Graco 308981r , Husky 515 & 716 Paineilmakäyttöiset kalvopumput Omaniku manuaal

Graco 308981r , Husky 515 & 716 Paineilmakäyttöiset kalvopumput Omaniku manuaal | Manualzz
Käyttöohjeet
Paineilmakäyttöiset
kalvopumput
308981B
R-versio
Nesteen suurin käyttöpaine: 0,7 MPa (7 baaria)
Ilman suurin sisääntulopaine: 0,7 MPa (7 baaria)
ASETAALI, POLYPROPEENI JA KYNARR
Huskyt 515
Mallinro D 5 1 _ _ _ NPT-pumput, asetaali*
Mallinro D 5 2 _ _ _ Polypropeenipumput
Mallinro D 5 5 _ _ _ NPT-pumput, KynarR
Mallinro D 5 A _ _ _ BSPT-pumput, asetaali*
Mallinro D 5 B _ _ _ BSPT-pumput, polypropeeni
Mallinro D 5 E _ _ _ BSPT-pumput, KynarR
Katso sisällysluettelosta muita malleja
9065A
ALUMIINI JA RUOSTUMATON TERÄS*
Husky 515
Huskyt 716
Mallinro D 5 3 _ _ _ NPT-pumput, alumiini
Mallinro D 5 4 _ _ _ NPT-pumput, ruostumaton teräs
Mallinro D 5 C _ _ _ BSPT-pumput, alumiini
Mallinro D 5 D _ _ _ BSPT-pumput, ruostumaton teräs
Katso sisällysluettelosta muita malleja
*Nämä mallit ovat
hyväksyttyjä.
Patenttinro
CN ZL94102643.4
EU 0942171
US 5,368,452
AR AR006617B1
JA 3517270
9246A
Husky 716
Tärkeitä turvaohjeita
Lue kaikki tämän käyttöohjeen varoitukset ja ohjeet. Säilytä
nämä ohjeet.Katso pumpun mallinumero sivulla 20 olevasta
pumpputaulukosta.
TAATTUA LAATUA, JOHTAVAA TEKNOLOGIAA.
GRACO N.V.; Industrieterrein — Oude Bunders;
Slakweidestraat 31, 3630 Maasmechelen, Belgium
ECOPYRIGHT 2000, GRACO INC.
Sisällysluettelo
Merkit
Turvallisuusvaroituksia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Kunnossapito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Vianetsintä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Huolto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Husky 515 ja Husky 716 -pumpputaulukko . . . . . . . . . . . . . 20
Husky 515- ja 715-lisäpumput . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Husky 515 ja Husky 716 -korjaussarjat . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Osat
Husky 515 ja Husky 716 -pumppujen yhteiset osat . . . . 22
Husky 515 -osapiirustus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Husky 515 nestepuolen osaluettelo . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Husky 716 -osapiirustus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Husky 716 nestepuolen osaluettelo . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Husky 515:
Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Mitat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Husky 716:
Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Mitat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Husky 515 ja Husky 716 -pumppujen
suorituskykytaulukot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Gracon normaalitakuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Vaaran merkki
VAARA
Tällä merkillä varoitetaan vakavasta tapaturmasta tai
hengenvaarasta, jos ohjeita ei noudateta.
Varoituksen merkki
VAROITUS
Tällä merkillä varoitetaan laitevauriosta tai laitteiden
tuhoutumisvaarasta, jos ohjeita ei noudateta.
VAARA
LAITTEIDEN VÄÄRINKÄYTÖN VAARA
Laitteiston väärinkäyttö voi rikkoa laitteet tai saada ne epäkuntoon ja johtaa vakavaan tapaturmaan.
KÄYTTÖOHJEET
D
Tämä laite on tarkoitettu vain ammattikäyttöön.
D
Lue kaikki käyttöohjeet, tarrat ja kyltit ennen laitteen käyttöä.
D
Käytä laitetta vain sille määrättyyn tarkoitukseen. Jos et ole asiasta varma, ota yhteys jälleenmyyjään.
D
Älä muuta tätä laitetta millään tavoin. Käytä vain alkuperäisiä Gracon osia ja lisävarusteita.
D
Tarkasta laite päivittäin. Korjaa tai vaihda kuluneet tai vaurioituneet osat välittömästi.
D
Älä ylitä alimman nimellispaineen kestävän järjestelmäkomponentin suurinta käyttöpainetta. Tämän laitteen
suurin käyttöpaine on 0,7 MPa (7 bar) suurimmalla tuloilman paineella, joka on 0,7 MPa (7 bar).
D Käytä nesteitä ja liuottimia, jotka soveltuvat laitteen kastuviin osiin. Katso ohjeita kaikkien laitekäsikirjojen
teknisistä tiedoista. Lue nesteen ja liuottimen valmistajan varoitukset.
D Reititä letkut kauaksi kulkuväyliltä, terävistä kulmista, liikkuvista osista ja kuumista pinnoista. Älä jätä Gracoletkuja alttiiksi lämpötiloille, jotka ovat yli 82_C tai alle –40_C.
2
D
Pidä kuulosuojaimia tätä laitetta käytettäessä.
D
Älä nosta paineistettua laitetta.
D
Älä kierrä tai taivuta letkuja äläkä siirrä laitetta letkuista vetämällä.
D
Noudata kaikkia palo-, sähkö- ja turvamääräyksiä.
D
Älä käytä 1.1.1-trikloorietaania, metyylikloridia, muita halogenoituja hiilivetyliuottimia tai niitä sisältäviä
nesteitä alumiinisessa paineastiassa. Tällainen käyttö saattaa aiheuttaa kemiallisen reaktion ja
mahdollisesti räjähdyksen.
308981
VAARA
MYRKYLLISTEN NESTEIDEN AIHEUTTAMA VAARA
Vaaralliset nesteet tai myrkylliset huurut voivat aiheuttaa vakavan tapaturman tai kuoleman hengitettynä tai
nieltynä, tai jos niitä roiskuu silmiin tai iholle.
D
Tunne käyttämäsi nesteen erikoisvaarat.
D
Älä nosta paineenalaista pumppua. Jos se putoaa, nestettä sisältävä osa saattaa rikkoutua. Noudata aina
paineenpoistotoimia sivulta 10 ennen pumpun nostamista.
D
Säilytä vaarallista nestettä sopivassa säiliössä. Hävitä vaarallinen neste viranomaisohjeiden mukaisesti.
D
Käytä aina nesteen ja liuottimen valmistajan suosittelemia suojalaseja, -käsineitä, -vaatteita ja
hengityssuojainta.
D
Johda poistoilma putkia pitkin turvallisesti kauas ihmisistä, eläimistä ja elintarvikkeiden käsittelyalueilta.
Jos kalvo rikkoutuu, nestettä pääsee ulos poistoilman mukana. Lue Poistoilman tuuletus sivulta 6.
D
Älä koskaan pumppaa happoja asetaalipumpulla. Ryhdy varotoimiin, jotta happo tai happohuurut eivät
pääse kosketuksiin pumpun ulkokotelon kanssa. Ruostumattomat teräsosat vahingoittuvat happoroiskeista
ja -huuruista.
TULIPALON JA RÄJÄHDYKSEN VAARA
Huono maadoitus, huono ilmanvaihto, avotuli tai kipinät voivat aiheuttaa vaaratilanteen ja johtaa tulipaloon tai
räjähdykseen ja vakavaan tapaturmaan.
D
Maadoita laite. Katso Maadoitus sivulta 8.
D
Älä koskaan käytä polypropeeni- tai KynarR-pumppua palomääräyksissä mainittujen sähköä
johtamattomien, tulenarkojen nesteiden kanssa. Katso lisätietoja kohdasta Maadoitus sivulta 8.
Kysy nesteen sähkönjohtavuus tai ominaisvastus nesteen toimittajalta.
D
Jos ilmenee staattista kipinöintiä tai tunnet sähköiskun laitteen käytön aikana, lopeta pumppaus
välittömästi. Alä käytä laitetta ennen kuin ongelma on löydetty ja korjattu.
D
Järjestä raittiin ilman tuuletus, jottei pumpattavista liuottimista tai nesteistä keräänny syttyviä huuruja.
D
Johda poistoilma putkia pitkin turvallisesti kauas kaikista sytytyslähteistä. Jos kalvo rikkoutuu, nestettä
pääsee ulos poistoilman mukana. Lue Poistoilman tuuletus sivulta 6.
D
Pidä roskat, liuottimet, rätit ja bensiini poissa ruiskutusalueelta.
D
Irrota kaikki ruiskutusalueen laitteet pistorasioista.
D
Sammuta avotuli tai sytytysliekit ruiskutusalueelta.
D
Älä tupakoi ruiskutusalueella.
D
Älä käytä valokatkaisimia ruiskutusalueella laitteen käytön aikana tai jos ilmassa on huuruja.
D
Älä käytä bensiinimoottoria ruiskutusalueella.
D
Pidä palonsammutin valmiina työskentelyalueella.
308981
3
Asennus
Yleistietoja
D
VAROITUS
Kuvan 2 tyypilliset asennukset ovat vain ohjeellisia
järjestelmän osien valitsemiseksi ja asentamiseksi.
Ota yhteys Graco-jälleenmyyjään saadaksesi apua
omiin tarpeisiisi sopivan järjestelmän suunnitteluun.
D
Käytä aina alkuperäisiä Gracon osia ja lisävarusteita.
D
Käytä sopivaa nestemäistä kierrelukitetta kaikissa
ulkokierteissä. Kiristä kaikki liitokset tiukasti ilmatai nestevuotojen välttämiseksi.
Turvalliset käyttölämpötilat
Alin (kaikki pumput): 4 _C
Ylin
Asetaali: 82 _C
Polypropeeni: 66 _C
Alumiini, ruostumaton teräs, KynarR: 107 _C
Nämä lämpötilat perustuvat vain mekaaniseen rasitukseen
ja ne voivat muuttua merkittävästi pumpattaessa tiettyjä
kemikaaleja. Ota teknisistä oppaista selvää kemiallisesta
yhteensopivuudesta ja lämpötilarajoista tai ota yhteys
Graco-jälleenmyyjään.
Kiinnitykset
D
Näitä pumppuja voidaan käyttää monenlaisissa
asennuksissa. Varmista, että kiinnitysalusta kestää
pumpun, letkujen ja lisävarusteiden painon sekä
käytön aiheuttaman rasituksen.
D
Kuvassa 2 näkyy muutamia asennusesimerkkejä. Kiinnitä
pumppu kaikissa asennuksissa ruuveilla ja muttereilla.
Kierteisten kiinnittimien kiristys ennen
ensimmäistä käyttökertaa
Kun pumppu on purettu pakkauksestaan ja ennen kuin
sitä käytetään ensimmäistä kertaa, tarkasta ja kiristä kaikki
ulkoiset kiinnittimet. Katso kiristysmomentit kohdasta Huolto.
Kiristä kaikki kiinnittimet ensimmäisen käyttöpäivän jälkeen
uudelleen. Vaikka kiinnittimien suositellut kiristysvälit vaihtelevat pumpun käytön mukaan, yleisohjeena on kiinnittimien
kiristys kahden kuukauden välein.
Myrkyllisten nesteiden vaara
Lue Myrkyllisten nesteiden
vaara sivulta 3.
Käytä nesteitä ja liuottimia, jotka soveltuvat laitteen kastuviin
osiin. Katso ohjeita kaikkien laitekäsikirjojen teknisistä
tiedoista. Lue nesteen ja liuottimen valmistajan varoitukset.
4
308981
Sakeiden nesteiden pumppaus
Sakeat nesteet saattavat estää vastaventtiilien kevyempiä
ei-metallisia kuulia asettumasta pesiinsä kunnolla, mikä
heikentää huomattavasti pumpun suorituskykyä. Tällaisissa
sovelluksissa tulee käyttää ruostumattomia teräskuulia.
Jaetut yhdysputket
Saatavissa on muovisia jaettuja yhdysputkia, joilla voi
pumpata kahta nestettä samanaikaisesti tai sekoittaa
kahta nestettä pumpussa. Tilaa jaettu yhdysputkisarja
osanumeron perusteella alla olevasta luettelosta:
241240
241241
241242
241243
241244
241245
polypropeeni; jaettu imuyhdysputki
asetaali; jaettu imuyhdysputki
KynarR; jaettu imuyhdysputki
polypropeeni; jaettu poistoyhdysputki
asetaali; jaettu poistoyhdysputki
KynarR; jaettu poistoyhdysputki
Asennus
Ilmajohto
Kauko-ohjattujen ilmajohtojen asennus
1.
Katso osapiirustuksia. Liitä ilmajohto pumppuun
edellisen kohdan mukaisesti.
2.
Liitä ulkohalk. 6 mm (1/4”) putki työntömallisiin
liittimiin (16) pumpun alapuolella.
VAARA
Järjestelmään vaaditaan tyhjentävä pääilmaventtiili (B),
jolla poistetaan tämän venttiilin ja pumpun väliin jäänyt
ilma. Ks. kuva 2. Väliin jäänyt ilma voi saada pumpun
toimimaan odottamatta, mikä voi johtaa vakavaan tapaturmaan, mukaan lukien nesteen roiskuminen silmiin
tai iholle, liikkuvien osien aiheuttamat tapaturmat tai
vaarallisten nesteiden päästöt.
VAROITUS
Pumpun poistoilma saattaa sisältää päästöjä. Järjestä
poistoilman tuuletus kauas, jos päästöt voivat vaikuttaa
nestesyöttöön. Lue Poistoilman tuuletus sivulta 6.
1.
HUOM: Jos työntömalliset liittimet korvataan muilla tyypeillä,
voidaan käyttää muunkokoisia tai -tyyppisiä liittimiä.
Uusissa liittimissä on oltava 1/8” npt-kierteet.
3.
HUOM: Säätimien ilmanpaineen täytyy olla vähintään 30 %
ilmamoottoriin menevästä ilmanpaineesta, jotta
pumppu toimisi.
Nesteen imujohto
D
Jos käytössä on sähköä johtava (asetaali)pumppu,
käytä sähköä johtavia letkuja. Jos käytössä on sähköä
johtamaton pumppu, maadoita nestejärjestelmä. Lue
Maadoitus sivulta 8. Nesteen sisääntuloaukko on
13 mm tai 19 mm.
D
Yli 0,1 MPa:n (1 bar) nesteen tulopaineilla kalvon
käyttöikä lyhenee.
Asenna ilmajohdon lisävarusteet kuvan 2 mukaisesti.
Kiinnitä nämä lisävarusteet seinälle tai kannattimelle.
Varmista, että lisävarusteille ilmaa syöttävä ilmajohto
on sähköä johtava.
a.
Nestepainetta voidaan ohjata kahdella tavalla.
Jos sitä ohjataan ilmapuolelta, asenna ilmansäädin
(G). Jos sitä ohjataan nestepuolelta, asenna nestesäädin (J) pumpun poistoaukon lähelle (ks. kuva 2).
Liitä putkien toinen pää ulkoisen ilman signaaliin, kuten
Gracon Cycleflo (osanro 195264) tai Cycleflo II (osanro 195265) -säätimeen.
Nesteen ulostulojohto
VAARA
2.
b.
Sijoita toinen tyhjentävistä pääilmaventtiileistä
(B) lähelle pumppua, ja poista sen avulla sisään
jäänyt ilma. Lue yllä oleva VAARA. Sijoita toinen
pääilmaventtiili (E) ennen kaikkia ilmajohdon lisävarusteita, ja eristä sillä lisävarusteiden ilmansaanti
puhdistuksen ja korjauksen ajaksi.
c.
Ilmajohdon suodatin (F) poistaa haitallista likaa
ja kosteutta paineilmasta.
Asenna sähköä johtava, joustava ilmaletku (C) lisävarusteiden ja pumpun 1/4 npt(f) ilmanoton väliin. Käytä sisähalkaisijaltaan vähintään 6,3 mm (1/4”) ilmaletkua. Kierrä
ilmajohdon pikaliitin (D) ilmaletkun (C) päähän, ja kierrä
vastaliitin pumpun ilmantuloaukkoon tiukasti. Älä liitä
pikaliitintä (D) vastaliittimeen vielä.
Järjestelmään vaaditaan nesteen tyhjennysventtiili (H)
poistamaan paine letkusta, jos se tukkeutuu. Ks. kuva 2.
Tyhjennysventtiili vähentää vakavan tapaturman vaaraa,
mukaan lukien nesteroiskeet silmiin tai iholle, tai vaarallisten
nesteiden päästöt painetta poistettaessa. Asenna venttiili
lähelle pumpussa olevaa nesteen poistoaukkoa.
1.
Käytä sähköä johtavia nesteletkuja (K). Pumpun
ulostuloaukko on 13 mm tai 19 mm. Kierrä nesteliitin
tiukasti pumpun ulostuloaukkoon. Älä kiristä liikaa.
2.
Asenna tarvittaessa nestesäädin (J) pumpun ulostuloaukkoon nestepaineen säätämiseksi (ks. kuva 2).
Katso toinen paineensäätömenetelmä jakson Ilmajohto
kohdasta 1a.
3.
Asenna nesteen tyhjennysventtiili (H) lähelle nesteen
ulostuloaukkoa. Lue yllä oleva VAARA.
308981
5
Asennus
Nesteen paineenpoistoventtiili
Poistoilman tuuletus
VAROITUS
Eräissä järjestelmissä saatetaan joutua asentamaan
paineenpoistoventtiili pumpun ulostuloaukkoon ylipaineistuksen sekä pumpun tai letkun rikkoutumisen estämiseksi.
Ks. kuva 1.
Lue Myrkyllisten
nesteiden vaara sivulta 3.
Lue Tulipalon ja
räjähdyksen vaara
sivulta 3.
Nesteen lämpölaajeneminen ulostulolinjassa saattaa
aiheuttaa ylipaineen. Tämä voi tapahtua käytettäessä
auringonpaisteelle tai ympäristön kuumuudelle alttiina
olevia pitkiä nestelinjoja tai pumpattaessa ainetta kylmästä
tilasta lämpimään (esimerkiksi maanalaisesta säiliöstä).
Varmista, että järjestelmän tuuletus on riittävä kyseistä
asennustyyppiä varten. Poistoilma on johdettava turvalliseen paikkaan kauas ihmisistä, eläimistä, elintarvikkeiden
käsittelyalueilta ja kaikista sytytyslähteistä pumpattaessa
herkästi syttyviä tai vaarallisia nesteitä.
Ylipaine voi syntyä myös silloin, jos Husky-pumpulla
syötetään nestettä mäntäpumppuun, ja mäntäpumpun
imuventtiili ei sulkeudu, jolloin neste iskee takaisin
ulostulolinjaan.
1
Asenna venttiili nesteen imu- ja poistoaukkojen väliin.
2
Liitä nesteen imujohto tähän.
3
Liitä nesteen ulostulolinja tähän.
Kalvon rikkoutuminen aiheuttaa nesteen pumppautumisen
poistoilman mukaan. Aseta sopiva säiliö poistoilmalinjan
päähän keräämään nestettä. Ks. kuva 2.
Poistoilman aukko on 3/8 npt(f). Älä pienennä poistoilmaaukkoa. Liiallinen poistoilman rajoittaminen saattaa saada
pumpun toimimaan arvaamattomasti.
3
Ks. Poistoilman tuuletus kuvasta 2. Johda poistoilma
muualle seuraavasti:
1
2
9073A
Kuva 1
6
308981
1.
Irrota äänenvaimennin (W) pumpun poistoilma-aukosta.
2.
Asenna sähköä johtava poistoilmaletku (X) ja liitä
äänenvaimennin letkun toiseen päähän. Poistoilmaletkun sisähalkaisijan tulee olla vähintään 10 mm
(3/8”). Jos tarvitaan 4,57 metriä pitempi letku, käytetään
halkaisijaltaan suurempaa letkua. Varo, ettei letkuun
tule teräviä mutkia tai kiertymiä.
3.
Laita astia (Z) poistoilmajohdon päähän keräämään
nestettä, jos kalvo sattuu rikkoutumaan. Ks. kuva 2.
Asennus
MAANPÄÄLLINEN SIIRTOASENNUS
SELITE
J
CD
A
B
K
A
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
Y
H
E
B
G
F
N
Y
L
Pumppu
Tyhjentävä pääilmaventtiili
(vaaditaan pumpulle)
Sähköä johtava ilmansyöttöjohto
Ilmajohdon pikaliitin
Pääilmaventtiili (lisävarusteille)
Ilmajohdon suodatin
Pumpun ilmansäädin
Nesteen tyhjennysventtiili (vaaditaan)
Nestesäädin (lisävaruste)
Sähköä johtava nesteensyöttöletku
Nesteen imujohto
Maanalainen säiliö
Seinäkannatin
Maadoitusjohto (vaaditaan; ks.
asennusohjeet sivulta 8)
9074A
M
TYNNYRIPUMPUN ASENNUS (200 l)
K
A
SELITE
A
C
D
H
K
L
Y
PAINEILMARUISKUN ASENNUS
Pumppu
Sähköä johtava ilmansyöttöjohto
Ilmajohdon pikaliitin
Nesteen tyhjennysventtiili (vaaditaan)
Sähköä johtava nesteensyöttöletku
Nesteen imujohto
Maadoitusjohto (vaaditaan; ks.
asennusohjeet sivulta 8)
C
D
H
Y
S
P
E
R
F
D
T
K
A
G
H
C
Y
V
U
L
SELITE
A
C
E
F
G
H
K
P
R
S
T
U
V
Y
Pumppu
Sähköä johtava ilmajohto pumppuun
Pistoolin ilmajohdon sulkuventtiili
Ilmajohdon suodatin
Pistoolin ilmansäädin
Nesteen tyhjennysventtiili (vaaditaan)
Sähköä johtava nesteensyöttöletku
Kiertoventtiili
Sähköä johtava ilmajohto pistooliin
Ilmaruiskutuspistooli
Sähköä johtava nesteen paluujohto
19 litran astia
Sekoitin
Maadoitusjohto (vaaditaan;
ks. asennusohjeet sivulta 8)
9075A
9076A
POISTOILMAN TUULETUS
SELITE
W
X
Z
Äänenvaimennin
Sähköä johtava poistoilmaletku
Poistoilma-astia
Kaikkien pumpun kastuvien ja kuivana
pysyvien osien täytyy olla yhteensopivia
pumpattavan nesteen kanssa.
Z
W
X
04054
Kuva 2
308981
7
Asennus
Maadoitus
VAARA
Maadoita tämä laite kokonaisuudessaan:
D
Pumppu: metallipumpussa on maadoitusliuska keskikotelon edessä. Asetaalipumpussa on maadoitusruuvi
yläyhdysputkessa. Liitä maadoitusjohdon pidikkeetön pää
maadoitusliuskaan tai -ruuviin ja liitä maadoitusjohdon
pidikepää varsinaiseen maadoitukseen. Tilaa maadoitusjohto ja pidike, osanro 222011.
D
Ilma- ja nesteletkut: käytä vain sähköä johtavia letkuja.
D
Ilmakompressori: noudata valmistajan suosituksia.
D
Huuhtelun aikana käytettävät liuotinastiat: noudata
paikallisia määräyksiä. Käytä vain sähköä johtavia ja
maadoitettuja metalliastioita Älä laita astiaa sähköä
johtamattomalle alustalle, kuten paperin tai pahvin
päälle, joka katkaisee maadoituksen jatkuvuuden.
D
Nesteen syöttöastia: Noudata paikallisia määräyksiä.
TULIPALON JA RÄJÄHDYKSEN
VAARA
Tämä pumppu on maadoitettava. Maadoita
järjestelmä alla esitetyllä tavalla ennen pumpun
käyttämistä. Lue myös kohta Tulipalon ja
räjähdyksen vaara sivulta 3.
Husky 515 -asetaalipumppu sisältää ruostumattomia teräskuituja, jotka tekevät kastuvista
osista sähköä johtavia. Maadoitusjohdon kiinnittäminen
maadoitusruuviin (106) maadoittaa kastuvat osat. Ks.
maadoitusruuvi sivulta 23.
Husky 716 -metallipumpuissa on kiilapidikkeet (109)
yhdistävä maadoitusliuska. Kiinnitä maadoitusjohto
liuskaan ruuvilla, varmistuslaatalla ja mutterilla, kuten
kuvassa maadoituksen osakuva sivulla NO TAG on
esitetty.
Husky 515 -polypropeeni- ja Kynarr-pumput eivät ole
sähköä johtavia.
SELITE
A
H
S
T
Y
Pumpattaessa sähköä johtavia tulenarkoja nesteitä,
maadoita aina koko nestejärjestelmä ja varmista, että
järjestelmällä on sähköinen yhteys varsinaiseen maahan
(ks. kuva 3). Älä koskaan käytä polypropeeni- tai
Kynarr-pumppua sähköä johtamattomien, tulenarkojen
nesteiden kanssa (ks. paikalliset palomääräykset.)
USA:n staattista sähköä koskevissa määräyksissä
(NFPA 77 Static Electricity) suositellaan sähkönjohtavuudeksi yli 50 x 10–12 Siemans/metri (omhs/metri)
käyttölämpötila-alueella tulipalovaaran vähentämiseksi.
Ota yhteys nesteen toimittajaan saadaksesi tietoa
käytetyn nesteen sähkönjohtavuudesta tai ominaisvastuksesta. Ominaisvastuksen tulee olla alle
2 x 1012 ohmisenttimetriä.
8
308981
Pumppu
Nesteen tyhjennysventtiili (vaaditaan)
Ruiskutusventtiili
Nesteen tyhjennysjohto
Nesteosan maadoitus maadoitusliuskan tai -ruuvin
kautta (vaaditaan metalli- ja asetaalipumpuille)
Astian maadoitusjohto (vaaditaan)
Z
1
Letkun täytyy olla sähköä johtava.
2
Ruiskutusventtiilin suuttimen täytyy koskettaa astiaa.
Y
A
H
Y
T
1
Z
Staattisen kipinöintivaaran vähentämiseksi pumppu ja kaikki
muut pumppausalueella käytettävät tai sijaitsevat laitteet on
maadoitettava. Tarkista laitetyyppiä koskevat yksityiskohtaiset maadoitusohjeet paikallisista sähkömääräyksistä.
HUOM: Kun pumpataan sähköä johtavia, tulenarkoja nesteitä
polypropeeni- tai Kynarr-pumpulla, nestejärjestelmä
on aina maadoitettava. Katso yllä oleva VAARA.
Kuvassa 3 näkyy tulenarkoja nesteitä sisältävien
astioiden suositellut maadoitusmenetelmät täytön
aikana.
PUMPUN MAADOITUS
S
Kuva 3
2
9079A
Asennus
Nesteen imu- ja poistoaukkojen suunnan
muuttaminen (Husky 515)
1
Kiristä 9–10 Nm:iin.
Voit muuttaa nesteen imu- ja poistoaukkojen suuntaa
sijoittamalla yhdysputket uudelleen. Katso Husky 515:n
ohjeet kuvasta 4. Katso Husky 716:n ohjeet kuvasta 5.
1.
109
1
Poista paine. Ks. paineenpoistotoimet
sivulta 10.
ulostulo
2.
Irrota neljä yhdysputken mutteria (109) tai pulttia (105).
3.
Käännä yhdysputki haluttuun asentoon, kiinnitä mutterit
tai pultit takaisin ja kiristä 9-10 Nm:iin.
HUOM: Varmista, että kaikki yhdysputken O-renkaat
ovat oikein paikoillaan ennen yhdysputken
kiinnittämistä. Yhdysputken O-renkaat (139)
näkyvät kuvissa 7 ja 8.
HUOM: Pumput, joissa on sorsannokkaa muistuttavat vastaventtiilit, toimitetaan imuyhdysputki yläpuolella ja
poistoyhdysputki alapuolella. Katso tarkemmat tiedot
sivulta 14.
sisääntulo
1
109
9065A
Kuva 4
1
Kiristä 9–10 Nm:iin.
ulostulo
1
105
sisääntulo
1
105
9071A
Kuva 5
308981
9
Käyttö
5.
Paineenpoistotoimet
VAARA
PAINEISTETUN LAITTEEN AIHEUTTAMA
VAARA
Laite pysyy paineistettuna, kunnes paine poistetaan
käsin. Vähentääksesi paineistetun nesteen, vahingossa
lähtevän nestesuihkun tai nesteen roiskumisen aiheuttamaa vakavan tapaturman vaaraa, noudata näitä toimia
aina kun:
D
D
D
D
ohjeissa kehotetaan poistamaan paine,
lopetat pumppauksen,
tarkastat, puhdistat tai huollat järjestelmän laitteita,
asennat tai puhdistat nestesuuttimia.
1.
Katkaise pumpun ilmantulo.
2.
Avaa ruiskutusventtiili, jos se on ollut käytössä.
3.
Avaa nesteen tyhjennysventtiili kaiken nestepaineen
poistamiseksi, ja pidä astia valmiina ulostulevaa nestettä
varten.
Laita imuputki (jos sellaista käytetään) pumpattavaan
nesteeseen.
HUOM: Jos pumppuun menevän nesteen tulopaine on yli
25 % poistopaineesta, kuulavastaventtiilit eivät
sulkeudu riittävän nopeasti, jolloin pumpun toiminta
on tehotonta.
6.
Laita nesteletkun (K) pää sopivaan astiaan.
7.
Sulje nesteen tyhjennysventtiili (H).
8.
Kun pumpun ilmansäädin (G) on kiinni, avaa kaikki
tyhjentävät pääilmaventtiilit (B, E).
9.
Jos nesteletkussa on ruiskutuslaite, pidä sitä avoinna
samalla kun jatkat seuraavaan kohtaan. Avaa hitaasti
ilmansäädintä (G), kunnes pumppu alkaa käydä. Anna
pumpun käydä hitaasti, kunnes kaikki ilma on poistunut
linjoista ja pumppu on täyttynyt nesteellä.
Jos olet huuhtelemassa, käytä pumppua riittävän
pitkään, jotta pumppu ja letkut puhdistuvat perusteellisesti. Sulje ilmansäädin. Poista imuputki liuotinaineesta
ja aseta se pumpattavaan nesteeseen.
Kauko-ohjattujen pumppujen käyttö
Huuhtele pumppu ennen ensimmäistä käyttöä
Pumppu on testattu vedessä. Huuhtele pumppu ennen
käyttöä perusteellisesti sopivalla liuottimella. Noudata ohjeita,
jotka on annettu kohdassa Pumpun käynnistys ja säätö.
1.
Kuva 2 ja osapiirustukset. Noudata edellä olevia ohjeita
1–8 kohdasta Pumpun käynnistys ja säätö.
2.
Avaa ilmansäädin (G).
VAARA
Pumpun käynnistys ja säätö
Pumppu voi sykähtää kerran ennen kuin ulkoinen
signaali toimii. Tapaturma on mahdollinen. Jos pumppu
sykähtää, odota sen loppumista ennen kuin jatkat.
Lue Myrkyllisten nesteiden
vaara sivulta 3.
1.
3.
2.
Noudata yllä esitettyjä
paineenpoistotoimia ennen pumpun
nostamista.
Varmista, että
pumppu on maadoitettu kunnolla.
Lue Tulipalon ja
räjähdyksen vaara
sivulta 3.
3.
4.
10
Tarkasta, että kaikki liittimet ovat tiiviit. Käytä sopivaa
nestemäistä kierrelukitetta kaikissa ulkokierteissä. Kiristä
nesteen imu- ja poistoliittimet tiukkaan. Älä kiristä
pumpun liittimiä liikaa.
308981
Pumppu toimii, kun ilmanpaine kohdistetaan vuorotellen
työntömallisiin liittimiin (16).
HUOM: Jos ilmanpaine jätetään ilmamoottoriin pitkiksi ajoiksi,
kun pumppu ei ole käynnissä, kalvon käyttöikä saattaa
lyhentyä. Tämä estetään käyttämällä 3- tiemagneettiventtiiliä, joka poistaa paineen automaattisesti ilmamoottorista, kun mittausjakso on päättynyt.
Pumpun sammutus
Kun työvuoro on päättynyt, poista paine
noudattamalla vasemmalla olevia paineenpoistotoimia.
Kunnossapito
Voitelu
Kierreliitosten kiristäminen
Ilmaventtiili on voideltu tehtaalla eikä se tarvitse lisävoitelua.
Jos haluat antaa lisävoitelua, irrota letku pumpun ilmantuloaukosta ja lisää kaksi tippaa koneöljyä ilmantuloaukkoon
500 käyttötunnin välein tai kerran kuukaudessa.
Tarkasta kaikki letkut kulumisen ja vaurioiden varalta ennen
jokaista käyttökertaa ja vaihda tarvittaessa. Tarkista, että
kaikki kierreliitokset ovat tiukalla ja vuotamattomia.
VAROITUS
Älä voitele pumppua liikaa. Öljy poistuu äänenvaimentimen kautta, jolloin nesteensyöttö tai muut laitteet voivat
likaantua. Liiallinen voitelu voi myös saada pumpun epäkuntoon.
Huuhtelu ja säilytys
Huuhtele pumppu, jottei pumpattava neste kuivu tai jäädy
pumppuun ja vaurioita sitä. Käytä nesteeseen sopivaa
liuotinta.
Tarkasta ja kiristä kaikki kierreliitokset, mukaan lukien
yhdysputkien ruuvit, liittimet ja ilmaventtiilin ruuvit, vähintään
kahden kuukauden välein. Vaikka suositeltu kiinnittimien
uudelleenkiristys vaihtelee pumpun käytön mukaan,
yleisohjeena on uudelleenkiristys kahden kuukauden välein.
Ennaltaehkäisevä kunnossapito
Laadi ennaltaehkäisevän kunnossapidon aikataulu, joka
perustuu pumpun aikaisempiin huoltoihin. Tämä on erityisen
tärkeää kalvon rikkoutumisesta johtuvien vuotojen
estämiseksi.
Huuhtele pumppu ja poista paine aina ennen kuin laitat
sen varastoon ajan pituudesta riippumatta.
Lue paineenpoistotoimet sivulta 10.
308981
11
Vianetsintä
Lue paineenpoistotoimet sivulta 10, ja poista paine ennen kuin tarkastat tai huollat laitetta. Tarkasta kaikki
mahdolliset ongelmat ja syyt ennen pumpun purkamista.
ONGELMA
SYY
RATKAISU
Pumppu ei pumppaa, tai pumppaa
kerran ja pysähtyy.
Ilmaventtiili on jumissa tai likainen.
Käytä suodatettua ilmaa.
Pumppu käy, vaikka ilmantarvetta ei ole,
tai se ei pidä painetta pysähtyneenä.
Vastaventtiilit tai O-renkaat vuotavat.
Vaihda.
Vastaventtiilit tai sorsannokkaventtiilit
tai ohjaimet ovat kuluneet.
Vaihda.
Tarkasta onko kuula kiilautunut
ohjaimeen.
Korjaa tai vaihda.
Kalvon akselitiivisteet ovat kuluneet.
Vaihda.
Imuletku tukkeutunut.
Tarkista; puhdista.
Vastaventtiilien kuulat takertelevat
tai vuotavat.
Puhdista tai vaihda.
Kalvo on rikkoutunut.
Vaihda.
Imujohto on löysällä.
Kiristä.
Kalvo on rikkoutunut.
Vaihda.
Yhdysputket ovat löysällä tai
yhdysputkien O-renkaat ovat
vaurioituneet.
Kiristä yhdysputken pultit tai mutterit;
vaihda O-renkaat.
Nestepuolen kalvolevyt ovat löysällä.
Kiristä.
Kalvo on rikkoutunut.
Vaihda.
Nestepuolen kalvolevyt ovat löysällä.
Kiristä.
Kalvon akselitiivisteet ovat kuluneet.
Vaihda.
Liittimet ovat löysällä.
Kiristä liitinmutterit.
Ilmaventtiilin O-rengas on vaurioitunut.
Tarkista; vaihda.
Vastaventtiilien O-renkaat ovat kuluneet
tai vaurioituneet.
Tarkista; vaihda.
Pumppu toimii epäsäännöllisesti.
Nesteessä on ilmakuplia.
Nestettä on poistoilmassa.
Pumpun liittimistä vuotaa ilmaa
(metallipumput).
Pumpun vastaventtiileistä vuotaa
nestettä.
12
308981
Huolto
Ilmaventtiili (Husky 515 ja Husky 716 -pumput)
HUOM: Saatavissa on ilmaventtiilin korjaussarja 241657. Sarjaan merkityt osat on merkitty ristillä ({) kuvassa 6 sekä osapiirustuksissa ja -luetteloissa. Sarjan mukana toimitetaan yleisrasvaputkilo 111920. Huolla ilmaventtiili seuraavasti.
Ks. kuva 6.
1.
HUOMAUTUKSIA:
Poista paine. Ks. paineenpoistotoimet sivulta 10.
D
Varmista asentaessasi kutakin U-kuppitiivistettä (2)
vastaavaan vaunun mäntään (7), että U-kuppitiivisteen
huulet ovat vaunun männän pidikepäätä (pienempää
päätä) kohti.
D
Kun työnnät vaunujen mäntiä (7) reikiinsä, työnnä ne
sisään pidikepää (pienempi pää) kohti keskikotelon
keskustaa (11).
7.
Rasvaa vaunujen tapit (9), ja työnnä ne omiin reikiinsä.
8.
Asenna vaunut (8). Varmista, että vaunut tarttuvat vaunujen mäntien (7) pidikepäihin ja vaunujen tappeihin (9).
Rasvaa venttiililevyn (14) läpätty pinta ja asenna
venttiililevy läpätty pinta ylöspäin.
9.
Rasvaa keskikotelon (11) poraukset, asenna U-kuppitiivisteet (2) vaunujen mäntiin (7), ja työnnä vaunujen
männät reikiinsä. Katso seuraavat asennusta koskevat
tärkeät huomautukset:
Rasvaa O-rengas (4), ja laita se keskikotelon (11)
kannen aukon uraan.
10. Kierrä kansi (10) keskikoteloon ja kiristä kansi
9,0–13,6 Nm:iin.
2.
Irrota kansi (10) ja O-rengas (4).
3.
Irrota vaunujen männät (7), vaunut (8), vaunujen tapit (9)
ja venttiililevy (14) keskikotelosta (11).
4.
Puhdista kaikki osat ja tarkista ne kulumisen tai
vaurioiden varalta.
HUOM: Jos asennat uuden ilmaventtiilin korjaussarjan
241657, käytä kaikki sarjan osat.
5.
6.
HUOM: Keskikotelo (11) näkyy erotettuna
ilmakansista, mutta ilmakansia ei
välttämättä tarvitse irrottaa tätä
huoltoa varten. Pidä keskikotelo
ja ilmakannet koottuna tässä huollossa.
{8
1
5 4 2{
5
4
{2
4
4
6
6
7{
3
10
14{
{7
{ Sisältyy ilmaventtiilin korjaussarjaan 241657.
1
Kiristä 9,0–13,6 Nm:iin.
2
Laita rasvaa.
3
Laita rasvaa läpätylle pinnalle.
4
Laita rasvaa keskikotelon (11) porauksiin ennen asennusta.
5
Tiivisteiden huulet ovat vaunun männän (7) pidikepäätä (pienempi pää) kohti.
6
Asenna siten, että pidikepäät (pienemmät päät) ovat keskikotelon (11) keskustaan päin.
4
2
11
8{
9{
9{
2
2
9069A
Kuva 6
308981
13
Huolto
Pallo- tai sorsannokkavastaventtiilit
HUOM: Saatavissa on nesteosan korjaussarja D05XXX. Ks.
sivu 21, kun tilaat pumppuun sopivaa sarjaa. Sarjaan
sisältyvät osat on merkitty kaksoisristillä (}) kuvassa
7 ja kuvassa 8 sekä osapiirustuksissa ja luetteloissa.
Sarjan mukana toimitetaan yleisrasva 111920 ja
liima 113500.
1.
Poista paine. Ks. paineenpoistotoimet sivulta 10.
2.
Poista ylä- ja alayhdysputket (102, 103).
3.
Poista kaikki osat, jotka on merkitty ristillä (}) kuvissa 7
ja 8.
4.
5.
Puhdista kaikki osat ja vaihda kuluneet tai vaurioituneet
osat.
Sorsannokkamaisilla vastaventtiileillä
varustettujen pumppujen imu- ja poistoaukot
Pumput, joissa on sorsannokkaa muistuttavat vastaventtiilit,
toimitetaan imuyhdysputki yläpuolella ja poistoyhdysputki
alapuolella. Vaihtaaksesi imuyhdysputken alapuolelle ja
poistoyhdysputken yläpuolelle käännä kaikkia neljää sorsannokkamaista kokoonpanoa pystysuunnassa 180_, kuten
alla olevassa kuvassa on esitetty.
}139
}201
Kokoa pumppu.
}202
HUOM: Kiristä yhdysputkien mutterit (109) tai pultit
(105) 9–10 Nm:iin.
14
308981
9080A
Huolto
Husky 515
1
Husky 716
1
109
103
105
107
139}
202}
301}
201}
102
139}
}202
}139
202}
}202
}201
}301
}139
}201
201}
139}
}139
106
139}
101
202}
106
301}
}202
201}
139}
102
}201
}139
}139
202}
}202
201}
}301
139}
}201
}139
109
1
102
1
Kuva 7
Kiristä 9–10 Nm:iin.
9067A
1
105
1
Kiristä 9–10 Nm:iin.
9081A
Kuva 8
308981
15
Huolto
Kalvot (Husky 515)
HUOM: Saatavissa on nesteosan korjaussarja D05XXX. Ks. sivu 21, kun tilaat pumppuun sopivaa sarjaa. Sarjaan sisältyvät
osat on merkitty kaksoisristillä (}) kuvassa 9 ja osapiirustuksissa ja -luetteloissa. Sarjan mukana toimitetaan yleisrasva
111920 ja liima 113500. Huolla kalvot seuraavasti. Ks. kuva 9.
Kokoonpano
Purkaminen
1.
1.
2.
Poista paine. Ks. paineenpoistotoimet sivulta 10.
3.
Poista toinen nestepuolen kalvolevyistä (105) (kumpi
tahansa irtoaa ensin, kun avaat avaimella kuusiokantaruuvia), ja vedä kalvoakseli ulos keskikotelosta (11).
4.
Ota avaimella kiinni kalvoakselin (15) tasaisilta kohdilta
poistaaksesi toisen nestepuolen kalvolevyn (105)
kalvoakselilta.
5.
6.
7.
16
HUOM: Varmista, että U-kupin huulet ovat ulospäin
keskikotelosta.
2.
Kohdista tiivisteen (12) reiät keskikotelon (11) pään
reikien mukaan ja kiinnitä ilmakansi (113 tai 114) kuudella
ruuvilla (106) keskikotelon (11) päähän. Kiristä ruuvit
4,0–5,1 Nm:iin.
3.
Aseta poistoilmakansi (13) ja O-rengas (4) keskikoteloon
(11).
4.
Toista kohdat 1 ja 2 keskikotelon toisen pään ja jäljellä
olevan ilmakannen suhteen.
5.
Laita keskivahvaa (sinistä) Loctitea tai vastaavaa
nestepuolen kalvolevyjen (105) kierteisiin. Asenna
seuraavat osat kalvoakselin (15) toiseen päähän
(ks. oikea järjestys kuvasta 9): ilmapuolen kalvolevy
(6) kalvo (401) ja nestepuolen kalvolevy (105).
Irrota yhdysputket (102 ja 103) sekä nestekannet (101).
HUOM: Varmista, että kaikki vastaventtiilien osat pysyvät
paikoillaan. Ks. kuva 7 sivulta 15.
Irrota ruuvit (106), irrota vasen (114) ja oikea (113)
ilmakansi, ja poista vanha tiivistemateriaali (12)
kokonaan keskikotelon (11) päistä ja ilmakansien
pinnoilta.
Työnnä kalvoakselin U-kuppi (416) ja ohjaintapin
O-rengas (1) keskikotelon (11) reikiin.
HUOM: Kalvossa (401) olevan merkinnän “AIR SIDE”
ja ilmapuolen kalvolevyn (6) litteän puolen tulee
olla kalvoakseliin (15) päin.
6.
Laita rasvaa kalvoakseliin (15) ja vie kalvoakseli (15)
varovasti (älä vahingoita akselin U-kuppeja) keskikotelon
(11) reiän läpi.
7.
Toista kohta 5 kalvoakselin (15) toisen pään suhteen
ja kiristä nestepuolen kalvolevyt (105) 9–10 Nm:iin
enintään 100 r/min nopeudella.
8.
Asenna äänenvaimennin (3).
Irrota kalvoakselin U-kupit (416) ja ohjaintapin
O-renkaat (1).
9.
Varmista, että kaikki vastaventtiilien osat ovat
paikoillaan. Ks. kuva 7 sivulta 15.
Tarkista kaikki osat kulumisen tai vaurioiden varalta ja
vaihda tarvittaessa.
10. Asenna nestekannet (101) ja yhdysputket (102 ja 103)
takaisin paikoilleen ja kiristä nestekansien ja yhdysputkien
mutterit (109) 9–10 Nm:iin.
308981
Huolto
Kalvot (Husky 515)
11
}1
4
}12
114
13
103
7
3
109
15
5
}416 1
6
105
3
106
2
6
401}
4
101
102
} Sisältyy nesteosan korjaussarjaan D05XXX.
7
109
109
7
1
Asenna huulet keskikotelon (11) keskustaa kohti.
2
Kiristä 4,0–5,1 Nm:iin.
3
Laita rasvaa.
4
Kalvolla olevien sanojen “AIR SIDE” täytyy olla kalvoakselia (15)
kohti.
5
Ilmapuolen kalvolevyn litteän puolen täytyy olla kalvoakselia (15)
kohti.
6
Laita keskivahvaa (sinistä) LoctiteaR tai vastaavaa kierteisiin
ja kiristä 9–10 Nm:iin enintään 100 r/min nopeudella.
7
Kiristä 9–10 Nm:iin.
9066A
Kuva 9
308981
17
Huolto
Kalvot (Husky 716)
HUOM: Saatavissa on nesteosan korjaussarja D05XXX. Ks. sivu 21, kun tilaat pumppuun sopivaa sarjaa. Sarjaan sisältyvät
osat on merkitty kaksoisristillä (}) kuvassa 10 ja osapiirustuksissa ja -luetteloissa. Sarjan mukana toimitetaan yleisrasva
111920 ja liima 113500. Huolla kalvot seuraavasti. Ks. kuva 10.
Purkaminen
1.
2.
Poista paine. Ks. paineenpoistotoimet sivulta 10.
Irrota yhdysputket (102) ja nestekannet (101).
3.
Aseta poistoilmakansi (13) ja O-rengas (4) keskikoteloon
(11).
4.
Toista kohdat 1 ja 2 keskikotelon toisen pään ja jäljellä
olevan ilmakannen suhteen.
5.
Laita keskivahvaa (sinistä) Loctitea tai vastaavaa
ruuvien (140) kierteisiin. Asenna seuraavat osat
kalvoakselin (15) toiseen päähän (ks. oikea järjestys
kuvasta 10): ilmapuolen kalvolevy (6), kalvo (401),
nestepuolen kalvolevy (133), O-rengas (115) ja ruuvi
(140).
HUOM: Varmista, että kaikki vastaventtiilien osat
pysyvät paikoillaan. Ks. kuva 8 sivulta 15.
3.
Irrota maadoitusliuska kiilapidikkeistä (109) ja poista
kiilapidikkeet.
4.
Poista toinen nestepuolen kalvolevyistä (133) (kumpi
tahansa irtoaa ensin, kun avaat avaimella kuusiokantaruuvia), ja vedä kalvoakseli ulos keskikotelosta (11).
5.
Ota avaimella kiinni kalvoakselin (15) tasaisilta kohdilta
poistaaksesi toisen nestepuolen kalvolevyn (133)
kalvoakselilta.
6.
HUOM: Kalvossa (401) olevan merkinnän “AIR SIDE”
ja ilmapuolen kalvolevyn (6) litteän puolen tulee
olla kalvoakseliin (15) päin.
6.
Laita rasvaa kalvoakseliin (15) ja vie kalvoakseli (15)
varovasti (älä vahingoita akselin U-kuppeja) keskikotelon
(11) reiän läpi.
Irrota ruuvit (141) ja ilmakannet (136) ja poista vanha
tiivistemateriaali (12) kokonaan keskikotelon (11) päistä
ja ilmakansien pinnoilta.
7.
Toista 5-kohta kalvoakselin (15) toisen pään suhteen
ja kiristä kalvoakselin ruuvit (140) 9–10 Nm:iin enintään
100 r/min nopeudella.
7.
Irrota kalvoakselin U-kupit (416) ja ohjaintapin
O-renkaat (1).
8.
Asenna äänenvaimennin (3).
8.
Tarkista kaikki osat kulumisen tai vaurioiden varalta
ja vaihda tarvittaessa.
Kokoonpano
1.
Työnnä kalvoakselin U-kuppi (416) ja ohjaintapin
O-rengas (1) keskikotelon (11) kalvoakselin reiän
päähän.
HUOM: Varmista, että U-kupin huulet ovat ulospäin
keskikotelosta.
2.
18
Kohdista tiivisteen (12) reiät keskikotelon (11) pään
reikien mukaan ja kiinnitä ilmakansi (136) kuudella
ruuvilla (141) keskikotelon (11) päähän. Kiristä ruuvit
4,0–5,1 Nm:iin.
308981
Kun asennat kiilapidikkeitä kohdassa 10, suuntaa keskikotelo
(11) siten, että ilmantuloaukko on noin 45_ vaakatason yläpuolella ja äänenvaimennin (3) on suunnilleen vaakatasossa.
9.
Levitä ohut rasvakalvo tasaisesti kiilapidikkeiden (109)
sisäpuolelle.
10. Laita nestekannet (101) paikalleen, asenna kiilapidikkeet
(109) neste- ja ilmakansien ympärille, asenna maadoitusliuska kiilapidikkeisiin ja kiristä kiilapidikkeen mutterit
9–10 Nm:iin.
11. Varmista, että kaikki vastaventtiilien osat ovat
paikoillaan. Ks. kuva 8 sivulta 15.
12. Asenna yhdysputket (102) ja kiristä yhdysputkien pultit
(105) 9–10 Nm:iin.
Huolto
Kalvot (Husky 716)
11
416}
105
1
7
4
13
102
2
141
3
12}
136
3
101
109
4
4
}402
5
6
}401
15
102
}115
6
133
3
}416 1
140
105
7
} Sisältyy nesteosan korjaussarjaan D05XXX.
1
Asenna huulet keskikotelon (11) keskustaa kohti.
2
Kiristä 4,0–5,1 Nm:iin.
3
Laita rasvaa.
4
Kalvolla ja tukikalvolla olevien sanojen “AIR SIDE” täytyy olla kalvoakselia (15)
kohti.
5
Ilmapuolen kalvolevyn litteän puolen täytyy olla kalvoakselia (15)
kohti.
6
Laita keskivahvaa (sinistä) LoctiteaR tai vastaavaa kierteisiin
ja kiristä 9–10 Nm:iin enintään 100 r/min nopeudella.
7
Kiristä 9–10 Nm:iin.
9072A
Kuva 10
308981
19
Husky 515 ja Husky 716 -pumpputaulukko
Mallinumero on merkitty pumpun tyyppikilpeen. Saadaksesi selville pumpun mallinumeron seuraavasta taulukosta valitse pumppua kuvaavat kuusi merkkiä edeten vasemmalta oikealle. Ensimmäinen merkki on aina D, joka osoittaa kyseessä olevan Huskykalvopumpun. Loput viisi merkkiä määrittelevät ilmamoottorin tyypin ja rakenteen materiaalit. Esimerkiksi pumppu, jossa on vakioilmamoottori, nesteosa asetaalista, kuulapesät asetaalista, PTFE-kuulat ja PTFE-kalvot, on malli D 5 1 2 1 1.
Sarake 1
Sarake 2
Sarake 3
Sarake 4
Sarake 5
Sarake 6
Kalvopumppu
Ilmamoottori
Nesteosa
Ohjaimet
Kuulat
Kalvot
D (kaikki pumput)
4 (Husky 515/716;
kauko-ohjattu)
1 (asetaali)
Husky 515, NPT
2 (asetaali)
1 (PTFE)
1 (PTFE)
5 (Husky 515/716;
vakio)
2 (polypropeeni)
Husky 515, NPT
3 (316 rst)
3 (316 rst)
3 (alumiini)
Husky 716, NPT
9 (polypropeeni)
5 (Hytrelr)
5 (Hytrelr)
4 (ruostumaton
teräs)
Husky 716, NPT
A (Kynarr)
6 (Santoprener)
6 (Santoprener)
5 (Kynarr)
Husky 515, NPT
D (sorsannokka)
7 (Buna-N)
7 (Buna-N)
8 (Vitonr)
8 (Vitonr)
A (asetaali)
Husky 515, BSPT
B (polypropeeni)
Husky 515, BSPT
C (alumiini)
Husky 716, BSPT
D (ruostumaton
teräs)
Husky 716, BSPT
E (Kynarr)
Husky 515, BSPT
20
308981
Husky 515- ja Husky 716-pumput
Mallin 241564 515-pumppu
Sama kuin D51211-pumppu, mutta varustettuna avoimella, alaspäin suuntautuvalla aukolla.
Mallin 241565 515-pumppu
Sama kuin D52911-pumppu, mutta varustettuna avoimella, alaspäin suuntautuvalla aukolla.
Mallin 248171 515-pumppu
Sama kuin D51277-pumppu, paitsi varustettu jaetuilla imu-/poistoputkilla.
Mallin 248172 515-pumppu
Sama kuin D51255-pumppu, paitsi varustettu jaetuilla imu-/poistoputkilla.
Mallin 248173 515-pumppu
Sama kuin D52977-pumppu, paitsi varustettu jaetuilla imu-/poistoputkilla.
Mallin 247174 515-pumppu
Sama kuin D52955-pumppu, paitsi varustettu jaetuilla imu-/poistoputkilla.
Mallin 246484, 515-pumppu.
Sama kuin D51331-pumppu, mutta varustettuna avoimella, alaspäin suuntautuvalla aukolla. Käytä imuyhdysputkea 241558.
Mallin 246485, 716-pumppu.
Sama kuin D53331-pumppu, mutta varustettuna avoimella, alaspäin suuntautuvalla aukolla. Käytä imuyhdysputkea 190246.
Mallin 243305, 716-pumppu.
Sama kuin D53266-pumppu, mutta varustettuna avoimella, alaspäin suuntautuvalla aukolla. Käytä imuyhdysputkea 190246.
Mallin 243306, 716-pumppu.
Sama kuin D53277-pumppu, mutta varustettuna avoimella, alaspäin suuntautuvalla aukolla. Käytä imuyhdysputkea 190246.
Mallin 243307, 716-pumppu.
Sama kuin D53211-pumppu, mutta varustettuna avoimella, alaspäin suuntautuvalla aukolla. Käytä imuyhdysputkea 190246.
Husky 515 ja Husky 716 -korjaussarjat
HUOM.: Tilaa korjaussarjat erikseen.
Tilaa ilmaventtiilin korjaussarja osanumerolla 241657.
Tilaa nesteosan korjaussarja osanumerolla D05 _ _ _ . Käytä kolmen viimeisen merkin kohdalla pumpun mallinumeron kolmea
viimeistä merkkiä.
308981
21
Husky 515 ja Husky 716 -pumppujen
yhteiset osat
Katso 20taulukon saraketta ja merkkiä koskevaa selvitystä pumpputaulukosta sivulta.
Ilmamoottorin osaluettelo
(taulukon sarake 2)
Merkki
5
Viitenro Osa nro
Kuvaus
Kuulien osaluettelo
(taulukon sarake 5)
Kpl
KUULA; PTFE
4
3
301} 103462
KUULA; rst
4
5
301} 112945
KUULA; Hytrelr
4
2{
108808
TIIVISTE, U-kuppi
2
3
112933
ÄÄNENVAIMENNIN
1
4{
162942
TIIVISTE, O-rengas
2
6
301} 112946
KUULA; Santoprener
4
6
195025
LEVY, kalvo, ilmapuoli
2
7
301} 108944
KUULA; Buna-N
4
7{
192594
MÄNTÄ, vaunu
2
8
301} 112959
KUULA; Vitonr
4
8{
192595
VAUNU
2
9{
192596
TAPPI, vaunu
2
10
192597
KANSI, venttiilikammio
1
11
192602
KESKIKOTELO
1
11*
194380
KESKIKOTELO
1
12}
192765
TIIVISTE
2
13
194247
KANSI, poistoilma
1
14{
194269
VENTTIILILEVY
1
15
192601
KALVOAKSELI
1
16*
115671
LIITIN, ulkokierre
2
2
201} 186691
OHJAIN; asetaali
4
202} 186692
VASTE; asetaali
4
201} 187242
OHJAIN; rst
4
202} 187243
VASTE; rst
4
201} 186776
OHJAIN; polypropeeni
4
202} 186777
VASTE; polypropeeni
4
201} 192665
OHJAIN; Kynarr
4
202} 192668
VASTE; Kynarr
4
201} 192138
VÄLIRENGAS
4
202} 192137
VENTTIILI, sorsannokka
4
22
301} 108639
2
Kuvaus
D
1
Kpl
TIIVISTE, O-rengas
Viitenro Osa nro
A
Kuvaus
114866
Merkki
9
Viitenro Osa nro
1}
Ohjainten osaluettelo (taulukon sarake 4)
3
Merkki
308981
Kalvojen osaluettelo (taulukon sarake 6)
Merkki
Viitenro Osa nro
Kuvaus
1
416} 108808
TIIVISTE, U-kuppi
2
401} 108839
KALVO; PTFE
2
402} 183542
TUKIKALVO;
polyuretaani
2
416} 108808
TIIVISTE, U-kuppi
2
401} 189537
KALVO; Hytrelr
2
416} 108808
TIIVISTE, U-kuppi
2
401} 189536
KALVO;
Santoprener
2
416} 108808
TIIVISTE, U-kuppi
2
401} 190148
KALVO; Buna-N
2
416} 108808
TIIVISTE, U-kuppi
2
401} 190149
KALVO; Vitonr
2
5
6
Kpl
7
8
{ Sisältyy ilmaventtiilin korjaussarjaan 241657.
} Sisältyy nesteosan korjaussarjaan D05XXX.
* Nämä osat liittyvät nimenomaan kauko-ohjattuun
ilmamoottoriin.
Kpl
Husky 515 -osapiirustus
111
106
maadoitusruuvi
(vain asetaalipumppu)
109
}12
103
{
Sisältyy ilmaventtiilin korjaussarjaan 241657.
}
Sisältyy nesteosan korjaussarjaan D05XXX.
*
Nämä osat liittyvät nimenomaan kaukoohjattuun ilmamoottoriin.
114
139}
}202
202}
301}
}201
6
106
201}
139}
}139
105
401}
101
115
10
8{
139}
109
202}
301}
201}
139}
}202
}201
7{ 2{
14{
4
}139
101
{9
116
104
11
L16
117
}1
L17
102
109
15
}416
113
4
13
3
9064A
308981
23
Husky 515 nestepuolen osaluettelo
Katso 20taulukon saraketta ja merkkiä koskevaa selvitystä pumpputaulukosta sivulta.
Katso ilmamoottorin osaluettelo sivulta 22 (taulukon sarake 2)
Husky 515 nesteosan osaluettelo (taulukon sarake 3)
Viitenro
Asetaalipumput
Merkki: 1 (NPT)
Merkki: A (BSPT)
Osanro Kuvaus
Polypropeenipumput
Merkki: 2 (NPT)
Merkki: B (BSPT)
Kpl Osanro Kuvaus
Kynarr-pumput
Merkki: 5 (NPT)
Merkki: E (BSPT)
Kpl Osanro Kuvaus
Kpl
101 192559
KANSI, neste; asetaali
2
192558
KANSI, neste;
polypropeeni
2
192560
KANSI, neste;
KynarR
2
102 192571
IMUYHDYSPUTKI;
asetaali; NPT
1
192570
IMUYHDYSPUTKI;
polypropeeni; NPT
1
192572
IMUYHDYSPUTKI;
Kynarr; NPT
1
102 192576
IMUYHDYSPUTKI;
asetaali; BSPT
1
192575
IMUYHDYSPUTKI;
polypropeeni; BSPT
1
192577
IMUYHDYSPUTKI;
Kynarr; BSPT
1
102* 241558
IMUYHDYSPUTKI;
avoin alaputki, asetaali;
NPT
1
241557
IMUYHDYSPUTKI;
avoin alaputki
polypropeeni; NPT
1
103 192562
POISTOYHDYSPUTKI;
asetaali; NPT
1
192561
POISTOYHDYSPUTKI;
polypropeeni; NPT
1
192563
POISTOYHDYSPUTKI;
Kynarr; NPT
1
103 192567
POISTOYHDYSPUTKI;
asetaali; BSPT
1
192566
POISTOYHDYSPUTKI;
polypropeeni; BSPT
1
192568
POISTOYHDYSPUTKI;
KynarR; BSPT
1
104 194362
TULPPA; asetaali;
3/4 NPT
2
194361
TULPPA; polypropeeni;
3/4 NPT
2
194363
TULPPA; Kynarr;
3/4 NPT
2
104 194368
TULPPA; asetaali;
3/4 BSPT
2
194367
TULPPA; polypropeeni;
3/4 BSPT
2
194369
TULPPA; Kynarr;
3/4 BSPT
2
105 187711
KALVOLEVY,
neste; asetaali
2
187712
KALVOLEVY,
neste; polypropeeni
2
192679
KALVOLEVY,
neste; Kynarr
2
106 114882
RUUVI, torx
13 114882
RUUVI, torx
12 114882
RUUVI, torx
12
109 114850
KUUSIOMUTTERI,
iso laippa
24 114850
KUUSIOMUTTERI,
iso laippa
24 114850
KUUSIOMUTTERI,
iso laippa
24
111
KYLTTI, vaara
1
187732
KYLTTI, vaara
1
187732
KYLTTI, vaara
1
113 192599
KANSI, ilma, oikea
1
192599
KANSI, ilma, oikea
1
192599
KANSI, ilma, oikea
1
114 192600
KANSI, ilma, vasen
1
192600
KANSI, ilma, vasen
1
192600
KANSI, ilma, vasen
1
115 194352
NIMIKILPI
2
15F355 NIMIKILPI
2
15F355 NIMIKILPI
2
116 290045
ARVOKILPI
1
290045
ARVOKILPI
1
290045
ARVOKILPI
1
117 194359
TULPPA; asetaali;
1/2 NPT
2
194358
TULPPA; polypropeeni;
1/2 NPT
2
194360
TULPPA; Kynarr;
1/2 NPT
2
117 194365
TULPPA; asetaali;
1/2 BSPT
2
194364
TULPPA; polypropeeni;
1/2 BSPT
2
194366
TULPPA; Kynarr;
1/2 BSPT
2
2
111183 NIITTI (levyyn 116)
2
111183 NIITTI (levyyn 116)
2
8
114849
8
114849
8
119
187732
111183 NIITTI (levyyn 116)
139 114849
}
TIIVISTE, O-rengas;
koteloitu
TIIVISTE, O-rengas;
koteloitu
Ei koske
KynarR-pumppuja
TIIVISTE, O-rengas;
koteloitu
*Alaspäin suuntautuvilla aukoilla varustettuja imuyhdysputkia käytetään vain pumppumalleissa 241564, 241565 ja 246484.
24
308981
Husky 716 -osapiirustus
{ Sisältyy ilmaventtiilin korjaussarjaan 241657.
10
} Sisältyy nesteosan korjaussarjaan D05XXX.
8{
7{
2{
* Nämä osat liittyvät nimenomaan kauko-ohjattuun ilmamoottoriin.
4
105
102
{14
103
{9
107
11
L16
112
202}
}12
201}
}139
L17
416}
}1
134
139}
}202
4
}301
13
}201
3
}139
106
141
}402
117
109
106
}202
}301
}416
}401
101
}139
15
6
202}
133
}115
140
Osakuva maadoituksesta
201}
139}
}201
}139
123
102
122
112
121
110
105
108
9070A
308981
25
Husky 716 nesteosan osaluettelo
Katso 20taulukon saraketta ja merkkiä koskevaa selvitystä pumpputaulukosta sivulta.
Katso ilmamoottorin osaluettelo sivulta 22 (taulukon sarake 2)
Husky 716 nesteosan osaluettelo (taulukon sarake 3)
Viitenro
Alumiinipumput
Merkki: 3 (NPT)
Merkki: C (BSPT)
Osanro
Kuvaus
101
185622
102*
Ruostumattomat teräspumput (rst)
Merkki: 4 (NPT)
Merkki: D (BSPT)
Kpl
Osanro
Kuvaus
KANSI, neste; alumiini
2
187241
KANSI, neste; rst
2
185624
YHDYSPUTKI; alumiini; NPT
2
187244
YHDYSPUTKI; rst
2
102
192061
YHDYSPUTKI; alumiini; BSPT
2
192060
YHDYSPUTKI; rst; BSPT
2
102
190246
YHDYSPUTKI; alumiini; NPT
2
103
189220
KYLTTI, vaara
1
189220
KYLTTI, vaara
1
105
112912
RUUVI; 3/8–16; 57,2 mm
8
112912
RUUVI; 3/8–16; 57,2 mm
8
106
112913
KUUSIOMUTTERI; 3/8–16; rst
8
112913
KUUSIOMUTTERI; 3/8–16; rst
8
107
112914
ALUSLAATTA, litteä; 9,5 mm; rst
4
112914
ALUSLAATTA, litteä; 9,5 mm; rst
4
108
186207
ALUSTA, jalat
2
186207
ALUSTA, jalat
2
109
189540
KIILAPIDIKE
2
189540
KIILAPIDIKE
2
110
112499
MUTTERI, pidike; 1/4–28
2
112499
MUTTERI, pidike; 1/4–28
2
111
191079
LEVY, maadoitus
1
191079
LEVY, maadoitus
1
112
102726
TULPPA, teräs; NPT
2
111384
TULPPA; rst; NPT
2
112
113989
TULPPA, teräs; BSPT
2
113990
TULPPA; rst; BSPT
2
115}
110004
O-RENGAS; PTFE
2
110004
O-RENGAS; PTFE
2
117
186205
KYLTTI, vaara
1
121
102790
SCREW; 10–24; 8 mm
1
102790
SCREW; 10–24; 8 mm
1
122
100718
VARMISTUSLAATTA; nro 10
1
100718
VARMISTUSLAATTA; nro 10
1
123
100179
KUUSIOMUTTERI; 10–24
1
100179
KUUSIOMUTTERI; 10–24
1
133
191837
KALVOLEVY, nestepuoli; rst
2
191837
KALVOLEVY, nestepuoli; rst
2
134
290045
ARVOKILPI
1
290045
ARVOKILPI
1
136
194246
KANSI, ilma
2
194246
KANSI, ilma
2
139}
110636
O-RENGAS; PTFE
8
110636
O-RENGAS; PTFE
8
140
113747
LAIPPARUUVI, kuusiokanta
2
113747
LAIPPARUUVI, kuusiokanta
2
141
114882
KONERUUVI, torx
12
114882
KONERUUVI, torx
12
142
111183
NIITTI (levyyn 134)
2
111183
NIITTI (levyyn 134)
2
} Sisältyy nesteosan korjaussarjaan D05XXX.
* Mallinumeroiden 243305, 243306, 243307 ja 246485 pumpuissa on yksi 190246-imuyhdysputki ja yksi
185624-poistoyhdysputki.
26
308981
Kpl
Husky 515: tekniset tiedot
Suurin nesteen käyttöpaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,7 MPa (7 bar)
Ilmanpaineen käyttöalue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,2–0,7 MPa (2,1–7 bar)
Suurin ilmankulutus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,672 kuutiometriä/min.
Suurin vapaan virtauksen tuotto (13 mm [1/2”] aukot) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 l/min
Suurin pumpun nopeus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 työjaksoa/min
Litraa työjaksoa kohti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,15
Suurin imukorkeus (vesi, varust. bunakuulin) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,5 m kuivana,
7,6 m märkänä
Pumpattavien kiintoaineiden suurin koko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,5 mm
Äänitehon taso (mitattuna ISO 9614–2 -standardin mukaan)
0,48 MPa (4,8 bar) paineella, 50 työjaksoa minuutissa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 dBa
0,7 MPa (7 bar) paineella, suurimmalla nopeudella minuutissa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 dBa
Äänenpaineen taso (mitattu 1 metrin päässä pumpusta)
0,48 MPa (4,8 bar) paineella, 50 työjaksoa minuutissa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 dBa
0,7 MPa (7 bar) paineella, suurimmalla nopeudella minuutissa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 dBa
Ilmantuloaukon koko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/4 npt(f)
Ilmanpoistoaukon koko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3/8 npt(f)
Nesteen imuaukon koko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/2” ja 3/4” npt(f) tai bspt(f)
Nesteen poistoaukon koko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/2” ja 3/4” npt(f) tai bspt(f)
Kastuvat osat (kuula-, pesä- ja kalvomateriaalien lisäksi, jotka vaihtelevat pumpuittain)
Polypropeenipumput . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . polypropeeni, PTFE
Asetaalipumput . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . maadoitettava asetaali, PTFE
Kynarr-pumput . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kynar, PTFE
Kastumattomat ulkoiset osat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . polypropeeni, ruostumaton teräs, polyesteri ja alumiini (kyltit),
nikkelöity messinki
Paino (noin)
Polypropeenipumput . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,9 kg
Asetaalipumput . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,5 kg
KynarR-pumput . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,9 kg
Kynarr on Atochem North America, Incorporated -yhtiön rekisteröimä tavaramerkki.
Hytrelr ja Vitonr ovat DuPont Companyn rekisteröimiä tavaramerkkejä.
Santoprener on Monsanto Companyn rekisteröimä tavaramerkki.
Loctiter on Loctite Corporationin rekisteröimä tavaramerkki.
308981
27
Husky 515: mitat
1/2 npt(f) tai bspt(f) nesteen poistoaukko *
EDESTÄ
119 mm
127 mm
1/4 npt(f)
Ilmantulo
* Pumput, joissa on sorsannokkaa
muistuttavat vastaventtiilit, toimitetaan imuyhdysputki yläpuolella ja
poistoyhdysputki alapuolella. Vaihtaaksesi imuyhdysputken alapuolelle
ja poistoyhdysputken yläpuolelle,
käännä kaikkia neljää sorsannokkamaista kokoonpanoa pystysuunnassa
180_, kuten alla olevassa kuvassa on
esitetty.
270 mm
252,5 mm
217,4 mm
196,9 mm
139
201
35,1 mm
202
155,4 mm
SIVULTA
79,5 mm
1/2 npt(f) tai bspt(f)
nesteen tuloaukko *
3/4 npt(f) tai bspt(f)
nesteen tuloaukko *
Huom: Ala-aukko avoinna vain malleissa
241564, 241565 ja 246484.
PUMPUN KIINNITYSREIKÄKUVIO
3/4 npt(f)
tai bspt(f)
nesteen
poistoaukko *
Neljä halk. 7,6 mm:n
(0,30”) aukkoa
3/4 npt(f)
tai bspt(f)
nesteen
tuloaukko *
109,2 mm
155,4 mm
109,2 mm
158,8 mm
9077A
28
308981
Husky 716: tekniset tiedot
Suurin nesteen käyttöpaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,7 MPa (7 bar)
Ilmanpaineen käyttöalue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,2–0,7 MPa (2,1–7 bar)
Suurin ilmankulutus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,672 kuutiometriä/min.
Suurin vapaan virtauksen tuotto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 l/min
Suurin pumpun nopeus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 työjaksoa/min
Litraa/isku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,57
Suurin imukorkeus (vesi, varust. bunakuulin) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,5 m kuivana,
7,6 m märkänä
Pumpattavien kiintoaineiden suurin koko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,5 mm
Äänitehon taso (mitattuna ISO 9614–2 -standardin mukaan)
0,48 MPa (4,8 bar) paineella, 50 työjaksoa minuutissa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 dBa
0,7 MPa (7 bar) paineella, suurimmalla nopeudella minuutissa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 dBa
Äänenpaineen taso (mitattu 1 metrin päässä pumpusta)
0,48 MPa (4,8 bar) paineella, 50 työjaksoa minuutissa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 dBa
0,7 MPa (7 bar) paineella, suurimmalla nopeudella minuutissa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 dBa
Ilmantuloaukon koko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/4 npt(f)
Ilmanpoistoaukon koko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3/8 npt(f)
Nesteen tuloaukon koko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3/4 npt(f) tai bspt(f)
Nesteen poistoaukon koko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3/4 npt(f) tai bspt(f)
Kastuvat osat (kuula-, pesä- ja kalvomateriaalien lisäksi, jotka vaihtelevat pumpuittain)
Alumiinipumput . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . alumiini, ruostumaton teräs, PTFE, galvanoitu teräs
Ruostumattomat teräspumput . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316 ruostumaton teräs, PTFE
Kastumattomat ulkoiset osat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . polypropeeni, ruostumaton teräs, polyesteri (kyltit),
nikkelöity messinki, epoksoitu teräs (jalat)
Paino (noin)
Alumiinipumput . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,9 kg
Ruostumattomat teräspumput . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,2 kg
Kynarr on Atochem North America, Incorporated -yhtiön rekisteröimä tavaramerkki.
Hytrelr ja Vitonr ovat DuPont Companyn rekisteröimiä tavaramerkkejä.
Santoprener on Monsanto Companyn rekisteröimä tavaramerkki.
Loctiter on Loctite Corporationin rekisteröimä tavaramerkki.
308981
29
Husky 716: mitat
EDESTÄ
108,0 mm
* Pumput, joissa on sorsannokkaa
muistuttavat vastaventtiilit, toimitetaan imuyhdysputki yläpuolella ja
poistoyhdysputki alapuolella. Vaihtaaksesi imuyhdysputken alapuolelle
ja poistoyhdysputken yläpuolelle,
käännä kaikkia neljää sorsannokkamaista kokoonpanoa pystysuunnassa
180_, kuten alla olevassa kuvassa
on esitetty.
3/4 npt(f) tai bspt(f)
nesteen poistoaukko *
112,8 mm
1/4 npt(f)
Ilmantulo
264,9 mm
233,2 mm
139
187,2 mm
198,1 mm
201
35,1 mm
202
168,1 mm
SIVULTA
3/4 npt(f)
tai bspt(f)
nesteen
poistoaukot *
62,5 mm
3/4 npt(f) tai bspt(f)
nesteen poistoaukko *
3/4 npt(f) tai bspt(f)
nesteen tuloaukot *
Huom: Ala-aukko avoinna vain malleissa
243305, 243306, 243307 ja 246485.
PUMPUN KIINNITYSREIKÄKUVIO
Neljä halk. 7,1 mm:n
(0,28”) aukkoa
109,0 mm
168,1 mm
109,0 mm
3/4 npt(f) tai bspt(f)
nesteen tuloaukot *
153,4 mm
9078A
30
308981
Husky 515 ja Husky 716 pumppujen
suorituskykytaulukot
Nesteen ulostulopaine
Testiolot: Pumppu testattu vedessä imuaukko pinnan alla.
NESTEEN ULOSTULOPAINE –– MPa (bar)
0,7 (7)
A
Nestepainekäyrät
0,55 (5,5)
A
0,7 MPa:n (7 bar) ilmanpaineella
B
0,48 MPa:n (4,8 bar) ilmanpaineella
C
0,28 MPa:n (2,8 bar) ilmanpaineella
0,41 (4,1)
B
0,28 (2,8)
C
0,14 (1,4)
0
0
7,6
15,2
22,7
30,3
37,9
45,4
53,0
60,6
NESTEVIRTAAMA –– l/min
Nesteen lähtöpaine (MPa/bar) tietyllä nestevirtauksella (litraa/min)
ja käyttöilmanpaineella (MPa/bar):
1. Etsi nestevirtaama taulukon alaosasta.
2. Seuraa pystysuoraa viivaa nesteen ulostulopainekäyrän
leikkauskohtaan.
3. Lue nesteen ulostulopaine asteikon vasemmalta puolelta.
308981
31
Husky 515 ja Husky 716 pumpujen
suorituskykytaulukot
Ilmankulutus
Testiolot: Pumppu testattu vedessä imuaukko pinnan alla.
0,84
ÈÈÈÈÈ
ÈÈÈÈÈ
ÈÈÈÈÈÈ
ÈÈÈÈÈ
ÈÈÈÈÈÈ
ÈÈÈÈÈÈ
ÈÈÈÈÈÈ
ÈÈÈÈÈÈ
ÈÈÈÈÈÈ
ÈÈÈ
ÈÈÈÈÈÈ
ÈÈÈÈÈ
ÈÈÈÈÈÈ
ÈÈÈ
ÈÈÈÈÈÈ
ÈÈÈÈÈ
ÈÈÈÈÈÈ
ÈÈÈÈÈÈ
ÈÈÈÈÈ
ÈÈÈÈÈÈ
ÈÈÈÈÈ
ÈÈÈÈÈÈ
ÈÈÈÈÈ
ÈÈÈÈÈÈ
ÈÈÈÈ
ÈÈÈÈÈÈ
ÈÈÈÈÈ
ÈÈÈÈÈÈ
ÈÈÈÈ
ÈÈÈÈÈÈ
ÈÈÈÈÈ
ÈÈÈÈÈÈ
ÈÈÈÈÈÈ
ÈÈÈÈÈ
ÈÈÈÈÈÈ
ÈÈÈÈÈÈ
ÈÈÈÈÈÈ
A
Ilmankulutuskäyrät
ILMANKULUTUS –– kuutiometriä/min
0,70
0,56
A
0,7 MPa:n (7 bar) ilmanpaineella
B
0,48 MPa:n (4,8 bar) ilmanpaineella
C
0,28 MPa:n (2,8 bar) ilmanpaineella
B
0,42
0,28
0,14
0
C
0
7,6
15,2
22,7
30,3
37,9
NESTEVIRTAAMA –– l/min
Pumpun ilmankulutus (m#/min) tietyllä nestevirtauksella (litraa/min)
ja ilmanpaineella (MPa/bar):
1. Etsi nestevirtaama taulukon alaosasta.
2. Seuraa pystysuoraa viivaa ilmankulutuskäyrän leikkauskohtaan.
3. Lue ilmankulutus asteikon vasemmalta puolelta.
32
308981
45,4
53,0
60,6
Huomautuksia
308981
33
Gracon takuut
Graco Husky-vakiopumpun takuu
Graco takaa, että kaikki tässä käyttöoppaassa mainitut Gracon valmistamat ja sen nimellä varustetut laitteet ovat materiaalin ja työn
osalta virheettömiä sinä päivänä, jolloin valtuutettu Graco-jälleenmyyjä on myynyt ne alkuperäisen ostajan käyttöön. Lukuun ottamatta Gracon myöntämiä erityisiä, jatkettuja tai rajoitettuja takuita Graco korjaa tai vaihtaa vialliseksi toteamansa laitteen osan viiden
vuoden aikana myyntipäiväyksestä. Tämä takuu on voimassa vain silloin, kun laitteen asennuksessa, käytössä ja kunnossapidossa
noudatetaan Gracon kirjallisia suosituksia.
Tämä takuu ei koske normaalia kulumista eikä sellaista vikaa, vauriota tai kulumista, joka johtuu virheellisestä asennuksesta,
väärästä käytöstä, hankauksesta, korroosiosta, riittämättömästä tai sopimattomasta kunnossapidosta, laiminlyönnistä,
onnettomuudesta, laitteen muuttamisesta tai osien vaihtamisesta muihin kuin Gracon osiin, eikä Graco ole näistä vastuussa. Graco ei
myöskään ole vastuussa viasta, vauriosta tai kulumisesta, joka johtuu Gracon laitteiden ja muiden kuin Gracon toimittamien
rakenteiden, lisävarusteiden tai materiaalien välisestä yhteensopimattomuudesta, tai muiden kuin Gracon toimittamien rakenteiden,
lisävarusteiden tai materiaalien sopimattomasta suunnittelusta, valmistuksesta, asennuksesta, käytöstä tai kunnossapidosta.
Tämän takuun ehtona on vialliseksi väitetyn laitteen palauttaminen asiakkaan kustannuksella valtuutetulle Graco-jälleenmyyjälle
väitetyn vian varmistamista varten. Jos väitetty vika todetaan, Graco korjaa tai vaihtaa veloituksetta vialliset osat. Laite palautetaan
alkuperäiselle ostajalle ilman kuljetuskustannuksia. Jos laitteen tarkistuksessa ei löydetä materiaali- tai työvirhettä, korjaus tehdään
kohtuullista maksua vastaan, johon voi sisältyä kustannukset osista, työstä ja kuljetuksesta.
TÄMÄ TAKUU ON YKSINOMAINEN JA KORVAA KAIKKI MUUT ILMAISTUT TAI OLETETUT TAKUUT, MUKAAN LUKIEN MUUN
MUASSA TAKUU MARKKINOITAVUUDESTA TAI SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN.
Gracon ainoa velvoite ja ostajan ainoa korvaus takuukysymyksissä on yllä esitetyn mukainen. Ostaja suostuu siihen, että mitään
muuta korvausta (mukaan lukien mm. satunnaiset tai välilliset vahingonkorvaukset menetetyistä voitoista, menetetystä myynnistä,
henkilö- tai omaisuusvahingoista tai muista satunnaisista tai välillisistä menetyksistä) ei ole saatavissa. Takuuvaade on nostettava
kahden (2) vuoden kuluessa myyntipäiväyksestä.
Graco ei myönnä mitään takuuta ja torjuu kaikki oletetut takuut markkinoitavuudesta ja sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen sellaisten
lisävarusteiden, laitteiden, materiaalien tai osien yhteydessä, jotka Graco on myynyt muttei valmistanut. Tällaisiin osiin, jotka Graco
on myynyt muttei valmistanut (kuten sähkömoottorit, kytkimet, letkut, jne.), sovelletaan näiden valmistajien mahdollisesti antamia
takuita. Graco tarjoaa ostajalle kohtuullisessa määrin apua takuuvaateen nostamisessa.
Missään tapauksessa Graco ei ole vastuussa epäsuorista, satunnaisista, erityisistä tai välillisistä vahingonkorvauksista, jotka
aiheutuvat Gracon laitetoimituksista tai niihin myytyjen tuotteiden tai muiden tavaroiden hankkimisesta, toimivuudesta tai käytöstä,
olipa kyseessä sopimusrikkomus, takuunalainen virhe, Gracon laiminlyönti tai jokin muu syy.
FOR GRACO CANADA CUSTOMERS
The parties acknowledge that they have required that the present document, as well as all documents, notices and legal proceedings
entered into, given or instituted pursuant hereto or relating directly or indirectly hereto, be drawn up in English. Les parties
reconnaissent avoir convenu que la rédaction du présente document sera en Anglais, ainsi que tous documents, avis et procédures
judiciaires exécutés, donnés ou intentés à la suite de ou en rapport, directement ou indirectement, avec les procedures concernées.
Laajennettu tuotetakuu
Gracon takuu kattaa kaikki Husky-mallien 205, 307, 515, 716, 1040, 1590, 2150 ja 3275 ilmaventtiilien keskiosien materiaali- ja valmistusvirheet 15 vuoden ajan, alkaen päivästä, jolloin tuote on asennettu käyttöön sen alkuperäiselle ostajalle. Tiettyjen osien, kuten
esimerkiksi erilaisten tiivisteiden, normaalia kulumista ei katsota materiaali- tai valmistusvirheeksi.
Viiden vuoden ajan
Gracon takuu kattaa osat ja työt.
Kuudesta viiteentoista vuoden ajan Gracon takuu kattaa vain osat, joissa on valmistusvirhe.
Kaikki tämän asiakirjan kirjoitetut ja kuvalliset tiedot vastaavat julkaisuhetkellä tiedossa olevia viimeisimpiä tuotetietoja.
Graco pidättää itselleen oikeuden muutoksiin.
USA:n myyntipisteet: Minneapolis
Ulkomaiset toimistot: Belgia; Kiina; Japani; Korea
MM 308981
GRACO N.V.; Industrieterrein — Oude Bunders;
Slakweidestraat 31, 3630 Maasmechelen, Belgium
Tel.: 32 89 770 700 – Fax: 32 89 770 777
308981 Toukokuu 1999, päivitetty 03/2006
34
308981
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement