Graco 313493C FinishPro CompPack Compressor Repair Owner's Manual | Manualzz
Korjaus
FinishPro™ CompPack -kompressori
313493C
FIN
– Maalauspinnoitteille tarkoitettuihin kannettaviin ruiskusovelluksiin –
120 V:n malli: 256850
240 V:n malli: 256854
Suurin käyttöpaine: 10 psi (0,07 MPa, 0,7 baaria)
Tärkeitä turvaohjeita
Lue kaikki maaliruiskun käyttöoppaan 313406
varoitukset ja ohjeet. Säilytä nämä ohjeet.
313317
313406
313441
ti12757b
Valmistelut
Valmistelut
Lisävarusteena saatavalla erillissäiliöllä
varustettu maaliruisku
CompPack-kompressorin asennus
Saat lisätietoja kohdista (1) - (99), Osat, käyttöopas 313406.
Saat lisätietoja kohdista (101) - (199) Osat, sivu 7.
C
A
1. Kytke ruisku pois päältä ja irrota pistorasiasta.
B
2. Löysää neljä ruuvia (18), irrota letkunpidike (35)
ja suodattimen pidin (17), esisuodatin (20)
ja pääsuodatin (21).
ti12798a
Lisävarusteena saatava erillissäiliö on varustettu kahdella
1,5 metrin letkulla.
1. Kytke nämä 1,5 metrin letkut maaliruiskun vastaaviin
9-metrisiin letkuihin.
2.
35
Muuta maaliruiskun pistooli imuputkisäiliökäytöstä
erillissäiliökäyttöön. Katso kohta Pistoolin muuttaminen
imuputkisäiliökäytöstä erillissäiliökäyttöön.
3. Liitä ilmaletku (A) maaliruiskuun.
Kiristä käsin.
21
20
17
ti13061a
18
3. Asenna CompPack (A) maaliruiskuun.
ti13082a
4. Liitä maaliruiskusta tuleva
ilmaletku (A) ruiskupistoolin
tuloliittimeen.
A
ti12797a
35
6. Liitä nesteen syöttöletku (C)
erillissäiliön poistoputkesta
ruiskupistoolin nesteen
imuaukkoon.
21
20
17
ti12857a
5. Liitä ilmaletku (B)
CompPack-kompressorin
poistoputkeen ja erillissäiliön
ilman imuaukkoon.
105
4. Asenna pääsuodatin (21), esisuodatin (20),
suodattimen pidin (17) ja letkunpidike (35)
neljällä ruuvilla (105).
ti13151a
ti13149a
2
313493C
Valmistelut
7. Täytä säiliö 3/4-täyteen. Kierrä
erillissäiliön kansi erillissäiliöön.
1. Sammuta maaliruisku.
2. Irrota maaliruisku pistorasiasta.
8. Katso ruiskutusohjeet ruiskupistoolin
käyttöoppaasta 313317.
3. Kierrä paineenpoistonuppia (113) auki noin
yksi kierros. Odota ennen kannen poistamista,
että paine on poistunut täysin. Kierrä nuppi kiinni.
ti13152a
Käyttövihjeitä
Pistoolin muuttaminen imuputkisäiliökäytöstä
erillissäiliökäyttöön
1. Irrota paineputki
ilmaliittimen karasta.
Moottorin normaalissa käytössä syntyy kipinöitä.
Ne voivat sytyttää palavien nesteiden huurut,
pölyhiukkaset tai muut herkästi syttyvät aineet
ruiskutusalueella.
• Käytä jatkoilmaletkua tarvittaessa, ja varmista,
että maaliruiskua käytetään puhtaissa, kuivissa
ja hyvin tuuletetuissa tiloissa.
• Älä koskaan käytä maaliruiskua ruiskutuskaapissa.
2. Poista imuputkisäiliön
kansi pistoolista.
3. Poista ilmaliittimen
kara pistoolista.
4. Laita keskivahvaa
kierrelukitetta kiristysruuviin.
Asenna säätöruuvi pistooliin
siten, että se on samalla
tasolla pistoolin rungon
kanssa.
•
Kytke maaliruisku päälle muutama minuutti ennen
ruiskutusta, jotta se ehtii lämmetä.
•
Varmista ennen käyttöä, että maaliruiskun suodatin
on puhdas. Puhdista suodatin käyttöoppaan 313406
sivulla 7 olevien ohjeiden mukaisesti.
Huom: Tee toimenpiteet päinvastaisessa järjestyksessä,
jos muutat erillisäiliökäytöstä imuputkisäiliökäytöksi.
•
Katso ohjeet ruiskutuspistoolin kuvion säätämisestä
HVLP EDGE-pistoolin käsikirjasta 313317.
Liittäminen sähköverkkoon
•
Kytke maaliruiskun virtajohto maadoitettuun liittimeen.
Katso maadoitus- ja sähkövaatimukset käyttöoppaan
313406 sivulta 4.
Kunnollisen tarttuvuuden aikaansaamiseksi varmista,
että ruiskutettava pinta on aivan puhdas.
•
Mikäli erillissäiliö kaatuu vahingossa tai sitä pidetään
liian kallellaan, nestettä saattaa vuotaa ilmansäätimeen
ja aiheuttaa vahinkoja. Ryhdy varotoimenpiteisiin
tämän estämiseksi. Mikäli nestettä pääsee säätimeen,
puhdista se välittömästi.
•
Kiristä erillissäiliön kansi ainoastaan käsin. Liiallinen
kiristäminen voi vahingoittaa kannen tiivistettä.
•
Ruiskuta aina käyttäen mahdollisimman pientä säiliön
painetta, jolla haluttu ruiskutuskuvio saadaan aikaiseksi
ja syöttöpainetta, yleensä 10 psi. Tarpeettoman
suurella säiliöpaineella ruiskuttaminen tuhlaa maalia
ja tuloksena voi olla appelsiinipinta.
•
Sivele kannen kierteet kevyesti vaseliinilla.
ti12915a
5. Kytke nesteen syöttöletku.
Paineenpoistotoimet
VAARA
Lisävarusteena saatava erillinen painesäiliö
pysyy paineistettuina, kunnes paine poistetaan
käsin. Vähennä paineistetun nesteen ja
ruiskutuspistoolista vahingossa lähtevän
suihkun aiheuttamaa vakavan tapaturman
vaaraa poistamalla aina paine erillisestä
painesäiliöstä ennen kannen löysäämistä
tai irrottamista. Poista paine myös jos
nestesuutin tukkeutuu, sekä ennen laitteen
puhdistamista, tarkistamista tai huoltoa.
313493C
3
Korjaus
Korjaus
Kompressorin irrottaminen
4. Irrota kolme lattaliitintä (B) verkkojohdon liittimen
takaa (102).
Saat lisätietoja kohdista (1) - (99), Osat, käyttöopas 313406.
Saat lisätietoja kohdista (101) - (199) Osat, sivu 7.
5. Irrota kolme ruuvia (104) kompressorin kotelosta (112)
ja irrota kompressori (111).
111
107
Välttääksesi vammoja tai sähköiskuja, sammuta
maaliruisku ja irrota verkkojohto ennen minkään
turbiinin korjaustoimenpiteen suorittamista.
112
1. Irrota neljä siipiruuvia (105), letkunpidike (35),
suodattimen pidike (17), esisuodatin (20)
pääsuodatin (16) ja suodattimen tiivisteet (19).
109
B
2. Irrota CompPack-kompressori (A).
102
A
104
Kompressorin asennus
1. Asenna kompressori (111) kompressorin koteloon (112)
kolmella ruuvilla (104).
35
3.
21
20
105
3. Irrota ilmaletku (107) pikaliittimen (109) kierreliittimestä.
4
Asenna ilmaputki (107) pikaliittimen (109) kierreliittimeen.
4. Asenna CompPack-kompressori (A).
17
ti12857a
2. Kytke kolme lattaliitintä (B) verkkojohdon liittimen
taakse (102).
5. Asenna pääsuodatin (21), esisuodatin (20),
suodattimen pidin (17) ja letkunpidike (35)
neljällä ruuvilla (105).
313493C
Kytkentäkaavio
Kytkentäkaavio
BK
G
W
ti13144a
313493C
5
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
120 V, 60 Hz
CompPack
Ampeeria
Wattia
Paino naulaa
(kg)
Äänitaso*
Äänenpaine*
1,5
80
5 (2,7)
100 dBa
86 dBa
230 V, 50 Hz
CompPack
Ampeeria
Wattia
Paino naulaa
(kg)
Äänitaso*
Äänenpaine*
0,8
80
5 (2,7)
100 dBa
86 dBa
* Äänitaso ja äänenpaine on mitattu 1 metrin etäisyydeltä
ISO 3744-normin mukaisesti.
6
313493C
Osapiirustus
Osapiirustus
Mallit: 256850, 256854
102
101
103
ti12908b
104
Osaluettelo
Mallit: 256850, 256854
Ref
101
102
103
104
Part
15Y858
15Y859
257098
240488
256959
313493C
Description
KIT, compressor box HVLP, 120V
KIT, compressor box HVLP, 240V
KIT CUP, 1 qt complete
COMPRESSOR, hose
STRAP, remote, cup
Qty
1
1
1
1
1
7
Gracon normaali takuu
Gracon normaali takuu
Graco warrants all equipment referenced in this document which is manufactured by Graco and bearing its name to be free from defects in material
and workmanship on the date of sale to the original purchaser for use. With the exception of any special, extended, or limited warranty published
by Graco, Graco will, for a period of twelve months from the date of sale, repair or replace any part of the equipment determined by Graco to be
defective. This warranty applies only when the equipment is installed, operated and maintained in accordance with Graco’ s written recommendations.
This warranty does not cover, and Graco shall not be liable for general wear and tear, or any malfunction, damage or wear caused by faulty installation,
misapplication, abrasion, corrosion, inadequate or improper maintenance, negligence, accident, tampering, or substitution of non-Graco component
parts. Nor shall Graco be liable for malfunction, damage or wear caused by the incompatibility of Graco equipment with structures, accessories,
equipment or materials not supplied by Graco, or the improper design, manufacture, installation, operation or maintenance of structures, accessories,
equipment or materials not supplied by Graco.
This warranty is conditioned upon the prepaid return of the equipment claimed to be defective to an authorized Graco distributor for verification
of the claimed defect. If the claimed defect is verified, Graco will repair or replace free of charge any defective parts. The equipment will be returned
to the original purchaser transportation prepaid. If inspection of the equipment does not disclose any defect in material or workmanship, repairs will
be made at a reasonable charge, which charges may include the costs of parts, labor, and transportation.
THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE, AND IS IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
Graco’ s sole obligation and buyer’ s sole remedy for any breach of warranty shall be as set forth above. The buyer agrees that no other remedy
(including, but not limited to, incidental or consequential damages for lost profits, lost sales, injury to person or property, or any other incidental
or consequential loss) shall be available. Any action for breach of warranty must be brought within two (2) years of the date of sale.
GRACO MAKES NO WARRANTY, AND DISCLAIMS ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE, IN CONNECTION WITH ACCESSORIES, EQUIPMENT, MATERIALS OR COMPONENTS SOLD BUT NOT MANUFACTURED
BY GRACO. These items sold, but not manufactured by Graco (such as electric motors, switches, hose, etc.), are subject to the warranty, if any,
of their manufacturer. Graco will provide purchaser with reasonable assistance in making any claim for breach of these warranties.
In no event will Graco be liable for indirect, incidental, special or consequential damages resulting from Graco supplying equipment hereunder,
or the furnishing, performance, or use of any products or other goods sold hereto, whether due to a breach of contract, breach of warranty,
the negligence of Graco, or otherwise.
GRACON SUOMEN ASIAKKAAT
Osapuolet myöntävät vaatineensa, että nykyinen asiakirja sekä kaikki siihen suoraan tai epäsuorasti liittyvät asiakirjat, tiedotukset ja käynnistettyjen,
tiedoksiannettujen tai vireille pantujen oikeustoimien asiakirjat laaditaan englanniksi.
ADDITIONAL WARRANTY COVERAGE
Graco does provide extended warranty and wear warranty for products described in the “Graco Contractor Equipment Warranty Program”.
TO PLACE AN ORDER, contact your Graco distributor or call 1-800-690-2894 to identify the nearest distributor.
All written and visual data contained in this document reflects the latest product information available at the time of publication.
Graco reserves the right to make changes at any time without notice.
MM 313440
This manual contains Finnish
Graco Headquarters: Minneapolis
International Offices: Belgium, China, Japan, Korea
GRACO INC. P.O. BOX 1441 MINNEAPOLIS, MN 55440-1441
www.graco.com
11/2008, Revised 2009
8
313493C
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement