Graco 313695S, Manuaalinen, Kuumennetut Merkur® -ruiskutuslaitteet, Käyttöohje Kasutusjuhend

Graco 313695S, Manuaalinen, Kuumennetut Merkur® -ruiskutuslaitteet, Käyttöohje Kasutusjuhend | Manualzz
Käyttöohje – osat
Kuumennetut Merkur®
-ruiskutuslaitteet
313695S
FI
Tarkoitettu pintakäsittely- ja pinnoitesovelluksiin, jotka vaativat kuumennettuja
materiaaleja vaarallisissa tai vaarattomissa tiloissa. Vain ammattikäyttöön.
Tärkeitä turvaohjeita
Lue kaikki tämän käyttöohjeen varoitukset ja ohjeet.
Säilytä nämä ohjeet.
Malli
G28C18
Katso sivuilta 6–8 mallin tiedot, mukaan lukien suurin
työpaine ja hyväksynnät.
Malli
G30W82
ti13017a
ti13016b
Muita käyttöohjeita
Sisältö
Muita käyttöohjeita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Varoitukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Mallit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Virastojen hyväksynnät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Kuumennetut Merkur 28:1 -laitteet
(G28Wxx ja G28Cxx) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Kuumennetut Merkur 30:1 -laitteet
(G30Wxx ja G30Cxx) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Kuumennetut Merkur 36:1 -laitteet
(G36Cxx) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Kuumennetut Merkur 48:1 -laitteet
(G48Wxx) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Yleistä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Käyttäjän esivalmistelut . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Käyttöpaikan esivalmistelut . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Seinäasennuslaitteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Järjestä ruiskutuskaapin ilmanvaihto . . . . . . . . 10
Toimitetut osat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Maadoitus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Asetus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Paineenpoistomenettely . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Huuhtele ennen laitteen käyttöä . . . . . . . . . . . . 14
Liipaisinlukko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Nestekuppi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Esitäytä pumppu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Asenna ruiskutussuutin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Säädä sumutus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Säädä ruiskutuskuvio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Pysäytys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Kunnossapito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Määräaikaishuollon aikataulu . . . . . . . . . . . . . . 18
Kiristä kierreliitokset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Huuhtele pumppu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Nestekuppi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Vianetsintä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
DataTrak-säätimet ja -ilmaisimet . . . . . . . . . . . . . 20
DataTrakin käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Asetustila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Run Mode (käyttötila) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Vaihda DataTrak-paristo tai sulake . . . . . . . . . . 24
Osat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
G28xxx-mallit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
G30xxx-mallit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
G36Cxx-mallit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
G48Wxx-mallit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Sarjat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Seinäkiinnityssarja 24A578 . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Kuumennettu pyörätelisennussarja 256427 . . . 31
Pumpun ja pistoolin ohjauspaneelisarja . . . . . . 32
Vain pumpun ohjauspaneelisarja . . . . . . . . . . . 33
DataTrak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
PTFE-imuletkusarjat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
California Proposition 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Seinäkiinnikkeen asennusmitat . . . . . . . . . . . . . . 35
Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Gracon normaali takuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Gracon yhteystiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Muita käyttöohjeita
Käyttöohjekirja
Kuvaus
Käyttöohjekirja
Kuvaus
312792
Merkur-mäntäpumppu
312145
312794
Merkur-pumpun asennus
XTR™5- ja XTR™7 -ilmaton
ruiskutuspistooli
312796
NXT-ilmamoottori™
309524
Viscon® HP lämpövastus
312797
Merkur ruiskupakkaukset,
ympäröivä lämpötila
307273
Nestesuodatin
306860
Vastapaineen säädin
Sähköstaattiset
Merkur-ruiskutuslaitteet,
ympäröivän lämpötilan
mukaiset ja kuumennetut
307892
Vastapaineventtiili
313541
DataTrak moduuli
312798
3A0149
2
AA-sarjan ruiskutuspistooli
(G15, G40 ja G40 RAC:llä)
313695S
Varoitukset
Varoitukset
Seuraavat varoitukset koskevat tämän laitteen asennusta, käyttöä, maadoitusta, kunnossapitoa ja korjausta.
Huutomerkki tarkoittaa yleisluontoista varoitusta ja vaaran merkki toimenpidekohtaista vaaraa. Lue varoitukset
aina tarvittaessa. Lisäksi tämä käyttöohje voi sisältää tuotekohtaisia varoituksia.
VAARA
PALO- JA RÄJÄHDYSVAARA
Herkästi syttyvät höyryt, kuten liuotusaine- ja maalihöyryt, voivat syttyä tai räjähtää työalueella. Estä
tulipalo ja räjähdys seuraavasti:
• Käytä laitetta vain hyvin ilmastoiduissa tiloissa.
• Poista kaikki syttymislähteet, kuten sytytysliekit, savukkeet, kannettavat sähkövalaisimet ja muoviset
suojaverhot (staattisen sähkön vaara).
• Pidä roskat, liuotusaineet, rätit ja bensiini poissa työalueelta.
• Älä liitä tai irrota virtajohtoja äläkä kytke virta- tai valokytkimiä päälle tai pois, kun tiloissa on helposti
syttyviä höyryjä.
• Maadoita kaikki työalueen laitteet. Katso Maadoitusohjeet.
• Käytä ainoastaan maadoitettuja johtoja.
• Pidä pistoolia tukevasti maadoitettua astiaa vasten, kun vedät liipaisimesta.
• Jos laitetta käytettäessä syntyy kipinöitä tai tuntuu sähköisku, lopeta laitteen käyttö välittömästi.
Älä käytä laitetta, ennen kuin ongelma on tunnistettu ja korjattu.
• Pidä toimiva palosammutin valmiina työalueella.
TURVALLISEN KÄYTÖN ERITYISEDELLYTYKSET
Varusteiden on täytettävä seuraavat edellytykset, jotta vältytään vaarallisilta tilanteilta, jotka voivat
aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen.
• Kaikki selosteet ja merkinnät on puhdistettava kostealla liinalla (tai vastaavalla).
• Elektronisen valvontajärjestelmän on oltava maadoitettuna. Katso Maadoitusohjeet.
SÄHKÖISKUN VAARA
Laitteiston on oltava maadoitettu. Väärin tehty maadoitus, valmistelut tai järjestelmän käyttö väärällä
tavalla voivat aiheuttaa sähköiskun.
• Kytke laite pois päältä ja sammuta virta pääkytkimestä, ennen kuin irrotat kaapelia tai huollat laitetta.
• Liitä laite ainoastaan maadoitettuun virtalähteeseen.
• Vain valtuutettu sähkömies saa asentaa laitteen johdot. Asennettaessa on noudatettava paikallisia
määräyksiä.
313695S
3
Varoitukset
VAARA
INJEKTIO IHON LÄPI -VAARA
Korkeapaineinen neste pistoolista, vuotavasta letkusta tai murtuneesta osasta voi puhkaista ihon. Vamma
saattaa näyttää tavalliselta haavalta, mutta kyseessä on vakava vamma, joka saattaa johtaa amputointiin.
Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.
• Älä osoita pistoolilla ketään tai mitään kehon osaa kohti.
• Älä laita kättä ruiskutussuuttimen eteen.
• Älä pysäytä äläkä torju vuotoja kädellä, keholla, käsineellä tai rätillä.
• Älä käytä ruiskua, jos suuttimen ja liipaisimen suojia ei ole asennettu.
• Lukitse aina liipaisimen lukko, kun et käytä ruiskua.
• Noudata tämän käyttöohjeen paineenpoistomenettelyä koskevia ohjeita lopettaessasi ruiskutuksen
sekä ennen laitteen puhdistamista, tarkastamista tai huoltamista.
LAITTEISTON VÄÄRINKÄYTÖN VAARA
Väärinkäyttö voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan vamman.
• Älä käytä laitetta väsyneenä tai huumaavien aineiden tai alkoholin vaikutuksen alaisena.
• Älä ylitä alimman nimellispaineen kestävän osan suurinta työpainetta tai huonoiten kuumuutta sietävän
osan lämpötilaluokitusta. Katso kaikkien laitteiden tiedot niiden käyttöoppaiden luvusta Tekniset tiedot.
• Älä poistu työskentelyalueelta, kun laite on virtaistettu tai paineistettu. Sammuta laite kokonaan
ja noudata Paineenpoistotoimia, kun laite ei ole käytössä.
• Tarkista laite päivittäin. Korjaa tai korvaa kuluneet ja vioittuneet osat välittömästi alkuperäisillä
valmistajan varaosilla.
• Älä muunna laitetta millään tavalla.
• Käytä laitetta ainoastaan sille määrättyyn tarkoitukseen. Kysy lisätietoja jälleenmyyjältä.
• Pidä letkut ja kaapelit pois kulkuväylien, terävien kulmien, liikkuvien osien tai kuumien pintojen
läheisyydestä.
• Älä kierrä tai taivuta letkuja äläkä siirrä laitetta letkuista vetämällä.
• Pidä lapset ja lemmikkieläimet pois työalueelta.
• Kaikkia voimassa olevia turvamääräyksiä on noudatettava.
LIIKKUVIEN OSIEN AIHEUTTAMA VAARA
Liikkuvat osat voivat puristaa tai katkaista sormia tai muita ruumiinosia.
• Pysy etäällä liikkuvista osista.
• Älä käytä laitetta ilman suojuksia ja suojakansia.
• Paineistettu laite saattaa käynnistyä odottamatta. Noudata tämän käyttöohjeen Paineenpoistotoimia
koskevia ohjeita ennen laitteen tarkastamista, siirtämistä tai huoltoa. Katkaise ilman- tai virransyöttö.
4
313695S
Varoitukset
VAARA
MYRKYLLISTEN NESTEIDEN TAI HÖYRYJEN AIHEUTTAMA VAARA
Myrkylliset nesteet tai höyryt voivat aiheuttaa vakavan tapaturman tai hengenvaaran sisään hengitettynä
tai nieltynä tai jos niitä roiskuu silmiin tai iholle.
• Lue läpi käyttöturvallisuustiedote (KTT), jotta tiedät käyttämiisi nesteisiin liittyvät erityiset vaarat.
• Säilytä vaarallista nestettä asianmukaisessa, hyväksytyssä astiassa. Hävitä vaarallinen neste
noudattamalla vaarallisille nesteille annettuja ohjeita.
HENKILÖKOHTAISET SUOJAVARUSTEET
Käytä asianmukaisia suojavälineitä aina käytön ja huollon aikana tai oleskellessasi laitteen työalueella.
Ne suojaavat vakavilta vammoilta kuten silmävammoilta, myrkyllisten höyryjen hengittämiseltä,
palovammoilta ja kuulovammoilta. Laitteisto sisältää muun muassa seuraavaa:
• Suojalasit
• Neste- ja liuotusainevalmistajan suosittelemat hengityssuojaimet ja suojavaatteet
• Käsineet
• Kuulosuojaimet
313695S
5
Mallit
Mallit
Tarkista pumpun arvokilvestä (ID) laitteen 6-numeroinen osanumero. Määritä laitteen komponentit seuraavan
matriisin ja taulukkojen avulla. Esimerkiksi laitenumero G30W80 tarkoittaa Merkur-laitetta (G), jossa on 30:1
suhdepumppu (30), seinäasennus (W) ja jonka komponentit on näytetty (80) taulukossa sivulla 7.
Seinään
kiinnitetty
arvokilpi
Pyörätelineesee
n kiinnitetty
arvokilpi
ti12326a
ti12327a
G
30
W
80
Ensimmäinen
merkki
Toinen ja kolmas
merkki
(Suhdeluku)
Neljäs merkki
(Asennustyyppi)
Viides ja kuudes merkki
(Sisältyvät komponentit)
C = Pyöräteline
Katso taulukot, sivu 7
G
28
28:1
(Merkur-laite)
W = Seinä
30
30:1
C = Pyöräteline
W = Seinä
36
48
36:1
C = Pyöräteline
48:1
W = Seinä
Virastojen hyväksynnät
Merkur -kuumennetut laitteet ilman DataTrak
Gxxxx1, Gxxxx3, Gxxxx5, Gxxxx7, Gxxxx9
II 2 G Ex db h IIB T4 Gb X
Merkur -kuumennetut laitteet jossa DataTrak
Gxxxx0, Gxxxx2, Gxxxx4, Gxxxx6, Gxxxx8
II 2(1) G Ex db h [ia Ga] IIA T3 Gb X
DataTrak moduuli
6
lue käyttöopas 313541
313695S
Virastojen hyväksynnät
Kuumennetut Merkur 28:1 -laitteet
(G28Wxx ja G28Cxx)
Ilman enimmäistulopaine: 0,7 MPa (7 bar, 100 psi)
Nesteen enimmäiskäyttöpaine: 19,3 MPa (193 bar, 2 800 psi)
Malli
Ilmansäätimet
Pyöräteli- Pumpun
Seinäkiin- nekiinni- kokoon- Lämmi- Pispano
tin
tooli
nitys
tys
Letkut
Vaihtoehdot
Nesteen
Pumppu
Pistoolin
Nestesuurin
Vain
ja
Pistoolin nesteen Pistoolin Imuput- suoda- Data virtausnopeus
pumppu pistooli nesteletku liitosletku ilmaletku kisarja
tin
Trak gpm (l/min)
G28W07
G28C05
W28EAS
120 V
XTR





G28W08
G28C06
W28EBS
120 V
XTR





G28W09
G28C07
W28EAS
240 V
XTR








G28W10
G28C08
W28EBS
240 V
XTR


G28W17
G28C15
W28EAS
120 V
G40





G28W18
G28C16
W28EBS
120 V
G40





G28W19
G28C17
W28EAS
240 V
G40





G28W20
G28C18
W28EBS
240 V
G40







2,0 (7,5)


Kuumennetut Merkur 30:1 -laitteet
(G30Wxx ja G30Cxx)
Ilman enimmäistulopaine: 0,7 MPa (7 bar, 100 psi)
Nesteen enimmäiskäyttöpaine: 20,7 MPa (207 bar, 3000 psi)
Malli
Ilmansäätimet
Pyöräteli- Pumpun
Seinäkiin- nekiinni- kokoon- Lämmi- Pisnitys
tys
pano
tin
tooli
G30W67
Letku
Vaihtoehdot
Nesteen
Pumppu
Pistoolin
Nestesuurin
Vain
ja
Pistoolin nesteen Pistoolin Imuput- suoda- Data virtausnopeus
pumppu pistooli nesteletku liitosletku ilmaletku kisarja
tin
Trak gpm (l/min)
XTR


120 V
XTR





240 V
XTR





240 V
XTR





120 V
G40




W30CAS
G30W68
G30C60
W30CBS
G30W69
G30C61
W30CAS
G30W70
G30C62
W30CBS
G30W79
G30C77
W30CAS
G30W80
G30C78
W30CBS
120 V
G40





G30W81
G30C79
W30CAS
240 V
G40





G30W82
G30C80
W30CBS
240 V
G40





313695S
120 V

G30C59





1,2 (4,5)


7
Virastojen hyväksynnät
Kuumennetut Merkur 36:1 -laitteet
(G36Cxx)
Ilman enimmäistulopaine: 0,7 MPa (7 bar, 100 psi)
Nesteen enimmäiskäyttöpaine: 24,8 MPa (248 bar, 3 600 psi)
Malli
Ilmansäätimet
Pyöräte- Pumpun
Seinä- linekiin- kokoon- Lämmipano
tin
kiinnitys
nitys
--------
G36C05
26C180
120 V
Pistooli
XTR
Letku
Vaihtoehdot
Nesteen
Pistoosuurin
lin nesvirtausnoPumppu Pistooteen
peus
Vain
ja
lin nes- liitos- Pistoolin Imuput- Neste- Data
pumppu pistooli teletku
letku ilmaletku kisarja suodatin Trak gpm (l/min)





1,6 (6,0)
Kuumennetut Merkur 48:1 -laitteet
(G48Wxx)
Ilman enimmäistulopaine: 0,7 MPa (7 bar, 100 psi)
Nesteen enimmäiskäyttöpaine: 33,1 MPa (331 bar, 4 800 psi)
Malli
Ilmansäätimet
Pyöräteli- Pumpun
Seinä- nekiinni- kokoon- Lämmipano
tin
kiinnitys
tys
Pistooli
Letku
Vaihtoehdot
Nesteen
suurin
Pis- Pistoolin
Pumppu toolin nesteen
virtausnoVain
ja
peus
nesteliitosPistoolin Imuput- Neste- Data
pumppu pistooli letku
letku
ilmaletku kisarja suodatin Trak gpm (l/min)
G48W17
-----
W48CAS
120 V

G48W18
-----
W48CBS
120 V


1,2 (4,5)
0
8
313695S
Asennus
Asennus
A
V
Y
S
B
W
C
T
X
ti13112a
D
U
E
F
R
G
P
H
J
N
M
K
L
ti13007b
KUVA 1. Tyypillinen asennus (laitteessasi ei välttämättä ole kaikkia kuvassa näkyviä osia.)
A
B
C
D
E
F
G
Ilman sulkuventtiili (valinnainen
lisävaruste)
Ilmansuodatin (valinnainen
lisävaruste)
Ilmajohdon kosteusloukku ja
tyhjennysventtiili (valinnainen
lisävaruste)
Lämpövastus nesteen
kuumennukseen
Vastapaineen säädin
Nestesuodatin
Nesteen tyhjennysventtiili
313695S
H
J
K
L
M
N
P
R
Ruiskupistooli
Pistoolin kääntövarsi
Piiskapäänesteletku
Sähköä johtava, ilman ja
kuumennetun nesteen
tulo-/paluuletku
3-tieventtiili
Imuletku ja putki
Siivilä
Pumpun maadoitusjohto
S
T
U
V
W
X
Y
Pistoolin ilmanpainemittari
Pistoolin ilmanpaineen säädin
Tyhjentävä pääilmaventtiili
DataTrak
Pumpun ilmanpainemittari
Pumpun ilmanpaineen säädin
Välike (malleille, joissa ei ole
DataTrakia)
9
Asennus
Yleistä
Tekstin suluissa olevat numerot ja kirjaimet
viittaavat kuvateksteihin ja osapiirustuksiin.
Käytä aina alkuperäisiä Gracon osia ja lisävarusteita,
joita on saatavana Graco-jälleenmyyjältä. Jos hankit
omia lisävarusteita, varmista, että niiden koko ja
paineenkesto riittävät omaan järjestelmääsi.
KUVA 1 on ainoastaan ohjeellinen järjestelmän osien
ja lisävarusteiden valitsemiseksi ja asentamiseksi.
Ota yhteys Graco-jälleenmyyjään saadaksesi apua
omiin tarpeisiisi sopivan järjestelmän suunnitteluun.
Seinäasennuslaitteet
1. Varmista, että seinä kestää pumpun, kannattimen,
letkujen ja lisävarusteiden painon sekä käytön
aiheuttaman rasituksen.
2. Asenna seinäkiinnike noin 1,2–1,5 metrin –
korkeudelle lattiasta. Varmista huollon
helpottamiseksi, että pumpun ilmanotto- ja nesteen
sisään- ja ulostuloaukot ovat helposti saatavilla.
3. Poraa seinään 10 mm:n asennusreiät käyttämällä
seinäkiinnikettä mallina. Seinäkiinnitysmitat ovat
sivulla 35.
4. Kiinnitä kannatin seinään. Käytä 9 mm:n ruuveja,
jotka ovat riittävät pitkiä siten, että ne estävät
pumppua tärisemästä käytön aikana.
Käyttäjän esivalmistelut
HUOMAUTUS: Varmista, että kannatin on suorassa.
Kaikki laitetta käyttävät henkilöt on koulutettava kaikkien
järjestelmän osien käyttöön sekä käsittelemään kaikkia
nesteitä asianmukaisesti. Kaikkien käyttäjien on
huolellisesti luettava kaikki käyttöohjekirjat, tarrat
ja kyltit ennen laitteen käyttöä.
Järjestä ruiskutuskaapin
ilmanvaihto
Käyttöpaikan esivalmistelut
Varmista, että paineilmasyötön teho riittää.
Tuo paineilmasyötön johto ilmakompressorista
pumpun luo. Katso pumpun ilmankulutus pumpun
asennusoppaan suorituskykykaaviosta. Varmista,
että kaikki ilmaletkut ovat riittävän kokoisia ja
paineenkestoltaan riittäviä järjestelmään. Käytä
vain sähköä johtavia letkuja. Ilmaletkussa tulee olla
3/8 npt(m) kierre. Pikaliittimen käyttöä suositellaan.
Järjestä raitisilmatuuletus, jottei syttyviä tai myrkyllisiä
höyryjä pääse kerääntymään. Älä käytä pistoolia,
elleivät puhaltimet ole käynnissä.
Lukitse pistoolin ilmansyöttö sähköisesti tuulettimiin,
jotta pistoolia ei voitaisi käyttää, elleivät puhaltimet
ole käynnissä. Tutustu kaikkiin ilman poistonopeuksiin
liittyviin paikallisiin määräyksiin ja noudata niitä.
Pidä käyttöpaikka vapaana esineistä tai roskista,
jotka voivat häiritä käyttäjän liikkeitä.
Hanki maadoitettu metalliastia järjestelmän
huuhtelua varten.
10
313695S
Asennus
Toimitetut osat
•
3-tieventtiilin (M) avulla on mahdollista valita
nesteen kierrätys takaisin pumppuun tai sen
palautus syöttösäiliöön.
•
Nesteen tyhjennysventtiili (G) vapauttaa letkun
ja pistoolin nestepainetta.
•
Nesteen kuumennin (D) kuumentaa nesteen
sen läpikulun aikana ja ylläpitää siten oikeaa
ruiskutusviskositeettia.
Katso KUVA 1. Komponentit vaihtelevat tilatun laitteen
mukaan. Katso taulukot sivuilla 7– 8. Laitteesi voi sisältää:
•
Tyhjentävä punakahvainen ilman pääventtiili (U)
tarvitaan järjestelmään vapauttamaan ilmaa, joka
on jäänyt sen ja ilmamoottorin ja pistooliin välille
venttiilin sulkemisen jälkeen. Älä tuki venttiiliä.
Kerääntynyt ilma voi aiheuttaa pumpun odottamattoman
sykäyksen, mikä saattaa johtaa roiskumisen ja liikkuvien
osien aiheuttamaan vakavaan vammaan.
•
Pumpun ilmansäädin (X) ohjaa pumpun nopeutta
ja ulostulopainetta säätämällä pumppuun menevää
ilmanpainetta.
•
Ilman varoventtiili (ei näkyvissä) avautuu
automaattisesti ja estää pumpun ylipaineistuksen.
•
Pistoolin ilmansäädin (T) säätää ilma-avusteiselle
ruiskutuspistoolille (H) tulevan ilman painetta.
•
Ilma-avusteinen tai ilmaton ruiskutuspistooli (H)
ruiskuttaa nestettä. Pistoolissa on ruiskutussuutin
(ei näy kuvassa), joita on saatavissa eri kokoja eri
ruiskutuskuvioille ja virtaamille. Katso suuttimen
asennus pistoolin käyttöoppaasta.
•
Letkunippu (L) tuo nestettä (ja ilmaa AA-pistooleille)
pistooliin ja sallii nesteen kierrätyksen, kun pistooli
ei ole liipaistuna.
•
Pistoolin kääntöliitin (J) mahdollistaa pistoolin
vapaan liikuttelun.
•
Imuletkun (N) ja imupään (P) avulla pumppu nostaa
nestettä 19 litran astiasta.
•
Nestesuodatin (F), jossa on 60 meshin (250 mikronin)
ruostumaton teräselementti, suodattaa epäpuhtauksia
pumpusta lähtevästä nesteestä.
•
DataTrek (V) huolehtii pumpun virheenmäärityksestä
ja materiaalien käyttötiedoista. Katso sivu 20.
•
Vastapaineen säädin (E) säätää paineen takaisin
pistooliin ja ylläpitää sopivaa kiertopainetta.
313695S
Lue ja ymmärrä kaikki ohjeet, jotka on annettu
vastuksen käyttöoppaassa 309524, ennen kuin
käytät lämpövastusta.
Kuumuus saa aikaan nesteen laajentumisen. Jos
kuumennettu neste jää loukkoon tilaan, jossa se ei voi
laajentua, se voi aiheuttaa osan murtumisen. Varmista,
että kuumennettu neste kiertää jatkuvasti (laita 3-tie
venttiili kierrätä-asentoon). Älä asenna nesteen
sulkulaitetta lämpövastuksen ja pistoolin väliin.
11
Asennus
Maadoitus
8. Huuhtelussa käytettävät liuotinastiat: noudata
paikallisia ohjeita. Käytä ainoastaan sähköä johtavia
metalliastioita, ja aseta ne maadoitetulle alustalle.
Älä aseta astiaa eristävälle alustalle, kuten paperin
tai pahvin päälle, koska silloin maadoitus katkeaa.
Laitteisto pitää olla maadoitettu. Maadoitus vähentää
staattisen- ja sähköiskun vaaraa johtamalla staattisen
sähkön tai oikosulun aiheuttaman sähkövirran pois
maajohtoa pitkin.
1. Pumppu: Katso KUVA 2. Varmista, että
maaruuvi (GS) liitetään ja kiristetään hyvin
paineilmamoottoriin. Liitä maadoitusjohdon (R)
toinen pää todelliseen maattoon.
Asetus
R
ti12914a
MAADOITUSJOHTO
KUVA 2. Maaruuvi ja maajohto
2. Pumpun nesteletkut: käytä vain sähköä johtavia
nesteletkuja. Tarkista letkujen sähkövastus. Jos
kokonaisvastus maattoon ylittää 25 megaohmia,
vaihda letku välittömästi.
3. Viscon HP-lämpövastus: käänny lämpövastuksen
käyttöoppaan puoleen (mukana).
4. Ilmakompressori: noudata valmistajan suosituksia.
5. Ruiskutuspistooli: maadoita liitoksen kautta
asianmukaisesti maadoitettuun nesteletkuun
ja pumppuun.
9. Maadoituksen jatkuvuuden ylläpitäminen huuhtelun
tai paineenpoiston aikana: pidä ruiskutuspistoolin
metalliosaa tukevasti maadoitettua metalliastiaa
vasten ja vedä pistoolin liipaisimesta.
Viscon HP -lämpövastuksen asennus tulee suorittaa
pätevän sähköasentajan toimesta kaikkien
kansallisten ja paikallisten sääntöjen ja määräysten
mukaisesti.
Seinäasennuksen sähköliitännät. Noudata kaikkia
ohjeita ja vaatimuksia, jotka ovat Viscon HP
-lämpövastuksen käyttöoppaassa 309524.
Pyörätelineasennuksen vaarallisen tilan johdotus.
Lämpövastus toimitetaan liittimellä, joka soveltuu
johdotukseen vaarallisissa tiloissa. Noudata kaikkia ohjeita
ja vaatimuksia, jotka ovat Viscon HP -lämpövastuksen
käyttöoppaassa 309524. Älä käytä toimitettua
sähköjohtoa, joka soveltuu vain vaarattomien
tilojen johdotukseen.
Pyörätelineasennuksen vaarattomien tilojen
johdotus. Katso KUVA 3. Vaihda asennettu sovite
holkkeineen (80), toimitettu irrallisena. Asenna
vedonpoistoholkki (79). Liitä mukana toimitettu 120 V:n
sähköjohto (78) tai itse hankkimasi, 240 V:n sovelluksiin
soveltuva johto Viscon HP-lämpövastuksen
käyttöoppaan 309524 ohjeiden mukaisesti.
6. Nesteensyöttösäiliö: noudata paikallisia ohjeita.
80
7. Ruiskutettava kohde: noudata paikallisia ohjeita.
79
78
(vain 120 V)
ti13261a
KUVA 3. Vaarattoman tilan sähköjohto
12
313695S
Asennus
Sähkökoteloon käsiksipääsy
Letkuliitokset
Katso KUVA 1, sivu 8.
1. Yhdistä ilmaletkun yksi pää pistoolin ilmasäätimeen
(T, vain G40 ruiskutuspistooli).
2. Yhdistä ilmaletkun toinen pää pistoolin kahvassa
olevaan ilman sisääntuloon (vain G40
ruiskutuspistoolit).
Irrota kaksi
ulompaa
lämpövastu
ksen
Irrota kaksi
sisempää
lämpövastuksen
kiinnitysruuvia.
ti13358a
Kallista lämpövastus pumpusta poispäin, jotta pääset
sähkökotelon kannessa oleviin ruuveihin helpommin
käsiksi.
Sähkökotelo
3. Kiinnitä kääntöliitin pistoolissa (J) olevaan nesteen
tuloaukkoon.
4. Yhdistä nesteen liitinletkun (K) yksi pää pistoolin
kääntöliittimeen ja toinen pää uudelleen
kierrättävään imusarjaan.
5. Yhdistä yksi sininen nesteletku kierrättävään
imusarjaan ja vastapaineen säätimeen (E).
6. Yhdistä toinen sininen nesteletku kierrättävään
imusarjaan ja suodattimen (F) ulostuloon.
7. Laita linssin suojus kummankin säätömittarin
lasin päälle.
8. Varmista, että imuletkun liittimet ja tyhjennysletkun
liittimet ovat hvyin kiristettyjä.
ti13359a
313695S
13
Käyttö
Käyttö
Paineenpoistomenettely
Huuhtele ennen laitteen käyttöä
Laite on testattu kevytöljyllä, joka jätetään nestekanaviin
osien suojaamiseksi. Jotta nesteeseen ei sekoittuisi
öljyä, huuhtele laite sopivalla liuottimella ennen sen
käyttöä. Katso Huuhtele pumppu, sivu 18.
1. Lukitse liipaisinlukko.
2. Katso KUVA 1. Sulje tyhjentävä pääilmaventtiili (U).
Liipaisinlukko
3. Vapauta liipaisinlukko.
4. Pidä pistoolin metalliosaa tukevasti maadoitettua
metalliastiaa vasten. Liipaise pistoolia nestepaineen
poistamiseksi.
5. Lukitse liipaisinlukko.
6. Avaa järjestelmän kaikki nesteen tyhjennysventtiilit
ja varaa jäteastiat valmiiksi nesteen talteenottoa
varten. Jätä tyhjennysventtiili(t) auki, kunnes jatkat
ruiskuttamista.
7. Jos epäilet, että painetta ei ole täysin poistettu yllä
selostettujen vaiheiden jälkeen, tee seuraavat
tarkistukset:
Katso KUVA 4. Lukitse liipaisinlukko aina, kun lopetat
ruiskutuksen. Se estää pistoolin liipaisemisen
vahingossa kädellä tai esimerkiksi silloin, jos
pistooli putoaa tai sitä tönäistään.
Pistoolin
varmistussalpa
lukittu
a. Ruiskutussuutin saattaa olla täysin tukkeutunut.
Irrota hyvin hitaasti ilmapään pidätysrengas
vapauttaaksesi paineen, joka on pallo-/
istukkasulun ja tukkeutuneen suuttimen
välisessä onkalossa. Puhdista suuttimen reikä.
b. Pistoolin nestesuodatin tai nesteletku voi olla
täysin tukkeutunut. Irrota hyvin hitaasti letkun
pään liitin pistoolissa ja vapauta painetta
asteittain. Löysää se sitten kokonaan ja
poista tukos.
c.
14
Kun olet suorittanut nämä vaiheet mutta
ruiskutussuutin tai letku näyttää olevan edelleen
täysin tukossa, irrota hyvin hitaasti suuttimen
suojan pidätysmutteri tai letkun pään liitin ja
vapauta painetta vähän kerrallaan. Irrota ne
sitten kokonaan. Kun suutin on irrotettu,
liipaise pistooli jäteastiaan.
TI6581A
Pistoolin
varmistussalpa
auki
TI6582A
KUVA 4. Liipaisinlukko
313695S
Käyttö
Nestekuppi
8. Avaa tyhjentävä ilmaventtiili (U). Käännä pumpun
ilmasäädintä (X) hitaasti myötäpäivään, jolloin paine
kasvaa ja pumppu käynnistyy.
9. Anna pumpun käydä hitaasti, kunnes kaikki ilma on
poistunut ja pumppu ja letkut ovat täynnä nestettä.
Täytä nestekuppi ennen käynnistystä 1/3 täyteen Graco
Throat seal Liquid (TSL) -nesteellä tai vastaavalla
liuottimella.
10. Yksiköt, joissa on vain ylikierrossuoja: poista
esitäyttö/huuhtelu käytöstä painamalla
esitäyttö/huuhtelu-painiketta
DataTrakissa.
11. Vapauta pistoolin liipaisin ja lukitse varmistussalpa.
Pumpun tulee pysähtyä painetta vasten.
Asenna ruiskutussuutin
Nestekuppi
Katso Paineenpoistomenettely, sivu 14. Asenna
ruiskutussuutin ja suuttimen suojus laitteen mukana
toimitetun erillisen pistoolin käyttöoppaan mukaisesti.
ti11927a
KUVA 5. Nestekuppi
Esitäytä pumppu
Nesteen ulostulo ja kuvion leveys riippuvat
ruiskutuskärjen koosta, nesteen viskositeetista ja
nestepaineesta. Käytä pistoolin käyttöoppaassa
olevaa ruiskutussuuttimen valintataulukkoa ohjeena,
kun valitset käyttökohteeseen sopivaa suutinta.
1. Katso KUVA 1. Lukitse pistoolin liipaisin. Poista
suuttimen suojus ja ruiskutussuutin pistoolista (H).
Katso ohjeita pistoolin käyttöoppaasta.
2. Sulje pistoolin ilmansäädin (T) ja pumpun
ilmansäädin (X) kiertämällä nuppeja vastapäivään,
jolloin paine vähenee nollaan. Sulje tyhjentävä
ilmaventtiili (U). Varmista myös, että kaikki
tyhjennysventtiilit ovat kiinni.
3. Liitä ilmajohto tyhjentävään ilmaventtiiliin (U).
4. Tarkasta, että järjestelmän kaikki liittimet on
kiristetty kunnolla.
5. Laita astia pumpun lähelle. Imuletku on noin 1,2 m
pitkä. Älä venytä letkua kireälle, vaan anna sen
riippua, jotta neste virtaa paremmin pumppuun.
6. Pidä pistoolin (H) metalliosaa tukevasti maadoitettua
metalliastiaa vasten, vapauta liipaisin ja pidä
liipaisin auki.
7. Yksiköt, joissa on vain ylikierrossuoja: ota
esitäyttö/huuhtelu käyttöön painamalla esitäyttö/
huuhtelu-painiketta
313695S
DataTrakissa.
15
Käyttö
Säädä sumutus
Säädä ruiskutuskuvio
Laitteet, joissa on ilmattomat pistoolit
1. Älä laita sumuttavaa ilmansyöttöä päälle.
Nestepainetta säädetään pumppuun syötetyn
ilmapaineen avulla (pumpun ilmansäädin). Aseta
nestepaine pienelle käynnistyspaineelle. Kun käytät
matalaviskoosisia nesteitä (alle 25 s, nro #2
Zahn-kuppi), joissa kiintoainepitoisuus on pieni
(yleensä alle 40 %), käynnistä pumppu 2,1 MPa:n,
21 baarin (300 psi) poistopaineella. Kun käytät
korkeaviskoosisia eli paljon kiintoainetta sisältäviä
nesteitä, käynnistä 4,2 MPa:n, 42 baarin (600 psi)
paineella. Katso seuraava esimerkki.
Ruiskutussuuttimen aukko ja ruiskutuskulma määräävät
kuvion peittävyyden ja koon. Jos haluat peittävämpää
jälkeä, käytä mieluummin suurempaa suutinta kuin
korkeampaa nestepainetta. Kohdista suojus
vaakasuoraan ruiskuttaaksesi vaakasuoran kuvion.
Kohdista suojus pystysuoraan ruiskuttaaksesi pystysuoran
kuvion.
Laitteet, joissa on AA-pistoolit
1. Katso KUVA 6. Sulje kuvion säätöilma kiertämällä
nuppi (AA) kokonaan myötäpäivään (sisään). Näin
säädetään laajin kuvio.
Esimerkki:
AA
Pumpun
painesuhde
Pumpun
ilmansäätimen asetus
MPa, bar (psi)
Keskimääräinen nestepaine
MPa, bar (psig)
15:1
30:1
x 0,14, 1,4 (20) =
x 0,14, 1,4 (20) =
2,1, 21 (300)
4,2, 42 (600)
ULOS
(kapeampi
kuvio)
AA
SISÄÄN
(leveämpi
kuvio)
2. Pidä pistoolia kohtisuorassa noin 30 cm:n
(12 tuumaa) päässä maalattavasta pinnasta.
3. Liikuta ensin pistoolia, vedä vasta sitten
liipaisimesta ja ruiskuta testikuvio paperille.
TI6559A
KUVA 6. Kuvion ilman säädin
4. Lisää nestepainetta 0,7 MPa:n, 7 baarin (100 psi)
välein vain siihen asti, että nestepaineen lisäys ei
enää merkittävästi paranna nesteen hajotusta.
Katso seuraava esimerkki.
Esimerkki:
16
Pumpun
painesuhde
Pumpun
ilmansäätimen korotus
MPa, bar (psi)
Nestepaineen
säätöaskel
MPa, bar (psi)
15:1
30:1
x 0,05, 0,5 (7) =
x 0,02, 0,2 (3,3) =
0,7, 7,0 (100)
0,7, 7,0 (100)
2. Katso KUVA 7. Säädä sumutusilmanpaine noin
0,35 baariin, 35 kPa:han (5 psi), kun liipaisin
on pohjassa. Tarkasta ruiskutuskuvio ja lisää
ilmanpainetta hitaasti, kunnes hännät hajoavat
täysin ja yhtyvät ruiskutuskuvioon. Älä ylitä
ilmanpainepainearvoa 0,7 MPa, 7 bar (100 psi)
pistoolille.
313695S
Käyttö
3. Katso KUVA 7. Kavenna kuviota kiertämällä kuvion
säätöventtiilin nuppia (AA) vastapäivään (ulospäin).
Jos kuvio ei vieläkään ole riittävän kapea, lisää
pistooliin menevää ilmanpainetta hieman tai käytä
erikokoista suutinta.
ei ilmaa
liian vähän
ilmaa
oikea
ilmamäärä
ti0792A
KUVA 7. Ruiskutuskuvio-ongelmat
Pysäytys
Katso Paineenpoistomenettely, sivu 14.
Huuhtele pumppu aina ennen kuin neste kuivuu
männänvarteen. Katso Huuhtele pumppu sivulla 18.
313695S
17
Kunnossapito
Kunnossapito
Määräaikaishuollon aikataulu
1. Katso Paineenpoistomenettely, sivu 14.
Kunnossapidon tarve määräytyy järjestelmän
käyttöolosuhteiden mukaan. Laadi määräaikaishuollon
aikataulutaulukko kirjaamalla siihen, milloin ja millaista
kunnossapitoa tarvitaan, ja määritä sitten järjestelmän
tarkastusaikataulu.
2. Poista suuttimen suojus ja ruiskutussuutin
pistoolista. Katso ohjeita pistoolin käyttöoppaasta.
Vaihda lasien suojukset säädinmittareiden laseista,
kun lika vaikeuttaa mittarien lukemista.
4. Aseta pumppu pienimmälle mahdolliselle
nestepaineelle ja aloita pumppaus.
Kiristä kierreliitokset
Tarkasta ennen jokaista käyttökertaa, että letkut eivät
ole kuluneet tai vaurioituneet. Vaihda tarvittaessa.
Varmista, että kaikki kierreliitokset on kiinnitetty tiukasti
eikä niissä ole vuotoja.
Huuhtele pumppu
3. Aseta sifoniputki maadoitettuun metalliastiaan,
jossa on puhdistusnestettä.
5. Pidä pistoolin metalliosaa tukevasti maadoitettua
metalliastiaa vasten.
6. Yksiköt, joissa on vain ylikierrossuoja: ota
esitäyttö/huuhtelu käyttöön painamalla
esitäyttö/huuhtelu-painiketta
DataTrakissa.
7. Liipaise pistooli. Huuhtele järjestelmää, kunnes
pistoolista tulee kirkasta liuotinta.
8. Yksiköt, joissa on vain ylikierrossuoja: poista
esitäyttö/huuhtelu käytöstä painamalla
esitäyttö/huuhtelu-painiketta
Lue kaikki varoitukset. Noudata kaikkia kohdan
Maadoitus ohjeita. Katso sivu 12.
Huuhtele pumppu
•
ennen ensimmäistä käyttökertaa
•
kun vaihdat värejä tai nesteitä
•
ennen kuin laitteisto korjataan
•
ennen kuin neste kuivuu tai kovettuu
käyttämättömään pumppuun (tarkasta
katalyyttinesteiden käyttöaika)
•
päivän päätteeksi
•
ennen pumpun varastointia.
DataTrakissa.
9. Katso Paineenpoistomenettely, sivu 14.
10. Puhdista suuttimen suojus, ruiskutussuutin ja
nestesuodattimen elementti erikseen, ja asenna
ne sitten takaisin paikoilleen.
11. Puhdista imuputken sisä- ja ulkopuoli.
Nestekuppi
Täytä nestekuppi puoliksi täyteen Graco Throat Seal
Liquid (TSL) -nestettä. Tarkasta nestepinta päivittäin.
Huuhtele mahdollisimman pienellä paineella. Huuhtele
nesteellä, joka on yhteensopiva pumpattavan nesteen ja
järjestelmän kastuvien osien kanssa. Kysy suositellut
huuhtelunesteet ja -välit nesteen valmistajalta tai
toimittajalta.
18
313695S
Vianetsintä
Vianetsintä
Poista paine ennen laitteen tarkastusta tai huoltoa.
HUOMAUTUS: Tarkasta kaikki mahdolliset ongelmat
ja syyt ennen pumpun purkamista.
Ongelma
Pumppu ei toimi.
Syy
Ahdas johto tai ilmansyöttö riittämätön;
venttiilit kiinni tai tukossa.
Ratkaisu
Puhdista johto tai lisää ilmansyöttöä.
Tarkasta, että kaikki venttiilit ovat auki.
Nesteletku tai pistooli tukossa.
Avaa, puhdista*; käytä suurempaa letkua.
Nesteletkun sisähalkaisija on liian pieni.
Neste kuivunut männän varteen.
Tee puhdistus pysäyttämällä pumppu aina
alaiskun kohdalla ja pitämällä nestekuppi
täytettynä 1/3 Graco throat seal liquid (TSL)
-nesteellä.
Ilmamoottorin osat ovat likaiset,
kuluneet tai vaurioituneet.
Puhdista tai korjaa ilmamoottori. Ks.
käyttöopas 312796.
Ainoastaan DataTrak-mallit: Ilmaventtiili Suorita ylikierrossuojaus (katso DataTrakin
käyttö, Asetustila, sivu 21. Ilmavuotoa
ei voi toimia sykleissä, koska
solenoiditappi on venynyt
moottorista. Paina
DataTrak-näytöllä
palauttaaksesi solenoiditapin takaisin
vedettyyn asentoon.
Pumppu toimii, mutta tuotto
on heikko molemmilla
iskuilla.
Ahdas johto tai ilmansyöttö riittämätön;
venttiilit kiinni tai tukossa.
Puhdista johto tai lisää ilmansyöttöä.
Tarkasta, että kaikki venttiilit ovat auki.
Nesteletku tai pistooli tukossa.
Avaa, puhdista*; käytä suurempaa letkua.
Nesteletkun sisähalkaisija on liian pieni.
Mäntäpumpun tiivisteet kuluneet.
Vaihda tiivisteet. Ks. käyttöopas 312794.
Pumppu toimii, mutta tuotto Auki pidetyt tai kuluneet
on heikko alas suuntautuvan pallosulkuventtiilit tai männän tiivisteet.
iskun aikana.
Puhdista venttiili; vaihda tiivisteet. Ks.
käyttöopas 312794.
Pumpun nopeus vaihtelee
tai kiihtyy.
Neste on loppunut.
Täytä astia ja esitäytä pumppu.
Auki pidetyt tai kuluneet
pallosulkuventtiilit tai tiivisteet.
Tyhjennä venttiili, vaihda tiivisteet; katso
käyttöopas 312794.
Pumpattava neste näkyy
TSL-säiliössä.
Kuluneet kaulatiivisteet.
Vaihda kaulatiivisteet. Ks. käyttöopas
312794.
* Vapauta paine selvittääksesi, onko nesteletku tai pistooli tukossa. Irrota nesteletku ja aseta astia pumpun
ulostuloaukon kohdalle keräämään nestettä. Kierrä vain sen verran paineilmaa päälle, että pumppu käynnistyy.
Jos pumppu käynnistyy, kun ilma kytketään päälle, tukos on letkussa tai pistoolissa.
313695S
19
DataTrak-säätimet ja -ilmaisimet
DataTrak-säätimet ja -ilmaisimet
Selitys KUVA 8
AA Ylikierrosraja, kierrosta minuutissa (käyttäjän määrittämä,
00=OFF)
AB Alempi mäntä (käyttäjän määrittämä)
AC Virtausnopeusyksiköt (käyttäjän määrittämät
RK Nollausnäppäin (Nollaa viat. Annoslaskuri nollataan
painamalla näppäintä 3 sekuntia.) Painetaan
virtausnopeuden ja työjaksoarvon välillä siirtymiseksi.
Kun ylikierrossuoja on käytössä, paina venyttääksesi
ja palauttaaksesi solenoiditapin vedettyyn asentoon.
CF Työjakso/virtausnopeus
BT Annoslaskuri
GT Kokonaislaskuri
RT Ylikierrostoiminnon kytkin (käytössä / pois käytöstä)
UT E1-kytkin
DT E2-kytkin
ST E5-kytkin
/min,
gpm [US], gpm [Imperial], oz/min [US], oz/min [Imperial],
l/min tai cc/min)
AD LED (vian merkkivalo, kun palaa)
AE Näyttö
PF Esitäyttö/huuhtelu-painike (ottaa käyttöön
Esitäyttö/huuhtelu-tilan. Kun Esitäyttö/huuhtelu -tila on
käytössä, ylikierrossuojaus otetaan pois käytöstä, eikä
annoslaskuri [BT] laske.) LED välkkyy, kun laite on
Esitäyttö/huuhtelu-tilassa.
GT
Run Mode (käyttötila)
AE, katso yksityiskohdat oikealla
PF
RK
ti8622b
CF
AD
BT
RT
ti11883a
Asetustila
UT
AC
DT
AB
PF
RK
ti8623b
AA
ST
KUVA 8. DataTrak-säätimet ja -ilmaisimet
20
313695S
DataTrakin käyttö
DataTrakin käyttö
Näyttö (AE) sammuu 1 minuutin kuluttua akun virran
säästämiseksi. Aktivoi näyttö painamalla mitä
tahansa näppäintä.
2. Ylikierrosnäytöt 1 ja 2: Nollaa ylikierrossolenoidi
sulkemalla pääilmaventtiili (E). Odota, että ilma
on tyhjennetty ilmamoottorista kokonaan.
HUOMAUTUS
Jotteivät näppäimistöt vaurioituisi, älä paina näppäimiä
terävillä esineillä kuten kynällä, muovikortilla tai
kynsillä.
Asetustila
1. Katso KUVA 8. Paina
5 sekunnin ajan, kunnes
asetusvalikko tulee näyttöön.
3. Ylikierrosnäytöt 3 ja 4: Kun ilma on tyhjentynyt, paina
solenoidin varmistustappi (J) alas tyhjentääksesi
ilmaventtiilin. Tappi ponnahtaa takaisin ylös, kun
ilmaventtiili on paineistettu uudelleen.
2. Muuta ylikierrostoiminnon (jos se kuuluu
varusteisiin) asetuksia (pienennä kokoa ja
virtausnopeuksia ja ota käyttöön ylikierrostoiminto ja
E1-, E2- ja E5-virhevaihtoehdot) painamalla
vaihtaaksesi arvoa ja sitten
tallentaaksesi arvon
ja siirtyäksesi seuraavan tietokenttään. Katso sivulla
23 olevat kuvaukset E1-, E2- ja E5-virhekoodeista.
J
Gracon suositus on asettaa ylikierros (jos se kuuluu
varusteisiin) arvoon 60
. Kaikki DataTrak-moduulit
toimitetaan ylikierrossuoja poissa käytöstä.
Kun ylikierrostoiminto-, E1-, E2- ja E5-virhevaihtoehdot
ovat käytössä, asetusnäytössä näkyy . Katso KUVA 8.
ti11902a
3. Siirry E5-virhevaihtoehdon käyttöönottokenttään
ja paina sitten
asetuksista.
KUVA 9. Solenoidin varmistustappi
vielä kerran poistuaksesi
Run Mode (käyttötila)
4. Ylikierrosnäytöt 5 ja 6: Paina
poistaaksesi
vianmäärityskoodin ja nollataksesi
ylikierrossolenoidin.
Käynti ylikierroksilla
DataTrak on saatavana ylikierrossuojan kanssa tai
ilman. Laitteet, joissa on M02xxx-ilmamoottorit,
toimitetaan ilman ylikierrossolenoidia. Kaikki muut
DataTrak-laitteet on varustettu ylikierrossolenoidilla.
1. Katso KUVA 8. Jos pumppu käy ylikierroksilla,
ylikierrossolenoidi aktivoituu ja pysäyttää pumpun.
LED (AD) vilkkuu ja näyttö (AE) kertoo käynnistä
ylikierroksilla (katso Taulukko 1). Näyttö käy läpi
kuusi ohjenäyttöä.
313695S
5. Käynnistä pumppu uudelleen avaamalla
pääilmaventtiili (E).
Kun haluat poistaa ylikierrosten valvonnan käytöstä,
siirry asetustilaan ja aseta ylikierroksen arvoksi 0 (nolla)
tai aseta kytkin (RT) pois-asentoon
(katso KUVA 8).
21
DataTrakin käyttö
Esitäyttö/huuhtelu
Vianmääritys
1. Katso KUVA 8. Siirry Esitäyttö/huuhtelu-tilaan
aktivoimalla näyttö painamalla mitä tahansa
DataTrak tunnistaa useita pumpun ongelmia. Kun se
tunnistaa ongelman, LED (AD, KUVA 8) alkaa vilkkua
ja vianmäärityskoodi tulee näyttöön. Katso Taulukko 1.
näppäintä ja paina sitten
.
Esitäyttö-/huuhtelusymboli tulee näyttöön ja LED
vilkkuu
Kuittaa vianmääritystulos ja palaa päänäyttöön
painamalla
kerran näytön aktivoimiseksi ja toisen
kerran poistaaksesi vianmäärityskoodin.
.
2. Kun Esitäyttö/huuhtelu -tila on käytössä,
ylikierrossuojaus otetaan pois käytöstä, eikä
annoslaskuri (BT) laske. Kokonaislaskuri (GT)
jatkaa laskemista.
3. Poistu Esitäyttö/huuhtelu-tilasta aktivoimalla näyttö
painamalla mitä tahansa näppäintä ja paina sitten
. Esitäyttö/huuhtelusymboli katoaa näytöstä,
ja LED lakkaa vilkkumasta.
Laskuri
Katso KUVA 8. Annoslaskurin (BT) viimeinen merkki
tarkoittaa gallonien tai litrojen kymmenesosia. Nollaa
laskuri aktivoimalla näyttö painamalla mitä tahansa
näppäintä ja paina sen jälkeen
•
•
•
3 sekunnin ajan.
Mikäli sekoituskammio (AC) on asetettu
galloniin tai unsseihin, annoslaskuri (BT)
ja kokonaislaskuri (GT) näyttävät tulokset
gallonissa.
Mikäli sekoituskammio (AC) on litroihin tai
kuutioihin, annoslaskuri (BT) ja kokonaislaskuri
(GT) näyttävät tulokset litroina.
Mikäli sekoituskammio (AC) on asetettu
sykleihin, annoslaskuri (BT) ja kokonaislaskuri
(GT) näyttävät tulokset sykleinä.
Paina
siirtyäksesi virtausnopeusyksiköistä sykleihin
tai päinvastoin. Kirjain annoslaskurin (BT) alla tarkoittaa,
että sekä annoslaskuri että kokonaislaskuri näyttävät
gallonia (g) tai litroja (l). Mikäli kirjainta ei ole,
annoslaskuri ja kokonaislaskuri näyttävät syklit.
Näyttö
Katso KUVA 8. Näyttö (AE) sammuu, kun sitä ei käytetä
yli minuuttiin käyttötilassa tai yli kolmeen minuuttiin
asetustilassa. Aktivoi näyttö painamalla mitä tahansa
näppäintä.
DataTrak jatkaa työjaksojen laskemista, kun näyttö
on sammuksissa.
Näyttö (AE) saattaa sammua, jos DataTrak altistuu
voimakkaalle staattiselle purkaukselle. DataTrak.
Aktivoi näyttö painamalla mitä tahansa näppäintä.
22
313695S
DataTrakin käyttö
Taulukko 1: Diagnoosikoodit
Merkki
Koodi
Koodin nimi
Vika
Pumppu käy
määritettyä
ylikierrosrajaa
nopeammin.
• Ilmanpaine kohonnut.
• Nesteen tuotto kasvanut.
• Neste on loppunut.
E-1
Syöksy ylös
Vuoto yläiskun
aikana.
Männän venttiili on kulunut tai
tiivisteet kuluneet.
E-2
Syöksy alas
Vuoto alaiskun
aikana.
Imuventtiili on kulunut.
E-3
Paristo on tyhjä
Pariston jännite on
liian pieni
ylikierrosten
pysäyttämiseen.
Akku on vähissä. Vaihda paristo,
katso sivu 24.
E-4
Huoltokomponentti 1 Ongelma
(vain laitteet, joissa ylikierrosten
pysäyttämisessä.
on ylikierrossuoja)
E-4
Irronnut solenoidi
(vain laitteet, joissa
on ylikierrossuoja)
• Solenoidi on vaurioitunut.
• Venttiilivaunu on vaurioitunut.
• Ylikierroksen (RT, KUVA 8) suoja
voidaan aktivoida pumpulla,
jota ei ole varustettu
ylikierrossolenoidiventtiilillä.
Siirry asetusnäyttöön ja poista
ylikierrossuoja käytöstä.
Solenoidi on irronnut. • Solenoidi on irti.
• Solenoidin johdot ovat
vaurioituneet.
Solenoidi ei lukitse
männän vaippaa
(112).
313695S
Syy
Ylikierros
(vain DataTrak)
E-5
Huoltokomponentti 2 Ongelmia venttiilin
liikkeen
tunnistuksessa.
E-6
Palanut sulake
• Kannatin ja solenoidi eivät ole
tiukasti ilmaventtiilin koteloa
vasten.
•
•
•
•
Anturit ovat irti.
Anturit on väärin asennettu.
Anturit ovat vaurioituneet.
Venttiilivaunu on vaurioitunut.
Sulake on palanut.
• Virheellinen solenoidi tai
Vaihda sulake, katso
solenoidin johdotus.
sivu 24.
• Äärilämpötilat (yli 60 °C [140 °F]).
• Ylikierroksen (RT, KUVA 8)
suoja voidaan aktivoida
pumpulla, jota ei ole varustettu
ylikierrossolenoidiventtiilillä.
Siirry asetusnäyttöön ja poista
ylikierrossuoja käytöstä.
23
DataTrakin käyttö
Vaihda DataTrak-paristo tai sulake
4. Irrota kaksi ruuvia moduulin takaa päästäksesi
paristoon käsiksi.
5. Irrota käytetty paristo ja vaihda se hyväksyttyyn
paristoon. Katso KUVA 12. Hyväksytyt paristot:
Energizer alkali # 522, Varta alkali # 4922, Ultralife
litium #U9VL ja Duracell alkali # MN1604.
Paristo ja sulake on vaihdettava
räjähdysvaarattomassa paikassa.
Käytä vain seuraavia hyväksyttyjä paristoja.
Muun kuin hyväksytyn pariston käyttäminen
mitätöi Gracon takuun ja FM- ja Ex-hyväksynnät.
• Ultralife litium # U9VL
• Duracell alkali # MN1604
• Energizer alkali # 522
• Varta alkali # 4922
Käytä vain Gracon hyväksymiä vaihtosulakkeita.
Tilaa osa 24C580.
Vaihda sulake
1. Irrota ruuvi, metallihihna ja muovipidike.
2. Vedä sulake irti levystä.
3. Vaihda uuteen sulakkeeseen.
Vaihda paristo
Solenoidin
kaapeliliitäntä
1. Irrota kaapeli kielikytkimen takaosasta.
Katso KUVA 10.
2. Irrota kaapeli kahdesta kaapelinpuristimesta.
Sulake
Anturin
kaapeliliitäntä
ti11992a
Sarjan
kirjainkoodi
(koodin
viimeinen
merkki)*
KUVA 10. Kytke DataTrak irti
3. Irrota DataTrak-moduuli kiinnikkeestä. Katso KUVA 11.
Vie moduuli ja yhdistetty kaapeli vaarattomaan tilaan.
Akku
ti11994a
KUVA 12. DataTrakin akun ja sulakkeen sijainti
*Kuvassa 12 näkyy sarjan kirjainkoodin sijainti.
Hyväksytyt sulakkeet
ti11884a
KUVA 11. Irrota DataTrak
DataTrakin
osanumero
289822
Kaikki muut
osanumerot
24
Sarja*
Vaadittava
sulake
A tai B
24C580
C tai myöhempi
24V216
A
24C580
B tai myöhempi
24V216
313695S
Osat
Osat
Osat vaihtelevat mallin mukaan. Katso osaluettelot sivuilta 27– 30.
3a
3b
2
86
67
84
85
77
66
63
G48xxxmallit
G28xxx- ja
G30xxx-mallit
76
67
62
64
48
77
76
1
60
64
74
73 81
6
83a
(seinäasen
nusmallit)
83b
61
82
(pyörätelin
easennus
mallit)
75
76
72
5
313695S
4
69
70
71
ti13018a
25
Osat
Vaarattoman tilan sähköjohto-osat
16
80
79
49
78
(vain
120 V)
51
ti13261a
t15484b
G40 pistoolin
kuva
53
16
60
65
10
8
22
68
ti13114a
26
9
ti13143a
313695S
Osat
G28xxx-mallit
Viitenro Osanumero Kuvaus
1
W28EAS
W28EBS
2
24A583
24A581
3a
24A576
Kpl
PUMPUN KOKOONPANO
M18LN0 x LW125A
M18LT0 x LW125A
1
PANEELI, ilmansäätimet
Vain pumppu, katso sivu 33
Pumppu ja pistooli, katso
sivu 32
1
DATATRAK, kokoonpano, katso
käyttöohjekirja 313541.
1
3b
-----
VÄLIKE, paneeli (sisältyy osaan 2)
1
4
256422
LETKU, imu, kokoonpano (sisältää
osan 5)
1
5
-----
IMUPÄÄ, imu (sisältyy osaan 4)
1
6
239300
SUODATIN, neste, sst, katso
käyttöohjekirja 307273
1
8
189018
KÄÄNTÖLIITIN, nesteletku (laitteet,
joissa AA-pistooli)
1
1
239342
239311
LETKUNIPPU
laitteet, joissa XTR-pistooli
Laitteet, joissa on G40-pistooli
PISTOOLI
XTR 5
G40
1
XTR501
24C855
9
10
Viitenro Osanumero Kuvaus
Kpl
68
239864
IMUSARJA, kierto, 1/4 npsm
1
69
15V521
YHDE, kääntöliitin
1
70
113834
PALLOVENTTIILI, 3-tie, 1/4 npt(m),
sst
1
71
239062
LETKU, tyhjennys, nailon,
sst-sovitteet, 6 mm (1/4 tuumaa)
ID, 1/4 npsm(f)
1
72
166866
TAIVE, 1/4 npt (m x f), sst
2
73
117627
LIITIN, liitoskappale
1
74
114190
YHDE, kääntöliitin
1
75
239153
LETKU, neste, nailon, sst-liittimet,
1/2 tuumaa (13 mm) ID, 1/2 npt
(mbe), 19,5 tuumaa (0,5 m)
pitkä
1
76
239108
LETKU, neste, kierto
1
77
166846
SOVITIN, 1/4-18 npsm x 1/4-18 npt
3
78
15W730
JOHTO, sähkö (vain 120 V:n
pyörätelineasennuslaitteet)
1
79
112408
VEDONPOISTIN, 90° (vain 120 V
pyörätelineasennuslaitteet)
1
HOLKKI
Tarkoitettu käytettäväksi
mukana toimitetun johdon
kanssa (vain 120 V:n
pyörätelineasennuslaitteet),
3/4 npt(m) x 1/2 nptf
Toimitetaan yhdessä
lämmittimen kanssa
1
LIITIN, kierto, lämpövastuksen
sisääntulo, 90°, sst, 1/2 npt(fbe)
1
80
107219
11
AAM413
PISTOOLIN SUUTIN (ei näkyvissä,
laitteissa, joissa on G40-pistooli)
1
12
AAMxxx
VAIHTOEHTOINEN SUUTIN
(ei näkyvissä, laitteet, joissa
on G40-pistooli)
1
-----
MUTTERI, vasta, M5 x 0,08
(sisältyy osaan 49)
2
81
22
239069
NESTE, letku, liitin, 0,6 m
1
82
502265
HOLKKI, vähentävä, putki
1
32
-----
KANSI, mittari, ei näkyvissä,
12 arkkia kohden (katso sivu 32
5 arkin laitteissa)
1
83a
235207
LIITIN, kierto, sst, 3/8 npt(m)
x 3/8 npsm(f), vain
seinäasennuslaitteisiin
1
48
238909
MAAJOHTO, pumppu
1
83b
207123
24E883
ILMANSÄÄTIMIEN
ASENNUSSARJA,
seinäasennus (sisältää osat
16 ja 51)
1
LIITIN, kierto 90°, vain
pyörätelineasennuslaitteisiin
1
49
84
238926
SÄÄDIN, vastapaine, sst, katso
käyttöohjekirja 306860
1
16
185065
113934
51
-----
RUUVI, kuusiopää, M8 x 16 (sisältyy
osaan 49)
2
-----Ei myydä erikseen.
53
256427
PYÖRÄTELINEEN
KIINNITYSSARJA, katso
sivu 31 (vain GxxCxx-mallit)
1
HUOMAUTUS: vaihdettavia varoituskylttejä, merkkejä, tarroja ja
kortteja on saatavana veloituksetta.
54
24A578
SEINÄKIINNITYSSARJA, katso
sivu 31 (vain GxxWxx-mallit)
1
60
24A590
KIINNIKE, kuumennettu, sarja,
sisältää 64, 65 ja 66)
1
LÄMMITIN, neste
120 V, katso käyttöohjekirja
309524
240 V, katso käyttöohjekirja
309524
1
100022
KANTARUUVI, kuusio, 1/4-20
x 3/4 tuumaa (19 mm)
2
63
100527
ALUSLEVY, 1/4 tuumaa
2
64
-----
RUUVI, M8 x 25
8
65
-----
MUTTERI
4
66
-----
RUUVI, M8 x 1,25
4
67
167002
ERISTE, lämpö
4
61
245848
245863
62
313695S
27
Osat
G30xxx-mallit
Viitenro Osanumero Kuvaus
1
W30CAS
W30CBS
2
24A583
24A581
3a
24A576
Kpl
PUMPUN KOKOONPANO
M12LNO x LW075A
M12LT0 x LW075A
1
PANEELI, ilmansäätimet (sisältää
osat 3b, 42 ja 43)
Vain pumppu, katso sivu 33
Pumppu ja pistooli, katso
sivu 32
1
DATATRAK, kokoonpano, katso
käyttöohjekirja 313541
1
3b
-----
VÄLIKE, paneeli (sisältyy osaan 2)
1
4
256423
LETKU, imu, kokoonpano (sisältää
osan 5)
1
5
-----
IMUPÄÄ, imu (sisältyy osaan 4)
1
6
239300
SUODATIN, neste, sst, katso
käyttöohjekirja 307273
1
8
189018
KÄÄNTÖLIITIN, nesteletku (laitteet,
joissa AA-pistooli)
1
9
LETKUNIPPU
laitteet, joissa XTR-pistooli
Laitteet, joissa on G40-pistooli
1
239342
239311
1
XTR501
24C855
PISTOOLI
XTR 5
G40
10
PISTOOLIN SUUTIN (ei näkyvissä,
laitteissa, joissa on
G40-pistooli)
1
12
AAMxxx
VAIHTOEHTOINEN SUUTIN
(ei näkyvissä, laitteet, joissa
on G40-pistooli)
1
16
-----
MUTTERI, vasta, M5 x 0,08 (sisältyy
osaan 49)
2
22
239069
NESTE, letku, liitin, 0,6 m
1
32
-----
KANSI, mittari, ei näkyvissä,
12 arkkia kohden (katso
sivu 32 5 arkin laitteissa)
1
48
238909
MAAJOHTO, pumppu
1
49
24E883
ILMANSÄÄTIMIEN
ASENNUSSARJA,
seinäasennus (sisältää
osat 16 ja 51)
1
51
-----
RUUVI, kuusiopää, M8 x 16
(sisältyy osaan 49)
2
53
256427
PYÖRÄTELINEEN
KIINNITYSSARJA, katso
sivu 31 (vain GxxCxx-mallit)
1
54
24A578
SEINÄKIINNITYSSARJA, katso
sivu 31 (vain GxxWxx-mallit)
1
60
24A590
KIINNIKE, kuumennettu, sarja,
sisältää 64, 65 ja 66)
1
LÄMMITIN, neste
120 V, katso käyttöohjekirja
309524
240 V, katso käyttöohjekirja
309524
1
245848
245863
ERISTE, lämpö
4
239864
IMUSARJA, kierto, 1/4 npsm
1
69
15V522
YHDE, kääntöliitin
1
70
113834
PALLOVENTTIILI, 3-tie, 1/4 npt(m),
sst
1
71
239062
LETKU, tyhjennys, nailon,
sst-sovitteet, 6 mm
(1/4 tuumaa) ID, 1/4 npsm(f)
1
72
166866
TAIVE, 1/4 npt (m x f), sst
2
73
117627
LIITIN, liitoskappale
1
74
236892
YHDE, kääntöliitin
1
75
239153
LETKU, neste, nailon, sst-liittimet,
1/2 tuumaa (13 mm) ID, 1/2 npt
(mbe), 19,5 tuumaa (0,5 m)
pitkä
1
76
239108
LETKU, neste, kierto
1
77
166846
SOVITIN, 1/4-18 npsm x 1/4-18 npt
3
78
15W730
JOHTO, sähkö (vain 120 V:n
pyörätelineasennuslaitteet)
1
79
112408
VEDONPOISTIN, 90° (vain 120 V
pyörätelineasennuslaitteet)
1
HOLKKI
Tarkoitettu käytettäväksi
mukana toimitetun johdon
kanssa (vain 120 V:n
pyörätelineasennuslaitteet),
3/4 npt(m) x 1/2 nptf
Toimitetaan yhdessä
lämmittimen kanssa
1
185065
81
113934
LIITIN, kierto, lämpövastuksen
sisääntulo, 90°, sst, 1/2 npt(fbe)
1
82
502265
HOLKKI, vähentävä, putki
1
83a
235207
LIITIN, kierto, sst, 3/8 npt(m)
x 3/8 npsm(f), vain
seinäasennuslaitteisiin
1
83b
207123
LIITIN, kierto 90°, vain
pyörätelineasennuslaitteisiin
1
84
238926
SÄÄDIN, vastapaine, sst, katso
käyttöohjekirja 306860
1
-----Ei myydä erikseen.
62
100022
KANTARUUVI, kuusio, 1/4-20
x 3/4 tuumaa (19 mm)
2
63
100527
ALUSLEVY, 1/4 tuumaa
2
64
-----
RUUVI, M8 x 25
8
65
-----
MUTTERI
4
66
-----
RUUVI, M8 x 1,25
4
28
167002
68
107219
AAM413
Kpl
67
80
11
61
Viitenro Osanumero Kuvaus
HUOMAUTUS: vaihdettavia varoituskylttejä, merkkejä, tarroja
ja kortteja on saatavana veloituksetta.
313695S
Osat
G36Cxx-mallit
Viitenro Osanumero Kuvaus
1
26C180
2
3b
4
24A583
----255872
5
6
----239300
8
189018
9
239342
10
16
XTR501
-----
22
32
239069
-----
48
53
238909
256427
60
24A590
61
62
245848
100022
63
64
65
66
67
68
69
70
100527
------------167002
239864
15V522
113834
71
239062
72
73
74
75
114594
117627
236892
239153
76
77
239108
112494
78
15W730
313695S
PUMPUN KOKOONPANO
M18LNO x LW100A
PANEELI, ilmansäätimet
(sisältää osat 3b, 42 ja 43)
Vain pumppu, katso sivu 33
VÄLIKE, paneeli (sisältyy osaan 2)
LETKU, imu, kokoonpano
(sisältää osan 5)
IMUPÄÄ, imu (sisältyy osaan 4)
SUODATIN, neste, sst, katso
käyttöohjekirja 307273
KÄÄNTÖLIITIN, nesteletku
(laitteet, joissa AA-pistooli)
LETKUNIPPU
laitteet, joissa XTR-pistooli
PISTOOLI
XTR 5
MUTTERI, vasta, M5 x 0,08
(sisältyy osaan 49)
NESTE, letku, liitin, 0,6 m
KANSI, mittari, ei näkyvissä,
12 arkkia kohden (katso
sivu 32 5 arkin laitteissa)
MAAJOHTO, pumppu
PYÖRÄTELINEEN
KIINNITYSSARJA, katso
sivu 31 (vain GxxCxx-mallit)
KIINNIKE, kuumennettu, sarja,
sisältää 64, 65 ja 66)
LÄMMITIN, neste, 120 V, katso
käyttöohjekirja 309524
KANTARUUVI, kuusio, 1/4-20
x 3/4 tuumaa (19 mm)
ALUSLEVY, 1/4 tuumaa
RUUVI, M8 x 25
MUTTERI
RUUVI, M8 x 1,25
ERISTE, lämpö
IMUSARJA, kierto, 1/4 npsm
YHDE, kääntöliitin
PALLOVENTTIILI, 3-tie,
1/4 npt(m), sst
LETKU, tyhjennys, nailon,
sst-sovitteet, 6 mm
(1/4 tuumaa) ID, 1/4 npsm(f)
TAIVE, 1/4 npt (m x f), sst
LIITIN, liitoskappale
YHDE, kääntöliitin
LETKU, neste, nailon,
sst-liittimet, 1/2 tuumaa
(13 mm) ID, 1/2 npt (mbe),
19,5 tuumaa (0,5 m) pitkä
LETKU, neste, kierto
SOVITIN, 1/4-18 npsm
x 1/4-18 npt
JOHTO, sähkö (vain 120 V:n
pyörätelineasennuslaitteet)
Kpl
1
1
Viitenro Osanumero Kuvaus
79
112408
80
107219
1
1
1
1
81
113934
1
82
83a
502265
235207
1
83b
207123
2
84
222200
1
1
85
86
16A619
114593
1
VEDONPOISTIN, 90°
(vain 120 V
pyörätelineasennuslaitteet)
HOLKKI
Tarkoitettu käytettäväksi
mukana toimitetun johdon
kanssa (vain 120 V:n
pyörätelineasennuslaitteet),
3/4 npt(m) x 1/2 nptf
LIITIN, kierto, lämpövastuksen
sisääntulo, 90°, sst,
1/2 npt(fbe)
HOLKKI, vähentävä, putki
LIITIN, kierto, sst, 3/8 npt(m)
x 3/8 npsm(f), vain
seinäasennuslaitteisiin
LIITIN, kierto 90°, vain
pyörätelineasennuslaitteisiin
VENTTIILI, vastapaine, sst, katso
käyttöohjekirja 307892
VÄLIRENGAS
NUPPI
Kpl
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-----Ei myydä erikseen.
1
1
HUOMAUTUS: vaihdettavia varoituskylttejä, merkkejä, tarroja
ja kortteja on saatavana veloituksetta.
1
1
2
2
8
4
4
4
1
1
1
1
2
1
1
1
1
3
1
29
Osat
G48Wxx-mallit
Viitenro Osanumero Kuvaus
1
W48CAS
W48CBS
2
24A581
Kpl
PUMPUN KOKOONPANO
M18LNO x LW075A
M18LT0 x LW075A
1
PANEELI, ilmansäätimet,
pumppu ja pistooli (sisältää
osat 3b, 42 ja 43, katso
sivu 32)
1
Viitenro Osanumero Kuvaus
Kpl
63
100527
ALUSLEVY, 1/4 tuumaa
2
64
-----
RUUVI, M8 x 25
8
65
-----
MUTTERI
4
66
-----
RUUVI, M8 x 1,25
4
67
167002
ERISTE, lämpö
4
69
15V522
YHDE, kääntöliitin
1
3a
24A576
DATATRAK, kokoonpano, katso
käyttöohjekirja 313541
1
70
113834
PALLOVENTTIILI, 3-tie,
1/4 npt(m), sst
1
3b
-----
VÄLIKE, paneeli (sisältyy
osaan 2)
1
71
239062
16
-----
MUTTERI, vasta, M5 x 0,08
(sisältyy osaan 49)
2
LETKU, tyhjennys, nailon,
1
sst-sovitteet, 6 mm
(1/4 tuumaa) ID, 1/4 npsm(f)
32
-----
KANSI, mittari, ei näkyvissä,
12 arkkia kohden (katso
sivu 32 5 arkin laitteissa)
1
48
238909
MAAJOHTO, pumppu
1
49
24E883
ILMANSÄÄTIMIEN
ASENNUSSARJA,
seinäasennus (sisältää
osat 16 ja 51)
1
51
-----
RUUVI, kuusiopää, M8 x 16
(sisältyy osaan 49)
2
54
24A578
SEINÄKIINNITYSSARJA,
katso sivu 31
1
60
24A590
KIINNIKE, kuumennettu, sarja,
sisältää 64, 65 ja 66)
1
61
245848
LÄMMITIN, neste, 120 V, katso
käyttöohjekirja 309524
1
62
100014
KANTARUUVI, kuusio, 1/4-20
x 1,25 tuumaa (31 mm)
2
72
166866
TAIVE, 1/4 npt (m x f), sst
2
74
236892
YHDE, kääntöliitin
1
75
24C406
LETKU, neste, nailon,
sst-sovitteet, 13 mm
(1/2 tuumaa) ID,
1/2-14 nps (m), 0,9 m
(3 tuumaa) pitkä
1
76
239108
LETKU, neste, kierto
1
77
112494
SOVITIN, 3/8-18 nps(m)
x 1/4-18 npt
1
81
114874
LIITIN, kierto, lämpövastus
sisääntulo, 90°, sst,
1/2-14 nps(m) x 1/2-14 npt
1
82
502265
HOLKKI, vähentävä, putki
1
84
222200
VENTTIILI, vastapaine, sst,
katso käyttöohjekirja
307892
1
85
16A619
VÄLIRENGAS
2
86
114593
NUPPI
1
-----Ei myydä erikseen.
HUOMAUTUS: vaihdettavia varoituskylttejä, merkkejä,
tarroja ja kortteja on saatavana veloituksetta.
30
313695S
Sarjat
Sarjat
Seinäkiinnityssarja 24A578
Viite
nro
101
102
Kuvaus
SEINÄLEVY, sarja, sisältää ruuvit
RUUVI, (sisältyy osaan 101)
Kpl
1
4
102
101
HUOMAUTUS: Ilmansäätimien asennussarja 24E883
(osa 49, katso sivu 27, 28 tai 30) tarvitaan myös
ohjauspaneelin sisältävän laitteen seinäkiinnitystä
varten.
ti12633a
Kuumennettu pyörätelisennussarja 256427
202
205
208
212
215
209
207
210
201
203
204
211 213 214
206
ti13357a
Viite
nro Osanumero Kuvaus
Kpl
201 ----PYÖRÄTELINE,
1
kehikko
202 ----KAHVA,
1
pyöräteline
203 119451
RENGAS,
2
puoliksi
ilmarengas
204 119452
SUOJUS, napa
2
1
205 ----MUHVI,
pyörätelineen
kahva
206 15C871
SUOJUS, jalka
2
207 115480
NUPPI, t-kahva
2
208 116630
RUUVI, kärry
2
209 ----KIINNIKE,
1
lämpövastus,
pyöräteline
210 111799
RUUVI,
4
kuusiokanta
211 104541
LUKKO, mutteri
4
212 115643
RUUVI,
8
kuusiokanta,
aluslevyn pää
213 100022
RUUVI,
2
kuusiokanta
214 100527
ALUSLAATTA,
2
tavall.
215 167002
ERISTE, lämpö
4
-----Ei myydä erikseen.
313695S
31
Sarjat
Pumpun ja pistoolin ohjauspaneelisarja
310
304
327
307 308
313
310
319
308
316
307
303
314
306
317
305
328
311
309
315
312
304
303
302
301
ti13467a
ti13565b
321
Sarja 24A581
Viitenumero Osa
Kuvaus
Kpl
301
114362 VENTTIILI, pallo
1
302
15T643 KÄÄNTÖLIITIN, T, 3/8 npt(m)
1
x 1/2T
303
----LETKU, 1/2 OD, leikkaa
39,65 cm
sopivaksi, tilaa putkisarja
24D496
304
121212 KULMALIITIN, kierto, 1/2T
3
x 3/8 npt(m)
305
15T536 ILMANSÄÄDIN, pumppu,
1
3/8 npt
306
----KULMALIITIN, kierto, 5/32 T
1
x 1/4 npt
307
----LETKU, musta, leikkaa
10,16 cm.
sopivaksi, tilaa putkisarja
24D496
308
15T498 KÄÄNTÖLIITIN, 90°, 5/32T
2
x 1/8 npt(f)
309
15T866 KULMALIITIN, kierto, 5/32T
1
x 1/8 npt
310
15T500 MITTARI, paine
2
311
113498 VENTTIILI, varo
1
312
164672 SOVITE
1
313
15T538 MUTTERI, säädin
1
314
114381 RUUVI, kupukanta
2
315
15T539 ILMANSÄÄDIN, pistooli, 3/8 npt
1
316
116514 MUTTERI, säädin
1
317
----PANEELI
1
318
----TARRA, paneeli (ei kuvassa)
1
319
----VÄLIKE
1
320
105332 MUTTERI, vasta (ei kuvassa)
2
321
15V204 KULMALIITIN, 1/2T x 1/2 npt
1
1
322
----KANSI, linssi, 12 tarra-arkki
(ei kuvassa), tilaussarja 24A540
5 arkkia
327
16P814 RENGAS, maadoitus
1
328
16P813 RENGAS, maadoitus
1
32
313695S
Sarjat
Vain pumpun ohjauspaneelisarja
307
308
304
327
310
313
ti13567b
306
305
303 326
304 311
301
317
314
Sarja 24A583
Viitenumero Osa
Kuvaus
301
114362 VENTTIILI, pallo
303
----- LETKU, 1/2 OD, leikkaa
sopivaksi, tilaa putkisarja
24D496
304
121212 KULMALIITIN, kierto, 1/2T
x 3/8 npt(m)
305
15T536 ILMANSÄÄDIN, 3/8 npt
306
----- KULMALIITIN, kierto, 5/32 T
x 1/4 npt
307
----- LETKU, musta, leikkaa
sopivaksi, tilaa putkisarja
24D496
308
15T498 KÄÄNTÖLIITIN, 90°, 5/32T
x 1/8 npt(f)
310
15T500 MITTARI, paine
311
113498 VENTTIILI, varo
313
15T538 MUTTERI, säädin
314
114381 RUUVI, kupukanta
317
----- PANEELI
318
----- TARRA, paneeli (ei kuvassa)
319
----- VÄLIKE (katso kuva sivulla 32)
320
105332 MUTTERI, vasta (ei kuvassa)
321
----- KULMALIITIN, 1/2T x 1/2 npt
(katso kuva sivulla 32)
322
----- KANSI, linssi, 12 tarra-arkki
(ei kuvassa), tilaussarja
24A540 5 arkkia
326
----- KULMALIITIN, suora, 1/2T
x 3/8 npt(m)
327
16P814 RENGAS, maadoitus
313695S
Kpl
1
45,72 cm
2
1
1
12,70 cm.
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
33
California Proposition 65
DataTrak
HUOMAUTUS: Katso DataTrakin käyttöohjeesta
313541 kaikki DataTrakiin liittyvät osanumerot ja
sarjatiedot, mukaanlukien kielikytkin ja solenoidi.
PTFE-imuletkusarjat
Tarkoitettu happamien materiaalien, jotka ovat
yhteensopivia PTFE:n kanssa, pumppaamiseen.
Sisältää imuletkun, kääntöliittimen ja imupään.
Sarja
Kuvaus
Seinä/
Pyöräteline
24B424 3/4 tuuman letku, PTFE-vuorattu, Seinä
suoralla liittimellä
24B425 1 tuuman letku, PTFE-vuorattu, Seinä
suoralla liittimellä
California Proposition 65
KALIFORNIAN ASUKKAAT
VAROITUS: Aiheuttaa syöpää ja heikentää lisääntymiskykyä. – www.P65warnings.ca.gov.
34
313695S
Seinäkiinnikkeen asennusmitat
Seinäkiinnikkeen asennusmitat
11 tuumaa
(279 mm)
10,16 cm.
(102 mm)
Neljä 0,40 tuuman (10 mm:n)
kiinnitysreikää
ti12833a
Tekniset tiedot
Nesteen suurin käyttöpaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Katso Mallit taulukko sivulla 6.
Pumpun ilman enimmäistulopaine. . . . . . . . . . . . . . 0,7 MPa, 7,0 bar (100 psi)
Pistoolin suurin käyttöpaine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,7 MPa, 7,0 bar (100 psi)
Suhde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Katso Mallit taulukko sivulla 6.
Käyttölämpötila-alue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 °C–49 °C (35 °F–120 °F)
Nesteen enimmäislämpötila . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 °C (160 °F)
Melutiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Katso tekniset tiedot ilmamoottorin
käyttöohjeesta 312796.
Kastuvat osat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mäntäpumppu: Ruostumaton teräs, volframikarbidi,
nikkelipitoisuus 6 %, UHMWPE, PTFE
Ruiskutuspistooli: Katso käyttöohjekirja 3A0149
(AA-pistoolit) tai 312145 (XTR-pistoolit).
Nesteletkut: Nailon
Imukokoonpano: ruostumaton teräs, nailon
Nestesuodatin: Ks. käyttöohjekirja 307273.
Lämpövastus: Ruostumaton teräs
Vastapainesäädin: Ks. käyttöohjekirja 306860.
Vastapaineventtiili: Ks. käyttöohjekirja 307892.
Tyhjennysventtiili: ruostumaton teräs, nailon
313695S
35
Gracon normaali takuu
Graco takaa, että kaikki tässä käyttöoppaassa mainitut Gracon valmistamat ja sen nimellä varustetut laitteet ovat materiaalin ja valmistuksen
osalta virheettömiä sinä päivänä, jolloin ne on myyty alkuperäisen ostajan käyttöön. Lukuun ottamatta Gracon myöntämiä erityisiä, jatkettuja
tai rajoitettuja takuita Graco korjaa tai vaihtaa vialliseksi toteamansa laitteen osan yhden vuoden ajan myyntipäivämäärästä. Takuu on voimassa
vain silloin, kun laitteen asennuksessa, käytössä ja kunnossapidossa noudatetaan Gracon kirjallisia suosituksia.
Tämä takuu ei koske yleistä kulumista tai sellaista vikaa, vauriota tai kulumista, joka johtuu virheellisestä asennuksesta, väärästä käytöstä,
hankauksesta, korroosiosta, riittämättömästä tai sopimattomasta kunnossapidosta, laiminlyönnistä, onnettomuudesta, laitteen muuttamisesta
tai osien vaihtamisesta muihin kuin Gracon osiin, eikä Graco ole näistä vastuussa. Graco ei myöskään ole vastuussa viasta, vauriosta tai
kulumisesta, joka johtuu Gracon laitteiden ja muiden kuin Gracon toimittamien rakenteiden, lisävarusteiden tai materiaalien välisestä
yhteensopimattomuudesta, tai muiden kuin Gracon toimittamien rakenteiden, lisävarusteiden tai materiaalien sopimattomasta suunnittelusta,
valmistuksesta, asennuksesta, käytöstä tai kunnossapidosta.
Tämän takuun ehtona on vialliseksi ilmoitetun laitteen palauttaminen asiakkaan kustannuksella valtuutetulle Graco-jälleenmyyjälle ilmoitetun vian
varmistamista varten. Jos ilmoitettu vika todetaan, Graco korjaa tai vaihtaa veloituksetta vialliset osat. Laite palautetaan alkuperäiselle ostajalle
ilman kuljetuskustannuksia. Jos laitteen tarkastuksessa ei löydetä materiaali- tai valmistusvirhettä, korjaus tehdään kohtuullista maksua vastaan,
johon voi sisältyä kustannukset osista, työstä ja kuljetuksesta.
TÄMÄ TAKUU ON YKSINOMAINEN JA KORVAA KAIKKI MUUT ILMAISTUT TAI OLETETUT TAKUUT, MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA
TAKUU MARKKINOITAVUUDESTA TAI SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN.
Gracon ainoa velvoite ja ostajan ainoa korvaus takuukysymyksissä on edellä esitetyn mukainen. Ostaja suostuu siihen, ettei mitään muuta
korvausta (mukaan lukien mm. satunnaiset tai välilliset vahingonkorvaukset menetetyistä voitoista, menetetystä myynnistä, henkilö- tai
omaisuusvahingoista tai muista satunnaisista tai välillisistä menetyksistä) ole saatavissa. Takuuvaade on nostettava kahden (2) vuoden
kuluessa myyntipäiväyksestä.
GRACO EI MYÖNNÄ MITÄÄN TAKUUTA JA TORJUU KAIKKI OLETETUT TAKUUT KÄYTTÖKELPOISUUDESTA JA SOPIVUUDESTA
TIETTYYN TARKOITUKSEEN SELLAISTEN LISÄVARUSTEIDEN, MATERIAALIEN TAI OSIEN YHTEYDESSÄ, JOTKA GRACO ON
MYYNYT MUTTEI VALMISTANUT. Näitä Gracon myymiä, mutta ei valmistamia nimikkeitä (kuten sähkömoottorit, kytkimet, letku jne.)
koskee niiden valmistajan mahdollinen takuu. Graco tarjoaa ostajalle kohtuullisessa määrin tukea takuuvaateen nostamisessa.
Graco ei missään tapauksessa ole vastuussa epäsuorista, satunnaisista, erityisistä tai välillisistä vahingonkorvauksista, jotka aiheutuvat
Gracon laitetoimituksista tai laitteisiin myytyjen tuotteiden tai muiden tavaroiden hankkimisesta, toimivuudesta tai käytöstä, olipa kyseessä
sopimusrikkomus, takuunalainen virhe, Gracon laiminlyönti tai jokin muu syy.
Gracon yhteystiedot
Uusimmat tiedot Gracon tuotteista ovat nähtävissä sivustolta www.graco.com.
Katso patenttitiedot osoitteesta www.graco.com/patents.
TILAUS TEHDÄÄN ottamalla yhteyttä Graco-jälleenmyyjään tai soittamalla lähimmän jälleenmyyjän selvittämiseksi.
Puhelin: 612 623 6921 tai ilmaiseksi: 1 800 328 0211 faksi: 612 378 3505
Kaikki tämän asiakirjan sisältämät tekstit ja kuvat ovat viimeisimpien painatushetkellä käytettävissä olevien tuotetietojen mukaisia.
Graco varaa oikeuden muutoksiin ilman eri ilmoitusta.
Käännös alkuperäisistä ohjeista. This manual contains Finnish. MM 313255
Gracon pääkonttori: Minneapolis
Kansainväliset toimistot: Belgia, Kiina, Japani, Korea
GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA
Copyright 2009, Graco Inc. Kaikki Gracon valmistuspaikat on ISO 9001 -rekisteröity.
www.graco.com
Versio S, toukokuu 2020
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement