Graco 308353b , Dura-Flo 900-pumput Omaniku manuaal | Manualzz
KÄYTTÖOHJEET–OSALUETTELO
308–353B
B-versio
Korvaa A-version
Tämä käyttöohjekirja sisältää
tärkeitä varoituksia ja tietoja.
LUE JA SÄILYTÄ
KÄYTTÖOHJEET
HIILITERÄKSISET
Dura-Flo 900 -pumput
Varustettu kestävällä männänvarrella ja sylinterillä
Katso malli- ja sisällysluettelo sivulta 2.
Malli 236–475
05181
Malli 237–279
05195
GRACO N.V.; Industrieterrein — Oude Bunders;
Slakweidestraat 31, 3630 Maasmechelen, Belgium
Tel.: 32 89 770 700 – Fax: 32 89 770 777
COPYRIGHT 1995, GRACO INC.
Malliluettelo
Osanro
Sarja
Pumppumalli
Suhde Nesteen suurin käyttöpaine
Ilman/hydrauliöljyn suurin
syöttöpaine
237–279
A
Senator
17:1
117 bar
7 bar
237–284
A
Bulldog
28:1
193 bar
7 bar
237–292
A
Jäätymistä
ehkäisevä,
hiljainen Bulldog
28:1
193 bar
7 bar
236–475
A
King
56:1
345 bar
6 bar
237–278
A
Jäätymistä
ehkäisevä,
hiljainen King
56:1
345 bar
6 bar
237–283
A
King
(209 litraa)
56:1
345 bar
6 bar
237–290
A
Viscount
(hydraulinen)
3,5:1
345 bar
99 barin hydraulipaine
Sisällysluettelo
Varoitukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Kaikki pumput . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Paineilmakäyttöiset pumput . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Hydraulikäyttöiset pumput . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Käyttö ja kunnossapito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Kaikki pumput . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Paineilmakäyttöiset pumput . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Hydraulikäyttöiset pumput . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Vianetsintätaulukko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Huolto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2
308–353
Tarvittavat työkalut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mäntäpumpun irrotus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mäntäpumpun kiinnitys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mäntäpumpun huolto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Osapiirustukset ja osaluettelot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pumpun kokoonpano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mäntäpumppu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mitat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kiinnitysreikien sijainti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Takuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
20
20
22
26
26
31
33
39
39
40
Merkinnät
Vaaran merkki
Varoituksen merkki
VAARA
VAROITUS
Tällä merkinnällä varoitetaan vakavasta tapaturmasta tai
hengenvaarasta, jos ohjeita ei noudateta.
Tällä merkinnällä varoitetaan laitevauriosta tai laitteiden
tuhoutumisvaarasta, jos ohjeita ei noudateta.
VAARA
LAITTEISTON VÄÄRINKÄYTÖN VAARA
Laitteiston väärinkäyttö voi rikkoa laitteet tai saada ne epäkuntoon ja johtaa vakavaan taparturmaan.
KÄYTTÖOHJEET
Tämä laite on tarkoitettu vain ammattikäyttöön.
Lue kaikki käyttöohjeet, tarrat ja kyltit ennen laitteen käyttöä.
Käytä laitetta vain sille määrättyyn tarkoitukseen. Jos et ole asiasta varma, ota yhteys Gracon tekniseen
neuvontaan.
Älä muuta tätä laitetta millään tavoin.
Tarkasta laite päivittäin. Korjaa tai vaihda kuluneet tai vaurioituneet osat välittömästi.
Älä ylitä minkään järjestelmässä käytettävän komponentin suurinta käyttöpainetta. Katso tämän laitteen suurin
käyttöpaine teknisistä tiedoista sivuilta 33–38.
Käytä nesteitä ja liuottimia, jotka soveltuvat nesteiden kanssa kosketuksissa oleviin laitteen osiin. Katso ohjeita
kaikkien laitekäsikirjojen teknisistä tiedoista. Lue nesteen ja liuottimen valmistajan varoitukset.
Älä vedä laitteita letkuista.
Reititä letkut kauaksi kulkuväyliltä, terävistä kulmista, liikkuvista osista ja kuumista pinnoista. Älä altista Gracoletkuja lämpötiloille, jotka ovat yli 82C tai alle -40C.
Pidä kuulosuojaimia käyttäessäsi tätä laitetta.
Älä nosta paineistettua laitetta.
Noudata kaikkia palo-, sähkö- ja turvamääräyksiä.
308–353
3
VAARA
NESTEEN TUNKEUTUMISVAARA
Suihku pistoolista, vuodot tai särkyneet komponentit voivat ruiskuttaa nestettä kehoon ja aiheuttaa hyvin vakavan
vamman, joka saattaa johtaa amputointiin. Myös silmiin tai iholle suihkuava neste voi aiheuttaa vakavia vammoja.
Nesteen tunkeutuminen ihoon saattaa näyttää tavalliselta haavalta, mutta kyseessä on vakava tapaturma.
Hakeudu lääkärin hoitoon välittömästi.
Älä osoita pistoolia ketään kohti tai mihinkään kehon osaan.
Älä laita kättä tai sormia ruiskutussuuttimen eteen.
Älä yritä pysäyttää tai torjua vuotoja kädelläsi, kehollasi, käsineellä tai rätillä.
Älä “puhalla” nestettä takaisin; tämä ei ole ilmaruiskutusjärjestelmä.
Pidä aina suuttimen ja liipaisimen suojukset paikoillaan pistoolissa ruiskutuksen aikana.
Tarkasta pistoolin hajottimen toiminta viikoittain. Katso ohjeita pistoolin käsikirjasta.
Varmista liipaisimen varmistussalvan toiminta ennen ruiskutusta.
Lukitse liipaisimen varmistussalpa, kun lopetat ruiskuttamisen.
Noudata paineenpoistotoimia sivulta 13, jos ruiskutussuutin tukkeutuu ja aina ennen laitteen puhdistamista,
tarkistamista tai huoltamista.
Kiristä kaikki nesteliitännät ennen laitteen käyttöä.
Tarkasta letkut, putket ja liittimet päivittäin. Vaihda kuluneet tai vaurioituneet osat välittömästi. Älä korjaa
suurpaineliittimiä, vaan vaihda koko letku.
Nesteletkuissa pitää olla jousisuojukset molemmissa päissä, jotteivät kiertymät tai mutkat riko letkuja liitinten
läheltä.
LIIKKUVIEN OSIEN AIHEUTTAMA VAARA
Liikkuvat osat, kuten ilmamoottorin mäntä, voivat jättää sormet puristuksiin ja jopa katkaista ne.
4
Pysy etäällä kaikista liikkuvista osista pumppua käynnistäessäsi ja käyttäessäsi.
Ennen laitteen huoltamista noudata paineenpoistotoimia sivult a13 estääksesi laitteen odottamattoman
käynnistymisen.
308–353
VAARA
TULIPALON JA RÄJÄHDYKSEN VAARA
Huono maadoitus, huono ilmanvaihto, avotuli tai kipinät voivat aiheuttaa vaaratilanteen ja johtaa tulipaloon tai
räjähdykseen ja vakavaan tapaturmaan.
Maadoita laite ja ruiskutettava kohde. Ks. kohta Maadoitus sivulta 7.
Jos havaitset staattista kipinöintiä tai sähköiskun laitteiston käytön aikana, lopeta ruiskutus välittömästi. Älä
käytä laitteistoa ennen kuin ongelma on paikallistettu ja korjattu.
Järjestä raittiin ilman saanti, jottei liuottimista tai ruiskutettavasta nesteestä keräänny syttyviä huuruja.
Pidä ruiskutusalue puhtaana roskista, mukaan lukien liuottimet, rätit ja bensiini.
Irrota kaikki ruiskutusalueen laitteet pistorasioista.
Sammuta avotuli tai sytytysliekit ruiskutusalueelta.
Älä tupakoi ruiskutusalueella.
Älä sytytä äläkä sammuta valoja ruiskutusalueella olevasta valokatkaisijasta käytön aikana tai jos huuruja on
ilmassa.
Älä käytä bensiinimottoria ruiskutusalueella.
MYRKYLLISTEN NESTEIDEN VAARA
Vaaralliset nesteet tai myrkylliset huurut voivat aiheuttaa vakavan tapaturman tai hengenvaaran, jos niitä roiskuu
silmiin tai iholle tai jos niitä joutuu hengitys- tai ruoansulatuselimiin.
Tunne käyttämäsi nesteen erikoisvaarat.
Säilytä vaarallista nestettä hyväksytyssä säiliössä. Hävitä vaarallinen neste noudattaen kaikkia voimassa
olevia varomääräyksiä.
Käytä aina nesteen ja liuottimen valmistajan suosittelemia suojalaseja, -käsineitä, -vaatteita ja hengityssuojainta.
Tiivistelmä käsikirjan muutoksista
Mallit 237–278, 237–283, 237–284, 237–292, 237–279 ja 237–290 on lisätty.
308–353
5
Muistiinpanoja
6
308–353
Asennus
(KAIKKI PUMPUT)
Yleistä
W
X
Y
HUOM: Tekstin suluissa olevat viitenumerot ja kirjaimet viittaavat kuvateksteihin ja osapiirustuksiin.
HUOM: Käytä aina alkuperäisiä Gracon osia ja lisävarusteita,
joita on saatavissa Graco-jälleenmyyjältä. Katso tuotetiedotetta nro 305–715 (Senator-pumput), nro
305–716 (Bulldog-pumput), nro 305–717 (King-pumput) ja nro 305–718 (Viscount-pumput). Jos käytät
omia lisävarusteita, varmista, että niiden koko ja paineenkestävyys on riittävä.
Maadoitus
VAARA
TULIPALON JA RÄJÄHDYKSEN VAARA
Maadoita järjestelmä alla esitetyllä tavalla
ennen pumpun käyttöä. Lue myös kohta TULIPALON JA RÄJÄHDYKSEN VAARA sivulta 5.
1.
Pumppu: käytä maadoitusjohtoa ja liitintä. Ks. kuva 1.
Löysää maadoitustapin lukkomutteria (W) ja aluslaattaa
(X). Työnnä vähintään 1,5 mm (12 ga) maadoitusjohdon
(Y) toinen pää tapin (Z) rakoon ja kiristä lukkomutteri
kunnolla. Liitä johdon toinen pää sähköiseen maahan.
Tilaa osanro 237–569 maadoitusjohto ja liitin.
Z
0864
Kuva 1
2.
Ilma-, hydrauliikka- ja nesteletkut: käytä ainoastaan
sähköä johtavia letkuja.
3.
Paineilmakompressori tai hydraulimoottori: noudata valmistajan suosituksia.
4.
Ruiskutuspistooli: maadoita liittämällä kunnolla maadoitettuun nesteletkuun ja pumppuun.
5.
Nesteen syöttöastia: noudata paikallisia määräyksiä.
6.
Ruiskutettava kohde: noudata paikallisia määräyksiä.
7.
Huuhtelun aikana käytetyt liuotinastiat: noudata paikallisia määräyksiä. Käytä vain sähköä johtavia metalliastioita, jotka asetetaan maadoitetulle alustalle. Älä laita astiaa sähköä johtamattomalla alustalle, kuten paperin tai
pahvin päälle, joka katkaisee maadoituksen jatkuvuuden.
8.
Säilytä maadoituksen jatkuvuus huuhtelun tai paineenpoiston aikana pitämällä pistoolin metalliosaa tukevasti
maadoitettua metalliastiaa vasten, ja liipaise vasta sitten
pistooli.
308–353
7
Asennus
(PAINEILMAKÄYTTÖISET PUMPUT)
Järjestelmän lisävarusteet
Kuva 2 on ainoastaan ohjeellinen valittaessa ja
asennettaessa osia ja lisävarusteita järjestelmään. Ota
yhteys Gracon edustajaan tai Gracon tekniseen neuvontaan
saadaksesi apua omiin tarpeisiisi sopivan järjestelmän
suunnitteluun.
VAARA
Järjestelmään vaaditaan ilman pääpoistoventtiili (E) ja
nesteen tyhjennysventtiili (M). Näillä lisävarusteilla
vähennetään vakavan tapaturman vaaraa pumpun
säätämisen tai korjaamisen aikana, mukaan lukien nesteen tunkeutuminen ihoon, nesteen roiskuminen silmiin ja
iholle sekä liikkuvien osien aiheuttamat tapaturmat.
Ilman pääpoistoventtiili poistaa paineen, joka jää kyseisen venttiilin ja ilmamoottorin välille, kun paineilma suljetaan. Välille jäänyt ilma voi saada pumpun käymään
odottamatta. Venttiili sijoitetaan pumpun lähelle. Tilaa osanro 107–141.
Nesteen tyhjennysventtiilillä poistetaan nestepaine
mäntäpumpusta, letkusta ja pistoolista. Pistoolin liipaiseminen paineen poistamiseksi ei ehkä riitä. Tilaa osanro 210–658.
Ilman pääpoistoventtiili (E) vaaditaan järjestelmään
poistamaan ilma, joka on jäänyt venttiilin ja ilmamoottorin
välille, kun venttiili suljetaan (ks. vasemmalla oleva
VAARA). Varmista, että poistoventtiiliin pääsee pumpusta
helposti käsiksi ja että se sijaitsee järjestelmässä ilmasäätimen jälkeen.
Ilmasäädin (F) ohjaa pumpun nopeutta ja ulostulopainetta säätämällä pumppuun menevää ilmanpainetta. Sijoita
säädin pumpun lähelle, mutta ennen ilman pääpoistoventtiiliä.
Pumpun varoventtiili (C) tunnistaa, kun pumppu käy
liian nopeasti, ja katkaisee automaattisesti moottorille
menevän ilman. Liian nopeasti käyvä pumppu voi vaurioitua pahasti.
Ilman jakokappaleessa (G) on 3/4 npsm(f) kiertoliittimellä varustettu ilman sisääntulo. Se kiinnitetään pumpun
tukikannattimeen ja siihen liitetään johdot paineilmakäyttöisiä lisävarusteita varten.
Ilmajohdon suodatin (J) poistaa haitallista likaa ja kosteutta paineilmasyötöstä. Asenna myös tyhjennysventtiili (W) jokaisen ilmajohdon alimpaan kohtaan kosteuden
tyhjentämistä varten.
Toinen ilman pääpoistoventtiili (K) eristää ilmajohdon
lisävarusteet huoltoa varten. Sijoita se ennen kaikkia muita ilmajohdon lisävarusteita.
Ilma- ja nesteletkut
Varmista, että kaikki ilmaletkut (H) ja nesteletkut (N ja P) ovat
riittävän kokoisia ja kestävät järjestelmässä käytetyn paineen. Käytä ainoastaan sähköä johtavia letkuja. Nesteletkuissa pitää olla jousisuojukset molemmissa päissä. Käytä
liitosletkua (P) ja kiertoliitintä (R) päänesteletkun (N) ja pistoolin (S) välissä, jotta pistoolia voidaan liikuttaa vapaasti.
Nestelinjan varusteet
Asenna seuraavat lisävarusteet kuvassa 2 näkyviin kohtiin
käyttäen adaptereita tarvittaessa:
Nestesuodatin (L) varustettuna 250 mikronin ruostumattomalla terässuodattimella suodattaa hiukkasia pumpusta
lähtevästä nesteestä.
Kiinnitä pumppu (A) suunnitellun asennustyypin mukaisesti.
Kuvassa 2 näkyy pyörätelineelle kiinnitetty järjestelmä. Pumpun mitat ja kiinnitysreikien sijainti näkyvät sivulla 39.
Nesteen tyhjennysventtiili (M) vaaditaan järjestelmään
poistamaan nestepaine letkusta ja pistoolista (ks. vasemmalta kohta VAARA).
Ilmajohdon lisävarusteet
Pistooli (S) nesteen ruiskuttamiseen. Kuvassa 2 oleva
pistooli on ilmaton ruiskutuspistooli juoksevia tai keskijuoksevia nesteitä varten.
Pistoolin kääntöliitin (R) mahdollistaa pistoolin vapaan
liikuttamisen.
Imusarjalla (T) pumppu vetää nestettä syöttöastiasta.
Lisävarusteiden kiinnitys
Asenna seuraavat lisävarusteet kuvassa 2 näkyviin kohtiin
käyttäen adaptereita tarvittaessa:
Ilmajohdon voitelulaite (D) voitelee automaattisesti ilmamoottoria.
8
308–353
Asennus
TYYPILLINEN PAINEILMAKÄYTTÖINEN ASENNUS
SELITE
A
B
C
D
E
F
G
Pumppu
Pyöräteline
Pumpun varoventtiili (sijainti)
Ilmajohdon voitelulaite (sijainti)
Ilman pääpoistoventtiili
(vaaditaan pumppua varten)
Pumpun ilmasäädin
Ilman jakokappale
H
J
K
L
M
N
Sähköä johtava ilmaletku
Ilmajohdon suodatin
Ilman pääpoistoventtiili
(lisävarusteita varten)
Nestesuodatin
Nesteen tyhjennysventtiili (vaaditaan)
Sähköä johtava
nesteletku
J
P
R
S
T
Y
Nesteen liitosletku
Pistoolin kiertoliitin
Ilmaton ruiskutuspistooli
Imusarja
Maadoitusjohto ja liitin
(vaaditaan; ks. asennusohjeet
sivulta 7)
K
PÄÄILMAJOHTO
Y
D
A
S
R
E
P
F
T
N
H
C
G
B
L
M
03909
Kuva 2
308–353
9
Asennus
(HYDRAULIKÄYTTÖISET PUMPUT)
VAROITUS
Pidä hydraulijärjestelmä aina puhtaana. Varmista, että kaikki hydrauliöljyjohdot ovat ehdottoman puhtaita. Puhalla
johtoihin ilmaa ja huuhtele ne perusteellisesti liuotinaineella
ennen kuin liität ne hydraulimoottoriin, jottei vahingollisia
epäpuhtauksia pääse moottoriin. Tulppaa hydraulijohdot
välittömäsi järjestelmästä irrottamisen jälkeen.
Älä ylitä moottoriin menevää 37,8 l/min hydrauliöljymäärää,
jottei pumpun käyntinopeus laske.
Pumppu toimii parhaiten hydrauliöljyn lämpötilan ollessa
alle 54C.
Järjestelmän lisävarusteet
Kuva 3 on ainoastaan ohjeellinen valittaessa ja
asennettaessa osia ja lisävarusteita järjestelmään. Ota
yhteys Graco-jälleenmyyjään tai Gracon tekniseen
neuvontaan saadaksesi apua omiin tarpeisiisi sopivan
järjestelmän suunnitteluun.
VAARA
Järjestelmään vaaditaan nesteen tyhjennysventtiili (M).
Tällä lisävarusteella vähennetään vakavan tapaturman
vaaraa, mukaan lukien nesteen tunkeutuminen ihoon,
nesteen roiskuminen silmiin ja iholle sekä liikkuvien osien
aiheuttamat tapaturmat, kun säädät tai korjaat pumppua.
Nesteen tyhjennysventtiilillä poistetaan nestepaine
mäntäpumpusta, letkusta ja pistoolista. Pistoolin liipaiseminen paineen poistamiseksi ei ehkä riitä. Tilaa osanro
210–658.
Lisävarusteiden kiinnitys
Kiinnitä pumppu (A) suunnitellun asennustyypin mukaisesti.
Kuvassa 3 näkyy seinään kiinnitetty järjestelmä. Pumpun
mitat ja kiinnitysreikien sijainti näkyvät sivulla 39.
Suodattimet
Varmista, että hydraulimoottori on varustettu 10 mikronin hydraulipumpun imusuodattimella ja paluujohdon suodattimella (AA).
10
308–353
Noudata säiliön ja suodattimen puhdistuksessa ja hydrauliöljyn säännöllisissä vaihtoajoissa tarkasti valmistajan suosituksia. Käytä vain Gracon hyväksymää hydrauliöljyä. Tilaa
19 litran moottoreihin osanro 169–236 tai 3,8 litran moottoreihin osanro 207–428.
Hydrauliletkut
Moottorissa on 3/4 npt(f) hydrauliöljyn syöttöliitin ja 1” npt(f)
hydrauliöljyn paluuliitin. Käytä syöttöpuolella sisähalkaisijaltaan vähintään 13 mm:n hydraulijohtoa ja paluupuolella
sisähalkaisijaltaan vähintään 22 mm:n hydraulijohtoa.
Asenna hydrauliöljyn syöttöjohtoon (C) seuraavat lisävarusteet kuvassa 3 näkyviin kohtiin käyttäen adaptereita tarvittaessa:
Sulkuventtiilillä (U) eristetään pumppu huoltoa varten.
Nesteen painemittarilla (F) valvotaan moottorille menevän hydrauliöljyn painetta ja vältetään moottorin tai
mäntäpumpun ylipaineistus, ja paine- ja lämpötilakompensoidulla ohjausventtiilillä (G) estetään moottorin
liiallinen käyntinopeus ja vaurioituminen.
Paineenalennusventtiili (H) ja tyhjennysjohto (E) liitetään suoraan hydrauliöljyn paluujohtoon (D).
Paineakku (J) vähentää moottorin pyörimissuunnan vaihtumisesta aiheutuvia paineiskuja.
Sulkuventtiilillä (V) eristetään pumppu huoltoa varten.
10 mikronin suodatin (AA).
Hydraulimoottorin vuotokaukalo
Hydraulimoottori on varustettu kaukalolla, joka kerää vuotoöljyä. Liitä sisähalkaisijaltaan 6 mm:n vuotojohto (K) kaukalon letkuliittimeen, ja laita toinen pää johonkin vuotoöljyä
keräävään astiaan.
Nesteen syöttöletkut
Varmista, että kaikki nesteletkut (N ja P) ovat riittävän kokoisia ja kestävät järjestelmässä käytetyn paineen. Käytä ainoastaan sähköä johtavia letkuja. Nesteletkuissa pitää olla
jousisuojukset molemmissa päissä. Käytä liitosletkua (P) ja
kiertoliitintä (R) päänesteletkun (N) ja pistoolin (S) välissä,
jotta pistoolia voidaan liikuttaa vapaasti.
Asennus
(HYDRAULIKÄYTTÖISET PUMPUT)
Nestelinjan varusteet
Pistooli (S) nesteen ruiskuttamiseen. Kuvassa 3 oleva
pistooli on ilmaton ruiskutuspistooli juoksevia tai keskijuoksevia nesteitä varten.
Pistoolin kääntöliitin (R) mahdollistaa pistoolin vapaan
liikuttamisen.
Imusarjalla (T) pumppu vetää nestettä syöttöastiasta.
Asenna seuraavat lisävarusteet kuvassa 3 näkyviin kohtiin
käyttäen adaptereita tarvittaessa:
Nestesuodatin (L) varustettuna 250 mikronin ruostumattomalla terässuodattimella suodattaa hiukkasia pumpusta
lähtevästä nesteestä.
Nesteen tyhjennysventtiili (M) vaaditaan järjestelmään
poistamaan nestepaine letkusta ja pistoolista (ks. VAARA
sivulta 10).
SELITE
TYYPILLINEN HYDRAULIKÄYTTÖINEN ASENNUS
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
Pumppu
Seinäkannatin
Hydrauliöljyn syöttöjohto
Hydrauliöljyn paluujohto
Vuotojohto (paineenalennusventtiilistä)
Painemittari
Ohjausventtiili
Paineenalennusventtiili
Paineakku
Vuotojohto (moottorin vuotokaukalosta)
Nestesuodatin
Nesteen tyhjennysventtiili (vaaditaan)
Sähköä johtava
nesteletku
P
Nesteen liitosletku
E
R
Pistoolin kiertoliitin
S
Ilmaton ruiskutuspistooli
T
Tynnyrin imusarja
U
Hydrauliöljyn syöttöjohdon sulkuventtiili
V
Hydrauliöljyn paluujohdon sulkuventtiili
Y
Maadoitusjohto (vaaditaan, ks.
asennusohjeet sivulta 7)
AA Hydrauliöljyn paluujohdon suodatin
HYDRAULIMOOTTORI
J
H
F
V
S
A
Y
R
U
P
L
G
B
N
C
M
D
AA
VUOTOÖLJYSÄILIÖ
K
T
200 LITRAN TYNNYRI
04582
Kuva 3
308–353
11
Muistiinpanoja
12
308–353
Käyttö ja kunnossapito
(KAIKKI PUMPUT)
Paineenpoistotoimet
VAARA
3.
Sulje paineilmakäyttöisissä järjestelmissä ilman pääpoistoventtiili (vaaditaan järjestelmään).
Sulje hydraulikäyttöisissä järjestelmissä hydrauliöljyn
syöttöjohdon venttiili ensin, ja sitten paluujohdon venttiili.
NESTEEN TUNKEUTUMISVAARA
Järjestelmän paine on poistettava käsin, jottei
järjestelmä käynnisty tai ala ruiskuttaa vahingossa. Suurpaineinen neste voi tunkeutua
ihon läpi ja aiheuttaa vakavan vamman. Vähentääksesi
nesteen tunkeutumisesta, nesteen roiskumisesta tai liikkuvista osista aiheutuvaa tapaturmavaaraa noudata paineenpoistotoimia aina kun:
ohjeissa kehotetaan poistamaan paine,
lopetat ruiskuttamisen,
tarkastat tai huollat jotakin järjestelmän laitetta,
tai asennat tai puhdistat ruiskutussuuttimia.
1.
Lukitse liipaisimen varmistussalpa.
2.
Sulje pumppuun menevä paineilma- tai hydrauliöljysyöttö.
4.
Vapauta liipaisimen varmistussalpa.
5.
Pidä pistoolin metalliosaa tukevasti maadoitettua metalliastiaa vasten ja liipaise pistooli paineen poistamiseksi.
6.
Lukitse liipaisimen varmistussalpa.
7.
Avaa tyhjennysventtiili (vaaditaan järjestelmään), ja pidä
astia valmiina ulosvuotavaa nestettä varten.
8.
Jätä tyhjennysventtiili auki, kunnes alat ruiskuttaa uudelleen.
Jos epäilet, että ruiskutussuutin tai letku on täysin tukossa tai
ettei paine ole poistunut kokonaan yllä mainittuja ohjeita noudattaen, löysää hyvin hitaasti suuttimen suojuksen kiinnitysmutteria tai letkun pään liitintä ja poista paine vähitellen, ja
irrota sitten osat kokonaan. Nyt voit puhdistaa suuttimen tai
letkun.
Tiivistemutteri/nestekuppi
Täytä ennen käynnistystä tiivistemutteri (2) 1/3-täyteen Gracon kaulatiivistenesteellä (TSL) tai vastaavalla liuottimella.
Ks. kuva 4.
VAARA
Vähentääksesi vakavan tapaturman vaaraa noudata aina
vasemmalla olevia paineenpoistotoimia, kun ohjeissa
kehotetaan poistamaan paine.
Tiivistemutteri on kiristetty tehtaalla käyttövalmiiksi. Jos se on
löysällä ja kaulatiivisteet vuotavat, poista paine ja kiristä mutteri 136–149 Nm:iin mukana toimitetulla avaimella (110). Tee
sama aina tarvittaessa. Älä kiristä tiivistemutteria liikaa.
1
2
110
1
Kuva 4
Kiristä 136–149 Nm:iin
05181
Malli 236–475 kuvassa
308–353
13
Käyttö ja kunnossapito
(PAINEILMAKÄYTTÖISET PUMPUT)
Huuhtele pumppu ennen ensimmäistä
käyttökertaa
Pumppu on testattu kevyellä öljyllä, joka on jätetty sisään
suojaamaan pumpun osia. Jos öljy likaa käyttämääsi nestettä, huuhtele öljy pois sopivalla liuottimella. Ks. kohta Huuhtelu sivulta 15.
Pumpun käynnistys ja säätö
1.
Ks. kuvaa 2 sivulta 9. Liitä imusarja (T) pumpussa olevaan nesteen sisääntuloon. Laita putki nesteastiaan.
2.
Sulje ilmasäädin (F).
HUOM: Kun vaihdat nestesäiliöitä letkun ja pistoolin ollessa
esitäytettyinä, avaa tyhjennysventtiili (M), jotta pumppu täyttyy ja ilma poistuu ennen letkuun joutumistaan. Sulje tyhjennysventtiili, kun kaikki ilma on poistunut.
VAROITUS
Älä anna pumpun käydä kuivana. Sen nopeus kiihtyy pian
liian suureksi ja aiheuttaa vaurioita. Jos pumppu käy liian
nopeasti, pysäytä se välittömästi ja tarkasta nestesyöttö.
Jos säiliö on tyhjä ja ilmaa on päässyt letkuihin, täytä säiliö
ja esitäytä pumppu ja letkut tai suorita huuhtelu ja jätä
pumppu täyteen sopivaa liuotinta. Poista ilma kokonaan
nestejärjestelmästä.
9.
3.
Avaa pumpussa oleva ilman pääpoistoventtiili (E).
4.
Pidä pistoolin (S) metalliosaa tukevasti maadoitettua
metalliastiaa vasten ja vedä liipaisin pohjaan.
5.
Avaa hitaasti ilmasäädintä, kunnes pumppu käynnistyy.
6.
Anna pumpun käydä hitaasti, kunnes kaikki ilma on tullut
ulos ja pumppu ja letkut ovat täyttyneet nesteestä.
7.
Vapauta pistoolin liipaisin ja lukitse varmistussalpa. Pumpun tulee pysähtyä paineen vaikutuksesta.
8.
Jos pumppu ei täyty kunnolla, avaa tyhjennysventtiili (M).
Käytä tyhjennysventtiiliä esitäyttöventtiilinä, kunnes
neste alkaa virrata venttiilistä. Sulje venttiili.
Kun pumppu ja letkut on esitäytetty ja käytössä on tarpeeksi ilmaa riittävällä ilmanpaineella, pumppu käynnistyy ja pysähtyy pistoolia avattaessa ja suljettaessa. Kiertojärjestelmässä pumppu kiihtyy ja hidastuu tarvittaessa,
kunnes ilmansyöttö suljetaan.
VAARA
OSIEN RIKKOUTUMISVAARA
14
308–353
Vähentääksesi järjestelmän ylipaineistuksen
vaaraa, mikä voi johtaa osien rikkoutumiseen
ja vakavaan tapaturmaan, älä koskaan ylitä
pumppuun tulevaa suurinta ilmanpainetta (ks. tekniset
tiedot sivuilta 33–37).
10. Ilmasäätimellä (F) ohjataan pumpun nopeutta ja nestepainetta. Käytä mahdollisimman pientä painetta, jolla
saadaan aikaan haluttu lopputulos. Suuremmat paineet
kuluttavat ruiskutussuutinta ja pumppua ennenaikaisesti.
Käyttö ja kunnossapito
(PAINEILMAKÄYTTÖISET PUMPUT)
Pumpun pysäytys ja hoito
VAARA
Vähentääksesi vakavan tapaturman vaaraa noudata aina
paineenpoistotoimia sivulta 13, kun ohjeissa kehotetaan poistamaan paine.
Kun lopetat ruiskutuksen työpäivän päättyessä, pysäytä
pumppu iskun pohjaan, jottei nestettä kuivu esille jäävään
männänvarteen ja vaurioita kaulatiivisteitä. Poista paine.
Huuhtele aina pumppu ennen kuin neste ehtii kuivua
männänvarteen. Ks. kohta Huuhtelu.
Huuhtelu
VAARA
TULIPALON JA RÄJÄHDYKSEN VAARA
Lue ennen huuhtelua kohta TULIPALON JA
RÄJÄHDYKSEN VAARA sivulta 5. Varmista, että koko järjestelmä ja huuhteluastiat on
maadoitettu kunnolla. Katso kohta Maadoitus sivulta 7.
Huuhtele nesteellä, joka sopii yhteen pumpattavan nesteen
kanssa ja järjestelmän märkien osien kanssa. Kysy suositellut huuhtelunesteet ja huuhteluvälit nesteen valmistajalta tai
toimittajalta. Huuhtele pumppu aina ennen kuin neste kuivuu
männänvarteen.
VAROITUS
Älä koskaan jätä vettä tai vesipohjaista nestettä pumppuun
yön yli. Jos pumppaat vesipohjaista nestettä, huuhtele ensin vedellä, ja sitten korroosionestoaineella, esim. mineraalitärpätillä. Poista paine, mutta jätä korroosionestoaine
pumppuun suojaamaan osia ruostumiselta.
VAARA
Vähentääksesi vakavan tapaturman vaaraa noudata aina
paineenpoistotoimia sivulta 13, kun ohjeissa kehotetaan poistamaan paine.
1.
Poista paine.
2.
Irrota ruiskutussuutin pistoolista.
3.
Pidä pistoolin metalliosaa tukevasti maadoitettua metalliastiaa vasten.
4.
Käynnistä pumppu. Käytä aina mahdollisimman pientä
painetta huuhtelun aikana.
5.
Liipaise pistooli.
6.
Huuhtele järjestelmää, kunnes pistoolista virtaa puhdasta liuotinainetta.
7.
Poista paine.
308–353
15
Käyttö ja kunnossapito
(HYDRAULIKÄYTTÖISET PUMPUT)
Huuhtele pumppu ennen ensimmäistä
käyttökertaa
Pumppu on testattu kevyellä öljyllä, joka on jätetty sisään
suojaamaan pumpun osia. Jos öljy likaa käyttämääsi nestettä, huuhtele öljy pois sopivalla liuottimella. Ks. kohta Huuhtelu sivulta 17.
Pumpun käynnitys ja säätö
1.
Ks. kuvaa 3 sivulta 11. Liitä imusarja (T) pumpussa olevaan nesteen sisääntuloon. Laita putki nesteastiaan.
2.
Tarkasta hydrauliöljyn määrä ennen jokaista käyttöä ja
lisää öljyä tarvittaessa.
3.
Varmista, että syöttöjohdon sulkuventtiili (U) ja paluujohdon sulkuventtiili (V) ovat kiinni.
4.
Käynnistä hydraulimoottori.
5.
Pidä pistoolin (S) metalliosaa tukevasti maadoitettua
metalliastiaa vasten ja vedä liipaisin pohjaan.
6.
Avaa paluujohdon sulkuventtiili (V) ensin ja avaa sitten
hitaasti syöttöjohdon sulkuventtiili (U).
7.
Anna pumpun käydä hitaasti, kunnes kaikki ilma on tullut
ulos ja pumppu ja letkut ovat täyttyneet nesteestä.
8.
Vapauta pistoolin liipaisin ja lukitse varmistussalpa. Pumpun tulee pysähtyä paineen vaikutuksesta.
9.
Jos pumppu ei täyty kunnolla, avaa tyhjennysventtiili (M).
Käytä tyhjennysventtiiliä esitäyttöventtiilinä, kunnes
neste alkaa virrata venttiilistä. Sulje venttiili.
HUOM: Kun vaihdat nestesäiliöitä letkun ja pistoolin ollessa
esitäytettyinä, avaa tyhjennysventtiili (M), jotta pumppu täyttyy ja ilma poistuu ennen letkuun joutumistaan. Sulje tyhjennysventtiili, kun kaikki ilma on poistunut.
10. Kun pumppu ja letkut on esitäytetty ja järjestelmä saa
tarpeeksi hydrauliöljyä, pumppu käynnistyy ja pysähtyy
pistoolia avattaessa ja suljettaessa. Kiertojärjestelmässä
pumppu kiihtyy ja hidastuu tarvittaessa, kunnes hydraulimoottori sammutetaan.
11. Säädä pumpun käyntinopeutta ja nesteen ulostulopainetta painemittarilla (F) ja säätöventtiilillä (G). Käytä aina
mahdollisimman pientä hydrauliöljyvirtausta ja alhaista
painetta, joka riittää asianomaiseen työhön. Suuremmilla
paineilla ruiskutussuutin ja pumppu kuluvat ennenaikaisesti.
VAARA
OSIEN RIKKOUTUMISVAARA
16
308–353
Vähentääksesi järjestelmän ylipaineistuksen
vaaraa, mikä voi johtaa osien rikkoutumiseen
ja vakavaan tapaturmaan, älä koskaan ylitä
pumppuun tulevaa suurinta ilmanpainetta (ks. tekniset
tiedot sivulta 38).
Estääksesi hydraulimoottorin ja sen tiivisteiden ylipaineistuksen sulje aina syöttölinjan venttiili (U) ensin ja vasta
sitten paluujohdon venttiili (V).
VAROITUS
Älä anna hydrauliöljyn lämpötilan ylittää 54C. Pumpun
tiivisteet kuluvat nopeammin ja voi syntyä vuotoa, jos öljyn
lämpötila pumpussa on tätä korkeampi.
Käyttö ja kunnossapito
(HYDRAULIKÄYTTÖISET PUMPUT)
Pumpun pysäytys ja hoito
VAARA
Vähentääksesi vakavan tapaturman vaaraa noudata aina
paineenpoistotoimia sivulta 13, kun ohjeissa kehotetaan poistamaan paine.
Kun lopetat ruiskutuksen työpäivän päättyessä, pysäytä
pumppu iskun pohjaan, jottei nestettä kuivu esille jäävään
männänvarteen ja vaurioita kaulatiivisteitä. Poista paine.
Huuhtele aina pumppu ennen kuin neste ehtii kuivua
männänvarteen. Ks. kohta Huuhtelu.
Huuhtelu
VAARA
TULIPALON JA RÄJÄHDYKSEN VAARA
Lue ennen huuhtelua kohta TULIPALON JA
RÄJÄHDYKSEN VAARA sivulta 5. Varmista, että koko järjestelmä ja huuhteluastiat on
maadoitettu kunnolla. Katso kohta Maadoitus sivulta 7.
Huuhtele nesteellä, joka sopii yhteen pumpattavan nesteen
kanssa ja järjestelmän märkien osien kanssa. Kysy suositellut huuhtelunesteet ja huuhteluvälit nesteen valmistajalta tai
toimittajalta. Huuhtele pumppu aina ennen kuin neste kuivuu
männänvarteen.
VAROITUS
Älä koskaan jätä vettä tai vesipohjaista nestettä pumppuun
yön yli. Jos pumppaat vesipohjaista nestettä, huuhtele ensin vedellä, ja sitten korroosionestoaineella, esim. mineraalitärpätillä. Poista paine, mutta jätä korroosionestoaine
pumppuun suojaamaan osia ruostumiselta.
VAARA
Vähentääksesi vakavan tapaturman vaaraa noudata aina
paineenpoistotoimia sivulta 13, kun ohjeissa kehotetaan poistamaan paine.
1.
Poista paine.
2.
Irrota ruiskutussuutin pistoolista.
3.
Pidä pistoolin metalliosaa tukevasti maadoitettua metalliastiaa vasten.
4.
Käynnistä pumppu. Käytä aina mahdollisimman pientä
painetta huuhtelun aikana.
5.
Liipaise pistooli.
6.
Huuhtele järjestelmää, kunnes pistoolista virtaa puhdasta liuotinainetta.
7.
Poista paine.
308–353
17
Muistiinpanoja
18
308–353
Vianetsintätaulukko
VAARA
Vähentääksesi vakavan tapaturman vaaraa noudata aina
paineenpoistotoimia sivulta 13, kun ohjeissa kehotetaan poistamaan paine.
1.
Poista paine.
2.
Tarkasta kaikki mahdolliset syyt ja ongelmat ennen pumpun purkamista.
ONGELMA
SYY
RATKAISU
Pumppu ei toimi.
Ilma- tai hydraulijohto on ahtautunut tai ilman Selvitä johto; lisää ilman tai hydrauliöljyn syöttöä. Tartai hydrauliöljyn syöttö on riittämätön; vent- kasta, että venttiilit ovat auki.
tiilit suljettu tai tukossa.
Nesteletku tai pistooli tukkeutunut; nestelet- Avaa, selvitä*; käytä letkua, jonka sisähalkaisija on
kun sisähalkaisija on liian pieni.
suurempi.
Nestettä on kuivunut männänvarteen.
Puhdista varsi; pysäytä pumppu aina iskun pohjaan;
pidä nestekuppi 1/3-täynnä sopivaa liuotinta.
Moottorin osat likaiset, kuluneet tai vaurioitu- Puhdista tai korjaa; ks. ohjeita erillisestä moottorin käsineet.
kirjasta.
Pumppu toimii, mutta tuot- Ilma- tai hydraulijohto on ahtautunut tai ilman Selvitä johto; lisää ilman tai hydrauliöljyn syöttöä. Tarto on heikkoa molemmilla tai hydrauliöljyn syöttö on riittämätön; vent- kasta, että venttiilit ovat auki.
iskuilla.
tiilit suljettu tai tukossa.
Nesteletku tai pistooli tukkeutunut; nestelet- Avaa, selvitä*; käytä letkua, jonka sisähalkaisija on
kun sisähalkaisija on liian pieni.
suurempi.
Mäntäpumpun tiivisteet kuluneet.
Pumppu toimii, mutta tuot- Imuventtiili jää auki tai on kulunut.
to on heikkoa laskuiskulla.
Vaihda tiivisteet.
Puhdista venttiili; huolla.
Pumppu toimii, mutta tuot- Männän venttiili jää auki tai on kulunut tai tiiv- Puhdista venttiili; vaihda tiivisteet.
to on heikkoa nousuiskul- isteet kuluneet.
la.
Pumpun nopeus vaihte- Neste loppunut.
lee tai on liian nopea.
Täytä astia ja esitäytä pumppu.
Männän venttiili jää auki tai on kulunut tai tiiv- Puhdista venttiili; vaihda tiivisteet.
isteet kuluneet.
Imuventtiili jää auki tai on kulunut.
*
Puhdista venttiili; huolla.
Saadaksesi selville onko nesteletkussa tai pistoolissa tukos, noudata paineenpoistotoimia sivulta 13. Irrota nesteletku ja
aseta astia pumpun ulostulon kohdalle keräämään nestettä. Kytke paineilmaa tai hydraulitehoa päälle vain sen verran, että
pumppu käynnistyy. Jos pumppu käynnistyy paineilmaa tai hydrauliöljyä saadessaan, tukos on nesteletkussa tai pistoolissa.
HUOM: Jos ilmamoottori jäätyy, ota yhteys Gracon tekniseen neuvontaan.
308–353
19
Huolto
Tarvittavat työkalut
Sarja jakoavaimia
Isot putkipihdit
Momenttiavain
Kuminuija
O-rengaspuikko
Iso ruuvipuristin
Kierrevoiteluainetta
Kierrelukitetta
VAROITUS
Pumpun nostossa, siirrossa tai irrottamisessa on käytettävä
vähintään kahta henkilöä. Tämä pumppu on liian raskas
yhdelle henkilölle. Jos mäntäpumppu irrotetaan moottorista, joka on kiinnitettynä paikalleen (esimerkiksi seinäkannattimeen), tue mäntäpumppu aina irrotuksen ajaksi, jottei
se kaadu ja aiheuta vammoja tai omaisuusvahinkoja. Sido
pumppu kunnolla tai järjestä ainakin kaksi henkilöä
pitämään sitä paikallaan, kun kolmas irrottaa sitä.
Jos pumppu on kiinnitetty pyörillä olevaan telineeseen,
kallista telinettä varovasti taaksepäin, kunnes kädensija on
maata vasten, ja irrota mäntäpumppu vasta sitten.
Mäntäpumpun irrotus
1.
Huuhtele pumppu, mikäli mahdollista. Pysäytä pumppu
iskun pohjaan.
5.
Kierrä liitinmutteri (106) pois moottorin akselilta (W) jakoavaimella tai vasaralla ja tuurnalla. Älä hävitä äläkä
pudota liitinholkkeja (107). Ks. kuva 5.
VAARA
Vähentääksesi vakavan tapaturman vaaraa noudata aina
paineenpoistotoimia sivulta 13, kun ohjeissa kehotetaan poistamaan paine.
2.
Poista paine.
3.
Irrota ilma- tai hydrauliöljyletku ja nesteletku. Tulppaa
välittömästi kaikki hydrauliletkut, jottei hydraulijärjestelmään pääse epäpuhtauksia.
4.
Irrota mäntäpumppu (109) ilmamoottorista (101) seuraavasti. Huomaa pumpussa olevan nesteen ulostuloaukon (U) sijainti suhteessa moottorin ilman tai hydrauliöljyn imuaukkoon. Jos moottori ei kaipaa huoltoa, jätä
se kiinnitettynä paikalleen. Ks. kuva 5.
HUOM: Irrota mallissa 237–283 nousuputki (119) joko
käyrästä (120) tai liittimestä (118). Katso osapiirustus
sivulta 27.
6.
Pidä kiinnitystankoja avaimella tasaisista kohdista paikallaan, jotteivät ne pyöri. Irrota mutterit (108) kiinnitystangoista (105). Poista mäntäpumppu (109) varovasti
ilmamoottorista (101).
7.
Katso mäntäpumpun huoltoa sivulta 22. Katso ilma- tai
hydraulimoottorin huolto-ohjeita erillisestä moottorin käsikirjasta.
5.
Liitä kaikki letkut paikoilleen. Liitä maadoitusjohto, jos se
on irrotettu. Täytä tiivistemutteri (2) 1/3-täyteen Gracon
kaulatiivistenestettä tai vastaavaa liuotinta.
6.
Käynnistä paineilma- tai hydraulimoottori. Avaa hydraulipumpuissa paluujohdon venttiili ensin ja sitten vasta
syöttöjohdon venttiili. Varmista pumpun kunnollinen toiminta käyttämällä sitä hitaasti.
Mäntäpumpun kiinnitys
1.
Varmista, että liitinmutteri (106) ja liitinholkit (107) ovat
paikallaan männänvarressa (1). Ks. kuva 5.
2.
Ainakin kahden henkilön on pidettävä kiinni mäntäpumpusta kolmannen kiinnittäessä sitä moottoriin (ks. vasemmalla oleva VAROITUS). Suuntaa pumpun ulostuloaukko (U) ilman imuaukon (V) tai hydrauliöljyn
sisääntulon mukaan, kuten kohdassa 4 mäntäpumpun
irrotus mainittiin. Aseta mäntäpumppu (109) kiinnitystankoihin (105).
VAARA
HUOM: Kiinnitä mallissa 237–283 nousuputki (119) joko
käyrään (120) tai liittimeen (118).
3.
Kierrä mutterit (108) kiinnitystankoihin (105) ja kiristä
81–89 Nm:iin.
4.
Kierrä liitinmutteri moottoriakseliin (W) löysästi. Pidä
moottoriakselia tasaisista kohdista avaimella paikallaan,
jottei se pyöri. Kiristä liitinmutteri jakoavaimella. Kiristä
196–210 Nm:iin.
20
308–353
Vähentääksesi vakavan tapaturman vaaraa noudata aina
paineenpoistotoimia sivulta 13, kun ohjeissa kehotetaan poistamaan paine.
7.
Ennen kuin otat pumpun tuotantokäyttöön, poista paine
ja kiristä tiivistemutteri (2) uudelleen 136–149 Nm:iin.
Huolto
Malli 236–475 kuvassa
V
101
W
110
107
106
2
1
3
3
105
2
1
108
109
U
1
Kiristä 136–149 Nm:iin
2
Kiristä 196–210 Nm:iin
3
Kiristä 81–89 Nm:iin
05182
Kuva 5
308–353
21
Huolto
MÄNTÄPUMPUN HUOLTO
Purkaminen
Laita pumppua purettaessa kaikki irrotetut osat järjestykseen
kokoamisen helpottamiseksi.
HUOM: Saatavissa on tiivisteiden korjaussarjoja. Paras tulos
saadaan käyttämällä kaikki sarjaan kuuluvat uudet
osat. Sarjojen osat on merkitty tähdellä, esimerkiksi
(3*). Voit myös käyttää pumpussa erilaisia tiivistemateriaaleja. Ks. sivu 32.
1.
2.
3.
Laita pumppu pitkittäin isoon ruuvipuristimeen siten, että
leuat tulevat pumppukotelon (7) päälle kuvan 6 mukaisesti. Löysää mukana toimitetulla avaimella (110) tiivistemutteria (2), mutta älä poista sitä.
Ota putkipihdeillä kiinni imuventtiilin (19) tasaisista kohdista. Irrota imuventtiili (19) imupesästä (18). Pidä huoli,
että saat kuulan (17) kiinni imuventtiiliä poistaessasi,
jottei se putoa ja vaurioidu. Poista tiiviste (8) imuventtiilistä. Tarkista imuventtiilin kuula ja pesä (D) kulumisen ja
vaurioiden varalta.
Ota putkipihdeillä kiinni venttiilipesän (18) kuusiopinnoilta. Pumpun kokoonpano voi irrota liitoksesta A tai B.
b.
22
Kierrä venttiilipesä (18) irti sylinteristä. Lyö kuminuijalla männänvarren (1) ja männän kokoonpano ulos
pumppukotelosta (7) ja sylinteristä (9), kunnes
mäntä irtoaa. Vedä männänvarsi ja mäntä pois sylinteristä varoen naarmuttamasta niitä.
Kierrä sylinteri (9) irti pumppukotelosta (7) putkipihdeillä. Irrota kaksi tiivistettä (8) sylinteristä. Tarkista
sylinterin (9) sisäpinta naarmujen ja kulumisen varalta valaisemalla sitä. Siirry sitten kohtaan 4.
308–353
Kierrä sylinteri (9) ja venttiilipesä (18) irti pumppukotelosta (7). Vedä sylinteri ja venttiilipesä varovasti ja
suoraan ulos pumppukotelosta; männänvarren (1) ja
männän kokoonpano tulee näiden osien mukana.
b.
Laita venttiilipesä (18) ruuvipuristimeen ja kierrä sylinteri (9) irti pesästä putkipihdeillä. Männänvarren
(1) ja männän kokoonpano jää sylinteriin.
c.
Lyö kuminuijalla männänvarren (1) ja männän kokoonpano ulos sylinteristä (9), kunnes mäntä irtoaa.
Vedä männänvarsi ja mäntä pois sylinteristä varoen
naarmuttamasta niitä.
d.
Poista kaksi tiivistettä (8) sylinteristä. Tarkista
sisäpinta naarmujen ja kulumisen varalta valaisemalla sylinteriä (9). Siirry sitten kohtaan 4.
Kiinnitä männän pesä (16) tasaisilta kohdiltaan ruuvipuristimeen kuvan 7 mukaisesti.
5.
Irrota jakoavaimella männän kuulapesä (10) männän
pesästä. Pidä huoli, että saat kuulan (11) kiinni irrottaessasi männän pesää ja kuulapesää toisistaan, jottei kuula
putoa ja vaurioidu.
6.
Tutki männänvarsi (1) naarmujen ja muiden vaurioiden
varalta. Irrota männänvarsi kuulapesästä (10) jakoavaimella männänvarren tasaisilta kohdilta kiertäen vain
siinä tapauksessa, että männänvarsi on vaihdettava.
7.
Poista tiivisteholkit ja V-tiivisteet (P) männän pesästä
(16). Tarkista kuula (11), pesä (E) ja pesän ohjaimet (F)
kulumisen tai vaurioiden varalta. Ks. kuva 8.
8.
Kierrä tiivistemutteri (2) irti pumppukotelosta (7). Irrota
tiivisteholkit ja V-tiivisteet (T). Ks. kuva 8.
9.
Puhdista kaikki osat sopivalla liuottimella ja tarkista ne
kulumisen tai vaurioiden varalta.
Jos kokoonpano irtoaa liitoksesta A:
a.
a.
4.
VAROITUS
Välttääksesi kalliiden vaurioiden syntymisen männänvarteen (1) ja sylinteriin (9) käytä aina kuminuijaa apuna, kun
irrotat vartta sylinteristä. Älä koskaan käytä vasaraa.
Jos kokoonpano irtoaa liitoksesta B:
Huolto
D
1
7
1
18
9
2
19
3
17*
8*
2
A
1
B
2
1
Kiristä 325–353 Nm:iin
2
Voitele.
3
Kiristä 190–217 Nm:iin
05183
Kuva 6
1
1
1
10
1
10
1
16
11*
16
1
03793A
Kiristä 271–298 Nm:iin
Kuva 7
308–353
23
Huolto
Kokoaminen
1.
2.
Jos männän kuulapesä (10) piti irrottaa männänvarresta
(1), puhdista varren ja kuulapesän kierteet. Kierrä kuulapesä männänvarteen käsin kiristäen. Laita männän kuulapesä tasaisilta kohdiltaan ruuvipuristimeen ja kiristä
männänvarsi 271–298 Nm:iin. Ks. kuva 8.
Asenna tavallisessa mäntäpumpussa 236–466 männän
tiivisteet männän pesään (16) seuraavassa järjestyksessä siten, että V-tiivisteiden huulet tulevat ylöspäin:
naarasholkki (15*), yksi PTFE V-tiiviste (14*), neljä
V-nahkatiivistettä (12*) ja urosholkki (13*). Ks. männän
tiivisteitä koskevaa yksityiskohtaa kuvasta 8.
HUOM: Jos pumpussa käytetään erilaista tiivistejärjestystä
tai jos pumppu halutaan muuttaa erilaisille tiivistemateriaaleille sopivaksi, katso sivu 32.
3.
4.
Aseta männän pesä (16) tasaisilta kohdiltaan ruuvipuristimeen. Aseta kuula (11*) männän pesään (E). Kierrä
kuulapesä (10) männän pesään käsin ja kiristä sitten
271–298 Nm:iin. Ks. kuva 7.
Voitele tavallisessa mäntäpumpussa 236–466 kaulatiivisteet ja aseta ne pumppukoteloon (7) seuraavassa
järjestyksessä siten, että V-tiivisteiden huulet tulevat
alaspäin: urosholkki (6*), neljä V-nahkatiivistettä (3*),
yksi PTFE V-tiiviste (5*) ja naarasholkki (4*). Ks. kaulatiivisteitä koskevaa yksityiskohtaa kuvasta 8.
HUOM: Jos pumpussa käytetään erilaista tiivistejärjestystä
tai jos pumppu halutaan muuttaa erilaisille tiivistemateriaaleille sopivaksi, ks. sivu 32.
5.
Asenna tiivistemutteri (2) löysästi pumppukoteloon (7).
6.
Voitele männän tiivisteet. Työnnä männänvarren (1) ja
männän kokoonpano sylinteriin (9). Sylinteri on symmetrinen, joten kumpikin pää voi olla ylöspäin. Aja
männänvarsi kuminuijalla sylinteriin, kunnes männän
pesä (16) on lähellä sylinterin pohjaa.
24
308–353
7.
Asenna tiiviste (8*) sylinterin (9) yläosaan. Voitele tiiviste
ja sylinterin yläosan kierteet.
8.
Laita pumppukotelo (7) ruuvipuristimeen kuvan 6 mukaisesti. Työnnä männänvarsi (1) pumppukoteloon ja kierrä
sitten sylinteri (9) pumppukoteloon käsin kiristäen. Kierteet pyörivät helposti, kunnes tiiviste (8*) koskettaa
pumppukotelon tiivistyspintaa. Männänvarren yläosa
pistää esiin tiivistemutterista (2).
9.
Asenna tiiviste (8*) sylinterin (9) alaosaan. Voitele tiiviste
ja sylinterin kierteet. Kierrä imupesä (18) sylinteriin käsin
kiristäen siten, että kuulan viistot pysäytinpinnat (S)
ovat alaspäin (ks. kuva 8). Kierteet pyörivät helposti
siihen saakka, kunnes tiiviste koskettaa imupesän tiivistyspintoja.
10. Asenna tiiviste (8*) imuventtiiliin (19). Voitele tiiviste ja
imuventtiilin kierteet. Asenna kuula (17*) imupesään (18)
ja kierrä sitten imuventtiili imupesään kiristäen käsin.
Kierteet pyörivät helposti siihen saakka, kunnes tiiviste
koskettaa imupesän tiivistyspintoja.
11. Kiristä putkipihdeillä imupesä (18) 325–353 Nm:iin.
Tämä kiristää myös molemmat sylinterin liitokset (A ja B).
Ks. kuva 6.
12. Kiristä putkipihdeillä imuventtiili (19) 190–217 Nm:iin. Ks.
kuva 6.
13. Kiristä tiivistemutteri (2) 136–149 Nm:iin.
14. Liitä mäntäpumppu ilmamoottoriin sivulla 20 esitetyllä
tavalla.
Huolto
1
Kiristä 136–149 Nm:iin
2
Kiristä 325–353 Nm:iin
3
Kiristä 271–298 Nm:iin
4
Voitele.
2
5
Huulet ylöspäin.
1
6
Huulet alaspäin.
7
Ks. kaulatiivisteiden yksityiskohtaa alla.
8
Ks. männäntiivisteiden yksityiskohtaa alla.
9
Kiristä 190–217 Nm:iin
1
7
Yksityiskohta kaulatiivisteistä
T
2 (Viite)
6
4
*4
*5
6
4
*3
4
7
*8
*6
B
7 (Viite)
3
10
*11
Yksityiskohta männäntiivisteistä
F
10 (Viite)
E
9
18
8
9 (Viite)
P
2
16
16 (Viite)
5
4
3
A
*13
*12
17*
5
4
*14
4
D
*8
*15
18 (Viite)
19
9
*8 (Viite)
03634
S
05186
Kuva 8
308–353
25
Osat
Osanro 236–475 pumppu, A-sarja
Osanro 237–278 pumppu, A-sarja
56:1, varustettu King-ilmamoottorilla
56:1, varustettu jäätymistä ehkäisevällä,
hiljaisella King-ilmamoottorilla
102
101
102
101
107
107
105
105
106
106
110
108
110
109
109
108
Nämä osat sisältyvät
liitinsarjaan 235–417.
Nämä osat sisältyvät
liitinsarjaan 235–417.
05182
Viite
nro
Osanro
Kuvaus
101
207–647
ILMAMOOTTORI, King
Ks. osat käsikirjasta 306–968
KYLTTI, vaara
KIINNITYSTANKO; 224 mm
olakkeesta olakkeeseen
MUTTERI, liitin
HOLKKI, liitin
KUUSIOMUTTERI; M16 x 2,0
MÄNTÄPUMPPU
Ks. osat sivuilta 31 ja 32
KIINTOAVAIN
102
105
176–529
190–000
106
107
108
109
186–925
184–129
106–166
236–466
110
112–887
Vaaran ja varoituksen vaihtokylttejä, tarroja ja kortteja on
saatavissa veloituksetta.
26
308–353
Kpl
1
1
3
1
2
3
1
1
05189
Viite
nro
Osanro
Kuvaus
101
237–000
102
105
176–529
190–000
106
107
108
109
186–925
184–129
106–166
236–466
110
112–887
ILMAMOOTTORI, King, jäätymistä ehkäisevä
Ks. osat käsikirjasta 307–741
1
KYLTTI, vaara
1
KIINNITYSTANKO; 224 mm
olakkeesta olakkeeseen; hiiliteräs
3
MUTTERI, liitin
1
HOLKKI, liitin
2
KUUSIOMUTTERI; M16 x 2,0
3
MÄNTÄPUMPPU
Ks. osat sivuilta 31 ja 32
1
KIINTOAVAIN
1
Vaaran ja varoituksen vaihtokylttejä, tarroja ja kortteja on
saatavissa veloituksetta.
Kpl
Osat
Osanro 237–283 pumppu, A-sarja
56:1, varustettu King-ilmamoottorilla
(200 litraa)
112
101
Viite
nro
Osanro
Kuvaus
101
207–647
102
103
105
176–529
190–436
190–437
106
107
108
109
186–925
184–129
106–166
236–466
110
117
118
112–887
166–153
113–350
119
190–438
120
113–349
121
122
158–586
176–393
ILMAMOOTTORI, Bulldog
Ks. osat käsikirjasta 306–968
KYLTTI, vaara
ADAPTERI, kiertokanki
KIINNITYSTANKO; 380 mm
olakkeesta olakkeeseen; hiiliteräs
MUTTERI, liitin
HOLKKI, liitin
KUUSIOMUTTERI; M16 x 2,0
MÄNTÄPUMPPU
Ks. osat sivuilta 31 ja 32
KIINTOAVAIN
HOLKKIMUTTERI; 1–1/2” npt
LIITIN, putki;
3/4 npt(m) x 7/8 ulkohalk. putki
NOUSUPUTKI; ruostumaton teräs;
402,5 mm; ulkohalk. 22,2 mm
KÄYRÄ, putki; 3/4 npt(m) x
7/8 ulkohalk. putki
YHDE; 1” npt(m) x 3/4 npt(f)
KÄYRÄ; 3/4 npt(m) x 3/4 npt(f)
117
122
Kpl
1
1
1
3
1
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
Vaaran ja varoituksen vaihtokylttejä, tarroja ja kortteja on
saatavissa veloituksetta.
105
118
107
103
106
110
119
108
120
109
121
05188
308–353
27
Osat
Osanro 237–279 pumppu, A-sarja
17:1, varustettu Senator-ilmamoottorilla
102
Viite
nro
Osanro
Kuvaus
101
217–540
102
105
176–529
190–000
106
107
108
109
186–925
184–129
106–166
236–466
110
112–887
ILMAMOOTTORI, Senator
Ks. osat käsikirjasta 307–592
KYLTTI, vaara
KIINNITYSTANKO; 224 mm
olakkeesta olakkeeseen; hiiliteräs
MUTTERI, liitin
HOLKKI, liitin
KUUSIOMUTTERI; M16 x 2,0
MÄNTÄPUMPPU
Ks. osat sivuilta 31 ja 32
KIINTOAVAIN
Vaaran ja varoituksen vaihtokylttejä, tarroja ja kortteja on
saatavissa veloituksetta.
101
107
105
106
110
108
109
Nämä osat sisältyvät
liitinsarjaan 235–417.
05191
28
308–353
Kpl
1
1
3
1
2
3
1
1
Osat
Osanro 237–284 pumppu, A-sarja
Osanro 237–292 pumppu, A-sarja
28:1, varustettu Bulldog-ilmamoottorilla
28:1, varustettu jäätymistä ehkäisevällä,
hiljaisella Bulldog-ilmamoottorilla
102
102
101
101
107
107
105
106
105
110
106
110
108
109
108
109
Nämä osat sisältyvät
liitinsarjaan 235–417.
Nämä osat sisältyvät
liitinsarjaan 235–417.
05187
05190
Viite
nro
Osanro
Kuvaus
101
208–356
ILMAMOOTTORI, Bulldog
Ks. osat käsikirjasta 307–049
KYLTTI, vaara
KIINNITYSTANKO; 224 mm
olakkeesta olakkeeseen; hiiliteräs
MUTTERI, liitin
HOLKKI, liitin
KUUSIOMUTTERI; M16 x 2,0
MÄNTÄPUMPPU
Ks. osat sivuilta 31 ja 32
KIINTOAVAIN
102
105
176–529
190–000
106
107
108
109
186–925
184–129
106–166
236–466
110
112–887
Vaaran ja varoituksen vaihtokylttejä, tarroja ja kortteja on
saatavissa veloituksetta.
Kpl
1
1
3
1
2
3
1
1
Viite
nro
Osanro
Kuvaus
101
237–001
102
105
176–529
190–000
106
107
108
109
186–925
184–129
106–166
236–466
110
112–887
ILMAMOOTTORI, hiljainen Bulldog
Ks. osat käsikirjasta 307–304
KYLTTI, vaara
KIINNITYSTANKO; 224 mm
olakkeesta olakkeeseen; hiiliteräs
MUTTERI, liitin
HOLKKI, liitin
KUUSIOMUTTERI; M16 x 2,0
MÄNTÄPUMPPU
Ks. osat sivuilta 31 ja 32
KIINTOAVAIN
Kpl
1
1
3
1
2
3
1
1
Vaaran ja varoituksen vaihtokylttejä, tarroja ja kortteja on
saatavissa veloituksetta.
308–353
29
Osat
Osanro 237–290 pumppu, A-sarja, varustettu
Viscount-hydraulimoottorilla
101
103
107
105
106
108
111
110
112
109
104
113
114
115
116
05192
30
308–353
Viite
nro
Osanro
Kuvaus
101
235–345
103
104
105
190–287
158–586
184–596
106
107
108
109
186–925
184–129
106–166
236–466
110
111
112
112–887
203–921
160–494
113
114
115
116
100–064
151–220
160–516
162–289
HYDRAULIMOOTTORI, Viscount
Ks. osat käsikirjasta 307–158
ADAPTERI, kiertokanki
YHDE; 3/4 npt(f) x 1” npt(m)
KIINNITYSTANKO; 315 mm
olakkeesta olakkeeseen
MUTTERI, liitin
HOLKKI, liitin
KUUSIOMUTTERI; M16 x 2,0
MÄNTÄPUMPPU
Ks. osat sivuilta 31 ja 32
AVAIN, tiivistemutteri
PESÄ, vastaventtiili; 3/4 npt (mbe)
RUNKO, vastaventtiili; 3/4 npt(f) x
1–3/16 unef aukko; 1” npt(f) haara
KUULA, vastaventtiili
PURISTUSJOUSI
O-RENGAS; buna-N
TULPPA, vastaventtiili
Kpl
1
1
1
3
1
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
Osat
HUOM: Tällä sivulla mainitut osat ovat yhteisiä kaikille tässä
käyttöohjekirjassa käsitellyille mäntäpumpuille. Katso
saatavissa olevia erilaisia tiivistekokoonpanoja sivulta 32.
*
Nämä osat sisältyvät korjaussarjaan 237–163, joka voidaan ostaa erikseen tavalliseen mäntäpumppuun
236–466. Ks. sivu 32. Ne sisältyvät myös optiona oleviin
sarjoihin 237–164, 237–165 ja 237–709.
Vaaran ja varoituksen vaihtokylttejä, tarroja ja kortteja on
saatavissa veloituksetta.
Viite
nro
Osa
nro
1
2
7
189–316
222–995
237–181
8*
9
10
11*
16
109–499
189–383
189–407
100–400
236–587
17*
108–001
18
19
184–538
222–952
22
24
25
101–754
172–477
172–479
Kuvaus
Kpl
MÄNNÄNVARSI; ruostumaton teräs
TIIVISTEMUTTERI; hiiliteräs
PUMPPUKOTELO;
nikkelöity pallografiittivalurauta
TIIVISTE; PTFE
SYLINTERI; ruostumaton teräs
PESÄ, kuula, mäntä; hiiliteräs
KUULA, mäntä; kromiteräs; halk. 19 mm
PESÄ, männän venttiili;
ruostumaton teräs, pesä volframikarbidia
KUULA, imu; ruostumaton teräs;
38,1 mm halk.
IMUPESÄ; pallografiittivalurauta
IMUVENTTIILI; pallografiittivalurauta
ja pesä volframikarbidia
TULPPA, putki, kuusiokolo; 3/8 npt
TARRA, vaara (ei kuvassa)
TARRA, vaara (ei kuvassa)
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
10
Kaulatiivistesarja
(ks. sivu 32)
11*
7
22
Männän
tiivistesarja
(ks. sivu 32)
16
8*
1
18
*8
8*
17*
9
19
05185
308–353
31
Tiivistesarjat
Nahkatiivistesarja 237–163 tavalliseen mäntäpumppuun 236–466, A-sarja
Viite
nro
Osa
nro
3*
4*
5*
6*
12*
13*
14*
15*
184–304
184–199
109–304
184–249
184–305
184–250
109–305
184–200
Kuvaus
V-TIIVISTE, kaula; nahka
HOLKKITIIVISTE, kaula, naaras; hiiliteräs
V-TIIVISTE, kaula; PTFE
HOLKKITIIVISTE, kaula, uros; hiiliteräs
V-TIIVISTE, mäntä; nahka
HOLKKITIIVISTE, mäntä, uros; hiiliteräs
V-TIIVISTE, mäntä; PTFE
HOLKKITIIVISTE, mäntä, naaras;
hiiliteräs
KAULATIIVISTEET:
HUULET ALASPÄIN
Kpl
4
1
1
1
4
1
1
MÄNNÄN TIIVISTEET:
HUULET YLÖSPÄIN
*4
*13
5*
*3
*12
*6
*15
1
14*
VOITELE TIIVISTEET
0805
0806
* Sarja sisältää myös osat 8, 11 ja 17 (ks. sivu 31).
PTFE-tiivistesarja 237–164 optiona olevaan mäntäpumppuun 236–896, A-sarja
Viite
nro
Osa
nro
4*
5*
6*
13*
14*
15*
184–199
109–304
184–249
184–250
109–305
184–200
Kuvaus
HOLKKITIIVISTE, kaula, naaras; hiiliteräs
V-TIIVISTE, kaula; PTFE
HOLKKITIIVISTE, kaula, uros; hiiliteräs
HOLKKITIIVISTE, mäntä, uros; hiiliteräs
V-TIIVISTE, mäntä; PTFE
HOLKKITIIVISTE, mäntä, naaras;
hiiliteräs
KAULATIIVISTEET:
HUULET ALASPÄIN
Kpl
MÄNNÄN TIIVISTEET:
HUULET YLÖSPÄIN
1
5
1
1
5
*4
*13
*5
*14
1
*6
*15
* Sarja sisältää myös osat 8, 11 ja 17 (ks. sivu 31).
0805
0806
VOITELE TIIVISTEET
UHMWPE- ja nahkatiivistesarja 237–165 (optio)
Viite
nro
Osa
nro
3*
4*
5*
6*
12*
13*
14*
15*
184–304
184–199
109–254
184–249
184–305
184–250
109–255
184–200
Kuvaus
V-TIIVISTE, kaula; nahka
HOLKKITIIVISTE, kaula, naaras; hiiliteräs
V-TIIVISTE, kaula; UHMWPE
HOLKKITIIVISTE, kaula, uros; hiiliteräs
V-TIIVISTE, mäntä; nahka
HOLKKITIIVISTE, mäntä, uros; hiiliteräs
V-TIIVISTE, mäntä; UHMWPE
HOLKKITIIVISTE, mäntä, naaras;
hiiliteräs
KAULATIIVISTEET:
HUULET ALASPÄIN
Kpl
2
1
3
1
2
1
3
MÄNNÄN TIIVISTEET:
HUULET YLÖSPÄIN
*4
*13
*5
3* *14
*6
*15
1
12*
VOITELE TIIVISTEET
0805
0806
Sarja sisältää myös osat 8, 11 ja 17 (ks. sivu 31).
UHMWPE- ja PTFE-tiivistesarja 237–709 (optio)
Viite
nro
Osa
nro
3*
4*
5*
6*
12*
13*
14*
15*
109–304
184–199
109–254
184–249
109–305
184–250
109–255
184–200
Kuvaus
V-TIIVISTE, kaula; PTFE
HOLKKITIIVISTE, kaula, naaras; hiiliteräs
V-TIIVISTE, kaula; UHMWPE
HOLKKITIIVISTE, kaula, uros; hiiliteräs
V-TIIVISTE, mäntä; PTFE
HOLKKITIIVISTE, mäntä, uros; hiiliteräs
V-TIIVISTE, mäntä; UHMWPE
HOLKKITIIVISTE, mäntä, naaras;
hiiliteräs
Sarja sisältää myös osat 8, 11 ja 17 (ks. sivu 31).
32
308–353
KAULATIIVISTEET:
HUULET ALASPÄIN
Kpl
2
1
3
1
2
1
3
1
MÄNNÄN TIIVISTEET:
HUULET YLÖSPÄIN
*4
*13
*5
3* *14
*6
*15
VOITELE TIIVISTEET
12*
0805
0806
Tekniset tiedot
(Mallit 236–475 ja 237–283 King-pumput)
VAARA
Varmista, että kaikki nesteet ja liuotinaineet ovat kemiallisesti yhteensopivia alla lueteltujen märkien osien kanssa. Lue aina valmistajan ohjeet ennen nesteen tai liuottimen
käyttöä tässä pumpussa.
Suhde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56:1
Nesteen suurin käyttöpaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345 bar
Ilman suurin tulopaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 bar
Pumpun sykäysmäärä 3,8 litraa kohti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Nestevirtaus 60 sykäyksellä/min . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,9 litraa/min
Ilmamoottorin männän tehollinen pinta-ala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 506 cm.
Iskun pituus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 mm
Mäntäpumpun tehollinen pinta-ala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 cm
Pumpun korkein käyttölämpötila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82C
* Melutaso 6,3 barin paineella, 25 sykäyksellä/min . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 dBa
* Ääniteho 6,3 barin paineella, 25 sykäyksellä/min . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 dBa
Ilman imuaukon koko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3/4 npsm(f)
Nesteen imuaukon koko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2” npt(f)
Nesteen ulostuloaukon koko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1” npt(f)
Paino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . noin 109 kg
Märät osat . . . . . . . . . . . . . hiiliteräs; kromiteräs; seosteräs; kromattu, galvanoitu ja nikkelöity;
ruostumattoman teräksen 440- ja 17–4 PH -laadut; pallografiittivalurauta; volframikarbidi;
PTFE; lasitettu PTFE; nahka (vain mäntäpumppu 236–466)
* Testattu ISO 3744 mukaan.
SELITE:
Nesteen lähtöpaine – mustat käyrät
Ilmankulutus – harmaat käyrät
A
B
C
HUOM:
Suositeltu pumpun nopeus jatkuvaan käyttöön (varjostetulle alueelle): 60 sykäystä/min
bar
18
350
sykäystä/min
36
54 60
A
210
C
5,60
B
4,20
C
2,80
1,40
70
litraa/min
90
7,00
B
NESTEEN PAINE
m /min
72
A
280
140
6,3 barin ilmanpaine
4,9 barin ilmanpaine
2,8 barin ilmanpaine
3,8
7,6
11,4
15,2
19,0
NESTEVIRTAUS (NRO 10 KEVYT ÖLJY)
Nesteen lähtöpaine (bar) tietyllä nestevirtauksella (l/min) ja käyttöilmanpaineella (bar):
Pumpun ilmankulutus (m /min) tietyllä nestevirtauksella (l/m) ja
ilmanpaineella (bar):
1. Hae haluttu virtaus kaavion alaosasta.
1. Hae haluttu virtaus kaavion alaosasta.
2. Seuraa pystysuoraa viivaa valitun lähtöpaineen käyrän (musta)
leikkauskohtaan. Vasemmalta asteikolta voit lukea nesteen
lähtöpaineen.
2. Seuraa pystysuoraa viivaa valitun ilmankulutuksen käyrän (harmaa) leikkauskohtaan. Oikealta asteikolta voit lukea ilmankulutuksen.
308–353
33
Tekniset tiedot
(Malli 237–278 jäätymistä ehkäisevä, hiljainen King-pumppu)
VAARA
Varmista, että kaikki nesteet ja liuotinaineet ovat kemiallisesti yhteensopivia alla lueteltujen märkien osien kanssa. Lue aina valmistajan ohjeet ennen nesteen tai liuottimen
käyttöä tässä pumpussa.
Suhde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56:1
Nesteen suurin käyttöpaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345 bar
Ilman suurin tulopaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 bar
Pumpun sykäysmäärä 3,8 litraa kohti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Nestevirtaus 60 sykäyksellä/min . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,9 litraa/min
Ilmamoottorin männän tehollinen pinta-ala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 506 cm
Iskun pituus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 mm
Mäntäpumpun tehollinen pinta-ala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 cm
Pumpun korkein käyttölämpötila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82C
* Melutaso 6,3 barin paineella, 25 sykäyksellä/min . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 dBa
* Ääniteho 6,3 barin paineella, 25 sykäyksellä/min . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 dBa
Ilman imuaukon koko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3/4 npsm(f)
Nesteen imuaukon koko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2” npt(f)
Nesteen ulostuloaukon koko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1” npt(f)
Paino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . noin 109 kg
Märät osat . . . . . . . . . . . . . hiiliteräs; kromiteräs; seosteräs; kromattu, galvanoitu ja nikkelöity;
ruostumattoman teräksen 440- ja 17–4 PH -laadut; pallografiittivalurauta; volframikarbidi;
PTFE; lasitettu PTFE; nahka (vain mäntäpumppu 236–466)
* Testattu ISO 3744 mukaan.
SELITE:
Nesteen lähtöpaine – mustat käyrät
Ilmankulutus – harmaat käyrät
A
B
C
HUOM:
Suositeltu pumpun nopeus jatkuvaan käyttöön (varjostetulle alueelle): 60 sykäystä/min
bar
18
6,3 barin ilmanpaine
4,9 barin ilmanpaine
2,8 barin ilmanpaine
sykäystä/min
36
54 60
m /min
72
90
350
7,00
A
NESTEEN PAINE
280
A
5,60
B
B
210
140
C
4,20
2,80
C
1,40
70
litraa/min
3,8
7,6
11,4
15.2
19,0
NESTEVIRTAUS (NRO 10 KEVYT ÖLJY)
Nesteen lähtöpaine (bar) tietyllä nestevirtauksella (l/min) ja käyttöilmanpaineella (bar):
Pumpun ilmankulutus (m /min) tietyllä nestevirtauksella (l/m) ja
ilmanpaineella (bar):
1. Hae haluttu virtaus kaavion alaosasta.
1. Hae haluttu virtaus kaavion alaosasta.
2. Seuraa pystysuoraa viivaa valitun lähtöpaineen käyrän (musta)
leikkauskohtaan. Vasemmalta asteikolta voit lukea nesteen
lähtöpaineen.
2. Seuraa pystysuoraa viivaa valitun ilmankulutuksen käyrän (harmaa) leikkauskohtaan. Oikealta asteikolta voit lukea ilmankulutuksen.
34
308–353
Tekniset tiedot
(Malli 237–284 Bulldog-pumppu)
VAARA
Varmista, että kaikki nesteet ja liuotinaineet ovat kemiallisesti yhteensopivia alla lueteltujen märkien osien kanssa. Lue aina valmistajan ohjeet ennen nesteen tai liuottimen
käyttöä tässä pumpussa.
Suhde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28:1
Nesteen suurin käyttöpaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 bar
Ilman suurin imupaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 bar
Pumpun sykäysmäärä 3,8 litraa kohti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Nestevirtaus 60 sykäyksellä/min . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,9 litraa/min
Ilmamoottorin männän tehollinen pinta-ala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 cm
Iskun pituus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 mm
Mäntäpumpun tehollinen pinta-ala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 cm
Pumpun korkein käyttölämpötila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82C
* Melutaso 7 barin paineella, 25 sykäyksellä/min . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 dBa
* Ääniteho 7 barin paineella, 25 sykäyksellä/min . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 dBa
Ilman imuaukon koko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3/4 npsm(f)
Nesteen imuaukon koko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2” npt(f)
Nesteen ulostuloaukon koko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1” npt(f)
Paino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . noin 109 kg
Märät osat . . . . . . . . . . . . . hiiliteräs; kromiteräs; seosteräs; kromattu, galvanoitu ja nikkelöity;
ruostumattoman teräksen 440- ja 17–4 PH -laadut; pallografiittivalurauta; volframikarbidi;
PTFE; lasitettu PTFE; nahka (vain mäntäpumppu 236–466)
* Testattu ISO 3744 mukaan.
SELITE:
HUOM:
Nesteen lähtöpaine – mustat käyrät
Ilmankulutus – harmaat käyrät
A
7 barin ilmanpaine
B
4,9 barin ilmanpaine
C
2,8 barin ilmanpaine
Suositeltu pumpun nopeus jatkuvaan käyttöön (varjostetulle alueelle): 60 sykäystä/min
bar
18
sykäystä/min
35
50
m /min
60 66
82
210
A
A
7,00
NESTEEN PAINE
175
140
5,60
B
B
4,20
105
70
C
C
1,40
35
litraa/min
2,80
3,8
7,6
11,4
15,2
19,0
NESTEVIRTAUS (NRO 10 KEVYT ÖLJY)
Nesteen lähtöpaine (bar) tietyllä nestevirtauksella (l/min) ja
käyttöilmanpaineella (bar):
1. Hae haluttu virtaus kaavion alaosasta.
2. Seuraa pystysuoraa viivaa valitun lähtöpaineen käyrän (musta)
leikkauskohtaan. Vasemmalta asteikolta voit lukea nesteen
lähtöpaineen.
Pumpun ilmankulutus (m /min) tietyllä nestevirtauksella (l/m) ja
ilmanpaineella (bar):
1. Hae haluttu virtaus kaavion alaosasta.
2. Seuraa pystysuoraa viivaa valitun ilmankulutuksen käyrän
(harmaa) leikkauskohtaan. Oikealta asteikolta voit lukea
ilmankulutuksen.
308–353
35
Tekniset tiedot
(Malli 237–292 jäätymistä ehkäisevä, hiljainen Bulldog-pumppu)
VAARA
Varmista, että kaikki nesteet ja liuotinaineet ovat kemiallisesti yhteensopivia alla lueteltujen märkien osien kanssa. Lue aina valmistajan ohjeet ennen nesteen tai liuottimen
käyttöä tässä pumpussa.
Suhde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28:1
Nesteen suurin käyttöpaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 bar
Ilman suurin imupaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 bar
Pumpun sykäysmäärä 3,8 litraa kohti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Nestevirtaus 60 sykäyksellä/min . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,9 litraa/min
Ilmamoottorin männän tehollinen pinta-ala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 cm
Iskun pituus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 mm
Mäntäpumpun tehollinen pinta-ala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 cm
Pumpun korkein käyttölämpötila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82C
* Melutaso 7 barin paineella, 25 sykäyksellä/min . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 dBa
* Ääniteho 7 barin paineella, 25 sykäyksellä/min . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 dBa
Ilman imuaukon koko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3/4 npsm(f)
Nesteen imuaukon koko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2” npt(f)
Nesteen ulostuloaukon koko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1” npt(f)
Paino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . noin 109 kg
Märät osat . . . . . . . . . . . . . hiiliteräs; kromiteräs; seosteräs; kromattu, galvanoitu ja nikkelöity;
ruostumattoman teräksen 440- ja 17–4 PH -laadut; pallografiittivalurauta; volframikarbidi;
PTFE; lasitettu PTFE; nahka (vain mäntäpumppu 236–466)
* Testattu ISO 3744 mukaan.
SELITE:
Nesteen lähtöpaine – mustat käyrät
Ilmankulutus – harmaat käyrät
A
B
C
HUOM:
Suositeltu pumpun nopeus jatkuvaan käyttöön (varjostetulle alueelle): 60 sykäystä/min
bar
18
7 barin ilmanpaine
4,9 barin ilmanpaine
2,8 barin ilmanpaine
sykäystä/min
36
54 60
m /min
71
88
210
A
7,00
NESTEEN PAINE
175
5,60
140
B
4,20
105
70
A
C
B
C
35
litraa/min
3,8
7,6
11,4
15,2
2,80
1,40
19,0
NESTEVIRTAUS (NRO 10 KEVYT ÖLJY)
Nesteen lähtöpaine (bar) tietyllä nestevirtauksella (l/min) ja
käyttöilmanpaineella (bar):
1. Hae haluttu virtaus kaavion alaosasta.
2. Seuraa pystysuoraa viivaa valitun lähtöpaineen käyrän (musta)
leikkauskohtaan. Vasemmalta asteikolta voit lukea nesteen
lähtöpaineen.
36
308–353
Pumpun ilmankulutus (m /min) tietyllä nestevirtauksella (l/m) ja
ilmanpaineella (bar):
1. Hae haluttu virtaus kaavion alaosasta.
2. Seuraa pystysuoraa viivaa valitun ilmankulutuksen käyrän
(harmaa) leikkauskohtaan. Oikealta asteikolta voit lukea
ilmankulutuksen.
Tekniset tiedot
(Malli 237–279 Senator-pumppu)
VAARA
Varmista, että kaikki nesteet ja liuotinaineet ovat kemiallisesti yhteensopivia alla lueteltujen märkien osien kanssa. Lue aina valmistajan ohjeet ennen nesteen tai liuottimen
käyttöä tässä pumpussa.
Suhde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17:1
Nesteen suurin käyttöpaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 bar
Ilman suurin imupaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 bar
Pumpun sykäysmäärä 3,8 litraa kohti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Nestevirtaus 60 sykäyksellä/min . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,9 litraa/min
Ilmamoottorin männän tehollinen pinta-ala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 cm
Iskun pituus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 mm
Mäntäpumpun tehollinen pinta-ala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 cm
Pumpun korkein käyttölämpötila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82C
* Melutaso 7 barin paineella, 25 sykäyksellä/min . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 dBa
* Ääniteho 7 barin paineella, 25 sykäyksellä/min . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 dBa
Ilman imuaukon koko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3/4 npsm(f)
Ilman imuaukon koko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3/4 npsm(f)
Nesteen imuaukon koko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2” npt(f)
Nesteen ulostuloaukon koko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1” npt(f)
Paino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . noin 109 kg
Märät osat . . . . . . . . . . . . . hiiliteräs; kromiteräs; seosteräs; kromattu, galvanoitu ja nikkelöity;
ruostumattoman teräksen 440- ja 17–4 PH -laadut; pallografiittivalurauta; volframikarbidi;
PTFE; lasitettu PTFE; nahka (vain mäntäpumppu 236–466)
* Testattu ISO 3744 mukaan.
SELITE:
HUOM:
Nesteen lähtöpaine – mustat käyrät
Ilmankulutus – harmaat käyrät
A
7 barin ilmanpaine
B
4,9 barin ilmanpaine
C
2,8 barin ilmanpaine
Suositeltu pumpun nopeus jatkuvaan käyttöön (varjostetulle alueelle): 60 sykäystä/min
bar
17
sykäystä/min
34
52 60
m /min
69
86
175
5,60
NESTEEN PAINE
140
A
4,20
105
B
70
A
B
C
35
litraa/min
2,80
C
3,8
7,6
11,4
15,2
1,40
19,0
NESTEVIRTAUS (NRO 10 KEVYT ÖLJY)
Nesteen lähtöpaine (bar) tietyllä nestevirtauksella (l/min) ja
käyttöilmanpaineella (bar):
1. Hae haluttu virtaus kaavion alaosasta.
2. Seuraa pystysuoraa viivaa valitun lähtöpaineen käyrän (musta)
leikkauskohtaan. Vasemmalta asteikolta voit lukea nesteen
lähtöpaineen.
Pumpun ilmankulutus (m /min) tietyllä nestevirtauksella (l/m) ja
ilmanpaineella (bar):
1. Hae haluttu virtaus kaavion alaosasta.
2. Seuraa pystysuoraa viivaa valitun ilmankulutuksen käyrän
(harmaa) leikkauskohtaan. Oikealta asteikolta voit lukea
ilmankulutuksen.
308–353
37
Tekniset tiedot
(Malli 237–290 Viscount-pumppu)
VAARA
Varmista, että kaikki nesteet ja liuotinaineet ovat kemiallisesti yhteensopivia alla lueteltujen märkien osien kanssa. Lue aina valmistajan ohjeet ennen nesteen tai liuottimen
käyttöä tässä pumpussa.
Suhde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5:1
Nesteen suurin käyttöpaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345 bar
Hydrauliöljyn suurin tulopaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 bar
Pumpun sykäysmäärä 3,8 litraa kohti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Nestevirtaus 60 sykäyksellä/min . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,9 litraa/min
Hydraulimoottorin männän tehollinen pinta-ala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,6 cm
Iskun pituus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 mm
Mäntäpumpun tehollinen pinta-ala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 cm
Pumpun korkein käyttölämpötila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82C
* Melutaso 1450 psi:n hydraulipaineessa, 25 sykäyksellä/min . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 dBa
* Ääniteho 1450 psi:n hydraulipaineessa, 25 sykäyksellä/min . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 dBa
Hydrauliöljyn tuloaukon koko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3/4 npt(f)
Nesteen imuaukon koko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2” npt(f)
Nesteen ulostuloaukon koko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1” npt(f)
Paino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . noin 89 kg
Märät osat . . . . . . . . . . . . . hiiliteräs; kromiteräs; seosteräs; kromattu, galvanoitu ja nikkelöity;
ruostumattoman teräksen 440- ja 17–4 PH -laadut; pallografiittivalurauta; volframikarbidi;
PTFE; lasitettu PTFE; nahka (vain mäntäpumppu 236–466)
* Testattu ISO 3744 mukaan.
Delrin on DuPont Co:n rekisteröimä tavaramerkki.
SELITE:
Nesteen lähtöpaine – mustat käyrät
Hydrauliöljyn kulutus – harmaat käyrät
A
B
C
99 barin hydrauliöljyn paine
70 barin hydrauliöljyn paine
40 barin hydrauliöljyn paine
MALLI 235–345
(VISCOUNT-HYDRAULIMOOTTORI)
sykäystä/min
18
36
54 60
72
bar
l/m
(hydr.öljy)
90
350
38,0
A
hydrauliöljyn
kulutus
NESTEEN PAINE
280
B
22,8
210
140
15,2
C
7,6
70
litraa/min
3,8
7,6
Nesteen lähtöpaine (bar) tietyllä nestevirtauksella (l/min) ja
hydrauliöljyn käyttöpaineella (bar):
1. Hae haluttu virtaus kaavion alaosasta.
2. Seuraa pystysuoraa viivaa valitun lähtöpaineen käyrän (musta)
leikkauskohtaan. Vasemmalta asteikolta voit lukea nesteen
lähtöpaineen.
38
308–353
30,4
11,4
15,2
19,0
Pumpun hydrauliöljyn kulutus (l/min) tietyllä nestevirtauksella (l/m)
ja hydrauliöljyn paineella (bar):
1. Hae haluttu virtaus kaavion alaosasta.
2. Seuraa pystysuoraa viivaa öljynkulutuskäyrän (harmaa)
leikkauskohtaan. Oikealta asteikolta voit lukea öljynkulutuksen.
Mitat
Kiinnitysreikien
sijainti
94,28 mm
101,6 mm
94,28 mm
C
G
50,8 mm
A
Kolme M16 x 2,0
reikää
11,1 mm
HALK. (4)
88 mm
0653
D
B
F
E
05181
Pumppumalli
A
B
C
D
E
F
G
236–475
1146,9 mm
746,0 mm
400,9 mm
413,0 mm
2” npt(f)
1” npt(f)
3/4 npsm(f)
237–278
1180 mm
590 mm
590 mm
257 mm
2” npt(f)
1” npt(f)
3/4 npsm(f)
237–283
1329 mm
746,0 mm
583 mm
457 mm
2” npt(f)
1” npt(f)
3/4 npsm(f)
237–284
1134 mm
590 mm
544 mm
257 mm
2” npt(f)
1” npt(f)
3/4 npsm(f)
237–292
1180 mm
590 mm
590 mm
301 mm
2” npt(f)
1” npt(f)
3/4 npsm(f)
237–279
1138 mm
590 mm
548 mm
257 mm
2” npt(f)
1” npt(f)
3/4 npsm(f)
237–290
1344 mm
681 mm
663 mm
ei ole
2” npt(f)
1” npt(f)
3/4 npt(f)
308–353
39
Gracon takuu
Graco takaa, että tällä lomakkeella mainitut, Gracon valmistamat ja sen nimellä varustetut laitteet ovat materiaalien ja työn osalta virheettömiä sinä päivänä, kun valtuutettu Graco-jälleenmyyjä on ne myynyt alkuperäisen ostajan käyttöön. Graco korjaa tai vaihtaa
kahdentoista kuukauden aikana myyntipäivästä lukien laitteen osan, jonka Graco on todennut vialliseksi. Tämä takuu on voimassa
vain silloin, kun laitteen asennuksessa, käytössä ja kunnossapidossa on noudatettu Gracon kirjallisia ohjeita.
Tämä takuu ei koske normaalia kulumista eikä virheellisestä asennuksesta, väärästä käytöstä, hankautumisesta, korroosiosta,
riittämättömästä tai sopimattomasta kunnossapidosta, laiminlyönnistä, onnettomuudesta, osien muuttamisesta tai muiden kuin
Gracon osien käyttämisestä aiheutunutta toimintahäiriötä, vahinkoa tai kulumista, eikä Graco ole vastuussa edellä mainituista. Graco
ei myöskään ole vastuussa toimintahäiriöstä, vahingosta tai kulumisesta, joka aiheutuu Gracon laitteiden yhteensopimattomuudesta
kolmannen osapuolen toimittamiin rakenteisiin, lisävarusteisiin, laitteisiin tai materiaaleihin tai kolmannen osapuolen toimittamien
rakenteiden, lisävarusteiden, laitteiden tai materiaalien sopimattomasta suunnittelusta, valmistuksesta, asennuksesta, käytöstä tai
kunnossapidosta.
Tämän takuun ehtona on vialliseksi väitetyn laitteen palauttaminen lähettäjän kustannuksella valtuutetulle Graco-jälleenmyyjälle vian
toteamiseksi. Jos vika todetaan aiheelliseksi, Graco korjaa tai vaihtaa veloituksetta vialliset osat. Laite palautetaan alkuperäiselle
ostajalle rahtivapaasti. Jos laitteen tarkastuksessa ei löydetä mitään materiaali- tai työvirhettä, korjaukset tehdään kohtuullista veloitusta vastaan, joihin kuuluvat osiin, työhön ja kuljetukseen sisältyvät kustannukset.
Edellä mainittu muodostaa Gracon ainoan velvoitteen ja ostajan saaman ainoan korvauksen takuuvaatimuksen osalta. Ostaja
hyväksyy sen, ettei hän saa muuta korvausta (mukaan lukien satunnaiset tai välilliset vahingonkorvaukset menetetyistä voitoista,
menetetystä myynnistä, henkilö- tai omaisuusvahingoista tai muusta satunnaisesta tai välillisestä menetyksestä). Takuuta koskevat
vaateet on esitettävä kahden (2) vuoden kuluessa myyntipäiväyksestä.
Graco ei anna takuuta eikä vastaa lisävarusteista, laitteista, materiaaleista tai komponenteista, jotka Graco on myynyt mutta ei valmistanut. Näihin Gracon myymiin toisten valmistajien tuotteisiin sovelletaan asianomaisen valmistajan antamaa takuuta. Graco antaa
ostajalle kohtuullisessa määrin apua näitä koskevien takuuvaatimusten tekemisessä.
Seuraavat kohdat eivät kuulu Gracon takuuseen:
Kaulatiivisteen säätö
Normaalista kulumisesta johtuva tiivisteen vaihto.
Normaalia kulumista ei katsota materiaalin tai työn virheellisyydeksi.
VASTUUN RAJOITUS
Missään tapauksessa Graco ei vastaa epäsuorista, satunnaisista, erityisistä tai välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat laitteiden toimittamisesta tai myytyjen tuotteiden tai muiden tavaroiden hankkimisesta, suorituskyvystä tai käytöstä, olipa kyseessä sopimuksen
rikkominen, takuuvaatimus, Gracon laiminlyönti tai jokin muu syy.
Takuuehtojen lisäys:
ERIKOISTAKUU DURA–FLO–MÄNTÄPUMPPUJEN ALAOSILLE:
Graco myöntää ilman lisäkustannuksia 3 vuoden jatkotakuun Dura–Flo–mäntäpumppujen alaosille alkaen siitä myyntipäivästä, jolloin valtuutettu Graco–jälleenmyyjä on myynyt laitteen alkuperäisen ostajan käyttöön. Laitteeseen sovelletaan kaikkia muita Gracon
takuuehtoja.
USA:n myyntipisteet: Atlanta, Chicago, Dallas, Detroit, Los Angeles, Mt. Arlington (N.J.)
Ulkomaiset toimistot: Kanada; Englanti; Korea; Sveitsi; Ranska, Saksa; Hongkong; Japani
GRACO N.V.; Industrieterrein — Oude Bunders;
Slakweidestraat 31, 3630 Maasmechelen, Belgium
Tel.: 32 89 770 700 – Fax: 32 89 770 777
PAINETTU BELGIASSA 308–298 06/95
40
308–353
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement