Graco 308368a , Paineilmakäyttöiset Husky 2150 kalvopumput Omaniku manuaal | Manualzz
KÄTTÖOHJEET–OSALUETTELO
308–368B
A-versio
Tämä käyttöohjekirja sisältää
tärkeitä varoituksia ja tietoja
LUE JA SÄILYTÄ
KÄTTÖOHJEET
ALUMIINI JA RUOSTUMATON TERÄS
Paineilmakäyttöiset Huskyt 2150
kalvopumput
8,3 bar suurin käyttöpaine
8,3 bar suurin ilmanottopaine
*Malli nro DF3–
*Malli nro DF4–
Alumiinipumput
Ruostumattomat teräspumput
Kuvassa alumiinimalli
*HUOM: Katso pumpun mallinumero sivulla 23 olevasta
pumpputaulukosta.
USA:n ja ulkomaiset patentit haussa
03940
GRACO N.V.; Industrieterrein — Oude Bunders;
Slakweidestraat 31, 3630 Maasmechelen, Belgium
Tel.: 32 89 770 700 – Fax: 32 89 770 777
ECOPYRIGHT 1995, GRACO INC.
Sisällysluettelo
Symbolit
Varoitukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 3
Asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5–9
Käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Kunnossapito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Vianetsintä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Huolto
Ilmaventtiilin korjaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14–15
Palloventtiilin korjaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Kalvon korjaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17–19
Laakerin ja ilmatiivisteen poisto . . . . . . . . . . . . . . . . . 20–21
Pumpputaulukko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Korjaussarjojen taulukko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Osat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24–25
Mitat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Tekniset tiedot ja tehokaavio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Takuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Vaaran symboli
VAARA
Tämä symboli merkitsee vakavan tapaturman vaaraa tai hengenvaaraa, jos käyttöohjeita ei noudateta.
Varoitussymboli
VAROITUS
Tämä symboli merkitsee laitteiden vaurioitumis- tai tuhoutumisvaaraa, jos käyttöohjeita ei noudateta.
VAARA
VAARA
LAITTEIDEN VÄÄRINKÄYTÖN VAARA
KÄTTÖOHJEET
2
Ruiskutuslaitteiden tai lisävarusteiden väärinkäyttö, kuten ylipaineistus, osien muuttaminen, sopimattomien vaihto-osien käyttö, yhteensopimattomien kemikaalien ja nesteiden käyttö tai kuluneiden tai viallisten osien käyttö,
saattaa rikkoa ne ja aiheuttaa vakavan tapaturman, mukaan lukien nesteen tunkeutuminen ihoon ja nesteen
roiskuminen silmiin tai iholle, tai aiheuttaa tulipalon, räjähdyksen tai omaisuusvahinkoja.
D
Tämä laite on tarkoitettu vain ammattikäyttöön. Noudata kaikkia varoituksia. Lue ja pyri ymmärtämään kaikki
käyttöohjekirjat, varoitustarrat ja merkinnät ennen laitteen käyttämistä.
D
Älä koskaan muuta tämän laitteen mitään osaa; tällöin se saattaa mennä epäkuntoon.
D
Tarkasta kaikki laitteet säännöllisesti ja korjaa tai vaihda kuluneet tai vialliset osat välittömästi.
D
Älä koskaan ylitä suositeltua käyttöpainetta tai ilman suurinta tulopainetta, jotka on mainittu pumpussa tai
teknisissä tiedoissa sivulla 27.
D
Älä ylitä järjestelmässä käytettävän komponentin suurinta käyttöpainetta. Tämän laitteen suurin käyttöpaine
on 8,3 baria 8,3 barin suurimmalla ilmanottopaineella.
D
Varmista että kaikki nesteet ja liuotinaineet ovat kemiallisesti yhteensopivia teknisissä tiedoissa sivulla 27
esitettyjen märkien osien kanssa. Lue aina nesteen ja liuotinaineen valmistajan käyttöohjeet ennen nesteen
tai liuottimen käyttöä tässä pumpussa.
D
Älä koskaan siirrä äläkä nosta paineenalaista pumppua. Jos se putoaa, nesteosa saattaa rikkoutua. Noudata
aina paineenpoistomenettelyjä sivulta 10 ennen pumpun siirtämistä tai nostamista. Pumppu on hyvin painava. Jos sitä täytyy siirtää, järjestä ainakin kaksi henkilöä pumpun nostoon, jolloin siitä tartutaan kiinni ulostuloputkistosta.
308–368
VAARA
VAARA
VAARALLISET NESTEET
Vaarallisten nesteiden sopimaton käsittely tai myrkyllisten huurujen hengittäminen saattaa aiheuttaa erittäin vakavan tapaturman tai jopa kuoleman, jos niitä roiskuu silmiin tai jos niitä joutuu ruoansulatuskanavaan tai keholle. Noudata kaikkia seuraavia varo-ohjeita, kun käsittelet tunnetusti tai mahdollisesti vaarallisia nesteitä.
D
Tiedosta pumppaamasi nesteen laatu ja sen erityisvaarat. Varo läikyttämästä myrkyllistä nestettä.
D
Suojaa aina itsesi pitämällä asianmukaisia vaatteita ja laitteita, kuten suojalaseja ja hengityssuojainta.
D
Säilytä vaarallista nestettä sopivassa, hyväksytyssä säiliössä. Hävitä vaarallinen neste kaikkien paikallisten
ja kansallisten ohjeiden mukaisesti.
D
Kiinnitä nesteen ulostuloletku tiukasti keräyssäiliöön, jottei se irtoa ja levitä nestettä ympäriinsä.
D
Johda poistoilma turvallisesti kauas ihmisistä, eläimistä ja ruoka-aineiden käsittelyalueilta. Jos kalvo rikkoutuu, neste poistuu ilman mukana. Ks. poistoilman tuuletus sivulta 9.
TULIPALON JA RÄJÄHDYKSEN VAARA
Staattista sähköä muodostuu nesteen virratessa pumpun ja letkun läpi. Jos laitteita ei maadoiteta kunnolla, voi
esiintyä kipinöintiä. Kipinät voivat sytyttää liuotinaineiden ja pumpattavan nesteen huurut, pölyhiukkaset ja muut
herkästi syttyvät aineet riippumatta siitä, pumpataanko sisällä tai ulkona, ja aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen,
vakavan tapaturman ja omaisuusvahinkoja.
D
Vähennä staattisen kipinöinnin vaaraa maadoittamalla pumppu ja kaikki muut työskentelyalueella käytettävät
tai sijaitsevat laitteet. Tarkista laitetyyppiin sovellettavat yksityiskohtaiset maadoitusohjeet paikallisista
sähkömääräyksistä. Ks. maadoitus sivulta 5.
D
Jos huomaat kipinöintiä tai tunnet pienenkin sähköiskun tätä laitetta käytettäessä, lopeta pumppaus
välittömästi. Tarkista koko järjestelmän maadoitus. Älä käytä järjestelmää, ennen kuin ongelma on tunnistettu ja korjattu.
D Johda poistoilma turvallisesti kauas kaikista sytytyslähteistä. Jos kalvo rikkoutuu, neste poistuu ilman mukana. Ks. poistoilman tuuletus sivulta 9.
D
Älä tupakoi työskentelyalueella. Älä käytä laitetta minkään sytytyslähteen tai avotulen, kuten sytytysliekin
lähellä.
HALOGENOITUJEN HIILIVETYJEN VAARA
Älä käytä 1,1, 1-trikloorietaania, metyyliklodiria, muita halogenoituja hiilivetyliuottimia tai kyseisiä liottimia
sisältäviä nesteitä alumiinipumpuissa. Niiden käyttö saattaa aiheuttaa vaarallisen kemiallisen reaktion ja mahdollisesti jopa räjähdyksen, josta voi olla seurauksena vakava tapaturma ja/tai huomattavia omaisuusvahinkoja.
Ota yhteys nestetoimittajiin varmistaaksesi, että käytetyt nesteet ovat yhteensopivia alumiiniosien kanssa.
308–368
3
Muistiinpanoja
4
308–368
Asennus
1.
Yleistä
1.
Kuvan 2 tyypillinen asennus on vain viitteellinen järjestelmäkomponenttien valintaa ja asennusta varten. Ota
yhteys Graco-jälleenmyyjään tai Gracon tekniseen neuvontaan (ks. takasivu), kun haluat apua omiin tarpeisiisi
sopivan järjestelmän suunnitteluun.
2.
Käytä aina alkuperäisiä Gracon osia ja lisävarusteita.
3.
Suluissa olevat viitenumerot ja kirjaimet viittaavat kuvien
kuvateksteihin ja osaluetteloihin, jotka ovat sivuilla 24–25.
Pumppu: kiinnitä maadoitusjohdin ja pidike kuvan 1 mukaisesti. Löysää maadoitustapin lukkomutteria (W) ja
aluslaattaa (X). Työnnä vähintään 1,5 mm@ maadoitusjohtimen (Y) toinen pää tapin (Z) aukkoon ja kiristä lukkomutteri tiukkaan. Yhdistä maadoitusjohdon pidikepää
todelliseen sähköiseen maahan. Tilausnumero 222–011,
maadoitusjohto ja pidike.
Y
VAARA
VAARALLISET NESTEET
Vähentääksesi vakavan tapaturman vaaraa,
silmiin tai iholle lentäviä roiskeita ja myrkyllisten nesteiden läikyttämistä älä koskaan siirrä
tai osta paineenalaista pumppua. Jos se putoaa, nesteosa voi rikkoutua. Noudata aina paineenpoistomenettelyjä sivulta 10 ennen pumpun siirtämistä tai nostamista.
4.
Z
Pumppu on hyvin painava. Jos sitä täytyy siirtää, järjestä
ainakin kaksi henkilöä pumpun nostoon, jolloin siitä tartutaan kiinni ulostuloputkistosta (103). Ks. kuva 3 sivulta
8.
Maadoitus
X
W
02646
Kuva 1
VAARA
2.
Ilma- ja nesteletkut: käytä vain maadoitettuja letkuja,
joiden yhteenlaskettu pituus on enintään 150 m maadoituksen jatkuvuuden turvaamiseksi.
3.
Ilmakompressori: noudata valmistajan suosituksia.
4.
Kaikki liuotinastiat huuhtelun aikana, paikallisten
määräysten mukaan. Käytä vain sähköä johtavia metalliastioita. Älä aseta astiaa sähköä johtamattomalle pinnalle, kuten paperin tai pahvin päälle, joka katkaisee
maadoitusyhteyden.
5.
Nesteen syöttösäiliö: paikallisten määräysten mukaan.
TULIPALON JA RÄJÄHDYKSEN
VAARA
Tämä pumppu täytyy maadoittaa. Maadoita
järjestelmä alla selostetulla tavalla ennen
pumpun käyttöä. Lue myös jakso TULIPALON JA RÄJÄHDYKSEN VAARA sivulta 3.
Vähennä staattisen kipinöinnin vaaraa maadoittamalla pumppu ja kaikki muut pumppausalueella käytettävät tai sijaitsevat
laitteet. Tarkista laitetyyppiin sovellettavat yksityiskohtaiset
maadoitusohjeet paikallisista sähkömääräyksistä. Maadoita
tämä laitteisto kokonaan.
308–368
5
Asennus
Kiinnitykset
b.
Paikallista toinen ilman pääventtiileistä (B), joka on
lähellä pumppua, ja poista sen avulla sisään jäänyt
ilma. Katso yllä olevaa VAARA-ohjetta. Paikallista
toinen ilman pääventtiili (E), joka on ennen kaikkia
ilmajohdon lisävarusteita, ja katkaise sillä lisävarusteiden ilmansaanti puhdistuksen ja korjauksen ajaksi.
c.
Ilmajohdon suodatin (F) poistaa haitallisen lian ja
kosteuden paineilmasta.
VAROITUS
Pumpun poistoilma voi sisältää epäpuhtauksia. Järjestä
poistoilman tuuletus kauemmaksi, jos epäpuhtaudet voivat vaikuttaa nesteen syöttöön. Ks. poistoilman tuuletus sivulta 9.
2.
1.
Varmista, että kiinnitysalusta kestää pumpun, letkujen ja
lisävarusteiden painon sekä käytöstä aiheutuvan jännityksen.
2.
Varmista kaikissa kiinnityksissä, että pumppu pultataan
suoraan kiinnitysalustaan.
3.
Helpottaaksesi käyttöä ja huoltoa kiinnitä pumppu siten,
että ilmaventtiilin kanteen (2), ilman sisääntuloon ja nesteen sisääntulo- ja ulostuloaukkoihin päästään hyvin
käsiksi.
4.
Saatavissa on kumialustapakkaus 236–452
vähentämään melua ja tärinöitä käynnin aikana.
Ilmajohto
VAARA
Nesteen imujohto
1.
Käytä maadoitettuja nesteletkuja (G). Pumpun
imuaukko (R) on 2” npt(f). Ruuvaa nestejohdon liitin tiukasti pumpun imuaukkoon.
2.
Jos nesteen tulopaine pumppuun on yli 25 % lähtöpaineesta, pallovastaventtiilit eivät sulkeudu riittävän nopeasti, mikä johtaa tehottomaan pumpun toimintaan.
3.
Jos nesteen tulopaine on suurempi kuin 1,05 baria, kalvon käyttöikä lyhenee.
4.
Katso suurinta imukorkeutta (kuiva ja märkä) teknisistä
tiedoista sivulta 27.
Nesteen ulostulojohto
Järjestelmään tarvitaan ilman pääventtiili (B), jolla poistetaan tämän venttiilin ja pumpun väliin jäänyt ilma. Välille
jäänyt ilma voi saada pumpun toimimaan odottamatta,
mistä voi olla seurauksena vakava tapaturma, mukaan
lukien nesteen roiskuminen silmiin tai iholle, liikkuvien
osien aiheuttamat vammat tai altistuminen vaarallisille
nesteille. Ks. kuva 2.
1.
Asenna ilmajohdon lisävarusteet kuvassa 2 esitetyllä
tavalla. Kiinnitä lisävarusteet seinään tai kannattimen
päälle. Varmista, että lisävarusteille paineilmaa syöttävä
ilmajohto on maadoitettu.
a.
6
Asenna ilmasäädin (C) ja mittari nestepaineen valvontaa varten. Nesteen ulostulopaine on sama kuin
ilmasäätimen asetus.
308–368
Asenna sähköä johtava, taipuisa ilmaletku (A) lisävarusteiden ja pumpun 1/2 npt(f) ilmanoton (N) välille. Ks.
kuva 2. Käytä sisähalkaisijaltaan vähintään 13 mm:n
ilmaletkua. Ruuvaa ilmajohdon pikaliitin (D) ilmaletkun
(A) päähän, ja ruuvaa vastaliitin tiukasti pumpun ilmanottoon. Älä yhdistä vielä pikaliitintä (D) vastaliittimeen ennen kuin olet valmis käyttämään pumppua.
VAARA
Järjestelmään tarvitaan nesteen poistoventtiili (J) poistamaan paine letkusta, jos se tukkeutuu. Poistoventtiili
vähentää vakavan tapaturman vaaraa, mukaan lukien
nesteen roiskuminen silmiin tai iholle, tai altistumista
vaarallisille nesteille painetta poistettaessa. Asenna venttiili lähelle pumpun ulostuloaukkoa. Ks. kuva 2.
1.
Käytä sähköä johtavia nesteletkuja (L). Pumpun ulostuloaukko (S) on 2” npt(f). Ruuvaa nesteliitin tiukasti
pumpun ulostuloaukkoon.
2.
Asenna nesteen poistoventtiili (J) lähelle nesteen ulostuloaukkoa. Katso yllä olevaa VAARA-ohjetta.
3.
Asenna sulkuventtiili (K) nesteen ulostulojohtoon.
Asennus
TYYPILLINEN LATTIA-ASENNUS
B
C
F
E
SELITTEET KUVAAN 2
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
N
R
S
Y
Ilmansyöttöletku
Ilman pääventtiili
(vaaditaan pumppuun)
Ilmansäädin
Ilmajohdon pikaliitin
Ilman pääventtiili (lisävarusteille)
Ilmajohdon suodatin
Nesteen imuletku
Nesteen syöttö
Nesteen poistoventtiili (vaaditaan)
Nesteen sulkuventtiili
Nesteletku
1/2 npt(f) ilman tuloaukko
2” npt(f) nesteen imuaukko
2” npt(f) nesteen ulostuloaukko
Maadoitusjohto (vaaditaan; ks.
asennusohjeita sivulta sivulta 5)
A
S
K
L
D
N
Y
J
H
R
G
03943
Kuva 2
308–368
7
Asennus
Nesteen tulo- ja poistoaukkojen suunnan
muuttaminen
Nestepaineen rajoitusventtiili
Pumppua toimitettaessa nesteen imuaukko (R) ja ulostuloaukko (S) ovat samaan suuntaan. Ks. kuva 3. Muuta imuja ulostuloaukon suuntaa seuraavasti:
1.
Irrota ruuvit (106), jotka pitävät imuputkistoa (102) ja/tai
ulostuloputkistoa (103) kiinni kansissa (101).
2.
Käännä putkisto toisin päin ja kiinnitä takaisin paikalleen.
Asenna ruuvit ja kiristä ne 14–17 Nm momentilla.
SELITE
N
P
1/2 npt(f) ilman imuaukko
Vaimennin; poistoilman
aukko on 3/4 npt(f)
2” npt(f) nesteen
imuaukko
2” npt(f) nesteen
ulostuloaukko
R
S
1
101
102
103
106
112
Kannet
Nesteen imuputkisto
Nesteen ulostuloputkisto
Putkiston ja kannen
ruuvit
Kannen ruuvit
(ylhäällä ja alhaalla)
VAROITUS
Joihinkin järjestelmiin on tarpeen asentaa paineenrajoitusventtiili pumpun ulostuloaukkoon estämään pumpun
tai letkun ylipaine ja rikkoutuminen. Ks. kuva 4.
Nesteen lämpölaajeneminen ulostulolinjassa saattaa
aiheuttaa ylipaineen. Tämä voi tapahtua käytettäessä
auringonpaisteelle tai ympäristön kuumuudelle alttiina
olevia pitkiä nestelinjoja tai pumpattaessa kylmästä tilasta lämpimään (esimerkiksi maanalaisesta säiliöstä).
Ylipaine voi myös syntyä silloin, jos Husky-pumpulla
syötetään nestettä mäntäpumppuun, ja mäntäpumpun
sisääntuloventtiili ei sulkeudu, jolloin neste iskee takaisin
ulostulolinjaan.
SELITE
R
S
V
Vääntömomentti 4–17 Nm.
Kuvassa alumiinimalli
103
2” npt(f) nesteen imuaukko
2” npt(f) nesteen ulostuloaukko
Paineenrajoitusventtiili
Osa nro 110–134 (alumiini)
Osa nro 112–119 (ruostumaton teräs)
1
Asenna venttiili nesteen imu- ja ulostuloaukkojen
väliin.
2
Liitä nesteen tulolinja tähän.
3
Liitä nesteen ulostulolinja tähän.
3
S
S
N
106
1
V
1
101
2
112
P
1
R
102
R
03940
Kuva 3
03941
Kuva 4
8
308–368
Asennus
Poistoilman aukko on 3/4 npt(f). Älä pienennä poistoilma-aukkoa. Liiallinen poistoilman rajoittaminen saattaa saada pumpun toimimaan arvaamattomasti.
Poistoilman tuuletus
VAARA
Ilma poistetaan kauas seuraavasti:
TULIPALON JA RÄJÄHDYKSEN
VAARA; VAARALLISET NESTEET
Lue VAARALLISIA NESTEITÄ ja TULIPALON JA RÄJÄHDYKSEN VAARAA koskevat varoitukset sivulta 3 ja noudata niitä ennen kuin käytät tätä pumppua.
Varmista, että järjestelmän tuuletus on riittävä
kyseiselle asennustyypille. Poistoilma on johdettava turvalliseen paikkaan, kauas ihmisistä, eläimistä, ruoka-aineiden käsittelyalueilta j kaikista sytytyslähteistä pumpattaessa
herkästi syttyviä ja vaarallisia nesteitä.
1.
Irrota äänenvaimennin (P) pumpun poistoilman aukosta.
2.
Asenna sähköä johtava poistoilmaletku (T) ja liitä äänenvaimennin (P) letkun toiseen päähän. Poistoilmaletkun
sisähalkaisija tulee olla vähintään 19 mm. Jos tarvitaan 4,57 m pidempi letku, käytetään halkaisijaltaan
suurempaa letkua. Varo, ettei letkuun tule teräviä mutkia
tai kiertymiä. Ks. kuva 5.
3.
Aseta säiliö (U) poistoilmalinjan päähän keräämään nestettä mahdollisen kalvon rikkoutumisen varalta.
Kalvon rikkoutuminen aiheuttaa nesteen pumppautumisen poistoilman mukana ilmaan. Aseta sopiva säiliö poistoilmalinjan päähän keräämään nestettä. Ks. kuva 5.
POISTOILMAN TUULETUS
SELITE
E
F
C
A
B
B
A
C
D
E
F
P
T
U
Ilmansyöttöjohto
Ilman pääventtiili
(vaaditaan pumppuun)
Ilmansäädin
Ilmajohdon pikaliitin
Ilman pääventtiili (lisävarusteille)
Ilmajohdon suodatin
Äänenvaimennin
Maadoitettu poistoilmaletku
Säiliö poistoilman nesteille
D
T
U
P
03942
Kuva 5
308–368
9
Käyttö
Huuhtele pumppu ennen ensimmäistä
käyttökertaa
6.
Kun pumpun ilmansäädin (C) on suljettuna, avaa kaikki
ilman pääventtiilit (B, E).
Pumppu on testattu vedessä. Jos vesi vaikuttaa haitallisesti
pumpattavaan nesteeseen, huuhtele pumppu perusteellisesti
sopivalla liuottimella. Noudata ohjeita, jotka on annettu kohdassa pumpun käynnistys ja säätö.
7.
Jos nesteletkussa on ruiskutuslaite, pidä sitä avoinna
samalla kun jatkat seuraavaan kohtaan.
8.
Avaa hitaasti ilmansäädintä (C), kunnes pumppu alkaa
käydä. Anna pumpun käydä hitaasti, kunnes kaikki ilma
on poistunut linjoista ja pumppu on täyttynyt nesteellä.
Pumpun käynnistys ja säätö
Jos olet huuhtelemassa, käytä pumppua riittävän
pitkään, jotta pumppu ja letkut puhdistuvat perusteellisesti. Sulje ilmansäädin. Poista imuputki liuotinaineesta
ja aseta se pumpattavaan nesteeseen.
VAARA
VAARALLISET NESTEET
Vähentääksesi vakavan tapaturman vaaraa,
roiskeita silmiin tai iholle ja myrkyllisen nesteen läikkymistä älä koskaan siirrä äläkä
nosta paineenalaista pumppua. Jos se putoaa, nesteosa
saattaa rikkoutua. Noudata aina oikealla olevia paineenpoistomenettelyjä ennen kuin siirrät tai nostat pumppua.
Pumpun pysäytys
Noudata alla olevia paineenpoistomenettelyjä työvuoron
päätyttyä ja ennen järjestelmän tarkastamista, säätämistä,
puhdistamista tai korjaamista.
Paineenpoistomenettelyt
1.
Varmista, että pumppu on maadoitettu kunnolla. Katso
kohtaa maadoitus sivulta 5.
2.
Tarkasta, että kaikki liittimet ovat tiukalla. Käytä sopivaa
nestemäistä kierrelukitetta kaikissa ulkokierteissä. Kiristä
nesteen imu- ja ulostuloaukkojen liittimet.
3.
Laita imuputki (jos sellainen on käytössä) pumpattavaan
nesteeseen.
HUOM: Jos pumpun tulopaine on yli 25 % lähtöpaineesta,
pallovastaventtiilit eivät sulkeudu riittävän nopeasti, mikä johtaa tehottomaan pumpun toimintaan.
4.
Laita nesteletkun (L) pää sopivaan astiaan.
5.
Sulje nesteen poistoventtiili (J). Ks. kuva 2.
10
308–368
VAARA
Vähennä vakavan tapaturman vaaraa, mukaan lukien
nesteen roiskuminen silmiin tai iholle, noudattamalla
näitä toimenpiteitä aina kun tässä käsikirjassa kehotetaan poistamaan paine, kun sammutat pumpun ja ennen
järjestelmän laitteiden tarkastusta, säätöä, puhdistusta,
siirtoa tai korjausta.
1.
Sulje ilman tulo pumppuun.
2.
Avaa ruiskutusventtiili, jos sellainen on.
3.
Avaa nesteen poistoventtiili nestepaineen poistamiseksi
kokonaan ja pidä astia valmiina nestettä varten.
Kunnossapito
Voitelu
Kierreliitosten kiristys
Ilmaventtiili toimii voitelematta; jos kuitenkin voitelu on tarpeen, 500 käyttötunnin välein (tai kuukausittain), poista letku
pumpun ilmanotosta ja lisää kaksi tippaa koneöljyä ilmanottoon.
Ennen jokaista käyttökertaa tarkasta kaikki letkut kulumisen
ja vaurioiden varalta ja vaihda tarvittaessa. Varmista, että
kaikki kierreliitokset ovat tiukalla ja vuotamattomia.
VAROITUS
Älä voitele pumppua liikaa. Öljy poistuu äänenvaimentimen kautta, jolloin neste tai muut laitteet voivat likaantua.
Liika voitelu voi myös saada pumpun epäkuntoon.
Huuhtelu ja varastointi
Tarkasta ja kiristä vähintään puolen vuoden välein kaikki kierreliitokset, mukaan lukien putkien ruuvit, kansien ruuvit ja
ilmaventtiilin ruuvit.
Ennaltaehkäisevä kunnossapito
Tee ennaltaehkäisevän kunnossapidon aikataulu, joka perustuu pumpun aikaisempiin huoltoihin. Tämä on erityisen
tärkeää pyrittäessä estämään kalvon rikkoutumisesta aiheutuvaa valumista tai vuotoa.
Huuhtele pumppu riittävän usein, jottei pumpattava neste
kuivu tai jäädy pumppuun ja vaurioita sitä. Huuhtele pumppu
ja noudata paineenpoistomenettelyjä sivulta 10 aina ennen
kuin varastoit sen lyhyemmäksikin ajaksi. Käytä sopivaa liuotinta.
308–368
11
Muistiinpanoja
12
308–368
Vianetsintä
VAARA
Vähennä vakavan tapaturman vaaraa, mukaan lukien nesteen roiskuminen silmiin tai iholle, noudattamalla paineenpoistomenettelyä sivulta 10, kun tässä käyttöohjeessa kehotetaan poistamaan paine, kun sammutat pumpun ja ennen kuin tarkistat, säädät, puhdistat, siirrät tai korjaat järjestelmän laitteita.
HUOM: Tarkasta kaikki mahdolliset ongelmat ja syyt ennen pumpun purkamista.
ONGELMA
SYY
RATKAISU
Pumppu sykkii pysähdyksissä tai paine
ei pysy pysähdyksissä.
Kuluneet vastaventtiilin kuulat (301),
kuulapesät (201) tai O-renkaat (202).
Vaihda. Ks. sivu 16.
Pumppu ei syki, tai sykkii kerran ja
pysähtyy.
Ilmaventtiili on jumissa tai likainen.
Pura ja puhdista ilmaventtiili. Ks. sivut 14–15. Käytä suodatettua ilmaa.
Vastaventtiilin kuula (301) kulunut pahasti ja kiilautunut kuulapesään (201) tai
putkeen (102 tai 103).
Vaihda kuula ja kuulapesä. Ks. sivu 16.
Vastaventtiilin kuula (301) on kiilautunut
kuulapesään (201) ylipaineistuksen takia.
Asenna paineenrajoitusventtiili
(ks. sivu 8).
Annosteluventtiili tukossa.
Poista paine ja selvitä venttiili.
Imulinja on tukossa.
Tarkista; selvitä.
Vastaventtiilin kuulat (301) juuttuneet tai
vuotavat.
Puhdista tai vaihda. Ks. sivu 16.
Kalvo rikkoutunut.
Vaihda. Ks. sivut 17–19.
Poistoilmalinja ahtautunut.
Poista ahtauma.
Imujohto on löysällä.
Kiristä.
Kalvo rikkoutunut.
Vaihda. Ks. sivut 17–19.
Imuputkisto (102) löysällä, putkiston ja
kuulapesän (201) välinen tiiviste vaurioitunut tai O-renkaat (202) vaurioituneet.
Kiristä putkiston pultit (106) tai vaihda
kuulapesät (201) tai O-renkaat (202).
Ks. sivu 16.
Kalvon akselipultti (107) löysällä.
Kiristä tai vaihda. Ks. sivut 17–19.
O-rengas (108) vaurioitunut.
Vaihda. Ks. sivut 17–19.
Kalvo rikkoutunut.
Vaihda. Ks. sivut 17–19.
Kalvon akselipultti (107) löysällä.
Kiristä tai vaihda. Ks. sivut 17–19.
O-rengas (108) vaurioitunut.
Vaihda. Ks. sivut 17–19.
Ilmaventtiilin rengas (7), O-rengas (6),
levy (8), säätöpala (18), U-kupit (10) tai
säätötapin O-renkaat (17) kuluneet.
Korjaa tai vaihda. Ks. sivut 14–15.
Akselitiivisteet (402) kuluneet.
Vaihda. Ks. sivut 17–19.
Ilmaventtiilin kansi (2) tai kannen ruuvit (3) löysällä.
Kiristä ruuvit. Ks. sivu 15.
Ilmaventtiilin tiiviste (4) tai paineilmakannen tiiviste (22) vaurioitunut.
Tarkista, vaihda. Ks. sivut 14–15, 20–21.
Paineilmakannen ruuvit (3) ovat
löysällä.
Kiristä ruuvit. Ks. sivut 20–21.
Putkistot (102, 103) löysällä, putkiston ja
kuulapesän (201) välinen tiiviste vaurioitunut tai O-renkaat (202) vaurioituneet.
Kiristä putkistojen ruuvit (106) tai vaihda
kuulapesät (201) tai O-renkaat (202).
Ks. sivu 16.
Pumppu toimii epäsäännöllisesti.
Ilmakuplia nesteessä.
Nestettä poistoilmassa.
Pumpusta poistuu liikaa ilmaa
pysähdyksissä.
Pumpusta vuotaa ilmaa ulkoisesti.
Pumpun pallovastaventtiilistä vuotaa
ilmaa.
308–368
13
Huolto
Ilmaventtiilin korjaus
3†
2
2
Tarvittavat työkalut
D
Momenttiavain
D
Torx-ruuvitaltta tai 8 mm hylsyavain
D
Kärkipihdit
D
O-rengaspuikko
D
Litiumpohjaista rasvaa
4†
HUOM: Saatavissa on ilmaventtiilin korjaussarja 236–273.
Ks. sivu 24 . Sarjaan kuuluvat osat on merkitty jollakin symbolilla, esimerkiksi (3†). Sarjan kaikki osat on syytä käyttää.
Purkaminen
1.
Noudata paineenpoistomenettelyjä sivulta 10.
Vääntömom
entti 3,2–3,7 Nm.
2
03944
2.
Poista torx-ruuvitaltalla tai 8 mm:n hylsyavaimella kuusi
ruuvia (3), ilmaventtiilin kansi (2) ja tiiviste (4). Ks. kuva
6.
Kuva 6
1
3.
4.
Siirrä venttiilin vaunu (5) keskiasentoon ja vedä se ulos.
Irrota venttiilin rengas (7) ja O-rengas (6) vaunusta. Vedä
kärkipihdeillä säätöpalaa (18) suoraan ylöspäin ja pois
kolostaan. Ks. kuva 7.
2
Ks. osakuva oikealla.
Rasvaa.
3
Rasvaa alapinta.
Vedä kaksi toimilaitteen mäntää (11) pois laakereista
(12). Irrota U-kuppitiivisteet (10) männistä. Vedä säätötapit (16) pois laakereista (15). Irrota O-renkaat (17)
säätötapeista. Ks. kuva 8.
5
2
†6
3
†7
†18
3
5
5.
Tarkista venttiililevy (8) paikoillaan. Jos se on vaurioitunut, irrota torx-ruuvitaltalla tai 8 mm:n hylsyavaimella
kolme ruuvia (3). Irrota venttiililevy (8) ja tiiviste (9). Ks.
kuva 9.
6.
Tarkista laakerit (12, 15) paikallaan. Ks. kuva 8. Laakerit
ovat kartiomaisia ja jos ne ovat vaurioituneet, ne on poistettava ulkopuolelta. Se vaatii nesteosan purkamista. Ks.
sivu 20.
7.
Puhdista kaikki osat ja tarkista ne kulumisen ja vaurioiden varalta. Vaihda tarvittaessa. Kokoa sivun 15 ohjeiden mukaan.
1
11
16
14
308–368
03945
Kuva 7
Huolto
Asenna kapea pää ensin.
1
2
Rasvaa.
3
Asenna huulet männän (11)
kapeaan päähän päin.
4
Asenna leveä pää ensin.
10†
2
11
4
Kokoonpano
1.
Jos irrotit laakerit (12, 15), asenna uudet sivun 20 ohjeiden mukaan. Kokoa nesteosa.
2.
Asenna venttiililevyn tiiviste (9†) venttiilitilan pohjassa
olevaan uraan. Tiivisteen pyöristetyn osan täytyy olla
alaspäin uraan päin. Ks. kuva 9.
3.
Asenna venttiililevy (8) venttiilitilaan. Levy voi olla kummin puolin tahansa. Asenna kolme ruuvia (3†) torx-ruuvitaltalla tai 8 mm:n hylsyavaimella. Kiristä, kunnes ruuvit
pohjaavat pesään. Ks. kuva 9.
4.
Asenna O-rengas (17†) kumpaankin säätötappiin (16).
Rasvaa tapit ja O-renkaat. Asenna tapit laakereihin (15)
kapea pää ensin. Ks. kuva 8.
5.
Asenna U-kuppitiiviste (10†) kumpaankin toimilaitteen
mäntään (11) siten, että tiivisteiden huulet ovat mäntien
kapeampien päiden suuntaan. Ks. kuva 8.
6.
Voitele U-kuppitiivisteet (10†) ja toimilaitteiden
männät (11). Asenna männät laakereihin (12), leveä pää
ensin. Jätä mäntien kapea pää näkyviin. Ks. kuva 8.
7.
Rasvaa säätöpalan (18†) alapinta ja asenna se siten,
että ulokkeet napsahtavat säätötappien (16) päissä oleviin uriin. Ks. kuva 7.
8.
Rasvaa O-rengas (6†) ja asenna se venttiilirenkaaseen (7†). Työnnä rengas venttiilivaunuun (5). Rasvaa
renkaan alapinta. Ks. kuva 7.
9.
Asenna venttiilivaunu (5) siten, että sen ulokkeet napsahtavat toimilaitteiden mäntien kapeissa päissä oleviin
uriin (11). Ks. kuva 7.
3
12
2
17†
15 16
1
03946
Kuva 8
1
Pyöristetty puoli alaspäin.
2
Kiristä ruuvit pesän
pohjaan saakka.
3†
2
10. Kohdista venttiilitiiviste (4†) ja kansi (2) keskuspesän (1)
kuuden reiän mukaan. Kiinnitä kuusi ruuvia (3†) torxruuvitaltalla tai 8 mm:n hylsyavaimella. Kiristä 3,2–3,7 Nm momenttiin. Ks. kuva 6.
8
9†
1
03947
Kuva 9
308–368
15
Huolto
Pallovastaventtiilin korjaus
1
Vääntömomentti 14–17 Nm.
Tarvittavat työkalut
2
Nuolen (A) täytyy osoittaa ulostuloputkistoon (103) päin.
D
Momenttiavain
3
Ei käytössä eräissä malleissa.
D
10 mm hylsyavain
4
Viistotun tiivistyspinnan täytyy olla kuulaan (301) päin.
D
O-rengaspuikko
106
1
Purkaminen
HUOM: Saatavissa on nesteosan korjaussarja. Katso pumppuun sopivan oikean sarjan tilausohjeita sivulta 23. Sarjaan
kuuluvat osat on merkitty tähdellä, esimerkiksi (201*). Kaikki
sarjaan kuuluvat osat on syytä käyttää.
103
HUOM: Jotta kuulat (301) tiivistäisivät hyvin, vaihda aina
kuulapesät (201) kuulia vaihdettaessa.
201*
4
202*
3
1.
301*
Noudata paineenpoistomenettelyjä sivulta 10. Irrota
kaikki letkut.
2.
Irrota pumppu kiinnityksestään.
3.
Irrota 10 mm:n hylsyavaimella neljä ruuvia (106), jotka
pitävät ulostuloputkistoa (103) kiinni kansissa (101). Ks.
kuva 10.
4.
Irrota kuulapesät (201), kuulat (301) ja O-renkaat (202)
putkistosta.
101
A
2
301*
HUOM: Eräissä malleissa ei ole O-renkaita (202).
5.
Käännä pumppu ympäri ja irrota imuputkisto (102). Irrota
kuulapesät (201), kuulat (301) ja O-renkaat (202) kansista (101).
201*
4
202*
3
Kokoonpano
1.
Puhdista kaikki osat ja tarkista kulumisen ja vaurioiden
varalta. Vaihda osat tarvittaessa.
2.
Kokoa päinvastaisessa järjestyksessä noudattaen kaikkia kuvan 10 huomautuksia. Varmista, että vastaventtiilit
kootaan täsmälleen kuvan mukaisesti. Kansissa (101)
olevien nuolten (A) täytyy osoittaa ulostuloputkistoon
(103) päin.
16
308–368
102
106
Kuva 10
1
03948
Huolto
Kalvon korjaus
D
Tarvittavat työkalut
Purkaminen
D
Momenttiavain
D
10 mm hylsyavain
HUOM: Saatavissa on nestepuolen korjaussarja. Katso
pumppuun sopiva sarja sivulta 23. Sarjaan sisältyvät osat on
merkitty tähdellä, esimerkiksi (401*). Kaikki sarjaan kuuluvat
osat on syytä käyttää.
D
13 mm hylsyavain
1.
Noudata paineenpoistomenettelyjä sivulta 10.
D
15 mm hylsyavain (alumiinimallit) tai
1” hylsyavain (ruostumattomat teräsmallit)
2.
Irrota putkistot ja pura pallovastaventtiilit sivun 16 ohjeiden mukaan.
D
19 mm hylsyavain
3.
D
O-rengaspuikko
Irrota 10 ja 13 mm:n hylsyavaimilla ruuvit (106 ja 112),
jotka pitävät nestepuolen kansia (101) kiinni ilmapuolen
kansissa (23). Vedä nestepuolen kannet (101) irti pumpusta. Ks. kuva 11.
Litiumpohjaista rasvaa
1
Sinun täyty kiristää kahdeksan pitkää ruuvia (112) ensin ja sitten
lyhyet ruuvit (106). Kiristä 14–17 Nm momentilla.
2
Nuolen (A) täytyy osoittaa ilmaventtiiliin (B) päin.
B
23
101
A
2
106
1
112
1
03949
Kuva 11
308–368
17
Huolto
4.
Löysää kalvojen akselipultteja (107), mutta älä irrota
niitä, käyttämällä 15 mm:n hylsyavainta (1” avain ruostumattomissa teräsmalleissa).
5.
Ruuvaa yksi pultti kalvon akselista (24) irti ja irrota O-rengas (108), nestepuolen kalvolevy (105), PTFE-kalvo
(403, käytössä vain PTFE-malleissa), kalvo (401) ja ilmapuolen kalvolevy (104). Ks. kuva 12.
6.
7.
8.
9.
Vedä toinen kalvokokoonpano ja kalvon akseli (24) pois
keskuspesästä (1). Pidä akselin tasaisista osista kiinni
19 mm:n hylsyavaimella ja irrota pultti (107) akselista. Pura
toinenkin kalvokokoonpano.
Tarkista kalvon akseli (24) kulumisen tai naarmujen varalta. Jos se on vaurioitunut, tarkista laakerit (19) paikallaan. Jos laakerit ovat vaurioituneet, katso ohjeita sivulta
20.
Pujota O-rengaspuikko keskuspesään (1) ja irrota
U-kuppitiivisteet (402) ja vedä ne ulos pesästä. Se voidaan tehdä laakereitten (19) ollessa paikallaan.
Puhdista kaikki osat ja tarkista kulumisen ja vaurioiden
varalta. Vaihda osat tarvittaessa.
2.
18
308–368
Vain PTFE-malleihin asennetaan PTFE-kalvo
(403*). Varmista, että AIR SIDE -merkinnällä varustettu puoli tulee keskuspesään päin (1).
d.
Asenna kalvo (401*) pulttiin. Varmista, että AIR
SIDE -merkinnällä varustettu puoli tulee keskuspesään päin (1).
e.
Asenna ilmapuolen kalvolevy (104) siten, että syvennysten puoli tulee kalvoon (401) päin.
f.
Laita kierretiivistysainetta ja ruuvaa pultti (107) käsin
kiristäen akseliin (24).
4.
Kokoa toinen kalvokokoonpano akseliin kohdassa 2
esitetyllä tavalla.
5.
Pidä toista akselipulttia (107) avaimella ja kiristä toinen
pultti 27–34 Nm momentilla.
6.
Suuntaa nestepuolen kannet (101) ja keskuspesä (1)
siten, että kansissa olevat nuolet (A) osoittavat ilmaventtiilin (B) suuntaan. Kiinnitä kannet ruuveilla (106 ja 112)
kiristäen käsin. Asenna pitkät ruuvit (112) kansien ylä- ja
alareikiin. Ks. kuva 11.
7.
Kiristä ensin pitkät ruuvit (112) vastakkain ja tasaisesti 14–17 Nm momentilla käyttäen 13 mm:n hylsyavainta.
Kiristä sitten lyhyet ruuvit (106) 10 mm:n hylsyavaimella.
8.
Kokoa pallovastaventtiilit ja putkistot sivun 16 ohjeiden
mukaan.
Asenna kalvokokoonpano akselin (24) toiseen päähän
seuraavasti:
Aseta O-rengas (108*) akselin pulttiin (107).
c.
Rasvaa kalvon akseli (24) koko pituudeltaan ja päistään
ja työnnä se pesään (1).
Asenna akselin U-kuppitiivisteet (402*) siten, että huulet
tulevat ulospäin pesästä (1). Voitele tiivisteet. Ks.
kuva 12.
a.
Asenna nestepuolen kalvolevy (105) pulttiin siten,
että pyöristetty puoli on sisäänpäin eli kalvoon (401)
päin.
3.
Kokoonpano
1.
b.
Huolto
2
5
1
24
4
104
7
19
105
402*
1
107
403*
401*
3
3
1
6
03981
03982
Leikkauskuva kalvot paikallaan
Leikkauskuva kalvot irrotettuna
24
4
104
7
401*
3
403*
3
6
105
2
108*
1
107
24
5
4
1
Huulet ulospäin pesästä (1).
2
Pyöristetty puoli kalvoon (401) päin.
3
Ilmapuolen täytyy olla keskuspesään (1) päin.
4
Rasvaa.
5
Laita kierretiivistysainetta. Vääntömomentti 27–34 Nm.
6
Käytössä vain malleissa, joissa on PTFE-kalvot.
7
Syvennysten puoli kalvoon (401) päin.
03950
Kuva 12
308–368
19
Huolto
Laakerin ja ilmatiivisteen poisto
7.
Käytä laakerin ulosvedintä, kun irrotat kalvon akselin
laakerit (19), ilmaventtiilin laakerit (12) tai säätötapin
laakerit (15). Älä poista vahingoittumattomia laakereita.
8.
Jos olet poistanut kalvon akselin laakerit (19), pujota
O-rengaspuikko keskuspesään (1) ja irrota U-kuppitiivisteet (402) ja vedä ne ulos pesästä. Tarkista tiivisteet. Ks.
kuva 12.
Tarvittavat työkalut
D
Momenttiavain
D
10 mm hylsyavain
D
Laakerin ulosvedin
D
O-rengaspuikko
D
Puristin tai alusta ja nuija
Purkaminen
Kokoonpano
1.
Jos olet irrottanut akselin U-kuppitiivisteet (402*), asenna
ne siten, että huulet tulevat ulospäin pesästä (1).
2.
Laakerit (19, 12 ja 15) ovat kartiomaisia ja ne voidaan
asentaa vain oikein päin. Työnnä laakerit keskuspesään (1) kartiopää ensin. Paina puristimella tai alustaa ja kuminuijaa käyttäen laakeri paikalleen siten, että
se on keskuspesän pinnan tasalla.
3.
Kokoa ilmaventtiili sivun 15 ohjeiden mukaan.
4.
Kohdista uusi ilmapuolen kannen tiiviste (22) siten, että
keskuspesästä (16) ulos työntyvä säätötappi (1) menee
tiivisteessä olevaan reikään (H).
5.
Kohdista ilmapuolen kansi (23) siten, että säätötappi (16)
menee lähellä kannen keskustaa olevista kolmesta pienestä reiästä keskimmäiseen (M). Kiinnitä ruuvit (25)
kiristäen käsin. Ks. kuva 13. Kiristä 10 mm:n hylsyavaimella ruuvit vastakkain ja tasaisesti 14–17 Nm momentilla.
6.
Asenna kalvokokoonpanot ja nestepuolen kannet sivun 17 ohjeiden mukaan.
7.
Kokoa pallovastaventtiilit ja putkistot sivun 16 ohjeiden
mukaan.
HUOM: Älä irrota vahingoittumattomia laakereita.
1.
Noudata paineenpoistomenettelyjä sivulta 10.
2.
Irrota putkistot ja pura pallovastaventtiilit sivun 16 ohjeiden mukaan.
3.
Irrota nestepuolen kannet ja kalvokokoonpanot sivun 17
ohjeiden mukaan.
HUOM: Jos poistat vain kalvoakselin laakerin (19), jätä kohta
4 väliin.
4.
Pura ilmaventtiili sivun 14 ohjeiden mukaan.
5.
Irrota 10 mm:n hylsyavaimella ruuvit (25), jotka pitävät
ilmapuolen kansia (23) kiinni keskuspesässä (1). Ks.
kuva 13.
6.
20
Irrota ilmapuolen kansien tiivisteet (22). Vaihda aina tiivisteet uusiin.
308–368
Huolto
1
Asenna laakerit kartiopää ensin.
2
Laakerit puristussovitteella keskuspesän pinnan tasalle (1).
3
Vääntömomentti 14–17 Nm.
12
1
2
1
1
15
16
H
22
M
1
2
Osakuva ilmaventtiilin laakereista
23
03951
25
19
1
3
2
03952
Kuva
13
308–368
21
Muistiinpanoja
22
308–368
Pumpputaulukko
Husky 2150 alumiini- ja ruostumattomat teräspumput, A-sarja
Mallinumero on merkitty pumpun tyyppikilpeen. Saadaksesi selville pumpun sarjanumeron seuraavasta taulukosta, valitse
pumppua kuvaavat kuusi merkkiä edeten vasemmalta oikealle. Ensimmäinen merkki on aina D, osoittaen kyseessä olevan
Husky-kalvopumpun. Loput viisi merkkiä määrittelevät rakenteen materiaalit.
Esimerkkinä pumppu, jossa ilmamoottori ja nesteosa on alumiinista, kuulapesät polypropyleenistä, kuulat PTFEista ja kalvot
PTFEista on malli D F 3 – 9 1 1. Vaihto-osia tilataan viittaamalla sivujen 24 ja 25 osaluetteloihin.
Taulukon merkit eivät vastaa osapiirustusten ja -luetteloiden viitenumeroita.
Kalvopumppu
Ilmamoottori
Nesteosa
–
Kuulapesät
Kuulat
Kalvot
D (kaikissa pumpuissa)
F (alumiini)
1 (ei käytössä)
–
1 (ei käytössä)
1 (PTFE)
1 (PTFE)
2 (ei käytössä)
–
2 (ei käytössä)
2 (asetaali)
2 (ei käytössä)
3 (alumiini)
–
3 (316 rst)
3 (ei käytössä)
3 (ei käytössä)
4 (rst)
–
4 (17–4 PH rst)
4 (440C rst)
4 (ei käytössä)
–
5 (Hytrelr)
5 (Hytrelr)
5 (Hytrelr)
–
6 (Santoprener)
6 (Santoprener)
6 (Santoprener)
–
7 (ei käytössä)
7 (ei käytössä)
7 (ei käytössä)
–
8 (Vitonr)
8 (Vitonr)
8 (Vitonr)
–
9 (polypropyleeni)
Korjaussarjojen taulukko
Husky 2150 alumiini- ja ruostumattomat teräspumput, A-sarja
Korjauspakkauksia voi tilata erikseen. Tilaa ilmaventtiilin korjausta varten osa nro 236–273 (ks. sivu 24). Ilmaventtiilin
korjaussarjaan sisältyvät osat on merkitty osaluetteloissa symbolilla, esim. (3†).
Kun korjaat kuulapesiä, kuulia ja kalvoja, valitse pumppua kuvaavat kuusi merkkiä seuraavasta taulukosta edeten vasemmalta
oikealle. Ensimmäinen merkki on aina D, ja toinen merkki on aina 0 (nolla). Loput kolme merkkiä määrittelevät rakenteen
materiaalit. Pakkaukseen sisältyvät osat on merkitty tähdellä osaluetteloihin, esim. (201*).
Jos pumpussa on esimerkiksi kuulapesät polypropyleenistä, kuulat PTFEista ja kalvot PTFEista, tilaa korjaussarja
D 0 F – 9 1 1. Taulukon merkit eivät vastaa osapiirustusten ja -luetteloiden viitenumeroita sivuilla 24 ja 25.
Kalvopumppu
Nolla
Akselin O-rengas
–
Kuulapesät
Kuulat
Kalvot
D (kaikissa pumpuissa)
0 (kaikissa pumpuissa)
F (PTFE)
–
1 (ei käytössä)
1 (PTFE)
1 (PTFE)
–
2 (ei käytössä)
2 (asetaali)
2 (ei käytössä)
–
3 (316 rst)
3 (ei käytössä)
3 (ei käytössä)
–
4 (17–4 PH rst)
4 (440C rst)
4 (ei käytössä)
–
5 (Hytrelr)
5 (Hytrelr)
5 (Hytrelr)
–
6 (Santoprener)
6 (Santoprener)
6 (Santoprener)
–
7 (ei käytössä)
7 (ei käytössä)
7 (ei käytössä)
–
8 (Vitonr)
8 (Vitonr)
8 (Vitonr)
–
9 (polypropyleeni)
308–368
23
Osat
3†
11
106
2
10†
103
4†
†17
16
†18
5
Y110
104
401*
6†
7†
†3
403*
8
9†
16
17†
1
105
202*
1
23
22
106
25
24
108* 107
15
112
*402
19
20 21
101
111
*301
Kuvassa alumiinimalli
1
301*
201*
12
10†
11
1
*201
Ei käytössä eräissä malleissa.
1
* Nämä osat sisältyvät pumpun korjaussarjaan, joka voidaan ostaa erikseen. Katso sivulla 23 olevasta korjaussarjan taulukosta pumpulle sopiva sarja.
202*
† Nämä osat sisältyvät ilmaventtiilin korjaussarjaan 236–273, joka voidaan ostaa
102
erikseen.
Y Vaaran ja varoituksen kylttejä, tarroja ja kortteja on saatavissa veloituksetta.
106
03953
Ilmamoottorin osaluettelo (taulukon sarake
2)
Merkki
Viitenro
Osanro
Kuvaus
Kpl
F
1
188–838
PESÄ, keskus; alum.
1
2
188–854
KANSI, ilmaventtiili; alum.
1
3†
112–179
RUUVI; M5 x 0,8; 12 mm
9
4†
188–618
TIIVISTE, kansi; vaahto
1
5
188–855
VAUNU; alumiini
1
6†
108–730
O-RENGAS; nitriili
1
7†
188–616
RENGAS, ilmaventtiili; asetaali
1
8
188–615
LEVY, ilmaventtiili; rst
1
9†
188–617
TIIVISTE, venttiililevy; bunaN
1
10†
112–181
TIIVISTE, U-kuppi; nitriili
2
24
308–368
11
188–612
MÄNTÄ, toimilaite; asetaali
2
12
188–613
LAAKERI, mäntä; asetaali
2
Merkki
Viitenro
Osanro
Kuvaus
Kpl
F
15
188–611
LAAKERI, tappi; asetaali
2
16
188–610
TAPPI, säätö; ruost. teräs
2
17†
157–628
O-RENGAS; buna-N
2
18†
188–614
PALA, säätö; asetaali
1
19
188–609
LAAKERI, akseli; asetaali
2
20
104–029
VAARNA, maadoitus
1
21
104–582
ALUSLAATTA
1
22
188–603
TIIVISTE, ilmap. kansi; vaahto
2
23
189–300
KANSI, ilmap.; alumiini
2
24
189–304
AKSELI, kalvo; rst
1
25
112–178
RUUVI; M8 x 1,25; 25 mm
12
Osat
Nestepuolen osaluettelo (taulukon sarake 3)
Kuulapesän osaluettelo (taulukon sarake 4)
Merkki
Viitenro
Osanro
Kuvaus
Kpl
Merkki
Viitenro
Osanro
Kuvaus
Kpl
3
101
189–301
KANSI, nestep.; alumiini
2
3
201*
189–288
KUULAPESÄ; 316 ruost.
teräs
4
102
189–302
PUTKISTO, imu; alumiini
1
202*
112–358
O-RENGAS; PTFE
4
103
189–303
PUTKISTO, ulostulo; alumiini
1
201*
189–289
KUULAPESÄ; 17–4 ruost.
teräs
4
104
189–298
LEVY, ilmapuoli; alumiini
2
202*
112–358
O-RENGAS; PTFE
4
105
189–820
LEVY, nestepuoli; sinkitty
hiiliteräs
2
201*
189–292
KUULAPESÄ; Hytrel
4
106
112–178
RUUVI; M8 x 1,25; 25
mm
24
202
Ei
mitään
Ei käytössä
0
107
112–415
RUUVI; M12 x 1,75;
55 mm; 300 ruost. teräs
2
201*
189–290
KUULAPESÄ; Santoprene
4
108*
104–319
O-RENGAS; PTFE
2
202*
112–358
O-RENGAS; PTFE
4
110
Y
188–970
TARRA, vaara
1
201*
189–293
KUULAPESÄ; Viton
4
202
0
112–889
VAIMENNIN
1
Ei
mitään
Ei käytössä
111
112
112–417
RUUVI; M10 x 1,50;
90 mm; ruost. teräs
8
201*
189–291
KUULAPESÄ; polypropyleeni
4
101
189–311
KANSI, nestep.;
316 ruost. teräs
2
202*
112–358
O-RENGAS; PTFE
4
102
189–312
PUTKISTO, imu;
316 ruost. teräs
1
PUTKISTO, ulostulo;
316 ruost. teräs
1
4
103
189–313
4
5
6
8
9
Kuulan osaluettelo (taulukon sarake 5)
Merkki
Viitenro
Osanro
Kuvaus
Kpl
1
301*
112–359
KUULA; PTFE
4
104
189–298
LEVY, ilmapuoli; alumiini
2
2
301*
112–363
KUULA; asetaali
4
105
189–299
LEVY, nestepuoli;
316 ruost. teräs
2
4
301*
112–360
KUULA; 440C ruost. teräs
4
5
301*
112–745
KUULA; Hytrel
4
106
112–178
RIIVI; M8 x 1,25; 25 mm
24
6
301*
112–361
KUULA; Santoprene
4
107
189–410
PULTTI; M12 x 1,75;
55 mm; 316 ruost. teräs
2
8
301*
112–362
KUULA; Viton
4
108*
104–319
O-RENGAS; PTFE
2
110
Y
188–621
TARRA, vaara
1
111
112–889
VAIMENNIN
1
112
112–543
RUUVI; M10 x 1,50;
110 mm; ruost. teräs
8
Kalvon osaluettelo (taulukon sarake 6)
Merkki
Viitenro
Osanro
Kuvaus
Kpl
1
401*
189–296
KALVO, tuki; Santoprene
2
402*
112–181
TIIVISTE, U-kuppi; nitriili
2
403*
189–294
KALVO; PTFE
2
401*
189–295
KALVO; Hytrel
2
402*
112–181
TIIVISTE, U-kuppi; nitriili
2
401*
189–296
KALVO; Santoprene
2
402*
112–181
TIIVISTE, U-kuppi; nitriili
2
401*
189–297
KALVO; Viton
2
402*
112–181
TIIVISTE, U-kuppi; nitriili
2
5
6
8
308–368
25
Mitat
EDESTÄ
SIVULTA
2” npt(f)
Nesteen
ulostulo
1/2 npt(f)
Ilman
sisääntulo
3/4 npt(f)
Poistoilma
(vaimennin
sisältyy)
492,0 mm
584,2 mm
2” npt(f)
Nesteen
sisääntulo
152,4 mm
443,2 mm
50,8 mm
152,4 mm
317,5 mm
03954
26
308–368
Tekniset tiedot
Nesteen imuaukko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2” npt(f)
Nesteen ulostuloaukko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2” npt(f)
Märät osat . . . . . . . . . . vaihtelevat malleittain. Ks. sivut 23–25
Kuivana pysyvät ulkoiset osat . . . . . alumiini, 302 ruost. teräs
polyesteri (tarrat)
Paino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . alumiinipumput: 26,3 kg
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ruost. teräspumput: 59,0 kg
Suurin käyttöpaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,4 bar
Ilmanpaineen käyttöalue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,4–8,4 bar
Suurin ilmankulutus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,9 m3/min
Ilmankulutus 4,9 barilla /227 . . . . . . 1,68 m3/min (ks. kaavio)
Suurin vapaavirtaustuotto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 568 l/min
Suurin pumpun nopeus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 iskua/min
Litraa / isku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,90
Suurin imukorkeus . . . . . . . . . . . . . . . . 5,48 m märkä tai kuiva
Suurin hiukkaskoko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,3 mm
* Suurin melutaso 7 barilla, 50 iskua/min: . . . . . . . . 90 dBa
Äänitehon taso: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 LwA
* Melutaso 4,9 barilla, 50 iskua/min: . . . . . . . . . . . . . 85 dBa
Korkein käyttölämpötila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65,5_C;
93,3_C malleissa, joissa PTFE-kalvot
Ilman imuaukko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/2 npt(f)
Vitonr ja Hytrelr ovat Du Pont Co.:n rekisteröimiä
tavaramerkkejä.
Santoprener on Monsanto Co.:n rekisteröimä tavaramerkki.
* Melutasot on mitattu pumpun ollessa kiinnitettynä lattiaan ja
kumialustasarjan 236–452 kanssa. Ääniteho mitattu ISOstandardin 9216 mukaan.
Esimerkki pumpun ilmankulutuksen ja ilmanpaineen määrittelystä tietyllä nestetuotolla ja antopaineella:
227 litran nestevirtaus (vaaka-akseli) 2,8 barin pumpun antopaineella (pystyakseli) kuluttaa noin 1,68 m#/min ilmaa 4,9 barin ilmanottopaineella.
metriä
bar
85,3
8,4
A
ILMANOTTOPAINEET
A
B
C
D
E
73,2
7,0
B
8,4 bar ilmaa
7 bar ilmaa
4,9 bar ilmaa
2,8 bar ilmaa
F
PUMPUN ANTOPAINE
61,0
5,6
G
48,8
ILMANKULUTUS
E 0,70 m#/min
F 1,40 m#/min
G 2,10 m#/min
H 2,80 m#/min
C
4,2
H
36,6
2,8
D
24,4
12,2
1,4
0
0
114
227
341
454
568
NESTEVIRTAUS L/MIN
TESTIOLOT
Pumppu testattu vedessä PTFEkalvo ja imuaukko
veden alla.
SELITE
NESTEPAINE JA VIRTAUS
M3/MIN ILMANKULUTUS
308–368
27
Gracon takuu
Graco takaa, että tällä lomakkeella mainitut, Gracon valmistamat ja sen nimellä varustetut laitteet ovat materiaalien ja työn osalta virheettömiä sinä päivänä, kun valtuutettu Graco-jälleenmyyjä on ne myynyt alkuperäisen ostajan käyttöön. Graco korjaa tai vaihtaa
kahdentoista kuukauden aikana myyntipäivästä lukien laitteen osan, jonka Graco on todennut vialliseksi. Tämä takuu on voimassa
vain silloin, kun laitteen asennuksessa, käytössä ja kunnossapidossa on noudatettu Gracon kirjallisia ohjeita.
Tämä takuu ei koske normaalia kulumista eikä virheellisestä asennuksesta, väärästä käytöstä, hankautumisesta, korroosiosta,
riittämättömästä tai sopimattomasta kunnossapidosta, laiminlyönnistä, onnettomuudesta, osien muuttamisesta tai muiden kuin
Gracon osien käyttämisestä aiheutunutta toimintahäiriötä, vahinkoa tai kulumista, eikä Graco ole vastuussa edellä mainituista. Graco
ei myöskään ole vastuussa toimintahäiriöstä, vahingosta tai kulumisesta, joka aiheutuu Gracon laitteiden yhteensopimattomuudesta
kolmannen osapuolen toimittamiin rakenteisiin, lisävarusteisiin, laitteisiin tai materiaaleihin tai kolmannen osapuolen toimittamien
rakenteiden, lisävarusteiden, laitteiden tai materiaalien sopimattomasta suunnittelusta, valmistuksesta, asennuksesta, käytöstä tai
kunnossapidosta.
Tämän takuun ehtona on vialliseksi väitetyn laitteen palauttaminen lähettäjän kustannuksella valtuutetulle Graco-jälleenmyyjälle vian
toteamiseksi. Jos vika todetaan aiheelliseksi, Graco korjaa tai vaihtaa veloituksetta vialliset osat. Laite palautetaan alkuperäiselle
ostajalle rahtivapaasti. Jos laitteen tarkastuksessa ei löydetä mitään materiaali- tai työvirhettä, korjaukset tehdään kohtuullista veloitusta vastaan, joihin kuuluvat osiin, työhön ja kuljetukseen sisältyvät kustannukset.
Edellä mainittu muodostaa Gracon ainoan velvoitteen ja ostajan saaman ainoan korvauksen takuuvaatimuksen osalta. Ostaja
hyväksyy sen, ettei hän saa muuta korvausta (mukaan lukien satunnaiset tai välilliset vahingonkorvaukset menetyistä voitoista, menetetystä myynnistä, henkilö- tai omaisuusvahingoista tai muusta satunnaisesta tai välillisestä menetyksestä). Takuuta koskevat
vaateet on esitettävä kahden (2) vuoden kuluessa myyntipäiväyksestä.
Graco ei anna takuuta eikä vastaa lisävarusteista, laitteista, materiaaleista tai komponenteista, jotka Graco on myynyt mutta ei valmistanut. Näihin Gracon myymiin toisten valmistajien tuotteisiin sovelletaan asianomaisen valmistajan antamaa takuuta. Graco antaa
ostajalle kohtuullisessa määrin apua näitä koskevien takuuvaatimusten tekemisessä.
Seuraavat kohdat eivät kuulu Gracon takuuseen:
D
Kaulatiivisteen säätö
D
Normaalista kulumisesta johtuva tiivisteen vaihto.
Normaalia kulumista ei katsota materiaalin tai työn virheellisyydeksi.
VASTUUN RAJOITUS
Missään tapauksessa Graco ei vastaa epäsuorista, satunnaisista, erityisistä tai välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat laitteiden toimittamisesta tai myytyjen tuotteiden tai muiden tavaroiden hankkimisesta, suorituskyvystä tai käytöstä, olipa kyseessä sopimuksen
rikkominen, takuuvaatimus, Gracon laiminlyönti tai jokin muu syy.
USA:n myyntipisteet: Atlanta, Chicago, Dallas, Detroit, Los Angeles, Mt. Arlington (N.J.)
Ulkomaiset toimistot: Kanada; Englanti; Korea; Sveitsi; Ranska, Saksa; Hongkong; Japani
GRACO N.V.; Industrieterrein — Oude Bunders;
Slakweidestraat 31, 3630 Maasmechelen, Belgium
Tel.: 32 89 770 700 – Fax: 32 89 770 777
PAINETTU BELGIASSA 308–368 11/94
28
308–368
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement