Graco 313655K, Merkur-pumpun asennus, Ohjeet ja Osat, suomi Omaniku manuaal

Add to my manuals
34 Pages

advertisement

Graco 313655K, Merkur-pumpun asennus, Ohjeet ja Osat, suomi Omaniku manuaal | Manualzz

Ohjeet - Osat

Merkur

® asennus

-pumpun

313655K

FI

Tarkoitettu huipputehokkaisiin pintakäsittely- ja pinnoitussovelluksiin vaarallisissa ja vaarattomissa paikoissa. Vain ammattikäyttöön.

Tärkeitä turvaohjeita

Lue kaikki tämän käyttöohjeen varoitukset ja ohjeet.

Säilytä nämä ohjeet.

Katso sivulta 4 mallin tiedot, mukaan lukien suurin

käyttöpaine.

TI12811a ll 2 G

2

Sisältö

Pumpun osanumeromatriisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Pumppumallit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Varoitukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Muita käyttöohjeita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Osapiirustus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Asentaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Yleistietoja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Käyttäjän esivalmistelut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Käyttöpaikan esivalmistelut . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Maadoitus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Pumpun asentaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Ilma- ja nesteletkut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Lisävarusteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Tyypillinen asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Paineenpoistotoimet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Laitteen huuhtelu ennen käyttöä . . . . . . . . . . . . 11

Liipaisimen lukitus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Nestekuppi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Ensitäytä ja säädä pumppu . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Pumpun pysäytys ja hoito . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Huolto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Määräaikaishuollon aikataulu . . . . . . . . . . . . . . 13

Kiristä kierreliitokset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Huuhtele pumppu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Nestekuppi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Vianetsintä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Korjaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Yleistietoja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Mäntäpumpun irrottaminen . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Mäntäpumpun kiinnitys paikoilleen . . . . . . . . . . 16

Ilmamoottorin irrottaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Ilmamoottorin liittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Pumpun osat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Malleittain vaihtuvat osat . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Korjaussarjat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Suorituskykytaulukot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Pumpun mitat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Seinäkiinnikkeen asennusmitat . . . . . . . . . . . . . . 32

Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Gracon normaali takuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Tietoa Gracosta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

313655K

Pumpun osanumeromatriisi

Pumpun osanumeromatriisi

Tarkista pumpun arvokilvestä pumpun 6-numeroinen osanumero.

Määrittele seuraavan taulukon avulla pumpun rakenne, joka perustuu kuusinumeroiseen numerosarjaan. Esimerkiksi osa n:o W 1 5 A A S tarkoittaa nestekuppipumppua (W) , suhdelukua 15:1 ( 15 ), 25 cm 3 alempi

( A ), 3 UHMWPE/2 PTFE -pakkausta chromex- sauvakaavinpäällystyksellä, ei tiedon valvontaa, alhaista virtausmelua

( A) ja ruostumattomasta teräksestä tehtyä rakennetta ( S ).

ID ti12922a

W 15 A A

Ensimmäinen numero

(Nestekuppi)

W

Toinen ja kolmas numero

(painesuhde -

XX:1)

03

Neljäs numero

(Mäntäpumpun tilavuus työjaksoa kohti*)

A 25 cm

3

Viides numero

(Tiivisteet - X UHMWPE:X PTFE/

Männän varren pinnoite/

Tiedon valvonta/Virtausmelu

A 3:2/Chromex/Ei valvontaa/Vähämeluinen

10

15

B

C

50 cm

3

75 cm

3

B

E

3:2/Chromex/DataTrak

/Vähämeluinen

3:2/Chromex/Ainoastaan DataTrak

™ työjaksolaskuri/Vähämeluinen

18

23

24

28

30

36

45

48

D

E

F

100 cm

3

125 cm

3

150 cm

3

S

Kuudes numero

(alempi materiaali)

S Ruostumaton teräs

* Työjakso viittaa yhden yläiskun ja yhden alaiskun yhdistelmään.

313655K 3

4

Pumppumallit

Pumppumallit

Malli, sarja Ilmamoottori Mäntäpumppu

W03EAS, A-sarja M02LN0

W03EBS, A-sarja M02LT0

W10CAS, A-sarja M04LN0

W10CBS, A-sarja M04LT0

W15AAS, A-sarja M02LN0

W15BAS, A-sarja M04LN0

W15BBS, A-sarja M04LT0

W15FAS, A-sarja M12LN0

W15FBS, A-sarja M12LT0

W18EAS, A-sarja M12LN0

W18EBS, A-sarja M12LT0

W23DAS, A-sarja M12LN0

W23DBS, A-sarja M12LT0

W24FAS, A-sarja M18LN0

W24FBS, A-sarja M18LT0

W28EAS, A-sarja M18LN0

W28EBS, A-sarja M18LT0

W30AAS, A-sarja M04LN0

W30ABS, A-sarja M04LT0

W30CAS, A-sarja M12LN0

W30CBS, A-sarja M12LT0

257463 †, A-sarja M12LN0

W36DAS, A-sarja M18LN0

W36DBS, A-sarja M18LT0

W45BAS, A-sarja M12LN0

W45BBS, A-sarja M12LT0

262287 †, A-sarja M12LN0

262392 †, A-sarja M12FN0

W48CAS, A-sarja M18LN0

W48CBS, A-sarja M18LT0

LW125A

LW075A

LW025A

LW050A

LW150A

LW125A

LW100A

LW150A

LW125A

LW025A

LW075A

LW100A

LW050A

LW075A

Nesteen enimmäiskäyttöpaine psi (MPa, bar)

300 (2,07, 20,7)

1000 (6,9, 69)

1500 (10,3, 103)

1500 (10,3, 103)

1500 (10,3, 103)

1800 (12,4, 124)

2300 (15,8, 158)

2400 (16,5, 165)

2800 (19,3, 193)

3000 (20,7, 207)

3000 (20,7, 207)

3600 (24,8, 248)

4500 (31,0, 310)

4800 (33,1, 331)

Virtausnopeus

60 c/m g/m (l/m)

2,0 (7,5)

1,2 (4,5)

0,4 (1,5)

0,8 (3,0)

2,4 (9,0)

2,0 (7,5)

1,6 (6,0)

2,4 (9,0)

2,0 (7,5)

0,4 (1,5)

1,2 (4,5)

1,6 (6,0)

0,8 (3,0)

1,2 (4,5)

Nesteen tuloaukko

1 tuumaa npt

Nesteen ulostuloaukko

Ilman tuloaukko

1/4 npt(f)

3/4 tuumaa npt 3/8 tuumaa npt 1/4 npt(f)

1/2 tuumaa npt 3/8 tuumaa npt 1/4 npt(f)

3/4 tuumaa npt 3/8 tuumaa npt 1/4 npt(f)

1 tuuma, npt

1 tuuma, npt

1/2 npt(f)

1/2 npt(f)

3/4 tuumaa npt 3/8 tuumaa npt 1/2 npt(f)

1 tuuma, npt

1 tuuma, npt

1/2 tuumaa npt

3/4 tuumaa npt

1/2 tuumaa npt

3/4 tuumaa npt

1/2 tuumaa npt

1/2 npt(f)

1/2 npt(f)

1/2 tuumaa npt 3/8 tuumaa npt 1/4 npt(f)

3/4 tuumaa npt 3/8 tuumaa npt 1/2 npt(f)

3/4 tuumaa npt 3/8 tuumaa npt 1/2 npt(f)

3/4 tuumaa npt 3/8 tuumaa npt 1/2 npt(f)

3/4 tuumaa npt 3/8 tuumaa npt 1/2 npt(f)

† Huuhtelusarjan pumpuilla ei ole osanumeromatriisia.

313655K

Varoitukset

Varoitukset

Seuraavat varoitukset koskevat laitteen asennusta, käyttöä, maadoitusta, kunnossapitoa ja korjausta. Huutomerkki tarkoittaa yleisluontoista varoitusta ja vaaran merkki toimenpidekohtaista vaaraa. Lue varoitukset aina tarvittaessa.

Lisäksi tämä käyttöohje voi sisältää tuotekohtaisia varoituksia.

VAARA

TULIPALON JA RÄJÄHDYKSEN VAARA

Syttyvät höyryt, kuten liuotin- ja maalihöyryt, voivat syttyä tai räjähtää työskentelyalueella . Estä tulipalo ja räjähdys seuraavasti:

• Käytä laitetta vain hyvin ilmastoiduissa tiloissa.

• Poista kaikki syttymislähteet, kuten sytytysliekit, savukkeet, kannettavat sähkövalaisimet ja muoviset suojaverhot (staattisen sähkön vaara).

• Pidä roskat, liuottimet, rätit ja bensiini poissa ruiskutusalueelta.

• Älä liitä tai irrota virtajohtoja äläkä kytke virta- tai valokytkimiä päälle tai pois, kun tiloissa on helposti syttyviä höyryjä.

• Maadoita kaikki työskentelyalueen laitteet. Katso ohjeet kohdasta Maadoitus .

• Käytä ainoastaan maadoitettuja johtoja.

• Pidä pistoolia tukevasti maadoitettua astiaa vasten, kun vedät liipaisimesta.

• Jos laitetta käytettäessä syntyy kipinöitä tai tuntuu sähköisku, lopeta laitteen käyttö välittömästi.

Älä käytä laitetta, ennen kuin ongelma on tunnistettu ja korjattu.

• Pidä toimiva palosammutin valmiina työskentelyalueella.

LAITTEISTON VÄÄRINKÄYTÖN VAARA

Väärinkäyttö voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan henkilövahingon.

• Älä käytä yksikköä väsyneenä tai huumaavien aineiden tai alkoholin vaikutuksen alaisena.

• Älä ylitä alimman nimellispaineen kestävän osan suurinta käyttöpainetta tai huonoiten kuumuutta sietävän osan lämpötilaluokitusta. Katso lisätietoja kaikkien laitteiden käyttöhjeiden kohdasta

Tekniset tiedot .

• Käytä nesteitä ja liuottimia, jotka ovat yhteensopivia laitteen märkien osien kanssa. Katso lisätietoja kaikkien laitteiden käyttöoppaiden kohdasta Tekniset tiedot . Lue neste- ja liuotinvalmistajien varoitukset. Halutessasi täydelliset tiedot aineista pyydä käyttöturvallisuustiedotteet toimittajalta tai jälleenmyyjältä.

• Tarkista laite päivittäin. Korjaa kuluneet ja vaurioituneet osat välittömästi tai vaihda ne valmistajan alkuperäisiin varaosiin.

• Älä muuta laitetta millään tavalla.

• Käytä laitetta ainoastaan sille määrättyyn tarkoitukseen. Kysy lisätietoja jälleenmyyjältä.

• Pidä letkut ja kaapelit poissa kulkuväylien, terävien kulmien, liikkuvien osien tai kuumien pintojen läheisyydestä.

• Älä kierrä tai taivuta letkuja äläkä siirrä laitetta letkuista vetämällä.

• Pidä lapset ja eläimet poissa työskentelyalueelta.

• Kaikkia voimassa olevia turvamääräyksiä on noudatettava.

NESTEEN TUNKEUTUMISVAARA

Korkeapaineinen neste pistoolista, vuotavasta letkusta tai murtuneesta osasta voi puhkaista ihon.

Vamma saattaa näyttää tavalliselta haavalta, mutta kyseessä on vakava vamma, joka saattaa johtaa amputointiin. Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.

• Älä osoita pistoolilla ketään tai mitään kehon osaa kohti.

• Älä laita kättä ruiskutussuuttimen eteen.

• Älä pysäytä äläkä torju vuotoja kädellä, keholla, käsineellä tai rätillä.

• Älä käytä ruiskua, jos suuttimen ja liipaisimen suojia ei ole asennettu.

• Lukitse aina liipaisimen lukko, kun et käytä ruiskua.

• Noudata tämän käyttöoppaan Paineenpoistotoimia koskevia ohjeita lopettaessasi ruiskutuksen sekä ennen laitteen puhdistamista, tarkastamista tai huoltamista.

313655K 5

6

Muita käyttöohjeita

VAARA

PAINEISTETUN LAITTEEN AIHEUTTAMA VAARA

Pistoolista/annosteluventtiilistä, vuotokohdista tai särkyneistä komponenteista voi roiskua nestettä silmiin tai iholle, mikä voi aiheuttaa vakavan vamman.

• Noudata tämän käyttöoppaan Paineenpoistotoimia koskevia ohjeita lopettaessasi ruiskutuksen sekä ennen laitteen puhdistamista, tarkastamista tai huoltamista.

• Kiristä kaikki nesteliitokset ennen laitteen käyttöä.

• Tarkasta letkut, putket ja liittimet päivittäin. Vaihda kuluneet tai vaurioituneet osat välittömästi.

LIIKKUVIEN OSIEN AIHEUTTAMA VAARA

Liikkuvat osat voivat puristaa tai katkaista sormia tai muita ruumiinosia.

• Pysy etäällä liikkuvista osista.

• Älä käytä laitetta ilman suojuksia ja suojakansia.

• Paineistettu laite saattaa käynnistyä vahingossa. Noudata tämän käyttöoppaan

Paineenpoistotoimia koskevia ohjeita ennen laitteen tarkastamista, siirtämistä tai huoltoa. Katkaise ilman- tai virransyöttö.

MYRKYLLISTEN NESTEIDEN JA HÖYRYJEN AIHEUTTAMA VAARA

Myrkylliset nesteet tai höyryt voivat aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran sisään hengitettynä tai nieltynä tai jos niitä roiskuu silmiin tai iholle.

• Lue läpi käyttöturvallisuustiedote (MSDS), jotta tiedät käyttämiisi nesteisiin liittyvät erityiset vaarat.

• Säilytä vaarallista nestettä asianmukaisessa, hyväksytyssä astiassa. Hävitä vaarallinen neste noudattaen vaarallisille nesteille annettuja ohjeita.

• Käytä aina läpäisemättömiä käsineitä, kun ruiskutat tai puhdistat laitetta.

HENKILÖKOHTAISET SUOJAVARUSTEET

Käytä asianmukaisia suojavälineitä aina käytön ja huollon aikana tai oleskellessasi laitteen työskentelyalueella. Ne suojaavat vakavilta vammoilta kuten silmävammoilta, myrkyllisten höyryjen hengittämiseltä, palovammoilta ja kuulovammoilta. Laitteisto sisältää muun muassa seuraavaa:

• Suojalasit

• Neste- ja liuotinvalmistajan suosittelemat hengityssuojaimet ja suojavaatteet

• Käsineet

• Kuulosuojaimet

Muita käyttöohjeita

Käyttöopas Kuvaus

312792

312796

312797

312798

313255

Merkur-mäntäpumppu

NXT ™ -ilmamoottori

Kuumentamattomat

Merkur-ruiskutuslaitteet

Sähköstaattiset

Merkur-ruiskutuslaitteet, ympäröivän lämpötilan mukaiset ja kuumennetut

Kuumennetut Merkur-ruiskutuslaitteet

313655K

Osapiirustus

A

G

F

L

H

B

M

K UVA 1. Osapiirustus

Selitys:

A Maadoitusjohto

B TSL-säiliö

C Nestekuppi (ei näkyvissä, TSL-säiliön alapuolella)

D Nesteen ulostuloaukko

E Nesteen tuloaukko

F Alempi sylinteri

G Ylempi sylinteri

H Kiinnitystangon suojus

J Mäntäpumpun sovitin

K Kiinnitystanko

L Liitosmutteri

M Vastamutteri

N Ilmamoottori

313655K ti11700a

E

N

K

J

D

Osapiirustus

7

8

Asentaminen

Asentaminen

Yleistietoja

Tekstin suluissa olevat numerot ja kirjaimet viittaavat kuvateksteihin ja osapiirustuksiin.

Pumppu:

Katso K UVA 2. Varmista, että maaruuvi (GS)

liitetään ja kiristetään hyvin ilmamoottoriin. Liitä maadoitusjohdon (U) toinen pää todelliseen maattoon.

U

Käytä aina alkuperäisiä Gracon osia ja lisävarusteita, joita on saatavissa

Graco-jälleenmyyjältä. Jos hankit omia lisävarusteita, varmista, että niiden koko ja paineenkesto riittävät omaan järjestelmääsi.

Käyttäjän esivalmistelut

Kaikki laitetta käyttävät henkilöt on koulutettava kaikkien järjestelmän osien käyttöön sekä käsittelemään kaikkia nesteitä asianmukaisesti. Kaikkien käyttäjien on huolellisesti luettava kaikki käyttöohjekirjat, tarrat ja kyltit ennen laitteen käyttöä.

Käyttöpaikan esivalmistelut

Varmista, että paineilma syötön teho riittää.

Tuo paineilmasyötön johto ilmakompressorista pumpun luo. Varmista, että kaikki ilmaletkut ovat riittävän kokoisia ja paineenkestoltaan riittäviä järjestelmään.

Käytä vain sähköä johtavia letkuja.

Pidä käyttöpaikka vapaana esineistä tai roskista, jotka voivat häiritä käyttäjän liikkeitä.

Hanki maadoitettu metalliastia järjestelmän huuhtelua varten.

Maadoitus

GS

K UVA 2. Maaruuvi ja maajohto ti12914a

Ilma- ja nesteletkut: Staattista sähköä voi kehittyä, kun nesteet virtaavat pumppujen, letkujen ja ruiskujen läpi.

Vähintään yhden letkun on oltava sähköä johtava ja letkujen yhteispituus saa olla enintään 500 jalkaa

(150 m), jotta riittävä maadoitus voidaan taata. Tarkista letkujen sähkövastus. Jos kokonaisvastus maattoon ylittää 25 megaohmia, vaihda letku välittömästi.

Ilmakompressori: noudata valmistajan suosituksia.

Ruiskutuspistooli / Jakoventtiili: Maadoita ruiskutuspistooli liittämällä se Gracon hyväksymään maadoitettuun nesteletkuun.

Nesteensyöttösäiliö: Noudata paikallisia ohjeita.

Ruiskutettava kohde: Noudata paikallisia ohjeita.

Huuhtelussa käytettävät liuotinastiat: Noudata paikallisia ohjeita. Käytä ainoastaan sähköä johtavia metalliastioita, jotka on asetettu maadoitetulle alustalle.

Älä aseta astiaa eristävälle alustalle, kuten paperin tai pahvin päälle, koska silloin maadoitus katkeaa.

Säilytä maadoituksen jatkuvuus huuhtelun tai paineenpoiston aikana: pitele ruiskutuspistoolin / jakoventtiilin metallista osaa tiukasti metalliastiaa vasten ja käynnistä pistooli / venttiili.

Laitteiston on oltava maadoitettu. Maadoitus vähentää staattisen iskun ja sähköiskun vaaraa johtamalla pois staattisen muodostumisen tai oikosulun aiheuttaman sähkövirran.

313655K

Asentaminen

Pumpun asentaminen

Asenna pumppu ainoastaan Gracon seinäkiinnikkeeseen n:o 15T795 tai

Graco-pyörätelineeseen, jotka ovat saatavilla

jälleenmyyjältäsi. Pumpun mitat näkyvät sivulla 31.

Noudata seuraavia ohjeita, kun kyseessä on seinälle asennettava pumppu:

1. Varmista, että seinä kestää pumpun, kannattimen, letkujen ja lisävarusteiden painon sekä käytön aiheuttaman rasituksen.

2. Sijoita seinäkiinnike noin 1,2–1,5 metrin (4-5 jalkaa) korkeudelle lattiasta. Varmista huollon helpottamiseksi, että pumpun ilmanotto- ja nesteen sisään- ja ulostuloaukot ovat helposti saatavilla.

3. Poraa seinään 10 mm:n (0,4 tuuman) kiinnitysreiät käyttämällä seinäkiinnikettä mallina.

Seinäkiinnitysmitat ovat sivulla 32.

4. Kiinnitä kannatin seinään. Käytä 3/8 tuumaa (9 mm) ruuveja, jotka ovat riittävän pitkiä estämään pumppua tärisemästä käytön aikana.

HUOMAUTUS: Varmista, että kannatin on suorassa.

Ilma- ja nesteletkut

Varmista, että kaikkien ilmaletkujen (N) ja nesteletkujen

(M) koko ja paineenkesto riittävät omaan järjestelmääsi.

Katso K UVA 3. Käytä ainoastaan sähköä johtavia letkuja.

Lisävarusteet

Asenna seuraavat lisävarusteet kuvassa esitetyssä

järjestyksessä, katso K UVA 3. Käytä tarvittaessa

sovittimia.

Ilmajohto

• Tyhjentävä pääilmaventtiili (E): Tarvitaan järjestelmässä poistamaan järjestelmän ja ilmamoottorin ja pistoolin väliin jäänyt ilma, kun venttiili on kiinni.

• Pumpun ilmasäädin (H): ohjaa pumpun nopeutta ja ulostulopainetta. Sijoita se pumpun lähelle.

• Ilmaletkun suodatin (B): poistaa haitallista likaa ja kosteuttaa paineilmalinjasta.

• Ilman sulkuventtiili (A): eristää ilmalinjan varusteet huollon ajaksi. Sijoita se ennen kaikkia muita ilmajohdon lisävarusteita.

• Pistoolin ilmasäädin (D): säätää ilma-avusteiseen ruiskutuspistooliin menevän ilman paineen.

Nesteletku

• Nestesuodatin (P): ruostumattoman teräselementin mesh-luku on 60 (250 mikronia), ja se suodattaa partikkeleita nesteestä sen poistuessa pumpusta.

• Nesteentyhjennysventtiili (W): tarvitaan järjestelmässä alentamaan nestepainetta letkussa ja pistoolissa.

• Pistooli tai venttiili (L): jakelee nesteen. Kuvassa näkyvä pistooli on ilma-avusteinen ruiskutuspistooli viskositeetiltaan juokseville ja keskijähmeille

nesteille K UVA 3.

• Nestejohdon kääntöliitin (K): helpottaa pistoolin liikettä.

• Imusarja (V): auttaa pumppua imemään nestettä säiliöstä.

Kerääntynyt ilma voi aiheuttaa pumpun odottamattoman sykäyksen, mikä saattaa johtaa roiskumisen ja liikkuvien osien aiheuttamaan vakavaan vammaan.

Varmista, että venttiiliin pääsee pumpusta helposti käsiksi ja että se sijaitsee ilmansäätimen jälkeen.

313655K 9

Asentaminen

Tyypillinen asennus

A Ilman sulkuventtiili

B Ilmansuodatin (valinnainen lisävaruste)

C Pistoolin ilmanpainemittari

D Pistoolin ilmanpaineen säädin

E Tyhjentävä pääilmaventtiili

F DataTrak

G Pumpun ilmanpainemittari

H Pumpun ilmanpaineen säädin

J Solenoidin vapautuspainike

(ei näkyvissä)

K Pistoolin kääntövarsi

B

L Ilma-avusteinen ruiskutuspistooli

M Pistoolin nesteensyöttöletku

N Pistoolin ilmansyöttöletku

P Nestesuodatin

R Pumpun nesteen ulostuloaukko

S Maadoitusjohto

T

Nestekuppi (ei näkyvissä, katso K

UVA

4 sivulla 11)

U Pumpun nesteen sisääntulo

V Imuletku

W Nesteen poistoventtiili

A

C

D

E

F

G

H

J

G15 Ruiskutuspistooli kuvassa syöttöletkulla

L

N

P

R

W

K

M

V

K UVA 3. Tyypillinen asennus. (Kuvassa on Gracon pyörätelineeseen asennettu malli.)

S

T

U ti12800a

10 313655K

Käyttö

Käyttö

Paineenpoistotoimet

Kerääntynyt ilma voi aiheuttaa pumpun odottamattoman sykäyksen, mikä saattaa johtaa roiskumisen ja liikkuvien osien aiheuttamaan vakavaan vammaan.

Liipaisimen lukitus

Lukitse liipaisimen lukko aina, kun lopetat ruiskutuksen.

Se estää pistoolin liipaisemisen vahingossa kädellä tai esimerkiksi silloin, jos pistooli putoaa tai sitä tönäistään.

Nestekuppi

1. Lukitse liipaisimen lukko.

2. Sulje tyhjentävät pääilmaventtiilit.

3. Vapauta liipaisimen lukko.

4. Pidä pistoolin metalliosaa tukevasti maadoitettua metalliastiaa vasten. Liipaise pistoolia paineen poistamiseksi.

5. Lukitse liipaisimen lukko.

6. Avaa järjestelmän kaikki nesteentyhjennysventtiilit ja varaa jäteastiat valmiiksi nesteen talteenottoa varten. Jätä venttiilit tyhjiksi, kunnes voit täyttää ne uudelleen.

7. Jos epäilet, että suutin tai letku on tukossa tai että paine ei ole täysin poistunut yllä esitettyjen toimien jälkeen, löysää ensin HYVIN HITAASTI suuttimen suojuksen kiinnitysmutteria tai letkuliitintä paineen poistamiseksi vähitellen ja löysää ne sitten kokonaan. Poista suuttimen tai letkun tukos.

Laitteen huuhtelu ennen käyttöä

Laite on testattu kevytöljyllä, joka jätetään nestekanaviin osien suojaamiseksi. Jotta nesteeseen ei sekoitu öljyä, huuhtele laite sopivalla liuottimella ennen sen käyttöä.

Katso

Huolto , sivu 13.

Täytä nestekuppi (T) ennen käynnistystä 1/3 täyteen

Gracon kaulatiivistenesteellä (TSL) tai vastaavalla liuottimella.

T

K UVA 4. Täytä nestekuppi ti11927a

313655K 11

Käyttö

Ensitäytä ja säädä pumppu

1. Lukitse pistoolin liipaisin. Poista suuttimen suojus ja ruiskutussuutin pistoolista. Katso ohjeita pistoolin käyttöoppaasta.

2. Sulje pistoolin ilmansäädin ja pumpun ilmansäädin

(H) kiertämällä nuppeja vastapäivään, jolloin paine vähenee nollaan. Sulje tyhjentävä ilmaventtiili (E).

Varmista myös, että kaikki tyhjennysventtiilit ovat kiinni.

3. Tarkasta, että järjestelmän kaikki liittimet on kiristetty kunnolla.

4. Laita astia pumpun lähelle. Älä venytä letkua kireälle tai anna sen riippua, jotta neste virtaa paremmin pumppuun.

D

12. Säädä pumpun nopeutta ja nestepainetta ilmasäätimen avulla. Käytä aina mahdollisimman alhaista ilmanpainetta, joka riittää työhön.

Suuremmilla paineilla ruiskutussuutin ja pumppu kuluvat ennenaikaisesti.

ILMOITUS

Älä koskaan anna pumpun käydä kuivana. Kuiva pumppu kiihtyy nopeasti täyteen nopeuteen, mikä voi mahdollisesti vahingoittaa sitä. Jos pumppu kiihtyy nopeasti tai se käy liian nopeasti, pysäytä se välittömästi ja tarkista nesteen syöttö. Jos nesteastia on tyhjä ja ilmaa on pumppautunut letkuihin, täytä astia ja syötä nestettä pumppuun ja letkuihin tai huuhtele pumppu ja jätä sopiva liuotin sen sisään. Varmista, että kaikki ilma on poistunut nestejärjestelmästä.

Pumpun pysäytys ja hoito

Kun lopetat ruiskutuksen hetkeksi, poista paine, sivu 11.

Pysäytä pumppu männän ala-asentoon jottei nestettä kuivu esille jäävään männänvarteen ja vaurioita kaulatiivisteitä.

Kun lopetat ruiskutuksen yöksi tai pidemmäksi aikaa, huuhtele pumppu aina ettei neste kuivu männänvarteen.

Poista paine, sivu 11.

E H ti11882a

K UVA 5

5. Pidä pistoolin (L) metalliosaa tukevasti maadoitettua metalliastiaa vasten, vapauta liipaisin ja pidä liipaisinta auki.

6.

Pumput, joissa on ylikierrossuoja: Aktivoi

Esitäyttö-/huuhtelutoiminto painamalla DataTrakin

Esitäyttö-/huuhtelupainiketta.

7. Avaa tyhjentävä ilmaventtiili (E). Avaa pumpun ilmasäädintä (H) hitaasti, kunnes pumppu käynnistyy.

8. Anna pumpun käydä hitaasti, kunnes kaikki ilma on tullut ulos ja pumppu ja letkut ovat täyttyneet nesteestä.

9.

Pumput, joissa on ylikierrossuoja: ota

Esitäyttö-/huuhtelutoiminto pois käytöstä painamalla

DataTrakin esitäyttö-/huuhtelupainiketta.

10. Vapauta pistoolin liipaisin ja lukitse varmistussalpa.

Pumpun tulee pysähtyä painetta vasten.

11. Kun pumppu ja letkut on esitäytetty ja käytössä on tarpeeksi ilmaa riittävällä ilmanpaineella, pumppu käynnistyy ja pysähtyy pistoolia / venttiiliä avattaessa ja suljettaessa.

12 313655K

Huolto

Huolto

Määräaikaishuollon aikataulu

Kunnossapidon tarve määräytyy järjestelmän käyttöolosuhteiden mukaan. Laadi määräaikaishuollon aikataulutaulukko kirjaamalla siihen, milloin ja millaista kunnossapitoa tarvitaan, ja määritä sitten järjestelmän tarkastusaikataulu.

Kiristä kierreliitokset

Tarkasta ennen jokaista käyttökertaa, että letkut eivät ole kuluneet tai vaurioituneet. Vaihda tarvittaessa.

Varmista, että kaikki kierreliitokset on kiinnitetty tiukasti eikä niissä ole vuotoja.

Huuhtele pumppu

Lue kaikki Varoitukset.

Noudata kaikkia

Maadoitus ohjeita. Katso sivu

8.

Huuhtele pumppu

• Ennen ensimmäistä käyttökertaa

• Kun vaihdat värejä tai nesteitä

• Ennen kuin laitteisto korjataan

• Ennen kuin neste kuivuu tai kovettuu käyttämättömään pumppuun (tarkasta katalyyttinesteiden käyttöaika)

• Päivän päätteeksi

• Ennen pumpun varastointia.

Huuhtele mahdollisimman pienellä paineella. Huuhtele nesteellä, joka on yhteensopiva pumpattavan nesteen ja järjestelmän kastuvien osien kanssa. Kysy suositellut huuhtelunesteet ja -välit nesteen valmistajalta tai toimittajalta.

1. Katso

Paineenpoistotoimet , sivu 11.

2. Poista suuttimen suojus ja ruiskutussuutin pistoolista. Katso ohjeita pistoolin käyttöoppaasta.

3. Aseta sifoniputki maadoitettuun metalliastiaan, jossa on puhdistusnestettä.

4. Aseta pumppu pienimmälle mahdolliselle nestepaineelle ja aloita pumppaus.

5. Pidä pistoolin metalliosaa tukevasti maadoitettua metalliastiaa vasten.

6.

Yksiköt, joissa on vain ylikierrossuoja: aktivoi

Esitäyttö-/huuhtelutoiminto painamalla DataTrakin

Esitäyttö-/huuhtelupainiketta.

7. Liipaise pistooli. Huuhtele järjestelmää, kunnes pistoolista tulee kirkasta liuotinta.

8.

Yksiköt, joissa on vain ylikierrossuoja: ota

Esitäyttö-/huuhtelutoiminto pois käytöstä painamalla

DataTrakin esitäyttö-/huuhtelupainiketta.

9. Katso Paineenpoistotoimet , sivu 11.

10. Puhdista suuttimen suojus, ruiskutussuutin ja nestesuodattimen elementti erikseen, ja asenna ne sitten takaisin paikoilleen.

11. Puhdista imuputken sisä- ja ulkopuoli.

Nestekuppi

Täytä nestekuppi puoliksi täyteen Graco Throat Seal

Liquid (TSL) -nestettä. Tarkasta nestepinta päivittäin.

313655K 13

Vianetsintä

Vianetsintä

HUOMAUTUS: Tarkasta kaikki mahdolliset ongelmat ja syyt ennen pumpun purkamista.

Poista paine ennen laitteen tarkastusta tai huoltoa.

Ongelma

Pumpun teho alhainen molemmilla iskuilla.

Pumpun teho alhainen vain toisella iskulla.

Ei tuottoa.

Pumppu toimii epäsäännöllisesti.

Pumppu ei toimi.

Syy Ratkaisu

Ilman tulojohdoissa on tukkeutumia.

Neste on loppunut.

Tukkeutunut nestelinja, venttiilit tms.

Männäntiiviste kulunut.

Poista tukkeumat ja varmista, että kaikki sulkuventtiilit ovat auki. Lisää painetta, mutta älä ylitä maksimikäyttöpainetta.

Täytä pumppu uudelleen.

Selvitä.

Vaihda. Katso mäntäpumpun käyttöohje

312792.

Kuulan vastaventtiilit auki tai kuluneet.

Tarkasta ja korjaa.

Männäntiivisteet kuluneet.

Vaihda.

Kuulan vastaventtiilit asennettu väärin. Tarkasta ja korjaa.

Neste on loppunut.

Täytä pumppu uudelleen.

Kuulan vastaventtiilit auki tai kuluneet.

Tarkasta ja korjaa.

Männäntiiviste kulunut.

Vaihda.

Ilman tulojohdoissa on tukkeutumia.

Poista tukkeumat, varmista, että kaikki sulkuventtiilit ovat auki, lisää painetta, mutta älä ylitä maksimikäyttöpainetta.

Neste on loppunut.

Tukkeutunut nestelinja, venttiilit tms.

Viallinen ilmamoottori.

Nestettä kuivunut männänvarteen.

Ylikierrossolenoidi on lauennut.

Täytä pumppu uudelleen.

Selvitä.

Katso ilmamoottorin käyttöohje 312796.

Pura ja puhdista pumppu. Katso sivu 15 ja

käyttöopas 312792. Pysäytä pumppu vastaisuudessa iskun pohjassa.

Vedä solenoidi sisään. Katso ilmamoottorin käyttöohje 312796.

14 313655K

Korjaus

Korjaus

6. Laske liitosmutteria (9) riittävästi, jotta voit poistaa liitosvanteet (10). Irrota sitten liitosmutteri (9).

Yleistietoja

• Tekstin suluissa olevat numerot ja kirjaimet viittaavat kuvateksteihin ja osapiirustuksiin.

• Käytä aina alkuperäisiä Gracon osia ja lisävarusteita, joita on saatavissa

Graco-jälleenmyyjältä. Jos käytät omia lisävarusteita, varmista, että niiden koko ja nimellispaine riittää järjestelmään.

Mäntäpumpun irrottaminen

1. Pysäytä pumppu keskellä iskua.

2. Huuhtele pumppu, mikäli mahdollista. (Katso

sivu 13). Poista paine. (Katso sivu 11).

3. Irrota ilma- ja nesteletkut sekä maadoitusjohto (13).

4. Irrota kiinnitystangon suojus (11).

5. Pitele ilmamoottorin männän varren avainvälejä jakoavaimella. Irrota liitosmutteri (9) toisella jakoavaimella.

HUOMAUTUS:

Kaikissa W03xxx-,

W15BAS-, W15BBS-,

W10CAS- ja ti12815a

W10CBS-malleissa käytetään kierreliitännällä varustettua sovitinta ilmamoottorin männänvarren ja kytkinmutterin välissä. Irrottaessasi kytkinmutteria, pidä momenttiavainta sovittimen liitosta vasten eikä ilmamoottorin männänvartta vasten.

9 10 ti12812a

7. Vedä TSL-säiliö (7) ylös poistaaksesi sen. ti12813a

8. Irrota vastamutteri (4) vasaran ja messinkikangen avulla.

Ruuvaa vastamutteri auki paljon auki kuin se on mahdollista.

9. Kierrä mäntäpumppu irti käsin ja aseta se työpenkille.

ti12816a

Kierteet ovat erittäin teräviä. Suojaa kädet rievuilla, kun käännät tai kannat pumppua käsin.

313655K 15

Korjaus

Mäntäpumpun kiinnitys paikoilleen

1. Kallista moottori selälleen ja käännä mäntäpumppu sitten käsin asennuslevylle. Aseta pumppu takaisin pystysuoraan asentoon.

2. Pitele ilmamoottorin männänvartta ylhäällä yhdellä kädellä. Laita toisella kädellä liitosmutteri (9) siirtovarteen.

3. Laita liitosvanteet

(10) liitosmutterille

(9) siten, että isot laipat osoittavat ylöspäin.

10

9

4. Anna ilmamoottorin männän varren tippua varovaisesti siirtovarrelle.

Kiristä liitosmutteri

(9) käsin.

ti12817a

5. Kierrä mäntäpumppu kiinni asennuslevyyn (3), kunnes sylinterin yläosa on samassa tasossa asennuslevyn yläosan kanssa.

6. Kohdista nesteen ulostulo kuvassa näytetyllä tavalla ja kiristä vastamutteri.

7. Kohdista TSL-säiliö (7) ja paina se alas paikoilleen.

8. Pitele moottoritangon avainvälejä ruuviavaimella.

Kiristä liitinmutteri (9) toisella jakoavaimella.

HUOMAUTUS: Kaikissa W03xxx-, W15BAS-,

W15BBS-, W10CAS- ja W10CBS-malleissa käytetään kierreliitännällä varustettua sovitinta ilmamoottorin männänvarren ja kytkinmutterin välissä. Irrottaessasi kytkinmutteria, pidä momenttiavainta sovittimen liitosta vasten eikä ilmamoottorin männänvartta vasten.

Kiristä momenttiin seuraavan taulukon mukaisesti.

Moottori

M02xxx

M02xxx (vain

W03xxx-malleissa)

M04xxx

M07xxx - M34xxx

Momentti

23-26 ft-lb (31-35 N•m)

75-80 ft-lb (102-108 N•m)

50-55 ft-lb (68-75 N•m)

75-80 ft-lb (102-108 N•m)

Sylinterin, ei nestekupin, pitäi olla samassa tas levyn kanssa. ti12814a

K UVA 6. Kohdista sylinteri ja asennuslevy.

16 313655K

Korjaus

Ilmamoottorin irrottaminen

HUOMAUTUS: Katso käyttöopas 312796 ilmamoottorin huollon ja osatietojen osalta.

1. Huuhtele pumppu, mikäli mahdollista. (Katso

sivu 13.) Poista paine. (Katso sivu 11.)

2. Irrota ilma- ja nesteletkut, maadoitusjohto (13) ja kiinnitystangon suojus (11).

3. Pitele ilmamoottorin männän varren avainvälejä jakoavaimella. Irrota liitosmutteri (9) toisella jakoavaimella.

HUOMAUTUS: Kaikissa W03xxx-, W15BAS-,

W15BBS-, W10CAS- ja W10CBS-malleissa käytetään kierreliitännällä varustettua sovitinta ilmamoottorin männänvarren ja kytkinmutterin välissä. Irrottaessasi kytkinmutteria, pidä momenttiavainta sovittimen liitosta vasten eikä ilmamoottorin männänvartta vasten.

4. Irrota kiinnitystangon mutterit (6) hylsyavaimella:

13 mm M02xxx:lle, 23 mm kaikille muille.

HUOMAUTUS: Kaikissa W03xxx-malleissa käytetään sovituslevyä (14) yhdystankojen (5) ja ilmamoottorin (1) välissä. Näissä malleissa ei yhdystankojen muttereita (6) tarvitse irrottaa.

Työnnä sen sijaan tippasuojaa (12) alaspäin kohti alempaa laitetta niin pitkälle kuin mahdollista. Käytä

5/16”:n kuusiokoloavainta ja irrota kolme kuusiokoloruuvia (15), joilla ilmamoottori (1) on kiinnitetty sovituslevyyn (14).

5. Irrota kaksi päällimmäistä kiinnitysruuvia (MS)

13 mm:n hylsyavaimella. HUOMAUTUS: Ei tarvitse tehdä W03xxx-malleissa.

6. Nosta ilmamoottoria ylös irrottaaksesi sen.

Kiinnitystangot (5) ja tippasuoja (12) jäävät paikoilleen.

HUOMAUTUS: W03xxx-malleissa yhdystangot (5), tippumissuoja (12) ja sovituslevy (14) voidaan jättää kiinni alempaan yksikköön.

11

5

7. Liu'uta tippasuoja (12) pois kiinnitystangoilta (5).

HUOMAUTUS: Ei tarvitse tehdä W03xxx-malleissa.

8. Irrota kiinnitystangot (5) ilmamoottorin alustasta kiinnittämällä hylsyavain niiden litteisiin kohtiin.

HUOMAUTUS: Ei tarvitse tehdä W03xxx-malleissa.

ti35204a

Pyörätelinekiinnitys: Irrota kaksi varsissa olevaa ruuvia ja kaada ilmanohjauspaneeli taakse tai irrota se, jotta ilmamoottorin pois ottaminen helpottuu.

6

MS ti12819a

12

313655K 17

Korjaus

Ilmamoottorin liittäminen

1. Liu'uta tippasuoja (12) kiinnitystangoille (5).

HUOMAUTUS: Ei tarvitse tehdä W03xxx-malleissa.

2. Ruuvaa kiinnitystangot (5) ilmamoottorin alustaan.

Kiristä momenttiin seuraavan taulukon mukaisesti:

Moottori

M02xxx

Kaikki muut koot

Momentti

5–10 ft-lb (7–13,5 N•m)

50–55 ft-lb (68–75 N•m)

HUOMAUTUS: Aseta W03xxx-malleissa ilmamoottori sovituslevyn (14) päälle ja kiinnitä kuusiokoloruuveilla (15.) Kiristä ruuvit momenttiin

7-13,5 N•m (5-10 ft-lb). Kiristä yhdystangot momenttiin 50-55 ft-lb (68-75 N•m).

3. Huolehdi siitä, että kiinnityksen suorittaa kaksi henkilöä kuten suurempien ilmamoottorien kohdalla.

Kohdista kiinnitystangot (5) pumpun sovittimessa

(3) oleviin reikiin. Laske ilmamoottori varovaisesti paikoilleen. HUOMAUTUS: Ei tarvitse tehdä

W03xxx-malleissa.

4. Kiinnitä kiinnitystangon mutterit (6) ja kiristä momenttiin seuraavan taulukon mukaisesti:

Moottori

M02xxx

Kaikki muut koot

Momentti

15–20 ft-lb (20–27 N•m)

50–60 ft-lb (68–81 N•m)

HUOMAUTUS: Tätä ei tarvitse tehdä

W03xxx-malleissa jos yhdystankojen muttereita (6) ole irrotettu. Mikäli ne on irrotettu, kiristä momenttiin

50-60 ft-lb (68-81 N•m).

5. Kiristä kiinnitysruuvit.

6. Kiristä liitosmutteri käsin ja kiristä sen jälkeen momenttiin seuraavan taulukon mukaisesti:

Moottori

M02xxx

M02xxx (vain niissä

W03xxx-malleissa, joissa on sovituslevy)

Kaikki muut koot

Momentti

23–26 ft-lb (31–35 N•m)

75–80 ft-lb (102–108 N•m)

75–80 ft-lb (102–108 N•m)

7. Liitä ilma- ja nesteletkut, maadoitusjohto ja kiinnitystangon suojus.

18 313655K

Pumpun osat

10*

3

9*

7*

1

12*

1

5*

3*

2

6*

4

4

2

Pumpun osat

8*

11*

1

14

15

1

2

3

Momentti vaihtelee ilmamoottorin koon mukaan.

Nähdä Ilmamoottorin irrottaminen ja

Ilmamoottorin liittäminen .

Momentti vaihtelee ilmamoottorin koon mukaan.

Nähdä

Ilmamoottorin irrottaminen

ja

Ilmamoottorin liittäminen

.

Momentti vaihtelee mäntäpumpun koon mukaan.

25 cm

3

: 23–26 ft-lb (31–35 N•m)

3.5” Ilmamoottorin 25-75 cm

3

: 50–55 ft-lb (68–75

N•m)

Kaikki muut: 75–80 ft-lb (102–108 N•m)

4

Kiristä momenttiin 70-75 ft-lb (95-102 N•m)

5 ti12810a

313655K 19

Pumpun osat

Pumpun osat

HUOMAUTUKSIA:

Katso sivulta 21 mallin mukaan vaihtuvat osat.

• Katso osien lisätiedot käyttöoppaasta 310863 huuhtelusarjan pumpuille 262287 ja 262392.

• Katso osien lisätiedot käyttöoppaasta 313289 huuhtelusarjan pumpulle 257463.

Viite Osanro Kuvaus

1

2

Katso taulukko

Katso taulukko

3* Katso taulukko

4 Katso taulukko

5*

15M661

15M662

MOOTTORI

MÄNTÄPUMPPU

SOVITIN, pumppu

MUTTERI, lukitus

6*

104541

15U606

TANKO, kiinnitys

M02xxx-moottori

Kaikki muut moottorikoot ja

W03xxx-pumppu, joissa on sovituslevy

MUTTERI, kiinnitystanko

M02xxx-moottori

Kaikki muut moottorikoot ja

W03xxx-pumppu, joissa on sovituslevy

SÄILIÖ, TSL 7* Katso taulukko

8* Katso taulukko

SOVITIN, 1/2-20 ID X M22 x

1,5 OD

Kpl

1

1

1

1

1

3

3

3

3

Viite Osanro Kuvaus

9*

15M758

15T311

MUTTERI, liitin

LW025x-mäntäpumput

Kaikki muut pumppukoot ja

W03xxx-pumppu, joissa on sovituslevy

10* -----

11* Katso taulukko

12* Katso taulukko

13

VANNE, liitos.

Katso sivu 22

tilataksesi 10 kpl:n pakkauksen

SUOJUS, kiinnitystanko

SUOJUS, tippa

238909

JOHTO, maattokokoonpano, ei esillä

Kaikki mallien Wxxxxx pumput

244524 Vain mallien 257463,

262289 ja 262392 pumput

14 17V942 SOVITUSLEVY, 2.5”

Ilmamoottorin, vain

W03xxx-pumppu

15 C20019 SCHRAUBE, Abdeckung,

Inbuskopf, vain niissä

W03xxx-pumppu, joissa on sovituslevy

Kpl

2

1

1

1

1

1

3

1

1

----- Ei myydä erikseen.

* Sisältyy kytkentäsarjaan. Katso sivu 22, kun tilaat

pumppuun sopivaa sarjaa.

HUOMAUTUS: vaihdettavia varoituskylttejä, merkkejä, tarroja ja kortteja on saatavana veloituksetta.

20 313655K

Pumpun osat

Malleittain vaihtuvat osat

Malli

Moottori

(1)

W03EAS

W03EBS

M02LT0

W10CAS M04LN0

W10CBS M04LT0

W15AAS

W15AES

M02LN0

W15BAS M04LN0

W15BBS M04LT0

W15FAS

W15FBS

M12LN0

M12LT0

W18EAS M12LN0

W18EBS M12LT0

W23DAS M12LN0

W23DBS M12LT0

W24FAS

W24FBS

M18LN0

M18LT0

W28EAS M18LN0

W28EBS M18LT0

W30AAS M04LN0

W30ABS M04LT0

W30CAS M12LN0

W30CBS M12LT0

257463 M12LN0

W36DAS M18LN0

W36DBS M18LT0

W45BAS M12LN0

W45BBS M12LT0

262287 M12LN0

262392 M12FN0

W48CAS M18LN0

W48CBS M18LT0

Moottorin männän halk.

(tuumaa) Mäntäpumppu (2)

2.5

3.5

2.5

3.5

6.0

6.0

6.0

7.5

7.5

3.5

6.0

7.5

6.0

7.5

LW125A

LW075A

LW025A

LW050A

LW150A

LW125A

LW100A

LW150A

LW125A

LW025A

LW075A

LW100A

LW050A

LW075A

Pumpun sovitin (3)

16U427

Vastamutteri

(4)

TSL-säiliö

(7, sisältää o-renkaan)

24A638 24A627

15R978

15R862

15R977

16U428

16U427

16U426

16U428

16U427

15R863

16U435

16U426

16U431

16U435

24A636

24A634

24A635

24A639

24A638

24A637

24A639

24A638

24A634

24A636

24A637

24A635

24A636

24A623

24A620

24A622

24A628

24A627

24A626

24A628

24A627

24A621

24A625

24A626

24A624

24A625

Sovitin

(8)

16G463

Kiinnitystangon suojus

(11, sisältää ruuvin)

Tippasuoja

(12)

24A959 15V028

15M675 24A958

24A957

15T462

15T461

15M675 24A958

24A959

24A959

15T462

15V028

15V028

24A959

24A959

24A959

24A958

15V028

15V028

15V028

15T462

24A959

24A959

24A959

24A959

15V028

15V028

15V028

15V028

313655K 21

Korjaussarjat

Korjaussarjat

Sarjan kuvaus

Nestekupin o-rengas

10 kpl:n pakkaus

Liitosvanteet (10)

10 kpl:n pakkaus

Kytkentäsarja

Sisältää pumpun sovittimen (3), kolme kiinnitystankoa (5), kolme kiinnitystangon mutteria (6), TSL-säiliön ja o-renkaan (7), sovittimen (8), liitinmutterin (9), kaksi liitinvannetta (10), kiinnitystangon suojuksen ja ruuvin (11) tippumisuoja (12), sovitin (14) ja ruuvit

(15).

LW025A

2,5 tuuman moottori

3,5 tuuman moottori

24A630

24A618

24A281 24A282

LW050A

3,5 tuuman moottori

6-7,5 tuuman moottori

LW075A

3,5 tuuman moottori

6-7,5 tuuman moottori LW100A

LW125A

2,5 tuuman moottori

6-7,5 tuuman moottori LW150A

24A631

24A619

24A283 24A285

24A631

24A619

24A284 24A286

24A632

24A619

24A287

24A633

24A619

25E568 24A288

24A633

24A619

24A289

HUOMAUTUS:

Katso käyttöoppaasta 312792 mäntäpumpun korjaussarjat.

Katso käyttöoppaasta 312796 ilmamoottorin korjaussarjat.

22 313655K

Suorituskykytaulukot

Suorituskykytaulukot

Malli W03xxx

3:1 suhdeluku, 125 cm

3

/työjakso

työjaksoa/min

350

(2.4, 24)

0

300

(2.0, 20)

250

(1.7, 17)

200

(1.4, 14)

150

(1.0, 10)

100

(0.69, 6.9)

50

(0.34, 3.4)

0

0

10 20 30 40 50 60

0.5

(1.89)

1.0

(3.79)

1.5

(5.67)

2.0

(7.57)

2.5

(9.46)

3.0

(11.36)

Nestevirtaus (lpm) testattuna nro 10 W öljyllä

SELITYS

A = 100 psi (0,7 MPA, 7 bar)

B = 70 psi (0,5 MPa, 5 bar)

C = 40 psi (0,3 MPa, 3 bar)

= nestevirtaus

= ilman kulutus

4

(0.1)

3

(0.08)

2

1

0

10

(0.28)

9

8

7

(0.2)

6

(0.17)

5

313655K 23

Suorituskykytaulukot

Malli W10xxx

10:1 suhdeluku, 75 cm

3

/työjakso

10 20

1000

(7, 70)

A

800

(5,5, 55)

600

(4, 40)

400

(3, 30)

200

(1,4, 14) työjaksoa/min

30 40 50 60

B

C

B

A

C

16

(0,45)

14

(0,4)

12

(0,34)

10

(0,28)

8

(0,23)

6

(0,17)

4

(0,1)

2

(,06)

200

(1,4, 14)

0

0 0,2

(0,75)

0,4

(1,5)

0,6

(2,3)

0,8

(3,0)

1,2

(4,5)

Malli W15Axx

1400

(10, 100)

1200

(8, 80)

A

8

Nestevirtaus (lpm) testattuna nro 10 W öljyllä

SELITYS

A = 100 psi (0,7 MPA, 7 bar)

3

/työjakso

15 23 työjaksoa/min

30 38 45

A

B = 70 psi (0,5 MPa, 5 bar)

C = 40 psi (0,3 MPa, 3 bar)

= nestevirtaus

= ilman kulutus

53

1000

(7, 70)

B

9

(0,25)

8

(0,23)

7

(0,2)

6

(0,17)

800

(5,5, 55)

B

5

(0,14)

600

(4, 40) C C

4

(0,1)

400

(3, 30)

3

(,08)

1

(,03)

0

0 0,05

(0,2)

0,1

(0,4)

0,15

(0,6)

0,2

(0,75)

0,25

(0,9)

0,3

(1,1)

Nestevirtaus (lpm) testattuna nro 10 W öljyllä

0,35

(1,3)

24 313655K

Suorituskykytaulukot

Malli W15Bxx

15:1 suhdeluku, 50 cm

3

/työjakso

1600

(11, 110)

1400

(10, 100)

1200

(8, 80)

1000

(7, 70)

800

(5,5, 55)

600

(4, 40)

400

(3, 30)

200

(1,4, 14)

0

0

A

B

C

8 15 23 työjaksoa/min

30 38 45

C

B

53

A

61

18

(0,5)

16

(0,45)

14

(0,4)

12

(0,34)

10

(0,28)

8

(0,23)

6

(0,17)

4

(0,1)

2

(,06)

0,2 0,3 0,4

(0,8) (1,1) (1,5)

0,5 0,6 0,7

(2,6)

Malli W15Fxx

Nestevirtaus (lpm) testattuna nro 10 W öljyllä

15:1 suhdeluku, 150 cm

3

/työjakso

13 25 työjaksoa/min

38 51 63

SELITYS

A = 100 psi (0,7 MPA, 7 bar)

B = 70 psi (0,5 MPa, 5 bar)

C = 40 psi (0,3 MPa, 3 bar)

= nestevirtaus

= ilmavirtaus

1600

(11, 110)

1400

(10, 100)

A

A

40

(1,1)

1200

(8, 80)

1000

(7, 70) B

30

(0,9)

800

(5,5, 55)

600

(4, 40)

400

(3, 30)

200

(1,4, 14)

C

B C

20

(0,6)

10

(0,3)

0

0 1,0

(3,8)

1,5

(5,7)

2,0

(7,6)

2,5

(9,5)

Nestevirtaus (lpm) testattuna nro 10 W öljyllä

0,8

(3,0)

313655K 25

Suorituskykytaulukot

Malli W18xxx

18:1 suhdeluku, 125 cm

3

/työjakso

15 työjaksoa/min

30 45

2000

(14, 140)

1600

(11, 110)

A

1200

(8, 80) B

B

C

800

(5,5, 55)

C

400

(3, 30)

A

61

40

(1,1)

30

(0,9)

20

(0,6)

10

(0,3)

0

0 0,5

(1,9)

1,0

(3,8)

1,5

(5,7)

2,0

(7,6)

Nestevirtaus (lpm) testattuna nro 10 W öljyllä

SELITYS

A = 100 psi (0,7 MPA, 7 bar)

B = 70 psi (0,5 MPa, 5 bar)

C = 40 psi (0,3 MPa, 3 bar)

= nestevirtaus

= ilmavirtaus

Malli W23xxx

23:1 suhdeluku, 100 cm

3

/työjakso

8 15 23 työjaksoa/min

30 38 45 53 61

3000

(21, 210)

2500

(17, 170) A A

40

(1,1)

2000

(14, 140)

1500

(10, 100)

1000

(7, 70)

B

C

B

C

30

(0,9)

20

(0,6)

500

(3, 30)

10

(0,3)

0

0 0,2

(0,75)

0,4 0,6 0,8

(1,5) (2,3) (3,0)

1,2

(4,5)

1,4

(5,3)

1,6

Nestevirtaus (lpm) testattuna nro 10 W öljyllä

26 313655K

Suorituskykytaulukot

Malli W24xxx

24:1 suhdeluku, 150 cm

3

/työjakso

13 25 työjaksoa/min

38 51

3000

(21, 210)

2500

(17, 170)

A

2000

(14, 140)

B

1500

(10, 100)

1000

(7, 70)

500

(3, 30)

C

A

B

C

63

70

(2,0)

50

(1,4)

40

(1,1)

30

(0,9)

20

(0,6)

10

(0,3)

0

0 0,5

(1,9)

1,0

(3,8)

1,5

(5,7)

2,0

(7,6)

2,5

(9,5)

Malli W28xxx

Nestevirtaus (lpm) testattuna nro 10 W öljyllä

28:1 suhdeluku, 125 cm

3

/työjakso

työjaksoa/min

SELITYS

A = 100 psi (0,7 MPA, 7 bar)

B = 70 psi (0,5 MPa, 5 bar)

C = 40 psi (0,3 MPa, 3 bar)

= nestevirtaus

= ilmavirtaus

15 30 45 61

3000

(21, 210)

A A

2500

(17, 170)

B

50

(1,4)

2000

(14, 140) B

40

(1,1)

1500

(10, 100)

1000

(7, 70)

C

C

30

(0,9)

20

(0,6)

10

(0,3)

0

0 0,5

(1,9)

1,0

(3,8)

1,5

(5,7)

2,0

(7,6)

Nestevirtaus (lpm) testattuna nro 10 W öljyllä

2,5

(9,5)

313655K 27

Suorituskykytaulukot

Malli W30Axx

30:1 suhdeluku, 25 cm

3

/työjakso

2500

(17, 170)

2000

(14, 140)

1500

(10, 100)

1000

(7, 70)

500

(3, 30)

8 15 23 työjaksoa/min

30 38 45 53 61

A

B

C

A

B

C

8

(0,23)

6

(0,17)

4

(0,1)

2

(,06)

18

(0,5)

16

(0,45)

14

(0,4)

12

(0,34)

10

(0,28)

0

0 0,05

(0,2)

0,1

(0,4)

0,15

(0,6)

0,2

(0,75)

0,25

(0,9)

0,3

(1,1)

0,35

(1,3)

0,4

(1,5)

Nestevirtaus (lpm) testattuna nro 10 W öljyllä

Malli W30Cxx, 257463

30:1 suhdeluku, 75 cm

3

/työjakso

työjaksoa/min

SELITYS

A = 100 psi (0,7 MPA, 7 bar)

B = 70 psi (0,5 MPa, 5 bar)

C = 40 psi (0,3 MPa, 3 bar)

= nestevirtaus

= ilmavirtaus

10 20 30 40 50 60

A A

40

(1,1)

3000

(21, 210)

2500

(17, 170)

2000

(14, 140)

1500

(10, 100)

1000

(7, 70)

500

(3, 30)

0

0

B

C

B

C

30

(0,9)

20

(0,6)

10

(0,3)

0,2

(0,75)

0,4

(1,5)

0,6

(2,3)

0,8

(3,0)

1,0

(3,8)

1,2

(4,5)

Nestevirtaus (lpm) testattuna nro 10 W öljyllä

28 313655K

Suorituskykytaulukot

Malli W36xxx

36:1 suhdeluku, 100 cm

3

/työjakso

8 15 23 työjaksoa/min

30 38 45

4000

(28, 280)

3500

(24, 240)

3000

(21, 210)

2500

(17, 170)

2000

(14, 140)

1500

(10, 100)

1000

(7, 70)

500

(3, 30)

A

B

C

B

A

C

53 61

60

(1,7)

50

(1,4)

40

(1,1)

30

(0,9)

20

(0,6)

10

(0,3)

0

0 0,2

(0,75)

0,4 0,6 0,8

(1,5) (2,3) (3,0)

1,0

(3,8)

1,2

(4,5)

1,4

(5,3)

1,6

(6,1)

Nestevirtaus (lpm) testattuna nro 10 W öljyllä

Malli W45xxx, 262287. 262392

45:1 suhdeluku, 50 cm

3

/työjakso

5000

(35, 350)

8 15 23 työjaksoa/min

30 38 45 53

SELITYS

A = 100 psi (0,7 MPA, 7 bar)

B = 70 psi (0,5 MPa, 5 bar)

C = 40 psi (0,3 MPa, 3 bar)

= nestevirtaus

= ilmavirtaus

61

50

(1,4)

A

4000

(28, 280)

A 40

(1,1)

3000

(21, 210)

2000

(14, 140)

B

C

B

C

30

(0,9)

20

(0,6)

1000

(7, 70)

10

(0,3)

0

0 0,1

(0,4)

0,2

(0,75)

0,3

(1,1)

0,4

(1,5)

0,5

(1,9)

0,6

(2,3)

0,7

(2,6)

Nestevirtaus (lpm) testattuna nro 10 W öljyllä

0,8

(3,0)

313655K 29

Suorituskykytaulukot

Malli W48xxx

48:1 suhdeluku, 75 cm

3

/työjakso

10 20

6000

(42, 420)

5000

(35, 350)

4000

(28, 280)

A

B

3000

(21, 210)

C

2000

(14, 140)

1000

(7, 70) työjaksoa/min

30 40

0

0

50

B

A

C

60

50

(1,4)

40

(1,1)

30

(0,9)

20

(0,6)

10

(0,3)

0,2

(0,75)

0,4

(1,5)

0,6

(2,3)

0,8

(3,0)

1,2

(4,5)

Nestevirtaus (lpm) testattuna nro 10 W öljyllä

SELITYS

A = 100 psi (0,7 MPA, 7 bar)

B = 70 psi (0,5 MPa, 5 bar)

C = 40 psi (0,3 MPa, 3 bar)

= nestevirtaus

= ilmavirtaus

30 313655K

Pumpun mitat

D

Pumpun mitat

B

C

A ti12862a

Pumppumalli

W03xxx

W10xxx

W15Axx

W15Bxx

W15Fxx

W18xxx

W23xxx

W24xxx

W28xxx

W30Axx

W30Cxx, 257463

W36xxx

W45xxx, 262287,

262392

W48xxx

A tuumaa (mm)

25,6 (650)

24,6 (625)

24,1 (612)

24,0 (610)

25,2 (640)

25,2 (640)

25,1 (638)

25,2 (640)

25,2 (640)

24,1 (612)

25,0 (635)

25,1 (638)

24,5 (622)

25 (635)

B tuumaa (mm)

4,2 (107)

5,6 (142)

4,2 (107)

5,6 (142)

8,6 (218)

8,6 (218)

8,6 (218)

10,1 (257)

10,1 (257)

5,6 (142)

8,6 (218)

10,1 (257)

8,6 (218)

10,1 (257)

C tuumaa (mm)

7,4 (187)

5,8 (147)

5,1 (130)

5,8 (147)

11,7 (297)

11,7 (297)

11,7 (297)

14,8 (375)

14,8 (375)

5,8 (147)

11,7 (297)

14,8 (375)

11,7 (297)

14,8 (375)

D tuumaa (mm)

9,0 (229)

7,8 (198)

6,2 (157)

7,8 (198)

11,4 (290)

11,4 (290)

11,4 (290)

12,9 (328)

12,9 (328)

7,8 (198)

11,4 (290)

12,9 (328)

11,4 (290)

12,9 (328)

51 (23)

56 (25)

56 (25)

22 (10)

48 (22)

54 (24)

46 (21)

Paino lb (kg)

45 (20)

30 (14)

15 (7)

28 (13)

53 (24)

53 (24)

51 (23)

313655K 31

Seinäkiinnikkeen asennusmitat

Seinäkiinnikkeen asennusmitat

11 tuumaa

(279 mm)

Neljä 0,40 tuuman (10 mm:n) kiinnitysreikää

10,16 cm.

(102 mm) ti12833a

32 313655K

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Nesteen enimmäiskäyttöpaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Katso Mallit sivulta 4

Ilmanottoaukon enimmäispaine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Katso Mallit sivulta 4

Ilmanottoaukon vähimmäispaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 psi (0,07 MPa, 0,7 bar)

Ilman kulutus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Katso suorituskykytaulukot

Nestevirtaus 60 työjaksolla minuutissa . . . . . . . . . . . . . . Katso Mallit sivulta 4

Ympäristön enimmäislämpötila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120°F (49°C)

Nesteen enimmäislämpötila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160°F (71°C)

Iskun pituus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,5 tuumaa (63,5 mm)

Äänitiedot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Katso tekniset tiedot ilmamoottorin käyttöohjeesta

312796.

Kastuvat osat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ruostumaton teräs, volframikarbidi, nikkelipitoisuus 6 %,

UHMWPE, PTFE

313655K 33

Gracon normaali takuu

Graco takaa, että kaikki tässä käyttöoppaassa mainitut Gracon valmistamat ja sen nimellä varustetut laitteet ovat materiaalin ja työn osalta virheettömiä sinä päivänä, jolloin ne on myyty alkuperäisen ostajan käyttöön. Lukuun ottamatta Gracon myöntämiä erityisiä, jatkettuja tai rajoitettuja takuita Graco korjaa tai vaihtaa vialliseksi toteamansa laitteen osan yhden vuoden ajan myyntipäiväyksestä. Tämä takuu on voimassa vain, kun laite on asennettu, sitä käytetään ja ylläpidetään Gracon kirjallisten ohjeiden mukaisesti.

Tämä takuu ei koske yleistä kulumista tai sellaista vikaa, vauriota tai kulumista, joka johtuu virheellisestä asennuksesta, väärästä käytöstä, hankauksesta, korroosiosta, riittämättömästä tai sopimattomasta kunnossapidosta, laiminlyönnistä, onnettomuudesta, laitteen muuttamisesta tai osien vaihtamisesta muihin kuin Gracon osiin, eikä Graco ole näistä vastuussa. Graco ei myöskään ole vastuussa viasta, vauriosta tai kulumisesta, joka johtuu Gracon laitteiden ja muiden kuin Gracon toimittamien rakenteiden, lisävarusteiden tai materiaalien välisestä yhteensopimattomuudesta, tai muiden kuin Gracon toimittamien rakenteiden, lisävarusteiden tai materiaalien sopimattomasta suunnittelusta, valmistuksesta, asennuksesta, käytöstä tai kunnossapidosta.

Tämän takuun ehtona on vialliseksi väitetyn laitteen palauttaminen asiakkaan kustannuksella valtuutetulle Graco-jälleenmyyjälle väitetyn vian varmistamista varten. Jos väitetty vika todetaan, Graco korjaa tai vaihtaa veloituksetta vialliset osat. Laite palautetaan alkuperäiselle ostajalle ilman kuljetuskustannuksia. Jos laitteen tarkistuksessa ei löydetä materiaali- tai työvirhettä, korjaus tehdään kohtuullista maksua vastaan, johon voi sisältyä kustannukset osista, työstä ja kuljetuksesta.

TÄMÄ TAKUU ON YKSINOMAINEN JA KORVAA KAIKKI MUUT ILMAISTUT TAI OLETETUT TAKUUT, MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA

TAKUU MARKKINOITAVUUDESTA TAI SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN .

Gracon yksinomainen velvollisuus ja ostajan yksinomainen oikeussuoja mihinkään takuurikkomukseen tulee olla esitetty yllä olevien tietojen mukaisesti. Ostaja suostuu siihen, että mitään muuta korvausta (mukaan lukien mm. satunnaiset tai välilliset vahingonkorvaukset menetetyistä voitoista, menetetystä myynnistä, henkilö- tai omaisuusvahingoista tai muista satunnaisista tai välillisistä menetyksistä) ei ole saatavissa.

Takuuvaade on nostettava kuuden vuoden kuluessa myyntipäiväyksestä.

GRACO EI MYÖNNÄ MITÄÄN TAKUUTA JA TORJUU KAIKKI OLETETUT TAKUUT MARKKINOITAVUUDESTA JA SOPIVUUDESTA

TIETTYYN TARKOITUKSEEN SELLAISTEN LISÄVARUSTEIDEN, LAITTEIDEN, MATERIAALIEN TAI OSIEN YHTEYDESSÄ, JOTKA

GRACO ON MYYNYT MUTTEI VALMISTANUT.

Näitä Gracon myymiä, mutta ei valmistamia nimikkeitä (kuten sähkömoottorit, kytkimet, letku jne.) koskee niiden valmistajan mahdollinen takuu. Graco tarjoaa ostajalle kohtuullista tukea näiden takuiden rikkomisen vuoksi tehdyissä vaateissa.

Missään tapauksessa Graco ei ole vastuussa epäsuorista, satunnaisista, erityisistä tai välillisistä vahingonkorvauksista, jotka aiheutuvat Gracon laitetoimituksista tai niihin myytyjen tuotteiden tai muiden tavaroiden hankkimisesta, toimivuudesta tai käytöstä, olipa kyseessä sopimusrikkomus, takuunalainen virhe, Gracon laiminlyönti tai jokin muu syy.

Tietoa Gracosta

Uusimmat tiedot Gracon tuotteista löytyvät sivustolta www.graco.com.

Katso patenttitiedot osoitteesta www.graco.com/patents .

TILAA ottamalla yhteys Graco-jälleenmyyjään tai soita saadaksesi lähimmän jälleenmyyjän yhteystiedot.

Puhelin: 612-623-6921 tai ilmaiseksi: 1-800-328-0211 Faksi: 612-378-3505

All written and visual data contained in this document reflects the latest product information available at the time of publication.

Graco reserves the right to make changes at any time without notice.

Käännös alkuperäisistä ohjeista.

This manual contains Finnish. MM 312794

Graco Headquarters: Minneapolis

International Offices: Belgium, China, Japan, Korea

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA

Copyright 2008, Graco Inc. All Graco manufacturing locations are registered to ISO 9001.

www.graco.com

Muutettu K, 2018-12

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals