Graco 313655D, Merkur Pump Assembly Kasutusjuhend

Graco 313655D, Merkur Pump Assembly Kasutusjuhend | Manualzz
Käyttöohje – osat
Merkur®-pumpun
asennus
313655D
Tarkoitettu huipputehokkaisiin pintakäsittely- ja pinnoitussovelluksiin vaarallisissa
ja vaarattomissa paikoissa.
Tärkeitä turvaohjeita
Lue kaikki tämän käyttöohjeen varoitukset ja ohjeet.
Säilytä nämä ohjeet.
Katso mallin tiedot ja suurin käyttöpaine sivulta 4.
TI12811a
ll 2 G
Sisältö
Pumpun osanumeromatriisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Pumppumallit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Varoitukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Muita käyttöoppaita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Osat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Yleistietoja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Käyttäjän esivalmistelut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Käyttöpaikan esivalmistelut . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Maadoitus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Pumpun asentaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Ilma- ja nesteletkut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Lisävarusteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Tyypillinen asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Paineenpoistotoimet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Huuhtele laite ennen käyttöä . . . . . . . . . . . . . . 11
Liipaisimen lukitus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Nestekuppi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Ensitäytä ja säädä pumppu . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Pumpun pysäytys ja hoito . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2
Kunnossapito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Ennakoivan kunnossapidon taulukko . . . . . . . . 13
Kiristä kierreliitokset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Huuhtele pumppu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Nestekuppi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Vianetsintä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Korjaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Yleistietoja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Mäntäpumpun irrottaminen . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Mäntäpumpun kiinnitys paikoilleen . . . . . . . . . . 16
Ilmamoottorin irrottaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Ilmamoottorin kiinnitys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Pumpun osat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Malleittain vaihtuvat osat . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Korjaussarjat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Suorituskykytaulukot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Pumpun mitat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Seinäkiinnikkeen asennusmitat . . . . . . . . . . . . . . 29
Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Gracon normaali takuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Gracon tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
313655D
Pumpun osanumeromatriisi
Pumpun osanumeromatriisi
ID
Tarkista pumpun arvokilvestä pumpun 6-numeroinen osanumero.
Määrittele seuraavan taulukon avulla pumpun rakenne, joka perustuu
kuusinumeroiseen numerosarjaan. Esimerkiksi osa n:o W 1 5 A A S
tarkoittaa nestekuppipumppua (W), suhdelukua 15:1 (15), 25 cc alempi
(A), 3 UHMWPE/2 PTFE pakkausta chromex-sauvakaavinpäällystyksellä,
ei tiedon valvontaa, alhaista virtausmelua (A) ja ruostumattomasta
teräksestä tehtyä rakennetta (S).
ti12922a
W
15
Toinen ja
kolmas
numero
Ensimmäinen
(painesuhde merkki
XX:1)
(Nestekuppi)
W
A
A
S
Neljäs numero
(Mäntäpumpun
tilavuus
työjaksoa kohti*)
Viides merkki
(Laitteet - X UHMWPE:X PTFE/
Männän varren pinnoite/
Tiedon valvonta/poistoputki)
Kuudes merkki
(alempi
materiaali)
10
A
25 cc
A
3:2/Chromex/Ei valvontaa/
Vähämeluinen
15
B
50 cc
B
3:2/Chromex/DataTrak™/Vähämeluinen
18
C
75 cc
E
3:2/Chromex/Ainoastaan DataTrak™
työjaksolaskuri/Vähämeluinen
23
24
28
30
36
45
48
D
E
F
100 cc
125 cc
150 cc
S Ruostumaton
teräs
* Työjakso viittaa yhden nousuiskun ja yhden alasiskun yhdistelmään.
313655D
3
Pumppumallit
Pumppumallit
Malli, sarja
Virtausnopeus
Nesteen
60 iskua
suurin
minuutissa
Nesteen
Nesteen
Ilman
käyttöpaine
Paineilmagpm (lpm)
sisääntuloaukko ulostuloaukko sisääntuloaukko
moottori Mäntäpumppu psi (MPa, bar)
W10CAS, A-sarja M04LN0
W10CBS, A-sarja M04LT0
LW075A
1000
(6,9, 69)
1,2 (4,5)
3/4 tuumaa npt
3/8 tuumaa npt
1/4 npt(f)
W15AAS, A-sarja M02LN0
LW025A
1500
(10,3, 103)
0,4 (1,5)
1/2 tuumaa npt
3/8 tuumaa npt
1/4 npt(f)
LW050A
1500
(10,3, 103)
0,8 (3,0)
3/4 tuumaa npt
3/8 tuumaa npt
1/4 npt(f)
LW150A
1500
(10,3, 103)
2,4 (9,0)
1 tuumaa npt
3/4 tuumaa npt
1/2 npt(f)
LW125A
1800
(12,4, 124)
2,0 (7,5)
1 tuumaa npt
1/2 tuumaa npt
1/2 npt(f)
LW100A
2300
(15,8, 158)
1,6 (6,0)
3/4 tuumaa npt
3/8 tuumaa npt
1/2 npt(f)
LW150A
2400
(16,5, 165)
2,4 (9,0)
1 tuumaa npt
3/4 tuumaa npt
1/2 npt(f)
LW125A
2800
(19,3, 193)
2,0 (7,5)
1 tuumaa npt
1/2 tuumaa npt
1/2 npt(f)
LW025A
3000
(20,7, 207)
0,4 (1,5)
1/2 tuumaa npt
3/8 tuumaa npt
1/4 npt(f)
LW075A
3000
(20,7, 207)
1,2 (4,5)
3/4 tuumaa npt
3/8 tuumaa npt
1/2 npt(f)
LW100A
3600
(24,8, 248)
1,6 (6,0)
3/4 tuumaa npt
3/8 tuumaa npt
1/2 npt(f)
LW050A
4500
(31,0, 310)
0,8 (3,0)
3/4 tuumaa npt
3/8 tuumaa npt
1/2 npt(f)
LW075A
4800
(33,1, 331)
1,2 (4,5)
3/4 tuumaa npt
3/8 tuumaa npt
1/2 npt(f)
W15BAS, A-sarja
W15BBS, A-sarja
W15FAS, A-sarja
W15FBS, A-sarja
W18EAS, A-sarja
W18EBS, A-sarja
W23DAS, A-sarja
W23DBS, A-sarja
W24FAS, A-sarja
W24FBS, A-sarja
W28EAS, A-sarja
W28EBS, A-sarja
W30AAS, A-sarja
W30ABS, A-sarja
W30CAS, A-sarja
W30CBS, A-sarja
W36DAS, A-sarja
W36DBS, A-sarja
W45BAS, A-sarja
W45BBS, A-sarja
W48CAS, A-sarja
W48CBS, A-sarja
4
M04LN0
M04LT0
M12LN0
M12LT0
M12LN0
M12LT0
M12LN0
M12LT0
M18LN0
M18LT0
M18LN0
M18LT0
M04LN0
M04LT0
M12LN0
M12LT0
M18LN0
M18LT0
M12LN0
M12LT0
M18LN0
M18LT0
313655D
Varoitukset
Varoitukset
Seuraavat varoitukset koskevat laitteen asennusta, käyttöä, maadoitusta, kunnossapitoa ja korjausta. Huutomerkki
tarkoittaa yleisluontoista varoitusta ja vaaran merkki toimenpidekohtaista vaaraa. Lue varoitukset. Lisäksi tämä
käyttöohje voi sisältää tuotekohtaisia varoituksia.
VAARA
TULIPALON JA RÄJÄHDYKSEN VAARA
Työskentelyalueella olevat syttyvät höyryt, kuten liuotin- ja maalihöyryt, voivat syttyä tai räjähtää.
Estä tulipalo ja räjähdys seuraavasti:
• Käytä laitetta vain hyvin ilmastoiduissa tiloissa.
• Poista kaikki sytytyslähteet, kuten merkkilamput, savukkeet, kannettavat sähkövalaisimet ja muoviset
suojaverhot (staattisen syttymisen vaara).
• Pidä roskat, liuottimet, rätit ja bensiini poissa ruiskutusalueelta.
• Älä liitä tai irrota virtajohtoja äläkä kytke virta- tai valokytkimiä päälle tai pois, kun tiloissa on helposti
syttyviä höyryjä.
• Maadoita kaikki työskentelyalueen laitteet. Katso Maadoitusohjeet.
• Käytä ainoastaan maadoitettuja johtoja.
• Pidä pistoolia tukevasti maadoitettua astiaa vasten, kun vedät liipaisimesta.
• Jos laitetta käytettäessä syntyy kipinöitä tai tuntuu sähköisku, lopeta laitteen käyttö välittömästi.
Älä käytä laitetta, ennen kuin ongelma on tunnistettu ja korjattu.
• Pidä toimiva palonsammutin valmiina työskentelyalueella.
LAITTEISTON VÄÄRINKÄYTÖN VAARA
Väärinkäyttö saattaa aiheuttaa kuoleman tai vakavia vammoja.
• Älä käytä yksikköä väsyneenä tai huumaavien aineiden tai alkoholin vaikutuksen alaisena.
• Älä ylitä alimman nimellispaineen kestävän osan suurinta käyttöpainetta tai huonoiten kuumuutta
sietävän osan lämpötilaluokitusta. Katso lisätietoja kaikkien laitteiden käyttöoppaiden kohdasta
Tekniset tiedot.
• Käytä laitteen kastuvien osien kanssa yhteensopivia nesteitä ja liuottimia. Katso lisätietoja kaikkien
laitteiden käyttöoppaiden kohdasta Tekniset tiedot. Lue nesteen ja liuottimen valmistajan
varoitukset. Halutessasi täydelliset tiedot aineista pyydä käyttöturvallisuustiedotteet toimittajalta tai
jälleenmyyjältä.
• Tarkista laitteet päivittäin. Korjaa kuluneet ja vaurioituneet osat välittömästi tai vaihda ne
alkuperäisiin valmistajan varaosiin.
• Älä muuta laitetta millään tavalla.
• Käytä laitetta ainoastaan sille määrättyyn tarkoitukseen. Jos haluat lisätietoja, ota yhteys
jälleenmyyjään.
• Pidä letkut ja kaapelit poissa kulkuväylien, terävien kulmien, liikkuvien osien tai kuumien pintojen
läheisyydestä.
• Älä kierrä tai taivuta letkuja äläkä siirrä laitetta letkuista vetämällä.
• Pidä lapset ja eläimet poissa työskentelyalueelta.
• Noudata kaikkia turvallisuusmääräyksiä.
NESTEEN TUNKEUTUMISVAARA
Korkeapaineinen neste pistoolista, vuotavasta letkusta tai murtuneesta osasta voi puhkaista ihon.
Vamma saattaa näyttää tavalliselta haavalta, mutta kyseessä on vakava vamma, joka saattaa johtaa
amputointiin. Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.
• Älä osoita pistoolilla ketään tai mitään kehon osaa kohti.
• Älä laita kättä ruiskutussuuttimen eteen.
• Älä pysäytä äläkä torju vuotoja kädellä, keholla, käsineellä tai rätillä.
• Älä käytä ruiskua, jos suuttimen ja liipaisimen suojia ei ole asennettu.
• Lukitse aina liipaisimen lukko, kun et käytä ruiskua.
• Noudata tämän käyttöohjeen paineenpoistotoimia koskevia ohjeita lopettaessasi ruiskutuksen
sekä ennen laitteen puhdistamista, tarkastamista tai huoltamista.
313655D
5
Muita käyttöoppaita
VAARA
PAINEISTETUN LAITTEEN AIHEUTTAMA VAARA
Pistoolista/annosteluventtiilistä, vuotokohdista tai särkyneistä komponenteista voi roiskua nestettä
silmiin tai iholle ja aiheuttaa vakavan vamman.
• Noudata tämän käyttöohjeen Paineenpoistotoimia koskevia ohjeita lopettaessasi ruiskutuksen
sekä ennen laitteen puhdistamista, tarkastamista tai huoltamista.
• Kiristä kaikki nesteliitokset ennen laitteen käyttöä.
• Tarkista letkut, putket ja liittimet päivittäin. Vaihda kuluneet tai vaurioituneet osat välittömästi.
LIIKKUVIEN OSIEN AIHEUTTAMA VAARA
Liikkuvat osat voivat puristaa tai katkaista sormia tai muita ruumiinosia.
• Pysy etäällä liikkuvista osista.
• Älä käytä laitetta ilman suojuksia ja suojakansia.
• Paineistettu laite saattaa käynnistyä vahingossa. Noudata tämän käyttöohjeen
Paineenpoistotoimia koskevia ohjeita ennen laitteen puhdistamista, tarkastamista tai huoltamista.
Katkaise ilman tai virran syöttö.
MYRKYLLISTEN NESTEIDEN JA HÖYRYJEN AIHEUTTAMA VAARA
Myrkylliset nesteet tai huurut voivat aiheuttaa vaarallisen tapaturman tai hengenvaaran sisään
hengitettynä tai nieltynä tai jos niitä roiskuu silmiin tai iholle.
• Lue läpi käyttöturvallisuustiedote (MSDS), jotta tiedät käyttämiisi nesteisiin liittyvät erityiset vaarat.
• Säilytä vaarallista nestettä asianmukaisessa, hyväksytyssä astiassa. Hävitä vaarallinen neste
noudattaen vaarallisille nesteille annettuja ohjeita.
• Käytä aina läpäisemättömiä käsineitä, kun ruiskutat laitteistolla tai puhdistat sitä.
HENKILÖKOHTAISET SUOJAVARUSTEET
Käytä asianmukaisia suojavälineitä aina käytön ja huollon aikana tai oleskellessasi laitteen
työskentelyalueella. Ne suojaavat vakavilta vammoilta, kuten silmävammoilta, myrkyllisten höyryjen
hengittämiseltä, palovammoilta ja kuulovammoilta. Laitteisto sisältää muun muassa seuraavaa:
• Suojalasit
• Käytä aina nesteen ja liuotinaineen valmistajan suosittelemia suojavaatteita ja hengityssuojaimia
• Käsineet
• Kuulosuojaimet
Muita käyttöoppaita
6
Käyttöopas
Kuvaus
312792
Merkur-mäntäpumppu
312796
NXT™-ilmamoottori
312797
Merkur ei-kuumennetut
ruiskupakkauksett
312798
Merkur sähköstaattinen
ruiskupakkauksett
313255
Merkur kuumennettu
ruiskupakkauksett
313655D
Osat
Osat
N
A
K
L
J
H
D
B
M
G
E
F
ti11700a
KUVA 1. Osat
Selitys:
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
Maadoitusjohto
TSL säiliö
Nestekuppi (ei näkyvissä, TSL säiliön alapuolella)
Nesteen ulostuloaukko
Nesteen sisääntuloaukko
Alempi sylinteri
Ylempi sylinteri
Kiinnitystangon suojus
Mäntäpumpun korjaus
Kiinnitystanko
Liitosmutteri
Vastamutteri
Paineilmamoottori
313655D
7
Asennus
Asennus
Yleistietoja
Tekstin suluissa olevat numerot ja kirjaimet
viittaavat kuvateksteihin ja osapiirustuksiin.
Pumppu: Katso KUVA 2. Varmista, että maaruuvi (GS)
liitetään ja kiristetään hyvin ilmamoottoriin. Liitä
maadoitusjohdon (U) toinen pää todelliseen maattoon.
U
Käytä aina alkuperäisiä Gracon osia ja lisävarusteita,
joita on saatavissa Graco-jälleenmyyjältä. Jos hankit
omia lisävarusteita, varmista, että niiden koko ja
paineenkesto riittävät omaan järjestelmääsi.
Käyttäjän esivalmistelut
Kaikki laitetta käyttävät henkilöt on koulutettava kaikkien
järjestelmän osien käyttöön sekä käsittelemään kaikkia
nesteitä asianmukaisesti. Kaikkien käyttäjien on
huolellisesti luettava kaikki käyttöohjekirjat, tarrat ja
kyltit ennen laitteen käyttöä.
Käyttöpaikan esivalmistelut
Varmista, että paineilmasyötön tehoon riittävä.
Tuo paineilmasyötön johto ilmakompressorista
pumpun luo. Varmista, että kaikki ilmaletkut ovat
riittävän kokoisia ja paineenkestoltaan riittäviä
järjestelmään. Käytä vain sähköä johtavia letkuja.
Pidä käyttöpaikka vapaana esineistä tai roskista,
jotka voivat häiritä käyttäjän liikkeitä.
Hanki maadoitettu metalliastia järjestelmän
huuhtelua varten.
Maadoitus
Laitteisto pitää olla maadoitettu. Maadoitus vähentää
staattisen iskun ja sähköiskun vaaraa johtamalla pois
staattisen muodostumisen tai oikosulun aiheuttaman
sähkövirran.
8
GS
ti12914a
KUVA 2. Maaruuvi ja maajohto
Ilma- ja nesteletkut: Staattista sähköä voi kehittyä, kun
nesteet virtaavat pumppujen, letkujen ja ruiskujen läpi.
Vähintään yhden letkun on oltava sähköisesti johtava ja
letkujen yhteispituus saa olla enintään 500 jalkaa (150 m),
jotta riittävä maadoitus voidaan taata. Tarkista letkujen
sähkövastus. Jos kokonaisvastus maattoon ylittää
25 megaohmia, vaihda letku välittömästi.
Ilmakompressori: noudata valmistajan suosituksia.
Ruiskutuspistooli / Jakoventtiili: Maadoita
ruiskutuspistooli liittämällä se Gracon hyväksymään
maadoitettuun nesteletkuun.
Nesteensyöttösäiliö: noudata paikallisia ohjeita.
Ruiskutettava kohde: noudata paikallisia ohjeita.
Huuhtelussa käytettävät liuotinastiat: noudata
paikallisia ohjeita. Käytä ainoastaan sähköä johtavia
metalliastioita, jotka on asetetti maadoitetulle alustalle.
Älä aseta astiaa eristävälle alustalle, kuten paperin
tai pahvin päälle, koska silloin maadoitus katkeaa.
Säilytä maadoituksen jatkuvuus huuhtelun tai
paineenpoiston aikana: pitele ruiskutuspistoolin /
jakoventtiilin metallista osaa tiukasti metalliastiaa
vasten ja pane pistooli / venttiili käyntiin.
313655D
Asennus
Pumpun asentaminen
Asenna pumppu ainoastaan Gracon seinäkiinnikkeeseen
n:o 15T795 tai Graco-pyörätelineeseen, jotka ovat
saatavilla jälleenmyyjältäsi. Pumpun mitat näkyvät
sivulla 28. Noudata seuraavia ohjeita, kun kyseessä
on seinälle asennettava pumppu:
1. Varmista, että seinä kestää pumpun, kannattimen,
letkujen ja lisävarusteiden painon sekä käytön
aiheuttaman rasituksen.
2. Sijoita seinäkiinnike noin 1,2–1,5 metrin korkeudelle
lattiasta. Varmista huollon helpottamiseksi,
että pumpun ilmanotto- ja nesteen sisään- ja
ulostuloaukot ovat hyvin käsillä.
•
Pumpun ilmasäädin (H): ohjaa pumpun nopeutta
ja ulostulopainetta. Sijoita se pumpun lähelle.
•
Ilmaletkun suodatin (B): poistaa haitallista likaa ja
kosteutta paineilmalinjasta.
•
Ilman sulkuventtiili (A): eristää ilmalinjan
varusteet huollon ajaksi. Sijoita se ennen kaikkia
muita ilmajohdon lisävarusteita.
•
Pistoolin ilmasäädin (D): säätää ilma-avusteiseen
ruiskutuspistooliin menevän ilman paineen.
Nestejohto
•
3. Poraa seinään 10 mm (0,4 tuumaa):n asennusreiät
käyttämällä seinäkiinnikettä mallina.
Seinäasennusmitat ovat sivulla 29.
Nestesuodatin (P): ruostumattoman teräselementin
mesh-luku on 60 (250 mikronia), ja se suodattaa
hiukkasia nesteestä sen poistuessa pumpusta.
•
4. Kiinnitä kannatin seinään. Käytä 9 mm
(3/8 tuumaa) ruuveja, jotka ovat riittävän pitkiä
estämään pumppua tärisemästä käytön aikana.
Nesteentyhjennysventtiili (W): tarvitaan
järjestelmässä alentamaan nestepainetta letkussa
ja pistoolissa.
•
Pistooli tai venttiili (L): jakelee nesteen. Kuvassa
näkyvä pistooli on ilma-avusteinen ruiskutuspistooli,
joka on tarkoitettu viskositeetiltaan juokseville ja
keskijähmeille nesteille KUVA 3.
Ilma- ja nesteletkut
•
Varmista, että kaikkien ilmaletkujen (N) ja nesteletkujen
(M) koko ja paineenkesto riittävät omaan järjestelmääsi.
Katso KUVA 3. Käytä ainoastaan sähköä johtavia letkuja.
Nestejohdon kääntöliitin (K): helpottaa pistoolin
liikettä.
•
Imusarja (V): auttaa pumppua imemään nestettä
säiliöstä.
HUOM: Varmista, että kannatin on suorassa.
Lisävarusteet
Asenna seuraavat lisävarusteet kuvan KUVA 3
mukaisesti. Käytä tarvittaessa sovittimia.
Ilmajohto
•
Tyhjentävä pääilmaventtiili (E): Tarvitaan
järjestelmään vapauttamaan ilmaa, joka on jäänyt sen
ja ilmamoottorin välille venttiilin sulkemisen jälkeen.
Kerääntynyt ilma voi aiheuttaa pumpun odottamattoman
sykäyksen, mikä saattaa johtaa roiskumisen ja liikkuvien
osien aiheuttamaan vakavaan vammaan.
Varmista, että venttiiliin pääsee helposti käsiksi pumpusta
ja että se sijaitsee alavirtaan ilmansäätimestä.
313655D
9
Asennus
Tyypillinen asennus
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
Ilman sulkuventtiili
Ilmasuodatin (valinnainen lisävaruste)
Pistoolin ilmanpainemittari
Pistoolin ilmanpaineen säädin
Tyhjentävä pääilmaventtiili
DataTrak
Pumpun ilmanpainemittari
Pumpun ilmanpaineen säädin
Solenoidin varmistustappi (ei näkyvissä)
Pistoolin kääntövarsi
L
M
N
P
R
S
T
U
V
W
Ilma-avusteinen ruiskutuspistooli
Pistoolin nesteensyöttöletku
Pistoolin ilmansyöttöletku
Nestesuodatin
Pumpun nesteen ulostuloaukko
Maadoitusjohto
Nestekuppi (ei näkyvissä, katso KUVA 4 sivulla 11)
Pumpun nesteen sisääntulo
Imuputki
Nesteen poistoventtiili
A
B
F
C
D
G
H
E
J
S
G15 ruiskutuspistoolisyöttöletkulla
L
P
T
R
N
U
W
K
M
V
ti12800a
KUVA 3. Tyypillinen asennus. (Kuvassa on Gracon pyörätelineeseen asennettu malli.)
10
313655D
Käyttö
Käyttö
Paineenpoistotoimet
Liipaisimen lukitus
Lukitse liipaisimen lukko aina, kun lopetat ruiskutuksen.
Se estää pistoolin liipaisemisen vahingossa kädellä tai
esimerkiksi silloin, jos pistooli putoaa tai sitä tönäistään.
Kerääntynyt ilma voi aiheuttaa pumpun odottamattoman
sykäyksen, mikä saattaa johtaa roiskumisen ja liikkuvien
osien aiheuttamaan vakavaan vammaan.
Nestekuppi
1. Lukitse liipaisimen lukko.
2. Sulje tyhjentävä pääilmaventtiili.
3. Vapauta liipaisimen lukko.
4. Pidä pistoolin metalliosaa tukevasti maadoitettua
metalliastiaa vasten. Liipaise pistooli paineen
poistamiseksi.
Täytä nestekuppi (T) ennen käynnistystä 1/3 täyteen
Gracon kaulatiivistenesteellä (TSL) tai vastaavalla
liuottimella.
5. Lukitse liipaisimen lukko.
6. Avaa järjestelmän kaikki nesteentyhjennysventtiilit ja
varaa jäteastiat valmiiksi nesteen talteenottoa varten.
Jätä tyhjennysventtiili auki, kunnes alat ruiskuttaa
uudelleen.
7. Jos epäilet, että suutin tai letku on tukossa tai että
paine ei ole täysin poistunut yllä esitettyjen toimien
jälkeen, löysää ensin HYVIN HITAASTI suuttimen
suojuksen kiinnitysmutteria tai letkuliitintä paineen
poistamiseksi vähitellen ja löysää ne sitten
kokonaan. Poista suuttimen tai letkun tukos.
T
ti11927a
KUVA 4. Täytä nestekuppi
Huuhtele laite ennen käyttöä
Laite on testattu kevytöljyllä, joka jätetään nestekanaviin
osien suojaamiseksi. Jotta nesteeseen ei sekoitu öljyä,
huuhtele laite sopivalla liuottimella ennen sen käyttöä.
Katso Kunnossapito sivulta 13.
313655D
11
Käyttö
Ensitäytä ja säädä pumppu
1. Lukitse pistoolin liipaisin. Poista suuttimen suojus
ja suutin pistoolista. Katso ohjeita pistoolin
käyttöoppaasta.
2. Sulje pistoolin ilmansäädin ja pumpun ilmansäädin
(H) kiertämällä nuppeja vastapäivään, jolloin paine
vähenee nollaan. Sulje tyhjentävä ilmaventtiili (E).
Varmista myös, että kaikki tyhjennysventiilit
ovat kiinni.
3. Tarkasta, että järjestelmän kaikki liittimet on
kiristetty kunnolla.
4. Laita astia pumpun lähelle. Älä venytä letkua kireälle
tai anna sen riippua, jotta neste virtaa paremmin
pumppuun.
10. Vapauta pistoolin liipaisin ja lukitse varmistussalpa.
Pumpun tulee pysähtyä painetta vasten.
11. Kun pumppu ja letkut on esitäytetty ja käytössä on
tarpeeksi ilmaa riittävällä ilmanpaineella, pumppu
käynnistyy ja pysähtyy pistoolia/venttiiliä avattaessa
ja suljettaessa.
12. Säädä pumpun nopeutta ja nestepainetta
ilmasäätimen avulla. Käytä aina mahdollisimman
alhaista ilmanpainetta, joka riittää työhön.
Suuremmilla paineilla ruiskutussuutin ja pumppu
kuluvat ennenaikaisesti.
ILMOITUS
Älä koskaan anna pumpun käydä kuivana.
Kuiva pumppu kiihtyy nopeasti täyteen nopeuteen,
mikä voi mahdollisesti vahingoittaa sitä. Jos pumppu
kiihtyy nopeasti tai se käy liian nopeasti, pysäytä se
välittömästi ja tarkista nesteen syöttö. Jos nesteastia
on tyhjä ja ilmaa on pumppautunut letkuihin, täytä
astia ja syötä nestettä pumppuun ja letkuihin tai
huuhtele pumppu ja jätä sopiva liuotin sen sisään.
Varmista, että kaikki ilma on poistunut
nestejärjestelmästä.
Pumpun pysäytys ja hoito
D
E
H
ti11882a
KUVA 5
5. Pidä pistoolin (L) metalliosaa tukevasti maadoitettua
metalliastiaa vasten, vapauta liipaisin ja pidä
liipaisinta auki.
Kun lopetat ruiskutuksen hetkeksi, poista paine, sivu 11.
Pysäytä pumppu männän ala-asentoon jottei nestettä
kuivu esille jäävään männänvarteen ja vaurioita
kaulatiivisteitä.
Kun lopetat ruiskutuksen yöksi tai pidemmäksi aikaa,
huuhtele pumppu aina ettei neste kuivu männänvarteen.
Poista paine, sivu 11.
6. Pumput, joissa on ylikierrossuoja: Aktivoi
ensitäyttö-/huuhtelutoiminto painamalla
ensitäyttö-/huuhtelupainiketta, joka on
DataTrakin päällä.
7. Avaa tyhjentävä ilmaventtiili (E). Avaa pumpun
ilmasäädintä (H) hitaasti, kunnes pumppu
käynnistyy.
8. Anna pumpun käydä hitaasti, kunnes kaikki ilma
on tullut ulos ja pumppu ja letkut ovat täyttyneet
nesteestä.
9. Pumput, joissa on ylikierrossuoja: Ota
ensitäyttö/huuhtelu -toiminto pois käytöstä
painamalla DataTrakin ensitäyttö/huuhtelu -painiketta.
12
313655D
Kunnossapito
Kunnossapito
Ennakoivan kunnossapidon
taulukko
Kunnossapidon tarve määräytyy oman järjestelmäsi
käyttöolojen mukaan. Laadi ennakoivan kunnossapidon
taulukko kirjaamalla siihen, milloin ja millaista
kunnossapitoa tarvitaan, ja määritä sitten järjestelmän
tarkastusaikataulu.
Kiristä kierreliitokset
Tarkasta ennen jokaista käyttökertaa, että letkut eivät ole
kuluneet tai vaurioituneet. Vaihda tarvittaessa. Varmista,
että kaikki kierreliitokset on kiinnitetty tiukasti eikä niissä
ole vuotoja.
Huuhtele pumppu
1. Katso kohta Paineenpoistotoimet sivulta 11.
2. Poista suuttimen suojus ja suutin pistoolista. Katso
ohjeita pistoolin käyttöoppaasta.
3. Aseta sifoniputki maadoitettuun metalliastiaan,
jossa on puhdistusnestettä.
4. Aseta pumppu pienimmälle mahdolliselle
nestepaineelle ja aloita pumppaus.
5. Pidä pistoolin metalliosaa tukevasti maadoitettua
metalliastiaa vasten.
6. Yksiköt, joissa on vain karkaussuoja: aktivoi
ensitäyttö/huuhtelu -toiminto painamalla DataTrakin
ensitäyttö/huuhtelu -painiketta.
7. Laukaise pistooli. Huuhtele järjestelmää, kunnes
pistoolista tulee kirkasta liuotinta.
8. Yksiköt, joissa on vain karkaussuoja: ota
ensitäyttö/huuhtelu -toiminto pois käytöstä
painamalla DataTrakin ensitäyttö/huuhtelu
-painiketta.
9. Katso kohta Paineenpoistotoimet sivulta 11.
Lue kaikki Varoitukset. Noudata alla olevia
maadoitusohjeita. Katso sivu 8.
10. Puhdista suuttimen suojus, ruiskutussuutin ja
nestesuodattimen elementti erikseen, ja asenna
ne sitten takaisin paikoilleen.
Huuhtele pumppu:
11. Puhdista imuputken sisä- ja ulkopuoli.
•
Ennen ensimmäistä käyttökertaa
•
Kun vaihdat värejä tai nesteitä
Nestekuppi
•
Ennen kuin laitteisto korjataan
Täytä nestekuppi puoliksi täynnä Graco Throat Seal
Liquid (TSL)-nestettä. Tarkista nestepinta päivittäin.
•
Ennen kuin neste kuivuu tai kovettuu
käyttämättömään pumppuun (tarkasta
katalyyttinesteiden käyttöaika)
•
Päivän päättämistoimet
•
Ennen pumpun varastointia.
Huuhtele mahdollisimman pienellä paineella. Huuhtele
nesteellä, joka on yhteensopiva pumpattavan nesteen
ja järjestelmän kastuvien osien kanssa. Kysy suositellut
huuhtelunesteet ja -välit nesteen valmistajalta tai
toimittajalta.
313655D
13
Vianetsintä
Vianetsintä
ILMOITUS
Tarkasta kaikki mahdolliset ongelmat ja syyt ennen
pumpun purkamista.
Poista paine ennen laitteen tarkastusta tai huoltoa.
Ongelma
Pumpun teho alhainen molemmilla
iskuilla.
Syy
Ilman tulojohdoissa on rajoituksia.
Ratkaisu
Poista tukkeumat ja varmista, että kaikki
sulkuventtiilit ovat auki. Lisää painetta,
mutta älä ylitä maksimikäyttöpainetta.
Neste on loppunut.
Lisää maalia ja esitäytä pumppu.
Tukkeutunut nestelinja, venttiilit tms.
Selvitä.
Männäntiivisteet kuluneet.
Vaihda. Katso mäntäpumpun käyttöohje
312792.
Kuulan tarkastusventtiili auki tai
kulunut.
Tarkasta ja korjaa.
Männäntiivisteet kuluneet.
Vaihda.
Ei tuottoa.
Väärin asennettu kuulan
tarkastusventtiili.
Tarkasta ja korjaa.
Pumppu toimii epäsäännöllisesti.
Neste on loppunut.
Lisää maalia ja esitäytä pumppu.
Kuulan tarkastusventtiili auki tai
kulunut.
Tarkasta ja korjaa.
Pumpun teho alhainen vain toisella
iskulla.
Pumppu ei toimi.
14
Männäntiivisteet kuluneet.
Vaihda.
Ilman tulojohdoissa on rajoituksia.
Poista tukkeumat, varmista, että
sulkuventtiili on auki, lisää painetta, mutta
älä ylitä maksimikäyttöpainetta.
Neste on loppunut.
Lisää maalia ja esitäytä pumppu.
Tukkeutunut nestelinja, venttiilit tms.
Selvitä.
Viallinen ilmamoottori.
Katso ilmamoottorin käyttöohje 312792.
Nestettä kuivunut männänvarteen.
Pura ja puhdista pumppu. Katso sivu 15
ja käyttöohje 312792. Pysäytä pumppu
vastaisuudessa alaiskun kohdalla.
Ylikierrossolenoidi on lauennut.
Vedä solenoidi sisään. Katso ilmamoottorin
käyttöohje 312796.
313655D
Korjaus
Korjaus
6. Laske liitosmutteria (9) riittävästi, jotta voit poistaa
liitosvanteet (10). Irrota sitten liitosmutteri (9).
9
10
Yleistietoja
ILMOITUS
•
•
Tekstin suluissa olevat numerot ja kirjaimet
viittaavat kuvateksteihin ja osapiirustuksiin.
Käytä aina alkuperäisiä Gracon osia ja
lisävarusteita, joita on saatavissa
Graco-jälleenmyyjältä. Jos käytät omia
lisävarusteita, varmista, että niiden koko ja
nimellispaine riittää järjestelmään.
ti12812a
ti12813a
7. Vedä TSL säiliö (7) ylös poistaaksesi sen.
8. Irrota vastamutteri (4)
vasaran ja
messinkikangen avulla.
Ruuvaa vastamutteri
auki paljon auki kuin
se on mahdollista.
Mäntäpumpun irrottaminen
1. Pysäytä pumppu keskellä iskua.
2. Huuhtele pumppu, mikäli mahdollista. (Katso sivu 13).
Poista paine. (Katso sivu 11).
3. Irrota ilma- ja nesteletkut sekä maadoitusjohto (13).
9. Kierrä mäntäpumppu
irti käsin ja aseta
se työpenkille.
ti12816a
4. Irrota kiinnitystangon suojus (11).
5. Pitele ilmamoottorin
männän varren
avainvälejä
jakoavaimella.
Irrota liitosmutteri (9)
toisella jakoavaimella.
Kierteet ovat erittäin teräviä. Suojaa kädet rievuilla,
kun käännät tai kannat pumppua käsin.
ti12815a
313655D
15
Korjaus
Mäntäpumpun kiinnitys
paikoilleen
6. Kohdista nesteen ulostulo kuvassa näytetyllä tavalla
ja kiristä vastamutteri.
7. Kohdista TSL säiliö (7) ja paina se alas paikoilleen.
1. Kallista moottori selälleen ja käännä mäntäpumppu
sitten käsin asennuslevylle. Aseta pumppu takaisin
pystysuoraan asentoon.
2. Pitele ilmamoottorin männänvartta ylhäällä yhdellä
kädellä. Laita toisella kädellä liitosmutteri (9)
siirtovarteen.
3. Laita liitosvanteet
(10) liitosmutterille
(9) siten, että isot
laipat osoittavat
ylöspäin.
10
8. Pitele moottoritangon avainvälejä ruuviavaimella.
Kiristä liitinmutteri (9) toisella jakoavaimella. Kiristä
momenttiin seuraavan taulukon mukaisesti.
Mäntäpumppu
Kiristä
LW025A
23-26 ft-lb (31-35 N•m)
LW050A–LW150A
75-80 ft-lb (102-108 N•m)
9
4. Anna
ilmamoottorin
männän varren
tippua
varovaisesti
siirtovarrelle.
Kiristä liitosmutteri (9) käsin.
ti12817a
5. Kierrä mäntäpumppu kiinni asennuslevyyn (3),
kunnes sylinterin yläosa on samassa tasossa
asennuslevyn yläosan kanssa.
ti12814a
Sylinterin, ei
nestekupin,
pitäisi oll
samassa
tasossa
levyn
kanssa.
KUVA 6. Kohdista sylinteri ja asennuslevy.
16
313655D
Korjaus
Ilmamoottorin irrottaminen
Katso käyttöopas 312796 ilmamoottorin huollon ja
osatietojen osalta.
1. Huuhtele pumppu, mikäli mahdollista. (Katso
sivu 13.) Poista paine. (Katso sivu 11.)
Ilmamoottorin kiinnitys
2. Irrota ilma- ja nesteletkut, maadoitusjohto (13)
ja kiinnitystangon suojus (11).
1. Liu'uta tippasuoja (12) kiinnitystangoille (5).
3. Pitele ilmamoottorin männän varren avainvälejä
jakoavaimella. Irrota liitosmutteri (9) toisella
jakoavaimella.
2. Ruuvaa kiinnitystangot (5) ilmamoottorin alustaan.
Kiristä momenttiin seuraavan taulukon mukaisesti:
4. Irrota kiinnitystangon mutterit (6) hylsyavaimella:
13 mm M02xxx:ää varten, 23 mm muita varten.
5. Irrota kaksi päällimmäistä kiinnitysruuvia (MS)
13 mm hylsyavaimella.
6. Nosta ilmamoottoria ylös irrottaaksesi sen.
Kiinnitystangot (5) ja tippasuoja (12) jäävät
paikoilleen.
Pyörätelinekiinnitys: Irrota kaksi varsissa olevaa
ruuvia ja kaada ilmanohjauspaneeli taakse tai irrota
se, jotta ilmamoottorin pois ottaminen helpottuu.
MS
5
6
Moottori
Kiristä
M02xxx
5-10 ft-lb (7-13,5 N•m)
Kaikki muut koot
50-55 ft-lb (68-75 N•m)
3. Huolehdi siitä, että kiinnityksen suorittaa kaksi
henkilöä kuten suurempien ilmamoottorien kohdalla.
Kohdista kiinnitystangot (5) pumpun sovittimessa
(3) oleviin reikiin. Laske ilmamoottori varovaisesti
paikoilleen.
4. Kiinnitä kiinnitystangon mutterit (6) ja kiristä
momenttiin seuraavan taulukon mukaisesti:
Moottori
Kiristä
M02xxx
15-20 ft-lb (20-27 N•m)
Kaikki muut koot
50-60 ft-lb (68-81 N•m)
5. Kiristä kiinnitysruuvit.
6. Kiristä liitosmutteri käsin ja kiristä sen jälkeen
momenttiin seuraavan taulukon mukaisesti:
11
Moottori
Kiristä
M02xxx
23-26 ft-lb (31-35 N•m)
Kaikki muut koot
75-80 ft-lb (102-108 N•m)
ti12819a
7. Liitä ilma- ja nesteletkut, maadoitusjohto ja
kiinnitystangon suojus.
7. Liu'uta tippasuoja (12) pois
kiinnitystangoilta (5).
8. Irrota kiinnitystangot (5)
ilmamoottorin alustasta
kiinnittämällä hylsyavain
niiden litteisiin kohtiin.
ti12916a
313655D
12
17
Pumpun osat
Pumpun osat
1
1
2
12*
3
10*
3
9*
4
Kiristä vaihtelee ilmamoottorin
koon mukaan.
M02xxx: 5-10 ft-lb (7-13,5 N•m)
Kaikki muut: 50-55 ft-lb
(68-75 N•m)
Kiristä vaihtelee ilmamoottorin
koon mukaan.
M02xxx: 15-20 ft-lb (20-27 N•m)
Kaikki muut: 50-60 ft-lb
(68-81 N•m)
Kiristä vaihtelee mäntäpumpun
koon mukaan.
25 cc: 23-26 ft-lb (31-35 N•m)
Kaikki muut: 75-80 ft-lb
(102-108 N•m)
Kiristä momenttiin 70-75 ft-lb
(95-102 N•m)
8*
7*
11*
5*
1
3*
6*
2
4
4
2
ti12810a
18
313655D
Pumpun osat
Osan
Viitenumero numero Kuvaus
1
2
3*
4
5*
6*
7*
8*
9*
Katso
taulukko
Katso
taulukko
Katso
taulukko
Katso
taulukko
Lkm.
MOOTTORI
1
MÄNTÄPUMPPU
1
SOVITIN, pumppu
1
MUTTERI, lukitus
1
Osan
Viitenumero numero Kuvaus
10*
-----
11*
Katso
taulukko
Katso
SUOJUS, tippa
taulukko
238909 JOHTO, maattokokoonpano,
ei esillä
12*
13*
VARSI, side
15M661
M02xxx Moottori
15M662
Kaikki muut moottorikoot
MUTTERI, kiinnitystanko
104541
M02xxx Moottori
15U606
Kaikki muut moottorikoot
Katso
SÄILIÖ, TSL
taulukko
Katso
SOVITIN, 1/2-20 ID X M22 x
taulukko
1,5 OD
MUTTERI, liitos
15M758
LW025x mäntäpumput
15T311
Kaikki muut pumppukoot
3
3
3
3
1
Lkm.
VANNE, liitos. Katso sivu
20 tilataksesi
10-pakkauksen
SUOJUS, kiinnitystanko
2
1
1
1
----- Osaa ei myydä erikseen.
* Sisältyy kytkentäsarjaan. Ks. sivu 20, kun tilaat
pumppuun sopivaa sarjaa.
HUOM: Uusia varoituskylttejä, merkkejä, tarroja ja
kortteja on saatavana veloituksetta.
1
1
Malleittain vaihtuvat osat
Malli
W10CAS
W10CBS
W15AAS
W15AES
W15BAS
W15BBS
W15FAS
W15FBS
W18EAS
W18EBS
W23DAS
W23DBS
W24FAS
W24FBS
W28EAS
W28EBS
W30AAS
W30ABS
W30CAS
W30CBS
W36DAS
W36DBS
W45BAS
W45BBS
W48CAS
W48CBS
313655D
Moottorin
mäntä
Mäntäpumppu
Moottori Halk.
(tuumaa) (2)
(1)
Pumpun
sovitin (3)
Vastamutteri
(4)
TSL säiliö
(7, sisältää
o-renkaan)
M04LN0
M04LT0
3,5
LW075A
15R978
24A636
24A623
M02LN0
2,5
LW025A
15R862
24A634
24A620
3,5
LW050A
15R977
24A635
24A622
6,0
LW150A
15T395
24A639
6,0
LW125A
15T394
6,0
LW100A
7,5
M04LN0
M04LT0
M12LN0
M12LT0
M12LN0
M12LT0
M12LN0
M12LT0
M18LN0
M18LT0
M18LN0
M18LT0
M04LN0
M04LT0
M12LN0
M12LT0
M18LN0
M18LT0
M12LN0
M12LT0
M18LN0
M18LT0
Kiinnitystangon
suojus
Tippasuoja
Sovite
(11, sisältää ruuvin)
(12)
(8)
15M675
24A958
15T462
24A957
15T461
24A958
15T462
24A628
24A959
15V028
24A638
24A627
24A959
15V028
15T393
24A637
24A626
24A959
15V028
LW150A
15T395
24A639
24A628
24A959
15V028
7,5
LW125A
15T394
24A638
24A627
24A959
15V028
3,5
LW025A
15R863
24A634
24A621
24A958
15T462
6,0
LW075A
15T392
24A636
24A625
24A959
15V028
7,5
LW100A
15T393
24A637
24A626
24A959
15V028
6,0
LW050A
15T391
24A635
24A624
24A959
15V028
7,5
LW075A
15T392
24A636
24A625
24A959
15V028
15M675
19
Korjaussarjat
Korjaussarjat
LW025A
Sarjan kuvaus
2,5
tuuman
moottori
3,5
tuuman
moottori
LW050A
3,5
tuuman
moottori
6-7,5
tuuman
moottori
LW075A
3,5
tuuman
moottori
6-7,5
tuuman
moottori LW100A LW125A LW150A
Nestekupin o-rengas
10-pakkaus
24A630
24A631
24A631
24A632
24A633
24A633
Liitosvanteet (10)
10-pakkaus
24A618
24A619
24A619
24A619
24A619
24A619
24A287
24A288
24A289
Kytkentäsarja
Sisältää pumpun
sovittimen (3), kolme
kiinnitystankoa (5), kolme
kiinnitystangon mutteria
(6), TSL säiliön ja
o-renkaan (7), sovittimen
(8), liitinmutterin (9), kaksi
liitinvannetta (10),
kiinnitystangon suojuksen
ja ruuvin (11) ja
tippasuojan (12).
24A281
24A282
24A283
24A285
24A284
24A286
HUOM:
Mäntäpumpun korjaussarjojen osalta viitataan käyttöoppaaseen 312792.
Ilmamoottorin korjaussarjojen osalta viitataan käyttöoppaaseen 312796.
20
313655D
Suorituskykytaulukot
Suorituskykytaulukot
Malli W10xxx
10
1000
(7, 70)
Työjaksoa/min
20
40
30
50
60
16
(0,45)
14
(0,4)
A
800
(5,5, 55)
12
(0,34)
A
600
(4, 40)
10
(0,28)
B
8
(0,23)
B
400
(3, 30)
6
(0,17)
C
C
4
(0,1)
200
(1,4, 14)
0
Ilmavirta scfm (m3/min)
Nesteen ulostulopaine, psi (MPa, bar)
10:1 suhdeluku, 75 cc/työjakso
2
(,06)
0,2
(0,75)
0
0,6
(2,3)
0,4
(1,5)
0,8
(3,0)
1,0
(3,8)
1,2
(4,5)
Nestevirtaama (lpm) testattuna nro 10 W öljyllä
SELITE
A = 100 psi (0,7 MPa, 7 bar)
B = 70 psi (0,5 MPa, 5 bar)
C = 40 psi (0,3 MPa, 3 bar)
= nestevirtaus
= Ilman kulutus
Malli W15Axx
8
1400
(10, 100)
15
Työjaksoa/min
23
30
38
45
53
A
1200
(8, 80)
A
1000
(7, 70)
B
800
(5,5, 55)
B
600
(4, 40)
C
C
3
(,08)
2
(,06)
1
(,03)
400
(3, 30)
200
(1,4, 14)
0
0
9
(0,25)
8
(0,23)
7
(0,2)
6
(0,17)
5
(0,14)
4
(0,1)
0,05
(0,2)
0,1
(0,4)
0,15
(0,6)
0,2
(0,75)
0,25
(0,9)
0,3
(1,1)
Ilmavirta scfm (m3/min)
Nesteen ulostulopaine, psi (MPa, bar)
15:1 suhdeluku, 25 cc/työjakso
0,35
(1,3)
NESTEVIRTAAMA (lpm) testattuna nro 10 W öljyllä
313655D
21
Suorituskykytaulukot
Malli W15Bxx
8
15
23
Työjaksoa/min
30
38
45
53
61
18
(0,5)
16
(0,45)
14
(0,4)
12
(0,34)
10
(0,28)
1600
(11, 110)
1400
(10, 100)
A
1200
(8, 80)
1000
(7, 70)
B
800
(5,5, 55)
600
(4, 40)
A
B
8
(0,23)
C
400
(3, 30)
6
(0,17)
4
(0,1)
2
(,06)
C
200
(1,4, 14)
0
0,1
(0,4)
0
0,2
(0,8)
0,3
(1,1)
0,4
(1,5)
0,5
(1,9)
0,6
(2,3)
0,8
(3,0)
0,7
(2,6)
Nestevirtaama (lpm) testattuna nro 10 W öljyllä
Työjaksoa/min
25
38
51
63
1600
(11, 110)
1400
(10, 100)
40
(1,1)
A
1200
(8, 80)
1000
(7, 70)
A
30
(0,9)
B
800
(5,5, 55)
600
(4, 40)
20
(0,6)
C
B
C
400
(3, 30)
10
(0,3)
Ilmavirta scfm (m3/min)
Nesteen ulostulopaine, psi (MPa, bar)
13
SELITE
A = 100 psi (0,7 MPa, 7 bar)
B = 70 psi (0,5 MPa, 5 bar)
C = 40 psi (0,3 MPa, 3 bar)
= nestevirtaus
= Ilmavirtaus
Malli W15Fxx
15:1 suhdeluku, 150 cc/työjakso
Ilmavirta scfm (m3/min)
Nesteen ulostulopaine, psi (MPa, bar)
15:1 suhdeluku, 50 cc/työjakso
200
(1,4, 14)
0
0
0,5
(1,9)
1,0
(3,8)
1,5
(5,7)
2,0
(7,6)
2,5
(9,5)
Nestevirtaama (lpm) testattuna nro 10 W öljyllä
22
313655D
Suorituskykytaulukot
Malli W18xxx
Työjaksoa/min
30
15
45
61
2000
(14, 140)
A
A
1600
(11, 110)
40
(1,1)
30
(0,9)
B
1200
(8, 80)
B
C
800
(5,5, 55)
20
(0,6)
C
400
(3, 30)
0
10
(0,3)
1,5
(5,7)
1,0
(3,8)
0,5
(1,9)
0
Ilmavirta scfm (m3/min)
Nesteen ulostulopaine, psi (MPa, bar)
18:1 suhdeluku, 125 cc/työjakso
2,0
(7,6)
Nestevirtaama (lpm) testattuna nro 10 W öljyllä
SELITE
A = 100 psi (0,7 MPa, 7 bar)
B = 70 psi (0,5 MPa, 5 bar)
C = 40 psi (0,3 MPa, 3 bar)
= nestevirtaus
= Ilmavirtaus
Malli W23xxx
8
15
23
Työjaksoa/min
30
38
45
53
61
3000
(21, 210)
40
(1,1)
2500
(17, 170)
A
A
30
(0,9)
2000
(14, 140)
B
B
1500
(10, 100)
20
(0,6)
C
1000
(7, 70)
C
10
(0,3)
500
(3, 30)
0
0
0,2
(0,75)
0,4
(1,5)
0,6
(2,3)
0,8
(3,0)
1,0
(3,8)
1,2
(4,5)
1,4
(5,3)
Ilmavirta scfm (m3/min)
Nesteen ulostulopaine, psi (MPa, bar)
23:1 suhdeluku, 100 cc/työjakso
1,6
(6,1)
Nestevirtaama (lpm) testattuna nro 10 W öljyllä
313655D
23
Suorituskykytaulukot
Malli W24xxx
Työjaksoa/min
38
63
51
70
(2,0)
3000
(21, 210)
A
2500
(17, 170)
A
2000
(14, 140)
60
(1,7)
B
50
(1,4)
B
40
(1,1)
1500
(10, 100)
C
1000
(7, 70)
30
(0,9)
20
(0,6)
C
500
(3, 30)
0
10
(0,3)
2,5
(9,5)
2,0
(7,6)
1,5
(5,7)
1,0
(3,8)
0,5
(1,9)
0
Nestevirtaama (lpm) testattuna nro 10 W öljyllä
Nesteen ulostulopaine, psi (MPa, bar)
15
3000
(21, 210)
Työjaksoa/min
30
SELITE
A = 100 psi (0,7 MPa, 7 bar)
B = 70 psi (0,5 MPa, 5 bar)
C = 40 psi (0,3 MPa, 3 bar)
= nestevirtaus
= Ilmavirtaus
Malli W28xxx
28:1 suhdeluku, 125 cc/työjakso
61
45
60
(1,7)
A
A
2500
(17, 170)
50
(1,4)
B
2000
(14, 140)
40
(1,1)
B
1500
(10, 100)
C
30
(0,9)
C
1000
(7, 70)
20
(0,6)
500
(3, 30)
0
Ilmavirta scfm (m3/min)
25
13
Ilmavirta scfm (m3/min)
Nesteen ulostulopaine, psi (MPa, bar)
24:1 suhdeluku, 150 cc/työjakso
10
(0,3)
0
0,5
(1,9)
1,0
(3,8)
1,5
(5,7)
2,0
(7,6)
2,5
(9,5)
Nestevirtaama (lpm) testattuna nro 10 W öljyllä
24
313655D
Suorituskykytaulukot
Malli W30Axx
30:1 suhdeluku, 25 cc/työjakso
30
38
45
53
61
3000
(21, 210)
A
2500
(17, 170)
A
2000
(14, 140)
B
B
1500
(10, 100)
8
(0,23)
6
(0,17)
C
1000
(7, 70)
C
4
(0,1)
2
(0,06)
500
(3, 30)
0
0
0,05
(0,2)
0,1
(0,4)
0,15
(0,6)
0,2
(0,75)
0,25
(0,9)
0,3
(1,1)
0,35
(1,3)
0,4
(1,5)
Nestevirtaama (lpm) testattuna nro 10 W öljyllä
10
20
Työjaksoa/min
30
40
SELITE
A = 100 psi (0,7 MPa, 7 bar)
B = 70 psi (0,5 MPa, 5 bar)
C = 40 psi (0,3 MPa, 3 bar)
= NESTEVIRTAUS
= Ilmavirtaus
Malli W30Cxx
30:1 suhdeluku, 75 cc/työjakso
Nesteen ulostulopaine, psi (MPa, bar)
18
(0,5)
16
(0,45)
14
(0,4)
12
(0,34)
10
(0,28)
Ilmavirta scfm (m3/min)
23
50
60
3500
(24, 240)
3000
(21, 210)
A
40
(1,1)
A
2500
(17, 170)
30
(0,9)
B
2000
(14, 140)
1500
(10, 100)
B
C
C
1000
(7, 70)
10
(0,3)
500
(3, 30)
0
20
(0,6)
0
0,2
(0,75)
0,4
(1,5)
0,6
(2,3)
0,8
(3,0)
1,0
(3,8)
Ilmavirta scfm (m3/min)
Nesteen ulostulopaine, psi (MPa, bar)
Työjaksoa/min
15
8
1,2
(4,5)
Nestevirtaama (lpm) testattuna nro 10 W öljyllä
313655D
25
Suorituskykytaulukot
Malli W36xxx
8
15
23
Työjaksoa/min
30
38
45
53
61
60
(1,7)
4000
(28, 280)
3500
(24, 240)
A
3000
(21, 210)
2500
(17, 170)
50
(1,4)
A
40
(1,1)
B
2000
(14, 140)
1500
(10, 100)
B
30
(0,9)
C
C
20
(0,6)
1000
(7, 70)
10
(0,3)
500
(3, 30)
0
Ilmavirta scfm (m3/min)
Nesteen ulostulopaine, psi (MPa, bar)
36:1 suhdeluku, 100 cc/työjakso
0
0,2
(0,75)
0,4
(1,5)
0,6
(2,3)
0,8
(3,0)
1,0
(3,8)
1,2
(4,5)
1,4
(5,3)
1,6
(6,1)
Nestevirtaama (lpm) testattuna nro 10 W öljyllä
SELITE
A = 100 psi (0,7 MPa, 7 bar)
B = 70 psi (0,5 MPa, 5 bar)
C = 40 psi (0,3 MPa, 3 bar)
= nestevirtaus
= Ilmavirtaus
Nesteen ulostulopaine, psi (MPa, bar)
8
5000
(35, 350)
15
23
Työjaksoa/min
30
38
45
53
61
50
(1,4)
A
A
4000
(28, 280)
3000
(21, 210)
40
(1,1)
B
2000
(14, 140)
C
B
30
(0,9)
C
20
(0,6)
1000
(7, 70)
0
10
(0,3)
0
0,1
(0,4)
0,2
(0,75)
0,3
(1,1)
0,4
(1,5)
0,5
(1,9)
0,6
(2,3)
0,7
(2,6)
Ilmavirta scfm (m3/min)
Malli W45xxx
45:1 suhdeluku, 50 cc/työjakso
0,8
(3,0)
Nestevirtaama (lpm) testattuna nro 10 W öljyllä
26
313655D
Suorituskykytaulukot
Malli W48xxx
10
6000
(42, 420)
5000
(35, 350)
20
Työjaksoa/min
30
40
50
60
60
(1,7)
A
A
50
(1,4)
4000
(28, 280)
B
40
(1,1)
B
3000
(21, 210)
C
2000
(14, 140)
30
(0,9)
C
20
(0,6)
1000
(7, 70)
0
Ilmavirta scfm (m3/min)
Nesteen ulostulopaine, psi (MPa, bar)
48:1 suhdeluku, 75 cc/työjakso
10
(0,3)
0
0,2
(0,75)
0,4
(1,5)
0,6
(2,3)
0,8
(3,0)
1,0
(3,8)
1,2
(4,5)
Nestevirtaama (lpm) testattuna nro 10 W öljyllä
SELITE
A = 100 psi (0,7 MPa, 7 bar)
B = 70 psi (0,5 MPa, 5 bar)
C = 40 psi (0,3 MPa, 3 bar)
= nestevirtaus
= Ilmavirtaus
313655D
27
Pumpun mitat
Pumpun mitat
D
B
A
C
ti12862a
A
B
C
D
Paino
Pumppumalli
tuumaa (mm)
tuumaa (mm)
tuumaa (mm)
tuumaa (mm)
lb (Kg)
W10xxx
24,6 (625)
5,6 (142)
5,8 (147)
7,8 (198)
30 (14)
W15Axx
24,1 (612)
4,2 (107)
5,1 (130)
6,2 (157)
15 (7)
W15Bxx
24,0 (610)
5,6 (142)
5,8 (147)
7,8 (198)
28 (13)
W15Fxx
25,2 (640)
8,6 (218)
11,7 (297)
11,4 (290)
61 (28)
W18xxx
25,2 (640)
8,6 (218)
11,7 (297)
11,4 (290)
61 (28)
W23xxx
25,1 (638)
8,6 (218)
11,7 (297)
11,4 (290)
59 (27)
W24xxx
25,2 (640)
10,1 (257)
14,8 (375)
12,9 (328)
64 (29)
W28xxx
25,2 (640)
10,1 (257)
14,8 (375)
12,9 (328)
64 (29)
W30Axx
24,1 (612)
5,6 (142)
5,8 (147)
7,8 (198)
22 (10)
W30Cxx
25,0 (635)
8,6 (218)
11,7 (297)
11,4 (290)
56 (26)
W36xxx
25,1 (638)
10,1 (257)
14,8 (375)
12,9 (328)
62 (28)
W45xxx
24,5 (622)
8,6 (218)
11,7 (297)
11,4 (290)
54 (25)
W48xxx
25 (635)
10,1 (257)
14,8 (375)
12,9 (328)
59 (27)
28
313655D
Seinäkiinnikkeen asennusmitat
Seinäkiinnikkeen asennusmitat
11 tuumaa
(279 mm)
4 tuumaa
(102 mm)
Neljä 0,40 tuumaa (10 mm)
kiinnitysreiät
ti12833a
Tekniset tiedot
Nesteen suurin käyttöpaine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Katso Mallit sivulla 4
Suurin ilman tulopaine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Katso Mallit sivulla 4
Ilman pienin sisääntulopaine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 psi (0,07 MPa, 0,7 bar)
Ilman kulutus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Katso suorituskykytaulukot
Nestevirtaus 60 työjaksolla minuutissa . . . . . . . . . . . . . . Katso Mallit sivulla 4
Nesteen maksimilämpötila-alue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 °F (71 °C)
Iskun pituus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,5 tuumaa (63,5 mm)
Melutiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kastso tekniset tiedot ilmamoottorin käyttöoppaassa
312796.
313655D
29
Gracon normaali takuu
Graco takaa, että kaikki tässä käyttöoppaassa mainitut Gracon valmistamat ja sen nimellä varustetut laitteet ovat materiaalin ja työn osalta
virheettömiä sinä päivänä, jolloin ne on myyty alkuperäisen ostajan käyttöön. Lukuun ottamatta Gracon myöntämiä erityisiä, jatkettuja tai
rajoitettuja takuita Graco korjaa tai vaihtaa vialliseksi toteamansa laitteen osan yhden vuoden ajan myyntipäiväyksestä. Tämä takuu on
voimassa vain silloin, kun laitteen asennuksessa, käytössä ja kunnossapidossa noudatetaan Gracon kirjallisia suosituksia.
Tämä takuu ei koske yleistä kulumista tai sellaista vikaa, vauriota tai kulumista, joka johtuu virheellisestä asennuksesta, väärästä käytöstä,
hankauksesta, korroosiosta, riittämättömästä tai sopimattomasta kunnossapidosta, laiminlyönnistä, onnettomuudesta, laitteen muuttamisesta
tai osien vaihtamisesta muihin kuin Gracon osiin, eikä Graco ole näistä vastuussa. Graco ei myöskään ole vastuussa viasta, vauriosta tai
kulumisesta, joka johtuu Gracon laitteiden ja muiden kuin Gracon toimittamien rakenteiden, lisävarusteiden tai materiaalien välisestä
yhteensopimattomuudesta, tai muiden kuin Gracon toimittamien rakenteiden, lisävarusteiden tai materiaalien sopimattomasta suunnittelusta,
valmistuksesta, asennuksesta, käytöstä tai kunnossapidosta.
Tämän takuun ehtona on vialliseksi väitetyn laitteen palauttaminen asiakkaan kustannuksella valtuutetulle Graco-jälleenmyyjälle väitetyn vian
varmistamista varten. Jos väitetty vika todetaan, Graco korjaa tai vaihtaa veloituksetta vialliset osat. Laite palautetaan alkuperäiselle ostajalle
ilman kuljetuskustannuksia. Jos laitteen tarkistuksessa ei löydetä materiaali- tai työvirhettä, korjaus tehdään kohtuullista maksua vastaan,
johon voi sisältyä kustannukset osista, työstä ja kuljetuksesta.
TÄMÄ TAKUU ON YKSINOMAINEN JA KORVAA KAIKKI MUUT ILMAISTUT TAI OLETETUT TAKUUT, MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA
TAKUU MARKKINOITAVUUDESTA TAI SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN.
Gracon ainoa velvoite ja ostajan ainoa korvaus takuukysymyksissä on yllä esitetyn mukainen. Ostaja suostuu siihen, että mitään muuta korvausta
(mukaan lukien mm. satunnaiset tai välilliset vahingonkorvaukset menetetyistä voitoista, menetetystä myynnistä, henkilö- tai omaisuusvahingoista
tai muista satunnaisista tai välillisistä menetyksistä) ei ole saatavissa. Takuuvaade on nostettava kuuden vuoden kuluessa myyntipäiväyksestä.
GRACO EI MYÖNNÄ MITÄÄN TAKUUTA JA TORJUU KAIKKI OLETETUT TAKUUT MARKKINOITAVUUDESTA JA SOPIVUUDESTA TIETTYYN
TARKOITUKSEEN SELLAISTEN LISÄVARUSTEIDEN, LAITTEIDEN, MATERIAALIEN TAI OSIEN YHTEYDESSÄ, JOTKA GRACO ON MYYNYT
MUTTEI VALMISTANUT. Näitä Gracon myymiä, mutta ei valmistamia nimikkeitä (kuten sähkömoottorit, kytkimet, letku jne.) koskee niiden valmistajan
mahdollinen takuu. Graco tarjoaa ostajalle kohtuullista tukea näiden takuiden rikkomisen vuoksi tehdyissä vaateissa.
Missään tapauksessa Graco ei ole vastuussa epäsuorista, satunnaisista, erityisistä tai välillisistä vahingonkorvauksista, jotka aiheutuvat Gracon
laitetoimituksista tai niihin myytyjen tuotteiden tai muiden tavaroiden hankkimisesta, toimivuudesta tai käytöstä, olipa kyseessä sopimusrikkomus,
takuunalainen virhe, Gracon laiminlyönti tai jokin muu syy.
FOR GRACO CANADA CUSTOMERS
The parties acknowledge that they have required that the present document, as well as all documents, notices and legal proceedings entered into,
given or instituted pursuant hereto or relating directly or indirectly hereto, be drawn up in English. Les parties reconnaissent avoir convenu que la
rédaction du présente document sera en Anglais, ainsi que tous documents, avis et procédures judiciaires exécutés, donnés ou intentés, à la suite
de ou en rapport, directement ou indirectement, avec les procédures concernées.
Gracon tiedot
Uusimmat tiedot Gracon tuotteista löytyvät sivustolta www.graco.com.
TILAUS TEHDÄÄN ottamalla yhteyttä Graco-jälleenmyyjään tai soittamalla numeroon, lähimmän jälleenmyyjän
selvittämiseksi.
Puhelin: 612-623-6921 tai ilmaiseksi: 1-800-328-0211 Faksi: 612-378-3505
Kaikki tämän asiakirjan sisältämät kirjalliset ja kuvalliset tiedot ovat julkaisuhetkellä käytettävissä olevien viimeisimpien tuotetietojen mukaiset.
Graco reserves the right to make changes at any time without notice.
This manual contains Finnish. MM 312794
Gracon pääkonttori: Minneapolis
Kansainväliset toimistot: Belgium, China, Japan, Korea
GRACO INC. P.O. BOX 1441 MINNEAPOLIS, MN 55440-1441
Copyright 2008, Graco Inc. I.S.- ja ISO 9001-rekisteröity
www.graco.com
Tarkastettu 2/2009
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement