Graco 313695L, Merkur Heated Spray Packages Kasutusjuhend | Manualzz
Käyttöohje – osat
Kuumennetut
Merkur®-ruiskutuslaitteet
313695L
FI
Tarkoitettu pintakäsittely- ja pinnoitesovelluksiin, jotka vaativat kuumennettuja
materiaaleja vaarallisissa tai vaarattomissa tiloissa. Vain ammattikäyttöön.
Katso sivuilta 5–7 mallin tiedot, mukaan lukien suurin
käyttöpaine ja hyväksynnät.
Tärkeitä turvaohjeita
Lue kaikki tämän käyttöohjeen varoitukset ja
ohjeet. Säilytä nämä ohjeet.
Malli
G28C18
Malli
G30W82
ti13017a
ti13016b
ll 2 G c T2
Muita käyttöohjeita
Sisältö
Muita käyttöohjeita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Varoitukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Mallit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Kuumennetut Merkur 28:1 -laitteet
(G28Wxx ja G28Cxx) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Kuumennetut Merkur 30:1 -laitteet
(G30Wxx ja G30Cxx) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Kuumennetut Merkur 48:1 -laitteet (G48Wxx) . . . . . 7
Asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Yleistietoja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Käyttäjän esivalmistelut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Käyttöpaikan esivalmistelut . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Seinäasennuslaitteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Tuuleta ruiskutuskaappi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Toimitetut osat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Maadoitus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Valmistelut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Paineenpoistotoimet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Laitteen huuhtelu ennen käyttöä . . . . . . . . . . . . 13
Liipaisimen lukko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Nestekuppi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Esitäytä pumppu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Asenna ruiskutussuutin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Säädä sumutus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Säädä ruiskutuskuvio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Pysäytys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Kunnossapito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Määräaikaishuolto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Kierreliitosten kiristys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Pumpun huuhtelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Nestekuppi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Vianetsintä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
DataTrak-säätimet ja -ilmaisimet . . . . . . . . . . . . . 19
DataTrakin käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Asetustila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Ajotila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Vaihda DataTrak-akku tai -sulake . . . . . . . . . . . 23
Osat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
G28xxx-mallit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
G30xxx-mallit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
G48Wxx-mallit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Sarjat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Seinäkiinnityssarja 24A578 . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Kuumennettu pyörätelineasennussarja
256427 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Pumpun ja pistoolin ohjauspaneelisarja . . . . . . 30
Vain pumpun ohjauspaneelisarja . . . . . . . . . . . . 31
DataTrak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
PTFE-imuletkusarjat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Seinäkiinnikkeen asennusmitat . . . . . . . . . . . . . . 33
Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Gracon normaali takuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Gracon tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Muita käyttöohjeita
Käyttöopas Kuvaus
Käyttöopas Kuvaus
312792
Merkur-mäntäpumppu
312145
312794
Merkur-pumpun asennus
XTR™5- ja XTR™7 -ilmaton
ruiskutuspistooli
312796
NXT™-ilmamoottori
309524
Viscon® HP lämpövastus
312797
Merkur-ruiskupakkaukset, ympäröivä
lämpötila
307273
Nestesuodatin
306860
Vastapaineen säädin
312798
Sähköstaattiset Merkur-ruiskutuslaitteet,
ympäröivän lämpötilan mukaiset ja
kuumennetut
307892
Vastapaineventtiili
3A0149
AA-sarjan ruiskutuspistooli (G15, G40 ja
G40 RAC:llä)
2
313695L
Varoitukset
Varoitukset
Seuraavat varoitukset koskevat laitteen asennusta, käyttöä, maadoitusta, kunnossapitoa ja korjausta. Huutomerkki
tarkoittaa yleisluontoista varoitusta ja vaaran merkki toimenpidekohtaista vaaraa. Lue varoitukset aina tarvittaessa.
Lisäksi tämä käyttöohje voi sisältää tuotekohtaisia varoituksia.
VAARA
TULIPALON JA RÄJÄHDYKSEN VAARA
Syttyvät höyryt, kuten liuotin- ja maalihöyryt, voivat syttyä tai räjähtää työskentelyalueella. Estä tulipalo
ja räjähdys seuraavasti:
• Käytä laitetta vain hyvin ilmastoiduissa tiloissa.
• Poista kaikki syttymislähteet, kuten sytytysliekit, savukkeet, kannettavat sähkövalaisimet ja muoviset
suojaverhot (staattisen sähkön vaara).
• Pidä roskat, liuottimet, rätit ja bensiini poissa ruiskutusalueelta.
• Älä liitä tai irrota virtajohtoja äläkä kytke virta- tai valokytkimiä päälle tai pois, kun tiloissa on helposti
syttyviä höyryjä.
• Maadoita kaikki työskentelyalueen laitteet. Katso maadoitusohjeet.
• Käytä ainoastaan maadoitettuja johtoja.
• Pidä pistoolia tukevasti maadoitettua astiaa vasten, kun vedät liipaisimesta.
• Jos laitetta käytettäessä syntyy kipinöitä tai tuntuu sähköisku, lopeta laitteen käyttö välittömästi.
Älä käytä laitetta, ennen kuin ongelma on tunnistettu ja korjattu.
• Pidä toimiva palosammutin valmiina työskentelyalueella.
SÄHKÖISKUN VAARA
Laitteiston on oltava maadoitettu. Väärin tehty maadoitus, valmistelut tai järjestelmän käyttö väärällä
tavalla voivat aiheuttaa sähköiskun.
• Kytke laite pois päältä ja sammuta virta pääkytkimestä, ennen kuin irrotat johtoja tai huollat laitetta.
• Liitä laite ainoastaan maadoitettuun virtalähteeseen.
• Vain valtuutettu sähkömies saa asentaa laitteen johdot. Asennettaessa on noudatettava paikallisia
määräyksiä.
NESTEEN TUNKEUTUMISVAARA
Korkeapaineinen neste pistoolista, vuotavasta letkusta tai murtuneesta osasta voi puhkaista ihon.
Vamma saattaa näyttää tavalliselta haavalta, mutta kyseessä on vakava vamma, joka saattaa johtaa
amputointiin. Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.
• Älä osoita pistoolilla ketään tai mitään kehon osaa kohti.
• Älä laita kättä ruiskutussuuttimen eteen.
• Älä pysäytä äläkä torju vuotoja kädellä, keholla, käsineellä tai rätillä.
• Älä käytä ruiskua, jos suuttimen ja liipaisimen suojia ei ole asennettu.
• Lukitse aina liipaisimen lukko, kun et käytä ruiskua.
• Noudata tämän käyttöohjeen paineenpoistotoimia koskevia ohjeita lopettaessasi ruiskutuksen
sekä ennen laitteen puhdistamista, tarkastamista tai huoltamista.
313695L
3
Varoitukset
VAARA
LAITTEISTON VÄÄRINKÄYTÖN VAARA
Väärinkäyttö voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan henkilövahingon.
• Älä käytä yksikköä väsyneenä tai huumaavien aineiden tai alkoholin vaikutuksen alaisena.
• Älä ylitä alimman nimellispaineen kestävän osan suurinta käyttöpainetta tai huonoiten kuumuutta
sietävän osan lämpötilaluokitusta. Katso lisätietoja kaikkien laitteiden käyttöoppaiden kohdasta
Tekniset tiedot.
• Älä jätä työskentelyaluetta, kun laite on virtaistettu tai paineistettu. Sammuta laite kokonaan ja
noudata tässä käyttöoppaassa annettuja paineenpoistotoimia, kun laite ei ole käytössä.
• Tarkista laite päivittäin. Korjaa kuluneet ja vaurioituneet osat välittömästi tai vaihda ne valmistajan
alkuperäisiin varaosiin.
• Älä muuta laitetta millään tavalla.
• Käytä laitetta ainoastaan sille määrättyyn tarkoitukseen. Kysy lisätietoja jälleenmyyjältä.
• Pidä letkut ja kaapelit poissa kulkuväylien, terävien kulmien, liikkuvien osien tai kuumien pintojen
läheisyydestä.
• Älä kierrä tai taivuta letkuja äläkä siirrä laitetta letkuista vetämällä.
• Pidä lapset ja eläimet poissa työskentelyalueelta.
• Kaikkia voimassa olevia turvamääräyksiä on noudatettava.
LIIKKUVIEN OSIEN AIHEUTTAMA VAARA
Liikkuvat osat voivat puristaa tai katkaista sormia tai muita ruumiinosia.
• Pysy etäällä liikkuvista osista.
• Älä käytä laitetta ilman suojuksia ja suojakansia.
• Paineistettu laite saattaa käynnistyä vahingossa. Noudata tämän käyttöohjeen
paineenpoistotoimia ennen laitteen tarkastamista, siirtämistä tai huoltamista. Katkaise ilmantai virransyöttö.
MYRKYLLISTEN NESTEIDEN JA HÖYRYJEN AIHEUTTAMA VAARA
Myrkylliset nesteet tai höyryt voivat aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran sisään hengitettynä tai
nieltynä tai jos niitä roiskuu silmiin tai iholle.
• Lue läpi käyttöturvallisuustiedote (MSDS), jotta tiedät käyttämiisi nesteisiin liittyvät erityiset vaarat.
• Säilytä vaarallista nestettä asianmukaisessa, hyväksytyssä astiassa. Hävitä vaarallinen neste
noudattaen vaarallisille nesteille annettuja ohjeita.
• Käytä aina läpäisemättömiä käsineitä, kun ruiskutat tai puhdistat laitetta.
HENKILÖKOHTAISET SUOJAVARUSTEET
Käytä asianmukaisia suojavälineitä aina käytön ja huollon aikana tai oleskellessasi laitteen
työskentelyalueella. Ne suojaavat vakavilta vammoilta kuten silmävammoilta, myrkyllisten höyryjen
hengittämiseltä, palovammoilta ja kuulovammoilta. Varusteisiin kuuluu muun muassa seuraavat:
• Suojalasit
• Neste- ja liuotinvalmistajan suosittelemat hengityssuojaimet ja suojavaatteet
• Käsineet
• Kuulosuojaimet
4
313695L
Mallit
Mallit
Tarkista pumpun arvokilvestä (ID) laitteen 6-numeroinen osanumero. Määritä laitteen komponentit seuraavan
matriisin ja taulukkojen avulla. Esimerkiksi, laitenumero G30W80 tarkoittaa Merkur-laitetta (G), jossa on 30:1
suhdepumppu (30), seinäasennus (W) ja jonka komponentit on näytetty (80) sivun 6 taulukossa.
Seinäasennus
ID
Kärryyn
kiinnitetty
ID
ti12326a
ti12327a
G
30
W
80
Ensimmäinen
merkki
Toinen ja kolmas merkki
(Suhdeluku)
Neljäs merkki
(Asennustyyppi)
Viides ja kuudes merkki
(Sisältyvät komponentit)
G
(Merkur-laite)
28
30
48
C
W
28:1
30:1
Kärry
Katso taulukot sivulla 6
Seinä
48:1
DataTrak™ on seuraavien virastojen hyväksymä.
#
53
Täyttää standardit
FM 3600 ja 3610
I-luokka, 1-jaos, D-ryhmä,
lämpötilaluokan T3C
mukaiset vaaralliset kohteet
313695L
II 1 G
0359
EEx ia IIA T3
Nemko
06ATEX1124
5
Mallit
Kuumennetut Merkur 28:1 -laitteet
(G28Wxx ja G28Cxx)
Ilman enimmäistulopaine: 0,7 MPa, 7 bar (100 psi)
Nesteen enimmäiskäyttöpaine: 19,3 MPa, 193 bar (2 800 psi)
Malli
Ilmansäätimet
Letkut
Vaihtoehdot
Pumppu
Pistoolin
Nesteen
Pumpun
Vain
ja
Pistoolin nesteen Pistoolin
enimmäisvirtausnopeus
Seinäkiinnitys Pyörätelinekiinnitys kokoonpano Lämmitin Pistooli pumppu pistooli nesteletku liitosletku ilmaletku Imuputkisarja Nestesuodatin DataTrak
gpm (lpm)
G28W07
G28C05
W28EAS
120 V
XTR
✔
✔
✔
✔
G28W08
G28C06
W28EBS
120 V
XTR
✔
✔
✔
✔
✔
G28W09
G28C07
W28EAS
240 V
XTR
✔
✔
✔
✔
✔
G28W10
G28C08
W28EBS
240 V
XTR
✔
✔
✔
✔
✔
G28W17
G28C15
W28EAS
120 V
G40
✔
✔
✔
✔
✔
✔
G28W18
G28C16
W28EBS
120 V
G40
✔
✔
✔
✔
✔
G28W19
G28C17
W28EAS
240 V
G40
✔
✔
✔
✔
✔
G28W20
G28C18
W28EBS
240 V
G40
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
2.0 (7.5)
✔
✔
Kuumennetut Merkur 30:1 -laitteet
(G30Wxx ja G30Cxx)
Ilman enimmäistulopaine: 0,7 MPa, 7 bar (100 psi)
Nesteen enimmäiskäyttöpaine: 20,7 MPa, 207 bar (3 000 psi)
Malli
Ilmansäätimet
Letku
Vaihtoehdot
Pumppu
Pistoolin
Nesteen
Pumpun
Vain
ja
enimmäisvirtausnopeus
Pistoolin nesteen Pistoolin
Seinäkiinnitys Pyörätelinekiinnitys kokoonpano Lämmitin Pistooli pumppu pistooli nesteletku liitosletku ilmaletku Imuputkisarja Nestesuodatin DataTrak
gpm (lpm)
6
G30W67
G30C59
W30CAS
120 V
XTR
✔
✔
✔
✔
✔
G30W68
G30C60
W30CBS
120 V
XTR
✔
✔
✔
✔
✔
G30W69
G30C61
W30CAS
240 V
XTR
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
G30W70
G30C62
W30CBS
240 V
XTR
✔
✔
G30W79
G30C77
W30CAS
120 V
G40
✔
✔
✔
✔
✔
G30W80
G30C78
W30CBS
120 V
G40
✔
✔
✔
✔
✔
G30W81
G30C79
W30CAS
240 V
G40
✔
✔
✔
✔
✔
G30W82
G30C80
W30CBS
240 V
G40
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
1.2 (4.5)
✔
✔
313695L
Mallit
Kuumennetut Merkur 48:1 -laitteet
(G48Wxx)
Ilman enimmäistulopaine: 0,7 MPa, 7 bar (100 psi)
Nesteen enimmäiskäyttöpaine: 33,1 MPa, 331 bar (4 800 psi)
Malli
Ilmansäätimet
Letku
Vaihtoehdot
Pistoolin
Nesteen
Pumpun
Vain
Pumppu Pistoolin nesteen Pistoolin
enimmäisvirtausnopeus
Seinäkiinnitys Pyörätelinekiinnitys kokoonpano Lämmitin Pistooli pumppu ja pistooli nesteletku liitosletku ilmaletku Imuputkisarja Nestesuodatin DataTrak
gpm (lpm)
G48W17
-----
W48CAS
120 V
✔
G48W18
-----
W48CBS
120 V
✔
✔
1.2 (4.5)
0
313695L
7
Asennus
Asennus
A
V
Y
S
B
W
C
T
X
ti13112a
D
U
E
F
R
G
P
H
J
N
M
K
L
ti13007b
KUVA 1: Tyypillinen asennus (laitteessasi ei välttämättä ole kaikkia kuvassa näkyviä osia.)
Selitys:
A
B
C
D
E
F
G
8
Ilman sulkuventtiili (valinnainen
lisävaruste)
Ilmansuodatin (valinnainen
lisävaruste)
Ilmajohdon kosteusloukku ja
tyhjennysventtiili (valinnainen
lisävaruste)
Lämpövastus nesteen
kuumennukseen
Vastapaineen säädin
Nestesuodatin
Nesteen poistoventtiili
H
J
K
L
M
N
P
R
Ruiskupistooli
Pistoolin kääntövarsi
Piiskapäänesteletku
Sähköä johtava, ilman ja
kuumennetun nesteen tulo-/
paluuletku
Kolmitieventtiili
Imuletku ja putki
Siivilä
Pumpun maadoitusjohto
S
T
U
V
W
X
Y
Pistoolin ilmanpainemittari
Pistoolin ilmanpaineen säädin
Tyhjentävä pääilmaventtiili
DataTrak
Pumpun ilmanpainemittari
Pumpun ilmanpaineen säädin
Välike (malleille, joissa ei ole
DataTrakia)
313695L
Asennus
Yleistietoja
Tekstin suluissa olevat numerot ja kirjaimet
viittaavat kuvateksteihin ja osapiirustuksiin.
Käytä aina alkuperäisiä Gracon osia ja lisävarusteita,
joita on saatavissa Graco-jälleenmyyjältä. Jos hankit
omia lisävarusteita, varmista, että niiden koko ja
paineenkesto riittävät omaan järjestelmääsi.
KUVA 1 on ainoastaan ohjeellinen järjestelmän osien ja
lisävarusteiden valitsemiseksi ja asentamiseksi. Ota
yhteys Graco-jälleenmyyjään saadaksesi apua omiin
tarpeisiisi sopivan järjestelmän suunnitteluun.
Käyttäjän esivalmistelut
Kaikki laitetta käyttävät henkilöt on koulutettava kaikkien
järjestelmän osien käyttöön sekä käsittelemään kaikkia
nesteitä asianmukaisesti. Kaikkien käyttäjien on
huolellisesti luettava kaikki käyttöohjekirjat, tarrat ja kyltit
ennen laitteen käyttöä.
Käyttöpaikan esivalmistelut
Varmista, että paineilma syötön teho riittää.
Tuo paineilmasyötön johto ilmakompressorista
pumpun luo. Katso pumpun ilmankulutus pumpun
asennusoppaan suorituskykykaaviosta. Varmista,
että kaikki ilmaletkut ovat riittävän kokoisia ja
paineenkestoltaan riittäviä järjestelmään. Käytä vain
sähköä johtavia letkuja. Ilmaletkussa tulee olla
3/8 npt(m) kierre. Pikaliittimen käyttöä suositellaan.
Seinäasennuslaitteet
1. Varmista, että seinä kestää pumpun, kannattimen,
letkujen ja lisävarusteiden painon sekä käytön
aiheuttaman rasituksen.
2. Asenna seinäkiinnike noin 1,2–1,5 metrin
korkeudelle lattiasta. Varmista käytön ja huollon
helpottamiseksi, että pumpun ilmanotto- ja nesteen
sisään- ja ulostuloaukot ovat helposti saatavilla.
3. Poraa seinään 10 mm:n asennusreiät käyttämällä
seinäkiinnikettä mallina. Seinäkiinnitysmitat ovat
sivulla 33.
4. Kiinnitä kannatin seinään. Käytä 9 mm:n ruuveja,
jotka ovat riittävät pitkiä siten, että ne estävät
pumppua tärisemästä käytön aikana.
HUOMAUTUS: Varmista, että kannatin on suorassa.
Tuuleta ruiskutuskaappi
Järjestä raitisilmatuuletus, jottei syttyviä tai
myrkyllisiä höyryjä pääse kerääntymään. Älä käytä
pistoolia, elleivät puhaltimet ole käynnissä.
Lukitse pistoolin ilmansyöttö sähköisesti tuulettimiin,
jotta pistoolia ei voida käyttää, elleivät puhaltimet ole
käynnissä. Tutustu kaikkiin ilman poistonopeuksiin
liittyviin paikallisiin määräyksiin ja noudata niitä.
Pidä käyttöpaikka vapaana esineistä tai roskista, jotka
voivat häiritä käyttäjän liikkeitä.
Hanki maadoitettu metalliastia järjestelmän huuhtelua
varten.
313695L
9
Asennus
Toimitetut osat
•
Nesteen tyhjennysventtiili (G) vapauttaa letkun ja
pistoolin nestepainetta.
Katso KUVA 1. Komponentit vaihtelevat tilatun
laitteen mukaan. Katso taulukot sivuilla 6 - 7. Laitteesi
voi sisältää:
•
Nesteen lämpövastus (D) kuumentaa nesteen sen
läpikulun aikana ja ylläpitää siten oikeaa
ruiskutusviskositeettia.
•
Tyhjentävä punakahvainen ilman pääventtiili (U)
tarvitaan järjestelmään vapauttamaan ilmaa, joka
on jäänyt sen ja ilmamoottorin ja pistoolin välille
venttiilin sulkemisen jälkeen. Älä tuki venttiiliä.
Kerääntynyt ilma voi aiheuttaa pumpun
odottamattoman sykäyksen, mikä saattaa johtaa
roiskumisen ja liikkuvien osien aiheuttamaan
vakavaan vammaan.
•
Pumpun ilmansäädin (X) ohjaa pumpun nopeutta ja
ulostulopainetta säätämällä pumppuun menevää
ilmanpainetta.
•
Ilman varoventtiili (ei näkyvissä) avautuu
automaattisesti ja estää pumpun ylipaineistuksen.
•
Pistoolin ilmansäädin (T) säätää ilma-avusteiselle
ruiskutuspistoolille (H) tulevan ilman painetta.
•
Ilma-avusteinen tai ilmaton ruiskutuspistooli (H)
ruiskuttaa nestettä. Pistoolissa on ruiskutussuutin
(ei näy kuvassa), joita on saatavissa eri kokoja eri
ruiskutuskuvioille ja virtaamille. Katso suuttimen
asennus pistoolin käyttöoppaasta.
•
Letkunippu (L) tuo nestettä (ja ilmaa AA-pistooleille)
pistooliin ja sallii nesteen kierrätyksen, kun pistooli
ei ole liipaistuna.
•
Pistoolin kääntöliitin (J) mahdollistaa pistoolin
vapaan liikuttelun.
•
Imuletkun (N) ja imupään (P) avulla pumppu nostaa
nestettä 19 litran astiasta.
•
Nestesuodatin (F), jossa on 60 meshin (250 mikronin)
ruostumaton teräselementti, suodattaa epäpuhtauksia
pumpusta lähtevästä nesteestä.
•
DataTrek (V) huolehtii pumpun
virheenmäärityksestä ja materiaalien
käyttötiedoista. Katso sivu 19.
•
Vastapaineen säädin (E) säätää paineen takaisin
pistooliin ja ylläpitää sopivaa kiertopainetta.
•
Kolmitieventtiilin (M) avulla on mahdollista valita
nesteen kierrätys takaisin pumppuun tai sen
palautus syöttösäiliöön.
10
Lue ja ymmärrä kaikki ohjeet, jotka on annettu
vastuksen käyttöoppaassa 309524, ennen kuin
käytät lämpövastusta.
Kuumuus saa aikaan nesteen laajentumisen. Jos
kuumennettu neste jää loukkoon tilaan, jossa se ei voi
laajentua, se voi aiheuttaa osan murtumisen. Varmista,
että kuumennettu neste kiertää jatkuvasti (laita
kolmitieventtiili kierrätä-asentoon). Älä asenna nesteen
sulkulaitetta lämpövastuksen ja pistoolin väliin.
313695L
Asennus
Maadoitus
8. Huuhtelussa käytettävät liuotinastiat: noudata
paikallisia ohjeita. Käytä ainoastaan sähköä johtavia
metalliastioita, ja aseta ne maadoitetulle alustalle.
Älä aseta astiaa eristävälle alustalle, kuten paperin
tai pahvin päälle, koska silloin maadoitus katkeaa.
Laitteiston on oltava maadoitettu. Maadoitus vähentää
staattisen iskun ja sähköiskun vaaraa johtamalla pois
staattisen muodostumisen tai oikosulun aiheuttaman
sähkövirran.
Valmistelut
1. Pumppu: Katso KUVA 2. Varmista, että maaruuvi
(GS) liitetään ja kiristetään hyvin ilmamoottoriin.
Liitä maadoitusjohdon (R) toinen pää todelliseen
maattoon.
R
GS
KUVA 2. Maaruuvi ja maajohto
ti12914a
2. Pumpun nesteletkut: käytä vain sähköä johtavia
nesteletkuja. Tarkista letkujen sähkövastus. Jos
kokonaisvastus maattoon ylittää 25 megaohmia,
vaihda letku välittömästi.
3. Viscon HP-lämpövastus: käänny lämpövastuksen
käyttöoppaan puoleen, toimitettu.
4. Ilmakompressori: noudata valmistajan suosituksia.
5. Ruiskutuspistooli: maadoita liitoksen kautta
asianmukaisesti maadoitettuun nesteletkuun ja
pumppuun.
9. Maadoituksen jatkuvuuden ylläpitäminen huuhtelun
tai paineenpoiston aikana: pidä ruiskutuspistoolin
metalliosaa tukevasti maadoitettua metalliastiaa
vasten ja vedä pistoolin liipaisimesta.
Viscon HP-lämpövastuksen asennuksen tulee
suorittaa pätevän sähköasentajan toimesta kaikkien
kansallisten ja paikallisten sääntöjen ja määräysten
mukaisesti.
Seinäasennuksen sähköliitännät. Noudata kaikkia
ohjeita ja vaatimuksia, jotka ovat Viscon
HP-lämpövastuksen käyttöoppaassa 309524.
Pyörätelineasennuksen vaarallisen tilan johdotus.
Lämpövastus toimitetaan liittimellä, joka soveltuu
johdotukseen vaarallisissa tiloissa. Noudata kaikkia
ohjeita ja vaatimuksia, jotka on annettu Viscon
HP-lämpövastuksen käyttöoppaassa 309524. Älä käytä
toimitettua sähköjohtoa, joka soveltuu vain
ei-vaarallisten tilojen johdotukseen.
Pyörätelineasennuksen ei-vaarallisen tilan
johdotus. Katso KUVA 3. Vaihda asennettu liitin
välilevyineen (80), toimitettu irrallisena. Asenna
vedonpoistoholkki (79). Liitä mukana toimitettu 120 V:n
sähköjohto (78) tai itse hankkimasi, 240 V:n sovelluksiin
soveltuva johto Viscon HP-lämpövastuksen
käyttöoppaan 309524 ohjeiden mukaisesti.
6. Nesteensyöttösäiliö: noudata paikallisia ohjeita.
80
7. Ruiskutettava kohde: noudata paikallisia ohjeita.
79
78
(vain 120 V)
ti13261a
KUVA 3. Ei-vaarallisen tilan sähköjohto
313695L
11
Asennus
Sähkökoteloon käsiksipääsy
Letkuliitokset
Katso KUVA 1, sivu 8.
1. Yhdistä ilmaletkun yksi pää pistoolin ilmasäätimeen
(T, vain G40 ruiskutuspistooli).
Irrota kaksi
ulkopuolista
lämpövastuksen
8 kiinnitysruuvia.
2. Yhdistä ilmaletkun toinen pää pistoolin kahvassa
olevaan ilman sisääntuloon (vain G40
ruiskutuspistoolit).
Irrota kaksi
sisäpuolista
lämpövastuksen
kiinnitysruuvia.
ti13358a
Kallista lämpövastus pumpusta poispäin, jotta pääset
sähkökotelon kannessa oleviin ruuveihin helpommin
käsiksi.
Sähkökotelo
3. Kiinnitä kääntöliitin (J) pistoolissa olevaan nesteen
tuloaukkoon.
4. Yhdistä nesteen liitinletkun (K) yksi pää pistoolin
kääntöliittimeen ja toinen pää uudelleen
kierrättävään imusarjaan.
5. Yhdistä yksi sininen nesteletku kierrättävään
imusarjaan ja vastapaineen säätimeen (E).
6. Yhdistä toinen sininen nesteletku kierrättävään
imusarjaan ja suodattimen (F) ulostuloon.
7. Laita linssin suojus kummankin säätömittarin lasin
päälle.
8. Varmista, että imuletkun liittimet ja tyhjennysletkun
liittimet ovat hyvin kiristettyjä.
ti13359a
12
313695L
Käyttö
Käyttö
Paineenpoistotoimet
Laitteen huuhtelu ennen käyttöä
Laite on testattu kevytöljyllä, joka jätetään nestekanaviin
osien suojaamiseksi. Jotta nesteeseen ei sekoitu öljyä,
huuhtele laite sopivalla liuottimella ennen sen käyttöä.
Katso Pumpun huuhtelu, sivu 17.
1. Lukitse liipaisimen lukko.
2. Katso KUVA 1. Sulje tyhjentävä ilman pääventtiili (U).
Liipaisimen lukko
3. Vapauta liipaisimen lukko.
4. Pidä pistoolin metalliosaa tukevasti maadoitettua
metalliastiaa vasten. Liipaise pistoolia nestepaineen
poistamiseksi.
5. Lukitse liipaisimen lukko.
6. Avaa järjestelmän kaikki nesteen tyhjennysventtiilit
ja varaa jäteastiat valmiiksi nesteen talteenottoa
varten. Jätä tyhjennysventtiili(t) auki, kunnes jatkat
ruiskuttamista.
7. Jos epäilet, että painetta ei ole täysin poistettu yllä
selostettujen vaiheiden jälkeen, tee seuraavat
tarkistukset:
Katso KUVA 4. Lukitse liipaisimen lukko aina, kun lopetat
ruiskutuksen. Se estää pistoolin liipaisemisen
vahingossa kädellä tai esimerkiksi silloin, jos pistooli
putoaa tai sitä tönäistään.
Pistoolin
varmistussalpa
lukittu
a. Ruiskutussuutin saattaa olla täysin tukkeutunut.
Irrota hyvin hitaasti ilmapään pidätysrengas
vapauttaaksesi paineen, joka on pallo-/
istukkasulun ja tukkeutuneen suuttimen
välisessä onkalossa. Puhdista suuttimen reikä.
b.
c.
313695L
Pistoolin nestesuodatin tai nesteletku voi olla
täysin tukkeutunut. Irrota hyvin hitaasti letkun
pään liitin pistoolissa ja vapauta painetta
asteittain. Löysää se sitten kokonaan ja poista
tukos.
Kun olet suorittanut nämä vaiheet mutta
ruiskutussuutin tai letku näyttää olevan edelleen
täysin tukossa, irrota hyvin hitaasti suuttimen
suojan pidätysmutteri tai letkun pään liitin ja
vapauta painetta vähän kerrallaan. Irrota ne
sitten kokonaan. Kun suutin on irrotettu, liipaise
pistooli jäteastiaan.
TI6581A
Pistoolin
varmistussalpa
auki
TI6582A
KUVA 4. Liipaisimen lukko
13
Käyttö
Nestekuppi
8. Avaa tyhjentävä ilmaventtiili (U). Käännä pumpun
ilmasäädintä (X) hitaasti myötäpäivään, jolloin paine
kasvaa ja pumppu käynnistyy.
9. Anna pumpun käydä hitaasti, kunnes kaikki ilma on
poistunut ja pumppu ja letkut ovat täynnä nestettä.
Täytä nestekuppi ennen käynnistystä 1/3 täyteen
Gracon kaulatiivistenesteellä (TSL) tai vastaavalla
liuottimella.
10. Vain yksiköt, joissa on ylikierrossuoja: poista
esitäyttö/huuhtelu-toiminto käytöstä painamalla
DataTrakin esitäyttö/huuhtelu-painiketta
.
11. Vapauta pistoolin liipaisin ja lukitse varmistussalpa.
Pumpun tulee pysähtyä painetta vasten.
Asenna ruiskutussuutin
Nestekuppi
Katso Paineenpoistotoimet, sivu 13. Asenna
ruiskutussuutin ja suuttimen suojus laitteen mukana
toimitetun erillisen pistoolin käyttöoppaan mukaisesti.
ti11927a
Nesteen ulostulo ja kuvion leveys riippuvat
ruiskutussuuttimen koosta, nesteen viskositeetista ja
nestepaineesta. Käytä pistoolin käyttöoppaassa olevaa
ruiskutussuuttimen valintataulukkoa ohjeena, kun
valitset käyttökohteeseen sopivaa suutinta.
KUVA 5. Nestekuppi
Esitäytä pumppu
1. Katso KUVA 1. Lukitse pistoolin liipaisin. Poista
suuttimen suojus ja ruiskutussuutin pistoolista (H).
Katso ohjeita pistoolin käyttöoppaasta.
2. Sulje pistoolin ilmansäädin (T) ja pumpun
ilmansäädin (X) kiertämällä nuppeja vastapäivään,
jolloin paine vähenee nollaan. Sulje tyhjentävä
ilmaventtiili (U). Varmista myös, että kaikki
tyhjennysventtiilit ovat kiinni.
3. Liitä ilmajohto tyhjentävään ilmaventtiiliin (U).
4. Tarkasta, että järjestelmän kaikki liittimet on
kiristetty kunnolla.
5. Laita astia pumpun lähelle. Imuletku on noin
1,2 m pitkä. Älä venytä letkua kireälle, vaan anna
sen riippua, jotta neste virtaa paremmin pumppuun.
6. Pidä pistoolin (H) metalliosaa tukevasti
maadoitettua metalliastiaa vasten, vapauta liipaisin
ja pidä liipaisin auki.
7. Vain yksiköt, joissa on ylikierrossuoja: aktivoi
esitäyttö/huuhtelu-toiminto painamalla DataTrakin
esitäyttö/huuhtelu-painiketta
14
.
313695L
Käyttö
Säädä sumutus
Säädä ruiskutuskuvio
Laitteet, joissa on ilmattomat pistoolit
1. Älä laita sumuttavaa ilmansyöttöä päälle.
Nestepainetta säädetään pumppuun syötetyn
ilmanpaineen avulla (pumpun ilmansäädin). Aseta
nestepaine pienelle käynnistyspaineelle. Kun käytät
matalaviskoosisia nesteitä (alle 25 s, nro #2
Zahn-kuppi), joissa kiintoainepitoisuus on pieni
(yleensä alle 40 %), käynnistä pumppu 2,1 MPa:n,
21 baarin (300 psi) poistopaineella. Kun käytät
korkeaviskoosisia eli paljon kiintoainetta sisältäviä
nesteitä, käynnistä 4,2 MPa:n, 42 baarin (600 psi)
paineella. Katso seuraava esimerkki.
Ruiskutussuuttimen aukko ja ruiskutuskulma määräävät
kuvion peittävyyden ja koon. Jos haluat peittävämpää
jälkeä, käytä mieluummin suurempaa suutinta kuin
korkeampaa nestepainetta. Kohdista suojus
vaakasuoraan ruiskuttaaksesi vaakasuoran kuvion.
Kohdista suojus pystysuoraan ruiskuttaaksesi
pystysuoran kuvion.
Laitteet, joissa on AA-pistoolit
1. Katso KUVA 6. Sulje kuvion säätöilma kiertämällä
nuppi (AA) kokonaan myötäpäivään (sisään). Näin
säädetään laajin kuvio.
Esimerkki:
Pumpun
ilmansäätimen
asetus
psi (MPa, bar)
Pumpun
painesuhde
15:1
30:1
x
x
20 (0.14, 1.4) =
20 (0.14, 1.4) =
Nesteen
keskimääräinen
käyttöpaine
psi (MPa, bar)
AA
ULOS (kapeampi
kuvio)
300 (2.1, 21)
600 (4.2, 42)
AA
SISÄÄN
(leveämpi
kuvio)
2. Pidä pistoolia kohtisuorassa noin 30 cm:n
(12 tuumaa) päässä maalattavasta pinnasta.
3. Liikuta ensin pistoolia, vedä vasta sitten
liipaisimesta ja ruiskuta testikuvio paperille.
TI6559A
KUVA 6. Kuvion ilmanuppi
4. Lisää nestepainetta 0,7 MPa:n, 7 baarin (100 psi)
välein vain siihen saakka, jossa nestepaineen lisäys
ei enää merkittävästi paranna nesteen hajotusta.
Katso seuraava esimerkki.
Esimerkki:
Pumpun
painesuhde
Pumpun
ilmansäätimen
korotus
psi (MPa, bar)
Nesteen
marginaalinen
käyttöpaine
psi (MPa, bar)
15:1
30:1
x
7 (.05, 0.5) =
x 3.3 (0.02, 0.2) =
100 (0.7, 7.0)
100 (0.7, 7.0)
313695L
2. Katso KUVA 7. Säädä sumutusilmanpaine noin
0,35 baariin, 35 kPa:han (5 psi), kun liipaisin
on pohjassa. Tarkasta ruiskutuskuvio, ja lisää
ilmanpainetta hitaasti, kunnes hännät hajoavat
täysin ja yhtyvät ruiskutuskuvioon. Älä ylitä
ilmanpainepainearvoa 0,7 MPa, 7 bar (100 psi)
pistoolille.
15
Käyttö
3. Katso KUVA 7. Kavenna kuviota kiertämällä kuvion
säätöventtiilin nuppia (AA) vastapäivään (ulospäin).
Jos kuvio ei vieläkään ole riittävän kapea, lisää
pistooliin menevää ilmanpainetta hieman tai käytä
erikokoista suutinta.
ei ilmaa
liian vähän
ilmaa
oikea
ilmamäärä
ti0792A
KUVA 7. Ruiskutuskuvio-ongelmat
Pysäytys
Katso Paineenpoistotoimet, sivu 13.
Huuhtele pumppu aina ennen kuin neste kuivuu
männänvarteen. Katso Pumpun huuhtelu, sivulla 17.
16
313695L
Kunnossapito
Kunnossapito
Määräaikaishuolto
1. Katso Paineenpoistotoimet, sivu 13.
Kunnossapidon tarve määräytyy järjestelmän
käyttöolosuhteiden mukaan. Laadi määräaikaishuollon
aikataulutaulukko kirjaamalla siihen, milloin ja millaista
kunnossapitoa tarvitaan, ja määritä sitten järjestelmän
tarkastusaikataulu.
2. Poista suuttimen suojus ja ruiskutussuutin
pistoolista. Katso ohjeita pistoolin käyttöoppaasta.
Vaihda lasien suojukset säädinmittareiden laseista, kun
lika vaikeuttaa mittarien lukemista.
Kierreliitosten kiristys
Tarkasta ennen jokaista käyttökertaa, että letkut eivät
ole kuluneet tai vaurioituneet. Vaihda tarvittaessa.
Varmista, että kaikki kierreliitokset on kiinnitetty tiukasti
eikä niissä ole vuotoja.
Pumpun huuhtelu
3. Aseta sifoniputki maadoitettuun metalliastiaan,
jossa on puhdistusnestettä.
4. Aseta pumppu pienimmälle mahdolliselle
nestepaineelle ja aloita pumppaus.
5. Pidä pistoolin metalliosaa tukevasti maadoitettua
metalliastiaa vasten.
6. Vain yksiköt, joissa on ylikierrossuoja: aktivoi
esitäyttö/huuhtelu-toiminto painamalla DataTrakin
esitäyttö/huuhtelu-painiketta
.
7. Liipaise pistooli. Huuhtele järjestelmää, kunnes
pistoolista tulee kirkasta liuotinta.
8. Vain yksiköt, joissa on ylikierrossuoja: poista
esitäyttö/huuhtelu-toiminto käytöstä painamalla
DataTrakin esitäyttö/huuhtelu-painiketta
Lue kaikki Varoitukset. Noudata kaikkia Maadoitus
ohjeita. Katso sivu 11.
Huuhtele pumppu:
.
9. Katso Paineenpoistotoimet, sivu 13.
10. Puhdista suuttimen suojus, ruiskutussuutin ja
nestesuodattimen elementti erikseen, ja asenna ne
sitten takaisin paikoilleen.
•
Ennen ensimmäistä käyttökertaa
•
Kun vaihdat värejä tai nesteitä
•
Ennen kuin laitteisto korjataan
Nestekuppi
•
Ennen kuin neste kuivuu tai kovettuu
käyttämättömään pumppuun (tarkasta
katalyyttinesteiden käyttöaika)
Täytä nestekuppi puoliksi täyteen Graco Throat Seal
Liquid (TSL) -nestettä. Tarkasta nestepinta päivittäin.
•
Päivän päätteeksi
•
Ennen pumpun varastointia.
11. Puhdista imuputken sisä- ja ulkopuoli.
Huuhtele mahdollisimman pienellä paineella. Huuhtele
nesteellä, joka on yhteensopiva pumpattavan nesteen ja
järjestelmän kastuvien osien kanssa. Kysy suositellut
huuhtelunesteet ja -välit nesteen valmistajalta tai
toimittajalta.
313695L
17
Vianetsintä
Vianetsintä
HUOMAUTUS: Tarkasta kaikki mahdolliset ongelmat ja
syyt ennen pumpun purkamista.
Poista paine ennen laitteen tarkastusta tai huoltoa.
Ongelma
Pumppu ei toimi.
Syy
Ratkaisu
Ahdas johto tai ilmansyöttö
Puhdista johto tai lisää ilmansyöttöä.
riittämätön; venttiilit kiinni tai tukossa. Tarkasta, että kaikki venttiilit ovat auki.
Nesteletku tai pistooli tukossa.
Nesteletkun sisähalkaisija on liian
pieni.
Avaa, puhdista*; käytä suurempaa letkua.
Neste kuivunut männän varteen.
Tee puhdistus pysäyttämällä pumppu aina
alaiskun kohdalla ja pitämällä nestekuppi
täytettynä 1/3 Graco throat seal liquid (TSL)
-nesteellä.
Ilmamoottorin osat ovat likaiset,
kuluneet tai vaurioituneet.
Puhdista tai korjaa ilmamoottori. Ks.
käyttöopas 312796.
Ainoastaan DataTrak-mallit:
Ilmaventtiili ei voi toimia sykleissä,
koska solenoiditappi on venynyt
Suorita ylikierrossuojaus (katso DataTrakin
käyttö, Asetustila, sivu 20). Ilmavuotoa
moottorista. Paina
DataTrak-näytöllä
palauttaaksesi solenoiditapin takaisin
vedettyyn asentoon.
Pumppu toimii, mutta tuotto on Ahdas johto tai ilmansyöttö
Puhdista johto tai lisää ilmansyöttöä.
heikko molemmilla iskuilla.
riittämätön; venttiilit kiinni tai tukossa. Tarkasta, että kaikki venttiilit ovat auki.
Nesteletku tai pistooli tukossa.
Nesteletkun sisähalkaisija on liian
pieni.
Avaa, puhdista*; käytä suurempaa letkua.
Mäntäpumpun tiivisteet kuluneet.
Vaihda tiivisteet. Ks. käyttöopas 312794.
Pumppu toimii, mutta tuotto on Auki pidetyt tai kuluneet
heikko alas suuntautuvan
pallosulkuventtiilit tai männän
iskun aikana.
tiivisteet.
Puhdista venttiili; vaihda tiivisteet. Ks.
käyttöopas 312794.
Pumpun nopeus vaihtelee tai
kiihtyy.
Neste on loppunut.
Täytä astia ja esitäytä pumppu.
Auki pidetyt tai kuluneet
pallosulkuventtiilit tai tiivisteet.
Tyhjennä venttiili, vaihda tiivisteet, katso
käyttöopas 312794.
Pumpattava neste näkyy
TSL-säiliössä.
Kuluneet kaulatiivisteet.
Vaihda kaulatiivisteet. Ks. käyttöopas
312794.
* Vapauta paine selvittääksesi, onko nesteletku tai pistooli tukossa. Irrota nesteletku ja aseta astia pumpun
ulostuloaukon kohdalle keräämään nestettä. Kierrä vain sen verran paineilmaa päälle, että pumppu käynnistyy.
Jos pumppu käynnistyy, kun ilma kytketään päälle, tukos on letkussa tai pistoolissa.
18
313695L
DataTrak-säätimet ja -ilmaisimet
DataTrak-säätimet ja -ilmaisimet
Selitykset, KUVA 8
AA Ylikierrosraja, työjaksoa minuutissa; (käyttäjän
määrittämä, 00=OFF)
AB Alempi mäntä (käyttäjän määrittämä)
AC Virtausnopeusyksiköt (käyttäjän määrittämät
RK Nollausnäppäin (Nollaa viat. Annoslaskuri nollataan
painamalla näppäintä 3 sekuntia.) Painetaan
virtausnopeuden ja työjaksoarvon välillä. Kun
ylikierrossuoja on käytössä, paina venyttääksesi ja
palauttaaksesi solenoiditapin vedettyyn asentoon.
CF Työjakso/virtausmäärä
BT Annoslaskuri
GT Kokonaislaskuri
RT Ylikierrostoiminnon vaihtokytkin (käytössä/pois käytöstä)
UT E1 kytkin
DT E2 kytkin
ST E5 kytkin
/min,
gpm [US], gpm [Imperial], oz/min [US], oz/min [Imperial],
l/min tai cc/min)
AD LED (vian merkkivalo, kun palaa)
AE Näyttö
PF Esitäyttö/huuhtelu-painike (ottaa käyttöön
Esitäyttö/huuhtelu-tilan. Kun Esitäyttö/huuhtelu-tila on
käytössä, ylikierrossuojaus otetaan pois käytöstä, eikä
annoslaskuri [BT] laske.) LED vilkkuu, kun laite on
Esitäyttö/huuhtelu-tilassa.
GT
AE, katso yksityiskohdat oikealla
Ajotila
PF
RK
ti8622b
CF
AD
BT
RT
ti11883a
Asetustila
UT
AC
DT
AB
PF
RK
ti8623b
AA
ST
KUVA 8. DataTrak-säätimet ja -ilmaisimet
313695L
19
DataTrakin käyttö
DataTrakin käyttö
HUOMAUTUS: Näyttö (AE) sammuu 1 minuutin
kuluttua akun virran säästämiseksi. Aktivoi näyttö
painamalla mitä tahansa näppäintä.
2. Ylikierrosnäytöt 1 ja 2: Nollaa ylikierrossolenoidi
sulkemalla pääilmaventtiili (E). Odota, että ilma on
tyhjennetty ilmamoottorista kokonaan.
HUOMAUTUS
Ehkäistäksesi valonäppäinten vauriot älä paina
painikkeita terävillä esineillä, kuten kynillä,
muovikorteilla tai kynsillä.
Asetustila
1. Katso KUVA 8. Paina
5 sekuntia, kunnes
asetusvalikko tulee näkyviin.
3. Ylikierrosnäytöt 3 ja 4: Kun ilma on tyhjentynyt,
paina solenoidin varmistustappi (J) alas
tyhjentääksesi ilmaventtiilin. Tappi ponnahtaa
takaisin ylös, kun ilmaventtiili on paineistettu
uudelleen.
2. Kun haluat määrittää ylikierrosasetuksen (jos se
kuuluu varusteisiin), koon ja virtausmäärän yksiköt
ja ottaa käyttöön ylikierros-, E1-, E2- ja
E5-virhevaihtoehdot, muuta arvoa painamalla
ja tallenna arvo ja siirrä kohdistin seuraavaan
tietokenttään painamalla
. Katso sivulla 22
kuvaukset E1-, E2- ja E5-virhekoodeista.
J
HUOMAUTUS: Gracon suositus on asettaa ylikierros
(jos se kuuluu varusteisiin) arvoon 60
. Kaikki
DataTrak-moduulit toimitetaan ylikierrossuoja poissa
käytöstä.
HUOMAUTUS: Kun ylikierrostoiminto-, E1-, E2- ja
E5-virhevaihtoehdot ovat käytössä, asetusnäytössä
näkyy ✓. Katso KUVA 8.
3. Siirrä kohdistin E5-virhekenttään ja poistu
Asetus-tilasta painamalla vielä kerran
ti11902a
KUVA 9. Solenoidin varmistustappi
.
4. Ylikierrosnäytöt 5 ja 6: Poista vianmäärityskoodi ja
nollaa ylikierrossolenoidi painamalla
.
Ajotila
Käynti ylikierroksilla
HUOMAUTUS: DataTrak on saatavilla
ylikierrossuojan kanssa ja ilman. Laitteet, joissa
on M02xxx-ilmamoottorit, toimitetaan ilman
ylikierrossolenoidia. Kaikki muut DataTrak-laitteet
on varustettu ylikierrossolenoidilla.
1. Katso KUVA 8. Jos pumppu käy ylikierroksilla,
ylikierrossolenoidi aktivoituu ja pysäyttää pumpun.
LED (AD) vilkkuu ja näyttö (AE) kertoo käynnistä
ylikierroksilla (katso Taulukko 1). Näyttö käy läpi
kuusi ohjenäyttöä.
20
5. Käynnistä pumppu uudelleen avaamalla
pääilmaventtiili (E).
HUOMAUTUS: Kun haluat poistaa ylikierrosten
valvonnan käytöstä, siirry Asetus-tilaan ja aseta
ylikierroksen arvoksi 0 (nolla) tai valitse kytkimellä (RT)
off
(katso KUVA 8).
313695L
DataTrakin käyttö
Esitäyttö/huuhtelu
Näyttö
1. Katso KUVA 8. Siirry Esitäyttö/huuhtelu-tilaan
aktivoimalla näyttö painamalla mitä tahansa
Katso KUVA 8. Näyttö (AE) sammuu, kun sitä ei käytetä
yli minuuttiin käyttötilassa tai yli kolmeen minuuttiin
asetustilassa. Aktivoi näyttö painamalla mitä tahansa
näppäintä.
näppäintä ja paina sitten
.
Esitäyttö/huuhtelusymboli tulee näyttöön, ja LED
vilkkuu
.
2. Kun Esitäyttö/huuhtelu-tila on käytössä,
ylikierrossuojaus otetaan pois käytöstä, eikä
annoslaskuri (BT) laske. Kokonaislaskuri (GT)
jatkaa laskemista.
3. Poistu Esitäyttö/huuhtelu-tilasta aktivoimalla näyttö
painamalla mitä tahansa näppäintä ja paina sitten
. Esitäyttö/huuhtelusymboli katoaa näytöstä, ja
LED lakkaa vilkkumasta.
Laskuri
HUOMAUTUS: DataTrak jatkaa työjaksojen laskemista,
kun näyttö on sammuksissa.
HUOMAUTUS: Näyttö (AE) saattaa sammua, jos
DataTrak altistuu voimakkaalle staattiselle purkaukselle.
Aktivoi näyttö painamalla mitä tahansa näppäintä.
Vianmääritys
DataTrak tunnistaa useita pumpun ongelmia. Kun se
tunnistaa ongelman, LED (AD, KUVA 8) alkaa vilkkua ja
vianmäärityskoodi tulee näyttöön. Katso Taulukko 1.
Hyväksy vianmääritys ja palaa normaaliin
käyttönäyttöön aktivoimalla näyttö painamalla
kerran ja vielä kerran tyhjentääksesi
vianmäärityskoodinäytön.
Katso KUVA 8. Annoslaskurin (BT) viimeinen merkki
tarkoittaa gallonien tai litrojen kymmenesosia. Nollaa
laskuri aktivoimalla näyttö painamalla mitä tahansa
näppäintä ja paina
•
•
•
sen jälkeen 3 sekuntia.
Mikäli sekoituskammio (AC) on asetettu
galloniin tai unsseihin, annoslaskuri (BT) ja
kokonaislaskuri (GT) näyttävät tulokset
gallonissa.
Mikäli sekoituskammio (AC) on asetettu litroihin
tai kuutioihin, annoslaskuri (BT) ja
kokonaislaskuri (GT) näyttävät tulokset litroina.
Mikäli sekoituskammio (AC) on asetettu
sykleihin, annoslaskuri (BT) ja kokonaislaskuri
(GT) näyttävät tulokset sykleinä.
Paina
siirtyäksesi virtausnopeusyksiköistä
sykleihin. Kirjain annoslaskurin (BT) alla tarkoittaa,
että sekä annoslaskuri että kokonaislaskuri näyttävät
gallonia (g) tai litroja (l). Mikäli kirjainta ei ole,
annoslaskuri ja kokonaislaskuri näyttävät syklit.
313695L
21
DataTrakin käyttö
Taulukko 1: Vianmäärityskoodit
Merkki
Koodi
Koodin nimi
Vika
Ylikierros
(vain DataTrak)
Pumppu käy
määritettyä
ylikierrosrajaa
nopeammin.
• Ilmanpaine kohonnut.
• Nesteen tuotto kasvanut.
• Neste on loppunut.
E-1
Syöksy ylös
Vuoto yläiskun
aikana.
Männän venttiili on kulunut tai
tiivisteet kuluneet.
E-2
Syöksy alas
Vuoto alaiskun
aikana.
Imuventtiili on kulunut.
E-3
Pariston virta
vähissä
Pariston jännite on
Pariston virta vähissä. Vaihda akku,
liian pieni ylikierrosten katso sivu 23.
pysäyttämiseen.
E-4
Huolto-osa 1
(vain yksiköt, joissa
ylikierrossuoja)
Ongelma
ylikierrosten
pysäyttämisessä.
E-4
Irronnut solenoidi
(vain yksiköt, joissa
ylikierrossuoja)
Solenoidi on irronnut. • Solenoidi on irti.
• Solenoidin johdot ovat
vaurioituneet.
Solenoidi ei lukitse
männän vaippaa
(112).
22
Syy
E-5
Huoltokomponentti 2 Ongelmia venttiilin
liikkeen
tunnistuksessa.
E-6
Palanut sulake
• Solenoidi on vaurioitunut.
• Venttiilivaunu on vaurioitunut.
• Ylikierroksen (RT, KUVA 8) suoja
voidaan aktivoida pumpulla, jota
ei ole varustettu
ylikierrossolenoidiventtiilillä.
Siirry asetusnäyttöön ja poista
ylikierrossuoja käytöstä.
• Kannatin ja solenoidi eivät ole
tiukasti ilmaventtiilin koteloa
vasten.
•
•
•
•
Anturit ovat irti.
Anturit on väärin asennettu.
Anturit ovat vaurioituneet.
Venttiilivaunu on vaurioitunut.
Sulake on palanut.
• Virheellinen solenoidi tai
Vaihda sulake, katso
solenoidin johdotus.
sivu 23.
• Äärilämpötilat (yli 60 °C [140 °F]).
• Ylikierroksen (RT, KUVA 8) suoja
voidaan aktivoida pumpulla, jota
ei ole varustettu
ylikierrossolenoidiventtiilillä.
Siirry asetusnäyttöön ja poista
ylikierrossuoja käytöstä.
313695L
DataTrakin käyttö
Vaihda DataTrak-akku tai -sulake
4. Irrota kaksi ruuvia moduulin takaa päästäksesi
paristoon käsiksi.
5. Irrota käytetty paristo ja vaihda se hyväksyttyyn
paristoon. Katso KUVA 12.
Akku ja sulake on vaihdettava
räjähdysvaarattomassa paikassa.
Käytä vain seuraavia hyväksyttyjä paristoja. Muun
kuin hyväksytyn pariston käyttäminen mitätöi Gracon
takuun ja FM- ja Ex-hyväksynnät.
• Ultralife litium # U9VL
• Duracell alkali # MN1604
• Energizer alkali # 522
• Varta alkali # 4922
Vaihda sulake
1. Irrota ruuvi, metallihihna ja muovipidike.
2. Vedä sulake irti levystä.
3. Vaihda uuteen sulakkeeseen.
Käytä vain Gracon hyväksymiä vaihtosulakkeita. Tilaa
osa 24C580.
Solenoidin
kaapeliliitäntä
Vaihda akku
1. Irrota kaapeli kielikytkimen takaosasta. Katso
KUVA 10.
2. Irrota kaapeli kahdesta kaapelinpuristimesta.
Sulake
Anturin
kaapeliliitäntä
ti11992a
KUVA 10. Kytke DataTrak irti
3. Irrota DataTrak-moduuli kiinnikkeestä. Katso KUVA 11.
Vie moduuli ja yhdistetty kaapeli vaarattomaan tilaan.
Akku
ti11994a
KUVA 12. DataTrakin pariston ja sulakkeen sijainti
ti11884a
KUVA 11. Irrota DataTrak
313695L
23
Osat
Osat
HUOMAUTUS: Osat vaihtelevat malleittain. Katso osaluettelot sivuilta 26 - 28.
3a
3b
2
86
67
84
85
77
66
63
G48xxx
-mallit
G28xxxja
G30xxx
-mallit
76
67
62
64
48
77
76
1
60
64
74
73 81
6
83a
(seinäasennusmallit)
83b
61
82
(pyörätelineasennusmallit)
75
76
72
5
24
4
69
70
71
ti13018a
313695L
Osat
Vaarattoman tilan sähköjohto-osat
(vain 120 V:n pyörätelineasennus)
16
80
79
49
78 (vain
120 V)
51
ti13261a
t15484b
G40 pistoolin
kuva
53
16
60
65
10
8
22
68
ti13114a
313695L
9
ti13143a
25
Osat
G28xxx-mallit
Viitenro Osanro Kuvaus
1
PUMPPUKOKOONPANO
M18LN0 x LW125A
M18LT0 x LW125A
PANEELI, ilmansäätimet
Vain pumppu, katso sivu31
24A583
Pumppu ja pistooli, katso sivu 30
24A581
24A576 DATATRAK, kokoonpano, katso käyttöopas
313541.
----VÄLIKE, paneeli (sisältyy osaan 2)
256422 LETKU, imu, kokoonpano (sisältää osan 5)
----IMUPÄÄ, imu (sisältyy osaan 4)
239300 SUODATIN, neste, sst, ks. käyttöopas
307273
189018 KÄÄNTÖLIITIN, nesteletku (laitteet, joissa
AA-pistooli)
LETKUNIPPU
Laitteet, joissa XTR-pistooli
239342
Laitteet, joissa G40-pistooli
239311
PISTOOLI
XTR 5
XTR501
G40
24C855
AAM413 PISTOOLIN SUUTIN (ei näkyvissä,
laitteissa, joissa on G40-pistooli)
AAMxxx VAIHTOEHTOINEN SUUTIN (ei näkyvissä,
laitteet, joissa on G40-pistooli)
----MUTTERI, vasta, M5 x 0,08 (sisältyy
osaan 49)
239069 LETKU, neste, liitin, 0,6 m
----KANSI, mittari, ei näkyvissä, 12 arkkia
kohden (katso sivu 30 5 arkin laitteissa)
238909 MAAJOHTO, pumppu
24E883 ILMANSÄÄTIMIEN ASENNUSSARJA,
seinäasennus (sisältää osat 16 ja 51)
----RUUVI, kuusio, M8 x 16 mm (sisältyy
osaan 49)
256427 PYÖRÄTELINEKIINNITYSSARJA, katso
sivu 29
(vain GxxCxx-mallit)
24A578 SEINÄKIINNITYSSARJA, katso sivu 29
(vain GxxWxx-mallit)
24A590 KIINNIKE, kuumennettu, sarja (sisältää osat
64, 65 ja 66)
LÄMPÖVASTUS, neste
120 V, katso käyttöopas 309524
245848
240 V, katso käyttöopas 309524
245863
100022 KANTARUUVI, kuusio,
1/4-20 x 3/4 tuumaa (19 mm)
100527 ALUSLEVY, 1/4 tuumaa
----RUUVI, M8 x 25
----MUTTERI
----RUUVI, M8 x 1,25
167002 ERISTE, lämpö
239864 IMUSARJA, kierto, 1/4 npsm
15V521 YHDE, kiertonivel
113834 PALLOVENTTIILI, kolmitie, 1/4 npt(m), sst
239062 LETKU, tyhjennys, nailon, sst liittimet,
1/4 tuumaa (6 mm) ID, 1/4 npsm(f)
166866 TAIVE, 1/4 npt (m x f), sst
117627 LIITIN, koplari
114190 YHDE, kiertonivel
239153 LETKU, neste, nailon, sst liittimet,
1/2 tuumaa (13 mm) ID, 1/2 npt (mbe),
19,5 tuumaa (0,5 m) pitkä
239108 LETKU, neste, kierto
Kpl
1
77
78
166846
15W730
1
79
112408
W28EAS
W28EBS
2
3a
3b
4
5
6
8
9
10
11
12
16
22
32
48
49
51
53
54
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
26
Viitenro Osanro Kuvaus
80
107219
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
185065
81
113934
82
83a
502265
235207
83b
207123
84
238926
Kpl
SOVITIN, 1/4-18 npsm x 1/4-18 npt
JOHTO, sähkö (vain 120 V
pyörätelineasennuslaitteet)
VEDONPOISTIN, 90° (vain 120 V
pyörätelineasennuslaitteet)
HOLKKI
Tarkoitettu käytettäväksi mukana
toimitetun johdon kanssa (vain 120 V
pyörätelineasennuslaitteet), 3/4 npt(m)
x 1/2 nptf
Toimitetaan yhdessä lämpövastuksen
kanssa
LIITIN, kierto, lämpövastus sisääntulo, 90°,
sst, 1/2 npt(fbe)
HOLKKI, vähentävä, putki
LIITIN, kierto, sst, 3/8 npt(m) x 3/8 npsm(f),
vain seinäasennuslaitteisiin
LIITIN, kierto 90°, vain
pyörätelineasennuslaitteisiin
SÄÄDIN, vastapaine, sst, katso käyttöopas
306860
3
1
1
1
1
1
1
1
1
----- Ei myydä erikseen.
HUOMAUTUS: vaihdettavia varoituskylttejä, merkkejä, tarroja
ja kortteja on saatavana veloituksetta.
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
2
8
4
4
4
1
1
1
1
2
1
1
1
1
313695L
Osat
G30xxx-mallit
Viitenro Osanro Kuvaus
1
PUMPPUKOKOONPANO
M12LNO x LW075A
M12LT0 x LW075A
PANEELI, ilmansäätimet (sisältää osat 3b,
42 ja 43)
Vain pumppu, katso sivu 31
24A583
Pumppu ja pistooli, katso sivu 30
24A581
24A576 DATATRAK, kokoonpano, katso käyttöopas
313541
----VÄLIKE, paneeli (sisältyy osaan 2)
256423 LETKU, imu, kokoonpano (sisältää osan 5)
----IMUPÄÄ, imu (sisältyy osaan 4)
239300 SUODATIN, neste, sst, ks. käyttöopas
307273
189018 KÄÄNTÖLIITIN, nesteletku (laitteet, joissa
AA-pistooli)
LETKUNIPPU
Laitteet, joissa XTR-pistooli
239342
Laitteet, joissa G40-pistooli
239311
PISTOOLI
XTR 5
XTR501
G40
24C855
AAM413 PISTOOLIN SUUTIN (ei näkyvissä,
laitteissa, joissa on G40-pistooli)
AAMxxx VAIHTOEHTOINEN SUUTIN (ei näkyvissä,
laitteet, joissa on G40-pistooli)
----MUTTERI, vasta, M5 x 0,08
(sisältyy osaan 49)
239069 LETKU, neste, liitin, 0,6 m
----KANSI, mittari, ei näkyvissä, 12 arkkia
kohden (katso sivu 30 5 arkin
laitteissa)
238909 MAAJOHTO, pumppu
24E883 ILMANSÄÄTIMIEN ASENNUSSARJA,
seinäasennus (sisältää osat 16 ja 51)
----RUUVI, kuusio, M8 x 16 mm
(sisältyy osaan 49)
256427 PYÖRÄTELINEKIINNITYSSARJA, katso
sivu 29
(vain GxxCxx-mallit)
24A578 SEINÄKIINNITYSSARJA, katso sivu 29
(vain GxxWxx-mallit)
24A590 KIINNIKE, kuumennettu, sarja (sisältää osat
64, 65 ja 66)
LÄMPÖVASTUS, neste
120 V, katso käyttöopas 309524
245848
240 V, katso käyttöopas 309524
245863
100022 KANTARUUVI, kuusio,
1/4-20 x 3/4 tuumaa (19 mm)
100527 ALUSLEVY, 1/4 tuumaa
----RUUVI, M8 x 25
----MUTTERI
----RUUVI, M8 x 1,25
167002 ERISTE, lämpö
239864 IMUSARJA, kierto, 1/4 npsm
15V522 YHDE, kiertonivel
113834 PALLOVENTTIILI, kolmitie, 1/4 npt(m), sst
239062 LETKU, tyhjennys, nailon, sst liittimet,
1/4 tuumaa (6 mm) ID, 1/4 npsm(f)
166866 TAIVE, 1/4 npt (m x f), sst
117627 LIITIN, koplari
236892 YHDE, kiertonivel
Kpl
Viitenro Osanro Kuvaus
1
75
239153
1
76
77
78
239108
166846
15W730
1
79
112408
1
1
1
1
80
W30CAS
W30CBS
2
3a
3b
4
5
6
8
9
10
11
12
16
22
32
48
49
51
53
54
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
313695L
107219
185065
1
1
1
81
113934
82
83a
502265
235207
83b
207123
84
238926
1
1
2
1
1
LETKU, neste, nailon, sst liittimet,
1/2 tuumaa (13 mm) ID, 1/2 npt (mbe),
19,5 tuumaa (0,5 m) pitkä
LETKU, neste, kierto
SOVITIN, 1/4-18 npsm x 1/4-18 npt
JOHTO, sähkö (vain 120 V
pyörätelineasennuslaitteet)
VEDONPOISTIN, 90° (vain 120 V
pyörätelineasennuslaitteet)
HOLKKI
Tarkoitettu käytettäväksi mukana
toimitetun johdon kanssa
(vain 120 V pyörätelineasennuslaitteet),
3/4 npt(m) x 1/2 nptf
Toimitetaan yhdessä lämpövastuksen
kanssa
LIITIN, kierto, lämpövastus sisääntulo, 90°,
sst, 1/2 npt(fbe)
HOLKKI, vähentävä, putki
LIITIN, kierto, sst, 3/8 npt(m) x 3/8 npsm(f),
vain seinäasennuslaitteisiin
LIITIN, kierto 90°, vain
pyörätelineasennuslaitteisiin
SÄÄDIN, vastapaine, sst, katso käyttöopas
306860
Kpl
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
----- Ei myydä erikseen.
HUOMAUTUS: vaihdettavia varoituskylttejä, merkkejä, tarroja
ja kortteja on saatavana veloituksetta.
1
1
2
1
1
1
1
2
2
8
4
4
4
1
1
1
1
2
1
1
27
Osat
G48Wxx-mallit
Viitenro Osanro Kuvaus
1
2
3a
3b
16
32
48
49
51
54
60
61
62
PUMPPUKOKOONPANO
M18LNO x LW075A
W48CAS
M18LT0 x LW075A
W48CBS
24A581 PANEELI, ilmansäätimet, pumppu ja
pistooli (sisältää osat 3b, 42 ja 43,
katso sivu 30)
24A576 DATATRAK, kokoonpano, katso käyttöopas
313541
----VÄLIKE, paneeli (sisältyy osaan 2)
----MUTTERI, vasta, M5 x 0,08
(sisältyy osaan 49)
----KANSI, mittari, ei näkyvissä, 12 arkkia
kohden (katso sivu 30 5 arkin
laitteissa)
238909
MAAJOHTO, pumppu
24E883 ILMANSÄÄTIMIEN ASENNUSSARJA,
seinäasennus (sisältää osat 16 ja 51)
----RUUVI, kuusio, M8 x 16 mm (sisältyy
osaan 49)
24A578 SEINÄASENNUSSARJA, katso sivu 29
24A590 KIINNIKE, kuumennettu, sarja
(sisältää osat 64, 65 ja 66)
245848
LÄMPÖVASTUS, neste, 120 V, katso
käyttöopas 309524
100014
KANTARUUVI, kuusio,
1/4-20 x 1,25 tuumaa (31 mm)
Kpl
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
2
Viitenro Osanro Kuvaus
63
64
65
66
67
69
70
71
100527
------------167002
15V522
113834
239062
72
74
75
166866
236892
24C406
76
77
81
239108
112494
114874
82
84
502265
222200
85
86
16A619
114593
Kpl
ALUSLEVY, 1/4 tuumaa
RUUVI, M8 x 25
MUTTERI
RUUVI, M8 x 1,25
ERISTE, lämpö
YHDE, kiertonivel
PALLOVENTTIILI, kolmitie, 1/4 npt(m), sst
LETKU, tyhjennys, nailon, sst liittimet,
1/4 tuumaa (6 mm) ID, 1/4 npsm(f)
TAIVE, 1/4 npt (m x f), sst
YHDE, kiertonivel
LETKU, neste, nailon, sst liittimet,
1/2 tuumaa (13 mm) ID,
1/2-14 nps(m), 0,9 m pitkä
LETKU, neste, kierto
SOVITIN, 3/8-18 nps(m) x 1/4-18 npt
LIITIN, kierto, lämpövastus sisääntulo, 90°,
sst, 1/2-14 nps(m) x 1/2-14 npt
HOLKKI, vähentävä, putki
VENTTIILI, vastapaine, sst,
katso käyttöopas 307892
VÄLILEVY
NUPPI
2
8
4
4
4
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
----- Ei myydä erikseen.
HUOMAUTUS: vaihdettavia varoituskylttejä, merkkejä, tarroja
ja kortteja on saatavana veloituksetta.
28
313695L
Sarjat
Sarjat
Seinäkiinnityssarja 24A578
Viitenro Kuvaus
Kpl
101
SEINÄLEVY, sarja, sisältää ruuvit
1
102
RUUVI (sisältyy osaan 101)
4
102
101
HUOMAUTUS: Ilmanohjaimen asennussarja 24E883
(osa 49, katso sivu 26, 27 tai 28) tarvitaan myös
ohjauspaneelin sisältävän laitteen seinäkiinnitystä
varten.
ti12633a
Kuumennettu pyörätelineasennussarja 256427
202
205
208
212
215
209
207
210
201
203
Viitenro Osanro Kuvaus
Kpl
201
----PYÖRÄTELINE,
1
kehikko
202
----KAHVA, pyöräteline
1
203
119451 RENGAS, puoliksi
2
ilmarengas
204
119452 SUOJUS, napa
2
205
----MUHVI, pyörätelineen
1
kahva
206
15C871 SUOJUS, jalka
2
207
115480 NUPPI, t-kahva
2
208
116630 RUUVI, kärry
2
209
----KIINNIKE,
1
lämpövastus,
pyöräteline
210
111799 RUUVI, kuusiokanta
4
211
104541 MUTTERI, lukko
4
212
115643 RUUVI, kuusiokanta,
8
aluslevyn pää
213
100022 RUUVI, kuusiokanta
2
214
100527 ALUSLAATTA, tavall
2
215
167002 ERISTE, lämpö
4
----- Ei myydä erikseen.
204
211 213 214
206
313695L
ti13357a
29
Sarjat
Pumpun ja pistoolin ohjauspaneelisarja
304
311 307 308
313
310
308
316
319
307
303
306
314
317
305
309
315
312
304
303
ti13467a
302
301
ti13565a
321
Sarja 24A581
Viite Osa
301 114362
302 15T643
303
----304
121212
305
306
15T536
-----
307
-----
308
15T498
309
15T866
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
15T500
113498
164672
15T538
114381
15T539
116514
------------105332
15V204
-----
30
Kuvaus
Kpl
PALLOVENTTIILI
1
KÄÄNTÖLIITIN, T, 3/8 npt(m) x 1/2T
1
LETKU, 1/2 OD, leikkaa sopivaksi,
1,3 ft.
tilaa putkisarja 24D496
KULMALIITIN, kierto, 1/2T x
3
3/8 npt(m)
ILMANSÄÄDIN, pumppu, 3/8 npt
1
KULMALIITIN, kierto, 5/32 T x
1
1/4 npt
LETKU, musta, leikkaa sopivaksi, 4 tuumaa
tilaa putkisarja 24D496
KÄÄNTÖLIITIN, 90°, 5/32T x
2
1/8 npt(f)
KULMALIITIN, kierto, 5/32T x
1
1/8 npt
MITTARI, paine
2
VENTTIILI, varo
1
SOVITIN
1
MUTTERI, säädin
1
RUUVI, kupukanta
2
ILMANSÄÄDIN, pistooli, 3/8 npt
1
MUTTERI, säädin
1
PANEELI
1
TARRA, paneeli (ei kuvassa)
1
VÄLIKE
1
MUTTERI, vasta (ei kuvassa)
2
KULMALIITIN, 1/2T x 1/2 npt
1
KANSI, linssi, 12 tarra-arkki
1
(ei näkyvissä), tilaussarja 24A540
5 arkkia
313695L
Sarjat
Vain pumpun ohjauspaneelisarja
307
308
304
310
313
ti13567a
306
305
303
326 301
304 311
317
314
Sarja 24A583
Viite Osa
Kuvaus
Kpl
301
114362 PALLOVENTTIILI
1
303
----LETKU, 1/2 OD, leikkaa sopivaksi, 45,72 cm
tilaa putkisarja 24D496
304
121212 KULMALIITIN, kierto, 1/2T x
2
3/8 npt(m)
305
15T536 ILMANSÄÄDIN, 3/8 npt
1
306
----KULMALIITIN, kierto, 5/32 T x
1
1/4 npt
307
----LETKU, musta, leikkaa sopivaksi, 12,70 cm
tilaa putkisarja 24D496
308
15T498 KÄÄNTÖLIITIN, 90°, 5/32T x
1
1/8 npt(f)
310
15T500 MITTARI, paine
1
311
113498 VENTTIILI, varo
1
313
15T538 MUTTERI, säädin
1
314
114381 RUUVI, kupukanta
2
317
----PANEELI
1
318
----TARRA, paneeli (ei kuvassa)
1
319
----VÄLIKE (katso kuva sivulla 30)
1
320
105332 MUTTERI, vasta (ei kuvassa)
2
321
----KULMALIITIN, 1/2T x 1/2 npt
1
(katso kuva sivulla 30)
322
----KANSI, linssi, 12 tarra-arkki (ei
1
näkyvissä), tilaussarja 24A540
5 arkkia
326
----LIITIN, suora, 1/2T x 3/8 npt(m)
1
313695L
31
Sarjat
DataTrak
HUOMAUTUS: Katso DataTrakin käyttöohjeesta,
313541, kaikki DataTrakiin liittyvät osanumerot ja
sarjatiedot, sisältäen kielikytkimen ja solenoidin.
PTFE-imuletkusarjat
Tarkoitettu happamien materiaalien, jotka ovat
yhteensopivia PTFE:n kanssa, pumppaamiseen.
Sisältää imuletkun, kääntöliittimen ja imupään.
Sarja
Kuvaus
Seinä/
Pyöräteline
24B424 3/4 tuuman letku, PTFE-vuorattu, Seinä
suoralla liittimellä
24B425 1 tuuman letku, PTFE-vuorattu, Seinä
suoralla liittimellä
32
313695L
Seinäkiinnikkeen asennusmitat
Seinäkiinnikkeen asennusmitat
11 tuumaa
(279 mm)
4 tuumaa
(102 mm)
Neljä 0,40 tuuman (10 mm:n)
kiinnitysreikää
ti12833a
Tekniset tiedot
Nesteen enimmäiskäyttöpaine. . . . . . . . . . . . . . . . . Katso taulukko Mallit sivulla 5.
Pumpun ilman enimmäistulopaine . . . . . . . . . . . . . . 0,7 MPa, 7,0 bar (100 psi)
Pistoolin suurin käyttöpaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,7 MPa, 7,0 bar (100 psi)
Suhde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Katso taulukko Mallit sivulla 5.
Käyttölämpötila-alue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 °F–120 °F (2 °C–49 °C)
Nesteen enimmäislämpötila. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 °F (71 °C)
Äänitiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Katso tekniset tiedot ilmamoottorin käyttöohjeesta
312796.
Kastuvat osat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mäntäpumppu: ruostumatonta terästä, volframi
karbidi, jossa 6 % nikkeliä, UHMWPE, PTFE
Ruiskutuspistooli: katso käyttöohje 3A0149
(AA-pistoolit) tai käyttöohje 312145 (XTR-pistoolit).
Nesteletkut: nailon
Imukokoonpano: ruostumaton teräs, nailon
Nestesuodatin: katso käyttöopas 307273.
Lämpövastus: ruostumaton teräs
Vastapaineen säädin: Katso käyttöopas 306860.
Vastapaineventtiili: Katso käyttöopas 307892.
Tyhjennysventtiili: ruostumaton teräs, nailon
313695L
33
Gracon normaali takuu
Graco takaa, että kaikki tässä käyttöoppaassa mainitut Gracon valmistamat ja sen nimellä varustetut laitteet ovat materiaalin ja työn osalta
virheettömiä sinä päivänä, jolloin ne on myyty alkuperäisen ostajan käyttöön. Lukuun ottamatta Gracon myöntämiä erityisiä, jatkettuja tai
rajoitettuja takuita Graco korjaa tai vaihtaa vialliseksi toteamansa laitteen osan yhden vuoden ajan myyntipäiväyksestä. Tämä takuu on voimassa
vain silloin, kun laitteen asennuksessa, käytössä ja kunnossapidossa noudatetaan Gracon kirjallisia suosituksia.
Tämä takuu ei koske yleistä kulumista tai sellaista vikaa, vauriota tai kulumista, joka johtuu virheellisestä asennuksesta, väärästä käytöstä,
hankauksesta, korroosiosta, riittämättömästä tai sopimattomasta kunnossapidosta, laiminlyönnistä, onnettomuudesta, laitteen muuttamisesta tai
osien vaihtamisesta muihin kuin Gracon osiin, eikä Graco ole näistä vastuussa. Graco ei myöskään ole vastuussa viasta, vauriosta tai
kulumisesta, joka johtuu Gracon laitteiden ja muiden kuin Gracon toimittamien rakenteiden, lisävarusteiden tai materiaalien välisestä
yhteensopimattomuudesta, tai muiden kuin Gracon toimittamien rakenteiden, lisävarusteiden tai materiaalien sopimattomasta suunnittelusta,
valmistuksesta, asennuksesta, käytöstä tai kunnossapidosta.
Tämän takuun ehtona on vialliseksi väitetyn laitteen palauttaminen asiakkaan kustannuksella valtuutetulle Graco-jälleenmyyjälle väitetyn vian
varmistamista varten. Jos väitetty vika todetaan, Graco korjaa tai vaihtaa veloituksetta vialliset osat. Laite palautetaan alkuperäiselle ostajalle
ilman kuljetuskustannuksia. Jos laitteen tarkistuksessa ei löydetä materiaali- tai työvirhettä, korjaus tehdään kohtuullista maksua vastaan, johon
voi sisältyä kustannukset osista, työstä ja kuljetuksesta.
TÄMÄ TAKUU ON YKSINOMAINEN JA KORVAA KAIKKI MUUT ILMAISTUT TAI OLETETUT TAKUUT, MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA
TAKUU MARKKINOITAVUUDESTA TAI SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN.
Graco ainoa velvoite ja ostajan ainoa korvaus takuukysymyksissä on yllä esitetyn mukainen. Ostaja suostuu siihen, että mitään muuta korvausta
(mukaan lukien mm. satunnaiset tai välilliset vahingonkorvaukset menetetyistä voitoista, menetetystä myynnistä, henkilö- tai omaisuusvahingoista
tai muista satunnaisista tai välillisistä menetyksistä) ei ole saatavissa. Takuuvaade on nostettava kahden (2) vuoden kuluessa myyntipäiväyksestä.
GRACO EI MYÖNNÄ MITÄÄN TAKUUTA JA TORJUU KAIKKI OLETETUT TAKUUT MARKKINOITAVUUDESTA JA SOPIVUUDESTA
TIETTYYN TARKOITUKSEEN SELLAISTEN LISÄVARUSTEIDEN, LAITTEIDEN, MATERIAALIEN TAI OSIEN YHTEYDESSÄ, JOTKA
GRACO ON MYYNYT MUTTEI VALMISTANUT. Näitä Gracon myymiä, mutta ei valmistamia nimikkeitä (kuten sähkömoottorit, kytkimet, letku
jne.) koskee niiden valmistajan mahdollinen takuu. Graco tarjoaa ostajalle kohtuullista tukea näiden takuiden rikkomisen vuoksi tehdyissä
vaateissa.
Missään tapauksessa Graco ei ole vastuussa epäsuorista, satunnaisista, erityisistä tai välillisistä vahingonkorvauksista, jotka aiheutuvat Gracon
laitetoimituksista tai niihin myytyjen tuotteiden tai muiden tavaroiden hankkimisesta, toimivuudesta tai käytöstä, olipa kyseessä sopimusrikkomus,
takuunalainen virhe, Gracon laiminlyönti tai jokin muu syy.
Gracon tiedot
Uusimmat tiedot Gracon tuotteista löytyvät sivustolta www.graco.com.
Katso patenttitiedot osoitteesta www.graco.com/patents.
TILAA ottamalla yhteys Graco-jälleenmyyjään tai soita saadaksesi lähimmän jälleenmyyjän yhteystiedot.
Puhelin: 612-623-6921 tai ilmaiseksi: 1-800-328-0211 Faksi: 612-378-3505
Kaikki tämän asiakirjan sisältämät tekstit ja kuvat ovat viimeisimpien painatushetkellä käytettävissä olevien tuotetietojen mukaiset.
Graco varaa oikeuden muutoksiin ilman eri ilmoitusta.
Käännös alkuperäisistä ohjeista. This manual contains Finnish. MM 313255
Gracon pääkonttori: Minneapolis
Kansainväliset toimistot: Belgia, Kiina, Japani, Korea
GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA
Copyright 2009, Graco Inc. Kaikki Gracon valmistuspaikat on ISO 9001 rekisteröity.
www.graco.com
Versio L, lokakuu 2012
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement