Graco 313504E, FinishPro CompPack Compressor, Repair, Romanian Owner's Manual


Add to my manuals
8 Pages

advertisement

Graco 313504E, FinishPro CompPack Compressor, Repair, Romanian Owner's Manual | Manualzz

Reparaþii

Compresor FinishPro CompPack

- Pentru aplicarea portabilã prin pulverizare a finisajelor superioare -

313504E

RO

Model 120 V C.A.: 256850

Model 240 V C.A.: 256854, 25A445

Presiune maximã de lucru: 10 psi (0,07 MPa, 0,7 bari )

Instrucþiuni importante pentru siguranþa dvs.

Citiþi toate avertismentele ºi instrucþiunile din manualul pulverizatorului, 313406. Pãstraþi aceste instrucþiuni.

313317

313406

313441 ti12757b

Instalare

Instalarea CompPack

Pentru referinþele (1) - (99), consultaþi Piese , manualul 313406. Pentru referinþele (101) - (199), consultaþi Piese , pagina 7.

1.

Opriþi ºi scoateþi din prizã pulverizatorul.

2.

Desfaceþi cele patru ºuruburi (18), demontaþi suportul pentru furtun (35), suportul filtrului (17), prefiltrul (20)

ºi filtrul principal (21).

Instalare

Pistol de pulverizare cu canã separatã opþionalã

A

C

B

21

20

17

18

3.

Montaþi CompPack (A) pe pulverizator.

A

35 ti13061a ti12798a

Cana separatã opþionalã este dotatã cu douã furtunuri.

1.

Conectaþi furtunurile scurte la furtunurile lungi de pulverizare.

2.

Convertiþi pistolul de pulverizare de la funcþionarea cu o canã sifon la funcþionarea cu o canã separatã.

Consultaþi Conversia pistolului de la o canã sifon la o canã separatã opþionalã.

3.

Conectaþi furtunul de aer (A) la pulverizator. Strângeþi-l cu mâna. Nu conectaþi furtunul torsadat direct la pulverizator.

Conectaþi furtunul torsadat doar la cap ă tul cu pistol al furtunului.

ti13082a

4.

Conectaþi furtunul de aer (A) de la pulverizator la fitingul de intrare al pistolului de pulverizare.

35

21

20

17 ti12857a 105

4.

Montaþi filtrul principal (21), prefiltrul (20), suportul filtrului (17) ºi suportul pentru furtun (35) folosind cele patru ºuruburi (105).

5.

Conectaþi furtunul de aer (B)

între ieºirea CompPack ºi intrarea pentru aer a cãnii separate.

6.

Conectaþi furtunul de alimentare cu lichid (C) de la ieºirea pentru lichid a cãnii separate la intrarea pentru lichid a pistolului de pulverizare.

ti12797a ti13151a

2 ti13149a

313504E

7.

Umpleþi cana pe trei sferturi.

Înºurubaþi capacul cãnii separate pe cana separatã.

8.

Consultaþi manualul pistolului de pulverizare 313317 pentru instrucþiuni despre pulverizare.

Instalare

2.

Scoateþi pulverizatorul din prizã.

3.

Desfaceþi cu o turã butonul de depresurizare (113).

Aºteptaþi depresurizarea completã înainte de demontarea capacului. Strângeþi butonul.

Sfaturi referitoare la utilizare

ti13152a

Conversia pistolului de la o canã sifon la o canã separatã opþionalã

1.

Demontaþi tubul de aer sub presiune de pe tija pentru aer.

2.

Demontaþi cana sifon de pe pistol.

3.

Demontaþi tija pentru aer de pe pistol.

4.

Aplicaþi substanþã de fixare de putere medie pe filetul

ºurubului de fixare ºi

înºurubaþi-l pe pistol astfel

încât sã fie aliniat cu suprafaþa pistolului.

ti12915a

5.

Conectaþi furtunul de alimentare cu lichid.

Notã: Pentru a converti pistolul de la o canã separatã la o canã sifon, urmaþi aceste instrucþiuni în ordine inversã.

Conectarea la reþeaua electricã

Conectaþi cablul de alimentare a pulverizatorului la o prizã cu împãmântare. Cerinþe referitoare la împãmântare ºi alimentarea cu electricitate, pagina 4, manualul 313406.

Procedura de depresurizare

AVERTISMENT

Cana separatã opþionalã rãmâne presurizatã pânã la depresurizarea manualã. Pentru a reduce riscul de vãtãmãri grave provocate de lichidul presurizat sau pulverizarea accidentalã, depresurizaþi întotdeauna cana separatã

înainte de a desface sau demonta capacul.

De asemenea, depresurizaþi cana dacã duza de lichid se înfundã, precum ºi înainte de curãþarea, verificarea sau întreþinerea echipamentului.

1.

Opriþi pulverizatorul.

Motorul poate genera scântei în timpul funcþionãrii normale. Aceste scântei pot aprinde vaporii lichidelor inflamabile, particulele de praf ºi alte substanþe inflamabile din zona de pulverizare.

• Prelungiþi furtunul dacã este cazul ºi asiguraþi-vã cã pulverizatorul funcþioneazã într-o zonã curatã, uscatã ºi bine ventilatã.

• Nu utilizaþi pulverizatorul în interiorul cabinei de vopsit!

• Porniþi pulverizatorul cu câteva minute înainte de pulverizare, pentru a se putea încãlzi.

• Asiguraþi-vã cã filtrul pulverizatorului este curat

înainte de utilizare. Curãþaþi filtrul, pagina 7, manualul 313406.

• Pentru a regla modelul de pulverizare, consultaþi manualul pistolului HVLP EDGE 313317.

• Pentru a asigura aderenþa optimã, suprafaþa trebuie sã fie curatã.

• În cazul în care cana separatã se rãstoarnã accidental sau este înclinatã prea mult, este posibil ca lichidul sã curgã în regulatorul de aer, provocând defecþiuni.

Evitaþi acest lucru. Dacã lichidul ajunge în regulator, curãþaþi-l imediat.

• Strângeþi numai manual capacul cãnii separate.

Strângerea excesivã poate deteriora garnitura capacului.

• Pulverizaþi folosind presiunea minimã necesarã pentru obþinerea modelului de pulverizare ºi vitezei de aplicare dorite, de obicei 10psi. Aplicarea unor presiuni mai mari provoacã risipirea vopselei ºi poate avea ca efect o vopsire neuniformã, gen coajã de portocalã.

• Acoperiþi filetul capacului cu un strat subþire de vaselinã.

313504E 3

4

Reparaþii

Reparaþii

Demontarea compresorului

Pentru referinþele (1) - (99), consultaþi Piese , manualul 313406. Pentru referinþele (101) - (199), consultaþi Piese , pagina 7.

Pentru a evita accidentele, inclusiv ºocurile electrice, opriþi pulverizatorul ºi deconectaþi-l de la prizã înainte de a efectua proceduri de reparaþii.

1.

Demontaþi cele patru ºuruburi manuale (105), suportul furtunului (35), suportul filtrului (17), prefiltrul (20), filtrul principal (16) ºi garniturile filtrului (19).

2.

Demontaþi compresorul CompPack (A).

4.

Decuplaþi cei trei conectori laþi (B) din spatele mufei de intrare (102).

5.

Demontaþi cele trei ºuruburi (104) de pe carcasa compresorului (112) ºi demontaþi compresorul (111).

111

107

112

109

B

102

A

104

Montarea compresorului

35

21

20

17 ti12857a 105

3.

Demontaþi tubul pentru aer (107) din fitingul cuplajului rapid (109).

1.

Montaþi compresorul (111) în carcasa compresorului (112) folosind cele trei ºuruburi (104).

2.

Cuplaþi cei trei conectori laþi (B) în spatele mufei de intrare (102).

3.

Montaþi tubul pentru aer (107) pe fitingul cuplajului rapid (109).

4.

Montaþi compresorul CompPack (A).

5.

Montaþi filtrul principal (21), prefiltrul (20), suportul filtrului (17) ºi suportul pentru furtun (35) folosind cele patru ºuruburi (105).

313504E

Diagramã de cablare

Diagramã de cablare

W

BK

G ti13144a

Date tehnice

CA 120V, 60 Hz

CompPack

Amperi Waþi

1,5 80

Greutate lb

(kg)

5 (2,7)

Putere sunet*

100 dBa

CA 230V, 50 Hz

Presiune acusticã*

86 dBa

CompPack

Amperi Waþi

0,8 80

Greutate lb

(kg)

5 (2,7)

Putere sunet*

100 dBa

Presiune acusticã*

86 dBa

* Puterea sunetului ºi presiunea acusticã sunt mãsurate la 1 metru, conform ISO 3744.

313504E 5

Reprezentarea pieselor

Modele: 256850, 256854

Reprezentarea pieselor

6

101

102

103

Lista de piese

Modele: 256850, 256854

Ref Part Description

101 15Y858 KIT, compressor box HVLP, 120V

15Y859 KIT, compressor box HVLP, 240V

102 257098 KIT CUP, 1 qt complete

103 240488 COMPRESSOR, hose

104 256959 STRAP, remote, cup

Qty

1

1

1

1

1

104 ti12908b

313504E

Reprezentarea pieselor

Modele: 25A445

101

Reprezentarea pieselor

110

109

107

108

102

103

Lista de piese

Modele: 25A445

Ref Part Description

101 15Y859 KIT, compressor

102 24Y630 GUN, HVLP, no cup

103 240475 HOSE, fluid

104 25A433 KIT, repair, 1 qt cup

105 17J918 HOSE, air

106 17H702 HOSE, air

107 257161 HOSE, whip

108 114958 STRAP, tie

109 240065 VALVE, air control

110 M70402 FITTING, female, Q.D.

313504E

Qty

11

1

1

1

1

1

1

1

1

1

106

105 ti27709a

7

Garanþie standard Graco

Garanþie standard Graco

Graco warrants all equipment referenced in this document which is manufactured by Graco and bearing its name to be free from defects in material and workmanship on the date of sale to the original purchaser for use. With the exception of any special, extended, or limited warranty published by

Graco, Graco will, for a period of twelve months from the date of sale, repair or replace any part of the equipment determined by Graco to be defective.

This warranty applies only when the equipment is installed, operated and maintained in accordance with Graco’s written recommendations.

This warranty does not cover, and Graco shall not be liable for general wear and tear, or any malfunction, damage or wear caused by faulty installation, misapplication, abrasion, corrosion, inadequate or improper maintenance, negligence, accident, tampering, or substitution of non-Graco component parts. Nor shall Graco be liable for malfunction, damage or wear caused by the incompatibility of Graco equipment with structures, accessories, equipment or materials not supplied by Graco, or the improper design, manufacture, installation, operation or maintenance of structures, accessories, equipment or materials not supplied by Graco.

This warranty is conditioned upon the prepaid return of the equipment claimed to be defective to an authorized Graco distributor for verification of the claimed defect. If the claimed defect is verified, Graco will repair or replace free of charge any defective parts. The equipment will be returned to the original purchaser transportation prepaid. If inspection of the equipment does not disclose any defect in material or workmanship, repairs will be made at a reasonable charge, which charges may include the costs of parts, labor, and transportation.

THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE, AND IS IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED

TO WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Graco’s sole obligation and buyer’s sole remedy for any breach of warranty shall be as set forth above. The buyer agrees that no other remedy

(including, but not limited to, incidental or consequential damages for lost profits, lost sales, injury to person or property, or any other incidental or consequential loss) shall be available. Any action for breach of warranty must be brought within two (2) years of the date of sale.

GRACO MAKES NO WARRANTY, AND DISCLAIMS ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A

PARTICULAR PURPOSE, IN CONNECTION WITH ACCESSORIES, EQUIPMENT, MATERIALS OR COMPONENTS SOLD BUT NOT

MANUFACTURED BY GRACO . These items sold, but not manufactured by Graco (such as electric motors, switches, hose, etc.), are subject to the warranty, if any, of their manufacturer. Graco will provide purchaser with reasonable assistance in making any claim for breach of these warranties.

In no event will Graco be liable for indirect, incidental, special or consequential damages resulting from Graco supplying equipment hereunder, or the furnishing, performance, or use of any products or other goods sold hereto, whether due to a breach of contract, breach of warranty, the negligence of

Graco, or otherwise.

PENTRU CLIENÞII GRACO ROMÂNIA

Pãrþile confirmã cã au solicitat ca acest document, precum ºi toate documentele, înºtiinþãrile ºi angajamentele legale asumate, oferite sau instituite aici sau legate direct sau indirect de prezenta sã fie redactate în limba englezã.

ADDITIONAL WARRANTY COVERAGE

Graco does provide extended warranty and wear warranty for products described in the “Graco Contractor Equipment Warranty Program”.

Graco Information

For the latest information about Graco products, visit www.graco.com

.

For patent information, see www.graco.com/patents .

TO PLACE AN ORDER, contact your Graco distributor or call 1-800-690-2894 to identify the nearest distributor.

8

All written and visual data contained in this document reflects the latest product information available at the time of publication.

Graco reserves the right to make changes at any time without notice.

For patent information, see www.graco.com/patents.

Traducerea instrucţiunilor originale.

This manual contains Romanian. MM 313440

Graco Headquarters: Minneapolis

International Offices: Belgium, China, Japan, Korea

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA

Copyright 2009, Graco Inc. All Graco manufacturing locations are registered to ISO 9001.

www.graco.com

Revised E, November 2015

313504E

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement