Graco 311148A AA Series Spray Gun Omaniku manuaal

Graco 311148A AA Series Spray Gun Omaniku manuaal | Manualzz
Käyttöohjeet – Osaluettelo
AA-sarjan ruiskutuspistooli
311148A
Ilma-avusteiseen ruiskutukseen sekä maalausten ja pinnoitteiden viimeistelyyn.
Tärkeitä turvaohjeita:
Lue kaikki tämän käyttöohjeen varoitukset ja ohjeet.
Säilytä nämä ohjeet.
Katso sivulta 2 malliluettelo ja sisällysluettelo.
Malli G15
TI6553A
Malli G40
TI6844A
Graco Inc. P.O. Box 1441 Minneapolis, MN 55440-1441
Copyright 2005, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001
II 2 G
Mallit
Sisältö
Mallit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Muita käyttöoppaita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Varoitukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Tyypillinen asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Maadoitus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Ilmajohto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Nestejohto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Huuhtele laite ennen käyttöä . . . . . . . . . . . . . . . 8
Valitse ruiskutussuutin ja ilmasuutin . . . . . . . . . . 8
Asenna ruiskutussuutin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Säädä ilmasuuttimen asento . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Ilmasuuttimen kohdistustappi . . . . . . . . . . . . . . . 8
Käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Turvallisuus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Paineenpoistotoimet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Liipaisimen lukitus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Ilma-avusteisen ruiskutuspistoolin toiminta . . . . 10
Säädä ruiskutuskuvio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Ruiskuta nestettä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Pistoolin päivittäinen hoito,
huuhtelu ja puhdistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Järjestelmän yleinen kunnossapito . . . . . . . . . . 13
Nestesuodattimen kunnossapito . . . . . . . . . . . . 13
Huuhtelu ja puhdistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Vianetsintä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Yleinen vianetsintä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Korjaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Tarvittavat huoltovälineet . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Korjaussarjat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Suihkuventtiilin vaihto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Täydellinen pistoolin tiivisteen korjaus . . . . . . . 18
Purkaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Pesän korjaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Neulan korjaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Ilmaventtiilin korjaus . . . . . . . . . . . . . . . 20
Nesteputken vaihto . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Kokoonpano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Osat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Ruiskutussuutinten valintataulukko . . . . . . . . . . 26
AAM ruiskutussuuttimet hienoa
viimeistelyä varten . . . . . . . . . . . . . . . . 26
GG4 ruiskutussuuttimet teollisia
sovelluksia varten . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Lisävarusteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Mitat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Gracon normaali takuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Graco Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Mallit
2
Osanro
Ilman suurin
käyttöpaine
psi (MPa, bar)
Nesteen suurin
käyttöpaine
psi (MPa, bar)
249233
100 (0,7, 7,0)
1500 (10,5, 105)
G15 keskipainekäyttöinen
ilma-avusteinen ruiskutuspistooli,
muovipesä
249596
Ilma suutin
249242
100 (0,7, 7,0)
4000 (2,8, 280)
G40 korkeapainekäyttöinen
ilma-avusteinen ruiskutuspistooli,
karbidipesä
249180
Ilma suutin
Kuvaus
Sisältää:
311148A
Muita käyttöoppaita
Muita käyttöoppaita
Tämä käyttöopas on saatavana seuraavilla kielillä:
Käyttöopas
Kieli
311145
Kiina
311146
Tanska
311147
Hollanti
311148
Suomi
311149
Ranska
311150
Saksa
311151
Italia
311152
Japani
311153
Korea
311154
Norja
311155
Puola
311156
Venäjä
311157
Espanja
311158
Ruotsi
311148A
3
Varoitukset
Varoitukset
Alla on esitetty yleisiä varoituksia, jotka liittyvät laitteen asennukseen, käyttöön, maadoitukseen, huoltoon ja
korjaukseen. Muita, yksityiskohtaisempia varoituksia on tämän oppaan muissa osissa asianmukaisissa kohdissa.
Oppaassa mainitut symbolit viittaavat näihin yleisiin varoituksiin. Kun symbolit mainitaan muualla oppaassa,
katso näiden sivujen takaosaa erityisvaaran kuvausta varten.
VAROITUS
TULIPALON JA RÄJÄHDYKSEN VAARA
Työskentelyalueella olevat syttyvät höyryt, kuten liuotin- ja maalihöyryt, voivat syttyä tai räjähtää. Estä tulipalo
ja räjähdys seuraavasti:
•
Käytä laitetta vain hyvin ilmastoiduissa tiloissa.
•
Poista kaikki sytytyslähteet, kuten sytytysliekit, savukkeet, kannettavat sähkövalaisimet ja muoviset suojaverhot
(staattisen sähkön vaara).
•
Pidä roskat, liuottimet, rätit ja bensiini poissa ruiskutusalueelta.
•
Älä liitä tai irrota virtajohtoja äläkä kytke virta- tai valokytkimiä päälle tai pois, kun tiloissa on helposti syttyviä
höyryjä.
•
Maadoita kaikki ruiskutusalueella käytettävät laitteet. Katso maadoitusta koskevia ohjeita.
•
Käytä ainoastaan maadoitettuja johtoja.
•
Pidä pistoolia tukevasti maadoitettua astiaa vasten, kun vedät liipaisimesta.
•
Jos laitetta käytettäessä syntyy kipinöitä tai tuntuu sähköisku, lopeta laitteen käyttö välittömästi. Älä käytä
laitetta, ennen kuin ongelma on tunnistettu ja korjattu.
•
Pidä palonsammutin valmiina työskentelyalueella.
NESTEEN TUNKEUTUMISVAARA
Korkeapaineinen neste pistoolista, vuotavasta letkusta tai murtuneesta osasta voi puhkaista ihon. Vamma saattaa
näyttää tavalliselta haavalta, mutta kyseessä on vakava vamma, joka saattaa johtaa amputointiin. Hakeudu
välittömästi lääkärin hoitoon.
•
Älä osoita pistoolilla ketään tai mitään kehon osaa kohti.
•
Älä laita kättä ruiskutussuuttimen eteen.
•
Älä yritä pysäyttää tai estää vuotoja kädelläsi, kehollasi, käsineellä tai rätillä.
•
Älä käytä ruiskua, jos suuttimen ja liipaisimen suojia ei ole asennettu.
•
Lukitse aina liipaisimen lukko, kun et käytä ruiskua.
•
Noudata tämän käyttöohjeen paineenpoistotoimia koskevia ohjeita lopettaessasi ruiskutuksen sekä ennen
laitteen puhdistamista, tarkastamista tai huoltamista.
LAITTEIDEN VÄÄRINKÄYTÖN VAARA
Väärinkäyttö saattaa aiheuttaa kuoleman tai vakavia vammoja.
•
Älä ylitä alimman nimellispaineen kestävän osan suurinta käyttöpainetta tai huonoiten kuumuutta sietävän
osan lämpötilaluokitusta. Lue kaikkien laitteiden käyttöoppaiden Tekniset tiedot. Lue nesteen ja liuotteen
valmistajan varoitukset. Täydelliset tiedot materiaalista saat pyytämällä käyttöturvallisuustiedotteen toimittajalta
tai jälleenmyyjältä.
•
Käytä nesteitä ja liuottimia, jotka soveltuvat nesteiden kanssa kosketuksissa oleviin laitteen osiin. Katso ohjeita
kaikkien laitekäsikirjojen Teknisistä tiedoista. Lue nesteen ja liuottimen valmistajien varoitukset.
•
Tarkista laitteet päivittäin. Korjaa tai vaihda kuluneet ja vaurioituneet osat välittömästi. Käytä vain alkuperäisiä
Gracon varaosia.
•
Älä muuta laitetta millään tavalla.
•
Vain ammattimaiseen käyttöön.
•
Käytä laitetta ainoastaan sille määrättyyn tarkoitukseen. Jos haluat lisätietoja, ota yhteys Gracon
jälleenmyyjään.
•
Pidä letkut ja kaapelit poissa kulkuväylien, terävien kulmien, liikkuvien osien tai kuumien pintojen läheisyydestä.
•
Älä kierrä tai taivuta letkuja äläkä siirrä laitetta letkuista vetämällä.
•
Noudata kaikkia turvallisuusmääräyksiä.
•
Pidä lapset ja eläimet poissa työskentelyalueelta.
•
Älä käytä laitetta väsyneenä tai lääkkeiden tai alkoholin vaikutuksen alaisena.
4
311148A
Varoitukset
VAROITUS
PAINEISTETTUJEN ALUMIINIOSIEN AIHEUTTAMAT VAARAT
Älä käytä paineistetuissa alumiinivälineissä 1,1,1-trikloorietaani- tai metyleenikloridiliuottimia äläkä muita halogenoituja hiilivetyliuottimia tai nesteitä, jotka sisältävät tällaisia liuottimia. Se saattaa aiheuttaa vakavia kemiallisia
reaktioita ja välineiden hajoamisen ja johtaa kuolemaan, vakaviin vammoihin ja omaisuusvahinkoihin.
MYRKYLLISTEN NESTEIDEN JA HÖYRYJEN AIHEUTTAMA VAARA
Myrkylliset nesteet tai huurut voivat aiheuttaa vaarallisen tapaturman tai hengenvaaran sisään hengitettynä tai
nieltynä tai jos niitä roiskuu silmiin tai iholle.
•
Lue läpi käyttöturvallisuustiedote (MSDS), jotta tiedät käyttämiisi nesteisiin liittyvät erityiset vaarat.
•
Säilytä vaarallista nestettä asianmukaisessa, hyväksytyssä astiassa. Hävitä vaarallinen neste noudattaen
vaarallisille nesteille annettuja ohjeita.
HENKILÖKOHTAISET SUOJAVARUSTEET
Käytä asianmukaisia suojavarusteita käyttäessäsi ja huoltaessasi laitetta ja ollessasi sen käyttöalueella. Varusteet
suojaavat sinua vakavilta vammoilta, kuten silmävammoilta, myrkkyhöyryjen hengittämiseltä ja palovammoista
johtuvilta vammoilta ja kuulovaurioilta. Suojavarusteisiin kuuluvat, niihin kuitenkaan rajoittumatta, seuraavat
varusteet:
•
Suojalasit
•
Käytä aina nesteen ja liuotinaineen valmistajan suosittelemia suojavaatteita ja hengityssuojaimia
•
Käsineet
•
Kuulosuojaimet
311148A
5
Asennus
Asennus
Tyypillinen asennus
Maadoitus
Kuvassa FIG. 1 näkyvä tyypillinen asennus on vain
ohjeellinen ilma-avusteisten ruiskutusjärjestelmien
valitsemiseksi ja asentamiseksi. Ota yhteys Gracojälleenmyyjään saadaksesi apua omiin tarpeisiisi
sopivan järjestelmän suunnitteluun.
Tarkista laitetyyppiä koskevat yksityiskohtaiset
maadoitusohjeet paikallisista sähkömääräyksistä.
Käytä ainoastaan sähköä johtavia letkuja.
Maadoita ruiskutuspistooli kunnolla maadoitetun
nesteletkun ja pumpun kautta.
JÄRJESTÄ RUISKUTUSKAAPIN ILMANVAIHTO
Estä myrkyllisten ja/tai syttyvien kaasujen vaarallisten
pitoisuuksien muodostuminen ruiskuttamalla
ainoastaan kunnolla tuuletetussa ruiskutuskaapissa.
Älä koskaan käytä ruiskutuspistoolia, ellei ilmanvaihto
ole toiminnassa.
Tutustu poistoilman nopeutta koskeviin määräyksiin
ja noudata niitä.
Tutustu kaikkiin turvallisuus- ja palomääräyksiin
ja noudata niitä.
D
B
E
A
G
C
TI6554A
F
FIG. 1: Tyypillinen asennus (kuvassa malli G15)
Selitys:
A
B
C
D
6
Ilmansuodatin
Ilman sulkuventtiili
Pistoolin ilmanpaineen säädin
Ilmajohto
E
F
G
Ruiskutuspistooli
Sähköä johtavat nesteletkut
Pistoolin ilmansyöttöletku
311148A
Asennus
Ilmajohto
Nestejohto
1. Asenna ilmansuodatin (A) pistoolin ilmajohtoon
varmistamaan kuivan ja puhtaan ilman tulo
pistooliin. Lika ja kosteus saattavat pilata valmiin
työkappaleen ulkonäön. Ks. FIG. 1.
•
Ennen nestejohdon liittämistä puhalla sen läpi ilmaa
ja huuhtele liuottimella. Käytä ruiskutettavan
nesteen kanssa yhteensopivaa liuotinta.
•
Jos tarvitaan parempaa nestepaineen säätöä,
asenna nestesäädin nestejohtoon tasaamaan
pistooliin tulevaa nestepainetta.
2. Asenna ilmanpainesäädin (C) pistoolin ilmajohtoon
säätämään pistooliin tulevaa ilmanpainetta.
3. Asenna ilman sulkuventtiili (B) pistoolin ilmajohtoon
ja pumpun ilmajohtoon sulkemaan pistoolille
menevä ilma.
4. Käytä sisähalkaisijaltaan vähintään 5 mm:n (3/16")
ilmaletkua letkun aiheuttaman liiallisen painehäviön
pienentämiseksi.
Pistoolin ilmanotossa on 1/4–18 npsm (R1/4–19)
ulkokierre, joka sopii sisäkierteellä varustettuihin
NPSM- ja BSP-kiertoliittimiin.
5. Liitä ilmaletku (G) pistoolin 1/4 npsm:n
ilmanottoaukkoon. Ks. FIG. 2.
1. Käytä nestesuodatinta karkeiden hiukkasten ja
sakan poistamiseksi, jottei ruiskutussuutin tukkeudu
ja aiheuta maalausvikoja.
Pistooli on varustettu sisäisellä 100 silmäkoon
nestesuodattimella, joka huolehtii lopullisesta
suodatuksesta juuri ennen ruiskutusta.
2. Liitä nesteletku (F) pistoolin nesteen tuloliittimeen.
Ks. FIG. 4. Asenna tarvittaessa kiertoliitin (115898)
pistoolin sisääntuloaukkoon liikuttelun
helpottamiseksi. Ks. Lisävarusteet, sivu 27.
3. Liitä nesteletkun (F) toinen pää pumpun
ulostuloaukkoon.
G
F
TI6556A
FIG. 2
TI6846A
6. Liitä ilmaletkun (G) toinen pää ilman sulkuventtiilin
ulostuloaukkoon. Ks. FIG. 3.
FIG. 4
B
G
C
FIG. 3
311148A
A
TI4838A
7
Asennus
Asennus
Huuhtele laite ennen käyttöä
1. Laite on testattu kevytöljyllä, joka jätetään
nestekanaviin osien suojaamiseksi. Jotta
nesteeseen ei sekoitu öljyä, huuhtele laite
sopivalla liuottimella ennen sen käyttöä.
Ks. Huuhtelu ja puhdistus, sivu 13.
2. Poista paine. Ks. Paineenpoistotoimet, sivu 9.
Valitse ruiskutussuutin ja
ilmasuutin
TI6558A
FIG. 6
Nestevirtaus ja kuvion leveys riippuu ruiskutussuuttimen
koosta, nesteen viskositeetista ja nestepaineesta.
Ks. Ruiskutussuutinten valintataulukko, sivu 26. Ota
yhteys Graco-jälleenmyyjään saadaksesi apua omaan
sovellukseesi sopivan ruiskutussuuttimen valintaan.
Asenna ruiskutussuutin
Asenna ruiskutussuutin pistooliin. Varmista, että
suuttimen kohdistustappi asettuu ilmasuuttimen loveen.
Ks. FIG. 5. Kiristä ilmasuuttimen kiinnitysrengas (6)
tukevasti käsin, jotta suutin tiivistyy kunnolla suuttimen
pesän ja hajottimen (5) väliin.
Ilmasuuttimen kohdistustappi
Mallin G15 pistooleissa (249233) käytetään
ilmasuuttimen kohdistustappia ilmasuuttimen asennon
säätämiseksi. Ilmasuuttimen kohdistustapin vakiosijainti
on vaakasuorassa ilmasuuttimen asennossa.
Jos haluat muuttaa ruiskutuskuvion suuntaa, ruuvaa
tappi irti kärkipihdeillä ja aseta se uudelleen haluttuun
asentoon. Ks. FIG. 7. Asenna tappi uudelleen löyhällä
kierrelukituksella. Kiristä arvoon 1,5-2,5 in-lb
(0,2-0,3 N•m:iin). ÄLÄ KIRISTÄ LIIKAA.
Ilmasuuttimen kohdistustappi voidaan halutessa
poistaa.
Ilmasuuttimen kohdistustappeja ei toimiteta vakiona
mallin G40 pistoolien (249242) kanssa.
Lovi
TI6847A
Suuttimen kohdistustappi
TI6847A
FIG. 5
Säädä ilmasuuttimen asento
Ilmasuuttimen vaakasuora
asento (vakio)
Ruiskutuskuvion suunta määräytyy ilma- ja
ruiskutussuuttimen asennon mukaan.
Kierrä ilmasuutinta (ruiskutussuutin kiertyy mukana)
tarpeen mukaan, jotta saat ruiskutuskuvion haluttuun
suuntaan. Ks. FIG. 6.
8
Ilmasuuttimen
pystysuora asento
FIG. 7
311148A
Käyttö
Käyttö
Turvallisuus
5. Pidä pistoolin metalliosaa tukevasti maadoitettua
metalliastiaa vasten. Poista paine vetämällä
liipaisimesta. Ks. FIG. 8.
NESTEEN TUNKEUTUMISVAARA
Muista, että tämä ei ole ilmaruiskutuspistooli. Lue
varoitukset sivuilta 4 ja 5 sekä muualta tästä
käyttöoppaasta ja noudata niitä Varoitukset oman
turvallisuutesi vuoksi.
Pidä pistoolin mukana toimitettu taskukokoinen
varoituskortti (222385) aina mukanasi, kun käytät tätä
laitetta. Kortti sisältää tärkeitä hoito-ohjeita, jos
nestettä sattuu tunkeutumaan kehoon. Lisäkortteja
on veloituksetta saatavissa Gracolta.
Paineenpoistotoimet
TI6555A
FIG. 8
6. Avaa järjestelmän kaikki tyhjennysventtiilit. Ota
jätesäiliö valmiiksi tyhjennettävän nesteen talteen
ottamista varten. Jätä tyhjennysventtiili(t) auki,
kunnes olet taas valmis aloittamaan ruiskutuksen.
7. Lukitse liipaisimen lukko. Ks. FIG. 9.
NESTEEN TUNKEUTUMISVAARA
Järjestelmän paine täytyy poistaa käsin, jottei
järjestelmä käynnisty ja ala ruiskuttaa vahingossa.
Korkeapaineinen neste voi tunkeutua ihoon ja
aiheuttaa vakavan vamman. Vähennä nesteen
tunkeutumisen, roiskumisen tai liikkuvien osien
aiheuttamaa tapaturmavaaraa noudattamalla
paineenpoistotoimia aina kun:
• ohjeissa kehotetaan poistamaan paine,
• lopetat ruiskutuksen,
• tarkastat tai huollat järjestelmän laitteita,
• asennat tai puhdistat ruiskutussuutinta.
Noudata sivun 9 kohdan Paineenpoistotoimet
ohjeita ruiskutuksen jälkeen ja ennen laitteen
puhdistusta, tarkistusta, huoltoa tai kuljetusta.
Lue Varoitukset, sivu 4.
8. Jos epäilet, että ruiskutussuutin tai letku on tukossa
tai että paine ei ole täysin poistunut yllä esitettyjen
toimien jälkeen, löysää ensin HYVIN HITAASTI
suuttimen suojuksen kiinnitysrengasta tai
letkuliitintä paineen poistamiseksi vähitellen
ja löysää ne sitten kokonaan. Poista letkun tai
suuttimen tukos.
Liipaisimen lukitus
Lukitse liipaisimen lukko aina, kun lopetat ruiskutuksen.
Se estää pistoolin liipaisemisen vahingossa kädellä tai
esimerkiksi silloin, jos pistooli putoaa tai sitä tönäistään.
1. Lukitse liipaisimen lukko. Ks. FIG. 9.
2. Sammuta pumppu. Katso pumpun käyttöohjetta.
3. Katkaise pistoolin ilmansyöttö.
LUKITTU
4. Vapauta liipaisimen lukko. Ks. FIG. 9.
VAPAUTETTU
TI6581A
TI6582A
FIG. 9
311148A
9
Käyttö
Ilma-avusteisen
ruiskutuspistoolin toiminta
3. Lisää nestepainetta hitaasti vain siihen saakka,
jossa nestepaineen lisäys ei enää merkittävästi
paranna nesteen hajotusta.
Ilma-avusteisessa ruiskutuspistoolissa yhdistyvät
korkeapaine- ja ilmaruiskutuksen periaatteet.
Ruiskutussuutin muovaa nesteen viuhkakuvioksi
samoin kuin tavanomainen korkeapainesuutin.
Ilmasuuttimesta tuleva ilma hajottaa nestettä lisää
täydentäen maalihäntien hajotusta, jolloin ne yhtyvät
ruiskutuskuvioon ja kuviosta tulee entistä tasaisempi.
Kuvion leveyttä voidaan säätää kuvionsäätöventtiilillä.
4. Sulje kuvion säätöilma kiertämällä nuppi kokonaan
myötäpäivään (sisään). Ks. FIG. 10. Näin pistooli
säädetään leveimmälle kuviolle.
Ilma-avusteinen ruiskutuspistooli eroaa
ilmaruiskutuspistoolista siten, että kuvion ilman
lisääminen kaventaa kuviota. Kuviota levennetään
vähentämällä ilmaa tai käyttämällä isompaa suutinta.
Ruiskutuspistoolissa on sisäinen ilman aloitus- ja
lopetustoiminto. Kun liipaisimesta vedetään, pistoolista
tulee ilmaa ennen nestettä. Kun liipaisin vapautetaan,
nesteen tulo päättyy ennen kuin ilmavirtaus lakkaa.
Näin varmistetaan suihkun hajotus ja estetään nesteen
kerääntyminen ilmasuuttimeen.
Säädä ruiskutuskuvio
NESTEEN TUNKEUTUMISVAARA
Vähentääksesi osien rikkoutumisen ja vakavan
tapaturman vaaraa, nesteen tunkeutuminen
kehoon mukaan lukien, älä ylitä pistoolin suurinta
käyttöpainetta tai alimman nimellispaineen kestävän
järjestelmän osan suurinta käyttöpainetta.
KIINNI
AUKI
TI6559A
FIG. 10
5. Säädä hajotusilman paine noin 5 psi:iin (0,35 bar,
35 kPa), kun liipaisin on pohjassa. Tarkasta
ruiskutuskuvio, ja lisää ilmanpainetta hitaasti,
kunnes hännät hajoavat täysin ja yhtyvät
ruiskutuskuvioon. Ks. FIG. 11. Älä ylitä pistooliin
menevää 100 psi:n (0,7 MPa, 7 bar) ilmanpainetta.
Kavenna kuviota kiertämällä kuvion säätöventtiilin
nuppia vastapäivään (ulospäin). Ks. FIG. 10. Jos
kuvio ei vieläkään ole riittävän kapea, lisää pistooliin
menevää ilmanpainetta hieman tai käytä erikokoista
suutinta.
1. Älä kytke pistoolin ilmansyöttöä vielä päälle. Säädä
nestepaine pienelle käynnistyspaineelle. Jos
nesteen painesäädin on asennettuna, suorita
säädöt sen avulla.
Jos järjestelmässä ei ole nestesäädintä,
nestepainetta säädetään pumppuun vaikuttavalla
ilmansäätimellä alla olevan kaavan mukaan:
Pumpun
x Pumpun ilmansäätimen
painesuhde
asetus
= Nestepaine
2. Tarkasta hajotus vetämällä liipaisimesta, mutta älä
vielä kiinnitä huomiota kuvion muotoon.
10
Ei ilmaa
Liian vähän
ilmaa
Oikea ilman
määrä TI0792A
FIG. 11
Matalapaineisia ruiskutuspistooleita (HVLP)
käytettäessä hajotusilma ei saa ylittää 10 psi. Käytä
HVLP-tarkastussarjaa 249140 ilmanpaineen
tarkistamiseksi.
311148A
Käyttö
Ruiskuta nestettä
Pidä pistoolia aina suorassa kulmassa maalattavaan
pintaan nähden. Älä heiluta pistoolia kaaressa, sillä
silloin nestepinnasta tulee epätasainen. Ks. FIG. 12.
1. Saat parhaat ruiskutustulokset pitämällä
pistoolia kohtisuorassa maalattavaa pintaa kohti
ja säilyttämällä koko ajan n. 200–300 mm:n
etäisyyden ruiskutettavaan kohteeseen.
2. Jotta saat aikaan tasaisen lopputuloksen, ruiskuta
pehmein, tasaisin vedoin puoliksi limittäin kohteen
yli.
3. Käytä yhdensuuntaisia vetoja. Tällä ruiskutuspistoolilla saadaan kaikilla pinnoitteilla tasainen
lopputulos ilman ristiinmaalausta.
TI6561A
VÄÄRIN
TI6562A
OIKEIN
FIG. 12
311148A
11
Pistoolin päivittäinen hoito, huuhtelu ja puhdistus
Pistoolin päivittäinen hoito, huuhtelu ja puhdistus
NESTEEN TUNKEUTUMISVAARA
Noudata sivun 9 ohjeita Paineenpoistotoimet ennen
pistoolin puhdistusta.
VAROITUS
Muurahais- tai propionihappoa sisältävää
metyleenikloridia ei suositella tämän pistoolin
huuhtelu- tai puhdistusliuottimeksi, koska se
vaurioittaa laitteen alumiini- ja nailonosia.
VAROITUS
Pistoolin ilmakanaviin jäänyt liuotin saattaa heikentää maalipinnan laatua. Älä käytä mitään puhdistusmenetelmää,
josta voi päästä liuotinta pistoolin ilmakanaviin.
Älä osoita pistoolilla ylöspäin puhdistaessasi sitä.
Älä pyyhi pistoolia liuotinta valuvalla rätillä, vaan väännä
liika pois.
TI6563A
TI4827A
Älä upota pistoolia liuottimeen.
Älä puhdista ilmasuuttimen reikiä metallisilla välineillä,
sillä ne voivat naarmuttaa reikiä. Naarmut voivat
vääristää ruiskutuskuviota.
TI6564A
TI6565A
12
311148A
Pistoolin päivittäinen hoito, huuhtelu ja puhdistus
Järjestelmän yleinen
kunnossapito
Huuhtelu ja puhdistus
1. Poista paine, sivu 9.
2. Puhdista neste- ja ilmajohtojen suodattimet
päivittäin.
3. Tarkasta, onko pistoolissa ja nesteletkuissa vuotoja.
Kiristä liittimet tai vaihda laitteet tarpeen mukaan.
4. Huuhtele pistooli ennen värien vaihtamista ja aina
kun lopetat pistoolin käytön.
TULIPALON JA RÄJÄHDYKSEN VAARA
Lue sivun 4 kohta Varoitukset. Noudata sivulla 6
annettuja ohjeita Maadoitus.
•
Huuhtele ennen värien vaihtamista ennen
nesteen kuivumista laitteessa, työpäivän
päätteeksi, ennen varastoimista ja ennen
laitteiston korjaamista.
•
Huuhtele mahdollisimman pienellä paineella.
Tarkista kytkennät vuotojen varalta ja kiristä
tarvittaessa.
•
Huuhtele käytettävän nesteen ja laitteen
kastuvien osien kanssa yhteensopivalla
nesteellä.
Nestesuodattimen kunnossapito
1. Kierrä nesteen tuloliitin (18) irti.
2. Poista ja tarkista tulojohdon nestesuodatin (12).
Puhdista tai vaihda suodatin tarvittaessa.
1. Poista paine, sivu 9.
2. Irrota ilmasuuttimen kiinnitysrengas (6), ilmasuutin
(21) ja ruiskutussuutin (33).
3. Irrota nesteensyöttöletku (F) ja ilmansyöttöletku (G)
pistoolista.
18
12
G
TI6735A
FIG. 13
F
TI6566A
TI6567A
FIG. 14
311148A
13
Pistoolin päivittäinen hoito, huuhtelu ja puhdistus
4. Liitä liuottimen syöttöletku (T) pistooliin.
T
T
TI6566A
FIG. 17
TI6557A
FIG. 15
5. Lisää painetta hitaasti. Osoita pistoolia alaspäin
maadoitettuun metalliastiaan ja huuhtele pistooli
liuottimella, kunnes kaikki nestejäänteet ovat
huuhtoutuneet pistoolin kanavista.
VAROITUS
Paina pistoolin liipaisin pohjaan aina kun kiristät
tai irrotat hajotinta (5). Tämä estää neulan kuulaa
koskettamasta suutinpesän pintaa, jolloin pesä ei
pääse vaurioitumaan.
9. Jos hajotin (5) on irrotettava puhdistusta varten,
vedä liipaisin pohjaan samalla kun poistat hajotinta
pistooliavaimella (30).
10. Kasta pehmeän harjan pää kevyesti sopivaan
liuottimeen. Älä liota harjaa\qs liuottimessa äläkä
käytä teräsharjaa.
TI6729A
FIG. 16
6. Sulje liuottimen syöttö.
7. Poista paine.
8. Irrota liuottimen syöttöletku (T) pistoolista.
TI4845A
FIG. 18
14
311148A
Pistoolin päivittäinen hoito, huuhtelu ja puhdistus
11. Pidä pistoolia alaspäin ja puhdista pistoolin suu
pehmeällä harjalla ja liuottimella.
14. Asenna ilmasuuttimen kiinnitysrengas (6),
ilmasuutin (21) ja ruiskutussuutin (33).
TI6568A
TI6569A
FIG. 19
12. Puhdista ilmasuuttimen kiinnitysrengas (6) sekä
ilmasuutin (21), hajotin (5) ja ruiskutussuutin (33)
pehmeällä harjalla. Käytä ilmasuuttimen reikien
puhdistukseen pehmeää työkalua, esimerkiksi
hammastikkua, jottet vaurioita kriittisiä pintoja.
Puhdista ilma- ja ruiskutussuutin ainakin kerran
päivässä. Eräissä sovelluksissa puhdistusta
tarvitaan useammin.
FIG. 21
15. Kostuta pehmeä kangas liuottimeen ja väännä liika
pois. Pidä pistoolia alaspäin ja pyyhi pistoolin
ulkopinta.
TI6571A
FIG. 22
16. Puhdistettuasi pistoolin voitele seuraavat osat
viikoittain voiteluaineella 111265:
TI6570A
FIG. 20
13. Jos poistit hajottimen, vedä liipaisimesta samalla
kun asennat hajotinta (5) pistooliavaimella (30).
Kiristä hajotin kunnolla, jotta liitos on tiivis. Kiristä
arvoon 155-165 in-lb (18-19 N•m:iin). Kunnolla
kiristettynä laippa on pistoolin pohjassa.
•
•
•
Liipaisimen niveltappi (A)
Voitele uloke pistoolin molemmilta puolilta
kohdasta, jossa liipaisin koskettaa pistoolin
runkoon (B)
Neula-akseli liipaisimen (C) takana
A
B
C
TI6553A
FIG. 23
311148A
15
Vianetsintä
Vianetsintä
NESTEEN TUNKEUTUMISVAARA
Noudata sivulla 9 kohdassa Paineenpoistotoimet
annettuja ohjeita. Lue varoitukset sivulla 4.
•
Tarkista kaikki vianetsintätaulukoiden
ratkaisuehdotukset ennen pistoolin purkamista.
•
Eräät virheelliset kuviot johtuvat ilman ja
nesteen välisestä epätasapainosta.
Yleinen vianetsintä
Ongelma
Syy
Ratkaisu
Nestettä vuotaa tiivisteiden
takaa.
Tiivisteet tai neula-akseli
kuluneet.
Vaihda neulan kokoonpano (2).
Ilmavuoto pistoolista.
Ilmaventtiili ei tiivistä kunnolla.
Puhdista tai vaihda ilmaventtiili (8).
Nestettä vuotaa pistoolin
etuosasta.
Neulan kuula kulunut tai
vaurioitunut.
Vaihda neulan kokoonpano (2).
Pesän kokoonpano kulunut.
Vaihda pesä (5c) ja tiiviste (5b, vain mallin
G40 pistooli). Tiiviste on vaihdettava aina kun
pesän kokoonpano irrotetaan.
Ruiskutussuuttimen tiiviste
vuotaa.
Kiristä kiinnitysrengas (6) tai vaihda
ruiskutussuutin (33).
Vuotoa pesän ympäriltä.
Vaihda tiiviste (5b, vain mallin G40 pistooli).
Tiiviste on vaihdettava aina kun pesän
kokoonpano irrotetaan.
Nesteen tuloliitin vuotaa.
Vaihda nesteputken tiiviste (22). Tiiviste
on vaihdettava aina kun nesteputken liitin
irrotetaan.
Nesteen sulku toimii hitaasti.
Nestettä kerääntynyt neulan
osiin.
Irrota ja puhdista tai vaihda neulan
kokoonpano (2).
Nestettä ei tule liipaisinta
painettaessa.
Ruiskutussuutin tukossa.
Puhdista ruiskutussuutin. Ks. sivu 13.
Nestesuodatin tai nesteletku
tukossa.
Kun suutin on poistettu (ks. yllä), löysää
hyvin hitaasti letkuliitintä pistoolista ja
poista paine vähitellen. Löysää se sitten
kokonaan ja poista tukos. Puhdista tai
vaihda suodatin (12).
Nestettä ilmakanavissa.
16
311148A
Vianetsintä
Ongelma
Ruiskutus on epätasainen tai
katkeilee.
Syy
Ratkaisu
Nestesyöttö eri riitä.
Säädä nestesäädintä tai täytä nesteen
syöttösäiliö.
Ilmaa maalin syöttöjohdossa.
Tarkasta ja kiristä pumpun imuletkun liitokset,
poista ilma maalijohdosta.
Pistoolilla yritetään ”hunnuttaa”
(liipaisinta vedetään osittain).
AA-pistoolilla ei voi ”hunnuttaa”. Hunnutus
aiheuttaa suuren paineenpudotuksen
suuttimeen, jolloin seurauksena on huono
hajotus ja/tai katkeileva ruiskutus.
Viiruinen suihku.
Ruiskutussuutin osittain tukossa. Puhdista ruiskutussuutin. Ks. sivu 13.
Epäsäännöllinen kuvio.
Nestettä kerääntynyt
ruiskutussuuttimeen tai
ruiskutussuutin osittain tukossa.
Puhdista ruiskutussuutin. Ks. sivu 13.
Ilmasuuttimen reiät ovat osittain
tai kokonaan tukossa kuvion
virheellisellä puolella.
Puhdista ilmasuuttimen reiät liuottimella
ja pehmeällä harjalla. Ks. sivu 13.
Ilmasuuttimen reiät ovat osittain
tai kokonaan tukossa.
Puhdista ilmasuuttimen reiät liuottimella
ja pehmeällä harjalla tai hammastikulla.
Ks. sivu 13.
Kuvio siirtynyt toiseen laitaan,
sama puoli ilmasuuttimesta
likaantuu.
311148A
17
Korjaus
Korjaus
Tarvittavat huoltovälineet
•
•
•
•
•
•
•
•
1
Tiivisteen asennustyökalu (28) -- mukana
Mutterinohjain (29) -- mukana
Pistooliavain (30) -- mukana
O-rengaspiikki
7/32":n kuusiokoloavain
3/16":n kuusiokoloavain
Sopiva liuotinaine
Voiteluaine (osanro 111265)
4
C
1
1
Korjaussarjat
•
•
•
•
Saatavissa on korjaussarja 249422. Kannattaa
käyttää kaikki korjaussarjassa olevat uudet
osat. Sarjan osat on merkitty tähdellä,
esimerkiksi (7*).
Saatavissa on asetaalipesän korjaussarja
249424 (vakiona mallin G15 pistooleissa) ja
karbidipesäsarja 249456 (vakiona mallin G40
pistooleissa). Kannattaa käyttää kaikki sarjassa
olevat uudet osat. Sarjan osat on merkitty
tähdellä, esimerkiksi (5c†).
Asetaalipesäsarjaa 249424 ja
karbidipesäsarjaa 249456 voidaan käyttää
sekä mallin G15 pistoolien että mallin G40
pistoolien kanssa.
Asetaalipesäsarja 249424 on tarkoitettu
käyttöön pienellä paineella.
Suihkuventtiilin vaihto
A
Kiristä arvoon
90 in-lb
(10,5 N•m:iin).
TI6576A
FIG. 24
Täydellinen pistoolin tiivisteen
korjaus
Purkaminen
Pesän korjaus
•
Katso korjaussarjat, sivu 18.
•
Puhdista osat liuottimella, joka on yhteensopiva
osien ja ruiskutettavan nesteen kanssa.
1. Poista paine, sivu 9. Irrota neste- ja ilmaletkut
pistoolista.
2. Irrota ilmasuuttimen kiinnitysrengas (6), ilmasuutin
(21) ja ruiskutusuutin (33). Ks. FIG. 25.
1. Poista paine, sivu 9.
2. Avaa suihkuventtiilin tiivistemutteri (A) pistoolin
rungon (1) takaa. Työnnä suihkuventtiilin
kokoonpano (4) ulos pistoolin rungosta. Ks. FIG. 24.
3. Ennen asennusta käännä vaihtosuihkuventtiilin
kokoonpanon (4) kuvion säätöventtiiliä (C) täysin
vastapäivään pesän (5c†) vaurioitumisen
estämiseksi. Asenna vaihtosuihkuventtiilin
kokoonpano pistoolin runkoon (1). Ruuvaa
tiivistemutteri (A) pistoolin runkoon ja kiristä
arvoon 90 in-lb (10,5 N•m:iin).
6
33
21
TI6568A
FIG. 25
3. Vedä liipaisimesta, jotta neulan kuula vetäytyy
pesästä kiertäessäsi hajotinta (5) irti pistoolin
rungosta (1) pistooliavaimella (30).
18
311148A
Korjaus
4. Tarkasta paikallaan olevat O-renkaat (5e*, 5f* ja
5g*). Poista O-renkaat varovasti hajottimen
kotelosta (5a) ja vaihda tarvittaessa.
5. Poista pesän mutteri (5d†), pesä (5c†) ja pesän
tiiviste (5b†, vain mallin G40 pistooli) 7/32":n
kuusiokoloavaimella.
Neulan korjaus
1. Poista hajotin, katso pesän korjaus, sivu 18.
2. Poista liipaisimen niveltapin mutteri (14‡), niveltappi
(13‡) ja vedä liipaisimesta (3‡) pistooliavaimella
(30) ja mutterinohjaimella (29). Ks. FIG. 27.
6. Tarkasta pesä (5c†) ja pesän tiiviste (5b†) ja vaihda
tarvittaessa.
7. Asenna uudelleen pesän tiiviste (5b†, vain mallin
G40 pistooli), pesä (5c†) ja pesän mutteri (5d†).
Kiristä arvoon 45-50 in-lb. Älä kiristä mutteria liikaa.
13‡
•
Kun asennat uudelleen karbidipesää (5c†),
tiivisteen kartiomaisen pään on osoitettava
pistoolin suutinta kohden.
•
Asetaalipesä (5c†), joka on vakiona mallin G15
pistooleissa (249233), voidaan asentaa
uudelleen kumpaankin suuntaan.
3‡
14‡
3. Poista neulan kokoonpano (2) pistoolin etuosasta
mutterinohjaimella (29). Jos neula on vääntynyt tai
vahingoittunut tai tiiviste on kulunut tai vuotaa,
vaihda koko neulan kokoonpano. Jos vaihto on
tarpeen, muista poistaa O-rengas (2a*), koska se
saattaa juuttua pistoolin rungon sisään. Ks. FIG. 28.
5g* 5c†
5a
5e*
5d†
5f*
TI6574A
FIG. 27
1
1
5b†
(vain G40)
29
30
2a*
2
TI6572A
FIG. 26
311148A
TI6575A
FIG. 28
19
Korjaus
Ilmaventtiilin korjaus
Nesteputken vaihto
1. Ruuvaa irti jousisuojus (11) pistoolin rungon (1)
takaosasta pistooliavaimella (30). Poista kaksi
jousta (15 ja 19), akseli (9) ja pesä (10).
1. Poista ilman tuloliitin (17) pistooliavaimella (30) ja
poista ruuvi (20) 3/16":n kuusiokoloavaimella.
2. Työnnä ilmaventtiilin kokoonpano (8*) pistoolin
takaosan päälle. Ks. FIG. 29.
3. Tarkasta U-kuppi (7*) pistoolin rungossa (1). Jos
U-kuppi on kulunut tai vuotaa, poista se varovasti
pistoolin rungon etuosasta piikillä.
2. Kierrä nesteen tuloliitin (18) irti. Irrota ja puhdista tai
vaihda tulojohdon nestesuodatin (12).
3. Kierrä nesteputken liitin (C) irti pistoolin nesteen
tuloaukosta. Irrota tiiviste (22*) varovasti.
15
1
7*
8*
11
22*
19
17
C
20
10
9
18
12
TI6577A
TI6573A
FIG. 30
FIG. 29
20
311148A
Korjaus
311148A
21
Korjaus
Kokoonpano
•
6. Asenna kaksi jousta (15 ja 19). Kierrä jousisuojus
(11) pistoolin rungon takaosaan. Kiristä arvoon
125-135 in-lb (14-15 N•m:iin).
Katso korjaussarjat, sivu 18.
1. Asenna putken tiiviste (22*) pistooliin. Kiristä
nesteputken liitin (C) käsin pistoolin nesteen
tulojohtoon. Kiristä ilman tuloliitin (17) ja ruuvi (20).
Kiristä nesteputken liitin arvoon 150-160 in-lb
(17-18 N•m:iin). Kiristä ilman tuloliitin ja ruuvi
arvoon 125-135 in-lb (14-15 N•m:iin). Ks. FIG. 33.
2. Asenna tulojohdon nestesuodatin (12) nesteputken
alaosaan. Kierrä nesteen tuloliitin (18) putken
alaosaan. Kiristä arvoon 95-105 in-lb
(11-12 N•m:iin). Ks. FIG. 33.
7. Voitele kevyesti neulan kokoonpanon O-renkaat ja
akseli tiivisteen liukumakohdista. Varmista, että
O-rengas (2a*) on kunnolla paikoillaan pistoolin
rungossa (1).
8. Työnnä neulan kokoonpano (2) pistoolin etuosaan.
Ruuvaa neulan kokoonpano mutterinohjaimella (29)
pistoolin runkoon (1) ja kiristä arvoon 50-60 in-lb
(6-7 N•m:iin). Ks. FIG. 32.
1
3. Laita uusi U-kuppi (7*) tiivisteen asennustyökaluun
(28*) siten, että U-kupin huulet ovat työkaluun päin
kuten kuvassa FIG. 31. Työnnä U-kuppi pistoolin
takaosaan, kunnes tuntuu selvä napsahdus.
4
3
7*
29
2a*
3
Voitele kevyesti.
4
Huulet osoittavat pistoolin
rungosta poispäin.
2†
TI6575A
28*
FIG. 32
TI6578A
FIG. 31
4. Voitele ilmaventtiilin kokoonpanon (8*) etupää.
Liu’uta varovasti ilmaventtiilin kokoonpano pistoolin
takaosaa kohden U-kupin (7*) läpi niin pitkälle, kuin
se menee. Varo, ettet vahingoita U-kuppia.
Ks. FIG. 33.
5. Liu’uta pesä (10) akseliin (9). Varmista, että pesän
kartiomainen pää osoittaa akselin paksumpaa
päätä kohden. Asenna varovasti akseli (9) ja pesä
(10) ilmaventtiiliin (8*).
22
9. Asenna liipaisin (3), niveltappi (13) ja mutteri (14).
Varmista, että neulan kokoonpanon (2) messinkiosa
on liipaisimen takana. Ks. FIG. 33. Voitele niveltapin
kummaltakin puolelta kohdista, joissa liipaisin
koskettaa tappia ja voitele uloke pistoolin
kummaltakin puolelta kohdista, joissa liipaisin
koskettaa pistoolin runkoa. Kiristä mutteri arvoon
80-100 in-lb (9-11 N•m:iin).
10. Vedä liipaisimesta, jotta neula vetäytyy taakse, kun
kierrät hajotinkokoonpanoa (5) pistoolin runkoon (1)
pistooliavaimella (30). Kiristä arvoon 155-165 in-lb
(18-19 N•m:iin). Kunnolla kiristettynä laippa on
pistoolin pohjassa.
11. Kiinnitä kiinnitysrengas (6), ilmasuutin (21), ja
ruiskutussuutin (33).
311148A
Korjaus
5b† (vain G40)
6
6
4
6
*5g
5c†
5d† 11
*5f
5a
*5e
15
21a (vain G15)
33
*6a
6 (vain G40)
*7 3
21
4
*8
13
3
*2a
19
10
3
7
3
9
2
9
1
1a
1
Kiristä arvoon 150-160 in-lb
(17-18 N•m:iin).
2
Kiristä arvoon 95-105 in-lb
(11-12 N•m:iin).
3
Voitele kevyesti.
4
Kiristä arvoon 155-165 in-lb
(18-19 N•m:iin).
10
4
*6b
6 (vain G15)
11
5
Kiristä arvoon 80-100 in-lb
(9-11 N•m:iin).
6
Älä voitele hajottimen O-renkaita.
7
Ulokeosan on oltava liipaisimen takana.
8
Huulet osoittavat pistoolin rungosta
poispäin.
9
Kiristä arvoon 50-60 in-lb (6-7 N•m:iin).
*22
3
1
14
5
17 10
16
10
20
12
2
3
18
10 Kiristä arvoon 125-135 in-lb
(14-15 N•m:iin).
11 Kiristä arvoon 45-50 in-lb (5-6 N•m:iin).
TI6579A
FIG. 33
311148A
23
Osat
Osat
Osanro 249233/G15 pistooli
Osanro 249242/G40 pistooli
5b† (vain G40)
*5g
5c†
5d†
*5f
5a
*5e
15
21a (vain G15)
*6a
6 (vain G40)
33
11
4
*7
21
*6b
*8
13‡
19
*2a
6 (vain G15)
10
9
2
1a
1
*22
3‡
14‡
17
16
29
30
20
12
28*
18
TI6579A
24
311148A
Osat
Osanro 249233/G15 pistooli
Ref.
No.
1
1a
2
2a*
3‡
4
5
5a
5c†
5d†
5e*
5f*
5g*
6
6a*
6b*
7*
8*
9
10
11
12
13‡
14‡
15
16
17
18
19
20
21
21a
22*
28*
29
30
31▲
32▲
33
Part No. Description
BODY, gun
249423 STOP, trigger
249218 NEEDLE, assy; 3/32 ball;
includes item 2a
PACKING, o-ring; PTFE
TRIGGER, gun
249135 VALVE, fan, assy
249132 DIFFUSER, assy
DIFFUSER, housing
SEAT; acetal
NUT, seat
PACKING, o-ring, seat; PTFE
PACKING, o-ring; PTFE
PACKING, o-ring; PTFE
15F192 RING, retaining
PACKING, o-ring; PTFE
WASHER; PTFE
PACKING, u-cup; UHMWPE
VALVE, air, assy
15F193 SHAFT, fluid spring
15F194 SEAT, spring
15F195 CAP, spring
224453 FILTER, tip (pkg of 5)
PIN, pivot
PIN, pivot, nut
114069 SPRING, compression
249136 TUBE, assy
15F202 FITTING, air inlet
15F186 FITTING, hose
119767 SPRING, compression
C19798 SCREW, cap, socket hd; 1/4-20 x
3/8 in. (10 mm)
249596 AIR CAP
includes item 21a
15G328 PIN, air cap; indexing
GASKET, tube, acetal
TOOL, installation; seal
117642 TOOL, nut driver
15F446 TOOL, gun
222385 CARD, warning (not shown)
172479 TAG, warning (not shown)
SPRAY TIP, customer’s choice
Osanro 249242/G40 pistooli w/vakiosuutin
Qty.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Tiivisteen korjaussarjaan 249422 sisältyvät osat
(ostettava erikseen).
† Osat sisältyvät asetaalipesän korjaussarjaan 249424
(ostettava erikseen).
‡ Liipaisimen korjaussarjaan 249585 sisältyvät osat
(ostettava erikseen).
311148A
2a*
3‡
4
5
5a
5b†
5c†
5d†
5e*
5f*
5g*
6
6a*
6b*
7*
8*
9
10
11
12
13‡
14‡
15
16
17
18
19
20
1
▲ Hengenvaaran ja vaaran varakylttejä, -tarroja ja
-kortteja on saatavissa veloituksetta.
*
Ref.
No.
1
1a
2
21
22*
28*
29
30
31▲
32▲
33
Part No. Description
BODY, gun
249423 STOP, trigger
249218 NEEDLE, assy; 3/32 ball;
includes item 2a
PACKING, o-ring; PTFE
TRIGGER, gun
249135 VALVE, fan, assy
249133 DIFFUSER, assy
DIFFUSER, housing
GASKET, seat; nylon
SEAT; carbide
NUT, seat
PACKING, o-ring, seat; PTFE
PACKING, o-ring; PTFE
PACKING, o-ring; PTFE
249256 TIP GUARD, 249242 only
WASHER; PTFE
PACKING, o-ring; PTFE
PACKING, u-cup; UHMWPE
VALVE, air, assy
15F193 SHAFT, fluid spring
15F194 SEAT, spring
15F195 CAP, spring
224453 FILTER, tip (pkg of 5)
PIN, pivot
PIN, pivot, nut
114069 SPRING, compression
249136 TUBE, assy
15F202 FITTING, air inlet
15F186 FITTING, hose
115141 SPRING, compression
C19798 SCREW, cap, socket hd; 1/4-20 x
3/8 in. (10 mm)
249180 AIR CAP
GASKET, tube, acetal
TOOL, installation; seal
117642 TOOL, nut driver
15F446 TOOL, gun
222385 CARD, warning (not shown)
172479 TAG, warning (not shown)
SPRAY TIP, customer’s choice
Qty.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
▲ Hengenvaaran ja vaaran varakylttejä, -tarroja ja
-kortteja on saatavissa veloituksetta.
*
Tiivisteen korjaussarjaan 249422 sisältyvät osat
(ostettava erikseen).
† Karbidipesän korjaussarjaan 249456 sisältyvät osat
(ostettava erikseen).
‡ Liipaisimen korjaussarjaan 249585 sisältyvät osat
(ostettava erikseen).
25
Ruiskutussuutinten valintataulukko
Ruiskutussuutinten valintataulukko
Ruiskutussuuttimet, käytetään AA-sarjan ilmasuutinten kanssa
AAM ruiskutussuuttimet hienoa viimeistelyä varten
Suositellaan korkeaa viimeistelylaatua edellyttäviin sovelluksiin pienellä ja keskipaineella. Tilaa haluttu suutin
(osanro AAMxxx) alla olevasta taulukosta.
GG4 ruiskutussuuttimet teollisia sovelluksia varten
Suositellaan kovaa kulutusta vaativiin sovelluksiin korkealla paineella. Tilaa haluttu suutin (osanro GG4xxx)
alla olevasta taulukosta.
•
•
Ruiskutussuutinten valintataulukossa olevia
kaikkia suuttimia voi käyttää mallin G40
pistoolien (249242) kanssa. Käytä taulukon
harmaalla varjostetulla alueella olevia suuttimia
vain mallin G40 pistoolien kanssa.
Älä käytä taulukon harmaalla varjostetulla
alueella olevia suuttimia mallin G15 pistoolien
(249233) kanssa.
* Nestemäärä, fl oz/min (lpm)
Aukon koko
in. (mm)
600 psi (4,1 MPa,
1 000 psi
41 bar)
(7,0 MPa, 70 bar)
NESTEEN TUNKEUTUMISVAARA
Älä käytä suuttimia ruiskutussuutinten valintataulukon
harmaalla varjostetulla alueella mallin G15 pistoolien
(249233) kanssa.
Näiden varoitusten laiminlyönti voi johtaa vakavaan
vammaan tai amputointiin.
Kuvion maksimileveys 300 mm (12 in.)
2–4
(100)
4–6
(150)
6–8
(200)
8–10
(250)
10–12
(300)
12–14
(350)
14–16
(400)
16–18
(450)
18–20
(500)
† 0,007 (0,178) 4,0 (0,1)
5,2 (0,15)
★107
207
307
† 0,009 (0,229) 7,0 (0,2)
9,1 (0,27)
109
209
309
† 0,011 (0,279) 10,0 (0,3)
13,0 (0,4)
111
211
311
411
511
611
0,013 (0,330)
13,0 (0,4)
16,9 (0,5)
213
313
413
513
613
713
0,015 (0,381)
17,0 (0,5)
22,0 (0,7)
215
315
415
515
615
715
815
0,017 (0,432)
22,0 (0,7)
28,5 (0,85)
217
317
417
517
617
717
817
917
0,019 (0,483)
28,0 (0,8)
36,3 (1,09)
219
319
419
519
619
719
819
919
0,021 (0,533)
35,0 (1,0)
45,4 (1,36)
321
421
521
621
721
821
‡ 0,023 (0,584) 40,0 (1,2)
51,9 (1,56)
423
523
623
723
‡ 0,025 (0,635) 50,0 (1,5)
64,8 (1,94)
425
625
725
‡ 0,027 (0,686) 58,5 (1,7)
75,8 (2,27)
‡ 0,029 (0,737) 68,0 (1,9)
88,2 (2,65)
‡ 0,031 (0,787) 78,0 (2,2)
101,1 (3,03)
‡ 0,033 (0,838) 88,0 (2,5)
114,1 (3,42)
‡ 0,035 (0,889) 98,0 (2,8)
127,1 (3,81)
‡ 0,037 (0,940) 108,0 (3,1)
140,0 (4,20)
‡ 0,039 (0,991) 118,0 (3,4)
153,0 (4,59)
*
409
509
527
627
921
923
825
827
629
431
631
★833
633
435
737
539
639
839
Suuttimet testataan vedessä.
Nestevirtaus (Q) muilla paineilla (P) voidaan laskea tästä kaavasta: Q = (0,041) (QT)
P
missä QT = nestevirtaus (fl oz/min) yllä olevasta taulukosta valitulla aukon koolla.
† Nämä suuttimet sisältävät 150 silmäkoon suutinsuodattimen.
‡ Älä käytä näitä suuttimia mallin G15 pistoolien (249233) kanssa.
★ Vain GG4 suuttimet.
26
311148A
Lisävarusteet
Lisävarusteet
Käytä vain alkuperäisiä Gracon osia ja lisävarusteita
Ilmanoton liitin- ja letkusarja 249473
Vaihtoehtoinen ilmanoton liitin ja letku. 3/8", 1/4 npt(f)
työntölukitus, 7,62 m pitkä, sisähalk. 3/8" (9,5 mm),
nailonletkua.
Ilmaletku 241811
Suurin käyttöpaine 100 psi (0,7 Mpa, 7 bar)
1/4–18 npsm (fbe), sisähalk. 1/4" (6 mm), 7,62 m pitkä,
polyuretaaniputkea.
Ilmajohdon pikaliitin
208536 Ilmajohdon pikaliitos
169967 Ilmajohdon pikaliittimen tappi
Nestesuodatinsarjat
224453 100 silmäkoon (0,005 aukkojako)
vaihtonestesuodattimet. 5 kpl.
238563 60 silmäkoon (0,009 aukkojako)
vaihtonestesuodattimet karkeampien
hiukkasten suodattamiseen vakiomallisten
100 silmäkoon suodatinten tilalle. 3 kpl.
Nesteletku 241812
Suurin käyttöpaine 3 500 psi (24 MPa, 242 bar)
1/4–18 npsm (fbe), sisähalk. 3/16" (5 mm), 7,62 m pitkä,
polyuretaanipintaista nailonputkea.
Nesteen kiertoliitin 115898
Suurin käyttöpaine 5 800 psi (40 MPa, 400 bar)
Liitin pistoolin ja nesteletkun liikuttelun helpottamiseksi.
1/4–18 npsm. Kastuvat osat 17-4 PH SST.
Pistooliharja 101892
Käytä pistoolin puhdistamiseksi.
G15 Pistoolin huuhtelusäiliön liitin 15G093
Liitin pistoolin huuhtelusäiliötä 244105 ja AA-sarjan G15
ruiskutuspistooleita varten.
G40 Pistoolin huuhtelusäiliön liitin 15G346
Liitin pistoolin huuhtelusäiliötä 244105 ja AA-sarjan G40
ruiskutuspistooleita varten.
Pistoolin voiteluaine 111265
Yksi 113 g putkilo saniteettivoiteluainetta (ei silikonia)
nestetiivisteisiin ja kulutukselle alttiisiin kohteisiin.
Korkeapaineisen nesteen palloventtiili 238694
Suurin käyttöpaine 5 000 psi (35 MPa, 350 bar)
3/8 npt(mbe). Kastuvat osat SST, PEEK-pesät,
PTFE-tiivisteet. Yhteensopiva hapolla katalysoitujen
materiaalien kanssa. Voidaan käyttää nesteen
tyhjennysventtiilinä.
HVLP-tarkastussarja 249140
Käytä ilmasuuttimen paineen tarkistamiseksi eri
ilmansyöttöpaineilla. Älä käytä varsinaiseen
ruiskutukseen.
Hajotusilmanpaine ei saa ylittää 10 psi:iä (70 kPa,
0,7), jotta se olisi HVLP-määräysten mukainen.
Tiivisteen korjaussarja 249422
Sarja sisältää vaihtoa varten O-renkaat, tiivisteen,
U-kupin, ilmaventtiilin kokoonpanon ja tiivisteen
asennustyökalun.
Asetaalipesän korjaussarja 249424
Sarja sisältää vaihtoa varten asetaalipesän ja pesän
mutterin mallin G15 pistoolille.
Karbidipesän korjaussarja 249456
Sarja sisältää vaihtoa varten karbidipesän, pesän
tiivisteen ja pesän mutterin mallin G40 pistoolille. Sarjaa
voidaan myös käyttää mallin G15 pistoolien kanssa,
mutta se ei ole vakiovarusteena.
Suuttimen suodatinsarja 241804
Vaihtosuodattimia ruiskutussuuttimen aukkokokoihin
0,007, 0,009 ja 0,011. 10 kpl.
Liipaisimen korjaussarja 249585
Sarja sisältää vaihtoa varten liipaisimen, niveltapin
ja niveltapin mutterin.
Liipaisimen pysäytyssarja 249423
Sarja sisältää vaihtoa varten liipaisimen pysäyttimen
ja tapin.
Täydellinen pistoolin puhdistussarja 15C161
Sarja sisältää harjat ja työkalut pistoolin kunnossapitoa
varten.
Neulojen irrotussarja 249598
Sarja sisältää piikit pistoolin suuttimen irrottamiseksi.
311148A
27
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Nimike
Tiedot
Nesteen suurin käyttöpaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Malli G15: 1 500 psi (10 MPa, 105 bar)
Malli G40: 4 000 psi (28 MPa, 280 bar)
Ilman suurin käyttöpaine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 psi (0,7 MPa, 7 bar)
Pistoolin tuloaukon suurin ilmanpaine HVLP-käytössä . . 14 psi (0,098 MPa, 0,98 bar)
Nesteen korkein käyttölämpötila. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43° C
Nesteen sisääntuloaukko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ilman sisääntuloaukko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pistoolin paino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
*Äänenpaine 20 psi (140 kPa, 1,4 bar). . . . . . . . . . . . . . .
*Äänenpaine 100 psi (0,7 kPa, 7 bar). . . . . . . . . . . . . . . .
*Äänenvoimakkuus 20 psi (140 kPa, 1,4 bar). . . . . . . . . .
*Äänenvoimakkuus 100 psi (0,7 kPa, 7 bar). . . . . . . . . . .
Kastuvat osat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1/4–18 npsm
1/4–18 npsm (R1/4–19) ulkokierre
450 g
66,9 dBa
80,0 dBa
76,8 dBa
89,9 dBa
Ruostumaton teräs, karbidi, ultrasuurimolekyylinen
polyeteeni, asetaali, PTFE, nylon
* Kaikki lukemat on otettu suihkuventtiili täysin suljettuna (suihkuventtiilin täysi koko), 20 psi (140 kPa, 1,4 bar) ja
100 psi (0,7 kPa, 7 bar) käyttäjän oletetussa asennossa. Äänenvoimakkuutta on testattu ISO 9614-2:n mukaisesti.
Ilmavirtaus, AA-sarjan vakioilmasuuttimet
12
10
10,6
8
8,6
Ilmavirtaus
6
(SCFM)
6,4
5,8
4
4,2
4,6
3,8
2
0
2,6
0
10
20
30
40
50
Pistoolin tuloaukon paine (psi)
Suihkuventtiili auki
28
Suihkuventtiili kiinni
311148A
Mitat
Mitat
Malli G15
6,9"
(17,5 cm)
8,0"
(20,3 cm)
5,0" (12,7 cm)
TI6583A
6,1" (15,5 cm)
Malli G40
6,9"
(17,5 cm)
8,0"
(20,3 cm)
5,8" (14,7 cm)
TI6845A
6,9" (17,5 cm)
311148A
29
Gracon normaali takuu
Graco warrants all equipment referenced in this document which is manufactured by Graco and bearing its name to be free from defects in material
and workmanship on the date of sale to the original purchaser for use. With the exception of any special, extended, or limited warranty published by
Graco, Graco will, for a period of twelve months from the date of sale, repair or replace any part of the equipment determined by Graco to be
defective. This warranty applies only when the equipment is installed, operated and maintained in accordance with Graco’s written
recommendations.
This warranty does not cover, and Graco shall not be liable for general wear and tear, or any malfunction, damage or wear caused by faulty
installation, misapplication, abrasion, corrosion, inadequate or improper maintenance, negligence, accident, tampering, or substitution of
non-Graco component parts. Nor shall Graco be liable for malfunction, damage or wear caused by the incompatibility of Graco equipment with
structures, accessories, equipment or materials not supplied by Graco, or the improper design, manufacture, installation, operation or maintenance
of structures, accessories, equipment or materials not supplied by Graco.
This warranty is conditioned upon the prepaid return of the equipment claimed to be defective to an authorized Graco distributor for verification of
the claimed defect. If the claimed defect is verified, Graco will repair or replace free of charge any defective parts. The equipment will be returned
to the original purchaser transportation prepaid. If inspection of the equipment does not disclose any defect in material or workmanship, repairs will
be made at a reasonable charge, which charges may include the costs of parts, labor, and transportation.
THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE, AND IS IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
Graco’s sole obligation and buyer’s sole remedy for any breach of warranty shall be as set forth above. The buyer agrees that no other remedy
(including, but not limited to, incidental or consequential damages for lost profits, lost sales, injury to person or property, or any other incidental or
consequential loss) shall be available. Any action for breach of warranty must be brought within two (2) years of the date of sale.
GRACO MAKES NO WARRANTY, AND DISCLAIMS ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE, IN CONNECTION WITH ACCESSORIES, EQUIPMENT, MATERIALS OR COMPONENTS SOLD BUT NOT
MANUFACTURED BY GRACO. These items sold, but not manufactured by Graco (such as electric motors, switches, hose, etc.), are subject to
the warranty, if any, of their manufacturer. Graco will provide purchaser with reasonable assistance in making any claim for breach of these
warranties.
In no event will Graco be liable for indirect, incidental, special or consequential damages resulting from Graco supplying equipment hereunder, or
the furnishing, performance, or use of any products or other goods sold hereto, whether due to a breach of contract, breach of warranty, the
negligence of Graco, or otherwise.
GRACON SUOMEN ASIAKKAAT
The Parties acknowledge that they have required that the present document, as well as all documents, notices and legal proceedings entered into,
given or instituted pursuant hereto or relating directly or indirectly hereto, be drawn up in English. Osapuolet myöntävät vaatineensa, että nykyinen
asiakirja sekä kaikki siihen suoraan tai epäsuorasti liittyvät asiakirjat, tiedotukset ja käynnistettyjen, tiedoksiannettujen tai vireille pantujen
oikeustoimien asiakirjat laaditaan englanniksi.
Graco Information
TO PLACE AN ORDER, contact your Graco distributor or call to identify the nearest distributor.
Phone: 612-623-6921 or Toll Free: 1-800-328-0211, Fax: 612-378-3505
All written and visual data contained in this document reflects the latest product information available at the time of publication.
Graco reserves the right to make changes at any time without notice.
MM 311001
Graco Headquarters: Minneapolis
International Offices: Belgium, China, Japan, Korea
GRACO INC. P.O. BOX 1441 MINNEAPOLIS, MN 55440-1441
www.graco.com
Printed in USA 311148A
7/2005
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement