Graco 311001f , AA-sarjan ruiskutuspistooli Omaniku manuaal

Add to my manuals
36 Pages

advertisement

Graco 311001f , AA-sarjan ruiskutuspistooli Omaniku manuaal | Manualzz

Käyttöohjeet – Osaluettelo

AA-sarjan ruiskutuspistooli

311001B F-versio

Ilma-avusteiseen ruiskutukseen sekä maalausten ja pinnoitteiden viimeistelyyn.

Tärkeitä turvaohjeita:

Lue kaikki tämän käyttöohjeen varoitukset ja ohjeet.

Säilytä nämä ohjeet.

Katso sivulta 2 malliluettelo ja sisällysluettelo.

Malli G15

TI6553A

Malli G40 TI6844A

Graco Inc. P.O. Box 1441 Minneapolis, MN 55440-1441

Copyright 2005, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001

Malli G40, jossa RAC-suutin

II 2 G

TI7204B

Mallit

Sisältö

Mallit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Muita käyttöoppaita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Varoitukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Tyypillinen asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Maadoitus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Ilmajohto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Nestejohto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Valmistelut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Huuhtele laite ennen käyttöä . . . . . . . . . . . . . . . 8

Valitse ruiskutussuutin ja ilmasuutin . . . . . . . . . . 8

Asenna ruiskutussuutin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Säädä ilmasuuttimen asento . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Ilmasuuttimen kohdistustappi . . . . . . . . . . . . . . . 8

Käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Turvallisuus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Paineenpoistotoimet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Liipaisimen lukitus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Ilma-avusteisen ruiskutuspistoolin toiminta . . . . 11

Ruiskutuskuvionsäätö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

HVLP-toiminta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Nesteen levitys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Pistoolin päivittäinen hoito, huuhtelu ja puhdistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Järjestelmän yleinen kunnossapito . . . . . . . . . . 14

Nestesuodattimen kunnossapito . . . . . . . . . . . . 14

Huuhtelu ja puhdistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Reverse-A-Clean

®

(RAC) -suutin . . . . . . . . . . . 16

Tukkeutuneen RAC-suuttimen puhdistus . . 16

Vianetsintä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Yleinen vianetsintä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Korjaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Tarvittavat huoltovälineet . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Korjaussarjat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Suihkuventtiilin vaihto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Täydellinen pistoolin tiivisteen korjaus . . . . . . . 20

Purkaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Pesän korjaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Neulan korjaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Ilmaventtiilin korjaus . . . . . . . . . . . . . . . 22

Nesteputken vaihto . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Kokoonpano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Osat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Osat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Ruiskutussuutinten valintataulukko . . . . . . . . . . 30

AAM -ruiskutussuuttimet hienoa viimeistelyä varten . . . . . . . . . . . . . 30

GG4 -ruiskutussuuttimet teollisia sovelluksia varten . . . . . . . . . . . . . 30

LTX RAC -ruiskutussuuttimet . . . . . . . . 31

FFT hienoon viimeistelyyn tarkoitetut

RAC-ruiskutussuuttimet . . . . . . . . . 32

WRX WideRAC -ruiskutussuuttimet . . . 32

Lisävarusteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Mitat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Gracon normaali takuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Graco Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Mallit

Osanro

288844

287926

249242

249246

249238

Sarja

A

C

C

B

B

Ilman suurin käyttöpaine psi (MPa, bar)

100 (0,7, 7,0)

100 (0,7, 7,0)

100 (0,7, 7,0)

100 (0,7, 7,0)

100 (0,7, 7,0)

Nesteen suurin käyttöpaine psi (MPa, bar) Kuvaus

1500 (10,5, 105) Keskipainekäyttöinen ilma-avusteinen

G15-ruiskutuspistooli, muovipesä,

SST-kuula

1500 (10,5, 105) Keskipainekäyttöinen ilma-avusteinen

G15-ruiskutuspistooli, karbidipesä ja -kuula

4000 (2,8, 280) Korkeapainekäyttöinen ilma-avusteinen G40-ruiskutuspistooli, karbidipesä ja -kuula

4000 (2,8, 280) Korkeapainekäyttöinen, suurivirtauksinen ilma-avusteinen

G40-ruiskutuspistooli, karbidipesä ja -kuula

4000 (2,8, 280) Korkeapainekäyttöinen ilma-avusteinen G40-ruiskutuspistooli, karbidipesä ja -kuula,

Reverse-A-Clean

®

(RAC) -suutin

Sisältää:

249596

Ilmasuutin

249596

Ilmasuutin

249180

Ilmasuutin

249180

Ilmasuutin

288465

RACilmasuutin

2

Muita käyttöoppaita

Tämä käyttöopas on saatavana seuraavilla kielillä:

Käyttöopas

311001

311145

311146

311147

311148

311149

311150

311151

311152

311153

311154

311155

311156

311157

311158

Kieli

Englanti

Kiina

Tanska

Hollanti

Suomi

Ranska

Saksa

Italia

Japani

Korea

Norja

Puola

Venäjä

Espanja

Ruotsi

Muita käyttöoppaita

3

Varoitukset

Varoitukset

Alla on esitetty yleisiä varoituksia, jotka liittyvät laitteen asennukseen, käyttöön, maadoitukseen, huoltoon ja korjaukseen. Muita, yksityiskohtaisempia varoituksia on tämän oppaan muissa osissa asianmukaisissa kohdissa.

Oppaassa mainitut symbolit viittaavat näihin yleisiin varoituksiin. Kun symbolit mainitaan muualla oppaassa, katso näiden sivujen takaosaa erityisvaaran kuvausta varten.

VAROITUS

TULIPALON JA RÄJÄHDYKSEN VAARA

Työskentelyalueella olevat syttyvät höyryt, kuten liuotin- ja maalihöyryt, voivat syttyä tai räjähtää. Estä tulipalo ja räjähdys seuraavasti:

• Käytä laitetta vain hyvin ilmastoiduissa tiloissa.

• Poista kaikki sytytyslähteet, kuten sytytysliekit, savukkeet, kannettavat sähkövalaisimet ja muoviset suojaverhot

(staattisen sähkön vaara).

• Pidä roskat, liuottimet, rätit ja bensiini poissa ruiskutusalueelta.

• Älä liitä tai irrota virtajohtoja äläkä kytke virta- tai valokytkimiä päälle tai pois, kun tiloissa on helposti syttyviä höyryjä.

• Maadoita kaikki ruiskutusalueella käytettävät laitteet. Katso maadoitusta koskevia ohjeita.

• Käytä ainoastaan maadoitettuja johtoja.

• Pidä pistoolia tukevasti maadoitettua astiaa vasten, kun vedät liipaisimesta.

• Jos laitetta käytettäessä syntyy kipinöitä tai tuntuu sähköisku, lopeta laitteen käyttö välittömästi. Älä käytä laitetta, ennen kuin ongelma on tunnistettu ja korjattu.

• Pidä palonsammutin valmiina työskentelyalueella.

NESTEEN TUNKEUTUMISVAARA

Korkeapaineinen neste pistoolista, vuotavasta letkusta tai murtuneesta osasta voi puhkaista ihon. Vamma saattaa näyttää tavalliselta haavalta, mutta kyseessä on vakava vamma, joka saattaa johtaa amputointiin. Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.

• Älä osoita pistoolilla ketään tai mitään kehon osaa kohti.

• Älä laita kättä ruiskutussuuttimen eteen.

• Älä yritä pysäyttää tai estää vuotoja kädelläsi, kehollasi, käsineellä tai rätillä.

• Älä käytä ruiskua, jos suuttimen ja liipaisimen suojia ei ole asennettu.

• Lukitse aina liipaisimen lukko, kun et käytä ruiskua.

• Noudata tämän käyttöohjeen paineenpoistotoimia koskevia ohjeita lopettaessasi ruiskutuksen sekä ennen laitteen puhdistamista, tarkastamista tai huoltamista.

LAITTEIDEN VÄÄRINKÄYTÖN VAARA

Väärinkäyttö saattaa aiheuttaa kuoleman tai vakavia vammoja.

• Älä ylitä alimman nimellispaineen kestävän osan suurinta käyttöpainetta tai huonoiten kuumuutta sietävän osan lämpötilaluokitusta. Lue kaikkien laitteiden käyttöoppaiden Tekniset tiedot. Lue nesteen ja liuotteen valmistajan varoitukset. Täydelliset tiedot materiaalista saat pyytämällä käyttöturvallisuustiedotteen toimittajalta tai jälleenmyyjältä.

• Käytä nesteitä ja liuottimia, jotka soveltuvat nesteiden kanssa kosketuksissa oleviin laitteen osiin. Katso ohjeita kaikkien laitekäsikirjojen Teknisistä tiedoista. Lue nesteen ja liuottimen valmistajien varoitukset.

• Tarkista laitteet päivittäin. Korjaa tai vaihda kuluneet ja vaurioituneet osat välittömästi. Käytä vain Gracon alkuperäisiä varaosia.

• Älä muuta laitetta millään tavalla.

• Vain ammattimaiseen käyttöön.

• Käytä laitetta ainoastaan sille määrättyyn tarkoitukseen. Jos haluat lisätietoja, ota yhteys Gracon jälleenmyyjään.

• Pidä letkut ja kaapelit poissa kulkuväylien, terävien kulmien, liikkuvien osien tai kuumien pintojen läheisyydestä.

• Älä kierrä tai taivuta letkuja äläkä siirrä laitetta letkuista vetämällä.

• Noudata kaikkia turvallisuusmääräyksiä.

• Pidä lapset ja eläimet poissa työskentelyalueelta.

• Älä käytä yksikköä väsyneenä tai huumaavien aineiden tai alkoholin vaikutuksen alaisena.

4

Varoitukset

VAROITUS

PAINEISTETTUJEN ALUMIINIOSIEN AIHEUTTAMAT VAARAT

Älä käytä paineistetuissa alumiinivälineissä 1,1,1-trikloorietaani- tai metyleenikloridiliuottimia äläkä muita halogenoituja hiilivetyliuottimia tai nesteitä, jotka sisältävät tällaisia liuottimia. Se saattaa aiheuttaa vakavia kemiallisia reaktioita ja välineiden hajoamisen ja johtaa kuolemaan, vakaviin vammoihin ja omaisuusvahinkoihin.

MYRKYLLISTEN NESTEIDEN JA HÖYRYJEN AIHEUTTAMA VAARA

Myrkylliset nesteet tai huurut voivat aiheuttaa vaarallisen tapaturman tai hengenvaaran sisään hengitettynä tai nieltynä tai jos niitä roiskuu silmiin tai iholle.

• Lue läpi käyttöturvallisuustiedote (MSDS), jotta tiedät käyttämiisi nesteisiin liittyvät erityiset vaarat.

• Säilytä vaarallista nestettä asianmukaisessa, hyväksytyssä astiassa. Hävitä vaarallinen neste noudattaen vaarallisille nesteille annettuja ohjeita.

HENKILÖKOHTAISET SUOJAVARUSTEET

Käytä asianmukaisia suojavarusteita käyttäessäsi ja huoltaessasi laitetta ja ollessasi sen käyttöalueella. Varusteet suojaavat sinua vakavilta vammoilta, kuten silmävammoilta, myrkkyhöyryjen hengittämiseltä ja palovammoista johtuvilta vammoilta ja kuulovaurioilta. Suojavarusteisiin kuuluvat, niihin kuitenkaan rajoittumatta, seuraavat varusteet:

• Suojalasit

• Käytä aina nesteen ja liuotinaineen valmistajan suosittelemia suojavaatteita ja hengityssuojaimia

• Käsineet

• Kuulosuojaimet

5

Asennus

Asennus

Tyypillinen asennus

Kuvassa K UVA 1 näkyvä tyypillinen asennus on vain ohjeellinen ilma-avusteisten ruiskutusjärjestelmien valitsemiseksi ja asentamiseksi. Ota yhteys

Graco-jälleenmyyjään saadaksesi apua omiin tarpeisiisi sopivan järjestelmän suunnitteluun.

Maadoitus

JÄRJESTÄ RUISKUTUSKAAPIN ILMANVAIHTO

Estä myrkyllisten ja/tai syttyvien kaasujen vaarallisten pitoisuuksien muodostuminen ruiskuttamalla ainoastaan kunnolla tuuletetussa ruiskutuskaapissa.

Älä koskaan käytä ruiskutuspistoolia, ellei ilmanvaihto ole toiminnassa.

Tutustu poistoilman nopeutta koskeviin määräyksiin ja noudata niitä.

Tutustu kaikkiin turvallisuus- ja palomääräyksiin ja noudata niitä.

D

B

Tarkista laitetyyppiä koskevat yksityiskohtaiset maadoitusohjeet paikallisista sähkömääräyksistä.

Käytä ainoastaan sähköä johtavia letkuja.

Maadoita ruiskutuspistooli kunnolla maadoitetun nesteletkun ja pumpun kautta.

E

A

C

G

TI6554A

F

K UVA 1: Tyypillinen asennus (kuvassa malli G15)

Selitys:

A Ilmansuodatin

B Ilman sulkuventtiili

C Pistoolin ilmanpaineen säädin

D Ilmajohto

E Ruiskutuspistooli

F Sähköä johtavat nesteletkut

G Pistoolin ilmansyöttöletku

6

Asennus

Ilmajohto

1.

Asenna ilmansuodatin (A) pistoolin ilmajohtoon varmistamaan kuivan ja puhtaan ilman tulo pistooliin. Lika ja kosteus saattavat pilata valmiin työkappaleen ulkonäön. Katso K UVA 1.

2.

Asenna ilmanpainesäädin (C) pistoolin ilmajohtoon säätämään pistooliin tulevaa ilmanpainetta.

3.

Asenna ilman sulkuventtiili (B) pistoolin ilmajohtoon ja pumpun ilmajohtoon sulkemaan pistoolille menevä ilma.

4.

Käytä sisähalkaisijaltaan vähintään 5 mm:n (3/16") ilmaletkua letkun aiheuttaman liiallisen painehäviön pienentämiseksi.

Nestejohto

• Ennen nestejohdon liittämistä puhalla sen läpi ilmaa ja huuhtele liuottimella. Käytä ruiskutettavan nesteen kanssa yhteensopivaa liuotinta.

• Jos tarvitaan parempaa nestepaineen säätöä, asenna nestesäädin nestejohtoon tasaamaan pistooliin tulevaa nestepainetta.

1.

Käytä nestesuodatinta karkeiden hiukkasten ja sakan poistamiseksi, jottei ruiskutussuutin tukkeudu ja aiheuta maalausvikoja.

Pistoolin ilmanotossa on 1/4–18 npsm (R1/4–19) ulkokierre, joka sopii sisäkierteellä varustettuihin

NPSM- ja BSP-kiertoliittimiin.

5.

Liitä ilmaletku (G) pistoolin 1/4 npsm:n ilmanottoaukkoon. Katso K UVA 2.

Pistooli on varustettu sisäisellä 100 silmäkoon nestesuodattimella, joka huolehtii lopullisesta suodatuksesta juuri ennen ruiskutusta.

2.

Liitä nesteletku (F) pistoolin nesteen tuloliittimeen.

Katso K UVA 4. Asenna tarvittaessa kiertoliitin

(115898) pistoolin sisääntuloaukkoon liikuttelun

helpottamiseksi. Katso Lisävarusteet, sivu 33.

F

G

K UVA 4

TI6556A

K UVA 2

6.

Liitä ilmaletkun (G) toinen pää ilman sulkuventtiilin

ulostuloaukkoon. Katso K UVA 3.

B

G

3.

Liitä nesteletkun (F) toinen pää pumpun ulostuloaukkoon.

TI6846A

C

K UVA 3

A TI4838A

7

Valmistelut

Valmistelut

Huuhtele laite ennen käyttöä

1.

Laite on testattu kevytöljyllä, joka jätetään nestekanaviin osien suojaamiseksi. Jotta nesteeseen ei sekoitu öljyä, huuhtele laite sopivalla

liuottimella ennen sen käyttöä. Katso Huuhtelu ja

puhdistus, sivu 14.

2.

Poista paine. Katso Paineenpoistotoimet, sivu 10.

Valitse ruiskutussuutin ja ilmasuutin

Nestevirtaus ja kuvion leveys riippuu ruiskutussuuttimen koosta, nesteen viskositeetista ja nestepaineesta. Katso

Ruiskutussuutinten valintataulukko, sivu 30. Ota

yhteys Graco-jälleenmyyjään saadaksesi apua omaan sovellukseesi sopivan ruiskutussuuttimen valintaan.

Asenna ruiskutussuutin

Asenna ruiskutussuutin pistooliin. Varmista, että suuttimen kohdistustappi asettuu ilmasuuttimen loveen.

Katso K UVA 5. Kiristä ilmasuuttimen kiinnitysrengas (6) tukevasti käsin, jotta suutin tiivistyy kunnolla suuttimen pesän ja hajottimen (5) väliin.

TI6558A

K UVA 6

Ilmasuuttimen kohdistustappi

Mallin G15 pistooleissa (288844) käytetään ilmasuuttimen kohdistustappia ilmasuuttimen asennon säätämiseksi. Ilmasuuttimen kohdistustapin vakiosijainti on vaakasuorassa ilmasuuttimen asennossa.

Jos haluat muuttaa ruiskutuskuvion suuntaa, kierrä tappi irti kärkipihdeillä ja aseta se uudelleen haluttuun

asentoon. Katso K UVA 7. Asenna tappi uudelleen

löyhällä kierrelukituksella. Kiristä kiristysmomenttiin

1,5–2,5 in-lb (0,2–0,3 Nm). ÄLÄ KIRISTÄ LIIKAA.

Ilmasuuttimen kohdistustappi voidaan halutessa poistaa.

Ilmasuuttimen kohdistustappeja ei toimiteta vakiona mallin G40 pistoolien (249242) kanssa.

Lovi

Suuttimen kohdistustappi

TI6847A

TI6847A

K UVA 5

Ilmasuuttimen vaakasuora asento

(vakio)

Säädä ilmasuuttimen asento

Ruiskutuskuvion suunta määräytyy ilma- ja ruiskutussuuttimen asennon mukaan.

Kierrä ilmasuutinta (ruiskutussuutin kiertyy mukana) tarpeen mukaan, jotta saat ruiskutuskuvion haluttuun

suuntaan. Katso K

UVA

6.

K UVA 7

Ilmasuuttimen pystysuora asento

8

Valmistelut

Reverse-A-Clean

®

(RAC) -suutin

Mallin 249238 pistoolit käyttävät Reverse-A-Clean

®

(RAC) -suutinta.

Kokoa RAC-suutin asettamalla pesän kotelo ilmasuutinasennelmaan.

Aseta paikalleen tiivistepesä.

TI7198A

K UVA 10

TI7196A

Kierrä RAC-suutin pistooliin ja kiristä tiukasti käsin.

K UVA 8

Aseta paikalleen SwitchTip-suutin.

TI7199A

TI7197A

K UVA 11

K UVA 9

9

Käyttö

Käyttö

Turvallisuus

5.

Pidä pistoolin metalliosaa tukevasti maadoitettua metalliastiaa vasten. Poista paine vetämällä

liipaisimesta. Katso K UVA 12.

NESTEEN TUNKEUTUMISVAARA

Muista, että tämä ei ole ilmaruiskutuspistooli.

Lue varoitukset sivuilta 4 ja 5 sekä muualta tästä käyttöoppaasta ja noudata niitä Varoitukset oman

turvallisuutesi vuoksi.

Pidä pistoolin mukana toimitettu taskukokoinen varoituskortti (222385) aina mukanasi, kun käytät tätä laitetta. Kortti sisältää tärkeitä hoito-ohjeita, jos nestettä sattuu tunkeutumaan kehoon. Lisäkortteja on veloituksetta saatavissa Gracolta.

Paineenpoistotoimet

K UVA 12

NESTEEN TUNKEUTUMISVAARA

Järjestelmän paine täytyy poistaa käsin, jottei järjestelmä käynnisty ja ala ruiskuttaa vahingossa.

Korkeapaineinen neste voi tunkeutua ihoon ja aiheuttaa vakavan vamman. Vähennä nesteen tunkeutumisen, roiskumisen tai liikkuvien osien aiheuttamaa tapaturmavaaraa noudattamalla paineenpoistotoimia aina kun:

• ohjeissa kehotetaan poistamaan paine,

• lopetat ruiskutuksen,

• tarkastat tai huollat järjestelmän laitteita,

• asennat tai puhdistat ruiskutussuutinta.

Noudata sivun 10 kohdan Paineenpoistotoimet

ohjeita ruiskutuksen jälkeen ja ennen laitteen puhdistusta, tarkistusta, huoltoa tai kuljetusta.

Lue Varoitukset, sivu 4.

1.

Lukitse liipaisimen lukko. Katso K UVA 13.

2.

Sammuta pumppu. Katso pumpun käyttöohjetta.

3.

Katkaise pistoolin ilmansyöttö.

4.

Vapauta liipaisimen lukko. Katso K UVA 13.

K UVA 13

LUKITTU

TI6581A

TI6555A

6.

Avaa järjestelmän kaikki tyhjennysventtiilit. Ota jätesäiliö valmiiksi tyhjennettävän nesteen talteen ottamista varten. Jätä tyhjennysventtiili(t) auki, kunnes olet taas valmis aloittamaan ruiskutuksen.

7.

Lukitse liipaisimen lukko. Katso K UVA 13.

8.

Jos epäilet, että ruiskutussuutin tai letku on tukossa tai että paine ei ole täysin poistunut yllä esitettyjen toimien jälkeen, löysää ensin HYVIN HITAASTI suuttimen suojuksen kiinnitysrengasta tai letkuliitintä paineen poistamiseksi vähitellen ja löysää ne sitten kokonaan. Poista letkun tai suuttimen tukos.

Liipaisimen lukitus

Lukitse liipaisimen lukko aina, kun lopetat ruiskutuksen.

Se estää pistoolin liipaisemisen vahingossa kädellä tai esimerkiksi silloin, jos pistooli putoaa tai sitä tönäistään.

VAPAUTETTU

TI6582A

10

Käyttö

Ilma-avusteisen ruiskutuspistoolin toiminta

Ilma-avusteisessa ruiskutuspistoolissa yhdistyvät korkeapaine- ja ilmaruiskutuksen periaatteet.

Ruiskutussuutin muovaa nesteen viuhkakuvioksi samoin kuin tavanomainen korkeapainesuutin.

Ilmasuuttimesta tuleva ilma hajottaa nestettä lisää täydentäen maalihäntien hajotusta, jolloin ne yhtyvät ruiskutuskuvioon ja kuviosta tulee entistä tasaisempi.

Kuvion leveyttä voidaan säätää kuvionsäätöventtiilillä.

Ilma-avusteinen ruiskutuspistooli eroaa ilmaruiskutuspistoolista siten, että kuvion ilman lisääminen kaventaa kuviota. Kuviota levennetään vähentämällä ilmaa tai käyttämällä isompaa suutinta.

Ruiskutuspistoolissa on sisäinen ilman aloitus- ja lopetustoiminto. Kun liipaisimesta vedetään, pistoolista tulee ilmaa ennen nestettä. Kun liipaisin vapautetaan, nesteen tulo päättyy ennen kuin ilmavirtaus lakkaa.

Näin varmistetaan suihkun hajotus ja estetään nesteen kerääntyminen ilmasuuttimeen.

3.

Lisää nestepainetta hitaasti vain siihen saakka, jossa nestepaineen lisäys ei enää merkittävästi paranna nesteen hajotusta.

4.

Sulje kuvion säätöilma kiertämällä nuppi kokonaan myötäpäivään (sisään). Katso K UVA 14. Näin pistooli säädetään leveimmälle kuviolle.

AUKI

K UVA 14

KIINNI

TI6559A

Ruiskutuskuvionsäätö

NESTEEN TUNKEUTUMISVAARA

Vähentääksesi osien rikkoutumisen ja vakavan tapaturman vaaraa, nesteen tunkeutuminen kehoon mukaan lukien, älä ylitä pistoolin suurinta käyttöpainetta tai alimman nimellispaineen kestävän järjestelmän osan suurinta käyttöpainetta.

1.

Älä kytke pistoolin ilmansyöttöä vielä päälle. Säädä nestepaine pienelle käynnistyspaineelle. Jos nesteen painesäädin on asennettuna, suorita säädöt sen avulla.

Jos järjestelmässä ei ole nestesäädintä, nestepainetta säädetään pumppuun vaikuttavalla ilmansäätimellä alla olevan kaavan mukaan:

Pumpun painesuhde x Pumpun ilmansäätimen asetus

= Nestepaine

5.

Aseta hajotusilmanpaine noin arvoon 5 psi (3,5 kPa,

0,35 bar), kun laukaiset. Tarkista ruiskutuskuvio ja nosta sitten ilmapainetta hitaasti, kunnes maalihännät hajoavat kokonaan ja yhtyvät ruiskutuskuvioon. Katso K UVA 15. Noin 7–10 psi:n

(4,9–7,0 kPa, 0,49–0,7 bar) ilmanpaine on yleensä riittävä hajottamaan maalihännät, erityisesti kun kyseessä on matalaviskoosiset materiaalit.

Ilmanpaineen asettaminen liian korkeaksi aiheuttaa materiaalin kertymistä ilmasuuttimeen, mikä laskee siirtotehokkuutta. Älä ylitä ilmanpainepainearvoa

100 psi (0,7 MPa, 7 bar) pistoolille.

Kavenna kuviota kiertämällä kuvion säätöventtiilin nuppia vastapäivään (ulospäin). Katso K UVA 14. Jos kuvio ei vieläkään ole riittävän kapea, lisää pistooliin menevää ilmanpainetta hieman tai käytä erikokoista suutinta. (Ei saatavana RAC-suutinpistooleihin.)

TI0792A

Ei ilmaa Liian vähän ilmaa

Oikea ilman määrä

2.

Tarkasta hajotus vetämällä liipaisimesta, mutta älä vielä kiinnitä huomiota kuvion muotoon.

K UVA 15

11

Käyttö

HVLP-toiminta

Matalapaineisia ruiskutuspistooleita (HVLP) käytettäessä hajotusilma ei saa ylittää 10 psi.

Käytä HVLP-tarkastussarjaa 249140 ilmanpaineen tarkistamiseksi.

Viuhkaa ei voida säätää käytettäessä RACruiskutussuuttimia ja -ilmasuuttimia.

1.

Saat parhaat ruiskutustulokset pitämällä pistoolia kohtisuorassa maalattavaa pintaa kohti ja säilyttämällä koko ajan n. 200–300 mm:n etäisyyden ruiskutettavaan kohteeseen.

2.

Jotta saat aikaan tasaisen lopputuloksen, ruiskuta pehmein, tasaisin vedoin puoliksi limittäin kohteen yli.

3.

Käytä yhdensuuntaisia vetoja. Tällä ruiskutuspistoolilla saadaan kaikilla pinnoitteilla tasainen lopputulos ilman ristiinmaalausta.

Nesteen levitys

Pidä pistoolia aina suorassa kulmassa maalattavaan pintaan nähden. Älä heiluta pistoolia kaaressa, sillä silloin nestepinnasta tulee epätasainen. Katso K UVA 16.

K UVA 16

VÄÄRIN

TI6561A

OIKEIN

TI6562A

12

Pistoolin päivittäinen hoito, huuhtelu ja puhdistus

Pistoolin päivittäinen hoito, huuhtelu ja puhdistus

NESTEEN TUNKEUTUMISVAARA

Noudata sivun 10 ohjeita Paineenpoistotoimet

ennen pistoolin puhdistusta.

VAROITUS

Muurahais- tai propionihappoa sisältävää metyleenikloridia ei suositella tämän pistoolin huuhtelu- tai puhdistusliuottimeksi, koska se vaurioittaa laitteen alumiini- ja nailonosia.

VAROITUS

Pistoolin ilmakanaviin jäänyt liuotin saattaa heikentää maalipinnan laatua. Älä käytä mitään puhdistusmenetelmää, josta voi päästä liuotinta pistoolin ilmakanaviin.

Älä osoita pistoolilla ylöspäin puhdistaessasi sitä.

Älä pyyhi pistoolia liuotinta valuvalla rätillä, vaan väännä liika pois.

Älä upota pistoolia liuottimeen.

TI6563A

TI4827A

Älä puhdista ilmasuuttimen reikiä metallisilla välineillä, sillä ne voivat naarmuttaa reikiä. Naarmut voivat vääristää ruiskutuskuviota.

TI6564A

TI6565A

13

Pistoolin päivittäinen hoito, huuhtelu ja puhdistus

Järjestelmän yleinen kunnossapito

1.

Poista paine, sivu 10.

2.

Puhdista neste- ja ilmajohtojen suodattimet päivittäin.

3.

Tarkasta, onko pistoolissa ja nesteletkuissa vuotoja.

Kiristä liittimet tai vaihda laitteet tarpeen mukaan.

4.

Huuhtele pistooli ennen värien vaihtamista ja aina kun lopetat pistoolin käytön.

Huuhtelu ja puhdistus

TULIPALON JA RÄJÄHDYKSEN VAARA

Lue sivun 4 kohta Varoitukset. Noudata sivulla 6 annettuja ohjeita Maadoitus.

Nestesuodattimen kunnossapito

1.

Kierrä nesteen tuloliitin (18) irti.

2.

Poista ja tarkista tulojohdon nestesuodatin (12).

Puhdista tai vaihda suodatin tarvittaessa.

• Huuhtele ennen värien vaihtamista ennen nesteen kuivumista laitteessa, työpäivän päätteeksi, ennen varastoimista ja ennen laitteiston korjaamista.

• Huuhtele mahdollisimman pienellä paineella.

Tarkista kytkennät vuotojen varalta ja kiristä tarvittaessa.

• Huuhtele käytettävän nesteen ja laitteen kastuvien osien kanssa yhteensopivalla nesteellä.

1.

Poista paine, sivu 10.

2.

Irrota ilmasuuttimen kiinnitysrengas (6), ilmasuutin

(21) ja ruiskutussuutin (33).

3.

Irrota nesteensyöttöletku (F) ja ilmansyöttöletku (G) pistoolista.

18

12

TI6735A G

K UVA 17

F

K UVA 18

TI6566A TI6567A

14

Pistoolin päivittäinen hoito, huuhtelu ja puhdistus

4.

Liitä liuottimen syöttöletku (T) pistooliin.

T

TI6557A

K UVA 19

5.

Lisää painetta hitaasti. Osoita pistoolia alaspäin maadoitettuun metalliastiaan ja huuhtele pistooli liuottimella, kunnes kaikki nestejäänteet ovat huuhtoutuneet pistoolin kanavista.

VAROITUS

Paina pistoolin liipaisin pohjaan aina kun kiristät tai irrotat hajotinta (5). Tämä estää neulan kuulaa koskettamasta suutinpesän pintaa, jolloin pesä ei pääse vaurioitumaan.

9.

Jos hajotin (5) on irrotettava puhdistusta varten, vedä liipaisin pohjaan samalla kun poistat hajotinta pistooliavaimella (30).

10. Kasta pehmeän harjan pää kevyesti sopivaan liuottimeen. Älä liota harjaa liuottimessa äläkä käytä teräsharjaa.

K UVA 20

6.

Sulje liuottimen syöttö.

7.

Poista paine.

8.

Irrota liuottimen syöttöletku (T) pistoolista.

TI6729A

TI4845A

K UVA 22

11. Pidä pistoolia alaspäin ja puhdista pistoolin suu pehmeällä harjalla ja liuottimella.

K UVA 21

T

TI6566A

TI6569A

K UVA 23

12. Puhdista ilmasuuttimen kiinnitysrengas (6) sekä ilmasuutin (21), hajotin (5) ja ruiskutussuutin (33) pehmeällä harjalla. Käytä ilmasuuttimen reikien puhdistukseen pehmeää työkalua, esimerkiksi hammastikkua, jottet vaurioita kriittisiä pintoja.

Puhdista ilma- ja ruiskutussuutin ainakin kerran päivässä. Eräissä sovelluksissa puhdistusta tarvitaan useammin.

15

Pistoolin päivittäinen hoito, huuhtelu ja puhdistus

16. Puhdistettuasi pistoolin voitele seuraavat osat viikoittain voiteluaineella 111265:

• Liipaisimen niveltappi (A)

• Voitele uloke pistoolin molemmilta puolilta kohdasta, jossa liipaisin koskettaa pistoolin runkoon (B)

• Neula-akseli liipaisimen (C) takana

A

B

TI6570A

K UVA 24

13. Jos poistit hajottimen, vedä liipaisimesta samalla kun asennat hajotinta (5) pistooliavaimella (30).

Kiristä hajotin kunnolla, jotta liitos on tiivis. Kiristä kiristysmomenttiin 155–165 in-lb (18–19 Nm).

Kunnolla kiristettynä laippa on pistoolin pohjassa.

14. Asenna ilmasuuttimen kiinnitysrengas (6), ilmasuutin (21) ja ruiskutussuutin (33).

TI6568A

K UVA 25

15. Kostuta pehmeä kangas liuottimeen ja väännä liika pois. Pidä pistoolia alaspäin ja pyyhi pistoolin ulkopinta.

C

TI6553A

K UVA 27

Reverse-A-Clean

®

(RAC) -suutin

Älä liota RAC-suuttimen pesän tiivistettä (33a) liuottimessa pitkiä aikoja, koska muuten saattaa esiintyä turpoamista.

Tukkeutuneen RAC-suuttimen puhdistus

Vapauta liipaisin ja kytke liipaisimen lukko päälle.

LUKITTU

TI6581A

K UVA 28

TI6571A

K UVA 26

16

Pyöritä SwitchTip-suutinta.

K UVA 29

Vapauta liipaisimen lukko.

Pistoolin päivittäinen hoito, huuhtelu ja puhdistus

Lukitse liipaisimen lukko.

TI7200A

LUKITTU

TI6581A

K UVA 32

Palauta SwitchTip-suutin alkuperäiseen asentoonsa.

VAPAUTETTU

TI6582A

K UVA 30

Liipaise pistooli astiaan tukkeuman poistamiseksi.

TI7201A

K UVA 33

Vapauta liipaisimen lukko ja jatka ruiskuttamista.

NESTEEN TUNKEUTUMISVAARA

Älä osoita pistoolilla ketään tai mitään kehon osaa kohti.

VAPAUTETTU

TI6582A

K UVA 34

TI7202A

K UVA 31

17

Vianetsintä

Vianetsintä

• Tarkista kaikki vianetsintätaulukoiden ratkaisuehdotukset ennen pistoolin purkamista.

• Eräät virheelliset kuviot johtuvat ilman ja nesteen välisestä epätasapainosta.

NESTEEN TUNKEUTUMISVAARA

Noudata sivulla 10 kohdassa Paineenpoistotoimet

annettuja ohjeita. Lue varoitukset sivulla 4.

Yleinen vianetsintä

Ongelma

Nestettä vuotaa tiivisteiden takaa.

Ilmavuoto pistoolista.

Nestettä vuotaa pistoolin etuosasta.

Nestettä ilmakanavissa.

Nesteen sulku toimii hitaasti.

Nestettä ei tule liipaisinta painettaessa.

Syy

Tiivisteet tai neula-akseli kuluneet.

Ilmaventtiili ei tiivistä kunnolla.

Neulan kuula kulunut tai vaurioitunut.

Pesän kokoonpano kulunut.

Ratkaisu

Vaihda neulan kokoonpano (2).

Puhdista tai vaihda ilmaventtiili (8).

Vaihda neula-asennelma (2) ja istukka (5c).

Vaihda pesä (5c) ja tiiviste (5b, vain mallin

G40 pistooli). Tiiviste on vaihdettava aina kun pesän kokoonpano irrotetaan.

Nesteen viskositeetti on niin alhainen, ettei karbidipesä pysty tiivistämään oikein.

Ruiskutussuuttimen tiiviste vuotaa.

Vuotoa pesän ympäriltä.

Nesteen tuloliitin vuotaa.

Nestettä kerääntynyt neulan osiin.

Ruiskutussuutin tukossa.

Nestesuodatin tai nesteletku tukossa.

Älä vaihda muovipesän (5c, vain mallin

G15 pistooli) suuntaa, jos se on kulunut.

Pesä on vaihdettava, jos se on kulunut.

Asenna muovipesä (5c).

Kiristä kiinnitysrengas (6) tai vaihda ruiskutussuutin (33).

Vaihda tiiviste (5b, vain mallin G40 pistooli).

Tiiviste on vaihdettava aina kun pesän kokoonpano irrotetaan.

Vaihda nesteputken tiiviste (22). Tiiviste on vaihdettava aina kun nesteputken liitin irrotetaan.

Irrota ja puhdista tai vaihda neulan kokoonpano (2).

Puhdista ruiskutussuutin. Katso sivu 14.

Kun suutin on poistettu (Katso yllä), löysää hyvin hitaasti letkuliitintä pistoolista ja poista paine vähitellen. Löysää se sitten kokonaan ja poista tukos. Puhdista tai vaihda suodatin (12).

18

Vianetsintä

Ongelma

Ruiskutus on epätasainen tai katkeilee.

Viiruinen suihku.

Syy Ratkaisu

Nestesyöttö eri riitä.

Ilmaa maalin syöttöjohdossa.

Säädä nestesäädintä tai täytä nesteen syöttösäiliö.

Tarkasta ja kiristä pumpun imuletkun liitokset, poista ilma maalijohdosta.

Pistoolilla yritetään ”hunnuttaa”

(liipaisinta vedetään osittain).

AA-pistoolilla ei voi ”hunnuttaa”. Hunnutus aiheuttaa suuren paineenpudotuksen suuttimeen, jolloin seurauksena on huono hajotus ja/tai katkeileva ruiskutus.

Ruiskutussuutin osittain tukossa. Puhdista tai vaihda ruiskutussuutin.

Katso sivu 14.

Epäsäännöllinen kuvio.

Kuvio siirtynyt toiseen laitaan, sama puoli ilmasuuttimesta likaantuu.

Materiaalia kertynyt ilmasuuttimeen.

Nestettä kerääntynyt ruiskutussuuttimeen tai ruiskutussuutin osittain tukossa.

Ilmasuuttimen reiät ovat osittain tai kokonaan tukossa kuvion virheellisellä puolella.

Puhdista tai vaihda ruiskutussuutin.

Katso sivu 14.

Puhdista ilmasuuttimen reiät liuottimella ja

pehmeällä harjalla. Katso sivu 14.

Ilmasuuttimen reiät ovat osittain tai kokonaan tukossa.

Puhdista ilmasuuttimen reiät liuottimella ja pehmeällä harjalla tai hammastikulla.

Katso sivu 14.

Liian korkea ilmanpaineasetus.

Vähennä sisääntulevaa ilmanpainetta.

Laukaistaessa suositellaan 7–10 psi:n

(4,9–7,0 kPa, 0,49–0,7 bar) ilmanpainetta.

19

Korjaus

Korjaus

Tarvittavat huoltovälineet

• Tiivisteen asennustyökalu (28) – mukana

• Mutterinohjain (29) – mukana

• Pistooliavain (30) – mukana

• O-rengaspiikki

• 7/32":n kuusiokoloavain

• 3/16":n kuusiokoloavain

• Sopiva liuotinaine

• Voiteluaine (osanro 111265)

Korjaussarjat

• Saatavissa on korjaussarja 249422. Kannattaa käyttää kaikki korjaussarjassa olevat uudet osat. Sarjan osat on merkitty tähdellä, esimerkiksi (7*).

• Saatavissa on muovipesän korjaussarja

249424 (vakiona mallin G15 pistooleissa) ja karbidipesäsarja 249456 (vakiona mallin

G40 pistooleissa). Suosittelemme käyttämään kaikki sarjassa olevat uudet osat. Sarjan osat on merkitty tähdellä, esimerkiksi (5c†).

• Muovipesäsarjaa 249424 ja karbidipesäsarjaa

249456 voidaan käyttää sekä mallin G15 pistoolien että mallin G40 pistoolien kanssa.

• Muovipesäsarja 249424 on tarkoitettu käyttöön pienellä paineella.

Suihkuventtiilin vaihto

1.

Poista paine, sivu 10.

2.

Avaa suihkuventtiilin tiivistemutteri (A) pistoolin rungon (1) takaa. Työnnä suihkuventtiilin kokoonpano (4) ulos pistoolin rungosta.

Katso K UVA 35.

3.

Ennen asennusta käännä vaihtosuihkuventtiilin kokoonpanon (4) kuvion säätöventtiiliä (C) täysin vastapäivään pesän (5c†) vaurioitumisen estämiseksi. Asenna vaihtosuihkuventtiilin kokoonpano pistoolin runkoon (1). Ruuvaa tiivistemutteri (A) pistoolin runkoon ja kiristä kiristysmomenttiin 90 in-lb (10,5 Nm).

1 4

1

A

C

1 Kiristä kiristysmomenttiin

90 in-lb (10,5 Nm).

TI6576A

K UVA 35

Täydellinen pistoolin tiivisteen korjaus

Purkaminen

Pesän korjaus

Katso korjaussarjat, sivu 20.

• Puhdista osat liuottimella, joka on yhteensopiva osien ja ruiskutettavan nesteen kanssa.

1.

Poista paine, sivu 10. Irrota neste- ja ilmaletkut

pistoolista.

2.

Irrota ilmasuuttimen kiinnitysrengas (6), ilmasuutin

(21) ja ruiskutusuutin (33). Katso K UVA 36.

6

33

21

TI6568A

K UVA 36

3.

Vedä liipaisimesta, jotta neulan kuula vetäytyy pesästä kiertäessäsi hajotinta (5) irti pistoolin rungosta (1) pistooliavaimella (30).

20

Korjaus

4.

Tarkasta paikallaan olevat O-renkaat (5e*, 5f* ja

5g*). Poista O-renkaat varovasti hajottimen kotelosta (5a) ja vaihda tarvittaessa.

5.

Poista pesän mutteri (5d†), pesä (5c†) ja pesän tiiviste (5b†, vain mallin G40 pistooli) 7/32":n kuusiokoloavaimella.

6.

Tarkasta pesä (5c†) ja pesän tiiviste (5b†) ja vaihda tarvittaessa.

7.

Asenna uudelleen pesän tiiviste (5b†, vain mallin

G40 pistooli), pesä (5c†) ja pesän mutteri (5d†).

Kiristä kiristysmomenttiin 45–50 in-lb. Älä kiristä mutteria liikaa.

Neulan korjaus

1.

Poista hajotin, katso pesän korjaus, sivu 20.

2.

Poista liipaisimen niveltapin mutteri (14‡), niveltappi

(13‡) ja vedä liipaisimesta (3‡) pistooliavaimella

(30) ja mutterinohjaimella (29). Katso K UVA 38.

13

• Kun asennat uudelleen karbidipesää (5c†), tiivisteen kartiomaisen pään (punainen puoli) on osoitettava pistoolin suutinta kohden.

• Muovipesä (5c†), vakiona mallin G15 pistooleissa (288844), voidaan asentaa uudelleen kumpaankin suuntaan. Älä vaihda muovipesän suuntaa, jos se on kulunut.

Pesä on vaihdettava, jos se on kulunut.

5g*

5c

1

3

14

TI6574A

K UVA 38

3.

Poista neulan kokoonpano (2) pistoolin etuosasta mutterinohjaimella (29). Jos neula on vääntynyt tai vahingoittunut tai tiiviste on kulunut tai vuotaa, vaihda koko neulan kokoonpano. Jos vaihto on tarpeen, muista poistaa O-rengas (2a*), koska se saattaa juuttua pistoolin rungon sisään.

Katso K UVA 39.

5e*

5a

1

5d

5f*

5b

(vain G40)

29

30

2a*

2

TI6575A

TI6572A K UVA 39

K UVA 37

21

Ilmaventtiilin korjaus

1.

Ruuvaa irti jousisuojus (11) pistoolin rungon (1) takaosasta pistooliavaimella (30). Poista kaksi jousta (15 ja 19), akseli (9) ja pesä (10).

2.

Työnnä ilmaventtiilin kokoonpano (8*) pistoolin

takaosan päälle. Katso K UVA 40.

3.

Tarkasta U-kuppi (7*) pistoolin rungossa (1). Jos

U-kuppi on kulunut tai vuotaa, poista se varovasti pistoolin rungon etuosasta piikillä.

Korjaus

Nesteputken vaihto

1.

Poista ilman tuloliitin (17) pistooliavaimella (30) ja poista ruuvi (20) 3/16":n kuusiokoloavaimella.

2.

Kierrä nesteen tuloliitin (18) irti. Irrota ja puhdista tai vaihda tulojohdon nestesuodatin (12).

3.

Kierrä nesteputken liitin (C) irti pistoolin nesteen tuloaukosta. Irrota tiiviste (22*) varovasti.

1

7*

8*

15

11

9

10

19

22*

C

17

20

18

12 TI6573A

TI6577A

K UVA 41

K UVA 40

22

23

Korjaus

Korjaus

Kokoonpano

Katso korjaussarjat, sivu 20.

1.

Asenna putken tiiviste (22*) pistooliin. Kiristä nesteputken liitin (C) käsin pistoolin nesteen tulojohtoon. Kiristä ilman tuloliitin (17) ja ruuvi (20) käsin. Kiristä nesteputken liitin arvoon 150–160 in-lb

(17–18 Nm). Kiristä ilman tuloliitin kiristysmomenttiin 175–185 in-lb (20–21 Nm).

Kiristä nesteputken kannakkeen ruuvi arvoon

50–60 in-lb (6–7 Nm). Katso K UVA 44.

2.

Asenna tulojohdon nestesuodatin (12) nesteputken alaosaan. Kierrä nesteen tuloliitin (18) putken alaosaan. Kiristä kiristysmomenttiin 175–185 in-lb

(20–21 Nm). Katso K UVA 44.

3.

Laita uusi U-kuppi (7*) tiivisteen asennustyökaluun

(28*) siten, että U-kupin huulet ovat työkaluun päin

kuten kuvassa K UVA 42. Työnnä U-kuppi pistoolin

takaosaan, kunnes tuntuu selvä napsahdus.

6.

Asenna kaksi jousta (15 ja 19). Kierrä jousisuojus

(11) pistoolin rungon takaosaan. Kiristä kiristysmomenttiin 175–185 in-lb (20–21 Nm).

7.

Voitele kevyesti neulan kokoonpanon O-renkaat ja akseli tiivisteen liukumakohdista. Varmista, että

O-rengas (2a*) on kunnolla paikoillaan pistoolin rungossa (1).

8.

Työnnä neulan kokoonpano (2) pistoolin etuosaan.

Ruuvaa neulan kokoonpano mutterinohjaimella (29) pistoolin runkoon (1) ja kiristä arvoon 50–60 in-lb

(6–7 Nm). Katso K UVA 43.

29

1

2a*

2

8

3 Voitele kevyesti.

3

7*

8 Huulet osoittavat pistoolin rungosta poispäin.

28*

TI6578A

K UVA 42

4.

Voitele ilmaventtiilin kokoonpanon (8*) etupää.

Liu’uta varovasti ilmaventtiilin kokoonpano pistoolin takaosaa kohden U-kupin (7*) läpi niin pitkälle, kuin se menee. Varo, ettet vahingoita U-kuppia.

Katso K UVA 44.

5.

Liu’uta pesä (10) akseliin (9). Varmista, että pesän kartiomainen pää osoittaa akselin paksumpaa päätä kohden. Asenna varovasti akseli (9) ja pesä (10) ilmaventtiiliin (8*).

TI6575A

K UVA 43

9.

Asenna liipaisin (3), niveltappi (13) ja mutteri (14).

Käytä löyhää kierrelukitusta ja varmista, että neulan kokoonpanon (2) messinkiosa on liipaisimen

takana. Katso K UVA 44. Voitele niveltapin

kummaltakin puolelta kohdista, joissa liipaisin koskettaa tappia ja voitele uloke pistoolin kummaltakin puolelta kohdista, joissa liipaisin koskettaa pistoolin runkoa. Kiristä mutteri arvoon

20–30 in-lb (2–3 Nm).

10. Vedä liipaisimesta, jotta neula vetäytyy taakse, kun kierrät hajotinkokoonpanoa (5) pistoolin runkoon (1) pistooliavaimella (30). Kiristä arvoon 155–165 in-lb

(18–19 Nm). Kunnolla kiristettynä laippa on pistoolin pohjassa.

11. Kiinnitä kiinnitysrengas (6), ilmasuutin (21), ja ruiskutussuutin (33)

.

24

Korjaus

6 (vain G40)

12 21a (vain G15)

*6a

21

*6b

33

6

*5e

4

5a

6

*5f

6

*5g

5b† (vain karbidi)

5c†

5d†

11

*7

3 8

4

*8

13

3

6 (vain G15)

3

9

2

7

*2a

3

9

15 11

13

10

19

*22

1

1a 1

1

Kiristä kiristysmomenttiin 150–160 in-lb

(17–18 Nm).

3 14

5 12

3 Voitele kevyesti.

17

13

4 Kiristä kiristysmomenttiin 155–165 in-lb

(18–19 Nm).

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Kiristä kiristysmomenttiin 20–30 in-lb (2–3 Nm).

16

Älä voitele hajottimen O-renkaita.

(vain

Ulokeosan on oltava liipaisimen takana.

249238 ja

Huulet osoittavat pistoolin rungosta poispäin.

249246)

9

20

Kiristä kiristysmomenttiin 50–60 in-lb (6–7 Nm).

16

(vain 288844 ja 249242)

Kiristä kiristysmomenttiin 125–135 in-lb

(14–15 Nm).

Kiristä kiristysmomenttiin 45–50 in-lb (5–6 Nm).

Käytä löyhää kierrelukitusta.

Kiristä kiristysmomenttiin 175–185 in-lb

(20–21 Nm).

12

(vain 288844 ja 249242)

3

18 (vain 288844 ja 249242)

10

(288844 vain kiristys)

13

(249242 vain kiristys)

K UVA 44

TI6579B

25

Osat

Osanro 288844/G15 pistooli

Osanro 249242/G40 pistooli

Osanro 249246/G40-pistooli, suurivirtauksinen

6 (vain G40)

21a (vain G15)

◆ *6a

*6b

21

33

*5e

5a

*5f

5b† (vain karbidi)

*5g

5c†

5d†

4

13‡

*7

*8

15 11

*2a

9

10

19

6 (vain G15)

2

*22

1a 1

Osat

3‡

16

(vain 249246)

20

16

(vain 288844 ja 249242)

18

(vain 288844 ja 249242)

14‡

17

12

(vain 288844 ja 249242)

29

30

28*

26

Osat

Osanro 288844/G15-pistooli, jossa muovipesä

Osanro 287926/G15-pistooli, jossa karbidipesä

Ref. No.Part No. Description Qty.

9

10

11

12

1

1a

2

BODY, gun

249423 STOP, trigger

288558 NEEDLE, assy; 3/32 ball; sst includes item 2a (288844 only)

288559 NEEDLE, assy; 3/32 ball; carbide includes item 2a (287926 only)

2a* ✓ 110004 PACKING, o-ring; PTFE

3‡ TRIGGER, gun

1

4

5

249135 VALVE, fan, assy

249132 DIFFUSER, assy (288844 only)

5a

249133 DIFFUSER, assy (287926 only)

DIFFUSER, housing

5b† 288619 GASKET, seat; nylon (287926 only) 1

1

1

5c† SEAT; plastic (288844 only)

SEAT; carbide (287926 only)

1

1

1

1

1

1

5d† NUT, seat

5e* 111116 PACKING, o-ring, seat; PTFE

5f* ✓ 109450 PACKING, o-ring; PTFE

5g* ✓ 111457 PACKING, o-ring; PTFE

6 15F192 RING, retaining

6a* ◆✓ 109213 PACKING, o-ring; PTFE

6b* ◆✓ 15G320 WASHER; PTFE

7* ✓ 188493 PACKING, u-cup; UHMWPE

8* VALVE, air, assy

15F193 SHAFT, fluid spring

15F194 SEAT, spring

15F195 CAP, spring

224453 FILTER, tip (pkg of 5)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

13‡ 15F739 PIN, pivot

14‡ 15F740 PIN, pivot, nut

15

16

114069 SPRING, compression

249136 TUBE, assy

1

1

1

1

17

18

19

15F202 FITTING, air inlet

15F186 FITTING, hose

119767 SPRING, compression (288844 only)

1

1

1

1

1

20

115141 SPRING, compression (287926 only)

119996 SCREW, cap, socket hd; 1/4-20 x

3/8 in. (10 mm)

21 249596 AIR CAP, includes item 21a

21a 15G618 PIN, air cap; indexing

22* ✓ 115133 GASKET, tube, acetal

28* TOOL, installation; seal

29 117642 TOOL, nut driver

30 15F446 TOOL, gun

31 ▲ 222385 CARD, warning (not shown)

32 ▲ 172479 TAG, warning (not shown)

33 SPRAY TIP, customer’s choice

33a 183616 GASKET, tip (not shown)

▲ Hengenvaaran ja vaaran varakylttejä, -tarroja ja -kortteja on saatavissa veloituksetta.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

* Sisältyvät tiivisteen korjaussarjaan 249422

(ostettava erikseen).

Sisältyy muovipesän korjaussarjaan 288655

(ostettava erikseen).

Sisältyvät liipaisimen korjaussarjaan 249585

(ostettava erikseen).

◆ Sisältyvät ilmasuuttimen pesän korjaussarjaan

253032 (ostettava erikseen).

✓ Ei myydä erikseen.

Osanro 249242/G40-pistooli, jossa vakiosuutin

Osanro 249246/G40-pistooli, suurivirtauksinen

Ref. No.Part No. Description Qty.

17

18

19

20

4

5

1

1a

2

2a* ✓ 110004 PACKING, o-ring; PTFE

3‡

5a

5b†

9

10

11

12

BODY, gun

249423 STOP, trigger

288559 NEEDLE, assy; 3/32 ball; carbide includes item 2a

TRIGGER, gun

249135 VALVE, fan, assy

249133 DIFFUSER, assy

DIFFUSER, housing

288619 GASKET, seat; nylon

5c†

5d†

6a* ◆✓ 109213 PACKING, o-ring; PTFE

6b* ◆✓ 15G320 WASHER; PTFE

7* ✓ 188493 PACKING, u-cup; UHMWPE

8*

SEAT; carbide

NUT, seat

5e* 111116 PACKING, o-ring, seat; PTFE

5f* ✓ 109450 PACKING, o-ring; PTFE

5g* ✓ 111457 PACKING, o-ring; PTFE

6 249256 TIP GUARD

(249242 & 249246 only)

VALVE, air, assy

15F193 SHAFT, fluid spring

15F194 SEAT, spring

15F195 CAP, spring 1

224453 FILTER, tip (pkg of 5) (249242 only) 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

13‡ 15F739 PIN, pivot

14‡ 15F740 PIN, pivot, nut

15

16

114069 SPRING, compression

249136 TUBE, assy (249242 only)

249317 TUBE, assy (249246 only)

15F202 FITTING, air inlet

15F186 FITTING, hose (249242 only)

115141 SPRING, compression

119996 SCREW, cap, socket hd; 1/4-20 x

3/8 in. (10 mm) (249242 only)

21 249180 AIR CAP

22* ✓ 115133 GASKET, tube, acetal

28* TOOL, installation; seal

29 117642 TOOL, nut driver

30 15F446 TOOL, gun

31 ▲ 222385 CARD, warning (not shown)

32 ▲ 172479 TAG, warning (not shown)

33 SPRAY TIP, customer’s choice

33a 183616 GASKET, tip (not shown)

▲ Hengenvaaran ja vaaran varakylttejä, -tarroja

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 ja -kortteja on saatavissa veloituksetta.

* Sisältyvät tiivisteen korjaussarjaan 249422

(ostettava erikseen).

Sisältyvät karbidipesän korjaussarjaan 249456

(ostettava erikseen).

Sisältyvät liipaisimen korjaussarjaan 249585

(ostettava erikseen).

◆ Sisältyvät ilmasuuttimen pesän korjaussarjaan

253032 (ostettava erikseen).

✓ Ei myydä erikseen.

27

Osat

Osanro 249238/G40-pistooli, jossa RAC-suutin

★ 5a

★ *5f

★ †5b

★ *5g

5c† ★

5d†

13‡

*7

★ 4

*6a

★ 35

33a

★ 6

*2a

2

*8

15 11

9

10

19

Osat

1a

1

33

*22

3‡

14‡

17

16

20

29

30

28*

TI7203B

28

Osanro 249238/G40-pistooli, jossa RAC-suutin

Ref. No.Part No. Description

1 BODY, gun

1a 249423 STOP, trigger

2 288559 NEEDLE, assy; 3/32 ball; carbide includes item 2a

2a*

110004 PACKING, o-ring; PTFE

3‡

4

5 ★

5a

TRIGGER, gun

15G713 NUT, air plug

249877 DIFFUSER, assy, RAC

DIFFUSER, housing

5b† ★ 288619 GASKET, seat; nylon

5c†

5d† ★

SEAT; carbide

NUT, seat

5e*

★✓

111116 PACKING, o-ring, seat; PTFE

5f* ★✓ 109450 PACKING, o-ring; PTFE

5g*

★✓

111457 PACKING, o-ring; PTFE

6 ★ 288465 TIP GUARD/AIR CAP ASSY

6a*

★✓

109213 PACKING, o-ring, PTFE

7* ✓ 188493 PACKING, u-cup; UHMWPE

8* VALVE, air, assy

9 15F193 SHAFT, fluid spring

15

16

17

19

10

11

15F194 SEAT, spring

15F195 CAP, spring

13‡ 15F739 PIN, pivot

14‡ 15F740 PIN, pivot, nut

114069 SPRING, compression

249317 TUBE, assy

15F202 FITTING, air inlet

115141 SPRING, compression

20 119996 SCREW, cap, socket hd; 1/4-20 x

3/8 in. (10 mm)

22* ✓ 115133 GASKET, tube, acetal

28* TOOL, installation; seal

29 117642 TOOL, nut driver

30 15F446 TOOL, gun

31 ▲ 222385 CARD, warning (not shown)

32

172479 TAG, warning (not shown)

33 SPRAY TIP, customer’s choice,

see tip selection chart page 31,

includes item 33a

33a 246453 RAC GASKET, standard, black

248936 RAC GASKET, solvent resistant, orange

35

15J770 HOUSING, cylinder

▲ Hengenvaaran ja vaaran varakylttejä, -tarroja ja -kortteja on saatavissa veloituksetta.

* Tiivisteen korjaussarjaan 249422 sisältyvät osat

(ostettava erikseen).

Karbidipesän korjaussarjaan 249456 sisältyvät osat

(ostettava erikseen).

Liipaisimen korjaussarjaan 249585 sisältyvät osat

(ostettava erikseen).

★ RAC-muunnossarjaan 287917 sisältyvät osat

(ostettava erikseen).

✓ Ei myydä erikseen.

Qty.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

29

Osat

Ruiskutussuutinten valintataulukko

Ruiskutussuutinten valintataulukko

Ruiskutussuuttimet, käytetään AA-sarjan ilmasuutinten kanssa

AAM -ruiskutussuuttimet hienoa viimeistelyä varten

Suositellaan korkeaa viimeistelylaatua edellyttäviin sovelluksiin pienellä ja keskipaineella.

Tilaa haluttu suutin (osanro AAMxxx) alla olevasta taulukosta.

GG4 -ruiskutussuuttimet teollisia sovelluksia varten

Suositellaan kovaa kulutusta vaativiin sovelluksiin korkealla paineella.

Tilaa haluttu suutin (osanro GG4xxx) alla olevasta taulukosta.

• Kaikkia ruiskutussuutinten valintataulukossa alla olevia suuttimia voi käyttää mallin G40 pistoolien (249242) kanssa. Käytä taulukon harmaalla varjostetulla alueella olevia suuttimia vain mallin G40 pistoolien kanssa.

• Älä käytä taulukon harmaalla varjostetulla alueella olevia suuttimia mallin G15 pistoolien (288844) kanssa.

NESTEEN TUNKEUTUMISVAARA

Älä käytä suuttimia ruiskutussuutinten valintataulukon harmaalla varjostetulla alueella mallin G15 pistoolien

(288844) kanssa.

Näiden varoitusten laiminlyönti voi johtaa vakavaan vammaan tai amputointiin.

* Nestemäärä, fl oz/min (lpm)

Aukon koko tuumaa (mm)

600 psi 1 000 psi

(4,1 MPa, 41 bar) (7,0 MPa, 70 bar)

† 0,007 (0,178) 4,0 (0,1) 5,2 (0,15)

2–4

(100)

107

† 0,009 (0,229) 7,0 (0,2) 9,1 (0,27) 109

† 0,011 (0,279) 10,0 (0,3)

0,013 (0,330) 13,0 (0,4)

13,0 (0,4)

16,9 (0,5)

111

0,015 (0,381) 17,0 (0,5)

0,017 (0,432) 22,0 (0,7)

0,019 (0,483) 28,0 (0,8)

0,021 (0,533) 35,0 (1,0)

22,0 (0,7)

28,5 (0,85)

36,3 (1,09)

45,4 (1,36)

‡ 0,023 (0,584) 40,0 (1,2)

‡ 0,025 (0,635) 50,0 (1,5)

‡ 0,027 (0,686) 58.5 (1,7)

‡ 0,029 (0,737) 68,0 (1,9)

‡ 0,031 (0,787) 78,0 (2,2)

‡ 0,033 (0,838) 88,0 (2,5)

‡ 0,035 (0,889) 98,0 (2,8)

‡ 0,037 (0,940) 108,0 (3,1)

‡ 0,039 (0,991) 118,0 (3,4)

51,9 (1,56)

64,8 (1,94)

75,8 (2,27)

88,2 (2,65)

101,1 (3,03)

114,1 (3,42)

127,1 (3,81)

140,0 (4,20)

153,0 (4,59)

* Suuttimet testataan vedessä.

211

213

215

217

219

4–6

(150)

207

209

Nestevirtaus (Q) muilla paineilla (P) voidaan laskea tästä kaavasta: Q = (0,041) (QT) missä QT = nestevirtaus (fl oz/min) yllä olevasta taulukosta valitulla aukon koolla.

P

Kuvion maksimileveys 12 tuumaa (305 mm)

6–8

(200)

8–10

(250)

10–12

(300)

12–14

(350)

14–16

(400)

307

309

311

313

315

317

319

321

409

411

413

415

417

419

421

423

425

509

511

513

515

517

519

521

523

611

613

615

617

619

621

623

625

713

715

717

719

721

723

725

527

431

627

629

631

633

435

737

539 639

16–18

(450)

815

817

819

821

825

827

833

839

18–20

(500)

917

919

921

923

Nämä suuttimet sisältävät 150 silmäkoon suutinsuodattimen.

‡ Älä käytä näitä suuttimia mallin G15 pistoolien (288844) kanssa.

★ Vain GG4 suuttimet.

30

Ruiskutussuutinten valintataulukko

RAC SwitchTips-suuttimet, käytetään AA-sarjan ilmasuutinten kanssa

Kaikkia ruiskutussuutinten valintataulukoissa alla olevia suuttimia voi käyttää mallin 249238 G40 pistoolien kanssa, jos niissä on RAC-ilmasuutin

288465.

Ruiskutussuuttimet on joskus pakattu yhteen muiden myyntiä edistävien osien kanssa, jotka on tarkoitettu korkeapainetuotteiden markkinoille.

Älä huomioi ylimääräisiä osia.

LTX RAC -ruiskutussuuttimet

Tilaa haluttu suutin (osanro LTXxxx) alla olevasta taulukosta.

* Nestemäärä, fl oz/min (lpm)

Aukon koko tuumaa (mm)

0,009 (0,229)

0,011 (0,279)

0,013 (0,330)

0,015 (0,381)

0,017 (0,432)

0,019 (0,483)

0,021 (0,533)

0,023 (0,584)

0,025 (0,635)

0,027 (0,686)

0,029 (0,737)

0,031 (0,787)

0,033 (0,838)

0,035 (0,889)

2 000 psi (14,0 MPa, 140 bar)

11,2 (0,33)

16,6 (0,49)

23,3 (0,69)

30,8 (0,91)

39,5 (1,17)

49,7 (1,47)

60,5 (1,79)

72,7 (2,15)

85,9 (2,54)

100,0 (2,96)

115,6 (3,42)

131,8 (3,90)

149,4 (4,42)

2–4

(100)

4–6

(150)

209

211

213

215

217

219

311

313

315

317

❖ Kuvion maksimileveys 12 tuumaa (305 mm)

6–8

(200)

8–10

(250)

10–12

(300)

12–14

(350)

14–16

(400)

309

319

321

411

413

415

417

419

421

423

511

513

515

517

519

521

523

525

527

531

615

617

619

621

623

625

627

629

631

721

16–18

(450)

827

18–20

(500)

535 635

* Suuttimet testataan vedessä.

Nestevirtaus (Q) muilla paineilla (P) voidaan laskea tästä kaavasta: Q = (0,041) (QT) missä QT = nestevirtaus (fl oz/min) yllä olevasta taulukosta valitulla aukon koolla.

P

Mitattuna ILMAN ilmavirtausta. Ilma-avusteisuus pyrkii vähentämään kuvioiden pituutta 1–2 tuumalla.

31

Ruiskutussuutinten valintataulukko

RAC SwitchTips, käytetään AA-sarjan ilmasuutinten kanssa, jatkuu

• Kaikkia ruiskutussuutinten valintataulukoissa alla olevia suuttimia voi käyttää mallin 249238

G40 pistoolien kanssa, jos niissä on RACilmasuutin 288465.

FFT hienoon viimeistelyyn tarkoitetut RAC-ruiskutussuuttimet

Tilaa haluttu suutin (osanro FFTxxx) alla olevasta taulukosta.

Aukon koko tuumaa (mm)

0,008 (0,203)

0,010 (0,254)

0,012 (0,305)

0,014 (0,356)

* Nestemäärä, fl oz/min (lpm) ❖ Kuvion maksimileveys 12 tuumaa (305 mm)

2 000 psi (14,0 MPa, 140 bar)

4–6

(150)

6–8

(200)

8–10

(250)

10–12

(300)

12–14

(350)

8,8 (0,26) 208 308

13,9 (0,41)

19,9 (0,59)

27.0 (0,80)

210

212

214

310

312

314

410

412

414

510

512

514

612

614

WRX WideRAC -ruiskutussuuttimet

Tilaa haluttu suutin (osanro WRXxxx) alla olevasta taulukosta.

Aukon koko tuumaa (mm)

0,021 (0,533)

0,023 (0,584)

0,025 (0,635)

0,027 (0,686)

0,029 (0,737)

0,031 (0,787)

0,033 (0,838)

0,035 (0,889)

0,037 (0,940)

0,039 (0,991)

* Nestemäärä, fl oz/min (lpm)

❖ Kuvion maksimileveys

12 tuumaa

(305 mm)

2 000 psi (14,0 MPa, 140 bar) 24 tuumaa (610)

60,5 (1,79) 1221

72,7 (2,15)

85,9 (2,54)

100,0 (2,96)

115,6 (3,42)

1223

1225

1227

1229

131,8 (3,90)

149,4 (4,42)

168,3 (4,98)

187,9 (5,56)

208,9 (6,18)

1231

1233

1235

1237

1239

* Suuttimet testataan vedessä.

Nestevirtaus (Q) muilla paineilla (P) voidaan laskea tästä kaavasta: Q = (0,041) (QT) missä QT = nestevirtaus (fl oz/min) yllä olevasta taulukosta valitulla aukon koolla.

P

Mitattuna ILMAN ilmavirtausta. Ilma-avusteisuus pyrkii vähentämään kuvioiden pituutta 1–2 tuumalla.

32

Lisävarusteet

Lisävarusteet

Käytä vain alkuperäisiä Gracon osia ja lisävarusteita

Ilmanoton liitin- ja letkusarja 249473

Vaihtoehtoinen ilmanoton liitin ja letku. 3/8", 1/4 npt(f) työntölukitus, 7,62 m pitkä, sisähalk. 3/8" (9,5 mm), nailonletkua.

Ilmaletku 241811

Suurin käyttöpaine 100 psi (0,7 Mpa, 7 bar)

1/4–18 npsm (fbe), sisähalk. 1/4" (6 mm), 7,62 m pitkä, polyuretaaniputkea.

Ilmajohdon pikaliitin

208536 Ilmajohdon pikaliitin

169967 Ilmajohdon pikaliittimen tappi

Nestesuodatinsarjat

224453 100 silmäkoon (0,005 aukkojako) vaihtonestesuodattimet. 5 kpl.

238563 60 silmäkoon (0,009 aukkojako) vaihtonestesuodattimet karkeampien hiukkasten suodattamiseen vakiomallisten

100 silmäkoon suodatinten tilalle. 3 kpl.

Nesteletku 241812

Suurin käyttöpaine 3 500 psi (24 MPa, 242 bar)

1/4–18 npsm (fbe), sisähalk. 3/16" (5 mm), 7,62 m pitkä, polyuretaanipintaista nailonputkea.

Nesteen kiertoliitin 115898

Suurin käyttöpaine 5 800 psi (40 MPa, 400 bar)

Liitin pistoolin ja nesteletkun liikuttelun helpottamiseksi.

1/4–18 npsm. Kastuvat osat 17-4 PH SST.

Pistooliharja 101892

Käytä pistoolin puhdistamiseksi.

G15-pistoolin huuhtelusäiliön liitin 15G093

Liitin pistoolin huuhtelusäiliötä 244105 ja AA-sarjan

G15-ruiskutuspistooleita varten.

G40-pistoolin huuhtelusäiliön liitin 15G346

Liitin pistoolin huuhtelusäiliötä 244105 ja AA-sarjan

G40-ruiskutuspistooleita varten.

Pistoolin voiteluaine 111265

Yksi 113 g:n putkilo saniteettivoiteluainetta (ei silikonia) nestetiivisteisiin ja kulutukselle alttiisiin kohteisiin.

Korkeapaineisen nesteen palloventtiili 238694

Suurin käyttöpaine 5 000 psi (35 MPa, 350 bar)

3/8 npt(mbe). Kastuvat osat SST, PEEK-pesät,

PTFE-tiivisteet. Yhteensopiva hapolla katalysoitujen materiaalien kanssa. Voidaan käyttää nesteen tyhjennysventtiilinä.

HVLP-tarkastussarja 249140

Käytä ilmasuuttimen paineen tarkistamiseksi eri ilmansyöttöpaineilla. Älä käytä varsinaiseen ruiskutukseen.

Hajotusilmanpaine ei saa ylittää 10 psi:iä (70 kPa,

0,7 bar), jotta se olisi HVLP-määräysten mukainen.

RAC-tiiviste 246453

Viiden vakiomallisen vaihto-RAC-tiivisteen pakkaus

(nimike 33a).

Asetaali-RAC-tiiviste 248936

Viiden muovisen (asetaali) vaihto-RAC-tiivisteen pakkaus

(nimike 33a).

G40 RAC -muunnossarja 287917

Sarja sisältää osat, joilla voidaan muuntaa vakiomallinen

G40-pistooli (249242) RAC-pistooliksi. LTX-ruiskutussuutin ei kuulu sarjaan.

Ilmasuuttimen lakkasarja 289080

Sarja sisältää ruiskutettavalle lakalle sopivan ilmasuuttimen.

Ilmasuuttimen pesäsarja 253032

Viiden tiivisteen ja viiden o-renkaan sarja ilmasuutinasennelmalle.

Tiivisteen korjaussarja 249422

Sarja sisältää vaihtoa varten O-renkaat, tiivisteen, U-kupin, ilmaventtiilin kokoonpanon ja tiivisteen asennustyökalun.

Muovipesän korjaussarja 288655

Sarja sisältää vaihtoa varten muovipesän (viiden pakkaus) ja pesän mutterin mallin G15 pistoolille.

SST-pesän korjaussarja 287962

Sarja sisältää kootun SST-pesällä varustetun hajottimen käytettäväksi pigmentoitujen happokatalysoitujen materiaalien kanssa. Käytetään vain 288844-pistoolin kanssa.

Karbidipesän korjaussarja 249456

Sarja sisältää vaihtoa varten karbidipesän, pesän tiivisteen ja pesän mutterin mallin G40 pistoolille.

Sarjaa voidaan myös käyttää mallin G15 pistoolien kanssa, mutta se ei ole vakiovarusteena.

Karbidipesän tiivistesarja 288619

Sarja sisältää vaihtoa varten pesän nailontiivisteet (10 kpl) mallin G40 ja G15 pistooleille, joissa on karbidipesä.

Suuttimen suodatinsarja 241804

Vaihtosuodattimia ruiskutussuuttimen aukkokokoihin

0,007, 0,009 ja 0,011. 10 kpl.

Liipaisimen korjaussarja 249585

Sarja sisältää vaihtoa varten liipaisimen, niveltapit (5 kpl) ja niveltapin mutterit (5 kpl).

Liipaisimen pysäytyssarja 249423

Sarja sisältää vaihtoa varten liipaisimen pysäyttimen ja tapin.

Täydellinen pistoolin puhdistussarja 15C161

Sarja sisältää harjat ja työkalut pistoolin kunnossapitoa varten.

Neulojen irrotussarja 249598

Sarja sisältää piikit pistoolin suuttimen irrottamiseksi.

33

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Nimike Tiedot

Nesteen suurin käyttöpaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Malli G15: 1 500 psi (10 MPa, 105 bar)

Malli G40: 4 000 psi (28 MPa, 280 bar)

Ilman suurin käyttöpaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 psi (0,7 MPa, 7 bar)

Pistoolin tuloaukon suurin ilmanpaine HVLP-käytössä . . . . . . . . 14 psi (0,098 MPa, 0,98 bar)

Nesteen korkein käyttölämpötila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 °C

Nesteen sisääntuloaukko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/4–18 npsm

Ilman sisääntuloaukko. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/4–18 npsm (R1/4–19) ulkokierre

Pistoolin paino. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 g

*Äänenpaine 20 psi (140 kPa, 1,4 bar) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66,9 dBa

*Äänenpaine 100 psi (0,7 kPa, 7 bar) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80,0 dBa

*Äänenvoimakkuus 20 psi (140 kPa, 1,4 bar) . . . . . . . . . . . . . . . 76,8 dBa

*Äänenvoimakkuus 100 psi (0,7 kPa, 7 bar) . . . . . . . . . . . . . . . . 89,9 dBa

Kastuvat osat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ruostumaton teräs, karbidi, erittäin korkeatiheyksinen polyeteeni, tekninen muovi, PTFE, nailon, fluoroelastomeeri

* Kaikki lukemat on otettu suihkuventtiili täysin suljettuna (suihkuventtiilin täysi koko), 20 psi (140 kPa, 1,4 bar) ja

100 psi (0,7 kPa, 7 bar) käyttäjän oletetussa asennossa. Äänenvoimakkuutta on testattu ISO 9614-2:n mukaisesti.

Ilmavirtaus, AA-sarjan vakioilmasuuttimet

12

10

10,6

8

Ilmavirta

(SCFM)

6

4

4,2

6,4

8,6

4,6

5,8

3,8

2

0

0

2,6

10 20 30

Pistoolin tuloaukon paine (psi)

Suihkuventtiili auki

40

Suihkuventtiili kiinni

50

34

Mitat

Malli G15

8,0"

(20,3 cm)

6,9"

(17,5 cm)

5,0" (12,7 cm)

6,1" (15,5 cm)

Malli G40

TI6583A

8,0"

(20,3 cm)

6,9"

(17,5 cm)

5,8" (14,7 cm)

TI6845A

6,9" (17,5 cm)

35

Mitat

Gracon normaali takuu

Graco warrants all equipment referenced in this document which is manufactured by Graco and bearing its name to be free from defects in material and workmanship on the date of sale to the original purchaser for use. With the exception of any special, extended, or limited warranty published by

Graco, Graco will, for a period of twelve months from the date of sale, repair or replace any part of the equipment determined by Graco to be defective. This warranty applies only when the equipment is installed, operated and maintained in accordance with Graco’s written recommendations.

This warranty does not cover, and Graco shall not be liable for general wear and tear, or any malfunction, damage or wear caused by faulty installation, misapplication, abrasion, corrosion, inadequate or improper maintenance, negligence, accident, tampering, or substitution of non-Graco component parts. Nor shall Graco be liable for malfunction, damage or wear caused by the incompatibility of Graco equipment with structures, accessories, equipment or materials not supplied by Graco, or the improper design, manufacture, installation, operation or maintenance of structures, accessories, equipment or materials not supplied by Graco.

This warranty is conditioned upon the prepaid return of the equipment claimed to be defective to an authorized Graco distributor for verification of the claimed defect. If the claimed defect is verified, Graco will repair or replace free of charge any defective parts. The equipment will be returned to the original purchaser transportation prepaid. If inspection of the equipment does not disclose any defect in material or workmanship, repairs will be made at a reasonable charge, which charges may include the costs of parts, labor, and transportation.

THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE, AND IS IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED

TO WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Graco’s sole obligation and buyer’s sole remedy for any breach of warranty shall be as set forth above. The buyer agrees that no other remedy

(including, but not limited to, incidental or consequential damages for lost profits, lost sales, injury to person or property, or any other incidental or consequential loss) shall be available. Any action for breach of warranty must be brought within two (2) years of the date of sale.

GRACO MAKES NO WARRANTY, AND DISCLAIMS ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A

PARTICULAR PURPOSE, IN CONNECTION WITH ACCESSORIES, EQUIPMENT, MATERIALS OR COMPONENTS SOLD BUT NOT

MANUFACTURED BY GRACO. These items sold, but not manufactured by Graco (such as electric motors, switches, hose, etc.), are subject to the warranty, if any, of their manufacturer. Graco will provide purchaser with reasonable assistance in making any claim for breach of these warranties.

In no event will Graco be liable for indirect, incidental, special or consequential damages resulting from Graco supplying equipment hereunder, or the furnishing, performance, or use of any products or other goods sold hereto, whether due to a breach of contract, breach of warranty, the negligence of Graco, or otherwise.

GRACON SUOMEN ASIAKKAAT

The Parties acknowledge that they have required that the present document, as well as all documents, notices and legal proceedings entered into, given or instituted pursuant hereto or relating directly or indirectly hereto, be drawn up in English. Osapuolet myöntävät vaatineensa, että nykyinen asiakirja sekä kaikki siihen suoraan tai epäsuorasti liittyvät asiakirjat, tiedotukset ja käynnistettyjen, tiedoksiannettujen tai vireille pantujen oikeustoimien asiakirjat laaditaan englanniksi.

Graco Information

TO PLACE AN ORDER, contact your Graco distributor or call to identify the nearest distributor.

Phone: 612-623-6921 or Toll Free: 1-800-328-0211, Fax: 612-378-3505

All written and visual data contained in this document reflects the latest product information available at the time of publication.

Graco reserves the right to make changes at any time without notice.

This manual contains Finnish. MM 311001

Graco Headquarters: Minneapolis

International Offices: Belgium, China, Japan, Korea

GRACO INC. P.O. BOX 1441 MINNEAPOLIS, MN 55440-1441 www.graco.com

Printed in USA

5/2007

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals