Graco 3A8520C, Therm-O-Flow Warm Melt Användarmanual

Add to my manuals
152 Pages

advertisement

Graco 3A8520C, Therm-O-Flow Warm Melt Användarmanual | Manualzz

Anvisningar – delar

Therm-O-Flow

®

Warm Melt

3A8520C

SV

För överföring av tätningsmedel, lim eller andra medier till vätskor med hög viskositet.

Endast för yrkesmässigt bruk.

Ej godkänd för användning i explosiva miljöer eller på farliga (klassade) platser.

Se sida 4 för modellinformation, inklusive maximalt

arbetstryck och godkännanden.

Viktiga säkerhetsinstruktioner

Läs alla varningar och anvisningar i denna handbok och relaterade handböcker innan utrustningen används.

Spara dessa anvisningar.

2

Innehållsförteckning

Relaterade handböcker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Modeller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Therm-O-Flow Warm Melt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Godkännanden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Therm-O-Flow Warm Melt-tryck . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Värmezoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Varningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Komponenters funktion och placering. . . . . . . . . . . . 10

Enkel Therm-O-Flow Warm Melt . . . . . . . . . . . . . . . 10

Dubbel Therm-O-Flow Warm Melt. . . . . . . . . . . . . . 11

Luftledningstillbehör. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Strömbrytare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Integrerade luftreglage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Identifiering av tryckplattans (D) komponenter . . . . 14

Anslutningar på värmeregleringsbox . . . . . . . . . . . . 15

Avancerad displaymodul (ADM) . . . . . . . . . . . . . . . 16

Information om displayen på ADM-displayen . . . . . . 17

Beskrivningar av LED-status på den avancerade displaymodulen (ADM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

ADM-ikoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

ADM-funktionsknappar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Huvudmenyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Installation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Plats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Jordning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Matningskrav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Ansluta el. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Tryckluftsanslutningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Lamptorn (tillval) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Fäst fatstoppen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Inställning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Givare för låg nivå eller tomt fat. . . . . . . . . . . . . . . . 26

Våtkopp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Anslut uppvärmda tillbehör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Installera expansionsmodulen . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Skärmen Systeminställning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Värmeinställningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Avancerad inställning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Riktlinjer gällande slangar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Renspola systemet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Flöda pumpen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Körskärm för en enhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Dubbel körskärm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Körskärm för uppvärmning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Händelser och fel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Tryckavlastning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Stoppreglage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Avstängning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Schema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Underhåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Underhållsskärmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Diagnostik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Skärmen för systemdiagnostik . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Skärmen för värmediagnostik. . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Felsökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Visa fel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Felsökning av fel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Felkoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Felsökning av tryckmatare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Felsökning av pump . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Felsökning av luftmotor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Felsökning av värmarstyrning. . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Mät motståndet (uppvärmda system) . . . . . . . . . . . . 69

USB-data. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Nedladdningsprocedur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

USB-loggar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Händelselogg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Dataloggen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Systemkonfigurationsinställningar . . . . . . . . . . . . . . 72

Kundspecifik språkfil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Skapa kundspecifika språksträngar . . . . . . . . . . . . . 72

Uppladdningsprocedur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Integration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Anslut PLC-ingångarna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Anslut PLC-utgångar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Gatewaymodul för kommunikation . . . . . . . . . . . . . . 79

Systemfelkoder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

Tidsdiagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

Anslutningsdetaljer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

Gateway-inställningsskärmar . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Reparation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

Koppla från pumpen från plattan . . . . . . . . . . . . . . 103

Reparera tryckpattan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

Anslut plattan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

Ta bort skraptätningarna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

Installera skraporna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

Borttagning av förträngningspumpen . . . . . . . . . . . 107

Montera förträngningspumpen . . . . . . . . . . . . . . . . 108

Avlägsna luftmotorn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

Installation av luftmotorn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

Reparation av tryckplatta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

Byta elkomponent(er) i värmeregleringsboxen. . . . 114

Byta säkringar i kablaget (25R652) . . . . . . . . . . . . 116

Återvinning och kassering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

Kassering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

Delar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

D200s 6,5-tums tryckmatare . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

D200 3-tums tryckmatare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

D60 3-tums tryckmatare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

D200- och D200s-pumpfästen för 200-liters (55 gallon) tryckplatta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

D60-pumpfäste för 20-liters (5 gallon) tryckplatta. . 124

D200s-pumpfästen för 60-liters (16 gallon) tryckplattor

125

Värmeregleringsbox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

Expansionsmodul (26B238) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

3A8520C

200-liters (55 gallon) tryckplatta (255663). . . . . . . 128

Kabelkanalsenheter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

20-liters (5 gallon) tryckplattor . . . . . . . . . . . . . . . . 130

60-liters (16 gallon) tryckplattor . . . . . . . . . . . . . . . 132

Satser och tillbehör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

Systemsatser och tillbehör . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

Fatsatser och tillbehör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

Kablage till tryckplatta/pumpvärmare . . . . . . . . . . 135

Kopplingar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

Dubbelkabelsats (26B339) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

Uppvärmt dubbelblock (26B346). . . . . . . . . . . . . . 136

Check-Mate 200 CS pumpvärmarsats, 25R450 . . 137

Tryckplattevärmarsats (25R451) . . . . . . . . . . . . . . 138

Satser med gatewaymodul för kommunikation (CGM)

139

Mått . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

Mått . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

Kopplingsscheman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

Tekniska specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

Proposition 65, Kalifornien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

Graco standardgaranti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

Relaterade handböcker

Handbok på engelska

Beskrivning

312375

312468

312374

312491

312492

312493

312494

406681

334048

3A6321

3A1244

3A4241

Check-Mate ® Kolvpumpar, instruktioner och reservdelar

200 cc Check-Mate kolvpump, reparation och reservdelslista

Luftregulatorer, anvisningar – delar

Anvisningar och delar för reningssats för vätskepump

Sats för cylinderfat, instruktioner

Ljustornssats, instruktioner

Anvisningar och delar cirkulationssats för inkapslad våtkopps

Plattkåpsats

Anvisningar och delar för

EPDM-slangskrapssats

Programmeringsanvisningar för ADM

Token In-System

Graco styrningsarkitektur - modul

Anvisningar för uppvärmd slang för hetsmältning/varmsmältning

311238

312864

312376

310523

Anvisningar för NXT

®

-luftmotor – delar

Anvisningar för gatewaymodul för kommunikation – delar

Anvisningar för Check-Mate-pumppaket – delar

Global bruksanvisning för tryckmatare – reservdelslista

3A8520C 3

4

Modeller

Modeller

Therm-O-Flow Warm Melt

Kontrollera det sjusiffriga reservdelsnumret för Therm-O-Flow Warm Melt på märkplåten på baksidan av tryckmatarstolpen nära värmeregleringsdosan (S). Använd följande matris för att fastställa enhetens konstruktion, baserat på de sju siffrorna.

Exempel: Reservdelsnummer WMC21B1 avser ett försörjningssystem för varmsmältning ( WM ), en Check-Mate

200-förträngningspump i kolstål för mycket kraftig belastning ( C2 ), en D60-tryckmatare ( 1 ), en uppvärmd 20 l-tryckplatta med en EPDM-tätning ( B ) och en avancerad displaymodul (ADM)/240 V ( 1 ).

OBS! Värmen från Therm-O-Flow Warm Melt är avsedd varmsmältningstillämpningar med en högsta temperatur på 70 °C

(158 °F).

Siffrorna i den följande matrisen har inget samband med referensnumren i sprängskisser och reservdelslistor.

WM C1 1 B 1

Tredje och fjärde tecknet Femte tecknet Sjätte tecknet

Sjunde siffran

Första och andra siffran

WM

(matnings enheter för varmsmält ning)

Check-Mate-pumpalternativ Tryckmataralternativ

Stor lek

C1 36:1

-

Pump mate

rial

CS

-

Upp

värmd/u tan upp

värmn.

Namn

Stor lek

1 D60 3 tum

Fatstor lek

20 l

(5 gal.)

A

C2 36:1

C3 36:1

C4 36:1

C5 68:1

C6 68:1

C7 68:1

C8 68:1

CS

CM

CM

CS

CS

CM

CM

Utan upp värmning*

Med upp värmning

≤ 70° C

Utan upp värmning*

Med upp värmning

≤ 70 °C

Utan upp värmning*

Med upp värmning

≤ 70 °C

Utan upp värmning*

Med upp värmning

≤ 70 °C

2 D200 3 tum

3 D200s

6,5 tum

200 l

(55 gal.)

200 l

(55 gal.)

B

C

D

F

G

Tryckplatta och tätningsalternativ

Tryck

platte volym

20 l

(5 gal.)

20 l

(5 gal.)

60 l

(16 gal.)

60 l

(16 gal.)

200 l

(55 gal.)

200 l

(55 gal.)

Tryck

platte material

CST/AL

CST/AL

Kolstål/ aluminium

Kolstål/ aluminium

AL

AL

Tät

nings material

EPDM

EPDM

PTFEbelagd nitril

PTFEbelagd nitril

EPDM

EPDM

Tor kare

Enkel ring

Enkel ring

Enkel plan

Enkel plan

Dubbel ring

Dubbel ring

Upp

värmd/ utan upp värmn.

Utan upp värmning*

Med upp värmning

≤ 70 °C

Utan upp värmning*

Med upp värmning

≤ 70 °C

Utan upp värmning*

Med upp värmning

≤ 70 °C

Gräns

snitts-/ spännings matn.alter

nativ

1

2

Gräns

snitt/ spän

nings matn.

ADM/

240 V

ADM/

480 V

Godkännanden

BETECKNING:

CS = Kolstål, Severe Duty

CM = Kolstål, MaxLife

CST/AL = Kolstål/Aluminium

AL = Aluminium

Komponent Myndighetsgodkännanden

* När systemet är konfigurerat med en icke uppvärmd pump är endast tryckplatta utan uppvärmning tillgänglig.

Värmeregleringsbox C

9902471

3A8520C

Therm-O-Flow Warm Melt-tryck

På grund av faktorer som doseringssystemets utformning, materialet som pumpas och flödeshastigheten kommer det dynamiska trycket inte att nå systemets nominella arbetstryck

(stopp).

Underdelens storlek

200CS/CM

Luftmotor

NXT 3400

NXT 6500

Effektfaktor

36:1

68:1

Pumpens arbetstryck (stopp) psi bar MPa

3600 248 24,8

5000 345 34,5

Modeller

3A8520C 5

6

Modeller

Värmezoner

I tabellerna nedan redovisas hur många värmezoner som finns på Therm-O-Flow Warm Melt-system. Tabellerna visar de värmezoner som är tillgängliga för slangar eller tillbehör som används på enkla eller dubbla system. Antalet värmezoner varierar beroende på huruvidsa systemet har en ej uppvärmd eller uppvärmd pump och tryckplatta samt om systemet är utrustat med en värmeexpansionsmodul.

Enkelt system

Standardstyrbox för värmereglering med ej uppvärmd pump och tryckplatta

Zoner för uppvärmda slangar

Slut på slangzoner

4

4

Standardstyrbox för värmereglering med värmeexpansionsmodul och ej uppvärmd pump och tryckplatta

Zoner för uppvärmda slangar

Slut på slangzoner

8

8

Standardstyrbox för värmereglering med uppvärmd pump och tryckplatta

Zon för uppvärmd pump

Zon för uppvärmd tryckplatta

Zoner för uppvärmda slangar

Slut på slangzoner

1

1

3

3

Standardstyrbox för värmereglering med värmeexpansionsmodul och uppvärmd pump och tryckplatta

Zon för uppvärmd pump

Zon för uppvärmd tryckplatta

Zoner för uppvärmda slangar

Slut på slangzoner

7

7

1

1

Dubbelt system

Standardstyrbox för värmereglering med ej uppvärmd pump och tryckplatta

Zoner för uppvärmda slangar

Slut på slangzoner

8

8

Standardstyrbox för värmereglering plus en värmeexpansionsmodul med ej uppvärmd pump och tryckplatta

Zoner för uppvärmda slangar

Slut på slangzoner

12

12

Standardstyrbox för värmereglering plus två värmeexpansionsmoduler med ej uppvärmd pump och tryckplatta

Zoner för uppvärmda slangar

Slut på slangzoner

16

16

Standardstyrbox för värmereglering med ej uppvärmd pump och tryckplatta

Zoner för uppvärmda pumpar

Zoner för uppvärmda tryckplattor

Zoner för uppvärmda slangar

Slut på slangzoner

2

2

6

6

Standardstyrbox för värmereglering plus en värmeexpansionsmodul och uppvärmd pump och tryckplatta

Zoner för uppvärmda pumpar

Zoner för uppvärmda tryckplattor

Zoner för uppvärmda slangar

Slut på slangzoner

2

2

10

10

Standardstyrbox för värmereglering plus två värmeexpansionsmoduler och uppvärmd pump och tryckplatta

Zoner för uppvärmda pumpar

Zoner för uppvärmda tryckplattor

Zoner för uppvärmda slangar

Slut på slangzoner

2

2

14

14

3A8520C

Varningar

Varningar

Följande varningar gäller förberedelser, användning, jordning, underhåll och reparation av denna utrustning.

Symbolen med ett utropstecken uppmärksammar dig på en allmän föreskrift, och farosymbolerna hänvisar till åtgärdsspecifika risker. Läs dessa varningar när symbolerna förekommer i texten i denna handbok eller på varningsetiketter. Produktspecifika risksymboler och föreskrifter som ej omfattas av detta avsnitt kan förekomma i texten i denna handbok när så är tillämpligt.

ALLVARLIG RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR

FARA

Denna utrustning kan drivas med mer än 240 V. Kontakt med denna spänning orsakar dödsfall eller allvarlig skada.

• Stäng av och koppla från strömmen med huvudbrytaren innan kablar kopplas bort och innan service utförs på utrustningen.

• Denna utrustning måste jordas. Anslut endast till ett jordat eluttag.

• All elektrisk ledningsdragning måste utföras av en behörig elektriker samt enligt lokala föreskrifter och regler.

VARNING

HUDINTRÄNGNINGSRISK

Högtrycksstrålar från utmatningsenheten, slangläckor eller spruckna komponenter tränger genom huden.

Detta kan se ut som ett skärsår, men är en allvarlig skada som kan leda till amputation. Se till att få omedelbar kirurgisk behandling.

• Rikta aldrig utmatningsenheten mot någon eller mot någon kroppsdel.

• Lägg inte handen över vätskeutloppet.

• Stoppa eller avled inte läckor med din hand, kropp, handske eller med trasa.

Utförllow the Tryckavlastning när du slutar mata ut material och före rengöring, kontroll eller service

av utrustningen.

• Dra åt alla vätskekopplingar innan utrustningen används.

• Kontrollera slangar och kopplingar dagligen. Byt ut slitna och skadade delar omedelbart.

3A8520C 7

8

Varningar

VARNING

RISKER MED RÖRLIGA DELAR

Rörliga delar kan klämma, skära eller slita av fingrar och andra kroppsdelar.

• Håll dig på avstånd från rörliga delar.

• Kör inte maskinen med skydd eller kåpor borttagna.

• Utrustningen kan starta utan förvarning. Utför

Tryckavlastning

och koppla från strömförsörjningen innan utrustningen kontrolleras, flyttas eller repareras.

BRAND- OCH EXPLOSIONSRISK

Brandfarliga ångor i arbetsområdet , t.ex. från lösningsmedel och färg, kan antändas eller explodera.

Färg eller lösningsmedel som flödar genom utrustningen kan orsaka gnistor från statisk elektricitet.

Förhindra brand och explosioner:

• Använd endast utrustningen i välventilerade utrymmen.

• Avlägsna alla gnistkällor, t.ex. sparlågor, cigarretter, sladdlampor och plastdraperier (risk för gnistbildning av statisk elektricitet).

Jorda all utrustning på arbetsområdet. Se avsnittet Jordning

instructions.

• Spruta och renspola aldrig med lösningsmedel vid höga tryck.

• Håll arbetsområdet fritt från smuts, inklusive lösningsmedel, trasor och bensin.

• När brandfarliga ångor föreligger, koppla inte in eller dra ur strömkontakter och använd inte strömbrytare eller lampkontakter.

• Använd endast jordade slangar.

• Håll pistolen stadigt mot kanten av ett jordat kärl när pistolen trycks av i kärlet. Använd inte kärlinsatser som inte är antistatiska eller elektriskt ledande.

• Sluta omedelbart att använda utrustningen om statisk gnistbildning uppstår eller om du får en stöt.

Använd inte utrustningen förrän du har identifierat och åtgärdat problemet.

• Ha en fungerande brandsläckare tillgänglig i arbetsområdet.

RISKER MED VÄRMEEXPANSION

Vätskor som utsätts för värme i begränsade utrymmen, t.ex. slangar, kan ge upphov till en snabb tryckökning som orsakas av värmeexpansion. Övertryck kan orsaka utrustningsbristning och allvarliga personskador.

• Öppna en ventil för att avlasta vätskeexpansionstrycket under uppvärmning.

• Byt ut slangarna regelbundet i förebyggande syfte, enligt vad som är tillämpligt under de aktuella driftförhållandena.

3A8520C

3A8520C

Varningar

VARNING

RISKER VID FELAKTIG ANVÄNDNING AV UTRUSTNINGEN

Felaktig användning kan leda till dödsfall eller allvarliga personskador.

• Använd inte utrustningen när du är trött eller påverkad av droger/läkemedel eller alkohol.

• Överskrid inte maximalt arbetstryck eller märktemperaturen för den lägst klassificerade systemkomponenten. Se avsnittet

Tekniska specifikationer

i alla utrustningshandböcker.

Använd vätskor och lösningsmedel som är förenliga med utrustningens våta delar. Se avsnittet Tekniska specifikationer i alla utrustningshandböcker. Läs vätske- och lösningsmedelstillverkarens varningar.

Begär att få ett säkerhetsdatablad med fullständig information om materialet från distributören eller

återförsäljaren.

• Stäng av all utrustning och följ

Tryckavlastning

när utrustningen inte används.

• Kontrollera utrustningen dagligen. Byt ut slitna eller skadade delar omedelbart och använd endast tillverkarens originalreservdelar.

• Ändra eller modifiera inte utrustningen. Ändringar och modifieringar kan ogiltiggöra myndighetsgodkännanden och medföra säkerhetsrisker.

• Se till att all utrustning är klassificerad och godkänd för den miljö inom vilken du avser använda den.

• Använd endast utrustningen för avsett ändamål. Ring din återförsäljare för mer information.

• Dra slangar och sladdar så att dessa inte ligger i trafikerade områden, mot vassa kanter, rörliga delar eller varma ytor.

• Slangarna får inte vikas eller böjas för mycket, och använd aldrig slangar för att dra och flytta utrustningen.

• Barn och djur får inte vistas på arbetsområdet.

• Följ alla tillämpliga säkerhetsföreskrifter.

RISK FÖR STÄNK

Varm eller giftig vätska kan orsaka allvarlig skada om den stänker i ögon eller på hud. Under utblåsning av tryckplattan, kan det stänka runt omkring.

• Använd minimalt lufttryck när plattan tas bort från fatet.

RISKER MED GIFTIGA VÄTSKOR OCH ÅNGOR

Giftiga vätskor och ångor kan orsaka allvarliga personskador eller dödsfall om de stänker på hud eller i ögon, inandas eller sväljs.

• Läs säkerhetsdatabladen (SDS) för uppgifter om specifika risker som föreligger med de vätskor du avser använda.

• Förvara farliga vätskor i godkända behållare och bortskaffa dem i enlighet med gällande föreskrifter.

RISK FÖR BRÄNNSKADOR

Ytor på utrustning och vätskor som är uppvärmda kan bli mycket heta under drift. Undvika allvarliga brännskador:

• Vidrör inte varm vätska eller utrustning.

PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING

Bär lämplig skyddsutrustning i arbetsområdet för att förhindra allvarliga personskador, t.ex. skador på ögon, hörselnedsättning, inandning av giftiga ångor samt brännskador. I skyddsutrustningen ska åtminstone följande ingå:

• Skyddsglasögon och hörselskydd.

• Andningsmask, skyddskläder och handskar enligt rekommendationer från vätske- och lösningsmedelstillverkaren.

9

Komponenters funktion och placering

Komponenters funktion och placering

Enkel Therm-O-Flow Warm Melt

D200 7,5 cm (3 in.) dubbel matare, 200-liters tryckplatta

M

Lyftpunkter

A

B R

S

T

V

E

N

F

P

L

W

C

D

F IG . 1: Therm-O-Flow Warm Melt

Beteckning:

A Montering av tryckmatare

B Luftmotor

C Kolvpump

D Tryckplatta (se F

IG

. 5)

E

Avancerad displaymodul (ADM) (se F

IG

. 7)

F

Integrerade luftregulatorer (se F

IG

. 4)

G Tryckplattans luftningsventil

H Lyftstång för tryckplatta

J Luftningsventil för pump

K Våtkopp

L Luftledning (medföljer ej)

M Luftledningens urtappningskran (medföljer ej)

K

J

U

H

G

N Tryckluftfilter (medföljer ej)

P Avstängningsventil för luftning (krävs) (medföljer ej)

R Nivågivare

S Värmeregleringsbox

T

Strömbrytare (se Strömbrytare på sidan sida 12)

U * Pumpvärmare.

V Tryckluftmotorns solenoid

W Transformator (endast 480 V-modell)

* Endast komponenter på uppvärmda pumpar.

10 3A8520C

Dubbel Therm-O-Flow Warm Melt

Se Dubbelkabelsats (26B339) på sidan 135.

D200 7,5 cm (3 in.) dubbel matare, 200-liters tryckplatta

Komponenters funktion och placering

Enhet A

Enhet B

TC

B

A

F

IG

. 2: Dubbel Therm-O-Flow Warm Melt

Enhet A: Denna Therm-O-Flow Warm Melt är utrustad med en avancerad displaymodul (ADM) och är märkt med dekalen med bokstaven ”A” som ingår i dubbelkabelsatsen.

Enhet B: Denna Therm-O-Flow Warm Melt är inte utrustad med någon avancerad displaymodul (ADM) och är märkt med dekalen med bokstaven ”B” som ingår i dubbelkabelsatsen.

TC: Dubbelkabelsats (26B339)

3A8520C 11

Komponenters funktion och placering

Luftledningstillbehör

Se F IG . 1 på sidan 10.

Dräneringsventil för tryckluftsslang (M)

Luftfilter (N): Tar bort skadlig smuts och fukt ur tryckluften.

Avstängningsventil av avluftningstyp (P): Isolerar tryckluftstillbehör och försörjningssystemet itll Therm-O-Flow

Warm Melt för servicearbete. Monteras uppströms i förhållande till övriga tryckluftstillbehör.

Strömbrytare

Varje Therm-O-Flow Warm Melt har en huvudbrytare som slår från strömmen till hela systemet.

Huvudbrytaren (T) sitter på värmeregleringsboxen (S) och används för att slå från strömmen till hela systemet. När man slår FRÅN huvudbrytaren (T) bryts också matningen till luftmotorns magnetventil, vilket stänger av luftmotorn.

Brytaren kan spärras i öppet läge.

S

T

F

IG

. 3: Strömbrytare

12 3A8520C

Komponenters funktion och placering

Integrerade luftreglage

AG

AJ

AH

AF

AK

AE

AD

AC

AA

F IG . 4: Integrerade luftreglage

AA Slidventil för huvudluft

Slår på och av lufttillförseln till helasystemet.

När den är stängd avlastar ventilen trycket nedströms.

Ventilen kan spärras i stängt läge.

AB Luftregulator för tryckmatare

AC Tryckmatarens styrventil

AD Lufttrycksmätare för tryckmatare

Visar tryckmatarens nedåtverkande lufttryck.

AE Utblåsningsknapp

Slår av och på luften för att föra ut tryckplattan ur ett tomt fat.

AF Luftregulator för luftmotor

Styr lufttrycket till motorn.

AG Tryckmätare för luftmotor

Visar lufttrycket till motorn.

AB

AH Luftmotorns slidventil

Slår på och av luften till luftmotorn. När den är stängd släpper ventilen ut kvarstående luft mellan den och motorn. Tryck in ventilen för att stänga av luften. Ventilen kan spärras i stängt läge.

AJ Luftmotorns magnetventil

Slår på och av luften till luftmotorn när systemet stannat på ADM. När den är stängd släpper ventilen ut kvarstående luft mellan den och motorn.

AK Avlastningsventil

Avluftar genom avlastningsventilen för att se till lufttrycket inte överstiger ett visst värde (5,17 bar

[75 psi] på 68:1-systems och 6,89 bar [100 psi] på 36:1-system).

3A8520C 13

Komponenters funktion och placering

Identifiering av tryckplattans (D) komponenter

Utan uppvärmning Uppvärmd

BF

BA

BC

BM

BA

BH

BF

BM

BB

BL

BJ

BG

BD

BH

BB

BJ

F IG . 5

Beteckning:

BA Platta

BB Skrapa

BC Värmarkåpa

BD Maskinskruvar

BF Avluftningsspak

BG Avluftningsport

BD

BH Luftassistansbackventil

BJ Skrapplatta (under skrapan)

BK O-ringstätning (visas inte)

BL Ventilport för tryckplatta

BM Ventillock för tryckplatta

BG

BL

14 3A8520C

Komponenters funktion och placering

Anslutningar på värmeregleringsbox

Enkel värmemodul Expansionsvärmemodul

CC

CA

F

IG

. 6

Beteckning:

CA CAN-kabelanslutningsportar*

CB Grepp för PLC-insignals-/utsignalskabel

CC Anslutning för uppvärmd slang/tillbehör

CD Anslutning för uppvärmd pump**

CE Anslutning för uppvärmd tryckplatta

CB

CD

CE

CC

* På enhet A anslut denna översta port till den avancerade displaymodulen (ADM). Vid användning av ett dubbelt system kopplas den översta anslutningsporten på enhet A ihop med den översta anslutningsporten på enhet B med hjälp av CAN-kabeln.

** Den här porten kan användas för anslutning av en uppvärmd slang/tillbehör när systemet inte har någon uppvärmd pump/tryckplatta.

3A8520C 15

Komponenters funktion och placering

Avancerad displaymodul (ADM)

Fram- och bakifrån

DB

DC

DD

DA

DE

DF

DR

DK

DH

DP

DG

DS DN

DM

DJ

F IG . 7: Identifiering av den avancerade displaymodulens (ADM) komponenter

Beteckning:

DA Start/Avstängning

Startar eller stänger av systemet. Växlar mellan aktivt och inaktivt system.

DB Systemstatuslampa

DC Mjukstopp för systemet

Stoppar alla processer och inaktiverar luftmotorn.

Stoppar även alla uppvärmningsprocesser och inaktiverar värmen. Detta är inte ett säkerhets- eller nödstopp.

DD Funktionsknappar

Anges av ikonen på skärmen bredvid funktionsknappen.

Utför den specifika åtgärden för den aktuella ikonen när man trycker på den.

DE Avbryt

Ångrar ett val eller en sifferinmatning medan du håller på att göra ett val eller matar in ett nummer. Avbryter pumpprocesserna. Stänger en skärm utan att ändringar sparas.

DF Ange

Välj denna knapp för att uppdatera ett fält, acceptera ett val eller ett värde, bekräfta en händelse, öppna en skärm och växla mellan valda poster.

DG Lås/inställning

Växlar mellan körskärmarna och huvudmenyn.

DH Riktningsknappsats

Navigera på en skärm eller till en annan skärm.

DJ Numerisk knappsats

För inmatning av numeriska värden.

DK Identifikationsdekal för artikelnummer

DL USB-gränssnitt

DM CAN-kabelanslutning

Strömförsörjning och kommunikation.

DN Modulstatuslampor

Visuella indikatorer för att visa status för ADM.

DP Åtkomstlucka för token

Åtkomstlucka för blå programvarutoken.

DR Batterilucka

DS Ljustornanslutning

OBS! Vid användning av ett dubbelt system ingår den automatiska displaymodulen (ADM) endast i Therm-O-Flow

Warm Melt-enhet A.

DL

16 3A8520C

Information om displayen på ADM-displayen

Information om displayen på ADM-displayen

Startskärm

Den här skärmen visas medan ADM-displayen går igång.

Skärmen fortsätter att visas under tiden ADM kör initiering och etablerar kommunikation med andra systemmoduler.

Menyfält

Menyfältet visas längst upp på varje skärm (den följande bilden är bara ett exempel).

Datum och tid

Skärmmeny

Naviga

tionspilar

Skärmmeny

Den aktiva skärmens namn visas i skärmmenyn i markerad text. Skärmmenyn visar också vilka relaterade skärmar som går att nå genom att bläddra åt höger och vänster.

Systemlägen

Det aktuella systemläget visas längst ner till vänster i menyfältet och växlar mellan pumpstatus och värmestatus.

Följande pumpstatusar finns: Pump aktiv, Pump inaktiv, Pump på, Pump av och Pumpen flödas. Följande värmestatusar finns: Värme aktiv, Värme inaktiv, Värme av, Värmer upp,

Värmebehandling, Värm till temp. och Minimering.

OBS! Vid användning av ett dubbelt system visas endast den aktiva enhetens systemlägen.

Status

Den aktuella systemstatusen visas längst ner till höger på menyfältet.

Larm/avvikelse

Aktuellt systemfel visas i mitten av menyfältet. Det finns fyra alternativ.

Ikon

Ingen ikon

Funktion

Ingen information finns eller inget fel har uppstått

Rekommendation

Avvikelse

Systemläge Status

Datum och tid

Datum och tid visas alltid i något av följande format.

Tid visas alltid i 24-timmarsformat.

• DD/MM/ÅÅ TT:MM

• ÅÅ/MM/DD TT:MM

• MM/DD/ÅÅ TT:MM

Navigationspilar

Vänster och höger pilar är bara synliga när skärmnavigering

är tillåten.

Larm

Funktionsknappar

Ikoner intill funktionsknappar anger vilket läge eller vilken åtgärd som associeras med var och en av funktionsknapparna. Funktionsknappar som inte har en ikon intill sig är inte aktiverade för den aktuella skärmen.

Se

Avancerad displaymodul (ADM) på sidan 16 och

ADM-funktionsknappar på sidan 20.

OBS!

För att förhindra skador på funktionsknapparna ska de inte tryckas in med vassa objekt så som pennor, plastkort eller naglar.

3A8520C 17

Information om displayen på ADM-displayen

Skärmnavigering

Det finns två typer av skärmar:

Körskärmar styr driften och visar systemstatus och -data.

Inställningsskärmar styr systemparametrar och avancerade funktioner. Dessa skärmar öppnas via huvudmenyn.

Tryck på på valfri körskärm för att växla till huvudmenyskärmarna. Om systemet har ett lösenordsskydd kommer lösenordsskärmen att visas. Om systemet inte är låst (lösenordet är inställt på 0000) visas huvudmenyskärm 1.

Se

Huvudmenyn på sidan 21 för ytterligare information.

Tryck på på valfri inställningsskärm för att gå tillbaka till körskärmen.

På alla skärmar, tryck på funktionsknappen Enter för att aktivera redigeringsfunktionen.

Tryck på funktionsknappen Enter för att lämna redigeringsfunktionen och spara eventuella ändringar.

Använd de andra funktionsknapparna för att välja funktionerna bredvid dem.

Använd för att lämna en skärm. Använd denna knapp för att lämna redigeringsläget utan att spara ändringar.

Använd knapparna på ADM för att flytta mellan inställningarna på en skärm eller en rullgardinsmeny och för att bläddra mellan olika skärmar på höger sida av displayen.

Ställa in lösenord

Du kan ställa in lösenord för att skydda åtkomsten till vissa val på huvudmenyskärmarna. Se

Huvudmenyn på sidan 21.

För att ställa in eller ta bort lösenordet, välj alternativet

Avancerat på meny 2. Se Avancerad inställningskärm 1 på sidan 34.

Tryck på knappen för att välja ett fält att uppdatera, att göra ett val, att spara ett val eller värde, att gå till en skärm eller bekräfta en händelse.

18 3A8520C

Information om displayen på ADM-displayen

Beskrivningar av LED-status på den avancerade displaymodulen

(ADM)

LED

Systemstatus

USB-status (CL)

ADM-status (CN)

Tillstånd

Fast grön

Blinkar grön

Fast gul

Blinkar gul

Blinkar grön

Fast gul

Blinkar grön och gul

Körläge, system på

Beskrivning

Inställningsläge, system på

Körläge, system av

Inställningsläge, system av

Dataregistrering pågår

Hämtar information till USB

ADM är upptagen, USB kan inte skicka information i detta läge

Fast grön

Blinkar gul

Strömsatt modul

Pågående kommunikation

Stadigt blinkande röd Pågående överföring av programvara från token

Stadig eller slumpvis blinkande röd Ett modulfel finns

ADM-ikoner

Ikon Funktion

Larm – se Felsökning , sidan 53 för

mer information.

Avvikelse – se

Felsökning , sidan 53

för mer information.

Rekommendation – se Felsökning

,

sidan 53 för mer information.

Inga problem hittades med parameter eller inställningsvärde

Saknade eller oväntade parametrar eller inställningsvärden

Systemet behandlar förfrågan (animerat)

Börvärdet för zontemperatur visar vilken temperatur zonen värms upp till när värmen slås på.

Setback-värdet för zontemperatur visar vilken setback zonen går till när värmen befinner sig i setback-läge.

Visar den status för spärrdelen av PLC.

3A8520C 19

Information om displayen på ADM-displayen

ADM-funktionsknappar

Ikon Funktion

Öppna eller avsluta redigeringsläget för en viss skärm.

Åtkomst till schemaläggningsskärmar.

Åtkomst till skärmar för värmeinställning.

Åtkomst till diagnostikfunktionen.

Åtkomst till händelseloggar.

Åtkomst till felloggar.

Åtkomst till felsökningsfunktionen.

Åtkomst till skärmen för systeminställning.

Åtkomst till skärmar för avancerad systeminställning.

Åtkomst till underhållsfunktionen.

Åtkomst till skärmar för inställning av fältbuss-gateway.

Åtkomst till skärmar för integrationsfeedback.

Globalisera val.

Tillämpa en värmeinställning för alla värmezoner i Värmeinställningar.

Bekräfta globalisering av en inställning.

Annullera globalisering av en inställning.

Endast dubbla system.

Växla mellan pump A och pump B.

Strömsätter luftmotorn för flödning av pumpen.

Strömsätter pumpen.

Slå på/av värmezoner.

20

Ikon Funktion

Försätt alla värmezoner i setback/lämna setback.

Återställ cykelräknare.

Fortsätt.

Föregående skärm.

Sök.

3A8520C

Information om displayen på ADM-displayen

Huvudmenyn

Menyskärmarna ger åtkomst till inställningar som hjälper till att säkerställa korrekt drift och underhåll av systemet. Dessa funktioner kan utföras när ADM är i antingen läget för aktivt eller avstängt system.

1.

Strömsätt systemet för att aktivera ADM.

2.

Tryck på på ADM från valfri körskärm för att växla till huvudmenyskärmarna.

Huvudmenyskärm 1

Huvudmenyskärm 2

Om du ställer in ett lösenord, visas menyn med röda lås ovanför menyvalen med parametrar som kan ändras. Ange ditt lösenord när du uppmanas till detta för att få åtkomst till dessa skärmar.

De val som inte har ett rött lås innehåller information som kan visas men inte ändras och som inte kräver ett lösenord.

Se

Avancerad inställningskärm 1 på sidan 34

för information om inställning av lösenord.

3A8520C 21

Installation

Installation

Therm-O-Flow Warm Melt inkluderar den fullt monterade tryckmataren och pumpen.

I det här avsnittet beskrivs hur Therm-O-Flow Warm Melt konfigureras och alla nödvändiga komponenter ansluts.

Jordning

Plats

Avlägsna Therm-O-Flow Warm Melt ur packlåren. Fäst en lyftstropp i de avsedda lyftpunkterna. (se F

IG

. 1).

Lyft av enheten från pallen med lyftkran eller gaffeltruck.

För anvisningar om hur man placerar ut och förankrar

Therm-O-Flow Warm Melt, se Mått på sidan 141.

OBS!

Se till att Therm-O-Flow Warm Melt alltid lyfts i de avsedda lyftpunkterna. (se F

IG

. 1). Lyft inte enheten på något annat sätt. Om tryckmataren inte lyfts i lämpliga lyftpunkter kan det leda till skador på den.

OBS! Lyftringen på luftmotorn (B) kan endast användas vid utbyte av luftmotorn. Använd den inte för att lyfta hela systemet.

Placera tryckmataren (A) så att luftmotorn (B), huvudbrytaren (T), integrerade luftreglage (F) och den avancerade displaymodulen (ADM) (E) är lätt åtkomliga.

Kontrollera att det finns tillräckligt med utrymme ovanför matarenheten så att den kan lyftas upp helt och hållet.

Borra hål för fästen på 13 mm (1/2 tum) med hålen i fundamentet som mall.

Säkerställ att basplattan ligger vågrätt i alla riktningar. Jämna vid behov ut med distanser. Skruva fast basplattan i golvet med 13 mm-bultar (1/2 tum) som är tillräckligt långa så att tryckmataren inte välter.

Denna utrustning måste jordas för att minska risken för gnistbildning och stötar av statisk elektricitet. Elektrisk eller statisk gnistbildning kan få ångor att antända eller explodera. Felaktig jordning kan orsaka elstötar. Jordning avleder den elektriska strömmen.

Tryckmatare: Therm-O-Flow Warm Melt jordas genom

nätsladden för inspänningsmatning. Se Ansluta el på

sidan

23.

Luft- och vätskeslangar: använd endast elektriskt ledande slangar med en sammanlagd slanglängd på högst 150 m

(500 fot) för att säkerställa jordkontinuiteten. Kontrollera slangarnas elektriska motstånd. Byt ut slangen omedelbart om det totala motståndet till jord överstiger 29 Mohm.

Luftkompressor: följ tillverkarens rekommendationer.

Doseringsventil: jordas genom anslutning till korrekt jordad vätskeslang och pump.

Vätskematningsbehållare: enligt lokala föreskrifter.

Kärl för lösningsmedel som används vid renspolning: enligt lokala föreskrifter. Använd endast metallkärl som

är ledande. Placera inte kärlet på icke ledande underlag, såsom papper eller kartong, som bryter jordkretsen.

Upprätthålla jordkretsen vid renspolning eller tryckavlastning: håll någon av doseringsventilens metalldelar stadigt mot kanten av ett jordat metallkärl och aktivera sedan ventilen.

Materialbehållare: följ lokala föreskrifter. Använd endast elektriskt ledande metallkärl som är placerade på jordat underlag. Ställ inte kärlet på icke-ledande ytor, såsom papper eller kartong, då dessa material bryter jordkretsen.

22 3A8520C

Installation

Matningskrav

Varje Therm-O-Flow Warm Melt måste installeras på en egen krets som skyddas med en kretsbrytare.

20-liters uppvärmd pump och tryckplatta:

Spän

ning Fas

200-240 1

200-240 3

Hz

50/60

50/60

380-420 3YN 50/60

480 3 50/60

Maximal ström

styrka för stan

dardstyrbox för värmereglering

19

8

8

4

Maximal strömstyrka för expan

sionsmodul

28

16

16

8

20-liters ej uppvärmd pump och tryckplatta:

Spän ning

-

Fas

200-240 1

200-240 3

Hz

50/60

50/60

380-420 3YN 50/60

480 3 50/60

Maximal ström

styrka för stan

dardstyrbox för värmereglering

16

8

8

4

Maximal strömstyrka för expan

sionsmodul

28

16

16

8

200-liters uppvärmd pump och tryckplatta:

Spän

ning Fas

200-240 1

200-240 3

Hz

50/60

50/60

380-420 3YN 50/60

480 3 50/60

Maximal ström

styrka för stan

dardstyrbox för värmereglering

28

16

16

8

Maximal strömstyrka för expan

sionsmodul

28

16

16

8

200-liters ej uppvärmd pump och tryckplatta:

Spän ning

-

Fas

200-240 1

200-240 3

Hz

50/60

50/60

380-420 3YN 50/60

480 3 50/60

Maximal ström

styrka för stan

dardstyrbox för värmereglering

16

8

8

4

Maximal strömstyrka för expan

sionsmodul

28

16

16

8

Ansluta el

All elektrisk ledningsdragning måste utföras av en behörig elektriker samt enligt lokala föreskrifter och regler.

OBS!

För att undvika skador på utrustningen, dra och säkra en nätsladd som är tillräckligt lång så att tryckmatnaren (A) kan röra sig fritt.

Använd endast kopplarledare med en märkspänning på minst 600 V och minst märktemperatur på 75 °C (167 °F).

1.

Klipp nätledningarna till följande längder:

• Jordningsledning – 16,5 cm (6,5 tum)

• Strömledningar – 7,6 cm (3,0 tum)

• Lägg till skoningar vid behov. Se F

IG

. 8.

FP

FP

F IG . 8: Nätsladd

2.

Slå AV frånkopplingsbrytaren (T).

3.

Lossa skruvarna och ta bort locket (452) på värmeregleringsboxen (S).

3A8520C 23

Installation

T

SR

452

F

IG

. 9

4.

För in nätsladden genom värmeregleringsboxens avlastningsbussning (SR).

5.

Fäst isolerade hylsor i änden av varje ledare.

6.

Anslut jordledningen till jordskruven (455).

455

Tryckluftsanslutningar

En typisk installation beskrivs i F IG . 1 på sidan 10.

Anslut luftledningen (L) (medföljer inte) till 3/4-tums

NPT-kopplingen på undersidan av den integrerade luftregleringen (F) genom avstängningsventil av avluftningstyp (P).

OBS! Se till att tillbehören passar och har tillräckligt märktryck för att uppfylla systemkraven.

Lamptorn (tillval)

För anvisningar om ljustornsinstallation, se bruksanvisningen till Ljustorn. Se

Relaterade handböcker på sidan 3.

1.

Beställ ljustornstillbehöret (255468) som diagnostisk indikator för Therm-O-Flow Warm Melt.

2.

Anslut kabeln från ljustornet till den ljustornsanslutningen

(DS) på den avancerade displaymodulen (E).

Signal

Av

Grön lampa lyser

Grön lampa blinkar

Gul lampa lyser

Gul lampa blinkar

Röd lampa lyser

Beskrivning

System ej aktivt

System är aktivt och inga fel föreligger

Uppvärmning pågår/värmebehandling

En rekommendation finns

Avvikelse

Systemet har stängts av på grund av att ett larm har utlösts

F IG . 10

7.

Anslut nätsladden till värmeregleringsboxens frånslagsbrytare (T) enligt nedan.

480V

OBS! Dra åt kontaktskruvarna till moment 0,8-1,1 N•m (7-10 in-lb) med en Pozidriv-mejsel.

8.

Dra år avlastningsbussningen (SR) runt nätsladden.

9.

Ta bort luckan (452) på värmeregleringsboxen (S).

24 3A8520C

Installation

Fäst fatstoppen

Therm-O-Flow Warm Melt-systemen levereras med fatstopp som underlättar placering av placera fatet på tryckmataren

(A). För reservdelar, beställ sats 255477. Satsen innehåller

2 vardera av skruvar, låsbrickor (visas inte) och fatstopp.

2.

Fäst fatstoppen på tryckmatarbasen med skruvar och låsbrickor.

D200- och D200s-basplatta

55 gal (200 l)

16 gal

(60 l)

Maskinskruvar

Fatstopp

F

IG

. 11: Installation av fatstopp

1.

Leta rätt på monteringshålen på basplattan. Se F IG . 12.

D60-basplatta

16 gal (60 l)

5 gal (20 l)

F IG . 12: Tryckmatarbasplatta

3A8520C 25

Inställning

Inställning

Våtkopp

För att förhindra personskada från trycksatt vätska, såsom hudinjektion eller vätskestänk, se till att alla komponenter i ditt system är klassade för det maximala trycket som systemet kan uppnå. Alla komponenter måste vara nominerade för maximalt tryck även om pumpen körs under maximalt tryck.

OBS!

För att förhindra skador på komponenter i systemet måste alla komponenter klassas för det maximala trycket som systemet kan uppnå.

Fyll våtkoppen (K till 1/3 med Graco halstätningsvätska (TSL) eller motsvarande lösningsmedel före start.

Dra åt våtkoppen

OBS! Våtkoppen (K) är dragen till rätt moment på fabriken;, men halspackningstätningar på pumpar för mycket hög belastning kan lossna lite med tiden. Kontrollera våtkoppens

åtdragning ofta efter första start och regelbundet efter den första veckan i drift. Korrekt våtkoppsmoment är viktigt för att förlänga tätningarnas livslängd.

Givare för låg nivå eller tomt fat

OBS! Sensorerna för låg nivå (LL) och tomt fat (EL) används för att indikera när fatet är tomt.

1.

Höj eller sänk lågnivågivaren (LL) till önskat läge för att aktivera den.

2.

Öka avståndet mellan lågnivå- (LL) och tomgivaren (EL) för att öka uppvärmningstiden för dubbla sekundära systemet.

LL

K

F

IG

. 14: Våtkopp

OBS! Checkmate MaxLife-pumparna använder en speciell packboxhalstätning som inte kan justeras och som inte kräver regelbunden åtdragning.

1.

Följ

Tryckavlastning på sidan 46.

2.

Vrid våtkoppen (K) till 128–155 N•m (95–115 ft-lbs) med hjälp av tätningsmutternyckeln (medföljer) vid behov.

Dra inte åt våtkoppen för hårt.

EL

EFFEKT

F IG . 13: Givare för låg nivå och tomt fat

JORD

26 3A8520C

Anslut uppvärmda tillbehör

Om tillämpningen kräver flera uppvärmda tillbehör ska elkontakterna på den anslutna uppvärmda slangen till värmeregleringsboxen.

Exempel

Uppvärmda zoner används för att ansluta ett primärt och ett sekundärt system till ett uppvärmt block och en utmatningsventil. A-#-zoner visas på skärmen Värme A och B-#-zoner visas på skärmen Värme B. Om en expansionsmodul används skulle dessa visas på skärm Värme A-E eller Värme B-E.

I det här exemplet består enhet A av följande uppvärmda komponenter:

• Slang 1: Den runda elkontakten ansluts till port 1 på

AMZ som sitter på värmeregleringsboxen på enhet A.

Den fyrkantiga elkontakten från slang 1 ansluts till det uppvärmda dubbelblocket.

• Pumpvärmare: Pumpvärmaren ansluts till port 4 på

AMZ som sitter på värmeregleringsboxen på enhet A.

• Tryckplattevärmare: Tryckplattevärmaren ansluts till port 5 på AMZ som sitter på värmeregleringsboxen på enhet A.

• Slang 3: Den runda elkontakten ansluts till port 6 på expansionsmodulen som sitter på enhet A. Den fyrkantiga elkontakten ansluts till den uppvärmda utmatningsventilen.

I det här exemplet består enhet B av följande uppvärmda komponenter:

• Slang 2: Den runda elkontakten ansluts till port 1 på värmeregleringsboxen på enhet B.

• Pumpvärmare: Pumpvärmaren ansluts till port 4 på

AMZ som sitter på värmeregleringsboxen på enhet B.

• Tryckplattevärmare: Tryckplattevärmaren ansluts till port 5 på AMZ som sitter på värmeregleringsboxen på enhet B.

3A8520C

Inställning

27

Inställning

Pumpvärmare

Tryck platte

värmare

Enhet A

Slang 1

Fyrkantig elkontakt

Uppvärmt dubbelblock

Slang 2

Slang 3

Fyrkantig elkontakt

Rund elkontakt

Enhet B

Pumpvärmare

Tryck

platte värmare

Rund elkontakt

Uppvärmd utmatningsventil

F IG . 15

28 3A8520C

Installera expansionsmodulen

Inställning

5.

Koppla bort kablaget (447) från AMZ 1 i värmeregleringsboxen (S) genom att lossa ledare L1, L2, L3 och L4 från kretsbrytaren (445).

Kassera kablaget (447).

Therm-O-Flow Warm Melt har som standard en värmeregleringsbox (S), vilken har stöd för upp till sex värmezoner utöver pumpens och tryckplattans värmezoner.

När expansionsmodulen läggs till i systemet kan ytterligare

åtta värmezoner läggas till, vilket ökar systemets maximala strömförbrukningen.

Se Expansionsmodul (26B238) på sidan 127 för

information om expansionsmodulens delar.

Se Matningskrav på sidan 23 för information om maximal

märkströmstyrka för ett standardsystem, liksom ett system med expansionsmodulen installerad.

1.

Följ

Tryckavlastning på sidan 46.

2.

Stäng av och koppla bort matningen från systemet.

3.

Lossa skruvarna och ta bort locket (452) på

värmeregleringsboxen (S). Se F

IG

. 9 på sidan 24.

4.

Avlägsna de två skruvarna (433) och kåpan (457) på botten av värmeregleringsboxen (S).

447

F IG . 17

445

L4

L3 L2

L1

F IG . 18

457

433

F IG . 16

3A8520C 29

Inställning

6.

Koppla bort CAN-kabeln från hållare 2 (B2) på AMZ 1 i värmeregleringsboxen (S) och återanslut den till hållare 1 (B1) på AMZ 2 i expansionsmodulen.

AMZ 1

7.

Anslut expansionsmodulen till värmeregleringsboxen

(S) med hjälp av de fyra skruvarna som ingår i satsen.

B1

AMZ 2

B2

B1

F IG . 20

8.

Sätt fast skyddsremsan runt öppningen mellan skåpen.

9.

Anslut CAN-kabeln som medföljer expansionsmodulen till hållare 2 (B2) på AMZ 1 i värmeregleringsboxen (S).

10. Anslut kablaget (479) från expansionsmodulen till AMZ1

som visas i F

IG

. 17.

11. Anslut ledare L1, L2, L3 och L4 från expansionsmodulen

till kretsrytaren (445) som visas i F IG . 18.

B2

F

IG

. 19

30 3A8520C

12. Anslut jordledningen till jordskruven (455) genom att lossa muttern (437) på kablaget.

437

455

Inställning

Skärmen Systeminställning

OBS!

För att undvika skada på ADM-knappar ska du inte trycka på knapparna med vassa föremål såsom pennor, plastkort eller naglarna.

Slå PÅ frånkopplingsbrytaren (T).

F

IG

. 21

13. Ställ om AMZ rotationsbrytare på expansionsmodulen till läge 2 om ett enkelt system används och läge 4 för ett dubbelt system.

AMZ-vredläge

Enhet A: Vredläge 1

Enhet A-E (expansionsmodul): Vredläge 2

Enhet B: Vredläge 3

Enhet B-E (expansionsmodul): Vredläge 4

OBS! Enhet A och B ställs in på fabriken.

När den avancerade displayen har startats trycker du på för att öppna huvudmenyskärmarna. Använd

ADM-riktningsknappsatsen (DH) för att navigera mellan skärmarna.

Tryck på funktionsknappen

Systeminställning.

för att öppna skärmen

Systeminställningsskärm 1

På systeminställningsskärm 1 gör du nedanstående systeminställningar.

F

IG

. 22: AMZ-vredläge

3A8520C 31

Inställning

Extern styrenhet: Välj den typ av kommandon som systemet ska söka efter från en PLC. Bland alternativen finns

Inaktiverad, Fältbuss, Diskret eller Schemaläggare.

Om du vill köra schemaläggaren väljer du det alternativet från listan för att aktivera schemaläggningsfunktionen.

Se

sidan 49 för mer information.

Aktivera automatisk pumpstart: När systemet har värmts upp startas pumpen automatiskt.

Aktivera temperaturjusteringar: Tillåter redigering av temperaturer från körskärmarna.

Aktivera dubbelt system: Tillåter användning av ett dubbelt system.

Aktivera expansionszoner: Aktiverar expansionszoner för enhet A eller B för ytterligare värmezoner.

Rusningscykler per minut: Det antal cykler som kan gå under en minut innan systemet identifierar att pumpen rusar och stängs av.

Flöda pump (sekunder): Den tid som pumpen kommer att förbli i flödningsläge innan en tidsgräns överskrids.

Systeminställningsskärm 2

På systeminställningsskärm 2 gör du nedanstående larminställningar.

I sektionen för tempatur-offset, ställ in de tillåtna gradvariationerna för en zontemperaturinställning innan en avvikelse uppstår och ett larm utlöses. Standardvärdena är

15 för avvikelser och 25 för larm. Du kan ange andra temperaturvärden.

Om zontemperaturen exempelvis är inställd på 50 grader och du ställer in +15 grader för en hög avvikelse och +25 grader för ett högt larm, kommer avvikelsen att infalla när temperaturen når 65 (50 +15) och larmet infaller vid 75

(50 + 25).

Samma gäller för inställningarna för lågt larm och låg avvikelse. I samma exempel vid 50 grader med en låg avvikelse på -15 och ett lågt larm på -25, infaller avvikelsen när temperaturen når 35 (50-15) och larmet infaller vid 25

(50-25).

Funktionen för tidsgräns för pumpinaktivitet gör det möjligt att ställa om systemet till minimeringsläge efter att pumpen har stått still i en viss tid. Ange önskat antal minuter i rutan.

Efter att den angivna tidsrymden har gått två gånger ställs systemet om.

Värmeinställningar

Tryck på funktionsknappen på huvudmenyskärm 1 för att få åtkomst till skärmarna för värmeinställning. Med dessa skärmar kan du konfigurera driftsinställningarna för värmefunktionen.

Värmeinställningsskärm 1

OBS! För dubbla system, läs först igenom denna sektion och se därefter Dubbel värmeinställningsskärm 1 på sida 34 .

Värmezonens siffra i den första kolumnen motsvarar anslutningen och värmezonen på AMZ-värmekontrollen

(automatisk multi-zon). Exempelvis motsvarar värmezon nummer 4-7 anslutning 4 och värmezon 7.

Ställ in börvärdet för det primära systemet och minimeringstemperaturer för pump, tryckplatta och värmezoner på Värme A-skärmarna.

• Välj lämplig zontyp för alla installerade zoner.

• Kryssa för ruta A eller B beroende på vilket system som behöver använda det uppvärmda tillbehöret.

OBS! Ruta B visas endast när rutan ”Aktivera dubbelt system” är förkryssad på systeminställningsskärm 1.

32 3A8520C

Inställning

OBS! För att se till att slangtemperaturerna är korrekta ska alla uppvärmda slangar vara inställda på ”Slang” som zontyp.

Slangar förekommer endast på udda zonnummer: 1, 3, 5, 7 eller Värme A. Om en expansionsmodul används är zonnumren för slangarna i Värme A-E jämna: 10, 12,

14 eller 16.

Om en Tandem Therm-O-Flow Warm Melt används ska temperaturerna ställas in på Värme B-skärmarna.

OBS! Anslutning 5, zon 9, kan konfigureras för en 20-, 60- eller 200-liters tryckplatta. Detta ställs in på fabriken, men kan ändras efter behov.

Om en expansionsmodul används ställer du in det primära systemets börvärdes- och minimeringstemperaturer för värmezonerna på Värme A-E-skärmarna.

• Välj lämplig zontyp för alla installerade zoner.

• Kryssa för ruta A eller B beroende på vilket system som behöver använda det uppvärmda tillbehöret.

OBS! För att se till att slangtemperaturerna är korrekta ska alla uppvärmda slangar vara inställda på ”Slang” som zontyp. Om en expansionsmodul används är zonnumren för slangarna i Värme A-E jämna: 10, 12, 14 eller 16.

Se

Schema på sidan 49 för att konfigurera tillvalsfunktionen

för schemaläggning. Med hjälp av schemaläggningsfunktionen kan systemet automatiskt aktivera och inaktivera uppvärmning och minimering vid specifika tider.

Alternativ: Ställ in eventuella övriga inställningar på skärmarna

Inställning innan systemet tas i bruk. Detta krävs inte för att använda systemet men här finns användbara funktioner.

Övriga tillvalstyper av uppvärmningszoner omfattar följande:

Slang, Ventil, Grenrör, PGM, Flödesmätare, Tryckregulator och Annan.

Applicera en värmeinställning globalt

Medan du befinner dig på inställningsskärmen Värme A eller

Värme B, tryck på globaliseringsfunktionsknappen för att applicera en börvärdes- eller minimeringsvärmeinställning för alla värmezoner.

Ett meddelande visas innan ändringen slutförs.

Tryck på funktionsknappen av den valda parametern. Tryck på funktionsknappen för att annullera globaliseringen.

för att slutföra appliceringen

3A8520C 33

Inställning

Dubbel värmeinställningsskärm 1

Läs igenom allt i Värmeinställningsskärm 1 med början på sida 32 innan du läser denna sektion.

Värmeinställningsskärmarna är de samma för enkla och dubbla system, med undantag för att dubbla system visas

Värme B i menyfältet. Använd riktningsknappsatsen (DH) på den avancerade displaymodulen för att navigera mellan

Värme A- och Värme B-skärmarna.

En av fördelarna med ett dubbelt system är kontinuerlig drift om den enda pumpen måste stängas av, t.ex. för byte av fatmaterial. I ett uppvärmt system är det lika viktigt att upprätthålla värmen för hela systemet när en av pumparna

är avstängda.

Värmeinställningsskärm –

Värmebehandling

Använd riktningsknappsatsen (DH) på den avancerade displaymodulen för att navigera till värmeskärm 2 för antingen

Värme A eller Värme B eller, om en expansionsmodul används, för antingen Värme A-E eller Värme B-E.

Avancerad inställning

Tryck på på den avancera displaymodulen för att navigera till underhållsskärmen. Tryck på funktionsknappen

för att öppna de avancerade inställningsskärmarna.

Med denna funktion kan användaren konfigurera driftsinställningarna för Therm-O-Flow Warm Melt-system.

Avancerad inställningskärm 1

1.

Tryck på funktionsknappen redigeringsläget.

för att öppna

2.

Välj språk från rullgardinsmenyn. Tillgängliga språk är engelska, spanska, franska, tyska, traditionell kinesiska, japanska, koreanska, portugisiska, italienska och ryska.

Tryck på funktionsknappen redigeringsläget.

för att öppna

Värmebehandlingsläget i kolumnen längst till höger utgörs av den mängd ytterligare tid som värmezonen behöver för att säkerställa att materialet är enhetligt uppvärmt när zonen har kommit upp i sin temperatur. Ange ett tidsintervall i minuter.

3.

Välj ett datumformat från rullgardinsmenyn. Tillgängliga format är mm/dd/åå, dd/mm/åå, åå/mm/dd.

4.

Ange tvåsiffriga numeriska värden för månad, dag och

årtal i datumfältet.

5.

Ange numeriska värden i tidsfältet för 24-timmarsklockan i timmar och minuter.

6.

Ange antalet minuter för inaktivitet innan skärmsläckaren ska stänga av bakgrundsbelysningen. Mata in 0 för att låta den vara på konstant. Tryck på valfri knapp för att inaktivera skärmsläckaren.

7.

Som lösenord, ange valfria siffror från 0001 till 9999.

För att inaktivera lösenordet, ange lösenordet som

0000. Det inaktiverar lösenordsfunktionen.

34 3A8520C

8.

Ange önskad tidsgräns för lösenord, d.v.s den tid som ska gå innan lösenord måste anges.

9.

Tryck på funktionsknappen för att spara dina

ändringar och gå ur redigeringsläget.

Avancerad inställning Skärm 2

Använd riktningsknappsatsen (DH) på den avancerade displaymodulen för att navigera till skärm 2 för avancerade inställningar. På den här skärmen kan du välja önskad temperaturskala för systemet, massenheter, specifik densitet och alternativ för värmeförbrukning.

1.

Tryck på funktionsknappen redigeringsläget.

2.

Välj temperatur mellan °C och °F.

för att öppna

3.

Välj kg, gram eller lbs som massenhet.

4.

Ange specifik densitet.

5.

Välj alternativet för upphvärmningshastighet (långsam, normal eller snabb). Uppvärmningshastigheten styr hur fort materialet värms upp. Vid drift i lägre temperaturer

(26 °C–40 °C) ska alternativet Långsam användas för att se till att temperaturen inte blir för hög. Vid drift i medelhöga temperaturer (41 °C–55 °C) ska alternativet

Normal användas. Vid drift i högre temperaturer

(56 °C–70 °C) ska alternativet Snabb användas.

OBS! Om temperaturen stiger för högt vid en viss inställning för materialuppvärmning ska du välja en lägre uppvärmningshastighet.

6.

Tryck på funktionsknappen för att spara dina

ändringar och gå ur redigeringsläget.

3A8520C

Inställning

35

Inställning

Avancerad inställning Skärm 3

Använd riktningsknappsatsen (DH) på den avancerade displaymodulen för att navigera till skärm 3 för avancerade inställningar. Parametrarna på denna skärm är relaterade till USB-nedladdningar.

Avancerad inställningsskärm 4

Använd riktningsknappsatsen (DH) på den avancerade displaymodulen för att navigera till skärm 4 för avancerade inställningar.

1.

Tryck på funktionsknappen redigeringsläget.

för att öppna

2.

USB-nedladdningar startas automatiskt när en

USB-enhet sätts in. Använd knappen för att inaktivera denna funktion i rutan för inaktivering av USB-nedladdningar/uppladdningar.

3.

Om du inte vill att USB-felloggar ska genereras på

ADM, använd knappen för att inaktivera denna funktion i rutan för inaktivering av USB-loggfel.

4.

För nedladdningsdjup: Ställ in önskat nedladdningsdjup med tangentbordet och tryck på knappen för att ange önskat antal dagar. Detta anger hur många dagars pumpdata som ska sparas i USB-loggarna. När loggarna fylls upp skrivs den äldsta registreringen över.

5.

För att aktivera ett tidsintervall för data som ska laddas ned vid insättning av en USB-enhet, använd knappen

i rutan för aktivering av dataintervallprompt.

Den här skärmen kan användas för att visa vilken version av programvara som används i systemet. Dessutom används den här skärmen för att uppdatera systemprogramvaran med en USB-enhet med den senaste programvaran och en svart token från Graco. Den senaste programvaran finns på

Help.graco.com.

Se ADM Token In-systemprogrammeringshandbok för en

detaljerad beskrivning av den här skärmen. Se Relaterade handböcker på sidan 3.

6.

Tryck på funktionsknappen för att spara dina

ändringar och lämna redigeringsläget.

36 3A8520C

Riktlinjer gällande slangar

Riktlinjer gällande slangar

Böj inte kalla slangar.

Vätskor som värms upp i slutna utrymmen kan snabbt

öka i tryck på grund av termisk expansion. Övertryck kan få utrustningen att brista vilket kan leda till allvarliga personskador.

• Öppna pumpens avluftningsventil (J) för att avlasta vätskeexpansionstrycket under uppvärmning.

• Byt ut slangarna regelbundet i förebyggande syfte, enligt vad som är tillämpligt under de aktuella driftförhållandena.

OBS!

Tryckprova slangarna. Se Flöda pumpen på sidan 38

för instruktioner om hur du flödar systemet. Titta noga efter

läckor vid slangkopplingarna. Följ Tryckavlastning ,

sidan

46 om det finns läckor.

Dra inte i slangarna för att flytta maskinen.

Använd slangspiralskydd.

Kläm inte slangen och bind inte med buntband.

Dra åt med två nycklar. Åtdragningsmoment:

Koppling

-10

-12

-16

Vridmoment, in-lb (N•m)

700 (79,1)

1000 (113,0)

1400 (158,2)

Tejpa inte och täck inte över slangar.

Minsta böjradie:

Koppling

-10

-12

-16

Radie

12 (305)

14 (356)

18 (457)

Böj och krymp inte slangen.

Vrid inte slangen.

Använd slangar med korrekt längd.

3A8520C 37

Start

Start

Bokstäver inom parentes används i detta avsnitt för hänvisning till anrop i avsnittet

Komponenters funktion och placering som börjar på 10.

Renspola systemet

För att undvika brand eller explosion ska utrustning och avfallsbehållare alltid jordas. Spola alltid med minsta möjliga tryck för att undvika statisk elektricitet och skador från stänk.

OBS!

Spola rent systemet innan det tas i bruk första gången och efter byte av kemikalier för att undvika föroreningar som kan göra materialet odugligt eller orsaka funktionsproblem.

Systemet testades vid fabriken med tunn löslig olja, sojabönsolja eller annan olja enligt etiketten. Spola rent systemet för att undvika att materialet som ska användas för första laddningen.

3.

Välj ett kärl med material som kan avlägsna den fabrikstestade oljan ur systemet. Kontrollera vid behov med Graco eller materialleverantören vilket lösningsmedel som rekommenderas.

4.

Se till att hela systemet och avfallskärlet är korrekt jordade innan renspolning vidtar. Se

Jordning på

sidan

22.

5.

Ställ in alla värmezoners på den börvärdestemperatur som rekommenderas för utmatning av materialtillverkaren.

OBS! Ta bort doseringsventilens mynning före spolning.

Montera tillbaka när spolningen har slutförts.

6.

Spola materialet genom systemet i ungefär 1 till

2 minuter.

7.

Ta bort kärlet om spolningmaterialet använts.

Flöda pumpen

OBS!

Använd vätskor som inte angriper de delar av utrustningen

som kommer i kontakt med vätskan. Se avsnittet Tekniska specifikationer

i alla utrustningshandböcker.

1.

Välj det material som ska användas första gången.

2.

Kontrollera om fabrikens provolja är kemiskt förenlig med materialet som laddas första gången: a.

Om dessa två ämnen är förenliga kan du hoppa

över de återstående stegen i denna procedur och

gå vidare till steg 7.

b.

Genomför resten av den här proceduren och renspola systemet vid rumstemperatur om

ämnena inte är kemiskt förenliga.

De följande stegen krävs när du ska ladda material i systemet.

Denna procedur ska utföras efter det att Thermo-O-Flow

Warm Melt har installerats, spolats och är redo att tas i drift.

För ytterligare information om varmsmältningsskärmarna, se

Drift på sidan 40.

Förbereda pumpen

1.

Slå PÅ frånkopplingsbrytaren (T).

2.

Öppna huvudslidventilen (AA) på det integrerade luftreglaget och ställ in tryckmatarens luftregulator (AB) till 2,0 bar (0,20 MPa, 40 psi).

3.

För tryckmatarens styrventil (AC) uppå för att lyfta upp tryckmataren (A) till dess fulla höjd.

38 3A8520C

Start

4.

För tryckmatarens styrventil (AC) uppåt till neutralt läge

(horisontellt).

5.

Smörj tryckplattans torkare med smörjfett eller annat smörjmedel som är kompatibelt med det material som laddas.

6.

Placera en full hunk eller ett fullt fat med material på tryckmatarbasen och centrera den under tryckplattan

(D) och avlägsna sedan fatets lock och jämna ut ytan på materialet med hjälp av en rätskiva.

7.

För att förhindra att luft fångas under tryckplattan (D), skopa vätska från mitten av kärlet/fatet till sidorna för att göra ytan konkav.

8.

Justera kärlet/fatet så att det är inriktat med tryckplattan

(D).

9.

Ta bort tryckplattans luftningsssticka för att öppna tryckplattans luftningsport (G).

10. Håll händerna borta från kärlet/fatet och tryckplattan

(D), för tryckmatarens styrventil (AC) ner för att sänka tryckmataren (A) tills tryckplattan (D) vilar mot kanten av kärlet/fatet.

11. För tillbaka tryckmatarens styrventil (AC) till det neutrala läget.

Ladda tryckplattan

1.

För tryckmatarens styrventil (AC) nedåt för att sänka tryckmataren (A) tills materialet syns vid tryckplattans avluftningsport (G).

2.

För tillbaka tryckmatarens styrventil (AC) till det neutrala läget.

3.

Sätt tillbaka tryckplattans luftningssticka som

avlägsnades i steg 9 i

Förbereda pumpen .

Ladda pumpen

1.

För tryckmatarens styrventil (AC) nedåt för att sänka tryckmataren (A).

2.

Justera luftmotorns luftregulator (AF) till 0,69–1,30 bar

(10–20 psi).

3.

Öppna pumpens avluftningsventil (J) och placera en avfallsbehållar under den för att samla upp material.

4.

Vid ADM (E), tryck på funktionsknappen

öppna pumpens flödningsläge.

för att

5.

Justera luftmotorns luftregulator (AF) efter behov.

OBS! Genom att materialet laddas vid ett lägre tryck förhindrar man att pumpen (C) kaviterar när det inte finns något material är laddat i pumpen.

OBS! För dubbla enheter kan endast det inaktiva systemet laddas och flödas genom den avancerade displaymodulen.

3A8520C 39

Drift

Drift

1.

Slå PÅ frånkopplingsbrytaren (T). Graco-logotypen kommer att visas tills kommunikation och initiering

är slutförd.

2.

Tryck på . Kontrollera att maskinen är i uppvärmningsläge och att temperaturen stiger.

Låt systemet nå redoläge innan du börjar pumpa.

Pumpen slås på automatiskt om funktionen för automatisk pumpstart är aktiverad på inställningsskärmarna när alla värmezoner når sin börvärdestemperatur.

OBS! Du kan endast starta systemet genom att trycka på när integreringskontrollen är inaktiverad.

40 3A8520C

Körskärm för en enhet

5

6

3

4

1

2

1.

Värmare på/av: Slår värmaren på och av för alla aktiva zoner.

2.

Aktivera pump PÅ/AV: Strömsätter magnetventilen för att aktivera luftmotorn när alla värmezoner nått sin temperatur.

3.

Temperaturminimering: Ställer in alla aktiva värmezoner på minimeringstemperaturen.

4.

Flöda pumpen: Används för att flöda pumpen.

Strömsätter magnetventilen för att aktivera luftmotorn.

5.

Aktiva fel: Visar aktiva fel.

6.

Enhet A

7.

Värmestatus: Visar uppvärmningsstatus. Grå är av, gul betyder uppvärmning, behandling och minimering och grön betyder uppnådd temperatur.

8.

Låg nivå: Visar att nivån är låg eller att fatet är tomt.

Grön betyder inaktiv, gul låg nivå aktiv och röd tomt fat aktiv.

11

9.

PLC-spärr: Visar spärrstatus för PLC. När PLC styr visas ikonen . När den avancerade displaymodulen (ADM) styr visas ikonen

10. Utmatat material: Visar vikten på det material som matats ut.

11. Timer för värmebehandling: Nedräkning för värmebehandlingstiden.

.

9

10

7

8

5

Drift

3A8520C 41

Drift

Dubbel körskärm

5

6

3

4

1

2

7

1.

Värmare på/av: Slår värmaren på och av för alla aktiva zoner.

2.

Aktivera pump PÅ/AV: Strömsätter magnetventilen för att aktivera luftmotorn när alla värmezoner nått sin temperatur.

3.

Temperaturminimering: Ställer in alla aktiva värmezoner på minimeringstemperaturen.

4.

Flöda pumpen: Används för att flöda pumpen.

Strömsätter magnetventilen för att aktivera luftmotorn.

5.

Aktiva fel: Visar aktiva fel.

6.

Enhet A eller B

7.

Värmestatus: Visar uppvärmningsstatus. Grå är av, gul betyder uppvärmning, behandling och minimering och grön betyder uppnådd temperatur.

8.

Låg nivå: Visar att nivån är låg eller att fatet är tomt.

Grön betyder inaktiv, gul låg nivå aktiv och röd tomt fat aktiv.

11

9.

PLC-spärr: Visar spärrstatus för PLC. När PLC styr visas ikonen . När den avancerade displaymodulen (ADM) styr visas ikonen

10. Utmatat material: Visar vikten på det material som matats ut.

11. Timer för värmebehandling: Nedräkning för värmebehandlingstiden.

12. Växlar mellan enhet A och B.

.

12

8

9

10

42 3A8520C

Drift

Körskärm för uppvärmning

När du väljer Värme för en pump på systeminställningsskärmen blir en körskärm för uppvärmning

tillgänglig. Se Skärmen Systeminställning på sidan 31.

Använd riktningsknappsatsen (DH) på den avancerade displaymodulen för att gå till körskärmen för uppvärmning.

Zonvärmesymbolerna på höger sida av skärmen motsvarar den aktuella typ som zonen är inställd på.

Zonvärmesymbol

Slang

Ventil

Grenrör

PGM

Flödesmätare

Tryckregulator

Pump

Tryckpatta

Zonen måste vara aktiverad på värmeinställningsskärmen för att kunna visas på körskärmen för uppvärmning.

Se

Värmeinställningar på sidan 32.

Pumpens och tryckplattans värmezoner visas på i övre vänstra hörnet av skärmen och zonerna för övriga systemkomponenter visas nere till vänster och höger. Bokstaven i rutan vid tryckmataren står för enhet A eller B.

För varje komponent, är numret utanför vänster parentes anslutningsnumret. Numret direkt innanför vänster parentes

är zonnumret.

Temperaturavläsningen inuti rutan är zonens börvärdes/setback-temperatur. Det är börvärdet som styr zonens uppvärmning när zonen är aktiverad. När systemet

är försatt i setback-läget, är det temperaturen som visas i rutan som är setback-värdet.

Temperaturenheter kan växlas från °C till °F på skärmarna för avancerad inställning. Se Avancerad inställning Skärm 2 på sidan 35.

Numret till höger om zonvärmesymbolen är zonens faktiska temperatur. Temperaturenheten är densamma som enheten för zonens börvärdes-/setback-temperatur.

Zonens värmetillstånd visas i cirkeln med ett nummer i sig bredvid temperaturenheten. Det finns fyra olika färger som används för indikatorerna för värmezonen.

Färg Beskrivning

Grön Värmezonen håller korrekt temperatur.

Gul Värmezonen befinner sig i setback-läge.

Gul till grön

Röd

Grå

Värmezonen värms upp eller så värmebehandlas värmezonen. Den börjar i gult och övergår därefter till grönt efterhand som den värms upp.

Pumpnumret blinkar även gult till grönt under värmebehandling.

Värmezonen har drabbats av ett fel.

Värmezonen är inaktiverad.

3A8520C 43

Drift

1.

Tryck på funktionsknappen inaktivera värmezoner.

för att aktivera eller

2.

När ikonen visas kan du försätta systemet i minimeringsläge genom att trycka på funktionsknappen

. Detta försätter alla de zoner som visas på skärmen i setback-läget och visar setback-temperaturen i zonens ruta för börvärdes-/setback-temperatur.

3.

Tryck på funktionsknappen systemets setback-läge.

för att inaktivera

44 3A8520C

Drift

Händelser och fel

Händelseloggskärm Felloggskärm

Tryck på funktionsknappen

åtkomst till felsökningsloggen.

på menyskärm 1 för att få

Denna skärm visar datum, tid, händelsekod och beskrivning av alla händelser som har uppstått i systemet. Det finns 20 sidor, som vardera innehåller tio händelser. De 200 senaste händelserna visas.

Använd riktningsknappsatsen (DH) på den avancerade displaymodulen för att bläddra igenom sidorna.

Tryck på funktionsknappen på huvudmenyskärm 1 för att få åtkomst till felsökningsloggen.

Denna skärm visar datum, tid, felkod och beskrivning av alla fel som har uppstått i systemet. Det finns 20 sidor, som vardera innehåller tio händelser. De senaste 200 felen visas.

Använd riktningsknappsatsen (DH) på den avancerade displaymodulen för att bläddra igenom sidorna.

Se Felsökning av fel på sidan 54 för instruktioner om hur

du visar beskrivningar av händelsekoder.

Alla händelser som listats på denna skärm kan laddas ner på ett USB-minne. För att ladda ner loggar, se

Nedladdningsprocedur på sida 71.

Se

Felsökning av fel på sida 54 för instruktioner om hur

du visar beskrivningar av felkoder.

Alla fel som listats på denna skärm kan laddas ner på ett

USB-minne. För att ladda ner loggar, se

Nedladdningsprocedur på sida 71.

3A8520C 45

Drift

Tryckavlastning

Utför alltid Anvisningar för tryckavlastning när du ser denna symbol.

3.

För tryckmatarens styrventil (AC) till det neutrala läget.

AC

Utrustningen är trycksatt tills trycket avlastas manuellt. Utför tryckavlastningsproceduren när du slutar spruta samt innan rengöring, kontroll eller service av utrustningen för att hjälpa till att minska risken för allvarlig kroppsskada från trycksatt vätska, såsom hudinjicering, stänkande vätska och rörliga delar.

OBS! Se handboken för den specifika utmatningsapplikationer för anvisningar om tryckavlastning.

1.

Aktivera avtryckarspärren.

F IG . 25

4.

Frigör avtryckarspärren.

Avtryckarspärr

Avtryckarspärr

Avtryckare

Avtryckare

F

IG

. 23

2.

Stäng systemets huvudslidventil för luft (AA).

F

IG

. 24

AA

F

IG

. 26

5.

Håll en metalldel på applikatorn stadigt mot ett jordat metallkärl. Tryck av applikatorn för att avlasta trycket.

6.

Aktivera avtryckarspärren.

7.

Öppna pumpens avluftningsventil (J) och ha ett kärl redo för att fånga upp vätskan som tappas av. Låt pumpens avluftningsventil vara öppen tills nästa gång det är dags för utmatning.

8.

Misstänker du att munstycket eller slangen är helt igensatt eller att trycket inte avlastats helt och hållet sedan du följt anvisningarna ovan, ska du lossa slangkopplingen MYCKET SAKTA för att gradvis avlasta trycket och sedan lossa den helt och hållet.

Rensa munstycket eller slangen.

46 3A8520C

Drift

OBS! Om arbete behöver utföras på tryckmatardelen (A) ska följande ytterligare åtgärder vidtas för att avlufta eventuell instängd luft i den inaktiva delen av tryckmataren.

9.

Kontrollera att pumpen (C) stöttas upp ordentligt och vilar på bottenplattan.

Stoppreglage

Normalt stoppreglage

För att avbryta alla elektriska och de flesta pneumatiska processer ska du trycka på funktionsknappen för systemstopp,

(ADM).

, på den avancerade displaymodulen

Avstängning

F IG . 27

10. Ställ om tryckmatarens styrventil (AC) upp och ner för att avlufta innesluten luft.

AC

F IG . 29

Alla elektriska komponenter stängs av och tryckluftsmatningen till luftmotorn (B) bryts omedelbart, vilket gör att pumpen (C) omedelbart stannar och slår av värmen.

Elektriska komponenter som sitter i värmeregleringsboxen

(S) förblir strömsatta, men all drift avbryts tills dess att systemets Aktivera-/Inaktivera-knapp, , trycks in.

Tryckmatarens styrventil (AC) förblir i funktion.

F

IG

. 28

3A8520C 47

Drift

Stopp av luftmotor och pump

Stäng luftmotorns styrventil (AH) om endast luftmotorn (B) och pumpen (C) ska stoppas. Det är den metod som är att föredra vid byte av fat.

AH

1.

Tryck för att slå från värmare och pump (C).

Skärmen växlar mellan meddelandena ”Pump inaktiv” och ”Värmare inaktiv”. Om du använder schemaläggningsfunktionen kommer värmarna och pumpen att stängas av automatiskt vid den inställda tidpunkten. Det är bara att trycka på om du vill stänga av värmarsystemet innan den inställda tidpunkten.

Om värmarna stängdes av automatiskt kommer schemaläggningsfunktionen automatiskt att slås på vid nästa inställda tidpunkt. Systemet måste vara aktivt för att schemaläggningsfunktionen ska fungera.

OBS! Utför inte steg 2 om du använder schemaläggningsfunktionen. Lämna strömmen på.

2.

Slå AV frånkopplingsbrytaren (T).

F

IG

. 30

Tryckluftsmatningen till luftmotorn (B) avbryts omedelbart, vilket gör att pumpen (C) omedelbart stannar, men värmaren förblir i funktion.

Tryckmatarens styrventil (AC) förblir i funktion.

Luftmotorns slidventil (AH) kan spärras i stängt läge.

Fullständig systemavstängning

Följ

Tryckavlastning på sidan 46.

Slå AV frånkopplingsbrytaren (T) för att avbryta alla elektriska och de flesta pneumatiska processer.

Avstängning

OBS!

Lämna aldrig vatten eller vattenbaserad vätska i en kolstålspump över natten så förhindras rostskador på pumpen. Om du pumpar en vattenbaserad vätska, spola först med vatten. Spola sedan med en rosthämmare, t.ex. lacknafta. Avlasta trycket men lämna kvar rostskyddet i pumpen som skydd mot rost.

OBS! Vid användning av ett dubbelt system, se till att båda frånkopplingsbrytarna (T) ställs om till läge AV för att åstadkomma fullständig systemavstängning.

Då bryts all spänningsmatning till systemet bortom frånkopplingsbrytaren (T).

Tryckluftsmatningen till luftmotorn (B) avbryts, vilket gör att pumpen (C) stannar.

Tryckmatarens styrventil (AC) förblir i funktion.

Frånkopplingsbrytaren (T) kan spärras i AV-läge.

48 3A8520C

Schema

Tryck på på den avancerade displaymodulen från valfri körskärm för att växla till huvudmenyskärmarna.

Tryck på funktionsknappen på den avancerade displaymodulen för att öppna schemaläggningsskärmen.

Schemaläggningsfunktionen gör det möjligt för användaren att ange tidpunkter då systemet automatiskt kommer att slå

PÅ och stänga AV värmarna och pumpen.

Ställ in schemaläggningstider

Tidpunkter sätts med hjälp av en 24-timmarsklocka.

Flera påslag och avstängningar kan ställas in varje dag.

Drift

Tabell 1: Färgkodning för schemaläggningsskärmen

Färg

Grön

Gul

Röd

Grå

Beskrivning

System på

Minimering

System av

Inaktiverad

3A8520C

1.

Ställ in PÅ-timmarna för varje veckodag på schemaläggningsskärmen (på konfigurationsbilderna)

2.

Ställ in AV-timmarna för varje veckodag.

3.

Ställ in minimeringstiderna för varje veckodag.

Aktivera schemaläggningsfunktionen

För att aktivera schemaläggningsfunktionen ska du ställa in externa kontrollen på Schemaläggare. Se

Skärmen

Systeminställning på sidan 31.

Schemaläggningsfunktionen aktiveras automatiskt när värden anges på schemaläggningsskärmen. Om du vill inaktivera en schemalagd händelse, navigera till händelsen och tryck på funktionsknappen .

Händelsen tonas ned på skärmen när den inaktiveras.

Navigera till önskad händelse och tryck på funktionsknappen för att aktivera den igen.

Händelsen visas i rött (systemet avstängt), gult (systemet minimerat) eller grönt (systemet påslaget). Om inga händelser behövs ska frånkopplingsbrytaren (T) stängas AV för att förhindra att systemet aktiverar eller inaktiverar värmarna automatiskt.

Använda schemaläggningsfunktionen

Låt frånkopplingsbrytaren (T) stå kvar i läge PÅ vid arbetsdagens slut. Så länge systemet förblir aktivt kommer schemaläggningsfunktionen automatiskt att aktivera och inaktivera värmarna och pumpen vid de inställda tidpunkterna.

OBS! Schemaläggningsfunktionen fungerar endast om integreringskontrollen är inaktiverad.

49

Underhåll

Underhåll

Tryck på funktionsknappen på huvudmenyskärm 2 för att öppna underhållsskärmarna. Underhållsskärmarna

är de samma för enkla och dubbla system, förutom att enhet B visas i menyfältet för dubbla system. Använd riktningsknappsatsen (DH) på den avancerade displaymodulen för att navigera till enhet A eller B.

Underhållsskärmen

På underhållsskärmen kan du ställa in parametrar för underhåll.

OBS! Återställ räknaren när underhållet är klart.

1.

Tryck på funktionsknappen redigeringsläget.

för att öppna

2.

I pumpfältet kan användaren ange en gräns för hur många pumpcyklar det kan gå innan ett meddelande ska visas om att underhåll behövs. Använd navigationspilarna för att flytta mellan alternativen och ange värdet med den numeriska knappsatsen (DJ).

3.

I tryckplattefältet visas hur många gånger materialet har bytts.

4.

För att återställa cykelräknaren, används navigationspilarna för att gå till de alternativ du vill återställa och tryck på funktionsknappen

OBS! Livstidsräknaren kan inte återställas.

.

50 3A8520C

Diagnostik

Diagnostik

Tryck på funktionsknappen på huvudmenyskärm 1 för att öppna diagnostikskärmarna. Diagnostiskskärmarna visar nyckelparametrar som kan vara användbara vid felsökningsproblem.

Dessa diagnostikskärmar är de samma för enkla och dubbla system, förutom att enhet A och B visas i menyfältet för dubbla system.

Skärmen för systemdiagnostik

Den här skärm visar värdena för systemparametrarna.

Den är avsedd för informationsändamål. Inga ändringar kan göras på denna skärm.

Skärmen för värmediagnostik

Använd riktningsknappsatsen (DH) på den avancerade displaymodulen för att navigera till skärmen för värmediagnostik. Skärmen visar det aktuella värmetillstånd, temperatur, ström och arbetscykel som zonen körs i, tillsammans med värmebehandlingstimern och den linjespänning som kommer in i AMZ.

Den är avsedd för informationsändamål. Inga ändringar kan göras på denna skärm.

Pumpens magnetventil indikerar om luftmatningen till pumpen är på (grön) eller av (grå).

Fat tomt eller Låg nivå visar status för fatet.

Pumpens riktningspil indikerar vilken riktning pumpen rör sig i.

Pumpcyklerna anges som antal cykler per timme.

Ikonerna är nedtonade när de inte är aktiva och ändrar färg till grönt när de är aktiva.

3A8520C 51

Diagnostik

Zonvärmesymbolen på denna skärm motsvarar den aktuella typ som zonen är inställd på.

Zonvärmesymbol

Slang

Ventil

Grenrör

PGM

Flödesmätare

Tryckregulator

Pump

Tryckplatta

Zonens värmetillstånd visas i cirkeln med två nummer i sig bredvid zonvärmesymbolen. Det finns fyra olika färgindikatorer som används för värmezonen.

Färg

Grön

Gul

Gul/grön

Röd

Vit

Beskrivning

Värmezonen håller korrekt temperatur.

Värmezonen befinner sig i minimeringsläge.

Värmezonen temperaturbehandlas eller värms upp.

Värmezonen har drabbats av ett fel.

Värmezonen är inaktiverad.

Den faktiska zontemperaturen anges bredvid zonens värmetillstånd och visar zonens faktiska temperatur.

Temperaturenheter kan växlas från °C till °F på skärmarna för avancerad inställning. Se Avancerad inställning Skärm 2 på sidan 35.

På höger sida av skärmen, visas den faktiska ström som förbrukas av zonen. Strömmen visas i ampere (A).

Zonens arbetscykel är den faktiska cykel som zonen arbetar vid. Arbetscykeln anges i procent (%) and och visas till höger om strömmen.

Nedräkningstimern för värmebehandling, som är nästa kolumn till höger, visar den återstående tid under vilken zonen kommer att värmebehandlas.

Linjespänningen längst till höger på skärmen visar de aktuella strömspänningar som kommer in i AMZ.

52 3A8520C

Felsökning

Felsökning

Tryck på funktionsknappen för att komma till en tangentbordsskärm som låter dig söka efter ett fel med hjälp av en felkod. Skriv in felkoden och tryck därefter på funktionsknappen för att gå till QR-kodskärmen.

AKTIVERINGSFARA FÖR FJÄRRSYSTEM

För att undvika skador på grund av fjärrmaskindrift ska du utföra stegen nedan före felsökning. Detta förhindrar att kommandon skickas från fältbussen eller bildmodulen när luftmotorn/pumpen aktiveras.

1.

Utför Tryckavlastning på sidan 46 innan du utför

kontroller och reparationer av Therm-O-Flow Warm Melt.

2.

Stäng av den gula och röda frånkopplingsbrytaren (T).

Se Strömbrytare på sidan 12.

Visa fel

Tryck på funktionsknappen på huvudmenyskärm 1 för att få åtkomst till felsökningsskärmen.

Felkodssökare

Denna skärm visar en lista över fel med felkoder och beskrivningar. Använd pilknapparna för att bläddra igenom listan och välja ett fel. Tryck på funktionsknappen för att gå till QR-kodskärmen för det valda felet. Se

Felsökning av fel på sidan 54.

Använd funktionsknapparna och runt på tangentbordet och välja bokstäver.

för att flytta

Funktionsknapparna bokstäver.

ändras mellan små och stora

Funktionsknappen raderar allt du har skrivit in.

3A8520C 53

Felsökning

Funktionsknappen fungerar som en backstegsknapp som raderar en bokstav åt gången.

För att felsöka felet:

1.

Tryck på funktionsknappen bredvid ”Help With This

Error” (Hjälp med detta fel) för hjälp med det aktuella felet.

Tryck på funktionsknappen för att spara namnet och lämna tangentbordsskärmen. Tryck på funktionsknappen

för att lämna skärmen utan att spara något.

Båda åtgärderna återgår till felsökningsskärmen.

Felsökning av fel

När ett fel uppstår visar felinformationsskärmen den aktiva felkoden och en beskrivning.

Felkod, larmklocka och aktiva fel kommer att rulla fram i statusfältet. Felkoder lagras i felloggen och visas på skärmarna för fel och felsökning i ADM.

Det finns tre typer av fel som kan uppstå. Fel indikeras på displayen samt på ljustornet (valbart).

Larm indikeras av . Detta tillstånd indikerar att en parameter som är kritisk för processen har nått en nivå som kräver systemstopp. Larmet måste hanteras omedelbart.

2.

QR-kodskärmen kommer att visas. Skanna QR-koden med din smarttelefon för att skickas direkt till online-felsökningen för den aktiva felkoden.

Avvikelser indikeras av . Detta tillstånd indikerar att en parameter som är kritisk för processen har nått en nivå som kräver tillsyn, men som inte är tillräckligt för att stoppa systemet vid denna tidpunkt.

Rådgivande indikeras av . Detta tillstånd indikerar en parameter som inte är omedelbart kritisk för processen.

Denna rekommendation behöver uppmärksammas för att förhindra allvarligare fel i framtiden.

OBS! För orsaker och lösningar för felkoderna, se tabellen

Felkoder på sidan 55.

Du kan även ringa Gracos tekniska support eller gå till: http://help.graco.com/en/therm-o-flow-products/therm-o-flow

-warm-melt.html.

54 3A8520C

Felkoder

Det finns tre typer av fel som kan uppstå. Fel indikeras på displayen samt på ljustornet (tillval).

Larm indikeras av . Detta tillstånd indikerar att en parameter kritisk för processen har nått en nivå som kräver systemstopp. Larmet måste hanteras omedelbart.

Avvikelser indikeras av . Detta tillstånd indikerar att en parameter som är kritisk för processen har nått en nivå som kräver tillsyn, men som inte är tillräckligt för att stoppa systemet vid denna tidpunkt.

Rådgivande indikeras av . Detta tillstånd indikerar en parameter som inte är omedelbart kritisk för processen.

Denna rekommendation behöver uppmärksammas för att förhindra allvarligare fel i framtiden.

Tryck på för att bekräfta felet.

Det tredje tecknet, eller ibland det sista tecknet i felkoden, anger på vilken enhet som felet är aktivt. Asterisken ( ★ ) indikerar att koden gäller för flera systemkomponenter.

★ som tredje eller sista tecknet

A

B

Koden gäller:

Enhet A

Enhet B

Felsökning

Det sista tecknet i felkoden anger vilken systemkomponent som drabbats av felet. Fyrkanten eller brädstapeltecknet (#) indikerar att koden gäller flera systemkomponenter.

# som sista tecken

1

2

3

4

Koden gäller följande systemkomponent:

AMZ 1, enhet A

AMZ 2, enhet A-expansion

AMZ 3, enhet B

AMZ 4, enhet B-expansion

Det sista tecknet i felkoden anger vilken värmezon som drabbats av felet. Ett understreck (_) indikerar att koden gäller flera systemkomponenter.

_ som sista tecken

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

G

H

Koden rör följande värmezon:

Zon 1

Zon 2

Zon 3

Zon 4

Zon 5

Zon 6

Zon 7

Zon 8/pump

Zon 9/tryckplatta

Zon 10

Zon 11

Zon 12

Zon 13

Zon 14

Zon 15

Zon 16

Zon 17

3A8520C 55

Felsökning

Fel Plats Typ

A1__ AMZ Larm

A2__

A3__

A4__

A7__

A8__

AMZ

AMZ

AMZ

AMZ

AMZ

Rådgi vande

Larm

Larm

Larm

Larm

-

Felnamn

Låg ström

U_Z_

Låg ström

U_Z_

Hög ström

U_Z_

Hög ström

U_Z_

Oväntad ström

U_Z_

Ingen ström

U_Z_

Felbeskrivning

Värmarens ström ligger under minsta tillåtna värde.

Värmarens ström ligger under minsta tillåtna värde.

Värmarens ström över stiger maximalt tillåtet värde.

Värmarens ström över

stiger maximalt tillåtet värde.

Värmeströmmen har

drabbats av ett oväntat strömflöde.

Strömmen når inte fram till värmeelementet.

Orsak

Fel på värmare lement

Fel på värmare lement

-

-

Lösning

Kontrollera värmarens motstånd och motstånd till jord. Ersätt defekt värmare

Kontrollera värmarens motstånd och motstånd till jord. Ersätt defekt värmare

Defekt värmare

lement.

Byt ut värmeelementet

Värmarelemen tet har kortslu tits.

-

-

Kontrollera eldragningen till värmarelementet för att se till att inga oklädda kablar ligger emot varan

dra och att inga kablar kortsluter mot jord

Defekt värmare

lement.

Byt ut värmeelementet

Värmarelemen tet har kortslu tits.

Oväntat ström

Strömmen når inte värmeele mentet.

flöde till värme elementet.

-

-

-

Kontrollera eldragningen till värmarelementet för att se till att inga oklädda kablar ligger emot varan

dra och att inga kablar kortsluter mot jord

Fel på värmarelement.

Kontrollera värmarens motstånd och motstånd till jord. Byt ut värmeele

mentet

Fel på AMZ, byt ut AMZ

Kontrollera säkring i den

AMZ som det felaktiga ele

mentet är anslutet till

Kontrollera att elkontakten på den uppvärmda slangen är isatt på AMZ

Kontrollera att det inte

är avbrott i kretsen på stiften på elkontakten i AMZ-änden av det uppvärmda elementet.

Se handboken till det uppvärmda elementet för information om impedansmätningar och stiftreferens. Byt ut slangen om värdena är för höga.

56 3A8520C

Felsökning

Fel

CAC_

CBGX

CBT_

CBV_

CCG_

CCT_

Plats

ADM

Gatew ay

AMZ

AMZ

Gatew ay

AMZ

Typ

Larm

Larm

Larm

Larm

Larm

Larm

Felnamn

Kommuni kationsfel

U_

Återställ ning av fält

buss

Kommuni kationsfel

U_D_

Kommuni kationsfel

U_D_

Fältbuss komm.

Fel U_

Dubblett -

-

-

-

modul U_D

Felbeskrivning

Kommunikationen mel

lan ADM och värmemo dulen har gått förlorad

Fältbussen har åter ställts.

Flera AMZ MZLP4- moduler använder samma modul-ID.

-

Kommunikationen mel lan AMZ MZLP4-modu len och ADM-modulen har gått förlorad.

Kommunikationen mel lan AMZ DB-modulen

och ADM-modulen har förlorats.

Ingen kommunikation med fältbussen

-

-

Orsak

Ingen 24 VDC- matning till ADM

CAN-kabeln

är felgängad.

Lösning

Återanslut eller byt ut

CAN-kabelanslutningen mellan AMZ och ADM.

Om CAN-anslutningen

är bra, kontrollera 24 V- matningsinkopplingen inuti värmeboxen. Se till att AC-matningen till pum

pen är frånslagen innan du kontrollerar strömför

sörjningen. Den gula

LED-lampan på AMZ- kortet ska blinka.

CAN-kablaget överför

24 VDC och kommunika

tion mellan moduler.

En felgängad CAN-kabel

kontakt kan orsaka kom

munikations- och/eller strömförsörjningsproblem med modulerna. Kontroll

era försiktigt om det finns felgängade CAN-anslut

ningar på ADM och AMZ.

Den gula LED-lampan på

AMZ-kortet ska blinka.

Ändring av fält

bussens inställ

ningsegenska

per

Ingen växel

ström till

AMZ MZLP4- modulen.

Fel på AMZ

MZLP4-styrkort.

Ingen växel ström till AMZ

DB-modulen.

Ingen åtgärd krävs

Kontrollera att AMZ

MZLP4-modulen är påsla

gen genom att bekräfta att brytaren är i läget ON.

Byt ut AMZ MZLP4- styrkort

Kontrollera att AMZ

DB-modulen är påslagen genom att bekräfta att bry

taren är i läget ON.

Fel på AMZ

DB-styrkort.

Kommunikatio

nen mellan gatewayen och styrenheten har gått förlorad

Två eller flera

AMZ MZLP4- moduler har samma modul-ID.

Byt ut AMZ DB-styrkort

Återställ kommunikatio nen.

Vrid ratten på AMZ-

modulen till ett modul-ID som inte används

3A8520C 57

Felsökning

Fel Plats Typ

CCV_ AMZ Larm

Felnamn Felbeskrivning

Dubblett

modul U_D

Flera AMZ DB-moduler använder samma modul-ID.

Orsak

Två eller flera

AMZ DB-modu

ler har samma modul-ID

Lösning

Vrid ratten på AMZ-modu len till ett modul-ID som inte används

EUH_ AMZ

Enbart informa

tion

Tidsgräns för inaktiv pump U_

Slår automatiskt om vär

men till minimering efter den inställda tidsrymd som pumpen har varit inaktiv. Om pumpen har varit inaktiv dubbelt så länge som den angivna tidsrymden slås värmen från.

Alla zoner på värmemodulen har stängts av.

Ingen åtgärd behövs.

EAUX

EBUX

EBH_ AMZ

EC0X ADM

EDF_

EDS_

EDT_

EAW_

EL0X

ADM

ADM

AMZ

AMZ

AMZ

AMZ

ADM

Rekom

mendation

Rekom mendation

Nerladd

ning till

USB pågår

Nerladd

ning till

USB slut

förd.

Enbart informa

tion

Värme av U_

Information håller på att laddas ner till USB

Nerladdningen till USB har slutförts.

Enhetens värme stäng des av

Enbart informa tion

Enbart informa tion

Enbart informa

tion

Enbart informa

tion

Enbart informa tion

Enbart informa tion

-

-

Nedladdning till

USB initierad

All information som begärts har laddats ner till

USB.

Enhetens värme har stängts av

Ingen åtgärd behövs.

Självrensning

Ingen åtgärd behövs.

Självrensning

Ingen åtgärd behövs.

Inställda värden

ändrade

En inställning på inställ

ningsskärmen ändrades

En inställning på inställnings

skärmen har

ändrats

Ingen åtgärd krävs om

ändringarna var önskade.

Värme i tempera

turbehand lingsläge

U_

Värme i minimering

U_

Värme vid rätt tempe

ratur U_

Uppvärm

U_

Ström på

ning pågår

Enhetsvärmen är i läge för temperaturbehand ling

Enhetsvärmen är i mini mimeringsläge

Enhetesvärmen håller

önskad zontemperatur

Enheten värms upp till

önskad temperatur

-

Enhetsvärmen har gått över till temperaturbe

handling

Ingen åtgärd behövs.

Enhetsvärmen har gått över till minimering

Enhetesvärmen har nått önskad zontemperatur

Enhetsupp

värmning har aktiverats och zoner måste nå önskad temperatur

Ingen åtgärd behövs.

Ingen åtgärd krävs om den

önskade temperaturen har uppnåtts.

Ingen åtgärd behövs.

ADM-enheten sattes på

ADM-enheten sattes på

Ingen åtgärd behövs.

58 3A8520C

Felsökning

Fel

EM0X

Plats

ADM

Typ

Enbart informa

tion

Felnamn

Avstäng ning

-

Felbeskrivning

ADM-enheten stängdes av

Orsak

ADM-enheten stängdes av

Lösning

Ingen åtgärd behövs.

EKA_

EKM_

EVUX

L4P_

L2P_

MMUX

MAD_

Pump

Pump

ADM

Pump

Pump

ADM

Pump

Enbart informa tion

Enbart informa

tion

-

Rekom

mendation

Larm

Avvikelse

Rekom

mendation

Rekom mendation

Automa

tisk över

koppling till

Manuell

överkopp

ling till U_

USB inakti verad

Tomt fat

U_

U_

USB-log gen är

90 % full

Underhåll

Underhålls dags för pump P_

-

-

Låg fatnivå

U_

Systemet har kopplats

över till den andra enhe ten

-

Systemet har tagit emot en överkopplingsbegä

ran.

USB-nedladdning/upp

laddning är inaktiverad

Larmet för tomt fat i systemet har begärt en

överkoppling till den andra enheten

Systemet har tagit emot en

överkopplings

begäran från

ADM eller CGM

USB-nedladd

ning/uppladd

ning försöktes, men USB-aktivi

teten är inakti

verad på inställningsskär

men

Fatet är tomt och behöver bytas ut

Ingen åtgärd behövs.

Ingen åtgärd behövs.

Rekommendationen kom mer att rensas när driven skärmen om du vill och

-

heten tagits bort. Aktivera

USB-nedladdningar/upp

laddningar på inställnings sätt tillbaka USB-enheten.

-

Byt fat och fyll pumpen om så önskas.

Fatet är tomt

Fatnivågivaren

är frånkopplad

Verifiera att nivågivaren

är ansluten. Byt givaren om anslutningen är bra.

Nivån i fatet är låg

Vätskenivån i fatet är låg.

Överväg byte inom snar fram

tid

Rensa avvikelsen och

återgå till normal pump drift.

-

Fatnivågivaren

är frånkopplad

Verifiera att nivågivaren

är ansluten. Byt givaren om anslutningen är bra.

En eller flera USB-loggar

är 90 % fulla

Dags för underhåll för pumpen på enheten

Data i jobb- eller händelseloggen har inte laddats ner nyligen och loggarna är näs

tan fulla.

Antalet pump

cykler sedan senaste åter

ställningen har överskridit underhålls

gränsvärdet

Ladda ner data eller avak

tivera USB-fel.

Utför tillämpligt underhåll och nollställ pumpcykelräk naren på i underhållsskär

men.

3A8520C 59

Felsökning

Fel Plats

MLC_ Pump

TA__

T1__

T2__

T3__

T4__

T4T_

AMZ

AMZ

AMZ

AMZ

AMZ

DB

Typ

Rådgi vande

Larm

Larm

Rådgi

vande

Rådgi

vande

Larm

Larm

-

Felnamn

Återskapa tryckplatte förseg lingar U_

Värmezon offline

Z_U_

-

Dags för underhåll av tryckplattetätningarna på enheten

Värmezonen är offline för den andra enheten

Låg tempe

ratur U_Z_

Zontemperaturen ligger under börvärdet.

Låg tempe

ratur U_Z_

Zontemperaturen ligger under börvärdet.

Hög tem peratur

U_Z_

Hög tem peratur

U_Z_

Hög tem tor U_

-

-

peratur för transforma -

Felbeskrivning

Zontemperaturen har

överskridit börvärdet.

Zontemperaturen har

överskridit börvärdet.

Transformatorsladden

är överhettad

Elementet fort

sätter att höjas

över börvärdet.

RTD befinner sig på fel plats i element.

Temperaturav

läsningen har stigit för högt

Elementet fort

sätter att höjas

över börvärdet.

RTD befinner sig på fel plats i element.

Temperaturav

läsningen har stigit för högt

Orsak

Antalet utbytta fat sedan den senaste noll

ställningen av cykelräknaren har överskridit den inställda underhållsgrän

sen

Kommunikatio

nen mellan det dubbla syste

mets båda AMZ har gått förlorad

Lösning

Återskapa tryckplattetät

ningarna om så önskas och nollställ tryckplattecy

kelräknaren på underhålls

skärmen.

Återställ kommunikatio nen.

Zonen har nått sitt börvärde men sjunkit under börvär

det och kan inte

återställas.

Zonen har nått sitt börvärde men sjunkit under börvär det och kan inte

återställas.

Kontrollera motståndet i värmarstavarna. Se hand

boken gällande motstånd.

Justera temperaturförskjut ningsfel på värmeinställ

ningsskärmen.

Kontrollera motståndet i värmarstavarna. Se hand boken gällande motstånd.

Justera temperaturförskjut ningsfel på värmeinställ

ningsskärmen.

i

Defekt RTD. Byt ut.

Se handboken för att hitta rätt plats för RTD i element.

Justera temperaturförskjut

ningsfelet på värmeinställ

ningsskärmen

Defekt RTD. Byt ut.

Se handboken för att hitta rätt plats för RTD element.

Justera temperaturförskjut ningsfel på värmeinställ ningsskärmen.

-

Transforma

torns tempera tur är för hög

Låt transformatorn svalna.

60 3A8520C

Felsökning

Fel

T6__

T6T_

T8__

T9__

V2H_

V4H_

V6H_

Plats

AMZ

DB

AMZ

AMZ

AMZ

AMZ

AMZ

Typ

Larm

Larm

Larm

Larm

Avvikelse

Larm

Larm

Felnamn

Givarfel

U_Z_

Givarfel för transforma

tor U_

Ingen tem peraturhöj ning U_Z_

Överhett ningsfel i brytare

U_Z_

Låg spän

ning U_D_

Högspän

ning U_D_

-

-

Felbeskrivning

Zonen saknar avläsning från FoTU.

Transformatorn saknar temperaturavläsning

Zontemperaturen ändra des inte.

Zonens överhettnings brytare har utlösts

-

-

Enhetens inspänning lig ger under den lägsta acceptabla gränsen.

Enhetens inspänning lig

ger över den lägsta acceptabla gränsen.

Orsak

Ingen avläsning från värmezo

nens RTD.

Ingen avläsning från värmezo

nens FoTU.

Zontemperatu ren ändrades inte.

-

Lösning

Kontrollera kabelanslut

ningarna för att säkerställa att RTD är kabelansluten på rätt sätt.

Defekt RTD. Byt ut.

Kontrollera kabelanslut

ningarna för att säkerställa att RTD är kabelansluten på rätt sätt.

Defekt RTD. Byt ut.

Kontrollera säkring i den

AMZ som det felaktiga ele

mentet är anslutet till.

Kontrollera att elkontakten på den uppvärmda slangen är isatt på AMZ.

Defekta värmarstavar i ele

ment. Byt ut.

Ledarna till zonens över

hettningsbry

tare är bortkopplade

Zontemperatu

ren är för hög

Fel på överhett

ningsbrytare

Anslut dem igen.

Låt pumpen svalna.

Inkommande tvåfasspänning har fallit under

175 V

Byt ut överhettningsbryta

ren.

Kontrollera att inströmmen

är korrekt kalibrerad för strömförbrukningen och att matningsledningarna

är säkert anslutna till huvudbrytaren.

Den inkom

mande tvåfas

spänningen har stigit till över

265 V

Låt en behörig elektriker kontrollera nolledaren för trefas med nolla.

Inkopp

U_D_

lingsfel

Inkopplingen av enhe

ten motsvarar inte vad som förväntas av AMZ.

Felaktig inkopp ling av mat

ningskällan till

AMZ

Kontrollera att inspän ningen är korrekt ansluten till huvudbrytare enligt handboken.

WMG0

Gatew ay

Larm

Gateway-fe l upptäckt

Gateway-fel upptäckt; inkluderar alla fel som inte omfattas av andra mer specifika fel

-----

3A8520C 61

Felsökning

Fel

WNG0

WSU0

DAP_

DDP_

L1P_

Plats

Gatew ay

ADM

Pump

Pump

Typ

Larm

Larm

Larm

Avvikelse

Pump Avvikelse

Felnamn

Gateway-k artfel

USB-konfi gurations fel

Pumprus ning U_

Nivågivar fel för pump U_

-

-

-

Pumptryck fall U_ rad

Felbeskrivning

Gateway-kartan saknas eller är ogiltig

USB-konfigurationsfilen kunde inte hittas

Pumprusning identifie

-

Pumptryckfall upptäckt

Fel på pumpens nivågi vare identifierat

-

Orsak

Gateway-kar

tan saknas eller

är ogiltig

USB-konfigura

tionsfilen har raderats eller inte laddats

Pumpen försö

ker mata mate

rial, men det finns inget material att mata

Slitna eller ska dade pumptät ningar

Pumpen försö ker mata mate rial, men det finns inget material att mata

Slitna eller ska dade pumptät

ningar

-

-

-

-

-

Maskinen identi fierar ett tomt tillstånd, utan något föregå ende lågnivåtill stånd

-

-

-

Lösning

Installera kartan i gateway.

Uppdatera programvaran till den senaste versionen som finns på help.graco.com.

Justera nivågivaren för tomt fat för att identifiera när det är tomt.

Se till att tryckmatarens styrventil står i nedåtläge och att lufttrycket är till

räckligt för att tvinga tryck

mataren nedåt.

Inspektera pumptätning

arna och byt ut dem vid behov.

Justera nivågivaren för tomt fat för att identifiera när det är tomt.

Se till att tryckmatarens styrventil står i nedåtläge och att lufttrycket är till

räckligt för att tvinga tryck

mataren nedåt.

Inspektera pumptätning

arna och byt ut dem vid behov.

Kontrollera att givaren för nivå tom inte är täckt med material.

Kontrollera att lågnivågiva

ren är ansluten till rätt port.

Se handboken för informa

tion om anslutningsstället.

Kontrollera att lågnivågiva

ren är tillräckligt nära metallstaget; justera om nödvändigt.

Byt ut givarna.

62 3A8520C

Felsökning

Fel

DEP_

WKP_

WKD_

WJP_

WJD_

Plats

Pump

Pump

Pump

Pump

Pump

Typ

Larm

Larm

Larm

Larm

Larm

EAP_ Pump

Enbart informa tion

Felnamn

Tungbry tarfel för

pump U_

Felbeskrivning

Fel på pumpens tung brytare identifierat

-

Orsak

Fel på tungbry taren

-

Lösning

Kontrollera att givarkabeln

är ansluten till rätt port. Se handboken för information om anslutningsstället.

Kontrollera att det inte förekommer glappkontakt vid tungbrytaren.

Se till att tungbrytaren är ordentligt ansluten till luft

motorn.

Byt ut vid behov.

Kontrollera att kablaget är anslutet på rätt ställe. Se handboken för information om anslutningsstället.

Kontrollera att magnetven

tilen sitter ordentligt.

Frånkopp

lingsfel för fyllnings

magnet

ventil U_

Magnetventilen för fyll ning har kopplats bort

Fyllningen akti veras inte när den borde

-

Hög ström i fyllnings magnet

ventil U_

i

Hög ström identifierad magnetventilen för fyll ning

-

Byt ut magnetventilen.

Magnetventilen drar för mycket ström

Undersök om det förekom

mer kortslutning i kablaget.

Undersök om det förekom

mer kortslutning i magnet

ventilkabeln eller till jord.

Byt ut magnetventilen.

Frånkopp

lingsfel för pumpmag

netventil

U_

Magnetventilen för pum

pen har kopplats bort

Pumpen roterar inte när den borde

Kontrollera att kablaget är anslutet på rätt ställe. Se handboken för information om anslutningsstället.

Kontrollera att magnetven

tilen sitter ordentligt.

Byt ut magnetventilen.

Hög ström i pumpmag

netventil

U_

Hög ström identifierad i magnetventilen för pum

pen

Magnetventilen drar för mycket ström

Undersök om det förekom mer kortslutning i kablaget.

Undersök om det förekom

mer kortslutning i magnet

ventilkabeln eller till jord.

Byt ut magnetventilen.

Ström på till pump

U_

Enhetens pump omställd till läge På

Enheten har fått ett kommando att starta pum

pen

Ingen åtgärd behövs.

3A8520C 63

Felsökning

Fel

EBP_

ERC_

ERW_ Pump

Enbart informa

tion

ERP_

ERD_

EPP_

ETAX

ETBX

Plats

Pump

Typ

Enbart informa

tion

Pump

Pump

Pump

Enbart informa tion

Enbart informa tion

Enbart informa tion

Pump

Enbart informa tion

ADM

ADM

Enbart informa tion

Enbart informa tion

Felnamn

Ström av till pump

U_

Totalräkne verk för pumpykler rensat U_

Totalräkne verk för pumpvikt rensat U_

Pumpräk sat U_

Pumpflöd ning U_

neverk ren -

Pumpens faträkne verk ren sat U_

Schema

lagd värme på

Schema

-

-

-

-

-

lagd värme av

Felbeskrivning

Enhetens pump omställd till läge Av

Enheten beordrades att nollställa räkneverket för totalt antal pumpcykler

Enheten beordrades att nollställa räkneverket för total vikt

Enheten beordrades att nollställa pumpens räk neverk

Enheten beordrades att nollställa faträkneverket

Enhetens pump omställd till flödningsläge

Schemaläggaren på den avancerade displaymo

dulen har begärt att upp värmningen ska slås på

Schemaläggaren på den avancerade displaymo

dulen har begärt att upp

värmningen ska slås av

-

Enheten fick ett kommando att flöda.

Klockan på den avancerade dis

playmodulen

överensstämde med en tid i schemat för aktivering av uppvärmningen

Klockan på den avancerade dis

playmodulen

överensstämde med en tid i schemat för inaktivering av uppvärmningen

Orsak

Enheten har fått ett kommando att stänga av pumpen

Enheten fick ett kommando att nollställa räkne

verken för totalt antal pump

cykler

Enheten fick ett kommando att nollställa räkne

verken för total vikt

Enheten fick ett kommando att nollställa pum

pens räkneverk

Enheten fick ett kommando att nollställa faträk

neverket

Lösning

Ingen åtgärd behövs.

Ingen åtgärd behövs.

Ingen åtgärd behövs.

Ingen åtgärd behövs.

Ingen åtgärd behövs.

Ingen åtgärd behövs.

Ingen åtgärd behövs.

Ingen åtgärd behövs.

64 3A8520C

Felsökning

Fel

ETSX ADM

Enbart informa

tion

DHP_

Plats

Pump

Typ

Larm

Felnamn

Schema lagd värmemini mering

Oväntad rörelse U_

Felbeskrivning

Schemaläggaren på den avancerade displaymo

dulen har begärt mini mering

Orsak

Klockan på den avancerade dis

playmodulen

överensstämde med en tid i schemat för begäran om minimering av uppvärmningen

Lösning

Ingen åtgärd behövs.

Enheten har identifierat en oväntad pumprörelse

Enheten har identifierat en oväntad pump

rörelse

Kontrollera att de inte före

kommer några kortslut

ningar i pumpens magnetluftventilanslut

ningar. Byt ut vid behov.

3A8520C 65

Felsökning

Felsökning av tryckmatare

Tryckmataren höjs eller sänks för fort

Vätska trycks förbi skraptätningarna på tryckplattan.

Pumpen flödas inte ordentligt eller pumpar luft.

Problem

Tryckmataren höjs.

Luftläckage runt cylinderstången.

Lufttrycket för inte ut tryckplattan ur fatet.

Orsak

Huvudluftventilen stängd eller luftslangen igensatt

Lösning

Öppna luftventilen; rensa luftslangen.

Otillräckligt lufttryck för tryckmataren.

Sliten eller skadad tryckmatarkolv

Öka tryckmatarens lufttryck

Byt kolv. Se den global bruksanvisningen för tryckmatare – reservdelslista

Tryckplattan har inte nått full temperatur.

Vänta tills full temperatur uppnås.

För högt lufttryck till mataren.

Bucklat fat har stoppat tryckplattan.

För högt uppåt-/nedåtverkande lufttryck till tryckmataren

Sänk tryckmatarens lufttryck.

Reparera eller byt ut fatet.

Sänk tryckmatarens lufttryck.

Sliten stångtätning.

För högt lufttryck till mataren.

Slitna eller skadade skraptätningar.

Huvudluftventilen stängd eller luftslangen igensatt.

Otillräckligt lufttryck.

Byt ut o-ringarna i styrhylsan.

Se den global bruksanvisningen för tryckmatare – reservdelslista

Sänk tryckmatarens lufttryck.

Byt ut skraptätningarna.

Öppna luftventilen; rensa luftslangen.

Sliten eller skadad tryckmatarkolv

Öka lufttrycket.

Byt kolv. Se den global bruksanvisningen för tryckmatare – reservdelslista

Öppna ventilen; rensa ventilen eller utloppet.

Tryckmatarens styrventil är stäng eller igensatt.

Tryckmatarens styrventil är smutsig, sliten eller skadad.

Styrventilen står inte i nedåtläge.

Bucklat fat har stoppat tryckplattan.

Huvudluftventilen stängd eller luftslangen igensatt.

Rengör; och reparera ventilen.

Placera handtaget i nedåtläge.

Reparera eller byt ut fatet.

Öppna luftventilen; rensa luftslangen.

Tryckplattan har inte nått full temperatur.

Vänta tills full temperatur uppnås.

Otillräckligt lufttryck för avblåsning.

Öka lufttrycket för avblåsning.

Avblåsningsventilens kanal igensatt.

Bucklat fat har stoppat tryckplattan.

Skraptätningarna har fastnat i fatet eller dess invändiga skikt.

Rengör ventilkanalen.

Reparera eller byt ut fatet.

Smörj skraptätningarna med högtemperaturfett vid varje fatbyte.

66 3A8520C

Felsökning

Felsökning av pump

Se pumphandboken för ytterligare information om felsökning av pumpen. Se

Relaterade handböcker på sidan 3.

Problem

Snabbt nedåt- eller uppåtslag

(pumpkavitering).

Material läcker runt pumputloppet.

Material läcker runt avluftningsporten

Pumpen rör sig inte upp eller ner.

Läckage runt pumpens våtkopp.

Material ej uppvärmt till lämplig temperatur.

Orsak

Luft i pumpen.

Nedåtslag: Smutsig eller sliten pumpinloppsventil

Uppåtslag: Smutsig eller sliten pumpkolvsventil

Slut material i maskinen

Lossa utloppskopplingen.

Lösning

Kontrollera och justera temperatur till lämpligt börvärde. Vänta tills pumpen/tryckplattan har värmts upp.

Avlufta pumpen. Se Flöda pumpen på sidan 36.

Rengör eller reparera.

Se pumphandboken.

Rengör eller reparera.

Justera givaren för nivå tom.

Dra åt utloppskopplingen.

Dra åt avluftningsportkopplingen.

Dra åt avluftningsportkopplingen.

Fel på luftmotorn.

Främmande föremål har fastnat i pumpen.

Se luftmotorns handbok.

Minska trycket. Se pumphandboken.

Tryckplattan har inte nått full temperatur.

Vänta tills full temperatur uppnås.

Ventilen till luftmotorn är stängd.

Sliten halstätning.

Kontrollera mätarna och ventilerna till luftmotorn.

Byt ut halstätningar. Se avsnittet om service av halspacknigar i Check-Mate handboken för förträngningspumpar, instruktioner – delar och handboken för

Check-Mate 200 ml-förträngningspumpen

– reservdelar.

Felsökning av luftmotor

Se luftmotorhandboken för ytterligare information om felsökning av luftmotorn. Se

Relaterade handböcker på sidan 3.

Problem Orsak

Luftmotorn går inte.

Luftmotorn stannar.

Luft läcker kontinuerligt runt luftmotoraxeln.

Luft läcker kontinuerligt runt luftventilen/slidventilen.

Luft läcker kontinuerligt ur ljuddämparen när motorn står stilla.

Is på ljuddämparen.

Luftmotorns magnetventil är stängd.

Luftventilen eller tallriksventilerna är skadade.

Luftmotoraxelns tätning är skadad.

Luftventilen/slidventilpackningen är skadad.

Skador på invändiga tätningar.

Luftmotorn går på högt tryck eller hög cykelhastighet.

Lösning

Vänta tills värmezonerna som används når de inställda börvärdestemperaturerna.

Inspektera och rengör tallriksventilerna.

Se luftmotorns handbok.

Renovera huvudluftventilen.

Se luftmotorns handbok.

Byt ut luftmotoraxeltätningen.

Se luftmotorns handbok.

Byt ut ventilpackningen.

Se luftmotorns handbok.

Reparera luftmotorn.

Se luftmotorns handbok.

Minska motorns tryck, cykelhastighet eller pulslängd.

3A8520C 67

Felsökning

Felsökning av värmarstyrning

Problem

Systemet värmer inte

Lång uppvärmningstid.

Orsak

Säkring har löst ut.

Övertemperaturbrytaren har löst ut.

Kabeln till övertemperaturbrytaren

är av eller trasig.

Elektrisk kortslutning

Frånkopplaren avslagen.

Låg matningsspänning.

Otillräcklig matning till systemet.

Felinställda zontyper.

Öppna värmaren.

Lösning

Byt ut säkringen.

Mät motståndet i övertemperaturbrytaren.

Avläsningen bör vara nära 0 ohm vid rumstemperatur.

Ersätt övertemperaturbrytaren om det

är avbrott i den.

Kontrollera anslutningen för kabeln från

övertemperaturbrytaren till både moderkortet och brytaren. Titta efter kabelbrott om anslutningen är god.

Kontrollera byglingar.

Kontrollera motståndet i värmarstavarna och termomotståndsgivarna.

Kontrollera kabelanslutningarna.

Kontrollera frånkopplaren.

Mät att matningsspänningen är mellan

200 och 240 VAC.

Anslut systemet till ett nätaggregat som kan leverera maxströmmen i systemspecifikationerna. Alla ändringar måste utföras av en behörig elektriker.

Kontrollera att zontyperna är korrekt inställda i ADM:en.

Kontrollera motståndet i de elektriska värmarna. Se

Huvudinneslutningens givare på sidan 70.

Den avancerade displaymodulen

är avstängd medan strömmen på.

RCD-brytaren har utlösts.

Kontrollera att RCD-brytaren är tillslagen.

68 3A8520C

Mät motståndet

(uppvärmda system)

Kontrollera värmar- och givarmotståndet

Utför dessa elkontroller med frånkopplingsbrytaren (T) frånslagen för att minska risken för personskador och skador på utrustningen.

OBS! Anvisningarna för mätning av givarmotstånd gäller endast uppvärmda system. Om en expansionsmodulen

(26B238) har lagts till finns ytterligare åtta givare.

Systemet omfattar upp till nio värmegivare och styrenheter för var och en av de uppvärmda zonerna. Mätning av motståndet:

1.

Slå AV frånkopplingsbrytaren (T).

2.

Vänta till komponenterna har svalnat till rumstemperatur 17 °–25 °C (63 °–77 °F).

Mät motståndet i komponenterna.

OBS! Mät motståndet vid rumstemperatur 17°– -25°C (63°–

-77°F).

AMZ

Första värmezonen

Andra värmezonen

Första motståndstermogivaren

Andra motståndstermogivaren

Jord

Stift

A, J

C, D

G, K

M, K

B

Rund slangkontakt

3.

Byt ut delar där motståndet inte ligger inom områdena i

Tabell 2: Huvudinneslutningens givare och Tabell 3:

Expansionsinneslutningens givare på sidan 70.

Felsökning

3A8520C 69

Felsökning

Tabell 2: Huvudinneslutningens givare

Port

1

2

3

4*

5

Zon

1

4

5

2

3

6

7

8

9

Komponent

Värmeslang

Värmartillbehör 1

Värmeslang

Värmartillbehör 2

Värmeslang

Värmartillbehör 3

Används ej

Värmeslang

Pump

Värmartillbehör 4

20 liters platta

200 liters platta

RTD-intervall

(ohm)

RTDstiftnummer

100 G, K

100

100

100

100

M, K

G, K

M, K

G, K

100

NA

100

1000

100

100

M, K

NA

G, K

M, K

M, K

M, K

1000 M, K

Värmarelementmotstånd

(ohm)

Se slanghandbok

Värmarstiftnummer

Se slanghandbok

Tillhörande handböcker

Se slanghandbok

Tillhörande handböcker

Se slanghandbok

Tillhörande handböcker

Se slanghandbok

Tillhörande handböcker

Se slanghandbok

Tillhörande handböcker

NA

Se slanghandbok

37

Tillhörande handböcker

80

15

Tillhörande handböcker

Ej tillämpl.

Se slanghandbok

C, D

Tillhörande handböcker

C, D

C, D (nr. 1)

A, J (nr. 2)

* För ej uppvärmda pumpar och tryckplattor kan port 4 användas för en slang eller ett tillbehör.

Tabell 3: Expansionsinneslutningens givare

Port

6

7

8

9

Zon

10

11

12

13

14

15

16

17

Komponent

Värmeslang

Värmartillbehör 4

Värmeslang

Värmartillbehör 5

Värmeslang

Värmartillbehör 6

Värmeslang

Värmartillbehör 7

RTD-intervall

(ohm)

RTDstiftnummer

100

100

100

100

G, K

M, K

G, K

M, K

100

100

100

100

G, K

M, K

G, K

M, K

Värmarelementmotstånd

(ohm)

Se slanghandbok

Tillhörande handböcker

Se slanghandbok

Tillhörande handböcker

Värmarstiftnummer

Se slanghandbok

Tillhörande handböcker

Se slanghandbok

Tillhörande handböcker

Se slanghandbok

Tillhörande handböcker

Se slanghandbok

Tillhörande handböcker

Se slanghandbok

Tillhörande handböcker

Se slanghandbok

Tillhörande handböcker

70 3A8520C

USB-data

USB-data

Nedladdningsprocedur

OBS: Om loggfilerna inte sparas korrekt till USB-minnet (till exempel saknade eller tomma loggfiler), spara önskad data på annat ställe än på USB-minnet och ändra formatet innan du upprepar nedladdningsprocessen.

OBS! Systemkonfigurationsinställningsfiler och anpassade språkfiler kan ändras om filerna ligger i mappen UPLOAD på

USB-flashminnet. Se Systemkonfigurationsinställningar , sida 72, Kundspecifik språkfil , sida 72 och

Uppladdningsprocedur på sida 73.

1.

Sätt in USB-minnet i USB-porten längst ner på ADM (E).

E

F

IG

. 31

USB

2.

Menyfältet och USB-indikatorlamporna visar att

USB-minnet laddar ner filer. Vänta tills USB-aktiviteten

är färdig.

3.

Ta bort USB-minnet från USB-porten.

4.

Sätt in USB-minnet i USB-porten på datorn.

5.

USB-minnets fönster öppnas automatiskt. Om USB- minnet inte öppnas automatiskt kan du öppna det via

Windows

®

Explorer.

6.

Öppna GRACO-mappen.

7.

Öppna systemmappen. Om man hämtar data från mer

än ett system kommer det finns flera mappar. Varje mapp är märkt med respektive ADM:s serienummer

OBS! Serienumret finns på baksidan av ADM.

8.

Öppna DOWNLOAD-mappen.

9.

Öppna mappen DATAxxxx.

10. Öppna DATAxxxx-mappen med det högsta numret.

Det högsta numret indikerar den data som laddades ner senast.

11. Öppna loggfilen. Loggfilerna öppnas som standard i Microsoft Excel om programmet är installerat.

®

De kan emellertid även öppnas i vilken textredigerare som helst eller i Microsoft

®

Word.

OBS: Alla USB-loggar sparas i formatet Unicode (UTF-16).

Välj Unicode-kodning om loggfilen öppnas i Microsoft Word.

USB-loggar

OBS! ADM kan skriva/läsa till FAT (File Allocation Table/

Filallokeringstabell)-lagringsenheter. NTFS, som används med 32 GB eller större lagringsenhet, stöds inte.

Under drift sparar ADM system- och prestandarelaterad information till minnet i form av loggfiler. ADM upprätthåller sex loggfiler:

• Händelselogg

• Dataloggen

Följ Nedladdningsprocedur , sidan 71, för att hämta fram

loggfiler.

Varje gång ett USB-minne sätts in i ADM USB-port skapas en ny mapp med namnet DATAxxxx. Numret i slutet av mappnamnet ökar varje gång ett USB-minne sätts in och data laddas ner eller laddas upp.

Händelselogg

Händelseloggens filnamn är 1–EVENT.CSV och den lagras i mappen DATAxxxx.

Händelseloggen uppdaterar ett register över de senaste

1 000 händelserna och felen. Varje händelseregistrering innehåller:

• Datum för händelsekod

• Tid för händelsekod

• Händelsekod

• Händelsetyp

• Händelsebeskrivning

Händelsekoder omfattar både felkoder (larm, avvikelser och rekommendationer) och registrerar endast händelser.

3A8520C 71

USB-data

Dataloggen

Dataloggens filnamn är 2-DATA.csv och den lagras i mappen

DATAxxxx.

Dataloggen registrerar systeminformation var 15: e sekund när systemet är aktivt. Följande information ingår för enheterna A och B:

• Vikt (g)

• Pumpcykler

• Platencykler

• Zontemperaturer för zon 1-17 (°C)

OBS! ”_ _” visas om enheten inte är installerad, om enheten

är offline, om temperaturzonen är avinstallerad eller om sensorn inte är inkopplad.

Systemkonfigurationsinställ

-

ningar

Namnet på systemkonfigurationsinställningsfilen är

SETTINGS.TXT och den lagras i mappen DOWNLOAD.

En fil för systemkonfigurationsinställningar hämtas automatiskt varje gång ett USB-minne sätts in i ADM. Använd filen för att säkerhetskopiera systemet för framtida återställningar eller för att lätt kunna kopiera inställningarna till flera system.

Se

Uppladdningsprocedur på sida 73 för instruktioner

om hur du använder denna fil.

Kundspecifik språkfil

Den kundspecifika språkfilens filnamn är DISPTEXT.TXT och den sparas i mappen DOWNLOAD.

En anpassad språkfil hämtas automatiskt varje gång ett

USB-minne sätts in i ADM. Den här filen kan användas om man vill skapa kundspecifika språksträngar som ska visas i ADM-displayen.

Systemet kan visa följande Unicode-tecken. För övriga tecken, kommer systemet att visa Unicode ersättningstecken som visas som vita frågetecken inuti en svart fyrkant.

• U+0020 - U+007E (grundläggande latinska)

• U+00A1 - U+00FF (latin-1-tillägg)

• U+0100 - U+017F (latin utökade-A)

Skapa kundspecifika språksträngar

Språkfilen är en tabbavgränsad textfil med två kolumner.

Den första kolumnen innehåller en lista över strängar på det språk som valdes vid nedladdningstillfället. Den andra kolumnen kan användas för att skriva in de kundspecifika språksträngarna. Om språket installerats tidigare, kommer den här kolumnen att innehålla de kundspecifika strängarna.

Annars är den andra kolumnen tom.

Ändra den andra kolumnen i den anpassade språkfilen efter behov och följ sedan

Uppladdningsprocedur på sidan 73

för att installera filen.

Det är mycket viktigt att den egna språkfilen har rätt format.

Följande regler måste följas för att installationsprocessen ska lyckas.

• Ange en kundspecifik sträng för varje rad I den andra kolumnen.

OBS! Om den kundspecifika språkfilen används måste du definiera en kundspecifik sträng för varje inmatning i DISPTEXT.TXT-filen. Tomma andra-kolumnsfält kommer att visas som tomma i ADM.

• Filens namn måste vara DISPTEXT.TXT.

• Filformatet måste vara en tabbavgränsad textfil med teckenuppsättningen Unicode (UTF-16).

• Filen får bara innehålla två kolumner som ska vara avgränsade med ett enda tabbtecken.

• Lägg inte till eller ta bort rader i filen.

• Ändra radernas ordningsföljd.

72 3A8520C

Uppladdningsprocedur

Följ dessa anvisningar för att installera en systemkonfigurationsfil och/eller en egen språkfil.

1.

Om nödvändigt, följ Nedladdningsprocedur på

sida

71

för att automatiskt generera rätt mappstruktur på USB-minnesenheten.

2.

Sätt in USB-minnet i USB-porten på datorn.

3.

USB-minnets fönster öppnas automatiskt.

Om USB-minnet inte öppnas automatiskt kan du öppna det via Windows Explorer.

4.

Öppna GRACO-mappen.

5.

Öppna systemmappen. Om du arbetar med flera system kommer det att finnas flera mappar under

GRACO-mappen. Varje mapp är märkt med motsvarande ADM-serienummer (serienumret finns på modulens baksida).

6.

Om du installerar filen för systemkonfigurationsinställningar ska du placera

SETTINGS.TXT-filen i UPLOAD-mappen.

7.

Om du installerar den egna språkfilen, ska du placera DISPTEXT.TXT-filen i mappen UPLOAD.

8.

Ta bort USB-minnet från datorn.

9.

Installera USB-minnet i USB-porten på ADM.

10. Menyfältet och USB-indikatorlamporna visar att

USB-minnet laddar ner filer. Vänta tills USB-aktiviteten

är färdig.

11. Ta bort USB-minnet från USB-porten.

OBS! Om den anpassade språkfilen installerades kan du nu välja det nya språket från rullgardinsmenyn för språk på

Avancerad inställningskärm 1 på sida 34.

USB-data

3A8520C 73

Integration

Integration

Anslut PLC-ingångarna

FARA!

ALLVARLIG RISK FÖR ELEKTRISKA

STÖTAR

Utrustningen kan drivas med högre spänning än 240 V.

Kontakt med denna spänning kan orsaka allvarliga personskador eller dödsfall.

• Stäng av och koppla från strömmen med huvudbrytaren innan kablar kopplas bort och innan service utförs på utrustningen.

Therm-O-Flow Warm Melt kan integreras med kärnfunktionen till en PLC. Genom att ansluta en 10–30 VDC-signal till ingångarna kan viktiga funktioner som Värme på, Minimering och Pump på styras.

En PLC kan styra och övervaka alla objekt som visas på kundens digitala in- och utgångar på integreringsskärmen när integreringskontrollen är inställd på diskret.

Varje Therm-O-Flow Warm Melt är utrustad med sex

PLC-ingångar. I följande tabell visas alla PLC-ingångar:

OBS! Genom att hålla de ingångar som visas ovan på en logisk hög nivå (10–30 VDC) förblir förfrågningarna till maskinen aktiva.

OBS! För att kunna använda kontrollerna ovan måste maskinen globala ström vara på (den gröna lampan på den avancerade displaymodulen), ”Diskret” svara valt på inställningsskärmen och ingång 5 (PLC-spärr aktiverad) ha spänningsmatning.

OBS! Vid användning av ett enkelt Therm-O-Flow Warm

Melt-system måste efter fatbyte (felet ”Tomt fat” har utlösts) begäran om pump på dras ner och återställas på hög nivå för att pumpen ska kunna aktiveras på nytt.

PLC-ingång (J9)

1

2

3

4

5

6

Maskinstyrning

Beskrivning

Aktivera PLC-spärr

Begäran om värme på

Begäran om pump på

Mappningsval (0 = maskinlägen,

1 = feltillstånd)

Används ej

Används ej

Vid användning av en dubbel Therm-O-Flow Warm Melt- tryckmatare styrs både enhet A och B via PLC-ingångarna genom enhet A.

När diskret integrering har valts i systeminställningarna begränsas funktionen från den avancerade displaymodulen

(ADM).

OBS! PLC-ingångar matas endast på enhet A.

F IG . 32

J9, stift 4 – Eftersom diskreta utgångar alltid tillhandahålls fungerar alltid denna ingång, oavsett de förhållanden som anges ovan.

OBS! När ”Diskret” har valts på inställningsskärmen kan man inte längre slå på värmen på den den avancerade displaymodulen med hjälp av den globala strömknappen.

Funktionerna ”Aktivera automatisk pumpstart” och

”Schemaläggare” kommer också att ignoreras. Så länge

PLC-spärringången är ”låg” kan knapparna på den avancerade displaymodulen användas för att styra maskinen.

OBS! Therm-O-Flow Warm Melt är utrustat med två skruvterminalanslutningar som ansluts till AMZ-systemets

IO-kort (J9 och J11) inuti värmeregleringsboxen (S).

74 3A8520C

Koppla in PLC-ingångarna

1.

Stäng av och koppla bort matningen från systemet.

2.

Dra en flerledarkabel genom en av kabelgenomföringarna

(CG) på baksidan av värmeregleringsboxen (S).

P1

Specifikationer för diskret insignal

Therm-O-Flow Warm Melt har stöd för följande ingångstyper:

Ingångstyp

Digital ingång

Torrkontakt

Specifikationer

0-30 VDC

Signal låg: 0-2.5 V

Signal hög: 10-30 V

Öppen/sluten krets

Signal låg: Öppen krets

Signal hög: Sluten krets

CG

Integration

F

IG

. 33

3.

Se följande avsnitt ( Digitala ingångar (0–30 VDC)

och

Torrkontaktsingångar (öppen/sluten krets) ,

beroende på vilken typ av ingång som behövs) för anvisningar om inkoppling av PLC-ingångar till systemets IO-kort på AMZ 1 (P1).

OBS! På Therm-O-Flow Warm Melt-system med expansionsmoduler ingår ytterligare ett IO-kort för systemet på AMZ 2 (enhet A-E). Koppla inte PLC-ingångar till systemets IO-kort på AMZ 2 (enhet A-E) eller AMZ 4

(enhet B-E) vid användning av expansionsmodulen.

OBS! PLC IO bör endast kopplas till AMZ 1för enkla system eller till AMZ 1 och AMZ 3 på dubbla system.

Se

AMZ-vredläge på sidan 31.

3A8520C 75

Integration

Digitala ingångar (0–30 VDC)

1.

Anslut PLC GND-ledaren (0,321–1,29 mm [16–28 AWG]) till ”ISO GND”-anslutningen på J9.

2.

Anslut insignalsledaren till önskad ingångsanslutning på J9 (märkt med ingångarnas nummer).

3.

Upprepa steg 2 för återstående ingångar.

OBS!

Systemets IO-kort och /eller PLC kan skadas om anslutningar görs till J8. Anslut inga ledare till J8 vid användning av PLC-ingångar av digital ingångstyp.

Signaler på J8 är endast avsedda för ingångar av torrkontaktstyp.

PLC GND

PLC #1

PLC #2

PLC #3

PLC #4

PLC #5

PLC #6

5

6

3

4

J9

ISO

GND

1

J8

+

+

-

2

24V ti31248a

F

IG

. 34

Torrkontaktsingångar (öppen/sluten krets)

1.

Anslut en korskopplingstråd (0,321–1,29 mm [16–

28 AWG]) mellan minuspolen (–) på J8 och ”ISO GND”- anslutningen på J9.

2.

Anslut ena änden av ingången till en av pluspolerna (+) på J8.

6

(5, 4, 3, 2)

1

5

6

3

4

J9

ISO

GND

1

J8

+

+

-

2

24V

F

IG

. 35

3.

Anslut andra änden av ingången till önskad ingångsanslutning på J9 (märkta med ingångarnas nummer).

4.

Upprepa steg 2–3 för återstående ingångar.

ti31249a

76 3A8520C

Integration

Anslut PLC-utgångar

FARA!

ALLVARLIG RISK FÖR ELEKTRISKA

STÖTAR

Utrustningen drivs med mer än 240 V. Kontakt med denna spänning kan orsaka allvarliga personskador eller dödsfall.

• Stäng av och koppla från strömmen med huvudbrytaren innan kablar kopplas bort och innan service utförs på utrustningen.

Varje Therm-O-Flow Warm Melt är utrustad med två

PLC-utgångar.

Diskreta utsignalsdata tillhandahålls alltid, oavsett hur systemet är konfigurerat. Utsignalsdata är strukturerade enligt ett statusformat som redovisas i tabellen nedan.

Genom att ställa in mappningsvalet (J9, stift 4 på de diskreta ingångarna) till antingen hög eller låg logisk nivå kommer maskinen antingen att ge besked om

övergripande maskintillstånd eller feltillstånd.

Om mappningsvalet är låg nivå kommer PLC-utgångarna att returnera maskintillstånd. Se tabellen nedan.

Mappningsval – maskintillstånd (J9, stift 4 = låg)

PLC-utgång 2

(J11)

PLC-utgång 1

(J11) Beskrivning

1

1

0

0

0

1

0

1

Värme AV, pump AV

Värme PÅ, ej redo

Värme PÅ, värme klar

Värme PÅ, pump PÅ

Om mappningsvalet är hög nivå kommer PLC-utgångarna att returnera feltillstånd. Se tabellen nedan.

Mappningsval – feltillstånd (J9, stift 4 = hög)

PLC-torrkontakt 2

(J11)

PLC-torrkontakt 1

(J11) Beskrivning

1

1

0

0

0

1

0

1

Inga fel

Låg fatnivå

Tomt fat

Larm utlöst

När diskret integrering har valts i systeminställningarna

• begränsas funktionen från den avancerade displaymodulen (ADM)

• är automatisk överkoppling inaktiverad. Förlita dig på PLC- och maskinstatusindikatorer för att veta när

överkoppling ska utföras med hjälp av IO-kortet.

Specifikationer för diskreta utsignaler

Therm-O-Flow Warm Melt har stöd för följande utgångsspecifikationer:

Punkt

Utgångstyp

Max spänning

Max strömstyrka

Specifikationer

Torrkontak (öppen/sluten krets)

Signal låg (öppen krets)

Signal hög (sluten krets)

24 VDC/240 VAC

2A

3A8520C 77

Integration

Koppla in PLC-utgångarna

1.

Stäng av och koppla bort matningen från systemet.

2.

Dra en flerledarkabel genom en av kabelgenomföringarna

(CG) på baksidan av Therm-O-Flow Warm Melt-höljet.

P1

3.

Se figuren nedan för anvisningar om inkoppling av

PLC-utgångar till systemets IO-kort på AMZ 1 (P1).

OBS! På Therm-O-Flow Warm Melt-system med en expansionsmodul ingår ytterligare ett IO-kort för systemet på

AMZ 2 (P2). Koppla inte PLC-utgångar till systemets IO-kort på AMZ 2 eller AMZ 4 vid användning av expansionsmodulen.

OBS! PLC IO bör endast kopplas till AMZ 1för enkla system eller till AMZ 1 och AMZ 3 på dubbla system.

CG

F

IG

. 36

PLC #1

PLC #2

J11

1

2

3

4

F

IG

. 37 ti31252a

78 3A8520C

Gatewaymodul för kommunikation

Översikt

Gatewaymodul för kommunikation ger en kontrollänk mellan Therm-O-Flow Warm Melt och en utvald fältbuss.

Länken möjliggör rapportbevakning och kontroll av externa automatiksystem.

OBS! Följande konfigurationsfiler för systemnätverket finns på help.graco.com

.

• EDS-fil: DeviceNet eller EtherNet/IP fältbussnätverk

• GSD-fil: PROFIBUS fältbussnätverk

• GSDML: PROFINET fältbussnätverk

OBS! Se

Installation

på sidan 22. Se Relaterade handböcker på

sidan

3

.

Konfiguration av Therm-O-Flow Warm Melt och PLC-anslutning

Kontrollera att PLC-parametrarna är rätt inställda – se tabellen Gateway-karta.

Om PLC-anslutningsparametrarna inte är rätt konfigurerade upprättas inte anslutningen mellan Therm-O-Flow Warm Melt och PLC.

Gatewaymappning: Therm-O-Flow Warm Meltmappning för uppvärmd avancerad fältbuss

Komm.- format

Ingångsmonteringsinstans:

Data-SINT

100

Ingångsinstansstorlek:

Utgångsmonteringsinstans:

Utgångsinstansstorlek:

32

150

18

Tillgängliga interna data

Om inte annat anges lagras byte i varje fall i liten endianordning (byte-ordning inom en instans: mest signifikanta … minst signifikanta).

OBS! Automatikutgångar kan övervakas av motsvarande automationsingångar för att verifiera att Therm-O-Flow

Warm Melt mottog data.

Se PLC-ingångar

på sidan 80 och PLC-utgångar

på sidan

83.

3A8520C

Integration

79

Integration

PLC-ingångar

28

29

30

31

32

24

25

26

27

20

21

22

23

16

17

18

19

12

13

14

15

10

11

8

9

Instans-ID

1

2

3

6

7

4

5

Therm-O-Flow Warm Melt-mappning för uppvärmd avancerad fältbuss

Automatikingångar (signal från Therm-O-Flow Warm Melt till PLC)

Heartbeat till PLC

Beskrivning Datatyp

Boolesk

Bit

0

Kontrollen för fältbussintegrering vald

System aktivt

PLC-kontroll aktiv

Pump på

Boolesk

Boolesk

Boolesk

Boolesk

3

4

1

2

Pump av

Pumpflödning

Låg fatnivå

Fatet är tomt

Aktiv dubbel avlastare (0 = pump A, 1 = pump B)

Värme är på

Uppvärmning pågår

Värme vid rätt temperatur

Boolesk

Boolesk

Boolesk

Boolesk

Boolesk

Boolesk

Boolesk

Boolesk

3

4

1

2

7

0

5

6

Värme i temperaturbehandlingsläge

Värme i setback-läge

Värme är av

Pump klar för flödning

Tidsgräns för inaktiv pump överskriden

Inga modullarm är aktiva

Inga modulavvikelser är aktiva

Inga modulrekommendationer är aktiva

Inga värmezonslarm är aktiva

Inga värmezonsavvikelser är aktiva

Inga värmezonsrekommendationer är aktiva

Reserverad bit 1

Reserverad bit 2

Reserverad bit 3

Reserverad bit 4

Reserverad bit 5

Reserverad bit 6

Reserverad bit 7

Reserverad bit 8

Boolesk

Boolesk

Boolesk

Boolesk

Boolesk

Boolesk

Boolesk

Boolesk

Boolesk

Boolesk

Boolesk

Boolesk

Boolesk

Boolesk

Boolesk

Boolesk

Boolesk

Boolesk

Boolesk

3

4

1

2

7

0

5

6

5

6

7

3

4

1

2

7

0

5

6

80

Byte

0

1

2

3

3A8520C

Integration

Instans-ID

33

53

54

55

56

49

50

51

52

57

58

59

60

45

46

47

48

41

42

43

44

37

38

39

40

34

35

36

Therm-O-Flow Warm Melt-mappning för uppvärmd avancerad fältbuss

Automatikingångar (signal från Therm-O-Flow Warm Melt till PLC)

Datatyp Bit Beskrivning

Återstående värmebehandlingstid för enhet

(xx sekunder)

Utmatad vikt (xxx gram) uint16 0-15

* Aktivt kommando för moduldatautbyte

+ Aktivt kommandovärde för moduldatautbyte

Heartbeat till PLC

Kontrollen för fältbussintegrering vald

System aktivt

PLC-kontroll aktiv

Pump på

Pump av

Pumpflödning

Låg fatnivå

Fatet är tomt

Aktiv dubbel avlastare (0 = pump A, 1 = pump B)

Värme är på

Uppvärmning pågår

Värme vid rätt temperatur

Värme i temperaturbehandlingsläge

Värme i setback-läge

Värme är av

Pump klar för flödning

Tidsgräns för inaktiv pump överskriden

Inga modullarm är aktiva

Inga modulavvikelser är aktiva

Inga modulrekommendationer är aktiva

Inga värmezonslarm är aktiva

Inga värmezonsavvikelser är aktiva

Inga värmezonsrekommendationer är aktiva uint32 uint16 uint32

Boolesk

Boolesk

Boolesk

Boolesk

Boolesk

Boolesk

Boolesk

Boolesk

Boolesk

Boolesk

Boolesk

Boolesk

Boolesk

Boolesk

Boolesk

Boolesk

Boolesk

Boolesk

Boolesk

Boolesk

Boolesk

Boolesk

Boolesk

Boolesk

2

3

0

1

6

7

4

5

2

3

0

1

6

7

4

5

2

3

0

1

0-31

0-15

0-31

6

7

4

5

Byte

4-5

6-9

10-11

12-15

16

17

18

3A8520C 81

Integration

Instans-ID

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

Therm-O-Flow Warm Melt-mappning för uppvärmd avancerad fältbuss

Automatikingångar (signal från Therm-O-Flow Warm Melt till PLC)

Beskrivning Datatyp

Boolesk Reserverad bit 1

Reserverad bit 2

Reserverad bit 3

Reserverad bit 4

Reserverad bit 5

Reserverad bit 6

Reserverad bit 7

Boolesk

Boolesk

Boolesk

Boolesk

Boolesk

Boolesk

Boolesk

3

4

1

2

Bit

0

Reserverad bit 8

Återstående värmebehandlingstid för enhet

(xx sekunder)

Utmatad vikt (xxx gram) uint16

5

6

7

0-15

* Aktivt kommando för moduldatautbyte

+ Aktivt kommandovärde för moduldatautbyte uint32 uint16 uint32

0-31

0-15

0-31

Byte

19

20-21

22-25

26-27

28-31

Beteckning

Aktiv enhet

Inaktiv enhet

+ När en överkoppling sker i ett dubbelt system eller vid systemstart returneras ett ogiltigt kommandovärde (0xFFFFFFFF).

* När en överkoppling sker i ett dubbelt system eller vid systemstart returneras ett ogiltigt kommandovärde (0xFFFF).

82 3A8520C

Integration

28

29

30

31

32

24

25

26

27

20

21

22

23

16

17

18

19

12

13

14

15

10

11

8

9

Instans-ID

1

2

3

6

7

4

5

PLC-utgångar

Therm-O-Flow Warm Melt-mappning för uppvärmd avancerad fältbuss

Automatikutgångar (signal från PLC till Therm-O-Flow Warm Melt)

Beskrivning

Begäran om systemaktivering

Datatyp

Boolesk

Bit

0

Begäran om systeminaktivering

Systemaktiverad PLC-kontroll

Begäran om överkoppling i dubbelt system

Reserverad bit 1

Boolesk

Boolesk

Boolesk

Boolesk

3

4

1

2

Reserverad bit 2

Reserverad bit 3

Reserverad bit 4

Reserverad bit 5

Reserverad bit 6

Reserverad bit 7

Reserverad bit 8

Reserverad bit 9

Boolesk

Boolesk

Boolesk

Boolesk

Boolesk

Boolesk

Boolesk

Boolesk

3

4

1

2

7

0

5

6

Reserverad bit 10

Reserverad bit 11

Reserverad bit 12

Begäran om värme på

Begäran om värme av

Begäran om värme-setback

Begäran om pump på

Begäran om pump av

Begäran om pumpflödning

Bekräfta/rensa värmefel

Reserverad bit 1

Reserverad bit 2

Reserverad bit 3

Reserverad bit 4

Reserverad bit 5

Reserverad bit 6

Reserverad bit 7

Reserverad bit 8

Reserverad bit 9

Boolesk

Boolesk

Boolesk

Boolesk

Boolesk

Boolesk

Boolesk

Boolesk

Boolesk

Boolesk

Boolesk

Boolesk

Boolesk

Boolesk

Boolesk

Boolesk

Boolesk

Boolesk

Boolesk

3

4

1

2

7

0

5

6

5

6

7

3

4

1

2

7

0

5

6

Byte

0

1

2

3

3A8520C 83

Integration

42

43

44

45

38

39

40

41

Instans-ID

33

34

35

36

37

50

51

52

46

47

48

49

Therm-O-Flow Warm Melt-mappning för uppvärmd avancerad fältbuss

Automatikutgångar (signal från PLC till Therm-O-Flow Warm Melt)

Beskrivning

Kommando för datautbyte

Datatyp uint16

Bit

0-15

Önskat värde för kommando för datautbyte

Begäran om värme på

Begäran om värme av

Begäran om värme-setback

Begäran om pump av

Begäran om pumpflödning

Bekräfta/rensa värmefel

Reserverad bit 1 uint32

Boolesk

Boolesk

Boolesk

Boolesk

Boolesk

Boolesk

Boolesk

5

6

3

4

0-31

0

1

2

Reserverad bit 2

Reserverad bit 3

Reserverad bit 4

Reserverad bit 5

Reserverad bit 6

Reserverad bit 7

Reserverad bit 8

Reserverad bit 9

Reserverad bit 10

Kommando för datautbyte

Önskat värde för kommando för datautbyte

Boolesk

Boolesk

Boolesk

Boolesk

Boolesk

Boolesk

Boolesk

Boolesk

Boolesk uint16 uint32

5

6

3

4

1

2

7

0

7

0-15

0-31

Beteckning

System

Aktiv enhet

Inaktiv enhet

Byte

4-5

6-9

10

11

12-13

14-17

84 3A8520C

Data Byt

Therm-O-Flow Warm Melt-mappning för uppvärmd avancerad fältbuss

Data Byt

Kommandovärde

(hexadecimalt)

0x0000

0x0001

0x0002

0x0003

0x0004

Namn

AMZ aktiva modullarm

AMZ aktiva modulavvikelser

AMZ aktiva modulrekommendationer

AMZ-expansionens aktiva modullarm

AMZ-expansionens aktiva modulavvikelser

Enheter/Format

Bitfält

Bitfält

Bitfält

Bitfält

Bitfält

0x0005

0x0006

0x0007

0x0008

0x0009

0x000A

0x000B

0x000C

AMZ-expansionens aktiva modulrekommendationer

I/O-dotterkort aktiva modullarm

I/O-dotterkort aktiva modulavvikelser

I/O-dotterkort aktiva modulrekommendationer

Förskjutning av högt temperaturlarm för system

Förskjutning av hög temperaturavvikelse för system

Förskjutning av lågt temperaturlarm för system

Förskjutning av låg temperaturavvikelse för system

0x000D

0x000E

0x000F

0x0010

0x0011

0x0012

0x0013

0x0014

0x0015

0x0016

0x0017

0x0018

Fat-/tryckplattestorlek

Tidsgräns för inaktiv pump

AMZ linjespänning, ben 1

AMZ linjespänning, ben 2

AMZ linjespänning, ben 3

AMZ-expansionens linjespänning, ben 1

AMZ-expansionens linjespänning, ben 2

AMZ-expansionens linjespänning, ben 3

Systemets specifika densitet

Pumpcykelgräns

Fat-/tryckplattegräns

+ pump aktuella pumpcykler

Bitfält

Bitfält

Bitfält

Bitfält xx grad. C xx grad. C xx grad. C xx grad. C

Enum-nummer:

0: 20 liter

1: 60 liter

2: 200 liter xx minuter xxx,x V xxx,x V xxx,x V xxx,x V xxx,x V xxx,x V x.xxx

xx cykler xx cykler xx cykler

Integration

3A8520C 85

Integration

Kommandovärde

(hexadecimalt)

0x0019

0x001A

0x001B

0x001C

0x001D

0x001E

0x001F

Namn

+ pump aktuella tryckplattecykler

+ pump aktuell utmatad vikt

Pumpcykler under pumpens livstid

Tryckplattecykler under pumpens livstid

Utmatad vikt under pumpens livstid

Systemrusningscykler per minut

Tidsgräns överskriden för systemets pumpflödning

0x0020

Therm-O-Flow Warm Melt-mappning för uppvärmd avancerad fältbuss

Data Byt

Systemets externa pumpkontroll

Enheter/Format xx cykler xx gram xx cykler xx cykler xx gram xxx Hz xx sekunder

Boolesk:

SANT = aktiverad

FALSKT = inaktiverad

0x0021 Återstående tid för pumpflödning

0x0022

0xZ00

0xZ01

0xZ02

0xZ03

0xZ04

0xZ05

0xZ06

0xZ07

0xZ08

0xZ09

0xZ0A

0xZ0B

Systemets uppvärmningstakt

AMZ aktiv zon #Z-larm

AMZ aktiv zon #Z-avvikelser

AMZ aktiv zon #Z-rekommendationer

Zon #Z-värmetillstånd

Zon #Z faktisk temperatur

Zon #Z faktisk strömförbrukning

Zon #Z faktisk arbetscykel

Återstående zon #Z-värmebehandlingstid

Zon #Z-börvärdestemperatur

Zon #Z-minimeringstemperatur

Zon #Z-värmebehandlingstid

Zon #Z värme aktiverad/installerat tillstånd xx sekunder

Boolesk:

SANT = aktiverad

FALSKT = inaktiverad

Bitfält

Bitfält

Bitfält

Bitnummer:

0: Värmezon av

1: Värmezon på

2: Värmezonsuppvärmning

3: Värmezon vid korrekt temperatur

4: Värmezon under värmebehandling

5: Värmezon i setback-läge

6: Värmezonen har drabbats av ett fel xx,x grad. C xx.xxx A xxx% xx sekunder xx grad. C xx grad. C xx minuter

Boolesk

86 3A8520C

Therm-O-Flow Warm Melt-mappning för uppvärmd avancerad fältbuss

Data Byt

Kommandovärde

(hexadecimalt)

0xZ0C

Namn

Zon #Z annat dubbelt läge värme aktiverad/installerat tillstånd

Enheter/Format

Boolesk

0xZ0D Zon #Z-typtillstånd

Enum-nummer:

0: Slang

1: Ventil

2: Grenrör

3: PGM

4: Flödesmätare

5: Tryckregulator

6: Övrigt

7: Pump

8: Tryckpatta

+ Genom att skicka tillbaka värdet 1 kommer en nollställning av räknevärdet att beordrats.

* Z motsvarar zonnumret, med början från zon 1 vid 0x100. Varje zon har en förskjutning på 0x100.

Se tabellen nedan.

OBS! Om ett ogiltigt kommando skickas returneras ett ogiltigt värde till datautbyteselementen för automatikutgångarna.

Hexagontal för zon Z

(motsvarar positionen för Z)

0x01

0x02

0x03

0x04

0x05

0x06

0x07

0x08

0x09

0x0A

0x0B

0x0C

0x0D

0x0E

0x0F

0x10

0x11

Faktiskt zonnummer

Zon 1

Zon 2

Zon 3

Zon 4

Zon 5

Zon 6

Zon 7

Zon 8

Zon 9

Zon 10

Zon 11

Zon 12

Zon 13

Zon 14

Zon 15

Zon 16

Zon 17

Integration

3A8520C 87

Integration

Systemfelkoder

26

27

28

29

22

23

24

25

30

31

18

19

20

21

14

15

16

17

Bitnummer

0

1

4

5

2

3

10

11

12

13

8

9

6

7

AMZ aktiva modullarm

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Larmkod

V6H _

V4H _

-

-

-

-

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Larmnamn

Inkopplingsfel U_D_

Högspänning U_D_

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

AMZ aktiv modulavvikelse

26

27

28

29

22

23

24

25

30

31

18

19

20

21

14

15

16

17

Bitnummer Avvikelsekod

0

1

V2H_

-

4

5

2

3

-

-

-

-

10

11

12

13

8

9

6

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Avvikelsenamn

Låg spänning U_D_

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

88 3A8520C

Integration

24

25

26

27

20

21

22

23

28

29

30

31

16

17

18

19

12

13

14

15

AMZ aktiv modul rekommendationer

Bitnummer

Rekommen

dationskod Rekommendationsnamn

2

3

0

1

-

-

-

-

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

8

9

10

11

6

7

4

5

-

-

-

-

-

-

-

-

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Bitnummer

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

23

24

25

26

27

28

29

30

31

I/O-dotterkort aktiv modul larm

TAF_

TAG_

TAH_

-

-

CCG_

CAC_

DAP_

DHP_

Larmkod

TA1_

TA2_

TA3_

TA4_

TA5_

TA6_

TA7_

TA8_

TA9_

TAA_

TAB_

TAC_

TAD_

TAE_

WJP_

WJD_

WKP_

WKD_

T6T_

T4T_

L4P_

-

-

Larmnamn

Värmezon offline Z1 U_

Värmezon offline Z2 U_

Värmezon offline Z3 U_

Värmezon offline Z4 U_

Värmezon offline Z5 U_

Värmezon offline Z6 U_

Värmezon offline Z7 U_

Värmezon offline Z8 U_

Värmezon offline Z9 U_

Värmezon offline Z10 U_

Värmezon offline Z11 U_

Värmezon offline Z12 U_

Värmezon offline Z13 U_

Värmezon offline Z14 U_

Värmezon offline Z15 U_

Värmezon offline Z16 U_

Värmezon offline Z17 U_

Reserverad

Reserverad

Fältbusskomm. Fel U_

Display komm. Fel U_

Pumprusning U_

Oväntad pumprörelse U_

Pumpmagnetventilfel ingen ström U_

Pumpmagnetventilfel hög ström U_

Fyllningsmagnetventil ingen ström U_

Fyllningsmagnetventil hög ström U_

Givarfel för transformator

U_

Hög transformatortempera tur U_

Tomt fat U_

Reserverad

Reserverad

3A8520C 89

Integration

I/O-dotterkort aktiv modul avvikelser

23

24

25

26

27

20

21

22

28

29

30

31

14

15

16

17

18

19

Bitnummer Avvikelsekod

0 L2P_

1 L1P_

2

3

4

5

6

7

A2V_

A3V_

DDP_

-

-

-

8

9

10

11

12

13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Avvikelsenamn

Låg fatnivå U_

Fel på nivåsensor U_

Låg fläktström U_

Hög fläktström U_

Pumptryckfall U_

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

22

23

24

25

18

19

20

21

14

15

16

17

10

11

12

13

I/O-dotterkort aktiv modul rekommendationer

Bitnummer

Rekommen

dationskod Rekommendationsnamn

0

1

MAD_

MLC_

Underhåll Underhållsdags för pump P_

Återskapa tryckplatteförseglingar U_

8

9

6

7

4

5

2

3

DEP_

MGF_

-

-

-

-

-

-

Cykelväxlingsfel U_

Rengör fläktfilter U_

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

26

27

28

29

30

31

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

90 3A8520C

Integration

AMZ aktiv zon #x larm

27

28

29

30

31

23

24

25

26

19

20

21

22

15

16

17

18

11

12

13

14

7

8

9

10

Bitnummer Larmkod

0 T4__

1

2

T4__

T1__

5

6

3

4

T8__

T9__

A4__

A1__

-

-

-

-

A8__

A7__

T6__

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Larmnamn

Hög temperatur U_Z_

Hög temperatur U_Z_

Låg temperatur U_Z_

Ingen temperaturhöjning U_Z_

Överhettningsbrytare U_Z_

Hög ström U_Z_

Låg ström U_Z_

Ingen ström U_Z_

Oväntad ström U_Z_

Givarfel U_Z_

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

27

28

29

30

31

23

24

25

26

19

20

21

22

15

16

17

18

11

12

13

14

7

8

9

10

Bitnummer

0

1

2

5

6

3

4

AMZ aktiv zon #x avvikelse

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Avvikelsekod

-

-

-

-

-

-

-

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Avvikelsenamn

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

3A8520C 91

Integration

24

25

26

27

20

21

22

23

28

29

30

31

16

17

18

19

12

13

14

15

AMZ aktiv zon #x rekommendationer

Bitnummer

Rekommenda

tionskod Rekommendationsnamn

2

3

0

1

T3__

T3__

T2__

-

Hög temperatur U_Z_

Hög temperatur U_Z_

Låg temperatur U_Z_

Reserverad

8

9

10

11

6

7

4

5

A3__

A2__

-

-

-

-

-

-

Hög ström U_Z_

Låg ström U_Z_

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

Reserverad

92 3A8520C

Integration

Tidsdiagram

OBS! En fördröjning på 50 ms mellan bitarna rekommenderas.

OBS! Kontroll för fältbussintegrering vald innebär att fältbussalternativet har valts för integrering på inställningsskärmen.

För att automatikutgångar ska godtas av Therm-O-Flow Warm Melt måste fältbussintegreringen vara inställd på ”Hög”.

OBS! När man trycker på på den avancerade moduldisplayen i fältbussintegreringskontrollen slås inte värmen på.

”Aktivera automatisk pumpstart”, ”Extern pumpkontroll” och schemaläggningsfunktionen ignoreras. När PLC-spärringången

är på låg nivå styr den avancerade displaymodulen systemet. När PLC-spärringången är på hög nivå styr PLC systemet.

Diagram för av- och påslagning av pump

^ůĊƉƵŵƉƉĊŽĐŚĂǀ

$XWRPDWLNLQJnQJDU7KHUP2)ORZ:DUP0HOWXWJnQJDU

Heart E eat (1Hz)

.RQWUROOHQI|UIlOWEXVVLQWHJUHULQJYDOG

6\VWHPDNWLYW

3/&VSlUUDNWLY

9lUPHSn

9lUPHDY

9lUPHYLGUlWWWHPSHUDWXU

3XPSSn

$XWRPDWLNXWJnQJDU7KHUP2)ORZ:DUP0HOWLQJnQJDU

3XPSDY

%HJlUDQRPV\VWHPDNWLYHULQJ

%HJlUDQRPV\VWHPLQDNWLYHULQJ

6\VWHP3/&VSlUUNRQWUROO

%HJlUDQRPYlUPHSn

%HJlUDQRPYlUPHDY

%HJlUDQRPV\VWHPSXPSSn

%HJlUDQRPV\VWHPSXPSDY

Alla aktiverade zoner håller börvärdestemperatur.

3A8520C 93

Integration

Manuellt överkopplingsdiagram

DĂŶƵĞůůƂǀĞƌŬŽƉƉůŝŶŐ

$XWRPDWLNLQJnQJDUV\VWHPSXPSVXWJnQJDUI|UYDUPVPlOWQLQJ

.RQWUROOHQI|UIlOWEXVVLQWHJUHULQJYDOG

/nJIDWQLYn±SXPS$H[HPSHO

Heart E eat (1Hz)

$NWLYWDQGHPSXPS

( WƵŵƉĂŬƚŝǀ )

$XWRPDWLNXWJnQJDUV\VWHPSXPSVLQJnQJDUI|UYDUPVPlOWQLQJ

6\VWHP3/&VSlUUNRQWUROO

%HJlUDQRP|YHUNRSSOLQJLGXEEHOWV\VWHP

Flödningsdiagram

&ůƂĚŶŝŶŐ

$XWRPDWLNLQJnQJDU

7KHUP2)ORZ:DUP0HOWXWJnQJDU

Heart E eat (1Hz)

.RQWUROOHQI|UIlOWEXVVLQWHJUHULQJYDOG

6\VWHPDNWLYW

3/&VSlUUDNWLY

9lUPHSn

3XPSNODUI|UIO|GQLQJ

3XPSIO|GQLQJ

3XPSDY

$XWRPDWLNXWJnQJDU

7KHUP2)ORZ:DUP0HOWLQJnQJDU

%HJlUDQRPV\VWHPDNWLYHULQJ

3/&NRQWUROOVSlUU

%HJlUDQRPYlUPHSn

%HJlUDQRPSXPSIO|GQLQJ

%HJlUDQRPSXPSDY

WƵŵƉĞŶŽĐŚƚƌLJĐŬƉůĂƚƚĂŶ

ŚĂƌŶĊƚƚƂŶƐŬĂĚƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌ

ŽĐŚćƌƌĞĚŽĨƂƌĨůƂĚŶŝŶŐ

( WƵŵƉĂŬƚŝǀ )

( dŝĚƐŐƌćŶƐƂǀĞƌƐŬƌŝĚĞŶ

)

94 3A8520C

Övergripande tidsinställningsdiagram för gatewaymodul för kommunikation

PǀĞƌŐƌŝƉĂŶĚĞƚŝĚƐŝŶƐƚćůůŶŝŶŐĨƂƌŐĂƚĞǁĂLJŵŽĚƵůĨƂƌŬŽŵŵƵŶŝŬĂƚŝŽŶ

$XWRPDWLNLQJnQJDU

7KHUP2)ORZ:DUP0HOWXWJnQJDU

Heart E eat (1Hz)

.RQWUROOHQI|UIlOWEXVVLQWHJUHULQJYDOG

6\VWHPDNWLYW

$NWLYHUD3/&VW\UQLQJI|UV\VWHP

$XWRPDWLNXWJnQJDU

7KHUP2)ORZ:DUP0HOWLQJnQJDU

%HJlUDQRPV\VWHPDNWLYHULQJ

%HJlUDQRPV\VWHPLQDNWLYHULQJ

6\VWHP3/&VSlUUNRQWUROO

$QGUDDXWRPDWLNXWJnQJVLQVWDQVHU

2EV

භ %HJlUDQRPV\VWHPLQDNWLYHULQJRFKNRPPDQGRWI|UEHJlUDQRP

PRGXOGDWDXWE\WHJRGWDVXWDQHQK|JLQVWlOOQLQJI|U´3/&VSlUUNRQWUROO´

PHGDQDOODDQGUDLQVWDQVHUDYDXWRPDWLNXWJnQJDUEHK|YHUHQK|JLQVWlOOQLQJ

I|U´3/&VSlUUNRQWUROO´I|UDWWJRGWDVDY7KHUP2)ORZ:DUP0HOWVW\UHQKHWHQ

Bekräfta/rensa feldiagram för modul

ĞŬƌćĨƚĂͬƌĞŶƐĂĨĞůĨƂƌŵŽĚƵů

$XWRPDWLNLQJnQJDUV\VWHPSXPSVXWJnQJDUI|UYDUPVPlOWQLQJ

.RQWUROOHQI|UIlOWEXVVLQWHJUHULQJYDOG

'DWDXWE\WH±$0=PRGXOODUPKHOWDOELWIlOW

'DWDXWE\WH,2GRWWHUNRUWDNWLYDPRGXOODUPKHOWDOELWIlOW

'DWDXWE\WH±$0=PRGXOODUPKHOWDOELWIlOW

Heart E eat (1Hz)

භ ,QJDPRGXOODUPlUDNWLYD

$XWRPDWLNXWJnQJDUV\VWHPSXPSVLQJnQJDUI|UYDUPVPlOWQLQJ

%HNUlIWDUHQVDIHO

2EV :

2PIHOHQLQWHnWJlUGDVNRUULJHUDVNRPPHUELWHQDWWI|UEOLK|JPHQ

GHQlQGUDVWLOOOnJQlUV\VWHPHWLGHQWLILHUDUDWWIHOHWKDUnWJlUGDWV

*

%HK|YHUHQGDVWNRQWUROOHUDRPH[SDQVLRQVPRGXOHQlULQVWDOOHUDG

3URFHVVHQNDQXSSUHSDVI|UDYYLNHOVHURFKUHNRPPHQGDWLRQHU

Integration

3A8520C 95

Integration

Bekräfta/rensa feldiagram för zon

ĞŬƌćĨƚĂͬƌĞŶƐĂĨĞůĨƂƌnjŽŶ

$XWRPDWLNLQJnQJDUV\VWHPSXPSVXWJnQJDUI|UYDUPVPlOWQLQJ

.RQWUROOHQI|UIlOWEXVVLQWHJUHULQJYDOG

'DWDXWE\WH±$0=DNWLYD]RQ[ODUP

Heart E eat (1Hz)

භ ,QJDYlUPH]RQVODUPlUDNWLYD

$XWRPDWLNXWJnQJDUV\VWHPSXPSVLQJnQJDUI|UYDUPVPlOWQLQJ

%HNUlIWDUHQVDIHO

+

2EV :

9DUMH]RQPnVWHV|NDVDYPHGDYVHHQGHSnIHOLQQDQELWHQ´%HNUlIWDUHQVDIHO´VNLFNDV

-

භ 2PIHOHQLQWHnWJlUGDVNRUULJHUDVNRPPHUELWHQDWWI|UEOLK|JPHQGHQlQGUDVWLOOOnJ

QlUV\VWHPHWLGHQWLILHUDUDWWIHOHWKDUnWJlUGDWV

3URFHVVHQNDQXSSUHSDVI|UDYYLNHOVHURFKUHNRPPHQGDWLRQHU

Datautbytesdiagram för gatewaymodul för kommunikation

'DWDXWE\WHI|UJDWHZD\PRGXOI|UNRPPXQLNDWLRQ

$XWRPDWLNLQJnQJDUV\VWHPSXPSVXWJnQJDUI|UYDUPVPlOWQLQJ

+HDUW E HDW+]

.RQWUROOHQI|UIlOWEXVVLQWHJUHULQJYDOG

.RPPDQGRI|UDNWLYWPRGXOGDWDXWE\WH

.RPPDQGRYlUGHI|UDNWLYWPRGXOGDWDXWE\WH+]

$XWRPDWLNXWJnQJDUV\VWHPSXPSVLQJnQJDUI|UYDUPVPlOWQLQJ

.RPPDQGRI|UPRGXOGDWDXWE\WHKHOWDO

6\VWHP3/&VSlUUNRQWUROO gQVNDWYlUGHI|UNRPPDQGRI|UPRGXOGDWDXWE\WHKHOWDO

1\WWYlUGH

I|UDNWLYW

NRPPDQGR

96 3A8520C

Integration

Anslutningsdetaljer

Fältbuss

Anslut kablar till fältbussmodulen enligt fältbussens standard.

Se handboken Gatewaymodul för kommunikation, anvisningar

– delar Se Relaterade handböcker på sidan 3.

PROFINET

NS

MS

Länk

TI11814A

EtherNet-gränssnittet drivs i 100 Mbit, full duplex, enligt

PROFINETS krav. EtherNet-gränssnittet har automatisk polaritetsavkänning och automatisk omkopplingskapacitet.

Nätverksstatus (NS)

Tillstånd Beskrivning

Av

Grön

Blinkar grönt

Offline

Online,

(KÖR)

Online,

(STOPP)

Kommentarer

• Ingen ström

• Ingen anslutning till IO

Styrenhet

• Anslutning till IO-kontroll

• IO-kontroll med

KÖR-tillstånd

• Anslutning till IO-kontroll

• IO-kontroll i STOPP-tillstånd

Modulstatus (MS)

Av

Tillstånd

Grön

Blinkar grönt

Röd Undantagsfel

Röd

(1 blinkning)

Röd

(2 blinkningar)

Röd

Röd

(3 blinkningar)

(4 blinkningar)

Beskrivning

Ej initialiserad

Normaldrift

Kommentarer

Ingen ström eller modul i tillståndet

”SETUP” eller

”NW_INIT”

Diagnostisk(a) händelse(r) föreligger

Initialiserad, diagnostisk(a) händelse(r) föreligger

Används av tekniska verktyg för att identifiera nätverkets nod

Konfigura tionsfel

IP-adress ej inställd

Stationsnamn ej inställt

Stort internt fel

-

Modulen i tillståndet

”EXCEPTION”

(undantag)

Förväntad identifikation skiljer sig från faktisk identifikation

Ställ in IP-adressen via systemmonitorn eller DNS-servern

Ställ in stationsnamn via systemmonitorn

Cykla strömmen till systemet

Länk/Aktivitet (Länk)

Tillstånd

Av

Grön

Beskrivning

Ingen länk, ingen kommunikation föreligger

Länk etablerad, ingen kommunikation föreligger

Grön, blinkar

Länk etablerad, kommunikation föreligger

3A8520C 97

Integration

EtherNet/IP

NS

TI11814A

EtherNet-gränssnittet drivs med 100 Mbit, full duplex, enligt

PROFINET:s krav. EtherNet-gränssnittet har automatisk polaritetsavkänning och automatisk omkopplingskapacitet.

Nätverksstatus (NS)

Tillstånd

Av

Grön

Beskrivning

Ingen ström eller ingen IP-adress

Online, en eller flera anslutningar etablerade

(CIP klass 1 eller 3)

Blinkar grönt

Röd

Blinkar rött

Online, inga anslutningar etablerade

IP-adressdubblett, FATALT fel

En eller flera anslutningar har löpt ut

(CIP klass 1 eller 3)

MS

Länk

DeviceNet

NS MS

1 2 3 4 5

DC

Nätverksstatus (NS)

Tillstånd

Av

Beskrivning

Ej online/Ingen ström

Grön

Online, en eller flera anslutningar

är etablerade

Blinkar grönt

(1 Hz)

Online, inga anslutningar etablerade

Röd

Blinkar röd

(1 Hz)

Alternerande röd/grön

Allvarligt länkfel

En eller flera anslutningar har löpt ut

Självtest

TI11815

Modulstatus (MS)

Tillstånd

Av

Grön

Blinkar grönt

Röd

Beskrivning

Ingen ström

Kontrolleras av skanner i körtillstånd

Ej konfigurerad, eller skanner i inaktivt tillstånd

Stort fel (UNDANTAGS-tillstånd,

FATALT fel etc.)

Blinkar rött

Fel som går att återställa

Modulstatus (MS)

Tillstånd

Av

Grön

Blinkar grön

(1 Hz)

Röd

Blinkar röd

(1 Hz)

Alternerande röd/grön

Beskrivning

Ingen ström eller ej initialiserad

Initierad

Ingen eller ofullständig konfiguration, enheten behöver köras igång

Fel som inte går att återställa

Fel som går att återställa

Självtest

LÄNK/Aktivitet (Länk)

Tillstånd

Av

Grön

Blinkar grönt

Aktivitet

Beskrivning

Ingen länk, ingen aktivitet

Länk etablerad

DeviceNet-anslutning (DC)

Stift

1

2

3

4

5

Signal

V-

CAN_L

SKÄRM

CAN_H

V+

Beskrivning

Negativ busspänning

CAN låg bussledning

Kabelskärm

CAN hög bussledning

Positiv busspänning

98 3A8520C

Integration

PROFIBUS

OP

DC

5 4 3 2 1

ST

9 8 7 6

Körläge (OP)

Tillstånd

Av

Grön

Blinkar grönt

Blinkar rött

(1 blinkning)

Blinkar rött

(2 blinkningar)

Beskrivning

Ej online/Ingen ström

Online, datautbyte

Online, redo

Fel vid sättning av parametrar

PROFIBUS-konfigurationsfel

TI11816A

PROFIBUS-kontakt (DC)

Stift

1

2

6

7

Signal

3 B-linje

4 RTS

5

-

-

-

GND-buss

+5V bussutgång

8

9 -

A-linje

Hus

Kabel

Skärm

Beskrivning

-

-

Positive RxD/TxD, RS485-nivå

Sändningsbegäran

Jord (isolerad)

+5V slutspänning (isolerad)

-

-

Negativ RxD/TxD, RS485-nivå

Internt ansluten till Anybus skyddande jord via kabelskärmsfilter enligt

PROFIBUS standard.

Status Mode (ST)

Tillstånd

Av

Grön

Ingen ström eller ej initialiserad

Initierad

Beskrivning

Blinkar grönt

Initialiserad, diagnostisk(a) händelse(r) föreligger

Röd Undantagsfel

3A8520C 99

Integration

Gateway-inställningsskärmar

Tryck på funktionsknappen på huvudmenyskärm 2 för att öppna fältbusskärmarna. Fältbusskärmarna visas bara om en gatewaymodul för fältbusskommunikation är installerad.

Om en sådan inte är installerad, visas en skärm om fältbusskommunikationsfel.

PROFINET-skärm 2

Den här skärmen låter dig ställa in stationens namn, installationsdatum, placeringsskylt, funktionsskylt och beskrivning.

OBS! De skärmar som visas här är beroende av vilken typ av nätverk du använder.

Vissa skärmar är endast avsedda för informationsändamål.

För skärmar som kan redigeras, tryck på funktionsknappen

för att öppna redigeringsläget. Använd riktningsknappsatsen (DH) och den numeriska knappsatsen (DJ) för att göra ändringar.

PROFINET

PROFINET Skärm 1

Denna skärm låter dig ställa in IP-adress, DHCP-inställningar, nätmask, gateway och DNS-information.

PROFINET Skärm 3

På den här skärmen visas maskinvarurevisionen, systemets serienummer och identifieringsinformation för datakartan.

100 3A8520C

Integration

EtherNet/IP

EtherNet Skärm 1

Denna skärm låter dig ställa in IP-adress, DHCP-inställningar, subnätmask, gateway och DNS-information.

PROFIBUS

PROFIBUS Skärm 1

Den här låter dig ställa in enhetens adress, installationsdatum, placeringsskylt, funktionsskylt och systembeskrivning.

EtherNet Skärm 2

På den här skärmen visas maskinvarurevisionen, systemets serienummer och identifieringsinformation för datakartan.

PROFIBUS Skärm 2

På den här skärmen visas maskinvarurevisionen, systemets serienummer och identifieringsinformation för datakartan.

3A8520C 101

Integration

DeviceNet

Den här skärmen kan användas för att ställa in enhetens adress och baudhastighet samt se maskinvarurevisionen, systemets serienummer och identifieringsinformation för datakartor.

102 3A8520C

Reparation

499

Koppla från pumpen från plattan

Pumpen (C) är monterad på tryckplattorna (D) med olika

monteringssatser. Se Satser och tillbehör på sidan 134.

200-liters tryckplatta

1.

Följ

Tryckavlastning på sidan 46.

2.

Slå AV frånkopplingsbrytaren (T). Vid användning av ett Therm-O-Flow Warm Melt-system med dubbla tryckmatare ska endast frånkopplingsbrytaren (T) slås

FRÅN på den tryckmatare som behöver repareras.

3.

Ta bort fyra sexkantsskruvar (497) och fyra klämmor

(498).

4.

Dra försiktigt bort pumpen för att förhindra skador på pumpinloppet och ta bort o-ringen (499).

499

Platta utan uppvärmning

497

498

497

498

Reparation

Uppvärmd platta

F

IG

. 38: 200-liters monteringssats

3A8520C 103

Reparation

20-, 30- och 60-liters tryckplatta

1.

Följ Tryckavlastning på sidan 46.

2.

Slå AV frånkopplingsbrytaren (T). Vid användning av ett Therm-O-Flow Warm Melt-system med dubbla tryckmatare ska endast frånkopplingsbrytaren (T) slås

FRÅN på den tryckmatare som behöver repareras.

3.

Lossa de två 5/16-tums skruvarna (548) från tryckplattan (D).

4.

Dra försiktigt bort pumpen för att förhindra skador på pumpinloppet. Vid användning av en pump med en inloppsadapter ska skruvar (548) och o-ringar (558) tas bort från pumpinloppet.

558

548

548

Platta utan uppvärmning

558

Uppvärmd platta

F

IG

. 39: 20-liters monteringssats

104 3A8520C

Reparation

Reparera tryckpattan

1.

Följ

Tryckavlastning på sidan 46.

2.

Se komponentbilder på sidan 130 och ta bort

backventilen på tryckplattan (549) enligt bilden.

3.

Rensa luftassistansslangen (AT) i tryckplattan (D).

4.

Rengör alla delar i backventilen (549) och byt ut efter behov.

5.

Ta bort avluftningsspaken (BF) från tryckplattan (D).

Tryck avluftningsspaken genom avluftningsportarna

(BG) för att ta bort materialrester.

Ta bort och sätt tillbaka skraporna

Ta bort tryckplattans skrapor

OBS! 19-litersplattor har en enkel skrapa som måste tas bort och 200-litersplattor har en övre och nedre skrapa som måste tas bort.

1.

Följ Tryckavlastning på sidan 46.

2.

Om ett omgivningssystem används, stäng AV frånkopplingsbrytaren (T).

3.

Höj plattan ut ur fatet när slitna eller skadade skraptätningar (BB) ska bytas. Ta bort fatet från basen.

Torka av vätska från plattan.

4.

Skär av skraptätningen/-tätningarna (BB) med en kniv och ta bort den/dem från tryckplattan. Se F IG . 41.

20 liters platta

BF

AT

BG

BB

BB

200-liters tryckplatta

F IG . 40

BB

TI10613A

F

IG

. 41

3A8520C 105

Reparation

Sätt tillbaka plattskrapan(orna)

OBS! 19-litersplattor har en enkel skrapa som måste sättas tillbaka och 200-litersplattor har en övre och nedre skrapa som måste sättas tillbaka.

1.

Använd trä- eller plastredskap så att inte skrapan (BB) skadas och se till att få bort allt material ur tätningsspåren.

2.

Börja nedifrån och vinkla en skraptätning (BB) över baksidan av tryckplattan. Se F

IG

. 42.

3.

Sätt i skrapan (BB) i toppspåret och skjut in framsidan av skraptätningen i spåret.

4.

Vid användning av en 200-liters tryckplatta, sätt i den andra skraptätningen (BB) i nedre skåran och för ner framänden av skraptätningen i skåran.

5.

Smörj av skraptätningen utvändigt med smörjmedel som

är förenligt med materialet som pumpas. Kontrollera med materialleverantören.

20 liters platta

Anslut plattan

200-liters tryckplatta

1.

Placera o-ringen (499) från monteringssatsen på tryckplattan (D). Placera kolvpumpen (C) på tryckplattan

(D) om den är fäst på plattan. Se F IG . 38.

2.

Fäst pumpens inloppsfläns på plattan med skruvarna

(497) och klämmorna (498) som ingår i monteringssats

255392.

20-liters tryckplatta

OBS! Innan du installerar en 20- eller 60-liters tryckplatta på en pump med en inloppsadapter ska du montera adaptern och o-ringen från monteringssatsen med två skruvar.

Se F

IG

. 39.

1.

Placera o-ringen (499) från monteringssatsen på pumpinloppet. Lossa inloppsflänsskruvarna (548) och sänk försiktigt pumpen ned på o-ringen (499) och plattan.

2.

Fäst pumpens inloppsfläns på plattan med skruvar (548).

Ta bort skraptätningarna

Se Ta bort och sätt tillbaka skraporna på sidan 105.

BB

200-liters tryckplatta

Installera skraporna

Se Ta bort och sätt tillbaka skraporna på sidan 105.

BB

TI10614A

F

IG

. 42

106 3A8520C

Reparation

Borttagning av förträngningspumpen

406

405

407

Hur förträngningspumpen (C) tas bort beror på vilken luftmotor (B) och tryckplatta (D) som används på enheten.

Leta upp din tryckmatare (A), luftmotor (B) och tryckplatta

(D) nedan där det finns information om hur man tar bort förträngningspumpen (C). Information om reparation av kolvpumpen finns i handboken till kolvpumpen.

Låt luftmotorn (B) sitta kvar i sitt fäste om den inte behöver service. Om luftmotorn inte behöver tas bort, se

Avlägsna luftmotorn på sidan 109.

D200 3-tums och D200 6,5-tums tryckmatare

1.

Följ

Tryckavlastning på sidan 46.

2.

Stäng av strömmen till tryckmatarenheten (A): a.

Slå AV frånkopplingsbrytaren (T).

b.

Vid användning av ett Therm-O-Flow Warm Melt- system med dubbla tryckmatare ska endast frånkopplingsbrytaren (T) slås FRÅN på den tryckmatare som behöver repareras.

3.

Se Frånkoppling av förträngningspump i handboken för ditt pumppaket.

4.

Öppna huvudslidventilen för luft (AA).

5.

Lyft upp luftmotorn (B): a.

Lossa muttern (405) under låsstången och gänga ned den på stången (406) till lyftringadaptern (407) som håller luftmotorn (B). Använd skiftnyckeln på muttern (105) högst upp på låsstången för att lyfta ut luftmotorn (B).

405

F IG . 43 b.

För luftmotor (B) med mindre tryckplattor (D) och alla tryckmatare: Se procedur för D60 3-tums tryckmatare med dubbla pelare på sidan 108.

6.

Koppla loss tryckplattan (D) från förträngningspumpen (C)

enligt anvisningarna i avsnittet Koppla från pumpen från plattan på sidan 103.

7.

Var två personer och lyft försiktigt ut förträngningspumpen

(C).

F

IG

. 44

3A8520C 107

Reparation

D60 3-tums tryckmatare med dubbla pelare

1.

Följ Tryckavlastning på sidan 46.

2.

Slå AV frånkopplingsbrytaren (T). Vid användning av ett Therm-O-Flow Warm Melt-system med dubbla tryckmatare ska endast frånkopplingsbrytaren (T) slås

FRÅN på den tryckmatare som behöver repareras.

3.

Se Frånkoppling av kolvpump i handboken för ditt pumppaket.

4.

Koppla loss tryckplattan (D) från förträngningspumpen (C)

enligt anvisningarna i avsnittet Koppla från pumpen från plattan på sidan 103.

5.

Öppna huvudslidventilen för luft (AA).

6.

Lyft upp tryckmataren (A) för att ta bort luftmotorn (B) ur förträngningspumpen (C).

7.

Ta bort förträngningspumpen (C) och utför service på den efter behov.

Montera förträngningspumpen

D200 3-tums och D200 6,5-tums tryckmatare

1.

Montera förträngningspumpen (C) på tryckplattan (D).

Följ stegen i avsnittet

Anslut plattan på sidan 106.

2.

Se Återanslutning av kolvpump i handboken för ditt pumppaket.

3.

Anslut luftmotorn (B): a.

Sänk luftmotorn (B) på förträngningspumpen (C) med en nyckel på muttern (405) på låsstången.

Se F IG . 43 på sidan 107. Gänga upp muttern (405) och dra åt den under låsstången. Dra åt muttern

(405) under låsstången till maximalt 34 N•m

(25 ft-lb).

D60 3-tums tryckmatare med dubbla pelare

1.

Höj upp tryckmataren (A) för att montera förträngningspumpen (C) på tryckplattan (D).

2.

Montera förträngningspumpen (C) på tryckplattan (D).

Följ stegen i avsnittet

Anslut plattan på sidan 106.

3.

Se Återanslutning av kolvpump i handboken för ditt pumppaket.

108 3A8520C

Avlägsna luftmotorn

Se till att luftmotorn alltid är säkrad för att undvika allvarlig skada när du installerar och tar bort luftmotorn.

1.

Slå AV frånkopplingsbrytaren (T).

2.

Följ

Tryckavlastning på sidan 46 och följ

proceduren för tryckavlastning i pumphandboken.

3.

Följ proceduren för frånkoppling av förträngningspumpen i handboken för

Check-Mate-pumppaket, instruktioner – delar.

4.

Lossa luftslangen från luftmotorn (B).

5.

Avlägsna snabbkopplingen: Ta av fästklämman (GC) och för upp kopplingskåpan (GB) för att ta bort kopplingen

(GA).

Reparation

6.

D60 3-tums tryckmatare: Lossa luftmotorn: Avlägsna skruvarna och brickorna som håller luftmotorn (B) i

monteringsfästet. Se F

IG

. 46.

B

529

GB

GC

F

IG

. 45: Avlägsna snabbkoppling

GA ti10508a

F

IG

. 46: Lossande av luftmotor

3A8520C 109

Reparation

Installation av luftmotorn

406

Se till att luftmotorn alltid är säkrad för att undvika allvarlig skada när du installerar och tar bort luftmotorn.

1.

Fäst låsstänger i luftmotorn (B) enligt proceduren i handboken för Check-Mate-pumppaket, instruktioner –

delar. Se Relaterade handböcker på sidan 3.

2.

Anslut luftslangen till luftmotorn (B).

D200 3-tums och D200 6,5-tums tryckmatare

200-liters tryckplatta:

Använd en lämplig lyft och sätt in låsstängerna i förträngningspumpen (C) och säkra luftmotorn (B) till pumpen (C).

a.

Se Återanslutning av förträngningspump i handboken för ditt pumppaket.

b.

Montera gängstången (406) genom mittenhålet i tryckmataren. Montera låsbrickorna (404) och muttrarna (405) på gängstången (406), både ovanför och under låsstången. Håll lyftringsadaptern (407) med en nyckel och dra

åt gängstången (406) in i lyftringadaptern (407) med hjälp av en annan nyckel. Se F

IG

. 47.

c.

Dra åt muttern (405) under låsstången till maximalt

34 N•m (25 ft-lb).

d.

Dra åt muttern (405) ovanför låsstången för att låsa luftmotorn (B) på plats.

405

407

F IG . 47

D60 3-tums tryckmatare med dubbla pelare

1.

Använd en säker lyft och fäst luftmotorn (B) till monteringsplattan (409) med skruvarna (413) och låsbrickorna (412).

2.

Se Återanslutning av förträngningspump i handboken för ditt pumppaket.

404

110 3A8520C

Reparation

Reparation av tryckplatta

Följ alltid

Tryckavlastning , på sidan 46. Blås inte av

styrhylsan eller kolven med tryckluft.

D200s 6,5 tum kolvstänger

Utför alltid service på båda cylindrarna samtidigt. När du utför service på tryckplattans lyftstång (H) ska du alltid installera nya o-ringar i kolvstångstätningen och tryckplattans kolv.

Demontera kolvstångstätningen

1.

Följ

Tryckavlastning på sidan 46.

2.

Slå AV frånkopplingsbrytaren (T). Vid användning av ett dubbelt Therm-O-Flow Warm Melt-system ska endast frånkopplingsbrytaren (T) slås FRÅN på den tryckmatare som behöver repareras.

3.

Ta bort muttrarna (123) och låsbrickorna (122) som fäster låsstången (219) i kolvstängerna (132).

Se

reservdelsillustrationen på sidan 117.

4.

Ta bort muttrarna (403, 405) och låsbrickorna

(402,

404). Se reservdelsillustrationen på sidan 123.

5.

Lyft låsstången (219) av stängerna.

6.

Ta bort hållarringen (136) genom att klämma med en tång och vrida ur ringen ur spåret.

7.

Ta bort snäppringen (134) och stångskrapan (133).

8.

Ta bort styrhylsan (135) genom att låta den glida av stången (132). Det finns fyra 1/4 tums -20-hål för att styrhylsan enklare ska kunna tas bort.

9.

Inspektera om delarna är slitna eller skadade.

134

136

137

133

142

135

TI10784A

132

F

IG

. 48: 6,5 tum kolvstångstätning

Montera kolvstångstätningen

1.

Installera nya o-ringar (137, 142), stångskrapor (133) och snäppringar (134). Smörj in tätningarna med o-ringsmörjmedel.

2.

Skjut styrhylsan (135) på stången (132) och skjut in den i cylindern. Sätt tillbaka hållarringen (136) genom att trä in den runt om i spåret i styrhylsan.

3.

Sätt tillbaka låsstången (219) med muttrar (123) och låsbrickor (122). Dra åt till moment 40 ft-lb (54 N•m).

4.

Sätt tillbaka låsbrickorna (402, 404) och muttrarna

(403, 405).

Ta isär tryckställningskolven

1.

Följ Tryckavlastning på sidan 46.

2.

Slå AV frånkopplingsbrytaren (T). Vid användning av ett Therm-O-Flow Warm Melt-system med dubbla tryckmatare ska endast frånkopplingsbrytaren (T) slås

FRÅN på den tryckmatare som behöver repareras.

3.

Avlägsna muttrarna (123) och låsbrickorna (122) som håller låsstången (219) i kolvstängerna (132).

Se

sida 117.

4.

Ta bort muttrarna (403, 405) och låsbrickorna

(402,

404). Se reservdelsillustrationen på sidan 117.

5.

Lyft låsstången (219) av stängerna.

6.

Ta bort hållarringen (136) genom att klämma med en tång och vrida ur ringen ur spåret.

3A8520C 111

Reparation

7.

Ta bort styrhylsan (135) och skjut av kolvstången (132).

OBS!

Undvik att luta kolvstången åt ena sidan när du tar bort den från basen eller när du installerar den. Sådan rörelse kan skada kolvstången eller insidan av bascylindern.

8.

Placera försiktigt kolven (141) och stången (132) så att stången inte kan böjas. Ta bort den nedre hållarringen (138) och o-ringen (139). Demontera kolvstyrningsbandet (140). Skjut kolven (141) av kolvstången (132).

139

137

141

132

138

140

TI10785A

F

IG

. 49: 6.5-tums kolv

Montera tryckställningskolven

1.

Montera nya o-ringar (139, 137) på kolvstången (132) och kolven (141). Smörj kolven (141) och o-ringarna

(139, 137). Sätt tillbaka kolven (141) och den nedre hållarringen (138) på kolvstången (132). Montera kolvstyrningsbandet (140) på kolven (141).

2.

Sätt försiktigt in kolven (141) i cylindern och skjut stången

(132) rakt ner i cylindern. Häll i 88 ml smörjmedel i varje cylinder efter att kolven satts i (141).

3.

Skjut styrhylsan (135) på kolvstången (132).

4.

Installera hållarringen (134) och låsstången (219).

Utför stegen för att Ta isär tryckställningskolven i omvänd ordning.

D200 och D60 3 tums kolvstänger

Utför alltid service på båda cylindrarna samtidigt. När du utför service på kolvstången ska du alltid installera nya o-ringar i kolvstångstätningen och tryckmatarkolven.

Demontera kolvstångstätning och lager

1.

Följ

Tryckavlastning på sidan 46.

2.

Åtkomst till kolvstångstätning och lager.

a.

För D200 3 tums tryckställning: Avlägsna muttrarna

(125) och låsbrickorna (124) som håller låsstången

(219) i kolvstängerna (246). Ta bort muttrarna

(403, 405) och låsbrickorna (402, 404). Ta bort låsstången (219). Se reservdelsillustrationen på

sidan 119 och 123.

b.

För D60 3 tums tryckmatare: Kontrollera att tryckmataren (A) är i lägsta positionen.

Avlägsna muttrar (125) och låsbrickor (254) från kolvstängerna (261). Ta bort hela pumpen, inklusive monteringsplattan (259), från kolvstängerna (261).

Säkra pumpen så att pumpen (C) och tryckplattan

(D) inte kan falla. Se sidan 124.

3.

Ta bort låsringen (218).

4.

Ta bort kolvstångstätning och lager.

a.

Skjut ändkåpan (242), stiftet (238), o-ringen (245) och fjädern (244) uppåt från kolvstången (261,

246). Ta bort hållarringen (241) och lagret (243) från ändlocket (242) och ta bort o-ringen (240).

5.

Inspektera om delarna är slitna eller skadade. Byt ut efter behov.

OBS! Montera inte ändkåpan om tryckmatarkolven (247) måste avlägsnas från kolvstången. Se nästa sida för anvisningar om reparationer av tryckmatarkolven.

112 3A8520C

Reparation

245

D200 och D60 3-tums tryckmatningar

218

240

242

238

243

241

244

Ta isär tryckställningskolven

1.

Ta bort ändlocket från kolvstången med stegen 1-4 i Demontera kolvstångstätning och lager .

OBS!

Undvik att luta kolvstången åt ena sidan när du tar bort den från basen eller när du installerar den. Sådan rörelse kan skada kolvstången eller insidan av bascylindern.

2.

Placera försiktigt kolven (247) och stången (261, 246) så att kolvstången inte böjs. Ta bort muttern (125), låsbrickan (124), kolven (247), den yttre o-ringen (245) och den inre o-ringen (239).

3.

Inspektera om delarna är slitna eller skadade. Byt ut efter behov.

261,

246

F

IG

. 50: 3 tum kolvstångstätning

WLD

Montera kolvstångstätning och lager

Se F IG . 50 på sidan 113.

1.

Smörj o-ringen (240) och bottenlagret (243).

a.

Montera o-ringen (240), bottenlagret (243) och hållarringen (241) i ändlocket (242).

b.

Montera nya o-ringar (245) och stift (238) på ändkåpan (242). Smörj o-ringen (245) och ändkåpan (242).

c.

Skjut fjädern (244) och ändkåpan (241) på kolvstången (261, 246).

2.

Montera hållarringen (218).

3.

För D200 3 tums tryckmatare: Montera låsstången

(219), muttrarna (403, 405) och låsbrickorna (402, 404).

4.

För D60 3 tums tryckmatare: Montera monteringsplattan

(259) och sätt i skruvarna (255) och låsbrickorna (256).

Dra åt till moment 40 ft-lb (54 N•m).

245

261, 246

247

239

124

125

TI10521A

F

IG

. 51: 3-tums kolv

Montera tryckställningskolven

1.

Montera nya o-ringar (245, 239) och smörj kolven (247) och o-ringarna.

2.

Applicera medelhållfast gänglåsning. Montera kolven

(247), låsbrickan (124) och muttern (125) på kolvstången (261, 246).

3.

Sätt försiktigt kolven (247) i cylindern och skjut kolvstången (261, 246) rakt ner i cylindern.

4.

Skjut fjädern (244) och ändlocket (242) på kolvstången

(261, 246).

5.

För D200 3-tums tryckmatare: Montera hållarringen

(218), låsstången (219), låsbrickorna (124) och muttrarna (125).

6.

För D60 3-tums tryckmatare: Montera fästringen (218) och montera monteringsplattan (259) med muttrar (255) och brickor (256) med pump och tryckplatta.

3A8520C 113

Reparation

Byta elkomponent(er) i värmeregleringsboxen

1.

Slå AV frånkopplingsbrytaren (T).

2.

Ta bort luckan (452) på värmeregleringsboxen (S).

3.

Använd en icke-ledande säkringsavdragare för att ta bort trasiga säkringar.

FARA

ALLVARLIG RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR

Denna utrustning kan drivas med mer än 240 V. Kontakt med denna spänning orsakar dödsfall eller allvarlig skada.

• Stäng av och koppla FRÅN strömmen med frånkopplingsbrytaren (T) innan kablar kopplas bort och service utförs på utrustningen.

Byta auto multizonsäkringar (AMZ)

OBS!

Fel verktyg som en skruvmejsel eller tång kan bryta av säkringen eller skada kretskortet.

OBS! Säkringarna FHA och FHB kan inte bytas ut. Beställ

AMZ reservdelssats 25R533 om FHA- eller FHB- säkringen har löst ut.

4.

Sätt i en ny säkring med samma märkström i säkringshållaren.

5.

Montera luckan (452) på värmeregleringsboxen.

Byta ut automultizon (AMZ)

1.

Slå AV frånkopplingsbrytaren (T).

2.

Lossa skruvarna och ta bort dörren (452) på värmeregleringsboxen (S).

452

AMZ

433

F IG . 52

OBS!

Använd alltid snabba säkringar för att förhindra skada på systemet. Snabba säkringar krävs för skydd mot kortslutning.

Säkring

F1A-F4B

FHA-FHB

Komponent Beteckning

129346 250 VAC, 12,5 A, snabb

- - - - - 250 VAC, 25 A

S

F

IG

. 53

3.

Ta bort AMZ: a.

Koppla loss värmarledarna på baksidan av AMZ.

b.

Koppla loss kablarna från AMZ inuti värmeregleringsboxen (S).

c.

Ta bort fyra skruvar (433) som fäster AMZ på baksidan av värmeregleringsboxen (S) och ta bort AMZ.

114 3A8520C

Reparation

4.

Sätt i nya AMZ: a.

Ställ in AMZ enligt bilden nedan. Se AMZ-vredläge på sidan 31.

b.

Montera AMZ på baksidan av värmeregleringsboxen

(S) med fyra skruvar (433) från den gamla AMZ.

c.

Koppla in kablarna inuti värmeregleringsboxen (S) till AMZ.

d.

Koppla in värmarledarna på baksidan av AMZ.

5.

Montera luckan på värmeregleringsboxen (452).

Byte av Avancerad displaymodul (ADM)

OBS!

ADM:en lagrar nyttiga drift- och diagnostikdata som går förlorade när den byts ut. Ladda ner dessa data till ett

USB-minne innan ADM:en byts ut.

1.

Slå AV frånkopplingsbrytaren (T).

2.

Koppla bort alla kablar från undersidan av den avancerade displaymodulen (E).

3.

Ta bort den avancerade displaymodulen (E) från fästet (114). Se

Delar på sidan 117.

4.

Montera den nya avancerade displaymodulen (E) i fästet (114).

5.

Anslut kabeln till botten av den nya avancerade displaymodulen (E).

Byta nätaggregat

OBS! Anvisningarna för byte av nätaggregat gäller endast system med uppvärmning.

1.

Slå AV frånkopplingsbrytaren (T).

2.

Lossa skruvarna och ta bort luckan (452) på värmeregleringsboxen (S).

3.

Koppla bort nätaggregatkablaget från AMZ

(kontakterna j3 och J21).

4.

Ta bort nätaggregatet (438) från DIN-skenan i värmeregleringsboxen (S).

5.

Koppla bort kablaget från nätaggregatet.

6.

Montera det nya nätaggregatet på DIN-skenan i värmeregleringsboxen (S).

7.

Koppla in nätaggregatkablaget på AMZ

(kontakterna J3 och J21).

8.

Stäng luckan (452) till värmeregleringen.

3A8520C 115

Reparation

Byta säkringar i kablaget

(25R652)

Kablaget levereras med säkringar monterade. Byt säkring enligt nedan.

1.

Slå AV frånkopplingsbrytaren (T).

2.

Ta bort luckan (452 på värmeregleringen.

3.

Skruva upp den fjäderbelastade säkringshållaren och

öppna den. Säkringen tas lätt bort med fingrarna.

Återvinning och kassering

Kassering

När produkten är uttjänt ska den monteras isär och

återvinnas på ett miljövänligt sätt.

• Följ Anvisningar för tryckavlastning .

• Dränera och kassera vätskor enligt tillämpliga regelverk. Se materialtillverkarens säkerhetsdatablad.

• Ta bort motorer, batterier, kretskort, LCD-skärmar och andra elektroniska komponenter. Återvinn enligt tillämpliga regelverk.

• Kassera inte batterier eller elektroniska komponenter med hushållsavfall eller kommersiellt avfall. Öppna här

F

IG

. 54

4.

Sätt i den nya tätningen.

5.

Sätt tillbaka säkringshållaren.

6.

Montera luckan (452) på värmeregleringsboxen.

OBS!

Använd endast 5 x 20 mm 10 A snabba säkringar, så förhindras skador på AMZ-kretskortet. Snabba säkringar krävs för skydd mot kortslutning.

• Lämna in kasserade produkter till en

återvinningsanläggning.

116 3A8520C

Delar

Delar

D200s 6,5-tums tryckmatare

Modell WMC63G2 visas

OBS! Vid användning av ett dubbelt system ingår den automatiska displaymodulen (ADM) endast i Therm-O-Flow Warm Melt-enhet A.

123

133

134

136

142

137

135

140

122

132

114

264

112

302

221

301

104

115

125

126

128 127

124

105

108

219

107

101

131

Detaljskiss A

309

321

121

104

103 113

308

267

131

106

266

Detaljskiss B

264

262

145

144

138

139

310

138

313

137

312

311

141

140

111

314 315

117

119

118

305

304

131

106

300

265

107 108 262 263

3A8520C 117

Delar

Ref.

101

103

104

Del

102040

117017

15V954

105

106

107

108

111

112

113

114

115

117

118 C32467

119 C38185

120 ✖ ---

121

122

15M531

101015

123

124

125

C19187

101533

101535

126

127

15J992

15J991

128 15J993

129 ✖ ---

---

C12509

100016

121112

---

---

---

---

255650

C19853

131 ▲ 15J074

132

133*

134*

135

136*

137*

138*

139*

140*

141

142*

C32405

C02073

144 ▲ 15G303

145

219

221

262

263

---

167646

255296

130787

123673

C32401

C03043

C31001

18C233

C32409

C38132

C20417

158776

C32408

264

265

266

267

300

255381

---

---

234966

---

301 121235

302 ▲ 189285

D200s 6,5-tums tryckmatare (WMC63G2)

Beskrivning

MUTTER

BRICKA

ETIKETT, ventil, avstängning, tryckluftstyrning

ETIKETT, tvärstång

RÖR, nylon

BRICKA, lås

SKRUV

TRYCKSTÄLLNING, 6,5 tum

FÄSTE, hängande pivot, målat

FÄSTDON, ratt

FÄSTE, montering, enhet

SATS, luftregulator

SKRUV

STOPP, fat

BRICKA, lås

TÄTNINGSMEDEL, rör, rostfritt stål

STÅNG, följare

BRICKA, lås

MUTTER

BRICKA, fjäderlås

MUTTER

STÅNG, gängad

ADAPTER, lyftring

RING, lyft, platta

GÄNGSMÖRJNING

DEKAL, säkerhet, kross- och klämskador

STÅNG

LÅSRING

SKRAPA, stång

HYLSA, styr

RING, lås

TÄTNING, o-ring

RING, lås

TÄTNING, o-ring

BAND, styr

KOLV, tryckluftselevator

PACKNING, fyrvägsring

ETIKETT, varnings, elstöt

STYRBOX, värmare

BALK, bindning

FÄSTE, monterat, målat

GIVARE, fat

KABLAGE

MANÖVERDON, givare, låg/tom, målat

FÄSTE, nivågivare, dubbel, D200

BAND, kabel

SATS, tillbehör, slanghållare

VENTIL, säkerhet

MAGNETVENTIL, luftmotor, tryckmatarpaket

ETIKETT, säkerhet, brännrisk

Antal

1

1

1

2

1

1

1

1

15

15

15

1

2

2

2

1

1

1

2

2

1

1

2

2

2

3

1

1

2

1

2

2

2

1

1

1

2

2

2

2

2

4

4

1

1

4

1

1

1

1

Ref.

303

Del

17C255

304 ▲ 15J075

305 ▲ 17V667

306

307

308

309

DEKAL, säkerhet, het yta

DEKAL, säkerhet

15N061PKG KABLAGE, tungbrytare, AMZ

15N061PKG KABLAGE, magnetventil, AMZ

15N062PKG KABLAGE, givare, nivå, AMZ

P36RCS

P36RCM

PUMP, 36:1, mycket kraftig belastning

PUMP, 36:1, MaxLife

310

311

312

P68RCS

P68RCM

---

C32424

617395

Beskrivning

KABEL

PUMP, 68:1, mycket kraftig belastning

PUMP, 68:1, MaxLife

MODUL, transformator, 480 V,

15 cm-tryckmatare (6 tum)

U-BULT, 7 tum

313

314

315

321

---

---

---

15F674

KLÄMMA, sadel

STAG, transformatorfäste,

15 cm-tryckmatare (6 tum)

LÅSBRICKA, spärr

MUTTER

ETIKETT, säkerhet, motor

Antal

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

6

6

1

▲ Reservsäkerhetsetiketter, -skyltar och -kort kan fås kostnadsfritt.

* Delar som ingår i reparationssats för matningsenhet

918432 (köps separat).

✖ Visas

118 3A8520C

Delar

D200 3-tums tryckmatare

Modell WMC62G2 visas

OBS! Vid användning av ett dubbelt system ingår den automatiska displaymodulen (ADM) endast i

Therm-O-Flow Warm Melt-enhet A.

125

124

218 208

245

240

238

242

243

267

241

244

114

264

112

302

221

219

105 126

125

124

128

127

309

321

252

108

107

101

131

Detaljskiss A

107,

108

131

205 217

145

144

224

201 107 213

246

312

245

247

239

124

125

225

206

220

305

304

311

313 314 315

117

119

118

106

223

106

300

301

104

115

104

104

103 113

308

266

Detaljskiss B

264

262

265

107 108 262 263

3A8520C 119

Delar

Ref.

101

103

104

221

223

224

225

226

Del

102040

117017

15V954

105

106

107

108

112

113

114

115

117

118

119 C38185

120 ✖ ---

124* 101533

125*

126

101535

15J992

127

128

15J991

15J993

129 ✖ ---

131 ▲ 15J074

144 ▲ 15G303

145

201

---

100014

205

208

213

108050

189559

100015

217

218*

219

121518

127510

167646

---

C12509

100016

121112

---

---

---

255650

C19853

C32467

220 ---

255296

597151

---

---

---

234 ✖ ---

235 ✖ ---

237 ✖ ---

243

244*

245*

246

247

238*

239*

240*

241*

242

---

156401

156698

15F453

15M295

15U979

160138

160258

167651

183943

D200 3-tums tryckmatare (WMC62G2)

Beskrivning

MUTTER

BRICKA

ETIKETT, ventil, avstängning, tryckluftstyrning

ETIKETT, tvärstång

RÖR, nylon

BRICKA, lås

SKRUV

FÄSTE, hängande pivot, målat

FÄSTDON, ratt

FÄSTE, montering, enhet

SATS, luftregulator

SKRUV

STOPP, fat

BRICKA, lås

TÄTNINGSMEDEL, rör, rostfritt stål

BRICKA, fjäderlås

MUTTER, hel sexkant

STÅNG, gängad

ADAPTER, lyftring

RING, lyft, platta

GÄNGSMÖRJNING

ETIKETT, säkerhet, kross och kläm

ETIKETT, varnings, elstöt

STYRBOX, värmare

SKRUV

BRICKA, lås, fjäder

ÄNDLOCK

MUTTER

SKRUV

RING, lås, invändig

BALK, bindning

TRYCKSTÄLLNING, svetsning,

3 tum

FÄSTE, monterat, målat

KOPPLING, vinkel

MONTERINGSFÄSTE, övre

FÄSTE, montering, tillbehörslåda

FÄSTE, montering, tryckmatare, varmsmältning, 3 tum

SMÖRJMEDEL, fett

SMÖRJMEDEL, olja

TÄTNINGSMEDEL, gänga, med styrka

LAGER, pistong, ändlock

TÄTNING, o-ring

TÄTNING, o-ring

HÅLLARE, hållarring

LAGER, pistong, ändlock

BULT, fjäder, rak

FJÄDER, spiral

TÄTNING, o-ring

STÅNG, kolvram

KOLV

Antal

1

1

1

1

4

6

2

4

6

2

1

4

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

1

15

16

12

2

2

2

1

6

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

302

303

304

305

306

307

308

265

266

267

300

301

309

310

316

317

318

319

320

321

Ref.

Del

251 ✖ C20987

252

262

263

167652

130787

264

Beskrivning

TÄTNING, o-ring

DRAGSTÅNG, tryckställning

GIVARE, fat

15N018PKG KABLAGE, nivå

255381

MANÖVERDON, givare, låg/tom, målat

---

---

234966

---

FÄSTE, nivågivare, dubbel, D200, målat

BAND, kabel

SATS, tillbehör, slanghållare

121235

VENTIL, säkerhet

MAGNETVENTIL, luftmotor, tryckmatarpaket

ETIKETT, säkerhet, brännrisk 189285

17C255

15J075

KABEL

DEKAL, säkerhet, het yta

17V667 DEKAL, säkerhet

15N061PKG KABLAGE, tungbrytare, AMZ

15N061PKG KABLAGE, magnetventil, AMZ

15N062PKG KABLAGE, givare, nivå, AMZ

P36RCS

PUMP, 36:1, mycket kraftig belastning

P36RCM

P68RCS

P68RCM

PUMP, 36:1, MaxLife

PUMP, 68:1, mycket kraftig belastning

PUMP, 68:1, MaxLife

---

---

---

---

---

---

15F674

MODUL, transformator, 480 V,

15 cm-tryckmatare (6 tum)

FÄSTE, montering, tryckmatare, varmsmältning, 3 tum

FÄSTE, montering, transformator,

3-tums tryckmatare, målat

MUTTER

SKRUV

LÅSBRICKA, spärr

ETIKETT, säkerhet, motor

▲ Reservsäkerhetsetiketter, -skyltar och -kort kan fås kostnadsfritt.

* Delar som ingår i reparationssats för matningsenhet

255687 (köps separat).

✖ Visas

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

Antal

1

1

1

2

1

2

2

8

1

8

8

120 3A8520C

Delar

D60 3-tums tryckmatare

Modell WMC61G2 visas

OBS! Vid användning av ett dubbelt system ingår den automatiska displaymodulen (ADM) endast i

Therm-O-Flow Warm Melt-enhet A.

268

114

264

112

302

221

301

104

115

309

218

245

240

243

241

238

242

260

107 108

244

305

205 217

225

304

261

226

145

144

245

310

224

247

201 107 213

313 314 315

311 117

119

118

256

255

321

125

254

259

108

107

101

131

Detaljskiss A

106

106

266

Detaljskiss B

264

104

104

103 113

308

262

265

239

124

312

223

125

257 258

300 107 108 262 263

3A8520C 121

Delar

106

107

108

112

113

114

115

Ref.

101

103

104

145

201

205

213

217

218*

221

223

117

118

119

C19853

C32467

C38185

120 ✖ ---

124*

125*

101533

101535

131 ▲ 15J074

144 ▲ 15G303

---

100014

108050

100015

121518

127510

255296

597151

224 ---

225 ---

226 ---

234 ✖ ---

235 ✖ ---

237 ✖ ---

256

257

258

259

238*

239*

240*

241*

242

243

244*

245*

247

254

255

260

261

---

---

---

156401

156698

15F453

15M295

15U979

160138

160258

183943

104395

110141

100133

---

16T421

---

Del

102040

117017

15V954

C12509

100016

121112

---

---

---

255650

D60 3-tums tryckmatare (WMC61G2)

Beskrivning

MUTTER

BRICKA

ETIKETT, ventil, avstängning, tryckluftstyrning

RÖR, nylon, runt

BRICKA, lås

SKRUV

FÄSTE, hängande pivot, målat

FÄSTDON, ratt

FÄSTE, montering, enhet

KONTROLL, luft, tryckmatare, hydr.

drivenhet

SKRUV

STOPP, fat

BRICKA, lås

TÄTNINGSMEDEL, rör, rostfritt stål

BRICKA, fjäderlås

MUTTER

ETIKETT, säkerhet, kross och kläm

ETIKETT, varnings, elstöt

STYRBOX, elektrisk, värmare

SKRUV

BRICKA, lås, fjäder

MUTTER

SKRUV

RING, lås, invändig

FÄSTE, monterat, målat

KOPPLING, vinkel

FÄSTE, montering, tryckmatare, varmsmältning, 3 tum

FÄSTE, montering, tillbehörslåda

MONTERINGSFÄSTE, övre

SMÖRJMEDEL, fett

SMÖRJMEDEL, olja

TÄTNINGSMEDEL, gänga, med styrka

LAGER, pistong, ändlock

TÄTNING, o-ring

TÄTNING, o-ring

HÅLLARE, hållarring

LAGER, pistong, ändlock

BULT, fjäder, rak

FJÄDER, spiral

TÄTNING, o-ring, Buna-N

KOLV

LÅSBRICKA, spärr, tand, extern

SKRUV

BRICKA, lås

TRYCKSTÄLLNING, dp, svetsning

ADAPTER, rör, sexkant

FÄSTE, hylla, D60, 3400/6500, målat

FÄSTE, kabelspår, D60 tryckställning, målat

STÅNG, kolv, dp tryckställning

Antal

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

18

14

1

1

1

4

1

1

1

3

4

6

2

2

2

1

4

6

2

1

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

2

4

4

1

1

1

317

318

319

320

321

265

266

268

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

Ref.

262

263

264

310

316

Del

130787

15N018PKG KABLAGE, nivå

255381

MANÖVERDON, givare, låg/tom, målat

---

---

26B203

FÄSTE, nivågivare, dubbel, D200, målat

BAND, kabel

FÄSTE, slang, fjäder

---

Beskrivning

GIVARE, fat

121235

189285

17C255

15J075

VENTIL, säkerhet

MAGNETVENTIL, luftmotor, tryckmatarpaket

ETIKETT, säkerhet, brännrisk

KABEL

DEKAL, säkerhet, het yta

17V667 DEKAL, säkerhet

15N061PKG KABLAGE, tungbrytare, AMZ

15N061PKG KABLAGE, magnetventil, AMZ

15N062PKG KABLAGE, givare, nivå, AMZ

P36RCS

P36RCM

P68RCS

P68RCM

PUMP, 36:1, mycket kraftig belastning

PUMP, 36:1, MaxLife

PUMP, 68:1, mycket kraftig belastning

---

---

---

PUMP, 68:1, MaxLife

MODUL, transformator, 480 V,

15 cm-tryckmatare (6 tum)

FÄSTE, montering, tryckmatare, varmsmältning, 3 tum

FÄSTE, montering, transformator,

3-tums tryckmatare, målat

MUTTER ---

---

---

15F674

SKRUV

LÅSBRICKA, spärr

ETIKETT, säkerhet, motor

Antal

1

1

1

1

1

1

2

2

4

1

1

8

8

8

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

▲ Reservsäkerhetsetiketter, -skyltar och -kort kan fås kostnadsfritt.

* Delar som ingår i reparationssats för matningsenhet

255687 (köps separat).

✖ Visas

122 3A8520C

Delar

D200- och D200s-pumpfästen för 200-liters (55 gallon) tryckplatta

OBS! Satskonfigurationstabellen finns på sidan 59.

404

405

405

404

403, 405

402, 404

401

406

407

408

TI10771A

404

405

406

407

408

Ref.

401

402

403

Del

15M531

101015

C19187

101533

101535

---

15J991

15J993

Beskrivning

STÅNG, platta

BRICKA, lås

MUTTER

BRICKA, fjäderlås

MUTTER

STÅNG, gängad

ADAPTER, lyftring

RING, lyft, platta

Antal

2

2

2

1

2

2

1

1

3A8520C 123

Delar

D60-pumpfäste för 20-liters (5 gallon) tryckplatta

411

409

410

Ref.

Del

409 ---

410 101533

411 101535

412 100133

413 110141

Beskrivning

FÄSTE, hylla

BRICKA, fjäderlås

MUTTER

BRICKA, lås

SKRUV

412

413

Antal

2

4

4

1

2

124 3A8520C

D200s-pumpfästen för 60-liters (16 gallon) tryckplattor

423

422

426

427

421

422

423

Ref.

Del

421 15M298

422 101533

423 101535

424 ---

425 100133

426 ---

427 ---

428 ---

429 ---

420

421

Beskrivning

STAG, låsstång, hylla

LÅSBRICKA, spärr

MUTTER, sexkant

FÄSTE, hylla

BRICKA, lås

SKRUV, lock, sexkant

STÅNG, gängad

ADAPTER, lyftring

RING, lyft, tryckplatta

Antal

1

1

1

4

1

2

4

4

4

429

Delar

3A8520C 125

Delar

443

447

446

Värmeregleringsbox

444

446 448

463 445

435

436 437

461

439

440

442

432

436

437 448

455

450

431

433

457

434

434

458

451

449

459 460

Ref.

431

432

433

434

435

Del

---

26B438

116595

117682

514014

Beskrivning

KÅPA, el, värme, målad

REPARATIONSSATS, AMZ,

TOF-varmsmältning

SKRUV, M4

BUSSNING, avlastning

SKENA, fäste

447

448

449

450

443

444

445

446

436

437

438

439

440

112776

110911

126453

123967

---

441 ▲ 15G303

442 25R652

BRICKA, plan

MUTTER, sexkant

STRÖMFÖRSÖRJNING, 24 V

RATT, drift, frånkoppling

BRYTARE, frånkopplings

ETIKETT, varnings, elstöt

KABLAGE, värmereglering

---

---

---

121000

KABLAGE, matning, värmare

KABLAGE, 24 V, värmare

KRETSBRYTARE

KABEL, CAN

15N079PKG SLADD, ström, AMZ

111307 LÅSBRICKA, utvändig

121612

16T440

ANSLUTNING

LOCK

433 454

Antal

1

1

1

1

1

1

1

1

10

2

18,3 cm

(0,6 fot)

2

4

1

1

5

1

2

2

5

452

433

Ref.

Del

451 ▲ 19B283

452 ---

Beskrivning

DEKAL, fara, flera, värmereglering

KÅPA, el, värme, målad

453

454

455

456

457

105334

125946

117666

---

---

LÅSMUTTER, sexkant

PLUGG, hål

ANSLUTNING, jord

KONTAKT, reserv, frånkoppling

TRYCKPLATTA, kåpa, inneslutning, målad

PLUGG, hål 458

459

460

461

15U544

114421

---

123601

BUSSNING, avlastning

STIFT, dymling

KLÄMMA, ledare, kablage, nylon

462 --ETIKETT, identifikation

463* 132971PKG FILTER, 240 VAC, trefas

1

1

2

2

1

1

1

Antal

1

1

4

2

1

1

▲ Reservsäkerhetsetiketter, -skyltar och -kort kan fås kostnadsfritt.

* Endast delar till 480 V-tryckmatare.

441

126 3A8520C

Expansionsmodul (26B238)

472 475

Delar

473

473

474

471

482

480 481

479

484

Ref.

Del

471 ---

472 26B348

473

474

475

476

116595

16T440

---

121000

477* 121518

478* 108050

479 18C767PKG

Beskrivning

SKÅP, expansion, värme, målad

REPARATIONSSATS, AMZ,

TOF-varmsmältning

SKRUV, M4

LOCK

KÅPA, expansion, målad

KABEL, CAN

SKRUV, lås

LÅSBRICKA, lås, fjäder

KABLAGE, matning, värme, expansion

Antal

1

1

1

1

8

1

4

4

1

476

Ref.

Del

480

481

110911

111307

482 ▲ 18C768

483* 114225

484 ---

Beskrivning

MUTTER, sexkant

LÅSBRICKA, utvändig

DEKAL, fara, flera, värmereglering

LIST, kantskydd

KABLAGE, jord, värmare

Antal

2

2

1

22,9 cm

(0,75 fot)

1

▲ Reservsäkerhetsetiketter, -skyltar och -kort kan fås kostnadsfritt.

3A8520C 127

Delar

200-liters (55 gallon) tryckplatta (255663)

200-liters (55 gallon) tryckplattor

492

*497

*498

*499

495

494

Delar till 200-liters (55 gallon) tryckplatta

491

496

493

Ref.

491

492

493

Del

257697

255653

256663

---

494

495

122056

C20350

496

---

16W974

497* ✠ ◆ 102637

498* ✠ ◆ ---

499* ✠ ◆ 109495

Beskrivning

HANDTAG, avluftning

TÄTNING, skrapa, fat, 55 gal,

EPDM

PLATTA, tryckställning 55 gal.

PLATTA, tryckställning 55 gal.,

PTFE

VENTIL, back,

1/4, endast för 255662 och 255663

FÄSTE, RÖR, snabbkoppling

ADAPTER, för 255663,

255664 och 25N344

ADAPTER, endast för 255662

SKRUV, lås

KLÄMMA

O-RING

Antal

1

2

1

1

1

1

4

4

1

1

1

* Delar som ingår i sats 255392 (köps separat).

✠ Delar som inte ingår i 255662, 663 och 664.

◆ Delar som inte ingår i 25N344.

ti20583a

128 3A8520C

Kabelkanalsenheter

501

503

504

509

508

Ref.

501

Del

C12509

Beskrivning

RÖR, nylon, runt

502

503

504 17C255

505* C38321

506

507

15N075PKG KONSOL, skena, kabel, målad

15N063PKG KABLAGE, tungbrytare, AMZ

128670

---

KABEL, M12

BUNTBAND

BULTFLÄNS HD, räfflad

KABEL, spår

508

509

25R662

25R664

25R663

25R665

KABLAGE, värme, tryckplatta/pump,

3,05 m (10 fot) (endast uppvärmda D60-tryckmatare)

KABLAGE, värme, tryckplatta/pump,

4,3 m (14 fot) (endast uppvärmda

D200- och D200s-tryckmatare)

KABLAGE, värme, tryckplatta/pump,

3,6 m (12 fot) (endast uppvärmda D60-tryckmatare)

KABLAGE, värme, tryckplatta/pump,

4,9 m (16 fot) (endast uppvärmda

D200- och D200s-tryckmatare)

Antal

5,3 m

(17,5 fot)

1

1

8

1

1

6

1

1

507

502 506

Delar

3A8520C 129

Delar

20-liters (5 gallon) tryckplattor

Uppvärmd

25R535

554

534

559

560

557

533

540

539

542

532

553

555

553

556

536

552

535

534

541

551

555

550

549

537

548

550

538

Utan uppvärmning

25R537

529

530

547

545

551

552

549

556

546

544 531

F

IG

. 55: Enkla och dubbla skrapor

547

529

530

547

546

545

544

531

130 3A8520C

Delar

Delar till 20-liters (5 gallon) tryckplatta, uppvärmt system (25R535)

Ref.

529

530

531

532

533

534

535

542

543

544

545

536

537

538

539

540

541

Del

---

Beskrivning

BASPLATTA, system med uppvärmning, påfyllning

121829 O-RING, tätning

---

16C499

---

25R653

PLATTA, btm, 20 30 l platta, varmsmältsystem

PACKNING, värmeöverföring,

D60, varmsmältsystem

PLATTA, värmare, undre,

D60 varmsmältsystem

KABLAGE, värmare, skrapa,

20 l (5 gallon)

---

PLATTA, värmare, övre, D60 varmsmältsystem

123744 SKRUV

---

---

103181

KOPPLING

BRYTARE, överhettning

LÅSBRICKA, utvändig

104714 SKRUV

111307 LÅSBRICKA, utvändig

546

111593 SKRUV

--KABLAGE, jordning, 14AWG, 30 cm (12”)

17T371 TÄTNING

--PLATTA

25R654

25R656

TÄTNING, skrapa, fat, 20 l (5 gallon), neopren

TÄTNING, skrapa, fat, 20 l (5 gallon),

EPDM

547

548

549

550

551

552

113504

100057

122056

MUTTER

SKRUV

VENTIL, back

C20350 KOPPLING, vinkel, 90°

553

554

555

556

557

100840 KOPPLING, vinkel

121310 KOPPLING, kontakt

---

110911

257697

123140

132371

KÅPA, skrapa, 20 l (5 gallon), värmare, målad

MUTTER

HANDTAG, avluftning, rostfritt stål

KOPPLING

SKRUV

558* 109482 TÄTNING, o-ring

559 ▲ 15K616 ETIKETT, försiktighet

560 ▲ 189930 DEKAL, försiktighet

Antal

1

1

1

1

1

1

1

2

4

1

1

1

1

4

1

1

2

1

1

1

1

8

2

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

▲ Reservsäkerhetsetiketter, -skyltar och -kort kan fås kostnadsfritt.

* Ej i bild.

Delar till 20-liters (5 gallon) tryckplatta, ej uppvärmt system (25R537)

Ref.

529

530

531

544

545

546

547

548

549

550

Del

---

Beskrivning

BASPLATTA, system med uppvärmning, påfyllning

121829 O-RING, tätning

---

25R656

PLATTA, btm, 20 30 l platta, varmsmältsystem

17T371 TÄTNING

--PLATTA

TÄTNING, skrapa, fat, 20 l (5 gallon),

EPDM

113504

100057

122056

C20350

MUTTER

SKRUV

VENTIL, back

KOPPLING, vinkel, 90°

551

552

100840 KOPPLING, vinkel

121310 KOPPLING, anslutning, NPT x JIC

555

556

257697

123140

HANDTAG, avluftning, rostfritt stål

KOPPLING, lock, 1/2 JIC, kolstål

558* 109482 TÄTNING, o-ring

Antal

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

2

1

1

1

1

3A8520C 131

Delar

60-liters (16 gallon) tryckplattor

559 560

Uppvärmd

(26B210)

547 574

547

573

572 573

571

570

571

569

569

536

565

563

532

541

541

542

541

561

530

547

468

441

454

F IG . 56: Enkla och dubbla skraptätningar

564

536

548

549

576

550

556

552

556

552

566

551

562

562

551

530

Utan uppvärmning

(26B211)

548

561

549

575

572

570

547

550

132 3A8520C

Delar

Delar till 60-liters (16 gallon) tryckplatta, uppvärmt system (26B210)

Ref.

561

530

562

532

563

564

565

541

542

569

570

571

536

566

567

539

540

572

573

547

548

549

550

551

Del

---

Beskrivning

BASPLATTA, system med uppvärmning, påfyllning

121829 O-RING, tätning

---

16C499

---

BOTTENPLATTA, tryckplatta

PACKNING, värmeöverföring, D60, varmsmältsystem

PLATTA, värmare, undre, D60, varmsmältning

25R653 KABLAGE, värmare, skrapa, 20 l (5 gal)

---

PLATTA, värmare, övre, D60, varmsmältning

123744 SKRUV

---

15B137

103181

104714

111307

257691

KOPPLING, 1/8-tums NPT

BRYTARE, överhettning

LÅSBRICKA, utvändig

SKRUV

LÅSBRICKA, utvändig

111593 SKRUV

257683 SATS, skraptätning, PE-stöd

257677 SATS, skraptätning, huvud

SATS, skraptätning, stöd

257684 SATS, distans

257685 SATS, klämma, fäst

113504 MUTTER

100057 SKRUV, lås

122056 VENTIL, back

C20350 RÖRKOPPLING, 90-graders böj

100840 KOPPLING, vinkel

552

556

574

121310 KOPPLING, anslutning, NPT x JIC

123140 KOPPLING, lock, 1/2 JIC, kolstål

--KÅPA, skraptätning, 60-liters, uppvärmd

560 ▲ 189930 DEKAL, försiktighet

559 ▲ 15K616 ETIKETT, försiktighet

554

576

110911

257697

MUTTER, sexkant

HANDTAG, avluftning, rostfritt stål, enhet

558* 109482 TÄTNING, o-ring

577

578

579

---

---

---

TÄTNINGSMEDEL, rör, rostfritt stål

SMÖRJMEDEL, fett

SMÖRJMEDEL, fett

▲ Reservsäkerhetsetiketter, -skyltar och -kort kan fås kostnadsfritt.

* Ej i bild.

Antal

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

4

4

1

1

16

2

1

1

1

Delar till 60-liters (16 gallon) tryckplatta, ej uppvärmt system (26B211)

Ref.

561

Del

---

Beskrivning

BASPLATTA, system med uppvärmning, påfyllning

530 121829 O-RING, tätning

562 --BOTTENPLATTA, tryckplatta

547 113504 MUTTER

569 257683 SATS, skraptätning, PE-stöd

570 257677 SATS, skraptätning, huvud

571 257691 SATS, skraptätning, stöd

572 257684 SATS, distans

573 257685 SATS, klämma, fäst

548 100057 SKRUV, lås

549 122056 VENTIL, back

550 C20350 RÖRKOPPLING, 90-graders böj

551 100840 KOPPLING, vinkel

552 121310 KOPPLING, anslutning, NPT x JIC

556 123140 KOPPLING, lock, 1/2 JIC, kolstål

575 --KÅPA, skraptätning, 60-liters

576 257685 HANDTAG, avtappning, sst, mont

558* 109482 TÄTNING, o-ring

577 --TÄTNINGSMEDEL, rör, rostfritt stål

578 ---

579 ---

SMÖRJMEDEL, fett

SMÖRJMEDEL, fett

Antal

1

1

1

2

1

1

1

1

20

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3A8520C 133

Satser och tillbehör

Satser och tillbehör

Tillbehör kan beställas från Graco. Säkerställ att alla tillbehör

är rätt dimensionerade och har märktryck som uppfyller systemkraven.

Tandemblockstativ, 26B177

Endast till tandemsystem

Systemsatser och tillbehör

Ljustornssats, 255468

För D200s, D200 och D60 enkelmatningssystem.

Kåpa till 200-liters (55 gallon) tryckplatta

(255691)

Se handboken för plattkåpsatsen för mer information.

ADM-sats (26B363)

Del

---

18A258

Beskrivning

MODUL, GCA, ADM

TOKEN, GCA, uppgradering, WM

Antal

1

1

Cirkulationssats med inkapslad våtkopp

Mer information finns i handboken för Inkapslad våtkoppscirkulationssats.

586

587

588

589

580

581

585

583 582

584

134

584

585

586

587

Ref.

581

582

583

588

589

580

Del

---

---

---

Beskrivning

STÖD, stativ

LOCKPLUGG, vinyl

BAS, montering

C30021 U-BULT

100023 BRICKA, platt

100133 BRICKA, lås

100131 MUTTER

101044 BRICKA, plan

100018 BRICKA, lås, fjäder

117638 SKRUV

2

4

4

4

Antal

1

1

1

4

4

4

3A8520C

Satser och tillbehör

Installation av tandemblockstativet:

1.

Använd hålen i tandemblockstativfästet (581) som mall och borra hål för 13 mm (1/2”) bultar.

2.

Skruva fast fästet (581) i golvet med 13 mm (1/2”) bultar som är tillräckligt långa för att förhindra att tandemblockstativet välter.

3.

Skruva fast det uppvärmda dubbelblocket blockstativet (583) med medföljande skruvar (580).

Varningsdekalerna ska sitta vända bort från stativet så att de är synliga när det uppvärmda dubbelblocket har monterats.

Fatsatser och tillbehör

Fatvalssatser för D200- och

D200s-tryckmatare (255627)

Mer information finns i handboken till fatsatsen.

Fatpositionsklämsats för

D200-tryckmatare (206537)

Inkluderar två klämmor.

Kablage till tryckplatta/pumpvärmare

Del

25R662

25R663

25R664

25R665

Beskrivning

KABLAGE, värmare, tryckplatta/pump

KABLAGE, värmare, tryckplatta/pump

KABLAGE, värmare, tryckplatta/pump

KABLAGE, värmare, tryckplatta/pump

Längd

3,0 m

3,7 m

4,3 m

4,9 m

Kopplingar

Del

15M805* 1-tums NPT-hona 3/4-tums NPT-hane

124903*

130992

123135

123854

15D936

A B

3/4-tums NPT-hona Nr 8 JIC-hane

1-tums NPT-hona Nr 10 JIC-hane

1-tums NPT-hona Nr 12 JIC-hane

1-tums NPT-hona Nr 16 JIC-hane

1-tums NPT-hona Nr 20 JIC-hane

Märktryck

372 bar

(5 400 psi)

344 bar

(5 000 psi)

310 bar

(4 500 psi)

344 bar

(5 000 psi)

344 bar

(5 000 psi)

241 bar

(3 500 psi)

OBS! 15M805 och 124903 används tillsammans vid

övergång från 1-tums NPT-hane till nr 8 JIC.

Dubbelkabelsats (26B339)

Del

123653

123856

15G476

123680

Beskrivning

KABEL, CAN

KABLAGE, CAN-kabel

Dekal, A-B-märkning

KABEL, CAN

Så här installerar du dubbelkabelsatsen:

1.

Fäst dekalen med bokstaven A (15G476) på den tryckmatare som har en avancerad displaymodul monterad.

2.

Fäst dekalen med bokstaven B (15G476) på tryckmataren utan avancerad displaymodul.

3.

Anslut ena änden av dubbelkabeln till den nedre porten på baksidan av värmeregleringsboxen (S) på enhet A som visas nedan.

Antal

1

1

1

1

3A8520C

4.

Anslut andra änden av dubbelkabeln till den övre porten på baksidan av värmeregleringsboxen (S) på enhet B.

135

Satser och tillbehör

Uppvärmt dubbelblock (26B346)

604

605

601

Ref.

601

602

603

Del

---

Beskrivning

BLOCK, trevägs, kolstål, 1-tums NPT

C38302 KOPPLING, nippel, kolstål, 1-tums NPT

521477 KULVENTIL, 1-tums

604 24E413 SATS, värme, PGM, inlopp

605 ▲ 15K616 ETIKETT, försiktighet

606 C19441 KOPPLING, vinkel

▲ Reservsäkerhetsetiketter, -skyltar och -kort kan fås kostnadsfritt.

Antal

2

1

1

2

1

4

602

603

606

602

136 3A8520C

Satser och tillbehör

Check-Mate 200 CS pumpvärmarsats, 25R450

618

625

628

621

626

613,

614,

615

611

612,

616

Se detaljskiss A

627

629

630

624

619

Detaljskiss A

623

622, 623

F

IG

. 57: Check-Mate 200 CS-pumpvärmarsats, 25R450

618

619

620

621

622

623

624

625

Ref.

611

612

613

614

615

616

617

Del Beskrivning

121980 VÄRMARE, pump, 725 Watt

--HÅLLARE, rtd, övertemperatur

16K094 BRYTARE, övertemperatur, horisontell

103181 BRICKA

104714 SKRUV

102273 SKRUV

C31012 KLÄMMA

25R660

---

KABLAGE, värmare, pump, rtd,

övertemperatur

KABLAGE, jord

--KABLAGE, värmare, pump 1

--KABLAGE, värmare, pump 2

116343 SKRUV

111307 BRICKA

100166 MUTTER

15W706 FRONTKÅPA, pump

1

7

2

1

2

1

1

1

Antal

2

1

1

2

2

1

1

626

627

25R658 KÅPA, pump, värmare

--PLUGG

628

629 ▲

110637 SKRUV

15J075

ETIKETT, säkerhet, varm yta och påslagen

630 ▲ 17V667 ETIKETT, säkerhet, varning, amputation

▲ Reservsäkerhetsetiketter, -skyltar och -kort kan fås kostnadsfritt.

1

1

4

1

1

3A8520C 137

Satser och tillbehör

Tryckplattevärmarsats (25R451)

648

647

651

645

646

636

635

634

633

631

637

631

Detaljskiss B

640, 641

649

Detaljskiss D

631

639

638

632

631

Detaljskiss A

637

642

643, 644

Detaljskiss C

Ref.

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

F

IG

. 58: Tryckplattevärmarsats (25R451)

Del

25R666

---

---

---

Beskrivning

KABLAGE, värmare, skrapa,

200 l (55 gallon)

LEDARBLOCK, värmare

STIFT

BRICKA, platt

---

100015

LÅSBRICKA, spärr

MUTTER

15B137 BRYTARE, överhettning

103181 BRICKA

124131

---

117026

---

---

116343

---

SKRUV

BRICKA

SKRUV

KABLAGE, jord, 2 mm2 (14 awg), längd 46 cm (18”)

BRICKA

SKRUV

KÅPA, tryckplatta, uppvärmd, bakre

Antal

1

6

6

1

2

2

6

6

2

1

1

1

7

1

1

646

647

648

649

650

651 ▲

---

---

15J075

KÅPA, tryckplatta, fram

SKRUV, tryckplatta, kåpa

--PLUGG

100166 MUTTER

--SMÖRJMEDEL, värme

ETIKETT, säkerhet, varm yta och påslagen

▲ Reservsäkerhetsetiketter, -skyltar och -kort kan fås kostnadsfritt.

1

2

1

2

1

1

138 3A8520C

Satser med gatewaymodul för kommunikation (CGM)

Installera en CGM-sats

Satser och tillbehör

CAN-port 2

CAN-port 1

F IG . 59: CGM CAN-anslutningar

CGM-satser

Artikelnummer Beskrivning

26B343

Sats med gatewaymodul för kommunikation,

Ethernet/IP

26B282

26B345

26B344

Sats med gatewaymodul för kommunikation,

DeviceNet

Sats med gatewaymodul för kommunikation,

PROFINET

Sats med gatewaymodul för kommunikation,

PROFIBUS

Värmealternativ

Uppvärmd

Uppvärmd

Uppvärmd

Uppvärmd

OBS! Satser med gatewaymoduler för kommunikation har

Therm-O-Flow Warm Melt-mappning och programvara installerad.

All elektrisk ledningsdragning måste utföras av en behörig elektriker samt enligt lokala föreskrifter och regler

1.

Följ Tryckavlastning på sidan 46.

2.

Kontrollera att strömmen är avstängd från systemet.

3.

Montera konsolen för gatewaymodulen för kommunikation på tryckmatarens pelarkonsol med hjälp av de fyra 1/4-20 x 0,50-tumsskruvarna som ingår i satsen.

4.

Ta bort locket från gatewaymodulen för kommunikation

(EA). Lossa de två skruvarna (EB) och ta bort gatewaymodulen för kommunikation (EC) från basen (ED) enligt F

IG

. 60.

EB

EC

EA

ED

F

IG

. 60: Demontering av CGM

5.

Använd de fyra 7 x 20 mm-monteringsskruvarna som ingår i satsen och montera basen (ED) i fästet för gatewaymodulen för kommunikation.

6.

Sätt tillbaka gatewaymodulen för kommunikation (EC) på basen (ED) med de två skruvarna (EB) som

avlägsnades i steg 4.

7.

Sätt tillbaka locket (EA).

8.

Koppla bort kabeln från den avancerade displaymodulen

(E) och anslut den till gatewaymodulen för kommunikation

(EC).

9.

Anslut 3,0 m-kabeln (121003) som ingår i satsen med gatewaymodulen för kommunikation från gatewaymodulen till den avancerade displaymodulen.

3A8520C 139

Satser och tillbehör

ADM

Konsol för tryckmatarpelare

1/4 tum-20 x 0,5 tum

M4-0,7 x 20 mm

Gatewaymodul för kommunikation

(DC)

M4-0,8 x 45 mm

Fäste för gatewaymodul för kommunikation

Bas för gatewaymodul för kommunikation (DC)

F

IG

. 61

10. Anslut Ethernet/IP-, DeviceNet- eller PROFIBUS-kabeln till fältbussanslutningen på gatewaymodulen för kommunikation enligt vad som är tillämpligt. Se F IG . 62.

11. Anslut den andra änden av kabeln till fältbussenheten.

12. Se Graco Control Architecture-modulens programmeringshandbok för stegvisa anvisningar om hur du uppdaterar programvaruversionen av

GCA-moduler. Se

Relaterade handböcker på sidan 3.

F

IG

. 62: CGM fältbussanslutning

Fältbussan

slutningen

140 3A8520C

Mått

D200 3-tums

tryckmatare tryckmatare

Mått

B

C

E

G

F D

B

C

E

G

F D

B

C

E

G

F

D

3A8520C 141

Mått

Mått

Total höjd (A)

Tryckmatningens höjd (B)

Utökad tryckmatarhöjd (C)

Basdjup (D)

Maskinbredd (E)

Monteringshåldjup (F)

Monteringshålbredd (G)

D60

70 (1778)

57 (1448)

89 (2261)

20 (508)

45 (1143)

14 (356)

24 (610)

Tryckmatningen storlek tum (mm)

D200

88 (2235)

63 (1600)

118 (2997)

25 (635)

55 (1397)

21 (533)

38 (965)

D200s

96 (2438)

69 (1753)

125 (3175)

25 (635)

64 (1626)

23 (584)

45 (1143)

Uppvärmd/240 V

Uppvärmd/480 V

D60

398 (180,5)

468 (212,3)

Tryckmatningsystemets vikt anges på märkplåten (ID).

Vikt lb (kg)

D200

521 (236)

601 (273)

D200s

802 (363,8)

872 (395,5)

ID

142 3A8520C

Kopplingsscheman

Kopplingsscheman

3A8520C 143

Kopplingsscheman

144 3A8520C

Kopplingsscheman

3A8520C 145

Kopplingsscheman

146 3A8520C

Kopplingsscheman

3A8520C 147

Kopplingsscheman

148 3A8520C

Kopplingsscheman

3A8520C 149

Kopplingsscheman

Tekniska specifikationer

Therm-O-Flow Warm Melt

Maximal drifttemperatur, vätska

Max cykelfrekvens för luftmotor

Luftinloppsstorlek (matningssystem)

Bullerdata för luftmotor

Omgivande driftstemperaturintervall

(matningssystem)

Kolvpumpens effektiva area

Delar som kommer i kontakt med färgen

Maximalt arbetstryck

36:1

68:1

Tryckplattans våta material

Amerikanska mått

158°F

60 cykler per minut

19 mm (3/4 tum) npt(f)-gänga

Se luftmotorns bruksanvisning.

32-120°F

SI-mått (metriska)

70°C

Se pumphandboken.

Se komponenthandboken. Se

Relaterade handböcker på sidan 3.

3 600 psi

5 000 psi

0-49°C

24,8 MPa, 248 bar

34,4 MPa, 344 bar

26B210, 26B211, 60-liters (16 gallon)

25R535, 25R537, 20-liters (5 gallon)

Elektrolöst nickelpläterat segjärn, EPDM, PTFE-belagd aluminium,

6061 aluminium, nitrilgummi, fluoroelastomer, zinkpläterat stål,

316 rostfritt stål, 17-4 rostfritt stål

Elektrolöst nickelpläterat segjärn, EPDM, PTFE-belagd aluminium,

6061 aluminium, nitrilgummi, fluoroelastomer, zinkpläterat stål,

316 rostfritt stål, 17-4 rostfritt stål

319-gjutaluminium, EPDM, zinkpläterat kolstål, 17-4 rostfritt stål 255663, 200-liters (55 gallon)

Elektriska krav

Uppvärmd 20-liters (5 gallon)

20-liters (5 gallon)

Uppvärmd 200-liters (55 gallon)

Ej uppvärmd 200-liters (55 gallon)

200–240 VAC, enfas, 50/60 Hz, 19 A

200–240 VAC, trefas, 50/60 Hz, 8 A

380–420 VAC, trefas (YN), 50/60 Hz, 8 A

480 VAC, trefas, 50/60 Hz, 4 A

200–240 VAC, enfas, 50/60 Hz, 16 A

200–240 VAC, trefas, 50/60 Hz, 8 A

380–420 VAC, trefas (YN), 50/60 Hz, 8 A

480 VAC, trefas, 50/60 Hz, 4 A

200–240 VAC, enfas, 50/60 Hz, 28 A

200–240 VAC, trefas, 50/60 Hz, 16 A

380–420 VAC, trefas (YN), 50/60 Hz, 16 A

480 VAC, trefas, 50/60 Hz, 8 A

200–240 VAC, enfas, 50/60 Hz, 16 A

200–240 VAC, trefas, 50/60 Hz, 8 A

380–420 VAC, trefas (YN), 50/60 Hz, 8 A

480 VAC, trefas, 50/60 Hz, 4 A

Vätskeutloppsdimension

Check-Mate 200 1 tum NPT hona

Maximalt luftinloppstryck (matningssystem)

D60 – 3-tums dubbel matare, 5 gal. (20 l)

D200 – 76 mm (3 tum) dubbel matare,

200 l (55 gallon)

D200s – 165 mm (6,5 tum) dubbel matare,

200 l (55 gallon)

150 psi

150 psi

125 psi

1,0 MPa, 10 bar

1,0 MPa, 10 bar

0,9 MPa, 9 bar

150 3A8520C

Proposition 65, Kalifornien

BOENDE I KALIFORNIEN

VARNING: Cancer och fortplantningsskador -– www.P65warnings.ca.gov.

Kopplingsscheman

3A8520C 151

Graco standardgaranti

Graco garanterar att all utrustning som beskrivs i detta dokument, och som är tillverkad av Graco och bär dess namn, är fri från material- och tillverkningsfel vid tidpunkten för försäljningen till den ursprungliga köparen. Med undantag för särskilda, utökade eller begränsade garantiåtaganden som utges av Graco, åtar sig Graco att under en tolvmånadersperiod från inköpsdatumet reparera eller byta ut delar som av

Graco befinns vara felaktiga. Garantin gäller endast under förutsättning att utrustningen installeras, används och sköts i enlighet med Gracos skriftliga rekommendationer.

Garantin omfattar inte, och Graco ska inte hållas ansvarigt för, allmänt slitage eller funktionsfel, skador eller slitage som orsakas av felaktig installation, felaktigt bruk, nötning, korrosion, otillräckligt eller felaktigt underhåll, försumlighet, olyckor, manipulation eller byten till komponenter som inte tillverkas av Graco. Graco ska heller inte hållas ansvarigt för funktionsfel, skada eller slitage som orsakas av att Graco-utrustningen

är inkompatibel med konstruktioner, tillbehör, utrustning eller material som inte har levererats av Graco, ej heller felaktig formgivning, tillverkning, installation, drift eller underhåll av konstruktioner, tillbehör, utrustning eller material som inte har levererats av Graco.

Garantin gäller under förutsättning att utrustningen som anses defekt skickas med förbetald retur till en auktoriserad Graco-återförsäljare för verifiering av det påstådda felet. Om det påstådda felet verifieras kommer Graco att reparera eller ersätta alla defekta delar utan kostnad.

Utrustningen kommer att returneras till den ursprungliga köparen med frakten betald. Om inspektionen av utrustningen inte uppdagar några material- eller tillverkningsfel kommer reparationer att utföras till en rimlig avgift som kan innefatta kostnaderna för reservdelar, arbete och transport.

DENNA GARANTI ÄR EXKLUSIV OCH ISTÄLLET FÖR ALLA ANDRA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA,

INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER OM SÄLJBARHET ELLER GARANTIER OM LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST

ÄNDAMÅL .

Gracos enda åtagande och köparens enda gottgörelse för brott mot garantin är de som anges ovan. Köparen medger att ingen annan ersättning

(inklusive, men inte begränsat till, skadestånd för följdskada för förlorad vinst, förlorad försäljning, personskador, materiella skador eller andra följdskador) är aktuell. Alla anspråk rörande brott mot garantin måste framläggas inom två (2) år efter försäljningsdatum.

GRACO LÄMNAR INGA GARANTIER OCH FRÅNSÄGER SIG ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET ELLER

LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL AVSEENDE TILLBEHÖR, UTRUSTNING, MATERIAL ELLER KOMPONENTER SOM SÄLJS

MEN INTE TILLVERKAS AV GRACO.

Dessa artiklar som säljs men inte tillverkas av Graco (t.ex. elmotorer, strömbrytare, slangar) omfattas i förekommande fall av respektive tillverkares garanti. Graco kommer inom rimliga gränser att hjälpa köparen med att lämna anspråk rörande

överträdelser mot dessa garantier.

Graco är under inga omständigheter ansvarigt för indirekta, oavsiktliga, särskilda skador eller följdskador som uppkommer till följd av att Graco levererar utrustning i enlighet med det som framlagts häri, eller för tillhandahållande, prestanda eller användning av produkter eller andra varor som säljs enligt detta, oavsett om så sker till följd av avtalsbrott, garantibrott, försumlighet från Gracos sida eller annat.

Graco-information

Utmatningssystem för tätningsmedel och adhesiver

För att få den senaste informationen om Gracos produkter kan du besöka www.graco.com

.

Information om patent finns på www.graco.com/patents .

GÖR EN BESTÄLLNING genom att kontakta din Graco-återförsäljare, gå till www.graco.com eller ring oss så hänvisar vi till närmaste återförsäljare.

Om du ringer inom USA: 1-800-746-1334

Om du ringer utanför USA: 0-1-330-966-3000

All text och alla bilder i den här handboken visar den senast tillgängliga informationen som fanns vid publiceringen.

Graco förbehåller sig rätten att när som helst införa ändringar utan föregående meddelande därom.

Översättning av originalanvisningarna. This manual contains Swedish. MM 3A8005

Gracos Högkvarter: Minneapolis

Internationella kontor: Belgien, Kina, Japan, Korea

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA

Upphovsrätt 2008, Graco Inc. Alla Gracos tillverkningsplatser är registrerade enligt ISO 9001.

www.graco.com

Revidering C, april 2021

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents