Graco 313695B, Merkur Heated Spray Packages Kasutusjuhend | Manualzz
Käyttöohje – osat
Merkur® Kuumennettu
Ruiskupakkaukset
313695B
Tarkoitettu pintakäsittely- ja pinnoitesovelluksiin, jotka vaativat kuumennettuja
materiaaleja vaarallisissa tai vaarattomissa tiloissa.
Tärkeitä turvaohjeita
Lue kaikki tämän käyttöohjeen varoitukset ja ohjeet.
Säilytä nämä ohjeet.
Katso sivulta 5 mallin tiedot, mukaan lukien suurin käyttöpaine ja hyväksynnät.
Malli
G28C18
Malli
G30W82
ti13017a
ti13016a
ll 2 G c T2
Muita käyttöoppaita
Sisältö
Muita käyttöoppaita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Varoitukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Mallit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Merkur 28:1 kuumennetut laitteet
(G28Wxx ja G28Cxx) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Merkur 30:1 kuumennetut laitteet
(G30Wxx ja G30Cxx) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Yleistietoja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Käyttäjän esivalmistelut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Käyttöpaikan esivalmistelut . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Seinäasennuslaitteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Järjestä ruiskutuskaapin ilmanvaihto . . . . . . . . . 8
Toimitetut osat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Maadoitus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Valmistelut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Paineenpoistotoimet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Huuhtele laite ennen käyttöä . . . . . . . . . . . . . . 12
Liipaisimen lukitus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Nestekuppi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Esitäytä pumppu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Asenna ruiskutussuutin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Säädä sumutus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Säädä ruiskutuskuvio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Pysäytys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Kunnossapito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Ennakoivan kunnossapidon taulukko . . . . . . . . 16
Kiristä kierreliitokset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Huuhtele pumppu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Nestekuppi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Vianetsintä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
DataTrak-säätimet ja -ilmaisimet . . . . . . . . . . . . . 18
DataTrakin käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Asetus-tila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Käyttö-tila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Osat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
G28xxx-mallit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
G30xxx-mallit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Sarjat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Seinäasennussarja 24A578 . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Kuumennettu pyörätelisennussarja 256427 . . . 28
Pumpun ja pistoolin ohjauspaneelisarja . . . . . . 29
Vain pumpun ohjauspaneelisarja . . . . . . . . . . . . 30
DataTrak sarjat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Seinäkiinnikkeen asennusmitat . . . . . . . . . . . . . . 32
Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Gracon normaali takuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Gracon tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Muita käyttöoppaita
2
Käyttöopas
Kuvaus
312792
Merkur-mäntäpumppu
312794
Merkur-pumpun asennus
312796
NXT™-ilmamoottori
312797
Merkur ei-kuumennetut
Ruiskupakkaukset
312798
Merkur sähköstaattinen
Ruiskupakkaukset
311001
AA-sarjan ruiskutuspistooli (G15, G40
ja G40 RAC:llä)
312145
XTR™5 ja XTR™7 ilmaton
ruiskutuspistooli
309524
Viscon® HP lämpövastus
307273
Nestesuodatin
306860
Vastapaineen säädin
313695B
Varoitukset
Varoitukset
Seuraavat varoitukset koskevat laitteen asennusta, käyttöä, maadoitusta, kunnossapitoa ja korjausta. Huutomerkki
tarkoittaa yleisluontoista varoitusta ja vaaran merkki toimenpidekohtaista vaaraa. Lue varoitukset. Lisäksi tämä
käyttöohje voi sisältää tuotekohtaisia varoituksia.
VAARA
TULIPALON JA RÄJÄHDYKSEN VAARA
Työskentelyalueella olevat syttyvät höyryt, kuten liuotin- ja maalihöyryt, voivat syttyä tai räjähtää. Estä
tulipalo ja räjähdys seuraavasti:
• Käytä laitetta vain hyvin ilmastoiduissa tiloissa.
• Poista kaikki sytytyslähteet, kuten merkkilamput, savukkeet, kannettavat sähkövalaisimet ja muoviset
suojaverhot (staattisen syttymisen vaara).
• Pidä roskat, liuottimet, rätit ja bensiini poissa ruiskutusalueelta.
• Älä liitä tai irrota virtajohtoja äläkä kytke virta- tai valokytkimiä päälle tai pois, kun tiloissa on helposti
syttyviä höyryjä.
• Maadoita kaikki työskentelyalueen laitteet. Katso Maadoitusohjeet.
• Käytä ainoastaan maadoitettuja johtoja.
• Pidä pistoolia tukevasti maadoitettua astiaa vasten, kun vedät liipaisimesta.
• Jos laitetta käytettäessä syntyy kipinöitä tai tuntuu sähköisku, lopeta laitteen käyttö välittömästi.
Älä käytä laitetta, ennen kuin ongelma on tunnistettu ja korjattu.
• Pidä toimiva palonsammutin valmiina työskentelyalueella.
SÄHKÖISKUN VAARA
Laite on maadoitettava. Väärin tehty maadoitus, asennus tai järjestelmän käyttö väärällä tavalla voivat
aiheuttaa sähköiskun.
• Kytke laite pois päältä ja sammuta virta pääkytkimestä, ennen kuin irrotat johtoja tai huollat laitetta.
• Liitä laite ainoastaan maadoitettuun virtalähteeseen.
• Vain valtuutettu sähkömies saa asentaa laitteen johdot. Asennettaessa on noudatettava paikallisia
määräyksiä.
NESTEEN TUNKEUTUMISVAARA
Korkeapaineinen neste pistoolista, vuotavasta letkusta tai murtuneesta osasta voi puhkaista ihon.
Vamma saattaa näyttää tavalliselta haavalta, mutta kyseessä on vakava vamma, joka saattaa johtaa
amputointiin. Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.
• Älä osoita pistoolilla ketään tai mitään kehon osaa kohti.
• Älä laita kättä ruiskutussuuttimen eteen.
• Älä pysäytä äläkä torju vuotoja kädellä, keholla, käsineellä tai rätillä.
• Älä käytä ruiskua, jos suuttimen ja liipaisimen suojia ei ole asennettu.
• Lukitse aina liipaisimen lukko, kun et käytä ruiskua.
• Noudata tämän käyttöohjeen Paineenpoistotoimia koskevia ohjeita lopettaessasi ruiskutuksen
sekä ennen laitteen puhdistamista, tarkastamista tai huoltamista.
313695B
3
Varoitukset
VAARA
LAITTEISTON VÄÄRINKÄYTÖN VAARA
Väärinkäyttö saattaa aiheuttaa kuoleman tai vakavia vammoja.
• Älä käytä yksikköä väsyneenä tai huumaavien aineiden tai alkoholin vaikutuksen alaisena.
• Älä ylitä alimman nimellispaineen kestävän osan suurinta käyttöpainetta tai huonoiten kuumuutta
sietävän osan lämpötilaluokitusta. Katso lisätietoja kaikkien laitteiden käyttöoppaiden kohdasta
Tekniset tiedot.
• Älä jätä työaluetta, kun laite on virtaistettu tai paineistettu. Sammuta laite kokonaan ja noudata tässä
käyttöoppaassa annettuja Paineenpoistotoimia, kun laite ei ole käytössä.
• Tarkista laitteet päivittäin. Korjaa kuluneet ja vaurioituneet osat välittömästi tai vaihda ne
alkuperäisiin valmistajan varaosiin.
• Älä muuta laitetta millään tavalla.
• Käytä laitetta ainoastaan sille määrättyyn tarkoitukseen. Jos haluat lisätietoja, ota yhteys
jälleenmyyjään.
• Pidä letkut ja kaapelit poissa kulkuväylien, terävien kulmien, liikkuvien osien tai kuumien pintojen
läheisyydestä.
• Älä kierrä tai taivuta letkuja äläkä siirrä laitetta letkuista vetämällä.
• Pidä lapset ja eläimet poissa työskentelyalueelta.
• Noudata kaikkia turvallisuusmääräyksiä.
LIIKKUVIEN OSIEN AIHEUTTAMA VAARA
Liikkuvat osat voivat puristaa tai katkaista sormia tai muita ruumiinosia.
• Pysy etäällä liikkuvista osista.
• Älä käytä laitetta ilman suojuksia ja suojakansia.
• Paineistettu laite saattaa käynnistyä vahingossa. Noudata tämän käyttöohjeen
pPaineenpoistotoimia koskevia ohjeita ennen laitteen puhdistamista, tarkastamista tai huoltamista.
Katkaise ilman tai virran syöttö.
MYRKYLLISTEN NESTEIDEN JA HÖYRYJEN AIHEUTTAMA VAARA
Myrkylliset nesteet tai huurut voivat aiheuttaa vaarallisen tapaturman tai hengenvaaran sisään
hengitettynä tai nieltynä tai jos niitä roiskuu silmiin tai iholle.
• Lue läpi käyttöturvallisuustiedote (MSDS), jotta tiedät käyttämiisi nesteisiin liittyvät erityiset vaarat.
• Säilytä vaarallista nestettä asianmukaisessa, hyväksytyssä astiassa. Hävitä vaarallinen neste
noudattaen vaarallisille nesteille annettuja ohjeita.
• Käytä aina läpäisemättömiä käsineitä, kun ruiskutat laitteistolla tai puhdistat sitä.
HENKILÖKOHTAISET SUOJAVARUSTEET
Käytä asianmukaisia suojavälineitä aina käytön ja huollon aikana tai oleskellessasi laitteen
työskentelyalueella. Ne suojaavat vakavilta vammoilta, kuten silmävammoilta, myrkyllisten höyryjen
hengittämiseltä, palovammoilta ja kuulovammoilta. Laitteisto sisältää muun muassa seuraavaa:
• Suojalasit
• Käytä aina nesteen ja liuotinaineen valmistajan suosittelemia suojavaatteita ja hengityssuojaimia
• Käsineet
• Kuulosuojaimet
4
313695B
Mallit
Mallit
Tarkista pumpun arvokilvestä (ID) laitteen 6-numeroinen osanumero. Määritä laitteen komponentit seuraavan
matriisin ja taulukkojen avulla. Esimerkiksi, laitenumero G30W80 tarkoittaa Merkur-laitetta (G), jossa on 30:1
suhdepumppu (30), seinäasennus (W) ja jonka komponentit on näytetty (80) sivun 6 taulukossa.
Seinäkiinnitys
ID
Pyörätelinekiinnitys
ID
ti12326a
ti12327a
G
30
W
80
Ensimmäinen
merkki
Toinen ja kolmas
merkki
(Suhdeluku)
Neljäs numero
(Asennustyyppi)
Viides ja kuudes merkki
(Sisältyvät komponentit)
G
(Merkur-laite)
28
30
28:1
30:1
C
W
Pyöräteline
Katso taulukot sivulla 6
Seinä
DataTrak™on seuraavien virastojen hyväksynnät.
#
53
Laite on
FM std 3600 & 3610
Luokka I jaosto 1
ryhmä D:ssä käyttöä
T3C vaarallisissa tiloissa
313695B
II 1 G
0359
EEx ia IIA T3
Nemko
06ATEX1124
5
Mallit
Merkur 28:1 kuumennetut laitteet
(G28Wxx ja G28Cxx)
Suurin ilman tulopaine: 100 psi (0,7 MPa, 7 bar)
Suurin nesteen käyttöpaine: 2800 psi (19,3 MPa, 193 bar)
Malli
Ilmansäätimet
Letkut
Vaihtoehdot
Nesteen
suurin
Pumppu
Pistoolin
PyöräteliPumpunVain
virtausnopeus
ja
Pistoolin
nesteen Pistoolin Imuput- NesteSeinäkiinnitys nekiinnitys kokoonpano Lämmitin Pistooli pumppu pistooli nesteletku liitosletku ilmaletku kisarja suodatin DataTrak
gpm (lpm)
G28W07
G28C05
W28EAS
120 V
XTR
✔
G28W08
G28C06
W28EBS
120 V
XTR
✔
✔
G28W09
G28C07
W28EAS
240 V
XTR
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
G28W10
G28C08
W28EBS
240 V
XTR
✔
✔
G28W17
G28C15
W28EAS
120 V
G40
✔
✔
✔
✔
✔
G28W18
G28C16
W28EBS
120 V
G40
✔
✔
✔
✔
✔
G28W19
G28C17
W28EAS
240 V
G40
✔
✔
✔
✔
✔
G28W20
G28C18
W28EBS
240 V
G40
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
2,0 (7,5)
✔
✔
Merkur 30:1 kuumennetut laitteet
(G30Wxx ja G30Cxx)
Suurin ilman tulopaine: 100 psi (0,7 MPa, 7 bar)
Suurin nesteen käyttöpaine: 3000 psi (20,7 MPa, 207 bar)
Malli
Ilmansäätimet
Letku
Vaihtoehdot
Pumppu
Pistoolin
Pyöräteline- PumpunVain
ja
Pistoolin nesteen Pistoolin ImuputSeinäkiinnitys kiinnitys kokoonpano Lämmitin Pistooli pumppu pistooli nesteletku liitosletku ilmaletku kisarja
6
Nesteen
suurin
virtausnopeus
Nestesuodatin DataTrak gpm (lpm)
G30W67
G30C59
W30CAS
120 V
XTR
✔
✔
✔
✔
✔
G30W68
G30C60
W30CBS
120 V
XTR
✔
✔
✔
✔
✔
G30W69
G30C61
W30CAS
240 V
XTR
✔
✔
✔
✔
✔
G30W70
G30C62
W30CBS
240 V
XTR
✔
✔
✔
✔
✔
G30W79
G30C77
W30CAS
120 V
G40
✔
✔
✔
✔
✔
G30W80
G30C78
W30CBS
120 V
G40
✔
✔
✔
✔
✔
G30W81
G30C79
W30CAS
240 V
G40
✔
✔
✔
✔
✔
G30W82
G30C80
W30CBS
240 V
G40
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
1,2 (4,5)
✔
✔
313695B
Asennus
Asennus
A
V
Y
S
B
W
C
T
X
ti13112a
D
U
E
F
R
G
P
H
J
N
M
K
L
ti13007a
KUVA 1: Tyypillinen asennus (kuvassa malli G30W82)
Selitys:
A
B
C
D
E
F
G
Ilman sulkuventtiili
(valinnainen lisävaruste)
Ilmasuodatin (valinnainen lisävaruste)
Ilmajohdon kosteusloukku ja
tyhjennysventtiili (valinnainen
lisävaruste)
Lämpövastus nesteen kuumennukseen
Vastapaineen säädin
Nestesuodatin
Nesteen poistoventtiili
313695B
H
J
K
L
M
N
P
R
Ruiskutuspistooli
Pistoolin kääntövarsi
Piiskapäänesteletku
Sähköä johtava, ilman ja kuumennetun
nesteen tulo-/paluuletku
3-tie venttiili
Imuletku ja putki
Sihti
Pumpun maadoitusjohto
S
T
U
V
W
X
Y
Pistoolin ilmanpainemittari
Pistoolin ilmanpaineen säädin
Tyhjentävä pääilmaventtiili
DataTrak
Pumpun ilmanpainemittari
Pumpun ilmanpaineen säädin
Välike (malleille,
joissa ei ole DataTrakia)
7
Asennus
Yleistietoja
Tekstin suluissa olevat numerot ja kirjaimet
viittaavat kuvateksteihin ja osapiirustuksiin.
Käytä aina alkuperäisiä Gracon osia ja
lisävarusteita, joita on saatavissa
Graco-jälleenmyyjältä. Jos hankit omia
lisävarusteita, varmista, että niiden koko ja
paineenkesto riittävät omaan järjestelmääsi.
KUVA 1 on ainoastaan ohjeellinen järjestelmän osien
ja lisävarusteiden valitsemiseksi ja asentamiseksi.
Ota yhteys Graco-jälleenmyyjään saadaksesi apua
omiin tarpeisiisi sopivan järjestelmän suunnitteluun.
Seinäasennuslaitteet
1. Varmista, että seinä kestää pumpun, kannattimen,
letkujen ja lisävarusteiden painon sekä käytön
aiheuttaman rasituksen.
2. Asenna seinäkiinnike noin 1,2–1,5 – metrin
korkeudelle lattiasta. Varmista huollon
helpottamiseksi, että pumpun ilmanotto- ja nesteen
sisään- ja ulostuloaukot ovat hyvin käsillä.
3. Käytä seinäkiinnikettä mallina ja poraa
seinään 10 mm:n asennusreiät. Seinäasennusmitat
ovat sivulla 32.
4. Kiinnitä kannatin seinään. Käytä 9 mm:n ruuveja,
jotka ovat riittävät pitkiä siten, että ne estävät
pumppua tärisemästä käytön aikana.
Käyttäjän esivalmistelut
HUOM: Varmista, että kannatin on suorassa.
Kaikki laitetta käyttävät henkilöt on koulutettava kaikkien
järjestelmän osien käyttöön sekä käsittelemään kaikkia
nesteitä asianmukaisesti. Kaikkien käyttäjien on
huolellisesti luettava kaikki käyttöohjekirjat,
tarrat ja kyltit ennen laitteen käyttöä.
Järjestä ruiskutuskaapin
ilmanvaihto
Käyttöpaikan esivalmistelut
Varmista, että paineilmasyötön teho
on riittävä.
Tuo paineilmasyötön johto ilmakompressorista
pumpun luo. Katso pumpun ilmankulutus pumpun
asennusoppaan suorituskykykaaviosta. Varmista,
että kaikki ilmaletkut ovat riittävän kokoisia ja
paineenkestoltaan riittäviä järjestelmään. Käytä vain
sähköä johtavia letkuja. Ilmaletkussa tulee olla
3/8 npt(m) kierre. Pikaliittimen käyttöä suositellaan.
Järjestä raitisilmatuuletus, jottei syttyviä tai myrkyllisiä
höyryjä pääse kerääntymään. Älä käytä pistoolia,
elleivät puhaltimet ole käynnissä.
Lukitse pistoolin ilmansyöttö sähköisesti tuulettimiin,
jotta pistoolia ei voida käyttää, elleivät puhaltimet ole
käynnissä. Tutustu kaikkiin ilman poistonopeuksiin
liittyviin paikallisiin määräyksiin ja noudata niitä.
Pidä käyttöpaikka vapaana esineistä tai roskista,
jotka voivat häiritä käyttäjän liikkeitä.
Hanki maadoitettu metalliastia järjestelmän
huuhtelua varten.
8
313695B
Asennus
Toimitetut osat
•
3-tie venttiilin (M) avulla on mahdollista valita
nesteen kierrätys takaisin pumppuun tai sen
palautus syöttösäiliöön.
•
Nesteen tyhjennysventtiili (G) vapauttaa letkun ja
pistoolin nestepainetta.
•
Nesteen lämpövastus (D) kuumentaa nesteen sen
läpikulun aikana ja ylläpitää siten oikeaa
ruiskutusviskositeettia.
Katso KUVA 1. Osat vaihtelevat tilatun laitteen mukaan,
mutta niihin voi kuulua:
•
Tyhjentävä punakahvainen ilman pääventtiili (U)
tarvitaan järjestelmään vapauttamaan ilmaa, joka
on jäänyt sen ja ilmamoottorin ja pistooliin välille
venttiilin sulkemisen jälkeen. Älä tuki venttiiliä.
Kerääntynyt ilma voi aiheuttaa pumpun
odottamattoman sykäyksen, mikä saattaa johtaa
roiskumisen ja liikkuvien osien aiheuttamaan
vakavaan vammaan.
•
Pumpun ilmansäädin (X) ohjaa pumpun nopeutta ja
ulostulopainetta säätämällä pumppuun menevää
ilmanpainetta.
•
Ilman varoventtiili (ei näkyvissä) avautuu
automaattisesti ja estää pumpun ylipaineistuksen.
•
Pistoolin ilmansäädin (T) säätää ilma-avusteiselle
ruiskutuspistoolille (H) tulevan ilman painetta.
•
Ilma-avusteinen tai ilmaton ruiskutuspistooli (H)
ruiskuttaa nestettä. Pistoolissa on ruiskutussuutin
(ei näy kuvassa), joita on saatavissa eri kokoja eri
ruiskutuskuvioille ja virtaamille. Katso suuttimen
asennus pistoolin käyttöoppaasta.
•
Letkunippu (L) tuo nestettä (ja ilmaa AA-pistooleille)
pistooliin ja sallii nesteen kierrätyksen, kun pistooli
ei ole liipaistuna.
•
Pistoolin kääntöliitin (J) mahdollistaa pistoolin vapaan
liikuttelun.
•
Imuletkun (N) ja imupään (P) avulla pumppu nostaa
nestettä 19 litran astiasta.
•
Nestesuodatin (F), jossa on 60 meshin ruostumaton
teräselementti, suodattaa epäpuhtauksia pumpusta
lähtevästä nesteestä.
•
DataTrek (V) huolehtii pumpun
virheenmäärityksestä ja materiaalien
käyttötiedoista. Katso sivu 18.
•
Vastapaineen säädin (E) säätää paineen takaisin
pistooliin ja ylläpitää sopivaa kiertopainetta.
313695B
Lue ja ymmärrä kaikki ohjeet, jotka on annettu
vastuksen käyttöoppaassa 309524, ennen kuin
käytät lämpövastusta.
Kuumuus saa aikaan nesteen laajentumisen. Jos
kuumennettu neste jää loukkoon tilaan, jossa se ei voi
laajentua, se voi aiheuttaa osan murtumisen. Varmista,
että kuumennettu neste kiertää jatkuvasti (laita 3-tie
venttiili kierrätä-asentoon). Älä asenna nesteen
sulkulaitetta lämpövastuksen ja pistoolin väliin.
9
Asennus
Maadoitus
8. Huuhtelussa käytettävät liuotinastiat: Noudata
paikallisia ohjeita. Käytä ainoastaan sähköä johtavia
metalliastioita, ja aseta ne maadoitetulle alustalle.
Älä aseta astiaa eristävälle alustalle, kuten paperin
tai pahvin päälle, koska silloin maadoitus katkeaa.
Laitteisto pitää olla maadoitettu. Maadoitus vähentää
staattisen iskun ja sähköiskun vaaraa johtamalla pois
staattisen muodostumisen tai oikosulun aiheuttaman
sähkövirran.
Valmistelut
1. Pumppu: Katso KUVA 2. Varmista, että maaruuvi
(GS) liitetään ja kiristetään hyvin ilmamoottoriin.
Liitä maadoitusjohdon (R) toinen pää todelliseen
maattoon.
R
GS
KUVA 2. Maaruuvi ja maajohto
ti12914a
2. Pumpun nesteletkut: käytä vain sähköä johtavia
nesteletkuja Tarkista letkujen sähkövastus. Jos
kokonaisvastus maattoon ylittää 25 megaohmia,
vaihda letku välittömästi.
3. Viscon HP-lämpövastus: käänny lämpövastuksen
käyttöoppaan puoleen, toimitettu.
4. Ilmakompressori: noudata valmistajan suosituksia.
5. Ruiskutuspistooli: maadoita liitoksen kautta
asianmukaisesti maadoitettuun nesteletkuun ja
pumppuun.
9. Maadoituksen jatkuvuuden ylläpitäminen huuhtelun
tai paineenpoiston aikana: pidä ruiskutuspistoolin
metalliosaa tukevasti maadoitettua metalliastiaa
vasten ja vedä pistoolin liipaisimesta.
Viscon HP-lämpövastuksen asennuksen tulee
suorittaa pätevän sähköasentajan toimesta kaikkien
kansallisten ja paikallisten sääntöjen ja määräysten
mukaisesti.
Seinäasennuksen sähköliitännät. Noudata kaikki
ohjeita ja vaatimuksia, jotka ovat Viscon
HP-lämpövastuksen käyttöoppaassa 309524.
Pyörätelineasennuksen vaarallisen tilan johdotus.
Lämpövastus toimitetaan liittimellä, joka soveltuu
johdotukseen vaarallisissa tiloissa. Noudata kaikkia
ohjeita ja vaatimuksia, jotka on annettu Viscon
HP-lämpövastuksen käyttöoppaassa 309524. Älä käytä
toimitettua sähköjohtoa, joka soveltuu vain
ei-vaarallisten tilojen johdotukseen.
Pyörätelineasennuksen ei-vaarallisten tilan johdotus.
Katso KUVA 3. Vaihda asennettu liitin välilevyineen (80),
toimitettu irrallisena. Asenna vedonpoistoholkki (79).
Noudata kaikkia ohjeita, jotka on annettu Viscon
HP-lämpövastuksen käyttöoppaassa 309524
toimitetun sähköjohdon (78) liittämistä varten.
80
6. Nesteensyöttösäiliö: Noudata paikallisia ohjeita.
79
7. Ruiskutettava kohde: Noudata paikallisia ohjeita.
78
ti13261a
KUVA 3. Ei-vaarallisen tilan sähköjohto
10
313695B
Asennus
Sähkökoteloon käsiksipääsy
Letkuliitokset
Katso KUVA 1 sivulta 7.
1. Yhdistä ilmaletkun yksi pää pistoolin ilmasäätimeen
(T, vain G40 ruiskutuspistooli).
2. Yhdistä ilmaletkun toinen pää pistoolin kahvassa
olevaan ilman sisääntuloon (vain G40
ruiskutuspistoolit).
Irrota kaksi
ulkopuolista
lämpövastuksen
7 kiinnitysruuvia.
ti13358a
Irrota kaksi
sisäpuolista
lämpövastuksen
kiinnitysruuvia.
Kallista lämpövastus pumpusta poispäin, jotta pääset
sähkökotelon kannessa oleviin ruuveihin helpommin
käsiksi.
Sähkökotelo
3. Kiinnitä kääntöliitin pistoolissa (J) olevaan nesteen
tuloaukkoon.
4. Yhdistä nesteen liitinletkun (K) yksi pää pistoolin
kääntöliittimeen ja toinen pää uudelleen
kierrättävään imusarjaan.
5. Yhdistä yksi sininen nesteletku kierrättävään
imusarjaan ja vastapaineen säätimeen (E).
6. Yhdistä toinen sininen nesteletku kierrättävään
imusarjaan ja suodattimen (F) ulostuloon.
7. Laita linssin suojus kummankin säätömittarin
lasin päälle.
8. Varmista, että imuletkun liittimet ja tyhjennysletkun
liittimet ovat hvyin kiristettyjä.
ti13359a
313695B
11
Käyttö
Käyttö
Paineenpoistotoimet
Huuhtele laite ennen käyttöä
Laite on testattu kevytöljyllä, joka jätetään nestekanaviin
osien suojaamiseksi. Jotta nesteeseen ei sekoitu öljyä,
huuhtele laite sopivalla liuottimella ennen sen käyttöä.
Katso Huuhtele pumppu sivulta 16.
1. Lukitse liipaisimen lukko.
2. Katso KUVA 1. Sulje tyhjentävä ilman pääventtiili (U).
Liipaisimen lukitus
3. Vapauta liipaisimen lukko.
4. Pidä pistoolin metalliosaa tukevasti maadoitettua
metalliastiaa vasten. Liipaise pistooli nestepaineen
poistamiseksi.
5. Lukitse liipaisimen lukko.
6. Avaa järjestelmän kaikki nesteen tyhjennysventtiilit
ja varaa jäteastiat valmiiksi nesteen talteenottoa
varten. Jätä tyhjennysventtiili(t) auki, kunnes jatkat
ruiskuttamista.
7. Jos epäilet, että painetta ei ole täysin poistettu yllä
selostettujen vaiheiden jälkeen, tee seuraavat
tarkistukset:
Katso KUVA 4. Lukitse liipaisimen lukko aina, kun lopetat
ruiskutuksen. Se estää pistoolin liipaisemisen
vahingossa kädellä tai esimerkiksi silloin, jos pistooli
putoaa tai sitä tönäistään.
Pistoolin
varmistussalpa
lukittu
a. Ruiskutussuutin saattaa olla täysin tukkeutunut.
Irrota hyvin hitaasti ilmapään pidätysrengas
vapauttaaksesi paineen, joka on pallo-/
istukkasulun ja tukkeutuneen suuttimen
välisessä onkalossa. Puhdista suuttimen reikä.
b.
c.
12
Pistoolin nestesuodatin tai nesteletku voi olla
täysin tukkeutunut. Irrota hyvin hitaasti letkun
pään liitin pistoolissa ja vapauta painetta
asteittain. Löysää se sitten kokonaan ja
poista tukos.
Kun olet suorittanut nämä vaiheet, mutta
ruiskutussuutin tai letku näyttää oleva hyvin
täysin tukossa, irrota hyvin hitaasti suuttimen
suojan pidätysmutteri tai letkun pään liitin ja
vapauta painetta vähän kerrallaan. Irrota ne
sitten kokonaan. Kun suutin on irrotettu, liipaise
pistooli jäteastiaan.
TI6581A
Pistoolin
varmistussalpa
auki
TI6582A
KUVA 4. Liipaisimen lukitus
313695B
Käyttö
Nestekuppi
7. Yksiköt, joissa on vain karkaussuoja: aktivoi
ensitäyttö/huuhtelu -toiminto painamalla DataTrakin
ensitäyttö/huuhtelu -painiketta
Täytä nestekuppi ennen käynnistystä 1/3 täyteen
Gracon kaulatiivistenesteellä (TSL) tai vastaavalla
liuottimella.
.
8. Avaa tyhjentävä ilmaventtiili (U). Käännä pumpun
ilmasäädintä (X) hitaasti myötäpäivään, jolloin paine
kasvaa ja pumppu käynnistyy.
9. Anna pumpun käydä hitaasti, kunnes kaikki ilma on
poistunut ja pumppu ja letkut ovat täynnä nestettä.
10. Yksiköt, joissa on vain karkaussuoja: poista
ensitäyttö/huuhtelu -toiminto käytöstä painamalla
DataTrakin ensitäyttö/huuhtelu -painiketta
.
11. Vapauta pistoolin liipaisin ja lukitse varmistussalpa.
Pumpun tulee pysähtyä painetta vasten.
Neste
kuppi
Asenna ruiskutussuutin
ti11927a
KUVA 5. Nestekuppi
Esitäytä pumppu
1. Katso KUVA 1. Lukitse pistoolin liipaisin. Poista
suuttimen suojus ja ruiskutussuutin pistoolista (H).
Katso ohjeita pistoolin käyttöoppaasta.
2. Sulje pistoolin ilmansäädin (T) ja pumpun
ilmansäädin (X) kiertämällä nuppeja vastapäivään,
jolloin paine vähenee nollaan. Sulje tyhjentävä
ilmaventtiili (U). Varmista myös, että kaikki
tyhjennysventiilit ovat kiinni.
Katso kohta Paineenpoistotoimet sivulta 12. Asenna
ruiskutussuutin ja suuttimen suojus laitteen mukana
toimitetun erillisen pistoolin käyttöoppaan mukaisesti.
Nesteen ulostulo ja kuvion leveys riippuvat
ruiskutussuuttimen koosta, nesteen viskositeetista
ja nestepaineesta. Käytä pistoolin käyttöoppaassa
olevaa ruiskutussuuttimen valintataulukkoa ohjeena,
kun valitset käyttökohteeseen sopivaa suutinta.
3. Liitä ilmajohto tyhjentävään ilmaventtiiliin (U).
4. Tarkasta, että järjestelmän kaikki liittimet on
kiristetty kunnolla.
5. Laita astia pumpun lähelle. Imuletku on noin
1,2 m pitkä. Älä venytä letkua kireäksi vaan anna
sen riippua, sillä siten nesteen virtaus pumppuun
helpottuu.
6. Pidä pistoolin (H) metalliosaa tukevasti
maadoitettua metalliastiaa vasten, vapauta liipaisin
ja pidä liipaisin auki.
313695B
13
Käyttö
Säädä sumutus
Säädä ruiskutuskuvio
Laitteet, joissa on ilmattomat pistoolit
1. Älä laita sumuttavaa ilman syöttöä päälle.
Nestepainetta säädetään pumppuun syötetyn
ilmapaineen avulla (pumpun ilmansäädin).
Aseta nestepaine pienelle käynnistyspaineelle.
Kun käytät matalaviskoosisia nesteitä (alle 25 s,
nro #2 Zahn-kuppi), joissa kiintoainepitoisuus on
pieni (yleensä alle 40 %), käynnistä pumppu 300
psi:n (2,1 MPa:n, 21 bar) poistopaineella. Kun käytät
korkeaviskoosisia eli paljon kiintoainetta sisältäviä
nesteitä, käynnistä 600 psi:n (4,2 MPa:n, 42 bar)
paineella. Käänny seuraavan esimerkin puoleen.
Ruiskutussuuttimen aukko ja ruiskutuskulma määräävät
kuvion peiton ja koon. Jos haluat peittävämpää jälkeä,
käytä mieluummin suurempaa suutinta kuin korkeampaa
nestepainetta. Kohdista suojus vaakasuoraan
ruiskuttaaksesi vaakasuoran kuvion. Kohdista suojus
pystysuoraan ruiskuttaaksesi pystysuoran kuvion.
Laitteet, joissa on AA-pistoolit
1. Katso KUVA 6. Sulje kuvion säätöilma kiertämällä
nuppi (AA) kokonaan myötäpäivään (sisään).
Näin säädetään laajin kuvio.
Esimerkki:
AA
Pumpun
ilmansäätimen
asetus
psi (MPa, bar)
Pumpun
painesuhde
15:1
30:1
x
x
20 (0,14, 1,4)
20 (0,14, 1,4)
Arvioitu
nestepaine
psig (MPa, bar)
=
=
ULOS (kapeampi
kuvio)
AA
SISÄÄN
(leveämpi
kuvio)
300 (2,1, 21)
600 (4,2, 42)
2. Pidä pistoolia kohtisuorassa ja noin
304 mm:n etäisyydellä pinnasta.
3. Liikuta ensin pistoolia, vedä vasta sitten
liipaisimesta ja ruiskuta testikuvio paperille.
4. Lisää nestepainetta 100 psi:hin (0,7 MPa:n, 7 bar)
välein vain siihen saakka, jossa nestepaineen lisäys
ei enää merkittävästi paranna nesteen hajotusta.
Käänny seuraavan esimerkin puoleen.
Esimerkki:
Pumpun
ilmansäätimen
lisäys
psi (MPa, bar)
Pumpun
painesuhde
15:1
30:1
14
x
x
7 (,05, 0,5)
3,3 (0,02, 0,2)
TI6559A
KUVA 6. Kuvion ilmanuppi
2. Katso KUVA 7. Säädä sumutusilmanpaine noin
5 psi:iin (0,35 bar, 35 kPa), kun liipaisin on
pohjassa. Tarkasta ruiskutuskuvio, ja lisää
ilmanpainetta hitaasti, kunnes hännät hajoavat
täysin ja yhtyvät ruiskutuskuvioon. Älä ylitä
ilmanpainepainearvoa 100 psi (0,7 MPa, 7 bar)
pistoolille.
Lisääntynyt
nestepaine
psi (MPa, bar)
=
=
100 (0,7, 7,0)
100 (0,7, 7,0)
313695B
Käyttö
3. Katso KUVA 7. Kavenna kuviota kiertämällä kuvion
säätöventtiilin nuppia (AA) vastapäivään (ulospäin).
Jos kuvio ei vieläkään ole riittävän kapea, lisää
pistooliin menevää ilmanpainetta hieman tai käytä
erikokoista suutinta.
Oikea
ilman
määrä
KUVA 7. Ruiskutuskuvio-ongelmat
Ei ilmaa
Liian vähän
ilmaa
ti0792A
Pysäytys
Katso kohta Paineenpoistotoimet sivulta 12.
Huuhtele pumppu aina ennen kuin neste kuivuu
männänvarteen. Katso Huuhtele pumppu sivulla 16.
313695B
15
Kunnossapito
Kunnossapito
Ennakoivan kunnossapidon
taulukko
Kunnossapidon tarve määräytyy oman järjestelmäsi
käyttöolojen mukaan. Laadi ennakoivan kunnossapidon
taulukko kirjaamalla siihen, milloin ja millaista
kunnossapitoa tarvitaan, ja määritä sitten
järjestelmän tarkastusaikataulu.
Vaihda lasien suojukset säädinmittareiden laseista,
kun lika vaikeuttaa mittarien lukemista.
Kiristä kierreliitokset
Tarkasta ennen jokaista käyttökertaa, että letkut eivät ole
kuluneet tai vaurioituneet. Vaihda tarvittaessa. Varmista,
että kaikki kierreliitokset on kiinnitetty tiukasti eikä niissä
ole vuotoja.
Huuhtele pumppu
1. Katso kohta Paineenpoistotoimet sivulta 12.
2. Poista suuttimen suojus ja suutin pistoolista. Katso
ohjeita pistoolin käyttöoppaasta.
3. Aseta sifoniputki maadoitettuun metalliastiaan,
jossa on puhdistusnestettä.
4. Aseta pumppu pienimmälle mahdolliselle
nestepaineelle ja aloita pumppaus.
5. Pidä pistoolin metalliosaa tukevasti maadoitettua
metalliastiaa vasten.
6. Yksiköt, joissa on vain karkaussuoja: aktivoi
ensitäyttö/huuhtelu -toiminto painamalla DataTrakin
ensitäyttö/huuhtelu -painiketta
.
7. Laukaise pistooli. Huuhtele järjestelmää, kunnes
pistoolista tulee kirkasta liuotinta.
8. Yksiköt, joissa on vain karkaussuoja: poista
ensitäyttö/huuhtelu -toiminto käytöstä painamalla
DataTrakin ensitäyttö/huuhtelu -painiketta
Lue kaikki Varoitukset. Noudata alla olevia
maadoitusohjeita. Katso sivu 10.
.
9. Katso kohta Paineenpoistotoimet sivulta 12.
Huuhtele pumppu:
10. Puhdista suuttimen suojus, ruiskutussuutin ja
nestesuodattimen elementti erikseen, ja asenna
ne sitten takaisin paikoilleen.
•
Ennen ensimmäistä käyttökertaa
11. Puhdista imuputken sisä- ja ulkopuoli.
•
Kun vaihdat värejä tai nesteitä
•
Ennen kuin laitteisto korjataan
•
Ennen kuin neste kuivuu tai kovettuu
käyttämättömään pumppuun (tarkasta
katalyyttinesteiden käyttöaika)
•
Päivän päättämistoimet
•
Ennen pumpun varastointia.
Nestekuppi
Täytä nestekuppi puoliksi täynnä Graco Throat Seal
Liquid (TSL)-nestettä. Tarkista nestepinta päivittäin.
Huuhtele mahdollisimman pienellä paineella. Huuhtele
nesteellä, joka on yhteensopiva pumpattavan nesteen
ja järjestelmän kastuvien osien kanssa. Kysy suositellut
huuhtelunesteet ja -välit nesteen valmistajalta tai
toimittajalta.
16
313695B
Vianetsintä
Vianetsintä
ILMOITUS
Tarkasta kaikki mahdolliset ongelmat ja syyt ennen
pumpun purkamista.
Poista paine ennen laitteen tarkastusta tai huoltoa.
Ongelma
Pumppu ei toimi.
Syy
Ratkaisu
Ahdas johto tai ilmansyöttö
Puhdista johto tai lisää ilmansyöttöä.
riittämätön; venttiilit kiinni tai tukossa. Tarkasta, että kaikki venttiilit
ovat auki.
Nesteletku tai pistooli tukossa.
Nesteletkun sisähalkaisija on
liian pieni.
Avaa, puhdista*. Käytä suurempaa
letkua.
Neste kuivunut männän varteen.
Tee puhdistus pysäyttämällä pumppu
aina alaiskun kohdalla ja pitämällä
nestekuppi täytettynä 1/3 Graco
throat seal liquid (TSL) -nesteellä.
Ilmamoottorin osat ovat likaiset,
kuluneet tai vaurioituneet.
Puhdista tai korjaa ilmamoottori.
Katso käyttöopas 312796.
Pumppu toimii, mutta tuotto on heikko Ahdas johto tai ilmansyöttö
Puhdista johto tai lisää ilmansyöttöä.
molemmilla iskuilla.
riittämätön; venttiilit kiinni tai tukossa. Tarkasta, että kaikki venttiilit
ovat auki.
Nesteletku tai pistooli tukossa.
Nesteletkun sisähalkaisija on
liian pieni.
Avaa, puhdista*. Käytä suurempaa
letkua.
Mäntäpumpun tiivisteet kuluneet.
Vaihda tiivisteet. Katso käyttöopas
312794.
Pumppu toimii, mutta tuotto on heikko Auki pidetyt tai kuluneet
alaiskulla.
pallosulkuventtiilit tai männän
tiivisteet.
Puhdista venttiili; vaihda tiivisteet.
Katso käyttöopas 312794.
Pumpun nopeus vaihtelee tai kiihtyy. Neste on loppunut.
Täytä astia ja esitäytä pumppu.
Pumpattava neste näkyy
TSL-säiliössä.
Auki pidetyt tai kuluneet
pallosulkuventtiilit tai tiivisteet.
Tyhjennä venttiili, vaihda tiivisteet,
katso käyttöopas 312794.
Kuluneet kaulatiivisteet.
Vaihda kaulatiivisteet. Katso
käyttöopas 312794.
* Vapauta paine selvittääksesi, onko nesteletku tai pistooli tukossa. Irrota nesteletku ja aseta astia pumpun
ulostuloaukon kohdalle keräämään nestettä. Kierrä vain sen verran paineilmaa päälle, että pumppu käynnistyy.
Jos pumppu käynnistyy, kun ilma kytketään päälle, tukos on letkussa tai pistoolissa.
313695B
17
DataTrak-säätimet ja -ilmaisimet
DataTrak-säätimet ja -ilmaisimet
Selitykset KUVA 8
AA Ylikierrosraja, työjaksoa minuutissa; (käyttäjän
määrittämä, 00=OFF)
AB Alempi mäntä (käyttäjän määrittämä)
AC Virtausnopeusyksiköt (käyttäjän määrittämät
RK Nollausnäppäin (Nollaa viat. Annoslaskuri nollataan
painamalla näppäintä 3 sekuntia.) Painetaan
virtausnopeuden ja työjaksoarvon välillä.
CF Työjakso/virtausmäärä
BT Annoslaskuri
GT Kokonaislaskuri
RT Ylikierrostoiminnon vaihtokytkin (käytössä/pois käytöstä)
UT E1 kytkin
DT E2 kytkin
ST E5 kytkin
/min,
gpm [US], gpm [Imperial], oz/min [US], oz/min [Imperial],
l/min, or cc/min)
AD LED (vian merkkivalo, kun palaa)
AE Näyttö
PF Ensitäyttö/huuhtelu -painike (ottaa käyttöön
Ensitäyttö/huuhtelu -tilan. Kun Ensitäyttö/Huuhtelu -tila
on käytössä, ylikierrossuojaus otetaan pois käytöstä,
eikä annoslaskuri [BT] laske.) LED välkkyy, kun laite
on Ensitäyttö/Huuhtelu -tilassa.
GT
Käyttö-tila
AE, katso yksityiskohdat oikealla
PF
RK
ti8622b
CF
AD
BT
RT
ti11883a
Asetus-tila
UT
AC
DT
AB
PF
RK
ti8623b
AA
ST
KUVA 8. DataTrak-säätimet ja -ilmaisimet
18
313695B
DataTrakin käyttö
DataTrakin käyttö
HUOM: Näyttö (AE) sammuu 1 minuutin kuluttua akun
virran säästämiseksi. Aktivoi näyttö painamalla mitä
tahansa näppäintä.
2. Ylikierrosnäytöt 1 ja 2: Nollaa ylikierrossolenoidi
sulkemalla pääilmaventtiili (E). Odota, että ilma on
tyhjennetty ilmamoottorista kokonaan.
Asetus-tila
1. Katso KUVA 8. Paina
5 sekuntia, kunnes
asetusvalikko tulee näkyviin.
2. Kun haluat määrittää ylikierrosasetuksen (jos se
kuuluu varusteisiin), koon ja virtausmäärän yksiköt
ja ottaa käyttöön ylikierros-, E1-, E2- ja
E5-virhevaihtoehdot, muuta arvoa painamalla
ja tallenna arvo ja siirrä kohdistin seuraavaan
3. Ylikierrosnäytöt 3 ja 4: Kun ilma on tyhjentynyt,
paina solenoidin varmistustappi (J) alas
tyhjentääksesi ilmaventtiilin. Tappi ponnahtaa
takaisin ylös, kun ilmaventtiili on paineistettu
uudelleen.
tietokenttään painamalla
. Katso sivulla
21 kuvaukset E1-, E2 ja E5-virhekoodeista.
HUOM: Gracon suositus on asettaa ylikierros
(jos se kuuluu varusteisiin) arvoon 60
.
HUOM: Kun ylikierrostoiminto-, E1-, E2- ja
E5-virhevaihtoehdot ovat käytössä, asetusnäytössä
näkyy ✓. Katso KUVA 8.
J
3. Siirrä kohdistin E5-virhekenttään ja poistu
Asetus-tilasta painamalla vielä kerran
.
Käyttö-tila
ti11902a
Käynti ylikierroksilla
KUVA 9. Solenoidin varmistustappi
HUOM: DataTrak on saatavilla ylikierrossuojan kanssa
ja ilman. Laitteet, joissa on M02xxx-ilmamoottorit,
toimitetaan ilman ylikierrossolenoidia. Kaikki muut
DataTrak-laitteet on varustettu ylikierrossolenoidilla.
4. Ylikierrosnäytöt 5 ja 6: Poista vianmäärityskoodi ja
nollaa ylikierrossolenoidi painamalla
.
1. Katso KUVA 8. Jos pumppu käy ylikierroksilla,
ylikierrossolenoidi aktivoituu ja pysäyttää pumpun.
LED (AD) vilkkuu ja näyttö (AE) kertoo käynnistä
ylikierroksilla (katso Taulukko 1). Näyttö käy läpi
kuusi ohjenäyttöä.
5. Käynnistä pumppu uudelleen avaamalla
pääilmanventtiili (E).
HUOM: Kun haluat poistaa ylikierrosten valvonnan
käytöstä, siirry Asetus-tilaan ja aseta ylikierroksen arvoksi
0 (nolla) tai valitse kytkimellä (RT) off
313695B
(katso KUVA 8).
19
DataTrakin käyttö
Esitäyttö/huuhtelu
Näyttö
1. Katso KUVA 8. Siirry Esitäyttö-/huuhtelu-tilaan
aktivoimalla näyttö painamalla mitä tahansa
Katso KUVA 8. Näyttö (AE) sammuu, kun sitä ei käytetä
yli minuuttiin käyttö-tilassa tai yli kolmeen minuuttiin
asetustilassa. Aktivoi näyttö painamalla mitä tahansa
näppäintä.
näppäintä ja paina sitten
.
Esitäyttö-/huuhtelusymboli tulee näyttöön,
ja LED vilkkuu
HUOM: DataTrak jatkaa työjaksojen laskemista,
kun näyttö on sammuksissa.
.
2. Esitäyttö-/huuhtelu-tilassa ylikierrossuojaus ei ole
käytössä, eikä annoslaskuri (BT) laske.
3. Poistu Esitäyttö-/huuhtelu-tilasta aktivoimalla
näyttö painamalla mitä tahansa näppäintä ja
paina sitten
. Esitäyttö-/huuhtelusymboli
katoaa näytöstä, ja LED lakkaa vilkkumasta.
HUOM: Näyttö (AE) saattaa sammua, jos DataTrak
altistuu voimakkaalle staattiselle purkaukselle. Aktivoi
näyttö painamalla mitä tahansa näppäintä.
Vianmääritys
DataTrak tunnistaa useita pumpun ongelmia. Kun se
tunnistaa ongelman, LED (AD, KUVA 8) alkaa vilkkua ja
vianmäärityskoodi tulee näyttöön. Katso Taulukko 1.
Hyväksy vianmääritys ja palaa normaaliin käyttönäyttöön
Laskuri
Katso KUVA 8. Annoslaskurin (BT) viimeinen merkki
tarkoittaa gallonien tai litrojen kymmenesosia. Nollaa
laskuri aktivoimalla näyttö painamalla mitä tahansa
näppäintä ja paina
aktivoimalla näyttö painamalla
kerran ja vielä kerran
tyhjentääksesi vianmäärityskoodinäytön.
sen jälkeen 3 sekuntia.
HUOM: Jos virtausmäärän asetus on
/min, molemmat
laskurit näyttävät pumpun työjaksojen määrän.
20
313695B
DataTrakin käyttö
Taulukko 1: Vianmäärityskoodit
Symboli
313695B
Koodi
Koodin nimi
Vika
Syy
Käynti
ylikierroksilla
(DataTrak vain
ylikierrossuojan
kanssa)
Pumppu käy määritettyä
• Ilmanpaine kohonnut.
ylikierrosrajaa nopeammin. • Nesteen tuotto kasvanut.
• Neste on loppunut.
E-1
Syöksy ylös
Vuoto yläiskun aikana.
Männän venttiili on kulunut tai
tiivisteet kuluneet.
E-2
Syöksy alas
Vuoto alaiskun aikana.
Imuventtiili on kulunut.
E-3
Akun virta vähissä
Akun jännite on liian pieni
ylikierrosten
pysäyttämiseen.
Akun virta vähissä. Akun
vaihtaminen, katso sivu 22.
E-4
Huoltokomponentti 1 Ongelma ylikierrosten
(vain yksiköt, joissa pysäyttämisessä.
on ylikierrossuoja)
• Solenoidi on vaurioitunut.
• Venttiilivaunu on vaurioitunut.
• Ylikierroksen (RT, KUVA 8)
suoja voidaan aktivoida
pumpulla, jota ei ole varustettu
ylikierrossolenoidiventiilillä.
Siirry asetusnäyttöön ja poista
ylikierrossuoja käytöstä.
E-4
Solenoidi irronnut
(vain yksiköt, joissa
on ylikierrossuoja)
• Solenoidi on irti.
• Solenoidin johdot ovat
vaurioituneet.
E-5
Huoltokomponentti 2 Ongelmia venttiilin liikkeen • Anturit ovat irti.
tunnistuksessa.
• Anturit on väärin asennettu.
• Anturit ovat vaurioituneet.
• Venttiilivaunu on vaurioitunut.
E-6
Palanut sulake
Solenoidi on irronnut.
Sulake on palanut. Vaihda
varoke. Katso sivu 22.
• Virheellinen solenoidi tai
solenoidin johdotus.
• Äärilämpötilat
(yli 140°F [60°C]).
• Ylikierroksen (RT, KUVA 8)
suoja voidaan aktivoida
pumpulla, jota ei ole varustettu
ylikierrossolenoidiventiilillä.
Siirry asetusnäyttöön ja poista
ylikierrossuoja käytöstä.
21
DataTrakin käyttö
Vaihda DataTrakin akku tai varoke
4. Irrota kaksi ruuvia moduulin takaa päästäksesi
paristoon käsiksi.
Akku ja varoke on vaihdettava
ainoastaan vaarattomissa paikoissa.
Käytä vain seuraavia hyväksyttyjä paristoja. Muun
kuin hyväksytyn pariston käyttäminen mitätöi Gracon
takuun ja FM- ja Ex-hyväksynnät.
• Ultralife litium # U9VL
• Duracell alkali # MN1604
• Energizer alkali # 522
• Varta alkali # 4922
5. Irrota käytetty paristo ja vaihda se hyväksyttyyn
paristoon. Katso KUVA 12.
Vaihdettava sulake
1. Irrota ruuvi, metallihihna ja muovipidike.
2. Vedä sulake irti levystä.
3. Vaihda uuteen sulakkeeseen.
Käytä vain Gracon hyväksymiä vaihtosulakkeita.
Solenoidin
kaapeliliitäntä
Vaihda akku
1. Irrota kaapeli kielikytkimen takaosasta. Katso
KUVA 10.
2. Irrota kaapeli kahdesta kaapelinpuristimesta.
Sulake
Anturin
kaapeliliitäntä
ti11992a
KUVA 10. Kytke DataTrak irti
3. Irrota DataTrak moduuli kiinnikkeestä. Katso KUVA 11.
Vie moduuli ja yhdistetty kaapeli vaarattomaan tilaan.
Akku
ti11994a
KUVA 12. DataTrakin pariston ja sulakkeen sijainti
ti11884a
KUVA 11. Irrota DataTrak
22
313695B
DataTrakin käyttö
313695B
23
Osat
Osat
G28xxx- ja G30xxx-mallit, pyörätelineasennus tai seinäasennus
3a
3b
2
ti13112a
66
67
84
67
62
48
63
64
77
1
60
64
6
74
73
83a
(seinäasen
nusmallit)
81
83b
(pyörätelin
easennus
mallit)
75
61
5
24
4
69 70
72
71
82
ti13018a
313695B
Osat
16
49
65
Vaarattoman tilan sähköjohto-osat
(vain pyörätelineasennus)
80
79
78
54
ti13261a
ti13111a
60
G40 pistoolin
kuva
53
16
60
65
10
8
22
68
ti13114a
313695B
9
ti13143a
25
Osat
G28xxx-mallit
Viite
Osan
numero numero Kuvaus
1
W28EAS
W28EBS
2
3a
24A583
24A581
24A576
3b
4
----256422
5
6
----239300
8
189018
9
239342
239311
10
11
XTR501
249242
AAM413
12
AAMxxx
16
-----
22
32
239069
-----
48
49
238909
24A372
50
51
---------
53
256427
54
24A578
60
24A590
61
245848
245863
26
PUMPUN KOKOONPANO
M18LN0 x LW125A
M18LT0 x LW125A
PANEELI, ilmasäätimet
Vain pumppu (katso sivu 30)
Pumppu ja pistooli, katso sivu 29
DATATRAK, asennus, katso sivu 31 ja
käyttöopas 313541.
VÄLIKE, paneeli (sisältyy osaan 2)
LETKU, imu, kokoonpano
(sisältää osan 5)
IMUPÄÄ, imu (sisältyy osaan 4)
SUODATIN, neste, sst,
ks. käyttöopas 307273
KÄÄNTÖLIITIN, nesteletku (laitteet,
joissa on ilma-avusteinen pistooli)
LETKUNIPPU
Laitteet, joissa on XTR-pistooli
Laitteet, joissa on G40-pistooli
PISTOOLI
XTR 5
G40
PISTOOLIN SUUTIN (ei näkyvissä,
laitteissa, joissa on G40-pistooli)
VAIHTOEHTOINEN SUUTIN
(ei näkyvissä, laitteet, joissa on
G40-pistooli)
MUTTERI, vasta, M5 x 0,08
(sisältyy osiin 2 ja 49)
Pyörätelinekiinnitys
Seinäkiinnitys
NESTE, letku, liitin, 0,6 m
KANSI, mittari, ei näkyvissä, 12 arkkia
kohden (katso sivu 29 5 arkin
laitteissa)
MAAJOHTO, pumppu
ASENNUSTANKOSARJA,
seinäasennus
(sisältää 16, 50 ja 51)
ALUSLEVY (sisältyy osaan 49)
RUUVI, kone, M5 x 25
(sisältyy osaan 49)
PYÖRÄTELINEASENNUSSARJA,
katso sivu 28 (Vain GxxCxx-mallit)
SEINÄASENNUSSARJA, katso sivu 28
(Vain GxxWxx-mallit)
KIINNIKE, kuumennettu, sarja,
sisältää 64, 65 ja 66)
LÄMPÖ VASTUS, neste
120 V, (ks. käyttöopas 309524)
240 V, (ks. käyttöopas 309524)
Lkm.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Viite
Osan
numero numero Kuvaus
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
1
79
80
2
8
1
1
1
2
81
82
83a
4
4
83b
1
84
100022
Lkm.
KANTARUUVI, hex hd,
1/4-20 x 3/4 tuumaa (19 mm)
100527 ALUSLEVY, 1/4 tuumaa
----RUUVI, M8 x 25
----MUTTERI
----RUUVI, M8 x 1,25
167002 ERISTE, lämpö
239864 IMUSARJA, kierto, 1/4 npsm
15V521 YHDE, kiertonivel
113834 PALLOVENTTIILI, 3-tie, 1/4 npt(m), sst
239062 LETKU, tyhjennys, nailon, sst liittimet,
1/4 tuumaa (6 mm) ID,
1/4 npsm(f)
166866 TAIVE, 1/4 npt (m x f), sst
117627 LIITIN, koplari
114190 YHDE, kiertonivel
239153 LETKU, neste, nailon, sst liittimet,
1/2 tuumaa (13 mm) ID, 1/2 npt
(mbe), 19,5 tuumaa (0,5 m) pitkä
239108 LETKU, neste, kierto
166846 SOVITIN, 1/4-18 npsm x 1/4-18 npt
JOHTO, sähkö (vain
pyörätelineasennus)
120 V laitteet, pistukalla
15W730
240 V laitteet, ei pistukkaa
15W731
112408 JÄNNITYKSEN POISTO, 90°
(vain pyörätelineasennus)
HOLKKI
Tarkoitettu käytettäväksi
107219
toimitetun johdon kanssa
(vain pyörätelineasennus),
3/4 npt(m) x 1/2 nptf
Toimitetaan lämpövastuksen
185065
kanssa putkisovelluksia varten
113934 LIITIN, kierto, lämpövastus sisääntulo,
90°, sst, 1/2 npt(fbe)
502265 HOLKKI, vähentävä, putki
235207 LIITIN, kierto, sst,
3/8 npt(m) x 3/8 npsm(f),
vain seinäasennuslaitteisiin
207123 LIITIN, kierto 90°, vain
pyörätelineasennuslaitteisiin
238926 SÄÄDIN, vastapaine, sst, kasto
käyttöopas 306860
2
2
8
4
4
4
1
1
1
1
2
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-----Osaa ei myydä erikseen.
1
1
HUOM: Uusia varoituskylttejä, merkkejä, tarroja ja kortteja on
saatavana veloituksetta.
313695B
Osat
G30xxx-mallit
Viite
Osan
numero numero Kuvaus
1
Pumpun kokoonpano
M30LNO x LW075A
M30LT0 x LW075A
PANEELI, ilmasäätimet
(sisältää 3b, 42 ja 43)
Vain pumppu, katso sivu 30
24A583
Pumppu ja pistooli, katso sivu 29
24A581
24A576 DATATRAK, asennus, katso sivu 31 ja
käyttöopas 313541
----VÄLIKE, paneeli (sisältyy osaan 2)
256423 LETKU, imu, kokoonpano
(sisältää osan 5)
----IMUPÄÄ, imu (sisältyy osaan 4)
239300 SUODATIN, neste, sst,
ks. käyttöopas 307273
189018 KÄÄNTÖLIITIN, nesteletku (laitteet,
joissa on ilma-avusteinen pistooli)
LETKUNIPPU
Laitteet, joissa on XTR-pistooli
239342
Laitteet, joissa on G40-pistooli
239311
PISTOOLI
XTR 5
XTR501
G40
249242
AAM413 PISTOOLIN SUUTIN (ei näkyvissä,
laitteissa, joissa on G40-pistooli)
AAMxxx VAIHTOEHTOINEN SUUTIN
(ei näkyvissä, laitteet, joissa on
G40-pistooli)
----MUTTERI, vasta, M5 x 0,08
(sisältyy osiin 2 ja 49)
Pyörätelinekiinnitys
Seinäkiinnitys
239069 NESTE, letku, liitin, 0,6 m
----KANSI, mittari, ei näkyvissä, 12 arkkia
kohden (katso sivu 29 5 arkin
laitteissa)
238909 MAAJOHTO, pumppu
24A372 ASENNUSTANKOSARJA,
seinäkiinnitys
(sisältää 16, 50 ja 51)
----ALUSLEVY (sisältyy osaan 49)
----RUUVI, kone, M5 x 25
(sisältyy osaan 49)
256427 PYÖRÄTELINEASENNUSSARJA,
katso sivu 28 (Vain GxxCxx-mallit)
24A578 SEINÄASENNUSSARJA, katso
sivu 28 (Vain GxxWxx-mallit)
24A590 KIINNIKE, kuumennettu, sarja, sisältää
64, 65 ja 66)
LÄMPÖ VASTUS, neste
120 V, (ks. käyttöopas 309524)
245848
240 V, (ks. käyttöopas 309524)
245863
Lkm.
1
W30CAS
W30CBS
2
3a
3b
4
5
6
8
9
10
11
12
16
22
32
48
49
50
51
53
54
60
61
313695B
1
1
1
1
1
1
1
Viite
Osan
numero numero Kuvaus
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
1
1
76
77
78
1
1
79
80
2
8
1
1
1
2
4
4
1
1
1
81
82
83a
83b
84
100022
KANTARUUVI, hex hd,
1/4-20 x 3/4 tuumaa (19 mm)
100527 ALUSLEVY, 1/4 tuumaa
----RUUVI, M8 x 25
----MUTTERI
----RUUVI, M8 x 1,25
167002 ERISTE, lämpö
239864 IMUSARJA, kierto, 1/4 npsm
15V522 YHDE, kiertonivel
113834 PALLOVENTTIILI, 3-tie, 1/4 npt(m), sst
239062 LETKU, tyhjennys, nailon, sst liittimet,
1/4 tuumaa (6 mm) ID, 1/4 npsm(f)
166866 TAIVE, 1/4 npt (m x f), sst
117627 LIITIN, koplari
236892 YHDE, kiertonivel
239153 LETKU, neste, nailon, sst liittimet,
1/2 tuumaa (13 mm) ID, 1/2 npt
(mbe), 19,5 tuumaa (0,5 m) pitkä
239108 LETKU, neste, kierto
166846 SOVITIN, 1/4-18 npsm x 1/4-18 npt
JOHTO, sähkö (vain
pyörätelineasennus)
120 V laitteet, pistukalla
15W730
240 V laitteet, ei pistukkaa
15W731
112408 JÄNNITYKSEN POISTO, 90°
(vain pyörätelineasennus)
HOLKKI
Tarkoitettu käytettäväksi
107219
toimitetun johdon kanssa
(vain pyörätelineasennus),
3/4 npt(m) x 1/2 nptf
Toimitetaan lämpövastuksen
185065
kanssa putkisovelluksia varten
113934 LIITIN, kierto, lämpövastus sisääntulo,
90°, sst, 1/2 npt(fbe)
502265 HOLKKI, vähentävä, putki
235207 LIITIN, kierto, sst, 3/8 npt(m) x
3/8 npsm(f), vain
seinäasennuslaitteisiin
207123 LIITIN, kierto 90°, vain
pyörätelineasennuslaitteisiin
238926 SÄÄDIN, vastapaine, sst, kasto
käyttöopas 306860
Lkm.
2
2
8
4
4
4
1
1
1
1
2
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
-----Osaa ei myydä erikseen.
HUOM: Uusia varoituskylttejä, merkkejä, tarroja ja kortteja on
saatavana veloituksetta.
1
27
Sarjat
Sarjat
Seinäasennussarja 24A578
Viite
nro
101
102
Kuvaus
SEINÄLEVY, sarja, sisältää ruuvit
RUUVI (sisältyy osaan 101)
Lkm.
1
4
102
101
HUOM: Asennustankosarja 24A372 (osa 49, katso sivu
26 tai 27) tarvitaan myös laitteiden, joissa ei ole
ohjauspaneelia, seinäasennusta varten.
ti12633a
Kuumennettu pyörätelisennussarja 256427
Viite
nro
201
202
203
202
205
204
205
208
212
215
206
207
208
209
209
207
210
210
211
212
201
213
214
215
Osan
numero
--------119451
Kuvaus
PYÖRÄTELINE, kehikko
KAHVA, pyöräteline
RENGAS, puoliksi
ilmarengas
119452 SUOJUS, napa
277790 MUHVI, pyörätelineen
kahva
15C871 SUOJUS, jalka
115480 NUPPI, t-kahva
116630 RUUVI, kärryt
----KIINNIKE, lämpövastus,
pyöräteline
111799 RUUVI, kuusiokanta
104541 Lukkomutteri
115643 RUUVI, kuusiokanta,
aluslevyn pää
100022 RUUVI, kuusiokanta
100527 ALUSLAATTA, tavall
167002 ERISTE, lämpö
Lkm.
1
1
2
2
1
2
2
2
1
4
4
8
2
2
4
-----Osaa ei myydä erikseen.
203
204
211 213 214
206
28
ti13357a
313695B
Sarjat
Pumpun ja pistoolin ohjauspaneelisarja
304
310
311 307 308
313
310
308
316
319
307
303
306
314
317
305
309
315
312
304
303
ti13467a
301
302
ti13565a
321
Sarja 24A581
Viite
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313695B
Osa
Kuvaus
114362 PALLOVENTTIILI
15T643 KÄÄNTÖLIITIN, T,
3/8 npt(m) x 1/2T
061513 PUTKI, nailon
121212 KULMALIITIN, kierto,
1/2T x 3/8 npt(m)
15T536 ILMANSÄÄDIN,
pumppu, 3/8 npt
15T937 KULMALIITIN, kierto,
5/32 T x 1/4 npt
054753 PUTKI, nailon, musta
15T498 KÄÄNTÖLIITIN, 90°,
5/32T x 1/8 npt(f)
15T866 KULMALIITIN, kierto,
5/32T x 1/8 npt
15T500 PAINEMITTARI
VENTTILI, varo
113498 Sarja 24A581
116643 Sarja 24A582
120306 Sarja 24A583
164672 SOVITE
Viite
313
314
315
Osa
15T538
114381
15T539
316
317
318
116514
15T555
15U666
1
319
320
277794
105332
4 tuumaa
2
321
15V204
1
322
-----
Lkm.
1
1
45,72 cm
3
1
2
1
Kuvaus
MUTTERI, säädin
KUPUKANTARUUVI
ILMANSÄÄDIN, pistooli,
3/8 npt
MUTTERI, säädin
PANEELI
TARRA, paneeli
(ei kuvassa)
ASETA
MUTTERI, vasta
(ei kuvassa)
KULMALIITIN,
1/2T x 1/2 npt
KANSI, linssi,
12 tarra-arkki
(ei näkyvissä),
tilaussarja 24A540
5 arkkia
Lkm.
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
29
Sarjat
Vain pumpun ohjauspaneelisarja
307
308
310
304
313
ti13567a
306
305
303
326 301
304 311
317
314
Sarja 24A583
Viite
301
303
304
Osa
114362
061513
121212
305
306
15T536
15T937
307
308
054753
15T498
310
311
313
314
317
318
15T500
113498
15T538
114381
15T557
15U667
30
Kuvaus
PALLOVENTTIILI
PUTKI, nailon
KULMALIITIN, kierto,
1/2T x 3/8 npt(m)
SÄÄDIN, ilma, 3/8 npt
KULMALIITIN, kierto,
5/32 T x 1/4 npt
PUTKI, nailon, musta
KÄÄNTÖLIITIN, 90°,
5/32T x 1/8 npt(f)
PAINEMITTARI
VENTTILI, varo
MUTTERI, säädin
KUPUKANTARUUVI
PANEELI
TARRA, paneeli
(ei kuvassa)
Lkm.
1
0,5 m.
2
1
1
Viite
319
320
321
322
12,7 cm.
1
1
1
1
2
1
1
326
Osa
Kuvaus
277794 SISÄLIITE (katso kuva
sivulla 29)
105332 MUTTERI, vasta
(ei kuvassa)
15V204 TAIVE, 1/2T x 1/2 npt
(katso kuva sivulla 29)
----KANSI, linssi,
12 tarra-arkki
(ei näkyvissä), tilaussarja
24A540 5 arkkia
121210 LIITIN, suora,
1/2T x 3/8 npt(m)
Lkm.
1
2
1
1
1
313695B
Sarjat
DataTrak sarjat
PTFE-imuletkusarjat
Sarja 24A576 (ylikierrossuojalla)
Tarkoitettu happamien materiaalien, jotka ovat
yhteensopivia PTFE:n kanssa, pumppaamiseen.
Sisältää imuletkun, kääntöliittimen ja imupään.
401
Sarja
Kuvaus
Seinä/
Pyöräteline
24B424 3/4 tuuman letku, PTFE-vuorattu, Seinä
suoralla kääntöliittimellä
24B425 2,54 cm letku, PTFE-vuorattu,
Seinä
suoralla kääntöliittimellä
402
ti13531a
Viite
Osan
numero numero Kuvaus
401
402
403
404▲
Lkm.
24B563 DATARAK, kokoonpano
(sisältää osan 3)
24B566 SOLENOIDI/KIELIKYTKIN,
sarja
----PURISTIN, letku
(ei näkyvissä)
Tilaussarja 24A548 10 kpl
pakkaukselle
15V262 KYLTTI, varoitus,
(ei näkyvissä)
1
1
2
1
-----Osaa ei myydä erikseen.
▲ Varoituskylttejä, merkkejä, tarroja ja kortteja on
saatavana vaihtoa varten veloituksetta.
Sarja 24A592 (vain työjaksolaskurilla)
Valinnainen muuntosarja on saatavilla laitteille,
joissa on MxxLN0-ilmamoottorit (ilmaventtiilit eivät
ole yhteensopivia ylikierrossuojasolenoidin kanssa).
Suorittaa valvonnan ja virheenmäärityksen ilman
ylikierrossuojaa.
313695B
31
Seinäkiinnikkeen asennusmitat
Seinäkiinnikkeen asennusmitat
28 cm
(279 mm)
4 tuumaa
(102 mm)
Neljä 10 mm
kiinnitysreiät
ti12833a
Tekniset tiedot
Nesteen suurin käyttöpaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ks. Mallit taulukko sivulla 5.
Suurin ilman tulopaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 psi (0,7 MPa, 7,0 bar)
Pistoolin suurin käyttöpaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 psi (0,35 MPa, 3,5 bar)
Suhde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ks. Mallit taulukko sivulla 5.
Suurin käyttölämpötila. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .160 °F (71 °C)
Melutiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kastso Tekniset tiedot ilmamoottorin käyttöoppaassa 312796.
32
313695B
Tekniset tiedot
313695B
33
Gracon normaali takuu
Graco takaa, että kaikki tässä käyttöoppaassa mainitut Gracon valmistamat ja sen nimellä varustetut laitteet ovat materiaalin ja työn osalta
virheettömiä sinä päivänä, jolloin ne on myyty alkuperäisen ostajan käyttöön. Lukuun ottamatta Gracon myöntämiä erityisiä, jatkettuja tai
rajoitettuja takuita Graco korjaa tai vaihtaa vialliseksi toteamansa laitteen osan yhden vuoden ajan myyntipäiväyksestä. Tämä takuu on
voimassa vain silloin, kun laitteen asennuksessa, käytössä ja kunnossapidossa noudatetaan Gracon kirjallisia suosituksia.
Tämä takuu ei koske yleistä kulumista tai sellaista vikaa, vauriota tai kulumista, joka johtuu virheellisestä asennuksesta, väärästä käytöstä,
hankauksesta, korroosiosta, riittämättömästä tai sopimattomasta kunnossapidosta, laiminlyönnistä, onnettomuudesta, laitteen muuttamisesta
tai osien vaihtamisesta muihin kuin Gracon osiin, eikä Graco ole näistä vastuussa. Graco ei myöskään ole vastuussa viasta, vauriosta tai
kulumisesta, joka johtuu Gracon laitteiden ja muiden kuin Gracon toimittamien rakenteiden, lisävarusteiden tai materiaalien välisestä
yhteensopimattomuudesta, tai muiden kuin Gracon toimittamien rakenteiden, lisävarusteiden tai materiaalien sopimattomasta suunnittelusta,
valmistuksesta, asennuksesta, käytöstä tai kunnossapidosta.
Tämän takuun ehtona on vialliseksi väitetyn laitteen palauttaminen asiakkaan kustannuksella valtuutetulle Graco-jälleenmyyjälle väitetyn vian
varmistamista varten. Jos väitetty vika todetaan, Graco korjaa tai vaihtaa veloituksetta vialliset osat. Laite palautetaan alkuperäiselle ostajalle
ilman kuljetuskustannuksia. Jos laitteen tarkistuksessa ei löydetä materiaali- tai työvirhettä, korjaus tehdään kohtuullista maksua vastaan,
johon voi sisältyä kustannukset osista, työstä ja kuljetuksesta.
TÄMÄ TAKUU ON YKSINOMAINEN JA KORVAA KAIKKI MUUT ILMAISTUT TAI OLETETUT TAKUUT, MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA
TAKUU MARKKINOITAVUUDESTA TAI SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN.
Gracon ainoa velvoite ja ostajan ainoa korvaus takuukysymyksissä on yllä esitetyn mukainen. Ostaja suostuu siihen, että mitään muuta korvausta
(mukaan lukien mm. satunnaiset tai välilliset vahingonkorvaukset menetetyistä voitoista, menetetystä myynnistä, henkilö- tai omaisuusvahingoista
tai muista satunnaisista tai välillisistä menetyksistä) ei ole saatavissa. Takuuvaade on nostettava kuuden vuoden kuluessa myyntipäiväyksestä.
GRACO EI MYÖNNÄ MITÄÄN TAKUUTA JA TORJUU KAIKKI OLETETUT TAKUUT MARKKINOITAVUUDESTA JA SOPIVUUDESTA TIETTYYN
TARKOITUKSEEN SELLAISTEN LISÄVARUSTEIDEN, LAITTEIDEN, MATERIAALIEN TAI OSIEN YHTEYDESSÄ, JOTKA GRACO ON MYYNYT
MUTTEI VALMISTANUT. Näitä Gracon myymiä, mutta ei valmistamia nimikkeitä (kuten sähkömoottorit, kytkimet, letku jne.) koskee niiden valmistajan
mahdollinen takuu. Graco tarjoaa ostajalle kohtuullista tukea näiden takuiden rikkomisen vuoksi tehdyissä vaateissa.
Missään tapauksessa Graco ei ole vastuussa epäsuorista, satunnaisista, erityisistä tai välillisistä vahingonkorvauksista, jotka aiheutuvat Gracon
laitetoimituksista tai niihin myytyjen tuotteiden tai muiden tavaroiden hankkimisesta, toimivuudesta tai käytöstä, olipa kyseessä sopimusrikkomus,
takuunalainen virhe, Gracon laiminlyönti tai jokin muu syy.
FOR GRACO CANADA CUSTOMERS
The parties acknowledge that they have required that the present document, as well as all documents, notices and legal proceedings entered into,
given or instituted pursuant hereto or relating directly or indirectly hereto, be drawn up in English. Les parties reconnaissent avoir convenu que la
rédaction du présente document sera en Anglais, ainsi que tous documents, avis et procédures judiciaires exécutés, donnés ou intentés, à la suite
de ou en rapport, directement ou indirectement, avec les procédures concernées.
Gracon tiedot
TILAUS TEHDÄÄN ottamalla yhteyttä Graco-jälleenmyyjään tai soittamalla numeroon lähimmän jälleenmyyjän
selvittämiseksi.
Puhelin: 612-623-6921 tai ilmaiseksi: 1-800-328-0211 Faksi: 612-378-3505
Kaikki tämän asiakirjan sisältämät kirjalliset ja kuvalliset tiedot ovat julkaisuhetkellä käytettävissä olevien viimeisimpien tuotetietojen mukaiset.
Graco reserves the right to make changes at any time without notice.
This manual contains Finnish. MM 313255
Gracon pääkonttori: Minneapolis
Kansainväliset toimistot: Belgium, China, Japan, Korea
GRACO INC. P.O. BOX 1441 MINNEAPOLIS, MN 55440-1441
Copyright 2009, Graco Inc. on I.S.- ja EN ISO 9001-rekisteröity
www.graco.com
Tarkastettu 2/2009
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement