Graco 333203B, Ilma-avusteiset G40-ruiskutuspistoolit, Käyttöohje/Osat Kasutusjuhend

Graco 333203B, Ilma-avusteiset G40-ruiskutuspistoolit, Käyttöohje/Osat Kasutusjuhend | Manualzz
Käyttöohje/Osat
Ilma-avusteiset G40-ruiskutuspistoolit
333203B
Rakennusmaaleille ja -pinnoitteille tarkoitettuihin sovelluksiin. Vain
ammattimaiseen käyttöön.
Malli: 262929, 262932
Suurin käyttöpaine: 4 000 psi (280 baaria, 28 MPa)
Suurin ilman käyttöpaine: 100 psi (7 baaria, 0,7 MPa)
TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA.
Katso paineenpoisto-, esitäyttö- ja ruiskutusohjeet
ruiskun käyttöohjeesta. Säilytä nämä ohjeet.
ti22688a
ti22689a
FI
Varoitukset
Varoitukset
Seuraavat varoitukset koskevat tämän laitteen asennusta, käyttöä, maadoitusta, kunnossapitoa ja korjausta.
Huutomerkki tarkoittaa yleisluontoista varoitusta ja vaarasymbolit toimenpidekohtaista vaaraa. Lue nämä varoitukset,
kun nämä symbolit ovat esillä tässä käyttöohjekirjassa tai varoituskilvissä. Tästä osasta puuttuvat tuotekohtaiset
vaara- ja varoitussymbolit saattavat esiintyä tarvittaessa muualla tässä käyttöohjekirjassa.
VAARA
WARNING
WARNING
NESTEEN TUNKEUTUMISVAARA
Korkeapaineinen neste pistoolista, vuotavasta letkusta tai murtuneesta osasta voi puhkaista ihon. Vamma
saattaa näyttää tavalliselta haavalta, mutta kyseessä on vakava vamma, joka saattaa johtaa amputointiin.
Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.
• Älä käytä ruiskua ilman suuttimen ja liipaisimen suojia.
• Lukitse aina liipaisimen lukko, kun et käytä ruiskua.
• Älä osoita pistoolilla ketään tai mitään kehon osaa kohti.
• Älä laita kättä ruiskutussuuttimen eteen.
• Älä pysäytä tai torju vuotoja kädellä, keholla, käsineellä tai rätillä.
• Noudata paineenpoistotoimia ruiskutuksen jälkeen ja ennen laitteen puhdistusta, tarkistusta tai
huoltoa.
• Kiristä kaikki nesteliitokset ennen laitteen käyttöä.
• Tarkista letkut ja liitokset päivittäin. Vaihda kuluneet tai vaurioituneet osat välittömästi.
TULIPALON JA RÄJÄHDYKSEN VAARA
Syttyvät höyryt, kuten liuotin- ja maalihöyryt, voivat syttyä tai räjähtää työskentelyalueella. Estä tulipalo ja
räjähdys seuraavasti:
• Käytä laitetta vain hyvin tuuletetussa tilassa.
• Poista kaikki syttymislähteet, kuten sytytysliekit, savukkeet, kannettavat sähkövalaisimet ja muoviset
suojaverhot (staattisen sähkön vaara).
• Pidä roskat, liuottimet, rätit ja bensiini poissa työskentelyalueelta.
• Älä liitä tai irrota virtajohtoja äläkä kytke virta- tai valokytkimiä päälle tai pois, kun tiloissa on helposti
syttyviä höyryjä.
• Maadoita kaikki työskentelyalueen laitteet. Katso maadoitusohjeet.
• Käytä ainoastaan maadoitettuja letkuja.
• Pidä pistoolia tukevasti maadoitettua astiaa vasten, kun vedät liipaisimesta. Älä käytä astioissa
tiivisteitä, elleivät ne ole antistaattisia tai johtavia.
• Pysäytä toiminta välittömästi, jos käytettäessä syntyy kipinöitä tai tuntuu sähköisku. Älä käytä
laitetta, ennen kuin ongelma on tunnistettu ja korjattu.
• Pidä toimiva palonsammutin valmiina työskentelyalueella.
2
333203B
Varoitukset
VAARA
WARNING
WARNING
LAITTEISTON VÄÄRINKÄYTÖN VAARA
Väärinkäyttö voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan vamman.
• Älä käytä laitetta väsyneenä tai huumaavien aineiden tai alkoholin vaikutuksen alaisena.
• Älä ylitä alimman nimellispaineen kestävän osan suurinta käyttöpainetta tai huonoiten kuumuutta
sietävän osan lämpötilaluokitusta. Katso lisätietoja kaikkien laitteiden käyttöohjekirjojen kohdasta
Tekniset tiedot.
• Käytä nesteitä ja liuottimia, jotka ovat yhteensopivia laitteen kastuvien osien kanssa. Katso lisätietoja
kaikkien laitteiden käyttöohjekirjojen kohdasta Tekniset tiedot. Lue nesteen ja liuottimen valmistajan
varoitukset. Jos haluat kattavampia tietoja materiaalistasi, pyydä toimittajalta tai jälleenmyyjältä
käyttöturvallisuustiedote (MSDS).
• Älä jätä työskentelyaluetta, kun laite on virtaistettu tai paineistettu.
• Sammuta laite kokonaan ja noudata paineenpoistotoimia, kun laite ei ole käytössä.
• Tarkista laite päivittäin. Korjaa tai vaihda kuluneet tai vaurioituneet osat välittömästi vain valmistajan
aidoilla varaosilla.
• Älä muuta laitetta millään tavalla. Muutokset voivat mitätöidä liikkeen hyväksynnät ja aiheuttaa
turvallisuusvaaran.
• Varmista, että kaikki laitteet on normitettu ja hyväksytty siihen ympäristöön, jossa käytät niitä.
• Käytä laitetta ainoastaan sille määrättyyn tarkoitukseen. Kysy lisätietoja jälleenmyyjältä.
• Pidä letkut ja kaapelit poissa kulkuväylien, terävien kulmien, liikkuvien osien ja kuumien pintojen
läheisyydestä.
• Älä kierrä tai taivuta letkuja äläkä siirrä laitetta letkuista vetämällä.
• Pidä lapset ja eläimet poissa työskentelyalueelta.
• Kaikkia voimassa olevia turvamääräyksiä on noudatettava.
PAINEISTETTUJEN ALUMIINIOSIEN AIHEUTTAMAT VAARAT
Paineistetuille alumiinilaitteille sopimattomat nesteet voivat aiheuttaa vakavia kemiallisia reaktioita ja
laitteen vaurioitumisen. Tämän varoituksen laiminlyönti voi johtaa kuolemaan, vakavaan vammaan tai
omaisuusvahinkoon.
• Älä käytä 1,1,1-trikloorietaania, metyylikloridia, muita halogenoituja hiilivetyliuottimia tai niitä sisältäviä
nesteitä.
• Monet muut nesteet voivat sisältää kemikaaleja, jotka saattavat reagoida alumiinin kanssa. Selvitä
yhteensopivuus materiaalintoimittajan kanssa.
HENKILÖKOHTAISET SUOJAVARUSTEET
Käytä työskentelyalueella sopivia suojavarusteita, jotka auttavat estämään vakavan vamman, mukaan
lukien silmävamman, kuulon menetyksen, myrkyllisten höyryjen hengittämisen ja palovammat. Tämä
suojalaitteisto sisältää muun muassa seuraavaa:
• Suojalasit ja kuulosuojaimet.
• Neste- ja liuotinvalmistaja suosittelee hengityssuojaimien sekä suojavaatteiden ja -käsineiden
käyttöä.
333203B
3
Osapiirustus
Osapiirustus
Viite
A
B
C
D
E
F
G
H
A
Kuvaus
Liipaisimen lukitus
Ruiskutussuutin
RAC-turvasuojus
Liipaisin
Suodatin / suodattimen kotelo
Ilmaletkun liitäntä
Ilman säätöventtiili
Nesteletkun liitäntä
G
C
F
B
D
H
4
E
333203B
Paineenpoistotoimet
Paineenpoistotoimet
2.
HUOMAUTUS: Kun valmistelet pistoolin
ensimmäisen kerran ruiskutusta varten,
17
leikkaa läpinäkyvä punainen ilmaletku
sopivan pituiseksi. Paineilmaruiskutuksessa
liitä ilman syöttöletku (a) pistoolin ilman
a
sisääntuloliitäntään (17).
3.
Kiinnitä ilman- ja nesteensyöttöletkun
toinen pää ruiskuun. Kiristä kaikki liitännät kunnolla
kahdella kiintoavaimella (katso ruiskun valmisteluohjeet
ruiskun käyttöohjeesta).
Noudata paineenpoistotoimia aina, kun näet tämän
symbolin.
Tämä laite pysyy paineistettuna, kunnes paine poistetaan
käsin. Voit estää paineistetun nesteen aiheuttamat vakavat
vammat, kuten nesteen tunkeutuminen, roiskuminen ja
liikkuvat osat, noudattamalla paineenpoistotoimia, kun
lopetat ruiskutuksen ja ennen laitteen puhdistusta,
tarkastusta tai huoltoa.
1.
2.
Lukitse liipaisin. Katkaise virta ja säädä paine pienimmälle
teholle.
Avaa liipaisimen lukitus. Pidä pistoolia maadoitetun
metallihuuhteluastian reunaa vasten. Poista paine
painamalla liipaisinta.
Jos epäilet, että suutin tai letku on tukossa tai että paine
ei ole täysin poistunut yllä esitettyjen toimien jälkeen,
löysää HYVIN HITAASTI suuttimen suojuksen kiinnitysmutteria tai letkuliitintä paineen poistamiseksi vähitellen, ja löysää ne sitten kokonaan. Poista suuttimen tai
letkun tukos.
Pistoolin liipaisimen lukitus
Suuttimen (33) ja suojuksen (6)
asentaminen pistooliin
1.
2.
3.
4.
5.
Jos laitetta on käytetty hiljattain, poista paine.
Asenna pesän kotelo (35)
35
6
suojukseen (6).
Kiinnitä kääntösuutin (33).
Työnnä tiiviste (33b)
pesän (35a) päälle ja
asenna pesän kotelo (25).
33
Käytä vesipohjaisille
materiaaleille mustaa
tiivistettä ja liuottimille ja
öljypohjaisille
Flat Tip
materiaaleille oranssia
33
tiivistettä.
Asenna suojus (6)
pistoolin päähän. Kiristä käsin.
33a
33b
Jos pistoolin etuosasta vuotaa nestettä, vaihda
pesä (33a) ja/tai kiristä suojuksen mutteri.
Estääksesi onnettomuudet pistoolin ollessa käyttämättömänä
lukitse liipaisin, jos laite sammutetaan tai jätetään vartioimatta
Liipaisin lukittu
(ei ruiskutusta)
Liipaisimen lukitus avattu
(ruiskutus)
Käyttö
Huomautus: Seuraavat ohjeet koskevat Gracon
FinishPro-ruiskuja. Katso ruiskun käyttöohjetta.
Jos käytät eri ruiskua, katso laitteen käyttöohjetta.
Jos käytät FinishPro II 295 -ruiskua, ilmansäätö on vain
pistoolissa. FinishPro II 395- ja 595-ruiskuissa on lisänä
ilmansäätö.
ti6581a
ti6582a
Valmistelut
1.
2.
Varmista, että ruiskun virta on katkaistu. pistoke irrotettu
pistorasiasta ja liipaisin lukittu. Katso esitäyttö- ja ruiskutusohjeet ruiskun käyttöohjeesta.
Kytke pistooli ruiskuun
1.
Kiinnitä nesteletku pistoolin
sisääntulohelaan (25).
3.
4.
Vapauta liipaisin (1a).
Varmista, että nuolenmuotoinen suutin (33) on eteenpäin
(ruiskutus).
Pidä pistoolia kohtisuorassa noin 30 cm:n päässä
maalattavasta pinnasta. Liikuta ensin pistoolia, vedä
vasta sitten liipaisimesta (3) ja ruiskuta testikuvio.
Pidä pistooli suorassa kulmassa pintaan nähden. Älä tee
pistoolilla kaarta. Tällöin pinnasta tulee epätasainen. Jotta
pinnasta tulee tasainen, ruiskuta tasaisin vedoin. Ruiskuta
50 % edellisen päälle.
25
ti9444a
333203B
5
Paineenpoistotoimet
Tukkeutuman puhdistaminen
Kunnossapito
1.
2.
Ennen pistoolin kunnossapitotoimia lue kaikki varoitukset
tämän käyttöohjeen kannesta ja poista paine, sivu 5.
3.
Poista paine. Lukitse liipaisin (1a).
Kierrä suutinta (33) 180°. Avaa liipaisimen (1a) lukitus.
Poista tukos astiaan tai maahan painamalla pistoolin
liipaisimesta.
Lukitse liipaisin (1a). Kierrä suutinta (33) 180°
ruiskutusasentoon.
Katso ruiskun käyttöohjetta. Seuraavat ohjeet koskevat
Gracon FinishPro -ruiskujen kanssa käytettäviä pistooleita.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
•
•
•
Säädä toiminnon valintakytkin ILMATTOMAAN
ruiskutukseen.
Avaa pistoolin ilmanpaineen säädin kokonaan.
Esitäytä pumppu ruiskun käyttöohjeen esitäyttöohjeiden
mukaan.
Käännä ruiskun nestepaineen säätö suurimpaan
asetukseen.
Avaa liipaisimen lukitus (1a). Laukaise liipaisin ja laske
ruiskun nestepainetta, kunnes ruiskutuskuvioon alkaa
muodostua häntiä.
Lopeta pistoolin laukaiseminen.
Säädä ruiskun vaihtokytkin AA (ilma-avusteiselle)
ruiskutukselle.
Laukaise pistooli. Lisää pistoolin ilmanpainetta
ruiskutuksen aikana, kunnes hännät katoavat.
Hienosäädä ruiskutuskuviota käyttämällä pistoolin
ilmansäädintä.
• Huuhtele pistooli ennen värien vaihtamista, ennen
varastoimista ja ennen pistoolin korjaukseen ryhtymistä.
• Huuhtele mahdollisimman pienellä paineella. Tarkista
kytkennät vuotojen varalta ja kiristä tarvittaessa.
• Huuhtele käytettävän nesteen ja laitteen kastuvien osien
kanssa yhteensopivalla nesteellä.
1.
2.
3.
4.
5.
Ilmaton ruiskutus
1.
2.
3.
4.
Säädä toiminnon valintakytkin ILMATTOMAAN
ruiskutukseen.
Esitäytä pumppu ruiskun käyttöohjeen esitäyttöohjeiden
mukaan.
Aloita ruiskutus paineen ollessa pienimmällä asetuksella.
Ruiskuta testikuvio. Lisää painetta vähitellen, kunnes
ruiskutuskuvio on tasainen eikä siinä ole paksuja reunoja.
Käytä pienempää suutinta, jos paineensäätö ei yksin
poista paksuja reunoja.
Huomautus: Jos ruiskutuskuvio on
epätasainen, puhdista ilma-aukot
liuottimella ja pehmeällä harjalla tai
hammastikulla. Älä käytä ilma-aukkojen puhdistukseen metallityökaluja, jotka voivat naarmuttaa niitä.
Naarmut voivat heikentää ruiskutuskuviota.
6
Älä osoita pistoolilla ylöspäin puhdistaessasi sitä.
Älä pyyhi pistoolia liuotinta valuvalla rätillä, vaan
väännä liika pois.
Pistoolin ilmakanaviin jäänyt liuotin saattaa
heikentää maalipinnan laatua. Älä käytä mitään
puhdistusmenetelmää, josta voi päästä liuotinta
pistoolin ilmakanaviin.
Huuhtelu ja puhdistus
Ilma-avusteinen ruiskutus
2.
3.
Huuhtele pistooli jokaisen työvuoron jälkeen ja säilytä se
kuivassa paikassa.
Älä upota pistoolia tai osia veteen tai liuottimeen.
Ruiskutus
1.
Päivittäinen kunnossapito
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
TI8792a
13.
Poista paine, sivu 5. Irrota ruisku pistorasiasta.
Irrota ruiskutussuutin (33) ja sen suojus (6).
Irrota musta ilmansyöttöletku pistoolista.
Irrota ruiskun lappoputkisarja maalista ja lisää
huuhteluneste. Katso puhdistusohjeet ruiskun
käyttöohjeesta 311905.
Kytke ruisku virtalähteeseen. Säädä ruiskun
toimintovalitsimen kytkin asentoon ILMATON.
Lisää painetta hitaasti. Osoita pistoolia alaspäin
maadoitettuun metalliastiaan. Paina liipaisinta ja huuhtele
pistooli liuottimella, kunnes kaikki nestejäänteet ovat
huuhtoutuneet pistoolin kanavista.
Siirrä toimintovalitsimen kytkin OFF-asentoon.
Poista paine, sivu 5.
Irrota nesteensyöttöletku pistoolista.
Jos hajotin (5) on irrotettava puhdistusta varten, vedä
liipaisin pohjaan samalla kun poistat hajotinta
pistooliavaimella (30).
Kasta pehmeän harjan pää kevyesti sopivaan liuottimeen.
Älä liota harjaa liuottimessa äläkä käytä teräsharjaa.
Pidä pistoolia alaspäin ja puhdista pistoolin suu
pehmeällä harjalla ja liuottimella.
Puhdista ilmasuutin (33) ja suojus (6) pehmeällä harjalla.
Käytä ilmasuuttimen reikien puhdistukseen pehmeää
työkalua, esimerkiksi hammastikkua, jottet vaurioita
kriittisiä pintoja. Puhdista ilma- ja ruiskutussuutin ainakin
kerran päivässä.
333203B
Paineenpoistotoimet
14. Jos poistit hajottimen (5), vedä liipaisimesta samalla kun
asennat hajotinta pistooliavaimella (30). Kiristä hajotin
kunnolla, jotta liitos on tiivis. Kiristä kiristysmomenttiin
155-165 in-lb (18-19 Nm). Kunnolla kiristettynä laippa on
pistoolin pohjassa.
15. Asenna suutin (33) ja suojus (6) pistooliin, sivu 5.
16. Pyyhi pistoolin ulkopuoli liuottimella kostutetulla
pehmeällä liinalla.
17. Puhdistettuasi pistoolin
voitele seuraavat osat
viikoittain voiteluaineella
111265.
• Liipaisimen niveltappi (A)
• Pistoolin molemmat puolet
kohdista, joissa liipaisin
koskettaa pistoolia (B)
• Neula-akseli liipaisimen
(C) takana
• Kun asennat uudelleen karbidipesää (5c), tiivisteen
kartiomaisen pään on osoitettava pistoolin suutinta
kohden.
Neulan korjaus (2)
1.
Poista paine, sivu 5. Irrota hajotin (5), katso Pesän
korjaus, sivu 7.
2.
Poista liipaisimen niveltapin
mutteri (14), niveltappi (13) ja
vedä liipaisimesta (3)
pistooliavaimella (30) ja
13
mutterinohjaimella (29).
A
B
C
ti8835a
14
3
Suodattimen (24) puhdistus ja/tai vaihto
ti6574a
3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Poista paine, sivu 5. Lukitse liipaisin(1a).
Kierrä nesteen tuloliitin (25) irti.
Irrota tulojohdon nestesuodatin (24).
Puhdista suodatin pehmeällä harjalla ja sopivalla
liuottimella. Tarkista suodatin ja vaihda se, jos se on
vaurioitunut.
Asenna tulojohdon nestesuodatin (24) nesteputken (16)
alaosaan.
Kierrä nesteen tuloliitin (25) putken alaosaan. Kiristä
kiristysmomenttiin 175-185 in-lb (20-21 Nm).
Korjaus
Ilmaventtiilin korjaus (8)
1.
2.
Pesän korjaus
Käytä karbidipesän korjaussarjaa 249456. Kannattaa
käyttää kaikki sarjassa olevat uudet osat.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Poista paine, sivu 5. Irrota neste- ja ilmaletkut pistoolista.
Poista suojus (6) ja kääntösuutin (33).
Vedä liipaisimesta, jotta neulan kuula vetäytyy pesästä
kiertäessäsi hajotinta (5) irti pistoolin rungosta (1)
pistooliavaimella (30).
Tarkasta paikallaan olevat O-renkaat (5e, 5f ja 6a). Poista
O-renkaat varovasti hajottimen kotelosta (5a) ja vaihda
tarvittaessa.
Poista pesän mutteri (5d), pesä (5c) ja pesän tiiviste (5b)
7/32 tuuman kuusiokoloavaimella.
Tarkasta pesä (5c) ja pesän tiiviste (5b) ja vaihda
tarvittaessa.
Asenna uudelleen pesän tiiviste (5b), pesä (5c) ja pesän
mutteri (5d). Kiristä kiristysmomenttiin 45-50 in-lb
(5,0-5,6 Nm). Älä kiristä mutteria liikaa.
333203B
Poista neulan
2a
kokoonpano (2)
2
pistoolin etuosasta
mutterinohjaimella
29
(29). Jos neula on
vääntynyt tai
ti6575a
vahingoittunut tai
tiiviste on kulunut
tai vuotaa, vaihda
koko neulan kokoonpano. Jos vaihto on tarpeen, muista
poistaa O-rengas (2a), koska se saattaa juuttua pistoolin
rungon sisään.
3.
Ruuvaa irti jousisuojus (11) pistoolin rungon (1)
takaosasta pistooliavaimella (30). Poista kaksi
jousta (15 ja 19), akseli (9) ja pesä (10).
Työnnä ilmaventtiilin kokoonpano (8) pistoolin takaosan
päälle.
Tarkasta U-kuppi (7) pistoolin rungossa (1). Jos U-kuppi
on kulunut tai vuotaa, poista se varovasti pistoolin rungon
etuosasta piikillä.
15
8
7
11
19
9
ti22776a
1
7
Paineenpoistotoimet
Nesteputken vaihto (16)
1.
2.
3.
7.
Poista ilman tuloliitin (17)
pistooliavaimella (30) ja
poista ruuvi (20) 3/16":n
kuusiokoloavaimella.
Kierrä nesteen tuloliitin (25)
irti. Irrota ja puhdista tai
vaihda tulojohdon
nestesuodatin (24).
Kierrä nesteputken liitin (16a)
irti pistoolin nesteen
tuloaukosta. Irrota tiiviste (22)
varovasti.
8.
Voitele kevyesti neulan kokoonpanon O-renkaat ja akseli
tiivisteen liukumakohdista. Varmista, että O-rengas (2a)
on kunnolla paikoillaan pistoolin rungossa (1).
Työnnä neulan kokoonpano (2) pistoolin etuosaan.
Ruuvaa neulan kokoonpano mutterinohjaimella (29)
pistoolin runkoon (1) ja kiristä arvoon 50-60 in-lb
(6-7 Nm).
75
18
1
17
16
2a
37
38
2
ti22690a
20
29
Litteän suuttimen muunnossarja (lisävaruste)
ti6575a
Litteän suuttimen muunnossarjan avulla pistoolissa
voidaan käyttää litteitä AAM-suuttimia. Tilausnumero
288514.
9.
Kokoonpano
1.
2.
3.
Asenna putken tiiviste (22) pistooliin. Kiristä nesteputken
liitin (16a) käsin pistoolin nesteen tulojohtoon. Kiristä
ilman tuloliitin (17) ja ruuvi (20) käsin. Kiristä nesteputken
liitin arvoon 150-160 in-lb (17-18 Nm). Kiristä ilman
tuloliitin kiristysmomenttiin 175-185 in-lb (20-21 Nm).
Kiristä nesteputken kannakkeen ruuvi arvoon
50-60 in-lb (6-7 Nm).
Asenna tulojohdon nestesuodatin (24) nesteputken
alaosaan (16). Kierrä nesteen tuloliitin (25) putken
alaosaan. Kiristä kiristysmomenttiin 175-185 in-lb
(20-21 Nm).
Laita uusi U-kuppi (7) tiivisteen asennustyökaluun (28) siten,
että U-kupin huulet ovat työkaluun päin. Työnnä U-kuppi
pistoolin takaosaan, kunnes tuntuu selvä napsahdus.
3 Voitele kevyesti.
8 Huulet osoittavat
8
3
7
pistoolin rungosta
poispäin.
28
ti6578a
4.
5.
6.
8
Voitele ilmaventtiilin kokoonpanon (8) etupää. Liu’uta
varovasti ilmaventtiilin kokoonpano pistoolin takaosaa
kohden U-kupin (7) läpi niin pitkälle, kuin se menee.
Varo, ettet vahingoita U-kuppia.
Liu’uta pesä (10) akseliin (9). Varmista, että pesän
kartiomainen pää osoittaa akselin paksumpaa päätä
kohden. Asenna varovasti akseli (9) ja pesä (10)
ilmaventtiiliin (8).
Asenna kaksi jousta (15 ja 19). Kierrä jousisuojus (11)
pistoolin rungon takaosaan. Kiristä kiristysmomenttiin
175-185 in-lb (20-21 Nm).
Asenna liipaisin (3), niveltappi (13) ja mutteri (14). Käytä
löyhää kierrelukitusta ja varmista, että neulan
kokoonpanon (2) messinkiosa on liipaisimen takana.
Voitele niveltapin kummaltakin puolelta kohdista, joissa
liipaisin koskettaa tappia ja voitele uloke pistoolin
kummaltakin puolelta kohdista, joissa liipaisin koskettaa
pistoolin runkoa. Kiristä mutteri arvoon 20-30 in-lb
(2-3 Nm).
10. Vedä liipaisimesta, jotta neula vetäytyy taakse, kun
kierrät hajotinkokoonpanoa (5) pistoolin runkoon (1)
pistooliavaimella (30). Kiristä arvoon 155-165 in-lb
(18-19 Nm). Kunnolla kiristettynä laippa on pistoolin
pohjassa.
11. Kiinnitä suojus (6) ja ruiskutussuutin (33), sivu 5.
Käännetyt käyttöohjekirjat
Espanja - 333183
Viro - 333195
Ranska - 333184
Latvia - 333196
Hollanti - 333185
Liettua - 333197
Saksa - 333186
Puola - 333198
Italia - 333187
Unkari - 333199
Turkki - 333188
Tšekki - 333200
Kreikka - 333189
Slovakia - 333201
Kroatia - 333190
Portugali - 333202
Tanska - 333191
Suomi - 333203
Kiina - 333192
Ruotsi - 333204
Japani - 333193
Norja - 333206
Korea - 333194
Venäjä - 333207
Käännettyjä käyttöoppaita saa jälleenmyyjältä tai osoitteesta
www.graco.com.
333203B
Osat (262929)
Osat (262929)
6a
33
6
5a
33b
33a
5f
5e 5b 5c 5d
35
7
4
8
15
13
19
2a
11
9
2
1
22
75
1a
29
30
20
17
3
14
16
24
25
ti22691a
Viitenumero Osa
1
1a
249423
2◆
2a*
3
110004
249585
4
5
5a
5b◆
5c◆
5d◆
5e*
5f*
6
6a*
7*
15G713
249877
111457
109450
288839
109213
188493
8*
9
11
13
14
15
16
17
16A529
15F195
15F739
15F740
114069
249136
24U606
19
115141
333203B
Kuvaus
RUNKO, pistooli, kok.pano
TURVALIIPAISIN
NEULA, kok.pano; 3/32
karbidipallo; sis. osan 2a
TIIVISTE, O-rengas; PTFE
SARJA, liipaisin, korjaus, sis.
13 ja 14
MUTTERI, ilmatulppa
HAJOTIN, kok.pano, RAC
HAJOTIN, kotelo
TIIVISTE, pesä; nailon
PESÄ; karbidi
MUTTERI, pesä
TIIVISTE, O-rengas, pesä; PTFE
TIIVISTE, O-rengas; PTFE
SUOJUS, RAC
TIIVISTE, o-rengas, PTFE
TIIVISTE, U-kuppi, pistooli;
UHMWPE
VENTTIILI, ilma, kok.pano
AKSELI, nestejousi
SUOJUS, jousi
TAPPI, nivel
TAPPI, nivel, mutteri
PURISTUSJOUSI
PUTKI, kok.pano
VENTTIILI, kok.pano,
sisääntuloilma
PURISTUSJOUSI
kpl
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Viitenumero
20
22*
24
24a‡
Osa
16X404
115133
224453
162863
25
28*
29
30
31▲
32▲
33
33a**
33b**
35†
75
15F186
117642
15F446
222385
172479
FFT210
15J770
156454
28
28
Kuvaus
LIITIN, piikikäs
TIIVISTE, putki, asetaali
SUODATIN
TIIVISTE, ei-metallinen (myydään
erikseen)
LIITIN, nesteen sisääntulo
TYÖKALU, asennus; tiiviste
TYÖKALU, mutterinohjain
AVAIN, pistooli
KORTTI, varoitus (ei kuvassa)
KILPI, varoitus (ei kuvassa)
RUISKUTUSSUUTIN
PESÄ, tiiviste
TIIVISTE
KOTELO, sylinteri
O-RENGAS
kpl
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
▲Vaara- ja varoitustarroja, kilpiä ja kortteja on saatavana
vaihto-osina ilman maksua.
◆ Sisältyy neulan/pesän korjaussarjaan 255160 (ostettava
erikseen)
† Sisältyy RAC-suojussarjaan 288839
*Sisältyvät tiivisteen korjaussarjaan 249422 (ostettava
erikseen).
‡ Jos haluat poistaa suodattimen, tilaa 162863 käytettäväksi
tiivisteenä sen paikalla.
**Sisältyy 246453 RAC X One Seal -sarjaan (vakio)
**Sisältyy 248936 RAC X One Seal -sarjaan (liuos)
9
Osat (262932)
Osat (262932)
5f
5b 5c 5d
5e
5a
5g
6b
22
6a
6
4
6c
15
8
13
2
7
11
2a
19
9
72
1
29
30
71
3
18
14
22
17
75
16
28
20
37
ti22692a
38
Viitenumero Osa
1
2◆
2a
3
4
110004
249585
249135
5
288192
5a
5b◆
5c◆
5d◆
5e*
5f*
5g*
6
6a
6b
6c
7
8*
9
11
13
14
15
16
10
111457
109450
111116
249256
249180
109213
15G320
188493
16A529
15F195
15F739
15F740
114069
249136
Kuvaus
RUNKO, pistooli
NEULA, kok.pano, 3/32
karbidipallo
O-RENGAS
LIIPAISIN (sisältää 13, 14)
VENTTIILI, tuulettimen säädön
kok.pano
HAJOTIN, kok.pano,
korkeapaine
HAJOTIN, kotelo
NAILON, tiiviste
KARBIDIPESÄ
MUTTERI, pesä
O-RENGAS, PTFE
O-RENGAS, PTFE
O-RENGAS
TURVASUOJUS
ILMANSUOJUS, kok.pano
TIIVISTE, O-rengas
ALUSLEVY, PTFE, 1,2 OD
TIIVISTE, U-kuppi, pistooli
VENTTIILI, ilma, kokoonpano
AKSELI, nestejousi
SUOJUS, jousi
TAPPI, nivel
TAPPI, nivel, mutteri
PURISTUSJOUSI
PUTKI, kok.pano
kpl
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Viitenumero Osa
Kuvaus
17
24U606 VENTTIILI, kok.pano,
sisääntuloilma
18
115133 TIIVISTE, putki
19
115141 PURISTUSJOUSI
20
16X404 LIITIN, piikikäs
22
AAM309 SUUTIN, G15, G40
28
192282 TYÖKALU, asennus, tiiviste
29
117642 TYÖKALU, mutterinohjain
30
15F446 AVAIN, pistooli
31▲
222385 KILPI, varoitus (ei kuvassa)
32▲
172479 KILPI, varoitus (ei kuvassa)
37
224453 SUODATIN, suutin
38
15F186 LIITIN, letku
50
017480 TARRA, ruuvilukite
70
15F185 SISÄOSA, neste
71
249423 PYSÄYTYS, liipaisin, valettu
72
NASTA, tappi
73
117517 O-RENGAS
74
15U104 TARRA, tärkeää-kiristä suutin
(ei kuvassa)
75
156454 TIIVISTE, O-rengas
kpl
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
▲Vaara- ja varoitustarroja, kilpiä ja kortteja on saatavana
vaihto-osina ilman maksua.
◆ Sisältyy neulan/pesän korjaussarjaan 255160 (ostettava
erikseen)
* Sisältyvät tiivisteen korjaussarjaan 249422 (ostettava
erikseen).
333203B
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Ilma-avusteiset G40-ruiskutuspistoolit
US
Metrinen
4 000 psi
28 MPa, 280 baaria
Ilman suurin käyttöpaine
100 psi
0,7 MPa, 7 baaria
Nesteen korkein käyttölämpötila
110°F
43°C
Nesteen suurin käyttöpaine
Nesteen sisääntuloaukko
1/4–18 npsm
Ilman sisääntuloaukko
1/4-18 npsm
Pistoolin paino
16 oz
450 grams
Äänenpaine*: 20 psi (140 kPa, 1,4 bar)
66,9 dB(A)
Äänenpaine*: 100 psi (0,7 kPa, 7 bar)
80,0 dB(A)
Äänenvoimakkuus*: 20 psi (140 kPa, 1,4 bar)
76,8 dB(A)
Äänenvoimakkuus*: 100 psi (0,7 kPa, 7 bar)
89,9 dB(A)
Kastuvat osat
Ruostumaton teräs, karbidi, erittäin korkeatiheyksinen
polyeteeni (UHMWPE), asetaali, PTFE, nailon,
fluoroelastomeeri
*Kaikki lukemat on otettu suihkuventtiili täysin suljettuna (suihkuventtiilin täysi koko), 20 psi (140 kPa, 1,4 bar) ja
100 psi (0,7 kPa, 7 bar) käyttäjän oletetussa asennossa. Äänenvoimakkuutta on testattu ISO 9614-2:n mukaisesti.
333203B
11
Gracon normaali takuu
Graco takaa, että kaikki tässä käyttöoppaassa mainitut Gracon valmistamat ja sen nimellä varustetut laitteet ovat materiaalin ja työn osalta
virheettömiä sinä päivänä, jolloin ne on myyty alkuperäisen ostajan käyttöön. Lukuun ottamatta Gracon myöntämiä erityisiä, jatkettuja tai
rajoitettuja takuita, Graco korjaa tai vaihtaa vialliseksi toteamansa laitteen osan yhden vuoden ajan myyntipäiväyksestä. Tämä takuu on voimassa
vain silloin, kun laitteen asennuksessa, käytössä ja kunnossapidossa noudatetaan Gracon kirjallisia suosituksia.
Tämä takuu ei koske yleistä kulumista tai sellaista vikaa, vauriota tai kulumista, joka johtuu virheellisestä asennuksesta, väärästä käytöstä,
hankauksesta, korroosiosta, riittämättömästä tai sopimattomasta kunnossapidosta, laiminlyönnistä, onnettomuudesta, laitteen muuttamisesta tai osien
vaihtamisesta muihin kuin Gracon osiin, eikä Graco ole näistä vastuussa. Graco ei myöskään ole vastuussa viasta, vauriosta tai kulumisesta, joka johtuu
Gracon laitteiden ja muiden kuin Gracon toimittamien rakenteiden, lisävarusteiden tai materiaalien välisestä yhteensopimattomuudesta, tai muiden kuin
Gracon toimittamien rakenteiden, lisävarusteiden tai materiaalien sopimattomasta suunnittelusta, valmistuksesta, asennuksesta, käytöstä tai
kunnossapidosta.
Tämän takuun ehtona on vialliseksi väitetyn laitteen palauttaminen asiakkaan kustannuksella valtuutetulle Graco-jälleenmyyjälle väitetyn vian
varmistamista varten. Jos väitetty vika todetaan, Graco korjaa tai vaihtaa veloituksetta vialliset osat. Laite palautetaan alkuperäiselle ostajalle
ilman kuljetuskustannuksia. Jos laitteen tarkistuksessa ei löydetä materiaali- tai työvirhettä, korjaus tehdään kohtuullista maksua vastaan, johon
voi sisältyä kustannukset osista, työstä ja kuljetuksesta.
TÄMÄ TAKUU ON YKSINOMAINEN JA KORVAA KAIKKI MUUT ILMAISTUT TAI OLETETUT TAKUUT, MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA
TAKUU MARKKINOITAVUUDESTA TAI SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN.
Gracon ainoa velvoite ja ostajan ainoa korvaus takuukysymyksissä on yllä esitetyn mukainen. Ostaja suostuu siihen, että mitään muuta korvausta
(mukaan lukien mm. satunnaiset tai välilliset vahingonkorvaukset menetetyistä voitoista, menetetystä myynnistä, henkilö- tai omaisuusvahingoista
tai muista satunnaisista tai välillisistä menetyksistä) ei ole saatavissa. Takuuvaade on nostettava kahden (2) vuoden kuluessa
myyntipäiväyksestä.
GRACO EI MYÖNNÄ MITÄÄN TAKUUTA JA TORJUU KAIKKI OLETETUT TAKUUT MARKKINOITAVUUDESTA JA SOPIVUUDESTA
TIETTYYN TARKOITUKSEEN SELLAISTEN LISÄVARUSTEIDEN, LAITTEIDEN, MATERIAALIEN TAI OSIEN YHTEYDESSÄ, JOTKA
GRACO ON MYYNYT MUTTEI VALMISTANUT. Näitä Gracon myymiä, mutta ei valmistamia nimikkeitä (kuten sähkömoottorit, kytkimet, letku
jne.) koskee niiden valmistajan mahdollinen takuu. Graco tarjoaa ostajalle kohtuullista tukea näiden takuiden rikkomisen vuoksi tehdyissä
vaateissa.
Missään tapauksessa Graco ei ole vastuussa epäsuorista, satunnaisista, erityisistä tai välillisistä vahingonkorvauksista, jotka aiheutuvat Gracon
laitetoimituksista tai niihin myytyjen tuotteiden tai muiden tavaroiden hankkimisesta, toimivuudesta tai käytöstä, olipa kyseessä sopimusrikkomus,
takuunalainen virhe, Gracon laiminlyönti tai jokin muu syy.
Graco-tiedot
Uusimmat tiedot Gracon tuotteista löytyvät sivustosta www.graco.com.
Katso patenttitiedot osoitteesta www.graco.com/patents.
TILAUS TEHDÄÄN ottamalla yhteyttä Graco-jälleenmyyjään tai soittamalla numeroon 1-800-690-2894 lähimmän
jälleenmyyjän selvittämiseksi.
Kaikki tämän asiakirjan sisältämät tekstit ja kuvat ovat viimeisimpien painatushetkellä käytettävissä olevien tuotetietojen mukaiset.
Graco varaa oikeuden muutoksiin ilman eri ilmoitusta.
.¦¦QQ¸VDONXSHU¦LVLVW¦RKMHLVWD This manual contains Finnish. MM 333182
Gracon pääkonttori: Minneapolis
Kansainväliset toimistot: Belgia, Kiina, Japani, Korea
GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA
Copyright 2014, Graco Inc. Kaikki Gracon valmistuspaikat on ISO 9001 -rekisteröity.
www.graco.com
Revision B, May 2016
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement