Graco 3A2026B, ProMix 2KE, Pump Systems Omaniku manuaal

Graco 3A2026B, ProMix 2KE, Pump Systems Omaniku manuaal | Manualzz
Käyttö
®
ProMix
2KE
3A2026B
FI
Pumppukäyttöinen monikomponenttiannostelija
Itsenäinen, elektroninen kaksikomponenttisten maalien annostelija. Vain ammattikäyttöön.
Tärkeitä turvaohjeita
Lue kaikki tämän käyttöohjeen varoitukset
ja ohjeet. Säilytä nämä ohjeet.
Katso mallin tiedot, mukaan lukien
enimmäiskäyttöpaine ja hyväksynnät sivuilta 34.
ti15696a
Sisältö
Mallit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Muita käyttöoppaita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Varoitukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Tärkeää tietoa kaksikomponenttisista aineista . . . 8
Isosyanaatteja koskevat ehdot . . . . . . . . . . . . . . . 8
Aineen itsesyttyminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Pidä komponentit A ja B erillään . . . . . . . . . . . . . 8
Isosyanaattien kosteusherkkyys . . . . . . . . . . . . . 8
Aineiden vaihto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Käsitehakemisto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Tiivistelmä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Osat ja niiden toiminta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Asentaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Yleistietoja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Luonnostaan vaarattomien laitteiden
asennuksen turvamääräykset . . . . . . . . . . . 11
Näyttöyksikkö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Ilmansyöttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Nesteen syöttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Putkikaavio ja diagrammit . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Sähköt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Maadoitus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Näyttöyksikkö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Näyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Näytön yhteenveto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Käyttäjän syöttöalueet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Perustoiminnot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Etukäteistoiminnot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Virran kytkentä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Järjestelmän alkuperäisasetukset . . . . . . . . . . . 29
Järjestelmän esitäyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Pumpun kalibrointi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Ruiskutus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Tyhjennys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Paineenpoistotoimet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Lukitustila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Venttiiliasetukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Pysäytys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Lisävarusteena saatavan
USB-yksikön käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
USB-lokit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Asetus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Latausprosessi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Suositellut USB-muistit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
2
Ajotilan tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Aja ruiskutuksen sekoitus (näyttö 2) . . . . . . . . .38
Ajotilat koti (näyttö 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Aja sekoituserä (näyttö 3) . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Aja sekoitussummat (näyttö 4) . . . . . . . . . . . . . .39
Aja lokivirheet (näytöt 5-14) . . . . . . . . . . . . . . . .39
Aja pumpunohjaus (näyttö 15) . . . . . . . . . . . . . .39
Asetustilan tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Salasana (näyttö 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Alkuasetukset (näyttö 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Konfiguroinnit 1-4 (näytöt 18-21) . . . . . . . . . . . .41
Ohje 1-1 (näyttö 28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Ohje 1-2 (näyttö 29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Kunnossapito 1-3 (näytöt 24-26) . . . . . . . . . . . .43
Kunnossapitosuositukset . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Kalibrointi 1 ja 2 (näytöt 22 ja 23) . . . . . . . . . . . .44
Vianetsintä (näytöt 35-37) . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Dynaaminen annostelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Järjestelmävirheet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Järjestelmän hälytykset . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Järjestelmän tiedotus-/tallennuskoodit . . . . . . . .48
Tyhjennä virhe ja käynnistä uudelleen . . . . . . . .48
Ilmavirtauskytkimen (AFS) toiminta . . . . . . . . . .48
Järjestelmän tyhjäkäyntivaroitus (IDLE) . . . . . . .49
Hälytykset ja vianetsintä . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Dynaamisen annostelun rajoittimen
valintataulukot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
Piirikaaviot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
Mitat ja asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68
Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
Gracon normaali takuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70
3A2026B
Mallit
Mallit
ProMix 2KE -järjestelmiä ei ole hyväksytty käytettäväksi vaarallisissa tiloissa ellei
perusmalli, kaikki oheislaitteet, tarvikkeet ja johtosarjat vastaa paikallisia, valtiollisia
ja kansallisia normeja.
Osanro
24F102
24F103
24F104
24F105
24F106
24F107
24F108
24F109
24F110
24F111
24F112
24F113
24F114
24F115
*
Hyväksytty vaaralliseen tilaan
luokka 1, jaos 1, ryhmä D (Pohjois-Amerikka); luokka 1, alueet 1 ja 2 (Eurooppa)
Suurin nesteen
käyttöpaine
USBMPa (bar, psi) portti
Sarjat Suhde Pumput
Hyväksynnät*
A
3:1 Merkur, A ja B
2,1 (21, 300)
A
23:1 Merkur, A ja B
15,8 (158, 2 300)
II 2 G
A
30:1 Merkur, A ja B
20,6 (206, 3 000)
Ex ia px IIA T3 Ta = 0 °C-54 °C
A
45:1 Merkur, A ja B
31,0 (310, 4 500)
FM10 ATEX 0025 X
Merkur A,
A
3:1
2,1 (21, 300)
Merkur Bellows B
#
53
Merkur A,
A
23:1
15,8 (158, 2 300)
Merkur Bellows B
Luonnostaan vaaraton ja tyhjennetty laite
Merkur A,
luokka I, jaos 1, ryhmä D, T3
A
35:1
24,1 (241, 3 500)
Merkur Bellows B
Ta = 0 °C-54 °C
A
3:1 Merkur, A ja B
2,1 (21, 300)
✔
A
23:1 Merkur, A ja B
15,8 (158, 2 300)
✔
A
30:1 Merkur, A ja B
20,6 (206, 3 000)
✔
A
45:1 Merkur, A ja B
31,0 (310, 4 500)
✔
0359
Merkur A,
A
3:1
2,1 (21, 300)
✔
Katso erityisolosuhteet
Merkur Bellows B
turvalliselle käytölle
Merkur A,
Varoitukset, sivu 5.
A
23:1
15,8 (158, 2 300)
✔
Merkur Bellows B
Merkur A,
A
35:1
24,1 (241, 3 500)
✔
Merkur Bellows B
ProMix 2KE vaarallisen tilan laite on valmistettu Yhdysvalloissa sarjanumerolla, joka alkaa joko A-kirjaimella tai
numeroilla 01, ATEX, FM- ja CE-hyväksynnät merkintöjen mukaan. Laite valmistettu Belgiassa sarjanumerolla,
joka alkaa joko kirjaimella M tai numeroilla 38, ATEX ja CE-hyväksynnät merkintöjen mukaan.
Katso sivu 4 vaarattomiin tiloihin hyväksytyt laitteet.
3A2026B
3
Mallit
Mallit (jatkuu)
Hyväksytty käytettäväksi vaarattomissa tiloissa
Suurin nesteen
käyttöpaine
USBMPa (bar, psi)
portti
Osanro Sarjat Suhde Pumput
24F088
A
3:1 Merkur, A ja B
2,1 (21, 300)
24F089
A
23:1 Merkur, A ja B
15,8 (158, 2 300)
#
24F090
A
30:1 Merkur, A ja B
20,6 (206, 3 000)
24F091
A
45:1 Merkur, A ja B
31,0 (310, 4 500)
Merkur A,
24F092
A
3:1
2,1 (21, 300)
Merkur Bellows B
Merkur A,
24F093
A
23:1
15,8 (158, 2 300)
Merkur Bellows B
Merkur A,
24F094
A
35:1
24,1 (241, 3 500)
Merkur Bellows B
24F095
A
3:1 Merkur, A ja B
2,1 ( 21, 300)
✔
24F096
A
23:1 Merkur, A ja B
15,8 (158, 2 300)
✔
24F097
A
30:1 Merkur, A ja B
20,6 (206, 3 000)
✔
24F098
A
45:1 Merkur, A ja B
31,0 (310, 4 500)
✔
Merkur A,
24F099
A
3:1
2,1 (21, 300)
✔
Merkur Bellows B
Merkur A,
24F100
A
23:1
15,8 (158, 2 300)
✔
Merkur Bellows B
Merkur A,
24F101
A
35:1
24,1 (241, 3 500)
✔
Merkur Bellows B
*
Hyväksynnät*
53
ProMix 2KE -vaarattoman tilan laite on valmistettu Yhdysvalloissa sarjanumerolla, joka alkaa joko A-kirjaimella
tai numeroilla 01, FM- ja CE-hyväksynnät. Laite valmistettu Belgiassa sarjanumerolla, joka alkaa joko kirjaimella
M tai numeroilla 38, CE-hyväksyntä.
Muita käyttöoppaita
Käyttöopas Kuvaus
Käyttöopas Kuvaus
3A0870
312781
312782
312784
312792
312793
312796
406714
406823
3A1244
4
ProMix 2KE, korjaus/osat
Nesteen sekoituskammio, ohjeet/osat
Annosteluventtiili, ohjeet/osat
Pistoolin huuhtelusäiliösarja 15V826
Merkur-mäntäpumppu
Merkur Bellows -mäntäpumppu
NXT-ilmamoottori
Uudistussarja korkeapaineiselle
annosteluventtiilille
3A1323
3A1324
3A1325
3A1333
313542
Annosteluventtiilin istukka-sarja
Graco ohjausarkkitehtuuri
yksikön ohjelmointi
16G353 Akun muuntosarja
16G351 Sähkövoiman muuntosarja
ProMix 2KE -jalustasarjat
24H253 USB-moduulisarja
Merkkivalopylväs
3A2026B
Varoitukset
Varoitukset
Seuraavat varoitukset koskevat laitteen asennusta, käyttöä, maadoitusta, kunnossapitoa ja korjausta. Huutomerkki
tarkoittaa yleisluontoista varoitusta ja vaaran merkit toimenpidekohtaista vaaraa. Lue varoitukset, kun nämä symbolit
ovat esillä tässä ohjeessa. Tästä osasta puuttuvat tuotekohtaiset vaara- ja varoitussymbolit saattavat esiintyä
tarvittaessa muualla tässä ohjeessa.
VAARA
TULIPALON JA RÄJÄHDYKSEN VAARA
Syttyvät höyryt, kuten liuotin- ja maalihöyryt, voivat syttyä tai räjähtää työskentelyalueella. Estä tulipalo
ja räjähdys seuraavasti:
• Käytä laitetta vain hyvin ilmastoiduissa tiloissa.
• Poista kaikki syttymislähteet, kuten sytytysliekit, savukkeet, kannettavat sähkövalaisimet ja muoviset
suojaverhot (staattisen sähkön vaara).
• Pidä roskat, liuottimet, rätit ja bensiini poissa ruiskutusalueelta.
• Älä liitä tai irrota virtajohtoja äläkä kytke virta- tai valokytkimiä päälle tai pois, kun tiloissa on helposti
syttyviä höyryjä.
• Maadoita kaikki työskentelyalueen laitteet. Katso Maadoitus-ohjeet.
• Käytä ainoastaan maadoitettuja johtoja.
• Pidä pistoolia tukevasti maadoitettua astiaa vasten, kun vedät liipaisimesta.
• Jos laitetta käytettäessä syntyy kipinöitä tai tuntuu sähköisku, lopeta laitteen käyttö välittömästi.
Älä käytä laitetta, ennen kuin ongelma on tunnistettu ja korjattu.
• Pidä toimiva palonsammutin valmiina työskentelyalueella.
ERITYISOLOSUHTEET TURVALLISEEN KÄYTTÖÖN
• Estä sähköstaattisen kipinöinnin riski puhdistamalla laitteiston epämetalliset osat kostealla kankaalla.
• Alumiininen asennuslaatta voi kipinöidä osuessaan tai joutuessaan kosketuksiin liikkuvien osien
kanssa, mikä voi aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen. Suorita varotoimenpiteet, jotta osumalta tai
kontaktilta vältytään.
SÄHKÖISKUN VAARA
Laitteiston on oltava maadoitettu. Väärin tehty maadoitus, asennus tai järjestelmän käyttö väärällä tavalla
voivat aiheuttaa sähköiskun.
• Kytke laite pois päältä ja sammuta virta pääkytkimestä, ennen kuin irrotat johtoja tai huollat laitetta.
• Liitä laite ainoastaan maadoitettuun virtalähteeseen.
• Vain valtuutettu sähkömies saa asentaa laitteen johdot. Asennettaessa on noudatettava
paikallisia määräyksiä.
3A2026B
5
Varoitukset
VAARA
LUONNOSTAAN VAARATON RAKENNE
Luonnostaan vaaraton laite, joka on asennettu viallisesti tai yhdistetty ei-luonnostaan vaarattomaan
laitteeseen luo vaaralliset olosuhteet ja voi aiheuttaa tulipalon, räjähdyksen tai sähköiskun. Seuraa
paikallisia määräyksiä ja seuraavia turvallisuusvaatimuksia.
• Vain mallit, joissa on mallinumerot 24F102-24F115, ja jotka käyttävät paineilmalaturia, on hyväksytty
asennettavaksi vaarallisiin (räjähdysherkkä ilmapiiri) tiloihin. Katso Mallit, sivu 3.
• Varmista, että laitteistosi noudattaa kansallisia, valtiollisia ja paikallisia sähkölaitteita koskevia normeja
luokassa I, ryhmässä D, jaoksessa 1 (Pohjois-Amerikka) tai luokassa I, alueilla 1 ja 2 (Eurooppa)
vaarallinen sijainti, käsittäen kaikki paikalliset paloturvallisuusohjeet, NFPA 33, NEC 500 ja 516 sekä
OSHA 1910.107.
• Estä tulipalo ja räjähdys seuraavasti:
• Älä asenna vaarattomissa tiloissa käytettäväksi hyväksyttyjä laitteita vaarallisiin tiloihin. Katso
mallin luonnostaan vaaratonta rakennetta koskeva turvallisuusluokitus ID-merkistä.
• Älä vaihda järjestelmän osia, sillä se saattaa vaikuttaa laitteen luonnostaan vaarattomaan
rakenteeseen.
• Laite, joka joutuu kosketuksiin luonnostaan vaarattomien liitosnapojen kanssa, tulee arvioida
luonnostaan vaarattomaksi. Tähän kuuluu tasavirran jännitemittarit, ohmimittarit, kaapelit
ja koskettimet. Poista yksikkö vaaralliselta alueelta, kun etsit vikaa.
• Laite on luonnostaan vaaraton, kun siihen ei ole liitetty sähköosia.
• Älä yhdistä, lataa tai poista USB-laitetta, ellei yksikköä ole siirretty pois vaarallisesta (räjähdysherkkä
ilmapiiri) tilasta.
NESTEEN TUNKEUTUMISVAARA
Korkeapaineinen neste pistoolista, vuotavasta letkusta tai murtuneesta osasta voi puhkaista ihon. Vamma
saattaa näyttää tavalliselta haavalta, mutta kyseessä on vakava vamma, joka saattaa johtaa amputointiin.
Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.
• Älä käytä ruiskua, jos suuttimen ja liipaisimen suojia ei ole asennettu.
• Lukitse aina liipaisimen lukko, kun et käytä ruiskua.
• Älä osoita pistoolilla ketään tai mitään kehon osaa kohti.
• Älä laita kättä ruiskutussuuttimen eteen.
• Älä pysäytä äläkä torju vuotoja kädellä, keholla, käsineellä tai rätillä.
• Noudata kohdan Paineenpoistotoimet ohjeita ruiskutuksen jälkeen ja ennen laitteen puhdistusta,
tarkistusta tai huoltoa.
• Kiristä kaikki nesteliitokset ennen laitteen käyttöä.
• Tarkista letkut, putket ja liittimet päivittäin. Vaihda kuluneet tai vaurioituneet osat välittömästi.
6
3A2026B
Varoitukset
VAARA
LAITTEISTON VÄÄRINKÄYTÖN VAARA
Väärinkäyttö voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan henkilövahingon.
• Älä käytä yksikköä väsyneenä tai huumaavien aineiden tai alkoholin vaikutuksen alaisena.
• Älä ylitä alimman nimellispaineen kestävän osan suurinta käyttöpainetta tai huonoiten kuumuutta
sietävän osan lämpötilaluokitusta. Katso lisätietoja kaikkien laitteiden käyttöoppaiden kohdasta
Tekniset tiedot.
• Käytä nesteitä ja liuottimia, jotka ovat yhteensopivia laitteen märkien osien kanssa. Katso lisätietoja
kaikkien laitteiden käyttöoppaiden kohdasta Tekniset tiedot. Lue neste- ja liuotinvalmistajien
varoitukset. Jos haluat kattavampia tietoja materiaalistasi, pyydä toimittajalta tai jälleenmyyjältä
käyttöturvallisuustiedote.
• Älä jätä työskentelyaluetta, kun laite on virtaistettu tai paineistettu. Sammuta laite kokonaan ja noudata
Paineenpoistotoimia, kun laite ei ole käytössä.
• Tarkista laite päivittäin. Korjaa kuluneet ja vaurioituneet osat välittömästi tai vaihda ne alkuperäisiin
valmistajan varaosiin.
• Älä muuta laitetta millään tavalla.
• Käytä laitetta ainoastaan sille määrättyyn tarkoitukseen. Kysy lisätietoja jälleenmyyjältä.
• Pidä letkut ja kaapelit poissa kulkuväylien, terävien kulmien, liikkuvien osien tai kuumien pintojen
läheisyydestä.
• Älä kierrä tai taivuta letkuja äläkä siirrä laitetta letkuista vetämällä.
• Pidä lapset ja eläimet poissa työskentelyalueelta.
• Kaikkia voimassa olevia turvamääräyksiä on noudatettava.
LIIKKUVIEN OSIEN AIHEUTTAMA VAARA
Liikkuvat osat voivat puristaa tai katkaista sormia tai muita ruumiinosia.
• Pysy etäällä liikkuvista osista.
• Älä käytä laitetta ilman suojuksia ja suojakansia.
• Paineistettu laite saattaa käynnistyä vahingossa. Noudata tämän käyttöohjeen Paineenpoistotoimia
koskevia ohjeita ennen laitteen tarkastamista, siirtämistä tai huoltoa. Irrota kaikki virtalähteet.
MYRKYLLISTEN NESTEIDEN JA HÖYRYJEN AIHEUTTAMA VAARA
Myrkylliset nesteet tai höyryt voivat aiheuttaa vaarallisen tapaturman tai hengenvaaran sisään
hengitettynä tai nieltynä tai jos niitä roiskuu silmiin tai iholle.
• Lue läpi käyttöturvallisuustiedote (MSDS), jotta tiedät käyttämiisi nesteisiin liittyvät erityiset vaarat.
• Säilytä vaarallista nestettä asianmukaisessa, hyväksytyssä astiassa. Hävitä vaarallinen neste
noudattaen vaarallisille nesteille annettuja ohjeita.
• Käytä aina kemiallisesti läpäisemättömiä käsineitä, kun ruiskutat, annostelet tai puhdistat laitetta.
HENKILÖKOHTAISET SUOJAVARUSTEET
Käytä asianmukaisia suojavälineitä aina käytön ja huollon aikana tai oleskellessasi laitteen
työskentelyalueella. Ne suojaavat vakavilta vammoilta kuten silmävammoilta, myrkyllisten höyryjen
hengittämiseltä, palovammoilta ja kuulovammoilta. Laitteisto sisältää muun muassa seuraavaa:
• Suojalasit ja kuulosuojaimet.
• Neste- ja liuotinvalmistajan suosittelemat hengityssuojaimet, suojavaatteet ja -käsineet.
3A2026B
7
Tärkeää tietoa kaksikomponenttisista aineista
Tärkeää tietoa kaksikomponenttisista aineista
Isosyanaatteja koskevat ehdot
Isosyanaatteja sisältävien aineiden ruiskutus tai
annostelu voi aiheuttaa vaarallisia sumuja, kaasuja
ja hiukkasia.
Lue aineen valmistajan varoitukset
ja käyttöturvallisuustiedote, joista selviää
isosyanaatteihin liittyvät erityiset vaarat
ja turvatoimenpiteet.
Isosyanaattien kosteusherkkyys
Isosyanaatit (ISO) ovat katalyyttejä, joita käytetään
kaksikomponenttisissa päällysteissä. ISO reagoi
kosteuden (kuten ilmankosteus) kanssa muodostaen
pieniä, kovia, hankaavia rakeita, jotka kulkeutuvat
nesteen mukana. Nesteen pintaan voi muodostua kalvo
ja ISO alkaa hyytyä ja kasvattaa aineen sitkoisuutta.
Jos tällaista ainetta käytetään, osittain kovettunut ISO
vähentää märkien osien suorituskykyä ja elinikää.
HUOMAUTUS: Kalvon muodostumisen ja rakeutumisen
määrä vaihtelee riippuen ISOn, ilmankosteuden ja
lämpötilan suhteesta toisiinsa.
Estä isosyanaattia sisältävien sumujen, kaasujen
ja hiukkasten sisäänhengitys tuulettamalla
työskentelyalue huolellisesti. Mikäli riittävää
tuuletusta ei ole käytettävissä, työskentelyalueella
on käytettävä hengityssuojaimia.
Ehkäise ISOn altistumista kosteudelle:
•
Käytä aina suljettuja säiliöitä, joiden
ilmanpoistokanavissa on absorptiokuivain tai käytä
vain typpipitoisessa ilmapiirissä. Älä koskaan
säilytä ISOa avoimessa säiliössä.
Jokaisen työskentelyalueella työskentelevän
on käytettävä asiaankuuluvaa suojavarustusta,
johon kuuluu kemiallisesti läpäisemättömät käsineet,
kengät, esiliinat ja suojalasit, jotta vältyttäisiin
kosketukselta isosyanaattiin.
•
Käytä kosteudenkestäviä letkuja, jotka on erityisesti
ISOlle suunniteltuja, kuten mm. järjestelmän
mukana toimitetut letkut.
•
Älä koskaan käytä regeneroituja liuottimia, jotka
voivat sisältää kosteutta. Pidä liuotinsäiliöt aina
suljettuina, kun et käytä niitä.
•
Älä koskaan käytä liuotinta, jos se on pilaantunut
jostain kohtaa.
•
Voitele aina kierteiset osat ISO pumppuöljyllä tai
rasvaa uudelleen asennettaessa.
Aineen itsesyttyminen
Jotkut aineet saattavat syttyä itsestään, jos niitä
käytetään liian paksuina. Lue aineen valmistajan
varoitukset ja käyttöturvallisuustiedote.
Pidä komponentit A ja B erillään
Aineiden vaihto
•
Kun vaihdat aineita, huuhtele laite useaan kertaan
varmistaaksesi, että se on kauttaaltaan puhdas.
•
Puhdista aina nesteen sisääntulosuodattimet
huuhtelun jälkeen.
•
Tarkista aineen valmistajalta sen kemiallinen
yhteensopivuus.
Nesteletkuissa kovettuneissa aineissa voi aiheutua
ristikontaminaatiota, joka voi aiheuttaa vakavan
vamman tai vahingoittaa laitetta. Pyri ehkäisemään
ristikontaminaatio laitteen märissä osissa niin, ettet
koskaan vaihda keskenään komponentin A (hartsi) ja
komponentin B (isosyanaatti) osia.
8
3A2026B
Käsitehakemisto
Käsitehakemisto
Annoskoko - hartsin (A) ja katalyytin (B) määrä,
joka annostellaan integraattoriin.
Annosteluajan hälytys - annostelun sallittu kestoaika
ennen hälytystä.
Pumpun kalibrointikerroin - annosteltavan aineen
määrä suhteessa pumpun yhden tuuman
pumppausliikkeeseen.
Seos - kun hartsin (A) ja katalyytin (B)
ristisitominen tapahtuu.
Dynaaminen annostelu - komponenttia A annostellaan
jatkuvasti. Komponenttia B annostellaan sysäyksittäin
sopivissa määrin oikean sekoitussuhteen
saavuttamiseksi.
Tyhjäkäynti - mikäli pistoolia ei ole liipaistu kahden
minuutin kuluessa, järjestelmä siirtyy tyhjäkäyntitilaan.
Liipaise pistooli palataksesi toimintaan.
Käyttöaika - aika, jonka jälkeen aineesta tulee
ruiskutuskelvotonta.
Tyhjennys - kun kaikki seosmateriaali on suihkutettu
pois järjestelmästä.
Käyttömäärä - aineen määrä, joka vaaditaan
kulkemaan seoksen imusarjan, letkun ja applikaattorin
läpi, ennen kuin käyttöajan ajastin nollautuu.
Tyhjennysaika - vaadittu aika, jolloin kaikki
seosmateriaali on suihkutettu pois järjestelmästä.
Valmiustila - viittaa järjestelmän tilaan.
Kokonaiserä - palautettava arvo, joka osoittaa
järjestelmän kautta annostellun aineen määrän yhtä
erää kohden. Erä on valmis, kun käyttäjä nollaa
erälaskurin.
Yliannostuksen hälytys - kun joko hartsi- (A) tai
katalyytti- (B) komponentti annostelee liian paljon
ainetta ja järjestelmä ei pysty tasaamaan
ylimääräistä ainetta.
Kokonaissumma - ei palautettava arvo, joka osoittaa
järjestelmän kautta annostellun aineen
kokonaismäärän.
Luonnostaan vaaraton (IS) - viittaa tiettyihin
komponentteihin, jotka voidaan sijoittaa
vaarallisiin tiloihin.
Muuntosuhteen toleranssi - muuttuva prosenttiosuus
hyväksyttävästä vaihtelusta, jonka järjestelmä hyväksyy,
ennen muuntosuhteen hälytystä.
3A2026B
9
Tiivistelmä
Tiivistelmä
Käyttö
ProMix 2KE on elektroninen kaksikomponenttisten
maalien annostelija. Sillä voi sekoittaa useimpia
kaksikomponenttisia maaleja. Sitä ei voi käyttää
nopeasti kuivuvien maalien kanssa (maalien, joiden
käyttöaika on alle 5 minuuttia).
•
Laitteella voidaan suorittaa dynaamista annostelua.
Laite annostelee aineen A, tarkkailee nesteen
kulkua ja annostelee ainetta B sopivissa
annoksissa, jotta seossuhde on sopiva.
•
Annostelusuhteet 0,1:1-30,0:1.
•
Näyttää viimeiset 50 virhettä päivämäärän, ajan
ja tapahtuman kanssa. Lisävarusteena saatava
USB-päivityssarja kirjaa 500 virhettä ja jopa
2 000 työtä.
•
Lisävarusteena saatava pistoolin huuhtelusäiliö
mahdollistaa manuaalisen ruiskutuspistoolin
järjestelmän automaattisen huuhtelun
järjestelmissä, joissa on yksi pistooli.
Osat ja niiden toiminta
Taulukko 1: Osien kuvaukset
Osa
Kuvaus
Ohjausrasia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nesteyksikkö
Näyttöyksikkö
Kehittynyt nesteenohjausyksikkö
Virtalähde tai laturi
Solenoidiventtiilit
Ilmavirtauskytkin/-kytkimet
USB-yksikkö (lisävaruste)
Äänihälytin
Pistoolin huuhtelusäiliön painekytkin, lisävaruste
Sekoituskammio, joka sisältää esisekoituskammion ja staattisen sekoittimen.
Värin/katalyytin venttiilin poistoputket, sisältävät paineilmalla toimivat annosteluventtiilit
aineille A ja B, sekä liuotinventtiilit.
• Pumput
Näytön avulla käynnistetään järjestelmä sekä seurataan, käytetään ja valvotaan sitä.
Käytetään päivittäisiin maalaustoimintoihin sisältäen ohjeiden valinnan, virheiden
luvun/tyhjennyksen sekä järjestelmän asennuksen ruiskutus-, valmius- tai tyhjennystilaan.
Asentaminen
Yleistietoja
•
Tämän tekstin viitenumerot ja sulkeissa olevat
kirjaimet viittaavat kuvissa oleviin numeroihin
ja kirjaimiin.
•
Varmista, että kaikki lisävarusteet täyttävät
kokonsa ja paineenkestonsa puolesta
järjestelmän vaatimukset.
•
Suojaa näyttöyksikön näyttö maaleilta ja liuottimilta
läpinäkyvien suojusten avulle, joita on saatavilla
10 kappaleen pakkauksissa (osanro 24G821).
Puhdista näytöt tarvittaessa kuivalla kankaalla.
10
3A2026B
Asentaminen
Luonnostaan vaarattomien laitteiden asennuksen turvamääräykset
1. Asennuksen on täytettävä National Electric
Coden vaatimukset: NFPA 70, Article 504 Resp.,
Article 505 ja ANSI/ISA 12.06.01.
Älä vaihda tai muokkaa järjestelmän osia,
sillä se saattaa vaikuttaa laitteen luonnostaan
vaarattomaan rakenteeseen. Katso käyttöoppaista
tietoja asennuksesta, huollosta ja käytöstä.
Älä asenna vaarattomissa tiloissa käytettäväksi
hyväksyttyjä laitteita vaarallisiin tiloihin. Katso
mallin luonnostaan vaaratonta rakennetta koskeva
turvallisuusluokitus ID-merkistä.
2. Osien monimaadoitus on sallittu ainoastaan silloin,
kun liitettävien kohtien välillä on korkean
integriteetin potentiaalintasaus.
3. ATEX: asennus EN 60079-14 sekä paikallisten
ja kansallisten sovellettavien määräysten mukaan.
Vaaralliset (luokiteltu) tilat
luokka 1, jaos 1, ryhmä D, T3 (USA ja Kanada)
Luokka 1, alue 1, ryhmä IIA, T3 (vain ATEX)
USER INTERFACE
MODULE
10' CAN CABLE
50' OPTION
18 PSI
1.5 FCM
(MIN)
ALTERNATOR
MODULE
2' CAN CABLE
USB MODULE
20" CAN CABLE
FLUID
CONTROL
MODULE
LINEAR SENSOR/
REED SWITCH CABLE
LINEAR SENSOR/
REED SWITCH CABLE
"A" REED
SWITCH
"B" REED
SWITCH
"A" LINEAR
SENSOR
"B" LINEAR
SENSOR
"A" PRESSURE
TRANSDUCER
"B" PRESSURE
TRANSDUCER
KUVA 1. Asennus vaaralliseen tilaan
3A2026B
11
Asentaminen
Vaarattomat tilat
10' CAN CABLE
50' OPTION
USB MODULE
POWER
SUPPLY
20" CAN CABLE
LINE POWER
FILTER
USER INTERFACE
MODULE
FLUID
CONTROL
MODULE
CAN CABLE
LINEAR SENSOR/
REED SWITCH CABLE
LINEAR SENSOR/
REED SWITCH CABLE
"A" REED
SWITCH
"B" REED
SWITCH
"A" LINEAR
SENSOR
"B" LINEAR
SENSOR
"A" PRESSURE
TRANSDUCER
"B" PRESSURE
TRANSDUCER
KUVA 2. Asennus vaarattomaan tilaan
12
3A2026B
Asentaminen
Näyttöyksikkö
Ilmansyöttö
1. Käytä mukana toimitettuja
ruuveja, kun asennat
näyttöyksikön
kannattimen ohjausrasian
etupuolelle tai seinään
valintasi mukaan.
Vaatimukset
2. Aseta näyttöyksikkö
kannattimeen.
•
Paineilman tulopaine: 517-700 kPa (5,2-7 bar,
75-100 psi).
•
Ilmaletkut: käytä maadoitettuja letkuja, joiden koko
on järjestelmään sopiva.
ti16672a
3. Yhdistä CAN-kaapelin
toinen pää (mukana)
näyttöyksikön kohtaan
J6 (jompikumpi portti).
Loukkuun jäänyt ilma saattaa käynnistää pumpussa
tai annosteluventtiilissä odottamattoman syklin, jonka
seurauksena roiskuminen tai liikkuvat osat voivat
aiheuttaa vakavia vahinkoja. Käytä vuototyyppisiä
sulkuventtiilejä.
ti16604a
J6
4. Kaapelin toinen pää tulee tehtaasta valmiiksi
asennettuna kuvan osoittamalla tavalla riippuen
järjestelmän konfiguroinnista:
•
•
Pistokkeesta saatavan
virran järjestelmä,
jossa on USB-yksikkö:
yhdistä CAN-kaapeli
P3
kohtaan P3
USB-yksikössä.
ti16580a
•
Pistokkeesta
saatavan virran
järjestelmä, jossa
ei ole USB-yksikköä:
yhdistä CAN-kaapeli
kehittyneen
nesteenohjausyksikön
kohtaan J8.
Ilmansäädin ja vuototyyppinen sulkuventtiili:
kuuluu nesteensyöttölaitteen jokaiseen ilmaletkuun.
Asenna sulkuventtiili vastasuuntaan kaikkia
ilmaletkun lisälaitteita, jotta ne saadaan eristettyä
huollon ajaksi.
Käytettäessä Graco sähköstaattista PRO™ pistoolia,
sulkuventtiili tulee olla asennettuna pistoolin
ilmaletkuun katkaisemaan sumutusilman ja
turbiini-ilman pääsy pistooliin. Ota yhteyttä
Graco-jälleenmyyjään, niin saat tietoja
sähköstaattisten kokoonpanojen ilman
sulkuventtiileistä.
J8
•
Ilmaletkun suodatin: 10 mikronia tai parempi
ilmansuodatin on suositeltava öljyn ja veden
suodattamiseen ilmansyötöstä sekä estämään
maalijäämät ja solenoidien tukkeutuminen.
ti16579a
•
Laturi
virtajärjestelmät
(USB-yksiköllä tai
ilman): yhdistä
CAN-kaapeli laturin
kohtaan J3.
J3
ti16456a
3A2026B
13
Asentaminen
Ilmaliitännät
Nesteen syöttö
Katso Järjestelmän paineilmakaavio sivulla 62
(vaarallinen tila) tai sivulla 63 (vaaraton tila).
Vaatimukset
1. Kiristä kaikki ProMix 2KE -järjestelmän ilmaja nesteletkujen liitokset, sillä ne ovat voineet
löystyä kuljetuksen aikana.
2. Yhdistä pääilmansyöttöletku pääilman tuloon.
Tämä ilmaletku välittää ilmaa solenoideihin,
venttiileihin ja pumppuihin. Katso KUVA 3.
• Älä ylitä alimman nimellispaineen kestävän
osan suurinta painetta. Katso ID-merkki.
• Vähennä vammojen syntymisen, kuten nesteen
tunkeutumisen, mahdollisuutta asentamalla
sulkuventtiili jokaisen nesteen syöttölinjan
ja sekoituskammion välille. Venttiilien avulla
voit katkaista nesteen virtauksen huollon
ja kunnossapitotöiden ajaksi.
ProMix 2KE-malleja on saatavana ilmattomina
(korkeapaine, vain 50 cc pumput), ilmasuihkutuksella
varustetulla tai paineilmajärjestelminä, joiden
kapasiteetti on jopa 3 800 cc/min.
Pääilmaletku
ti15708a
•
Haluttaessa voidaan käyttää nesteen painesäiliöitä,
syöttöpumppuja ja kiertojärjestelmiä.
•
Materiaalit voivat tulla alkuperäisistä säiliöistään
tai maalien keskuskiertoletkusta.
KUVA 3. Ilmansyöttöletku
3. Yhdistä järjestelmän jokaisessa pistoolissa erillinen
puhtaan ilman syöttöletku ilmavirtauskytkimen
ilman tuloon. Tätä ilmaa johdetaan pistoolin
sumutusilmaan. Ilmavirtauskytkin havaitsee
pistooliin menevän ilmavirran ja antaa signaalin
säätimelle, kun pistooli liipaistaan.
HUOMAUTUS: Nesteensyötön täytyy olla vapaa
painepiikeistä, joita syntyy yleisesti pumpun iskun
vaihtuessa. Asenna tarvittaessa painesäätimet tai
paineentasaussäiliö ProMix 2KE nesteen sisääntuloihin
vähentämään aineen syöttöpulsseja. Ota yhteyttä
Graco-jälleenmyyjääsi, jos haluat lisätietoja.
Nesteliitokset
1. Katso KUVA 5, sivu 15. Liitä liuottimen syöttöletku
1/4 npt(f) liuotinventtiilin tuloihin (SVA ja SVB).
2. Yhdistä komponentin A syöttöletku(-letkut)
komponentin A annosteluventtiilin tuloon (DVA).
Sumutusilman
poistulot
HUOMAUTUS: ainoastaan maalin
jälleenkierrätysjärjestelmä
Sumutusilman
sisääntulot
•
Solenoidin ilman
sisääntulo
3. Liitä komponentin B letku komponentin B
annosteluventtiilin sisääntuloon (DVB).
ti15709a
KUVA 4. Sumutusilman liitännät
14
Mikäli kierrätät maalia, käytä annosteluventtiilien
A tai B normaalia sisääntuloa. Poista suoraan
sisääntuloa vastapäätä oleva tulppa kierrätyksen
syötön annosteluventtiilistä. Katso KUVA 5.
4. Liitä pistoolin nesteensyöttöletku sekoituskammion
(MM) ulostulon ja pistoolin nesteen
sisääntuloon väliin.
3A2026B
Asentaminen
Komponentin
sisääntulo
Poista tulppa;
kierrätyksen ulostulo.
Liuottimen
sisääntulo
ti16755a
ti16754a
SVB
SVA
DVB
DVA
PB
PA
ti15697a
MM
Selitys:
PA
Komponentin A pumppu
DVA Komponentin A annosteluventtiili
SVA Liuotinventtiili A
PB
DVB
SVB
MM
Komponentin B pumppu
Komponentin B annosteluventtiili
Liuotinventtiili B
Sekoituskammio
KUVA 5. Nesteliitokset
3A2026B
15
Asentaminen
Putkikaavio ja diagrammit
Tyyppi
Väri
Kuvaus
Ilma
Ilma
Ilma
Ilma
Ilma
Ilma
Ilma
Ilma
Ilma
Ilma
Ilma
Vihreä
Vihreä
Vihreä
Vihreä
Punainen
Punainen
Punainen
Punainen
Luonnollinen
Luonnollinen
Luonnollinen
Neste
----
Neste
----
Neste
----
Neste
----
Ilma
Ilma
Luonnollinen
Musta
*
Aloituspiste
Liuotinventtiili A päällä
Annosteluventtiili A päällä
Liuotinventtiili B päällä
Annosteluventtiili B päällä
Liuotinventtiili A pois
Annosteluventtiili A pois
Liuotinventtiili B pois
Annosteluventtiili B pois
Solenoidin ilma
Ilmansäädin pumpulle B
Ilmansäädin pumpulle A
Pumppu B venttiilin
poistoputkeen B
Pumppu A venttiilin
poistoputkeen A
Venttiilin poistoputki A
sekoituskammioon
Venttiilin poistoputki B
sekoituskammioon
Ilmansäädin laturiin*
Laturin ilmanpoisto*
Päätepiste
Putki OD mm (in.)
1G
2G
3G
4G
1R
2R
3R
4R
A1
A2
A3
1G
2G
3G
4G
1R
2R
3R
4R
A1
A2
A3
4,0 (0,156)
4,0 (0,156)
4,0 (0,156)
4,0 (0,156)
4,0 (0,156)
4,0 (0,156)
4,0 (0,156)
4,0 (0,156)
6,3 (0,25)
9,5 (0,375)
9,5 (0,375)
A4
A4
-----
A5
A5
-----
A6
A6
-----
A7
A7
-----
A8
A9
A8
A9
9,5 (0,375)
12,7 (0,5)
Käytössä vain luonnostaan vaarattomissa (IS) malleissa.
1R
2R
3R
4R
* Luonnostaan vaarattomat mallit
ti16770a
1G
2G
3G 4G
GFB1-C
GFB1-S
ATOM-1
A8*
ti13861a
GFB1-P
(paineilmajohto)
A9*
GFB1-A
ti16771a
GFB1-C
GFB1-S ti13863a
16
3A2026B
Asentaminen
GFB1-A
ATOM-1
ATOM-2
A2
A3
A-puoli
B-puoli
A1
A3
ti16772a
2G
4G
2R
4R
1R
3R
3G
1G
A4
A5
A-puoli ti16765a
B-puoli
A5
A4
A6
A7
ti16766a
Katso käyttöohjeesta 312784
pistoolin huuhtelusäiliön
täydelliset asennusohjeet.
A-puoli
3A2026B
B-puoli
ti16764a
17
Asentaminen
Sähköt
Virtaliitäntä (vain ei luonnostaan
vaarattomat laitteet)
Vain valtuutettu sähkömies saa asentaa laitteen
johdot. Asennettaessa on noudatettava paikallisia
määräyksiä.
Letku
Liitä kaikki ruiskutustilaan ja vilkkaille alueille reititetyt
kaapelit eristysputkeen, jotta ne eivät vahingoittuisi
maalin, liuottimen ja alueella tapahtuvan liikkeen
ansiosta.
ProMix 2KE -mallissa on 85-250 VAC, 50/60 Hz
syöttöteho, enintään 2A:n virrankulutus. Virransyöttöpiiri
tulee olla suojattu enintään 15A:n virtakytkimellä.
Maadoitus
Nollajohdin
ti16391a
KUVA 6. Ohjausrasian sähkökytkennät
Eivät sisälly järjestelmään:
•
Paikalliseen virtakonfiguraatioon soveltuva
virtajohto. Lankatulkin koon on oltava 8-14 AWG.
•
Syöttövirran tuloportin halkaisija on 22,4 mm
(0,88 in). Siihen sopii jännitystä poistava
läpivientiliitin tai -putki.
1. Tarkista, että pääpaneelin sähköt on pois päältä.
Avaa ohjausrasian kansi.
TERMINAL
BLOCK
L
N
GRND
L
GRND
N
POWER
SUPPLY
LINE POWER
FILTER
L
N
2. Yhdistä sähköjohto pääterasiaan kuten
kuvassa KUVA 6.
3. Sulje ohjausrasia. Palauta sähköt.
4. Seuraa ohjeita kohdasta Maadoitus, sivu 19.
2A
2
SWITCH
ROCKER
1A
1
KUVA 7. Sähkökaavio
18
3A2026B
Asentaminen
Maadoitus
Ilma- ja nesteletkut
Käytä ainoastaan maadoitettuja letkuja.
Laitteiston on oltava maadoitettu. Maadoitus
vähentää staattisen iskun ja sähköiskun vaaraa
johtamalla pois staattisen muodostumisen tai
oikosulun aiheuttaman sähkövirran.
Yhdistä ProMix 2KE -mallin maadoitusjohto
maadoitusruuviin. Yhdistä maadoituspinne suoraan
todelliseen maahan. Jos sähkövirtaa käytetään
pistokkeesta tehonsäätöön, maadoita sähköliitos
paikallisten määräysten mukaan.
Ruiskutuspistooli
Noudata pistoolin oppaassa annettuja maadoitusohjeita.
•
Ei-sähköstaattinen: maadoita ruiskutuspistooli
liittämällä se Gracon hyväksymään maadoitettuun
nesteen- tai ilmansyöttöletkuun.
•
Sähköstaattinen: maadoita ruiskutuspistooli
liittämällä se Gracon hyväksymään maadoitettuun
ilmansyöttöletkuun. Yhdistä ilmaletkun
maadoitusjohto todelliseen maahan.
Nesteensyöttösäiliö
Noudata paikallisia ohjeita.
Vaihtovirtakytkin
Ruiskutettava kohde
Noudata paikallisia ohjeita.
Maadoitusruuvi
Kaikki tyhjennyksessä käytettävät
liuotinastiat
Pistoolin huuhtelusäiliö
Noudata paikallisia ohjeita. Käytä ainoastaan sähköä
johtavia metalliastioita/-säiliöitä, jotka on asetettu
maadoitetulle alustalle. Älä aseta astiaa/säiliötä
eristävälle alustalle, kuten paperin tai pahvin päälle,
koska silloin maadoitus katkeaa.
Liitä maadoitusjohto pistoolin huuhtelusäiliön
maadoitusulakkeesta todelliseen maahan.
Tarkista resistanssi
TI15712a
KUVA 8. Maadoitusruuvi ja virtakytkin
Syöttöpumput tai paineastiat
Liitä maadoitusjohto ja pinne todellisesta maasta
pumppuihin tai paineastioihin. Katso lisätietoja pumpun
ja paineastian oppaasta.
3A2026B
Jotta maadoitus olisi asianmukainen, osien
ja todellisen maan välisen resistanssin on oltava
alle 1 ohmi.
19
Asentaminen
Selitys:
1 Ohjausrasian maadoitusruuvi
2 Ohjausrasian maadoitusjohto
3 Pumpun B maadoitusruuvi
10
4 Pumpun B maadoitusjohto
1
5 Pumpun A maadoitusruuvi
6 Pumpun A maadoitusjohto
7 Pistoolin huuhtelusäiliön
maadoitusruuvi
8 Pistoolin huuhtelusäiliön
maadoitusjohto
9 Todelliseen maahan maadoitus -
2
tarkista paikalliset määräykset.
10 Sähkökaapeli, näyttöyksikkö/
ohjausrasia
3
4
5
6
9
7
8
ti16467a
KUVA 9. Maadoitus
20
3A2026B
Näyttöyksikkö
Näyttöyksikkö
Näytön numero
Virhekoodi
Käyttöajan tila
Suhde
Nykyinen ohje
Toimintatila, katso
KUVA 11 selitys
LCD-näyttö
Käyttöajan
ajastimet
Navigointinäppäimet
Virtausnopeus
Enter-näppäin
Valonäppäimet
Navigointinäppäimet
Valmiustilan
näppäin
Asennusnäppäin
KUVA 10. Näyttöyksikkö
Näyttö
Näyttää graafiset ja tekstitiedot, jotka liittyvät asennusja ruiskutustoimintoihin. Näytön taustavalo jää
tehdasasetuksena päälle. Käyttäjä voi määrittää ajan
minuutteina, jonka näyttö voi olla käyttämättä, ennen
kuin taustavalo himmenee. Katso Konfigurointi 3
(näyttö 20), sivu 42. Paina mitä tahansa näppäintä,
kun haluat palauttaa taustavalon.
Virheennollausnäppäin
ti16319a
Näppäimiä käytetään syötettäessä numeerista tietoa,
kirjatessa asetusnäyttöjä, navigoitaessa näytöllä,
vieritettäessä näyttöjä ja valittaessa asetusarvoja.
ILMOITUS
Ehkäistäksesi valonäppäinten vauriot älä paina
painikkeita terävillä esineillä, kuten kynillä,
muovikorteilla tai kynsillä.
HUOMAUTUS: näyttöyksikkö ja kannatin voidaan
poistaa sähkölaatikon kuoresta ja asentaa
haluttaessa erikseen.
Näppäin
Toiminto
Asetus: paina, kun haluat siirtyä
Asetustilaan tai poistua siitä.
Enter: paina, kun haluat valita
päivitettävän kentän, suorittaa
valinnan tai tallentaa valinnan
tai arvon.
Vasen/oikea nuolet: käytä, kun
haluat siirtyä näytöstä toiseen.
Virheen nollaus: käytä, kun haluat
tyhjentää hälytyksen, jotta asia
voidaan korjata. Käytä myös,
kun haluat peruuttaa
tiedonsyöttökentän.
Valmiustila: pysäyttää
tämänhetkisen toiminnon ja asettaa
järjestelmän valmiustilaan.
Valonäppäimet: paina, kun haluat
valita tietyn näytön tai toiminnon,
joka näkyy näytössä suoraan
jokaisen näppäimen yläpuolella.
Ylös/alas nuolet: käytä, kun
haluat liikkua näytön kentissä,
vedettävän luettelon kohteissa tai
muokattavien kenttien yksiköissä.
3A2026B
21
Näyttöyksikkö
ti16321a
ti16320a
KUVA 11. Näyttöyksikön kuvake-näppäin ja virhekoodit
22
3A2026B
Näyttöyksikkö
Näytön yhteenveto
HUOMAUTUS: Tämä yhteenveto on yhden sivun opas ProMix 2KE -mallin näyttöön. Yhteenvetoon on liitetty
näyttökartat. Käyttöohjeet, katso Perustoiminnot, sivu 29. Katso lisätietoja erillisistä näytöistä Ajotilan tiedot,
sivu 38 tai Asetustilan tiedot, sivu 40.
Ajotila
Ajotilaan kuuluu kolme näyttöä, jotka ohjaavat
sekoitustoimintoja.
Sekoitus (näytöt 2-4)
•
Ruiskutus (näyttö 2) ohjaa useimpia
sekoitustoimintoja.
•
Erä (näyttö 3) ohjaa kerrallaan
annosteltavaa määrää.
•
Summa (näyttö 4) näyttää aineiden A ja B
kokonaissumman ja kokonaiserän.
Ohje (näytöt 28 ja 29)
•
Kunnossapito (näytöt 24-26)
•
Kunnossapito 1 (näyttö 24) ohjaa pumppujen A
ja B sekä liuotinventtiilien A ja B nykyistä ja
tavoitteellista kunnossapitoajastinta.
•
Kunnossapito 2 (näyttö 25) ohjaa
annosteluventtiilien A ja B nykyistä
ja tavoitteellista kunnossapitoajastinta.
•
Kunnossapito 3 (näyttö 26) ohjaa nesteen
ja ilmansuodattimen nykyistä ja tavoitteellista
kunnossapitoajastinta.
Virheloki (näytöt 5-14)
•
10 näyttöä, 5 virhettä/sivu.
•
Näyttää päivämäärän, ajan ja virheen.
Kalibrointi (näytöt 22 ja 23)
•
Kalibrointi 1 (näyttö 22) ohjaa pumppujen A
ja B toimintaan vaikuttavia tekijöitä.
•
Kalibrointi 2 (näyttö 23) antaa käyttäjän
suorittaa kalibroinnin.
Pumpunohjaus (näyttö 15)
•
Pumpun manuaalinen käynnistys ja sammutus.
•
Pysäyttää pumput lyhyiden seisokkien ajaksi.
Asetustila
Asetustilaan kuuluu neljä näyttöä, joiden avulla käyttäjä
voi valita järjestelmästä tarvitsemansa asetukset:
Konfigurointi (näytöt 18-21)
•
Konfigurointi 1 (Screen 18) ohjaa
järjestelmätyyppiä (pumppu tai mittari),
pistoolin huuhtelusäiliön käyttöä ja pistoolien
määrää (1 tai 2).
•
Konfigurointi 2 (näyttö 19) ohjaa yhden tai
kahden pistoolin letkun pituutta ja halkaisijaa.
•
Konfigurointi 3 (näyttö 20) ohjaa kieltä
(USB-yksikkö, lisävaruste), päivämäärämuotoa,
päivämäärää, aikaa, salasana-asetuksia
ja taustavalon ajastinta.
•
Konfigurointi 4 (näyttö 21) ohjaa välimatka-,
volyymi- ja paineyksiköitä.
3A2026B
Ohje 1-1 (näyttö 28) ja 1-2 (näyttö 29) ohjaavat
parametreja aine 1 / väri 1 sekä huuhtelua.
Vianetsintä
Vianetsintä-tilaan kuuluu kolme näyttöä, joiden avulla
valtuutettu käyttäjä voi etsiä vikaa järjestelmän
toiminnoista. Katso KUVA 15, sivu 28.
Järjestelmän syötteet (näyttö 35)
Kalvotesti (näyttö 36)
Järjestelmän ulostulot ja manuaalinen
aktivointi (näyttö 37)
23
Näyttöyksikkö
Käyttäjän syöttöalueet
Tämä taulukko on yksisivuinen selitys niistä tietoalueista/-asetuksista, jotka on hyväksytty jokaisen käyttäjän
syötteiksi ja oletusasetuksiksi. Katso tarvittaessa taulukossa mainituilta sivuilta lisätietoja näytöstä.
Sivu
Näyttö
38
Aja sekoituserä (3)
Käyttäjän syöte
Tavoitevolyymi
40
Salasana (16)
41
Konfigurointi 1 (18)
Järjestelmätyyppi
Pistoolin huuhtelusäiliö käytössä
Salasana
41
Konfigurointi 1 (18)
41
Konfigurointi 1 (18)
Pistoolien lukumäärä
41
Konfigurointi 2 (19)
Pistoolin 1 tai pistoolin 2 letkun pituus
41
Konfigurointi 2 (19)
Pistoolin 1 tai pistoolin 2 letkun
halkaisija
42
Konfigurointi 3 (20)
USB-lokin kieli
42
Konfigurointi 3 (20)
Päivämäärämuoto
42
Konfigurointi 3 (20)
Päivämäärä
Alue/asetukset
Oletus
1-9 999 cc
0 cc
0000-9 999
0000 (ei käytössä)
Mittarit; 50 cc pumppu; 75 cc pumppu;
100 cc pumppu; 125 cc pumppu; 150 cc pumppu
Mittarit
Päällä tai pois
Pois
1-2 pistoolia
1 pistooli
0,1-45,7 m / 0,3-150 ft
1,53 m / 5,01 ft
0,1-1 tuumaa
0,25 tuumaa
Kiina, tanska, englanti, ranska, saksa,
italia, japani, korea, portugali,
venäjä, espanja, ruotsi;
Englanti
kk/pp/vv;
pp/kk/vv;
vv/kk/pp
kk/pp/vv
01/01/00-12/31/99
Tehdasasetus
42
Konfigurointi 3 (20)
Aika
00:00-23:59
Tehdasasetus
42
Konfigurointi 3 (20)
Salasana
0000-9 999
0000 (ei käytössä)
42
Konfigurointi 3 (20)
Taustavalon ajastin
42
Konfigurointi 4 (21)
Välimatkayksiköt
42
Konfigurointi 4 (21)
Volyymiyksiköt
42
Konfigurointi 4 (21)
42
Ohje 1-1 (28)
Suhde
42
Ohje 1-1 (28)
Muuntosuhteen toleranssi
42
Ohje 1-1 (28)
42
Ohje 1-2 (29)
43
Kunnossapito 1 (24)
Pumppu A tai pumppu B
Liuotinventtiili A tai liuotinventtiili B
Paineyksiköt
Litraa, gallonaa (Us), gallonaa (Br)
Gallonaa (Us)
MPA; Bar; psi
psi
0:1-30:1
Huomautus: Syötä 0, kun
haluat annostella vain A:ta.
1:1
5 prosenttia
Käyttöajan ajastin
0-240 minuuttia
Huomautus: Jos asetusarvona 0,
käyttöajan ajastin ei ole käytössä.
60 minuuttia
Huuhtelukerrat - ensimmäinen
(A tyhjennys), toinen (B tyhjennys)
tai kolmas (käytössä A tai B, käyttäjän
valinnan mukaan)
0-240 sekuntia
Huomautus: Jos asetusarvona 0,
venttiili(t) eivät huuhtele.
60 minuuttia
0-9 999 999
0
43
Kunnossapito 1 (24)
Kunnossapito 2 (25)
Annosteluventtiili A tai
annosteluventtiili B
43
Kunnossapito 3 (26)
44
44
24
0 minuuttia
Jalkaa/tuumaa
1-99 prosenttia*
43
*
0-99 minuuttia
Jalkaa/tuumaa tai metriä/cm
0-9 999 999
0
0-99 999 999 999
0
Nestesuodatin A tai B tai ilmasuodatin
0-9 999 päivää
0 päivää
Kalibrointi 1 (22)
Pumpun A tai pumpun B kerroin
5-50 cc/tuuma
Kalibrointi 2 (23)
Nykyisin annosteltu volyymi
1-9 999 cc
50 cc: 10 cc/tuuma
75 cc: 15 cc/tuuma
100 cc: 20 cc/tuuma
125 cc: 25 cc/tuuma
150 cc: 30 cc/tuuma
0 cc
Järjestelmä pyrkii pitämään minkä tahansa syötetyn tarkkuusarvon. Testaukset ovat osoittaneet, että joissain suhteissa
ja sovelluksissa nykyisen järjestelmän tarkkuus on noin ±2 % tai ±5 %. Katso Tekniset tiedot, sivu 69.
3A2026B
3A2026B
Ruiskutus
Sekoitus
Erä
Virheet
Summa
Ajotilat koti
Pumpunohjaus
Näyttöyksikkö
KUVA 12. Ajotilan näyttökartta
25
.
..
Ohje
Konfigurointi
Katso KUVA 14.
Salasana
Alkuasetukset
Näyttöyksikkö
KUVA 13. Asetustilanäytön kartta, sivu 1
26
3A2026B
Kunnossapito
Katso KUVA 13.
Alkuasetukset
Kalibrointi
Näyttöyksikkö
KUVA 14. Asetustilanäytön kartta, sivu 2
3A2026B
27
Näyttöyksikkö
Määritä salasanaksi 9909 (katso
konfigurointi 3, näyttö 20) ja kirjoita
se tähän.
Salasana
Paina
Paina
poistuaksesi asetuksista.
palataksesi asetuksiin.
Alkuasetukset
(näyttö
17)
sekä
vianetsintäasetukset tulevat näkyviin.
Järjestelmän ulostulot 1
Alkuasetukset
Näytölle
36
Järjestelmän syötteet
Näytölle
36
Paina siirtyäksesi pakotettuun
tilaan, (Järjestelmän ulostulot 2)
Järjestelmän ulostulot 2
Kalvotestiin
Alkuasetuksiin
Kalvotesti
KUVA 15. Vianetsintänäytön kartta
28
3A2026B
Perustoiminnot
Perustoiminnot
Etukäteistoiminnot
Käy läpi etukäteistoimintojen tarkistusluettelo
kohteessa Taulukko 2.
Ei luonnostaan vaarattomat järjestelmät
(Virransyöttö pistokkeesta): kytke
vaihtovirtakytkin PÄÄLLE (I = PÄÄLLÄ, 0 = POIS).
Taulukko 2: Etukäteistoimintojen tarkistusluettelo
✓
Tarkistusluettelo
Järjestelmä maadoitettu
I = PÄÄLLÄ
Varmista, että kaikki maadoitusliitännät on tehty.
Katso Maadoitus, sivu 19.
Kaikki liitännät kiristetty ja tehty oikein
Varmista, että kaikki sähkö-, neste-, ilmaja järjestelmäliitännät on kiristetty ja tehty
asennusohjeiden mukaisesti.
Nesteensyöttösäiliöt täytetty
Tarkista A- ja B-komponentin sekä
liuottimen syöttösäiliöt.
TI16336a
KUVA 16. Virtakytkin
2. Graco logo näkyy viiden sekunnin kuluttua, jonka
jälkeen Aja ruiskutuksen sekoitus (näyttö 2).
Annosteluventtiilit asetettu
Tarkista, että annosteluventtiilit on asetettu oikein.
Aloita suositelluista asetuksista kohteessa
Venttiiliasetukset, sivu 35, säädä sitten
tarvittaessa.
Nesteensyöttöventtiilit auki ja paine asetettu
A- ja B-komponenttien nesteensyöttöpaineiden
tulee olla yhtä suuret, ellei toinen komponentti
ole jähmeämpi ja vaadi siten suurempaa
paineasetusta.
Solenoidipaine asetettu
0,5-0,7 MPa (5,2-7 bar, 75-100 psi:n syöttöilma)
Virran kytkentä
1. Luonnostaan vaarattomat järjestelmät
(Laturin virransyöttö): Aseta pumpun
ilmansäätimet minimiasetuksiin. Avaa
pääilmaventtiili käynnistääksesi ilmakäyttöisen
laturin. Pääilmanpaine näkyy mittarissa.
3A2026B
KUVA 17. Aja ruiskutuksen sekoitus (näyttö 2)
Järjestelmän
alkuperäisasetukset
1. Vaihda vaihtoehtoiset asetusvalinnat halutuiksi
parametreiksi, kuten kuvattu kohdassa
Konfiguroinnit 1-4 (näytöt 18-21), sivu 41.
2. Määritä ohjeen ja huuhtelun tiedot kuten kuvattu
kohdassa Ohje 1-1 (näyttö 28) ja Ohje 1-2
(näyttö 29), sivu 42.
3. Aseta pumppujen, venttiilien, nestesuodattimien
ja ilmasuodattimien kunnossapitoajastimet
kuten kuvattu kohdassa Kunnossapito 1-3
(näytöt 24-26), sivu 43.
29
Perustoiminnot
Järjestelmän esitäyttö
8. Avaa pumppuun menevä
nesteensyöttöventtiili.
HUOMAUTUS: katso Ajotilan tiedot, sivut 38-39,
lisätietoja näytöstä tarvittaessa.
HUOMAUTUS: jos käytät
sähköstaattista pistoolia, kytke
sähköstatistiikka pois päältä ennen
ruiskutusta.
9. Jos käytät pistoolin huuhtelusäiliötä, aseta pistooli
1. Säädä pääilmanpainetta. Useimmat sovellukset
vaativat noin 552 kPa (5,5 bar, 80 psi:n)
ilmanpaineen toimiakseen moitteettomasti. Älä
käytä alle 517 kPa (5,2 bar, 75 psi:n ilmanpainetta).
2. Mikäli käynnistät järjestelmää ensimmäistä
kertaa tai mikäli letkuissa saattaa olla ilmaa,
tyhjennä ohjeiden mukaan Tyhjennys, sivu 32.
Laite on testattu kevytöljyllä, joka on huuhdeltava
järjestelmästä, jotta se ei likaa käyttämääsi
materiaalia.
3. Ajotilat koti (näyttö 1) -näytöllä paina
.
Varmista, että järjestelmä on valmiustilassa.
säiliöön ja sulje kansi. Paina
12 sykliä.
. Pumppu käy
Jos käytössäsi ei ole pistoolin
huuhtelusäiliötä, liipaise pistoolia
maadoitettuun metalliastiaan,
kunnes järjestelmä palaa
valmiustilaan.
10. Paina
pysäyttääksesi pumpun, ennen kuin
12 sykliä on päättynyt. Mikäli pumppu ei ole täysin
esitäyttynyt 12 syklin aikana, paina
uudelleen.
11. Toista sama pumpulle B.
Valmiustila
4. Paina
näyttääksesi vedettävän luettelon.
5. Paina
sitten
korostaaksesi pumpun A, paina
.
6. Aseta pumppu A syöttöämpäriin.
7. Säädä sovelluksesi ilmanpaine
komponentin A pumpulle. Käytä
alhaisinta mahdollista painetta.
HUOMAUTUS: Älä ylitä minkään
järjestelmässä käytettävän komponentin
suurinta käyttöpainetta. Katso suurimmat käyttöpaineet
järjestelmän ID-merkistä tai alhaisimman luokituksen
omaavasta järjestelmän osasta.
30
3A2026B
Perustoiminnot
Pumpun kalibrointi
6. Paina
HUOMAUTUS: katso Kalibrointi 1 ja 2 (näytöt 22
ja 23), sivu 44, lisätietoja näytöstä tarvittaessa.
käynnistääksesi kalibroinnin
tarkastetussa pumpussa (A tai B). Paina
peruuttaaksesi kalibroinnin.
7. Liipaise pistoolia kalibroituun sylinteriin. Annostele
vähintään 200-300 cc ainetta.
HUOMAUTUS: Lopeta pistoolin liipaisu, kun haluttu
Kalibroi pumppu:
•
kun järjestelmää käytetään ensimmäistä kertaa.
määrä on saavutettu. Älä paina
kalibroinnin.
, sillä se peruuttaa
•
aina kun järjestelmässä käytetään uutta materiaalia,
etenkin silloin kun materiaalien viskositeetit eroavat
toisistaan huomattavasti.
8. ProMix -laitteen mittaama volyymi näytetään
näyttöyksikössä.
•
vähintään kerran kuukaudessa osana säännöllisiä
kunnossapitotoimia.
•
aina kun pumppua huolletaan tai se vaihdetaan.
Järjestelmän
mittaama volyymi
näkyy tässä.
HUOMAUTUS:
•
•
•
Kalibroinnin 1 (näyttö 22) pumpun tekijät
päivitetään automaattisesti, kun kalibrointitoimenpide on suoritettu loppuun. Voit myös
halutessasi muokata niitä manuaalisesti.
Kaikki tämän näytön arvot ovat muotoa cc tai
cc/in, huolimatta siitä mitä yksiköitä on asetettu
konfiguroinnissa 4 (näyttö 21).
Jokaisen kalibroinnin aikana annosteluventtiili
sulkeutuu männän nousu- ja laskuiskun aikana
(kummassa tahansa järjestyksessä). Tämän
testin avulla voita tarkistaa, että pumpun
kuulaventtiilit on asennettu asianmukaisesti
eivätkä ne vuoda. Mikäli vuotoa esiintyy,
järjestelmä hälyttää kyseisen venttiilin
kalibroinnin jälkeen.
1. Ennen kuin kalibroit pumppua A tai B, esitäytä
järjestelmä aineella. Katso Järjestelmän esitäyttö,
sivu 30.
Syötä annosteltu
volyymi tähän.
KUVA 18. Annostellun volyymin vertailu
9. Vertaa näyttöyksikön määrää kalibroidun
sylinterin määrään.
HUOMAUTUS: Paras tarkkuus saadaan
käyttämällä painoon (massa) perustuvaa mittausta
todellisten annosteltujen määrien selvittämiseksi.
•
Mikäli näytön volyymi ja todellinen volyymi eroavat
toisistaan, paina
korostaaksesi annosteltu
volyymi -kentän. Paina
. Paina
liikkuaksesi lukujen välillä. Paina
vaihtaaksesi lukuja. Paina
on oikein.
, kun kenttä
HUOMAUTUS: mikäli arvo on oleellisesti eri, toista
kalibrointiprosessia, kunnes annosteltu volyymi
ja mitattu volyymi vastaavat toisiaan.
2. Mikäli näyttö on ajotilanäytössä, paina
käyttääksesi asetusnäyttöjä.
3. Paina
näyttääksesi kalibroinnin1 (näyttö 22).
Pumpun kalibrointikertoimet näkyvät pumpussa A
ja pumpussa B.
4. Paina
5. Paina
siirtyäksesi kalibrointiin 2 (näyttö 23).
korostaaksesi pumpun, jonka haluat
kalibroida. Paina
3A2026B
. X tulee näkyviin ruutuun.
31
Perustoiminnot
10. Kun A:n tai B:n volyymi on syötetty, ProMix 2KE
-laitteen ohjain laskee pumpun uuden kertoimen
ja näyttää sen kohdassa Kalibrointi 1 (näyttö 22)
ja Kalibrointi 2 (näyttö 23).
Mikäli nesteen virtausnopeus on liian alhainen:
kasvata ilmanpainetta komponenttien A ja B
nesteen syötöissä tai kasvata sekoitettujen
aineiden säädettyä nestepainetta.
11. Ennen tuotannon aloittamista tyhjennä järjestelmä
liuottimesta ja esitäytä se aineella.
Mikäli nesteen virtausnopeus on liian korkea:
alenna ilmanpainetta komponenttien A ja B
nesteen syötöissä, sulje annosteluventtiilit tai
vähennä sekoitettujen aineiden säädettyä
nestepainetta.
a. Siirry sekoitustilaan.
b.
Osoita pistoolilla maadoitettuun metalliastiaan
ja vedä liipaisimesta, kunnes pistoolin
suuttimesta virtaa sekoitettua ainetta.
Ruiskutus
4. Kytke pistoolin hajotusilma päälle. Tarkista
ruiskutuskuvio pistoolin käyttöoppaassa annettujen
ohjeiden mukaisesti.
HUOMAUTUS:
HUOMAUTUS: katso Ajotilan tiedot, sivut 38-39,
lisätietoja näytöstä tarvittaessa.
1. Kalibroi pumput kuten kuvattu kohdassa Pumpun
kalibrointi, sivu 31. Pumpun kertoimet päivittyvät
automaattisesti kalibrointitulosten mukaan. Tee
halutessasi lisää manuaalisia muutoksia kuten
kuvattu kohdassa Kalibrointi 1 ja 2 (näytöt 22 ja
23), sivu 44. Säädä virtausnopeutta.
2. Paina
Kummankin komponentin painesäädöt
vaihtelevat nesteen viskositeetin mukaan. Aloita
samoilla A- ja B-komponentin nestepaineilla
ja säädä tarpeen mukaan.
•
Älä käytä ensimmäistä 120-150:tä
kuutiosenttimetriä (4-5 oz.) järjestelmästä
tulevasta aineesta, sillä se ei ehkä ole
sekoittunut läpikotaisin johtuen hälytyksistä
järjestelmää esitäytettäessä.
ILMOITUS
Nestesäiliötä ei saa käyttää tyhjänä. Syöttölinjassa
oleva ilma voi vaikuttaa kojemittareihin samalla tavalla
kuin neste. Se voi johtaa nesteen ja ilman
suhteeseen, joka vastaa laitteen toleranssiasetuksia
ja -suhdetta. Tämä voi johtaa edelleen
katalysoitumattoman tai heikosti katalysoituneen
materiaalin suihkuamiseen.
. Järjestelmä lataa oikean
käyttömäärän, joka perustuu letkun pituuteen ja
halkaisijaan, jotka on määritetty konfiguroinnissa 2
(näyttö 19). Kun aine on ladattu, järjestelmä palaa
valmiustilaan. Paina
•
uudelleen ruiskuttaaksesi
ladatun ohjeen.
Tyhjennys
3. Säädä virtausnopeutta. Näyttöyksikössä näkyvä
nesteen virtausnopeus viittaa joko A- tai
B-komponenttiin riippuen siitä, kumpi
annosteluventtiili on auki.
Virtausnopeus
HUOMAUTUS: katso Ajotilan tiedot, sivut 38-39,
lisätietoja näytöstä tarvittaessa.
Tässä oppaassa on kaksi tyhjennystoimenpidettä:
•
•
Sekoitetun materiaalin tyhjennys
Nesteen syöttöjärjestelmän tyhjennys
Käytä kussakin toimenpiteessä lueteltuja kriteerejä
päättäessäsi, mitä toimenpidettä käytät.
KUVA 19. Virtausnopeusnäyttö
32
3A2026B
Perustoiminnot
Sekoitetun materiaalin tyhjennys
Joissakin tapauksissa tarvitsee tyhjentää ainoastaan
nestesarja. Tällaisia tapauksia ovat esimerkiksi:
•
•
•
•
aineen käyttöiän päättyminen
aineen käyttöiän ylittävät ruiskutustauot
yön yli kestävä sammutus tai vuoron päättyminen
ennen nestesarjakokoonpanon, letkun tai pistoolin
huoltamista.
1. Paina
Aja ruiskutuksen sekoitus (näyttö 2) tai
mistä tahansa näytöstä asettaaksesi
järjestelmän valmiustilaan.
9. Liipaise pistoolia paineen poistamiseksi. Lukitse
liipaisimen lukko.
10. Jos ruiskutussuutin irrotettiin, asenna se takaisin
paikalleen.
11. Säädä liuotinsyötön säätimen asetukseksi sen
normaali käyttöpaine.
HUOMAUTUS: järjestelmä pysyy täynnä liuotinta.
HUOMAUTUS: Mikäli järjestelmässäsi on kaksi
pistoolia, sinun täytyy liipaista molempia pistooleja
yhtäaikaisesti tyhjennyksen aikana tyhjentääksesi
molemmat pistoolit sekä letkut. Varmista, että puhdasta
liuotinta valuu molemmista pistooleista. Mikäli näin
ei ole, toista tyhjennys tai puhdista järjestelmän tukos.
2. Liipaise pistoolia paineen poistamiseksi.
Nesteen syöttöjärjestelmän tyhjennys
3. Mikäli käytät korkeapainepistoolia, lukitse
liipaisimen lukko. Irrota ruiskutussuutin ja puhdista
se erikseen.
Noudata näitä ohjeita ennen:
• jonkin aineen syöttämistä ensi kertaa laitteeseen
• huoltoa
• laitteen sammuttamista pitkäksi ajaksi
• laitteen varastoimista
4. Jos käytät sähköstaattista pistoolia, kytke
sähköstatistiikka pois päältä ennen huuhtelua.
5. Valitse liuotinsyötön paineensäätimen paineeksi
riittävän korkea paine, jotta se tyhjentää
järjestelmän perusteellisesti riittävän nopeasti,
mutta tarpeeksi alhainen, jottei roiskumista tai
tunkeutumisvammoja pääse syntymään. Yleensä
0,7 MPa (7 bar, 100 psi:n) paine on riittävä.
6. Jos käytät pistoolin huuhtelusäiliötä, aseta pistooli
säiliöön ja sulje kansi.
7. Paina
Aja ruiskutuksen sekoitus (näyttö 2).
Tyhjennysjakso alkaa automaattisesti.
Jos käytössäsi ei ole pistoolin
huuhtelusäiliötä, liipaise pistoolia
maadoitettuun metalliastiaan,
kunnes tyhjennysjakso on
suoritettu loppuun.
Kun tyhjennys on suoritettu loppuun, järjestelmä
siirtyy automaattisesti valmiustilaan.
8. Jos järjestelmä ei ole täysin puhdas, toista vaihe 6.
HUOMAUTUS: säädä tyhjennysjaksoa tarvittaessa
siten, että tarvitaan ainoastaan yksi sykli.
3A2026B
1. Paina
Aja ruiskutuksen sekoitus (näyttö 2) tai
mistä tahansa näytöstä asettaaksesi
järjestelmän valmiustilaan.
2. Liipaise pistoolia paineen poistamiseksi.
3. Mikäli käytät korkeapainepistoolia, lukitse
liipaisimen lukko. Irrota ruiskutussuutin ja puhdista
se erikseen.
4. Jos käytät sähköstaattista pistoolia, kytke
sähköstatistiikka pois päältä ennen huuhtelua.
5. Kytke komponenttien A ja B nesteen syötöt
irti pumpun sisääntuloista ja liitä liuottimien
syöttöletkut.
6. Säädä liuottimen syöttöpainetta. Käytä
mahdollisimman pientä painetta roiskumisen
välttämiseksi.
7. Irrota ohjausrasian kansi, jotta pääset käsiksi
solenoidiventtiileihin. Katso KUVA 20.
33
Perustoiminnot
9. Asenna ohjausrasian kansi uudelleen.
8. Tyhjennä seuraavasti:
•
Tyhjennä A-komponentin puoli. Paina
annosteluventtiilin A solenoidiventtiilin
manuaalista ohituspainiketta ja liipaise
pistoolia maadoitettuun metalliastiaan.
•
Tyhjennä B-komponentin puoli. Paina
annosteluventtiilin B solenoidiventtiilin
manuaalista ohituspainiketta ja liipaise
pistoolia maadoitettuun metalliastiaan,
kunnes pistoolista virtaa kirkasta nestettä.
•
Toista puhdistaaksesi sekoituskammion
kauttaaltaan.
10. Kytke liuottimen syöttö pois päältä.
11. Irrota liuottimen syöttöletkut ja liitä A- ja
B-komponentin nestesyötöt takaisin paikalleen.
HUOMAUTUS: järjestelmä pysyy täynnä liuotinta.
Manuaaliset
ohitukset
Liuotinventtiilin A
solenoidi
Annosteluventtiilin A
solenoidi
Liuotinventtiilin B
solenoidi
Pistoolin huuhtelusäiliön
sijainti, jos käytössä.
ti15730a
Annosteluventtiilin B
solenoidi
KUVA 20. Solenoidiventtiilit ohjausrasiassa
34
3A2026B
Perustoiminnot
Paineenpoistotoimet
Katkaise virta ja kytke se uudelleen päälle poistaaksesi
lukituksen ja määritä uudet asetukset. Lukitus
varmistaa, että valinta oli tarkoituksenmukainen ja estää
käyttäjää yrittämästä toimia väärillä asetuksilla.
Vähennä nesteen tunkeutumisvaaraa poistamalla
painetta, kun lopetat ruiskutuksen, ennen
ruiskutussuutinten vaihtoa sekä ennen puhdistusta,
tarkistusta tai laitteen huoltoa.
HUOMAUTUS: seuraavat toimenpiteet poistavat kaiken
neste- ja ilmanpaineen ProMix 2KE -järjestelmästä.
1. Paina
tai
Aja ruiskutuksen sekoitus (näyttö 2)
Venttiiliasetukset
Annosteluventtiilien ja tyhjennysventtiilien
tehdasasetuksena kuusiomutteri on 1-1/4 kierrosta
auki täysin suljetusta. Tämä asetus rajoittaa suurimman
sallitun nesteen virtausnopeuden integraattoriin
ja minimoi venttiilin vasteaikaa. Avaa annostelu- tai
tyhjennysventtiili (aineet, joissa korkea viskositeetti
kääntämällä kuusiomutteria (E) vastapäivään. Sulje
annostelu- tai huuhteluventtiilit (aineet, joissa
vähäinen viskositeetti) kääntämällä myötäpäivään.
Katso KUVA 22.
mistä tahansa näytöstä asettaaksesi
järjestelmän valmiustilaan.
E
2. Noudata ohjeita Nesteen syöttöjärjestelmän
tyhjennys, sivu 33, halutessasi tai tarvittaessa.
3. Sulje ilmansyöttö A ja B pumpuille sekä liuottimen
syöttöpumpuille.
4. Liipaise pistoolia ja paina A ja B annosteluja liuotinventtiilien solenoidien manuaalista
ohituspainiketta poistaaksesi painetta. Katso
KUVA 20. Varmista, että nestepaine on
vähennetty 0:aan.
TI11581a
5. Asenna ohjausrasian kansi uudelleen.
KUVA 22. Venttiilin säätö
Lukitustila
HUOMAUTUS: Älä vaihda järjestelmätyyppiä, pistoolien
lukumäärää, letkun pituutta tai letkun halkaisijaa, kun
ainetta ladataan järjestelmään. Vaihda nämä syötteet
vain, jos järjestelmän laitteisto vaihdetaan.
Mikäli vaihdat nämä syötteet, järjestelmä lukkiutuu,
etkä voi suorittaa ruiskutusta tai sekoitusta. Mikäli olet
vaihtanut mittarijärjestelmään, järjestelmä myös lukittuu,
jos vaihdat annostelutyyppiä tai värien määrää.
Lukituskuvake tulee näkyviin.
Pysäytys
1. Noudata Tyhjennys, sivulla 32.
2. Sulje ilman pääsulkuventtiili ilmansyöttöletkusta
ja proMix 2KE -laitteesta.
3. Ei luonnostaan vaarattomat järjestelmät:
Kytke laitteen ProMix 2KE virta pois (0-asento).
Lukituskuvakkeet
KUVA 21. Järjestelmän lukitustila
3A2026B
35
Lisävarusteena saatavan USB-yksikön käyttö
Lisävarusteena saatavan USB-yksikön käyttö
USB-lokit
Latausprosessi
Työloki 1
Työloki tallentaa jokaisen järjestelmällä suoritetun
työn (max. 2 000) kokonaisvolyymin. Se tallentaa
päivämäärän, ajan, työnumeron, kokonaisvolyymin
A ja kokonaisvolyymin B. Lokikirjaus tehdään aina,
kun uusi työ aloitetaan, joka tapahtuu silloin, kun
kokonaiserät tyhjennetään. Työn tiedot näytetään
näyttöyksikössä vain lisävarusteena saatavan
USB-yksikön kautta.
Poista annostelija vaarallisesta tilasta ennen
USB-muistitikun asettamista, lataamista tai
poistamista.
1. Paina
tai
Virheloki 2
Virheloki tallentaa kaikki järjestelmässä tapahtuneet
virheet (max. 500). Se tallentaa päivämäärän, ajan,
virhenumeron, virhekoodin ja virheen tyypin kaikista
sattuneista virheistä. Ilman USB:tä käyttäjä voi saada
näkyviinsä näyttöyksikölle viimeiset 50 virhettä.
HUOMAUTUS: Sekä työlokissa että virhelokissa
uudet tiedot kirjoitetaan automaattisesti vanhojen
päälle, kun lokit täyttyvät. Mikäli tietoja ladataan
jommastakummasta lokista USB:n kautta, USB
pysyy yksikössä, kunnes tiedot on siirretty.
Aja ruiskutuksen sekoitus (näyttö 2)
mistä tahansa näytöstä asettaaksesi
järjestelmän valmiustilaan.
HUOMAUTUS: Järjestelmä ei toimi, kun
USB-muistitikku on portissa. Mikäli asennat
muistitikun ruiskutuksen aikana, järjestelmä pysähtyy
ja ilmenee virhehälytys.
2. Asenna USB-muistitikku USB-porttiin. Käytä
ainoastaan Gracon suosittelemia USB-muisteja,
katso Suositellut USB-muistit, sivu 37.
3. Tietojen lataus alkaa automaattisesti. LED
vilkkuu muistitikussa, kunnes lataus on valmis.
HUOMAUTUS: Mikäli käytät muistitikkua, jossa
ei ole LEDiä, avaa ohjausrasia. LED vilkkuu lähellä
USB-yksikköä, kunnes lataus on valmis.
Asetus
Ainoa vaadittu asetus on kielen valinta, jolla haluat
katsella ja ladata tietoja. (Näytöt ovat kuvake-pohjaisia
eivätkä vaihdu.) Navigoi konfigurointiin 3 (näyttö 20).
Valitse kielesi avattavasta kieliluettelosta.
Avattava
kieliluettelo
4. Irrota muistitikku USB-portista.
Ehkäise tulipalo- ja räjähdysvaara äläkä koskaan jätä
USB-muistitikkua USB-porttiin.
KUVA 23. Valitse USB-lokin kieli
USB-portti
TI15712a
KUVA 24. USB-portti
36
3A2026B
Lisävarusteena saatavan USB-yksikön käyttö
5. Asenna USB-muistitikku tietokoneen USB-porttiin.
6. USB-muistitikun ikkuna avautuu automaattisesti.
Mikäli ei, avaa USB-muistitikku Windowsin®
resurssienhallinnassa.
7. Avaa Graco-kansio.
8. Avaa ruiskuttimen kansio. Mikäli lataat tietoja
useammasta kuin yhdestä ruiskuttimesta, kansioita
on enemmän kuin yksi. Jokainen kansio on merkitty
vastaavalla USB-sarjanumerolla.
9. Avaa LATAA-kansio.
10. Avaa kansio, jossa on suurin numero. Suurin
numero tarkoittaa viimeksi ladattuja tietoja.
Suositellut USB-muistit
On suositeltavaa käyttää 4GB USB-muistitikkua
(16A004), joita Graco toimittaa erillisestä tilauksesta.
Halutessaan käyttäjät voivat käyttää joitain seuraavista
4 GB tai pienemmistä USB-muistitikuista (ei saatavilla
Gracosta).
•
Crucial Gizmo!™ 4GB USB-muistitikku
(malli JDO4GB-730)
•
Transcend JetFlash® V30 4GB USB-muistitikku
(malli TS4GJFV30)
•
OCZ Diesel™ 4GB USB-muistitikku
(malli OCZUSBDSL4G)
11. Avaa lokitiedosto. Lokitiedostot avautuvat
oletusarvoisesti Microsoft® Excelissä®. Ne voidaan
kuitenkin avata myös tekstieditorissa tai
Microsoft® Wordissä.
HUOMAUTUS:
Kaikki USB-lokit tallennetaan Unicode (UTF-16)
-muodossa. Mikäli avaan lokitiedoston Microsoft
Wordissä, valitse purettava Unicode.
3A2026B
37
Ajotilan tiedot
Ajotilan tiedot
Aja ruiskutuksen sekoitus
(näyttö 2)
•
Ajotilat-näytön pääkohdista: Sekoitus
Virheet
Aja ruiskutuksen sekoitus (näyttö 2) näkyy aloitettaessa
tai jos
on valittuna Ajotilat koti (näyttö 1). Käytä
Ruiskutuksen sekoitus -näyttöä useimpien
sekoitustoimintojen ohjaukseen.
Tavoitesuhde
Pistoolin tila
1 pistooli
Nykyinen
suhde
Virtausnopeus
Käyttö
aika
Sekoitus
Valmiustila
Tyhjennys
Paina valonäppäimiä valitaksesi yhden
•
tai Pumpunohjaus
Paina
,
.
siirtyäksesi Asetusnäyttöihin.
Aja sekoituserä (näyttö 3)
Aja sekoituserä (näyttö 3) tulee näkyviin, jos
on valittu Aja ruiskutuksen sekoitus -näytöstä. Käytä
Ruiskutuksen sekoitus näyttöä annosteluvolyymien
määritykseen. Tavoitevolyymi voi olla määritetty
välille 1-9 999 cc.
Tavoitesuhde
Nykyinen
suhde
Koti
2 pistoolia
Tavoitevolyymi
Nykyinen
volyymi
Jokaisen
pistoolin
käyttöaika
Lopeta
Aloita
Koti
KUVA 27. Aja sekoituserä (näyttö 3)
KUVA 25. Aja ruiskutuksen sekoitus (näyttö 2)
•
•
•
asettaaksesi tavoitteellisen
annosteluvolyymin. Käytä
Paina
siirtyäksesi Aja ruiskutuksen sekoitus
(näyttö 2), Aja sekoituserä (näyttö 3) ja Aja
sekoitussummat (näyttö 4) -näyttöjen välillä.
Paina
käyttääksesi Ajotilat koti -näyttöä
(näyttö 1).
Paina
luvun, sitten
Paina
•
vaihtaaksesi
siirtyäksesi seuraavaan lukuun.
, kun olet valmis.
Paina
siirtyäksesi Aja ruiskutuksen sekoitus
(näyttö 2), Aja sekoituserä (näyttö 3) ja Aja
sekoitussummat (näyttö 4) -näyttöjen välillä.
Ajotilat koti (näyttö 1)
Näytön numero
KUVA 26. Ajotilat koti (näyttö 1)
38
3A2026B
Ajotilan tiedot
Aja sekoitussummat (näyttö 4)
Aja sekoitussummat (näyttö 4) tulee näkyviin, jos
Virhekoodit
on valittu Aja sekoituserä -näytöstä. Käytä tätä
näyttöä katsellaksesi aineiden A ja B kokonaissummia
ja kokonaiseriä ja tyhjentääksesi kokonaiserät
halutessasi.
Kokonaiserä
Kokonaissumma
Virhekuvakkeet
KUVA 30. Aja lokivirheet (näyttö 5)
•
Käytä
katsellaksesi seuraavaa sivua. Katso
KUVA 52, sivu 48, erilaisten virhekuvakkeiden
selitykset. Katso Taulukko 4, sivu sivu 49, erilaisten
virhekoodien selitykset.
Koti
Tyhjennä työn
kokonaissummat/-kasvu
Aja pumpunohjaus (näyttö 15)
KUVA 28. Aja sekoitussummat (näyttö 4)
•
Paina
tyhjentääksesi kaikki kokonaiserät.
Varmistusnäyttö tulee näkyviin. Käytä
korostaaksesi ja paina
Aja pumpunohjaus (näyttö 15) tulee näkyviin, jos
on valittu Ajotilat koti -näytöstä. Käytä tätä näyttöä
käynnistääksesi ja pysäyttääksesi pumpun
manuaalisesti.
kohdassa
Pumpun/pysäytyksen
avattava valintaluettelo
tyhjentääksesi kokonaiserät tai kohdassa
palataksesi kohtaan Aja summat (näyttö 4)
ilman tyhjennystä.
Aloita
Lopeta
Koti
KUVA 31. Aja pumpunohjaus (näyttö 15)
KUVA 29. Vahvista kokonaiserien tyhjennys
•
Paina
siirtyäksesi Aja ruiskutuksen sekoitus
(näyttö 2), Aja sekoituserä (näyttö 3) ja Aja
sekoitussummat (näyttö 4) -näyttöjen välillä.
Aja lokivirheet (näytöt 5-14)
Aja lokivirheet (näytöt 5-14) tulee näkyviin, jos
on valittu Ajotilat koti -näytöstä (näyttö 1). Se näyttää
lokin viimeiset 50 virhettä. (Näytöllä 5 näkyy virheet 1-5,
näytöllä 6 virheet 6-10 jne.)
3A2026B
•
Paina
näyttääksesi vedettävän luettelon.
•
Paina
korostaaksesi, sitten paina
valitaksesi pumpun tai pysäytys-vaihtoehdon.
•
Jos pumppu A tai pumppu B on valittu, käytä
tai
aloittaaksesi. Valittu pumppu käy 12 sykliä. Jos
haluat lopettaa, ennen kuin 12 sykliä on täyttynyt,
paina
•
.
Jos Pysäytys on valittuna, käytä
siirtääksesi
pumpun männäniskun alaosaan pysäyttääksesi
sen. Näin pumpun männänvarsi on täysin
sulkeutunut ja aine ei pääse kuivumaan varressa
tauon tai yön aikana.
39
Asetustilan tiedot
Asetustilan tiedot
Paina
missä tahansa näytöllä siirtyäksesi
Asetusnäyttöihin. Jos järjestelmässä on
salasanalukitus, salasana (näyttö 16) tulee
näkyviin. Jos järjestelmää ei ole lukittu
(salasanaksi asetettu 0000), Alkuasetukset
(näyttö 17) tulee näkyviin.
Ohjelmistoversio:
Näyttöyksikkö
Nesteenohjausyksikkö
USB-yksikkö
Salasana (näyttö 16)
Konfigurointi
Paina mistä tahansa Ajo-näytöltä
päästäksesi
salasana-näytölle. Salasana-näyttö tulee näkyviin,
jos salasana on asetettu. Aseta salasanaksi 0000
estääksesi Salasana-näyttöä (näyttö 16) tulemasta
näkyviin. Katso konfigurointi 3 (näyttö 20), sivu 42
asettaaksesi tai vaihtaaksesi salasanan.
Ohje
Kunnossapito Kalibrointi
KUVA 33. Alkuasetukset (näyttö 17)
•
•
Paina valonäppäimiä valitaksesi yhden neljästä
Asetustilanäytön osasta:
Konfigurointi
, Ohje
tai Kalibrointi
.
Paina
, Kunnossapito
siirtyäksesi Ajotilan ja Asetustilan välillä.
KUVA 32. Salasana (näyttö 16)
•
Paina
Paina
kirjoittaaksesi salasanan (0000-9 999).
liikkuaksesi lukujen välillä. Paina
vaihtaaksesi lukuja. Paina
, kun kenttä
on oikein. Alkuasetukset (näyttö 17) tulee näkyviin.
•
Paina
siirtyäksesi Ajotilan ja Asetustilan välillä.
•
Valitse
käyttääksesi Ajotilat koti -näyttöä
(näyttö 1). Jos syötät väärän salasanan, Ajotilat
koti -näyttö tulee näkyviin (näyttö 1).
Alkuasetukset (näyttö 17)
Alkuasetukset (näyttö 17) tulee näkyviin, jos
on valittu mistä tahansa näytöltä ja järjestelmää
ei ole lukittu, tai jos väärä salasana syötetään
Salasana-näytöllä. Alkuasetukset-näyttö näyttää
ohjelmistoversiot näyttöyksikössä, Kehittyneessä
nesteenohjausyksikössä ja USB-yksikössä
(jos käytettävissä).
40
3A2026B
Asetustilan tiedot
Konfiguroinnit 1-4 (näytöt 18-21)
Konfigurointi 1 (näyttö 18) tulee näkyviin, jos
on valittu Alkuasetukset-näytöstä (näyttö 17). Tämän
näytön avulla käyttäjä voi asettaa järjestelmätyypin
(pumppu tai mittari) sekä pistoolien määrän (1 tai 2).
HUOMAUTUS: Jos 1 pistooli valitaan, käyttäjät voivat
ottaa käyttöön pistoolin huuhtelusäiliön (✓=kyllä; X=ei).
Pistoolin huuhtelurasia -vaihtoehto on käytettävissä vain
1-pistoolisissa järjestelmissä.
Kaikissa pumppujärjestelmissä annostelutyyppi on
dynaaminen ja värien määrä on 1. Katso Dynaaminen
annostelu, sivu 46, lisätietoja.
Pistoolin
huuhtelusäiliö
Järjestel
mätyyppi
Pistoolien
lukumäärä
Koti
KUVA 34. Konfigurointi 1 (näyttö 18)
•
Paina
korostaaksesi halutun kentän. Paina
näyttääksesi tämän kentän vedettävän luettelon.
Paina
valitaksesi valikon vaihtoehdoista
ja
asettaaksesi. Paina
seuraavaan kenttään.
•
siirtyäksesi
Paina
siirtyäksesi näytöissä Konfigurointi 2
(näyttö 19), Konfigurointi 3 (näyttö 20) ja
Konfigurointi 4 (näyttö 21).
HUOMAUTUS: Jos vaihdat järjestelmätyyppiä (pumppu
tai mittari) tai pistoolien lukumäärää, varmistusnäyttö
tulee näkyviin. Käytä
KUVA 35. Vahvista järjestelmätyypin vaihto
Konfigurointi 2 (näyttö 19) -näytössä käyttäjä voi
asettaa jokaisen pistoolin letkun pituuden (0,1-45,7 m,
0,3-150 ft) ja letkun halkaisijan (0,1-1 in). Järjestelmä
käyttää tätä tietoa laskeakseen käyttöajan volyymin.
Käyttöajan volyymi kertoo järjestelmälle, kuinka paljon
ainetta täytyy siirtää liipaisimeen, jotta käyttöajan
ajastin voidaan nollata. Se myös kertoo järjestelmälle
tarvittavan täyttövolyymin latausjakson aikana. Muutos
missä vain näistä kentistä avaa lukituksen. Katso
HUOMAUTUS: edellisessä kappaleessa.
Pistoolin 1
letkun
pituus
Pistoolin 1
letkun
halkaisija
Pistoolin 2
letkun
pituus
Pistoolin 2
letkun
halkaisija
Koti
KUVA 36. Konfigurointi 2 (näyttö 19)
Konfigurointi 3 (näyttö 20) -näytön avulla käyttäjä
voi asettaa haluamansa kielen (USB-yksikköön,
lisävaruste), päivämäärämuodon, ajan, salasanan
(0000-9 999) ja vaaditut käyttämättömät minuutit (0-99),
ennen kuin taustavalo sammuu. Konfigurointi 4
(näyttö 21) -näytön avulla käyttäjä voi asettaa
haluamansa välimatka-, volyymi- ja paineyksiköt.
korostaaksesi ja paina
kohdassa
tehdäksesi muutokset tai kohdassa
palataksesi kohtaan Konfigurointi 1 (näyttö 18) ilman
muutoksia. Mikäli teet muutoksen, järjestelmä lukkiutuu,
etkä voi suorittaa ruiskutusta tai sekoitusta. Katkaise
virta ja kytke se uudelleen päälle poistaaksesi
lukituksen ja määritä uudet asetukset. Lukitus
varmistaa, että valinta oli tarkoituksenmukainen ja estää
käyttäjää yrittämästä toimia väärillä asetuksilla.
3A2026B
41
Asetustilan tiedot
USB-lokin kieli
Päivämäärä
muoto
Huomautus asetuksista 0: jos huuhteluajaksi
on asetettu 0, tämä venttiili ei huuhtele.
Salasana
Päivämäärä
Ohje 1-2 (näyttö 29)
Taustavalon
ajastin
Ohje 1-2 (näyttö 29) sisältää 1., 2. ja 3. huuhtelun
ajastimet:
•
1. huuhtelu: aina A-puolen tyhjennys,
käyttää A-puolen huuhtelumateriaalia
A-tyhjennysventtiilistä.
•
2. huuhtelu: aina B-puolen tyhjennys,
käyttää B-puolen huuhtelumateriaalia
B-tyhjennysventtiilistä.
•
3. huuhtelu: käyttäjän muokattavissa ajettavaksi
A-tyhjennysventtiili tai B-tyhjennysventtiili mihin
tahansa lisähuuhteluun, kuten valittu avattavasta
3. huuhtelun lähdeluettelosta (A tai B).
Aika
Konfigurointi 3
Välimatkayksiköt
Paineyksiköt
Volyymiyksiköt
Konfigurointi 4
Koti
KUVA 37. Konfigurointi 3 (näyttö 20) ja konfigurointi 4
(näyttö 21)
Kaikki huuhteluajat on muokattavissa 0-240 sekuntiin.
Aseta huuhteluajaksi 0 sekuntia ohittaaksesi huuhtelun
jakson aikana. Esimerkiksi ohittaaksesi 1. huuhtelun
(A-puolen tyhjennys), syötä 0 sekuntia. Järjestelmä
siirtyy välittömästi 2. huuhteluun, jota seuraa 3. huuhtelu
käyttäjän määrittämällä tavalla.
0 sekuntiatyhjennysventtiilille
huuhtelu
ohittaaksesi huuhtelun.
A 30 sekunnin
Syötä esimerkiksi
ajaksi. 0 sekuntia A:lle, 30 sekuntia B:lle, 30 sekuntia 3. huuhtelun ajaksi ja valitse A 3. huuhtelun lähteeksi. Järjestelmä ohittaa 1. huuhtelun A, siirtyy suoraan 2. huuhteluun tyhjennysventtiiliin B 30 sekunnin ajaksi, jota seuraa 3.
1. huuhtelun aika
(A tyhjennys)
Ohje 1-1 (näyttö 28)
Huomautus asetuksista 0: jos suhteeksi on asetettu 0,
järjestelmä annostelee vain aineen A. Jos käyttöajan
arvoksi on asetettu 0, käyttöajan ajastin ei ole käytössä.
Ohje 1-1 (näyttö 28) tulee näkyviin, jos
on valittu
Alkuasetukset-näytöstä (näyttö 17). Ohje-näyttöjen
avulla käyttäjät voivat asettaa perusohjeita. Ohje 1-1
(näyttö 28) sisältää aineen A suhteen aineeseen B
(0-30), muuntosuhteen toleranssin (1-99 prosenttia)
ja käyttöajan ajastimen (0-240 minuuttia).
Ohjenumero
3.
huuhtelun
lähde
2.
huuhtelun
aika (B tyhjennys)
Koti
KUVA 39. Ohje 1-2 (näyttö 29)
•
Paina
korostaaksesi halutun kentän ja paina
valitaksesi. Paina
Ohje
numero
Suhde
Muuntosuhteen
toleranssi
liikkuaksesi lukujen
välillä. Paina
vaihtaaksesi lukuja. Paina
kun kenttä on oikein.
Käyttöajan
ajastin
Koti
3. huuhtelun aika
(käyttää ainetta, joka asetetaan
seuraavassa kentässä)
•
Paina
•
Paina
palataksesi Ajotilat koti -näyttöön
(näyttö 17).
,
liikkuaksesi Ohje-näyttöjen välillä.
KUVA 38. Ohje 1-1 (näyttö 28)
42
3A2026B
Asetustilan tiedot
Kunnossapito 1-3 (näytöt 24-26)
Kunnossapitosuositukset
Konfigurointi 1 (näyttö 24) tulee näkyviin, jos
on valittu Alkuasetukset-näytöstä (näyttö 17).
Kunnossapito-näytöt näyttävät nykyiset ja tavoitteelliset
kunnossapitoajastimet pumpuille ja liuottimen
venttiileille (Kunnossapito 1, näyttö 24), annosteluventtiileille (Kunnossapito 2, näyttö 25) ja nesteja ilmasuodattimille (Kunnossapito 3, näyttö 26).
Pumppujen ja venttiilien kunnossapitoajastimet
ovat muokattavissa välillä 0-9 999 999. Suodattimien
ajastimet ovat muokattavissa välillä 0-9 999 päivää.
Seuraava taulukko osoittaa kunnossapidon suositellut
aloitusarvot. Kunnossapitotarpeet vaihtelevat
yksittäisten sovellusten ja eri aineiden mukaan.
Liuotinventtiilit
Osa
Suositeltu
kunnossapitotaajuus
Liuotinventtiilit
1 000 000 sykliä
Nestesuodatin
päivittäin
Ilmasuodatin
kuukausittain
Pumput
250 000 sykliä
Annosteluventtiilit
1 000 000 sykliä
Pumput
Kunnossapito
nykyinen
ja tavoite
Kunnossapito 1
Tyhjennä
Summat
Koti
Annostelu
venttiilit
Kunnossapito 2
Ilmasuodatin
Neste
suodattimet
Päivät
Kunnossapito 3
KUVA 40. Asetukset kunnossapito 1-3 (näytöt 24-26)
•
Paina
siirtyäksesi kolmen
kunnossapitonäytön välillä.
•
Paina
tyhjentääksesi kunnossapitosumman,
joka on korostettuna. Varmistusnäyttö tulee
näkyviin. Käytä
korostaaksesi ja paina
kohdassa
tyhjentääksesi kokonaiserät. Minkään
muun painikkeen painallus ei tyhjennä summia.
Paina
kohdassa
palataksesi aktiiviseen
Kunnossapito-näyttöön ilman tyhjennystä.
3A2026B
43
Asetustilan tiedot
Kalibrointi 1 ja 2 (näytöt 22 ja 23)
•
korostaaksesi pumpun, jonka haluat
kalibroida. Paina
HUOMAUTUS: katso Pumpun kalibrointi, sivu 31
tarkemmat tiedot.
•
Kalibrointi 1 (näyttö 22) tulee näkyviin, jos
on valittu
Alkuasetukset-näytöstä (näyttö 17). Tässä näytössä
näkyy pumpun kertoimet A ja B pumpuille. Kerroin
on pumpun iskun tilavuus tuumaa kohden. Järjestelmä
aloittaa pumpun oletuskertoimella, joka on valittu
kohdassa Konfigurointi 1 (näyttö 18, sivu 41). Kertoimen
arvot päivittyvät tarvittaessa automaattisesti perustuen
kalibrointituloksiin kohdassa Kalibrointi 2 (näyttö 23).
Kertoimen arvot voidaan myös asettaa tässä näytössä
välillä 5-50 cc/tuuma.
Paina
Paina
. X tulee näkyviin ruutuun.
käynnistääksesi kalibroinnin
korostetussa pumpussa (A tai B). Paina
peruuttaaksesi kalibroinnin.
HUOMAUTUS: Jos painat
mutta kalibrointi
ei käynnisty, tarkista, että olet valinnut pumpun A tai B.
•
Paina
korostaaksesi nykyisen
annosteluvolyymin kentän. Paina
volyymin (0-9 999 cc). Paina
Pumpun B
kerroin
lukujen välillä. Paina
Paina
•
asettaaksesi
liikkuaksesi
vaihtaaksesi lukuja.
, kun kenttä on oikein.
Käytä
siirtyäksesi kohtien Kalibrointi 1
(näyttö 22) ja Kalibrointi 2 (näyttö 23) välillä.
Pumpun A
kerroin
Koti
KUVA 41. Kalibrointi 1 (näyttö 22)
Paina
siirtyäksesi kohtaan Kalibrointi 2
(näyttö 23). Tässä näytössä käyttäjä voi suorittaa
kalibroinnin. Näytössä näkyy pumppujen A ja B
kertoimet, tavoiteltu annosteluvolyymi, nykyinen
annosteluvolyymi (0-9 999 cc) ja annosteltava aine.
Pumpun B
kerroin
Annosteltava aine
Tavoitteellinen
annosteluvolyymi
Pumpun
A kerroin
Aloita
pumpun
kalibrointi
Nykyinen
annosteluvolyymi
Lopeta pumpun
kalibrointi
Vianetsintä (näytöt 35-37)
Testijärjestelmien ohjausten näyttöjä voi käyttää
asettamalla salasanan 9909. Katso Konfigurointi 3
(näyttö 20), sivu 42 asettaaksesi tai vaihtaaksesi
salasanan.
Kun olet asettanut salasanan 9909, paina
poistuaksesi asetuksista. Paina
palataksesi
asetuksiin. Alkuasetukset (näyttö 17) sekä
vianetsintäasetusten näytön vaihtoehdot
tulevat näkyviin.
Vianetsintä-näytön
asetukset
näkyvät tässä.
Koti
KUVA 42. Kalibrointi 2 (näyttö 23)
KUVA 43. Alkuasetukset ja Vianetsintä
44
3A2026B
Asetustilan tiedot
Vianetsintäjärjestelmän syötteet (näyttö 35)
Paina Alkuasetukset-näytöllä (näyttö 17) Vianetsinnän
ollessa aktiivinen
näyttääksesi Vianetsintäjärjestelmän syötteet (näyttö 35). X näkyy ruudussa
ja osoittaa, onko pumppu B ylhäällä vai alhaalla, onko
pumppu A ylhäällä vai alhaalla, onko ilmavirtauskytkin
1 tai 2 päällä ja onko pistooli pistoolin huuhtelusäiliössä.
Tässä näytössä näkyy myös pumppujen A ja B paineet.
Mittarin toimintoihin liittyviä kenttiä ei tarvitse huomioida.
Pumppu B
ylhäällä tai
alhaalla
Ilmavirtauskytkin päällä
Pumpun
paineet
•
Paina
kolme kertaa palataksesi
Alkuasetukset-näyttöön (näyttö 17). Suoraa yhteyttä
mihinkään muuhun näyttöön ei ole.
Vianetsintäjärjestelmän ulostulot
(näyttö 37)
Paina Alkuasetukset-näytöllä (näyttö 17) Vianetsinnän
ollessa aktiivinen
näyttääksesi
Vianetsintäjärjestelmän ulostulot (näyttö 37). X näkyy
ruudussa ja osoittaa, että seuraavien kohteiden
sähkötila on päällä: annosteluventtiilit B ja A1 (A2 ja A3
käytetään vain mittarijärjestelmissä), liuottimen venttiilit
(B ja A), pistoolin huuhtelusäiliö ja hälytys. Paina
käynnistääksesi pakotetun tilan. Toinen valintaruutujen
Pumppu
A ylhäällä
tai alhaalla
Mittarin
pulssit
(ei
käytössä)
Pistooli pistoolin
huuhtelusäiliössä
KUVA 44. Vianetsintäjärjestelmän syötteet (näyttö 35)
•
Paina
, sitten
uudelleen siirtyäksesi
kohtaan Vianetsintäjärjestelmän ulostulot
(näyttö 37). Paina
siirtyäksesi kohtaan
Kalvotesti (näyttö 36).
sarja ilmestyy näkyviin. Käytä
korostaaksesi
testin ulostulon. Aktivoi manuaalisesti venttiili, hälytys tai
pistoolin liipaisin vastaten korostettua ruutua. X näkyy
kunnolla toimivien osien kohdalla toisessa ruudussa
käytön aikana. Paina
tilasta. Siirtyminen mille tahansa muulle näytölle poistaa
myös pakotetusta tilasta.
Annosteluventtiilit
Liuotinventtiilit
Pistoolin
liipaisin
Kalvotesti (näyttö 36)
Paina Alkuasetukset -näytöllä (näyttö 17) Vianetsinnän
ollessa aktiivinen
, sitten
uudelleen. Kalvotesti
(näyttö 36) on näkyvissä. Voit myös painaa
, sitten
uudelleen. Tällä näytöllä valtuutettu käyttäjä voi
testata näyttöyksikön kalvon painikkeita. Jos tällä
näytöllä kaikista painikkeista on hävinnyt niiden
alkuperäiset toiminnot eikä valonäppäimiä ole
määritetty. Kun kunnolla toimivaa painiketta painetaan,
X ilmestyy näkyviin ruutuun.
poistuaksesi pakotetusta
Hälytys
Aloita
Pakotettu
tila
Lopeta
Pakotettu
tila
KUVA 46. Vianetsintänäytön ulostulot (näyttö 37)
KUVA 45. Kalvotesti (näyttö 36)
3A2026B
45
Asetustilan tiedot
Dynaaminen annostelu
Tyypillisissä toiminnoissa (suhteet 1:1 ja yllä) osa A
annostelee jatkuvasti. Komponenttia B annostellaan
sysäyksittäin sopivissa määrin oikean sekoitussuhteen
saavuttamiseksi.
Yleinen toimintasykli, Dynaaminen
annostelu
Tiivistelmä
Dynaamisen annostelun ansiosta integraattorin
tarve poistuu ja annostelussa voidaan minimoida
kontakti ei toivottuun aineeseen. Tämä ominaisuus
on erityisen käytännöllinen leikkausherkillä
ja vesiohenteisilla aineilla.
Rajoitin ruiskuttaa komponenttia B komponentin A
jatkuvaan virtaan. Ohjelmisto ohjaa jokaisen
ruiskutuksen kestoa ja taajuutta. Katso KUVA 50
prosessikaavio.
Dynaamisen annostelujärjestelmän parametrit
Seuraavat parametrit vaikuttavat dynaamiseen
annosteluun:
•
Komponentin A virtaus: varmista, että
syöttöpumppu on mitoitettu antamaan sopivan
ja katkeamattoman virtauksen. Huomaa, että
komponentista A muodostuu järjestelmän suurin
virtaus korkeammilla sekoitussuhteilla.
•
Komponentin B virtaus: varmista, että
syöttöpumppu on mitoitettu antamaan sopivan
ja katkeamattoman virtauksen.
•
Komponentin A paine: varmista tarkka
paineensäätely. On suositeltavaa, että
komponentin A paine on 5-15 % alhaisempi
kuin komponentin B paine.
•
A/B paineentasaus
Jos komponentin B paine on liian korkealla, se työntää
komponentin A virtauksen sivuun B:n ruiskutuksen
aikana. Venttiili ei aukea riittävän pitkälle aiheuttaen
Liian korkea suhde -virheen.
Jos komponentin B paine on liian matala, se ei ruiskutu
riittävällä voimakkuudella. Venttiili pysyy auki liian kauan
aiheuttaen Liian matala suhde -virheen.
Komponentin B oikean rajoittimen koon valinta sekä A/B
paineiden tasapainotus pitävät järjestelmän sopivalla
painealueella saaden aikaan yhdenmukaisen
sekoitussuhteen.
KUVA 48 osoittaa A:n ja B:n paineiden suhteen, joka
ilmenee annostelijan sisääntulosta. On suositeltavaa,
että komponentin B paine olisi 5-15 % korkeampi kuin
komponentin A paine, jotta järjestelmä pysyisi hallintaalueella, sopiva sekoitussuhde pysyisi ja saavutettaisiin
sopivasti sekoittunut aine. Jos paineet eivät ole
tasapainossa (”B-paine liian korkea” tai ”B-paine liian
matala”), ei ehkä ole mahdollista pitää yllä haluttua
sekoitussuhdetta. Järjestelmä luo hälytyksen ”suhde
pois” ja lopettaa toiminnan.
HUOMAUTUS: monivirtauksisissa järjestelmissä
on suositeltavaa, että asetat järjestelmän toimimaan
moitteettomasti korkeimmalla virtausnopeudella
varmistaaksesi sopivan nesteensyötön
virtausalueeseen nähden.
Dynaamisessa annostelussa komponentin A
annosteluventtiili on jatkuvasti auki. Komponentin B
annosteluventtiili avautuu ja sulkeutuu sykleissä,
yksi sykli joka 0,5-1,0 sekunnin välein osoittaa
sopivaa tasapainoa.
Tarkkaile järjestelmän toimintaa seuraamalla jokaisen
pumpun paineen lukua Aja pumpunohjaus -näytöllä
(näyttö 15).
Komponentin B paine: varmista tarkka
paineensäätely. On suositeltavaa, että
komponentin B paine on 5-15 % korkeampi
kuin komponentin A paine.
HUOMAUTUS: Kun käytetään dynaamista annostelua,
on erittäin tärkeää pitää yllä jatkuvaa, hyvin säännösteltyä nesteensyöttöä. Jotta saavutetaan sopiva
paineohjaus ja minimoidaan pumpun paineenvaihtelu,
asennetaan nesteen säätelijä A ja B syöttöletkuihin
mittareiden yläpuolelle.
Valitse komponentin B rajoittimen koko
KUVA 47. Tarkkaile pumpun paineita
Varoitusviestit tarjoavat tietoa järjestelmän toiminnasta.
Säädä paineita sen mukaisesti. Katso Taulukko 3,
sivulla 47.
Jos et voi ylläpitää haluttua virtausta ja
ruiskutussuhdetta, sinun tulee mahdollisesti valita eri
rajoitin. Käytä kaavioita sivuilla 57-61 valitaksesi sopivan
kokoisen rajoittimen perustuen haluttuun virtaus- ja
sekoitussuhteeseen.
46
3A2026B
Asetustilan tiedot
H
-a
n ta
al l i
lue
e
-alu
in t a n i)
l
l
a
e
H
n pi
( liia
B paine
liian matala
B paine
liian korkea
B paine
liian matala
B paine
liian korkea
A paine
B paine
A paine
KUVA 48. A/B hallinta-alue ja oikein
mitoitettu rajoitin
B paine
HUOMAUTUS: jos rajoitin on liian pieni, voi olla
tarpeellista syöttää enemmän differentiaalipainetta,
kuin mitä järjestelmässä on käytössä.
KUVA 49. A/B hallinta-alue ja liian suuri rajoitin
Komponentti A (jatkuva virtaus)
Annosteltu aine
Staattiseen
sekoittimeen
Komponentti B
(sykäyksittäinen ruiskutus)
KUVA 50. Dynaamisen annostelun prosessikaavio
Taulukko 3: Dynaamisen annostelun vianetsintäopas
(koko järjestelmän vianetsinnälle, katso Taulukko 4 alkaen sivulta 49)
Virheviesti
3A2026B
Ratkaisu
Liian matala suhde -virhe (R1)
•
•
Nosta painetta A tai laske painetta B.
Käytä pienempää rajoitinta.
Liian korkea suhde -virhe (R4)
•
•
•
Nosta painetta B.
Puhdista rajoitin tai käytä suurempaa kokoa.
Tarkista, että venttiili B aukeaa asianmukaisesti.
47
Järjestelmävirheet
Järjestelmävirheet
HUOMAUTUS: älä käytä nestettä letkussa, jonka
annostelusuhde oli "pois", sillä se ei välttämättä
toimi kunnolla.
Tallennus - ei
kuvaketta
Hälytys-kuvake
Järjestelmän hälytykset
Tiedotus-kuvake
Järjestelmän hälytykset hälyttävät ongelmista
ja auttavat ehkäisemään "suhde pois" -ruiskutusta.
Jos hälytys käynnistyy, toiminta loppuu ja:
KUVA 52. Virheloki-kuvakkeet
•
•
•
Tyhjennä virhe ja käynnistä
uudelleen
Hälytyssummeri soi.
Näyttöyksikön tilapalkki osoittaa hälytyskoodin.
Hälytys on tallennettu päivämäärä/aika-lokiin.
Hälytyskoodin osoitin
HUOMAUTUS: kun virhe tulee näkyviin, varmista, että
olet märittänyt virhekoodin ennen kuin nollaat sen. Jos
unohdat, mikä koodi oli kyseessä, käytä Aja lokivirheet
(näytöt 5-14), sivu 39 nähdäksesi 50 viimeisintä virhettä
päivämäärä- ja aikaleimojen kanssa.
Nollaa hälytykset, katso Taulukko 4 ja Hälytyksen
vianetsintä, sivu 50. Monet virheet voidaan tyhjentää
helposti painamalla
.
Ilmavirtauskytkimen (AFS)
toiminta
Ilma- tai ilma-avusteiset pistoolit
KUVA 51. Näyttöyksikön hälytyskoodit
Järjestelmän
tiedotus-/tallennuskoodit
TAULUKKO 4 luetteloi tiedotus- ja tallennuskoodit.
Tiedotukset ja tallennukset eivät pysäytä toimintaa
tai käynnistä hälytystä. Jos tiedotus tulee näkyviin,
näyttöyksikön tilapalkissa näkyy tiedotus-kuvake
ja koodi. Järjestelmän tallennukset eivät näy
tilapalkissa. Sekä tiedotukset että tallennukset
tallennetaan päivämäärä-/aikaleimattuun lokiin,
jota voidaan katsella näytöltä tai tallentaa muistitikulle
lisävarusteena saatavan USB-portin kautta.
48
Ilmavirtauskytkin (AFS) havaitsee pistooliin menevän
ilmavirran ja antaa signaalin ProMix 2KE -säätimelle,
kun pistoolia liipaistaan. Pistooli-kuvake näyttöyksikössä
näyttää ruiskutusta, kun AFS on aktivoituna.
Jos pumppu vikaantuu, laite saattaa ruiskuttaa
jatkuvasti pelkkää hartsia tai kovetetta, jos ProMix 2KE
ei havaitse ilmennyttä ongelmaa ja puutu siihen. Tästä
syystä ilmavirtauskytkin on erittäin tärkeä.
Jos ProMix 2KE havaitsee AFS-signaalin avulla,
että pistoolia liipaistaan, eikä vielä kumpikaan
pumpuista ole käynnissä, Annosteluajan hälytys
(QTA1 tai QTB1) käynnistyy 40 sekunnin kuluttua
ja järjestelmä siirtyy valmiustilaan.
HUOMAUTUS: Järjestelmät, joissa pumppusuhde
on 45:1, on suunniteltu käytettäväksi ilmattomissa
pistooleissa. Näissä järjestelmissä ei ole
ilmavirtauskytkintä ja ne on asetettu niin, että ne eivät
laukaise järjestelmän tyhjäkäyntivaroitusta.
3A2026B
Järjestelmävirheet
Järjestelmän tyhjäkäyntivaroitus
(IDLE)
Sovelluksissa, joissa käytetään ilmavirtauskytkintä,
pistoolin liipaiseminen kuittaa varoituksen ja käyttäjä
voi aloittaa ruiskutuksen uudelleen.
Tämä varoitus annetaan, jos ProMix on asetettu
Jos sovelluksessa ei käytetä ilmavirtauskytkintä,
pistoolin liipaiseminen ei kuittaa hälytystä. Kun haluat
sekoitukselle
ja 2 minuuttia on kulunut siitä, kun
jatkaa ruiskuttamista, sinun on painettava
pistoolia on liipaistu. Pistoolin tyhjäkäynti -kuvake
ja liipaistava pistooli sen jälkeen.
tulee näkyviin. Tämä varoitus ei ole aktiivinen
järjestelmissä, joissa pumppusuhde on 45:1 ja joissa
on ilmaton pistooli.
Taulukko 4: Järjestelmän
hälytys-/tiedotus-/tallennuskoodit
Taulukko 4: Järjestelmän
hälytys-/tiedotus-/tallennuskoodit
Koodi Kuvaus
, sitten
Tiedot
Hälytyskoodit - hälytysäänet, järjestelmän pysäytykset
-kuvakkeet näkyvät, kunnes ongelma on ratkaistu ja hälytys
poistettu.
CA
Kommunikaatiovirhe
50
CAU1
USB-kommunikaatiovirhe
50
EQU2
USB asennettu ei valmiustilassa
50
SG
Pistoolin huuhtelusäiliön virhe
50
SAD1
SAD2
Sumutusilmaa tyhjennyksen aikana - pistooli 1 50
Sumutusilmaa tyhjennyksen aikana - pistooli 2
SFA1
SFB1
PreMix virhe - väri
PreMixError - katalyytti
51
SHA1
SHB1
PreFill virhe - väri
PreFillError - katalyytti
51
SM
MixFill käynnistysvirhe
51
SN
MixFill täysi virhe
51
QPD1
QPD2
Käyttöaikavirhe - Pistooli 1
Käyttöaikavirhe - Pistooli 2
51
R1
Liian matala suhde -virhe
52
R4
Liian korkea suhde -virhe
QDA1
QDB1
Koodi Kuvaus
Tiedot
DFA1
DFB1
Ylöspysähdysvirhe - pumppu A
Ylöspysähdysvirhe - pumppu B
55
DGA1
DGB1
Alaspysähdysvirhe - pumppu A
Alaspysähdysvirhe - pumppu B
55
DHA1
DHB1
Ei pysähdystä -virhe - pumppu A
Ei pysähdystä -virhe - pumppu B
55
Tiedotuskoodit - ei hälytystä, järjestelmä jatkaa toimintaa,
kuvake näkyy aktiivisella näytöllä, kunnes se poistetaan.
MAA1
Pumpun A kunnossapidon erääntyminen
Ei saatavilla
MAB1
Pumpun B kunnossapidon erääntyminen
Ei saatavilla
MEA1
Sekoitusventtiilin A kunnossapidon
erääntyminen
Ei saatavilla
MEB1
Sekoitusventtiilin B kunnossapidon
erääntyminen
Ei saatavilla
MESA Liuotinventtiilin A kunnossapidon erääntyminen Ei saatavilla
MESB Liuotinventtiilin B kunnossapidon erääntyminen Ei saatavilla
MGA1 Nestesuodattimen A kunnossapidon
erääntyminen
Ei saatavilla
53
MGB1 Nestesuodattimen B kunnossapidon
erääntyminen
Ei saatavilla
Yliannostus A, B:n annostelu liian lyhyt
Yliannostus B, A:n annostelu liian lyhyt
53
MGP1 Ilmasuodattimen kunnossapidon erääntyminen Ei saatavilla
QTA1
QTB1
Annosteluajan A virhe
Annosteluajan B virhe
54
QLAX
QLBX
Vuotovirhe A
Vuotovirhe B
54
ES
Järjestelmän puutteet ladattu
Ei saatavilla
Tiedotuskoodit - ei hälytystä, järjestelmä jatkaa toimintaa,
kuvaketta ei näy aktiivisella näytöllä.
EL
Järjestelmä käynnissä
Ei saatavilla
EC
Järjestelmäasetukset vaihdettu
Ei saatavilla
DJA1
DJB1
Lineaarianturin virhe - pumppu A
Lineaarianturin virhe - pumppu B
54
EP
Pumpun pysäytystoiminta valmis
Ei saatavilla
DKA1
DKB1
Kielikytkimen virhe - pumppu A
Kielikytkimen virhe - pumppu B
54
ET
Järjestelmä purkautui automaattisesti
käyttöajan jälkeen
Ei saatavilla
P4A1
P4B1
Korkeapainevirhe - pumppu A
Korkeapainevirhe - pumppu B
54
EQU1
USB-muistitikku yhdistetty valmiustilassa
Ei saatavilla
P6A1
P6B1
Paineenmuuntimen virhe - pumppu A
Paineenmuuntimen virhe - pumppu B
54
DDA1
DDB1
Sukellus-/kavitaatiovirhe - pumppu A
Sukellus-/kavitaatiovirhe - pumppu B
55
EFA1
EFB1
Pysäytysvirhe - pumppu A
Pysäytysvirhe - pumppu B
55
3A2026B
49
Järjestelmävirheet
Hälytykset ja vianetsintä
Hälytys ja kuvaus
CA
Kommunikaatiovirhe
Näyttöyksikkö ei kommunikoi
kehittyneen nesteenohjaus
yksikön kanssa.
CAU1
USB-kommunikaatiovirhe
Järjestelmä havaitsi
USB-yksikön edellisessä
käynnistyksessä mutta ei
havaitse sitä enää.
EQU2
USB-muistitikun virhe
USB-muistitikku on asennettu,
kun järjestelmä ei ole ollut
valmiustilassa.
SG
Pistoolin huuhtelusäiliön
virhe
Pistoolin huuhtelusäiliö
on käytössä, mutta järjestelmä
ei havaitse pistoolia sen
huuhtelusäiliössä
tyhjennyksen, värin vaihdon
tai automaattisen
kippauksen aikana.
SAD1 tai SAD2
Sumutusilmaa tyhjennyksen
aikana
Sumutusilmaa pistoolissa 1
(SAD1) tai pistoolissa 2
(SAD2) on havaittu, kun
tyhjennys on valittuna tai
tyhjennysjakson aikana.
Syy
CAN-kaapelia näyttöyksikön
ja kehittyneen nesteenohjausyksikön
välillä ei ole yhdistetty.
CAN-kaapeli on katkennut tai taipunut.
Kaapeli tai liitin on kulunut.
Yksikkö on poistettu.
Kaapeli on irti tai rikki.
Varmista, että kaapeli on oikein
yhdistetty.
Varmista, että kaapeli ei ole katkennut
tai taipunut alle 40 mm:n (1,6 tuuman)
säteeltä.
Vaihda kaapeli.
Aseta järjestelmä valmiustilaan
ja asenna USB-yksikkö.
Aseta järjestelmä valmiustilaan
ja yhdistä tai korjaa USB-kaapeli.
Useimmat USB-muistitikut eivät vastaa
Aseta järjestelmä valmiustilaan.
IS-standardeja, joten on vaarallista käyttää Asenna USB-muistitikku vain
niitä järjestelmän käydessä.
vaarattomassa ympäristössä.
Pistoolin huuhtelusäiliön kantta
ei ole suljettu.
Sulje kansi ja tyhjennä hälytys.
Järjestelmissä, joissa on pistoolin
huuhtelusäiliö, pistooli ei ole säiliössä
tyhjennyksen aikana.
Tyhjennä järjestelmä liuottimella
tai uusilla sekoitetuilla aineilla:
•
ILMOITUS
Estä sekoitettuja aineita
kovettumasta laitteeseen, älä
kytke virtaa pois päältä. Seuraa
yhtä oikealla puolella annetuista
ratkaisuista.
Sumutusilma on tukkeutunut.
Pistooli ei ole pistoolin huuhtelusäiliössä.
Pistoolin huuhtelusäiliön ilmankatkaisin
ei toimi.
Ilmavuoto sumutusilmaletkussa.
50
Ratkaisu
Liuotinpuhdistus - Katso
Sekoitetun materiaalin
tyhjennys sivulla 33. Järjestelmä
tyhjentyy, kunnes ajastettu
tyhjennysaika on kulunut.
•
Uudella sekoitetulla aineella
puhdistus - Siirry sekoitustilaan
ja ruiskuta vaadittu volyymi
käynnistääksesi käyttöajan
ajastimen uudelleen.
Vaihda ilmavirtauskytkin.
Aseta pistooli pistoolin
huuhtelusäiliöön.
Testaa käyttämällä
vianetsintänäyttöjä. Katso sivu 44.
Korjaa/vaihda ilmankatkaisimen
venttiili tarvittaessa.
Tarkista ilmaletkun kiertymät, vauriot
tai löysät liitännät. Korjaa tai vaihda
tarvittaessa.
3A2026B
Järjestelmävirheet
Hälytys ja kuvaus
SFA1 tai SFB1
PreMix virhe
Järjestelmissä, joissa
on pistoolin huuhtelusäiliö,
riittämätön määrä
hartsia/väriä (SFA1) tai
katalyyttiä (SFB1) on havaittu
10-sekunnin PreMix-jakson
aikana.
SHA1 tai SHB1
PreFill virhe
Kokonaista PreFill-jakson
volyymiä ei saavuteta värin
(SHA1) tai katalyytin (SHB1)
osalta 5-minuutin
PreFill-jakson aikana.
SM
MixFill käynnistysvirhe
Järjestelmissä, joissa
on pistoolin huuhtelusäiliö,
riittämätön määrä sekoitettua
ainetta on havaittu
10-sekunnin sekoituksen
täyttöjakson aikana.
SN
MixFill täysi virhe
Riittämätön määrä sekoitettua
materiaalia on havaittu
5-minuutin sekoituksen
täyttöjakson aikana.
QPD1 tai QPD2
Käyttöaika virhe
Käyttöaika on ylitetty
sekoitetun aineen osalta
pistoolissa 1 (QPD1) tai
pistoolissa 2 (QPD2).
Syy
Ratkaisu
Pistooli, letku tai venttiili on tukkeutunut
tai jumittunut.
Tarkista osat ja puhdista, korjaa
tai vaihda tarvittaessa.
Pumppu/pumput eivät toimi tai niissä
ei ole nestettä.
Täytä nesteensyöttö uudelleen.
Tarkista ja korjaa pumppu.
Katso pumpun käyttöoppaasta
korjaustoimenpiteet ja varaosat.
Tarkista ilmaletkun reitti. Katso
Järjestelmän paineilmakaavio,
sivu 62 tai 63. Varmista, että
solenoidi toimii.
Nosta nestepainetta.
Ilmaletkut tai solenoidit eivät ole
kohtisuorassa tai solenoidit eivät toimi.
Virtausnopeus on liian alhainen.
Pistoolin huuhtelusäiliö ei liipaise pistoolia. Varmista, että liipaisinta vedetään.
Säädä tarvittaessa.
Puhdista letku, suutin tai suodatin.
Letku tai pistooli on tukkeutunut tai
rajoittunut.
Nosta nestepainetta tai vähennä
Virtausnopeus on liian alhainen.
rajoitinta.
Puhdista venttiili tai vahvista,
Venttiili on juuttunut.
että solenoidi laukaisee venttiilin
asianmukaisesti.
Tyhjennä sekoitetun aineen letku.
EI ole ruiskutettu riittävällä
voimakkuudella, jotta uusi sekoitettu neste Katso sivu 33.
pysyisi sekoituskammiossa, letkussa
Tarkista, että letkun pituus ja halkaisija
ja pistoolissa.
on syötetty oikein. Katso
Konfigurointi 2 (näyttö 19) sivu 41.
Ruiskuta vaadittu määrä
käynnistääksesi käyttöajan
ajastimen uudelleen.
3A2026B
51
Järjestelmävirheet
Hälytys ja kuvaus
R1
Liian matala suhde -virhe
Sekoitussuhde on alhaisempi
kuin asetettu toleranssi
komponenttien A ja B
volyymin vertailussa.
Syy
Järjestelmässä on liian paljon rajoitusta.
Ratkaisu
•
Tarkista, että järjestelmä on täysin
kuormitettu aineella.
•
Tarkista, että syöttöpumpun syklin
arvo on asetettu asianmukaisesti.
•
Tarkista, että ruiskuttimen
suutin/nokka on luokiteltu oikein
sovelluksen ja virtauksen
mukaan, ja että se ei ole
tukkeutunut.
•
Jos hälytys tulee järjestelmää
käynnistettäessä, tyhjennyksen jälkeen,
virtausnopeus on todennäköisesti
liian suuri.
Jos hälytys tulee ruiskutuksen oltua jonkin
aikaa käynnissä, ainesyöttöjen paineet
voivat olla epätasapainossa.
A- tai B-komponentin venttiilien hidas
toiminta. Syynä saattaa olla:
Säädä A- ja B-komponentin
nesteensyötön säätimen paineita,
kunnes ne ovat suunnilleen yhtä
suuret. Jos paineet ovat jo valmiiksi
lähes yhtä suuret, varmista, että Aja B-komponentin annosteluventtiilit
toimivat kunnolla.
Tarkista Annostelun A ja Annostelun B
solenoidiventtiilien toiminta
käyttämällä niitä käsin ProMix 2KE
-laitteen varaosa-oppaassa annettujen
ohjeiden mukaan.
• Lisää ilmanpainetta. Ilmanpaineen
tulee olla 0,52-0,84 MPa
(5,2-8,4 bar, 75-120 psi); 120 psi
on suositeltu arvo.
• Ilmansyötössä saattaa olla
likaa tai kosteutta. Suodata
asianmukaisella tavalla. Tarkista,
että solenoidit toimivat.
• Katso Venttiiliasetukset, sivu 35,
säätöohjeet.
•
Venttiilin toimilaitteisiin menevä
ilmanpaine on liian pieni.
•
Jokin rajoittaa solenoidia tai letkuja
ja häiritsee venttiilin ilmankäyttöä.
•
Annosteluventtiiliä B on käännetty
liian pitkälle kiinni.
Annosteluventtiili A on liian paljon auki.
Nestepaine on liian korkea
•
ja ilmanpaine matala.
•
52
Tarkista, että nesteen säätelijä
on asetettu asianmukaisesti.
Rajoita pistoolin neulan liikematkaa
hidastaaksesi aineen tuottoa, kunnes
nesteletkut ovat täyttyneet aineesta.
Säädä ilmanpainetta
ja nestepainetta. Katso
suositeltu ilmanpaine ylhäältä.
3A2026B
Järjestelmävirheet
Hälytys ja kuvaus
R4
Liian korkea suhde -virhe
Sekoitussuhde on korkeampi
kuin asetettu toleranssi
komponenttien A ja B
volyymin vertailussa.
Syy
Järjestelmässä on liian vähän rajoitusta.
Ratkaisu
•
Tarkista, että järjestelmä on täysin
kuormitettu aineella.
•
Tarkista, että syöttöpumpun syklin
arvo on asetettu asianmukaisesti.
•
Tarkista, että ruiskuttimen
suutin/nokka on luokiteltu
oikein sovelluksen ja virtauksen
mukaan, ja että se ei ole kulunut.
•
Jos hälytys tulee järjestelmää
käynnistettäessä, tyhjennyksen jälkeen,
virtausnopeus on todennäköisesti
liian suuri.
Jos hälytys tulee ruiskutuksen oltua jonkin
aikaa käynnissä, ainesyöttöjen paineet
voivat olla epätasapainossa.
A- tai B-komponentin venttiilien hidas
toiminta. Syynä saattaa olla:
3A2026B
Säädä A- ja B-komponentin
nesteensyötön säätimen paineita,
kunnes ne ovat suunnilleen yhtä
suuret. Jos paineet ovat jo valmiiksi
lähes yhtä suuret, varmista, että Aja B-komponentin annosteluventtiilit
toimivat kunnolla.
Käytä annosteluventtiiliä A
ja solenoidiventtiileitä B käsin
tarkistaaksesi toiminnan.
• Lisää ilmanpainetta. Ilmanpaineen
tulee olla 0,52-0,84 MPa
(5,2-8,4 bar, 75-120 psi); 120 psi
on suositeltu arvo.
• Ilmansyötössä saattaa olla likaa
tai kosteutta. Suodata
asianmukaisella tavalla.
• Katso Venttiiliasetukset, sivu 35,
säätöohjeet.
•
Venttiilin toimilaitteisiin menevä
ilmanpaine on liian pieni.
•
Jokin rajoittaa solenoidia tai letkuja
ja häiritsee venttiilin ilmankäyttöä.
•
Annosteluventtiiliä B on käännetty
liian pitkälle kiinni.
Annosteluventtiili A on liian paljon auki.
Nestepaine on liian suuri
•
ja ilmanpaine pienellä.
•
QDA1
Yliannostus A
Annostelussa A on tapahtunut
ylitys ja yhdistettynä B:hen,
se on liian suuri
sekoituskammion
kapasiteetille.
QDB1
Yliannostus B
Annostelussa B on tapahtunut
ylitys, puristettuna
annosteluun A, joka
yhdistetään B:hen, se on liian
suuri sekoituskammion
kapasiteetille.
Tarkista, että nesteen säätelijä
on asetettu asianmukaisesti.
Rajoita pistoolin neulan liikematkaa
hidastaaksesi aineen tuottoa, kunnes
nesteletkut ovat täyttyneet aineesta.
Venttiilin tiiviste tai neula/istukka vuotaa.
A- tai B-komponentin venttiilien
hidas toiminta.
Korkean sekoitussuhteen käyttäminen
korkealla virtausnopeudella.
Säädä ilmanpainetta
ja nestepainetta. Katso
suositeltu ilmanpaine ylhäältä.
Korjaa venttiili.
Katso Liian matala suhde -virhe
ja Liian korkea suhde -virhe,
sivut 52-53.
Virtausnopeutta on mahdollisesti
rajoitettava B-komponentin
annosteluventtiilin avulla säätämällä
sen kuusiomutteria.
53
Järjestelmävirheet
Hälytys ja kuvaus
Syy
QTA1 tai QTB1
Annosteluajan virhe
Pistoolin liipaisin on aktiivinen
mutta A:n pulssia (QTA1) tai
B:n pulssia (QTB1) ei havaita
valitun annosteluajan aikana.
Järjestelmä on Sekoitus-tilassa ja pistooli
on vain osittain liipaistu niin, että vain ilmaa
(mutta ei nestettä) pääsee kulkemaan
pistoolin läpi.
Nesteen virtausnopeus on liian alhainen.
Annosteluajan asetus on liian lyhyt
nykyiselle virtausnopeudelle.
A- tai B-komponentin venttiilien hidas
toiminta.
A- tai B-pumpussa ei ole ilmanpainetta.
Ilmavirtauskytkimen alapuolella
on ilmavuoto.
Ilmavirtauskytkin on juuttunut auki.
QLAX tai QLBX
Vuotovirhe
Pumppu A (QLAX) tai
pumppu B (QLBX) on
käynnissä ja kaikki venttiilit
ovat kiinni.
DJA1 tai DJB1
Lineaarianturin virhe
Järjestelmä ei havaitse
pumpun A (DJA1) tai
pumpun B (DJB1) lineaarista
asentoanturia tai se lukee
asennon virheellisesti.
DKA1 tai DKB1
Kielikytkimen virhe
Järjestelmä ei havaitse
pumpun A (DKA1) tai
pumpun B (DKB1)
kielikytkimen anturia tai se
havaitsee virheellisen tilan.
P4A1 tai P4B1
Korkeapainevirhe
Järjestelmä havaitsee
korkeapainelukeman
pumpussa A (P4A1) tai
pumpussa B (P4B1).
P6A1 tai P6B1
Paineenmuuntimen vika
Järjestelmä ei havaitse
paineenmuunninta A (P6A1)
tai paineenmuunninta B
(P6B1).
54
Ratkaisu
Liipaise pistooli kokonaan.
Lisää virtausnopeutta.
Lisää annosteluajan asetusta.
Katso Liian matala suhde -virhe
ja Liian korkea suhde -virhe,
sivut 52-53.
Varmista, että pääilmansyöttö
on kytketty päälle ja että venttiilit
ovat auki.
Tarkista ilmaletkujen vuodot ja korjaa.
Puhdista tai vaihda ilmavirtauskytkin.
A tai B annosteluventtiili vuotaa
Vaihda venttiilin neula ja istukka.
A tai B pumppu ei ole paikallaan ja jatkaa
liikettä/ryömintää.
Vaihda pumpun tiivisteet, kuulat
ja istukat.
Varmista, että anturi on kytketty kiinni.
Varmista, että anturi ja AFCM toimivat.
Varmista kaapelin liitännät. Vaihda
kaikki vialliset osat.
Vaihda magneetti ja pidike
Magneetti on tippunut.
ilmamoottorin männän päältä.
Anturin lukemat ovat rajojen ulkopuolella. Varmista, että anturi on pujotettu
täysin alas.
Käännä
kielikytkintä 180 astetta
Kielikytkin asennettu taaksepäin.
yhdistääksesi magneetin
ilmaventtiiliin.
Kielikytkimet ovat juuttuneet tai molemmat Varmista, että kaapeli on liitetty
molemmista päistä. Varmista, että
kielikytkimet ovat päällä yhtä aikaa
kielikytkin, kaapeli ja AFCM toimivat.
Vaihda kaikki vialliset osat.
Varmista, että magneetti on asennettu
Ilmaventtiilin magneetti ei toimi kunnolla.
kunnolla ja toimii.
Vähennä
painetta järjestelmän tai
Pumpun ilmanpaine on asetettu
pumppujen ilmansyötöstä.
liian korkeaksi.
Järjestelmä ei tunnista anturia.
Termistä laajenemista letkuissa.
Vika paineenmuuntimessa.
Vika paineenmuuntimessa.
Vapauta painetta, jos järjestelmä
on ollut joutokäynnillä. Vähennä
ympäristön lämpötilaa.
Vaihda paineenmuunnin. Varmista,
että kaapeli ja AFCM toimivat.
Vaihda paineenmuunnin. Varmista,
että kaapeli ja AFCM toimivat.
3A2026B
Järjestelmävirheet
Hälytys ja kuvaus
Syy
Mäntäpumppua ei ole asennettu
asianmukaisesti.
Täytä nesteensyöttöjärjestelmä
uudelleen.
Uusi mäntäpumppu ja vaihda
tiivisteet, kuulat ja istukat.
Ilmaa nesteensyöttöjärjestelmässä.
Kiristä kaikki kiinnitykset.
Pistooli ei avaudu.
Liipaise pistoolia ja anna nesteen
virrata sillä aikaa, kun pumppu
yrittää pysähtyä.
Tarkista ja puhdista kaikki nesteletkut,
pistoolin suutin ja sekoituskammio.
Puhdista ja vaihda annosteluventtiili.
Varmista, että solenoidi toimii.
Puhdista venttiilin ilmaletkut.
Uusi mäntäpumppu ja vaihda
tiivisteet, kuulat ja istukat.
DDA1 tai DDB1
Sukellus-/kavitaatiovirhe
Pumppu A (DDA1) tai
pumppu B (DDB1) sukeltaa
tai syöpyy.
Nesteensyöttö on tyhjä.
EFA1 tai EFB1
Pysäytysvirhe
Pumppu A (EFA1) tai
Pumppu B (EFB1)
ei pysähdy (ei saavuta
pohjan vaihtokohtaa).
DFA1 tai DFB1
Ylöspysähdysvirhe
Pumppu A (DFA1) tai
pumppu B (DFB1) ei pysähdy
ylös pumpun kalibroinnin
ja pysäytystestin aikana
(jatkaa matkaa ylös, kun
annosteluventtiili on kiinni).
DGA1 tai DGB1
Alaspysähdysvirhe
Pumppu A (DGA1) tai
pumppu B (DGB1) ei pysähdy
alas pumpun kalibroinnin
ja pysäytystestin aikana
(jatkaa matkaa alas, kun
annosteluventtiili on kiinni).
DHA1 tai DHB1
Ei pysähdystä -virhe
Pumppu A (DGA1) tai
pumppu B (DGB1) ei pysähdy
kumpaankaan suuntaan
pumpun kalibroinnin
ja pysäytystestin aikana
(jatkaa liikettä, kun
annosteluventtiili on kiinni).
3A2026B
Ratkaisu
Nesteletkut korkanneet.
Annosteluventtiilin vika.
Mäntäpumppua ei ole asennettu
asianmukaisesti.
Annosteluventtiili ei istu / ole tiivis.
Vaihda annosteluventtiilin
neula/istukka.
Mäntäpumppua ei ole asennettu
asianmukaisesti.
Uusi mäntäpumppu ja vaihda
tiivisteet, kuulat ja istukat.
Annosteluventtiili ei istu / ole tiivis.
Vaihda annosteluventtiilin
neula/istukka.
Mäntäpumppua ei ole asennettu
asianmukaisesti.
Uusi mäntäpumppu ja vaihda
tiivisteet, kuulat ja istukat.
Annosteluventtiili ei istu / ole tiivis.
Vaihda annosteluventtiilin
neula/istukka.
55
Dynaamisen annostelun rajoittimen valintataulukot
Dynaamisen annostelun rajoittimen valintataulukot
Käytä taulukkoja sivuilla 57-61 ohjeena, kun päätät
oikean rajoittimen koon halutulle virtaukselle ja aineen
viskositeetille. Taulukko 5 luetteloi käytettävissä
olevat rajoitinkoot.
Taulukko 5: Rajoittimien koot
Esimerkki:
Sovellus: paineilmasuihkutusjärjestelmä,
jossa 5:1 ruiskutussuhde
Nesteen syöttö: 1:1 pumput, 0,7 MPa
(7 bar, 100 psi)
Virtausnopeus: 300 cc/min pistoolissa
Valitse rajoittimen koko: valitse joko 0,040 tai
0,070 aukko varmistaaksesi, että paine-ero
ei ole enempää kuin 0,07-0,14 MPa (0,7-1,4 bar,
10-20 psi), edellyttäen, että nesteen viskositeetit
ovat samat kuin testissä.
•
Jos komponentin B viskositeetti on alhaisempi kuin
kaaviossa ilmoitettu viskositeetti, sinun tulee käyttää
pienempää rajoitinta tai vähentää paine-eroa.
•
Jos komponentin B viskositeetti on korkeampi kuin
kaaviossa ilmoitettu viskositeetti, sinun tulee käyttää
suurempaa rajoitinta tai kasvattaa paine-eroa.
•
Järjestelmissä, jotka käyttävät ilma-avusteisia
pistooleja: jos komponentin A nestepaine
on korkeampi kuin komponentin A kaaviossa
ilmoitettu paine, sinun tulee käyttää suurempaa
rajoitinta tai nostaa paine-eroa.
56
*
Kokokoodi
Aukon koko
Osanro
2*
3*
4*
5✓
6✓
7*
8✓
0.020
0.030
0.040
0.050
0.060
0.070
0.080
15U936
15U937
15U938
15U939
15U940
15U941
16D554
Nämä rajoittimet sisältyvät ruiskutussarjaan 15U955.
✓ Nämä rajoittimet ovat vaihtoehtoisia kokoja, ne eivät
kuulu ruiskutussarjaan.
3A2026B
Dynaamisen annostelun rajoittimen valintataulukot
MPa
(bar, psi)
Differentiaalipaine kohteiden A ja B välillä
27,6,
(276, 4 000)
Näppäin
24,1
(241, 3 500)
#2 Rajoitin
#3 Rajoitin
#4 Rajoitin
#7 Rajoitin
20,7
(207, 3 000)
17,2
(172, 2 500)
13,8
(138, 2 000)
10,3
(103, 1 500)
6,9
(69, 1 000)
3,4
(34, 500)
0
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
Virtausnopeus (cc/min)
Tiedot
6,9
(69, 1 000)
5,2
(52, 750)
3,4
(34, 500)
2,6
(26, 375)
1,7
(17, 250)
0,86
(8,6, 125)
0
0
500
1 000
KUVA 53. Dynaaminen annostelu (1:1 suhde, 90 cP neste, 100 psi A-puolen paine)
3A2026B
57
Dynaamisen annostelun rajoittimen valintataulukot
MPa
(bar, psi)
Differentiaalipaine kohteiden A ja B välillä
9,7
(97, 1 400)
Näppäin
8,3
(83, 1 200)
#2 Rajoitin
#3 Rajoitin
#4 Rajoitin
#7 Rajoitin
6,9
(69, 1 000)
5,5
(55, 800)
4,1
(41, 600)
2,8
(28, 400)
1,4
(14, 200)
0
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
Virtausnopeus (cc/min)
Tiedot
2,8
(28, 400)
2,1
(21, 300)
1,4
(14, 200)
0,7
(7, 100)
0,34
(3,4, 50)
0
0
500
1 000
KUVA 54. Dynaaminen annostelu (5:1 suhde, 90 cP neste, 100 psi A-puolen paine)
58
3A2026B
Dynaamisen annostelun rajoittimen valintataulukot
MPa
(bar, psi)
Differentiaalipaine kohteiden A ja B välillä
5,5
(55, 800)
Näppäin
4,8
(48, 700)
#2 Rajoitin
#3 Rajoitin
#4 Rajoitin
#7 Rajoitin
4,1
(41, 600)
3,4
(34, 500)
2,8
(28, 400)
2,1
(21, 300)
1,4
(14, 200)
0,7
(7, 100)
0
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
Virtausnopeus (cc/min)
Tiedot
1,4
(14, 200)
1,0
(10, 150)
0,7
(7, 100)
0,34
(3,4, 50)
0
0
500
1 000
KUVA 55. Dynaaminen annostelu (10:1 suhde, 90 cP neste, 100 psi A-puolen paine)
3A2026B
59
Dynaamisen annostelun rajoittimen valintataulukot
MPa
(bar, psi)
Differentiaalipaine kohteiden A ja B välillä
2,1
(21, 300)
1,72
(17,2, 250)
Näppäin
#2 Rajoitin
#3 Rajoitin
#4 Rajoitin
#7 Rajoitin
1,4
(14, 200)
1,03
10,3, 150)
0,7
(7,0, 100)
0,34
(3,4, 50)
0
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
Virtausnopeus (cc/min)
Tiedot
0,7
(7, 100)
0,52
(5,2, 75)
0,34
(3,4, 50)
0,17
(1,7, 25)
0
0
500
1 000
KUVA 56. Dynaaminen annostelu (20:1 suhde, 90 cP neste, 100 psi A-puolen paine)
60
3A2026B
Dynaamisen annostelun rajoittimen valintataulukot
MPa
(bar, psi)
Differentiaalipaine kohteiden A ja B välillä
1,4
(14, 200)
1,2
(12,4, 180)
Näppäin
#2 Rajoitin
#3 Rajoitin
#4 Rajoitin
#7 Rajoitin
1,1
(11, 160)
0,9
(9,7, 140)
0,8
(8,3, 120)
0,7
(7, 100)
0,55
(5,5, 80)
0,41
(4.1, 60)
0,28
(2,8, 40)
0,14
(1,4, 20)
0
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
Virtausnopeus (cc/min)
Tiedot
0,28
(2,8, 40)
0,21
(2,1, 30)
0,14
(1,4, 20)
0,07
(0,7, 10)
0
0
500
1 000
KUVA 57. Dynaaminen annostelu (30:1 suhde, 90 cP neste, 100 psi A-puolen paine)
3A2026B
61
AIR REGULATOR
GAUGE
MERKUR
MOTOR A
62
PUMP A PILOT
AIR REGULATOR
PUMPS SYSTEMS ONLY
3/4" AIR FILTER
AUTO DRAIN
20 MICRON
RELIEF VALVE
85/110 PSI (.58/.76
MPa, 5.8/7.6 BAR)
PUMPS SYSTEMS ONLY
AIR
INPUT
GAUGE
GAUGE
PUMP B PILOT
ALTERNATOR
AIR REG.
18 PSI (.12 MPa,
1.2 BAR)
3/8" AIR FILTER
AUTO DRAIN
5 MICRON
100 PSI (.7 MPa, 7 BAR)
3/4" BALL VALVE
BLEED TYPE
MERKUR
MOTOR B
3/8" TUBE
TO MANIFOLD
AIR SUPPLY
RELIEF VALVE
20 PSI (.12 MPa,
1.2 BAR)
3-WAY SOLENOID
12 VDC
4-WAY SOLENOID
12 VDC
4-WAY SOLENOID
12 VDC
4-WAY SOLENOID
12 VDC
4-WAY SOLENOID
12 VDC
4-WAY SOLENOID
12 VDC
4-WAY SOLENOID
12 VDC
AIR EXHAUST MUFFLER
A
A B
A B
A B
A B
A B
A B
UB
2T
5/3
EN
OP
E
E
OS
E
CL
UB
2T
5/3
EN
OP
E
OS
E
CL
UB
2T
5/3
EN
OP
E
OS
E
CL
UB
2T
5/3
EN
OP
E
OS
E
CL
UB
2T
5/3
EN
OP
E
OS
E
CL
UB
2T
5/3
EN
OP
E
OS
E
CL
UB
2T
5/3
EN
OP
GFB #1
VALVE
(OPTIONAL)
DOSE A3
VALVE
(OPTIONAL)
DOSE A2
VALVE
(OPTIONAL)
DOSE B
VALVE
PURGE B
VALVE
DOSE A1
VALVE
PURGE A
VALVE
MANIFOLD
TURBINE/POWER SUPPLY
1/2" O.D. x 60" LONG TUBE
Piirikaaviot
Piirikaaviot
Vaarallisen tilan järjestelmän paineilmakaavio
3A2026B
AIR REGULATOR
GAUGE
MERKUR
MOTOR A
PUMP A PILOT
3A2026B
PUMPS SYSTEMS ONLY
3/4" AIR FILTER
AUTO DRAIN
20 MICRON
RELIEF VALVE
85/110 PSI (.58/.76
MPa, 5.8/7.6 BAR)
AIR REGULATOR
PUMPS SYSTEMS ONLY
AIR
INPUT
GAUGE
GAUGE
PUMP B PILOT
3/8" AIR REG.
AUTO DRAIN
5 MICRON
100 PSI (.7 MPa, 7 BAR)
3/4" BALL VALVE
BLEED TYPE
MERKUR
MOTOR B
3/8" TUBE
TO MANIFOLD
3-WAY SOLENOID
12 VDC
4-WAY SOLENOID
12 VDC
4-WAY SOLENOID
12 VDC
4-WAY SOLENOID
12 VDC
4-WAY SOLENOID
12 VDC
4-WAY SOLENOID
12 VDC
4-WAY SOLENOID
12 VDC
AIR EXHAUST MUFFLER
A
A B
A B
A B
A B
A B
A B
OS
CL
E
E
UB
2T
5/3
EN
OP
E
UB
2T
5/3
EN
OP
E
UB
2T
5/3
EN
OP
E
BE
TU
EN
OP
2
5/3
E
OS
CL
OS
CL
E
UB
2T
5/3
EN
OP
E
E
E
UB
2T
5/3
EN
OP
E
UB
2T
5/3
EN
OP
E
OS
CL
OS
CL
OS
CL
GFB #1
VALVE
(OPTIONAL)
DOSE A3
VALVE
(OPTIONAL)
DOSE A2
VALVE
(OPTIONAL)
DOSE B
VALVE
PURGE B
VALVE
DOSE A1
VALVE
PURGE A
VALVE
MANIFOLD
Piirikaaviot
Vaarattoman tilan järjestelmän paineilmakaavio
63
Piirikaaviot
Vaarallisen tilan sähkökaavio
1
2
3
4
5
ALTERNATOR
MODULE
18 PSI
1.5 FCM
(MIN)
1
2
3
4
5
J1
CAN_L
+V_CAN
V_CAN_RTN
CAN_H
SHIELD
J2
CAN_L
+V_CAN
V_CAN_RTN
CAN_H
SHIELD
J3
CAN_L
+V_CAN
V_CAN_RTN
CAN_H
SHIELD
MEMBRANE
UNUSED
UNUSED
UNUSED
UNUSED
J6
J1
J4
J2
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
USER INTERFACE
MODULE
1
2
3
4
5
J7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
P4
P1
UNUSED
UNUSED
UNUSED
UNUSED
UNUSED
V CAN
V CAN
V CAN
V CAN RTN
V CAN RTN
CHASSIS GND
CHASSIS GND
V CAN RTN
V CAN RTN
BIT 3
BIT 2
GND
SCK
SO
SI
V CAN
V CAN
V CAN
V CAN RTN
V CAN RTN
CAN L
CAN H
V CAN RTN
V CAN RTN
BIT 0
BIT 1
VTOKEN
LOFO
/HOLD
/CS
J2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
USB COMPONENT
MODULE
UNUSED
UNUSED
UNUSED
UNUSED
UNUSED
+
-
ALARM
MANIFOLD
PURGE A
DOSE A1
PURGE B
DOSE B
DOSE A2
12 VDC
3-WAY
SOLENOID
LED_YELLOW
LED_BLUEA
LED_GREEN
UNUSED
LED_BLUEB
UNUSED
LED_RED
UNUSED
COM(LEDS)
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
USB BASE
MODULE
12 VDC
4-WAY
SOLENOID
BUTTON_DOWNARW
BUTTON_UPARW
BUTTON_CLEAR
BUTTON_STOP
BUTTON_FUNC4
BUTTON_FUNC1
BUTTON_START
BUTTON_RIGHTARW
BUTTON_LEFTARW
BUTTON_ENTER
BUTTON_FUNC3
BUTTON_FUNC2
COM(BUTTONS)
SHIELD
P3
CAN_L
+V_CAN
V_CAN_RTN
CAN_H
SHIELD
1
2
3
4
5
GRND
CAN_L
+V_CAN
V_CAN_RTN
CAN_H
SHIELD
DOSE A3
GFB #1
BLACK
RED
BLACK
RED
BLACK
RED
BLACK
RED
BLACK
RED
BLACK
RED
BLACK
RED
3X CABLE
PWR (RED)
COM (BLACK)
SIG (WHITE)
SHIELD/GRN
FLOW METER A
SIG
COM
AIR FLOW SWITCH 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
SIG
COM
GFB 1 PRESSURE SWITCH/
AIR FLOW SWITCH 2
3X CABLE
FLOW METER B
64
PWR (RED)
COM (BLACK)
SIG (WHITE)
SHIELD/GRN
GROUND
TERMINAL
3A2026B
Piirikaaviot
Vaarallisen tilan sähkökaavio (jatkuu)
J4
UNUSED
ALARM (+)
COMMON
PURGE A (+)
DOSE A1 (+)
J12
+12 VDC
FLOW METER A SIG
COMMON
DOSE A2 (+)
DOSE A3 (+)
SOLENOID/METER CABLE HARNESS
UNUSED
UNUSED
UNUSED
UNUSED
FERRITE
J25
1
2
3
4
J3
1
2
3
4
+5 VDC
AI (-)
COMMON
AI (+)
SHIELD
"B" PRESSURE
TRANSDUCER
J15
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
+12 VDC
FLOW METER B SIG
COMMON
GFB INPUT/AFS #2 (+)
GFB OUTPUT
LINEAR SENS "B" SIG.
UNUSED
REED SWITCH_BTM (DOWN)
REED SWITCH_TOP (UP)
REED SWITCH_COM
LINEAR SENS "B" +5 VDC
LINEAR SENS "B" COM
UNUSED
J11
1
2
3
4
SOLENOID/METER CABLE HARNESS
LINEAR SENSOR/
REED SWITCH CABLE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
J25
UNUSED
UNUSED
UNUSED
UNUSED
1
2
3
4
5
6
7
8
UNUSED
AFS #1 (+)
COMMON
PURGE B (+)
DOSE B (+)
J13
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
UNUSED
UNUSED
UNUSED
UNUSED
UNUSED
J5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
J14
LINEAR SENS "A" SIG.
UNUSED
REED SWITCH_BTM (DOWN)
REED SWITCH_TOP (UP)
REED SWITCH_COM
LINEAR SENS "A" +5 VDC
LINEAR SENS "A" COM
UNUSED
FLUID
CONTROL
MODULE
1
2
3
4
5
J2
+5 VDC
AI (-)
COMMON
AI (+)
SHIELD
"A" PRESSURE
TRANSDUCER
J7
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
UNUSED
UNUSED
UNUSED
UNUSED
J11
UNUSED
UNUSED
UNUSED
UNUSED
"A" REED
SWITCH
"B" REED
SWITCH
"A" LINEAR
SENSOR
"B" LINEAR
SENSOR
LINEAR SENSOR/
REED SWITCH CABLE
J8
CAN_L
+V_CAN
V_CAN_RTN
CAN_H
SHIELD
FERRITE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
3A2026B
65
Piirikaaviot
Vaarattoman tilan sähkökaavio
1
2
3
4
5
TERMINAL
BLOCK
L
N
GRND
L
GRND
N
2A
2
CAN_L
+V_CAN
V_CAN_RTN
CAN_H
SHIELD
POWER
SUPPLY
LINE POWER
FILTER
L
J1
N
SWITCH
ROCKER
CAN_L
+V_CAN
V_CAN_RTN
CAN_H
SHIELD
1A
P3
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
USB BASE
MODULE
CAN_L
+V_CAN
V_CAN_RTN
CAN_H
SHIELD
MEMBRANE
UNUSED
UNUSED
UNUSED
UNUSED
J4
J2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
USER INTERFACE
MODULE
1
2
3
4
5
J7
P1
CAN_L
+V_CAN
V_CAN_RTN
CAN_H
SHIELD
V CAN
V CAN
V CAN
V CAN RTN
V CAN RTN
CHASSIS GND
CHASSIS GND
V CAN RTN
V CAN RTN
BIT 3
BIT 2
GND
SCK
SO
SI
V CAN
V CAN
V CAN
V CAN RTN
V CAN RTN
CAN L
CAN H
V CAN RTN
V CAN RTN
BIT 0
BIT 1
VTOKEN
LOFO
/HOLD
/CS
J2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
USB COMPONENT
MODULE
UNUSED
UNUSED
UNUSED
UNUSED
UNUSED
+
-
ALARM
MANIFOLD
PURGE A
DOSE A1
PURGE B
DOSE B
DOSE A2
12 VDC
3-WAY
SOLENOID
LED_YELLOW
LED_BLUEA
LED_GREEN
UNUSED
LED_BLUEB
UNUSED
LED_RED
UNUSED
COM(LEDS)
J1
1
2
3
4
5
12 VDC
4-WAY
SOLENOID
BUTTON_DOWNARW
BUTTON_UPARW
BUTTON_CLEAR
BUTTON_STOP
BUTTON_FUNC4
BUTTON_FUNC1
BUTTON_START
BUTTON_RIGHTARW
BUTTON_LEFTARW
BUTTON_ENTER
BUTTON_FUNC3
BUTTON_FUNC2
COM(BUTTONS)
SHIELD
J6
P4
DOSE A3
GFB #1
BLACK
RED
BLACK
RED
BLACK
RED
BLACK
RED
BLACK
RED
BLACK
RED
BLACK
RED
3X CABLE
PWR (RED)
COM (BLACK)
SIG (WHITE)
SHIELD/GRN
FLOW METER A
SIG
COM
AIR FLOW SWITCH 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
SIG
COM
GFB 1 PRESSURE SWITCH/
AIR FLOW SWITCH 2
3X CABLE
FLOW METER B
66
PWR (RED)
COM (BLACK)
SIG (WHITE)
SHIELD/GRN
GROUND
TERMINAL
3A2026B
Piirikaaviot
Vaarattoman tilan sähkökaavio (jatkuu)
UNUSED
ALARM (+)
COMMON
PURGE A (+)
DOSE A1 (+)
+12 VDC
FLOW METER A SIG
COMMON
DOSE A2 (+)
DOSE A3 (+)
+5 VDC
AI (-)
COMMON
AI (+)
SHIELD
J12
1
2
3
4
5
J14
J25
J25
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
1
2
3
4
+12 VDC
FLOW METER B SIG
COMMON
GFB INPUT/AFS #2 (+)
GFB OUTPUT
J3
+5 VDC
AI (-)
COMMON
AI (+)
SHIELD
"B" PRESSURE
TRANSDUCER
J15
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
UNUSED
AFS #1 (+)
COMMON
PURGE B (+)
DOSE B (+)
J13
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
CAN_L
+V_CAN
V_CAN_RTN
CAN_H
SHIELD
J5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
J2
UNUSED
UNUSED
UNUSED
UNUSED
FLUID
CONTROL
MODULE
J7
1
2
3
4
5
LINEAR SENS "B" SIG.
UNUSED
REED SWITCH_BTM (DOWN)
REED SWITCH_TOP (UP)
REED SWITCH_COM
LINEAR SENS "B" +5 VDC
LINEAR SENS "B" COM
UNUSED
J11
1
2
3
4
UNUSED
UNUSED
UNUSED
UNUSED
J11
UNUSED
UNUSED
UNUSED
UNUSED
"A" REED
SWITCH
"B" REED
SWITCH
"A" LINEAR
SENSOR
"B" LINEAR
SENSOR
SOLENOID/METER CABLE HARNESS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
UNUSED
UNUSED
UNUSED
UNUSED
1
2
3
4
5
J4
LINEAR SENS "A" SIG.
UNUSED
REED SWITCH_BTM (DOWN)
REED SWITCH_TOP (UP)
REED SWITCH_COM
LINEAR SENS "A" +5 VDC
LINEAR SENS "A" COM
UNUSED
LINEAR SENSOR/
REED SWITCH CABLE
SOLENOID/METER CABLE HARNESS
"A" PRESSURE
TRANSDUCER
J8
LINEAR SENSOR/
REED SWITCH CABLE
CAN_L
+V_CAN
V_CAN_RTN
CAN_H
SHIELD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
3A2026B
67
Mitat ja asennus
Mitat ja asennus
37 cm
(14,76 tuumaa)
1,4 cm
(0,55 tuumaa)
32 cm
(12,76 tuumaa)
2,5 cm
(1,0 tuumaa)
Syvyys:
46 cm
(18,0 tuumaa)
85 cm
(33,5 tuumaa)
113 cm
(44,5 tuumaa)
Merkur:
145 cm (57 tuumaa)
Merkur:
165 cm (65 tuumaa)
18 cm
(7 tuumaa)
56 cm
(22,00 tuumaa)
68 cm
(26,8 tuumaa)
68
3A2026B
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Nesteen enimmäiskäyttöpaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Katso Mallit, sivut 3-4.
Ilman enimmäiskäyttöpaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,7 MPa (7 bar, 100 psi)
Ilmansyöttö. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5-0,7 MPa (5,2-7 bar, 75-100 psi)
Ilmasuodattimen sisääntulon koko . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3/8 npt(f)
Ilmalogiikan ilmansuodatus (Gracon toimittama) . . . . . . . 5 mikronin (minimi) suodatus vaadittu; puhdas
ja kuiva ilma
Sumutusilman ilmansuodatus (käyttäjän toimittama). . . . 30 mikronin (minimi) suodatus vaadittu; puhdas
ja kuiva ilma
Sekoitussuhde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1:1-30:1
Suhdetarkkuus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:1-10:1 Sekoitussuhteet: ±2 %
10,1:1-30:1 Sekoitussuhteet: ±5 %
Käsiteltävät aineet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . yksi tai kaksi komponenttia:
• liuotin- ja vesiohenteiset maalit
• polyuretaanit
• epoksit
• happokatalysoidut lakat
• kosteusherkät isosyanaatit
Nesteen viskositeetti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-5 000 cps
Nesteensuodatus (käyttäjän toimittama) . . . . . . . . . . . . . vähintään 100 mesh
Nesteen ulostulon koko (staattinen sekoitin) . . . . . . . . . . 1/4 npt(f)
Ulkoisen virtalähteen vaatimukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85-250 Vac, 50/60 Hz, tarve enintään 2 ampeeria
tarvitaan enintään 15 ampeerin virrankatkaisin
8-14 AWG:n virransyötön lankatulkki
Käyttölämpötila. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-50 °C (41-122 °F)
Keskimääräinen paino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 kg (300 lb)
Ympäristöolosuhdeluokitus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sisäkäyttö, saastuttamisaste (2), asennusluokka II
Melutaso
Äänenpaineen taso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . alle 70 dBA
Äänitehon taso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . alle 85 dBA
Märät osat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303, 304 SST, volframikarbidi (nikkelisideaine),
perfluorielastomeeri; PTFE
3A2026B
69
Gracon normaali takuu
Graco takaa, että kaikki tässä käyttöoppaassa mainitut Gracon valmistamat ja sen nimellä varustetut laitteet ovat materiaalin ja työn osalta
virheettömiä sinä päivänä, jolloin ne on myyty alkuperäisen ostajan käyttöön. Lukuun ottamatta Gracon myöntämiä erityisiä, jatkettuja tai
rajoitettuja takuita Graco korjaa tai vaihtaa vialliseksi toteamansa laitteen osan yhden vuoden ajan myyntipäiväyksestä. Tämä takuu
on voimassa vain, kun laite on asennettu, sitä käytetään ja ylläpidetään Gracon kirjallisten ohjeiden mukaisesti.
Tämä takuu ei koske yleistä kulumista tai sellaista vikaa, vauriota tai kulumista, joka johtuu virheellisestä asennuksesta, väärästä käytöstä,
hankauksesta, korroosiosta, riittämättömästä tai sopimattomasta kunnossapidosta, laiminlyönnistä, onnettomuudesta, laitteen muuttamisesta
tai osien vaihtamisesta muihin kuin Gracon osiin, eikä Graco ole näistä vastuussa. Graco ei myöskään ole vastuussa viasta, vauriosta
tai kulumisesta, joka johtuu Gracon laitteiden ja muiden kuin Gracon toimittamien rakenteiden, lisävarusteiden tai materiaalien välisestä
yhteensopimattomuudesta, tai muiden kuin Gracon toimittamien rakenteiden, lisävarusteiden tai materiaalien sopimattomasta suunnittelusta,
valmistuksesta, asennuksesta, käytöstä tai kunnossapidosta.
Tämän takuun ehtona on vialliseksi väitetyn laitteen palauttaminen asiakkaan kustannuksella valtuutetulle Graco-jälleenmyyjälle väitetyn vian
varmistamista varten. Jos väitetty vika todetaan, Graco korjaa tai vaihtaa veloituksetta vialliset osat. Laite palautetaan alkuperäiselle ostajalle
ilman kuljetuskustannuksia. Jos laitteen tarkistuksessa ei löydetä materiaali- tai työvirhettä, korjaus tehdään kohtuullista maksua vastaan, johon
voi sisältyä kustannukset osista, työstä ja kuljetuksesta.
TÄMÄ TAKUU ON YKSINOMAINEN JA KORVAA KAIKKI MUUT ILMAISTUT TAI OLETETUT TAKUUT, MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA
TAKUU MARKKINOITAVUUDESTA TAI SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN.
Gracon yksinomainen velvollisuus ja ostajan yksinomainen oikeussuoja mihinkään takuurikkomukseen tulee olla esitetty yllä olevien tietojen
mukaisesti. Ostaja suostuu siihen, että mitään muuta korvausta (mukaan lukien mm. satunnaiset tai välilliset vahingonkorvaukset menetetyistä
voitoista, menetetystä myynnistä, henkilö- tai omaisuusvahingoista tai muista satunnaisista tai välillisistä menetyksistä) ei ole saatavissa.
Takuuvaade on nostettava kuuden vuoden kuluessa myyntipäiväyksestä.
GRACO EI MYÖNNÄ MITÄÄN TAKUUTA JA TORJUU KAIKKI OLETETUT TAKUUT MARKKINOITAVUUDESTA JA SOPIVUUDESTA
TIETTYYN TARKOITUKSEEN SELLAISTEN LISÄVARUSTEIDEN, LAITTEIDEN, MATERIAALIEN TAI OSIEN YHTEYDESSÄ, JOTKA GRACO
ON MYYNYT MUTTEI VALMISTANUT. Näitä Gracon myymiä, mutta ei valmistamia nimikkeitä (kuten sähkömoottorit, kytkimet, letku jne.) koskee
niiden valmistajan mahdollinen takuu. Graco tarjoaa ostajalle kohtuullista tukea näiden takuiden rikkomisen vuoksi tehdyissä vaateissa.
Missään tapauksessa Graco ei ole vastuussa epäsuorista, satunnaisista, erityisistä tai välillisistä vahingonkorvauksista, jotka aiheutuvat Gracon
laitetoimituksista tai niihin myytyjen tuotteiden tai muiden tavaroiden hankkimisesta, toimivuudesta tai käytöstä, olipa kyseessä sopimusrikkomus,
takuunalainen virhe, Gracon laiminlyönti tai jokin muu syy.
FOR GRACO CANADA CUSTOMERS
The Parties acknowledge that they have required that the present document, as well as all documents, notices and legal proceedings entered into,
given or instituted pursuant hereto or relating directly or indirectly hereto, be drawn up in English. Les parties reconnaissent avoir convenu que la
rédaction du présente document sera en Anglais, ainsi que tous documents, avis et procédures judiciaires exécutés, donnés ou intentés, à la suite
de ou en rapport, directement ou indirectement, avec les procédures concernées.
Gracon tiedot
Uusimmat tiedot Gracon tuotteista löytyvät sivustolta www.graco.com.
TILAA ottamalla yhteys Graco-jälleenmyyjään tai soita 1-800-690-2894 saadaksesi lähimmän jälleenmyyjän.
yhteystiedot: 612-623-6921 tai ilmaiseksi: 1-800-328-0211 faksi: 612-378-3505
Kaikki tämän asiakirjan sisältämät tekstit ja kuvat ovat viimeisimpien painatushetkellä käytettävissä
olevien tuotetietojen mukaiset.
Graco varaa oikeuden muutoksiin ilman eri ilmoitusta.
Käännös alkuperäisistä ohjeista. This manual contains Finnish. MM 3A0868
Gracon pääkonttori: Minneapolis
Kansainväliset toimistot: Belgia, Kiina, Japani, Korea
GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA
Copyright 2010, Graco Inc. All Graco manufacturing locations are registered to ISO 9001.
www.graco.com
Tarkastettu 02/2011
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement