Graco 309205Bp - HVLP-Turbine Gun Kasutusjuhend

Graco 309205Bp - HVLP-Turbine Gun Kasutusjuhend | Manualzz
Käyttöohjeet-Osaluettelo
HVLP-turbiinipistooli
309205B rev.p
USA:ssa patentti haettu
Ilman suurin sisääntulopaine 10 psi (0,7 MPa, 0,7 bar)
Nesteen suurin sisääntulopaine 50 psi (0,35 MPa, 3,5 bar)
T10746
Erillinen painesäiliösyöttö
Malli 244115, ilman suutinsarjaa
Malli 244118, ja nro 3 suutinsarja
Säiliösyöttö
Sisältää 1 litran säiliön
Malli 244113, ilman suutinsarjaa
Malli 244117, ja nro 3 suutinsarja
Malli 248854, ja Hi Production-ilmasuutin
Tärkeitä turvaohjeita
Lue kaikki tämän käyttöohjeen varoitukset ja ohjeet.
Säilytä nämä ohjeet.
Graco Inc. P.O. Box 1441 Minneapolis, MN 55440-1441
Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001
Sisällysluettelo
Sisällysluettelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Käyttöoppaan merkinnät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Varoitukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Johdanto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Valmistelut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Ruiskutustekniikat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Kunnossapito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Huolto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Vianetsintä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Osat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Osat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Muistiinpanoja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Gracon normaali takuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Käyttöoppaan merkinnät
Alla on esitetty yleisiä varoituksia, jotka liittyvät laitteen turvalliseen asennukseen, käyttöön, huoltoon ja korjaukseen.
Muita, yksityiskohtaisempia varoituksia on tämän oppaan muissa osissa asianmukaisissa kohdissa.
VAARA
Tämä merkki tarkoittaa vakavan tapaturman vaaraa
tai hengenvaaraa, jos käyttöohjeita ei noudateta.
VAROITUS
Varoittaa laitevauriosta tai laitteiden tuhoutumisvaarasta,
jos ohjeita ei noudateta.
Varoitukset
Varoitukset
VAROITUKSET
TULIPALON JA RÄJÄHDYKSEN VAARA
Työskentelyalueella olevat syttyvät höyryt, kuten liuotin- ja maalihöyryt, voivat syttyä tai räjähtää. Estä tulipalo
ja räjähdys seuraavasti:
•
Käytä laitetta vain hyvin ilmastoiduissa tiloissa.
•
Jos palavia nesteitä ruiskutetaan tai käytetään laitteiden huuhteluun tai puhdistukseen, ruisku on pidettävä
vähintään 6 metrin päässä räjähtävistä huuruista.
•
Poista kaikki sytytyslähteet, kuten sytytysliekit, savukkeet, kannettavat sähkövalaisimet ja muoviset suojaverhot
(staattisen sähkön vaara).
•
Pidä roskat, liuottimet, rätit ja bensiini poissa ruiskutusalueelta.
•
Älä liitä tai irrota virtajohtoja äläkä kytke virta- tai valokytkimiä päälle tai pois, kun tiloissa on helposti syttyviä höyryjä.
•
Maadoita kaikki ruiskutusalueella käytettävät laitteet. Katso maadoitusta koskevia ohjeita.
•
Jos laitetta käytettäessä syntyy kipinöitä tai tuntuu sähköisku, lopeta laitteen käyttö välittömästi.
Älä käytä laitetta, ennen kuin ongelma on tunnistettu ja korjattu.
•
Pidä palonsammutin valmiina työskentelyalueella.
LAITTEISTON VÄÄRINKÄYTÖN VAARA
Väärinkäyttö saattaa aiheuttaa kuoleman tai vakavia vammoja.
•
Älä ylitä alimman nimellispaineen kestävän osan suurinta käyttöpainetta tai huonoiten kuumuutta sietävän
osan lämpötilaluokitusta. Katso lisätietoja kaikkien laitteiden käyttöoppaiden kohdasta Tekniset tiedot.
•
Käytä nesteitä ja liuottimia, jotka soveltuvat nesteiden kanssa kosketuksissa oleviin laitteen osiin. Katso ohjeita
kaikkien laitekäsikirjojen Teknisistä tiedoista. Lue nesteen ja liuottimen valmistajien varoitukset.
•
Tarkasta laite päivittäin. Korjaa tai vaihda kuluneet tai vaurioituneet osat välittömästi.
•
Älä muuta laitetta millään tavalla.
•
Vain ammattimaiseen käyttöön.
•
Käytä laitetta ainoastaan sille määrättyyn tarkoitukseen. Jos haluat lisätietoja, ota yhteys Gracon jälleenmyyjään.
•
Pidä letkut ja kaapelit poissa kulkuväylien, terävien kulmien, liikkuvien osien tai kuumien pintojen läheisyydestä.
•
Älä kierrä tai taivuta letkuja äläkä siirrä laitetta letkuista vetämällä.
•
Noudata kaikkia turvallisuusmääräyksiä.
MYRKYLLISTEN NESTEIDEN JA HÖYRYJEN AIHEUTTAMA VAARA
Myrkylliset nesteet tai huurut voivat aiheuttaa vaarallisen tapaturman tai hengenvaaran sisään hengitettynä
tai nieltynä tai jos niitä roiskuu silmiin tai iholle.
•
Lue läpi käyttöturvallisuustiedote (MSDS), jotta tiedät käyttämiisi nesteisiin liittyvät erityiset vaarat.
•
Säilytä vaarallista nestettä asianmukaisessa, hyväksytyssä astiassa. Hävitä vaarallinen neste noudattaen
vaarallisille nesteille annettuja ohjeita.
PAINEISTETTUJEN ALUMIINIOSIEN AIHEUTTAMAT VAARAT
Älä käytä paineistetuissa alumiinivälineissä 1,1,1-trikloorietaani- tai metyleenikloridiliuottimia äläkä muita halogenoituja
hiilivetyliuottimia tai nesteitä, jotka sisältävät tällaisia liuottimia. Se saattaa aiheuttaa vakavia kemiallisia reaktioita
ja välineiden hajoamisen ja johtaa kuolemaan, vakaviin vammoihin ja omaisuusvahinkoihin.
HENKILÖKOHTAISET SUOJAVARUSTEET
Käytä asianmukaisia suojavarusteita käyttäessäsi ja huoltaessasi laitetta ja ollessasi sen käyttöalueella. Varusteet
suojaavat sinua vakavilta vammoilta, kuten silmävammoilta, myrkkyhöyryjen hengittämiseltä ja palovammoista johtuvilta
vammoilta ja kuulovaurioilta. Suojavarusteisiin kuuluvat, niihin kuitenkaan rajoittumatta, seuraavat varusteet:
•
Suojalasit
•
Käytä aina nesteen ja liuotinaineen valmistajan suosittelemia suojavaatteita ja hengityssuojaimia
•
Käsineet
•
Kuulosuojaimet
3
Johdanto
Johdanto
Ominaisuudet
gracon HVLP-turbiinipistoolissa on nopeasti vaihdettava ruiskutussuutin, EasyGlide™-liipaisin ja helppokäyttöiset
säätölaitteet. Yksi ilmasuutin sopii kaikkiin kuuteen ruiskutussuutinsarjaan.
Ilmavirran
säädin
Air flow control
Kuvion
Pattern säätönuppi
adjustment knob
Nestevirtauksen
ja kuvion
Fluid flow and pattern size control
koon säädin
Ilmasuutin
Air cap
EasyGlide-liipasin
EasyGlidet Trigger
Ruiskutussuutin
Fluid set/needle
ja neula
Mutteri
Nut
Ilman
sisääntuloaukko
Air inlet
Sorsannokkavastaventtiili
Duckbill check valve
Säiliö
Cup
Kiertyvä
putki
Swivel tube
Sihti
Strainer
ti5157a
KUVA 1
Yleiset käyttöohjeet
1
Pistoolin käyttöön otto:
5
Ruiskuta (sivu 12).
a. Säädä nesteen syöttö (sivu 5).
6
Puhdista pistooli puhdistusohjeiden mukaan (sivu 14).
b. Säädä oikea ilmavirtaus (sivu 5).
c. Valitse ruiskutuskuvio ja sen muoto (sivu 6)
d. Valitse käytettävät nesteet (sivu 7).
2
Valmistele neste ja maalattava pinta (sivu 9).
3
Liitä pistooli nesteen- ja ilmansyöttöletkuihin (sivu 9).
4
Täytä säiliö tai erillinen painesäiliö ruiskutettavalla
nesteellä (sivu 10).
4
Valmistelut
Valmistelut
3
Nestevirtaus
1
Suurin nestevirtaus saadaan kiertämällä
nesteensäätönuppia (21) vastapäivään,
kunnes liipaisin (10) liikkuu vapaasti. Kuva 2.
Jos pistoolin nesteensäätöä on vielä
tarkistettava nestemäärän vähentämiseksi, kierrä
nesteensäätönuppia (21) myötäpäivään. Kuva 4.
+
-
21
Nestesäädin,
säätää
Fluid control, adjusts
fluid
volume.
nesteen
määrää
21
T10825
KUVA 4
10
T10746
KUVA 2
2
Jos käytät erillistä painesäiliötä, pidä pistoolia lattian
suuntaisesti ja säädä nestepaine 203–254 mm:n
nestevirtaukselle. Kuva 3.
VAROITUS
Liipaisimen ja neulan liikkeen rajoittaminen ruiskuttamalla
jatkuvasti nesteensäätönuppi suljettuna (myötäpäivään
kierrettynä) kuluttaa nopeasti neulaa sekä myös
liipaisinta.
Jos käytät 1,9 litran erillistä painesäiliötä,
aseta paineeksi 4 - 6 psi (0,28 – 0,42 bar).
Jos käytät 7,5 litran erillistä painesäiliötä,
aseta paineeksi 8 - 10 psi (0,56 – 0,70 bar).
Huom.: Raskaat nesteet tai pitkät nesteletkut
edellyttävät suurempia paineita.
VAARA
Erillisen painesäiliön ylipaineistus voi aiheuttaa
vakavan tapaturman. Vähentääksesi tätä vaaraa
älä koskaan ylitä 50 psi:n (0,35 MPa, 3,5 bar)
suurinta nesteen tulopainetta.
Ilmavirtaus
4
Testaa ruiskutuskuviota ja hajotusta pitämällä pistoolia
noin 150–200 mm:n päässä testikappaleesta.
5
Pistoolin päässä oleva ilmansäätöventtiili (B) ohjaa
sekä hajotusilmaa että ruiskutuspistoolin säiliön painetta.
Säädä ilmansäätöventtiiliä tarpeen mukaan Kuva 5.
B
Ilmansäädin,
säätää
Air
control, adjust
total
kokonaisilmavirtausta
air
flow to spray gun.
ruiskutuspistooliin.
8-10
tuumaa
8-10 in.
(203-254
mm)
(203-254 mm)
TI0805
KUVA 3
02850
KUVA 5
5
Valmistelut
HUOMAUTUKSIA:
•
•
Rajoita sumuuntumista käyttämällä vain sen verran
ilmaa, joka tarvitaan nesteen ruiskuttamiseen.
Kevyet nesteet tarvitsevat vähemmän ilmaa.
Jos hajotus ei vieläkään tyydytä, nestettä pitänee
ohentaa lisää tai tarvitaan erilainen suutinsarja.
Katso suutinsarjan valintaohjeet sivulta 8
tai nesteen valmisteluohjeet sivulta 9.
Pyöreä
kuvio
Round pattern
Säädä
nuppi
Set knob
to RND
RND-asentoon.
Pystysuora kuvio
Verticalnuppi
pattern
Säädä
Set knob to FAN
FAN-asentoon.
KUVA 7
Ruiskutuskuvio ja sen suunta määräytyvät kuvion
valintanupin (A), nesteensäätönupin (21) ja ilmasuuttimen
(15) asentojen perusteella. Kuva 6.
Ruiskutuskuvion säätö
A
15
21
TI0825
Vaakasuora kuvio
Horizontal
Säädä
nuppipattern
Set knob to FAN
FAN-asentoon.
Ruiskutuskuvion suunta ja muoto
B
A
Kuvion
Pattern selection
valintanuppi,
knob, adjusts fan
säätää
pattern.viuhkaa.
Vaihda kuviota säätämällä nesteensäätönuppia (21)
ja kuvion valintanuppia (A).
Huom.: Nestevirtaaman pienentäminen tai ilman säätönupin
kiertäminen RND-asentoon pienentää kuvion leveyttä.
Ilmasuuttimella 244227 saadaan erittäin tuottava
ja leveä kuvio. Kuva 8.
Ilmansäädin (B) säätää KOKONAISILMAMÄÄRÄN
kuvioon ja pistooliin. Kuva 6.
Kun nestevirtaama pienenee, kuvio kapenee.
T10746
Liiallinen ilma aiheuttaa päälleruiskutusta.
KUVA 6
Kuvion muodon valinta
+
Kuvion valintanupilla (A) määräytyy ruiskutuskuvion muoto.
Pyöreä ruiskutuskuvio saadaan säätämällä kuvion
valintanuppi (A) RND-asentoon. Viuhkakuvio saadaan
säätämällä kuvion valintanuppi (A) FAN-asentoon.
Kuva 7.
_
+
_
TI0812
KUVA 8
6
Valmistelut
Suutinsarjojen valinta
Turbiiniruiskutuspistooli sisältää numeron 3 suutinsarjan,
osanro 244124. Nesteneulan päässä olevat urat osoittavat
suutinsarjan koon.
Suutinsarjat sisältävät suuttimen (14a), O-renkaan (4)
ja neulan (14b). Kuva 9.
Huom.: Jos haluat tilata muita vaihto-osia pistooliin, katso
pistoolimallia koskevaa osapiirustusta ja -luetteloa
sivulta 22.
suutinsarja
fluid set
4
Erikokoisilla turbiinipistoolin suutinsarjoilla saadaan
erilaisia virtausnopeuksia. Sivun 8 valintataulukoissa
näkyvät suositellut yhdistelmät nesteen viskositeettien,
virtausnopeuksien ja käytön mukaan.
Periaatteena on käyttää nestesuutinta, joka mahdollistaa
vaaditun virtauksen alimmalla nestepaineella neulan
ollessa ääriasennossaan.
Valitse pieni suutinkoko, jos virtausmäärä tai nesteen
viskositeetti on pieni.
Valitse suurempi suutinkoko, jos virtausmäärä
tai nesteen viskositeetti on suurempi.
Gracolla on tarjolla kuusi erilaista suutinsarjaa:
14a
14b
Suutinsarja
Osanumero
Aukon koko
(tuumaa)
#2
244123
0,032
#3
244124
0,051
#4
244125
0,071
#5
244126
0,087
#6
244127
0,098
#7
244128
0,115
TI0824
KUVA 9
VAARA
Älä ylitä pistoolin 50 psi:n (0,35 MPa, 3,5 bar)
suurinta nesteen tulopainetta ja 10 psi:n (0,07 MPa,
0,7 bar) suurinta ilman tulopainetta. Suuremmat
paineet voivat rikkoa osat ja johtaa vakavaan
tapaturmaan tai omaisuusvahinkoihin.
7
Valmistelut
Urakointisuutinsarjan taulukko
Määritä tästä taulukosta suutinsarja käytettyyn urakointitarkoituksiin. Kuva 10.
Aineen ja suutinsarjan valintaopas
Aine
Suutinsarja nro 2 Suutinsarja nro 3 Suutinsarja nro 4 Suutinsarja nro 5 Suutinsarja nro 6
Turbiinimalli
Väriaine
Painoväri
Petsi
Automaali
Lakka
Petsi
Emalilakka
Epoksi
Uretaani
Lakkamaali
Primeri
Teolliset maalit
Lateksi
Multi-Spec
Butyraatti
Nitraattikylläste
Öljyseinämaali
HUOM.: Lue maalin ohennussuositukset pistoolin käyttöoppaasta.
KUVA 10
Suutinsarjan asentaminen
VAROITUS
Paina pistoolin liipaisin alas aina, kun kiristät tai irrotat
suutinta. Tämä estää neulaa koskettamasta suutinpesän
pintaan, jolloin pesä ei pääse naarmuuntumaan.
4
Työnnä neula (14b) pistoolin takaosaan. Laita suutin
(14a) ja ilmasuuttimen pesä (15) sekä ilmasuuttimen
kiinnitysrengas paikoilleen ja kiristä sen jälkeen käsin.
Huom.: O-renkaan (4) tulee aina olla suuttimessa.
14b
Täydellisiä ruiskutuspistooleja on saatavissa varustettuina
numeron 3 suutinsarjalla. Jos asennat muita suutinsarjoja,
noudata seuraavia ohjeita. Kuva 11.
1
Löysää käsin ilmasuuttimen kiinnitysrengasta (13)
ja irrota se sekä ilmasuuttimen pesä (15).
2
Samalla kun painat liipaisimen pohjaan, löysää
ja irrota suutin (14a) käsin pistoolista.
3
Löysää ja irrota käsin nesteen säätönuppi (21)
ja puristusjousi (23) pistoolin takaosasta
ja poista vanha neula.
8
21
23
15
14a
13
4
KUVA 11
TI0816
Valmistelut
Ruiskutukseen valmistautuminen
Turbiinimaaliruisku
Maalin ohennus – maalaus teollisuudessa
tai kotona
(Lisätietoja saat oppaasta 309241)
Ohenna ja katalysoi maali valmistajien ohjeiden mukaan.
Ellei ohennusohjeita ole annettu, sekoita ruiskutettava
neste ensin perusteellisesti. Sekoita sitten vähitellen
ohenninta ja testaa nestettä, kunnes saat oikean
ruiskutuspaksuuden.
Liitä nesteen ja ilman syöttö
Huomautuksia:
Testaa paksuus: Nosta sekoitustikku pois ohennetusta
maalista. Paksuus on oikea, kun ensimmäiset tipat
sekoitustikusta putoavat noin sekunnin välein.
Valmistele pinta
•
HVLP-kärrykompressori syöttää ilmaa erilliseen
painesäiliöön.
•
Ympyröidyt kirjaimet kuvassa 12 esittävät
letkuliitäntöjä.
1
Liitä pistoolin ilmansyöttöletku (A) turbiinin ilman
ulostuloaukon (B) ja pistoolin ilmanottoaukon (C) väliin.
ÄLÄ kiristä liitoksia avaimella, kiristä vain käsin.
Kuva 12.
2
Jos käytät ruiskutuspistoolin säiliötä (D): Liitä säiliö
pistoolissa olevaan nesteen sisääntuloaukkoon (E).
Varmista kunnollisen tarttuvuuden aikaansaamiseksi,
että ruiskutettava pinta on aivan puhdas.
Jos käytät erillisiä painesäiliöitä (F): Liitä
nesteensyöttöletku (G) erillisessä painesäiliössä
olevaan nesteen ulostuloaukkoon (H) ja pistoolissa
olevaan nesteen sisääntuloaukkoon (E) tai liitä
painesäiliön ilmaletku (J) painesäiliön ilmansäätimen
sisääntuloaukosta (K) kärrykompressorin ilman
ulostuloaukkoon (L).
%
%
'
#
"
#
$
!
ruiskutuspistoolin
CUP SETUP
säiliön
asennus
FOR SPRAY
GUN
9
'
(
!
8
+
8
*
:
*
:
:
9
'
(
9
kompressoriin
TO
&
8
+
COMPRESSOR
,
&
TIA
!
1,9 litran
erillinen
painesäiliö
QUART
REMOTE
PRESSURE POT
9,5
erillinen
litran
GALLON
REMOTEpainesäiliö
PRESSURE POT
KUVA 12
9
Valmistelut
Paineenpoistotoimet
Täytä säiliö tai erillinen painesäiliö
VAARA
Lisävarusteena saatava painesäiliö pysyy
paineistettuina, kunnes paine poistetaan käsin.
Vähennä paineistetun nesteen ja ruiskutuspistoolista
vahingossa lähtevän suihkun aiheuttamaa vakavan
tapaturman vaaraa poistamalla aina paine
painesäiliöstä ennen kannen löysäämistä tai
irrottamista. Toimi näin, jos nestesuutin tukkeutuu,
sekä ennen laitteen puhdistamista, tarkistamista
tai huoltoa.
Poista erillisen painesäiliön paine seuraavasti: KUVA 13.
1
Katkaise painesäiliön ilmansyöttö.
2
7,5 litran erillinen painesäiliö: vedä
paineenrajoitusventtiilin renkaasta (206c),
kunnes paine on poistunut täysin.
1,9 litran erillinen painesäiliö: Kierrä
paineenpoistonuppia. Odota ennen kannen
poistamista, että paine on poistunut täysin.
Sulje nuppi.
Ruiskutuspistoolin säiliö
VAARA
Ruiskutuspistoolin säiliö on pistoolin ilmasyötön
paineistama. Vähennä paineistetun nesteen tai
pistoolista vahingossa lähtevän suihkun aiheuttamaa
tapaturman vaaraa katkaisemalla aina pistoolin
ilmasyöttö ennen ruiskutussäiliön poistamista.
Täytä säiliö 3/4-täyteen, jotta paineilmaputki pysyy
puhtaana. Asenna kansi. Kiinnitä alapuolisen säiliön
kansi salvalla (H) säiliöön. KUVA 14.
Huom.: Siivilä voidaan tukkeutumisen estämiseksi
irrottaa sellaisia töitä varten, jotka vaativat suuren
viskositeetin.
H
133
ti5158a
9,5 litraa
1,9 litraa
TXDUW
WLD
KUVA 13
10
KUVA 14
Valmistelut
Lisävarusteena saatava erillinen
painesäiliö
1
Noudata paineenpoistotoimia, sivu 10.
2
Irrota painesäiliön kansi ja täytä säiliö. Kiinnitä kansi
paikalleen.
Huom.: Vain 1,9 litran painesäiliö: sivele kannen kierteet
kevyesti vaseliinilla.
VAROITUS
Jos 1,9 litran painesäiliö kaatuu vahingossa tai sitä
pidetään liian kallellaan, nestettä saattaa vuotaa
ilmansäätimeen ja aiheuttaa vahinkoa. Ryhdy
varotoimiin tämän välttämiseksi. Jos nestettä joutuu
säätimeen, puhdista se välittömästi.
VAROITUS
Kiristä painesäiliön kansi ainoastaan käsin. Liiallinen
kiristäminen voi vahingoittaa kannen tiivistettä.
11
Ruiskutustekniikat
Ruiskutustekniikat
VAARA
• Käytä jatkoilmaletkua tarvittaessa,
jotta turbiinia voidaan käyttää puhtaissa,
kuivissa ja hyvin tuuletetuissa tiloissa.
• Älä koskaan laita turbiinia ruiskutuskaappiin!
Käytä tätä laitetta ulkona tai erittäin hyvin
tuuletetuissa tiloissa.
• Älä osoita pistoolia ketään tai mitään kehon
osaa kohti.
Autoteollisuuden
ruiskutustekniikoita
•
Jos suoritat paikkamaalausta, työskentele ulkoa
sisäänpäin.
•
Automaaleja ruiskutettaessa on suositeltavaa käyttää
kahta 6,1 m:n. Lisäletku viilentää ilmaa ja parantaa
virtausta.
Yleisiä ruiskutustekniikoita
•
Valitse sopiva suutinsarja. Katso ohjeita sivun 8
taulukoista.
•
Kun nestettä käytetään ensimmäisen kerran,
aloita nesteventtiilillä ja maksimi-ilmalla ja nuppi
FAN-ruiskutuskuvion asennossa. Säädä sitten tarpeen
mukaan. Katso kuvion koon säätö kuvasta 8.
•
Pidä pistoolia kohtisuorassa maalattavaa pintaa kohti
ja säilytä koko ajan noin 150–200 mm:n etäisyys
ruiskutettavasta kohteesta. Kuva 15.
•
Pidä pistoolia aina liikkeessä ennen liipaisimen
vetämistä. Liikuta pistoolia työkohteen poikki käyttäen
suoria ja sujuvia vetoja. Pidä nopeus ja etäisyys
samana. Vapauta liipaisin vedon lopussa.
•
Tasainen pinta saadaan ruiskuttamalla edellisen
kerroksen päälle 50 %:n limityksellä.
•
Ruiskuta kunnollinen ja märkä pinta aina kun
mahdollista.
66 -to88in.
in.
(150
- 200
(150 to
200 mm)
mm)
OIKEIN
VÄÄRIN
WRONG
KUVA 15
12
0793
RIGHT
0793
Ruiskutustekniikat
Kiertyvän putken säätö
Putken asentoa säiliössä säädetään seuraavasti:
Säädettävä putki mahdollistaa HVLP-turbiinipistoolin
pitämisen missä tahansa asennossa ruiskutuksen aikana.
Kuva 16.
1
Löysää mutteria (A) avaimella.
2
Käännä säiliö haluttuun ruiskutusasentoon.
3
Kiristä mutteri (A) uudelleen avaimella.
A
Säiliö
Cup
A
Säiliö
Cup
TI0804
Kiertyvä
putki
Swivel tube
Kiertyvä
putki
Swivel tube
Kiertoputki asetettuna YLÖSPÄIN
ruiskutusta
Swivel tube
positionedvarten
for spraying UP
Kiertoputki asetettuna ALASPÄIN
Swivel tube ruiskutusta
positioned for
spraying DOWN
varten
KUVA 16
HVLP-turbiinin säiliösyötön
pistoolin muuttaminen
painesyötöksi
3
Irrota ilmaliittimen kara (31) pistoolin rungosta (1).
4
Laita keskivahvaa kierrelukitetta kiristysruuviin (36)
ja kokoa pistoolin runkoon (1).
(Osat 22)
Huom.: Tee toimenpiteet päinvastaisessa järjestyksessä,
jos muutat painesyötön säiliösyötöksi.
1
Irrota pihdeillä paineputki (30b) ilmaliittimen karasta (31).
2
Pidä sovitinliitintä (28) paikoillaan avaimella.
Irrota säiliökokoonpano.
13
Kunnossapito
Kunnossapito
6
Ruiskutuspistoolin
puhdistaminen
1
Puhdista pistooli ja säiliö käsin sopivalla liuottimella
tai laita ne pistoolin pesuriin liipaisin alaspainettuna
ja kierrätä pesuainetta tarpeen mukaan.
2
Poista ilmasuuttimen kiinnitysrengas (13), ilmasuutin
(15), suutin (14a) ja O-rengas (4). Kuva 17.
3
Vedä liipaisimesta samalla, kun poistat
nestesuuttimen (14a). Kuva 17.
Suuntaa pistooli alaspäin ja puhdista etuosa
pehmeällä harjalla ja liuottimella. Kuva 19.
TI0817
VAROITUS
Paina pistoolin liipaisin alas aina, kun kiristät tai irrotat
suutinta. Tämä estää neulaa koskettamasta suutinpesän
pintaan, jolloin pesä ei pääse naarmuuntumaan.
KUVA 19
7
4
Pisto
Gun
14a
15
13
TI0884
KUVA 17
4
Puhdista ilmasuuttimen kiinnitysrengas, ilmasuutin
ja nestesuutin vedellä tai liuottimella.
5
Kasta pehmeän harjan pää kevyesti sopivaan
liuottimeen. Älä liota harjaa liuottimessa äläkä
käytä teräsharjaa. Kuva 18.
Puhdista ilmasuuttimen kiinnitysrengas sekä
ilma- ja nestesuutin pehmeällä harjalla.
Käytä ilmasuuttimen reikien puhdistukseen
pehmeää työkalua, esimerkiksi hammastikkua,
jottet vaurioita tärkeitä pintoja.
Puhdista ilma- ja nestesuutin kerran päivässä. Eräiden
pinnoitteiden ruiskutus voi vaatia puhdistusta useammin.
Älä liota ilmasuuttimen kiinnitysrengasta liuottimessa
pitkiä aikoja. Kuva 20.
TI0813
02007
KUVA 18
14
KUVA 20
Kunnossapito
8
Vedä liipaisimesta samalla, kun kiristät suutinta
(14a) käsin.
9
Asenna ilmasuutin (15) ja kiinnitysrengas (13).
10 Kostuta pehmeä kangas liuottimeen. Väännä liika
pois. Pidä pistoolia alaspäin ja pyyhi pistoolin
ulkopinta. Kuva 21.
TI0818
KUVA 21
11 Voitele pistooli puhdistuksen jälkeen sivun 17
ohjeiden mukaan.
VAROITUS
Pistoolin ilmakanaviin jäänyt liuotin saattaa heikentää maalipinnan laatua. Älä käytä mitään puhdistusmenetelmää,
josta voi päästä liuotinta pistoolin ilmakanaviin.
Älä pyyhi pistoolia liuotinta
valuvalla rätillä, vaan
väännä liika pois.
Älä osoita pistoolilla
ylöspäin puhdistaessasi
sitä.
TI0818
02027
Älä puhdista
ilmasuuttimen reikiä
metallisilla välineillä.
Tämä voi naarmuttaa niitä.
Älä upota pistoolia
liuottimeen.
Naarmut voivat vääristää
ruiskutuskuviota.
07041A
02055
15
Kunnossapito
Ruiskutuspistoolin huuhtelu
erillisen painesäiliön avulla
HUOMAUTUKSIA:
•
Tarkasta mahdolliset pistoolin ja nesteletkujen
vuotokohdat. Kiristä liitokset ja vaihda
osat uusiin tarvittaessa.
•
Huuhtele pistooli ennen värinvaihtoa ja aina lopetettuasi
ruiskutuksen.
VAROITUS
Puhdista kaikki osat liuottimella, joka soveltuu
ruiskutettavaan nesteeseen ja ruiskutuspistoolin
ja sen säiliön tai erillisen painesäiliön kastuviin osiin.
Katso Tekniset tiedot sivulta 24.
1
Katkaise pistoolin ilmansyöttö.
2
Noudata Paineenpoistotoimia, sivu 10.
3
Täytä painesäiliö vedellä tai sopivalla liuottimella.
4
Huuhtele ruiskutuspistooli vain kompressorin ilmaa
käyttäen. Osoita pistoolilla johonkin astiaan
ja huuhtele, kunnes liuotin on kirkasta.
5
Poista painesäiliön paine, sivu 11.
6
Irrota ilma- ja nesteletkut pistoolista.
7
Puhdista ja voitele pistooli. Ruiskutuspistoolin
puhdistaminen, sivu 14.
16
Ruiskutuspistoolin ja säiliön
huuhtelu
1
Katkaise pistoolin ilmansyöttö.
2
Vapauta säiliön kansi ja irrota säiliö kannesta.
3
Kierrä kuvion valintanuppi (A) RDN-asentoon,
kun haluat pyöreän kuvion. Kierrä ilmansäätöventtiili
(B) puoliksi auki liuotinsumun vähentämiseksi.
4
Täytä tyhjään säiliöön noin 38 mm sopivaa liuotinta
ja laita säiliö paikalleen. Varmista, että kansi on kiinni.
5
Kytke ilmansyöttö pistooliin.
6
Pitele pistoolia tukevasti maadoitettua astiaa vasten,
kun vedät liipaisimesta. Jatka, kunnes liuotin
on puhdasta. Kuva 22.
ti5159a
KUVA 22
7
Katkaise ilmansyöttö pistoolista.
8
Irrota ilmansyöttö ja poista säiliö pistoolista.
Puhdista ja voitele pistooli. Ruiskutuspistoolin
puhdistaminen, sivu 14 ja Ruiskutuspistoolin
voiteleminen, sivu 17.
Huolto
Huolto
Ruiskutuspistoolin voitelu
Neulan vaihtaminen
Kun pistooli on puhdistettu tai huollettu, voitele kuvassa
23 näkyvät osat silikonittomalla ruiskutuspistoolin
voiteluaineella tai vastaavalla aineella.
1
Poista paine, sivu 10.
VAROITUS
Paina pistoolin liipaisin alas aina, kun kiristät tai irrotat
suutinta. Tämä estää neulaa koskettamasta suutinpesän
pintaan, jolloin pesä ei pääse naarmuuntumaan.
•
Kaikki kierteet (A)
•
Liipaisimen ruuvit (B)
•
Liipaisimen akseli (C)
2
Irrota nesteensäätönuppi (21) ja nestejousi (23).
•
Neulan kokoonpano (D) (ks. (14b), osat, sivulta 22).
3
Vedä neulan kokoonpano (14b) ulos pistoolin takaosasta.
4
Tarkista, näkyykö nesteneulassa (14b)
vaurioitumisen tai kulumisen merkkejä.
Vaihda neula tarvittaessa.
A
C
D
A
B
Huom.: Saat osat kunnolla linjaan noudattamalla
seuraavia ohjeita esitysjärjestyksessä.
5
Voitele ja asenna nesteneula (14b).
6
Voitele nesteensäätönupin kierteet (21) ja asenna
nestejousi (23) ja säätönuppi.
7
Kiristä tiivisteruuvi (8). Neulan (14b) täytyy liikkua
vapaasti.
8
Vedä liipaisimesta neulan liikkumisen testaamiseksi.
Jos neula ei palaudu liipaisimen vapauttamisen jälkeen
tai palautuu hitaasti, löysää tiivisteruuvia (8) hieman,
kunnes neula liikkuu vapaasti.
9
Varmista, että pistoolin nestetiivisteet tiivistävät
kunnolla ruiskuttamalla liuotinta pienellä paineella
ennen pistoolin paineistamista ruiskutettavalla
nesteellä.
TI0883
KUVA 23
Jos nestetiivisteet vuotavat, kiristä tiivisteruuvia (8)
hieman ja kokeile uudelleen, kunnes tiivisteet
ja neula eivät enää vuoda.
17
Huolto
Ilmaventtiilin vaihtaminen
(Sarja 243840)
Sorsannokkaventtiilin
vaihtaminen (Sarja 244135)
Ilmaventtiiliä (25) ei voida korjata. Jos se vaurioituu,
se on vaihdettava kokonaan. Ilmaventtiilin irrottaminen:
Jos sorsannokkaventtiili on kulunut tai rikki, vaihda se
uuteen välittömästi. Vaihda sorsannokkaventtiili seuraavasti:
1
Työnnä venttiiliä ulospäin noin 6 mm ruuvitaltan
avulla.
1
Irrota säiliön kansi.
2
2
Vedä venttiili varovasti ulos pistoolin takaosasta.
Vedä kulunut sorsannokkaventtiili ja O-rengas pois
kannesta ruuvitaltan avulla.
3
Työnnä uusi ilmaventtiili sisään.
3
Aseta O-rengas uuteen sorsannokkaventtiiliin.
4
Kierrä vastapäivään noin puoli kierrosta, kunnes
se on tukevasti pistoolin takaosassa. Kuva 24.
4
Paina uusi sorsannokkaventtiili ja O-rengas
kanteen. Kuva 25.
Sorsannokkaventtiili
Duckbill
valve
TI0810
KUVA 25
ti5160a
KUVA 24
18
Huolto
Säiliön tiivisteen vaihtaminen
(Sarja 240265)
Jos tiiviste on kulunut tai turvonnut, vaihda se uuteen
välittömästi. Vaihda säiliön tiiviste seuraavasti:
1
Irrota säiliön kansi.
2
Irrota kulunut tiiviste.
3
Paina uusi tiiviste kannen aukkoa vasten. Kuva 26.
ti5161a
Säiliön
tiiviste
Cup Gasket
KUVA 26
19
Vianetsintä
Vianetsintä
Ruiskutusongelmat
Ongelma
Appelsiinipinta – maalipinta
epätasainen.
Syy
Liian suuret maalipisarat.
Ratkaisu
•
•
•
•
Säilytä asianmukainen
ruiskutusetäisyys, sivu 12.
Pidä turbiinin ilmansuodattimet
puhtaina, jotta ilma pääsee
virtaamaan vapaasti.
Älä käytä liian pitkää ilmaletkua,
jotta hajotuspaine riittäisi.
Jos pisarat ovat vieläkin liian suuria,
ohenna nestettä.
Maalipisarat kuivuvat liian nopeasti ennen Pidä ruiskutettava kohde pois suorasta
kuin pääsevät kunnolla ulos pistoolista.
auringonvalosta. Käytä hitaammin
haihtuvaa liuotinta tai hidastinta
ruiskutettaessa lämpimällä ilmalla.
Ruiskutus kylmällä säällä.
Sameutuminen – värittömät maalit
näyttävät maitomaisilta.
Pidä neste ja ruiskutettava kohde
mahdollisimman lähellä huonelämpötilaa.
Kun ruiskutat kylmälle pinnalle, useimmat
maalit paksuuntuvat liikaa virratakseen
kunnolla.
Lakkaan kertyy kosteutta ruiskutettaessa •
lämpimissä ja kosteissa oloissa.
•
•
•
•
Anna turbiinin lämmetä muutama
minuutti ennen ruiskutusta.
Säilytä lakka poissa betonilattioilta
huonelämpötilassa.
Ruiskuta ohuempia kerroksia ja anna
kuivua riittävästi.
Käytä hitaammin haihtuvaa liuotinta
tai hidastinta.
Älä ruiskuta tuulisissa oloissa.
Kalansilmät – maalatulla pinnalla pieniä
alueita, jotka eivät täyty.
Ruiskutettavalla pinnalla silikonijäänteitä
voiteluaineista, rasvasta, kiillotusaineista
tai vahoista.
Puhdista kaikki osat puhdistusliuottimella;
pyyhi liuotinrätillä ja puhtaalla rätillä. Vaihda
rätit tarpeen mukaan. Jos ongelma jatkuu,
poista kalansilmät muulla tavoin.
Valumia.
Ruiskutuskerralla tulee liian paljon
maalia kuivumisoloihin nähden.
•
•
•
Liuotin kuplii.
Ruiskutettu pinta on kuivumassa ennen
kuin liuotinkaasu on poistunut.
•
•
•
20
Liikuta pistoolia nopeammin
tai vähennä nestevirtausta.
Säilytä asianmukainen
ruiskutusetäisyys, sivu 12.
Vähennä ohentimen määrää
tai käytä nopeammin kuivuvaa
ohenninta.
Ruiskuta ohuemmin, jotta pinta
ehtii haihtua.
Käytä suositeltuja ohentimia.
Noudata tämän Vianetsintätaulukon
ohjeita, jotka on annettu kohdissa
Appelsiinipinta ja Liian suuret
maalipisarat.
Vianetsintä
Ongelma
Nestevirtaus puuttuu tai se on hidas,
ruiskutus katkeilee tai lepattaa.
Syy
Ratkaisu
Käytössä on vääränkokoinen suutinsarja
tai suuttimen O-rengas puuttuu.
Valitse ruiskutettavaan nesteeseen sopiva
suutinsarja, sivu 8. Tai aseta suuttimeen
O-rengas.
Pistoolin ruiskutussuutin on kuivuneen
maalin tukkima tai vaurioitunut.
Puhdista tai vaihda ruiskutussuutin.
Säiliön tai painesäiliön kansi
ei ole tarpeeksi tiukalla tai tiiviste
on vaurioitunut.
Kiristä kansi tai vaihda tiiviste.
Säiliön tai painesäiliön nesteputki
on kuivuneen maalin tukkima
tai vaurioitunut.
Puhdista tai vaihda nesteputki.
Ilmavirtaus säiliöön on estynyt.
Tarkista seuraavasti: irrota säiliö
(jätä kansi kiinni), paina liipaisimesta ja
tarkista, tuleeko sorsannokkaventtiilistä
ilmaa. Jos ilma ei virtaa vapaasti, puhdista
tai vaihda sorsannokkaventtiili.
Neulan tiivisteitä ei ole säädetty kunnolla. Puhdista pistoolin runko liuottimella
Huom.: Tiivisteiden läpi tapahtuva nestevuoto ja mukana toimitetulla harjalla.
vaikuttaa nestepaineeseen ja aiheuttaa
Säädä neulan tiivisteet.
nestevuodon pistoolin rungossa.
Tukkeutunut imusiivilä.
Vaihda siivilä, jos se on tukkeutunut
tai irrota siivilä, jos materiaalilla
on korkea viskositeetti.
Nestettä vuotaa suuttimesta liipaisimen
vapauttamisen jälkeen.
Neula ei ole paikoillaan
nestesuuttimessa.
Tarkista, onko suutin löysällä tai suutin
tai neula taipunut; kiristä suutin
tai vaihda osat tarvittaessa.
Ruiskutuskuvio on huono.
Ilmasuuttimen ulokkeen reikä
tai nestesuutin tukossa.
Upota ilmasuutin tai nestesuutin
liuottimeen. Puhdista ilmasuuttimen
ulokkeiden reiät jollakin muulla kuin
metallisella välineellä, jotta ne eivät
vaurioidu pysyvästi. Sivu 14
21
Osat
Osat
23
19a
21
19
14b
22
25
19b
26
17
1
14b
9
8
7
31
2
14a
4
15
2a
5
6
28
13
18
11
10
27
12
30e
30d
30c
32
30a
TI0745
22
24
Osat
Osat
Ref
No.
1
2
2a
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14*
14a*
14b*
15#
17
18
19
19a
19b
21
22
Part No.
244426
244429
112085
113137
188494
188495
196438
192352
192348
196439
203953
192272
196415
244124
244226
188493
196462
244428
110066
110453
196649
114069
Description
BODY, gun
HOUSING, nozzle
PACKING, o-ring
PACKING, o-ring
SPREADER, u-cup
PACKING, u-cup
SPACER, packing
SCREW, packing
NUT, hex; 1/2-20 UNF
TRIGGER
SCREW, cap, hex head
PIN, pivot
RING, retaining, air cap
FLUID SET
NOZZLE, fluid
NEEDLE ASSY
HOUSING, air cap
PACKING, u-cup, gun
HANDLE, gun
HOUSING, valve, fluid
PACKING, o-ring
PACKING, u-cup
KNOB, fluid control
SPRING, compression
Qty
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Ref
No.
23
24
25
26
27
28
30†
30a†
30b†
30c†
30d†
30e†
31†
32
33
34
35
36
*
Part No.
114072
196464
243840
243842
196463
196468
244130
244132
244133
244135
240265
243714
M70394
193218
M70613
070303
197448
M71149
Description
SPRING, compression
COUPLER, male
VALVE, air fan
VALVE, air
TUBE, handle
FITTING, adapter
KIT, CUP UNDER
CUP, 1-quart
KIT, air tube, 5-pack (not shown)
VALVE, duckbill
GASKET, cup
LID, assembly
STEM, air
STRAINER
BRUSH, cleaning (not shown)
LUBRICANT, grease (not shown)
TOOL, wrench (not shown)
SCREW, set
Qty
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Eivät kuulu malleihin 244113 ja 244115
† Eivät kuulu malleihin 244115 ja 244118
# Osaa numero 244227 käytetään pistoolin no 248854
kanssa.
23
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Suurin nesteen tulopaine
Suurin ilman tulopaine
Ilman sisääntuloaukko
Nesteen sisääntuloaukko
Äänitasot ISO 3744:n mukaan
Äänitehon taso
Äänenpaineen taso
50 psi (0,35 MPa, 3,5 bar)
10 psi (0,07 MPa, 0,7 bar)
Pikaliitin
3/8 nps
alle 65,0 dB(A)
alle 65,0 dB(A)
Kastuvat osat
Pelkkä ruiskutuspistooli
Ruiskutuspistoolisäiliöt
1,9 litran lisävarusteena saatava painesäiliö
7,5 litran lisävarusteena saatava painesäiliö
24
ruostumaton teräs, alumiini
alumiini, polyeteeni
alumiini, polyeteeni
teräs ja liuottimia kestävä pinnoite, EPDM-tiiviste (vakio)
Muistiinpanoja
Muistiinpanoja
25
Gracon normaali takuu
Gracon normaali takuu
Graco warrants all equipment referenced in this document which is manufactured by Graco and bearing its name to be free from defects in
material and workmanship on the date of sale to the original purchaser for use. With the exception of any special, extended, or limited warranty
published by Graco, Graco will, for a period of twelve months from the date of sale, repair or replace any part of the equipment determined by
Graco to be defective. This warranty applies only when the equipment is installed, operated and maintained in accordance with Graco’s written
recommendations.
This warranty does not cover, and Graco shall not be liable for general wear and tear, or any malfunction, damage or wear caused by faulty
installation, misapplication, abrasion, corrosion, inadequate or improper maintenance, negligence, accident, tampering, or substitution of
non-Graco component parts. Nor shall Graco be liable for malfunction, damage or wear caused by the incompatibility of Graco equipment with
structures, accessories, equipment or materials not supplied by Graco, or the improper design, manufacture, installation, operation or
maintenance of structures, accessories, equipment or materials not supplied by Graco.
This warranty is conditioned upon the prepaid return of the equipment claimed to be defective to an authorized Graco distributor for verification of
the claimed defect. If the claimed defect is verified, Graco will repair or replace free of charge any defective parts. The equipment will be returned
to the original purchaser transportation prepaid. If inspection of the equipment does not disclose any defect in material or workmanship, repairs will
be made at a reasonable charge, which charges may include the costs of parts, labor, and transportation.
THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE, AND IS IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
Graco’s sole obligation and buyer’s sole remedy for any breach of warranty shall be as set forth above. The buyer agrees that no other remedy
(including, but not limited to, incidental or consequential damages for lost profits, lost sales, injury to person or property, or any other incidental or
consequential loss) shall be available. Any action for breach of warranty must be brought within two (2) years of the date of sale.
GRACO MAKES NO WARRANTY, AND DISCLAIMS ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE, IN CONNECTION WITH ACCESSORIES, EQUIPMENT, MATERIALS OR COMPONENTS SOLD BUT NOT
MANUFACTURED BY GRACO. These items sold, but not manufactured by Graco (such as electric motors, switches, hose, etc.), are subject to
the warranty, if any, of their manufacturer. Graco will provide purchaser with reasonable assistance in making any claim for breach of these
warranties.
In no event will Graco be liable for indirect, incidental, special or consequential damages resulting from Graco supplying equipment hereunder, or
the furnishing, performance, or use of any products or other goods sold hereto, whether due to a breach of contract, breach of warranty, the
negligence of Graco, or otherwise.
GRACON SUOMEN ASIAKKAAT
Osapuolet myöntävät vaatineensa, että nykyinen asiakirja sekä kaikki siihen suoraan tai epäsuorasti liittyvät asiakirjat,
tiedotukset ja käynnistettyjen, tiedoksiannettujen tai vireille pantujen oikeustoimien asiakirjat laaditaan englanniksi.
ADDITIONAL WARRANTY COVERAGE
Graco does provide extended warranty and wear warranty for products described in the “Graco Contractor Equipment Warranty Program”.
TO PLACE AN ORDER, contact your Graco distributor or call to identify the nearest distributor.
or call 1-800-690-2894 to identify the nearest distributor.
All written and visual data contained in this document reflects the latest product information available at the time of publication.
Graco reserves the right to make changes at any time without notice.
This manual contains Finnish. MM 309205
Graco Headquarters: Minneapolis
International Offices: Belgium, China, Japan, Korea
GRACO INC. P.O. BOX 1441 MINNEAPOLIS, MN 55440-1441
www.graco.com
11/2005, Revised 6/2008
26
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement