Whirlpool TDLR 6240SS EU/N Washing machine Používateľská príručka

Whirlpool TDLR 6240SS EU/N Washing machine Používateľská príručka | Manualzz
CS
Stručný návod
DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK
ZNAČKY WHIRLPOOL.
Pro kompletnější pomoc zaregistrujte svůj
spotřebič na www.whirlpool.eu/register.
Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte Bezpečnostní pokyny.
Před použitím pračky musí být přepravní konzola bezpodmínečně odstraněna.
Podrobnější pokyny k odstranění najdete v Pokynech k instalaci.
OVLÁDACÍ PANEL
1
2
3
4
5
Volič programů
Tlačítko „Start/Pauza“
Tlačítko „Reset/Vypustit vodu“
Tlačítko „Odložený start“
Kombinace pro dětskou pojistku
6
7
8
Tlačítko „Odstřeďování“
Čas
Fáze praní
8
KONTROLKY
Otevřít víko
Závada: Zavolejte Servis
Závada: Vodní filtr ucpaný
Závada: Chybí voda
V případě jakýchkoliv závad viz část
„JAK ODSTRANIT PORUCHU“
7
6
1
2
3
4
5
Max. naplnění 6,0 kg
Spotřeba energie ve vypnutém stavu je 0.,1 W / v zapnutém stavu 0,11 W
Mix
Doba Předpírka
trvání
(h : m)
Prášek
Tekutý
Spotřeba
energie v kWh
Program



–
–
–
–



52 0,775 52
38




53 0,455 40
32




55 0,285 30
25
Hlavní
praní
Změkčovač
Nastavení
Rozpětí
Max. rychlost
odstřeďování
(ot/min)
40°C
40°C
1200
3,0
**
–

1151
6,0
3:15
–

1151
3,0
2:30
–
1151
1,5
2:15
–
40°C
40°C
Max.
náplň
(kg)
Doporučený
prací prostředek
Zbytková
vlhkost % *
Teploty
Prací prostředky a přísady
Celkové množství
vody v l
Température de
lavage °C
TABULKA PROGRAMŮ
20°C
20°C
1200
6,0
3:15
–


–

53
0,25
52
20
Barevné prádlo
40°C
40°C
1000
4,0
**




–
–
–
–
–
Vlna
20°C
20°C
1000
1,0
**
–


–

–
–
–
–
Odstřeďování
Máchání +
Odstřeďování
Jemné prádlo
–
–
1200
6,0
**
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1200
6,0
**
–
–

–
–
–
–
–
–
30°C
30°C
1000
1,5
**



–

–
–
–
–
Hygiena
60°C
60°C
1200
6,0
**
–




–
–
–
–
Syntetika
40°C
40°C
1200
3,0
1:50





40
0,56
50
40
Rychlé 30’
30°C
30°C
1200
3,0
0:30
–


–

57
0,25
42
27
Bavlna
60°C
40 - 95°C
1200
6,0
2:30





57
1,20
53
55
 Požadované dávkování  Volitelné dávkování
Eko 40–60 – Testovací prací cyklus v souladu se směrnicí 2019/2014. Jedná se o nejúčinnější
program, pokud jde o spotřebu energie a vody při praní běžně ušpiněného bavlněného prádla.
Pouze displej: hodnoty rychlosti otáček zobrazené na displeji se mohou mírně odlišovat od
hodnot v tabulce.
Pro všechny zkušební ústavy
Dlouhý prací cyklus pro bavlněné prádlo: nastavte prací program Bavlna a teplotu 40 °C.
Dlouhý program pro syntetiku: nastavte prací program „Syntetika“ a teplotu 40 °C.
Tyto údaje se mohou ve vaší domácnosti lišit vzhledem k proměnlivým podmínkám, pokud
jde o teplotu přívodní vody, její tlak apod. Údaje o přibližné délce programu se vztahují
POPIS PRODUKTU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Madlo na víku
Víko
Ovládací panel
Dávkovač pracího prostředku
Buben
Vodní filtr – za krytem
Páka na přesouvání (v závislosti na modelu)
Nastavitelné nohy (2×)
1.
3.
2.
4.
5.
6.
7.
8.
k základnímu nastavení programů bez voleb. Hodnoty uvedené pro jiné programy než Eco
40-60 jsou pouze orientační.
* Po ukončení programu a odstřeďování na maximální volitelné otáčky, v základním nastavení
programu.
** Délka programu je zobrazena na displeji.
6th Sense - Pomocí snímací technologie se množství vody, spotřeba energie a délka
programu přizpůsobují stavu naplnění pračky.
DÁVKOVAČ PRACÍHO PROSTŘEDKU
Přihrádka pro hlavní praní
Prací prostředek pro hlavní praní, odstraňovač
skvrn nebo aviváž.
Přihrádka pro předpírku
Prací prostředek pro předpírku.
Přihrádka pro aviváž
Aviváž Tekutý škrob Bělidlo
Aviváž, škrobový roztok nebo bělidlo nesmí
přesahovat značku označující maximum.
Tlačítko pro uvolnění 
Stiskněte pro uvolnění zásobníku za účelem
čištění.

PROGRAMY
Při výběru vhodného programu pro daný typ prádla vždy
dodržujte pokyny uvedené na etiketách oblečení. Hodnota
uvedená v symbolu vaničky je maximální možná teplota pro
praní daného kusu oděvu.
Mix
Pro praní lehce až běžně zašpiněných odolných oděvů z bavlny, lnu,
syntetických a směsových vláken.
Eco 40-60
Pro praní běžně zašpiněného bavlněného prádla s možností praní při
40 °C nebo 60 °C společně ve stejném cyklu. Toto je standardní program
na bavlnu a nejúčinnější ve smyslu spotřeby vody a energie.
20 °C
Pro praní mírně zašpiněného bavlněného prádla při teplotě 20 °C.
Barevné prádlo
Bílé a pastelové oděvy z jemných tkanin.
Jemný prací program, který zabraňuje šednutí či zežloutnutí vašeho
prádla. Použijte vysoce účinný prací prostředek, v případě potřeby též
odstraňovač skvrn či bělidlo na bázi kyslíku. Nepoužívejte tekutý prací
prostředek.
Vlna
Veškeré oděvy z vlny lze prát na program „Vlna“, a to i takové, na jejichž
štítku se uvádí „pouze ruční praní“. Pro dosažení co nejlepších výsledků
používejte speciální prací prostředky a nepřekračujte maximální
uvedenou hmotnost prádla.
Odstřeďování
Vyždímá prádlo a poté vypustí vodu. Pro hrubší prádlo.
Máchání + Odstřeďování
Samostatný program zahrnující máchání a intenzivní odstředění prádla.
Pro hrubší prádlo.
Jemné prádlo
Pro praní zvláště jemných oděvů. Před praním převraťte oděvy naruby.
Hygiena
Tento program při praní běžně až silně zašpiněného ložního prádla,
ubrusů, spodního prádla, ručníků a triček z bavlny a lnu likviduje 99 %
bakterií.
Syntetika
Pro praní špinavého prádla ze syntetických vláken (jako například
polyester, polyakryl, viskóza) nebo směsí bavlny a syntetiky.
Rychlé 30’
Krátce nošené oblečení z bavlny, polyesteru, polyamidu a směsí
s bavlnou. Krátký program pro oživení vašeho prádla.
Bavlna
Normálně až silně zašpiněné hrubší prádlo vyrobené z bavlny.
PRVNÍ POUŽITÍ
Pro odstranění veškerých zbytků po výrobě zvolte program „Bavlna“
a teplotu 95 °C. Přidejte malé množství pracího prášku (maximálně
1/3 množství doporučovaného výrobcem pro lehce zašpiněné prádlo)
do přihrádky pro hlavní praní dávkovače pracího prostředku. Program
spusťte bez prádla.
BĚŽNÉ POUŽÍVÁNÍ
Prádlo připravte podle doporučení v části „RADY A TIPY“. Vložte prádlo
do bubnu, zavřete dvířka a zkontrolujte, že jsou zavřené správně. Přidejte
prací prostředek a případné přísady. Dodržujte dávky doporučené na
obalu pracích prostředků. Zavřete víko. Otočte voličem programů na
požadovaný program a zvolte možnost, kterou potřebujete. Na displeji
se zobrazí trvání zvoleného programu (v hodinách a minutách), a bliká
kontrolka tlačítka „Start/Pauza“. Rychlost odstřeďování je možné změnit
po stisknutí tlačítka „Odstřeďování“ . Rozsvítí se kontrolka předdefinované
rychlosti odstřeďování. Otevřete vodovodní kohout a stisknutím tlačítka „Start/
Pauza“
spusťte prací cyklus. Kontrolka „Start/Pauza“
se rozsvítí a dvířka
se uzamknou. Kvůli rozdílnému množství prádla a teploty přiváděné vody se
v určitých fázích programu provádí nový výpočet zbývajícího času. Pokud k tomu
dojde, na displeji se zobrazí animace
.
PŘERUŠENÍ NEBO ZMĚNA BĚŽÍCÍHO PROGRAMU
Spuštěný prací program pozastavíte stiskem tlačítka „Start/Pauza“ .
Kontrolka se rozbliká. Zvolte jakýkoli nový program a upravte možnosti
nebo rychlost odstřeďování, chcete-li změnit tato nastavení. Chceteli spustit prací cyklus od chvíle, kdy došlo k jeho přerušení, stiskněte
znovu tlačítko „Start/Pauza“ . Nepřidávejte prací prostředek pro tento
program.
KONTROLKA OTEVŘENÍ VÍKA
Před spuštěním a po skončení programu se rozsvítí kontrolka „Otevřít
víko“ , čímž je signalizováno, že víko je možné otevřít. Během pracího
programu zůstává víko uzamčené a v žádném případě nesmí být
násilím otevřeno. Pokud budete víko potřebovat během programu
nutně otevřít, například pro přidání prádla nebo vyjmutí kusu, který byl
vložen omylem, stiskněte nejprve tlačítko „Start/Pauza“ . Pokud není
teplota příliš vysoká, rozsvítí se kontrolka „Otevřít víko“ . Bude nějakou
chvíli trvat, než budete moci víko otevřít. Stiskněte tlačítko „Start/Pauza“
a program bude pokračovat.
UKONČENÍ PROGRAMU
Rozsvítí se kontrolka „Otevřít víko“ a na displeji se zobrazí
.Otočte
voličem programů do polohy „O“ a zavřete vodovodní kohout. Otevřete
víko a buben a vyjměte prádlo ze stroje. Víko nechte po nějakou dobu
otevřené, aby mohl vnitřek spotřebiče vyschnout. Asi po 15 minutách se
pračka za účelem úspory energie úplně vypne.
Pro zrušení běžícího programu před koncem cyklu podržte alespoň
3 sekundy stisknuté tlačítko „Reset/Vypustit vodu“ . Voda se pouze
vypustí. Bude nějakou chvíli trvat, než budete moci víko otevřít.
MOŽNOSTI
! Pokud není možné kombinovat program s dalšími možnostmi, kontrolka
automaticky zhasne.
! U nevhodných kombinací možností se automaticky zruší výběr.
Colours 15°
Slouží k úspoře energie potřebné k ohřevu vody za současného dosažení
dobrých výsledků při praní. Při praní barevného prádla pomáhá
zachovávat barvy. Doporučuje se pro mírně zašpiněné prádlo bez skvrn.
Ujistěte se, že je prádlo vhodné pro praní při nízké teplotě.
FreshCare
Tuto možnost zvolte, pokud nemůžete prádlo vyjmout z pračky brzy po
skončení programu nebo pokud obvykle prádlo v pračce zapomenete.
Pomůže udržet vaše prádlo svěží. Pračka začne po skončení programu
periodicky prádlo převalovat. Když je tato funkce aktivní, rozsvítí se
tlačítko „FreshCare“
a na displeji se objeví animace. Periodické
převalování bude trvat po dobu asi 6 hodin od skončení pracího
programu. Můžete jej kdykoli přerušit stisknutím tlačítka „FreshCare“
. Bude nějakou chvíli trvat, než budete moci otevřít dveře. Po uplynutí
doby trvání funkce „FreshCare“
se na displeji zobrazí
.
Odložený start
Pro nastavení odložení začátku zvoleného programu stiskněte tlačítko
„Odložený start“
a nastavte požadovanou dobu odložení. Kontrolka
funkce „Odložený start“
se rozsvítí. Opětovně zhasne se spuštěním
programu. Jakmile stisknete tlačítko „Start/Pauza“ , zahájí se
odpočítávání času. Počet přednastavených hodin lze snížit opětovným
stiskem tlačítka „Odložený start“ . U této funkce nepoužívejte tekutý
prací prostředek. Pro zrušení funkce „Odložený start“
otočte voličem
programů do jiné polohy.
Rychlé praní
Umožňuje urychlit praní, a to zkrácením doby trvání programu.
Doporučuje se pro menší množství prádla nebo u mírně zašpiněného
prádla.
Předpírka
Pouze pro silně zašpiněné prádlo (např. písek, hrubé nečistoty).
Prodlouží dobu cyklu o asi 15 minut. Je-li aktivována možnost předpírky,
nepoužívejte tekutý prací prostředek pro hlavní praní.
Úspora energie
Optimální kombinace nízké teploty a mírně upravené doby praní pro
dosažení vynikajících výsledků praní a nízké spotřeby energie.
Intenzívní máchání
Pomáhá odstranit zbytky pracího prostředku z prádla prodloužením fáze
máchání. Obzvlášť vhodné pro dětské prádlo, pro alergiky a pro oblasti
s velmi měkkou vodou.
Odstřeďování
Každý program má přednastavenou rychlost odstřeďování. Přejete-li si
rychlost odstřeďování změnit, stiskněte tlačítko „Odstřeďování“ . Je-li
zvolena rychlost odstřeďování „0“, zruší se závěrečné odstřeďování, ale
během máchání proběhne středně intenzivní odstřeďování. Voda se
pouze vypouští.
CS
Stručný návod
DĚTSKÁ POJISTKA
Umožňuje uzamknout tlačítka na ovládacím panelu, a zamezit tak
nesprávnému použití (např. dětmi). Stiskněte zároveň obě tlačítka
dětského zámku a podržte je alespoň po dobu 3 sekund. Na displeji se
rozsvítí symbol klíče
. Chcete-li tlačítka odemknout, postupujte
stejným způsobem.
BĚLENÍ
Vyperte prádlo v požadovaném programu Bavlna nebo Syntetika
a přidejte vhodné množství chlorového bělidla do přihrádky pro aviváž
(víko pečlivě zavřete). Ihned po skončení programu otočte voličem
programu a spusťte požadovaný programu znovu, abyste se zbavili
případných zbytků zápachu bělidla. Chcete-li, můžete přidat aviváž. Nikdy
do přihrádky pro aviváž nepřidávejte zároveň chlorové bělidlo a aviváž.
RADY A TIPY
Prádlo roztřiďte podle
Druhu látky / symbolu údržby na visačce (bavlna, smíšená vlákna,
syntetické materiály, vlna, ruční praní). Barvy (oddělte barevné a bílé kusy
prádla, nové barevné prádlo perte zvlášť). Jemnosti prádla (perte malé
kousky – např. nylonové punčochy – a prádlo s háčky – jako podprsenky –
v látkovém sáčku nebo povlaku na polštář se zipem).
Vyprázdněte všechny kapsy
Předměty, jako mince nebo zapalovače, mohou poškodit prádlo i buben.
Vnitřek spotřebiče
Pokud perete pouze zřídka nebo nikdy prádlo na 95 °C, doporučujeme
vám občas spustit 95°C program bez prádla a s menším množstvím
pracího prostředku, abyste udrželi vnitřek spotřebiče čistý.
Dodržujte doporučení pro dávkování / aditiva
Optimalizuje výsledek vyčištění, zamezuje dráždění z důvodu zbytků
přebytečného pracího prostředku v prádle a šetří peníze díky zamezení
nadbytečného pracího prostředku.
Používejte nízkou teplotu a delší trvání
Nejúčinnější programy ve smyslu spotřeby energie jsou obecně ty, které
probíhají při nižších teplotách a trvají déle.
Dodržujte míru naplnění
Plňte svou pračku do kapacity uvedené v „TABULKA PROGRAMŮ“, abyste
šetřili vodu a energii.
Hluk a obsah zbylé vlhkosti
Jsou ovlivněny otáčkami odstřeďování: čím vyšší jsou otáčky ve fázi
odstřeďování, tím větší je hluk a tím nižší je obsah zbylé vlhkosti.
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Před prováděním jakéhokoli čištění a údržby pračku vypněte a odpojte
z elektrické sítě. K čištění pračky nepoužívejte hořlavé kapaliny. Pračku
pravidelně čistěte a zajistěte její údržbu (nejméně čtyřikrát ročně).
Čištění pračky zvenčí
K čištění vnější strany pračky používejte měkkou vlhkou látku. K čištění
ovládacího panelu nepoužívejte čističe na sklo nebo univerzální čističe,
ani tekuté čisticí prášky apod. – tyto přípravky by mohly poškodit nápisy.
Zásobník pracího prostředku
Čistěte zásobník pravidelně, alespoň třikrát či čtyřikrát ročně, abyste
zabránili tvorbě nánosů pracího prostředku.
Pro uvolnění zásobníku pracího prostředku stiskněte uvolňovací tlačítko
a vyjměte jej. V zásobníku může zůstat malé množství vody, a proto jej
držte vzpřímeně. Zásobník vymyjte tekoucí vodou. Můžete též vyjmout
uzávěr sifonu na zadní straně
zásobníku a vyčistit jej. Pokud jste jej vyjmuli, vraťte uzávěr sifonu na
místo. Při vracení zásobníku na místo umístěte jazýčky na spodní části
zásobníku do příslušných otvorů na víku a zatlačte zásobník proti víku,
dokud nezacvakne na místo. Zkontrolujte, zda je dávkovač pracího
prostředku správně zasunutý.
Kontrola hadice pro přívod vody
Pravidelně kontrolujte, zda přívodní hadice nepuchří nebo nepraská.
Je-li poškozená, vyměňte ji za novou, kterou získáte v našem servisním
středisku nebo u specializovaného prodejce. Podle typu hadice: Má-li
přívodní hadice průhledný potah, kontrolujte pravidelně, zda barva
na některých místech netmavne. Pokud ano, může to znamenat, že
hadice uniká a je třeba ji vyměnit. Hadice s automatickým systémem
zastavování přívodu vody
(jsou-li k dispozici): zkontrolujte malé
inspekční okénko na bezpečnostním ventilu (viz šipka). Je-li červené, byla
aktivována funkce bezpečnostního uzavření a hadici je třeba vyměnit za
novou. Chcete-li tuto hadici odšroubovat, stiskněte přitom uvolňovací
tlačítko (je-li jím vybavena).
Čištění sítkových filtrů v hadici pro přívod vody
Provádějte pravidelnou kontrolu a čištění (alespoň dvakrát nebo třikrát
za rok).
Uzavřete vodovodní kohoutek a povolte přívodní hadici na kohoutku.
Vyčistěte vnitřní sítkový filtr a našroubujte hadici pro přívod vody zpět na
vodovodní kohoutek. Nyní odšroubujte přívodní hadici na zadní straně
pračky. Pomocí univerzálních kleští vytáhněte sítkový filtr ze spojů pračky
a vyčistěte jej. Nasaďte sítkový filtr zpět a znovu našroubujte i přívodní
hadici. Otočte vodovodním kohoutkem a ujistěte se, že spoje jsou zcela
nepropustné.
Čištění vodního filtru / vypouštění zbylé vody
Pračka je vybavena samočisticím čerpadlem. Filtr zachycuje předměty,
jako jsou knoflíky, mince, spínací špendlíky apod., které jste zapomněli
v prádle. Pokud jste použili program pro praní na vysokou teplotu, před
vypuštěním vody vyčkejte, dokud voda nevychladne. Vodní filtr čistěte
pravidelně, předejdete tak situaci, kdy v důsledku jeho ucpání nemůže
voda po praní odtékat. Nemůže-li voda odtékat, displej poukazuje na
možné ucpání filtru.
Kryt filtru otevřete pomocí mince. Umístěte pod vodní filtr širokou
nízkou nádobu na odtékající vodu. Opatrně otáčejte filtrem proti směru
hodinových ručiček, dokud nezačne vytékat voda. Nechte vodu odtékat
a nevyndávejte filtr. Když se nádoba naplní, uzavřete filtr otáčením ve
směru hodinových ručiček. Vyprázdněte nádobu. Tento postup opakujte,
dokud nebude pračka prázdná. Pod vodní filtr položte bavlněný hadřík,
který nasákne menší množství zbytkové vody. Následně otáčením proti
směru chodu hodinových ručiček vodní filtr vyjměte. Vyčistěte vodní filtr
(z filtru odstraňte zbytky a propláchněte jej pod tekoucí vodou) a komoru
filtru. Ujistěte se, že oběžné kolo čerpadla (v krytu za filtrem) není
zablokované. Vraťte filtr na místo a zavřete kryt: Při vracení vodního filtru
na místo jím otáčejte ve směru hodinových ručiček. Otáčejte jím až do
krajní polohy; Pro otestování těsnosti vodního filtru nalijte do bubnu asi
1 litr vody a zkontrolujte, že voda neuniká z filtru. Poté zavřete kryt filtru.
Těsnění víka
Pravidelně kontrolujte stav těsnění víka a občas jej vyčistěte vlhkým
hadříkem.
Vyjmutí předmětu, který zapadne mezi buben a vanu
Pokud mezi buben a vanu zapadne nějaký předmět, můžete jej vyjmout
díky snímatelným žebrům bubnu.
Pračku vytáhněte ze zásuvky. Vyjměte prádlo z bubnu. Zavřete křídla
bubnu a otočte buben o půl otáčky (obrázek a). Pomocí šroubováku
zatlačte na plastovou koncovku a zároveň rukou posouvejte žebrem zleva
doprava (obrázek b, c). Žebro vypadne do bubnu. Otevřete buben.
Zapadlý objekt můžete nahmatat otvorem v bubnu. Žebro vraťte na
místo z vnitřní části bubnu. Plastový hrot umístěte nad otvor na pravé
straně bubnu (obrázek d). Poté přetáhněte žebro zprava doleva, dokud
nezaklapne. Zavřete dvířka bubnu, otočte jím o půl otáčky a zkontrolujte
umístění žebra a jeho kotvicích bodů. Pračku znovu zapojte do zásuvky.
a
b
c
d
PŘEPRAVA A MANIPULACE
Vytáhněte kabel hlavního vedení elektrické energie a uzavřete kohoutek
přívodu vody. Odpojte přívodní hadici a sejměte odpadní hadici
z odpadu. Vypusťte ze všech hadic a pračky zbývající vodu a upevněte
je, aby se během přepravy nepoškodily. Pro usnadnění přepravy stroje
zatáhněte rukou mírně za páku na přesouvání na přední spodní části
(v závislosti na modelu). Pračku vytáhněte ven až na příslušné místo.
Poté vraťte páku na přesouvání zpět do původní stabilní polohy. Znovu
nasaďte přepravní konzolu. Postupujte podle pokynů pro odstranění
přepravní konzoly uvedených v NÁVODU K INSTALACI, a to v opačném
pořadí.
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
Z určitých důvodů nemusí pračka někdy správně pracovat. Předtím, než zavoláte do poprodejového servisního střediska, doporučujeme prověřit, zda
není možné problém vyřešit snadno pomocí následujícího seznamu.
Anomálie:
Možné příčiny / řešení:
•
Pračka se neotáčí a/nebo se nespustí
program
•
•
•
•
Zástrčka není zapojená do elektrické zásuvky nebo je zasunutá nedostatečně a nemá správný
kontakt.
Došlo k výpadku proudu.
Víko není správně zavřené.
Byla aktivována funkce „Dětský zámek“
(je-li k dispozici).
Pračka se automaticky vypne před spuštěním nebo po ukončení programu z důvodu úspory
energie. Chcete-li pračku zapnout, otočte nejprve přepínač programů do polohy „Off/O“ a
potom znovu do polohy požadovaného programu.
Prací program se nespustí.
•
•
•
Nebylo stisknuto tlačítko „Start/Pauza“
Přívod vody není otevřený.
Byla nastavena funkce „Odložený start“
Spotřebič se zastaví během programu
a bliká kontrolka „Start/Pauza“ .
•
•
Je aktivována možnost „Pozastavit máchání“ (je-li k dispozici).
Program byl změněn. Zvolte znovu požadovaný program a stiskněte „Start/Pauza“
Spotřebič vibruje
•
•
Pračka nestojí na rovném povrchu.
Nebyla demontována přepravní konzola: před použitím pračky je nutné přepravní konzolu
odstranit.
Výsledky závěrečného odstřeďování
jsou špatné. Prádlo je stále vlhké. Na
konci programu bliká kontrolka
„Odstřeďování/vypouštění“, nebo
rychlost odstřeďování na displeji, nebo
její kontrolka – v závislosti na modelu
•
Kvůli nevyvážené náplni při otáčení se nespustilo odstřeďování, aby se zabránilo poškození
pračky. Proto je prádlo stále vlhké. Důvodem nevyvážené náplně může být: malá náplň pračky
(sestávající pouze z několika větších nebo savějších kusů, např. ručníků) nebo velké/těžké kusy
prádla.
Je-li to možné, neperte malé množství prádla.
Tlačítko „Odstředění“ bylo nastaveno na nízkou rychlost odstřeďování.
Přístroj hlásí chybový kód (např. F-02,
F-..) a/nebo se rozsvítí kontrolka
„Zavolejte servis“
•
•
•
.
.
.
•
Pračku vypněte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a před opětovným zapnutím pračky vyčkejte
přibližně 1 minutu.
Pokud problém přetrvává, zavolejte do poprodejového servisního střediska.
Svítí kontrolka „Ucpaný vodní filtr
•
•
Odpadní voda se neodčerpala.
Vodní filtr vyčistěte.
Svítí kontrolka „Chybí voda“
•
Žádný nebo nedostatečný přívod vody do spotřebiče.
Bezpečnostní pokyny, návod k použití, štítek výrobku a energetické údaje si můžete stáhnout pomocí:
• návštěvou naší webové stránky – docs.whirlpool.eu
• naskenování QR kódu
• případně se obraťte na naše poprodejové servisní středisko (viz telefonní číslo v záruční knize).
Při kontaktování našeho poprodejního servisu prosím uveďte kódy na identifikačním štítku produktu.
Pour obtenir des informations relatives à la réparation et à la maintenance, l’utilisateur est invité à visiter le site www.
whirlpool.com
Informace o modelu lze získat pomocí QR kódu uvedeného na energetickém štítku. Štítek rovněž obsahuje identifikátor
modelu, který lze použít ke vstupu do portálu registru na adrese https://eprel.ec.europa.eu
XXXXX
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement