Graco 3A6765B, rokasgrāmatu, T-Max 506/657/6912 Tekstūras izsmidzinātājs, Ekspluatācija, remonts, daļas, Latvian Lietotāja rokasgrāmata | Manualzz
Ekspluatācija, remonts, daļas
T-Max™ 506/657/6912
Tekstūras izsmidzinātājs
3A6765B
LV
Lai izsmidzinātu materiālus uz ūdens bāzes. Var izmantot materiālus uz šķīdinātāja bāzes
tikai tad, ja ir uzstādīts ar škīdinātāju saderīgs blīvējums un ar šķīdinātāju saderīgas,
vadītspējīgas šļūtenes. Tikai profesionālai lietošanai.
Eiropā nav apstiprināts izmantošanai sprādzienbīstamā vidē.
T-Max 506: 50 bāri (5 MPa, 725 psi) — maksimālais darba spiediens
T-Max 657: 65 bāri (6,5 MPa, 940 psi) — maksimālais darba spiediens
T-Max 6912: 69 bāri (6,9 MPa, 1000 psi) — maksimālais darba spiediens
Papildinformāciju par modeļiem skatiet 4.–6. lpp.
Svarīgas drošības instrukcijas
Pirms iekārtas lietošanas izlasiet visus šajā rokasgrāmatā un saistītajās rokasgrāmatās
sniegtos brīdinājumus un instrukcijas. Iepazīstieties ar vadības ierīcēm un apgūstiet
iekārtas pareizu izmantošanu. Saglabājiet šīs instrukcijas.
Saistītās rokasgrāmatas
STX mēlītes pistole
3A6746
Ratiņu komplekti
312790, 3A4995
T-Max tālvadības slēdža komplekts
3A6784
T-Max aplikators
312879
PrimeValve papildpiederumu komplekts
3A6785
Brīvas plūsmas aplikators
313537
Vibra-Flo T-Max
3A6909
Iebūvēts aplikators
309495
Gaisa savācēja komplekts
3A6839
??
??
www.graco.com/techsupport
Saturs
Modeļi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Brīdinājumi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Sastāvdaļu identifikācija 506 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Sastāvdaļu identifikācija 657 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Sastāvdaļu identifikācija 6912 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Sastāvdaļu identifikācija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Sūkņa regulēšanas iestatījumi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
T-Max 506/657 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
T-Max 6912 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Ekspluatācija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Sagatavošana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Zemēšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Materiāli uz šķīdinātāja bāzes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Strāvas stipruma slēdzis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Pagarinātāji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Maisījuma materiāls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Šļūtenes eļļošanas vielas sajaukšanas instrukcijas . . . . . . . 18
Spiediena samazināšanas procedūra . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Iestatīšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Iedarbināšana – bezgaisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Sprauslas uzgaļa montēšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Sprauslas uzgaļa aizsērējuma tīrīšana . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Iedarbināšana – ar gaisu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Iedarbināšana – ar gaisu, izmantojot STX pistoli . . . . . . . . . . 30
Ekspluatācija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Tīrīšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Problēmu novēršana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Remonts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Vadības paneļa diagnostika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Vadības paneļa demontēšana 506/657 . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Vadības paneļa montēšana 506, 657 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Vadības paneļa demontēšana 6912 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Vadības paneļa montēšana 6912 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Sūkņa demontēšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Sūkņa montēšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Sūkņa remonts 506/657 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Sūkņa remonts 6912 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Krusteniskā atsauce / sūkņa lodītes noteikšana 6912 . . . . . 63
Motora demontēšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Motora montēšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Pārstrāde un iznīcināšana ekspluatācijas beigās . . . . . . . . . 66
2
3A6765B
Daļas – tvertnes rāmis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Daļu saraksts – rāmis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Daļas – barošanas modulis 506/657 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Daļu saraksts – barošanas modulis 506/657 . . . . . . . . . . . .
Daļas – barošanas modulis 6912 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Daļu saraksts – barošanas modulis 6912 . . . . . . . . . . . . . .
Daļas – sūknis 289555 (506) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Daļu saraksts – sūknis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Daļas – sūknis 289556 (657) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Daļu saraksts – sūknis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Daļas – sūknis 25E668 (6912) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Daļu saraksts – sūknis 25E668 (6912) . . . . . . . . . . . . . . . .
Daļas – vadības kārba 506/657 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Daļu saraksts – vadības kārba 506/657 . . . . . . . . . . . . . . . .
Daļas – vadības kārba 6912 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Daļu saraksts – vadības kārba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vadojuma shēmas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
506/657 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6912 - US . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6912 - UK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tehniskās specifikācijas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LIKUMS “CALIFORNIA PROPOSITION 65” . . . . . . . . . . . .
Graco standarta garantija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Graco informācija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3A6765B
68
69
70
71
72
73
74
74
75
75
76
77
78
79
80
80
81
81
82
83
84
86
87
88
3
Modeļi
Modeļi
T-MAX 506
Modelis
Šļūtenes
17Z169
17X980
3 m drošības
5m
T-Max aplikators
3 m drošības
5m
T-Max aplikators
CEE 7/7
230VAC
Apvienotās
Karalistes
modeļi
110VAC
Vairāki vadi
230VAC

Tikai iekārta
17Z291
17X981
Volti,
Barošana
maiņstrāva
Vads
(VAC)
Tikai iekārta
17Z170
17X982
17 galonu
tvertne
Aplikators

Tikai iekārta
3 m drošības
5m
T-Max aplikators

T-MAX 657
Modelis
Šļūtenes
17Z171
17X983
3 m drošības
5m
4
T-Max aplikators
Volti,
Barošanas
maiņstrava
vads
(VAC)
3 m drošības
5m
T-Max aplikators
CEE 7/7
230VAC
Apvienotās
Karalistes
modeļi
110VAC
Vairāki vadi
230VAC

Tikai iekārta
17Z292
17X984
17 galonu
tvertne
Tikai iekārta
17Z172
17X985
Aplikators

Tikai iekārta
3 m drošības
5m
T-Max aplikators

3A6765B
Modeļi
T-MAX 6912
Modelis
17Z173
17Z626
17X986
17Z532
17X990
17X993
17Z285
17Z288
17Z529
17Z174
17Z629
17X988
17Z534
17X992
17Z282
17Z287
17Z290
17Z531
3A6765B
Šļūtenes
Aplikators
25 galonu
tvertne
Tikai iekārta
3 m drošības
5m
10 m
3 m drošības
5m
T-Max aplikators
10 m
3 m drošības
Iebūvēts
5m
aplikators
10 m
3 m drošības Brīvas plūsmas
5m
aplikators
10 m
3 m drošības
STX
5m
Izsmidzināšanas
10 m
pistole
3 m drošības T-Max aplikators
5m
Brīvas plūsmas
10 m
aplikators
T-Max aplikators
3 m drošības
STX
5m
Izsmidzināšanas
10 m
pistole
3 m drošības T-Max aplikators
5m
Kāta
10 m
aplikators
Tikai iekārta
3 m drošības
5m
10 m
3 m drošības
5m
T-Max aplikators
10 m
3 m drošības
Iebūvēts
5m
aplikators
10 m
3 m drošības Brīvas plūsmas
5m
aplikators
10 m
3 m drošības
STX
5m
Izsmidzināšanas
10 m
pistole
3 m drošības T-Max aplikators
5m
Brīvas plūsmas
10 m
aplikators
T-Max aplikators
3 m drošības
STX
5m
Izsmidzināšanas
10 m
pistole
3 m drošības T-Max aplikators
5m
Kāta
10 m
aplikators
Volti,
Gaisa
Barošanas maiņstrāva
savācējs
vads
(VAC)













CEE 7/7
230VAC
Apvienotās
Karalistes
modeļi
110VAC













5
Modeļi
T-MAX 6912 turpinājums
Modelis
17Z293
17Z628
17X987
17Z533
17X991
17X994
17Z286
17Z289
17Z530
Šļūtenes
6
25 galonu
tvertne
Tikai iekārta
3 m drošības
5m
10 m
3 m drošības
5m
T-Max aplikators
10 m
3 m drošības
Iebūvēts
5m
aplikators
10 m
3 m drošības
Brīvas plūsmas
5m
aplikators
10 m
STX
3 m drošības
izsmidzināšanas
5m
pistole
10 m
3 m drošības T-Max aplikators
5m
Brīvas plūsmas
10 m
aplikators
T-Max aplikators
3 m drošības
STX
5m
izsmidzināšanas
10 m
pistole
3 m drošības T-Max aplikators
5m
Kāta aplikators
10 m
17Z175
17Z630
17X989
Aplikators
Volti,
Gaisa
Barošanas maiņstrāva
savācējs
vads
(VAC)



















Vairāki vadi
230VAC
NA
120VAC
Tikai iekārta
50’
9’ drošības
17Z283
50’
9’ drošības
17Z284
100’
9’ drošības
17Z703
100’
9’ drošības
T-Max aplikators
STX
izsmidzināšanas
pistole
STX
izsmidzināšanas
pistole
STX
izsmidzināšanas
pistole




3A6765B
Brīdinājumi
Brīdinājumi
Turpmākie brīdinājumi attiecas uz šīs iekārtas salikšanu, lietošanu, zemēšanu, apkopi un remontu.
Izsaukuma zīmes simbols brīdina par vispārējo bīstamību, bet riska simboli attiecas uz procedūru
specifiskiem riskiem. Kad šie simboli redzami šīs rokasgrāmatas tekstā vai brīdinājuma uzlīmēs,
skatiet informāciju šajos brīdinājumos. Produktam specifiskie riska simboli un brīdinājumi, kas nav
aprakstīti šajā sadaļā, var būt redzami jebkurā citā šīs rokasgrāmatas vietā.
BRĪDINĀJUMS
ZEMĒŠANA
Šim produktam jābūt iezemētam. Strāvas īsslēguma gadījumā zemējums samazina
strāvas trieciena risku, nodrošinot vadu strāvas novadīšanai. Šis izstrādājums ir aprīkots ar
kabeli, kuram ir zemējuma vads ar atbilstošu zemējuma spraudni. Kontaktdakša
jāpieslēdz kontaktrozetei, kas pareizi uzstādīta un zemēta saskaņā ar visiem vietējiem
noteikumiem un rīkojumiem.
• Ja zemējuma spraudnis ir nepareizi uzstādīts, tas var radīt strāvas trieciena risku.
• Kad kabelis vai spraudnis ir jānomaina vai jāremontē, nepievienojiet zemējuma vadu
nevienai plakangala spailei.
• Vads, kura izolācijas ārējā virsma ir zaļā krāsā ar dzeltenām svītrām vai bez tām,
ir zemējuma vads.
• Ja zemēšanas instrukcijas nav pilnībā izprastas vai ir šaubas par to, ka izstrādājums
ir pareizi zemēts, konsultējieties ar kvalificētu elektriķi vai speciālistu.
• Nepārveidojiet komplekta spraudni; ja tas neder kontaktligzdā, palūdziet,
lai kvalificēts elektriķis uzstāda pareizu kontaktligzdu.
• Šo izstrādājumu paredzēts izmantot standarta 110V vai 230V ķēdē, un tam
ir zemējuma spraudnis, kas līdzīgs attēlā redzamajam.
110V UK
120V
230V
ti24583a
• Pievienojiet izstrādājumu tikai tādai kontaktligzdai, kurai ir tāda pati konfigurācija
kā spraudnim.
• Neizmantojiet šo izstrādājumu ar pārveidotāju.
Pagarinātāji
• Izmantojiet tikai 3 vadu pagarinātāju, kuram ir zemējuma spraudnis un zemējuma
ligzda, kas ir saderīga ar produkta spraudni.
• Pārliecinieties, ka pagarinātājs nav bojāts. Ja nepieciešams pagarinātāja vads,
izmantojiet vismaz 2,5 mm² (12 AWG), lai pārvadītu izstrādājumam
nepieciešamo strāvu.
• Ja vads ir paredzēts mazākai strāvai, nekā nepieciešams, samazināsies līnijas
spriegums un jauda, izraisot pārkaršanu.
3A6765B
7
Brīdinājumi
BRĪDINĀJUMS
UZLIESMOŠANAS UN EKSPLOZIJAS RISKS
Ugunsnedroši izgarojumi, piemēram, tādi, ko rada šķīdinātāji vai materiāla izgarojumi,
darba zonā var aizdegties vai eksplodēt. Lai nepieļautu aizdegšanos vai eksploziju,
rīkojieties, kā norādīts tālāk.
• Neizsmidziniet viegli uzliesmojošus un degošus materiālus atklātas liesmas vai
aizdegšanās avotu, piemēram, cigarešu, motoru un elektroaprīkojuma, tuvumā.
• Materiāls vai šķīdinātājs, kas plūst caur ierīci, var radīt statisko elektrību. Materiāla vai
šķīdinātāja izgarojumu klātbūtnē statiskā elektrība rada ugunsgrēka vai eksplozijas
risku. Visām izsmidzināšanas sistēmas sastāvdaļām, piemēram, sūknim, šļūteņu
mezglam, izsmidzināšanas pistolei, kā arī sistēmā iekļautajiem un ap to esošajiem
objektiem, ir jābūt pareizi zemētiem, lai aizsargātu pret statisko izlādi un dzirksteļu
veidošanos. Izmantojiet „Graco” vadītspējīgās vai zemētās augstspiediena bezgaisa
materiāla izsmidzinātāja šļūtenes.
• Pārbaudiet, vai visas tvertnes un savākšanas sistēmas ir zemētas, lai novērstu statisko
izlādi. Neizmantojiet kausveida ieliktņus, ja vien tie nav antistatiski vai vadītspējīgi
• Pievienojiet pie zemētas kontaktligzdas un izmantojiet zemētus pagarinātājus.
Neizmantojiet adapteri, kas paredzēts pārveidošanai no 3 uz 2 vadiem.
• Neizmantojiet materiālu vai šķīdinātāju, kas satur halogenētus ogļūdeņražus.
• Nesmidziniet ugunsnedrošus vai viegli uzliesmojošus šķidrumus slēgtā telpā.
• Nodrošiniet, lai šī zona tiktu labi vēdināta. Nodrošiniet pietiekamu svaiga gaisa
cirkulāciju šajā zonā.
• Smidzinātājs rada dzirksteles. Glabājiet sūkņa mezglu labi vēdināmā telpā vismaz 6,1 m
(20 pēdas) no izsmidzināšanas zonas, izsmidzināšanas, skalošanas, tīrīšanas vai
apkopes laikā. Neapsmidziniet sūkņa mezglu.
• Nesmēķējiet izsmidzināšanas zonā un nesmidziniet vietās, kur ir dzirksteles vai liesma.
• Neizmantojiet apgaismojuma slēdžus, dzinējus vai līdzīgas dzirksteles radošas ierīces
izsmidzināšanas zonā.
• Rūpējieties par šīs zonas tīrību un neturiet tajā materiāla vai šķīdinātāja tvertnes,
paklājus un citus uzliesmojošus materiālus.
• Iepazīstieties ar izsmidzināto materiālu un šķīdinātāju sastāvu. Izlasiet informāciju, kas
sniegta materiālam un šķīdinātājiem pievienotajās materiālu drošības datu lapās un uz
tvertņu etiķetēm. Ievērojiet materiāla un šķīdinātāju ražotāju sniegtās drošības
instrukcijas.
• Darba vietā jābūt ugunsdzēsības aparātam, kas ir darba kārtībā.
ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA RISKS
Šim aprīkojumam ir jābūt zemētam. Sistēmas nepareiza zemēšana, uzstādīšana vai
izmantošana var izraisīt elektrošoku.
• Pirms aprīkojuma apkopes veikšanas izslēdziet to un atvienojiet barošanas vadu.
• Izmantojiet tikai zemētas elektriskās kontaktrozetes.
• Izmantojiet tikai pagarinātājus ar 3 vadiem.
• Nodrošiniet, lai zemējuma zari uz sprauslas un pagarinātāja vadiem būtu nebojāti.
• Nedrīkst pakļaut lietus iedarbībai. Glabājiet telpās.
• Pirms lieljaudas ierīču apkopes, atvienojiet strāvas padevi un pagaidiet piecas minūtes.
8
3A6765B
Brīdinājumi
BRĪDINĀJUMS
RISKS NOKĻŪŠANAI ZEM ĀDAS
Augstspiediena izsmidzinātājs var ievadīt ķermenī toksīnus un radīt nopietnu traumu,
kas var izraisīt amputāciju. Ja notiek iešļircināšana, nepieciešama neatliekama
ķirurģiska ārstēšana.
• Nevērsiet pistoli pret cilvēkiem un dzīvniekiem, kā arī neizsmidziniet uz tiem
materiālu.
• Neturiet rokas un citas ķermeņa daļas izplūdes vietas tuvumā. Piemēram, nemēģiniet
aizkavēt noplūdi ar kādu ķermeņa daļu.
• Vienmēr lietojiet smidzinātāja sprauslas uzgaļa aizsargu. Neveiciet smidzināšanu,
kad sprauslas uzgaļa aizsargs nav savā vietā.
• Lietojiet Graco ražotos sprauslas uzgaļus.
• Uzmanieties, veicot sprauslas uzgaļu tīrīšanu un maiņu. Ja izsmidzināšanas laikā
sprauslas uzgalis ir aizsērējis, pirms uzgaļa noņemšanas izslēdziet ierīci un izlīdziniet
spiedienu, kā norādīts sadaļā Spiediena atbrīvošanas procedūra.
• Iekārta uztur spiedienu arī pēc strāvas izslēgšanas. Neatstājiet strāvai pieslēgtu vai
zem spiediena esošu ierīci bez uzraudzības. Sekojiet instrukcijām sadaļā Spiediena
samazināšanas procedūrapirms apkopes, tīrīšanas vai noņemot detaļas, kā arī,
kad ierīce atstāta bez uzraudzības vai netiek lietota.
• Pārbaudiet, vai detaļām un šļūtenēm nav bojājuma pazīmju. Nomainiet jebkuru
bojātu šļūteni vai daļu.
• Šī sistēma spēj nodrošināt 69 bar, 6,9 MPa (1000 psi) spiedienu. Izmantojiet Graco
detaļas un piederumus, kas paredzēti vismaz 69 bar, 6,9 MPa (1000 psi) spiedienam.
• Pirms ierīces izmantošanas pārbaudiet, vai visi savienojumi ir droši.
• Noskaidrojiet, kā ātri apturēt ierīci un pazemināt spiedienu. Iepazīstieties ar vadības
ierīču darbību.
ZEM SPIEDIENA ESOŠU ALUMĪNIJA DAĻU RADĪTAIS RISKS
Tādu šķidrumu izmantošana, kuri nav saderīgi lietošanai ar alumīniju zem spiediena esošā
aprīkojumā, var radīt nopietnu ķīmisku reakciju un aprīkojuma plīsumus. Šī brīdinājuma
neievērošanas sekas var būt nāve, nopietna trauma vai īpašuma bojājums.
• Neizmantojiet 1,1,1-trihloretāna, metilēna hlorīda un citus halogenētus ogļūdeņražu
šķīdinātājus vai šķidrumus, kas satur šādus šķīdinātājus.
• Neizmantojiet hlorīna balinātāju.
• Daudzu citu šķidrumu sastāvā var būt ķīmiskas vielas, kas reaģē ar alumīniju.
Noskaidrojiet savietojamību pie savu materiālu piegādātāja.
3A6765B
9
Brīdinājumi
BRĪDINĀJUMS
IEKĀRTAS NEPAREIZAS IZMANTOŠANAS RISKS
Nepareiza izmantošana var izraisīt nāvi vai nopietnu savainojumu.
• Neizmantojiet iekārtu, kad esat noguris vai atrodaties narkotisko vielu vai alkohola
ietekmē.
• Nepārsniedziet maksimālo darba spiedienu vai temperatūras diapazonu tam sistēmas
komponentam, kuram ir viszemākais nominālais lielums. Skatiet sadaļu Tehniskie dati
visa aprīkojuma rokasgrāmatās.
• Izmantojiet šķidrumus un šķīdinātājus, kuri ir savietojami ar aprīkojuma daļām, kas
saskaras ar šķidrumu. Skatiet sadaļu Tehniskie dati visa aprīkojuma rokasgrāmatās.
Izlasiet šķidruma un šķīdinātāja ražotāja brīdinājumus. Lai saņemtu pilnīgu informāciju
par materiālu, pieprasiet drošības datu lapas (SDS) no izplatītāja vai mazumtirgotāja.
• Neatstājiet darba vietu, kamēr aprīkojums ir pieslēgts elektriskajai strāvai vai tajā ir
paaugstināts spiediens.
• Izslēdziet visu aprīkojumu un izpildiet sadaļā Spiediena atbrīvošanas procedūra
sniegtos norādījumus, kad aprīkojumu neizmantojat.
• Katru dienu pārbaudiet aprīkojumu. Nekavējoties salabojiet vai nomainiet nolietojušās
vai bojātās daļas tikai pret oriģinālām izgatavotāja rezerves daļām.
• Neizmainiet un nepārveidojiet aprīkojumu. Pārveides un izmaiņu dēļ var tikt atcelti
aģentūras apstiprinājumi un radīts drošības apdraudējums.
• Pārliecinieties, ka viss aprīkojums atbilst nomināliem un ir apstiprināts izmantošanai
vidē, kādā to izmantojat.
• Izmantojiet iekārtu tikai tam nolūkam, kam tā paredzēta. Lai saņemtu informāciju,
vērsieties pie sava izplatītāja.
• Nepieļaujiet, ka šļūtenes un kabeļi atrodas satiksmes joslās, uz asām šķautnēm, kustīgu
daļu un karstu virsmu tuvumā.
• Nesamezglojiet vai pārāk nesalokiet šļūtenes, kā arī neizmantojiet šļūtenes, lai vilktu
iekārtu.
• Neļaujiet bērniem un dzīvniekiem uzturēties darba vietā.
• Saskaņojiet ar visiem spēkā esošajiem darba drošības noteikumiem.
KUSTĪGO DAĻU RADĪTS RISKS
Kustīgās daļas var saspiest, nogriezt vai noraut pirkstus un citas ķermeņa daļas.
• Turieties atstatu no kustīgām daļām.
• Nedarbiniet aprīkojumu, ja ir noņemti aizsargi vai vāki.
• Aprīkojums var sākt darboties bez brīdinājuma. Pirms aprīkojuma pārbaudes,
pārvietošanas vai apkopes veiciet darbības, kas norādītas sadaļā Spiediena
samazināšanas procedūra, un atvienojiet aprīkojumu no visiem strāvas avotiem.
INDIVIDUĀLIE AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻI
Atrodoties darba vietā, jāvalkā atbilstoši aizsardzības līdzekļi, lai palīdzētu aizsargāt jūs no
nopietniem savainojumiem, tai skaitā acu traumām, dzirdes zaudēšanas, toksisku
izgarojumu ieelpošanas un apdegumiem. Šie aizsardzības līdzekļi, cita starpā, var būt,
bet ne tikai, šādi:
• aizsargbrilles un dzirdes aizsarglīdzekļi;
• respiratori, aizsargapģērbs un cimdi atbilstoši šķidrumu un šķīdinātāju ražotāja
ieteikumiem.
10
3A6765B
Sastāvdaļu identifikācija 506
Sastāvdaļu identifikācija 506
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Sūkņa modulis
Tvertnes rāmis
Sūknis
Sūkņa izplūde
Pārspiediena vārsts
Moduļa stiprinājuma skavas
Barošanas vads
Iesl./izsl. slēdzis
Displejs
Spiediena regulēšanas poga
Slēgtapa
3A6765B
12
13
14
15
16
17
18
Tvertnes vāciņš
Skrāpis
Drošības šļūtene
Izsmidzināmā materiāla šļūtene
T-Max aplikators
Iebūvēts aplikators
Instrumentu kaste
PIEZĪME: Visas ar iekārtu piegādātās šļūtenes
paredzētas tikai materiāliem uz ūdens bāzes.
* Skatiet14. lpp., lai uzzinātu visus aplikatorus.
11
Sastāvdaļu identifikācija 657
Sastāvdaļu identifikācija 657
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Sūkņa modulis
Tvertnes rāmis
Sūknis
Sūkņa izplūde
Pārspiediena vārsts
Moduļa stiprinājuma skavas
Barošanas vads
Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
Displejs
Spiediena regulēšanas poga
Slēgtapas
12
13
14
15
16
17
18
Tvertnes vāciņš
Skrāpis
Drošības šļūtene
Izsmidzināmā materiāla šļūtene
T-Max aplikators
Iebūvēta pistole
Instrumentu kaste
PIEZĪME: Visas ar iekārtu piegādātās šļūtenes
paredzētas tikai materiāliem uz ūdens bāzes.
* Skatiet14. lpp., lai uzzinātu visus aplikatorus.
3A6765B
Sastāvdaļu identifikācija 6912
Sastāvdaļu identifikācija 6912
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Sūkņa modulis
Tvertnes rāmis
Sūknis
Sūkņa izplūde
Pārspiediena vārsts
Moduļa stiprinājuma skavas
Barošanas vads
Sūkņa režīma slēdzis
Iesl./izsl. slēdzis
Strāvas stipruma slēdzis
Displejs
Spiediena regulēšanas poga
Slēgtapas
3A6765B
14
15
16
17
18
19
20
21
Tvertnes vāciņš
Signāla / gaisa šļūtene
Skrāpis
Izsmidzināmā materiāla šļūtene
Drošības šļūtene
Instrumentu kaste
Brīvas plūsmas aplikators
STX izsmidzināšanas pistole
PIEZĪME: Visas ar iekārtu piegādātās šļūtenes
paredzētas tikai materiāliem uz ūdens bāzes.
* Skatiet14. lpp., lai uzzinātu visus aplikatorus.
13
Sastāvdaļu identifikācija
Sastāvdaļu identifikācija
Brīvas plūsmas
Aplikators (17Z128)
18 m tālvadības
slēdzis (17Z157)
30 m tālvadības
slēdzis (17Z158)
T-Max aplikators
(17Z054)
STX izsmidzināšanas
pistole (17Y910)
13 m signāla/gaisa
šļūtene (17Z144)
18 m signāla/gaisa
šļūtene (17Z148)
33 m signāla/gaisa
šļūtene (17Z151)
Iebūvēts aplikators
(17Y907)
14
3A6765B
Sūkņa regulēšanas iestatījumi
Sūkņa regulēšanas iestatījumi
T-Max 506/657
Sūkņa
regulēšanas
iestatījums
Spiediena
režīms
Plūsmas režīms
ar tālvadību
Plūsmas režīms (spiediena regulēšanas pogas
pirmā puse): motors nepārtraukti darbojas
spiediena regulēšanas pogas noteiktajā
ātrumā (K). 0-100%
Spiediena režīms (spiediena regulēšanas pogas
otrā puse): motors darbojas, lai sasniegtu
spiediena regulēšanas pogas noteikto
ātrumu (K).
Apraksts
Motors darbojas, lai sasniegtu
spiediena regulēšanas pogas
noteikto ātrumu (K).
Iestatījums „Plūsmas režīms
ar tālvadību” ļauj lietotājam
regulēt sūkņa
ieslēgšanas/izslēgšanas
funkciju, izmantojot attālo
pārslēgšanas slēdzi vai STX
izsmidzināšanas pistoli. Kad ir
uzstādīts attālais pārslēgšanas
slēdzis vai STX izsmidzināšanas
pistole, un sūkņa vadības
iestatījums ir iestatīts uz
„Plūsmas režīms ar tālvadību”,
tos var izmantot, lai ieslēgtu vai
izslēgtu sūkni.
Plūsmas režīms
Motors nepārtraukti darbojas
spiediena regulēšanas pogas
noteiktajā ātrumā (K). 0-100%
T-Max 6912
Ekspluatācija
Motora barošanas slēdzim (S) jābūt
ieslēgtam, lai izsmidzinātājs sūknētu
materiālu.
K
3A6765B
S
15
Sagatavošana
Sagatavošana
Zemēšana
Lai samazinātu statiskās elektrības izlādes un
strāvas trieciena risku, ierīcei jābūt iezemētai.
Elektriskās vai statiskās dzirksteles var izraisīt
tvaikus, kas var aizdegties vai eksplodēt.
Nepareizs zemējums var izraisīt strāvas
triecienu. Zemējums nodrošina strāvas
novadīšanas vadu.
Šis izstrādājums ir aprīkots ar kabeli, kuram ir
zemējuma vads ar atbilstošu zemējuma spraudni.
Kontaktdakša jāpieslēdz kontaktrozetei, kas
pareizi uzstādīta un zemēta saskaņā ar visiem
vietējiem noteikumiem un rīkojumiem.
Nepārveidojiet komplekta spraudni; ja tas
neder kontaktligzdā, palūdziet, lai kvalificēts
elektriķis uzstāda pareizu kontaktligzdu.
Materiāli uz šķīdinātāja
bāzes
PIEZĪME: Visas ar iekārtu piegādātās šļūtenes
paredzētas tikai materiāliem uz ūdens bāzes.
•
•
Skalošanai izmantojiet šķidrumu, kas ir
saderīgs ar izsmidzināmo šķidrumu un
aprīkojuma daļām, kas saskaras ar
šķidrumu.
Skalojiet ar zemāko iespējamo spiedienu.
Pārbaudiet, vai savienotājam nav noplūdes
un, ja nepieciešams, pieskrūvējiet.
1.
Veiciet darbības, kas aprakstītas sadaļā
Spiediena samazināšanas procedūra,
19. lpp.
2.
Sūknim iestatiet zemāko iespējamo
spiedienu un sāciet sūknēt.
3.
Turiet pistoles metāla daļu cieši pie
iezemēta metāla spaiņa. Spiediet pistoles
mēlīti, līdz sāk tecēt tīrs šķīdinātājs.
Strāvas stipruma slēdzis
Atkarībā no ķēdes nominālā sprieguma
izvēlieties 15 A vai 20 A iestatījumu.
110V iekārtām nepieciešama 100-120 V
maiņstrāva, 50/60 Hz, 15 – 20 A, 1 fāze.
Atkarībā no ķēdes nominālā sprieguma
izvēlieties 10A vai 16A iestatījumu. 230V ierīcēm
nepieciešama 220-240 V maiņstrāva, 50/60 Hz,
10 – 16 A, 1 fāze
Jāizmanto ar šķīdinātājiem saderīgas šļūtenes
un aplikatori.
Aprīkojuma skalošana
Lai nepieļautu aizdegšanos vai eksploziju,
vienmēr iezemējiet aprīkojumu un
atkritumu konteineru. Lai nepieļautu
statiskās elektrības izlādi un izšļakstīšanās
izraisītus ievainojumus, vienmēr skalojiet
ar zemāko iespējamo spiedienu.
•
16
Veiciet skalošanu pirms materiālu
samainīšanas, pirms šķidrums paspēj izžūt
vai sacietēt – dienas beigās, pirms
uzglabāšanas un pirms aprīkojuma
remontēšanas.
3A6765B
Sagatavošana
Pagarinātāji
Premikss
Izmantojiet pagarinātāju ar nebojātu zemējuma
kontaktu. Ja nepieciešams pagarinātājs, lietojiet
minim. 3 vadu pagarinātāju, 2,5 mm2 (12 AWG).
Pamazām pievienojiet premiksu no
18,9 litri (5 galonu) spaiņa.
PIEZĪME: Mazāks kalibrs vai garāki pagarinātāji
var samazināt izsmidzinātāja veiktspēju.
Maisījuma materiāls
PIEZĪME: Liela nozīme ir materiāla maisījumam.
Sūknis un izsmidzināšanas pistole nedarbosies,
ja maisījums ir pārāk biezs. Izmantojiet tikai
materiālus uz ūdens bāzes.
1.
PREMIX
5
GAL
Samaisiet materiālu ar ūdeni atsevišķā
tvertnē.
ti2493b
2.
Sausais maisījums
Rūpīgi samaisiet tekstūras materiālu un
ūdeni saskaņā ar ražotāja instrukcijām
uz iepakojuma.
Maisiet ar lāpstiņu, lai izveidotos
viendabīga masa bez kunkuļiem.
IX
EM
TUR .
lb
40
TEX
5 GAL
ti2496c
ti30766a
3.
Pirms maisījuma ieliešanas izsmidzinātāja
tvertnē pārbaudiet, vai ir pilnībā izmaisītas
visas sausās pulvera pikas.
IEVĒRĪBAI
Ja nepārbauda, vai ir pilnībā izmaisītas visas
sausās pulvera pikas, tās var aizsprostot uzgali
vai sūkni.
3A6765B
17
Sagatavošana
Šļūtenes eļļošanas vielas sajaukšanas instrukcijas
Šļūtenes eļļošana (17Z224) nepieciešama,
lai ieeļļotu sūkņa un šļūtenes kanālus un
samazinātu aizsprostojuma risku, uzsākot
materiāla ar piemaisījumiem sākotnējo uzpildi.
3.
Piepildiet pārējo spaini ar ūdeni.
Maisiet vienu minūti.
4.
Atstājiet maisījumu uz piecām minūtēm,
līdz izveidojas gluda tekstūra.
PIEZĪME: Ja izmantojat citas šļūtenes eļļošanas
vielas, ievērojiet ražotāja instrukcijas
sajaukšanai.
1.
2.
18
Iztukšojiet šļūtenes eļļošanas vielu piecu
galonu spainī un līdz pusei piepildiet
ar ūdeni.
Maisiet vienu minūti.
3A6765B
Sagatavošana
Spiediena samazināšanas procedūra
Ja redzat šo simbolu, skatiet sadaļu
Spiediena samazināšanas procedūra.
2.
Vērsiet aplikatoru tvertnē. Ieslēdziet
aplikatoru.
Šajā iekārtā saglabājas spiediens, līdz to
manuāli samazina. Lai novērstu smagus
ievainojumus, ko var izraisīt šķidrums zem
spiediena, piemēram, izkļūšana cauri ādai,
šķidruma izšļakstīšanās un kustīgas daļas,
ievērojiet Spiediena atbrīvošanas
procedūru, kad beidzat izsmidzināšanu un
pirms sākat iekārtas tīrīšanas, pārbaudes vai
apkopes darbus.
1.
Pagrieziet iesl./izsl. slēdzi izslēgšanas
pozīcijā un pagrieziet spiediena
regulēšanas pogu līdz galam pretēji
pulksteņrādītāju kustības virzienam
izslēgšanas pozīcijā.
3A6765B
19
Sagatavošana
3.
20
Ja jums šķiet, ka sprauslas uzgalis vai
šļūtene ir aizsērējusi vai spiediens nav
samazināts:
a.
Pagrieziet sagatavošanas vārstu, ja
tāds uzstādīts, sagatavošanas pozīcijā.
b.
ĻOTI LĒNI atskrūvējiet
sprostgredzenu, šļūtenes gala
savienotāju vai pārspiediena vārstu,
lai pakāpeniski izlaistu spiedienu.
c.
Pilnībā atskrūvējiet fiksācijas
uzgriezni vai savienojumu.
d.
Iztīriet aizsērējumu šļūtenē vai uzgalī.
PIEZĪME: Ja spiediena samazināšanai izmanto
pārspiediena vārstu, izjauciet to un rūpīgi
notīriet.
3A6765B
Iestatīšana
Iestatīšana
Pirmo reizi izsaiņojot izsmidzinātāju vai pēc
ilgākas uzglabāšanas, veiciet iestatīšanas
procedūru. Ja veicat ierīces salikšanu pirmajā
lietošanas reizē, noņemiet transportēšanas
aizbāzni no šķidruma izplūdes.
1.
Atkarībā no materiāliem, kurus izsmidzina ar
T-Max 6912, var būt nepieciešams izmantot
atšķirīgus sūkņa iestatījumus. Izjaukšanas
instrukcijas skatiet sadaļā Sūkņa remonts, 60. lpp.
a. Vienmērīgam materiālam: izmantojiet
tērauda ieplūdes lodīti ar atsperi un
tērauda izplūdes lodīti ar atsperi.
Piegādājot iekārtu, tās ir uzstādītas.
Ieplūdes atspere
Tērauda ieplūdes
lodīte
Atskrūvējiet kloķus uz tvertnes rāmja un
izvelciet tapas. Noregulējiet tvertnes rāmi
pozīcijā 506/657 (rāmja īsākā pozīcija) vai
pozīcijā 6912 (rāmja garākā pozīcija).
Izplūdes atspere
Tērauda izplūdes lodīte
b.
Dažiem piemaisījumiem:
Lai nerastos aizsprostojums,
izmantojiet gumijas ieplūdes lodīti ar
atsperi un tērauda izplūdes lodīti ar
atsperi. PIEZĪME: Dažreiz, ja rodas
aizsprostojums, nepieciešams izņemt
atsperi no izplūdes. Skatiet C sadaļu.
Ieplūdes atspere
Rubber Inlet Ball
Izplūdes atspere
Tērauda izplūdes lodīte
3A6765B
21
Iestatīšana
c.
Lai izņemtu izplūdes atsperi, izņemiet
sūkņa ieplūdi un sūkņa cilindru.
Pēc tam izņemiet atsperi no virzuļa.
2.
Nobloķējiet priekšējo riteni.
3.
Attaisiet tvertnes spaili.
22
4.
Nolieciet moduļa nostiprinošo spaili
uz leju.
5.
Pievienojiet sūkņa moduli pie tvertnes
rāmja.
3A6765B
Iestatīšana
6.
Ja tvertne un sūknis nav vienā līmenī,
atskrūvējiet četrus uzgriežņus, kuri atrodas
tvertnes aizmugurē. Pārbaudiet,
vai tvertne un sūknis ir vienā līmenī,
un pieskrūvējiet četrus uzgriežņus.
3A6765B
7.
Pagrieziet iesl./izsl. slēdzi izslēgšanas
pozīcijā. Pievienojiet strāvas vadu.
8.
Izņemiet sūkņa aizbāzni. Pievienojiet
materiāla šļūteni sūkņa izplūdei.
23
Iedarbināšana – bezgaisa
Iedarbināšana – bezgaisa
b.
Pagrieziet iesl./izsl. slēdzi ieslēgšanas
pozīcijā.
c.
Tikai modelim 6912: Novietojiet
sūkņa režīma slēdzi pozīcijā uz augšu.
d.
Pagrieziet spiediena regulatora pogu
pulksteņrādītāju kustības virzienā par
1/4 apgriezienu.
Veiciet iedarbināšanas procedūru katru reizi,
kad iedarbināt izsmidzinātāju pirmo reizi pēc tā
tīrīšanas vai glabāšanas.
1.
Veiciet Spiediena samazināšanas
procedūra, 19. lpp.
2.
Piepildiet materiāla tvertni ar iepriekš
sajauktu tekstūras materiālu. Iepakojuma
turētāju var iegādāties atsevišķi.
3.
Veiciet sūkņa sākotnējo uzpildi.
a.
24
Ievietojiet materiāla šļūteni tvertnē.
3A6765B
Iedarbināšana – bezgaisa
e.
Kad no materiāla šļūtenes plūst
vienmērīga plūsma, darbiniet sūkni
vēl 30 sekundes.
5.
Pievienojiet aplikatoru materiāla šļūtenei.
6.
Pagrieziet iesl./izsl. slēdzi ieslēgšanas
pozīcijā.
7.
Ieslēdziet aplikatoru. Pagrieziet spiediena
regulēšanas pogu līdz ir sasniegts
materiāla nepieciešamais padeves ātrums.
Darbiniet 15 sekundes.
ti11697a
f.
4.
Pagrieziet iesl./izsl. slēdzi izslēgšanas
pozīcijā.
Uzstādiet filtru vai gaisa plūsmas ceļa
aizbāzni un uzgaļa pagarinātāju.
Izmantojamā filtra izmēru nosaka
materiāla struktūra un uzgaļa izmērs.
Atsevišķos gadījumos kopā ar lielu uzgali
nepieciešams izmantot gaisa plūsmas ceļa
aizbāzni bez aizsarga, lai veiksmīgi varētu
izsmidzināt materiālus ar smiltīm un
akmeņiem.
ti8794a
3A6765B
25
Iedarbināšana – bezgaisa
Sprauslas uzgaļa montēšana
c.
Uzlieciet sprostgredzenu uz uzgaļa
aizsarga adaptera, pēc tam uzlieciet
uzgaļa aizsargu.
Lai izvairītos no nopietnām ādas injekcijas
traumām, montējot vai demontējot sprauslas
uzgali un uzgaļa aizsargu, nelieciet roku
sprauslas uzgaļa priekšā.
1.
Veiciet darbības, kas norādītas sadaļā
Spiediena samazināšanas procedūra,
19. lpp.
2.
Pārliecinieties, ka sprauslas uzgalis un
uzgaļa aizsarga detaļas tiek montētas
parādītajā kārtībā.
a.
3.
Pagrieziet bultiņas formas rokturi uz
sprauslas uzgaļa uz priekšu līdz
izsmidzināšanas pozīcijai.
4.
Uzskrūvējiet sprauslas uzgaļa un uzgaļa
aizsarga bloku pistolē un pievelciet.
Izmantojiet sprauslas uzgali,
lai saskaņotu paplāksni un blīvi uzgaļa
aizsargā.
ti29242a
b.
26
Sprauslas uzgalis ir jāiestumj līdz
galam uzgaļa aizsargā. Pagrieziet
sprauslas uzgali, lai varētu pastumt
to uz leju.
3A6765B
Iedarbināšana – bezgaisa
Sprauslas uzgaļa
aizsērējuma tīrīšana
Lai uzgalis neaizsērētu, ievērojiet turpmāko.
•
Kad aplikatoru neizmanto ilgu laika
periodu, nodrošiniet uzgalim mitrumu un
veiciet darbības, kas norādītas sadaļā
Spiediena samazināšanas procedūra,
19. lpp.
•
Sprauslas uzgalim jābūt tīram, un uz tā
nedrīkst būt materiāls.
1.
Pagrieziet sprauslas uzgali aizsērējuma
tīrīšanas pozīcijā. Pavērsiet aplikatoru pret
zemi un ieslēdziet aplikatoru. Kad
aizsērējums ir iztīrīts, izslēdziet aplikatoru.
AIZSĒRĒJUMA TĪRĪŠANA
ti11714a
2.
Pēc tam pagrieziet sprauslas uzgali atpakaļ
izsmidzināšanas pozīcijā. Ieslēdziet
aplikatoru. Izsmidziniet pārbaudes
pārklājumu.
IZSMIDZINĀŠANA
ti11715a
ti11793a
PIEZĪME: Ja, veicot izsmidzināšanu, aplikatoru
neizmanto ilgu laiku, notīriet izsmidzinātāju vai
nodrošiniet uzgalim mitrumu, to ievietojot
ūdenī vai aptinot ar mitru auduma gabalu.
Tas samazina iespējamību, ka materiāls pistolē
izžūs un sabojās pistoli.
ti11794a
3A6765B
27
Iedarbināšana – ar gaisu
Iedarbināšana – ar gaisu
Veiciet iedarbināšanas procedūru katru reizi,
kad iedarbināt izsmidzinātāju pirmo reizi pēc tā
tīrīšanas vai glabāšanas.
1.
Veiciet Spiediena samazināšanas
procedūra, 19. lpp.
2.
Lai nerastos aizsprostojums, piepildiet
materiāla tvertni ar šļūtenes eļļošanas
vielu. Skatiet sadaļu Šļūtenes eļļošanas
vielas sajaukšanas instrukcijas,
18. lpp.un izpildiet sākotnējās uzpildes
instrukcijas. Izsūknējiet visu eļļošanas vielu
cauri šļūtenei atpakaļ spainī, pēc tam
turpiniet veikt materiāla sākotnējo uzpildi.
Ja jāsmidzina liela izmēra piemaisījumi,
izmantojiet gumijas ieplūdes lodīti ar atsperi un
tērauda izplūdes lodīti ar atsperi.
Lai veiktu sākotnējo uzpildi bez izplūdes
atsperes, izņemiet šļūteni un lejiet ūdeni
izplūdē. Ieslēdziet iekārtai „plūsmas režīmu” un
pagrieziet spiediena regulēšanas pogu
pulksteņrādītāju kustības virzienā, līdz no sūkņa
izplūdes izplūst materiāls. Pagrieziet spiediena
regulēšanas pogu pretēji pulksteņrādītāju
kustības virzienam, līdz tas vairs neplūst,
un pievienojiet materiāla šļūteni. Pievienojiet
sagatavošanas vārstu, ja tāds ir, pie izplūdes,
pēc tam pievienojiet materiāla šļūteni. Atveriet
sagatavošanas vārstu un lēnām pagrieziet
spiediena regulēšanas pogu pulksteņrādītāju
kustības virzienā, līdz no sagatavošanas vārsta
izplūst materiāls.
Aizveriet sagatavošanas vārstu un ļaujiet
šļūtenei piepildīties (sagatavošanas vārstu var
iegādāties atsevišķi).
3.
Piepildiet tvertni ar sajaukto tekstūras
materiālu.
Ieplūdes atspere
Gumijas ieplūdes
lodīte
Izplūdes atspere
Tērauda izplūdes lodīte
PIEZĪME: Veicot materiāla sākotnējo uzpildi,
ļaujiet atlikušajai šļūtenes eļļošanas vielai
ieplūst spainī, līdz sāk izplūst materiāls.
PIEZĪME: Ja sūknī rodas aizsprostojums,
izņemiet izplūdes atsperi un darbiniet sūkni
bez tās.
28
3A6765B
Iedarbināšana – ar gaisu
4.
Veiciet sūkņa sākotnējo uzpildi.
a.
d.
Kad no materiāla šļūtenes plūst
vienmērīga plūsma, darbiniet sūkni
vēl 30 sekundes.
e.
Pagrieziet iesl./izsl. slēdzi izslēgšanas
pozīcijā.
Ievietojiet materiāla šļūteni tvertnē.
ti11697a
b.
Pagrieziet iesl./izsl. slēdzi ieslēgšanas
pozīcijā.
c.
Novietojiet sūkņa režīma slēdzi
pozīcijā uz leju. Pagrieziet spiediena
regulatora pogu pulksteņrādītāju
kustības virzienā par 1/4 apgriezienu.
3A6765B
29
Iedarbināšana – ar gaisu, izmantojot STX pistoli
Iedarbināšana – ar gaisu, izmantojot STX pistoli
1.
2.
30
Iestatiet gaisa adatvārstu zemā iestatījumā.
Pievienojiet aplikatoru materiāla šļūtenei.
Pievienojiet signāla vada savienotāju pie
roktura, pēc tam pie gaisa šļūtenes.
3.
Turiet aplikatoru virs materiāla tvertnes
un ieslēdziet aplikatoru.
4.
Pagrieziet spiediena regulēšanas pogu līdz
ir sasniegts materiāla nepieciešamais
padeves ātrums. Darbiniet 15 sekundes.
Novietojiet sūkņa režīma slēdzi vidējā
pozīcijā sūkņa tālvadībai.
3A6765B
Iedarbināšana – ar gaisu, izmantojot STX pistoli
5.
Izsmidzināšanas beigās atlaidiet mēlīti.
Šķidruma plūsmas ceļš paliks atvērts,
mazinot spiedienu.
6.
Kad spiediens ir samazināts, nospiediet
mēlītes bloķēšanas pogu, lai aizvērtu
šķidruma plūsmas ceļu.
7.
Izsmidziniet pārbaudes pārklājumu.
Pavērsiet aplikatoru pret grīdu. Ieslēdziet
gaisa vārstu. Ieslēdziet aplikatoru un
veiciet uzklāšanu uz paredzētās virsmas.
8.
Noregulējiet gaisa adatvārstu un/vai
izvēlieties cita izmēra sprauslu (4–12mm),
lai iegūtu vajadzīgo rezultātu.
9.
Ja vajadzīgais raksts ir vēdekļa veida,
izņemiet sprostgredzenu un mezglam
pievienojiet adaptera korpusu, disku un
fiksācijas uzgriezni.
10. Vajadzīgajam rezultātam izvēlieties citu
disku (W4 - WXL).
3A6765B
31
Ekspluatācija
Ekspluatācija
T-Max 6912:
•
Sistēma ir aprīkota ar termoaizsardzību,
kas automātiski izslēdz sistēmu pārkaršanas
gadījumā. Lai samazinātu ķermeņa
ievainojumu risku sistēmas negaidītas
ieslēgšanās dēļ, vienmēr pagrieziet iesl./izsl.
slēdzi izslēgšanas pozīcijā.
Aplikatora gaisa pievades savienojumam var
pievienot ārējo gaisa kompresoru. Tas var
noderēt, ja jāuzklāj dekoratīvs vai grūti
izsmidzināms materiāls.
•
Šķidruma šļūtene: 5 m, 10 m, 15 m,
30 m ar 25 mm iekšējo diam. un 3 m
ar 19 mm iekšējo diam.
Gaisa šļūtene: ja iespējams, 18 m vai
33 m.
Šļūtenes izmantošana
Vienmēr pievienojiet šļūteni ar 25 mm iekšējo
diametru pie sūkņa izplūdes. Šķidruma šļūtenes
maksimālo garumu var pagarināt ar citām
šļūtenēm:
•
Izmantojiet īsāko šķidruma šļūtenes
garumu, kas nepieciešams izsmidzināšanai
(25 mm x 5 m).
•
Nevajadzīgi liels šļūtenes garums samazina
izsmidzinātāja veiktspēju.
•
Šķidruma šļūtenes maksimālais garums:
T-Max 506:
ti11848a
•
15 m šļūtene ar 25 mm iekšējo
diametru vai 10 m šļūtene ar 25 mm
iekšējo diametru + 3 m šļūtene ar
19 mm iekšējo diametru
T-Max 657:
Ja sistēmā rodas pārmērīgs spiediens, tas var
izraisīt sastāvdaļu saplīšanu un nopietnu
traumu. Lai samazinātu pārmērīga spiediena
risku sistēmā:
• Neizmantojiet kompresoru, kura izvades
spiediens ir lielāks par 0,86 MPa, 8,6 bāri
(125 psi).
Sistēmu piegādā kopā ar šādām šļūtenēm:
T-Max 506:
•
Šķidruma šļūtene: 5 m ar 25 mm
iekšējo diam. un 3 m ar 19 mm
iekšējo diam.
T-Max 657:
•
32
Šķidruma šļūtene: 10 m ar 25 mm
iekšējo diam. un 3 m ar 19 mm
iekšējo diam.
•
30 m šļūtene ar 25 mm iekšējo
diametru vai 25 m šļūtene ar 25 mm
iekšējo diametru + 3 m šļūtene ar
19 mm iekšējo diametru
PIEZĪME:
T-Max 6912:
•
30 m šļūtene ar 25 mm iekšējo
diametru un 3 m šļūtene ar 19 mm
iekšējo diametru.
PIEZĪME: Izmantojiet tikai vienu 3 m šļūteni
ar 19 mm iekšējo diametru. Nepārsniedziet
1000 psi. Lietošanas temperatūras diapazons ir
-18 - 82 °C (0 - 180 °F). Visas ar iekārtu piegādātās
šļūtenes paredzētas tikai materiāliem uz
ūdens bāzes.
3A6765B
Tīrīšana
Tīrīšana
Uzglabāšana īsāka par 24 stundām
1.
Veiciet darbības, kas norādītas sadaļā
Spiediena samazināšanas procedūra,
19. lpp.
2.
Noņemiet aplikatoru. Nodrošiniet
aplikatoram mitrumu, to ievietojot ūdenī
vai aptinot ar mitru auduma gabalu.
3.
4.
Notīriet tvertnes malas līdz materiāla
sākšanās līmenim. Pārsedziet materiālu
tvertnē ar tvertnes materiāla pārsegu.
5.
Atvienojiet sūkni no tvertnes.
Noņemiet šļūteni un savienojiet kopā
tās galus.
ti11732a
ti11731a
3A6765B
33
Tīrīšana
6.
Ievietojiet tvertnes aizbāzni.
Uzglabāšana garāka par 24 stundām
1.
Veiciet darbības, kas norādītas sadaļā
Spiediena samazināšanas procedūra,
19. lpp.
2.
Izslēdziet gaisa padevi, ja veicat
izsmidzināšanu ar gaisu. Noņemiet
aplikatoru no materiāla šļūtenes.
Notīriet aplikatoru.
3.
Pagrieziet spiediena regulēšanas pogu
pulksteņrādītāju kustības virzienā un
izsūknējiet neizmantoto tekstūras
materiālu no tvertnes un šļūtenes.
ti11711a
7.
Uz sūkņa ieplūdes uzlieciet vāciņu.
ti11850a
8.
34
Uz sūkņa izplūdes uzlieciet vāciņu
(var iegādāties atsevišķi).
3A6765B
Tīrīšana
4.
5.
6.
Iekasiet palikušo tekstūras materiālu no
tvertnes sūknī un iesūknējiet
izsmidzinātājā.
7.
Ievietojiet divas mitras tīrīšanas lodītes
sūkņa izplūdē. Pievienojiet materiāla
šļūteni sūkņa izplūdei.
8.
Piepildiet materiāla tvertni ar ūdeni un
notīriet tvertnes iekšpusi.
9.
Pagrieziet spiediena regulēšanas pogu
pulksteņrādītāju kustības virzienā un sāciet
sūknēšanu.
Pagrieziet sūkņa vadības kloķi izslēgšanas
pozīcijā.
Atvienojiet materiāla šļūteni no sūkņa
izplūdes.
3A6765B
35
Tīrīšana
10. Darbiniet sūkni, līdz tīrīšanas lodītes iznāk
no materiāla šļūtenes. Turiet materiāla
šļūteni cieši, kamēr lodītes pa to
pārvietojas. Šļūtenē var palielināties
spiediens, un šļūtene var sākt raustīties.
Saglabājiet tīrīšanas lodītes.
11. Pagrieziet spiediena regulēšanas pogu
sūkņa izslēgšanas pozīcijā.
13. Pagrieziet spiediena regulēšanas pogu
pulksteņrādītāju kustības virzienā un sāciet
sūknēšanu.
14. Darbiniet sūkni, līdz no aplikatora plūst tīrs
ūdens. Turpiniet, līdz tvertne iztukšojas.
12. Pievienojiet aplikatoru materiāla šļūtenei.
15. Ja nepieciešams, pielejiet vēl ūdeni un
atkārtojiet 13 – 14. darbību.
PIEZĪME: Ja skalojat ar ūdeni, izskalojiet vēlreiz
ar līdzekli Pump Armor, lai uzklātu
aizsargkārtiņu pret sasalšanu vai koroziju.
36
3A6765B
Tīrīšana
16. Pagrieziet spiediena regulēšanas pogu
sūkņa izslēgšanas pozīcijā.
19. Ar birsti notīriet aplikatorus, sprauslas
uzgaļus un aizsargu.
17. Atvienojiet sūkni no tvertnes.
18. Izskalojiet tvertni ar ūdeni. Notīriet un
ievietojiet ūdens notecināšanas aizbāzni.
3A6765B
37
Tīrīšana
20. Ar gaisa sprauslu tīrītāju notīriet sacietējušo
materiālu no aplikatora sprauslām.
IEVĒRĪBAI
Neizmantojiet gaisa sprauslu tīrītāju, lai
notīrītu aplikatora pretvārstu un sprauslas
uzgali. Ja tā dara, var sabojāt abas sastāvdaļas.
ti11811a
ti11847a
38
3A6765B
Problēmu novēršana
Problēmu novēršana
1.
Pirms pārbaudes vai remonta veikšanas
izpildiet Spiediena samazināšanas
procedūra, 19. lpp.
2.
Pirms iekārtas izjaukšanas pārbaudiet visas
iespējamās kļūmes un to iemeslus.
Motors nedarbojas
Problēma
Pamata problēmas ar šķidruma
spiedienu
Cēlonis
Risinājums
Spiediena regulatora pogas
iestatījums. Motors nedarbosies, ja
iestatīta minimālā vērtība (līdz galam
pretēji pulksteņrādītāju kustības
virzienam).
Lēni palieliniet spiediena iestatījumu,
lai redzētu, vai motors iedarbojas.
Sprauslas uzgalis vai šķidruma filtrs var Samaziniet spiedienu un iztīriet
būt nosprostots.
aizsērējumu vai filtru; skatiet atsevišķu
pistoles vai uzgaļa instrukciju
rokasgrāmatu.
Pamata mehāniskās problēmas
Sūkņa režīma slēdzis nav pareizā
pozīcijā (6912).
Novietojiet sūkņa režīma slēdzi
lietošanai pareizā pozīcijā.
Uz augšu: spiediena režīms
Vidū: tālvadība
Uz leju: plūsmas režīms
Veidojas spiediens, bet materiāls
neizplūst.
Veiciet darbības, kas norādītas sadaļā
Spiediena samazināšanas
procedūra, 19. lpp.. Pārbaudiet, vai
aplikatorā, šļūtenē un sūknī nav
aizsprostojuma. Var būt nepieciešams
izņemt izplūdes atsperi, ja sūknī
atkārtoti rodas aizsprostojums.
Sasalusi vai sacietējusi krāsa.
Ja ūdens vai ūdens emulsijas krāsa
izsmidzinātājā sasalusi, atkausējiet
izsmidzinātāju. Novietojiet
izsmidzinātāju siltā vietā, lai tas
atkustu. Nedarbiniet izsmidzinātāju,
līdz tas nav pilnīgi atkusis. Ja krāsa
izsmidzinātājā sacietējusi (izžuvusi),
nomainiet sūkņa blīvējumus. Skatiet
sadaļu Sūkņa remonts 58. lpp.
Virzuļa sūkņa klaņa tapa. Tapai jābūt
pilnībā iespiestai klanī, bet fiksatora
atsperei stingri jāturas rievā vai
sūkņa tapā.
Iespiediet tapu savā vietā un
nostipriniet ar fiksatora atsperi.
Motors. Kad iekārta ir atvienota no
Nomainiet motoru, ja ventilators
jaudas padeves, noņemiet piedziņas negriežas.
korpusa mezglu.
Mēģiniet pagriezt ventilatoru ar roku.
3A6765B
39
Problēmu novēršana
Problēma
Pamata problēmas ar elektrību
Cēlonis
Risinājums
Motora vadības panelis. Panelis
izslēdzas un rāda kļūdas kodu.
Skatīt Vadības paneļa diagnostika,
43. lpp..
Elektriskā barošana. Voltmetra
mērījumam jābūt: „210-255 V AC” —
220-240 V maiņstr. modeļiem;
„85-130 V AC” — 100-120 V maiņstr.
modeļiem.
Atiestatiet ēkas ķēdes pārtraucēju;
nomainiet ēkas drošinātāju.
Izmēģiniet citu kontaktrozeti.
Pagarinātājs. Pārbaudiet pagarinātāja Nomainiet pagarinātāju.
nepārtrauktību, izmantojot
voltmetru.
Izsmidzinātāja barošanas padeves
vads. Pārbaudiet, vai nav bojāta
izolācija vai pārrauti vadi.
Nomainiet barošanas padeves vadu.
Motora vadi ir stingri pieskrūvēti un
pareizi salāgoti.
Nomainiet vaļīgās spailes; iežņaudziet
spailēs vadus. Pārliecinieties, vai
spailes ir stingri pievienotas.
Notīriet shēmas paneļa spailes.
Drošā veida pievienojiet vadus.
Iesl./izsl. slēdzis Pievienojiet voltmetru Nomainiet iesl./izsl. slēdzi.
starp L1 un L2 spaili iesl./izsl. slēdzī.
Pievienojiet kontaktligzdai un
ieslēdziet izsmidzinātāju.
Voltmetra mērījumam jābūt:
„210-255 V AC” — 220-240 V
modeļiem;
„85-130 V AC” — 100-120 V modeļiem.
Pārbaudiet, vai spailes nav bojātas vai Nomainiet bojātās spailes un cieši
vaļīgas.
pievienojiet.
Motors ir karsts un darbojas ar pārtraukumiem
Problēma
Motors ir karsts un darbojas ar
pārtraukumiem.
Cēlonis
Pārbaudiet, vai izsmidzinātājs nav
Samaziniet spiediena iestatījumu vai
darbojies ar augstu spiedienu un
izmantojiet lielāku uzgali.
mazu uzgali, jo tas rada mazus motora
apgriezienus un pārmērīgu karstumu.
Pārliecinieties, vai apkārtējā
temperatūra vietā, kur atrodas
izsmidzinātājs, nepārsniedz 32°C
(90°F) un izsmidzinātājs neatrodas
tiešos saules staros.
40
Risinājums
Ja iespējams, pārvietojiet
izsmidzinātāju ēnainā, vēsākā vietā.
3A6765B
Problēmu novēršana
Maza vai mainīga izvade
Problēma
Zema izvade
Cēlonis
Risinājums
Izdilis sprauslas uzgalis.
Veiciet sadaļā Spiediena samazināšanas
procedūras brīdinājums norādītās darbības,
pēc tam nomainiet uzgali. Skatiet pistoles vai
uzgaļa rokasgrāmatu.
Pārbaudiet, vai sūknis neturpina gājienus,
kad aplikators ir izslēgts.
Veiciet sūkņa apkopi. Pārbaudiet, vai nav
nodilis vai nosprostojies virzulis vai ieplūdes
vārsts.
Aizsērējis filtrs (ja uzstādīts papildu filtrs).
Samaziniet spiedienu. Pārbaudiet un
iztīriet filtru.
Materiāla šļūtenes garums Lielāks šļūtenes
garums samazina izsmidzinātāja veiktspēju.
Nomainiet pret šļūteni, kas ir īsāka par
norādīto maksimālo garumu.
Sūkņa tvertnes adaptera savienojumi.
Pievelciet vaļīgus savienojumus. Nomainiet
sūkņa tvertnes adapteru, ja tas ir caurs vai
sasprēgājis.
Elektriskās barošanas pārbaude ar voltmetru.
Voltmetra mērījumam jābūt:
„210-255 V AC” — 220-240 V maiņstr.
modeļiem;
„85-130 V AC” — 100-120 V maiņstr.
modeļiem. Pazemināts spriegums samazina
izsmidzinātāja veiktspēju.
Atiestatiet ēkas ķēdes pārtraucēju; nomainiet
ēkas drošinātāju. Salabojiet elektrisko
kontaktrozeti vai izmēģiniet citu
kontaktrozeti.
Pareizajam pagarinātāja izmēram jābūt
Nomainiet ar pareizu, iezemētu pagarinātāju.
vismaz 2,05 mm2 (12 AWG) un garumam ne
lielākam par 90 m (295 pēdas).
Garāks pagarinātājs samazina izsmidzinātāja
veiktspēju.
Mainīga izvade
3A6765B
Vadi no motora uz spiediena regulēšanas
shēmas plati ir bojāti vai vaļīgi, vai kļuvuši
vaļīgi vadu savienotāji. Apskatiet, vai uz vadu
izolācijas vai izvadspailēm nav pārkaršanas
pazīmes.
Pārliecinieties, ka spaiļu zari ir centrēti un
stingri ievietoti kontaktligzdās. Nomainiet
vaļīgās spailes vai bojātos vadus. Stingri
pievienojiet vietā spailes.
Zems strūklas spiediens.
Pagrieziet spiediena regulatora pogu līdz
galam pulksteņrādītāju kustības virzienā.
Pārliecinieties, ka spiediena vadības poga ir
pareizi uzstādīta un to var griezt līdz galam
pulksteņrādītāju kustības virzienā. Uzstādiet
jaunu spiediena regulatoru. Pārbaudiet sūkņa
vadības režīmu. Ja izmanto vidējo pozīciju,
sūkņa spiediens ir lidz 600 psi.
Materiāla padeve.
Atkārtoti piepildiet tvertni un veiciet sūkņa
sākotnējo uzpildi.
Vaļīgi savienojumi.
Nostipriniet; ja nepieciešams, apstrādājiet
vītnes ar vītņu blīvētāju vai blīvēšanas lenti.
Nepareizs ieplūdes vārsta lodītes un virzuļa
lodītes novietojums.
Izņemiet ieplūdes vārstu un virzuļa vārstu un
notīriet. Pārbaudiet, vai lodītēs un ligzdās nav
ieplaisājumu vai aizsprostojumu; nomainiet,
ja nepieciešams. Skatiet 58. lpp. Pirms
lietošanas iztīriet tvertni, lai noņemtu daļiņas,
kas var aizsprostot sūkni. Nomainiet lodīti
pret gumijas ieplūdes lodīti (6912).
Noplūde ap atveres blīvslēgu var norādīt, ka
ir nodiluši vai bojāti blīvējumi.
Nomainiet blīvējumu. Skatiet 58. lpp.
Pārbaudiet arī virzuļa vārsta ligzdu – vai tur
nav sacietējusi krāsa vai nav ierobījumi –
un nomainiet, ja tas nepieciešams.
Bojāts sūkņa stienis.
Salabojiet sūkni.
41
Problēmu novēršana
Problēma
Cēlonis
Motors darbojas, bet sūknis neizdara gājienus Sūkņa tapa bojāta vai pazudusi.
Risinājums
Nomainiet sūkņa tapu, ja tā pazudusi.
Pārbaudiet, vai fiksatora atspere atrodas
pilnīgi rievā visapkārt klanim.
Klaņa mezgls ir bojāts.
Nomainiet klaņa mezglu.
Zobrati vai piedziņas korpuss.
Pārbaudiet, vai nav piedziņas korpusa mezgla
vai zobratu bojājumu un, ja
nepieciešams, nomainiet.
Elektrības īsslēgums
IEVĒRĪBAI
Ja kādā motora spēka ķēdes daļā radīsies īsslēgums,
tas liks vadības ķēdei pārtraukt izsmidzinātāja
darbību. Pirms vadības paneļa pārbaudes un
noņemšanas pareizi diagnosticējiet un izlabojiet
īsslēgumus.
Problēma
Ēkas ķēdes pārtraucējs atslēdzas,
kad izsmidzinātājs tiek ieslēgts.
Cēlonis
Risinājums
Elektrības vadiem bojāta izolācija, Salabojiet vai nomainiet bojātos
un bojātas vai vaļīgas spailes.
vadus vai spailes. Cieši pievienojiet
Arī vadi starp spiediena regulēšanu atpakaļ visus vadus.
un motoru.
Īsslēgums motora armatūrā.
Sadedzināti motora tinumi.
Nomainiet motoru.
Diagnostikas veikšana motora
vadības panelī. Ja nepieciešams,
nomainiet ar derīgu paneli.
Nomainiet ar jaunu motora vadības
paneli.
Ēkas ķēdes pārtraucējs atslēdzas,
kad izsmidzinātāja vads tiek
iesprausts kontaktrozetē un
izsmidzinātājs vēl NAV ieslēgts.
Kāda no pamata problēmām ar
elektrību, kas norādītas 41. lpp.
Veiciet vajadzīgās procedūras.
Bojāti vai saspiesti vadi spiediena
regulēšanā.
Nomainiet bojātās daļas.
Izsmidzinātājs pārtrauc darboties
pēc 5 līdz 10 minūtēm.
Kāda no pamata problēmām
ar elektrību.
Veiciet vajadzīgās procedūras.
Elektriskās barošanas pārbaude ar Ja spriegums ir pārāk liels,
voltmetru.
nedarbiniet izsmidzinātāju,
Voltmetra mērījumam jābūt:
kamēr spriegums nav pareizs.
„210-255 V AC” — 220-240 V
maiņstr. modeļiem;
„85-130 V AC” — 100-120 V maiņstr.
modeļiem.
42
3A6765B
Remonts
Remonts
Vadības paneļa diagnostika
1.
Veiciet darbības, kas norādītas sadaļā
Spiediena samazināšanas procedūra,
19. lpp.
2.
Skatiet displeja paziņojumus, kas norādīti
šajā tabulā.
3.
Vērojiet gaismas diodes darbību un skatiet
darbības izskaidrojumu tālāk redzamajā
tabulā.
PIEZĪME: Neļaujiet izsmidzinātājam paaugstināt
šķidruma spiedienu laikā, kad nav ievietots
spiediena regulators. Lietojot testa spiediena
regulatoru, atstājiet sūkņa izplūdi atvērtu.
Displejs
Nav
Vadības paneļa
statusa
gaismas diode
mirgo
Kāds statuss
Kādas darbības veicamas
Izsmidzināšana tiek pārtraukta.
Barošana nav padota.
Izsmidzinātājam jābūt zem
spiediena.
Jaudas zudums.
Pārbaudiet barošanas avotu.
Pirms aprīkojuma pārbaudes
vai apkopes veiciet darbības,
kas aprakstītas sadaļā
Spiediena samazināšanas
procedūra, 19. lpp..
psi/bāri/MPa Vienreiz
Izsmidzinātājs ir zem spiediena.
Barošana ir ieslēgta. (Spiediens
mainās, mainoties uzgaļa izmēram
un spiediena regulatora
iestatījumam.)
Parasta darbība.
Neveiciet nekādas darbības.
E=02
02. KODS
Divas reizes pēc
kārtas.
Izsmidzinātājs var turpināt
darboties. Barošana ir ieslēgta.
Zūd spiediens.
Spiediens lielāks par
103 bāriem, 10,3 MPa
(1500 psi), vai bojāts
spiediena regulators.
Nomainiet motora vadības
paneli vai spiediena regulatoru.
E=03
03. KODS
Trīs reizes pēc
kārtas.
Izsmidzinātājs izslēdzas, un
gaismas diode turpina mirgot trīs
reizes atkārtoti
Kļūme spiediena
Pārbaudiet spiediena
regulatorā, vai tā nav. regulatora savienojumu.
Atveriet noplūdes vārstu.
Izsmidzinātājā esošo spiediena
regulatoru aizvietojiet ar jaunu
spiediena regulatoru. Ja
izsmidzinātājs darbojas,
nomainiet spiediena
regulatoru.
E=04
04. KODS
Četras reizes
pēc kārtas.
Izsmidzinātājs nedarbojas.
Vadības panelis ir
atklājis vairākus
impulssprieguma
viļņus.
Pārbaudiet sprieguma slēdzi un
pārliecinieties, ka sprieguma
iestatījums atbilst
izmantotajam spriegumam.
Izslēdziet izsmidzinātāju un
atvienojiet barošanu. Atrodiet
piemērotu sprieguma padevi,
lai nepieļautu elektronikas
bojājumus.
E=05
05. KODS
Piecas reizes
pēc kārtas.
Izsmidzinātājs neiedarbojas vai
apstājas, un gaismas diode turpina
mirgot piecas reizes atkārtoti.
Barošana ir ieslēgta.
Kļūme motorā.
Pārbaudiet, vai nav bloķēts
rotors, īsslēgumi tinumos vai
atvienots motors. Salabojiet vai
nomainiet bojātās daļas.
3A6765B
Nemirgo
Izsmidzinātāja darbība
43
Remonts
Displejs
Vadības paneļa
statusa
gaismas diode
mirgo
Izsmidzinātāja darbība
Kāds statuss
Kādas darbības veicamas
E=06
06. KODS
Sešas reizes pēc
kārtas.
Izsmidzinātājs apstājas, un gaismas
diode mirgo sešas reizes atkārtoti.
Barošana ir ieslēgta.
Motors ir pārāk karsts,
vai ir bojājums
motora termiskajā
ierīcē.
Ļaujiet izsmidzinātājam atdzist.
Ja izsmidzinātājs darbojas
pareizi, tad, kad tas atdzisis,
pārbaudiet motora ventilatora
darbību un gaisa plūsmu.
Novietojiet izsmidzinātāju vēsā
vietā. Ja izsmidzinātājs
nedarbojas, kad tas ir atdzisis,
un turpina mirgot sešas reizes
atkārtoti, nomainiet motoru.
08. KODS
Astoņas reizes
pēc kārtas.
Izsmidzinātājs nedarbojas.
Pārāk zems
elektropadeves
spriegums.
Izslēdziet izsmidzinātāju un
atvienojiet barošanu.
Atvienojiet aprīkojumu, kas
izmanto to pašu ķēdi. Atrodiet
piemērotu sprieguma padevi,
lai nepieļautu elektronikas
bojājumus.
10. KODS
Desmit reizes
pēc kārtas.
Izsmidzinātājs nedarbojas.
Pārkarsis vadības
panelis.
Pārliecinieties, ka motora gaisa
ievade nav bloķēta. Pārbaudiet,
vai nav bojāts ventilators.
Pārbaudiet, vai vadības panelis
ir pareizi pievienots aizmugures
platei un barošanas sistēmas
sastāvdaļas ir apstrādātas ar
vadītspējīgu termopastu.
Nomainiet vadības paneli.
Nomainiet motoru.
12. KODS
Divpadsmit
reizes pēc
kārtas.
Izsmidzinātājs nedarbojas.
Iespējota strāvas
pārslodzes
aizsardzība.
Izslēdziet un ieslēdziet
barošanu.
15. KODS
Piecpadsmit
reizes pēc
kārtas.
Izsmidzinātājs nedarbojas.
Motora savienojuma
problēma.
Izslēdziet izsmidzinātāju un
atvienojiet barošanu. Noņemiet
motora apvalku. Atvienojiet
motora vadību un pārbaudiet,
vai nav bojāti savienotāji.
16. KODS
Sešpadsmit
reizes pēc
kārtas.
Izsmidzinātājs nedarbojas.
Vadība nesaņem
motora pozīcijas
sensora signālu.
Izslēdziet barošanu. Atvienojiet
motora pozīcijas sensoru un
pārbaudiet, vai nav bojāti
savienotāji. Pievienojiet
sensoru. Ieslēdziet barošanu.
Ja problēma saglabājas,
nomainiet motoru.
17. KODS
Septiņpadsmit
reizes pēc
kārtas.
Izsmidzinātājs nedarbojas.
Atklāts nepareizs
elektroenerģijas
spriegums.
Pārbaudiet sprieguma slēdzi un
pārliecinieties, ka sprieguma
iestatījums atbilst
izmantotajam spriegumam.
Izslēdziet izsmidzinātāju un
atvienojiet barošanu. Atrodiet
piemērotu sprieguma padevi,
lai nepieļautu elektronikas
bojājumus.
Barošana ir ieslēgta.
Spiediens mazāks par
4,1 bāriem, 41 MPa
(60 psi)
Palieliniet spiedienu, ja
nepieciešams. Noplūdes vārsts
var būt atvērts.
---
44
3A6765B
Remonts
Vadības paneļa
demontēšana 506/657
1.
Veiciet darbības, kas norādītas sadaļā
Spiediena samazināšanas procedūra,
19. lpp. Atvienojiet barošanas vadu no
tīkla, lai pārtrauktu jaudas padevi.
2.
Atvienojiet sūkni no tvertnes.
3.
Izskrūvējiet četras skrūves un noņemiet
motora pārsegu.
4.
Izskrūvējiet četras skrūves un noņemiet
vadības paneļa pārsegu. Atvienojiet
displeju no vadības paneļa.
ti11854a
3A6765B
45
Remonts
5.
Skatiet sadaļu Vadojuma shēma 81. lpp.
Atskrūvējiet skrūvi. Atvienojiet zemējuma,
zilo un brūno vadu.
6.
Atvienojiet strāvas vadu no vadības kārbas.
7.
Izskrūvējiet filtra paneļa skrūves.
8.
Izņemiet iesl./izsl. slēdža kārbu.
9.
Atvienojiet melno vadu, kas atrodas starp
vadības paneli un filtra paneli.
ti11853a
10. Izņemiet filtra paneli no vadības kārbas.
ti11856a
46
3A6765B
Remonts
11. Izskrūvējiet skrūvi no vadības kārbas
apakšdaļas.
Vadības paneļa montēšana
506, 657
1.
Pieskrūvējiet vadības paneli ar četrām
skrūvēm.
409
ti11864a
12. Atvienojiet motora (A), termorezistora (B),
potenciometra (C) un regulatora (D)
savienojumus. Izņemiet starpgredzenu (E).
ti11863a
2.
A
E
C
Pievienojiet motora (A), termorezistora (B),
potenciometra (C) un regulatora (D)
savienojumus. Atlieciet atpakaļ
starpgredzenu (E).
B
A
E
C
D
B
ti11862a
13. Izskrūvējiet četras skrūves un noņemiet
vadības paneli.
D
ti11862a
3.
Ieskrūvējiet skrūvi vadības kārbas
apakšdaļā.
ti11863a
ti11864a
3A6765B
47
Remonts
4.
Ieņemiet filtra paneli vadības kārbā.
7.
Izskrūvējiet filtra paneļa skrūvi.
412
ti11856a
5.
6.
8.
Pievienojiet strāvas vadu vadības kārbai.
9.
Skatiet sadaļu Vadojuma shēma 81. lpp.
Pievienojiet zemējuma, zilo un brūno vadu.
Ieskrūvējiet skrūvi.
Pievienojiet melno vadu, kas atrodas starp
vadības paneli un filtra paneli.
Ieņemiet iesl./izsl. slēdža kārbu.
ti11853a
48
3A6765B
Remonts
10. Pieslēdziet displeju vadības kārbai.
Pieskrūvējiet vadības pārsegu ar četrām
skrūvēm.
ti11854a
Vadības paneļa
demontēšana 6912
1.
Veiciet darbības, kas norādītas sadaļā
Spiediena samazināšanas procedūra,
19. lpp. Atvienojiet barošanas vadu no
tīkla, lai pārtrauktu jaudas padevi.
2.
Atvienojiet sūkni no tvertnes.
11. Pieskrūvējiet motora pārsegu ar četrām
skrūvēm.
ti11737a
3A6765B
49
Remonts
3.
50
Izskrūvējiet četras skrūves un noņemiet
motora pārsegu.
4.
Izskrūvējiet četras skrūves un atveriet
pārsegu.
5.
Izskrūvējiet divas skrūves un izņemiet filtra
paneli un strāvas stipruma slēdzi.
3A6765B
Remonts
6.
Skatiet sadaļu Vadojuma shēmas 82. lpp.
Atvienojiet režīma slēdža (dzeltens un
melns), spiediena regulatora,
potenciometra, strāvas stipruma slēdža,
gaismas diožu displeja filtra paneļa
(melns, zils) savienojumus.
Noņemiet priekšējo pārsegu.
7.
Atvienojiet motora vadus, termoslēdzi un
motora Holla devēju/ kodētāja sensoru.
Izņemiet starpgredzenu.
8.
Izskrūvējiet divas skrūves no vadības
kārbas aizmugures un izņemiet kārbu.
Vadības paneļa montēšana
6912
1.
3A6765B
Pieskrūvējiet vadības kārbu ar divām
skrūvēm.
51
Remonts
2.
Pievienojiet motora vadus, termoslēdzi un
motora Holla devēju/ kodētāja sensoru.
Atlieciet atpakaļ starpgredzenu.
3.
Skatiet sadaļu Vadojuma shēmas 82. lpp.
Pievienojiet režīma slēdža (dzeltens un
melns), spiediena regulatora,
potenciometra, strāvas stipruma slēdža,
gaismas diožu displeja filtra paneļa
(melns, zils) savienojumus.
52
4.
Pieskrūvējiet filtra paneli vadības kārbā ar
divām skrūvēm. Pievienojiet strāvas
stipruma slēdzi.
5.
Aizveriet pārsegu un ieskrūvējiet
četras skrūves.
3A6765B
Remonts
6.
Pieskrūvējiet motora pārsegu ar četrām
skrūvēm.
3A6765B
7.
Pievienojiet sūkni pie tvertnes.
53
Remonts
Sūkņa demontēšana
1.
Veiciet darbības, kas norādītas sadaļā
Spiediena samazināšanas procedūra,
19. lpp. Atvienojiet barošanas vadu no
tīkla, lai pārtrauktu jaudas padevi.
2.
Veiciet procedūru, kas norādīta sadaļā
Uzglabāšana ilgāk par 24 stundām
34. lpp.
3.
Atvienojiet sūkni no tvertnes.
4.
Izskrūvējiet četras skrūves un noņemiet
motora pārsegu.
5.
Izskrūvējiet četras skrūves un noņemiet
vadības paneļa pārsegu.
506/657
ti11854a
6912
54
3A6765B
Remonts
6.
Atvienojiet spiediena regulatoru no
vadības paneļa. Izņemiet spiediena
regulatoru un deformācijas atvieglotāju no
vadības kārbas.
7.
Lēni grieziet ventilatora lāpstiņu motorā,
līdz klanis atrodas gājiena apakšdaļā.
9.
Atskrūvējiet fiksācijas uzgriezni.
10. Atskrūvējiet sūkni no gultņa korpusa.
ti11867a
8.
Uzstumiet fiksatora atsperi uz klaņa
motora virzienā. Ar skrūvgriezi izstumiet
ārā sūkņa tapu.
ti11747a
3A6765B
55
Remonts
Sūkņa montēšana
1.
3.
Pieskrūvējiet fiksācijas uzgriezni.
Izstumiet virzuļa kātu no izplūdes korpusa
par 50 – 70 mm (2 – 2,8 collas).
- 70
50
mm
ti11879a
2.
Skrūvējiet fiksācijas uzgriezni uz sūkņa, līdz
uzgrieznis apstājas. Skrūvējiet sūkni uz
gultņa korpusa, līdz sūknis apstājas.
Atskrūvējiet sūkni, līdz sūkņa izplūde
atrodas 13° attālumā no horizontāla
līmeņa, bet neveiciet vairāk par vienu
pagriezienu.
Ja sūkņa tapa kļūst vaļīga, sūknējot
izsmidzinātāja daļas var salūzt. Daļas var tikt
aizmestas pa gaisu un var izraisīt nopietnu
traumu un īpašuma bojājumus. Pārbaudiet,
vai ir pareizi ievietota sūkņa tapa un fiksatora
atspere.
4.
Ar skrūvgriezi uzstumiet fiksatora atsperi
motora virzienā. Iestumiet iekšā sūkņa
tapu. Velciet fiksatora atsperi uz leju pāri
sūkņa tapai.
ti11747a
56
3A6765B
Remonts
5.
Ielieciet spiediena regulatoru un
deformācijas atvieglotāju vadības kārbā.
Pieslēdziet spiediena regulatoru vadības
kārbai.
6.
Pieskrūvējiet vadības pārsegu ar četrām
skrūvēm.
7.
Pieskrūvējiet motora pārsegu ar četrām
skrūvēm.
8.
Pievienojiet sūkņa moduli.
506/657
6912
ti11854b
3A6765B
57
Remonts
Sūkņa remonts 506/657
5.
Noņemiet blīvslēgu. Izstumiet virzuļa kātu
no izplūdes korpusa.
6.
Ievietojiet virzuļa kāta galu skrūvspīlēs un
izņemiet virzuļa vārstu (12). Izņemiet virzuļa
blīvējumu (16). Pārbaudiet, vai nevienai
daļai nav saplaisājumu vai skrāpējumu.
Nomainiet nodilušās vai bojātās daļas, jo
tādas daļas var pasliktināt sūkņa veiktspēju.
Izjaukšana
PIEZĪME: Var būt vienkāršāk atstāt sūkni
pievienotu klanim un gultņa korpusam, ja jātīra
un jāpārbauda ir tikai ieplūdes korpuss vai
virzuļa vārsts.
1.
Veiciet darbības, kas norādītas sadaļā
Spiediena samazināšanas procedūra,
19. lpp. Atvienojiet barošanas vadu no
tīkla, lai pārtrauktu jaudas padevi.
2.
Skatiet sadaļu Sūkņa demontēšana,
54. lpp., lai izņemtu sūkni.
3.
Izņemiet spaili un ieplūdes korpusu.
4.
58
Izņemiet spaili un sūkņa cilindru.
3A6765B
Remonts
Salikšana
1.
Ievietojiet virzuļa kāta galu skrūvspīlēs.
Uzstādiet jaunu virzuļa blīvi. Grieziet
virzuļa vārstu līdz griezes momentam
36,6 N·m (27 pēdas uz mārc.).
2.
Uzskrūvējiet blīvslēgu. Pieskrūvējiet ar
roku un pēc tam uzsitiet ar skrūvgriezi.
Iestumiet virzuļa kātu izplūdes korpusā.
Izstumiet virzuļa kātu no izplūdes korpusa
par 50 – 75 mm (A).
A
3A6765B
ti11755a
59
Remonts
3.
Uzlieciet spaili uz sūkņa cilindra.
Pieskrūvējiet spaili ar griezes momentu līdz
11,3 N·m (100 collas uz mārc.).
Sūkņa remonts 6912
Izjaukšana
PIEZĪME: Var būt vienkāršāk atstāt sūkni
pievienotu klanim un gultņa korpusam, ja jātīra
un jāpārbauda ir tikai ieplūdes korpuss vai
virzuļa vārsts.
4.
Uzlieciet spaili uz ieplūdes korpusa.
Pieskrūvējiet spaili ar griezes momentu līdz
11,3 N·m (100 collas uz mārc.).
1.
Veiciet darbības, kas norādītas sadaļā
Spiediena samazināšanas procedūra,
19. lpp. Atvienojiet barošanas vadu no
tīkla, lai pārtrauktu jaudas padevi.
2.
Skatiet sadaļu Sūkņa demontēšana,
54. lpp., lai izņemtu sūkni.
3.
Izņemiet spaili un ieplūdes korpusu.
4.
Izjauciet ieplūdes vārstu.
ti11752a
5.
60
Skatiet sadaļu Sūkņa montēšana, 56. lpp.,
lai uzstādītu sūkni.
3A6765B
Remonts
5.
Izņemiet spaili un sūkņa cilindru.
7.
6.
Noņemiet blīvslēgu. Izstumiet virzuļa kātu
no izplūdes korpusa. Noņemiet no cilindra
kakliņa blīvējumus un ieliktņus. Izmetiet
aptveres blīvējumus un ieliktņus.
3A6765B
Ievietojiet virzuļa kāta separatoru
skrūvspīlēs un izņemiet virzuļa vārstu.
Izņemiet virzuļa blīvējumu. Noņemiet
blīvējumus un ieliktņus no virzuļa kāta.
Pārbaudiet, vai nevienai daļai nav
saplaisājumu vai skrāpējumu. Nomainiet
nodilušās vai bojātās daļas, jo tādas daļas
var pasliktināt sūkņa veiktspēju.
61
Remonts
Salikšana
1.
62
Ievietojiet virzuļa kāta separatoru
skrūvspīlēs. Uzstādiet jaunu virzuļa blīvi.
Grieziet virzuļa vārstu līdz griezes
momentam 122 N·m (90 pēdas uz mārc.).
Uzlieciet uz virzuļa vārsta virzuļa
blīvgredzenu (ievērojiet novietojumu,
kas norādīts 63. lpp.) un rezerves paplāksni.
Vītnes ir derīgas četrām salikšanas reizēm.
Pēc 4 salikšanas reizēm uzklājiet vītņu
blīvētāju uz virzuļa vārsta vītnēm. Uzlieciet
ārējo ieliktni uz virzuļa kāta. Uz virzuļa kāta
pārmaiņus lieciet gaišās un tumšās
starplikas (ievērojiet novietojumu, kas
norādīts 63. lpp.). Ielieciet iekšējo ieliktni.
2.
Uzskrūvējiet blīvslēgu. Pieskrūvējiet ar
roku un pēc tam uzsitiet ar skrūvgriezi.
Iestumiet virzuļa kātu izplūdes korpusā.
Izstumiet virzuļa kātu no izplūdes korpusa
par 50 – 75 mm (A).
3A6765B
Remonts
Krusteniskā atsauce / sūkņa lodītes noteikšana 6912
TĒRAUDA
Parasta
izmantošana
17Z556
3A6765B
BALTA
CIETA
Liela
dilumizturība
17Z648
Var iegādāties
atsevišķi
MELNA
CIETA
Izcila
dilumizturība
17Z640
Var iegādāties
atsevišķi
MELNA
GUMIJA
Liela izmēra
piemaisījumi
17Z231
ORANŽS
Tīrīšana
248515
63
Remonts
Motora demontēšana
1.
Veiciet darbības, kas norādītas sadaļā
Spiediena samazināšanas procedūra,
19. lpp. Atvienojiet barošanas vadu no
tīkla, lai pārtrauktu jaudas padevi.
2.
Noņemiet sūkni. Skatīt Sūkņa
demontēšana, 54. lpp.
3.
Novietojiet iekārtu ar aizmuguri uz leju.
4.
64
5.
Izskrūvējiet četras skrūves ar paplāksnēm
un noņemiet gultņa korpusu.
PIEZĪME: Nenometiet zobratu bloku, ņemot ārā
piedziņas korpusu. Zobratu bloks var palikt
pievienots motora priekšpuses zvanveida
uzgalim vai piedziņas korpusam.
6.
Izskrūvējiet trīs skrūves un noņemiet
piedziņas korpusu.
7.
Izskrūvējiet skrūvi un noņemiet
ventilatoru.
Atbalstiet motora/ piedziņas korpusu un
no pamatnes izskrūvējiet divas skrūves.
3A6765B
Remonts
Motora montēšana
3.
Pieskrūvējiet motoru ar divām skrūvēm.
Grieziet līdz griezes momentam
22,6 – 24,9 N·m (200 – 220 collas uz
mārciņu).
4.
Pieskrūvējiet ventilatoru. Grieziet līdz
griezes momentam 1,24 – 1,46 N·m
(11 – 13 collas uz mārciņu).
5.
Ievietojiet sūkni. Skatīt Sūkņa montēšana,
56. lpp.
IEVĒRĪBAI
Montējot motoru, rūpīgi savietojiet zobratus,
lai nesabojātu saderīgās daļas.
1.
2.
Pieskrūvējiet piedziņas korpusu ar trīs
skrūvēm.
Pieskrūvējiet gultņa korpusu ar četrām
skrūvēm un paplāksnēm. Grieziet līdz
griezes momentam 33,9 – 40,67 N·m
(25 – 30 pēdas uz mārciņu).
3A6765B
65
Remonts
Pārstrāde un iznīcināšana ekspluatācijas beigās
Produkta darbmūža beigās izjauciet un
pārstrādājiet to atbildīgi.
Izjaukšana un pārstrāde
•
Izņemiet motorus, shēmas plates, šķidrā
kristāla displejus un citas elektroniskās
detaļas. Pārstrādājiet atbilstoši
piemērojamajiem noteikumiem.
•
Neizmetiet elektroniskās detaļas sadzīves
vai komerciālajos atkritumos.
•
Atlikušo izstrādājumu nogādājiet
pārstrādes vietā.
Sagatavošana
•
Veiciet darbības, kas norādītas sadaļā
Spiediena samazināšanas procedūra.
•
Iztukšojiet un iznīciniet šķidrumus,
ievērojot piemērojamos noteikumus.
Izlasiet materiāla ražotāja drošības
datu lapu.
66
3A6765B
Piezīmes
Piezīmes
3A6765B
67
Daļas – tvertnes rāmis
Daļas – tvertnes rāmis
a
b
68
3A6765B
Daļas – tvertnes rāmis
Daļu saraksts – rāmis
Ats. Detaļa
Apraksts
1
2
3
19A673
156306
116038
4
5
119509
120211
6
19A675
7
129335
8
102040
9
25E625
10
11
17N602
110963
12
111040
13
14
15C797
101566
15
100004
16
17
104430
15C799
RĀMIS, tvertnes, Tmax
PAPLĀKSNE, plakana
PAPLĀKSNE, viļņveida
atspere
RITENIS, pneimatisks
GREDZENS, sprostgredzens,
E formas
SKAVA, stiprinājuma,
tvertnes
SKRŪVE, seššķautņu, robota,
1/4-20 x 2,00
UZGRIEZNIS,
sprostuzgrieznis, sešstūra
RĀMIS, montāžas, barošanas
modulis
RITENIS, pagriežams
SKRŪVE, galvskrūve,
sešstūra galviņa
UZGRIEZNIS, pretuzgrieznis,
ieliktnis, neilona, 5/16
SKAVA, pagriežama
UZGRIEZNIS,
sprostuzgrieznis
SKRŪVE, galvskrūve,
sešstūra galviņa
TAPA, šķelttapa
KLAINIS, spailes
3A6765B
Daudz.
1
2
2
2
2
1
4
9
1
1
4
4
1
1
1
1
1
Ats. Detaļa
Apraksts
18
19
19A674
113796
20
20a
20b
21
22
25E541
25E542
404533
112958
23
24
27
121313
111145
15D306
30
31
32
234188
19A646
130878
34
15D561
35
115814
36
37
38
39
50
551787
19A714
120481
120483
19A748
51
19A749
SKAVA, virzošā, tvertnes
SKRŪVE, ar atloku, sešstūra
galviņa
TVERTNE, materiāla
17 galoni
25 galoni
BULTSKRŪVE, ratiņu
UZGRIEZNIS, sešstūra, ar
atloku, 3/8-16
TAPA, slēgtapa, 1-4 collas
KLOĶIS, ar zariem
SPRAUDNIS, adaptera,
tvertnes
SPAILE, ātrās atlaišanas
SKRĀPIS
BULTĀĶIS, 1/4-20 x 1-5/8
vītne
PĀRSEGS, instrumentu
paplātes
PAPLĀKSNE, plakana,
nerūsējošā tērauda
SKRŪVE, galvskrūve
KLOĶIS, diska, #10-32 x 0,44
UZMAVA, ovāla
KABELIS
ETIĶETE, zīmola, Tmax,
kreisā
ETIĶETE, zīmola, Tmax, labā
Daudz.
1
4
1
1
4
4
2
2
1
1
1
1
1
2
1
1
4
2,5
1
1
69
Daļas – barošanas modulis 506/657
Daļas – barošanas modulis 506/657
78. LPP.
70
74., 75. LPP.
3A6765B
Daļas – barošanas modulis 506/657
Daļu saraksts – barošanas modulis 506/657
Ats.
Detaļa
Apraksts
1
287234
KORPUSS, piedziņas,
Tmax 506
KORPUSS, piedziņas,
Tmax 657
PAPLĀKSNE, balsta
PAPLĀKSNE, balsta
PAPLĀKSNE, balsta
ZOBRATS, kombinēts
MOTORS
SKRŪVE, pielāgošanas,
sešstūra paplāksnes
galviņa
KORPUSS, gultņa
STIENIS, savienojošais
PAPLĀKSNE,
atsperpaplāksne
SKRŪVE, galvskrūve,
galatslēgas galviņa
PAMATNE, piedziņas
moduļa, griešanas
SKRŪVE, pielāgošanas,
sešstūra paplāksnes
galviņas
ATSPERE, noturošā
TAPA, sūkņa
VADOTNE, barošanas
moduļa
PAPLĀKSNE, plakana
UZGRIEZNIS,
kontruzgrieznis, neilona
RĀMIS, labais, Tmax,
krāsots
RĀMIS, kreisais, Tmax,
krāsots
BULTSKRŪVE, apaļas
galvas
VENTILATORS, motora
SKRŪVE, pielāgošanas,
torx, plakana galviņa
287235
2
3
4
5
6
7
116192
114672
114699
243951
289570
15C753
8
9
10
240724
287395
106115
11
114666
12
19A690
13
120981
14
17
18
119778
15F856
19A585
19
20
100023
112746
21
19A669
22
19A670
23
107129
35
36
15D088
115477
3A6765B
Ats.
Detaļa
Apraksts
42
43
19A713
115483
44
103374
45
46
106062
101242
47
51
104811
100016
52
110298
91
92
15R741
118444
1
93
97
15T629
287489
2
98
109032
ATTURIS, gumijas
UZGRIEZNIS,
sprostuzgrieznis
SKRŪVE, pielāgošanas,
apaļa galviņa
RITENIS, puspneimatisks
GREDZENS,
sprostgredzens
VĀCIŅŠ, rumbas
PAPLĀKSNE,
atsperpaplāksne
SKRŪVE, galvskrūve,
galatsl. galv.
EKRĀNS, Tmax, krāsots
SKRŪVE, pielāgošanas,
ligzdas sešstūra
paplāksnes galviņa
EKRĀNS, sūkņa stieņa
ROKTURIS, mezgla,
augsts
SKRŪVE, pielāgošanas,
plakana galviņa
ETIĶETE, griezes
moments
ETIĶETE, zīmola, Tmax
506
ETIĶETE, zīmola, Tmax
657
ETIĶETE, zīmola, Tmax
vāciņa
ETIĶETE, A+ pakalpojuma
ETIĶETE, ražots ASV
ETIĶETE, drošības,
brīdinājuma, saspiešanas
ETIĶETE, drošības
ETIĶETE, paziņojuma
Daudz.
1
1
2
1
1
1
3
1
1
4
4
191
187437
1
1
2
193
19A814
4
4
194
1
1
4
1
1
19A815
15U014
195 17P925
196 15Y118
197 15H108
198 17Z485
199 16C681
Daudz.
1
2
2
2
2
2
2
2
1
6
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
 Rezerves brīdinājuma etiķetes, birkas un
kartītes ir pieejamas bez maksas.
71
Daļas – barošanas modulis 6912
Daļas – barošanas modulis 6912
80. LPP.
72
76. LPP.
3A6765B
Daļas – barošanas modulis 6912
Daļu saraksts – barošanas modulis 6912
Ats.
Detaļa
Apraksts
Daudz.
Ats.
Detaļa
Apraksts
1
2
3
4
5
6
24M008
116192
114672
114699
243951
25P037
1
1
2
1
1
1
43
115483
44
45
46
103374
106062
101242
7
15C753
47
49
91
104811
19A738
19A676
8
9
10
245795
287395
106115
92
118444
93
19A666
11
114666
12
19A690
94
95
96
15T629
19A715
126687
13
120981
97
287489
14
17
18
17Z347
15F856
19A585
1
1
2
98
109032
191
187437
19
20
100023
112746
4
4
21
19A671
22
19A672
193
194
195
196
197
198
199
19A750
15U014
17P925
15Y118
15H108
16G596
16C681
UZGRIEZNIS,
2
sprostuzgrieznis
SKRŪVE, pielāgošanas
2
RITENIS, puspneimatisks 2
GREDZENS,
2
sprostgredzens
VĀCIŅŠ, rumbas
2
STARPGREDZENS
1
PĀRSEGS, motora, Tmax, 1
krāsots
SKRŪVE, pielāgošanas, 10
ligzdas sešstūra
paplāksnes galviņa
EKRĀNS, mezgls ar
1
apvalku, krāsots
EKRĀNS, sūkņa stieņa
1
SKAVA, priekšējā
1
SKRŪVE, pielāgošanas, 4
plakana galviņa
ROKTURIS, mezgla,
1
augsts
SKRŪVE, pielāgošanas, 4
plakana galviņa
ETIĶETE, griezes
1
moments
ETIĶETE, 6912 zīmola
1
ETIĶETE, vāciņa zīmola 1
ETIĶETE, A+ pakalpojuma 1
ETIĶETE, ražots ASV
1
ETIĶETE, saspiešanas
1
ETIĶETE, drošības
1
ETIĶETE, paziņojuma
1
23
107129
24
35*
36*
42
117791
15D088
115U77
19A713
KORPUSS, piedziņas
PAPLĀKSNE, balsta
PAPLĀKSNE, balsta
PAPLĀKSNE, balsta
ZOBRATS, kombinēts
KOMPLEKTS, remonta,
motora
SKRŪVE, pielāgošanas,
sešstūra paplāksnes
galviņa
KORPUSS, gultņa
STIENIS, savienojošais
PAPLĀKSNE,
atsperpaplāksne
SKRŪVE, galvskrūve,
galatslēgas galviņa
PAMATNE, piedziņas
moduļa
SKRŪVE, pielāgošanas,
sešstūra paplāksnes
galviņas
ATSPERE, noturošā
TAPA, sūkņa
VADOTNE, barošanas
moduļa
PAPLĀKSNE, plakana
UZGRIEZNIS,
kontruzgrieznis, neilona
RĀMIS, labais, Tmax,
krāsots
RĀMIS, kreisais, Tmax,
krāsots
BULTSKRŪVE, apaļas
galvas
SKRŪVE, galvskrūve
VENTILATORS, motora
SKRŪVE
ATTURIS, gumijas
3A6765B
3
1
1
4
4
1
2
1
1
Daudz.
4
2
1
1
2
Iekļauts motora remonta komplektā 25P037.
 Rezerves brīdinājuma etiķetes, birkas un
kartītes ir pieejamas bez maksas.
73
Daļas – sūknis 289555 (506)
Daļas – sūknis 289555 (506)
Daļu saraksts – sūknis
Ats.
Detaļa
Apraksts
1
2
3
4
15D117
107185
118597
15R739
5
6
7
118598
15R740
248232
248530
8
9
10
11
12
248162
193395
107098
15R620
15D112
CAURULE, šķiedras, sūkņa
BLĪVĒJUMS, blīvgredzens
BLĪVĒJUMS, U veida
KORPUSS, izplūdes,
griešanas
SPAILE, sanitārā, 1,5 collas
CILINDRS, sūkņa
VĀRSTS, virzulis
KOMPLEKTS, remonta,
blīves, virzuļa,
arī 7, 13, 15, 16
ATSPERE, ieplūdes lodītes
LIGZDA; karbīds
BLĪVĒJUMS, blīvgredzens
KLANIS, sūkņa
BLĪVSLĒGS
74
Daudz.
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
Ats.
Detaļa
Apraksts
13
14
15
16
17
18
19
37
38
40
41
48
49
50
51
501095
121588
101822
15D116
15D115
107167
248769
111457
289672
17Z238
17Y930
17Z345
121429
193031
248530
ATSPERE, lodītes
BLĪVGREDZENS
LODĪTE, gultņa
BLĪVE, virzuļa
VADOTNE, lodes
LODĪTE, nerūsējošā tērauda
KORPUSS, ieplūde
BLĪVGREDZENS
SPIEDIENA REGULATORS
IZPLŪDE
NOŅĒMĒJS, spiediena
SPRAUDNIS
BLĪVGREDZENS
UZGRIEZNIS, noturošais
KOMPLEKTS, vārsta, virzuļa,
arī 7, 13, 15, 16
Daudz.
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3A6765B
Daļas – sūknis 289556 (657)
Daļas – sūknis 289556 (657)
Daļu saraksts – sūknis
Ats.
Detaļa
1
2
3
4
15D117
107185
118597
15R621
5
6
7
500984
15R619
248232
248530
8
9
10
11
12
248162
193395
107098
15R620
15D112
248529
3A6765B
Apraksts
CAURULE, šķiedras, sūkņa
BLĪVĒJUMS, blīvgredzens
BLĪVĒJUMS, U veida
KORPUSS, izplūdes,
griešanas
SPAILE
CILINDRS, sūkņa
VĀRSTS, virzulis
KOMPLEKTS, remonta,
blīves, virzuļa,
arī 7, 13, 15, 16
ATSPERE, ieplūdes lodītes
LIGZDA; karbīds
BLĪVĒJUMS, blīvgredzens
KLANIS, sūkņa
BLĪVSLĒGS
KOMPLEKTS, remonta,
apaļas blīves, arī 1, 2, 3, 12
Daudz.
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
Ats.
Detaļa
Apraksts
13
14
15
16
17
18
19
37
38
40
41
48
49
50
51
501095
121587
101822
15D116
15D115
107167
289941
111457
289672
17Z238
17Y930
17Z345
121429
193031
248530
ATSPERE, lodītes
BLĪVGREDZENS
LODĪTE, gultņa
BLĪVE, virzuļa
VADOTNE, lodes
LODĪTE, nerūsējošā tērauda
KORPUSS, ieplūde
BLĪVGREDZENS
SPIEDIENA REGULATORS
IZPLŪDE
NOŅĒMĒJS, spiediena
SPRAUDNIS
BLĪVGREDZENS
UZGRIEZNIS, noturošais
KOMPLEKTS, vārsta, virzuļa,
arī 7, 13, 15, 16
Daudz.
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
75
Daļas – sūknis 25E668 (6912)
Daļas – sūknis 25E668 (6912)
76
3A6765B
Daļas – sūknis 25E668 (6912)
Daļu saraksts – sūknis 25E668 (6912)
Ats. Detaļa
1
2†
3†
4†
5†
6†
19A610
187939
187071
188560
187070
19A625
7
8
8a
8b
8c
8d
8e
8g†
8h†
8j†
8k†
8m†
8n†
8o
19A685
25E669
19A686
19A689
19A691
130862
107167
188432
187072
188561
188433
188558
188627
17Z242
Apraksts
KORPUSS, izplūdes, griešanas
IELIKTNIS, ievirzāmais
BLĪVĒJUMS, V veida
BLĪVĒJUMS
IELIKTNIS, atbalsta, blīvējums
BLĪVGREDZENS, šķiedras,
sūkņa stieņa
BLĪVSLĒGS
KLANIS, sūkņa
KLANIS, sūkņa
KORPUSS, sūkņa virzuļa
LODĪTE, apturēšanas
ATSPERE, kompresijas
LODĪTE, nerūsējošā tērauda
IELIKTNIS, blīvējuma, ārējais
BLĪVĒJUMS
BLĪVĒJUMS, aptveres
IELIKTNIS, blīvējuma, iekšējais
BLĪVE, U veida
PAPLĀKSNE, rezerves
VĀRSTS, virzuļa, mezgla
Daudz.
1
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
2
1
1
1
1
Ats. Detaļa
Apraksts
9
10†
11
12
13
14
15
16
37
38
40
41
50
19A609
130792
620223
17Z241
235962
19A692
25E679
102973
111457
289672
17Z238
17Y930
193394
CILINDRS, sūkņa
BLĪVGREDZENS
SPAILE
ATSPERE, ieplūdes lodītes
BLĪVE, bremžu krāna
VADOTNE, lodes, ieplūdes
ATSPERE, ieplūdes, mezgla
LODE, metāla
BLĪVGREDZENS
KOMPLEKTS, arī 37
IZPLŪDE
NOŅĒMĒJS, spiediena
UZGRIEZNIS
17Z556
LODĪTE, nerūsēj. tērauda,
ieplūdes un izplūdes
LODĪTE, cieta, balta, ieplūdes
un izplūdes
LODĪTE, cieta, melna,
ieplūdes un izplūdes
LODĪTE, gumijas, ieplūdes
LODĪTE, tīrīšanas
17Z648
17Z640
17Z231
248515
Daudz.
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
† Iekļauts sūkņa pārsaiņošanas komplektā 17Z641
3A6765B
77
Daļas – vadības kārba 506/657
Daļas – vadības kārba 506/657
78
3A6765B
Daļas – vadības kārba 506/657
Daļu saraksts – vadības kārba 506/657
Ats.
Detaļa
1
2
3
4
5
6
7
8
277228
15G562
256219
116167
249451
195428
24T249
120405
9
120165
12
120406
13
14
15
158674
24X149
128038
16
51
17F671
100016
52
110298
3A6765B
Apraksts
KĀRBA, vadības
IEMAVA, vadības kārba
POTENCIOMETRS
POGA, potenciometra
FILTRS, paneļa
SĀKNĒŠANA, pārslēgšana
PANELIS, vadības, mezgla
SKRŪVE, pielāgošanas,
sešstūra paplāksnes
galviņas
SKRŪVE, pielāgošanas,
krustiņa
SKRŪVE, pielāgošanas,
sešstūra paplāksne, ļoti
blīva
BLĪVGREDZENS
PLĀKSNE, siltuma zuduma
SKRŪVE, pielāgošanas,
sešstūra paplāksnes
galviņas
ETIĶETE, regulēšanas
PAPLĀKSNE,
atsperpaplāksne
SKRŪVE, GALVSKRŪVE,
galatsl. galv.
Ats.
Detaļa
Apraksts
53
15B120
54
55
56a
56b
57
58
121453
15T342
15B469
158470
287789
15G861
59
245931
60
115522
61
15K401
62
117501
63
102478
1
1
64
115498
1
192
15U037
STARPGREDZENS,
regulatora
SPAILE, vada
KANĀLS, rievots
VADS, standarta, AK
VADS, standarta, CE
PĀRSEGS, vadības
ETIĶETE, viedās vadības
šķidro kristālu displejs
DISPLEJS, ŠĶIDRO
KRISTĀLU
SKRŪVE, pielāgošanas,
plakana galviņa
ETIĶETE, viedās vadības/
starptautiska
SKRŪVE, pielāgošanas,
ligzdas sešstūra paplāksnes
galviņa
STIPRINĀJUMS, tērauda
stieples
SKRŪVE, pielāgošanas,
ligzdas sešstūra paplāksnes
galviņa
ETIĶETE, regulēšanas
Daudz.
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
2
Daudz.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
79
Daļas – vadības kārba 6912
Daļas – vadības kārba 6912
Daļu saraksts – vadības kārba
Ats.
Detaļa
Apraksts
277228
15G562
287913
120405
KĀRBA, vadības
IEMAVA, vadības kārba
FILTRS, paneļa
SKRŪVE, pielāgošanas, sešstūra
paplāksnes galviņas
SKRŪVE, pielāgošanas, krustiņa
SKRŪVE, pielāgošanas, sešstūra
paplāksne, ļoti blīva
BLĪVGREDZENS
KANĀLS
VADĪBA, panelis, 240V
PANELIS, ES
PANELIS, AK
SKRŪVE
SLĒDZIS, taustiņu, 240V
SLĒDZIS, taustiņu, 120V
SAVIENOTĀJS
SKRŪVE, zemējuma
PĀRSEGS
ETIĶETE
ETIĶETE
ETIĶETE
PĀRSEGS, pieslēgvietas
ETIĶETE
120165
120406
39
50
51a
51b
52
53a
53b
54
55
56*
57*
58*
59*
60
61*
80
158674
15T342
25E760
24U823
24R597
119288
126029
120059
15G935
114391
19A642
16Y788
17Z406
16X797
120761
16X796
Daudz.
Ats.
Detaļa
Apraksts
1
1
1
5
62
63
64
65
66
67
68a
68b
69
70
71a
71b
72
73a
17D888
15C973
116167
130863
19A719
195428
15D527
15C979
24U123
114391
16T544
16T546
16M834
117745
73b
116171
74
75*
76
77
78
117625
16V095
15H063
16T541
16U215
POTENCIOMETRS
BLĪVSLĒGS
POGA, potenciometra
SLĒDZIS, pārslēgšana
IEKARE
SĀKNĒŠANA, pārslēgšana
SLĒDZIS, taustiņu, 240V
SLĒDZIS, taustiņu, 120V
PANELIS
SKRŪVE
ADAPTERIS, ES
ADAPTERIS, AK
VADS
IEMAVA, deformācijas
atvieglotāja, ES
IEMAVA, deformācijas
atvieglotāja, ASV
UZGRIEZNIS, sprostuzgrieznis
SKRŪVE
TINUMS, filtra, ASV
PĀRVIENOJUMS, kabelis, ASV
SKRŪVE, atbilst, „Phillips”,
plakana galviņa, ASV
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Daudz.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
Iekļauts remonta komplektā 19A902.
3A6765B
Vadojuma shēmas
Vadojuma shēmas
506/657
NO MOTORA
DIGITĀLAIS DISPLEJS
ZILS
POTENCIOMETRS
BRŪNS
IESLĒGŠANAS/
IZSLĒGŠANAS
SLĒDZIS
BAROŠANAS
VADS
ZAĻŠ
MELNS
IEZEMĒJUMS
3A6765B
SPIEDIENA REGULATORS
ZILS
81
Vadojuma shēmas
6912 - US
GAISMAS DIOŽU DISPLEJS
STRĀVAS STIPRUMA SLĒDZIS
POTENCIOMETRS
SPIEDIENA REGULATORS
IESLĒGŠANAS/
IZSLĒGŠANAS
SLĒDZIS
ZILS
MELNS
ZAĻŠ
IEZEMĒJUMS
TERMOSLĒDZIS
MOTORA
VADI
FILTRA
TINUMS
BALTS
DZELTENS
STRĀVAS
KONTAKTDAKŠA
MELNS
ZILS
MELNS
DZELTENS
DZELTENS
MELNS
MELNS
REŽĪMA
SLĒDZIS
PIESLĒGVIETA
MOTORS
ZAĻŠ/IEZEMĒJUMS
82
3A6765B
Vadojuma shēmas
6912 - UK
GAISMAS DIOŽU DISPLEJS
STRĀVAS STIPRUMA SLĒDZIS
POTENCIOMETRS
MELNS
ZILS
DZELTENS
DZELTENS
MELNS
MELNS
ZAĻŠ
TERMOSLĒDZIS
MOTORA
VADI
MELNS
IESLĒGŠANAS/
IZSLĒGŠANAS
SLĒDZIS
REŽĪMA
SLĒDZIS
DZELTENS
BRŪNS
SPIEDIENA REGULATORS
MELNS
PIESLĒGVIETA
MOTORS
BRŪNS
STRĀVAS KONTAKTDAKŠA
3A6765B
83
Tehniskās specifikācijas
Tehniskās specifikācijas
T-Max 506
Prasības barošanas avotam
Motors
Maksimālais šķidruma darba
spiediens
Maksimālais gaisa darba spiediens
Nepieciešamā ģeneratora jauda
Tvertnes tilpums
Maksimālais
Ekspluatācija
Maksimālā padeve ar tekstūras
materiālu
Šķidruma izplūdes izmērs
Izmēri
Garums (ar rokturi)
Platums
Augstums
Svars
Tikai modulis
Modulis un tvertne
Troksnis (dBa)
Maksimālais skaņas spiediens
Maksimālais jaudas līmenis
ASV
100-120 Vac
50/60 Hz, 13A
1,2 ZS
730 psi
250 psi
Metriskās mērvienības
220-240 Vac
50/60 Hz, 8A
900 W
5,0 MPa, 50 bāri
1,7 MPa, 17 bāri
7 kW
20 galoni
76 litri
17 galoni
1,2 – 1,7 gal./min.
64 litri
4,5 – 6,4 l/min.
1,0 collas (m) izcilnis un rieva
42 – 44 collas.
23 collas
46 collas
107 – 112 cm
58 cm
117 cm
88 mārc.
156 mārc.
40 kg
71 kg
82,4
97,0
Skaņas spiediena mērījums veikts 1 metra (3,28 pēdas) attālumā no ierīces.
Skaņas jauda tiek mērīta atbilstoši ISO-3744.
Detaļas, kas saskaras ar šķidrumu
Nitrila gumija, alumīnijs, misiņš, polietilēns, neoprēns, nerūsējošais tērauds, hromēts oglekļa
tērauds, ar niķeli pārklāts oglekļa tērauds, Vitons, ar niķeli pārklāts dzelzs, vilnas filcs, volframa
karbīds, PTFE
84
3A6765B
Tehniskās specifikācijas
T-Max 657
Prasības barošanas avotam
Motors
Maksimālais šķidruma darba
spiediens
Maksimālais gaisa darba spiediens
Nepieciešamā ģeneratora jauda
Izmēri
Maksimālais
Ekspluatācija
Maksimālā padeve ar tekstūras
materiālu
Šķidruma izplūdes izmērs
Izmēri
Garums (ar rokturi)
Platums
Augstums
Svars
Tikai modulis
Modulis un tvertne
Troksnis (dBa)
Maksimālais skaņas spiediens
Maksimālais jaudas līmenis
ASV
100-120 Vac
50/60 Hz, 13A
1,2 ZS
940 psi
Metriskās mērvienības
220-240 Vac
50/60 Hz, 8A
900 W
6,5 MPa, 17 bāri
250 psi
1,7 MPa, 17 bāri
7 kW
28 galoni
25 galoni
1,4 – 1,9 gal./min.
106 litri
95 litri
5,3 – 7,2 l/min.
1,0 collas (m) izcilnis un rieva
46 – 48 collas
23 collas
46 collas
117 – 122 cm
58 cm
117 cm
91 mārc.
160 mārc.
41 kg
73 kg
82,4
97,0
Skaņas spiediena mērījums veikts 1 metra (3,28 pēdas) attālumā no ierīces.
Skaņas jauda tiek mērīta atbilstoši ISO-3744.
Detaļas, kas saskaras ar šķidrumu
Nitrila gumija, alumīnijs, misiņš, polietilēns, neoprēns, nerūsējošais tērauds, hromēts oglekļa
tērauds, ar niķeli pārklāts oglekļa tērauds, Vitons, ar niķeli pārklāts dzelzs, vilnas filcs, volframa
karbīds, PTFE
3A6765B
85
Tehniskās specifikācijas
T-Max 6912
Prasības barošanas avotam
Motors
Maksimālais šķidruma darba
spiediens
Maksimālais gaisa darba spiediens
Nepieciešamā ģeneratora jauda
Izmēri
Maksimālais
Ekspluatācija
Maksimālā padeve ar tekstūras
materiālu
Šķidruma izplūdes izmērs
Izmēri
Garums (ar rokturi)
Platums
Augstums
Svars
Tikai modulis
Modulis un tvertne
Troksnis (dBa)
Maksimālais skaņas spiediens
Maksimālais jaudas līmenis
ASV
100-120 Vac
50/60 Hz, 15/20A
2,5 ZS
1000 psi
250 psi
Metriskās mērvienības
220-240 Vac
50/60 Hz, 10/16A
1864 W
6,9 MPa, 69 bāri
1,7 MPa, 17 bāri
7 kW
28 galoni
25 galoni
2,4 – 3,2 gal./min.
106 litri
95 litri
9,1 – 12,1 l/min.
1,0 collas (m) izcilnis un rieva
46 – 48 collas
23 collas
46 collas
117 – 122 cm
58 cm
117 cm
121 mārc.
190 mārc.
55 kg
86 kg
80,7
95,8
Skaņas spiediena mērījums veikts 1 metra (3,28 pēdas) attālumā no ierīces.
Skaņas jauda tiek mērīta atbilstoši ISO-3744.
Detaļas, kas saskaras ar šķidrumu
Nitrila gumija, alumīnijs, misiņš, polietilēns, neoprēns, nerūsējošais tērauds, hromēts oglekļa
tērauds, ar niķeli pārklāts oglekļa tērauds, Vitons, ar niķeli pārklāts dzelzs, vilnas filcs, volframa
karbīds, PTFE
LIKUMS “CALIFORNIA PROPOSITION 65”
BRĪDINĀJUMS: Šis izstrādājums satur ķīmisku vielu, kas Kalifornijas štatā zināma kā viela,
kas izraisa vēzi, iedzimtus defektus vai cita veida kaitējumu reproduktīvajai veselībai.
Vairāk informācijas skatīt www.P65Warnings.ca.gov.
86
3A6765B
Graco standarta garantija
Graco standarta garantija
Graco garantē sākotnējam pircējam un izmantotājam visa šajā rokasgrāmatā minētā aprīkojuma, ko ražojis
Graco un kas marķēts ar šī uzņēmuma nosaukumu, materiālu un apdares kvalitāti iegādes datumā. Ja vien nav
pieejama kāda īpaša, pagarināta vai ierobežota garantija, ko publicējis Graco, tad Graco 12 mēnešu laikā pēc
iegādes datuma salabos vai nomainīs jebkuru aprīkojuma daļu, kuras bojājumu Graco būs konstatējis.
Šī garantija ir spēkā tikai tad, ja aprīkojums ir uzstādīts, izmantots un uzturēts atbilstoši Graco rakstiskajiem
ieteikumiem.
Šī garantija neattiecas uz vispārēju nodilumu un nolietojumu, darbības traucējumiem, kas radušies nepareizas
uzstādīšanas, nepareizas izmantošanas, noberzuma, korozijas, nepiemērotas vai nepareizas apkopes, nolaidības,
nelaimes gadījuma, izmaiņu vai daļu nomaiņas ar detaļām, ko nav izgatavojis Graco, rezultātā, un Graco par to
nebūs atbildīgs. Graco nebūs atbildīgs arī par nepareizu darbību, bojājumu vai nodilumu, kas radies Graco
aprīkojuma nepiemērotības dēļ tām struktūrām, piederumiem, aprīkojumam vai materiāliem, ko nav piegādājis
Graco, vai to struktūru, piederumu, aprīkojuma vai materiālu, ko nav piegādājis Graco, nepareizas konstrukcijas,
izgatavošanas, uzstādīšanas, darbības vai apkopes dēļ.
Šīs garantijas ietvaros tiek izvirzīts nosacījums, ka šķietami defektīvais aprīkojums, iepriekš samaksājot par
atpakaļnosūtīšanu, jānogādā norādītā bojājuma pārbaudei pie kāda pilnvarota Graco izplatītāja. Ja norādītais
defekts būs apstiprinājies, Graco bez maksas salabos vai nomainīs bojāto detaļu. Aprīkojums tiks nosūtīts
atpakaļ sākotnējam pircējam viņa iepriekš apmaksātajā piegādes veidā. Ja aprīkojuma pārbaudes rezultātā
netiks konstatēts neviens materiāla vai apdares defekts, tad remonts tiks veikts par saprātīgu samaksu, kas var
ietvert maksu par detaļām, darbu un transportēšanu.
ŠĪ GARANTIJA IR EKSKLUZĪVA UN PIEMĒROJAMA VISU CITU TIEŠU VAI NETIEŠU GARANTIJU VIETĀ,
IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR KOMERCDARBĪBAS GARANTIJU VAI PIEMĒROTĪBAS GARANTIJU
NOTEIKTAM MĒRĶIM.
Graco vienpersonisks pienākums un pircēja vienīgais tiesiskās aizsardzības līdzeklis būs iepriekš norādītais.
Pircējs piekrīt, ka nebūs pieejami nekādi citi tiesiskās aizsardzības līdzekļi (tostarp (bet ne tikai) par nejaušiem vai
izrietošiem zaudējumiem saistībā ar zaudētu peļņu, nenotikušiem darījumiem, traumām vai īpašuma
bojājumiem vai par citiem nejaušiem vai izrietošiem zaudējumiem). Visas prasības par garantijas noteikumu
pārkāpšanu jāizvirza divu (2) gadu laikā no pārdošanas datuma.
„GRACO” NEDOD NEKĀDU GARANTIJU UN ATSAUC VISAS NETIEŠĀS KOMERCDARBĪBAS UN
PIEMĒROTĪBAS ZINĀMAM MĒRĶIM GARANTIJAS, KAS SAISTĪTAS AR PIEDERUMIEM, APRĪKOJUMU,
MATERIĀLIEM VAI SASTĀVDAĻĀM, KO PĀRDOD, BET NERAŽO „GRACO”. Uz lietām, ko pārdod, bet neražo
Graco (piemēram, elektromotoriem, slēdžiem, šļūtenēm utt.), attiecas to ražotāju garantija, ja tāda ir.
Graco sniegs pircējam pamatotu palīdzību prasības iesniegšanai par šo garantiju pārkāpšanu.
Graco nekādā gadījumā nebūs atbildīgs par Graco piegādātā aprīkojuma vai tā apdares un veiktspējas vai
jebkuru pārdoto produktu vai preču netiešiem, nejaušiem, tīšiem vai izrietošiem bojājumiem līguma laušanas,
garantijas pārkāpšanas, Graco nolaidības vai cita iemesla dēļ.
3A6765B
87
Graco informācija
Lai iepazītos jaunāko informāciju par Graco produktiem, apmeklējiet vietni www.graco.com.
Informāciju par patentiem skatiet vietnē www.graco.com/patents.
LAI NOFORMĒTU PASŪTĪJUMU, sazinieties ar savu Graco izplatītāju vai zvaniet uz tālruņa numuru
1-800-690-2894, lai noskaidrotu, kur ir jums tuvākais izplatītājs.
Visi šajā dokumentā esošie rakstiskie un vizuālie dati atspoguļo jaunāko informāciju par izstrādājumu,
kāda pieejama publikācijas brīdī.
Graco patur tiesības veikt izmaiņas jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma.
Oriģinālo instrukciju tulkojums. This manual contains Latvian. MM 3A6748
Graco galvenais birojs: Mineapolisā
Starptautiskie biroji: Beļģijā, Ķīnā, Japānā, Korejā
GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • ASV
Autortiesības 2019, Graco Inc. Visas Graco ražotnes ir sertificētas atbilstoši ISO 9001.
www.graco.com
Pārskatītā versija B, Jūnijs 2019
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement