Graco 311946C, G40 Air Assisted Spray Gun Kasutusjuhend

Graco 311946C, G40 Air Assisted Spray Gun Kasutusjuhend | Manualzz
Ilma-avusteiset G40-ruiskutuspistoolit
Suomi
Suurin käyttöpaine: 4 000 psi (280 baaria, 28 MPa)
Suurin ilman käyttöpaine: 100 psi (7 baaria, 0,7 MPa)
311946C
Malli: 288513, 289604
TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA. Katso paineenpoisto-,
esitäyttö- ja ruiskutusohjeet ruiskun käyttöohjeesta. Säilytä
nämä ohjeet.
ti8835a
- Rakennusmaaleille ja -pinnoitteille tarkoitettuihin sovelluksiin Seuraavat varoitukset koskevat laitteen asennusta, käyttöä, maadoitusta, kunnossapitoa ja korjausta. Huutomerkki tarkoittaa
yleisluontoista varoitusta ja vaaran merkki toimenpidekohtaista vaaraa. Lue varoitukset. Lisäksi tämä käyttöohje voi sisältää
tuotekohtaisia varoituksia.
LAITTEIDEN VÄÄRINKÄYTÖN VAARA
VAROITUKSET
NESTEEN TUNKEUTUMISVAARA
Korkeapaineinen neste pistoolista, vuotavasta
letkusta tai murtuneesta osasta voi puhkaista ihon.
Vamma saattaa näyttää tavalliselta haavalta, mutta
kyseessä on vakava vamma, joka saattaa johtaa
amputointiin. Hakeudu välittömästi lääkärin
hoitoon.
• Älä osoita pistoolilla ketään tai mitään kehon osaa kohti.
• Älä laita kättä ruiskutussuuttimen eteen.
• Älä yritä pysäyttää tai estää vuotoja kädelläsi, kehollasi,
käsineellä tai rätillä.
• Älä käytä ruiskua, jos suuttimen ja liipaisimen suojia ei
ole asennettu.
• Lukitse aina liipaisimen lukko, kun et käytä ruiskua.
• Noudata tämän käyttöohjeen paineenpoistotoimia
koskevia ohjeita lopettaessasi ruiskutuksen sekä ennen
laitteen puhdistamista, tarkastamista tai huoltamista.
Käyttöohje/Osat
TULIPALON JA RÄJÄHDYKSEN VAARA
Työskentelyalueella olevat syttyvät höyryt, kuten
liuotin- ja maalihöyryt, voivat syttyä tai räjähtää.
Estä tulipalo ja räjähdys seuraavasti:
• Käytä laitetta vain hyvin ilmastoiduissa tiloissa.
• Poista kaikki sytytyslähteet, kuten sytytysliekit,
savukkeet, kannettavat sähkövalaisimet ja muoviset
suojaverhot (staattisen sähkön vaara).
• Pidä roskat, liuottimet, rätit ja bensiini poissa ruiskutusalueelta.
• Älä liitä tai irrota virtajohtoja äläkä kytke virta- tai
valokytkimiä päälle tai pois, kun tiloissa on helposti
syttyviä höyryjä.
• Maadoita kaikki työskentelyalueen laitteet. Katso
maadoitusohjeet.
• Käytä ainoastaan maadoitettuja johtoja.
• Pidä pistoolia tukevasti maadoitettua astiaa vasten, kun
vedät liipaisimesta.
• Jos laitetta käytettäessä syntyy kipinöitä tai tuntuu
sähköisku, lopeta laitteen käyttö välittömästi. Älä
käytä laitetta, ennen kuin ongelma on tunnistettu ja
korjattu.
• Pidä toimiva palonsammutin valmiina
työskentelyalueella.
Graco Inc. P.O. Box 1441 Minneapolis, MN 55440-1441
Copyright 2007, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001
Väärinkäyttö saattaa aiheuttaa kuoleman tai vakavia
vammoja.
• Älä käytä yksikköä väsyneenä tai huumaavien aineiden
tai alkoholin vaikutuksen alaisena.
• Älä ylitä alimman nimellispaineen kestävän osan suurinta
käyttöpainetta tai huonoiten kuumuutta sietävän osan
lämpötilaluokitusta. Katso lisätietoja kaikkien laitteiden
käyttöoppaiden kohdasta Tekniset tiedot.
• Käytä laitteen kastuvien osien kanssa yhteensopivia
nesteitä ja liuottimia. Lue tekniset tiedot kaikkien
laitteiden käyttöohjeista. Lue nesteen ja liuottimen
valmistajan varoitukset. Halutessasi täydelliset tiedot
aineista pyydä käyttöturvallisuustiedotteet toimittajalta
tai jälleenmyyjältä.
• Tarkista laitteet päivittäin. Korjaa kuluneet ja vaurioituneet
osat välittömästi tai vaihda ne alkuperäisiin valmistajan
varaosiin.
• Älä muuta laitetta millään tavalla.
• Käytä laitetta ainoastaan sille määrättyyn tarkoitukseen.
Jos haluat lisätietoja, ota yhteys jälleenmyyjään.
• Pidä letkut ja kaapelit poissa kulkuväylien, terävien kulmien,
liikkuvien osien tai kuumien pintojen läheisyydestä.
• Älä kierrä tai taivuta letkuja äläkä siirrä laitetta letkuista
vetämällä.
• Pidä lapset ja eläimet poissa työskentelyalueelta.
• Noudata kaikkia turvallisuusmääräyksiä.
PAINEISTETTUJEN ALUMIINIOSIEN
AIHEUTTAMAT VAARAT
Älä käytä paineistetuissa alumiinivälineissä
1,1,1-trikloorietaani- tai metyleenikloridiliuottimia äläkä muita
halogenoituja hiilivetyliuottimia tai nesteitä, jotka sisältävät
tällaisia liuottimia. Se saattaa aiheuttaa vakavia kemiallisia
reaktioita ja välineiden hajoamisen ja johtaa kuolemaan,
vakaviin vammoihin ja omaisuusvahinkoihin.
HENKILÖKOHTAISET SUOJAVARUSTEET
Käytä asianmukaisia suojavarusteita käyttäessäsi ja
huoltaessasi laitetta ja ollessasi sen käyttöalueella.
Varusteet suojaavat sinua vakavilta vammoilta. Suojavarusteisiin
kuuluvat, niihin kuitenkaan rajoittumatta, seuraavat varusteet:
• Suojalasit
• Käytä aina nesteen ja liuotinaineen valmistajan
suosittelemia suojavaatteita ja hengityssuojaimia.
• Käsineet
• Kuulosuojaimet
Paineenpoistotoimet
3.
4.
Noudata näitä paineenpoistotoimia aina, kun sinua
neuvotaan poistamaan painetta, lopettamaan ruiskutus,
tarkastamaan tai huoltamaan laitetta tai asentamaan tai
puhdistamaan ruiskutussuutin.
1.
2.
Lukitse liipaisin. Katkaise virta ja säädä paine pienimmälle
teholle.
Avaa liipaisimen lukitus. Pidä pistoolia maadoitetun
metallihuuhteluastian reunaa vasten. Poista paine
painamalla liipaisinta.
Jos epäilet, että suutin tai letku on tukossa tai että paine ei ole
täysin poistunut yllä esitettyjen toimien jälkeen, löysää HYVIN
HITAASTI suuttimen suojuksen kiinnitysmutteria tai letkuliitintä
paineen poistamiseksi vähitellen, ja löysää ne sitten
kokonaan. Poista suuttimen tai letkun tukos.
Suuttimen (33) ja suojuksen (6)
asentaminen pistooliin
1.
2.
3.
4.
Pistoolin liipaisimen lukitus
5.
Estääksesi onnettomuudet pistoolin ollessa käyttämättömänä
lukitse liipaisin, jos laite sammutetaan tai jätetään vartioimatta.
Liipaisin lukittu
(ei ruiskutusta)
Liitä sininen nesteensyöttöletku (b)
pistoolin nesteputkessa olevaan
25
nesteliitäntään (25).
Kiinnitä ilman- ja nesteensyöttöletkun
b
toinen pää ruiskuun. Kiristä kaikki
liitännät kunnolla kahdella
kiintoavaimella (katso ruiskun
valmisteluohjeet ruiskun käyttöohjeesta 311905.)
Jos laitetta on käytetty hiljattain, poista paine.
Asenna pesän kotelo (6b)
6
6b
suojukseen (6).
Kiinnitä kääntösuutin (33).
33b
33a
Työnnä tiiviste (33b)
pesän (35a) päälle ja
33
asenna pesän kotelo (25). ti8249a
Käytä vesipohjaisille materiaaleille mustaa tiivistettä ja
liuottimille ja öljypohjaisille materiaaleille oranssia
tiivistettä.
Asenna suojus (6) pistoolin päähän. Kiristä käsin.
Jos pistoolin etuosasta vuotaa nestettä, vaihda pesä (33a)
ja/tai kiristä suojuksen mutteri.
Käyttö
Liipaisimen lukitus avattu
(ruiskutus)
Huomautus: Seuraavat ohjeet koskevat Gracon
FinishPro-ruiskuja. Katso ruiskun käyttöohjetta 311905.
Jos käytät eri ruiskua, katso laitteen käyttöohjetta.
ti6581a
Jos käytät FinishPro™-ruiskua 390, ilmansäätö on vain
pistoolissa. FinishPro™-ruiskuissa 395 ruiskussa on lisänä
ilmansäätö.
ti6582a
Valmistelut
1.
2.
Varmista, että ruiskun virta on katkaistu. pistoke irrotettu
pistorasiasta ja liipaisin lukittu. Katso esitäyttö- ja
ruiskutusohjeet ruiskun käyttöohjeesta.
3.
Kytke pistooli ruiskuun
4.
1.
Kiinnitä ilmaliitin (17) ja nesteliitäntä
(25) pistooliin.
Vapauta liipaisin (1a).
Varmista, että nuolenmuotoinen suutin (33) on eteenpäin
(ruiskutus).
Pidä pistoolia kohtisuorassa noin 30 cm:n päässä
maalattavasta pinnasta. Liikuta ensin pistoolia, vedä vasta
sitten liipaisimesta (3) ja ruiskuta testikuvio.
Pidä pistooli suorassa kulmassa pintaan nähden. Älä tee
pistoolilla kaarta. Tällöin pinnasta tulee epätasainen. Jotta
pinnasta tulee tasainen, ruiskuta tasaisin vedoin. Ruiskuta
50 % edellisen päälle.
17
Tukkeutuman puhdistaminen
25
ti9444a
2.
2
Ilma-avusteinen ruiskutus: kiinnitä
ensin musta, kierretty ilmansyöttöletku
(a) pistoolin ilmaliittimeen (17).
HUOMAUTUS: Kun valmistelet
pistoolin ensimmäisen kerran
ruiskutusta varten, leikkaa musta
ilmaletku sopivan pituiseksi.
17
1.
2.
a
3.
ti9022a
Poista paine. Lukitse liipaisin (1a).
Kierrä suutinta (33) 180°. Avaa liipaisimen (1a) lukitus.
Poista tukos astiaan tai maahan painamalla pistoolin
liipaisimesta.
Lukitse liipaisin (1a). Kierrä suutinta (33) 180°
ruiskutusasentoon.
311946C
Ruiskutus
Huuhtelu ja puhdistus
Katso ruiskun käyttöohjetta. Seuraavat ohjeet koskevat
Gracon FinishPro -ruiskujen kanssa käytettäviä pistooleita.
Ilma-avusteinen ruiskutus
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Säädä toiminnon valintakytkin ILMATTOMAAN
ruiskutukseen.
Avaa pistoolin ilmanpaineen säädin kokonaan.
Esitäytä pumppu ruiskun käyttöohjeen 311905
esitäyttöohjeiden mukaan.
Käännä ruiskun nestepaineen säätö suurimpaan
asetukseen.
Avaa liipaisimen lukitus (1a). Laukaise liipaisin ja laske
ruiskun nestepainetta, kunnes ruiskutuskuvioon alkaa
muodostua häntiä.
Lopeta pistoolin laukaiseminen.
Säädä ruiskun vaihtokytkin AA (ilma-avusteiselle)
ruiskutukselle.
Laukaise pistooli. Lisää pistoolin ilmanpainetta
ruiskutuksen aikana, kunnes hännät katoavat.
Hienosäädä ruiskutuskuviota käyttämällä pistoolin
ilmansäädintä.
Ilmaton ruiskutus
1.
2.
3.
4.
Säädä toiminnon valintakytkin ILMATTOMAAN
ruiskutukseen.
Esitäytä pumppu ruiskun käyttöohjeen 311905
esitäyttöohjeiden mukaan.
Aloita ruiskutus paineen ollessa pienimmällä asetuksella.
Ruiskuta testikuvio. Lisää painetta vähitellen, kunnes
ruiskutuskuvio on tasainen eikä siinä ole paksuja reunoja.
Käytä pienempää suutinta, jos paineensäätö ei yksin
poista paksuja reunoja.
Huomautus: Jos ruiskutuskuvio on
epätasainen, puhdista ilma-aukot
liuottimella ja pehmeällä harjalla tai
hammastikulla. Älä käytä ilma-aukkojen
puhdistukseen metallityökaluja, jotka
voivat naarmuttaa niitä. Naarmut voivat
heikentää ruiskutuskuviota.
Älä upota pistoolia tai osia veteen tai liuottimeen.
•
Älä osoita pistoolilla ylöspäin puhdistaessasi sitä.
•
Älä pyyhi pistoolia liuotinta valuvalla rätillä, vaan
väännä liika pois.
•
Pistoolin ilmakanaviin jäänyt liuotin saattaa
heikentää maalipinnan laatua. Älä käytä mitään
puhdistusmenetelmää, josta voi päästä liuotinta
pistoolin ilmakanaviin.
311946C
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
TI8792a
Ennen pistoolin kunnossapitotoimia lue kaikki varoitukset
tämän käyttöohjeen kannesta ja poista paine, sivu 2.
Huuhtele pistooli jokaisen työvuoron jälkeen ja säilytä se
kuivassa paikassa.
1.
2.
3.
4.
14.
Kunnossapito
Päivittäinen kunnossapito
• Huuhtele pistooli ennen värien vaihtamista, ennen
varastoimista ja ennen pistoolin korjaukseen ryhtymistä.
• Huuhtele mahdollisimman pienellä paineella. Tarkista
kytkennät vuotojen varalta ja kiristä tarvittaessa.
• Huuhtele käytettävän nesteen ja laitteen kastuvien osien
kanssa yhteensopivalla nesteellä.
15.
16.
Poista paine, sivu 2. Irrota ruisku pistorasiasta.
Irrota ruiskutussuutin (33) ja sen suojus (6).
Irrota musta ilmansyöttöletku pistoolista.
Irrota ruiskun lappoputkisarja maalista ja lisää
huuhteluneste. Katso puhdistusohjeet ruiskun
käyttöohjeesta 311905.
Kytke ruisku virtalähteeseen. Säädä ruiskun
toimintovalitsimen kytkin asentoon ILMATON.
Lisää painetta hitaasti. Osoita pistoolia alaspäin
maadoitettuun metalliastiaan. Paina liipaisinta ja huuhtele
pistooli liuottimella, kunnes kaikki nestejäänteet ovat
huuhtoutuneet pistoolin kanavista.
Siirrä toimintovalitsimen kytkin OFF-asentoon.
Poista paine, sivu 2.
Irrota nesteensyöttöletku pistoolista.
Jos hajotin (5) on irrotettava puhdistusta varten, vedä
liipaisin pohjaan samalla kun poistat hajotinta
pistooliavaimella (30).
Kasta pehmeän harjan pää kevyesti sopivaan liuottimeen.
Älä liota harjaa liuottimessa äläkä käytä teräsharjaa.
Pidä pistoolia alaspäin ja puhdista pistoolin suu
pehmeällä harjalla ja liuottimella.
Puhdista ilmasuutin (33) ja suojus (6) pehmeällä harjalla.
Käytä ilmasuuttimen reikien puhdistukseen pehmeää
työkalua, esimerkiksi hammastikkua, jottet vaurioita
kriittisiä pintoja. Puhdista ilma- ja ruiskutussuutin ainakin
kerran päivässä.
Jos poistit hajottimen (5), vedä liipaisimesta samalla kun
asennat hajotinta pistooliavaimella (30). Kiristä hajotin
kunnolla, jotta liitos on tiivis. Kiristä kiristysmomenttiin
155-165 in-lb (18-19 Nm). Kunnolla kiristettynä laippa on
pistoolin pohjassa.
Asenna suutin (33) ja suojus (6) pistooliin, sivu 2.
Pyyhi pistoolin ulkopuoli liuottimella kostutetulla
pehmeällä liinalla.
17. Puhdistettuasi pistoolin
voitele seuraavat osat
viikoittain voiteluaineella
111265.
• Liipaisimen niveltappi (A)
• Pistoolin molemmat puolet
kohdista, joissa liipaisin
koskettaa pistoolia (B)
• Neula-akseli liipaisimen
(C) takana
A
B
C
ti8835a
3
Suodattimen (24) puhdistus ja/tai vaihto
1.
2.
3.
4.
5.
6.
3.
Poista paine, sivu 2. Lukitse liipaisin(1a).
Kierrä nesteen tuloliitin (25) irti.
Irrota tulojohdon nestesuodatin (24).
Puhdista suodatin pehmeällä harjalla ja sopivalla
liuottimella. Tarkista suodatin ja vaihda se, jos se on
vaurioitunut.
Asenna tulojohdon nestesuodatin (24) nesteputken (16)
alaosaan.
Kierrä nesteen tuloliitin (25) putken alaosaan. Kiristä
kiristysmomenttiin 175-185 in-lb (20-21 Nm).
Ilmaventtiilin korjaus (8)
1.
Korjaus
2.
3.
Pesän korjaus
Käytä karbidipesän korjaussarjaa 249456. Kannattaa käyttää
kaikki sarjassa olevat uudet osat.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Poista paine, sivu 2. Irrota neste- ja ilmaletkut pistoolista.
Poista suojus (6) ja kääntösuutin (33).
Vedä liipaisimesta, jotta neulan kuula vetäytyy pesästä
kiertäessäsi hajotinta (5) irti pistoolin rungosta (1)
pistooliavaimella (30).
Tarkasta paikallaan olevat O-renkaat (5e, 5f ja 6a). Poista
O-renkaat varovasti hajottimen kotelosta (5a) ja vaihda
tarvittaessa.
Poista pesän mutteri (5d), pesä (5c) ja pesän tiiviste (5b)
7/32 tuuman kuusiokoloavaimella.
Tarkasta pesä (5c) ja pesän tiiviste (5b) ja vaihda
tarvittaessa.
Asenna uudelleen pesän tiiviste (5b), pesä (5c) ja pesän
mutteri (5d). Kiristä kiristysmomenttiin 45-50 in-lb
(5,0-5,6 Nm). Älä kiristä mutteria liikaa.
• Kun asennat uudelleen karbidipesää (5c), tiivisteen
kartiomaisen pään on osoitettava pistoolin suutinta
kohden.
2.
Poista liipaisimen niveltapin
mutteri (14), niveltappi (13) ja
vedä liipaisimesta (3)
pistooliavaimella (30) ja
mutterinohjaimella (29).
7
8
15
11
19
10
9
ti6577a
Nesteputken vaihto (16)
1.
2.
Poista paine, sivu 2. Irrota hajotin (5), katso Pesän
korjaus, sivu 4.
Ruuvaa irti jousisuojus (11) pistoolin rungon (1)
takaosasta pistooliavaimella (30). Poista kaksi
jousta (15 ja 19), akseli (9) ja pesä (10).
Työnnä ilmaventtiilin kokoonpano (8) pistoolin takaosan
päälle.
Tarkasta U-kuppi (7) pistoolin rungossa (1). Jos U-kuppi
on kulunut tai vuotaa, poista se varovasti pistoolin rungon
etuosasta piikillä.
1
Neulan korjaus (2)
1.
Poista neulan
kokoonpano (2)
2a
pistoolin etuosasta
2
mutterinohjaimella
29
(29). Jos neula on
vääntynyt tai
ti6575a
vahingoittunut tai
tiiviste on kulunut
tai vuotaa, vaihda
koko neulan kokoonpano. Jos vaihto on tarpeen, muista
poistaa O-rengas (2a), koska se saattaa juuttua pistoolin
rungon sisään.
3.
Poista ilman tuloliitin (17)
pistooliavaimella (30) ja
poista ruuvi (20) 3/16":n
kuusiokoloavaimella.
Kierrä nesteen tuloliitin (25)
irti. Irrota ja puhdista tai
vaihda tulojohdon
nestesuodatin (24).
Kierrä nesteputken liitin (16a)
irti pistoolin nesteen
tuloaukosta. Irrota tiiviste (22)
varovasti.
Litteän suuttimen
muunnossarja (lisävaruste)
13
Litteän suuttimen muunnossarjan
avulla pistoolissa voidaan käyttää
litteitä AAM-suuttimia.
Tilausnumero 288514.
22
17
16a
16
24
20
25
ti6573a
14
3
ti6574a
4
311946C
Kokoonpano
1.
2.
3.
6.
Asenna putken tiiviste (22) pistooliin. Kiristä nesteputken
liitin (16a) käsin pistoolin nesteen tulojohtoon. Kiristä
ilman tuloliitin (17) ja ruuvi (20) käsin. Kiristä nesteputken
liitin arvoon 150-160 in-lb (17-18 Nm). Kiristä ilman
tuloliitin kiristysmomenttiin 175-185 in-lb (20-21 Nm).
Kiristä nesteputken kannakkeen ruuvi arvoon
50-60 in-lb (6-7 Nm).
Asenna tulojohdon nestesuodatin (24) nesteputken
alaosaan (16). Kierrä nesteen tuloliitin (25) putken
alaosaan. Kiristä kiristysmomenttiin 175-185 in-lb
(20-21 Nm).
Laita uusi U-kuppi (7) tiivisteen asennustyökaluun (28)
siten, että U-kupin huulet ovat työkaluun päin. Työnnä
U-kuppi pistoolin takaosaan, kunnes tuntuu selvä
napsahdus.
7.
8.
Asenna kaksi jousta (15 ja 19). Kierrä jousisuojus (11)
pistoolin rungon takaosaan. Kiristä kiristysmomenttiin
175-185 in-lb (20-21 Nm).
Voitele kevyesti neulan kokoonpanon O-renkaat ja akseli
tiivisteen liukumakohdista. Varmista, että O-rengas (2a)
on kunnolla paikoillaan pistoolin rungossa (1).
Työnnä neulan kokoonpano (2) pistoolin etuosaan.
Ruuvaa neulan kokoonpano mutterinohjaimella (29)
pistoolin runkoon (1) ja kiristä arvoon 50-60 in-lb
(6-7 Nm).
1
2a
2
29
3 Voitele kevyesti.
ti6575a
8 Huulet osoittavat
8
3
7
pistoolin rungosta
poispäin.
28
9.
ti6578a
4.
5.
Voitele ilmaventtiilin kokoonpanon (8) etupää. Liu’uta
varovasti ilmaventtiilin kokoonpano pistoolin takaosaa
kohden U-kupin (7) läpi niin pitkälle, kuin se menee.
Varo, ettet vahingoita U-kuppia.
Liu’uta pesä (10) akseliin (9). Varmista, että pesän
kartiomainen pää osoittaa akselin paksumpaa päätä
kohden. Asenna varovasti akseli (9) ja pesä (10)
ilmaventtiiliin (8).
Asenna liipaisin (3), niveltappi (13) ja mutteri (14). Käytä
löyhää kierrelukitusta ja varmista, että neulan
kokoonpanon (2) messinkiosa on liipaisimen takana.
Voitele niveltapin kummaltakin puolelta kohdista, joissa
liipaisin koskettaa tappia ja voitele uloke pistoolin
kummaltakin puolelta kohdista, joissa liipaisin koskettaa
pistoolin runkoa. Kiristä mutteri arvoon 20-30 in-lb
(2-3 Nm).
10. Vedä liipaisimesta, jotta neula vetäytyy taakse, kun
kierrät hajotinkokoonpanoa (5) pistoolin runkoon (1)
pistooliavaimella (30). Kiristä arvoon 155-165 in-lb
(18-19 Nm). Kunnolla kiristettynä laippa on pistoolin
pohjassa.
11. Kiinnitä suojus (6) ja ruiskutussuutin (33), sivu 2.
Tekniset tiedot
Nesteen suurin käyttöpaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 000 psi (28 MPa, 280 bar)
Ilman suurin käyttöpaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 psi (0,7 MPa, 7 bar)
Nesteen korkein käyttölämpötila . . . . . . . . . . . . . . . . . 110°F (43°C)
Nesteen sisääntuloaukko. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/4-18 npsm
Ilman sisääntuloaukko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/4 18 npsm
Pistoolin paino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 g
Äänenpaine*: 20 psi (140 kPa, 1,4 bar) . . . . . . . . . . . . 66,9 dBa
Äänenpaine*: 100 psi (0,7 kPa, 7 bar) . . . . . . . . . . . . . 80,0 dBa
Äänenvoimakkuus*: 20 psi (140 kPa, 1,4 bar) . . . . . . . 76,8 dBa
Äänenvoimakkuus*: 100 psi (0,7 kPa, 7 bar) . . . . . . . . 89,9 dBa
Kastuvat osat: Ruostumaton teräs, karbidi, erittäin korkeatiheyksinen polyeteeni
(UHMWPE), asetaali, PTFE, nailon, fluoroelastomeeri
*Kaikki lukemat on otettu suihkuventtiili täysin suljettuna (suihkuventtiilin täysi koko), 20 psi (140 kPa, 1,4 bar) ja 100 psi (0,7 kPa, 7 bar) käyttäjän
oletetussa asennossa. Äänenvoimakkuutta on testattu ISO 9614-2:n mukaisesti.
311946C
5
Osat
5e
33b 5a
6b
5c
5d
5b
5f
33a
15
6a
8
4
6
13
11
7
19
33
10
9
1
2a
2
29
1a
30
14
22
3
17
16
12
36
20
24
28
ti7203d
25
Ref. Part No.
1
1a 249423
2*
2a*
3
4
5
5a
5b
5c
5d
5e*
5f*
6
6a*
6b
7*
8*
9
10
11
12
13
14
110004
249585
15G713
249877
111457
109450
288839
109213
15J770
188493
15F193
15F194
15F195
288715
15F739
15F740
Description
BODY, gun, assy
SAFETY, trigger
NEEDLE, assy; 3/32 carbide ball;
includes item 2a
PACKING, o-ring; PTFE
KIT, trigger, repair, includes 13 and 14
NUT, air plug
DIFFUSER, assy, RAC
DIFFUSER, housing
GASKET, seat; nylon
SEAT; carbide
NUT, seat
PACKING, o-ring, seat; PTFE
PACKING, o-ring; PTFE
GUARD, RAC
PACKING, o-ring, PTFE
HOUSING, cylinder
PACKING, u-cup, gun; UHMWPE
VALVE, air, assy
SHAFT, fluid spring
SEAT, spring
CAP, spring
VALVE, swivel with hose fitting
PIN, pivot
PIN, pivot, nut
Qty.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Ref.
15
16
17
19
20
Part No.
114069
249136
15F202
115141
119996
22*
24
25
28*
29
30
31▲
32▲
33
115133
224453
15F186
117642
15F446
222385
172479
FFT210
FFA210
33a
33b
36 239663
Description
SPRING, compression
TUBE, assy
FITTING, air inlet
SPRING, compression
SCREW, cap, socket hd; 1/4-20 x 3/8 in.
(10 mm)
GASKET, tube, acetal
FILTER
FITTING, fluid inlet
TOOL, installation; seal
TOOL, nut driver
TOOL, gun
CARD, warning (not shown)
TAG, warning (not shown)
SPRAY TIP (288513)
SPRAY TIP (289604)
SEAT, gasket
SEAL
SWIVEL
Qty.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
▲Vaara- ja varoitustarroja, kilpiä ja kortteja on saatavana vaihto-osina
ilman maksua.
* Sisältyy neulan/pesän korjaussarjaan 255160 (ostettava erikseen)
For complete warranty information contact your local Graco distributor, call Graco customer service: 1-800-690-2894
or visit our website: www.graco.com.
All written and visual data contained in this document reflects the latest product information available at the time of publication.
Graco reserves the right to make changes at any time without notice.
This manual contains Finnish. MM 311937
Graco Headquarters: Minneapolis
International Offices: Belgium, China, Japan, Korea
GRACO INC. P.O. BOX 1441 MINNEAPOLIS, MN 55440-1441
1/2007, Revised 05/2008
6
311946C
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement