Graco 313324B, HVLP EDGE Gun Omaniku manuaal

Add to my manuals
8 Pages

advertisement

Graco 313324B, HVLP EDGE Gun Omaniku manuaal | Manualzz

HVLP

EDGE

Gun

Mallit: 257827

Suurin nesteen käyttöpaine: 50 psi (0,35 MPa, 3,5 baaria)

Suurin ilman käyttöpaine: 10 psi (0,07 MPa, 0,7 baaria)

Tärkeitä turvaohjeita

Katso paineenpoisto - ja ruiskutusohjeet maaliruiskun käyttöohjeesta. Säilytä nämä ohjeet.

ti13819a

257827

313324B

- Rakennusmaaleille ja -pinnoitteille tarkoitettuihin sovelluksiin -

HVLP Edge-ruiskupistoolia ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkoiseen kompressoriin liitettynä.

Seuraavat varoitukset koskevat laitteen asennusta, käyttöä, maadoitusta, kunnossapitoa ja korjausta. Huutomerkki tarkoittaa yleisluontoista varoitusta ja vaaran merkki toimenpidekohtaista vaaraa. Lue varoitukset. Lisäksi tämä käyttöohje voi sisältää tuotekohtaisia varoituksia.

VAROITUKSET

TULIPALON JA RÄJÄHDYKSEN VAARA

Työskentelyalueella olevat syttyvät höyryt, kuten liuotin- ja maalihöyryt, voivat syttyä tai räjähtää.

Estä tulipalo ja räjähdys seuraavasti:

•Käytä laitetta vain hyvin ilmastoiduissa tiloissa.

•Poista kaikki sytytyslähteet, kuten sytytysliekit, savukkeet, kannettavat sähkövalaisimet ja muoviset suojaverhot (staattisen sähkön vaara).

•Pidä roskat, liuottimet, rätit ja bensiini poissa ruiskutusalueelta.

• Älä liitä tai irrota virtajohtoja äläkä kytke virta- tai valokytkimiä päälle tai pois, kun tiloissa on helposti syttyviä höyryjä.

• Maadoita kaikki työskentelyalueen laitteet.

Katso maadoitusohjeet.

• Pidä pistoolia tukevasti maadoitettua astiaa vasten, kun vedät liipaisimesta.

• Jos laitetta käytettäessä syntyy kipinöitä tai tuntuu sähköisku, lopeta laitteen käyttö välittömästi.

Älä käytä laitetta, ennen kuin ongelma on tunnistettu ja korjattu.

• Pidä toimiva palonsammutin valmiina työskentelyalueella.

• Jos palavia nesteitä ruiskutetaan tai käytetään laitteiden huuhteluun tai puhdistukseen, ruisku on pidettävä vähintään 6 metrin päässä räjähtävistä huuruista.

• Älä puhdista aineilla, joiden leimahduspiste on alle

21° C (70° F). Käytä ainoastaan vesipohjaisia materiaaleja tai mineraalitärpättiä. Lisätietoa nesteestä saat pyytämällä käyttöturvallisuustiedotteen (MSDS) nesteen toimittajalta tai jälleenmyyjältä.

LAITTEISTON VÄÄRINKÄYTÖN VAARA

Väärinkäyttö saattaa aiheuttaa kuoleman tai vakavia vammoja.

• Älä käytä yksikköä väsyneenä tai huumaavien aineiden tai alkoholin vaikutuksen alaisena.

• Älä ylitä alimman nimellispaineen kestävän osan suurinta käyttöpainetta tai huonoiten kuumuutta sietävän osan lämpötilaluokitusta. Katso lisätietoja kaikkien laitteiden käyttöoppaiden kohdasta Tekniset tiedot .

• Käytä laitteen kastuvien osien kanssa yhteensopivia nesteitä ja liuottimia. Lue tekniset tiedot kaikkien laitteiden käyttöohjeista. Lue nesteen ja liuottimen valmistajan varoitukset. Halutessasi täydelliset tiedot aineista pyydä käyttöturvallisuustiedotteet toimittajalta tai jälleenmyyjältä.

• Tarkista laitteet päivittäin. Korjaa kuluneet ja vaurioituneet osat välittömästi tai vaihda ne alkuperäisiin valmistajan varaosiin.

• Älä muuta laitetta millään tavalla.

• Käytä laitetta ainoastaan sille määrättyyn tarkoitukseen.

Jos haluat lisätietoja, ota yhteys jälleenmyyjään.

• Pidä letkut ja kaapelit poissa kulkuväylien, terävien kulmien, liikkuvien osien tai kuumien pintojen läheisyydestä.

• Älä kierrä tai taivuta letkuja äläkä siirrä laitetta letkuista vetämällä.

• Pidä lapset ja eläimet poissa työskentelyalueelta.

• Noudata kaikkia turvallisuusmääräyksiä.

PAINEISTETTUJEN ALUMIINIOSIEN AIHEUTTAMAT

VAARAT

Älä käytä paineistetuissa alumiinivälineissä

1,1,1-trikloorietaani- tai metyleenikloridiliuottimia äläkä muita halogenoituja hiilivetyliuottimia tai nesteitä, jotka sisältävät tällaisia liuottimia. Se saattaa aiheuttaa vakavia kemiallisia reaktioita ja välineiden hajoamisen ja johtaa kuolemaan, vakaviin vammoihin ja omaisuusvahinkoihin.

HENKILÖKOHTAISET SUOJAVARUSTEET

Käytä asianmukaisia suojavarusteita käyttäessäsi ja huoltaessasi laitetta ja ollessasi sen käyttöalueella.

Varusteet suojaavat sinua vakavilta vammoilta, kuten silmävammoilta, myrkyllisten höyryjen hengittämiseltä ja palovammoilta ja kuulovaurioilta. Suojavarusteisiin kuuluvat, niihin kuitenkaan rajoittumatta, seuraavat varusteet:

• Suojalasit ja kuulosuojaimet

• Nesteen ja liuotinaineen valmistajan suosittelemat hengityssuojaimet, suojakäsineet ja suojavaatetus

2

Osat

Osat

D

C

B

E

G

Kytke ruiskupistooli imuputkisäiliöön

1.

Kiinnitä maaliruiskusta tuleva ilmaletku ruiskupistoolin tuloliittimeen.

2.

Täytä säiliö 3/4-täyteen. Asenna kansi. Kiinnitä ruiskupistoolin säiliön kansi salvalla imuputkisäiliöön.

ti12797a

J

K H

A

M

Käyttö

Säädä ruiskutuskuvio

1.

Säädä ilmasuutin siten, että saat aikaiseksi haluamasi kuvion.

ti12872a

ID Komponentti

A Imuputkisäiliö

B Vastaventtiili

C Ilmasuutin

D Ilmasuutin

E Nesteneula

N ti13820a

ID Komponentti

G Liipasimen luisti

H Ilman tuloaukko

J

EasyGlide

Trigger

K Salpa

M Kiertyvä putki

N Sihti

Paineenpoistotoimet

ti12763a

2.

Tarkista, että liipasimen luisti on ruiskutusasennossa

(E) eikä neulanpoistoasennossa (D).

D E

Ruiskutuspistoolin säiliö on pistoolin ilmasyötön paineistama. Vähennä paineistetun nesteen tai pistoolista vahingossa lähtevän suihkun aiheuttamaa tapaturman vaaraa katkaisemalla aina pistoolin ilmansyöttö ennen ruiskutussäiliön poistamista.

Irrota maaliruisku suihkuputkesta.

Valmistelut

Varmista, että ruisku on sammutettu ja irrotettu virtalähteestä.

Katso ruiskun valmistelut ruiskun käyttöohjeesta.

ti12795a

Säädä virtaus ja kuvion koko (257086)

Virtausta ja kuvion kokoa säädellään virtauksen säätönupilla. Aseta nuppi asentoon 0 . Lisää virtausta, jotta saat aikaiseksi haluamasi ruiskutuskuvion.

ti13832a ti12823a

313324B

Käyttö

Ruiskutus

1.

Pidä ruiskutuspistoolia pystysuorassa asennossa pintaan nähden, 150 - 200 mm:n (6 - 8 in.) etäisyydellä pinnasta.

2.

Pidä pistoolia aina liikkeessä ennen liipaisimen vetämistä. Liikuta pistoolia suorilla ja sujuvilla vedoilla. Vapauta liipaisin vedon lopussa.

7.

Puhdista imuputkisäiliön sisus puhtaalla kankaalla.

ti12793a

Ruiskutuspistoolin puhdistaminen

8.

Irrota kiinnitysrengas, ilmasuutin ja materiaalisuutin. Puhdista ne liuotinaineella tai vedellä.

Puhdista ruiskutuspistoolin pinta liuotinaineella tai vedellä kostutetulla kankaalla.

9.

Kokoa ruiskutuspistooli. Pyyhi ruiskutuspistooli liuotinaineella tai vedellä kostutetulla kankaalla.

ti12905a ti12778a

Ennen ruiskutuspistoolin puhdistamista, lue kaikki varoitukset ja suorita paineenpoistotoimet .

1.

Irrota Imuputkisäiliö. Tyhjennä ruiskutettava materiaali imuputkisäiliöstä.

ti13850a

Tarkista venttiilin viankorjausohjeet

Tämä on suositeltava tehdä, mikäli venttiilissä on nestettä.

Istukkaventtiilin pikapuhdistus

1.

Irrota vastaventtiili imuputkisäiliön ilmaputkista.

ti12775a

2.

Kaada pieni määrä ruiskumateriaalin valmistajan suosittelemaa liuotinainetta tai vettä imuputkisäiliöön.

2.

Irrota vastaventtiili.

ti13104a

3.

Kiinnitä ruiskutuspistoolin säiliön kansi salvalla imuputkisäiliöön.

ti12775a 3.

Vedä istukkaventtiilissä oleva kohouma ulos ja irrota.

ti13105a

4.

Pyöritä liuotinainetta tai vettä ruiskutuspistoolin sisällä.

ti12872a

5.

Ruiskuta liuotinaine tai vesi jäteastiaan kunnes suihku näyttää puhtaalta.

ti13849a

6.

Irrota imuputkisäiliö. Kaada loppu liuotinaine tai vesi pois imuputkisäiliöstä. ti13106a

4.

Kokoa vastaventtiili. Kiinnitä ilmaletkut.

5.

Kokeile ruiskutusta uudelleen tarkistaaksesi, toimiiko ruiskutus normaalisti.

Vastaventtiilin puhdistus

1.

Suorita istukkaventtiilin pikapuhdistuksen vaiheet 1 ja 2.

2.

Irrota istukkaventtiili vastaventtiilistä.

3.

Puhdista kaikki osat ruiskumateriaalin valmistajan suosittelemalla liuotinaineella. ti13107a

4.

Kokoa vastaventtiili. Kiinnitä ilmaletkut.

313324B 3

Neulan vaihto

Neulan vaihto

Poistaminen

1.

Poista paine .

2.

Poista ilmasuutin (1).

3.

Työnnä liipasimen luisti (4) neulanpoistoasentoon (D) kuten sivulla 2.

4.

Irrota materiaalisuutin (2).

5.

Vedä neula (3) ulos.

Asennus

1.

Asenna neula (3) paikoilleen.

2.

Työnnä neula sisään ja työnnä liipasimen luisti (4) ruiskutusasentoon (E) kuten sivulla 2.

3.

Vedä liipasinta (5) taaksepäin ja pidä paikallaan.

4.

Asenna materiaalisuutin (2) paikalleen.

5.

Vapauta liipaisin.

6.

Kohdista ruiskutuspistoolissa oleva nasta ilmasuuttimessa olevan hahlon (6) kanssa. Asenna ilmasuutin (1) paikalleen.

6

1 2 3 4 5 ti12766a

Material

Dye

Ink

Non-Wiping Stain

Automotive Finish

Lacquer

Stain

Enamel

Epoxy

Urethane

Varnish

Primer

Industrial Finishes

Latex

Multi-Spec

Butyrate

Nitrate Dope

Oil Wall Paint

Fluid Set #2

256946

Material / Fluid Set Selection Guide

Fluid Set #3

256947

Fluid Set #4

256948

Fluid Set #5

256949

Fluid Set #6

256950

Suutinsarjojen valinta:

Nesteneulan päässä olevat urat ilmaisevat suutinsarjan koon. Esimerkki:

Neula, jonka päässä on kaksi uraa, sopii suutinsarjaan #2.

#2 ti13753a

Kiertyvän putken säätö

Säädettävä putki mahdollistaa ruiskutuspistoolin pitämisen missä tahansa asennossa ruiskutuksen aikana.

Putken asentoa säiliössä säädetään seuraavasti:

1.

Irrota mutteri (F). Käännä säiliö haluttuun ruiskutusasentoon.

2.

Kiristä mutteri (F).

Lisävarusteena saatavan

Artisan-ilmasuuttimen asennus (256927)

1.

Irrota ilmatulpan kotelo.

2.

Asenna Artisan-ilmasuutin.

F ti12910a

4 ti13851a ti13852a

313324B

Vianetsintä

Vianetsintä

Appelsiinipinta – maalipinta epätasainen

Ongelma

Sameutuminen – värittömät maalit näyttävät maitomaisilta

Kalansilmät – maalatulla pinnalla pieniä alueita, jotka eivät täyty

Valumat

Liuotin kuplii

Syy Ratkaisu

Liian suuret maalipisarat

Maalipisarat kuivuvat liian nopeasti ennen kuin pääsevät kunnolla ulos pistoolista

Ruiskutus kylmällä säällä

Lakkaan kertyy kosteutta ruiskutettaessa lämpimissä ja kosteissa oloissa

Ruiskutettavalla pinnalla silikonijäänteitä voiteluaineista, rasvasta, kiillotusaineista tai vahoista

Ruiskutuskerralla tulee liian paljon maalia kuivumisoloihin nähden

Ruiskutettu pinta ehtii kuivua ennen kuin liuotinkaasu on poistunut

• Säilytä asianmukainen

ruiskutusetäisyys, sivu 3.

• Pidä turbiinin ilmansuodattimet puhtaina, jotta ilma pääsee virtaamaan vapaasti.

• Älä käytä liian pitkää ilmaletkua, jotta hajotuspaine riittäisi.

• Jos pisarat ovat vieläkin liian suuria, ohenna nestettä.

Pidä ruiskutettava kohde pois suorasta auringonvalosta. Käytä hitaammin haihtuvaa liuotinta tai ohennetta ruiskutettaessa lämpimällä ilmalla.

Pidä neste ja ruiskutettava kohde mahdollisimman lähellä huonelämpötilaa. Kun ruiskutat kylmälle pinnalle, useimmat maalit paksuuntuvat liikaa virratakseen kunnolla.

• Anna turbiinin lämmetä muutama minuutti ennen ruiskutusta.

• Säilytä lakka poissa betonilattioilta huonelämpötilassa.

• Ruiskuta ohuempia kerroksia ja anna kuivua riittävästi.

• Käytä hitaammin haihtuvaa liuotinta tai ohennetta.

• Älä ruiskuta tuulisissa oloissa.

Puhdista kaikki osat puhdistusliuottimella; pyyhi liuotinrätillä ja puhtaalla rätillä.

Vaihda rätit tarvittaessa. Jos ongelma ei poistu, poista kalansilmät muulla tavoin.

• Liikuta pistoolia nopeammin tai vähennä nestevirtausta.

• Säilytä asianmukainen

ruiskutusetäisyys, sivu 3.

• Vähennä ohentimen määrää tai käytä nopeammin kuivuvaa ohenninta.

• Ruiskuta ohuemmin, jotta pinta ehtii haihtua.

• Käytä suositeltuja ohentimia.

• Noudata tämän vianetsintätaulukon ohjeita, jotka on annettu kohdissa

Appelsiinipinta ja Liian suuret maalipisarat.

313324B 5

Tekniset tiedot

Ongelma

Nestevirtaus puuttuu tai se on hidas, ruiskutus katkeilee tai lepattaa

Nestettä vuotaa materiaalisuuttimesta liipaisimen vapauttamisen jälkeen

Ruiskutuskuvio on huono

Syy Ratkaisu

Käytössä on vääränkokoinen nesteenkäsittelysarja

Kuivunut maali on tukkinut pistoolin materiaalisuuttimen tai suutin on vaurioitunut

Säiliön tai painesäiliön kansi ei ole tarpeeksi tiukalla tai tiiviste on vaurioitunut

Valitse ruiskutettavaan nesteeseen

sopiva nesteenkäsittelysarja, sivu 4

Puhdista tai vaihda materiaalisuutin

Kiristä kansi tai vaihda tiiviste

Säiliön tai painesäiliön nesteputket ovat kuivuneen maalin tukkimat tai vaurioituneet

Ilmavirtaus säiliöön on estynyt

Puhdista tai vaihda nesteputket

Neulan tiivisteitä ei ole säädetty asianmukaisesti.

Huom.: Tiivisteiden läpi tapahtuva nestevuoto vaikuttaa nestepaineeseen ja aiheuttaa nestevuodon pistoolin rungossa.

Tukkeutunut imusiivilä

Puhdista pistoolin runko liuottimella ja pistoolin mukana toimitetulla harjalla. Säädä neulan tiivisteet.

Vaihda siivilä, jos se on tukkeutunut tai irrota se, jos materiaalilla on korkea viskositeetti.

Neula ei ole paikoillaan materiaalisuuttimessa

Ilmasuuttimen ulokkeen reikä tai materiaalinestesuutin tukossa

Tarkista seuraavasti: irrota säiliö

(jätä kansi kiinni), paina liipaisimesta ja tarkista, tuleeko vastaventtiilistä ilmaa. Jos ilma ei virtaa vapaasti, puhdista tai vaihda vastaventtiili.

Tarkista, onko materiaalisuutin löysällä tai materiaalisuutin tai neula taipunut; kiristä materiaalisuutin tai vaihda osat tarvittaessa.

Upota ilmasuutin tai materiaalisuutin liuottimeen. Puhdista ilmasuuttimen ulokkeiden reiät jollakin muulla kuin metallisella välineellä, jotta ne eivät vaurioidu.

Tekniset tiedot

Suurin nesteen tulopaine

Suurin ilman tulopaine

Ilman sisääntuloaukko

Nesteen sisääntuloaukko

Äänitasot ISO 3744:n mukaan

Äänitehon taso

Äänenpaineen taso

Kastuvat osat

Pelkkä ruiskutuspistooli

Ruiskutuspistoolisäiliöt

0,9-litrainen lisävarusteena saatava erillissäiliö

6

50 psi (0,35 MPa, 3,5 baaria)

10 psi (0,07 MPa, 0,7 baaria)

Pikaliitin

3/8 nps alle 65 dB(A) alle 65 dB(A) ruostumaton teräs, alumiini alumiini, polyeteeni alumiini, polyeteeni

313324B

Osat

Osat

10

22

22a

37

3

21

22

9

44

14

8a

8b 8c

8d

8

15

7

45

29

29a

29b

29c

24

43

23

1

25

13

32

2

17

12

19

Ref Part Description

13

14

15

17

8d

9

10

12

8

8a

8b

8c

3

7

1

2

256858

188493

257108

192348

256960

256951

256861

257087

15V846

280545

15V848

257086

BODY, gun

PACKING, u-cup, gun

HOUSING, nozzle

NUT, head

KIT, includes 8a, 8b, 8c, 8d

SPREADER, u-cup

PACKING, u-cup

SPACER, packing

NUT, head

HOUSING, air, cap

RING, retaining, cap, air

VALVE, air

TRIGGER

PIN, slide, trigger, w/ball

NUT, slide, trigger, pin

VALVE, fluid

19

21

114069 SPRING, compression

196468 FITTING, adapter

22 244130 CUP, 1 qt, under (includes 22a)

22a M70424 CUP, gasket

Qty

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 ti13822a

Ref Part Description

29a

29b*

29c

29d

32

37

44

22b 244132 CUP, bottom

23 196463 TUBE, handle

24

25

29

277950

196464

256957

HANDLE, gun

COUPLER, male

CHECK VALVE, complete, includes

29a, 29b*, 29c, 29d

FITTING, adapter

POPPET, check valve assembly

FITTING, air

TUBE, air, cup

15V844 HOUSING, plug, fluid

193218 STRAINER

Âèæòå Ìàòåðèàë/Óêàçàòåëíà

òàáëèöà çà èçáîð íà íàáîð çà ôëóèä,

ñòðàíèöà 4,

45 M70394 STEM, air pressure

▲ Vaara- ja varoitustarroja, kilpiä ja kortteja on saatavana maksutta vaihto-osina.

* Vastaventtiilin korjaussarjaa 256956 on saatavana kolmen kappaleen pakkauksena

Qty

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

Käännetyt käyttöoppaat

Bulgaria - 313318

Kroatia - 313319

Tšekki- 313320

Tanska - 313321

Hollanti - 313322

Viro - 313323

Suomi - 313324

Ranska - 313777

Saksa - 313326

Kreikka - 313327

Unkari - 313328

Italia - 313329

Latvia - 313330

Liettua - 313331

Norja - 313332

Puola - 313333

Portugali - 313334

Romania - 313335

Venäjä - 313336

Slovakia - 313337

Slovenia - 313338

Espanja - 313778

Ruotsi - 313340

Turkki - 313341

313324B 7

Gracon normaali takuu

Gracon normaali takuu

Graco warrants all equipment referenced in this document which is manufactured by Graco and bearing its name to be free from defects in material and workmanship on the date of sale to the original purchaser for use. With the exception of any special, extended, or limited warranty published by Graco, Graco will, for a period of twelve months from the date of sale, repair or replace any part of the equipment determined by Graco to be defective. This warranty applies only when the equipment is installed, operated and maintained in accordance with Graco’ s written recommendations.

This warranty does not cover, and Graco shall not be liable for general wear and tear, or any malfunction, damage or wear caused by faulty installation, misapplication, abrasion, corrosion, inadequate or improper maintenance, negligence, accident, tampering, or substitution of non-Graco component parts. Nor shall Graco be liable for malfunction, damage or wear caused by the incompatibility of Graco equipment with structures, accessories, equipment or materials not supplied by Graco, or the improper design, manufacture, installation, operation or maintenance of structures, accessories, equipment or materials not supplied by Graco.

This warranty is conditioned upon the prepaid return of the equipment claimed to be defective to an authorized Graco distributor for verification of the claimed defect. If the claimed defect is verified, Graco will repair or replace free of charge any defective parts. The equipment will be returned to the original purchaser transportation prepaid. If inspection of the equipment does not disclose any defect in material or workmanship, repairs will be made at a reasonable charge, which charges may include the costs of parts, labor, and transportation.

THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE, AND IS IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO

WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE .

Graco’ s sole obligation and buyer’ s sole remedy for any breach of warranty shall be as set forth above. The buyer agrees that no other remedy

(including, but not limited to, incidental or consequential damages for lost profits, lost sales, injury to person or property, or any other incidental or consequential loss) shall be available. Any action for breach of warranty must be brought within two (2) years of the date of sale.

GRACO MAKES NO WARRANTY, AND DISCLAIMS ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR

PURPOSE, IN CONNECTION WITH ACCESSORIES, EQUIPMENT, MATERIALS OR COMPONENTS SOLD BUT NOT MANUFACTURED BY

GRACO . These items sold, but not manufactured by Graco (such as electric motors, switches, hose, etc.), are subject to the warranty, if any, of their manufacturer. Graco will provide purchaser with reasonable assistance in making any claim for breach of these warranties.

In no event will Graco be liable for indirect, incidental, special or consequential damages resulting from Graco supplying equipment hereunder, or the furnishing, performance, or use of any products or other goods sold hereto, whether due to a breach of contract, breach of warranty, the negligence of

Graco, or otherwise.

GRACON SUOMEN ASIAKKAAT

Osapuolet myöntävät vaatineensa, että nykyinen asiakirja sekä kaikki siihen suoraan tai epäsuorasti liittyvät asiakirjat, tiedotukset ja käynnistettyjen, tiedoksiannettujen tai vireille pantujen oikeustoimien asiakirjat laaditaan englanniksi.

ADDITIONAL WARRANTY COVERAGE

Graco does provide extended warranty and wear warranty for products described in the “Graco Contractor Equipment Warranty Program”.

TO PLACE AN ORDER, contact your Graco distributor or call to identify the nearest distributor.

or call 1-800-690-2894 to identify the nearest distributor.

8

All written and visual data contained in this document reflects the latest product information available at the time of publication.

Graco reserves the right to make changes at any time without notice.

This manual contains Finnish. MM 313754

Graco Headquarters: Minneapolis

International Offices: Belgium, China, Japan, Korea

GRACO INC. P.O. BOX 1441 MINNEAPOLIS, MN 55440-1441 www.graco.com

12/2008

313324B

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement