Graco 313685L, Merkur Electrostatic Spray Packages Kasutusjuhend | Manualzz
Käyttöohje – osat
Merkur-™ sähköstaattiset
ruiskutuslaitteet
313685L
FI
Sähköstaattiseen pintaviimeistelyyn ja pinnoitukseen vaarallisissa ja vaarattomissa
paikoissa, erityisesti kuumennettua materiaalia, isosyaniitteja, UV-pinnoitteita ja muita
kosteudelle herkkiä materiaalia käyttävissä sovelluksissa.
Vain ammattikäyttöön.
Tärkeitä turvaohjeita
Lue kaikki tämän käyttöohjeen varoitukset ja ohjeet.
Säilytä nämä ohjeet.
.
Katso sivuilta 7-12 mallin tiedot, mukaan lukien suurin
käyttöpaine ja hyväksynnät.
Malli G30W86
kuvassa.
ti13209c
II 2 G c
Sisältö
Muita käsikirjoja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Varoitukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Tärkeää tietoa kaksikomponenttimateriaalista . . . 6
Isosyanaatit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Aineen itsesyttyminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Komponenttien A ja B erilläänpito . . . . . . . . . . . . 6
Isosyanaattien kosteusherkkyys . . . . . . . . . . . . . 6
Aineiden vaihto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Mallit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Virastojen hyväksynnät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Merkur 15:1 -laitteet, ympäröivän
lämpötilan mukaiset
(G15Wxx ja G15Cxx) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Merkur Bellows 15:1 -laitteet, ympäröivän
lämpötilan mukaiset (G15Bxx) . . . . . . . . . . . 9
Merkur 18:1 -laitteet, ympäröivän lämpötilan
mukaiset (G18Wxx ja G18Cxx) . . . . . . . . . . 9
Merkur 18:1 -laitteet, kuumennetut
(G18Wxx) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Merkur 23:1 -laitteet, ympäröivän lämpötilan
mukaiset (G23Wxx ja G23Cxx) . . . . . . . . . 10
Merkur Bellows 23:1 -laitteet, ympäröivän
lämpötilan mukaiset (G23Bxx) . . . . . . . . . . 10
Merkur 24:1 -laitteet, ympäröivän lämpötilan
mukaiset (G24Wxx ja G24Cxx) . . . . . . . . . 10
Merkur Bellows 24:1 -laitteet, ympäröivän
lämpötilan mukaiset (G24Bxx) . . . . . . . . . . 11
Merkur 28:1 -laitteet, ympäröivän lämpötilan
mukaiset (G28Wxx ja G28Cxx) . . . . . . . . . 11
Merkur 28:1 -laitteet, kuumennetut
(G28Wxx ja G28Cxx) . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Merkur 30:1 -laitteet, ympäröivän lämpötilan
mukaiset (G30Wxx ja G30Cxx) . . . . . . . . . 12
Merkur 30:1 -laitteet, kuumennetut
(G30Wxx ja G30Cxx) . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Merkur Bellows 35:1 -laitteet, ympäröivän
lämpötilan mukaiset (G35Bxx) . . . . . . . . . . 12
Asentaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Yleistietoja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Käyttäjän esivalmistelut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Käyttöpaikan esivalmistelut . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Pumpun asentaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Järjestä ruiskutuskaapin ilmanvaihto . . . . . . . . 16
Komponentit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Maadoitus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Valmistelut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Paineenpoistotoimet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Laitteen huuhtelu ennen käyttöä . . . . . . . . . . . . 20
Liipaisimen lukitus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Nestekuppi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Esitäytä pumppu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Asenna ruiskutussuutin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Säädä sumutus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Säädä ruiskutuskuvio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Pysäytys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2
Huolto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Määräaikaishuollon aikataulu . . . . . . . . . . . . . . 24
Kiristä kierreliitokset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Huuhtele pumppu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Nestekuppi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Vianetsintä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
DataTrak-säätimet ja -ilmaisimet . . . . . . . . . . . . . 26
DataTrakin käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Asetustila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Käyttötila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Osat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Ympäröivän lämpötilan mallit,
pyörätelineasennus tai seinäasennus . . . . . 31
Bellows, pyörätelineasennus . . . . . . . . . . . . . . . 32
Kuumennetut mallit, pyörätelineasennus
tai seinäasennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Kuumennetut mallit (jatkuu) . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Sarjat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Seinäasennussarja 24A578 (ei-Bellows) . . . . . . 37
Pyörätelineasennussarja 256427 (ei-Bellows) . . . .37
Bellows-pyörätelineasennussarja 24E879 . . . . . 38
Bellows-ilmanohjausasennussarja . . . . . . . . . . 38
Pumpun ja pistoolin ohjauspaneelisarjat . . . . . . 39
Ilmanohjaimen asennussarja (ei-Bellows) . . . . . 40
22,75 l:n imuletkusarjat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
208 l:n imuletkusarjat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
PTFE-imuletkusarjat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
DataTrak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Tyhjennysventtiilisarja 256425 . . . . . . . . . . . . . . 40
Ylivuotokammiosarja 24E298 . . . . . . . . . . . . . . 40
Asennusmitat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Seinäkiinnike (ei-Bellows) . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Laitepainot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Ympäröivän lämpötilan mukaiset . . . . . . . . . . . . 43
Kuumennetut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Gracon normaali takuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Gracon tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
313685L
Muita käsikirjoja
Muita käsikirjoja
Käyttöopas
Kuvaus
312792
Merkur-mäntäpumppu
312793
Merkur Bellows -mäntäpumppu
312794
Merkur-pumpun asennus
312795
Merkur Bellows -pumpun asennus
312796
NXT-ilmamoottori™
312797
Kuumentamattomat
Merkur-ruiskutuslaitteet
312799
Kuumentamattomat Merkur Bellows
-ruiskutuslaitteet
313255
Kuumennetut Merkur-ruiskutuslaitteet
3A2495
PRO Xp AA -ruiskutuspistooli
307273
Nestesuodatin
309524
Viscon HP lämpövastus
306860
Vastapaineen säädin
313685L
3
Varoitukset
Varoitukset
Seuraavat varoitukset koskevat laitteen asennusta, käyttöä, maadoitusta, kunnossapitoa ja korjausta. Huutomerkki
tarkoittaa yleisluontoista varoitusta ja vaaran merkit toimenpidekohtaista vaaraa. Lue varoitukset, kun nämä symbolit
ovat esillä tässä ohjeessa. Tästä osasta puuttuvat tuotekohtaiset vaara- ja varoitussymbolit saattavat esiintyä
tarvittaessa muualla tässä ohjeessa.
WARNING
VAARA
WARNING
TULIPALON JA RÄJÄHDYKSEN VAARA
Syttyvät höyryt, kuten liuotin- ja maalihöyryt, voivat syttyä tai räjähtää työskentelyalueella. Estä tulipalo ja
räjähdys seuraavasti:
• Maadoita laite, henkilökunta, ruiskutettava esine ja johtavat esineet, jotka ovat työalueella. Katso
maadoitusohjeet.
•
Käytä vain Gracon ilman tuloletkuja, jotka ovat maadoitettuja ja johtavia.
•
Käytä laitetta ja puhdista se vain hyvin ilmastoiduissa tiloissa.
•
Kun huuhtelet tai puhdistat laitetta, käytä puhdistusliuotetta, jolla on korkein mahdollinen
leimahduspiste.
•
Sammuta sähköstaattisuus aina, kun huuhtelet, puhdistat tai huollat laitetta.
•
Jos laitetta käytettäessä syntyy kipinöitä tai tuntuu sähköisku, lopeta laitteen käyttö välittömästi.
Älä käytä laitetta, ennen kuin ongelma on tunnistettu ja korjattu.
•
Poista kaikki syttymislähteet, kuten sytytysliekit, savukkeet, kannettavat sähkövalaisimet ja muoviset
suojaverhot (staattisen sähkön vaara).
•
Älä liitä tai irrota virtajohtoja äläkä sytytä tai sammuta valoja, kun tiloissa on helposti syttyviä höyryjä.
•
Pidä roskat, liuottimet, rätit ja bensiini poissa ruiskutusalueelta.
•
Tarkasta pistoolin sähkövastus päivittäin.
•
Pidä toimiva palosammutin valmiina työskentelyalueella.
SÄHKÖISKUN VAARA
Laitteiston on oltava maadoitettu. Väärin tehty maadoitus, valmistelut tai järjestelmän käyttö väärällä
tavalla voivat aiheuttaa sähköiskun.
• Katkaise ilman tulo ennen laitteen huoltoa.
•
Vain valtuutettu sähkömies saa asentaa laitteen johdot. Asennettaessa on noudatettava paikallisia
määräyksiä.
•
Älä kosketa pistoolin elektrodia, kun sähköstaattisuus on päällä.
•
Älä altista sateelle. Säilytä sisätiloissa.
NESTEEN TUNKEUTUMISVAARA
Korkeapaineinen neste pistoolista, vuotavasta letkusta tai murtuneesta osasta voi puhkaista ihon. Vamma
saattaa näyttää tavalliselta haavalta, mutta kyseessä on vakava vamma, joka saattaa johtaa amputointiin.
Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.
• Älä käytä ruiskua, jos suuttimen ja liipaisimen suojia ei ole asennettu.
4
•
Lukitse aina liipaisimen lukko, kun et käytä ruiskua.
•
Älä osoita pistoolilla ketään tai mitään kehon osaa kohti.
•
Älä laita kättä ruiskutussuuttimen eteen.
•
Älä pysäytä äläkä torju vuotoja kädellä, keholla, käsineellä tai rätillä.
•
Noudata kohdan Paineenpoistotoimet ohjeita ruiskutuksen jälkeen ja ennen laitteen puhdistusta,
tarkistusta tai huoltoa.
•
Kiristä kaikki nesteliitokset ennen laitteen käyttöä.
•
Tarkista letkut, putket ja liittimet päivittäin. Vaihda kuluneet tai vaurioituneet osat välittömästi.
313685L
Varoitukset
WARNING
WARNING
VAARA
LAITTEISTON VÄÄRINKÄYTÖN VAARA
Väärinkäyttö voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan henkilövahingon.
• Älä käytä yksikköä väsyneenä tai huumaavien aineiden tai alkoholin vaikutuksen alaisena.
•
Älä ylitä alimman nimellispaineen kestävän osan suurinta käyttöpainetta tai huonoiten kuumuutta
sietävän osan lämpötilaluokitusta. Katso lisätietoja kaikkien laitteiden käyttöoppaiden kohdasta
Tekniset tiedot.
•
Käytä nesteitä ja liuottimia, jotka ovat yhteensopivia laitteen märkien osien kanssa. Katso lisätietoja
kaikkien laitteiden käyttöoppaiden kohdasta Tekniset tiedot. Lue nesteen ja liuottimen valmistajan
varoitukset. Jos haluat kattavampia tietoja materiaalistasi, pyydä toimittajalta tai jälleenmyyjältä
käyttöturvallisuustiedote.
•
Älä jätä työskentelyaluetta, kun laite on virtaistettu tai paineistettu. Sammuta laite kokonaan ja
noudata paineenpoistotoimia, kun laite ei ole käytössä.
•
Tarkista laite päivittäin. Älä muuta laitetta millään tavalla.
•
Älä muuta laitetta millään tavalla.
•
Käytä laitetta ainoastaan sille määrättyyn tarkoitukseen. Kysy lisätietoja jälleenmyyjältä.
•
Pidä letkut ja kaapelit poissa kulkuväylien, terävien kulmien, liikkuvien osien tai kuumien pintojen
läheisyydestä.
•
Älä kierrä tai taivuta letkuja äläkä siirrä laitetta letkuista vetämällä.
•
Pidä lapset ja eläimet poissa työskentelyalueelta.
•
Kaikkia voimassa olevia turvamääräyksiä on noudatettava.
LIIKKUVIEN OSIEN AIHEUTTAMA VAARA
Liikkuvat osat voivat puristaa tai katkaista sormia tai muita ruumiinosia.
• Pysy etäällä liikkuvista osista.
•
Älä käytä laitetta ilman suojuksia ja suojakansia.
•
Paineistettu laite saattaa käynnistyä vahingossa. Noudata tämän käyttöohjeen Paineenpoistotoimia
koskevia ohjeita ennen laitteen tarkastamista, siirtämistä tai huoltoa. Irrota kaikki virtalähteet.
MYRKYLLISTEN NESTEIDEN JA HÖYRYJEN AIHEUTTAMA VAARA
Myrkylliset nesteet tai höyryt voivat aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran sisään hengitettynä tai
nieltynä tai jos niitä roiskuu silmiin tai iholle.
• Lue läpi käyttöturvallisuustiedote (MSDS), jotta tiedät käyttämiisi nesteisiin liittyvät erityiset vaarat.
•
Säilytä vaarallista nestettä asianmukaisessa, hyväksytyssä astiassa. Hävitä vaarallinen neste
noudattaen vaarallisille nesteille annettuja ohjeita.
•
Käytä aina kemikaaleja kestäviä käsineitä, kun ruiskutat tai käsittelet aineita tai kun puhdistat laitteita.
HENKILÖKOHTAISET SUOJAVARUSTEET
Käytä asianmukaisia suojavälineitä aina käytön ja huollon aikana tai oleskellessasi laitteen
työskentelyalueella. Ne suojaavat vakavilta vammoilta kuten silmävammoilta, myrkyllisten höyryjen
hengittämiseltä, palovammoilta ja kuulovammoilta. Laitteisto sisältää muun muassa seuraavaa:
• Suojalasit ja kuulosuojaimet.
•
313685L
Neste- ja liuotinvalmistaja suosittelee hengityssuojaimien sekä suojavaatteiden ja -käsineiden
käyttöä.
5
Tärkeää tietoa kaksikomponenttimateriaalista
Tärkeää tietoa kaksikomponenttimateriaalista
Isosyanaatit
Isosyanaatteja sisältävien aineiden ruiskutus voi
aiheuttaa vaarallisia sumuja, kaasuja ja hiukkasia.
Lue aineen valmistajan varoitukset ja
käyttöturvallisuustiedote, joista selviää
isosyanaatteihin liittyvät erityiset vaarat ja
turvatoimenpiteet.
Estä isosyanaattia sisältävien sumujen, kaasujen
ja hiukkasten sisäänhengitys tuulettamalla
työskentelyalue huolellisesti. Mikäli riittävää
tuuletusta ei ole käytettävissä, työskentelyalueella
on käytettävä hengityssuojaimia.
Jokaisen työskentelyalueella työskentelevän on
käytettävä asiaankuuluvaa suojavarustusta, johon
kuuluu kemiallisesti läpäisemättömät käsineet,
kengät, esiliinat ja suojalasit, jotta vältyttäisiin
kosketukselta isosyanaattiin.
Isosyanaattien kosteusherkkyys
Isosyanaatit (ISO) ovat katalyyttejä, joita käytetään
kaksikomponenttisissa päällysteissä. ISO reagoi
kosteuden (kuten ilmankosteus) kanssa muodostaen
pieniä, kovia, hankaavia rakeita, jotka kulkeutuvat
nesteen mukana. Nesteen pintaan voi muodostua kalvo
ja ISO alkaa hyytyä ja kasvattaa aineen sitkoisuutta.
Jos tällaista ainetta käytetään, osittain kovettunut ISO
vähentää märkien osien suorituskykyä ja elinikää.
HUOMAUTUS: Kalvon muodostumisen ja rakeutumisen
määrä vaihtelee riippuen ISOn, ilmankosteuden ja
lämpötilan suhteesta toisiinsa.
Ehkäise ISOn altistumista kosteudelle:
•
Käytä aina suljettuja säiliöitä, joiden
ilmanpoistokanavissa on absorptiokuivain tai käytä
vain typpipitoisessa ilmapiirissä. Älä koskaan
säilytä ISOa avoimessa säiliössä.
•
Käytä kosteudenkestäviä letkuja, jotka on erityisesti
ISOlle suunniteltuja, kuten mm. järjestelmän
mukana toimitetut letkut.
•
Älä koskaan käytä regeneroituja liuottimia, jotka
voivat sisältää kosteutta. Pidä liuotinsäiliöt aina
suljettuina, kun et käytä niitä.
•
Älä koskaan käytä liuotinta, jos se on pilaantunut
jostain kohtaa.
•
Voitele aina kierteiset osat ISO-pumppuöljyllä tai
rasvaa uudelleen asennettaessa.
Aineen itsesyttyminen
Jotkut aineet saattavat syttyä itsestään, jos niitä
käytetään liian paksuina. Lue aineen valmistajan
varoitukset ja käyttöturvallisuustiedote.
Aineiden vaihto
Komponenttien A ja B
erilläänpito
Sekoittuminen voi johtaa vakaviin henkilö- tai
laitevahinkoihin. Pyri ehkäisemään ristikontaminaatio
laitteen märissä osissa niin, ettet koskaan vaihda
keskenään komponentin A (isosyanaatti) ja
komponentin B (hartsi) osia.
6
•
Kun vaihdat aineita, huuhtele laite useaan kertaan
varmistaaksesi, että se on kauttaaltaan puhdas.
•
Puhdista aina nesteen sisääntulosuodattimet
huuhtelun jälkeen.
•
Tarkista aineen valmistajalta aineen kemiallinen
yhteensopivuus.
•
Useimmat aineet käyttävät ISOa A-puolella, mutta
jotkut käyttävät ISOa B-puolella.
313685L
Mallit
Mallit
Tarkista pumpun arvokilvestä (ID) laitteen 6-numeroinen osanumero. Määritä laitteen komponentit seuraavan
matriisin ja taulukkojen avulla. Esimerkiksi pakkausnumero G30C76 tarkoittaa Merkur-pakkausta (G), jossa on 30:1
suhdeluvun pumppu (30), pyörätelineasennus (C) ja jonka komponentit on näytetty (76) sivun 12 taulukossa.
Kärryyn
kiinnitetty
ID
Seinäasennus
ID
ti12327a
ti12326a
G
30
C
76
Ensimmäinen
merkki
Toinen ja kolmas merkki
(Suhdeluku)
Neljäs merkki
(Laitetyyppi)
Viides ja kuudes merkki
(Sisältyvät komponentit)
G
(Merkur-laite)
15
18
23
15:1
18:1
23:1
C Pyörätelinekiinnitys
W Seinäkiinnitys
B Bellows-pumppu - pyöräteline-
Katso taulukot
sivuilta 8 - 12
tai seinäkiinnitys
24
28
30
35
313685L
24:1
28:1
30:1
35:1
7
Mallit
Virastojen hyväksynnät
Ei-kuumennetut sähköstaattiset Merkur-laitteet
G15W57, G15W58, G15C85, G15C86, G18W11, G18W12, G18C09,
G18C10, G23W13, G23W14, G23C15, G23C16, G24W11, G24W12,
G24C13, G24C14, G28W15, G28W16, G28C13, G28C14, G30W77,
G30W78, G30C75, G30C76,
II 2 G c IIA T3
Kuumennetut sähköstaattiset Merkur-laitteet
G18W13, G18W14, G28W21–G28W24, G28C19–G28C22,
G30W83–G30W86, G30C81–G30C84M
II 2 G c IIA T2
Sähköstaattiset Merkur Bellows -laitteet
G15B83, G15B84, G23B33, G23B34, G24B33, G24B34, G35B33,
G35B34
II 2 G c IIA T3
Käytettäväksi luokka 1:lle, osaston 1 vaarallisissa
paikoissa, joissa käytetään ryhmän D ruiskutettavia
materiaaleja.
Pro™ Xp 85 -opas, sähköstaattinen ruiskutuspistooli
#
53
Käytettäväksi ryhmä II:lle, vyöhykkeen 1 alueilla, jotka
käyttävät ryhmän IIA ruiskutettavia materiaaleja.
II 2 G EEx 0,24mJ
DataTrak™ moduuli
#
53
II 1 G
0359
EEx ia IIA T3
Nemko
06ATEX1124
Täyttää standardit FM 3600
ja 3610, luokka 1, osasto 1,
ryhmä D, lämpötilaluokan
T3C mukaiset vaaralliset
Merkur 15:1 -laitteet, ympäröivän lämpötilan mukaiset
(G15Wxx ja G15Cxx)
Ilman enimmäistulopaine: 0,7 MPa, 7 bar (100 psi)
Nesteen enimmäiskäyttöpaine: 10,3 MPa, 103 bar (1 500 psi)
Malli
Pyörä- Pumpun
telineSeinäkokoonkiinnitys kiinnitys
pano
Letkut
Nesteen
enimmäis- Pumpun ja
pistoolin
virtausPistoolin
ilma
nopeus
gpm (lpm) säätimet nesteletku
Pistoolin
nesteen
liitosletku
Vaihtoehdot
ImuNestePistoolin Pistoolin lii- putkiilmaletku tosilmaletku sarja suodatin DataTrak
G15W57 G15C85
W15FAS
2,4 (9,0)
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
G15W58 G15C86
W15FBS
2,4 (9,0)
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
8
✔
313685L
Mallit
Merkur Bellows 15:1 -laitteet, ympäröivän lämpötilan mukaiset
(G15Bxx)
Ilman enimmäistulopaine: 0,7 MPa, 7 bar (100 psi)
Nesteen enimmäiskäyttöpaine: 10,3 MPa, 103 bar (1 500 psi)
Nesteen enimPumpun ja
mäispistoolin
virtausnoilmapeus
säätimet
gpm (lpm)
Letkut
Vaihtoehdot
Pistoolin
Pistoolin nesteen lii- Pistoolin
ilmaletku
nesteletku tosletku
Pistoolin
liitosilmaletku
Malli
Pumpun
kokoonpano
G15B83
B15FA0
2,4 (9,0)
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔*
G15B84
B15FB0
2,4 (9,0)
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔*
Imuput- Nestekisarja suodatin
DataTrak
✔
* Nestesuodatin sisältää nesteen tyhjennysventtiilin.
Merkur 18:1 -laitteet, ympäröivän lämpötilan mukaiset
(G18Wxx ja G18Cxx)
Ilman enimmäistulopaine: 0,7 MPa, 7 bar (100 psi)
Nesteen enimmäiskäyttöpaine: 12,4 MPa, 124 bar (1 800 psi)
Nesteen
enimmäis- Pumpun ja
Pyörä- Pumpun
pistoolin
virtausteline- kokoonPistoolin
ilmaSeinänopeus
kiinnitys kiinnitys
gpm (lpm) säätimet nesteletku
pano
Letkut
Malli
Vaihtoehdot
Pistoolin
nesteen Pistoolin
liitosletku ilmaletku
Pistoolin
liitosilmaletku
Imuputki- Nestesarja
suodatin DataTrak
G18W11 G18C09
W18EAS
2,0 (7,5)
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
G18W12 G18C10
W18EBS
2,0 (7,5)
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
Merkur 18:1 -laitteet, kuumennetut
(G18Wxx)
Ilman enimmäistulopaine: 0,7 MPa, 7 bar (100 psi)
Nesteen enimmäiskäyttöpaine: 12,4 MPa, 124 bar (1 800 psi)
Malli
Letkut
Nesteen
enimmäis- Pumpun ja
Pistoolin
pistoolin
virtausPistoolin
ilmaPistoolin nesteen lii- Pistoolin
nopeus
tosletku
ilmaletku liitosilmaletku
säätimet nesteletku
gpm (lpm)
Seinäkiinnitys
Pumpun
kokoonpano
G18W13
W18EAS
2,0 (7,5)
✔
✔
✔
✔
G18W14
W18EBS
2,0 (7,5)
✔
✔
✔
✔
313685L
Vaihtoehdot
Imuputkisarja
Nestesuodatin
✔
✔
✔
✔
✔
✔
DataTrak
✔
9
Mallit
Merkur 23:1 -laitteet, ympäröivän lämpötilan mukaiset
(G23Wxx ja G23Cxx)
Ilman enimmäistulopaine: 0,7 MPa, 7 bar (100 psi)
Nesteen enimmäiskäyttöpaine: 15,9 MPa, 159 bar (2 300 psi)
Malli
Letkut
Vaihtoehdot
Nesteen
enimmäis- Pumpun ja
Pistoolin
Pistoolin
pistoolin
virtausnesteen
Pistoolin liitosilma- Imuput- NestePistoolin
ilmanopeus
letku
kisarja suodatin DataTrak
gpm (lpm) säätimet nesteletku liitosletku ilmaletku
Seinäkiinnitys
Pyörätelinekiinnitys
Pumpun
kokoonpano
G23W13
G23C15
W23DAS
1,6 (6,0)
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
G23W14
G23C16
W23DBS
1,6 (6,0)
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
Merkur Bellows 23:1 -laitteet, ympäröivän lämpötilan mukaiset
(G23Bxx)
Ilman enimmäistulopaine: 0,7 MPa, 7 bar (100 psi)
Nesteen enimmäiskäyttöpaine: 15,9 MPa, 159 bar (2 300 psi)
Nesteen
enimmäis- Pumpun ja
pistoolin
virtausilmanopeus
gpm (lpm) säätimet
Letkut
Vaihtoehdot
Pistoolin
nesteletku
Pistoolin
nesteen
liitosletku
Pistoolin
ilmaletku
Pistoolin
liitosilmaletku
Malli
Pumpun
kokoonpano
G23B33
B23DA0
1,6 (6,0)
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔*
G23B34
B23DB0
1,6 (6,0)
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔*
Imuput- Nestesuokisarja
datin
DataTrak
✔
* Nestesuodatin sisältää nesteen tyhjennysventtiilin.
Merkur 24:1 -laitteet, ympäröivän lämpötilan mukaiset
(G24Wxx ja G24Cxx)
Ilman enimmäistulopaine: 0,7 MPa, 7 bar (100 psi)
Nesteen enimmäiskäyttöpaine: 16,5 MPa, 165 bar (2 400 psi)
Malli
Nesteen
enimmäis- Pumpun ja
pistoolin Pistoolin
virtausnesteilmanopeus
letku
gpm (lpm) säätimet
PyörätelineSeinäkiinnitys kiinnitys
Pumpun
kokoonpano
G24W11
G24C13
W24FAS
2,4 (9,0)
✔
G24W12
G24C14
W24FBS
2,4 (9,0)
✔
10
Letkut
Vaihtoehdot
Pistoolin
nesteen
liitosletku
Pistoolin
ilmaletku
Pistoolin
liitosilmaletku
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
Imuput- Nestekisarja suodatin DataTrak
✔
313685L
Mallit
Merkur Bellows 24:1 -laitteet, ympäröivän lämpötilan mukaiset
(G24Bxx)
Ilman enimmäistulopaine: 0,7 MPa, 7 bar (100 psi)
Nesteen enimmäiskäyttöpaine: 16,5 MPa, 165 bar (2 400 psi)
Pumpun ja
Nesteen
pistoolin
enimmäisilmaPistoolin
virtausnopeus
säätimet nesteletku
gpm (lpm)
Letkut
Vaihtoehdot
Pistoolin
nesteen liitosletku
Pistoolin
ilmaletku
Pistoolin
liitosilmaletku
Malli
Pumpun
kokoonpano
G24B33
B24FA0
2,4 (9,0)
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔*
G24B34
B24FB0
2,4 (9,0)
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔*
Imuput- Nestekisarja suodatin
DataTrak
✔
* Nestesuodatin sisältää nesteen tyhjennysventtiilin.
Merkur 28:1 -laitteet, ympäröivän lämpötilan mukaiset
(G28Wxx ja G28Cxx)
Ilman enimmäistulopaine: 0,7 MPa, 7 bar (100 psi)
Nesteen enimmäiskäyttöpaine: 19,3 MPa, 193 bar (2 800 psi)
Malli
Nesteen
enimmäis- Pumpun ja
virtausno- pistoolin Pistoolin
nesteilmapeus
letku
gpm (lpm) säätimet
Seinäkiinnitys
Pyörätelinekiinnitys
Pumpun
kokoonpano
G28W15
G28C13
W28EAS
2,0 (7,5)
✔
G28W16
G28C14
W28EBS
2,0 (7,5)
✔
Letkut
Vaihtoehdot
Pistoolin
nesteen
liitosletku
Pistoolin
ilmaletku
Pistoolin
liitosilmaletku
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
Imuput- Nestekisarja suodatin DataTrak
✔
Merkur 28:1 -laitteet, kuumennetut
(G28Wxx ja G28Cxx)
Ilman enimmäistulopaine: 0,7 MPa, 7 bar (100 psi)
Nesteen enimmäiskäyttöpaine: 19,3 MPa, 193 bar (2 800 psi)
Malli
PyörätelineSeinäkiinnitys kiinnitys
Pumpun
kokoonpano
Nesteen
enimmäisvirtausnopeus
gpm (lpm)
G28W21
G28C19
W28EAS
2,0 (7,5)
G28W22
G28C20
W28EBS
2,0 (7,5)
G28W23
G28C21
W28EAS
2,0 (7,5)
G28W24
G28C22
W28EBS
2,0 (7,5)
313685L
Letkut
Vaihtoehdot
Pumpun ja
Pistoolin
Lämmitin pistoolin Pistoolin Pistoolin
liitosImuput- Nestenesteen Pistoolin
nesteilmaVolttia
liitosletku ilmaletku ilmaletku kisarja suodatin DataTrak
letku
Ampeeria säätimet
120 V
19,2 A
120 V
19,2 A
240 V
16,7 A
240 V
16,7 A
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
11
Mallit
Merkur 30:1 -laitteet, ympäröivän lämpötilan mukaiset
(G30Wxx ja G30Cxx)
Ilman enimmäistulopaine: 0,7 MPa, 7 bar (100 psi)
Nesteen enimmäiskäyttöpaine: 20,7 MPa, 207 bar (3 000 psi)
Malli
Letkut
Nesteen
enimmäis- Pumpun ja
pistoolin Pistoolin
virtausnesteilmanopeus
letku
gpm (lpm) säätimet
Pistoolin
nesteen
liitosletku
Vaihtoehdot
Pistoolin
Pistoolin liitosilma- Imuput- Nesteletku
kisarja suodatin DataTrak
ilmaletku
Seinäkiinnitys
Pyörätelinekiinnitys
Pumpun
kokoonpano
G30W77
G30C75
W30CAS
1,2 (4,5)
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
G30W78
G30C76
W30CBS
1,2 (4,5)
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
Merkur 30:1 -laitteet, kuumennetut
(G30Wxx ja G30Cxx)
Ilman enimmäistulopaine: 0,7 MPa, 7 bar (100 psi)
Nesteen enimmäiskäyttöpaine: 20,7 MPa, 207 bar (3 000 psi)
Letkut
Nesteen
Pumpun ja
enimmäisPistoolin
Pyörä- Pumpun virtaus
Lämmitin pistoolin Pistoolin Pistoolin
liitosnesteen Pistoolin
nesteteline- kokoon- nopeus
SeinäilmaVolttia
letku liitosletku ilmaletku ilmaletku
kiinnitys kiinnitys
pano gpm (lpm) Ampeeria säätimet
Vaihtoehdot
Malli
G30W83 G30C81 W30CAS
1,2 (4,5)
G30W84 G30C82 W30CBS
1,2 (4,5)
G30W85 G30C83 W30CAS
1,2 (4,5)
G30W86 G30C84 W30CBS
1,2 (4,5)
120 V
19,2 A
120 V
19,2 A
240 V
16,7 A
240 V
16,7 A
Imuput- Nestekisarja suodatin DataTrak
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
Merkur Bellows 35:1 -laitteet, ympäröivän lämpötilan mukaiset
(G35Bxx)
Ilman enimmäistulopaine: 0,7 MPa, 7 bar (100 psi)
Nesteen enimmäiskäyttöpaine: 20,7 MPa, 207 bar (3 000 psi)
Nesteen
enimmäis- Pumpun ja
pistoolin Pistoolin
virtausilmanestenopeus
letku
gpm (lpm) säätimet
Letkut
Pistoolin
nesteen
liitosletku
Vaihtoehdot
Malli
Pumpun
kokoonpano
G35B33
B35DA0
1,6 (6,0)
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔*
G35B34
B35DB0
1,6 (6,0)
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔*
Pistoolin Pistoolin lii- Imuput- Nestesuoilmaletku tosilmaletku kisarja
datin
DataTrak
✔
* Nestesuodatin sisältää nesteen tyhjennysventtiilin.
12
313685L
Asentaminen
Asentaminen
Komponentit vaihtelevat laitteittain. Katso sivut 8-12 määrittääksesi malliin kuuluvat komponentit. Lisävarusteiksi
tarkoitetut tuotteet eivät sisälly laitteisiin.
A
B
C
S
V
W
T
X
U
AB
R
H
F
J
L
K
AA
Z
P
N
ti12704b
KUVA 1. Tyypillinen asennus, ympäröivä lämpötila, malli G30C76.
Selitys:
A
B
C
F
H
J
K
L
N
P
R
Ilman sulkuventtiili (lisävaruste)
Ilmansuodatin (lisävaruste)
Ilmajohdon kosteusloukku ja tyhjennysventtiili
(lisävaruste)
Nestesuodatin
Ilma-avusteinen sähköstaattinen ruiskutuspistooli
Pistoolin kääntövarsi
Piiskapäänesteletku
Ilman liitosletku
Imuletku ja putki
Siivilä
Pumpun maadoitusjohto
313685L
S
T
U
V
W
X
Y
Z
AA
AB
Pistoolin ilmanpainemittari
Pistoolin ilmanpaineen säädin
Tyhjentävä pääilmaventtiili (vaaditaan)
DataTrak
Pumpun ilmanpainemittari
Pumpun ilmanpaineen säädin
Välike (mallit ilman DataTrakia) katso KUVA 2
Pistoolin sähköä johtavat nesteletkut
Sähköä johtava pistoolin ilmaletku
Sähköstaattinen ruiskutuspistoolin maadoitusjohto
13
Asentaminen
A
V
Y
S
B
W
AB
T
ti13112a
C
X
U
D
E
R
F
G
H
P
L
K
J
N
AA
M
Z
ti13167c
KUVA 2. Tyypillinen asennus, kuumennettu, malli G30W86
Selitys:
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
14
Ilman sulkuventtiili (lisävaruste)
Ilmansuodatin (lisävaruste)
Ilmajohdon kosteusloukku ja tyhjennysventtiili
(lisävaruste)
Lämpövastus nesteen kuumennukseen
Vastapaineen säädin
Nestesuodatin
Nesteen poistoventtiili
Ilma-avusteinen sähköstaattinen ruiskutuspistooli
Pistoolin kääntövarsi
Piiskapäänesteletku
Ilman liitosletku
3-tieventtiili
N
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Imuletku ja putki
siivilä
Pumpun maadoitusjohto
Pistoolin ilmanpainemittari
Pistoolin ilmanpaineen säädin
Tyhjentävä pääilmaventtiili (vaaditaan)
DataTrak
Pumpun ilmanpainemittari
Pumpun ilmanpaineen säädin
Välike (malleille, joissa ei ole DataTrakia)
Sähköä johtava kuumennettu nesteen tuloletku /
paluuletku
AA Sähköä johtava pistoolin ilmaletku
AB Sähköstaattinen ruiskutuspistoolin maadoitusjohto
313685L
Asentaminen
Yleistietoja
HUOMAUTUS: Tekstin suluissa olevat numerot ja
kirjaimet viittaavat kuvateksteihin ja osapiirustuksiin.
Pidä käyttöpaikka vapaana esineistä tai roskista, jotka
voivat häiritä käyttäjän liikkeitä.
Hanki maadoitettu metalliastia järjestelmän huuhtelua
varten.
HUOMAUTUS: Käytä aina alkuperäisiä Gracon osia ja
lisävarusteita, joita on saatavissa Graco-jälleenmyyjältä.
Jos hankit omia lisävarusteita, varmista, että niiden koko
ja paineenkesto riittävät omaan järjestelmääsi.
Pumpun asentaminen
KUVA 1 ja KUVA 2 ovat ainoastaan ohjeellisia
järjestelmän osien ja lisävarusteiden valitsemiseksi ja
asentamiseksi. Ota yhteys Graco-jälleenmyyjään
saadaksesi apua omiin tarpeisiisi sopivan järjestelmän
suunnitteluun.
Seinään kiinnitettävät pumput
Käyttäjän esivalmistelut
Kaikki laitetta käyttävät henkilöt on koulutettava kaikkien
järjestelmän osien käyttöön sekä käsittelemään kaikkia
nesteitä asianmukaisesti. Kaikkien käyttäjien on
huolellisesti luettava kaikki käyttöohjekirjat, tarrat ja kyltit
ennen laitteen käyttöä.
Käyttöpaikan esivalmistelut
Varmista, että paineilma syötön teho riittää.
ILMOITUS
Pistooliin menevän paineilman tulee olla puhdasta
ja kuivaa, jottei maalipinta vaurioidu. Käytä
ilmasuodatinta pääilmajohdossa.
Tuo paineilmasyötön johto ilmakompressorista
pumpun luo. Katso pumpun ilmankulutus pumpun
asennusoppaan suorituskykykaaviosta. Varmista,
että kaikki ilmaletkut ovat riittävän kokoisia ja
paineenkestoltaan riittäviä järjestelmään. Käytä vain
sähköä johtavia letkuja. Ilmaletkussa tulee olla
3/8 npt(m) kierre. Pikaliittimen käyttöä suositellaan.
Asenna pumppu suoraan seinään tai Gracopyörätelineeseen. Asennussarja löytyy sivulta 37.
1. Varmista, että seinä kestää pumpun, kannattimen,
letkujen ja lisävarusteiden painon sekä käytön
aiheuttaman rasituksen.
2. Sijoita seinäkiinnike noin 1,2–1,5 metrin korkeudelle
lattiasta. Varmista huollon helpottamiseksi, että
pumpun ilmanotto- ja nesteen sisään- ja
ulostuloaukot ovat helposti saatavilla.
3. Poraa seinään 10 mm:n asennusreiät käyttämällä
seinäkiinnikettä mallina. Seinäkiinnitysmitat ovat
sivulla 41.
4. Kiinnitä kannatin seinään. Käytä 9 mm:n ruuveja,
jotka ovat riittävät pitkiä siten, että ne estävät
pumppua tärisemästä käytön aikana.
HUOMAUTUS: Varmista, että kannatin on suorassa.
Pyörätelineeseen asennettavat pumput
Sarja 24E885 on saatavana, jos pyöräteline kiinnitetään
lattiaan. Se sisältää kaksi välikappaletta, jotka pitävät
jalat vakaina. Pultit eivät tule mukana.
Asenna tyhjentävä sulkuventtiili (A) ilmajohtoon
ilmajohdon osien eristämiseksi huoltoa varten. Asenna
ilmajohtoon suodatin (B) ja kosteusloukku sekä
tyhjennysventtiili (C) kosteuden ja epäpuhtauksien
poistamiseksi paineilmasyötöstä.
313685L
15
Asentaminen
Järjestä ruiskutuskaapin
ilmanvaihto
Järjestä raitisilmatuuletus, jottei syttyviä tai myrkyllisiä
höyryjä pääse kerääntymään. Älä käytä pistoolia,
elleivät puhaltimet ole käynnissä.
•
Nestesuodatin (F), jossa on 60 meshin (250 mikronin)
ruostumaton teräselementti, suodattaa epäpuhtauksia
pumpusta lähtevästä nesteestä.
•
DataTrek (V) huolehtii pumpun virheenmäärityksestä
ja materiaalien käyttötiedoista. Katso sivu 26.
Toimitetaan vain kuumennettuihin
sähköstaattisiin laitteisiin
•
Vastapaineen säädin (E) säätää pistooliin menevää
vastapainetta ja ylläpitää sopivaa kiertopainetta.
•
3-tieventtiilin (M) avulla on mahdollista valita
nesteen kierrätys takaisin pumppuun tai sen
palautus syöttösäiliöön.
•
Nesteen tyhjennysventtiili (G) vapauttaa letkun ja
pistoolin nestepainetta.
•
Nesteen lämpövastus (D) kuumentaa nesteen sen
läpikulun aikana ja ylläpitää siten oikeaa
ruiskutusviskositeettia.
Katso KUVA 1 tai KUVA 2. Komponentit vaihtelevat
tilatun laitteen mukaan. Katso taulukot sivuilla 8-12.
Laitteesi voi sisältää:
•
Lue ja ymmärrä kaikki ohjeet, jotka on annettu
vastuksen käyttöoppaassa 309524, ennen kuin
käytät lämpövastusta.
•
Ilma- ja nesteletkut
Lukitse pistoolin ilmansyöttö sähköisesti tuulettimiin,
jotta pistoolia ei voida käyttää, elleivät puhaltimet ole
käynnissä. Tutustu kaikkiin ilman poistonopeuksiin
liittyviin paikallisiin määräyksiin ja noudata niitä.
ILMOITUS
Poistoilman suuri nopeus heikentää sähköstaattisen
järjestelmän hyötysuhdetta. Poistoilman nopeudeksi
tulisi riittää 31 juoksumetriä minuutissa.
Komponentit
•
Tyhjentävä punakahvainen ilman pääventtiili (U)
tarvitaan järjestelmään vapauttamaan ilmaa, joka
on jäänyt sen ja ilmamoottorin ja pistooliin välille
venttiilin sulkemisen jälkeen. Älä tuki venttiiliä.
Pumpun ilmansäädin (X) ohjaa pumpun nopeutta ja
ulostulopainetta säätämällä pumppuun menevää
ilmanpainetta.
•
Ilman varoventtiili (ei näkyvissä) avautuu
automaattisesti ja estää pumpun ylipaineistuksen.
•
Pistoolin ilmasäädin (T) säätää ilma-avusteiseen
sähköstaattiseen ruiskutuspistooliin (H) menevää
ilmanpainetta.
•
Ilma-avusteinen sähköstaattinen ruiskutuspistooli (H)
ruiskuttaa nestettä. Pistoolissa on ruiskutussuutin
(ei näy kuvassa), joita on saatavissa eri kokoja eri
ruiskutuskuvioille ja virtaamille. Katso suuttimen
asennus pistoolin käyttöoppaasta.
•
Pistoolin kääntöliitin (J) mahdollistaa pistoolin
vapaan liikuttamisen.
•
Imuletkun (N) ja imupään (P) avulla pumppu nostaa
nestettä 19 litran astiasta.
16
Ympäröivän lämpötilan mallit
•
Punaisella letkulla (AA) pistooli saa ilmaa.
•
Sinisellä letkulla (Z) pistooli saa nestettä.
Kuumennetut mallit
•
Letkunippu (L) tuo nestettä ja ilmaa pistooliin ja
mahdollistaa nesteen kierrätyksen, kun pistoolia ei
ole liipaistu.
313685L
Asentaminen
Maadoitus
Ruiskutusalueella kaikki sähköä johtavat esineet tai
laitteet, mukaan lukien maaliastiat, pesuastiat ja
työkalut, on maadoitettava kunnolla.
Sähköstaattista pistoolia käytettäessä ruiskutusalueen
maadoittamattomat kohteet (ihmiset, säiliöt, työkalut
jne.) saattavat varautua sähköisesti. Sopimaton
maadoitus voi aiheuttaa staattisen sähkön kipinöintiä,
josta voi olla seurauksena tulipalo, räjähdys tai
sähköisku. Noudata alla olevia maadoitusohjeita.
Seuraavassa on esitetty sähköstaattisen perusjärjestelmän
maadoituksen vähimmäisvaatimukset. Omassa
järjestelmässäsi voi olla muita laitteita tai kohteita, jotka on
maadoitettava. Tarkista yksityiskohtaiset maadoitusohjeet
paikallisista sähkömääräyksistä. Järjestelmä on liitettävä
varsinaiseen maadoitukseen.
Pumppu: Varmista, että maaruuvi (GS) liitetään ja
kiristetään hyvin ilmamoottoriin. Liitä maadoitusjohdon
(R) toinen pää todelliseen maattoon.
Kaikki
Leikkaa
ruiskutusalueelle
Leikkaa
76 mm:n neliö
tulevat henkilöt:
sormi
irti
käsineen
kengissä on oltava
käsineestä.
kämmenosasta.
johtavat pohjat, jotka
voivat olla esim. nahkaa,
tai henkilökohtaisten
maattoremmien
pitäminen on pakollista.
Kumi- tai muovianturat
eivät johda sähköä.
Käyttäjä ei saa käyttää
kädet pistoolista
eristäviä käsineitä.
Käsineiden täytyy olla sähköä johtavat tai leikatut kuvan
mukaisiksi.
Ruiskutusalueen lattian täytyy olla sähköä johtava
ja maadoitettu. Älä peitä lattiaa pahvilla tai millään
sähköä johtamattomalla materiaalilla, joka katkaisee
maadoituksen jatkuvuuden.
Herkästi syttyvät nesteet täytyy ruiskutusalueella
pitää hyväksytyissä, maadoitetuissa astioissa. Älä
säilytä alueella yhteen työvuoroon tarvittavaa määrää
enempää.
AC
GS
R
ti12914a
KUVA 3. Maaruuvi ja maajohto
Ilma-avusteinen sähköstaattinen ruiskutuspistooli:
Käytä vain Gracon sähköä johtavaa ilman tuloletkua
(mukana). Kytke pistoolin maadoitusjohto (AC)
ilmamoottorin maaruuviin (GS).
Lämpövastus: Käänny lämpövastuksen käyttöoppaan
puoleen, (mukana).
Nesteensyöttösäiliö: Noudata paikallisia ohjeita.
Kaikki liuotinsangot: Noudata paikallisia ohjeita.
Käytä ainoastaan sähköä johtavia metalliastioita, jotka
on asetettu maadoitetulle alustalle. Älä aseta astiaa
eristävälle alustalle, kuten paperin tai pahvin päälle,
koska silloin maadoitus katkeaa.
Maadoituksen jatkuvuuden ylläpitäminen huuhtelun
tai paineenpoiston aikana: pidä ruiskutuspistoolin
metalliosaa tukevasti maadoitettua metalliastiaa
vasten ja vedä pistoolin liipaisimesta.
Ilmakompressori: Noudata valmistajan suosituksia.
Kaikki ilma- ja nesteletkut on maadoitettava
kunnolla. Käytä vain maadoitettuja letkuja, joiden
yhteinen pituus on enintään 150 m maadoituksen
jatkuvuuden turvaamiseksi.
Kaikki sähkökaapelit on maadoitettava kunnolla.
Ruiskutettava kohde: Pidä työkappaleen kannikkeet
aina puhtaina ja maadotettuina. Noudata paikallisia
ohjeita.
313685L
17
Asentaminen
Valmistelut
Ympäröivän lämpötilan laitteet
.
80
1. Katso KUVA 1. Kytke sininen nesteletku (Z)
suodattimen (F) ulostuloon.
79
2. Yhdistä ilmaletkun (AA) oikeakätisen kierteen pää
pistoolin ilmasäätimeen (T).
78
(vain 120 V)
3. Kytke ilmaletkun (AA) vasenkätisen kierteen pää
ilman liitosletkuun (L).
4. Kytke ilman liitosletkun (L) toinen pää pistoolin
kahvassa olevaan ilman sisääntuloon.
5. Kiinnitä kääntöliitin (J) pistoolissa olevaan nesteen
tuloaukkoon.
6. Kiinnitä sinisen nesteletkun (Z) toinen pää nesteen
liitosletkuun (K).
ti13261a
KUVA 4. Pyörätelineasennuksen vaarattomien tilojen
johdotus
Luoksepääsy sähkökoteloon
7. Kiinnitä nesteen liitosletkun (K) toinen pää pistoolin
kääntöliittimeen (J).
8. Laita linssin suojus kummankin säätömittarin lasin
päälle.
9. Tarkista, että imuletkun liitokset ovat tiukat.
Irrota kaksi
ulompaa
lämpövastuksen
kiinnitysruuvia.
Irrota kaksi
sisempää
lämpövastuksen
kiinnitysruuvia.
Kuumennetut laitteet
ti13358a
Viscon HP- lämpövastuksen asennus tulee
suorittaa pätevän sähköasentajan toimesta kaikkien
kansallisten ja paikallisten sääntöjen ja määräysten
mukaisesti.
Kallista lämpövastus pumpusta poispäin, jotta pääset
sähkökotelon kannessa oleviin ruuveihin helpommin
käsiksi.
Sähkökotelo
Seinäasennuksen sähköliitännät. Noudata kaikkia
ohjeita ja vaatimuksia, jotka ovat Viscon
HP- lämpövastuksen käyttöoppaassa 309524.
Pyörätelineasennuksen vaarallisen tilan johdotus.
Lämpövastus toimitetaan liittimellä, joka soveltuu
johdotukseen vaarallisissa tiloissa. Noudata kaikkia
ohjeita ja vaatimuksia, jotka on annettu Viscon
HP- lämpövastuksen käyttöoppaassa 309524.
Älä käytä toimitettua sähköjohtoa, joka soveltuu
vain vaarattomien tilojen johdotukseen.
ti13359a
Pyörätelineasennuksen vaarattomien tilojen tilan
johdotus. Katso KUVA 4. Vaihda asennettu liitin
välilevyineen (80), toimitettu irrallisena. Asenna
vedonpoistoholkki (79). Liitä mukana toimitettu 120 V:n
sähköjohto (78) tai itse hankkimasi, 240 V:n sovelluksiin
soveltuva johto Viscon HP- lämpövastuksen
käyttöoppaan 309524 ohjeiden mukaisesti.
18
313685L
Asentaminen
Kuumennetun letkun liitännät
1. Yhdistä ilmaletkun (AA) oikeakätisen kierteen pää
pistoolin ilmasäätimeen (T).
2. Yhdistä ilmaletkun vasenkätisen kierteen pää ilman
liitinletkuun (L).
3. Yhdistä ilman liitinletkun (L) toinen pää pistoolin
kahvassa olevaan ilman sisääntuloon.
4. Kiinnitä kääntöliitin pistoolissa (J) olevaan nesteen
tuloaukkoon.
5. Yhdistä nesteen liitinletkun (K) toinen pää pistoolin
kääntöliittimeen ja toinen pää imusarjaan (68).
6. Yhdistä toinen sininen nesteletku imusarjaan (68)
ja vastapaineen säätimeen (84).
7. Yhdistä toinen sininen letku imusarjaan (68) ja
suodattimen (6) ulostuloon.
8. Laita linssin suojus kummankin säätömittarin lasin
päälle.
9. Varmista, että imuletkun liittimet ja tyhjennysletkun
liittimet ovat hvyin kiristettyjä.
84
T
6
Z
H
J
L
AA
K
Z
68
ti13167c
KUVA 5. Letkun asennus
313685L
19
Käyttö
Käyttö
Laitteen huuhtelu ennen käyttöä
Järjestelmän jokaisen osan kunnollinen maadoitus on
tärkeää. Lue kaikki Varoitukset. Noudata kaikkia
kohdan Maadoitus ohjeita. Katso sivu 17. Tarkasta
pistoolin vastus erillisessä pistoolin käyttöoppaassa
olevien ohjeiden mukaan.
Paineenpoistotoimet
Laite on testattu kevytöljyllä, joka jätetään nestekanaviin
osien suojaamiseksi. Jotta nesteeseen ei sekoittuisi
öljyä, huuhtele laite sopivalla liuottimella ennen sen
käyttöä. Katso Esitäytä pumppu, sivu 21.
Liipaisimen lukitus
Lukitse liipaisimen lukko aina, kun lopetat ruiskutuksen.
Se estää pistoolin liipaisemisen vahingossa kädellä tai
esimerkiksi silloin, jos pistooli putoaa tai sitä tönäistään.
1. Lukitse liipaisimen lukko.
2. Laita pistoolin sähköstatiikan käyttövipu pois päältä.
Pistoolin liipaisin
lukittuna
ti1356a
Pistoolin liipaisin
auki
ti12582b
3. Sulje tyhjentävät pääilmaventtiilit.
ti1406a
4. Vapauta liipaisimen lukko.
5. Pidä pistoolin metalliosaa tukevasti maadoitettua
metalliastiaa vasten. Liipaise pistoolia paineen
poistamiseksi.
6. Lukitse liipaisimen lukko.
7. Avaa järjestelmän kaikki nesteentyhjennysventtiilit ja
varaa jäteastiat valmiiksi nesteen talteenottoa
varten. Jätä venttiilit auki, kunnes olet valmis
jatkamaan ruiskutusta.
8. Jos epäilet, että suutin tai letku on tukossa tai että
paine ei ole täysin poistunut yllä esitettyjen toimien
jälkeen, löysää ensin HYVIN HITAASTI suuttimen
suojuksen kiinnitysmutteria tai letkuliitintä paineen
poistamiseksi vähitellen ja löysää ne sitten
kokonaan. Poista suuttimen tai letkun tukos.
20
313685L
Käyttö
Nestekuppi
7. Pidä pistoolin (H) metalliosaa tukevasti
maadoitettua metalliastiaa vasten, vapauta
liipaisin ja pidä liipaisin auki.
Täytä nestekuppi ennen käynnistystä 1/3 täyteen Graco
Throat Seal Liquid (TSL) -nesteellä (TSL) tai vastaavalla
liuottimella.
8. Yksiköt, joissa on vain ylikierrossuoja: aktivoi
esitäyttö/huuhtelu -toiminto painamalla
DataTrakin esitäyttö/huuhtelu -painiketta.
9. Avaa tyhjentävä ilmaventtiili (U). Käännä hitaasti
pumpun ilmasäädintä (X) myötäpäivään paineen
lisäämiseksi, kunnes pumppu käynnistyy.
10. Anna pumpun käydä hitaasti, kunnes kaikki ilma on
poistunut ja pumppu ja letkut ovat täynnä nestettä.
11. Yksiköt, joissa on vain ylikierrossuoja: ota
esitäyttö/huuhtelu -toiminto pois käytöstä
painamalla DataTrakin esitäyttö/huuhtelu
-painiketta.
Nestekuppi
12. Päästä pistoolin liipaisin irti ja lukitse se. Pumpun
tulee pysähtyä painetta vasten.
ti11927a
KUVA 6. Täytä nestekuppi
Esitäytä pumppu
ILMOITUS
Paljepumppujen suurin nesteen syöttöpaine on 15 psi
(0,1 MPa, 1,0 baaria). Ylipaine voi vaurioittaa palkeita.
Älä syötä paljepumppua toisella pumpulla tai
valvontalaitteella.
ILMOITUS
Älä koskaan anna pumpun käydä kuivana. Kuiva
pumppu kiihtyy nopeasti täyteen nopeuteen, mikä
voi mahdollisesti vahingoittaa sitä. Jos pumppu
kiihtyy nopeasti tai se käy liian nopeasti, pysäytä
se välittömästi ja tarkista nesteen syöttö. Jos
nesteastia on tyhjä ja ilmaa on pumppautunut
letkuihin, täytä astia ja syötä nestettä pumppuun
ja letkuihin tai huuhtele pumppu ja jätä sopiva
liuotin sen sisään. Varmista, että kaikki ilma on
poistunut nestejärjestelmästä.
1. Laita pistoolin sähköstatiikan käyttövipu pois päältä.
2. Katso tai KUVA 1 tai KUVA 2. Lukitse pistoolin
liipaisin. Poista suuttimen suojus ja ruiskutussuutin
pistoolista (H). Katso ohjeita pistoolin
käyttöoppaasta.
3. Sulje pistoolin ilmansäädin (T) ja pumpun
ilmansäädin (X) kiertämällä nuppeja vastapäivään,
jolloin paine vähenee nollaan. Sulje tyhjentävä
ilmaventtiili (U). Varmista myös, että kaikki
tyhjennysventtiilit ovat kiinni.
4. Liitä ilmajohto tyhjentävään ilmaventtiiliin (U).
5. Tarkasta, että järjestelmän kaikki liittimet on
kiristetty kunnolla.
6. Laita astia pumpun lähelle. Imuletku on noin 1,2 m
pitkä. Älä venytä letkua kireälle, vaan anna sen
riippua, jotta neste virtaa paremmin pumppuun.
313685L
21
Käyttö
Asenna ruiskutussuutin
4. Pidä pistoolia kohtisuorassa noin 30 cm:n
(12 tuumaa) päässä maalattavasta pinnasta.
5. Liikuta ensin pistoolia, vedä vasta sitten
liipaisimesta ja ruiskuta testikuvio paperille.
Katso Paineenpoistotoimet, sivu 20. Asenna
ruiskutussuutin ja suuttimen suojus laitteen mukana
toimitetun erillisen pistoolin käyttöoppaan mukaisesti.
Varo taivuttamasta elektrodia.
Nesteen ulostulo ja kuvion leveys riippuvat
ruiskutussuuttimen koosta, nesteen viskositeetista ja
nestepaineesta. Käytä pistoolin käyttöoppaassa olevaa
ruiskutussuuttimen valintataulukkoa ohjeena, kun
valitset käyttökohteeseen sopivaa suutinta.
6. Lisää nestepainetta 0,7 MPa:n, 7 baarin (100 psi)
välein vain siihen asti, että nestepaineen lisäys ei
enää merkittävästi paranna nesteen hajotusta.
Katso seuraava esimerkki.
Esimerkki:
Pumpun
painesuhde
15:1
30:1
Säädä sumutus
Pumpun
ilmansäätimen
korotus
psi (MPa, bar)
x
x
7 (0,05, 0,5) =
3,3 (0,02, 0,2) =
Nesteen
paineen
säätöaskel
psi (MPa, bar)
100 (0,7, 7,0)
100 (0,7, 7,0)
1. Älä laita sumuttavaa ilmansyöttöä päälle.
2. Laita pistoolin sähköstatiikan käyttövipu pois päältä.
3. Nestepainetta säädetään pumppuun syötetyn
ilmapaineen avulla (pumpun ilmansäädin). Aseta
nestepaine pienelle käynnistyspaineelle. Kun käytät
matalaviskoosisia nesteitä (alle 25 s, nro #2
Zahn-kuppi), joissa kiintoainepitoisuus on pieni
(yleensä alle 40 %), käynnistä pumppu 2,1 MPa:n,
21 baarin (300 psi) poistopaineella. Kun käytät
korkeaviskoosisia eli paljon kiintoainetta sisältäviä
nesteitä, käynnistä 4,2 MPa:n, 42 baarin (600 psi)
paineella. Katso seuraava esimerkki.
Esimerkki:
Pumpun
ilmansäätimen
asetus
psi (MPa, bar)
Pumpun
painesuhde
15:1
30:1
22
x
x
20 (0,14, 1,4) =
20 (0,14, 1,4) =
Nesteen
keskimääräinen
käyttöpaine
psi (MPa, bar)
300 (2,1, 21)
600 (4,2, 42)
313685L
Käyttö
Säädä ruiskutuskuvio
1. Katso KUVA 7. Sulje kuvion säätöilma kiertämällä
nuppi kokonaan myötäpäivään (sisään). Näin
säädetään laajin kuvio.
Ulos
(kapeampi kuvio)
Sisään
(leveämpi kuvio)
3. Kavenna kuviota kiertämällä kuvion säätöventtiilin
nuppia vastapäivään (ulospäin). Jos kuvio ei
vieläkään ole riittävän kapea, lisää pistooliin
menevää ilmanpainetta hieman tai käytä
erikokoista suutinta.
HUOMAUTUS: Noudata pistoolin käyttöoppaassa
(mukana) sähköstaattisuuden testaamiseen ja
peittävyysasteen tarkistamiseen sekä koekappaleen
peittämiseen annettuja ohjeita. Katso Vianetsintä-kohta
pistoolin käyttöoppaassa, jos ongelmia ilmenee.
Pysäytys
ti1345b
ti1409b
KUVA 7. Kuvion ilmanuppi
Katso Paineenpoistotoimet, sivu 20.
2. Katso KUVA 8. Säädä sumutusilmanpaine noin
0,35 baariin, 35 kPa:han (5 psi), kun liipaisin
on pohjassa. Tarkasta ruiskutuskuvio ja lisää
ilmanpainetta hitaasti, kunnes hännät hajoavat
täysin ja yhtyvät ruiskutuskuvioon. Älä ylitä
ilmanpainepainearvoa 0,7 MPa, 7 bar (100 psi)
pistoolille.
liian vähän
oikea
ilmaa
ilmamäärä
KUVA 8. Ruiskutuskuvio-ongelmat
Huuhtele pumppu aina ennen kuin neste kuivuu
männänvarteen. Katso Huuhtele pumppu sivulla 24.
Ei ilmaa
313685L
TI0792A
23
Huolto
Huolto
Määräaikaishuollon aikataulu
Kunnossapidon tarve määräytyy järjestelmän
käyttöolosuhteiden mukaan. Laadi määräaikaishuollon
aikataulutaulukko kirjaamalla siihen, milloin ja millaista
kunnossapitoa tarvitaan, ja määritä sitten järjestelmän
tarkastusaikataulu.
Vaihda lasien suojukset säädinmittareiden laseista, kun
lika vaikeuttaa mittarien lukemista.
Kiristä kierreliitokset
Tarkasta ennen jokaista käyttökertaa, että letkut eivät
ole kuluneet tai vaurioituneet. Vaihda tarvittaessa.
Varmista, että kaikki kierreliitokset on kiinnitetty tiukasti
eikä niissä ole vuotoja.
Huuhtele pumppu
Lue kaikki Varoitukset. Noudata kaikkia kohdan
Maadoitus ohjeita. Katso sivu 17.
3. Poista suuttimen suojus ja ruiskutussuutin
pistoolista. Katso ohjeita pistoolin käyttöoppaasta.
4. Aseta sifoniputki maadoitettuun metalliastiaan,
jossa on puhdistusnestettä.
5. Aseta pumppu pienimmälle mahdolliselle
nestepaineelle ja aloita pumppaus.
6. Pidä pistoolin metalliosaa tukevasti maadoitettua
metalliastiaa vasten.
7. Yksiköt, joissa on vain ylikierrossuoja: aktivoi
esitäyttö/huuhtelu -toiminto painamalla DataTrakin
esitäyttö/huuhtelu -painiketta.
8. Liipaise pistooli. Huuhtele järjestelmää, kunnes
pistoolista tulee kirkasta liuotinta.
9. Yksiköt, joissa on vain ylikierrossuoja: ota
esitäyttö/huuhtelu -toiminto pois käytöstä
painamalla DataTrakin esitäyttö/huuhtelu
-painiketta.
10. Katso Paineenpoistotoimet, sivu 20.
Huuhtele pumppu
11. Puhdista suuttimen suojus, ruiskutussuutin ja
nestesuodattimen elementti erikseen, ja asenna ne
sitten takaisin paikoilleen.
•
ennen ensimmäistä käyttökertaa
12. Puhdista imuputki sisä- ja ulkopuolelta.
•
kun vaihdat värejä tai nesteitä
•
ennen kuin laitteisto korjataan
•
ennen kuin neste kuivuu tai kovettuu
käyttämättömään pumppuun (tarkasta
katalyyttinesteiden käyttöaika)
•
päivän päätteeksi
•
ennen pumpun varastointia.
Nestekuppi
Täytä nestekuppi puoliksi täyteen Graco Throat Seal
Liquid (TSL) -nestettä. Tarkasta nestepinta päivittäin.
Huuhtele mahdollisimman pienellä paineella. Huuhtele
nesteellä, joka on yhteensopiva pumpattavan nesteen ja
järjestelmän kastuvien osien kanssa. Kysy suositellut
huuhtelunesteet ja -välit nesteen valmistajalta tai
toimittajalta.
1. Katso Paineenpoistotoimet, sivu 20.
2. Varmista, että sähköstatiikan käyttövipu on
käännetty pois päältä.
24
313685L
Vianetsintä
Vianetsintä
Poista paine ennen laitteen tarkastusta tai huoltoa.
Ongelma
Pumppu ei toimi.
•
Tarkasta kaikki mahdolliset ongelmat ja syyt ennen
pumpun purkamista.
•
Jos sähköstatiikkaan liittyviä ongelmia ilmenee,
katso pistoolin käyttöoppaan Vianetsintä-osio.
Syy
Ratkaisu
Ahdas johto tai ilmansyöttö
Puhdista johto tai lisää ilmansyöttöä.
riittämätön; venttiilit kiinni tai tukossa. Tarkasta, että kaikki venttiilit ovat auki.
Nesteletku tai pistooli tukossa.
Nesteletkun sisähalkaisija on liian
pieni.
Avaa, puhdista*; käytä suurempaa letkua.
Neste kuivunut männän varteen.
Tee puhdistus pysäyttämällä pumppu aina
alaiskun kohdalla ja pitämällä nestekuppi
täytettynä 1/3 Graco throat seal liquid (TSL)
-nesteellä.
Ilmamoottorin osat ovat likaiset,
kuluneet tai vaurioituneet.
Puhdista tai korjaa ilmamoottori. Ks.
käyttöopas 312796.
Ainoastaan DataTrak-mallit:
Ilmaventtiili ei voi toimia sykleissä,
koska solenoiditappi on venynyt
Suorita ylikierrossuojaus (katso DataTrakin
käyttö Asetustila, sivu 27). Ilmavuotoa
moottorista. Paina
DataTrak-näytöllä
palauttaaksesi solenoiditapin takaisin
vedettyyn asentoon.
Pumppu toimii, mutta tuotto
Ahdas johto tai ilmansyöttö
Puhdista johto tai lisää ilmansyöttöä.
on heikko molemmilla iskuilla. riittämätön; venttiilit kiinni tai tukossa. Tarkasta, että kaikki venttiilit ovat auki.
Nesteletku tai pistooli tukossa.
Nesteletkun sisähalkaisija on liian
pieni.
Avaa, puhdista*; käytä suurempaa letkua.
Mäntäpumpun tiivisteet kuluneet.
Vaihda tiivisteet. Ks. käyttöopas 312792.
Pumppu toimii, mutta tuotto
on heikko alas suuntautuvan
iskun aikana.
Auki pidetyt tai kuluneet
pallosulkuventtiilit tai männän
tiivisteet.
Puhdista venttiili; vaihda tiivisteet. Ks.
käyttöopas 312794.
Pumpun nopeus vaihtelee
tai kiihtyy.
Neste on loppunut.
Täytä astia ja esitäytä pumppu.
Auki pidetyt tai kuluneet
pallosulkuventtiilit tai tiivisteet.
Tyhjennä venttiili, vaihda tiivisteet; katso
käyttöopas 312794.
Pumpattava neste näkyy
TSL-säiliössä.
Kuluneet kaulatiivisteet.
Vaihda kaulatiivisteet. Ks. käyttöopas
312794.
Ylivuotokammiossa näkyy
nestettä.
Palkeet ovat vaurioituneet.
Vaihda. Ks. käyttöopas 312793.
* Vapauta paine selvittääksesi, onko nesteletku tai pistooli tukossa. Irrota nesteletku ja aseta astia pumpun
ulostuloaukon kohdalle keräämään nestettä. Kierrä vain sen verran paineilmaa päälle, että pumppu käynnistyy.
Jos pumppu käynnistyy, kun ilma kytketään päälle, tukos on letkussa tai pistoolissa.
313685L
25
DataTrak-säätimet ja -ilmaisimet
DataTrak-säätimet ja -ilmaisimet
Selitykset KUVA 9
AA Ylikierrosraja, työjaksoa minuutissa; (käyttäjän
määrittämä, 00=OFF)
AB Alempi mäntä (käyttäjän määrittämä)
AC Virtausnopeusyksiköt (käyttäjän määrittämät
RK Nollausnäppäin (Nollaa viat. Annoslaskuri nollataan
painamalla näppäintä 3 sekuntia.) Painetaan
virtausnopeuden ja työjaksoarvon välillä. Kun
ylikierrossuoja on käytössä, paina venyttääksesi ja
palauttaaksesi solenoiditapin vedettyyn asentoon
siirtymiseksi.
CF Työjakso/virtausmäärä
BT Annoslaskuri
GT Kokonaislaskuri
RT Ylikierrostoiminnon kytkin (käytössä/pois käytöstä)
UT E1 kytkin
DT E2 kytkin
ST E5 kytkin
/min,
gpm [US], gpm [Imperial], oz/min [US], oz/min [Imperial],
l/min tai cc/min)
AD LED (vian merkkivalo, kun palaa)
AE Näyttö
PF Esitäyttö/huuhtelu -painike (ottaa käyttöön
Esitäyttö/huuhtelu -tilan. Kun Esitäyttö/huuhtelu -tila on
käytössä, ylikierrossuojaus otetaan pois käytöstä, eikä
annoslaskuri [BT] laske.) LED välkkyy, kun laite on
Esitäyttö/huuhtelu-tilassa.
GT
AE, katso yksityiskohdat oikealla
Käyttötila
RK
PF
ti8622b
CF
AD
BT
RT
TI11883a
Asetustila
UT
AC
DT
AB
PF
RK
ti8623b
AA
ST
KUVA 9. DataTrak-säätimet ja -ilmaisimet
26
313685L
DataTrakin käyttö
DataTrakin käyttö
HUOMAUTUS: Näyttö (AE) sammuu 1 minuutin
kuluttua akun virran säästämiseksi. Aktivoi näyttö
painamalla mitä tahansa näppäintä.
2. Ylikierrosnäytöt 1 ja 2: Nollaa ylikierrosvalvonta
sulkemalla pääilmaventtiili (U). Odota, että ilma
on tyhjennetty ilmamoottorista kokonaan.
ILMOITUS
Ehkäistäksesi valonäppäinten vauriot älä paina
painikkeita terävillä esineillä, kuten kynillä,
muovikorteilla tai kynsillä.
Asetustila
1. Katso KUVA 9. Paina
5 sekuntia, kunnes
asetusvalikko tulee näkyviin.
3. Ylikierrosnäytöt 3 ja 4: Kun ilma on poistettu,
paina solenoidin varmistustappi alas tyhjentääksesi
ilmaventtiilin. Tappi ponnahtaa takaisin ylös, kun
ilmaventtiili on paineistettu uudelleen.
2. Kun haluat määrittää ylikierrosasetuksen (jos se
kuuluu varusteisiin), koon ja virtausmäärän yksiköt
ja ottaa käyttöön ylikierros-, E1-, E2- ja
E5-virhevaihtoehdot, muuta arvoa painamalla
ja tallenna arvo ja siirrä kohdistin seuraavaan
tietokenttään painamalla
. Katso sivun
29 kuvaukset E1-, E2- ja E5-virhekoodeista.
HUOMAUTUS: Gracon suositus on asettaa ylikierros
Solenoidin
varmistustappi
(jos se kuuluu varusteisiin) arvoon 60
. Kaikki
DataTrak-moduulit toimitetaan ylikierrossuoja poissa
käytöstä.
HUOMAUTUS: Kun ylikierrostoiminto-, E1-, E2- ja
E5-virhevaihtoehdot ovat käytössä, asetusnäytössä
näkyy ✓. Katso KUVA 9.
ti11902a
KUVA 10. Tyhjennä ilmaventtiili
4. Ylikierrosnäytöt 5 ja 6: Poista vianmäärityskoodi ja
3. Siirrä kohdistin E5-virhekenttään ja poistu
Asetus-tilasta painamalla vielä kerran
nollaa ylikierrossolenoidi painamalla
.
.
Käyttötila
Käynti ylikierroksilla
HUOMAUTUS:DataTrak on saatavana ylikierrossuojan
kanssa tai ilman. Laitteet, joissa on M02xxxilmamoottorit, toimitetaan ilman ylikierrossolenoidia.
Kaikki muut laitteet on varustettu ylikierrossolenoidilla.
1. Katso KUVA 9. Jos pumppu käy ylikierroksilla,
ylikierrossolenoidi aktivoituu ja pysäyttää pumpun.
LED (AD) vilkkuu ja näyttö (AE) kertoo käynnistä
ylikierroksilla (katso Taulukko 1). Näyttö käy läpi
kuusi ohjenäyttöä.
313685L
5. Käynnistä pumppu uudelleen avaamalla
pääilmanventtiili (U).
HUOMAUTUS: Kun haluat poistaa ylikierrosten
valvonnan käytöstä, siirry Asetus-tilaan ja aseta
ylikierroksen arvoksi 0 (nolla) tai valitse kytkimellä
(RT) off
(katso KUVA 9).
27
DataTrakin käyttö
Esitäyttö/huuhtelu
1. Katso KUVA 9. Siirry Esitäyttö/huuhtelu-tilaan
aktivoimalla näyttö painamalla mitä tahansa
näppäintä ja paina sitten
.
Esitäyttö/huuhtelusymboli tulee näyttöön, ja LED
vilkkuu
.
HUOMAUTUS: Näyttö (AE) saattaa sammua, jos
DataTrak altistuu voimakkaalle staattiselle purkaukselle.
Aktivoi näyttö painamalla mitä tahansa näppäintä.
Vianmääritys
DataTrak tunnistaa useita pumpun ongelmia. Kun se
tunnistaa ongelman, LED (AD, KUVA 9) alkaa vilkkua ja
vianmäärityskoodi tulee näyttöön. Katso Taulukko 1.
Hyväksy vianmääritys ja palaa normaaliin
2. Kun Esitäyttö/huuhtelu -tila on käytössä,
ylikierrossuojaus otetaan pois käytöstä, eikä
annoslaskuri (BT) laske. Kokonaislaskuri (GT)
jatkaa laskemista.
käyttönäyttöön aktivoimalla näyttö painamalla
kerran ja vielä kerran tyhjentääksesi
vianmäärityskoodinäytön.
3. Poistu Esitäyttö/huuhtelu-tilasta aktivoimalla näyttö
painamalla mitä tahansa näppäintä ja paina sitten
. Esitäyttö/huuhtelusymboli katoaa näytöstä,
ja LED lakkaa vilkkumasta.
Laskuri
Katso KUVA 9. Annoslaskurin (BT) viimeinen merkki
tarkoittaa gallonien tai litrojen kymmenesosia. Nollaa
laskuri aktivoimalla näyttö painamalla mitä tahansa
näppäintä ja paina sen jälkeen
•
•
•
3 sekuntia.
Mikäli sekoituskammio (AC) on asetettu
galloniin tai unsseihin, annoslaskuri (BT)
ja kokonaislaskuri (GT) näyttävät tulokset
gallonissa.
Mikäli sekoituskammio (AC) on litroihin tai
kuutioihin, annoslaskuri (BT) ja asetettu
kokonaislaskuri (GT) näyttävät tulokset litroina.
Mikäli sekoituskammio (AC) on asetettu
sykleihin, annoslaskuri (BT) ja kokonaislaskuri
(GT) näyttävät tulokset sykleinä.
Paina
, niin voit siirtyä virtausnopeusyksiköistä
sykleihin. Kirjain annoslaskurin (BT) alla tarkoittaa,
että sekä annoslaskuri että kokonaislaskuri näyttävät
gallonia (g) tai litroja (l). Mikäli kirjainta ei ole,
annoslaskuri ja kokonaislaskuri näyttävät syklit.
Näyttö
Katso KUVA 9. Näyttö (AE) sammuu, kun sitä ei käytetä
yli minuuttiin käyttötilassa tai yli kolmeen minuuttiin
asetustilassa. Aktivoi näyttö painamalla mitä tahansa
näppäintä.
HUOMAUTUS: DataTrak jatkaa työjaksojen laskemista,
kun näyttö on sammuksissa.
28
313685L
DataTrakin käyttö
Taulukko 1: Vianmäärityskoodit
Merkki
313685L
Koodi
Koodin nimi
Vika
Syy
Ylikierros
(vain DataTrak)
Pumppu käy määritettyä
ylikierrosrajaa nopeammin.
E-1
Syöksy ylös
Vuoto yläiskun aikana.
Männän venttiili on kulunut tai
tiivisteet kuluneet.
E-2
Syöksy alas
Vuoto alaiskun aikana.
Imuventtiili on kulunut.
E-3
Paristo on tyhjä
Pariston jännite on liian pieni
ylikierrosten pysäyttämiseen.
Paristo on tyhjä. Vaihda paristo,
katso sivu 30.
E-4
Huolto-osa 1
(vain laitteet,
joissa
ylikierrossuoja)
Ongelma ylikierrosten
pysäyttämisessä.
• Solenoidi on vaurioitunut.
• Venttiilivaunu on vaurioitunut.
• Ylikierroksen (RT, KUVA 9)
suoja voidaan aktivoida
pumpulla, jota ei ole varustettu
ylikierrossolenoidiventtiilillä.
Siirry asetusnäyttöön ja poista
ylikierrossuoja käytöstä.
E-4
Irronnut
solenoidi 1
(vain laitteet,
joissa
ylikierrossuoja)
Solenoidi on irronnut.
• Solenoidi on irti.
• Solenoidin johdot ovat
vaurioituneet.
Solenoidi ei lukitse männän
vaippaa.
• Kannatin ja solenoidi eivät ole
tiukasti ilmaventtiilin koteloa
vasten.
E-5
Huoltokomponentti 2
Ongelmia venttiilin liikkeen
tunnistuksessa.
•
•
•
•
E-6
Palanut sulake Sulake on palanut. Vaihda sulake, • Virheellinen solenoidi tai
katso sivu 30.
solenoidin johdotus.
• Äärilämpötilat (yli 60° C
[140° F]).
• Ylikierroksen (RT, KUVA 9)
suoja voidaan aktivoida
pumpulla, jota ei ole varustettu
ylikierrossolenoidiventtiilillä.
Siirry asetusnäyttöön ja poista
ylikierrossuoja käytöstä.
• Ilmanpaine kohonnut.
• Nesteen tuotto kasvanut.
• Neste on loppunut.
Anturit ovat irti.
Anturit on väärin asennettu.
Anturit ovat vaurioituneet.
Venttiilivaunu on vaurioitunut.
29
DataTrakin käyttö
Vaihda DataTrak-paristo tai sulake
4. Irrota kaksi ruuvia moduulin takaa päästäksesi
paristoon käsiksi.
5. Irrota käytetty paristo ja vaihda se hyväksyttyyn
paristoon. Katso KUVA 13.
Paristo ja sulake on vaihdettava
räjähdysvaarattomassa paikassa.
Käytä vain seuraavia hyväksyttyjä paristoja. Muun
kuin hyväksytyn pariston käyttäminen mitätöi Gracon
takuun ja FM- ja Ex-hyväksynnät.
• Ultralife litium # U9VL
• Duracell alkali # MN1604
• Energizer alkali # 522
• Varta alkali # 4922
Vaihda sulake
1. Irrota ruuvi, metallihihna ja muovipidike.
2. Vedä sulake irti levystä.
3. Vaihda uuteen sulakkeeseen.
Käytä vain Gracon hyväksymiä vaihtosulakkeita. Tilaa
osa 24C580.
Solenoidin
kaapeliliitäntä
Vaihda paristo
1. Irrota kaapeli kielikytkimen takaosasta. Katso
KUVA 11.
2. Irrota kaapeli kahdesta kaapelinpuristimesta.
Sulake
Anturin
kaapeliliitäntä
ti11992a
KUVA 11. Kytke DataTrak irti
Akku
3. Irrota DataTrak-moduuli kiinnikkeestä. Katso
KUVA 12. Vie moduuli ja yhdistetty kaapeli
vaarattomaan tilaan.
ti11994a
KUVA 13. DataTrakin pariston ja sulakkeen sijainti
ti11884a
KUVA 12. Irrota DataTrak
30
313685L
Osat
Osat
Ympäröivän lämpötilan mallit, pyörätelineasennus tai seinäasennus
9b
10
Malli G30C76 kuvassa.
9
3a
3b
8
9a
2
22
37
16
48
ti12637b
65
1
13
7
53
6
4
5
313685L
ti13169a
31
Osat
Bellows, pyörätelineasennus
3a
3b
2
56
32
55
17
57
48
58
17
1
17
7
13
6
30
4
60
43
46
44
45
5
ti15429a
32
313685L
Osat
Osat
Viite Osa
1
2
3a
3b
4
5
6
7
8
9
9a
9b
10
11
12
13
22
37
41
Viite Osa
Kuvaus
Vaihtelee Pumppukokoonpano, katso
mallitaulukot, sivut 8-12 sekä
opas 312794 tai 312795 (Bellows)
PANEELI, ilmanohjaus, katso sivu 39
24A581
mallit G15xxx - G30xxx
24A584
G35xxx-mallit, 85 psi
24A576 DATATRAK, asennus, katso
käyttöopas 313541
----VÄLIKE, paneeli (sisältyy osaan 2)
LETKU, imu (sisältää osan 5)
256422
G15Cxx, G18Cxx, G24Cxx,
G28Cxx
256424
G15Bxx, G15Wxx, G18Wxx,
G24Bxx, G24Wxx, G28Wxxx
256421
G23Cxx, G30Cxx
256423
G23Bxx, G23Wxx, G30Wxx,
G35Bxx
----IMUPÄÄ (sisältyy osaan 4)
24A587 SUODATIN, neste (sisältää osan 7)
235208 LIITIN, nivel 3/8-18 npsm x
3/8-18 npt, (sisältyy osaan 6)
189018 KÄÄNTÖLIITIN, nesteletku
24A956 LETKU, kytketty, ilma ja neste, 7,62 m
(sisältää osat 9a ja 9b)
236130 LETKU, ilmaliitin, 0,9 m
(sisältyy osaan 9)
----MAAJOHTO, ruiskutuspistooli (sisältyy
osaan 9)
H85M10 PISTOOLI, Pro Xp 85
AEM413 SUUTIN (ei kuvassa)
VAIHTOEHTOINEN SUUTIN
(ei kuvassa)
AEMxxx
AEFxxx
SOVITIN, lähtö
121237
3/8 nptm x 1/2 nptf, malleissa
G18xxx ja G28xxx
121238
3/8 nptm x 3/4 nptf, malleissa
G15xxx ja G24xxx
239069 LETKU, neste, liitin, 0,6 m
166846 SOVITIN, nesteletkulle,
1/4 npt x 1/4 npsm
256425 VENTTIILI, poisto, ruostumaton teräs
(sis. osat 44 ja 45); vain
Bellows-laitteet
313685L
Määrä
1
1
44
Kuvaus
-----
LIITIN, letku, tyhjennys
(sisältyy osaan 41)
45 ----LETKU, tyhjennys (sisältyy osaan 41)
48 238909 JOHTO, maadoituskokoonpano
85▲ 15W718 KYLTTI, vaara, ei kuvassa
86▲ 15W719 KYLTTI, vaara, ei kuvassa
1
Asennusosat, ei-Bellows
1
1
Viite Osa
Kuvaus
16
-----
49
24E883
51
-----
53
256427
54
24A578
MUTTERI, vasta, M5 x 0,08
(sisältyy osaan 49)
ILMANSÄÄTIMIEN ASENNUSSARJA,
seinäasennus (sisältää osat 16
ja 51)
RUUVI, kuusiopää, M8 x 16
(sisältyy osaan 49)
PYÖRÄTELINEKIINNITYSSARJA;
katso sivu 37
(vain GxxCxx-mallit)
SEINÄKIINNITYSSARJA; katso
sivu 37
(vain GxxWxx-mallit)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Määrä
2
1
2
1
1
Bellows-kiinnitysosat
Viite Osa
17
30
32
55
56
1
Määrä
57
58
60
Kuvaus
kpl
111799
24E880
105332
-----
RUUVI, M8 x 16, sisältyy osaan 30
LEVY, asennus, sisältää laitteen
LUKKOMUTTERI, 5 mm
ASENNNUSKIILA, vasen,
ilmanohjauspaneeli, pyörätelineasennus
----ASENNUSKIILA, oikea,
ilmanohjauspaneeli, pyörätelineasennus
110873 RUUVI, M5 x 0,8
104541 LUKKOMUTTERI, M8
24E879 PYÖRÄTELINEASENNUSSARJA; katso
Bellows-pyörätelineasennussarja,
sivu 38
8
1
2
1
1
2
4
1
▲ Vaihdettavia varoituskylttejä, merkkejä, tarroja ja kortteja
on saatavana veloituksetta.
1
33
Osat
Kuumennetut mallit, pyörätelineasennus tai seinäasennus
Malli G30W86 kuvassa.
3a
3b
2
ti13112a
66
67
67
84
63
62
64
1
48
77
60
61b
61a
6
74
73
83a
(seinäasennusmallit)
81
83b
(pyörätelineasennusmallit)
76
75
61
82
ti13018a
5
34
4
69
70
72
71
313685L
Osat
Vaarattoman tilan sähköjohto-osat
(vain pyörätelineasennus)
16
49
80
79
78
(vain
120 V)
51
ti15484b
ti13261a
65
16
10
53
8
9a
22
9
9b
68
ti13114a
313685L
ti13260b
35
Osat
Kuumennetut mallit (jatkuu)
Viite Osa
1
Kuvaus
Vaihtelee Pumppukokoonpano, katso
mallitaulukot, sivut 8-12 ja
käyttöopas 312794812
2
24A581 PANEELI, ilmasäätimet
3a 24A576 DATATRAK, asennus, katso käyttöopas
313541
3b ----VÄLIKE, paneeli (sisältyy osaan 2)
4
LETKU, imu, kokoonpano
(sisältää osan 5)
256422
G18xxx- ja G28xxx-mallit
256423
G30xxx-mallit
5
----IMUPÄÄ, imu (sisältyy osaan 4)
6
239300 SUODATIN, neste, sst, ks. käyttöopas
307273
8
189018 KÄÄNTÖLIITIN, nesteletku
9
239352 LETKUNIPPU, ilma ja neste
9a 236130 LETKU, ilmaliitin, 0,9 m
9b ----MAAJOHTO, ruiskutuspistooli
10 H85M10 PISTOOLI, Pro Xp 85
11 AEM413 PISTOOLIN SUUTIN (ei kuvassa)
12 AEMxxx VAIHTOEHTOINEN SUUTIN
(ei kuvassa)
16 ----MUTTERI, vasta, M5 x 0,08
(sisältyy osaan 49)
22 239069 NESTE, letku, liitin, 0,6 m
48 238909 MAAJOHTO, pumppu
49 24E883 ILMANSÄÄTIMIEN ASENNUSSARJA,
seinäasennus (sisältää osat
16 ja 51)
51 ----RUUVI, kuusiopää, M8 x 16
(sisältyy osaan 49)
53 256427 PYÖRÄTELINEKIINNITYSSARJA;
katso sivu 37 (vain GxxCxx-mallit)
54 24A578 SEINÄKIINNITYSSARJA; katso sivu 37
(vain GxxWxx-mallit)
60 24A590 KIINNIKE, kuumennettu, sarja, sisältää
64,65 ja 66)
61
LÄMMITIN, neste, sisältää osat 61a ja 61b
245848
120 V, katso opas 309524
245863
240V, katso opas 309524
61a ----VARMISTUSLAATTA
61b ----RUUVI, M8 x 3,16 cm
62 100022 KANTARUUVI, kuusio,
1/4-20 x 3/4 tuumaa (19 mm)
63 100527 ALUSLEVY, 1/4 tuumaa
64 ----RUUVI, M8 x 25
65 ----MUTTERI
66 ----RUUVI, M8 x 1,25
67 167002 ERISTE, lämpö
68 239864 IMUSARJA, kierto, 1/4 npsm
36
Määrä
1
Viite Osa
Kuvaus
69
LIITOS, nivel
G18xxx- ja G28xxx -mallit
G30xxx-mallit
PALLOVENTTIILI, 3-tie, 1/4 npt(m), sst
LETKU, tyhjennys, nailon, sst-liittimet,
1/4 tuumaa (6 mm) ID, 1/4 npsm(f)
TAIVE, 1/4 npt (m x f), sst
LIITIN, koplari
LIITOS, nivel
G18xxx- ja G28xxx -mallit
G30xxx-mallit
LETKU, neste, nailon, sst-liittimet,
1/2 tuumaa (13 mm) ID, 1/2 npt
(mbe), 19,5 tuumaa (0,5 m) pitkä
LETKU, neste, kierto
SOVITIN, 1/4-18 npsm x 1/4-18 npt
JOHTO, sähkö (vain 120 V
pyörätelineasennuslaitteet)
VEDONPOISTIN, 90° (vain 120 V:n
pyörätelineasennussarjat)
HOLKKI
Tarkoitettu käytettäväksi mukana
toimitetun johdon kanssa (vain
120 V pyörätelineasennuslaitteet),
3/4 npt(m) x 1/2 nptf
Toimitetaan yhdessä
lämpövastuksen kanssa
LIITIN, kierto, lämpövastuksen
sisääntulo, 90°, sst, 1/2 npt(fbe)
HOLKKI, vähentävä, putki
LIITIN, kierto, sst, 3/8 npt(m) x
3/8 npsm(f), vain
seinäasennuslaitteisiin
LIITIN, kierto 90°, vain
pyörätelineasennuslaitteisiin
SÄÄDIN, vastapaine, sst, katso
käyttöopas 306860
KYLTTI, vaara, ei kuvassa
KYLTTI, vaara, ei kuvassa
1
1
70
71
1
1
72
73
74
15V521
15V522
113834
239062
166866
117627
1
1
75
114190
236892
239153
1
1
1
1
1
1
1
76
77
78
239108
166846
15W730
79
112408
80
107219
2
185065
1
1
1
81
2
82 502265
83a 235207
113934
1
83b 207123
1
84
238926
1
1
85▲ 15W718
86▲ 15W719
Määrä
▲ Vaihdettavia varoituskylttejä, merkkejä, tarroja ja kortteja
4
4
2
on saatavana veloituksetta.
2
4
4
4
4
1
313685L
1
1
1
2
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Sarjat
Sarjat
Seinäasennussarja 24A578 (ei-Bellows)
Viite
101
102
101
Kuvaus
KIERRE, kansi, M8 x 1,25
LEVY, seinäkiinnitys
Kpl
4
1
HUOMAUTUS: Myös ilmanohjaimen asennussarja
24E883 tarvitaan ohjauspaneelin sisältävän laitteen
seinäkiinnitystä varten. Katso sivu 40.
102
ti12633a
Pyörätelineasennussarja 256427 (ei-Bellows)
202
205
208
207
209
Viite
201
202
203
204
205
206
207
208
209
Osa
--------119451
119452
----15C871
115480
116630
-----
Kuvaus
PYÖRÄTELINE, kehikko
KAHVA, pyöräteline
RENGAS, puoliksi ilmarengas
SUOJUS, napa
MUHVI, pyörätelineen kahva
SUOJUS, jalka
NUPPI, t-kahva
RUUVI, kärry
KIINNIKE, lämpövastus,
pyöräteline
Kpl
1
1
2
2
2
2
2
2
1
201
203
204
206
ti12634a
313685L
37
Sarjat
Bellows-pyörätelineasennussarj
a 24E879
Bellows-ilmanohjausasennussarja
Sarja 24E884 sisältää oikean ja vasemman
asennuskiilan (55 ja 56), lukkomutterit (32) ja ruuvit (37).
15a 15b
18
58 (x4)
56
55
17 (x4)
17 (x4)
32
57
ti15483a
30
ti15580a
Viite
15a
15b
17
18
30
58
38
Kuvaus
Aluslevy (ei käytetä)
Ruuvi (ei käytetä)
Ruuvi, M8 x 16
Välikappaleet (ei käytetä)
Levy, asennus
Lukkomutteri, 13 mm
Kpl
2
2
8
2
1
4
313685L
Sarjat
Pumpun ja pistoolin ohjauspaneelisarjat
304
311 324
310
307 308
313
310
319
308
316
307
303
306
314
317
305
325
304
303
302
309
315
312
301
ti13467a
ti13565a
321
Sarja 24A581 ja sarja 24A584
Viite Osa
301 114362
302 15T643
303
----304
305
306
307
121212
15T536
---------
308
309
310
311
15T498
15T866
15T500
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
113498
120306
164672
15T538
114381
15T539
116514
------------105332
---------
324
325
24P814
24P813
313685L
Kuvaus
PALLOVENTTIILI
KÄÄNTÖLIITIN, T, 3/8 npt(m) x 1/2T
LETKU, 1/2 OD, leikkaa sopivaksi,
tilaa putkisarja 24D496
KULMALIITIN, kierto, 1/2T x 3/8 npt(m)
ILMANSÄÄDIN, pumppu, 3/8 npt
KULMALIITIN, kierto, 5/32 T x 1/4 npt
LETKU, musta, leikkaa sopivaksi,
tilaa putkisarja 24D496
KÄÄNTÖLIITIN, 90°, 5/32T x 1/8 npt(f)
KULMALIITIN, kierto, 5/32T x 1/8 npt
MITTARI, paine
VENTTIILI, varo
Sarja 24A581 (100 PSI)
Sarja 24A584 (85 PSI)
SOVITE
MUTTERI, säädin
RUUVI, kupukanta
ILMANSÄÄDIN, pistooli, 3/8 npt
MUTTERI, säädin
PANEELI
TARRA, paneeli (ei kuvassa)
VÄLIKE
MUTTERI, vasta (ei kuvassa)
KULMALIITIN, 1/2T x 1/2 npt
KANSI, linssi, 12 tarra-arkki (ei kuvassa),
tilaussarja 24A540 5 arkkia
RENGAS, maadoitus
RENGAS, maadoitus
Kpl
1
1
1,3 ft.
3
1
1
10,16 cm.
2
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
39
Sarjat
Ilmanohjaimen asennussarja
(ei-Bellows)
Sisältää kiinnikkeen (49), kaksi lukkomutteria (16) ja
kaksi kuusiopääruuvia (51).
Sarja
Laitteet
24E883
Ilmanohjaimen asennussarja, seinäkiinnitys
Seinä/
Pyöräteline
KÄRRY
256422 Ympäröivä lämpötila: G15Cxx,
G18Cxx, G24Cxx, G28Cxx
KÄRRY
256423 Ympäröivä lämpötila: G23Wxx,
G30Wxx
Molemmat
Seinä
24B337 3/4 tuuman letku, PTFE-vuorattu, Pyöräteline
kulmaliittimellä
Pyöräteline
24B425 1 tuuman letku, PTFE-vuorattu,
suoralla liittimellä
Seinä
DataTrak
HUOMAUTUS: Katso DataTrakin käyttöohjeesta
313541 kaikki DataTrakiin liittyvät osanumerot ja
sarjatiedot, mukaanlukien kielikytkin ja solenoidi.
Tyhjennysventtiilisarja 256425
Ympäröivä lämpötila, Bellows:
G23Bxx, G35Bxx
KÄRRY
Kuumennettu: G30xxx
Molemmat
Seinä
256424 Ympäröivä lämpötila: G15Wxx,
G18Wxx, G24Wxx, G28Wxxx
Ympäröivä lämpötila, Bellows:
G15Bxx, G24Bxx
Seinä/
Pyöräteline
24B424 3/4 tuuman letku, PTFE-vuorattu, Seinä
suoralla liittimellä
256421 Ympäröivä lämpötila: G23Cxx,
G30Cxx
Kuumennettu: G18xxx, G28xxx
Kuvaus
24B338 1 tuuman letku, PTFE-vuorattu,
kulmaliittimellä
Sisältää imuletkun (4) ja imupään (5).
Laitteet
Tarkoitettu happamien materiaalien, jotka ovat
yhteensopivia PTFE:n kanssa, pumppaamiseen.
Sisältää imuletkun, kääntöliittimen ja imupään.
Sarja
22,75 l:n imuletkusarjat
Sarja
PTFE-imuletkusarjat
KÄRRY
Sisältää tyhjennysventtiilin (43), liittimen (44) ja letkun (45).
Ylivuotokammiosarja 24E298
Vain Merkur Bellows -mallit. Katso opas 312793.
Sisältää ylivuotokupin, tiivisteet ja tarvittavat laitteet.
208 l:n imuletkusarjat
Sisältää imuletkun, sulkusovittimen ja imupään.
24A954 - 3/4 tuuman letku
24B598 - 1 tuuman letku
40
313685L
Asennusmitat
Asennusmitat
Seinäkiinnike (ei-Bellows)
11 tuumaa
(279 mm)
10,16 cm.
(102 mm)
Neljä 0,40 tuuman (10 mm:n)
kiinnitysreikää
313685L
ti12833a
41
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Sähköstaattiset Merkur-ruiskutuslaitteet
USA
Nesteen enimmäiskäyttöpaine
Metrinen
Ks. taulukko Mallit sivulla 7.
Suurin nesteen syöttöpaine
(Bellows)
15 PSI
0,1 Mpa, 1,0 baaria
Pumpun ilman enimmäistulopaine
100 PSI
0,7 MPa, 7 baaria
Pistoolin ilman enimmäistulopaine
100 PSI
0,7 MPa, 7 baaria
Suhde
Käyttölämpötila-alue
Suurin käyttölämpötila
Ks. taulukko Mallit sivulla 7.
35-120 °F
2-49 °C
120 °F
49 °C
Äänitiedot
Katso tekniset tiedot ilmamoottorin käyttöohjeesta 312796.
Märkäosat (siirtopumppu)
Katso opas 312793 (Merkur) tai 312792 (Merkur Bellows).
Märkäosat (ruiskupistooli)
Ks. käyttöopas 3A2495.
Märkäosat (nesteletkut)
Nailon
Märkäosat (imuyksikkö)
ruostumaton teräs, nailon
Märät osat (nestesuodatin)
katso käyttöopas 307273.
Märkäosat (tyhjennysvennttiili)
ruostumaton teräs, nailon
42
313685L
Laitepainot
Laitepainot
Ympäröivän lämpötilan
mukaiset
Suhdeluku, laite
Paino
paunaa (kg)
Pyörätelineasennus
Kuumennetut
Suhdeluku, laite
Paino
paunaa (kg)
Pyörätelineasennus
28:1, G28C19
182 (83)
15:1, G15C85
112 (51)
28:1, G28C20
183 (83)
15:1, G15C86
113 (51)
28:1, G28C21
182 (83)
15:1, G15B83
137 (62)
28:1, G28C22
183 (83)
15:1, G15B84
138 (63)
30:1, G30C81
173 (79)
18:1, G18C09
111 (50)
30:1, G30C82
174 (79)
18:1, G18C10
112 (51)
30:1, G30C83
173 (79)
23:1, G23C15
109 (49)
30:1, G30C84
174 (79)
23:1, G23C16
110 (50)
Seinäasennus
23:1, G23B33
133 (60)
18:1, G18W13
156 (71)
23:1, G23B34
134 (61)
18:1, G18W14
157 (71)
24:1, G24C13
114 (52)
28:1, G28W21
156 (71)
24:1, G24C14
115 (52)
28:1, G28W22
157 (71)
24:1, G24B33
137 (62)
28:1, G28W23
156 (71)
24:1, G24B34
138 (63)
28:1, G28W24
157 (71)
28:1, G28C13
114 (52)
30:1, G30W83
147 (67)
28:1, G28C14
115 (52)
30:1, G30W84
148 (67)
30:1, G30C75
106 (48)
30:1, G30W85
147 (67)
30:1, G30C76
107 (48)
30:1, G30W86
148 (67)
35:1, G30B33
133 (60)
35:1, G30B34
134 (61)
Seinäasennus
15:1, G15W57
85 (39)
15:1, G15W58
86 (39)
18:1, G18W11
85 (39)
18:1, G18W12
86 (39)
23:1, G23W13
82 (37)
23:1, G23W14
83 (38)
24:1, G24W11
88 (40)
24:1, G24W12
89 (40)
28:1, G28W15
86 (39)
28:1, G28W16
87 (40)
30:1, G30W77
79 (36)
30:1, G30W78
80 (36)
313685L
43
Gracon normaali takuu
Graco takaa, että kaikki tässä käyttöoppaassa mainitut Gracon valmistamat ja sen nimellä varustetut laitteet ovat materiaalin ja työn osalta
virheettömiä sinä päivänä, jolloin ne on myyty alkuperäisen ostajan käyttöön. Lukuun ottamatta Gracon myöntämiä erityisiä, jatkettuja tai
rajoitettuja takuita Graco korjaa tai vaihtaa vialliseksi toteamansa laitteen osan yhden vuoden ajan myyntipäiväyksestä. Tämä takuu on voimassa
vain silloin, kun laitteen asennuksessa, käytössä ja kunnossapidossa noudatetaan Gracon kirjallisia suosituksia.
Tämä takuu ei koske yleistä kulumista tai sellaista vikaa, vauriota tai kulumista, joka johtuu virheellisestä asennuksesta, väärästä käytöstä,
hankauksesta, korroosiosta, riittämättömästä tai sopimattomasta kunnossapidosta, laiminlyönnistä, onnettomuudesta, laitteen muuttamisesta
tai osien vaihtamisesta muihin kuin Gracon osiin, eikä Graco ole näistä vastuussa. Graco ei myöskään ole vastuussa viasta, vauriosta tai
kulumisesta, joka johtuu Gracon laitteiden ja muiden kuin Gracon toimittamien rakenteiden, lisävarusteiden tai materiaalien välisestä
yhteensopimattomuudesta, tai muiden kuin Gracon toimittamien rakenteiden, lisävarusteiden tai materiaalien sopimattomasta suunnittelusta,
valmistuksesta, asennuksesta, käytöstä tai kunnossapidosta.
Tämän takuun ehtona on vialliseksi väitetyn laitteen palauttaminen asiakkaan kustannuksella valtuutetulle Graco-jälleenmyyjälle väitetyn vian
varmistamista varten. Jos väitetty vika todetaan, Graco korjaa tai vaihtaa veloituksetta vialliset osat. Laite palautetaan alkuperäiselle ostajalle
ilman kuljetuskustannuksia. Jos laitteen tarkistuksessa ei löydetä materiaali- tai työvirhettä, korjaus tehdään kohtuullista maksua vastaan, johon
voi sisältyä kustannukset osista, työstä ja kuljetuksesta.
TÄMÄ TAKUU ON YKSINOMAINEN JA KORVAA KAIKKI MUUT ILMAISTUT TAI OLETETUT TAKUUT, MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA
TAKUUN MARKKINOITAVUUDESTA TAI SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN.
Gracon ainoa velvoite ja ostajan ainoa korvaus takuukysymyksissä on yllä esitetyn mukainen. Ostaja suostuu siihen, että mitään muuta korvausta
(mukaan lukien mm. satunnaiset tai välilliset vahingonkorvaukset menetetyistä voitoista, menetetystä myynnistä, henkilö- tai omaisuusvahingoista
tai muista satunnaisista tai välillisistä menetyksistä) ei ole saatavissa. Takuuvaade on nostettava kuuden vuoden kuluessa myyntipäiväyksestä.
GRACO EI MYÖNNÄ MITÄÄN TAKUUTA JA TORJUU KAIKKI OLETETUT TAKUUT MARKKINOITAVUUDESTA JA SOPIVUUDESTA
TIETTYYN TARKOITUKSEEN SELLAISTEN LISÄVARUSTEIDEN, LAITTEIDEN, MATERIAALIEN TAI OSIEN YHTEYDESSÄ, JOTKA
GRACO ON MYYNYT MUTTEI VALMISTANUT. Näitä Gracon myymiä, mutta ei valmistamia nimikkeitä (kuten sähkömoottorit, kytkimet, letku
jne.) koskee niiden valmistajan mahdollinen takuu. Graco tarjoaa ostajalle kohtuullista tukea näiden takuiden rikkomisen vuoksi tehdyissä
vaateissa.
Missään tapauksessa Graco ei ole vastuussa epäsuorista, satunnaisista, erityisistä tai välillisistä vahingonkorvauksista, jotka aiheutuvat Gracon
laitetoimituksista tai niihin myytyjen tuotteiden tai muiden tavaroiden hankkimisesta, toimivuudesta tai käytöstä, olipa kyseessä sopimusrikkomus,
takuunalainen virhe, Gracon laiminlyönti tai jokin muu syy.
Gracon tiedot
Uusimmat tiedot Gracon tuotteista voi lukea osoitteesta www.graco.com.
Patenttitiedot voi lukea osoitteesta www.graco.com/patents.
TILAA ottamalla yhteys Graco-jälleenmyyjään tai kysymällä lähimmän jälleenmyyjän yhteystiedot puhelimitse.
Puhelin: 1-800-690-2894 saadaksesi lähimmän jälleenmyyjän yhteystiedot: 612-623-6921 tai ilmaiseksi:
1-800-328-0211 faksi: 612-378-3505
Kaikki tämän asiakirjan sisältämät tekstit ja kuvat ovat viimeisimpien painatushetkellä käytettävissä olevien tuotetietojen mukaiset.
Graco varaa oikeuden muutoksiin ilman eri ilmoitusta.
Käännös alkuperäisistä ohjeista. This manual contains Finnish. MM 312798
Gracon pääkonttori: Minneapolis
Kansainväliset toimistot: Belgia, Kiina, Japani, Korea
GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA
Copyright 2008, Graco Inc. Kaikki Gracon valmistuspaikat on ISO 9001 -rekisteröity.
www.graco.com
Päivitys L - joulukuu 2012
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement