Graco 311051Bd - Automatic XT Spray Guns Omaniku manuaal

Add to my manuals
38 Pages

advertisement

Graco 311051Bd - Automatic XT Spray Guns Omaniku manuaal | Manualzz

Käyttöohje – Osat

Automaattiset XT-ruiskutuspistoolit

311051B rev.d

Ilmaruiskutuspistooli, suuren ilmamäärän matalapaineiset ruiskutuspistoolit

(HVLP) ja yhteensopivat pistoolit maaleille ja pinnoitteille.

Katso sivulta 3 mallin tiedot.

Nesteen suurin käyttöpaine 100 psi (0,7 MPa, 7 bar)

Ilman suurin käyttöpaine 100 psi (0,7 MPa, 7 bar)

Tärkeitä turvaohjeita

Lue kaikki tämän käyttöohjeen varoitukset ja ohjeet.

Säilytä nämä ohjeet.

TI8169a

TI8085a

Ilmaruiskutuspistooli, osanumero 249369, asennettuna jakoputkeen, osanumero 288221.

Osanumero 249377, ilmaruiskutuspistooli, jossa nesteensäätö asennettu osanumeroon 288223, jakoputki.

II 2 G c T6

Muita käyttöoppaita

Sisältö

Muita käyttöoppaita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Mallit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Varoitukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Valintataulukot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Oikean neulan/suuttimen valinta . . . . . . . . . . . . . 8

Pistoolin valinta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Ilmasuuttimet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Ilmavirtaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Ruiskutuskaapin ilmanvaihdon järjestäminen . . 10

Pistoolin ja jakoputken kokoonpano . . . . . . . . . 10

Asenna ilmaliittimet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Maadoita järjestelmä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Asenna pistooli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Valmistelut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Liitä ilmajohto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Liitä nesteletku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Huuhtele ruiskutuspistooli . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Säädä ilmasuutin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Säädä ruiskutuskuvio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Paineenpoistotoimet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Ruiskuttaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Pistoolin päivittäinen hoito . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Järjestelmän yleinen kunnossapito . . . . . . . . . . 19

Puhdista ja huuhtele pistooli . . . . . . . . . . . . . . . 19

Vianetsintä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Yleinen vianetsintä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Ruiskutuskuvion vianetsintä . . . . . . . . . . . . . . . 22

Huolto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Vaihda nestetiivisteet ja ilmatiivisteet . . . . . . . . 23

Kokoonpano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Osat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Lisävarusteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Mitat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Kiinnitysreikien sijainti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Kiinnitysreikien sijainti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Gracon normaali takuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Graco Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Muita käyttöoppaita

Automaattisten XT-ruiskutuspistoolien ohjekirja on saatavana myös seuraavilla kielillä. Valitse kieli ja vastaava osanumero alla olevasta taulukosta.

Käyttöopas

311051

311637

311638

311639

311640

311641

311642

Kieli

Englanti

Kiina

Tanska

Hollanti

Suomeksi

Ranska

Saksa

Käyttöopas

311643

311644

311645

311646

311647

311648

311649

311650

Kieli

Italia

Japani

Korea

Norja

Puola

Venäjä

Espanja

Ruotsi

2

Mallit

Mallit

Jokaiselle asennettavalle pistoolille tarvitaan jakoputki.

Katso jakoputkea koskevat tiedot kohdasta Osat.

Aukon koko tuumaa (mm)

0,030 (0,75)

0,042 (1,0)

0,055 (1,4)

0,070 (1,8)

*0,042 (1,0) Karkaistu RST

*0,055 (1,4) Karkaistu RST

0,030 (0,75) nesteensäätönupin kanssa

0,042 (1,0) nesteensäätönupin kanssa

0,055 (1,4) nesteensäätönupin kanssa

0,070 (1,8) nesteensäätönupin kanssa

HVLP

249388

249389

249390

249391

249394

249395

249396

249397

249398

249399

Yhteensopiva

249407

249408

249409

249410

288049

288050

249411

249412

249413

249414

Ilmaruiskutuspistooli

249369

249370

249371

249372

249375

249376

249377

249378

249379

249380

* Karkaistu RST-neulankärki/-suutin (ei suositella ohuille nesteille). Kaikissa muissa malleissa on PEEK-neulankärki.

3

Varoitukset

Varoitukset

Seuraavat varoitukset koskevat laitteen asennusta, käyttöä, maadoitusta, kunnossapitoa ja korjausta. Huutomerkki tarkoittaa yleisluontoista varoitusta ja vaaran merkki toimenpidekohtaista vaaraa. Lue varoitukset. Lisäksi tämä käyttöohje voi sisältää tuotekohtaisia varoituksia.

VAARA

LAITTEISTON VÄÄRINKÄYTÖN VAARA

Väärinkäyttö saattaa aiheuttaa kuoleman tai vakavia vammoja.

• Älä käytä yksikköä väsyneenä tai huumaavien aineiden tai alkoholin vaikutuksen alaisena.

• Älä ylitä alimman nimellispaineen kestävän osan suurinta käyttöpainetta tai huonoiten kuumuutta sietävän osan lämpötilaluokitusta. Katso lisätietoja kaikkien laitteiden käyttöoppaiden kohdasta

Tekniset tiedot.

• Käytä laitteen kastuvien osien kanssa yhteensopivia nesteitä ja liuottimia. Lue tekniset tiedot kaikkien laitteiden käyttöohjeista. Lue nesteen ja liuottimen valmistajan varoitukset. Halutessasi täydelliset tiedot aineista pyydä käyttöturvallisuustiedotteet toimittajalta tai jälleenmyyjältä.

• Tarkista laitteet päivittäin. Korjaa kuluneet ja vaurioituneet osat välittömästi tai vaihda ne alkuperäisiin valmistajan varaosiin.

• Älä muuta laitetta millään tavalla.

• Käytä laitetta ainoastaan sille määrättyyn tarkoitukseen. Jos haluat lisätietoja, ota yhteys jälleenmyyjään.

• Pidä letkut ja kaapelit poissa kulkuväylien, terävien kulmien, liikkuvien osien tai kuumien pintojen läheisyydestä.

• Älä kierrä tai taivuta letkuja äläkä siirrä laitetta letkuista vetämällä.

• Pidä lapset ja eläimet poissa työskentelyalueelta.

• Noudata kaikkia turvallisuusmääräyksiä.

TULIPALON JA RÄJÄHDYKSEN VAARA

Työskentelyalueella olevat syttyvät höyryt, kuten liuotin- ja maalihöyryt, voivat syttyä tai räjähtää.

Estä tulipalo ja räjähdys seuraavasti:

• Käytä laitetta vain hyvin ilmastoiduissa tiloissa.

• Poista kaikki sytytyslähteet, kuten sytytysliekit, savukkeet, kannettavat sähkövalaisimet ja muoviset suojaverhot (staattisen sähkön vaara).

• Pidä roskat, liuottimet, rätit ja bensiini poissa ruiskutusalueelta.

• Älä liitä tai irrota virtajohtoja äläkä kytke virta- tai valokytkimiä päälle tai pois, kun tiloissa on helposti syttyviä höyryjä.

• Maadoita kaikki työskentelyalueen laitteet. Katso maadoitusohjeet.

• Käytä ainoastaan maadoitettuja johtoja.

• Pidä pistoolia tukevasti maadoitettua astiaa vasten, kun vedät liipaisimesta.

• Jos laitetta käytettäessä syntyy kipinöitä tai tuntuu sähköisku, lopeta laitteen käyttö välittömästi.

Älä käytä laitetta, ennen kuin ongelma on tunnistettu ja korjattu.

• Pidä toimiva palonsammutin valmiina työskentelyalueella.

PAINEISTETUN LAITTEEN AIHEUTTAMA VAARA

Pistoolista/annosteluventtiilistä, vuotokohdista tai särkyneistä komponenteista voi roiskua nestettä silmiin tai iholle ja aiheuttaa vakavan vamman.

• Noudata tämän käyttöohjeen paineenpoistotoimia koskevia ohjeita lopettaessasi ruiskutuksen sekä ennen laitteen puhdistamista, tarkastamista tai huoltamista.

• Kiristä kaikki nesteliitokset ennen laitteen käyttöä.

• Tarkista letkut, putket ja liittimet päivittäin. Vaihda kuluneet tai vaurioituneet osat välittömästi.

4

Varoitukset

VAARA

MYRKYLLISTEN NESTEIDEN JA HÖYRYJEN AIHEUTTAMA VAARA

Myrkylliset nesteet tai huurut voivat aiheuttaa vaarallisen tapaturman tai hengenvaaran sisään hengitettynä tai nieltynä tai jos niitä roiskuu silmiin tai iholle.

• Lue läpi käyttöturvallisuustiedote (MSDS), jotta tiedät käyttämiisi nesteisiin liittyvät erityiset vaarat.

• Säilytä vaarallista nestettä asianmukaisessa, hyväksytyssä astiassa. Hävitä vaarallinen neste noudattaen vaarallisille nesteille annettuja ohjeita.

HENKILÖKOHTAISET SUOJAVARUSTEET

Käytä asianmukaisia suojavarusteita käyttäessäsi ja huoltaessasi laitetta ja ollessasi sen käyttöalueella.

Varusteet suojaavat sinua vakavilta vammoilta, kuten silmävammoilta, myrkkyhöyryjen hengittämiseltä ja palovammoista johtuvilta vammoilta ja kuulovaurioilta. Suojavarusteisiin kuuluvat, niihin kuitenkaan rajoittumatta, seuraavat varusteet:

• Suojalasit

• Käytä aina nesteen ja liuotinaineen valmistajan suosittelemia suojavaatteita ja hengityssuojaimia

• Käsineet

• Kuulosuojaimet

5

Valintataulukot

Valintataulukot

TERMEJÄ

Ohut neste: Enintään 18 sekuntia käytettäessä

Zahn-kuppia nro 2 (20 senttipoisia)

Keskipaksu neste: 19–28 sekuntia käytettäessä

Zahn-kuppia nro 2 (20–64 senttipoisia)

Paksu neste: Yli 28 sekuntia käytettäessä Zahn-kuppia nro 2 (yli 64 senttipoisia) -- 2,8 haihtuvat orgaaniset yhdisteet, erittäin tiiviit polyuretaanit, paksut vesiohenteiset lakkamaalit

HVLP-ruiskutuspistoolien kokoonpanot

Pistoolin kok.pano

Osanro

249388

249389

249390

249391

249394*

249395*

249396†

249397†

249398†

249399†

Osanro

15F829

15F830

15F831

15F832

15F835*

15F836*

15F829

15F830

15F831

15F832

Neula-/ ja suutinsarja

Sisältää:

321 Ilmasuutin

Jälkitilaus

Osanro

288134

288134

288134

288134

288134

288134

288134

288134

288134

288134

Aukon koko tuumaa (mm)

0,030 (0,75)

0,042 (1,0)

0,055 (1,4)

0,070 (1,8)

0,042 (1,0)

0,055 (1,4)

0,030 (0,75)

0,042 (1,0)

0,055 (1,4)

0,070 (1,8)

Materiaalin käyttö

Viskositeetti Virtaus ohut ohut-keskipaksu keskipaksu keskipaksu-paksu ohut-keskipaksu keskipaksu ohut ohut-keskipaksu keskipaksu keskipaksu-paksu unssia/min (l/min)

4-10 (0,12-0,30)

8-14 (0,24-0,42)

12-18 (0,36-0,54)

16-20 (0,48-0,60)

8-14 (0,24-0,42)

12-18 (0,36-0,54)

4-10 (0,12-0,30)

8-14 (0,24-0,42)

12-18 (0,36-0,54)

16-20 (0,48-0,60)

* Karkaistu RST-neulankärki/-suutin (ei suositella ohuille nesteille). Kaikissa muissa malleissa on PEEK-neulankärki.

nesteensäätönupin kanssa (nestevirtauksen hienosäätö).

6

Valintataulukot

Yhteensopivat pistoolikokoonpanot

Pistoolin kok.pano

Osanro

249407

249408

249409

249410

288049*

288050*

249411†

249412†

249413

249414†

Osanro

15F829

15F830

15F831

15F832

15F835*

15F836*

15F829

15F830

15F831

15F832

Neula-/ ja suutinsarja

Sisältää:

006 Ilmasuutin

Jälkitilaus

Osanro

288132

288132

288132

288132

288132

288132

288132

288132

288132

288132

Aukon koko tuumaa (mm)

0,030 (0,75)

0,042 (1,0)

0,055 (1,4)

0,070 (1,8)

0,042 (1,0)

0,055 (1,4)

0,030 (0,75)

0,042 (1,0)

0,055 (1,4)

0,070 (1,8)

Materiaalin käyttö

Viskositeetti Virtaus ohut ohut-keskipaksu keskipaksu keskipaksu-paksu ohut-keskipaksu keskipaksu ohut ohut-keskipaksu keskipaksu keskipaksu-paksu unssia/min (l/min)

4-10 (0,12-0,30)

8-14 (0,24-0,42)

12-18 (0,36-0,54)

16-20 (0,48-0,60)

8-14 (0,24-0,42)

12-18 (0,36-0,54)

4-10 (0,12-0,30)

8-14 (0,24-0,42)

12-18 (0,36-0,54)

16-20 (0,48-0,60)

* Karkaistu RST-neulankärki/-suutin (ei suositella ohuille nesteille). Kaikissa muissa malleissa on PEEK-neulankärki.

nesteensäätönupin kanssa (nestevirtauksen hienosäätö).

Ilmaruiskutuspistoolien kokoonpanot

Pistoolin kok.pano

Osanro

249369

249370

249371

249372

249375*

249376*

249377†

249378†

249379†

249380†

Osanro

15F829

15F830

15F831

15F832

15F835*

15F836*

15F829

15F830

15F831

15F832

Neula-/ ja suutinsarja

Sisältää:

315 Ilmasuutin

Jälkitilaus

Osanro

288133

288133

288133

288133

288133

288133

288133

288133

288133

288133

Aukon koko tuumaa (mm)

0,030 (0,75)

0,042 (1,0)

0,055 (1,4)

0,070 (1,8)

0,042 (1,0)

0,055 (1,4)

0,030 (0,75)

0,042 (1,0)

0,055 (1,4)

0,070 (1,8)

Materiaalin käyttö

Viskositeetti Virtaus ohut ohut-keskipaksu keskipaksu keskipaksu-paksu ohut-keskipaksu keskipaksu ohut ohut-keskipaksu keskipaksu keskipaksu-paksu unssia/min (l/min)

4-10 (0,12-0,30)

8-14 (0,24-0,42)

12-18 (0,36-0,54)

16-20 (0,48-0,60)

8-14 (0,24-0,42)

12-18 (0,36-0,54)

4-10 (0,12-0,30)

8-14 (0,24-0,42)

12-18 (0,36-0,54)

16-20 (0,48-0,60)

* Karkaistu RST-neulankärki/-suutin (ei suositella ohuille nesteille). Kaikissa muissa malleissa on PEEK-neulankärki.

nesteensäätönupin kanssa (nestevirtauksen hienosäätö).

7

Valintataulukot

Oikean neulan/suuttimen valinta

Ruiskutuspistoolin erikokoisilla neula- ja suutinsarjoilla saadaan erilaisia nesteen virtausmääriä.

Periaatteena on käyttää nestesuutinta, joka mahdollistaa vaaditun virtauksen nesteen paineella 5–20 psi

(0,035 MPa, 3,5 bar–0,14 MPa, 14 bar) neulan ollessa ääriasennossaan.

Valitse pieni suutinkoko, jos virtausmäärä tai nesteen viskositeetti on alhainen.

Valitse suurempi suutinkoko, jos virtausmäärä tai nesteen viskositeetti on suurempi.

Jos neste on paksua ja hankaavaa, on suositeltavaa käyttää karkaistuja RST-neulankärkiä ja -suuttimia.

Pistoolin valinta

Suuren ilmamäärän matalapaineiset ruiskutuspistoolit

Suuren ilmamäärän matalapaineinen ruiskutuspistooli on tehokas pistooli, jonka ilmasuuttimen ilmanpaine on enintään 10 psi (0,07 MPa, 0,7 bar). Joillakin alueilla ympäristömääräykset edellyttävät suuren ilmamäärän matalapaineisen ruiskutuspistoolin käyttöä.

Yhteensopivat pistoolit

Yhteensopiva pistooli on tehokas pistooli, jonka kiinnitysteho on testien mukaan suurempi tai yhtä suuri kuin suuren ilmamäärän matalapaineisen ruiskutuspistoolin kiinnitysteho. Lisäksi yhteensopiva ilmasuutin kuluttaa paljon vähemmän ilmaa kuin suuren ilmamäärän matalapaineisen ruiskutuspistoolin ilmasuutin.

Gracon yhteensopivissa pistooleissa ilmasuuttimen painetta ei ole rajoitettu, mutta pistoolin sisääntulopaineen on oltava alle 30 psi (0,21 MPa, 2,1 bar), jotta pistooli on yhteensopiva.

Ilmaruiskutuspistoolit

Hajotusilmapistoolit: Erinomainen hajotus ja suuri tuotantonopeus, tavallisesti hieman heikompi siirtoteho.

Ilmasuuttimet

Seuraavassa taulukossa luetellaan paine-, yläsäiliö- ja imusyöttöisiin pistooleihin saatavana olevat ilmasuuttimet.

Ruiskutuspistooli

Ilmasuuttimen tunnus

Tavallinen kuvion leveys* mm

HVLP

HVLP

HVLP

Yhteensopiva

Ilmaruiskutuspistooli

Ilmaruiskutuspistooli

Ilmaruiskutuspistooli

Ilmaruiskutuspistooli

321A

322

323

006A

315A

318

319

313

15 (381)

15 (381)

15 (381)

11 (279)

13 (330)

10 (254)

10 (254)

10 (254)

Ilmaruiskutuspistooli 316 10 (254)

*Mitattu suuttimen ollessa 203 mm kohteen pinnasta.

† Suuttimissa ei ole kohdistustappia.

Syöttö

Painesyöttö

Painesyöttö

Painesyöttö

Kaikki mallit

Painesyöttö

Painesyöttö

Painesyöttö

Painesyöttö

Painesyöttö

Suuttimen aukko mm

0,030-0,070

(0,75-1,8)

0,086 (2,2)

0,110 (2,8)

0,030-0,070

(0,75-1,8)

0,030-0,070

(0,75-1,8)

0,086 (2,2)

0,110 (2,8)

0,030-0,070

(0,75-1,8)

0,030-0,070

(0,75-1,8)

Osanumero

288134

234754†

234755†

288132

288133

234760†

234761†

234756†

234758†

8

Ilmavirtaus

Kaikki testit suoritettiin 0,055 tuuman (1,4 mm:n) suuttimella ja kunkin pistoolimallin vakioilmasuuttimella.

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

12

11

10

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

HVLP:n hajotusilmanpaine suuttimessa

HVLP:n puhalluksen ilmanpaine suuttimessa

K UVA 1: Suuren ilmamäärän matalapaineisen ruiskutuspistoolin ilmasuuttimen paine

Ilmavirtaus

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

0 10 20 30 40 50 60

K UVA 2: Automaattisen pistoolin ilmankulutus

9

Asennus

Asennus

Automaattiset XT-ruiskutuspistoolit on suunniteltu aikaansaamaan laadultaan paras mahdollinen lopputulos niin nykyisiä nesteitä kuin tulevaisuuden vähän haihtuvia orgaanisia yhdisteitä sisältäviä nesteitä käytettäessä.

Tämä ruiskutuspistooli soveltuu useimpien autoteollisuudessa, teollisuudessa, ilmailussa, laiva-, metsä-, muovi- ja rakennusteollisuudessa yleisesti käytettyjen maalien ja pinnoitteiden ruiskuttamiseen, koska laitteisto toimii helposti missä tahansa maalausjärjestelmässä, jossa käytetään esimerkiksi eri kokoisia painesäiliöitä, tai tuotantolinjoilla, joissa pumput sijaitsevat kauempana.

Ilmansäätimen ilmanvirtauskapasiteetin on oltava vähintään 0,8 m3 100 psin (0,7 MPa, 7 bar) ilmanpaineella.

Ruiskutuskaapin ilmanvaihdon järjestäminen

Tutustu kaikkiin ilman poistonopeuksiin liittyviin paikallisiin määräyksiin ja noudata niitä.

Tutustu kaikkiin turvallisuus- ja palomääräyksiin ja noudata niitä.

2.

Asenna kulmaliittimet (107) jakoputken (101) nesteportteihin.

3.

Kytke nesteen syöttöletku toiseen kulmaliittimeen ja nesteen paluuputki toiseen. Jakoputken nesteportit ovat käännettävät.

4.

Asenna pistooli jakoputkeen neljällä ruuvilla (13).

Ruuvaa ensin kaikkien ruuvien kierteet. Kiristä ensin kaksi etumaista ruuvia ja sitten takimmaiset. Kiristä kaikki ruuvit kiristysmomenttiin 65 in-lb (7,3 Nm).

Kierrättämätön järjestelmä

1.

Katso K UVA 3. Levitä jakoputken (101), tulpan (109)

ja kulmaliittimen (107) kierteisiin ja liitospintoihin lukkiutumisen estävää voiteluainetta 222955.

2.

Asenna kulmaliitin (107) jakoputken toiseen porttiin

(101) ja tulppa (109) toiseen.

3.

Asenna sisäinen tulppa (5) pistoolin nesteporttiin samalle puolelle kuin jakoputken tulppa.

4.

Liitä nesteen syöttöletku nesteen tuloaukon kulmaliittimeen (107).

5.

Asenna pistooli jakoputkeen neljällä ruuvilla (13).

Ruuvaa ensin kaikkien ruuvien kierteet. Kiristä ensin kaksi etumaista ruuvia ja sitten takimmaiset. Kiristä kaikki ruuvit kiristysmomenttiin 65 in-lb (7,3 Nm).

Pistoolin ja jakoputken kokoonpano

Pistoolissa on sisäinen nestetulppa ja tiivisteet (19, 20, 21).

Jos käytät pistoolia kiertojärjestelmässä, poista tulppa.

Jos käytät pistoolia kierrättämättömässä järjestelmässä, jätä tulppa paikalleen huuhteluajan vähentämiseksi.

Kiertojärjestelmä

1.

Levitä jakoputken (101) ja kulmaliittimen (107)

(toimitetaan irrallaan) kierteisiin ja liitospintoihin lukkiutumisen estävää voiteluainetta.

1 Irrota käytettäessä kiertojärjestelmissä.

2 Korvaa kiertojärjestelmissä kulmaliittimellä (107).

21

20

1

19

101

107

2

109

TI8587b

K UVA 3: Kierrättämätön järjestelmä (leikkauskuva)

10

Asennus

Asenna ilmaliittimet

1.

Asenna mukana toimitettu 1/4 tuuman putkiliitin sylinterin (CYL) ilmaporttiin.

2.

Asenna 3/8 tuuman putkiliittimet hajotuksen (ATOM) ilmaporttiin ja puhaltimen (FAN) ilmaporttiin.

FAN

K

UVA

4: Ilmaliittimet

Maadoita järjestelmä

CYL

ATOM

TI8211a

Seuraavat maadoitusohjeet ovat järjestelmän minimivaatimuksia. Omassa järjestelmässäsi saattaa olla muita laitteita tai kohteita, jotka on maadoitettava.

Tarkasta laitetyyppiä koskevat yksityiskohtaiset maadoitusohjeet sähkömääräyksistä. Järjestelmä on liitettävä varsinaiseen maadoitukseen.

Maadoita pumppu/nestesyöttö

Maadoita pumppu liittämällä maadoitusjohto ja pidike nestesyötön ja varsinaisen maadoituksen välille, kuten erillisessä pumpun käyttöoppaassa on neuvottu.

Maadoita ilmakompressorit ja hydrauliset voimanlähteet

Maadoita ilmakompressorit ja hydrauliset voimanlähteet valmistajan suositusten mukaisesti.

Maadoita ruiskutuspistooli

Maadoita ruiskutuspistooli asentamalla jakoputki oikein maadoitettuun edestakaisin liikkuvaan vastakkeeseen, robottiin tai kiinteään liitäntään. Tarkista jakoputken ja maadoituksen välinen vastus. Vastuksen on oltava alle

1 megaohmia.

Maadoita nesteen syöttöastia

Maadoita nesteen syöttöastia paikallisten määräysten mukaan.

Maadoita ruiskutettava kohde

Maadoita ruiskutettava kohde paikallisten määräysten mukaan.

Maadoita liuotinastiat

Maadoita kaikki huuhtelun aikana käytettävät liuotinastiat paikallisten määräysten mukaan. Käytä vain sähköä johtavia metalliastioita. Älä aseta astiaa sähköä johtamattomalle pinnalle, kuten paperin tai pahvin päälle, joka katkaisee maadoitusyhteyden.

11

Asennus

Asenna pistooli

Asennus edestakaisin liikkuvaan varteen

Pistoolin asennus edestakaisin liikkuvaan varteen,

[halkaisija enintään 0,5 tuumaa (13 mm)]:

1.

Työnnä asennustanko (A) jakoputken reiästä kuvan

K UVA 5 osoittamalla tavalla.

Käytä pistoolin kohdistamiseen 1/8 tuuman kohdistustappia (P).

2.

Kiinnitä pistooli tukeen kahdella kantaruuvilla (C), koko M5 x 0,8. Ruuvien on oltava niin pitkät, että uppoavat pistoolin jakoputken kierteitettyihin reikiin

1/4 tuuman (6 mm) syvyyteen.

2.

Kiinnitä pistooli tankoon kiristämällä asennusruuvi (B).

C

B

TI8095 a

K UVA 6: Kiinteän tuen asennus

P

TI8094a

A

K UVA 5: Asennus edestakaisin liikkuvaan varteen

Kiinteä tuki

Pistoolin asentaminen kiinteään tukeen (katso K UVA 6 ja

Kiinnitysreikien sijainti sivulla 35):

1.

Kohdista jakoputki kohdistustappien kanssa. Kohdi-

stustappien ja reikien sijainti näkyy kuvassa Kiinni-

tysreikien sijainti sivulla 35.

Jälkiasennuslevy

Jälkiasennuslevyn ansiosta jakoputki voidaan kiinnittää erilaisiin pulttiasetelmiin.

Pistoolin asentaminen jälkiasennuslevyyn (sarja 288197):

1.

Asenna levy jakoputkeen kolmella sarjan mukana

toimitetulla ruuvilla (K UVA 7).

2.

Pulttaa levy asennuspintaan neljällä kantaruuvilla,

koko M5 x 0,8. Katso kohta Kiinnitysreikien

sijainti sivulla 36.

K UVA 7: Asennus jälkiasennuslevyyn

TI8180a

12

Valmistelut

Valmistelut

Liitä ilmajohto

Ilmanpainesäädin (F) on asennettava pistoolin ilmajohtoon säätämään kuhunkin pistooliin tulevaa

ilmanpainetta. Ks. K UVA 8.

Jos säätimellä varustetusta ilmalähteestä puuttuu suodatin, asenna ilmansuodatin (G) jokaiseen ilmaletkuun varmistamaan kuivan ja puhtaan ilman tulo pistooliin. Lika ja kosteus saattavat pilata

valmiin työkappaleen ulkonäön. Ks. K UVA 8.

Asenna ilmavuotoventtiili (E) jokaiseen pistoolin ilmansyöttöjohtoon pistoolin ilmansäätimen jälkeen sulkemaan pistoolille menevä ilma.

Liitä nesteletku

Ennen nestejohdon liittämistä puhalla se puhtaaksi ilmalla ja huuhtele liuotinaineella. Käytä liuotinainetta, joka sopii yhteen ruiskutettavan nesteen kanssa.

Asenna nestesäädin (L) nestelinjaan säätämään pistoolille menevää nestepainetta. Ks. K UVA 9.

Asenna sulkuventtiili (M), jotta nesteen syöttö pistooliin voidaan katkaista. Katso K UVA 9.

Suodata nestejohdosta karkeat hiukkaset ja saostumat nestesuuttimen tukosten ja maalausvirheiden estämiseksi.

1.

Jos jakoputkessa on erillinen ATOM- ja FAN-portti, pistoolin sylinteri, puhallin ja hajotusilma on liitettävä ja säädeltävä erikseen. Tätä käsikäyttöistä suihkuventtiilijakoputkea varten tarvitaan vain yksi syöttöjohto hajotukselle ja puhallinilmalle.

Pistoolin hajotus- ja puhaltimen ilmanottoaukkojen ulkohalkaisija on 3/8 tuumaa. Sylinterin ilmanottoaukkoon sopii ulkohalkaisijaltaan 1/4 tuuman letku (6,3 mm:n). Käytä puhaltimessa ja hajotuksessa ulkohalkaisijaltaan 3/8 tuuman (9,5 mm:n) letkua minimoidaksesi paineen laskun letkuissa.

1.

Liitä nesteen syöttöletku (J) pistoolissa olevan nesteen sisääntuloaukon (S) 1/4 npsm:n kierteisiin.

Katso K UVA 10.

2.

Liitä nesteletkun (J) toinen pää säätimellä varustettuun nesteensyötön ulostuloaukkoon (M).

Katso K UVA 9.

3.

Kiertojärjestelmä: liitä maadoitettu paluuletku pistooliin nesteen ulostuloaukkoon (T). Katso K UVA 10.

Kiertämätön järjestelmä: irrota pistoolin nesteen ulostuloaukon liitin (T) ja tuki ulostuloaukko mukana toimitetulla putkitulpalla. Katso K UVA 10.

2.

Liitä kukin ilmaletku (D) säätimellä varustettuun ilmansyöttöjohtoon (H).

F

L

K

D

H M

J

G

K UVA 8: Liitä ilmajohto

E

TI01990

TI7016a

K UVA 9: Liitä nesteletku

13

Valmistelut

Huuhtele ruiskutuspistooli

SELITE

N Sylinterin ilman sisääntuloaukko: ulkohalkaisijaltaan 1/4 tuuman

(6,3 mm:n) letkulle

P Hajotusilman sisääntuloaukko: sopii ulkohalkaisijaltaan 3/8 tuuman

(9,5 mm:n) letkulle

R Puhallusilman sisääntuloaukko: sopii ulkohalkaisijaltaan

3/8 tuuman (9,5 mm:n) letkulle

S Nesteen sisääntuloaukko: 1/4 npsm

T Nesteen ulostuloaukko (vain kiertopistooli): 1/4 npsm

Sivuun asennetut jakoputken portit

Ennen kuin ruiskutat pistoolilla maalia:

1.

Huuhtele pistooli ruiskutettavan nesteen kanssa yhteensopivalla liuottimella käyttäen mahdollisimman pientä nestepainetta ja maadoitettua metalliastiaa.

2.

Suorita Paineenpoistotoimet; katso sivu 17.

T (tai S)

FAN ATOM

N

S (tai T)

Säädä ilmasuutin

Kaikissa suuttimissa kohdistustappi (A) on säädetty tehtaalla pystysuoraa ruiskutuskuviota varten. Jos haluat vaakasuoran ruiskutuskuvion, kierrä kohdistustappi (A) irti kärkipihdeillä ja aseta vaakasuoran ruiskutuskuvion reikään. Käytä tappia siirtäessäsi löyhää kierrelukitusta.

Kiristä kiristysmomenttiin 1,5–2,5 in-lb (0,2–0,3 Nm).

Älä kiristä liikaa. Katso K UVA 11.

CYL

TI8096a

R P

Pohjaan asennetut jakoputken portit

TI8171a

Pystysuora kuvio

A

N

TI8172a

K UVA 11: Säädä ilmasuutin

TI8170a

Vaakasuora kuvio

R

P

FAN

CYL

ATOM

T (tai S) S (tai T)

TI8097a

14

Valmistelut

Säädä ruiskutuskuvio

Sama virtausmäärä saadaan aikaan käyttämällä isompaa nestesuutinta pienemmällä nestepaineella, mutta nestevirtaus (nopeus) hidastuu. Ilmaa käytettäessä se ehtii vaikuttamaan nesteeseen kauemmin ja parantaa hajotusta.

Älä ylitä 100 psin (0,7 MPa, 7 bar) suurinta nestepainetta ja ilmanpainetta. Suuremmat paineet voivat rikkoa osat ja johtaa vakavaan tapaturmaan.

Ruiskutuspistoolia säädellään nestepaineen säätimellä ja nesteensäätönupilla. Nestepaineen säätimellä säädellään yleistä nestevirtausta, nesteensäätönupilla taas voidaan säätää nestevirtaus tarkasti.

VAROITUS

Noudata varovaisuutta käyttäessäsi lähes kiinni olevaa nesteensäätöventtiiliä. Muovinen neulankärki saattaa vaurioitua, mikäli nesteensäätöventtiili painaa sitä liian suurella voimalla suutinpesän pintaa vasten.

2.

Säädä puhaltimen ja hajotusilman syöttöpaine ilmanpaineen säätimellä (F) taulukon 1 mukaan.

Käytä ehdotettuja asetuksia lähtökohtana.

Taulukko 1: Ehdotetut aloitusasetukset

Ilmaruiskutuspistooli

HVLP

Yhteensopiva

Puhaltimen ilma (psi)

35

Hajotusilma

(psi)

35

25

18

25

25

Noudata seuraavia ohjeita säätääksesi nesteen ja ilman virtauksen sopivaksi:

1.

Saavuttaaksesi halutun virtauksen säädä nestevirtausta pistoolin nestelinjaan asennetulla nestepaineen säätimellä (L). Teollisuudessa tyypillinen paine on 5–30 psi (34–210 kPa, 0,3–2,1 bar).

Jos nestepaine on halutulla virtausnopeudella liian matala, asenna pienempi suutin. Jos nestepaine on liian korkea, asenna suurempi suutin.

Jos ruiskutuspistoolissa on nesteensäätönuppi, voit muuttaa ruiskutuspistoolin virtausnopeutta.

Virtausta voidaan vähentää kääntämällä nuppia myötäpäivään.

HVLP-pistoolien ja yhteensopivien pistoolien rajat

HVLP-pistoolit: Paikallinen lainsäädäntö voi rajoittaa suurimman paineen 10 psiin (70 kPa, 0,7 bar).

35 psin (25 kPa, 2,5 bar) sisääntuloilma tuottaa ilmasuuttimessa 10 psin (70 kPa, 0,7 bar) paineen.

Mittaa ilmasuuttimen ilmanpaine käyttämällä lisävarusteena saatavaa kierteitettyä ilmasuutinta.

Katso Lisävarusteet sivulla 33.

Yhteensopivat pistoolit: hajotusilman suurin sallittu sisääntulopaine jakoputkeen on 30 psi.

L

K UVA 12: Nestepaineen säädin

TI7019a

K UVA 13: Ilmanpaineen säädin

F

TI01997

15

Valmistelut

3.

Testaa ruiskutuskuvion hajotusta pitämällä pistooli koko ajan noin 150–200 mm:n etäisyydellä testikohteesta.

Tarkista hajotuksen laatu. Lisää pistoolin ilmansyöttöpainetta ilmanpaineen säätimestä 5 psi

(34 kPa, 0,3 bar) kerrallaan, kunnes hajotus on toivotunlainen.

Jotta siirto tapahtuisi mahdollisimman tehokkaasti, käytä alinta asetusta, joka vaaditaan halutun laadun saavuttamiseksi.

4.

Jos ruiskutuskuvio on liian leveä tai hajallaan, laske puhaltimen ilmanpainetta (tai sulje puhaltimen säätöventtiiliä jakoputkessa 288223 hieman).

Jos haluat säätää ilmaruiskutuspistoolien ruiskutuskuviota enemmän, käytä vaihtoehtoista ilmasuutinta. Katso saatavilla olevien ilmasuuttimien

luetteloa kohdassa Lisävarusteet sivulla 33.

Jos lasket puhaltimen ilmanpaineen 0 psiin

(tai suljet puhaltimen säätöventtiilin kokonaan), kuviosta tulee pyöreä.

16

Käyttö

Käyttö

Paineenpoistotoimet

1.

Sulje kaikki vuototyyppiset ilmaventtiilit ja muu ilman- ja nesteensyöttö pistooliin.

2.

Liipaise pistooli maadoitettuun metalliastiaan ilma- ja nestepaineen poistamiseksi.

Saat parhaat ruiskutustulokset toimimalla seuraavasti:

• Pidä pistoolia kohtisuorassa maalattavaa pintaa kohti noin 150–200 mm:n etäisyydellä ruiskutettavasta kohteesta.

• Ruiskuta tasaisin, samansuuntaisin vedoin ruiskutettavan pinnan poikki. Ruiskuta 50 % edellisen päälle.

Väärin

TI8174a

K UVA 14: Paineenpoisto

Ruiskuttaminen

Ruiskutuspistoolissa on sisäinen ilman aloitus- ja lopetustoiminto. Kun liipaisimesta vedetään, pistoolista tulee ilmaa ennen nestettä. Kun liipaisin vapautetaan, nesteen tulo päättyy, ennen kuin ilmavirtaus lakkaa.

Näin varmistetaan suihkun hajotus ja estetään nesteen kerääntyminen ilmasuuttimeen.

Säädä järjestelmän säätölaitetta, jos se on automaattinen, siten, että pistooli alkaa ruiskuttaa juuri ennen kohdatessaan osan ja lopettaa ruiskutuksen, kun osa on mennyt ohi. Pidä pistoolia koko ajan 150–200 mm:n etäisyydellä ruiskutettavasta kohteesta.

Oikein

K UVA 15: Oikea ruiskutustapa

TI8098a

TI8099a

17

Pistoolin päivittäinen hoito

Pistoolin päivittäinen hoito

VAROITUS

Muurahais- tai propionihappoa sisältävää metyleenikloridia ei suositella tämän pistoolin huuhtelu- tai puhdistusliuottimeksi, koska se vaurioittaa laitteen alumiini- ja nailonosia.

VAROITUS

Pistoolin ilmakanaviin jäänyt liuotin saattaa heikentää maalipinnan laatua. Älä käytä mitään puhdistusmenetelmää, josta voi päästä liuotinta pistoolin ilmakanaviin.

Älä osoita pistoolilla ylöspäin puhdistaessasi sitä.

Älä pyyhi pistoolia liuotinta valuvalla rätillä, vaan väännä liika pois.

TI8100a

Älä upota pistoolia liuottimeen.

TI4827a

Älä puhdista ilmasuuttimen reikiä metallisilla välineillä, sillä ne voivat naarmuttaa reikiä. Naarmut voivat vääristää ruiskutuskuviota.

TI8101a

TI8175a

18

Pistoolin päivittäinen hoito

Järjestelmän yleinen kunnossapito

Suorita Paineenpoistotoimet sivulla 17.

• Puhdista neste- ja ilmajohtojen suodattimet päivittäin.

• Tarkasta, onko pistoolissa ja nesteletkuissa vuotoja.

Kiristä liittimet tai vaihda laitteet tarpeen mukaan.

• Huuhtele pistooli ennen värien vaihtamista ja aina kun lopetat pistoolin käytön.

9.

Kasta pehmeän harjan pää kevyesti sopivaan liuottimeen. Älä liota harjaa liuottimessa äläkä käytä teräsharjaa.

TI4845a

K UVA 16

Puhdista ja huuhtele pistooli

1.

Suorita Paineenpoistotoimet sivulla 17.

2.

Sammuta pistoolin puhallin ja hajotusilma.

3.

Syötä pistoolin nesteen sisääntuloaukosta sisään yhteensopivaa liuotinta.

4.

Osoita pistoolilla alaspäin maadoitettuun metalliastiaan ja huuhtele pistooli liuottimella, kunnes kaikki maalinjäänteet ovat huuhtoutuneet pistoolin kanavista.

5.

Suorita Paineenpoistotoimet sivulla 17.

6.

Irrota liuottimen syöttöletku.

7.

Poista ilmasuuttimen kiinnitysrengas ja ilmasuutin.

VAROITUS

Paina pistoolin liipaisin alas tai irrota männän suutin aina, kun kiristät tai irrotat suutinta. Tämä estää neulaa koskettamasta suutinpesän pintaan, jolloin pesä ei pääse vaurioitumaan.

10. Pidä pistoolia alaspäin ja puhdista pistoolin suu pehmeällä harjalla ja liuottimella.

11. Puhdista ilmasuuttimen kiinnitysrengas sekä ilma-

ja nestesuutin pehmeällä harjalla (katso K UVA 17).

Käytä ilmasuuttimen reikien puhdistukseen pehmeää työkalua, esimerkiksi hammastikkua, jottet vaurioita kriittisiä pintoja. Puhdista ilma- ja nestesuutin ainakin kerran päivässä. Eräiden pinnoitteiden ruiskutus vaatii puhdistusta useammin.

TI8176a

K UVA 17

8.

Puhdista ilmasuuttimen kiinnitysrengas, ilmasuutin ja nestesuutin liuottimella.

12. Asenna ilmasuuttimen kiinnitysrengas ja ilmasuutin.

13. Kostuta pehmeä kangas liuottimeen ja väännä liika pois. Pidä pistoolia alaspäin ja pyyhi pistoolin ulkopinta.

19

Vianetsintä

Vianetsintä

Tarkista kaikki vianetsintätaulukoiden ratkaisuehdotukset ennen pistoolin purkamista.

Eräät virheelliset ruiskutuskuviot johtuvat ilman ja nesteen välisestä epäsuhdasta. Katso kohta

Ruiskutuskuvion vianetsintä sivulla 22.

Yleinen vianetsintä

Ongelma

Nestevuoto tuuletusaukoista.

Ilmavuoto tuuletusaukosta.

Nestevuoto pistoolin takaa.

Ilmaa ei tule.

Ilmaa ei tule.

Syy Ratkaisu

Tiiviste (17) tai neula-akseli (5) kulunut.

Vaihda tiiviste tai neula-akseli.

O-rengas (9) tai tiiviste (15) kulunut.

Tarkista ja vaihda osat tarvittaessa.

O-renkaat (8 ja 9) kuluneet.

Männän kanta on irronnut männän kokoonpanosta (3).

Vaihda O-renkaat.

Vaihda männän kokoonpano.

Sylinterin ilmanpaine on liian matala.

Männän kokoonpano ei ole paikallaan.

Nosta sylinterin ilmanpaine arvoon

50 psi.

Puhdista/huolla männän kokoonpano.

Vaihda kuluneet tai pullistuneet

O-renkaat.

Ilmasuuttimien rei’issä on nestettä.

Palautusjousi (7) rikkoutunut.

O-rengas (8) pullistunut.

Vaihda palautusjousi.

Vaihda O-renkaat.

Männän kannan O-renkaat (10 ja 11) kuluneet.

Vaihda O-renkaat.

Alatiiviste (12) rikkoutunut.

Nestettä vuotaa pistoolin etuosasta.

Nestesuuttimen kärki (5a) on likainen, kulunut tai vaurioitunut.

Vaihda tiiviste.

Puhdista tai vaihda nestesuuttimen kärki tai koko neula (5).

Suutin (23) likainen tai kulunut.

Puhdista tai vaihda suutin.

Suutinta (23) ei ole kiristetty riittävästi tai O-rengas (36) on vaurioitunut.

Kiristä tai vaihda O-rengas.

20

Ongelma

Neula-akseli ei laukea.

Nesteen tulo ei katkea.

Vianetsintä

Syy

Neulan pysäytin (29) tai säätöruuvi

(30) löystynyt tai kadonnut.

Ilmavuoto männän (3) ympärillä.

Männän O-rengas (8) pullistunut.

Ratkaisu

Vaihda pysäytin tai kiristä säätöruuvi.

Vaihda O-rengas (8) tai mäntä.

Vaihda O-rengas. Älä upota mäntää liuottimeen.

Riittämätön ilmanpaine liipaisimessa.

Lisää ilmanpainetta hitaasti tai puhdista ilmajohto.

Tulppa (19) on väärässä nesteportissa.

Siirrä tulppa oikeaan nesteporttiin jakoputken putkituksessa, jollet käytä pistoolia kiertojärjestelmässä. Jos käytät, kaikkien pistoolin ja jakoputken porttien on oltava auki.

Vaihda O-rengas.

O-rengas (11) tai (9) kulunut.

Männän suutin (4) ei ole täysin kireällä.

Kiristä männän suojusta, kunnes se tulee ulos.

Tarkista jousen asento.

Jousi (6) ei ole paikallaan.

Männän O-rengas (8) pullistunut.

Vaihda O-rengas. Älä upota mäntää liuottimeen.

21

Vianetsintä

Ruiskutuskuvion vianetsintä

Ongelma

Nestevirtaama on epätasainen ruiskutettaessa.

Syy

Nestesuutin ei ole tarpeeksi kireällä.

Ratkaisu

Kiristä nestesuutin kireyteen 60 in-lb

(6,8 Nm).

O-rengas (36) kadonnut tai vaurioitunut.

Vaihda O-rengas.

Nestevirtaama vaimenee ruiskutettaessa paksujuoksuisia nesteitä.

Kuvioon muodostuu ulkonemia tai se on päistään raskas.

Nesteen paine on liian korkea liipaisinta painettaessa.

Nestejärjestelmä ei toimi tarpeeksi alhaisella nestepaineella [alle 70 kPa

(0,7 bar)].

Nestesuodatin on tukossa.

Nestepaine liian alhainen, mistä aiheutuu nesteen virtauksen väheneminen pistoolia nostettaessa.

Ilmasuuttimen aukot tukossa tai vaurioituneet.

Tarkasta nestesuodatin.

Lisää nestepainetta nesteensyötöstä tai käytä pienempää nestesuutinta.

Käytössä on liian pieniaukkoinen neula- ja suutinsarja.

Nesteensäädin puuttuu tai painesäiliön ilmansäädin ei ole tarpeeksi herkkä pienillä paineilla.

Puhdista ilmasuuttimen aukot esim. hammastikulla (ei metallisella välineellä) tai vaihda ilmasuutin.

Käytä suuremmalla aukolla varustettua neula- ja suutinsarjaa.

Asenna alhaisen paineen nesteensäädin tai herkempi ilmansäädin painesäiliöön.

22

Huolto

Huolto

Tarvittavat huoltovälineet

• 1/16 tuuman kuusioavain – mukana

• 3 mm:n kuusioavain

• Jakoavain

• 4 mm:n kuusioavain

• Pihdit

• Voiteluaine osanro 111265; ks. tilaustiedot kohdasta

Lisävarusteet, sivulla 33.

• Sopiva liuotinaine

Vaihda nestetiivisteet ja ilmatiivisteet

6.

Vedä neula (5) ulos pistoolin takaosasta.

7.

Tarkista, näkyykö nesteneulassa (5) vaurioitumisen tai kulumisen merkkejä. Vaihda neulan kärki (5a) tai koko neula tarvittaessa.

8.

Irrota suutin (23). Tarkista, näkyykö suuttimessa tai O-renkaassa (36) vaurioitumisen merkkejä. Voit tarvita piikkiä O-renkaan irrottamiseen pesästä (2).

36

TI8198a

K UVA 19

Saatavana on ilmaosan korjaussarja 288171 ja nesteosan korjaussarja 288135. Osta sarjat erikseen.

1.

Suorita Paineenpoistotoimet sivulla 17.

2.

Avaa neljä ruuvia (13) ja irrota pistooli jakoputkesta.

3.

Poista ilmasuuttimen kiinnitin (25) ja ilmasuutin (24).

Katso K UVA 18.

9.

Irrota mäntä. Vedä mäntä (3) männän pesästä (1)

pihdeillä. Katso K UVA 20.

10. Kierrä irti kaksi ruuvia (14) ja irrota nestesäiliö (2) ja männän pesä (1) toisistaan. Irrota tiiviste (12) vain,

jos se on vaihdettava. Katso K UVA 20.

14

2

23

13

4

24, 25

TI8102a

K UVA 18

4.

Irrota männän suutin (4) männän pesästä (1). Irrota jouset (6 ja 7).

5.

Löysää nesteneulan säätöruuvia (30) 1/16 tuuman kuusioavaimella. Irrota neulan pysäytin (29).

14

1

TI8173a

K UVA 20

11. Irrota tiivistemutteri (16) avaimella.

12. Poista neulan tiiviste (17) mutterista (16). Hävitä vanha nestetiiviste.

13. Irrota kaikki O-renkaat männästä (3) ja kannoista (T).

Tarkista, että kaikki kannat ovat kunnolla paikoillaan.

Jos ne ovat löysällä, vaihda koko männän kokoonpano (3).

23

Huolto

14. Suorita seuraava soveltuva vaihe: a.

Kierrättämättömät pistoolit: Irrota nesteen ulostuloportin tulppa (19) ja tiiviste (22) nestesäiliöstä (2). Irrota O-rengas (21) ja varmistin (20) tulpasta.

b.

Kiertopistoolit: Irrota tiiviste (22) nestesäiliöstä (2).

15. Puhdista kaikki osat ja vaihda kuluneet uusiin.

Voitele kierteet kokoamisen yhteydessä lukkiutumisen estävällä voiteluaineella.

23 1 2

25

2 2

16 8

10* 3

11* 3

1

2 T

8*

3

4

2 4

6

7

24

5a

9

5

Kuvassa vaihtoehtoinen nesteensäätö

TI8199a

17

3

36

29

9

3

3

3

30

6 7

12*

TI8103a

Leikkauskuva:

Osanro 249388, pistooli, kuvassa

6

7

8

9

1

2

3

4

HUOLTOA KOSKEVIA HUOMAUTUKSIA:

Kiristä kiristysmomenttiin 35–45 in-lb (4,0–5,1 Nm)

Voitele kierteet lukkiutumisen estävällä voiteluaineella

Voitele kevyellä öljyllä

Kiristä suutinta (4), kunnes se tulee ulos

Lisää puolikiinteää anaerobista tiivistysainetta

Kiristä kiristysmomenttiin 4–5 in-lb (0,45–0,57 Nm)

Kiristä kiristysmomenttiin 95–105 in-lb (10,7–11,8 Nm)

Lisää neulan varren päässä kahteen kierteeseen puolikiinteää anaerobista tiivistysainetta

K UVA 21

24

Huolto

Kokoonpano

1.

Vain kierrättämättömät pistoolit: Voitele varmistusrengas (20†) ja O-rengas (21†) ja asenna ne nesteen ulostuloporttiin (19). Asenna tulppa nestesäiliön nesteen ulostuloporttiin (2). Katso

K UVA 22.

2.

Kaikki pistoolit: Asenna tiiviste (22) takaisin nestesäiliöön (2).

3.

Asenna O-renkaat (8* ja 9*) mäntään (3). Asenna kaksi O-rengasta (10* ja 11*) männän kantoihin (T).

Voitele O-renkaat, mäntä ja männän kannat.

4.

Irrota suojapaperi tiivisteen (12*) tarttuvalta puolelta ja kiinnitä tiiviste männän pesän (1) pohjaan.

Varmista, että tiivisteen kolme reikää kohdistuvat oikein kotelon reikiin.

5.

Voitele uusi nestetiiviste (17†) ja pane se tiivistemutteriin (16). Pane tiivistemutteri nestesäiliöön (2) ja kiristä kiristysmomenttiin

95–105 in-lb (10,7–11,8 Nm).

6.

Kohdista tiiviste (15*) räjäytyskuvassa K UVA 22

näkyvällä tavalla. Aseta tiiviste männän pesään (1) ja asenna nestesäiliö (2) männän pesään. Kiristä kaksi ruuvia (14) kiristysmomenttiin 30 in-lb (3,4 Nm).

a.

Työnnä männänvarsi (3) männän koteloon (1).

b.

Varmista, että suuttimen tiivisteen O-rengas

(36) on asennettu nestesäiliöön (2).

7.

Jotta nestesuuttimen istukka ei syöpyisi nestesäiliöön, levitä kierteisiin ohut kerros voiteluainetta. Asenna suutin nestesäiliöön. Kiristä suutin kiristysmomenttiin

60 in-lb (6,8 Nm).

Jos vaihdat neulan kärjen (5a), lisää neulanvarren päässä kahteen kierteeseen puolikiinteää anaerobista tiivistysainetta. Asenna neulan kärki varteen ja kiristä käsin. Anna tiivistysaineen jähmettyä, ennen kuin asennat neulan kokoonpanon pistooliin.

8.

Voitele neula (5) ja asenna se pistoolin taakse.

Työnnä se suoraan männän läpi.

9.

Asenna neulan pysäytin (29) neulaan. Päällystä säätöruuvi (30) puolikiinteällä anaerobisella tiivistysaineella ja asenna ruuvi neulan pysäyttimeen.

Kiristä kiristysmomenttiin 4–5 in-lb (0,45–0,56 Nm).

Vedä neulaa varmistaaksesi, että se on kunnolla paikallaan.

10. Asenna jouset (6 ja 7).

11. Voitele männän pesän (1) kierteet. Ruuvaa suutinta (4) pesään, kunnes se tulee ulos.

12. Asenna ilmasuutin (24) ja sen kiinnitysrengas (25).

13. Asenna pistooli takaisin jakoputkeen neljällä ruuvilla

(13). Ruuvaa ensin kaikkienruuvien kierteet. Kiristä ensin etumaiset kaksi ruuvia ja sen jälkeen takimmaiset kaksi. Kiristä kaikki neljä ruuvia kiristysmomenttiin 65 in-lb (7,3 Nm).

25

Osat

Osat

25

16

8

13

24

2

2

5

23

1 2

5a

9

39

36†

10

19

22

24a T

25a

3 9*

13

17

3

8* 3

21

3 10

20

3

10

6

30

7

7

15*

6

29

5 (viite)

3

3

14

10*

3

11*

3

1

2

12*

Vaihtoehtoinen nesteen säätö

4

TI8086a

Räjäytyskuva:

Osanro 249369, pistooli, kuvassa

HUOLTOA KOSKEVIA HUOMAUTUKSIA:

Kiristä kiristysmomenttiin 35–45 in-lb (4,0–5,1 Nm)

1

2

3

Voitele kierteet lukkiutumisen estävällä voiteluaineella

Voitele kevyellä öljyllä

Kiristä suutinta (4), kunnes se tulee ulos

4

6

7

8

Lisää puolikiinteää anaerobista tiivistysainetta

Kiristä kiristysmomenttiin 4–5 in-lb (0,45–0,57 Nm)

Kiristä kiristysmomenttiin 95–105 in-lb (10,7–11,8 Nm)

9

10

Lisää neulan varren päässä kahteen kierteeseen puolikiinteää anaerobista tiivistysainetta

Käytetään vain kierrättämättömissä pistooleissa

K UVA 22

26

Osat

Osat

Ref.

No.

Part No. Description

1

2

3

4

BODY

15H321 HOUSING, fluid

240895 PISTON, assy

CAP, piston

15H319 standard models

288091 fluid control models

NEEDLE, assy 5 ★

5a

6

7

8*

TIP, needle

114139 SPRING, compression

114138 SPRING, compression

115066 PACKING, o-ring, fluoroelastomer

9* 111450 PACKING, o-ring, fluoroelastomer

10* 111504 PACKING, o-ring, fluoroelastomer

11* 112319 PACKING, o-ring, fluoroelastomer

12* 114134 GASKET, polyethylene (bottom)

13

14

15H317 SCREW, mounting manifold (M5)

15H318 SCREW, SHC

15* 15H316 GASKET, polyethylene (front)

16 195222 NUT, packing

17† 115347 PACKING, u-cup

19 192687 PLUG, fluid

20† 114340 RING, back-up, PTFE

21† 114244 PACKING, o-ring, fluoroelastomer

Qty.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

2

2

1

1

2

1

1

1

1

1

Ref.

No.

Part No. Description

22† 192443 GASKET, fluid

23 ★ NOZZLE, fluid, 0.030 in.

24

CAP, air

288133‡ Airspray (315 cap)

288134‡ HVLP (321 cap)

288132‡ Compliant (006 cap)

24a 15G618 PIN, locating, threaded

25 239953 RETAINER, ring, assy

25a 192760 PACKING, u-cup

29 192452 STOP, needle

30 114137 SCREW, set

34 ❄ 114141 WRENCH, hex

36† 113137 PACKING, o-ring

38 ❄ PIN, dowel

39 15H702 INSERT, plastic

★ Katso osanumero ruiskutuspistoolikokoonpanojen

taulukosta (sivu 28).

Sisältyvät nestetiivisteen korjaussarjaan 288135.

* Sisältyvät ilmatiivisteen korjaussarjaan 288171.

❄ Ei kuvassa.

Qty.

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

Ilmasuuttimet

Aukon koko

0,030-0,070 (0,8-1,8)

0,086 (2,2)

0,110 (2,8)

Suuren kuvion (315) ilmaruiskutus

288133

234760

234761

HVLP (321)

288134

234754

234755

Yhteensopiva

(006)

288132 ei sovellu ei sovellu

Keskisuuren kuvion (316) ilmaruiskutus

234758 ei sovellu ei sovellu

Pienen kuvion (313) ilmaruiskutus

234756 ei sovellu ei sovellu

27

Osat

Ruiskutuspistoolikokoonpanot (kaikki mallit)

Pistoolin osanro

249390

249409

249371

249398†

249413†

249379†

249391

249410

249372

249399†

249414†

249380†

249394*

288049*

249375*

249388

249407

249369

249396†

249411†

249377†

249388

249407

249369

249397†

249412†

249378†

249395*

288050*

249376*

Neula-/ ja suutinsarja

Sisältää osat 5 ja 23

15F829

15F830

15F831

15F832

15F835

15F836

Osa 5

Neulan kok.pano

Sisältää osan 5a

288175

288176

288177

288178

288181*

288182*

Osa 5a

Neulan kärki

5 kpl:n pakkaus

288183

288184

288185

288187

234781

(Lkm. 1)

234782

(Lkm. 1)

Muita suutinkokoja on saatavilla. Katso Lisävarusteet sivulla 33.

* Pistoolien neulan kärki ruostumatonta terästä, ei suositella ohuille nesteille.

Pistoolit, joissa nesteensäätönuppi.

Osa 23

Suutin

234741

234742

234744

234746

234749

234750

Osa 24

Suutin

Aukon koko tuumaa (mm)

0,030 (0,75)

0,042 (1,0)

0,055 (1,4)

0,070 (1,8)

0,042 (1,0)

Karkaistu RST

0,055 (1,4)

Karkaistu RST

28

Osat

Osanro 288221

Jakoputki, jossa nesteportit pohjassa

Ref.

No.

Part No. Description

101 MANIFOLD, bottom fluid ports

103 120388 FITTING, tube, air inlet;

1/4 in. OD tube x 1/8 npt(m)

105 114246 SCREW, set; 5/16;0.437 in. long

107 166846 NIPPLE, SST; 1/4 npsm, straight pipe thread x 1/4 npt

108 120389 FITTING, tube, air line;

3/8 in.OD tube x 1/4 npt

109 ❄ 101970 PLUG, pipe, SST; 1/4-18 ptf, supplied to plug fluid outlet port in non-circulating applications

Qty.

1

1

2

1

1

2

Ei kuvassa.

2 Levitä jakoputken (101) ja liitäntöjen ja/tai nesteporteissa käytettävien tulppien kierteisiin ja liitospintoihin lukkiutumisen estävää voiteluainetta (222955).

107 2

101

103

105 108

K UVA 23: Jakoputki, jossa nesteportit pohjassa

TI9398b

29

Osat

Osanro 288217

Pohjois-Amerikan jakoputki, jossa nesteportit sivussa

Osanro 288218

Kansainvälinen jakoputki, jossa nesteportit sivussa

Ref.

No.

Part No.

Description

101

103

MANIFOLD, side fluid ports

120388

FITTING, tube, air inlet;

1/4 in. OD tube x 1/8 npt(m)

120538 ◆ FITTING, tube, air inlet;

6 mm OD tube x 1/8 npt(m)

105 114246 SCREW, set; 5/16;0.437 in. long

107

115335

ELBOW, street, 1/4 in. npt

114247 ◆ FITTING, elbow, male;

#5 JIC x 1/4 npt

108

120389 ❖ FITTING, tube, air line;

3/8 in.OD tube x 1/4 npt

120537

FITTING, tube, air line;

8 mm OD tube x 1/4 npt

109 ❄ 101970 PLUG, pipe, SST; 1/4-18 ptf, supplied to plug fluid outlet port in non-circulating applications

Qty.

1

1

2

1

1

2

Ei kuvassa.

Vain osanro 288217.

Vain osanro 288218.

2 Levitä jakoputken (101) ja liitäntöjen ja/tai nesteporteissa käytettävien tulppien kierteisiin ja liitospintoihin lukkiutumisen estävää voiteluainetta (222955).

107

2

105

103

107

101

108

K UVA 24: Jakoputki, jossa nesteportit sivussa

TI8148b

30

Osat

Osanro 288223

Pohjois-Amerikan jakoputki, jossa nesteportit ja puhaltimen säätöventtiili sivussa

Ref.

No.

Part No.

Description

101 196559

102 243949

103 120388

104

107 114246

108 114342

109

101970

110 ❄

120389

120453

MANIFOLD, fan adjustable

VALVE, fan, assy.

FITTING, tube, air inlet;

1/4 in. OD tube x 1/8 npt(m)

FITTING, tube, air line;

Qty.

3/8 in.OD tube x 1/4 npt

SCREW, set; 5/16;0.437 in. long 1

ELBOW, male, 1/4 - 18 npt 2

PLUG, pipe, SST; 1/4-18 ptf, 1 supplied to plug fluid outlet port in non-circulating applications

SCREW, SCHS, M3 x 18

1

1

1

1

1

Ei kuvassa.

2 Levitä jakoputken (101) ja liitäntöjen ja/tai nesteporteissa käytettävien tulppien kierteisiin ja liitospintoihin lukkiutumisen estävää voiteluainetta (222955).

3 Asenna venttiilin kanssa käännettynä vastapäivään

ääriasentoon.

4 Kiristä kiristysmomenttiin 125–135 in-lb (14–15 Nm).

108

108

2

104

101

102

3

4

103

107 TI0556b

K UVA 25: Nesteportit ja puhaltimen säätöventtiili sivussa

31

Osat

Osanro 288160

Jakoputki, jossa takaportti, Pohjois-Amerikka

Osanro 288211

Jakoputki, jossa takaportti, kansainvälinen

Ref.

No.

Part No.

Description

101 MANIFOLD, aluminum

103 FITTING, fluid path

15H521

1/4 npsm

15J003 ◆ #5 JIC

105 116475 SCREW, SHCS, M4 x 12

106 120353 O-RING, PTFE

107 15J077 O-RING, PTFE

110 114246 SCREW, set, hex soc

111

120389 ❖ FITTING, tube, air line;

3/8 in.OD tube x 1/4 npt

120537

FITTING, tube, air line;

8 mm OD tube x 1/4 npt

112

120388

FITTING, tube, air inlet;

1/4 in. OD tube x 1/8 npt(m)

120538 ◆ FITTING, tube, air inlet;

6 mm OD tube x 1/8 npt(m)

113 103253 SCREW, set

❖ Vain osanro 288160.

◆ Vain osanro 288211.

Qty.

1

2

2

1

2

2

2

1

2

113

101

110

K UVA 26

1 Levitä jakoputken (101) ja liitäntöjen ja/tai nesteporteissa käytettävien tulppien kierteisiin ja liitospintoihin lukkiutumisen estävää voiteluainetta.

2 Kiristä kiristysmomenttiin 30–42 in-lb (3,4–4,7 Nm).

3 Kiristä kiristysmomenttiin 110–130 in-lb (12,3–14,7 Nm).

107

106

105

103

1

3

112

1

111 1

TI8200a

32

Lisävarusteet

Lisävarusteet

Puhdistusharja 105749

Pistoolin puhdistukseen

Voiteluaine 111265

Yksi 113 g putkilo saniteettivoiteluainetta (ei silikonia) nestetiivisteisiin ja kulutukselle alttiisiin kohteisiin.

Nesteletkun osien erittely

Osanro Kuvaus

239629 LIITIN, kiertoliitin

061345 LETKU, 305 m:n rulla

Vaihtoehtoiset suutinkoot

Suutin

Aukon koko tuumaa (mm)

Neula-/ ja Neulan suutinsarja kok.pano

Neulan kärki

Lkm. 1

Suutin

0,059 (1,5) ei sovellu 288177 234778 234745

0,086 (2,2) 15F833 288179 234779 234747

0,110 (2,8) 15F834

0,070 (1,8)

Karkaistu RST ei sovellu

288180 234780 234748

288182 ei sovellu 234751

HVLP:n ilmanpaineen mittaussarja

Käytetään tarkistettaessa ilmasuuttimen hajotuksen tai kuvion ilmanpainetta erilaisilla syöttöilman paineilla.

Ei käytetä varsinaisessa ruiskutuksessa.

Asennetaan sarjan ilmasuutin pistooliin. Ilma kytketään pistooliin, painetaan liipaisinta ja luetaan ilmanpaine mittarista.

Hajotusilmanpaine ei saa ylittää 10 psitä

(70 kPa, 0,7), jotta se olisi HVLP-määräysten mukainen.

Osanro

234736

234737

234738

Aukko tuumaa (mm)

0,030 - 0,070 (0,8 - 1,8)

0,086 (2,2)

0,110 (2,8)

K UVA 27: HVLP:n ilmanpaineen mittaussarja

TI7637a

Jälkiasennuslevy 288197

Jälkiasennuslevyn ansiosta jakoputki voidaan kiinnittää erilaisiin pulttiasetelmiin.

Nesteensäätönupin korjaussarja 288138

Sisältää jousen, kuulat ja kiinnikkeen.

33

Mitat

Mitat

2,0” (50,8 mm)

3,86” (98,0 m)

5,3” (134,6 mm)

6,41” (162,81 mm), nesteensäätönuppi

TI8104a

3,0” (76,2 mm)

1,395”

(35,43 mm)

0,5” (12,7 mm)

2,76” (70,1 mm)

K UVA 28

Osanro 249407, pistooli, kuvassa

34

TI8181a

Kiinnitysreikien sijainti

Kiinnitysreikien sijainti

0,805” (20,5 mm)

0,187” (4,8 mm)

0,5” (12,7 mm) 2,02”

(51,31 mm)

0,4”

(10,2 mm)

TI8181a

Kaksi M5 x 0,8 x 0,25 tuuman

(6,3 mm) reikää

1,375”

(35 mm)

1,750”

(44,5 mm)

2,125”

(54 mm)

Kaksi halkaisijaltaan

0,128 tuuman x 0,31 tuuman

(7,8 mm) reikää

Käytä kohdistuksessa

1/8 tuuman tappia

TI8107a

K UVA 29: Jakoputken kiinnitysreikien sijainti

35

Kiinnitysreikien sijainti

Kiinnitysreikien sijainti

Takaportilla varustettu jakoputki

0,205”

(5,21 mm)

Takaportilla varustettu jakoputki

0,875”

(22,23 mm)

1,010”

(25,65 mm)

1,375”

(34,93 mm)

TI8226a

0,400”

(10,16 mm)

Jälkiasennuslevy

3,200”

(81,28 mm)

2,710”

(68,83 mm)

0,375”

(9,5 mm)

1,765”

(44,83 mm)

2,325”

(59,06 mm)

3,730”

(94,74 mm)

Pistooli, jossa jälkiasennuslevy

TI8232a

2,007”

(50,98 mm)

1,375”

(34,93 mm)

2,27”

(57,66 mm)

0,736”

(18,69 mm)

TI8178a

TI8177a

K UVA 30: Kiinnitysreikien sijainti

36

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Nesteen suurin käyttöpaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 psi (0,7 MPa, 7 bar)

Ilman suurin käyttöpaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 psi (0,7 MPa, 7 bar)

HVLP:n ilman suurin sisääntulopaine . . . . . . . . . . . . . . . 35 psi (25 kPa, 2,5 bar)

Yhteensopivan pistoolin suurin sisääntulopaine . . . . 30 psi (21 kPa, 2,1 bar)

Nesteen korkein käyttölämpötila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 °C

Ilmasylinterin pienin käyttöpaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 psi (0,34 MPa, 3,4 bar)

Paino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 992 g

Kastuvat osat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ruostumaton teräs, erittäin suuren molekyylipainon polyeteeni, kemiallisesti kestävä fluoroelastomeeri, asetaali, PTFE, PEEK

Loctite

®

on Loctite Corporationin rekisteröimä tavaramerkki.

Liipaisunopeus

Nämä arvot pätevät uuteen pistooliin, jossa on 3,6 metrin, sylinterin ulkohalkaisijaltaan 1/4 tuuman (6,3 mm:n) ilmajohto ja 0,055 tuuman suutin. Nämä arvot vaihtelevat hieman laitteen käytön ja muunnelmien mukaan.

Sylinterin ilmanpaine psi (kPa, bar)

50 (0,35, 3,5)

Nestepaine psi (kPa, bar)

50 (0,35, 3,5)

Ilmanpaine psi (kPa, bar)

100 (0,7, 7,0) ms täysin avoimeksi ms täysin suljetuksi

58,4 50,4

Melutiedot (dBa)

Ilmasuuttimen osanro

Suuttimen osanumero ja koko

Hajotusilman paine psi (kPa, bar)

288134

234744,

0,055 tuumaa

35 (250, 2,5)

100 (0,7, 7,0)

Puhaltimen ilmanpaine psi (kPa, bar)

35 (250, 2,5)

100 (0,7, 7,0)

Äänenpaine dB(A)†

85,9

97

Ääniteho dB(A)‡

86,7

92,8

† Äänenpaine mitattu 1 metrin etäisyydellä laitteesta.

‡ Äänitaso mitattu standardin ISO 9614-2 mukaan.

37

Gracon normaali takuu

Graco warrants all equipment referenced in this document which is manufactured by Graco and bearing its name to be free from defects in material and workmanship on the date of sale to the original purchaser for use. With the exception of any special, extended, or limited warranty published by Graco, Graco will, for a period of twelve months from the date of sale, repair or replace any part of the equipment determined by

Graco to be defective. This warranty applies only when the equipment is installed, operated and maintained in accordance with Graco’s written recommendations.

This warranty does not cover, and Graco shall not be liable for general wear and tear, or any malfunction, damage or wear caused by faulty installation, misapplication, abrasion, corrosion, inadequate or improper maintenance, negligence, accident, tampering, or substitution of non-Graco component parts. Nor shall Graco be liable for malfunction, damage or wear caused by the incompatibility of Graco equipment with structures, accessories, equipment or materials not supplied by Graco, or the improper design, manufacture, installation, operation or maintenance of structures, accessories, equipment or materials not supplied by Graco.

This warranty is conditioned upon the prepaid return of the equipment claimed to be defective to an authorized Graco distributor for verification of the claimed defect. If the claimed defect is verified, Graco will repair or replace free of charge any defective parts. The equipment will be returned to the original purchaser transportation prepaid. If inspection of the equipment does not disclose any defect in material or workmanship, repairs will be made at a reasonable charge, which charges may include the costs of parts, labor, and transportation.

THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE, AND IS IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED

TO WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Graco’s sole obligation and buyer’s sole remedy for any breach of warranty shall be as set forth above. The buyer agrees that no other remedy

(including, but not limited to, incidental or consequential damages for lost profits, lost sales, injury to person or property, or any other incidental or consequential loss) shall be available. Any action for breach of warranty must be brought within two (2) years of the date of sale.

GRACO MAKES NO WARRANTY, AND DISCLAIMS ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A

PARTICULAR PURPOSE, IN CONNECTION WITH ACCESSORIES, EQUIPMENT, MATERIALS OR COMPONENTS SOLD BUT NOT

MANUFACTURED BY GRACO. These items sold, but not manufactured by Graco (such as electric motors, switches, hose, etc.), are subject to the warranty, if any, of their manufacturer. Graco will provide purchaser with reasonable assistance in making any claim for breach of these warranties.

In no event will Graco be liable for indirect, incidental, special or consequential damages resulting from Graco supplying equipment hereunder, or the furnishing, performance, or use of any products or other goods sold hereto, whether due to a breach of contract, breach of warranty, the negligence of Graco, or otherwise.

GRACON SUOMEN ASIAKKAAT

Osapuolet myöntävät vaatineensa, että nykyinen asiakirja sekä kaikki siihen suoraan tai epäsuorasti liittyvät asiakirjat, tiedotukset ja käynnistettyjen, tiedoksiannettujen tai vireille pantujen oikeustoimien asiakirjat laaditaan englanniksi.

Graco Information

TO PLACE AN ORDER, contact your Graco distributor or call to identify the nearest distributor.

Phone: 612-623-6928 or Toll Free: 1-800-533-9655, Fax: 612-378-3590

All written and visual data contained in this document reflects the latest product information available at the time of publication.

Graco reserves the right to make changes at any time without notice.

This manual contains Finnish. MM 311051

Graco Headquarters: Minneapolis

International Offices: Belgium, China, Japan, Korea

GRACO INC. P.O. BOX 1441 MINNEAPOLIS, MN 55440-1441

Copyright 2006, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001 www.graco.com

Revised 4/2008

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals