Graco 308742l , Delta Spray-ilmaruiskutuspistooli Omaniku manuaal | Manualzz
Käyttöohjeet – Osaluettelo
Delta Sprayt
-ilmaruiskutuspistooli
308742B
L-Versio
Suurin nestepaine 0,7 MPa (7 bar)
Suurin ilman käyttöpaine 0,7 MPa (7 bar)
USA:ssa patentti haettu
7013A
7597A
Sisällysluettelo
Merkit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Varoitukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Valintataulukot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Ilmanvirtauskaaviot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Tyypillinen asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Valmistelut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Pistoolin päivittäinen hoito, huuhtelu ja puhdistus . . . 14
Lue varoitukset ja ohjeet.
GRACO N.V.; Industrieterrein — Oude Bunders;
Slakweidestraat 31, 3630 Maasmechelen, Belgium
Tel.: 32 89 770 700 – Fax: 32 89 770 777
ECOPYRIGHT 2002, GRACO INC.
Vianetsintä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Huolto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Osat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lisävarusteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mitat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gracon normaali takuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
19
24
30
30
31
32
TAATTUA LAATUA, JOHTAVAA TEKNOLOGIAA
Merkit
Vaaran merkki
Varoituksen merkki
VAARA
VAROITUS
Tällä merkillä varoitetaan vakavasta tapaturmasta tai
hengenvaarasta, jos ohjeita ei noudateta.
Tällä merkillä varoitetaan laitevauriosta tai laitteiden tuhoutumisvaarasta, jos ohjeita ei noudateta.
VAARA
LAITTEIDEN VÄÄRINKÄYTÖN VAARA
KÄYTTÖOHJEET
2
Laitteiston väärinkäyttö voi rikkoa laitteet, saada ne epäkuntoon tai käynnistymään vahingossa ja johtaa vakavaan
taparturmaan.
D
Tämä laite on tarkoitettu vain ammattikäyttöön.
D
Lue kaikki käyttöohjeet, tarrat ja kyltit ennen laitteen käyttöä.
D
Käytä laitetta ainoastaan sille määrättyyn tarkoitukseen. Ota epävarmoissa tapauksissa yhteys Gracon
jälleenmyyjään.
D
Älä muuta tätä laitetta millään tavoin. Käytä vain alkuperäisiä Gracon osia ja lisävarusteita.
D
Tarkasta laite päivittäin. Korjaa tai vaihda kuluneet tai vaurioituneet osat välittömästi.
D
Käytä tätä laitetta vain matalan paineen ilmaruiskutusjärjestelmissä.
D
Älä ylitä minkään järjestelmässä käytettävän komponentin suurinta käyttöpainetta. Tämän laitteen suurin
nesteen ja ilman käyttöpaine on 0,7 MPa (7 bar).
D
Reititä letkut kauas kulkuväyliltä, terävistä reunoista, liikkuvista osista ja kuumista pinnoista. Älä altista
Graco-letkuja yli 82_C tai alle –40_C lämpötiloille.
D
Pidä kuulosuojaimia tätä laitetta käytettäessä.
D
Käytä nesteitä ja liuottimia, jotka soveltuvat nesteiden kanssa kosketuksissa oleviin laitteen osiin. Katso
ohjeita kaikkien laitekäsikirjojen teknisistä tiedoista. Lue nesteen ja liuottimen valmistajan varoitukset.
D
Muurahais- ja propionihappoa sisältävää metyleenikloridia ei suositella tämän ruiskutuspistoolin eikä minkään
nailon- tai alumiinikomponentteja sisältävän laitteen huuhtelu- tai puhdistusliuokseksi, koska se voi vaurioittaa
näitä osia.
D
Noudata kaikkia palo-, sähkö- ja muita turvallisuusmääräyksiä.
308742
VAARA
PAINEISTETUN LAITTEEN AIHEUTTAMA VAARA
Pistoolista, letkuvuodoista tai rikkoutuneista osista voi ruiskuta nestettä silmiin tai iholle ja aiheuttaa vakavan
tapaturman.
D
Älä yritä pysäyttää tai torjua vuotoja kädellä, vartalolla, käsineellä tai rätillä.
D
Noudata paineenpoistotoimia sivulta 13 aina kun ohjeissa kehotetaan poistamaan paine tai lopetettuasi
ruiskuttamisen tai ennen kun puhdistat, tarkastat ja huollat laitetta tai asennat ja puhdistat nestesuuttimia.
D
Älä osoita ruiskutuspistoolilla ketään äläkä mitään vartalon osaa kohti.
D
Kiristä kaikki nesteliitokset ennen laitteen käyttöä.
D
Tarkasta letkut, putket ja liittimet päivittäin. Vaihda kuluneet tai vaurioituneet osat välittömästi. Pysyvästi
yhteenliitettyjä letkuja ei voida korjata, vaan koko letku on vaihdettava.
TULIPALON JA RÄJÄHDYKSEN VAARA
Huono ilmanvaihto, avotuli tai kipinät voivat aiheuttaa vaarallisen tilanteen ja johtaa tulipaloon tai räjähdykseen
sekä vakavaan tapaturmaan.
D
Järjestä raittiin ilman saanti, jottei liuottimista tai ruiskutettavasta nesteestä keräänny syttyviä huuruja.
D
Sammuta avotuli tai sytytysliekit ruiskutusalueelta.
D
Irrota kaikki ruiskutusalueen laitteet pistorasioista.
D
Pidä ruiskutusalue puhtaana roskista, mukaan lukien liuottimet, rätit ja bensiini.
D
Älä käännä ruiskutusalueella valokatkaisijaa päälle tai pois päältä käytön aikana tai jos ilmassa on huuruja.
D
Älä tupakoi ruiskutusalueella.
D
Älä käytä bensiinimoottoria ruiskutusalueella.
MYRKYLLISTEN NESTEIDEN VAARA
Vaaralliset nesteet tai myrkylliset huurut voivat aiheuttaa vakavan tapaturman tai hengenvaaran, jos niitä roiskuu
silmiin tai iholle tai jos niitä joutuu hengitys- tai ruoansulatuselimiin.
D
Opettele käytettävän nesteen erityisvaarat. Lue nesteen valmistajan varoitukset.
D
Säilytä vaarallista nestettä hyväksytyssä astiassa. Hävitä vaarallinen neste noudattaen viranomaisten antamia
ohjeita.
D
Pukeudu käyttökohteen edellyttämällä tavalla. Käytä asianmukaista suojavaatetusta, suojakäsineitä sekä
silmä- ja hengityssuojainta.
308742
3
Valintataulukot
TERMEJÄ:
Ohut neste:
Enintään 18 sekuntia käytettäessä Zahn-kuppia nro 2 (20 sentipoisia)
Keskipaksu neste:
19–28 sekuntia käytettäessä Zahn-kuppia nro 2 (20–64 sentipoisia)
Paksu neste:
Yli 28 sekuntia käytettäessä Zahn-kuppia nro 2 (yli 64 sentipoisia) -2,8 haihtuvat orgaaniset yhdisteet, erittäin tiiviit polyuretaanit, paksut vesiohenteiset lakkamaalit
HUOM: Katso osanumerot sivuilta 24–27.
Ilmaruiskutuspistoolien kokoonpanot
Painesyöttöiset pistoolit
Pistoolin
kok.pano
Sisältää:
Neula- ja
suutinsarja
Osan nro
Osan nro
Ilmasuutin**
Osan nro
Aukon koko
Kuvion
pituus{
mm
mm
Tyyppi
Käytettävä aine:
Viskositeetti
Virtaus
l/min.
239540
239590
192315
paine
0,762
381
ohut
0,12–0,36
239541
239591
192315
paine
1,067
432
ohutkeskipaksu
0,24–0,60
239542
239592
192315
paine
1,397
432
keskipaksu
0,48–0,90
239543
239593
192315
paine
1,778
457
keskipaksupaksu
0,48–1,05
239544
239594
192318
paine
2,184
330
paksu
0,48–1,20
239545
239595
192319
paine
2,790
279
paksu
0,48–1,35
239548*
239596*
192315
paine
1,067
432
ohutkeskipaksu
0,24–0,60
239549*
239597*
192315
paine
1,397
432
keskipaksu
0,48–0,90
243522*
239588*
192315
paine
1,778
457
keskipaksu–
paksu
0,48–1,05
Aukon koko
Kuvion
pituus{
mm
mm
Imuputkisyöttöiset pistoolit
Pistoolin
kok.pano
Sisältää:
Neula- ja
suutinsarja
Osan nro
Osan nro
Ilmasuutin**
Osan nro
Tyyppi
Käytettävä aine:
Viskositeetti
Virtaus
l/min.
239546
239592
192317
imuputki
1,397
254
ohut
0,12–0,30
239547
239593
192317
imuputki
1,778
254
ohutkeskipaksu
0,24–0,36
* Neula/suutin ruostumatonta terästä.
** Suurikuvioiset ilmasuuttimet voidaan vaihtaa valinnaisiin ilmasuuttimiin, kun halutaan muunlaisia ruiskutuskuvioita.
Ks. osanumerot sivulta 6.
{ Mitattu suuttimen ollessa 254 mm kohteen pinnasta.
4
308742
Valintataulukot
Yläsäiliösyöttöiset pistoolit
Pistoolin
kok.pano
Sisältää:
Neula- ja
suutinsarja
Osan nro
Osan nro
Ilmasuutin**
Osan nro
Aukon koko
Kuvion
pituus{
mm
mm
Tyyppi
Käytettävä aine:
Viskositeetti
Virtaus
l/min.
239710
239592
192317
yläsäiliö
1,397
229
ohutkeskipaksu
0,12–0,30
239711
239593
192317
yläsäiliö
1,778
229
ohutkeskipaksu
0,24–0,36
* Neula/suutin ruostumatonta terästä.
** Suurikuvioiset ilmasuuttimet voidaan vaihtaa valinnaisiin ilmasuuttimiin, kun halutaan muunlaisia ruiskutuskuvioita.
Ks. osanumerot sivulta 6.
{ Mitattu suuttimen ollessa 254 mm kohteen pinnasta.
Pisaroivat pistoolit
Pistoolin
kok.pano
Sisältää:
Neula- ja
suutinsarja
Osan nro
243640
Osan nro
243542
Ilmasuutin**
Osan nro
196109
Aukon koko
Kuvion
pituus{
mm
mm
1,067
ei sovellu
Tyyppi
pisarointi
Oikean neula- ja suutinsarjan valitseminen
HUOM:
Ruiskutuspistoolin erikokoisilla neula- ja suutinsarjoilla
saadaan erilaisia nesteen virtausmääriä.
D
Periaatteena on käyttää nestesuutinta, joka mahdollistaa
vaaditun virtauksen alimmalla nesteen paineella neulan
ollessa ääriasennossaan.
D
Käytettävä aine:
Viskositeetti
Virtaus
l/min.
ohutkeskipaksu
0,24–0,60
Jotta neulan ja suuttimen oikean koon valitseminen olisi
helpompaa, pistoolin tuloaukkoon kannattaa väliaikaisesti
kiinnittää painemittari nestepaineen määrittämiseksi. Ks.
Lisävarusteet sivulta 30.
Ks. vianetsintätietoja sivulta 18.
Valitse suurempi suutinkoko, jos virtausmäärä tai nesteen
viskositeetti on suurempi.
Valitse pieni suutinkoko, jos virtausmäärä tai nesteen
viskositeetti on alhainen.
308742
5
Valintataulukot
Ilmaruiskutuspistoolin ja imuputkisäiliön
kokoonpanot
Valinnaiset ilmaruiskun ilmasuuttimet
Sisältää:
Pistoolin ja
säiliön kok.
panon osanro
Ilmasuuttimen
osanro
Kuvion pituus{
Pistoolin osanro
239551
239546
239582
192313
pieni kuvio
305
239552
239547
239582
192316
keskisuuri kuvio
356
192314
matala paine
356
196106*
suuri kuvio
432
mm
Ilmaruiskutuspistoolin ja yläpuolisen säiliön
kokoonpanot
Sisältää:
Pistoolin ja
säiliön kok.
panon osanro
6
Kuvion tyyppi
Säiliön osanro
0,95 litraa
Pistoolin osanro
Säiliön osanro
474 cc
239555
239710
239714
239556
239711
239714
308742
{
*
Mitattu suuttimen ollessa 254 mm pinnasta.
Messinkipintainen ilmasuutin.
Ilmanvirtauskaaviot
Suuren kuvion vakioilmasuutin
Valinnainen matalan paineen ilmasuutin
Osanro 192315
Osanro 192314
0,85
0,85
0,71
0,71
ILMAVIRTA (kuutiom/min)
ILMAVIRTA (kuutiom/min)
HUOM: Kaikki testit on tehty 1,397 mm:n suuttimella ja kuvionsäätöventtiilin ollessa täysin auki.
0,57
0,42
0,28
0,14
0
0,57
0,42
0,28
0,14
0
0,07 0,14 0,21 0,28 0,35 0,42 0,49 0,56 0,63
(0,7) (1,4) (2,1) (2,8) (3,5) (4,2)(4,9) (5,6) (6,3)
0,07 0,14 0,21 0,28 0,35 0,42 0,49 0,56 0,63
(0,7) (1,4) (2,1) (2,8) (3,5) (4,2)(4,9) (5,6) (6,3)
PISTOOLIN SISÄÄNTULOPAINE MPa (bar)
PISTOOLIN SISÄÄNTULOPAINE MPa (bar)
Valinnainen pienen kuvion ilmasuutin
Osanro 192313
Valinnainen yläpuolisen säiliön/imuputken
ilmasuutin
Osanro 192317
0,85
ILMAVIRTA (kuutiom/min)
ILMAVIRTA (kuutiom/min)
0,85
0,71
0,57
0,42
0,28
0,14
0
0,07 0,14 0,21 0,28 0,35 0,42 0,49 0,56 0,63
(0,7) (1,4) (2,1) (2,8) (3,5) (4,2)(4,9) (5,6) (6,3)
PISTOOLIN SISÄÄNTULOPAINE MPa (bar)
Valinnainen keskisuuren kuvion
ilmasuutin
0,71
0,57
0,42
0,28
0,14
0
0,07 0,14 0,21 0,28 0,35 0,42 0,49 0,56 0,63
(0,7) (1,4) (2,1) (2,8) (3,5) (4,2)(4,9) (5,6) (6,3)
PISTOOLIN SISÄÄNTULOPAINE MPa (bar)
Osanro 192316
ILMAVIRTA (kuutiom/min)
0,85
0,71
0,57
0,42
0,28
0,14
0
0,07 0,14 0,21 0,28 0,35 0,42 0,49 0,56 0,63
(0,7) (1,4) (2,1) (2,8) (3,5) (4,2)(4,9) (5,6) (6,3)
PISTOOLIN SISÄÄNTULOPAINE MPa (bar)
308742
7
Tyypillinen asennus
E
F
G
H
A
B
C
SELITE
A
B
C
D
E
F
G
H
Delta-ruiskutuspistooli
Ks. pistoolien osanumerot sivulta 4
Nesteaukko; 3/8 npsm (R3/8–19)
Ilman kiertoliitin; 1/4 npsm (R1/4–19)
Ilmaletku
Suositellaan sisähalk. 8 mm:n letkua
Ilman sulkuventtiili
Ilmansäädin
Ilmansuodatin
Ilmansyöttöjohto
D
07600A
Delta-ruiskutuspistooli on suunniteltu aikaansaamaan laadultaan paras mahdollinen lopputulos niin nykyisiä nesteitä
kuin tulevaisuuden vähän haihtuvia orgaanisia yhdisteitä
sisältäviä nesteitä käytettäessä.
Tämä ruiskutuspistooli soveltuu kaikkien autoteollisuudessa,
teollisuudessa, ilmailussa, laiva-, metsä-, muovi- ja rakennusteollisuudessa yleisesti käytettyjen maalien ja pinnoitteiden
ruiskuttamiseen, koska laitteisto toimii helposti missä tahansa
maalausjärjestelmässä, jossa käytetään eri kokoisia painesäiliöitä, tai tuotantolinjoilla, joissa pumput sijaitsevat kauempana.
Ilmansäätimen ilmanvirtauskapasiteetin täytyy olla vähintään
0,57 kuutiom/min 7 barin ilmanpaineella. Ks. painehäviötaulukot, sivu 12.
8
308742
Tuuleta ruiskutuskaappi
VAARA
Estä myrkyllisten ja/tai syttyvien kaasujen
vaarallisten pitoisuuksien muodostuminen
ruiskuttamalla ainoastaan kunnolla tuuletetussa ruiskutuskaapissa. Älä koskaan käytä
ruiskutuslaitetta, ellei ilmanvaihto ole toiminnassa.
Tutustu poistoilman nopeutta koskeviin
määräyksiin ja noudata niitä.
Tutustu kaikkiin turvallisuus- ja palomääräyksiin ja
noudata niitä.
Valmistelut
1. Liitä ilmajohto
2. Liitä nesteletku
HUOM:
HUOM:
D
Ilmanpaineensäädin (F) on asennettava pistoolin ilmaletkuun säätämään pistooliin tulevaa ilmanpainetta. Ks.
kuva 2.
D
Ennen nestejohdon liittämistä puhalla sen läpi ilmaa
ja huuhtele liuottimella. Käytä ruiskutettavan nesteen
kanssa yhteensopivaa liuotinta.
D
Jos säätimellä varustetusta ilmalähteestä puuttuu suodatin, asenna ilmansuodatin (G) ilmaletkuun varmistamaan kuivan ja puhtaan ilman tulo pistooliin. Lika ja
kosteus saattavat pilata valmiin työkappaleen ulkonäön.
Ks. kuva 2.
D
Asenna nestesäädin (L) nestelinjaan säätämään
pistoolille menevää nestepainetta. Ks. kuva 4.
D
Suodata nestejohdosta karkeat hiukkaset ja saostumat
nestesuuttimen tukosten ja maalausvirheiden estämiseksi.
D
D
A.
Käytä sisähalkaisijaltaan vähintään 8 mm:n ilmaletkua
letkun aiheuttaman liiallisen painehäviön pienentämiseksi. Ks. painehäviötaulukot sivulta 12.
A.
Jos liikuteltavuuden takia halutaan sisähalkaisijaltaan
6,35 mm:n ilmaletku, katso ohjeita painehäviötaulukosta
sivulta 12 pistoolin ilmanpaineen asettamiseksi tarvittavalle tasolle.
Liitä nesteletku (J) pistoolin nesteliitännän (B)
3/8–18 npsm [R 3/8–19] sisä- ja ulkokierteeseen.
Liitä ilmaletku (D) pistoolin 1/4 npsm ilmanottoaukkoon (C).
B
J
7015A
Kuva 3
C
D
B.
Liitä nesteletkun (J) toinen pää säätimellä varustettuun
nesteensyöttöletkuun (K).
7014A
Kuva 1
B.
Liitä ilmaletkun (D) toinen pää säätimellä varustettuun
ilmansyöttöjohtoon (H).
HUOM: Kuvassa 4 näkyvät nestesäädin (L) ja nesteen
sulkuventtiili (M) nesteensyöttöjohtoon (K)
liitettyinä.
HUOM: Kuvassa 2 näkyvät suodatin (G), ilmansäädin
(F) ja ilman sulkuventtiili (E) ilmansyöttöjohtoon
liitettyinä.
H
G
K
F
L
M
J
E
Kuva 2
D
01990
7016A
Kuva 4
308742
9
Asennus
3. Huuhtele ruiskutuspistooli
6. Säädä ruiskutuskuvio
Ennen kuin ruiskutat pistoolilla maalia huuhtele pistooli
kunnolla ruiskutettavan nesteen kanssa yhteensopivalla
liuottimella käyttäen alinta mahdollista nestepainetta ja
maadoitettua metalliastiaa.
VAARA
OSIEN RIKKOUTUMISVAARA
Älä ylitä tämän pistoolin suurinta nesteenja ilmanpainetta, ts. 0,7 MPa (7 bar). Suurempi paine voi rikkoa komponentit ja aiheuttaa vakavan
tapaturman.
Noudata seuraavia ohjeita säätääksesi nesteen ja ilman
virtauksen sopivaksi:
A.
Kierrä nesteensäätönuppia (21) vastapäivään, kunnes
liipaisimessa ei tunnu liikerajoitusta, ja kierrä sitten vielä
puoli kierrosta. Kun nuppia on kierretty riittävästi, liipaisimen
tulisi alaspainettuna yltää koskettamaan pistoolin kädensijaa.
7017A
Kuva 5
21
VAARA
PAINEISTETUN LAITTEEN AIHEUTTAMA
VAARA
Auki
Vähennä vakavan tapaturman vaaraa noudattamalla
paineenpoistotoimia sivulta 13 aina kun ohjeissa
kehotetaan poistamaan paine.
4. Poista paine
5. Säädä ilmasuuttimen asento
Kierrä ilmasuutinta tarpeen mukaan saadaksesi ruiskutuskuvion haluttuun suuntaan. Pyöreä kuvio saadaan sulkemalla
kuvion ilmansaanti kiertämällä kuvionsäätönuppi (13a) kokonaan myötäpäivään. Ks. kuva 12 sivulta 12.
Pystysuora kuvio
Vaakasuora kuvio
Kuva 6
10
308742
02020
Kuva 7
7018A
Asennus
6. Säädä ruiskutuskuvio (jatkoa)
B.
Säädä nesteen virtausta pistoolin nesteletkuun asennetulla nestepaineen säätimellä (L). Teollisuudessa
yleisimmin käytetyt virtausmäärät saadaan aikaan
säädinpaineilla 34–210 kPa (0,3–2,1 bar).
HUOM: Sama virtausmäärä saadaan aikaan käyttämällä
isompaa nestesuutinta pienemmällä nestepaineella,
mutta nestevirtaus (nopeus) hidastuu. Ilmaa käytettäessä se ehtii vaikuttamaan nesteeseen kauemmin
ja parantaa hajotusta.
D.
Jos pistoolin nestevirtausta on vielä rajoitettava, kierrä
nesteensäätönuppia (21) myötäpäivään,jolloin neulan
liikematka lyhenee ja nestemäärä vähenee.
L
21
Kiinni
7019A
Kuva 8
C.
Pidä pistoolia vaaka-asennossa ja säädä nestepaine
tuottamaan 25,4–152,4 mm:n suora nestesuihku ennen
kuin suihku kääntyy alaspäin.
7022A
Kuva 11
25,4–152,4 mm
suora nestesuihku
VAARA
PAINEISTETUN LAITTEEN AIHEUTTAMA
VAARA
7020A
Kuva 9
Nesteen nopeus suuttimissa
samalla virtausmäärällä
Vähentääksesi pistoolista tulevan nesteruiskun aiheuttamaa tapaturmavaaraa älä poista nesteensäätönuppia
(8) pistoolin ollessa paineistettuna ilmalla ja nesteellä.
Noudata paineenpoistotoimia sivulta 13.
VAROITUS
1,067
1,397
1,778
2,184
Liipaisimen ja neulan liikkeen rajoittaminen ruiskuttamalla
jatkuvasti nesteensäätönuppi suljettuna (myötäpäivään
kierrettynä) kuluttaa nopeasti neulaa sekä myöskin liipaisimen ja ilmaventtiilin akselin liitosta.
2,794
Aukon koko mm
7021A
Kuva 10
Parhaat tulokset saadaan säätämällä nestevirtausta
pistoolin nestesäätimestä tai tai käyttämällä erikokoista
neulan, nestesuuttimen ja ilmasuuttimen yhdistelmää.
308742
11
Asennus
G. Testaa ruiskutuskuvio ja hajotus pitämällä pistoolia
200–254 mm:n etäisyydellä testikappaleesta.
6. Säädä ruiskutuskuvio (jatkoa)
HUOM:
D
Jos nesteensäätönuppi on käännetty kokonaan kiinni,
pistoolista tulee ainoastaan ilmaa.
D
Jatkuvassa käytössä kierrä nesteensäätönuppia (8)
vastapäivään, kunnes liipaisimen liikerajoitusta ei enää
tunnu. Kun nuppia on avattu tarpeeksi, liipaisimen pitäisi
yltää alaspainettuna koskettamaan pistoolin kädensijaa.
Yleisin nesteensäätönupin asento saadaan kiertämällä
nuppia auki vielä 1/2 kierrosta. Tässä asennossa saadaan suurin nestevirtaus ja estetään suuttimen ennenaikainen kuluminen.
E.
Avaa kuvion säätöventtiiliä (25) kiertämällä nuppi kokonaan vastapäivään, jolloin saadaan täysi viuhka.
25
H.
Jos ruiskutuskuvio on liian leveä kuvionsäätönupin (13a)
ollessa kierrettynä kokonaan vastapäivään, kierrä kuvionsäätönuppia myötäpäivään, kunnes kuvio on halutun
kokoinen.
HUOM: Jos kuvionsäätönuppi kierretään kokonaan
myötäpäivään, tuloksena on pyöreä kuvio.
I.
Tarkista hajotuksen laatu uudelleen. Lisää pistoolin
ilmansyöttöpainetta ilmanpaineen säätimestä 34 kPa
(0,3 baria) kerrallaan, kunnes hajotus on toivotunlainen.
J.
Jos hajotus on pistoolin ilmansyöttöpaineen lisäyksenkin
jälkeen epätyydyttävä, kokeile suuremman nestesuuttimen asennusta nesteen nopeuden pienentämiseksi. Ks.
kuva 10. Toista kohdat 6–E–6–I, kunnes hajotus on
toivotunlainen.
Painehäviötaulukot
Painehäviöt mitattuna 7,625 m pitkällä letkulla pistoolin
liipaisin alaspainettuna.
Sisähalk. 8 mm letku
Kiinni
(kapea
kuvio)
Auki
(laaja
kuvio)
7023A
Kuva 12
F.
Säädä pistoolin ilmansyöttöpainetta ilmanpaineen
säätimellä (F), kunnes saadaan haluttu hajotus. Käytä
mahdollisimman alhaista painetta, jolla hajotus on
riittävä. Katso säätimen asetuksen ja pistoolin tulopaineen vertailua painehäviötaulukoista.
Suositeltu letkukoko liiallisen painehäviön pienentämiseksi.
Ilmansäätimen
paineasetus
kPa (bar)
Pistoolin tulopaine
kPa (bar)
132 (1,3)
70 (0,7)
210 (2,1)
140 (1,4)
301 (3,0)
210 (2,1)
379 (3,8)
280 (2,8)
451 (4,5)
345 (3,4)
528 (5,2)
410 (4,1)
612 (6,1)
480 (4,8)
Sisähalk. 6,3 mm letku
Tätä kokoa ei suositella liiallisen painehäviön takia.
F
Kuva 13
12
308742
01997
Ilmansäätimen
paineasetus
kPa (bar)
Pistoolin tulopaine
kPa (bar)
217 (2,2)
70 (0,7)
342 (3,4)
140 (1,4)
444 (4,4)
210 (2,1)
557 (5,6)
280 (2,8)
654 (6,5)
345 (3,4)
Käyttö
Paineenpoistotoimet
VAARA
Nesteen ruiskutus
1.
Saat parhaat ruiskutustulokset pitämällä pistoolia
kohtisuorassa maalattavaa pintaa kohti ja säilyttämällä
koko ajan n. 203–254 mm:n etäisyyden ruiskutettavaan
kohteeseen. Ks. kuva 14.
2.
Jotta saat aikaan tasaisen lopputuloksen, ruiskuta
pehmein, tasaisin vedoin puoleksi limittäin kohteen yli.
3.
Käytä yhdensuuntaisia vetoja. Tällä ruiskutuspistoolilla
saadaan kaikilla pinnoitteilla tasainen lopputulos ilman
ristiinmaalausta.
PAINEISTETUN LAITTEEN AIHEUTTAMA
VAARA
Järjestelmän paine on poistettava käsin, jottei järjestelmä
käynnisty ja ala ruiskuttaa vahingossa. Vähennä paineistetun nesteen, ruiskupistoolista vahingossa lähtevän suihkun,
nesteen roiskumisen tai liikkuvien osien aiheuttamaa
vaaraa noudattamalla paineenpoistotoimia aina kun:
D
D
D
D
1.
2.
ohjeissa kehotetaan poistamaan paine,
lopetat ruiskutuksen,
tarkastat tai huollat järjestelmän laitteita,
tai asennat tai puhdistat ruiskutussuutinta.
Katkaise pistoolin ilma- ja nestesyöttö.
Liipaise pistooli maadoitettuun metalliastiaan ilmaja nestepaineen poistamiseksi.
VÄÄRIN
OIKEIN
Kuva 14
0793
308742
13
Pistoolin päivittäinen hoito, huuhtelu
ja puhdistus
VAARA
VAROITUS
Puhdista kaikki osat sähköä johtamattomalla liuottimella,
joka on yhteensopiva ruiskutettavan nesteen kanssa. Sähköä johtavat liuottimet voivat saada pistoolin epäkuntoon.
PAINEISTETUN LAITTEEN AIHEUTTAMA
VAARA
Vähennä vakavan tapaturman vaaraa noudattamalla
paineenpoistotoimia sivulta 13 aina kun ohjeissa
kehotetaan poistamaan paine.
Muurahais- tai propionihappoa sisältävää metyleenikloridia ei
suositella tämän pistoolin huuhtelu- tai puhdistusliuottimeksi,
koska se vaurioittaa laitteen alumiini- ja nailonosia.
VAROITUS
Pistoolin ilmakanaviin jäänyt liuotin saattaa heikentää maalipinnan laatua. Älä käytä mitään puhdistusmenetelmää, josta voi
päästä liuotinta pistoolin ilmakanaviin.
Älä osoita pistoolilla ylöspäin puhdistaessasi sitä.
Älä pyyhi pistoolia liuotinta valuvalla rätillä, vaan
väännä liika pois.
02027
07025A
Älä upota pistoolia liuottimeen.
Älä puhdista ilmasuuttimen reikiä metallisilla
välineillä, sillä ne voivat naarmuttaa reikiä.
Naarmut voivat vääristää ruiskutuskuviota.
07024A
02055
Järjestelmän yleinen kunnossapito
1.
Poista paine.
2.
Puhdista neste- ja ilmajohtojen suodattimet päivittäin.
3.
Tarkasta, onko pistoolissa ja nesteletkuissa vuotoja.
Kiristä liittimet tai vaihda laitteet tarpeen mukaan.
14
308742
4.
Huuhtele pistooli ennen värien vaihtamista ja aina kun
lopetat pistoolin käytön.
Pistoolin päivittäinen hoito, huuhtelu
ja puhdistus
4.
VAARA
Osoita pistoolilla alaspäin maadoitettuun metalliastiaan
ja huuhtele pistooli liuottimella, kunnes kaikki maalinjäänteet ovat huuhtoutuneet pistoolin kanavista.
PAINEISTETUN LAITTEEN AIHEUTTAMA
VAARA
Vähennä vakavan tapaturman vaaraa noudattamalla
paineenpoistotoimia sivulta 13 aina kun ohjeissa
kehotetaan poistamaan paine.
1.
Poista paine.
2.
Irrota nesteensyöttöletku (J) ja ilmansyöttöletku (D)
pistoolista.
7017A
Kuva 17
D
J
Kuva 15
3.
5.
Sulje liuottimen syöttö.
6.
Poista paine. Irrota liuottimen syöttöletku.
7.
Irrota liuottimen (N) syöttöletku pistoolista.
7026A
Liitä liuottimen syöttöletku (N) pistooliin.
N
N
Kuva 16
7110A
7027A
Kuva 18
308742
15
Pistoolin päivittäinen hoito, huuhtelu
ja puhdistus
12. Pidä pistoolia alaspäin ja puhdista pistoolin etuosa
pehmeällä harjalla ja liuottimella.
8.
Poista ilmasuuttimen kiinnitysrengas (15) ja ilmasuutin (14).
9.
Vedä pistoolin liipaisimesta samalla kun irrotat nestesuuttimen (12) pistoolista pistooliavaimella (28).
12
28
14, 15
7028A
Kuva 19
VAROITUS
Paina pistoolin liipaisin alas aina, kun kiristät tai irrotat
suutinta. Tämä estää neulaa koskettamasta suutinpesän
pintaan, jolloin pesä ei pääse vaurioitumaan.
10. Puhdista ilmasuuttimen kiinnitysrengas, ilmasuutin ja
nestesuutin liuottimella.
Kuva 21
7029A
13. Puhdista ilmasuuttimen kiinnitysrengas sekä ilma- ja
nestesuutin pehmeällä harjalla. Käytä ilmasuuttimen
reikien puhdistukseen pehmeää työkalua, esimerkiksi
hammastikkua, jottet vaurioita kriittisiä pintoja. Puhdista
ilma- ja nestesuutin ainakin kerran päivässä. Eräiden
pinnoitteiden ruiskutus vaatii puhdistusta useammin. Älä
liota ilmasuuttimen kiinnitysrengasta liuottimessa pitkiä
aikoja.
11. Kasta pehmeän harjan pää kevyesti sopivaan liuottimeen. Älä liota harjaa liuottimessa äläkä käytä teräsharjaa.
Kuva 20
16
308742
02007
Kuva 22
02011
Pistoolin päivittäinen hoito, huuhtelu
ja puhdistus
14. Vedä pistoolin liipaisimesta samalla kun asennat
nestesuutinta (12) pistooliavaimella (28). Kiristä suutin
kunnolla (14–15 Nm:iin), jotta tiivistys on riittävä.
15. Asenna ilmasuuttimen kiinnitysrengas (15) ja ilmasuutin (14).
12
1
28
17. Puhdistettuasi pistoolin voitele seuraavat osat päivittäin
voiteluaineella 111265:
D
Nesteensäätönupin kierteet
D
Liipaisimen niveltappi
D
Neulan akseli
Voitele
14, 15
1
Kiristä 14–15 Nm:iin.
Kuva 23
7028A
16. Kostuta pehmeä kangas liuottimeen ja väännä liika pois.
Pidä pistoolia alaspäin ja pyyhi pistoolin ulkopinta.
Voitele
07013A
Kuva 25
Kuva 24
7030A
308742
17
Vianetsintä
VAARA
PAINEISTETUN LAITTEEN AIHEUTTAMA
VAARA
Vähennä vakavan tapaturman vaaraa noudattamalla
paineenpoistotoimia sivulta 13 ennen kuin tarkastat
tai korjaat pistoolin tai järjestelmän osia.
ONGELMA
Nesteen virtaus on epätasainen
ruiskutettaessa
Nesteen virtaus vaimenee
ruiskutettaessa paksujuoksuisia
nesteitä
SYY
RATKAISU
1.
Nestesuutin ei ole tarpeeksi tiukalla
1.
Kiristä suutin 14–15 Nm:iin
2.
Nestesuodatin tukossa
3.
Tarkasta nestesuodatin
4.
Nesteensäätönuppi väärässä
asennossa
5.
Säädä nesteensäätönuppia
huntuisuuden vähentämiseksi
tai käytä suurempaa suutinta
1.
Ilmaletkun koko rajoittaa ilman
virtausta
1.
Käytä sisähalk. 8 mm:n letkua
2.
Nestepaine liian alhainen, mistä
aiheutuu nesteen virtauksen
väheneminen pistoolia nostettaessa
3.
Nosta nestepainetta
nesteensyötös-tä tai käytä
pienempää nestesuutinta
Kuvioon muodostuu ulkonemia
tai se on päistään raskas
Ilmasuuttimen aukot tukossa tai
vaurioituneet
Puhdista ilmasuuttimen aukot esim.
hammastikulla (ei metallisella välineellä)
tai vaihda ilmasuutin
Nesteen paine on liian korkea
liipaisinta painettaessa
Käytössä on liian pieniaukkoinen
neula- ja suutinsarja
Käytä suuremmalla aukolla varustettua
neula- ja suutinsarjaa
Pientä nestepainetta käytettäessä
nesteen virtaus on liian suuri, jolloin
nestevirtausta on pienennettävä
rajoittamalla neulan liikematkaa
Käytössä on liian suuriaukkoinen
neula- ja suutinsarja
Käytä pienemmällä aukolla varustettua
neula- ja suutinsarjaa
Nestejärjestelmä ei toimi tarpeeksi
alhaisella nestepaineella [alle 70 kPa
(0,7 bar)]
Nesteensäädin puuttuu tai painesäiliön
ilmansäädin ei ole tarpeeksi herkkä
pienillä paineilla
Asenna matalan paineen nesteensäädin
tai herkempi ilmansäädin painesäiliöön
18
308742
Huolto
Tarvittavat huoltovälineet
D
D
D
D
D
12
Pistooliavain – mukana
Tiivisteen asennustyökalu – mukana
Jakoavain
Ruuvitaltta
Voiteluaine osanro 111265; ks. tilaustiedot kohdasta
Lisävarusteet, sivu 30
Sopiva liuotinaine
D
28
14, 15
Nestetiivisteiden vaihto
VAARA
PAINEISTETUN LAITTEEN AIHEUTTAMA
VAARA
Vähennä vakavan tapaturman vaaraa noudattamalla
paineenpoistotoimia sivulta 13 ennen kuin tarkastat
tai korjaat pistoolin tai järjestelmän osia.
HUOM:
D
Tilaa nestetiivistesarja 239640. Sarja sisältää levittimen,
kuppitiivisteen ja väliholkin.
D
Puhdista osat liuottimella, joka on yhteensopiva osien
ja ruiskutettavan nesteen kanssa.
D
Voitele kuvassa 28 esitetyt osat ohuelti voiteluaineella 111265.
1.
Poista paine.
2.
Poista ilmasuuttimen kiinnitysrengas (15) ja ilmasuutin
(14). Ks. kuva 26.
3.
Vedä liipaisimesta samalla kun poistat nestesuutinta (12)
pistooliavaimella (28).
VAROITUS
Paina pistoolin liipaisin alas aina, kun kiristät tai irrotat
suutinta. Tämä estää neulaa koskettamasta suutinpesän
pintaan, jolloin pesä ei pääse naarmuuntumaan.
7028A
Kuva 26
4.
Poista nesteensäätönuppi (21) ja nestejousi (23).
Ks. kuva 28.
5.
Vedä neula (13) ulos pistoolin takaosasta.
6.
Irrota ruuvi (11), tappi (17) ja liipaisin (10).
7.
Irrota kuusiomutteri (9) pistooliavaimella (28).
8.
Irrota ruiskutuspesä (2a) ja sisäosa (4).
9.
Kierrä tiivisteruuvi (8) irti sisäosasta (4)
pistooliavaimella (28).
10. Työnnä neulan (13) takaosalla kolme nestetiivistettä (5)
ulos sisäosasta (4). Varo vaurioittamasta neulaa tai
sisäosaa. Hävitä vanhat nestetiivisteet.
11. Tarkasta neula (13) vaurioiden tai liiallisen kulumisen
varalta. Vaihda suutin tai koko neula tarvittaessa.
308742
19
Huolto
20. Jotta nestesuuttimen pesä ei kuluttaisi sisäosaa (4), laita
pesään ohuelti voiteluainetta. Vedä liipaisimesta, kun
asennat nestesuutinta (12) pistooliavaimella (28). Kiristä
suutin 16–17 Nm:iin.
12. Laita uudet nestetiivisteet (5) ja tiivisteruuvi (8)
neulaan (13). Ks. osien suunta kuvasta 27.
13. Asenna tiivisteet (5) työntämällä neula (13) sisäosan (4)
takaosaan.
21. Kiristä kuusiomutteri (9) 14–15 Nm:iin.
14. Kiristä tiivisteruuvia (8) vain sen verran, että tiivisteet (5)
pysyvät sisäosassa (4). Neulan (13) täytyy liikkua
vapaasti. Poista neula.
1
4
2
HUOM: Saat osat kunnolla linjaan noudattamalla seuraavia
ohjeita esitysjärjestyksessä.
3
15. Työnnä sisäosa (4) ruiskutuspesään (2a). Ks. kuva 28.
Kohdista pesä pistoolissa olevan uran ja huulen (A)
mukaan ja työnnä sisäosa pistoolin runkoon (1).
5
8
16. Kiristä kuusiomutteri (9) käsin sisäosaan (4), ja löysää
sitten mutteria noin yksi kierros, jolloin sisäosa (4) ja
ruiskutuspesä ovat löysästi pistoolin rungossa.
13
17. Voitele ja asenna nesteneula (13).
18. Voitele nesteensäätönupin kierteet (21) ja asenna
nestejousi (23) ja säätönuppi.
19. Asenna liipaisin (10), tappi (17) ja ruuvi (11).
Kiristä ruuvi 2,3–3,4 Nm:iin.
12
Kuppitiiviste; huulet alaspäin.
3
Väliholkki.
02024
25c
25a
*25b
25d
13
1
1
Osa 2 sisältää osat 2a–2b
13a
1
15
2
6
7
14
Levitin; kartiopää alaspäin.
Kuva 27
2
3
1
11
4
1
Osa 13 sisältää osan 13a
26*
Osa 25 sisältää osat 25a–25d
16*
5
19
20*
22
23
A
*2b
2
21
4
24
3
3
1
Voitele ohuelti.
2
Voitele kierteet ohuelti.
3
Kiristä 14–15 Nm:iin.
4
Kiristä 2,3–3,4 Nm:iin.
5
Kuppitiivisteen huulet ilmaventtiiliä kohti (26).
6
Kuppitiivisteen huulet poispäin mutterista (19/25a).
7
Kiristä 16–17 Nm:iin.
6
2a
17
*5
8
9
3
10
1
*Osat sisältyvät korjaussarjaan 239639.
Kuva 28
20
308742
7584A
Huolto
22. Kiristä tiivisteruuvi (8) kiertämällä ruuvia, kunnes se
koskettaa nestetiivisteitä (5), ja kiristä vielä yksi täysi
kierros, jotta tiivisteet asettuvat paikalleen. Löysää ruuvia
ja kierrä sitten takaisin sisään, kunnes se uudelleen
koskettaa tiivisteitä. Kiristä ruuvia 1/12 kierrosta lisää
(vastaa puolta kuusiokannan kulmien välisestä etäisyydestä).
1.
Poista paine.
2.
Poista ilmasuuttimen kiinnitysrengas (15) ja ilmasuutin (14). Ks. kuva 26 sivulta 19.
3.
Vedä liipaisimesta samalla kun poistat nestesuutinta (12)
pistooliavaimella (28).
23. Vedä liipaisimesta neulan liikkumisen testaamiseksi.
Jos neula ei palaudu liipaisimen vapauttamisen jälkeen
tai palautuu hitaasti, löysää tiivisteruuvia (8) hieman,
kunnes neula liikkuu vapaasti.
24. Asenna ilmasuutin (14) ja sen kiinnitysrengas (15).
Kiristä rengas käsin.
25. Varmista, että pistoolin nestetiivisteet tiivistävät kunnolla
ruiskuttamalla liuotinta pienellä paineella ennen pistoolin
paineistamista ruiskutettavalla nesteellä.
Jos nestetiivisteet vuotavat, kiristä tiivisteruuvia (8)
hieman ja kokeile uudelleen, kunnes tiivisteet ja neula
eivät enää vuoda.
Pistoolin kaikkien tiivisteiden vaihto
VAARA
PAINEISTETUN LAITTEEN AIHEUTTAMA
VAARA
VAROITUS
Paina pistoolin liipaisin alas aina, kun kiristät tai irrotat
suutinta. Tämä estää neulaa koskettamasta suutinpesän
pintaan, jolloin pesä ei pääse naarmuuntumaan.
4.
Irrota nesteensäätönuppi (21) ja nestejousi (23).
Ks. kuva 28 sivulta 20.
5.
Vedä neula (13) ulos pistoolin takaosasta.
6.
Irrota ruuvi (11), tappi (17) ja liipaisin (10).
7.
Irrota kuusiomutteri (9) pistooliavaimella (28).
8.
Irrota ruiskutuspesä (2a) ja sisäosa (4). Irrota
O-rengas (2b) jollakin piikillä ja asenna uusi O-rengas.
Vähennä vakavan tapaturman vaaraa noudattamalla
paineenpoistotoimia sivulta 13 ennen kuin tarkastat
tai korjaat pistoolin tai järjestelmän osia.
O-renkaan asennus helpottuu, kun laitat sisäosan (4)
ruiskutuspesään (2a) päädyn sulkemiseksi. Asenna
O-renkaan toinen puoli pesän uraan ja paina loput
O-renkaasta paikalleen.
HUOM:
D
Saatavissa on pistoolin korjaussarja 239639. Sarja
sisältää O-renkaan (2b), nestetiivistesarjan (5), kuppitiivisteet (16, 20, 25b) ja ilmaventtiilikokoonpanon (26).
D
Puhdista osat liuottimella, joka on yhteensopiva osien
ja ruiskutettavan nesteen kanssa.
D
Voitele kuvassa 28 esitetyt osat ohuelti voiteluaineella 111265.
9.
Kierrä tiivisteruuvi (8) irti sisäosasta (4) pistooliavaimella (28).
10. Työnnä neulan (13) takaosalla kolme nestetiivistettä (5)
ulos sisäosasta (4). Varo vaurioittamasta neulaa tai
sisäosaa. Hävitä vanhat nestetiivisteet.
308742
21
Huolto
11. Laita uudet nestetiivisteet (5) ja tiivisteruuvi (8)
neulaan (13). Ks. osien suunta kuvasta 27, sivu 20.
12. Asenna tiivisteet (5) työntämällä neula (13) sisäosan (4)
takaosaan.
25. Asenna uusi kupin tiiviste (20) tiivisteiden asennustyökalulla (29); kuppitiivisteen huulten on oltava työkaluun
päin kuvan 31 mukaisesti. Näin kupin huuliin kohdistuu
tasainen paine ja vältetään niiden vahingoittuminen.
26. Työnnä kupin tiivistettä (20) nesteventtiilin mutteriin (19),
kunnes tuntuu selvä napsahdus.
13. Kiristä tiivisteruuvia (8) vain sen verran, että tiivisteet (5)
pysyvät sisäosassa (4). Neulan (13) täytyy liikkua
vapaasti. Poista neula.
13
14. Avaa kuvionsäätöventtiilin kokoonpano (25).
15. Poista kiinnitysrengas (25d) ja avaa kuvionsäätöventtiili (25c).
16. Irrota kuppitiivisteen tiivisteet (25b) kuvionsäätömutterista (25a). Varo vaurioittamasta tiivistyspintaa
tai mutterin sisäkierteitä.
Kuva 29
17. Asenna uudet kupin tiivisteet (25b) yksi kerrallaan tiivisteiden asennustyökalulla (25a); kuppitiivisten huulten on
oltava työkaluun päin kuvan 31 mukaisesti.
16
18. Työnnä kukin kupin tiiviste (20) kuvionsäätömutteriin (19), kunnes tuntuu selvä napsahdus.
1
29
19. Voitele kuvionsäätöventtiilin (25c) kierteet ja asenna
venttiili mutteriin (25a). Asenna kiinnitysrengas (25d),
ja avaa sitten kuvionsäätöventtiiliä niin pitkälle kuin
kiinnitysrengas antaa myöten.
20. Irrota nesteventtiilin mutteri (19), ilmaventtiilin jousi (22)
ja ilmaventtiilikokoonpano (26). Hävitä ilmaventtiilikokoonpano. Ks. kuva 28, sivu 20.
1
21. Poista kuppitiiviste (16) pistoolin rungosta. Kuppitiivistettä
voidaan työntää ulos neulan (13) kierrepäällä. Varo
vaurioittamasta neulaa tai tiivistyspintaa. Ks. kuva 29.
22. Laita uusi kuppitiiviste (16) tiivisteiden asennustyökaluun
(29) siten, että kuppitiivisteen huulet ovat työkaluun päin
kuvan 30 mukaisesti.
Kuppitiivisteen huulet työkaluun päin.
Kuva 30
1
Kuppitiivisteen
huulet työkaluun
päin.
20 tai 25b
23. Työnnä tiiviste (16) pistoolin takaosaan, kunnes tuntuu
selvä napsahdus.
24. Irrota kuppitiivisteen tiiviste (20) nesteventtiilin
mutterista (19). Varo vaurioittamasta tiivistyspintaa
tai mutterin sisäkierteitä.
22
308742
29
19 tai 25a
Kuva 31
1
Huolto
HUOM: Saat osat kunnolla linjaan noudattamalla seuraavia
ohjeita esitysjärjestyksessä.
33. Asenna nestejousi (23) ja nesteensäätönuppi (21).
27. Työnnä sisäosa (4) ruiskutuspesään (2a) ja asenna
ne pistoolin runkoon (1). Kohdista pesä pistoolin rungossa (1) olevan uran ja huulen (A) mukaan.
34. Asenna liipaisin (10), niveltappi (17) ja ruuvi (11). Kiristä
ruuvi 2,3–3,4 Nm:iin.
28. Kiristä kuusiomutteri (9) käsin sisäosaan (4), ja löysää
sitten mutteria noin yksi kierros, jolloin sisäosa (4) ja
ruiskutuspesä ovat löysästi pistoolin rungossa.
35. Jotta nestesuuttimen pesä ei kuluttaisi sisäosaa (4), laita
pesään ohuelti voiteluainetta. Vedä liipaisimesta, kun
asennat nestesuutinta (12) pistooliavaimella (28). Kiristä
suutin 16–17 Nm:iin.
29. Tarkasta nesteneula (13) vaurioiden ja liiallisen kulumisen varalta. Vaihda suutin tai koko neula tarvittaessa.
30. Voitele uusi ilmaventtiilikokoonpano (26) ulkopuolelta ja
laita se neulaan (13) vasten mutteria (B). Ks. kuva 32.
Tämä auttaa ilmaventtiilin karaa ohjautumaan kuppitiivisteen (16) sisäaukon läpi vaurioittamatta kuppitiivisteen
huulta.
36. Kiristä kuusiomutteri (9) 14–15 Nm:iin.
37. Asenna kuvionsäätöventtiilin kokoonpano (25). Kiristä
mutteri (25a) 14–15 Nm:iin.
38. Kiristä tiivisteruuvi (8) kiertämällä ruuvia, kunnes se
koskettaa nestetiivisteitä (5), ja kiristä vielä yksi täysi
kierros, jotta tiivisteet asettuvat paikalleen. Löysää ruuvia
ja kierrä sitten takaisin sisään, kunnes se uudelleen
koskettaa tiivisteitä. Kiristä ruuvia 1/12 kierrosta lisää
(vastaa puolta kuusiokannan kulmien välisestä etäisyydestä).
31. Asenna neula (13) ja ilmaventtiilikokoonpano (26)
pistoolin takaosaan.
13
26
B
39. Testaa neulan liike vetämällä liipaisimesta. Jos neula
ei palaudu liipaisimen vapauttamisen jälkeen tai palautuu hitaasti, löysää tiivisteruuvia (8) hieman, kunnes
neula liikkuu vapaasti.
40. Asenna ilmasuutin (14) ja sen kiinnitysrengas (15).
Kiristä rengas käsin.
Kuva 32
32. Asenna ilmaventtiilin jousi (22). Osoita pistoolilla
alaspäin, jotta jousi (22) keskittyy, ja kiristä mutteri (19)
14–15 Nm:iin.
41. Varmista, että pistoolin nestetiivisteet tiivistävät kunnolla
ruiskuttamalla liuotinta pienellä paineella ennen pistoolin
paineistamista ruiskutettavalla nesteellä.
Jos nestetiivisteet vuotavat, kiristä tiivisteruuvia (8)
hieman ja kokeile uudelleen, kunnes tiivisteet ja
neula eivät enää vuoda.
308742
23
Osat
25c
Osa 2 sisältää osat 2a–2b
Osa 13 sisältää osan 13a
Osa 25 sisältää osat 25a–25d
25a
25b
12
25d
14
13
13a
26
1
15
16
11
21
4
19
20
22
23
24
2b
2a
9
17
8
10
5
7584A
29
28
24
308742
Osat
Osanro 239540 - 239549 ja 243522
Paine- ja imuputkisyöttöisen ilmaruiskutuspistoolin kokoonpano
Viitenro
Osanro
Kuvaus
1
239721
RUNKO, pistooli
2
239652
2a
Viitenro
Osanro
Kuvaus
1
19
192355
MUTTERI, nesteventtiili
1
RUISKUTUSPESÄN
KOK.PANO;
sisältää osat 2a–2b
1
20*
110453
KUPPITIIVISTE
1
21
192266
NUPPI, nesteensäätö
1
S RUISKUTUSPESÄ;
ei myydä erikseen
1
22
114069
JOUSI, ilmaventtiili
1
JOUSI, neula
1
Kpl
23l
Kpl
2b*
111316
S O-RENGAS, CV75
1
24
239655
KIERTOLIITIN, ilma
1
4
191849
SISÄOSA, neste
1
25
239654
1
5*
239640
SARJA, nestetiiviste; sisältää
levittimen, kuppitiivisteen ja
väliholkin
1
KUVIONSÄÄTÖVENTTIILIN
KOK.PANO;
sisältää osat 25a–25d
25a
192356
S MUTTERI, kuvionsäätö
1
8
192352
RUUVI, tiiviste
1
25b*
110453
S KUPPITIIVISTE
2
9
192348
MUTTERI, kuusio; 1/2–20 UNF
1
25c
192354
S VENTTIILI, kuvionsäätö
1
10
192271
LIIPAISIN
1
25d
114068
S KIINNITYSRENGAS
1
11
203953
RUUVI, liipaisimen lukitus
1
26*
240823
ILMAVENTTIILIN KOK.PANO
1
12l
SUUTIN, neste
1
28
192281
AVAIN, pistooli
1
13l
NEULAKOK.PANO; sisältää
vaihdettavan osan 13a
1
29
192282
TYÖKALU, tiivisteen asennus
1
13al
S KÄRKI, neula
1
l Ks. osanumero taulukosta.
14l
ILMASUUTIN
1
*
15
192276
RENGAS,
ilmasuuttimen kiinnitys
1
16*
188493
KUPPITIIVISTE
1
17
192272
TAPPI, nivel
1
Nämä osat sisältyvät korjaussarjaan 239639, joka
voidaan ostaa erikseen.
Neula- ja
suutinsarja
Sisältää
osat 12–13
Osa 12
Suutin
Osa 13
Neulan
kok.pano
Sisältää
osan 13a
Osa 13a
Neulan
kärki
Osa 14
Ilmasuutin
Osa 23
Jousi
Aukon
koko
mm
Aineen
syöttö
239540
239590
192285
239643
192304
192315
114072
0,762
Paine
239541
239591
192291
239644
192305
192315
114072
1,067
Paine
239542
239592
192292
239645
192306
192315
114072
1,397
Paine
239543
239593
192288
239646
192307
192315
114072
1,778
Paine
239544
239594
192289
239647
192308
192318
114072
2,184
Paine
239545
239595
192290
239648
192309
192319
114072
2,794
Paine
239546
239592
192292
239645
192306
192317
114072
1,397
Imuputki
239547
239593
192288
239646
192307
192317
114072
1,778
Imuputki
239548**
239596
192291
239649
192310
192315
110402
1,067
Paine
239549**
239597
192292
239650
192311
192315
110402
1,397
Paine
243522**
239588
192283
239641
192312
192315
110402
1,778
Paine
Pistoolin
osanro
** Näissä pistooleissa on ruostumattomasta teräksestä oleva neulan kärki, jota ei suositella muihin kuin sellaisiin sovelluksiin,
joissa se on tarpeen.
308742
25
Osat
25c
Osa 2 sisältää osat 2a–2b
Osa 13 sisältää osan 13a
Osa 25 sisältää osat 25a–25d
25a
25b
12
25d
14
13
13a
26
1
15
16
11
21
19
20
22
23
4
2b
24
2a
9
17
8
10
5
7583A
29
28
26
308742
Osat
Osanrot 239710 ja 239711
Yläsäiliösyöttöisen ilmaruiskutuspistoolin kokoonpano
Viitenro
Osanro
Kuvaus
1
239721
RUNKO, pistooli
2
239652
2a
Viitenro
Osanro
Kuvaus
1
16*
188493
KUPPITIIVISTE
1
RUISKUTUSPESÄN
KOK.PANO;
sisältää osat 2a–2b
1
17
192272
TAPPI, nivel
1
19
192355
MUTTERI, nesteventtiili
1
S RUISKUTUSPESÄ,
yläsäiliösyöttöinen;
ei myydä erikseen
1
20*
110453
KUPPITIIVISTE
1
21
192266
NUPPI, nesteensäätö
1
22
114069
JOUSI, ilmaventtiili
1
23
114072
JOUSI, neula
1
24
239655
KIERTOLIITIN, ilma
1
25
239654
KUVIONSÄÄTÖVENTTIILIN
KOK.PANO;
sisältää osat 25a–25d
1
25a
192356
S MUTTERI, kuvionsäätö
1
25b*
110453
S KUPPITIIVISTE
2
25c
192354
S VENTTIILI, kuvionsäätö
1
25d
114068
S KIINNITYSRENGAS
1
26*
240823
ILMAVENTTIILIN KOK.PANO
1
28
192281
AVAIN, pistooli
1
29
192282
TYÖKALU, tiivisteen asennus
1
Kpl
2b*
111316
S O-RENGAS, CV75
1
4
191850
SISÄOSA, neste, yläsäiliö
1
5*
239640
SARJA, nestetiiviste; sisältää
levittimen, kuppitiivisteen ja
väliholkin
1
8
192352
RUUVI, tiiviste
1
9
192348
MUTTERI, kuusio; 1/2–20 UNF
1
10
192271
LIIPAISIN
1
11
203953
RUUVI, liipaisimen lukitus
1
12l
SUUTIN, neste
1
13l
NEULAKOK.PANO; sisältää
vaihdettavan osan 13a
1
13al
S KÄRKI, neula
1
14
192317
ILMASUUTIN
1
l Ks. osanumero taulukosta.
15
192276
RENGAS,
ilmasuuttimen kiinnitys
1
*
Kpl
Nämä osat sisältyvät korjaussarjaan 239639,
joka voidaan ostaa erikseen.
Pistoolin
osanro
Neula- ja
suutinsarja
Sisältää
osat 12–13
Osa 12
Suutin
Osa 13
Neulan
kok.pano
Sisältää
osan 13a
Osa 13a
Neulan kärki
Aukon koko
mm
Aineen syöttö
239710
239592
192287
239645
192306
1,397
Yläsäiliö
239711
239593
192288
239646
192307
1,778
Yläsäiliö
308742
27
Osat
Osa 2 sisältää osat 2a–2b
Osa 13 sisältää osan 13a
31
12
15
30
1
14
15
11
4
21
19
24
22
23
28
29
24
2c
2b
9
8
5
TI0245
17
10
28
308742
Osat
Osanro 243640
Pisaroivan ilmaruiskutuspistoolin kokoonpano
Viitenro
Osanro
Kuvaus
1
239721
RUNKO, pistooli
2
239652
2a
Viitenro
Osanro
Kuvaus
1
13a
192305
S KÄRKI, neula
RUISKUTUSPESÄN
KOK.PANO;
sisältää osat 2a–2b
1
14
196109
ILMASUUTIN
1
15
239953
1
S RUISKUTUSPESÄ,
yläsäiliösyöttöinen;
ei myydä erikseen
RENGAS, ilmasuuttimen
kiinnitys
1
Kpl
Kpl
1
16*
188493
KUPPITIIVISTE
1
17
192272
TAPPI, nivel
1
2b*
111316
S O-RENGAS, CV75
1
19
192355
MUTTERI, nesteventtiili
1
4
191849
SISÄOSA, neste, yläsäiliö
1
20*
110453
KUPPITIIVISTE
1
5*
239640
SARJA, nestetiiviste; sisältää
levittimen, kuppitiivisteen ja
väliholkin
1
21
192266
NUPPI, nesteensäätö
1
22
114069
JOUSI, ilmaventtiili
1
23
114072
JOUSI, neula
1
24
239655
KIERTOLIITIN, ilma
1
26*
240823
ILMAVENTTIILIN KOK.PANO
1
28
192281
AVAIN, pistooli
1
29
192282
TYÖKALU, tiivisteen asennus
1
30
196111
ILMANOHJAIN
1
31
194562
SUOJUS, jousi
1
8
192352
RUUVI, tiiviste
1
9
192348
MUTTERI, kuusio; 1/2–20 UNF
1
10
192271
LIIPAISIN
1
11
203953
RUUVI, liipaisimen lukitus
1
12
196110
SUUTIN, neste
1
13
239644
NEULAKOK.PANO; sisältää
vaihdettavan osan 13a
1
*
Nämä osat sisältyvät korjaussarjaan 239639, joka
voidaan ostaa erikseen.
308742
29
Lisävarusteet
Puhdistusharja 105749
Pistoolin puhdistukseen
Pistoolin ilmansäätimen
kok.pano 235119
Voiteluaine 111265
0–0,7 MPa:n (0–7 barin) ilmansäädin
ohjaamaan pistoolille menevää ilmanpainetta
Yksi 113 g putkilo saniteettivoiteluainetta (ei silikonia)
nestetiivisteisiin ja kulutukselle alttiisiin kohteisiin.
Ilmasuuttimet
7614A
HUOM: Pistoolin ilmansäätimen asennus
lisää painehäviötä, joka voi rajoittaa
ilmasuuttimen painetta.
Ks. sivu 6.
Ilman liitosletkun kokoonpano 239631
Suurin käyttöpaine 0,7 MPa (7 bar)
Helpottaa pistoolin liikuttelua ja lisää letkun joustavuutta.
1,22 m pitkä, sisähalk. 8 mm, 1/4 npsm(f) kiertoliitin,
nitriilikumi
Yläsäiliö
Käytetään yläsäiliösyöttöisessä pistoolissa.
Nailonsäiliö, 3/8 npsm(f) nesteen tuloliitin
304 ruostumatonta terästä, sisältää nestesuodattimen.
7636A
Ilmaletkun kokoonpano
Suurin käyttöpaine 0,7 MPa (7 bar)
sisähalk. 8 mm, 1/4 npsm(f) kiertoliitin, nitriilikumi
Osanro
Koko
239714
474 cc
239715
237 cc
Osanro
Pituus
239636
4,58 m
Yläsäiliön pidikkeen kannatin 192407
239637
7,63 m
Sopii kumpaankin yläsäiliöön.
Imuputkisäiliö
Nesteen liitosletkun kokoonpano 239622
7619A
Säiliö 304 ruostumatonta terästä.
Suurin käyttöpaine 0,7 MPa (7 bar)
Helpottaa pistoolin liikuttelua ja lisää letkun joustavuutta.
1,22 m pitkä, sisähalk. 4,76 mm, 3/8 npsm(fbe), nailonia
ja vaippa polyuretaania
Liitosletkun osien erittely
Osanro
Kuvaus
239630
LIITIN, ulkokierre
239629
LIITIN, kiertoliitin
061345
LETKU, 305 m rulla
Osanro
Koko
239582
0,95 litraa
239584
0,48 litraa
Kertakäyttöiset säiliön polyeteenisisukset
Kestävät maaleja ja liuottimia. 40 kpl/laatikko.
Nesteletkun kokoonpano
Suurin käyttöpaine 0,7 MPa (7 bar)
sisähalk. 4,76 mm, 3/8 npsm(fbe), nailonia ja vaippa
polyuretaania
Osanro
Pituus
239633
4,58 m
239634
7,63 m
Nesteletkun osien erittely
Osanro
Kuvaus
239629
LIITIN, kiertoliitin
061345
LETKU, 305 m rulla
30
308742
112490
112491
1 litran säiliöön
2 litran säiliöön
Ilmansäätöventtiili 243670
Asennetaan pistoolissa olevaan ilman sisääntuloaukkoon
ohjaamaan sekä hajotusilmaa että ruiskutuspistoolin säiliön
painetta (jos sellainen on käytössä). 1/4 npsm x 1/4–19 BSPT.
Ilmaruiskutuspistoolin muunnossarja
HVLP-ruiskuksi 239587
Ilmaruiskutuspistoolin muuntamiseksi suuren ilmamäärän
matalapaineiseksi ruiskutuspistooliksi. Sisältää HVLPviuhkaventtiilin ja ruiskutuspesän. Sopiva neula, HVLPsuutin ja HVLP-ilmasuutin on tilattava erikseen.
Kiertymätön ilman sisääntuloliitin 195065
Korvaa pistoolin normaalin kiertoliittimen estäen pistoolia
kiertymästä käytön aikana.
Mitat
Tekniset tiedot
170 mm
193 mm
Nimike
Tiedot
Nesteen suurin
käyttöpaine
0,7 MPa (7 bar)
Ilman suurin käyttöpaine
0,7 MPa (7 bar)
Nesteen ja ilman
käyttölämpötila-alue
0_ C–60_ C
Paino
485 g
Ilman sisääntuloaukko
1/4–18 npsm (R1/4–19) sisäja ulkokierre
Nesteen
sisääntuloaukko
3/8–18 npsm (R3/8–19) sisäja ulkokierre
Kastuvat osat
304 ja 17–4 PH ruostumaton
teräs, PEEK, asetaali, erittäin
suuren molekyylipainon
polyeteeni
7031A
Ääniarvot*
Äänenpaine
Äänitaso
*
80,8 dB(A)
89,9 dB(A)
Kaikki lukemat on otettu pistoolin säätimien ollessa täysin
auki ja 345 kPa:n, 3,4 barin paineella. Äänenpaine on
testattu CAGI–PNUEROP–1969:n mukaan. Äänitaso on
testattu ISO 3744–1981:n mukaan.
308742
31
Muistiinpanoja
32
308742
Muistiinpanoja
308742
33
Gracon normaalitakuu
Graco takaa, että kaikki tässä käyttöoppaassa mainitut Gracon valmistamat ja sen nimellä varustetut laitteet ovat materiaalin ja työn
osalta virheettömiä sinä päivänä, jolloin valtuutettu Graco-jälleenmyyjä on myynyt ne alkuperäisen ostajan käyttöön. Lukuun
ottamatta Gracon myöntämiä erityisiä, jatkettuja tai rajoitettuja takuita Graco korjaa tai vaihtaa vialliseksi toteamansa laitteen osan
yhden (1) vuoden aikana myyntipäiväyksestä. Tämä takuu on voimassa vain silloin kun laitteen asennuksessa, käytössä ja
kunnossapidossa noudatetaan Gracon kirjallisia suosituksia.
Tämä takuu ei koske normaalia kulumista eikä sellaista vikaa, vauriota tai kulumista, joka johtuu virheellisestä asennuksesta,
väärästä käytöstä, hankauksesta, korroosiosta, riittämättömästä tai sopimattomasta kunnossapidosta, laiminlyönnistä,
onnettomuudesta, laitteen muuttamisesta tai osien vaihtamisesta muihin kuin Gracon osiin, eikä Graco ole näistä vastuussa. Graco ei
myöskään ole vastuussa viasta, vauriosta tai kulumisesta, joka johtuu Gracon laitteiden ja muiden kuin Gracon toimittamien
rakenteiden, lisävarusteiden tai materiaalien välisestä yhteensopimattomuudesta, tai muiden kuin Gracon toimittamien rakenteiden,
lisävarusteiden tai materiaalien sopimattomasta suunnittelusta, valmistuksesta, asennuksesta, käytöstä tai kunnossapidosta.
Tämän takuun ehtona on vialliseksi väitetyn laitteen palauttaminen asiakkaan kustannuksella valtuutetulle Graco-jälleenmyyjälle
väitetyn vian varmistamista varten. Jos väitetty vika todetaan, Graco korjaa tai vaihtaa veloituksetta vialliset osat. Laite palautetaan
alkuperäiselle ostajalle ilman kuljetuskustannuksia. Jos laitteen tarkistuksessa ei löydetä materiaali- tai työvirhettä, korjaus tehdään
kohtuullista maksua vastaan, johon voi sisältyä kustannukset osista, työstä ja kuljetuksesta.
TÄMÄ TAKUU ON YKSINOMAINEN JA KORVAA KAIKKI MUUT ILMAISTUT TAI OLETETUT TAKUUT, MUKAAN LUKIEN MUUN
MUASSA TAKUU MARKKINOITAVUUDESTA TAI SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN.
Gracon ainoa velvoite ja ostajan ainoa korvaus takuukysymyksissä on yllä esitetyn mukainen. Ostaja suostuu siihen, että mitään
muuta korvausta (mukaan lukien mm. satunnaiset tai välilliset vahingonkorvaukset menetetyistä voitoista, menetetystä myynnistä,
henkilö- tai omaisuusvahingoista tai muista satunnaisista tai välillisistä menetyksistä) ei ole saatavissa. Takuuvaade on nostettava
kahden (2) vuoden kuluessa myyntipäiväyksestä.
Graco ei myönnä mitään takuuta ja torjuu kaikki oletetut takuut markkinoitavuudesta ja sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen sellaisten
lisävarusteiden, laitteiden, materiaalien tai osien yhteydessä, jotka Graco on myynyt muttei valmistanut. Tällaisiin osiin, jotka Graco
on myynyt muttei valmistanut (kuten sähkömoottorit, kytkimet, letkut, jne.), sovelletaan näiden valmistajien mahdollisesti antamia
takuita. Graco tarjoaa ostajalle kohtuullisessa määrin apua takuuvaateen nostamisessa.
Missään tapauksessa Graco ei ole vastuussa epäsuorista, satunnaisista, erityisistä tai välillisistä vahingonkorvauksista, jotka
aiheutuvat Gracon laitetoimituksista tai niihin myytyjen tuotteiden tai muiden tavaroiden hankkimisesta, toimivuudesta tai käytöstä,
olipa kyseessä sopimusrikkomus, takuunalainen virhe, Gracon laiminlyönti tai jokin muu syy.
Kaikki tämän asiakirjan kirjoitetut ja kuvalliset tiedot vastaavat julkaisuhetkellä tiedossa olevia viimeisimpiä tuotetietoja.
Graco pidättää itselleen oikeuden muutoksiin.
USA:n myyntipisteet: Minneapolis, MN; Plymouth.
Ulkomaiset toimistot: Belgia; Kiina; Japani; Korea
GRACO N.V.; Industrieterrein — Oude Bunders;
Slakweidestraat 31, 3630 Maasmechelen, Belgium
Tel.: 32 89 770 700 – Fax: 32 89 770 777
PAINETTU BELGIASSA 308742 03/03
34
308742
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement