

23*

3

20

19

6

7

21

TI8123a

9

10d

10

2 10f

1

4†

Leikkauskuva:

Osanro 288044, pistooli, kuvassa

2

HUOLTOA KOSKEVIA HUOMAUTUKSIA

Voitele kierteet lukkiutumisen estävällä voiteluaineella.

3 Voitele kevyellä öljyllä.

4 Älä voitele.

5

Kiristä momenttiin 18-19 N•m (155-165 in-lb).

6 Lisää puolikiinteää anaerobista tiivistysainetta.

7

Kiristä momenttiin 0,45-0,56 N•m (4-5 in-lb).

8

Kiristä suutinta (27), kunnes se tulee ulos.

K UVA 17

29

22 311654G

Huolto

Hajotinpesän vaihto

Katso Lisävarusteet, sivu 34.

• Puhdista osat liuottimella, joka on yhteensopiva osien ja ruiskutettavan nesteen kanssa.

1.

Katso Paineenpoistotoimet, sivu 12.

2.

Irrota pistooli jakoputkesta.

3.

Irrota ilmasuuttimen kiinnitysrengas (8), ilmasuutin (30) ja ruiskutussuutin (9).

4.

Vedä liipaisimesta (tai irrota suutin (27) ja renkaat

(28, ja 29)) jotta neulan kuula vetäytyy pesästä kiertäessäsi hajotinta (10) irti pistoolin rungosta (1).

5.

Tarkasta paikallaan olevat O-renkaat (10d, 10e ja 10f). Poista O-renkaat varovasti hajottimen kotelosta (10) ja vaihda tarvittaessa.

6.

Poista pesän mutteri (10d), pesä (10c) ja pesän tiiviste (10g, vain karbidimallit) käyttäen

7/32 tuuman kuusioavainta.

7.

Tarkasta pesä (10b) ja pesän tiiviste (10g) ja vaihda tarvittaessa.

8.

Asenna uudelleen pesän tiiviste (10g) (vain karbidipesä), pesä (10b) ja pesän mutteri (10c).

Kiristä momenttiin 5,1-5,7 N•m (45-50 in-lb).

Älä kiristä mutteria liikaa.

Kun asennat uudelleen karbidipesää, pesän kartiomaisen pään (punainen puoli) on osoitettava pistoolin suutinta kohden.

Muovipesä, vakiona mallissa 288044, voidaan asentaa uudelleen kumpaankin suuntaan.

Älä kuitenkaan vaihda pesän suuntaa.

Mikäli se on kulunut, se täytyy vaihtaa.

Kokoonpano

1.

Vain kierrättämättömät pistoolit: Voitele O-renkaan varmistin (7†) ja O-rengas (6†) ja asenna ne nesteen ulostuloaukon portin tulppaan (5). Asenna tulppa nestesäiliön nesteen ulostuloporttiin (2).

Katso K UVA 18.

2.

Kaikki pistoolit: Asenna uusi tiiviste (4) nestekoteloon (2).

3.

Asenna O-renkaat (22* ja 23*) mäntään (20).

Asenna kaksi O-rengasta (25* ja 26*) männän kantoihin. Voitele O-renkaat, mäntä ja männän kannat.

4.

Liitä tiivisterengas (15*) räjäytyskuvan 8 mukaan.

Mikäli vaihdat tiivisterenkaan (15), asenna tiivisterengas männän pesään (1) ja asenna sitten nestepesä (2). Kiristä kaksi ruuvia (18) momenttiin

3,4 N•m (30 in-lb).

5.

Työnnä männänvarsi (20) männän pesään (1).

6.

Irrota suojapaperi tiivisteen (16*) tarttuvalta puolelta ja kiinnitä tiiviste männän pesän (1) pohjaan.

Varmista, että tiivisteen kolme reikää kohdistuvat oikein pesän reikiin.

VAROITUS

Pidä neula suorassa asentaessasi sitä männän pesään. Jos neula taipuu, se on vaihdettava.

7.

Työnnä neulakokoonpano (14) nestesäiliön (2) etuosaan. Kiristä momenttiin 5,7-6,8 N•m

(50-60 in-lb).

8.

Voitele hajotinpesän (10) kierteet. Kierrä se nestesäiliöön (2) ja kiristä kiristysmomenttiin

7,3 N•m (65 in-lb).

9.

Asenna neulan pysäytin (21) neulaan. Päällystä säätöruuvi (19) puolikiinteällä anaerobisella tiivistysaineella ja asenna ruuvi neulan pysäyttimeen. Kiristä momenttiin 0,45-0,56 N•m

(4-5 in-lb). Vedä neulaa varmistaaksesi, että se on kunnolla paikallaan.

10. Asenna jouset (28 ja 29).

11. Voitele männän pesän (1) kierteet. Ruuvaa suutinta

(27) pesään, kunnes se tulee ulos.

12. Malli 288053:Asenna RAC-kotelo (11) ja RAC-ruiskutussuutin (9) RACilmasuutinkokoonpanoon (30). Kohdista sininen suutinsuojus halutulla tavalla ja kierrä ilmasuutinkokoonpanoa pistooliin,

kunnes se tulee ulos. Katso Osat, sivu 25.

Asenna vakiosuutin ja ilmasuutin.

13. Asenna pistooli takaisin jakoputkeen neljällä ruuvilla

(17). Kiristä momenttiin 7,3 N•m (65 in-lb).

Osat

Osat

2 2

15*

30

10d †

4

2

10a

5

9

10g

3_

10b

3

10c

3

17

14

2

44

9

5

10e † _

10f † _

4 †

43

8

8

42

17

2 1

16*

AA RAC -kokoonpano kuuluu vain malliin 288053.

9a

11

10a

22*

3

19

6

7

28

6 † 3

9

29

7 † 3

9

27

8

18

23*

3

26*

3

25*

3

20

21

14 (viite)

TI8088b

6

7

3

4

2

HUOLTOA KOSKEVIA HUOMAUTUKSIA

Voitele kierteet lukkiutumisen estävällä voiteluaineella.

Voitele kevyellä öljyllä.

5

Älä voitele.

Kiristä momenttiin 7,3 N•m (65 in-lb).

Lisää puolikiinteää anaerobista tiivistysainetta.

Kiristä momenttiin 0,45-0,56 N•m (4-5 in-lb).

8

9

Kiristä suutinta (27), kunnes se tulee ulos.

Käytetään vain kierrättämättömissä pistooleissa

46

9

TI8228a

K UVA 18

24 311654G

Osat

Osat

Viitenro Osanro Kuvaus

1

2

4

10

RUNKO

NESTEPESÄ, SST

288200 TIIVISTERENGAS, neste, muovi homopolymeeri,

10 kpl:n pakkaus

5

6

192687 TULPPA, neste, sisäinen, SST

114244 TIIVISTE, O-rengas, fluoroelastomeeri

7 114340 RENGAS, tuki, PTFE

8 uvd 249134 PIDÄTINRENGAS, kokoonpano

8a

9

109213 O-RENGAS, PTFE (katso sarja

253032, s. 35, 5 kpl:n pakkaus)

SUUTIN, sisältää 9a, katso suuttimenvalintakaaviot,

sivu 29

AAPxxx Malli 288044

LTXxxx Malli 288053, sisältää 9a

HAJOTIN, kokoonpano

249132 muovipesällä

Malli 288044

15*

288192 carbidipesällä mallit 288046, 288053

249877 RAC-pesällä malli 288053

10a

10b 3

10c 3

HAJOTIN, kotelo

PESÄ

MUTTERI, pesä

10d† 111116 TIIVISTE, O-rengas, pesä, PTFE

10e† _ 109450 TIIVISTE, O-rengas, PTFE

10f† _ 111457 TIIVISTE, O-rengas, PTFE

10g 3_ 15F409 TIIVISTE, pesä (vain hajotinkokoonpano, jossa carbidipesä)

11 H 15J770 KOTELO, RAC

14 NEULA, kokoonpano

288190 SST kuula malli 288044

288191 carbidikuula mallit 288046, 288053

15H316 TIIVISTE, polyetyleeni

(edessä)

Määrä

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Viitenro Osanro Kuvaus

16*

17

18

19

20

21

22*

23*

25*

26*

114134 TIIVISTE, polyetyleeni

(pohjalla)

15H317 RUUVI, asennettu jakoputki (M5)

15H318 RUUVI, SHCS

114137 RUUVI, sarja; 6-32,

1/8 tuumaa pitkä

240895 MÄNTÄ, kokoonpano

192452 PYSÄYTIN, neula, SST

115066 TIIVISTE, O-rengas, fluoroelastomeeri

111450 TIIVISTE, O-rengas, fluoroelastomeeri

112319 TIIVISTE, O-rengas, fluoroelastomeeri

111504 TIIVISTE, O-rengas, fluoroelastomeeri

27

28

192453 SUUTIN, mäntä

114138 PURISTUSJOUSI

29 114139 PURISTUSJOUSI

30 uv 288194 ILMASUUTIN, kokoonpano d 289080 ILMASUUTIN, kokoonpano

38 114141 AVAIN, kuusiokolo (ei kuvassa)

42 uvd 15G320 ALUSLAATTA, PTFE,

1,2 tuuman ulkohalkaisija.

(katso sarja 253032, s. 35,

5 kpl:n pakkaus)

43 uvd 15G618 KOHDISTUSTAPPI, kierteinen

44

46 H

15H702 PISTOKE, muovinen

249478 SUOJUS, RAC, G40

Määrä

1 u Vain malli 288044.

v Vain malli 288046.

H Vain malli 288053.

d Vain malli 24F835.

† Sisältyvät nestetiivisteen korjaussarjaan 288136.

* Sisältyvät ilmatiivisteen korjaussarjaan 288171.

3 Sisältyvät pesän korjaussarjoihin 249424 (muovi) tai

249456 (karbidi).

_ Osa ei ole myynnissä.

4

4

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Osat

Osanro 288217

Pohjoisamerikkalainen jakoputki, jossa nesteportit sivussa

Osanro 288218

Kansainvälinen jakoputki, jossa nesteportit sivussa

2 Levitä jakoputken (101) ja liitäntöjen ja/tai nesteporteissa käytettävien tulppien kierteisiin ja liitospintoihin lukkiutumisen estävää voiteluainetta (222955).

Viitenro Osanro Kuvaus

101 JAKOPUTKI, jossa nesteportit sivussa

103

105

120388 v LIITIN, putki, ilman sisääntuloaukko; 1/4 tuuman ulkohalkaisija putki x 1/8 npt(m)

120538 u LIITIN, putki, ilman sisääntuloaukko; 6 mm:n ulkohalkaisija putki x 1/8 npt(m)

114246 RUUVI, sarja; 5/16;

0,437 tuumaa pitkä

107

114342 v KULMALIITIN, street,

1/4 tuumaa npt

114247 u KULMALIITIN, ulkokierre;

#5 JIC x 1/4 npt

108

114

120389 v LIITIN, putki, ilmajohto;

3/8 tuuman ulkohalkaisija putki x

1/4 npt

120537 u LIITIN, putki, ilmajohto;

8 mm:n ulkohalkaisija putki x

1/4 npt

109 d 101970 LIITIN, putki, SST; 1/4-18 ptf, toimitettu liittämään nesteen ulostuloaukon portti kierrättämättömissä sovelluksissa

120453 RUUVI, KUUSIOKOLO, M3 x 18

Määrä

1

1

1

2

2

3

1

114

2

107

105

101

103

K UVA 19: Jakoputki, Pohjois-Amerikka ja kansainvälinen

107

108

TI8148b d Ei kuvassa. v Vain osanro 288217. u Vain osanro 288218.

26 311654G

Osat

Osanro 288221

Jakoputki, jossa nesteportit pohjassa

Viitenro Osanro Kuvaus

101

103

105

JAKOPUTKI, jossa nesteportit pohjassa

120388 LIITIN, putki, ilman sisääntuloaukko; 1/4 tuuman ulkohalkaisija putki x 1/8 npt(m)

114246 RUUVI, sarja; 5/16;

0,437 tuumaa pitkä

166846 NIPPA, SST; 1/4 npsm, suoran 107

108 putken kierre x 1/4 npt

120389 LIITIN, putki, ilmajohto;

3/8 tuuman ulkohalkaisija putki x

1/4 npt

109 d 101970 LIITIN, putki, SST; 1/4-18 ptf, toimitettu liittämään nesteen ulostuloaukon portti

114 kierrättämättömissä sovelluksissa

120453 RUUVI, KUUSIOKOLO, M3 x 18

Määrä

1

1

1

2

2

1

1 d Ei kuvassa.

2 Levitä jakoputken (101) ja liitäntöjen ja/tai nesteporteissa käytettävien tulppien kierteisiin ja liitospintoihin lukkiutumisen estävää voiteluainetta (222955).

114

107 2

101

105

103

108

K UVA 20: Jakoputki, jossa nesteportit pohjassa

TI9398b

Osat

Osanro 288224

Korkeapaineinen ilma-avusteinen jakoputki, jossa nesteportit sivussa ja puhaltimen säätöventtiili

2 Levitä jakoputken (101) ja liitäntöjen ja/tai nesteporteissa käytettävien tulppien kierteisiin ja liitospintoihin lukkiutumisen estävää voiteluainetta (222955).

Osanro 24C343

Kansainvälinen jakoputki, jossa nesteportit sivussa

Viitenro Osanro Kuvaus

101

102

103

104

107

108

109

114 d

----

244029

120388 v

120538 u putki x 1/8 npt(m)

6 mm:n ulkohalkaisija putki x 1/8 npt(m)

LIITIN, putki, ilmajohto

120389

120537 v u

3/8 tuuman ulkohalkaisija putki x 1/4 npt

8 mm:n ulkohalkaisija putki x 1/4 npt

15D916 ud

114246

4 mm:n ulkohalkaisija putki x 1/4 npt, toimitettu irtonaisena

RUUVI, sarja; 5/16;

114342 v

114247 u

101970

0,437 tuumaa pitkä

KULMALIITIN, ulkokierre

1/4 - 18 npt

#5 JIC x 1/4-18 npt

LIITIN, putki, SST; 1/4-18 ptf, toimitettu liittämään nesteen ulostuloaukon portti

120453

JAKOPUTKI, puhallin säädettävissä

VENTTIILI, puhallin, kokoonpano

LIITIN, putki, ilman sisääntuloaukko

1/4 tuuman ulkohalkaisija kierrättämättömissä sovelluksissa

RUUVI, KUUSIOKOLO,

M3 x 18

Määrä

1

1

1

1

1

2

1

1

3 Asenna venttiilin kanssa käännettynä vastapäivään

ääriasentoon.

4 Kiristä momenttiin 14-15 N•m (125-135 in-lb).

114

108

2

102

3

4

107

101

K UVA 21: Nesteportit ja puhaltimen säätöventtiili sivussa

103

108

104

TI0556b d Ei kuvassa, valinnainen koko.

---- Ei myydä erikseen. v Vain osanro 288224. u Vain osanro 24C343.

28 311654G

Osat

Osanro 288160

Jakoputki, jossa takaportti, Pohjois-Amerikka

Osanro 288211

Jakoputki, jossa takaportti, kansainvälinen

Viitenro Osanro Kuvaus

101

103

105

106

107

110

111

JAKOPUTKI, alumiini

LIITIN, nestereitti

15H521 v 1/4 npsm

15J003 u #5 JIC

116475 RUUVI, KUUSIOKOLO,

M4 x 12

120353 O-RENGAS, PTFE

15J077 O-RENGAS, PTFE

103253 RUUVI, sarja

120389 v LIITIN, putki, ilmajohto;

3/8 tuuuman ulkohalkaisija putki x 1/4 npt

120537 u LIITIN, putki, ilmajohto;

8 mm:n ulkohalkaisija putki x

1/4 npt

112

Määrä

2

1

1

2

2

2

2

2

113

120388 v LIITIN, putki, ilman sisääntuloaukko;

1/4 tuuman ulkohalkaisija putki x 1/8 npt(m)

120538 u LIITIN, putki, ilman sisääntuloaukko;

6 mm:n ulkohalkaisija putki x

1/8 npt(m)

114246 RUUVI, sarja, kuusiokolo 1 v Vain osanro 288160. u Vain osanro 288211.

1

2

Levitä jakoputken (101) ja liitäntöjen ja/tai nesteporteissa käytettävien tulppien kierteisiin ja liitospintoihin lukkiutumisen estävää voiteluainetta.

Kiristä momenttiin 3,4-4,7 N•m (30-42 in-lb).

3 Kiristä momenttiin 12,3-4,7 N•m (110-130 in-lb).

107

106

105

102

103

1

3

101

1

110

2

K UVA 22

113

112

1

111 1

TI8200a

Muistiinpanoja

Muistiinpanoja

30 311654G

AAP-sarjan suutin ja ilmasuutinvalintataulukot

AAP-sarjan suutin ja ilmasuutinvalintataulukot

AAP-sarjan tarkat ruiskutussuuttimet

Tilaa haluttu suutin (osanro AAPxxx), jossa xxx on taulukon kokokoodi.

Suuttimissa on merkintä Xxxx, jossa xxx on taulukon kokokoodi.

Kuvion enimmäisleveys 300 mm (12 tuumaa)

Kuvion leveyden toleranssi +/- 13,0 mm (0,5 tuumaa)

Aukon koko mm (tuumaa)

* Nestemäärä, fl oz/min (lpm)

4,1 MPa:ssa,

41 baarissa

(600 psi)

7,0 MPa:ssa,

70 baarissa

(1.000 psi)

† 0,229 (0,009) 0,2 (7,0)

† 0,279 (0,011) 0,3 (10,0)

0,27 (9,1)

0,4 (13,0)

0,330 (0,013)

0,381 (0,015)

0,432 (0,017)

0,483 (0,019)

0,533 (0,021)

0,4 (13,0)

0,5 (17,0)

0,7 (22,0)

0,8 (28,0)

1,0 (35,0)

0,5 (16,9)

0,7 (22,0)

0,85 (28,5)

1,09 (36,3)

1,36 (45,4)

209

211

127

(5)

213

215

309

311

178

(7)

313

315

317

413

415

417

419

421

409

411

228

(9)

513

515

517

519

521

279

(11)

509

511

330

(13)

611

613

615

617

619

621

381

(15)

713

715

717

719

815

817

432

(17)

* Suuttimet testataan vedessä.

Suuttimet sisältävät 150 silmäkoon suutinsuodattimen

Nestevirtaus (Q) muilla paineilla (P) voidaan laskea tästä kaavasta: Q = (0,041) (QT) missä QT = nestevirtaus (fl oz/min) yllä olevasta taulukosta valitulla paineella 600 psi.

P

Ilmasuutin

Sovellus Käytetty suutin

Tyypillinen ilmankulutus Osanro

Vakiomalli Kaikki AAP-,

GG4-, GG5- ja AAM-sarjat

3-6 scfm 288194

LTX-sarjan RAC-suutinten valintataulukot

LTX-sarjan RAC-suutinten valintataulukot

Käytetään G40-RAC-kotelon kanssa

Aukon koko mm (tuumaa)

0,229 (0,009)

0,279 (0,011)

0,330 (0,013)

0,381 (0,015)

0,432 (0,017)

0,483 (0,019)

0,533 (0,021)

0,584 (0,023)

0,635 (0,025)

0,686 (0,027)

0,737 (0,029)

0,787 (0,031)

* Nestemäärä, fl oz/min

(lpm)

14,0 MPa:ssa,

140 baarissa

(2.000 psi)

0,33 (11,2)

0,49 (16,6)

209

211

150

(4–6)

0,69 (23,3)

0,91 (30,8)

1,17 (39,5)

1,47 (49,7)

1,79 (60,5)

2,15 (72,7)

2,54 (85,9)

2,96 (100,0)

3,42 (115,6)

3,90 (131,8)

213

215

217

219

6 Kuvion enimmäisleveys 300 mm:ssä (12 tuumaa)

309

311

313

315

317

319

321

200

(6–8)

411

413

415

417

419

421

423

250

(8–10) (10–12)

511

513

515

517

519

521

523

525

527

531

300 350

(12–14)

615

617

619

621

623

625

627

629

631

* Suuttimet testataan vedessä.

6 Kuvion leveys mitattu ilman ilmavirtausta.

LTX Reverse-A-Clean (RAC) -ruiskutussuuttimet

• LTX RAC -ruiskutussuuttimiin kuuluu metallinen nestepesä ja kuminen nestetiiviste.

• Saatavissa on G40 RAC -muunnossarjoja. Katso sivu 32.

RAC G40-suutin

Suoja/ilmasuutin kokoonpano

Kotelo *†Neste tiiviste

* Neste

Pesä

TI8125a

* Suutinsylinteri

K UVA 23

* Mukana LTX RAC -ruiskutussuutin.

Lisävarusteena saatavana asetaalista tehty nestepesä 248936 (5 kpl:n pakkaus).

32 311654G

LTX-sarjan RAC-suutinten valintataulukot

RAC Switch Tip -suuttimet

FFT hienoon viimeistelyyn tarkoitetut

RAC-ruiskutussuuttimet

Tilaa haluttu suutin (osanro FFTxxx), jossa xxx on taulukon kokokoodi.

Aukon koko mm (tuumaa)

0,203 (0,008)

0,254 (0,010)

0,305 (0,012)

0,356 (0,014)

* Nestemäärä, fl oz/min (lpm) v Kuvion enimmäisleveys 305 mm:ssä (12 tuumaa)

14,0 MPa:ssa,

140 baarissa (2.000 psi)

150

(4–6)

200

(6–8)

250

(8–10)

300

(10–12)

350

(12–14)

0,26 (8,8)

0,41 (13,9)

0,59 (19,9)

0,80 (27,0)

208

210

212

214

308

310

312

314

410

412

414

510

512

514

612

614

WRX WideRAC -ruiskutussuuttimet

Tilaa haluttu suutin (osanro WRXxxx), jossa xxx on taulukon kokokoodi.

Aukon koko mm (tuumaa)

0,533 (0,021)

0,584 (0,023)

0,635 (0,025)

0,686 (0,027)

0,737 (0,029)

0,787 (0,031)

0,838 (0,033)

0,889 (0,035)

0,940 (0,037)

0,991 (0,039)

* Nestemäärä, fl oz/min (lpm)

14,0 MPa:ssa,

140 baarissa (2.000 psi)

60,5 (1,79)

72,7 (2,15)

85,9 (2,54)

100,0 (2,96)

115,6 (3,42)

131,8 (3,90)

149,4 (4,42)

168,3 (4,98)

187,9 (5,56)

208,9 (6,18)

1231

1233

1235

1237

1239 v Kuvion enimmäisleveys

305 mm:ssä

(12 tuumaa)

610

(24 tuumaa)

1221

1223

1225

1227

1229

* Suuttimet testataan vedessä.

v Mitattu ILMAN ilmavirtaa. Ilma-avusteinen pienentää kuvioiden pituuksia 1–2 tuumalla.

Lisävarusteet

Lisävarusteet

Pistoolin jakoputket

Tilattava erikseen, ei tule pistoolin mukana

(Katso Osat, sivu 25)

Osanro 288217

Pohjoisamerikkalainen jatkoputki, jossa nesteportit sivussa

Osanro 288218

Kansainvälinen jatkoputki, jossa nesteportit sivussa

Osanro 288221

Jatkoputki, jossa nesteportit pohjassa

Osanro 288224

Korkeapaineinen ilma-avusteinen jakoputki, jossa nesteportit sivussa ja manuaalinen puhaltimen säätöventtiili

Osanro 288218

Korkeapaineinen ilma-avusteinen jatkoputki, kansainvälinen

Osanro 288160

Jakoputki, jossa takaportti, Pohjois-Amerikka

Osanro 288211

Jakoputki, jossa takaportti, kansainvälinen

Neula-/hajotinvaihtoehdot

Neuloja saa käyttää vain määritettyjen hajotinpesien kanssa oikean asennon ja pitkän käyttöiän takaamiseksi.

• Vakioviskositeetti/vakiovirtaus

• Nesteneula 288191, karbidikuula

• Hajotinpesä 288192, karbidipesä

• Happokatalysoidut materiaalit/erittäin matalaviskoosiset materiaalit

• Nesteneula 288190, SST-kuula

• Hajotinpesä 288193, muovipesä

Suuren ilmamäärän matalapaineisen ruiskutuspistoolin ilmasuuttimen tarkastussarja 249140

Ilmasuuttimen takana olevan ilmanpaineen määrittämiseen. Älä käytä varsinaiseen ruiskutukseen.

Hajotusilmanpaine ei saa ylittää 70 kPa:ta (0,7 baaria,

10 psi), jotta se olisi HVLP-määräysten mukainen.

34

Ilmasuutinsarja lakalle 289080

Sarjaan kuuluu ilmasuutin, joka on optimoitu lakkamateriaaleille.

RAC-tiiviste 246453

Viiden vakiomallisen vaihto-RAC-tiivisteen pakkaus.

Asetaali-RAC-tiiviste 248936

Viiden muovisen (asetaali) vaihto-RAC-tiivisteen pakkaus.

Tiivistesuodatin 288201

Nesteen sisääntulon tiivisteeseen (4) voidaan asentaa suodatuksen tehostamiseksi lisävarusteena saatava

100 meshin suodatin. 10 kpl:n pakkaus

RAC-muunnossarja 287917

Muuntaa vakioruiskutussuuttimella, suuttimen suojuksella ja ilmasuuttimella varustetun pistoolin AA

RAC -kokoonpanolla varustetuksi pistooliksi, osanro

288053. Katso sarjaan kuuluvat osat alla olevasta osaluettelosta ja piirustuksesta.

Viitenro Osanro Kuvaus

1

2

3

3a

4

249478 ILMASUUTIN, AA RAC kokoonpano

15J770 KOTELO, RAC

LTXxxx SUUTIN, sylinteri, valinnan mukainen suutin, sisältää tuotteen 3a

PESÄ, neste

249877 PESÄ, hajotin

Määrä

1

1

2

1

1

1

2

3a

4

3

TI8126a

Suutin (3) ei sisälly sarjaan; tilaa erikseen.

Katso LTX-sarjan RAC-suutinten

valintataulukot, sivu 32.

311654G

Lisävarusteet

Ilmasuuttimen pesäsarja 253032

Viiden tiivisteen ja viiden O-renkaan sarja ilmasuutin kokoonpanolle.

Muovipesän korjaussarja 249424

Sarja sisältää vaihtoa varten asetaalipesän

(10 kpl:n pakkaus) ja pesän mutterin.

SST-pesän korjaussarja 287962

Sarja sisältää kootun SST-pesällä varustetun hajottimen (15H282) käytettäväksi pigmentoitujen happokatalysoitujen materiaalien kanssa.

Karbidipesän korjaussarja 249456

Sarja sisältää vaihtoa varten karbidipesän, pesän tiivisteen ja pesän mutterin.

Suuttimen suodatinsarja 241804

Vaihtosuodattimia ruiskutussuuttimen aukkokokoihin

0,007, 0,009 ja 0,011. (10 kpl:n pakkaus)

Maadoituspidike ja -johto 222011

Johdossa oleva nestesuodatin 210500

35 MPa, 350 bar (5.000 psi) Enimmäiskäyttöpaine

100 mesh. Sopii pistoolin nesteliittimeen. 1/4-18 npsm.

Sisältää alla näkyvät osat.

Tyhjentävä pääilmaventtiili

2,1 MPa, 21 bar (300 psi) Enimmäiskäyttöpaine

Kun venttiili suljetaan, se poistaa ilmajohtoon jääneen ilman pumpun imuaukon ja tämän venttiilin väliltä.

Osanro Kuvaus

107141 3/4 npt(m x f) sisääntulo ja ulostulo

107142 1/2 npt(m x f) sisääntulo ja ulostulo

Täydellinen pistoolin puhdistussarja 15C161

Sarja sisältää harjat ja työkalut pistoolin kunnossapitoa varten.

Neulojen irrottaminen 249598

Sarja sisältää piikit pistoolin suuttimen irrottamiseksi.

Harja 101892

Pistoolin puhdistukseen.

Jälkiasennuslevy 288197

Jälkiasennuslevyn ansiosta jakoputki voidaan kiinnittää erilaisiin pulttiasetelmiin.

168517

210501

164075

} Suodatin

205264

Korkeapainepalloventtiilit, fluoroelastomeeritiivisteet

34 MPa, 345 bar (5.000 psi) Enimmäiskäyttöpaine

Voidaan käyttää nesteenpoistoventtiilinä.

• 210657 1/2 npt(m)

• 210658 3/8 npt(m)

• 210659 3/8 x 1/4 npt(m)

Mitat

Mitat

50,8 mm (2,0 tuumaa)

K UVA 24

36

76,2 mm

(3,0 tuumaa)

98,0 mm (3,86 tuumaa)

124,5 mm (4,9 tuumaa)

TI8113a

60,96 mm

(2,40 tuumaa)

34,9 mm

(1,375 tuumaa)

50,8 mm

(2,0 tuumaa)

TI8127a

311654G

Kiinnitysreikien sijainti

Kiinnitysreikien sijainti

12,7 mm (0,5 tuumaa)

20,5 mm (0,805 tuumaa)

4,8 mm (0,187 tuumaa)

Irrota ruuvisarjat, kun käytät pohjan asennuskuviota.

54 mm

(2,125 tuumaa)

TI8127a

10,2 mm (0,4 tuumaa) Kaksi M5 x 0,8 x

(6,3 mm) reiät

0,25 tuumaa

44,5 mm

35 mm

(1,375 tuumaa)

(1,750 tuumaa)

Kaksi 0,128 halkaisija x

7,8 mm (0,31 tuumaa) syvä reiät (kohdistustapille)

TI8107a

K UVA 25

Kiinnitysreikien sijainti

Kiinnitysreikien sijainti

Takaportilla varustettu jakoputki 5,21 mm

(0,205 tuumaa)

Pistooli, jossa takaportilla varustettu jakoputki

22,23 mm

(0,875 tuumaa)

25,65 mm

(1,010 tuumaa)

34,93 mm

(1,375 tuumaa)

TI8226a

10,16 mm

(0,400 tuumaa)

9,53 mm (0,375 tuumaa)

81,28 mm

(3,200 tuumaa)

Jälkiasennuslevy

50,98 mm

(2,007 tuumaa)

94,49 mm

(3,720 tuumaa)

60,96 mm

(2,400 tuumaa)

Pistooli, jossa jälkiasennuslevy

44,83 mm

(1,765 tuumaa) 59,06 mm

(2,325 tuumaa)

TI8231a

34,93 mm

(1,375 tuumaa)

18,69 mm

(0,736 tuumaa)

TI8178a

57,15 mm

(2,250 tuumaa)

TI8227a

K UVA 26: Kiinnitysreikien sijainti

38 311654G

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Nesteen enimmäiskäyttöpaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 MPa, 280 bar (4.000 psi)

Ilman enimmäiskäyttöpaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,7 MPa, 7 bar (100 psi)

Nesteen enimmäislämpötila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 °C (120 °F)

Ilmasylinterin vähimmäiskäyttöpaine . . . . . . . . . . . . . . . . 0,34 MPa, 3,4 bar (50 psi)

Paino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 965 g (1,2 lbs)

Märät osat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ruostumaton teräs, karbidi, erittäin suuren molekyylipainon polyeteeni, kemiallisesti kestävä fluoroelastomeeri, asetaali, PTFE, polyamidi

Liipaisunopeus

Nämä arvot soveltuvat uuteen pistooliin, jossa on 1,8 m (6 ft.), 6,3 mm (1/4 tuumaa) sylinterin ilmajohdon ulkohalkaisija ja 0,019 tuuman suutin. Nämä arvot voivat hieman vaihdella käytössä ja eri laitteilla.

Sylinterin ilmanpaine

MPa, bar (psi)

0,34, 3,4 (50)

0,34, 3,4 (50)

0,34, 3,4 (50)

Mallit (3/16 tuuman kuula)

Nestepaine

MPa, bar (psi) ms täysin avoimeksi

4,2, 42 (600) 60

12,4, 124 (1.800)

28, 280 (4.000)

60

60 ms täysin suljetuksi

60

60

60

Melutiedot (dBa)

Ilmasuuttimen osanro Käyttöolosuhteet

288194 Nimellispaineet

Nestepaine

0,019 tuumaa suuttimella

MPa, bar (psi)

28, 276 (4.000) 0

Puhaltimen ilmanpaine

MPa, bar (psi)

Normaalit käyttöpaineet

4,2, 42 (600)

0,7, 7 (100)

0

0,21, 2,1 (30)

Hajotusilman paine

MPa, bar (psi)

0,7, 7 (100)

0,7, 7 (100)

0,21, 2,1 (30)

0,21, 2,1 (30)

†Äänenpaine mitattu 1 metrin etäisyydellä laitteesta.

‡Äänitaso mitattu standardin ISO 9614-2 mukaan.

Äänenpaine Ääniteho dB(A)† dB(A)‡

91,75 91,90

91,22

83,87

84,41

91,46

76,28

78,65

Gracon normaali takuu

Graco takaa, että kaikki tässä käyttöoppaassa mainitut Gracon valmistamat ja sen nimellä varustetut laitteet ovat materiaalin ja työn osalta virheettömiä sinä päivänä, jolloin ne on myyty alkuperäisen ostajan käyttöön. Lukuun ottamatta Gracon myöntämiä erityisiä, jatkettuja tai rajoitettuja takuita Graco korjaa tai vaihtaa vialliseksi toteamansa laitteen osan yhden vuoden ajan myyntipäiväyksestä. Tämä takuu on voimassa vain, kun laite on asennettu, sitä käytetään ja ylläpidetään Gracon kirjallisten ohjeiden mukaisesti.

Tämä takuu ei koske yleistä kulumista tai sellaista vikaa, vauriota tai kulumista, joka johtuu virheellisestä asennuksesta, väärästä käytöstä, hankauksesta, korroosiosta, riittämättömästä tai sopimattomasta kunnossapidosta, laiminlyönnistä, onnettomuudesta, laitteen muuttamisesta tai osien vaihtamisesta muihin kuin Gracon osiin, eikä Graco ole näistä vastuussa. Graco ei myöskään ole vastuussa viasta, vauriosta tai kulumisesta, joka johtuu Gracon laitteiden ja muiden kuin Gracon toimittamien rakenteiden, lisävarusteiden tai materiaalien välisestä yhteensopimattomuudesta, tai muiden kuin Gracon toimittamien rakenteiden, lisävarusteiden tai materiaalien sopimattomasta suunnittelusta, valmistuksesta, asennuksesta, käytöstä tai kunnossapidosta.

Tämän takuun ehtona on vialliseksi väitetyn laitteen palauttaminen asiakkaan kustannuksella valtuutetulle Graco-jälleenmyyjälle väitetyn vian varmistamista varten. Jos väitetty vika todetaan, Graco korjaa tai vaihtaa veloituksetta vialliset osat. Laite palautetaan alkuperäiselle ostajalle ilman kuljetuskustannuksia. Jos laitteen tarkistuksessa ei löydetä materiaali- tai työvirhettä, korjaus tehdään kohtuullista maksua vastaan, johon voi sisältyä kustannukset osista, työstä ja kuljetuksesta.

TÄMÄ TAKUU ON YKSINOMAINEN JA KORVAA KAIKKI MUUT ILMAISTUT TAI OLETETUT TAKUUT, MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA

TAKUU MARKKINOITAVUUDESTA TAI SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN.

Gracon yksinomainen velvollisuus ja ostajan yksinomainen oikeussuoja mihinkään takuurikkomukseen tulee olla esitetty yllä olevien tietojen mukaisesti. Ostaja suostuu siihen, että mitään muuta korvausta (mukaan lukien mm. satunnaiset tai välilliset vahingonkorvaukset menetetyistä voitoista, menetetystä myynnistä, henkilö- tai omaisuusvahingoista tai muista satunnaisista tai välillisistä menetyksistä) ei ole saatavissa.

Takuuvaade on nostettava kuuden vuoden kuluessa myyntipäiväyksestä.

GRACO EI MYÖNNÄ MITÄÄN TAKUUTA JA TORJUU KAIKKI OLETETUT TAKUUT MARKKINOITAVUUDESTA JA SOPIVUUDESTA

TIETTYYN TARKOITUKSEEN SELLAISTEN LISÄVARUSTEIDEN, LAITTEIDEN, MATERIAALIEN TAI OSIEN YHTEYDESSÄ, JOTKA GRACO

ON MYYNYT MUTTEI VALMISTANUT. Näitä Gracon myymiä, mutta ei valmistamia nimikkeitä (kuten sähkömoottorit, kytkimet, letku jne.) koskee niiden valmistajan mahdollinen takuu. Graco tarjoaa ostajalle kohtuullista tukea näiden takuiden rikkomisen vuoksi tehdyissä vaateissa.

Missään tapauksessa Graco ei ole vastuussa epäsuorista, satunnaisista, erityisistä tai välillisistä vahingonkorvauksista, jotka aiheutuvat Gracon laitetoimituksista tai niihin myytyjen tuotteiden tai muiden tavaroiden hankkimisesta, toimivuudesta tai käytöstä, olipa kyseessä sopimusrikkomus, takuunalainen virhe, Gracon laiminlyönti tai jokin muu syy.

FOR GRACO CANADA CUSTOMERS

The Parties acknowledge that they have required that the present document, as well as all documents, notices and legal proceedings entered into, given or instituted pursuant hereto or relating directly or indirectly hereto, be drawn up in English. Les parties reconnaissent avoir convenu que la rédaction du présente document sera en Anglais, ainsi que tous documents, avis et procédures judiciaires exécutés, donnés ou intentés, à la suite de ou en rapport, directement ou indirectement, avec les procédures concernées.

Gracon tiedot

Uusimmat tiedot Gracon tuotteista löytyvät sivustolta www.graco.com.

TILAA ottamalla yhteys Graco-jälleenmyyjään tai soita saadaksesi lähimmän jälleenmyyjän yhteystiedot.

Puhelin: 612-623-6921 tai ilmaiseksi: 1-800-328-0211 faksi: 612-378-3505

Kaikki tämän asiakirjan sisältämät tekstit ja kuvat ovat viimeisimpien painatushetkellä käytettävissä olevien tuotetietojen mukaiset.

Graco varaa oikeuden muutoksiin ilman eri ilmoitusta.

Käännös alkuperäisistä ohjeista.

This manual contains Finnish. MM 311052

Gracon pääkonttori: Minneapolis

Kansainväliset toimistot: Belgia, Kiina, Japani, Korea

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA

Copyright 2006, Graco Inc. Kaikki Gracon valmistuspaikat on ISO 9001 rekisteröity.

www.graco.com

Tarkastettu 11/2011

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals