Whirlpool TDLR 6240L EU/N Washing machine Používateľská príručka

Whirlpool TDLR 6240L EU/N Washing machine Používateľská príručka | Manualzz
CS
Stručný návod
DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK
ZNAČKY WHIRLPOOL.
Pro kompletnější pomoc zaregistrujte prosím
svůj spotřebič na www.whirlpool.eu/register.
Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte Bezpečnostní pokyny.
Před použitím pračky musí být přepravní konzola bezpodmínečně odstraněna.
Podrobnější pokyny k odstranění najdete v Pokynech k instalaci.
OVLÁDACÍ PANEL
1
2
3
4
5
6
Volič programů
KONTROLKY
6
Tlačítko „Start/Pauza“
Víko otevřené
Závada: Zavolejte servis
Tlačítko „Odstřeďování“
Tlačítko „Odložený start“
4
Tlačítko „Reset“
Závada: Vodní filtr ucpaný
5
Závada: Chybí voda
Fáze praní
1
2
V případě jakýchkoliv závad viz část
„JAK ODSTRANIT PORUCHU“
3
Tekutý



57
1,20
53
55


–

–
–
–
–
Prací prostředky a přísady
Doba
trvání
(h : m)
Předpírka
Hlavní
praní
Změkčovač
Nastavení
Rozpětí
Bavlna
60°C
40 - 95°C
1200
6,0
2:30


Džíny
40°C
40°C
1000
4,0
1:30

Doporučený prací
prostředek
Hygiena
60°C
60°C
1200
6,0
2:30





–
–
–
–
Syntetika
40°C
30 - 40°C
1200
3,0
1:50




40
0,56
50
40
Jemné prádlo
30°C
30 - 40°C
1000
1,5
0:45




–

–
–
–
–
Mix
40°C
40°C
1200
3,0
1:00
–




–
–
–
–
Rychlé 15'
Vlna /
Ruční praní
30°C
30°C
1200
3,0
0:15
–


–

61
0,15
30
21
40°C
20 - 40°C
1000
1,0
0:35
–


–

–
–
–
–
20°C
20°C
1200
1151
1151
1151
6,0
6,0
3,0
1,5
3:15
3:15
2:30
2:15
–
–
–
–








–







53
52
53
55
0,25
0,775
0,455
0,285
52
52
40
30
20
38
32
25
1200
6,0
–
–
–

–
–
–
–
–
–
1200
6,0
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
40°C
40°C
Máchání +
–
–
odstřeďování
Odstřeďování
–
–
Vypouštění
–
–
vody
 Požadované dávkování  Volitelné dávkování
Eko 40–60 – Testovací prací cyklus v souladu se směrnicí 2019/2014. Jedná se o nejúčinnější
program, pokud jde o spotřebu energie a vody při praní běžně ušpiněného bavlněného prádla.
Pouze displej: hodnoty rychlosti otáček zobrazené na displeji se mohou mírně odlišovat od
hodnot v tabulce.
Pro všechny zkušební ústavy
Dlouhý prací cyklus pro bavlněné prádlo: nastavte prací program Bavlna a teplotu 40 °C.
Dlouhý program pro syntetiku: nastavte prací program „Syntetika“ a teplotu 40 °C.
Tyto údaje se mohou ve vaší domácnosti lišit vzhledem k proměnlivým podmínkám, pokud
jde o teplotu přívodní vody, její tlak apod. Údaje o přibližné délce programu se vztahují
POPIS PRODUKTU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Prášek
Teplota prádla °C
Max,
Max,
rychlost
náodstřeďování plň
(ot/min)
(kg)
Celkové množství
vody v l
Teploty
Program
Spotřeba
energie kWh
Max, naplnění 6,0 kg
Spotřeba energie ve vypnutém stavu je 0,11 W / v zapnutém stavu 0,11 W
Zbytková
vlhkost % *
TABULKA PROGRAMŮ
Madlo na víku
Víko
Ovládací panel
Zásobník pracího prostředku
Buben
Vodní filtr – za krytem
Páka na přesouvání (v závislosti na modelu)
Nastavitelné nohy (2×)
1.
3.
2.
4.
5.
6.
7.
8.
k základnímu nastavení programů bez voleb. Hodnoty uvedené pro jiné programy než Eco
40-60 jsou pouze orientační.
* Po ukončení programu a odstřeďování na maximální volitelné otáčky, v základním
nastavení programu.
6th Sense - Pomocí snímací technologie se množství vody, spotřeba energie a délka
programu přizpůsobují stavu naplnění pračky.
DÁVKOVAČ PRACÍHO PROSTŘEDKU
Přihrádka pro hlavní praní
Prací prostředek pro hlavní praní, odstraňovač
skvrn nebo aviváž.
Přihrádka pro předpírku
Prací prostředek pro předpírku.
Přihrádka pro aviváž
Aviváž Tekutý škrob Bělidlo
Aviváž, škrobový roztok nebo bělidlo nesmí
přesahovat značku označující maximum.
Tlačítko pro uvolnění 
Stiskněte pro uvolnění zásobníku za účelem
čištění.

PROGRAMY
PŘERUŠENÍ NEBO ZMĚNA BĚŽÍCÍHO PROGRAMU
Při výběru vhodného programu pro daný typ prádla vždy
dodržujte pokyny uvedené na etiketách oblečení. Hodnota
uvedená v symbolu vaničky je maximální možná teplota
pro praní daného kusu oděvu.
Bavlna
Normálně až silně zašpiněné hrubší prádlo vyrobené z bavlny.
Džíny
Před praním převraťte oděvy naruby a použijte tekutý prací prostředek.
Syntetika
Pro praní špinavého prádla ze syntetických vláken (jako například
polyester, polyakryl, viskóza) nebo směsí bavlny a syntetiky.
Hygiena
Tento program při praní běžně až silně zašpiněného ložního prádla,
ubrusů, spodního prádla, ručníků a triček z bavlny a lnu likviduje 99 %
bakterií.
Jemné prádlo
Pro praní zvláště jemných oděvů. Před praním převraťte oděvy naruby.
Mix
Pro praní lehce až běžně zašpiněných odolných oděvů z bavlny, lnu,
syntetických a směsových vláken.
Rychlé 15'
Program pro rychlé přeprání. Krátce nošené prádlo z bavlny, umělých
vláken a bavlněných směsí. Používejte nejnižší doporučené množství
pracího prostředku.
Vlna / Ruční praní
Veškeré oděvy z vlny lze prát na program „Vlna“, a to i takové, na jejichž
štítku se uvádí „pouze ruční praní“. Pro dosažení co nejlepších výsledků
používejte speciální prací prostředky a nepřekračujte maximální
uvedenou hmotnost prádla.
Eco 40-60
Pro praní běžně zašpiněného bavlněného prádla s možností praní při 40
°C nebo 60 °C společně ve stejném cyklu. Toto je standardní program na
bavlnu a nejúčinnější ve smyslu spotřeby vody a energie.
20 °C
Pro praní mírně zašpiněného bavlněného prádla při teplotě 20 °C.
Máchání + odstřeďování
Samostatný program zahrnující máchání a intenzivní odstředění prádla.
Pro hrubší prádlo.
Odstřeďování
Vyždímá prádlo a poté vypustí vodu. Pro hrubší prádlo.
Vypouštění vody
Pouze vypouštění vody – bez odstřeďování.
Spuštěný prací program pozastavíte stiskem tlačítka „Spustit/pauza“
. Kontrolka se rozbliká. Zvolte jakýkoli nový program a upravte teplotu,
možnosti nebo rychlost odstřeďování, chcete-li změnit tato nastavení.
Chcete-li spustit prací cyklus od chvíle, kdy došlo k jeho přerušení,
stiskněte znovu tlačítko „Spustit/pauza“ . Nepřidávejte prací
prostředek pro tento program.
PRVNÍ POUŽITÍ
Pro odstranění veškerých zbytků po výrobě zvolte program „Bavlna “
a teplotu 95 °C. Přidejte malé množství pracího prášku (maximálně
1/3 množství doporučovaného výrobcem pro lehce zašpiněné prádlo)
do přihrádky pro hlavní praní dávkovače pracího prostředku. Program
spusťte bez prádla.
BĚŽNÉ POUŽÍVÁNÍ
Prádlo připravte podle doporučení v části „RADY A TIPY“. Vložte
prádlo do bubnu, zavřete dvířka a zkontrolujte, že jsou zavřené
správně. Přidejte prací prostředek a případné přísady. Dodržujte
dávky doporučené na obalu pracích prostředků. Zavřete víko. Otočte
voličem programů na požadovaný program a zvolte možnost, kterou
potřebujete. Kontrolka tlačítka „Start/Pauza“
bliká a rozsvítí se
kontrolka přednastavené rychlosti odstřeďování. Rychlost je možné
změnit po stisknutí tlačítka „Odstřeďování“ . Otevřete vodovodní
kohout a stisknutím tlačítka „Start/Pauza“
spusťte prací cyklus.
Kontrolka „Start/Pauza“
se rozsvítí a dvířka se uzamknou. Kvůli
rozdílnému množství prádla a teploty přiváděné vody se v určitých
fázích programu provádí nový výpočet zbývajícího času.
KONTROLKA VÍKO OTEVŘENÉ
Před spuštěním a po skončení programu se rozsvítí kontrolka „Víko
otevřené“ , čímž je signalizováno, že víko je možné otevřít. Během
pracího programu zůstává víko uzamčené a v žádném případě nesmí
být násilím otevřeno. Pokud budete víko potřebovat během programu
nutně otevřít, například pro přidání prádla nebo vyjmutí kusu, který
byl vložen omylem, stiskněte nejprve tlačítko„Start/Pauza“ . Pokud
není teplota příliš vysoká, rozsvítí se kontrolka „Víko otevřené“ . Bude
nějakou chvíli trvat, než budete moci víko otevřít. Stiskněte tlačítko
„Start/Pauza“
a program bude pokračovat.
UKONČENÍ PROGRAMU
Rozsvítí se kontrolka „Víko otevřené“ . Otočte voličem programů
do polohy „O“ a zavřete vodovodní kohout. Otevřete víko a buben
a vyjměte prádlo ze stroje. Víko nechte po nějakou dobu otevřené, aby
mohl vnitřek spotřebiče vyschnout. Asi po 15 minutách se pračka za
účelem úspory energie úplně vypne.
Pro zrušení běžícího programu před koncem cyklu podržte alespoň
3 sekundy stisknuté tlačítko „Reset“ . Voda se pouze vypustí. Bude
nějakou chvíli trvat, než budete moci víko otevřít.
MOŽNOSTI
! Pokud není možné kombinovat program s dalšími možnostmi, kontrolka
automaticky zhasne.
! U nevhodných kombinací možností se automaticky zruší výběr.
Odložený start
Pro nastavení odložení začátku zvoleného programu stiskněte tlačítko
„Odložený start“
a nastavte požadovanou dobu odložení. Nastavený
čas se rozsvítí. Kontrolka funkce „Odložený start“
se rozsvítí.
Opětovně zhasne se spuštěním programu. Jakmile stisknete tlačítko
„Start/Pauza“ , zahájí se odpočítávání času. Počet přednastavených
hodin lze snížit opětovným stiskem tlačítka „Odložený start“ . U této
funkce nepoužívejte tekutý prací prostředek. Pro zrušení funkce
„Odložený start“ otočte voličem programů do jiné polohy.
Předpírka
Pouze pro silně zašpiněné prádlo (např. písek, hrubé nečistoty).
Prodlouží dobu cyklu o asi 15 minut. Je-li aktivována možnost
předpírky, nepoužívejte tekutý prací prostředek pro hlavní praní.
Rychlé praní
Umožňuje urychlit praní, a to zkrácením doby trvání programu.
Doporučuje se pro menší množství prádla nebo u mírně zašpiněného
prádla.
Intenzívní máchání
Pomáhá odstranit zbytky pracího prostředku z prádla prodloužením
fáze máchání. Obzvlášť vhodné pro dětské prádlo, pro alergiky a pro
oblasti s velmi měkkou vodou.
Úspora energie
Optimální kombinace nízké teploty a mírně upravené doby praní pro
dosažení vynikajících výsledků praní a nízké spotřeby energie.
Odstřeďování
Každý program má přednastavenou rychlost odstřeďování. Přejete-li si
rychlost odstřeďování změnit, stiskněte tlačítko „Odstřeďování“ . Je-li
zvolena rychlost odstřeďování „0“, zruší se závěrečné odstřeďování, ale
během máchání proběhne středně intenzivní odstřeďování. Voda se
pouze vypouští.
CS
Stručný návod
BĚLENÍ
Vyperte prádlo v požadovaném programu, tedy „Bavlna“
nebo
„Syntetika“ , a do přihrádky pro aviváž
přidejte odpovídající
množství chlorového bělidla (víko pečlivě zavřete). Ihned po skončení
programu otočte voličem programu a spusťte požadovaný programu
znovu, abyste se zbavili případných zbytků zápachu bělidla. Chceteli, můžete přidat aviváž. Nikdy do přihrádky pro aviváž nepřidávejte
zároveň chlorové bělidlo a aviváž.
RADY A TIPY
Prádlo roztřiďte podle
Druhu látky / symbolu údržby na visačce (bavlna, smíšená vlákna,
syntetické materiály, vlna, ruční praní). Barvy (oddělte barevné a bílé
kusy prádla, nové barevné prádlo perte zvlášť). Jemnosti prádla (perte
malé kousky – např. nylonové punčochy – a prádlo s háčky – jako
podprsenky – v látkovém sáčku nebo povlaku na polštář se zipem).
Vyprázdněte všechny kapsy
Předměty, jako mince nebo zapalovače, mohou poškodit prádlo
i buben.
Vnitřek spotřebiče
Pokud perete pouze zřídka nebo nikdy prádlo na 95 °C, doporučujeme
vám občas spustit 95°C program bez prádla a s menším množstvím
pracího prostředku, abyste udrželi vnitřek spotřebiče čistý.
Dodržujte doporučení pro dávkování / aditiva
Optimalizuje výsledek vyčištění, zamezuje dráždění z důvodu zbytků
přebytečného pracího prostředku v prádle a šetří peníze díky zamezení
nadbytečného pracího prostředku.
Používejte nízkou teplotu a delší trvání
Nejúčinnější programy ve smyslu spotřeby energie jsou obecně ty, které
probíhají při nižších teplotách a trvají déle.
Dodržujte míru naplnění
Plňte svou pračku do kapacity uvedené v „TABULKA PROGRAMŮ“, abyste
šetřili vodu a energii.
Hluk a obsah zbylé vlhkosti
Jsou ovlivněny otáčkami odstřeďování: čím vyšší jsou otáčky ve fázi
odstřeďování, tím větší je hluk a tím nižší je obsah zbylé vlhkosti.
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Před prováděním jakéhokoli čištění a údržby pračku vypněte a odpojte
z elektrické sítě. K čištění pračky nepoužívejte hořlavé kapaliny. Pračku
pravidelně čistěte a zajistěte její údržbu (nejméně čtyřikrát ročně).
Čištění pračky zvenčí
K čištění vnější strany pračky používejte měkkou vlhkou látku. K čištění
ovládacího panelu nepoužívejte čističe na sklo nebo univerzální čističe,
ani tekuté čisticí prášky apod. – tyto přípravky by mohly poškodit
nápisy.
Zásobník pracího prostředku
Čistěte zásobník pravidelně, alespoň třikrát či čtyřikrát ročně, abyste
zabránili tvorbě nánosů pracího prostředku.
Pro uvolnění zásobníku pracího prostředku stiskněte uvolňovací tlačítko
a vyjměte jej. V zásobníku může zůstat malé množství vody, a proto jej
držte vzpřímeně. Zásobník vymyjte tekoucí vodou. Můžete též vyjmout
uzávěr sifonu na zadní straně zásobníku a vyčistit jej. Pokud jste jej
vyjmuli, vraťte uzávěr sifonu na místo. Při vracení zásobníku na místo
umístěte jazýčky na spodní části zásobníku do příslušných otvorů
na víku a zatlačte zásobník proti víku, dokud nezacvakne na místo.
Zkontrolujte, zda je dávkovač pracího prostředku správně zasunutý.
Kontrola hadice pro přívod vody
Pravidelně kontrolujte, zda přívodní hadice nepuchří nebo nepraská.
Je-li poškozená, vyměňte ji za novou, kterou získáte v našem servisním
středisku nebo u specializovaného prodejce. Podle typu hadice: Má-li
přívodní hadice průhledný potah, kontrolujte pravidelně, zda barva
na některých místech netmavne. Pokud ano, může to znamenat, že
hadice uniká a je třeba ji vyměnit. Hadice s automatickým systémem
zastavování přívodu vody
(jsou-li k dispozici): zkontrolujte malé
inspekční okénko na bezpečnostním ventilu (viz šipka). Je-li červené,
byla aktivována funkce bezpečnostního uzavření a hadici je třeba
vyměnit za novou. Chcete-li tuto hadici odšroubovat, stiskněte přitom
uvolňovací tlačítko (je-li jím vybavena).
Čištění sítkových filtrů v hadici pro přívod vody
Provádějte pravidelnou kontrolu a čištění (alespoň dvakrát nebo třikrát
za rok).
Uzavřete vodovodní kohoutek a povolte přívodní hadici na kohoutku.
Vyčistěte vnitřní sítkový filtr a našroubujte hadici pro přívod vody
zpět na vodovodní kohoutek. Nyní odšroubujte přívodní hadici na
zadní straně pračky. Pomocí univerzálních kleští vytáhněte sítkový
filtr ze spojů pračky a vyčistěte jej. Nasaďte sítkový filtr zpět a znovu
našroubujte i přívodní hadici. Otočte vodovodním kohoutkem a ujistěte
se, že spoje jsou zcela nepropustné.
Čištění vodního filtru / vypouštění zbylé vody
Pračka je vybavena samočisticím čerpadlem. Filtr zachycuje předměty,
jako jsou knoflíky, mince, spínací špendlíky apod., které jste zapomněli
v prádle. Pokud jste použili program pro praní na vysokou teplotu, před
vypuštěním vody vyčkejte, dokud voda nevychladne. Vodní filtr čistěte
pravidelně, předejdete tak situaci, kdy v důsledku jeho ucpání nemůže
voda po praní odtékat. Nemůže-li voda odtékat, displej poukazuje na
možné ucpání filtru.
Kryt filtru otevřete pomocí mince. Umístěte pod vodní filtr širokou
nízkou nádobu na odtékající vodu. Opatrně otáčejte filtrem proti
směru hodinových ručiček, dokud nezačne vytékat voda. Nechte
vodu odtékat a nevyndávejte filtr. Když se nádoba naplní, uzavřete
filtr otáčením ve směru hodinových ručiček. Vyprázdněte nádobu.
Tento postup opakujte, dokud nebude pračka prázdná. Pod vodní filtr
položte bavlněný hadřík, který nasákne menší množství zbytkové vody.
Následně otáčením proti směru chodu hodinových ručiček vodní filtr
vyjměte. Vyčistěte vodní filtr (z filtru odstraňte zbytky a propláchněte jej
pod tekoucí vodou) a komoru filtru. Ujistěte se, že oběžné kolo čerpadla
(v krytu za filtrem) není zablokované. Vraťte filtr na místo a zavřete kryt:
Při vracení vodního filtru na místo jím otáčejte ve směru hodinových
ručiček. Otáčejte jím až do krajní polohy. Pro otestování těsnosti
vodního filtru nalijte do bubnu asi 1 litr vody a zkontrolujte, že voda
neuniká z filtru. Poté zavřete kryt filtru.
Těsnění víka
Pravidelně kontrolujte stav těsnění víka a občas jej vyčistěte vlhkým
hadříkem.
Vyjmutí předmětu, který zapadne mezi buben a vanu
Pokud mezi buben a vanu zapadne nějaký předmět, můžete jej vyjmout
díky snímatelným žebrům bubnu.
Pračku vytáhněte ze zásuvky. Vyjměte prádlo z bubnu. Zavřete křídla
bubnu a otočte buben o půl otáčky (obrázek a). Pomocí šroubováku
zatlačte na plastovou koncovku a zároveň rukou posouvejte žebrem
zleva doprava (obrázek b, c). Žebro vypadne do bubnu. Otevřete buben.
Zapadlý objekt můžete nahmatat otvorem v bubnu. Žebro vraťte na
místo z vnitřní části bubnu. Plastový hrot umístěte nad otvor na pravé
straně bubnu (obrázek d). Poté přetáhněte žebro zprava doleva, dokud
nezaklapne. Zavřete dvířka bubnu, otočte jím o půl otáčky
a zkontrolujte umístění žebra a jeho kotvicích bodů. Pračku znovu
zapojte do zásuvky.
a
b
c
d
PŘEPRAVA A MANIPULACE
Vytáhněte kabel hlavního vedení elektrické energie a uzavřete
kohoutek přívodu vody. Odpojte přívodní hadici a sejměte odpadní
hadici z odpadu. Vypusťte ze všech hadic a pračky zbývající vodu
a upevněte je, aby se během přepravy nepoškodily. Pro usnadnění
přepravy stroje zatáhněte rukou mírně za páku na přesouvání na
přední spodní části (v závislosti na modelu). Pračku vytáhněte ven až
na příslušné místo. Poté vraťte páku na přesouvání zpět do původní
stabilní polohy. Znovu nasaďte přepravní konzolu. Postupujte podle
pokynů pro odstranění přepravní konzoly uvedených v NÁVODU
K INSTALACI, a to v opačném pořadí.
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
Z určitých důvodů nemusí pračka někdy správně pracovat. Předtím než zavoláte do poprodejového servisního střediska, doporučujeme prověřit,
zda není možné problém vyřešit snadno pomocí následujícího seznamu.
Anomálie:
Možné příčiny / řešení:
•
•
Zástrčka není zapojená do elektrické zásuvky nebo je zasunutá nedostatečně a nemá správný
kontakt.
Došlo k výpadku proudu.
Víko není správně zavřené.
•
•
•
Nebylo stisknuto tlačítko „Start/Pauza“
Přívod vody není otevřený.
Byla nastavena funkce „Odložený start“
Spotřebič se zastavil během programu
a kontrolka „Start/Pauza“
bliká
•
•
Je aktivována možnost „Pozastavit máchání“ (je-li k dispozici).
Program byl změněn. Zvolte znovu požadovaný program a stiskněte „Start/Pauza“
Spotřebič vibruje
•
•
Pračka nestojí na rovném povrchu.
Nebyla demontována přepravní konzola: před použitím pračky je nutné přepravní konzolu
odstranit.
•
Kvůli nevyvážené náplni při otáčení se nespustilo odstřeďování, aby se zabránilo poškození
pračky. Proto je prádlo stále vlhké. Důvodem nevyvážené náplně může být: malá náplň pračky
(sestávající pouze z několika větších nebo savějších kusů, např. ručníků) nebo velké/těžké kusy
prádla.
Je-li to možné, neperte malé množství prádla.
Tlačítko „Odstřeďování“ bylo nastaveno na nízkou rychlost odstřeďování.
Pračka se neotáčí a/nebo se nespustí
program
Prací program se nespustí.
Výsledky závěrečného odstřeďování
jsou špatné. Prádlo je stále vlhké. Na
konci programu bliká kontrolka
„Odstřeďování“ nebo kontrolka
rychlosti odstřeďování – v závislosti na
modelu
•
•
•
•
.
.
.
•
Pračku vypněte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a před opětovným zapnutím pračky vyčkejte
přibližně 1 minutu.
Pokud problém přetrvává, zavolejte do poprodejového servisního střediska.
Svítí kontrolka „Vodní filtr ucpaný“
•
•
Odpadní voda se neodčerpala.
Vodní filtr vyčistěte.
Svítí kontrolka „Chybí voda“
•
Žádný nebo nedostatečný přívod vody do spotřebiče.
•
•
Otevřená křídla bubnu.
Spotřebič se zastaví během programu. Křídla bubnu nebyla správně zavřena. Stiskněte na dobu
alespoň 3 sekund tlačítko „Reset“ a vyčkejte, dokud se nerozsvítí kontrolka „Víko otevřené“ .
Otevřete dveře a zavřete křídla bubnu, poté znovu zvolte a spusťte požadovaný program.
Pokud závada přetrvává, obraťte se na náš poprodejní servis.
Svítí kontrolka „Zavolejte servis“
Svítí všechny kontrolky
ukazatele fáze praní
Firemní zásady, standardní dokumentaci, objednávky náhradních dílů a další informace o výrobku získáte:
•
návštěvou našeho webu docs‌.‌whirlpool‌.‌eu a parts‌-‌selfservice‌.‌whirlpool‌.‌com
• naskenování QR kódu
• případně se obraťte na naše poprodejové servisní středisko (viz telefonní číslo v záruční knize).
Při kontaktování našeho poprodejního servisu prosím uveďte kódy na identifikačním štítku produktu.
Pour obtenir des informations relatives à la réparation et à la maintenance, l’utilisateur est invité à visiter le site www.
whirlpool.com
Informace o modelu lze získat pomocí QR kódu uvedeného na energetickém štítku. Štítek rovněž obsahuje identifikátor
modelu, který lze použít ke vstupu do portálu registru na adrese https://eprel.ec.europa.eu
XXXXX
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement