Graco 313695V, käyttöohje, Merkur kuumennetut ruiskutuslaitteet, ohjeet, suomi Kasutusjuhend

Graco 313695V, käyttöohje, Merkur kuumennetut ruiskutuslaitteet, ohjeet, suomi Kasutusjuhend | Manualzz
Ohjeet - osat
Merkur® kuumennetut
ruiskupakkaukset
313695V
FI
Tarkoitettu pintakäsittely- ja pinnoitesovelluksiin, jotka vaativat kuumennettuja
materiaaleja vaarallisissa tai vaarattomissa tiloissa. Vain ammattikäyttöön.
Tärkeitä turvaohjeita
Lue kaikki tämän käyttöohjekirjan varoitukset ja
ohjeet. Säilytä nämä ohjeet.
Malli
G28C18
Katso sivulta 5 - 7 mallin tiedot, mukaan lukien suurin
työpaine ja hyväksynnät.
Malli
G30W82
ti13017a
ti13016b
Muut käyttöoppaat
Sisältö
Muut käyttöoppaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Varoitukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Mallit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Virastojen hyväksynnät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Merkur 28:1 kuumennetut laitteet
(G28Wxx ja G28Cxx) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Merkur 30:1 kuumennetut laitteet
(G30Wxx ja G30Cxx) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Merkur 36:1 kuumennetut laitteet
(G36Cxx) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Yleisiä tietoja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Käyttäjän esivalmistelut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Käyttöpaikan esivalmistelut . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Seinäasennuslaitteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Järjestä ruiskutuskaapin ilmanvaihto . . . . . . . . . 9
Toimitetut osat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Maadoitus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Valmistelut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Paineenpoisto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Huuhtele laite ennen käyttöä . . . . . . . . . . . . . . 13
Liipaisinlukko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Nestekuppi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Esitäytä pumppu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Asenna ruiskutussuutin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Säädä sumutus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Säädä ruiskutuskuvio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Sammutus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Kunnossapito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Ennalta ehkäisevän kunnossapidon aikataulu . . 17
Kiristä kierreliitokset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Huuhtele pumppu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Nestekuppi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Vianetsintä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
DataTrak-säätimet ja -ilmaisimet . . . . . . . . . . . . . 19
DataTrakin käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Asetustila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Run Mode (käyttötila) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Vaihda DataTrak-akku tai sulake . . . . . . . . . . . . 23
Osat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
G28xxx-mallit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
G30xxx-mallit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
G36Cxx-mallit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Sarjat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Seinäkiinnityssarja 24A578 . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Kuumennettu pyörätelisennussarja 256427 . . . 29
Pumpun ja pistoolin ohjauspaneelisarja . . . . . . 30
Vain pumpun ohjauspaneelisarja . . . . . . . . . . . 31
DataTrak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
PTFE-imuletkusarjat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Kalifornia ehdotus 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Seinäkiinnikkeen asennusmitat . . . . . . . . . . . . . . 34
Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Gracon normaali takuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Gracon tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Muut käyttöoppaat
Manuaalinen
Kuvaus
Manuaalinen
312792
Merkur-mäntäpumppu
312145
312794
Merkur-pumpun asennus
XTR™5- ja XTR™7 -ilmaton ruiskutuspistooli
312796
NXT™ -ilmamoottori
309524
Viscon® HP lämpövastus
312797
Merkur-ruiskupakkaukset, ympäröivä
lämpötila
307273
Nesteen poistosuodatin
306860
Vastapaineen säädin
Sähköstaattiset Merkur-ruiskutuslaitteet,
ympäröivän lämpötilan mukaiset ja
kuumennetut
307892
Vastapaineventtiili
313541
DataTrak-moduuli
312798
3A8099
2
Kuvaus
PerformAA-ruiskupistoolit
313695V
Varoitukset
Varoitukset
Seuraavat varoitukset koskevat laitteen asennusta, käyttöä, maadoitusta, kunnossapitoa ja korjausta. Huutomerkki
tarkoittaa yleisluontoista varoitusta ja vaaran merkki toimenpidekohtaista vaaraa. Lue nämä varoitukset. Lisäksi tämä
käyttöohjekirja voi sisältää tuotekohtaisia varoituksia.
VAROITUS
TULIPALON JA RÄJÄHDYKSEN VAARA
Herkästi syttyvät höyryt, kuten liuotusaine- ja maalihöyryt, voivat syttyä tai räjähtää työalueella.
Estä tulipalo ja räjähdys seuraavasti:
• Käytä laitetta vain hyvin ilmastoiduissa tiloissa.
• Poista kaikki syttymislähteet; kuten sytytysliekit, savukkeet, kannettavat sähkövalaisimet ja muoviset
suojaverhot (staattisen sähkön vaara).
• Pidä roskat, liuotinaineet, rätit ja bensiini poissa työalueelta.
• Älä liitä tai irrota virtajohtoja äläkä sytytä tai sammuta valoja, kun tiloissa on helposti syttyviä höyryjä.
• Maadoita kaikki työalueen laitteet. Katso Maadoitusohjeet .
• Käytä vain maadoitettuja letkuja.
• Pidä pistoolia tukevasti maadoitettua astiaa vasten, kun vedät liipaisimesta.
• Jos laitetta käytettäessä syntyy kipinöitä tai tuntuu sähköisku, lopeta laitteen käyttö välittömästi.
Älä käytä laitetta, ennen kuin ongelma on tunnistettu ja korjattu.
• Pidä toimiva sammutin valmiina työskentelyalueella.
TURVALLISEN KÄYTÖN ERITYISEDELLYTYKSET
Varusteiden on täytettävä seuraavat edellytykset, jotta vältytään vaarallisilta tilanteilta, jotka voivat
aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen.
• Kaikki tarra- ja merkintämateriaalit on puhdistettava kostealla liinalla (tai vastaavalla).
• Elektronisen valvontajärjestelmän on oltava maadoitettuna. Katso Maadoitusohjeet.
SÄHKÖISKUN VAARA
Laitteiston on oltava maadoitettu. Väärin tehty maadoitus, valmistelut tai järjestelmän käyttö väärällä
tavalla voivat aiheuttaa sähköiskun.
• Kytke laite pois päältä ja sammuta virta pääkytkimestä, ennen kuin irrotat kaapelia tai huollat laitetta.
• Liitä ainoastaan maadoitettuun sähköpistorasiaan.
• Kaikki sähkötyöt on annettava pätevän asentajan tehtäväksi ja niiden on täytettävä kaikki paikalliset
säädökset ja määräykset.
NESTEEN TUNKEUTUMISVAARA
Korkeapaineinen neste pistoolista, vuotavasta letkusta tai murtuneesta osasta voi puhkaista ihon.
Vamma saattaa näyttää tavalliselta haavalta, mutta kyseessä on vakava vamma, joka saattaa johtaa
amputointiin. Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.
• Älä osoita pistoolilla ketään tai mitään kehon osaa kohti.
• Älä laita kättä ruiskutussuuttimen eteen.
• Älä pysäytä äläkä torju vuotoja kädellä, keholla, käsineellä tai rätillä.
• Älä käytä ruiskua, jos suuttimen ja liipaisimen suojia ei ole asennettu.
• Lukitse aina liipaisimen lukko, kun et käytä ruiskua.
• Noudata tämän käyttöohjeen paineenpoistotoimia koskevia ohjeita lopettaessasi ruiskutuksen
sekä ennen laitteen puhdistamista, tarkastamista tai huoltamista.
313695V
3
Varoitukset
VAROITUS
LAITTEIDEN VÄÄRINKÄYTÖN VAARA
Väärinkäyttö voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan vamman.
• Älä käytä laitetta väsyneenä tai huumaavien aineiden tai alkoholin vaikutuksen alaisena.
• Älä ylitä alimman nimellispaineen kestävän osan suurinta käyttöpainetta tai huonoiten kuumuutta
sietävän osan lämpötilaluokitusta. Katso kaikkien laitteiden tiedot niiden käyttöoppaiden luvusta
Tekniset tiedot.
• Älä poistu työskentelyalueelta, kun laitteessa on virta tai jos se on paineistettu. Sammuta laite kokonaan
ja noudata tässä käyttöoppaassa annettuja paineenpoistotoimia , kun laite ei ole käytössä.
• Tarkista laite päivittäin. Korjaa tai vaihda kuluneet tai vaurioituneet osat välittömästi vain aidoilla
valmistajan varaosilla.
• Älä muunna laitetta millään tavalla.
• Käytä laitetta ainoastaan sille määrättyyn tarkoitukseen. Kysy lisätietoja jälleenmyyjältä.
• Pidä letkut ja kaapelit pois kulkuväylien, terävien kulmien, liikkuvien osien tai kuumien
pintojen läheisyydestä.
• Älä kierrä tai taivuta letkuja äläkä siirrä laitetta letkuista vetämällä.
• Pidä lapset ja lemmikkieläimet pois työalueelta.
• Kaikkia voimassa olevia turvamääräyksiä on noudatettava.
LIIKKUVIEN OSIEN AIHEUTTAMA VAARA
Liikkuvat osat voivat puristaa tai katkaista sormia tai muita ruumiinosia.
• Pysy etäällä liikkuvista osista.
• Älä käytä laitetta ilman suojuksia ja suojakansia.
• Paineistettu laite saattaa käynnistyä vahingossa. Noudata tämän käyttöohjeen paineenpoistotoimia
ennen laitteen tarkastamista, siirtämistä tai huoltamista. Katkaise ilman- tai virransyöttö.
MYRKYLLISEN NESTEEN TAI HÖYRYJEN VAARA
Myrkylliset nesteet tai höyryt voivat aiheuttaa vaarallisen tapaturman tai hengenvaaran jos niitä roiskuu
silmiin tai iholle, sisään hengitettynä tai nieltynä.
• Lue läpi käyttöturvallisuustiedote (KTT), jotta tiedät käyttämiisi nesteisiin liittyvät erityiset vaarat.
• Säilytä vaarallista nestettä hyväksytyissä astioissa. Hävitä vaarallinen neste sovellettavien
ohjeiden mukaisesti.
HENKILÖKOHTAISET SUOJAVARUSTEET
Käytä asianmukaisia suojavälineitä aina käytön ja huollon aikana tai oleskellessasi laitteen
työskentelyalueella. Ne suojaavat vakavilta vammoilta kuten silmävammoilta, myrkyllisten höyryjen
hengittämiseltä, palovammoilta ja kuulovammoilta. Suojavarusteita ovat muun muassa:
• Suojalasit
• Neste- ja liuotinvalmistajan suosittelemat hengityssuojaimet ja suojavaatteet
• Käsineet
• Kuulosuojaimet
4
313695V
Mallit
Mallit
Tarkista pumpun arvokilvestä (ID) laitteen 6-numeroinen osanumero. Määritä laitteen komponentit seuraavan matriisin
ja taulukkojen avulla. Esimerkiksi, laitenumero G30W80 tarkoittaa Merkur-laitetta (G), jossa on 30:1 suhdepumppu
(30), seinäasennus (W), ja jonka komponentit on näytetty (80) taulukossa sivulla 6.
Seinäkiinnitys ID
Pyörätelinekiinnitys ID
ti12326a
ti12327a
G
30
W
80
Ensimmäinen
numero
Toinen ja kolmas numero
(Suhdeluku)
Neljäs numero
(Asennustyyppi)
Viides ja kuudes numero
(Sisältyvät komponentit)
C = Pyöräteline
Katso taulukot, sivu 6
G
(Merkur-laite)
28
28:1
W = Seinä
30
30:1
C = Pyöräteline
W = Seinä
36
36:1
C = Pyöräteline
Virastojen hyväksynnät
Trakia -kuumennetut laitteet ilman Data
Merkur
Gxxxx1, Gxxxx3, Gxxxx5, Gxxxx7, Gxxxx9
II 2 G Ex db h IIB T4 Gb X
Merkur -kuumennetut laitteet Data Trakilla
Gxxxx0, Gxxxx2, Gxxxx4, Gxxxx6, Gxxxx8
II 2(1) G Ex db h [ia Ga] IIA T3 Gb X
DataTrak-moduuli
313695V
Katso DataTrak-sarjojen käyttöoppaat (313541)
5
Mallit
Merkur 28:1 kuumennetut laitteet
(G28Wxx ja G28Cxx)
Ilman enimmäistulopaine 0,7 MPa, 7 bar (100 psi)
Nesteen maksimityöpaine: 19,3 MPa, 193 bar (2800 psi).
Ilmansäätimet
Malli
Pyöräte- Pumpun
Seinä- linekiin- kokoon- Lämpökiinnitys nitys
pano
vastus
Pistooli
Letkut
Vaihtoehdot
PistooNesteen
lin nessuurin virPumppu Pistoo- teen Pistoo- Imu- Nestetausnolin il- putki- suo- DataVain
ja pis- lin nes- liitospeus
pumppu tooli
teletku letku maletku sarja datin Trak gpm (lpm)
G28W07 G28C05 W28EAS
120V
XTR





G28W08 G28C06 W28EBS
120V
XTR





G28W09 G28C07 W28EAS
240V
XTR





G28W10 G28C08 W28EBS
240V





G28W17 G28C15 W28EAS
120V
G28W18 G28C16 W28EBS
120V
G28W19 G28C17 W28EAS
240V
G28W20 G28C18 W28EBS
240V
XTR
PerformAA
50
PerformAA
50
PerformAA
50
PerformAA
50






















2,0 (7,5)


Merkur 30:1 kuumennetut laitteet
(G30Wxx ja G30Cxx)
Ilman enimmäistulopaine 0,7 MPa, 7 bar (100 psi)
Nesteen maksimityöpaine: 20,7 MPa, 207 bar (3000 psi).
Ilmansäätimet
Malli
Pyöräte- Pumpun
Seinä- linekiin- kokoon- Lämpökiinnitys nitys
pano
vastus
Pistooli
Letku
Vaihtoehdot
PistooNesteen
Pistoo- lin nessuurin virteen
Pistoo- Imu- Neslin
Pumppu
tausnolin il- putki- tesuo- DataVain
ja pis- neste- liitospeus
letku maletku sarja datin Trak gpm (lpm)
letku
pumppu tooli
G30W67 G30C59 W30CAS
120V
XTR





G30W68 G30C60 W30CBS
120V
XTR





G30W69 G30C61 W30CAS
240V
XTR





G30W70 G30C62 W30CBS
240V





G30W79 G30C77 W30CAS
120V
G30W80 G30C78 W30CBS
120V
G30W81 G30C79 W30CAS
240V
G30W82 G30C80 W30CBS
240V
XTR
PerformAA
50
PerformAA
50
PerformAA
50
PerformAA
50
6






















1,2 (4,5)


313695V
Mallit
Merkur 36:1 kuumennetut laitteet
(G36Cxx)
Ilman enimmäistulopaine 0,7 MPa, 7 bar (100 psi)
Nesteen maksimityöpaine: 24,8 MPa, 248 bar (3600 psi).
Ilmansäätimet
Malli
Letku
Vaihtoehdot
PistooNesteen
Pistoo- lin nessuurin virteen Pistoo- Imu- Neslin
Pyöräte- Pumpun
Pumppu
tausnolin il- putki- tesuo- DataSeinä- linekiin- kokoon- LämpöVain
ja pis- neste- liitospeus
letku maletku sarja datin Trak gpm (lpm)
letku
kiinnitys nitys
pano
vastus Pistooli pumppu tooli
--------
313695V
G36C05
26C180
120V
XTR





1,6 (6,0)
7
Asennus
Asennus
A
V
Y
S
B
W
C
T
X
ti13112a
D
U
E
F
R
G
P
H
J
N
M
K
L
ti13007b
KUVA 1: Tyypillinen asennus (laitteessasi ei välttämättä ole kaikki kuvassa näkyviä osia.)
A
B
C
D
E
F
G
8
Ilman sulkuventtiili (valinnainen
lisävaruste)
Ilmansuodatin (valinnainen
lisävaruste)
Ilmajohdon kosteusloukku ja
tyhjennysventtiili (valinnainen
lisävaruste)
Lämpövastus nesteen
kuumennukseen
Vastapaineen säädin
Nestesuodatin
Nesteen poistoventtiili
H
J
K
L
M
N
P
R
Ruiskutuspistooli
Pistoolin kääntövarsi
Nesteen liitosletku
Sähköä johtava, ilman ja
kuumennetun nesteen
tulo-/paluuletku
3-tieventtiili
Imuletku ja putki
Imupää
Pumpun maadoitusjohto
S
T
U
V
W
X
Y
Pistoolin ilmanpainemittari
Pistoolin ilmanpaineen säädin
Tyhjentävä pääilmaventtiili
DataTrak
Pumpun ilmanpainemittari
Pumpun ilmanpaineen säädin
Välike (malleille, joissa ei ole
DataTrakia)
313695V
Asennus
Yleisiä tietoja
Tekstin suluissa olevat viitenumerot ja kirjaimet
viittaavat kuvien ja piirustusten kuvateksteihin.
Käytä aina alkuperäisiä Gracon osia ja lisävarusteita, joita on saatavana Graco-jälleenmyyjältä.
Jos käytät omia lisävarusteita, varmista, että niiden
koko ja nimellispaine riittävät järjestelmään.
KUVA 1 on ainoastaan ohjeellinen järjestelmän osien
ja lisävarusteiden valitsemiseksi ja asentamiseksi.
Ota yhteyttä Graco-jälleenmyyjään, jos tarvitset apua
järjestelmän suunnittelussa omiin tarpeisiisi sopivaksi.
Seinäasennuslaitteet
1. Varmista, että seinä kestää pumpun, letkujen ja
lisävarusteiden painon sekä käytöstä aiheutuvan
jännityksen.
2. Asenna seinäkiinnike noin 1,2–1,5 metrin–korkeudelle lattiasta. Varmista huollon helpottamiseksi,
että pumpun ilmanotto- ja nesteen sisään- ja ulostuloaukot ovat helposti saatavilla.
3. Käytä seinäkiinnikettä mallina ja poraa seinään
10 mm:n asennusreiät. Seinäkiinnitysmitat ovat
sivulla 34.
4. Kiinnitä kannatin seinään. Käytä 9 mm:n ruuveja,
jotka ovat riittävät pitkiä siten, että ne estävät
pumppua tärisemästä käytön aikana.
Käyttäjän esivalmistelut
HUOMAUTUS: Varmista, että kannatin on suorassa.
Kaikki laitetta käyttävät henkilöt on koulutettava kaikkien
järjestelmän osien käyttöön sekä käsittelemään kaikkia
nesteitä asianmukaisesti. Kaikkien käyttäjien tulee lukea
kaikki käyttöohjeet, tarrat ja kyltit ennen laitteen käyttöä.
Järjestä ruiskutuskaapin
ilmanvaihto
Käyttöpaikan esivalmistelut
Varmista, että paineilmasyötön teho on riittävä.
Vedä paineilmasyötön johto paineilmakompressorista
pumpun sijaintipaikalle. Katso pumpun ilmankulutus
pumpun asennusoppaan suorituskykykaaviosta.
Varmista, että kaikki letkut ovat oikean kokoisia ja
painekestoltaan riittäviä järjestelmään. Käytä vain
sähköä johtavia letkuja. Ilmaletkussa tulee olla 3/8 npt(m)
kierre. On suositeltavaa käyttää pikaliitintä.
Järjestä raittiin ilman saanti, jotta syttyvien tai
myrkyllisten höyrykertymien muodostuminen vältetään.
Älä käytä pistoolia, elleivät puhaltimet ole käynnissä.
Lukitse pistoolin ilmansyöttö sähköisesti tuulettimiin,
jotta pistoolia ei voida käyttää, elleivät puhaltimet ole
käynnissä. Tutustu poistoilman nopeutta koskeviin
kansallisiin ja paikallisiin määräyksiin ja noudata niitä.
Pidä käyttöpaikka vapaana esineistä tai roskista,
jotka voivat häiritä käyttäjän liikkeitä.
Hanki maadoitettu metalliastia järjestelmän huuhtelua
varten.
313695V
9
Asennus
Toimitetut osat
•
Nesteen tyhjennysventtiili (G) vapauttaa letkun ja
pistoolin nestepainetta.
Katso KUVA 1. Komponentit vaihtelevat tilatun laitteen
mukaan. Katso taulukot sivuilla 6 - 7. Laitteesi voi sisältää:
•
Nesteen kuumennin (D) kuumentaa nesteen sen
läpikulun aikana ja ylläpitää siten oikeaa
ruiskutusviskositeettia.
•
Tyhjentävä punakahvainen ilman pääventtiili (U)
tarvitaan järjestelmään vapauttamaan ilmaa, joka on
jäänyt sen ja ilmamoottorin ja pistooliin välille
venttiilin sulkemisen jälkeen. Älä tuki venttiiliä
Kerääntynyt ilma voi aiheuttaa pumpun odottamattoman
sykäyksen, mikä saattaa johtaa roiskumisen ja liikkuvien
osien aiheuttamaan vakavaan vammaan.
•
Pumpun ilmansäädin (X) ohjaa pumpun nopeutta ja
ulostulopainetta säätämällä pumppuun menevää
ilmanpainetta.
•
Ilman varoventtiili (ei näkyvissä) avautuu
automaattisesti ja estää pumpun ylipaineistuksen.
•
Pistoolin ilmansäädin (T) säätää ilma-avusteiselle
ruiskutuspistoolille (H) tulevan ilman painetta.
•
Ilma-avusteinen tai ilmaton ruiskutuspistooli (H)
ruiskuttaa nestettä. Pistoolissa on ruiskutussuutin
(ei näy kuvassa), joita on saatavissa eri kokoja eri
ruiskutuskuvioille ja virtaamille. Katso suuttimen
asennus pistoolin käyttöoppaasta.
•
Letkunippu (L) tuo nestettä (ja ilmaa AA-pistooleille)
pistooliin ja sallii nesteen kierrätyksen, kun pistooli ei
ole liipaistuna.
•
Pistoolin kääntöliitin (J) mahdollistaa pistoolin
vapaan liikuttelun.
•
Imuletkun (N) ja imupään (P) avulla pumppu nostaa
nestettä 19 litran astiasta.
•
Nestesuodatin (F), jossa on 60 meshin (250 mikronin)
ruostumaton teräselementti, suodattaa epäpuhtauksia
pumpusta lähtevästä nesteestä.
•
DataTrak (V) huolehtii pumpun virheenmäärityksestä
ja materiaalien käyttötiedoista. Katso sivu 19.
•
Vastapaineen säädin (E) säätää paineen takaisin
pistooliin ja ylläpitää sopivaa kiertopainetta.
•
3-tieventtiilin (M) avulla on mahdollista valita nesteen
kierrätys takaisin pumppuun tai sen palautus
syöttösäiliöön.
10
Lue ja ymmärrä kaikki ohjeet, jotka on annettu
vastuksen käyttöoppaassa 309524, ennen kuin
käytät lämpövastusta.
Kuumuus saa aikaan nesteen laajentumisen.
Jos kuumennettu neste jää loukkoon tilaan, jossa se ei
voi laajentua, se voi aiheuttaa osan murtumisen.
Varmista, että kuumennettu neste kiertää jatkuvasti
(laita 3-tie venttiili kierrätä-asentoon). Älä asenna
nesteen sulkulaitetta lämpövastuksen ja pistoolin väliin.
313695V
Asennus
Maadoitus
8. Liuotinastiat huuhtelun aikana: Noudata paikallisia
määräyksiä. Käytä ainoastaan sähköä johtavia
metalliastioita, ja aseta ne maadoitetulle alustalle.
Älä aseta astiaa eristävälle alustalle, kuten paperin
tai pahvin päälle, koska silloin maadoitus katkeaa.
Laitteiston tulee olla maadoitettu. Maadoitus vähentää
staattisen iskun ja sähköiskun vaaraa johtamalla pois
staattisen muodostumisen tai oikosulun aiheuttaman
sähkövirran.
1. Pumppu: Katso KUVA 2. Varmista, että maaruuvi
(GS) liitetään ja kiristetään hyvin paineilmamoottoriin.
Liitä maadoitusjohdon (R) toinen pää todelliseen
maattoon.
R
Maaruuvi
KUVA 2. Maaruuvi ja maajohto
ti12914a
2. Pumpun nesteletkut: Käytä vain sähköä johtavia
nesteletkuja Tarkista letkujen sähkövastus.
Jos kokonaisvastus maadoitukseen päin ylittää
25 megaohmia, vaihda letku välittömästi.
3. Viscon HP-lämpövastus: katso ohjeet mukana
toimitetusta vastuksen käsikirjasta.
4. Ilmakompressori: noudata valmistajan suosituksia.
5. Ruiskupistooli: maadoita liitoksen kautta asianmukaisesti maadoitettuun nesteletkuun ja pumppuun.
9. Maadoituksen jatkuvuuden ylläpitämiseksi huuhtelun
tai paineenpoiston aikana pidä ruiskutuspistoolin
metalliosaa tukevasti maadoitettua metalliastiaa
vasten ja vedä pistoolin liipaisimesta.
Valmistelut
Viscon HP -lämpövastuksen asennus tulee suorittaa
pätevän sähköasentajan toimesta kaikkien kansallisten
ja paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
Seinäasennuksen sähköliitännät. Noudata kaikkia
ohjeita ja vaatimuksia, jotka ovat Viscon HP -lämpövastuksen käyttöoppaassa 309524.
Pyörätelineasennuksen vaarallisen tilan johdotus.
Lämpövastus toimitetaan liittimellä, joka soveltuu
johdotukseen vaarallisissa tiloissa. Noudata kaikkia
ohjeita ja vaatimuksia, jotka ovat Viscon HP
-lämpövastuksen käyttöoppaassa 309524. Älä käytä
toimitettua sähköjohtoa, joka soveltuu vain
vaarattomien tilojen johdotukseen.
Pyörätelineasennuksen vaarattomien tilojen
johdotus. Katso KUVA 3. Vaihda asennettu sovite
holkkeineen (80), toimitettu irrallisena. Asenna
vedonpoistoholkki (79). Liitä mukana toimitettu 120 V:n
sähköjohto (78) tai itse hankkimasi, 240 V:n sovelluksiin
soveltuva johto Viscon HP-lämpövastuksen
käyttöoppaan 309524 ohjeiden mukaisesti.
6. Nesteen syöttöastia: noudata paikallisia ohjeita.
80
7. Ruiskutettava kohde: Noudata paikallisia määräyksiä.
79
78
(vain 120 V)
ti13261a
KUVA 3. Vaarattoman tilan sähköjohto
313695V
11
Asennus
Sähkökoteloon käsiksi pääsy
Letkuliitännät
Katso KUVA 1, sivu 9.
1. Yhdistä ilmaletkun toinen pää pistoolin ilmasäätimeen (T, vain PerformAA 50- ruiskutuspistoolit).
Irrota kaksi
ulompaa
lämpövastuksen
kiinnitysruuvia (8).
Irrota kaksi
sisempää
lämpövastuksen
kiinnitysruuvia.
ti13358a
Kallista lämpövastus pumpusta poispäin, jotta pääset
sähkökotelon kannessa oleviin ruuveihin helpommin
käsiksi.
Sähkökotelo
2. Yhdistä ilmaletkun toinen pää pistoolin kahvassa
olevaan ilman sisääntuloon (vain PerformAA
50-ruiskutuspistoolit).
3. Kiinnitä kääntöliitin pistoolissa (J) olevaan nesteen
tuloaukkoon.
4. Yhdistä nesteen liitinletkun (K) yksi pää pistoolin
kääntöliittimeen ja toinen pää uudelleen
kierrättävään imusarjaan.
5. Yhdistä yksi sininen nesteletku kierrättävään
imusarjaan ja vastapaineen säätimeen (E).
6. Yhdistä toinen sininen nesteletku kierrättävään
imusarjaan ja suodattimen (F) ulostuloon.
7. Laita linssin suojus kummankin säätömittarin
lasin päälle.
8. Varmista, että imuletkun liittimet ja tyhjennysletkun
liittimet ovat hyvin kiristettyjä.
ti13359a
12
313695V
Käyttö
Käyttö
Paineenpoisto
Huuhtele laite ennen käyttöä
1. Lukitse liipaisimen lukko.
Laite on testattu kevytöljyllä, joka jätetään nestekanaviin
osien suojaamiseksi. Jotta nesteeseen ei sekoittuisi
öljyä, huuhtele laite sopivalla liuottimella ennen sen
käyttöä. Katso Huuhtele pumppu, sivu 17.
2. Katso KUVA 1. Sulje tyhjentävä pääilmaventtiili (U).
3. Vapauta liipaisinlukko.
4. Pidä pistoolin metalliosaa tukevasti maadoitettua
metalliastiaa vasten. Liipaise pistoolia nestepaineen
poistamiseksi.
Liipaisinlukko
5. Lukitse liipaisimen lukko.
6. Avaa järjestelmän kaikki nesteen tyhjennysventtiilit ja
varaa jäteastiat valmiiksi nesteen talteenottoa varten.
Jätä venttiilit auki, kunnes olet valmis jatkamaan
ruiskutusta.
7. Jos epäilet, että painetta ei ole täysin poistettu yllä
selostettujen vaiheiden jälkeen, tee seuraavat
tarkistukset:
a. Ruiskutussuutin saattaa olla täysin tukkeutunut.
Irrota hyvin hitaasti ilmapään pidätysrengas
vapauttaaksesi paineen, joka on pallo-/istukkasulun ja tukkeutuneen suuttimen välisessä
onkalossa. Avaa suuttimen suuaukko,
b. Pistoolin nestesuodatin tai nesteletku voi olla
täysin tukkeutunut. Irrota hyvin hitaasti letkun
pään liitin pistoolissa ja vapauta painetta
asteittain. Irrota sitten kokonaan voidaksesi
poistaa tukoksen.
c.
Kun olet suorittanut nämä vaiheet mutta
ruiskutussuutin tai letku näyttää olevan edelleen
täysin tukossa, irrota hyvin hitaasti suuttimen
suojan pidätysmutteri tai letkun pään liitin ja
vapauta painetta vähän kerrallaan. Irrota ne
sitten kokonaan. Kun suutin on irrotettu,
liipaise pistooli jäteastiaan.
313695V
Katso KUVA 4. Lukitse liipaisinlukko aina, kun lopetat
ruiskutuksen. Se estää pistoolin liipaisemisen
vahingossa kädellä tai esimerkiksi silloin, jos pistooli
putoaa tai sitä tönäistään.
Pistoolin
liipaisimen
varmistussalpa
lukittu
TI6581A
Pistoolin
liipaisimen
varmistussalpa
avattu
TI6582A
KUVA 4. Liipaisinlukko
13
Käyttö
Nestekuppi
8. Avaa tyhjentävä ilmaventtiili (U). Käännä pumpun
ilmasäädintä (X) hitaasti myötäpäivään, jolloin paine
kasvaa ja pumppu käynnistyy.
9. Anna pumpun käydä hitaasti, kunnes kaikki ilma on
tullut ulos ja pumppu ja letkut ovat täyttyneet nesteestä.
Täytä nestekuppi ennen käynnistystä 1/3 täyteen Graco
Throat seal Liquid (TSL) -nesteellä tai vastaavalla
liuottimella.
10. Vain ylikierrossuojalla varustetut laitteet:
ota esitäyttö/huuhtelu -toiminto pois käytöstä painamalla
DataTrakin esitäyttö/huuhtelu -painiketta.
11. Vapauta pistoolin liipaisin ja lukitse varmistussalpa.
Pumpun tulee pysähtyä painetta vasten.
Asenna ruiskutussuutin
Nestekuppi
Noudata Paineenpoisto, sivu 13. Asenna
ruiskutussuutin ja suuttimen suojus laitteen mukana
toimitetun erillisen pistoolin käyttöoppaan mukaisesti.
ti11927a
KUVA 5. Nestekuppi
Esitäytä pumppu
1. Katso KUVA 1. Lukitse pistoolin liipaisin. Poista
suuttimen suojus ja ruiskutussuutin pistoolista (H).
Katso ohjeita pistoolin käyttöoppaasta.
Nesteen ulostulo ja kuvion leveys riippuvat
ruiskutussuuttimen koosta, nesteen viskositeetista
ja nestepaineesta. Käytä pistoolin käyttöohjeen
ruiskutussuuttimen valintataulukkoa oppaana valitessasi
maalaukseen sopivaa ruiskutussuutinta.
2. Sulje pistoolin ilmansäädin (T) ja pumpun
ilmansäädin (X) kiertämällä nuppeja vastapäivään,
jolloin paine vähenee nollaan. Sulje tyhjentävä
ilmaventtiili (U). Varmista myös, että kaikki
tyhjennysventtiilit ovat kiinni.
3. Liitä ilmajohto tyhjentävään ilmaventtiiliin (U).
4. Tarkasta, että järjestelmän kaikki liittimet on kiristetty
kunnolla.
5. Laita astia pumpun lähelle. Imuletku on noin
1,2 metrin pituinen. Älä venytä letkua kireälle;
vaan anna sen riippua, jotta neste virtaa
paremmin pumppuun.
6. Pidä pistoolin (H) metalliosaa tukevasti maadoitettua
metalliastiaa vasten, vapauta liipaisin ja pidä
liipaisin auki.
7. Vain ylikierrossuojalla varustetut laitteet:
aktivoi esitäyttö/huuhtelu -toiminto painamalla
DataTrakin esitäyttö/huuhtelu -painiketta.
14
313695V
Käyttö
Säädä sumutus
Säädä ruiskutuskuvio
Ilmattomilla pistooleilla varustetut laitteet
1. Älä laita sumuttavaa ilmansyöttöä päälle.
Nestepainetta säädetään pumppuun syötetyn
ilmapaineen avulla (pumpun ilmansäädin). Aseta
nestepaine alhaiseksi aloittaessasi. Kun käytät
matalaviskoosisia nesteitä (alle 25 s, nro #2
Zahn-kuppi), joissa kiintoainepitoisuus on pieni
(yleensä alle 40 %), käynnistä pumppu 2,1 MPa:n,
21 baarin (300 psi) poistopaineella. Kun käytät
korkeaviskoosisia eli paljon kiintoainetta sisältäviä
nesteitä, käynnistä 4,2 MPa:n, 42 baarin (600 psi)
paineella. Katso seuraava esimerkki.
Ruiskutussuuttimen aukko ja ruiskutuskulma määräävät
kuvion peittävyyden ja koon. Jos haluat peittävämpää
jälkeä, käytä mieluummin suurempaa suutinta kuin
korkeampaa nestepainetta. Kohdista suojus
vaakasuoraan ruiskuttaaksesi vaakasuoran kuvion.
Kohdista suojus pystysuoraan ruiskuttaaksesi
pystysuoran kuvion.
AA-pistooleilla varustetut laitteet
1. Katso KUVA 6. Sulje kuvion säätöilma kiertämällä
nuppi (AA) kokonaan myötäpäivään (sisään).
Tällä asetuksella piston ruiskutuskuvio on levein.
Esimerkki:
Pumpun
ilmansäätimen
asetus
psi (MPa, baaria)
Pumpun
suhde
15:1
30:1
x
x
20 (0,14; 1,4)
20 (0,14; 1,4)
Arvioitu
nestepaine
psig (MPa,
baaria)
=
=
ULOS
(kapeampi
kuvio)
AA
AA
SISÄÄN
(leveämpi
kuvio)
300 (2,1; 21)
600 (4,2; 42)
2. Pidä pistoolia kohtisuorassa ja noin 304 mm:n
etäisyydellä pinnasta.
3. Liikuta ensin pistoolia, vedä vasta sitten liipaisimesta
ja ruiskuta testikuvio paperille.
4. Lisää nestepainetta 0,7 MPa:n, 7 baarin (100 psi)
välein vain siihen asti, että nestepaineen lisäys ei
enää merkittävästi paranna nesteen hajotusta.
Katso seuraava esimerkki.
Esimerkki:
Pumpun
ilmansäätimen
lisäys
psi (MPa, baaria)
Pumpun
suhde
15:1
30:1
313695V
x
x
7 (,05; 0,5)
3,3 (0,02; 0,2)
Lisääntynyt
nestepaine
psi (MPa,
baaria)
=
=
TI6559A
KUVA 6. Kuvion ilman säädin
2. Katso KUVA 7. Säädä sumutusilmanpaine noin
0,35 baariin, 35 kPa:han (5 psi), kun liipaisin on
pohjassa. Tarkasta ruiskutuskuvio ja lisää ilmanpainetta
hitaasti, kunnes hännät hajoavat täysin ja yhtyvät
ruiskutuskuvioon. Älä ylitä ilmanpainepainearvoa
0,7 MPa, 7 bar (100 psi) pistoolille.
100 (0,7; 7,0)
100 (0,7; 7,0)
15
Käyttö
3. Katso KUVA 7. Kavenna kuviota kiertämällä kuvion
säätöventtiilin nuppia (AA) vastapäivään (ulospäin).
Mikäli kuvio ei ole vieläkään riittävän kapea, lisää
ilmanpainetta pistooliin tai käytä erikokoista suutinta.
ei ilmaa
liian vähän
ilmaa
oikea
ilmamäärä
ti0792A
KUVA 7. Ruiskutuskuvio-ongelmat
Sammutus
Noudata Paineenpoisto, sivu 13.
Huuhtele pumppu aina ennen kuin neste kuivuu
männänvarteen. Katso Huuhtele pumppu, sivu 17.
16
313695V
Kunnossapito
Kunnossapito
Ennalta ehkäisevän
kunnossapidon aikataulu
Käytettävän järjestelmän käyttöolosuhteista riippuu,
miten usein järjestelmä tarvitsee ylläpitotoimenpiteitä.
Laadi ehkäisevän huollon aikataulu tallentamalla,
milloin ja minkä tyyppistä ylläpitotoimenpiteitä tarvitaan
ja määritä säännöllisesti noudatettava aikataulu
järjestelmän tarkistuksia varten.
Vaihda säädinmittareiden lasien suojukset, kun lika
vaikeuttaa mittarien lukemista.
Kiristä kierreliitokset
Tarkasta kaikki letkut kulumisen ja vaurioiden varalta
ennen jokaista käyttökertaa. Vaihda tarvittaessa.
Varmista, että kaikki kierreliitokset ovat tiukalla
eivätkä vuoda.
Huuhtele pumppu
1. Noudata Paineenpoisto, sivu 13.
2. Poista suuttimen suojus ja ruiskutussuutin pistoolista.
Katso ohjeita pistoolin käyttöoppaasta.
3. Aseta lappoputki maadoitettuun metalliastiaan,
jossa on puhdistusnestettä.
4. Aseta pumppu pienimmälle mahdolliselle
nestepaineelle ja aloita pumppaus.
5. Pidä ruiskutuslaitteen metalliosaa tukevasti
maadoitettua astiaa vasten.
6. Vain ylikierrossuojalla varustetut laitteet: aktivoi
esitäyttö/huuhtelu -toiminto painamalla
DataTrakin esitäyttö/huuhtelu -painiketta.
7. Liipaise pistooli. Huuhtele järjestelmää, kunnes
pistoolista virtaa puhdasta liuotinta.
8. Vain ylikierrossuojalla varustetut laitteet:
ota esitäyttö/huuhtelu -toiminto pois käytöstä painamalla
DataTrakin esitäyttö/huuhtelu -painiketta.
9. Noudata Paineenpoisto, sivu 13.
Lue kaikki Varoitukset. Noudata kaikkia kohdan
Maadoitus ohjeita. Katso sivu 11.
Huuhtele pumppu
•
ennen ensimmäistä käyttökertaa
•
kun vaihdat värejä tai nesteitä
•
ennen kuin laitteisto korjataan
•
ennen kuin neste kuivuu tai kovettuu
käyttämättömään pumppuun (tarkasta
katalyyttinesteiden käyttöaika)
•
päivän päätteeksi
•
ennen pumpun varastointia.
10. Puhdista suuttimen suojus, ruiskutussuutin ja
nestesuodattimen elementti erikseen, ja asenna ne
sitten takaisin paikoilleen.
11. Puhdista imuputken sisä- ja ulkopuoli.
Nestekuppi
Täytä nestekuppi puoliksi täyteen Graco Throat Seal
Liquid (TSL) -nestettä. Tarkasta nestepinta päivittäin.
Huuhtele mahdollisimman pienellä paineella. Huuhtele
nesteellä, joka sopii yhteen pumpattavan nesteen ja
järjestelmän kastuvien osien kanssa. Varmista suositellut
huuhtelunesteet ja huuhteluvälit nesteen valmistajalta
tai toimittajalta.
313695V
17
Vianetsintä
Vianetsintä
Poista paine ennen laitteen tarkastusta tai huoltoa.
HUOMAUTUS: Tarkasta kaikki mahdolliset ongelmat ja
syyt ennen pumpun purkamista.
F
Ongelma
Pumppu ei toimi.
Syy
Ahdas johto tai ilman syöttö
riittämätön; venttiilit kiinni tai tukossa.
Nesteletku tai pistooli/venttiili tukossa;
nesteletkun sisähalkaisija on liian
pieni.
Neste kuivunut männän varteen.
Likaiset, kuluneet tai vaurioituneet
moottorin osat.
Ainoastaan DataTrak-mallit:
Ilmaventtiili ei voi toimia sykleissä,
koska solenoiditappi on venynyt
Ratkaisu
Puhdista ilmajohto tai lisää ilmansyöttöä.
Tarkista, että venttiilit ovat auki.
Avaa, puhdista*; käytä suurempaa letkua.
Tee puhdistus; pysäyttämällä pumppu aina
alaiskun kohdalla ja pitämällä nestekuppi
täytettynä 1/3 Graco throat seal liquid
(TSL) -nesteellä.
Puhdista tai korjaa ilmamoottori.
Ks. käyttöopas 312796.
Ota käyttöön ylikierrossuoja (katso kohta
DataTrakin käyttö, Asetustila, sivu 20).
Ilmavuotoa moottorista. Paina
DataTrak-näytöllä palauttaaksesi
solenoiditapin takaisin vedettyyn asentoon.
Pumppu toimii, mutta tuotto on Ahdas johto tai ilman syöttö
Puhdista ilmajohto tai lisää ilmansyöttöä.
pieni molemmilla iskuilla.
riittämätön; venttiilit kiinni tai tukossa. Tarkista, että venttiilit ovat auki.
Nesteletku tai pistooli/venttiili tukossa; Avaa, puhdista*; käytä suurempaa letkua.
nesteletkun sisähalkaisija on liian
pieni.
Mäntäpumpun kuluneet tiivisteet.
Vaihda tiivisteet. Ks. käyttöopas 312794.
Pumppu toimii, mutta tuotto on Auki pidetyt tai kuluneet
Puhdista venttiili; vaihda tiivisteet.
heikko alas suuntautuvan
pallosulkuventtiilit tai männän
Ks. käyttöopas 312794.
iskun aikana.
tiivisteet.
Pumpun nopeus vaihtelee tai
kiihtyy.
Pumpattava neste näkyy
TSL-säiliössä.
Neste on loppunut.
Auki pidetyt tai kuluneet
pallosulkuventtiilit tai tiivisteet.
Männäntiivisteet kuluneet.
Täytä astia ja esitäytä pumppu.
Tyhjennä venttiili, vaihda tiivisteet;
katso käyttöopas 312794.
Vaihda kaulan tiivisteet. Ks. käyttöopas
312794.
*Vapauta paine selvittääksesi, onko nesteletku tai pistooli tukossa. Irrota nesteletku ja aseta astia pumpun
ulostuloaukon kohdalle keräämään nestettä. Kytke paineilmaa päälle vain sen verran, että pumppu käynnistyy.
Jos pumppu käynnistyy, kun ilma kytketään päälle, tukos on letkussa tai pistoolissa.
18
313695V
DataTrak-säätimet ja -ilmaisimet
DataTrak-säätimet ja -ilmaisimet
Selitteet KUVA 8
RK Annoslaskuri nollataan painamalla näppäintä 3 sekuntia.)
Painetaan virtausnopeuden ja työjaksoarvon välillä
siirtymiseksi. Kun ylikierrossuoja on käytössä, paina
venyttääksesi ja palauttaaksesi solenoiditapin vedettyyn
asentoon.
CF Työjakso/virtausmäärä
BT Annoslaskuri
GT Kokonaislaskuri
TT Ylikierrostoiminnon vaihtokytkin (käytössä/pois käytöstä)
UT E1 kytkin
DT E2 kytkin
ST E5 kytkin
AA Ylikierrosraja, kierrosta minuutissa (käyttäjän määrittämä;
00=OFF)
AB Alempi mäntä (käyttäjän määrittämä)
AC Virtausmäärän yksiköt (käyttäjän määrittämä
/min,
gpm [Yhdysvallat], gpm [brittiläinen], oz/min [Yhdysvallat],
oz/min [brittiläinen], l/min, tai cc/min)
AD LED (vian merkkivalo, kun palaa)
AE Näyttö
PF Kun Esitäyttö/huuhtelu -tila on käytössä, ylikierrossuojaus
otetaan pois käytöstä, eikä annoslaskuri [BT] laske.)
LED välkkyy, kun laite on Esitäyttö/huuhtelu-tilassa.
GT
Run Mode (käyttötila)
AE, katso yksityiskohdat oikealla
PF
RK
ti8622b
CF
AD
ti11883a
BT
Asetustila
RT
UT
AC
DT
AB
PF
RK
ti8623b
AA
ST
KUVA 8. DataTrak-säätimet ja -ilmaisimet
313695V
19
DataTrakin käyttö
DataTrakin käyttö
Näyttö (AE) sammuu 1 minuutin kuluttua akun virran
säästämiseksi. Aktivoi näyttö painamalla mitä tahansa
näppäintä.
2. Ylikierrosnäytöt 1 ja 2: Nollaa ylikierrossolenoidi
sulkemalla pääilmaventtiili (E). Odota, että ilma on
tyhjennetty ilmamoottorista kokonaan.
HUOMAUTUS
Jotteivät näppäimistöt vaurioituisi, älä paina näppäimiä
terävillä esineillä kuten kynällä, muovikortilla tai kynsillä.
Asetustila
1. Katso KUVA 8. Paina
5 sekuntia, kunnes
asetusvalikko tulee näkyviin.
3. Ylikierrosnäytöt 3 ja 4: Kun ilma on tyhjentynyt,
paina solenoidin varmistustappi (J) alas
tyhjentääksesi ilmaventtiilin. Tappi ponnahtaa
takaisin ylös, kun ilmaventtiili on paineistettu
uudelleen.
2. Kun haluat määrittää ylikierrosasetuksen (jos se
kuuluu varusteisiin), koon ja virtausmäärän yksiköt ja
ottaa käyttöön ylikierros-, E1-, E2- ja
E5-virhevaihtoehdot, muuta arvoa painamalla
ja
tallenna arvo ja siirrä kohdistin seuraavaan
tietokenttään painamalla. Katso sivulta 22 kuvaukset
E1-, E2- ja E5-virhekoodeista.
Gracon suositus on asettaa ylikierros (jos se kuuluu
J
varusteisiin) arvoon 60
. Kaikki DataTrak-moduulit
toimitetaan ylikierrossuoja poissa käytöstä.
Kun ylikierrostoiminto-, E1-, E2- ja E5-virhevaihtoehdot
ovat käytössä, asetusnäytössä näkyy . Katso KUVA 8.
3. Siirrä kohdistin E5-virhekenttään ja poistu
Asetus-tilasta painamalla vielä kerran.
Run Mode (käyttötila)
ti11902a
KUVA 9. Solenoidin varmistustappi
4. Ylikierrosnäytöt 5 ja 6: Poista vianmäärityskoodi ja
nollaa ylikierrossolenoidi painamalla
.
Käynti ylikierroksilla
DataTrak on saatavana ylikierrossuojan kanssa tai ilman.
Laitteet, joissa on M02xxx-ilmamoottorit, toimitetaan
ilman ylikierrossolenoidia. Kaikki muut DataTrak-laitteet
on varustettu ylikierrossolenoidilla.
1. Katso KUVA 8. Jos pumppu käy ylikierroksilla,
ylikierrossolenoidi aktivoituu ja pysäyttää pumpun.
LED (AD) vilkkuu ja näyttö (AE) kertoo käynnistä
ylikierroksilla (katso Taulukko 1). Näyttö käy läpi
kuusi ohjenäyttöä.
5. Käynnistä pumppu uudelleen avaamalla
pääilmaventtiili (E).
Kun haluat poistaa ylikierrosten valvonnan käytöstä,
siirry Asetus-tilaan ja aseta ylikierroksen arvoksi 0 (nolla)
tai valitse kytkimellä (RT) off
20
(katso KUVA 8).
313695V
DataTrakin käyttö
Esitäyttö/huuhtelu
Vianmääritys
1. Katso KUVA 8. Siirry Esitäyttö/huuhtelu-tilaan aktivoimalla näyttö painamalla mitä tahansa näppäintä ja
DataTrak tunnistaa useita pumpun ongelmia. Kun se
tunnistaa ongelman, LED (AD, KUVA 8) alkaa vilkkua ja
vianmäärityskoodi tulee näyttöön. Katso Taulukko 1.
paina sitten
. Esitäyttö/huuhtelusymboli tulee
näyttöön, ja LED vilkkuu
.
Hyväksy vianmääritys ja palaa normaaliin käyttönäyttöön
aktivoimalla näyttö painamalla
kerran ja vielä kerran
tyhjentääksesi vianmäärityskoodinäytön.
2. Kun Esitäyttö/huuhtelu -tila on käytössä, ylikierrossuojaus otetaan pois käytöstä, eikä annoslaskuri
(BT) laske. Kokonaislaskuri (GT) jatkaa laskemista.
3. Poistu Esitäyttö/huuhtelu-tilasta aktivoimalla näyttö
painamalla mitä tahansa näppäintä ja paina
sitten
. Esitäyttö/huuhtelusymboli katoaa
näytöstä, ja LED lakkaa vilkkumasta.
Laskuri
Katso KUVA 8. Annoslaskurin (BT) viimeinen merkki
tarkoittaa gallonien tai litrojen kymmenesosia.
Nollaa laskuri aktivoimalla näyttö painamalla mitä
tahansa näppäintä ja paina
•
•
•
sen jälkeen 3 sekuntia.
Mikäli sekoituskammio (AC) on asetettu galloniin
tai unsseihin, annoslaskuri (BT) ja kokonaislaskuri (GT) näyttävät tulokset gallonissa.
Mikäli sekoituskammio (AC) on litroihin tai
kuutioihin, annoslaskuri (BT) ja kokonaislaskuri
(GT) näyttävät tulokset litroina.
Mikäli sekoituskammio (AC) on asetettu
sykleihin, annoslaskuri (BT) ja kokonaislaskuri
(GT) näyttävät tulokset sykleinä.
Paina
, niin voit siirtyä virtausnopeusyksiköistä
sykleihin. Kirjain annoslaskurin (BT) alla tarkoittaa,
että sekä annoslaskuri että kokonaislaskuri näyttävät
gallonia (g) tai litroja (l). Mikäli kirjainta ei ole,
annoslaskuri ja kokonaislaskuri näyttävät syklit.
Näyttö
Katso KUVA 8. Näyttö (AE) sammuu, kun sitä ei käytetä
yli minuuttiin käyttötilassa tai yli kolmeen minuuttiin
asetustilassa. Aktivoi näyttö painamalla mitä tahansa
näppäintä.
DataTrak jatkaa työjaksojen laskemista, kun näyttö
on sammuksissa.
Näyttö (AE) saattaa sammua, jos DataTrakaltistuu
voimakkaalle staattiselle purkaukselle. Aktivoi näyttö
painamalla mitä tahansa näppäintä.
313695V
21
DataTrakin käyttö
Taulukko 1: Diagnoosikoodit
Symboli
22
Koodi
Koodin nimi
Vika
Syy
Käynti ylikierroksilla
(Vain Data Trak)
Pumppu käy
määritettyä
ylikierrosrajaa
nopeammin.
• Ilmanpaine kohonnut.
• Nesteen tuotto kasvanut.
• Neste on loppunut.
E-1
Syöksy ylös
Vuoto yläiskun
aikana.
Männän venttiili on kulunut tai
tiivisteet kuluneet.
E-2
Syöksy alas
Vuoto alaiskun
aikana.
Imuventtiili on kulunut.
E-3
Akun virta vähissä
Pariston jännite on
Akku on vähissä. Vaihda akku;
liian pieni ylikierrosten katso sivu 23.
pysäyttämiseen.
E-4
Huoltokomponentti 1
(vain yksiköt, joissa
on ylikierrossuoja)
Ongelma ylikierrosten • Solenoidi on vaurioitunut.
pysäyttämisessä.
• Venttiilivaunu on vaurioitunut.
• Ylikierroksen (RT, KUVA 8) suoja
voidaan aktivoida pumpulla, jota ei
ole varustettu
ylikierrossolenoidiventtiilillä.
Siirry asetusnäyttöön ja poista
ylikierrossuoja käytöstä.
E-4
Solenoidi irronnut
(vain yksiköt, joissa
on ylikierrossuoja)
Solenoidi on irronnut.
• Solenoidi on irti.
• Solenoidin johdot ovat
vaurioituneet.
Solenoidi ei lukitse
männän vaippaa
(112).
• Kannatin ja solenoidi eivät ole
tiukasti ilmaventtiilin koteloa
vasten.
E-5
Huoltokomponentti 2
Ongelmia
venttiilin liikkeen
tunnistuksessa.
•
•
•
•
Anturit ovat irti.
Anturit on väärin asennettu.
Anturit ovat vaurioituneet.
Venttiilivaunu on vaurioitunut.
E-6
Palanut sulake
Sulake on palanut.
Vaihda sulake;
katso sivu 23.
• Virheellinen solenoidi tai
solenoidin johdotus.
• Äärilämpötilat (yli 60°C [140°F]).
• Ylikierroksen (RT, KUVA 8) suoja
voidaan aktivoida pumpulla, jota ei
ole varustettu
ylikierrossolenoidiventtiilillä.
Siirry asetusnäyttöön ja poista
ylikierrossuoja käytöstä.
313695V
DataTrakin käyttö
Vaihda DataTrak-akku tai sulake
4. Irrota kaksi ruuvia moduulin takaa päästäksesi
akkuun käsiksi.
Akku ja varoke on vaihdettava ainoastaan vaarattomissa
paikoissa.
Käytä vain seuraavia hyväksyttyjä akkuja. Muun kuin
hyväksytyn pariston käyttäminen mitätöi Gracon takuun
ja FM- ja Ex-hyväksynnät.
• Ultralife litium # U9VL
• Duracell alkali # MN1604
• Energizer alkali # 522
• Varta alkali # 4922
Käytä vain Gracon hyväksymiä vaihtosulakkeita.
Tilaa osa 24C580.
5. Irrota käytetty akku ja vaihda se hyväksyttyyn
akkuun. Katso KUVA 12. Hyväksytyt akut: Energizer
alkali # 522, Varta alkali # 4922, Ultralife litium
#U9VL ja Duracell alkali # MN1604.
Vaihda sulake
1. Irrota ruuvi, metallihihna ja muovipidike.
2. Vedä sulake irti levystä.
3. Vaihda uuteen sulakkeeseen.
Vaihda akku
Solenoidin
kaapeliliitäntä
1. Irrota kaapeli kielikytkimen takaosasta.
Katso KUVA 10.
2. Irrota kaapeli kahdesta kaapelinpuristimesta.
Sulake
Anturin
kaapeliliitäntä
ti11992a
Sarjan
kirjainkoodi
(koodin
viimeinen
merkki)*
KUVA 10. Kytke DataTrak irti
3. Irrota DataTrak-moduuli kiinnikkeestä.
Katso KUVA 11. Vie moduuli ja yhdistetty
kaapeli vaarattomaan tilaan.
Akku
ti11994a
KUVA 12. DataTrakin akun ja sulakkeen sijainti
*Kuvassa 12 näkyy sarjan kirjainkoodin sijainti.
KUVA 11. Irrota DataTrak
313695V
ti11884a
Hyväksytyt sulakkeet
DataTrakin
osanumero
Sarja*
289822
A tai B
C tai myöhempi
Kaikki muut
A
osanumerot
B tai myöhempi
Vaadittava
sulake
24C580
24V216
24C580
24V216
23
Osat
Osat
Osat vaihtelevat mallin mukaan. Katso osaluettelot sivuilta 26 - 28.
3a
3b
2
67
85
77
66
63
84
86
G48xxx
Mallit
G28xxx
ja
G30xxx
Mallit
76
67
62
64
48
77
76
1
60
64
74
73 81
6
83a
(seinäasennusmallit)
83b
61
76
82
(pyörätelineasennusmallit)
75
72
5
24
4
69
70
71
ti13018a
313695V
Osat
Vaarattoman tilan sähköjohto-osat
(vain 120 V:n pyörätelineasennus)
16
80
79
49
78 (vain
120 V)
51
ti13261a
t15484b
Kuvassa PerformAA 50-pistooli
53
16
60
65
10
22
68
ti13114a
313695V
9
ti13143a
25
Osat
G28xxx-mallit
Viite
nro. Osanro Kuvaus
1
2
3a
3b
4
5
6
9
10
11
12
16
22
32
48
49
51
53
54
60
61
62
63
64
65
66
67
68
26
PUMPUN KOKOONPANO
W28EAS
M18LN0 x LW125A
W28EBS
M18LT0 x LW125A
PANEELI, ilmasäätimet
24A583
Vain pumppu, katso sivu 31
24A581
Pumppu ja pistooli, katso sivu 30
24A576 DATATRAK, kokoonpano,
katso käyttöopas 313541.
----VÄLIKE, paneeli (sisältyy osaan 2)
256422 LETKU, imu, kokoonpano
(sisältää osan 5)
----IMUPÄÄ, imu (sisältyy osaan 4)
239300 SUODATIN, neste, ruostumaton teräs,
ks. käyttöopas 307273
LETKUNIPPU
239342
Laitteet, joissa on XTR-pistooli
239311
Laitteet, joissa on PerformAA
50-pistooli
PISTOOLI
XTR501
XTR 5
26B511
PerformAA 50
AXM413 PISTOOLIN SUUTIN (ei näkyvissä,
laitteet, joissa on 26B511-pistooli)
AXMxxx VAIHTOEHTOINEN SUUTIN
(ei näkyvissä, laitteet, joissa on
26B511-pistooli)
----MUTTERI, vasta, M5 x 0,08
(sisältyy osaan 49)
239069 NESTE, letku, liitin, 0,6 m
----KANSI, mittari, ei näkyvissä, 12 arkkia
kohden (katso sivu 30 5 arkin
laitteissa)
238909 MAAJOHTO, pumppu
24E883 ILMANSÄÄTIMIEN ASENNUSSARJA,
seinäasennus (sisältää osat 16
ja 51)
----RUUVI, kuusiopää, M8 x 16
(sisältyy osaan 49)
256427 PYÖRÄTELINEASENNUSSARJA,
katso sivu 29 (Vain
GxxCxx-mallit)
24A578 SEINÄKIINNITYSSARJA,
katso sivu 29 (Vain GxxWxx-mallit)
24A590 KIINNIKE, kuumennettu, sarja,
sisältää 64, 65 ja 66)
LÄMPÖVASTUS, neste
245848
120V, katso käyttöohjekirja 309524
245863
240V, katso käyttöohjekirja 309524
100022 KANTARUUVI, hex hd,
1/4-20 x 3/4 tuumaa (19 mm)
100527 ALUSLEVY, 1/4 tuumaa
----RUUVI, M8 x 25
----MUTTERI
----RUUVI, M8 x 1,25
167002 ERISTE, lämpö
239864 IMUSARJA, kierto, 1/4 npsm
Määrä
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
Viite
nro. Osanro Kuvaus
69
70
15V521
113834
Määrä
LIITIN, kiertonivel
PALLOVENTTIILI, 3-tie, 1/4 npt(m),
ruostumaton teräs
71
239062 LETKU, tyhjennys, nailon,
ruostumattomat teräsliittimet,
1/4 tuumaa (6 mm) ID;
1/4 npsm(f)
72
166866 TAIVE, 1/4 npt (m x f), sst
73
117627 LIITIN, liitoskappale
74
114190 LIITIN, kiertonivel
75
239154 LETKU, neste, nailon, sst-liittimet;
1/2 tuumaa (13 mm) ID, 1/2 npt
(mbe), 19,5 tuumaa (0,5 m) pitkä
76
239108 LETKU, neste, kierto
77
166846 SOVITIN, 1/4-18 npsm x 1/4-18 npt
78
15W730 JOHTO, sähkö (vain 120 V:n
pyörätelineasennuslaitteet)
79
112408 VEDONPOISTIN, 90° (vain 120 V
pyörätelineasennuslaitteet)
80
HOLKKI
107219
Käytetään mukana toimitetulla
johdolla (vain 120 V
pyörätelineasennuslaitteet)
3/8 x 1/4 npt(m)
185065
Toimitetaan lämpövastuksen
kanssa putkisovelluksia varten
81
113934 LIITIN, kierto, lämpövastuksen
sisääntulo, 90°, sst, 1/2 npt(fbe)
82
502265 HOLKKI, vähentävä, putki
83a 235207 LIITIN, kierto, sst, 3/8 npt(m) x
3/8 npsm(f), vain seinäasennuslaitteisiin
83b 207123 LIITIN, kierto 90°, vain pyörätelineasennuslaitteisiin
84
238926 SÄÄDIN, vastapaine, sst,
katso käyttöopas 306860
1
1
1
2
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
----- Ei myydä erikseen.
HUOMAUTUS: Lisää varoituskylttejä, -tarroja ja -kortteja on
saatavissa veloituksetta.
1
1
1
2
2
8
4
4
4
1
313695V
Osat
G30xxx-mallit
Viite
nro. Osanro Kuvaus
PUMPUN KOKOONPANO
1
W30CAS
W30CBS
2
3a
3b
4
5
6
9
10
11
12
16
22
32
48
49
51
53
54
60
61
62
63
64
65
66
67
M12LNO x LW075A
M12LT0 x LW075A
PANEELI, ilmasäätimet (sisältää 3b,
42 ja 43)
Vain pumppu, katso sivu 31
24A583
Pumppu ja pistooli, katso sivu 30
24A581
24A576 DATATRAK, kokoonpano,
katso käyttöopas 313541
----VÄLIKE, paneeli (sisältyy osaan 2)
256423 LETKU, imu, kokoonpano
(sisältää osan 5)
----IMUPÄÄ, imu (sisältyy osaan 4)
239300 SUODATIN, neste, ruostumaton teräs,
ks. käyttöopas 307273
LETKUNIPPU
239342
Laitteet, joissa on XTR-pistooli
239311
Laitteet, joissa on PerformAA
50-pistooli
PISTOOLI
XTR501
XTR 5
26B511
PerformAA 50
AXM413 PISTOOLIN SUUTIN (ei näkyvissä,
laitteet, joissa on 26B511-pistooli)
AXMxxx VAIHTOEHTOINEN SUUTIN
(ei näkyvissä, laitteet, joissa on
26B511-pistooli)
----MUTTERI, vasta, M5 x 0,08
(sisältyy osaan 49)
239069 NESTE, letku, liitin, 0,6 m
----KANSI, mittari, ei näkyvissä, 12 arkkia
kohden (katso sivu 30 5 arkin
laitteissa)
238909 MAAJOHTO, pumppu
24E883 ILMANSÄÄTIMIEN ASENNUSSARJA,
seinäasennus (sisältää osat 16
ja 51)
----RUUVI, kuusiopää, M8 x 16
(sisältyy osaan 49)
256427 PYÖRÄTELINEASENNUSSARJA,
katso sivu 29
(Vain GxxCxx-mallit)
24A578 SEINÄKIINNITYSSARJA,
katso sivu 29 (Vain GxxWxx-mallit)
24A590 KIINNIKE, kuumennettu, sarja,
sisältää 64, 65 ja 66)
LÄMPÖVASTUS, neste
245848
120V, katso käyttöohjekirja 309524
245863
240V, katso käyttöohjekirja 309524
100022 KANTARUUVI, hex hd,
1/4-20 x 3/4 tuumaa (19 mm)
100527 ALUSLEVY, 1/4 tuumaa
----RUUVI, M8 x 25
----MUTTERI
----RUUVI, M8 x 1,25
167002 ERISTE, lämpö
313695V
Määrä
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
Viite
nro. Osanro Kuvaus
68
69
70
239864
15V522
113834
IMUSARJA, kierto, 1/4 npsm
LIITIN, kiertonivel
PALLOVENTTIILI, 3-tie, 1/4 npt(m),
ruostumaton teräs
71
239062 LETKU, tyhjennys, nailon,
ruostumattomat teräsliittimet,
1/4 tuumaa (6 mm) ID;
1/4 npsm(f)
72
166866 TAIVE, 1/4 npt (m x f), sst
73
117627 LIITIN, liitoskappale
74
236892 LIITIN, kiertonivel
75
239154 LETKU, neste, nailon, sst-liittimet;
1/2 tuumaa (13 mm) ID, 1/2 npt
(mbe), 19,5 tuumaa (0,5 m) pitkä
76
239108 LETKU, neste, kierto
77
166846 SOVITIN, 1/4-18 npsm x 1/4-18 npt
78
15W730 JOHTO, sähkö (vain 120 V:n
pyörätelineasennuslaitteet)
79
112408 VEDONPOISTIN, 90° (vain 120 V
pyörätelineasennuslaitteet)
80
HOLKKI
107219
Käytetään mukana toimitetulla
johdolla (vain 120 V
pyörätelineasennuslaitteet)
3/8 x 1/4 npt(m)
185065
Toimitetaan lämpövastuksen
kanssa putkisovelluksia varten
81
113934 LIITIN, kierto, lämpövastuksen
sisääntulo, 90°, sst, 1/2 npt(fbe)
82
502265 HOLKKI, vähentävä, putki
83a 235207 LIITIN, kierto, sst, 3/8 npt(m) x
3/8 npsm(f), vain seinäasennuslaitteisiin
83b 207123 LIITIN, kierto 90°, vain pyörätelineasennuslaitteisiin
84
238926 SÄÄDIN, vastapaine, sst,
katso käyttöopas 306860
Määrä
1
1
1
1
2
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
----- Ei myydä erikseen.
HUOMAUTUS: Lisää varoituskylttejä, -tarroja ja -kortteja on
saatavissa veloituksetta.
1
1
1
2
2
8
4
4
4
27
Osat
G36Cxx-mallit
Viite
nro. Osanro Kuvaus
PUMPUN KOKOONPANO
1
26C180
2
3b
4
5
6
8
9
10
16
22
32
48
53
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
28
M18LNO x LW100A
PANEELI, ilmansäätimet (sisältää 3b,
42 ja 43)
24A583
Vain pumppu, katso sivu 31
----VÄLIKE, paneeli (sisältyy osaan 2)
255872 LETKU, imu, kokoonpano
(sisältää osan 5)
----IMUPÄÄ, imu (sisältyy osaan 4)
239300 SUODATIN, neste, ruostumaton teräs,
ks. käyttöopas 307273
189018 KÄÄNTÖLIITIN, nesteletku
(laitteet, joissa AA-pistooli)
LETKUNIPPU
239342
Laitteet, joissa on XTR-pistooli
PISTOOLI
XTR501
XTR 5
----MUTTERI, vasta, M5 x 0,08
(sisältyy osaan 49)
239069 NESTE, letku, liitin, 0,6 m
----KANSI, mittari, ei näkyvissä, 12 arkkia
kohden (katso sivu 30 5 arkin
laitteissa)
238909 MAAJOHTO, pumppu
256427 PYÖRÄTELINEASENNUSSARJA,
katso sivu 29 (Vain GxxCxx-mallit)
24A590 KIINNIKE, kuumennettu, sarja,
sisältää 64, 65 ja 66)
LÄMPÖVASTUS, neste
245848
120V, katso käyttöohjekirja 309524
100022 KANTARUUVI, hex hd,
1/4-20 x 3/4 tuumaa (19 mm)
100527 ALUSLEVY, 1/4 tuumaa
----RUUVI, M8 x 25
----MUTTERI
----RUUVI, M8 x 1,25
167002 ERISTE, lämpö
239864 IMUSARJA, kierto, 1/4 npsm
15V522 LIITIN, kiertonivel
113834 PALLOVENTTIILI, 3-tie, 1/4 npt(m),
ruostumaton teräs
239062 LETKU, tyhjennys, nailon,
ruostumattomat teräsliittimet
1/4 tuumaa (6 mm) ID;
1/4 npsm(f)
114594 TAIVE, 1/4 npt (m x f), sst
117627 LIITIN, liitoskappale
236892 LIITIN, kiertonivel
239154 LETKU, neste, nailon, sst-liittimet;
1/2 tuumaa (13 mm) ID, 1/2 npt
(mbe), 19,5 tuumaa (0,5 m) pitkä
239108 LETKU, neste, kierto
112494 SOVITIN, 1/4-18 npsm x 1/4-18 npt
15W730 JOHTO, sähkö (vain 120 V:n
pyörätelineasennuslaitteet)
Määrä
1
1
1
1
1
1
Viite
nro. Osanro Kuvaus
79
80
81
112408
107219
113934
82 502265
83a 235207
1
VEDONPOISTIN, 90° (vain 120 V
pyörätelineasennuslaitteet)
HOLKKI
Käytetään mukana toimitetulla
johdolla (vain 120 V
pyörätelineasennuslaitteet)
3/8 x 1/4 npt(m)
LIITIN, kierto, lämpövastuksen
sisääntulo, 90°, sst, 1/2 npt(fbe)
HOLKKI, vähentävä, putki
LIITIN, kierto, sst, 3/8 npt(m) x
3/8 npsm(f), vain seinäasennuslaitteisiin
LIITIN, kierto 90°, vain pyörätelineasennuslaitteisiin
SÄÄDIN, vastapaine, ruostumaton
teräs, katso käyttöopas 307892
VÄLIRENGAS
NUPPI
1
83b 207123
1
84
222200
2
85
86
16A619
114593
1
1
----- Ei myydä erikseen.
Määrä
1
1
1
1
1
1
1
1
1
HUOMAUTUS: Lisää varoituskylttejä, -tarroja ja -kortteja on
saatavissa veloituksetta.
1
1
1
1
2
2
8
4
4
4
1
1
1
1
2
1
1
1
1
3
1
313695V
Sarjat
Sarjat
Seinäkiinnityssarja 24A578
Viite
nro. Kuvaus
101 SEINÄLEVY, sarja, sisältää ruuvit
102 RUUVI, (sisältyy osaan 101)
Määrä
1
4
102
101
HUOMAUTUS: Ilmansäätimien asennussarja 24E883
(osa 49, katso sivu 26 tai 27) tarvitaan myös
ohjauspaneelin sisältävän laitteen seinäkiinnitystä varten.
ti12633a
Kuumennettu pyörätelisennussarja 256427
Viite
nro. Osanro
201 ----202 ----203 119451
202
205
208
204 119452
205 -----
212
215
209
206
207
208
209
207
210
15C871
115480
116630
-----
210 111799
211 104541
212 115643
201
213 100022
214 100527
215 167002
203
Kuvaus
Pyöräteline, runko
KAHVA, pyöräteline
RENGAS, elastinen
täyskumirengas
SUOJUS, napa
HOLKKI, pyörätelineen
kahva
SUOJUS, jalka
NUPPI, t-kahva
RUUVI, kärry
KIINNIKE, lämpövastus,
pyöräteline
RUUVI, kuusiokanta
LUKKO, mutteri
RUUVI, kuusiokanta,
aluslevyn pää
RUUVI, kuusiokanta
ALUSLAATTA, tavallinen
ERISTE, lämpö
Määrä
1
1
2
2
1
2
2
2
1
4
4
8
2
2
4
----- Ei myydä erikseen.
204
211 213 214
206
313695V
ti13357a
29
Sarjat
Pumpun ja pistoolin ohjauspaneelisarja
304
327
310
307 308
313
310
308
316
319
307
303
314
306
317
305
328
311
309
315
312
304
303
302
301
ti13467a
ti13565b
321
Sarja 24A581
Viite Osa
301 114362
302 15T643
303
----304
305
306
307
121212
15T536
---------
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
15T498
15T866
15T500
113498
164672
15T538
114381
15T539
116514
------------105332
15V204
-----
327
328
16P814
16P813
30
Kuvaus
Määrä
PALLOVENTTIILI
1
KÄÄNTÖLIITIN, T, 3/8 npt(m) x 1/2T
1
PUTKI, 1/2 OD, leikkaa sopivaksi,
39,65 cm
tilaus, putkisarja 24D496.
KULMALIITIN, kierto, 1/2T x 3/8 npt(m)
3
ILMANSÄÄDIN, pumppu, 3/8 npt
1
KULMALIITIN, kierto, 5/32 T x 1/4 npt
1
PUTKI, musta, leikkaa sopivaksi,
10,16 cm
tilaus, putkisarja 24D496.
KÄÄNTÖLIITIN, 90°, 5/32T x 1/8 npt(f)
2
KULMALIITIN, kierto, 5/32T x 1/8 npt
1
MITTARI, paine
2
VENTTIILI, varo
1
ADAPTERI
1
MUTTERI, säädin
1
RUUVI, kupukanta
2
ILMANSÄÄDIN, pistooli, 3/8 npt
1
MUTTERI, säädin
1
PANEELI
1
TARRA, paneeli (ei kuvassa)
1
VÄLIKE
1
MUTTERI, vasta (ei kuvassa)
2
KULMALIITIN, 1/2T x 1/2 npt
1
SUOJUS, linssi, 12 tarran arkki
1
(ei kuvassa), tilaussarja 24A540 5 arkkia
RENGAS, maadoitus
1
RENGAS, maadoitus
1
313695V
Sarjat
Vain pumpun ohjauspaneelisarja
307
308
304
327
310
313
306
305
303 326
304 311
Sarja 24A583
Viite Osa
Kuvaus
Määrä
301 114362 PALLOVENTTIILI
1
303
----PUTKI, 1/2 OD, leikkaa
45,72 cm
sopivaksi, tilaus, putkisarja
24D496.
304 121212 KULMALIITIN, kierto, 1/2T x
2
3/8 npt(m)
305 15T536 ILMANSÄÄDIN, 3/8 npt
1
306
----KULMALIITIN, kierto, 5/32 T x
1
1/4 npt
307
----PUTKI, musta, leikkaa
12,70 cm
sopivaksi, tilaus, putkisarja
24D496.
308 15T498 KÄÄNTÖLIITIN, 90°, 5/32T x
1
1/8 npt(f)
310 15T500 MITTARI, paine
1
311 113498 VENTTIILI, varo
1
313 15T538 MUTTERI, säädin
1
314 114381 RUUVI, kupukanta
2
317
----PANEELI
1
318
----TARRA, paneeli (ei kuvassa)
1
319
----VÄLIKE (katso kuva
1
sivulla 30)
313695V
ti13567b
301
317
314
Viite Osa
Kuvaus
320 105332 MUTTERI, vasta (ei kuvassa)
321
----- KULMALIITIN, 1/2T x 1/2 npt
(katso kuva sivulla 30)
322
----- SUOJUS, linssi, 12 tarran
arkki (ei kuvassa), tilaussarja
24A540 5 arkkia
326
----- KULMALIITIN, suora, 1/2T x
3/8 npt(m)
327 16P814 RENGAS, maadoitus
Määrä
2
1
1
1
1
31
Sarjat
DataTrak
HUOMAUTUS: Katso DataTrakin käyttöohjeesta 313541
kaikki DataTrakiin liittyvät osanumerot ja sarjatiedot,
mukaan lukien kielikytkin ja solenoidi.
PTFE-imuletkusarjat
Tarkoitettu happamien, PTFE:n kanssa
yhteensopivien materiaalien pumppaamiseen.
Sisältää imuletkun, kääntöliittimen ja imupään.
Seinä/
Sarja
Kuvaus
Pyöräteline
24B424 3/4 tuuman letku, PTFE-vuorattu, Seinä
suoralla liittimellä
24B425 1 tuuman letku, PTFE-vuorattu,
Seinä
suoralla liittimellä
32
313695V
Kalifornia ehdotus 65
Kalifornia ehdotus 65
KALIFORNIAN ASUKKAAT
VAARA: Aiheuttaa syöpää ja heikentää lisääntymiskykyä – www.P65warnings.ca.gov.
313695V
33
Seinäkiinnikkeen asennusmitat
Seinäkiinnikkeen asennusmitat
11 tuumaa
(279 mm)
4 tuumaa
(102 mm)
Neljä 0,40 tuuman (10 mm:n)
kiinnitysreikää
34
ti12833a
313695V
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Nesteen enimmäiskäyttöpaine
Katso Mallit taulukko sivulla 5.
Pumpun ilman enimmäistulopaine
0,7 MPa, 7,0 bar (100 psi)
Pistoolin suurin käyttöpaine
0,7 MPa, 7,0 bar (100 psi)
Suhde
Katso Mallit taulukko sivulla 5.
Käyttölämpötila-alue
35°F–120°F (2°C–49°C)
Nesteen enimmäislämpötila
160°F (71°C)
Äänitiedot
Märät osat
Katso tekniset tiedot ilmamoottorin käyttöohjeesta 312796.
Mäntäpumppu: Ruostumaton teräs, volframikarbidi
Sisältää 6% nikkeliä UHMWPE PTFE
Ruiskupistooli: Katso käyttöohjekirja 3A8099 (Aa-pistoolit) tai
Käyttöohjekirja 312145 (XTR-pistooli)
Nesteletkut: nailon
Imulaitekokoonpano: ruostumaton teräs, nailon
Nestesuodatin: Katso käyttöopas 307273.
Lämpövastus: Ruostumaton teräs
Vastapainesäädin: Ks. käyttöohjekirja 306860.
Vastapaineventtiili: Ks. käyttöohjekirja 307892.
Tyhjennysventtiili:: ruostumaton teräs, nailon
313695V
35
Gracon normaali takuu
Graco takaa, että kaikki tässä käyttöohjekirjassa mainitut Gracon valmistamat ja sen nimellä varustetut laitteet ovat materiaalin ja työn osalta
virheettömiä sinä päivänä, jolloin ne on myyty alkuperäisen ostajan käyttöön. Lukuun ottamatta Gracon myöntämiä erityisiä, jatkettuja tai
rajoitettuja takuita Graco korjaa tai vaihtaa vialliseksi toteamansa laitteen osan yhden vuoden ajan myyntipäiväyksestä. Tämä takuu on voimassa
vain silloin, kun laitteen asennuksessa, käytössä ja kunnossapidossa noudatetaan Gracon kirjallisia suosituksia.
Tämä takuu ei koske yleistä kulumista tai sellaista vikaa, vauriota tai kulumista, joka johtuu virheellisestä asennuksesta, väärästä käytöstä,
hankauksesta, korroosiosta, riittämättömästä tai sopimattomasta kunnossapidosta, laiminlyönnistä, onnettomuudesta, laitteen muuttamisesta tai
osien vaihtamisesta muihin kuin Gracon osiin, eikä Graco ole näistä vastuussa. Graco ei myöskään ole vastuussa viasta, vauriosta tai
kulumisesta, joka johtuu Gracon laitteiden ja muiden kuin Gracon toimittamien rakenteiden, lisävarusteiden tai materiaalien välisestä
yhteensopimattomuudesta, tai muiden kuin Gracon toimittamien rakenteiden, lisävarusteiden tai materiaalien sopimattomasta suunnittelusta,
valmistuksesta, asennuksesta, käytöstä tai kunnossapidosta.
Tämän takuun ehtona on vialliseksi väitetyn laitteen palauttaminen asiakkaan kustannuksella valtuutetulle Graco-jälleenmyyjälle väitetyn vian
varmistamista varten. Jos väitetty vika todetaan, Graco korjaa tai vaihtaa veloituksetta vialliset osat. Laite palautetaan alkuperäiselle ostajalle
ilman kuljetuskustannuksia. Jos laitteen tarkastuksessa ei löydetä materiaali- tai valmistusvirhettä, korjaus tehdään kohtuullista maksua vastaan,
johon voivat sisältyä kustannukset osista, työstä ja kuljetuksesta.
TÄMÄ TAKUU ON YKSINOMAINEN JA KORVAA KAIKKI MUUT ILMAISTUT TAI OLETETUT TAKUUT, MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA
TAKUU MARKKINOITAVUUDESTA TAI SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN.
Gracon ainoa velvoite ja ostajan ainoa korvaus takuukysymyksissä on yllä esitetyn mukainen. Ostaja suostuu siihen, ettei mitään muuta korvausta
(mukaan lukien mm. satunnaiset tai välilliset vahingonkorvaukset menetetyistä voitoista, menetetystä myynnistä, henkilö- tai omaisuusvahingoista
tai muista satunnaisista tai välillisistä menetyksistä) ole saatavissa. Takuuvaade on nostettava kahden (2) vuoden kuluessa myyntipäiväyksestä.
GRACO EI MYÖNNÄ MITÄÄN TAKUUTA JA TORJUU KAIKKI OLETETUT TAKUUT KÄYTTÖKELPOISUUDESTA JA SOPIVUUDESTA
TIETTYYN TARKOITUKSEEN SELLAISTEN LISÄVARUSTEIDEN, MATERIAALIEN TAI OSIEN YHTEYDESSÄ, JOTKA GRACO ON
MYYNYT MUTTA EI VALMISTANUT. Näitä Gracon myymiä, mutta ei valmistamia nimikkeitä (kuten sähkömoottorit, kytkimet, letku jne.) koskee
niiden valmistajan mahdollinen takuu. Graco tarjoaa ostajalle kohtuullista tukea näiden takuiden rikkomisen vuoksi tehdyissä vaateissa.
Missään tapauksessa Graco ei ole vastuussa epäsuorista, satunnaisista, erityisistä tai välillisistä vahingonkorvauksista, jotka aiheutuvat Gracon
laitetoimituksista tai niihin myytyjen tuotteiden tai muiden tavaroiden hankkimisesta, toimivuudesta tai käytöstä, olipa kyseessä sopimusrikkomus,
takuunalainen virhe, Gracon laiminlyönti tai jokin muu syy.
Gracon tiedot
Uusimmat tiedot Gracon tuotteista ovat nähtävissä sivustolta www.graco.com.
Katso patenttitiedot osoitteesta www.graco.com/patents.
TILAUS TEHDÄÄN ottamalla yhteyttä Graco-jälleenmyyjään tai soittamalla lähimmän jälleenmyyjän selvittämiseksi.
Puhelin: 612-623-6921 tai maksutta: 1-800-328-0211 Faksi: 612-378-3505
Kaikki tämän asiakirjan sisältämät tekstit ja kuvat ovat viimeisimpien painatushetkellä käytettävissä olevien tuotetietojen mukaiset.
Graco varaa oikeuden muutoksiin ilman eri ilmoitusta.
Käännös alkuperäisistä ohjeista. This manual contains Finnish. MM 313255
Graco pääkonttori: Minneapolis
Kansainväliset toimistot: Belgia, Kiina, Japani, Korea
GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA
Copyright 2008, Graco Inc. Kaikki Gracon valmistuspaikat on ISO 9001 -rekisteröity.
www.graco.com
Versio V, toukokuu 2022
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement