Graco 310805C, ProMix II Omaniku manuaal

Add to my manuals
58 Pages

advertisement

Graco 310805C, ProMix II Omaniku manuaal | Manualzz

Käyttö

ProMix™ II

Monikomponenttimaalien suhdesekoitukseen

Tärkeitä turvaohjeita

Lue kaikki tämän käyttöohjeen varoitukset ja ohjeet. Säilytä nämä ohjeet .

Katso sivulta 3 mallin tiedot, mukaan lukien suurin käyttöpaine ja hyväksynnät.

310805C

2

Sisältö ◆

Sisältö

Sisältö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Käyttöoppaan merkinnät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

ProMix™ II :n mallit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Muita käyttöoppaita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Varoitukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Tiivistelmä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Osat ja niiden toiminta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

ProMix™ II :n yleinen työsykli . . . . . . . . . . . . . . . 10

Adaptiivinen ylikuormitussuoja . . . . . . . . . . . . . 10

Ilmavirtauskytkimen toiminta . . . . . . . . . . . . . . . 11

Asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Tyypillinen asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Asennusvaatimukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Sijaintivaatimukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Aineen syöttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Ilmansyöttöliitännät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Nesteensyöttöliitännät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Kaapeliliitännät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Maadoitus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Tarkista resistanssi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Säätimet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Työasema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

EasyKey™-näyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Käyttö-tila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Näyttöjen käynnistys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Käyttö-näyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Asetus-tila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Asetus-tilaan siirtyminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Asetus-näytön valikko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Näppäinkomennot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Väri-näyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Raportti-näyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Kalibrointi-näyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Advanced-näytöt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Paineenpoistotoimet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Liipaisimen lukitus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Käynnistys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Värinvaihto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Työlokin tulostaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Pysäytys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Huuhtelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Sekoitetun materiaalin huuhteleminen . . . . . . . 44

Värin 0 käyttäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Nestesyöttöjärjestelmän huuhteleminen . . . . . . 46

Näyteventtiilien ja letkujen huuhteleminen . . . . . 48

Mittarin kalibrointi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Hälytykset ja vianetsintä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

ProMix™ II :n hälytykset . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

ProMix™ II :n varoitukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Gracon normaali takuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Graco Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Käyttöoppaan merkinnät

VAROITUS

Vaaran merkki

VAROITUS: mahdollisesti vaarallinen tilanne, joka voi ilmetessään johtaa kuolemaan tai vakavaan vammaan.

Ohjeiden varoituksissa on yleensä vaarasta ilmoittava merkki. Lisätietoja turvallisuudesta saat oppaan yleisestä Varoitukset-osasta.

VAARA

VAARA: mahdollisesti vaarallinen tilanne, joka voi ilmetessään johtaa omaisuusvahinkoihin tai laitteiden vaurioitumiseen.

Huom.

Hyödyllisiä lisätietoja.

310805C

ProMix™ II:n mallit

ProMix™ II:n mallit

VAROITUS VAROITUS

Älä asenna vaarattomissa tiloissa käytettäväksi hyväksyttyjä laitteita vaarallisiin tiloihin. Osien vaihtaminen saattaa vaikuttaa laitteen luonnostaan vaarattomaan

rakenteeseen. Katso lisätietoja sivulta 6.

Nestesarjan kokoonpanon muuttaminen voi muuttaa sen paineluokitusta. Älä ylitä alimman nimellispaineen

kestävän osan suurinta painetta. Katso sivu 6.

PM

Kirjoita mallinumero tähän.

ProMix™ II laite

PM

A-mittari

0 Ei ole

1 G3000

2 G3000HR

3 Coriolis

B-mittari

0 Ei ole

1 G3000

2 G3000HR

3 Coriolis

Voidaan käyttää vaarallisissa tiloissa

Vain mallit, joissa on G3000 (1) tai G3000HR (2) A- ja B-mittareille, on hyväksytty asennettaviksi vaaralliseen tilaan –

I-luokka, 1-jaos, D-ryhmä, T3.

Värinvaihto

0 Ei ole, 1 väri

1 2 väriä, matala paine

2 4 väriä, matala paine

3 6 väriä, matala paine

4 2 väriä, korkea paine

5 4 väriä, korkea paine

6 6 väriä, korkea paine

# 53

Täyttää standardit FM 3600 ja 3610,

I-luokka, 1-jaos, D-ryhmä, lämpötilaluokan

T3 mukaiset vaaralliset kohteet

CAN/CSA 22.2 No.157 & No. 1010.1-92

EEx ib IIA T3

ISSeP 04 ATEX 008

SYST

Pistoolin huuhtelusäiliö

0 Ei

1 Kyllä

Voidaan käyttää vaarattomissa tiloissa

# 53

CAN/CSA

22.2 No.1010.1

Suurin käyttöpaine

Suurin käyttöpaineluokitus riippuu A- ja B-mittarista ja tehdystä värinvaihtovalinnasta. Paineluokitus perustuu alhaisimman luokituksen omaavan nestesarjan osan luokitukseen. Tietoja osien paineluokituksista on jäljempänä.

Esimerkki: Mallin PM1140 suurin käyttöpaine on 3000 psi (21 MPa, 207 bar).

Tarkista EasyKey™-näytön tai nestepaneelin ID-levystä laitteen suurin käyttöpaine. Katso K UVA 6, sivu 15.

ProMix™ II Nestesarjan osien suurin käyttöpaine

Värinvaihto, vaihtoehto 1, 2 tai 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .300 psi (2,1 MPa, 21 bar)

Värinvaihto, vaihtoehto 4, 5 tai 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3000 psi (21 MPa, 207 bar)

Coriolis A- ja B-mittarit, vaihtoehto 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2300 psi (16 MPa, 159 bar)

Ei mittareita tai G3000 tai G3000HR A- ja B-mittarit, vaihtoehto 0, 1 tai 2 . . . . . . . . . . 4000 psi (28 MPa, 276 bar)

Virtausmittarin nesteen virtausnopeus

G3000-mittari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75–3000 cm3/min

G3000HR-mittari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38–1500 cm3/min

Coriolis-mittari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20–3800 cm3/min

310805C 3

4

Muita käyttöoppaita ◆

Muita käyttöoppaita

Englanninkieliset komponenttioppaat

Käyttöopas

310633

310653

310654

310655

308778

310696

310656

307731

307941

308291

308977

310695

308818

310669

Kuvaus

ProMix™ II:n käyttö

ProMix™ II:n huolto - osat

Nesteen sekoituskammio

Annosteluventtiili

G3000, G3000HR Virtausmittari

Coriolis Virtausmittari

Värinvaihtosarja

Värinvaihtoventtiilikokoonpano,

Matala paine

Värinvaihtoventtiili, matala paine

Värinvaihtoventtiilikokoonpano, korkea paine

Värinvaihtoventtiili, korkea paine

Pistoolin huuhtelusäiliö

Tulostin

ProMix™ II:n datan lataussarja

Tämä käyttöopas on saatavana seuraavilla kielillä:

Käyttöopas Kieli

310633 Englanti

310634 Ranska

310635 Espanja

310670 Italia

Käyttöopas Kieli

310636 Saksa

310637 Kiina

310638 Japani

310805C

Muita käyttöoppaita

310805C 5

6

Varoitukset ◆

Varoitukset

Seuraavissa varoituksissa on tähän laitteeseen liittyviä yleisiä turvallisuustietoja. Tarkempia varoituksia on tekstin asianmukaisissa kohdissa.

VAROITUS

TULIPALON JA RÄJÄHDYKSEN VAARA

Syttyvät höyryt, kuten liuotin- ja maalihöyryt, voivat syttyä tai räjähtää. Estä tulipalo ja räjähdys seuraavasti:

• Käytä laitetta vain hyvin ilmastoiduissa tiloissa.

• Poista kaikki sytytyslähteet, kuten sytytysliekit, savukkeet, kannettavat sähkövalaisimet ja muoviset suojaverhot (staattisen sähkön vaara).

• Pidä roskat, liuottimet, rätit ja bensiini poissa ruiskutusalueelta.

• Älä liitä tai irrota virtajohtoja äläkä sytytä tai sammuta valoja, kun tiloissa on helposti syttyviä höyryjä.

• Maadoita välineet ja sähköä johtavat esineet työskentelyalueella. Katso Maadoitusohjeet.

• Käytä ainoastaan maadoitettuja johtoja.

• Pidä pistoolia tukevasti maadoitettua astiaa vasten, kun vedät liipaisimesta.

• Jos laitetta käytettäessä syntyy kipinöitä tai tuntuu sähköisku, lopeta laitteen käyttö välittömästi.

Älä käytä laitetta, ennen kuin ongelma on tunnistettu ja korjattu.

LUONNOSTAAN VAARATON RAKENNE

Vain mallit, joissa on G3000 (1) tai G3000HR (2) A- ja B-mittareille, on hyväksytty asennettaviksi vaaralliseen tilaan – I-luokka, 1-jaos, D-ryhmä, T3. Estä tulipalo ja räjähdys seuraavasti:

• Älä asenna vaarattomissa tiloissa käytettäväksi hyväksyttyjä laitteita vaarallisiin tiloihin. Katso mallin luonnostaan vaaratonta rakennetta koskeva turvallisuusluokitus ID-merkistä.

• Älä vaihda järjestelmän osia, sillä se saattaa vaikuttaa laitteen luonnostaan vaarattomaan rakenteeseen.

SÄHKÖISKUN VAARA

Väärin tehty maadoitus, asennus tai järjestelmän käyttö väärällä tavalla voivat aiheuttaa sähköiskun.

• Kytke laite pois päältä ja sammuta virta pääkytkimestä, ennen kuin irrotat johtoja tai huollat laitetta.

• Liitä laite ainoastaan maadoitettuun virtalähteeseen.

• Vain valtuutettu sähkömies saa asentaa laitteen johdot. Asennettaessa on noudatettava paikallisia määräyksiä.

NESTEEN TUNKEUTUMISVAARA

Korkeapaineinen neste pistoolista, vuotavasta letkusta tai murtuneesta osasta voi puhkaista ihon.

Vamma saattaa näyttää tavalliselta haavalta, mutta kyseessä on vakava vamma, joka saattaa johtaa amputointiin. Hakeudu välittömästi kirurgiseen hoitoon.

• Älä osoita pistoolilla ketään tai mitään kehon osaa kohti.

• Älä laita kättä ruiskutussuuttimen eteen.

• Älä pysäytä äläkä torju vuotoja kädellä, keholla, käsineellä tai rätillä.

• Älä käytä ruiskua, jos suuttimen ja liipaisimen suojia ei ole asennettu.

• Lukitse aina liipaisimen lukko, kun et käytä ruiskua.

• Noudata tämän käyttöohjeen paineenpoistotoimia koskevia ohjeita lopettaessasi ruiskutuksen sekä ennen laitteen puhdistamista, tarkastamista tai huoltamista.

310805C

310805C

Varoitukset

VAROITUS

LAITTEIDEN VÄÄRINKÄYTÖN VAARA

Väärinkäyttö saattaa aiheuttaa kuoleman tai vakavia vammoja.

• Älä ylitä alimman nimellispaineen kestävän osan suurinta käyttöpainetta tai huonoiten kuumuutta sietävän osan lämpötilaluokitusta. Katso lisätietoja kaikkien laitteiden käyttöoppaiden kohdasta

Tekniset tiedot.

• Käytä nesteitä ja liuottimia, jotka soveltuvat nesteiden kanssa kosketuksissa oleviin laitteen osiin.

Katso ohjeita kaikkien laitekäsikirjojen Teknisistä tiedoista. Lue nesteen ja liuottimen valmistajien varoitukset.

• Tarkasta laite päivittäin. Korjaa tai vaihda kuluneet tai vaurioituneet osat välittömästi.

• Älä muuta laitetta millään tavalla.

• Vain ammattimaiseen käyttöön.

• Käytä laitetta ainoastaan sille määrättyyn tarkoitukseen. Jos haluat lisätietoja, ota yhteys Gracon jälleenmyyjään.

• Pidä letkut ja kaapelit poissa kulkuväylien, terävien kulmien, liikkuvien osien tai kuumien pintojen läheisyydestä.

• Älä vedä laitteita letkuista.

• Noudata kaikkia turvallisuusmääräyksiä.

LIIKKUVIEN OSIEN AIHEUTTAMA VAARA

Liikkuvat osat voivat puristaa tai katkaista sormia tai muita ruumiinosia.

• Pysy etäällä liikkuvista osista.

• Älä käytä laitetta ilman suojuksia ja suojakansia.

• Paineistettu laite saattaa käynnistyä vahingossa. Noudata tämän käyttöohjeen paineenpoistotoi-

mia koskevia ohjeita ennen laitteen puhdistamista, tarkastamista tai huoltamista. Katkaise ilman tai virran syöttö.

MYRKYLLISTEN NESTEIDEN JA HÖYRYJEN AIHEUTTAMA VAARA

Myrkylliset nesteet tai höyryt voivat aiheuttaa vaarallisen tapaturman tai hengenvaaran sisään hengitettynä tai nieltynä tai jos niitä roiskuu silmiin tai iholle.

• Lue läpi käyttöturvallisuustiedotteet (MSDS), jotta tiedät käyttämiisi nesteisiin liittyvät erityiset vaarat.

• Säilytä vaarallista nestettä asianmukaisessa, hyväksytyssä astiassa. Hävitä vaarallinen neste noudattaen vaarallisille nesteille annettuja ohjeita.

HENKILÖKOHTAISET SUOJAVARUSTEET

Käytä asianmukaisia suojavarusteita käyttäessäsi ja huoltaessasi laitetta ja ollessasi sen käyttöalueella.

Varusteet suojaavat sinua vakavilta vammoilta, kuten silmävammoilta, myrkkyhöyryjen hengittämiseltä ja palovammoista johtuvilta vammoilta ja kuulovaurioilta. Suojavarusteisiin kuuluvat, niihin kuitenkaan rajoittumatta, seuraavat varusteet:

• Suojalasit

• Käytä aina nesteen ja liuotinaineen valmistajan suosittelemia suojavaatteita ja hengityssuojaimia

• Käsineet

• Kuulosuojaimet

7

8

Tiivistelmä ◆ Käyttö

Tiivistelmä

Käyttö

Graco ProMix™ II on elektroninen kaksikomponenttisten maalien annostelija. Se soveltuu erinomaisesti useimpien kaksikomponenttisten liuotin- ja vesiohenteisten epoksimaalien, polyuretaanien ja happokovetteisten maalien sekoittamiseen. Sitä ei voi käyttää nopeasti kuivuvien maalien kanssa (maalien, joiden käyttöaika on alle

15 minuuttia).

• Voi annostella seossuhteita 0,1:1–30:1, 0,1:n askelin.

• Järjestelmä säilyttää asetetun sekoitussuhteen asetettujen rajojen mukaisesti, jopa +/– 1%:n tarkkuudella materiaaleista ja käyttöolosuhteista riippuen.

• Mallit soveltuvat ilmaruiskutukseen, ilma-avusteiseen käyttöön ja korkeapaineruiskutusjärjestelmiin kapasiteetin ollessa enintään 3800 cm3/min.

Värinvaihtomahdollisuuksia on saatavana matalapaineiseen (300 psi [2,1 MPa, 21 bar]) ilmaruiskutukseen ja korkeapaineisiin (3000 psi [21 MPa,

207 bar]) järjestelmiin kahdella, neljällä tai kuudella värinvaihtoventtiilillä.

Myös pistoolin huuhtelusäiliöitä on saatavana.

Osat ja niiden toiminta

Tietoa järjestelmän osista, K UVA 1, ProMix™ II.

Komponentti

EasyKey™-näyttö

Smart-nestepaneeli

Nestesarja

Värinvaihtoventtiilit

Kuvaus

Näytön avulla käynnistetään, seurataaan, käytetään ja valvotaan ProMix™ II järjestelmää. EasyKey™-näyttö hyväksyy 85–250 VAC:n, 50/60 Hz:n virran ja muuntaa virran riittävän alhaiselle jännitteelle ja optisiksi signaaleiksi, joita muut järjestelmän osat käyttävät.

Sisältää ilmaohjaussolenoidit, paine- ja virtauskytkimet, nesteen virtausmittarit ja nestesarjakokoonpanon nesteen annostelun ohjausta ja valvontaa varten.

Smart-nestepaneeliin asennettu nestekomponenttikokoonpano, joka sisältää seuraavat osat:

Paineilmakäyttöiset annosteluventtiilit komponentille A ja B

Huuhteluventtiilit ilma- ja liuotinhuuhteluun

Näyteventtiilit virtausmittareiden kalibrointiin

Sulkuventtiilit komponenteille A ja B, niiden sekoituskammioon menevien nestereittien sulkemiseen

Sekoituskammio, joka sisältää esisekoituskammion ja staattisen sekoittimen.

Esisekoituskammio on kammio, jossa komponentit A ja B tasataan valitun suhteen mukaan ja niiden sekoitus aloitetaan.

Staattisessa sekoittimessa on 24 elementtiä, jotka sekoittavat materiaalit tasaisesti esisekoituskammiosta myötäsuuntaan.

Nestesarjakokoonpanon lisävaruste. Saatavilla värinvaihtoventtiiliryhmänä joko matala- tai korkeapainekäyttöön kahden, neljän tai kuuden värinvaihtoventtiilin kanssa. Jokaisessa ryhmässä on yksi lisäventtiili liuotinta varten, jotta nestelinja voidaan puhdistaa värinvaihtojen välillä.

310805C

Tiivistelmä ◆ Osat ja niiden toiminta

Komponentti

Virtausmittarit

Kuvaus

Graco on tuonut markkinoille kolme lisävarusteena hankittavaa virtausmittaria:

G3000 on yleiskäyttöinen hammaspyörämittari, jota käytetään yleensä virtausalueella 75–3000 cm3/min, paine enint. 4000 psi (28 MPa, 276 bar) ja viskositeetti 20–3000 senttipoisia. K-tekijä on noin 0,119 cm3/impulssi.

G3000HR on korkearesoluutioinen versio G3000-mittarista. Sitä käytetään yleensä virtausalueella 38–1500 cm3/min, paine enint. 4000 psi (28 MPa, 276 bar) ja viskositeetti 20–3000 senttipoisia. K-tekijä on noin 0,061 cm3/impulssi.

Coriolis on erityismittari, jolla voidaan mitata lukuisia eri virtausnopeuksia ja viskositeetteja.

Käytetään EasyKey™-näytön ja Smart-nestepaneelin välisessä tiedonsiirrossa.

Optinen kaksoiskuitukaapeli

Nestepaneelin virransaantikaapeli

Työasema

Käytetään Smart-nestepaneelin virransaannissa.

Pistoolin huuhtelusäiliö

(ei näy kuvassa)

Käyttäjä käyttää työasemaa päivittäisissä maalaustoimissa, kuten värin valinnassa, raporttien tulostamisen aloittamisessa, hälytysten lukemisessa/kuittaamisessa ja asettaessaan järjestelmän valmius-, sekoitus- tai huuhtelutilaan. Työasema sijaitsee yleensä työtilan sisällä tai maalarin lähellä.

Huuhtelusäiliötä käytetään manuaalisten pistoolien huuhtelemiseen automaattisesti suljetussa jäteastiassa. Huuhtelee käyttämällä täsmälleen oikean määrän liuotinta ja vähentää siten käytetyn liuottimen määrää, haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) päästöjä ja käyttäjän altistumista vaarallisille kemikaaleille.

Tarkempia tietoja EasyKey™-näytöstä ja työasemasta saat kohdasta Säätimet, sivu 26.

Smart-nestepaneeli

Nestepaneelin virransaantikaapeli

Työasema

EasyKey™-näyttö

Optinen kaksoiskuitukaapeli

K UVA 1

310805C

Värinvaihtoventtiilit

Nestesarja

Virtausmittarit

9

ProMix™ II:n yleinen työsykli ◆

ProMix™ II:n yleinen työsykli

Katso K UVA 2

1.

Ruiskutuspistoolin käyttäjä valitsee ja lataa haluamansa värin. Värinvaihdon LED-valo vilkkuu, kun väriä ladataan, ja jää palamaan, kun lataus on valmis.

Väri

LED-valo d.

Annosteluventtiili B avautuu, neste virtaa esisekoituskammioon (K), ja se tasataan suhteessa komponenttiin A. e.

Virtausmittari B (G) valvoo jakelun nestemääriä ja lähettää sähköimpulsseja säätimelle.

f.

Kun tavoitteeksi asetettu määrä on annosteltu, annosteluventtiili B sulkeutuu.

5.

Komponentit esisekoitetaan esisekoituskammiossa (K), jonka jälkeen ne sekoitetaan tasaisesti staattisessa sekoitusputkessa L).

Työaseman näyttö

2.

Käyttäjä käynnistää laitteen toiminnan painamalla

Sekoitus painiketta.

3.

Säädin lähettää viestejä solenoidiventtiilien aktivoimiseksi. Solenoidiventtiilit aktivoivat annosteluventtiilit A ja B. Nesteen virtaus alkaa, kun pistooli liipaistaan.

4.

Komponentit A ja B johdetaan esisekoituskammioon (K) yksi kerrallaan erillisten nesteletkujen, vastaventtiilien ja virtausmittarien läpi. a.

Ensiksi avautuu annosteluventtiili A, ja nestettä alkaa virrata esisekoituskammioon.

b.

Virtausmittari A (C) valvoo jakelun nestemääriä ja lähettää sähköimpulsseja säätimelle. Säädin tarkkailee näitä impulsseja ja viestejä.

c.

Kun tavoitteeksi asetettu määrä on annosteltu, annosteluventtiili A sulkeutuu.

Haluttaessa voidaan asentaa lisävarusteena hankittava nestepaineen säädin, jolla voidaan kontrolloida staattisen sekoitusputken tuotosta ruiskutuspistooliin.

6.

Komponentteja A ja B syötetään vuoroin esisekoituskammioon (K) niin kauan kunnes pistooli liipaistaan.

7.

Jos pistoolia ei liipaista kahden minuutin kuluessa, järjestelmä siirtyy joutokäynnille, jolloin sekoituskammion annosteluventtiilit sulkeutuvat.

8.

Kun pistooli liipaistaan uudelleen, ProMix™ II jatkaa prosessia siitä, mihin se jäi.

Toiminta voidaan pysäyttää milloin tahansa painamalla Valmius painiketta tai katkaisemalla virta päävirtakytkimestä.

Adaptiivinen ylikuormitussuoja

Kussakin syklissä annostellun nesteen todellinen määrä voi poiketa hieman asetetusta tavoitteesta. Säädin valvoo kuitenkin tätä vaihtelua ja säätää komponentin B suhdetta komponenttiin A käyttäjän määrittelemien rajojen mukaisesti.

Komponenttien A ja B annostelumäärä perustuu seossuhteeseen ja annoskokoon, jotka käyttäjä on asettanut ja säädin laskenut.

10 310805C

ProMix™ II:n yleinen työsykli ◆ Ilmavirtauskytkimen toiminta

L

J

Selitys:

A A-annosteluventtiili

B B-annosteluventtiili

C A-virtausmittari

D A-komponentin syöttöletku

E Ilman tyhjennysventtiili

F A-sulkuventtiili

G B-virtausmittari

H B-komponentin syöttöletku

J Liuotinhuuhteluventtiili

K Esisekoituskammio

L Staattinen sekoitin

M Nestesyöttö pistooliin

K

F

Käyttö ilman ilmanvirtauskytkintä

ProMix™ II:ta voidaan käyttää ilman ilmanvirtauskytkintä esimerkiksi silloin, kun kytkin on vikaantunut tai käytetään korkeapainepistoolia.

Jos kytkin vikaantuu, vaihda se mahdollisimman pian.

310805C

M

B

G

H

E

D

C

A

K UVA 2

Nestesarjan leikkauskuva

Ilmavirtauskytkimen toiminta

Ilma- tai ilma-avusteiset korkeapaineruiskutuspistoolit

Ilmavirtauskytkin havaitsee pistooliin menevän ilmavirran ja antaa signaalin ProMix™ II:n säätimelle, kun pistooli liipaistaan. Kytkin toimii virtausmittareiden kanssa ja varmistaa, että järjestelmän osat toimivat oikein.

Kun esimerkiksi virtauskytkin vikaantuu tai tukkeutuu, laite saattaa ruiskuttaa jatkuvasti pelkkää hartsia tai kovetetta, jos ProMix™ II ei havaitse ilmennyttä ongelmaa ja puutu siihen. Tästä syystä ilmanvirtauskytkin on erittäin tärkeä.

Jos ProMix™ II:n säädin havaitsee ilmanvirtauskytkimen signaalin avulla, että pistooli liipaistaan, mutta mittarista ei tule nestevirtausta, annosaikahälytys (Dose

Time Alarm) (sivu 54) lähetetään 40 sekunnin kuluttua ja järjestelmä kytketään pois päältä.

Korkeapainepistooli

Annosaikahälytys ei toimi, jos käytetään korkeapainepistoolia tai ilmanvirtauskytkintä ei käytetä (ei suositeltavaa). Sen sijaan kahden minuutin kuluttua mittarin vikaantumisesta järjestelmä lähettää joutoaikavaroituksen ja annosteluventtiilit kytkeytyvät pois päältä.

Tämä tarkoittaa, että

• Järjestelmä saattaa ruiskuttaa pelkkää hartsia tai kovetetta jopa kahden minuutin ajan ennen kuin järjestelmä kytkeytyy pois päältä.

• Koska joutoaikavaroitus saattaa ilmetä normaalin käytön aikana, et välttämättä huomaa, että mittari on vikaantunut, ja saatat jatkaa maalaamista.

Joutoaikavaroitus

Tämä varoitus ilmenee, jos ProMix™ II:ssa on valittu toiminnoksi Sekoitus , ja siitä, kun järjestelmä on vastaanottanut virtausmittarin impulssin, on kulunut kaksi minuuttia.

Sovelluksissa, joissa käytetään ilmanvirtauskytkintä, pistoolin liipaiseminen kuittaa varoituksen ja käyttäjä voi aloittaa ruiskutuksen uudelleen.

Jos ilmanvirtauskytkin ei ole käytössä, pistoolin liipaiseminen ei kuittaa hälytystä. Kun haluat jatkaa ruiskuttamista, sinun on painettava Sekoitus painiketta ja liipaistava pistooli sen jälkeen.

11

Asennus ◆ Tyypillinen asennus

Asennus

• Tämän tekstin viitenumerot ja sulkeissa olevat kirjaimet viittaavat kuvissa oleviin numeroihin ja kirjaimiin.

• Tekstin kuvakkeet viittaavat laitteen tai näppäimistön kuvakkeisiin.

Jos haluat tarkastella tyypillisiä asennuksia katso K UVA 4 ja K

UVA 5 sivulla 14. Tarkempia tietoja järjestelmätyypeistä saat Graco-jälleenmyyjältä.

• Varmista, että kaikki lisävarusteet täyttävät kokonsa ja paineenkestonsa puolesta järjestelmän vaatimukset.

• Kunnossapidon ja turvallisuuden takia jokaisen aineen syöttöletkun ja ProMix™ II järjestelmän välissä on oltava sulkuventtiili.

• A- ja B-komponenttien syöttöletkuihin on asennettava vähintään 100 silmäkoon nestesuodatin.

Katso mitat sivulta 16.

• Suojaa työasema ja EasyKey™-näyttöruudut maaleilta ja liuottimilta kirkkaasta muovista valmistetuilla suojilla, joita on saatavana 10 kappaleen pakkauksissa. Katso tietoja suojien tilaamisesta ProMix™ II:n huolto ja osat oppaasta (Service and Parts). Puhdista näyttöruudut tarvittaessa kuivalla liinalla.

Tyypillinen asennus

Selitys - K UVA 3

A Värinvaihtoventtiililetkut (komponentti A)

B Komponentti B letku

C

EasyKey™-näyttö

D Näyttö

E Näppäimistö

F Pääilmaletku

G Ilmansäädin

H Ilman sulkuventtiili

J

Työasema

K Työaseman kaapeli

L Virtajohto

M Optinen kuitukaapeli

N

Smart-nestepaneeli

P Ruiskutuspistooli

Q Pistoolin ilmaletku

R Pistoolin nesteletku

S Liuotinletku

T Nesteen sulkuventtiili

12 310805C

A

D

S

C

E

L

M

F

T

N

H

Q

R

T B

S

Asennus ◆ Tyypillinen asennus

G H

G H

K

P

J

TI4658A

K UVA 3

310805C 13

Asennus ◆ Asennusvaatimukset

Asennusvaatimukset

AINOASTAAN VAARATTOMAT PAIKAT

ProMix™ II:n

EasyKey-näyttö

234443

Suojarajoitin

Syöttöjännite enint.

250 VAC

Virtajohto

Optinen kuitutietoliikenn ekaapeli

Virta- ja tietoliikennekaapeli

Työasema

234441

ProMix™ II:n

Smart-nestepaneeli

Pneumaattinen liitäntä

Pistoolin huuhtelusäiliö

Virtausmittari

Virtausmittari

VAARALLINEN (LUOKITELTU) PAIKKA

K

UVA

4:

Ei luonnostaan vaaraton rakenne

AINOASTAAN

VAARATTOMAT PAIKAT

VAARALLINEN (LUOKITELTU) PAIKKA

I-LUOKKA, 1-JAOS, D-RYHMÄ (VAIN FM JA CSA)

I-LUOKKA, I-VYÖHYKE, IIA-RYHMÄ (VAIN ATEX)

ProMix™ II:n

EasyKey-näyttö

234443

Suojarajoitin

I/S-virtakaapeli

Optinen kuitutietoliikenn ekaapeli

Syöttöjännite enint.

250 VAC

ProMix™ II:n

Smart-nestepaneeli

I/S-virta- ja tietoliikennekaapeli

Pneumaattinen liitäntä

Työasema

234441

Pistoolin huuhtelusäiliö

Virtausmittari

Virtausmittari

1.

Ei luonnostaan vaarattomia terminaaleja (virtakisko) ei saa liittää laitteeseen, joka käyttää tai tuottaa yli 250 VRMS tai

DC, ellei jännitettä ole asianmukaisesti eristetty.

2.

Asennuksen on täytettävä seuraavat vaatimukset: National

Electric Code, Canadian Electrical Code Part I, NFPA 70,

Article 504 Resp., Article 505 ja ANSI/ISA 12.06.01.

IS-kontrollikuva 234557

3.

Osien monimaadoitus on sallittu ainoastaan silloin, kun liitettävien kohtien välillä on korkean integriteetin potentiaalintasaus.

4.

Älä käytä järjestelmää, jos sen suojarajoitinkansi on irrotettu.

VAROITUS: Osien vaihtaminen saattaa vaikuttaa laitteen luonnostaan vaarattomaan rakenteeseen. Katso käyttöoppaista tietoja asennuksesta, huollosta ja käytöstä.

K UVA 5

Luonnostaan vaaraton rakenne

14 310805C

Asennus ◆ Sijaintivaatimukset

Sijaintivaatimukset

VAROITUS

Smart-nestepaneeli: Asenna kohdassa Ei luonnostaan

vaaraton rakenne (K UVA 4) tai kohdassa Luonnostaan

vaaraton rakenne (K UVA 5) annettujen ohjeiden mukaisesti paikkaan, jossa se on helppo liittää käytettäviin maali- ja liuotintarvikkeisiin.

Älä asenna vaarattomissa tiloissa käytettäväksi hyväksyttyjä laitteita vaarallisiin tiloihin. Katso mallin luonnostaan vaaratonta rakennetta koskeva

turvallisuusluokitus EasyKey™-näytön ID-merkistä

(K UVA

6). Jos haluat lisätietoja, katso ProMix™ II:n

mallit, sivu 3. Lue varoitukset sivulta 6.

• Jos haluat tietoja vaarattomien ja vaarallisten tilojen laitteita koskevista vaatimuksista, katso

K

UVA

4 tai K

UVA

5 sivulla 14.

• Asenna EasyKey™-näyttö ja Smart-nestepaneeli korkeintaan15,2 metrin (50 jalan) etäisyydelle toisistaan.

Luonnostaan vaarattomassa asennuksessa

Smart-nestepaneeli voidaan sijoittaa vaarallisen tilan sisä- tai ulkopuolelle. Asennus on tehtävä paikallisten sähköasennuksia koskevien määräysten mukaisesti.

TÄRKEÄÄ: Älä vaihda ja muuta järjestelmän osia, sillä se saattaa vaikuttaa laitteen luonnostaan vaarattomaan rakenteeseen.

Työasema: Asenna kohdassa Ei luonnostaan vaaraton

rakenne (K UVA 4) tai kohdassa Luonnostaan vaaraton

rakenne (K UVA 5) annettujen ohjeiden mukaisesti paikkaan, jossa se on helposti käyttäjän saatavilla.

Pistoolin huuhtelusäiliö: Asenna ruiskutustilaan mahdollisimman kauas käyttökohdasta, jotta se välttyisi liialliselta ruiskutukselta.

Virtausmittarit: Jos käytössäsi on Coriolis-virtausmittareita, katso asennusohjeet Coriolis-oppaasta.

Virtausmittarin oikea suuntaus on sen toiminnan kannalta erittäin tärkeää.

ID

K UVA 6 EasyKey™-näyttö ja Smart-nestepaneeli

EasyKey™-näyttö: Asenna vaarattomalle alueelle kohtaan, jossa se on helposti käyttäjän nähtävissä ja käytettävissä.

Aineen syöttö

ProMix™ II mallit soveltuvat ilmaruiskutukseen, ilma- avusteiseen käyttöön ja korkeapaineruiskutusjärjestelmiin kapasiteetin ollessa enintään 3800 cm3/min.

• Haluttaessa voidaan käyttää nesteen painesäiliöitä, syöttöpumppuja ja kiertojärjestelmiä.

• Materiaalit voivat tulla alkuperäisistä säiliöistään tai maalien keskuskiertoletkusta.

Ainesyötön täytyy olla vapaa painepiikeistä, joita syntyy yleisesti pumpun iskun vaihtuessa. Asenna tarvittaessa painesäätimet tai paineentasaussäiliö

ProMix™ II:n aineen sisääntuloihin vähentämään aineen syöttöpulsseja.

Ota yhteyttä Graco-jälleenmyyjääsi, jos haluat lisätietoja.

310805C 15

Asennus ◆ Asennus

Asennus

1.

Noudata kohdan Sijaintivaatimukset ohjeita sivulla 15.

2.

Varmista, että seinä ja asennustarvikkeet ovat tarpeeksi kestäviä, jotta ne kestävät laitteen (katso

Tekniset tiedot, sivu 56), nesteen ja letkujen pai-

non sekä käytön aiheuttaman kuormituksen.

3.

Käytä laitetta mallina ja merkitse asennusreiät seinään käyttäjää ajatellen sopivalle korkeudelle,

jotta laitteen huoltaminen on helppoa. K UVA 7.

4.

Poraa seinään asennusreiät. Käytä tarvittaessa ankkureita.

5.

Kiinnitä laite tukevasti.

Mitat

EasyKey™-näyttö

342,1 mm

Syvyys: 6,38 tuumaa

(161,9 mm)

Smart-nestepaneeli

304,8 mm

355,6 mm

419,1 mm

7,6 mm

323,9 mm

12,7 mm

304,8 mm

673,1 mm

Syvyys:

11,5 tuumaa

(292,1 mm)

G3000-/G3000H

-mittareiden kanssa

590,6 mm

Työasema

190,5 mm

127 mm

8,7 mm

171,5 mm

177,8 mm

K UVA 7

16 310805C

Asennus ◆ Ilmansyöttöliitännät

Ilmansyöttöliitännät

Vaaditaan

Paineilman syöttöpaine:

75–100 psi (517–700 kPa, 5,2–7 bar).

Ilmaletkut: käytä maadoitettuja letkuja, joiden koko on järjestelmään sopiva.

Käytä liitännöissä (X ja L) erillisiä ilmansyöttöletkuja, jotta huuhteluilmaletkuun (X) ei pääse nestettä, jos ilman huuhteluventtiili tai takaiskuventtiili on vikaantunut.

3.

Liitä puhdas ilmansyöttöletku sulkuventtiiliin (L).

Tämä ilmaletku toimittaa ilmaa pistooliin, solenoideihin ja annosteluventtiileihin.

VAROITUS

Katso kohta Tekniset tiedot sivulla 56, jos haluat

lisätietoa ilmansyötöstä/-kulutuksesta.

Loukkuun jäänyt ilma saattaa käynnistää pumpussa tai annosteluventtiilissä odottamattoman syklin, jonka seurauksena roiskuminen tai liikkuvat osat voivat aiheuttaa vakavia vahinkoja. Käytä vuototyyppisiä sulkuventtiilejä.

Ilmansäädin ja vuototyyppinen sulkuventtiili: käytä molemmissa nestesyötön ilmalinjoissa.

Asenna kaikkiin ilmaletkun lisälaitteisiin sulkuventtiili vastasuuntaan, jotta ne saadaan eristettyä huollon ajaksi.

Suositellaan

Ilmaletkun suodatin: 10 mikronia tai parempi ilmansuodatin öljyn ja veden suodattamiseen ilmansyötöstä sekä estämään maalijäämät ja solenoidien tukkeutuminen.

Liitä ilmansyöttöletkut

1.

Kiristä kaikki ProMix™ II järjestelmän ilma- ja nesteletkujen liitokset, sillä ne ovat voineet löystyä kuljetuksen aikana.

2.

Asenna vuototyyppinen sulkuventtiili (L)

Smart-nestepaneelin ilmansuodattimen sisääntuloon . 8.

X

L

K UVA 8

4.

Asenna vuototyyppinen sulkuventtiili (X)

Smart-nestepaneelin ilmahuuhteluventtiilin sisääntuloon . 8.

5.

Liitä ilmansyöttöletku sulkuventtiiliin (X) liuotin- ja ilmahuuhtelua varten. Käytä puhdasta, kuivaa ilmansyöttöä (asenna tarvittaessa suodattimet/ kuivaajat).

310805C 17

Asennus ◆ Ilmansyöttöliitännät

VAARA

ProMix™ II:n aineen käyttöaika-ajastin ei toimi kunnolla, jos sitä käytetään useiden samanaikaisesti toimivien pistoolien kanssa. Välttääksesi sekoitetun aineen kovettumisen laitteeseen valvo aineen käyttöaikaa muilla keinoin.

6.

Ilmaruiskutus-, HVLP- ja ilma-avusteiset korkeapaineruiskutussovellukset:

• Järjestelmät, joissa ei ole pistoolin

huuhtelusäiliötä: liitä pistoolin ilmansyöttöletku

Smart-nestepaneelin pistoolin ilman ulostulon

(N - K UVA 9) ja ruiskutuspistoolin ilman sisääntulon välille (AA - K UVA 10).

• Järjestelmät, joissa on pistoolin

huuhtelusäiliö: liitä pistoolin ilmansyöttöletku

Smart-nestepaneelin pistoolin ilman ulostulon

(N - K UVA 9) ja hajotusilmaturvasulku-

venttiilin välille. Katso pistoolin huuhtelusäiliön opas 310695.

Asenna vuototyyppinen ilman sulkuventtiili (Z) pistoolin ilmansyöttöletkuun tai pistoolissa olevaan

ilman sisääntuloon (AA). K UVA 10, K UVA 11.

K

UVA

9

K UVA 10

N

VAROITUS

Jos käytät sähköstaattista Graco PRO

pistoolia, pistoolin ilmansyöttöletkuun on oltava asennettuna sulkuventtiili. Ota yhteyttä paikalliseen Graco-jälleenmyyjään, niin saat tietoja sähköstaattisten kokoonpanojen ilman sulkuventtiileistä.

Z

AA

U

K UVA 11

CC

AA

BB

18 310805C

Nesteensyöttöliitännät

VAROITUS

Älä ylitä alimman nimellispaineen kestävän osan suurinta painetta. Katso tietoja laitteen ID-merkistä.

Katso tietoja ProMix™ II malleista sivulta 3.

VAROITUS

Asennus ◆ Nesteensyöttöliitännät

3.

Liitä B-komponentin letku B-komponentin virtausmittarin sisääntuloon (DD). K UVA 12.

Komponenttien A ja B nestemittarien sisääntuloissa

(R, DD) on nesteen takaiskuventtiilit, jotka estävät nesteen takaisinvirtauksen paineen vaihdellessa.

Takaisinvirtaus voi vääristää seossuhdetta.

4.

Liitä pistoolin nesteen syöttöletku (CC) nestesarjan staattisen sekoittimen (U) ulostuloon ja pistoolin

nesteen sisääntuloon (BB). K UVA 11.

Vähennä vammojen syntymisen, kuten nesteen tunkeutumisen, mahdollisuutta asentamalla sulkuventtiili (T) jokaisen nesteen syöttölinjan ja nestesarjakokoonpanon välille. K UVA 12. Venttiilien avulla voit katkaista nesteen virtauksen huollon ja ylläpitotöiden ajaksi.

1.

Liitä liuottimen syöttöletkut.

a.

Liitä liuottimen syöttöletku (P) 1/4 npt(f):n liuotinhuuhteluventtiilin sisääntuloon. K UVA 12.

b.

Monivärijärjestelmä: liitä liuottimen syöttöletku myös värinvaihtoventtiiliin (Q), jossa on merkintä ”CC SOLVENT”. K UVA 13.

2.

Liitä A-komponentin syöttöletku(t).

Yksivärijärjestelmä: liitä komponentin syöttöletku A-komponentin virtausmittarin sisääntuloon (R). K UVA 13.

Monivärijärjestelmä: liitä A-komponentin syöttöletkut värinvaihtoventtiiliryhmän (S) sisääntuloihin. K UVA 13. Värinumero on merkitty venttiilin ilmansyöttöletkuun.

Maalin jälleenkierrätysjärjestelmä värinvaihtoventtiileissä on kaksi nesteporttia kutakin yksittäistä venttiiliä kohti. Jos jälleenkierrätät maalia, toimi seuraavasti:

1.

Irrota värinvaihtoventtiiliryhmä nestepaneelista ja asenna se erikseen.

2.

Liitä venttiilit yhteen porttiin ja sulje toinen portti.

Jälleenkierrätyksessä voidaan vaihtoehtoisesti käyttää T-liitintä.

Q

T

S

R

K UVA 12

VAARA

Varmista ennen käyttöä, että kaikki värinvaihtoventtiiliryhmän käyttämättömät nesteportit on tukittu.

Jos jokin portti jätetään auki, siitä vuotaa nestettä.

310805C

K UVA 13

5

3

1

6

4

2

R

DD

T

P

19

Asennus ◆ Kaapeliliitännät

Kaapeliliitännät

• Vain valtuutettu sähkömies saa asentaa laitteen johdot. Asennettaessa on noudatettava paikallisia määräyksiä.

• Liitä kaikki ruiskutustilaan ja vilkkaille alueille reititetyt kaapelit eristysputkeen, jotta ne eivät vahingoittuisi maalin, liuottimen ja alueella tapahtuvan liikkeen ansiosta.

• Kaikki ProMix™ II järjestelmään tilatut lisävarusteet on sähkötestattu tehtaalla.

Virtavaatimukset

ProMix™ II toimii 85–250 VAC:llä, 50/60 Hz:n syöttövirralla, enint. 2 ampeerin virralla. Virransyöttöpiiri on suojattava enint. 15 ampeerin suojakatkaisimella.

Eivät sisälly järjestelmään:

• Paikalliseen virtakonfiguraatioon soveltuva virtajohto. Lankatulkin koon on oltava 8–14 AWG.

• Laipion vedonpoistin, joka sopii koon 22,4 mm

(0,88 tuumaa) reiälle, joka pitää virtajohdon

EasyKey™-näytön portissa

(V). K UVA 14.

1.

Liitä EasyKey™-näyttö virransaantiin. Suojaa kytkentä eristysputkella.

2.

Asenna vedonpoistin ja virtajohto tai eristysputken laipio EasyKey™-näytön portin läpi (V).

K UVA 14.

A

C

V

K UVA 14

3.

Katso L1 ja L2, K UVA 21, ja kytkentöjen maadoitus

EasyKey™-näytön sisällä.

4.

Maadoita näyttö sähköiseen maahan. Katso kohta

Maadoitus sivulla 23.

Liitä EasyKey™-näyttö

Smart -nestepaneeliin

EasyKey™-näytön ja Smart-nestepaneelin välille reititetään kaksi 15,2 metrin (50 jalan) pituista kaapelia: nestepaneelin virtakaapeli (A) ja optinen kuitukaapeli (C).

1.

Liitä asianmukainen nestepaneelin virtakaapelin

(A) pää EasyKey™-näytön liittimeen

K

UVA

14.

VDC

.

2.

Liitä kaapelin toinen pää Smart-nestepaneelin liittimeen

VDC

(B). K UVA 15.

3.

Optinen kuitukaapeli (C) toimitetaan tehtaalta valmiiksi liitettynä EasyKey™-näytön liittimeen

. K UVA 14.

Jos haluat irrottaa optisen kuitukaapelin (C)

EasyKey-näytöstä, tarkista kaapelin reititys kotelon sisällä. Varmista, että luukku voidaan aukaista niin, ettei se tartu letkuihin tai vedä niitä.

20 310805C

Asennus ◆ Kaapeliliitännät

4.

Reititä vastakkainen optisen kuitukaapelin pää

Smart-nestepaneelin vedonpoistinliittimeen

(D). K UVA 15. Älä reititä kaapelia siten, että siinä on teräviä taitoksia tai kiertymiä.

Optisen kuitukaapelin taivutussäde on vähintään

40 mm (1,6 tuumaa).

6.

Kiristä vedonpoistinliitin (D). K UVA 16.

Liitä työasema Smart -nestepaneeliin

Työasemakaapeli (F) on johdotettu tehtaalla työasemaan. K UVA 17. Älä irrota kaapelia muulloin kuin silloin, kun aiot vaihtaa sen. Reititä 15,2 m:n (50 jalan) kaapeli

Smart-nestepaneeliin ja liitä se työaseman liittimeen

(G). K UVA 15.

B

D

G

F

K UVA 15

5.

Liitä sininen ja musta kaapeliliitin (E) piirilevyn niitä vastaaviin liittimiin. K UVA 16. Työnnä kaapeliliittimiä paikalleen, kunnes ne ovat tiukasti kiinni (noin

6 mm / ¼ tuumaa), ja kiristä sen jälkeen kierreliitin.

VAARA

Älä kiristä liikaa tai aiheuta ylimääräistä rasitusta piirilevyn liittimelle.

K UVA 17

Pistoolin huuhtelusäiliö

Katso asennus- ja liitäntäohjeita pistoolin huuhtelusäiliön oppaasta.

Tulostin

Jos tulostinta käytetään, kytke tulostimen kaapeli

EasyKey™-näytön liittimeen (H).

H

E D

K UVA 18

K UVA 16

310805C 21

Asennus ◆ Kaapeliliitännät

Virtausmittarien lisääminen

Jos käytetään muita kuin järjestelmän mukana toimitettuja virtausmittareita:

• Virtausmittarille on oltava erillinen virtalähde (ellei kyseessä ole Graco G3000, G3000HR, tai Graco

HG6000 ruuvimittari).

• Reititä signaalikaapelit Smart-nestepaneelin reikien

(J - K UVA 19) läpi koteloon vedonpoistimien läpi

(GG - K UVA 20). Jätä kaapeliin tarpeeksi tilaa, jotta koteloa (K) voidaan nostaa huoltoa varten.

• Katso tietoa sähköliitännöistä, K UVA 20.

3

4

5

6

7

8

1

2

J3

Virtausmittarin signaalikaavio

YLEINEN

SIGNAALI

SUOJA

YLEINEN

SIGNAALI

SUOJA

KAAPELI

KAAPELI

A-VIRTAUSMITTARI

B-VIRTAUSMITTARI

J

K

K UVA 20

GG

K UVA 19

22 310805C

Asennus ◆ Maadoitus

Maadoitus

VAROITUS

Järjestelmä on maadoitettava. Lue varoitukset

sivulta 6.

Luonnostaan vaaraton rakenne:

EasyKey™-näytön, Smart-nestepaneelin, työaseman ja pistoolin huuhtelusäiliön maajohdot on liitettävä samaan

sähköiseen maahan. Katso K

UVA

26 sivulla 25.

Jos käytetään eri maadoituspisteitä, virta voi päästä virtaamaan komponenttien kaapeleiden kautta ja aiheuttaa häiriöitä signaaleihin.

Maadoita ProMix™ II järjestelmä tässä ja eri osien oppaissa annettujen ohjeiden mukaisesti. Graco myy maadoitusjohtoja ja pinteitä, osanumero 222011.

EasyKey™ Näyttö

Luonnostaan vaaraton rakenne

Irrota ulostyönnin (FF) EasyKey™-näytön kotelon pohjasta. K

UVA

21. Asenna laipion vedonpoistin. Liitä maadoitusjohto maadoituskohdan liittimeen (W).

K

UVA

22. Reititä johto vedonpoistimen läpi ja liitä se

sähköiseen maahan.

K UVA 22

Smart-nestepaneeli

Liitä maadoitusjohto Smart-nestepaneelin maadoitus-

ulokkeesta (EE) sähköiseen maahan. K UVA 23.

EE

W

K UVA 23

Työasema

Liitä maadoitusjohto työaseman maadoitusulokkeesta

(Y) sähköiseen maahan. K UVA 24.

FF

L1 L2

K UVA 21

Y

K UVA 24

310805C 23

Asennus ◆ Maadoitus

Pistoolin huuhtelusäiliö

Liitä maadoitusjohto pistoolin huuhtelusäiliön maadoitusulokkeesta (BB) sähköiseen maahan.

K UVA 25.

BB

K UVA 25

Virtausmittarit

Liitä mittarikaapelit sivulla 22 annettujen ohjeiden

mukaisesti. Jos suoja liitetään väärin, signaaleissa saattaa ilmetä häiriöitä.

Syöttöpumput tai paineastiat

Liitä maadoitusjohto ja pinne sähköisestä maasta pumppuihin tai paineastioihin. Katso lisätietoja pumpun ja paineastian oppaasta.

Ilma- ja nesteletkut:

Käytä ainoastaan maadoitettuja letkuja.

Ruiskutuspistooli

Noudata pistoolin oppaassa annettuja maadoitusohjeita.

Nesteensyöttösäiliö

Noudata paikallisia ohjeita.

Ruiskutettava kohde

Noudata paikallisia ohjeita.

Kaikki huuhtelussa käytettävät liuotinastiat

Noudata paikallisia ohjeita. Käytä ainoastaan sähköä johtavia metalliastioita, jotka asetetaan maadoitetulle alustalle. Älä aseta astiaa eristävälle alustalle, kuten paperin tai pahvin päälle, koska silloin maadoitus katkeaa.

Säilytä maadoituksen jatkuvuus huuhtelun tai paineenpoiston aikana

Pidä pistoolin metalliosa tiukasti maadoitettua metalliastiaa vasten huuhtelun ja paineenpoiston ajan.

Aina kun näet oikealla olevan kuvan, toimi näiden ohjeiden

mukaan.

24 310805C

Asennus ◆ Tarkista resistanssi

2 4

5

8

7

1

10

9

3

6

Selitys:

EasyKey™-näytön, Smart-nestepaneelin, työaseman ja pistoolin huuhtelusäiliön maajohdot on liitettävä samaan sähköiseen maahan. Katso

K UVA 26 sivulla 25. 6

1 EasyKey™-näyttö

2 EasyKey™-näytön maattoliitin

3 Näyttökotelon maajohto

K

UVA

26: Maadoitus

Tarkista resistanssi

VAROITUS

Anna pätevän sähköasentajan tarkistaa kunkin

ProMix™ II:n osan ja sähköisen maan välinen resistanssi. Jos resistanssi on suurempi kuin 1 ohmi, tarvitaan eri maadoituskohta. Älä käytä järjestelmää ennen kuin ongelma on ratkaistu.

Jotta maadoitus olisi asianmukainen, ProMix™ II:n osien ja sähköisen maan välisen resistanssin on

oltava alle 1 ohmi. Lue varoitukset sivulla 6.

4 Nestepaneelin maajohdon liitäntäkohta

5 Nestepaneelin maajohto

6 Sähköinen maa – tarkista paikalliset vaatimukset

7 Työaseman maajohdon liitäntäpiste

8 Työaseman maajohto

9 Pistoolin huuhtelusäiliön maajohdon liitäntäpiste

10 Pistoolin huuhtelusäiliön maajohto

310805C 25

Säätimet ◆ Työasema

Säätimet

Käyttöliittymää varten on kaksi laitetta, jotka ovat työasema ja EasyKey™-näytössä sijaitseva näppäimistö.

Työasema

Käyttäjä käyttää työasemaa päivittäisissä maalaustoimissa, kuten värin valinnassa, raporttien tulostamisen aloittamisessa, hälytysten lukemisessa/kuittaamisessa ja asettaessaan järjestelmän valmius-, sekoitus- tai huuhtelutilaan. Työasema sijaitsee yleensä työtilan sisällä tai maalarin lähellä. Työasema koostuu LED-näytöstä,

LED-tilaosoittimesta ja syöttönäppäimistä. K UVA 27.

Toimintatilat

Sekoitus

Järjestelmä sekoittaa ja annostelee materiaaleja.

Valmius

Pysäyttää järjestelmän toiminnan.

Huuhtelu

Huuhtelee järjestelmän käyttämällä ilmaa ja liuotinta.

26 310805C

Säätimet ◆ Työasema

Värinvaihto ja hälytysosoitin

• Näyttää yleensä värinumeron.

• Näyttää hälytyksen tapahtuessa hälytyskoodin,

E1–E9.

• Värinumero näkyy, kun hälytys on kuitattu.

Virheen kuittaus

• Punainen LED-valo palaa myös silloin, kun tapahtuu hälytys, ja alkaa vilkkua aineen käyttöaikahälytyksen tapahtuessa.

• LED-valo sammuu, kun hälytys on kuitattu ja näppäintä painetaan.*

Raportti

• Lähettää raportin tulostimeen ja nollaa A- ja B-laskurit.

• Vihreä LED-valo vilkkuu kerran, kun näppäintä on painettu.

Värinvaihtojakson osoitin (vihreä LED-valo)

• Palaa jatkuvasti värin ollessa käytössä.

• Sammuu, kun - tai -näppäimiä painetaan.

• Jos uusi väri asetetaan, LED-valo vilkkuu, kun väriä ladataan, ja jää palamaan, kun lataus on suoritettu loppuun.

• Uusi väri valitaan painamalla tai ja sitten .

Ylös

Vierittää värinumeroita ylöspäin.

Alas

Vierittää värinumeroita alaspäin.

Enter

Syöttää valitun värin ja aloittaa värinvaihtojakson.

Sekoitus

• Käynnistää

Sekoitus-tilan.

• Vihreä LED-valo palaa myös

Sekoitus-tilassa.

• LED-valo vilkkuu, kun kahden minuutin joutoaika on ylitetty.

K UVA 27

Valmius

• Käynnistää Valmius-tilan.

• Vihreä LED-valo palaa myös Valmius-tilassa.

Huuhtelu

• Käynnistää Huuhtelu-tilan.

• Vihreä LED vilkkuu huuhtelujakson aikana ja jää palamaan, kun huuhtelu on suoritettu loppuun.

LED-valo sammuu, kun jokin toinen tila käynnistetään.

* Jos aineen käyttöajan hälytys (koodi E3) ilmenee, järjestelmä on huuhdeltava liuottimella tai sillä on ruiskutettava uutta sekoitettua materiaalia ennen kuin hälytys voidaan kuitata kokonaan.

Jos haluat lisätietoa hälytyksistä, katso Hälytykset ja vianetsintä, sivu 51.

• Saatavilla olevien värien määrä vieritettäessä - tai -näppäimillä perustuu ohjelmiston asetuksiin.

Katso sivu 32.

• Väri 0 voidaan valita järjestelmän huuhtelemiseksi (vaihtoehto Huuhtelu

moniväriyksiköissä. Katso lisätietoja sivulta 32.

näppäimelle)

310805C 27

Säätimet ◆ EasyKey™-näyttö

EasyKey™-näyttö

Nestekidenäyttö Näppäimistö

Äänihälytys

K UVA 28

Vaihtovirtakytkin

Kytkee järjestelmän vaihtovirran päälle tai pois päältä.

Näppäimistö

Käytetään numerotietojen syöttämiseen, asetusnäyttöjen käyttämiseen, vierittämiseen näytöstä toiseen ja

asetusarvojen valitsemiseen. Katso sivulta 31 lisätietoa

näppäimistön/näytön käytöstä.

Taustavalaistu nestekidenäyttö

Näyttää asetuksiin ja ruiskutustoimenpiteisiin liittyviä kuva- ja tekstitietoja. Advanced Setup näytössä 3 on valittavissa näytönsäästäjä. Näyttö siirtyy näytönsäästötilasta normaalitilaan, kun painat mitä tahansa näppäintä.

Äänihälytys

Antaa käyttäjälle hälytyksen, kun hälytystila ilmenee.

Hälytysääni kuuluu katkonaisesti, kun kyseessä on

Aineen käyttöaika ylitetty hälytys ja jatkuvasti, jos on tapahtunut jokin muu virhe. Hälytys kuitataan painamalla työaseman Hälytyksen kuittaus näppäintä.

28 310805C

Vaihtovirtakytkin

Sarjatulostusportti

(RS-232)

Gracon tietokonekaapelin portti

Säätimet ◆ EasyKey™-näyttö

Tulostinportti

Tulostimen sarjaporttia (RS-232) käytetään lisävarusteena hankittavan tulostinsarjan 234670 kanssa, jonka avulla voit tulostaa yksittäisiä työlippuja jokaisen

annostelutapahtuman päätyttyä. Katso sivu 43.

Lisätietoja saat tulostimen oppaasta 308818.

Graco-PC-kaapeliportti

Graco-PC-kaapeliporttia käytetään ProMix™ II:n datan lataussarjan 234668 kanssa, jonka avulla voit kommunikoida ProMix™ II:n kanssa tietokoneen välityksellä ja suorittaa seuraavat toiminnot:

➜ ohjelmiston päivitys

➜ ohjelmistoversion tarkastelu

➜ lataus

• työ- ja hälytyslokit

• materiaalinkäyttöraportti

• asetusarvot (voidaan myös ladata)

➜ työ-, hälytys- ja materiaalinkäyttöraporttien kuittaus

➜ oman kielen lataus näyttökieleksi

➜ tehdasasetusten palautus

➜ tehtaalla asetetun salasanan palautus.

Katso lisätietoja datan latausoppaasta 310669 tai

ProMix™ II:n huolto-oppaasta 310653.

Ethernet-liitäntä

Voit päästä käsiksi ProMix™ II:n tietoihin toimistosta, teollisuusverkosta tai Internetin kautta, jos verkkoasetukset ovat asianmukaiset. Tarvitset ulkoisen moduulin, jota kutsutaan yleisesti nimellä Ethernet-/ sarjaliikennemuunnin, joka muuntaa sarjaliikenteen

(RS-232) Ethernetiin sopivaksi.

Muuntimia on saatavana sähkötarvikemyyjiltä, joita ovat esimerkiksi B&B Electronics and Omega.

Jotkin muuntimet toimivat 24 VDC:n virralla ja ovat

DIN-kiskoasennettuja. Älä anna virtaa millekään ulkoiselle laitteelle ProMix™ II:n virtalähteellä, vaan käytä ulkoista virtalähdettä.

!

TÄRKEÄÄ: Kun ProMix™ II:n elektroniikkaan on tehty muutoksia, aikaisemmat sähköhyväksynnät eivät välttämättä enää päde. Kysy tarkempia tietoja

Graco-jälleenmyyjältäsi.

Liitä Ethernet-/sarjaliikennemuunnin EasyKey™:n ohjaustauluun alla esitetyllä tavalla.

Liitäntä

J6-1

J6-2

J6-3

Toiminto

RS-232 Lähetys

RS-232 Vastaanotto

RS-232 Maa

310805C 29

Käyttö-tila ◆ Näyttöjen käynnistys

Käyttö-tila

Näyttöjen käynnistys

Kun EasyKey™:n virtakytkin kytketään päälle,

Graco-logo ja nykyinen ohjelmistoversio tulevat näkyviin.

Käyttö-näyttö

Tämä näyttö on käynnistyksen jälkeen esiin tuleva oletusnäyttö, jossa näkyy järjestelmän toimintatila.

2

1

10

3

7

9

8

K UVA

29 Käyttö-näyttö

Selitys

1 Käytössä oleva väri: työasemassa valittu väri.

2 Tavoitesuhde: valitulle värille. Suhde voi olla

0,0:1–30,0:1.

4

5

6

3 Käyttöajan ajastin: näyttää aineen jäljellä olevan käyttöajan minuutteina.

4 Todellinen suhde: sadasosina.

5 Nykyinen virtausnopeus: yksikkönä cm3/min.

6 Työmäärä yhteensä: yksikkönä cm3 tai oz.

Työmäärä yhteensä (A + B) nollataan aina kun

Raportti näppäintä painetaan työasemassa tai suoritetaan värinvaihto tai huuhtelu.

7 Animaatio: Kun on virtausta, pistooli näyttää ruiskuttavan ja A- tai B-komponentin letku syttyy ja osoittaa siten, mikä annosteluventtiili on auki.

8 Tilan osoitin: osoittaa nykyisen hälytyksen tai toimintatilan (Sekoitus, Valmius, Huuhtelu tai

Värinvaihto #).

9 Nykyinen päivämäärä ja aika

10 Turvallisuustaso: näyttöön tulee munalukko, jos

Asetus-tilaan siirtymiseen tarvitaan salasana.

Jos salasanaksi asetettiin ”0”, munalukko ei tule näkyviin ja Asetus-tilaan voi siirtyä ilman salasanaa.

Ainoa Käyttö-näytössä toimiva näppäin on Asetus

-näppäin (sillä siirrytään Asetus-tilaan).

30 310805C

Asetus-tila ◆ Asetus-tilaan siirtyminen

Asetus-tila

Asetus-tilaan siirtyminen

Siirry Asetus-tilaan tai poistu siitä painamalla Asetus

näppäintä.

Salasana-näyttö

Jos salasana on aktivoitu, sinun on annettava salasana, ennen kuin voit siirtyä Asetus-tilaan. Katso lisätietoja

kohdasta Advanced-näyttö 3 sivulta 37. Jos annat

väärän salasanan, näyttö palaa Käyttö-näyttöön.

Asetus-näytön valikko

Asetus-näytön valikko näkyy kaikkien Asetus-näyttöjen

alareunassa nykyinen näyttö korostettuna. K UVA 32.

Advanced-asetuksessa on kolme näyttöä. Kaikissa muissa asetusvalinnoissa on ainoastaan yksi näyttö.

Jos unohdat salasanan, voit nollata sen (salasanaksi tulee 0) käyttämällä ProMix™ II:n datan lataussarjaa 234668

K UVA 32 Asetus-tila – Värinasetus-näyttö

Asetus-näytön valikko

Näppäinkomennot

EasyKey™-näppäimistön numeroitujen näppäimien, joita käytetään arvojen antamiseen asetuksissa, lisäksi käytössäsi on alla luetellut näppäimet, joilla voit siirtyä näytön sisällä kohdasta toiseen tai näytöstä toiseen ja tallentaa antamasi arvot.

K

UVA

30 Asetus-tila – Salasana-näyttö

Jos salasana on aktivoituna, ”Setup Locked”

(Asetus lukittu) tulee näkyviin hetkeksi, kun olet poistunut Asetus-näytöstä ja palannut Käyttö- näyttöön.

K UVA 31

Näppäi n:

Toiminto

Asetus: paina, kun haluat siirtyä

Asetus-tilaan tai poistua siitä.

Enter: jos kohdistin on pudotusvalikkoruudussa, paina Enter-näppäintä, jolloin näkyviin tulee pudotusluettelo. Katso K UVA 33.

Paina Enter, kun haluat tallentaa arvon, joka annetaan näppäimistön avulla tai valitaan pudotusluettelosta.

Nuoli ylöspäin: siirryt edelliseen kenttään tai pudotusluettelon kohtaan.

Nuoli alaspäin: siirryt seuraavaan kenttään tai pudotusluettelon kohtaan.

Nuoli vasemmalle: siirryt edelliseen näyttöön.

Nuoli oikealle: siirryt seuraavaan näyttöön.

310805C 31

Asetus-tila ◆ Väri-näyttö

Väri-näyttö

Aineen käyttöaika

Aseta aineen käyttöajaksi 1–999 minuuttia yhden minuutin askelin. Valitse aika, joka on materiaalin ruiskutusaikaa lyhyempi, jotta sinulla on käyttöajan ylityttyä tarpeeksi aikaa ruiskuttaa tai huuhdella sekoitettu materiaali järjestelmästä.

Pudotusluettelo

Asetusnäytön valikko

K UVA 33 Asetus-tila – Värinasetus-näyttö

Käytä Väri-näyttöä, kun haluat antaa tietoja järjestelmässä käytettävistä väreistä. Väri-näytössä asetetaan myös järjestelmän huuhteluaika käyttämällä väriä 0

(sivu 32).

Väri

Valitse värin numero, jonka haluat asettaa tai jota haluat muokata.

Vain Advanced-näyttö 2:ssa (sivu 36) valitut värit

näkyvät Värit-pudotusluettelossa.

• Eri värin valitseminen Asetus-tilassa ei vaikuta työasemassa tällä hetkellä valittuna olevaan väriin.

VAARA

ProMix™ II:n aineen käyttöaika-ajastin ei toimi kunnolla, jos sitä käytetään useiden samanaikaisesti toimivien pistoolien kanssa. Välttääksesi sekoitetun aineen kovettumisen laitteeseen valvo aineen käyttöaikaa muilla keinoin.

Huuhteluaika

Tätä asetusta käytetään Huuhtelu-tilan ja värinvaihdon aikana. Sen arvoksi voidaan asettaa 0–999 sekuntia

yhden sekunnin askelin. Katso kohdat ProMix™ II:n

huuhtelujakso ja ProMix™ II:n värinvaihtojakso sivulla 33.

Täyttöaika

Tätä asetusta käytetään värinvaihdon aikana, kun asetetaan aika, jonka järjestelmä käyttää uuden värin lataamiseen. Ajaksi voidaan asettaa 0–999 sekuntia yhden sekunnin askelin. Valitse täyttöajaksi vähintään viisi sekuntia pidempi aika, kuin mitä uuden värin

näkemiseen pistoolissa kuluu. Katso ProMix™ II:n vär-

invaihtojakso, sivulla 33.

Värien 1–6 asetus

Asetettavana on viisi arvoa. Käytä tuotetietolomakkeessa olevia tietoja tai pyydä niitä materiaalin toimittajaltasi.

Painesuhde

Aseta A- ja B-komponentin tilavuussuhteeksi

0,0:1–30:1, 0,1:n askelin.

Väri 0 asetus

Väriä 0 käytetään monivärijärjestelmissä, kun materiaaliletkuja tyhjennetään lataamatta uutta väriä. Se valitaan yleensä vuoron lopussa, jotta katalysoidun materiaalin kovettuminen voidaan estää.

Kun valitset asetusten Väri-luettelosta 0, Väri 0 asetusnäyttö tulee näkyviin. Voit valita huuhteluajaksi

0–999 sekuntia yhden sekunnin askelin.

0,0:1 on erityisasetus, joka osoittaa, että ainoastaan A-komponenttia on annosteltu, käytetään 1-komponenttisten materiaalien kanssa.

Toleranssi

Aseta värin suhdetoleranssiksi 1–99 % yhden prosentin askelin. Jos haluat minimoida turhien hälytysten synnyn, valitse suurin maalinvalmistajan suositukset ja tuotantovaatimuksesi täyttävä toleranssiarvo.

K UVA 34 Asetus-tila – Väri 0 asetusnäyttö

32 310805C

Asetus-tila ◆ Väri-näyttö

ProMix™ II:n huuhtelujakso

25 % huuhteluajasta

Pa Ps Pa Ps Pa Ps Pa PS-final

Kuvateksti:

Pa: Ilman tyhjennysventtiili

Ps: Liuottimen tyhjennysventtiili

Ps-final: Liuottimen tyhjennysventtiili (lopullinen liuotintäyttö on 25 % huuhteluajasta)

Pa = Ilmasykäysaika, joka on asetettu Advance-näytössä 1, sivu 35.

Ps = Liuotinsykäysaika, joka on asetettu Advance-näytössä 1, sivu 35.

Pistoolin liipaisin

Huuhtelujakso

Huuhteluaika

ProMix™ II:n värinvaihtojakso

S 1

A

Pa Ps Pa Ps Pa Ps Pa PS-final

Kuvateksti:

S1: cm3, ryhmä, liuotin, venttiili

C2: cm3, ryhmä, väri 2, venttiili

A: A-komponentin annosteluventtiili

B: B-komponentin annosteluventtiili

Pa: Ilman tyhjennysventtiili

Ps: Liuottimen tyhjennysventtiili

Ps-final: Liuotinhuuhteluventtiili (lopullinen liuotintäyttö on 25 % huuhteluajasta tai 50 % huuhteluajasta, kun väriksi vaihdetaan 0)

C2

A

Pa = Ilmasykäysaika, joka on asetettu Advance-näytössä 1, sivu 35.

Ps = Liuotinsykäysaika, joka on asetettu Advance-näytössä 1, sivu 35.

A B A B A B A B

Pistoolin liipaisin

K

UVA

35

5 sekunnin huuhtelu, cm3ryhmä

310805C

Huuhtelujakso

Huuhteluaika

5 sekunnin lataus, cm3ryhmä

Sekoitus

Täyttöaika

33

Asetus-tila ◆ Raportti-näyttö

Raportti-näyttö Kalibrointi-näyttö

K

UVA

36 Asetus-tila – Raportti-näyttö

Raportti-näytössä näkyy viimeisimmät 10 hälytystä ja niiden päivämäärä ja aika. Näppäinten ja avulla voit tarkastella kaikkia hälytyksiä. A- ja B-komponentin kokonaissumma näkyy litroina tai gallonoina perustuen

Advanced-näytössä 1 valittuihin yksiköihin. Kokonaissummaa ei voi nollata.

Raportti-näytössä ei ole valittavissa olevia asetuksia.

K UVA 37 Asetustila – Kalibrointi-näyttö

Käytä tätä näyttöä mittarin kalibrointiin.

Käynnistys – aloita kalibrointi

Keskeytys – lopeta kalibrointi

Huuhtele – huuhtele näyteventtiilit kalibroinnin jälkeen

Katso kohta Mittarin kalibrointi sivulla 49, niin näet,

milloin mittarin kalibrointi tehdään ja miten.

Lisävarusteena hankittavan ProMix™ II:n datan lataussarjan 234668 avulla voit ladata ja tarkastella

100:aa viimeisintä hälytystä tai tapahtumaa.

34 310805C

Asetus-tila ◆ Advanced-näytöt

Advanced-näytöt

Advanced-asetuksessa on kolme näyttöä. Näytön numero näkyy näytön oikeassa reunassa. K UVA 38.

Paina näppäintä, niin pudotusluettelot tulevat näkyviin ja voit tehdä valintasi.

Advanced-näyttö 1

K

UVA

38 Asetus-tila – Advanced-näyttö 1

Näytön numero

Kieli

Määrittää näyttötekstin kielen. Voit valita kieleksi jonkin seuraavista: englanti (oletus), ranska, saksa, espanja, japani (kanji) ja kiina (yksinkertaistettu).

Kieliä voi ladata käyttämällä ProMix™ II:n datan lataussarjaa 234668.

Käyttöraportti

Voit valita Ei toimintaa tai jomman kumman seuraavista:

Tulosta – lähettää materiaalinkäyttöraportin tulostimeen. (Kokonaismääriä ei nollata.)

Tulosteen yksikkönä on cm3 tai oz riippuen siitä, kumman olet valinnut näyttöyksiköiksi.

ProMix™ II:n on oltava Valmius tilassa.

Nollaa – nollaa kaikki värimäärät.

310805C

Esimerkki: Materiaalinkäyttöraportti

3

4

1

2

5

6

Materiaalin käyttö

Aloitusaika: 09-Dec-2003 12:24:08

Lopetusaika: 09-Dec-2003 12:26:19

Väri A (cm3) B (cm3)

51

0

100

20

0

0

17

0

25

10

0

0

Näyttöyksiköt

Valitse cm3/litra (oletus) tai oz/gallona. Asetus vaikuttaa

Käyttö-näytön työlaskureihin, Raportti-näytön kokonaissummaan ja Advanced-näytössä 2 asetettuun aineen käyttöaikamäärään. Kaikkien muiden tilavuusarvojen yksiköt ovat edelleen cm3, cm3/min ja cm3/impulssi.

Annoskoko

Annos on sen nesteen määrä, joka virtaa järjestelmän läpi yhdessä A- tai B-annosteluventtiilin kokonaisessa syklissä. Ihanteellinen annoskoko perustuu käytetyn nesteen sekoitussuhteeseen, virtausnopeuteen ja suhdetoleranssiin.

Yleensä ottaen sekoituslaatu on parempi, kun annoskoko on pienempi. Koska venttiilien ajoitukseen liittyy kuitenkin epävarmuutta, pienemmät annoskoot voivat aiheuttaa suhteissa häiriöitä etenkin suurilla virtausnopeuksilla. Ihanteellisen annoskoon ja suhdetoleranssin löytää kokeilemalla eri vaihtoehtoja.

Valitse haluamasi näistä kolmesta asetuksesta:

25 cm3 – (oletus) toimii hyvin useimmissa sovelluksissa. Se on tarpeeksi pieni hyvään integraatioon ja turhat hälytykset vältetään.

50 cm3 – soveltuu parhaiten sovelluksiin, joissa sekoitussuhteessa on suuria vaihteluita, kuten käytettäessä suurta virtausnopeutta

(> 2000 cm3/min) tai virtausmittareita, joiden resoluutio on alhaisempi (K-tekijä > 0,2 cm3/ impulssi).

Automaattinen – on asetus, jota käyttämällä annoskokoa ja toleranssia ei tarvitse säätää jatkuvasti. Aina kun Sekoitus näppäintä painetaan, ProMix™ II valitsee annoskooksi

15 cm3, 25 cm3 tai 50 cm3 perustuen siihen, kuinka hyvin suhde säilyi edellisen kerran kyseistä väriä käytettäessä. Tämä on erityisen kätevää silloin, kun käytetään erittäin alhaista virtausnopeutta (< 100 cm3/min).

35

Asetus-tila ◆ Advanced-näytöt

Ilmasykäys

Määrittää (sekunteina), kuinka kauan ilmaa annostellaan, kun käytössä on ilma-liuotinsykäys, jota käytetään huuhtelu- ja värinvaihtojaksojen aikana. Valitse asetukseksi 0–999 sekuntia. Oletusasetus on yksi sekunti.

Liuotinsykäys

Määrittää (sekunteina), kuinka kauan liuotinta annostellaan ilma-liuotinsykäyksen aikana. Valitse asetukseksi

0–999 sekuntia. Oletusasetus on kaksi sekuntia. Katso

kohdat ProMix™ II:n huuhtelujakso ja ProMix™ II:n

värinvaihtojakso sivulla 33.

Advanced-näyttö 2

K UVA 39: Asetus-tila – Advanced-näyttö 2

Värimäärä

Määrittää A-komponentille käytettävissä olevan värien lukumäärän sekä Väri-asetusnäytössä ja työasemassa valittavissa olevan värimäärän. Valitse asetukseksi 1, 2,

3, 4, 5 tai 6.

Jos käytössäsi on yksivärinen ProMix™ II järjestelmä, voit valita värimääräksi ainoastaan ”1”.

Jos haluat lisätä järjestelmään värinvaihtomahdollisuuden, sinun on hankittava Graco ProMix™ II värinvaihtosarja. Katso ProMix™ II:n huolto-opas

310653.

Käyttöaikamäärä

Asetettu koko järjestelmän sekoitetun nestemäärän mukaan. Sisältää sekoituskammion, esisekoituskammion, staattisen sekoittimen, nesteletkun ja applikaattorin. ProMix™ II:n säädin käyttää tätä määrää ja ainesäiliön aikaa määrittäessään onko sekoitettu materiaali ollut järjestelmässä kauemmin kuin aineen käyttöajan.

Käyttöaikamäärä annetaan unsseina tai kuutiosenttimetreinä sen mukaan, kumpi yksikkö Advanced-näytössä 1 on valittu. Valitse asetukseksi 0–999 cm3 tai 0–33 unssia. Jos vaihdat yksikköä, tämä arvo päivitetään uusiin yksiköihin. Oletus on 350 cm3 (12 oz.).

ProMix™ II:n sekoituskammion, esisekoituskammion ja staattisen sekoittimen tilavuus on 100 cm3. Käytä seuraavia tietoja määrittäessäsi nesteletkun tilavuutta pistooliin.

Letkun tilavuus

Englantilaiset yksiköt

Letkun tilavuus = 154,4 x (sisähalkaisija)

2

(tuumaa) x

Pituus (jalkaa)

Metriyksiköt

Letkun tilavuus = 0,785 x (sisähalkaisija)

2

(mm) x

Pituus (m)

Käyttöaikamäärä

Käyttöaikamäärä = 100 cm3 + Letkun tilavuus

Esimerkki:

Jos käytät nesteletkua, jonka pituus on 25 jalkaa ja sisähalkaisija 1/4 tuumaa:

Letkun tilavuus = 154,4 x (0,25 tuumaa)

2

x 25 jalkaa =

241 cm3

Käyttöaikamäärä = 100 cm3 + 241 cm3 = 341 cm3

Käyttöaikamäärien (cm3) taulukot

Taulukko 1: Englantilaiset mitat

Letkun sisähalkaisija

(tuumaa)

3/16

1/4

5/16

3/8

25

236

341

477

643

Letkun pituus (jalkaa)

36

295

447

643

50

371

582

854

75

507

824

1231

100

643

1065

1608

882 1186 1728 2271

Letkun sisähalkaisija

(mm)

4

6

8

10

Taulukko 2: Metrijärjestelmä

Letkun pituus (m)

10

226

383

602

15

288

524

854

20

351

665

1104

25

414

806

1356

30

477

948

1607

885 1278 1670 2062 2455

36 310805C

Asetus-tila ◆ Advanced-näytöt

Pistoolin huuhtelusäiliö

Valitse Off (oletus) tai On sen mukaan, onko käytössäsi pistoolin huuhtelusäiliö.

Automaattinen tyhjennys

Valitse Off (oletus) tai On. Voit käyttää automaattista tyhjennystä, jos käytössäsi on pistoolin huuhtelusäiliö.

Jos valitset On, ProMix™ II huuhtelee sekoitetun materiaalin automaattisesti kaksi minuuttia sen jälkeen, kun aineen käyttöaika on ylittynyt, pistoolin ollessa pistoolin huuhtelusäiliössä. Tämä estää sekoitetun materiaalin kovettumisen materiaaliletkuihin.

K-tekijä A ja K-tekijä B

Määrittää K-tekijät, yksikkönä cm3/impulssi, kahden virtausmittarin osalta. Anna arvoksi 0,001–0,999. Oletus on 0,119. Katso suositeltu K-tekijä mittarisi oppaasta.

Varmista mittarien toiminta kalibroimalla ne.

Mittarin enimmäispulssitaajuussyöttö ProMix™

II:een on 425 Hz (impulssia/sekunti). Käytä virtausmittaria, jonka K-tekijä ei ole yli 425 Hz:n ulostulon, kun käytät laitetta suurimmalla virtausnopeudella.

Määrätyllä suurimmalla virtausnopeudella, kun yksikkönä on cm3/min, pienin sallittu K-tekijä yksiköinä cm3/impulssi on:

Min. K-tekijä =

Maks. virtausnopeus (cm3/min.)

25,500

Advanced-näyttö 3

K UVA 40 Asetus-tila –Advanced-näyttö 3

Kuukausi

Syötä nykyinen kuukausi.

Päivä

Syötä nykyinen päivä.

Vuosi

Syötä nykyinen vuosi (neljä numeroa).

Aika

Syötä nykyinen aika tunteina (24 tunnin kello) ja minuutteina. Sekunteja ei voi asettaa.

Salasana

Käytetään ainoastaan Asetus-tilassa. Oletus on 0, joka tarkoittaa, että Asetus-tilaan voidaan siirtyä ilman salasanaa. Anna numero väliltä 1–9999, jos haluat käyttää salasanaa.

Näytönsäästöaika

Määrittää minuutteina ajan, jonka näyttö voi olla käyttämättömänä ennen kuin näytönsäästäjä kytkeytyy päälle (näyttö pimenee). Näyttö muuttuu aktiiviseksi, kun painat mitä tahansa näppäintä. Asetus 0 (oletus) kytkee näytönsäästäjän pois päältä. Voit valita ajaksi

1–99 minuuttia.

310805C 37

Käyttö ◆ Paineenpoistotoimet

Käyttö

Paineenpoistotoimet

8.

Lukitse liipaisimen lukko.

VAROITUS

Noudata kohdan Paineenpoistotoimet ohjeita

ruiskutuksen jälkeen ja ennen ruiskutussuutinten vaihtamista sekä ennen laitteen huuhtelua, tarkistusta

ja huoltoa. Lue varoitukset sivulta 6.

1.

Lukitse liipaisimen lukko.

9.

Paina työaseman Valmius painiketta.

10.

Jos epäilet, että suutin tai letku on tukossa tai että paine ei ole täysin poistunut yllä esitettyjen toimien

jälkeen, löysää hyvin hitaasti suuttimen suojuksen kiinnitysmutteria tai letkuliitintä paineen poistamiseksi vähitellen, ja löysää ne sitten kokonaan.

Poista suuttimen tai letkun tukos.

VAROITUS

2.

Paina työaseman Valmius painiketta.

3.

Kytke ruiskutuspistoolin ilma pois päältä.

Sammuttaminen

Paine A- ja B-annosteluventtiileista vastasuuntaan (A,

B) ei ole ehkä täysin poistunut.

11.

Ennen kuin huollat tai vaihdat virtausmittareita, värinvaihtoventtiileitä tai muita nesteensyötön sulkuventtiilien (T) ja annosteluventtiilien A ja B

välillä olevia osia, löysennä mittarin kääntyvää liitintä (HH) hitaasti, jotta paine pääse poistumaan vähitellen.

VAROITUS

Jos käytät sähköstaattista pistoolia, kytke sähköstatistiikka pois päältä ennen huuhtelua.

4.

Vapauta komponenttien A ja B sekä liuottimen syöttöpumppujen tai paineastioiden neste- ja ilmanpaine niiden käyttöoppaissa annettujen ohjeiden mukaisesti. Sulje kaikki nestesyötön sulkuventtiilit.

5.

Paina työaseman Sekoitus painiketta.

6.

Avaa liipaisimen lukko.

7.

Pidä pistoolin metalliosaa tukevasti maadoitettua metalliastiaa vasten.

Liipaise pistooli paineen poistamiseksi.

38

sivu 24

T

HH

A

T

B

HH

Liipaisimen lukitus

Lukitse liipaisimen lukko aina kun lopetat ruiskuttamisen, sillä se estää pistoolin liipaisemisen

vahingossa. Lue varoitukset sivulla 6.

Liipaisimen lukitukset saattavat vaihdella. Noudata pistoolin käyttöoppaassa olevia ohjeita.

310805C

Käyttö ◆ Käynnistys

Käynnistys

1.

Katso Tarkistusluettelo,

Tarkistusluettelo

Järjestelmä maadoitettu

Varmista, että kaikki maadoitusliitännät on tehty.

Katso kohta Maadoitus sivulla 23.

Kaikki liitännät kiristetty ja tehty oikein

Varmista, että kaikki sähkö-, neste-, ilma- ja

järjestelmäliitännät on kiristetty ja tehty sivulla 12

esitettyjen Asennus-ohjeiden mukaisesti.

Nesteensyöttösäiliöt täytetty

Tarkista, että A- ja B-komponentin sekä liuottimen säiliöt ovat täynnä.

Sekoituskammion venttiilit asetettu

Tarkista, että sekoituskammion venttiilit on asetettu oikein. Tee alussa asetukset kohdassa

Sekoituskammion venttiiliasetukset annettujen ohjeiden mukaisesti ja säädä niitä tarvittaessa.

Annostelu- ja huuhteluventtiilien tiivistemutterit kiristetty oikein

Kiristä annostelu- ja huuhteluventtiilien tiivistemutterit (D) 3/8 tuuman tai 10 mm:n vääntötyökalulla kireyteen 25 in-lbs (2,8 N•m). K UVA 41. Kiristä ne uudelleen viikoittain, jotta venttiilien käyttöikä säilyisi pitkänä, eikä vuotoja syntyisi.

Nesteensyöttöventtiilit auki ja paine asetettu

A- ja B-komponenttien nesteensyöttöpaineiden tulee olla yhtä suuret, ellei toinen komponentti ole jähmeämpi ja vaadi siten suurempaa paineasetusta.

Solenoidipaine asetettu

75–100 psi:n syöttöilma (0,5–0,7 MPa, 5,2–7 bar)

1A

E

4A

K

UVA

41

2A 2B

3A 3B

Sekoituskammion venttiilit

4B

1B

D

Kiristä kireyteen

25 in-lbs (2,8 N•m)

TI4608A

Sekoituskammion venttiilien asetukset

Kun haluat avata annostelu- tai huuhteluventtiilit, käännä niiden kuusiomutteria (E) vastapäivään. Kun haluat sulkea ne, käännä mutteria myötäpäivään. K UVA 41.

Venttiili

Annostelu (3A, 3B)

Huuhtelu (4A, 4B)

Nesteen sulku (1A, 1B)

Näytteenotto (2A, 2B)

310805C

Kuusiomutterin (E) asetus

1 kierros täysin suljetusta asennosta

Täysin auki Käyttö-/Sekoita-toiminnon aikana

Täysin kiinni Käyttö-/Sekoitus-toiminnon aikana

Toiminto

Rajoittaa esisekoituskammioon menevän nesteen suurinta virtausnopeutta ja lyhentää venttiilin vasteaikaa.

Sulkee A- ja B-komponenttien portit esisekoituskammioon suhteen tarkistuksen tai mittarien kalibroinnin aikana. Avaa portit Käyttö-/Sekoitus-toiminnon aikana.

Avaa venttiilit A- ja B-komponentin annostelua varten mittarien kalibroinnin aikana. Älä avaa näyteventtiilejä, jos sulkuventtiilit eivät ole kiinni.

39

Käyttö ◆ Käynnistys

2.

Kytke EasyKey™-näytön vaihtovirtakytkin asentoon

(I = päällä, 0 = pois päältä).

Graco-logo ja ohjelmistoversio tulevat näkyviin ja niiden jälkeen Käyttö-näyttö.

Vasemmassa alakulmassa näkyy järjestelmän tila, joka voi olla Valmius, Sekoitus, Huuhtelu tai hälytysilmoitus.

E a s y K e y T M

Käyttö-näyttö

➜ Varmista, että työasema toimii. Käytössä olevan värinumeron ja Valmius LED-valon pitäisi palaa.

Väri

LED-valo

3.

Jos käynnistät järjestelmän nyt ensimmäistä

kertaa, huuhtele se sivulla 46 kohdassa

Nestesyöttöjärjestelmän huuhteleminen annettujen ohjeiden mukaisesti. Laite on testattu kevytöljyllä, joka on huuhdeltava järjestelmästä, jotta se ei likaa käyttämääsi materiaalia.

4.

Ota järjestelmä käyttöön sivulla 31 kohdassa

Näppäinkomennot annettujen ohjeiden mukaisesti.

5.

Varmista, että työasema on Valmius tilassa.

6.

Säädä A- ja B-komponentin nestesyöttöä käyttösovelluksen vaatimalla tavalla.

Käytä alhaisinta mahdollista painetta.

7.

Älä ylitä minkään järjestelmässä käytettävän komponentin suurinta käyttöpainetta.

Katso suurimmat käyttöpaineet järjestelmän

ID-paneelista (katso sivu 3) tai alhaisimman

luokituksen omaavasta järjestelmän osasta.

8.

Avaa järjestelmään menevät nesteensyöttöventtiilit.

9.

Säädä ProMix™ II järjestelmään menevän ilman paine. Useimmat sovellukset vaativat ilmanpaineeksi noin 80 psi

(552 kPa, 5,5 bar) toimiakseen kunnolla. Älä käytä alle 75 psi:n ilmanpainetta (517 kPa, 5,2 bar).

10.

Tyhjennä ilma nesteletkuista.

a.

Sulje pistoolin menevän ilman syöttö sulkemalla ilmasäädin tai pistoolin hajotusilman sulkuventtiili.

b.

Liipaise pistooli maadoitettuun metalliastiaan.

Työaseman näyttö c.

Paina työaseman Sekoitus painiketta.

sivu 24

d.

Jos virtausmittarit ylikuumenevat järjestelmässä olevan ilman vuoksi, tapahtuu hälytys ja toiminta pysähtyy.

Kuittaa hälytys painamalla -näppäintä.

e.

Paina Sekoitus .

40 310805C

Käyttö ◆ Käynnistys

11.

Säädä virtausnopeus.

EasyKey™:n Käyttö-näytössä näkyvä nesteen virtausnopeus viittaa joko A- tai B-komponenttiin riippuen siitä, kumpi annosteluventtiili on auki.

Nesteensyöttöletkut korostuvat näytössä sen mukaan, kumpi annosteluventtiili on auki.

Jos nesteen tuotto on liian suuri, vähennä ilmanpainetta, sulje nestesarjan venttiileitä edelleen tai säädä nestepaineen säädintä.

Kummankin komponentin painesäädöt vaihtelevat nesteen viskositeetin mukaan. Aloita samoilla A- ja B-komponentin nestepaineilla ja säädä tarpeen mukaan.

1

A-komponentin annostelu

Seuraa Käyttö-näytössä näkyvää nesteen virtausnopeutta, joka näkyy, kun pistooli on kokonaan auki. Varmista, että A- ja B-komponenttien virtausnopeudet ovat alle 10 prosentin päässä toisistaan.

Jos nesteen tuotto on liian pieni, lisää A- ja

B-komponenttien ainesyöttöjen ilmanpainetta tai lisää nestepainetta säätimestä.

VAARA

Älä käytä ensimmäistä 120–150:tä kuutiosenttimetriä

(4–5 oz.) järjestelmästä tulevasta aineesta, sillä se ei ehkä ole sekoittunut läpikotaisin johtuen hälytyksistä järjestelmää esitäytettäessä.

12.

Kytke pistoolin hajotusilma päälle. Tarkista ruiskutuskuvio pistoolin käyttöoppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti.

VAARA

Nestesäiliötä ei saa käyttää tyhjänä. Syöttölinjassa oleva ilma voi vaikuttaa kojemittareihin samalla tavalla kuin neste. Se voi johtaa nesteen ja ilman suhteeseen, joka vastaa laitteen toleranssiasetuksia ja

-suhdetta. Tämä voi johtaa edelleen katalysoitumattoman tai heikosti katalysoituneen materiaalin suihkuamiseen.

310805C 41

Käyttö ◆ Värinvaihto

Värinvaihto

6.

Kun värinvaihtoilmaisin lakkaa vilkkumasta työasemassa, värinvaihtojakso on suoritettu loppuun.

Integroitu värinvaihto – monivärijärjestelmät

1.

Kytke pistoolin ilma pois päältä.

VAROITUS

Värinvaihtoajastin ei käynnisty ennen kuin pistooli on liipaistu ja nestevirtaus on havaittu. Jos virtausta ei havaita kahden minuutin kuluessa, värinvaihtotoiminto keskeytyy. Työasema siirtyy Valmius tilaan edellisen värin kohdalla.

7.

Kun olet valmis ruiskuttamaan, irrota pistooli pistoolin huuhtelusäiliöstä, jos sellainen on käytössä, ja sulje sen luukku.

Jos käytät sähköstaattista pistoolia, kytke sähköstatistiikka pois päältä ennen kuin asetat pistoolin pistoolin huuhtelusäiliöön.

2.

Aseta pistooli pistoolin huuhtelusäiliöön, jos sellainen on käytössä, ja sulje luukku.

3.

Järjestelmä voi pysyä edelleen Sekoitus tilassa, tai se voidaan siirtää työasemasta Valmius

tilaan.

4.

Valitse uusi väri vieritysnäppäinten, tai , , avulla. Aloita värinvaihtojakso painamalla Enter

(katso sivu 33).

5.

Jos pistoolin huuhtelusäiliötä ei käytetä, liipaise pistoolia maadoitettuun metalliastiaan, kunnes värinvaihtojakso on suoritettu loppuun.

sivu 24

Pistoolin huuhtelusäiliön luukun on oltava kiinni, jotta hajotusilmaventtiili voi avautua.

8.

Aloita ruiskutus painamalla Sekoitus .

Värinvaihto – yksivärijärjestelmät

1.

Noudata sivulla 46 kohdassa Nesteensyöttöjär-

jestelmän huuhteleminen annettuja ohjeita.

2.

Lataa uusi väri sivulla 39 kohdassa Käynnistys

annettujen ohjeiden mukaan.

3.

Aloita ruiskutus painamalla Sekoitus .

42 310805C

Työlokin tulostaminen

Käyttö ◆ Työlokin tulostaminen

Pysäytys

1.

Voit pysäyttää tuotannon milloin tahansa painamalla työasemassa Valmius painiketta.

2.

VAROITUS

Jos tulostin on liitetty EasyKey™-näyttöön, voit luoda

Työloki-raportin painamalla Raportti näppäintä.

EasyKey™-näyttö nollaa Työmäärä yhteensä kohdan

6 ja lähettää raportin tulostimeen.

Esimerkki Työloki-raportista

Työ:

Väri:

Aloitusaika:

Lopetusaika:

Tavoitesuhde:

Keskim. suhde:

Määrä A

Määrä B

Hälytys:

1

3

3/02/2004 12:07

3/02/2004 13:38

2.5:1

2.51: 1

282 cm3

112 cm3

EI HÄLYTYKSIÄ

6

Jos käytät sähköstaattista pistoolia pistoolin huuhtelusäiliön kanssa, kytke sähköstatistiikka pois päältä, ennen kuin asetat pistoolin säiliöön.

3.

Jos käytössäsi on pistoolin huuhtelusäiliö, aseta pistooli säiliön sisälle, kun pistooli ei ole käytössä.

4.

Jos seisonta-aika YLITTÄÄ aineen käyttöajan,

toimi sivulla 44 kohdassa Sekoitetun materiaalin

huuhteleminen annettujen ohjeiden mukaan.

Jos seisonta-aika EI YLITÄ aineen käyttöaikaa, järjestelmää ei tarvitse huuhdella, mutta sen paine on poistettava.

VAROITUS

Noudata sivulla 38 kohdassa Paineenpoistotoimet

annettuja ohjeita, kun lopetat ruiskutuksen, ennen ruiskutussuutinten vaihtamista sekä ennen järjestelmän huuhtelemista, tarkistamista tai

huoltamista. Lue varoitukset sivulla 6.

• Tietoja materiaalinkäyttöraportin

tulostamisesta saat sivulta 35.

• Voit tarkastella työlokia ja muita raportteja tai tulostaa ne käyttämällä Gracon datan lataussarjaa 234668.

310805C 43

Huuhtelu ◆ Sekoitetun materiaalin huuhteleminen

Huuhtelu

VAROITUS

3.

VAROITUS

Lue varoitukset sivulla 6. Noudata sivulla 23 kohdassa

Maadoitus annettuja ohjeita.

VAROITUS

Jos käytät sähköstaattista pistoolia pistoolin huuhtelusäiliön kanssa, kytke sähköstatistiikka pois päältä, ennen kuin asetat pistoolin säiliöön.

Käytä suojalaseja, jotta vältät nesteen roiskumisen silmiin.

Tässä oppaassa on neljä huuhtelutoimenpidettä:

Sekoitetun materiaalin huuhteleminen (alla)

Värin 0 käyttäminen (sivu 45)

Nestesyöttöjärjestelmän huuhteleminen (sivu 46)

Näyteventtiilien ja letkujen huuhteleminen (sivu 48)

Käytä kussakin toimenpiteessä lueteltuja kriteerejä päättäessäsi, mitä toimenpidettä käytät.

Sekoitetun materiaalin huuhteleminen

Joissakin tapauksissa tarvitsee huuhdella ainoastaan nestesarja. Tällaisia tapauksia ovat esimerkiksi:

• aineen käyttöiän päättyminen

• aineen käyttöiän ylittävät ruiskutustauot

• poiskytkeminen yön ajaksi

• ennen nestesarjakokoonpanon, letkun tai pistoolin huoltamista.

Liuotin huuhtelee sekoituskammion B-komponentin

(katalyytti, oikea) puolen ja esisekoituskammion sisäputken. Ilma huuhtelee A-komponentin (hartsi, vasen) puolen ja esisekoituskammion ulkoputken.

4.

Valitse liuotinsyötön paineensäätimen paineeksi riittävän korkea paine, jotta se huuhtelee järjestelmän perusteellisesti riittävän nopeasti, mutta tarpeeksi alhainen, jottei roiskumista tai tunkeutumisvammoja pääse syntymään. Yleensä

100 psi:n (0,7 MPa, 7 bar) paine on riittävä.

5.

Jos käytössäsi on pistoolin huuhtelusäiliö, aseta pistooli säiliöön. Paina työaseman Huuhtelu

-painiketta. Huuhtelujakso alkaa automaattisesti.

Jos käytössäsi ei ole pistoolin huuhtelusäiliötä, liipaise pistoolia maadoitettuun metalliastiaan, kunnes huuhtelujakso on suoritettu loppuun.

sivu 24

Kun huuhtelu on suoritettu loppuun, työasema siirtyy automaattisesti Valmius-tilaan.

6.

Jos järjestelmä ei ole täysin puhdas, toista vaihe 5.

Säädä tarvittaessa huuhtelujaksoa siten, että tarvitaan ainoastaan yksi sykli.

7.

VAROITUS

1.

Paina työasemassa Valmius .

2.

VAROITUS

Noudata sivulla 38 kohdassa Paineenpoistotoimet

annettuja ohjeita. Lukitse liipaisimen lukko. Jos käytät korkeapainepistoolia, irrota ruiskutussuutin ja puhdista suutin erikseen.

44

Noudata kohdan Paineenpoistotoimet ohjeita sivulla 38. Lukitse liipaisimen lukko.

8.

Jos ruiskutussuutin irrotettiin, asenna se takaisin paikalleen.

9.

Säädä liuotinsyötön säätimen asetukseksi sen normaali käyttöpaine.

310805C

Värin 0 käyttäminen

Väriä 0 käytetään yleensä

• monivärijärjestelmissä, kun materiaaliletkuja tyhjennetään lataamatta uutta väriä

• vuoron lopussa, jotta katalysoidun materiaalin

kovettuminen voidaan estää.

Katso tietoja värin 0 asettamisesta sivulta 32.

LED-valo

Työaseman näyttö

Huuhtelu ◆ Värin 0 käyttäminen

1.

Paina työasemassa Valmius .

2.

VAROITUS

Jos käytät sähköstaattista pistoolia pistoolin huuhtelusäiliön kanssa, kytke sähköstatistiikka pois päältä, ennen kuin asetat pistoolin säiliöön.

3.

Jos käytössäsi on pistoolin huuhtelusäiliö, aseta pistooli säiliöön.

4.

Valitse Väri 0 ja paina Enter .

5.

Jos käytössäsi ei ole pistoolin huuhtelusäiliötä, liipaise pistoolia maadoitettuun metalliastiaan, kunnes huuhtelujakso on suoritettu loppuun.

6.

Värinvaihdon LED-valo vilkkuu, kun väriä 0 ladataan, ja jää palamaan, kun huuhtelujakso on suoritettu loppuun.

sivu 24

Jos järjestelmä ei ole täysin puhdas, voit valita värin 0 uudelleen painamalla .

310805C 45

Huuhtelu ◆ Nestesyöttöjärjestelmän huuhteleminen

Nestesyöttöjärjestelmän huuhteleminen

Noudata näitä ohjeita ennen

• jonkin aineen syöttämistä ensi kertaa laitteeseen

• huoltoa

• laitteen sammuttamista pitkäksi ajaksi

• laitteen varastoimista.

*

Jotkin vaiheet eivät ole tarpeellisia alkuhuuhtelussa, koska järjestelmään ei ole vielä lisätty mitään ainetta.

1.

Paina työasemassa Valmius .

2.

VAROITUS

Noudata sivulla 38 kohdassa Paineenpoistotoimet

annettuja ohjeita. Lukitse liipaisimen lukko. Jos käytät korkeapainepistoolia, irrota ruiskutussuutin ja puhdista se erikseen.

3.

VAROITUS

Jos käytät sähköstaattista pistoolia pistoolin huuhtelusäiliön kanssa, kytke sähköstatistiikka pois päältä, ennen kuin asetat pistoolin säiliöön.

A

B

5.

Säädä liuottimen syöttöpainetta. Käytä mahdollisimman pientä painetta roiskumisen välttämiseksi.

6.

Irrota Smart-nestepaneelin kansi, jotta pääset käsiksi solenoidiventtiileihin.

7.

Huuhtele A-komponentin puoli.

Yksivärijärjestelmät: paina manuaalista ohituspainiketta

Annostelu A solenoidiventtiilissä ja liipaise pistooli maadoitettuun metalliastiaan.

sivu 24

4.

Liitä liuottimen syöttöletkut.

Yksivärijärjestelmät: irrota virtausmittarin sisääntulosta A- ja B-komponentin nestesyötöt ja liitä säätimellä varustetut liuottimen syöttöletkut paikoilleen.

Annostelu

A solenoidipainike

Monivärijärjestelmät, irrota virtausmittarin sisääntulosta vain B-komponentin nestesyöttö ja liitä säätimellä varustettu liuottimen syöttöletku paikalleen.

46 310805C

Huuhtelu ◆ Nestesyöttöjärjestelmän huuhteleminen

Monivärijärjestelmät: valitse yksi alla esitellyistä menetelmistä.

Menetelmä 1

Pyydä jotakuta painamaan

Annostelu A- ja värinvaihtoliuotinsolenoidiventtiilien manuaalisia ohituspainikkeita samaan aikaan kun liipaiset pistoolia maadoitettuun metalliastiaan kunnes pistoolista virtaa

sivu 24

puhdasta liuotinta.

8.

Huuhtele B-komponentin puoli.

Paina Annostelu B solenoidiventtiilin manuaalista ohituspainiketta ja liipaise pistoolia

sivu 24

maadoitettuun metalliastiaan, kunnes pistoolista virtaa kirkasta nestettä.

Annostelu B solenoidipainike

Värinvaihtoli uotinpainike

Annostelu A solenoidipainike

Menetelmä 2

Sulje B-puolen nesteen sulkuventtiili.

Paina EasyKey™-näytössä Asetus painiketta, niin pääset käyttämään asetusnäyttöjä.

Valitse Kalibrointi-näyttö painamalla -painiketta. Paina -painiketta ja valitse pudotusluettelosta Huuhtelu. Paina .

9.

Puhdista esisekoituskammio perusteellisesti

toistamalla vaiheet 7 ja 8.

10.

Asenna Smart-nestepaneelin kansi takaisin paikalleen.

11.

Kytke liuottimen syöttö pois päältä.

12.

Noudata kohdan Paineenpoistotoimet ohjeita sivulla 38.

13.

Irrota liuottimen syöttöletkut ja liitä A- ja B-komponentin nestesyötöt takaisin paikalleen.

14.

Katso ohjeet kohdassa Käynnistys sivulla 39.

Purge

Liipaise pistooli maadoitettuun metalliastiaan.

Liuotinventtiili(t) sulkeutuu/sulkeutuvat automaattisesti, kun kaksi

sivu 24

minuuttia on kulunut tai kun näytössä on valittu

Keskeytys.

Avaa B-puolen nesteen sulkuventtiili.

Valitse Kalibrointi-näytössä Keskeytys, niin vältät huuhtelujakson käynnistymisen vahingossa uudelleen.

310805C 47

Huuhtelu ◆ Näyteventtiilien ja letkujen huuhteleminen

Näyteventtiilien ja letkujen huuhteleminen

Toimi mittarin kalibroinnin jälkeen näiden ohjeiden mukaisesti.

1.

Paina työasemassa Valmius .

2.

VAROITUS

7.

Valitse Kalibrointi-näyttö painamalla -painiketta.

Paina -painiketta ja valitse pudotusluettelosta

Huuhtelu. Paina .

Annostelu A, liuottimen tyhjennysventtiili (B-puoli) ja värinvaihtoliuotinventtiilit (jos käytössä) avautuvat.

Noudata kohdan Paineenpoistotoimet ohjeita sivulla 38.

Purge

Purge

Start

Purge

3.

Sulje molemmat nesteen sulkuventtiilit (1A, 1B) ja näyteventtiilit (2A, 2B).

1A 1B

8.

Vältä roiskuminen avaamalla näyteventtiilit hitaasti

(2A, 2B) ja annostele liuotinta, kunnes venttiilit ja letkut ovat puhtaat.

5A

Liuotinventtiili(t) sulkeutuu/sulkeutuvat automaattisesti, kun kaksi minuuttia on kulunut tai kun näytössä on valittu Keskeytys.

9.

Sulje näyteventtiilit.

2A

2B

C

4.

Reititä näyteletkut maadoitettuun jäteastiaan.

5.

Liitä yksivärijärjestelmässä liuottimen syöttöletku

Virtausmittari A:n sisääntuloon (5A).

6.

Paina EasyKey™-näytössä Asetus painiketta, niin pääset käyttämään asetusnäyttöjä.

Valitse Kalibrointi-näytössä Keskeytys, niin vältät huuhtelujakson käynnistymisen vahingossa uudelleen.

10.

Avaa molemmat nesteen sulkuventtiilit (1A, 1B) kokonaan.

11.

Noudata kohdan Paineenpoistotoimet ohjeita sivulla 38.

12.

Liitä yksivärijärjestelmässä A-komponentin nesteensyöttöletku takaisin virtausmittariin A.

48 310805C

Mittarin kalibrointi

Mittarin kalibrointi

VAROITUS

3.

Sulje molemmat nesteen sulkuventtiilit (1A, 1B) ja näyteventtiilit (2A, 2B).

Käytä suojalaseja, jotta vältät nesteen roiskumisen silmiin.

1A 1B

VAARA

Nesteen sulkuventtiilit ja suhteentarkistusventtiilit pidätetään käyttämällä mekaanisia pysäyttimiä, jotka estävät venttiilin varren irrottamisen vahingossa, kun sarjaa paineistetaan. Jos et pysty kääntämään venttiilin varsia käsin, vapauta järjestelmän paine ja pura ja puhdista venttiili vastuksen poistamiseksi.

Kalibroi mittari

• kun järjestelmää käytetään ensimmäistä kertaa.

• aina kun järjestelmässä käytetään uutta materiaalia etenkin silloin, kun materiaalien viskositeetit eroavat toisistaan huomattavasti.

• vähintään kerran kuukaudessa osana säännöllisiä kunnossapitotoimia.

• aina kun virtausmittaria huolletaan tai se vaihdetaan.

2A

2B

C

4.

Aseta lasit (vähimmäiskoko 250 cm3) pidikkeisiin (C). Aseta näyteletkut laseihin.

Jos letkut on vaihdettava, käytä letkuja, joiden ulkohalkaisija on 5/32 tuumaa tai 4 mm.

• Kalibrointi-näytön K-tekijät päivitetään automaattisesti, kun kalibrointitoimenpide on suoritettu loppuun.

• Näytön K-tekijät on tarkoitettu vain katseltaviksi. Voit tarvittaessa muokata K-tekijöitä

Advanced-näytössä 2 (katso sivu 37).

• Kaikki tämän näytön arvot esitetään kuutiosenttimetreinä riippumatta siitä, mitkä yksiköt

Advanced-näytössä 1 on valittu.

5.

Paina EasyKey™-näytössä Asetus painiketta, niin pääset käyttämään asetusnäyttöjä.

6.

Valitse Kalibrointi-näyttö painamalla -näppäintä. Paina -näppäintä ja valitse pudotusluettelosta Käynnistys. Aktivoi A- ja B-annosteluventtiilit painamalla .

1.

Paina työasemassa Valmius painiketta.

2.

Sammuta kaikki ProMix™ II:een liitetyt ruiskutus- tai annostelulaitteet.

310805C 49

Mittarin kalibrointi ◆

7.

Annostele A- ja B-komponentit erillisiin laseihin yksi kerrallaan.

a.

Vältä roiskuminen avaamalla näyteventtiilit

(2A, 2B) hitaasti.

b.

Jotta kalibroinnista tulisi tarkempi, säädä venttiiliä siten, että se annostelee samanlaisella virtausnopeudella kuin mitä tuotannon ruiskutuksen virtausnopeus on.

c.

Annostele kumpaakin komponenttia vähintään

250 cm3 ja varmista, että materiaalia on annosteltu riittävästi, jotta lasin määrä pystytään lukemaan oikein. A- ja B-määrien ei tarvitse olla samat tai missään tietyssä suhteessa toisiinsa.

d.

Sulje molemmat näyteventtiilit tiukasti.

8.

ProMix™ II:n mittaama määrä näkyy

EasyKey™-näytössä.

.

11.

Kun olet syöttänyt A- ja B-määrät, säädin laskee uuden virtausmittarin K-tekijän ja näyttää sen

Kalibrointi-näytössä.

Näytön K-tekijät on tarkoitettu vain katseltaviksi.

Voit tarvittaessa muokata K-tekijöitä

Advanced-näytössä 2 (katso sivu 37).

12.

Huuhtele näyteventtiilit aina mittareiden kalibroinnin jälkeen. Tee huuhtelu toisella seuraavista tavoista:

noudata sivulla 48 kohdassa Näyteventtiilien

ja letkujen huuhteleminen annettuja ohjeita

• aseta näyteventtiilien nesteletkut yhteensopivaan huuhtelunesteeseen (TSL tai liuotin) tai peitä ne.

Jos neste kovettuu näyteletkuihin, vaihda niiden tilalle letkut, joiden ulkohalkaisija on 5/32 tuumaa tai 4 mm.

Mitattu määrä

13.

Varmista, että molemmat näyteventtiilit (2A, 2B) ovat kiinni ja molemmat nesteiden sulkuventtiilit

(1A, 1B) kokonaan auki.

1A

1B

9.

Vertaa EasyKey™-näytössä näkyviä määriä laseissa oleviin määriin.

Paras tarkkuus saadaan käyttämällä painoon

(massa) perustuvaa mittausta todellisten annosteltujen määrien selvittämiseksi.

2A

10.

Jos näytössä näkyvät määrät ja todelliset määrät eroavat toisistaan, syötä todellinen annosteltu määrä kuutiosenttimetreinä A- ja B- määrä-kenttiin

50 ja paina .

Jos määrät eroavat toisistaan huomattavasti, toista kalibrointitoimenpide.

Jos näytössä näkyvät ja todelliset määrät ovat samat tai haluat jostain syystä peruuttaa kalibrointitoimenpiteen, vieritä Kalibrointi-pudotusluettelossa

Keskeytys-kohtaan ja paina .

2B

C

14.

Ennen tuotannon aloittamista tyhjennä järjestelmä liuottimesta ja esitäytä se materiaalilla.

a.

Valitse työasemassa Sekoitus . b.

Osoita pistoolilla maadoitettuun metalliastiaan ja vedä liipaisimesta, kunnes pistoolin suuttimesta virtaa sekoitettua ainetta.

sivu 24

c.

Katso tietoja käytön aloittamisesta kohdasta

Käynnistys sivulla 39.

310805C

Hälytykset ja vianetsintä ◆ ProMix™ II:n hälytykset

Hälytykset ja vianetsintä

Hälytysten E-koodit

VAROITUS

Noudata kohdan Paineenpoistotoimet ohjeita sivulla 38 ruiskutuksen jälkeen ja ennen ruiskutussuu-

tinten vaihtamista sekä ennen laitteen huuhtelua,

tarkistusta ja huoltoa. Lue varoitukset sivulta 6.

VAARA

Älä käytä väärässä suhteessa sekoitettua ainetta, sillä se ei kovetu kunnolla.

ProMix™ II:n hälytykset

ProMix™ II:n hälytykset ilmoittavat ongelmista ja auttavat estämään ruiskutuksen, jos nesteen sekoitussuhde on väärä. Jos tapahtuu hälytys, toiminta pysähtyy ja tapahtuu seuraavaa:

• Punainen LED-valo syttyy ja jää palamaan tai vilkkuu työasemassa.

• Työasemassa näkyy hälytyksen E-koodi (E1-E9).

• Kuuluu hälytys.

• EasyKey™-näytön tilapalkissa näkyy E-koodi ja kuvaus.

Punainen LED-valo

E-koodi

Kuvaus

Tietoliikennevirhe

Huuhteluvirhe

Aineen käyttöaika ylitetty hälytys

Suhdehälytys

Yliannostushälytys

Annostusaika A hälytys

Annostusaika B hälytys

Automaattinen tyhjennys valmis hälytys

EasyKey Asetus-tilassa

E4

E5

E6

E7

E8

E-koodi

E1

E2

E3

E9

Hälytyksen kuittaaminen ja uudelleenkäynnistäminen

Kun tapahtuu hälytys, tarkista E-koodi ennen kuin kuittaat sen. Jos unohdat mikä E-koodi oli kyseessä, voit tarkastella EasyKey™:n

Raportti-näytöstä (sivu 34) kymmentä viimeksi

tapahtunutta hälytystä, joissa on mukana päivämäärä- ja aikatiedot.

Hälytyksiä Aineen käyttöaika ylitetty (E3) ja Huuhteluvirhe (E2) lukuun ottamatta, sivu 52, kaikki hälytykset voidaan kuitata painamalla työasemassa Hälytyksen kuittaus painiketta.

Työasema

310805C 51

Hälytykset ja vianetsintä ◆ ProMix™ II:n hälytykset

Tietoliikennevirhe-hälytys (E1)

Syy

• EasyKey™-näytön, Smart-nestepaneelin tai työaseman välisessä tietoliikennesignaalissa tapahtui keskeytys.

• Optinen kuitukaapeli on poikki tai taittunut.

Ratkaisu

• Varmista, että kaikki kaapelit on liitetty oikein. Katso

Kaapeliliitännät, sivu 20.

• Optisen kuitukaapelin päät ovat likaiset.

• Varmista, että kaapelit eivät ole poikki tai taittuneet säteellä, joka on alle 40 mm (1,6 tuumaa).

• Irrota optisen kuitukaapelin päät ja puhdista ne nukkaamattomalla liinalla.

• Vaihda kaapeli.

• Tietoliikennekaapeli tai -liitin on vikaantunut.

Huuhteluvirhe (E2) hälytys

Syy

• ProMix™ II havaitsee pistooliin menevän hajotusilmavirtauksen huuhtelu- tai värinvaihtojakson aikana.

• Pistoolin huuhtelusäiliöllä varustetuissa

järjestelmissä käyttäjä valitsee huuhtelun tai värinvaihdon, kun pistooli ei ole pistoolin huuhtelusäiliössä.

Automaattista tyhjennystä käyttävissä järjestelmissä

(sivu 36), automaattinen tyhjennys käynnistetään,

kun pistooli ei ole pistoolin huuhtelusäiliössä.

Ratkaisu

• Varmista, että pistoolin ilma on suljettu tai hajotusilmaturvallisuusventtiili on liitetty ja se toimii.

• Varmista, että pistooli on pistoolin huuhtelusäiliössä ja että luukku on kokonaan suljettu. Lisätietoa pistoolin huuhtelusäiliöstä saat oppaasta 310695.

Materiaali on voinut kovettua järjestelmään. Aseta pistooli aina pistoolin huuhtelusäiliöön, kun pistoolia ei käytetä.

VAARA

Värinvaihdon tai huuhtelun keskeyttäminen:

Kuittaa hälytys painamalla Valmius - ja sitten Hälytyksen kuittaus painiketta.

52 310805C

Hälytykset ja vianetsintä ◆ ProMix™ II:n hälytykset

Aineen käyttöaika ylitetty (E3) hälytys

VAARA

ProMix™ II:n aineen käyttöaika-ajastin ei toimi kunnolla, jos ProMix™ II:ta käytetään useiden samanaikaisesti toimivien pistoolien kanssa. Välttääksesi sekoitetun aineen kovettumisen laitteeseen valvo aineen käyttöaikaa muilla keinoin.

Aineen käyttöaika-ajastintoiminto

Aineen käyttöaika inaktivoituu, kun järjestelmä on huuhdeltu. ProMix™ II:een on lisättävä annos B-komponenttia

(tai kokonainen sykli), jotta aineen käyttöaika-ajastin voidaan käynnistää uudelleen. Kun se on käynnistetty uudel-

leen, aineen käyttöaika nollautuu, kun aineen käyttöaikamäärä (katso sivu 36) on kulkenut järjestelmän lävitse.

Syy Ratkaisu

Aika, jonka sekoitettu materiaali on ollut letkuissa, on

ylittänyt aineen käyttöajan (katso Aineen käyttöaika, sivu 32).

Sammuta äänihälytys painamalla Hälytyksen kuittaus

painiketta. Järjestelmä on huuhdeltava sekoitetusta materiaalista ennen kuin E3-koodi kuittautuu. Huuhtele järjestelmä liuottimella tai uudella sekoitusmateriaalilla.

Liuotin – Paina työaseman Huuhtelu painiketta. Järjestelmää huuhdellaan, kunnes etukäteen asetettu huuhteluaika on kulunut loppuun. Katso lisätietoja kohdasta Sekoitetun materiaalin

huuhteleminen, sivu 44.

Uusi sekoitusmateriaali – Paina Sekoitus painiketta ja huuhtele vanha materiaali uudella materiaalilla.

Suhdehälytys (E4)

Syy Ratkaisu

Edellisessä syklissä annostellut A- ja B-määrät eivät

täytä asetettuja toleransseja. Katso kohta Toleranssi, sivu 32. Syynä saattaa olla:

• Jos hälytys tulee järjestelmää käynnistettäessä, huuhtelun jälkeen, virtausnopeus on todennäköisesti liian suuri.

• Jos hälytys tulee ruiskutuksen oltua jonkin aikaa käynnissä, ainesyöttöjen paineet voivat olla epätasapainossa.

• A- tai B-komponentin venttiilien hidas toiminta.

Syynä saattaa olla:

Venttiilin toimilaitteisiin menevä ilmanpaine on liian pieni.

➜ Jokin rajoittaa solenoidia tai letkuja ja häiritsee venttiilin ilmankäyttöä.

Sekoituskammion annosteluventtiilien tiivisteet ovat liian kireällä.

➜ Annosteluventtiiliä on kierretty liikaa.

Nestepaine on liian suuri ja ilmanpaine pienellä.

• Rajoita pistoolin neulan liikematkaa hidastaaksesi aineen tuottoa, kunnes nesteletkut ovat täyttyneet aineesta.

Säädä A- ja B-komponentin nesteensyötön säätimen paineita, kunnes ne ovat suunnilleen yhtä suuret.

Jos paineet ovat jo valmiiksi lähes yhtä suuret, varmista, että A- ja B-komponentin annosteluventtiilit toimivat kunnolla.

Tarkista Annostelu A- ja Annostelu B solenoidiventtiilien toiminta käyttämällä niitä käsin

ProMix™ II:n huolto-oppaassa 310653 annettujen ohjeiden mukaan.

Lisää ilmanpainetta.

Ilmansyötössä saattaa olla likaa tai kosteutta.

Suodata asianmukaisella tavalla.

Tiivisteiden kiristysmomentin on oltava 25 in-lbs

(2,8 N•m). Katso sivu 39.

➜ Katso tietoja oikeasta säädöstä kohdasta

Käynnistys Tarkistusluettelo. Vihje: Laita pala teippiä nuppeihin sen jälkeen, kun ne on asetettu oikein, jottei kukaan muuta asetuksia.

Säädä ilmanpainetta ja nestepainetta.

310805C 53

Hälytykset ja vianetsintä ◆ ProMix™ II:n hälytykset

Yliannostus (E5) hälytys

Syy Ratkaisu

ProMix™ II havaitsi, että A- ja B-annosten summa on liian suuri esisekoituskammiolle (yli 65 cm3). Syynä saattaa olla jokin seuraavista:

• Venttiili(e)n tiivisteet tai neula/pesä vuotavat.

• Näyteventtiili vuotaa.

• Painepulssit ovat aiheuttaneet virtausmittarin vaihteluita.

• Kiristä tiivisteet kireydelle 25 in-lbs (2,8 N•m) [katso sivu 39] tai huolla venttiiliä [katso Annosteluventtiilin opas 310655]

• Kiristä venttiiliä tai vaihda se.

• Tarkista painepulssit: a.

Sulje kaikki sekoituskammion venttiilit. b.

Kytke kiertopumput ja kaikki maalauskaapin laitteet päälle (kuten puhaltimet ja kuljettimet).

c.

Tarkista havaitseeko ProMix™ II nestevirtausta. d.

Jos ProMix™ II näyttää nestettä virtaavan eikä vuotoa ole pistoolista tai muista tiivisteistä ja liittimistä, tällöin painepulssit todennäköisesti vaikuttavat virtausmittareihin.

e.

Sulje aineen sulkuventtiili syöttöjärjestelmän ja virtausmittarin väliltä. Virtauksen osoituksen tulee pysähtyä. f.

Asenna tarvittaessa painesäätimet tai paineentasaussäiliö ProMix™ II:n nesteen sisääntuloihin vähentämään nesteen syöttöpainetta. Kysy lisätietoja

Graco-jälleenmyyjältä.

• Katso Suhdehälytys (E4) sivulla 53, kolmas syy.

• A- tai B-komponentin venttiilien hidas toiminta.

• Korkean sekoitussuhteen käyttäminen korkealla virtausnopeudella.

Annosteluaika A (E6) tai B (E7) hälytys

• Virtausnopeutta on mahdollisesti rajoitettava

B-komponentin annosteluventtiilin avulla säätämällä sen kuusiomutteria (E). K UVA 41, sivu 39.

Syy Ratkaisu

Jos ilmavirtauskytkin on päällä, mutta annosteltavan komponentin mittarista ei tule nestevirtausta 40 sekunnin aikana, tapahtuu annosaikahälytys ja annosteluventtiilit sulkeutuvat. Tämä saattaa johtua seuraavasta:

Katso lisätietoja kohdasta Ilmavirtauskytkimen

toiminta, sivu 11.

• Älä laukaise pistoolia osittain.

• Järjestelmä on Sekoitus tilassa ja pistoolin liipaisimesta vedetään vain osittain, jolloin pistoolin läpi menee ilmaa muttei nestettä.

• Nesteen virtausnopeus on liian alhainen.

• Lisää virtausnopeutta.

• Virtausmittari tai kaapeli on vikaantunut tai virtausmittari on tukkeutunut.

• Toimi kohdan Mittarin kalibrointi ohjeiden

mukaisesti, sivu 49. Jos on tapahtunut mittari- tai

kaapelivirhe, annostellun nesteen ja

EasyKey™-näytössä näkyvän virtausmittarin tilavuuden määrät eroavat toisistaan huomattavasti.

Automaattinen tyhjennys valmis hälytys (E8)

Syy

Ilmenee sen jälkeen, kun automaattinen tyhjennys jakso on lähettänyt käyttäjälle signaalin, että sekoitettu materiaali huuhdeltiin ja letkuissa on liuotinta. Katso

lisätietoa sivulta 36.

Ratkaisu

Kuittaa hälytys painamalla Hälytyksen kuittaus painiketta.

54 310805C

Hälytykset ja vianetsintä ◆ ProMix™ II:n varoitukset

EasyKey Asetus-tilassa (E9)

Syy

Sekoitus tila valittiin työasemassa, kun EasyKey™ oli Asetus-tilassa.

Ratkaisu

Tee kaikki asetusmuutokset valmiiksi ennen Sekoitus

tilaan siirtymistä.

ProMix™ II:n varoitukset

Seuraavia tiloja pidetään järjestelmävaroituksina. Ne eivät pysäytä toimintaa tai aiheuta hälytystä. Ne tallennetaan päivämäärä-/aikakirjattuun lokiin, jota voit tarkastella tietokoneella käyttämällä datan lataussarjaa 234668.

Joutoaikavaroitus

Työaseman Sekoitus LED-valo vilkkuu antaen joutoaikavaroituksen, ja annosteluventtiilit kytkeytyvät pois päältä.

Syy Ratkaisu

• ProMix™ II:n tilaksi on valittu Sekoitus ja siitä, kun järjestelmä vastaanotti virtausmittarin impulssin, on kulunut kaksi minuutia. Katso lisätietoja kohdasta

Ilmavirtauskytkimen toiminta, sivu 11.

• Jos käytät sovellusta, jossa käytetään

ilmanvirtauskytkintä, kuittaa varoitus ja jatka ruiskuttamista uudelleen liipaisemalla pistooli.

Jos hälytys ei kuittaannu, ilmanvirtauskytkin on vikaantunut ja se on vaihdettava.

Jos sovelluksessa ei käytetä ilmanvirtauskytkintä, pistoolin liipaiseminen ei kuittaa hälytystä. Kun

Jos pistooli annostelee hälytyksen tullessa, ilmanvirtauskytkin ja virtausmittari ovat vikaantuneet.

Jos ruiskutetaan ilmattomasti tai ilmaa tulee pistooliin muilla keinoin kuin ProMix™ II-laitteesta ja hälytys tulee, virtausmittari on vikaantunut.

Asetusmuutos-varoitus

haluat jatkaa ruiskutusta, paina Sekoitus ja liipaise pistooli.

• Noudata kohdan Mittarin kalibrointi ohjeita, sivu

49. Jos on tapahtunut mittari- tai kaapelivirhe,

annostellun nesteen ja EasyKey™-näytössä näkyvän virtausmittarin tilavuuden määrät eroavat toistaan huomattavasti.

Tämä varoitus kirjataan aina kun järjestelmäparametreja muutetaan EasyKey™-näytön asetuksissa.

Virta päällä varoitus

Aina kun järjestelmä käynnistetään, päivämäärä/aika kirjataan.

Oletukset ladattu varoitus

Jos lataat oletuksena olevat tehdasasetukset käyttämällä datan lataussarjaa 234668, prosessi päivämäärä-/ aikakirjataan.

310805C 55

Tekniset tiedot ◆

Tekniset tiedot

Nesteen suurin käyttöpaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ks. sivu 3

Ilman suurin käyttöpaine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 psi (0,7 MPa, 7 bar)

Ilmansyöttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75–100 psi (0,5–0,7 MPa, 5,2–7 bar)

Ilman suodatus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tarvitaan (vähintään) 10 mikronin suodatus

Sekoitussuhde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1:1–30:1*

Suhdetarkkuus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . enint. + 1 %, käyttäjän valittavissa

Käsiteltävät aineet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . yksi tai kaksi komponenttia:

• liuotin- ja vesiohenteiset maalit

• polyuretaanit

• epoksit

• happokatalysoidut lakat

• kosteusherkät isosyanaatit

Aineen viskositeetti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20–5000 cps*

Aineen suodatus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vähintään 100 mesh

Aineen virtausmäärä*

G3000-mittari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75–3000 cm3/min (0,02–0,79 gal./min)

G3000HR-mittari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38–1500 cm3/min (0,01–0,40 gal./min)

Coriolis-mittari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20–3800 cm3/min (0,005–1,00 gal./min)

Ulkoisen virtalähteen vaatimukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85–250 Vac, 50/60 Hz, tarve enintään 2 ampeeria tarvitaan enintään 15 ampeerin virrankatkaisin

8–14 AWG:n virransyötön lankatulkki

Käyttölämpötila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5–50° C

Ympäristöolosuhdeluokitus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sisäkäyttö, saastuttamisaste (2), asennusluokka II

Melutaso

Äänenpaineen taso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

alle 70 dBA

Äänitehon taso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

alle 85 dBA

Kastuvat osat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303, 304 SST, 17–4 SST, volframikarbidi (nikkelisideaine), perfluorielastomeeri; PTFE; CV75

* Riippuu ohjelmoidusta K-tekijästä ja sovelluksesta. ProMix™ II:n suurin sallittu virtausmittarin pulssitaajuus on 425 Hz (pulssia/s). Lisätietoja viskositeeteista, virtausnopeuksista ja sekoitussuhteista saat Graco-jälleenmyyjältä.

56 310805C

Paino

Perusjärjestelmä yhteensä (ei mittareita, värinvaihtoventtiilejä tai pistoolin huuhtelusäiliötä) . . . . . . . . . . 30,2 kg

EasyKey™-näyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,1 kg

Smart-nestepaneeli (ei mittareita) . . . . . . . . . . . . 18,7 kg

Työasema. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 kg

Lisävarusteena hankittavat osat

G3000-/G3000HR-virtausmittari . . . . . . . . . . . . . 2,7 kg/kpl

Coriolis-virtausmittari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 kg/kpl

Matalapaineinen värinvaihtoryhmä (6 väriä) . . . . 1,4 kg

Korkeapaineinen värinvaihtoryhmä (6 väriä) . . . . 5,0 kg

Pistoolin huuhtelusäiliö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,6 kg

Katso lisää teknisiä tietoja erillisistä laitekäsikirjoista.

Tekniset tiedot

310805C 57

Gracon normaali takuu

Graco warrants all equipment referenced in this document which is manufactured by Graco and bearing its name to be free from defects in material and workmanship on the date of sale to the original purchaser for use. With the exception of any special, extended, or limited warranty published by Graco, Graco will, for a period of twelve months from the date of sale, repair or replace any part of the equipment determined by

Graco to be defective. This warranty applies only when the equipment is installed, operated and maintained in accordance with Graco’s written recommendations.

This warranty does not cover, and Graco shall not be liable for general wear and tear, or any malfunction, damage or wear caused by faulty installation, misapplication, abrasion, corrosion, inadequate or improper maintenance, negligence, accident, tampering, or substitution of non-Graco component parts. Nor shall Graco be liable for malfunction, damage or wear caused by the incompatibility of Graco equipment with structures, accessories, equipment or materials not supplied by Graco, or the improper design, manufacture, installation, operation or maintenance of structures, accessories, equipment or materials not supplied by Graco.

This warranty is conditioned upon the prepaid return of the equipment claimed to be defective to an authorized Graco distributor for verification of the claimed defect. If the claimed defect is verified, Graco will repair or replace free of charge any defective parts. The equipment will be returned to the original purchaser transportation prepaid. If inspection of the equipment does not disclose any defect in material or workmanship, repairs will be made at a reasonable charge, which charges may include the costs of parts, labor, and transportation.

THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE, AND IS IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED

TO WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Graco’s sole obligation and buyer’s sole remedy for any breach of warranty shall be as set forth above. The buyer agrees that no other remedy

(including, but not limited to, incidental or consequential damages for lost profits, lost sales, injury to person or property, or any other incidental or consequential loss) shall be available. Any action for breach of warranty must be brought within two (2) years of the date of sale.

GRACO MAKES NO WARRANTY, AND DISCLAIMS ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A

PARTICULAR PURPOSE, IN CONNECTION WITH ACCESSORIES, EQUIPMENT, MATERIALS OR COMPONENTS SOLD BUT NOT

MANUFACTURED BY GRACO. These items sold, but not manufactured by Graco (such as electric motors, switches, hose, etc.), are subject to the warranty, if any, of their manufacturer. Graco will provide purchaser with reasonable assistance in making any claim for breach of these warranties.

In no event will Graco be liable for indirect, incidental, special or consequential damages resulting from Graco supplying equipment hereunder, or the furnishing, performance, or use of any products or other goods sold hereto, whether due to a breach of contract, breach of warranty, the negligence of Graco, or otherwise.

GRACON SUOMEN ASIAKKAAT

The Parties acknowledge that they have required that the present document, as well as all documents, notices and legal proceedings entered into, given or instituted pursuant hereto or relating directly or indirectly hereto, be drawn up in English. Osapuolet myöntävät vaatineensa, että nykyinen asiakirja sekä kaikki siihen suoraan tai epäsuorasti liittyvät asiakirjat, tiedotukset ja käynnistettyjen, tiedoksiannettujen tai vireille pantujen oikeustoimien asiakirjat laaditaan englanniksi.

Graco Information

TO PLACE AN ORDER, contact your Graco distributor or call to identify the nearest distributor.

Phone: 612-623-6921 or Toll Free: 1-800-328-0211, Fax: 612-378-3505

All written and visual data contained in this document reflects the latest product information available at the time of publication.

Graco reserves the right to make changes at any time without notice.

This manual contains Finnish. MM 310633

Graco Headquarters: Minneapolis

International Offices: Belgium, China, Japan, Korea

GRACO INC. P.O. BOX 1441 MINNEAPOLIS, MN 55440-1441

Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001 www.graco.com

Revised 4/2009

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals