Graco 311668A - Automatic Airless Spray Guns Omaniku manuaal

Add to my manuals
30 Pages

advertisement

Graco 311668A - Automatic Airless Spray Guns Omaniku manuaal | Manualzz

Käyttöohje – Osat

Automaattinen ilmaton ruiskutuspistooli

311668A

Ilmattomaan ruiskutukseen sekä maalausten ja pinnoitteiden viimeistelyyn.

Osanro 288048

Nesteen suurin käyttöpaine 4 000 psi (28 MPa, 280 bar)

Asennussarjat on tilattava erikseen. Katso osio Osat .

Tärkeitä turvaohjeita

Lue kaikki tämän käyttöohjeen varoitukset ja ohjeet.

Säilytä nämä ohjeet.

Graco Inc. P.O. Box 1441 Minneapolis, MN 55440-1441

Copyright 2006, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001

II 2 G c T6

TI8089a

2

Muita käyttöoppaita

Sisältö

Muita käyttöoppaita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Varoitukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Ruiskutuskaapin ilmanvaihdon järjestäminen . . . 5

Pistoolin ja jakoputken kokoonpano . . . . . . . . . . 5

Asenna ilmaliittimet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Maadoita järjestelmä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Asenna pistooli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Valmistelut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Ilmaletkun ja lisävarusteiden suositukset . . . . . . 8

Nestejohdon ja lisävarusteiden suositukset . . . . 8

Huuhtele ruiskutuspistooli . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Asenna ruiskutussuutin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Säädä ruiskutuskuvio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Säädä virtaussuutin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Paineenpoistotoimet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Ruiskuta nestettä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Pistoolin päivittäinen hoito . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Järjestelmän yleinen kunnossapito . . . . . . . . . . 13

Päivittäinen puhdistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Päivittäinen huuhtelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Vianetsintä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Yleinen vianetsintä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Ruiskutuskuvion vianetsintä . . . . . . . . . . . . . . . 16

Huolto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Purkaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Kokoonpano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Osat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

GG0-sarjan suuttimien valintataulukot . . . . . . . . 23

Tiivisteaineen levityssuuttimien ja ilmasuojuksien valintataulukot . . . . . . . . . 24

Suihkusuutin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Virtaussuuttimet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Yksiaukkoisten puhalluskuvioiden ruiskutussuuttimet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Lisävarusteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Mitat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Kiinnitysreikien sijainti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Gracon normaali takuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Graco Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Muita käyttöoppaita

Automaattisten ilmattomien ruiskutuspistoolien ohjekirja on saatavana myös seuraavilla kielillä. Valitse kieli ja vastaava osanumero alla olevasta taulukosta.

Käyttöopas

311053

311665

311666

311667

311668

311669

311670

311671

Kieli

Englanti

Kiina

Tanska

Hollanti

Suomeksi

Ranska

Saksa

Italia

Käyttöopas

311672

311673

311674

311675

311676

311677

311678

Kieli

Japani

Korea

Norja

Puola

Venäjä

Espanja

Ruotsi

311668A

Varoitukset

Varoitukset

Seuraavat varoitukset koskevat laitteen asennusta, käyttöä, maadoitusta, kunnossapitoa ja korjausta. Huutomerkki tarkoittaa yleisluontoista varoitusta ja vaaran merkki toimenpidekohtaista vaaraa. Lue varoitukset. Lisäksi tämä käyttöohje voi sisältää tuotekohtaisia varoituksia.

VAARA

LAITTEISTON VÄÄRINKÄYTÖN VAARA

Väärinkäyttö saattaa aiheuttaa kuoleman tai vakavia vammoja.

• Älä käytä yksikköä väsyneenä tai huumaavien aineiden tai alkoholin vaikutuksen alaisena.

• Älä ylitä alimman nimellispaineen kestävän osan suurinta käyttöpainetta tai huonoiten kuumuutta sietävän osan lämpötilaluokitusta. Katso lisätietoja kaikkien laitteiden käyttöoppaiden kohdasta

Tekniset tiedot .

• Käytä laitteen kastuvien osien kanssa yhteensopivia nesteitä ja liuottimia. Lue tekniset tiedot kaikkien laitteiden käyttöohjeista. Lue nesteen ja liuottimen valmistajan varoitukset. Halutessasi täydelliset tiedot aineista pyydä käyttöturvallisuustiedotteet toimittajalta tai jälleenmyyjältä.

• Tarkista laitteet päivittäin. Korjaa kuluneet ja vaurioituneet osat välittömästi tai vaihda ne alkuperäisiin valmistajan varaosiin.

• Älä muuta laitetta millään tavalla.

• Käytä laitetta ainoastaan sille määrättyyn tarkoitukseen. Jos haluat lisätietoja, ota yhteys jälleenmyyjään.

• Pidä letkut ja kaapelit poissa kulkuväylien, terävien kulmien, liikkuvien osien tai kuumien pintojen läheisyydestä.

• Älä kierrä tai taivuta letkuja äläkä siirrä laitetta letkuista vetämällä.

• Pidä lapset ja eläimet poissa työskentelyalueelta.

• Noudata kaikkia turvallisuusmääräyksiä.

NESTEEN TUNKEUTUMISVAARA

Korkeapaineinen neste pistoolista, vuotavasta letkusta tai murtuneesta osasta voi puhkaista ihon.

Vamma saattaa näyttää tavalliselta haavalta, mutta kyseessä on vakava vamma, joka saattaa johtaa amputointiin. Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.

• Älä osoita pistoolilla ketään tai mitään kehon osaa kohti.

• Älä laita kättä ruiskutussuuttimen eteen.

• Älä yritä pysäyttää tai estää vuotoja kädelläsi, kehollasi, käsineellä tai rätillä.

• Noudata tämän käyttöohjeen paineenpoistotoimia koskevia ohjeita lopettaessasi ruiskutuksen sekä ennen laitteen puhdistamista, tarkastamista tai huoltamista.

TULIPALON JA RÄJÄHDYKSEN VAARA

Työskentelyalueella olevat syttyvät höyryt, kuten liuotin- ja maalihöyryt, voivat syttyä tai räjähtää.

Estä tulipalo ja räjähdys seuraavasti:

• Käytä laitetta vain hyvin ilmastoiduissa tiloissa.

• Poista kaikki sytytyslähteet, kuten sytytysliekit, savukkeet, kannettavat sähkövalaisimet ja muoviset suojaverhot (staattisen sähkön vaara).

• Pidä roskat, liuottimet, rätit ja bensiini poissa ruiskutusalueelta.

• Älä liitä tai irrota virtajohtoja äläkä kytke virta- tai valokytkimiä päälle tai pois, kun tiloissa on helposti syttyviä höyryjä.

• Maadoita kaikki työskentelyalueen laitteet. Katso maadoitusohjeet.

• Käytä ainoastaan maadoitettuja johtoja.

• Pidä pistoolia tukevasti maadoitettua astiaa vasten, kun vedät liipaisimesta.

• Jos laitetta käytettäessä syntyy kipinöitä tai tuntuu sähköisku, lopeta laitteen käyttö välittömästi.

Älä käytä laitetta, ennen kuin ongelma on tunnistettu ja korjattu.

• Pidä toimiva palonsammutin valmiina työskentelyalueella.

311668A 3

4

Varoitukset

VAARA

PAINEISTETUN LAITTEEN AIHEUTTAMA VAARA

Pistoolista/annosteluventtiilistä, vuotokohdista tai särkyneistä komponenteista voi roiskua nestettä silmiin tai iholle ja aiheuttaa vakavan vamman.

• Noudata tämän käyttöohjeen paineenpoistotoimia koskevia ohjeita lopettaessasi ruiskutuksen sekä ennen laitteen puhdistamista, tarkastamista tai huoltamista.

• Kiristä kaikki nesteliitokset ennen laitteen käyttöä.

• Tarkista letkut, putket ja liittimet päivittäin. Vaihda kuluneet tai vaurioituneet osat välittömästi.

MYRKYLLISTEN NESTEIDEN JA HÖYRYJEN AIHEUTTAMA VAARA

Myrkylliset nesteet tai huurut voivat aiheuttaa vaarallisen tapaturman tai hengenvaaran sisään hengitettynä tai nieltynä tai jos niitä roiskuu silmiin tai iholle.

• Lue läpi käyttöturvallisuustiedote (MSDS), jotta tiedät käyttämiisi nesteisiin liittyvät erityiset vaarat.

• Säilytä vaarallista nestettä asianmukaisessa, hyväksytyssä astiassa. Hävitä vaarallinen neste noudattaen vaarallisille nesteille annettuja ohjeita.

HENKILÖKOHTAISET SUOJAVARUSTEET

Käytä asianmukaisia suojavarusteita käyttäessäsi ja huoltaessasi laitetta ja ollessasi sen käyttöalueella.

Varusteet suojaavat sinua vakavilta vammoilta, kuten silmävammoilta, myrkkyhöyryjen hengittämiseltä ja palovammoista johtuvilta vammoilta ja kuulovaurioilta. Suojavarusteisiin kuuluvat, niihin kuitenkaan rajoittumatta, seuraavat varusteet:

• Suojalasit

• Käytä aina nesteen ja liuotinaineen valmistajan suosittelemia suojavaatteita ja hengityssuojaimia

• Käsineet

• Kuulosuojaimet

311668A

Asennus

Asennus

Ruiskutuskaapin ilmanvaihdon järjestäminen

Tutustu kaikkiin ilman poistonopeuksiin liittyviin paikallisiin määräyksiin ja noudata niitä.

Tutustu kaikkiin turvallisuus- ja palomääräyksiin ja noudata niitä.

Pistoolin ja jakoputken kokoonpano

(Tilaa jakoputki erikseen. Katso Lisävarusteet , sivu 25.)

Jakoputket 241161 ja 241162

Pistoolissa on sisäinen nestetulppa ja tiivisteet (4).

Katso K UVA 1. Jos käytät pistoolia kiertojärjestelmässä, poista tulppa. Jos käytät pistoolia kierrättämättömässä järjestelmässä, jätä tulppa paikalleen huuhteluajan vähentämiseksi.

Kiertojärjestelmä

1.

Levitä jakoputken (101) ja kulmaliittimien (107)

(toimitetaan irrallaan) kierteisiin ja liitospintoihin lukkiutumisen estävää voiteluainetta 222955.

2.

Asenna kulmaliittimet (107) jakoputken (101) nesteportteihin.

3.

Kytke nesteen syöttöletku toiseen kulmaliittimeen ja nesteen paluuputki toiseen. Jakoputken nesteportit ovat käännettävät.

Kierrättämätön järjestelmä:

1.

Levitä asentamattomina toimitettavien jakoputken

(101), tulpan (109) ja kulmaliittimen (107) kierteisiin ja liitospintoihin lukkiutumisen estävää voiteluainetta

222955.

2.

Asenna kulmaliitin (107) jakoputken toiseen porttiin

(101) ja tulppa (109) toiseen.

3.

Asenna sisäinen tulppa (4) pistoolin nesteporttiin samalle puolelle kuin jakoputken tulppa.

4.

Kytke nesteen syöttöletku jakoputken kulmaliittimeen (107). Katso K UVA 1.

5.

Asenna pistooli jakoputkeen neljällä ruuvilla (14).

Ruuvaa ensin kaikkien ruuvien kierteet. Kiristä ensin etumaiset kaksi ruuvia ja sen jälkeen takimmaiset kaksi. Kiristä kaikki neljä ruuvia kiristysmomenttiin

7,3 N•m.

1 Irrota käytettäessä kiertojärjestelmissä.

2 Korvaa kiertojärjestelmissä kulmaliittimellä (107).

6

1

4

5

101

107

109

2

TI8587b

K UVA 1: Kierrättämätön järjestelmä (leikkauskuva)

311668A 5

6

Asennus

Asenna ilmaliittimet

1.

Asenna 1/4 tuuman putkiliitin sylinterin (CYL) ilmaporttiin.

2.

Asenna tulpat hajotuksen (ATOM) ilmaporttiin ja puhaltimen (FAN) ilmaporttiin.

CYL

ATOM

Maadoita ilmakompressorit ja hydrauliset voimanlähteet

Maadoita ne valmistajan suositusten mukaisesti.

Maadoita pumppuun liitetyt ilma-, neste- ja hydrauliletkut

Käytä maadoituksen jatkuvuuden varmistamiseksi vain sähköä johtavia letkuja, joiden yhteispituus on enintään

30,5 m. Tarkasta ilma- ja nesteletkujen sähkövastus vähintään kerran viikossa. Jos kokonaisvastus maadoitukseen päin ylittää 25 megaohmia, vaihda letku välittömästi.

Käytä sellaista mittaria, jolla tämäntasoinen vastus voidaan mitata.

Maadoita järjestelmä

TI8225a

K UVA 2: Ilmaliittimet

FAN

Seuraavat maadoitusohjeet ovat järjestelmän minimivaatimuksia. Omassa järjestelmässäsi saattaa olla muita laitteita tai kohteita, jotka on maadoitettava.

Tarkasta laitetyyppiä koskevat yksityiskohtaiset maadoitusohjeet sähkömääräyksistä. Järjestelmä on liitettävä varsinaiseen maadoitukseen.

Maadoita pumppu

Maadoita pumppu liittämällä maadoitusjohto ja pidike nestesyötön ja varsinaisen maadoituksen välille, kuten erillisessä pumpun käyttöoppaassa on neuvottu.

Maadoita ruiskutuspistooli

Maadoita ruiskutuspistooli liittämällä se oikein maadoitettuun nesteletkuun ja pumppuun.

Maadoita nesteen syöttöastia

Maadoita nesteen syöttöastia paikallisten määräysten mukaan.

Maadoita ruiskutettava kohde

Maadoita ruiskutettava kohde paikallisten määräysten mukaan.

Maadoita liuotinastiat

Maadoita kaikki huuhtelussa käytettävät liuotinastiat paikallisten määräysten mukaan. Käytä vain sähköä johtavia metalliastioita. Älä aseta astiaa sähköä johtamattomalle pinnalle, kuten paperin tai pahvin päälle, joka katkaisee maadoitusyhteyden.

311668A

Asennus

Asenna pistooli

Asennus edestakaisin liikkuvaan varteen

Jakoputket 241161 ja 241162

Pistoolin asennus edestakaisin liikkuvaan varteen,

[halkaisija enintään 0,5 tuumaa (13 mm)]:

1.

Työnnä asennustanko (A) jakoputken reiästä kuvan

K UVA 3 osoittamalla tavalla.

Käytä pistoolin kohdistamiseen 1/8 tuuman kohdistustappia (P).

Kiinteän tuen asennus

Kaikki jakoputket

Pistoolin asentaminen kiinteään tukeen (katso K UVA 4 ja Kiinnitysreikien sijainti sivulla 28):

1.

Kiinnitä pistooli tukeen kahdella kantaruuvilla (C), koko M5 x 0,8. Ruuvien on oltava niin pitkät, että uppoavat pistoolin jakoputken kierteitettyihin reikiin

1/4 tuuman (6 mm:n) syvyyteen.

2.

Varmista, että pistoolin suutin on koko ajan

150–200 mm:n etäisyydellä ruiskutettavasta kohteesta.

2.

Kiinnitä pistooli tankoon kiristämällä asennusruuvi (B).

3.

Varmista, että pistoolin suutin on koko ajan

150–200 mm:n etäisyydellä ruiskutettavasta kohteesta.

B

P

TI8112a

K

UVA

4: Kiinteän tuen asennus

C

A

TI8111a

K UVA 3: Asennus edestakaisin liikkuvaan varteen

311668A 7

8

Valmistelut

Valmistelut

Ilmaletkun ja lisävarusteiden suositukset

1.

Asenna ilmanpainesäädin pistoolin sylinterin ilmansyöttöjohtoon.

Asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi sylinteriin on syötettävä vähintään 0,49 MPa:n, (4,9 bar) ilmanpaine. Ilmanpaine avaa ja jousi sulkee venttiilin.

Sylinterin ilman vapautukseen tarvitaan kolmitieilmaventtiili.

2.

Asenna varoventtiilityyppinen ilmansulkuventtiili pääilmajohtoon. Asenna varoventtiilityyppinen lisäventtiili jokaisen pumpun ilmansyöttöjohtoon ilmansäätimen jälkeen poistamaan ilma, joka on jäänyt tämän venttiilin ja pumpun väliin sen jälkeen, kun ilmansäädin on suljettu.

Nestejohdon ja lisävarusteiden suositukset

• Nesteen poistoventtiili(t) tarvitaan järjestelmään poistamaan nestepaine mäntäpumpusta, letkusta ja pistoolista; pistoolin liipaiseminen paineen poistamiseksi ei ehkä riitä.

• Järjestelmään on asennettava nestepaineen säädin, jos pumpun suurin käyttöpaine ylittää pistoolin suurimman nesteen käyttöpaineen

(katso etukantta).

Järjestelmään vaaditaan tyhjentävä ilmansulkuventtiili poistamaan tämän venttiilin ja pumpun väliin jäänyt ilma sen jälkeen kun ilmansäädin on suljettu. Väliin jäänyt ilma voi saada pumpun toimimaan odottamatta, mistä voi seurata vakava tapaturma.

1.

Asenna nestesuodatin ja poistoventtiili(t) lähelle pumpussa olevaa nesteen ulostuloaukkoa.

2.

Asenna nestepaineen säädin tasaamaan pistooliin tulevaa nestepainetta.

Joissakin sovelluksissa nestepainetta on pystyttävä säätämään tarkkaan. Voit säätää nestepainetta tarkemmin nestepaineen säätimellä kuin säätämällä pumpun ilmanpainetta.

3.

Asenna varoventtiilityyppinen ilmansulkuventtiili pistoolin ilmasylinterin syöttöjohtoon ilmansäätimen jälkeen sulkemaan ilmansyöttö pistoolin sylinteriin.

Liitä ilmansyöttöjohto pistoolin sylinterin ilmatuloon

(C). Katso kuva 4.

Sylinterin ilmanottoaukkoon sopii ulkohalkaisijaltaan

1/4 tuuman (6,3 mm:n) letku.

3.

Asenna sulkuventtiili, jotta nesteen syöttö pistooliin voidaan katkaista.

4.

Asenna maalia ruiskutettaessa johdossa oleva nestesuodatin, osanro 210500, pistoolin nesteen sisääntuloaukkoon (F), jotta ruiskutussuutin ei tukkeudu nesteessä olevista hiukkasista. Katso kuva 4.

5.

Liitä sähköä johtava nesteletku pistoolin nestetuloon

(F) tai lisävarusteena saatavaan johdossa olevaan suodattimeen.

311668A

Valmistelut

Jakoputket 288219 ja 288220

6.

Kiertojärjestelmä: liitä sähköä johtava nesteletku pistooliin nesteen ulostuloaukkoon (G).

Kierrättämätön järjestelmä: irrota pistoolin nesteen ulostuloaukon liitin (G) ja tuki ulostuloaukko mukana toimitetulla putkitulpalla (109).

Jakoputki 244930

7.

Tässä jakoputkessa on veden kierrätykseen tarkoitetut kanavat pistoolin lämpötilan ylläpitämiseksi. Liitännät ovat:

• Veden tuloliitäntä sivulla, 1/4 npt(f)

• Veden lähtöliitännät päällä, 1/8 npt(f)

• RTD-anturi sivulla, 1/8 npt(f)

SELITE

C Sylinterin ilmanottoaukko: ulkohalkaisijaltaan 1/4 tuuman

(6,3 mm) letku.

F Nesteen sisääntuloaukko: 1/4–18 nptf tai #5 JIC (1/2–20 unf)

G Nesteen ulostuloaukko (vain kiertopistooli): 1/4–18 nptf tai #5 JIC

(1/2–20 unf)

Katso saatavana olevat liittimet ja anturit kohdasta

Lisävarusteet sivulta 25.

SELITE

L Veden ulostuloaukko: 1/8 npt(f)

M Ilman sisääntuloaukko (avoimeen venttiiliin): 1/8 npt(f)

N Nesteen tuloaukko: 3/8(f)

P Veden tuloaukko: 1/4 npt(f)

G (tai F)

C

F (tai G)

M

FAN

CYL

ATOM

L

TI8113a

K UVA 5

L

N

TI8115a

311668A

K UVA 6

P

TI8116a

9

Valmistelut

Huuhtele ruiskutuspistooli Säädä ruiskutuskuvio

Ennen kuin ruiskutat pistoolilla maalia:

1.

Huuhtele pistooli ruiskutettavan nesteen kanssa yhteensopivalla liuottimella käyttäen mahdollisimman pientä nestepainetta ja maadoitettua metalliastiaa.

2.

Suorita Paineenpoistotoimet ; katso sivu 11.

Asenna ruiskutussuutin

1.

Suorita Paineenpoistotoimet ; katso sivu 11.

2.

Asenna ruiskutussuutin (H) ja tiiviste (J) suuttimen pidätinmutteriin (K). Kierrä kokoonpano tiukasti pistooliin. Kiristä kokoonpano avaimella. Katso

K UVA 7.

1.

Voit säätää ruiskutuskuvion suunnan puhallinsuuttimilla asettamalla suuttimessa olevan uran vaakasuuntaan, jos haluat vaakasuuntaisen kuvion, ja pystysuuntaan, jos haluat pystysuuntaisen kuvion. Katso kuva 7.

2.

Käynnistä pumppu. Säädä nestepainetta, kunnes suihku hajoaa täysin. Käytä mahdollisimman alhaista painetta, joka riittää työhön. Korkea paine ei ehkä paranna ruiskutuskuviota, vaan kuluttaa suutinta ja pumppua ennenaikaisesti.

3.

Ruiskutussuuttimen aukko ja ruiskutuskuvion kulma määräävät kuvion peiton ja koon. Jos haluat peittävämpää jälkeä, noudata kohdan

Paineenpoistotoimet ohjeita sivulla 11 ja asenna mieluummin suurempi suutin korkeamman paineen käytön sijasta.

K

J

H

TI8577a

Pystysuora kuvio

K

UVA

7: Asenna ruiskutussuutin

Tiivisteet kuuluvat virtaussuuttimiin 270XXX ja puhallinsuuttimiin 182XXX.

TI8196a

K UVA 8: Ruiskutuskuvio

Vaakasuora kuvio

TI8170a

Säädä virtaussuutin

Valitse suutin, joka tuottaa virtauksen halutulla virtausnopeudella ja alimmalla paineella.

10 311668A

Käyttö

Käyttö

Paineenpoistotoimet

1.

Katkaise virta pumpusta.

2.

Katkaise pistoolin ilma- ja nestesyöttö.

3.

Sulje tyhjentävä pääilmaventtiili (vaaditaan järjestelmään).

4.

Liipaise pistooli maadoitettuun metallijäteastiaan paineen poistamiseksi.

Ruiskuta nestettä

Säädä järjestelmän säätölaitetta, jos se on automaattinen, siten, että pistooli alkaa ruiskuttaa juuri ennen työkappaleen kohtaamista ja lopettaa ruiskutuksen, kun työkappale on mennyt ohi. Pidä pistoolia koko ajan

200–250 mm:n etäisyydellä ruiskutettavasta kohteesta.

Saat parhaat ruiskutustulokset toimimalla seuraavasti:

• Pidä pistoolia kohtisuorassa ja noin 200–250 mm:n etäisyydellä ruiskutettavasta kohteesta.

• Ruiskuta tasaisin, samansuuntaisin vedoin ruiskutettavan pinnan poikki. Ruiskuta 50 % edellisen päälle. Katso K UVA 10.

Väärin

TI8174a

K UVA 9: Paineenpoisto

5.

Avaa pumpun tyhjennysventtiili (vaaditaan järjestelmään), joka auttaa nestepaineen poistumista mäntäpumpusta. Avaa lisäksi painemittariin liitetty tyhjennysventtiili (nesteen säädöllä varustetusta järjestelmästä), mikä auttaa nestepaineen poistumista letkusta ja pistoolista.

Pistoolin liipaiseminen paineen poistamiseksi ei ehkä riitä. Pidä astia valmiina nestettä varten.

6.

Jätä tyhjennysventtiili(t) auki, kunnes jatkat ruiskuttamista.

7.

Jos epäilet, että ruiskutussuutin tai letku on täysin tukossa, tai ettei paine ole täysin poistunut em. kohtien suorittamisen jälkeen, löysää hyvin hitaasti letkuliitintä, jvähennä painetta vähitellen ja löysää sitten liitin kokonaan. Seuraavaksi suuttimen tai letkun tukos voidaan poistaa.

Oikein

TI8098a

TI8099a

K UVA 10: Oikea ruiskutustapa

311668A 11

Pistoolin päivittäinen hoito

Pistoolin päivittäinen hoito

VAROITUS

Muurahais- tai propionihappoa sisältävää metyleenikloridia ei suositella tämän pistoolin huuhtelu- tai puhdistusliuottimeksi, koska se vaurioittaa laitteen alumiini- ja nailonosia.

VAROITUS

Pistoolin ilmakanaviin jäänyt liuotin saattaa heikentää maalipinnan laatua. Älä käytä mitään puhdistusmenetelmää, josta voi päästä liuotinta pistoolin ilmakanaviin.

Älä osoita pistoolilla ylöspäin puhdistaessasi sitä.

Älä pyyhi pistoolia liuotinta valuvalla rätillä, vaan väännä liika pois.

Älä upota pistoolia liuottimeen.

TI8100a TI4827a

TI8101a

12 311668A

Pistoolin päivittäinen hoito

Järjestelmän yleinen kunnossapito

• Suorita Paineenpoistotoimet sivulla 11.

• Puhdista neste- ja ilmajohtojen suodattimet päivittäin.

• Tarkasta, onko pistoolissa ja nesteletkuissa vuotoja.

Kiristä liittimet tai vaihda laitteet tarpeen mukaan.

• Huuhtele pistooli ennen värien vaihtamista ja aina kun lopetat pistoolin käytön.

Päivittäinen huuhtelu

Vähentääksesi vakavan vammautumisen vaaraa, mukaan lukien nesteen roiskuminen silmiin tai iholle, tai staattista sähköpurkausta huuhtelun aikana:

• Varmista, että koko järjestelmä huuhteluastiat mukaan lukien on kunnolla maadoitettu.

• Irrota ruiskutussuutin.

• Pidä metallinen kosketus pistoolin ja huuhteluastian välillä.

• Käytä mahdollisimman alhaista painetta.

Päivittäinen puhdistus

VAROITUS

Tämä pistooli ei ole säädettävä. Varmista oikea sammutus kiertämällä männän suutinta (18) koteloon

(1), kunnes se tulee esiin.

Huuhtele pumppu ja pistooli, ettei neste pääse kuivumaan.

Jos mahdollista, pumpun tai ruiskutuslaitteen mukana toimitettuja huuhteluohjeita on noudatettava näiden ohjeiden sijasta.

Puhdista suuttimen edusta säännöllisesti päivän aikana, jottei siihen keräänny maalia.

1.

Noudata kohdan Paineenpoistotoimet ohjeita sivulla 11.

2.

Puhdista pistooli ulkopuolelta pehmeällä liinalla, joka on kostutettu sopivalla liuottimella.

3.

Jotta ruiskutussuutin ei vahingoitu, puhdista se sopivalla liuottimella ja pehmeällä harjalla.

4.

Jos käytössä on johdossa oleva suodatin, irrota suodatin ja puhdista se perusteellisesti sopivalla liuottimella.

5.

Puhdista järjestelmän nestesuodatin ja ilmajohdon suodatin.

1.

Noudata kohdan Paineenpoistotoimet ohjeita sivulla 11.

2.

Irrota ruiskutussuutin. Puhdista osat.

3.

Syötä pistoolin nesteen sisääntuloaukosta sisään yhteensopivaa liuotinta.

4.

Käynnistä pumppu ja käytä pumppua alimmalla paineellaan.

5.

Laukaise pistoolia maadoitettuun metalliseen jäteastiaan, kunnes kaikki materiaali on poistunut pistoolin kanavista.

311668A

TI8174a

K UVA 11

6.

Noudata kohdan Paineenpoistotoimet ohjeita sivulla 11.

7.

Irrota liuottimen syöttöletku.

13

Vianetsintä

Vianetsintä

Tarkista kaikki vianetsintätaulukoiden ratkaisuehdotukset ennen pistoolin purkamista.

Eräät virheelliset ruiskutuskuviot johtuvat ilman ja nesteen välisestä epäsuhdasta. Katso kohta

Ruiskutuskuvion vianetsintä sivulla 16.

Yleinen vianetsintä

Ongelma Syy

Nestevuoto tuuletusaukoista.

Kuluneet O-renkaat tai tiivisteet neulakokoonpanossa (12).

Ilmavuoto tuuletusaukosta.

Nestevuoto pistoolin takaa.

O-rengas (23) kulunut.

O-renkaat (22 ja 23) kuluneet.

Nestettä vuotaa pistoolin etuosasta.

Nesteneula (12) on likainen, kulunut tai vaurioitunut.

Ratkaisu

Vaihda O-renkaat tai neulakokoonpano.

Tarkista ja vaihda tarvittaessa.

Vaihda O-renkaat.

Puhdista tai vaihda nesteneula.

Likainen tai kulunut istukka (10).

Ruiskutussuuttimen tiiviste vuotaa.

Puhdista tai vaihda istukka (10) ja tiiviste (11). Tiiviste on vaihdettava aina, kun istukka irrotetaan pistoolista.

Kiristä mutteri (7) tai vaihda ruiskutussuuttimen tiiviste (8).

Istukka (10) ei ole tarpeeksi tiukalla tai tiiviste (11) puuttuu tai on kulunut käytössä.

Kiristä istukka (10) ja vaihda tiiviste

(11). Tiiviste on vaihdettava aina, kun irrotat istukan pistoolista.

14 311668A

Ongelma

Nesteneula ei laukea.

Nesteen tulo ei katkea.

Vianetsintä

Syy

Neulan pysäytin (17) tai säätöruuvi

(16) löystynyt tai kadonnut.

Nesteneula rikki (12).

Ilmavuoto männän (21) ympärillä.

Ratkaisu

Vaihda pysäytin (17) tai kiristä säätöruuvi (16).

Vaihda nesteneula (12).

Vaihda O-rengas (22) tai mäntäkokoonpano (21).

Männän O-rengas (22) pullistunut.

Vaihda O-rengas (22). Älä upota mäntää liuottimeen.

Riittämätön ilmanpaine liipaisimessa.

Nosta ilmapainetta tai puhdista ilmajohto.

Ruiskutussuutin (9) tukossa.

Tulppa (4) on väärässä nesteportissa.

Männän suutin (18) ei ole täysin kireällä.

Jousi (19) ei ole paikallaan.

Männän O-rengas (22) pullistunut.

Puhdista ruiskutussuutin (9).

Siirrä tulppa oikeaan nesteporttiin jakoputken putkituksessa, jollet käytä pistoolia kiertojärjestelmässä. Jos käytät, kaikkien pistoolin sisällä ja jakoputkessa olevien porttien on oltava auki.

Kiristä männän suojusta, kunnes se tulee ulos.

Tarkista jousen asento.

Vaihda O-rengas. Älä upota mäntää liuottimeen.

311668A 15

Vianetsintä

Ruiskutuskuvion vianetsintä

Ongelma

Ruiskutus on epätasainen.

Ruiskutus katkeilee.

Epäsäännöllinen kuvio.

Syy

Nestesyöttö ei riitä.

Ilmaa maalin syöttöjohdossa.

Istukka (10) tai neulan (12) kuula kulunut.

Likainen ruiskutussuutin (9).

Männän O-rengas (22) pullistunut.

Nestettä kerääntynyt ruiskutussuuttimeen tai se on osittain tukossa.

Ratkaisu

Säädä nestesäädintä tai täytä nesteen syöttösäiliö.

Tarkasta ja kiristä imuletkun liitokset, poista ilma maalijohdosta.

Tarkista, onko istukka tai neula kulunut.

Vaihda tarvittaessa. Tiiviste (11) on vaihdettava aina, kun irrotat istukan pistoolista.

Puhdista.

Vaihda O-rengas. Älä upota mäntää liuottimeen.

Puhdista ruiskutussuutin. Katso

Pistoolin päivittäinen hoito sivulta 12.

16 311668A

Huolto

Huolto

Noudata kuvissa 8 ja 9 olevia huomautuksia, kun kokoat pistoolia uudelleen.

Pistoolin korjaussarjoja on saatavana. Katso sivu 18.

Tähdellä (*) huolto-ohjeissa merkityt viitenumerot sisältyvät ilmatiivisteen korjaussarjaan 288171.

Symbolilla (†) huolto-ohjeissa merkityt viitenumerot sisältyvät nesteen korjaussarjaan 288137.

9.

Irrota mäntä. Vedä mäntä (21) männän pesästä (1) pihdeillä.

10. Irrota tarvittaessa kaksi ruuvia (15), jotka kiinnittävät nestesäiliön (2) männän pesään (1). Jos männän pesän alaosassa oleva tiiviste (13) on kulunut, vaihda se.

2

15

Purkaminen

1.

Noudata kohdan Paineenpoistotoimet ohjeita sivulla 11.

2.

Avaa neljä ruuvia (14) ja irrota pistooli jakoputkesta.

3.

Kierrä suuttimen pidätinmutteri (7) auki. Irrota ruiskutussuutin (9) ja tiiviste (8). Katso kuvat 8 ja 9.

4.

Irrota suutin (18) männän pesästä (1). Irrota renkaat

(20 ja 19).

5.

Löysää nesteneulan säätöruuvia (34) mukana toimitetulla avaimella (16). Irrota neulan pysäytin (17).

6.

Irrota istukka (10).

VAROITUS

Pidä neula suorassa irrottaessasi sitä pistoolista.

Jos neula taipuu, se on vaihdettava.

7.

Vedä neulan kokoonpano (12) suoraan pistoolin etuosasta. Poista O-renkaat (31) nesteneulasta (12).

8.

Poista tiiviste (11).

VAROITUS

Asenna uusi tiiviste (11) aina, kun irrotat istukan (10) pistoolista. Jos uutta tiivistettä ei asenneta, ilmakammioon saattaa vuotaa nestettä.

K UVA 12

1

15

TI8197a

11. Irrota suuri O-rengas (22) männästä ja pienempi

O-rengas (23) männän varresta. Irrota kaksi

O-rengasta (25 ja 26) kustakin männän kannasta.

Tarkista, että kannat ovat kunnolla paikoillaan. Jos ne ovat irti, vaihda koko mäntäkokoonpano (21).

12. Suorita seuraava soveltuva vaihe:

• Kierrättämättömät maalipistoolit: Irrota nesteen ulostuloportin tulppa (4) ja tiiviste (3) nestesäiliöstä (2). Irrota O-rengas (5) ja varmistin (6) tulpasta.

• Kierrättävät maalipistoolit: Irrota tiiviste (3) nestesäiliöstä (2).

• Tiivisteainepistooli: Irrota tiiviste (3).

13. Puhdista kaikki osat ja vaihda kuluneet uusiin.

Voitele kierteet kokoamisen yhteydessä lukkiutumisen estävällä voiteluaineella.

311668A 17

1

2

25*

3

22*

3

18 8

20

Huolto

9

7

2

10

5

11†

1

2

2

26* 3

8†

1

4

3†

16

6

7 19

17

21

23*

3

13*

3

12

TI8117a

1

HUOLTOA KOSKEVIA HUOMAUTUKSIA:

Nestevuodon välttämiseksi istukan tiiviste (11) on vaihdettava, jos istukka (10) poistetaan tai vaihdetaan

2

3

Voitele kierteet lukkiutumisen estävällä voiteluaineella

Voitele kevyellä öljyllä

4

5

Älä voitele

Kiristä momenttiin 20–25 ft-lb (27–34 N•m)

6 Lisää puolikiinteää anaerobista tiivistysainetta

7

Kiristä momenttiin 4–5 in-lb (0,45–0,56 N•m)

8 Kiristä suojusta (18), kunnes se tulee ulos

K

UVA

13

18 311668A

Huolto

Kokoonpano

1.

Suorita seuraava soveltuva vaihe:

• Vain kierrättämättömät maalipistoolit: Voitele varmistusrengas (6) ja O-rengas (5) ja asenna ne nesteen ulostuloporttiin (4). Asenna tulppa nestesäiliön nesteen ulostuloporttiin (2). Katso kuva 9. Asenna (3) tiiviste takaisin.

• Kierrättävät maalipistoolit: Asenna tiiviste (3) takaisin nestesäiliöön (2).

• Tiivisteainepistooli: Asenna tiiviste (3) takaisin.

2.

Asenna O-renkaat (22* ja 23*) mäntään (21). Asenna kaksi O-rengasta (25* ja 26*) männän kantoihin.

Voitele O-renkaat, mäntä ja männän kannat.

3.

Asenna nestesäiliö (2) männän pesään (1) siten, että tiiviste on paikallaan.

4.

Asenna takaisin kaksi ruuvia (15), jotka kiinnittävät männän pesän nestesäiliöön (2). Kiristä momenttiin

3,4 N•m.

5.

Työnnä männänvarsi (21) männän pesään (1).

6.

Irrota suojapaperi tiivisteen (13*) tarttuvalta puolelta ja kiinnitä tiiviste männän pesän (1) pohjaan.

Varmista, että tiivisteen kolme reikää kohdistuvat oikein pesän reikiin.

VAROITUS

Asenna uusi tiiviste (11) aina, kun irrotat istukan (10) pistoolista. Jos uutta tiivistettä ei asenneta, ilmakammioon saattaa vuotaa nestettä.

7.

Asenna O-renkaat (31) nesteneulakokoonpanoon

(12). Voitele kevyellä öljyllä.

VAROITUS

Pidä neula suorassa asentaessasi sitä männän pesään. Jos neula taipuu, se on vaihdettava.

8.

Työnnä neulakokoonpano (12) nestesäiliön (2) etuosaan. Työnnä se suoraan männän läpi.

9.

Asenna uusi tiiviste (11) nestesäiliöön (2).

10. Voitele istukan (10) kierteet. Kierrä istukka nestesäiliöön (2) ja kiristä kiristysmomenttiin

27–34 N•m.

11. Asenna neulan pysäytin (17) neulaan. Päällystä säätöruuvi (16) puolikiinteällä anaerobisella tiivistysaineella ja asenna ruuvi neulan pysäyttimeen.

Kiristä kiristysmomenttiin 0,45–0,56 N•m. Vedä neulaa varmistaaksesi, että se on kunnolla paikallaan.

12. Asenna jouset (19 ja 20).

13. Voitele männän pesän (1) kierteet. Ruuvaa suutinta

(18) pesään, kunnes se tulee ulos.

14. Älä voitele tiivistettä (8). Asenna ruiskutussuutin (9) ja tiiviste (8) suuttimen pidätinmutteriin (7). Kierrä kokoonpano tukevasti pistooliin. Kiristä kokoonpano avaimella, mutta älä ylitä 6,8 N•m:n momenttia

233670-pistoolimallilla.

15. Asenna pistooli takaisin jakoputkeen neljällä ruuvilla

(14). Kiristä kiristysmomenttiin 7,3 N•m.

311668A 19

Osat

Osat

14

2

2

K UVA 14

20

7

12

9

8†

1

4

11†

1

3 9

6†

10

2

5

3†

5†

4

3

9

9

22*

3

6

16

7

19

20

14

13*

18

8

3 23*

1

2

15

26*

3

25*

3

21

17

12 (viite)

TI8090a

1

HUOLTOA KOSKEVIA HUOMAUTUKSIA:

Nestevuodon välttämiseksi istukan tiiviste (11) on vaihdettava, jos istukka (10) poistetaan tai vaihdetaan

2 Voitele kierteet lukkiutumisen estävällä voiteluaineella

3

4

Voitele kevyellä öljyllä

Älä voitele

5

Kiristä momenttiin 20–25 ft-lb (27–34 N•m)

6 Lisää puolikiinteää anaerobista tiivistysainetta

7

Kiristä momenttiin 4–5 in-lb (0,45–0,56 N•m)

8 Kiristä suojusta (18), kunnes se tulee ulos

9 Käytetään vain kierrättämättömissä pistooleissa

311668A

Osat

Osat

Ref.

No.

Part No. Description

14

15

16

17

1 BODY

2 HOUSING, fluid

3† ★ 288200 GASKET, fluid, acetal homopolymer, pack of 10

4

5†

6†

7

192687 PLUG, fluid, internal, SST

114244 PACKING, o-ring, fluoroelastomer

114340 RING, back-up, PTFE

171602 NUT, retainer

8† 166969 GASKET, non-metallic

9 ✓ GG0xxx TIP (see GG0-sarjan suuttimien valintataulukot , page 23)

10

288196 DIFFUSER, seat, 3/16 in. ball

11† 189970 GASKET, diffuser/valve

12

288195 NEEDLE, cartridge, assy.

13* 114134 GASKET, polyethylene, bottom

15H317 SCREW, mounting manifold (M5)

15H318 SCREW, SHCS

114137 SCREW, set, 6-32, 1/8 in. long

192452 STOP, needle, SST

Qty.

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

4

2

1

1

1

1

Ref.

No.

Part No. Description

18 15H319 CAP, piston

19 ✓ 114138 SPRING, compression

20

114139 SPRING, compression

21 240895 PISTON, assy

22* 115066 PACKING, o-ring, fluoroelastomer

23* 111450 PACKING, o-ring, fluoroelastomer

25* 112319 PACKING, o-ring, fluoroelastomer

26* 111504 PACKING, o-ring, fluoroelastomer

34

37

114141 WRENCH, hex (not shown)

15H702 INSERT, plastic

Qty.

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

* Ilmatiivisteen korjaussarjaan 288171 sisältyvät osat

(ostettava erikseen). Sarja sisältää myös osia, joita ei käytetä tässä pistoolissa.

† Nestetiivisteen korjaussarjaan 239896 sisältyvät osat

(ostettava erikseen).

Ylimääräinen tiiviste (3) sisältyy sarjaan varaosana.

Pidä näitä osia varastossa seisokkiajan vähentämiseksi.

311668A 21

Osat

Osanro 241161

Jakoputki, Pohjois-Amerikka

Osanro 241162

Jakoputki, kansainvälinen

Ref.

No.

Part No.

Description

101 192441 MANIFOLD, side fluid ports

103 120388 FITTING, tube, air inlet;

1/4 in. OD tube x 1/8 npt(m)

105 114246 SCREW, set; 5/16;0.437 in. long

107

114342

ELBOW, fluid, male;

1/4 nptf(mbe); SST

114247 ◆ ELBOW, fluid, male;

#5 JIC x 1/4 - 18 npt

109

101970 PLUG, pipe, SST; 1/4-18 ptf, supplied to plug fluid outlet port in non-circulating applications

Qty.

1

1

3

1

2

❖ Vain osanro 241161.

◆ Vain osanro 241162.

2 Levitä jakoputken (101) ja liitäntöjen ja/tai nesteporteissa käytettävien tulppien kierteisiin ja liitospintoihin lukkiutumisen estävää voiteluainetta (222955).

101 107

2

103

107

105

K UVA 15: Jakoputki, Pohjois-Amerikka ja kansainvälinen

109

TI8148b

Osanro 244930

Ympäristöolojen tai lämpötilan mukaan toimiva suuren virtauksen jakoputki virtaukseen tai ruiskutukseen.

Ref.

No.

Part No. Description

101 198325 MANIFOLD, aluminum

102 110208 PLUG, 1/8 npt, SST

Qty.

1

3

101

102

TI1396b

K UVA 16: Osanro 244930

22 311668A

GG0-sarjan suuttimien valintataulukot

GG0-sarjan suuttimien valintataulukot

GG0-sarjan ruiskutussuuttimet

Aukon koko tuumaa (mm)

* Nestetuotto, fl oz/min (l/m)

600 psi (4,1 MPa,

41 bar)

0,007 (0,178)

0,009 (0,229)

0,053 (0,20)

0,087 (0,33)

2–2,5

(50)

107

109

0,011 (0,279)

0,013 (0,330)

0,015 (0,381)

0,017 (0,432)

0,019 (0,483)

0,021 (0,533)

0,023 (0,584)

0,025 (0,635)

0,027 (0,686)

0,029 (0,737)

0,031 (0,787)

0,033 (0,838)

0,035 (0,889)

0,037 (0,940)

0,039 (0,991)

0,041 (1,041)

0,043 (1,092)

0,045 (1,143)

0,047 (1,197)

0,049 (1,245)

0,053 (1,35)

0,055 (1,40)

0,13 (0,49)

0,18 (0,69)

0,24 (0,91)

0,31 (1,17)

0,39 (1,47)

0,47 (1,79)

0,57 (2,15)

0,67 (2,54)

0,78 (2,96)

0,90 (3,42)

1,03 (3,90)

1,17 (4,42)

1,31 (4,98)

1,47 (5,56)

1,63 (6,18)

1,80 (6,83)

1,99 (7,51)

2,17 (8,23)

2,37 (8,98)

2,58 (9,76)

3,02 (11,4)

3,25 (12,3)

111

115

117

4–4,5

(100)

209

211

213

215

217

219

221

Kuvion maksimileveys 12 tuumaa (300 mm)

311

313

315

317

319

321

323

325

327

6–6,5

(150)

307

309

331

335

8–8,5

(200)

411

413

415

417

419

421

423

425

427

429

431

433

435

10–10,5

(250)

12–13

(300)

511

513

515

517

519

521

523

525

527

529

531

533

535

539

541

543

545

547

553

611

613

615

617

619

621

623

625

627

629

631

633

635

639

643

655

14–15

(350)

749

713

715

725

727

729

731

717

719

721

723

733

735

737

16–17

(400)

815

817

819

821

823

825

827

841

18–19

(450)

917

921

923

925

927

931

311668A 23

Tiivisteaineen levityssuuttimien ja ilmasuojuksien valintataulukot

Tiivisteaineen levityssuuttimien ja ilmasuojuksien valintataulukot

Suihkusuutin

Aukkomäärä

6

Aukon koko tuumaa (mm)

0,021 (0,533)

Osanro

C08224

Virtaussuuttimet

Aukon koko tuumaa (mm) Osanro

0,025 (0,635) 270025

0,027 (0,686) 270027

0,029 (0,736) 270029

0,031 (0,787) 270031

0,035 (0,889) 270035

Aukon koko tuumaa (mm) Osanro

0,039 (0,991) 270037

0,041 (1,041) 270039

0,043 (1,092) 270041

0,045 (1,143) 270043

0,057 (1,448) 270059

Yksiaukkoisten puhalluskuvioiden ruiskutussuuttimet

Aukon koko

Viuhkan leveys

12 tuuman (300 mm:n) päässä

Osanro

Aukon koko

Viuhkan leveys

12 tuuman (300 mm:n) päässä tuumaa (mm)

0,021

(0,533)

0,023

(0,527)

0,025

(0,635)

0,027

(0,686) tuumaa (mm)

8-10 (200-250)

10-12 (250-300)

12-14 (300-350)

14-16 (350-400)

16-18 (400-460)

8-10 (200-250)

10-12 (250-300)

12-14 (300-350)

14-16 (350-400)

16-18 (400-460)

8-10 (200-250)

10-12 (250-300)

12-14 (300-350)

14-16 (350-400)

16-18 (400-460)

8-10(200-250)

12-14 (300-350)

182421

182521

182621

182721

182821

182423

182523

182623

182723

182823

182425

182525

182625

182725

182825

182427

182627 tuumaa (mm)

0,029

(0,736)

0,031

(0,787)

0,035

(0,889)

0,039

(0,991)

0,043

(1,041)

0,047

(1,194) tuumaa (mm)

8-10 (200-250)

12-14 (300-350)

16-18 (400-460)

8-10 (200-250)

12-14 (300-350)

16-18 (400-460)

8-10 (200-250)

10-12(250-300)

12-14 (300-350)

8-10 (200-250)

10-12(250-300)

12-14 (300-350)

8-10 (200-250)

10-12(250-300)

12-14 (300-350)

18-20 (450-500)

18-20 (450-500)

Osanro

182429

182629

182726

182431

182631

182831

182435

182535

182635

182439

182539

182639

182443

182543

182643

182643

182947

24 311668A

Lisävarusteet

Lisävarusteet

Pistoolin jakoputket

Tilaa erikseen; ei tule pistoolin mukana.

(Katso kohta Osat sivulta 21.)

Osanro 241161

Jakoputki, Pohjois-Amerikka

Osanro 241162

Jakoputki, kansainvälinen

Osanro 244930

Ympäristöolojen tai lämpötilan mukaan toimiva suuren virtauksen jakoputki virtaukseen tai ruiskutukseen.

Maadoituspidike ja -johto 222011

Korkeapainepalloventtiilit, fluoroelastomeeritiivisteet

5 000 psi (34 MPa, 345 bar) Suurin käyttöpaine

Voidaan käyttää nesteenpoistoventtiilinä.

Osanro Kuvaus

210657 1/2 npt(m)

210658 3/8 npt(m)

210659 3/8 x 1/4 npt(m)

Tyhjentävä pääilmaventtiili

300 psi (2,1 MPa, 21 bar) Suurin käyttöpaine Kun venttiili suljetaan, se poistaa ilmajohtoon jääneen ilman pumpun imuaukon ja tämän venttiilin väliltä.

Osanro Kuvaus

107141 3/4 npt(m x f) tulo- ja lähtöaukko

107142 1/2 npt(m x f) tulo- ja lähtöaukko

Tiivistesuodatin

Tiivistesuodatin 288201, 10 kpl:n pakkaus. Sisääntulon tiivisteeseen (3) voidaan asentaa suodatuksen tehostamiseksi pieni suodatin.

Letkuliittimet ilmalle tai vedelle

Suurin käyttöpaine on 250 psi (1,7 MPa, 17 bar)

160° F (71° C):n lämpötila

Osanro Pituus

104172

597151

1/8 npt(m) x 1/4 tuuman ulkohalkaisijalla oleva putki

1/8 npt(m) x 1/4 tuuman ulkohalkaisijalla oleva putki, 90° mutka (kulma)

Harja 101892

Pistoolin puhdistukseen.

Johdossa oleva nestesuodatin 210500

Suurin käyttöpaine 5 000 psi (35 MPa, 350 bar)

Koko 100 mesh. Sopii pistoolin nesteliittimeen.

1/4–18 npsm. Sisältää alla näkyvät osat.

210501

168517

164075

}

Suodatin

205264

K UVA 17: Johdossa oleva nestesuodatin

Neula-/hajotinvaihtoehdot

Neuloja saa käyttää vain määritetyn istukan kanssa oikean asennon ja pitkän käyttöiän takaamiseksi.

• Vakioviskositeetti/vakiovirtaus

• Nesteneula 288195, 3/16 tuuman karbidikuula

• Istukka 288196

• Happokatalysoidut materiaalit / erittäin matalaviskoosiset materiaalit

• Nesteneula 241468, 3/16 tuuman muovikuula

• Istukka 288196

Lämpötila-anturi ja kaapeli

Lämpötilan mukaan toimivalle jakoputkelle

Osanro

198457

198458

Pituus

RTD-anturi, 100 ohmia, 1/8 npt(m)

3-napaisella Picofast-liittimellä

RTD-kaapeli, 1,83 metrin Flex-kaapeli St.

Clair -liittimeen

311668A 25

Muistiinpanoja

Lisävarusteet

26 311668A

Mitat

Mitat

2,0” (50,8 mm)

K

UVA

18

311668A

3,0”

(76,2 mm)

3,86” (98,0 mm)

5,23” (139,7 mm)

TI8113a

2,245”

(57,02 mm)

1,375”

(34,9 mm)

2,0”

(50,8 mm)

TI8114a

27

Kiinnitysreikien sijainti

Kiinnitysreikien sijainti

0,805” (20,5 mm)

0,187” (4,8 mm)

Irrota säätöruuvit käyttäessä ala-asennuskuviota.

K UVA 19: Jakoputken kiinnitysreikien sijainti

28

2,125”

(54 mm)

0,4”

TI8116a

Kaksi M5 x 0,8 x

0,25 tuuman (6,3 mm) reikää

1,375”

(35 mm)

1,750”

(44,5 mm)

Kaksi halkaisijaltaan

0,128 tuuman ja syvyydeltään

0,31 tuuman (7,8 mm:n) reikää (kohdistustapille)

TI8107a

311668A

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Nesteen suurin käyttöpaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4000 psi (28 MPa, 280 bar)

Ilman suurin käyttöpaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 psi (0,7 MPa, 7 bar)

Nesteen korkein käyttölämpötila. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120° F (49° C): maalisovellukset

140° F (60° C): palamattomien tiivisteaineiden kanssa.

Ilmasylinterin pienin käyttöpaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 psi (0,49 MPa, 4,9 bar)

Paino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 895 g

Kastuvat osat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ruostumaton teräs, karbidi, erittäin suuren molekyylipainon polyeteeni, asetaali, PEEK, kemiallisesti kestävä fluoroelastomeeri, PTFE

Liipaisunopeus

Nämä arvot pätevät uuteen pistooliin, jossa on 1,8 metrin, sylinterin ulkohalkaisijaltaan 1/4 tuuman (6,3 mm:n) ilmajohto ja 0,019 tuuman suutin. Nämä arvot vaihtelevat hieman laitteen käytön ja muunnelmien mukaan.

Sylinterin ilmanpaine psi (kPa, bar)

70 (0,49, 4,9)

70 (0,49, 4,9)

70 (0,49, 4,9)

Nestepaine psi (kPa, bar)

600 (4,2, 42)

1800 (12,4, 124)

4000 (28, 280) ms täysin avoimeksi

51

56

69 ms täysin suljetuksi

72

73

73

Äänenpaineen tasot (dBa)

Äänenpaine mitattu 1 metrin etäisyydellä laitteesta.

1 500 psi (10,5 MPa, 105 bar)

79,0 dB(A)

Nesteen tulopaineet

4 000 psi (28 MPa, 276 bar)

86,6 dB(A)

Äänitehon tasot (dBa)

Äänitaso mitattu standardin ISO-9641-2 mukaan.

1 500 psi (10,5 MPa, 105 bar)

75,7 dB(A)

Nesteen tulopaineet

4 000 psi (28 MPa, 276 bar)

86,3 dB(A)

311668A 29

Gracon normaali takuu

Graco warrants all equipment referenced in this document which is manufactured by Graco and bearing its name to be free from defects in material and workmanship on the date of sale to the original purchaser for use. With the exception of any special, extended, or limited warranty published by Graco, Graco will, for a period of twelve months from the date of sale, repair or replace any part of the equipment determined by

Graco to be defective. This warranty applies only when the equipment is installed, operated and maintained in accordance with Graco’s written recommendations.

This warranty does not cover, and Graco shall not be liable for general wear and tear, or any malfunction, damage or wear caused by faulty installation, misapplication, abrasion, corrosion, inadequate or improper maintenance, negligence, accident, tampering, or substitution of non-Graco component parts. Nor shall Graco be liable for malfunction, damage or wear caused by the incompatibility of Graco equipment with structures, accessories, equipment or materials not supplied by Graco, or the improper design, manufacture, installation, operation or maintenance of structures, accessories, equipment or materials not supplied by Graco.

This warranty is conditioned upon the prepaid return of the equipment claimed to be defective to an authorized Graco distributor for verification of the claimed defect. If the claimed defect is verified, Graco will repair or replace free of charge any defective parts. The equipment will be returned to the original purchaser transportation prepaid. If inspection of the equipment does not disclose any defect in material or workmanship, repairs will be made at a reasonable charge, which charges may include the costs of parts, labor, and transportation.

THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE, AND IS IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED

TO WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE .

Graco’s sole obligation and buyer’s sole remedy for any breach of warranty shall be as set forth above. The buyer agrees that no other remedy

(including, but not limited to, incidental or consequential damages for lost profits, lost sales, injury to person or property, or any other incidental or consequential loss) shall be available. Any action for breach of warranty must be brought within two (2) years of the date of sale.

GRACO MAKES NO WARRANTY, AND DISCLAIMS ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A

PARTICULAR PURPOSE, IN CONNECTION WITH ACCESSORIES, EQUIPMENT, MATERIALS OR COMPONENTS SOLD BUT NOT

MANUFACTURED BY GRACO . These items sold, but not manufactured by Graco (such as electric motors, switches, hose, etc.), are subject to the warranty, if any, of their manufacturer. Graco will provide purchaser with reasonable assistance in making any claim for breach of these warranties.

In no event will Graco be liable for indirect, incidental, special or consequential damages resulting from Graco supplying equipment hereunder, or the furnishing, performance, or use of any products or other goods sold hereto, whether due to a breach of contract, breach of warranty, the negligence of Graco, or otherwise.

GRACON SUOMEN ASIAKKAAT

Osapuolet myöntävät vaatineensa, että nykyinen asiakirja sekä kaikki siihen suoraan tai epäsuorasti liittyvät asiakirjat, tiedotukset ja käynnistettyjen, tiedoksiannettujen tai vireille pantujen oikeustoimien asiakirjat laaditaan englanniksi.

Graco Information

TO PLACE AN ORDER, contact your Graco distributor or call to identify the nearest distributor.

Phone: 612-623-6928 or Toll Free: 1-800-533-9655, Fax: 612-378-3590

All written and visual data contained in this document reflects the latest product information available at the time of publication.

Graco reserves the right to make changes at any time without notice.

MM 311053

Graco Headquarters: Minneapolis

International Offices: Belgium, China, Japan, Korea

GRACO INC. P.O. BOX 1441 MINNEAPOLIS, MN 55440-1441 www.graco.com

311668A

Rev. 9/2006

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals