Graco 313655L, Merkur pumpun asennus, ohjeet, osat Omaniku manuaal

Graco 313655L, Merkur pumpun asennus, ohjeet, osat Omaniku manuaal | Manualzz
Ohjeet - Osat
Merkur-®
pumppukokoonpano
313655L
FI
Tarkoitettu huipputehokkaisiin pintakäsittely- ja pinnoitussovelluksiin vaarallisissa
ja vaarattomissa paikoissa. Vain ammattikäyttöön.
Tärkeitä turvaohjeita
Lue kaikki tämän käyttöohjekirjan varoitukset
ja ohjeet. Säilytä nämä ohjeet.
Katso mallin tiedot, mukaan lukien suurin käyttöpaine,
sivuilta 4.
TI12811a
ll 2 G
Sisältö
Tabel met onderdeelnummers voor pompen . . . .3
Pompmodellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Waarschuwingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Bijbehorende handleidingen . . . . . . . . . . . . . . . . .6
De onderdelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Installatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Algemene informatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
De bediener voorbereiden . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Het werkgebied voorbereiden . . . . . . . . . . . . . . .8
Aarding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
De pomp monteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Lucht- en vloeistofslangen . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Toebehoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Typische installatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Bediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Drukontlastingsprocedure . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Apparatuur spoelen vóór gebruik . . . . . . . . . . .11
Trekkervergrendeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Oliereservoir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
De pomp vullen en afstellen . . . . . . . . . . . . . . .12
De pomp uitschakelen en onderhouden . . . . . .12
2
Onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Schema voor preventief onderhoud . . . . . . . . . 13
De schroefdraadverbindingen aandraaien . . . . 13
De pomp doorspoelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Oliereservoir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Problemen opsporen en verhelpen . . . . . . . . . . . 14
Reparatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Algemene informatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
De verdringerpomp loskoppelen . . . . . . . . . . . 15
De verdringerpomp weer aansluiten . . . . . . . . 16
De luchtmotor loskoppelen . . . . . . . . . . . . . . . . 17
De luchtmotor weer aansluiten . . . . . . . . . . . . . 18
Onderdelen van de pomp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Onderdelen die per model verschillen . . . . . . . 21
Reparatiesets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Prestatiegrafieken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Pompafmetingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Afmetingen wandbeugelmontage . . . . . . . . . . . . 32
Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Standaard Graco-garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Graco-informatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
313655L
Pumpun osanumeromatriisi
Pumpun osanumeromatriisi
ID
Tarkista pumpun arvokilvestä pumpun 6-numeroinen osanumero.
Määrittele seuraavan taulukon avulla pumpun rakenne, joka perustuu
kuusinumeroiseen numerosarjaan. Esimerkiksi osa n:o W 1 5 A A S
tarkoittaa nestekuppipumppua (W), suhdelukua 15:1(15), 25 cc
alempi (A), 3 UHMWPE/2 PTFE
Ultralife™-sauvakaavinpäällystyksellä varustettuja tiivisteitä,
ei tiedon valvontaa, alhaista virtausmelua (A), ja ruostumattomasta
teräksestä tehtyä rakennetta (S).
ti12922a
*
W
15
A
A
S
Ensimmäinen
numero
(Nestekuppi)
Toinen ja
kolmas
numero
(painesuhde
- XX:1)
Neljäs numero
(Mäntäpumpun
tilavuus työjaksoa
kohti*)
Viides numero
(Laitteet - X UHMWPE:X PTFE/
Männän varren pinnoite/
Tiedon valvonta/poistoputki)
Kuudes
numero
(alempi
materiaali)
W
03†
A
25 cc
10
B
50 cc
15
18
23
24
28
30
36
45
48
C
D
E†
F
75 cc
100 cc
125 cc
150 cc
A† 3:2/Ultralife/Ei valvontaa/
Vähämeluinen
B 3:2/Ultralife/DataTrak™/
Vähämeluinen
E 3:2/Ultralife/DataTrak™
työjaksolaskuri/Vähämeluinen
S Ruostumaton teräs
Työjakso viittaa yhden nousuiskun ja yhden alasiskun yhdistelmään.
† Malli W03EAS 3:1 suhteen pumpussa käytetään Chromex-sauvapäällystettä.
313655L
3
Pumppumallit
Pumppumallit
Malli, sarja
Nesteen enimIlmaMäntä- mäiskäyttöpaine
moottori pumppu MPa, baaria (psi)
Virtausnopeus Nesteen
60 lpm (iskua sisään- Nesteen Ilman
minuutissa
tuloauk- ulostu- tuloaukgpm)
ko
loaukko
ko
W03EAS, A-sarja M02LN0
W03EBS, A-sarja M02LT0
LW125A 2,07, 20,7 (300)
7,5 (2,0)
1 tuuma,
npt
1/2
tuumaa,
npt
1/4 npt(f)
LW075A 6,9, 69 (1000)
4,5 (1,2)
3/4
tuumaa
npt
3/8
tuumaa
npt
1/4 npt(f)
LW025A 10,3, 103 (1500)
1,5 (0,4)
1/2
tuumaa,
npt
3/8
tuumaa
npt
1/4 npt(f)
LW050A 10,3, 103 (1500)
3,0 (0,8)
3/4
tuumaa
npt
3/8
tuumaa
npt
1/4 npt(f)
LW150A 10,3, 103 (1500)
9,0 (2,4)
1 tuuma,
npt
3/4
tuumaa
npt
1/2 npt(f)
LW125A 12,4, 124 (1800)
7,5 (2,0)
1 tuuma,
npt
1/2
tuumaa,
npt
1/2 npt(f)
LW100A 15,8, 158 (2300)
6,0 (1,6)
3/4
tuumaa
npt
3/8
tuumaa
npt
1/2 npt(f)
LW150A 16,5, 165 (2400)
9,0 (2,4)
1 tuuma,
npt
3/4
tuumaa
npt
1/2 npt(f)
LW125A 19,3, 193 (2800)
7,5 (2,0)
1 tuuma,
npt
1/2
tuumaa,
npt
1/2 npt(f)
LW025A 20,7, 207 (3000)
1,5 (0,4)
1/2
tuumaa,
npt
3/8
tuumaa
npt
1/4 npt(f)
LW075A 20,7, 207 (3000)
4,5 (1,2)
3/4
tuumaa
npt
3/8
tuumaa
npt
1/2 npt(f)
LW100A 24,8, 248 (3600)
6,0 (1,6)
3/4
tuumaa
npt
3/8
tuumaa
npt
1/2 npt(f)
LW050A 31,0, 310 (4500)
3,0 (0,8)
3/4
tuumaa
npt
3/8
tuumaa
npt
1/2 npt(f)
LW075A 33,1, 331 (4800)
4,5 (1,2)
3/4
tuumaa
npt
3/8
tuumaa
npt
1/2 npt(f)
W10CAS, A-sarja M04LN0
W10CBS, A-sarja M04LT0
W15AAS, A-sarja M02LN0
W15BAS, A-sarja M04LN0
W15BBS, A-sarja M04LT0
W15FAS, A-sarja M12LN0
W15FBS, A-sarja M12LT0
W18EAS, A-sarja M12LN0
W18EBS, A-sarja M12LT0
W23DAS, A-sarja M12LN0
W23DBS, A-sarja M12LT0
W24FAS, A-sarja M18LN0
W24FBS, A-sarja M18LT0
W28EAS, A-sarja M18LN0
W28EBS, A-sarja M18LT0
W30AAS, A-sarja M04LN0
W30ABS, A-sarja M04LT0
W30CAS, A-sarja M12LN0
W30CBS, A-sarja M12LT0
257463 †, A-sarja M12LN0
W36DAS, A-sarja M18LN0
W36DBS, A-sarja M18LT0
W45BAS, A-sarja M12LN0
W45BBS, A-sarja M12LT0
262287 †, A-sarja M12LN0
262392 †, A-sarja M12FN0
W48CAS, A-sarja M18LN0
W48CBS, A-sarja M18LT0
† Huuhtelusarjan pumpuilla ei ole osanumeromatriisia.
4
313655L
Varoitukset
Varoitukset
Seuraavat varoitukset koskevat laitteen asennusta, käyttöä, maadoitusta, kunnossapitoa ja korjausta.
Huutomerkki tarkoittaa yleisluontoista varoitusta ja vaaran merkki toimenpidekohtaista vaaraa. Lue varoitukset
aina tarvittaessa. Lisäksi tämä käyttöohjekirja voi sisältää tuotekohtaisia varoituksia.
VAROITUS
TULIPALON JA RÄJÄHDYKSEN VAARA
Herkästi syttyvät höyryt, kuten liuotusaine- ja maalihöyryt, voivat syttyä tai räjähtää työalueella.
Estä tulipalo ja räjähdys seuraavasti:
• Käytä laitetta vain hyvin ilmastoiduissa tiloissa.
• Poista kaikki syttymislähteet, kuten sytytysliekit, savukkeet, kannettavat sähkövalaisimet ja
muoviset suojaverhot (staattisen sähkön vaara).
• Pidä roskat, liuotinaineet, rätit ja bensiini poissa työalueelta.
• Älä liitä tai irrota virtajohtoja äläkä sytytä tai sammuta valoja, kun tiloissa on helposti syttyviä
höyryjä.
• Maadoita kaikki työalueen laitteet. Katso Maadoitusohjeet .
• Käytä vain maadoitettuja letkuja.
• Pidä pistoolia tukevasti maadoitettua astiaa vasten, kun vedät liipaisimesta.
• Jos laitetta käytettäessä syntyy kipinöitä tai tuntuu sähköisku, lopeta laitteen käyttö
välittömästi. Älä käytä laitetta, ennen kuin ongelma on tunnistettu ja korjattu.
• Pidä toimiva sammutin valmiina työskentelyalueella.
LAITTEIDEN VÄÄRINKÄYTÖN VAARA
Väärinkäyttö voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan vamman.
• Älä käytä laitetta väsyneenä tai huumaavien aineiden tai alkoholin vaikutuksen alaisena.
• Älä ylitä alimman nimellispaineen kestävän osan suurinta käyttöpainetta tai huonoiten
kuumuutta sietävän osan lämpötilaluokitusta. Katso kohta Tekniset tiedot kaikissa
käytttöoppaissa.
• Käytä nesteitä ja liuottimia, jotka ovat yhteensopivia laitteen märkien osien kanssa. Katso kohta
Tekniset tiedot kaikissa käyttöoppaissa. Lue neste- ja liuotinvalmistajien varoitukset.
Halutessasi täydelliset tiedot aineista pyydä käyttöturvallisuustiedotteet toimittajalta tai
jälleenmyyjältä.
• Tarkista laite päivittäin. Korjaa tai vaihda kuluneet tai vaurioituneet osat välittömästi vain aidoilla
valmistajan varaosilla.
• Älä muunna laitetta millään tavalla.
• Käytä laitetta ainoastaan sille määrättyyn tarkoitukseen. Kysy lisätietoja jälleenmyyjältä.
• Pidä letkut ja kaapelit pois kulkuväylien, terävien kulmien, liikkuvien osien tai kuumien pintojen
läheisyydestä.
• Älä kierrä tai taivuta letkuja äläkä siirrä laitetta letkuista vetämällä.
• Pidä lapset ja lemmikkieläimet pois työalueelta.
• Kaikkia voimassa olevia turvamääräyksiä on noudatettava.
NESTEEN TUNKEUTUMISVAARA
Korkeapaineinen neste pistoolista, vuotavasta letkusta tai murtuneesta osasta voi puhkaista ihon.
Vamma saattaa näyttää tavalliselta haavalta, mutta kyseessä on vakava vamma, joka saattaa johtaa
amputointiin. Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.
• Älä osoita pistoolilla ketään tai mitään kehon osaa kohti.
• Älä laita kättä ruiskutussuuttimen eteen.
• Älä pysäytä äläkä torju vuotoja kädellä, keholla, käsineellä tai rätillä.
• Älä käytä ruiskua, jos suuttimen ja liipaisimen suojia ei ole asennettu.
• Lukitse aina liipaisimen lukko, kun et käytä ruiskua.
• Noudata tämän käyttöohjeen paineenpoistotoimia koskevia ohjeita lopettaessasi ruiskutuksen
sekä ennen laitteen puhdistamista, tarkastamista tai huoltamista.
313655L
5
Muut käyttöohjekirjat
VAROITUS
PAINEISTETUN LAITTEEN AIHEUTTAMA VAARA
Pistoolista/annosteluventtiilistä, vuotokohdista tai särkyneistä komponenteista voi roiskua nestettä
silmiin tai iholle ja aiheuttaa vakavan vamman.
• Noudata tämän käyttöohjeen paineenpoistotoimia koskevia ohjeita lopettaessasi ruiskutuksen
sekä ennen laitteen puhdistamista, tarkastamista tai huoltamista.
• Kiristä kaikki nesteliitokset ennen laitteen käyttöä.
• Tarkasta letkut, putket ja liittimet päivittäin. Vaihda kuluneet tai vaurioituneet osat välittömästi.
LIIKKUVIEN OSIEN AIHEUTTAMA VAARA
Liikkuvat osat voivat puristaa tai katkaista sormia tai muita ruumiinosia.
• Pysy etäällä liikkuvista osista.
• Älä käytä laitetta ilman suojuksia ja suojakansia.
• Paineistettu laite saattaa käynnistyä vahingossa. Noudata tämän käyttöohjeen
paineenpoistotoimia ennen laitteen tarkastamista, siirtämistä tai huoltamista. Katkaise ilmantai virransyöttö.
MYRKYLLISEN NESTEEN TAI HÖYRYJEN VAARA
Myrkylliset nesteet tai höyryt voivat aiheuttaa vaarallisen tapaturman tai hengenvaaran jos niitä
roiskuu silmiin tai iholle, sisään hengitettynä tai nieltynä.
• Lue läpi käyttöturvallisuustiedote (MSDS), jotta tiedät käyttämiisi nesteisiin liittyvät erityiset vaarat.
• Säilytä vaarallista nestettä hyväksytyissä astioissa. Hävitä vaarallinen neste sovellettavien
ohjeiden mukaisesti.
• Käytä aina läpäisemättömiä käsineitä, kun ruiskutat tai puhdistat laitetta.
HENKILÖKOHTAISET SUOJAVARUSTEET
Käytä asianmukaisia suojavälineitä aina käytön ja huollon aikana tai oleskellessasi laitteen
työskentelyalueella. Ne suojaavat vakavilta vammoilta kuten silmävammoilta, myrkyllisten höyryjen
hengittämiseltä, palovammoilta ja kuulovammoilta. Suojavarusteita ovat muun muassa:
• Suojalasit
• Neste- ja liuotinvalmistajan suosittelemat hengityssuojaimet ja suojavaatteet
• Käsineet
• Kuulosuojaimet
Muut käyttöohjekirjat
6
Manuaalinen
Kuvaus
312792
Merkur-mäntäpumppu
312796
NXT™-ilmamoottori
312797
Kuumentamattomat
Merkur-ruiskutuslaitteet
312798
Sähköstaattiset Merkur-ruiskutuslaitteet,
ympäröivän lämpötilan mukaiset ja
kuumennetut
313255
Kuumennetut Merkur-ruiskutuslaitteet
313655L
Osat
Osat
N
A
K
L
J
H
D
B
M
G
E
F
ti11700a
KUVA 1. Osat
Selitys:
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
Maadoitusjohto
TSL-säiliö
Nestekuppi (ei näkyvissä, TSL-säiliön alapuolella)
Nesteen ulostuloaukko
Nesteen sisääntuloaukko
Alempi sylinteri
Ylempi sylinteri
Kiinnitystangon suojus
Mäntäpumpun sovitin
Kiinnitystanko
Liitosmutteri
Vastamutteri
Ilmamoottori
313655L
7
Asentaminen
Asentaminen
Yleisiä tietoja
Tekstin suluissa olevat viitenumerot ja kirjaimet
viittaavat kuvien ja piirustusten kuvateksteihin.
Pumppu: Katso KUVA 2. Varmista, että maaruuvi (GS)
liitetään ja kiristetään hyvin paineilmamoottoriin.
Liitä maadoitusjohdon (U) toinen pää todelliseen
maattoon.
U
Käytä aina alkuperäisiä Gracon osia ja
lisävarusteita, joita on saatavana
Graco-jälleenmyyjältä. Jos käytät omia
lisävarusteita, varmista, että niiden koko ja
nimellispaine riittävät järjestelmään.
Käyttäjän esivalmistelut
Kaikki laitetta käyttävät henkilöt on koulutettava
kaikkien järjestelmän osien käyttöön sekä
käsittelemään kaikkia nesteitä asianmukaisesti.
Kaikkien käyttäjien tulee lukea kaikki käyttöohjeet,
tarrat ja kyltit ennen laitteen käyttöä.
Käyttöpaikan esivalmistelut
Varmista, että paineilmasyötön teho on riittävä.
Vedä paineilmasyötön johto paineilmakompressorista
pumpun sijaintipaikalle. Varmista, että kaikki letkut
ovat oikean kokoisia ja painekestoltaan riittäviä
järjestelmään. Käytä vain sähköä johtavia letkuja.
Pidä käyttöpaikka vapaana esineistä tai roskista,
jotka voivat häiritä käyttäjän liikkeitä.
Hanki maadoitettu metalliastia järjestelmän
huuhtelua varten.
Maadoitus
Laitteiston tulee olla maadoitettu. Maadoitus vähentää
staattisen iskun ja sähköiskun vaaraa johtamalla pois
staattisen muodostumisen tai oikosulun aiheuttaman
sähkövirran.
8
Maaruuvi
ti12914a
KUVA 2. Maaruuvi ja maajohto
Ilma- ja nesteletkut: Staattista sähköä voi kehittyä,
kun nesteet virtaavat pumppujen, letkujen ja ruiskujen
läpi. Vähintään yhden letkun on oltava sähköä johtava
ja letkujen yhteispituus saa olla enintään 500 jalkaa
(150 m), jotta riittävä maadoitus voidaan taata.
Tarkista letkujen sähkövastus. Jos kokonaisvastus
maadoitukseen päin ylittää 25 megaohmia, vaihda
letku välittömästi.
Ilmakompressori: noudata valmistajan suosituksia.
Ruiskutuspistooli / Jakoventtiili: Maadoita
ruiskutuspistooli liittämällä se Gracon hyväksymään
maadoitettuun nesteletkuun.
Nesteen syöttöastia: noudata paikallisia ohjeita.
Ruiskutettava kohde: Noudata paikallisia
määräyksiä.
Liuotinastiat huuhtelun aikana: Noudata paikallisia
määräyksiä. Käytä ainoastaan sähköä johtavia
metalliastioita, jotka on asetettu maadoitetulle
alustalle. Älä aseta astiaa eristävälle alustalle,
kuten paperin tai pahvin päälle. Muussa tapauksessa
maadoitus katkeaa.
Maadoitusyhteyden säilyttäminen huuhtelun
tai paineenpoiston aikana: pidä metallista osaa
ruiskutuspistoolin/syöttöventtiilin tukevasti
maadoitettua metalliastiaa vasten ja vedä vasta sitten
pistoolin/venttiilin liipaisimesta.
313655L
Asentaminen
Pumpun asentaminen
Asenna pumppu ainoastaan Gracon
seinäkiinnikkeeseen n:o 15T795 tai Graco-kärryyn,
jotka ovat saatavilla jälleenmyyjältäsi. Pumpun mitat
ovat sivulla 31. Noudata seuraavia ohjeita, kun
kyseessä on seinälle asennettava pumppu:
1. Varmista, että seinä kestää pumpun, letkujen ja
lisävarusteiden painon sekä käytöstä aiheutuvan
jännityksen.
2. Sijoita seinäkiinnike noin 1,2–1,5 metrin
(4–5 jalkaa) korkeudelle lattiasta. Varmista
huollon helpottamiseksi, että pumpun ilmanottoja nesteen sisään- ja ulostuloaukot ovat helposti
saatavilla.
3. Poraa seinään 10 mm:n (0,4 tuuman) kiinnitysreiät
käyttämällä seinäkiinnikettä mallina.
Seinäkiinnitysmitat ovat sivulla 32.
Varmista, että venttiiliin pääsee pumpusta helposti
käsiksi ja että se sijaitsee ilmansäätimen jälkeen.
•
Pumpun ilmansäädin (H): säätää pumpun
nopeutta ja poistopainetta. Sijoita se pumpun
lähelle.
•
Ilmaletkun suodatin (B): poistaa haitallista likaa
ja kosteutta paineilmasyötöstä.
•
Ilman katkaisuventtiili (A): eristää ilmajohdon
lisävarusteet huoltoa varten. Sijoita se ennen
kaikkia muita ilmaletkun lisävarusteita.
•
Pistoolin ilmansäädin (D): ohjaa
ilma-avusteiselle ruiskutuspistoolille tulevan ilman
painetta.
Nesteletku
•
Nestesuodatin (P): jonka 60 meshin
(250 mikronin) ruostumaton teräselementti
suodattaa epäpuhtauksia pumpusta lähtevästä
nesteestä.
•
Nesteen poistoventtiili (W): vaaditaan
järjestelmään poistamaan nestepaine letkusta
ja pistoolista.
•
Pistooli tai venttiili (L): annostelee nesteen.
Kuvassa näkyvä pistooli KUVA 3 on
ilma-avusteinen ruiskutuspistooli, joka on
tarkoitettu viskositeetiltaan juokseville ja
keskijähmeille nesteille.
•
Nesteletkun kiertonivel (K): helpottaa pistoolin
liikuttamista.
•
Imusarjalla (V): pumppu vetää nestettä
syöttöastiasta.
4. Kiinnitä kannatin seinään. Käytä 9 mm
(3/8 tuumaa) ruuveja, jotka ovat riittävän pitkiä
estämään pumppua tärisemästä käytön aikana.
HUOMAUTUS: Varmista, että kannatin on suorassa.
Ilma- ja nesteletkut
Varmista, että kaikkien ilmaletkujen (N) ja
nesteletkujen (M) koko ja paineenkesto riittävät
omaan järjestelmääsi. Katso KUVA 3. Käytä vain
sähköä johtavia nesteletkuja.
Lisävarusteet
Asenna seuraavat lisävarusteet kuvassa esitetyssä
järjestyksessä, katso KUVA 3. Käytä tarvittaessa
sovittimia.
Ilmajohto
•
Tyhjentävä ilman pääventtiili (E): tarvitaan
järjestelmään vapauttamaan ilmaa, joka on jäänyt
sen ja ilmamoottorin välille venttiilin sulkemisen
jälkeen.
Kerääntynyt ilma voi aiheuttaa pumpun
odottamattoman sykäyksen, mikä saattaa johtaa
roiskumisen ja liikkuvien osien aiheuttamaan
vakavaan vammaan.
313655L
9
Asentaminen
Tyypillinen asennus
A
B
C
D
E
F
G
H
J
Ilman sulkuventtiili
Ilmansuodatin (valinnainen lisävaruste)
Pistoolin ilmanpainemittari
Pistoolin ilmanpaineen säädin
Tyhjentävä pääilmaventtiili
DataTrak
Pumpun ilmanpainemittari
Pumpun ilmanpaineen säädin
Solenoidin varmistustappi
(ei näkyvissä)
Pistoolin kääntövarsi
K
L
M
N
P
R
S
T
U
V
W
Ilma-avusteinen ruiskutuspistooli
Pistoolin nesteensyöttöletku
Pistoolin ilmansyöttöletku
Nestesuodatin
Pumpun nesteen ulostuloaukko
Maadoitusjohto
Nestekuppi (ei näkyvissä, katso KUVA 4sivulla 11)
Pumpun nesteen sisääntulo
Imuletku
Nesteen poistoventtiili
A
B
F
C
D
G
H
E
J
Kuvassa syöttöletkulla varustettu
G15-ruiskutuspistooli
L
S
P
T
R
N
U
W
K
M
V
ti12800a
KUVA 3. Tyypillinen asennus. (Kuvassa Gracon kärryyn asennettu malli.)
10
313655L
Käyttö
Käyttö
Paineenpoistomenettelyt
Kerääntynyt ilma voi aiheuttaa pumpun
odottamattoman sykäyksen, mikä saattaa johtaa
roiskumisen ja liikkuvien osien aiheuttamaan
vakavaan vammaan.
Liipasinlukko
Lukitse liipaisimen lukko aina, kun lopetat
ruiskutuksen. Se estää ruiskutuksen vahingossa
kädellä tai esimerkiksi silloin, jos pistooli putoaa tai
sitä tönäistään.
Nestekuppi
1. Lukitse liipaisimen lukko.
2. Sulje tyhjentävät pääilmaventtiilit.
3. Vapauta liipaisinlukko.
4. Pidä ruiskutuslaitteen metalliosaa tukevasti
maadoitettua astiaa vasten. Liipaise pistoolia
paineen poistamiseksi.
Täytä nestekuppi (T) ennen käynnistystä 1/3 täyteen
Gracon kaulatiivistenesteellä (TSL) tai vastaavalla
liuottimella.
5. Lukitse liipaisimen lukko.
6. Avaa järjestelmän kaikki nesteentyhjennysventtiilit
ja varaa jäteastiat valmiiksi nesteen talteenottoa
varten. Jätä venttiilit auki, kunnes olet valmis
jatkamaan ruiskutusta.
7. Jos epäilet, että suutin tai letku on tukossa tai että
paine ei ole täysin poistunut edellä mainittujen
toimien jälkeen, löysää ensin HYVIN HITAASTI
suuttimen suojuksen kiinnitysmutteria tai
letkuliitintä paineen poistamiseksi vähitellen ja
löysää ne sitten kokonaan. Poista suuttimen tai
letkun tukos.
T
ti11927a
KUVA 4. Täytä nestekuppi
Huuhtele laite ennen käyttöä
Laite on testattu kevytöljyllä, joka jätetään
nestekanaviin osien suojaamiseksi. Jotta nesteeseen
ei sekoittuisi öljyä, huuhtele laite sopivalla liuottimella
ennen sen käyttöä. Katso Kunnossapito sivu 13.
313655L
11
Käyttö
Esitäytä ja säädä pumppu
1. Lukitse pistoolin liipaisin. Poista suuttimen suojus
ja ruiskutussuutin pistoolista. Katso ohjeita
pistoolin käyttöoppaasta.
2. Sulje pistoolin ilmansäädin ja pumpun
ilmansäädin (H) kiertämällä nuppeja
vastapäivään, jolloin paine vähenee nollaan.
Sulje tyhjentävä ilmaventtiili (E). Varmista myös,
että kaikki tyhjennysventtiilit ovat kiinni.
3. Tarkasta, että järjestelmän kaikki liittimet on
kiristetty kunnolla.
4. Laita astia pumpun lähelle. Älä venytä letkua
kireälle tai anna sen riippua, jotta neste virtaa
paremmin pumppuun.
10. Vapauta pistoolin liipaisin ja lukitse
varmistussalpa. Pumpun tulee pysähtyä painetta
vasten.
11. Kun pumppu ja letkut on esitäytetty ja käytössä on
tarpeeksi ilmaa riittävällä ilmanpaineella, pumppu
käynnistyy ja pysähtyy pistoolia / venttiiliä
avattaessa ja suljettaessa.
12. Säädä pumpun nopeutta ja nestepainetta
ilmasäätimen avulla. Pääset haluttuun tulokseen
käyttämällä aina mahdollisimman alhaista
ilmanpainetta. Suuremmilla paineilla
ruiskutussuutin ja pumppu kuluvat
ennenaikaisesti.
HUOMAUTUS
Älä koskaan anna pumpun käydä kuivana.
Kuiva pumppu kiihtyy nopeasti täyteen nopeuteen,
mikä voi mahdollisesti vahingoittaa sitä.
Jos pumppu kiihtyy nopeasti tai se käy liian
nopeasti, pysäytä se välittömästi ja tarkista nesteen
syöttö. Jos nesteastia on tyhjä ja ilmaa on
pumppautunut letkuihin, täytä astia ja syötä
nestettä pumppuun ja letkuihin tai huuhtele pumppu
ja jätä sopiva liuotin sen sisään. Varmista, että
kaikki ilma on poistunut nestejärjestelmästä.
D
Pumpun pysäytys ja hoito
E
H
ti11882a
KUVA 5
5. Pidä pistoolin (L) metalliosaa tukevasti
maadoitettua metalliastiaa vasten, vapauta
liipaisin ja pidä liipaisinta auki.
Kun lopetat ruiskutuksen vähäksi aikaa, poista paine,
sivu 11. Pysäytä pumppu männän ala-asentoon jottei
nestettä kuivu esille jäävään männänvarteen ja
vaurioita kaulatiivisteitä.
Kun lopetat ruiskutuksen yöksi tai pidemmäksi aikaa,
huuhtele pumppu aina ettei neste kuivu
männänvarteen. Poista paine, sivu 11.
6. Pumput, joissa on ylikierrossuoja: Aktivoi
esitäyttö/huuhtelu -toiminto painamalla DataTrakin
esitäyttö/huuhtelu -painiketta.
7. Avaa tyhjentävä ilmaventtiili (E). Avaa pumpun
ilmasäädintä (H) hitaasti, kunnes pumppu
käynnistyy.
8. Anna pumpun käydä hitaasti, kunnes kaikki ilma
on tullut ulos ja pumppu ja letkut ovat täyttyneet
nesteestä.
9. Pumput, joissa on ylikierrossuoja: Ota
esitäyttö/huuhtelu -toiminto pois käytöstä
painamalla DataTrakin esitäyttö/huuhtelu
-painiketta.
12
313655L
Kunnossapito
Kunnossapito
Ennalta ehkäisevän
kunnossapidon aikataulu
Käytettävän järjestelmän käyttöolosuhteista riippuu,
miten usein järjestelmä tarvitsee ylläpitotoimenpiteitä.
Laadi ehkäisevän huollon aikataulu tallentamalla,
milloin ja minkä tyyppistä ylläpitotoimenpiteitä
tarvitaan ja määritä säännöllisesti noudatettava
aikataulu järjestelmän tarkistuksia varten.
Kiristä kierreliitokset
Tarkasta kaikki letkut kulumisen ja vaurioiden varalta
ennen jokaista käyttökertaa. Vaihda tarvittaessa.
Varmista, että kaikki kierreliitokset ovat tiukalla eivätkä
vuoda.
Huuhtele pumppu
3. Aseta lappoputki maadoitettuun metalliastiaan,
jossa on puhdistusnestettä.
4. Aseta pumppu pienimmälle mahdolliselle
nestepaineelle ja aloita pumppaus.
5. Pidä ruiskutuslaitteen metalliosaa tukevasti
maadoitettua astiaa vasten.
6. Vain ylikierrossuojalla varustetut laitteet: aktivoi
esitäyttö/huuhtelu -toiminto painamalla DataTrakin
esitäyttö/huuhtelu -painiketta.
7. Liipaise pistooli. Huuhtele järjestelmää,
kunnes pistoolista virtaa puhdasta liuotinta.
8. Vain ylikierrossuojalla varustetut laitteet: ota
esitäyttö/huuhtelu -toiminto pois käytöstä
painamalla DataTrakin esitäyttö/huuhtelu
-painiketta.
9. Katso Paineenpoistomenettelyt, sivu 11.
10. Puhdista suuttimen suojus, ruiskutussuutin ja
nestesuodattimen elementti erikseen, ja asenna
ne sitten takaisin paikoilleen.
11. Puhdista imuputken sisä- ja ulkopuoli.
Lue kaikki Varoitukset. Noudata kaikkia kohdan
Maadoitus ohjeita. Katso sivu 8.
Huuhtele pumppu
•
ennen ensimmäistä käyttökertaa
•
kun vaihdat värejä tai nesteitä
•
ennen kuin laitteisto korjataan
•
ennen kuin neste kuivuu tai kovettuu
käyttämättömään pumppuun (tarkasta
katalyyttinesteiden käyttöaika)
•
päivän päätteeksi
•
ennen pumpun varastointia.
Nestekuppi
Täytä nestekuppi puoliksi täyteen Graco Throat Seal
Liquid (TSL) -nestettä. Tarkasta nestepinta päivittäin.
Huuhtele mahdollisimman pienellä paineella.
Huuhtele nesteellä, joka sopii yhteen pumpattavan
nesteen ja järjestelmän kastuvien osien kanssa.
Varmista suositellut huuhtelunesteet ja huuhteluvälit
nesteen valmistajalta tai toimittajalta.
1. Katso Paineenpoistomenettelyt, sivu 11.
2. Poista suuttimen suojus ja ruiskutussuutin
pistoolista. Katso ohjeita pistoolin käyttöoppaasta.
313655L
13
Vianetsintä
Vianetsintä
HUOMAUTUS: Tarkasta kaikki mahdolliset ongelmat
ja syyt ennen pumpun purkamista.
Poista paine ennen laitteen tarkastusta tai huoltoa.
Ongelma
Pumpun teho alhainen molemmilla
iskuilla.
Syy
Ratkaisu
Ilman tulojohdoissa on tukkeutumia.
Poista tukkeumat ja varmista, että kaikki
sulkuventtiilit ovat auki. Lisää painetta,
mutta älä ylitä maksimikäyttöpainetta.
Neste on loppunut.
Täytä pumppu uudelleen.
Tukkeutunut nesteen poistoputki,
venttiilit tms.
Selvitä.
Männäntiiviste kulunut.
Vaihda. Katso mäntäpumpun käyttöohje
312792.
Pumpun teho alhainen vain toisella
iskulla.
Takaiskuventtiilit auki tai kuluneet.
Tarkista ja korjaa.
Männäntiivisteet kuluneet.
Vaihda.
Ei tuottoa.
Takaiskuventtiilit asennettu väärin.
Tarkista ja korjaa.
Pumppu toimii epäsäännöllisesti.
Pumppu ei toimi.
14
Neste on loppunut.
Täytä pumppu uudelleen.
Takaiskuventtiilit auki tai kuluneet.
Tarkista ja korjaa.
Männäntiiviste kulunut.
Vaihda.
Ilman tulojohdoissa on tukkeutumia.
Poista tukkeumat, varmista, että kaikki
sulkuventtiilit ovat auki, lisää painetta,
mutta älä ylitä maksimikäyttöpainetta.
Neste on loppunut.
Täytä pumppu uudelleen.
Tukkeutunut nesteen poistoputki,
venttiilit tms.
Selvitä.
Viallinen ilmamoottori.
Katso ilmamoottorin käyttöohje 312796.
Nestettä kuivunut männänvarteen.
Pura ja puhdista pumppu. Katso sivu 15 ja
käyttöohje 312792. Pysäytä pumppu
vastaisuudessa iskun pohjassa.
Ylikierrossolenoidi on lauennut.
Vedä solenoidi sisään. Katso
ilmamoottorin käyttöohje 312796.
313655L
Korjaus
Korjaus
6. Laske liitosmutteria (9) riittävästi, jotta voit poistaa
liitosvanteet (10). Irrota sitten liitosmutteri (9).
Yleisiä tietoja
•
Tekstin suluissa olevat viitenumerot ja kirjaimet
viittaavat kuvien ja piirustusten kuvateksteihin.
•
Käytä aina alkuperäisiä Gracon osia ja
lisävarusteita, joita on saatavana
Graco-jälleenmyyjältä. Jos käytät omia
lisävarusteita, varmista, että niiden koko ja
nimellispaine riittävät järjestelmään.
Mäntäpumpun irrottaminen
1. Pysäytä pumppu keskellä iskua.
2. Huuhtele pumppu, mikäli mahdollista.
(Katso sivu 13). Vapauta paine. (Katso sivu 11).
3. Irrota ilma- ja nesteletkut sekä maadoitusjohto
(13).
4. Irrota kiinnitystangon suojus (11). Pidä tippasuoja
pois tieltä.
5. Pitele ilmamoottorin
männän varren
avainvälejä
jakoavaimella.
Irrota liitosmutteri (9)
toisella
jakoavaimella.
9
10
ti12812a
ti12813a
7. Vedä TSL-säiliö (7) ylös poistaaksesi sen.
8. Irrota vastamutteri (4)
vasaran ja
messinkikangen
avulla. Ruuvaa
vastamutteria auki
niin paljon kuin
mahdollista.
9. Kierrä mäntäpumppu
irti käsin ja aseta se
työpenkille.
ti12816a
Kierteet ovat erittäin teräviä. Suojaa kädet rievuilla,
kun käännät tai kannat pumppua käsin.
HUOMAUTUS:
ti12815a
Kaikissa W03xxx-,
W15BAS-,
W15BBS-, W10CAS- ja W10CBS-malleissa
käytetään kierreliitännällä varustettua sovitinta
ilmamoottorin männänvarren ja kytkinmutterin
välissä. Irrottaessasi kytkinmutteria, pidä
momenttiavainta sovittimen liitosta vasten eikä
ilmamoottorin männänvartta vasten.
313655L
15
Korjaus
Mäntäpumpun kiinnitys
paikoilleen
6. Kohdista nesteen ulostulo kuvassa näytetyllä
tavalla ja kiristä vastamutteri.
1. Kallista moottori selälleen ja käännä
mäntäpumppu sitten käsin asennuslevylle.
Aseta pumppu takaisin pystysuoraan asentoon.
2. Pitele ilmamoottorin männänvartta ylhäällä
yhdellä kädellä. Laita toisella kädellä liitosmutteri
(9) siirtovarteen.
3. Laita
liitosvanteet
(10)
liitosmutterille
(9) siten, että
isot laipat
osoittavat
ylöspäin.
10
7. Kohdista TSL-säiliö (7) ja paina se alas
paikoilleen.
8. Pitele moottoritangon avainvälejä ruuviavaimella.
Kiristä liitinmutteri (9) toisella jakoavaimella.
HUOMAUTUS: Kaikissa W03xxx-, W15BAS-,
W15BBS-, W10CAS- ja W10CBS-malleissa
käytetään kierreliitännällä varustettua sovitinta
ilmamoottorin männänvarren ja kytkinmutterin
välissä. Irrottaessasi kytkinmutteria, pidä
momenttiavainta sovittimen liitosta vasten eikä
ilmamoottorin männänvartta vasten.
9
Kiristä liitosmutteri momenttiin seuraavan
taulukon mukaisesti.
Moottori
4. Anna
ilmamoottorin
männän varren
tippua varovaisesti siirtovarrelle.
Kiristä liitosmutteri (9) käsin.
ti12817a
5. Kierrä mäntäpumppu kiinni asennuslevyyn (3),
kunnes sylinterin yläosa on samassa tasossa
asennuslevyn yläosan kanssa.
Vääntömomentti
M02xxx
31–35 N•m (23–26 ft-lb)
M02xxx (vain
W03xxx-malleissa)
102–108 N•m
(75–80 ft-lb)
M04xxx
68–75 N•m (50–55 ft-lb)
M07xxx - M34xxx
102–108 N•m
(75–80 ft-lb)
Sylinterin, ei
nestekupin,
tulee olla
samalla
tasolla kuin
levy.
ti12814a
KUVA 6. Kohdista sylinteri ja asennuslevy.
16
313655L
Korjaus
Ilmamoottorin irrottaminen
HUOMAUTUS: Katso käyttöopas 312796
ilmamoottorin huollon ja osatietojen osalta.
MS
5
1. Huuhtele pumppu, mikäli mahdollista.
(Katso sivulta 13.) Paineen poistaminen.
(Katso sivu 11.)
6
2. Irrota ilma- ja nesteletkut, maadoitusjohto (13)
ja kiinnitystangon suojus (11).
3. Pitele ilmamoottorin männän varren avainvälejä
jakoavaimella. Irrota liitosmutteri (9) toisella
jakoavaimella.
HUOMAUTUS: Kaikissa W03xxx-, W15BAS-,
W15BBS-, W10CAS- ja W10CBS-malleissa
käytetään kierreliitännällä varustettua sovitinta
ilmamoottorin männänvarren ja kytkinmutterin
välissä. Irrottaessasi kytkinmutteria, pidä
momenttiavainta sovittimen liitosta vasten eikä
ilmamoottorin männänvartta vasten.
4. Irrota kiinnitystangon mutterit (6) hylsyllä. 13 mm
M02xxx:ssa, kaikissa muissa 23 mm.
HUOMAUTUS: Kaikissa W03xxx-malleissa
käytetään sovituslevyä (14) yhdystankojen (5) ja
ilmamoottorin (1) välissä. Näissä malleissa ei
yhdystankojen muttereita (6) tarvitse irrottaa.
Työnnä sen sijaan tippasuojaa (12) alaspäin kohti
alempaa laitetta niin pitkälle kuin mahdollista.
Käytä 5/16”:n kuusiokoloavainta ja irrota kolme
kuusiokoloruuvia (15), joilla ilmamoottori (1) on
kiinnitetty sovituslevyyn (14).
5. Irrota kaksi päällimmäistä kiinnitysruuvia (MS)
13 mm:n hylsyavaimella.
11
ti12819a
7. Liu'uta tippasuoja
(12) pois
kiinnitystangoilta
(5).
HUOMAUTUS: Ei
tarvitse tehdä
W03xxxmalleissa.
8. Irrota
kiinnitystangot (5)
ilmamoottorin
alustasta
kiinnittämällä
hylsyavain niiden
litteisiin kohtiin.
ti35204a
12
HUOMAUTUS: Ei
tarvitse tehdä W03xxx-malleissa.
HUOMAUTUS: Ei tarvitse tehdä
W03xxx-malleissa.
6. Nosta ilmamoottoria ylös irrottaaksesi sen.
Kiinnitystangot (5) ja tippasuoja (12) jäävät
paikoilleen.
Kärryasennus: Irrota kaksi varsissa olevaa ruuvia
ja kaada ilmanohjauspaneeli taakse tai irrota se,
jotta ilmamoottorin pois ottaminen helpottuu.
HUOMAUTUS: W03xxx-malleissa yhdystangot
(5), tippasuoja (12) ja sovituslevy (14) voidaan
jättää kiinni alempaan yksikköön.
313655L
17
Korjaus
Ilmamoottorin liittäminen
7. Liitä ilma- ja nesteletkut, maadoitusjohto ja
kiinnitystangon suojus.
1. Liu'uta tippasuoja (12) kiinnitystangoille (5).
HUOMAUTUS: Ei tarvitse tehdä
W03xxx-malleissa.
2. Ruuvaa kiinnitystangot (5) ilmamoottorin alustaan.
Kiristä momenttiin seuraavan taulukon mukaisesti:
Moottori
Vääntömomentti
M02xxx
7–13,5 N•m (5–10 ft-lb)
Kaikki muut koot
68–75 N•m (50–55 ft-lb)
HUOMAUTUS: Aseta W03xxx-malleissa
ilmamoottori sovituslevyn (14) päälle ja kiinnitä
kuusiokoloruuveilla (15) Kiristä ruuvit momenttiin
7–13,5 N•m (5–10 ft-lb). Kiristä yhdystangot
momenttiin 68–75 N•m (50–55 ft-lb).
3. Huolehdi siitä, että kiinnityksen suorittaa kaksi
henkilöä kuten suurempien ilmamoottorien
kohdalla. Kohdista kiinnitystangot (5) pumpun
sovittimessa (3) oleviin reikiin. Laske ilmamoottori
varovaisesti paikoilleen.
HUOMAUTUS: Ei tarvitse tehdä
W03xxx-malleissa.
4. Kiinnitä kiinnitystangon mutterit (6) ja kiristä
momenttiin seuraavan taulukon mukaisesti:
Moottori
Vääntömomentti
M02xxx
20–27 N•m (15–20 ft-lb)
Kaikki muut koot
68–81 N•m (50–60 ft-lb)
HUOMAUTUS: Tätä ei tarvitse tehdä
W03xxx-malleissa jos yhdystankojen muttereita
(6) ole irrotettu. Mikäli ne on irrotettu, kiristä
momenttiin 68-81 Nm (50-60•ft-lb).
5. Kiristä kiinnitysruuvit.
6. Kiristä liitosmutteri käsin ja kiristä sen jälkeen
momenttiin seuraavan taulukon mukaisesti:
Moottori
Vääntömomentti
M02xxx
31–35 N•m (23–26 ft-lb)
M02xxx (vain niissä
W03xxx-malleissa,
joissa on sovituslevy)
102–108 N•m
(75–80 ft-lb)
Kaikki muut koot
18
102–108 N•m
(75–80 ft-lb)
313655L
Pumpun osat
Pumpun osat
1 Vääntömomentti riippuu ilmamoottorin koosta. Katso
Ilmamoottorin irrottaminen sivulla 17 tai Ilmamoottorin
liittäminen sivulla 18.
2
1
Vääntömomentti riippuu ilmamoottorin koosta. Katso
Ilmamoottorin irrottaminen sivulla 17 tai Ilmamoottorin
liittäminen sivulla 18.
3 Vääntömomentti riippuu mäntäpumpun moottorin koosta.
25 cc: 31–35 N•m (23–26 ft-lb)
3,5” ilmamoottori, 25 cc – 75 cc: 68–75 N•m (50–55 ft-lb)
Kaikki muut: 102–108 N•m (75–80 ft-lb)
12*
4
Kiristä momenttiin 95–102 N•m (70–75 ft-lb)
10*
3
9*
8*
7*
1
11*
5*
1
14
3*
15
6*
2
4
4
2
5
ti12810a
313655L
19
Pumpun osat
Pumpun osat
HUOMAUTUKSIA:
• Katso sivulta mallin mukaan vaihtuvat osat. 21.
• *Katso osien lisätiedot käyttöoppaasta 310863
huuhtelusarjan pumpuille 262287 ja 262392.
• Katso osien lisätiedot käyttöoppaasta 313289
huuhtelusarjan pumpulle 257463.
Kuvaus
1
MOOTTORI
1
MÄNTÄPUMPPU
1
SOVITIN, pumppu
1
MUTTERI, lukitus
1
10* -----
3
3
11* Katso
taulukko
12* Katso
taulukko
13
2
3*
4
Katso
taulukko
Katso
taulukko
Katso
taulukko
Katso
taulukko
5*
15M661
15M662
6*
104541
15U606
7*
8*
Katso
taulukko
Katso
taulukko
KIINNITYSTANKO
M02xxx-moottori
Kaikki muut moottorikoot
ja sovituslevyllä (14)
varustetut
W03xxx-pumput
MUTTERI, kiinnitystanko
M02xxx-moottori
Kaikki muut moottorikoot
ja sovituslevyllä (14)
varustetut
W03xxx-pumput
SÄILIÖ, TSL
SOVITIN, 1/2-20 ID X M22 x
1,5 OD
Määrä
OsanuViite mero
OsanuViite mero
9*
15M758
15T311
238909
3
3
244524
14
17V942
15
C20019
1
Määrä
Kuvaus
MUTTERI, liitin
LW025x-mäntäpumput
Kaikki muut pumppukoot
ja sovituslevyllä (14)
varustetut
W03xxx-pumput
VANNE, liitos. Katso sivu 22
tilataksesi 10 kpl:n
pakkauksen
SUOJUS, kiinnitystanko
1
SUOJUS, tippa
1
JOHTO, maattokokoonpano,
ei esillä
Kaikki mallien Wxxxxx
pumput
Vain mallien 257463,
262287 ja 262392 pumput
SOVITIN, levy, 2,5 tuuman
ilmamoottori, vain
W03xxx-pumput
RUUVI, kanta, kuusiokolo,
vain sovitinlevyllä (14)
varustetut W03xxx-pumput.
1
1
2
1
1
1
3
-----Ei myydä erikseen.
*
Sisältyy kytkentäsarjaan. Katso sivu 22 kun tilaat
pumppuun sopivaa sarjaa.
HUOMAUTUS: Lisää varoituskylttejä, -tarroja ja
-kortteja on saatavissa veloituksetta.
20
313655L
Pumpun osat
Malleittain vaihtuvat osat
Malli
W03EAS
W03EBS
W10CAS
W10CBS
W15AAS
W15AES
W15BAS
W15BBS
W15FAS
W15FBS
W18EAS
W18EBS
W23DAS
W23DBS
W24FAS
W24FBS
W28EAS
W28EBS
W30AAS
W30ABS
W30CAS
W30CBS
257463
W36DAS
W36DBS
W45BAS
W45BBS
262287
262392
W48CAS
W48CBS
313655L
Moottorin mäntä
VastaMoottori Halk.
MäntäPumpun mutteri
(1)
(tuumaa) pumppu (2) sovitin (3)
(4)
TSL-säiliö
(7, sisältää
o-renkaan)
Sovitin
(8)
Kiinnitystangon suojus
(11, sisältää Tippasuoja
ruuvin)
(12)
M02LT0
2,5
LW125B
16U427
24A638
24A627
16G463
24A959
15V028
M04LN0
M04LT0
3,5
LW075A
15R978
24A636
24A623
15M675
24A958
15T462
M02LN0
2,5
LW025A
15R862
24A634
24A620
24A957
15T461
3,5
LW050A
15R977
24A635
24A622
24A958
15T462
6,0
LW150A
16U428
24A639
24A628
24A959
15V028
6,0
LW125A
16U427
24A638
24A627
24A959
15V028
6,0
LW100A
16U426
24A637
24A626
24A959
15V028
7,5
LW150A
16U428
24A639
24A628
24A959
15V028
7,5
LW125A
16U427
24A638
24A627
24A959
15V028
3,5
LW025A
15R863
24A634
24A621
24A958
15T462
6,0
LW075A
16U435
24A636
24A625
24A959
15V028
7,5
LW100A
16U426
24A637
24A626
24A959
15V028
6,0
LW050A
16U431
24A635
24A624
24A959
15V028
7,5
LW075A
16U435
24A636
24A625
24A959
15V028
M04LN0
M04LT0
M12LN0
M12LT0
M12LN0
M12LT0
M12LN0
M12LT0
M18LN0
M18LT0
M18LN0
M18LT0
M04LN0
M04LT0
M12LN0
M12LT0
M12LN0
M18LN0
M18LT0
M12LN0
M12LT0
M12LN0
M12FN0
M18LN0
M18LT0
15M675
21
Korjaussarjat
Korjaussarjat
LW025A
Sarjan kuvaus
Nestekupin
o-rengas
10 kpl:n pakkaus
Liitosvanteet (10)
10 kpl:n pakkaus
Kytkentäsarja
Sisältää pumpun
sovittimen (3),
kolme
kiinnitystankoa
(5), kolme
kiinnitystangon
mutteria (6), TSL
säiliön ja
o-renkaan (7),
sovittimen (8),
liitinmutterin (9),
kaksi
liitosvannetta (10),
kiinnitystangon
suojuksen ja
ruuvin (11),
tippasuojan (12),
sovittimen (14) ja
ruuvit (15).
2,5 tuuman
moottori
3,5 tuuman
moottori
LW050A
3,5 tuuman
moottori
6-7,5
tuuman
moottori
LW075A
3,5 tuuman
moottori
6-7,5
tuuman
moottori
LW125A
2,5 tuuman
mootLW100A
tori
6-7,5
tuuman
moottori
LW150
A
24A630
24A631
24A631
24A632
24A633
24A633
24A618
24A619
24A619
24A619
24A619
24A619
24A281
24A282
24A283
24A285
24A284
24A286
24A287
25E568
24A288
24A289
HUOMAUTUS:
Katso Mäntäpumpun korjaussarjat käyttöopas 312792.
Katso Ilmamoottorin korjaussarjat käyttöopas 312796.
22
313655L
Suoritusarvotalukot
Suoritusarvotalukot
Malli W03xxx
350
(2.4, 24)
Sykäystä minuutissa
0
10
20
30
40
50
60
0
0.5
(1.89)
1.0
(3.79)
1.5
(5.67)
2.0
(7.57)
2.5
(9.46)
3.0
(11.36)
300
(2.0, 20)
250
(1.7, 17)
200
(1.4, 14)
150
(1.0, 10)
100
(0.69, 6.9)
50
(0.34, 3.4)
0
10
(0.28)
9
(0.25)
8
(0.23)
7
(0.2)
6
(0.17)
5
(0.14)
4
(0.1)
3
(0.08)
2
(0.06)
1
(0.03)
0
Ilmavirta scfm (m3/min)
Nesteen ulostulopaine, psi (MPa, bar)
3:1 suhdeluku, 125 cc/työjakso
Nestevirtaus (lpm) testattuna nro 10 W öljyllä
SELITYS
A = 100 psi (0,7 MPa, 7 bar)
B = 70 psi (0,5 MPa, 5 bar)
C = 40 psi (0,3 MPa, 3 bar)
= nestevirtaus
= ilman kulutus
313655L
23
Suoritusarvotalukot
Malli W10xxx
10
1000
(7, 70)
Sykäystä minuutissa
20
40
30
50
60
16
(0,45)
14
(0,4)
A
800
(5,5, 55)
12
(0,34)
A
600
(4, 40)
10
(0,28)
B
8
(0,23)
B
400
(3, 30)
6
(0,17)
C
C
4
(0,1)
200
(1,4, 14)
0
Ilmavirta scfm (m3/min)
Nesteen ulostulopaine, psi (MPa, bar)
10:1 suhdeluku, 75 cc/työjakso
2
(0,06)
0,2
(0,75)
0
0,6
(2,3)
0,4
(1,5)
0,8
(3,0)
1,0
(3,8)
1,2
(4,5)
Nestevirtaus (lpm) testattuna nro 10 W öljyllä
SELITYS
A = 100 psi (0,7 MPa, 7 bar)
B = 70 psi (0,5 MPa, 5 bar)
C = 40 psi (0,3 MPa, 3 bar)
= nestevirtaus
= ilman kulutus
Malli W15Axx
8
1400
(10, 100)
15
Sykäystä minuutissa
23
30
38
45
53
A
1200
(8, 80)
A
1000
(7, 70)
B
800
(5,5, 55)
B
600
(4, 40)
C
C
3
(0,08)
2
(0,06)
1
(0,03)
400
(3, 30)
200
(1,4, 14)
0
0,15
(0,6)
0
0,05
(0,2)
0,1
(0,4)
9
(0,25)
8
(0,23)
7
(0,2)
6
(0,17)
5
(0,14)
4
(0,1)
Ilmavirta scfm (m3/min)
Nesteen ulostulopaine, psi (MPa, bar)
15:1 suhdeluku, 25 cc/työjakso
0,2
(0,75)
0,25
(0,9)
0,3
(1,1)
0,35
(1,3)
Nestevirtaus (lpm) testattuna nro 10 W öljyllä
24
313655L
Suoritusarvotalukot
Malli W15Bxx
8
15
23
Sykäystä minuutissa
30
38
45
53
61
18
(0,5)
16
(0,45)
14
(0,4)
12
(0,34)
10
(0,28)
1600
(11, 110)
1400
(10, 100)
A
1200
(8, 80)
1000
(7, 70)
B
800
(5,5, 55)
600
(4, 40)
Ilmavirta scfm (m3/min)
Nesteen ulostulopaine, psi (MPa, bar)
15:1 suhdeluku, 50 cc/työjakso
A
B
8
(0,23)
C
400
(3, 30)
6
(0,17)
4
(0,1)
2
(0,06)
C
200
(1,4, 14)
0
0,1
(0,4)
0
0,2
(0,8)
0,3
(1,1)
0,4
(1,5)
0,5
(1,9)
0,7
(2,6)
0,6
(2,3)
0,8
(3,0)
Nestevirtaus (lpm) testattuna nro 10 W öljyllä
SELITYS
A = 100 psi (0,7 MPa, 7 bar)
B = 70 psi (0,5 MPa, 5 bar)
C = 40 psi (0,3 MPa, 3 bar)
= nestevirtaus
= ilman virtaus
Malli W15Fxx
13
Sykäystä minuutissa
25
38
51
63
1600
(11, 110)
1400
(10, 100)
40
(1,1)
A
1200
(8, 80)
1000
(7, 70)
A
30
(0,9)
B
800
(5,5, 55)
600
(4, 40)
20
(0,6)
C
B
C
400
(3, 30)
10
(0,3)
Ilmavirta scfm (m3/min)
Nesteen ulostulopaine, psi (MPa, bar)
15:1 suhdeluku, 150 cc/työjakso
200
(1,4, 14)
0
0
0,5
(1,9)
1,0
(3,8)
1,5
(5,7)
2,0
(7,6)
2,5
(9,5)
Nestevirtaus (lpm) testattuna nro 10 W öljyllä
313655L
25
Suoritusarvotalukot
Malli W18xxx
Sykäystä minuutissa
30
15
45
61
2000
(14, 140)
A
1600
(11, 110)
40
(1,1)
A
30
(0,9)
B
1200
(8, 80)
B
C
800
(5,5, 55)
20
(0,6)
C
400
(3, 30)
0
10
(0,3)
0,5
(1,9)
0
1,0
(3,8)
Ilmavirta scfm (m3/min)
Nesteen ulostulopaine, psi (MPa, bar)
18:1 suhdeluku, 125 cc/työjakso
2,0
(7,6)
1,5
(5,7)
Nestevirtaus (lpm) testattuna nro 10 W öljyllä
SELITYS
A = 100 psi (0,7 MPa, 7 bar)
B = 70 psi (0,5 MPa, 5 bar)
C = 40 psi (0,3 MPa, 3 bar)
= nestevirtaus
= ilman virtaus
Malli W23xxx
8
15
23
Sykäystä minuutissa
30
38
45
53
61
3000
(21, 210)
40
(1,1)
2500
(17, 170)
A
A
30
(0,9)
2000
(14, 140)
B
B
1500
(10, 100)
20
(0,6)
C
1000
(7, 70)
C
10
(0,3)
500
(3, 30)
0
0
0,2
(0,75)
0,4
(1,5)
0,6
(2,3)
0,8
(3,0)
1,0
(3,8)
1,2
(4,5)
1,4
(5,3)
Ilmavirta scfm (m3/min)
Nesteen ulostulopaine, psi (MPa, bar)
23:1 suhdeluku, 100 cc/työjakso
1,6
(6,1)
Nestevirtaus (lpm) testattuna nro 10 W öljyllä
26
313655L
Suoritusarvotalukot
Malli W24xxx
Sykäystä minuutissa
25
13
38
63
51
70
(2,0)
3000
(21, 210)
A
2500
(17, 170)
A
2000
(14, 140)
60
(1,7)
B
50
(1,4)
B
40
(1,1)
1500
(10, 100)
C
1000
(7, 70)
30
(0,9)
20
(0,6)
C
500
(3, 30)
0
Ilmavirta scfm (m3/min)
Nesteen ulostulopaine, psi (MPa, bar)
24:1 suhdeluku, 150 cc/työjakso
10
(0,3)
2,5
(9,5)
2,0
(7,6)
1,5
(5,7)
1,0
(3,8)
0,5
(1,9)
0
Nestevirtaus (lpm) testattuna nro 10 W öljyllä
SELITYS
A = 100 psi (0,7 MPa, 7 bar)
B = 70 psi (0,5 MPa, 5 bar)
C = 40 psi (0,3 MPa, 3 bar)
= nestevirtaus
= ilman virtaus
Malli W28xxx
15
3000
(21, 210)
Sykäystä minuutissa
30
61
45
60
(1,7)
A
A
2500
(17, 170)
50
(1,4)
B
2000
(14, 140)
40
(1,1)
B
1500
(10, 100)
C
30
(0,9)
C
1000
(7, 70)
20
(0,6)
500
(3, 30)
0
Ilmavirta scfm (m3/min)
Nesteen ulostulopaine, psi (MPa, bar)
28:1 suhdeluku, 125 cc/työjakso
10
(0,3)
0
0,5
(1,9)
1,0
(3,8)
1,5
(5,7)
2,0
(7,6)
2,5
(9,5)
Nestevirtaus (lpm) testattuna nro 10 W öljyllä
313655L
27
Suoritusarvotalukot
Malli W30Axx
30:1 suhdeluku, 25 cc/työjakso
23
30
38
45
53
61
3000
(21, 210)
A
2500
(17, 170)
A
2000
(14, 140)
B
B
1500
(10, 100)
8
(0,23)
6
(0,17)
C
1000
(7, 70)
C
4
(0,1)
2
(0,06)
500
(3, 30)
0
18
(0,5)
16
(0,45)
14
(0,4)
12
(0,34)
10
(0,28)
0
0,05
(0,2)
0,1
(0,4)
0,15
(0,6)
0,2
(0,75)
0,25
(0,9)
0,3
(1,1)
0,35
(1,3)
Ilmavirta scfm (m3/min)
Nesteen ulostulopaine, psi (MPa, bar)
Sykäystä minuutissa
15
8
0,4
(1,5)
Nestevirtaus (lpm) testattuna nro 10 W öljyllä
SELITYS
A = 100 psi (0,7 MPa, 7 bar)
B = 70 psi (0,5 MPa, 5 bar)
C = 40 psi (0,3 MPa, 3 bar)
= nestevirtaus
= ilman virtaus
Malli W30Cxx, 257463
10
20
Sykäystä minuutissa
30
40
50
60
3500
(24, 240)
3000
(21, 210)
A
40
(1,1)
A
2500
(17, 170)
30
(0,9)
B
2000
(14, 140)
1500
(10, 100)
B
C
C
1000
(7, 70)
10
(0,3)
500
(3, 30)
0
20
(0,6)
0
0,2
(0,75)
0,4
(1,5)
0,6
(2,3)
0,8
(3,0)
1,0
(3,8)
Ilmavirta scfm (m3/min)
Nesteen ulostulopaine, psi (MPa, bar)
30:1 suhdeluku, 75 cc/työjakso
1,2
(4,5)
Nestevirtaus (lpm) testattuna nro 10 W öljyllä
28
313655L
Suoritusarvotalukot
Malli W36xxx
8
15
Sykäystä minuutissa
23
30
38
45
53
61
60
(1,7)
4000
(28, 280)
3500
(24, 240)
A
3000
(21, 210)
2500
(17, 170)
50
(1,4)
A
40
(1,1)
B
2000
(14, 140)
1500
(10, 100)
B
30
(0,9)
C
C
20
(0,6)
1000
(7, 70)
10
(0,3)
500
(3, 30)
0
Ilmavirta scfm (m3/min)
Nesteen ulostulopaine, psi (MPa, bar)
36:1 suhdeluku, 100 cc/työjakso
0
0,2
(0,75)
0,4
(1,5)
0,6
(2,3)
0,8
(3,0)
1,0
(3,8)
1,2
(4,5)
1,6
(6,1)
1,4
(5,3)
Nestevirtaus (lpm) testattuna nro 10 W öljyllä
SELITYS
A = 100 psi (0,7 MPa, 7 bar)
B = 70 psi (0,5 MPa, 5 bar)
C = 40 psi (0,3 MPa, 3 bar)
= nestevirtaus
= ilman virtaus
Malli W45xxx, 262287, 262392
8
5000
(35, 350)
15
23
Sykäystä minuutissa
30
38
45
53
61
50
(1,4)
A
A
4000
(28, 280)
3000
(21, 210)
40
(1,1)
B
2000
(14, 140)
C
B
30
(0,9)
C
20
(0,6)
1000
(7, 70)
0
10
(0,3)
0
0,1
(0,4)
0,2
(0,75)
0,3
(1,1)
0,4
(1,5)
0,5
(1,9)
0,6
(2,3)
0,7
(2,6)
Ilmavirta scfm (m3/min)
Nesteen ulostulopaine, psi (MPa, bar)
45:1 suhdeluku, 50 cc/työjakso
0,8
(3,0)
Nestevirtaus (lpm) testattuna nro 10 W öljyllä
313655L
29
Suoritusarvotalukot
Malli W48xxx
10
6000
(42, 420)
5000
(35, 350)
20
Sykäystä minuutissa
30
40
50
60
60
(1,7)
A
A
50
(1,4)
4000
(28, 280)
B
40
(1,1)
B
3000
(21, 210)
2000
(14, 140)
30
(0,9)
C
C
20
(0,6)
1000
(7, 70)
0
Ilmavirta scfm (m3/min)
Nesteen ulostulopaine, psi (MPa, bar)
48:1 suhdeluku, 75 cc/työjakso
10
(0,3)
0
0,2
(0,75)
0,4
(1,5)
0,6
(2,3)
0,8
(3,0)
1,0
(3,8)
1,2
(4,5)
Nestevirtaus (lpm) testattuna nro 10 W öljyllä
SELITYS
A = 100 psi (0,7 MPa, 7 bar)
B = 70 psi (0,5 MPa, 5 bar)
C = 40 psi (0,3 MPa, 3 bar)
= nestevirtaus
= ilman virtaus
30
313655L
Pumpun mitat
Pumpun mitat
D
B
A
C
ti12862a
A
B
C
D
Paino
mm (tuumaa)
mm (tuumaa)
mm (tuumaa)
mm (tuumaa)
kg (lbs)
W03xxx
650 (25,6)
107 (4,2)
187 (7,4)
229 (9,0)
20 (45)
W10xxx
625 (24,6)
142 (5,6)
147 (5,8)
198 (7,8)
14 (30)
W15Axx
612 (24,1)
107 (4,2)
130 (5,1)
157 (6,2)
7 (15)
W15Bxx
610 (24,0)
142 (5,6)
147 (5,8)
198 (7,8)
13 (28)
W15Fxx
640 (25,2)
218 (8,6)
297 (11,7)
290 (11,4)
24 (53)
W18xxx
640 (25,2)
218 (8,6)
297 (11,7)
290 (11,4)
24 (53)
W23xxx
638 (25,1)
218 (8,6)
297 (11,7)
290 (11,4)
23 (51)
W24xxx
640 (25,2)
257 (10,1)
375 (14,8)
328 (12,9)
25 (56)
W28xxx
640 (25,2)
257 (10,1)
375 (14,8)
328 (12,9)
25 (56)
W30Axx
612 (24,1)
142 (5,6)
5,8 (147)
198 (7,8)
10 (22)
W30Cxx, 257463
635 (25,0)
218 (8,6)
297 (11,7)
290 (11,4)
22 (48)
W36xxx
638 (25,1)
257 (10,1)
375 (14,8)
328 (12,9)
24 (54)
W45xxx, 262287,
262392
622 (24,5)
218 (8,6)
297 (11,7)
290 (11,4)
21 (46)
635 (25)
257 (10,1)
375 (14,8)
328 (12,9)
23 (51)
Pumppumalli
W48xxx
313655L
31
Seinäkiinnikkeen asennusmitat
Seinäkiinnikkeen asennusmitat
279 mm
(11 tuumaa)
102 mm
(4 tuumaa)
Neljä 10 mm (0,40 tuuman)
kiinnitysreikää
32
ti12833a
313655L
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Nesteen enimmäiskäyttöpaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Suurin ilman tulopaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ilmanottoaukon vähimmäispaine . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ilman kulutus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nestevirtaus 60 työjaksolla minuutissa. . . . . . . . . . . . .
Ympäristön enimmäislämpötila. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nesteen enimmäislämpötila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Iskun pituus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Äänitiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Katso Mallit sivulta 4
Katso Mallit sivulta 4
0,07 MPa, 0,7 bar (10 psi)
Katso suorituskykytaulukot
Katso Mallit sivulta 4
49°C (120°F)
71°C (160°F)
63,5 mm (2,5 tuumaa)
Katso tekniset tiedot ilmamoottorin käyttöohjeesta
312796.
Märät osat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ruostumaton teräs, volframikarbidi, nikkelipitoisuus 6 %
UHMWPE, PTFE
313655L
33
Gracon normaali takuu
Graco takaa, että kaikki tässä käyttöohjekirjassa mainitut Gracon valmistamat ja sen nimellä varustetut laitteet ovat materiaalin ja työn osalta
virheettömiä sinä päivänä, jolloin ne on myyty alkuperäisen ostajan käyttöön. Lukuun ottamatta Gracon myöntämiä erityisiä, jatkettuja tai
rajoitettuja takuita Graco korjaa tai vaihtaa vialliseksi toteamansa laitteen osan yhden vuoden ajan myyntipäiväyksestä. Tämä takuu on voimassa
vain silloin, kun laitteen asennuksessa, käytössä ja kunnossapidossa noudatetaan Gracon kirjallisia suosituksia.
Tämä takuu ei koske yleistä kulumista tai sellaista vikaa, vauriota tai kulumista, joka johtuu virheellisestä asennuksesta, väärästä käytöstä,
hankauksesta, korroosiosta, riittämättömästä tai sopimattomasta kunnossapidosta, laiminlyönnistä, onnettomuudesta, laitteen muuttamisesta tai
osien vaihtamisesta muihin kuin Gracon osiin, eikä Graco ole näistä vastuussa. Graco ei myöskään ole vastuussa viasta, vauriosta tai
kulumisesta, joka johtuu Gracon laitteiden ja muiden kuin Gracon toimittamien rakenteiden, lisävarusteiden tai materiaalien välisestä
yhteensopimattomuudesta, tai muiden kuin Gracon toimittamien rakenteiden, lisävarusteiden tai materiaalien sopimattomasta suunnittelusta,
valmistuksesta, asennuksesta, käytöstä tai kunnossapidosta.
Tämän takuun ehtona on vialliseksi väitetyn laitteen palauttaminen asiakkaan kustannuksella valtuutetulle Graco-jälleenmyyjälle väitetyn vian
varmistamista varten. Jos väitetty vika todetaan, Graco korjaa tai vaihtaa veloituksetta vialliset osat. Laite palautetaan alkuperäiselle ostajalle
ilman kuljetuskustannuksia. Jos laitteen tarkastuksessa ei löydetä materiaali- tai valmistusvirhettä, korjaus tehdään kohtuullista maksua vastaan,
johon voivat sisältyä kustannukset osista, työstä ja kuljetuksesta.
TÄMÄ TAKUU ON YKSINOMAINEN JA KORVAA KAIKKI MUUT ILMAISTUT TAI OLETETUT TAKUUT, MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA
TAKUU MARKKINOITAVUUDESTA TAI SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN.
Gracon ainoa velvoite ja ostajan ainoa korvaus takuukysymyksissä on yllä esitetyn mukainen. Ostaja suostuu siihen, ettei mitään muuta korvausta
(mukaan lukien mm. satunnaiset tai välilliset vahingonkorvaukset menetetyistä voitoista, menetetystä myynnistä, henkilö- tai omaisuusvahingoista
tai muista satunnaisista tai välillisistä menetyksistä) ole saatavissa. Takuuvaade on nostettava kahden (2) vuoden kuluessa myyntipäiväyksestä.
GRACO EI MYÖNNÄ MITÄÄN TAKUUTA JA TORJUU KAIKKI OLETETUT TAKUUT KÄYTTÖKELPOISUUDESTA JA SOPIVUUDESTA
TIETTYYN TARKOITUKSEEN SELLAISTEN LISÄVARUSTEIDEN, MATERIAALIEN TAI OSIEN YHTEYDESSÄ, JOTKA GRACO ON MYYNYT
MUTTA EI VALMISTANUT. Näitä Gracon myymiä, mutta ei valmistamia nimikkeitä (kuten sähkömoottorit, kytkimet, letku jne.) koskee niiden
valmistajan mahdollinen takuu. Graco tarjoaa ostajalle kohtuullista tukea näiden takuiden rikkomisen vuoksi tehdyissä vaateissa.
Missään tapauksessa Graco ei ole vastuussa epäsuorista, satunnaisista, erityisistä tai välillisistä vahingonkorvauksista, jotka aiheutuvat Gracon
laitetoimituksista tai niihin myytyjen tuotteiden tai muiden tavaroiden hankkimisesta, toimivuudesta tai käytöstä, olipa kyseessä sopimusrikkomus,
takuunalainen virhe, Gracon laiminlyönti tai jokin muu syy.
Gracon tiedot
Uusimmat tiedot Gracon tuotteista ovat nähtävissä sivustolta www.graco.com.
Katso patenttitiedot osoitteesta www.graco.com/patents.
TILAUS TEHDÄÄN ottamalla yhteyttä Graco-jälleenmyyjään tai soittamalla lähimmän jälleenmyyjän selvittämiseksi.
Puhelin: 612-623-6921 tai maksutta: 1-800-328-0211 Faksi: 612-378-3505
Kaikki tämän asiakirjan sisältämät tekstit ja kuvat ovat viimeisimpien painatushetkellä käytettävissä olevien tuotetietojen mukaisia.
Graco varaa oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Käännös alkuperäisistä käyttöohjeista. This manual contains Finnish. MM 312794
Gracon pääkonttori: Minneapolis
Kansainväliset toimistot: Belgium, China, Japan, Korea
GRACO INC. JA TYTÄRYHTIÖT • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA
Copyright 2008, Graco Inc. All Graco manufacturing locations are registered to ISO 9001.
www.graco.com
Versio L, tammikuu 2020
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement