Graco 313685B, Merkur Electrostatic Spray Packages Kasutusjuhend | Manualzz
Käyttöohje – osat
Merkur® sähköstaattinen
Ruiskupakkaukset
313685B
Tarkoitettu sähköstaattisiin pintakäsittely- ja pinnoitussovelluksiin vaarallisissa ja
vaarattomissa tiloissa, kuumennettuja materiaaleja tarvitsevat sovellukset mukaan lukien.
Tärkeitä turvaohjeita
Lue kaikki tämän käyttöohjeen varoitukset ja ohjeet.
Säilytä nämä ohjeet.
Katso sivulta 5 mallin tiedot, mukaan lukien suurin käyttöpaine ja hyväksynnät.
.
Malli G30W86
kuvassa
ti13209a
II 2 G
Muita käyttöoppaita
Sisältö
Muita käyttöoppaita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Varoitukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Mallit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Virastojen hyväksynnät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Merkur 15:1 laitteet, ympäröivän lämpötilan
mukaiset
(G15Wxx ja G15Cxx) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Merkur 18:1 laitteet, ympäröivän lämpötilan
mukaiset
(G18Wxx ja G18Cxx) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Merkur 18:1 laitteet, kuumennetut
(G18Wxx) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Merkur 23:1 laitteet, ympäröivä lämpötila
(G23Wxx ja G23Cxx) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Merkur 24:1 laitteet, ympäröivä lämpötila
(G24Wxx ja G24Cxx) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Merkur 28:1 laitteet, ympäröivä lämpötila
(G28Wxx ja G28Cxx) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Merkur 28:1 laitteet, kuumennetut
(G28Wxx ja G28Cxx) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Merku 30:1 laitteet, ympäröivä lämpötila
(G30Wxx ja G30Cxx) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Merkur 30:1 laitteet, kuumennetut
(G30Wxx ja G30Cxx) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Yleistietoja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Käyttäjän esivalmistelut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Käyttöpaikan esivalmistelut . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Seinäasennuslaitteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Järjestä ruiskutuskaapin ilmanvaihto . . . . . . . . 12
Komponentit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Maadoitus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Valmistelut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Paineenpoistotoimet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Huuhtele laite ennen käyttöä . . . . . . . . . . . . . . 17
Liipaisimen lukitus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Nestekuppi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Esitäytä pumppu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Asenna ruiskutussuutin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Säädä sumutus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Säädä ruiskutuskuvio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Pysäytys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Kunnossapito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Ennakoivan kunnossapidon taulukko . . . . . . . . 20
Kiristä kierreliitokset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Huuhtele pumppu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Nestekuppi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2
Vianetsintä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
DataTrak-säätimet ja -ilmaisimet . . . . . . . . . . . . . 22
DataTrakin käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Asetus-tila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Käyttö-tila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Osat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Ympäröivän lämpötilan mallit, pyörätelineasennus
tai seinäasennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Kuumennetut mallit, pyörätelineasennus tai
seinäasennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Kuumennetut mallit (jatko) . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Sarjat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Seinäasennussarja 24A578 . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Pyörätelineasennussarja 256427 . . . . . . . . . . . 33
Pumpun ja pistoolin ohjauspaneelisarja . . . . . . 34
Asennustankosarjat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
19 l imuletkusarjat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
208 l imuletkusarjat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
PTFE-imuletkusarjat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
DataTrak sarjat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Tyhjennysventtiilisarja 256425 . . . . . . . . . . . . . . 35
Seinäkiinnikkeen asennusmitat . . . . . . . . . . . . . . 36
Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Laitepainot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Ympäröivä lämpötila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Kuumennettu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Gracon normaali takuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Gracon tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Muita käyttöoppaita
Käyttöopas
Kuvaus
312792
Merkur-mäntäpumppu
312794
Merkur-pumpun asennus
312796
NXT™-ilmamoottori
312797
Merkur ei-kuumennetut
ruiskupakkaukset
313255
Merkur kuumennettu
ruiskupakkaukset
309295
PRO Xs4 AA ruiskutuspistooli
307273
Nestesuodatin
309524
Viscon HP lämpövastus
306860
Vastapaineen säädin
313685B
Varoitukset
Varoitukset
Seuraavat varoitukset koskevat laitteen asennusta, käyttöä, maadoitusta, kunnossapitoa ja korjausta. Huutomerkki
tarkoittaa yleisluontoista varoitusta ja vaaran merkki toimenpidekohtaista vaaraa. Lue varoitukset. Lisäksi tämä
käyttöohje voi sisältää tuotekohtaisia varoituksia.
VAARA
WARNING
WARNING
TULIPALON JA RÄJÄHDYKSEN VAARA
Syttyvät höyryt, kuten liuotin- ja maalihöyryt, voivat syttyä tai räjähtää. Estä tulipalo ja räjähdys
seuraavasti:
• Maadoita laite, henkilökunta, ruiskutettava esine ja johtavat esineet, jotka ovat työalueella.
Katso Maadoitusohjeet.
• Käytä vain Gracon ilman tuloletkuja, jotka ovat maadoitettuja ja johtavia.
• Käytä laitetta ja puhdista se vain hyvin ilmastoiduissa tiloissa.
• Kun huuhtelet tai puhdistat laitetta, käytä puhdistusliuotetta, jolla on korkein mahdollinen
leimahduspiste.
• Sammuta sähköstaattisuus aina, kun huuhtelet, puhdistat tai huollat laitetta.
• Jos laitetta käytettäessä syntyy kipinöitä tai tuntuu sähköisku, lopeta laitteen käyttö välittömästi.
Älä käytä laitetta, ennen kuin ongelma on tunnistettu ja korjattu.
• Poista kaikki sytytyslähteet, kuten merkkilamput, savukkeet, kannettavat sähkövalaisimet ja muoviset
suojaverhot (staattisen syttymisen vaara).
• Älä liitä tai irrota virtajohtoja äläkä sytytä tai sammuta valoja, kun tiloissa on helposti syttyviä höyryjä.
• Pidä roskat, liuottimet, rätit ja bensiini poissa ruiskutusalueelta.
• Tarkasta pistoolin sähkövastus päivittäin.
• Pidä toimiva palonsammutin valmiina työskentelyalueella.
SÄHKÖISKUN VAARA
Laite on maadoitettava. Väärin tehty maadoitus, asennus tai järjestelmän käyttö väärällä tavalla voivat
aiheuttaa sähköiskun.
• Katkaise ilman tulo ennen laitteen huoltoa.
• Vain valtuutettu sähkömies saa asentaa laitteen johdot. Asennettaessa on noudatettava paikallisia
määräyksiä.
• Älä kosketa pistoolin elektrodia, kun sähköstaattisuus on päällä.
• Älä altista sateelle. Säilytys sisätiloissa.
NESTEEN TUNKEUTUMISVAARA
Korkeapaineinen neste pistoolista, vuotavasta letkusta tai murtuneesta osasta voi puhkaista ihon. Vamma
saattaa näyttää tavalliselta haavalta, mutta kyseessä on vakava vamma, joka saattaa johtaa amputointiin.
Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.
• Älä osoita pistoolilla ketään tai mitään kehon osaa kohti.
• Älä laita kättä ruiskutussuuttimen eteen.
• Älä pysäytä äläkä torju vuotoja kädellä, keholla, käsineellä tai rätillä.
• Älä käytä ruiskua, jos suuttimen ja liipaisimen suojia ei ole asennettu.
• Lukitse aina liipaisimen lukko, kun et käytä ruiskua.
• Noudata tämän käyttöohjeen Paineenpoistotoimia koskevia ohjeita lopettaessasi ruiskutuksen sekä
ennen laitteen puhdistamista, tarkastamista tai huoltamista.
313685B
3
Varoitukset
VAARA
WARNING
WARNING
LAITTEISTON VÄÄRINKÄYTÖN VAARA
Väärinkäyttö saattaa aiheuttaa kuoleman tai vakavia vammoja.
• Älä käytä yksikköä väsyneenä tai huumaavien aineiden tai alkoholin vaikutuksen alaisena.
• Älä ylitä alimman nimellispaineen kestävän osan suurinta käyttöpainetta tai huonoiten kuumuutta
sietävän osan lämpötilaluokitusta. Katso lisätietoja kaikkien laitteiden käyttöoppaiden kohdasta
Tekniset tiedot.
• Älä jätä työaluetta, kun laite on virtaistettu tai paineistettu. Sammuta laitteisto kokonaan ja noudata
tässä käyttöoppaassa selostettua Paineenpoistotoimet, kun laite ei ole käytössä.
• Tarkista laitteet päivittäin. Korjaa kuluneet ja vaurioituneet osat välittömästi tai vaihda ne alkuperäisiin
valmistajan varaosiin.
• Älä muuta laitetta millään tavalla.
• Käytä laitetta ainoastaan sille määrättyyn tarkoitukseen. Jos haluat lisätietoja, ota yhteys
jälleenmyyjään.
• Pidä letkut ja kaapelit poissa kulkuväylien, terävien kulmien, liikkuvien osien tai kuumien pintojen
läheisyydestä.
• Älä kierrä tai taivuta letkuja äläkä siirrä laitetta letkuista vetämällä.
• Pidä lapset ja eläimet poissa työskentelyalueelta.
• Noudata kaikkia turvallisuusmääräyksiä.
LIIKKUVIEN OSIEN AIHEUTTAMA VAARA
Liikkuvat osat voivat puristaa tai katkaista sormia tai muita ruumiinosia.
• Pysy etäällä liikkuvista osista.
• Älä käytä laitetta ilman suojuksia ja suojakansia.
• Paineistettu laite saattaa käynnistyä vahingossa. Noudata tämän käyttöohjeen Paineenpoistotoimia
koskevia ohjeita ennen laitteen puhdistamista, tarkastamista tai huoltamista.
MYRKYLLISTEN NESTEIDEN JA HÖYRYJEN AIHEUTTAMA VAARA
Myrkylliset nesteet tai huurut voivat aiheuttaa vaarallisen tapaturman tai hengenvaaran sisään
hengitettynä tai nieltynä tai jos niitä roiskuu silmiin tai iholle.
• Lue läpi käyttöturvallisuustiedote (MSDS), jotta tiedät käyttämiisi nesteisiin liittyvät erityiset vaarat.
• Säilytä vaarallista nestettä asianmukaisessa, hyväksytyssä astiassa. Hävitä vaarallinen neste
noudattaen vaarallisille nesteille annettuja ohjeita.
• Käytä aina läpäisemättömiä käsineitä, kun ruiskutat laitteistolla tai puhdistat sitä.
HENKILÖKOHTAISET SUOJAVARUSTEET
Käytä asianmukaisia suojavälineitä aina käytön ja huollon aikana tai oleskellessasi laitteen
työskentelyalueella. Ne suojaavat vakavilta vammoilta, kuten silmävammoilta, myrkyllisten höyryjen
hengittämiseltä, palovammoilta ja kuulovammoilta. Laitteisto sisältää muun muassa seuraavaa:
• Suojalasit
• Käytä aina nesteen ja liuotinaineen valmistajan suosittelemia suojavaatteita ja hengityssuojaimia
• Käsineet
• Kuulosuojaimet
4
313685B
Mallit
Mallit
Tarkista pumpun arvokilvestä (ID) laitteen 6-numeroinen osanumero. Määritä laitteen komponentit seuraavan
matriisin ja taulukkojen avulla. Esimerkiksi, pakkausnumero G30C76 tarkoittaa Merkur-pakkausta (G), jossa on 30:1
suhdeluvun pumppu (30), pyörätelineasennus (C) ja jonka komponentit on näytetty (76) sivun 9 taulukossa.
Pyöräteline
kiinnitys ID
Seinäkiinnitys
ID
ti12327a
ti12326a
G
30
C
76
Ensimmäinen
merkki
Toinen ja kolmas merkki
(Suhdeluku)
Neljäs numero
(Asennustyyppi)
Viides ja kuudes merkki
(Sisältyvät komponentit)
G
(Merkur-laite)
15
18
23
24
28
30
15:1
18:1
C
W
Pyöräteline
Katso taulukot sivulla 6
Seinä
23:1
24:1
28:1
30:1
Virastojen hyväksynnät
Ei-kuumennetut sähköstaattiset laitteet
G15W57, G15W58, G15C85, G15C86,
G18W11, G18W12, G18C09, G18C10,
G23W13, G23W14, G23C15, G23C16,
G24W11, G24W12, G24C13, G24C14,
G28W15, G28W16, G28C13, G28C14,
G30W77, G30W78, G30C75, G30C76
II 2 G c T3
Kuumennetut sähköstaattiset laitteet
G18W13, G18W14,
G28W21–G28W24, G28C19–G28C22,
G30W83–G30W86, G30C81–G30C84
II 2 G c T2
DataTrak™ moduuli
#
53
II 1 G
0359
Laite on FM std 3600 &
3610 luokka I jaosto 1
ryhmä D:ssä käyttöä T3C
vaarallisissa tiloissa
koskevien vaatimusten
mukainen
313685B
EEx ia IIA T3
Nemko
06ATEX1124
5
Mallit
Merkur 15:1 laitteet, ympäröivän lämpötilan mukaiset
(G15Wxx ja G15Cxx)
Suurin ilman tulopaine 100 psi (0,7 MPa, 7 bar)
Suurin nesteen käyttöpaine: 1500 psi (10,3 MPa, 103 bar)
Malli
Pumpun
Seinäk- Pyöräteli- kokooniinnitys nekiinnitys
pano
Letkut
Vaihtoehdot
Nesteen
suurin
Pistoolin
Pistoolin
Pumpun
virtausnonesteen Pistoolin liitosil- Imuput- NestePistoolin
ja pistoolin
peus
gpm (lpm) ilmasäätimet nesteletku liitosletku ilmaletku maletku kisarja suodatin DataTrak
G15W57
G15C85
W15FAS
2,4 (9,0)
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
G15W58
G15C86
W15FBS
2,4 (9,0)
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
Merkur 18:1 laitteet, ympäröivän lämpötilan mukaiset
(G18Wxx ja G18Cxx)
Suurin ilman tulopaine: 100 psi (0,7 MPa, 7 bar)
Suurin nesteen käyttöpaine: 1800 psi (12,4 MPa, 124 bar)
Letkut
Vaihtoehdot
Nesteen
suurin
Pistoolin
Pistoolin
Pumpun
Pumpun virtausnonesteen Pistoolin liitosil- Imuput- NestePyöräteli- kokoonja pistoolin Pistoolin
peus
nekiinnitys
gpm (lpm) ilmasäätimet nesteletku liitosletku ilmaletku maletku kisarja suodatin DataTrak
pano
Malli
Seinäkiinnitys
G18W11
G18C09
W18EAS
2,0 (7,5)
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
G18W12
G18C10
W18EBS
2,0 (7,5)
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
Merkur 18:1 laitteet, kuumennetut
(G18Wxx)
Suurin ilman tulopaine: 100 psi (0,7 MPa, 7 bar)
Suurin nesteen käyttöpaine: 1800 psi (12,4 MPa, 124 bar)
Letkut
Malli
Seinäkiinnitys
Pistoolin
Pumpun
Nesteen suurin
nesteen
virtausnopeus ja pistoolin Pistoolin
Pumpun
ilmasäätimet nesteletku liitosletku
gpm (lpm)
kokoonpano
Vaihtoehdot
Pistoolin
ilmaletku
Pistoolin
liitosilmaletku
Imuput- Nestesuokisarja
datin
DataTrak
G18W13
W18EAS
2,0 (7,5)
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
G18W14
W18EBS
2,0 (7,5)
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
6
✔
313685B
Mallit
Merkur 23:1 laitteet, ympäröivä lämpötila
(G23Wxx ja G23Cxx)
Suurin ilman tulopaine: 100 psi (0,7 MPa, 7 bar)
Suurin nesteen käyttöpaine: 2300 psi (15,9 MPa, 159 bar)
Letkut
Vaihtoehdot
Nesteen
suurin
Pistoolin
Pistoolin
Pumpun
virtausnoSeinäPyörätelija pistoolin Pistoolin nesteen Pistoolin liitosil- Imuput- Nestepeus
Pumpun
kiinnitys nekiinnitys kokoonpano gpm (lpm) ilmasäätimet nesteletku liitosletku ilmaletku maletku kisarja suodatin DataTrak
Malli
G23W13
G23C15
W23DAS
1,6 (6,0)
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
G23W14
G23C16
W23DBS
1,6 (6,0)
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
Merkur 24:1 laitteet, ympäröivä lämpötila
(G24Wxx ja G24Cxx)
Suurin ilman tulopaine: 100 psi (0,7 MPa, 7 bar)
Suurin nesteen käyttöpaine: 2400 psi (16,5 MPa, 165 bar)
Letkut
Vaihtoehdot
Nesteen
suurin
Pistoolin
Pistoolin
Pumpun
virtausnesteen Pistoolin liitosil- Imuput- NesteSeinäk- Pyörätelija pistoolin Pistoolin
nopeus
Pumpun
iinnitys nekiinnitys kokoonpano gpm (lpm) ilmasäätimet nesteletku liitosletku ilmaletku maletku kisarja suodatin DataTrak
Malli
G24W11
G24C13
W24FAS
2,4 (9,0)
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
G24W12
G24C14
W24FBS
2,4 (9,0)
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
313685B
✔
7
Mallit
Merkur 28:1 laitteet, ympäröivä lämpötila
(G28Wxx ja G28Cxx)
Suurin ilman tulopaine: 100 psi (0,7 MPa, 7 bar)
Suurin nesteen käyttöpaine: 2800 psi (19,3 MPa, 193 bar)
Letkut
Vaihtoehdot
Nesteen
suurin
Pistoolin
Pistoolin
Pumpun
virtausnoSeinäk- Pyörätelija pistoolin Pistoolin nesteen Pistoolin liitosil- Imuput- Nestepeus
Pumpun
iinnitys nekiinnitys kokoonpano gpm (lpm) ilmasäätimet nesteletku liitosletku ilmaletku maletku kisarja suodatin DataTrak
Malli
G28W15
G28C13
W28EAS
2,0 (7,5)
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
G28W16
G28C14
W28EBS
2,0 (7,5)
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
Merkur 28:1 laitteet, kuumennetut
(G28Wxx ja G28Cxx)
Suurin ilman tulopaine: 100 psi (0,7 MPa, 7 bar)
Suurin nesteen käyttöpaine: 2800 psi (19,3 MPa, 193 bar)
Letkut
Vaihtoehdot
Nesteen
Pumpun
suurin
Pistoolin Imu- Nesvirtausno- Lämmitin ja pistoolin Pistoolin Pistoolin
nesteen Pistoolin liitosil- putki- tesuonesteSeinäk- PyöräteliilmasääVolttia
peus
Pumpun
liitosletku ilmaletku maletku sarja datin DataTrak
letku
iinnitys nekiinnitys kokoonpano gpm (lpm) Ampeeria
timet
Malli
G28W21
G28C19
W28EAS
2,0 (7,5)
G28W22
G28C20
W28EBS
2,0 (7,5)
G28W23
G28C21
W28EAS
2,0 (7,5)
G28W24
G28C22
W28EBS
2,0 (7,5)
8
120V
19,2 A
120 V
19,2 A
240 V
16,7 A
240 V
16,7 A
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
313685B
Mallit
Merku 30:1 laitteet, ympäröivä lämpötila
(G30Wxx ja G30Cxx)
Suurin ilman tulopaine: 100 psi (0,7 MPa, 7 bar)
Suurin nesteen käyttöpaine: 3000 psi (20,7 MPa, 207 bar)
Letkut
Vaihtoehdot
Nesteen
suurin
Pistoolin
Pistoolin
Pumpun
virtausnoSeinäk- Pyörätelija pistoolin Pistoolin nesteen Pistoolin liitosil- Imuput- Nestepeus
Pumpun
iinnitys nekiinnitys kokoonpano gpm (lpm) ilmasäätimet nesteletku liitosletku ilmaletku maletku kisarja suodatin DataTrak
Malli
G30W77
G30C75
W30CAS
1,2 (4,5)
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
G30W78
G30C76
W30CBS
1,2 (4,5)
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
Merkur 30:1 laitteet, kuumennetut
(G30Wxx ja G30Cxx)
Suurin ilman tulopaine: 100 psi (0,7 MPa, 7 bar)
Suurin nesteen käyttöpaine: 3000 psi (20,7 MPa, 207 bar)
Letkut
Malli
Vaihtoehdot
PistooNesteen
Pistoolin
suurin
Imu- NestePistoolin nesteen Pistoo- lin liiPumpun
virtausno- Lämmitin
liitos- lin ilma- tosilmal putki- suonesteSeinäk- Pyörätelija pistoolin
Volttia
peus
Pumpun
sarja datin DataTrak
etku
letku
letku
letku
iinnitys nekiinnitys kokoonpano gpm (lpm) Ampeeria ilmasäätimet
G30W83
G30C81
W30CAS
1,2 (4,5)
G30W84
G30C82
W30CBS
1,2 (4,5)
G30W85
G30C83
W30CAS
1,2 (4,5)
G30W86
G30C84
W30CBS
1,2 (4,5)
313685B
120 V
19,2 A
120 V
19,2 A
240 V
16,7 A
240 V
16,7 A
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
9
Asennus
Asennus
Komponentit vaihtelevat laitteittain. Katso sivut 6-9 määrittääksesi malliin kuuluvat komponentit. Lisävarusteiksi
tarkoitetut tuotteet eivät sisälly laitteisiin.
A
B
C
S
V
W
T
X
U
AB
R
H
F
J
L
K
AA
Z
P
N
ti12704a
KUVA 1. Tyypillinen asennus, ympäröivä lämpötila, malli G30C76.
Selitys:
A
B
C
F
H
J
K
L
N
P
R
10
Ilman sulkuventtiili (lisävaruste)
Ilmansuodatin (lisävaruste)
Ilmajohdon kosteusloukku ja tyhjennysventtiili (lisävaruste)
Nestesuodatin
Ilma-avusteinen sähköstaattinen ruiskutuspistooli
Pistoolin kääntövarsi
Piiskapäänesteletku
Ilman liitosletku
Imuletku ja putki
Sihti
Pumpun maadoitusjohto
S
T
U
V
W
X
Y
Z
AA
AB
Pistoolin ilmanpainemittari
Pistoolin ilmanpaineen säädin
Tyhjentävä pääilmaventtiili (vaaditaan)
DataTrak
Pumpun ilmanpainemittari
Pumpun ilmanpaineen säädin
Syötä (mallit ilman DataTrakia) katso KUVA 2
Pistoolin sähköä johtavat nesteletkut
Sähköä johtava pistoolin ilmaletku
Sähköstaattinen ruiskutuspistoolin maadoitusjohto
313685B
Asennus
A
V
Y
S
B
W
C
T
ti13112a
X
U
D
R
E
F
AB
G
H
J
P
L
K
N
AA
M
Z
ti13167a
KUVA 2. Tyypillinen asennus, kuumennettu, malli G30W86
Selitys:
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
Ilman sulkuventtiili (lisävaruste)
Ilmansuodatin (lisävaruste)
Ilmajohdon kosteusloukku ja tyhjennysventtiili (lisävaruste)
Lämpövastus nesteen kuumennukseen
Vastapaineen säädin
Nestesuodatin
Nesteen poistoventtiili
Ilma-avusteinen sähköstaattinen ruiskutuspistooli
Pistoolin kääntövarsi
Piiskapäänesteletku
Ilman liitosletku
3-tie venttiili
313685B
N
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
AA
AB
Imuletku ja putki
Sihti
Pumpun maadoitusjohto
Pistoolin ilmanpainemittari
Pistoolin ilmanpaineen säädin
Tyhjentävä pääilmaventtiili (vaaditaan)
DataTrak
Pumpun ilmanpainemittari
Pumpun ilmanpaineen säädin
Välike (malleille, joissa ei ole DataTrakia)
Sähköä johtava kuumennettu nesteen tuloletku / paluuletku
Sähköä johtava pistoolin ilmaletku
Sähköstaattinen ruiskutuspistoolin maadoitusjohto
11
Asennus
Yleistietoja
HUOM: Tekstin suluissa olevat numerot ja kirjaimet
viittaavat kuvateksteihin ja osapiirustuksiin.
HUOM: Käytä aina alkuperäisiä Gracon osia ja
lisävarusteita, joita on saatavissa Graco-jälleenmyyjältä.
Jos hankit omia lisävarusteita, varmista, että niiden koko
ja paineenkesto riittävät omaan järjestelmääsi.
KUVA 1 ja KUVA 2 ovat ainoastaan ohjeellisia järjestelmän
osien ja lisävarusteiden valitsemiseksi ja asentamiseksi.
Ota yhteys Graco-jälleenmyyjään saadaksesi apua
omiin tarpeisiisi sopivan järjestelmän suunnitteluun.
Käyttäjän esivalmistelut
Kaikki laitetta käyttävät henkilöt on koulutettava kaikkien
järjestelmän osien käyttöön sekä käsittelemään kaikkia
nesteitä asianmukaisesti. Kaikkien käyttäjien on huolellisesti
luettava kaikki käyttöohjekirjat, tarrat ja kyltit ennen
laitteen käyttöä.
Käyttöpaikan esivalmistelut
Pidä käyttöpaikka vapaana esineistä tai roskista,
jotka voivat häiritä käyttäjän liikkeitä.
Hanki maadoitettu metalliastia järjestelmän
huuhtelua varten.
Seinäasennuslaitteet
1. Varmista, että seinä kestää pumpun, kannattimen,
letkujen ja lisävarusteiden painon sekä käytön
aiheuttaman rasituksen.
2. Sijoita seinäkiinnike noin 1,2–1,5 metrin korkeudelle
lattiasta. Varmista huollon helpottamiseksi,
että pumpun ilmanotto- ja nesteen sisäänja ulostuloaukot ovat hyvin käsillä.
3. Poraa seinään 10 mm:n asennusreiät käyttämällä
seinäkiinnikettä mallina. Seinäasennusmitat ovat
sivulla 36.
4. Kiinnitä kannatin seinään. Käytä 9 mm:n ruuveja,
jotka ovat riittävät pitkiä siten, että ne estävät
pumppua tärisemästä käytön aikana.
HUOM: Varmista, että kannatin on suorassa.
Varmista, että paineilmasyötön teho on riittävä.
ILMOITUS
Pistooliin menevän paineilman tulee olla puhdasta
ja kuivaa, jottei maalipinta vaurioidu. Käytä
ilmasuodatinta pääilmajohdossa.
Tuo paineilmasyötön johto ilmakompressorista pumpun
luo. Katso pumpun ilmankulutus pumpun asennusoppaan
suorituskykykaaviosta. Varmista, että kaikki ilmaletkut
ovat riittävän kokoisia ja paineenkestoltaan riittäviä
järjestelmään. Käytä vain sähköä johtavia letkuja.
Ilmaletkussa tulee olla 3/8 npt(m) kierre. Pikaliittimen
käyttöä suositellaan.
Asenna tyhjentävä sulkuventtiili (A) ilmajohtoon ilmajohdon
osien eristämiseksi huoltoa varten. Asenna ilmajohtoon
suodatin (B) ja kosteusloukku sekä tyhjennysventtiili
(C) kosteuden ja epäpuhtauksien poistamiseksi
paineilmasyötöstä.
12
Järjestä ruiskutuskaapin
ilmanvaihto
Järjestä raitisilmatuuletus, jottei syttyviä tai myrkyllisiä
höyryjä pääse kerääntymään. Älä käytä pistoolia,
elleivät puhaltimet ole käynnissä.
Lukitse pistoolin ilmansyöttö sähköisesti tuulettimiin,
jotta pistoolia ei voida käyttää, elleivät puhaltimet ole
käynnissä. Tutustu kaikkiin ilman poistonopeuksiin
liittyviin paikallisiin määräyksiin ja noudata niitä.
ILMOITUS
Poistoilman suuri nopeus heikentää sähköstaattisen
järjestelmän hyötysuhdetta. Poistoilman nopeudeksi
tulisi riittää 31 juoksumetriä minuutissa.
313685B
Asennus
Komponentit
Toimitetaan vain kuumennettuihin
sähköstaattisiin laitteisiin
Toimitetaan kaikkiin malleihin
•
Katso KUVA 1 tai KUVA 2. Osat vaihtelevat tilatun laitteen
mukaan, mutta niihin voi kuulua:
Vastapaineen säädin (E) säätää pistooliin menevää
vastapainetta ja ylläpitää sopivaa kiertopainetta.
•
3-tie venttiilin (M) avulla on mahdollista valita
nesteen kierrätys takaisin pumppuun tai sen
palautus syöttösäiliöön.
•
Nesteen tyhjennysventtiili (G) vapauttaa letkun
ja pistoolin nestepainetta.
•
Nesteen lämpövastus (D) kuumentaa nesteen
sen läpikulun aikana ja ylläpitää siten oikeaa
ruiskutusviskositeettia.
•
Tyhjentävä punakahvainen ilman pääventtiili (U)
tarvitaan järjestelmään vapauttamaan ilmaa, joka
on jäänyt sen ja ilmamoottorin ja pistooliin välille
venttiilin sulkemisen jälkeen. Älä tuki venttiiliä.
•
Pumpun ilmansäädin (X) ohjaa pumpun nopeutta
ja ulostulopainetta säätämällä pumppuun menevää
ilmanpainetta.
•
Ilman varoventtiili (ei näkyvissä) avautuu
automaattisesti ja estää pumpun ylipaineistuksen.
•
Pistoolin ilmasäädin (T) säätää ilma-avusteiseen
sähköstaattiseen ruiskutuspistooliin (H) menevää
ilmanpainetta.
•
Ilma-avusteinen sähköstaattinen ruiskutuspistooli
(H) ruiskuttaa nestettä. Pistoolissa on ruiskutussuutin
(ei näy kuvassa), joita on saatavissa eri kokoja eri
ruiskutuskuvioille ja virtaamille. Katso suuttimen
asennus pistoolin käyttöoppaasta.
•
Pistoolin kääntöliitin (J) mahdollistaa pistoolin
vapaan liikuttamisen.
•
Imuletkun (N) ja imupään (P) avulla pumppu nostaa
nestettä 19 litran astiasta.
•
Nestesuodatin (F), jossa on 60 meshin (250 mikronin)
ruostumaton teräselementti, suodattaa epäpuhtauksia
pumpusta lähtevästä nesteestä.
•
DataTrek (V) huolehtii pumpun virheenmäärityksestä
ja materiaalien käyttötiedoista. Katso sivu 22.
313685B
Lue ja ymmärrä kaikki ohjeet, jotka on annettu
vastuksen käyttöoppaassa 309524, ennen kuin
käytät lämpövastusta.
Ilma- ja nesteletkut
Ympäröivän lämpötilan mallit
•
Punaisella letkulla (AA) pistooli saa ilmaa.
•
Sinisellä letkulla (Z) pistooli saa nestettä.
Kuumennetut mallit
•
Letkunippu (L) tuo nestettä ja ilmaa pistooliin ja
mahdollistaa nesteen kierrätyksen, kun pistoolia
ei ole liipaistu.
13
Asennus
Maadoitus
Kaikki ruiskutusalueella sähköä johtavat esineet tai
laitteet, mukaan lukien maaliastiat, pesuastiat ja
työkalut, on oltava kunnolla maadoitettu.
Sähköstaattista pistoolia käytettäessä ruiskutusalueen
maadoittamattomat kohteet (ihmiset, säiliöt, työkalut jne.)
saattavat varautua sähköisesti. Sopimaton maadoitus
voi aiheuttaa staattisen sähkön kipinöintiä, josta voi
olla seurauksena tulipalo, räjähdys tai sähköisku.
Noudata alla olevia maadoitusohjeita.
Seuraavassa on esitetty sähköstaattisen perusjärjestelmän
maadoituksen vähimmäisvaatimukset. Omassa
järjestelmässäsi voi olla muita laitteita tai kohteita,
jotka on maadoitettava. Tarkista yksityiskohtaiset
maadoitusohjeet paikallisista sähkömääräyksistä.
Järjestelmä on liitettävä varsinaiseen maadoitukseen.
Pumppu: Varmista, että maaruuvi (GS) liitetään ja
kiristetään hyvin ilmamoottoriin. Liitä maadoitusjohdon
(R) toinen pää todelliseen maattoon.
Kaikki ruiskutusalueelle
tulevat henkilöt:
kengissä on oltava
johtavat pohjat, jotka
voivat olla esim. Nahkaa,
tai henkilökohtaisten
maattoremmien
pitäminen on pakollista.
Nahkaa, tai sitten täytyy
käyttää henkilökohtaisia
maadoitushihnoja.
Kumi- tai muovianturat
eivät johda sähköä.
Käsineiden täytyy
olla sähköä johtavia
tai muutettu kuvan
mukaisiksi.
Leikkaa irti
3 tuuman eli
Leikkaa
76 mm neliön
käsineen muotoinen
sormiosa pala käsineen
irti
kämmenpuolelta.
Ruiskutusalueen lattian täytyy olla sähköä johtava ja
maadoitettu. Älä peitä lattiaa pahvilla tai millään sähköä
johtamattomalla materiaalilla, joka katkaisee
maadoituksen jatkuvuuden.
Herkästi syttyvät nesteet täytyy ruiskutusalueella pitää
hyväksytyissä, maadoitetuissa astioissa. Älä säilytä
alueella yhteen työvuoroon tarvittavaa määrää enempää.
AC
Nesteensyöttösäiliö: noudata paikallisia ohjeita.
GS
R
ti12914a
KUVA 3. Maaruuvi ja maajohto
Ilma-avusteinen sähköstaattinen ruiskutuspistooli:
Käytä vain Gracon sähköä johtavaa ilman tuloletkua
(toimitettu). Kytke pistoolin maadoitusjohto (AC)
ilmamoottorin maaruuviin (GS).
Lämpövastus: käänny lämpövastuksen käyttöoppaan
puoleen, toimitettu.
Kaikki liuotinsangot: noudata paikallisia ohjeita.
Käytä ainoastaan sähköä johtavia metalliastioita,
jotka on asetetti maadoitetulle alustalle. Älä aseta
astiaa eristävälle alustalle, kuten paperin tai pahvin
päälle, koska silloin maadoitus katkeaa.
Maadoituksen jatkuvuuden ylläpitäminen huuhtelun
tai paineenpoiston aikana: pidä ruiskutuspistoolin
metalliosaa tukevasti maadoitettua metalliastiaa
vasten ja vedä pistoolin liipaisimesta.
Ilmakompressori: noudata valmistajan suosituksia.
Kaikki ilma- ja nesteletkut on maadoitettava kunnolla.
Käytä vain maadoitettuja letkuja, joiden yhteinen pituus
on enintään 150 m maadoituksen jatkuvuuden
turvaamiseksi.
Kaikki sähkökaapelit on maadoitettava kunnolla.
Ruiskutettava kohde: pidä työkappaleen kannikkeet aina
puhtaina ja maadotettuina. noudata paikallisia ohjeita.
14
313685B
Asennus
Valmistelut
Ympäröivän lämpötilan laitteet
.
80
1. Katso KUVA 1. Kytke sininen nesteletku
(Z) suodattimen (F) ulostuloon.
79
2. Yhdistä ilmaletkun (AA) oikeakätisen kierteen pää
pistoolin ilmasäätimeen (T).
78
3. Kytke ilmaletkun (AA) vasenkätisen kierteen pää
ilman liitosletkuun (L).
4. Kytke ilman liitosletkun (L) toinen pää pistoolin
kahvassa olevaan ilman sisääntuloon.
5. Kiinnitä kääntöliitin (J) pistoolissa olevaan nesteen
tuloaukkoon.
6. Kiinnitä sinisen nesteletkun (Z) toinen pää nesteen
liitosletkuun (K).
ti13261a
KUVA 4. Pyörätelineasennus vaarattomien tilojen
johdotus
Luoksepääsy sähkörasiaan.
7. Kiinnitä nesteen liitosletkun (K) toinen pää pistoolin
kääntöliittimeen (J).
8. Laita linssin suojus kummankin säätömittarin
lasin päälle.
9. Tarkista, että imuletkun liitokset ovat tiukat.
Kuumennetut laitteet
Viscon HP-lämpövastuksen asennuksen tulee suorittaa
pätevän sähköasentajan toimesta kaikkien kansallisten
ja paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
Seinäasennuksen sähköliitännät. Noudata kaikki ohjeita
ja vaatimuksia, jotka ovat Viscon HP-lämpövastuksen
käyttöoppaassa 309524.
Irrota kaksi
ulkopuolista
lämpövastuksen kiinnitysruuvia.
Irrota kaksi
sisäpuolista
lämpövastuksen kiinnitysruuvia.
ti13358a
Kallista lämpövastus pumpusta poispäin, jotta pääset
sähkökotelon kannessa oleviin ruuveihin helpommin käsiksi.
Sähkökotelo
Pyörätelineasennuksen vaarallisen tilan johdotus.
Lämpövastus toimitetaan liittimellä, joka soveltuu
johdotukseen vaarallisissa tiloissa. Noudata kaikki ohjeita
ja vaatimuksia, jotka ovat Viscon HP-lämpövastuksen
käyttöoppaassa 309524. Älä käytä toimitettua
sähköjohtoa, joka soveltuu vain vaarattomien
tilojen johdotukseen.
Pyörätelineasennuksen ei-vaarallisten tilan johdotus.
Katso KUVA 4. Vaihda asennettu liitin välilevyineen (80),
toimitettu irrallisena. Asenna vedonpoistoholkki (79).
Noudata kaikkia ohjeita, jotka on annettu Viscon HPlämpövastuksen käyttöoppaassa 309524 toimitetun
sähköjohdon (78) liittämistä varten.
313685B
ti13359a
15
Asennus
Kuumennetun letkun liitännät
1. Yhdistä ilmaletkun (AA) oikeakätisen kierteen pää
pistoolin ilmasäätimeen (T).
2. Yhdistä ilmaletkun vasenkätisenkierteen pää ilman
liitinletkuun (L).
3. Yhdistä ilman liitinletkun (L) toisen pää pistoolin
kahvassa olevaan ilman sisääntuloon.
4. Kiinnitä kääntöliitin pistoolissa (J) olevaan nesteen
tuloaukkoon.
5. Yhdistä nesteen liitinletkun (K) yksi pää pistoolin
kääntöliittimeen ja toinen pää imusarjaan (68).
6. Yhdistä yksi sininen nesteletku imusarjaan (68)
ja vastapaineen säätimeen (84).
7. Yhdistä toinen sininen letku imusarjaan (68)
ja suodattimen (6) ulostuloon.
8. Laita linssin suojus kummankin säätömittarin
lasin päälle.
9. Varmista, että imuletkun liittimet ja tyhjennysletkun
liittimet ovat hvyin kiristettyjä.
84
T
6
Z
H
J
L
AA
K
Z
68
ti13167a
KUVA 5. Letkun asennus
16
313685B
Käyttö
Käyttö
Järjestelmän jokaisen osan kunnollinen maadoitus on
tärkeää. Lue kaikki Varoitukset. Noudata alla olevia
maadoitusohjeita. Katso sivu 14. Tarkasta pistoolin
vastus erillisessä pistoolin käyttöoppaassa olevien
ohjeiden mukaan.
Paineenpoistotoimet
Liipaisimen lukitus
2. Laita pistoolin sähköstatiikan käyttövipu pois päältä.
KV
Ma
HI
LO
ES
I
Lukitse liipaisimen lukko aina, kun lopetat ruiskutuksen.
Se estää pistoolin liipaisemisen vahingossa kädellä tai
esimerkiksi silloin, jos pistooli putoaa tai sitä tönäistään.
100%
Pistoolin
liipaisin
Lukittu
MAX FLUID
WPR: 100 PSI
(7bar, 0.7 Mpa)
MAX AIR
WPR: 100 PSI
(7bar, 0.7 Mpa)
ES
Huuhtele laite ennen käyttöä
Laite on testattu kevytöljyllä, joka jätetään nestekanaviin
osien suojaamiseksi. Jotta nesteeseen ei sekoitu öljyä,
huuhtele laite sopivalla liuottimella ennen sen käyttöä.
Katso Esitäytä pumppu sivulta 18.
1. Lukitse liipaisimen lukko.
0
8. Jos epäilet, että suutin tai letku on tukossa tai että
paine ei ole täysin poistunut yllä esitettyjen toimien
jälkeen, löysää ensin HYVIN HITAASTI suuttimen
suojuksen kiinnitysmutteria tai letkuliitintä paineen
poistamiseksi vähitellen ja löysää ne sitten
kokonaan. Poista suuttimen tai letkun tukos.
O
ti1356a
ti12582A
3. Sulje tyhjentävä pääilmaventtiili.
Pistoolin
liipaisin
Auki
4. Vapauta liipaisimen lukko.
5. Pidä pistoolin metalliosaa tukevasti maadoitettua
metalliastiaa vasten. Liipaise pistooli paineen
poistamiseksi.
ti1406a
6. Lukitse liipaisimen lukko.
7. Avaa järjestelmän kaikki nesteentyhjennysventtiilit ja
varaa jäteastiat valmiiksi nesteen talteenottoa
varten. Jätä tyhjennysventtiili auki, kunnes alat
ruiskuttaa uudelleen.
313685B
17
Käyttö
Nestekuppi
8. Yksiköt, joissa on vain karkaussuoja: aktivoi
ensitäyttö/ huuhtelu -toiminto painamalla DataTrakin
ensitäyttö/ huuhtelu -painiketta.
Täytä nestekuppi ennen käynnistystä 1/3 täyteen Gracon
kaulatiivistenesteellä (TSL) tai vastaavalla liuottimella.
9. Avaa tyhjentävä ilmaventtiili (U). Käännä hitaasti
pumpun ilmasäädintä (X) myötäpäivään paineen
lisäämiseksi, kunnes pumppu käynnistyy.
10. Anna pumpun käydä hitaasti, kunnes kaikki ilma on
poistunut ja pumppu ja letkut ovat täynnä nestettä.
11. Yksiköt, joissa on vain karkaussuoja: ota ensitäyttö/
huuhtelu -toiminto pois käytöstä painamalla DataTrakin
ensitäyttö/huuhtelu -painiketta.
12. Päästä pistoolin liipaisin irti ja lukitse se. Pumpun
tulee pysähtyä painetta vasten.
Nestek
-uppi
Asenna ruiskutussuutin
ti11927a
KUVA 6. Täytä nestekuppi
Esitäytä pumppu
1. Laita pistoolin sähköstatiikan käyttövipu pois päältä.
2. Katso KUVA 1tai KUVA 2. Lukitse pistoolin liipaisin.
Poista suuttimen suojus ja ruiskutussuutin
pistoolista (H). Katso ohjeita pistoolin
käyttöoppaasta.
3. Sulje pistoolin ilmansäädin (T) ja pumpun
ilmansäädin (X) kiertämällä nuppeja vastapäivään,
jolloin paine vähenee nollaan. Sulje tyhjentävä
ilmaventtiili (U). Varmista myös, että kaikki
tyhjennysventiilit ovat kiinni.
Katso kohta Paineenpoistotoimet sivulta 17. Asenna
ruiskutussuutin ja suuttimen suojus laitteen mukana
toimitetun erillisen pistoolin käyttöoppaan mukaisesti.
Varo taivuttamasta elektrodia.
Nesteen ulostulo ja kuvion leveys riippuvat
ruiskutussuuttimen koosta, nesteen viskositeetista
ja nestepaineesta. Käytä pistoolin käyttöoppaassa
olevaa ruiskutussuuttimen valintataulukkoa ohjeena,
kun valitset käyttökohteeseen sopivaa suutinta.
Säädä sumutus
4. Liitä ilmajohto tyhjentävään ilmaventtiiliin (U).
5. Tarkasta, että järjestelmän kaikki liittimet on
kiristetty kunnolla.
1. Älä laita sumuttavaa ilman syöttöä päälle.
2. Laita pistoolin sähköstatiikan käyttövipu pois päältä.
6. Laita astia pumpun lähelle. Imuletku on noin 1,2 m
pitkä. Älä venytä letkua kireälle, vaan anna sen
riippua, jotta neste virtaa paremmin pumppuun.
7. Pidä pistoolin (H) metalliosaa tukevasti maadoitettua
metalliastiaa vasten, vapauta liipaisin ja pidä
liipaisin auki.
18
313685B
Käyttö
3. Nestepainetta säädetään pumppuun syötetyn
ilmapaineen avulla (pumpun ilmansäädin).
Aseta nestepaine pienelle käynnistyspaineelle.
Kun käytät matalaviskoosisia nesteitä (alle 25 s,
nro #2 Zahn-kuppi), joissa kiintoainepitoisuus
on pieni (yleensä alle 40 %), käynnistä pumppu
300 psi:n (2,1 MPa:n, 21 bar) poistopaineella.
Kun käytät korkeaviskoosisia eli paljon kiintoainetta
sisältäviä nesteitä, käynnistä 600 psi:n (4,2 MPa:n,
42 bar) paineella. Käänny seuraavan esimerkin
puoleen.
15:1
30:1
Pumpun
ilmansäätimen
asetus
psi (MPa, bar)
x
x
SISÄÄN
(leveämpi kuvio)
ti1345a
ti1409a
KUVA 7. Kuvion ilmanuppi
Esimerkki:
Pumpun
painesuhde
ULOS
(kapeampi kuvio)
20 (0,14, 1,4)
20 (0,14, 1,4)
Arvioitu
nestepaine
psig (MPa, bar)
=
=
300 (2,1, 21)
600 (4,2, 42)
4. Pidä pistoolia kohtisuorassa noin 30 cm:n päässä
maalattavasta pinnasta.
5. Liikuta ensin pistoolia, vedä vasta sitten
liipaisimesta ja ruiskuta testikuvio paperille.
2. Katso KUVA 8. Säädä sumutusilmanpaine noin
5 psi:iin (0,35 bar, 35 kPa), kun liipaisin on
pohjassa. Tarkasta ruiskutuskuvio, ja lisää
ilmanpainetta hitaasti, kunnes hännät hajoavat
täysin ja yhtyvät ruiskutuskuvioon. Älä ylitä
ilmanpainepainearvoa 100 psi (0,7 MPa, 7 bar)
pistoolille.
3. Katso KUVA 7. Kavenna kuviota kiertämällä kuvion
säätöventtiilin nuppia vastapäivään (ulospäin).
Jos kuvio ei vieläkään ole riittävän kapea, lisää
pistooliin menevää ilmanpainetta hieman tai käytä
erikokoista suutinta.
6. Lisää nestepainetta 100 psi:hin (0,7 MPa:n, 7 bar)
välein vain siihen saakka, jossa nestepaineen lisäys
ei enää merkittävästi paranna nesteen hajotusta.
Käänny seuraavan esimerkin puoleen.
Esimerkki:
Pumpun
painesuhde
15:1
30:1
Ei ilmaa
Pumpun
ilmansäätimen
lisäys
psi (MPa, bar)
x
x
7 (0,05, 0,5)
3,3 (0,02, 0,2)
Lisääntynyt
nestepaine
psi (MPa, bar)
=
=
100 (0,7, 7,0)
100 (0,7, 7,0)
Säädä ruiskutuskuvio
1. Katso KUVA 7. Sulje kuvion säätöilma kiertämällä
nuppi kokonaan myötäpäivään (sisään).
Näin säädetään laajin kuvio.
liian vähän Oikea ilman
ilmaa
määrä
KUVA 8. Ruiskutuskuvio-ongelmat
TI0792A
HUOM: Noudata pistoolin käyttöoppaassa (toimitettu)
sähköstaattisuuden testaamiseen ja peittävyysasteen
tarkistamiseen sekä koekappaleen peittämiseen
annettuja ohjeita. Katso Vianetsintä-kohta pistoolin
käyttöoppaassa, jos ongelmia ilmenee.
Pysäytys
Katso kohta Paineenpoistotoimet sivulta 17.
Huuhtele pumppu aina ennen kuin neste kuivuu
männänvarteen. Katso Huuhtele pumppu sivulla 20.
313685B
19
Kunnossapito
Kunnossapito
Ennakoivan kunnossapidon
taulukko
Kunnossapidon tarve määräytyy oman järjestelmäsi
käyttöolojen mukaan. Laadi ennakoivan kunnossapidon
taulukko kirjaamalla siihen, milloin ja millaista kunnossapitoa
tarvitaan, ja määritä sitten järjestelmän tarkastusaikataulu.
2. Varmista, että sähköstatiikan käyttövipu on
käännetty pois päältä.
3. Poista suuttimen suojus ja ruiskutussuutin
pistoolista. Katso ohjeita pistoolin käyttöoppaasta.
4. Aseta sifoniputki maadoitettuun metalliastiaan,
jossa on puhdistusnestettä.
Vaihda lasien suojukset säädinmittareiden laseista,
kun lika vaikeuttaa mittarien lukemista.
5. Aseta pumppu pienimmälle mahdolliselle
nestepaineelle ja aloita pumppaus.
Kiristä kierreliitokset
6. Pidä pistoolin metalliosaa tukevasti maadoitettua
metalliastiaa vasten.
Tarkasta ennen jokaista käyttökertaa, että letkut eivät
ole kuluneet tai vaurioituneet. Vaihda tarvittaessa.
Varmista, että kaikki kierreliitokset on kiinnitetty tiukasti
eikä niissä ole vuotoja.
7. Yksiköt, joissa on vain karkaussuoja: aktivoi
ensitäyttö/huuhtelu -toiminto painamalla DataTrakin
ensitäyttö/huuhtelu -painiketta.
Huuhtele pumppu
8. Laukaise pistooli. Huuhtele järjestelmää, kunnes
pistoolista tulee kirkasta liuotinta.
Lue kaikki Varoitukset. Noudata alla olevia
maadoitusohjeita. Katso sivu 14.
9. Yksiköt, joissa on vain karkaussuoja: ota
ensitäyttö/huuhtelu -toiminto pois käytöstä
painamalla DataTrakin ensitäyttö/huuhtelu
-painiketta.
10. Katso kohta Paineenpoistotoimet sivulta 17.
Huuhtele pumppu:
•
Ennen ensimmäistä käyttökertaa
•
Kun vaihdat värejä tai nesteitä
•
Ennen kuin laitteisto korjataan
•
Ennen kuin neste kuivuu tai kovettuu
käyttämättömään pumppuun (tarkasta
katalyyttinesteiden käyttöaika)
•
Päivän päättämistoimet
•
Ennen pumpun varastointia.
11. Puhdista suuttimen suojus, ruiskutussuutin ja
nestesuodattimen elementti erikseen, ja asenna ne
sitten takaisin paikoilleen.
12. Puhdista imuputki sisä- ja ulkopuolelta.
Nestekuppi
Täytä nestekuppi puoliksi täynnä Graco Throat Seal
Liquid (TSL)-nestettä. Tarkista nestepinta päivittäin.
Huuhtele mahdollisimman pienellä paineella. Huuhtele
nesteellä, joka on yhteensopiva pumpattavan nesteen ja
järjestelmän kastuvien osien kanssa. Kysy suositellut
huuhtelunesteet ja -välit nesteen valmistajalta tai
toimittajalta.
1. Katso kohta Paineenpoistotoimet sivulta 17.
20
313685B
Vianetsintä
Vianetsintä
•
Poista paine ennen laitteen tarkastusta tai huoltoa.
•
ILMOITUS
Tarkasta kaikki mahdolliset ongelmat ja syyt
ennen pumpun purkamista.
Jos sähköstatiikkaan liittyviä ongelmia ilmenee,
katso pistoolin käyttöoppaan Vianetsintä-osio.
F
Ongelma
Pumppu ei toimi.
Syy
Ratkaisu
Ahdas johto tai ilmansyöttö
Puhdista johto tai lisää ilmansyöttöä.
riittämätön; venttiilit kiinni tai tukossa. Tarkasta, että kaikki venttiilit ovat auki.
Nesteletku tai pistooli tukossa.
Avaa, puhdista*. Käytä suurempaa
Nesteletkun sisähalkaisija on liian pieni. letkua.
Pumppu toimii, mutta tuotto
on heikko molemmilla iskuilla.
Neste kuivunut männän varteen.
Tee puhdistus pysäyttämällä pumppu
aina alaiskun kohdalla ja pitämällä
nestekuppi täytettynä 1/3 Graco
throat seal liquid (TSL) -nesteellä.
Ilmamoottorin osat ovat likaiset,
kuluneet tai vaurioituneet.
Puhdista tai korjaa ilmamoottori.
Katso käyttöopas 312796.
Ahdas johto tai ilmansyöttö
Puhdista johto tai lisää ilmansyöttöä.
riittämätön; venttiilit kiinni tai tukossa. Tarkasta, että kaikki venttiilit ovat auki.
Nesteletku tai pistooli tukossa.
Avaa, puhdista*. Käytä suurempaa
Nesteletkun sisähalkaisija on liian pieni. letkua.
Mäntäpumpun tiivisteet kuluneet.
Pumppu toimii, mutta tuotto
on heikko alaiskulla.
Auki pidetyt tai kuluneet
Puhdista venttiili; vaihda tiivisteet.
pallosulkuventtiilit tai männän tiivisteet. Katso käyttöopas 312794.
Pumpun nopeus vaihtelee tai kiihtyy. Neste on loppunut.
Pumpattava neste näkyy
TSL-säiliössä.
Vaihda tiivisteet. Katso käyttöopas
312792.
Täytä astia ja esitäytä pumppu.
Auki pidetyt tai kuluneet
pallosulkuventtiilit tai tiivisteet.
Tyhjennä venttiili, vaihda tiivisteet,
katso käyttöopas 312794.
Kuluneet kaulatiivisteet.
Vaihda kaulatiivisteet. Katso
käyttöopas 312794.
* Vapauta paine selvittääksesi, onko nesteletku tai pistooli tukossa. Irrota nesteletku ja aseta astia pumpun
ulostuloaukon kohdalle keräämään nestettä. Kierrä vain sen verran paineilmaa päälle, että pumppu käynnistyy.
Jos pumppu käynnistyy, kun ilma kytketään päälle, tukos on letkussa tai pistoolissa.
313685B
21
DataTrak-säätimet ja -ilmaisimet
DataTrak-säätimet ja -ilmaisimet
Selitykset KUVA 9
AA Ylikierrosraja, työjaksoa minuutissa; (käyttäjän
määrittämä, 00=OFF)
AB Alempi mäntä (käyttäjän määrittämä)
AC Virtausnopeusyksiköt (käyttäjän määrittämät
RK Nollausnäppäin (Nollaa viat. Annoslaskuri nollataan
painamalla näppäintä 3 sekuntia.) Painetaan
virtausnopeuden ja työjaksoarvon välillä.
CF Työjakso/virtausmäärä
BT Annoslaskuri
GT Kokonaislaskuri
RT Ylikierrostoiminnon vaihtokytkin (käytössä/pois käytöstä)
UT E1 kytkin
DT E2 kytkin
ST E5 kytkin
/min,
gpm [US], gpm [Imperial], oz/min [US], oz/min [Imperial],
l/min, or cc/min)
AD LED (vian merkkivalo, kun palaa)
AE NÄyttö
PF Ensitäyttö/huuhtelu -painike (ottaa käyttöön
Ensitäyttö/huuhtelu -tilan. Kun Ensitäyttö/Huuhtelu -tila
on käytössä, ylikierrossuojaus otetaan pois käytöstä,
eikä annoslaskuri [BT] laske.) LED välkkyy, kun laite
on Ensitäyttö/Huuhtelu -tilassa.
GT
Käyttö-tila
AE, katso yksityiskohdat oikealla
RK
PF
ti8622b
CF
AD
BT
RT
TI11883a
Asetus-tila
UT
AC
DT
AB
PF
RK
ti8623b
AA
ST
KUVA 9. DataTrak-säätimet ja -ilmaisimet
22
313685B
DataTrakin käyttö
DataTrakin käyttö
HUOM: Näyttö (AE) sammuu 1 minuutin kuluttua akun
virran säästämiseksi. Aktivoi näyttö painamalla mitä
tahansa näppäintä.
2. Ylikierrosnäytöt 1 ja 2: Nollaa ylikierrosvalvonta
sulkemalla pääilmaventtiili (U). Odota, että ilma
on tyhjennetty ilmamoottorista kokonaan.
Asetus-tila
1. Katso KUVA 9. Paina
5 sekuntia, kunnes
asetusvalikko tulee näkyviin.
2. Kun haluat määrittää ylikierrosasetuksen (jos se
kuuluu varusteisiin), koon ja virtausmäärän yksiköt
ja ottaa käyttöön ylikierros-, E1-, E2- ja
3. Ylikierrosnäytöt 3 ja 4: Kun ilma on poistettu,
paina solenoidin varmistustappi alas tyhjentääksesi
ilmaventtiilin. Tappi ponnahtaa takaisin ylös,
kun ilmaventtiili on paineistettu uudelleen.
E5-virhevaihtoehdot, muuta arvoa painamalla
ja tallenna arvo ja siirrä kohdistin seuraavaan
tietokenttään painamalla
. Katso sivulla 25
kuvaukset E1-, E2 ja E5-virhekoodeista.
HUOM: Gracon suositus on asettaa ylikierros (jos se
kuuluu varusteisiin) arvoon 60
.
HUOM: Kun ylikierrostoiminto-, E1-, E2- ja
E5-virhevaihtoehdot ovat käytössä, asetusnäytössä
näkyy ✓. Katso KUVA 9.
Solenoidin
varmistustappi
3. Siirrä kohdistin E5-virhekenttään ja poistu
Asetus-tilasta painamalla vielä kerran
.
ti11902a
Käyttö-tila
KUVA 10. Tyhjennä ilmaventtiili
Käynti ylikierroksilla
4. Ylikierrosnäytöt 5 ja 6: Poista vianmäärityskoodi
HUOM: DataTrak on saatavana karkaussuojan kanssa
tai ilman. Laitteet, joissa on M02xxx-ilmamoottorit,
toimitetaan ilman ylikierrossolenoidia. Kaikki muut
laitteet on varustettu karkaussolenoidilla.
1. Katso KUVA 9. Jos pumppu käy ylikierroksilla,
ylikierrossolenoidi aktivoituu ja pysäyttää pumpun.
LED (AD) vilkkuu ja näyttö (AE) kertoo käynnistä
ylikierroksilla (katso Taulukko 1). Näyttö käy läpi
kuusi ohjenäyttöä.
ja nollaa ylikierrossolenoidi painamalla
.
5. Käynnistä pumppu uudelleen avaamalla
pääilmanventtiili (U).
HUOM: Kun haluat poistaa ylikierrosten valvonnan
käytöstä, siirry Asetus-tilaan ja aseta ylikierroksen
arvoksi 0 (nolla) tai valitse kytkimellä (RT) off
(katso KUVA 9).
313685B
23
DataTrakin käyttö
Esitäyttö/huuhtelu
NÄYTTÖ
1. Katso KUVA 9. Siirry Esitäyttö-/huuhtelu-tilaan
aktivoimalla näyttö painamalla mitä tahansa
HUOM: Jos virtausmäärän asetus on
näppäintä ja paina sitten
. Esitäyttöhuuhtelusymboli tulee näyttöön, ja LED
vilkkuu
.
/min,
molemmat laskurit näyttävät pumpun työjaksojen
määrän.
Katso KUVA 9. Näyttö (AE) sammuu, kun sitä ei käytetä
yli minuuttiin käyttö-tilassa tai yli kolmeen minuuttiin
asetustilassa. Aktivoi näyttö painamalla mitä tahansa
näppäintä.
2. Esitäyttö-/huuhtelu-tilassa ylikierrossuojaus ei ole
käytössä, eikä annoslaskuri (BT) laske.
HUOM: DataTrak jatkaa työjaksojen laskemista,
kun näyttö on sammuksissa.
3. Poistu Esitäyttö-/huuhtelu-tilasta aktivoimalla näyttö
painamalla mitä tahansa näppäintä ja paina sitten
HUOM: Näyttö (AE) saattaa sammua, jos DataTrak
altistuu voimakkaalle staattiselle purkaukselle.
Aktivoi näyttö painamalla mitä tahansa näppäintä.
. Esitäyttö-/huuhtelusymboli katoaa näytöstä,
ja LED lakkaa vilkkumasta.
Laskuri
Katso KUVA 9. Annoslaskurin (BT) viimeinen merkki
tarkoittaa gallonien tai litrojen kymmenesosia. Nollaa
laskuri aktivoimalla näyttö painamalla mitä tahansa
näppäintä ja paina
24
sen jälkeen 3 sekuntia.
Vianmääritys
DataTrak tunnistaa useita pumpun ongelmia. Kun se
tunnistaa ongelman, LED (AD, KUVA 9) alkaa vilkkua
ja vianmäärityskoodi tulee näyttöön. Katso Taulukko 1.
Hyväksy vianmääritys ja palaa normaaliin käyttönäyttöön
aktivoimalla näyttö painamalla
kerran ja vielä kerran
tyhjentääksesi vianmäärityskoodinäytön.
313685B
DataTrakin käyttö
Taulukko 1: Vianmäärityskoodit
Symboli
313685B
Koodi
Koodin nimi
Vika
Syy
Käynti
ylikierroksilla
(Vain Data Trak)
Pumppu käy määritettyä
ylikierrosrajaa nopeammin.
E-1
Syöksy ylös
Vuoto yläiskun aikana.
Männän venttiili on kulunut tai
tiivisteet kuluneet.
E-2
Syöksy alas
Vuoto alaiskun aikana.
Imuventtiili on kulunut.
E-3
Akun virta
vähissä
Akun jännite on liian pieni
ylikierrosten pysäyttämiseen.
Akun virta vähissä. Akun
vaihtaminen, katso sivu 26.
E-4
Huoltokompone
ntti 1
(vain yksiköt,
joissa on
ylikierrossuoja)
Ongelma ylikierrosten
pysäyttämisessä.
• Solenoidi on vaurioitunut.
• Venttiilivaunu on vaurioitunut.
• Ylikierroksen (RT, KUVA 9)
suoja voidaan aktivoida
pumpulla, jota ei ole varustettu
ylikierrossolenoidiventiilillä.
Siirry asetusnäyttöön ja
poista ylikierrossuoja
käytöstä.
E-4
Solenoidi
irronnut
(vain yksiköt,
joissa on
ylikierrossuoja)
Solenoidi on irronnut.
• Solenoidi on irti.
• Solenoidin johdot ovat
vaurioituneet.
E-5
Huoltokomponentti 2
Ongelmia venttiilin liikkeen
tunnistuksessa.
•
•
•
•
E-6
Palanut sulake
Sulake on palanut. Vaihda
varoke. Katso sivu 26.
• Virheellinen solenoidi tai
solenoidin johdotus.
• Äärilämpötilat
(yli 140 °F [60 °C]).
• Ylikierroksen (RT, KUVA 9)
suoja voidaan aktivoida
pumpulla, jota ei ole varustettu
ylikierrossolenoidiventiilillä.
Siirry asetusnäyttöön ja
poista ylikierrossuoja
käytöstä.
• Ilmanpaine kohonnut.
• Nesteen tuotto kasvanut.
• Neste on loppunut.
Anturit ovat irti.
Anturit on väärin asennettu.
Anturit ovat vaurioituneet.
Venttiilivaunu on vaurioitunut.
25
DataTrakin käyttö
Vaihda DataTrakin akku tai varoke
4. Irrota kaksi ruuvia moduulin takaa päästäksesi
paristoon käsiksi.
Akku ja varoke on vaihdettava ainoastaan
vaarattomissa paikoissa.
Käytä vain seuraavia hyväksyttyjä paristoja. Muun kuin
hyväksytyn pariston käyttäminen mitätöi Gracon
takuun ja FM- ja Ex-hyväksynnät.
• Ultralife litium # U9VL
• Duracell alkali # MN1604
• Energizer alkali # 522
• Varta alkali # 4922
5. Irrota käytetty paristo ja vaihda se hyväksyttyyn
paristoon. Katso KUVA 13.
Vaihdettava sulake
1. Irrota ruuvi, metallihihna ja muovipidike.
2. Vedä sulake irti levystä.
3. Vaihda uuteen sulakkeeseen.
Käytä vain Gracon hyväksymiä vaihtosulakkeita.
Solenoidin
kaapeliliitäntä
Vaihda akku
1. Irrota kaapeli kielikytkimen takaosasta. Katso
KUVA 11.
2. Irrota kaapeli kahdesta kaapelinpuristimesta.
Sulake
Anturin
kaapeliliitäntä
ti11992a
KUVA 11. Kytke DataTrak irti
3. Irrota DataTrak moduuli kiinnikkeestä. Katso KUVA 12.
Vie moduuli ja yhdistetty kaapeli vaarattomaan tilaan.
Akku
ti11994a
KUVA 13. DataTrakin pariston ja sulakkeen sijainti
ti11884a
KUVA 12. Irrota DataTrak
26
313685B
DataTrakin käyttö
313685B
27
Osat
Osat
Ympäröivän lämpötilan mallit, pyörätelineasennus tai seinäasennus
Malli G30C76 kuvassa.
3a
3b
2
16
48
65
ti13150a
1
13
7
53
6
4
5
28
ti13169a
313685B
Osat
10
9b
8
9a
22
37
9
ti12637a
Viite Osa
1
2
3a
3b
4
5
6
7
8
9
9a
9b
10
Kuvaus
Vaihtelee Pumppukokoonpano, katso
Malli-taulukot, sivut 6-9 ja
käyttöopas 312794
24A581 PANEELI, ilmansäätö
24A576 DATATRAK, asennus, katso sivu 35
----VÄLIKE, paneeli (sisältyy osaan 2)
LETKU, imu (sisältää osan 5)
256422
G15Cxx, G18Cxx, G24Cxx,
G28Cxx
256424
G15Wxx, G18Wxx, G24Wxx,
G28Wxxx
256421
G23Cxx, G30Cxx
256423
G23Wxx, G30Wxx
----IMUPÄÄ (sisältyy osaan 4)
24A587 SUODATIN, neste (sisältää osan 7)
235208 LIITIN, yhde, 3/8-18 npsm x
3/8-18 npt (sisältyy osaan 6)
189018 KÄÄNTÖLIITIN, nesteletku
24A956 LETKU, kytketty, ilma ja neste, 7,62 m
(sisältää osat 9a ja 9b)
236130 LETKU, ilmaliitin, 0,9 m
(sisältyy osaan 9)
----MAAJOHTO, ruiskutuspistooli
(sisältyy osaan 9)
244573 PISTOOLI, PRO Xs 4
313685B
Kpl
Viite Osa
1
11
12
1
1
1
1
13
16
1
1
1
1
1
22
37
48
49
50
51
1
53
1
54
1
Kuvaus
GG3413 SUUTIN (ei näkyvissä)
GG3xxx VAIHTOEHTOINEN SUUTIN
(ei näkyvissä)
ADAPTERI, ulostulo
121237
3/8 nptm x 1/2 nptf, käytetty
G18xxx- ja G28xxx-malleissa
121238
3/8 nptm x 3/4 nptf, käytetty
G15xxx- ja G24xxx-malleissa
----MUTTERI, vasta, M5 x 0,08
(sisältyy osiin 2 ja 49)
Pyörätelinekiinnitys
Seinäkiinnitys
239069 LETKU, neste, liitin, 0,6 m
166846 SOVITIN, nesteen liitinletkuun,
1/4 npt x 1/4 npsm
238909 JOHTO, maadoituskokoonpano
24A593 TANKO, asennus, seinäasennus
(sisältää 16,50 ja 51)
----ALUSLEVY (sisälty y osaan 49)
----RUUVI, kone, M5 x 25
(sisältyy osaan 49)
256427 PYÖRÄTELINEASENNUSSARJA,
katso sivu 33 (Vain GxxCxx-mallit)
24A578 SEINÄASENNUSSARJA, katso sivu 33
(Vain GxxWxx-mallit)
Kpl
1
1
1
2
6
1
1
1
2
4
4
1
1
29
Osat
Kuumennetut mallit, pyörätelineasennus tai seinäasennus
Malli G30W86 kuvassa
3a
3b
2
ti13112a
66
67
67
84
63
62
64
1
48
77
60
61b
61a
6
74
73
83a
(seinälle
asennettavat
mallit)
81
83b
(pyörätelineeseen
asennettavat
mallit)
76
75
61
82
ti13018a
5
30
4
69
70
72
71
313685B
Osat
16
49
65
Vaarattoman tilan sähköjohto-osat
(vain pyörätelineasennus)
80
79
78
54
ti13111a
ti13261a
65
16
10
53
8
9a
22
9
9b
68
ti13114a
313685B
ti13260a
31
Osat
Kuumennetut mallit (jatko)
Viite Osa
1
Kuvaus
Vaihtelee Pumppukokoonpano, katso Malli-taulukot,
sivut 6-9 ja käyttöopas 312794
2
24A581 PANEELI, ilmasäätimet
3a 24A576 DATATRAK, asennus, katso sivu 35
3b ----VÄLIKE, paneeli (sisältyy osaan 2)
4
LETKU, imu, kokoonpano
(sisältää osan 5)
256422
G18xxx- ja G28xxx-mallit
256423
G30xxx-mallit
5
----IMUPÄÄ, imu (sisältyy osaan 4)
6
239300 SUODATIN, neste, sst, ks. käyttöopas
307273
8
189018 KÄÄNTÖLIITIN, nesteletku
9
239352 LETKUNIPPU, ilma ja neste
9a 236130 LETKU, ilmaliitin, 0,9 m
9b ----MAAJOHTO, ruiskutuspistooli
10 244573 PISTOOLI, PRO Xs 4
11 GG3413 PISTOOLIN SUUTIN (ei näkyvissä)
12 GG3xxx VAIHTOEHTOINEN SUUTIN
(ei näkyvissä)
16 ----MUTTERI, vasta, M5 x 0,08
(sisältyy osiin 2 ja 49)
Pyörätelinekiinnitys
Seinäkiinnitys
22 239069 NESTE, letku, liitin, 0,6 m
48 238909 MAAJOHTO, pumppu
49 24A372 TANKO, asennus, seinäasennus
(sisältää 16, 50 ja 51)
50 ----ALUSLEVY (sisältyy osaan 49)
51 ----RUUVI, kone, M5 x 25 (sisältyy osaan 49)
53 256427 PYÖRÄTELINEASENNUSSARJA,
katso sivu 33 (Vain GxxCxx-mallit)
54 24A578 SEINÄASENNUSSARJA, katso sivu 33
(Vain GxxWxx-mallit)
60 24A590 KIINNIKE, kuumennettu, sarja, sisältää
64, 65 ja 66)
61
LÄMPÖVASTUS, neste, sisältää
61a ja 61 b
245848
120 V, (ks. käyttöopas 309524)
245863
240 V, (ks. käyttöopas 309524)
61a ----ALUSLAATTA
61b ----RUUVI, M8 x 3,16 cm
62 100022 KANTARUUVI, hex hd,
1/4-20 x 3/4 tuumaa (19 mm)
63 100527 ALUSLEVY, 1/4 tuumaa
64 ----RUUVI, M8 x 25
65 ----MUTTERI
66 ----RUUVI, M8 x 1,25
67 167002 ERISTE, lämpö
68 239864 IMUSARJA, kierto, 1/4 npsm
69
YHDE, kiertonivel
15V521
G18xxx- ja G28xxx-mallit
15V522
G30xxx-mallit
32
Kpl
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
8
1
1
2
4
4
1
1
Viite Osa
70
71
113834
239062
Kuvaus
Kpl
PALLOVENTTIILI, 3-tie, 1/4 npt(m), sst
LETKU, tyhjennys, nailon, sst liittimet,
1/4 tuumaa (6 mm) ID, 1/4 npsm(f)
72 166866 TAIVE, 1/4 npt (m x f), sst
73 117627 LIITIN, koplari
74
YHDE, kiertonivel
114190
G18xxx- ja G28xxx-mallit
236892
G30xxx-mallit
75 239153 LETKU, neste, nailon, sst liittimet,
1/2 tuumaa (13 mm) ID, 1/2 npt (mbe),
19,5 tuumaa (0,5 m) pitkä
76 239108 LETKU, neste, kierto
77 166846 SOVITIN, 1/4-18 npsm x 1/4-18 npt
78
JOHTO, sähkö (vain pyörätelineasennus)
15W730
120 V laitteet, pistukalla
15W731
240 v laitteet, ei pistukkaa
79 112408 JÄNNITYKSEN POISTO, 90 °
(vain pyörätelineasennus)
80
HOLKKI
107219
Tarkoitettu käytettäväksi toimitetun
johdon kanssa (vain
pyörätelineasennus), 3/4 npt(m) x
1/2 nptf
185065
Toimitetaan lämpövastuksen
kanssa putkisovelluksia varten
81 113934 LIITIN, kierto, lämpövastus sisääntulo,
90 °, sst, 1/2 npt(fbe)
82 502265 HOLKKI, vähentävä, putki
83a 235207 LIITIN, kierto, sst, 3/8 npt(m) x 3/8 npsm(f),
vain seinäasennuslaitteisiin
83b 207123 LIITIN, kierto 90 °, vain
pyörätelineasennuslaitteisiin
84 238926 SÄÄDIN, vastapaine, sst, kasto
käyttöopas 306860
1
1
2
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
2
2
4
4
4
4
1
1
313685B
Sarjat
Sarjat
Seinäasennussarja 24A578
Viite
101
102
101
102
Kuvaus
KIERRE, kansi, M8 x 1,25
LEVY, seinäasennus
Lkm.
4
1
HUOM: Asennustankosarja 24A593 (ympäristön lämpötilan
mukaiset laitteet) tai 24A372 (kuumennetut laitteet)
tarvitaan myös ohjauspaneelilla varustetun laitteen
seinäasennusta varten. Katso sivu 35.
ti12633a
Pyörätelineasennussarja 256427
202
205
208
207
209
Viite
201
202
203
204
205
206
207
208
209
Osa
--------119451
119452
277790
15C871
115480
116630
-----
Kuvaus
Lkm.
PYÖRÄTELINE, kehikko
1
KAHVA, pyöräteline
1
RENGAS, puoliksi ilmarengas
2
SUOJUS, napa
2
MUHVI, pyörätelineen kahva
2
SUOJUS, jalka
2
NUPPI, t-kahva
2
RUUVI, kärryt
2
KIINNIKE, lämpövastus,
1
pyöräteline
201
203
204
206
ti12634a
313685B
33
Sarjat
Pumpun ja pistoolin ohjauspaneelisarja
304
310
311 307 308
313
310
319
308
316
307
303
306
314
317
305
309
315
304
312
303
ti13467a
302
301
ti13565a
321
Kit 24A581
Viitenumero
301
302
303
304
Osa
114362
15T643
061513
121212
305
306
307
308
309
310
311
15T536
15T937
054753
15T498
15T866
15T500
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
34
113498
116643
120306
164672
15T538
114381
15T539
116514
15T555
15U666
277794
105332
15V204
-----
Kuvaus
Lkm.
PALLOVENTTIILI
1
KÄÄNTÖLIITIN, T, 3/8 npt(m) x 1/2T
1
PUTKI, nailon
45,72 cm
KULMALIITIN, kierto,
3
1/2T x 3/8 npt(m)
ILMANSÄÄDIN, pumppu, 3/8 npt
1
KULMALIITIN, kierto, 5/32 T x 1/4 npt
1
PUTKI, nailon, musta
4 tuumaa
KÄÄNTÖLIITIN, 90 °, 5/32T x 1/8 npt(f)
2
KULMALIITIN, kierto, 5/32T x 1/8 npt
1
PAINEMITTARI
2
1
VENTTILI, varo
Sarja 24A581
Sarja 24A582
Sarja 24A583
SOVITE
1
MUTTERI, säädin
1
KUPUKANTARUUVI
2
ILMANSÄÄDIN, pistooli, 3/8 npt
1
MUTTERI, säädin
1
PANEELI
1
TARRA, paneeli (ei kuvassa)
1
ASETA
1
MUTTERI, vasta (ei kuvassa)
2
KULMALIITIN, 1/2T x 1/2 npt
1
KANSI, linssi, 12 tarra-arkki
1
(ei näkyvissä), tilaussarja
24A540 5 arkkia
313685B
Sarjat
Asennustankosarjat
DataTrak sarjat
Sisältää kaksi asennustankoa (49), 6 vastamutteria
(16), neljä koneruuvia (51) ja neljä aluslevyä (50).
Sarja 24A576 (ylikierrossuojalla)
Sarja
Ruiskutuslaitteet
24A593
Ympäröivän lämpötilan
seinäasennuslaitteet
24A372
Kuumennetut seinäasennuslaitteet
401
19 l imuletkusarjat
Sisältää imuletkun (4) ja imupään (5).
Seinä/
Pyöräteline
Sarja
Ruiskutuslaitteet
256421
Ympäröivän lämpötilan
G23Cxx, G30Cxx
Pyöräteline
256422
Ympäröivä lämpötila:
G15Cxx, G18Cxx,
G24Cxx, G28Cxx
Pyöräteline
256423
Kuumennettu: G18xxx,
G28xxx
Ympäröivä lämpötila:
G23Wxx, G30Wxx
Kuumennettu: G30xxx
256424
Ympäröivä lämpötila:
G15Wxx, G18Wxx,
G24Wxx, G28Wxxx
402
Molemmat
ti13531a
Seinä
Molemmat
Viite- Osan
numero numero Kuvaus
Seinä
401
402
208 l imuletkusarjat
403
Sisältää imuletkun, sulkusovittimen ja imupään.
Lkm.
24B563 DATATRAK, kokoonpano
(sisältää osan 3)
24B566 SOLENOIDI/KIELIKYTKIN,
sarja
----PURISTIN, letku (ei näkyvissä)
Tilaussarja 24A548 10 kpl
pakkaukselle
15V262 KYLTTI, varoitus, (ei näkyvissä)
24A954 - 3/4 tuuman letku
404▲
24B598 - 1 tuuman letku
-----Osaa ei myydä erikseen.
PTFE-imuletkusarjat
▲Varoituskylttejä, merkkejä, tarroja ja kortteja
on saatavana vaihtoa varten veloituksetta.
Tarkoitettu happamien materiaalien, jotka ovat
yhteensopivia PTFE:n kanssa, pumppaamiseen.
Sisältää imuletkun, kääntöliittimen ja imupään.
Tyhjennysventtiilisarja 256425
1
1
2
1
Sisältää tyhjennysventtiilin, liittimen ja letkun.
Sarja
Kuvaus
Seinä/
Pyöräteline
24B337 3/4 tuuman letku, PTFE-vuorattu, Pyöräteline
kääntötaipeella
24B338 1 tuuman letku, PTFE-vuorattu,
kääntötaipeella
Pyöräteline
24B424 3/4 tuuman letku, PTFE-vuorattu, Seinä
suoralla kääntöliittimellä
24B425 2,54 cm letku, PTFE-vuorattu,
suoralla kääntöliittimellä
313685B
Seinä
35
Seinäkiinnikkeen asennusmitat
Seinäkiinnikkeen asennusmitat
28 tuumaa
(279 mm)
4 tuumaa
(102 mm)
Neljä 10 mm
kiinnitysreiät
ti12833a
Tekniset tiedot
Nesteen suurin käyttöpaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ks. Mallit taulukko sivulla 5.
Suurin ilman tulopaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 psi (0,7 MPa, 7,0 bar)
Pistoolin suurin käyttöpaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 psi (0,35 MPa, 3,5 bar)
Suhde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ks. Mallit taulukko sivulla 5.
Suurin käyttölämpötila. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120 °F (49 °C)
Melutiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kastso Tekniset tiedot ilmamoottorin
käyttöoppaassa 312796.
36
313685B
Laitepainot
Laitepainot
Ympäröivä lämpötila
Suhdeluku, laite
Paino
naulaa
(kg)
Pyörätelinekiinnitys
15:1, G15C85
15:1, G15C86
18:1, G18C09
18:1, G18C10
23:1, G23C15
23:1, G23C16
24:1, G24C13
24:1, G24C14
28:1, G28C13
28:1, G28C14
30:1, G30C75
30:1, G30C76
313685B
Suhdeluku, laite
Paino
naulaa
(kg)
Pyörätelinekiinnitys
112 (51)
113 (51)
111 (50)
112 (51)
109 (49)
110 (50)
114 (52)
115 (52)
114 (52)
115 (52)
106 (48)
107 (48)
Seinäkiinnitys
15:1, G15W57
15:1, G15W58
18:1, G18W11
18:1, G18W12
23:1, G23W13
23:1, G23W14
24:1, G24W11
24:1, G24W12
28:1, G28W15
28:1, G28W16
30:1, G30W77
30:1, G30W78
Kuumennettu
85 (39)
86 (39)
85 (39)
86 (39)
82 (37)
83 (38)
88 (40)
89 (40)
86 (39)
87 (40)
79 (36)
80 (36)
28:1, G28C19
28:1, G28C20
28:1, G28C21
28:1, G28C22
30:1, G30C81
30:1, G30C82
30:1, G30C83
30:1, G30C84
182 (83)
183 (83)
182 (83)
183 (83)
173 (79)
174 (79)
173 (79)
174 (79)
Seinäkiinnitys
18:1, G18W13
18:1, G18W14
28:1, G28W21
28:1, G28W22
28:1, G28W23
28:1, G28W24
30:1, G30W83
30:1, G30W84
30:1, G30W85
30:1, G30W86
156 (71)
157 (71)
156 (71)
157 (71)
156 (71)
157 (71)
147 (67)
148 (67)
147 (67)
148 (67)
37
Gracon normaali takuu
Graco takaa, että kaikki tässä käyttöoppaassa mainitut Gracon valmistamat ja sen nimellä varustetut laitteet ovat materiaalin ja työn osalta
virheettömiä sinä päivänä, jolloin ne on myyty alkuperäisen ostajan käyttöön. Lukuun ottamatta Gracon myöntämiä erityisiä, jatkettuja tai
rajoitettuja takuita Graco korjaa tai vaihtaa vialliseksi toteamansa laitteen osan yhden vuoden ajan myyntipäiväyksestä. Tämä takuu on
voimassa vain silloin, kun laitteen asennuksessa, käytössä ja kunnossapidossa noudatetaan Gracon kirjallisia suosituksia.
Tämä takuu ei koske yleistä kulumista tai sellaista vikaa, vauriota tai kulumista, joka johtuu virheellisestä asennuksesta, väärästä käytöstä,
hankauksesta, korroosiosta, riittämättömästä tai sopimattomasta kunnossapidosta, laiminlyönnistä, onnettomuudesta, laitteen muuttamisesta
tai osien vaihtamisesta muihin kuin Gracon osiin, eikä Graco ole näistä vastuussa. Graco ei myöskään ole vastuussa viasta, vauriosta tai
kulumisesta, joka johtuu Gracon laitteiden ja muiden kuin Gracon toimittamien rakenteiden, lisävarusteiden tai materiaalien välisestä
yhteensopimattomuudesta, tai muiden kuin Gracon toimittamien rakenteiden, lisävarusteiden tai materiaalien sopimattomasta suunnittelusta,
valmistuksesta, asennuksesta, käytöstä tai kunnossapidosta.
Tämän takuun ehtona on vialliseksi väitetyn laitteen palauttaminen asiakkaan kustannuksella valtuutetulle Graco-jälleenmyyjälle väitetyn vian
varmistamista varten. Jos väitetty vika todetaan, Graco korjaa tai vaihtaa veloituksetta vialliset osat. Laite palautetaan alkuperäiselle ostajalle
ilman kuljetuskustannuksia. Jos laitteen tarkistuksessa ei löydetä materiaali- tai työvirhettä, korjaus tehdään kohtuullista maksua vastaan,
johon voi sisältyä kustannukset osista, työstä ja kuljetuksesta.
TÄMÄ TAKUU ON YKSINOMAINEN JA KORVAA KAIKKI MUUT ILMAISTUT TAI OLETETUT TAKUUT, MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA
TAKUU MARKKINOITAVUUDESTA TAI SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN.
Gracon ainoa velvoite ja ostajan ainoa korvaus takuukysymyksissä on yllä esitetyn mukainen. Ostaja suostuu siihen, että mitään muuta korvausta
(mukaan lukien mm. satunnaiset tai välilliset vahingonkorvaukset menetetyistä voitoista, menetetystä myynnistä, henkilö- tai omaisuusvahingoista
tai muista satunnaisista tai välillisistä menetyksistä) ei ole saatavissa. Takuuvaade on nostettava kuuden vuoden kuluessa myyntipäiväyksestä.
GRACO EI MYÖNNÄ MITÄÄN TAKUUTA JA TORJUU KAIKKI OLETETUT TAKUUT MARKKINOITAVUUDESTA JA SOPIVUUDESTA TIETTYYN
TARKOITUKSEEN SELLAISTEN LISÄVARUSTEIDEN, LAITTEIDEN, MATERIAALIEN TAI OSIEN YHTEYDESSÄ, JOTKA GRACO ON MYYNYT
MUTTEI VALMISTANUT. Näitä Gracon myymiä, mutta ei valmistamia nimikkeitä (kuten sähkömoottorit, kytkimet, letku jne.) koskee niiden valmistajan
mahdollinen takuu. Graco tarjoaa ostajalle kohtuullista tukea näiden takuiden rikkomisen vuoksi tehdyissä vaateissa.
Missään tapauksessa Graco ei ole vastuussa epäsuorista, satunnaisista, erityisistä tai välillisistä vahingonkorvauksista, jotka aiheutuvat Gracon
laitetoimituksista tai niihin myytyjen tuotteiden tai muiden tavaroiden hankkimisesta, toimivuudesta tai käytöstä, olipa kyseessä sopimusrikkomus,
takuunalainen virhe, Gracon laiminlyönti tai jokin muu syy.
FOR GRACO CANADA CUSTOMERS
The parties acknowledge that they have required that the present document, as well as all documents, notices and legal proceedings entered into,
given or instituted pursuant hereto or relating directly or indirectly hereto, be drawn up in English. Les parties reconnaissent avoir convenu que la
rédaction du présente document sera en Anglais, ainsi que tous documents, avis et procédures judiciaires exécutés, donnés ou intentés, à la suite
de ou en rapport, directement ou indirectement, avec les procédures concernées.
Gracon tiedot
TILAUS TEHDÄÄN ottamalla yhteyttä Graco-jälleenmyyjään tai soittamalla numeroon, lähimmän jälleenmyyjän
selvittämiseksi.
Puhelin: 612-623-6921 tai ilmaiseksi: 1-800-328-0211 Faksi: 612-378-3505
Kaikki tämän asiakirjan sisältämät kirjalliset ja kuvalliset tiedot ovat julkaisuhetkellä käytettävissä olevien viimeisimpien tuotetietojen mukaiset.
Graco reserves the right to make changes at any time without notice.
This manual contains Finnish. MM 312798
Gracon pääkonttori: Minneapolis
Kansainväliset toimistot: Belgium, China, Japan, Korea
GRACO INC. P.O. BOX 1441 MINNEAPOLIS, MN 55440-1441
Copyright 2008, Graco Inc. on I.S.- ja EN ISO 9001-rekisteröity
www.graco.com
Tarkastettu 2/2009
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement