Alienware Aurora R13 desktop Handleiding

Add to My manuals
19 Pages

advertisement

Alienware Aurora R13 desktop Handleiding | Manualzz

Alienware Aurora R13

Installatie en specificaties

Regelgevingsmodel: D30M

Regelgevingstype: D30M002

Juni 2022

Ver. A04

Opmerkingen, voorzorgsmaatregelen,en waarschuwingen

OPMERKING: Een OPMERKING duidt belangr ij ke informatie aan voor een beter gebruik van het product.

WAARSCHUWING: WAARSCHUWINGEN duiden potentiële schade aan hardware of potentieel gegevensverlies aan en vertellen u hoe het probleem kan worden vermeden.

GEVAAR: LET OP duidt het risico van schade aan eigendommen, lichamel ij k letsel of overl ij den aan.

© 2021-2022 Dell Inc. of z ij n dochtermaatschapp ij en. Alle rechten voorbehouden. Dell Technologies, Dell en andere handelsmerken z ij n handelsmerken van Dell Inc. of z ij n dochterondernemingen. Andere handelsmerken z ij n mogel ij k handelsmerken van hun respectieve eigenaren.

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1: De computer instellen........................................................................................................ 4

Hoofdstuk 2: Weergaven van Alienware Aurora R13............................................................................ 8

Voorz ij de...............................................................................................................................................................................8

Achterz ij de............................................................................................................................................................................9

Achterpaneel...................................................................................................................................................................... 10

Hoofdstuk 3: Specificaties van de Alienware Aurora R13.................................................................... 12

Afmetingen en gewicht...................................................................................................................................................... 12

Processor............................................................................................................................................................................. 12

Chipset.................................................................................................................................................................................13

Besturingssysteem............................................................................................................................................................... 13

Geheugen............................................................................................................................................................................13

Poorten en connectoren.....................................................................................................................................................14

Ethernet...............................................................................................................................................................................15

Draadloze module.............................................................................................................................................................. 15

Storage................................................................................................................................................................................ 16

Audio................................................................................................................................................................................... 16

Bedienings- en storageomgeving......................................................................................................................................16

Hoofdstuk 4: Alienware Command Center........................................................................................... 18

Hoofdstuk 5: Hulp kr ij gen en contact opnemen met Alienware.......................................................... 19

3

De computer instellen

OPMERKING: De afbeeldingen in dit document kunnen verschillen van uw computer; dit is afhankel ij k van de configuratie die u hebt besteld.

1. Sluit het toetsenbord en de muis aan op de juiste poorten. Zie de documentatie die b ij het draadloze toetsenbord en de muis wordt meegeleverd voor instructies over het aansluiten van een draadloos toetsenbord en een draadloze muis.

2. Maak met een Ethernet-kabel verbinding met uw netwerk. U kunt ook verbinding maken met een draadloos netwerk t ij dens het instellen van uw besturingssysteem.

4

3. Sluit het beeldscherm aan. Raadpleeg de documentatie die b ij het beeldscherm is meegeleverd voor meer informatie over het instellen van het beeldscherm.

OPMERKING: Sluit het beeldscherm aan op de discrete graphics-kaart van uw computer.

4. Sluit de voedingskabel aan op de computer en sluit deze aan op het stopcontact.

5

5. Druk op de aan/uit-knop aan de voorkant van de computer om de computer in te schakelen. Druk, indien nodig, op de aan/ uit-knop op het beeldscherm om deze in te schakelen.

OPMERKING: Voor instructies over het aansluiten van luidsprekers, een printer en andere accessoires, zie Me and My Dell op www.dell.com/manuals .

6. Voltooi de installatie van Windows.

Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien. Het volgende wordt aangeraden door Dell b ij het installeren:

● Maak verbinding met een netwerk voor Windows-updates.

6

OPMERKING: Als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, voert u het wachtwoord voor toegang tot het draadloze netwerk in wanneer dit wordt gevraagd.

● Als u verbonden bent met internet, meldt u zich aan met een Microsoft-account of maakt u er een. Als u geen verbinding hebt met internet, maakt u een offline-account.

● Voer uw contactgegevens in het scherm Support en bescherming in.

7. Ga naar Dell apps en gebruik deze vanuit het menu Start in Windows (aanbevolen).

Tabel 1. Zoek naar Dell apps

Bronnen Omschr ij ving

M ij n Dell

Gecentraliseerde locatie voor essentiële Dell applicaties, help-artikelen en andere belangr ij ke informatie over uw computer. Het geeft ook meldingen over de garantiestatus, aanbevolen accessoires en software-updates, indien beschikbaar.

SupportAssist

SupportAssist identificeert proactief en voorspellend hardware- en softwareproblemen op uw computer en automatiseert het betrokkenheidsproces met de technische support van Dell. Het verhelpt prestatie- en stabilisatieproblemen, voorkomt beveiligingsrisico's en controleert en detecteert hardwarefouten. Zie voor meer informatie de gebruikershandleiding SupportAssist voor gebruikers van thuis-pc's op www.dell.com/ serviceabilitytools . Klik op SupportAssist en klik vervolgens op SupportAssist voor thuis-pc's.

OPMERKING: Klik in SupportAssist op de vervaldatum van de garantie om de garantie te verlengen of uw garantie te upgraden.

Dell Update

Hiermee wordt uw computer b ij gewerkt met essentiële correcties en de meest recente apparaatdrivers zodra deze beschikbaar z ij n. Zie het Knowledge Base-artikel 000149088 op www.dell.com/support voor meer informatie over het gebruik van Dell Update.

Dell Digital Delivery

Download software die is gekocht, maar niet vooraf geïnstalleerd op uw computer. Zie het Knowledge Baseartikel 000129837 op www.dell.com/support voor meer informatie over het gebruik van Dell Digital Delivery.

7

Weergaven van Alienware Aurora R13

Voorz

ij

de

1. Aan-/uitknop (Alienhoofd)

Druk op deze knop om de computer in te schakelen als deze is uitgeschakeld of in de slaapstand staat.

Druk op deze knop om de computer in de slaapstand te zetten als h ij is ingeschakeld.

Wanneer de computer is ingeschakeld, drukt u op de aan/uit-knop om de slaapstand in te schakelen; houd de aan/uit-knop 4 seconden ingedrukt om de computer geforceerd uit te zetten.

OPMERKING: U kunt het gedrag van de aan/uit-knop aanpassen in Windows. Voor meer informatie zie Me and My Dell op support.dell.com/manuals .

2. Headsetpoort

Hierop kunt u een hoofdtelefoon of een headset (gecombineerde hoofdtelefoon en microfoon) aansluiten.

3. USB 3.2 Gen 1-poorten (2)

Hierop kunnen apparaten zoals externe storage-apparaten en printers worden aangesloten. Levert snelheden voor dataoverdracht tot 5 Gbps.

4. USB 3.2 Gen 1-poort met PowerShare

Hierop kunnen apparaten zoals externe storage-apparaten en printers worden aangesloten.

8

Levert snelheden voor dataoverdracht tot 5 Gbps. Met PowerShare kunt u verbonden USB-apparaten opladen.

OPMERKING: Diepe slaap is standaard ingeschakeld. Schakel diepe slaap uit in de BIOS-instellingen om de PowerSharefunctie op uw computer in te schakelen.

OPMERKING: Met PowerShare kunt u uw USB-apparaten opladen, zelfs als uw computer is uitgeschakeld.

5. USB 3.2 Gen 2 Type C-poort met PowerShare

Hierop kunnen apparaten zoals externe storage-apparaten en printers worden aangesloten.

Levert snelheden voor dataoverdracht tot 10 Gbps. Ondersteunt Power Delivery die hiermee in twee richtingen voeding tussen apparaten levert. Levert maximaal 15 W uitgangsvermogen voor sneller opladen. Met PowerShare kunt u verbonden

USB-apparaten opladen.

OPMERKING: Diepe slaap is standaard ingeschakeld. Schakel diepe slaap uit in de BIOS-instellingen om de PowerSharefunctie op uw computer in te schakelen.

OPMERKING: Met PowerShare kunt u uw USB-apparaten opladen, zelfs als uw computer is uitgeschakeld.

Achterz

ij

de

1. Achterpaneel

Sluit USB-, audio-, video- en andere apparaten aan.

2. PCI-Express X4 sleuf

9

Sluit een PCI-Express-kaart aan, zoals een audio-, netwerk- of uitbreidingskaart, om de mogel ij kheden van uw computer te verbeteren.

3. PCI-Express X16

Sluit een PCI-Express grafische kaart aan voor optimale grafische prestaties.

4. PCI-Express X4 sleuf

Sluit een PCI-Express-kaart aan, zoals een audio-, netwerk- of uitbreidingskaart, om de mogel ij kheden van uw computer te verbeteren.

5. Voedingsadapterpoort

Sluit een voedingsadapter aan om uw computer op netvoeding aan te sluiten.

6. Diagnoselampje netvoeding

Geeft aan wat de status van de netvoeding is.

7. Servicetaglabel

De Servicetag is een unieke alfanumerieke identifier door middel waarvan de servicetechnici van Dell de hardware-componenten van uw computer kunnen identificeren en toegang kunnen kr ij gen tot informatie over de garantie.

8. Ringen voor hangslot

Hierop kan een standaardhangslot worden bevestigd om te voorkomen dat onbevoegden toegang kr ij gen tot de binnenkant van uw computer.

9. Ontgrendelingsschuifje z ij paneel

Trek aan de vergrendeling om het z ij paneel snel los te maken van uw computer.

10. Slot voor beveiligingskabel (wigvorm)

Sluit een beveiligingskabel aan om onbevoegd verplaatsen van uw computer te voorkomen.

Achterpaneel

1. Activiteitslampje harde sch ij f

Het activiteitslampje gaat branden wanneer de computer gegevens leest of deze naar de harde sch ij f schr ij ft.

2. Optische S/PDIF-poort

Hierop kan een versterker, luidspreker of televisie worden aangesloten voor digitale audio-uitvoer via een optische kabel.

3. L/R-surround-poort aan de achterkant

10

Sluit apparaten met audio-uitgang aan, zoals luidsprekers en versterkers. In een opstelling met 5.1- of 7.1-luidsprekerkanalen sluit u de luidsprekers linksachter en rechtsachter aan.

4. L/R-surround-poort aan de z ij kant

Sluit apparaten met audio-uitgang aan, zoals luidsprekers en versterkers. In een opstelling met 7.1-luidsprekerkanalen sluit u de luidsprekers aan de linker- en rechterz ij de aan.

5. Poort voor microfoon

Sluit een externe microfoon aan voor geluidsinvoer.

6. USB 2.0-poorten (2)

Hierop kunnen apparaten zoals externe storage-apparaten en printers worden aangesloten. Levert snelheden voor dataoverdracht tot 480 Mbps.

7. USB 3.2 Gen 2 Type C-poort

Hierop kunnen apparaten zoals externe storage-apparaten en printers worden aangesloten.

Levert snelheden voor dataoverdracht tot 10 Gbps.

8. USB 3.2 Gen 2x2 Type C-poort

Hierop kunnen apparaten zoals externe storage-apparaten en printers worden aangesloten. Levert snelheden voor dataoverdracht tot 20 Gbps.

9. USB 2.0-poorten met Smart Power On (2)

Hierop kunnen apparaten zoals externe storage-apparaten en printers worden aangesloten. Levert snelheden voor dataoverdracht tot 480 Mbps.

OPMERKING: Diepe slaap is standaard ingeschakeld. Schakel diepe slaap uit in de BIOS-instellingen om de Smart Power

On-functie in te schakelen op uw computer.

OPMERKING: Smart Power On is de mogel ij kheid om een systeem uit de S3-, S4- en S5-slaapstanden te wekken door een muis te verplaatsen of op een toets op het toetsenbord te drukken.

OPMERKING: Deze poort biedt geen ondersteuning voor video- of audiostreaming of stroomvoorziening.

10. Netwerkpoort (met verlichting)

Hierop kunt u een Ethernet (RJ45) kabel aansluiten vanaf een router of een breedbandmodem voor netwerk- of internettoegang.

De twee lampjes naast de connector geven de connectiviteitsstatus en netwerkactiviteit aan.

11. USB 3.2 Gen 1-poorten (2)

Hierop kunnen apparaten zoals externe storage-apparaten en printers worden aangesloten. Levert snelheden voor dataoverdracht tot 5 Gbps.

12. L ij nuitgang-poort L/R aan voorz ij de

Sluit apparaten met audio-uitgang aan, zoals luidsprekers en versterkers. In een opstelling met 2.1-luidsprekerkanalen sluit u de linker- en rechterluidspreker aan. In een opstelling met 5.1- of 7.1 -luidsprekerkanalen sluit u de luidsprekers linksvoor en rechtsvoor aan.

13. Line-in poort

Sluit opname- of weergave-apparaten aan, zoals een microfoon of CD-speler.

14. LFE-surround-poort center/subwoofer

Sluit de middelste luidspreker of de subwoofer aan.

OPMERKING: Voor meer informatie over het instellen van de luidsprekers raadpleegt u de documentatie die b ij de luidsprekers is geleverd.

15. Coaxiale S/PDIF-poort

Hierop kan met behulp van coaxkabels een versterker, luidspreker of een televisie voor digitale audio-uitvoer worden aangesloten.

11

Specificaties van de Alienware Aurora R13

Afmetingen en gewicht

De volgende tabel bevat de hoogte, de breedte, de diepte en het gewicht van uw Alienware Aurora R13.

Tabel 2. Afmetingen en gewicht

Omschr ij ving

Hoogte:

Hoogte voorz ij de

Waarden

510 mm (20,08 inch)

Hoogte achterz ij de

510 mm (20,08 inch)

Breedte

225 mm (8,86 inch)

Diepte

● 529 mm (20,83 inch) (zonder kabeldeksel)

● 589 mm (23,19 inch) (met kabeldeksel)

Gewicht (maximaal)

16,05 kg (35,38 lb)

OPMERKING: Het gewicht van uw computer kan verschillen; dit is afhankel ij k van de bestelde configuratie en productievariabiliteit.

Processor

De volgende tabel bevat de details van de processors die worden ondersteund door uw Alienware Aurora R13.

Tabel 3. Processor

Processortype Processorwattage Aantal processorcores

12 e generatie Intel

Core i5-12400

65 W 6

Aantal processorthreads

12

Processorsnelheid Processorcache

Tot 4,4 GHz 18 MB

12 e generatie Intel

Core i5-12400F

12 e generatie Intel

Core i5-12600K

12 e generatie Intel

Core i5-12600KF

12 e generatie Intel

Core i7-12700

12 e generatie Intel

Core i7-12700F

12 e generatie Intel

Core i7-12700K

12 e generatie Intel

Core i7-12700KF

65 W

125 W

125 W

65 W

65 W

125 W

125 W

6

10

10

12

12

12

12

12

16

16

20

20

20

20

Tot 4,4 GHz

Tot 4,9 GHz

Tot 4,9 GHz

Tot 4,9 GHz

Tot 4,9 GHz

Tot 5 GHz

Tot 5 GHz

18 MB

20 MB

20 MB

25 MB

25 MB

25 MB

25 MB

12

Tabel 3. Processor (vervolg)

Processortype Processorwattage Aantal processorcores

12 e generatie Intel

Core i9-12900

65 W 16

12 e generatie Intel

Core i9-12900F

65 W 16

12 e generatie Intel

Core i9-12900K

12 e generatie Intel

Core i9-12900KF

125 W

125 W

16

16

24

24

Aantal processorthreads

24

Processorsnelheid Processorcache

Tot 5,1 GHz 30 MB

24

Tot 5,1 GHz

Tot 5,2 GHz

Tot 5,2 GHz

30 MB

30 MB

30 MB

Chipset

De volgende tabel bevat de details van de chipset die wordt ondersteund door uw Alienware Aurora R13.

Tabel 4. Chipset

Beschr ij ving

Chipset

Waarden

Intel Z690

Processor

12 e generatie Intel Core i5/i7/i9

DRAM-busbreedte

128-bits

Flash-EPROM

32 MB

PCIe-bus Tot Gen4

Besturingssysteem

Uw Alienware Aurora R13 ondersteunt de volgende besturingssystemen:

● Windows 11 Pro Standard, 64-bit

● Windows 11 Pro Plus, 64-bit

● Windows 11 Home Standard, 64-bit

● Windows 11 Home Plus, 64-bit

● Windows 11 Home Advanced, 64-bit

Geheugen

De volgende tabel bevat de geheugenspecificaties van uw Alienware Aurora R13.

Tabel 5. Geheugenspecificaties

Omschr ij ving

Geheugenslots

Waarden

Vier

Geheugentype DDR5

Geheugensnelheid Tot 4400 MHz

13

Tabel 5. Geheugenspecificaties (vervolg)

Omschr ij ving

Maximale geheugenconfiguratie

Minimale geheugenconfiguratie

Geheugengrootte per slot

Ondersteunde geheugenconfiguraties

Waarden

128 GB

8 GB

8 GB, 16 GB en 32 GB

● 8 GB, 1 x 8 GB, DDR5, 4400 MHz

● 16 GB, 2 x 8 GB, DDR5, 4400 MHz, dual-channel

● 32 GB, 2 x 16 GB, DDR5, 4400 MHz, dual-channel

● 32 GB, 4 x 8 GB, DDR5, 4000 MHz, dual-channel

● 64 GB, 2 x 32 GB, DDR5, 4400 MHz, dual-channel

● 64 GB, 4 x 16 GB, DDR5, 4000 MHz, dual-channel

● 128 GB, 4 x 32 GB, DDR5, 3600 MHz, dual-channel

Poorten en connectoren

De volgende tabel bevat de externe en interne poorten die beschikbaar z ij n op uw Alienware Aurora R13.

Tabel 6. Poorten en connectoren

Omschr ij ving

Extern:

Netwerk

Waarden

Eén RJ45-poort

USB

● Vier USB 3.2 Gen 1-poorten

● Twee USB 2.0-poorten met Smart Power On

● Twee USB 2.0-poorten

● Eén USB 3.2 Gen 1-poort met PowerShare

● Eén USB 3.2 Gen 2 Type C-poort met PowerShare

● Eén USB 3.2 Gen 2 Type C-poort

● Eén USB 3.2 Gen 2x2 Type C-poort

Audio

● Eén headsetpoort

● Eén optische S/PDIF-poort

● Eén coaxiale S/PDIF-poort

● Eén poort voor audio-ingang/microfoon

● Eén line-in poort

● Eén l ij nuitgang-poort voor L/R-surround aan de voorkant

● Eén LFE-surround-poort center/subwoofer

● Eén L/R-surround-poort aan de achterkant

● Eén L/R-surround-poort aan de z ij kant

Video

Ondersteund door discrete GPU

Mediakaartlezer

Niet ondersteund

Voedingspoort

110 V/220 V

Beveiliging

● Slot voor één beveiligingskabel (klem)

● Eén hangslotsleuf

Intern:

14

Tabel 6. Poorten en connectoren (vervolg)

Omschr ij ving

PCIe-slots voor uitbreidingskaarten mSATA

SATA

M.2

Waarden

● Eén PCIe x16 mechanisch/x16 elektrisch Gen5-slot

● Twee PCIe Gen3 x4-sleuven

Niet ondersteund

Drie

● Eén M.2 2230-slot voor gecombineerde WiFi- en

Bluetooth-kaart

● Twee M.2 2230/2280-kaartsleuven voor SSD

OPMERKING: Zie voor meer informatie over de kenmerken van de verschillende soorten M.2-kaarten het knowledge base-artikel 000144170 .

Ethernet

De volgende tabel bevat de specificaties van de bekabelde Ethernet-LAN (Local Area Network) van uw Alienware Aurora R13.

Tabel 7. Ethernet-specificaties

Beschr ij ving

Modelnummer

Waarden

Killer E3100G-ethernetcontroller geïntegreerd op de systeemkaart

Overdrachtssnelheid

10/100/1000/2500 Mbps

Draadloze module

De volgende tabel bevat de specificaties van de WLAN-module (Wireless Local Area Network) van uw Alienware Aurora R13.

Tabel 8. Specificaties van de draadloze module

Omschr ij ving

Modelnummer

Optie één

Realtek RTL8822CE

Optie twee

Intel AX210

Optie drie

Killer AX1675x

Overdrachtsnelheid Maximaal 867 Mbps Tot 2400 Mbps Tot 2400 Mbps

Ondersteunde frequentiebanden

Draadloze standaarden

2,4 GHz / 5 GHz 2,4 GHz / 5 GHz 2,4 GHz / 5 GHz

● Wifi 802.11a/b/g

● Wifi 4 (Wifi 802.11n)

● Wifi 5 (Wifi 802.11ac)

● Wifi 802.11a/b/g

● Wifi 4 (Wifi 802.11n)

● Wifi 5 (Wifi 802.11ac)

● Wifi 6 (Wifi 802.11ax)

● Wifi 802.11a/b/g

● Wifi 4 (Wifi 802.11n)

● Wifi 5 (Wifi 802.11ac)

● Wifi 6 (Wifi 802.11ax)

Versleuteling

● 64-bits/128-bits WEP

● AES-CCMP

● TKIP

● 64-bits/128-bits WEP

● AES-CCMP

● TKIP

● 64-bits/128-bits WEP

● AES-CCMP

● TKIP

Bluetooth

Bluetooth 5.0

Bluetooth 5.2

Bluetooth 5.2

15

Storage

In dit gedeelte vindt u de opties voor storage op uw Alienware Aurora R13.

Uw Alienware Aurora R13 ondersteunt één van de volgende storageconfiguraties:

● Maximaal twee M.2 2230 of M.2 2280 PCIe NVMe SSD's

● Maximaal twee M.2 2230 of M.2 2280 PCIe NVMe SSD's + één 3,5 inch harde sch ij f of 2,5 inch harde sch ij f

● Maximaal twee M.2 2230 of M.2 2280 PCIe NVMe SSD's + één 3,5 inch harde sch ij f + één 2,5-inch harde sch ij f

OPMERKING: Uw Alienware Aurora R13 wordt geleverd met één 3,5 inch harde sch ij f. Neem b ij het installeren van een extra

2,5-inch harde sch ij f contact op met Dell.com technische support om een extra SATA-kabel aan te schaffen om de 2,5-inch sch ij f aan te sluiten op de systeemkaart.

De primaire sch ij f van uw Alienware Aurora R13 varieert vanwege de storageconfiguratie. Voor computers:

● Met een M.2-sch ij f is de M2-sch ij f de primaire sch ij f.

● Met een M.2-sch ij f en één 3,5-inch harde sch ij f is de M.2-sch ij f de primaire sch ij f.

Tabel 9. Storagespecificaties

Storagetype

Eén M.2 2230 SSD

Interfacetype Capaciteit

PCIe Gen3/Gen4 x4 NVMe, tot 64 Gbps Tot 256 GB

Eén M.2 2280 SSD

Eén 3,5-inch harde sch ij f

PCIe Gen3/Gen4 x4 NVMe, tot 64 Gbps Tot 2 TB

SATA AHCI 6 Gbps Tot 2 TB

Audio

De volgende tabel bevat de audiospecificaties van uw Alienware Aurora R13.

Tabel 10. Audiospecificaties

Omschr ij ving

Audiotype

Waarden

Geïntegreerd 7.1-kanaals audio met S/PDIF-poort

Audiocontroller

● Realtek ALC3861

● Realtek ALC1220

Interne audio-interface

High-definition audio

Externe audio-interface

● 7.1 channel uitgang

● Optische S/PDIF

● Coaxial S/PDIF

● Microfooningang

● L ij ningang

● Headset

Bedienings- en storageomgeving

Deze tabel bevat de specificaties voor het besturingssysteem en de storage van uw Alienware Aurora R13.

Luchtcontaminatieniveau: G1 zoals gedefinieerd door ISA-S71.04-1985

16

Tabel 11. Computeromgeving

Omschr ij ving

Temperatuurbereik

Relatieve vochtigheid (maximum)

Trilling (maximaal) *

Schokken (maximaal)

Bereik hoogte

Operationeel

10°C tot 35°C (50°F tot 95°F)

20% tot 80% (niet-condenserend)

0,26 GRMS

40 G voor 2 ms met een w ij ziging in snelheid van 20 inch/s (51 cm/s)†

-15,20 m tot 3.048 m (-49,87 ft tot

10.000 ft)

-40°C tot 65°C (-40°F tot 149°F)

5% tot 95% (niet-condenserend)

1,37 GRMS

105 G voor 2 ms met een w ij ziging in snelheid van 52,50 inch/s (133 cm/s)†

-15,20 m tot 10.668 m (-49,87 ft tot

35.000 ft)

Storage

WAARSCHUWING: De gebruikstemperatuur en opslagtemperatuur kunnen verschillen per onderdeel, dus het gebruik of opslag van het apparaat buiten dit bereik kan van invloed z ij n op de prestaties van specifieke onderdelen.

* Gemeten met een willekeurig trillingsspectrum dat de gebruikersomgeving nabootst.

† gemeten met een halve sinuspuls van 2 ms.

17

Alienware Command Center

Alienware Command Center (AWCC) biedt één interface om de beleving van games aan te passen en te verbeteren. Het AWCCdashboard toont de meest recentel ij k gespeelde of toegevoegde games en biedt gamespecifieke informatie, thema's, profielen en toegang tot computerinstellingen. U kunt snel toegang kr ij gen tot instellingen zoals gamespecifieke profielen en thema's, belichting, macro's en audio die cruciaal z ij n voor de beleving van de game.

AWCC ondersteunt ook AlienFX 2.0. Met AlienFX kunt u gamespecifieke belichtingskaarten maken, toew ij zen en delen om de beleving van games te verbeteren. Hiermee kunt u ook uw eigen afzonderl ij ke belichtingseffecten maken en deze op de computer of b ij gevoegde randapparatuur toepassen. AWCC sluit randapparatuur in om te zorgen voor een consistente ervaring en de mogel ij kheid om deze instellingen te koppelen aan uw computer of game.

Deze computer beschikt over de volgende AlienFX-verlichtingszones:

Programmeerbaar met maximaal 16,8 miljoen verschillende kleuren.

OPMERKING: Informatie over de locatie van AlienFX-verlichtingszones op uw computer is beschikbaar in AWCC.

AWCC ondersteunt de volgende functies:

● FX: de AlienFX-zones maken en beheren.

● Fusion: bevat de mogel ij kheid om gamespecifieke energiebeheer-, geluidsbeheer- en thermische beheerfuncties aan te passen.

● Beheer randapparatuur: hiermee kunt u randapparatuur weergeven en beheren in Alienware Command Center. Ondersteunt de belangr ij kste randapparatuurinstellingen en koppelt aan andere functies, zoals profielen, macro's, AlienFX en gamebibliotheek.

AWCC ondersteunt ook het monitoren van geluidsbeheer, thermische bediening, CPU, GPU en geheugen (RAM). Zie de Alienware

Command Center Online Help of zoek in het Knowledge Base-artikel op www.dell.com/support voor meer informatie over AWCC.

18

Hulp kr

ij

gen en contact opnemen met Alienware

Bronnen voor zelfhulp

U kunt informatie en hulp b ij Alienware-producten en -services kr ij gen door middel van deze hulpbronnen voor online zelfhulp.

Tabel 12. Alienware-producten en online zelfhulp

Bronnen voor zelfhulp

Informatie over producten en services van Alienware

M ij n Dell app

Bronlocatie www.alienware.com

Tips

Contact opnemen met de ondersteuning

Online help voor besturingssysteem

Toegang kr ij gen tot de beste oplossingen, diagnostische gegevens, drivers en downloads en meer informatie over uw computer via video's, handleidingen en documenten.

Typ in Windows Search de tekst Contact opnemen met

ondersteuning en druk op Enter.

www.dell.com/support/windows

Het servicetag of de Express-servicecode van uw Alienware computer bieden een unieke identificatiemethode. Om relevante ondersteuningsbronnen voor uw Dell computer te bek ij ken, kunt u het beste de servicetag of Express-servicecode invoeren op www.dell.com/support .

Voor meer informatie over het vinden van de servicetag voor uw computer raadpleegt u Zoek de servicetag voor uw computer .

www.dell.com/VRsupport www.youtube.com/alienwareservices

VR-support

Video's geven stapsgew ij ze instructies voor hulp b ij uw computer

Contact opnemen met Alienware

Ga naar www.alienware.com

als u contact wilt opnemen met Alienware voor verkoop, technische support of aan de klantenservice gerelateerde zaken.

OPMERKING: De beschikbaarheid hiervan verschilt per land/regio en product. Sommige services z ij n mogel ij k niet beschikbaar in uw land/regio.

OPMERKING: Wanneer u geen actieve internetverbinding hebt, kunt u de contactgegevens vinden over uw aankoopfactuur, de verzendbrief, de rekening of in uw Dell productcatalogus.

19

advertisement

Key Features

  • Windows 11 Pro 64-bit
  • Intel Core i5-12400F (18MB Cache)
  • NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER (4GB GDDR6)
  • 8GB (4400MHz) DDR5-SDRAM (1 x 8) & 256GB SSD

Related manuals