Graco 313655F, Merkur Pump Assembly Kasutusjuhend

Graco 313655F, Merkur Pump Assembly Kasutusjuhend | Manualzz
Ohjeet - Osat
Merkur®-pumpun
asennus
313655F
FI
Tarkoitettu huipputehokkaisiin pintakäsittely- ja pinnoitussovelluksiin vaarallisissa ja
vaarattomissa paikoissa. Vain ammattikäyttöön.
Tärkeitä turvaohjeita
Lue kaikki tämän käyttöohjeen varoitukset ja ohjeet.
Säilytä nämä ohjeet.
Katso sivulta 4 mallin tiedot, mukaan lukien suurin
käyttöpaine.
TI12811a
ll 2 G
Sisältö
Pumpun osanumeromatriisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Pumppumallit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Varoitukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Muita käyttöohjeita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Osapiirustus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Asentaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Yleistietoja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Käyttäjän esivalmistelut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Käyttöpaikan esivalmistelut . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Maadoitus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Pumpun asentaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Ilma- ja nesteletkut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Lisävarusteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Tyypillinen asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Paineenpoistotoimet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Laitteen huuhtelu ennen käyttöä . . . . . . . . . . . . 11
Liipaisimen lukitus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Nestekuppi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Ensitäytä ja säädä pumppu . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Pumpun pysäytys ja hoito . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2
Huolto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Määräaikaishuollon aikataulu . . . . . . . . . . . . . . 13
Kiristä kierreliitokset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Huuhtele pumppu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Nestekuppi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Vianetsintä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Korjaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Yleistietoja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Mäntäpumpun irrottaminen . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Mäntäpumpun kiinnitys paikoilleen . . . . . . . . . . 16
Ilmamoottorin irrottaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Ilmamoottorin liittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Pumpun osat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Malleittain vaihtuvat osat . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Korjaussarjat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Suorituskykytaulukot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Pumpun mitat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Seinäkiinnikkeen asennusmitat . . . . . . . . . . . . . . 30
Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Gracon normaali takuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Gracon tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
313655F
Pumpun osanumeromatriisi
Pumpun osanumeromatriisi
ID
Tarkista pumpun arvokilvestä pumpun 6-numeroinen osanumero.
Määrittele seuraavan taulukon avulla pumpun rakenne, joka perustuu
kuusinumeroiseen numerosarjaan. Esimerkiksi osa n:o W 1 5 A A S
tarkoittaa nestekuppipumppua (W), suhdelukua 15:1 (15), 25 cm3 alempi
(A), 3 UHMWPE/2 PTFE -pakkausta chromexsauvakaavinpäällystyksellä, ei tiedon valvontaa, alhaista virtausmelua
(A) ja ruostumattomasta teräksestä tehtyä rakennetta (S).
ti12922a
W
15
Toinen ja
kolmas
Ensimmäinen
numero
numero
(painesuhde (Nestekuppi)
XX:1)
W
A
A
S
Neljäs numero
(Mäntäpumpun tilavuus
työjaksoa kohti*)
Viides numero
(Tiivisteet - X UHMWPE:X PTFE/
Männän varren pinnoite/
Tiedon valvonta/Virtausmelu
Kuudes numero
(alempi
materiaali)
10
A
25 cm3
A
3:2/Chromex/Ei valvontaa/Vähämeluinen
15
B
50 cm3
B
3:2/Chromex/DataTrak™/Vähämeluinen
18
C
75 cm3
E
3:2/Chromex/Ainoastaan DataTrak™
työjaksolaskuri/Vähämeluinen
23
D
100 cm3
24
E
125 cm3
28
F
150 cm3
S
Ruostumaton
teräs
30
36
45
48
*
Työjakso viittaa yhden yläiskun ja yhden alaiskun yhdistelmään.
313655F
3
Pumppumallit
Pumppumallit
Malli, sarja
Ilmamoottori
W10CAS, A-sarja
M04LN0
W10CBS, A-sarja
M04LT0
W15AAS, A-sarja
M02LN0
W15BAS, A-sarja
M04LN0
W15BBS, A-sarja
M04LT0
W15FAS, A-sarja
M12LN0
W15FBS, A-sarja
M12LT0
W18EAS, A-sarja
M12LN0
W18EBS, A-sarja
M12LT0
W23DAS, A-sarja
M12LN0
W23DBS, A-sarja
M12LT0
W24FAS, A-sarja
M18LN0
W24FBS, A-sarja
M18LT0
W28EAS, A-sarja
M18LN0
W28EBS, A-sarja
M18LT0
W30AAS, A-sarja
M04LN0
W30ABS, A-sarja
M04LT0
W30CAS, A-sarja
M12LN0
W30CBS, A-sarja
M12LT0
257463 †, A-sarja
M12LN0
W36DAS, A-sarja
M18LN0
W36DBS, A-sarja
M18LT0
W45BAS, A-sarja
M12LN0
W45BBS, A-sarja
M12LT0
262287 †, A-sarja
M12LN0
262392 †, A-sarja
M12FN0
W48CAS, A-sarja
M18LN0
W48CBS, A-sarja
M18LT0
Mäntäpumppu
Nesteen
enimmäiskäyttöpaine
psi (MPa, bar)
Virtausnopeus
60 c/m
g/m (l/m)
Nesteen
tuloaukko
Nesteen
ulostuloaukko
Ilman
tuloaukko
LW075A
1000 (6,9, 69)
1,2 (4,5)
3/4 tuumaa npt
3/8 tuumaa npt
1/4 npt(f)
LW025A
1500 (10,3, 103)
0,4 (1,5)
1/2 tuumaa npt
3/8 tuumaa npt
1/4 npt(f)
LW050A
1500 (10,3, 103)
0,8 (3,0)
3/4 tuumaa npt
3/8 tuumaa npt
1/4 npt(f)
LW150A
1500 (10,3, 103)
2,4 (9,0)
1 tuuma, npt
3/4 tuumaa npt
1/2 npt(f)
LW125A
1800 (12,4, 124)
2,0 (7,5)
1 tuuma, npt
1/2 tuumaa npt
1/2 npt(f)
LW100A
2300 (15,8, 158)
1,6 (6,0)
3/4 tuumaa npt
3/8 tuumaa npt
1/2 npt(f)
LW150A
2400 (16,5, 165)
2,4 (9,0)
1 tuuma, npt
3/4 tuumaa npt
1/2 npt(f)
LW125A
2800 (19,3, 193)
2,0 (7,5)
1 tuuma, npt
1/2 tuumaa npt
1/2 npt(f)
LW025A
3000 (20,7, 207)
0,4 (1,5)
1/2 tuumaa npt
3/8 tuumaa npt
1/4 npt(f)
LW075A
3000 (20,7, 207)
1,2 (4,5)
3/4 tuumaa npt
3/8 tuumaa npt
1/2 npt(f)
LW100A
3600 (24,8, 248)
1,6 (6,0)
3/4 tuumaa npt
3/8 tuumaa npt
1/2 npt(f)
LW050A
4500 (31,0, 310)
0,8 (3,0)
3/4 tuumaa npt
3/8 tuumaa npt
1/2 npt(f)
LW075A
4800 (33,1, 331)
1,2 (4,5)
3/4 tuumaa npt
3/8 tuumaa npt
1/2 npt(f)
† Huuhtelusarjan pumpuilla ei ole osanumeromatriisia.
4
313655F
Varoitukset
Varoitukset
Seuraavat varoitukset koskevat laitteen asennusta, käyttöä, maadoitusta, kunnossapitoa ja korjausta. Huutomerkki
tarkoittaa yleisluontoista varoitusta ja vaaran merkki toimenpidekohtaista vaaraa. Lue varoitukset aina tarvittaessa.
Lisäksi tämä käyttöohje voi sisältää tuotekohtaisia varoituksia.
VAARA
TULIPALON JA RÄJÄHDYKSEN VAARA
Syttyvät höyryt, kuten liuotin- ja maalihöyryt, voivat syttyä tai räjähtää työskentelyalueella. Estä tulipalo
ja räjähdys seuraavasti:
• Käytä laitetta vain hyvin ilmastoiduissa tiloissa.
• Poista kaikki syttymislähteet, kuten sytytysliekit, savukkeet, kannettavat sähkövalaisimet ja muoviset
suojaverhot (staattisen sähkön vaara).
• Pidä roskat, liuottimet, rätit ja bensiini poissa ruiskutusalueelta.
• Älä liitä tai irrota virtajohtoja äläkä kytke virta- tai valokytkimiä päälle tai pois, kun tiloissa on helposti
syttyviä höyryjä.
• Maadoita kaikki työskentelyalueen laitteet. Katso ohjeet kohdasta Maadoitus.
• Käytä ainoastaan maadoitettuja johtoja.
• Pidä pistoolia tukevasti maadoitettua astiaa vasten, kun vedät liipaisimesta.
• Jos laitetta käytettäessä syntyy kipinöitä tai tuntuu sähköisku, lopeta laitteen käyttö välittömästi.
Älä käytä laitetta, ennen kuin ongelma on tunnistettu ja korjattu.
• Pidä toimiva palosammutin valmiina työskentelyalueella.
LAITTEISTON VÄÄRINKÄYTÖN VAARA
Väärinkäyttö voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan henkilövahingon.
• Älä käytä yksikköä väsyneenä tai huumaavien aineiden tai alkoholin vaikutuksen alaisena.
• Älä ylitä alimman nimellispaineen kestävän osan suurinta käyttöpainetta tai huonoiten kuumuutta
sietävän osan lämpötilaluokitusta. Katso lisätietoja kaikkien laitteiden käyttöhjeiden kohdasta
Tekniset tiedot.
• Käytä nesteitä ja liuottimia, jotka ovat yhteensopivia laitteen märkien osien kanssa. Katso lisätietoja
kaikkien laitteiden käyttöoppaiden kohdasta Tekniset tiedot. Lue neste- ja liuotinvalmistajien
varoitukset. Halutessasi täydelliset tiedot aineista pyydä käyttöturvallisuustiedotteet toimittajalta tai
jälleenmyyjältä.
• Tarkista laite päivittäin. Korjaa kuluneet ja vaurioituneet osat välittömästi tai vaihda ne valmistajan
alkuperäisiin varaosiin.
• Älä muuta laitetta millään tavalla.
• Käytä laitetta ainoastaan sille määrättyyn tarkoitukseen. Kysy lisätietoja jälleenmyyjältä.
• Pidä letkut ja kaapelit poissa kulkuväylien, terävien kulmien, liikkuvien osien tai kuumien pintojen
läheisyydestä.
• Älä kierrä tai taivuta letkuja äläkä siirrä laitetta letkuista vetämällä.
• Pidä lapset ja eläimet poissa työskentelyalueelta.
• Kaikkia voimassa olevia turvamääräyksiä on noudatettava.
NESTEEN TUNKEUTUMISVAARA
Korkeapaineinen neste pistoolista, vuotavasta letkusta tai murtuneesta osasta voi puhkaista ihon.
Vamma saattaa näyttää tavalliselta haavalta, mutta kyseessä on vakava vamma, joka saattaa johtaa
amputointiin. Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.
• Älä osoita pistoolilla ketään tai mitään kehon osaa kohti.
• Älä laita kättä ruiskutussuuttimen eteen.
• Älä pysäytä äläkä torju vuotoja kädellä, keholla, käsineellä tai rätillä.
• Älä käytä ruiskua, jos suuttimen ja liipaisimen suojia ei ole asennettu.
• Lukitse aina liipaisimen lukko, kun et käytä ruiskua.
• Noudata tämän käyttöoppaan Paineenpoistotoimia koskevia ohjeita lopettaessasi ruiskutuksen
sekä ennen laitteen puhdistamista, tarkastamista tai huoltamista.
313655F
5
Muita käyttöohjeita
VAARA
PAINEISTETUN LAITTEEN AIHEUTTAMA VAARA
Pistoolista/annosteluventtiilistä, vuotokohdista tai särkyneistä komponenteista voi roiskua nestettä
silmiin tai iholle, mikä voi aiheuttaa vakavan vamman.
• Noudata tämän käyttöoppaan Paineenpoistotoimia koskevia ohjeita lopettaessasi ruiskutuksen
sekä ennen laitteen puhdistamista, tarkastamista tai huoltamista.
• Kiristä kaikki nesteliitokset ennen laitteen käyttöä.
• Tarkasta letkut, putket ja liittimet päivittäin. Vaihda kuluneet tai vaurioituneet osat välittömästi.
LIIKKUVIEN OSIEN AIHEUTTAMA VAARA
Liikkuvat osat voivat puristaa tai katkaista sormia tai muita ruumiinosia.
• Pysy etäällä liikkuvista osista.
• Älä käytä laitetta ilman suojuksia ja suojakansia.
• Paineistettu laite saattaa käynnistyä vahingossa. Noudata tämän käyttöoppaan
Paineenpoistotoimia koskevia ohjeita ennen laitteen tarkastamista, siirtämistä tai huoltoa. Katkaise
ilman- tai virransyöttö.
MYRKYLLISTEN NESTEIDEN JA HÖYRYJEN AIHEUTTAMA VAARA
Myrkylliset nesteet tai höyryt voivat aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran sisään hengitettynä tai
nieltynä tai jos niitä roiskuu silmiin tai iholle.
• Lue läpi käyttöturvallisuustiedote (MSDS), jotta tiedät käyttämiisi nesteisiin liittyvät erityiset vaarat.
• Säilytä vaarallista nestettä asianmukaisessa, hyväksytyssä astiassa. Hävitä vaarallinen neste
noudattaen vaarallisille nesteille annettuja ohjeita.
• Käytä aina läpäisemättömiä käsineitä, kun ruiskutat tai puhdistat laitetta.
HENKILÖKOHTAISET SUOJAVARUSTEET
Käytä asianmukaisia suojavälineitä aina käytön ja huollon aikana tai oleskellessasi laitteen
työskentelyalueella. Ne suojaavat vakavilta vammoilta kuten silmävammoilta, myrkyllisten höyryjen
hengittämiseltä, palovammoilta ja kuulovammoilta. Laitteisto sisältää muun muassa seuraavaa:
• Suojalasit
• Neste- ja liuotinvalmistajan suosittelemat hengityssuojaimet ja suojavaatteet
• Käsineet
• Kuulosuojaimet
Muita käyttöohjeita
6
Käyttöopas
Kuvaus
312792
Merkur-mäntäpumppu
312796
NXT™-ilmamoottori
312797
Kuumentamattomat
Merkur-ruiskutuslaitteet
312798
Sähköstaattiset
Merkur-ruiskutuslaitteet, ympäröivän
lämpötilan mukaiset ja kuumennetut
313255
Kuumennetut Merkur-ruiskutuslaitteet
313655F
Osapiirustus
Osapiirustus
N
A
K
L
J
H
D
B
M
G
E
F
ti11700a
KUVA 1. Osapiirustus
Selitys:
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
Maadoitusjohto
TSL-säiliö
Nestekuppi (ei näkyvissä, TSL-säiliön alapuolella)
Nesteen ulostuloaukko
Nesteen tuloaukko
Alempi sylinteri
Ylempi sylinteri
Kiinnitystangon suojus
Mäntäpumpun sovitin
Kiinnitystanko
Liitosmutteri
Vastamutteri
Ilmamoottori
313655F
7
Asentaminen
Asentaminen
Yleistietoja
Tekstin suluissa olevat numerot ja kirjaimet
viittaavat kuvateksteihin ja osapiirustuksiin.
Pumppu: Katso KUVA 2. Varmista, että maaruuvi (GS)
liitetään ja kiristetään hyvin ilmamoottoriin. Liitä
maadoitusjohdon (U) toinen pää todelliseen maattoon.
U
Käytä aina alkuperäisiä Gracon osia ja
lisävarusteita, joita on saatavissa
Graco-jälleenmyyjältä. Jos hankit omia
lisävarusteita, varmista, että niiden koko ja
paineenkesto riittävät omaan järjestelmääsi.
GS
ti12914a
Käyttäjän esivalmistelut
KUVA 2. Maaruuvi ja maajohto
Kaikki laitetta käyttävät henkilöt on koulutettava kaikkien
järjestelmän osien käyttöön sekä käsittelemään kaikkia
nesteitä asianmukaisesti. Kaikkien käyttäjien on
huolellisesti luettava kaikki käyttöohjekirjat, tarrat ja kyltit
ennen laitteen käyttöä.
Ilma- ja nesteletkut: Staattista sähköä voi kehittyä, kun
nesteet virtaavat pumppujen, letkujen ja ruiskujen läpi.
Vähintään yhden letkun on oltava sähköä johtava ja
letkujen yhteispituus saa olla enintään 500 jalkaa
(150 m), jotta riittävä maadoitus voidaan taata. Tarkista
letkujen sähkövastus. Jos kokonaisvastus maattoon
ylittää 25 megaohmia, vaihda letku välittömästi.
Käyttöpaikan esivalmistelut
Varmista, että paineilma syötön teho riittää.
Tuo paineilmasyötön johto ilmakompressorista pumpun
luo. Varmista, että kaikki ilmaletkut ovat riittävän
kokoisia ja paineenkestoltaan riittäviä järjestelmään.
Käytä vain sähköä johtavia letkuja.
Pidä käyttöpaikka vapaana esineistä tai roskista, jotka
voivat häiritä käyttäjän liikkeitä.
Hanki maadoitettu metalliastia järjestelmän huuhtelua
varten.
Maadoitus
Ilmakompressori: noudata valmistajan suosituksia.
Ruiskutuspistooli / Jakoventtiili: Maadoita
ruiskutuspistooli liittämällä se Gracon hyväksymään
maadoitettuun nesteletkuun.
Nesteensyöttösäiliö: Noudata paikallisia ohjeita.
Ruiskutettava kohde: Noudata paikallisia ohjeita.
Huuhtelussa käytettävät liuotinastiat: Noudata
paikallisia ohjeita. Käytä ainoastaan sähköä johtavia
metalliastioita, jotka on asetettu maadoitetulle alustalle.
Älä aseta astiaa eristävälle alustalle, kuten paperin tai
pahvin päälle, koska silloin maadoitus katkeaa.
Säilytä maadoituksen jatkuvuus huuhtelun tai
paineenpoiston aikana: pitele ruiskutuspistoolin /
jakoventtiilin metallista osaa tiukasti metalliastiaa vasten
ja käynnistä pistooli / venttiili.
Laitteiston on oltava maadoitettu. Maadoitus vähentää
staattisen iskun ja sähköiskun vaaraa johtamalla pois
staattisen muodostumisen tai oikosulun aiheuttaman
sähkövirran.
8
313655F
Asentaminen
Pumpun asentaminen
Asenna pumppu ainoastaan Gracon
seinäkiinnikkeeseen n:o 15T795 tai
Graco-pyörätelineeseen, jotka ovat saatavilla
jälleenmyyjältäsi. Pumpun mitat näkyvät sivulla 29.
Noudata seuraavia ohjeita, kun kyseessä on seinälle
asennettava pumppu:
1. Varmista, että seinä kestää pumpun, kannattimen,
letkujen ja lisävarusteiden painon sekä käytön
aiheuttaman rasituksen.
2. Sijoita seinäkiinnike noin 1,2–1,5 metrin (4-5 jalkaa)
korkeudelle lattiasta. Varmista huollon
helpottamiseksi, että pumpun ilmanotto- ja nesteen
sisään- ja ulostuloaukot ovat helposti saatavilla.
•
Pumpun ilmasäädin (H): ohjaa pumpun nopeutta
ja ulostulopainetta. Sijoita se pumpun lähelle.
•
Ilmaletkun suodatin (B): poistaa haitallista likaa ja
kosteuttaa paineilmalinjasta.
•
Ilman sulkuventtiili (A): eristää ilmalinjan
varusteet huollon ajaksi. Sijoita se ennen kaikkia
muita ilmajohdon lisävarusteita.
•
Pistoolin ilmasäädin (D): säätää ilma-avusteiseen
ruiskutuspistooliin menevän ilman paineen.
Nesteletku
•
3. Poraa seinään 10 mm:n (0,4 tuuman) kiinnitysreiät
käyttämällä seinäkiinnikettä mallina.
Seinäkiinnitysmitat ovat sivulla 30.
Nestesuodatin (P): ruostumattoman
teräselementin mesh-luku on 60 (250 mikronia), ja
se suodattaa partikkeleita nesteestä sen poistuessa
pumpusta.
•
4. Kiinnitä kannatin seinään. Käytä 3/8 tuumaa (9 mm)
ruuveja, jotka ovat riittävän pitkiä estämään
pumppua tärisemästä käytön aikana.
Nesteentyhjennysventtiili (W): tarvitaan
järjestelmässä alentamaan nestepainetta letkussa
ja pistoolissa.
•
Pistooli tai venttiili (L): jakelee nesteen. Kuvassa
näkyvä pistooli on ilma-avusteinen ruiskutuspistooli
viskositeetiltaan juokseville ja keskijähmeille
nesteille KUVA 3.
Ilma- ja nesteletkut
•
Varmista, että kaikkien ilmaletkujen (N) ja nesteletkujen
(M) koko ja paineenkesto riittävät omaan järjestelmääsi.
Katso KUVA 3. Käytä ainoastaan sähköä johtavia letkuja.
Nestejohdon kääntöliitin (K): helpottaa pistoolin
liikettä.
•
Imusarja (V): auttaa pumppua imemään nestettä
säiliöstä.
HUOMAUTUS: Varmista, että kannatin on suorassa.
Lisävarusteet
Asenna seuraavat lisävarusteet kuvassa esitetyssä
järjestyksessä, katso KUVA 3. Käytä tarvittaessa
sovittimia.
Ilmajohto
•
Tyhjentävä pääilmaventtiili (E): Tarvitaan
järjestelmässä poistamaan järjestelmän ja
ilmamoottorin ja pistoolin väliin jäänyt ilma, kun
venttiili on kiinni.
Kerääntynyt ilma voi aiheuttaa pumpun
odottamattoman sykäyksen, mikä saattaa johtaa
roiskumisen ja liikkuvien osien aiheuttamaan vakavaan
vammaan.
Varmista, että venttiiliin pääsee pumpusta helposti
käsiksi ja että se sijaitsee ilmansäätimen jälkeen.
313655F
9
Asentaminen
Tyypillinen asennus
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
Ilman sulkuventtiili
Ilmansuodatin (valinnainen lisävaruste)
Pistoolin ilmanpainemittari
Pistoolin ilmanpaineen säädin
Tyhjentävä pääilmaventtiili
DataTrak
Pumpun ilmanpainemittari
Pumpun ilmanpaineen säädin
Solenoidin vapautuspainike
(ei näkyvissä)
Pistoolin kääntövarsi
L
M
N
P
R
S
T
U
V
W
Ilma-avusteinen ruiskutuspistooli
Pistoolin nesteensyöttöletku
Pistoolin ilmansyöttöletku
Nestesuodatin
Pumpun nesteen ulostuloaukko
Maadoitusjohto
Nestekuppi (ei näkyvissä, katso KUVA 4 sivulla 11)
Pumpun nesteen sisääntulo
Imuletku
Nesteen poistoventtiili
A
B
F
C
D
G
H
E
J
G15 Ruiskutuspistooli kuvassa
syöttöletkulla
L
S
P
T
R
N
U
W
K
M
V
ti12800a
KUVA 3. Tyypillinen asennus. (Kuvassa on Gracon pyörätelineeseen asennettu malli.)
10
313655F
Käyttö
Käyttö
Paineenpoistotoimet
Liipaisimen lukitus
Lukitse liipaisimen lukko aina, kun lopetat ruiskutuksen.
Se estää pistoolin liipaisemisen vahingossa kädellä tai
esimerkiksi silloin, jos pistooli putoaa tai sitä tönäistään.
Kerääntynyt ilma voi aiheuttaa pumpun
odottamattoman sykäyksen, mikä saattaa johtaa
roiskumisen ja liikkuvien osien aiheuttamaan vakavaan
vammaan.
Nestekuppi
1. Lukitse liipaisimen lukko.
2. Sulje tyhjentävät pääilmaventtiilit.
3. Vapauta liipaisimen lukko.
Täytä nestekuppi (T) ennen käynnistystä 1/3 täyteen
Gracon kaulatiivistenesteellä (TSL) tai vastaavalla
liuottimella.
4. Pidä pistoolin metalliosaa tukevasti maadoitettua
metalliastiaa vasten. Liipaise pistoolia paineen
poistamiseksi.
5. Lukitse liipaisimen lukko.
6. Avaa järjestelmän kaikki nesteentyhjennysventtiilit
ja varaa jäteastiat valmiiksi nesteen talteenottoa
varten. Jätä venttiilit tyhjiksi, kunnes voit täyttää ne
uudelleen.
7. Jos epäilet, että suutin tai letku on tukossa tai että
paine ei ole täysin poistunut yllä esitettyjen toimien
jälkeen, löysää ensin HYVIN HITAASTI suuttimen
suojuksen kiinnitysmutteria tai letkuliitintä paineen
poistamiseksi vähitellen ja löysää ne sitten
kokonaan. Poista suuttimen tai letkun tukos.
T
ti11927a
KUVA 4. Täytä nestekuppi
Laitteen huuhtelu ennen käyttöä
Laite on testattu kevytöljyllä, joka jätetään nestekanaviin
osien suojaamiseksi. Jotta nesteeseen ei sekoitu öljyä,
huuhtele laite sopivalla liuottimella ennen sen käyttöä.
Katso Huolto, sivu 13.
313655F
11
Käyttö
Ensitäytä ja säädä pumppu
1. Lukitse pistoolin liipaisin. Poista suuttimen suojus ja
ruiskutussuutin pistoolista. Katso ohjeita pistoolin
käyttöoppaasta.
2. Sulje pistoolin ilmansäädin ja pumpun ilmansäädin
(H) kiertämällä nuppeja vastapäivään, jolloin paine
vähenee nollaan. Sulje tyhjentävä ilmaventtiili (E).
Varmista myös, että kaikki tyhjennysventtiilit ovat
kiinni.
3. Tarkasta, että järjestelmän kaikki liittimet on
kiristetty kunnolla.
4. Laita astia pumpun lähelle. Älä venytä letkua
kireälle tai anna sen riippua, jotta neste virtaa
paremmin pumppuun.
12. Säädä pumpun nopeutta ja nestepainetta
ilmasäätimen avulla. Käytä aina mahdollisimman
alhaista ilmanpainetta, joka riittää työhön.
Suuremmilla paineilla ruiskutussuutin ja pumppu
kuluvat ennenaikaisesti.
ILMOITUS
Älä koskaan anna pumpun käydä kuivana. Kuiva
pumppu kiihtyy nopeasti täyteen nopeuteen, mikä
voi mahdollisesti vahingoittaa sitä. Jos pumppu
kiihtyy nopeasti tai se käy liian nopeasti, pysäytä se
välittömästi ja tarkista nesteen syöttö. Jos
nesteastia on tyhjä ja ilmaa on pumppautunut
letkuihin, täytä astia ja syötä nestettä pumppuun ja
letkuihin tai huuhtele pumppu ja jätä sopiva liuotin
sen sisään. Varmista, että kaikki ilma on poistunut
nestejärjestelmästä.
Pumpun pysäytys ja hoito
Kun lopetat ruiskutuksen hetkeksi, poista paine, sivu 11.
Pysäytä pumppu männän ala-asentoon jottei nestettä
kuivu esille jäävään männänvarteen ja vaurioita
kaulatiivisteitä.
Kun lopetat ruiskutuksen yöksi tai pidemmäksi aikaa,
huuhtele pumppu aina ettei neste kuivu männänvarteen.
Poista paine, sivu 11.
D
E
H
ti11882a
KUVA 5
5. Pidä pistoolin (L) metalliosaa tukevasti maadoitettua
metalliastiaa vasten, vapauta liipaisin ja pidä
liipaisinta auki.
6. Pumput, joissa on ylikierrossuoja: Aktivoi
Esitäyttö-/huuhtelutoiminto painamalla DataTrakin
Esitäyttö-/huuhtelupainiketta.
7. Avaa tyhjentävä ilmaventtiili (E). Avaa pumpun
ilmasäädintä (H) hitaasti, kunnes pumppu
käynnistyy.
8. Anna pumpun käydä hitaasti, kunnes kaikki ilma on
tullut ulos ja pumppu ja letkut ovat täyttyneet
nesteestä.
9. Pumput, joissa on ylikierrossuoja: ota
Esitäyttö-/huuhtelutoiminto pois käytöstä painamalla
DataTrakin esitäyttö-/huuhtelupainiketta.
10. Vapauta pistoolin liipaisin ja lukitse varmistussalpa.
Pumpun tulee pysähtyä painetta vasten.
11. Kun pumppu ja letkut on esitäytetty ja käytössä on
tarpeeksi ilmaa riittävällä ilmanpaineella, pumppu
käynnistyy ja pysähtyy pistoolia / venttiiliä
avattaessa ja suljettaessa.
12
313655F
Huolto
Huolto
4. Aseta pumppu pienimmälle mahdolliselle
nestepaineelle ja aloita pumppaus.
Määräaikaishuollon aikataulu
5. Pidä pistoolin metalliosaa tukevasti maadoitettua
metalliastiaa vasten.
Kunnossapidon tarve määräytyy järjestelmän
käyttöolosuhteiden mukaan. Laadi määräaikaishuollon
aikataulutaulukko kirjaamalla siihen, milloin ja millaista
kunnossapitoa tarvitaan, ja määritä sitten järjestelmän
tarkastusaikataulu.
6. Yksiköt, joissa on vain ylikierrossuoja: aktivoi
Esitäyttö-/huuhtelutoiminto painamalla DataTrakin
Esitäyttö-/huuhtelupainiketta.
Kiristä kierreliitokset
8. Yksiköt, joissa on vain ylikierrossuoja: ota
Esitäyttö-/huuhtelutoiminto pois käytöstä painamalla
DataTrakin esitäyttö-/huuhtelupainiketta.
Tarkasta ennen jokaista käyttökertaa, että letkut eivät
ole kuluneet tai vaurioituneet. Vaihda tarvittaessa.
Varmista, että kaikki kierreliitokset on kiinnitetty tiukasti
eikä niissä ole vuotoja.
Huuhtele pumppu
7. Liipaise pistooli. Huuhtele järjestelmää, kunnes
pistoolista tulee kirkasta liuotinta.
9. Katso Paineenpoistotoimet, sivu 11.
10. Puhdista suuttimen suojus, ruiskutussuutin ja
nestesuodattimen elementti erikseen, ja asenna ne
sitten takaisin paikoilleen.
11. Puhdista imuputken sisä- ja ulkopuoli.
Lue kaikki Varoitukset. Noudata kaikkia
Maadoitusohjeita. Katso sivu 8.
Huuhtele pumppu
•
Ennen ensimmäistä käyttökertaa
•
Kun vaihdat värejä tai nesteitä
•
Ennen kuin laitteisto korjataan
•
Ennen kuin neste kuivuu tai kovettuu
käyttämättömään pumppuun (tarkasta
katalyyttinesteiden käyttöaika)
•
Päivän päätteeksi
•
Ennen pumpun varastointia.
Nestekuppi
Täytä nestekuppi puoliksi täyteen Graco Throat Seal
Liquid (TSL) -nestettä. Tarkasta nestepinta päivittäin.
Huuhtele mahdollisimman pienellä paineella. Huuhtele
nesteellä, joka on yhteensopiva pumpattavan nesteen ja
järjestelmän kastuvien osien kanssa. Kysy suositellut
huuhtelunesteet ja -välit nesteen valmistajalta tai
toimittajalta.
1. Katso Paineenpoistotoimet, sivu 11.
2. Poista suuttimen suojus ja ruiskutussuutin
pistoolista. Katso ohjeita pistoolin käyttöoppaasta.
3. Aseta sifoniputki maadoitettuun metalliastiaan,
jossa on puhdistusnestettä.
313655F
13
Vianetsintä
Vianetsintä
HUOMAUTUS: Tarkasta kaikki mahdolliset ongelmat ja
syyt ennen pumpun purkamista.
Poista paine ennen laitteen tarkastusta tai huoltoa.
Ongelma
Pumpun teho alhainen molemmilla
iskuilla.
Syy
Ratkaisu
Ilman tulojohdoissa on tukkeutumia.
Poista tukkeumat ja varmista, että kaikki
sulkuventtiilit ovat auki. Lisää painetta,
mutta älä ylitä maksimikäyttöpainetta.
Neste on loppunut.
Täytä pumppu uudelleen.
Tukkeutunut nestelinja, venttiilit tms.
Selvitä.
Männäntiiviste kulunut.
Vaihda. Katso mäntäpumpun käyttöohje
312792.
Pumpun teho alhainen vain toisella
iskulla.
Kuulan vastaventtiilit auki tai kuluneet.
Tarkasta ja korjaa.
Männäntiivisteet kuluneet.
Vaihda.
Ei tuottoa.
Kuulan vastaventtiilit asennettu väärin.
Tarkasta ja korjaa.
Pumppu toimii epäsäännöllisesti.
Neste on loppunut.
Täytä pumppu uudelleen.
Kuulan vastaventtiilit auki tai kuluneet.
Tarkasta ja korjaa.
Pumppu ei toimi.
14
Männäntiiviste kulunut.
Vaihda.
Ilman tulojohdoissa on tukkeutumia.
Poista tukkeumat, varmista, että kaikki
sulkuventtiilit ovat auki, lisää painetta,
mutta älä ylitä maksimikäyttöpainetta.
Neste on loppunut.
Täytä pumppu uudelleen.
Tukkeutunut nestelinja, venttiilit tms.
Selvitä.
Viallinen ilmamoottori.
Katso ilmamoottorin käyttöohje 312796.
Nestettä kuivunut männänvarteen.
Pura ja puhdista pumppu. Katso sivu 15 ja
käyttöopas 312792. Pysäytä pumppu
vastaisuudessa iskun pohjassa.
Ylikierrossolenoidi on lauennut.
Vedä solenoidi sisään. Katso ilmamoottorin
käyttöohje 312796.
313655F
Korjaus
Korjaus
6. Laske liitosmutteria (9) riittävästi, jotta voit poistaa
liitosvanteet (10). Irrota sitten liitosmutteri (9).
9
Yleistietoja
•
Tekstin suluissa olevat numerot ja kirjaimet
viittaavat kuvateksteihin ja osapiirustuksiin.
•
Käytä aina alkuperäisiä Gracon osia ja
lisävarusteita, joita on saatavissa
Graco-jälleenmyyjältä. Jos käytät omia
lisävarusteita, varmista, että niiden koko ja
nimellispaine riittää järjestelmään.
10
ti12812a
ti12813a
7. Vedä TSL-säiliö (7) ylös poistaaksesi sen.
8. Irrota vastamutteri (4)
vasaran ja
messinkikangen avulla.
Ruuvaa vastamutteri
auki paljon auki kuin se
on mahdollista.
Mäntäpumpun irrottaminen
1. Pysäytä pumppu keskellä iskua.
2. Huuhtele pumppu, mikäli mahdollista. (Katso
sivu 13). Poista paine. (Katso sivu 11).
3. Irrota ilma- ja nesteletkut sekä maadoitusjohto (13).
4. Irrota kiinnitystangon suojus (11).
5. Pitele ilmamoottorin
männän varren
avainvälejä
jakoavaimella. Irrota
liitosmutteri (9) toisella
jakoavaimella.
9. Kierrä mäntäpumppu
irti käsin ja aseta se
työpenkille.
ti12816a
Kierteet ovat erittäin teräviä. Suojaa kädet rievuilla,
kun käännät tai kannat pumppua käsin.
ti12815a
313655F
15
Korjaus
Mäntäpumpun kiinnitys
paikoilleen
6. Kohdista nesteen ulostulo kuvassa näytetyllä tavalla
ja kiristä vastamutteri.
1. Kallista moottori selälleen ja käännä mäntäpumppu
sitten käsin asennuslevylle. Aseta pumppu takaisin
pystysuoraan asentoon.
2. Pitele ilmamoottorin männänvartta ylhäällä yhdellä
kädellä. Laita toisella kädellä liitosmutteri (9)
siirtovarteen.
3. Laita liitosvanteet
(10) liitosmutterille
(9) siten, että isot
laipat osoittavat
ylöspäin.
10
7. Kohdista TSL-säiliö (7) ja paina se alas paikoilleen.
8. Pitele moottoritangon avainvälejä ruuviavaimella.
Kiristä liitinmutteri (9) toisella jakoavaimella. Kiristä
momenttiin seuraavan taulukon mukaisesti.
Mäntäpumppu
Momentti
LW025A
23–26 ft-lb (31–35 N•m)
LW050A–LW150A
75–80 ft-lb (102–108 N•m)
9
4. Anna
ilmamoottorin
männän varren
tippua varovaisesti
siirtovarrelle.
Kiristä liitosmutteri
(9) käsin.
ti12817a
5. Kierrä mäntäpumppu kiinni asennuslevyyn (3),
kunnes sylinterin yläosa on samassa tasossa
asennuslevyn yläosan kanssa.
Sylinterin, ei
nestekupin, pitäi
olla samassa tas
levyn kanssa.
ti12814a
KUVA 6. Kohdista sylinteri ja asennuslevy.
16
313655F
Korjaus
Ilmamoottorin irrottaminen
Katso käyttöopas 312796 ilmamoottorin huollon ja
osatietojen osalta.
1. Huuhtele pumppu, mikäli mahdollista. (Katso
sivu 13.) Poista paine. (Katso sivu 11.)
Ilmamoottorin liittäminen
2. Irrota ilma- ja nesteletkut, maadoitusjohto (13) ja
kiinnitystangon suojus (11).
1. Liu'uta tippasuoja (12) kiinnitystangoille (5).
3. Pitele ilmamoottorin männän varren avainvälejä
jakoavaimella. Irrota liitosmutteri (9) toisella
jakoavaimella.
2. Ruuvaa kiinnitystangot (5) ilmamoottorin alustaan.
Kiristä momenttiin seuraavan taulukon mukaisesti:
4. Irrota kiinnitystangon mutterit (6) hylsyavaimella:
13 mm M02xxx:lle, 23 mm kaikille muille.
5. Irrota kaksi päällimmäistä kiinnitysruuvia (MS)
13 mm:n hylsyavaimella.
6. Nosta ilmamoottoria ylös irrottaaksesi sen.
Kiinnitystangot (5) ja tippasuoja (12) jäävät
paikoilleen.
Pyörätelinekiinnitys: Irrota kaksi varsissa olevaa
ruuvia ja kaada ilmanohjauspaneeli taakse tai irrota
se, jotta ilmamoottorin pois ottaminen helpottuu.
MS
5
6
Moottori
Momentti
M02xxx
5–10 ft-lb (7–13,5 N•m)
Kaikki muut koot
50–55 ft-lb (68–75 N•m)
3. Huolehdi siitä, että kiinnityksen suorittaa kaksi
henkilöä kuten suurempien ilmamoottorien kohdalla.
Kohdista kiinnitystangot (5) pumpun sovittimessa
(3) oleviin reikiin. Laske ilmamoottori varovaisesti
paikoilleen.
4. Kiinnitä kiinnitystangon mutterit (6) ja kiristä
momenttiin seuraavan taulukon mukaisesti:
Moottori
Momentti
M02xxx
15–20 ft-lb (20–27 N•m)
Kaikki muut koot
50–60 ft-lb (68–81 N•m)
5. Kiristä kiinnitysruuvit.
6. Kiristä liitosmutteri käsin ja kiristä sen jälkeen
momenttiin seuraavan taulukon mukaisesti:
11
ti12819a
Moottori
Momentti
M02xxx
23–26 ft-lb (31–35 N•m)
Kaikki muut koot
75–80 ft-lb (102–108 N•m)
7. Liitä ilma- ja nesteletkut, maadoitusjohto ja
kiinnitystangon suojus.
7. Liu'uta tippasuoja (12) pois
kiinnitystangoilta (5).
8. Irrota kiinnitystangot (5)
ilmamoottorin alustasta
kiinnittämällä hylsyavain
niiden litteisiin kohtiin.
ti12916a
313655F
12
17
Pumpun osat
Pumpun osat
1 Momentti vaihtelee ilmamoottorin koon mukaan.
M02xxx: 5–10 ft-lb (7–13,5 N•m)
Kaikki muut: 50–55 ft-lb (68–75 N•m)
2
1
Momentti vaihtelee ilmamoottorin koon mukaan.
M02xxx: 15–20 ft-lb (20–27 N•m)
Kaikki muut: 50–60 ft-lb (68–81 N•m)
3 Momentti vaihtelee mäntäpumpun koon mukaan.
25 cm3: 23–26 ft-lb (31–35 N•m)
Kaikki muut: 75–80 ft-lb (102–108 N•m)
12*
4
Kiristä momenttiin 70-75 ft-lb (95-102 N•m)
10*
3
9*
8*
7*
11*
5*
1
3*
6*
2
4
4
2
ti12810a
18
313655F
Pumpun osat
Pumpun osat
HUOMAUTUKSIA:
• Katso sivulta 20 mallin mukaan vaihtuvat osat.
• Katso osien lisätiedot käyttöoppaasta 310863
huuhtelusarjan pumpuille 262287 ja 262392.
• Katso osien lisätiedot käyttöoppaasta 313289
huuhtelusarjan pumpulle 257463.
Viite Osanro
Kuvaus
1
MOOTTORI
1
MÄNTÄPUMPPU
1
SOVITIN, pumppu
1
MUTTERI, lukitus
1
2
3*
4
Katso
taulukko
Katso
taulukko
Katso
taulukko
Katso
taulukko
5*
15M661
15M662
6*
7*
8*
104541
15U606
Katso
taulukko
Katso
taulukko
Kpl
Viite Osanro
Kuvaus
9*
MUTTERI, liitin
LW025x-mäntäpumput
Kaikki muut pumppukoot
VANNE, liitos. Katso sivu 21
tilataksesi 10 kpl:n pakkauksen
SUOJUS, kiinnitystanko
1
SUOJUS, tippa
1
10*
11*
12*
TANKO, kiinnitys
M02xxx-moottori
Kaikki muut moottorikoot
MUTTERI, kiinnitystanko
M02xxx-moottori
Kaikki muut moottorikoot
SÄILIÖ, TSL
SOVITIN, 1/2-20 ID X M22 x
1,5 OD
3
3
3
3
1
15M758
15T311
----Katso
taulukko
Katso
taulukko
13
238909
244524
JOHTO, maattokokoonpano, ei
esillä
Kaikki mallien Wxxxxx
pumput
Vain mallien 257463,
262289 ja 262392 pumput
Kpl
1
1
2
1
1
----- Ei myydä erikseen.
* Sisältyy kytkentäsarjaan. Katso sivu 21, kun tilaat
pumppuun sopivaa sarjaa.
HUOMAUTUS: vaihdettavia varoituskylttejä, merkkejä,
tarroja ja kortteja on saatavana veloituksetta.
313655F
19
Pumpun osat
Malleittain vaihtuvat osat
Malli
W10CAS
W10CBS
W15AAS
W15AES
W15BAS
W15BBS
W15FAS
W15FBS
W18EAS
W18EBS
W23DAS
W23DBS
W24FAS
W24FBS
W28EAS
W28EBS
W30AAS
W30ABS
W30CAS
W30CBS
257463
W36DAS
W36DBS
W45BAS
W45BBS
262287
262392
W48CAS
W48CBS
20
Moottorin
männän
Moottori halk.
(tuumaa) Mäntäpumppu (2)
(1)
Pumpun
sovitin (3)
Vastamutteri
(4)
TSL-säiliö
(7, sisältää
o-renkaan)
M04LN0
M04LT0
3.5
LW075A
15R978
24A636
24A623
M02LN0
2.5
LW025A
15R862
24A634
24A620
M04LN0
M04LT0
M12LN0
M12LT0
M12LN0
M12LT0
M12LN0
M12LT0
M18LN0
M18LT0
M18LN0
M18LT0
M04LN0
M04LT0
M12LN0
M12LT0
M12LN0
M18LN0
M18LT0
M12LN0
M12LT0
M12LN0
M12FN0
M18LN0
M18LT0
3.5
LW050A
15R977
24A635
24A622
6.0
LW150A
15T395
24A639
6.0
LW125A
15T394
6.0
LW100A
7.5
Sovitin
(8)
15M675
Kiinnitystangon
suojus
(11, sisältää
Tippasuoja
ruuvin)
(12)
24A958
15T462
24A957
15T461
24A958
15T462
24A628
24A959
15V028
24A638
24A627
24A959
15V028
15T393
24A637
24A626
24A959
15V028
LW150A
15T395
24A639
24A628
24A959
15V028
7.5
LW125A
15T394
24A638
24A627
24A959
15V028
3.5
LW025A
15R863
24A634
24A621
24A958
15T462
6.0
LW075A
15T392
24A636
24A625
24A959
15V028
7.5
LW100A
15T393
24A637
24A626
24A959
15V028
6.0
LW050A
15T391
24A635
24A624
24A959
15V028
7.5
LW075A
15T392
24A636
24A625
24A959
15V028
15M675
313655F
Korjaussarjat
Korjaussarjat
LW025A
Sarjan kuvaus
2,5
tuuman
moottori
3,5
tuuman
moottori
LW050A
3,5
tuuman
moottori
6-7,5
tuuman
moottori
LW075A
3,5
tuuman
moottori
6-7,5
tuuman
moottori
LW100A
LW125A
LW150A
Nestekupin o-rengas
10 kpl:n pakkaus
24A630
24A631
24A631
24A632
24A633
24A633
Liitosvanteet (10)
10 kpl:n pakkaus
24A618
24A619
24A619
24A619
24A619
24A619
24A287
24A288
24A289
Kytkentäsarja
Sisältää pumpun sovittimen (3),
kolme kiinnitystankoa (5), kolme
kiinnitystangon mutteria (6),
TSL-säiliön ja o-renkaan (7),
sovittimen (8), liitinmutterin (9),
kaksi liitinvannetta (10),
kiinnitystangon suojuksen ja
ruuvin (11) ja tippasuojan (12).
24A281
24A282
24A283
24A285
24A284
24A286
HUOMAUTUS:
Katso käyttöoppaasta 312792 mäntäpumpun korjaussarjat.
Katso käyttöoppaasta 312796 ilmamoottorin korjaussarjat.
313655F
21
Suorituskykytaulukot
Suorituskykytaulukot
Malli W10xxx
10
1000
(7, 70)
työjaksoa/min
20
40
30
50
60
16
(0,45)
14
(0,4)
A
800
(5,5, 55)
12
(0,34)
A
600
(4, 40)
10
(0,28)
B
8
(0,23)
B
400
(3, 30)
6
(0,17)
C
C
4
(0,1)
200
(1,4, 14)
0
Ilmavirta scfm (m3/min)
Nesteen ulostulopaine, psi (MPa, bar)
10:1 suhdeluku, 75 cm3/työjakso
2
(,06)
0,2
(0,75)
0
0,6
(2,3)
0,4
(1,5)
0,8
(3,0)
1,0
(3,8)
1,2
(4,5)
Nestevirtaus (lpm) testattuna nro 10 W öljyllä
Nesteen ulostulopaine, psi (MPa, bar)
8
1400
(10, 100)
15
työjaksoa/min
23
30
38
45
53
A
1200
(8, 80)
A
1000
(7, 70)
B
800
(5,5, 55)
B
600
(4, 40)
C
C
400
(3, 30)
200
(1,4, 14)
0
0
0,05
(0,2)
0,1
(0,4)
0,15
(0,6)
0,2
(0,75)
0,25
(0,9)
0,3
(1,1)
9
(0,25)
8
(0,23)
7
(0,2)
6
(0,17)
5
(0,14)
4
(0,1)
3
(,08)
2
(,06)
1
(,03)
Ilmavirta scfm (m3/min)
Malli W15Axx
15:1 suhdeluku, 25 cm3/työjakso
SELITYS
A = 100 psi (0,7 MPA, 7 bar)
B = 70 psi (0,5 MPa, 5 bar)
C = 40 psi (0,3 MPa, 3 bar)
= nestevirtaus
= ilman kulutus
0,35
(1,3)
Nestevirtaus (lpm) testattuna nro 10 W öljyllä
22
313655F
Suorituskykytaulukot
Malli W15Bxx
1400
(10, 100)
15
23
30
45
38
53
A
1200
(8, 80)
1000
(7, 70)
A
B
800
(5,5, 55)
600
(4, 40)
B
C
400
(3, 30)
61
8
(0,23)
6
(0,17)
4
(0,1)
2
(,06)
C
200
(1,4, 14)
0
0,1
(0,4)
0
0,2
(0,8)
0,3
(1,1)
0,4
(1,5)
0,5
(1,9)
0,7
(2,6)
0,6
(2,3)
0,8
(3,0)
Nestevirtaus (lpm) testattuna nro 10 W öljyllä
Malli W15Fxx
Nesteen ulostulopaine, psi (MPa, bar)
työjaksoa/min
13
1400
(10, 100)
25
38
51
A
1200
(8, 80)
1000
(7, 70)
SELITYS
A= 100 psi (0,7 MPA, 7 bar)
B = 70 psi (0,5 MPa, 5 bar)
C = 40 psi (0,3 MPa, 3 bar)
= nestevirtaus
= ilmavirtaus
15:1 suhdeluku, 150 cm3/työjakso
1600
(11, 110)
63
40
(1,1)
A
30
(0,9)
B
800
(5,5, 55)
600
(4, 40)
20
(0,6)
C
B
C
400
(3, 30)
10
(0,3)
200
(1,4, 14)
0
0
18
(0,5)
16
(0,45)
14
(0,4)
12
(0,34)
10
(0,28)
0,5
(1,9)
1,0
(3,8)
1,5
(5,7)
Ilmavirta scfm (m3/min)
8
1600
(11, 110)
työjaksoa/min
2,0
(7,6)
Ilmavirta scfm (m3/min)
Nesteen ulostulopaine, psi (MPa, bar)
15:1 suhdeluku, 50 cm3/työjakso
2,5
(9,5)
Nestevirtaus (lpm) testattuna nro 10 W öljyllä
313655F
23
Suorituskykytaulukot
Malli W18xxx
45
61
A
A
1600
(11, 110)
40
(1,1)
30
(0,9)
B
1200
(8, 80)
B
C
800
(5,5, 55)
20
(0,6)
C
400
(3, 30)
0
10
(0,3)
0,5
(1,9)
0
1,0
(3,8)
2,0
(7,6)
1,5
(5,7)
Nestevirtaus (lpm) testattuna nro 10 W öljyllä
Malli W23xxx
Nesteen ulostulopaine, psi (MPa, bar)
8
2500
(17, 170)
15
23
työjaksoa/min
30
38
45
A
61
40
(1,1)
30
(0,9)
B
B
1000
(7, 70)
53
A
2000
(14, 140)
1500
(10, 100)
SELITYS
A= 100 psi (0,7 MPA, 7 bar)
B = 70 psi (0,5 MPa, 5 bar)
C = 40 psi (0,3 MPa, 3 bar)
= nestevirtaus
= ilmavirtaus
23:1 suhdeluku, 100 cm3/työjakso
3000
(21, 210)
20
(0,6)
C
C
10
(0,3)
500
(3, 30)
0
0
Ilmavirta scfm (m3/min)
30
15
2000
(14, 140)
0,2
(0,75)
0,4
(1,5)
0,6
(2,3)
0,8
(3,0)
1,0
(3,8)
1,2
(4,5)
1,4
(5,3)
Ilmavirta scfm (m3/min)
Nesteen ulostulopaine, psi (MPa, bar)
18:1 suhdeluku, 125 cm3/työjakso työjaksoa/min
1,6
(6,1)
Nestevirtaus (lpm) testattuna nro 10 W öljyllä
24
313655F
Suorituskykytaulukot
Malli W24xxx
työjaksoa/min
38
63
51
3000
(21, 210)
A
2500
(17, 170)
A
2000
(14, 140)
60
(1,7)
B
50
(1,4)
B
1500
(10, 100)
C
1000
(7, 70)
2,5
(9,5)
2,0
(7,6)
1,5
(5,7)
1,0
(3,8)
0,5
(1,9)
0
Malli W28xxx
15
3000
(21, 210)
30
61
45
A
2500
(17, 170)
A
40
(1,1)
B
1500
(10, 100)
C
30
(0,9)
C
1000
(7, 70)
60
(1,7)
50
(1,4)
B
2000
(14, 140)
SELITYS
A= 100 psi (0,7 MPA, 7 bar)
B = 70 psi (0,5 MPa, 5 bar)
C = 40 psi (0,3 MPa, 3 bar)
= nestevirtaus
= ilmavirtaus
28:1 suhdeluku, 125 cm3/työjakso työjaksoa/min
Nesteen ulostulopaine, psi (MPa, bar)
30
(0,9)
10
(0,3)
Nestevirtaus (lpm) testattuna nro 10 W öljyllä
20
(0,6)
500
(3, 30)
0
40
(1,1)
20
(0,6)
C
500
(3, 30)
0
70
(2,0)
Ilmavirta scfm (m3/min)
25
13
Ilmavirta scfm (m3/min)
Nesteen ulostulopaine, psi (MPa, bar)
24:1 suhdeluku, 150 cm3/työjakso
10
(0,3)
0
0,5
(1,9)
1,0
(3,8)
1,5
(5,7)
2,0
(7,6)
2,5
(9,5)
Nestevirtaus (lpm) testattuna nro 10 W öljyllä
313655F
25
Suorituskykytaulukot
Malli W30Axx
30:1 suhdeluku, 25 cm3/työjakso
30
38
45
61
53
A
2500
(17, 170)
A
2000
(14, 140)
B
1500
(10, 100)
B
8
(0,23)
6
(0,17)
C
1000
(7, 70)
C
4
(0,1)
2
(,06)
500
(3, 30)
0
0
0,05
(0,2)
0,1
(0,4)
0,15
(0,6)
0,2
(0,75)
0,25
(0,9)
0,3
(1,1)
0,35
(1,3)
0,4
(1,5)
Nestevirtaus (lpm) testattuna nro 10 W öljyllä
työjaksoa/min
Nesteen ulostulopaine, psi (MPa, bar)
30
10
3500
(24, 240)
20
40
50
A
2500
(17, 170)
1500
(10, 100)
60
40
(1,1)
A
B
2000
(14, 140)
SELITYS
A= 100 psi (0,7 MPA, 7 bar)
B = 70 psi (0,5 MPa, 5 bar)
C = 40 psi (0,3 MPa, 3 bar)
= nestevirtaus
= ilmavirtaus
Malli W30Cxx, 257463
30:1 suhdeluku, 75 cm3/työjakso
3000
(21, 210)
30
(0,9)
B
C
C
1000
(7, 70)
20
(0,6)
10
(0,3)
500
(3, 30)
0
18
(0,5)
16
(0,45)
14
(0,4)
12
(0,34)
10
(0,28)
0
0,2
(0,75)
0,4
(1,5)
0,6
(2,3)
0,8
(3,0)
Ilmavirta scfm (m3/min)
3000
(21, 210)
23
1,0
(3,8)
Ilmavirta scfm (m3/min)
Nesteen ulostulopaine, psi (MPa, bar)
työjaksoa/min
15
8
1,2
(4,5)
Nestevirtaus (lpm) testattuna nro 10 W öljyllä
26
313655F
Suorituskykytaulukot
Malli W36xxx
8
15
työjaksoa/min
23
30
38
45
53
61
60
(1,7)
4000
(28, 280)
3500
(24, 240)
A
3000
(21, 210)
2500
(17, 170)
50
(1,4)
A
40
(1,1)
B
2000
(14, 140)
1500
(10, 100)
B
30
(0,9)
C
C
20
(0,6)
1000
(7, 70)
10
(0,3)
500
(3, 30)
0
0
0,2
(0,75)
0,4
(1,5)
0,6
(2,3)
0,8
(3,0)
1,0
(3,8)
1,2
(4,5)
1,4
(5,3)
Ilmavirta scfm (m3/min)
Nesteen ulostulopaine, psi (MPa, bar)
36:1 suhdeluku, 100 cm3/työjakso
1,6
(6,1)
Nestevirtaus (lpm) testattuna nro 10 W öljyllä
SELITYS
A= 100 psi (0,7 MPA, 7 bar)
B = 70 psi (0,5 MPa, 5 bar)
C = 40 psi (0,3 MPa, 3 bar)
= nestevirtaus
= ilmavirtaus
Nesteen ulostulopaine, psi (MPa, bar)
8
5000
(35, 350)
15
23
työjaksoa/min
30
38
45
53
A
A
4000
(28, 280)
3000
(21, 210)
B
2000
(14, 140)
61
C
40
(1,1)
B
30
(0,9)
C
20
(0,6)
1000
(7, 70)
0
50
(1,4)
10
(0,3)
0
0,1
(0,4)
0,2
(0,75)
0,3
(1,1)
0,4
(1,5)
0,5
(1,9)
0,6
(2,3)
0,7
(2,6)
Ilmavirta scfm (m3/min)
Malli W45xxx, 262287. 262392
45:1 suhdeluku, 50 cm3/työjakso
0,8
(3,0)
Nestevirtaus (lpm) testattuna nro 10 W öljyllä
313655F
27
Suorituskykytaulukot
Malli W48xxx
10
6000
(42, 420)
5000
(35, 350)
20
työjaksoa/min
30
40
50
B
50
(1,4)
40
(1,1)
B
3000
(21, 210)
30
(0,9)
C
C
2000
(14, 140)
60
(1,7)
A
A
4000
(28, 280)
60
20
(0,6)
1000
(7, 70)
0
Ilmavirta scfm (m3/min)
Nesteen ulostulopaine, psi (MPa, bar)
48:1 suhdeluku, 75 cm3/työjakso
10
(0,3)
0
0,2
(0,75)
0,4
(1,5)
0,6
(2,3)
0,8
(3,0)
1,0
(3,8)
1,2
(4,5)
Nestevirtaus (lpm) testattuna nro 10 W öljyllä
SELITYS
A = 100 psi (0,7 MPA, 7 bar)
B = 70 psi (0,5 MPa, 5 bar)
C = 40 psi (0,3 MPa, 3 bar)
= nestevirtaus
= ilmavirtaus
28
313655F
Pumpun mitat
Pumpun mitat
D
B
A
C
ti12862a
A
B
C
D
Paino
tuumaa (mm)
tuumaa (mm)
tuumaa (mm)
tuumaa (mm)
lb (kg)
W10xxx
24,6 (625)
5,6 (142)
5,8 (147)
7,8 (198)
30 (14)
W15Axx
24,1 (612)
4,2 (107)
5,1 (130)
6,2 (157)
15 (7)
W15Bxx
24,0 (610)
5,6 (142)
5,8 (147)
7,8 (198)
28 (13)
W15Fxx
25,2 (640)
8,6 (218)
11,7 (297)
11,4 (290)
61 (28)
W18xxx
25,2 (640)
8,6 (218)
11,7 (297)
11,4 (290)
61 (28)
W23xxx
25,1 (638)
8,6 (218)
11,7 (297)
11,4 (290)
59 (27)
W24xxx
25,2 (640)
10,1 (257)
14,8 (375)
12,9 (328)
64 (29)
W28xxx
25,2 (640)
10,1 (257)
14,8 (375)
12,9 (328)
64 (29)
W30Axx
24,1 (612)
5,6 (142)
5,8 (147)
7,8 (198)
22 (10)
W30Cxx, 257463
25,0 (635)
8,6 (218)
11,7 (297)
11,4 (290)
56 (26)
W36xxx
25,1 (638)
10,1 (257)
14,8 (375)
12,9 (328)
62 (28)
W45xxx, 262287,
262392
24,5 (622)
8,6 (218)
11,7 (297)
11,4 (290)
54 (25)
25 (635)
10,1 (257)
14,8 (375)
12,9 (328)
59 (27)
Pumppumalli
W48xxx
313655F
29
Seinäkiinnikkeen asennusmitat
Seinäkiinnikkeen asennusmitat
11 tuumaa
(279 mm)
10,16 cm.
(102 mm)
Neljä 0,40 tuuman (10 mm:n)
kiinnitysreikää
30
ti12833a
313655F
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Nesteen enimmäiskäyttöpaine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ilmanottoaukon enimmäispaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ilmanottoaukon vähimmäispaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ilman kulutus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nestevirtaus 60 työjaksolla minuutissa . . . . . . . . . . . . . .
Ympäristön enimmäislämpötila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nesteen enimmäislämpötila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Iskun pituus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Äänitiedot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Katso Mallit sivulta 4
Katso Mallit sivulta 4
10 psi (0,07 MPa, 0,7 bar)
Katso suorituskykytaulukot
Katso Mallit sivulta 4
120°F (49°C)
160°F (71°C)
2,5 tuumaa (63,5 mm)
Katso tekniset tiedot ilmamoottorin käyttöohjeesta
312796.
Kastuvat osat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ruostumaton teräs, volframikarbidi, nikkelipitoisuus 6 %,
UHMWPE, PTFE
313655F
31
Gracon normaali takuu
Graco takaa, että kaikki tässä käyttöoppaassa mainitut Gracon valmistamat ja sen nimellä varustetut laitteet ovat materiaalin ja työn osalta
virheettömiä sinä päivänä, jolloin ne on myyty alkuperäisen ostajan käyttöön. Lukuun ottamatta Gracon myöntämiä erityisiä, jatkettuja tai
rajoitettuja takuita Graco korjaa tai vaihtaa vialliseksi toteamansa laitteen osan yhden vuoden ajan myyntipäiväyksestä. Tämä takuu on voimassa
vain, kun laite on asennettu, sitä käytetään ja ylläpidetään Gracon kirjallisten ohjeiden mukaisesti.
Tämä takuu ei koske yleistä kulumista tai sellaista vikaa, vauriota tai kulumista, joka johtuu virheellisestä asennuksesta, väärästä käytöstä,
hankauksesta, korroosiosta, riittämättömästä tai sopimattomasta kunnossapidosta, laiminlyönnistä, onnettomuudesta, laitteen muuttamisesta tai
osien vaihtamisesta muihin kuin Gracon osiin, eikä Graco ole näistä vastuussa. Graco ei myöskään ole vastuussa viasta, vauriosta tai
kulumisesta, joka johtuu Gracon laitteiden ja muiden kuin Gracon toimittamien rakenteiden, lisävarusteiden tai materiaalien välisestä
yhteensopimattomuudesta, tai muiden kuin Gracon toimittamien rakenteiden, lisävarusteiden tai materiaalien sopimattomasta suunnittelusta,
valmistuksesta, asennuksesta, käytöstä tai kunnossapidosta.
Tämän takuun ehtona on vialliseksi väitetyn laitteen palauttaminen asiakkaan kustannuksella valtuutetulle Graco-jälleenmyyjälle väitetyn vian
varmistamista varten. Jos väitetty vika todetaan, Graco korjaa tai vaihtaa veloituksetta vialliset osat. Laite palautetaan alkuperäiselle ostajalle
ilman kuljetuskustannuksia. Jos laitteen tarkistuksessa ei löydetä materiaali- tai työvirhettä, korjaus tehdään kohtuullista maksua vastaan, johon
voi sisältyä kustannukset osista, työstä ja kuljetuksesta.
TÄMÄ TAKUU ON YKSINOMAINEN JA KORVAA KAIKKI MUUT ILMAISTUT TAI OLETETUT TAKUUT, MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA
TAKUU MARKKINOITAVUUDESTA TAI SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN.
Gracon yksinomainen velvollisuus ja ostajan yksinomainen oikeussuoja mihinkään takuurikkomukseen tulee olla esitetty yllä olevien tietojen
mukaisesti. Ostaja suostuu siihen, että mitään muuta korvausta (mukaan lukien mm. satunnaiset tai välilliset vahingonkorvaukset menetetyistä
voitoista, menetetystä myynnistä, henkilö- tai omaisuusvahingoista tai muista satunnaisista tai välillisistä menetyksistä) ei ole saatavissa.
Takuuvaade on nostettava kuuden vuoden kuluessa myyntipäiväyksestä.
GRACO EI MYÖNNÄ MITÄÄN TAKUUTA JA TORJUU KAIKKI OLETETUT TAKUUT MARKKINOITAVUUDESTA JA SOPIVUUDESTA
TIETTYYN TARKOITUKSEEN SELLAISTEN LISÄVARUSTEIDEN, LAITTEIDEN, MATERIAALIEN TAI OSIEN YHTEYDESSÄ, JOTKA
GRACO ON MYYNYT MUTTEI VALMISTANUT. Näitä Gracon myymiä, mutta ei valmistamia nimikkeitä (kuten sähkömoottorit, kytkimet, letku
jne.) koskee niiden valmistajan mahdollinen takuu. Graco tarjoaa ostajalle kohtuullista tukea näiden takuiden rikkomisen vuoksi tehdyissä
vaateissa.
Missään tapauksessa Graco ei ole vastuussa epäsuorista, satunnaisista, erityisistä tai välillisistä vahingonkorvauksista, jotka aiheutuvat Gracon
laitetoimituksista tai niihin myytyjen tuotteiden tai muiden tavaroiden hankkimisesta, toimivuudesta tai käytöstä, olipa kyseessä sopimusrikkomus,
takuunalainen virhe, Gracon laiminlyönti tai jokin muu syy.
Gracon tiedot
Uusimmat tiedot Gracon tuotteista löytyvät sivustolta www.graco.com.
TILAA ottamalla yhteys Graco-jälleenmyyjään tai soita saadaksesi lähimmän jälleenmyyjän yhteystiedot.
Puhelin: 612-623-6921 tai ilmaiseksi: 1-800-328-0211 faksi: 612-378-3505
Kaikki tämän asiakirjan sisältämät tekstit ja kuvat ovat viimeisimpien painatushetkellä käytettävissä olevien tuotetietojen mukaiset.
Graco varaa oikeuden muutoksiin ilman eri ilmoitusta.
Käännös alkuperäisistä ohjeista. This manual contains Finnish. MM 312794
Gracon pääkonttori: Minneapolis
Kansainväliset toimistot: Belgia, Kiina, Japani, Korea
GRACO INC. P.O. BOX 1441 MINNEAPOLIS, MN 55440-1441
Copyright 2008, Graco Inc. I.S.- ja ISO 9001-rekisteröity
www.graco.com
Muutettu huhtikuussa 2012
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement