Indesit BTW S6240P EU/N Washing machine Používateľská príručka

Indesit BTW S6240P EU/N Washing machine Používateľská príručka | Manualzz
CS
Stručný návod
DĚKUJEME, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK INDESIT.
Pro kompletnější pomoc
zaregistrujte svůj spotřebič na
www.indesit.com/register.
Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte Bezpečnostní pokyny.
Před použitím pračky musí být přepravní konzola bezpodmínečně odstraněna.
Podrobnější pokyny k odstranění najdete v Pokynech k instalaci.
OVLÁDACÍ PANEL
1
2
3
4
5
6
7
Volič programů
Tlačítko „Spustit/Pauza“
Tlačítko „Reset/vypustit“
Ukazatel sekvence programu
Tlačítko „Odložený start“
Tlačítko „Rychlost odstřeďování“
Ukazatel času
KONTROLKY
Dvířka zablokovaná
Závada: Servis
Závada: Vyčistit filtr
Závada: přívod vody je uzavřený
V případě jakýchkoliv závad viz část „JAK
ODSTRANIT PORUCHU“
4
7
3
5
1
6
2
Program
Turn & Go
Doba Předpírka
trvání
(h : m)
Změkčovač


Prášek
Tekutý
prací
prostředek
–

–
–
–
–
0,56
50
40
1,20
30°C
30°C
1000
3,5
**
Syntetika
40°C
40°C
1200
3,0
1:50





40
Bavlna
60°C
40°-90°C
1200
6,0
2:30





57
53
55
1151
6,0
3:15
–




52 0,775 52
38
Eco 40-60
Eco 40-60
40°C
40°C
1151
3,0
2:30
–




53 0,455 40
32
1151
1,5
2:15
–




55 0,285 30
25
20°C
20°C
20°C
1200
6,0
3:15
–


–

53
0,25
52
20
20°
20°C
20°C
1000
1,0
**
–


–

–
–
–
–
30°
30°C
30°C
1000
1,5
**
–


–

–
–
–
–
40°C
40°C
1000
6,0
**
–




–
–
–
–
30°
30°C
30°C
1200
3,0
0:30
–


–

57
0,25
42
27
30°
30°C
30°C
1200
3,0
**
–


–

–
–
–
–
–
–
1200
6,0
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1200
6,0
–
–
–

–
–
–
–
–
–
20°C
Vlna 20°
Jemné 30°
Mix 45’ 40°
Bavlna 30°
Syntetika 30°
Odstřeďování +
vypouštění vody
Máchání +
odstřeďování
40°
–
Hlavní
praní
Teplota prádla °C
Max. rychlost Max.
odstřeďování náplň
(ot/min)
(kg)
Nastavení Rozpětí
Doporučený prací
prostředek
Celkové množství
vody v l
Teploty
Prací prostředky a přísady
Spotřeba
energie kWh
Max. naplnění 6,0 kg
Spotřeba energie ve vypnutém stavu je 0,11 W / v zapnutém stavu 0,11 W
Zbytková
vlhkost % *
TABULKA PROGRAMŮ
 Požadované dávkování  Volitelné dávkování
Eko 40–60 –Testovací prací cyklus v souladu se směrnicí 2019/2014. Jedná se o nejúčinnější
program, pokud jde o spotřebu energie a vody při praní běžně ušpiněného bavlněného prádla.
Pouze displej: hodnoty rychlosti otáček zobrazené na displeji se mohou mírně odlišovat od
hodnot v tabulce.
Pro všechny zkušební ústavy
Dlouhý prací cyklus pro bavlněné prádlo: nastavte prací program Bavlna a teplotu 40 °C.
Dlouhý program pro syntetiku: nastavte prací program „Syntetika“ a teplotu 40 °C.
Tyto údaje se mohou ve vaší domácnosti lišit vzhledem k proměnlivým podmínkám, pokud
jde o teplotu přívodní vody, její tlak apod. Údaje o přibližné délce programu se vztahují
k základnímu nastavení programů bez voleb. Hodnoty uvedené pro jiné programy než Eco
40-60 jsou pouze orientační.
POPIS PRODUKTU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Madlo na víku
Víko
Ovládací panel
Zásobník pracího prostředku
Buben
Vodní filtr – za krytem
Páka na přesouvání (v závislosti na modelu)
Nastavitelné nohy (2×)
1.
3.
2.
4.
5.
6.
7.
8.
* Po ukončení programu a odstřeďování na maximální volitelné otáčky, v základním nastavení
programu.
** D
élka programu je zobrazena na displeji.
Technologie snímače přizpůsobuje spotřebu vody, energie a délku trvání programu objemu
naplnění.
DÁVKOVAČ PRACÍHO PROSTŘEDKU
Přihrádka pro hlavní praní
Prací prostředek pro hlavní praní, odstraňovač
skvrn nebo aviváž.
Přihrádka pro předpírku
Prací prostředek pro předpírku.
Přihrádka pro aviváž
Aviváž Tekutý škrob Bělidlo
Aviváž, škrobový roztok nebo bělidlo nesmí
přesahovat značku označující maximum.
Tlačítko pro uvolnění 
Stiskněte pro uvolnění zásobníku za účelem čištění.

PROGRAMY
DVÍŘKA ZABLOKOVANÁ
Při výběru vhodného programu pro daný typ prádla vždy
dodržujte pokyny uvedené na etiketách oblečení. Hodnota
uvedená v symbolu vaničky je maximální možná teplota
pro praní daného kusu oděvu.
Turn & Go
Najlepšie riešenie pre bežné pranie. Program vhodný najmä na mierne
alebo normálne znečistené textílie z bavlny alebo syntetických tkanín,
pretože perie pri nízkej teplote a maximálnej rýchlosti odstreďovania.
Syntetika
Pro praní špinavého prádla ze syntetických vláken (jako například
polyester, polyakryl, viskóza) nebo směsí bavlny a syntetiky.
Bavlna
Normálně až silně zašpiněné hrubší prádlo vyrobené z bavlny.
Eco 40-60
Na pranie normálne znečistených bavlnených odevov, ktoré sa môžu
prať pri teplotách 40 °C alebo 60 °C spoločne v jednom cykle. Toto je
štandardný bavlnený program a je najefektívnejší z hľadiska spotreby
vody a energie.
20 °C
Na pranie mierne znečistených bavlnených odevov pri teplote 20 °C.
Vlna 20°
Veškeré oděvy z vlny lze prát na program „Vlna“, a to i takové, na jejichž
štítku se uvádí „pouze ruční praní“. Pro dosažení co nejlepších výsledků
používejte speciální prací prostředky a nepřekračujte maximální
uvedenou hmotnost prádla.
Jemné 30°
Pro praní zvláště jemných oděvů. Před praním převraťte oděvy naruby.
Mix 45’ 40° 40°
Na pranie mierne až normálne znečistených odevov z bavlny, ľanu,
syntetických vláken a zmesových vláken za 45 minút.
Bavlna 30°
Pro rychlé praní lehce zašpiněných oděvů. Tento cyklus trvá pouze
30 minut, a šetří tak čas i energii.
Syntetika 30°
Zkrácený cyklus pro praní lehce zašpiněného prádla z umělých vláken
(například polyester, polyakryl, viskóza) nebo směsí bavlny a syntetiky.
Odstřeďování + vypouštění vody
Vyždímá prádlo a poté vypustí vodu. Pro hrubší prádlo.
Máchání + Odstřeďování
Samostatný program zahrnující máchání a intenzivní odstředění prádla.
Pro hrubší prádlo.
Po spuštění programu se rozsvítí kontrolka na znamení toho, že není
možné dvířka otevřít. Během pracího programu zůstává víko uzamčené
a v žádném případě nesmí být násilím otevřeno. Pokud budete víko
potřebovat během programu nutně otevřít, například pro přidání
prádla nebo vyjmutí kusu, který byl vložen omylem, stiskněte nejprve
tlačítko „Spustit/Pauza“ . Pokud není teplota příliš vysoká, kontrolka
„Dvířka zablokovaná“ zhasne. Bude nějakou chvíli trvat, než budete
moci víko otevřít. Stiskněte tlačítko „Spustit/Pauza“ a program bude
pokračovat.
PRVNÍ POUŽITÍ
Zvolte program „Bavlna“ při teplotě 90 °C. Přidejte malé množství
pracího prášku (maximálně 1/3 množství doporučovaného výrobcem
pro lehce zašpiněné prádlo) do přihrádky pro hlavní praní dávkovače
pracího prostředku. Program spusťte bez prádla.
BĚŽNÉ POUŽÍVÁNÍ
Prádlo připravte podle doporučení v části „RADY A TIPY“. Vložte
prádlo do bubnu, zavřete dvířka a zkontrolujte, že jsou zavřené
správně. Přidejte prací prostředek a případné přísady. Dodržujte
dávky doporučené na obalu pracích prostředků. Zavřete víko. Otočte
voličem programů na požadovaný program a zvolte možnost, kterou
potřebujete. Na displeji se zobrazí trvání zvoleného programu
(v hodinách a minutách) a bliká kontrolka tlačítka „Spustit/Pauza“ .
Rozsvítí se kontrolka předdefinované rychlosti odstřeďování. Rychlost je
možné změnit po stisknutí tlačítka „Rychlost odstřeďování“ . Otevřete
vodovodní kohout a stisknutím tlačítka „Spustit/Pauza“ spusťte prací
cyklus. Kontrolka „Spustit/Pauza“ se rozsvítí a dvířka se uzamknou. Kvůli
rozdílnému množství prádla a teploty přiváděné vody se v určitých
fázích programu provádí nový výpočet zbývajícího času. Pokud k tomu
dojde, na displeji se zobrazí animace
.
PŘERUŠENÍ NEBO ZMĚNA BĚŽÍCÍHO PROGRAMU
Spuštěný prací program pozastavíte stiskem tlačítka
„Spustit/Pauza“ . Kontrolka se rozbliká. Zvolte jakýkoli nový program
a upravte teplotu, možnosti nebo rychlost odstřeďování, chcete-li
změnit tato nastavení. Chcete-li spustit prací cyklus od chvíle, kdy
došlo k jeho přerušení, stiskněte znovu tlačítko „Spustit/Pauza“ .
Nepřidávejte prací prostředek pro tento program.
UKONČENÍ PROGRAMU
Kontrolka „Dvířka zablokovaná“ zhasne a na displeji se zobrazí
.
Otočte voličem programů do polohy „VYP“ a zavřete vodovodní kohout.
Otevřete víko a buben a vyjměte prádlo ze stroje. Víko nechte po
nějakou dobu otevřené, aby mohl vnitřek spotřebiče vyschnout. Asi po
15 minutách se pračka za účelem úspory energie úplně vypne.
Pro zrušení běžícího programu před koncem cyklu podržte alespoň
3 sekundy stisknuté tlačítko „Reset/vypustit“ . Voda se pouze vypustí.
Bude nějakou chvíli trvat, než budete moci víko otevřít.
MOŽNOSTI
! Pokud není možné kombinovat program s dalšími možnostmi, kontrolka
automaticky zhasne.
! U nevhodných kombinací možností se automaticky zruší výběr.
Odložený start
Pro nastavení odložení začátku zvoleného programu stiskněte tlačítko
„Odložený start“
a nastavte požadovanou dobu odložení. Kontrolka
funkce „Odložený start“
se rozsvítí. Opětovně zhasne se spuštěním
programu. Jakmile stisknete tlačítko „Spustit/Pauza“ , zahájí se
odpočítávání času. Počet přednastavených hodin lze snížit opětovným
stiskem tlačítka „Odložený start“ . U této funkce nepoužívejte
tekutý prací prostředek. Pro zrušení funkce „Odložený start“
otočte
voličem programů do jiné polohy.
Intenzivní praní
Tuto možnost zvolte, pokud používáte přísadu do pracího prostředku
pro odstraňování skvrn. Optimalizuje účinnost pracího prostředku
a bude dosaženo lepšího účinku praní a odstraňování skvrn. Používejte
při naplnění pračky na maximum. Do hlavního praní přidejte vhodnou
přísadu pro odstraňování skvrn (ve formě prášku)
Může prodloužit program až o 10 minut. Vhodné pro použití
odstraňovačů skvrn a bělidel na bázi kyslíku. Bělidla na bázi chlóru nebo
perkarbonátu se používat nesmějí!
Máchání navíc
Pomáhá odstranit zbytky pracího prostředku z prádla prodloužením
fáze máchání. Obzvlášť vhodné pro dětské prádlo, pro alergiky a pro
oblasti s velmi měkkou vodou.
Rychlost odstřeďování
Každý program má přednastavenou rychlost odstřeďování. Stisknutím
tlačítka nastavte jinou rychlost odstřeďování. Rozsvítí se kontrolka
předdefinované rychlosti odstřeďování. Je-li zvolena rychlost
odstřeďování „0“ , zruší se závěrečné odstřeďování, ale během
máchání proběhne středně intenzivní odstřeďování.
Předpírka
Pouze pro silně zašpiněné prádlo (např. písek, hrubé nečistoty).
Prodlouží dobu cyklu o asi 15 minut. Je-li aktivována možnost
předpírky, nepoužívejte tekutý prací prostředek pro hlavní praní.
Úspora energie
Slouží k úspoře energie potřebné k ohřevu vody za současného
dosažení dobrých výsledků při praní. Doporučuje se pro mírně
zašpiněné prádlo bez skvrn.
Ujistěte se, že je váš prací prostředek vhodný pro praní při nízkých
teplotách (15° nebo 20 °C). Lze zvolit při nejnižších teplotách programů.
BĚLENÍ
Vyperte prádlo v požadovaném programu Bavlna nebo Syntetika
a přidejte vhodné množství chlorového bělidla do přihrádky pro
aviváž
(víko pečlivě zavřete). Ihned po skončení programu otočte
voličem programu a spusťte požadovaný programu znovu, abyste se
zbavili případných zbytků zápachu bělidla. Chcete-li, můžete přidat
aviváž. Nikdy do přihrádky pro aviváž nepřidávejte zároveň chlorové
bělidlo a aviváž.
CS
Stručný návod
RADY A TIPY
Prádlo roztřiďte podle
Druhu látky / symbolu údržby na visačce (bavlna, smíšená vlákna,
syntetické materiály, vlna, ruční praní). Barvy (oddělte barevné a bílé
kusy prádla, nové barevné prádlo perte zvlášť). Jemnosti prádla (perte
malé kousky – např. nylonové punčochy – a prádlo s háčky – jako
podprsenky – v látkovém sáčku nebo povlaku na polštář se zipem).
Vyprázdněte všechny kapsy
Předměty, jako mince nebo zapalovače, mohou poškodit prádlo i buben.
Vnitřek spotřebiče
Pokud perete pouze zřídka nebo nikdy prádlo na 90 °C, doporučujeme
vám občas spustit 90°C program bez prádla a s menším množstvím
pracího prostředku, abyste udrželi vnitřek spotřebiče čistý.
Dodržujte doporučení pro dávkování / aditiva
Optimalizuje výsledek vyčištění, zamezuje dráždění z důvodu zbytků
přebytečného pracího prostředku v prádle a šetří peníze díky zamezení
nadbytečného pracího prostředku.
Používejte nízkou teplotu a delší trvání
Nejúčinnější programy ve smyslu spotřeby energie jsou obecně ty, které
probíhají při nižších teplotách a trvají déle.
Dodržujte míru naplnění
Plňte svou pračku do kapacity uvedené v „TABULCE PROGRAMŮ“, abyste
šetřili vodu a energii.
Hluk a obsah zbylé vlhkosti
Jsou ovlivněny otáčkami odstřeďování: čím vyšší jsou otáčky ve fázi
odstřeďování, tím větší je hluk a tím nižší je obsah zbylé vlhkosti.
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Před prováděním jakéhokoli čištění a údržby pračku vypněte a odpojte
z elektrické sítě. K čištění pračky nepoužívejte hořlavé kapaliny. Pračku
pravidelně čistěte a zajistěte její údržbu (nejméně čtyřikrát ročně).
Čištění pračky zvenčí
K čištění vnější strany pračky používejte měkkou vlhkou látku. K čištění
ovládacího panelu nepoužívejte čističe na sklo nebo univerzální čističe,
ani tekuté čisticí prášky apod. – tyto přípravky by mohly poškodit nápisy.
Zásobník pracího prostředku
Čistěte zásobník pravidelně, alespoň třikrát či čtyřikrát ročně, abyste
zabránili tvorbě nánosů pracího prostředku.
Pro uvolnění zásobníku pracího prostředku stiskněte uvolňovací tlačítko
a vyjměte jej. V zásobníku může  zůstat malé množství vody, a proto
jej držte vzpřímeně. Zásobník vymyjte tekoucí vodou. Můžete též
vyjmout uzávěr sifonu na zadní straně zásobníku a vyčistit jej. Pokud
jste jej vyjmuli, vraťte uzávěr sifonu na místo. Při vracení zásobníku na
místo umístěte jazýčky na spodní části zásobníku do příslušných otvorů
na víku a zatlačte zásobník proti víku, dokud nezacvakne na místo.
Zkontrolujte, zda je dávkovač pracího prostředku správně zasunutý.
Kontrola hadice pro přívod vody
Pravidelně kontrolujte, zda přívodní hadice nepuchří nebo nepraská.
Je-li poškozená, vyměňte ji za novou, kterou získáte v našem servisním
středisku nebo u specializovaného prodejce. Podle typu hadice: Má-li
přívodní hadice průhledný potah, kontrolujte pravidelně, zda barva
na některých místech netmavne. Pokud ano, může to znamenat, že
hadice uniká a je třeba ji vyměnit. Hadice s automatickým systémem
zastavování přívodu vody
(jsou-li k dispozici): zkontrolujte malé
inspekční okénko na bezpečnostním ventilu (viz šipka). Je-li červené,
byla aktivována funkce bezpečnostního uzavření a hadici je třeba
vyměnit za novou. Chcete-li tuto hadici odšroubovat, stiskněte přitom
uvolňovací tlačítko (je-li jím vybavena).
Čištění sítkových filtrů v hadici pro přívod vody
Provádějte pravidelnou kontrolu a čištění (alespoň dvakrát nebo třikrát
za rok).
Uzavřete vodovodní kohoutek a povolte přívodní hadici na kohoutku.
Vyčistěte vnitřní sítkový filtr a našroubujte hadici pro přívod vody
zpět na vodovodní kohoutek. Nyní odšroubujte přívodní hadici na
zadní straně pračky. Pomocí univerzálních kleští vytáhněte sítkový
filtr ze spojů pračky a vyčistěte jej. Nasaďte sítkový filtr zpět a znovu
našroubujte i přívodní hadici. Otočte vodovodním kohoutkem a ujistěte
se, že spoje jsou zcela nepropustné.
Čištění vodního filtru / vypouštění zbylé vody
Pračka je vybavena samočisticím čerpadlem. Filtr zachycuje předměty, jako
jsou knoflíky, mince, spínací špendlíky apod., které jste zapomněli v prádle.
Pokud jste použili program pro praní na vysokou teplotu, před vypuštěním
vody vyčkejte, dokud voda nevychladne. Vodní filtr čistěte pravidelně,
předejdete tak situaci, kdy v důsledku jeho ucpání nemůže voda po praní
odtékat. Nemůže-li voda odtékat, displej poukazuje na možné ucpání filtru.
Kryt filtru otevřete pomocí mince. Umístěte pod vodní filtr širokou
nízkou nádobu na odtékající vodu. Opatrně otáčejte filtrem proti
směru hodinových ručiček, dokud nezačne vytékat voda. Nechte
vodu odtékat a nevyndávejte filtr. Když se nádoba naplní, uzavřete
filtr otáčením ve směru hodinových ručiček. Vyprázdněte nádobu.
Tento postup opakujte, dokud nebude pračka prázdná. Pod vodní filtr
položte bavlněný hadřík, který nasákne menší množství zbytkové vody.
Následně otáčením proti směru chodu hodinových ručiček vodní filtr
vyjměte. Vyčistěte vodní filtr (z filtru odstraňte zbytky a propláchněte jej
pod tekoucí vodou) a komoru filtru. Ujistěte se, že oběžné kolo čerpadla
(v krytu za filtrem) není zablokované. Vraťte filtr na místo a zavřete kryt:
Při vracení vodního filtru na místo jím otáčejte ve směru hodinových
ručiček. Otáčejte jím až do krajní polohy. Pro otestování těsnosti
vodního filtru nalijte do bubnu asi 1 litr vody a zkontrolujte, že voda
neuniká z filtru. Poté zavřete kryt filtru.
Těsnění víka
Pravidelně kontrolujte stav těsnění víka a občas jej vyčistěte vlhkým
hadříkem.
Vyjmutí předmětu, který zapadne mezi buben a vanu
Pokud mezi buben a vanu zapadne nějaký předmět, můžete jej vyjmout
díky snímatelným žebrům bubnu.
Pračku vytáhněte ze zásuvky. Vyjměte prádlo z bubnu. Zavřete křídla
bubnu a otočte buben o půl otáčky (obrázek a). Pomocí šroubováku
zatlačte na plastovou koncovku a zároveň rukou posouvejte žebrem
zleva doprava (obrázek b, c). Žebro vypadne do bubnu. Otevřete buben.
Zapadlý objekt můžete nahmatat otvorem v bubnu. Žebro vraťte na
místo z vnitřní části bubnu. Plastový hrot umístěte nad otvor na pravé
straně bubnu (obrázek d). Poté přetáhněte žebro zprava doleva, dokud
nezaklapne. Zavřete dvířka bubnu, otočte jím o půl otáčky
a zkontrolujte umístění žebra a jeho kotvicích bodů. Pračku znovu
zapojte do zásuvky.
a
b
c
d
PŘEPRAVA A MANIPULACE
Vytáhněte kabel hlavního vedení elektrické energie a uzavřete
kohoutek přívodu vody. Odpojte přívodní hadici a sejměte odpadní
hadici z odpadu. Vypusťte ze všech hadic a pračky zbývající vodu
a upevněte je, aby se během přepravy nepoškodily. Pro usnadnění
přepravy stroje zatáhněte rukou mírně za páku na přesouvání na
přední spodní části (v závislosti na modelu). Pračku vytáhněte ven až
na příslušné místo. Poté vraťte páku na přesouvání zpět do původní
stabilní polohy. Znovu nasaďte přepravní konzolu. Postupujte podle
pokynů pro odstranění přepravní konzoly uvedených v NÁVODU
K INSTALACI, a to v opačném pořadí.
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
Z určitých důvodů nemusí pračka někdy správně pracovat. Předtím, než zavoláte do poprodejního servisního střediska, doporučujeme prověřit, zda
není možné problém vyřešit snadno pomocí následujícího seznamu.
Anomálie:
Možné příčiny / řešení:
•
Pračka se neotáčí a/nebo se nespustí
program
•
•
•
Zástrčka není zapojená do elektrické zásuvky nebo je zasunutá nedostatečně a nemá správný
kontakt.
Došlo k výpadku proudu.
Víko není správně zavřené.
Pračka se automaticky vypne před spuštěním nebo po ukončení programu z důvodu úspory
energie. Chcete-li pračku zapnout, otočte nejprve přepínač programů do polohy „Off/O“ a
potom znovu do polohy požadovaného programu.
Prací program se nespustí.
•
•
•
Nebylo stisknuto tlačítko „Spustit/Pauza“ .
Přívod vody není otevřený.
Byla nastavena funkce „Odložený start“
.
Spotřebič se zastavil během
programu a kontrolka
„Spustit/Pauza“ bliká
•
Program byl změněn. Zvolte znovu požadovaný program a stiskněte „Spustit/Pauza“
•
•
Pračka nestojí na rovném povrchu.
Nebyla demontována přepravní konzola: před použitím pračky je nutné přepravní konzolu
odstranit.
•
Kvůli nevyvážené náplni při otáčení se nespustilo odstřeďování, aby se zabránilo poškození pračky.
Proto je prádlo stále vlhké. Důvodem nevyvážené náplně může být: malá náplň pračky (sestávající
pouze z několika větších nebo savějších kusů, např. ručníků) nebo velké/těžké kusy prádla.
Je-li to možné, neperte malé množství prádla.
Tlačítko „Rychlost odstřeďování“ bylo nastaveno na nízkou rychlost odstřeďování.
Spotřebič vibruje
Výsledky závěrečného odstřeďování
jsou špatné. Prádlo je stále vlhké. Na
konci programu bliká kontrolka
„Odstřeďování“, nebo rychlost
odstřeďování na displeji, nebo její
kontrolka – v závislosti na modelu
Přístroj hlásí chybový kód (např. F-02,
F-..) a/nebo se rozsvítí kontrolka
„Servis“
Svítí kontrolka „Vyčistit filtr“
Svítí kontrolka „Přívod vody je uzavřený“
•
•
•
.
•
Pračku vypněte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a před opětovným zapnutím pračky vyčkejte
přibližně 1 minutu.
Pokud problém přetrvává, zavolejte do poprodejového servisního střediska.
•
•
Odpadní voda se neodčerpala.
Vodní filtr vyčistěte.
•
Žádný nebo nedostatečný přívod vody do spotřebiče.
Firemní zásady, standardní dokumentaci, objednávky náhradních dílů a další informace o výrobku získáte:
•
návštěvou našeho webu docs‌.indesit.‌eu a parts‌-‌selfservice‌.indesit.‌com
• naskenování QR kódu
• případně se obraťte na naše poprodejové servisní středisko (viz telefonní číslo v záruční knize).
Při kontaktování našeho poprodejního servisu prosím uveďte kódy na identifikačním štítku produktu.
Pour obtenir des informations relatives à la réparation et à la maintenance, l’utilisateur est invité à visiter le site
www.indesit.com
Informace o modelu lze získat pomocí QR kódu uvedeného na energetickém štítku. Štítek rovněž obsahuje identifikátor
modelu, který lze použít ke vstupu do portálu registru na adrese https://eprel.ec.europa.eu
XXXXX
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement